Page 1

ŽELJKO KAVRAN odgovara na inicijativu za njegovom smjenom

U NEDELIŠĆU završio deseti MESAP

Jedino im je cilj da se str. 51 dočepaju vlasti! www.mnovine.hr

Sudjelovalo preko 400 izlagača str. 3 Godina XIII. Broj 667.

^akovec, UTORAK, 17. lipnja 2008.

Cijena 6 kuna

Ušli smo u ralje lihvarskog duga str. 7

str. 6

DRAMA U ŠENKOVCU - zbog sudske deložacije očajan Vlado Mošmondor prijetio dizanjem kuće u zrak plinom

Zbog kredita za kamion od 40 tisuća DEM sudskom odlukom ostali bez obiteljske kuće

DRAGICA VUGRINEC, načelnica općine Sv. Juraj na Bregu

Hoću polnoćku u župnoj crkvi! "ŠALAMONSKO RJEŠENJE" Sportskog centra u Krištanovcu

str. 10

Auto Mikolaj Gradu Čakovcu darovao zemljište, a Grad Krištanovcu 1,6 milijuna kuna

RTAVA FAŠIZMA 2/A 40000 ^AKOVEC tel 040 375 700 fax 040 375 716 E-MAIL: METSS@METSS.HR

ME\IMURSKA TRGOVINA SUVREMENOG STILA

AGROME\IMURJE d.d. ^AKOVEC, R. BO[KOVI]A 10 Tel: 040 / 390-822

str. 69


ATULNO

2 PRODAJA asnikog doma

Ponuda sa strane zaštrecnula Grad akovec Me imurska županija objavila je javnu ponudu za prodaju

asnikog doma, nakon što Grad

akovec nije prihvatio kupnju u obliku koji je ponudila Županija, nego postavio dodatne uvjete za kupnju asnikog doma, skidanje tereta hipoteka s te nekretnine kao uvjet da ga kupi Grad. a obavljeni natjeaj dobila je jednu ponudu, zbog ega je na sjednici Poglavarstva održanoj u utorak 10. lipnja imenovano Povjerenstvo za prodaju asnikog doma u sastavu: Doris Srnec, tajnica Me imurske županije, Ivan Vinkovi, struni suradnik za poslove javne nabave i investicija, Stjepan Baranaši, proelnik pravnog odjela za prostorno ure enje i gradnju, Marko Puškadija, predstojnik reda župana, ada Kralji - Horvat, voditeljica odsjeka za proraun. o, unato natjeaju, još nije sasvim odbaena mogunost dogovara s Gradom akovcom, no hoe li do njega i doi, drugo je pitanje.

ini se da e Grad akovec ipak kupiti Dom Hrvatske vojske. aime Poglavarstvo Grada akovca na svojoj sjednici održanoj u etvrtak 12. lipnja, odluilo je da je ipak bolje da nekadašnji asniki dom do e Gradu u ruke, negoli da taj prostor, ne daj Bože, kupi kakva banka ili trgovaki lanac. o odluku o kupnji asnikog doma mora prihvatiti Gradsko vijee. Kupnjom toga prostora

Grad e riješiti problem širenja Knjižnice, a dobit e i prostor za multimedijalnu dvoranu. Kupnja Doma Hrvatske vojske Grad

akovec e koštati 3,5 milijuna kuna, pa e, da bi se taj novac mogao uplatiti na raun sadašnjeg vlasnika – Me imurske županije, biti potrebno provesti i rebalans prorauna i o cijeloj stvari dobiti potporu gradskih vijenika. Poglavari su mišljenja da novac uložen u kupnju Doma Hrvatske vojske vrijedi dvostruko s obzirom na to da e ga Me imurska županija uložiti u ure enje zgrada bivše vojarne u akovcu, odnosno za adaptaciju toga prostora za potrebe me imurskog veleuilišta. Grad akovec bi mogao doi u posjed još jedne nekretnine. Radi se o zgradi Centra za socijalnu skrb. Poglavarstvo je na sjednici održanoj u etvrtak 12. lipnja ovlastilo gradonaelnika Šalamona da potpiše ugovor o zamjeni nekretnina. Grad je Centru za socijalnu skrb ustupio zemljište vrijednosti 2,3 milijuna kuna u neposrednoj blizini zgrade P me imurske, na kojemu e biti izgra ena nova zgrada Centra, dok e Grad za uzvrat dobiti zgradu u kojoj se sada nalazi Centar. jena tržišna vrijednost procijenjena je na 3,6 milijuna. Grad e Centru morati nadoknaditi razliku vrijednosti nekretnina u iznosu od oko 1,1 milijun kuna. (D.Mihoci, BM)

17. lipnja 2008.

