Page 1


AKTULNO

2

RADIMIR AI uoi lokalnih izbora uvukao je meimurski HNS u novu krizu

Tko sebi jamu kopa, nek’ sam u nju padne o što su HS-ovci napravili sami sebi, nevi eno je na politikom prostoru. Stranka koja je na prošlim lokalnim izborima doživjela nevi eni uzlet u Me imurskoj županiji, pred kraj mandata sama je sebi iskopala grob i još samo treba priekati konaan rasplet da bi se vidjelo hoe li i sama sebi postaviti križ na humak jame koju su sami sebi iskopali, pa u nju pali. akon svih onih kriza plasiranih u javnost iz vlastitih redova, od “ljubavi župana prema svojoj zamjenici, a danas supruzi,” njezine smjene, pa njegove smjene s ela stranke, postavljanja enada Hranilovia za v.d. predsjednika bez stvarnih ovlasti, pa najnovijeg raspuštanja županijskog vodstva stranke, tko e još od biraa dati kredit ovoj stranci? o HS-ovci iz razliitih frakcija i dalje vjeruju da povjerenje gra ana zaslužuju te da e nakon najnovijeg reza skupiti glave i do izbora poveati rejting?! Ako unutar stranke i bujaju takvi optimistini osjeaji, gledajui sa strane, to ne izgleda tako. Predstavnici dviju najveih stranaka na hrvatskoj razini, HDZ-a i SDP-a, u Me imurskoj županiji na vlas tvrde isto: - e znamo s kim razgovarati. Ili kao što je to dijamantnom oštricom prerezao Vladimir Ivkovi, predsjednik županijskog HDZ-a, protupitanjem: - A tko je HS u Me imurskoj županiji? Izvana su vidljive frakcije, na jednoj strani Josip Posavec, a na drugoj njegov nekadašnji glasnogovornik Matija Posavec, kao produžena aieva ruka s njegovim pristašama u Me imurju. Predstavnici tih frakcija baštinili bi nekadašnji velik, politiki miraz od preko tridesetak posto, koji se sada istopio na tri puta manji.

Politika scena se bipolarizirala na dvije velike stranke, HDZ i SDP, a nekad jae stranke centra HS S, HSS i HS odavno su pristale samo na ulogu koalicijskih partnera udavaa velikim strankama. Hoe li se te stranke marginalizirati na ovim izborima do te mjere da e velike imati muke pronai koalicijske partnere? Iskustvo s prošlih lokalnih izbora pokazalo je da se SDP pokušao unaprijed osigurati pa je stvorio koaliciju s HSS-om, koji je tada baš pred izbore unutar sebe bio posva an do te mjere da je bio raspušten. Baš kao sada HS. HSS se do izbora nije oporavio, na životu ga je održao SDP koji ga je na svojim le ima unio u Županijsku skupštinu. o tu žrtvu skupo je platio, jer mu sinergija s HSS-om i HS-om nije donijela dovoljno velik broj glasova za osvajanje vlasti. Hoe li sada pokupiti i ostatke ostataka HS-a da bi osvojili vlast u Županijskoj skupštini ili e se birako tijelo HS-a samo odluiti kojoj se od ove dvije velike grupacije prikloniti? o unutarstranaki raspad koalicijskog partnera može isto tako zadati glavobolje i HDZ-u. ni su u županiji bili lojalan i stabilan partner HS-u i lavovski osiguravali vezu sa središnjim proraunom, i to ne samo “otvaranjem vrata” ve i izdašnim svotama u izbornoj godini parlamentarnih izbora za me imurske projekte. Partner im se sada raspada pred oima i jedino što mogu je da poslušaju svog predsjednika Sanadera koji je u petak rekao da može koalirati sa svima, pa i sa SDP-om i HS-om ako je to u interesu lokalne sredine. nekoliko puta dokazanoj teoriji kako je Me imurje jedan izborni korak ispred ostatka države, nije nemogue da e velike stranke možda biti “osu ene” na veliku koaliciju, premda

9. rujna 2008. NAKON što je raspustio meimurski HNS

ai postavio Matiju Posavca za povjerenika ponedjeljak kasno naveer na Predsjedništvu HS-a Radimir ai donio je odluku o raspuštanju vodstva HS-a i imenovanju Matije Posavca za povjerenika. -ije raspuštena županijska organizacija HS-a nego vodstvo stranke, rekao je Matija Posavec u izjavi za Me imurske novine. Svi lanovi HS-a ostaju lanovi, a ne mijenjaju se ni predsjednici podružnica HS-a Me imurske županije. Raspušteno je samo vodstvo županijske organizacije. Za povjerenika me imurskog HS-a imenovan sam s osnovnim zadatkom da omoguim nesmetano funkcioniranje stranke narednih šest mjeseci, odnosno do novih unutarstranakih izbora, rekao je Matija Posavec, koji oekuje da se novi unutarstranaki izbori i nee održati prije završetka lokalnih izbora. - ai je posljednjih mjesec dana bio puno u Me imurju i razgovarao s lanovima razliitih opcija unutar stranke, primao poruke, dojave. S druge strane, stranka je naruila anketu o rejtingu HSa i kandidatima za župana, rekao je Matija Posavec.

je Milanovi pokušao odbiti tu varijantu tvrdnjom: Možda jednom kad se HDZ demokratizira. o to u današnjim prilikama zvui šuplje s obzirom na prešutnu a vidljivu suradnju HDZ-a i zagrebakog gradonaelnika Bandia koja i te kako funkcionira. i Milanovi si ne bi trebao tepati demokraciju, jer smo vidjeli kako je s lakoom na svoju ruku preko noi odbacio jubu Juria kao premijerskog kandidata. Dosege demokracije u HS-u vidjeli smo zorno u nainu kako se ai obraunavao sa svojim protukandidatima za predsjednika stranke, raspuštanjem vlastitih ogranaka u arlovcu i Me imurju. Svakako da e vrhunac unutarstra-

Matija Posavec - Prema njegovim rijeima, anketa je pokazala relativno dobar rejting stranke, a loš aktualnog župana. a temelju tih sastanaka i saznanja, s jednom grupacijom lanova stranke, sastavljenom od vijenika, osnivaa stranke, predsjednika podružnica, ai je na njihov prijedlog donio odluku o raspuštanju. ni su mu rekli da je situacija u stranci neizdrživa, a da se stranka mora pripremati za lokalne izbore, izjavio je Matija Posavec. d sada je sva odgovornost za podizanje rejtinga stranke i osvajanja glasova biraa na le ima Matije Posavca. (BM)

nake demokracije biti to što e šef te stranke odrediti Me imurcima kandidata za župana, naelnike i gradonaelnike, naravno, preko produžene ruke povjerenika. Znamo da me imurskim poslušnicima ne nedostaje podanikog mentaliteta za takav poduhvat. no što glasai nee zaboraviti je to što trpe županijski projekti koji se tiu svih nas. aime, tragino je to što zbog unutarstranakog razraunavanja u HS-u trpe projekti ove garniture vlasti, jer stalno u zraku visi hoe li neki “županovi vijenici”, koji su ustvari lutke na aievu koncu, podržati ili zatražiti iskazivanje povjerenja sadašnjem županu. (Božena Malekoci - leti)

Svjesni smo prednosti rekreacije

t

S obzirom na to da je mjesec rujan mjesec rekreacije i tjelesne aktivnosti, Me imurska županija ukljuila se u nacionalni program pod nazivom “Povezani zdravljem”. o je bio povod da

upitamo naše Me imurce da li održavaju svoju kondiciju i koliko esto. Iznenadio nas je zakljuak da se svi ispitanici rekreativno bave sportom te da su svjesni koliko

je rekreacija bitna za sve generacije, od najmla ih do najstarijih. ak ima i onih koji, zahvaljujui svakodnevnom rekreiranju, veoma dugo nisu morali posjetiti doktora. I dok jednima zdravlje

namee potrebu za rekreacijom, drugi se na taj nain osloba aju svakodnevnih stresnih situacija. d pilatesa, rolanja i vožnje biciklom, do tranja i nogometa sportovi su kojima se naješe

posveuju upitani. Sve u svemu, svakako je pohvalno da volja i želja za tjelesnom aktivnošu postoji kod svih, bez obzira na spol i dob. (H. Zear)

Anketa “Pod vurom” Spomenka Dukari - Ikanovi, Varaždin - Bavim se redovno rekreacijom. Vježbam tri puta tjedno pilates i vozim bicikl. sjeam se super, a i krenula sam se baviti nekim sportom zbog zdravlja jer imam ošteenje kralježnice i naprosto sam se morala poeti neim baviti. Pilatesom se bavim ve godinu i pol, a prije toga bavila sam se aerobikom pet godina. glavnom, cijeli svoj život vježbam i bavim se sportom.

Mario Novak, akovec - slobodno vrijeme trim i planinarim te time održavam svoju kondiciju. S obzirom na to da radim u uredu, sport i vježbanje uvelike mi pomaže. aime, moglo bi se rei da je to za mene “ispušni ventil”. Preporuio bih svima rekreativno bavljenje sportom, od najmla ih do najstarijih, naravno, ovisno koliko im to zdravlje dopušta. Enes Bekteševi, akovec - Povremeno se bavim rekreacijom. aime, s prijateljima igram nogomet jedanput tjedno, dok ove druge dane u slobodno vrijeme vozim bicikl. Ve se godinama rekreativno bavim sportom pa ako mi se desi da propustim jedan termin odmah se osjeam loše. Smatram da je vježbanje veoma važno. ovjek se osjea zdravije, a i sport je odlian za osloba anje svakodnevnih stresnih situacija.

Ljudevit Lanji, akovec - Iako imam 77 godina, svakodnevno se bavim rekreacijom. Svaki dan prije em pet kilometara, od ega otprilike tri i pol pretrim, a ostalo prehodam. S obzirom na to da sam po zanimanju kapetan, cijeli se život bavim sportom i održavam kondiciju. Moje mišljenje je da je rekreacija veoma bitna. Evo, primjerice, ja uope nisam bolestan, a to je sigurno posljedica redovite tjelovježbe. Filip Orehovec, akovec - S obzirom na to da studiram na ineziološkom fakultetu, sport i rekreacija dio su moje svakodnevice. Izvan fakultetskih aktivnosti, kada na em slobodnog vremena, trim i igram nogomet. o je naješe vikendima kada nemam fakultetske obaveze. sobno smatram da je rekreacija veoma bitna za sve, neovisno o dobi.

Natali Cirkveni, Mala Subotica - Svakodnevno vježbam, tonije, bavim se rolanjem i tranjem. Rolam ve deset godina, a tranjem sam se poela baviti prije par mjeseci. sobno smatram da je rekreacija veoma bitna za zdravlje svih, bez obzira na njihove godine. o, da bi se netko bavio sportom, prvenstveno je potrebna želja i volja. (H. Zear)


AKTULNO

9. rujna 2008. JOSIP POSAVEC, meimurski župan

Smetam aiu u vezanoj trgovini sa SDP-om - Meimurska organizacija jedina je ostala s kojom se može trgovati s eventualnim buduim koalicijskim sporazumom o predizbornoj suradnji sa SDP-om da bi se dobilo mjesto župana u Varaždinskoj županiji, što je prioritetni cilj sadašnjeg predsjednika aia, zauzvrat SDP želi svog župana u Meimurju svjetlu raspuštanja županijske organizacije HS-a, Josipa Posavca, me imurskog župana i dugogodišnjeg predsjednika me imurskog HS-a, pitali smo tko je ustvari sada HS u Me imurju. Je li HS politika stanka ili zbroj pojedinaca i interesnih skupina te vode li posljednji doga aji kraju njegove politike karijere u HS-u ili u novi poetak? - Danas je jako teško rei tko je HS, odgovorio je Josip Posavec. d 1996. godine, u vremenu kada sam vodio HS u Me imurju, govorili smo da smo mi me imurski narodnjaci i time napravili odmak prema centrali i središnjici u Zagrebu prema nizu problematinih situacija i afera. a zadnjim izborima pozicionirali smo se kao stranka koja živi s ljudima u Me imurju i vodi brigu o interesima i potrebama gra ana. Zadnji doga aji pokazuju da se stranka maksimalno centralizira i da se regionalni brend koji smo gradili deset godina uništio, brisao jednim potezom pera.

ad sam ušao u stranku, nije bila centralizirana. Vodila ju je gospo a Savka koja je vrlo pametna osoba i politiarka, koja je dala maksimalnu autonomiju pojedinim dijelovima stranke, županijama i podružnicama. judi koji su kasnije preuzeli stranku ne mogu shvatiti da, ako stranka nije decentralizirana, u situaciji da osvoji vlast, nema šanse da decentralizira državu. Deset godina sam bio personi ikacija HS-a. Godine 1996. u me imurskom HS-u je bilo 70-ak lanova i puno ljudi je došlo u stranku zbog mog naina rada, promišljanja, demokratske atmosfere. a pitanje je li HS politika stranka ili zbroj interesnih skupina, Posavec je odgovorio da je razlog postojanja svake politike stranke da do e na vlast i provede svoje programe, nastoji jaati i povea-

vati svoj utjecaj, poveavati rejting u javnosti, a da vodstvo HS-a u središnjici stranku tretira kao svoju privatnu tvrtku i zadovoljava vlastite privatne interese. • Dio lanova HNS-a podržao je ponašanje središnjice jer je podrška za raspuštanje došla iz ovdašnjeg lanstva? — Je li to tako? o je samo izlika, kompenzacija jer je me imurska organizacija jedina ostala s kojom se može trgovati s eventualnim buduim koalicijskim sporazumom o predizbornoj suradnji sa SDP-om da bi se dobilo mjesto župana u Varaždinskoj županiji, što je prioritetni cilj sadašnjeg predsjednika aia. Jedini ustupak njima je da se ne inzistira na mjestu župana u Me imurskoj županiji. Zato i to raspuštanje i medijski napadi na mene i diskreditiranje da sam neuspješan, da ne radim dobro, da ništa nismo radili, što je totalna laž. Postavljanjem povjerenika predsjednik stranke je raspustio glavno tijelo koje odluuje o kandidatima za naelnike, gradonaelnike i župana. n sam, osobno, sastavlja liste za izbore. • Je li to kraj Vaše politike karijere u HNS-u ili novi poetak? Po svemu sudei, nee biti izborne skupštine prije lokalnih izbora i netko drugi, a ni Vi, HNSov kandidat za župana? — itko nee biti kandidat za župana, ve za zamjenika župana u kombinaciji sa SDP-om. Pria se o kombinaciji s esarom. Drugi par cijele te prie je u Varaždinu da e HS dati kandidata za župana, a SDP kandidata za zamjenika i to je vezan posao. Svi ovi napadi na mene su da me se eliminira i makne da bi predsjednik mogao instalirati nekoga tu na mjesto zamjenika župana. a kraju e se dogoditi to da HS u Varaždinu nee imati župana, ni u Me imurju zamjenika.

VLADIMIR IVKOVI, predsjednik Županijskog vijea HDZ-a

A tko je uope HNS? akon raspuštanja Predsjedništva i vodstva županijskog HS-a, pitali smo Vladimira Ivkovia, predsjednika HDZ-a i koalicijskog partnera HS-a u županijskoj vlasti, ima li HS nakon posljednjih doga aja koalicijski potencijal u svjetlu narednih lokalnih izbora. jegov odgovor bio je vrlo kratak: - ko je HS? Glavno je pitanje tko je HS i ništa drugo. e znam s kime razgovarati, tko je u Me imurju HS. Sve ostalo su njihove unutarstranake stvari, rekao je Ivkovi. (BM)

NENAD HRANILOVI, bivši v.d. predsjednik HNS-a

Nema kandidata za župana bez aieva blagoslova

Što se tie nastavka moje politike karijere, on je vezan s tim hoe li se za one projekte koje imam spremljene ili pripremljene pronai partner koji ih je spreman podržati kao nužne za daljnji i ubrzani razvoj Me imurja i da ih je spreman inancijski popratiti. Radi se o infrastrukturnim projektima, razvoju gospodarstva i obrazovanja. tome ovisi hou li se kandidirati ili podržati nekoga za koga mislim da to može realizirati. Posavec i dalje tvrdi da nema raskola u me imurskom HS-u, nego da je predsjednik stranke okupio šaicu ljudi, od dvije tisue ljudi, nekakvih dvadesetak. a pitanje tko su imenom i prezimenom ljudi koji podržavaju aia, Posavec odgovara: - a sastanku su bili Glavina i Bukal koji su me jedini izvijestili, jedini da su bili na sastanku. Prema Posavevim rijeima, oni su njemu rekli da su na sastan-

IVICA PERHO - SDP

ekamo rasplet da vidimo s kim razgovarati akon najnovijih doga aja u HS-u, a uoi lokalnih izbora, zamolili smo za komentar i Ivicu Perhoa, predsjednika županijske organizacije SDP-a. Ima li ovakav HS uope koalicijski potencijal? - va situacija jako podsjea na sluaj s HSS-om prije etiri godine. ak je i ista osoba bila zadužena za rješenje i izlaz iz situacije kao i danas u HS-u. HS je za SDP mogu koalicijski partner, ali ništa još o tome nismo razgovarali jer smo ekali rasplet situacije da vidimo s kim možemo razgovarati. ekali smo hoe li to biti Hranilovi, koji je bio koordinator ili kao su to ve nazivali, ili netko drugi. Realno Hranilovi do ovih doga aja i nije imao mandat za razgovore. ekujem da e nakon ovoga biti i od-

3

lazaka iz HS-a. ako je u slinim situacijama bilo i u drugim strankama. rebamo ekati da vidimo s kim emo razgovarati. aelno, generalno treba oekivati razliite koalicije na svim nivoima i nije realno oekivati, koalicije spuštati s generalnog nivoa. o se pokušalo s koalicijama SDP-a i HSS-a pa nije išlo. akve dirigirane koalicije od gore negdje idu, a negdje ne idu. ako da oekujem da diktiranih koalicija nee biti. SDP ima interes da traži koalicijske partnere. no što je najbitnije je isticanje ljudi koji e mobilizirati birae oko sebe. SDP ne žuri jer kada se jednom istaknu ljudi nema povratka natrag, stranka mora stati uz njih, a u taj proces ne može ui stranka posva ana iznutra.

ku s aiem rekli da ne podržavaju ovakav kaubojski pristup. - amo su još bili Perši, arolina Juzbaši, koja me napala najgorim rijeima, Mihalic, Bošnjak, gospo a Damjanovi i ne znam tko sve ne. Instalirao je frakciju i na taj nain stvara sebi alibi da HS na predstojeim izborima stavi u drugi plan. rguje Me imurjem da bi dobio politike koncesije u Varaždinskoj županiji. • S kim e HDZ ili SDP, tj. Ivkovi, odnosno Perho sjesti za pregovaraki stol jer se scena bipolarizirala što se tie HNS-a? — S aiem, odnosno Perho nee sjesti ni s kim za stol jer e se sve dogovoriti na nivou središnjice stranke, ukoliko se dogodi taj aranžman o kojem se pria. • S kim ete sjesti Vi? — Ja mogu sjesti s bilo kim. • S kojim legitimitetom? Što ete rei? Ja sam Josip Posavec, što? Nezavisni? — Ja sam Josip Posavec, me imurski župan. •Ali u pregovore ulaze politike stranke ili nezavisni kandidati? — a predstojee izbore mogu ii svojim imenom i prezimenom, ne trebam stranku iza sebe. Svatko od nas može na ove izbore. • Znai idete na sljedee izbore? — e znam, rekao sam ako se stvore preduvjeti, grupacija ili sinergija odre enih politikih snaga koje e podržati projekt daljnjeg razvoja Me imurja i koja e garantirati da e se to moi provesti i is inancirati. Bit e neozbiljno kandidirati se za župana ako se nee imati razra eno kako to provesti i platiti. oga više nema. va županijska vlast postavila je standarde po pitanju razvoja, realizacije i osoba koje to mogu ostvariti. ko to ne može tako postaviti, laže i vara ljude, rekao je Posavec. (Božena Malekoci - leti)

Raspuštanje Županijskog vijea i Predsjedništva Županijskog vijea HS-a kao mogunost visi u zraku ve etiri - pet mjeseci. Idui tjedan trebala se održati Skupština me imurskog HS-a, a jedna do toaka dnevnog reda bilo je i potvr ivanje Josipa Posavca kao HS-ovog kandidata za župana na predstojeim lokalnim izborima, me utim, do Skupštine i odluke nee doi jer je predsjednik stranke Radimir ai na Predsjedništvu HS-a donio odluku o raspuštanju Županijskog vijea HS-a i preduhitrio donošenje takve odluke uz pomo dijela me imurskih HS-ovaca. a pitanje je li u ovakvom raspletu situacije mogue da kandidata za me imurskog župana odabire predsjedništvo HS-a, odnosno predsjednik ai preko svoje produžene ruke povjerenika, Hranilovi je odgovorio da je to mogue, ako se prije toga ne održi izborna skupština i ona izabere kandidata za župana. svom kratkom mandatu v.d. Predsjednika, u kojem je pokušao pomiriti suprotstavljene

strane unutar HS-a, rekao je da to, na žalost, nije uspjelo saživjeti. HS od samog poetka mandata sadašnje vlasti u županiji sam sebi stvara probleme. Previše se bavimo sami sobom i, mada smo trea stranka po snazi u Hrvatskoj, uz sve snažniju bipolarizaciju politike scene prijeti nam smanjenje rejtinga.

Jesu li pregovori ipak ve zapoeli? - Matija Posavec i Ivica Perho uhvaeni zajedno na prošlotjednoj špici


GOSPODARSTVO

4 KONCESIJE i vlasniĹĄtvo lokalnoj samoupravi

9. rujna 2008.

ZAVRĹ ETAK IZGRADNJE novog mosta na rijeci Muri kod GP-a Gorian

Vodama ipak nee StrateĹĄka vaĹžnost bitnija od upravljati privatnici potencijalnih lokalnih problema!? Jedan od zadnjih usvojenih dokumenata abora je trategija razvoja vodoprivrede kojom se definiraju smjernice za razvoj vodoprivrednih djelatnosti u narednim desetljeima. a se strategija dugo ekala, no konano i doekala, a donosi krucijalne novosti. NajvaĹžnija i gotovo za neke nezamisliva novost koja se protivi sadaĹĄnjim zakonima u podruju vodoprivrede u djelatnosti javne vodoopskrbe jest da je iskljueno svako privatno pravo na vodni resurs. Koncesiju za koriĹĄtenje vodnog resursa mogue je dati iskljuivo jedinici lokalne samouprave. Za dodjelu koncesije nuĹžna je i potvrda srediĹĄnje drĹžavne vlasti, kako bi se izbjegle zloporabe. Na taj je nain privatni sektor ostao kratkih rukava kad je rije o vodama kao jednom od najvaĹžnijih resursa Hrvatske, a posebno Me imurja. Konkretno, privatni vlasnik ne moĹže imati vlasniĹĄtvo nad koncesijom za javnu vodoopskrbu, a ne moĹže imati ni vlasniĹĄtvo nad inrastrukturom. lijedom toga, u trategiji se traĹži da se vlasniĹĄtvo nad javnom inrastrukturom ustupi jedinicama lokalne samouprave, ĹĄto je protivno nekim sadaĹĄnjim zakonskim propisima. ako er se kao jedan od glavnih pravaca razvoja napominje

okrupnjavanje, smatra se da e to donijeti veu konkurentnost u odnosu na strance, ali i sprijeiti da svaka opina ima svoju posebnu vodoopskrbu. Konkretno, predlaĹžu se takozvana distribucijska podruja, prevedeno to znai okrupnjavanje na razini Ĺžupanija. U Me imurju je, me utim, ve sve posloĹženo kako treba biti, tako da nee biti nuĹžno puno roĹĄada. rema nedavnoj izjavi jednog od elnih ljudi Hrvatskih voda iniĹĄe Ĺ irca, trategija koja je prihvaena nakon sedam dugih godina pripreme veoma e se brzo realizirati. o kraja godine morat e se prema njoj prilagoditi svi postojei hrvatski zakonski propisi. Na taj se nain staje na put eventualnim zloporabama i neobavijeĹĄtenostima u jedinicama lokalne samouprave koje ponegdje pregovaraju s multinacionalkama koje pak jedva ekaju da u u u podruje voda. Usput, uje se da i dan - danas neke lokalne jedinice iz donjeg Me imurja potajno pregovaraju s tvrtkama u stranom vlasniĹĄtvu koje Ĺžele vlasniĹĄtvo ili koncesiju nad vodama, ĹĄto moĹže donijeti samo nevolje. Ĺ to se tie “Me imurskih vodaâ€?, izdvojit e se samo gra evinska operativa, a prema postojeim europskim propisima. (J. Ĺ imunko)

EKONOMSKI BREVIJAR

Stara i nova industrija ne mogu jedna bez druge tara, bazina, tradicionalna industrija ponovno se zahuktala i dokazala Ĺžilavost, svrsishodnost i znaaj. irovine, poljoprivreda, elik i kemija u novije doba bili su tretirani kao manje vrijedne i neatraktivne djelatnosti. ek nedavne financijske krize pokazale su da se ipak u tom realnom sektoru nalazi temelj svakog gospodarstva. Nove tehnologije svakako su potakle novi razvoj i zapoĹĄljavanje i sigurno je da dobru budunost imaju sve djelatnosti s prefiksom bio-, nano-, eko-, ino- i tehno-, me utim, bez tzv. stare industrije nemogue je graditi vizije te iste budunosti. U tradicionalnoj industriji cilj je proizvesti veliki broj kvalitetnih i ĹĄto vrjednijih proizvoda, distribuirati ih na trĹžiĹĄtu i ostvariti dobit. ve je, dakle, materijalizirano. U novoj industriji osnovni su elementi tehnologije i nematerijalni resursi (ideje, znanje i iskustvo, inormacije, mreĹže i kontakti) uz intenzivno koriĹĄtenje inormacijske i komunikacijske tehnologije. Jedno im je svakako zajedniko, a to je da trebaju strunu i kvalificiranu radnu snagu, i tu se moĹže nai ĹĄansa za svakoga. vatko mora nai ono u emu je jak, na emu moĹže raditi i ĹĄto moĹže razvijati. tkriti i usavrĹĄavati vlastite sposobnosti treba biti stalan cilj svakoga od nas. rincip specijalizacije pri tome

je od dodatne vaĹžnosti. ve se viĹĄe nude programi cjeloĹživotnog uenja po povoljnim uvjetima. im programima mogu se osloboditi veliki potencijali, pojedinani i sveukupni. sim toga, to je prilika za mla e naraĹĄtaje da se usmjere na stalno traĹžena zanimanja. u opet postoji stalni dualizam: kronino nedostaje inĹženjera (strojarstva, gra evinarstva) kao predstavnika stare industrije te inormatiara koji su nasuĹĄno potrebni novoj industriji. a ne bismo uvijek samo bili noĹĄeni valovima koji dolaze izvana, vrijeme je da odredimo svoj model razvoja i tako ponemo sami stvarati valove. MoĹžemo biti izrazito inovacijsko druĹĄtvo, druĹĄtvo znanja ili druĹĄtvo kvalificirane i strune proizvodne strukture. Za sada smo tek postigli me unarodno priznate rezultate kao potroĹĄako druĹĄtvo. No, bilo kako bilo, bez industrije se ne moĹže, i tu se ne postavlja pitanje Ĺželimo li staru ili novu industriju, ve je prije svega potrebno sektorski odrediti prednosti i nedostatke, snage i slabosti, pa prema tome odrediti pravi odnos. Bez obzira ĹĄto je kome draĹže, ravnoteĹže izme u djelatnosti mora biti, jer jedino tako se postiĹže dugorona odrĹživost. Zato, svi u istraĹživanja svojih mogunosti i granica. (Zlatko BoĹži, dipl. oec.)

Hidroelektra - niskogradnja Zagreb zavrĹĄava radove na aktualno strateĹĄki najvaĹžnijem autocestovnom objektu koji se gradi u Hrvatskoj. ije je o novom mostu na rijeci Muri kod graninog prijelaza Gorian koji e spojiti autocestu izme u dvije susjedne metropole: BudimpeĹĄte i Zagreba. Most e biti kroz par tjedana, a nakon toga slijede razliiti tehniki pregledi kako bi bio spreman za otvaranje koje se priprema uz dolazak najviĹĄih duĹžnosnika obje drĹžave krajem listopada. Ĺ e gradiliĹĄta iz Hidroelektre - niskogradnje omagoj erkovi rekao nam je kako je most izgra en prije previ enog roka. - adili smo i po 16 - 17 sati dnevno, u dvije smjene od 6 do 24 h, kako bi most zavrĹĄili u planiranom roku, odnosno mjesec dana prije njega. Ugovorom je inae predvi eno da most zavrĹĄimo u 15 mjeseci, dok emo mi biti gotovi mjesec dana ranije, ponosno istie ĹĄe gradiliĹĄta. Novi most preko Mure inae se nalazi kojih petstotinjak metara nizvodno od starog. Izgradnju zajedniki financiraju hrvatska i ma arska strana, tj. tvrtke koje se brinu o autocestama jedne i druge drĹžave, hrvatski HC (Hrvatske autoceste) i ma arski NIF (Nemzeti autopalya). rijednost investicije iznosi 8 milijuna eura i financira se u omjeru 50:50. Financijski omjer koji je koriĹĄten donosi i laganu zabrinutost kod strunjaka koji se bave mostogradnjom. ni istiu da je most mogao (trebao) biti neĹĄto duĹži s hrvatske strane, jer bi moglo biti problema kod nabujale rijeke Mure. jerojatno i se zbog toga radilo na dodatnim mjerama zaĹĄtite oko mosta, kako bi se izbjeglo neĹželjeno, iako se s prirodom nikad ne zna. aljda nee biti po onom naĹĄem dobro poznatom “samo da se

napravi, da ťto manje koťta, pa ťto bude�, odnosno da u neko dogledno vrijeme zbog vremenskih neprilika Gorian nee plivati...

Novi zajedniki maarsko - hrvatski prijelaz Novi most donijet e uskoro promjenu reĹžima prelaska drĹžavne granice. Naime, hrvatska i ma arska carina te policija otvaranjem mosta zajedniki e raditi na novom G-u Letenje do ulaska Hrvatske u EU. aj prijelaz bit e iskljuivo namijenjen putnikom prometu. eretni promet bi e preusmjeren na G Gorian, koji e vjerojatno i dalje biti otvoren kao alternativni granini prijelaz i za putniki promet. Me utim, oekuje se da ga koristi uglavnom lokalno stanovniĹĄtvo. ako er Gorian u sklopu radova koji se izvode kod novog mosta dobiva ponovno prilaznu cestu koja e izravno voditi iz Goriana prema uskoro starom G-u Gorian (do sada je zaobilaznim putem Gorian od G-a bio udaljen gotovo 10 km). Ipak, novi prijelaz ima i dosta

veliku manu, jer ne omoguava izravan prilaz objektima koji se nalaze uz sadaĹĄnji prijelaz: restoranima, benzinskoj pumpi, mjenjanicama itd., tako da bi uskoro stari prijelaz mogao velikim dijelom ostati bez komercijalne svrhe. I dok su ugostitelji i svi oni koji imaju neku usluĹžnu djelatnost do sad trljali ljeti ruke od dobrog prometa tijekom nekoliko mjeseci godiĹĄnje, posebice za vrijeme ljeta, ostaje veliko pitanje hoe li biti tako i narednih godina. Naime, teĹĄko je oekivati da e se velik broj putnika jednom kad prije e granicu vraati s autoceste na odmor, veeru ili ruak na stari prijelaz ili pak silaziti s autoceste da obavi tako neĹĄto. Inae, kako smo nesluĹžbeno saznali, ove godine je broj putnika na G-u Gorian povean za gotovo 50 posto, jer je velik broj istonoeuropskih turista zaobilazio putovanje kroz loveniju zbog uvedenih vinjeta. toga se moĹže zakljuiti da je most strateĹĄki vaĹžna stvar, ali ostaje pitanje je li HC “darovanjemâ€? prilazne ceste Gorianu zapravo “zamazaoâ€? oi oko drugih problematinih stvari poput duĹžine mo-

sta, “komunikacijaâ€? novi prijelaz - stari prijelaz i dr. koje bi poveale cijenu cijele investicije, ali bi zasigurno zaokruĹžili cijeli posao na kvalitetniji nain. HC je rijeĹĄio strateĹĄki vaĹžnu investiciju i pitanje povezivanja i zavrĹĄetka autoceste BudimpeĹĄta - Zagreb, ali kakvi e se eekti (ili pak, ne daj BoĹže, negativnosti, op. a.) doga ati na lokalnoj razini, to tek treba pokazati vrijeme. (ejan Zrna, oto: Zlatko rzan)

Dva mosta i dvije trake Zapravo novi most nije samo jedan, nego su u pitanju dva. Naime, izme u jednog i drugog mosta nalazi se razmak od 80 cm. U pitanju su dvije vozne trake za svaki smjer. vaki most ima vlastitu konstrukciju, a u rijeku Muru i dubinu od 10 do 12 metara postavljena su etiri para nosaa oba mosta. Most ima 1,5 metara ĹĄiroku pjeĹĄaku komunikaciju, dvije kolnike vozne trake ĹĄirine 3,75 m, jednu zaustavnu kolniku traku ĹĄirine 3,5 m, a ukupna ĹĄirina iznosi gotovo 15 m. ba mosta imaju duĹžinu od 216 m. (dz)

POGLED ODOZDO

Ljudi su vaĹžni IstraĹžujui temu koliko naĹĄih opina i gradova stipendira studente, viĹĄe od samih brojki razveselilo me razmiĹĄljanje naĹĄih opinskih otaca koje je najljepĹĄe izrazio Ivan Hajdarovi, naelnik opine ekanovec, koji je naglasio da je njihov prioritet postao ulaganje u ljude, zato stipendiraju studente u skladu sa skromnim proraunskim mogunostima. u e brojku joĹĄ i poveavati, a nagra uju i najbolje uenike jer smatraju da su ljudi vaĹžni, vaĹžniji od inrastrukture. Ĺ to e im ako nee imati kome sluĹžiti. Me imurci kao Me imurci nisu svi dovoljno spretni pretoiti to razmiĹĄljanje u rijei. ako razmiĹĄljaju i mnogi drugi naelnici. osebice pohvale zasluĹžuju opine ribislavec i odturen koje imaju i preko 20 stipendista, a radi se o malim opinama. Ljudi su vaĹžni, i to svi ljudi. a bi zajednica bila zadovoljna, najvaĹžnije je zadovoljstvo velikog broja tzv. malih, obinih ljudi.

eliko raslojavanje kao ĹĄto smo vidjeli donijelo je velike rustracije, nezadovoljstvo i destruktivnu atmoseru u druĹĄtvo, zbog koje trpi cijelo druĹĄtvo i onemoguava daljnji razvoj. U najrazvijenijim zemljama Europe, pa i u jednoj Ĺ vicarskoj, poele su se preispitivati menadĹžerske plae, njihova visina i zakonsko ogranienje astronomskih raspona izme u menadĹžera i zaposlenika. druge strane, u naĹĄem velikom gubitaĹĄu, HĹ˝-u, uprava, sindikat i radnici naĹĄli su ormulu socijalnog mira. vi su si me usobno podijelili velike plae, a poreznim obveznicima isporuili stotine milijuna gubitaka dok oni uĹživaju u umjetnom raju, koristei blagodati monopolskog poloĹžaja i drĹžavne jasle. Nije to briga za ljude, u pitanju je najobinija neodgovornost prema zajednici. av taj novac za njihove nezasluĹžene privilegije idu iz neijeg dĹžepa.

ri stvaranju profita nikada se ne smiju smetnuti s uma svi oni koji su sudjelovali u njegovu stvaranju. Njima treba vratiti dio zasluga kroz poveanje plaa i kroz stvaranje boljega zdravstvenog, obrazovnog i druĹĄtvenog standarda u zajednici. Zdraviji, sretniji ljudi lojalniji su radnici i bolji stvaraoci, orniji su za posao i ako ih se ukljui u procese stvaranja dat e mnogo viĹĄe nego ĹĄto to vlasnici mogu i zamisliti. ebinost vlasnika pak moĹže stvoriti zatrovanu klimu i negativno raspoloĹženje prema poduzetnicima, koje se u tom sluaju posprdno naziva tajkunima. Zbog pojedinanih ispada ljaga omraĹženosti pada na sve. elika je odgovornost na poduzetnicima na popravljanju slike o samima sebi. Jednako tako velika je odgovornost politike da ih snagom svoje moi upuuje na druĹĄtveno odgovorno poslovanje. Kako smo ve ovisni o mentalitetu “recepata izvanaâ€? u nedostatku vlastitog

PiĹĄe: BoĹžena Malekoci-Oleti samopouzdanja, iskoristit u tu vanjsku pedagoĹĄku polugu. ani sve viĹĄe inzistiraju na druĹĄtvenoj odgovornosti velikih i monih za zajednicu. Ni jedno bogatstvo, ma kako genijalan pojedinac bio zaetnik blagostanja, nije stvoreno samo njegovom zaslugom, nego tisuama malih ruku i glava koje su kao marljiv kotai pokretale sloĹženu maĹĄineriju blagostanja.


GOSPODARSTVO

9. rujna 2008. UZ TREI meunarodni voarski sajam u Donjem Kraljevcu

Sadnice nastale u epruveti Gotovo nezapaĹženo na treem specijaliziranom voarskom sajmu u onjem Kraljevcu proĹĄlo je predstavljanje bezvirusnoga sadnog materijala iz domae proizvodnje, konkretno, bezvirusnih sadnica kupine i maline nastalih sustavom meristema (razmnoĹžavanja pupova u epruvetama). Bezvirusne sadnice ponudio je na uvoz djel za voarstvo oljoprivrednog instituta u sijeku koji ih proizvodi. ako, na primjer, treĹĄnje niskog rasta na podlozi Gisela ne bi se mogle proizvoditi u veim koliinama da nema proizvodnje podloge pomou meristem razmnoĹžavanja. U Europi je proizvodnja bezvirusnoga sadnog materijala pravilo. U osnovi, sustav je veoma jednostavan. U strogo kontroliranim uvjetima, gdje vlada natpritisak zraka kako ne bi doĹĄlo do zaga enja klicama i virusima, vrĹĄci pupova se razmnoĹžavaju na hranjivim podlogama te zatim dijele. ako od jedne biljke moĹže nastati tisue i tisue

gotovo istovjetnih kopija s istom kvalitetom ploda. U praksi, u Hrvatskoj se ve nekoliko desetljea zna za meristem sustav razmnoĹžavanja sadnica, no on se ne koristi. Neslavno je propao pokuĹĄaj razmnoĹžavanja sjemenskih sorti krumpira u taroj uĹĄici prije desetak i viĹĄe godina, a obustavljena je i proizvodnja u lavonskom Brodu iz istih razloga. U domaim prilikama, tu u blizini, srednja oljoprivredna ĹĄkola u inici imala je joĹĄ prije dvadesetak godina laboratorij za razmnoĹžavanje biljaka pomou meristem sustava, no on godinama nije bio u funkciji. Zajedniki problem je u istoi hranjivih podloga, esto se puta ustanovi da je u sustav upao neki neĹželjeni gost, virus ili neĹĄto drugo. Zbog toga poljoprivredni instituti i tvrtke koje se bave biotehnologijom zaĹĄtiuju svoje hranjive otopine, one su najvea tajna svake proizvodnje. Bezvirusni sadni materijal danas najviĹĄe proizvode Nizozemci i ali-

Predstavnica Poljoprivrednog instituta Osijek u rukama drĹži sadnicu i retortu s biljicama koje su razmnoĹžene u epruveti jani, koji su za nas znaajni jer smo najeĹĄe tradicionalno okrenuti njima. akako, sadnice proizvedene na taj nain postiĹžu dobre cijene te imaju dobre karakteristike, a danas se sve viĹĄe koriste u suvremenom voarstvu, mnogo puta iz uvoza, iako su stasali domai rasadnici. anas temeljnu aktivnost djela za voarstvo oljoprivrednog in-

stituta u sijeku ini proizvodnja virus - free vonoga sadnog materijala, vegetativnih i generativnih podloga i vonih pupova. Institut je do sada uspio proizvesti vlastite podloge za kupinu i malinu, ĹĄto se smatra velikim uspjehom, koji je u javnosti proĹĄao potpuno nezapaĹženo, a za njega znaju samo strunjaci voari i rasadniari. (J. Ĺ imunko)

OBRTNIKA KOMORA Meimurske Ĺžupanije

Jaanje suradnje sa Ĺ˝upanijom Nakon tri godine bez osobe zaduĹžene za gospodarski razvoj, Me imurska Ĺžupanija je krajem srpnja napokon na mjesto proelnice Upravnog odjela za gospodarstvo imenovala ndreu ugrinovi, dosadaĹĄnju direktoricu egionalne razvojne agencije “Zâ€? iz araĹždina. e drugi dan nakon ĹĄto je preuzela novo radno mjesto, nova se proelnica susrela sa lavkom Faltakom, predsjednikom, i n elkom Crnecom, tajnikom brtnike komore Me imurske Ĺžupanije. Na danaĹĄnjem sastanku odrĹžanom u prostorijama brtnike komore Me imurske Ĺžupanije proelnica ugrinovi upoznata je sa stanjem me imurskog obrtniĹĄtva i nastojanjima brtnike komore Me imurske Ĺžupanije usmjerenima na poticanje razvoja obrtniĹĄtva kroz brojne edukativne i promotivne aktivnosti. azgovaralo se o obrazovanju obrtnika i promociji de icitarnih zanimanja, zajednikim nastupima na sajmovima, ouvanju tradicijskih i umjetnikih obrta, te nainima na koje Ĺ˝upanija moĹže obrtnicima pomoi u rjeĹĄavanju svakodnevnih problema. Najavljena je bolja suradnja Ĺ˝upanije i brtnike komore, ukljuivanje u brojne zajednike aktivnosti, te je najavljen kontinuitet zajednikih sastanaka, a sve u cilju da me imurski obrtnici budu proizvodima, cijenama i kvalitetom konkurentni na trĹžiĹĄtu. Ne krijui zadovoljstvo novim, drugaijim pristupom, te odre ivanjem novih smjernica u daljnjoj suradnji, predsjednik Faltak je istaknuo kako se nada da e ovakav nain budue suradnje dati pozitivne rezultate za cjelokupno me imursko obrtniĹĄtvo, kao i za daljnje produbljivanje suradnje sa Ĺ˝upanijom. (..)

16. JESENSKI meunarodni sajam u Bjelovaru

UspjeĹĄno se predstavili meimurski gospodarstvenici d 5. do 7 listopada, na ĹĄesnaestom jesenskom me unarodnom bjelovarskom sajmu, uz viĹĄe od 500 izlagaa iz svih hrvatskih Ĺžupanija i 15 stranih zemalja, uspjeĹĄno su se predstavili i me imurski gospodarstvenici. Uz znaajnu inancijsku pomo Me imurske Ĺžupanije, kao i organizacijsku pomo ME-a i brtnike komore Me imurja na sajmu su nastupili “Izrada metalnih proizvoda Gâ€?, “trojobravarski obrt Lamelaâ€?, oarstvo i protugradne mreĹže “Kudecâ€?, “tolarija i pilana usakâ€?, “IM age Bukoviâ€?, Krojaki obrt “Kâ€?, Izrada tradicijskih suvenira “ erakotaâ€?, Izrada djejih igraaka â€œĹ ikâ€?, Izrada suvenira “adekâ€?, “ipkaâ€? akovec, brtnika

komora Me imurske Ĺžupanije, Udruga poduzetnika NedeliĹĄe sa izlagaima “ oroidâ€?, “KIâ€?, “Eltingâ€?, “Filipanâ€?, tolarija erec, trojarstvo Horvat, te “MEâ€?. sim navedenih, na sajmu je u vlastitom aranĹžmanu sudjelovalo joĹĄ desetak obrta i tvrtki. I u stoarskom djelu sajma sudjelovali su me imurski stoari sa svojim visokovrijednim primjercima stoke. isoke ocjene i III nagradu dobila je kolekcija nazimica vlasnika Beli tjepana iz reloga. aili Milan iz avske esi dobio je prvu nagradu za jarice i drugu nagradu za jarca, dok je Miklin Milan iz reseke dobio prvu nagradu za kravu holstein pasmine.

U okviru sajma, u subotu je odrŞano natjecanje oraa, gdje su nastupili i naťi predstavnici. obijedio je ora iz Krapinsko – zagorske Şupanije omislav Kuhari dok je nať predstavnik Nikola Kolari zauzeo je 5. mjesto a alibor kalec 21. mjesto od 28 ekipa. ve godine Şupanija partner bjelovarskom sajmu bila je susjedna araŞdinska Şupanija. Šesnaesti jesenski sajam otvorio je predsjednik epublike tjepan Mesi. Ukupno gledajui, bjelovarski sajam, koji spada u red poljoprivrednih sajmova, pokriva ťiroko poljoprivredno trŞiťte, te danas predstavlja najznaajnije mjesto okupljanja ponu aa poljoprivredne mehanizacije i opreme. Jedina hrvatska dvorana za aukcijsku prodaju stoke izgra ena je upravo na prostoru bjelovarskog sajma uz pomo drŞavnih sredstava, pa i velik broj stoara dolazi na aukcije. Kako posjetitelji, uglavnom poljoprivrednici, imaju potrebe i za drugim robama i uslugama, me imurski gospodarstvenici dobro su se pripremili za ovaj nastup, te svi oekuju dobre poslovne rezultate. Nakon faze stagnacije, sajmovi se ponovo bude, pa tako i ovaj bjelovarski, za koji organizatori oekuju preko 50.000 posjetitelja u tri dana. (M.N.)

5 INFOPIS

Znanje rije nekih trideset godina u vrijeme moga nevinog osnovnoĹĄkolskog obrazovanja nastavnici su me uvjeravali u razne stvari koje ponekad i nisu imale veze sa stvarnoĹĄu, a joĹĄ manje s mojim razumijevanje, shvaanjem i odnosom prema Ĺživotu. ve se to odigravalo pod parolom: nikad ne znaĹĄ kad e ti to trebati. Mislili su na znanje. oditelji su se prikljuili ĹĄkoli i kao ptice grabeĹžljivice svi su kruĹžili iznad mene, a ja sam uila, ĹĄtrebala, bubala, savijala i ravnala kraljeĹžnicu, nabijala dioptriju, slinila nad knjigama i plakala nad ocjenama. No, imala sam sreu ĹĄto su me u mojim nastavnicima bili i individualisti koji su naĹĄli naina da nas upozore na nesavrĹĄenosti svijeta oko nas, na spoznaju da nije sve u knjiĹĄkome znanju, da je maĹĄta vrlo pozitivna osobina ovjeka, da postoje razliite vrste znanja i vjeĹĄtina, da svatko ne mora znati sve, ĹĄto mi je vrlo brzo pokazao i sam Ĺživot. anas se s veseljem sjeam svih tih ljudi jer su mi pomogli da se danas ne iscrpljujem u nihilizmu trenutanog ili pukom utilitarizmu. ni su me upozorili na injenicu da sve ima svoj poetak, ali i kraj, da se prema svojem znanju odnosim s duĹžnim poĹĄtovanjem i najveom brigom, da ga ne mogu crpsti unedogled ve ga trebam stvarati. drastanjem sam shvatila da znanje nije stanje nego proces. Na tom svijetu stalna samo mijena jest, govori nam pjesnik. anas svakodnevno moĹžemo sve mijenjati. MoĹžemo mijenjati i mijenjamo ideje, ideale, ideologije, religije, svoje duhovno ustrojstvo, svoj pogled na svijet, svoj izgled, svoje mjesto u svijetu, zaposlenje, stanove, Ĺživotne partnere, domovine, drĹžave i kontinente. I tako, Ĺživei u putanji neprestane mijene, pitamo se u kojoj mjeri i koliko moĹžemo promijeniti, nadograditi, dopuniti, stei svoje novo znanje i koja je svrha svega toga. Ĺ to je znanje? Nije lako opisati rije znanje. ini se da je svima prihvatljiva tvrdnja da je znanje mreĹža uvjerenja povezanih logikim vezama. Kako bi rekla moja prijateljica: aj malo promisli, ne budi glupa! Muni glavom! (itaj: logiki zakljui). Ipak se svaka logiki ispravna

PiĹĄe: mr. sc. Sonja ToĹĄi-Grla

mreĹža vjerovanja ne naziva znanjem. ojam istinitog uvjerenja kao vjerne slike stvarnosti je neodrĹživ upravo zbog stalne mijene. Znanje je joĹĄ i odgovarajua zbirka informacija kojoj je namjera da bude korisna. Neki ljudi imaju zavidne zbirke informacija pa nam dijele kojekakve savjete, Ĺžive u neshvatljivome uvjerenju da je njihova zbirka vjerodostojna, a esto su u zabludi iako duboko vjeruju da spaĹĄavaju. Znanje ine organizirane informacije koje se mogu koristiti za stvaranje novih znaenja i podataka. Znanje je ljudska sposobnost poduzeti uinkovite postupke u raznolikim i neizvjesnim situacijama. Znanje pokazuje svoj dinamini lik kada mu se dodaje reenica koja nije uskla ena s hipotezom. o je situacija neravnoteĹže u kojoj se znanje pokazuje u svom liku konstruktivne reakcije. Upravo ta situacija neravnoteĹže daje svu ar procesu saznavanja i zbog nje je i Galileo kleao pred crkvenom inkvizicijom, a mi svi drugi pred kojekakvim Ĺživotnim odlukama. ar novog znanja donosi sposobnost donoĹĄenja ispravnih odluka, donosi mudrost. ovjek koristi znanje za biranje izme u mogunosti, a time reagiranje i ponaĹĄanje postaje inteligentnije. Na papiru to sve lijepo zvui, u Ĺživotu padnemo na prvome ispitu. Mnogo toga ovisit e o tome kakvi smo odrastajui postali. kruĹženje, obrazovanje, koliina slobode, putovanja, kreativnost, sve e to s vremenom postati naĹĄe znanje i initi nas loĹĄim, dobrim ili boljim ljudima. Ne Ĺživi znanje pokraj nas ve u nama samima. Ne ovisite o posu enom znanju, stvorite svoje, pa bilo da zbog njega i pogrijeĹĄili. u e znanje samo optereuje, veĹže nas u lance, zarobljava rijeima i postupcima. Budite Ĺželjni bilo kakvog znanja jer ono ra a naĹĄe vrline.

www.suncica.hr; sonja.tosic-grlac@ck.t-com.hr


6

Vlak naletio na mladu Ĺženu MALA SUBOTICA - U srijedu 3. rujna na Ĺželjeznikoj pruzi izme u Male Subotice i ehovca dogodila

se tragedija. Putniki vlak koji je prometovao na relaciji Kotoriba -Zagreb ujutro oko 5 sati naletio je

na mladu Ĺženu ro enu 1980. godine iz Svetog KriĹža koja je preminula uslijed zadobivenih ozljeda.

Zabrinjavaju motociklisti koji voze u alkoholiziranom stanju

ljak 1. rujna u 7,15 sati dogodila se prometna nesrea koje su epilog ozlije ene osobe. Nesreu je skrivio maloljetnik ro en 1992. godine iz PiĹĄkorovca koji je bez poloĹžene vozake dozvole upravljao osobnim automobilom. U desnom zavoju u Glavnoj ulici izgubio je nadzor nad vozilom, zbog ega je doĹĄlo do njegova zanoĹĄenja i slijetanja s kolnika ulijevo. Tu je prednjim dijelom vozila udario u betonsko - metalnu ogradu obiteljske kue. Voza i njegov suputnik star 19 godina, tako er iz PiĹĄkorovca, zbrinuti su na odjelu Hitne u akovekoj bolnici. Voza je zadobio lake tjelesne ozljede te je nakon pregleda i pruĹžene pomoi puĹĄten kui, dok je suvoza zadrĹžan u bolnici zbog lake tjelesne ozljede s moguom prekvalifikacijom u teĹĄku. Voza e biti optuĹžen pred PrekrĹĄajnim sudom.

Zbog istaice odustao od krae

Kamp kuice na meti kradljivaca

Pribislavec – Nepoznati poinitelj ukrao je dvjesto kuna iz trgovine Metss u ulici Brae Radia u Pribislavcu. Kra a se dogodila 2. rujna, sat iza ponoi. Poinitelj je u trgovinu uĹĄao kroz prozor tako ĹĄto se prije preko paleta cigli popeo na krov terase cae bara “Plaviâ€?. Protiv poinitelja podnijeta je kaznena prijava Opinskom drĹžavnom odvjetniĹĄtvu.

Policija je 6. rujna, kada je na Ĺžupanijskoj cesti izme u Goriana i graninog prijelaza Gorian odrĹžana utrka ubrzana na 400 metara za motocikle, provela akciju pod nazivom “Nadzor vozaa mopeda i motocikalaâ€?. Tom prilikom utvr en je poprilian broj prekrĹĄaja, od kojih najviĹĄe zabrinjava injenica da je ak sedam vozaa motocikla upravljalo vozilom u alkoholiziranom stanju. Najvea koncentracija alkohola izmjerena je jednom vozau mopeda u HodoĹĄanu. Izmjereno mu je 2,05g/kg alkohola u krvi. Policija je kontrolirala i druge prekrĹĄaje te utvrdila pet prekrĹĄaja nekoriĹĄtenja zaĹĄtitne kacige i pregrĹĄt drugih prekrĹĄaja. Zato je iz prometa iskljueno 10 vozaa i 3 vozila. Kako doznajemo, u osam mjeseci ove godine na me imurskim cestama dogodile su se 72 prometne nesree u kojima su sudjelovali vozai motocikala i mopeda. Jedna je osoba poginula, 23 su teĹĄko ozlije ene, dok je njih 27 proĹĄlo s lakim tjelesnim ozljedama. Godinu dana ranije u istom razdoblju dogodilo se 68 prometnih nesrea. I tada je jedna osoba poginula. Tijekom vikenda na cestama u Me imurju dogodile su se tri prometne nesree, od kojih su dvije proĹĄle s materijalnom ĹĄtetom, a u jednoj je jedna osoba teĹže ozlije ena. To su dobre vijesti ako ih usporedimo sa stanjem u prometu u susjednoj VaraĹždinskoj Ĺžupaniji na ijim je cestama ponovno izgubljen jedan Ĺživot, a da ne govorimo o prilikama u zemlji.

Maloljetnik bez vozake skrivio prometnu PALOVEC - U Glavnoj ulici u Palovcu kod kbr. 50 u ponedje-

9. rujna 2008.

CRNA KRONIKA

Prelog - Na preloĹĄkom izletiĹĄtu “Marinaâ€? u razdoblju od 30. kolovoza do 3. rujna policija je zabiljeĹžila nekoliko pokuĹĄaja teĹĄke kra e. Zasad nepoznati poinitelj razbio je prozor na kamp kuici u vlasniĹĄtvu 49-godiĹĄnjaka iz Preloga, no kako kroz nj nije mogao ui u kuicu, podesnim alatom razbio je donji dio ulaznih vrata te je tako uĹĄao u objekt. Budui da u kuici nije bilo stvari koje bi ga zanimale, provalnik je napustio mjesto doga aja ostavivĹĄi iza sebe nered i materijalnu ĹĄtetu od oko 1.500 kuna. Tako er je provaljeno u kamp kuicu PreloĹžanina ro enog 1959. godine. Iz nje su ukradena dva ribolovna ĹĄtapa s rolama, pet staklenih vreva, velika i mala plinska boca s plamenikom i razni alat. Ovaj put ĹĄteta je procijenjena na 2.500 kuna.

Mursko SrediĹĄe - Nepoznati poinitelj pokuĹĄao je izvrĹĄiti teĹĄku kra u u kavani Picasso u Murskom SrediĹĄu. Doga aj se zbio 31. kolovoza oko 4 sata ujutro. Nepoznati je pokuĹĄao ui kroz prozor koji je bio otvoren na kip. Me utim, od toga je odustao jer je u objektu primijetio istaicu. S obzirom na to da je prilikom pokuĹĄaja kra e slomio vilicu na prozoru nastala materijalna ĹĄteta procijenjena je na iznos od oko tisuu kuna. Protiv nepoznatog poinitelja policija e podnijeti kaznenu prijavu Opinskom drĹžavnom odvjetniĹĄtvu u akovcu.

Ukradeno dvjesto kuna

Alarm potjerao provalnika na bijeg akovec – U etvrtak 4. rujna nepoznati je poinitelj pokuťao okrasti tvrtku V-elin u Preloťkoj ulici u akovcu, no u tome nije uspio. Nakon ťto je nasilno otvorio vrata skladiťta, ukljuio se alarm, ťto je poinitelja nagnalo na bijeg. Zbog provale nastala je materijalna ťteta u iznosu od 100 kuna.

Ukradene stvari vrijedne 50 tisua kuna

Kod Ĺ panjolaca haĹĄiĹĄ, Austrijanac uzgajao marihuanu

Prekopa - Vlasniku vikendice u Prekopi, 58-godiĹĄnjem muĹĄkarcu iz akovca, teĹĄkom kra om poinjenom u razdoblju od 31. kolovoza do 5. rujna nanijeta je ĹĄteta u iznosu od 50 tisua kuna. Policiji joĹĄ uvijek nepoznat poinitelj uĹĄao je u vikendicu slomivĹĄi prethodno uloĹĄke cilindrinih brava na ulaznim vratima, kao i podrumskim vratima. Nakon ĹĄto je provalio, iz vikendice je ukrao prijenosni klima - ure aj, elektrini uljni radijator, Zeppterov pribor za jelo, stol i ĹĄest stolica, motokultivator, motornu prskalicu, dva trimera, buĹĄilicu, betonske klupe, radiotranzistor, pa ak i dva sanduka mineralne vode. Sreom po vlasnika, imovina je osigurana. Policija e protiv poinitelja podnijeti kaznenu prijavu Opinskom drĹžavnom odvjetniĹĄtvu.

Na graninom prijelazu Gorian i dalje pronalaze drogu kod stranih turista koji ulaze u Hrvatsku. Tako su 5. rujna kod dvojice Ĺ panjolaca starih 29 i 30 godina pronaĹĄli haĹĄiĹĄ teĹžine 6,20 grama. Dva grumena haĹĄiĹĄa drĹžali su u ruksaku, a jedan je mladi imao u dĹžepu hlaa. Na PrekrĹĄajnom sudu u Prelogu izreena im je novana kazna od 1.700 kuna, a droga im je oduzeta te je

protiv njih podnijeta i kaznena prijava. Dan kasnije policija je postavila zasjedu 41-godiĹĄnjem uzgajivau kanabisa koji je gra anin Liezena u Austriji, a u Me imurju je oĹženjen. On je u polju zvanom Slatine - Gorika, istono od romskog naselja Sitnice, uzgajao marihuanu, ukupno je u polju pobrojano osam stabljika kanabisa. Policija je pretraĹžila i stan spomenutoga, me utim, tamo niĹĄta sporno nije pronaĹĄla. Ipak, biljke kanabisa uzete su s polja i poslane na vjeĹĄtaenje, a protiv poinitelja slijedi kaznena prijava.

Zagorci se potukli u Meimurju Gornji Kurťanec – Na osobito drzak nain naruťavan je javni red i mir u Gornjem Kurťancu u ugostiteljskom objektu Oaza, i to joť 23. kolovoza, izvijestio je Krunoslav Gosari, glasnogovornik PU me imurske. Javni red i mir, kako je utvr eno, naruťavala su dva VaraŞdinca te jedan muťkarac iz Radeťia i jedan iz TuŞnog. Oni su se posva ali i potukli, pri emu nisu samo koristili ťake ve i drvene palice. Pritom je VaraŞdinac star 51 godinu teťko ozlije en, dok je muťkarac iz Radeťia zadobio lake tjelesne ozljede. Teťko ozlije enom VaraŞdincu ozljede je nanio muťkarac star 31 godinu iz VaraŞdina. Protiv njih slijedi podnoťenje optuŞnog prijedloga Prekrťajnom sudu u akovcu.

Potukli se roaci KurĹĄanec – Vlasnik kue u akovekoj ulici u KurĹĄancu star 33 godine, koji je bio pod utjecajem alkohola, u krvi je imao 2,37g/kg, potukao se sa svojim ro akom, 20-godiĹĄnjakom iz KurĹĄanca, pri emu je uslijed naguravanja glavom udario u zid i pritom zadobio teĹĄku tjelesnu ozljedu. Policija e zbog ovog sukoba i nanoĹĄenja tjelesne ozljede protiv mla eg muĹĄkarca podnijeti kaznenu prijavu, a protiv obojice optuĹžni prijedlog PrekrĹĄajnom sudu u akovcu. Policijskim izvidima utvr eno je da je vlasnik kue neovlaĹĄteno posjedovao oruĹžje – puĹĄku marke “crvena zastavaâ€? koju je neovlaĹĄteno nabavio, a kojom je prijetio lokalnom Romu koji je neposredno prije sukoba doĹĄao u njegovu kuu te iz nje nije Ĺželio izai. PuĹĄka nije bila napunjena streljivom. Zbog neovlaĹĄtenog posjedovanja oruĹžja 33-godiĹĄnjaku prijeti i kaznena prijava.

NajeĹĄa meta kradljivaca na biciklu jesu Ĺžene

uvajte se kradljivaca Şenskih torbica na biciklu AKOVEC – Iz policije pozivaju gra ane na pojaan oprez jer akovcom ordiniraju kradljivci kojima su se omilile Şenske torbice, odnosno njihovi sadrŞaji. Jedna takva kra a dogodila se 5. rujna oko 19,30 sati u Ulici Lavoslava RuŞike u akovcu. Nepoznati na biciklu, u PU me i-

murskoj su nam dali naslutiti da se radi o mla em Romu, ukrao je torbicu 78-godiĹĄnjoj Ĺženi koja je pjeĹĄice hodala ulicom. U torbici se nalazio novanik s osobnom iskaznicom i drugim dokumentima te 100 kuna. Ukupna ĹĄteta poinjena ovom kra om procijenjena je na iznos od 300 kuna.


KROZ MEIURJE

9. rujna 2008.

7

STIPENDIJA od tisuu kuna pokriva treinu troĹĄkova u Zagrebu

TeĹĄko sa stipendijom, a joĹĄ teĹže bez nje potrebi podizanja obrazovne razine u Me imurju zbog slabog postotka visokoobrazovanih poelo se govoriti i na tome raditi sredinom devedesetih kada su Me imurska Ĺžupanija i Grad akovec me u prvima poeli stipendirati studente, a onda su tim putem krenule i druge opine. Koliko Me imurje trenutno ima studenata i onih koji svoje ĹĄkolovanje uz rad nastavljaju na visokim ĹĄkolama i uiliĹĄtima, nije mogue tono odrediti, jer u Me imurju naprosto ne postoji registar osoba na viĹĄim i visokim ĹĄkolama. Me imurje ima preciznu statistiku o broju djece u osnovnim i srednjim ĹĄkolama, ali u visokom obrazovanju koje je postalo me imurski prioritet za sada nitko nije izradio registar. Tako da na banalno pitanje koliko Me imurje trenutno ima studenata nitko ne moĹže odgovoriti. ednako tako nitko ne moĹže odgovoriti koliko je me imurskih studenata na studijima za deficitarna zanimanja.

Ne postoji registar studenata Me imurje je mentalno po tom pitanju stalo na srednjoj ĹĄkoli. Premda govorimo da nam je osnovni resurs znanje, da moramo stvarati druĹĄtvo znanja, prestati se diiti time da smo vrijedni, marljivi, a potplaeni radnici, nemamo ni taj osnovni registar o broju studenata. Vjerojatno nismo ni svjesni za ĹĄto bi nam on trebao. Kako privui Ĺželjeni kapital kad investitorima ne moĹžemo ponuditi ni najosnovniju injenicu o tome koliko se studenata odre enog profila ĹĄkoluje na odre enom akultetu te za dvije, tri ili etiri godine zavrĹĄava ĹĄkolovanje i moĹže biti ukljuen u svijet rada. Toga nisu svjesni ni neki danas eminentni poduzetnici, koji se zadovoljavaju uspjeĹĄnim poslovanjem svojih firmi izraĹženih u milijunima kuna dobiti, ne shvaajui da ve sutra nedostatak danaĹĄnjeg razvoja i ulaz mladih snaga u firme moĹže znaiti prvi korak u njihovoj stagnaciji.

Nekakav pokazatelj o trenutnom broju studenata u Me imurju jesu dnevne i tjedne migracije studenata iz publikacije “Me imurska Ĺžupanija u brojkama u 2007. godiniâ€?, koju je izradio red drĹžavne uprave, a prema popisu stanovnika iz 2001. godine. Tada je u Me imurju bilo 928 tjednih migranata studenata, dakle, na studiju izvan Me imurja i 791 student dnevni migrant, na studiju u akovcu ili VaraĹždinu. Me imurje bi prema tim parametrima imalo oko 1.800 studenata. TeĹĄko je zbog nedostatka preciznih podataka govoriti o tome koliki postotak srednjoĹĄkolaca nastavlja obrazovanje na viĹĄim i visokim ĹĄkolama, ali da bi dosegli prosjek uropske unije barem dvadesetak postio populacije trebalo bi biti visoko obrazovano. Me imurska Ĺžupanija je prvobitne stipendije pretvorila u povoljne studentske kredite uz nisku kamatnu stopu (3,99 posto) i povrat tek po zavrĹĄetku studija, da bi proĹĄirila obuhvat onih koji studiraju uz potporu. Me imurska Ĺžupanija kreditira 310 studenata i uenika, od ega 11 uenika. z to stipendira i 31 poslijediplomski studij. pak trenutano najvei broj stipendija dodjeljuje Grad akovec.

akovec za stipendije daje 2,5 milijuna Na podruju akovca i pripadajuih prigradskih naselja studenti se za dodjelu stipendije mogu natjecati po dva kriterija, temeljem uspjeha u srednjoj ĹĄkoli ili studiju ili socijalno - imovinskom statusu. Mjeseni iznosi stipendija ovise o mjestu studiranja te iznose 300 kuna za studije u akovcu, 400 kuna za studije u VaraĹždinu, a tisuu kuna za studij u agrebu ili ostalim gradovima u Hrvatskoj. a studije u inozemstvu iznose utvr uje Gradsko poglavarstvo. akovcu prednost za dodjelu stipendija ostvaruju studenti za deficitarna zanimanja, to su studenti na Gra evinskom akultetu, Strojarstvu, Prirodoslovno - matematikom akultetu, dukacijsko - reha-

bilitacijskom akultetu i Fakultetu elektrotehnike i raunarstva. Ĺ to se tie ocjena, najmanji prosjek za srednjoj ĹĄkoli za brucoĹĄe mora biti 3,5, a za studente viĹĄih godina 2,5 da bi se mogao natjecati za stipendiju. d 2001. godine do 2008. godine akovec je dodijelio 575 stipendija, 477 na osnovu uspjeha i 98 na osnovu socijalno - imovinskog statusa. ve godine Grad brine o 508 studenata, od ega su 314 redovni studenti, 118 ih ima ugovor o vraanju stipendije, pravo koriĹĄtenja mirovanja isplate stipendije ima 21 student, a obvezu vraanja stipendije uz odgodu 31 student, odgodu stjecanja diplome 13 studenata, a 11 studenata mora rijeĹĄiti svoj status i dostaviti potrebnu dokumentaciju o tome. akovec ima izra enu broĹĄuru o stipendijama s brojem stipendista na svakom od akulteta, od Filozoskog do Katoliko bogoslovnog. NajviĹĄe studenata je na Filozoskom akultetu, njih 47, na Pravnom akultetu 31, na konomskom 29, na PMF-u 26, ma Medicinskom akultetu 18, ma iteljskom akultetu 13, na Fakultetu elektrotehnike i raunarstva 12, na VeleuiliĹĄtu 11, na KinezioloĹĄkom 10, na Muzikoj akademiji 10, na Farmaciji 9, na Arhitektonskom 8, na dukacijsko - rehabilitacijskom 7, na Strojarstvu 7, na F -u 7, te po ĹĄest studenata na Fakultetu za hoteljerstvo, Hrvatskim studijima, Katoliko bogoslovnom akultetu, Tehnikom veleuiliĹĄtu, Agronomskom akultetu, po etiri studenta na Tekstilno - tehnoloĹĄkom, Visokoj zdravstvenoj ĹĄkoli, Geotehnikom, Veterinarskom, Fakultetu politikih znanosti, svega tri na Gra evinskom akultetu, po dva na Fakultetu kemijskog inĹženjerstva, Geodetskom akultetu, StomatoloĹĄkom, Ĺ umarskom, a po jedan student na DruĹĄtvenom veleuiliĹĄtu, niverzitetu u Grazu, Fakultetu ekonomije i turizma, Visokoj ĹĄkoli trĹžiĹĄnih komunikacija, iteljskoj akademiji, TeoloĹĄkom akultetu i PedagoĹĄkom akultetu. z tog pregleda je vidljivo da me imurskih studenata ima na svim

akultetima, ali i da prevladava afinitet prema druĹĄtvenim studijima.

Opinske stipendije 300 do 600 kuna No studente ne stipendiraju samo akovec i Me imurska Ĺžupanija. pina NedeliĹĄe stipendira 57 studenata sa svog podruja, Prelog stipendira 48 studenata, pina Strahoninec studentima daje simbolinu potporu u skladu sa svojim skromnim proraunskim mogunostima u iznosima od 200 do 400 kuna. Njihov ond za stipendije iznosi 28 tisua kuna za stipendiranje devet studenata. a razliku od njihovog, akoveki ond za stipendiranje u ovoj proraunskoj godini teĹžak je 2,5 milijuna kuna. pina VratiĹĄinec trenutno dodjeljuje jednu stipendija, ali u pripremi je novi pravilnik za davanje stipendija. pina Sveti uraj na Bregu daje 25 studentskih stipendija 300 kuna za studij u akovcu i 500 u agrebu. pina Belica ima 15 stipendista, a ega je jedna stipendija u mirovanju. znos za akovec je 300 kuna, za VaraĹždin 400 kuna i 500 kuna agreb. pina Dekanovec stipendira ĹĄest studenata, ali im je cilj doi do brojke deset. vidjeli smo da je potrebno ulagati u ljude, zato nagra ujemo najbolje uenike i stipendiramo, kazao je naelnik opine van Hajdarovi. akovec stipendiraju s 300 kuna, a VaraĹždin i agreb s 500 kuna. pina DomaĹĄinec stipendira tri stipedinsta, sa po 500 kuna. pina Gorian daje osam stipendija u iznosu do 300 kuna mjeseno. pina Sveta Marija ima ĹĄest stipendista. a agreb stipendija iznosi 500 kuna, a za bliĹže gradove 300 kuna. Ĺ enkovec ima 23 stipendista s bespovratnim stipendijama, a iznosi su 500 kuna za agreb i 300 za ostale bliĹže gradove. Grad Mursko SrediĹĄe daje pet stipendija i 10 studentskih kredita. znosi su 600 kuna za agreb i ostale udaljenije gradove, 400 za VaraĹždin i 300 kuna akovec. Priprema se poveanje iznosa 800 kuna za agreb i druge udalje-

Andrija, student ekonomije u Zagrebu, mjeseno koĹĄta izmeu tri i etiri tisue kuna, izraunala je mama Nada, a slinu smo raunicu dobili i od drugih roditelja

nije gradove i 400 kuna za akovec i VaraĹždin. pina rehovica daje 4 stipendije u iznosu od 500 kuna za agreb, a 300 bliĹže gradove. pina Donja Dubrava ima dva stipendista koje stipendira sa po 600 kuna mjeseno. pina Kotoriba stipendira dvije studentice za studij u VaraĹždinu s 300 kuna i studij u agrebu s 500 kuna, a sada se otvara novi natjeaj za nove studente. pona Mala Subotica svake godine povea broj stipendiranih studenata za tri do etiri studenta i sada ih imamo desetak, rekao je naelnik Ĺ egovi znosi za studij u agrebu su 500 kuna, a bliĹže gradove 400 kuna. Donji Kraljevec ima pet stipendista s iznosima od 300 i 600 kuna ovisno o mjestu studiranja. pina Pribislavec stipendira 25 studenata. Studije u sijeku i ijeci sa po 500 kuna, agreb sa 400 kuna i akovec s 300 kuna. pina Podturen ima 21 stipendistu. A iznosi stipendija su 500 kuna za agreb i ostale udaljenije gradove i 300 kuna za akovec. zuzetno velik broj stipendista za malu opinu. pine Gornji Mihaljevec, Sveti Martin na Muri, Selnica, Ĺ trigova i Donji Vidovec za sada ne stipendiraju studente

Student u Zagrebu roditelje koĹĄta do 4 tisue kuna mjeseno Pitanje je koliko tisuu kuna ĹĄto je najvei iznos studentskog kredita za studij u agrebu ili nekom drugom udaljenijem gradu znai u Ĺživotnim troĹĄkovima studenta. razgovoru sa studentima i roditeljima, dolazimo do podatka da je to obino negdje oko treine stvarnih troĹĄkova uzdrĹžavanja studenta. Ako student ima iznajmljen stan u agrebu, tada u minimalnoj varijanti tisuu kuna jedva dostaje za stanarinu i troĹĄkove reĹžije u najskromnijoj varijanti. Dvosobni

stanovi se iznajmljuju po 300 eura, a trosobni poevĹĄi od oko 350 eura. Dva ili tri studenta u pravilu dijele stanove i troĹĄkove stanovanja. urin otac Stjepan, iji sin studira agronomiju u agrebu, kaĹže nam da za troĹĄkove stanovanja i reĹžije svom sinu trebaju izdvojiti 2.500 kuna mjeseno. Stan dijeli s joĹĄ trojicom studenata. z to treba mu joĹĄ tisuu kuna za hranu, povremene odlaske kui, karticu za mobitel, skripte, te odjeu. visno od mjeseca do mjeseca student koĹĄta izme u tri i etiri tisue kuna mjeseno. Andrijina mama Nada, iji sin studira ekonomiju u agrebu, doĹĄla je do identine raunice: stan, reĹžije, hrana i sve ve nabrojeno tu obitelj tako er koĹĄta ovisno o mjesecu i vrsti izdataka izme u tri i etiri tisue kuna mjeseno.

U domu za barem tisuu kuna jeftinije NeĹĄto jetinije prolaze roditelji djece koja uspiju dobiti smjeĹĄtaj u studentskom domu koji ih koĹĄta 120 kuna mjeseno. No obino takvi studenti potroĹĄe neĹĄto viĹĄe za hranu jer nemaju gdje staviti hranu donesenu do kue niti pak imaju vlastitu kuhinju kao oni u stanovima. No ne raunajte ni u toj varijanti bez dvije tisue kuna mjeseno, bez troĹĄkova odjee i obue i izvanrednih izdataka. z sve troĹĄkove koje donosi student izvan mjesta stanovanja velik broj roditelja na poetku svake akademske godine mora k tome izbrojiti nekoliko tisua kuna za ĹĄkolarinu, jer manji broj studenata ima privilegiju studiranja na teret Ministarstva. No veina roditelja upuivanje djece na studij gleda kao najvrjednije ulaganje u budunost svog djeteta, jer znanje je najvrjednije ĹĄto mu moĹžete dati i ĹĄto mu nitko ne moĹže oduzeti. (BoĹžena Malekoci - leti)

DRUGI OPI SABOR Stranke nezaposlenih odrĹžan u akovcu

Novi predsjednik stranke Branimir Bunjac dvorani “rinskiâ€? u akovcu u subotu je odrĹžan Drugi opi Sabor stranke nezaposlenih na kojoj je za novog predsjednika na razini drĹžave izabran povjesniar Branimir Bunjac iz akovca. Novi predsjednik izabran je jednoglasno uz nazonost 80 od 120 delegata, najviĹĄe iz Me imurja, dok je Nurija Ahmetovi ostao predsjednik stranke na razini Me imurske Ĺžupanije. Naime, dosadaĹĄnjem predsjedniku stranke Antu AnuĹĄiu iz Vodnjana istekao je mandat, a sjediĹĄte stranke istovremeno je prebaeno iz Pule u akovec. Novo PredsjedniĹĄtvo stranke ine: Branimir Bunjac, Nurija Ahmetovi, Dragan An-

draĹĄec, asna Horvat, Sreko PospiĹĄil, Marko aĹĄi, Alen Sambolek, oran TomaĹĄi i Petra Toplek. braajui se nazonima, Nurija Ahmetovi rekao je da je odluka o prebacivanju sjediĹĄta stranke iz Pule u akovec povijesna, te istaknuo da stranka samo u Me imurju ima ve 500 lanova. Politika je vodstva stranke da se posebna paĹžnja posveuje obrazovanima te zapoĹĄljavanju, u emu lanovi stranke imaju dosta uspjeha. n je za novog predsjednika stranke na razini drĹžave predloĹžio Branimira Bunjca, ĹĄto je popraeno pljeskom nazonih. svojem nastupnom govoru Branimir Bunjac je uz ostalo rekao: - Lijepoj naĹĄoj ve duĹže vrijeme

postoji nezadovoljstvo gra ana mnogim aspektima druĹĄtvenih zbivanja, a osobito politikim Ĺživotom. javnosti se stjee dojam da su svi politiari isti i da je jedino ĹĄto oni Ĺžele povlaĹĄtena saborska mirovina ili provizija za posredovanje. Stjee se dojam da viĹĄe nitko ne mari za narod kojemu su politiari spremni dati par ustupaka samo za vrijeme izbora. Veina obinih gra ana Hrvatske pak uvijek se iznova mora suoavati s injenicom da nema ni za obian Ĺživot, pa se enormno zaduĹžuje, od ega najviĹĄe koristi imaju strane banke. Poljoprivreda je zapuĹĄtena i nekonkurentna, a uvoz hrane vei no ikada.

Preko 200.000 gra ana Hrvatske je nezaposleno, a oko 700.000 Ĺživi ispod praga siromaĹĄtva. ato treba nova politika snaga koja e ljudima ponuditi neĹĄto doista novo, smatram da e nova istinska snaga u hrvatskom politikom Ĺživotu postati Stranka radnika i nezaposlenih, ĹĄto e joj biti novi naziv. Stranka e se boriti protiv rasprodaje najvrjednijih hrvatskih resursa i uniĹĄtavanja okoliĹĄa, a za ouvanje hrvatskog identiteta. NajoĹĄtrije emo se obruĹĄiti na mito, korupciju, netransparentnu politiku, neznanje i bahatost, a u takvom usmjerenju neemo imati milosti ni prema kome, pa niti u vlastitim redovima. Suprotstavljat

emo se idejama da je politika samo za bogate gra ane ili za njihove ro ake, a da se politike unkcije trebaju naslje ivati u obitelji i plaati u eurima. Želimo stranku u kojoj nee trebati imati bogatstvo za bavljenje politikom ve prije svega znanje i poťtenje, rekao je uz ostalo Branimir Bunjac. Na Saboru su prihvaeni osnovni dokumenti stranke, statut i poslovnik o radu, te izabrani lanovi Suda asti i Nadzornog odbora, a donesena je i strategija stranke kao osnovni dokument za budunost. drugom dijelu opeg sabora lanstvu su se obratili i gosti, dogradonaelnik akovca Nenad Hranilovi, ujedno predstavnik HNS-a, te

Branimir Bunjac, novi predsjednik Stranke nezaposlenih: - Želimo znanje i poťtenje, a ne mito i korupciju, te stranku u kojoj politika nije samo za bogate predsjednik Me imurske stranke Željko Pavlic i drugi. kulturno - umjetnikom programu sudjelovali su Me imurski tamburaťi, kao i Şenska pjevaka skupina iz Sivice uz tamburaťe Sivice. (Š)


KROZ MEIURJE

8 MURSKO SREDIĹ E

NOVI SPOMENIK poratnim Ĺžrtvama Opina VratiĹĄinec Ĺželi sruĹĄiti

Leek predloĹžio poasnu gradsku straĹžu Predsjednik Gradskog vijea Grada Mursko SrediĹĄe van Leek Gradskom poglavarstvu i Gradskom vijeu uputio je prijedlog za osnivanje odbora za promidĹžbu grada. Prema Leekovim zamislima, odbor bi organizirao ustrojstvo udarske garde, koja bi bila poasna gradska straĹža i koja bi svojom pojavom i “obredomâ€? nastupila u sveanim i prigodnim prigodama i doga ajima u gradu ili izvan njega. Leek predlaĹže da odbor organizira izloĹžbu starina, filatelije i numizmatike, a kao vrlo velik skup organizirao bi Me unarodni nautiki sajam u Murskom SrediĹĄu. menovanje lanova odbora Leek oekuje na sljedeoj sjednici Gradskog vijea, nakon ega bi odbor zapoeo svoje djelovanje. a sva tri cilja u Murskom SrediĹĄu postoji materijalna i povijesna

Ivan Leek Ĺželi bolju promidĹžbu grada podloga, a Leek kao vrsni novinar, kroniar, uitelj i na kraju politiar zasigurno e znati posloĹžiti ekipu i stvari kako bi Mursko SrediĹĄe konano bilo predstavljeno kao gradsko, kulturno i povijesno srediĹĄte ovog dijela Hrvatske. (S. Mesari)

NASELJE SITNICE oekuje bolje dane

Legalizacija bespravno izgraenih objekata Ljerka TiĹĄljar, predsjednica VM-a Sitnice, inicirala je radni sastanak na temu izgradnje komunalne inrastrukture u naselju Sitnice. Sastanak je odrĹžan u gradskoj vijenici, a u radu su uz Ljerku TiĹĄljar sudjelovali zamjenik srediĹĄanskog gradonaelnika DraĹžen Srpak, zamjenik me imurskog Ĺžupana Mladen KriĹžai, proelnik pravnog odbora za zdravstvo, socijalnu skrb i nacionalne manjine Me imurske Ĺžupanije Mladen Mezga. Na skupu je prezentiran podatak da su za naselje Sitnice izra eni detaljni plan ure enja i parcelacijski elaborat, za koji je grad Mursko SrediĹĄe pribavio suglasnost epublike Hrvatske. Naime, zemljiĹĄte na kojem se nalazi naselje u cijelosti je drĹžavno vlasniĹĄtvo na kojem su bespravno izgra eni stambeni objekti.

Grad Mursko Srediťe Şeli legalizirati bespravnu izgradnju kako bi se mogle izdati lokacijske dozvole za izgradnju komunalne inrastrukture, od vodovodne mreŞe, preko elektroopskrbe, ure enja prometnica, do javne rasvjete. Pokrenut je i postupak prijenosa prava vlasniťtva nad nekretninama na podruju naselja Sitnice na Grad Mursko Srediťe. stvr eno je kako Me imurska Şupanija i Grad Mursko Srediťe dobro sura uju s nadleŞnim Ministarstvom glede izgradnje komunalne inrastrukture u naselje Sitnice i dovo enja energenata, te da je Me imurska Şupanija isfinancirala sve do sada provedene akcije i radnje. Žitelji naselja Sitnice pozvani su na strpljenje, s obzirom na to da su svi potrebiti postupci prema krajnjem cilju dugotrajni. (S Mesari)

Opina prije nije bila protiv “spomenika v kuruziâ€? Na posljednjoj sjednici pinskog vijea opine VratiĹĄinec u sklopu aktualnog sata vijenik van MatoĹĄa upitao je: - Ĺ to se to doga a preko puta groblja? dgovor je dao naelnik opine dravko Mlinari. - DruĹĄtvo za poratne Ĺžrtve samoinicijativno je poelo graditi spomenik. tome sam izvijestio komunalnog redara te Ĺžupanijsko proelnicu za komunalne djelatnosti koja mi je odgovorila kako je rije o bespravnoj izgradnji. stina, naknadno je udruga poslala zamolbu za novanu pomo. nicijator izgradnje je Barbara Turk iz Peklenice, navodno lanica toga druĹĄtva, koja nam je spoitala da pinsko poglavarstvo i Vijee nisu ispoĹĄtovali nekakav ugovor. Mogu samo rei da, ako je rije o bespravnoj gradnji, a to je, onda treba zaustaviti radove ili sruĹĄiti izgra eno, odgovorio je naelnik Mlinari, a nitko od nazonih nije komentirao ovaj sluaj. zraku je ostalo visjeti je li zbilja netko neĹĄto gradi, a da za to nema dozvolu.

Opina je znala i zna biĹĄli smo spomenik koji je u tijeku gradnje, a potom i Barbaru Turk u Peklenici, koju je naelnik Mlinari oznaio idejnom zaetnicom izgradnje spomenika. - Prvo, netono je da pina VratiĹĄinec nije znala ili da ne zna

- Imamo sve potrebne papire i moralnu obvezu prema Ĺžrtvama, kaĹže Barbara Turk

Kue se u Sitnicama grade uz samu drĹžavnu cestu

GRAD akovec

Za prijelaz na ĹĄtedljiviju rasvjetu 5,1 milijun kuna Grad akovec bit e me u rijetkim gradovima u Hrvatskoj koji postupno prelazi na ĹĄtedljiviju javnu rasvjetu koja osim toga nee izazivati svjetlosno zaga enej. Taj projeka zameje oko 2700 Ĺživih Ĺžarulaj ĹĄteljivijima i ekoloĹĄkih prihvatljivijim koĹĄtat e oko 5,1 milijun kuna, aobuhvaa rekonstrukciju i modernizaciju sustava javne rasvjete na itavom psoruju Grada akovca, ĹĄto znai i sva pripadajua naselja. etvrtak, 4. rujna u gradskoj vijenici u kovcu odraĹžan ej prezentacija investcijske studije priemjena mjeta energetske

9. rujna 2008.

uinkovitosti na sustavima javne rasvjete Grada akovca i rpigradskih naselja. navedena studiaj ej ujedno i izvedbeni projekt temeljem kojeg e se izvrĹĄiti radovi na rekonstrukciji i modernizaciji sustava javne rasvjete na podruju akovca. a relaizaciju investicije 2,8 milijuna kuna kreditirat e tvrtak HP SC, milijun kuna osigurano je u proraunu grada akovca, a 1,2 milijuna traĹžit e se kao potpora iz Fonda za energetsku uinkovitost, rekao je u uvodu prezentaciej Nenad hrnilovi, zamjenik gradonaelnika akovca.

Tko e sruĹĄiti spomenik s imenima ubijenih ĹĄto se to gradi, odnosno da je izgradnja nelegalna. Antun Bukovec, naelnik opine VratiĹĄinec, 27. rujna 1997. godine izvijestio je DruĹĄtvo za obiljeĹžavanje grobiĹĄta, ratnih i poratnih Ĺžrtava komunistikog terora i mene osobno da je Poglavarstvo opine VratiĹĄinec na svojoj sjednici odrĹžanoj 19. rujna 1997. godine razmatralo zamolbu i donijelo zakljuak da se pina ne protivi inicijativi postavljanja spomen - obiljeĹžja Ĺžrtvama poslijeratnoga komunistikog terora na podruju Ĺžupe VratiĹĄinec. a vrijeme svih vlasti naelnika u opini VratiĹĄinec druĹĄtvo i ja smo slali dopise, doĹĄli moliti, ali nitko niĹĄta konkretno nije rekao. sto tako, nitko se nije protivio izgradnji, ali su odbijali novanu pomo. Da opina zna, govori i zakljuak koji su nam poslali 30. svibnja ove godine, opovrgava Turk opinske navode da se objekt gradi bez njihovog znanja.

Mijo MatoĹĄa darovao zemljiĹĄte Barbara Turk pokazala nam je niz zamolbi, odgovora, odobrenja i

nacrte spomenika koji se gradi kod vratiĹĄinekog groblja. - Nije istina da se spomenik “dela v kuruziâ€?, kako pojedinci govore. emljiĹĄte na kojem se on gradi podario nam je Mijo MatoĹĄa, ovjek iz VratiĹĄinca koji sada Ĺživi u agrebu. n je hrvatski branitelj, kao i njegova dva sina, te je s oduĹĄevljenjem darovao parcelu (k broj 876 K VratiĹĄinec) i to je potpisano kod javnog biljeĹžnika. zaista je udno zbog ega takvo drĹžanje opinskih vlasti. Mi smo Ĺželjeli gra evinsku dozvolu, ali nam je u nadleĹžnom drĹžavnom uredu reeno da se strpimo jer e se donijeti zakon po kojem za takve objekte nee trebati gra evinska dozvola. to se dogodilo. Donijet je zakon prema kojem se objekti povrĹĄine 4 kvadratna metra i visine do 4 metra mogu graditi bez gra evinske dozvole. Dakle, ne postoje nikakve pravne i zakonske zapreke za podizanje spomenika. ito je da se krvnici koji su pobili nevine ljude boje svoje sjene, sanjaju Ĺžrtve i misle da e ih se prozvati, smatra Turk, dodajui kako su neki od poinitelji ubojstava joĹĄ Ĺživi, pak se vjerojatno netko od “opinaraâ€? stavlja u njihovu obranu.

PodrĹĄka biskupa Mrzljaka sim za poratne Ĺžrtve, spomen - obiljeĹžje se gradi i za sve poginule u Domovinskom ratu. Prema podacima DruĹĄtva za obiljeĹžavanje grobiĹĄta ratnih i poratnih Ĺžrtava na podruju Ĺžupe VratiĹĄinec, nakon Drugoga svjetskog rata mueno je i poubijano dvadeset osoba iz VratiĹĄinca, Gornjeg Kraljevca, Peklenice i KriĹžovca. Me u njima je bio i veleasni Hinko Kroder, koji je u VratiĹĄinec za Ĺžupnika doĹĄao 1919. godine, a partizani su ga ubili 1945. nakon zavrĹĄetka rata. Turk je miĹĄljenja kako upravo pokojni Kroder nekome ne da mira. Potporu izgradnji spomen - obiljeĹžja kod VratiĹĄinca dali su mnogi gra ani, Matica hrvatska akovec, Me imurska Ĺžupanija, VM Peklenica, Ĺžupnik veleasni Pavao Mesari, DruĹĄtvo hrvatskog zmaja i varaĹždinski biskup monsinjor osip Mrzljak koji e, kada bude gotovo, spomen - obiljeĹžje i blagosloviti. DruĹĄtvo ne odustaje od dovrĹĄenja spomenika, premda graditelji kasne, izme u ostalog i zbog opstrukcija i vratiĹĄinekog kraja. (S. Mesari)

GRADSKO POGLAVARSTVO Murskog SrediĹĄa

Grad lijevu, Ĺ˝upanija desnu stranu Poglavarstvo Grada Mursko SrediĹĄe na svojoj etvrtoj sjednici usvojilo je natjeajnu dokumentaciju za izradu pjeĹĄake staze u Frankopanskoj ulici u Murskom SrediĹĄu. dlueno je da se raspiĹĄe javni natjeaj za izvo aa radova, koji e zapoeti ili jesenas ili u proljee idue godine. re enje lijeve strane ulice platit e Grad Mursko SrediĹĄe, a desne Me imurska Ĺžupanija. Poglavarstvo je usvojilo izvjeĹĄa o poslovanju Djejeg vrtia “Maslaakâ€? i Gradske knjiĹžnice i itaonice, te odobrilo sredstva za PVC stolariju u vrtiu “Maslaakâ€?. azmatralo je Poglavarstvo viĹĄe pristiglih zamolbi i prijedloga, uglavnom financijske naravi, od kojih je nekoliko ne prihvaeno, a dijelu je udovoljeno.

Osam studentskih kredita

Uz prometnu Frankopansku ulicu uskoro pjeĹĄaka staza

Grad Mursko SrediĹĄe na osnovu odluke Gradskog poglavarstva raspisat e natjeaj za dodjelu osam studentskih kredita za akademsku godinu 2008./2009. Studenti na studijima u agrebu, sijeku i drugim udaljenijim srediĹĄtima dobivat e 800 kuna, a oni koji e studirati u akovcu i VaraĹždinu dobit e 400 kuna mjeseno. Poglavari su za kasniju jesen odluili detaljnije raspravljati i donijeti oluku o iznajmljivanju prostorija kafia u srediĹĄanskoj sportskoj dvorani. dlueno je da se joĹĄ nee ii u izradu karata buke i akcijskih planova. (S. Mesari)


KROZ MEIURJE

9. rujna 2008.

U SUBOTU 13. RUJNA Prelog obiljeĹžava 55 godina od najvee europske nesree na rijeci Dravi

Utopljenicima spomenik u obliku vira PreloĹĄki Ĺžupnik Antun Hoblaj, preloĹĄki gradonaelnik Dragutin Glavina, predsjednik Gradskog vijea Grada Preloga Ljubomir Kolarek i Darinka KalĹĄan, autorica spomenika koji Prelog podiĹže Ĺžrtvama najvee europske nesree na rijekama, u petak 5. rujna u nazonosti i drugih lanova nicijativnog odbora obratili su se novinarima kako bi javno obznanili da e idue subote 13. rujna biti obiljeĹženo 55 godina od tragedije koja se zbila na rijeci Dravi, a u kojoj je Ĺživot izgubilo 14 ljudi iz Preloga. Bila je to nesrea kakvu Me imurje ne pamti, a uspore ena je s lanjskom kornatskom tragedijom. Prema svjedoanstvima, dan kada se zbila tragedija bio je nedjelja 13. rujna 1953. godine. amcu koji je prevozio ljude preko Drave koji su iĹĄli rezati ĹĄibu, koja se koristila za vezanje kukuruzovine i pletenje korpi, a koji se prevrnuo zbog prekapacitiranosti, nalazilo se 29 osoba. Njih 15 se spasilo. topili su se: van BoĹžek, Andrija Malek, van Novak, Magdalena Kramar, Ana Mikec, Stjepan Ĺ estan, Ĺ tefanija BoĹžek, Mijo Lukai, Margita Pavec, uro vornik, van vornik, Antun MoĹžek, van Sinkovi i Stjepan Novak. Najmla ima je bilo 15, a najstarijem 67 godina. Prvog dana tragedije prona eno je nekoliko tijela, a zatim su tijela pronalaĹžena dnevno, neka i nakon dva tjedna, sjeaju se joĹĄ uvijek Ĺži-

Na konferenciji za novinare uoi otkrivanja spomenika o idejnom rjeĹĄenju govorila je njegova autorica Darinka KalĹĄan (prva slijeva) vue dvije preĹživjele svjedokinje nesree Franciska Ĺ estan, ro ena Kosir, i Ana Fleten, ro ena Ĺ estan. Tih dana zvona preloĹĄke crkve nisu prestajala zvoniti pa e i u subotu u znak pijeteta zvoniti svih 13 zvona u preloĹĄkoj Ĺžupi. Na preloĹĄkom groblju, obznanjeno je, nisu sahranjeni svi utopljenici, tijela dvoje ljudi nisu nikad prona ena. Poast Ĺžrtvama Drave ili, kako bi neki tvrdili, ondaĹĄnje politike koja je dopuĹĄtala da se samo jedan dan u godini uz nadzor struktura ide u rezanje ĹĄibe, Prelog odaje spomenikom koji je postavljen na prostoru kod kapelice Sv. Huberta nedaleko od toka. dejno rjeĹĄenje spomenika dala je preloĹĄka arhitektica Darinka KalĹĄan.

Njime se Ĺželi postii simbolika tragedije i u oblikovnom i u materijalnom smislu. ato je spomenik gra en u obliku spirale koja simbolizira dravski vir u kojem su unesreeni nestali, a ujedno i put kojim su uzdignuti u Nebo. - PredloĹžila sam da se spomenik izgradi od kamena por ido s izvora rijeke Drave u taliji te dravskih oblutaka. Sve mjere spomenika proizlaze iz modula godina Ĺžrtava, broja poginulih, godine u kojoj se tragedija dogodila, obljetnice tragedije. amislila sam da se za svaku Ĺžrtvu postavi jedan stupi od por ida na podlogu zasutu kamenim oblucima iz Drave, a u srediĹĄte jedan dimenzijama neĹĄto vei stup. Na malim stupiima bit e ispisana imena Ĺžrtava, a na veem bi bio tekst o tragediji.

Visina stupia je razliita, kako bi obiljeĹžila razliitost svakog stradalnika, forma je kvadratna jer je ona semantiki znak hrvatstva. Stupii se redaju po toj zamiĹĄljenoj spirali, tom viru, svaki za sebe, osim njih dva. Dva stupia koja sam zamislila poredati jedan do drugoga simboliziraju oca i sina koji su stradali u ovoj straĹĄnoj tragediji, pokuĹĄala je vizualizirati svoju odlinu zamisao arhitektica KalĹĄan. Prostor sjeanja na dravsku tragediju uredila je tvrtka “Mozaikâ€? iz Ĺ trukovca za iznos od gotovo 62 tisue kuna, bez PDV-a, ĹĄto je osigurao Grad Prelog. Prelog ovime dobiva prvi spomenik malom ovjeku koji e biti sveano otkriven i blagoslovljen u 10 sati u nazonosti obitelji iji su lanovi nesretno stradali. (D.Mihoci)

Prikupljeno 96 doza krvi Prelog - pinska organizacija Crvenog kriĹža Prelog u suradnji s Gradskom organizacijom Crvenog kriĹža akovec i Hrvatskim zavodom za transfuzijsku medicinu iz agreba organizirala je drugu ovogodiĹĄnju akciju dobrovoljnog dari-

vanja krvi. voj akciji odazvalo se 105 dobrovoljnih darivatelja krvi iz Preloga i okolice, no nisu svi i dali krv. Krv je dalo 96 davatelja. PreloĹĄki Crveni kriĹž planira joĹĄ dvije akcije dobrovoljnog darivanja krvi. (D.M.,M.N.)

9 NA VELIKO SE UREUJE groblje u PleĹĄkovcu

Uskoro “ukop u livaduâ€? posljednje vrijeme opina Sveti uraj na Bregu ulaĹže mnogo sredstava u ure enje groblja u PleĹĄkovcu. Predsjednik opinskog povjerenstva za groblje dravko Mohari iznosi najvaĹžnije podatke. - vih dana asfaltiran je prilaz groblju, izgra eno parkiraliĹĄte za 60-ak osobnih automobila, te je postavljena betonsko - Ĺžiana ograda oko groblja. Sve ukupno je do sada u ure enje groblja i infrastrukture utroĹĄeno 300-tinjak tisua proraunskih kuna. S ure enjem groblja e se nastaviti, a predstoji nabava kontejnera, postavljanje rasvjete i asfaltiranje staza na groblju, ĹĄto e stajati narednih 100-tinjak tisua kuna. Novost e biti ure enje lokacije za “ukop u livaduâ€?, za ĹĄto postoji interes ljudi. sto tako, nabavit emo pokretne kontejnere za otpad, urediti nadstreĹĄnicu za potrebe selekcioniranja otpada

Mladen Mohari na novom parkiraliĹĄtu kod groblja u PleĹĄkovcu i joĹĄ niz drugih stvari. opini i povjerenstvu koje osim mene ine Dragutin Turk i Marijan Kovai smatramo da je groblje mjesto koje zasluĹžuje da bude lijepo, uredno i dostojanstva vrijedno, kaĹže Mohari, dodajui kako se u mnogome poboljĹĄao odnos gra ana prema ure enju grobova i pospremanju potroĹĄenih lampaĹĄa, svijea i cvijea. (S. Mesari)

GRADSKO DRUĹ TVO Crvenog kriĹža akovec

Seminar za humani odgoj u ĹĄkolama Hrvatski Crveni kriĹž u suradnji s Agencijom za odgoj i obrazovanje organizirao je 25. i 26. kolovoza edukaciju nastavnika za program Humane vrednote - dgoj za humanost i istraĹživanje humanitarnog prava u osnovnim i srednjim ĹĄkolama. Program se provodi kao dio Nacionalnog programa Vlade H odgoja i obrazovanja za ljudska prava i demokratsko gra anstvo. Domain dvodnevnog seminara je Gradsko druĹĄtvo Crvenog kriĹža akovec, a odrĹžan je u prostorijama Poslovnog centra Pilka akovec. Predavaice su bile Ljerka ai iz Hrvatskoga Crvenog kriĹža i Nevenka Lonari, prof. iz Agencije za odgoj i obrazovanje.

Seminaru su prisustvovali predstavnici iz sedamnaest osnovnih i srednjih ĹĄkola Me imurske Ĺžupanije, a cilj seminara je bio osposobljavanje sudionika za vo enje programa Hrvatskoga Crvenog kriĹža u ĹĄkolama, te kvalitetnu primjenu dionice Nacionalnog programa u podruju humanitarnih vrednota i humanitarnog prava koje provodi Hrvatski Crveni kriĹž u suradnji s Nacionalnim odborom za obrazovanje o ljudskim pravima. SadrĹžaj seminara odnosi se na vjeĹžbe kojima se postiĹže razvoj djece za humanost i razvijanje osjeaja milosr a, suosjeanja i tolerancije, te odgovornog ponaĹĄanja prema sebi i svojoj zajednici. (BM)


KROZ MEIURJE

10

9. rujna 2008.

DONACIJE za Sv Juraj na Bregu

Župa Belica nije zaboravila a sanaciju i obnovu župne crkve u Svetom urju na Bregu pina Sveti uraj na Bregu otvorila je poseban žiroraun na koji gra ani, politike stranke, klubovi, udruge, tvrtke i svi ostali mogu uplatiti svoje dragovoljne priloge. daziv je dobar, premda su potrebe izuzetno velike, pa i nadalje opinsko elništvo poziva sve ljude dobre volje da uplate prilog bilo kojeg iznosa, kako bi vjernici u Svetom urju na Bregu što prije misna slavlja mogli imati u svojoj crkvi. Prema rijeima opinske naelnice Dragice Vugrinec, na žiroraun koji je otvorila pina do sada je uplaeno 217.587,80 kuna, a župa Belica je do sada uplatila najviše - ak 51.000 kuna. sim što

je sadašnji župnik u Svetom urju na Bregu, preasni van Kozjak, ro en u Belici, postoji još jedna zanimljivost koja je Beliance potaknula na vrijednu donaciju. Naime, u Drugom svjetskom ratu njemaki vojnici srušili su toranj župne crkve znesenja Blažene Djevice na Nebo. Kada je 1946. godine zapoela obnova crkve i tornja belike župne crkve, upravo su “urofani” prvi pohitali u pomo. ni su dostavljali gra evni materijal i druge stvari u Belicu, i sami su biciklima se vozei odlazili u Belicu pomagati. vo, sada kada je najpotrebnije Belica se iskazala i nije zaboravila uinjeno joj dobro nakon kalvarije Drugoga svjetskog rata. (S. Mesari)

OSNOVNE ŠKOLE u Sv. Martinu na Muri i Štrigovi

Nitko više u slovenske škole d uspostave nove i samostalne države Hrvatske svake jeseni sa zanimanjem se prati koliko e se hrvatske djece upisati u 1. razrede osnovnih škola u susjednoj epublici Sloveniji. Naime, u vrijeme bivše države velik broj djece iz štrigovskog i svetomartinskog kraja odlazio je u osnovne škole u naselja susjedne države. Veina te djece je u Sloveniji završila osnovnu školu, a potom i srednju ili neku višu. Mnogo njih je ostalo živjeti u Sloveniji, od kojih je veina zauvijek izgubila veze s matinom državom. Kada je uspostavljena nova država i granini nadzor, broj hrvatske djece koja odlaze u Sloveniju iz godine u godinu je sve manji, a ove godine škole u Štrigovi i Svetom Martinu na Muri ne raspolažu s podacima iz kojih bi bilo vidljivo da je bilo koje dijete jesenas upisalo 1. razred preko granice. - ve godine u prve razrede mi smo upisali 32 djece. ma-

tinu školu Štrigova 22 djece, u Podrunu školu u Železnu Goru 4 djece, u PŠ Stanetinec 4 djece i u PŠ Prekopa 2 djece. Ni jedno dijete na novo nije otišlo u Sloveniju, izuzmemo li jednu obitelj koja je cijela preselila u Sloveniju, što je svakako velik gubitak, kaže Stanislav ebernik, ravnatelj snovne škole Štrigova, dodajui kako ovog trenutka njegovu školu polazi 243 uenika, a lani ih je bilo 245, dakle, dvoje više. avnatelj snovne škole Sveti Martin na Muri Tomislav Paljak zadovoljan je što ni jedno dijete na novo ne odlazi u školu u Sloveniju. - Mi smo u prve razrede upisali 23 djece, što je za jednog uenika više nego lani. Prvašii polaze dva razredna odjeljenja u jednoj smjeni, kaže ravnatelj Paljak, dodajui da i jedno dijete više u prvom razredu raduje njega i itavu školu. (S. Mesari)

SJEDNICA Poglavarstva opine Šenkovec

Proelniku JUO-a nee se produžiti ugovor o radu etvrtak 4. rujna na sjednici Poglavarstva opine Šenkovec prihvaen je prijedlog da se proda zemljište na Dolcu koje je trenutno u vlasništvu pine. nae, bilo je predvi eno da se ta parcela proda u paketu tvrtki Teus - BB d.o.o., no iz nekog razloga prodan je samo prvi dio. Poetna cijena ove parcele bit e 120 kuna po metru kvadratnom. Poglavari su prihvatili prijedlog da se proelniku edinstvenoga upravnog odjela opine Šenkovec ne produži ugovor o radu te mu se na taj nain prekine radni odnos. Nakon toga prihvaen je prijedlog za raspisivanje natjeaja za izvo enje javne rasvjete u ulici Maršala Tita te je predloženo da parcelaciju ulice Augusta Šenoe odradi tvrtka Geo - Gauss d.o.o., za što e pina

izdvojiti nešto više od 30 tisua kuna. Poglavari su prihvatili i prijedlog za izvo enje radova na odvodnji u elengajskoj i Bedekovievoj ulici, za što e utrošiti oko 10 tisua kuna. Predloženo je da se su inancira sanacija oko obiteljske kue Šimi. pina Šenkovec pokrit e 50% troškova sanacije. Naime, kua obitelji Šimi nema kanalizaciju iz razloga što susjed Lesjak ne dozvoljava da se preko njegovog zemljišta prekopa kanal kako bi se obitelj Šimi spojila na kanalizaciju. bog vlage koju uzrokuje septika jama potrebni su radovi na drenaži obiteljske kue. pini Šenkovec dostavljene su tri ponude za sanaciju, od kojih e biti odabrana najbolja, a za to e pina izdvojiti oko 20 tisua kuna. (H. ear)

Poetna cijena zemljišta na Dolcu jest 120 kuna po metru kvadratnom

ZBOG IZGRADNJE ROTORA zatvorena prometnica Prelog - ehovec

ehovec odsjeen od svijeta Tek što je poela izgradnja drugoga preloškog rotora, onog na ulazu u Gospodarsku zonu Sjever, u što e Grad Prelog uložiti 5,4 milijuna kuna, nastali su problemi. Mještani ehovca izuzetno su nezadovoljni novom regulacijom prometa zbog koje je to prigradsko naselje, kako naglašavaju, odsjeeno od svijeta. Svu krivnju svaljuju na izvo aa radova, akoveku Tegru, koji je zatvorio prometnicu koja iz Preloga vodi prema tom naselju. - goreni smo jer su nam zatvorili prilaz selu iz smjera Preloga, a ranije nam je onemoguen pristup iz smjera Svetog urja u Trnju gdje je u izgradnji kanalizacijska mreža. Želimo li doma, moramo iz Preloga u Cirkovljan ili Draškovec pa onda u Donji Kraljevec i tada cestom uz njihovu industrijsku zonu u ehovec. Ljudi moraju napraviti dodatnih 15 do 20 kilometara da bi došli u

Drago Švenda, predsjednik VMO-a ehovec, ogoren je zbog prometne blokade

selo. Nema drugog naina. Srea je što je prije koju godinu ta cesta uope izgra ena jer da nije sada bismo doslovno bili odsjeeni od svijeta. Naravno da su ljudi nezadovoljni. Mi smo svjesni da je potrebna žrtva zbog napretka i da izvo a ne može drugaije izvesti radove, no ipak se pitamo je li baš bilo nužno zatvoriti kompletnu prometnicu, zar nisu mogli jedan kolniki trak ostaviti za prometovanje, pita se Drago Švenda, predsjednik Vijea Mjesnog odbora ehovec. Gradu Prelogu opravdavaju Tegru koja, kažu, ne ini ništa po svojoj volji ve uz blagoslov ŽC-a koji joj je odobrio da zatvori prometnicu kako bi se radovi mogli izvesti neometano i na vrijeme. Predvi eno je, naime, da bi novi rotor bio pušten u promet na Dan grada koji Prelog slavi 6. prosinca. Mještane ehovca preloški gradonaelnik Dragutin Glavina moli za razumijevanje i strpljenje. Predsjednik uprave akoveke Tegre van Kolari potvrdio nam je da su radovi na izgradnji rotora iziskivali zatvaranje prometnice i da za to imaju sve potrebne dozvole. - Cesta je legalno zatvorena i bit e do 15. studenog. Mi emo nastojati uiniti sve kako bismo mještanima ehovca omoguili korištenje te prometnice i prije toga datuma, no za sad ne mogu tvrditi da e se to i dogoditi. udi me što se problemi nalik ovome uvijek javljaju kada Tegra zatvara prometnice, što nije sluaj s ostalim izvo aima, poruio je Kolari. razgovoru s mještanima ehovca koji nikako nisu pristajali

MAKNUTO USKO GRLO - Donji Kraljevec - Prelog

U mjesto i iz njega mogue je jedino prometnicom uz industrijsku zonu Donjeg Kraljevca stati pred fotoobjektiv doznajemo da se do ehovca zasad ipak može i zatvorenom cestom, u što smo se i sami uvjerili. pak, to je opasan poduhvat. Ne samo da vam može stradati automobil, ve tako možete isprazniti i svoj novanik. Policija, naime, iz preventive s vremena na vrijeme vreba na prekršitelje zabrane prometovanja tom cestom. Mještanima ehovca ne preostaje drugo no djelovati prema onoj narodnoj “strpljen - spašen”. Podsjetimo da je Grad Prelog u ure enje Gospodarske zone Sjever

do sada uložio 11,5 milijuna kuna. ahvaljujui ovom ulaganju izgra ena je zona u kojoj trenutno djeluju tri tvrtke, a uskoro e svoju poslovnu aktivnost zapoeti još šest tvrtki koje su pred dovršetkom izgradnje, odnosno ure enja svojih poslovnih prostora. Samo tri godine trebale su Gradu Prelogu da od projekta stavi u funkciju. zoni trenutno radi tristo ljudi, a uskoro e se taj broj udvostruiti. (D.Mihoci)

POGLAVARSTVO Svete Marije

Asfalt dug godinu dana Stigla smea signalizacija ponedjeljak je nakon godinu dana od poetka radova napokon zapoelo asfaltiranje drugog dijela Ludbreške ulice u Donjem Kraljevcu, pa e napokon moi odahnuti stanovnici te ulice, ali i svi koji nakon silaska s autoceste kreu za Prelog. Ta je ulica ujedno i županijska cesta iz Donjeg Kraljevca prema Prelogu, a tu je bilo i najviše problema, koje e gra ani odmah nakon postavljanja asfalta pomalo zaboraviti. prvoj fazi radova postavljena je kanalizacija, što je trajalo nekoliko mjeseci, a potom se ustanovilo da telefonski vodovi leže na trasi ispod ceste pa je to ure eno. Više mjeseci pregovaralo se s vlasnicima starih kua u Lubreškoj ulici koje je trebalo srušiti da bi cesta dobila primjerenu širinu. Napokon je i to riješeno, etiri stare kue srušene su zbog nove trase ceste kako bi se izbjegao oštar zavoj, a opina je otkupila i pojedine dijelove dvorišta pa su pojedini vlasnici ostali bez dijela gruntišta. Prije tri mjeseca asfaltirana je treina Ludbreške ulice, nakon što su kue maknute i ure ene nova trasa, ali je istovremeno potpuno skinut asfalt na dvije treine ulice zbog radova na postavljanju rubnika i odre ivanja trase ceste i visine kota te utvr ivanja podloge. Gra ani Ludbreške nadisali su se prašine zbog veoma gustog

prometa, a cesta je zbog radova po tko zna koji put bila zatvarana pa djelomino otvarana. Kad je cesta bila zatvorena, koristio se poljski put prema centru Donjeg Kraljevca, koji je na jednom dijelu veoma uzak pa su kamioni, iako je tu bio za njih zabranjen promet, oštetili zidove. Napokon je zadnjih tjedana promet preusmjeren prema Cirkovljanu, kako bi se radovi mogli privesti kraju. Potom je razina ulice, odnosno ceste najprije podizana na pojedinim mjestima, a potom spuštana, uz intervenciju Županijske uprave za ceste. konanici, postavljeni su rubnici na najveem dijelu ceste, no za sada ne i nogostupi. Najavljeno polaganje asfalta u ponedjeljak konano e skratiti muke gra ana i opasan promet te provlaenje osobnih vozila uz radne strojeve. adove izvodi tvrtka “Pavlic”, a oekuje se da e svakako biti položen asfalt do spoja s adievom ulicom, tako da e se promet moi odvijati po asfaltu, ukoliko se ne asfaltira cijela Ludbreška u jednom mahu. Prema najavama, cijela Ludbreška ulica trebala bi biti asfaltirana za tjedan dana. To e ujedno biti i prva glavna ulica u opini Donji Kraljevec koja e nakon postavljanja kanalizacije biti u potpunosti obnovljena, no još nije jasno hoe li cijelom dužinom ove jeseni biti postavljeni i nogostupi. (. Šimunko)

 aktualnom satu 32. sjednice Poglavarstva opine Sveta Marija naelnica Marija Frani istaknula je važnije aktivnosti od zadnje sjednice. putila je rijei zahvale svima koji su sudjelovali u organizaciji Dana opine koji su ove godine trajali od 26. srpnja do 15. kolovoza. pina je odaslala opomene kuanstvima koja još uvijek nemaju kante za smee, a prema odluci V-a obavezni su je imati i koristiti organizirani odvoz komunalnog otpada. Tvrtka Betex iskazala je želju za izgradnjom trgovakog centra u Svetoj Mariji. pina trenutno nema adekvatnu parcelu, ali je potencijalnog investitora uputila na adresu P-a akovec s kojim e tvrtka Betex vršiti daljnje pregovore. Donjem Mihaljevcu obavljeni su soboslikarski radovi u vrtiu koje je s 15 tisua kuna su inancirao VM Donji Mihaljevec. Nakon gotovo dvije godine stigla je sme a signalizacija. vih dana dbor za turizam odre uje lokacije te bi sme a signalizacija trebala uskoro biti postavljena. Prema rijeima naelnice, opina je Fondu za regionalni razvoj kandidirala dva projekta, i to ure enje tržnice u Svetoj Mariji i daljnje ure enje Doma kulture u Donjem Mihaljevcu. Ministarstvo kulture raspisalo je natjeaj za predlaganje programa javnih potreba u kulturi za 2009. godinu. Natjeaj je otvoren do 15. rujna ove godine, a odlukom poglavara opina e kandidirati daljnje ure enje domova kulture u oba naselja, u suradnji s tamošnjim KD-om kandidirat e se svetomar-

ska ipka, a želja je poglavara da se kandidira i ure enje etnokue u Svetoj Mariji. DVD Sveta Marija uputio je zamolbu za pomo pri organizaciji natjecanja sa sprežnim špricama. Prema odluci Poglavarstva, dodatna se sredstva za udruge ne odobravaju jer su dotacije odre ene prema programima koje su udruge dostavile, a Marija Frani istie da trenutno nema sredstava da se van redovne dotacije nekome udovolji. amolbu za inancijsku pomo poslao je i NK Mladost za sanaciju objekta na nogometnom igralištu koji je star 30 godina i u vrlo je lošem stanju. lanovi Poglavarstva zakljuili su da od svih opinskih udruga nogometaši imaju najneadekvatnije prostore. Prije bilo kakvih radova potrebna je legalizacija objekta i izrada troškovnika, u emu e im pomoi opina ove godine, dok e se idue godine osigurati inancijska sredstva za ure enje objekta. Na dan Domovinske zahvalnosti u centru Svete Marije otkriveno je spomen - obilježje hrvatskim braniteljima za koje mnogi tvrde da je najljepše i najoriginalnije u Me imurju, ali i u Hrvatskoj. Autor spomen - obilježja je Franjo Musta - Medarov, a odlukom poglavara opina e nagraditi autora s pet tisua kuna. pina Sveta Marija e dokupiti snagu elektrine energije za potrebe Doma kulture. adi se o dodatnih 32 kw, a dio e su inancirati MTSS d.o.o. za potrebe svoje trgovine, i to prema dogovorenim uvjetima s elnicima opine. (A. Fuš)


KROZ MEIURJE

9. rujna 2008. DANI OPINE Kotoriba

Za Križevo bogat trodnevni program pina Kotoriba uz svetkovinu “esensko Križevo” slavi svoje dane. Kotoripani e slaviti od 12. do 14. rujna, a za te je dane pripremljen bogat trodnevni program. Sveana sjednica pinskog vijea i Poglavarstva uz dodjelu javnih opinskih priznanja bit e u petak 12. rujna od 19 sati. veernjim satima organizira se ispod šatora kod crkve veer za mlade. rganizaciju je preuzeo MK “olling ish”, a svirat e sastavi “Kula” i “Larva”. Subotnji program zapoinje od 11 sati petim karate kupom sjeverozapadne Hrvatske. Turnir organizira KK “Samuraj”, a mladi karatisti borit e se u školskoj sportskoj dvorani. Svoju prvenstvenu utakmicu od 16,30 odigrat e NK Graniar llabo i ukovec 77, a od 18 sati poinje zabava ispod šatora u organizaciji kotoripskih košarkaša i svirka Me imurskoga vrueg kaja. nedjelju 14. rujna od 9 sati u prostorima “starog farofa” bit e

Poznati dobitnici javnih priznanja opine Kotoriba Povjerenstvo za dodjelu javnih priznanja predložilo je, a lanovi su Opinskog vijea Kotoribe potvrdili, ovogodišnje dobitnike opinskih javnih priznanja. Ove godine plaketa Kotoribe bit e uruena Zoranu Radmaniu za dugogodišnji uspješan rad i doprinos razvoju Kotoribe, a u obrazloženju se navodi da je jedna od najaktivnijih osoba na podruju gospodarskog, polikog i društvenog života opine Kotoriba. Opinske medalje primit e DVD Kotoriba za 120 godina uspješnog rada i djelovanja, NK Graniar – Ellabo za 80 godina uspješnog rada i djelovanja, Branko Matoš za svoj dugogodišnji uspješan rad u udruzi “Žužika” i Željko Dolenec za dugogodišnji uspješan rad u ŠRD-u “Som”. Poduzeu “Kos” d.o.o. za doprinos razvoju gospodarstva i Damiru Kadiji za doprinos u razvoju sakralne

OPINSKO VIJEE Kotoriba

Do kraja godine opremanje nove škole aktualnom satu 30. sjednice pinskog vijea Kotoribe naelnica Blaženka vošec iznijela je informaciju vezano uz opremanje nove škole i dvorane. Natjeaj je raspisalo resorno Ministarstvo koje i opremu inancira, rok je bio 22. kolovoza, a zakon propisuje da u roku od 90 dana treba odabrati najpovoljnijeg dobavljaa. Naelnica vošec uvjerena je da e nova škola i dvorana biti opremljene do kraja godine kako bi kotoripski osnovnoškolci u drugom polugodištu krenuli u novu školu. Slavka Mar etka zanimalo je tko brine o okolišu škole i dvorane jer je parkiralište obraslo korovom, a raste i ambrozija. Predsjednica Va i ravnateljica Š Kotoriba Snježana Matoš odgovorila je vijeniku da ure enje okoliša još nije završeno, potrebno je urediti prilazne staze i vanjsko igralište, objekti još nisu preneseni na Me imursku županiju i Š Kotoriba, a u pomo oko ure enja uskae im pina. Vijenica vanka Virgej predložila je da Po-

glavarstvo razmotri mogunost da se od plaanja komunalne naknade oslobode starija domainstva, socijalni sluajevi i invalidi, kako to ine i druge sredine. Na sjednici je prihvaeno izvršenje prorauna do 30. lipnja 2008. godine. Prema rijeima kotoripske naelnice, prihodi od poreza ostvareni su 44%, planirane tekue pomoi iz županije i države realizirane su u 50-postotnom iznosu, dok se kod rashodovne strane vodilo rauna o svakoj kuni u proraunu. Vijenici iz koalicije SDP - HSS - HS upitali su naelnicu što se to radi u zgradi bivše policijske postaje. dgovor je dao donaelnik oran admani, rekavši da su izvršeni soboslikarski radovi kako bi se privremeno riješilo stambeno pitanje za kadrove koji nedostaju u Kotoribi, a opina nema trenutno adekvatno mjesto za stanovanje. Blaženka vošec pak je najavila da e se sanirati krovište, a u budunosti e se prostori dodijeliti za potrebe kotoripskih udruga. (A. Fuš)

Dobitnik opinske plakete Zoran Radmani glazbe i voenju crkvenog zbora bit e uruene zahvalnice. Opinska priznanja dobitnicima bit e uruena na sveanoj sjednici Opinskog vijea i Poglavarstva. (A.Fuš)

otvorena izložba etnopredmeta, nadopunjena izložbom fotogra ija pod nazivom “Vremeplov Društva žena Kotoribe”, a u isto vrijeme ispod šatora kod crkve bit e otvorena pokazno - prodajna izložba malih životinja s prigodnom tombolom u organizaciji udruge “Me imurska lastavica”. bje izložbe možete razgledati do 19 sati. 11 sati u crkvi Sedam Žalosti Blažene Djevice Marije i Svetog Križa bit e služena sveta misa. Mimohod od centra Kotoribe prema šatoru kree od 15 sati, nakon kojeg pola sata kasnije zapoinje kolažni program ispod šatora. mimohodu i programu e sudjelovati Puhaki orkestar iz Goriana, Kotoripske mažoretkinje i Kulturno - umjetniko društvo iz Ludbrega. Tom prigodom uruit e se nagrade od strane T-a opine Kotoriba za najljepše ure eni prozor, balkon i okunicu. Dani opine Kotoriba završavaju velikom zabavom uz Me imurski vrui kaj. (A. Fuš )

OPINA Donji Vidovec

Izgraena posljednja dionica pješako biciklistike staze Donjem Vidovcu radi se na ure enju mjesta. re en je park kod crkve i autobusno stajalište, a nedavno je završena izgradnja pješako biciklistike staze od PŠ Donji Vidovec do trgovine Metss. Sanirani su ošteeni kolnici i asfaltirana je cesta od mjesnog groblja do državne ceste D-20. adove je izvela tvrtka Pavlic asfalt - beton iz Goriana, a stoje oko 700 tisua kuna. znosom od 300 tisua kuna radove su inancira Fond za regionalni razvoj, dok e razliku podmiriti Županijska uprava za ceste i opina Donji Vidovec koja je zadužena i za hortikulturno ure enje parka. zgradnjom spomenute dionice Donji Vidovec e imati pješako biciklistiku stazu uz glavnu prometnicu kroz cijelo naselje, pa sve do Kotoribe. Stoga se apeliraju pješaci i biciklisti da koriste tu stazu kako bi bili što sigurniji u prometu.

11 OPINA OREHOVICA prodaje graevinske parcele

U ponudi tri gradilišta u Podbrestu pina rehovica ponudit e na prodaju tri gradilišta u Podbrestu, jedno površine 1.765, drugo površine 1.869, a tree 4.011 metara kvadratnih. pinsko poglavarstvo prihvatilo je prijedlog Vijea Mjesnog odbora Podbresta pa e prva dva gradilišta biti ponu ena na prodaju po poetnoj cijeni od 25 kuna za metar kvadratni, dok e se za posljednje tražiti 30 kuna. Poglavarstvo je prihvatilo te e vijenicima predložiti da razmotre i sami prihvate novi prijedlog odluke o visini naknade za izdavanje odobrenja za izgradnju ili rekonstrukciju nadgrobnog spomenika. Naknada je odre ena prema položaju i veliini grobnog mjesta. Tako se predlaže da se na groblju u rehovici sjeverna aleja za izdavanje odobrenja naplati 350 kuna za pojedinano grobno mjesto, 650 kuna za dvojno grobno mjesto – spomenik, a 850 kuna za grobnicu. Na istom groblju za srednju aleju naplaivalo bi se 450 kuna za pojedinano grobno mjesto, 850 za dvojno, odnosno 1.000 kuna za grobnicu, dok bi se u novom dijelu groblja za dvojno grobno mjesto, spomenik ili grobnicu naplaivala naknada u iznosu od 2.300 kuna. Na groblju u Podbrestu predlaže se naknada od 700 kuna za pojedinano grobno mjesto, 900 kuna za spomenik, a 1.500 kuna za grobnicu.

Tako prikupljena sredstva pina e namjenski koristiti, iskljuivo za potrebe ure enja groblja. Svaka obitelj koja ima školarce u Š rehovica i PŠ Podbrest primit e na dar edukativni DVD o zdravoj prehrani za djecu. pina tako želi doprinijeti zdravijem življenju svojih žitelja. a opinski proraun bit e to trošak od 1.300 kuna. pina e s 13.395 kuna pomoi DVD-u Vularija da se opremi novim kacigama i cijevima koje su im potrebne kako bi se mogli predstaviti na skorom državnom natjecanju seniorskih ekipa u Splitu. z opinske blagajne za njih su izdvojene i 1.262 kune za potrebe organizacije sedmog po redu susreta vatrogasaca održanog u Vulariji. pinsko poglavarstvo suglasno je da je vatrogascima na podruju ove opine potrebno nabaviti dvije nove cisterne pa su stoga u anketnom listiu Hrvatske vatrogasne zajednice, koja je pokrenula projekt opremanja dobrovoljno vatrogasnih društava, naveli te svoje želje i potrebe. rehovici se nadaju da bi prva cisterna mogla stii ve možda idue godine, a nakon što bude otplaena u roku od 3 do 4 godine krenuli bi u nabavu još jedne cisterne. (D.Mihoci)

UOI DANA OPINE Kotoriba

Novi broj Kotoripskog vjesnika Sigurna šetnja uz glavnu prometnicu po Donjem Vidovcu Prioritetni donjovidovski planovi jesu ure enje poduzetnike zone u kojoj je u tijeku parcelacija, a gradnja prvih objekata bit e još ove godine, nadalje, planira se izgradnja nove PŠ Donji Vidovec, proširenje državne ceste D-20 od Donjeg Vidovca do Donje Dubrave, uskoro bi trebala krenuti daljnja obnova Doma kulture, a radi se i na osnivanju Turistike zajednice jer je Donji Vidovec proglašen turistikim mjestom. (A.Fuš)

pina Kotoriba tri puta godišnje izdaje opinsko informativno glasilo “Kotoripski vjesnik”. a Dane opine mještani Kotoribe besplatno e primiti 79. broj Kotoripskog vjesnika koji se šalje i Kotoripanima koji žive van rodnog mjesta. a sadržaj vjesnika zaduženo je uredništvo u kojem su Mladen Grubi,

Anica auk, Bernarda Habuš, Dobriša Habuš, Marijan usak i Alen Fuš. Na dvadeset stranica kotoripskog kroniara bit e zabilježena sva doga anja od zadnjeg broja koji je štampan uoi skrsa. Naklada je 1.300 primjeraka, a troškovi se podmiruju iz opinskog prorauna. (A.Fuš)

Za novo krovište DVD-a 10 tisua kuna DOMAŠINEC Deset tisua kuna bit e uloženo u sanaciju krovišta zgrade u kojoj je smješten DVD Domašinec, odluilo je Poglavarstvo opine Domašinec na svojoj prošlotjednoj sjednici. Tako er je odlueno da se jednokratnim

novanim pomoima u iznosu od 1.100 kuna, 700 kuna i 3 tisue kuna pomogne jednoj obitelji iz Turiša i dvjema iz Domašinca kako bi mogle podmiriti troškove stanovanja. (D.M.)


POLJODJELSTVO

12

DANI VINOGRADA najava su poetka berbe

S AKOVEKOG sajma

Ponovno bez odojaka Prva rujanska srijeda bila je slina posljednjoj kolovoĹĄkoj. Bilo je puno ljudi i joĹĄ viĹĄe raznih proizvoda i roba. Prvo ĹĄto smo mi, a i ĹĄto su drugi, zapazili jest da nije bilo odojaka. oĹĄao je veterinar, doĹĄli su kupci, ali prodavaa ni od kuda. - MoĹžda su ljudi prodali usput ili doma. Naime, sada je vrijeme berbi i odojci se kupuju da se pogoste berai i prijatelji, rekao nam je ovjek sa ĹĄtanda u blizini “punkta odojakaâ€?. Ĺ˝eljeli bismo povjerovati da se odojci stvarno dobro i bez problema prodaju. dlina je bila ponuda peradi za daljnji uzgoj i moĹže se rei da je gotovo sve rasprodano. Ĺ toviĹĄe, sklapale su se narudĹžbe za drugi tjedan. Izgleda da su domaice poele spremati zimnicu, jer pa-

prika, luk, patlidĹžani i zelje prodavali su se na vree. Kod peenjara je bilo Ĺživo i veselo, jer vruina je traĹžila pie, a trebalo je neĹĄto i pojesti. ve u svemu, bila je ovo lijepa srijeda na akovekom sajmu. (. Mesari, Z. rzan)

CIJENE NA AKOVEKOM SAJMU - pura za duzgoj 40 do 70 kn/kom - patka za uzgoj 30 kn/kom - domaa kokoĹĄ 45 kn/kom - kuni 60 kn/kom - krumpir 200 kn/mtc - pĹĄenica 180 kn/mtc - kukuruz zrno 180 do 220 kn/mtc - jeam 170 kn/mtc - zob 200 kn/mtc - mlin za groĹže 500 do 1.000 kn/kom

- Samo patlidĹžane bum zela, papriku imam doma ...

S AKOVEKOG placa

Sve viĹĄe razliitih proizvoda na jednom stolu Za razliku od “prebukiranog sajmiĹĄtaâ€?, akoveki plac je ovih dana slabo posjeen, izuzme li se subotnje prijepodne. I dok prodavaa ima dosta, kupaca je manje. Ali zato oni imaju privilegiju izabirati robu i za nju se cjenkati. Zanimljivost akovekog placa je ĹĄto prodavai na svojim stolovima proĹĄiruju ponudu, te kupci na jednom mjestu mogu kupiti gotovo sve ĹĄto Ĺžele. Prodavai su tako iskazali poduzetnost, a kupci uĹĄtedu vremena, privikavanje na jednu ili dvije prodavaice kod kojih steknu povjerenje u kvalitetu robe. Ponu ena roba je zaista vrlo kvalitetna i svjeĹža, s domaih vrtova, polja i vonjaka. Ponuda tjedan jesu patlidĹžani, paprika, feferoni i jabuke. No

9. rujna 2008.

najviĹĄe se prodaje mladi grah, a dobro ide i med. Cvijea je relativno malo, a doznali smo da cvjeari ovog trenutka “biju bojâ€? za ouvanje i rast krizantena. (. Mesari) CIJENE NA AKOVEKOM PLACU - mladi grah 15 do 20 kn/kg - paradajz 6 do 8 kn/kg - paprika 8 do 10 kn/kg - mrkva 9 kn/kg - korijen cikle 12 kn/kg - zelena salata 10 do 12 kn/kg - jaja 1,20 kn/kom - med 25 do 35 kn/boica - ĹĄljiva bistrica 10 do 12 kn/kg - ĹĄampinjoni 20 kn/kg

O mreĹžama protiv tue u vinogradu Na imanju obitelji Zvonimira Petkovia u ragoslavec Bregu u srijedu 10. rujna bit e odrĹžan “an vinogradaâ€?, struno - edukativan dan, kada e se govoriti samo o vinogradima i groĹž u. Manifestaciju organizira Hrvatski zavod za poljoprivrednu savjetodavnu sluĹžbu, dsjek Me imurske Ĺžupanije, a poetak je zakazan za 17 sati. Prvo e se razgledati Petkoviev vinograd u kojem su zastupljene sorte rizling rajnski, sauvignon i graĹĄevina, a potom e mr. sc. Milorad Ĺ ubi govoriti o obavljenom programu usmjerene kemijske zaĹĄtite. Bit e iznijeta problematika u ovogodiĹĄnjoj proizvodnji, s podacima o kretanju ĹĄeera i kiselina u groĹž u po dominantnim sortama. vrtka Agra iz akovca prikazat e svoja iskustva u postavljanju zaĹĄtitnih mreĹža protiv tue u vinogradima, vjerojatno najzanimljivije stvari za mnoge vinogradare. vrtke BAF Croatia i Chromos Agro predstavit e dio svog programa te za sve sudionike skupa pripremiti druĹženje. Mr. Ĺ ubi i obitelj Petkovi pozivaju vinogradare i vinare na ovaj skup, koji je na odre en nain najava skoraĹĄnje berbe groĹž a.

MuĹĄkat je ve u bavama Individualni vinogradari ve su proĹĄli tjedan obavili berbu ranih sorti groĹž a. ako su pobrani muĹĄkat, rizvanac i muĹĄkat otonel i prvi su podaci ohrabrujui. Naime, ove

Uskoro sve eĹĄa slika u naĹĄim vinogradima sorte groĹž a sadrĹžavale su izme u 75 i 85 oeksla, ĹĄto je na optimalnoj granici zrelosti potrebnoj za berbu (minimum je 65 oeksla ili 14 gradi). Na neĹĄto raniju berbu ovih sorti utjee dosta loĹĄe stanje groĹž a od posljedica dviju tua u srpnju, premda je toplo (vrue) vrijeme donekle

zalijeilo rane koje su bile otvorene poetkom formiranja bobica. Moťt muťkata u klijetima Železne Gore i Prekope tiho vrije, a uskoro e berbe poeti i u drugim vinogradima. Najvei me imurski proizvo a groŞ a i vina berbu najavljuje za kraj ovog tjedna. e initivno je jasnoda e urod biti znatno

manji od Ĺželjenog ili uobiajenog zbog tue, ali e zato vino biti vrlo visoke kvalitete, zahvaljujui lijepom vremenu posljednjih mjesec dana, te strunim savjetima mr. Milorada Ĺ ubia i dipl. ing. Marijana iĹžmeĹĄije i njihovim primjenjivanjem od strane vinogradara. (. Mesari)

NAJAVA DOBRE berbe groĹža

Tua nije odnijela sve Prvi su dani rujna, po mnogima i po mnogo emu najljepĹĄeg mjeseca u godini. Rujan je najljepĹĄi vu goricaj gdje smo zatekli Mihaelu Grahovec iz svetomartinske ulice unaj kako obilazi trsove i optrgava suviĹĄne listo-

ve. Po tome ĹĄto se vidi, na trsovima tua nije uniĹĄtila sav rod i pinot sivi e dati dobar rod i dobro vino. MoĹžda ravno onom u ĹĄtrigovskom kraju koji je ljetos tua doslovce uniĹĄtila. (. Mesari)

Mihaela uz rodni trs pinota crnog

Ĺ TETE od srpanjske tue

TRŽIŠTE MLIJEKA u Republici Hrvatskoj

Samo dva razreda kvalitete

Pojedinani ĹĄtandovi s puno razliite robe

Izmjenom i dopunom uredbe o ciljnoj cijeni svjeĹžeg mlijeka uveden je novi nain odre ivanja kvalitete mlijeka u Hrvatskoj. Najznaajnije u izmjenama uredbe je da e od sada postojati samo dva razreda kvalitete mlijeka. U prvi razred bit e uvrĹĄteno mlijeko u kojem je broj mikroorganizama manji od 100.000, dok e u drugi razred

ii mlijeko s viĹĄe od 100.000 mikroorganizama. ako e u odnosu na dosadaĹĄnju praksu u prvi razred biti uvrĹĄteno mlijeko koje je do sada bilo ekstra i I. klase, a u drugi razred ulazi mlijeko II. i III. klase. ve izmjene odnose se na svjeĹže kravlje mlijeko. Uredbom je i odre ena ciljna cijena kravljeg mlijeka standardne kvalitete koje se stavlja na trĹžiĹĄte Republike Hrvatske.

Za jedan kilogram mlijeka prvog razreda proizvo a dobiva 2.363 kune, a osnovna cijena mlijeka uskla uje se na osnovi vrijednosti za mlijeko standardne kvalitete s 3,7 posto mlijene masti i 3,2 posto bjelanevina standardne kvalitete. lasnici uzornih i urednih staja i krava ovim izmjenama dobivaju oko 13 lipa viĹĄe po kilogramu isporuenog mlijeka. (sm,AG)

Grad akovec prijavio milijunske ťtete ua koja je u srpnju zadesila podruje Me imurske Şupanije snaŞno je pogodila podruje Grada akovca. podruja katastarskih opina akovec, lemenice, Makovec, Mihovljan, Novo elo Rok, avska es, Kriťtanovec i Žiťkovec ťteta je poinjena na 680 hektara poljoprivrednih povrťina. Štete je prijavilo 202 oťteenika, a one su procijenjene na ukupan iznos od 4,345.650 kuna. (sm)


P"S#$

9. rujna 2008. BIOINSTITUT D.O.O. AKOVEC

VAŠVRT Želi od Vas biti maŞen i paŞen, a Vama dobar i lijep

VETERINARSKI SAVJETI

Kamenjari naĹĄi svagdaĹĄnji

Zdravstvena skrb o sportskim konjima – zaťtita od parazita Priprema sportskog konja za natjecanje, uz kondicijsku i motoriku pripremljenost (preponaťi, kasai, galoperi) podrazumijeva pravodobnu zdravstvenu skrb i pripremu za natjecateljsku sezonu. Parazitarne invazije smanjuju radnu sposobnost konja, Şivotinje se pri treningu brzo umaraju, dlaka gubi sjaj, pojavljuju se hladni edemi na nogama, trbuhu i na prsima. Probavni poremeaji oituju se smanjenjem apetita, izmjenama opstipacije i proljeva, a katkada se pojavljuju znaci blaŞih kolika. Kod teŞih oblika invazije, kao ťto je strongilidoza konja, simptomi su puno teŞi - kolike, Şutica, peritonitis, akutna toksemija i dr. Budui da se odrasli stadiji trongylusa hrane krvlju, jake invazije uzrokuju anemiju, a Şivotinja mrťavi. toga je dolaskom proljea veoma vaŞno konje zaťtititi od parazita. Antiparazitici u obliku paste za peroralnu primjenu pogodni su jer ih i sam vlasnik moŞe primjenjivati na Şivotinji. Oni se vrlo brzo resorbiraju, a potom opseŞno izluuju urinom

te djelomino crijevnom sekrecijom. Preparati koji sadrŞe ivemerktin, prazikvantel ili mebendazol kao djelatnu tvar koriste se za suzbijanje sljedeih Şeluano crijevnih, plunih i koŞnih parazita; • Mali strongilidi: Trichonema, Triodonthophorus spp. • Veliki strongilidi: trongilus vulgaris • Ostali nematodi . Paraskarisw equorum , Oxyuris equi i dr. Pasta se daje konju peros u interdentalni prostor (prostor izme u sjekutia i premolara) im dublje na korijen jezika. Prilikom primjene, u usnoj ťupljini ne smije biti ostataka hrane. Neposredno nakon davanja konju se podigne glava da bi sigurno progutao pastu. Za sustavnu dehelmentizaciju Şdrebati u prvoj godini Şivota preporua se mebendazol (npr. Verpanil plus pasta) aplicirati svaka dva mjeseca, dok je odraslim konjima dostatno aplicirati lijek 4 puta na godinu, tj. svaka 3 mjeseca. Zbog produŞenog djelovanja ivermektina (Equalan pasta) iste je Şivotinje dopuťteno lijeiti najviťe tri puta na

AKOVEC: BIOINTITUT d.o.o. (bivĹĄa Veterinarska stanica d.o.o. akovec): deĹžurni veterinar na tel. 390-896, mob. 098/463-464. pecijalistika ambulanta za kune ljubimce, Rudolfa teinera 7, akovec, radi svakim radnim danom od 8 do 12 sati i 16 do 19 sati, a subotom od 7 do 12 sati, te nedjeljom od 7 do 9. Po potrebi nazvati Veterinarsku ambulantu akovec, telefon

390-896 ili 390-859, radnim danom od 7 do 19 sati, a nedjeljom od 7 do 9 sati. Veterinarska ambulanta JUG d.o.o. akovec, Nikole Pavia 1 - deĹžurni veterinar na tel. 363-801 i 091/363-80-10. PRELOG: pecijalizirana ambulanta za male Ĺživotinje Prelog: radno vrijeme: ponedjeljak, srijeda, etvrtak i petak od 7-14,30, utorak 10-17 i subota 8-12 , hitni sluajevi na mob 098 491 652. Veterinarska stanica PRELOG: deĹžurni

godinu. Za uklanjanje Şeluano crijevnih nematoda, antiparazitske paste moŞemo primjenjivati tijekom cijele kalendarske godine, a za dehelmintizaciju liinki konjskog ťtrka, Gasterophilusa. pp, nuŞna je dvokratna aplikacija – u listopadu i prosincu. Potrebno je znati i odre ene mjere opreza, naime, ivemerktin se ne smije davati kobilama u prvih 45 dana gravidnosti zbog mogueg teratogenog uinka (do sada nisu obavljena odgovarajua istraŞivanja). Nadalje, u pojedinih konja opseŞno invadiranih mikro ilarijom Onchocerca spp., nedugo nakon lijeenja zna se javiti edem koŞe kao reakcija na uginule mikro ilarije. Ti se simptomi u pravilu povuku za nekoliko dana. Davanje miorelaksansa i neuroleptika (npr. Combelen) 10 dana prije i 10 dana poslije antiparazitske terapije kontraindicirano je zbog sinergistikog uinka na CN. Najeťa intervencija veterinara nakon ťto vlasnik sam nestruno primjenjuje antiparazitik na konju, jest predoziranje istim. imptomi se obino oituju kao blagi kolini nemir, a balega je u takvih Şivotinja neznatno prokva-

ĹĄena. Kod teĹžih predoziranja ivemerktinom ili mebendazolom mogu se javiti znakovi otrovanja organskim fosfornim spojevima, kolika, proljev, slinjenje, suĹženje zjenica, usporedni rad srca i dr. U tom sluaju neophodna je adekvatna terapija odgovarajuim spazmoliticima, antihistaminicima, kardiioanlepticima, te odgovarajuim antidotom (npr. Atropin- sulfat ). Nakon upotrebe antiparazitika, plastinu brizgalicu, u skladu s ouvanjem okoliĹĄa je potrebno neĹĄkodljivo ukloniti. Ostaci preparata ne smiju doi u vodene tokove jer je toksian za ribe i vodene organizme, a u tlu pak se sporo inaktivira. Branimir Novak, dr. vet. med.

DEŽURNI VETERINARI veterinar na tel.645-422, od 0-24 sata. MURKO REDIŠ&E: Veterinarska ambulanta Mursko rediťe: deŞurni veterinar na mobitel 098/465-473. ŠTRIGOVA: Veterinarska ambulanta Štrigova Gornji Mihaljevec: deŞurni veterinar mob. 098/465-470. DONJA DUBRAVA: Ambulanta Donja Dubrava, tel. 688-936, od 0-24, nedjeljom na tel. 645-422. DOMAŠINEC: Ambulanta

13

Domaťinec: deŞurni veterinar na tel. 863-110 od 0-24. Švenda Eko Farm ervis d.o.o., poduzee za pruŞanje veterinarskih i veterinarsko-sanitarnih usluga, dezinfekciju, dezinsekciju, deratizaciju te servis muznih aparata. RADNO VRIJEME: pon.-pet. od 7,00 do 15,00 sati, subotom od 7,00 do 10,00 sati. DEŽURNI TELEFON: 040 645 058.

Ako Vas to ini sretnima, nek bude kamenjar. Kad porazmjestite osnovno kamenje u svoju kamenu zemlju, slijedi sadnja biljaka koje e oplemeniti kamen. Po uzoru na naĹĄe dalmatinske kamenjare i planinske kamene predjele, predlaĹžem da kao osnovu, kao glavne biljne stanovnike vaĹĄe kamene zemlje posadite neke patuljaste etinjae. Nek su ĹĄto pikastije i nek ĹĄto sporije rastu. Od patuljstih etinjaa za tu namjenu spomenut u planinski bor krivulj (Pinus mugo), veliko ĹĄarenilo puzavih borovica (Juniperus horizontalis) i patuljaste forme obine kleke (juniperus Communis). Dakako da postoje i listopadni grmovi i mini drvca koji se dobro uklapaju u kamenu iluziju. Osim sporo rastuim prikladnim grmovima i malim drveem naĹĄe kameno kraljevstvo moĹžemo okititi raznim vrstama trajnica. “Trajnice za kamenjareâ€? nejasan je izraz kojim se Ĺželi opisati, obino patuljasta, biljna trajnica pogodna za rast uz kamen. Vrlo je teĹĄko biti precizniji u de iniciji te grupe. esto se te biljke nazivaju i “alpskimaâ€? jer stiĹžu s Himalaje, Anda, Atlasa ili Alpa. JoĹĄ i danas poduzetni planinari mogu nai prave alpske trajnice kako rastu u divljini. Runolist ĹĄvicarskih Alpa (Leontopodium) postao je klasian primjerak te skupine - nisko rastui, izuzetno otporan i strastven ljubitelj sunca i ĹĄljunkovitog, poroznog tla. Osim runolista na volju su nam mnoge druge biljke slinih svojstava kao ĹĄto su jastuac (Aubrieta), encijan (Gentiana), sadarka (Gypsophila), snijeĹžnik (Iberis), plamenak (Phlox) ili zvoni (Campanula). Navodim i latinska imena rodova ovih biljaka

jer su mnoge po njima i poznatije nego po naĹĄim hrvatskim nazivima. Ne znai da su svi predstavnici ovih rodova pogodni za sadnju u kamenjar. NiĹži i skromniji kultivari svakako su za to staniĹĄte prikladniji. Nisu sve biljke za kamenjare sporo rastue i skromne. Neke su pravi osvajai terena a druge imaju specijalne zahtjeve. Jedan zahtjev je zajedniki veini ovih biljaka: traĹže dobru drenaĹžu tla i puno sunca. DrenaĹžu osiguravamo kod izgradnje kamenjara nasipavanjem jednog sloja ĹĄljunka ili lomljene cigle ispod zemlje i kamenja. Osunanost staniĹĄta postiĹžemo izborom mjesta za podizanje kamenjara. Ima u vaĹĄem vrtu viĹĄe mjesta koja mogu biti pogodna za igranje kameniima tek jedno mjesto nikad, ali nikad, nemojte za to iskoristiti. To je mjesto pod drveem. Cije enje vlaĹžnog liĹĄa ljeti i pokriva otpalog liĹĄa zimi mogu biti kobni za vaĹĄe zahtjevne prikamene biljice. Ako se odluite za ĹĄljunani vrt posadite u njega dosta trava i onda kombinirajte jastuaste trajnice. Bit ete iznena eni rezultatom. Prije nasipavanja ĹĄljunka ili batude savjetujem poloĹžiti na zemlju neku vodo propusnu izdrĹžljivu foliju da se kamenjie ne izmijeĹĄa sa zemljom. Ako pak ste se sad jako umorili gradei svoje kamene iluzije, sjednite, odmorite se, pozovite i susjede da vam pomognu odmarati se. Pozdravi iz IVE!


9. rujna 2008.

14

JAVNA USTANOVA za upravljanje zaštienim prirodnim vrijednostima na podruju Meimurske županije

Tražimo ime autora Poštovani urednie “Me imurskih novina”, u Vašem listu od 02. rujna 2008. godine, u rubrici “Pisma itatelja” na 14. stranici objavljen je tekst u kojem se na klevetniki nain i bez uporišta u stvarnim injenicama spominju osobe koje su svojim radom vezane uz našu Javnu ustanovu. S obzirom da autor ili autorica teksta nisu smogli dovoljno hrabrosti i autorske odgovornosti da svoj pisani uradak i osobno potpišu, nego iza paravana anonimnosti prosipaju drvlje i

kamenje na javne djelatnike, od Vas kao urednika tražimo da nam u roku 7 (sedam) dana pismeno dostavite ime i prezime autora, kako bismo mogli poduzeti naše daljnje korake, a u vezi s degutantnim klevetama izreenim u predmetnom tekstu. Ukoliko nam ne dostavite traženi podatak, isti emo biti prisiljeni od Vas tražiti putem nadležnog suda. S poštovanjem, Dragica Vugrinec, ing., predsjednica Upravnog vijea

“Nije eksploatacija, nego ureenje korita (2)” Sporna lokacija na kojoj se usred Mure vadi šljunak koji katastarski pripada opini Gorian, i nisam siguran da naelnik opine Gorian gospodin Mario Mohari ima bilo kakva saznanja o tom lokalitetu a mještani i ribii Goriana i Hodošana zovu ga “Veljki rukav”nalazi se oko 200 m nizvodno od novosagra enog mosta auto ceste. Fiziki ga dijeli šuma u kojoj se nalaze dva rukavca Mure. Kakve veze”Veljki rukav” ima s novosagra enim mostom što se tie oblikovanja i stabilizacije i propusnosti korita rijeke Mure? Nisam strunjak, ali znam da Mura tee i kao laiku to mi ne drži vodu. Ako što usporava protonost vode onda su to nosivi stupovi novog mosta a ne korito rijeke. Korito se produbljuje va enjem

šljunka 6 i više metara na nekih 100 m dužine. Usred Mure kopa se “graba” kojom se usporava protok vode. Samim time što se ta lokacija nalazi unutar nasipa i ne ugrožava od poplave novi most, ni nas a ni Ma are emu toliko nepotrebnih zahvata bagerom, ne znam! Mura se izlije nekoliko puta godišnje, nekad više nekad manje, ali sve to pridonosi njenoj ari, ljepoti i bogatstvu lore i faune. Sve to zajedno ini jedan veliki biotop. To zapravo Muru ini Murom. Mnogi bi krajevi takav krajobraz htjeli imati, ali ga na svoju žalost namaju. Bageri tu nemaju što raditi ako želimo buduim naraštajima ostaviti Muru onakvu kakva je. Zaštitari prirode gdje ste!

Gospodin Ivan Cerovec nigdje nije napomenuo da je na tom dijelu rijeke Mure”Veljki rukav” napravljena ekološka studija za zaštitu na okoliš od strane mjerodavnih strunjaka. Informacije radi “Veljki rukav” na rijeci Muri je bio jedan od rijetkih prirodnih zimovnika za ribu a zima dolazi. Sportski ribolovci gdje ste! Zbog proširenja ceste za teške strojeve i kamione uz obalu bagerom su uklonjene stare vrbe i time je i uništena jedna nastamba Vidre koja je tu obitavala godinama i to za vrijeme dok su imali mladunce, i nikom ništa. Ekolozi ,udruge, gdje ste! Ne postoji na tom lokalitetu nikakva tabla ili natpis gdje bi se moglo proitati što se tu zapravo radi i tko to radi, a radi se tu više

od mjesec dana. Da li inspektori tu imaju posla, ne znam! Dužina preostale dionice nedovršene autoceste dugaka je cca 1,4 km. Ako oduzmemo 300m dužine za sve objekte koji su sagra eni, ostalih 1100m punog pro ila nasipa od šljunka koji je ve ugra en za autocestu va en i eksploatiran je neposredno iz rijeke Mure. Koliko je to ukupno kubnih metara šljunka neki strunjak danas to može vrlo lako izraunati. Nije li Županija me imurska proglasila rijeku Muru unutar nasipa zaštienim podrujem, a “ren er” Siniša Golub tako er se je na sva zvona oglašavao o zaštienom krajobrazu rijeke Mure ne znam, ali znam da sad svi mjerodavni šute! (Podaci o autoru poznati uredništvu)

Ne dam ime autora Poštovana predsjednice Upravnog vijea Javne ustanove za upravljanje zaštienim prirodnim vrijednostima na podruju Me imurske županije - akovec, neu Vam dostaviti podatak o tome tko je autor pisma objavljenog u rubrici “Pisma itatelja” u navedenom broju Me imurskih novina. Moja je urednika dužnost upravo da štitim gra ane od ovakvih zahtjeva, naroito one kojima nedostaje gra anske hrabrosti da se oi u oi suoe s ljudima koji su društveno - politiki moniji od njih. Kakav bih ja urednik bio da Vam izruujem imena naših itatelja, gra ana koji nisu zadovoljni radom politiara i javnih djelatnika? Kakav bih ja urednik bio da uništavam tu rijetku mogunost malih da se suprotstave velikima? Sami spominjete da u nazivu Vaše ustanove piše “Javna”, to znai da ocjena Vašeg rada podliježe javnosti, da ste odgovorni javnosti, da je ono što radite javno, da je ono ime upravljate javno, a ne Vaše. Javnost Vas može hvaliti, ali i kritizirati. Prema tome, ukoliko niste spremni podnijeti kritiku javnosti, svog poslodavca, podnesite ostavku, radite nešto što se ne plaa iz džepa gra ana.

Javnost naime ne mora biti u pravu, dapae, javnost je naješe u krivu. No upravo taj glas javnosti mora tjerati ljude na odgovornim pozicijama da odgovaraju javnosti, da ispravljaju mišljenje javnosti, o da i da se pravdaju pred javnošu ako treba. To niste ni pokušali, ni na kraj pameti Vam to nije bilo. Vi umjesto toga tražite ime onoga tko se usudio prozvati “osobe koje su svojim radom vezane uz našu Javnu ustanovu”. Pa što biste mu Vi inili? Mora li se on bojati za svoj život, život svoje obitelji, budunost svoje djece? Radije proitajte pismo još jednom i usredotoite se na ono ime su gra ani nezadovoljni u Vašem radu, jer Vi odgovarate njima, a ne oni Vama. Evo imate u ovom broju još jedno pismo od drugog autora. Umjesto da se svetite onima koji Vas prozivaju, pokažite odgovornost prema javnosti koja Vam je povjerila upravljanje Javnom ustanovom. Shvatite da Javna ustanova nije Vaša, nego naša. Ako to niste u stanju, bavite se u životu nekim drugim, manje stresnim, poslom. Srdano, Tomislav Novak, glavni urednik

Crkva ciglena - ili ipak ne? Zaista sam mislio nikada se ve ne javiti,…ali… mui me ova, šaptom pala, ljepotica od Crkve na Bregu, za koju bi etnicima trebala možda i sedmica da je sruše. No, nisu oni. SAMI SMO ju SRUŠILI. U trenu! Žao mi je župnika. Nije to zaslužio! Kako dalje? Otvaraju se donacijski rauni, u novinama izlaze razni lanci - npr. da e se graditi na klasian nain! Katastrofa. Ili cijela crkva? Danas, kad toliki novi materijali ine uda. Svaka nova crkva trebala bi biti odraz svog vremena. Da li e i zvonik biti od cigle? Ili sam ja opet nešto krivo shvatio? Predlažem: prije nego se krene u bilo kojem smjeru, pohraniti na sigurno sve neošteeno i ošteeno iz “crkve”. Tada formirati STRUNO POVJERENSTVO - samo od ljudi iz struke - politiari i crkvena

hijerarhija - iskljueni, koje bi formiralo svoj prijedlog, ili prijedloge, i dalo na uvid javnosti - na referendum mještana Sv. Jurjna ili još bolje, cijelog Me imurja. Najme kaj. Postoje cijele irme koje se bave samo sakralnim, npr. ARBI Zgb, a i mi imamo svoje snage. Zašto nova crkva ne bi bila etiri puta vea od prijašnje? Zašto novi zvonik ne bi bio visok 70 metara? Da se vidi iz Zagreba! Da nas osim na USKRSLOG KRISTA, podsjea i na veliinu ljudske gluposti, grabežljivosti i bahatosti. U novoj crkvi može se urediti koji oltar iz stare, nešto kao nova porcijunkula… Ali, da se u 21. stoljeu - toranj gradi od cigle? Ili crkva na trulim temeljima? Pozdrav iz akovca Zlatko Haler

GORNJOKRALJEVANI na gostovanju u Maarskoj

Napeta utakmica završila bez golova Posljednje subote u kolovozu nogometni veterani NK Napredka iz Gornjeg Kraljevca gostovali su u malom mjestu Ölbö u susjednoj Ma arskoj dvadesetak kilometara udaljeno od prvog veeg grada Szombathely. Važnost i znaaj

ovom susretu dodatno je dalo i rukovodstvo Opine Vratišinec, koje je nazonošu i prigodnim reklamnim materijalima predstavilo naš kraj. Dinamina, obostrano otvorena nogometna utakmica sa pregršt

prilika na jednoj i drugoj strani na kraju je završila sa nepopularnih 0:0. Ubrzo je utakmica stavljena u drugi plan i nastavljeno je ugodnim druženjem uz kulinarske specijalitete gostoljubivih i brižnih do-

maina. Naizmjenine hrvatske i ma arske pjesme ispunile su vee do povratka. Ukratko bilo je to još jedno nezaboravno druženje, koje svakako želimo ponoviti na proljee u Gornjem Kraljevcu. (Zlatko Kovai)


RELIGIJA

9. rujna 2008.

15

SJEANJE na prvi pohod pape Ivana Pavla II. Hrvatskoj

BOG mojih detalja

Došao kada su je mnogi zaobilazili Poglavar Rimokatolike crkve, Sveti Otac van Pavao ., 10. i 11. rujna 1994. godine pohodio je Hrvatsku u povodu obilježavanja 900. obljetnice Zagrebake biskupije. Bilo je to vrijeme kada su Hrvatska i njezin narod još uvijek krvarili u ratu protiv srpskih pobunjenika i zloinaca i jugoslavenske vojske i kada je dio Hrvatske bio djelomino okupiran. Bilo je to i vrijeme kada su mnogi europski i svjetski politiari, kulturnjaci i sportaši te gospodarstvenici Hrvatsku na veliko zaobilazili. vanu Pavlu toliko puta osvjedoenom prijatelju Hrvatske, tom je prigodom je od same proslave jubileja Zagrebake biskupije bilo važnije biti uz narod koji trpi i koji brani kršanstvo na vjekovnom križanju vjera, civilizacija i interesa. U pravom smislu i znaaju rijei bio je to povijesni posjet i dan za sav hrvatski puk. Vjerniki i nevjerniki doekao ga je kao svjetlo u tami.

- Morate biti prvi u opraštanju. Kultura mira ne odbacuje zdravo domoljublje, ali ga drži daleko od nacionalistikih pretjerivanja i iskljuivosti, bile su snažne rijei i poruka Ivana Pavla II. izreene 1994. godine u Zagrebu

Hvala Ti, Sveti Oe!

Milijun ljudi na svetoj misi Sveti Otac van Pavao . u poslijepodnevnim satima zrakoplovom talijanske aviokompanije doputovao je u zagrebaku zranu luku Pleso, gdje su ga doekali hrvatski predsjednik dr. Franjo Tu man sa suradnicima, te zagrebaki nadbiskup uzoriti kardinal dr. Franjo Kuhari i drugi crkveni velikodostojanstvenici. Uz “Dobro mi došel, prijatelj”, Sveti Otac je poljubio hrvatsku zemlju, a potom izrazio radost i zadovoljstvo što mu je dragi Bog dao sreu i prigodu da posjeti, kako je

Ivan Pavao II. za vrijeme velikoga misnog slavlja na hipodromu u Zagrebu naglasio, narod kršanske i gra anske zauzetosti. Naveer je Sveti Otac van Pavao . pohodio zagrebaku katedralu, pomolio se na grobu lojzija Stepinca, hrvatskog muenika i svjetionika hrvatskoga vjernikog puka.

dui dan, 11. rujna, papa je na zagrebakom hipodromu predvodio sveanu svetu misu kojoj je nazoilo preko milijun ljudi. - Cijeli ovaj dragi narod preporuujem zagovoru Presvete Djevice, toliko ašenoj u ovoj Nadbiskupiji

DUHOVNI VELIKAN

Ime Marijino, 12. rujna Mnogo je Marija bilo na svijetu i u povijesti, no kada se spomene blagdan me Marijino, jasno je da svi kršani a posebice katolici mislimo na Blaženu Djevicu Mariju, susovu i našu majku. Blagdan me Marijino uvijek se slavi iza blagdana

i u cijeloj Hrvatskoj. Majka Božja od Kamenitih vrata, zaštitnica grada Zagreba, neka utvrdi naše nakane. Spasi, 'ospodine, svoj narod koji živi u Hrvatskoj i sve one koji u bilo kojem kraju zemlje traže mir, uz ostalo je u propovijedi rekao papa van Pavao . Nikada prije ni kasnije u Hrvatskoj nigdje nije bilo toliko naroda na svetoj misi.

Male 'ospe ili ro endana Marijinog i jedan je od najradosnijih blagdana u itavoj godini. Poljodjelci, koji su uvijek inili i ine veinu katolikog puka, u ovo vrijeme ubiru plodove svoga mukotrpnog rada, a Marijin im blag-

dan do e kao prigoda za tjelesni i duhovni odmor i prigoda za otii na svetu misu, proštenje ili hodoaše. me Marijino oduvijek se najsveanije i najpobožnije slavi u župi Sveti uraj na Bregu. U ovo “svetište” desetljeima su hodoastili vjernici iz

Sveti Otac na hipodromu se obratio i hrvatskoj mladeži, rekavši kako je oduševljen dolaskom tolikih mladih na svetu misu. - Predragi mladi, sus Krist je jedina istina koja može dati smisao vašem životu i nadu vašoj budunosti. Sauvaj, Bože, ovu mladost od svake opasnosti i od svakog ih zla oslobodi, naglasio je Sveti Otac. spraen pljeskom i pjevanjem “Hvala Ti, Sveti Oe”, van Pavao . napustio je hipodrom, a potom u zranoj luci Pleso zahvalio na gostoprimstvu hrvatskom narodu, predsjedniku dr. Franji Tu manu i uzoritom kardinalu dr. Franji Kuhariu. - Ovaj moj put želio je biti hodoaše mira i zajedništva. Dragi Hrvati, nakon susreta s vama još više cijenim vašu kršansku i gra ansku zauzetost. vi, žrtve rata: ranjenici, siroad, udovice, prognanici, izbjeglice, ostanite vjerni Kristu patniku. Bog blagoslovio Hrvatsku, naglasio je na odlasku iz Hrvatske van Pavao ., koji je nakon toga još dva puta bio u Hrvatskoj te kod Hrvata u Bosni i Hercegovini. (Stjepan Mesari)

IMENDANI I BLAGDANI utorak, 9. rujna Petar Claver, Hijacinta srijeda, 10. rujna Nikola Toletinski, Sebastijan etvrtak, 11. rujna Cvjetko, Miljenko, 'ašpar petak, 12. rujna M MRNO, Mirjam subota, 13. rujna van Zlatousti, Zlatko nedjelja, 14. rujna Uzvišenje svetog Križa, Višeslav ponedjeljak, 15. rujna Žalosna 'ospa, Dolores

Prekmurja, Prekodravlja, Ma arske i itavog Me imurja. U posljednje vrijeme to je nešto umanjeno, ali radost dolaska na ovo proštenje uvijek je velika. Ovaj blagdan je uvijek bio i prigoda za odlaženje u Marijina svetišta diljem Hrvatske i Slovenije, no uvijek je najljepše bilo “pre uriju”, odakle su se Marijini vjernici domovima vraali okrijepljeni i radosni. me Marijino je i blagdan svi onih koje nose ovo prelijepo i dino ime u raznim oblicima: Marica, Mariška, Mara, Micika, Mirjam, Mica ... (S. Mesari)

Pogriješi li tvoj brat, idi i pokaraj ga nasamo Radi se o savjetima za dobar zajedniki život. sus nije zamislio zajednicu svojih uenika, kao zajednicu nepogrešivih. Nije to zajednica ‘istih’ i ‘svetih’ nego zajednica grešnika. Kako je u velikoj zajednici, tako je i u maloj, dijecezanskoj, župnoj. skustvo nas ui da nema toga koji je bez pogreške. Crkva je sainjena od vjernika koji su slabi, baš kao i cijelo društvo. Nema Crkve i društva bez problema. Tu možemo govoriti i o udruženjima, o obiteljima, asocijacijama, o prijateljima, kolegama s posla i sl. Sukoba i sva a ima napretek. previše, nedopustivo previše. mnogo se od toga uope i ne rješava. Što samo otežava cijelu situaciju. Zato e si sus dati truda i predložiti nain kako bismo se mogli izvui i riješiti takve poteškoe. “Pogriješi li tvoj brat, idi i pokaraj ga nasamo” - kaže sus. Rješenje stavlja u klimu ljubavi, a ne osu ivanja. Postoje ljudi koji misle da svima trebaju ‘soliti pamet’ i ispravljati sve i svakoga, svima držati lekcije. Kritiari, sistematski kritiari. sus ne osu uje i ne optužuje. 'ovori nam upravo suprotno. Možemo pokarati drugoga jedino ako ga volimo! ko tako osjeamo, sus nam kaže da onda idemo prema drugome, i da porazgovaramo s njim nasamo. “ko te posluša, stekao si brata”. sus bi htio da to bude rješenje sukoba izme u nas: da postanemo braa, da steknemo jedni druge za brau! er kada

Piše: vl. Antun Štefan steknemo brata, nebo silazi na zemlju. Kada tako govori, sus u svojim savjetima nije moralist, mudrac ili humanist. Nije samo to. sus dodaje nešto tajanstveno: Bog sam je prisutan svaki put kada pokušavamo ponovno ‘stei’ svoga brata. Bratska opomena postaje put milosr a. Zato moramo sve pokušati napraviti, da bi se pomirili i riješili nesporazume. ko treba i ponoviti. Crkva je sainjena od ljudi, koji su grešni i slini drugima, istina, ali ona nije poput drugih. Uskrsli sus je u njezinom središtu, sa svojom snagom. On postaje garant svih pomirenja, sigurnost i snaga za rješavanje svih sukoba. “ko dvojica od vas na zemlji jednodušno zaištu što mu drago, dat e im Otac moj, koji je na nebesima” - kaže nam na kraju sus. Raunajmo s njim.

PROŠTENJE u Svetom Jurju na Bregu

Sveta misa uz urušenu crkvu Dva najvea jesenska proštenja bit e u župama Sveti uraj na Bregu i u Vratišincu. Svetkovina mena Marijina u Svetom urju na Bregu slavit e se dva dana, u subotu 13. i u nedjelju 14. rujna. U subotu e se svete mise služiti u Domu kulture “urica Murai”, u 10,30 sati i u 16 sati. U nedjelju svete mise e biti ujutro u 8 sati i poldanica u 11 sati. Sveana poldanica bit e služena u dvorištu župne crkve kod vanj-

skog oltara, kada e vjernici imati prilike izbliza vidjeti posljedice traginog rušenja crkve i zvonika. Sve etiri svete mise služit e preasni Blaž Horvat, dugogodišnji župnik u Kotoribi i Koprivnici, a sada rektor u Varaždinskoj biskupiji. Na blagdan Uzvišenja svetog Križa 14. rujna u Vratišincu e biti veliko tradicionalno “Križovo prošeje”, a svete mise e biti u 8 i 11 sati. (S. Mesari)

DOM KULTURE “Jurica Murai” u Pleškovcu

Priredba za obnovu crkve Kulturno - umjetniko društvo Sveti uraj na Bregu organizira humanitarnu priredbu za obnovu župne crkve Svetog urja na Bregu. Priredba e se održati u subotu 13. rujna u Domu kulture “urica Murai” u Pleškovcu. Poetak je zakazan za 18 sati, a na priredbi e

nastupiti domai KUD te gosti iz susjednih sredina. Sav dragovoljni prilog bit e namijenjen za obnovu župne crkve, srušene 4. lipnja ove godine. Pozvani su svi ljudi koji e uz uživanje u programu biti sudionici humanitarnog doga aja i pomonici jedne lijepe geste. (sm)

RIJEI MUDRE “ oni se plijenu raduju koji bitku uope ne biju.” (vl. osip ankovi)


M*+<

16

9. rujna 2008.

DVD Dunjkovec

Obilježili i proslavili sedamdeset godina rada i djelovanja KADETKINJE ŠRD-a “Smu” iz Goriana

Prve u lovu ribe udicom na plovak Kadetkinje Ribikog društva “Smu ” iz Goriana Mirela Mutak, Paula Pongrac i Tihana Buni ostvarile su impresivne rezultate na 53. kadetskom prvenstvu Hrvatskoga športsko ribolovnog saveza u disciplini “lov ribe udicom na plovak za kadetkinje i kadete”. Natjecanje je održano u Vinkovcima na rijeci Bosut. U ukupnom poretku predstavnice ŠRD-a “Smu ” iz Goriana osvojile su prvo mjesto, natjecateljice iz

Murskog Središa koje su tako er sudjelovale na natjecanju bile su etvrte. Pojedinano Mirela Mutak iz Goriana bila je druga, dok je njena kolegica iz Murskog Središa Tamara Vinko osvojila tree mjesto. Ponosni na postignuti uspjeh, u Opini Gorian su upriliili prijem za kadetkinje “Smu a” na kojemu im je naelnik Mohari estitao na postignuu te obeao novanu nagradu. (D.M.)

Pretprošli je vikend sveano obilježena sedamdeseta obljetnica djelovanja Dobrovoljnoga vatrogasnog društva Dunjkovec. U petak je održana sveana sjednica na kojoj su podijeljena priznanja i odlija, dok je u nedjelju nakon mimohoda održan sveani zbor i kulturno - umjetniki program u kojem su nastupili folklorna skupina iz Obreža i Limena glazba Belica pod vodstvom Stjepana Taradija. Ovom prigodom uruene su spomenice za 10 i 20 godina rada u DVD-u. Spomenice za 10 godina rada primili su Nikola Ciglari, Ivica Hergoti, Danijel Pozvek i Teodor Špicar, dok su spomenice za 20 godina rada uruene Davoru Trboviu i Kristijanu Sutnjaku. Ovaj doga aj tako er je bila prilika da se spomenu važni doga aji vezani za DVD Dunjkovec.

PRILOKI PLAC

Vrijeme ajvara Da dolazi vrijeme skupljanja plodova zemlje, vidi se na svakom koraku na Prilokom placu. Sve je prepuno obilja, a posebice paprike i patlidžana. To ne udi jer upravo je pravi trenutak za spravljanje ajvara. Priloke piljarice otkrit e vam i dobre recepte za ajvar, ne samo potrebne sastojke. Evo na brzinu. Za probu možete kupiti 5 kilograma crvene paprike ajvarice, one duguljaste, i dvije kile patlidžana. Treba vam još i pet - šest ešnja ešnjaka i ako želite ljuti ajvar dodajte i ili papriice. Papriku ispecite, ogulite i sameljite. Patlidžan prokuhajte u vodi, octu i soli i sameljite. Sve pecite na ¾ litre ulja. U smjesu dodajte sjeckani ešnjak i ili, soli po ukusu i 4 žlice octa. I to je to. Za spremanje domaeg ajvara trebat e vam nekoliko sati, pa ako imate vremena i živaca slobodno se upustite u ovu avanturu. Osim dobre volje, strpljenja i vremena, trebat ete i 50 kuna za

Predsjednik DVD-a Franjo Soldat održao je prigodan govor o dogaajima važnima za DVD Dunjkovec

Folklorna skupina Obrež iz Slovenije svojim nastupom zabavila je sve prisutne nje i natjecanje vatrogasaca, 1979. godine zapoela je izgradnja Vatrogasnog doma. Važne godine za

ovaj poduhvat, a dobit ete desetak malih boica izvanrednog ajvara. (D.Mihoci) CIJENE NA PRILOKOM PLACU - rog paprika, 6 kn za kg - patlidžan 6 kn za kg - ešnjak 2 kn za glavicu - babura 5 kn za kg - grah 20 kn za kg - krumpir 20 kn za 10 kg - mrkva 8 kn za kg

Povodom 70. obljetnice djelovanja DVD-a Dunjkovec dodijeljene su spomenice za 10 i 20 godina rada u DVD-u

GRADIŠAK u tikvama

Brigita Krznar dobro su se namuili da bi kve dopremili u dvorište gdje smo ih fotograrali. Najteža ima 85 kilograma, a za mjerenje nismo imali metar, no deblje su od jednoga našeg poznatog poljoprivrednika - voara koji nas je gledao sa strane. Sjemenke je Danijel dobio od svoga slovenskog prijatelja, a supruga Ljubica

Društvo bile su i 1997. te 1998. kada se DVD Dunjkovec aktivno ukljuio u obilježavanje 740. obljetnice mjesta i u proslavu 60. obljetnice Društva. DVD Dunjkovec danas broji 90 lanova, 55 starijih od 18 godina i 35 u dobi od 6 do 18 godina. Struno je osposobljeno 17 lanova sa zvanjem vatrogasac, 33 vatrogasca I. klase, 3 vatrogasna doasnika i 2 asnika. Iako DVD Dunjkovec nije me u me imurskim seniorima dobrovoljnog vatrogastva, u svakom je sluaju društvo s tradicijom i postojanošu. (H. Zear)

a Ra d.o.o.