RADIMIR AI izgubio vlast u Skupštini Varaždinske županije

Je li ai sam sebi iskopao jamu? Hoe li nepunih godinu dana prije lokalnih izbora pasti Radimir ai, župan susjedne Varaždinske županije, i ne bi bilo važno za nas da se nije sam umiješao u politiku naše županije. A prošli tjedan je on sam izgubio potporu dva vlastita vijenika u Skupštini Varaždinske županije, zbog ega je došlo do smjene predsjednika Skupštine iz redova HS-a, a ovaj tjedan klima mu se i stolica župana, što e pokazati sjednica njihovog Poglavarstva. Ironija sudbine za ovjeka koji je želio mijenjati župana Me imurske županije i iz stranke izbaciti svoga stranakog kolegu i svog protukandidata za mjesto predsjednika HS-a Josipa Posavca. akon izborne skupštine HS-a, ai je u Me imurju izgubio i potporu Dragutina esara, saborskog zastupnika, koji je prelaskom u nezavisne zastupnike oslabio HS-ov blok u Saboru. Veina politikih analitiara slaže se s tvrdnjom da ai plaa

ceh politici, prema onoj narodnoj: “ ko pod drugim jamu kopa, sam u nju pada”. o ai se kopajui pod drugima jame vodio drugom devizom: “ ko pod drugim jamu kopa, dvije sree grabi”. jednom je trenutku tako i izgledalo jer se u Me imurskoj žu-

paniji, u kojoj je uz varaždinski HS imao jako uporište, pokušao nametnuti kao vladar. Jednim udarcem na Skupštini stranke riješio se utjecaja Posavca, s jedne strane, i esara koji je odstupio, s druge strane. Posavca je nakon legalnih izbora u stranci smijenio s mjesta predsjednika

me imurske organizacije HS-a i instalirao udno, neoperativno tijelo da vodi županijsku organizaciju na elu s dotadašnjim zamjenikom enadom Hraniloviem, ali uz asistenciju nekih drugih lanova stranke. Josip Posavec, aiev oponent, tada je oito bio u pravu izjavom da ai toliko voli HS da e ga svojim medvje im zagrljajem i ugušiti. Svojom poznatom narcisoidnošu, po kojoj ai sve zna najbolje, nakon što nije postao premijer ni sudjelovao u formiranju vlasti, ni postao ministar, poeo gubiti tlo pod nogama u Varaždinu, sada se okrenuo prema Zagrebu. Htio bi postati gradonaelnik glavnog grada. sjea zov infrastrukturnih radova za kojim Zagreb vapi, jer Varaždin je 90 posto plino iciran, a Zagreb samo 32 posto. Hoe li Zagreb radosno doekati aieve bagere, vidjet emo. Varaždinu je ljubav s koalicijskim partnerom ehokom za sada završila. ehok tvrdi da je

ai prvi izvukao ma iz korica i pokušao izmijeniti njihova zamjenika župana i tri lana Poglavarstva. A tko se maa laa, od njega i pogiba. (BM)

POVJERENSTVO ZA ZAŠTITU PRAVA pacijenata u Meimurskoj županiji

Bez drastinih kršenja, samo neprimjerena komunikacija Me imurski gra ani, a posebice oni koji su bili pacijenti, pa ih se to i više tie, slabo su upoznati s postojanjem i radom Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata. Povjerenstvo je do tog saznanja izme u ostalog došlo i temeljem provedene ankete. akon toga su izra eni promidžbeni plakati koji su distri-

buirani po zdravstvenim ustanovama kako bi se pacijente upoznalo s postojanjem ovog Povjerenstva kome se mogu obratiti u sluaju kršenja prava pacijenata. o nisu sve ambulante istakle plakate na za to predvi ena mjesta. Povjerenstvo je osnovala Me imurska županija pa ono godišnja izvješa o radu

podnosi Poglavarstvu i Skupštini. izvješu o radu u razdoblju od godinu dana unatrag u predstavkama koje su došle do Povjerenstva nisu utvr ena drastina kršenja prava pacijenata koja proizlaze iz zakona, ve je naješe došlo do neprimjerene komunikacije izme u pacijenata i zaposlenika zdravstvenih usta-

nova. d svibnja prošle godine do svibnja ove godine Povjerenstvo je zaprimilo šest pritužbi gra ana na rad pojedinih segmenata Županijske bolnice akovec, dva prigovora na rješenja HZZ-a, dvije pritužbe na rad iz segmenata Doma zdravlja i jednu predstavku na rad privatne klinike Medikol. (BM)

Hrvatska na pragu polufinala Eura 2008.! i najvei optimisti nisu predvi ali da e se Hrvatska tako suvereno plasirati u etvrt inale EP. I ne samo to, ve je osvajanjem prvog mjesta u skupini izbjegnut

Anketa pod vurom Vjekoslav Carin, akovec - Zadovoljan sam igrom naše reprezentacije na Europskom nogometnom prvenstvu. Protiv jemake igrali smo puno bolje nego protiv Austrije. Mišljenja sam da je razlog tome to što su naši igrai bili drukije postavljeni u toj utakmici, te imali puno kvalitetniju pas igru. Da smo igrali na visoku loptu, mislim da bi bili poraženi. d naših igraa najdraži su mi braa Kova i mladi Rakiti, a uz Hrvatsku navijam i za Portugalce.

etvrt inalni susret s Portugalom koji uz Španjolsku i izozemsku najbolje “izgleda” u dosadašnjem tijeku turnira. Dok itate ovaj tekst, bit e poznat protivnik Hrvatske u

etvrt inalnoj utakmica koja se igra u Beu predstojei petak 20. lipnja u 20,45 sati. Bilo tko bio, Hrvatska ima velike izglede da ostvari najvei no-

Adriano Posavec, akovec - Pratim Europsko nogometno prvenstvo i prezadovoljan sam igrom i rezultatom hrvatske reprezentacije. Iako mi je osobno druga utakmica protiv jemake bila bolja, nemam nikakve zamjerke na igru naših nogometaša. Ako ovako nastavimo, sasvim sigurno emo vidjeli Hrvatsku u inalu. Posebno sam zadovoljan igrom uke Modria i ike Kranjara, a uz Hrvatsku na ovom prvenstvu pratim i izozemsku. Božidar Jurai, Strahoninec - Da moram ocijeniti igru naše reprezentacije na nogometnom prvenstvu od 1 do 10, dao bi im ocjenu 8. Smatram da se naši igrai moraju još više zalagati, te pokušati na još višu razinu podii igru. Malo su precijenili Austriju koja je dosta dobro igrala, a sada se poslije utakmice s jemakom ne smiju opustiti nego moraju dati sve od sebe i pobijediti. z Hrvatsku, favorit mi je Portugal, a od naših igraa favoriziram iku Kranjara.

Dejan Košak, Piki, Belica - Za sada su se naši igrai pokazali u dobrom svjetlu, ali smatram da e biti još bolji. sobno ne bih ništa mijenjao u redovima naše reprezentacije, a uostalom to je posao Slavena Bilia koji zna što radi. apetija utakmica bila mi je ona s Austrijom, a svakako smo bolje igrali protiv jemake. z Hrvatsku pratim i utakmice izozemske jer igraju tehniki dobar nogomet. d naših igraa ne mogu izdvojiti nikog posebno jer je u ovom sportu bitna ekipa i svaki naš nogometaš jednako je zaslužan za postignute rezultate.

gometni uspjeh kad je EP u pitanju - plasman u polu inale. Gotovo su svi uvjereni da e tako i biti. Štoviše, nakon pobjede protiv jemake, koja je uoi EP prema kladionicama

Ana Lonari - Tretnjak, akovec - Pratim utakmice naše reprezentacije na ovom nogometnom prvenstvu i zadovoljna sam postignutim rezultatima. Zapravo sam to i oekivala. S boljima reprezentacijama i klubovima hrvatski igrai uvijek igraju najbolje, a to smo doživjeli i s Englezima i sada s jemakom. o, kada igramo sa slabijima, tada se opustimo. Postava i igra na utakmici s jemakom bila je puno bolja nego na utakmici s Austrijom. sobno sam mišljenja da su li i Srna odlina kombinacija te da samo tako trebaju i nastaviti.

glasila kao najvei favorit prvenstva, mnogi su uvjereni u europski naslov. Ako e “Bili Boysi” ponoviti igru kao protiv jemake, zaista je tako nešto i ostvarivo! (D. Zrna)

Marija Vuk, akovec - Europsko prvenstvo u nogometu pratim jer prati i suprug, iako inae nisam baš neki fan nogometa. Što se tie utakmice naše reprezentacije protiv jemake, moja predvi anja su bila 3:0 za nas. Pogodila sam da e biti tri gola, ali nisam predvidjela da e lopta ui i u naš gol. Sve u svemu, za sada sam zadovoljna našom igrom, iako je prva utakmica s Austrijom bila razoaranje. z našu reprezentaciju, favoriti su mi Portugalci, a u našim redovima favoriziram iku Kranjara. (H. Zear)


ATULNO

17. lipnja 2008.