Niije kao Krznarove Svakojakih vrsta kvi, bundeva i bua ima na meimurskim poljima i vrtovima. Meutim, izuzetno ogromne, teške i vee od svih izrasle su na njivi obitelji Krznar u Gradišaku. Ako netko ima vee i teže, neka se slobodno javi, Krznarovi se nee lju, ali za sada drže rekord. Danijel, Ljubica, Krisna i

U nedjelju je nakon mimohoda održan kulturno umjetniki program DVD je osnovan 8. lipnja 1938. godine. Antun Buela, Stjepan Hergoti, Stjepan Kovai, Franjo Logožar i Antun Topolnjak upisani su u redove osnivaa. Uz 29 redovnih, DVD je brojio i 47 podupirajuih lanova. Ve godinu kasnije zapoela je izgradnja vatrogasnog spremišta na zemljištu kupljenom za tu namjenu. Prvu runu štrcaljku darovao im je DVD Nedeliše pa se moglo zapoeti s vježbama i obuavanjem vatrogasnih dobrovoljaca. Pravi procvat DVD Dunjkovec doživio je 1960. kada je nabavljen prvi motorni agregat “Savica”, ime je poveana i e ikasnost i broj vatrogasaca. Uz stalnu edukaciju i usavršavanje, opremanje, vježba-

RAZVOJNA AGENCIJA GRADA AKOVCA posadila ih je i skrbila o njima. Tikva je konzumna i pogodna za spremanje variva, za nadjev u pogae ili samostalno peenje. Dio bogatog roda Krznarovi e iskoris za hranu živonjama, a najvee e preda opini i društvima kao potporu turiske promidžbe opine Sve Marn na Muri. (S. Mesari) Obitelj Krznar ponosna je na tikve kakvih još u njihovom vrtu nije bilo

Pozivamo Vas na seminar

UPOZNAVANJE PODUZETNIKE OKOLINE koji e se održa u Pukom otvorenom uilištu u akovcu, Kralja Tomislava 52. Ciklus seminara zapoinje 15.rujna 2008. u 9 sa, a edukacija je podijeljena u pet cjelina: 15. rujna 18. rujna 22. rujna 25. rujna 29. rujna

UVOD U PODUZETNIŠTVO FINANCIJSKO POSLOVANJE MARKETING POSLOVNO PLANIRANJE ZAVRŠNA RADIONICA I PODJELA DIPLOMA

Seminar je namijenjen malim i srednjim poduzetnicima (trgovakim društvima, obrma i obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima), a diploma koja se dobije nakon završene edukacije služi kao dodatna preporuka prilikom odobravanja poduzetnikih kredita Hrvatske banke za obnovu i razvoj (HBOR). Organizator seminara je Razvojna agencija grada akovca i Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva Republike Hrvatske. Edukaciju e vodi cercirani treneri Hrvatske agencije za malo gospodarstvo i suradnici na projektu “Uvod u poduzetništvo”. KOTIZACIJA ZA SUDJELOVANJE NA SEMINARU IZNOSI 100 KUNA (plus PDV) Broj poslovnog rauna za uplatu kozacije: 2392007-1100051272 Molimo Vas da potvrdu sa uplaenim iznosom kozacije pošaljete na broj faksa 311-230 Za dodatne informacije možete kontakra Razvojnu agenciju grada akovca, putem telefona 311-230 ili na e-mail adresu ivana.horvat@cakra.hr, a informacije o daljnjim akvnosma i planovima edukacije možete pronai na www.cakra.hr


2. rujna 2008.

DOBRO JE ZNATI

17


N$+ Ĺ˝+$# S" R

18

9. rujna 2008.

Josip (47) i Jasminka (39) Zemlji iz Ĺ enkovca dobili su Barbaru, roenu 30. kolovoza u 00,45 sati. Po seku je doĹĄao i Jasmin (11). Josip (29) i Silvija (29) Novak iz ZaveĹĄaka dobili su Dorijana, roenog 28. kolovoza u 15 sati. Po brata je doĹĄao i Dominik (3).

Goran (25) i Ana (22) Dokleja iz akovca dobili su Davida, roenog 28. kolovoza u 11,30 sati. Imaju i Ivana (1,5).

MT â&#x20AC;&#x153;LEPTIRIâ&#x20AC;? poklanja benkicu i partlek

Nikola (25) i Martina (25) Vrbanec iz Strahoninca dobili su Matiju, roenog 28. kolovoza u 20,15 sati.

estetikheretik

â&#x20AC;&#x201C;

BoĹžo Ignac i Doroteja Balog iz Trnovca dobili su Leu, roenu 29. kolovoza u 19,30 sati. Po bebu su doĹĄli i slikali se tata BoĹžo, baka Olgica i djed Mladen.

Benkicu, partlek i 10 posto popusta u prodavaonicama Leptiri dobivaju naĹĄe novoro ene bebe, iji se roditelji pristanu fotogra irati za rubriku â&#x20AC;&#x153;Novi Ĺživot se ra aâ&#x20AC;? MEIMURSKIH NOVINA. Prigodnim e ih poklonom obradovati naĹĄ fotograf. Darove za male bebe omoguio je vjerni i paĹžljivi sponzor, tvrtka MT tvornica trikotaĹže iz Ĺ trigove.

STUDIO ZA UĹ˝ IVAOCE PROSTORA

Kad djeca odu PoĹĄtovani, u privitku ĹĄaljemo nacrt stana koji se nalazi u zgradi, povrĹĄine je 78 m2. U njemu je do nedavno Ĺživjelo 5 osoba. Suprug, troje djece i ja. Djeca su odrasla, otiĹĄla na fakultete ili se udala, tako da smo suprug i ja ostali PoĹĄtovani, razmiĹĄljajui o vaĹĄem prostoru i o vaĹĄim zahtjevima, doĹĄao sam do zakljuka da je ono ĹĄto vama treba, konano jedan =hedonistiki= element u Ĺživotu. Ne poznajem vas ni vaĹĄu obitelj, ali pretpostavljam da podizanje troje djece iziskuje veliku dozu odricanja i energije. Sada kada ste od njih uinili ljude, doĹĄao je red na vas. Stoga,predlaĹžemdavaĹĄprostor izgleda ovako: Zatvorio sam ulaz u kuhinju iz hodnika jer smatram da je nepotreban, a samim time smo dobili dodatan zid na koji se moĹže objesiti slika ili veliko ogledalo. Sama kuhinja je proĹĄirena i poveana, tako da je pravo carstvo a onoga tko voli provoditi sate i sate spremajui delicije za obitelj. U nastavku sam postavio blagovaoniki stol (na slici je za 6 ljudi) koji se moĹže produĹžiti na dimenziju koja odgovara za 10 ljudi, tako da sa time neete imati problema. Svaki lan obitelji e tu nai svoje mjesto. Dnevna soba je osmiĹĄljena kao spoj osnovnih elemenata, a

sami u stanu, a izgledno je da e tako i ostati. Sada razmiĹĄljamo o kompletnom renoviranju poĹĄto je praktiki sve dotrajalo, ali i prilago avanju prostorija naĹĄim potrebama. Odluili smo da emo uloĹžiti u to tako da sada posloĹžikod odabira sjedee garniture, gledajte da ona bude im jednostavnija i elegantna. Pokraj elementa za TV nalaze se otvorene police za knjige ili neke druge osobne vrijednosti. Vrata koja vode u spavau sobu i kupaonicu su postavljena zrcalno jedna nasuprot drugih i time podiĹžu efekt u malom hodniku. MoĹžete postaviti veliko zrcalo na zid koji je izme u vrata, tako da dobijete efekt dubine i izgled da je stan duplo vei. Kupaonica je poveana za ugradbeni element kojeg ste imali prije i opremljena sa svim elementima; alternativno moĹžete staviti tuĹĄ kabinu umjesto kade. U tom sluaju, dobivate mjesta za bide ukoliko vam je on potreban. U spavaoj sobi stoji samo krevet sa nonim ormariima. Cijela garderoba je na istom mjestu kao i prije, viĹĄe je nego dovoljna za dvoje ljudi u stanu. Ĺ to se tie boja, rekli ste da vam se svi aju prijedlozi koje sam napisao u prijaĹĄnjim lancima. Smatram da je to dobar odabir jer takve neu-

mo jednom za svagda. Oboje smo u penziji, nemamo nikakve obaveze, Ĺživimo normalnim i mirnim Ĺživotom. Ono ĹĄto nam je potrebno jest kuhinja (po mogunosti im vea sa svim aparatima), blagovaoniki stol za 10-ak ljudi, dnevni boravak,

kupaonica i spavaa soba. U prijaĹĄnjim lancima koje smo itali, svidjela nam se ideja da cijeli stan bude u jednostavnim bojama, Ĺžutoj, bijeloj, sme oj. Zanima nas ĹĄto mislite o tome. Hvala, Zdenka i Franjo K.

tralne boje i dekori smiruju i daju spokojan osjeaj prebivaocima u tom prostoru. Ukoliko vam se ne svi a moderan stil namjeĹĄtaja, probajte razmisliti o nekakvim stilskim elementima. Pri tome ne mislim na pretjerivanja, ve na elegantna rjeĹĄenja kao npr. fronte sa ukladama na kuhinjskim elementima, stolice i stol iji dizajn ima stilske konotacije, dekori (vaze, zavjeseâ&#x20AC;Ś), rubni elementi od stiropora izme u zidova i stropova, rasvjeta i slinoâ&#x20AC;Ś U naelu, osnovna postavka za vaĹĄ prostor je ta da ne bi trebali gu-

rati masu stvari u prostor kao ĹĄto je to obiaj. DrĹžite prostor jednostavnim. Bruno =estetikheretik= Kontrec

Trebate li besplatan savjet, javite se! Ako sanjate o svom prekrasno ure enom domu, uskla enih boja i stilova, moĹžda vam mi moĹžemo pomoi. Javite nam se i â&#x20AC;&#x153;Estetikheretik studioâ&#x20AC;? e pokuĹĄati odgovoriti na vaĹĄa pitanja, rijeĹĄiti vaĹĄe dvojbe i dati vam koji savjet o ure enju. Zato ve ovaj tjedan poĹĄaljite tlocrt ili konkretan opis (ili crteĹž) svog stana, kue ili neke prostorije u svom domu. Ono ĹĄto

je bitno, oznaite strane svijeta, sve prozore i vrata te nosive zidove. VaĹžno je da napiĹĄete i dimenzije (duljine i visinu) prostora. Tlocrte ili skice ĹĄaljite na adresu Me imurskih novina â&#x20AC;&#x201C; Ivana MaĹžurania 2, 40 000 akovec ili ih jednostavno skenirajte ili fotogra irajte i poĹĄaljite na e-mail: redakcija@mnovine.hr ili info@ estetikheretik.com.


Višni (25) - Prelog

IVANA

MEDIA MODEL LJETA


2

ME\IMURSKE NOVINE 9. rujna 2008.

Predstave na Trgu Antuna Padovanskog pogledalo je stotinjak ljudi

â&#x20AC;&#x153;Seljaka slogaâ&#x20AC;? Prelog nastupio je s predstavom â&#x20AC;&#x153;Oh, ta Njemakaâ&#x20AC;?

DRUGI SUSRET meimurskih dramskih amatera u akovcu

Stotinjak posjetitelja uĹživalo u kazaliĹĄnim predstavama Odbor za kulturu Gradskog kotara jug uspio je organizirati i drugi susret me imurskih dramskih amatera koji se odrĹžao u nedjelju 31. kolovoza u atriju poslovnih zgrada na Trgu Antuna Padovanskog. U kulturno - umjetnikom programu ovaj put nastupila su ak tri druĹĄtva. Prvi je nastupio KUD â&#x20AC;&#x153;KatruĹžeâ&#x20AC;? iz Ivanovca koji je izveo â&#x20AC;&#x153;Jabunicuâ&#x20AC;? voditelja ure Horvata. Ivanovani su kroz pjesmu, ples i glumu prikazali svoje narodne obiaje KUD â&#x20AC;&#x153;Seljaka slogaâ&#x20AC;? iz Preloga nastupio je s predstavom â&#x20AC;&#x153;Oh, ta Njemakaâ&#x20AC;? voditeljice Suzane Lackovi. Ova je komedija na ovogodiĹĄnjem Festivalu kazaliĹĄnih amatera Me imurja osvojila nagradu za najbolju reĹžiju. Predstavu â&#x20AC;&#x153;Anin grehâ&#x20AC;? autora Stjepana Ĺ kvorca na jugu su ponovno odglumile lanice DruĹĄtva Ĺžena Gornjeg Kraljevca Iako prve veeri me imurskoga kazaliĹĄnog amaterizma odaziv nije bio baĹĄ jako velik, svi koji su doĹĄli bili su veoma zadovoljni. Nakon druge veeri moĹžemo rei da je zadovoljstvo publike ostalo na istoj razini, ali i da se broj posjetitelja viĹĄestruko poveao, pa je tako predstave odgledalo stotinjak ljudi. (mn)

â&#x20AC;&#x153;Jabunicaâ&#x20AC;? u izvedbi KUD-a â&#x20AC;&#x153;KatruĹžeâ&#x20AC;? Ivanovec

IZLOĹ˝BE FOTOGRAFIJA â&#x20AC;&#x153;Art komunalâ&#x20AC;? u ACT-u

MoĹže li smee biti umjetnost? U prostorijama Autonomnog centra otvorena je izloĹžba fotogra ija â&#x20AC;&#x153;Art komunalâ&#x20AC;?. Ovo je prva izloĹžba otvorena u ACT-u nakon njegova preseljenja, a Ĺželja je da se taj prostor i dalje koristi kao potencijalni izloĹžbeni prostor ili prostor za performanse. IzloĹžbeni projekt osmislio je Ante Kleina, voditelj KnjiĹžnice â&#x20AC;&#x153;Tabula rasaâ&#x20AC;? pri ACT-u, koji je njime Ĺželio druĹĄtvo upozoriti na neke danaĹĄnje, suvremene, probleme. Radi se o ekoloĹĄkoj temi, a izloĹžba je koncipirana na nain da se autor zapitao, ako ima lijepih stvari u prirodi kojima se umjetnici dive, moĹžemo li se onda diviti i smeu za koje smo sami â&#x20AC;&#x153;zasluĹžniâ&#x20AC;?. - Ja sam primijetio da se kod nas

Smee je kroz fotografije simpatino prikazano

gomila neki novi sadrĹžaj ove moderne civilizacije i proizvod naĹĄeg nemara i neodgovornosti, a to je sve viĹĄe i viĹĄe sitnog otpada. Bez ikakvog razmiĹĄljanja bacamo smee, ne koristimo kante za smee i to ono postaje dio naĹĄe svakodnevice. Pretrpani smo smeem. Pa ako se moĹžemo diviti nekim prirodnim motivima, zaĹĄto se ne bismo mogli diviti i tom smeu koje je dio naĹĄeg Ĺživota. Ja postavljam pitanje potencijalnim posjetiteljima izloĹžbe neka do u i otkriju odgovor, kazao je Kleina na izloĹžbi. Osim autora, izloĹžbu je postavio i Slavko Toth, predsjednik Fotokluba VaraĹždin, koji smatra kako je autor fotogra ija zaobiĹĄao grubi prikaz naĹĄe nebrige i ekoloĹĄkog nemara, pa je manje hrpice smea kroz fotogra ije prikazao simpatino, gotovo lirski uljepĹĄano. Zato je u katalogu uz izloĹžbu on napisao: - Da ne bude dileme, Ante Kleina je naĹĄe civilizacijske propuste namjerno fotografski uljepĹĄao. Njegov cilj bio je da potakne pitanje koje glasi: da li nam je odbaeno smee u prirodnom recipijentu ljupko i simpatino toliko da ga uope ne zamjeujemo, te nas takvo stanje uope ne zabrinjava? Dakle, autor fotogra ija naĹĄu slabost ekoloĹĄke svijesti kroz fotogra ije prikazuje ljupkom i leĹžernom svakod-

Autor projekta Ante Kleina uz svoje fotografije nevnom pojavom. Takovim pristupom autor fotogra ija preuzima odgovornost oĹĄtrog suprotstavljanja javnosti porukom: â&#x20AC;&#x153;nisi u pravu, smee kao prizor ljepote ne godi nam u naĹĄem dvoriĹĄtuâ&#x20AC;?. IzloĹžba, ija je namjera pokuĹĄati obr-

nutim nainom probuditi naĹĄu svijest koja u nama neprimjetno spava uz â&#x20AC;&#x153;simpatineâ&#x20AC;? hrpe smea razbacane svuda oko nas, ostaje otvorena do 14. rujna i moĹže se razgledati svaki dan od 7 sati do 23 sata. (mn)


3

9. rujna 2008. ME\IMURSKE NOVINE

RAZGOVOR S MEIMURSKIM satiriarom i poetom Ladislavom Radekom

AKTUALNE IZLOŽBE

Tema za satiru danas ima u izobilju Opina Šenkovec nedavno je dodijelila povelju i priznanja svojim mještanima zaslužnim za doprinos opeg razvoja materijalnog i duhovnog života u opini. Me u dobitnicima se našao i Ladislav Radek. Šenkoveki pjesnik i satiriar godinama nas uveseljava i puni nam duše svojim duhovitim i britkim epigramima, aforizmima i maksimama zajedno svedenim pod naziv “radekizmi”. Do sada je objavio ukupno deset knjiga, što poezije, što aforizama: Svetle tenje (1978.), Zrje (1983.), rni sveci (1988.) i Povesmo živlenja (1997.) - zbirke pjesama. Commedia Vitae (1990.), Paklena obala (1993.), Obraz u naliju (1995.), Zoon Politikon (1998.) i Savjest na cjedilu (2003.), Okus vremena - satirina poezija. Osim toga, njegovi su oštroumni radovi krasili brojne zbornike, asopise, dnevne i tjedne novine, te satirike listove. “Žica” za poeziju odvela ga je i u glazbene vode, tako je i sam, pored eminentnih hrvatskih skladatelja, uglazbljivao svoje pjesme. Što ga je dovelo na put poezije i satire, kakva je danas situacija za ovu vrstu pisanja u Hrvatskoj, odakle mu inspiracija za preko 5.000 aforizama samo su neke od teme kojih smo se dotakli u razgovoru s njim. • Kako ste se poeli baviti pisanjem? — Pisanjem sam se poeo baviti još u školi, ali to ne smatram nekim ozbiljnim radom. To su bili slobodni sastavi. Prve stvari koje su mi bile objavljene u novinama bili su moji aforizmi u ondašnjem Vjesniku, iz 60-ih godina. I nakon toga intenzivnije sam poeo pisati poeziju i satiru. U Vjesniku se održavao i natjeaj “Šampionat humora” kojim se mjeseno birao najbolji pisac epigrama i satire. Osvojio sam ga i to me potaknulo da i dalje nastavim. Kasnije sam ja preko 30 godina sura ivao s Veernjim listom koji je prije imao jednu ili dvije stranice posveene humoru i satiri. Danas toga više nema ondje. Ta vrsta kratke satire je praktiki izbaena iz svih dnevnih listova. Negdje je sakrita možda pokoja karikaturica ili aforizam, ali to više nije ono. Ni jedan satiriki list ne izlazi u Hrvatskoj. Nekad su izlazili i Feferon, Žalac, Kerempuh, Pika i drugi. Danas

toga nema. • Znai situacija je za satiru na hrvatskoj sceni za sada loša. — Jedino se u kazalištu redovito prezentiraju satiriki tekstovi. Tu mislim na kazalište “Kerempuh”. Ali ova najkraa forma aforizama, epigrama i maksima, toga baš i nema puno. • Što još sve pišete? Jesu li to samo kratke forme? — Pišem i pripovijetke, ali u manjem obujmu nego aforizme, epigrame i ostalo. Isto tako i humoreske. Dosta pjesama mojih je uglazbljeno. To je lirika koja je bila na Krapinskom festivalu. Ostalo je uglavnom satira. Ona je dominantna, od deset zbirki koliko imam objavljeno šest je satira, a etiri poezija.

Veza izmeu Haramije i radekizama • Sve svoje krae radove objedinjujete pod jednim nazivom – radekizmi. — Za taj je naziv inae kriv Ivan Haramija - Hans. On je jedno vrijeme bio urednik u podravskom “Feferonu”, koji je izlazio desetak godina etiri puta godišnje i u njemu su sura ivali svi eminentni aforistiari i epigramisti u bivšoj Jugoslaviji. On je jednog dana moje radove nazvao “radekizmi”, tako da je praktiki on kum tome. Ja sam to preuzeo i sve svoje kratke forme nazvao “radekizmi”. Tu sada spadaju i maksime, aforizmi, epigrami i gnome, sve te kratke forme koje su satirikog karaktera. • S Ivanom Haramijom Hansom veže Vas prijateljstvo u suradnji. Nema konkurencije? — I on je satiriar, samo je u prednosti jer njegovi radovi mogu ii po itavom svijetu zato jer karikaturu ne treba prevoditi na strani jezik. A aforizam ili epigram treba prevesti na neki jezik, zato su svi karikaturusti u prednosti. • Za satiru je potrebno imati dobar smisao za humor. Kako ga razviti? Kako ste ga Vi razvili? — To je teško rei. Satira mora posjedovati i onu humanu stranu. Ne smije biti krvava. Ona mora biti oštra, ali i duhovita. Zato se zove humor i satira, oni idu ruku pod ruku. Satira više ujeda, a humor nasmijava. Ako je to spojeno u jedno, to je prava stvar. A sad kako doi do humora, to je teško de inirati. Mora biti zapisano negdje u genima. Tako sam

Ladislav Radek je priznanje primio i od Opine Šenkovec

Izložbeni salon Muzeja Meimurja akovec – dokumentarno - likovna izložba povodom 40. obljetnice osnutka Likovne galerije Muzeja Meimurja. Ovom izložbom javnos je izložen onaj dio fundusa koji nije svakodnevno dostupan oku javnos poput stalnog postava. Danas Likovna galerija ima skoro 3.000 eksponata, koji su najveim dijelom priskrbljeni osobnim darivanjem umjetnika.

ja to valjda naslijedio od nekog od mojih djedova i baka ili prabaka.

I mali aforizam je velika stvar • O emu sve pišete? — ovjek mora pratiti sva podruja života, od politike, sporta, zabave i iz toga pronalaziti ono što se treba “zapiknuti”, ukazati na nešto što ne valja, što bi trebalo popraviti, što nam smeta u životu, što ga kvari. Treba se kritiki osvrnuti na taj doga aj, zbivanja ili na bilo koju pojavu. Uglavnom danas tih pojava u našem društvu ima i previše, pa nije teško izabirati teme. Moje podruje je cjelokupan život, sva zbivanja koja se doga aju i u našoj zemlji i u svijetu i kod pojedinaca. Nekad se to odnosi i na mene samog. Ljudi misle da samo o drugima pišem, ali satira se odnosi na svakog. I svi imamo u sebi nekih negativnosti, moja je zadaa napadati ih. Satira mora biti aktualna, no to nije pravilo. Nekad se u jednom danu ili tjednu dogodi nekoliko zanimljivih stvari koje treba žigosati, a nekad se ne dogodi ni jedna. U tom se sluaju moraju tražiti ope teme, ali one su, na žalost, ve prilino iscrpljene.

Vpiram se vpiram se v popevko kak bogec v boto da se na prehim kak pijanec k ploto vpiram se v popevko gda je vuteska v duši gda je živlenje moje od fondoša ruši vnogi se bogi lovek za živlenja v nekaj vpira v ono kaj pri roki eli pak vu sebi ima da zbantuvanomo srco privoši malo mira

• Možete li neki od svojih radekizama izdvojiti kao najdraži? — To je teško rei. Ja sam ih napisao preko 5.000 u ovih skoro 50 godina. Iako postoji selekcija izme u njih jer imam objavljenih 6 zbirki. Sada je u pripremi sedma. Od tih svih bi se radekizama mogla napraviti selekcija, isto tako i od pjesama napraviti zbirka pjesama. Ali nešto izdvojiti je jako teško. Isto kao mati koja ima više djece, teško jer rei koje je najdraže jer ih sve voli, svakog na svoj nain. • Imate li pisce koje cijenite i u koje se ugledate? — U svijetu je bilo mnogo velikih pisaca aforizama još iz vremena starog Rima, antikog doba. U novije vrijeme uven je bio Poljak Stanislaw Jerzy Lec, jedan od svjetski priznatih aforistiara. Njega su jednom pitali zašto ne piše nešto veliko, a on je kazao kako je i njegov mali aforizam velika stvar. To ja ne mogu rei za sebe, ali on je to rekao za sebe. Ja u radije ostaviti da to netko drugi kaže za mene.

AKOVEC - izložbeni prostor Centra za kulturu – izložba fotograja Ivana iina Mašanskera. Iako se može rei da je fotograja za iina bila gnusprodukt h njegova primarna posla kao novinara, dakle, majstora pisane rijei, pokazalo se da medij posjeduje izuzetnu koliinu specinoga jezinog potencijala i da poruka slike može bi udarnija i snažnija od pripadajueg teksta ili legende. Svaka, ili bolje rei, gotovo svaka iinova fotograja može se oita kao metafora.

Graditeljska škola akovec godišnja izložba uenika Odjela za likovnu umjetnost i dizajn Graditeljske škole akovec: dizajnera unutrašnje arhitekture i dizajnera keramike.

Britki je satiriar do sad napisao više od 5.000 radekizama

Suradnja s poznatim skladateljima • Prije ste spomenuli da su neke od vaših pjesma i uglazbljene. S kojim ste skladateljima suraivali? — Tri sam ja uglazbio, mislim na one koje su izvo ene na Krapinskom festivalu. Izvodili su ih Ana Štefok, Gertduga Muniti i Marijan Mumelaš. Kasnije su te pjesme pjevali i drugi pjevai, Marija Jambroši, i muška i ženska vokalna skupina “Josip Štolcer Slavenski”. Moje pjesme i ostale stihove uglazbili su i drugi. Tu je Arsen Dedi s kojim sam osvojio prvu nagradu publike i drugu nagradu žirija 1982. godine u Krapini, zatim Vilibald aklec, Vanja Lisak, Heda Piliš i drugi eminentni profesionalci. • Vaši su radovi prevedeni na nekoliko jezika. Kako ih publika prima vani? — Nekoliko je pjesama prevedeno na slovenski, a aforizmi su mi, osim na slovenski, prevedeni i na ma arski i turski jezik. Ne znam kako ih publika prima vani, ali znam da ih dobro ovdje prima. esto me ljudi koje sretnem na ulici pitaju: ‘Što eš sutra napisati?’ Primjeujem da ljudi vole to itati, a moja je prednost što je uistinu malo satiriara, ja sam jedini u sjeverozapadnoj Hrvatskoj. Na tisuu pjesnika do e jedan satiriar. Sve što ovjek radi nije teško, ako to radi s ljubavlju i s voljom, ali kaže se da je najteže pisati humor, satiru i kratku formu, jer treba u jednoj ili dvije reenice rei mnogo. A još je bolje ako je višeslojna pa je od pet ljudi svatko doživi na drugaiji nain. • Što bi se trebalo poduzeti da se oživi malo ta satirika scena? Može li se uope nešto uiniti po tom pitanju? — To nije na nama koji pišemo. To je na urednicima listova i drugih javnih medija, TV-a, radija. Prije nekih desetak godina napravljen je politiki potez i pokrenut jedan satiriki list. Izašla su etiri broja i on se ugasio. Zašto? Zato jer nije smio pisati satiru. Ja ne znam koliki je interes javnih medija zbog ega ne bi dobro došla satira. Uzmite za primjer popularnost Otte Reisingera u njegovu pozivu karikaturista, Ice

Voljevice ili Puntaria - Felixa. Ta zadnja stranica u Veernjem listu bez Felixa ne bi uope bila zanimljiva.

Svi te se sjete tek kad ostariš • Dobitnik ste nekolicine nagrada. — Prva je bila nagrada za pjevanje, kad sam se tek poeo baviti time na Prvom glasu u sadašnjem Macanovom domu. Pjevao sam kao poetnik pjeva “Mirno teku rijeke” i dobio sam okoladu. To mi je bila prva nagrada. Nastavio sam s pjevanjem pa sam pobijedio na natjeaju “Mikrofon je vaš”, pa je onda vezanu uz glazbu tu ona prije spomenuta nagrada iz 1982. godine. Za pisanje sam nagradu dobio 1988. godina na tadašnjoj Televiziji Sarajevo na Festivalu humora i satire. Godine 2002. sam u Slavonskom Brodu dobio priznanje za epigrame, a godinu kasnije i grand prix nagradu. Nema baš puno takvih festivala kod nas. Postoje recitali, a ni njih nema mnogo. Šteta je to. • Posljednje priznanje je bilo ono Opine Šenkovec za cjeloživotni rad. — Kad ljudi vide da je ovjek star, onda ga se sjete, pa da ga se riješe daju mu neko priznanje prije nego umre. To je tako, na žalost. Baš sam neki dan vidio neko priznanje jednom našem piscu kojeg su se sjetili sada kad je jako bolestan. Na sreu, ja nisam bolestan, imam tu privilegiju da mogu i moram još mnogo raditi. • Znai nastavljate punom parom pisati i dalje. — I ostale stvari raditi, ne samo pisati, jer ja imam prekrasne vonjake. Ondje dobivam neku energiju za sve. Bitno je živjeti s prirodom, malo pustiti mozak na pašu. Živjeti s pticama, životinjama, na svježem zraku ... to meni puni baterije i onda u jednom miru u smiraju dana ili po noi prebacim neke svoje misli na papir, uobliim ih i ponovo se rodi neka pjesma ili radekizam. • Možete li za kraj s nama podijeliti neki od svojih aforizama? — Naravno.”Nema ovjeka bez mane, niti srca bez rane.” Taj je najkrai. (mn)

Galerija Sabol - stalnu postavu priznatih hrvatskih slikara možete pogledati u Galeriji Sabol, Kralja Tomislava 17, akovec. Posebno se isu slike D. Džamonje, S. Svilan, E. Glavur i M. Veže. Memorijalna zbirka Ladislava Kralja Meimurca, Ruera Boškovia 7 - stalni postav. Memorijalna zbirka ve je gotovo 30 godina u kulturnom prospektu akovca, obuhvaa brojne radove Ladislava Kralja stare izmeu 50 i100 godina, te pokustvo i osobne predmete umjetnika. U skladu sa svojim preferencijama oblika, boja i duhovnog znaaja mova, autori su izgradili cijeli jedan mikrosvijet na temu crkve Svetog Jakoba, iskreno odgovarajui na mogua pitanja. MURSKO SREDIŠE - Pansion “Ilonka” - izložba slika i skulptura umjetnika iz Preloga i Murskog Središa. Preložani se predstavljaju s 23 djela, a domaini s 15 slika najboljih i najzastupljenijih umjetnika kao što su Damir Šalari, Franjo Žeželj Mustak, Željko Šari, Franjo Ružman Brko, Milena Petkovi, Julijana Levai, Galina Bek i drugi. PRELOG – Knjižnica i itaonice “Croata Insulanus” župe Svetog Jakoba – izložba slika lanova Likovne udruge donjeg Meimurja Prelog povodom 250. obljetnice crkve Svetog Jakoba u Prelogu. Ugosteljski objekt na Marini - izložba Slavka Dukia. Slavko Duki iz Donjeg Kraljeva lan je Likovnog udruženja donjeg Meimurja Prelog. Na Izložbi se predstavlja crtežima ribljih i lovakih mova. Izložba je otvorena do daljnjeg. Cae bar “Art” - izložba slikarice Milene Petkovi iz Murskog Središa i kipara Željka Petkovia iz Preloga. Cilj izložbe je suradnja gradova Mursko Središe i Prelog, kao i pocanje druženja ljudi koji se bave umjetnošu bilo koje vrste, a kako bi se unijela duhovna živost u oba grada. Riblji restoran – izlaže Franjo Ružman Brko iz Preloga, predsjednik LUDM-a. Rije je o doajenu meimurske naive iz Preloga, koji je izložio najviše radova na staklu, ali i na platnu te nekoliko radova u obojenom tušu koji su nastali zadnjih godina. Franjo Ružman Brko stvorio je svoj simboliki svijet naive koji prš bojama i radosma života.


4

ME\IMURSKE NOVINE 9. rujna 2008.

NOVOSTI iz Pittarella Varaždin

Sezonsko sniženje cijena i nova kolekcija Izuzetno bogatu ponudu obue u varaždinskom Pittarellu sada su za vas maksimalno snizili. Tako sada po izuzetnim cijenama možete za sebe izabrati izme u sandala, natikaa, tenisica i cipelica. Osim što je sve na sniženju, ako trenutno i nemaju u ponudi ono što ste izabrali, posjetite ih eše jer se asortiman snižene robe nadopunjuje svakih desetak dana, novom ponudom. Doekajte slijedee ljeto spremni, jer u Pittarellu se isplati iskoristiti ovu neodoljivu ponudu. Posebno treba napomenuti bogatu ponudu djejih tenisica svjetski poznatih marki kao primjerice Puna, Nike, Lotto… po izuzetno povoljnim cijenama, a sniženje od 50 posto odnosi se i na tenisice za odrasle, tako er poznatih brendova. Došla je i nova kolekcija za jesen, koja se tako er stalno upotpunjuje. Požurite jer ete u mnoštvu modela i širokoj paleti moder-

nih boja sigurno nai i poneki baš vama najljepši par, po najpovoljnijoj cijeni. Uz obuu, u Pittarellu su pripremili i velik izbor novih modela torbi, papua, kofera, ruksaka, kišobrana, novanika, tobolaca, etuija za dokumente ili kljueve, školskih ruksaka. Na popustu od 50 posto su i ljetne kape šilterice.

Podsjetimo da subotom iza 15 sati daju popust od 10 posto na robu koja nije snižena, a ne zaboravite i na pogodnosti: iznose preko 450 kuna mogue je platiti u tri rate Dinersom, iznad 300 kuna na odgodu uz ekove ili preko 900 kuna American karticom. Tu je i 15 posto popusta za plaanje IPA karticom. Do ite na Kapucinski trg 9 u Varaždinu jer Pittarello eka na vas. (SZ, NŠ)


5

9. rujna 2008. ME\IMURSKE NOVINE

HOROSKOP OVAN (21.3.-20.4.) Nalazite li se u problemanoj vezi, konano rješenje e vam i dalje izmica. Mnogi od vas e uporno poskiva nezadovoljstvo osjeajnim prilikama, zavarava se i racionalizira osjeaje, što e ih naves na pogrešan trag. Irirat e vas vaši nadreeni, a odnos s njima ovaj tjedan može bi pun napetos i nerazumijevanja. Na vama je da njegujete toleranciju i budete taktini koliko god možete. Igrajte na kartu dosljednos i strpljenja. Više pazite na svoje stvari potkraj tjedna jer su mogue krae ili gubitak osobnih dokumenata. Bolje se usredotoite na ono što inite. Idete li ovaj tjedan na godišnji odmor, u potpunos ga iskoriste. Iskljuite se od bilo kakvog razmišljanja o poslu, obvezama i problemima i uživajte. VAGA (24.9.-23.10.) Osjeat ete se toliko sigurno u svom emotivnom odnosu da ete stalno biti u stanju spremnos da ga dovedete u kušnju svojim nepromišljenim postupcima. Na vrijeme se suzdržite i uživajte u onom što imate. Plane vam veinom idu na ruku. Što god da radite, obavljat ete to odlino i tako najbolje prezenra svoj talent kad se radi o spretnos, vješni, brzini te komunikavnim sposobnosma. Držite pod kontrolom svoju sklonost pretjerivanju. Vrijeme je da uravnotežite svoje ambicije, bez obzira na to radi li se o poslu, ljubavi ili zdravlju. Ljubav e zagrija, ako ne i pregrijati vaše srce. Nemojte sputava svoje strastvene osjeaje i uinite upravo ono što mislite da bi vas moglo usrei.

BIK (21.4.-20.5.)

BLIZANCI (21.5.-21.6.)

Neki e od vas zbog sve veih poslovnih obveza zapostavi svoju vezu. Što prije pronaite kompromis jer e vam partner samo do odreene granice tolerira zanemarivanje i esta izbivanja iz kue. Bit ete tolerantniji prema kolegama koji ne dijele vaš radni entuzijazam i poslovne sposobnos. Ponuda za dobro plaen posao, koju ete dobiti od poznanika, je primamljiva, ali je ne prihvaajte bez prethodne provjere. Odlazite li na godišnji odmor, suradnici e vas uznemirava i ustraja na tome da im pomognete. Na vama je da odluite hoete li na to prista. Vrlo šarmantne osjeajne okolnos “vibrirat” e na vašem radnom mjestu. Bit ete veoma blizu prepuštanju udvarakim naletima jednog kolege.

Odškrinut ete vrata ljubavnim promjenama. Isprva ete bi oprezni i suzdržani, no ve sredinom tjedna ete se pokrenu. Poziv na jedan sastanak uput e vas na to da ste predugo bili zatoeni u staroj ljubavnoj vezi. Otvaraju vam se zanimljive mogunos, meum, neete bi previše zainteresirani za nešto potpuno novo i nepoznato. Uglavnom ete se baviti ve zapoem zadacima koje treba dovrši. S obzirom na to da vam je poslovna pozicija važna, pazite što govorite o nadreenima u ponedjeljak. Vaša bi izjava mogla biti pogrešno protumaena. Topli dani vikenda bit e kao stvoreni za odlazak na obližnje izletište. Imat ete priliku opustiti se, uživa u onome što volite radi i ljudima koji su vam dragi.

ŠKORPION (24.10.-22.11.)

STRIJELAC (23.11.-21.12.)

Iako u vama njaju vatre strasti, strpljivo ete ekati da se vanjske okolnos promijene. Tako ete proves ovaj tjedan, mudro izbjegavajui zamke koje bi vašu vezu mogle odvesti u neželjenom smjeru. Nee bi veih promjena u odnosu na protekli tjedan, i dalje se nalazite u povoljnom razdoblju. Dobijete li sada neku novu ponudu za posao, prije konanog odgovora raspitajte se o buduem poslodavcu. Za vikend više vodite rauna o kvalite prehrane. Bit ete neumjereni, što bi se moglo negavno odrazi na vaš želudac, koji je osjetljiviji nego inae. Veselit ete se druženju, a vjerojatno je da ete ovaj tjedan doi u priliku i obnovi staro prijateljstvo, za koje vas vežu drage uspomene i ugodna sjeanja.

Bit ete neodluni i skloni stvari gleda gorima nego što one doista jesu, posebno ako ste nedavno prekinuli ljubavnu vezu ili se posvaali s dragom osobom. Potražite savjet od nekoga kome doista vjerujete. Vrijeme je da se prestanete bori prov esh promjena koje su neizbježne u poslovnom svijetu. Ako ne postanete eksibilniji i tolerantniji prema suradnicima, esto ete nailazi na otpor i neete lako opsta. Ovaj tjedan pripazite na troškove i pokušajte ih smanji. Na poslu e bi od velike važnos da se zauzmete za sebe i svoja prava, ali nemojte gubi živce. Tjedan je idealan za susrete i kontakte s osobama iz drugog grada ili inozemstva. Nazovite prijatelje, unaprijedite odnose s drugima, obnovite kontakte.

RAK (22.6.-22.7.) Složen ljubavni život zakomplicirat e se još više. Ako niste spremni na radikalne promjene i prekid veze ili ako mislite da okolnos nisu zrele za to, onda se primirite i održavajte postojee stanje. Kao da ništa nee bi onako kako biste željeli i to e vas ispunjava nezadovoljstvom. Ne rasipajte uzaludno svoju energiju. Ako vidite da vaši prijedlozi ne prolaze, strpite se i radite ono što možete. Mislit ete da su vam ovo teški dani, no uvijek može bi još teže. Uz mnogo posla i manjak energije, malo je vjerojatno da ete dobro funkcionira na radnom mjestu. Nastojte se što više opušta, ne uzbuiva se i što smirenije gleda na ono što vam život nosi. Budite mudri i ne mijenjajte ono što se mijenja ne može. JARAC (22.12.-20.1.) Uz dragocjenu pomo prijatelja, zbivanja e krenu u željenom smjeru. Ako ste se ovih dana i porjekali s dragom osobom, samo postupite onako kako vam srce nalaže i situaciju ete ponovno doves u ravnotežu. Bilo bi uputno da ovaj tjedan ne raunate na povoljne okolnosti, ve se što kvalitetnije pripremite za sljedei sastanak, prezentaciju ili važan razgovor za posao. Posvete više pozornos dokumenma. Nemojte ništa forsira, budite staloženiji i pokušajte se manje nervira zbog tuih postupaka. Svakako izbjegnite nagle i nepromišljene postupke u utorak i etvrtak. Neugodne misli i svakodnevne teškoe odmaknite od sebe, više se družite s ljudima koji vas opuštaju, nasmijavaju i ne optereuju svojim problemima.

LAV (23.7.-23.8.) Ovo je denivno vaš tjedan za ljubav. Voljena osoba odlino e vas razumjeti, a oni koji su sami, imaju velike izglede da putem prijatelja upoznaju osobu prema kojoj sigurno nee osta ravnodušni. Okolnosti na vašem radnom mjestu tako e se posloži da ete moi raditi bez napetosti i pritiska. Poetkom tjedna ete dobi priliku pomoi kolegi. U utorak bi neke situacije mogle ostati neriješene jer e vam ponestati odlunosti u kljunom trenutku. Nemojte dopus da vas obuzmu sumnje u ispravnost vlash odluka. Ako kreete na poslovni put, ako je pred vama ispit ili trebate donije neke važnije odluke za budunost, strahovi su neutemeljeni jer e vam sve ii od ruke. VODENJAK (21.1.-19.2.) Planovi e vam se ostvariti jer je osoba koju želite uz vas i sve je više neizostavan dio vaše svakodnevice. Ako ste sami, netko ipak oekuje vaš telefonski poziv ili reakciju na upuen prijedlog. Ambiciozni ste, želite uspje i u stanju ste bez razmišljanja ui u rizine situacije koje ne garanraju dobitak. Plane su vam naklonjeni pa je mogue da vam se ovaj put rizik posrei te ostvarite željenu zaradu. U petak biste se mogli nai u vrlo nezgodnoj situaciji u kojoj ete bi primorani š svoje interese, a pritom vodi rauna da ne povrijedite i oštete drugu stranu. Ovaj ete tjedan konano dobi priliku da spretno iskoriste neke povoljne okolnos i na taj nain uspješno riješite jedan stari problem.

DJEVICA (24.8.-23.9.) Nastavlja se vaše povoljno razdoblje u kojem nee nedostajati uzajamne nježnos i pažnje. Oni koji su još sami, mogli bi kroz sline interese ili hobije sresti osobu koja e ih zaintrigira. Bit ete do grla u poslu jer e mnogo toga pasti na vaša lea, no bit ete dobre volje i bez ikakvih problema funkcionirati u svemu. Nadreeni e vas isticati kao primjer. U ponedjeljak držite pod kontrolom svoju sposobnost prigovaranja svemu i svaemu. Odnos sa starijim lanom obitelji može se zaoštri. Prvi popuste i ne budite zlopamtilo. Ovo e biti idealan tjedan za dovršavanje nekih kunih obveza kao što su išenje i bacanje nepotrebnih stvari, što do sada niste sgli napravi. RIBE (20.2.-20.3.) Zbog nataloženog nezadovoljstva i dosta osjeajnih nesporazuma vaša vam emovna situacija nee djelova perspekvno. Okolnosti e se svakako popraviti ako svojoj vezi pristupite s nešto više odgovornos. Trebat ete upotrijebi svu svoju sposobnost prilagoavanja kako biste izišli na kraj s problemima koji su vas zarobili. Strpite se i nikako ne forsirajte zbivanja, a posebno ne ona koja se u nancija. Imunitet vam je oslabio i neete bi u sjajnoj formi. Pazite da se zbog nervoze ne otresate na svoju okolinu. Slabi živci pogodovat e razvoju probavnih tegoba. Tijekom vikenda doi ete u priliku riješi neke stare obiteljske nesuglasice. U tome ete sigurno uspje budete li eksibilni, nježni i strpljivi.


6

ME\IMURSKE NOVINE 9. rujna 2008.

CENTAR ZA KULTURU AKOVEC, Mala scena, 11. i 12. rujna

IZLOŽBA Fotokluba akovec, galerija “Scheier”, 11. rujna u 19 sati

Meimurje u fotografijama U srijedu 11. rujna u galeriji “Scheier” u akovcu otvorit e se izložba fotogra ija lanova Fotokluba akovec nazvana “Me imurje”. Izložba je nastala povodom manifestacije “Me imurje u Zagrebu” koju su organizirali Zaviajno društvo Me imurje iz Zagreba i Me imurska županija. Ovo je prva skupna izložba lanova Fotokluba akovec od kad je on osnovan, na kojoj se 11 autora predstavilo s 45 fotogra ija, motivima Mure i Drave, kulturne baštine, arhitekture, lore i faune, ljudi i obiaja. Neke od fotogra ija od iznimne su važnosti za Me imurje jer svojom porukom “zovu u pomo” da se spase vrijedni segmenti iz nekadašnjega svakodnevnog života, npr. fotogra ije: Domai kruh, Stara kola

i škedej, Stara hiža, Odlazak starog, Oranje, Panonski zid, Vinska preša ... Izložba “Me imurje” daje jasnu poruku svima koji cijenimo kulturnu baštinu da poduzmemo nešto radi spašavanja tradicionalnih, kulturnih te etnoloških vrijednosti. Izložba nastavlja svoj put po Me imurju. Tako e ove vrijedne fotodokumente moi vidjeti i sami Me imurci. Od grada Preloga do grada Murskog Središa pokušat e ovu izložbu prezentirati i svim osnovnim i srednjim školama na podruju naše županije. Realizirana je uz potporu Grada akovca i Me imurske županije. Izložba je postavljena do 18. rujna i može je se pogledati svakim radnim danom od 10 do 12 i 18 do 20 sati.

Izbor nagraenih filmova sa 17. Dana hrvatskog filma Centar za kulturu ovaj nam je tjedan pripremio pravu ilmsku poslasticu. Tako e u etvrtak 11. i petak 12. rujna na Maloj sceni CZK-a biti prikazan izbor nagra enih ilmova sa 17. Dana hrvatskog ilma. Još u ožujku 1992. godine Dani hrvatskog ilma (kao smotra svega što je snimljeno) postali su prvi ilmski festival u neovisnoj Hrvatskoj iji je znaaj prelazio okvire sedme umjetnosti. Festival je dobivao na znaaju iz godine u godinu i održao se ak 17 godina na ilmskoj festivalskoj sceni. Ove godine festival je održan od 25. do 30. ožujka u Studentskom centru

Meu nagraenima je i animirani film “Ona koja mjeri”

TREI Trash Film Festival

Dvadeset i osam filmova u tri dana Trash Film Festival br. 3 (Varaždin, MMC Kult, 11. - 13. rujna) ostaje dosljedan svojoj misiji: zabavni ilmovi, zabavna glazba, zabavna predavanja. Ove emo godine imati prilike vidjeti zaista recentnu nobudget produkciju, tako nam stiže 39 potpuno novih radova, od kojih je u konkurenciju ušlo njih 28. U programu dominiraju horori, iako se za neke ilmove teško može rei kojem žanru pripadaju. Uz brojne sudionike i ilmaše, najvei publicitet vjerojatno e dobiti hrvatski kralj trasha Bore Lee, iji e novi ilm “Maskirani pljakaš” svoju svjetsku premijeru doživjeti upravo u Varaždinu na ovogodišnjem izdanju Trasha. Ovaj se put Bore Lee ne pojavljuje samo kao glumac ve i redatelj tog uratka. Osim ilmova koji se bore za poznatu nagradu Trasha - Zlatnu motorku, ove godine bit e zanimljivo i u off - programu. Gosti e imati prilike vidjeti neke jednominutne ilmove iz selekcije Skopskog festivala, kao i radove studenata Veleuilišta u Varaždinu koji su bili uvjet da studenti dobiju potpis u indeks na kolegiju “Uvod u digitalni video”. Poslastica off - programa bit e jedan od kultnih ilmova 80-ih. Što se tie veernjih koncerata, na otvorenju ovogodišnjeg TFF-a nastupit e nekad superpopularni “Neki to vole vrue”. Osim njih, tu e biti i perspektivni Varaždinci “Feedback” koji na repertoaru izme u ostalog

Meimurci e imati prilike pogledati najbolje filmove s 17. Dana hrvatskog filma

imaju stvari Billyja Idola. Uz njih nastupit e novi hard rock bend znakovitog naziva “Zmije” koji ostavlja traak zle slutnje da bi od njih mogli uti i pokoji hit grupe WhiteSnake. Uz festival ve se neizostavno vežu predavanja, iji su nekonvencionalni predavai ve postali tradicionalni. Ove godine nam s prve fronte znanosti dolaze ponajbolji ali i najotkaeniji hrvatski iziari Vinkovi i Šiber. Vrhunac festivala bit e inalna veer, gdje e gosti osim dodjele Zlatnih motorki moi vidjeti neke fragmente iz novog ilma Udruge Trash koji e premijerno biti prikazan krajem godine. Nakon dodjele nagrada, tree izdanje Trash Film Festivala zatvorit e zemunska grupa “Guns ‘n’ Roses real tribute”. Detaljniji program možete pronai na službenim stranicama: www. trash.hr.

u Zagrebu.

Program za etvrtak 11. rujna U akovcu emo imati priliku pogledati ukupno sedam ilmova. U etvrtak 11. rujna u 20 sati igrat e tri ilma: dokumentarni ilm “Sluajni sin” redatelja Tomislava Mršia i Roberta Zubera. Ovaj ilm, osvaja nagrade Oktavijan HDFK-a za najbolji dokumentarni ilm, autobiografska je pria Roberta Zubera. Naime, Robert je udomljeno dijete i toj injenici sve do nedavno nije pridavao prevelik znaaj jer je kroz svoj dosadašnji život bio ispunjen roditeljskom pažnjom (roditelja udomitelja). Ipak, nakon smrti majke (udomiteljice) birokratski aparat pokušava ga uvjeriti da on roditelje zapravo nema. Na svoj 31. ro endan Robert odluuje rašistiti svoje nejasne obiteljske i rodbinske odnose. Stupa u kontakt sa svojom biološkom majkom i pokušava doznati što mu se sve doga alo u najranijem djetinjstvu. Istovremeno, pokušava odgonetnuti tko mu je biološki otac …, no ta potraga prepuna je iznena enja. Trajanje: 54’25’’. Glazbeni spot “Pitala si me” redatelja i scenarista Dinka Klobuara. Spot u trajanju 03’55’’ osvaja je nagrade Oktavijan HDFK-a za najbolji glazbeni spot i nagrade “Jelena Rajkovi“ HDFR-a za najboljega mladog redatelja. Eksperimentalni ilm “Manire ine ovjeka – ruak” redateljice Ane Hušman osvaja je triju nagrada: nagrade Ocjenjivakog suda 17. DHF-a za najbolji ilm, nagrade Oktavijan HDFK-a za najbolji eksperimentalni ilm i nagrade publike za najbolji ilm. Sadržaj: pravila lijepog ponašanja na koja nailazimo u prirunicima – bontonima za sebe kažu da pomažu ljudima u

U petak igra film “Krupni otpad” redatelja Igora Mirkovia boljem me usobnom razumijevanju i olakšavanju komunikacije, te nam omoguuju da se lakše i s više samopouzdanja kreemo u društvu. Film se bavi obiajima pri jelu i pilu – speci ino situacijom ruka, jer zajedniko je jedenje centralno mjesto na kojem drugima pokazujemo svoju ugla enost i civiliziranost. Trajanje: 15’.

Program za petak 12. rujna U petak 12. rujna u 20 sati na Maloj sceni CZK-a program e poeti igranim ilmom “Krupni otpad” redatelja i scenarista Igora Mirkovia. Film je osvaja nagrade Ocjenjivakog suda 17. DHF-a za scenarij i nagrade Oktavijan HDFK-a za najbolji igrani ilm. Sadržaj: Kralj, energini poslovni ovjek, nenadano je upao u nevolju: i supruga i ljubavnica u isti su tren prozrele njegove pažljivo konstruirane laži. Zapravo, bio je to jedan od onih dana kada apsolutno sve krene krivo. Krupni otpad je pria u kojoj se ljudi ne sreu niti razgovaraju, a nagomilane probleme pokušavaju riješiti SMS porukama. Uloge: Elvis Bošnjak, Veronika Sefe-

BAKA Rozalija Škvorc iz Slemenica

Uz obitelj proslavila 88. roendan Najvee bogatstvo je zdravlje, te život okružen pažnjom i ljubavlju obitelji. Baka Rozalija Škvorc iz

Slemenica 31. kolovoza proslavila je 88. ro endan okružena svojom brojnom obitelji.

Bakino ro endansko slavlje uveliali su djeca Ana, Ivan i Marija, snaha Nada, zetovi Stjepan i

rovi, Marija Kohn, Lucija Šerbedžija. Trajanje: 20’. Animirani ilm “Ona koja mjeri” redatelja i scenarista Veljka Popovia osvojio je nagradu Ocjenjivakog suda 17. DHF-a za najboljeg debitanta, za glazbu i produkciju. Sadržaj: jesmo li uistinu slobodni, jesmo li robovi kulture i društva u kojem smo ro eni ili pak postoji šansa za bijeg? Trajanje: 06’40’’. Igrani ilm “Ma sve e biti u redu” redatelja i scenarista Gorana Devia dobio je nagradu Ocjenjivakog suda 17. DHF-a za režiju. Sadržaj ilma ini pria o dva prijatelja (glume ih Krešimir Miki i Rakan Rushaidat) koji odlaze na put. Trajanje: 17’52’’. Animirani ilm “Morana” redatelja i scenarista Simona Bogojevia Naratha osvaja je nagrade Ocjenjivakog suda 17. DHF-a za glazbu i produkciju te nagradu Oktavijan HDFK-a za najbolji animirani ilm. Sadržaj: u folkloru Morana je staroslavenska božica zla, smrti, tame, podzemlja, personi ikacija zime. Korijen rijei mora oznaava košmaran san, nevolju, zatiranje. Trajanje: 12’.

August. Unuci: Dubravka, Draženka, Lidija, Melanija, Ivica, Siniša, Denis, Sanimir, Davor. Praunuci: Bojan, Mišel, Armando, Andreja, Samuel, Benjamin, Leonardo, Jasmina, Maristela, Mateo, Dorijan i neakinja Verica. (BMO)


7

9. rujna 2008. ME\IMURSKE NOVINE

NAGRADNO PITANJE

Grobnica zmajskog cara akcija, avantura, fantazija ReĹžija: Rob Cohen Uloge: Brendan Fraser, Jel Li, Maria Bello, Michelle Yeoh

(tri besplatne posudbe)

Kung Fu panda

â&#x20AC;&#x153;Spartanci dolazeâ&#x20AC;? je: 1. mjuzikl 2. animirani 3. parodija

animirana akcijska komedija ReĹžija: John Stevenson, Mark Osborne Izme u duana tjestenine i Kung Fu borca stoji samo jedna panda! Po je velik i pomalo nespretan i oboĹžava Kung Fu. To mu nimalo ne koristi dok obavlja svakodnevne poslove u obiteljskom duanu tjestenine. Sasvim neoekivano je izabran za

ispunjenje drevnog proroanstva i njegovi snovi postaju stvarnost. Po ulazi u Kung Fu svijet tamo ui zajedno s velikim borcima, svojim idolima, pod vodstvom uitelja Shiua ... Trajanje: 92 minute; za sve uzraste!

DOBITNIK IZ PROĹ LOG BROJA: Stjepan Mikuli, akovec

CENTAR ZA KULTURU AKOVEC utorak, 9.9. 18,00 KUNG FU PANDA animirana akcijska komedija sinkronizirana na hrvatski!

20,00 KAKO UKRASTI

NEVJESTU KUPON ZA NAGRADNU IGRU Odgovor: ___________________________ l. br: _______________________________ Ime i prezime: ______________________ ________ _____________________________

romantina komedija

srijeda 10.9. Novi nastavak globalnog blockbustera Mumija akciju premjeĹĄta u Aziju! Brendan Fraiser vraa se kao istraĹživa Rick OConnell kako bi se borio protiv cara koji je ustao iz mrtvih. Epska borba vodi se od katakombi drevne Kine do zale enih vrhova Hima-

laye. Ricka u avanturi prate sin Alex, supruga Evelyn i njezin brat Jonathan. Ovaj put misija je zaustaviti mumiju probu enu iz 2000 godina starog prokletstva, kako bi se svijet spasio sluĹženju njenoj nemilosrdnoj sili. Trajanje: 112 minuta.

nema filmskog programa

TOP LISTA 1. BIT E KRVI 2. JUMPER 3. NEPOZNATO 4. PLAN IGRE

VIDEO IZLOG

5. NACIONALNO BLAGO 2 6. NOMAD

BIT E KRVI

Film koji je uvrĹĄten u ponajbolje svih vremena. Daniel Plainview (Daniel Day-Lewis) mukotrpno i uporno traĹži natu. Obilazi armere i otkupljuje njihovu zemlju na kojoj je nata, a pritom mu druĹĄtvo prati njegov mali sin H.W. (Dillon Freasier), koji Danielu sluĹži kao dokaz da je on â&#x20AC;&#x2DC;obiteljski ovjek koji misli na budunostâ&#x20AC;&#x2122;. Kada dobije inormaciju o vaĹžnom nalaziĹĄtu na posjedu obitelji Sunday, Daniel odlazi na pregovore o otkupu zemlje. Daniel se uspijeva dokopati zemlju, ali zauzvrat mora osigurati veliku donaciju mladom Eliju Sundayu (Paul Dano), koji Ĺželi postati glavni propovjednik u tom kraju. Daniel ubrzo postaje glavni u tom kraju, a Eli mu postaje sve vei konkurent. Kada se dogodi nesrea H. W.-u, Daniel se mora suoiti s gluhoom sina. PodrĹĄku mu pruĹža polubrat Henry (Kevin J. Oâ&#x20AC;&#x2122;Connor), ali Danielu nije su eno da ima sretnu obitelj i njegova opsjednutost poslom postaje sve vee i vea ...

PLAN IGRE Quaterback Joe Kingman slovi za ponajboljeg igraa na svojoj poziciji u ligi. Snaga, brzina, sjajan pregled igre odlike su koje ga krase na terenu. Njegova momad, The Rebels, ulazi ambiciozno u sezonu s ciljem osvajanja naslova na koji ekaju dugi niz godina. U pauzama izme u treninga i utakmica Joe uĹživa u statusu najpoĹželjnijeg neĹženje bjesomuno tulumarei u druĹĄtvu dugonogih ljepotica. Njegov Ĺživotni stil doĹživjet e velike promjene kada mu se na pragu pojavi mala Peyton, osmogodiĹĄnja ki za koju nije znao da postoji. Novi veliki izazov predstavljat e mu uskla ivanje uhodanih aktivnosti sa satovima baleta, priama za laku no, lutkama i brojnim drugim oinskim duĹžnostima.

PREBACUJEMO VAĹ E VIDEO MATERIJALE (SVADBE, ROENDANE, PROSLAVE...) NA DVD VIDEO DISKOVE, NAJJEFTINIJE U HRVATSKOJ - 30 KN - 1 SAT.

ISPOVIJEST JEDNE SPONZORUĹ E

Ovaj satirini pogled na sve one me u nama koji e uiniti sve kako bi se naĹĄli me u elitom baziran je na bestseleru Adele Lang i njezinom humoristinom osvrtu na Ĺživot Katye Livingston, ambiciozne direktorice marketinga u kasnim dvadesetima koja gradi svoj put prema vrhu. BaĹĄ kada si je posloĹžila Ĺživot tono onako kako je zamislila, napravila je korak unatrag koji e je jako pogoditi. Na vjenanju Ĺžene iz visokog druĹĄtva napravila je scenu koja ju je koĹĄtala uskraivanja pozivnice na prestiĹžni bal u dvorcu Covington. Treba li napominjati da e uiniti sve kako bi ipak doĹĄla na bal?

JUMPER (SKAKA) On moĹže nestati kad god zaĹželi, provesti svoju djevojku diljem svijeta i ugrabiti milijun dolara u tren oka. Upravo zato mu je Ĺživot u opasnosti. David Rice (Hayden Christensen) mladi je kojeg je majka napustila kada je imao pet godina, a svoje djetinjstvo proveo je u nesretnom domu okruĹžen raznim problemima od kojih bi najradije pobjegao. Sve dok jednog dana ne otkrije kako posjeduje nevjerojatnu sposobnost da upravo to i uini â&#x20AC;&#x201C; pobjegne od svega kada god, i kamo god poĹželi. U poetku, David vjeruje kako je jedinstven sa svojom sposobnosti teleportacije, no kako odrasta i iskuĹĄava granice svojih sposobnosti dolazi do jezivog otkria da je zapravo dio duge linije ljudi sa identinim sposobnostima i da e upravo zbog toga biti nemilosrdno progonjen.

7. RUSKA OBEANJA 8. PLAN IGRE 9. KATAKOMBE 10. NIJE ZLATO SVE Ĺ TO SJA

FILMSKA TOP LISTA â&#x20AC;&#x153;MEIMURSKIH NOVINAâ&#x20AC;? 1.

VITEZ TAME

2.

TRAŽEN

3. KUNG FU PANDA 4.

PREBOLJETI SARAH MARSHALL

5.

KRIVOTVORITELJI

6.

SPEED RACER

7.

DOK NAS JACK POT NE RASTAVI

8.

HANCOCK

9.

SEKS I GRAD

etvrtak, 11.9. 18,00 i 20,00 MUMIJA: GROBNICA ZMAJSKOG CARA THE MUMMY: TOMB OF THE DRAGON EMPEROR akcija, avantura, antazija ReĹžija: Rob Cohen Uloge: Brendan Fraser, Jet Li, maria Bello, Michelle Yeoh

petak, 12.9. 18,00 i 20,00 MUMIJA: GROBNICA ZMAJSKOG CARA akcija, avantura, antazija

subota, 13.9. 18,00 i 20,00 MUMIJA: GROBNICA ZMAJSKOG CARA akcija, avantura, antazija

nedjelja, 14.9. 16,00 WALL-E

10. HORTON

US BOX OFFICE 1. TROPIC THUNDER 2. THE DARK KNIGHT 3. STAR WARS: THE CLONE WARS 4. MIRRORS 5. PINEAPPLE EXPRESS 6. THE MUMMY: TOMB OF... 7. MAMMA MIA! 8. THE SISTERHOOD OF THE ... 9. STEP BROTHERS 10. VICKY CRISTINA BARCELONA

romantina animirana komedija sinkronizirana na hrvatski! ReĹžija: Andrew Stanton

18,00 i 20,00 MUMIJA: GROBNICA ZMAJSKOG CARA akcija, avantura, antazija

ponedjeljak, 15.9. 18,00 i 20,00 MUMIJA:

GROBNICA ZMAJSKOG CARA akcija, avantura, antazija


8

ME\IMURSKE NOVINE 9. rujna 2008.

ETVRTA MEIMURSKA regata, 8. - 11. listopada

Regata ponijela ime Jože i Renate Horvat Me imurska regata ove godine isplovljava pod novim imenom. Najpoznatiji me imurski moreplovac Joža Horvat i njegova supruga Renata dali su pristanak da regata ponese njihovo ime. Me imurska regata Jože i Renate Horvat u organizaciji Putnike agencije Poseidon, etvrta po redu, trajat e od 8 do 11. listopada, a me imurski e moreplovci oploviti relaciju Split – Bra – Hvar – Vis. Kao i svake godine, u pripremi je petnaestak brodova, no novost je da e oni ove godine biti vei negoli prijašnjih. Veina skipera u ponudi ostaje ista, s pojaanjem nekolicine novih, ništa manje vrijednih. Još jedna je novost regate. Kako bi se pojaala propaganda Me imurske županije, organizatori e ove godine u suradnji s Turistikom zajednicom Me imurske županije u

svakom mjestu gdje pristanu promovirati me imursko gospodarstvo, vinare, smještajne kapacitete i ostalo. Kako bi regata dobila još bolji epitet, regata ove sezone ima humanitarni karakter zahvaljujui Udruzi osoba lijeenih od limfoma i leukemije koja se ukljuila u projekt. - Mi smo još prošle godine pokušavali ostvariti ovu suradnju, no nismo uspjeli uskladiti likovnu radionicu i regatu. Sada smo našli zajedniki jezik, tako da emo nastala umjetnika djela izložiti po svim destinacijama gdje regata prolazi. Isto emo tako na završnoj veeri ponuditi asortiman umjetnina koje smo unazad dvije godine prikupili od naših umjetnika, kazao je predsjednik UOLL-a Emil Vibovi. Prijave za regatu primaju se do 4. listopada. (mn)

Meimursku regatu predstavili su Goran Nedjeljko, Dario Doboši i Emil Vibovi

SVETI MARTIN NA MURI

Uskoro vlastita etnozbirka Ministarstvo turizma dodijelilo je opini Sveti Martin na Muri 80 tisua kuna na osnovi izra enog i na natjeaju predstavljenog projekta “Zaviajna zbirka Svetog Martina na Muri”. Novac e biti upotrijebljen za ure enje etnozbirke i Turistikog ureda u zgradi u kojoj se nalaze i prostorije i svetomartinske Opinske

uprave, Hrvatske pošte i KUD-a Sveti Martin. Ideja o osnivanju ili ure enju etnozbirke postoji dulje vrijeme, no novac je uglavnom stalno bio zapreka za ure enje prostorije u koju e se smjestiti najvažniji, odnosno najoriginalniji etnopredmeti i zapisi s ovog podruja. (S. Mesari)

MURSKO SREDIŠE

lanica Poglavarstva proslavila okrugli roendan lanica Gradskog poglavarstva Grada Mursko Središe zadužena za pitanje predškolskog odgoja, Nada Žilavec, u subotu je proslavila svoj 50. ro endan. Mnogo je Nadinih prijatelja došlo estitati ro endan koji Me imurci i Me imurke izu-

zetno rado slave, a me u njima najgalantniji i najraspoloženiji bio je Josip Hreš, poduzetnik iz Preloga, sa suprugom Marijom. Lijepa povezanost žitelja i predstavnika dvaju me imurskih gradova dobro bi došla i na drugim razinama! (sm)

Izložba runih radova lanova udruge

Prikuplja se lista sudionika

SPORTSKO - REKREACIJSKI susret oboljelih od multiple skleroze

Druženje najbolji lijek protiv tegoba Društvo multiple skleroze Me imurske županije u subotu je u Svetom Martinu na Muri bilo organizator i domain sportsko - rekreacijskih susreta osoba oboljelih od multiple skleroze. Na susretu se okupilo 60-ak odraslih te 15-ak djece iz Me imurske, Krapinsko - zagorske i Bjelovarsko - bilogorske županije, te Grada Zagreba i Hrvatskog saveza multiple skleroze (“Neovisno življenje”). S njima su bili njihovi roditelji i djeca, kojima su prvo rijei dobrodošlice a potom

i želje za ugodan provod te na kraju sretan put svojim domovima poželjele predsjednica društva Marija Mihali i tajnica Manuela Raši. Na terenima Seoskog turizma “Gorianec” igrala se bela, bacao pikado i poga ali unjevi na viseoj kuglani, te igralo “ovjee, ne ljuti se”, no bodovi nisu bili najvažniji. Važno je bilo da su se ljudi družili, jer ovo je najlakši ili najbolji nain da se tegobe barem na trenutak stave u drugi plan, rekla je tajnica Raši. Osim za sportsko – rekreacijsko druženje, susret je iskorišten i za

Ladislav Juras i Drago Radikovi uz kuglanje zaboravljaju tegobe razmjenu iskustva u radu udruga. Sportski dio susreta, koji se odvija pod nazivom “To smo mi - možemo sve”, inancira Ministarstvo zdrav-

stva i socijalne skrbi Republike Hrvatske i dio Me imurska županija. (S. Mesari)

DRŽAVNI SUSRETI djece hrvatskih branitelja

Osvojeno jedno zlato i dva srebra Od 25. do 28. kolovoza u turistikom naselju Solaris Šibenik održani su Državni susreti djece hrvatskih branitelja pod pokroviteljstvom Ministarstva obitelji, branitelja i me ugeneracijske solidarnosti. Me u 500 djece iz itave Hrvatske, njih 28 je bilo iz Me imurske županije. Kao lanovi Udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata pravo nastupa stekli su svojim rezultatima na regionalnim susretima održanima u lipnju u Koprivnici. I dok je Nikola Hergoti iz Mihovljana osvojio zlatnu medalju u disciplini modeliranje, Luka i Karlo eh iz Belice osvajai su srebrne medalje u disciplini stol-

Meimursku županiju predstavljalo je 28 djece lanova Udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata

ni tenis. No, sva su djeca postigla zavidne rezultate u svim discipli-

nama u kojima su nastupali te su dostojno zastupali Me imurje,

a za svoj su trud nagra eni medaljama.

GRADSKI PLIVAKI klub Meimurje

Poinju upisi i uvode se nove aktivnosti Gradski plivaki klub Me imurje 15. rujna kree s radom te upisom novih lanova. Novi lanovi bit e svrstani u jednu od postojeih grupa: obuka neplivaa, prva i druga godina škole plivanja, selekcijska grupa plivatonci A i B te natjecateljska grupa. Osim toga, klub uvodi i nove aktivnosti kojih još nema u Me imurju. Naime, provodit e se obuka neplivaa djece s posebnim potrebama, plivanje osoba s invaliditetom te kineziterapijske aktivnosti. Spomenute aktivnosti kroz

pokret preventivno djeluju na neke deformacije ili terapijski na neke ozljede i probleme bolesnih osoba. Kineziterapija e se provoditi u individualnom pristupu, znai jedan terapeut i jedan korisnik kojemu je potreban takav oblik terapije. Kineziterapiju e provoditi diplomirani kineziolog s primjenom u kineziterapiji Kristina Horvat, dok e s ostalim korisnicima raditi diplomirani profesori kineziologije Marina Cimerman, Elvis Šari, Dora Puklek te Tomislav Horvat. Ovim putem pozivaju se svi

Obuka neplivaa djece s posebnim potrebama, plivanje osoba s invaliditetom te kineziterapija novitetu su u plivakom klubu zainteresirani za upis u navedene aktivnosti, a dodatne informaci-

je mogu se dobiti na broj telefona 091/574-0644. (H. Zear)


9. rujna 2008. ME\IMURSKE NOVINE

9


10

ME\IMURSKE NOVINE 9. rujna 2008.

Glavna sveanost održana je u prepunom atriju Palae Zrinskih, prostoru koji je nakon ureenja dostojan svojih velikana

Uz domae vrhunske glazbene snage potporu programu dao je i orkestar Hrvatske vojske kojim je ravnao Tomislav Fuini

GLAVNA SVEANOST u povodu Godine Zrinskih

Vrhunska sveanost u kojoj su zablistali meimurski umjetnici Proslava Godine Zrinskih poela je polaganjem vijenaca na kapelu Sv. Jelene u Šenkovcu

Misu za Zrinske u crkvi Sv. Nikole biskupa predvodio je biskup Josip Mrzljak

Ova godina proglašena je Godinom Zrinskih na inicijativu Matice hrvatske ogranak akovec, a inicijativu je prihvatila Skupština Me imurske županije. Povod je petstota godišnjica ro enja Nikole Šubia Zrinskog Sigetskog koji se rodio 1508. godine, navodno baš 6. rujna kada je održana glavna sveanost Godine Zrinskih. Nikola Šubi Zrinski Sigetski je 1. rujna 1548 godine zauzeo akoveku utvrdu, zarobivši bivšega hrvatskog bana Petra Keglevia koji je uzurpirao vlast nad Me imurjem i postao prvi feudalni gospodar Me imurja iz obitelji Zrinski. Titulu grofa stekao je 1544. godine. Tada su Zrinski dobili i novi grb. Zbog trajne osmanlijske opasnosti, branei Me imurje i Hrvatsku, Nikola je rekonstruirao ve tada snažnu utvrdu u akovcu i zapoeo gradnju obrambenog sustava na rijeci Muri. Njegova europska slava poela je 1. listopada 1542. godine kada je od uništenja spasio vojsku

Ferdinanda Habsburgovca u bitci s Osmanlijama pod Peštom. U žestokom sukobu Osmanlije su nadvladali kršansku vojsku koja se u rasulu poela bezglavo povlaiti. Tada se iznenada na bojnom polju pojavio knez Nikola Šubi Zrinski s postrojbom od oko 400 hrvatskih vojnika te pomogao kršanskoj vojsci da suzbije i rasprši Osmanlije. Suvremenici su držali dolazak kneza Nikole Zrinskog kao pomo poslanu s neba, ta mu je pobjeda u Europi donijela ratniku slavu. Kralj Ferdinand je u Beu 24. prosinca 1542. godine izdao proglas hrvatskom narodu kojim je Nikolu Šubia Zrinskog imenovao hrvatskim banom. Nadimak Sigetski dobio je zbog junake obrane Sigeta 1566. godine kada su Osmanlije nakon jednomjesene opsade zauzeli tvr avu Siget. Junaka obrana Sigeta sprijeila je ogromnu tursku vojsku pod zapovjedništvom sultana Sulejmana Velianstvenog u njezinu pohodu na Be. Nikola Zrinski

Sigetski se s preostalim braniteljima probio iz razrušene tvr ave i junaki poginuo. Nitko od carskih vojskovo a nije pošao direktno u pomo Nikoli Zrinskom u Siget, a Nikola je izgubio život branei jednu od glavnih utvrda u južnoj Ma arskoj. Sultan je vjerovao da mu se zauzeem Sigeta otvaraju vrata unutrašnjih austrijskih zemalja i samoga Bea. U novoure enom atriju Palae Zrinskih u 10,30 pod pokroviteljstvom predsjednika Republike održana je glavna sveanost u povodu Godine Zrinskih, obitelji koja je 150 godina stolovala i vladala Me imurjem, a u spomen na 500. godišnjicu ro enja Nikole Zrinskog Sigetskog, velikog vojskovo e i trajne inspiracije hrvatskih umjetnika kroz stoljea. Proslava je poela u 9 sati polaganjem vijenaca na kapelu Sv. Jelene u Šenkovcu, mauzoleju gdje je pokopana veina pripadnika te slavne obitelji. O najpoznatijoj plemenitaškoj obitelji u Me imurju govorio

je župan Josip Posavec na temelju povijesnih izvora koje je pripremio Vladimir Kalšan, ravnatelj Muzeja Me imurja, a iji smo izvod donijeli u uvodu teksta, a zatim Nenad Hranilovi, zamjenik gradonaelnika, i dr. Vladimir Lonarevi, izaslanik predsjednika Republike. U prepunom atriju umjetnikom programu visokog dometa bili su nazoni brojni pripadnici politikog, kulturnog i društvenog života Me imurja te uenici kojima je program bio i svojevrsni sat povijesti. Glavninu programa iznijele su me imurske vrhunske glazbene snage uz orkestar Hrvatske vojske. Nastupili su Blanka Tkali, Henrik Šimunkovi, sestre Zita i Nadja Varga, Predrag Šantek, zbor “Josip Štolcer Slavenski”, a tekstove posveene Zrinskima itao je Božidar Vadlja. Sveta misa zadušnica za Zrinske sužena je u 28 sati u crkvi sv. Nikole biskupa u akovcu, a predvodio uje je mons. Josip Mrzljak, biskup Varaždinske biskupije.

DOM ZA STARIJE i nemone osobe akovec u akciji “Povezani zdravljem”

Godine nisu važne za uživanje u tjelovježbi U petak 5. rujna korisnici Doma za starije i nemone osobe akovec prikazali su rekreativne vježbe na otvorenome kod fontane u parku. Naime, mjesec rujan je mjesec re-

kreacije i tjelesne aktivnosti te su korisnici Doma na ovaj nain sudjelovali u nacionalnoj kampanji “Povezani zdravljem”. Inae, zajedno s voditeljicom Ivanom Habjan vjež-

baju redovno, najmanje dva puta tjedno. Vježbe su prilago ene osobama tree životne dobi, a zapravo je rije o laganom aerobiku. - Mi u Domu možemo rei da su

Slavko Hlapi - U Domu sam osam godina i im je uvedeno vježbanje ja sam krenuo. Kada idem na dopust kui, onda malo zaostanem, no po povratku se trudim nadoknaditi propušteno. Jako volim vježbati i osjeam da mi zdravstveno pomaže.

Ljubica Žnidari - Ja sam u Domu tek godinu dana, ali od prvog dana vježbam. Osjeam se puno bolje od kada se kreem. Sada mjesec i pol dana nismo vježbali zbog vruine i godišnjih i tono sam osjetila da mi nešto nedostaje. Odmah sam se osjeala bolje kada smo ponovno krenuli s vježbanjem.

Stjepan Harandi - Redovito vježbanje jako mi puno znai jer se osjeam bolje kada se kreem. Ja sam samo godinu dana ovdje u Domu, ali sam se odmah po dolasku prikljuio skupini koja vježba. Vježbamo dva puta tjedno, no ja još uz to svakodnevno trim. Mislim da je za svaku osobu bitno da se kree i rekreira. (H. Zear)

Korisnici Doma za starije i nemone u parku su prikazali rekreativne vježbe naši ljudi zaista zdravstveno osviješteni što se tie kretanja i korisnosti za zdravlje, rekla je ravnateljica Do-

ma za starije i nemone osobe akovec Šte ica Martinez. No, na ovaj nain željeli su doprinijeti razvoju

svijest i kod ostalih starijih gra ana te im ukazati koliko je tjelovježba neophodna za zdravlje. (H. Zear)


Ružna ljepoca, serija Iggy Arbuckle, crtana serija Power rangers, serija Pepa praši, crtana serija Roary, crtana serija Beba Felix, crtana serija Nova lova Naši najbolji dani, serija Bumerang, serija Zauvijek susjedi, serija Kralj Queensa, serija Cosby show, serija Svi vole Raymonda, serija Vijes Savršeni uinak, igrani lm Prva liga, obiteljski lm Vijes Bumerang, serija Zauvijek susjedi, serija Dnevnik Nove TV 10 do 8, informavna emisija Trenutak isne, game show Ženi me, (SAD, 2007., komedija; Redatelj: Craig Pryce; Glume: Erica Durance, Paul Popowich, Cara Pi o, Janet-Laine Green, Thom Allison) Pod nož, serija (12) Vijes Život na sjeveru, serija Will i Grace, serija Prva liga, igrani lm Forenziari u potrazi za isnom, serija Život na sjeveru, serija Will i Grace, serija Kraj programa

05.00 VIJESTI (HR+ZG); 05.05 RADIO DROBILICA; 06.30 GLAS AMERIKE; 07.10 RADIO PLAC; 08.00 VIJESTI + HRAK INFO; 09.00 VIJESTI UREDNIKA; 09.05 TERENAC; 09.30 PROGRAM U BOJI; 10.00 VIJESTI (HR+ZG); ; 11.42 RADIO PLAC; 11.53 HITOVI TJEDNA; 12.00 PODNEVNA KRONIKA + HRAK INFO; 12:30 PARLAFON; 13.30 CNN VIJESTI; 14.00 VIJESTI ZA DOBAR TEK; 15.00 CNN VIJESTI; 15.05 VIJESTI U 16 + HRAK INFO; 18.00 ME IMURSKA KRONIKA; 18.15 RADIO PLAC; 19.03 RADIO PLANER; 19.30 PHONE BOX & SMS BOX; 21.00 TOP 20; 23.00 HITOVI TJEDNA; 00.00 Music Special: METALLICA; 01.00 NO NI PROGRAM

04:00 04:50 05:15

22:35 23:35 23:50 00:40 01:30 03:10

20:00 21:00

05:30 06:20 06:45 07:10 07:25 07:35 08:00 10:00 10:55 11:50 12:30 13:00 13:30 14:00 14:15 15:50 17:35 17:50 18:40 19:15 19:50

20.00 Big Brother, show 21.00 Kako da nogu, (komedija, 1998.; Redatelj: Mike Judge; Uloge: Ron Livingston, Jennifer Aniston, Ajay Naidu, David Herman, Gary Cole) 22.35 CSI: New York, krimi serija 23.30 Vijes, informavna emisija 23.40 Kunolovac, kviz 01.45 Najtrazeniji, igrani lm, akcijski triler ® 03.15 CSI: New York, krimi serija ® 04.15 Big Brother, show

14:40 16:45 17:20

13:00 14:00

08:58 09:00 11:00 12:00

16:20 16:50 17:50 18:40 19:00

14:08 14:10 14:20

NAJAVA PROGRAMA VEKERICA jutarnji program VTV-a KOKTEL mozaina emisija GORI LAMPA emisija o narodnim obiajima IROSKOP talk show ZLATNA DOLINA emisija o poljoprivredi VEKERICA EUROPSKI DNEVNIK TV magazin PRESSICA talk show

Danas pogledajte... Mali oglasi Snimka rukometne utakmice, ponavljanje Gillete svijet sporta Ritam ljeta, ponavljanje Lola, serijski lm Pilates & Yoga Vijes

07:55 Baywatch, serija 08:40 Obitelj, serija 09:00 Sabrina, serija 09:25 Hallo Holly 09:45 Malcolm u sredini, hum. serija 10:10 Stažist, hum. serija 10:30 SOKO Kitzbühel 11:15 Die Überieger 11:55 Moj ujak Charlie, serija 12:15 Baywatch 11:55 Moj ujak Charlie, serija 12:15 Baywatch, serija 13:00 Die Schlümpfe 13:25 Der rosarote Panther 13:30 Trollz 13:50 Dis-

10.00 TV vodi + turiska središta Hrvatske 15.25 Koncert 16.05 Glazbena emisija 17.10 Emisija za djecu i mlade 17.25 Zabavni program 17.40 Dok. emisija 17.50 Glazbena emisija 18.00 Zabavni program 19.35 Glazbena emisija 20.00 Zabavni program 21.00 Koncert 23.00 Film 00.30 U dobrom društvu 01.15 TV raspored za nedjelju 01.20 TEST

7.05 Tv prodaja 7.05 Djeji program 10.15 Uživajmo život, serija 10.45 Vražje nevjeste, dok. serija 11.35 Dadilja, hum. serija 12.05 Tv prodaja 12.35 Sretna linija 13.40 JAG, serija 14.35 Hip, strašan trik, lm 16.10 Dva i pol muškarca, hum. serija 16.40 Obiteljsko bojište, hum. serija 17.10 Nikita, serija 18.00 Svijet 18.30 Skriveni adu, serija 19.20 Navigator 19.50 Svijet 20.00 Divljaci za motorima, lm 21.40 Lukav i pametan, serija 22.25 Ja sam Earl, hum. serija 22.55 Obitelj Soprano, serija 23.55 Silovatelj 2, lm

7.00 24 UR 8.00 Djeji program - crtani lmovi 10.00 Smijeh nije grijeh 10.25 Tv prodaja 10.55 Osveta, serija 11.50 Slatka tajna, serija 12.45 Tv prodaja 13.05 Zaboravljeni sluaj, serija 14.05 Oprah show 15.00 Marina, serija 15.55 Biser, serija 16.55 24 sata 17.05 Osveta, serija 18.00 Slatka tajna, serija 19.00 24 sata 20.00 Provjereno 21.05 Dr. House, serija 22.00 Zakon i red: Odjel za žrtve, serija 22.55 24 sata 23.15 Studio 60, serija 0.05 Prijatelji, hum. serija 0.35 Riches, serija 1.30 Nona panorama

8.30 Dobar dan, Koroška ® 9.00 Videostranice 15.00 TV prodaja 15.30 Tjedni izbor 17.25 Koncert 18.00 Gradi Peyton, serija 18.30 Primorski mozaik 19.00 Videospotovi 19.40 Rije Tima Ricea 20.00 TV igra 20.50 Amerika serija 22.20 Dokumentarna emisija 23.20 Ameriki m 1.15 Serija 2.15 Dnevnik pogranine TV 2.35 Videospotovi 3.20 Videostranice

6.35 Videostranice 10.15 Djeji program 11.55 Tjedni izbor 13.00 Vijes 13.15 Tjedni izbor 15.55 Dokumentarna serija 16.30 Vijes 16.50 Šetnje po prirodi 17.05 Dokumentarna emisija 17.10 Knjiga mene nije briga 17.30 Skrivnos 17.40 Dokumentarna serija 18.45 Crtani lm 19.00 Tv dnevnik 20.00 Meunarodna obzorja 20.55 Aktualno 22.00 Odjeci 22.45 Ameriki lm 0.25 Noni program

UTORAK 16. rujna 2008.

13.30 O.C., serija 14.20 Na rubu znanos: Kozmika zmija, 2. dio 06.40 Najava programa 15.05 popuna 06.45 TV kalendar 15.25 Prijatelji, hum. serija 07.00 Dobro jutro, Hrvatska 15.45 Nove avanture stare 07.05 Vijes Chrisne, hum. serija 07.10 Dobro jutro, Hrvatska 16.15 Zvjezdane staze: Nova 07.35 Vijes generacija, serija 07.40 Dobro jutro, Hrvatska 17.00 McLeodove keri, serija 08.35 Vijes 17.50 Županijska panorama - Split 08.40 Dobro jutro, Hrvatska 17.50 Županijska panorama 09.00 arolija, serija Osijek 09.50 Vijes 17.50 Županijska panorama 09.59 Vrijeme danas Bjelovar 10.00 Jesenski zagrebaki 17.50 Županijska panorama velesajam, prijenos Rijeka otvorenja 17.50 Županijska panorama 11.00 Vijes iz kulture Zadar/Šibenik 11.05 Istanbul - Zapadno-istona 17.50 Županijska panorama diva, dok. lm Varaždin/akovec 11.55 Burzovno izvješe 17.50 Zagrebaka panorama 12.00 Dnevnik 18.10 Vrijeme 12.13 Vrijeme 18.15 Vijes na Drugom 12.15 TV kalendar 18.35 Dok. serijal 12.30 Opijeni ljubavlju, telenovela 19.05 Beverly Hills, serija 13.20 Dan za danom, mozaino19.55 Bitange i princeze, hum. zabavna emisija serija 14.30 Vijes + prijevod za gluhe 20.35 Nogometna Liga prvaka: 14.39 Vrijeme sutra Chelsea - Girondins 14.45 Ubojstvo, napisala je - serija Bordeau x, 1. poluvrijeme 15.35 Dok. serija 21.30 Vijes 16.10 Hrvatska uživo - Vijes 21.40 Nogometna Liga prvaka: 16.15 Hrvatska uživo Chelsea - Girondins 17.35 Hrvatska uživo - Vijes Bordeau x, 2. poluvrijeme 17.40 Danas na Zagrebakoj burzi 22.35 Promet danas 17.42 HPB t 22.40 Nogometna Liga prvaka 17.50 Luda kua, TV serija emisija 18.25 Promet danas 23.10 CSI: Las Vegas, serija 18.30 arolija, serija 23.55 Paraolimpijske igre - sažeci 19.30 Dnevnik dana 19.57 Sport 00.10 Nogometna Liga prvaka 20.02 Vrijeme sažeci 20.15 Globalno sijelo 00.30 Kino informator 20.50 Boje turizma 00.35 Kineska plaža, serija 21.50 HPB t 01.20 TV raspored 21.55 Poslovni klub 22.25 Burzovno izvješe 22.35 Otvoreno 23.40 Dnevnik 3 07.10 Magnum, akcijska serija ® 23.55 Vijes iz kulture 08.00 SpužvaBob Skockani, crtana 00.00 Poslovne vijes serija 00.10 24, serija 08.45 Sam svoj majstor, hum. 00.55 Zakon i red: Odjel za žrtve, serija serija 09.30 Kunolovac, kviz 01.40 Zakon i red: Odjel za žrtve, 10.15 Korak po korak, hum. serija ® serija 10.40 Puna kua, hum. serija ® 02.25 CSI: Las Vegas, serija 11.05 Malcolm u sredini, hum. 03.10 Kineska plaža, serija serija ® 03.55 Reprizni program 11.30 Dadilja, hum. serija ® 04.10 Globalno sijelo 11.55 Reba, hum. serija ® 04.40 Poslovni klub 12.25 Vijes, informavna emisija 05.10 Opijeni ljubavlju, telenovela 12.30 Exploziv, magazin 05.55 McLeodove keri, serija 12.45 Veera za 5, lifestyle emisija ® 13.15 Punom parom, kulinarski izazov ® 06.40 TEST 13.40 Za ism stolom, dramska 06.55 Najava programa serija 07.00 Crtana serija 14.30 Magnum, akcijska serija 07.25 Tarzan, crtana serija 15.20 Cobra 11, krimi serija 07.50 Žutokljunac 16.15 Korak po korak, hum. serija 08.20 Crtana serija 16.40 Puna kua, hum. serija 08.45 Ran kod Pikove sedmice, 17.05 Malcolm u sredini, hum. serija za djecu serija 09.10 Veliki odmor 17.35 Dadilja, hum. serija 09.55 Kino informator 18.00 Reba, hum. serija 10.00 Snimka kazališne predstave - 18.30 Vijes, informavna emisija antologija 18.55 Exkluziv, magazin 11.00 Fletch živi, ameriki lm 19.05 Veera za 5, lifestyle emisija 12.45 O.C., serija 19.35 Punom parom, kulinarski izazov TV kue imaju pravo promjene programa IZ PROŠLOSTI TV kalendar VIJESTI VTV-A NEWSFLASH - GLASA AMERIKE GLAZBENI PROGRAM PRAVO NA OBRANU serijski lm OGLEDALOM U BUDUNOST kontakt emisija GLAZBENI IN kontakt emisija sa SMS porukama VIJESTI VTV-A IZ PROŠLOSTI TV kalendar RAZODIJEVANJE serijski lm (15) ODJAVA PROGRAMA VIDEOSTRANICE

18:35 18:40 19:00 19:10 20:05 21:00

23:00 -------23:20 ---------------

21:30

23:00 23:10 23:25 23:30

22:10 22:30

Voice of America Glazba Nepokolebljivi, serijski lm Vijes Tragovi života, dokumentarna emisija Obzori, emisija o kulturi Auto moto nauc Vision, emisija o nauarstvu Poslovne vijes Vijes Voice of America Sutra na programu

19:10 19:20 20:00 21:00 21:20

8.30 Wa s 11.15 Nogomet 13.00 Paraolimpijada, prijenos 16.00 Rad, prijenos 17.30 Leichtathlek 20.15 Golf 23.00 Nogomet

6.00 Poker 8.00 Bundesliga aktuell 10.00 Formula 1, prijenos 11.35 Reklamni program 15.40 Sportquiz 17.30 Poker 18.30 Bundesliga aktuell 19.00 Formula 1 21.30 DSF Reportaža 22.30 Ha rick 23.45 DSF aktuell

08:20 Jutarnji program 09:00 Frauentausch 11:00 Obitelj 13:00 Kickers 13:25 Pokémon 14:45 Yu-Gi-Oh! 15:05 Pokito TV 15:15 Dragon Ball GT 15:40 Naruto 16:05 Takeshin dvorac, hum. serija 16:30 Puna kua, hum. serija 17:00 Rodney, hum. serija 18:00 Svijet prema Jimu, hum. serija 19:00 Hör mal, wer da hämmert! 20:00 Vijes 20:15 Dobrodošli 22:15 exklusiv 0.15 Noni program

08:00 Izmeu nas 08:30 Dobra, loša vremena 09:00 Tono u 9 09:30 Familienhilfe mit Herz 10:30 Moje dijete 11:00 Unsere erste gemeinsame Wohnung 11:30 Die Kinderärzte von St. Marien 12:00 Tono u 12 14:00 Oliver Geissen Show 15:00 Mi en im Leben! 17:00 Einer gegen Hundert 17:30 Izmeu nas 18:00 Explosiv 18:30 Exclusiv 18:45 Vijes 19:03 Vrijeme 19:05 Alles was zählt 19:40 Dobra, loša vremena 20:15 Ekipa za oevid, serija 21.15 Dr. House, serija 22:15 Monk, serija 23:10 Zakon i red: Odjel za žrtve, serija 0.00 Noni program

05:30 Jutarnji program 10:00 Dvoje kod Kallwassa 11:00 Sutkinja Barbara Salesch 13:00 Bri 14:00 Dvoje kod Kallwassa 15:00 Sutkinja Barbara Salesch 16:00 Sudac Alexander Hold 17:00 Niedrig und Kuhnt 18:00 Lenßen & Partner 18:30 K 11 19:30 Magazin 20:00 Vijes 20:15 Deadlock, lm 22:20 AKTE 08 23:20 24 Stunden 0.20 Noni program

07:55 Dva i pol muškarca, hum. serija 08:20 Malcolm u sredini, hum. serija 09:15 Stažist, hum. serija 10:10 Charmed 11:00 Uvod u anatomiju, serija 12:00 SAM 14:00 Mi smo obitelj! 15:00 U20 16:00 Deine Chance! 17:00 ta 18:00 Vijes 18:10 Simpsoni 19:10 Galileo 20:15 Singing Bee 21:15 Comedy Zoo 22:15 Switch Reloaded 23:15 Quatsch Comedy Club 23.25 Noni program

neys Hotel Zack & Cody 14:15 Scooter 14:40 H2O 15:05 Sabrina, serija 15:30 Hallo Holly 15:50 ZiB Flash 15:55 Obitelj, hum. serija 16:20 Gilmorice, serija 17:05 Malcolom u sredini, hum. serija 17:30 Moj ujak Charlie, serija 17:50 ZiB Flash 17:55 Simpsoni, crtana serija 18:45 Stažist, hum. serija 20:15 Soko Kitzbühel 22:45 Cobra 11, serija 23:35 MA 2412 0.00 Noni program

(13.9. u 20.00 h, RTL Televizija)

Eddie Murphy od 10.9.2008. do 16.9.2008.

PREGLED

TV


TV kue imaju pravo promjene programa

12.40 O.C., serija 13.25 Serija za mlade

emisija 00.00 Dokaz krivnje, krimi serija 00.45 Red Bull Air race Budimpešta, dok.-sportska emisija ® 01.15 Kunolovac, kviz 03.15 Taxi, igrani lm, akcijska komedija ® 04.50 Big Brother, show

05:30 Ružna ljepoca, serija 06:20 Iggy Arbuckle, crtana serija 06:45 Power rangers, serija 07:10 Pepa praši, crtana serija 07:25 Roary, crtana serija 07:35 Beba Felix, crtana serija 08:00 Nova lova 10:00 Naši najbolji dani, serija 11:00 Bumerang, serija 11:55 Zauvijek susjedi, serija 12:35 Kralj Queensa, serija 13:00 Cosby show, serija 13:30 Svi vole Raymonda, serija 14:00 Vijes 14:15 R. Pilcher: Obiteljsko nasljee 1, (1999., VB, Njemaka, romanna drama; Glume: Joanna Lumley, Chrisan Kohlund, Kae Ryder Richardson) 15:55 R. Pilcher: Obiteljsko nasljee 2, (1999., VB, Njemaka, romanna drama; Glume: Joanna Lumley, Chrisan Kohlund, Kae Ryder Richardson) 17:35 Vijes 17:50 Bumerang, serija 18:40 Zauvijek susjedi, serija 19:15 Dnevnik Nove TV 19:50 10 do 8, informavna emisija 20:00 Pazi zid!, game show 21:00 Brane vode, serija 21:45 Lud, zbunjen, normalan, serija 22:20 Vrat e se rode, serija 23:20 Vijes 23:35 Život na sjeveru, serija 00:30 Will i Grace, serija 01:20 Ljubimac, igrani lm 02:55 Forenziari u potrazi za isnom, serija 03:45 Život na sjeveru, serija 04:30 Kraj programa

05.00 VIJESTI (HR+ZG); 05.05 RADIO DROBILICA; 06.30 GLAS AMERIKE; 07.10 RADIO PLAC; 08.00 VIJESTI (ZG) + HRAK INFO; 09.00 VIJESTI UREDNIKA; 09.03 KAVICA; 09.30 PROGRAM U BOJI; 10.00 VIJESTI (HR + ZG); 11.00 CNN VIJESTI; 11.42 RADIO PLAC; 11.53 HITOVI TJEDNA; 12.00 PODNEVNA KRONIKA + HRAK INFO; 12.30 LJUDI I IDEJE; 13.30 CNN VIJESTI; 14.00 VIJESTI ZA DOBAR TEK; 14.30 MOVIE SHOW; 15.00 CNN VIJESTI; 16.00 VIJESTI U 16 + INFO; 17.03 IZA POZORNICE (BACK STAGE); 18.00 ME IMURSKA KRONIKA; 18.15 RADIO PLAC; 19.03 RADIO PLANER; 19.30 PHONEBOX & SMS BOX; 21.00 TOP LISTA F-13; 23.00 HITOVI TJEDNA; 00.00 Music Special: TONY CETINSKI; 01.00 NO NI PROGRAM

15:02 15:05 15:10 15:30 16:00 16:50 17:50 18:40 19:00 19:10 19:20 20:00 21:00 21:15 22:10 23:10 23:20 23:35 23:40

Danas pogledajte... Mali oglasi Obzori, ponavljanje Auto moto nauc vision, ponavljanje Tragovi života, ponavljanje Nepokolebljivi, ponavljanje Lola, serijski lm Pilates & Yoga Meimurje danas, informavna emisija Voice of America Glazba Ritam ljeta, mozaina emisija Meimurje danas, informavna emisija Pravi Rodrigo, serijski lm Trzalica, glazbena emisija Poslovne vijes Meimurje danas Voice of America Sutra na programu

07:55 Baywatch, serija 08:40 Obitelj, serija 09:00 Sabrina, serija 09:25 Hallo Holly 09:45 Malcolm u sredini, hum. serija 10:10 Stažist, hum. serija 10:30 SOKO Kitzbühel 11:15 Die Überieger 11:55 Moj ujak Charlie, serija 12:15 Baywatch 11:55 Moj ujak Charlie, serija 12:15 Baywatch, serija 13:00 Die Schlümpfe 13:25 Der rosarote Panther 13:30 Trollz 13:50

10.00 TV vodi + turiska središta Hrvatske 15.25 Koncert 16.05 Glazbena emisija 17.10 Emisija za djecu i mlade 17.25 Zabavni program 17.40 Dok. emisija 17.50 Glazbena emisija 18.00 Zabavni program 19.35 Glazbena emisija 20.00 Zabavni program 21.00 Film 23.25 U dobrom društvu 00.15 Koncert 01.15 TV raspored za nedjelju 01.20 TEST

6.20 Tv prodaja 6.25 Djeji program 11.20 Dadilja, hum. serija 11.50 Tv prodaja 12.20 Sretna linija 13.25 JAG, serija 14.25 Helena Trojanska, lm 16.05 Dva i pol muškarca, hum. serija 16.35 Obiteljsko bojište, hum. serija 17.05 Nikita, serija 18.00 Svijet 18.55 Rebelde, serija 19.45 Svijet 20.00 Trenuci pred katastrofu, dok. serija 21.00 Trudnoa, dok. serija 22.05 Psych, serija 22.55 Ja sam Earl, hum. serija 23.25 Obitelj Soprano, serija 0.20 Zlostavljeno dijete, lm

7.00 24 UR 8.00 Djeji program - crtani lmovi 10.00 Smijeh nije grijeh 10.25 Tv prodaja 10.55 Osveta, serija 11.50 Slatka tajna, serija 12.45 Tv prodaja 13.05 Zaboravljeni sluaj, serija 14.05 Oprah show 15.00 Marina, serija 15.55 Biser, serija 16.55 24 sata 17.05 Osveta, serija 18.00 Slatka tajna, serija 19.00 24 sata 20.00 Vladino okrilje, lm 21.40 Monk, serija 22.35 24 sata 22.55 Studio 60, serija 23.45 Prijatelji, hum. serija 1.15 Nona panorama

07:00 Tv prodaja 08:00 Zlatolaska 09:00 Djeji program 12.00 Vijes 12.20 Dramski program 14.00 Humorisne serije 18:00 Vijes 18:05 Kalejdoskop 19:00 Serija 20:00 Ameriki lm 22:00 Francuska priredba 00:00 Slovenska jazz scena 00:45 Slovenski lm

06:10 Kultura 06:15 Odmevi 07:00 Vijes 07:05 Dobro jutro 08:00 Vijes 08:05 Dobro jutro 09:00 Vijes 09:05 Sport 09:35 Crtani lmovi 10:20 Zlatko zakladko: regratov sirup, ponovitev 10:35 Knjiga mene briga 11:00 Dokumentarna emisija 11:30 Modro 12:00 Ljudje i zemlja 13:00 Vijes, sport, vrijeme 13:25 Umjetnost igre 13:50 Odpe pesniki 14:00 Dokumentarac mjeseca 15:10 Mostovi - Hidak 15:45 Crtana serija 16:05 Male sive celice, kviz 17:00 Novos, sport, vrijeme 17:35 Z vami 18:30 Loto 18:40 Cratani lmovi 18:55 Vrijeme 19:00 Dnevnik 19:35 Vrijeme 19:40 Sport 19:55 Njemaki lm 22:00 Odmevi, kultura, sport, vrijeme 23:05 Omizje

SRIJEDA 10. rujna 2008.

14.05 Popuna 06.40 Najava programa 14.20 Na rubu znanos: Duhovi 06.45 TV kalendar 15.25 Prijatelji, hum. serija 07.00 Dobro jutro, Hrvatska 15.45 Nove avanture stare 07.05 Vijes Chrisne, hum. serija 07.10 Dobro jutro, Hrvatska 16.15 Zvjezdane staze: Nova 07.35 Vijes generacija, serija 07.40 Dobro jutro, Hrvatska 17.00 McLeodove keri, serija 08.35 Vijes 17.50 Županijske panorame 08.40 Dobro jutro, Hrvatska 18.10 Vrijeme 09.05 arolija, serija 18.15 Vijes na Drugom 10.00 Vijes 18.35 Protestan: Podjele i 10.09 Vrijeme danas sukobi, dok. serija 10.10 Vijes iz kulture 10.15 Tajne nuklearnog rata, dok. 19.10 Beverly Hills, serija 20.00 Nogomet: Kvali kacije serija za SP 2010: Hrvatska 11.05 Oprah show Engleska, emisija --------Gospodarski forum 20.05 Nogomet: Kvali kacije 11.55 Burzovno izvješe za SP 2010: Hrvatska 12.00 Dnevnik Engleska, prijenos 12.13 Vrijeme 22.25 Nogomet: Kvali kacije 12.15 TV kalendar za SP 2010: Hrvatska 12.30 Opijeni ljubavlju, telenovela Engleska, emisija 13.20 Domaa dramska serija 23.00 Vijes na Drugom antologija 23.09 Vrijeme 14.15 Vijes + prijevod za gluhe 23.10 Promet danas 14.24 Vrijeme sutra 14.30 Ubojstvo, napisala je - serija 23.15 E-Ring, serija 15.20 Slike krajolika: Klodzki kraj, 00.00 Kino informator 00.05 Kineska plaža, serija dok. serija 00.50 TV raspored 16.10 Hrvatska uživo - Vijes 16.15 Hrvatska uživo 17.35 Hrvatska uživo - Vijes 17.40 Danas na Zagrebakoj burzi 17.42 HPB t 07.10 Magnum, akcijska serija ® 17.45 Jelovnici izgubljenog 08.00 SpužvaBob Skockani, vremena crtana serija 18.10 Luda kua, TV serija 08.45 Sam svoj majstor, hum. 18.45 Promet danas serija 18.50 Moja Indija: Jaipur, dok. 09.30 Kunolovac, kviz serija 10.15 Korak po korak, hum. 19.15 Loto 7/39 serija ® 19.30 Dnevnik 10.40 Puna kua, hum. serija ® 19.57 Sport 11.05 Malcolm u sredini, hum. 20.02 Vrijeme serija ® 20.10 arolija, serija 11.30 Dadilja, hum. serija ® 21.05 Boje turizma 11.55 Reba, hum. serija ® 22.10 Emisija o pravosuu 12.25 Vijes, informavna 22.45 Burzovno izvješe emisija 22.50 Otvoreno 12.30 Exploziv, magazin 23.55 Dnevnik 3 12.45 Veera za 5, lifestyle 00.10 Vijes iz kulture emisija ® 00.20 16 blokova, igrani lm 13.15 Punom parom, kulinarski 02.00 Kulturni info izazov ® 02.05 Zakon i red: Odjel za žrtve, 13.40 Za ism stolom, dramska serija serija 02.50 Prekid programa zbog 14.30 Magnum, akcijska serija redovnog održavanja 15.20 Cobra 11, krimi serija odašiljaa 16.15 Korak po korak, hum. 05.10 Opijeni ljubavlju, telenovela serija 05.55 McLeodove keri, serija 16.40 Puna kua, hum. serija 17.05 Malcolm u sredini, hum. serija 17.35 Dadilja, hum. serija 18.00 Reba, hum. serija 18.30 Vijes, informavna emisija 18.55 Exkluziv, magazin 19.05 Veera za 5, lifestyle emisija 19.35 Punom parom, kulinarski izazov 20.00 Big Brother, show 21.05 Kos, krimi serija 21.55 Putnik, znanstvenofantasna dramska serija 22.45 Vatreni deki, dramska serija 23.45 Vijes, informavna 06.45 TEST 07.00 Najava programa 07.05 Patak Frka, crtana serija 07.30 Tarzan, crtana serija 07.55 Žutokljunac 08.20 Nove pustolovine Jure iz džungle, crtana serija 08.45 Ran kod Pikove sedmice, serija za djecu i mlade 09.10 Veliki odmor 09.55 Kino informator 10.00 Antologija hrvatskoga glumišta: Kiklop 11.00 Ljeto tajni, igrani lm

Disneys Hotel Zack & Cody 14:15 Scooter 14:40 H2O 15:05 Sabrina, serija 15:30 Hallo Holly 15:50 ZiB Flash 15:55 Obitelj, hum. serija 16:20 Gilmorice, serija 17:05 Malcolom u sredini, hum. serija 17:30 Moj ujak Charlie, serija 17:50 ZiB Flash 17:55 Simpsoni, crtana serija 18:45 Stažist, hum. serija 20:15 Nogomet, prijenos 22.50 Top Spot 2008 23.20 Ote, serija 0.20 Noni progam

07:55 Dva i pol muškarca, hum. serija 08:20 Malcolm u sredini, hum. serija 09:15 Stažist, hum. serija 10:10 Charmed 11:00 Uvod u anatomiju, serija 12:00 SAM 14:00 Mi smo obitelj! 15:00 U20 16:00 Deine Chance! 17:00 ta 18:00 Vijes 18:10 Simpsoni 19:10 Galileo 20:15 Eli Stone 21:15 Uvod u anatomiju, serija 22:15 Samatha, hum. serija 22:45 Stažis, hum. serija 23.15 Tv Total 0.20 Noni program

05:30 Jutarnji program 10:00 Dvoje kod Kallwassa 11:00 Sutkinja Barbara Salesch 13:00 Bri 14:00 Dvoje kod Kallwassa 15:00 Sutkinja Barbara Salesch 16:00 Sudac Alexander Hold 17:00 Niedrig und Kuhnt 18:00 Lenßen & Partner 18:30 K 11 19:30 Magazin 20:00 Vijes 20:15 Die Abzocker 21.15 Gnadenlos gerecht 22.15 K 11 23:15 24 Stunden 0.00 Noni program

08:00 Izmeu nas 08:30 Dobra, loša vremena 09:00 Tono u 9 09:30 Familienhilfe mit Herz 10:30 Moje dijete 11:00 Unsere erste gemeinsame Wohnung 11:30 Die Kinderärzte von St. Marien 12:00 Tono u 12 14:00 Oliver Geissen Show 15:00 Mi en im Leben! 17:00 Einer gegen Hundert 17:30 Izmeu nas 18:00 Explosiv 18:30 Exclusiv 18:45 Vijes 19:03 Vrijeme 19:05 Alles was zählt 19:40 Dobra, loša vremena 20:15 Super dadilja 21.15 Unser neues Zuhause 22.15 Stern Tv 0.00 Noni program

08:20 Informacije 09:00 Frauentausch 11:00 Obitelj 13:00 Kickers 13:25 Pokémon 14:45 Yu-Gi-Oh! 15:05 Pokito TV 15:15 Dragon Ball GT 15:40 Naruto 16:05 Takeshin dvorac, hum. serija 16:30 Puna kua, hum. serija 17:00 Rodney, hum. serija 18:00 Svijet prema Jimu, hum. serija 19:00 Hör mal, wer da hämmert! 20:00 Vijes 20:15 elija, serija 22:40 Galakka 2, lm 0.15 Noni program

6.00 Poker 8.00 Bundesliga aktuell 8.30 Sportquiz 11.30 Reklamni program 14.45 Sportquiz 17.30 Poker 19.30 Männer Tv 20.15 DSF Motor 21.15 DSF Bike 21.45 Männer Tv 22.00 Smack Down 23.00 Sportquiz

NAJAVA PROGRAMA PRAVO NA OBRANU serijski lm VEKERICA jutarnji program VTV-a NARODNO VESELJE zabavna emisija GOSPODARSKI TJEDAN TV magazin EUROPSKI DNEVNIK TV magazin OPASNE VEZE talk show VEKERICA NINJA KORNJAE animirana serija DOKUMENTARNI PROGRAM RIJE ŽIVOTA duhovni program IZ PROŠLOSTI TV kalendar VIJESTI VTV-A NEWSFLASH - GLASA AMERIKE GLAZBENI IN kontakt emisija sa SMS porukama LJETNI KOKTEL glazbena emisija GLAZBENI PROGRAM HR TOP 20 glazbena emisija VIJESTI VTV-A IZ PROŠLOSTI TV kalendar RAZODIJEVANJE serijski lm (15) ODJAVA PROGRAMA VIDEOSTRANICE

8.30 Wa s 11.15 Nogomet 13.00 Paraolimpijada, prijenos 16.00 Rad, prijenos 17.30 Leichtathlek 20.15 Golf 23.00 Nogomet

08:00 08:02 09:00 11:00 12:30 13:00 13:30 14:40 17:00 17:30 18:00 18:35 18:40 19:00 19:10 20:05 21:30 22:30 23:20 -------23:40 ---------------

06.40 06.45 07.00 07.05 07.10 07.35 07.40 08.35 08.40 09.05 10.00 10.09 10.10 10.15 11.10 11.55 12.00 12.13 12.15 12.30 13.20 14.25 14.34 14.35 15.20 16.10 16.15 17.35 17.40 17.42 17.50 18.25 18.30 19.30 19.57 20.02 20.15 21.55 22.25 22.35 23.40 23.55 00.00 00.10 00.55 01.40 02.25 03.10 03.40 05.10 05.55

06.40 06.55 07.00 07.25 07.50 08.20 08.45 09.10 09.55 10.00

1997.; Redatelj: David Hogan; Uloge: Keenen Ivory Wayans, Jon Voight, Jill Hennessy, Paul Sorvino, Robert Culp, Wolfgang Bodison, Simon Baker) CSI: New York, krimi serija Vijes, informavna emisija Kunolovac, kviz CSI, krimi serija ® CSI: New York, krimi serija ® Big Brother, show

6.30 Tjedni izbor 9.00 Videostranice 13.00 Vijes 13.05 Tjedni izbor 16.00 Dobar dan, Koroška 16.45 Vijes 17.00 Crtani lmovi 17.20 Dogodovšne u veseloj hos, crt. serija 17.30 Dolina na meji, emisija 18.30 LOTO 3x3 PLUS 18.40 Izvlaenje Astra 18.45 Crtani lm 19.00 TV Dnevnik 20.05 Sredozemlje, serija 21.00 Dokumentarna serija 21.55 Odjeci 22.45 Kn-

16:20 Gilmorice, serija 17:05 Malcolom u sredini, hum. serija 17:30 Moj ujak Charlie, serija 17:50 ZiB Flash 17:55 Simpsoni, crtana serija 18:45 Stažist, hum. serija 20:15 Ekipa za oevid, serija 21:05 Uvod u anatomiju, serija 21:50 Men in Trees, serija 22:35 The Closer, serija 23:20 Las Vegas, serija 0.00 Noni program

08:00 Izmeu nas 08:30 Dobra, loša vremena 09:00 Tono u 9 09:30 Familienhilfe mit Herz 10:30 Moje dijete 11:00 Unsere erste gemeinsame Wohnung 11:30 Die Kinderärzte von St. Marien 12:00 Tono u 12 14:00 Oliver Geissen Show 15:00 Mi en im Leben! 17:00 Einer gegen Hundert 17:30 Izmeu nas 18:00 Explosiv 18:30

jiga mene briga 23.00 Skrivnos 23.15 Noni 07:55 Dva i pol muškarca, hum. serija 08:20 Malprogram colm u sredini, hum. serija 09:15 Stažist, hum. serija 10:10 Charmed 11:00 Uvod u anatomiju, serija 12:00 SAM 14:00 Mi smo obitelj! 15:00 7.30 Vremenska panorama 8.30 Alica (R) 9.00 U20 16:00 Deine Chance! 17:00 ta 18:00 Vijes Videostranice 11.00 Djeji program 14.45 TV 18:10 Simpsoni 19:10 Galileo 20:15 Moonlight, prodaja 15.15 Tjedni izbor 16.00 Videstranice serija 21:15 EUReKA, serija 22:15 24, serija 00.10 17.45 Neobine zgode Twistovih, serija 18.10 Noni program Jasno i glasno 19.00 Videospotovi 19.40 Rije Tima Ricea 20.00 Ameriki lm 21.45 Tempirana bomba, dok. emisija 22.30 Brane Ronel izza odra 23.45 Dnevnik pogranine TV 0.30 05:30 Jutarnji program 10:00 Dvoje kod KallVideostranice ® wassa 11:00 Sutkinja Barbara Salesch 13:00 Bri

14:00 Dvoje kod Kallwassa 15:00 Sutkinja Barbara Salesch 16:00 Sudac Alexander Hold 17:00 Niedrig und Kuhnt 18:00 Lenßen & Partner 18:30 K 11 19:30 Magazin 20:00 Vijes 20:15 Evolucija, lm 22:20 Toto & Harry 22:50 Focus TV 23:20 Reži me, serija 0.20 Noni program

7.00 24 UR 8.00 Djeji program - crtani lmovi 10.00 Smijeh nije grijeh 10.25 Tv prodaja 10.55 Osveta, serija 11.50 Slatka tajna, serija 12.45 Tv prodaja 13.05 Zaboravljeni sluaj, serija 14.05 Oprah show 15.00 Marina, serija 15.55 Biser, serija 16.55 24 sata 17.05 Osveta, serija 18.00 Slatka tajna, serija 19.00 24 sata 20.00 Ružna Be y, serija 20.55 Svježe rastavljena, serija 21.50 Ženska džungla, serija 22.45 24 sata 23.00 Studio 60, serija 23.55 Prijatelji, serija 0.25 Riches, serija 1.30 Nona panorama

19:15 19:30 20:00 21:00 21:15

22:30 23:00 23:10 23:25 23:30

17:15 17:45 18:35 18:40 19:00 19:10 20:00 20:05 21:00 21:30

22:30 23:00 -------23:20 ---------------

PEVECOV KUTAK emisija pod pokroviteljstvom SPORTSKI ZOOM emisija o sportu IZ PROŠLOSTI TV kalendar VIJESTI VTV-A NEWSFLASH - GLASA AMERIKE GLAZBENI PROGRAM VIJEST VTV-A KOKTEL mozaina emisija PAT POZICIJA zabavna emisija GLAZBENI IN kontakt emisija sa SMS porukama MOJA ISTRA dokumentarna emisija VIJESTI VTV-A IZ PROŠLOSTI TV kalendar RAZODIJEVANJE serijski lm (15) ODJAVA PROGRAMA VIDEOSTRANICE

Voice of America Glazba Ritam ljeta, mozaina emisija Meimurje danas Snimka rukometne utakmice Perutnina Pipo IPC - Siscia Gillete svijet sporta Poslovne vijes Meimurje danas Voice of Amerika Sutra na programu

8.30 Rad 9.30 Nogomet 10.30 Motorsport 11.00 Nogomet 14.30 Paraolimpijada, prijenos 16.00 Rad 17.30 Nogomet 18.30 Rallye, prijenos 19.00 Motorrad, prijenos 21.00 Kra sport 22.00 Poker 23.00 Eurogoals

6.00 Poker 8.00 Bundesliga aktuell 8.30 Sportquiz 11.30 Reklamni program 13.00 Bundesliga aktuell 15.00 Sportquiz 17.30 Poker 18.30 Bundesliga aktuell 20.15 Poker 22.15 Männer Tv 23.00 Sportquiz

7.00 Tv prodaja 6.25 Djeji program 11.35 Exclusiv 18:45 Vijes 19:03 Vrijeme 19:05 Alles Dadilja, hum. serija 12.05 Tv prodaja 12.35 was zählt 19:40 Dobra, loša vremena 20:15 Tko Sretna linija 13.40 JAG, serija 14.35 Psea go- želi bi milijunaš? 22:00 Extra 23:30 30 Minuten vornica, lm 16.10 Dva i pol muškarca, hum. Deutschland 0.00 Noni program serija 16.40 Obiteljsko bojište, hum. serija 17.10 Nikita, serija 18.00 Svijet 18.30 Skriveni adu, serija 19.20 Navigator 19.50 Svijet 20.00 Civilna žrtva, lm 22.00 Snalažljiv i lukav, serija 08:20 Jutarnji program 09:00 Frauentausch 23.05 Ja sam Earl, hum. serija 23.35 Obitelj So- 11:00 Obitelj 13:00 Kickers 13:25 Pokémon 14:45 Yu-Gi-Oh! 15:05 Pokito TV 15:15 Dragon Ball GT prano, serija 0.40 Silovatelj 1, lm 15:40 Naruto 16:05 Takeshin dvorac, hum. serija 16:30 Puna kua, hum. serija 17:00 Rodney, hum. serija 18:00 Svijet prema Jimu, hum. serija 10.00 TV vodi + turiska središta Hrvatske 19:00 Hör mal, wer da hämmert! 20:00 Vijes 16.00 Glazbena emisija 17.25 Dok. emisija 20:15 Entzug! 21:15 Frauentausch 23:15 Cheaters 18.10 Obrazovna emisija 18.35 Koncert ozbiljne 0.10 Noni program glazbe 20.00 Glazbena emisija 21.00 Film 22.45 Koncert 23.30 TV raspored za ponedjeljak 23.35 TEST

NAJAVA PROGRAMA reportaža VEKERICA jutarnji program VTV-a VU SRCU TE NOSIM emisija o narodnim obiajima KULTURNI MAGAZIN emisija o kulturi VTV TJEDNIK uz komentar za slušno ošteene osobe VJERA I NADA vjerski program uz komentar za slušno ošteene osobe EUROMAXX TV magazin VEKERICA VIJESTI VTV-A AUTO MOTO NAUTIC VISION emisija o automobilizmu

Danas pogledajte... Mali oglasi Igrani lm, ponavljanje Opasna spašavanja, ponavljanje Lola, serijski lm Pilates & Yoga, crtani lm Meimurje danas

07:55 Baywatch, serija 08:40 Obitelj, serija 09:00 Sabrina, serija 09:25 Hallo Holly 09:45 Malcolm u sredini, hum. serija 10:10 Stažist, hum. serija 10:30 SOKO Kitzbühel 11:15 Die Überieger 11:55 Moj ujak Charlie, serija 12:15 Baywatch 11:55 Moj ujak Charlie, serija 12:15 Baywatch, serija 13:00 Die Schlümpfe 13:25 Der rosarote Panther 13:30 Trollz 13:50 Disneys Hotel Zack & Cody 14:15 Scooter 14:40 H2O 15:05 Sabrina, serija 15:30 Hallo Holly 15:50 ZiB Flash 15:55 Obitelj, hum. serija

14:38 14:40 14:45 16:25

05.00 VIJESTI (HR+ZG);05.05 RADIO 17:50 DROBILICA;06.30 GLAS AMERIKE;07.10 18:40 RADIO PLAC; 08.00 VIJESTI(ZG) + HRAK 19:00 INFO; 09.00 VIJESTI UREDNIKA; 09.05 PROGRAM U BOJI; 10.00 VIJESTI(HR + ZG); 11.00 CNN VIJESTI; 11.42 RADIO PLAC; 11.53 HITOVI TJEDNA; 12.00 POD- 08:58 NEVNA KRONIKA + HRAK INFO; 12:30 09:00 SPORT RAPORT; 13.00 CNN VIJESTI; 14.00 11:00 VIJESTI ZA DOBAR TEK; 15.00 CNN VIJESTI; 12:00 16.00 VIJESTI U 16 + HRAK INFO; 18.00 13:00 ME IMURSKA KRONIKA; 18.15 RADIO PLAC; 19.00 RADIO PLANER; 19.30 PHONE 13:30 BOX & SMS BOX; 21.00 MUSIC NEWS 14:00 - NEW YORK - LONDON; 23.00 HITOVI 14:40 TJEDNA; 00.00 Music Special: STAIND; 16:40 16:45 01.00 NO NI PROGRAM

05:10 Ružna ljepoca, serija 06:00 Iggy Arbuckle, crtana serija 06:25 Power rangers, serija 06:50 Pepa praši, crtana serija 07:05 Roary, crtana serija 07:15 Beba Felix, crtana serija 07:40 Nova lova 09:40 Naši najbolji dani, serija 10:30 Bumerang, serija 11:20 Zauvijek susjedi, serija 12:00 Kralj Queensa, serija 12:30 Cosby show, serija 13:00 Svi vole Raymonda, serija 13:30 Vijes 13:45 Ponovni susret, igrani lm 15:20 Prvi vitez, igrani lm 17:35 Vijes 17:50 Bumerang, serija 18:40 Zauvijek susjedi, serija 19:15 Dnevnik Nove TV 19:50 10 do 8, informavna emisija 20:00 Ne zaboravi shove, glazbeni kviz 21:00 Krajnja granica, (2000., SAD, akcija; Redatelj: Jim Wynorski; Glume: Treat Williams, Hannes Jaenicke, Gary Hudson, John Beck, Julie St. Claire) 22:35 Mr. Bean, serija 23:10 Vijes 23:35 Život na sjeveru, serija 00:25 Will i Grace, serija 01:15 Savršeni uinak, komedija 02:40 Forenziari u potrazi za isnom, serija 03:30 Život na sjeveru, serija 04:20 Will i Grace, serija 05:05 Kraj programa

23.35 00.30 00.40 02.40 03.25 04.10

PONEDJELJAK 15. rujna 2008. 12.45 O.C., serija 13.30 O.C., serija 14.20 Na rubu znanos: Najava programa Kozmika zmija, 1. dio TV kalendar 15.05 popuna Dobro jutro, Hrvatska 15.25 Prijatelji, hum. serija Vijes 15.45 Nove avanture stare Dobro jutro, Hrvatska Chrisne, hum. serija Vijes 16.15 Zvjezdane staze: Nova Dobro jutro, Hrvatska generacija 7., serija Vijes 17.00 McLeodove keri, serija Dobro jutro, Hrvatska 17.50 Županijska panorama Domai dok. lm Split Vijes 17.50 Županijska panorama Vrijeme danas Osijek Vijes iz kulture 17.50 Županijska panorama Oceanske dubine, dok. Bjelovar lm 17.50 Županijska panorama Trea dob, emisija za Rijeka umirovljenike 17.50 Županijska panorama Burzovno izvješe Zadar/Šibenik Dnevnik 17.50 Županijska panorama Vrijeme Varaždin/akovec TV kalendar 17.50 Zagrebaka panorama Opijeni ljubavlju, 18.10 Vrijeme telenovela 18.15 Vijes na Drugom Dan za danom, mozaino- 18.35 Protestan: Maja Vlai zabavna emisija Ilirik Vijes + prijevod za gluhe 19.10 Beverly Hills, serija Vrijeme sutra 20.00 Bitange i princeze, hum. Ubojstvo, napisala je serija serija 20.40 Južnjaka dinasja, serija Normalan život - emisija o 21.30 Vijes osobama s invaliditetom 21.42 Vrijeme Hrvatska uživo - Vijes 21.50 Hotel Babylon, serija Hrvatska uživo 22.40 Promet danas Hrvatska uživo - Vijes 22.45 Film - hrvatski ili europski Danas na Zagrebakoj 00.25 Paraolimpijske igre - sažeci burzi dana HPB t 00.40 Kino informator Luda kua, TV serija 00.45 Kineska plaža, serija Promet danas 01.30 TV raspored arolija, serija Dnevnik Sport Vrijeme Lanica: Dvojno 05.35 Big Brother, show državljanstvo: Posljedice 07.10 Magnum, akcijska serija ® Potrošaki kod 08.00 SpužvaBob Skockani, crtana Burzovno izvješe serija Otvoreno 08.45 Sam svoj majstor, hum. Dnevnik 3 serija Vijes iz kulture 09.30 Kunolovac, kviz Poslovne vijes 10.15 Korak po korak, hum. serija 24, serija ® Zakon i red: Odjel za žrtve, 10.40 Puna kua, hum. serija ® serija 11.05 Malcolm u sredini, hum. Zakon i red: Odjel za žrtve, serija ® serija 11.30 Dadilja, hum. serija ® Južnjaka dinasja, serija 11.55 Reba, hum. serija ® Potrošaki kod 12.25 Vijes, informavna emisija Lanica: Dvojno 12.30 Exkluziv, magazin ® državljanstvo: Posljedice 12.45 Veera za 5, lifestyle emisija Opijeni ljubavlju, ® telenovela 13.15 K.T.2 – Pravda na zadatku, McLeodove keri, serija krimi serija ® 13.40 Za ism stolom, dramska serija 14.30 Magnum, akcijska serija 15.20 Cobra 11, krimi serija 16.15 Korak po korak, hum. serija 16.40 Puna kua, hum. serija 17.05 Malcolm u sredini, hum. serija 17.35 Dadilja, hum. serija 18.00 Reba, hum. serija 18.30 Vijes, informavna emisija 18.55 Exkluziv, magazin 19.05 Veera za 5, lifestyle emisija 19.35 Punom parom, kulinarski izazov 20.00 Big Brother, show 21.00 CSI, krimi serija 21.55 Najtraženiji, (akcijski triler, TEST Najava programa Crtana serija Tarzan, crtana serija Žutokljunac Crtana serija Ran kod Pikove sedmice, serija za djecu Veliki odmor Kino informator Snimka kazališne predstave - antologija Fletch, ameriki lm

TV kue imaju pravo promjene programa

11.05


Najava programa TV kalendar Vijes Koncert - ciklus Gustava Mahlera: Claudio Abbado dirigira Mahlera i Schönberga Vijes Vrijeme danas Vijes iz kulture Sveani mimohod 43. vinkovakih jeseni Jelovnici izgubljenog vremena Burzovno izvješe Dnevnik Vrijeme TV kalendar Mali savje za poljoprivrednike Plodovi zemlje Split: More Najudesniji prirodoslovni muzeji, strani dok. lm Popuna Kulturni info Promet danas Mir i dobro Lijepom našom: Vukovar Vijes Vrijeme sutra Otkad si ošla, hum. serija Iz džungle u džunglu, (Uloge: Tim Allen, Marn Short, JoBeth Williams, Lolita Davidovich, Sam Hunngton, David Ogden Sers; Scenaris: Bruce A. Evans i Raynold Gideon; Redatelj: John Pasquin) Loto 6/45 Dnevnik Sport Vrijeme Tamburaši, dramska serija Hrvatski igrani lm Burzovno izvješe Dnevnik 3 Vijes iz kulture Ciklus europskog lma: Prstenjak, (Uloge: Olga Kurylenko, Marc Barbé, Spe Erceg, Edith Scob, Hanns Zischler, Sogui Kouyaté, Doria Achour, Anne Benoît; Scenarisca i redateljica: Diane Bertrand) Zakon i red: Odjel za žrtve, serija Zakon i red: Odjel za žrtve, serija Mini-serija Lijepom našom: Vukovar Plodovi zemlje Split: More

22.35 22.40 22.50 23.20 23.25 00.10 00.55

22.10

18.45 19.10 19.55 20.10

15.50 16.20 17.55

12.00 12.55 13.25 13.50

10.45 10.50 11.00

TV kue imaju pravo promjene programa

05.00 RADIO BUDILICA; 06.30 GLAS AMERIKE; 07.00 HITOVI TJEDNA; 07.30 RECEPTI AKOVEKIH MLINOVA; 08.00 VIJESTI; 08.15 RADOSNA VIJEST; 09.00 EVERGREENCAJG; 10.00 VIJESTI (ZG) + HRAK INFO; 10.05 HALO OLDTIMERI; 11.00 POLJOPRIVREDNA EMISIJA; 12.00 TJEDNIK; 12.45 JA SAM S VAMA U SVE DANE...; 13:00 HRAK INFO; 13.03 A SRCE KUCA; 13.15 ME IMURSKI MINULI CAJTI; 15.30 VIJESTIZA DOBAR TEK - REPRIZA; 16.30 VIJESTI (ZG); 16.35 LIGA 98; 18.30 VIJESTI(ZG); 18.35 FORMULA 13; 22.00 HITOVI TJEDNA; 22.07 AB POEZIJA; 00.00 Music Special: KRAAK & SMAAK; 01.00 NO NI PROGRAM

06:35 Tomica i prijatelji, crtana serija 06:55 Yu-Gi-Oh GX, crtana serija 07:20 Iron Kid, crtana serija 07:45 Bratz, crtana serija 08:10 Dora istražuje, crtana serija 09:00 Automov, auto moto magazin 09:30 Novac, business magazin 10:00 U sedmom nebu, serija 10:55 Frikovi, serija 11:45 Kuanice iz visokog društva, serija 12:40 Ponovni susret, drama 14:20 Lud, zbunjen, normalan, serija 15:00 Brane vode, serija 15:40 Moj tata je bolji od tvog tate, obiteljski show 17:00 Vijes 17:10 Ne zaboravi shove, glazbeni kviz 18:10 Pazi zid!, game show 19:15 Dnevnik Nove TV 20:00 Nad lipom 35, humorisno glazbeni show 21:10 Prvi vitez, (1993., povijesna drama, SAD; Redatelj: Jerry Zucker; glume: Sean Connery, Richard Gere, Julia Ormond, Ben Cross, Liam Cunningham, Christopher Villliers) 23:30 Red carpet, showbiz magazin (15) 00:40 Svi mrze Chrisa, serija 01:30 Plavi demon, igrani lm 03:10 Red carpet, showbiz magazin (15) 04:00 Kraj programa

04.40

00.50 02.50

23.10

Paul Reubens) Bez povratka, (horor, 2000.; Redatelj: James Wong; Uloge: Devon Sawa, Ali Larter, Kerr Smith, Tony Todd, Kristen Cloke, Seann William Sco ) Kunolovac, kviz Uljezova odmazda, igrani lm, ratni ® Vatrena oluja, igrani lm, triler ®

NAJAVA PROGRAMA PEVECOV KUTAK emisija pod pokroviteljstvom TV ORDINACIJA emisija o zdravlju VJERA I NADA vjerski program VU SRCU TE NOSIM emisija o narodnim obiajima EUROMAXX TV magazin YU-GI-OH animirana serija

15:10 15:11

18:00 18:30

16:35 17:00

15:40

15:40

Danas pogledajte… Mali oglasi Meimurske škole, ponavljanje Mitska potraga, ponavljanje

14:52 14:55 15:00

6.10 Jutarnji program 7.25 Program za djecu i mladež 13.45 Formula 1, prijenos 16:15 Što je sa Brianom?, serija 17:00 Alles Be y! 17:45 Kuanice, serija 18:25 Hitna služba, serija 19.30 Newton 20:00 ZIB 20

22:00 23:00 ---------------

21:00

20:05

19:30

18:55 19:00

19:00 20:00 20:35 22:10 22:40 23:10

16:25 17:00 18:00

IZ PROŠLOSTI TV kalendar ZLATNA DOLINA emisija o poljoprivredi VTV TJEDNIK uz komentar za slušno ošteene osobe KULTURNI MAGAZIN emisija o kulturi IGRAJTE NAM MUŽIKAŠI glazbena emisija PRESSICA talk show IZ PROŠLOSTI TV kalendar ODJAVA PROGRAMA VIDEOSTRANICE

Pat pozicija, ponavljanje Europa, europski magazin Meimurje od A do Ž, ponavljanje 100% Meimursko, Nedeliše Tjedna kronika Igrani lm Opasna spašavanja Tjedna kronika Sutra na programu

8.00 Springreiten 9.30 Nogomet 12.15 Leichtathlek 13.15 Nogomet 16.00 Rad, prijenos 17.30 Wa s 18.15 Motorsport 19.45 Nogomet 20.45 Boks 22.45 Kampfsport

20:07 Vrijeme 20:15 The last Outlaw, lm 22:45 ZiB Flash 22:55 Tatort, lm 00:25 8.00 Djeji program 9.55 Koncert 10.30 Columbo, lm 0.55 Noni program Divlje živonje 10.55 Ozare 11.30 Serija za djecu i mladež 12.00 Ljudi i zemlja 13.00 Vijes 13.10 Tjedni izbor 15.00 Videspotovi 16.05 Simpsoni 16.30 Vijes 16.50 07:45 Stažist, hum. serija 8:40 CineAmeriki lm 18.35 Izvlaenje lota 18.45 Tipp08:50 Gülcan und Collien ziehen aufs Crtani lm 19.00 Dnevnik 20.00 24, serija Land 09:50 Sarah & Marc 10:45 Disney 20.45 Dokumentarna emisija 22.00 Vijes Filmparade 10:55 Oskar i Josene, lm 22.45 Ameriki lm 0.25 Noni program 12:35 Film za djecu i mladež 14:15 Hubertusjagd, lm 16:00 Kyle XY 17:00 Doctor Who, serija 18:00 Newsme 18:10 Simpsoni, crtana serija 19:10 Galileo 20:15 7.30 Videostranice 10.30 Glazba 11.00 TV Daddy Cool, lm 22.35 Autopilot, lm 1.30 prodaja 11.30 Volim Lucy, serija 12.00 Naša Noni program pjesma 12.20 TV prodaja 12.55 Film za djecu i mladež 15.00 Sport nedjeljom 18.15 Videospotovi 19.30 Vijes 20.00 Ushuia, serija 20.45 Fraiser, serija 21.15 Taj život, 08:00 Weck Up 10:00 Zack! 10:30 Paare serija 21.55 Veer baleta 22.45 Dnevnik 11:00 Deich TV 11:30 Baby Blues, lm pogranine TV 23.15 Videostranice 13:20 Das weiß doch jedes Kind! 14:20 Grän gesucht 15:30 Inspektor Rex, serija 16:30 Der Bulle von Tölz, lm 18:30 Vijes 19:05 Grän gesucht 20:15 Vojna ekipa za 7.30 Tv prodaja 8.00 Djeji program 11.05 oevid, serija 21:15 Zakon brojeva, serija Znaželjno pleme, dok. serija 12.05 Tajni 22:15 Sechserpack 22:45 Planetopia 23:30 put, serija 12.55 Policajci, hum. serija 13.30 Vojna ekipa za oevid, serija 0.30 Noni Formula 1, prijenos utrke 16.15 Najljepši program automobili, dok. serija 16.30 Uhva me, ako možeš, lm 18.55 Vrijeme 19.00 24 UR 20.00 As tud not padu?! 21.40 Shark, serija 22.35 Vrhunci VN Italije 22.55 Moto 08:00 Princ iz Bel Aira, hum. serija 09:00 GP, snimka utrke 0.25 Carrie i Barry, hum. Alles was zählt 11:30 Autopros 12:00 Air serija 0.55 Nona panorama Race 14:00 Serije za djecu i mladež 15:40 Mein Garten 16:45 Mario Barth 17:45 Exclusiv 18:45 Vijes 19:03 Vrijeme 19:05 Exclusiv Spezial 20:15 Brzi i žestoki, lm 7.30 Tv prodaja 8.00 Pustolovine, dok. 22:10 Spiegel TV 22:55 Die große Reportserija 9.00 Svi mrze Chrisa, hum. serija age 23:35 Prime Time, serija 23.55 Noni 9.25 Blizanci, serija 9.55 Kod Stevenson- program ima, serija 10.20 Serije za djecu i mladež 11.20 Cybill, hum. serija 11.45 Prijatelji s obale, serija 12.25 Sretna linija 13.55 Kralj Quennsa, hum. serija 14.25 Frost: Trag si- 8.00 Djeji program 11:00 Magic A ack lovatelja, lm 16.20 Gilmorice, serija 17.10 11:15 Doug 12:15 Stanley 12:45 Higglystadt Pobjeda, serija 18.10 Pazi kamera 18.40 Helden 13.15 Crtani lmovi 14:15 Klju vaPotpuna preobrazba, dok. serija 19.30 Tv tre, lm 15:35 Yanks, lm 16:05 Skunk Fu Tuba 20.00 Dan uništenja, lm 21.35 Poli- 16:20 Camp Lazlo 16:40 Typisch Andy! cajka na vrhu, serija 22.25 Posveeni krug 17:45 Hotel Zack & Cody 19:15 Disneys 2, lm 0.20 Vatreni deki, serija Kuzcos Königsklasse 19:45 Hotel Zack & Cody 20:15 Narrow Margin, lm 22:10 Zakon i red: Odjela za žrtve, serija 23:05 Autopsija, dok. serija 0.10 Noni program 10.00 TV vodi + turiska središta Hrvatske 15.25 Koncert 16.05 Glazbena emisija 17.10 Emisija za djecu i mlade 17.25 Zabavni program 17.40 Dok. emisija 17.50 6.00 Poker 8.00 Bundesliga aktuell 8.30 Glazbena emisija 18.00 Zabavni program Sportquiz 11.30 Reklamni program 14.45 19.35 Glazbena emisija 20.00 Zabavni Sportquiz 17.30 Poker 19.30 Männer Tv program 21.00 Na rubu, irski lm 23.25 20.15 DSF Motor 21.15 DSF Bike 21.45 U dobrom društvu 00.15 Koncert 01.15 TV Männer Tv 22.00 Smack Down 23.00 raspored za nedjelju 01.20 TEST Sportquiz

NEDJELJA 14. rujna 2008.

Djeje lmsko jutro: Mlakarova ljubav, serija za mlade Kino informator Biblija Starigrad-Paklenica: Misa izravni prijenos Parlaonica Slikovnica Studio F1 Monte Carlo: Formula 1, VN Monaka - prijenos Studio F1 Filmski klasici - fantaska: Nestali gradovi starog vijeka: Tajanstveni vladari Hatuše, dok. serija Hum. serija Beverly Hills, serija Crtani lm Hrvatska nogometna liga prijenos Hrvatska nogometna liga emisija Promet danas Sportske vijes Stas, hum. serija Kino informator Urednica tabloida, serija Kineska plaža, serija TV raspored

06.40 Otona ekipa, reality drama ® 07.25 Blizanke, hum. serija 07.45 Bikeri s Marsa, crtana serija 08.10 Ulica Sezam, crtana serija 09.05 Di-gata, crtana serija ® 09.30 Lijepe žene, dramska serija 19.15 10.20 Grand Canyon, (krimi, 19.30 1991.; Redatelj: Lawrence 19.57 Kasdan; Uloge: Danny 20.02 Glover, Kevin Kline, Steve 20.10 Marn, Mary Mcdonnel, 21.20 Mary-Louis Parker, Alfre 23.15 Woodard) 23.20 12.40 Volim te do smr, 23.35 (komedija, 1990.; 23.45 Redatelj: Lawrence Kasdan; Uloge: Kevin Kline, Tracey Ullman, Joan Plowright, River Phoenix, William Hurt, Keanu Reeves, James Gammon, Jack Kehler) 14.25 Vijes , informavna 01.30 emisija 14.30 Policajac s Beverly Hillsa 02.15 2, igrani lm, akcijska komedija ® 03.00 16.15 Odred za istou, zabavna 04.35 emisija 05.20 16.50 Discovery: Luksuzne jahte, 06.10 dok. serija 17.40 Exkluziv, magazin 18.30 Vijes, informavna emisija 07.00 TV vodi + panorame 19.05 Kraljevi leda, dok. serija turiskih središta Hrvatske 20.00 Big Brother, show 08.10 Najava programa 21.05 Bijeli prah, (krimi drama, 08.15 Mala sirena, crtana serija 2001.; Redatelj: Ted 08.40 Mala sirena, crtana serija Demme; Uloge: Johnny 09.10 Dinosapiens, serija za djecu Depp, Penélope Cruz, 09.40 Na prvi pogled, serija za Franka Potente, Ray djecu Lio a, Rachel Gri ths,

14.45 15.02 15.04 15.10 15.45 16.35 16.44 16.50 17.30

12.30 13.25 14.00

11.50 12.00 12.13 12.15 12.27

11.30

09.45 09.54 09.55 10.00

07.40 07.45 08.00 08.10

10.15

05.00 VIJESTI (HR+ZG); 05.05 RADIO DROBILICA; 06.30 GLAS AMERIKE; 07.10 RADIO PLAC; 08.00 VIJESTI (ZG) +HRAK INFO; 09.00 VIJESTI UREDNIKA; 09.03 TERENAC; 09.30 PROGRAM U BOJI; 10.00 VIJESTI (HR + ZG); 11.00 CNN VIJESTI; 11.42 RADIO PLAC; 11.53 HITOVI TJEDNA; 12.00 PODNEVNA KRONIKA + HRAK INFO; 13.00 CNN VIJESTI; 13.03 TUŽIBABA; 14.00 VIJESTI ZA DOBAR TEK; 15.00 CNN VIJESTI; 16.00 VIJESTI U 16 + HRAK INFO; 17.00 HIT DANA; 17.03 KULTURNJAK; 18.00 ME IMURSKA KRONIKA; 18.15 RADIO PLAC; 18.25 CRO TOP 5; 19.00 RADIO PLANER; 19.30 PHONEBOX & SMS BOX; 21.00 TOP LISTA SVIH VREMENA; 22.30 HITOVI TJEDNA; 00.00 Music Special: THE VERVE; 01.00 NO NI PROGRAM

05:30 Ružna ljepoca, serija 06:20 Iggy Arbuckle, crtana serija 06:45 Power rangers, serija 07:10 Pepa praši, crtana serija 07:25 Roary, crtana serija 07:35 Beba Felix, crtana serija 08:00 Nova lova 10:00 Naši najbolji dani, serija 11:00 Bumerang, serija 11:55 Zauvijek susjedi, serija 12:35 Kralj Queensa, serija 13:05 Cosby show, serija 13:35 Svi vole Raymonda, serija 14:05 Vijes 14:20 Prekršena obeanja, drama 16:00 Svjedok optužbe, (Glume: Janel Moloney, Terry Kinney, Nathan Anderson, Paget Brewster, John Rubinstein) 17:35 Vijes 17:50 Bumerang, serija 18:40 Zauvijek susjedi, serija 19:15 Dnevnik Nove TV 19:50 10 do 8, informavna emisija 20:00 Hitna 94, serija 21:00 Istraga, kriminaliski magazin 22:35 Provjereno, informavni magazin 23:35 Vijes 23:50 Život na sjeveru, serija 00:40 Will i Grace, serija 01:30 Svjedok optužbe, igrani lm 03:00 Forenziari u potrazi za isnom, serija 03:50 Život na sjeveru, serija 04:40 Kraj programa

02.45 Kos, krimi serija ® 03.30 Putnik, znanstvenofantasna dramska serija ® 04.15 Vatreni deki, dramska serija ® 05.00 Big Brother, show 14:40 H2O 15:05 Sabrina, serija 15:30 Hallo Holly 15:50 ZiB Flash 15:55 Obitelj, hum. serija 16:20 Gilmorice, serija 17:05 Malcolom u sredini, hum. serija 17:30 Moj ujak Charlie, serija 17:50 ZiB Flash 17:55 Simpsoni, crtana serija 18:45 Stažist, hum. serija 20:00 Vrijeme 20:15 Dr. House, serija 21.05 Ekipa za oevid, serija 22:20 Sommerkabare 23:25 Echt fe 23:35 Sendung ohne Namen 0.00 Noni program

08:00 Izmeu nas 08:30 Dobra, loša vremena 09:00 Tono u 9 09:30 Familienhilfe mit Herz 10:30 Moje dijete 11:00 Unsere erste gemeinsame Wohnung 11:30 Die Kinderärzte von St. Marien 12:00 Tono u 12 14:00 Oliver Geissen Show 15:00 Mi en im Leben! 17:00 Einer gegen Hundert 17:30 Izmeu nas 18:00 Explosiv 18:30 Exclusiv 18:45 Vijes 19:03 Vrijeme 19:05 Alles was zählt 19:40 Dobra, loša vremena 20:15 Cobra 11, serija 22:15 Ekipa za oevid, serija 0.00 Noni program

wassa 11:00 Sutkinja Barbara Salesch 13:00 Bri 14:00 Dvoje kod Kallwassa 15:00 Sutkinja Barbara Salesch 16:00 Sudac Alexander Hold 17:00 Niedrig und Kuhnt 18:00 Lenßen & Partner 18:30 K 11 19:30 Magazin 20:00 Vijes 20:15 Be geüster & Babyglück, lm 22:20 Zakon brojeva, serija 23:20 Ote, serija 0.20 Noni program

23:15 23:25 23:35 23:38

21:15 21:45 22:15 22.45

14:57 15:00 15:05 16:05 16:50 17:50 18:40 19:00 19:15 19:20 20:00 21:00

Danas pogledajte... Mali oglasi Trzalica, ponavljanje Pravi Rodrigo, ponavljanje Ritam ljeta, ponavljanje Lola, serijski lm Pilates & Yoga za svaki dan Meimurje danas Voice of America Glazba Policajka, serijski lm Meimurje danas, informavna emisija Sport i zabava, zabavna emisija Ženske teme, zabavna emisija Zov prirode, emisija o lovu Gospodarski tjedan, gospodarski magazin Poslovne vijes Meimurje danas Voice of America Sutra na programu

22:20 23:20 -------23:40 ---------------

08:58 09:00 11:00 13:30 14:40 17:00 18:00 18:35 18:40 19:00 19:10 20:05 21:00 21:30

NAJAVA PROGRAMA VEKERICA jutarnji program VTV-a LJETNI KOKTEL mozaina emisija HR TOP 20 glazbena emisija VEKERICA TRZALICA glazbena emisija EUROPSKI DNEVNIK TV magazin IZ PROŠLOSTI TV kalendar VIJESTI VTV-A NEWSFLASH - GLASA AMERIKE GLAZBENI PROGRAM DOKUMENTARNI PROGRAM LAKU NO HRVATSKA zabavna emisija GLAZBENI IN kontakt emisija sa SMS porukama METAL EYE glazbena emisija VIJESTI VTV-A IZ PROŠLOSTI TV kalendar RAZODIJEVANJE serijski lm (15) ODJAVA PROGRAMA VIDEOSTRANICE

6.20 Tv prodaja 6.25 Djeji program 11.20 Dadilja, hum. serija 11.50 Tv prodaja 12.20 Sretna linija 13.25 JAG, serija 14.20 Lov za Ronnijem, lm 16.05 Dva i pol muškarca, hum. serija 16.35 Obiteljsko bojište, hum. serija 17.05 Nikita, serija 18.00 Svijet 18.55 Rebelde, serija 19.45 Svijet 20.00 Ples s mrtvima, lm 21.35 Psych, serija 22.10 Ja sam Earl, hum. serija 22.40 Obitelj Soprano, serija 08:20 Informacije 09:00 Frauentausch 11:00 23.40 Samoubojstvo, lm Obitelj 13:00 Kickers 13:25 Pokémon 14:45 Yu-Gi-Oh! 15:05 Pokito TV 15:15 Dragon Ball GT 15:40 Naruto 16:05 Takeshin dvorac, hum. serija 16:30 Puna kua, hum. serija 17:00 Rod10.00 TV vodi + turiska središta Hrvatske ney, hum. serija 18:00 Svijet prema Jimu, hum. 15.25 Koncert 16.05 Glazbena emisija 17.10 serija 19:00 Hör mal, wer da hämmert! 20:00 Emisija za djecu i mlade 17.25 Zabavni pro- Vijes 20:15 Zakon i red: Odjel za žrtve, serija gram 17.40 Dok. emisija 17.50 Glazbena 21:10 Frauentausch 23:10 exklusiv 0.10 Noni emisija 18.00 Zabavni program 19.35 Glaz- program bena emisija 20.00 Zabavni program 21.00 Film 23.25 U dobrom društvu 00.15 Koncert 01.15 TV raspored za nedjelju 01.20 TEST 6.00 Poker 8.00 Bundesliga aktuell 8.30 Sportquiz 11.30 Reklamni program 13.00 Bundesliga aktuell 14.30 Sportquiz 17.30 Bundesliga pur Klassiker 19.45 DSF Reportaža 07:55 Baywatch, serija 08:40 Obitelj, serija 20.15 Poker 22.15 Männer Tv 23.00 Sportquiz 09:00 Sabrina, serija 09:25 Hallo Holly 09:45 Malcolm u sredini, hum. serija 10:10 Stažist, hum. serija 10:30 SOKO Kitzbühel 11:15 Die Überieger 11:55 Moj ujak Charlie, serija 12:15 Baywatch 11:55 Moj ujak Charlie, serija 5.00 Tenis 10.00 Leichtathlek 11.30 Tenis 12:15 Baywatch, serija 13:00 Die Schlümpfe 16.00 Rad, prijenos 17.30 Tenis 18.00 Eu13:25 Der rosarote Panther 13:30 Trollz 13:50 rogoals 18.15 Tenis, prijenos 20.15 Boks 22.15 Disneys Hotel Zack & Cody 14:15 Scooter Kramfsport 0.15 Tenis, prijenos

7.00 24 UR 8.00 Djeji program - crtani lmovi 10.00 Smijeh nije grijeh 10.25 Tv prodaja 10.55 Osveta, serija 11.50 Slatka tajna, serija 12.45 Tv prodaja 13.05 Sutkinja Amy, serija 14.05 Oprah show 15.00 Marina, serija 15.55 Biser, serija 16.55 24 sata 17.05 Osveta, serija 18.00 Slatka tajna, serija 19.00 24 sata 20.00 Slovenija odluuje 21.45 Ekipa za oevid, serija 22.35 24 sata 22.55 Studio 60, serija 23.45 Prijatelji, serija 0.10 Riches, serija 0.55 Nona panorama

07:55 Dva i pol muškarca, hum. serija 08:20 Malcolm u sredini, hum. serija 09:15 Stažist, hum. serija 10:10 Charmed 11:00 Uvod u anatomiju, serija 12:00 SAM 14:00 Mi smo obitelj! 15:00 U20 16:00 Deine Chance! 17:00 ta 18:00 Vijes 18:10 Simpsoni 19:10 Galileo 20:15 Popstars 21:15 Jana Ina & Giovanni 23:15 07:30 Tv prodaja 18:00 Vijes 18:05 Glazbeni Tv Total 00:15 talk talk talk spomini z borisom kopitarjem 19:00 Z glasbo in s plesom ... 20:00 Dokumentarna serija 20:35 Ameriki lm 22:35 Emisija nakon utakmice 23:30 Film 01:10 Infokanal 05:30 Jutarnji program 10:00 Dvoje kod Kall-

06:10 Kultura 06:15 Odmevi 08:05 Dobro jutro 09:00 Vijes 09:05 Male sive celice 09:50 Crtani lm 09:55 Mi znamo 10:15 Berlin, Berlin, serija 10:40 Z vami 11:35 Omizje 13:00 Vijes, sport, vrijeme 13:15 Vojko Anzeljc 13:45 Piramida 15:00 Vijes 15:10 Mostovi – Hidak 15:40 Crtana serija 16:05 Dokumentarni lm 16:20 Jedanaesta škola 17:00 Novos, slovenska kronika, sport, vrijeme 17:30 Jasno i glasno 18:30 Žrebanje deteljice 18:40 Crtani lm 19:00 Dnevnik 19:35 Vrijeme 19:40 Sport 19:55 Milijunaš z Jonasom 20:55 Tjednik 22:00 Odmevi, kultura, sport, vrijeme 23:00 Knjiga mene briga 23:20 Koncert 00:55 Dnevnik

ETVRTAK 11. rujna 2008. 11.00 U plamenu Twinsa, (Uloge: Sigourney Weaver, Anthony LaPaglia; 06.40 Najava programa Scenarisca: Anne Nelson; 06.45 TV kalendar Redatelj: Jim Simpson) 07.00 Dobro jutro, Hrvatska 12.25 O.C., serija 07.05 Vijes 13.10 Serija za mlade 07.10 Dobro jutro, Hrvatska 13.55 Direkt 07.35 Vijes 14.30 Na rubu znanos: 07.40 Dobro jutro, Hrvatska Egzopolika 08.35 Vijes 15.25 Prijatelji, hum. serija 08.40 Dobro jutro, Hrvatska 15.45 Nove avanture stare 09.05 arolija, serija Chrisne, hum. serija 10.00 Vijes 16.15 Zvjezdane staze: Nova 10.09 Vrijeme danas generacija, serija 10.10 Vijes iz kulture 17.00 McLeodove keri, serija 10.15 Tajne nuklearnog rata, 17.50 Županijske panorame dok. serija 18.10 Vrijeme 11.10 Oprah show 18.15 Vijes na Drugom 11.55 Burzovno izvješe 18.35 Protestan: Reformacija u 12.00 Dnevnik Hrvatskoj, dok. serija 12.13 Vrijeme 19.10 Beverly Hills, serija 12.15 TV kalendar 19.55 Crtani lm 12.30 Opijeni ljubavlju, 20.00 Bitange i princeze, hum. telenovela serija 13.20 Domaa dramska serija - 20.40 Dok. lm antologija 21.15 Vijes na Drugom 14.15 Vijes + prijevod za gluhe 21.24 Vrijeme 14.24 Vrijeme sutra 21.25 Promet danas 14.30 Ubojstvo, napisala je 21.30 Strani igrani lm serija 23.15 Kino informator 15.20 Slike krajolika: Na 23.20 Kineska plaža, serija Dordogni, dok. serija 00.05 TV raspored 16.10 Hrvatska uživo - Vijes 16.15 Hrvatska uživo 17.40 Hrvatska uživo - Vijes 17.45 Danas na Zagrebakoj 07.10 Magnum, akcijska serija ® burzi 08.00 SpužvaBob Skockani, 17.47 HPB t crtana serija 17.50 Jelovnici izgubljenog 08.45 Sam svoj majstor, hum. vremena serija 18.15 Luda kua, TV serija 09.30 Kunolovac, kviz 18.50 Promet danas 10.15 Korak po korak, hum. 18.55 Moja Indija: Varanasi, serija ® dok. serija 10.40 Puna kua, hum. serija ® 19.30 Dnevnik 11.05 Malcolm u sredini, hum. 19.57 Sport serija ® 20.02 Vrijeme 11.30 Dadilja, hum. serija ® 20.10 arolija, serija 11.55 Reba, hum. serija ® 21.10 Magazin 12.25 Vijes, informavna 22.10 Kratki susre emisija 22.40 Burzovno izvješe 12.30 Exploziv, magazin 22.50 Otvoreno 12.45 Veera za 5, lifestyle 23.55 Dnevnik 3 emisija ® 00.10 Vijes iz kulture 13.15 Punom parom, kulinarski 00.25 Alamo, igrani lm izazov ® 02.45 Zakon i red: Odjel za 13.40 Za ism stolom, dramska žrtve, serija serija 03.30 Zakon i red: Odjel za 14.30 Magnum, akcijska serija žrtve, serija 15.20 Cobra 11, krimi serija 04.15 Kineska plaža, serija 16.15 Korak po korak, hum. 05.00 Skica za portret serija 05.10 Opijeni ljubavlju, 16.40 Puna kua, hum. serija telenovela 17.05 Malcolm u sredini, hum. 05.55 McLeodove keri, serija serija 17.35 Dadilja, hum. serija 18.00 Reba, hum. serija 18.30 Vijes, informavna emisija 06.45 TEST 18.55 Exkluziv, magazin 07.00 Najava programa 19.05 Veera za 5, lifestyle 07.05 Crtana serija emisija 07.30 Tarzan, crtana serija 19.35 Punom parom, kulinarski 07.55 Žutokljunac izazov 08.20 Crtana serija 20.00 Big Brother, show 08.45 Ran kod Pikove sedmice, 21.05 Uvod u anatomiju, serija za djecu i mlade dramska serija 09.10 Veliki odmor 21.55 Kuanice, dramska serija 09.55 Kino informator 23.45 Vijes, informavna 10.00 Antologija hrvatskoga emisija glumišta: Kiklop 00.00 Dokaz krivnje, krimi serija TV kue imaju pravo promjene programa 00.45 Kunolovac, kviz


06.40 06.45 07.00 07.05 07.10 07.35 07.40 08.35 08.40 09.05 10.00 10.09 10.10 10.15 11.10 11.55 12.00 12.13 12.15 12.30 13.20 14.15 14.24 14.30 15.20 16.10 16.15 17.20 17.25 17.30 17.55 18.05 18.40 18.50 19.30 19.57 20.02 20.10 21.00 21.10

23.10 23.55 00.10 00.15 00.25 01.55 03.25 04.10 04.35 05.20 06.05 06.50

06.45 07.00 07.05 07.30 07.55 08.20 08.45

Najava programa TV kalendar Dobro jutro, Hrvatska Vijes Dobro jutro, Hrvatska Vijes Dobro jutro, Hrvatska Vijes Dobro jutro, Hrvatska arolija, serija Vijes Vrijeme danas Vijes iz kulture Oceanske dubine, dok. serija Oprah show Burzovno izvješe Dnevnik Vrijeme TV kalendar Opijeni ljubavlju, telenovela Domaa dramska serija antologija Vijes + prijevod za gluhe Vrijeme sutra Ubojstvo, napisala je - serija Slike krajolika: U zemlji Kaschuba, dok. serija Hrvatska uživo - Vijes Hrvatska uživo Hrvatska uživo - Vijes Danas na Zagrebakoj burzi Iza ekrana HPB t Luda kua, TV serija Promet danas Moja Indija: Madras, dok. serija Dnevnik Sport Vrijeme Heroji Vukovara: Groblje tenkova, dok. serijal HPB t Grimizna plima, (Uloge: Denzel Washington, Gene Hackman, George Dzundza, Viggo Mortensen, James Gandol ni; Scenarist: Michael Schier (prema sinopsisu koji je napisao s Richardom P. Henrickom); Redatelj: Tony Sco ) Lica nacije Dnevnik 3 Vijes iz kulture Burzovno izvješe Filmski maraton: Scene zloina, igrani lm Filmski maraton: Everyday People, igrani lm Serija Domai dok. serijal Opijeni ljubavlju, telenovela McLeodove keri, serija Oprah show Iza ekrana

TEST Najava programa Crtana serija Tarzan, crtana serija Žutokljunac Crtana serija Ran kod Pikove sedmice, serija za djecu i mlade TV kue imaju pravo promjene programa

09.10 09.55 10.00 11.00 12.20 12.35 13.20 14.05 14.20 15.25 15.45 16.15 17.00 17.50 18.10 18.15 18.35 19.10 19.55 20.00 20.50 20.59 21.05 22.35 23.25 23.27 23.35 00.25 01.35

07.10 08.00 08.45 09.30 10.15 10.40 11.05 11.30 11.55 12.25 12.30 12.45 13.15 13.40 14.30 15.20 16.15 16.40 17.05 17.35 18.00 18.30 18.55 19.05 19.35 20.00 22.05

05.00 VIJESTI (HR+ZG); 05.05 RADIO DROBILICA; 06.30 GLAS AMERIKE; 07.10 RADIO PLAC; 08.00 VIJESTI; 09.00 VIJESTI UREDNIKA; 09.03 KAVICA; 09.30 PROGRAM U BOJI; 10.00 VIJESTI; 11.00 CNN VIJESTI; 11.42 RADIO PLAC; 11.53 HITOVI TJEDNA; 12.00 PODNEVNA KRONIKA + HRAK INFO; 13:00 CNN VIJESTI; 13.03 MOJ AUTO; 14.00 VIJESTI ZA DOBAR TEK; 14.30 TOP 5 MUSIC NEWS; 15.00 CNN VIJESTI; 16.16 VIJESTI U 16 + HRAK INFO; 18.00 ME IMURSKA KRONIKA; 18.15 RADIO PLAC; 18.30 ZLEVANKA REPRIZA; 19.00 HIT DANA; 19.03 RADIO PLANER; 19.30 PHONEBOX & SMS BOX; 21.00 ELECTRONIC DISCOVERY; 00.00 Music Special: MICHAEL JACKSON; 01.00 NO NI PROGRAM

05:30 Ružna ljepoca, serija 06:20 Iggy Arbuckle, crtana serija 06:45 Power rangers, serija 07:10 Pepa praši, crtana serija 07:25 Roary, crtana serija 07:35 Beba Felix, crtana serija 08:00 Nova lova 10:00 Naši najbolji dani, serija 11:00 Bumerang, serija 11:50 Zauvijek susjedi, serija 12:30 Kralj Queensa, serija 13:00 Cosby show, serija 13:30 Svi vole Raymonda, serija 13:55 Vijes 14:10 Opsada, akcija 15:40 Sluajni junak, komedija/ drama 17:35 Vijes 17:50 Bumerang, serija 18:40 Zauvijek susjedi, serija 19:15 Dnevnik Nove TV 19:50 10 do 8, informavna emisija 20:00 Moj tata je bolji od tvog tate, obiteljski show 21:20 Tata u akciji, (SAD, 2003., komedija; Redatelj: Steve Carr; Glume: Eddie Murphy, Je Garlin, Steve Zahn, Regina King, Kevin Nealon) 23:00 Vijes 23:15 Specijalni agent, (2001., SAD, komedija; Redatelj: Rob Pri s; Glume: Chris Ka an, Vinessa Shaw, Peter Falk, Peter Berg, Chris Penn) 00:45 Sluajni junak, igrani lm 02:35 Umijee prekidanja, romanna komedija 03:50 Kraj programa

David Spade, Rob Lowe, Bo Derek, Dan Aykroyd, Brian Dennehy) 23.45 Smrtonosna bitka: Istrebljenje, fantasni/ akcijski lm 01.20 Vijes, informavna emisija 01.30 Kunolovac, kviz 03.30 Kuanice, dramska serija ® 05.00 Big Brother, show

14:07 14:10 14:15 14:40 15:10 15:35 16:05 16:50 17:55 18:40 19:00 19:15 19:20 20:00 21:00 21:15 21:45 23:15 23:25 23:40 23:45

Danas pogledajte... Mali oglasi Zov prirode, ponavljanje Gospodarski tjedan, ponavljanje Ženske teme, ponavljanje Sport i zabava, ponavljanje Policajka, ponavljanje Ritam ljeta, ponavljanje Lola, serijski lm Pilates & Yoga Meimurje danas, informavna emisija Voice of America Glazba Ritam ljeta, mozaina emisija Meimurje danas, informavna emisija Dom na kvadrat,emisija o unutarnjem ureenju Igrani lm Poslovne vijes Meimurje danas Voice of America Sutra na programu

07:55 Baywatch, serija 08:40 Obitelj, serija 09:00 Sabrina, serija 09:25 Hallo Holly 09:45 Malcolm u sredini, hum. serija 10:10 Stažist, hum. serija 10:30 SOKO Kitzbühel 11:15 Die Überieger 11:55 Moj ujak Charlie, serija 12:15 Baywatch 11:55 Moj ujak Charlie, serija 12:15 Baywatch, serija 13:00 Die Schlümpfe 13:25 Der rosarote Panther 13:30 Trollz 13:50 Disneys Hotel Zack & Cody 14:15 Scooter 14:40 H2O 15:05 Sabrina, serija 15:30 Hallo Holly 15:50 ZiB Flash 15:55 Obitelj, hum. seri-

10.00 TV vodi + turiska središta Hrvatske 15.25 Koncert 16.05 Glazbena emisija 17.10 Emisija za djecu i mlade 17.25 Zabavni program 17.40 Dok. emisija 17.50 Glazbena emisija 18.00 Zabavni program 19.35 Glazbena emisija 20.00 Zabavni program 21.00 Film 23.25 U dobrom društvu 00.15 Koncert 01.15 TV raspored za nedjelju 01.20 TEST

ja 16:20 Gilmorice, serija 17:05 Malcolom u sredini, hum. serija 17:30 Moj ujak Charlie, serija 17:50 ZiB Flash 17:55 Simpsoni, crtana serija 18:45 Stažist, hum. serija 20:00 ZIB 20 20:07 Vrijeme 20:15 1 prov 100 21.05 ZiB Flash 21.15 Bivši, lm 23.35 Seks i grad, serija 0.00 Noni program

07:55 Dva i pol muškarca, hum. serija 08:20 Malcolm u sredini, hum. serija 09:15 Stažist,

08:58 09:00 11:15 11:45 12:15 12:45 13:15 13:45 14:40 17:00 17:30 18:35 18:40 19:00 19:10 20:05 21:00 21:30 22:20 22:50 23:20 -------23:40 ---------------

NAJAVA PROGRAMA VEKERICA jutarnji program VTV-a YU-GI-OH animirana serija AUTO MOTO NAUTIC VISION emisija o automobilizmu PULS TV magazin ARTS 21 magazin o umjetnos LAKU NO HRVATSKA zabavna emisija IGRAJTE NAM MUŽIKAŠI glazbena emisija VEKERICA AUTO MOTO NAUTIC VISION emisija o automobilizmu ZAGRLJAJ LJEPOTE emisija o slu života IZ PROŠLOSTI TV kalendar VIJESTI VTV-A NEWSFLASH - GLASA AMERIKE GLAZBENI PROGRAM KOKTEL mozaina emisija DOKUMENTARNI PROGRAM GLAZBENI IN kontakt emisija sa SMS porukama ZOV PRIRODE emisija o lovu i ribolovu MOJA ISTRA dokumentarna emisija VIJESTI VTV-A IZ PROŠLOSTI TV kalendar RAZODIJEVANJE serijski lm (15) ODJAVA PROGRAMA VIDEOSTRANICE

8.30 Olimpijski magazin 9.00 Rallye 10.30 Tenis 13.00 Leichtathlek 14.30 Rad 15.30 Tenis 18.00 Eurogoals 20.00 Tenis, prijenos 0.00 Kra sport

6.00 Poker 10.00 Formula 1, prijenos 13.30 Reklamni program 14.00 Formula 1, prijenos 15.40 Sportquiz 17.30 Männer Tv 18.00 Formula 1 19.45 Nogomet, prijenos 22.30 DSF aktuell 23.00 Sportquiz

08:20 Informacije 09:00 Frauentausch 11:00 Obitelj 13:00 Kickers 13:25 Pokémon 14:45 Yu-Gi-Oh! 15:05 Pokito TV 15:15 Dragon Ball GT 15:40 Naruto 16:05 Takeshin dvorac, hum. serija 16:30 Puna kua, hum. serija 17:00 Rodney, hum. serija 18:00 Svijet prema Jimu, hum. serija 19:00 Hör mal, wer da hämmert! 20:00 Vijes 20:15 Wu Ji, lm 22:10 Brod duhova, lm 00:15 Noni program

7.30 Videostranice 8.30 Mostovi - Hidak 9.00 hum. serija 10:10 Charmed 11:00 Uvod u Videospotovi 11.00 TV prodaja 11.30 Djeji anatomiju, serija 12:00 SAM 14:00 Mi smo program 13.00 Videostranice 16.35 TV prodaja obitelj! 15:00 U20 16:00 Deine Chance! 17.05 Dokumentarna serija 18.00 Gradi Pey- 17:00 ta 18:00 Vijes 18:10 Simpsoni 19:10 ton, serija 18.30 Vic za Jurja 18.50 Minijature Galileo 20:15 ovjek u crnom 2, lm 22:30 19.00 Videospotovi 20.00 Ameriki lm 21.30 Fight Night, prijenos 0:40 Focus TV Praksa, serija 22.15 Ameriki lm 23.15 Jazz u Sloveniji 1.15 Dnevnik prekogranine TV 3.20 Videostranice 05:30 Jutarnji program 10:00 Dvoje kod Kallwassa 11:00 Sutkinja Barbara Salesch 13:00 Bri 14:00 Dvoje kod Kallwassa 15:00 7.00 24 UR 8.00 Djeji program - crtani Sutkinja Barbara Salesch 16:00 Sudac Alexlmovi 10.00 Smijeh nije grijeh 10.25 Tv ander Hold 17:00 Niedrig und Kuhnt 18:00 prodaja 10.55 Osveta, serija 11.50 Slatka Lenßen & Partner 18:30 K 11 19:30 Magazin tajna, serija 12.45 Tv prodaja 13.05 Sutkinja 20:00 Vijes 20:15 Deal of No Deal! 21:15 Amy, serija 14.05 Oprah show 15.00 Marina, Lebe deinen Star! 23:15 Zack! 23:45 Paare serija 15.55 Biser, serija 16.55 24 sata 17.05 0.15 Noni program Osveta, serija 18.00 Slatka tajna, serija 19.00 24 sata 20.00 Prebrzi i prežestoki 21.55 Super žena, serija 22.50 24 sata 23.10 Kralj Arthur, lm 1.20 Djeji blagoslov, hum. serija 08:00 Izmeu nas 08:30 Dobra, loša vremena 09:00 Tono u 9 09:30 Familienhilfe 1.55 Nona panorama mit Herz 10:30 Moje dijete 11:00 Unsere erste gemeinsame Wohnung 11:30 Die Kinderärzte von St. Marien 12:00 Tono u 12 14:00 Oliver Geissen Show 15:00 Mi en im Leben! 17:00 Einer gegen Hundert 17:30 Izmeu nas 18:00 Explosiv 18:30 Exclusiv 18:45 Vijes 19:03 Vrijeme 19:05 Alles was zählt 19:40 Dobra, loša vremena 20:15 Tko želi bi milijunaš? 22.15 Sonja & Dirk Show 0.00 Noni program 6.20 Tv prodaja 6.25 Djeji program 11.20 Dadilja, hum. serija 11.50 Tv prodaja 12.20 Sretna linija 13.25 JAG, serija 14.15 Zvijezda u malom mjestu, lm 16.05 Dva i pol muškarca, hum. serija 16.35 Obiteljsko bojište, hum. serija 17.05 Nikita, serija 18.00 Svijet 18.55 Rebelde, serija 19.45 Svijet 20.00 Dobre ženske, lm 21.40 Skins, serija 22.30 Tua vrsta 2, lm 0.40 Hex, serija

6.55 Tjedni izbor 10.00 Djeni program 13.00 Vijes 14.00 Tjedni izbor 16.00 Mostovi - Hidak 16.45 Vijes 17.00 Divlja maka, am. serija 17.25 Iz putne torbe 17.55 Dokumentarna serija 18.30 Crtani lm 19.00 Tv dnevnik 20.00 Ameriki lm 21.30 Homo turiscus 22.15 Vijes 23.00 Pononi klub 0.20 Noni program

PETAK 12. rujna 2008. Veliki odmor Kino informator Antologija hrvatskoga glumišta: Kiklop Stari Žuko, igrani lm Popuna O.C., serija Serija za mlade Popuna Na rubu znanos: Smrt Prijatelji, hum. serija Nove avanture stare Chrisne, hum. serija Zvjezdane staze: Nova generacija, serija McLeodove keri, serija Županijske panorame Vrijeme Vijes na Drugom Protestan: Maja Vlai Ilirik, dok. serija Beverly Hills, serija Crtani lm Eureka, serija Vijes na Drugom Vrijeme 43. Vinkovake jeseni, prijenos otvorenja Sedam razdoblja rocka, dok. serija Promet danas Kino informator Nabrijani, serija Colditz, mini-serija TV raspored

Magnum, akcijska serija ® SpužvaBob Skockani, crtana serija Sam svoj majstor, hum. serija Kunolovac, kviz Korak po korak, hum. serija ® Puna kua, hum. serija ® Malcolm u sredini, hum. serija ® Dadilja, hum. serija ® Reba, hum. serija ® Vijes, informavna emisija Exploziv, magazin Veera za 5, lifestyle emisija ® Punom parom, kulinarski izazov ® Za ism stolom, dramska serija Magnum, akcijska serija Cobra 11, krimi serija Korak po korak, hum. serija Puna kua, hum. serija Malcolm u sredini, hum. serija Dadilja, hum. serija Reba, hum. serija Vijes, informavna emisija Exkluziv, magazin Veera za 5, lifestyle emisija Punom parom, kulinarski izazov Big Brother, show Tommy Boy, (komedija, 1995.; Redatelj: Peter Segal ; Uloge: Chris Farley,

07.15 Najava programa 07.20 TV kalendar 07.35 Vijes 07.50 Kinoteka - ciklus Johna Forda: Plodovi gnjeva, igrani lm 10.00 Vijes 10.09 Vrijeme danas 10.10 Vijes iz kulture 10.20 Kuni ljubimci 11.05 Superhuman Giants, dok. lm 11.55 Burzovno izvješe 12.00 Dnevnik 12.13 Vrijeme 12.15 TV kalendar 12.30 Opijeni ljubavlju, telenovela 13.20 Svirci moji, zabavnoglazbena emisija 13.50 Prizma, mulnacionalni magazin 14.35 Duhovni izazovi 14.55 Znanstvene vijes 15.05 Reporteri: Second hand globalni posao 16.10 Alpe-Dunav-Jadran 16.45 Vijes 16.54 Vrijeme sutra 17.00 Što god ljubav znaila, mini-serija 18.30 Promet danas 18.35 TV Bingo show 19.15 Loto 7/39 19.30 Dnevnik 19.57 Sport 20.02 Vrijeme 20.10 Tamburaši, dramska serija 21.15 Fesval Krapina 08. 23.00 Burzovno izvješe 23.05 Dnevnik 3 23.20 Vijes iz kulture 23.30 Filmski klub: Millerovo raskrižje, igrani lm 01.20 Fesval Krapina 08., proglašenje pobjednika 01.50 Filmski maraton: Granica, igrani lm 03.35 Filmski maraton: Štemer, igrani lm 05.10 Opijeni ljubavlju, telenovela 05.55 Reporteri: Second hand globalni posao 06.55 Alpe-Dunav-Jadran

TV kue imaju pravo promjene programa

07.00 TV vodi + panorame turiskih središta Hrvatske 08.00 Najava programa 08.05 Chrisnin vrt, dok. serija 08.35 Žutokljunac 09.05 Disneyjevi cri: Miki i prijatelji 09.25 Disneyjevi cri: Kuzco careva nova škola 09.50 Kino informator 09.55 Doctor Who, serija za djecu i mlade 10.40 Sportske igre mladih 11.00 Udbina: Dan hrvatskih muenika - misa, prijenos 13.00 Bezdan Tihog oceana,

7.30 Tv prodaja 8.00 Djeji program 11.25 Morski psi, dok. serija 12.25 Carstvo konja, dok. serija 13.25 Škola za parove, hum. serija 13.55 Formula 1, prijenos kvalikacija 15.05 Vladar neba, dok. serija 15.25 As tud not padu?! 17.05 Zabava za dame, lm 18.55 Vrijeme 19.00 24 sata 20.00 World Trade center, lm 22.50 Krvavi šeer, serija 23.40 Ruža za Harrisona, lm 1.45 Nona panorama

7.30 Tv prodaja 8.00 Pustolovine, dok. serija 9.00 Svi mrze Chrisa, hum. serija 9.25 Blizanci, serija 9.55 Kod Stevensonima, serija 10.20 Serije za djecu i mladež 11.20 Cybill, hum. serija 11.45 Prijatelji s obale, serija 12.25 Sretna linija 13.55 Kralj Quennsa, hum. serija 14.25 Patke, lm 16.15 Gilmorice, serija 17.10 Pobjeda, serija 18.10 Pazi kamera 18.40 Dijete ernobila, dok. serija 19.30 TV Tuba 20.00 Princezin dnevnik 2, lm 22.00 Las Vegas, serija 22.50 Moj život bez tebe, lm 0.45 Vatreni deki, serija

14:22 14:25 14:30 16:00 16:50

17:35

18:05

19:00 19:05 19:30 20:00 21:00 21:05 22:05 22:35

00:00 00:05

Danas pogledajte… Mali oglasi Igrani lm, ponavljanje Ritam ljeta, ponavljanje Mitska potraga, serijski lm za mlade Meimurske škole, edukavna emisija Zagrljaj ljepote, emisija o zdravlju Vijes Dom na kvadrat, ponavljanje Glazba Meimurje od A do Ž Vijes 100% Meimursko Pat pozicija Vlatko Stefanovski, snimka koncerta Vijes Sutra na programu

07:10 Vodeni štakori, crtani lm 09:00 XFactor 11:00 Oliver’s Twist 12:30 Mit Feuer und Schwert, lm 14:15 Daddy cool, lm 16:05 Smallville, serija 18:00 Das A-Team 20:00 Vijes 20:15 Mondsüchg, lm 22:15 Teksas, lm 00:10 Noni program

6.00 Poker 8.00 Bundesliga aktuell 8.30 Sportquiz 11.30 Reklamni program 13.00 Bundesliga aktuell 15.00 Sportquiz 17.30 Poker 18.30 Bundesliga aktuell 20.15 Poker 22.15 Männer Tv 23.00 Sportquiz

08:00 08:01 09:00 09:30 10:00

12:00 12:30 14:00 15:10 16:10 17:10 18:15 18:35 18:40 19:00 19:35 20:05

21:05 21:40 -------22:00 --------

NAJAVA PROGRAMA KOKTEL mozaina emisija DOKUMENTARNI PROGRAM RIJE ŽIVOTA duhovni program DOKUMENTARNI PROGRAM snimka koncerta GOSPODARSKI TJEDAN magazin NARODNO VESELJE zabavna emisija IROSKOP talk show PRAVO NA OBRANU serijski lm OTVORENI STUDIO kontakt emisija HR TOP 20 glazbena emisija VJERA I NADA vjerski program IZ PROŠLOSTI TV kalendar VIJESTI VTV-A PAT POZICIJA zabavna emisija EUROPSKI DNEVNIK TV magazin VU SRCU TE NOSIM emisija o narodnim obiajima EUROMAXX TV magazin VIJESTI VTV-A IZ PROŠLOSTI TV kalendar GLAZBENI PROGRAM VIDEOSTRANICE

8.30 Wa s 11.15 Nogomet 13.00 Paraolimpijada, prijenos 16.00 Rad, prijenos 17.30 Le6.10 Jutarnji program 7.25 Program za ichtathlek 20.15 Golf 23.00 Nogomet

10.00 TV vodi + turiska središta Hrvatske 15.25 Koncert 16.05 Glazbena emisija 17.10 Emisija za djecu i mlade 17.25 Zabavni program 17.40 Dok. emisija 18.00 Zabavni program 19.35 Glazbena emisija 20.00 Film 21.30 Koncert 00.30 U dobrom društvu 01.20 TV raspored za nedjelju 01.25 TEST

08:45 Exclusiv 08:55 Explosiv 09:25 Dobra, loša vremena 12:00 Da li sam seksi?, lm 13:50 Muškarac i dijete, lm 15:20 Die 90er Show 16:45 Unglaublich! 17:45 Die 10 schrägsten Promi-Pärchen 18:45 Vijes 19:03 Vrijeme 19:05 Explosiv 20:15 Die ulmave Chart show 0.05 Hennes Bender 1.00 Noni program

djecu i mladež 13.45 Formula 1, prijenos 16:15 Što je sa Brianom?, serija 17:00 Alles 7.00 Tjedni izbor 10.20 Film za djecu Be y! 17:45 Kuanice, serija 18:25 Hitna i mladež 11.45 Pononi klub ® 12.55 služba, serija 19.30 Newton 20:00 ZIB 20 Vijes 13.30 Tjedni izbor 14.35 Amerika 20:07 Vrijeme 20:15 Nogomet, prijenos humorisna serija 14.55 Caroline u 23.05 Top Spot 2008 23.15 Reife Leistung!, metropoli, serija 15.20 Emisija TV Koper lm 1.25 Noni program Capodistria 15.50 Alica 16.30 Vijes 16.45 Crtana serija 17.10 Na vrtu, emisija 17.35 Ozare 17.40 Domae viže 18.10 Slovenski magazin 18.40 Crtani lm 19.00 TV Dnevnik 07:40 Stromberg 08:50 Dr. Psycho 09:50 20.05 Ameriki lm 21.40 Velika imena Simply the Best 10:45 Elton vs. Simon maloga ekrana 22.45 Vijes 22.55 Serija 11:45 switch 12:15 Family Guy 12:45 Futur23.40 Noni program ama 13:10 American High 13:40 American Campus 14:05 Malcolm u sredini, hum. serija 15:00 Stažist, hum. serija 16:00 Deine Chance! 17:00 U20 18:10 Simpsoni, crtana 7.30 Videostranice 8.00 TV prodaja 8.30 serija 19:10 talk talk talk 20:15 Engel in Tjedni izbor 9.00 TV prodaja 9.30 Tjedni Schwarz, lm 22:15 Der Fluch, lm 00:30 izbor 11.00 Djeji program 12.30 Film za Noni program djecu i mladež 14.00 Videospotovi 15.50 Tv prodaja 16.30 Videostranice 18.00 Gradi Peyton, serija 18.45 Glazba 20.00 Ameriki lm 21.40 Oliver Twist, serija 22.30 Koncert subotnjih noi 0.50 Dnevnik prekogranine 08:00 alphateam 11:00 Dobar dan, ujak Doc! 12:00 Deal or no Deal 13:00 Best of TV 1.10 Videostranice Talk 14:00 Dvoje kod Kallwassa 15:00 Sutkinja Barbara Salesch 16:00 Sudac Alexander Hold 17:00 automagazin 17:30 Lenßen & Partner 18:00 AllesTester im Einsatz 18:30 Vijes 18:40 Magazin 19:15 Deal or no Deal 20.15 Odrastanje, lm 22:05 Genial daneben 23:05 Die Wochenshow 0.00 Noni program

SUBOTA 13. rujna 2008.