3

U NedeliĹĄu zavrĹĄio deseti MESAP

Sudjelovalo preko 400 izlagaa Deseti jubilarni MESAP u edeliĹĄu, sveano otvoren u petak, a zatvoren u nedjelju koncertom “Kraljeva uliceâ€?, nikoga nije ostavio ravnoduĹĄnim, pa ni ministra gospodarstva i potpredsjednika Vlade Damira Polaneca, koji je otvarajui sajam znakovito rekao “ ek ste na poetkuâ€?. Zahvaljujui ulaganjima Me imurske Ĺžupanije i Vlade, te opine edeliĹĄe, MESAP je kroz deset godina razvoja tek sad postao pravi regionalni sajam, s vrstim objektima i standardom pravoga izlagakog sajma, gdje e i izlagai i posjetitelji rado dolaziti. Direktor sajma Marjan ovak naglasio je prilikom otvorenja da deseti MESAP odskae od svih dosadaĹĄnjih, jer se prvi put odrĹžava u zatvorenim prostorima, odnosno u 4.350 kvadratnih metara zatvorenih prostora te oko 14.500 metara vanjskih prostora. ve godine sajam je okupio preko 400 izlagaa iz Hrvatske, jemake, Slovake, Slovenije i Ma arske, a pristigli su gosti i iz Srbije, koji su na predstavljanju u petak popraeni pljeskom nazonih. a stoarskoj izloĹžbi sudjelovalo je 85 grla stoke, a na ocjenjivanju vina 112 vinara. Marjan ovak je, govorei o razvoju sajma, apostrofirao poduzetnike i njihovu

podrťku, bez kojih sajma ne bi bilo, te po prvi put istaknuo da njegov doprinos razvoju Şupanije nije samo sajamski. Jer, kako je rekao, sajam je komunikacija, a ne samo izlaganje, uspjeťni su oni koji dobro komuniciraju. Do sada je na deset sajmova MESAP-a odrŞano ak 57 strunih skupova. aelnik opine edeliťe Mladen Posavec istaknuo je da se prijelomni trenutak za razvoj MESAP-a dogodio kad je veinsko vlasniťtvo nad sajmom od opine edeliťe preuzela Me imurska Şupanija. Staro trgoviťno mjesto i opinu edeliťe posebno raduje to ťto ve danas sajam zadobiva europski karakter. Predsjednik Županijske gospodarske komore Rajko Šari rekao je pak: - Gospodarstvo Me imurja treba prozor prema Europi i regiji, dok je predsjednik Hrvatske obrtnike komore Mato oki, koji je jedva govorio jer se upravo vratio iz Klagenurta s nogometne utakmice Hrvatska - jemaka, istaknuo da obrtnici zapoťljavaju oko 250.000 djelatnika, te sudjeluju u ukupnom izvozu oko 40 posto. n je posebno naglasio da treba koristiti sva poticajna sredstva drŞave koja se nude. Prvi tajnik njemakog Veleposlanstva Sebastian Brockelman

rekao je pak da Hrvatska postaje zemlja partner jemakoj, a da su svi veliki sajmovi, pa i oni danas najvei, zapoeli s malim, pa su narasli. Preko Hrvatsko - njemake komore za poetak na sajmu sudjeluju etiri tvrtke. Župan Josip Posavec istaknuo je da ovakve guŞve kao na desetom MESAP-u nije bilo. MESAP je postao drugi po redu najvei sajam u Hrvatskoj, odmah poslije Zagrebakog velesajma, uz cilj da me imursko gospodarstvo dobije onu ulogu koju zasluŞuje. n je zahvalio Vladi na pomoi u realizaciji izgradnje dvorane, te Hrvatskoj gospodarskoj komori na suradnji.