05.00 VIJESTI (HR+ZG); 05.05 RADIO DROBILICA; 06.30 GLAS AMERIKE; 07.10 RADIO PLAC; 08.00 VIJESTI (ZG) + HRAK INFO; 09.00 RECEPTI; 10.00 VIJESTI (HR+ZG); 10.03 PROGRAM U BOJI; 11.42 RADIO PLAC; 11.53 HITOVI TJEDNA; 12.00 VIJESTI (ZG) + HRAK INFO; 12.30 SPORT NAJAVA; 13.00 PHONE BOX & SMS BOX; 14.00 VIJESTI (HR+ZG); 15.00 LATINO PARTY; 16.00 VIJESTI (ZG) + INFO; 18.00 KRONIKA; 18.15 RADIO PLAC; 19.03 RADIO PLANER; 19.30 ZLEVANKA; 20.00 SMS PHONE PARTY; 22.00 HITOVI TJEDNA; 22.07 BEATBOX; 23.00 HOT CHIP; 00.00 Music Special: CALEXICO; 01.00 NO NI PROGRAM

06:05 Tomica i prijatelji, crtana serija 06:25 Yu-Gi-Oh GX, crtana serija 06:50 Iron Kid, crtana serija 07:10 Bratz, crtana serija 07:35 Dora istražuje, crtana serija 08:00 Nova lova 10:00 Veernja škola - EU 11:00 Opsada, igrani lm 12:35 Još 48 sa, akcija/ komedija 14:15 Tata u akciji, igrani lm 15:50 Nad lipom 35, humorisno glazbeni show 17:00 Vijes 17:10 Hitna 94, serija 18:10 Trenutak isne, game show 19:15 Dnevnik Nove TV 20:00 Pele ubojice, (2002., Kanada, akcija; Redatelj: Penelope Buitenhuis; Glume: C. Thomas Howell, Tracy Nelson, Fiona Loewi, Noel Fisher, Emily Tennant) 21:45 Plavi demon, (2004., SAD, akcija; Redatelj: Daniel Grodnik; Glume: Dedee Pfeier, Randall Banko, Danny Woodburn, Josh Hammond, Chrisne Lakin) 23:30 Još 48 sa, igrani lm 01:10 Pele ubojice, igrani lm 02:50 Tko je ubio djecu Atlante?, kriminaliski/drama 04:30 Kraj programa

Sizemore, Brad Johnson, dok. serija Rosanna Arque e, J. 13.55 Imola: Formula 1, VN Kenneth Cambell) San Marina - prijenos 00.45 Vatrena oluja, triler kvali kacijske utrke 02.15 Kunolovac, kviz 15.15 KS automagazin 15.45 Filmski klasici: Julia, igrani 04.15 Smrtonosna bitka: Istrebljenje, igrani lm, lm fantasni/akcijski ® 17.45 Športski program 18.40 Hum. serija 19.10 Beverly Hills, serija 19.55 Crtani lm 20.00 43. vinkovake jeseni smotra folklora 21.20 Vjerni Danny, (Uloge: Jet Li, Morgan Freeman, Bob Hoskins, Kerry Condon, Vincent Regan, Dylan Brown; Scenarist: Luc Besson; Redatelj: Louis Leterrier) 23.00 Promet danas 23.05 Sportske vijes 23.15 Opera pod zvijezdama 00.25 Kino informator 00.30 Zvjezdane staze: Nova generacija, serija 01.15 Zvjezdane staze: Nova generacija, serija 02.00 Zvjezdane staze: Nova generacija, serija 02.45 Zvjezdane staze: Nova generacija, serija 03.30 Zvjezdane staze: Nova generacija, serija 04.15 TV raspored

07.30 07.55 08.20 08.45 09.10 10.05 10.30 11.20 12.10 13.50 13.55 15.40 17.35

18.30 19.05 19.30 20.00

21.45 22.50

Exploziv ® Look, zabavna emisija ® Moderni deki, hum. serija Bikeri s Marsa, crtana serija Ulica Sezame, crtana serija Di-gata, crtana serija Bijeg, dramska serija Otona ekipa, reality drama Mighty Morphin Power Rangers, akcijski lm Vijes uz ruak, informavna emisija Bebin odlazak u grad, komedija Big Brother, show ® Zvijezde Ekstra: Whitney i Bobby (2. dio), zabavna emisija Vijes, informavna emisija Exploziv, magazin Look, zabavna emisija Policajac s Beverly Hillsa 2, (akcijska komedija, 1987.; Redatelj: Tony Sco ; Uloge: Eddie Murphy, Chris Rock, Dean Stockwell, John Ashton, Jürgen Prochnow, Paul Reiser, Ronny Cox, Brigi e Nielsen, Judge Reinhold, Alice Adair) Big Brother, show Uljezova odmazda, (ratni, 1991.; Redatelj: John Milius ; Uloge: Danny Glover, Willem Dafoe, Tom


15

9. rujna 2008. ME\IMURSKE NOVINE

Najbolji u Kupu LSMĹ˝-a (slijeva): Bojan Bukal, DraĹžen MatjaĹĄec i Stanislav Branda

Najbolji Lige strijelaca Meimurja (slijeva): Zvonko Srnec (preuzeo nagradu svog sina Nikole), Mladen Srnec i Ljubomir Bistrovi

LIGA STRIJELACA Meimurja 2008. i Kup Lovakog saveza Meimurske Ĺžupanije

MatjaĹĄec osvojio Kup, Srnec najbolji strijelac Lige Lovaki savez Me imurske Ĺžupanije i lovako druĹĄtvo â&#x20AC;&#x153;Zecâ&#x20AC;? akovec organizirali su u nedjelju 31. kolovoza na streliĹĄtu u Pribislavcu takmienje u lovnom streljaĹĄtvu Kup LSMĹ˝-a. Natjecanje je poelo u jutarnjim satima i protegnulo se sve do popodneva kada su proglaĹĄeni rezultati i uruene medalje i pokali najboljima.

Sudjelovalo je 14 ekipa i nakon raspucavanja od jedne serije dobiveni su sljedei rezultati. Prvo je Lovako druĹĄtvo â&#x20AC;&#x153;Zecâ&#x20AC;? Mursko SrediĹĄe s pogo enih 55 meta. Ekipu su inili Josip Ĺ oĹĄtari, Dragutin Kozar, Vladimir Nemec, Vladimir Novak, Josip Kutnjak i Zlatko Breglec. Srebro je osvojilo LD â&#x20AC;&#x153;Prepelicaâ&#x20AC;? Mala Subotica s 54 pogo ene mete, a broncu LD â&#x20AC;&#x153;Zecâ&#x20AC;? VratiĹĄinec

s pogo ene 53 mete. Pojedinano je najbolji DraĹžen MatjaĹĄec (LD â&#x20AC;&#x153;Prepelicaâ&#x20AC;? Mala Subotica) s pogo enih 40 meta (bodova) te s joĹĄ jednim bodom iz raspucavanja. Drugo mjesto osvojio je Stanislav Branda (LD â&#x20AC;&#x153;Fazanâ&#x20AC;? Ĺ trigova) s 40 pogo enih meta, tree Bojan Bukal (LD â&#x20AC;&#x153;Prepelicaâ&#x20AC;? Mala Subotica) s 39 meta, etvrto Ivica Varga (LD â&#x20AC;&#x153;Zecâ&#x20AC;? VratiĹĄinec) s 36 meta, peto Josip Ĺ oĹĄtari ( LD â&#x20AC;&#x153;Zecâ&#x20AC;? Mursko SrediĹĄe) s 35 meta i ĹĄesto mjesto Ĺ˝eljko Rosi (LD â&#x20AC;&#x153;Zecâ&#x20AC;? VratiĹĄinec) s 35 meta.

NedeliĹĄe), a broncu Nikola Srnec (LD â&#x20AC;&#x153;Zecâ&#x20AC;? akovec). etvrto mjesto osvojio je Ivan Balent (LD â&#x20AC;&#x153;Fazanâ&#x20AC;? DraĹĄkovec), peto Josip Ĺ oĹĄtari (LD â&#x20AC;&#x153;Zecâ&#x20AC;? akovec), dok je ĹĄesti Ivica Varga (LD â&#x20AC;&#x153;Zecâ&#x20AC;? VratiĹĄinec). Nakon svih takmienja dobivena je kvalifikacijska lista od 18 strijelaca koji e se sljedee subote na ovoj istoj streljani natjecati kako bi se dobilo 6 najkvalitetnijih strijelaca koji e zastupati LSMĹ˝ 21. rujna u Novigradu Istarskom na prvenstvu u disciplini trap Hrvatskoga lovakog saveza. (mn)

Osvajai Kupa LSMĹ˝-a: LD â&#x20AC;&#x153;Zecâ&#x20AC;? Mursko SrediĹĄe

Gaali su se i glineni golubovi

Liga strijelaca Meimurja za 2008.

Niťta bez podrťke iza ťanka (slijeva): Ivan Vuruťi, Darko uran, Želimir Svati i Rudolf Posavec

Nagrade su uruene i najboljim pojedincima i ekipama u Ligi strijelaca Me imurja u disciplini trap za 2008. godinu koja se odrĹžavala od sredine svibnja. U njoj je sudjelovalo 16 ekipa lanica LSMĹ˝-a i oko 130 lovaca. Ekipno je bilo najbolje Lovako druĹĄtvo â&#x20AC;&#x153;Zecâ&#x20AC;? akovec, druga je bio LD â&#x20AC;&#x153;Prepelicaâ&#x20AC;? Mala Subotica, a tree LD â&#x20AC;&#x153;Fazanâ&#x20AC;? Ĺ trigova. Ĺ to se pojedinanih rezultata tie, najuspjeĹĄniji je bio Mladen Srnec (LD â&#x20AC;&#x153;Zecâ&#x20AC;? akovec). Srebro je osvojio Ljubomir Bistrovi (LD â&#x20AC;&#x153;Fazanâ&#x20AC;?

LD â&#x20AC;&#x153;Zecâ&#x20AC;? VratiĹĄinec je u Kupu LSMĹ˝-a osvojio broncu

UHVDR Sveti Martin na Muri

U PODBRESTU odrĹžano natjecanje lovaca

Nastavljaju ureenje svog doma

Lovci iz Ĺ trigove najbolji u gaanju glinenih golubova

Predvo eni svojim predsjednikom Marijanom Stiwensom, lanovi ogranka Hrvatskih veterana i dragovoljaca Domovinskog rata opine Sveti Martin na Muri prionuli su novim poslovima na ure enju pomonih prostorija kod Doma hrvatskih dragovoljaca u Svetom Martinu na Muri. Novcem dobivenim iz opinskog prorauna kupili su â&#x20AC;&#x153;brodski podâ&#x20AC;?, te ga pripremili za postavljanje na objekt. Rije je o 80 kvadratnih metara drvenog materijala vrijednog oko ĹĄest tisua kuna. Sami hrvatski branitelji u ure enje doma i pomonih prostorija uloĹžili su i ulaĹžu puno fizikog rada, te ovog trenutka imaju jedan od najljepĹĄih braniteljskih domova u Hrvatskoj, u kojem se okupljaju i branitelji i njihovi prijatelji. Stiwens poziva sve dragovoljce da do u u dom na druĹženje i usput

da obave neki posao, jer samo zajedno kao i u ratu, stvaraju se nove vrijednosti i ostaju uspomene na

najsvetiji dio novije hrvatske povijesti, ĹĄto je mnogo puta naglaĹĄavao Dragutin Pintari, dugogodiĹĄnji

predsjednik svetomartinskih branitelja iz Domovinskog rata. (S. Mesari)

LD â&#x20AC;&#x153;Prepelicaâ&#x20AC;? iz Male Subotice organizirao je me udruĹĄtveno natjecanje u pucanju na pokretne mete, tzv. glinene golubove. Natjecanju odrĹžanom na streljani Parag u Podbrestu odazvale su se 32 ekipe iz VaraĹždinske, Koprivniko - kiĹževake i Me imurske Ĺžupanije. Najbolji u ekipnim dijelu takmienja bili su strijelci LD-a â&#x20AC;&#x153;Fazanâ&#x20AC;&#x153; iz Ĺ trigove s 46 pogo ena goluba, drugo mjesto osvojio je LD â&#x20AC;&#x153;Zelendvorâ&#x20AC;&#x153; s 45 pogo enih goluba, dok su trei bili predstavnici LD-a â&#x20AC;&#x153;Srnjakâ&#x20AC;&#x153; iz Ludbrega s 44 pogo ene mete. U ekipnom takmienju 11 strijelaca pogodilo je svih 10 meta, pa se pobjednik dobio raspucavanjem. Najboljim se pokazao Stjepan Leskovar iz LD-a â&#x20AC;&#x153;Trkaâ&#x20AC;? iz akovca, drugi je bio Matej Valkaj iz LD-a â&#x20AC;&#x153;Fazanâ&#x20AC;? iz Ĺ trigove, a tree je osvojio Marijan Kolari iz LD-a â&#x20AC;&#x153;Veparâ&#x20AC;? iz Rasinja. Osim ekipnog dijela, lovci su pucali i na plaene desetke i svi oni kojima je uspjelo pogoditi 2 x 10 metu iĹĄli

su na raspucavanje. Lovci su se joĹĄ iskuĹĄali pucanjem iz zrane puĹĄke, u emu se najboljim pokazao Davor onkaĹĄ iz Podbresta, drugi je bio Ivica Varga iz VratiĹĄinca, a trei Zlatko Breglec iz Murskog SrediĹĄa. Ga ajui zeca u trku, prvo mjesto osvojio je Tomo Mikuli iz LD-a â&#x20AC;&#x153;Veparâ&#x20AC;? iz LjubeĹĄice, Viktor Horvat iz Ĺ trigove bio je drugi, a Drago Vargek iz DomaĹĄinca trei. U disciplini â&#x20AC;&#x153;ear playâ&#x20AC;?, u kojoj je sudjelovalo 40-ak lovaca, Stanislav Branda iz Ĺ trigove bio je trei. Prva dva mjesta pripala su lovcima iz Hlebina. Domain je po zavrĹĄetku i proglaĹĄenju najboljim ekipama i strijelcima predao pehare. Zahvaljujui vrijednim sponzorima i donatorima, najboljim strijelcima uruene su i druge vrijedne nagrade. Oni koji su ostali bez pokala uĹživali su u utjeĹĄnim nagradama â&#x20AC;&#x201C; lovakim delicijama. (D.M.)


16

ME\IMURSKE NOVINE 9. rujna 2008.

BRAND ZRINSKIH osim kulturoloĹĄkog mora imati i ekonomski brand

Muzej bi mogao imati dvorsku kovnicu staroga oruĹžja Muzej Me imurja akovec odluio se prije godinu dana na izloĹžbu staroga hladnog oruĹžja, konkretno, replike sablji i maeva, te u goste pozvao Krunoslava Kovaia iz KriĹževca koji ima Internet trgovinu hladnog oruĹžja, a ljetos ove godine proĹĄirio â&#x20AC;&#x153;temuâ&#x20AC;? i priredio i izloĹžbu antikviteta i umjetnina u prostoru atrija u palai. Na taj je nain staro hladno

oruĹžje postalo temom koja zasluĹžuje i neĹĄto viĹĄe od obine vijesti, tim viĹĄe ĹĄto je to i znaajna kulturno-povijesna tema. Ovih dana je pak ravnatelj Muzeja Me imurja akovec Vladimir KalĹĄan najavaio da bi MM mogao organizirati i djelatnost kovanja hladnog oruĹžja kao povijesnih suvenira, doduĹĄe kao mogunost. Gosti i posjetitelji muzeja zainteresirani su za hladno oruĹžje. Ra-

zloga ima viĹĄe, prvi je isto sportske naravi, ljubitelji borilakih vjeĹĄtina trebaju hladno oruĹžje za vjeĹžbanje borbi, no to nije i glavni razlog zaokupljenosti. NajvaĹžniji razlog zaĹĄto ljudi vole replike hladnog oruĹžja isto je povijesni, ljudi vole odre ena razdoblja povijesti i Ĺžele imati neĹĄto iz tog razdoblja, a sve joĹĄ pojaavaju povijesni filmovi i spektakli putem medija. Tako, na primjer, tko u svo-

Dio izloĹženih maeva joj kolekciji ne bi volio imati repliku maa Julije Cezara ili barem jednu â&#x20AC;&#x153;ĹĄavonuâ&#x20AC;? (talijanski schiavone), renesansno remek djelo od jednorunog maa s korpicom za ruku, ma koji esto vidimo u svim renesansnim TV serijama.

TrĹžiĹĄte hladnog oruĹžja u porastu Da je tome tako, svjedoi i jedan manje zapaĹžen detalj - rijetko je tko pogledao prekrasne male maeve ili sabljice za otvaranje ĹĄampanjca koji su tako er bili izloĹženi prije viĹĄe od godinu dana. Razlog: ljudi Ĺžele biti ĹĄto bliĹže originalima i umjetikom, pa znaju da je otvaranje boce ĹĄampanjca sabljicom ili maem tek obina dosjetka. TrĹžiĹĄte replika hladnog oruĹžja i uope trĹžiĹĄte hladnog oruĹžja, koje je u porastu. Replike ili originali hladnog oruĹžja proizvode se najviĹĄe u Indiji, Kini, Japanu, potom u Italiji, Njemakoj, pa i u Ĺ panjolskoj. Replike hladnog oruĹžja napravljene su esto od dosta nekvalitetnog materijala, pa ga zato valja izbjegavati u sluaju ako je namijenjeno vjeĹžbanju. Naime, mogu se dogoditi nesree ako ma pukne. Kao druga krajnost, u Europi i Americi najviĹĄe se prodaju japanski maevi (katane i druge vrste), koji esto dostiĹžu i vrlo visoke cijene. Najjetiniji japanski ma stoji oko 3.000 kuna, a najbolji originali, na koje treba ekati i po godinu dana, dostiĹžu i cijenu od desetak tisua eura, odnosno vrijednost jednoga omanjeg automobila. U jednom i drugom sluaju radi se o nekoliko kilograma elika, ostalo je znanje. Fascinacija japanskim maevima dolazi zbog ascinacije drugom kulturom, pa su japanski maevi danas cjenjeniji u Europi nego u - Japanu. Tvrtke koje proizvode replike maeva unkcioniraju na nain da im se ne isplati proizvoditi pojedinano, na primjer, neki hrvatski ma. Treba naruiti najmanje tridesetak i viĹĄe istih komada maeva da bi to bilo isplativo. Tako je obitelj Kovai iz KriĹževaca, koja trguje starim oruĹžjem prije kraeg vremena kupila zadnje zalihe replika hrvatskih maeva od stranih proizvo aa, a kako bi ih uope imala

na prodaju.

Treba li nam dvorska kovanica? Ukratko, sve je spremno (ĹĄto e rei trĹžiĹĄte) za instalaciju dvorske kovanice u Gradu Zrinskih, koja bi kovala originalne maeve i sablje Zrinskih i njihovih hrvatskih prethodnika i joĹĄ pri tom zara ivala ili pak samo znatnim dijelom pokrivala svoje troĹĄkove. Korist zbog promocije orginalnog oruĹžja i same promocije bila bi viĹĄestruko vea od troĹĄkova, sjetimo se samo kako je nastajala Zrinska garda akovec koju su neki tada proglaĹĄavali utopistikom idejom. Na taj nain bi se izbjeglo dvoje: prvo, kupnja samo stranih replika, a drugo kupnja replika vrlo loĹĄe kvalitete za pedesetak eura koja se danas zna prodavati na buvljacima. Drugo, kovanje originala u akovcu imalo bi svoju cijenu i svoju kvalitetu te pojaalo brand Zrinskih. Radi se i o potrebnom procesu uenja, moralo bi se nauiti viĹĄeslojno slaganje elika i drugo, ukraĹĄavanje drĹĄke i ostalo. Osim toga, u Hrvatskoj ne postoji dvorska kovanica originalnoga hladnog oruĹžja, pa tko prvi. Ovo se moĹže izrei i na drugi nain. U Pakracu postoji tvrtka koja se bavi izradom maeva za japansko trĹžiĹĄte, a koji kako saznajemo, ne dospijeva namiriti sve japanske potrebe. Da ne bi bilo zabune, rije je o drvenim maevima samo za vjeĹžbe, preteĹžito nainjenim od lijeske. ZaĹĄto u Hrvatskoj ne postoji tvrtka ili dio nekog muzeja koji bi kovao staro hrvatsko oruĹžje za turistike potrebe pomalo je nejasno. Nitko do sada nije â&#x20AC;&#x153;otvorioâ&#x20AC;? to trĹžiĹĄte, osim pojedinih entuzijasta u dvorcu OrĹĄi, no viĹĄe za sebe. Stari grad Zrinskih i neka od kovanica u Me imurju imali bi viĹĄe prednosti. Uz povijesnu prednost prie o oruĹžju Zrinskih, ili o buzdovanu Malekozyija, tu je i obilje emotivnih prednosti. Tako na primjer: sablju Nikole Ĺ ubia Zrinskog Sigetskog ra enu prema originalnim crteĹžima tog doba kupovali bi i Hrvati i Ma ari, pa i Me imurci, ali i dio turista iz cijele Europe. (J. Ĺ imunko)

ViteĹĄki ma nije nimalo lagan


17

9. rujna 2008. ME\IMURSKE NOVINE

6 Poli Maraton oglas 140 x384.in1 1

8/29/08 3:39:35 PM


18

ME\IMURSKE NOVINE 9. rujna 2008.


9. rujna 2008. ME\IMURSKE NOVINE

PiĹĄe dr. med. Alija Mujezinovi, spec. neurolog, psihijatar

Ĺ to je stres i kako utjee stres na organizam Stres se moĹže okarakterizirati kao jedno stanje koje prijeti tjelesnoj, duĹĄevnoj i socijaloj ravnoteĹži organizma. Uzronike tih prijetnja nazivamo stresorima. Na svaki stres otganizam reagira prilagodbom. Prema nekim autorima stres ima tri faze: uzbunu (alarm), prilagodbu (adaptaciju) i iscrpljenje. To znai, da u fazi uzbune organizam reagira borbom, bijegom ili imimobilizacijom i ako su te reakcije uspjeĹĄne dolazi do druge faze prilagodbe ili adaptacije. Ukoliko do e do neuspjeĹĄne prilagodbe dolazi do iscrpljenja organizma, pa organizam postaje neotporan a posljedica toga mogu dovesti do pojave razliitih tjelesnih i duĹĄevnih poremeaja. Pojaano luenje stresnih hormona adrenalina i noradrenalina prije svega utjee na rad srca tako da dolazi do poremeaja rada srca u obliku sranih aritmija, javljanja bolova u predjelu srca a moĹže doi ak i do infarkta srca. Stresni hormoni imaju utjecaj na ĹĄitnu Ĺžlijezdu tako da dolazi do hipertireoze koja je praena sa po-

jaanim znojenjem, lupanjem srca, nervozom, nesanicom. Kod nekih ljudi stresni hormoni izazivaju pojaani apetit ili gubitak teka. Posljedice djelovanja stresnih hormona odraĹžavaju se i na probavni sustav pa se tako javljaju zatvori, proljevi, a moĹže doi i do stresnog ulcusa (vrijed) Ĺželuca ili do ulceroznog kolitisa. U vrijeme stresa lui se i homon stresa kortizol, koji moĹže smanjiti obrambenu sposobnost organizma ĹĄto opet pogoduje razvoju raznih bolesti. Nakon stresa moĹže se pojaviti impotencija odnosno frigidnost, ekcemi i razni osipi po koĹži, gubitak kose. Stres moĹže dovesti i dojave teĹĄkih duĹĄevnih bolesti. Tako primjerice moĹže doi do pojave shizofrenije ili depresije ako kod te osobe postoji genetska predispozicija ili genetska sklonost. Isto tako kod osoba koje nemaju genetsku predispoziciju stres moĹže dovesti do posttraumatskog stresnog poremeaja, anksioznog poremeaja (paninih poremeaja ili opeg anksioznog poremeaja).

SOS TELEFON - 040/395-555 - radnim danom od 17 do 19 sa - psiholoĹĄka podrĹĄka

CRKVA u Svetom Jurju na Bregu

Donacijski Ĺžiroraun

Poglavarstvo opine Sveti Juraj na Bregu otvorilo je kod Me imurske banke akovec donacijski Ĺžiroraun za obnovu sruĹĄene crkve u Svetom Jurju na Bregu. Svi koji Ĺžele mogu svoj novani prilog uplatiti na Ĺžirora-

HRVATSKI INFORMATIVNI TJEDNIK

IZDAVA: MEIMURSKE NOVINE d.o.o. Ivana MaĹžurania 2, 40000 akovec TELEFAX: 040 311 699

un broj: 2392007-1500049231 swift Me imurska banka akovec MBCKHR2X. Do sada su ve prikupljena znaajna sredstva, osobito po Ĺžupama VaraĹždinske biskupije. Svaki iznos je dobro doĹĄao i bit e korisno utroĹĄen.

S$"#+

19

PiĹĄe mr. Jelena Klinevi, spec. kliniki psiholog

Pokazati briĹžnost i toleranciju... Sretni i smireni ljudi iskazuju puno suosjeajnosti i razumijevanja za sva bia oko sebe, a ne samo neka. Skoro svi ostali pripadnici ljudske vrste osjeaju radosnu njeĹžnost i briĹžnost, naklonost prema maloj djeci ili mladuncima Ĺživotinja. Kao da imamo neki duboki kod koji se budi u blizini bia koja imaju u sebi neki dobar potencijal i trebaju zaĹĄtitu i podrĹĄku da ga razviju. Osjetimo potrebu da podrĹžimo sve dobro i vrijedno ĹĄto plijeni svojom jednostavnom prisutnoĹĄu, i sami se ispunimo tom snagom istinske teĹžnje za rastom i razvojem u kojem moĹžemo sudjelovati. Roditelji i svi ostali koji imaju djecu pored sebe znaju taj osjeaj predanosti i unutarnje dobiti stvorene bliskim odnosom sa djetetom koje volimo i gledamo kako raste... Takvo stanje povezanosti i blizine ima najveu dubinu i najlakĹĄe je dostiĹžno sa vlastitom djecom i, a nalazimo ga u razliitim varijacijama u raznim drugim me uljudskim odnosima i vezama koje su prijateljske ili ljubavne naravi. I u takvim se vezama dvije osobe me usobno hrane i potiu na razvoj vlastitih vrlina i sposobnosti, uĹživajui u skladu i uzajamnoj razumijevajuoj naklonosti. Ponekad mi se ini da je itav ljudski Ĺživot jedno stalno traĹženje bliskih i dragih ljudi koji

e nas oplemeniti svojim sudjelovanjem u naĹĄem Ĺživotu i s kojima emo imati osjeaj punoe i smisla postojanja. TraĹženje je to u kojem ima puno neizvjesnosti i razoaranja jer naĹĄe dobre Ĺželje i namjere, zbog brojnih objektivnih prepreka i mnogih manje nam jasnih unutarnjih konica, esto urode slabim plodovima i trud se pokaĹže jalovim...Nema toga tko se nije razoarao u ljudima. ViĹĄe puta, naravno. To samo po sebi nije problem, ali ako nas loĹĄa iskustva dovedu u stanje otu enosti i udaljavanja, pa i izbjegavanja bliskih veza sa drugim ljudima, najvjerojatnije je da emo upasti u dugotrajan proces nepovjerenja i nesigurnosti koji nas ponekad moĹže odvesti u neki od mentalnih poremeaja. S druge strane, i eĹĄe kao pravi psihijatrijski problem, postoje bazini de iciti u strukturi osobnosti zbog ega neki ljudi nisu sposobni ostvariti socijalni i emocionalni kontakt sa drugima. Zato i vama moĹže biti teĹĄko ili nemogue prii takvim osobama ma koliko se trudili ili bili zainteresirani za njih. Sve je to jako komplicirano za razumjeti i podnositi, ali tako je...Ostaje nam biti pomirljiv i tolerantan. Znate ve, ĹĄto ne moĹžemo promijeniti, treba prihvatiti. I voljeti ljude kakvi jesu da jesu...

PiĹĄe dr. med. Damir Mamuzi

Umrla zbog antibaby pilule Ova loĹĄa vijest dolazi iz Australije. Tamo je umrla 24 godiĹĄnja djevojka od plune embolije, odnosno malog ,krvnog ugruĹĄka koji se formirao u pluima. Djevojka je uzimala zaĹĄtitno sredstvo, antibaby pilule Yasmin, koji je i kod nas u Hrvatskoj naĹĄao ĹĄiroku primjenu. Mislim da se ovdje radi o traginom, sudbonosnom doga aju koji je naĹžalost uvijek mogu pa i kod mladih Ĺžena. Dali je tome i djelomice kriv Yasmin teĹĄko je ili bolje reeno nemogue dokazati. Takve nagle smrti se doga aju rijetko kod mladih ljudi i vjerojatno bi se dogodile i bez Yasmina. Ako se me utim napiĹĄe da je Yasmin uzrok tome, onda je to prvorazredna vijest. Ipak i taj sluaj treba nas upozoriti da hormonska kontracepija nije jednaka uzimanju slatkih bombona, koje moĹžete jesti bez kontrola i ogranienja. Poznato je da hormonska terapija moĹže izazvati krvnoĹžilne komplikacije kao trombozu, emboliju, infarkt i sl. Upravo zbog toga se hormonska kontracepija ne daje

Ĺženama starijim od 35-40 godina. Kao i kod svake druge terapije potrebno je prije davanja pilula uiniti kompletni kliniki i ginekoloĹĄki pregled, ev.laboratorijske pretrage i tek onda odluiti dali dotina pacijentica smije uzimati pilule ili ne. Uz to je potrebna redovita ginekoloĹĄka kontrola bar jednom godiĹĄnje ili bolje svakih ĹĄest mjeseci. Za vrijeme uzimanja pilula ne bi trebalo puĹĄiti, jer baĹĄ ta kombinacija eĹĄe moĹže dovesti do krvnoĹžilnih komplikacija. Generalno se ne preporua uzimanje antidepresiva i sedativa, jer oni mogu smanjiti uinkovitost pilula. Kombinacija pilula, droga i alkoholizma ĹĄtetno djeluju na zdravlje. Samo zdrava, mlada osoba, koja ne puĹĄi, normalno Ĺživi, ne troĹĄi neku diferenciranu terapiju moĹže uzimati pilule i to uz kontrolu. Uvjet za to su zdravi jajnici koji pravilno funkcioniraju. Kod uestalih glavobolja, munine, nagona na povraanje, smetnja vida, zujanje u uĹĄima, oteĹžanog disanja ili nepravilnog pulsa treba odmah potraĹžiti lijenika.

Donatori klimom opremili NeuroloĹĄku polikliniku AKOVEC â&#x20AC;&#x201C; Zahvaljujui donatorima, ovo ljeto klima - ure ajima opremljena je NeuroloĹĄka poliklinika Ĺ˝upanijske bolnice akovec. Zagrebaki ured farmaceutske tvrtke GlaxoSmithKline doniranim klima - ure ajima opremio je prostorije EEG-a (elektroencefalogra ije) i EMNG-a (elektromioneurogra ije), dok je farmaceutska tvrtka Lundeck Croatia opremila Specijalistiku neuroloĹĄku ambulantu. U akciju su se ukljuili i akoveki mlinovi koji su donirali klima - ure aj za Ambulantu za TCD (transkanijski kolor Dopler). Ovim donacijama su kompletno klimatizirani prostori Poliklinike koje dnevno posjeuje pedesetak Me imuraca.

Direktor: BOJAN HRKA (tel. 311 788), glavni urednik: TOMISLAV NOVAK, zamjenik glavnog urednika: JOSIP ŠIMUNKO, pomonici glavnog urednika: BoŞena MALEKOCI-OLETI&, Dejan ZRNA, novinari i stalni suradnici: (tel. 31 23 33) Stjepan Mesari, Danijela Mihoci, Maja Novosel, Helena Zear, fotograija: Zlatko Vrzan, tajniťtvo: Dijana Deban (tel. 31 23 33), graika priprema: Blanťa BlaŞevi, Ivana Mihalinec, direktor marketinga: (tel. 31 31 33) SnjeŞana Zorkovi, komercijala: (tel. 31 31 33) Nevenka Šardi, lektura: Monika Zorec ŽIRORAUN: 2392007-1100000800 kod Me imurske banke d.d. PRETPLATA: godiťnja 300 kn, polugodiťnja 150 kn, tromjesena 75 kn (s naznakom za pretplatu); godiťnja pretplata za inozemstvo: AUD 200, EUR 100, CHF 160 (+ poťtarina) DEVIZNI RAUN: 2392007-1100000800 kod Me imurske banke d.d. (S.W.I.F.T. COD: MBCKHR2X) Tisak: GLAS SLAVONIJE d.d., Ulica Republike Hrvatske 20, Osijek Rukopise, fotogra ije i CD-e ne vraamo.

Sandra Paliska, predstavnica GSK-a, Robert Marec, dr. med. spec. neurolog, rukovoditelj Djelatnosti za neurologiju, te Tamara Tudjek, voditeljica prodajnog tima CNS-a, GSK

Internet: www.mnovine.hr e-mail adrese: medjimurske-novine@ck.t-com.hr urednik@mnovine.hr marketing@mnovine.hr redakcija@mnovine.hr komercijala@mnovine.hr oglasnik@mnovine.hr


20

ME\IMURSKE NOVINE 9. rujna 2008.

www.mnovine.hr


21

9. rujna 2008. ME\IMURSKE NOVINE

PREDSTAVLJAMO

Tri svjetske premijere za Toyotu u Parizu

www.autostil.info Ureuje: Dalibor Flajpan info@autostil.info HR tržište po regijama od 1.1. - 31.8.2008.

MARKA

KOLIINA %

1. Opel 2. Renault 3. Volkswagen 4. Peugeot 5. Škoda 6. Ford 7. Citroen 8. Fiat 9. Toyota 10. Suzuki 11. Hyundai 12. Mazda 13. Seat 14. Chevrolet 15. Kia 16. Honda 17. Mercedes 18. Audi 19. Nissan 20. BMW 21. Dacia 22. Volvo 23. Alfa Romeo 24. Mitsubishi 25. Lada 26. Smart 27. Subaru 28. Jeep 29. Lexus 30. Land Rover 31. Ostali

8920 6125 5591 4810 4591 3660 3636 2973 2522 2517 2358 2156 1633 1568 1405 1295 1255 1229 1018 1001 675 370 345 329 316 161 158 144 117 102 512

14.05% 9.65% 8.81% 7.58% 7.23% 5.76% 5.73% 4.68% 3.97% 3.96% 3.71% 3.40% 2.57% 2.47% 2.21% 2.04% 1.98% 1.94% 1.60% 1.58% 1.06% 0.58% 0.54% 0.52% 0.50% 0.25% 0.25% 0.23% 0.18% 0.16% 0.81%

UKUPNO

63492

100%

Izvor: Promocija Plus

Toyota

SPORT

I Renault Koleos osvaja 5 EURONcap zvjezdica

Poredak nakon 13 od 18 utrka 1. Lewis Hamilton 2. Felipe Massa 3. Robert Kubica 4. Kimi Räikkönen 5. Nick Heidfeld 6. Heikki Kovalainen 7. Jarno Trulli 8. Fernando Alonso 9.Mark Webber 10. Timo Glock

76 74 58 57 49 43 26 23 19 15 Slijedei novitet e biti model Urban Cruiser s 1,4-litrenim D-4D dizel motorom i pogonom na sve kotae (AWD) – Toyotin novi urbani automobil za sve terene. Sa svojom jedinstvenom vrstom vanjštinom, visokom razinom sigurnosne opreme i CO2 emisijom od samo 133 g/ km za AWD inaicu, Urban Cruiser e postati ozbiljan konkurent na tržištu urbanih terenaca za sutrašnje društvo s niskom razinom ispuštanja ugljika.

Poredak nakon 13 od 18 utrka

1. Valenno ROSSI 2. Casey STONER 3. Dani PEDROSA 4. Jorge LORENZO 5. Andrea DOVIZIOSO 6. Chris VERMEULEN 7. Colin EDWARDS 8. Shinya NAKANO 9. Loris CAPIROSSI 10. James TOSELAND

262 187 185 140 118 110 108 87 86 85

Cijene goriva u RH Eurosuper 95 Super plus 98 Super 100 BS* Eurodizel Eurodizel BS* LPG auto plin *BS - bez sumpora Cijene vrijede na dan 5. rujna 2008.

8.93 9.02 8.99 3.35

8.99 9.55 8.99 9.22 3.35

Renault Koleos je dese Renaultov model koji je osvojio maksimalnih pet zvjezdica u EuroNCAP-ovim crash testovima. Ovaj rezultat potvruje iznimnu uinkovitost opreme za akvnu i pasivnu sigurnost u vozilu. Posljedica Renaultove strunos u podruju sigurnos, Koleos je višenamjenski crossover u kojem su putnici jednako mirni u gradu, na otvorenoj ces i autoces, kao i izvan nje, zahvaljujui sustavu pogona na eri kotaa razvijenom u okviru Saveza. Ovaj sustav pridonosi akvnoj sigurnos ispravljajui gubitke prianjanja raspodjelom okretnog momenta izmeu prednje i stražnje osovine prije aktiviranja elektronske kontrole stabilnos. Renaultov pristup svim vozilima zasniva se na realnoj sigurnos. Marka se fokusira na razvoj najuinkovijih tehnologija za “spreavanje, ispravljanje i zaštu” kao i za poveanje svjesnos vozaa i putnika. Za cijelu gamu vozila Renaultov pristup je utemeljen na analizi realnih nesrea i sigurnos kako bi se ponudili proizvodi prilagoeni realnoj situaciji na ces. Naglasak je na najuinkovijim tehnologijama za spreavanje svih rizika od nesree, ispravljanje neoekivanih situacija u vožnji i zaštitu putnika u sluaju sudara. Tijekom godina Renault se nametnuo kao mjerilo u podruju automobilske sigurnos, kao što je vidljivo u rezultatima iz medijskih ocjena.

Tri nova Toyotina modela imati e svjetske premijere na ovogodišnjem Pariškom salonu automobila. Prvo, Toyota e predstaviti treu generaciju modela Avensis, svog glavnog europskog modela. Potpuno novi Avensis posjeduje atletski i ugla eni dizajn, dajui vozilu snažan i dinamian karakter. Uz snažnije i iše motore koji emitiraju manje CO2, poboljšanom kvalitetom i obogaenim razinama opreme, potpuno novi Avensis pomaknuti e granice D-segmenta u Europi. Tako er na pozornici e se po prvi put pojaviti željno oekivani iQ produkcijski model, koji je kao prototip prikazan na ovogodišnjem Ženevskom salonu automobila. S dužinom manjom od 3 metra, iQ nije samo najmanji premium etverosjed na svijetu, nego je i ozbiljan automobil s CO2 emisijom koja zapoinje sa 99 g/km. iQ e pružiti 360-stupanjsku zaštitu svih putnika s visokom razinom aktivne i pasivne sigurnosti, ukljuujui prve na svijetu zrane zavjese ugra ene iza stražnjih sjedala.

EKO KUTAK

Toyota iznajmljuje vozilo na gorive elije Toyota Motor Corporation (TMC) je objavila da e od 1. rujna zapoeti iznajmljivanje novog modela vozila na gorive elije, “Toyota FCHV-adv” japanskom ministarstvu okoliša. TMC tako er planira dati u najam Toyota FCHV-adv vozilo s veim dosegom i unaprije enim paljenjem pri niskim temperaturama, u usporedbi s prethodno iznajmljenim “Toyota FCHV” vozilom, i drugim nacionalnim ekološkim udrugama, lokalnim vladama i kompanijama, povezanim s energetskom industrijom. Uvjeti najma su 840.000 yena (ukljuujui porez, otprilike 38.000 Kn) na mjesec u razdoblju od 30 mjeseci. Iznajmljivanjem svojih vozila na gorive elije, TMC – prvi proizvo a automobila na svijetu koji je komercijalizirao vozilo

na gorive elije kada je u prosincu 2002. zapoela iznajmljivanje modela Toyota FCHV u Japanu – dobiti e povratne informacije iz realnog svijeta u svrhu dodatnog razvoja, ukljuujui napore za poboljšanjem trajnosti i smanjenja troškova svojih patentiranih polimer elektrolit

gorivih elija visokih performansi, Toyota FC Stack. Ovo iznajmljivanje, kao i sudjelovanje kompanije TMC u drugim projektima s vladom, energetskom industrijom i drugom zainteresiranim stranama, ima za cilj pomoi u širenju uporabe vozila na gorive elije.

Speci kacije vozila

Motor

Vozilo

TOYOTA FCHV-adv

Vrsta

Permanentni magnet

Ukupna dužina/širina/visina (mm)

4.735 / 1.815 / 1.685

Maksimalna snaga u kW (KS)

90 (122)

Masa (kg)

1.88

Maksimalni okretni moment Nm (kgm)

Broj sjedala

5

260 (26,5)

Gorivo

Doseg (km)

760 - 830

Vrsta

Vodik

Najvea brzina (km/h)

155

Sustav spremanja

Visoko tlani spremnici

Maksimalni tlak spremanja (MPa)

70

Naziv

Goriva elija Toyota FC Stack

Kapacitet spremnika (L)

156

Vrsta

Polimer elektrolit

Baterija

Nikal-metal hidrid

Snaga (kW)

90

Uvje jamstva

30 mjeseci


22 PREDSTAVLJAMO

ME\IMURSKE NOVINE 9. rujna 2008.

C3 Pluriel Charleston - pogled u prošlost

Zahvaljujui svom stilu, elektrinom krovu, etirima pravima mjestima te polivalentnoj upotrebi, C3 Pluriel otvoreno igra na kartu zavodljivosti i smjelo se smiješi vremenu koje prolazi. Od svog je lansiranja predmet želje koji privlai poglede i pobu uje emocije. Upravo se zato C3 Pluriel ohrabrio zaodjenuti odorom Charleston, povijesnom izvedbom modela 2 CV - Spaeka. Budui da posjeduje iste gene i sa svojim slavnim prethodnikom dijeli iste vrijednosti u pogledu kreativnosti, optimizma, dizajna, brojnih mogunosti upotrebe i razliitosti, C3 Pluriel si je dopustio ovaj trenutak kako bi proslavio 60 godina Spaeka. Ova e izvedba biti premijerno predstavljena svjetskoj javnosti na Salonu automobila u Parizu. Nadalje, njegova komercijalizacija poinje u Francuskoj do kraja godine, a poetkom 2009. godine u pojedinim europskim zemljama. Od svog lansiranja C3 Pluriel igra na kartu snažnih emocija, jednako kao i njegov slavni stariji brat Spaek, s kojim dijeli brojne karakteristike. C3 Pluriel Charleston je pogled u prošlost, putovanje kroz vrijeme kako bi oslikao sadašnjost punu životne snage, koja se istie dizajnom i kvalitetom. On je suvremeno i kvalitetno izdanje Citroënove povijesti. Ovaj automobil koji je obilježio brojne generacije tako e zasigurno ganuti veliku veinu. Od nostalgije za Spaekom do zalju-

 jeVc^_j

C3 Pluriel

bljenika u dizajn koji se žele voziti u drugaijem automobilu koji istie pravu vrijednost vozila, C3 Pluriel Charleston znat e rasplamsati želje i zavesti veliki broj kupaca. C3 Pluriel Charleston istie se svojim vanjskom izgledom, posebice svojom dvobojnošu. Crno se miješa s tamnocrvenom po uzoru na zavojitu liniju koju tvore lukovi modela C3 Pluriel sve do prednjeg dijela vozila gdje obuhvaaju blatobrane i odbojnik. Dinamian dizajn naglašava svijetla naljepnica koja prati spoj dvije boje. Za još vei sjaj, na ovoj su izvedbi kvake na vratima i ukrasni rub registarske oznake kao i kod policijskih vozila u sjajnoj crnoj boji. Nadalje, C3 Pluriel Charleston serijski je opremljen aluminijskim naplatcima od 15” s crvenim poklopcima, koji pridonose veselom izgledu naplataka i njihovoj još veoj eleganciji. C3 Pluriel Charleston u unutrašnjosti igra na kartu profinjenosti tako da, ovisno o zemlji, tu nalazimo kožom presvuena sjedala, upravlja i rukohvat vrata do kromiranih rubova otvora za zrak i ruice mjenjaa. Osebujnog vanjskog stila, model Charleston pobrinuo se i za šik izgled unutrašnjosti kako bi ponudio izvedbu na vrhu game vozila C3 Pluriel.

OVBZƀ^bjgh`j

KdY^iZa_egdYV_Z Citroën i Arsenal

B_ZhidgVYV/BZƀ^bjgh`V jeVc^_V

Citroën i Arsenal potpisali su ekskluzivni trogodišnji ugovor prema kojem e klubu iz sjevernog Londona bi isporuena Citroënova nagraivana i ekološki prihvatljiva vozila. Osim nedavno predstavljenog Berlinga Multispace, gradskog automobila C1 i limuzine C4, treneri i djelatnici kluba moi e uživa u potvrenom i elegantnom novom C5 i C4 Picasso. Vozni park iz Citroënove višenamjenske ponude putnikih izvedbi lakih gospodarskih vozila, ukljuujui i novi Berlingo, rabit e se za prijevoz igraa i trenera diljem zemlje te kao podrška Klubu u Programu lokalne zajednice. Osim reklamiranja na zapanjujuem stadionu Emirates, Citroën e u iduim mjesecima tu suradnju u potpunosti popratiti marketinškim i promidžbenim akvnosma te radom svojih koncesionara.

J`da^`dhiZk^hd`dbdi^k^gVc^!hegZbc^oVjhe_Z]^jaV\Vc_ZjkaVhi^i^gVokd_ cjY^bdKVbgVYjkg]jch`d_[^cVcX^_h`d_^chi^ijX^_^cVgVYcdbb_Zhij KdY^iZa_egdYV_Z

Na Grobniku srušen rekord 402 Street Race

edhVd5Vaa^Vco#]g ^a^ejiZbediZcVVYgZhj/ 6aa^VcoOV\gZWY#Y#!Haj WVoVjegVka_Vc_Za_jYh`^bgZhjgh^bV HZah`VXZhiV&(+"&(-!&%%%%OV\gZW hcVocV`db/KdY^iZa_egdYV_Z

Proteklog vikenda održan je najvei automobiliski spektakl u Hrvatskoj – utrka ubrzanja na 402 metra. Prvi i nažalost posljednji event u ovoj sezoni privukao je velikih 10-ak sua posjetelja koji su u jekom vikenda pored uzbudljivih borbi na stazi mogli pogleda i najbolje dotjerane automobile i u one sa najbolje složenom muzikom. Osim hrvatskih vozaa brzinu i umijee došli su okuša i vozai iz Slovenije, Bosne i Hercegovine, Republike Srbije, Italije i Njemake. U nedjelju je ve u kvalikacijama bilo vidljivo da e posljednje utrke dana bi pravi spektakl. ak Trojica natjecatelja ostvarila su vrijeme ispod 10 sekundi. U svim klasama osim u klasi Pro Compeon došlo je do promjene na najvišoj stepenici. Prema kraju dana na stazu su izlazili sve brži i bjesniji automobili do konane kulminacije i završnih obrauna u klasi 10 Ultimate One. Do pobjede i novog hrvatskog rekorda došao je Nijemac Kleta Michael s vremenom 10.528. Automobil s kojim je Kleta srušio hrvatski rekord je Golf II sa motorom 3.2 litarskim motorom iz Golfa V, no sa bi turbom, pogonom na 4 kotaa i nitrom.

KV^\aVkc^oVYVX^W^ięZ/ ™gZ\gji^gVc_Z^hZaZ`X^_Vcdk^]oVhijec^`V ™hjY_ZadkVc_ZjZYj`VX^_^^igZc^gVc_joVhijec^`V ™`dcigda^gVc_Z^egVĚZc_ZgVYVoVhijec^`V ™dY\dkdgcdhioV`kVa^iZijgVYVhkd_Z\gjeZ!edYcdZc_Z^ok_ZiV_Vd hkd_d_\gje^oVhijec^`V Egd[^a`VcY^YViV ™KH^a^VYZ`kVicdgVYcd^h`jhikdcV^hi^b^a^ha^IJc^bedhadk^bV ™edocVkVc_ZgVYVcVgVIJjcVaj ™YdWgZegdYV_cZk_Zi^cZ ™k_Zi^cZdg\Vc^o^gVc_V^i^bh`d\gVYV ™egd[Zh^dcVacdhi!Y^cVb^IJcdhi^jedgcdhi Edo^kVbdKVhYVedVa_ZiZhkd_ ^kdide^hYd&+#gj_cV'%%-#\dY^cZcV Z"bV^aVYgZhj/

HcV\V_Zja_jY^bV


9. rujna 2008. ME\IMURSKE NOVINE

23


MEDIA MODEL LJETA

IVANA ViĹĄni (25) - Prelog TOP 20

10. ET PRAZAN STAN

TONY CETINSKI

09. MLADEN GRDOVI

02. THE HARDEST THING TOĹ E PROESKI

RECI MI RECI ŽIVOTE

03. S MURE NA MORE JADRANSKO 

TOP STAVROS LISTA DOMAIH 08. JASMIN

VLADO KRESLIN & NENO B.

Ĺ TO BI JA S TOBOM

04. NA RUBU PONORA POSTOLAR TRIPPER

07. NENAD VETMA LJUBAV

05. OSJE AJ NINA BADRI

06. MATE BULI KADA PIJEM

06. STOP NATALI DIZDAR

05. ZAPREĹ I BOYS SAMO JE JEDNO

07. POD OBLOKOM KOMEDIJA

04. DAVOR BORNO LJUDI

08. POĹ ALJI MI SRCE STAMPEDO

03. TONY CETINSKI

09. DOJDI 

UMIREM 100X DNEVNO

GEGO & PICIGIN BAND

02. ZDRAVKO Ĺ KENDER

10. ZAĹ TO PRAVIĹ  SLONA OD MENE 

POLETI SRCE

KLAPA KAMPANEL I DINO DVORNIK

01. DRAŽEN ZEI IDI

FORMULA 13

Ovotjedni fotosession prire en je na poznatom preloĹĄkom izletiĹĄtu kraj â&#x20AC;&#x153;Marineâ&#x20AC;?. Prvenstveno jer je Ivana iz Preloga i voli s druĹĄtvom zaroĹĄtiljati ili neĹĄto slino, uglavnom da je dobra atmosfera i druĹženje u dravskoj idili. Ivana ve nekoliko godina radi kao struna voditeljica i predavaica u autoĹĄkoli â&#x20AC;&#x153;Autostopâ&#x20AC;? koja svoju ispostavu ima i u Prelogu. Pri kraju je studija prometa. U slobodno vrijeme bavi se rekreativno plesom, tranjem. Voli razliite vrste glazbe i izlaske â&#x20AC;Ś (D. Zrna, foto: Z. Vrzan)

Keeley: Deki me vole jer se ponaĹĄam poput njih MoĹžete li zamisliti da je ova djevojka nezadovoljna nekim dijelom svojega tijela? Ali, to je istina. Keeley Hazell u intervjuu za asopis Nuts otkrila je da bi Ĺželjela imati veu guzu, ali joj je jasno da â&#x20AC;&#x153;ne

moĹže imati i velike grudi i veliku straĹžnjicuâ&#x20AC;?. Vlasnica najpoĹželjnijih grudi u Velikoj Britaniji (kad su u pitanju i muĹĄkarci i Ĺžene) s itateljima je rado podijelila i to da se voli seksati,

ĹĄto je, kako kaĹže, i primjereno za djevojku njezinih godina (21), i da e s godinama biti joĹĄ seksipilnija i bolja u krevetu. MuĹĄkarce, kaĹže, ne osvaja samo svojom ljepotom i velikim grudima.

TOP LISTA DOMAIH

01. UMIREM 100X DNEVNO 

TOP LISTA STRANIH

01. LOVE IS NOISE - THE VERVE

10. COLDPLAY VIOLET HILL

02. JOHN WAYNE - BILLY IDOL

09. MAROON 5 FEAT. RIHANNA

03. THE BEST DAMN THING -

IF I NEVER SEE YOUR FACE AGAIN

AVRIL LAVIGNE

TOPSTRET LISTA DOMAIH 08. MANIC PREACHERS

04. VIVA LA VIDA - COLDPLAY

UMBRELLA

05. DOWN TO EARTH -

07. CHRIS BROWN WITH YOU

PETER GABRIEL

06. LEONA LEWIS BETTER IN TIME

06. LOVE SONG - SARA BAREILLES

05. ALICIA KEYS TEENAGE LOVE AFFAIR

07. LOVER COME BACK -

04. MADONNA FEAT. JUSTIN TIMBERLAKE

VAN MORRISON

4 MINUTES

08. BEGGINâ&#x20AC;&#x2122; - MADCON

03. USHER FT. YOUNG JEEZY

09. BETTER IN TIME - LEONA LEWIS

LOVE IN THIS CLUB

10. WE MADE IT -

02. ONE REPUBLIC STOP AND STARE

BUSTA RHYMES vs LINKINâ&#x20AC;&#x2122; PARK

01. RIHANAN TAKE A BOW

TOP LISTA RADIA MEIMURJE

TOP LISTA STRANIH

01. TOĹ E PROESKI

1. GURU JOSH PROJECT -

IGRA BEZ GRANICA

Innity 2008

02. SMS MOJA ULICA

2. LADY GAGA - Just Dance

TOP LISTA DOMAIH 03. COLONIA

TOP 3. PINK - SoLISTA What DOMAIH

POD SRETNOM ZVIJEZDOM

4. COLDPLAY - Viva La Vida

04. VLADO JANEVSKI

5. KATY PERRY - I Kissed A Girl

RUĹ˝ SA TVOJIH USANA

6. RIHANNA - Disturbia

05. KINGS ZAKUNI SE

7. THE VERVE - Love Is Noise

06. BORIS NOVKOVI RUŽO SNENA

8. GABRIELLA CILMI -

07. LUKA NIŽETI SLOBODNO DIŠEM

Sweet About Me

08. ITD BAND SAMO JE TVOJE LICE

9. KID ROCK -

09. LEO DVIJE VATRE

All Summer Long

10. BORIS BABAROVI

10. MADONNA -

TI NISI VIĹ E MALENA

Give It To Me

TJEDNI KALORIFER Pablo

Luba

â&#x20AC;&#x153;Deki me vole jer se esto i sama ponaĹĄam poput njih. Volim popiti i vrlo sam zabavna. Iako su moje dosadaĹĄnje veze bile prilino neuspjeĹĄne, vjerujem da me tamo negdje eka â&#x20AC;&#x2DC;onaj praviâ&#x20AC;&#x2122;.â&#x20AC;? I dok mnogi smatraju da je â&#x20AC;&#x153;skidanje i poziranjeâ&#x20AC;? totalno jednostavna stvar, ona ima totalno drukije miĹĄljenje â&#x20AC;Ś â&#x20AC;&#x153;Uvijek sam se voljela skidati, ali ne svi a mi se nain na koji neki ljudi to percipiraju. Poziranje je zapravo vrlo teĹžak posao. Ne znam zaĹĄto je to drugaije nego kad Kate Moss skine majicu. Stvar je u tome da ja imam velike grudi pa je slika o meni odmah drugaijaâ&#x20AC;?, tvrdi Keeley.

Prijavite se za fotosession ! Me imurske novine i ove godine rade ljetni serijal me imurskih ljepotica koji je krenuo u ovom broju. Prijave za fotosession primaju se i nadalje. Mogu se prijavite sve djevojke

koje su navrĹĄile 18 godina sa ili bez iskustva u fotosessionu. Prijaviti se moĹžete na brojeve mobitela: 098-920-56-20 ili 091-561-57-93, kao i e-mailom: redakcija@mnovine.hr.


9. rujna 2008.

43

sport@mnovine.hr

MEIMURJE Open u karateu - rekordan odaziv sudionika

SKUPĹ TINA nogometnog drugoligaĹĄa NK Meimurje

NebojĹĄi BoĹĄnjaku pobjeda za roendan, Goricaj izvrsna druga Rekordan broj karatista njih 527 iz 62 kluba, te sedam europskih zemalja: BiH, Srbije, Slovenije, Italije, eĹĄke, Ma arske i Hrvatske, nastupilo je na 12. po redu Me imurje Openu. Turnir je odrĹžan u katama i borbama u svim natjecateljskim kategorijama i uzrastima. Posebno jaka bila je Ĺženska seniorska konkurencija u kojoj su nastupile gotovo sve hrvatske karate reprezentativke, a neĹĄto slino vrijedi i za muĹĄki dio turnira. Od me imurskih karatista najbolji rezultat zabiljeĹžio je NebojĹĄa BoĹĄnjak iz Globusa. Slavio je u kategoriji +80 kg. U seniorskoj konkurenciji tree mjesto osvojili su PoĹžgaj i Beli. U Ĺženskoj konkurenciji sjajne su bile NedeliĹĄanke. U izuzetno jakoj konkurenciji osvojile su etiri medalje. Ivana Goricaj u kategoriji -60 osvojila je drugo mjesto. Inae, ovo je bila totalno â&#x20AC;&#x153;me imurska kategorijaâ&#x20AC;?, jer je pobjedu odnijela Petra Naran a koja sad nastupa za rije-

ki karate klub. Ina Posavec i MaĹĄa Martinovi u svojim kategorijama bile su tree. MaĹĄa Martinovi odluila se za nastup i u otvorenoj kategoriji gdje joj je pripala ponovno bronca. U seniorskoj konkurenciji pobjedu je odnio joĹĄ jedan me imurski karatist koji radi za zagrebaki karate klub Croatiju - Kristian Novak.

- Predsjednika, ujedno Ĺžupana Posavca nije bilo na SkupĹĄtini Glavne odluke SkupĹĄtine NK Me imurje koja je odrĹžana u nedjelju ujutro je ukidanje Upravnog odbora i osnivanje radne skupine koja e do daljnjeg voditi klub i pripremiti izbornu skupĹĄtinu. Novi predsjednik i IO nije izabran. No, veliku je pozornost svih izazvala i rasprava o financijskom izvjeĹĄu, koja je na vidjelo iznijela velik problem kluba. Odmah na poetku promijenjen je Statut, pa viĹĄe nee imati Upravni i IzvrĹĄni odbor, ve samo IzvrĹĄni, koji e brojati 11 lanova. â&#x20AC;&#x153;Bilo je problema s kvorumom na sastancima Upravnog odbora, lanovi se nisu odazivali, i zato je ovo bolje rjeĹĄenjeâ&#x20AC;?, rekao je Kataleni.

Odlian nastup BeĹĄenia i Horvata U juniorskoj konkurenciji naslov pobjednika od me imurskih karatista pripao je Stjepanu BeĹĄeniu (KK NedeliĹĄe) u kategoriji do 63 kg, te Nikoli Horvatu (KK Samuraj Kotoriba) do 53 kg. Me u juniorkama u svojoj kategoriji najbolja je Damira Bujan iz Me imurja, dok je Ivana FileĹĄ iz KK NedeliĹĄe bila trea. U najmla im kategorijama tako er pregrĹĄt medalja me imurskih predstavnika. U katama je kod uenica pobjedu odnijela Ana Stan-

kovi iz Ĺ trigove, u borbama je osvojeno joĹĄ nekoliko odlija. KK Globus akovec odlino je organizirao ovaj

zahtjevan turnir koji je potrajao sve do ranih veernjih sati. (D. Zrna, oto: Z. Vrzan)

I. HRL - utakmicom protiv Siska otvaranje Dukat Premijer lige

U petak otvaranje rukometne SiĹĄani stiĹžu sezone u akovcu u dobroj formi Kada se povue crta na pripremne utakmice dolazi se do brojke od 8 pobjeda, dva neodluena susreta i dva poraza Perutnine Pipo-IPC. Nije dobro ĹĄto su posljednji rezultati, ali i igra uoi prvenstvenog dvoboja sa Siskom bili ispod oekivane razine, ali ima se dovoljno vremena da se momad ponovno uzdigne na razinu koja se od njih oekuje. Utakmica 1. kola Dukat Premijer lige na rasporedu je ovog petka 12. rujna u 19 sati u dvorani Graditeljske ĹĄkole s poetkom u 19 sati. Pobjedom protiv Siska u mnogoemu bi se najavio tijek prvenstva, pa je zakljuak da Sisak mora

20 kn ulaznica za prvenstvo Za novu rukometnu sezonu ukinuta je dosadaĹĄnja praksa besplatnih ulaznica. Na sve domae susrete moi e se ui s godiĹĄnjom lanskom kartom ija je cijena 250 kuna ili kupnjom pojedinane karte za 20 kuna. Kupovinom godiĹĄnje lanske karte sudjeluje se u nagradnoj igri u kojoj je glavna nagrada automobil, dok i pojedinana karta donosi mogunost

dobitka vrijedne nagrade. Izvlaenje dobitnika glavne nagrade bit e na kraju prvenstva, dok e se pojedinane nagrade podijeliti po zavrĹĄetku utakmice. Besplatan ulaz na utakmice imat e osobe mla e od 14 godina, dok e svi iznad toga, bez obzira na spol kupnjom ulaznice pomoi klubu da izdrĹži u sve bogatijem prvoligaĹĄkom okruĹženju. (tj)

Novi predsjednik nije izabran, radna skupina vodi klub

pasti. No, Sisani su tijekom ljeta bili vrlo vrijedni na rukometnom â&#x20AC;&#x153;mercatuâ&#x20AC;?, doveli su jaka pojaanja, a ujedno digli proraun na skoro pa do milijun eura. akovani su po financijskom pitanju ostali daleko iza, ali u najsjevernijoj Hrvatskoj Ĺžupaniji ionako su se vodili motom ÂŤNije u ĹĄoldima sveÂť. Taj moto donio je minulih sezona neke od najveih uspjeha me imurskog kolektivnog sporta, nadamo se da e i u ovoj sezoni srce, volja, Ĺželja za uspjehom biti dovoljni da rukometno sunce i dalje sja nad Me imurjem. RukometaĹĄi Perutnine Pipo IPC odigrali su na kraju priprema tri kontrolne utakmice u tri dana. Najprije sa slovenskim Jeruzalemom. Iako je konaan rezultat bio velikih plus 10 (32:22) u prvom dijelu Pipo se dosta muio s ne toliko visokim ni snaĹžnim, ali brzim i pokretljivim Slovencima. Veseli ĹĄto se punom ritmu igranja i treniranja vratio Aranudovski, jer bez njega momad nije ista. S Varteksom je momad pokazala dva lica. Dobro u prvom i loĹĄe u nastavku za konanih 29:29, iako je na poluvremenu bilo +7 za akoveki sastav. Trea utakmica donijela je joĹĄ jedan remi. U Sportsko-gimnasti-

I momad Siscie poput Perutnine uoi prvenstva odigrala je podosta prijateljskih utakmica, a posljednja provjera je bila na turniru u Petrinji. Tamo su Sisani osvojili prvo mjesto i po prezentiranom s pravom najavljuju pohod na gornji dom hrvatskog rukometa. Za momad iz grada na tri rijeke nastupaju i bivĹĄi lanovi Perutnine Ivan Kavran i Tihomir Balti koji za svaku utakmicu u akovcu imaju motiv viĹĄe za dokazivanje. Najave iz gostujueg tabora govore da pobjede iz prijateljskih ogleda daju razloga za optimizma uoi gostovanja u do sada neosvojivoj tvr avi dvorani Graditeljske ĹĄkole.(tj) kom centru Aton u NedelĹĄu protiv Gorice odigrana je prva vrhunska rukometna utakmica za joĹĄ jedan remi. Na ove tri utakmice trener Borkovi je kombinirao sve varijante. MoĹžda i nije bilo sve najbolje, ali za Sisak u petak sve bi trebalo biti na svojem mjestu. (tj)

Kataleni podnio izvjeĹĄe umjesto Posavca â&#x20AC;&#x153;Nije se udostojao ni ispriati, a po obiaju ga nema. Nije prisustvovao na skoro 90 posto sastanaka UO, a nije dolazio ni na utakmiceâ&#x20AC;?, prokomentirao je Kataleni izostanak me imurskog Ĺžupana i predsjednika kluba Josipa Posavca, pa na sebe preuzeo duĹžnost izvjeĹĄtavanja skupĹĄtinara o proteklom etverogodiĹĄnjem razdoblju. â&#x20AC;&#x153;U pet smo se prvoligaĹĄkih godina etiri borili za ostanak, a tome je najviĹĄe kriva teĹĄka financijska situacija. Nije dobro ni u drugoj ligi.â&#x20AC;? Kataleni se u izvjeĹĄu dotaknuo i aktualne situacije oko i odlaska trenera Stjepana ordaĹĄa, koji je po odlasku optuĹžio Upravu da mu je nametala igrae: â&#x20AC;&#x153;Mislili smo da s njime dobivamo sposobnog trenera, koji e moi u prvu ligu s ekipom. Ĺ˝alosna je injenica kako je ta ekipa bolje igrala prije pravih priprema, nego nakon pet tjedana treninga.â&#x20AC;? Kasnije je oĹĄtro opovrgnuo ordaĹĄove navode, i kazao kako on sam nikada nije gurao neke igrae u postavu.

DrĹžavne tvrtke pomaĹžu svima osim meimurskim klubovima Stjepan Hamonajec, direktor kluba, kazao je kako me imursko gospodarstvo nikako ne moĹže financirati klub: â&#x20AC;&#x153;Prihodi nisu pokrivali ni 50 posto rashoda. Nismo blokirani, ali nam prijeti blokada od strane Porezne uprave. Imamo oko 1,5 milijuna tekuih rashoda, i 500 tisua kuna za kredit u Me imurskoj banci. Planiranih

prihoda, temeljem sponzorskih ugovora imamo 1,1 milijuna. Raunica je jasna.â&#x20AC;? Sponzori su tako er drastino smanjili svoje donacije kad je klub ispao u II. HNL. Zato su se skupĹĄtinari jednoglasno sloĹžili kako sponzore treba traĹžiti u drĹžavnim tvrtkama, koje dobro zara uju u Me imurju. Da takve firme izdaĹĄno sponzoriraju neke klubove potvrdio je i predsjednik Nogometnog saveza Me imurja Stjepan KriĹžari: â&#x20AC;&#x153;Slavonac CO je joĹĄ u III. HNL dobio 500 tisua kuna od Croatia osiguranja, a sada sigurno 5 milijuna. Mi smo iz najviĹĄeg ranga ispali perfidnim igrama, praktiki su nas stjerali na posljednje mjesto, a bez financija emo i u II. HNL jako teĹĄko.â&#x20AC;? NajviĹĄe je kritike izreeno na raun HEP-a i INA-e, ponajviĹĄe zato jer je njihovo djelovanje u Me imurju najlakĹĄe vidljivo. - Akumulaciono jezero HEP-a je promijenilo mikroklimu me imurskog kraja, dok INA ĹĄirokom rukom vadi plin iz me imurskog tla, a u sport daju malo ili niĹĄta, reeno je na SkupĹĄtini. Hamonajec je Ĺžestoko kritizirao kako lova ide svukud samo ne u Me imurje, ali i da â&#x20AC;&#x153;smo si sami kriviâ&#x20AC;?: - â&#x20AC;&#x153;Sram moĹže biti drĹžavne tvrtke, ali i mi smo si sami krivi jer ne vriĹĄtimo dovoljno. Moramo stvoriti kritinu masu, biti glasni, natjerati ih da nas ujuâ&#x20AC;?, Kataleni je rekao kako vrlo skoro dolaze lokalni izbori, i da se tu klub apsolutno mora ukljuiti i izboriti se za to da se njihov glas uje. (I. Strahija)

Radna komisija vodi klub Na skupĹĄtini su razrijeĹĄeni duĹžnosti svi dosadaĹĄnji organi: predsjednik, dopredsjednici te IzvrĹĄni i Upravni odbor. Izabrana je radna komisija koja e voditi klub i pripremiti izbornu skupĹĄtinu. Istu ine: Dragutin Kataleni, Stjepan Hamonajec, Miljenko Ovar, Nenad Hranilovi (dogradonaelnik akovca), Marijan UrĹĄani (inae najvei pojedinani sponzor kluba) te Vlado Ivkovi (predsjednik Ĺ˝upanijske skupĹĄtine). Glavne e obaveze radne skupine biti ĹĄto prije sazvati izbornu SkupĹĄtinu, koja e izabrati predsjednika i lanove IzvrĹĄnog odbora. No, na â&#x20AC;&#x153;ĹĄestorkiâ&#x20AC;? je i procjena stanja u klubu, te poduzimanje hitnih mjera za poboljĹĄanje cjelokupne situacije. (is)


9. rujna 2008.

44 II. HNL - Novi težak udarac za Meimurje

U Starim Perkovcima bez “ispaljenog metka”

Ostali rezulta: Trogir - Vinogradar 1:2; Pomorac - Moslavina 3:0; Mosor - Segesta 1:0; Solin - Junak 2:4; Karlovac - Suhoplje 1:0; Istra 1961 - Imotski 2:1; H. Dragovoljac - Lokomova 2:1.

TABLICA

Ništa od pomaka u igri i rezultatu Me imurja. Nakon 4. kola situacija je postala alarmantna. Osjetilo se da je ekipa ostala bez trenera, a pomoni trener Mario Kovaevi nije mogao u nekoliko dana dignuti ekipu. U Starim Perkovima domai Slavonac CO zabilježio je uvjerljivu pobjedu. Bolje reeno: Golubovi-Me imurje 3:0. Naime, najbolji domai igra i golgeter koji se vratio u momad prošlo kolo bio je nezaustavljiv za obranu Me imurja u kojoj se vidjelo da nedostaje Bratkovi. Bez njega bilo je “propuha” k’o u prii. S druge strane, igra Me imurja imala je na oko “glavu i rep”, ali sve do završnice. Tada je totalno nedostajalo ideje. Iako je zaigrao i Leo, ništa nije pomoglo. Uglavnom za utakmicu se može rei da su gosti igrali, a domai stvarali šanse i zabijali. Ništa dobroga za daljnji tijek prvenstva.

1. Slavonac CO

4

3

1

0

2. Mosor

4

3. Karlovac

4

3

1

3

0

4. Istra 1961

4

2

2

HRVATSKI NOGOMETNI KUP

Meimurje s Dragovoljcem u Zagrebu Na kraju je ispalo da je Me imurje postalo nositelj u šesnaestini inala Hrvatskog no-

gometnog kupa i ždrijeb mu je za protivnika dodijelio tako er drugoligaša Hrvatski Dragovo-

ljac. Kako Me imurje ima bolji rejting utakmica se 24. rujna igra u Zagrebu. (dz)

7:1

10

0

4:1

10

1

6:6

9

ODSTUPIO TRENER

0

6:3

8

Stjepan ordaš napustio Meimurje

5. Segesta

4

2

1

1

7:5

7

6. Pomorac

4

2

1

1

7:5

7

7. H. Dragovoljac

4

2

1

1

5:5

7

8. Solin

4

2

0

2

7:5

6

9. Vinogradar

4

1

3

0

6:5

6

10. Lokomova

4

1

1

2

4:4

4

11. Junak

4

1

1

2

6:7

4

U subotu stiže Istra

12. Suhopolje

4

1

1

2

3:6

4

Me imurje eka novi težak ispit u subotu u akovcu. U goste stiže Istra 1961 koja je tako er nagovijestila prvoligaške ambicije. Niti Puljani nisu idealno startali, ali imaju velikih 7 bodova više od Me imurja. Stoga u utakmicu ulaze kao veliki favorit, a na igraima Me imurja je da pokažu da mogu opravdati klupske ambicije, odnosno da su ostali u klubu ili dovedeni zbog toga da se bore za vrh tablice, a ne opstanak u ligi. Utakmica se na SRC Mladost igra s poetkom u 16,30 sati. (D. Zrna)

13. Moslavina

4

1

1

2

3:6

4

14. Trogir

4

0

1

3

6:9

1

15. Meimurje

4

0

1

3

2:7

0

16. Imotski

4

0

0

4

5:9

0

Parovi 5. kola: Lokomova - Trogir; Imotski - H. Dragovoljac; Meimurje - Istra 1961; Suhopolje - Slavonac CO; Moslavina - Karlovac; Junak - Pomorac; Segesta - Solin; Vinogradar - Mosor.

Dosadašnji trener Me imurja Stjepan ordaš u srijedu naveer nakon izgubljene utakmice 3. kola II. HNL protiv Karlovca na domaem terenu 1:2, dao je neopozivu ostavku na funkciji trenera. Iako je kao obrazloženje naveo dva startna poraza na domaem terenu, u daljnjem razgovoru otkrio nam je da nije imao puno povjerenje uprave u vo enje ekipe, ve je morao raditi odre ene ustupke u sastavljanju ekipe… - To nisam bio ja u ova tri kola rekao nam je ordaš i to više nije imalo smisla.Zašto to nije bio Stjepan ordaš ? - Jednostavno nisam imao slobodu u sastavljanju ekipe i biranju igraa. Tako er jedne igrae sam pripremao, a s drugima ušao u prvenstvo. Ekipi i klubu

želim puno uspjeha u zacrtanim ciljevima, ali bez mene, poruio je ordaš.

Uprava demantira ordaša Nakon što je osjeki trener “otvorio dušu” dolje potpisanom novinaru, stigao je oštar demantij njegovih navoda. Glasnogovornik Ovar nam je rekao: - ordaša smo uzeli s dobrom namjerom i ne znam zašto ovakav rastanak. Trener je imao potpunu slobodu u sastavljanju ekipe, pa i ak i dovo enju igraa. Neki su stigli izriito na njegov zahtjev. Me utim, od njega nismo dobili obrazloženje zašto je posljednje pripremne utakmice igrao s ekipama i igraima koji nikad nee igrati zajedno, odnosno ono je bilo apsurdno poput toga “da je uvao glavne igrae za

prvenstvo”. Ispali smo uoi prvenstva iz forme iako smo igrali dobro na poetku priprema, kad smo igrali s najjaom postavom. Smatramo da je to jedan od glavnih uzroka što smo na poetku prvenstva osvojili samo 1 bod i tako loše startali.