Dobroj atmosferi na otvaranju sajma doprinijele su dosjetke na raun pobjede Hrvatske nogometne reprezentacije nad Njemakom u utakmici odigranoj dan ranije. Naime, meu uzvanicima su sjedili i gosti iz njemakog Veleposlanstva predvoeni prvim tajnikom Sebastianom Brockelmanom, pa se takorei svaki govornik na otvaranju dosjetio mu se ispria na pobjedi ili zahvali, ukljuujui voditelja

Vjerujte, tek ste na poetku

Potpredsjednik Vlade i ministar poduzetniĹĄtva Damir Polanec otvara jubilarni deseti MESAP

Dobitnici deset zlatnih medalja i jedne velike zlatne medalje za vina na pozornici MESAP-a

Potpredsjednik Vlade i ministar poduzetniĹĄtva Damir Polanec rekao je da je uloga drĹžave da poduzetnicima stvori okvir za razvoj, kao i u zemljama Europske unije. Kad je rije o razvoju inrastrukture, to drĹžava ini izgradnjom punog profila autoceste do Rijeke, izgradnjom takozvanog podravskog ipsilona te dvotranom nizinskom Ĺželjeznikom prugom do Rijeke. Do rujna e Vlada donijeti novu energetsku strategiju, te e se omoguiti privatnom kapitalu da sudjeluje u proizvodnji elektrine energije. Gradit e se podzemna skladiĹĄta za plin, te MG terminal, a predstoji i rekonstrukcija i privatizacija brodogradnje, kako bi se sredstva mogla usmjeriti drugdje. Malo i srednje poduzetniĹĄtvo Hrvatske ostvaruje preko 40 posto izvoza te preko 40 posto BDP-a, a preko programa poticanja razvoja ove je godine za razvoj malog i srednjeg poduzetniĹĄtva Vlada osigurala ukupno 351 milijun kuna u dva ministarstva. n je pozvao sve

poduzetnike da se natjeu za dobivanje sredstava poticaja, ali isto tako upozorio je domae gospodarstvenike da iskoriste injenicu da iz Me imurja potjeu i drĹžavni tajnik eo Begovi, ravnatelj prave za obrt Darko Horvat i drugi duĹžnosnici, te, kako je rekao, ni on nije daleko, ro en je devet kilometara od Donje Dubrave. a kraju je estitao svima koji su vjerovali u projekt MESAP, te naglasio da mu je bilo jasno da “akture stiĹžuâ€?, rije je pomoi drĹžave, te zavrĹĄio rijeima: - Vjerujte, tek ste na poetku.

Bogati trodnevni program Prigo dom otvorenja sajma dodijeljene su i zlatne medalje za vina. Veliku zlatnu medalju osvojilo je “Agrome imurjeâ€? za moslavac 2002. godine, a zlatne medalje gospodarstva: Ĺ tampar, Ivana Hercega, Mihalja ovinĹĄaka, Alojza omĹĄia (dvije zlatne), Zvonka Belovia (dvije zlatne), Stanko rnko, Vladimir Kocijan te “Agrome imurjeâ€?. ajvaĹžnija popratna doga anja trodnevnog sajma MESAP uz izlagaki dio, te izloĹžbu vina i stoke, bi-

la su: okrugli stol u petak “Projekti poticanja poduzetniĹĄtva 2008.â€?, na kojem su poduzetnici iz prve ruke dobili inormacije o mogunostima dobivanja sredstava od Ministarstva gospodarstva, okrugli stol o obrazovanju obrtnika odrĹžan u subotu, drugog dana sajma, natjecanje inormatiara i drugo. Sva tri dana odrĹžavane su degustacije vina koje su vodili Marijan iĹžmeĹĄija i Adrijan Horvat, uz nastupe kulturno - umjetnikih druĹĄtava iz edeliĹĄa, gostiju iz SrediĹĄa ob Dravi iz Slovenije, sastava Frankopani, uz modnu reviju u nedjelju i nagradnu igru za posjetitelje, te na kraju nastup “Kraljeva uliceâ€?. Sveukupan dojam je da je rije o najboljem sajmu do sada, koji je izgradnjom dvije dvorane, onu MESAP-ovu i SGC-a Aton, zadobio novu kvalitetu. a kraju, ĹĄto je bilo s robotima? Dva su robota bila izloĹžena na sajmu, ono ĹĄto je vaĹžno za poduzetnike je to ĹĄto je rije o njihovim mogunostima prilagodbe. Jednostavno reeno, sad treba nai ne jedan nego viĹĄe stotina poslova koji mogu obavljati na razliitim mjestima. (J. Ĺ imunko, oto zv)

STOARSKA IZLOŽBA odrŞana u sklopu MESAP-a

Rebeca i Kmica ĹĄampionke sajma a MESAP-u u edeliĹĄu u petak 13. lipnja otvorena je i IX. stoarska izloĹžba Me imurske Ĺžupanije. om prilikom proglaĹĄe-

ni su rezultati ocjenjivanja krava i junica, te podijeljena priznanja. grupi 1 krava simentalske pasmine, ĹĄampionka sajma je krava

Milan Miklin ponosan je na svoju Kmicu

Rebeca, vlasnika DraĹžena Molnara iz Ĺ tefanca, dok je u grupi 2 krave HF pasmine ĹĄampionska krava Kmica vlasnika Milana Miklina iz

Milan Novak, ima srebrnu Armu

Preseke. Krava Cedra, vlasniĹĄtvo Ane Krmar iz Ĺ tefanca, osvojila je prvo mjesto u kategoriji simentalske pasmine, ispred Lorene, vlasnika Milana Branovia iz KurĹĄanca, i krave Save, koja je vlasniĹĄtvo Miroslava Negovca iz Preloga. Krava Riba u vlasniĹĄtvu Bojana Kolaria iz TuriĹĄa osvojila je 1. mjesto u grupi krave HF pasmine. Druga je krava oznake HR7100688093 vlasnika Maria Horvata iz Malog Mihaljevca, a trea krava Leidi u vlasniĹĄtvu Marije Vranovi iz Gardinovca. Stoarsku izloĹžbu otvorio je Josip Kraljikovi, drĹžavni tajnik u Ministarstvu poljoprivrede, a govorili su zamjenik me imurskog Ĺžupana Mladen KriĹžai i Franjo Polak iz Stoarskog centra. Pokrovitelj izloĹžbe bila je Vindija iz VaraĹždina, koja je i nagradila ĹĄampione. grupi prvotelke simentalske pasmine nije bilo ĹĄampionke, a 1.

Sretni vlasnici ĹĄampionke Rebece mjesto osvojila je krava Ulli u vlasniĹĄtvu Vladimira Ĺ alkovia iz Preloga, ispred krave Ele vlasnika Ivana Srpaka iz Palinovca i krave Ĺ eke iji je vlasnik Miljenko Mlinari iz Donjeg Kraljevca. Prvo mjesto u kategoriji prvotelke HF pasmine osvojila je krava Jesy, vlasnika Milana Branovia iz KurĹĄanca. Drugo mjesto pripalo je kravi Armi vlasnika Zlatka Novaka iz Svetog Urbana, a tree

mjesto kravi Barici vlasnika Marija Vranovia iz Gardinovca. a izloĹžbi je reeno kako je u posljednjih godinu dana znatno pao broj proizvo aa mlijeka u Me imurskoj Ĺžupaniji, ali su poveane njegove koliine i kvaliteta. Manje negoli ikada do sada bilo je jarica, koza ovaca i konja, ĹĄto govori o sve slabijem stanju u me imurskom stoarstvu. (S. Mesari)


GSPODARSTVO

4

BRAA POLJAK IZ SVETE MARIJE proizvode lozne cjepove

KOMUNIKATOR

Ja sam kao i ti! obzirom da sam se u proĹĄlom broju dotakao karakteristika rigidnih komunikatora, logino bi bilo napisati neĹĄto i o onima drugima “fleksibilnimâ€?, uspjeĹĄnijim komunikatorima. toga da dobijem jasniju sliku kako da prenesem ideju o tome ĹĄto je fleksibilnost u komunikaciji. MoĹžda mi je najbolju, onako laiku definiciju dala moja kolegica Iva. Inae pravi uzor za fleksibilnost i prilagodljivost sugovorniku. Upitao sam je kako bi ona nekome tko joĹĄ nije Neuro-Lingvistiki rogramer/Komunikator objasnila ĹĄto je to fleksibilnost i kako da povea uspjeĹĄnost svoje komunikacije? dgovorila je da fleksibilnost znai spremnost prilagoditi sebe drugima, spremnost ublaĹžiti svoje krute stavove i po potrebi ih promijeniti, sagledati stvari s viĹĄe razliitih strana i prihvatiti u veoj ili manjoj mjeri tu i nain glediĹĄta, kad god je to potrebno. Fleksibilnost je nuĹžna za dobru komunikaciju i glavna znaajka uope svakog uspjeĹĄnog komunikatora. Biti fleksibilan znai osjetiti u svakom trenutku kakvo ponaĹĄanje ili kakav nain komunikacije dovodi do Ĺželjenog cilja, ona ra a povjerenje i temelj je svakog kvalitetnog odnosa. Biti fleksibilan znai biti spreman uskladiti se sa sugovornikom. Uskla ivanje s drugim ljudima stvara osjeaj povjerenja. Za mene osobno poruka koju ĹĄalje-