Lokica na vratima Meimurja ? Ekipu je nažalost bez adekvatnog rezultata na gostovanju u Starim Perkovcima vodio Mario Kovaevi. Me utim, vode se intezivni razgovori oko toga tko e preuzeti trenersko kormilo. Navodno je jedan od najozbiljnijih kandidata Vjekoslav Lokica. Ali, vrlo važnu ulogu imat e i inancijski uvjeti, jer je stanje takvo da si klub ne može priuštiti previše skupog trenera. (D. Zrna)


9. rujna 2008.

45

HNL-ISTOK â&#x20AC;&#x201C; Pobjeda i poraz meimurskih klubova

PreloĹžanima druga domaa pobjeda, NedeliĹĄe pokleknulo u zavrĹĄnici Mladost je i u drugoj utakmici na domaem terenu stigla do uvjerljive pobjede. Nakon loĹĄe partije protiv Croatije u akovu, pedesetak minuta odigranih protiv ViĹĄnjevca budi nadu da preloĹĄki sastav u ovoj ligi moĹže dobiti svakoga. Naravno, za sad vrijedi sintagma da moĹže i izgubiti, posebice ako se ne igra disciplinirano i vrsto u obrani. I dok je igra nakon postignutog gola krajem prvog dijela susreta bila zaista viĹĄe nego ok, ono ĹĄto je bilo do tad nije bilo u tom tonu. Obrana je stajala previsoko, idealno da se dubinskom loptom stigne u izrazitu gol priliku. I bilo je povuci-potegni, gosti iz ViĹĄnjevca imali su svojih prilika, domai tako er nekoliko â&#x20AC;&#x153;zgodnihâ&#x20AC;? pokuĹĄaja. I onda se otvorilo. Najprije nakon jednog loĹĄe izlaska preloĹĄke obrane gostujui napada Grgi imao je sjajnu priliku za vodstvo, ali je Marec ostao hladan i proitao njegovu namjeru da ga predribla, te sprijeio siguran zgoditak. I domai su zaprijetili. Krznar je dobro primio loptu na desetak metara od gostujueg gola, krenuo sam prema vrataru, ali je pucao tono u njega. Da je bilo ispod ili sa strane bilo bi to 1:0. Ali ipak u 41. minuti domai su angaĹžiraniju igru okrunili vodstvom. Kralji je ubacio iz kuta, a Radikovi usamljen na drugoj stativi pospremio je loptu u nebranjeni dio mreĹže. PreloĹžani su tako er opet prodali fintu s izvo enjem kornera, koja je zamalo uspjela. U nastavku samo je jedna ekipa postojala na terenu. Umjesto ozli-

Iako nezalijeen napada NedeliĹĄa Golubi zaigrao je u BeliĹĄu, zabio za poravnanje, ali ni to nije bilo dovoljno je enog Cvetka uĹĄao je Bukal. JoĹĄ viĹĄe oanzivno kvalitetno rjeĹĄenje, bilo je sve viĹĄe prijetnji za gostujua vrata. I onda je rijeĹĄeno pitanje pobjednika. Bukal je iskosa krenuo sam prema vrataru koji je nekako odbio loptu, ali samo do Krznara koji je usprkos teĹĄkoj situaciji neumoljiv za 2:0. Ba ari je uveo joĹĄ jednog napadaa â&#x20AC;&#x201C; Vuka i ovaj mu se ponovno oduĹžio zgoditkom. Dogodilo se to u

samoj zavrĹĄnici kada je Vuk odlinim udarcem s distance sjajno pogodio â&#x20AC;&#x153;za ĹĄeer na krajuâ&#x20AC;?. Vrijedna preloĹĄka pobjeda i zbir od 6 bodova nosi itekako lijepu 5. poziciju prvenstvene tablice. Ivan Jari bio je najsigurniji igra obrane i kaĹže da se joĹĄ vrĹĄe i sigurnije treba odigrati u tom dijelu i nee biti problema: - Pokazali smo da moĹžemo utakmicu zavrĹĄiti bez primljenog zgo-

NedeliĹĄe s Koprivnicom, PreloĹžani u Sl. Brodu U iduem kolu NedeliĹĄe je domain, u subotu u DunjkovecPretetinec dolazi Koprivnica. Ve je vrijeme za tri boda, slaĹžu se svi u taboru NedeliĹĄa. Momad je ipak indisponirana, jer je bez ak etvorice svojih standardnih igra-

a. I dok su ozljede Dumania i Celingera preteĹĄke da bi se njihov povratak mogao oekivati ve u 4. kolu, trener Marec nada se da e Bujani i Perko ipak zaigrati. Mladost oekuje sraz s Marsonijom koja je katastroalno krenu-

lo u prvenstvo. Naravno, niti jedan protivnik ne moĹže se dobiti bez disciplinirane igre i pravog pristupa. Ako se ponovi igra iz drugog dijela protiv ViĹĄnjevca PreloĹžani zasigurno imaju priliku da se vrate barem neporaĹženi iz Broda.

ditka, iako je bilo problema. Nadam se da e ih biti ĹĄto manje kako bude prvenstvo odmicalo. Odlazimo u subotu u moj kraj, moj bivĹĄi klub Marsoniju koja je daleko od nekadaĹĄnjih dana. Ali, igranje protiv tako respektabilnog kluba za svakog igraa mora biti poseban motiv, za mene joĹĄ viĹĄe i nadam se da uz vrstu obranu i hrabar napad moĹžemo uiniti puno i na tom gostovanju.

NedeliĹĄani pali u zavrĹĄnici U treem su prvenstvenom kolu NedeliĹĄani otputovali u BeliĹĄe, u posjet vrlo mladoj domaoj ekipi istog naziva. NaĹĄi treeligaĹĄi nadali su se iskustvom odnijeti premo, no mladi su domaini ipak imali sretnije i spretnije noge. Nakon poraza od 4:1 zvui pomalo bezveze kazati kao su NedeliĹĄani u stvari propustili priliku za pobjedu, no upravo je to kazao

trener Nenad Marec po povratku u Me imurje: â&#x20AC;&#x153;TeĹĄko da emo joĹĄ gdje u gostima imati takvu priliku za pobjedu. Do 77. minute bili smo potpuno ravnopravni domaima, i gol je praktiki visio u zraku, no samo smo svojom nesmotrenoĹĄu sve prokockali.â&#x20AC;? Prvi su gol dali domai, kad nakon kornera lijep pogodak glavom postiĹže Jurevi. Tada i gosti poinju igrati otvorenije i borbenije, a na 1:1 izjednauje Golubi nakon ubaaja Jageca. Povrh toga je Golubi imao joĹĄ jednu prigodu, kao i Baksa, no rezultat se ne mijenja. Posebno je vidljiva umjeĹĄnost gostujuih igraa bila u drugom dijelu susreta, kad je Belovi imao ĹĄansu utakmice. Nakon izigrane akcije lijepo je na drugu stativu nabacio Golubi, a Belovi ulijee na pravo mjesto i u pravo vrijeme, ali njegov ĹĄut brani smireni vratar Dumani. Tada nesmotrena vezna linija NedeliĹĄa gubi loptu na 40 metara od svoga gola, BeliĹĄe u dva brza dodavanja dolazi do Posavca, kojeg konano matira Novoseli. No, i nakon 2:1 domaih NedeliĹĄe pokuĹĄava okrenuti situaciju, a joĹĄ se jednom u prigodi naĹĄao Belovi, koji oi u oi s domaim vratarom loptu ĹĄalje pored gola. No, nehumana je vruina od 37 Celzijevih stupnjeva konano izmorila NedeliĹĄane, a mladost i posljedina svjeĹžina BeliĹĄana je prevagnula. Dok naĹĄi nogometaĹĄi viĹĄe nisu imali volje i Ĺželje davati sve od sebe, mla ahni domaini u joĹĄ dva kontranapada, koje je predvodio Novoseli, dolaze do konanih 4:1, koji su im ujedno donijeli i prve bodovi na kontu. Prigovora na su enje apsolutno nije bilo, kazao nam je Marec: â&#x20AC;&#x153;Jedino su uvjeti za igru bili uĹžasni, mislim da je ta temperatura ipak previsoka za igranje. No, kako nama tako i njima, a oni su se bolje snaĹĄli.â&#x20AC;? (Dejan Zrna i Ivana Strahija)

Ostali rezultati: Olimpija - Grafiar Vodovod 1:2; Mladost (P) - ViĹĄnjevac 3:0; Koprivnica - NAĹ K 3:1; Bjelovar - Marsonia 4:0; Slavija Croatia 2:0; akovo - Vukova â&#x20AC;&#x2DC;91 2:1; KriĹževci - Graniar 5:0; Mladost (C) - Virovitica 0:0.

TABLICA 1. KriĹževci 2. Bjelovar 3. akovo 4. Virovica 5. Mladost (P) 6. Gra ar Vodovod 7. Graniar 8. Vukovar â&#x20AC;&#x2DC;91 9. Slavija 10. Mladost (C) 11. Croaa 12. Koprivnica 13. BeliĹĄe 14. NAĹ K 15. NedeliĹĄe 16. Olimpija 17. ViĹĄnjevac 18. Marsonia

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

3 3 3 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0

0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3

9:1 8:2 6:1 3:1 7:5 5:6 4:6 6:4 4:3 2:2 5:4 4:5 4:5 4:6 2:5 2:7 1:6 2:9

Parovi 4. kola: Graniar - Virovitica; NAĹ K Mladost (C); NedeliĹĄe - Koprivnica; Vukovar â&#x20AC;&#x2DC;91 - BeliĹĄe; Grafiar Vodovod - akovo; Croatia - Olimpija; ViĹĄnjevac - Slavija; Marsonia - Mladost (P); KriĹževci - Bjelovar.

BELIŠE - NEDELIŠE 4:1 BELIŠ&E. Gradski stadion. Sudac: Nediklan (Nuťtar). Pomonici: Samjanovi, Mei. Strijelci: 1:0 Jurevi (28), 1:1 Golubi (43), 2:1 Novoseli (78), 3:1 Novoseli (88), 4:1 Novoseli (90). BELIŠ&E: Dumani, Vuiki, M. Žaja, Bibi (od 19. Pavoťevi, od 78. Ranogajac), Razumovi, Perak, K. Žaja, Jurevi, Bariťi (od 63. I. Skelac), Lukaťek, Novoseli. Trener: Josip Ma ari. NEDELIŠ&E: Posavec, Golubi, Beliovi, ukes, Vibovec, Zavrtnik, Periťi (od 53. Gyofi), Baksa, Mihalic (od 76. Bujani), Treska (od 46. Kresinger), Jagec. Trener: Zvonimir Smrti. Igra utakmice: Hrvoje Novoseli.

MLADOST (P) - VIĹ NJEVAC 3:0 (1:0) PRELOG. Stadion Mladosti. Gledatelja: 300. Sudac: Darijo Krmpoti (Orahovica). Strijelci: 1:0 Radikovi (42), 2:0 Krznar (78), 3:0 Vuk (89). MLADOST: Marec, Radikovi, Ba ari, Cvetko (od 46. Bukal), Jari, HabuĹĄ, Krznar, Kralji, Mlinarec, Balent (od 88. F. HiĹžman), Sabol (od 72. Vuk). Trener: Ba ari. VIĹ NJEVAC: Pavi, Grgi, Ĺ kugor, Lazar, uri, Grepo (od 74. Liji), Ĺ ari (od 62. K. Grgi), Peri (od 65. Sambol), Petrovi, IĹžakovi. Trener: Bogdan. Crveni karton: IĹžakovi (85). Igra utakmice: Davor Balent (Mladost)

IV. HNL-SJEVER - SKUPINA A - Dva teĹĄka poraza gostujuih ekipa

Podravina zabila 13, akovec 11 komada akovani su na svom travnjaku u potpunosti pregazili DomaĹĄinane, koji se vjerojatno joĹĄ uvijek pitaju ĹĄto se dogodilo. Mi bismo kazali (pre)golema razlika u kvaliteti i radu, koja se jasno vidjela od prve minute. Dinamo je na terenu bio potpuno indisponiran, ĹĄto su domai iskoristili i ubacili ak 11 lopti u gol iza Novaka. Ve u 20. minuti domai su imali tri gola prednosti, ali nisu â&#x20AC;&#x153;odmaraliâ&#x20AC;?. Nemilice su punili gostujuu mreĹžu posebice u drugom dijelu kad su postigli ak sedam golova, a gosti su u potpunosti â&#x20AC;&#x153;tankiraliâ&#x20AC;?. Najefikasniji igra u akovekim redovima bio je Treska koji je zabio etiri gola, a iskusni Kovaevi dva.

Sloga iznenadila ukovane Pobjedu su iz ukovca odnijeli gosti - Sloga, koji su postigli jedini

pogodak susreta, kad je dvije minute pred kraj susreta Darko Vabec s udaljenosti od 25 metara od domaeg gola iskoristio nepaĹžnju ukovekog vratara i lijepim lobom loptu spremio u gol. Prije toga su inae domai sutraĹžili penal nakon ĹĄto se lopta odbila od ruke Damira Vabeca u domaem kaznenom prostoru, ali tako nije mislio i glavni sudac.

Palovani â&#x20AC;&#x153;rastepliâ&#x20AC;? Kotoripane Igrai Dinama iz Palovca nakon loĹĄe partije protiv Sloge odigrali su sjajnu partiju protiv Graniara iz Kotoribe koji je protiv jakih protivnika odigrao dobro na poetku sezone. Me utim raspoloĹženi palovski sastav jednostavno je â&#x20AC;&#x153;rasturioâ&#x20AC;? kotoripski sastav koji nije mogao parirati raspoloĹženim domaim napadaima koji su do vrha napunili gostujuu mreĹžu.

Dobar otpor Trnave Na drugom gostovanju solidna partija Trnave protiv jakog Novog Maroa. Ipak domai nisu dopustili iznena enje i na kraju su ipak slavili s dva gola razlike. Me utim, to nije bilo dovoljno da sauvaju vrh tablice na koji je izbila Podravina rekordnom pobjedom protiv slabaĹĄne Dubravke od ak 13:0. Tako su se LudbreĹžani konano razmahali i stigli na poziciju na kojoj Ĺžele ostati do kraja lige. Nee im biti nimalo lako, jer sve boje igra i Sloboda koja e tako er zasigurno biti jedan od najveih kandidata za sam vrh tablice. Mladi VaraĹždinci to su potvrdili uvjerljivom pobjedom protiv Ivanice. (D. Zrna)

Rezultati 3. kola: Podravina - Dubravka 13:0; Sloboda - Ivanica 4:1; akovec Dinamo (D) 11:0; Dinamo (P) - GraniarEllabo 6:0; ukovec 77 - Sloga 0:1; Plitvica - Mladost 6:0; Novi Maro - Trnava 3:1.

TABLICA 1. Podravina 2. Novi Marof 3. akovec 4. Sloboda 5. Dinamo P. 6. Sloga 7. ukovec 77 8. Plitvica 9. Ivania 10. Trnava 11. Graniar-Ellabo 12. Mladost 13. Dinamo D. 14. Dubravka

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

3 3 2 2 2 2 1 1 1 1 0 0 0 0

0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 2 1 0 0

0 0 0 0 1 1 1 2 2 2 1 2 3 3

16-1 13-1 17-3 10-2 10-3 3-3 5-1 8-7 5-6 4-10 4-10 1-10 0-17 0-22

9 9 7 7 6 6 4 3 3 3 2 1 0 0

Raspored 4. kola: Dubravka - Trnava; Mladost - Novi Maro; Sloga - Plitvica; Graniar-Ellabo - ukovec 77; Dinamo (D) - Dinamo (P); Ivanica - akovec; Podravina - Sloboda.

SLJEDEI vikend

Dva meimurska derbija Sljedei vikend na rasporedu su dva me imurska derbija. Oba su na rasporedu u nedjelju poslijepodne s poetkom u 16,30 sati. Palovani su veliki avorit na gostovanju kod imenja u DomaĹĄincu, dok e Graniar-Ellabo i ukovec 77 pokuĹĄati â&#x20AC;&#x153;zalijeitiâ&#x20AC;? rane pobjedom nakon neugodnih poraza u minulom kolu. Ĺ˝elje

9 9 9 7 6 6 6 4 4 4 3 3 3 3 3 0 0 0

obje ekipe ne mogu biti usliĹĄane. Trnava bi na joĹĄ jednom gostovanju mogla slaviti, jer je Dubravka sigurno svladiv protivnik, dok e Sloga u nedjelju ujutro traĹžiti novu pobjedu protiv Plitvice. akovec e prvi na teren, ve u subotu u Ivancu, gdje bi se mogao osladiti novim bodovima. (dz)


9. rujna 2008.

46 3. kolo

I. MEIMURSKA NOGOMETNA LIGA

SOKOL - POLET (SMnM) 0:2 (0:0) VRATIŠINEC. Igraliťte Sokol. Suci: Borut KriŞari (akovec), DraŞen Sukanec (Savska Ves), Saťa Mihali (Lopatinec). Delegat: Rajko Zadravec (M. Srediťe). Strijelci: 0:1 Kirec (81-ag), 0:2 Gorianec (89). SOKOL: B. Puh, M. Mikolaj, Lebar, Šolti, Kerovec, Leťko (od 84. I. Mun ar), M. Lisjak, Simun, L. Mikolaj (od 85. N. Mun ar), N. Šolti, T. Lisjak. Trener: DraŞen Fric. POLET: urkin, Kutnjak (od 65. Koťa), Karlovec, Hren, Peri (od 80. Jakopi), Turk, Županec, Soboan, A. Gorianec, Šardi, G. Gorianec (od 90. Kralj). Trener: Boris or evi. Žuti kartoni: D. Šolti, Leťko, N. Mun ar (Sokol), Kutnjak, Soboan (Polet).

PLAVI - SPARTAK 2:2 (1:1) PEKLENICA. Igraliťte Pocurke. Suci: Matija Horvat (Savska Ves), Željko Kovai (Šenkovec), Josip Novak (akovec). Delegat: Stjepan KriŞari. Strijelci: 0:1 Pavlekovi (15), 1:1 K. Škvorc (23-11m), 2:1 I. Turk (64), 2:2 Pavlekovi (87-11m). PLAVI: Novak, Mikuli, Zadravec, Polanec, Trstenjak, D. Turk, J. Škvorc (od 79. Vugrinec), K. Škvorc, Majeri (od 62. I. Turk), Nerer (od 86. Govedi), Škerbi. Trener: Milivoj Trstenjak. SPARTAK: Jalťovec, Pasler (od 63. Orehovec), Bari, Hali, KriŞai, Opaak, Šegovi, RuŞi, Mihalic, Frani (od 80. Mihali), Pavlekovi. Trener: Ante apalija. Žuti kartoni: J. Škvorc (Plavi), KriŞai, Mihalic (Spartak). Crveni kartoni: Škerbi, D. Turk (Plavi).

RADNIKI - MLADOST (I) 5:0 (2:0) GARDINOVEC. Igraliťte Radniki. Suci: Damir Aldi (Strahoninec), Darko Filipi (Slakovec), Antun Koruni (Lopatinec). Delegat: Alojz Kopasi (D. Vidovec). Strijelci: 1:0 BlaŞeka (19), 2:0 Patafta (35), 3:0 BlaŞeka (49), 4:0 Sabol (55), 5:0 Patafta (84). RADNIKI: Sternad, Sabol (od 73. Baksa), Carovi, Furdi, Lovreni, Toplek, Lovrek (od 78. Sanjkovi), Makar (od 59. Krmar), Patafta, Živkovi, BlaŞeka. Trener: Vladimir Pavlekovi. MLADOST:Rajf(od46.Jeleni),Horvat(od64.Vuk),B.Novak,M.Novak,Jambroťi,P.Kriťto i, Zorkovi (od 69. D. Kriťto i), Herman, Fuko, Dragovi, Vabec. Trener: Ivan Janec. Žuti karton: Zorkovi (Mladost). Crveni kartoni: Janec, Herman (Mladost).

BRATSTVO - POLET (P) 2:4 (2:4) SAVSKA VES. Igraliťte Bratstvo. Suci: Željko Turk (Zebanec), Lidija Kralji (Ivanovec), Bruno Brljak (D. Dubrava). Delegat: Mijo Horvat. Strijelci: 1:0 Mesari (7), 1:1 Pal i (22), 1:2 Pal i (25), 2:2 D. Novak (32), 2:3 Pal i (34-11m), 2:4 Pal i (36). BRATSTVO: G. Novak, Pokriva (od 46. Horvat), Carevi, Jambroťi, Fras, Fuko, Gorianec (od 76. Žnidar), Mesari, rep, D. Novak, Vlahov. Trener: Goran HiŞman. POLET: Stamenkovi, Magdaleni, Baťek, Nemec, Posavec, Okreťa, Horvati (od 78. D. Glad), Gajnik, R. Glad (od 75. Medved), Obadi (od 64. Vukovi), Pal i. Trener: Mladen Reťetar. Žuti kartoni: Fuko, Horvat, Carevi, G. Novak (Bratstvo); Obadi (Polet).

OMLADINAC - VIDOVAN 5:2 (1:1) NOVO SELO ROK. Igraliťte Stadion Omladinca. Suci: Zoran Hajdinjak (akovec), Damir Fodor (Slakovec), Darko Bubek (Miklavec). Delegat: Franjo Kocijan (Šenkovec). Strijelci: 0:1 D. Horvat (3), 1:1 Reich (23), 2:1 Novak (46), 3:1 Cerovec (48), 3:2 D. Horvat (52), 4:2 Novak (73), 5:2 K. Culjak (79). OMLADINAC: Deban, Buhin, Reich, KaniŞaj, Filipovi, alopa, K. Culjak, M. Culjak (od 74. Reťetar), Novak, Cerovec, Mlinari. Trener: Denis Ratajec. VIDOVAN: Šubaťa, Huis, Vidovi, I. Horvat, A. Nesti (od 68. Škodda), A. Horvat (od 46. N. Nesti), Marko Matulin (od 46. Mario Matulin), D. Horvat, Kuzmi, T. Nesti, Lovrek. Trener: Tihomir Nesti. Žuti kartoni: M. Culjak, Novak, Mlinari (Omladinac).

Poletu Sveti Martin na Muri derbi u VratiĹĄincu Polet do pobjede u iniĹĄu utakmice. Da e gosti iz Svetog Martina na Muri biti tvrd orah domaem Sokolu pokazalo se ve nakon prvih 45 minuta igre. Iako zgoditaka nije bilo gosti su imali viĹĄe prigoda za postii zgoditak od domaina. Domain je ustvari imao samo jednu. Polet je u 8. minuti postigao zgoditak iz slobodnog udarca, ali na intervenciju pomonog suca DraĹžena Sukanca isti nije priznat. U drugom dijelu domai se bude i dostojno pariraju gostima. Polet je u vodstvo od 1-0 doĹĄao u 81. minuti nakon autogola igraa Sokola Tomislava Lisjaka. Potvrda gostujue pobjede uslijedila je minutu prije kraja utakmice kada je Andrej Gorianec postigao zgoditak za konanih 2-0 za Polet. Tri domaa, a dva gostujua opomenuta igraa.

Simultanka MiĹĄe Palfija u S. Vesi Raspucani Pribislavani u Savskoj Vesi. Nakon prvog dijela utakmice gledatelji su vidjeli ak ĹĄest zgoditaka. Bratstvo je dobro krenulo i u 7. minuti zgoditkom Milana Mesaria povelo sa 1-0. Simultanku sa domainima je igrao MiĹĄo Palfi koji je za Polet postigao sva etiri zgoditka. Palfi je sa prvim zgoditkom krenuo u 22. minuti. Tri minute kasnije gosti iz Pribislavca prelaze u vodstvo koje mudru uvaju. Danijel Novak u 32. minuti poravnava rezultat na 2-2. U istoj minuti prema delegatu Miji Horvatu sudac Turk mogao je iskljuiti Gorana Obadia, ali je Obadi proĹĄao bez opomene, a jednu je ve imao od ranije iz 15. minute. U 34. minuti Polet ima kazneni udarac. Isti je i realiziran. ZavrĹĄetak serija zgoditaka etverostrukog strijelca Palfija uslijedio je u 36. minuti kada je bilo 4-2 za Polet, a tako je i ostalo u drugom dijelu utakmice. U drugom dijelu oba vratara domai Goran Novak i gostujui Dubravko Stamenkovi svoje su mreĹže ostavili netaknutima. etiri domaa, a jedan gostujui opomenuti igra.

BSK zabio pred kraj za pobjedu BSK teĹĄko do bodova. Prvo dio igran po nesnosnoj sparini nije pokazao baĹĄ niĹĄta. PoÂťhladoviniÂť je bilo neĹĄto malo bolje, ali daleko od dobroga. Domai su imali igru, napadali, a gosti iz Svetog Jurja na Bregu orijentirali se na kontranapade. Nakon jedne prave guĹžve pred vratima Venere PMP u 67. minuti Andrej Mlinari je ostavljen sam i sa blizine mu nije bilo teĹĄko loptu pospremiti u mreĹžu za 1-0. Samo je dvije minute trajala domaa radost, a Zoran Peras je lijepim lob udarcem svladao vratar BSK-a Pania za 1-1. Tri minute prije kraja nakon dosta propuĹĄtenih prigoda srea se ipak domainima nasmijeĹĄila. Kristijan Mihalec uspio je svladati vratara Venere PMP Kocijana i domainu donijeti pobjedu. Po dvojica opomenutih igraa u svakoj momadi.

Slakovani slavili u M. Srediťu RUDAR - SLOBODA (S) 1:3 (1:1) M. SREDIŠ&E. Igraliťte Rudara. Suci: Ivica KriŞai (Štefanec), Ivica Horvat (akovec), Robert Radek (Pribislavec). Delegat: Stjepan uranec. Strijelci: 1:0 Kovai (17), 1:1 D. Petek (24), 1:2 Hergoti (64), 1:3 Hergoti (80). RUDAR: Rajf, J. Leich, Živko (od 70. Kos), Zadravec, Šprajc, A. Leich, Kovai (od 76. Levai), Rihtarec, Bogdan, Kukovec, Strojko (od 49. Varga). Trener: Marijan Mohari. SLOBODA: Kolar, Buhanec (od 23. G. Petek), HiŞman, Kamenar (od 46. Levec), Dav. Novak, Katanec,Hergoti,Srnec(od76.Koruni),Goricaj,Dan.Novak,D.Petek.Trener:StjepanPetek. Žuti kartoni: A. Leich, Zadravec, J. Leich, Kukovec (Rudar), Kolar, Hergoti, HiŞman (Sloboda). Crveni karton: Šprajc (Rudar).

BSK - VENERA PMP 2:1 (0:0) BELICA. Igraliťte Mostiťe. Suci: Igor KriŞari (akovec), Dario Jambrovi (Štefanec), Marijan Dumani (akovec). Delegat: Dragutin Hozjak (Prelog). Strijelci: 1:0 Mlinari (67), 1:1 Peras (69), 2:1 Mihalec (87). BSK: Pani, Mlinari, Dodlek, Gunc, Mesari, Horvat, Baksa (od 70. Bobianec), Korent (od 89. Ciglari), K. Mihalec, Kolar, Hajdarovi (od 41. M. Mihalec). Trener: Ivan David. VENERA PMP: Kocijan, Cvetkovi, Perko, Medved, I. Vabec, L. Vabec, Peras, Kerman, Kamenar, R. Vabec, Kovai (od 46. Škvorc). Trener: Zvonimir Rihtarec. Žuti kartoni: Bobianec, Korent (BSK), Perko, Kerman (Venera PMP).

Pobjeda Slobode u Murskom SrediĹĄu. Rudar je dobro otvorio utakmicu. Poveo je u 17. minuti 1-0 zgoditkom Alena Kovaia. Gosti iz Slakovca do poravnanja rezultat na 1-1 doĹĄli su u 24. minuti zgoditkom DraĹžena Peteka. Potom slijede dvije kljune situacije za domae. Prva je bila u 41. minuti kada je vratar Slobode Dejan Kolar u svom kaznenom prostoru sruĹĄio napadaa domaih, a sudac utakmice Ivica KriĹžai pokazao na bijelu toku. Vratar Kolar iskupio se za prekrĹĄaj obranivĹĄi kazneni udarac. Druga situacija se zbila minutu potom kada je igra Rudara Nino Ĺ prajc za preoĹĄtri start dobio opomenu, a odmah na poetku drugog dijela u 47. minuti za istu stvar i drugu opomenu, odnosno bio je iskljuen iz igre. Nakon toga Sloboda preko Kristijana Hergotia u 64. i 80. minuti postiĹže dva zgoditka i dolazi sasvim zasluĹženo do gostujue pobjede. U oĹĄtroj utakmici ak sedam opomenutih igraa, ali sve opravdane, etiri domaa igraa, a tri gostujua, te ve spomenuto iskljuenje.

Spartaku bod u Peklenici Gosti iz Male Subotice zgoditkom Matije Pavlekovia imaju od 15. minute vodstvo od 1-0. Plavi do izjednaenja dolaze u 23. minuti iz opravdano dosu enog kaznenog udarca. Siguran

MEIMURSKA LIGA â&#x20AC;&#x201C; VETERANI â&#x20AC;&#x201C; ISTOK â&#x20AC;&#x201C; 2. KOLO HODOĹ AN - SPARTAK 2:2 (0:2) HODOĹ AN. Sudac: Darko Kutnjak (ehovec). Strijelci: 0:1 Musta (36), 0:2 Musta (49-11m), 1:2 Ĺ avora (53), 2:2 Ĺ avora (85). HODOĹ AN: Krznar, Sabol, Srpak, Bihar, BlaĹžeka, Smolek, Mihokovi (od 53. Hohnjec), Doleni, Ĺ avora, Vlahek, RuĹži. SPARTAK: Hrustek, PoĹžgaj, I. KriĹžai, Mihalic, Horvat, Milijani (od 53. Kovai), Musta, Marec, Taradi, Lonari, M. KriĹžai. POLET - RADNIKI 5:1 (1:1) PRIBISLAVEC. IgraliĹĄte Petar PerĹĄi. Sudac: Tihomir Kralji (Vularija). Strijelci: 1:0 Jeki (15), 1:1 D. Novak (17), 2:1 Vrbanec (57), 3:1 Prprovi (62), 4:1 Radek (68), 5:1 Vrbanec (79).

JADRAN - MLADOST (I) 1:1 (1:1) ŠTEFANEC. Igraliťte Jadran. Sudac: Davor Šupljika (Šenkovec). Strijelci: 0:1 Lajtman (25), 1:1 Kranjec (44). JADRAN: Zadravec, Baťek, Mesari, Kameni, Novak, Jurini, Kranjec, Pavlekovi, Sermek, Janec, Kriťto i. MLADOST: Mihalini, Jambrovi, Jurinec, Viťnji, Klinec, Žvorc, BoŞi, Cigrovski, Gajnik, Varga, Toplek.

RaspoloĹženi Gardinovani TeĹžak poraz Mladosti u Gardinovcu. Kako kod rezultata 0-0 gosti iz Ivanovca nisu uspjeli realizirati dvije lijepe prigode kazna im je ubrzo doĹĄla. U prvom dijelu u 19. i 35. minuti strijelci za vodstvo od 2-0 domaeg Radnikog bili su prvo Tihomir BlaĹžeka, a potom Nikola Patafta. Trener Mladosti Ivan Janec u poluvremenu utakmice prilikom izlaska s terena za igru u svlaionice uestalo vrije a i prigovara na su enje Aldia. Kada mu je Aldi zabranio sjediti na klupi u drugom dijelu utakmice vrlo ruĹžno i nekulturno psuje suca. Samo je deset minuta igre u drugom tijelu trebalo da Radniki zgodicima po drugi puta Tihomira BlaĹžeke i prvi puta Marija Sabola povede sa 4-0. U 64. minuti drugo gostujue iskljuenje. Nino Herman udara otvorenom ĹĄakom u lice domaeg igraa i naravno dobiva crveni karton. Hermanu to nije bilo dovoljno ve nastavlja vrije ati suca Aldia. Ĺ est minuta prije kraja utakmice toku na i za prvu jesensku pobjedu Radnikom od 5-0 stavlja svojim drugim zgoditkom na utakmici Nikola Patafta. Samo jedan opomenuti igra i to gostujui.

Rezulta 3. kola: Sokol â&#x20AC;&#x201C; Polet (SMNM) 0-2, Radniki Elite R.O. â&#x20AC;&#x201C; Mladost (I) 5-0, Plavi (Pek.) â&#x20AC;&#x201C; Spartak 2-2, BSK â&#x20AC;&#x201C; Venera PMP 2-1, Omladinac (NSR) â&#x20AC;&#x201C; Vidovan 5-2, Rudar â&#x20AC;&#x201C; Sloboda (S) 1-3, Bratstvo (SV) â&#x20AC;&#x201C; Polet (P) 2-4.

TABLICA 1. POLET (SMNM)

3

3

0

0

6-0

2. POLET (P)

3

2

1

0

12-6

9 7

3. BSK

3

2

1

0

7-4

7

4. SLOBODA (S)

3

2

0

1

9-3

6

5. SOKOL

3

2

0

1

4-2

6

6. PLAVI (Pek.)

3

1

2

0

7-5

5

7. VENERA PMP

3

1

1

1

4-3

4

8. SPARTAK

3

1

1

1

5-5

4

9. RADNIKI E.

3

1

0

2

5-5

3

10. OMLADINAC (NSR)

3

1

0

2

7-14

3

11. RUDAR

3

0

2

1

5-7

2

12. BRATSTVO (SV)

3

0

1

2

4-8

1

13. VIDOVAN

3

0

1

2

7-12

1

14. MLADOST (I)

3

0

0

3

0-8

0

Parovi 4. kola: Polet (SMNM) â&#x20AC;&#x201C; Polet (P), Sloboda (S) â&#x20AC;&#x201C; Bratstvo (SV), Vidovan â&#x20AC;&#x201C; Rudar, Venera PMP â&#x20AC;&#x201C; Omladinac (NSR), Spartak â&#x20AC;&#x201C; BSK, Mladost (I) â&#x20AC;&#x201C; Plavi (Pek.), Sokol â&#x20AC;&#x201C; Radniki Elite R.O.. Utakmice se igraju u nedjelju s poetkom u 16,30 sa.

STATISTIKA 31 posgnu zgoditak ili 4,4 po utakmici 5 iskljuenja 28 opomenuh igraa 5 kaznenih udaraca dosueno, a 3 realizirani

Omladincu se otvorilo Nakon dva kola posta nekadaĹĄnjeg hrvatskog ligaĹĄa Omladinca iz Novog Sela Rok - Vidovan je platio ceh. Na poetku utakmice nije baĹĄ tako izgledalo jer su gosti iz Donjeg Vidovca od 3. minute zgoditkom DraĹžena Horvata poveli sa 1-0. David Reich poravnao je na 1-1 u 23. minuti. U drugom poluvremenu domain preuzima igru, ima viĹĄe loptu u nogama i na kraju sasvim zasluĹženo pobje uje. Dvostruki strijelac u drugom dijelu Jurica Novak svoj prvi zgoditak postiĹže za vodstvo Omladinca od 2-1 u prvoj minuti nastavka drugog dijela utakmice. Kapetan domaina Ivica Cerovec u 48. minuti povisuje vodstvo na 3-1. U 52. minuti Vidovan ima opravdano dosu eni kazneni udarac. DraĹžen Horvat ne uspijeva svladati Miru Debana, ali kako je Deban obranio lopta je ponovno doĹĄla do Horvata koji iz drugog pokuĹĄaja uspijeva postii zgoditak i rezultat smanjiti na 3-2. Do kraja utakmice joĹĄ dva zgoditka u mreĹži Ĺ ubaĹĄe. Za 4-2 u 73. minuti strijelac je po drugi puta bio Jurica Novak, a konanih 5-2 u 79. minuti djelo je Kristijana Culjaka. Trojica domaih opomenutih igraa, mada je po delegatu Kocijanu sudac Zoran Hajdinjak trebao i kojeg gostujueg igraa opomenuti.

LISTA STRIJELACA 4 zgoditka â&#x20AC;&#x201C; DraĹžen Petek (Sloboda S), MiĹĄo Pal (Polet P) 3 zgoditka â&#x20AC;&#x201C; Miran Horva (Polet P), Krisjan Hergo (Sloboda S), DraĹžen Horvat (Vidovan) 2 zgoditka â&#x20AC;&#x201C; Nino Mlinari, Jurica Novak (Omladinac NSR), Goran Obadi (Polet P), Luka Rihtarec, Alen Kovai (Rudar), Dario Ĺ ol (Sokol), Goran Kerman, Zoran Peras (Venera PMP), Tihomir Majeri, Krunoslav Ĺ kvorc (Plavi Pek.), Mario Turk, Goran Gorianec (Polet SMNM), Igor Ĺ egovi, Maja Pavlekovi (Spartak), Slobodan Horvat, Krisjan Mihalec (BSK), Darko Kuzmi (Vidovan), Milan Mesari (Bratstvo SV), Tihomir BlaĹžeka, Nikola Pata a (Radniki)

FAIR PLAY Iskljueni: Nino Ĺ prajc (Rudar), Nino Herman, Ivan Janec trener (Mladost I), Nikica Ĺ kerbi, Domagoj Turk (Plavi Pek.)

Meimurska nogometna liga veterana â&#x20AC;&#x153;Sjeverozapadâ&#x20AC;? Rezulta 3. kola: Napredak - Dubravan 1:0; D.Koncovak - Polet 0:6; Zebanec - Zasadbreg 3:2; Sloga - Venera-PMP 1:2; Mura - Bratstvo 3:0

TABLICA 1. BRATSTVO

3

2

0

1

12:5

6

2. NAPREDAK

2

2

0

0

6:2

6

3. MURA

2

2

0

0

5:1

6

4. DUBRAVAN

3

2

0

1

8:5

6

5. ZEBANEC

3

2

0

1

10:8

6

6. POLET

2

1

9:6

3

0

1

7. ZASADBREG

3

1

0

2

7:8

8. VENERA-PMP

2

1

0

1

4:8

3

9. SLOGA

3

0

0

3

3:6

0

10. D.KONCOVAK

3

0

0

3

2:17

0

3

Parovi 4. kola, 14. rujna u 13.30 sa: Napredak - D. Koncovak; Dubravan Venera-PMP; Bratstvo - Sloga; Zasadbreg - Mura; Polet - Zebanec

MEIMURSKA LIGA â&#x20AC;&#x201C; VETERANI â&#x20AC;&#x201C; ZAPAD â&#x20AC;&#x201C; 2. KOLO

BSK - DINAMO (D) 4:3 (3:0)

BRATSTVO - RUDAR 2:6 (0:2)

Ĺ ENKOVEC - POBJEDA (GH) 1:5 (1:3)

BELICA. IgraliĹĄte MostiĹĄe. Sudac: DraĹžen Novak (NSR). Strijelci: 1:0 Kovaec (4), 2:0 Kovaec (35), 3:0 Pintari (40), 3:1 I. Vugrinec (51), 4:1 Kovaec (70), 4:2 I. Vugrinec (80), 4:3 I. Vugrinec (85). BSK: J. Horvat, Mari, M. Horvat, Haek, V. Horvat, Pintari, Kovaec, Mlinari, Buhin, Mihalec, Husi. DINAMO: Hajdarovi, Lackovi, Marodi, Tot, Mihalec, Ciceli, ukin, JambroĹĄi, Pintar, Ovar, Jasenovi.

SAVSKA VES. Igraliťte Bratstvo. Sudac: Željko Kovai (Šenkovec). Strijelci: 0:1 Novak (10), 0:2 Glavina (40), 0:3 Pavlovi (63), 0:4 D. Vabec (66), 0:5 Liklin (77), 1:5 Knez (80), 1:6 Antolovi (84), 2:6 Knez (88). BRATSTVO: Šolti, K. Horvat, Petek, Balent, P. BoŞi, J. BoŞi, Bujan, Graťi, D. Horvat, Knez, Kolari. RUDAR: Šafari, D. Vabec, Kovai, Rob, Žerjav, Trstenjak, Novak, Glavina, Pavlovi, Antolovi, Liklin.

Ĺ ENKOVEC. IgraliĹĄte SRC Gorica. Sudac: Franjo Horvat. Strijelci: 0:1 Furdi (13), 0:2 Furdi (14), 1:2 Kova (20), 1:3 Zamuda (40), 1:4 Zamuda (80), 1:5 Furdi (86). Ĺ ENKOVEC: Ĺ egovi, Kolar, BaranaĹĄi, Toplek, Vrbanec, Novak, Fras, Ratajec, Toplek, Kosma, Vidovi. POBJEDA: Ĺ kvorc, Novak, PaĹĄi, Kova, Horvat, Ivani, Pintari, Zamuda, Furdi, Topolnjak, Zobovi.

PODTUREN - VIDOVAN 2:2 (2:0) PODTUREN. IgraliĹĄte Trnoc. Sudac: Velimir Levai (DomaĹĄinec). Strijelci: 1:0 Ovar (8), 2:0 Drk (38), 2:1 Igrec (67), 2:2 Kvakan (74). PODTUREN: Ĺ olti, Kerovec, Horvat, Strahija, Biber, Murkovi (od 46. Hranilovi), Drk (od 56. Lepen), Koevar (od 46. Srpak), Ovar, I. Hranilovi (od 46. Strahija), Vinkovi. VIDOVAN: PiĹĄpek, Hudiek (od 56. Hertelendi), Vidovi, Matotek (od 46. Igrec), Kedmenec, Ĺ te i, Poljak, Kvakan, Kuzmi, Vidovi, Dolenec (od 47. Kopasi).

POLET: Grkavec, Posavec, Fodor, Prprovi, D. Ivai, Sever, Pintar, Ĺ˝. Ivai (od 10. Jeki), Posavec, Radek, Vrbanec. RADNIKI: Kovaec, D. Baksa, eh, Potonjak, Hajdarovi, Z. Baksa, Krznar, J. Novak, D. Novak, Vlahek, Horvat.

izvo a najstroĹže kazne bio je Krunoslav Ĺ kvorc. Iz prvog dijela to je sve. U obostrano vrstoj igri sa neĹĄto pretjerane Ĺžustrine Plavi su u drugom dijelu ostali bez dvojice igraa. Sudac utakmice Matija Horvat ovu vrlo teĹĄku utakmicu za su enje u prvom je djelu odsudio vrlo dobro. U drugom se dijelu malo izgubio, naroito ĹĄto se tie kartona. U 55. minuti domai traĹže kazneni udarac, ali kako je Horvat bio blizu mjesta doga aja igru nije prekidao. U 63. minuti jedan grubi start s le a na napadaa Spartaka ÂŤkaznioÂť je opomenom. U 64. minuti Plavi ipak uspijevaju preko Ivana Turka koji samo ĹĄto je uĹĄao u igru doi u vodstvo od 2-1. Prvi koji je morao zavrĹĄiti utakmicu prije njezina isteka trajanja bio je Nikica Ĺ kerbi. Ĺ kerbi je u samo ĹĄest minuta zaradio dvije opomene i u 68. minuti morao u svlaionicu. Kada je u 86. minuti skrivio kazneni udarac Domagoj Turk dobiva opomenu, a kako je jednu imao od ranije i on je morao pod tuĹĄ. Matija Pavlekovi namjestio je loptu na bijelu toku i pogodio za konanih 2-2. Jedan domai, a dva gostujua opomenuta igraa uz ve spomenute iskljuene.

TABLICA 1. BSK 2. Spartak 3. Vidovan 4. Polet (P) 5. Dinamo (D) 6. Mladost (I) 7. Podturen 8. HodoĹĄan 9. Jadran 10. Mladost (Pr.) 11. Radniki

2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2

2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0

0 1 1 1 0 2 1 1 1 0 0

0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 2

8-3 8-3 7-3 7-3 7-5 3-3 2-2 3-7 2-7 1-4 1-9

6 4 4 4 3 2 1 1 1 0 0

SOKOL - NEDELIĹ E 1:6 (0:3)

OMLADINAC - AKOVEC 2:2 (1:2)

VRATIĹ INEC. IgraliĹĄte Sokol. Sudac: Franjo Hergoti (Ĺ˝. Gora). Strijelci: 0:1 Maek (15), 0:2 Maek (26), 0:3 Novak (40), 0:4 V. Branilovi (57), 1:4 Horvat (67), 1:5 V. Branilovi (75), 1:6 V. Branilovi (78). SOKOL: Petak, JambreĹĄi, Zadravec, Horvat, Ĺ kvorc, isar, LeĹĄko, Obradovi, uranec, Mikolaj, Tarandek. NEDELIĹ &E: Borko, D. Branilovi, D. Novak, Maek, Hlebec, R. Novak, Ĺ˝. MarciuĹĄ, V. Branilovi, Tkalec, Z. MarciuĹĄ, Zanjko.

NOVO SELO ROK. Igraliťte Omladinca. Sudac: Ivan Žganec. Strijelci: 0:1 Soboan (28), 0:2 Škrobar (34), 1:2 Srnec (42), 2:2 Varga (48). OMLADINAC: Grahovec, Skoliber, Turk, Jaklin, Bel, Golubi, KrŞina, Varga, Jurinec, B. Varga, Kovaevi. AKOVEC: Tropťa, Gaal, Koleni, Srpak, Hranilovi, Škrobar, Damjan, Žganec, Sanjkovi, KneŞevi, Herman.

TABLICA

OMLADINAC - SLOBODA (M) 2:3 (1:2) MAKOVEC. IgraliĹĄte Omladinac. Sudac: Dragutin Novak (Lopatinec). Strijelci: 1:0 Kukovec (18), 1:1 Marec (32), 1:2 Radek (39), 2:2 BlaĹžon (54), 2:3 Ĺ ari (72). OMLADINAC: DamiĹĄ, Perho, M. Vrbanec, K. Vrbanec, Bedi, Horvat, BlaĹžon, Kovaevi, Dodlek, Posavec. SLOBODA: Kovaec, Vinceti, Ĺ ari, Radek, Gorianec, Kuek, Marec, Vidovi, Tkalec, Bratkovi, Hren.

SLOBODA - STRAHONINEC 4:0 (2:0) SLAKOVEC. Igraliťte Slakovec. Sudac: Marinko Hruťoci (Nedeliťe). Strijelci: 1:0 He a (38), 2:0 Ivanuťa (42), 3:0 Petek (76), 4:0 Petek (87). SLOBODA: Vibovec, Golub, Tomťi, Filipi, Ivanuťa, Kiri, Kriťto i, Marciuť, He a, Gavez, Petek. STRAHONINEC: Žvorc, Žuni, Makovec, Antonovi, Maek, Kova, Posavec, HadŞi, Marciuť, Drabi, Zobec.

1. Rudar 2. Pobjeda 3. NedeliĹĄe 4. Omladinac (NSR) 5. akovec 6. Sloboda (M) 7. Sloboda (S) 8. Strahoninec 9. Omladinac (M) 10. Bratstvo (SV) 11. Ĺ enkovec 12. Sokol

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2 2 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0

0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 2 2

10-2 9-3 7-2 7-3 5-4 4-3 6-4 4-6 4-7 4-9 1-9 2-11

6 6 4 4 4 47 3 3 0 0 0 0


9. rujna 2008.

47 3. kolo

DRAVA â&#x20AC;&#x201C; DUBRAVA 1:1 (0:1) D. MIHALJEVEC. IgraliĹĄte Drava. Suci: Renato Posavec (Strahoninec), Vedran HruĹĄoci (NedeliĹĄe), Marinko HruĹĄoci (NedeliĹĄe). Delegat: Antun Horvat. Strijelci: 0:1 Koevar (8), 1:1 Ĺ imuni (64). DRAVA: Kodba, Ivaci, Ĺ trok, Ĺ imuni, Novak, Mihalec, Mesarek, Krznar (od 58. Igrec), Furunija, Klari (od 46. Madi), RuĹži (od 53. Kos). Trener: Zoran Ivanok. DUBRAVA: uranec, Gavez, Paler, JambroĹĄi, Maari, Sabol, Bobianec, Koevar (od 79. Fleten), Gavranovi, Hunec, Gotal. Trener: Vladimir Sabol. Ĺ˝u kartoni: Krznar, Furunija, Ĺ trok (Drava), Gotal, Bobianec (Dubrava).

MLADOST â&#x20AC;&#x201C; MLADOST (PAL) 2:1 (1:0) SV. MARIJA. IgraliĹĄte Mladost. Suci: Radovan Posedi (PuĹĄine), Dragan Hrustek (M. Mihaljevec), Miran Culjak (Makovec). Delegat: Ĺ˝eljko Ĺ tefanac (akovec). Strijelci: 1:0 M. Orehovec (32), 2:0 Hobor (81), 2:1 Vukoja (82). MLADOST: Mir. Kranjec, Hobor, Gorianec, M. Orehovec, Ĺ ulj, Mar. Kranjec, Bogdan, Ĺ tefok (od 85. Markovi), Hunjadi (od 67. Ĺ amarija), Igrec, Ĺ trok (od 90. D. Orehovec). Trener: BoĹžidar Kedmenec. MLADOST (PAL): I. Kolari, FileĹĄ, Talan, Tkalec, Gorupi, Sabol, emerika (od 61. Ĺ libar), Jankovi, Majeti (od 46. Vukoja), Vrbanec, N. Kolari (od 46. Sabol). Trener: DuĹĄan Podgorelec. Ĺ˝u kartoni: Ĺ trok, Ĺ amarija (Mladost), Tkalec, Jankovi (Mladost Palinovec).

PODTUREN â&#x20AC;&#x201C; GALEB 1:2 (0:1) PODTUREN. IgraliĹĄte Trnoc. Suci: Franjo Hergo (Ĺ˝. Gora), Dejan Ole (M. SrediĹĄe), Franjo Horvat (Strahoninec). Delegat: Franjo Fais (Dunjkovec). Strijelci: 0:1 Mihaljac (43), 1:1 Turk (48), 1:2 Mihaljac (60). PODTUREN: Kovai, R. BoĹži (od 72. Hranilovi), Ĺ kvorc, Balenovi, SrĹĄan, Z. Radovan, I. Telebuh (od 70. P. Telebuh), Drk (od 45. K. Radovan), Lepen, Golubi, Turk. Trener: Vjenceslav Hranilovi. GALEB: Domini, Mihaljac, N. Balent, S. Mihoci, Petri, G. Soka (od 57. I. Soka), Markan, Pigac, ReĹžek, Ĺ poljar (od 78. R. Mihoci), R. Balent. Trener: Dubravko MiĹĄin. Ĺ˝u kartoni: Lepen (Podturen), R. Balent (Galeb).

DUBRAVAN â&#x20AC;&#x201C; DRAĹ KOVEC 4:2 (3:1) D. DUBRAVA. IgraliĹĄte Krbulja. Suci: SaĹĄa FegeĹĄ (NedeliĹĄe), Nikola Toplek (NedeliĹĄe), Bojan Rodiger (Totovec). Delegat: Toni MarnjaĹĄ (akovec). Strijelci: 0:1 avlek (16), 1:1 KardoĹĄ (19), 2:1 Drenovac (25), 3:1 Horvat (28), 3:2 Dav. Matjai (71), 4:2 Drenovac (78). DUBRAVAN: Cvetini, Na, Mikulan, Hozjak, Miser, Jadan (od 78. Meimurec), LukĹĄa, Smolek (od 75. Jakupak), KardoĹĄ (od 66. Ĺ venda), Drenovac, Horvat. Trener: Vladimir Fabi. DRAĹ KOVEC: Igrec, Horvat (od 82. G. Slaviek), N. PiĹĄpek, Repalust, Kova (od 79. Gor. Slaviek), mrlec, Dav. Matjai, avlek, F. PiĹĄpek (od 79. Dan. Matjai), D. Repalust, Vule. Trener: BoĹžidar Repalust. Ĺ˝u kartoni: Smolek, LukĹĄa (Dubravan), mrlec, T. Repalust, Vule (DraĹĄkovec).

NAPRIJED â&#x20AC;&#x201C; BORAC PMP 5:0 (2:0) CIRKOVLJAN. IgraliĹĄte Naprijed. Suci: Stjepan Fic (Lopatinec), Valentino Kantoci (Ĺ andorovec), Mario Pintari (NedeliĹĄe). Delegat: Josip Baksa (Belica). Strijelci: 1:0 Ĺ˝. Glavina (13), 2:0 M. MoĹžek (17), 3:0 D. ReĹžek (53), 4:0 Marnec (55), 5:0 Marnec (60). NAPRIJED: Viher (od 60. P. Glavina), Vuk (od 46. Ĺ imunkovi), Z. MoĹžek, Horvat, Kemenc, Bedeniki, I. Glavina, Marnec, M. MoĹžek (od 72. Sai), Ĺ˝. Glavina, D. ReĹžek. Trener: Tomica Ĺ estan. BORAC PMP: Vlah, Granar, Vrbanec, JalĹĄovec, Zrna, Hali, Cirkveni, Janec, RuĹžman, Srpak, RuĹĄanec. Trener: Ivan Zrna. Ĺ˝u kartoni: Vuk, Ĺ˝. Glavina, I. Glavina, Z. MoĹžek (Naprijed), Hali, Granar (Borac PMP).

OMLADINAC â&#x20AC;&#x201C; OTOK 3:0 (2:0) DRĹ˝IMUREC-STRLEC. IgraliĹĄte Omladinca. Suci: Darijan Zadravec (M. SrediĹĄe), Josip Kedmenec (Sv. Marija), Darko Pokriva (NedeliĹĄe). Delegat: Josip Jeud (Prelog). Strijelci: 1:0 Mesari (10), 2:0 Sambolec (30), 3:0 Pata a (66). OMLADINAC: Ĺ antavec, Krmar, Lackovi, Jankovi, Taradi, Kovai, VlaĹĄi (od 58. Pata a), Janec, Sambolec, Mesari (od 70. Dodlek), KriĹžai (od 30. Gregorini). Trener: Drago Domjani. OTOK: FarkaĹĄ, Matkovi, Malek, Vuji, I. KalĹĄan (od 65. B. Balent), D. ReĹžek (od 46. Vargek), Hertl (od 46. D. KalĹĄan), Ĺ imec, Grabant, Hladnik, BlaĹžini. Trener: Ivica KalĹĄan.

3. kolo

II. MEIMURSKA NOGOMETNA LIGA - istok

Mladost iz Svete Marije usamljena na vrhu Bodovi ostali u Svetoj Mariji. Nakon prvih pola sata igre zgoditaka nije bilo. Gosti iz Palinovca dobro su se postavili i odolijevali napadima domaih. Vratar gostujue Mladosti iz Palinovca Igor Kolari zasluĹžan je ĹĄto zgoditaka nije bilo. Ipak su domai u 32. minuti zgoditkom Mladena Orehovca uspjeli povesti sa 1-0. Potom su Ĺ trok i Bogdan imali dvije lijepe prigode, ali bez realizacije. U drugom dijelu i gosti su neĹĄto pokuĹĄavali, ali bezuspjeĹĄno. Nikola Hobor u 81. minuti povisuje vodstvo domaina na 2-0, a minutu potom Marko Vukoja smanjuje na konanih 2-1. Po dvojica opomenutih igraa u svakoj momadi. Visoki poraz Borca PMP u Cirkovljanu. Za prvih petnaestak minuta igre domai su imali vodstvo od 2-0 zgodicima Ĺ˝eljka Glavine i Marka MoĹžeka. U 43. minuti sudac utakmice Fic dosu uje za goste iz TuriĹĄa kazneni udarac. Takvom njegovom odlukom domai se igrai nisu baĹĄ lako pomirili. U ĹĄumi igraa koji su ga opkolili samo je Ivica Glavina proĹĄao sa opomenom, a bilo je viĹĄe kandidata za karton. Kad se sve smirilo Davor Cirkveni propustio je realizirati kazneni udarac. Pucao je tako traljavo da je promaĹĄio vrata. U drugom dijelu igra se primirila, a domai su joĹĄ tri puta zatresli mreĹžu vratara Borca PMP Branka Vlaha. Damir ReĹžek bio je jednom strijelac, a Ĺ˝eljko Martinec dva puta. etiri domaa, a dva gostujua opomenuta igraa. Croatia u Novakovcu povela pa stala. Marijan Krmar je ve u 10. minuti svojim zgoditkom goste iz Orehovice doveo u vodstvo od 1-0. Tu kao da je za njih utakmici zavrĹĄila. Domai Graniar nije tako razmiĹĄljao. Tri minute kasnije Josip Orehov poravnao je na 1-1, a vodstvo domaima u 26. minuti donio je Tihomir Kolari. Potvrda domae pobjede Graniara od 3-1 uslijedila je minutu prije kraja utakmice zgoditkom Ivana Novaka. Trojica opomenutih igraa i to sva trojica domaih igraa. Glatka domaa pobjeda Omladinca. Miro Mesari naeo je mreĹžu vratara Otoka Andrije FarkaĹĄa u 10. minuti. GRANIAR â&#x20AC;&#x201C; CROATIA 3:1 (2:1) NOVAKOVEC. IgraliĹĄte Drvarium. Suci: BoĹžidar Jurai (Strahoninec), Dejan Kolar (Ferkenec), Vlado BlaĹži (akovec). Delegat: Dragun Horvat (Belica). Strijelci: 0:1 Krmar (10), 1:1 Orehov (13), 2:1 Kolari (26), 3:1 Novak (89). GRANIAR: Ĺ alamon, Kolari, D. Drvoderi, T. Levai, Paler, Orehov, S. Drvoderi (od 78. Mih. Levai), Novak (od 55. Posavec), KriĹĄto, A. Drvoderi, BlaĹžeka (od 86. Horvat). Trener: Josip Katani. CROATIA: Patarec, Hunjadi (od 36. Gorianec), Ciglar, Kozjak, M. Bali, Kolar, Kosi, urila (od 64. D. Bali), RuĹži (od 54. Novak), Krmar, urin. Trener: Stjepan Makar. Ĺ˝u kartoni: Novak, KriĹĄto, A. Drvoderi (Graniar).

Danijel Sambolec poveao je vodstvo Omladinca na 2-0 u 30. minuti. Samo ĹĄto je uĹĄao u igru u 58. minuti Smiljan Patafta u 66. minuti potvr uje svojim zgoditkom visoku pobjedu Omladinca od 3-0. I Omladinac i Otok odigrali su jednu fer i korektnu utakmicu bez kartoniranih igraa. U Donjem Mihaljevcu pobjednika nije bilo. Gosti iz Sivice prvi su poveli zgoditkom Manuela Koevara u 8. minuti utakmice i drĹžali to vodstvo. Drava je do boda doĹĄla zgoditkom Kristijana Ĺ imunia u 64. minuti. Sama utakmica vrlo Ĺžustra sa puno prekrĹĄaja i teĹĄka za su enje. Tri domaa, a dva gostujua opomenuta igraa. Domai poraz Podturna. U utakmici sa dosta propuĹĄtenih prigoda kod jedne i druge momadi gosti iz Oporovca su se na kraju radovali pobjedi. Dvije minute prije odlaska na odmor Galeb je poveo 1-0 zgoditkom Marka Mihaljaca. Poetkom drugog dijela u 48. minuti domai su zgoditkom Gorana Turka poravnali rezultat na 1-1. Trenutak odluke zbio se u 60. minuti kada je Marko Mihaljac po drugi puta postigao zgoditak za Galeb i tako donio prva tri boda. Po jedan opomenuti igra u svakoj momadi. Domaa pobjeda Dubravana. U poetku utakmice su gosti iz DraĹĄkovca pokazivali ambicije za uiniti neĹĄto viĹĄe. Konano i poveli su u 6. minuti zgoditkom Danijela avleka. No, nakon petnaestak minuta igre stali i pustili domaine da vode igru. Bili su i uinkoviti. Za samo deset minuta od 19. do 28. minute dolaze u sigurno vodstvo od 3-1. U tom periodu strijelci su bili Leopold KardoĹĄ, Dejan Drenovac i DraĹžen Horvat. Drugi dio protekao je u ravnopravnoj igri. DraĹĄkovec je uspio u 71. minuti zgoditkom Davida Matjaia smanjiti na 3-2 i zavrĹĄnicu utakmice uiniti neizvjesnom. Tu neizvjesnost je u 78. minuti svojim drugim zgoditkom na utakmici razbio Dejan Drenovac za konanu pobjedu Dubravana od 4-2. Dva domaa, a tri gostujua opomenuta igraa.

FAIR PLAY Iskljueni: nije bilo

STATISTIKA 26 posgnuh zgoditaka ili 3,7 po utakmici iskljuenja nije bilo 25 opomenuh igraa 1 kazneni udarac dosuen i is nije realiziran

LISTA STRIJELACA 5 zgoditaka â&#x20AC;&#x201C; Miro Mesari (Omladinac DS) 4 zgoditka â&#x20AC;&#x201C; Ĺ˝eljko Glavina (Naprijed) 3 zgoditka â&#x20AC;&#x201C; Ivan Furunija (Drava DM), Darko mrlec, Dejan Vule (DraĹĄkovec), Damir ReĹžek (Naprijed), Ivan Novak (Graniar N), DraĹžen Horvat (Dubravan), Manuel Koevar (Dubrava) 2 zgoditka â&#x20AC;&#x201C; Tihomir Kolari (Graniar N), Tino Sabol, Stevica Bobianec (Dubrava), Dejan Drenovac, Leopold KardoĹĄ (Dubravan), Miroslav Pigac, Marko Mihaljac (Galeb), Ĺ˝eljko Martinec (Naprijed), Marijan Krmar (Croaa), Nikola Hobor (Mladost SM)

Rezulta 3. kola: Graniar (N) â&#x20AC;&#x201C; Croaa 3-1, Drava (DM) â&#x20AC;&#x201C; Dubrava 1-1, Naprijed â&#x20AC;&#x201C; Borac PMP 5-0, Dubravan â&#x20AC;&#x201C; DraĹĄkovec 4-2, Podturen â&#x20AC;&#x201C; Galeb 1-2, Mladost (SM) â&#x20AC;&#x201C; Mladost (Pal.) 2-1, Omladinac (DS) â&#x20AC;&#x201C; Otok 3-0.

TABLICA 1. MLADOST (SM) 2. NAPRIJED 3. GRANIAR (N)

3 3 3

3 2 2

0 1 1

0 0 0

7-3 10-4 6-2

9 7 7

4. OMLADINAC (DS) 5. DUBRAVA 6. DUBRAVAN 7. GALEB 8. MLADOST (Pal.) 9. DRAĹ KOVEC

3 3 3 3 3 3

2 1 1 1 1 1

0 2 2 1 1 1

1 0 0 1 1 1

8-3 9-4 8-6 5-5 5-5 8-9

6 5 5 4 4 4

10. BORAC PMP 11. DRAVA (DM) 12. PODTUREN 13. OTOK 14. CROATIA

3 3 3 3 3

1 0 0 0 0

0 1 1 1 0

2 2 2 2 3

2-8 4-6 3-5 1-6 3-13

3 1 1 1 0

Parovi 4. kola: Croaa â&#x20AC;&#x201C; Otok, Mladost (Pal.) â&#x20AC;&#x201C; Omladinac (DS), Galeb â&#x20AC;&#x201C; Mladost (SM), DraĹĄkovec â&#x20AC;&#x201C; Podturen, Borac PMP â&#x20AC;&#x201C; Dubravan, Dubrava â&#x20AC;&#x201C; Naprijed, Graniar (N) â&#x20AC;&#x201C; Drava (DM) u 10,30 sa. Utakmice se igraju u nedjelju s poetkom u 16,30 sa.

II. MEIMURSKA NOGOMETNA LIGA - zapad

STRAHONINEC â&#x20AC;&#x201C; SLOGA (Ĺ ) 1:1 (1:0) STRAHONINEC. IgraliĹĄte Bujan Stjepan Spi. Suci: BoĹžidar Kolari (Novo Selo Rok), Davor Ĺ upljika (Ĺ enkovec), Dejan Ganzer (Dunjkovec Pretenec). Delegat: Slavko Novak (Podturen). Strijelci: 1:0 Drabi (4), 1:1 Kovai (73). STRAHONINEC: M. Lisjak, Zobec (od 80. N. Horvat), Ĺ tefulj (od 77. Graf), Kojter, D. Horvat, Turk, Drabi (od 67. Srnec), E. Zobec, Vidovi, Brez, M. Horvat. Trener: Ivan Zobec. SLOGA: Vinko, Rojko (od 55. Novak), Kova, BreĹžnjak, Nemec (od 60. Heric), Rob, Jambrovi (od 84. M. Kovai), M. Kovai, T. Bistrovi, Karlovec, M. Bistrovi. Trener: Franjo Klobuari. Ĺ˝u kartoni: N. Zobec, Vidovi (Strahoninec), M. Bistrovi (Sloga).

MEIMUREC â&#x20AC;&#x201C; OMLADINAC (M) 3:0 (1:0) DUNJKOVEC-PRETETINEC. IgraliĹĄte HraĹĄica. Suci: Petar Petrac (Kotoriba), Renato Vuk (Ivanovec), Ivan Pergar (Zasadbreg). Delegat: Ĺ˝eljko Bacinger. Strijelci: 1:0 Kregar (22), 2:0 Kregar (52), 3:0 PeriĹĄi (88). ME IMUREC: MarciuĹĄ, Golub, Lonari, Leek, Galovi, Fuek, ekunec (od 76. Molnar), IvanuĹĄa, Zaspan (od 83. PeriĹĄi), IvanuĹĄa, Treska (od 69. Mat. IvanuĹĄa), Kregar. Trener: SiniĹĄa Gavez. OMLADINAC: Mui, Ĺ kvorc, Peserlin, alopa, Drvoderi, Dobrani, Novak, JambroĹĄi (od 46. V. Dodlek), JanuĹĄi, Ĺ afari, Lesjak. Trener: Branko Zebec. Ĺ˝u kartoni: D. IvanuĹĄa (Meimurec), Novak, alopa (Omladinac).

HAJDUK VINDIJA â&#x20AC;&#x201C; Ĺ ENKOVEC 5:1 (2:1) Ĺ TRUKOVEC. IgraliĹĄte Hajduk Vindija. Suci: Dalibor Juri (akovec), Vlado Soka (Podturen), Ivan Ĺ˝ganec (akovec). Delegat. Slavko Vodopija. Strijelci: 0:1 S. Debelec (13), 1:1 M. Maari (15), 2:1 M. Maari (40), 3:1 Horvat (78), 4:1 K. HrĹženjak (81), 5:1 G. Debelec (83). HAJDUK VINDIJA: Jurovi, K. HrĹženjak, D. HrĹženjak, Smolkovi, Sabo, Toplianec, Gorianec, M. Debelec (od 31. Radikovi), M. Maari (od 85. H. Maari), G. Debelec (od 85. Novak), Horvat. Trener: Robert Gorianec. Ĺ ENKOVEC: Mesari, Kranjec, Horvat (od 46. Polak), Vugrinec, Sean, Radikovi, Tisaj, Varga (od 27. Kodba), Debelec, Toplek (od 65. Novak), Borko. Trener: Zoran Zanjko. Ĺ˝u kartoni: Gorianec (Hajduk Vindija), Polak, Mesari, Borko (Ĺ enkovec).

CENTROMETAL â&#x20AC;&#x201C; SLOBODA (M) 6:1 (3:1) MACINEC. IgraliĹĄte Trate. Suci: Zoran Novak (M. SrediĹĄe), Toni FaĹžon (akovec), Danijel Koila (Ferkenec). Delegat: Drago Koruni (Ĺ enkovec). Strijelci: 1:0 D. Novak (2), 2:0 Senar (28), 3:0 FegeĹĄ (32), 3:1 Dokleja (40), 4:1 FegeĹĄ (47), 5:1 Koprivec (78), 6:1 Koprivec (84). CENTROMETAL: Serec, L. Novak, Kacun, Vince, Koprivec, FegeĹĄ (od 65. A. Doveer), D. Novak, Vibovec (od 81. Majsen), D. Doveer, Senar (od 83. Rodrigue), Vincek. SLOBODA: Mihalec, Tremski, Vince (od 79. Lukman), Den. Mui, Ĺ˝ganec, Ĺ˝eleĹžnjak, Lukman, Vrbanec (od 27. Dav. Mui), Varga, Sovar, Dokleja (od 56. Medved). Trener: Radovan Ĺ˝ganec. Ĺ˝u kartoni: Den. Mui, Dav. Mui (Sloboda).

MLADOST â&#x20AC;&#x201C; JEDINSTVO (NSD) 1:1 (1:1) SELNICA. IgraliĹĄte Mladost. Suci: Milivoj Bali (NedeliĹĄe), Davor Srnec (NedeliĹĄe), Smiljan Ĺ afari (Zasadbreg). Delegat: Drago Ĺ afari (Lopanec). Strijelci: 0:1 R. rep (10-11m), 1:1 I. Kodba (15). MLADOST: Rajf, Ĺ avniar, HoĹĄpel, I. Kodba, J. Levai, Glavina, Stojko, Hereni, T. Levai (od 83. Turk), Tuksar, Vrani (od 65. Hozjan). Trener: Branko Sklepi. JEDINSTVO: TomaĹĄi, Horvat (od 28. Krizman), Popovi (od 84. BiĹĄkup), JaluĹĄi, Grgi (od 58. M. Plevnjak), JaluĹĄi, ReĹĄetar, R. rep, orevi, Pla ak, Ĺ tajerec. Trener: Krisjan Varga. Ĺ˝u kartoni: Tuksar (Mladost), ReĹĄetar (Jedinstvo).

MURA â&#x20AC;&#x201C; D. KONCOVAK 4:2 (2:1) HLAPIINA. IgraliĹĄte SRC Ole Radovan Ratko. Suci: Tomislav urila (Vularija), BoĹžidar Jurai (Strahoninec), Zvonko Rajf (M. SrediĹĄe). Delegat: Josip Lesjak (Makovec). Strijelci: 1:0 Dragoja (23), 2:0 KriĹĄto (32), 2:1 Novak (40), 3:1 KriĹĄto (75), 3:2 Kolar (70), 4:2 Na (90). MURA: Novak, BraniĹĄa, NovinĹĄak, Jurovi, Breznik (od 62. Stojko), KriĹĄto, Vuri, Lipovi (od 79. VrĹĄi), Vinko, Dragoja, Na. Trener: Darko Vincek. D. KONCOVAK: Grof, Kolar, Saka (od 46. Sklepi), Ĺ˝erjav, B. Pleh, HrĹženjak, Koraj, Brezniar, Vinkovi, Jeki, Koraj (od 76. M. Flac). Trener: Ivan Sklepi. Ĺ˝u kartoni: Na, KriĹĄto (Mura), Ĺ˝erjav, Brezniar, Sklepi, Koraj (D. Koncovak).

PuĹĄine jedino sa sve tri pobjede PuĹĄine nastavljaju niz pobjeda. Da Zasadbregu nee biti lako pokazao je u 12. minuti Ivan Ĺ˝nidari svojim zgoditkom dovevĹĄi domaine u vodstvo od 1-0. Deset minuta su domai imali tu minimalnu prednost kad je na 1-1 poravnao DuĹĄan Barbi. Novo vodstvo PuĹĄina uslijedilo je u 34. minuti. Zgoditak je postigao Sreko Celinger. Samo ĹĄto je etiri minute bio u igri Nikola Novak postiĹže zgoditak za vodstvo PuĹĄina od 3-1 u 69. minuti. Novak je od radosti postizanja zgoditka skinuo dres i zaradio opomenu. Kad je deset minuta kasnije napucao loptu u prekidu igre sudac utakmice Kukovec nije imao drugog izbora nego mu pokazati drugi Ĺžuti odnosno crveni karton. U obostrano otvorenoj igri gosti su mogli ostvariti mnogo povoljniji ishod. Dok su domai biti maksimalno uinkoviti u realizaciji, za goste iz Zasadbrega se to ne bi moglo rei. Po jedan opomenuti igra u svakoj momadi. U Selnici sve rijeĹĄeno na poetku. Odmah u prvih 15 minuta igre su rijeĹĄili domaini sa svojim gostima iz Novog Sela na Dravi sve. Jedinstvo je povelo u 10. minuti iz kaznenog udarca kojeg je realizirao Slavko or evi. Radost gostiju trajala je pet minuta. Igor Kodba je u 15. minuti poravnao na 1-1. Domai su joĹĄ u prvom dijelu utakmice uspjeli propustiti realizirati kazneni udarac, drugim rijeima vratar Jedinstva Tomislav TomaĹĄi je isti obranio. U drugom dijelu rezultat se viĹĄe nije mijenjao. Po jedan opomenuti igra u svakoj momadi. Petica Hajduka. Ĺ enkovec je prvi doĹĄao do zgoditka. U 13. minuti strijelac je bio SaĹĄa Debelec. Za preokret Hajduka u prvom dijelu pobrinuo se sa svoja dva zgoditka u 15. i 40. minuti Mihael Ma ari.Za pohvalu je niti jedan opomenuti igra u prvom dijelu utakmice. Drugi dio utakmice pripao je apsolutno domaima. Uz tri postignuta zgoditka za pobjedu od 5-1 imali su joĹĄ prigoda domai napadai. Strijelci u drugom poluvremenu za domae su bili Dominik Horvat, KreĹĄimir HrĹženjak i Goran Debelec. Jedan domai, a tri gostujua opomenuta igraa. Ĺ estica Centrometala. Ravnomjerno su napadai domaih rasporedili postizanje zgoditaka. U svakom dijelu po tri. U prvom dijelu strijelci su bili Dario Novak, SiniĹĄa Senar i Antonio FegeĹĄ. I gosti iz Mihovljana uspjeli su u prvom dijelu postii jedan zgoditak. PoĹĄlo je to za nogom Goranu Dokleji. Trolist PUĹ INE â&#x20AC;&#x201C; ZASADBREG 3:1 (2:1) PUĹ  INE. IgraliĹĄte u PuĹĄinama. Suci: Jadran Kukovec (Makovec), Dragun Novak (Lopanec), Josip Jurinec (Ivanovec). Delegat: Petar Krha (Novakovec). Strijelci: 1:0 Ĺ˝nidari (12), 1:1 Barbi (22), 2:1 Celinger (34), 3:1 Novak (69). PUĹ  INE: Ĺ picer, Berend (od 65. Novak), FegeĹĄ (od 28. Vizinger), Celinger, urila, Strmeki, Grabar, Ĺ picer, Doveer, Ĺ trajbek (od 75. Florjani), Ĺ˝nidari. Trener: Mario RuĹži. ZASADBREG: Kolar, Novak (od 72. Ĺ opar), Dunjko, I. Ĺ ajnovi, D. Ĺ ajnovi, Mesari, KoroĹĄi, Rodinger, Barbi, Ĺ imunkovi (od 75. Kamenar), Kovai (od 46. Marec). Trener: DraĹžen Novak. Ĺ˝u kartoni: Berened (PuĹĄine), I. Ĺ ajnovi (Zasadbreg). Crveni karton: Novak (PuĹĄine).

strijelaca domaih u drugom dijelu bio je Antonio FegeĹĄ po drugi puta i dva puta Goran Koprivec. Samo dvojica opomenutih igraa i to obojica gostujua. U Hlapiini zanimljivo i napeto. Pola sata je trebalo Muri da povede sa 2-0 zgodicima Nikole Dragoje i Gorana KriĹĄto ia. Pet minuta prije odlaska na odmor Aleksandar Kolar je smanjio vodstvo domaih na 2-1. Donji Koncovak pokuĹĄava ne bi li stigao do boda, ali niĹĄta od toga. JoĹĄ je u 64. minuti sudac utakmice urila propustio dosuditi kazneni udarac za domae. No, to nije omelo Gorana KriĹĄto ia da u 75. minuti svojim drugim zgoditkom Muru dovede u vodstvo od 3-1. Domai KriĹĄto i i gostujui Kolar kao da su se natjecali tko e viĹĄe zgoditaka postii. Smanjenjem rezultata na 3-2 u 78. minuti Kolar se poravnao sa KriĹĄto iem. Da ne bi izgledalo tako tijesno u 90. minuti Dejan Na postavlja konanih 4-2 za Muru. Dva domaa, a etiri gostujua opomenuta igraa. Domaa pobjeda Me imurca. Nakon prvog dijela i tijesnih 1-0 u drugom dijelu joĹĄ dva zgoditka u mreĹži Velimira Muia. Dobro je sudio Petrac. Naroito se iskazao kod procjene dosu ivanja kaznenih udaraca kada se radi o igranju lopte rukom. Imao je kod jedne i druge momadi po jednu situaciju i ispravno procijenio. Bojan Kregar bio je strijelac u prvom i drugom dijelu. Dvije minute prije kraja utakmice njemu se pridruĹžio Nikola PeriĹĄi. Jedan domai, a dva gostujua opomenuta igraa. I trei nerijeĹĄeni ishod Strahoninca. Rano su domai poveli u 4. minuti zgoditkom Nevena Drabia. Nikako samo da postignu taj drugi zgoditak. Ne mogu oni moĹže Mario Kovai u 73. minuti za bod Sloge. Da su domai biti neĹĄto agresivniji u igri pokazuje i broj opomena. Domai tri, a gosti iz Ĺ trigove samo jedan.

LISTA STRIJELACA 6 zgoditaka â&#x20AC;&#x201C; SiniĹĄa Doveer (PuĹĄine) 5 zgoditaka â&#x20AC;&#x201C; Goran Debelec (Hajduk Ĺ ) 4 zgoditka â&#x20AC;&#x201C; Goran Dokleja (Sloboda M), Slavko orevi (Jedinstvo NSD) 3 zgoditka â&#x20AC;&#x201C; Zoran Varga (Ĺ enkovec), Goran Koprivec (Centrometal), DuĹĄan Barbi (Zasadbreg), Ivan Ĺ˝nidari (PuĹĄine) 2 zgoditka â&#x20AC;&#x201C; Goran Lipovi, DraĹžen Novak, Dejan Na, Goran KriĹĄtofi (Mura), Dejan IvanuĹĄa, Bojan Kregar (Meimurec), SaĹĄa Vidovi (Strahoninec), Mihael FegeĹĄ (PuĹĄine), Ivan Lesjak (Omladinac M), Mihael Maari (Hajduk Ĺ ), Dario Novak, Antonio FegeĹĄ (Centrometal), Aleksandar Kolar (Donji Koncovak)

STATISTIKA 30 posgnuh zgoditaka ili 4,2 po utakmici 1 iskljueni igra 23 opomenuta igraa 2 kaznena udarca dosuena, a 1 realizirani

FAIR PLAY Iskljueni igra: Nikola Novak (PuĹĄine) Zbog tree opomene pravo nastupa u sljedeem kolu nema: Dejan IvanuĹĄa (Meimurec) Rezulta 3. kola: Mladost (S) â&#x20AC;&#x201C; Jedinstvo (NSD) 1-1, PuĹĄine â&#x20AC;&#x201C; Zasadbreg 3-1, Centrometal â&#x20AC;&#x201C; Sloboda (M) 6-1, Meimurec â&#x20AC;&#x201C; Omladinac (M) 3-0, Strahoninec â&#x20AC;&#x201C; Sloga (Ĺ ) 1-1, Hajduk Vindija (Ĺ ) â&#x20AC;&#x201C; Ĺ enkovec 5-1, Mura â&#x20AC;&#x201C; Donji Koncovak 4-2.

TABLICA 1. PUĹ INE

3

3

0

0

15-5

2. JEDINSTVO (NSD)

3

2

1

0

9-3

9 7

3. HAJDUK VINDIJA (Ĺ )

3

2

0

1

12-5

6

4. CENTROMETAL

3

2

0

1

9-4

6

5. MURA

3

2

0

1

9-9

6

6. ME IMUREC

3

1

2

0

7-4

5

7. STRAHONINEC

3

0

3

0

4-4

3

8. ZASADBREG

3

1

0

2

4-7

3

9. OMLADINAC (M)

3

1

0

2

5-11

3

10. MLADOST (S)

3

0

2

1

5-6

2

11. SLOGA (Ĺ )

3

0

2

1

2-3

2

12. Ĺ ENKOVEC

3

0

2

1

6-10

2

13. DONJI KONCOVAK

3

0

1

2

3-10

1

14. SLOBODA (M)

3

0

1

2

6-15

1

Parovi 4. kola: Jedinstvo (NSD) â&#x20AC;&#x201C; Donji Koncovak, Ĺ enkovec â&#x20AC;&#x201C; Mura, Sloga (Ĺ ) â&#x20AC;&#x201C; Hajduk Vindija (Ĺ ), Omladinac (M) â&#x20AC;&#x201C; Strahoninec, Sloboda (M) â&#x20AC;&#x201C; Meimurec, Zasadbreg â&#x20AC;&#x201C; Centrometal, Mladost (S) â&#x20AC;&#x201C; PuĹĄine. Sve se utakmice igraju u nedjelju s poetkom u 16,30 sa.


9. rujna 2008.

48 3. kolo

III. MEIMURSKA NOGOMETNA LIGA â&#x20AC;&#x201C; ISTOK

BUDUNOST â&#x20AC;&#x201C; EKO 1:0 (0:0) SIVICA. IgraliĹĄte Dubrava. Suci: Tihomir Kralji (Vularija), Ivica Maltari (Peklenica), Stjepan Novak (akovec). Delegat: Marijan Sabol (Gardinovec). Strijelac: 1:0 Cirkveni (55). BUDUNOST: Lonari, Varga, Ovar, RuĹži, Ĺ olti, M. Lisjak, Zadravec (od 60. Sklepi), T. TomaĹĄek (od 55. I. Lisjak), N. TomaĹĄek (od 80. Cerovec), OkreĹĄa, Cirkveni. EKO: Juras, Ĺ afari (od 50. Z. Novak), Maek, Novak, Sabadi, KoiĹĄ, Mlinari, D. Novak, J. Lastavec, T. Lastavec, Lehkec. Ĺ˝u kartoni: Zadravec (Budunost), Mlinari, J. Lastavec (EKO). Crveni kartoni: Z. Novak (Budunost), DraĹžen HliĹĄ-predstavnik kluba (EKO).

SK â&#x20AC;&#x201C; NAPREDAK 2:1 (2:0) EHOVEC. IgraliĹĄte SK. Suci: Tomislav Herman (Belica), Branko Novak (Belica), Mario Horvat (Cirkovljan). Delegat: Mirko Leich (akovec). Strijelci: 1:0 Kuhanec (35), 2:0 I. Horvat (38), 2:1 JambroĹĄi (60). SK: Vojvoda, D. Horvat, I. Horvat, Mesarek, KekeĹĄ (od 60. Mlinarec), BaĹĄnec, Puri (od 78. Lonari), Smrk, GraĹĄi (od 65. N. Horvat), Kuhanec, Kramar. NAPREDAK: Posavec, Cilar (od 46. Tuksar), Zadravec, Horvat, Mikolaj 8od 75. Hunec), Hajdarovi, Murkovi (od 86. Govedi), Tkalec, Kovaec, JambroĹĄi, MatoĹĄa. Ĺ˝u kartoni: Smrk, GraĹĄi, Mesarek (SK), Murkovi, Mikolaj, Tuksar (Napredak).

JADRAN â&#x20AC;&#x201C; KRALJEVAN 38 2:1 (1:0) Ĺ TEFANEC. IgraliĹĄte Jadran. Suci: Mladen eke (Ferkenec), Kristijan Kovai (NedeliĹĄe), Nikola Ĺ incek (Strahoninec). Delegat: Antun Vlahek. Strijelci: 1:0 Dan. Novak (28-11m), 1:1 Perca (57), 2:1 T. Toplek (85). JADRAN: HiĹžman, Korent, B. Novak, Ĺ kvorc, Kljuari, Hras (od 67. T. Toplek), VlaĹĄi (od 84. Zlatarek), M. Novak, Bedi, Kranjec (od 55. J. Toplek), Dan. Novak. KRALJEVAN 38: Ĺ pilek, Radmanovi, JakĹĄi (od 35. RuĹži), Plaftari, Stankov, Cerovec, Slaviek (od 72. evizovi), Glavak (od 65. Kolar), Perca, Bermanec, Miketek. Ĺ˝u kartoni: Bedi, Ĺ kvorc, T. Toplek, Kljuari (Jadran), Glavak, Perca (Kraljevan 38).