PiĹĄe: SaĹĄa Tenodi, NLP trener, nlp.croaa@gmail.com

mo ljudima kad s njima stupamo u odnos jest - Ja sam kao i ti! Moramo se fleksibilizirati u dovoljnoj mjeri i prihvatiti osobu ĹĄaljui joj snaĹžnu poruku “u ovom odnosu ti si mi vaĹžan/vaĹžnaâ€?. U tom relativno kratkom odgovoru Iva je pokrila sve potrebne znaajke uspjeĹĄnog komunikatora. akle ideja o fleksibilnosti zapravo znai odmaknuti se od sebe, od svojeg modela svijeta i biti spreman uvaĹžiti tu e znanje, iskustvo i vrijednosti. Biti fleksibilan znai razumjeti da svako od nas Ĺživi svoj Ĺživot koji je obojen razliitim iskustvima. MoĹžda da zavrĹĄi s jednim dobrim “svjetskimâ€? primjerom fleksibilnosti u komunikaciji: braham Lincoln koji je na osude uvjerenja “JuĹžnjakaâ€? izjavio: “Nemojmo im suditi jer oni su upravo ono ĹĄto bi mi bili pod istim ili slinim okolnostima.â€?

Cjepove plasiraju u Dalmaciju i Slavoniju rije petnaestak godina agronom Branko oljak iz vete Marije zajedno s bratom Marijanom osnovao je tvrtku EG oljak i u garaĹži, kao u nekom amerikom snu, poeo proizvodnju loznih cjepova. - U Hrvatskoj nije bilo dovoljno ovakve proizvodnje pa smo potaknuti time probali okuĹĄati se u ovome poslu. oeli smo s 20 tisua loznih cjepova. oetak je bio riskantan, nismo, naime, imali nikakav dogovoreni plasman, a u proizvodnju smo uloĹžili znaajna sredstva. Ulaganja su u ovu proizvodnju velika. ve ovisi o veliini proizvodnje. Mi smo samo u podlogu uloĹžili pola milijuna kuna. No novac vam nije dovoljan. Za ovu proizvodnju potrebno je znanje i iskustvo. Ja sam imao iskustva s ovom proizvodnjom, ali i znanje. rije no ĹĄto smo se upustili u privatan posao, dvije sam godine radio u rasadniku grome imurja u vetoj Mariji koji je jedan od prvih u

EKONOMSKI BREVIJAR

Prepoznatljivost proizvoda, usluga i zemlje porijekla e dugo nismo kreirali nijedan novi i prepoznatljivi proizvod ili uslugu. akva ineriornost svrstava nas me u neprepoznatljive sudionike u doga ajima na svjetskom trĹžiĹĄtu i nikako nije zalog za bolju budunost. o emu nas prepoznaju, ime se istiemo, ĹĄto znaimo? Koji naĹĄi proizvodi se mogu nametnuti na trĹžiĹĄtu? Kako, kada i gdje propagirati naĹĄe proizvode u svijetu? Evo prigode! Jedan od najprepoznatljivijih simbola svakaku su crveni i bijeli kvadrat – popularno ( mada pogreĹĄno ) zvani kockicama. aj simbol razlikuje se od svih drugih i lako je uoljiv, pa ga treba dodatno nametnuti kao znak raspoznavanja Hrvatske u svijetu. a dva raznobojna kvadrata jako su uoljivi i univerzalno iskoristivi pa bi trebali postati hrvatski zaĹĄtitni znak. oduĹĄe, Hrvatska gospodarska komora dodjeljuje znakove „Izvorno hrvatsko“ i „Hrvatska kvaliteta“, ali oni su namijenjeni uskom krugu korisnika ime se dobiva ekskluzivnost ali se gubi univerzalnost. aj ornament trebao bi biti sveprisutan, jer tako bi jednostavno dobio na popularnosti i identifikaciji sa svime iz Hrvatske. ktualno i iznimno gledano Europsko nogometno prvenstvo izvrsna je prigoda da taj simbol bude zamijeen i zapamen ĹĄirom svijeta. ime e biti ostvaren prvi uvjet marketinĹĄke i svake druge mogunosti promoviranja hrvatskih proizvoda i usluga, ali i same Hrvatske u svijetu – takva ĹĄansa rijetko se pruĹža i mora biti isko-