SK minimalno za maksimalan uinak Domaa pobjeda SK-a i vrh tablice. Povoljan raspored momad iz ehovca pretvorila je u trenutano vodeu poziciju. U samo tri minute od 35. do 38. domai su zgodicima BoĹžidara Kuhanca i Ivana Horvata poveli sa 2-0. U drugom dijelu viĹĄe nisu postigli zgoditak, ali zato jesu gosti iz Gornjeg Kraljevca. Dalibor JambroĹĄi u 60. minuti smanjio je na 2-1. Iako domai imaju terensku inicijativu na kraju se moraju zadovoljiti tijesnom pobjedom. Dva domaa, a tri gostujua opomenuta igraa. Debi Budunosti u Sivici zavrĹĄio pobjedom. Kako momad Budunosti trenutno nema vlastito igraliĹĄte jer se njihovo obnavlja kao domaini igrat e svoje utakmice u Sivici. Prvo poluvrijeme malo su se privikavali na teren pa zgoditaka nije bilo. Jedini tri boda vrijedan zgoditak u 55. minuti postigao je Bojan Cirkveni glavom nakon ubaaja. Deset minuta kasnije gostima iz Svetog KriĹža iskljuen je Zlatko Novak zbog psovanja suca i negodovanja na njegovu odluku i udaljen sa klupe predstavnik kluba DraĹžen HliĹĄ tako er zbog psovanja i vrlo nekorektnog ponaĹĄanja. Gosti su bili po zavrĹĄetku utakmice joĹĄ bolje ljuti na suca utakmice Tihomira Kraljia jer smatraju da su u 70. minuti oĹĄteeni za kazneni

TORPEDO â&#x20AC;&#x201C; BORAC (DH) 16:1 (8:0)

HODOĹ AN â&#x20AC;&#x201C; MLADOST URKIN 0:2 (0:1)

KRIŽOVEC. Igraliťte Trate. Suci: Tomica Cerovec (akovec), Alen Pancer (Pribislavec). Delegat: Ivan Mezga (Turiťe). Strijelci: 1:0 Frani (2), 2:0 N. Tuksar (10), 3:0 N. Tuksar (29), 4:0 Vincek (36), 5:0 N. Tuksar (37), 6:0 Jambroťi (39), 7:0 D. Tuksar (41), 8:0 D. Tuksar (45), 9:0 Jambroťi (61), 9:1 Jesenovi (63), 10:1 N. Tuksar (67), 11:1 D. Tuksar (70), 12:1 D. Tuksar (75), 13:1 D. Tuksar (80), 14:1 D. Tuksar (82), 15:1 D. Tuksar (87), 16:1 N. Tuksar (90). TORPEDO: Herceg, Sanjkovi (od 66. Jezernik), Filipovi, Fric, Šol, Frani, N. Tuksar, D. Tuksar, Vincek (od 46. Pintari), Žganec, Jambroťi. BORAC: Vuk, Krampa, Malovi, Zrna, Lackovi, Far, Jesenovi, Mavrin (od 68. Bari), Magi (od 46. Pavlic), Bokaj (od 46. Ivkovi), Rasol. Žu kartoni: Fric, D. Tuksar (Torpedo), Lackovi (Borac).

HODOŠAN. Igraliťte Hodoťan. Suci: Krisnko Jaluťi (NSD), Neven Bujani (Savska Ves), Nikola Zanjko (Nedeliťe). Delegat: Daniel Koťak (G. Mihaljevec). Strijelci: 0:1 Pintari (40), 0:2 Strahija (69). HODOŠAN: M. Krznar, Narana, Marec, D. Krznar, Vadlja, Blagus (od 58. Lj. Krznar), Kranjec, Megli, Ribi, Vlahek. Trener: Sreko Kova. MLADOST URKIN: Magdaleni, T. Mikuli (od 81. M. Hajdarovi), A. Mikuli, Mezga, Novak, Furdi (od 46. Hliť), Pintari, Novak, KaniŞaj, Strahija, Roťani (od 46. Ž. Hajdarovi). Žuti kartoni: Marec (Hodoťan), Mezga, Furdi, Ž. Hajdarovi (Mladost urkin).

3. kolo

udarac. Sama utakmica dosta rastrgana sa jednim domaim i dvojicom gostujuih opomenutih igraa. Jadranu pobjeda u iniĹĄu utakmice. Nakon ĹĄto je sudac utakmice eke u 28. minuti opravdano dosudio kazneni udarac za domae isti je Danijel Novak realizirao za vodstvo od 1-0. Zdenko Perca u 57. minuti uspio je svojim zgoditkom poravnati rezultat na 1-1. Radost domainu pet minuta prije kraja utakmice donio je svojim zgoditkom za pobjedu od 2-1 Tihomir Toplek. Zanimljivo je da je Toplek u igru uĹĄao sa klupe u 67. minuti i donio Jadranu pobjedu. etiri domaa, a dva gostujua opomenuta igraa. Pobjeda Mladosti urkin u HodoĹĄanu. Nakon ĹĄto su domai u prvom dijelu utakmice propustili realizirati nekoliko izglednih prigoda za postii zgoditak gosti iz Dekanovca doĹĄli su do tri vrijedna boda. Mladost urkin povela je 1-0 u 40. minuti zgoditkom Vladimira Pintaria. Konanih 2-0 za goste djelo je Gorana Strahije,

FAIRPLAY Iskljueni igrai: Zlatko Novak, DraĹžen HliĹĄ predstavnik kluba (Eko)

LISTA STRIJELACA 9 zgoditaka â&#x20AC;&#x201C; Dragan Tusar (Torpedo) 5 zgoditaka â&#x20AC;&#x201C; Nikola Tuksar (Torpedo) 3 zgoditka â&#x20AC;&#x201C; Bojan Mihaljkovi (Budunost P), Dario JambroĹĄi (Torpedo) 2 zgoditka â&#x20AC;&#x201C; Jadranko Lastavec (Eko), Davor Bedi, Danijel Novak (Jadran), Josip Ribi, Stjepan Vlahek (HodoĹĄan), Goran Strahija, Vladimir Pintari (Mladost urkin), Ivan Horvat (SK), Bojan Cirkveni (Budunost M)

domaeg deka u 69. minuti. Do kraja utakmice gosti su uspjeli to vodstvo sauvati i otii kui radosni. Jedan domai, a tri gostujua opomenuta igraa. Ĺ esnaest zgoditaka Torpeda. Istakli su se braa Tuksar. Dragan sa sedam zgoditaka i Nikola sa pet. Njima su se joĹĄ pridruĹžili u postizanju zgoditaka Dario JambroĹĄi dva puta, a po jednom Andrej Frani i Danijel Vincek. Poasni zgoditak za momad Borca iz Donjeg HraĹĄana u 63. minuti postigao je Nenad Jesenovi. Dva domaa, a jedan gostujui opomenuti igra.

STATISTIKA 26 posgnuh zgoditaka ili 5,2 po utakmici 2 iskljuenja 21 opomenu igra 1 kazneni udarac dosuen i is realiziran Rezulta 3. kola: HodoĹĄan â&#x20AC;&#x201C; Mladost urkin 0-2, SK â&#x20AC;&#x201C; Napredak 2-1, Jadran â&#x20AC;&#x201C; Kraljevan 38 2-1, Torpedo â&#x20AC;&#x201C; Borac (DH) 16-1, Budunost (M) â&#x20AC;&#x201C; Eko 1-0. Budunost (P) je bila slobodna.

TABLICA 1. SK

3

3

0

0

7-1

9

2. BUDU NOST (M)

2

2

0

0

4-2

6

3. JADRAN

3

2

0

1

5-4

6

4. EKO

3

2

0

1

4-3

6

5. HODOĹ AN

3

2

0

1

5-5

6

6. BUDU NOST (P)

2

1

1

0

7-3

4 4

7. MLADOST URKIN

2

1

1

0

5-3

8. TORPEDO

3

1

0

2

19-6

3

9. KRALJEVAN 38

3

0

0

3

3-7

0

10. NAPREDAK

3

0

0

3

2-8

0

11. BORAC (DH) -1

3

0

0

3

2-21

-1

Parovi 4. kola: Borac (DH) â&#x20AC;&#x201C; Budunost (M), Kraljevan 38 â&#x20AC;&#x201C; Torpedo, Napredak â&#x20AC;&#x201C; Jadran, Mladost urkin â&#x20AC;&#x201C; SK, Budunost (P) â&#x20AC;&#x201C; HodoĹĄan. Eko je slobodan. Sve se utakmice igraju u nedjelju s poetkom u 16,30 sa.

III. MEIMURSKA NOGOMETNA LIGA â&#x20AC;&#x201C; ZAPAD

POBJEDA â&#x20AC;&#x201C; KRIĹ TANOVEC 3:1 (0:1) G. HRAĹ  AN. IgraliĹĄte Polenka. Suci: Darko Kutnjak (ehovec), BoĹĄko Martan (Ĺ tefanec), Branko Martan (Ĺ tefanec). Delegat: Miroslav Glavina. Strijelci: 0:1 Ĺ˝uni (15), 1:1 Kolenc (75), 2:1 Borko (78), 3:1 Ladi (86). POBJEDA: Mikulan, Kolenc (od 88. Gavez), Mir. Kocijan, Kova, Ivani, Konec (od 66. Kovai), Mih. Kocijan, Ladi, Anderlin, Borko, Zorkovi (od 60. Tkalec). KRIĹ TANOVEC: Ĺ imuni, Fric, Baka, Radikovi, Sabol, Novak, Biber (od 52. D. Kovai), Ĺ˝uni, Ĺ paravec, Medlobi (od 74. M. Kovai), JanuĹĄi (od 82. MaruĹĄi). Ĺ˝u kartoni: Mih. Kocijan, Mikulan (Pobjeda), Sabol, Ĺ˝uni, Novak (KriĹĄtanovec).

Zebanec joĹĄ dobro proĹĄao u KurĹĄancu sa samo 9 igraa

PREKOPA. Igraliťte Plavi. Suci: Siniťa Lukai (akovec), Mario Buhin (Belica), Robert Novak (Puťine). Delegat: Dragun Horvat (Belica). Strijelci: 0:1 Štefulj (4), 0:2 Soboan (22), 1:2 Radikovi (28), 1:3 M. Horvat (88). PLAVI 1975: Peras, Ciglari, S. Voduťek, Grefel, Radikovi, D. Škvorc, R. Voduťek, N. Škvorc, JaneŞ (od 46. Mezga), Balaťko (od 65. LogoŞar), Kozar (od 46. Orťuť). Trener: Boris Radikovi. BRATSTVO: Tratnjak, Zamuda, Antoli, M. Novak, Šeruga, Plo , D. Novak, Soboan (od 55. Tomaťek), Štefulj (od 76. M. Horvat), T. Horvat, M. Peri (od 34. T. Peri). Trener: Ivan Kovai. Žu karton: Plo (Bratstvo).

Šestica Drave. Sa devet igraa stigli su igrai Zebanca u Kurťanec pa su rezultatski gledano joť i dobro proťli. Drava u ovom poetnom dijelu prvenstva igra s momadima koje se nisu najozbiljnije spremile za prvenstvenu sezonu, tako da isto koristi za uvjerljive pobjede. Dva je puta strijelac bio Tomislav Bajkovec, a po jednom Samuel Novak, Tomislav Dombaj, Zlatko Zanjko i iz kaznenog udarca u 16. minuti Davor Medved. Domai su uspjeli u takvoj utakmici zaraditi i dvije opomene. Zebanec je bio miran bez opomenutih igraa. Hajduk tek u drugom dijelu slomio Bratstvo. Denis Žnidari bio je trostruki strijelac na utakmici. Prvi je postigao u 38. minuti za vodstvo od 1-0 na koje su navijai ve pomalo izgubili strpljenje. U prvom dijelu je utakmica bila sa dva dosta ravnopravna protivnika. Hrvoje Senar postigao je drugi zgoditak u 58. minuti, a do kraja utakmice preostala dva za pobjedu Hajduka od 4-0 Denis Žnidari. Dva domaa i jedan gostujui opomenuti igra. Po prigodama Mali Mihaljevec dobro proťao u Trnovcu. ak su gosti prvi u 9. minuti zgoditkom Zorana Zadravca poveli sa 1-0. Do kraja prvog dijela Trnovec preokree rezultat u svoju korist za vodstvo od 3-1. Strijelci su u tom periodu bili Tomica Liber, Roman Trtinjak i Alen Herceg. Odmah na poetku drugog dijela Roman Trtinjak se po drugi puta upisuje u listu strijelaca za vodstvo domaih od 4-1. Zoran Zadravec po drugi puta postiŞe zgoditak za Mali Mihaljevec u 53. minuti. U 70. minuti Mali Mihaljevec ostaje bez Milana Posavca koji je iskljuen temeljem dvije opomene. Dvije minute prije kraja utakmice Dario Novak postavlja konanih 5-2 za Trnovec. Samo jedan opomenu-

HAJDUK â&#x20AC;&#x201C; BRATSTVO (P) 4:0 (1:0)

DRAVA â&#x20AC;&#x201C; ZEBANEC 6:0 (5:0)

BREZJE. Igraliťte Hrastje. Suci: Vjeran Tuksar (Peklenica), Zoran Mezga (M. Mihaljevec), DraŞen Žnidari (Brezje). Delegat: Željko Podgorelec. Strijelci: 1:0 Žnidari (38), 2:0 Senar (58), 3:0 Žnidari (85), 4:0 Žnidari (90). HAJDUK: Horvat, Domini, Okreťa, Mar. Trupkovi (od 67. I. Buhanec), Pintari, Mat. Trupkovi, M. Buhanec (od 46. Jarni), Senar, Gregorini, PreloŞnjak, Žnidari. BRATSTVO: Jambrovi, D. Novak, M. Novak, Trupkovi, abadi, R. Novak, Srťa (od 61. Miljani), Golub, D. Novak, Vrťi (od 81. Kelneri), Borko. Žu kartoni: Okreťa, M. Buhanec (Hajduk), M. Novak (Bratstvo).

KURŠANEC. Igraliťte Drave. Suci: Zdravko Strojko (KriŞovec), Ivan Kolari (akovec), Alen Nemec (Ivanovec). Delegat: Antun Mesari (M. Mihaljevec). Strijelci: 1:0 Novak (15), 2:0 Medved (16-11m), 3:0 Bajkovec (20), 4:0 Dombaj (30), 5:0 Bajkovec (35), 6:0 Zanjko (55). DRAVA: Marnevi, Šaronja, Adlaťi, Bajkovec, J. Jaluťi, Kralji, Dombaj (od 65. Novosel), Tomaťi, Medved, M. Jaluťi, Novak (od 46. Zanjko). ZEBANEC: Pokriva, Borovak, Horvat, Ter, Kralji, Mikuli, Kodba, Radek, Šprajc, radek, Levai Žu kartoni: Novak, Adlaťi (Drava).

JEDINSTVO â&#x20AC;&#x201C; DINAMO (Ĺ˝) 14:0 (4:0) G. MIHALJEVEC. IgraliĹĄte Jedinstvo. Suci: Nino Ĺ krobar (Brezje). Strijelci: 1:0 D. Mikulan (15), 2:0 Pani (20), 3:0 D. Mikulan (25), 4:0 JaneĹž (42), 5:0 Pani (55), 6:0 G. Mikulan (58), 7:0 Angel (63), 8:0 S. Krumpi (67), 9:0 Pani (69), 10:0 S. Krumpi (74), 11:0 Angel (76), 12:0 JaneĹž (80), 13:0 Pani (83), 14:0 BoĹži (89-11m). JEDINSTVO: Ter, Pintari (od 68. Kovai), N. Novak (od 46. M. Krumpi), Angel, G. Mikulan, D. Novak, JaneĹž, Krumpi, Pani, D. Mikulan, Vukovi (od 46. BoĹži). DINAMO: M. Pintari, Novakovi, Ban, Dolovi, Horvat, A. Pintari, Ĺ oĹĄtari, Maje, Mari, Toplek, erjavi (od 46. Srnec).

TRNOVEC â&#x20AC;&#x201C; M. MIHALJEVEC 5:2 (3:1) TRNOVEC. IgraliĹĄte Trnovec. Suci: Velimir Levai (Novakovec), Zoran Strahija (Podturen), Jasmin Lozi (Belica). Delegat: Davor Drvenkar (Belica). Strijelci: 0:1 Zadravec (9), 1:1 Liber (16), 2:1 Trnjak (25), 3:1 Herceg (45), 4:1 Trnjak (46), 4:2 Zadravec (53), 5:2 Novak (88). TRNOVEC: K. Kiri, Benc (od 59. Novak), Borko, Horvat (od 73. PostruĹžin), Plantak, Zobec, R. Kiri, Liber, Trnjak, Herceg, Marec (od 86. Bacinger). Trener: KreĹĄo Ĺ˝nidari. M. MIHALJEVEC: JuriĹĄi (od 57. Perho), anadi, PuĹĄar, Srnec, Peras, Trupkovi, D. Mesari (od 73. Besjani), MakĹĄadi (od 57. Barbi), B. Mesari, Zadravec, Posavec. Ĺ˝u karton: Horvat (Trnovec). Crveni karton: Posavec (M. Mihaljevec).

PLAVI 1975 â&#x20AC;&#x201C; BRATSTVO (J) 1:3 (1:2)

ti igra i to domai. U Gornjem Hraťanu svakoj momadi po poluvrijeme, a pobjeda domainu. Gordan Žuni doveo je u 15. minuti Kriťtanovec u vodstvo od 1-0 i to drŞao sve do 75. minute. Tada je Toni Kelenc poravnao na 1-1. Tri minute kasnije Pobjeda dolazi do vodstva od 2-1 zgoditkom Dejana Borka. Nikola Ladi etiri minute prije kraja utakmice postavlja konanih 3-1 za Pobjedu. Redarska sluŞba bať nije najbolje obavljala svoj posao pa je doťlo u 60. i 80. minuti do ulaska gledatelja u teren za igru. Dva domaa, a tri gostujua opomenuta igraa. Novi visoki poraz Dinama. ak su 14 zgoditaka ovaj puta primili deki iz Žiťkovca u Gornjem Mihaljevcu. etverostruki strijelac bio je Romeo Pani, po dva su puta mreŞu Mladena Pintaria tresli Damir Mikulan, Saťa Krumpi, Damir Angel i Andrejas Janeť, a po jednom Jasmin BoŞi iz kaznenog udarca i Goran Mikulan. Opomenutih igraa nije bilo. Domai poraz Plavih 1975. Da nee dobro zavrťiti po domae dalo se naslutiti ve nakon dvadesetak minuta igre kada je Bratstvo imalo vodstvo od 2-0, a zgoditke su postigli Robert Štefulj i Lino Soboan. Boris Radikovi uspio je u 28. minuti smanjiti vodstvo gostiju iz Jurovca na 2-1. Dvije minute prije kraja utakmice slijedi potvrda gostujue pobjede Bratstva od 3-1, a strijelac je bio Marko Horvat. Samo jedan opomenuti igra i to gostujui.

FAIRPLAY Iskljueni igra: Milan Posavec (Mali Mihaljevec) Zbog tree opomene pravo nastupa u sljedeem kolu nema: Darko OkreĹĄa (Hajduk B)

STATISTIKA 39 posgnuh zgoditaka ili 6,5 po utakmici 1 iskljueni igra 12 opomenuh igraa 2 kaznena udarca dosuena i is realizirani

LISTA STRIJELACA 9 zgoditaka â&#x20AC;&#x201C; Samuel Novak (Drava K) 6 zgoditaka â&#x20AC;&#x201C; Davor Medved (Drava K) 5 zgoditaka â&#x20AC;&#x201C; Dalibor VrĹĄi (Bratstvo P), Tomislav Dombaj (Drava K), Romeo Pani (Jedinstvo GM) 4 zgoditka â&#x20AC;&#x201C; Dino Mikuli (Zebanec), Tomislav Bajkovec (Drava K) 3 zgoditka â&#x20AC;&#x201C; Mario JaluĹĄi, Zlatko Zanjko (Drava K), Alen Herceg, Roman Trnjak (Trnovec), Zoran Zadravec (Mali Mihaljevec), Hrvoje Senar, Denis Ĺ˝nidari (Hajduk B) 2 zgoditka â&#x20AC;&#x201C; Mario abradi, Danijel Novak, Marin Borko (Bratstvo P), Dalibor Zorkovi, Mladen Anderlin, Nikola Ladi (Pobjeda), Denis Marec, Tomica Liber (Trnovec), Darko Srnec (Mali Mihaljevec), Mario Novak (Bratstvo J), Bojan BalaĹĄko, Boris Radikovi (Plavi 1975), Tomislav Bajkovec, Zlatko Zanjko (Drava K), Damir Angel, Andrejas JaneĹž, SaĹĄa Krumpi, Damir Mikulan (Jedinstvo GM) Rezulta 3. kola: Jedinstvo (GM) â&#x20AC;&#x201C; Dinamo (Ĺ˝) 14-0, Hajduk (B) â&#x20AC;&#x201C; Bratstvo (P) 4-0, Trnovec â&#x20AC;&#x201C; Mali Mihaljevec 5-2, Pobjeda â&#x20AC;&#x201C; KriĹĄtanovec 3-1, Plavi 1975 â&#x20AC;&#x201C; Bratstvo (J) 1-3, Drava (K) â&#x20AC;&#x201C; Zebanec 6-0.

TABLICA 1. DRAVA (K)

3

3

0

0

33-1

2. HAJDUK (B)

3

3

0

0

11-2

9 9

3. TRNOVEC

3

3

0

0

11-3

9

4. POBJEDA

3

3

0

0

9-3

9

5. JEDINSTVO (GM)

3

2

0

1

16-4

6

6. BRATSTVO (P)

3

1

0

2

12-6

3

7. MALI MIHALJEVEC

3

1

0

2

8-9

3

8. BRATSTVO (J)

3

1

0

2

5-6

3

9. PLAVI 1975

3

0

1

2

5-9

1

10. ZEBANEC

3

0

1

2

4-13

1

11. KRIĹ TANOVEC

3

0

0

3

1-9

0

12. DINAMO (Ĺ˝)

3

0

0

3

0-50

0

Parovi 4. kola: Dinamo (Ĺ˝) â&#x20AC;&#x201C; Zebanec, Bratstvo (J) â&#x20AC;&#x201C; Drava (K), KriĹĄtanovec â&#x20AC;&#x201C; Plavi 1975, Mali Mihaljevec â&#x20AC;&#x201C; Pobjeda, Bratstvo (P) â&#x20AC;&#x201C; Trnovec, Jedinstvo (GM) â&#x20AC;&#x201C; Hajduk (B). Sve se utakmice igraju u nedjelju s poetkom u 16,30 sa.


9. rujna 2008.

49 PETA UTRKA juniorskog spidvej prvenstva “4 države”

AKOVEKI TRENER ukljuen u pripreme ponajboljeg hrvatskog tenisaa

Horvat s Aniem na Rogli za novi povratak • Nakon što je prvi povratak uspio s 136. na 24. mjesto liste, do kraja sezone oekuje se napredak meu 20 najboljih na svijetu Nikola Horvat, akoveki teniski trener ukljuio se u pripreme ponajboljeg hrvatskog tenisaa Marija Ania koji se sprema za Davis cup me s Brazilom. Radili su zajedno na Rogli gdje je Ani odradio uvodni dio priprema za završetak teniske sezone. Kao što je poznato splitski tenisa nije imao sree sa zdravljem u kolovozu, te je zbog viroze morao propustiti OI u Pekingu i US Open. Ani je osjetio zdravstvene tegobe na Mastersu u Torontu, otišao na lijenike preglede i umjesto zahuktale teniske sezone završio na prinudnom odmoru. Jednom od rijetkih tijekom minulih godina usred ljeta. Trotjedno opuštanje i oporavak od bolesti proveo je na krstarenju diljem južnog Jadrana da bi nakon toga zapoeo pripreme za još jedan povratak u svjetski teniski fvrh. Njegova baza za najteži dio priprema ponovno je bila slovenska Rogla. Kondicijski dio radio je s Mirkom Krolom, dok je umjesto trenera Šve anina Rosgrena kad je teniski dio u pitanju, te kao sparing partner uskoio Nikola Horvat. Horvatu je ovo nakon

Austrijski Mureck bio je domain 5. utrke državnog prvenstva juniora 4 države u speedwaju. Dino Kovai iz Speedway kluba Unia osvojio je prvo mjesto spektakularnim vožnjama ostavivši iza sebe rivale iz Austrije, Ma arske i Slovenije. Novi “deko u kvartu” nakon Jurice Pavlica, kako predvi aju strunjaci, pokazao je koliki napredak ostvaruje treninzima na stadionu Milenium. Njegov trener Zvonko Pavlic oduševljen je talentom i napretkom tog vozaa, te istie da je Kovai

nova juniorska zvijezda Hrvatske. Odline borbene vožnje dovele su Renata Cvetka do 5. mjesta s 10 bodova, a Nikola Pigac je osvojio 7. mjesto s 9 bodova. Vrlo izjednaena utrka mladih vozaa dovela je do nekoliko padova od kojih je teži bio pad Kreše Petkovia, vozaa iz Speedway kluba Prelog. U svojoj prvoj vožnji osvojio je 3 boda, ali je u slijedeoj vožnji pao u prvom zavoju i nije više nastupio. Naše juniore oekuju još dvije utrke za juniorskog prvaka, u St. Johannu i Krškom.

Rezulta: 1. Dino Kovai 2,3,3,3,3= 14 2. Mac Voldrih 3,3,2,3,2= 13+3 3. Alekdander onda 3,3,2,2,3= 13+2 4. Maja Duh 3,2,3,2,2= 12 5. Renato Cvetko 2,1,1,3,3= 10 6. Roland Kovasc 1,2,3,1,3= 10 7. Nikola Pigac 2,2,1,3,1= 9 8. Manuel Novotny 2,0,3,2,f= 7

9. Lukas Simon 1,3,ef,0,2= 6 10. Anton Hackl 1,2,2,1,f= 6 11. Tamas Szilagyi 0,T,0,2,2= 4 12. Dalibor Bot 1,1,1,0,1= 4 13. Krešo Petkovi 3,f,f,-,-=3 14. Chrisan Pellikan 0,f,2,1,0= 3 15. Christopher Fink 0,1,1,0,0= 2 16. Ladislav Vida 0,f,0,1,1= 2

PK NASTUPIO na plivakom mitingu u Szigetvaru

profesionalnog treniranja Ivane Lisjak i Sanje Ani odlino iskustvo za daljnju trenersku karijeru.. - Zaista je sjajno raditi s Marijem. On je odlian radnik, radi izvrsno, disciplinirano, sve što je trebalo odradili smo za vrijeme

boravka na Rogli. Uostalom, to je i njegov moto kad je tenis u pitanju, jer je uvjereni da ponovno može biti me u najboljima na ATP listi: Nadalu i Federeru. Uostalom, njegov trenutani ranking je 24. igra svijeta, dok je na poetku godine

bio tek 136. Prvi dio povratka je uspio, a sad ga eka dvoranski dio sezone. Najprije me u Zadru u Davis cup protiv Brazila koji se igra 19. - 21. rujna, a onda povratak na ATP Tour u Metzu. (dz)

UTRKA UBRZANJA - “Bike race” održan na cesti kraj GP Gorian

Slavonci premono najbolji u Meimurju

slomio kljunu kost na treningu na stazi u Novom Marofu. Odlinoj organizaciji pridonijeli su lanovi MK Ren Ban iz Preloga, udruge Dvoršekov most iz Goriana te mnogi sponzori koji su podržali ovaj projekt koji bi trebao postati tradicionalni. Utrka je inae prošla bez incidenata. Staza i prostor za gledatelje bili su dobro pripremljeni, dok se organizator pobrinuo da ne nedostaje osvježavajuih pia.

Dominacija slavonskih bikera

Mario Matušenski iz Vinkovaca u klasi 600 ccm, te Manuel Matanovi iz Gunje kod Županje u otvorenoj klasi (1000 ccm) pobjednici su prve “Utrke ubrzanja” koja je održana u Me imurju na ravnoj cesti kod graninog prijelaza Gorian. Utrka je održana pred oko 1.500 gledatelja u organizaciji „Metalni-racing“. Prvi takav doga aj u Me imurju

Kovai zablistao u punom sjaju

odlino je popraen, te je privukao pozornost velikog broja gledatelja, ali i motociklista koji su stigli iz svih dijelova Hrvatske i inozemstva. Svi oni uživali su u atraktivnim vožnjama brzinskih motociklista iz Hrvatske, Slovenije, Austrije, Bosne i Hercegovine. Natjecalo se ukupno 27 vozaa u dvije klase: 600 i 1000 ccm.

Metalni nije nastupio zbog slomljene kljune kosti Utrka je inae održana bez najboljeg me imurskog vozaa motociklistikih cestovnih utrka i organizatora cijelog happeninga - Marka Horvata – Metalnog, idejnog zaetnika ovog projekta jer je

Inae, na pobjedniko postolju našli su se favoriti, uglavnom slavonski vozai koji su se ve dokazali na slinim utrkama. U klasi 600 ccm prvo mjesto osvojio je Mario Matušenski iz Vinkovaca, drugi je bio Zvonimir Kršlovi iz Popovae a tree mjesto osvojio je David Vodišek iz Velenja (SLO). U klasi Open (1000 ccm) najbolji je bio Manuel Matanovi iz Gunje (Slavoniji), drugi je bio Franjo Mari iz Vinkovaca, a treeplasirani Zdravko Petrievi tako er iz Vinkovaca. Organizator je osigurao lijepe novane nagrade: 3000, 2000 i 1000 kn u svakoj klasi, te poklon pakete sponzora. Organizator zahvaljuje Policijskoj upravi me imurskoj na suradnji, sponzorima, te DVD Gorian. Policajski službenici posebno su bili revni u subotu tijekog cijelog dana i veeri u blizini ovog doga anja, pa su nažalost nastradali i “nedužni” gra ani koji su pred vlastitim dvorištem dobili “masne kazne”. Pomalo i nepotrebno strogo postupanje “policijskih bikera”… (D. Zrna)

Osvojeno šest medalja i ukupno 4. mjesto Plivai PK-a ( Popovi, Mihoci, Jurian, Sulejmani, Stunkovi, Marciuš P., Marciuš L., Lisjak, Dodlek L., Baksa, Lovrek I., Baranaši K., Lovrek M., Baranaši F., Dodlek M., Sabol) na poetku nove sezone sudjelovali su na me unarodnom plivakom mitingu «Zrinyi kup» u Szigetvaru. Plivaki mitng je bio u sklopu obljetnice bitke kod Szigetvara na kojoj je sudjelovalo više udruga iz Me imurja. Županija je omoguila besplatan prijevoz. Osvojeno je 6 meda-

lja. Martin Dodlek bio je najuspješniji pliva sa osvojena dva 1.mjesta i to na 50m slobodno i 50m le no. Kaja Sabol osvojila je zlatnu medalju u disciplini 50m le no. Ivan Lovrek osvojio je zlato na 50m slobodno. Karlo Baranaši osvojio je 2. mjesto na 50m slobodno, dok je Filip Baranaši osvojio 3. mjesto na 50m le no. U ukupnom plasmanu po zbroju bodova plivai PK-a zauzeli su odlino 4. mjesto u konkurenciji 15 klubova iz Ma arske i Hrvatske.


50

DOBRO JE ZNATI

9. rujna 2008.


Malo šale • Malo šale • Malo šale Uenici matematike grupe petih razreda Veronika Jarni 5.a, Filip Kralj 5.b i Tonko Sabolec 5.b, pripremili su nekoliko mozgalica. Izazov je pred vama, prihvaate li ga? (1) Kojim brojem treba zamijeniti upitnik?

Križaljku izradila Dina Likovi, 8.b

Izviaki vojniki logo (2) Sve cijele brojeve izme u 9 i 17 razmjestite u kvadrat tako da zbroj brojeva u svakom retku, stupcu i dijagonali bude jednak.

Izjave: Foto: ZVrzan

Šarene svaštice U sjeanju nosim ljepotu toga dana I opet isto. Lopta. Centar, šesnaesterac i gol! Navijai na nogama, igrai me grle… i mamim glas: “Pono, bu enje! Zakasnit eš u školu!” I opet samo san. Mislim da sam se s loptom i rodio. Ni kao sasvim malen nisam mirno prolazio kaj nje, a da je ne bih šutnuo, makar samo dodirnuo vrhom prsta. Skrivali su je od mene, znajui da bih je i dorukovao da mogu. Može biti da sam koju i progutao. Bilo je noi kad sam s njom i spavao. Nakon svih knjiga koje su mi nakupovali, svih sportova koje su mi nudili, konano su odustali. “Igrat eš nogomet!” Pristali su, uz upozorenje na veliku obvezu i puno odricanja. Meni, koji dvjesto dana u godini sanjam zeleni teren i loptu, to zaista nije bio problem. Moj trud i preveliku želju da zaigram u prvom sastavu, trener je brzo uoio. “Pono, u subotu igraš!” mirno mi je rekao. Toliko sam dugo sanjao taj dan. U svlaionici od uzbu enja nisam ni progovorio, ni disao, ne sjeam se da sam bio u njoj. Srce izlazi iz tijela, osjeam toplinu. Preda mnom zeleni sag obasjan suncem i zvižduk… Moja prva utakmica. Pono Pintari, 7.r OŠ I. G. KOVAIA

Kviz - volite li životinje? Riješi ovaj kviz i saznat eš koliko voliš životinje, a usput se i dobro zabavi… 1. Obožavaš životinje: a) daleko u prirodi b) u kavezu ili krletki c) uope ih ne obožavaš 2. Životinje najradije: a) kupaš, ešljaš, radiš frizure, ure uješ raznom odjeom

b) miluješ i hraniš c) tjeraš od sebe 3. Kad netko spomene malo štene: a) odmah ga pitaš možeš li ga dobiti b) poželiš ga pokloniti nekome za igru c) muka ti je od pomisli na pse 4. Svog ljubimca si: a) puštao(la) da spava s tobom u krevetu i svugdje ga vodio(la) sa sobom b) mazio(la) ga i hranio(la) kad mu je to bilo potrebno c) držao ga vani i pogledao(la) samo je li živ 5. Kad netko tue psa: a) žustro se suprotstaviš b) pretpostaviš da ima dobar razlog za to i ne želiš se miješati c) savjetuješ ga gdje je i kako najbolje udariti 6. Na pomisao o muenju make: a) osobu koja mui maku odmah napadaš i sva aš se s njom b) okree ti se želudac c) bude ti se sjeanja 7. Zoo je za tebe: a) muilište životinja b) prekrasno mjesto s puno životinja c) gradska institucija 8. Kad uješ da je netko vegetarijanac: a) pohvališ ga b) slažeš se s njegovom odlukom, ali znaš da nije zdravo izbaciti meso iz prehrane c) smiješ se njegovoj nezrelosti i gluposti 9. Dokumentarce o životinjama: a) stalno pratiš i snimaš svaku emisiju b) voliš pogledati ako je o životinjama koje su nama strane c) protiviš se tim emisija i želio(la) bi da ih izbace iz programa 10. Kad vidiš životinju na ulici, ti:

Šarene svaštice a) je odmah poneseš kui i uope se ne pitaš ima li vlasnika, jer si je ti našao(la), pa je tvoja b) je uzmeš ako nema nikoga u blizini i poneseš kui, te tražiš vlasnika preko medija c) je zaobi eš da ti ne bi prenijela kakvu bolest OSOBA S VE&INOM A ODGOVORA - Pretjerano voliš životinje, one su ti jedini prijatelj, na njih potrošiš sav svoj novac. Ne znaš kako bi bez njih, a sve one koji jedu meso ne možeš razumjeti. Ne podnosiš kada su životinje na slobodi, jer misliš da se samo ti moraš za njih brinuti, te da ih nitko i ništa osim tebe ne može usreiti. SAVJET: Iako neizmjerno voliš životinje, malo si pretjerao. Savjetujemo ti da se probaš malo manje optereivati životinjama, jer kako i do sad, tako e se i dalje one same snai u prirodi. OSOBA S VE&INOM B ODGOVORA - Tebi su životinje neodoljive, zaista ih obožavaš i dobro se brineš za svojeg kunog ljubimca. Ne izbacuješ meso iz svoje prehrane, mislei pritom da eš tom odlukom promijeniti svijet, jer znaš da to nije zdravo po pitanju tvojeg organizma. No ipak, za tebe je spavanje s ljubimcem nepodnošljivo, ne razumiješ ljude koji svojim ljubimcima rade frizure i oblae ih, jer misliš da je to pretjerano. SAVJET: Za tebe ne postoji neki poseban savjet. Ti si na dobrom putu i samo tako nastavi. Pronašao(la) si odgovarajuu ravnotežu izme u pretjeranog i nedovoljnog. OSOBA S VE&INOM C ODGOVORA - Životinje su za tebe potpuno nepotrebna bia na planetu. Ne razumiješ zašto ih ljudi vole, jer misliš da one ionako ne mogu uzvraati ljubav. U ZOO nikad ne bi volio(la) raditi, jer bi cijeli dan morao(la) biti okružen(a) dlakavim, gmizavim i smrdljivim životinjama. No ipak, kada je na redu nedjeljni ruak s pet vrsta mesa, tu si prvi. SAVJET: Morao(la) bi malo razmisliti o svojim postupcima.

Trebao(la) bi znati da bez životinja život ne bi bio mogu, jer svi imamo ulogu u prirodnom lancu. Životinje ti nee nauditi ako im pokažeš malo ljubavi.

• Poezija je kad svaki red poinje velikim slovom • Na Marsu ima života. Ali to je samo hipotenuza • Stanovnik Atene se zove Ateist • Stradivarijuš je izmišljena prethistorijska životinja • Statistika je toan zbroj netonih podataka • Hindusi su rodom iz Indije. Oni nose turbine na glavi • Stanovnici Sardinije zovu se Sardine • Geografska dužina i širina vrlo su korisne. Pretpostavimo da se ovjek utapa. Dovoljno je da vikne na kojoj je širini i dužini, i mi ga možemo nai • Einstein je poznati njemaki graditelj glasovira • Razlika izme u zraka i vode je u tome što zrak može postati vlažniji, a voda ne • Neke su krave, jako opasne, osobito bik

Kviz sastavila: Kristina Horvat, 8.a OŠ STRAHONINEC

Goran, List OŠ I. G. KOVAIA

Malo šale BONTON Male tajne lijepog ponašanja

BONTON - UVIJEK“IN” Bonton se ui cijeli život. De inicija bontona: rije dolazi od francuske rijei bon (dobar) i ton (ponašanje), a znai dobro vladanje, odnosno pravila o ponašanju u društvu.

Zijevanje Kad zijevate, obavezno stavite ruku na usta. Stavljate lijevu ili desnu ruku s nadlakticom okrenutom prema ustima, tako da nemate bakterija, na dlanu s kojim se rukujete.

I to je mogue Biseri iz školske klupe koje je prikupio eški nastavnik Jiri erny (Izvor - Reader’s Digest Hrvatska) • on se zibao na stolcu i pao na le a bez dozvole • donio je u školu otrov za štakore kako bi ga isprobao na uiteljici • poslali su ga van da namoi spužvu, a on se vratio mokre glave sa suhom spužvom • on pazi ako ja pazim, a kad misli da ja ne pazim, ne pazi ni on • razbio je prozor pa se zatim htio opravdati tako što je rekao da nije mogao disati • namjerno ometa sat glazbenog svojim pjevanjem • gleda me kroz svoje plastino ravnalo i smije mi se jer sam zelena (“Goran), list OŠ I. G. KOVAIA

Kihanje Kad kišete, stavite ruku na usta. I to lijevu ruku, zato što se desnom rukujete i ne bi bilo higijenski na taj nain prenositi bakterije osobi s kojom se rukujete. (Jeste li znali da zrak i kapljice koje kihnete lete brzinom 100 km/h?) Tako er, ako netko u vašoj prisutnosti kihne, recite mu “Nazdravlje!”

Brisanje nosa Ako brišete nos u javnosti, pokušajte otii u toalet. Ako niste u mogunosti, obrišite ga uz ispriku i okrenite se od sugovornika ili od stola. Maramicu nakon toga stavljate lijevom u lijevi džep. Zašto? Jer se desnom rukom rukujete. Ove stvari su važne jer ruka naješe dolazi u kontakt s drugim ljudima - rukovanje, baratanje novcem, diranje kvaka, telefonskih slušalica i drugih predmeta. Zato perite ruke kad imate prilike, a pogotovo prije svakog obroka. Goran, list OŠ I. G. KOVAIA

Još jednom

Vratišinski kelj II Evo mene i po drugi puta, a samo zbog onih koji prvi puta nisu vidjeli pravi vratišinski kelj. I naravno, mene. No, idemo po redu. Zovem se Ivana Sklepi i živim u Vratišincu. Vidite me na slici uz veliki kelj. Ono iza mene je moja mama Aleksandra. Nemojte se ništa uditi što je i ona tu jer znate kakve su mame. Ne daju nam niti malo mira tako da mi mali imamo jako malo privatnosti. Što se tu može valjda je takva majinska uloga. Uglavnom, da ne duljim htjela sam vam pokazati kakav kelj raste kod nas u Vratišincu i to u mojem dijelu koji se zove Brodec. Tko ne vjeruje neka do e u nedjelju na vratišinsko križovsko proštenje pa se može uvjeriti. Nemojte

se bojati, neete dobiti samo kelj bit e i drugo. To tvrdi moja mama.


OGLASNIK

52 MOTORNA VOZILA

AUTOUSLUGA D.O.O. STRAHONINEC: Ford Galaxy 2.3, 7 sjedala 1999.; Fiat Slo 1.6 16V 2002., reg. do 8./08.; Ford Focus 1.8 TDDI 2002.; Ford Escort 1.3 1996.; Ford Ka 1.3 1999.g.; Ford Mondeo 2.0 TDCI 2005.g, reg. do 5./09.; Ford Mondeo 2.0 TDCI 2006.g.; Opel Astra G 1.4 16V 2006.g., reg. do 11./08. SVA VOZILA SU S DOMAEG TRŽIŠTA. GARANCIJA. KREDITI BEZ JAMACA, UEŠA I KASKO OSIGURANJA DO 7 GODINA. TEL. 040/333-033, 091/591-8889, www. autousluga.hr AUTO CENTAR VLAH d.o.o., Globetka 4, akovec, prodaje: AUDI A-6 3.0 TDI QUATRO mod. ‘05.; BMW 320D ‘03., karavan; TOYOTA RAV-4 2.0D 4D ‘03.; JEEP CHEROKE sport 2.8CRD ‘03.; REN. LAGUNA 1.9 DCI ‘02., karavan; REN. LAGUNA 1.9 DCI ‘02.; REN. CLIO 1.5 DCI ‘03.; REN. MEGANE 1.9 DTI ‘01.; MAZDA 626 2.0 DITD ‘99.; VW GOLF 1.9 SDI ‘00., karavan; OPEL CORSA 1.0 ‘02.; OPEL ASTRA 1.7 TD ‘98.; ROVER 400 2.0D ‘98.; REN. LAGUNA 1.8 ‘96.; BMW 318i ‘96.; VW POLO 1.4 ‘96.; VW GOLF 1.9 TD ‘95.; VW GOLF 1.9 TDI ‘95.; BMW 525 ‘90. Uvoz iz Njemake. Garancija na sva vozila 6 mjeseci. Kredit 3-7 godina, bez ueša, jamaca i kasko osiguranja uz kamatu od 7,20%. Tel. 040/329-444, 098/242-445, www.ac-vlah.hr FIAT TEMPRA 1.6 ie SX (klima, el. podizai stakla, alufelge), 1994.g., reg. do 1./09., u odlinom stanju, bijela, cijena 2.000 eura. Mob. 091/510 7261. AUDI A4 1.6 1996.g., ful oprema osim kože, zeleni, serv. knjiga, cd changer, alarm, mul-t-lock, 190 tkm, 5.800 eur. Mob. 098/638-334 PRODAJE SE MAZDA MPV sa 7 sjedala, 2001.g., reg. do 4./09. Mob. 098/214-107 OPEL KADETT 1.3LS 1989.g., reg. do 3./09., garažiran, ispravan. Tel. 098/9436-382 FORD SIERA 2.3 dizel 1989.g., reg. do 10./08., u dobrom stanju, cijena po dogovoru. Tel. 092/11-67-815 DAEWOO TICO,1999.god.,prvi vlasnik, reg. do 10./08., u dobrom stanju,mala potrošnja, cijena 8500 kn. Mob.091 /502-9267. REN. LAGUNA 2.2D karavan 1996.g., plavi, klima, cijena 3.700 eur i golf 1.6D 1988.g., cijena 1.200 eur. Mob. 099/330-400 KUPUJEM TERETNO VOZILO ukupne mase do 7.5T. Tel : 098/598-323. PRODAJEM AUDI A4 1996.g., 182.000 km, u odlinom stanju, kao nov, ouvan, centralno, alarm, zrani, šiber, servo, el.podizai, metalik zeleni. Mob. 099/6944-095

FIAT PUNTO 1.2SX 2003.g., 1.vl., serv. knjiga, u sustavu pdv-a, cijena 5.100 eur. Tel. 091/511-4057 PRODAJEM SKUTER Peugeot speedght 50 2006.g., žuto-srebrni, 86.000 km, cijena 8.500 kn. Mob. 098/173-9510 JEEP CHEROKE SPORT 2.8 CRD mod. ‘03.g., 1.vl., u sustavu pdv-a, 13.300 eur. Mob. 095/9077-062 AUDI A6 3.0TDI qua ro mod. ‘05.g., u sustavu pdv-a, servisna, cijena 28.300 eur. Mob. 091/511-4057 BMW X3 2.0D 2005.g., u sustavu pdv-a, 1.vl., servisna. Mob. 091/511-4057 REN. CLIO 1996.g., reg. do 6./09., cijena po dogovoru. Tel. 364-706 FIAT TIPO 1.8ie 1993.g., za 900 eur. Tel. 098/9462-577 FIAT TEMPRA 1993.g., reg. do 6./09., el. ubrizgavanje, servo, u odlinom stanju, cijena povoljna. Pribislavec, tel 360-216, Novak REN. MEGANE coupe 1.6 16V 1999.g., reg. do 6./09., ful oprema osim kože. Mob. 098/9577-025 PRODAJE SE motorkota Keway 125 ccm, star 2g., ispravan. Tel. 629-110 ili 091/5085-707 GOLF 1.6D 1983.g., jako dobar motor, za 300 eur, mob. 098/905-7147 FORD ESCORT 1.8D 1991.g., 2. limarija, izolacija, centr., šiber, eline alu felge, sportski, garažiran, ušuvan, hitno i povoljno. Tel. 543-887 ili 091/575-3694 DAIHATSU 1.6 benz 1991.g., neregistr., mašina stara 10g., centr., muzika, 5 vr., sauvan, cijena 4.500 kn (nije ksno). Tel. 095/821-8804 OPEL KADET 1.3 1989. god., plave boje, reg. do 9/08., cijena 7.000 kn, te Yugo Koral 60 1990. god., crvene boje, reg. do 11/08., cijena 3.500 kn, mob. 095/903-8183 PRODAJEM ALU FELGE za avensis, corola verso, orig. toyota, s gumama, mob. 098/463-583 KUPUJEM KOMBI putniki produženi 1993-1998.god. Mob. 095 850 2445 AUDI A 4, kraj 2002.g., prodajem. Tel. 098/322-632 PRODAJEM MOTOCIKL kymco zing 125 ccm, 2003.god., reg. do 5/09.god, ušuvan, 1.vl., 8.500 km, mob. 098/626-507 MOTOCIKL Honda CBR 900RR 1999.god., reg do 4/09., mob. 091/182-1116 OPEL ASTRA II Twinport 2006g, pod garancijom, kompl. opremljena, vlasnica, odlina, 8.999eur, mob. 091/768-0220 BMW 525 TDS 1994.god., reg. do 9/09. Telefon: 091/1312-358 SEAT TOLEDO 1.9D 1993.g., reg. do 1/09., u dobrom stanju, 2.000 eur. Tel: 098/953-5215 PRODAJEM DVIJE AUTOGUME Sava Eskimo S3 M+S 195/65 R15, korištene 3 mj. Mob. 095/904-9744 VILJUŠKAR INDOS 2.5T, redovito servisiran, prodajem. Tel. 099/5008-290 VW KOMBI LT-35 2003.g., registriran, cijena 100.000 kn. Tel. 098/9121-332 PRODAJEM lada riva 4x4 ‘87.g., reg. do 2./09., za 1.750 eur, a kupujem auto ispravan, neispravan, ispod cijene i iznajmljujem auto za 130 kn/dan. Tel. 098/777-095 PRODAJEM: golf II 1.6 dizel ‘89.g., reg. do 12.mj., 890 eur; kadet, reg. do 2.mj., 550 eur; mazda 323 ‘91.g., nereg., 250 eur; kombi LT dupla kabina, nereg., 750 eur; Isuzu troper za dijelove. Mob. 095/862-9889 PRODAJEM: alfa GTV ‘96.g., ful oprema, 5.500 eur; golf III, reg. do 7./09., plin, 2.200 eur; kia pride ‘97.g, reg. do 11.mj., 1.400 eur, ford esta ‘97.g., nereg. Mob. 092/211-3681 PRODAJEM OPEL KADETT 1.4i reg. do 4.mj., crvene boje, ušuvan. Mob. 098/187-1338 PRODAJEM FIAT BRAVA 1.4SX 1999.g., reg. do 17.5./09., el. stakla, abs, zrani, povoljno prodajem. Tel. 098/971-7151 DAEWOO LANOS 1.4SE 1998.g., reg. do 10.8./09., plin, centr. zaklj., el. podizai, metalik boja, servo. Mob. 098/1356-139

MOTOCIKL 125 ccm cross, registr. godinu dana, u izvanrednom stanju, 1.vl. Mob. 098/749-131 MAZDA 3 1.4 16V TE SPORT 2005.g., 1.vl., dig. autom. klima i ostalo, garažiran, 11.300 eur, mob. 095/8966-089 TWINGO 1.2 1996.god., el.paket, 98 tkm, povoljno i passat 1.9 tdi 2001.god, autom., karavan, full oprema, 150 tkm, 10.800 eur. Mob. 098-393-046 AUDI 80 1987.g., reg. do 15.1.09. prodaje se ili se mijenja za auto sa 5 vraju ili manji karavan uz doplatu, info: 091/512-3238 ALU FELGE 7J 15 H2 s gumama, za Renault Megane i sl., povoljno prodajem. Tel. 098/9074-790 ALFA ROMEO 146 1.6 bokser, crna, 1996.god., klima, el. podiz., alu-felge. Tel 098/482-047 PRODAJEM ALU FELGE za toyotu avensis, corolu verso s gumama, mob. 098/463-583 ZASTAVA 101, u dobrom stanju, 1.lak, reg. do 7./09., za 3.300 kn, prodajem, tel. 360-602 PRODAJE SE: mercedes C250 TD 1999.g.; bmw 323Ci Cabrio 2000.g; Fiat Slo 1.9JTD 2004.g. i bmw 525D Touring 2004. - svi sa full opremom. Mogua zamjena. 098/777-067 ili 040/396-677 GOLF 1.9D serija 3, crveni, reg. do 7./09., prodajem, cijena 2650 EUR. Tel: 099/624-0001 PRODAJU SE NOVE LJETNE GUME dim. 175/65 R14. Mob. 091/518-0665

POLJOPRIVREDA PRODAJEM TRAKTOR Warshalovski 1958.g., oldmer, sreen i ouvan, ljubiteljima oldmera. Mob. 099/6944-095 PRODAJE SE PRESA za visokotlana crijeva do 1,5 cola, profesionalna, nova. Tel. 040/341-216 PRODAJEM TREBLJAICU ZA KUKURUZ i dva kardana. Tel. 337-003 ili 098/97-67-123 PRODAJEM TRAKTOR Tomo Vinkovi 23 KS, 1988.g., vadilica krumpira Sunce i velika prskalica od 350 lit. Tel. 098/913-0007 PRODA JE SE KUKURUZ I ŠROT. Mob. 098/861-898 HIDRAULINA PREŠA za grože, 500kg, povoljno. mob. 098/905-7147 PRODAJEM TRAKTOR Masey Ferguson, 60g., 30KS, gumenjak i plug, cijena u kompletu 2000 eur. Zva poslije 10 sa na tel. 389-056 PRODAJEM MOTOKULTIVATOR Mio Standard Honda 420 s raznim prikljucima. Tel. 099/409-1287 PRODAJEM TRAKTOR Torpedo 4806 TD, registriran, sauvan, malo radnih sa, široka kabina, te kupujem traktorsku frezu ili motokulvator s frezom. Mob. 098/190-3753 PRODAJE SE KUKURUZ. Tel. 347-310 VRLO POVOL JNO PRODA JEM ouvanu, malo korištenu trebljaicu (ljušilicu) kukuruza na kotaima. Cijena 400,00kn. Info. 098/726-463. PRODAJE SE prikolica bunkerašica 12T, 2-osovinka, kiper; tanjurae 20 diska, 3-krilne brane, povoljno. Tel. 098/1705-311 PRODAJEM ŽITNU SIJAICU Olt Gama 18. Tel. 091/517-5595 PRODAJE SE ISPRAVNA STARINSKA PREŠA s košom. Mob 091/520-8055 MOTOKULTIVATOR Mio Osijek za 1.650 Kn, pumpa za hidrofor Elektrokovina 1-fazna i 3-fazna, obje za 250 Kn. Tel: 091/524-3593

USLUGE PREKRIVANJE I IZRADA KROVIŠTA, ZIDARSKI RADOVI. Dugogodišnje iskustvo. Brzo i kvalitetno! Povoljne cijene usluga i materijala. «KROV», akovec, Istarska 9, tel. 395-722, 098/744-980 ODŠTOPAVANJE ODVODNIH CIJEVI s posebnim strojem - struno i povoljno; VODOINSTALATERSKI I KERAMIARSKI RADOVI. Mob: 098/931-7570 ili 091/522-2344, Tino

679

9. rujna 2008.

OVLAŠTENI SERVIS ELEKTRO ALATA ISKRA/MAKITA/BOSCH/AEG FLEX/HILTI/HITACHI/B&D METABO/REMS/FEIN/DEWALT.. ROTORI/MOTORI/STATORI/PREMATANJE «RODIKOMM» d.o.o., K. Tomislava 37, AKOVEC , Tel. 040/395-180, 091/5005-128 PVC STOLARIJA – SALAMANDER « KOZAR d.o.o. « Prozori, vrata - ulazna i balkonska, sjene i zimski vrtovi, rolete , grilje (pvc, aluminij). Brza isporuka, montaža i demontaža stare. Garancija 5 godina. Telefon 098/493-150, 091/493-1500, 040/396-056 GRADITELJSTVO « KOZAR d.o.o. « Graevinski radovi: NOVOGRADNJA, ADAPTACIJE I REKONSTRUKCIJE, KROVOPOKRIVAKI RADOVI, POSTAVA TLAKAVACA Završni radovi: GLAZURE, FASADE I ŽBUKE svih vrsta (strojno i klasino), SOBOSLIKARSKI RADOVI. MOGU NOST GRADNJE «KLJU U RUKE» Telefon: 098/493-150, 091/493-1500, 040/396-056 BIOTERAPEUT USPJEŠNO POMAŽE kod migrena, Alzheimerove bolesti, one mrene, bolesti uha, sinusi, štitnjaa, astma, crijeva, želudac, žu, jetra, kolesterol, bubrezi, dijabetes, kima, giht, išijaz, alergije, tumori i vene. Mob. 098/1347-031

OBAVLJAM KOMBI PRIJEVOZ na relaciji akovec – Osijek ponedjeljkom. Mob. 098/290-102 PODUKE IZ MATEMATIKE, fizike i elektrotehnike. Ivanovec, tel. 337-262 ili 098/178-9348

NAMJEŠTENJA TRAŽI SE STARIJA ŽENA za pomo u kui starijoj muškoj osobi. Stan i hrana osigurani. Tel. 334-172 KERAMIAR s dugogodišnjim iskustvom traži posao polaganja keramikih ploica. Tel. 098/626-876 TRAŽIM VRSNE KROVOPOKRIVAE za zamjenu cca 110 m2 pokrova na staroj kui u akovcu. Zva 091 9100 104 TRAŽIMO VIŠE MAJSTORA soboslikara ili fasadera sa iskustvom na neodreeno vrijeme. Prijevoz osiguran, plaa odlina, satnica oko 25 kn. Mob 091 167 1061

KREDITI BRZO I KVALITETNO RJEŠAVAMO SVE VRSTE KREDITA. Mob. 098/918-2083 ili 099/592-5816

NEKRETNINE NUDIMO I PRONALAZIMO ATRAKTIVNA ZEMLJIŠTA, te ostale nekretnine na Jadranu. Mob. 091/2177-558

NEKRETNINE „KTB“ T. Gorianca 6, akovec-Jug (preko puta Betex-a) Tel: 040/363-030; 098/242-279 www.nekretnine-ktb.hr PRODAJEMO KU E, STANOVE, VIKENDICE, POSLOVNE PROSTORE na cijelom podruju Meimurja, te na otoku Krku, Kvarneru i Dalmaciji. POTRAŽUJEMO sve vrste nekretnina za naše cijenjene kupce s podruja Meimurja i šire. Velik broj stanova u ponudi svih veliina na cijelom podruju akovca i Meimurja.

SMS NEKRETNINE akovec, Ruera Boškovia 21 (preko puta suda) tel/fax: 040/390-766, mob: 099/325-5230 sms.nekretnine@ck.t-com.hr PRODAJEMO: kue, stanove, vikendice, poslovne prostore, gradilišta POTRAŽUJEMO: sve vrste nekretnina na podruju Varaždinske i Meimurske županije

AKOVEC, USKA BB, TRŽNICA www.nekretnine-maras.hr info@nekretnine-maras.hr RADNO VRIJEME: Pon-Pet 08:00-17:00 Sub 08:00-13:00 Prodajemo i potražujemo kue, stanove, apartmane, zemljišta, poslovne prostore u Meimurju i šire.

PRODAJE SE KU A u Ivanovcu s velikom okunicom + vrt, mog. ulaza s obje strane, pogodno za poljoprivrednike i obrtnike. Tel. 337-893 ili 099/6719-445 IZNAJMLJUJE SE 3-sobni komforni namješteni stan u Varaždinu, studenma, zaposlenim samcima, na duže vrijeme. Tel. 091/547-0069 ili 091/729-5803 IZNAJMLJUJEM GARSONIJERU na Trešnjevakom placu. Mob. 098/446-988. KUPUJEM APARTMAN ili kuu na moru (gotova gradnja, rohbau ili po. gradnje). Tel. 098/9686-794, zva poslije 16 sa. KU U u M. Središu od 160 m2, 2 stana, 2 garaže, 2 podruma, spremište, ljetna kuhinja, vonjak, sve na zemljištu od 2018 m2, svi prikljuci, prodajem ili mijenjam za dva manja stana. Ponude sla na e-mail: dusanka.fric@ ck.t-com.hr ili mob. 095/863-1441 PRODAJEM ŠUMU u Bukovcu kraj Selnice površine 7108 m2, šuma je za sjeu, ima 100 m3 ogrjeva i 20 m3 Tehnika I i II. Zva poslije 16 sa na tel. 645-272 PRODAJE SE TROSOBNI STAN od 56,8 m2, I. kat, Kolodvorska 1, novoureen. Tel. 098/361-401 KUPUJEM KU U, APARTMAN ili VIKENDICU na moru. Tel. 098/598-323 IZNAJMLJUJEM dvosoban namješteni stan u posebnoj kui, obitelji ili ženskim osobama, može i kao pomo starijoj osobi, u M. Središu. Mob. 091/730-2997 PRODAJE SE POLOVICA KU E u akovcu, s garažom i okunicom. Upitati u akovcu, Travnik 5, Golubi PRODAJEM VINOGRAD s vikendicom u Kaplšaku, bave za vino i lož ulje te jasenove trupce. Tel. 573-089 PRODAJEM GRADILIŠTE na vrlo povoljnoj poziciji, predvieno za izgradnju samostojee kue, vojni vrtovi. Tel. 091/9320-288 POSLOVNI PROSTOR od 50 m2 u akovcu na Jugu, N. Pavia 25, iznajmljujem. Tel. 098/241-767 GARSONIJERA od 29 m2, nenamještena, u akovcu, blizina Pedagoške, iznajmljujem na duže vrijeme. Tel. 384-515 ili 098/545-526 IZNAJMLJUJEM DVOSOBAN STAN U ZAGREBU, Kajzerica, kod Savskog mosta, u blizini studentskog doma, 46 kvadrata, potpuno novonamješteni, tv, klima, perilica rublja. Tel: 098/790-460, 091/365-3675 PRODAJEMO STAN u akovcu od 42,6 m2 + garaža i podrum, južni dio grada. Tel. 098/9262-154 IZNAJMLJUJEM POSLOVNI PROSTOR od 600-1000 m2 u akovcu, za proizvodnju ili skladište. Mob. 095/666-2-669 PRODAJEM ILI MIJENJAM STAN U PRELOGU od 100 m2, Glavna 29 (tržnica), s namještajem, struja, plin, voda, klima, za stan u akovcu ili okolici. Cijena 80.000 eura. Tel. 091/762-91-63 PRODAJE SE KU A za rušenje u Makovcu, svi prikljuci. Mob. 099/6763-931 KUPUJEM graevinsko zemljište ili vikendicu s okunicom ili stariju kuu u gornjem Meimurju (od Štrigove do Lopatinca). Mob. 099/6766-515 PRODAJE SE DVOSOBAN STAN u centru grada. Mob. 098 745 499 PRODAJEM ILI IZNAJMLJUJEM uhodani ugost. objekt - pizzeria sa stamb. prostorom u okolici Vž, zbog odlaska u mirovinu. Mob. 098/9541-353 IZNAJMLJUJEM DVOSOBAN komforni stanu M. Središu. Mob. 091/549-5873 Agencija za promet nekretninama AKOVEC , Tome Masaryka 21.

www.mn-nekretnine.com O. PRICE 34 AKOVEC TEL: 391-373 MOB: 098 426-917 PRODAJEMO: KU E, STANOVE, VIKENDICE, POSLOVNE PROSTORE, ZEMLJIŠTA RJEŠAVAMO STAMBENE KREDITE ZA KUPNJU NEKRETNINE!

tel. 040 /313 - 655; Mob. 098 /698- 369; 098/211 - 084

www. PANADRIA.hr NAJVE A PONUDA NEKRETNINA u ME IMURJU i DALMACIJI

PRODAJEM ZEMLJIŠTE u Lopancu od 3800 m2 na lijepoj lokaciji, 4km od akovca, mob. 098/210-886 IZNAJMLJUJE SE KOMFORNI NAMJEŠTENI dvosobni stan u akovcu, u sklopu kue s posebnim ulazom, za info pita 098/938-7532 PRODAJE SE KU A U MIHOVLJANU, V.Nazora 50, blizu bolnice, namještena, s okunicom, povoljno. tel. 347-331 IZNAJMLJUJE SE NAMJEŠTENA garsonijera u centru akovca. Zva iza 18 sa na tel 098/9795-933 IZNA JML JUJEM GARSONIJERU u centru akovca, samcima, namještenu. Tel. 095/8080-116 PRODAJEM GRADILIŠTE u G. Hrašanu, vel. 263 hv. Tel: 091/241-6620 IZNAJMLJUJEM DVOSOBAN namješten stan, 1.kat, centar akovca, mob. 098/297-220 IZNAJMLJUJE SE POSLOVNI PROSTOR od 50 m2, blizina centra. Mob. 092/204-1026 PRODAJE SE STARIJA KU A u Belici s velikim dvorištem Tel: 098/1705-412 GARAŽU NA JUGU akovca kupujem od najboljeg ponuaa, mob. 091/739 72 74 PRODAJEM DVA POSLOVNA OBJEKTA u akovcu na adresi dr. A. Starevia 16 (mogua nadogradnja ili(i) spajanje objekata). Info na tel 0043/3144-44332 ili na mail: dbeckŽinode.at PRODAJE SE ZEMLJIŠTE za gradnju 153hv (551m2, u elitnom naselju, akovec, Franje Buara), 38.000 eura, mob. 098/1347-411 IZNAJMLJUJE SE GARSONIJERA u akovcu s posebnim ulazom. Tel: 091/567-3870 KUPUJEM PARCELU u briježnom dijelu Meimurja (Lopanec, Pleškovec, Dragoslavec...), za izgradnju kue. Tel: 099/67-14-888 IZNAJMLJUJEMO dvosoban stan studencama, u centru grada, novoureen i namješten. Mob. 091/884-3171 VRLO POVOLJNO se prodaje kua u M. Središu, u novijem naselju, svi prikljuci, veliko dvorište i garaže. Tel:098/632-235 PRODAJEM DVOSOBNI STAN u akovcu i spravu za vježbanje. Mob. 098/919-3036 VIKEND KU U ZA STANOVANJE u Dragoslavcu s vonjakom i vinogradom, novije gradnje, prodajem zajedno s vinogradarskom opremom. Tel: 343-557 IZNAJMLJUJE SE POSL. PROSTOR u Prelogu sa svim prikljucima, preko puta srednje škole. Tel. 095/838-4204 AKOVEC-centar, novi 4-sobni dvoetažni stan od 96 m2, dvorište s parkingom, 105.000 eur. Mob. 099/631-0099 IZNAJMLJUJEM MANJE SKLADIŠTE i uzimam na uvanje Vaše stvari i prodaju. Mob. 098/463-502 PRODA JEM JEDNOIPOL SOBNI STAN u centru k, obnovljen, 1.kat, 43 m2. Mob. 091/792-3015 PRODAJEM VO NJAK u Vuetincu od 788 hv, cijena 6.800 eur. Tel. 855-539 IZNAJMLJUJEM POSL. PROSTOR od 40 m2 u k, Istarska 1, sa parkiralištem, vrlo povoljno. Tel. 095/802-6939 PRODAJE SE KU A, sagraeni podrumski dio, prikljuak vode, u Sv. Križu kraj gl. ceste za Prelog, preko puta crkve, povoljno. Tel. 040/337-255 ili 091/563-6323 PRODAJE SE GRADILIŠTE u Brezju od 75m2 sa idejnim rješenjem, pogodno za razne namjene, te se prodaje starija kua u k, kod bolnice, za posl. prostor ili mog. iznajmljivanja. Mob. 099/595-3390 IZNAJMLJUJEM POSL. PROSTOR od 55 m2 u k, a prodajem radijatore Cipovica i nove autodijelove za asconu 1.6 ‘87.g. Mob. 098/1745-066 IZNAJMLJUJE SE SOBA, namještena, s upotrebom kupaonice, u k, I. Gundulia bb. Tel. 337-407 PRODAJE SE GRADILIŠTE u Šenkovcu, 900 m2, ul. A. Butorac, te prodajem pl. protoni bojler. Mob. 098/928-1612 IZNAJMLJUJEM POSL. PROSTOR za hi obrt ili skladište od 160 m2, može i 2x80 m2, u Pribislavcu, povoljno. Tel. 098/553-270 PRODAJE SE GRADILIŠTE u Ivanovcu, Kalnika 22. Tel. 337-048 ili 098/136-3827 PRODAJEM KU U u M. Središu ili mijenjam za manju kuu ili vikendicu bez nadoplate. Tel. 098/9176-477 PRODAJEM GRA . ZEMLJIŠTE u akovcu, vojni vrtovi Sjever, vel. 4260 m2, cijena 40 eur/m2. Mob. 098/260-062 KU A U NIZU, akovec Jug, 200m2, dvorište, garaža. Povoljno prodajem. Mob. 098/393-170 PRODAJEM HALU 500m2 u Kuršancu i kuu u Ivanovcu. Tel: 098/9211-929 PRODAJE SE KU A u Nedelišu, katnica, sa svim prilkljucina, odamh useljiva, atrak vna lokacija za poslovni prostor. Tel: 099 516 67 80 KUPUJE SE ZEMLJIŠTE u briježnom dijelu Meimurja. Mob. 098/226-119 PRODAJE SE GRADILIŠTE u Vuetincu kbr. 167, 2500 m2 sa starijom kuom, plinom, strujom i telefonom. Upita na br. mob. 098 594 723.

TURIZAM VODICE super povoljno iznajmljujemo potuno opremljene apartmane, penzioneri ekstra popust. Tel. 021/378-358 ili 098/909-6768


OGLASNIK

9. rujna 2008.

53

VAŽNI TELEFONSKI BROJEVI ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE, Mihovljanska 70 tel. 396-294 ŽELJEZNIKI KOLODVOR AKOVEC tel. 384-333 AUTOBUSNI KOLODVOR AKOVEC tel. 313-947 REDEA (bivši MPC), R. Boškovia 2 (zgrada županije) tel. 310-350 LJEKARNA AKOVEC, V. Morandinija 1, tel. 310-651 POLICIJSKA UPRAVA ME IMURSKA, J. Gotovca 7, tel. 373-111 ŽUPANIJSKA BOLNICA AKOVEC, I.G. Kovaia 1e, tel. 375-444 DOM ZDRAVLJA AKOVEC, I.G. Kovaia 1e, tel. 372-300 ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO, I.G. Kovaia 1e, tel. 311-790 MUZEJ ME IMURJA AKOVEC, Trg Republike 5, tel. 313-499 SSSH, POVJERENIŠTVO AKOVEC, Trg Republike 1, tel. 312-331 ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE AKOVEC, Bana J. Jelaia 1, tel. 396-800 MATICA HRVATSKA AKOVEC, Park R. Kropeka 1, tel. 314-080 ZAJEDNICA ŠPORTSKIH UDRUGA, Vl. Nazora 16, tel. 390-977 UPRAVA ZA OBRANU, J. Gotovca 5, tel. 313-114 HGK, ŽUPANIJSKA KOMORA AKOVEC, I.G. Kovaia 2, tel: 311-160 OBRTNIKA KOMORA ME .ŽUPANIJE, Park R. Kropeka 1, tel. 313-971 FINA, O. Keršovanija bb, tel. 371-000 CENTAR ZA SOC. SKRB AKOVEC, Vl. Nazora 16, tel. 391-920 ME IMURJE PLIN, Mihovljanska 70, tel. 395-199 ME IMURSKE VODE, Mihovljanska 68, tel. 373-700 ELEKTRA AKOVEC, Žrtava fašizma 2, tel. 371-700 - prijava kvara tel. 371-600 HVIDR-a, Strossmayerova 9 tel. 314-644 GKP AKOM, Mihovljanska 74 tel. 372-466 ME IMURSKA ŽUPANIJA tel: 374-111 VETERINARSKA AMBULANTA tel: 390-859 INSPEKCIJE INSPEKCIJA RADA AKOVEC, Stari grad, Per. Zrinskih bb tel. 391-970 GOSPODARSKA INSPEKCIJA AKOVEC, tel. 391-970 SANITARNA INSPEKCIJA, R. Boškovia 2 tel. 374-111 DRŽAVNE INSPEKCIJE tel. 042/301-707 HRVATSKE POŠTE - CENTAR POŠTA AKOVEC, T. Masaryka bb tel. 804-000 T centar, Mace hrvatske 6 tel. 0800-9000 POREZNA UPRAVA , Podruni ured AKOVEC, O. Keršovanija 11, tel. 371-200 Ispostava PRELOG tel. 645-135 Ispostava MURSKO SREDIŠ E tel. 543-003 URED DRŽAVNE UPRAVE tel. 374-111 - Predstojnik tel. 374-212 - Služba za gospodarstvo tel. 374-102 - Služba za društvene djelatnos tel. 374-112 - Služba za opu upravu tel. 374-190 - Mani ured AKOVEC tel. 374-176 - Mani ured PRELOG tel. 374-055 - Mani ured M. SREDIŠ E tel. 374-057 - Mani ured M. SUBOTICA tel. 374-054 - Mani ured NEDELIŠ E tel. 374-059 - Mani ured ŠTRIGOVA tel. 374-058 - Mani ured KOTORIBA tel. 374-056 - Mani ured DEKANOVEC tel. 374-060 - Ispostava PRELOG tel. 646-716

IZNAJMLJUJE SE

ŽIVOTINJE

poslovni prostor u akovcu, Ruera Boškovia 1, veliine 34 m2, pogodno za butik, ured, predstavništvo.... FILATELISTIKI KLUB «MARIJA HUNJAK» poziva sve koji se žele prikljui radu kluba da se slobodno jave na broj telefona 099/590-6808, Darko Hunjak

Inf. na mob. 098 242 990

TAROT VAM OTKRIVA VAŠU SUDBINU – ljubav, posao, budunost. Molimo nazovite za dogovor 098/1347-031

KUPUJU SE DVA SIJAMSKA MAI A. Mob. 091/105-0007 PRODAJEM PAPIGE aleksandre, personate, pjevajue, grice i šarene kozice, ženke, te dijamantne golubie – vrlo povoljno. Tel. 098/973-1849 PRODAJU SE BARNARDI (konkuri), zelene aleksandre, plave rozele i žute kozice - mlade. Tel. 098/944-3338 PRODAJE SE KVALITETNA HRANA za pse i make. Tel. 363-445 POKLANJA SE MAI duge dlake, star dva mjeseca, u dobre ruke. Mob:095/8513-899 PRODAJEM PAPIGE tigrice, nimfe, rozekolise, personate, pjevajue, rozele, aleksandre, srebrne, divlje i planaste fazane. Tel. 098/912-3938 PRODAJU SE NJEMAKI OVARI odlinih roditelja, s rodovnicom, cijeljeni, tetovirani, upita na tel. 363-445 PRO DA J U S E PA Z I N S K E PU RE. M o b. 091/7922-497 ili 347-102 PRODAJEMO PURE oišene, cijele ili polovice, cijena 35 kn/kg i oišene zeeve po 40 kn/kg. Tel. 098/199-2171 PRODAJEM KVALITETNU ŠTENAD njem. ovara s rodovnicom. Tel. 395-031 PRODAJE SE ŽENKA zlatnog retrivera, 8tj., cijepljena, vrlo povoljno. Mob. 098/1641-440

ELEKTRONIKA RAZGLASNO POJAALO Behringer Europower 1500, 2x450/700 wata, 15” zvune kutije, mixeta, mogu i ekovi, kartice. Tel. 688-433 mob. 098/723-160 PRODAJEM el. bubanj PRO DRUM s rampom i modulom. Mob. 091 563 4240

VINOGRADARSTVO PRODAJEM HRASTOVU BAVU za crveno vino, zapremnine 400 l, a kupujem bavu za bijelo vino iste zapremnine. Tel. 098/832-563 GROŽ E VINSKO - Cabernet Sauvignon, Sauvignon Blanc, prodajem, Erdutsko vinogorje. Telefon 098/573-417 PRODAJE SE GROŽ E u Vuetincu. Mob. 099/6763-931 PRODAJE SE GROŽ E cijep i bijelo miješano vino (pinot, savignon). Mob. 091/527-3929 KUPUJEM crno grože i kupujem kotao za rakiju. Mob. 098/899-364. PRODAJE SE VINO BIJELO KVALITETNO, rajnski rizling, muškat žuti te ambalaža za pivu i mineralnu vodu, vrlo povoljno, Tel. 098/632-494 PRODAJE SE PREŠA za grože hidraulina od 200 lit. i inox muljaa. Javiti se na tel 098/294-927 PRODAJE SE BIJELO GROŽ E kvalitetno i okreta za sijeno. Tel. 347-187

RAZNO PRODAJEM RESTAURIRANU VIOLINU ili mijenjam za bubnjeve s inelama. Mob. 098/700-192 PRODAJE SE perilica sua INDESIT, malo korištena, povoljno, mob. 098 306 676 PRODA JEM LOVAKU MALOK ALIBARSKU pušku s optikom, vrlo povoljno. Mob. 091/572-4557 PRODAJE SE GARNITURA za dnevnu sobu (trosjed + 2 fotelje, eko koža, bež boje, rabljeno 10mj. u odlinom stanju za 2.000 kn (cijena za dogovor). Mob. 098/179-2815

PRODAJE SE PE na kruta goriva, gus, sa staklenim vrama, povoljno. Tel. 629-110 ili 091/5085-707 PRODAJU SE PLINSKE PE I (više kom) i pl. bojler Junkers od 13 lit. star godinu dana, cijena povoljna. Tel. 360-216 PRODAJE SE PE za centralno grijanje Stadler na kruta goriva, malo korištena. Tel: 095/901-6021 PRODAJEM POVOLJNO hrastov lamel parket (70 m2) i hrastovu bavu 250 lit. Info 091-364-3613 PRODAJEM HRASTOVA DRVA, dužine 4m, širine 3, mob: 099/690 2294 PRODA JEM DVIJE DRVENE klizne stijene 235x250cm sa izo staklom. Mob. 098/210-886 PRODAJEM KOMPLET od 250 vrhunskih dokumentaraca, sve odlina slika i tlovi, cijena 200 kuna. Mob. 095/8766-048 PRODAJEM: ženski bicikl Rog, kožni dvosjed bež, kompjuter, stol i komoda, sve super, novo, extra povoljno i hitno. Tel. 363 –365 PRODAJE SE PERILICA-SUŠILICA rublja 2u1 Bosch Maxx 5, mlo korištena hitno i povoljno, mob. 098/971-3880 TRAŽIM VELIKI SUNCOBRAN (Pan,...)! do 400kn. Ponude molim samo sa SMS na tel. 091/881-6045 PRODAJEM PROTONI plinski bojler Valliant, 10 lit., za 500 kn. Tel. 040 363-710, 098/178-5679 PRODAJE SE: protupožarna vrata, produžni kabel 7x2.5mm2 (50m), el. mašina za štemanje Kango, drvena vrata, el. bojler Vaillant od 80 lit., radijatori 90x200cm, pe na ugljen i drva, alat za savijanje bakrenih cijevi i runa pumpa za lož ulje, crni pisai stol, te 4 zimske gume 195x70R15. Tel. 858-424 PRODAJE SE VRLO POVOLJNO I JEFTINO garderobni regal dim. 180x230x55, 2 garderobna ormara dim. 105x175x55, te kau na razvlaenje. Mob. 091/158-5598 THUJE - smaragd i kolumne, kvalitetan domai uzgoj. Tel. 091/547-0069 PRODAJE SE BRAVARSKI ALAT, šivaa mašina Bagat, polunova, galge i razni elektromotori. Tel. 333-253 PRODAJE SE: komoda s vitrinom (masivno drvo hrast); madraci po 100 kn/kom; el. ugradbeni štednjak; kožna i obina kutna garnitura; nove kopake Adidas br. 43-44 (500kn); dig. klavijature Yamaha (200 eur). Tel. 328-106 ili 098/171-4456 PRODAJU SE PLINSKE PE I (4kom), cijena 100 kn/kom, te oleandri visine 1,50m, cijena 250 kn/kom. Zva poslije 16 sa na tel. 333-304 DVD i VHS KONCERTI: Azra, B. Dugme, Balaševi, Him, Gnr, Nirvana, B. Jovi, Eminem, Korn, Rhcp, Metallica, I.Maiden, Doors, AC/ DC, Zeppelin, Purple, P. Floyd, D. Straits i dr. Telefon: 091/2518-371 PRODAJEM dva dj. krevea i stol za previjanje i kupanje. Tel. 865-531 PRODAJU SE KUPINE i vino od kupine. Tel. 098/191-6659 PRODAJEM novu, masivnu garnituru, 45% ispod cijene i radni stol sa stolicom. Zvati poslije 16 sa na tel. 098/9686-794 PRODAJE SE ušuvana brako prikolica, novi bide, zidna pe na plin, ušuvana, novi hladnjak, dijelove za jugo (alternator, vodena pumpa i anlaser) – ispravno i je ino. Mob. 092/104-8381 PRODAJU SE boce za autogeno, preša, muljaa, mješalica na benzin Honda, kulvator sa prikljucima, Thomos automak, cirkular, potopna pumpa Lamborgini, 14 vaga. Mob. 098/463-502 PRODAJU SE LEANDERI U TEGLI od 110-15ocm visine, vrlo povoljno, komplet od 5 knjiga Povijest Hrvata, nije korišten, prodajem. Tel. 040 822 362

UDRUGA “PRIJATELJI” - “AZIL ZA NAPUŠTENE ŽIVOTINJE ME IMURSKE ŽUPANIJE” POKLANJA:

PSE I MAKE: - razliih pasmina, spola i dobi. - Pogledati svaki dan od 10 - 12 sati ili od 14 - 16 na “Azilu za napuštene živonje Meimurske županije”, pokraj carine – hladnjae, kod nadvožnjaka, izmeu pruga u akovcu. Više informacija na telefon: 091/89 88 004 /uvar/. Unaprijed se zahvaljujemo medijima i udomiteljima u ime napuštenih i odbaenih živonja Meimurja! Na mjesto udomljene živonje, imamo mjesta za napuštenu lutalicu koju možemo spasi od mogue smr. Hvala Vam što ste uinili dobro djelo!

lanovi i simpazeri Udruge “Prijatelji” OTKUPLJUJEM KOŠTICE GOLICE – mokre 5kn, suhe 15 kn, a može i zamjena za ulje. Mob. 091/7276-721 PRODAJEM: kuhinju, vitrinu, pisai stol, stoli, kau + fotelje, regal, sobu, ležaj, ormar, garnituru tapec., muziku komodu, štednjak 2+2, perilicu sua, rešo, hladnjak i dr. iz kue. Tel. 360-214 ili 098/978-8078 KUPUJEM KOŠTICE GOLICE po 16 kn/kg. Tel. 099/516-0129 PRODAJEM STARI CRIJEP Vinkovci, u vrlo dobrom stanju, cijena 1 kn/kom. Tel. 363-788 PRODAJE SE HLADNJAK Gorenje HDVS 2051, visina 113 cm, ušuvan i potpuno ispravan. Tel. 312 084 PRODA JEM caffe aparat FAEMA automatski a dvije grupe + mlinac + ladica. Tel: 098/600-207 PRODAJEM UGOST. OPREMU za kuhinju i šank (sauvano), te police za trgovinu, vagu, mesoreznicu, hlaenu vitrinu i dr., te prodajem kromiranu vješalicu 4 kraka, 8 kom zidnih vješalica, 2 kom lutke i prodajni pult (kao novo). Tel: 098/9211-929

FOLIJE ZA STAKLA

graevine

automobili

sigurnost

z aštita od U V z raenja, temperaturna z aštita (hlaenje - g r i j a n j e ) , b l j e š t a n j a , n e p o ž e l j n i h p o g l e d a , p r o v a l a i o z l j e i v a n j a , v i z u a l n i izgled vozila i objekata

Kompletna usluga, prodaja folija, opreme i postavljanje.

Buzoveka 77 . 40000 akovec . Hrvatska T 040 364 270 . F 040 364 944 . www.eltel.com sign & multimedia


INFORMAC+JE

54

UMJETNIKA ŠKOLA MIROSLAV MAGDALENI AKOVEC OSNOVNA BALETNA ŠKOLA

BETEX d.o.o., Brae Radia 48, HR – 40319 Belica, MB: 3497445

ODRŽAT E

tel: ++385/40/ 370-200, fax - centrala: 370-210, fax - financijska služba: 370-266, fax –prodaja: 370-220 www.betex.hr e-mail: betex@betex.hr

Uprava trgovakog društva Betex d.o.o. iz Belice objavljuje

PRIJAMNI ISPIT

2.Voditelj invescija i održavanja • VŠS/VSS graevinskog smjera • regulirana vojna obveza • položen struni ispit (za nadzor i zaštu na radu) • vozaka dozvola B kategorije • poznavanje rada na raunalu • radno iskustvo na ism poslovima • organizacisjske sposobnos, komunikavnost, snalažljivost, odgovornost, samostalnost u radu 3.Referent prodaje teksla i HTZ opreme • VŠS/VSS ekonomskog ili tekslnog smjera • iskustvo na ism ili slinim poslovima • samostalnost u radu • naglašene komunikacijske i prezentacijske sposobnos, eksibilnost, sklonost mskom radu • poznavanje jednog stranog jezika • poznavanje rada na raunalu • regulirana vojna obveza • vozaka dozvola B kategorije 4.Skladištar • SSS odgovarajueg smjera • radno iskustvo na poslovima u skladištu • sklonost mskom radu • poznavanje rada na raunalu • regulirana vojna obveza • vozaka dozvola B kategorije • prednost kandidama s vozakom dozvolom C kategorije i položenim ispitom za viljuškarista 5.Frigo – mehaniar (tehniar za rashladne ureaje) • servis klima i rashladnih vitrina • iskustvo na ism ili slinim poslovima • vozaka dozvola B kategorije • samostalnost u radu • regulirana vojna obveza 6.Šivaica – sva šivanja – više izvršitelja • PKV ili SSS tekslnog smjera • poželjno radno iskustvo na ism poslovima • osiguran prijevoz 7.Poslužitelj stroja za vezenje – šk – više izvršitelja • SSS odgovarajueg smjera • poželjno radno iskustvo na ism poslovima • osiguran prijevoz 8.Prodava – 20 izvršitelja za Prelog i za okolicu akovca • KV/SSS trgovakog smjera • iskustvo na ism poslovima • samostalnost u radu 9.Cvjear – aranžer – za Prelog • SSS cvjear • kreavna osoba • poželjno radno iskustvo

REPUBLIKA HRVATSKA ME IMURSKA ŽUPANIJA GRAD AKOVEC Upravni odjel za društvene djelatnos KLASA: 021-05/08-01/8 URBROJ: 2103/2-07-08-01

kandidata za osnovnu baletnu školu

Oglas za radno mjesto: 1.Voditelj odjela zašte na radu • SSS/VŠS/VSS odgovarajueg smjera • položen struni ispit (zašta na radu) • regulirana vojna obveza • vozaka dozvola B kategorije • poznavanje rada na raunalu • radno iskustvo na ism poslovima • organizacijske sposobnos, snalažljivost, odgovornost, samostalnost u radu

9. rujna 2008.

U PROSTORIJAMA UITELJSKOG FAKULTETA PODRUŽNICA AKOVEC (BIVŠA II OŠ) ODRŽAT E SE PRIJAMNI ISPIT U SLIJEDE IM TERMINIMA: 12.09.2008. PETAK - 17,00 – 18,00 SATI 13.09.2008. SUBOTA - 10,00 – 12,00 SATI POŽELJNA DOB KANDIDATA: OD 7 – 9 GODINA DODATNE OBAVIJESTI MOGU SE DOBITI NA TELEFONU 091/5142-424 ILI U TAJNIŠTVU ŠKOLE NA BROJ 390 801

Temeljem lanka 6. Pravilnika o kriterijima za dodjelu potpora tradicionalnim obrma («Službeni glasnik» Grada akovca br. 16/07 i 11/08 ) i lanka 63. Statuta Grada akovca («Službeni glasnik» Grada akovca br. 05/01, 06/01, 05/05, 10/05 i 10/06 - pro. tekst i 15/07), Gradsko poglavarstvo Grada akovca raspisuje

NATJEAJ

za dodjelu potpora tradicijskim odnosno umjetnikim obrtima 1. TRADICIJSKI, ODNOSNO UMJETNIKI OBRTI Bakrokotlar, lonar, umjetnika keramika, remenar, postolar, mediar, svjear, izrada autohtonih suvenira koji održavaju tradiciju grada, izrada djejih igraaka, urar - popravak satova, proizvodnja i popravak nakita, dimnjaar, stolar koji se iskljuivo bavi restauriranjem, tkalac na tkalakom stanu, kroja (šivanje po mjeri i popravci odjee) i druge djelatnos sline navedenima. 2. KORISNICI POTPORE Korisnici potpore su obrtnici, hrvatski državljani ije je prebivalište, kao i obavljanje navedenih djelatnos na podruju grada akovca. 3. NAMJENA POTPORE Potpore se odobravaju za: poboljšanje uvjeta rada radionice; sunanciranje troškova poetne proizvodnje; izlaganje na specijaliziranim sajmovima; izradu promidžbenog materijala. 4. POSTUPAK DODJELE POTPORE Povjerenstvo e, na temelju dostavljene dokumentacije i vrednovanja prema kriterijima navedenim u Pravilniku, te eventualnih dodatnih strunih mišljenja, izradi prijedlog o korisnicima, iznosu i namjeni potpore. Gradsko poglavarstvo na prijedlog Povjerenstva donosi konanu odluku o izabranim korisnicima, iznosu i namjeni potpore. Maksimalni iznos potpore po jednom korisniku je 10.000,00 kn. 5. POTREBNA DOKUMENTACIJA Tražitelj potpore treba dostavi slijedeu dokumentaciju: - popunjen obrazac Zahtjev za dodjelu potpora TUO/08; - program i opis rada tvrtke; - opis proizvoda s fotograjama; - presliku obrtnice; - prospektni materijal (brošure, cjenik proizvoda i sl. ), ukoliko radionica ima navedeno; - dokaze o referencama (preporuke, nagrade, lanci i sl.); - ugovor o naukovanju (ukoliko radionica ima naunike). 6. NAIN I ROKOVI PODNOŠENJA ZAHTJEVA Zahtjev se podnosi na posebnom obrascu TUO/08 koji se može dobi u Gradu akovcu , soba br. 207, Kralja Tomislava 15, akovec ili na internet stranici Grada akovca www.cakovec.hr Zahtjev sa traženom dokumentacijom dostavlja se Gradskom poglavarstvu Grada akovca, Kralja Tomislava 15, akovec, sa naznakom «Razvoj tradicionalnih obrta – za natjeaj». Natjeaj je otvoren 14 dana.

10.Kuhar – više izvršitelja • KV/SSS odgovarajueg smjera • iskustvo na ism poslovima • samostalnost u radu

7. SREDSTVA

Za sve poslove obvezan je probni rad.Rok za prijam pismenih molbi, zajedno sa životopisom i dokazom o ispunjavanju opisanih uvjeta, je 7 dana od objave oglasa, a iste se dostavljaju od toke 1.-7. na adresu: BETEX d.o.o., Brae Radia 48, 40319 Belica ili na e-mail posao@betex.hr s naznakom „Za natjeaj“ i od toke 8.-10. na adresu: BETEX TRGOVINA d.o.o., Tomaša Gorianca 1, 40000 akovec ili na e-mail tajnica@betex.hr

8. Ovaj natjeaj raspisat e se po stupanju na snagu izmjena i dopuna Pravilnika o kriterijima za dodjelu potpora tradicionalnim obrma.

Ukupno raspoloživa sredstva namijenjena dodijeli potpora tradicionalnim obrma za 2008. godinu iznose do 50.000,00 kuna.

Klasa: 021-05/08-01/156 Urbroj: 2109/2-03-08-07 GRADSKO POGLAVARSTVO GRADA AKOVCA

JAVNI POZIV

KORISNICIMA PRORAUNA GRADA AKOVCA ZA DOSTAVU PROGRAMA I FINANCIJSKIH PLANOVA ZA 2009. GODINU Pozivamo sve korisnike Prorauna Grada akovca da dostave programe rada, te nancijske planove za 2009. godinu. Pod korisnicima Prorauna Grada akovca podrazumijevaju se naroito: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

USTANOVE PREDŠKOLSKOG ODGOJA KULTURNE USTANOVE I INSTITUCIJE AMATERSKE KULTURNE UDRUGE I POJEDINCI ORGANIZACIJE TEHNIKE KULTURE ŠPORTSKI KLUBOVI I UDRUŽENJA UDRUŽENJA S PODRUJA SOCIJALNE SKRBI I HUMANITARNE UDRUGE UDRUŽENJA GRA ANA VJERSKE ORGANIZACIJE USTANOVE I UDRUŽENJA S PODRUJA ZDRAVSTVA OSNOVNE ŠKOLE OSTALE UDRUGE, PODUZE A I POJEDINCI

Uz programe i nancijske planove treba dostavi posebni obrazac – prijavnicu, koja se može podii u upravi Grada akovca, odnosno preuze s Internet stranice Grada akovca: www.cakovec.hr Programi i nancijski planovi uz koje nee bi priložena popunjena i ovjerena prijavnica nee se uzima u obzir za nanciranje u 2009. godini. Rok za dostavu popunjenih i ovjerenih prijavnica je 26. rujna 2008. godine. Programe i nancijske planove, te popunjene i ovjerene prijavnice dostavi na adresu: GRAD AKOVEC Upravni odjel za društvene djelatnos Ulica kralja Tomislava 15 40000 AKOVEC Popunjene prijavnice te programi i nancijski planovi mogu se posla i na e-mail adresu dolar@cakovec.hr

"Hidrotehnika" d.o.o. Savska Ves, Radnika bb tel.: 040 / 396 - 270 fax.: 040 / 396 - 272

MB - 1560743 ŽRN 2392007-1100034788

E-mail: hidrotehnika@ck.hinet.hr

Na osnovi lanka 23. i 29. Društvenog ugovora “Hidrotehnike” d.o.o. Savska Ves, Radnika bb, Nadzorni odbor na osnovi svoje Odluke od 04.09.2008. godine, raspisuje

NATJEAJ za izbor i imenovanje direktora Uvje: - VSS ili VŠS graevinskog, geotehnikog, pravnog ili ekonomskog smjera - najmanje eri (4) godine radnog iskustva na rukovodeim poslovima - poznavanje rada na raunalu - akvno znanje engleskog jezika - uvje iz lanka 239. stavka 2., a u svezi s lankom 423. stavka 1. Zakona o trgovakim društvima Direktor se imenuje na vrijeme od eri (4) godine. Uz pismenu prijavu za natjeaj kandida trebaju priloži: -

diplomu o strunoj spremi potvrdu o nekažnjavanju kratak životopis

Prijave se podnose u zatvorenoj omotnici s naznakom “Natjeaj za imenovanje direktora” na adresu: “Hidrotehnika” d.o.o. Savska Ves, Radnika bb, 40000 akovec. Rok za podnošenje prijava za natjeaj je 15 (petnaest) dana od dana objave natjeaja. O rezultama natjeaja kandida e bi obaviješteni pismenim putem u zakonskom roku. Nadzorni odbor “Hidrotehnika” d.o.o.


INFORMAC+JE

9. rujna 2008.

55 TUŽNO SJEANJE

na dragog oca, djeda i svekra

TMT d.o.o. akovec prisutan je na trĹžiĹĄtu od 1988. godine. NaĹĄi kupci su renomirane tvrtke sa zapadnoeuropskog trĹžiĹĄta (gotovo 99%) ĹĄto nam omoguava kontinuirani rast i razvoj poslovanja. Ulaganjem u proizvodne kapacitete i vlastite ljude Ĺželimo ojaati poziciju naĹĄe tvrtke na svjetskom trĹžiĹĄtu metalopreraivake industrije.

Za naĹĄ informatiki tim traĹžimo:

Za naĹĄ CNC odjel traĹžimo:

Za odjel proizvodnje traĹžimo: NKV radnik pomoni bravar

2D-CNC Programera Pripravnik

.NET PROGRAMER-a POSLOVNIH APLIKACIJA

KORNELIJA JE UDA 12.09.2006. â&#x20AC;&#x201C; 12.09.2008.

Potrebni preduvjeti: SSS/VĹ S/VSS iskustvo u izradi aplikcija u Visual Basicu .NET 2003/2005, SQL bazi podataka poznavanje rada u Visual Basicu 6.0, MS Access-u komunikativnost i sklonost timskom radu vozaka dozvola B kategorije

Potrebni preduvjeti:

Potrebni preduvjeti:

 SSS â&#x20AC;&#x201C; strojarskog smjera poznavanje rada na raunalu dobro poznavanje rada u AutoCAD-u

 NKV radnik

Zamolbe i Ĺživotopis slati na e-mail: marinko.cmrlec@tmt.hr ili poĹĄtom na adresu fime s nazankom â&#x20AC;&#x17E;Informatika-natjeaj za programeraâ&#x20AC;&#x153;

Zamolbe i Ĺživotopis slati na e-mail: tmt@tmt.hr ili poĹĄtom na adresu fime s nazankom â&#x20AC;&#x17E;Za natjeaj 2D-CNC programeraâ&#x20AC;&#x153;

REPUBLIKA HRVATSKA ME IMURSKA Ĺ˝UPANIJA GRAD MURSKO SREDIĹ E - GRADONAELNIK â&#x20AC;&#x201C; Klasa: 021-05/08-01/768 Ur.broj: 2109/11-08-01

JAVNI POZIV KORISNICIMA PRORAUNA GRADA MURSKO SREDIĹ E ZA DOSTAVU PROGRAMA I FINANCIJSKIH PLANOVA ZA 2009.GODINU Pozivamo sve korisnike prorauna Grada Mursko SrediĹĄe da dostave okvirne programe rada, te okvirne nancijske planove za 2009. godinu. Pod korisnicima prorauna Grada Mursko SrediĹĄe podrazumijevaju se naroito: 1. ustanove predĹĄkolskog odgoja, 2. osnovne ĹĄkole, 3. kulturne ustanove i instucije, 4. amaterske kulturne udruge, 5. organizacije tehnike kulture, 6. sportski klubovi i udruge, 7. udruge s podruja socijalne skrbi, 8. humanitarne udruge, 9. vjerske organizacije, 10. ustanove i udruge s podruja zdravstva, 11. ostale udruge, zajednice i klubovi. Uz okvirne programe i nancijske planove treba dostavi posebni obrazac â&#x20AC;&#x201C; prijavnicu, koja se moĹže podii u upravi Grada Mursko SrediĹĄe (g. Brako Bojan) radnim danom od 07,00 do 15,00 sa. Isto tako obavezno je dostavi saĹžeto nancijsko izvjeĹĄe za 2007. godinu. Programi i nancijski planovi uz koje nee bi priloĹžena popunjena i ovjerena prijavnica te nancijsko izvjeĹĄe za 2007. godinu nee se uzima u obzir za nanciranje u 2009. godini. Rok za dostavu programa i planova je 03.10.2008. godine, a programi dostavljeni nakon navedenog roka nee se uzima u obzir. Programe i nancijske planove dostavite na adresu: GRAD MURSKO SREDIĹ  E, TRG BANA JOSIPA JELAI A 10, 40315 MURSKO SREDIĹ  E.

ŽUPANIJSKA BOLNICA AKOVEC raspisuje

NATJEAJ za sklapanje Ugovora o radu na odreeno vrijeme na poslovima doktora medicine (sekundarca na odjelu) â&#x20AC;&#x201C; kandidata za specijalizaciju (M/Ĺ˝) iz medicinske grane: - ANESTEZIOLOGIJE, REANIMATOLOGIJE I INTENZIVNOG LIJEENJA - 1 kandidat - OPE KIRURGIJE - 1 kandidat Uz zamolbu i Domovnicu kandidat prilaĹže dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta prema Pravilniku o mjerilima za prijam specijalizanata (NN 133/07). Ponude s dokazima o ispunjenju uvjeta dostavljaju se Ĺ˝upanijskoj bolnici akovec, I.G. Kovaia 1e â&#x20AC;&#x201C; Povjerenstvu za izbor specijalizanata, u roku 8 dana od dana raspisivanja Natjeaja. Odluka o odabiru kandidata izvrĹĄi e se prema Pravilniku o mjerilima za prijam specijalizanata, a rezulta izbora bi e objavljeni na oglasnoj ploi ustanove i na internetskoj stranici Bolnice u roku od 15 dana od dana razgovora s Povjerenstvom.

ProĹĄle su dvije godine otkad si nas napustio, ali uvijek eĹĄ ostati u naĹĄim mislima i srcima.

Tvoji najmiliji

Zamolbe slati na adresu firme ili ih dostaviti osobno u tajniĹĄtvo firme.

Temeljem lanka 6. Zakona o zakupu i prodaji poslovnog prostora (NN broj 124/97 i 174/04) i Zakljuka Opinskog Poglavarstva Opine Strahoninec OPINSKO POGLAVARSTVO OPINE STRAHONINEC raspisuje ponovni

N AT J E A J

za davanje u zakup poslovnoga prostora prikupljanjem pismenih ponuda I. U zakup se daje poslovni prostor djejeg vra u Strahonincu, J.H. Zdelara bb, poloĹženog na zem. est. 733/5, k.o. Strahoninec, i to zatvoreni prostor djejeg vra od 555 m², kao te 4.067 m² otvorenog dvoriĹĄnog prostora, namjene: predĹĄkolski odgoj i naobrazba te skrb o djeci predĹĄkolske dobi. - Kapacitet vra â&#x20AC;&#x201C; 100 mjesta (trenutno upisano 90 djece) - Minimalna poetna cijena zakupa iznosi 1.500 EUR mjeseno po srednjem teaju poslovne banke zakupodavca - Predmetni poslovni prostor daje se u zakup na vrijeme od 5 godina. - Zakupac preuzima sav inventar koji se zatekne unutar djejeg vra, kao i u dvoriĹĄtu oko vra u vrijeme zakljuivanja ugovora o zakupu. II. Natjeaju mogu pristupi sve pravne i zike osobe uz sljedee uvjete: - za pravne osobe da imaju sjediĹĄte na teritoriju Republike Hrvatske, - za zike osobe da su hrvatski drĹžavljani. - da su registrirani za obavljanje djelatnos predĹĄkolskog odgoja i naobrazbe III. Pisana ponuda ponuditelja treba sadrĹžava: - puni naziv pravne osobe, odnosno ime i prezime zike osobe, - sjediĹĄte, odnosno tonu adresu, - izvod iz sudskog registra (za pravne osobe) - obrtnicu i dokaz o drĹžavljanstvu, odnosno domovnicu (za zike osobe), - iznos mjesene zakupnine koja se nudi IV. Izabrani ponuditelj duĹžan je sklopi ugovor o zakupu s Opinom Strahoninec po uvjema iz natjeaja najkasnije u roku od 30 dana od dana dostavljanja obavijes o izboru najpovoljnijeg ponuditelja. V. Ugovor o zakupu sklapa se kao ovrĹĄna isprava kod javnog biljeĹžnika, sukladno lanku 23. stavak 2. Zakona o zakupu i prodaji poslovnog prostora, a troĹĄak solemnizacije snosi zakupnik. VI. Poslovni prostor daje se u zakup u stanju u kakvom se sada nalazi. VII. Pored zakupnine, zakupnik je duĹžan snosi troĹĄkove tekueg odrĹžavanja poslovnog prostora i javne povrĹĄine, kao i troĹĄkove koji nastaju koriĹĄtenjem prostora (elektrina energija, grijanje, voda, odvoz smea i sl.) VIII. Pisana ponuda dostavlja se temeljem ovog natjeaja i natjeajne dokumentacije koja se moĹže podii u Jedinstvenom upravnom odjelu Opine Strahoninec, Dravska 1, Strahoninec, svakog radnog dana od dana objave. IX. Pisane ponude dostavljaju se u zatvorenim omotnicama na adresu: Opina Strahoninec, Opinsko poglavarstvo, Strahoninec, Dravska 1, 40000 akovec, s naznakom â&#x20AC;&#x17E; NATJEAJ ZA ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA â&#x20AC;&#x201C; NE OTVARAJâ&#x20AC;&#x153;, u roku od 15 dana od objavljivanja obavijes o natjeaju u â&#x20AC;&#x17E;Veernjem listuâ&#x20AC;&#x153;. X. Nepravodobne i nepotpune ponude nee se razmatra. XI. Sudionici natjeaja bit e obavijeĹĄteni o rezultama natjeaja u roku od 15 dana od zakljuenja natjeaja. XII. Najpovoljnijom ponudom smatrat e se ona ponuda, koja uz ispunjavanje uvjeta iz natjeaja i natjeajne dokumentacije, sadrĹži i najviĹĄi iznos zakupnine. XIII. Opinsko poglavarstvo zadrĹžava pravo ne izabra ni jednog ponuditelja bez navoenja razloga odnosno bez obrazloĹženja. OPINA STRAHONINEC OPINSKO POGLAVARSTVO

ZAHVALA duboko potreseni iznenadnom smru voljenog supruga, oca, djeda, brata i strica

STJEPANA PAVLICA iz DraĹĄkovca preminulog 1. rujna 2008. god. u 62. godini Ĺživota

TPLI ZHVLU[ rodbini, kumovima, prijateljima, susjedima, znancima, djelatnicima tvrtke ovi \eromont i svima ostalima na izrazima suuti, molitvi, cvijeu, svijeama, brzojavima i rijeima utjehe. Zahvaljujemo Şupniku [ati Voniu na krťanskom ispraaju. Posebno zahvaljujemo lijeniku mr.sc. ntoniu Pleťnaru i djelatnicima djela urologije Županijske bolnice akovec, djelatnicima Doma zdravlja Donji Kraljevec i asnoj sestri [ihovili [alek. Hvala svima koji su ga voljeli i poťtovali! OŞaloťena obitelj

IN MEMORIAM poginulom hrvatskom branitelju

STJEPANU JURIU 10.09.1991. - 10.09.2008. Udruga roditelja poginulih branitelja Domovinskog rata Meimurske Ĺžupanije

IZ MATINOG UREDA RO ENI: [I ŠL, ki [aje i [arka; GBIL Ž, sin Kristine i Ignaca; KTI GUBI&, ki leksandre i [aria; D[G ]IGLI&, sin Senke i Deana; DVID BGD, sin adice i Dragana; KL UI&, ki Vlaste i Davora; [I]HL ZDV], sin ne i oberta; DVID VIK, sin [arije i enata; [TI VB], sin [artine i ikole; [I BLK, sin Karmenke i Ivice; PUL IG], ki Ljubice Ignac; UI] ŠUŠ, sin [arice i Dalibora; IV ŠST, sin ikoline i [arijana; KVI KVI&, sin asmine i [aria; K ŽG], sin Štefice i Stevice; LG VIKVI& VK, ki ozmari i Tomislava; SI[ PTIVI&, sin Kristijane i adovana; KV LVI&, sin [aťe i [aria. VJENANI: [artina Lesjak i Ivan Peur; Suzana Šari i enad Srpak; [artina

Lovreni i leksandar Šimuni (akovec). [iroslav [ikac i [arijana Horvat; Denis Žvorc i na Pintari (Dekanovec). [anuela Preksavec i leť Trstenjak; [onika \arkať i DraŞen akopi ([ursko Srediťe). Kristina Pozni i Željko Brezari; ndreja Kralji i ebojťa Levec (edeliťe). [arija Glavina i osip HiŞman; ikolina Kavran i Kristijan Horvat (Prelog). Danijela Karlovec i Leo Dellavia (Štrigova). UMRLI: Ivanka ovak, ro . 1952.; Katarina Hranjec, r. Hranjec, ro . 1935.; Stjepan Lukai, ro . 1930.; Stjepan Pavlic, ro . 1946.; [agdalena Lipi, r. Kavran, ro . 1925.; gata Sabol, r. Vojkovi, ro . 1927. (akovec). osip [arodi, ro . 1924.; Branko Sklepi, ro . 1953. (Dekanovec). na Bokaj, r. Gjurni, ro . 1924.; Pavao Šteok, ro . 1959. (Kotoriba). [ijo elai, ro . 1926. (Prelog).


INFORMAC+JE

56

9. rujna 2008.

UDRUGA “TUREN” iz Podturna

Etnozbirka i stari zanati na Danima Podturna U petak 12. rujna u Podturnu zapoinju “Dani Podturna 2008.”, kulturna, zabavna i društvena manifestacija koju organizira Udruga “Turen” iz Podturna. U 18 sati u Društvenom domu bit e održana zdravstvena tribina, koju e voditi dr. Dijana Lovreni. Prije toga, od 17 do 18 sati, medicinske sestre e mjeriti tlak. Drugi dan, u subotu, od 17 sati u Društvenom domu bit e izložba runih radova, natjecanje u kuhanju kotlia te degustacija hrane uz veliku zabavu ŠD-a “Šaran”. U sklopu programa bit e osnovana etnozbirka Podturna.

U nedjelju 14. rujna u 15 sati zapoet e bogati kulturno - zabavni program u sklopu kojeg e biti biranje najokunice, najbalkona, izložba etnozbirke Podturna uz prikaz parade lana, peenje kruha, pranje rublja, ruž enje kukuruza, klepanje motike, brušenje kosa ... “Dani Podturna 2008.” završit e u nedjelju 21. rujna velikim “Podturenskim prošenjem”. Predsjednica udruge Ljubica Kolari i svi njezini lanovi pozivaju gra anstvo da do e u Podturen i upozna se s njihovom tradicijom, te usput pogosti i zabavi. (sm)

Naelnik uruuje pobjedniki pehar

Kod sudakog stola bilo je vrlo živo

SPORTSKE IGRE u Gornjem Kraljevcu

Kraljevanke nadigrale Zasadbrežanke

Društvo energetiara Varaždin

Društvo žena Gornji Kraljevec u nedjelju je bilo domain sportskog susreta “Sportske igre ljeto 2008.” a terenima kod gornjokraljevekog Društvenog doma natjecale su se žene i djeca iz Gornjeg Kraljevca i Zasadbrega. atjecanja su održana u graniarima, tranju u vrei, prenošenju balona, živim takama,

ponovo organizira pripremne teajeve s polaganjem strunog ispita za rukovatelje energetskih postrojenja (ložae i rukovatelje centralnih grijanja, strojare parnih kotlova, rukovatelje kompresora i kompresorskih - rashladnih stanica, te punitelje tehnikih plinova).

prenošenju jajeta u žlici, potezanju užeta te u kolutima. Igra iznena enja bilo je jedenje sladoleda. Domaa ekipa žena osvojila je 7, a njihove goše 5 bodova. Kod djece domai su skupili 9 bodova, a gostujui 3 boda. Sva je natjecanja na zadovoljstvo publike i natjecatelja sudio

osip Žganec - rni, a pehare je predstavnicama ekipa uruio Zdravko [linari, naelnik opine Vratišinec. Program su upotpunili mali folkloraši iz Gornjeg Kraljevca i Zasadbrega, a konce itave priredbe u rukama je držala Štefanija ambroši, predsjednica Društva žena Gornji Kraljevec. (S. [esari)

Sastanak zainteresiranih kandidata i upis bi e u ponedeljak 22. rujna 2008. godine u prostorijama Društva, Juraja Križania 33, (bivša vojarna) u Varaždinu s poetkom u 17 h. Informacije se mogu dobi u prostorijama Društva 18. rujna od 18-19 sa, ili na telefon 098 321 452 Igra graniara djeci je najzanimljivija

SLOBODNA RADNA MJESTA 1. MIDA d.o.o. AKOVEC, traži 2 ŽENSKE OSOBE za prodaju u slasarni i pekari; 1 SLASTIARA i 1 ISTAICU - na neodreeno vrijeme, povrat putnih troškova, rad u centru akovca, javiti se na 091-582-8639. Natjeaj otvoren do 15.09.2008.g. 2. TERMO BEK, M. SREDIŠ E, A. Šenoe 29, traži 2 INSTALATERA GRIJANJA, PLINA, VODE I KLIME na neodreeno vrijeme, javi se na 098-242-899, 543-896. Natjeaj otvoren do 20.09.2008.g. 3. TERMO-DOM NOVO SELO ROK, V. Nazora 9, traži 1 ZIDARA i 1 POMO NOG RADNIKA na neodreeno vrijeme, poželjno radno iskustvo, javiti se na 098-861-993. Natjeaj otvoren do 15.09.2008.g. 4. KLET “POTRTI KOTA” JUROVAK 79, traži 1 KV/PKV KUHARA na neodreeno vrijeme, javiti se na 098-284-366. Natjeaj otvoren do 15.09.2008.g. 5. KORALJ d.o.o. STRAHONINEC, M. Gupca 48, traži 1 KV KUHARA sa radnim iskustvom i 1 KV KONOBARA na neodreeno vrijeme uz probni rad, mjesto rada Riblji restoran akovec, javi se na 333-139. Natjeaj otvoren do 21.09.2008.g. 6. INSTALATER JUNIOR ŽIŠKOVEC 62A, traži 2 RADNIKA NA FARMI PILI A na neodreeno vrijeme, mjesto rada Makovec, javiti se na 098-242-710. Natjeaj otvoren do 12.09.2008.g. 7. Strojobravarski obrt TIG-TKALEC, N. S. ROK, Školska 5, traži 1 KV, PKV GLODAA na neodreeno vrijeme, poželjno radno iskustvo, javi se osobno ili 853-517, 091-556-1290. Natjeaj otvoren do 10.09.2008.g. 8. Ca e bar MARTI, Prelog, Trg sv. Florijana 27, traži 1 KONOBARICU na neodreeno vrijeme, javi se na tel. 099/229-1197, do 17.9. 9. Keramiarski obrt KERAMBIS, PLEŠIVICA 23C, traži 3KVKERAMIARAi1POMO NOGRADNIKAnaneodreeno vrijeme, javi se na 099-671-9055, 040-524-261, do 25.09. 10. METAL DEKOR, IVANOVEC, traži 10 KV BRAVARA, STROJOBRAVARA i 5 POMO NIH RADNIKA na neodreeno vrijeme uz probni rad, javi se na 338-070 do 10.09. 11. Autoprijevoznik Milovan Todorovi PEKLENICA, Glavna 34, traži 2 VOZAA C, E kat. na neodreeno vrijeme, javi se 867-044, 099-3502-344. Natjeaj otvoren do 15.09.2008.g. 12. Instalaterski obrt DOLENEC AKOVEC, J. Slogara 6, traži 1 INSTALATER GRIJANJA, 1 VODOINSTALATER na neodreeno vrijeme, javiti se na 091-554-9323. Natjeaj otvoren do 09.09.2008.g. 13. Dom za odrasle osobe KOTORIBA, Kolodvorska 16, traži 1 POM. RADNIK U KUHINJI na neodreenovrijemeuzprobnirad,dostavizamolbuilijavi se osobno ili 042-647-595 do 30.09.2008.g. 14. ELCOP d.o.o. AKOVEC, Športska 6a, traži 1 PRODAVA ELEKTRO OPREME-MATERIJALA, SSS ELEKTROTEHNIAR ILI SLINA STRUKA na neodreeno vrijeme, poželjno radno iskustvo, vozaki ispit “B”, rad na raunalu, dostaviti pismene zamolbe ili 8040-80. Natjeaj otvoren do 10.09.2008.g. 15. SIMBIOZA d.o.o. AKOVEC, M. Hrvatske 10, traži3SAMOSTALNIKNJIGOVO Ananeodreeno vrijeme, bitno radno iskustvo, vozaki ispit “B”, znanje rada na raunalu, mjesto rada akovec, M. Središe, Varaždin, javi se osobno, ili tel. 637-077 ilie-mail:simbioza.cakovec@net.hrNatjeajotvoren do 15.09.2008.g. 16. MT TVORNICA TRIKOTAŽE d.d., Štrigova bb, traži 10 ŠIVAA, na neodreeno, javi se na adresu ili na 851-001 do 15.9. 17. DARKO d.o.o., Travnika 58, akovec, traži OSOBU ZA POMO U KU I i UVANJE DJECE, na neodreeno, javi se na 098/426-979 do 16.9. 18. OBITELJSKO POLJOPRIVREDNO GOSPODARSTVO KOSI, akoveka 22, Totovec, traži VOZAA-dostavlja, na neodreeno, javi se na 091/525-0791 do 20.9.

19. ELEKTROINSTALATERSKI OBRT FUKO, G. Vidovec 23a, traži ELEKTROINSTALATER N odreeno, javi se na 337-482 do 12.9. 20. ZIDARSKO-FASADERSKI OBRT TERMODOM, Novo Selo Rok, traži GRA . RADNIK; TESAR; ZIDAR na neodreeno, javi se na 098/861-993 do 11.9. 21. MARAVI -INŽENJERING I KONSTRUKCIJE d.o.o. Livadarska 53, Nedeliše, traži INŽ. STROJARSTVA; BRAVARA na neodreeno, javi se na 098/313-455 do 8.9. 22. ALZAS ALARMS d.o.o, Kalnika 58, akovec, traži 10 ZAŠTITARA, 10 VATROGASACA na neodreeno, javi se osobno ili na 384-100 do 20.9. 23. SAMANTA d.o.o. Brae Radia 11, Hodošan, traži KONOBARICE na neodreeno, javiti se na 099/681-2411 do 10.9. 24. UGOSTITELJSKI OBRT «MD», Glavna 5, Prelog, traži KONOBARICE na neodreeno, javi se na 645-556 do 10.9. 25. BRAVARIJA ŠTAMPAR, Stjepana Radia 42, Prelog, traži BRAVARA na neodreeno, javi se na 098/553-029 do 10.9. 26. UGOSTITELJSKI OBRT BISTRO OLIMP, Rade Konara 73, M. Središe, traži OSOBLJE ZA RAD U SLASTIARNI na neodreeno, javiti se na 098/544-221 do 10.9. 27. PETRI d.o.o., S. Kolara 101, akovec, traži AUTOMEHANIARA,AUTOLIMARA,naneodreeno, javi se na 098/181-8161 do 10.9. 28. JUNIOR d.o.o., A. Starevia 14, akovec, traži PRODAVAA PEKARSKIH PROIZVODA, na neodreeno, javi se na 390-105 do 10.9. 29. MISTEX d.o.o. Žiškovec 34, traži ŠIVAA na neodreeno vrijeme, javiti se na 098/242-058 do 16.9. 30. CENTAR ZA NJEGU TIJELA BIO-TOP, A. Augusnia 23, akovec, traži MASERA, KOZMETIARA, na neodreeno, javi se na 098/9229-090 do 10.9. 31. INTERIJERI HORVAT, Knezovec 119, traži SOBOSLIKARA, MONTERA SUHE GRADNJE, na neodreeno, javi se na 865-593 do 15.9. 32. ELVIDA d.o.o. Caffe bar IN, Strahoninec, traži KONOBARA na neodreeno, javiti se na 091/574-7426 do 15.9. 33. ZIDARSKI OBRT “ZET”, Podturen, Prva zaloka 28, traži ZIDAR, GRA . RADNIK, na neodreeno, javi se na 098/744-954 do 10.9. 34. LJUPKA d.o.o. “Komotlin”, A. Starevia 18, akovec, traži FRIZERA, NAIL DESIGNER, KOZMETIARA, na neodreeno, javi se na 098/558-900 do 15.9. 35. VUPLAST d.o.o. Savska Ves, Radnika 86, traži DJELATNIKE ZA RAD U PROIZV. PROIZVODA OD PLASTIKE na neodreeno, javi se na 334-120 do 10.9. 36. REPROM d.o.o., Poljska 14, akovec, traži TOKARA na neodreeno, javi se na 098/241-099 do 20.9. 37. HELINO, Uska bb, akovec, traži PRODAVAA, na neodreeno, javi se na 098/425-095 do 10.9. 38. KOZAR d.o.o. I. Mažurania 28a, traži ZIDARA, KROVOPOKRIVA, TESARA, na neodreeno, javi se na 098/493-150 do 10.9. 39. PEKARA SUNCOKRET, akovec, traži PEKARA, SLASTIARA, na neodreeno, javiti se na 091/396-5000 do 10.9. 40. NET d.o.o., Jelenska 7, Šenkovec, traži 3 DJELATNIKA U PROIZV. SVIJE A i LAMPAŠA, na odreeno, javi se na 343-233 do 10.9. 41. AKOVECSTANd.o.o.,akovec,tražiTESARA, ZIDARA, GRA . RADNIKA na neodreeno, javi se na 098/235-5685 do 10.9. 42. “NIMAR” ZAVRŠNI RADOVI, Ž. Fažizma 135, Strahoninec, traži 2 ZIDARA, 2 RADNIKA ZA IZRADU KNAUFA na neodreeno, javiti se na 099/220-3722 do 10.9. 43. TRGOVINA ANA, Ivanovec, J. Broza 85, traži PRODAVAA na neodreeno, javiti se na 098/749-168 do 10.9.

44. IMID, Radnika 109, Savska Ves, traži RUKOVATELJ GRA . STROJEVA, na neodreeno, javi se na 098/600-161 do 10.9. 45. TERMO-STIL d.o.o., I. Mažurania 19, Belica, traži 4 MONTERA SUHE GRADNJE, na neodreeno, javi se na 099/500-7944 do 10.9. 46. SA-RA d.o.o., I. Meštrovia 2, Pribislavec, traži VOZAA U ME . TRANSPORTU na neodreeno, javi se na 098/211-104 do 10.9. 47. ŠTEFI d.o.o., Macinec, Glavna 1, traži KOZMETIARA-IZRADA NOKTIJU na neodreeno, javi se na 858-480 do 10.9. 48. FEROKOTAOd.o.o.,Kolodvorska,D.Kraljevec, traži 5 ZAVARIVAA, 3 LAKIRERA, 5 BRAVARA na neodreeno, javi se na 098/241-556 do 10.9. 49. AROPROJEKT GRUPA d.o.o., Palmotieva 64a, Zagreb, traži RADNIKE NA MONTAŽI SILOSA na neodreeno, mjesto rada u Kotoribi, javi se na 091/4800-001 do 12.9. 50. STOLARIJA ZVONAREK, akoveka 46, akovec, traži 2 STOLARA, na neodreeno, javi se na 646-326, 098/776-257 do 12.9. 51. SOBOS-FASADER. OBRT VARGA, Zrinskih 45, Peklenica, traži 2 SOBOSLIKARA, na neodreeno, javi se na 866-741, 098/242-762 do 18.9. 52. KROJAKI OBRT BOGDAN, M. Gupca 68, M. Središe, traži TEKSTILNI TEHNIAR, SAMOSTALNI KROJA, javi se na 543-287, 098/351-999 do 18.9. 53. ABART d.o.o., D. Mihaljevec, akoveka 35, traži AUTOLAKIRERA, AUTOLIMARA, na neodreeno, javi se na 660-500 do 18.9. 54. SOBOS.-LIIL. OBRT NARAN A STJEPAN, A. Mihanovia 33, Prelog, traži SOBOSLIKARA na neodreeno, javi se na 098/493-169 do 18.9. 55. HORVAT d.o.o., D. Kraljevec, Ludbreška bb, traži TRAKTORISTA, na neodreeno, javi se na 655-083 do 15.9. 56. PRERADA DRVA “BRLJAK”, P. Miškine 68, D. Dubrava, traži 2 RADNIKA ZA RAD U PILANI, na neodreeno, javi se na 098/176-2530 do 12.9. 57. DOM ZA STARIJE i NEMO NE OSOBE SLAKOVEC, Slakovec 70, traži MEDICINSKU SESTRU VŠS, na neodreeno, pismene zamolbe sla na gornju adresu do 15.9. 58. RESTORAN “TRATORIA RUSTICA”, I. G. Kovaia 6, akovec, traži PIZZA PEKARA, KONOBARA, na neodreeno, javi se na adresu ili na 317-207 do 10.9. 59. TRGOVAKO-TRGOVAKI CENTAR NOVAK, Glavna bb, Novakovec, traži SOBOSLIKARA, na neodreeno, javi se na 098/550-116 do 10.9. 60. PODOPOLAGAKI OBRT NOVAK DANIJEL, M. Magdalenia 1, akovec, traži PARKETARE, na neodreeno, javi se na 098/1705-496 do 25.9. 61. SOBOSLIKARSKI OBRT “GRO-GRAD”, Strelec 66, Strelec, traži SOBOSLIKARE, na neodreeno, javi se na 098/942-1974 do 25.9. 62. ECON d.o.o, Prelog, traži BRAVARA na neodreeno, javi se na 646-050 do 24.9. 63. STUDIO MENERGY, Murska 46, D. Kraljevec, traži SPIKER-NOVINAR na neodreeno, javi se na 098/426-988 do 25.9. 64. GRAMEX d.o.o., D. Kraljevec, traži VOZAA TERETNOG VOZILA S PRIKOLICOM na neodreeno, javi se na 098/426-830 do 25.9. 65. AP TOURS d.o.o., Zagrebaka 38, akovec, traži 7 VOZAA AUTOBUSA na neodreeno, javi se na gornju adresu do 25.9. 66. PERUTNINA PTJU PIPO, R. Steinera 7, akovec, traži RADNIKA NA PROIZ. LINIJI-KLAONICA; SKLADNIŠNI RADNIK na neodreeno, javi se na 372-872 do 10.9. 67. ŠTEFULJMS,Pušine,Školska19,tražiSTROJARA GRA . MEHANIZACIJE, ZIDARA, POM. RADNIK na neodreeno, javi se na 098/241-573 do 15.9. 68. DIVAL d.o.o., I. Pl. Zajca 13, akovec, traži SOBOSLIKARA na neodreeno, javiti se na 098/354-197 do 20.9. 69. UNICUS GRADITELJSTVO d.o.o., Brezje 150a, traži RADNIK NA STROJNOJ ŽBUCI, na neodree-

no, javi se na 099/375-7343 do 20.9. 70. STOLARIJA JURKOVI , Pribislavec, V. Žganca 18, traži STOLARA na neodreeno, javi se na 098/242-255 do 27.9. 71. NOSTRO d.o.o., Slemenice 23, traži ŠIVAA TEKSTILA na odreeno, javi se na 098/426-253 do 10.9. 72. AUTO GOLUBI , Dunjkovec, Glavna 49a, traži AUTOLIMARA na neodreeno, javi se na 098/306-992 do 28.9. 73. TRGOVINATOMA,T.Ujevia19,akovec,traži PRODAVA-KOLPOTER na neodreeno, javi se na 098/950-7650 do 20.9. 74. BU-NET d.o.o., Strahoninec, akoveka 89, traži 4 ISTAICE na neodreeno, javiti se na 098/229-285 do 15.9. 75. SOBOSLIKARSKIOBRT“BEDI ”,Strelec5,traži SOBOSLIKARE na neodreeno, javi se na 639-157 do 28.9. 76. VIDRA d.o.o., Dr. Vinka Žganca 53, traži SOBOSLIKARE,naneodreeno,javisena098/131-2300 do 22.9. 77. HEPLAST-PIPE d.o.o., K. Zvonimira 38, Prelog, tražiSKLADIŠNERADNICI,naodreeno,javi sena 091/646-3353 do 22.9. 78. NESTOR d.o.o., Mlinska 4. D. Kraljevec, traži 5 ŠIVAA na neodreeno, javi se na 655-293 ili doi osobno do 24.9. 79. DOM ZA STARIJE i NEMO NE MESMAR, V. Žganca 3, Prelog, traži KUHARA na neodreeno, javi se na 098/9322-871, 646-871 do 24.9. 80. CAFFE BAR TARANTELA, Cirkovljan, traži KONOBARAnaneodreeno,javisena098/1977-108 do 27.9. 81. STOLAR URO BOGDAN, Lapšina 32, traži STOLARA na neodreeno, javiti se na 099/575-2590 do 30.9. 82. TERMO BEK, A. Šenoe 29, Mursko Središe, traži 2 INSTALATERA, GRIJANJA, PLINA, VODE i KLIME, na neodreeno, javi se na 098/242-899 do 25.9. 83. TURK GRADITELJSTVO, N. Marof 3, G. Kraljevec, traži ZIDARA, TESARA i GRA . RADNIKA, na neodreeno, javi se na 098/242-204 do 25.9. 84. Restoran ME IMURSKI DVORI V. Nazora 22,Lopatinec, traži KUHARICA, SURADNIK ZA MARKETINGIORGANIZACIJUDOGA ANJA,naneodreeno vrijeme, javi se na mob.098-241-800. Natjeaj je otvoren do 22.09.2008. 85. EKONOMAT d.o.o. PLEŠKOVEC 19, traži 2 KV, PKV ELEKTROINSTALATERA na neodreeno vrijeme uz probni rad, javi se na 091-328-1611. Natjeaj otvoren do 30.09.2008.g. 86. KLESARSTVO ZRNA HODOŠAN, traži 1 RADNIK BETONIRAC na odreeno vrijeme, javi se na 679-363. Natjeaj otvoren do 30.09.2008.g. 87. ŠKVROC INTERIJERI d.o.o. traži MIHOVLJAN, V. Nazora 1e SOBOSLIKARI, AKUSTIKI IZOLATERI na neodreeno vrijeme, javi se na 098-600-259. Natjeaj otvoren do 30.09.2008.g. 88. OKNO d.o.o. PUŠ INE, akoveka 107 a, traži DJELATNICI NA IZRADI PVC i ALU stolarije na neodreeno vrijeme, poželjno radno iskustvo, javi se 098-242-629. Natjeaj otvoren do 29.09.2008.g. 89. TKALEC TRANS d.o.o. AKOVEC, T. Bratkovia 1, traži 2 KV VOZAA TERETNOG VOZILA, meunarodni transport-hladnjae, na neodreeno vrijeme, znanje njemakog jezika, poželjno radno iskustvo ali nije uvjet, javi se osobno ili 384-820. Natjeaj otvoren do 15.09.2008.g. 90. G.T.T. d.o.o. STRAHONINEC, Poljska 65, traži 3 zidara, 3 SOBOSLIKARA-FASADERA na neodreeno vrijeme, javi se na 091-433-5405. Natjeaj otvoren do 30.09.2008.g. 91. MOZAIK KNJIGA d.o.o. AKOVEC, traži 5 SSS DJELATNIKA ZA PROMOCIJU KNJIGA na neodreeno vrijeme, javi se na 091-213-2213. Natjeaj otvoren do 30.09.2008.g. 92. MAIDA d.o.o. OREHOVICA, Zrinskih 22, traži 1 KV DJELATNIK RAD ZA ŠANKOM U PIZZERIJI na

neodreeno vrijeme, javi se na 099-212-0596. Natjeaj otvoren do 30.09.2008.g. 93. DO-RE-MI d.o.o. NEDELIŠ E, Žarkovice 8, traži 2 KERAMIARA, 1 ZIDAR, 2 POM. RADNIKA na neodreeno vrijeme, javi se na 098-632-542. Natjeaj otvoren do 30.09.2008.g. 94. MONTAŽA “BAKSA” BELICA, I. Mažurania 4, traži 5 MONTERA SUHE GRADNJE-ŠPAHTLERINA, neodreeno vrijeme, javiti se na 098-482-729. Natjeaj otvoren do 30.09.2008.g. 95. KERMAN GRADITELJSTVO d.o.o. PREKOPA 57, traži 4 DJELATNIKA ZA STROJNO ŽBUKANJE na neodreeno vrijeme, javi se na 098-191-9965. Natjeaj otvoren do 30.09.2008.g. 96. SLAMEK VAR SIVICA, Glavna 41, traži 1 ZAVARIVA CO2 na neodreeno vrijeme uz probni rad, javi se na 866-158, 098-700-172. Natjeaj otvoren do 30.09.2008. 97. LUCATELLA d.o.o. VARAŽDIN, traži ISTAICA mjesto rada akovec-Ferro Preis, javi se na 042-214-601. Natjeaj otvoren do 14.09.2008.g. 98. SLIMd.o.o.BELICA,I.Mažurania4,tražiMONTERI SUHE GRADNJE-ŠPAHTLERI na neodreeno vrijeme, javi se na 099-191-3162, 099-215-2007. Natjeaj otvoren do 30.09.2008.g. 99. AUTO OPTIKA VARŠI ŠENKOVEC, A. Butorac 2, traži 1 KV VULKANIZER na neodreeno vrijeme uz probni rad, poželjno radno iskustvo, javi se na 343-011, 091-950-2068. Natjeaj otvoren do 30.09.2008.g. 100. MIHALEC TRGOVINA d.o.o. PRELOG, traži 1 DJELATNIK ZA SKLAPANJE I SERVIS BICIKLA na neodreeno vrijeme, KV, SSS bilo koji smjer, javi se na 645-522, 099-216-9252. Natjeaj otvoren do 16.09.2008.g. 101. Poljoprivredni proizvoa Braniša Nenad BELICA, B. Radia 73, traži 1 RADNIK NA FARMI MUZNIH KRAVA na neodreeno vrijeme, javiti se na 098-699-529. Natjeaj otvoren do 30.09.2008.g. 102. SMART d.o.o. AKOVEC, traži 4 DJELATNIKA KOD OBRADE NAMJEŠTAJA na neodreeno vrijeme, javi se na 091-337-9994. Natjeaj otvoren do 15.09.2008.g. 103. KOS d.o.o. KOTORIBA, K. Tomislava 139, traži INSTALATERIGRIJANJAIKLIMATIZACIJE,PLINOINSTALATER,VODOINSTALATER,ELEKTROMEHANIAR, TEHNIAR ZA RAUNARSTVO-više izvršitelja na neodreeno vrijeme, javi se na 683-010, 098-242-139. Natjeaj otvoren do 03.10.2008.g. 104. RE-GRA CIRKOVLJAN, Donja 28, traži KV, PKV KERAMIARI, POM. RADNICI na neodreeno vrijeme, javi se na 091-508-5701. Natjeaj otvoren do 03.10.2008.g. 105. Betonski elementi RADIKOVI PRELOG, JUG II 32, traži 2 DJELATNIKA NA POSTAVLJANJU TLAKOVACA na neodreeno vrijeme, javiti se na 091-506-7891. Natjeaj otvoren do 03.10.2008.g. 106. AQUAINST d.o.o. VRATIŠINEC, traži 1 VODOINSTALATER, 1 INSTALATER GRIJANJA na neodreeno vrijeme, javi se na 099-605-2248. Natjeaj otvoren do 03.10.2008.g. 107. BIOINSTITUT d.o.o. AKOVEC, R. Steinera 7, traži 1 DJELATNIK NA POSLOVIMA SANITACIJE na neodreeno vrijeme uz probni rad, javiti se na 098-465-477. Natjeaj otvoren do 30.09.2008.g. 108. METAL-HIT AKOVEC, traži 1 TOKAR, CNCTOKAR, GLODA na odreeno vrijeme, mjesto rada akovec, javi se na 384-389, 098-196-2361. Natjeaj otvoren do 04.09.2008.g. 109. STRUCTURA d.o.o. AKOVEC, traži 3 DJELATNIKA NA MONTAŽI KONSTRUKCIJA na neodreeno vrijeme, javi se na 098-329-430. Natjeaj otvoren do 04.10.2008.g. 110. TRGOVINA “IVONA” PRELOG, Glavna 29, traži 1 KV PRODAVA TEKSTILA može i druge struke, poželjno radno iskustvo na neodreeno vrijeme, javi se 099-418-8543. Natjeaj otvoren do 04.10.2008.g.

111. Ca e bar DAMA AKOVEC MERCATOR CENTAR - Zagrebaka 87, traži 1 KONOBAR - ICA na neodreeno vrijeme, javi se na 098-184-1817. Natjeaj otvoren do 30.09.2008.g. 112. Pekara HIT-PEK AKOVEC, K. Tomislava 46, traži 1 KV PEKAR ili KUHAR na neodreeno vrijeme, noni rad 4 sata, javi se osobno ili 395-694. Natjeaj otvoren do 21.09.2008.g. 113. STIM-GLOBAL d.o.o. DONJI STUPNIK, traži 5 DJELATNIKA ZA POSLOVE U KNJIGOVEŽNICI na neodreeno vrijeme, javi se na 091-601-5678. Natjeaj otvoren do 04.10.2008.g. 114. AUTO OPTIKA VARŠI ŠENKOVEC, A. Butorac 2,traži1VULKANIZERiliAUTOMEHANIARnaneodreenovrijemeuzprobnirad,javi sena343-011. Natjeaj otvoren do 30.09.2008.g. 115. Obiteljski dom za djecu BOGAR BANFI 170, traži 1 DJELATNIK ZA POMO U UVANJU I UENJU DJECE na neodreeno vrijeme, javiti se na gornju adresu ili 851-445. Natjeaj otvoren do 30.09.2008.g. 116. Ca e bar PICTURA AKOVEC, B. J. Jelaia 2, traži1KONOBAR-ICAnaneodreenovrijeme,javi se na 395-727, 098-944-5482. Natjeaj otvoren do 30.09.2008.g. 117. JUNIOR d.o.o. AKOVEC, A. Starevia 14, traži 1 KV PRODAVAICA na odreeno vrijeme, javi se osobno ili 390-105, 098-396-933. Natjeaj otvoren do 28.09.2008.g. 118. “SKAI” AKOVEC, traži 2 KV ELEKTROMEHANIARA na neodreeno vrijeme, javi se na 098-426-273. Natjeaj otvoren do 21.09.2008.g. 119. STOLARIJA “PURI ” EHOVEC 77, traži 1 RADNIK ZA RAD U STOLARSKOJ RADIONI na neodreeno vrijeme, javi se na 645-517, 098-242-764. Natjeaj otvoren do 30.09.2008.g. 120. BU-NET d.o.o. STRAHONINEC, akoveka 89, traži1PROFESOR-PREDAVASLOVENSKOGJEZIKA na neodreeno vrijeme, javi se na 098-229-285Ivana Bujan. Natjeaj otvoren do 15.09.2008.g. 121. “GORICAJ” Graditeljstvo-inženjering NEDELIŠ E, traži ZIDARI, TESARI, SOBOSLIKARI-više izvršitelja na neodreeno vrijeme, javiti se na 098-241-111. Natjeaj otvoren do 04.10.2008.g. 122. Hrvatski zavod za zapošljavanje PS AKOVEC, AKOVEC, B. J. Jelaia 1, traži 1 PKV SPREMAICA na odreeno vrijeme, dostavi pismene zamolbe. Natjeaj otvoren do 11.09.2008.g. 123. REINOX d.o.o. BREZJE 81 a, 40311 LOPATINEC, traži 3 BRAVARA, STROJOBRAVAR; 1 WIG ZAVARIVA; 1 TOKAR/GLODA SSS, KV, PKV, poželjno radno iskustvo u obradi INOX materijala-na neodreeno vrijeme; 1 POSLOVNA TAJNICA SSS, VŠS, VSS ekonomska ili upravna struka akvno znanje njemakog jezika, poznavanje rada na raunalu, osnovno znanje engleskog jezika, zamolbe dostaviti na osobno ili na gornju adresu ili e-mail; reinox@ck.t-com.hr s napomenom za natjeaj, dodatne inf. 098-268-700, 855-856. Natjeaj otvoren do 28.09.2008.g. IZVOR PODATAKA: HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE PODRUNA SLUŽBA AKOVEC ISPOSTAVA AKOVEC: 396-802 ISPOSTAVA PRELOG: 646-740 ISPOSTAVA M. SREDIŠE: 543-200

RADNA MJESTA VARAŽDIN 1. AMAWA d.o.o., Meimurska 16, Varaždin, traži 1 FIZIOTERAPEUTA i MASERA na neodreeno, SSS, VŠS zioterapeut, viši zioterapeut, znanje engleskog i njemakog jezika, poznavanje rada na raunalu, osobno na adresuilinajavana042/215-350(JadrankaKos)ilie-mail: amawa@amawa.hr do 15.9. 2. AGENT FIDELITAS JEDAN d.o.o., Brae Radia 18, Varaždin, traži 4 SAVJETNIKA, PRISTUPANJA MIROVINSKIM FONDOVIMA na odreeno (mogunost na neodreeno), SSS, VŠS, VSS bilo koje struke, najava na 091/916-9885 (Darko Pajtlar) do 30.9.

3. GRADNJA KORADE d.o.o., Varaždin, Baranjska 18, traži2ZIDARA,2TESARAnaneodreeno,PKV,KV,osobni dolazak uz najavu na 042/330-186, 091/523-6679 (Korade Krešo) do 15.9. 4. MM TOMAS d.o.o., Karlobag, traži 1 KONOBAR/ICUposluživanje pia, na odreeno (mogunost na neodreeno), mjesto rada Ca e bar Ruža, Varaždin, Brae Radia 20, KV, SSS, prednost osobama iz Varaždina ili uže okolice, najava na 091/188-0089 (Miroslav Tomas) do 30.9. 5. ROVOKOP-LJUBI d.o.o., Nikole Tesle 23, Trnovec, traži 1 RUKOVATELJA GRA . STROJEM - rad na kombinirki, na neodreeno, PKV, KV, 1 god. radnog iskustva, vozaki B kategorije, osobno na adresu ili najava na 091/885-7281 (Darko Ljubi) do 30.9. 6. METAL VURAI d.o.o., Brezniki Hum 5, traži 1 KONOBARICU U LOKALU u sklopu benzinske stanice, na neodreeno, OŠ, SSS, KV, radno iskustvo nije uvjet, radi seusmjenama,zaosobeizvanžupanijenudisesmještaj, najava na 098/751-351 (Marija Vurai) do 30.9. 7. UGOSTITELJSKI OBRT KRISTAL, Podvorec 36, traži 1 KONOBARICU na neodreeno, OŠ, SSS, KV, radno iskustvo nije uvjet, radi se u 2 smjene, nudi se smještaj i hrana, najava na 098/284-102 (Danica Marnjak) do 31.10. 8. PLATUŠI -ŠPED, Mirkovec 14/1, traži 1 VOZAA ŠLEPERA U ME UNARODNOM PRIJEVOZU, na neodreeno, KV voza E kat., poželjno radno iskustvo, vozi se Slovenija, Maarska, eška, najava na 091/284-0777 (Željko Platuši) do 31.10. 9. ARSENAL-IVEZI k.d., Pavlinska 5, Varaždin, traži 10 ZAŠTITARA-svi poslovi zašte osoba i imovine, na neodreeno, KV, SSS osobe od 20 do 50 god. staros, zdravstvena sposobnost, osobama koje nemaju licencu za obavljanje poslova zaštara poslodavac osigurava edukaciju, pismene zamolbe osobno ili poštom na adresu ili najava na 042/404-841, 042/404-840 do 30.9. 10. GASTROCOM d.o.o., Varaždin, Juraja Habdelia 6, traži 1 SERVIRKA - podjela hrane studenma u restoranu “Park” (rad za pultom), na odreeno (mogunost na neodreeno), KV, SSS bez obzira na zvanje, ženska osoba do 35 god. staros, poželjno iskustvo u ugosteljstvu (nije uvjet), osobno na adresu (7-15 h) ili najava na 042/211-466 (Ksenija Smeško) do 30.9. 11. LUCATELLA CO d.o.o., Varaždin, Šterova 23, traži 1 ISTAICU - išenje poslovnih prostora, na odreeno, OŠ, ženska osoba, osobno na adresu ili najava na 042/214-601 (Smiljana Jambrovi) do 9.9. 12. DEKRA za privremeno zapošljavanje d.o.o., Kapucinski trg 5, Varaždin, traži 20 RADNIKA ZA RAD NA TRACI-išenje i prerada povra, na odreeno, NKV, radi se u Varaždinu; 10 RADNIKA NA KONTROLI KVALITETE ARAPA, navlaenje arapa na forme, stavljanje formi na stroj za štampanje, na odreeno, NKV, radi se u Donjem Knegincu; 5 RADNIKA NA IZRADI ODJEVNIH PREDMETA NA STROJU, šivanje uz kontrolu izrade, na odreeno, NKV, PKV šiva, radno iskustvo poželjno (nije uvjet), radi se u Donjem Knegincu, osobno na adresu ili najava na 042/200-123 do 31.10. 13. UGOSTITELJSKI OBRT “MISTER X”, Gornji Kneginec, Toplika 180, traži 4 KONOBARICE-posluživanje jela i pia, na neodreeno, KV, SSS bez obzira na školu i radno iskustvo, ženske osobe, mogunost zaposlenja iz bilo koje županije RH, poslodavac osigurava smještaj, najava na 099/215-1325 (Vladimir Kefelja) do 30.9. 14. GASTROCOM d.o.o., Varaždin, Juraja Habdelia 6, traži 1 KONOBAR/ICU-posluživanje pia u lounge baru “Ritz” na odreeno (mogunost na neodreeno), OŠ, PKV, KV, mlaa osoba bez obzira na razinu i vrstu zvanja, poželjno minimalno radno iskustvo u ugosteljstvu, osobno na adresu (7-15 sa) ili najava na 042/211-466 (Ksenija Smeško) do 30.9. 15. Internet COMPUTER, Zagrebaka 231, Varaždin, traži1RADNIKAZAPRIPREMANJEJEDNOSTAVNIHJELA, naodreeno(mogunostnaneodreeno),iliKVkuharili osoba koja ima završeno osposobljavanje za priprematelja jednostavnih jela, najava na 098/284-949 (Dragan Pavi) do 3.10. 16. ZIDARSKI OBRT “DOM”, Strmec 80 b, traži 2 RADNIKA-poslovi visokogradnje, na neodreeno, PKV, KV zidar, poželjno radno iskustvo i B kat., do zime se radi u okolici uz svakodnevni povratak, zimi se radi na moru uz osiguran smještaj, najava na 098/369-674 (g. Miketek) do 31.10.


RAZBIB^IGA

9. rujna 2008.

ŠALA mala

PREMIŠLAVANJE JOŽEKA RADNIKA

Božek v štomfi! M

akar so, još navek, peklenske vruine i nigdi si nebremo hlada za poinek najti, ipak nam leto ide pomalem krajo. To se nejbole vidi po polima, šumaj i brešajkaj lepog našeg Me imorja gde se listje poelo farbati na one cifrate boje po šterima je jesen poznata. k je tak, a tak je, unda moremo rei kak se po našaj poljaj, goricaj i sadovjakaj poelo vse zreliti i pomalem dimo pospravljati. E, vidite, tu sam vas akav. Najme kaj, tu dohaja do svaje, jerbo ga vu berbi uda vej ljudi nek jiv je bilo gda se oralo, sejalo, kopalo, špricalo... Verjem gda znate kaj sam vam štev rei: naši so ljudi komotni, oem rei, leni za posel, a ve dok so poele berbe, ve jim je nej teško se sesti vu auto ili pak na biciklin i oditi na pole i nabrati si vse ono kaj gda nucamo. Na poljo ga navek vsega dostik i gda tak beremo nigdar nam toa nebre nikaj potui. 'da je toa pobrala na jenomo krajo lepoga našega maloga Me imorja, zraslo je na drugoj strani i pak so naše pelnice, škrije, lagvi ili pak kuružnjaki puni. Morem vam rei gda se ja udim našim ljudima šteri delajo po goricama,poljima ili pak sadovjakima kaj so nej takše

berae prijeli i z koliom po hrpto jim vse zaraunali. nate kak so naši stari rekli za takše berae: idejo brat na mamiino, tam navek zraste. tej berai znajo na ijem berejo, pak špehajo gda ga gazdov nej na zemli. i nebrejo nigdar tak uda krasti kaj bi jiv mogev gazda na sod dati. Tak dugo bode dobro dok nebo neši podletev pod koli, korba, letvo ili pak bikovico. unda `ožek pomagaj, mam bode se vidlo što je zvlekev krajšega kraja.

L

etno je vreme, pak so naši avijatiari skoristili kaj so nam, obinaj smrtnikaj, pokazali kaj vse oni morejo naprajti z reoplanima vu zrako. Naš avijatiarski klub akovec je na svojemo prislavskomo aerodromo, šteri je na belikomo hataro, za Prslasko prošeje za Svetoga `artola, napraviv velikoga mitinga za reoplane, kak za male tak i za velike, i morem vam rei gda se zišlo hajdig ljudi, jeno pet-šest jezeri. Tak se bar pripoveda. im so to vidli naši sosedi agorci z Varaždina, oni so mam naprajli nekaj istam slino. Verjem gda znate gda je jiv aerodrom mam tu prek Drave i gda so naši

57

dva aerodromi širom nekaj vej od deset kilometrov. Kuliko sam mev za uti, i mi Me imorci, a i naši sosedi, bi šteli meti nekšega poštenešega aerodroma na šteri bi mogli doleteti, a i žnjega zleteti, nekši vekši reoplani z nekaj vej putnikov, oem rei, turistov. Dok so državni inšpektori dobili tej dve želje (me imorsko i zagorsko), dojšli so pogledati jeli, jeni i drugi, vse imamo kaj se nuca za te malo vekše i malo vredneše reoplane. Niti na jednomo aerodromo je nej bila trava pokošena, ali to je nej bila nekša velika falinga, no glavna falinga je bila kaj so te dve steze po šteraj se reoplani zagijajo gledijo jena prema drugoj, tak gda bi bilo le ko mogoe ak bi se zdigali dva malo vekši reoplani, jeden vu Prislavco, a drugi vu Varaždino, kaj bi se vu zrako zaleteli. nšpektori so nam lejpo dali navuka nek se dospomenemo kajbi jeden aerodrom biv glavni, a drugi pak za rezervo. Ve ste pogunuli gda so se avijatiari to nej mogli dospomenuti, pak so to prenesli na politiare. dok nekaj dojde vu roke politiaraj unda je to nej mali kunšt i to traje i traje, a nam malim ljudima i velikim reoplanima nikaj drugo ne

preostaja nek kaj poakamo. Tak vam je i magarec akav kaj trava zraste...

V

erjem gda vsi znate kak je naš gimnastiar, Filip Ude, z conom zvani, Fio, na Olimpijadi osvojiv srebrno medaljo z `ožekom vu štom i. Hajdig ljudi je to razmelo gda je Fio rekev kak mo je i `ožek pomogev kaj je biv tak dober (isto kak i 'orano vaniševio dok je osvojiv Vimbldona), a bilo je onih šteri so se z toga norca delali. Dugo sam si gruntav o tomo i na pamet so mi dojšle kajkakše kombinacije: rvek mi je nej dav mira i morav sam se zapitati gde bi biv kraj našaj labodoritašaj gda je Slaven `ili mev, isto tak, `ožeka z sobom, vu petek sam gledav našo `lanko i pak mi je, rez glavo, preletela misel mortik bi `lanka bila preskoila te dva centimetra ober dva metre i zgrabila teh pecto jezera dolari, gda je i `ožek žnjom skakav. No, to je još nej vse, gruntam si gruntam gda brzas i naši me imorski labodoritaši nej ispali z Prve lige gda so Doveer i Pele, furt `ožeka z sobom nosili, a ne kaj so ga furt kleli. Mortik.

Moderna nastava

Vožnja

U jednoj školi djecu odgajaju vrlo modernim slikama i pomou raznih ure aja. Rezultati su neoekivani. Uitelj pita malog Marinka: - Reci ti, Marinko, koliko je polovica od osam? - Kako kad. - Kako to misliš? - Lijepo: ko se osam presijee poprijeko, onda dobijemo dvije nule, a ako se presijee uzduž, tada dobijemo dvije trojke.

Po završetku vožnje taksist kaže Perici: - Dugujete mi 200 kuna. Pero mu daje novanicu od 100 kuna odgovarajui: - Ostatak dajte vi! ašto bih samo ja plaao kad smo se zajedno vozili.

Savjet Jedna žena je posjetila uvenog pisca. sama je željela baviti se literaturom. - Recite mi koji je najbolji nain da ovjeka naui pisanje? - S lijeva na desno!

Poštenjak Pošao jedan ovjek tražiti posla, pa se namjerio na tvrtku koja je bila voljna s njim porazgovarati. - Vi bi htjeli k nama u službi? pita ga direktor. - Nama je stvarno potreban jedan radnik, ali taj bi morao biti pravi poštenjak. - Uzmite vi slobodno mene. Deset sam godina radio na gradskim bazenima, a niti jedanput se nisam okupal!

Odgovor - Tko je bio najvei osvaja svih vremena? - pitao je profesor povijesti. - Sram me je rei - zacrveni se Slavica. - No, reci samo. - Don Juan - odgovori Slavica sramežljivo.

Primjer Našao pijetao nojevo jaje, donio ga u svoje dvorište i pokazuje svojim kokošima: - Ne mislim vas kritizirati, poštovane dame. Volio bih samo da pogledate kako se to radi u inozemstvu.

Kad je tako... de ovjek ulicom i vidi kako neki mladi udara stariju ženu. - Sram vas bilo, tako lupati stariju ženu. - Što se ti miješaš, to mi je punica. - h, što je žilava!

Zašto? Mali Mate mora svakog jutra i veeri uzeti prije jela žlicu ribljeg ulja. - li Mate - zapita ga majka. - ašto nikad neeš piti iz žlice koju ja držim, nego je uvijek mora držati baka? - Jer bakici drhte ruke! - odgovori mali Mate.

Na izložbi - Što predstavlja ovo prazno platno? - Ovce pasu travu. - Ovce pasu travu!? li tu nema trave! - Sigurno da nema kad su je popasle ovce. - Dobro, ako nema više trave, a gdje su ovce? - Kad su popasle travu, otišle su.

Ruak Sretnu se dva prijatelja: - Kamo žuriš, vice? - Pripremiti ruak. - ar ti je žena bolesna? - Ne, nego gladna.

Zijevanje vica: - ijevaš, a ne stavljaš ruku na usta. amalo sam završio u tvojim raljama! Marica: - Ne boj se, ne jedem prasetinu.

arolija agorac do e u neboder i prvi put u životu vidi lift. U e u njega neka stara baba i lift ode gore. Malo kasnije, kad se ponovno spusti, iz lifta iza e prekrasna mlada djevojka. agorec oduševljeno kaže: - Ti bokca! Tu bum ja svoju babu dopeljal!

Igla - vice, što ti je s okom? - Susjeda me ubola iglom za pletenje. - Sluajno? - Ma ne, kroz kljuanicu.

Strankinje - ujem da si bio u inozemstvu. Kakve su strankinje? - Divne. - Samo, sigurno si imao problema s jezikom! - Ma ne! Više problema imao sam s nosom!

Žedan Pijani Joža sjedi za šankom i gorko plae. Konano ree konobaru: - Juer sam prodao svoju ženu nepoznatom ovjeku za bocu viskija. - Razumijem. Sada biste željeli da je dobijete natrag. Uvidjeli ste da je ipak volite, zar ne? - Ma ne, prijatelju, sada sam opet strašno žedan. Žao mi je što nisam tražio dvije boce!

Gluposti - Tata, uiteljica je shvatila da ste mi ti i ujko pomogli napisati domau zadau. - Kako to? - Rekla je da je nemogue da jedan ovjek sam napiše tolike gluposti.

Trka s vremenom Dolazi klošar policajcu i pita ga: - Oprostite, koliko je sati? - Jedanaest, zašto pitaš? - kaže policajac. - U dvanaest eš me poljubiti u dupe! - odgovori i pone bježati, a policajac za njim. Trei tako, naleti na drugog policajca. Ovaj ga upita zašto tri za klošarom. - Rekao mi je da ga u dvanaest poljubim u dupe! - Pa imaš još vremena, tek je pola dvanaest!


V^""{|< P^}{*

58

9. rujna 2008.

VREMENSKA PROGNOZA za iduih 7 dana

PREGLED VREMENA od 1. do 7. rujna

Suho i toplo do subote

Padali temperaturni rekordi

VREMENSKA SLIKA: Polje povišenog tlaka zraka prvih e nam nekoliko dana ovog tjedna jamiti stabilno vrijeme uz obilje sunca i visoku dnevnu temperaturu zraka, no ona nee ponoviti prošlotjedne vrijednosti. Jutra e biti relativno svježa, ponegdje i maglovita. Prema vikendu oekujemo promjenu sinoptike situacije i poetak utjecaja ciklone iznad naših krajeva što bi nam trebalo donijeti naoblaenje, mjestiminu kišu i pad temperature zraka! VREMENSKA PROGNOZA: Utorak e biti pretežno sunan, samo ponegdje s malom naoblakom. Ujutro bi mjestimice moglo biti magle. Vjetar slab. Jutarnja temperatura zraka bit e oko 11°C, a najviša dnevna izme u 25 i 27 Celzijevih stupnjeva. Slino vrijeme oekuje nas i u srijedu kad bi jutro tako er moglo poeti kratkotrajnom maglom, osobito uz Dubravsko jezero. Danju posvuda sunano, samo ponegdje uz malu naoblaku i slab dnevni vjetar.

Jutarnja temperatura zraka mogla bi se spustiti na 11 ili 12°C, a popodnevna e porasti na vrlo toplih 27 ili 28 Celzijevaca. U etvrtak bi moglo biti više oblaka, no kišu iz njih ne treba oekivati. Vrijeme e biti djelomino sunano i toplo uz veinom slab sjeveroistoni vjetar. Jutarnja temperatura zraka malo e porasti, a najviša dnevna malo e se sniziti u odnosu na srijedu pa oekujemo da e se najviša dnevna vrijednost kretati oko 25°C. Petak nam donosi pretežno sunano vrijeme, ponegdje s umjerenom naoblakom. Vjetar e okrenuti na slab jugoistonjak i jugo što emo osjetiti i po laganom porastu temperatura – jutarnja e biti oko 14°C, a najviša dnevna izme u 26 i 29 Celzijevih stupnjeva.

Postupna promjena vremena trebala bi se osjetiti ve u subotu. Uz više naoblake vjerojatno e biti i sunanih razdoblja, ali ve je mjestimice mogua slaba kiša ili pljusak praen grmljavinom. Nakon slabog jugoistonog vjetar e okrenuti smjer na sjeveroistoni i pojaati na umjeren. Jutro e biti relativno toplo uz petnaestak stupnjeva, a popodne e u odnosu na petak biti dva-tri stupnja svježije. Nastavak pada temperature oekujemo u nedjelju. Uz pretežno oblano nebo povremeno je mogua kiša, ponegdje i pljuskovi s grmljavinom. Nisu iskljuena ni kraa sunana razdoblja. Daljnje jaanje sjeveroistonog vjetra bit e praeno i zahla enjem pa bi se jutarnja i dnevna temperatura mogle razlikovati za samo nekoliko stupnjeva – jutarnja

oko 14, a najviša dnevna izme u 17 i 19 Celzijevih stupnjeva. Prema prognostikom materijalu koji nam je dostupan pri izradi ove prognoze ini se da e ponedjeljak imati jesenska obilježja. Mnoštvo oblaka, mogua kiša, sjeverni vjetrovi i relativno svježe vrijeme moglo bi se nastaviti i u prvom danu novog radnog tjedna. (prognoza izra ena 8.9. u 9h)

Meteorološki kalendar - 11. 9. 1970. god. pijavica je zahvatila Veneciju uz 36 mrtvih i 500 ozlije enih osoba - 13. 9. 1922. god. u libijskoj pustinji Al azizyah izmjerena temperatura od 58°C - 14. 9. 1967. god. u Rijeci prolom oblaka uz 188 mm kiše - 15. 9. 1987. god. val vruina, u Mostaru izmjereno 40,6°C

Prvi tjedan rujna, ujedno i prvi tjedan klimatološke jeseni koja po meteorološkom raunanju poinje 1.9., donio nam je posve suprotna obilježja koja bismo mogli sažeti u jednoj rijei – ljeto! Prošlog ponedjeljka probudila nas je jutarnja svježina uz 9°C, ali je popodne temperatura zraka uz sunana razdoblja i povremeno poveanu naoblaku porasla do 25 Celzijevaca. Utorak je bio sunaniji i malo topliji, kako ujutro tako i popodne. Vjetar je bio slab, a tlak zraka poeo je padati. Temperatura se s jutarnjih 11 popela na popodnevnih 27°C. Srijeda nam je donijela umjeren jugozapadnjak uz prilino neugodnu sparinu i vruih 29 stupnjeva. U etvrtak je jugozapadni vjetar imao i jake udare, a nebo je bilo pretežno vedro. Uz blago sniženi tlak temperatura se u popodnevnim satima zaustavila na 30°C. Oslabljena fronta u petak nam je donijela više naoblake, a ponegdje i par kapi kiše. I dalje je puhao povremeno umjeren jugozapadnjak, a temperatura zraka bila je stupanj niža nego u etvrtak. Vrhunac toplotnog udara doživjeli smo u subotu kad je uz pretežno vedro i vjetrovito vrijeme s umjerenim i jakim jugozapadnim vjetrom temperatura zraka poskoila do 32, u nekim dijelovima Me imurja i do

33 Celzijeva stupnja što je i novi temperaturni rekord otkad postoje sustavna mjerenja. U nedjelju je uz više oblaka bilo malo manje vrue pa smo izmjerili 30°C. Olakšanje nam je stiglo u noi na ponedjeljak s hladnom frontom koja nam je donijela kišu i pljuskove s grmljavinom, ponegdje i jae nevrijeme. Palo je izme u 10 i 20 mm kiše, a zbog pljuskovitog karaktera oborine ponegdje i više, odnosno manje. Rušenje temperaturnih rekorda zabilježeno je i u Zagrebu, Slavonskom Brodu, Požegi, Osijeku, Šibeniku i Splitu, a rekord za Gradište je potrajao samo jedan dan. Nakon što je u subotu izjednaen temperaturni rekord za rujan u Osijeku iz 1918. godine, u nedjelju je postavljen novi od 37,4°C. Toliko je izmjereno i na našoj postaji Osijek Retfala, kao i na DHMZ postaji Osijek-Klisa. To je i najviša nedjeljna temperatura u zemlji, koja je dostignuta još i u Kninu. Subotnji temperaturni rekord za Gradište od 36,7°C u nedjelju je ve postao stari jer se temperatura popela na 37,3°C. U Šibeniku je temperatura porasla do 35,4°C, što je za 1,2°C više od starog rekorda iz rujna 1994. godine. Novi rekord je postavljen i na postaji Split Marjan,, a iznosi 34,2°C, što je za 0,5°C više od starog rekorda s poetka rujna 1949. godine (33,7 °C).

ODRŽANE tree Soboke igre

Najbolji USR “Sport za sve” Mala Subotica

Rekreativke ue prve korake nordijskog hodanja

U MJESECU REKREACIJE i tjelesne aktivnosti

Hodanje sa štapovima oduševilo rekreativce PRELOG - U mjesecu rekreacije i tjelesne aktivnosti koji organizira Me imurska županija, a u povodu 20. obljetnice djelovanja Hrvatske mreže zdravih gradova, u Prelogu je 4. rujna održana jedna u nizu mnogobrojnih rekreativnih aktivnosti. Preložanima je prezentirano nordijsko hodanje koje u Me imurju nezaustavljivo širi akoveka EPSA prof. Ante Dragia. Nordijsko hodanje smatra najdjelotvornijom, najsvestranijom i najprimjenjivijom tjelovježbom, a hodanje sa štapovima koji služe kao oslonac iznimno se dopalo preloškim rekreativcima koji su u petak došli na preloško izletište “Marina” kako bi prošli osnovni teaj ove zanimljive rekreativne discipline. Struno educirani voditelji poduili su zainteresirane kako hodati sa štapovima, da bi potom desetak rekreativaca prohodalo nekoliko kilometara duž “Marine”. - Nordijsko hodanje pogodno je za sve dobne skupine, kao i za osobe koje se ne kreu dovoljno zbog težine, bolnih zglobova ili problema s ravno-

težom. Osim što smanjuje optereenje zglobova, poboljšava cirkulaciju. Ovakav oblik hodanja povrh svega znatno podiže raspoloženje. Za razliku od normalnog hodanja, kod kojeg je gornji dio tijela relativno pasivan, nordijsko mnogo više aktivira mišie le a, ramena i ruku. To je zapravo hodanje pri kojem se koriste speci ino dizajnirani štapovi, a može se provoditi na veini terena u prirodi i na svježem zraku, što izuzetno pogoduje zdravlju. Zbog slinosti s normalnim hodom, ini se prilino lako i jednostavno za izvo enje, no zahtijeva odre eno vrijeme potrebno za uenje i svladavanje osnovne tehnike, obvezno pod nadzorom strunog voditelja. Što se tie sportske opreme, za poetak su potrebni samo odgovarajui štapovi. Mi štapove iznajmljujemo, no kod nas ih se može i kupiti. Cijene su razliite, od 200 kuna do 2 tisue kuna, kao što je to sluaj i sa svom sportskom opremom, pojašnjava prof. Dragi. Zanimljivo je da je ovaj novi oblik rekreacije pogodan za razvoj snage i izdržljivosti, osobito gornjeg

dijela tijela, djelujui tako na pravilno držanje i posturu. Ukljuivanjem velikog broja mišia zbog uporabe štapova, troši se i vea koliina energije, od 400 do 450 Kcal po satu aktivnosti, za razliku od normalnog hoda pri kojem se troši upola manje. Ta injenica osobito je važna za pretile osobe koje bi tako mogle regulirati višak kilograma. Nordijsko hodanje pozitivno djeluje i na sustav za kretanje. Uporabom štapova pri hodu i aktivnim sudjelovanjem ruku i ramena smanjuje se optereenje na donje ekstremitete, posebice zglobove koljena, kuka i kralježnice. Starijim osobama upotreba štapova omoguuje veu stabilnost jer se poveava površina oslonca važna za održanje ravnoteže pri hodu, a samim time smanjuje se rizik od padova, koji su potencijalno opasni za nastanak prijeloma. Sve ove zanimljive injenice o uincima nordijskog hodanja prof. Dragi prezentirao je zainteresiranima koji su pokazali velik interes za ovim oblikom rekreacije. (d.mihoci)

U subotu popodne 6. rujna na igralištu NK Spartak u Maloj Subotici održane su tree po redu Soboke igre koje je i ove godine organizirao USR “Sport za sve” iz Male Subotice. Ovogodišnje igre održane su u mjesecu rekreacije i tjelesne aktivnosti, pa se time i ova sredina ukljuila u provo enje projekta Tima za zdravlje Me imurske županije kojim se želi doprinijeti da Me imurje bude zdrava županija. Na subotnjem rekreativnom doga anju okupilo se 150 sudio-

Alka u takama, nova natjecateljska disciplina

nika iz 12 udruga, klubova i sportskih društava, što je izuzetno dobar odaziv ako se zna da u ovoj sredini djeluje njih 16. Na ovogodišnjim Sobokim igrama natjecali su se predstavnici DVD-a Mala Subotica, Ekološka udruga “Sveti Rok” Benkovec, Ekološka udruga “Vrba” Jurevec, Karate klub, KUU “Zvon”, Malonogometni klub, NK Spartak, Podružnica umirovljenika, Stolnoteniski klub, Udruga dragovoljaca i veterana Domovinskog rata, Udruga mladih i USR “Sport za sve”. Natjecalo se u nekoliko disciplina pod budnim okom sudaca Jasne Agejev, Ivana Habijana i Zvonka Kocijana. Najviše zanimanja pobudila je nova disciplina – alka u takama. Najviše vještine u ovoj disciplini pokazali su lanovi KUU-a “Zvon” koji su sakupili maksimalan broj bodova - njih šest. U drugoj disciplini, koja je tako er pobudila veliko zanimanje – ruž enju kuruze, prvi su bili lanovi USR-a “Sport za sve”, drugo mjesto pripalo je EU-u Sveti Rok, a tree UDVDR-u. Najbolje rezultate u tranju parova u vrei postigli su lanovi EU-a “Vrba”, unjeve na viseoj kuglani najbolje su rušili lanovi

Pobjednike ekipe

Ruženje kuruze pobudilo je veliko zanimanje Podružnice umirovljenika, dok je prvo mjesto u pikadu pripalo NK Spartak. U ga anju lopticom najbolji su bili umirovljenici, dok su se u bacanju loptice najboljima pokazali lanovi Udruge mladih. Sveukupno prvo mjesto osvojili su lanovi USR-a “Sport za sve” sa 125 osvojenih bodova od 175 moguih. Drugo mjesto osvojio je NK Spartak, dok je tree osvojio DVD Mala Subotica. Tri prvoplasirane ekipe dobile su pokale i prigodne nagrade koje su osigurali Kavana Kocka, Restoran Fortuna i Caffe bar Alan. Recimo i to da su igre održane pod pokroviteljstvom Mjesnog odbora Mala Subotica. (D.Mihoci;Tanja Horvat)


9. rujna 2008.

DOBRO JE ZNATI

59


U AKOVCU ODRŽAN KARATE “MEIMURJE OPEN”

ZAPOINJE NOVA RUKOMETNA SEZONA I. HRL

Razriješeni svi klupski organi, “radna komisija” vodi klub

Zapaženi rezultati meimurskih karatista u jakoj konkurenciji

Perutnina Pipo IPC u petak protiv jakih Sišana

www.mnovine.hr

ODRŽANA SKUPŠTINA NK MEIMURJE AKOVEC

STJEPANU KAMENIU, paraplegiaru iz Orehovice, potrebna pomo

Sam platio dizalo, sad mu treba novac za uklanjanje drugih prepreka Jednokratnom novanom pomoi u iznosu od 3 tisue kuna opina Orehovica pomoi e Stjepanu Kameniu iz Orehovice koji je zbog paraplegije još od 1972. godine, kada je stradao u prometnoj nesrei, vezan za invalidska kolica. Stjepan živi sam u obiteljskoj kui koja nije prilago ena njegovim mogunostima i potrebama. Da bi došao do prostorija koje svakodnevno koristi, mora stepenicama. Kako kaže, nekada dok je bio mla i to mu nije predstavljalo velik problem jer je koristio ruke, no sada gornji dio tijela više nije tako jak pa mu je potreban lift. - Makar sam ve trideset i nešto godina u kolicima, naša obiteljska kua nikada nije bila prilago ena mojim potrebama. Nikada se nije imalo dovoljno novca da se nešto uini. Sada, kada sam nakon smrti svojih roditelja ostao sam, preinake u kui neophodne su da bih mogao funkcionirati i brinuti se za sebe. Dugo sam razmišljao

o ugradnji dizala, no to je bilo neizvedivo jer je dizalo preskupo. Prema nekim predraunima, ugradnja dizala koštala bi me više od 50 tisua kuna koje ja, naravno, nemam. Pokušao sam kucati na vrata veim i manjim hrvatskim tvrtkama, bankama, poduzetnicima, nakon što su me odbili u državnim institucijama s objašnjenjem da primam naknadu za tjelesno ošteenje. Mjeseno to iznosi 153 kune. Iako sam se nadao pomoi, nisam je dobio. Odbila me INA, Me imurska banka i mnogi takvi, no pomogao mi je disco bar Šampion iz Domašinca i njemu slini. Doduše, neki su dali 200 kuna, neki 500, a najvei iznos koji sam primio bilo je tisuu kuna. Svima njima iskreno i od srca zahvaljujem na iskazanoj dobroj volji i pomoi, pripovijeda Stjepan, kojega me imurska javnost zasigurno pamti kao predsjednika i tajnika me imurskog Društva distro iara, invalida cerebralne

i djeje paralize i ostalih tjelesnih invalida. Kada je spoznao da je dizalo san koji nikada nee postati java, Stjepan se s novcem dobroinitelja obratio poznanicima koji su si dali veliki trud i pokušali za njega izgraditi improvizirano dizalo. U tome su i uspjeli, tako da je riješen gorui Stjepanov problem. On je izdvojio preko 2 tisue eura vlastitih sredstava. Dizalo bi sada trebalo zatvoriti, ograditi knaufom i urediti prilaz, zamijeniti ulazna vrata kue koja su preuska za Stjepanova kolica, a valjalo bi urediti i dvorište, odnosno pristup kui i automobilu koji vozi, a koji je prilago en njegovim potrebama. Stjepan prima invalidsku mirovinu od oko 3 tisue kuna i nakon što podmiri sve raune teško može išta uštedjeti za poboljšanje uvjeta u kojima živi. Zato u njegovo ime upuujemo apel i pozivamo vas da mu pomognete. Svoje novane pri-

loge možete uplatiti na njegov broj tekueg rauna koji ima u Me imurskoj banci. Broj rauna je 3100129936, dok je broj banke 2392007. Usprkos svom invaliditetu, Stjepan Kameni je vrlo aktivan i uporan u nastojanju da živi jednim “normalnim” životom. Bavi se kojekakvim hobijima i tako krati vrijeme. - Svojedobno sam bio prvak Hrvatske u svojoj kategoriji u plivanju, a bavio sam se i atletikom za osobe s invaliditetom. Sada sam okupiran izradom runih radova u tehnici bakroreza te avlia i konca. Radove izlažem na izložbama, a dosad ih se nanizalo ak 25 samostalnih izložbi, skromno, gotovo nerado, otkriva Stjepan koji ne kuka nad svojom sudbinom, ve iz dobivenoga uzima najbolje. Takav duh valja podržati i nagraditi. U opini Orehovica to su prepoznali i uinili, a mogli biste i vi. (D.Mihoci)

Što krae suknjice uz preplanuli ten Otkako je poela nova školska godina, u gradu susreemo masu školaraca, ali i studentica koje pred skori poetak nove akademske godine dolaze polagati neriješene ispite ili brucošice koje su u potrazi za smještajem. Zato je ovih dana gradska špica raznoliko obojena. Mladež se kojekako nosi. Ima tu i alternativki koje spajaju naizgled nespojivo, ali ipak ostavljaju odlian dojam.

Primijetili smo da je obavezan modni dodatak me imurske mladeži MP3 player koji, kako nam je reeno, život ini ljepšim. Bablje ljeto koje smo oekivali u rujnu izgleda još ne kani doi. Tim bolje. Toplo, ak vrue, vrijeme Me imurke koriste kako bi pokazale svoj preplanuli ten. Zato se nosi kratko, što krae, a minice, i to od trapera, ponovno su na cijeni. Lijepo je lijepo vidjeti. (D.M.)

Stjepan Kameni pokazao nam je koliko mu znai dizalo koje još valja do kraja urediti

Međimurske novine 679  

Međimurske novine 679

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you