17. lipnja 2008.

riĹĄtena. Hrvatska treba biti predstavljena kao revitalizirana zemlja vrijednih ljudi koji Ĺžele aktivno sudjelovati na me unarodnoj sceni. snovne znaajke i prednosti svakako su prekrasna jadranska obala, postojei poljoprivredni resursi ali i velike neobra ene povrĹĄine ( ministar poljoprivrede navodi da e se ak milijun hektara potencijalnog poljoprivrednog zemljiĹĄta staviti u unkciju te da neobra ena zemlja vrijedi 20 milijardi EU ) itd. Ne treba biti neumjeren, ali vrijednosti su oite i treba ih znati iskoristiti. Gospodarska diplomacija trebala bi osmiĹĄljavati nain na koji e predstavljati naĹĄu zemlju u svijetu i tako pomagati poduzetnicima da se izbore za svoj dio trĹžiĹĄta. rebalo bi izbjegavati kliĹĄeje i viĹĄe se posvetiti trenutnim vrijednostima i mogunostima. ada svaki poduzetnik moĹže otkriti potencijalno trĹžiĹĄte za svoj proizvod ili uslugu. Nakon prepoznavanja prilike i mogunosti, proizvod treba prikladno upakirati i uĹĄminkati u prepoznatljivo ruho. o mogunosti, moĹže se istaknuti hrvatsko porijeklo s crveno-bijelim kvadratiima ime se ne naruĹĄava opi izgled, ve se naglaĹĄavaju pripadnost i poistovjeivanje sa zemljom iz koje se dolazi. o nitko ne zamjera, ve prima kao poruku i pozitivan stav. Ukupnost vanjskog dojma o nekom proizvodu i zemlji paĹžljivo se gradi i odrĹžava. Neka svatko od nas bude dio tog dojma i neka ga svakodnevno ĹĄiri. ako i male zemlje mogu postati znaajne. (Zlatko BoĹži, dipl.oec.)

PrporiĹĄte kod ukovca na kojemu su prije neki dan zavrĹĄili sadnju loznih cjepova

Hrvatskoj poeo proizvoditi lozne cjepove, otkriva Branko oljak. va proizvodnja loznih cjepova u Me imurju koncentrirana je u vetoj Mariji gdje se time bave tri proizvo aa. Ulaganja su velika, no proizvodnja je isplativa i unato rastu cijena energenata. - Hvata nas problem sve skupljeg goriva, no nemamo se kome Ĺžaliti. Nekada je u cjelokupnoj proizvodnji to bila manja stavka, sada je velika. o, me utim, za sad ne utjee na cijenu sadnica i naĹĄe kupce, jer si ne moĹžemo dopustiti poveanje cijene. Ne moĹžemo van iz ove koĹže. adimo na poveanju proizvodnje, a cijena proizvoda ve je nekoliko godina ista. rimjerice, sadnicu stolnoga groĹž a prodajemo po cijeni od 8 kuna s -om, istie oljak. a bi se trĹžiĹĄtu ponudila jedna takva sadnica, potrebne su dvije godine. - reba proizvesti podlogu, cijepiti je i odgojiti trsove, a za to su potrebne dvije godine. U proljee nakon pripreme podloge potonju moramo oslijepiti, a potom je uvamo u hladnjai. Istodobno pripremamo i plemenite dijelove vinove loze, tzv. lemke, koje sami uzgajamo u vlastitom matinjaku. renutno se on prostire na oko 3 hektara povrĹĄine, a nalazi se na podruju k.o. ukovec. Kada je sve pripremljeno, ide se na cijepljenje loznih cjepova, ĹĄto je posao koji obavljamo od veljae do kraja travnja. Cjepove slaĹžemo u piljevinu i grijemo na odre enoj temperaturi da bismo ih u svibnju sadili na prporiĹĄtu. bavezno ih stavljamo pod oliju, jer se tako bolje razvija korijenje, a i navodnjavamo ih. Nakon prvih mrazova, dok otpadne liĹĄe s cjepova, obino je to u studenom nakon blagdana vih svetih, vadimo cjepove te ih

Branko Poljak sa sinom Stjepanom radi u matinjaku kod ukovca, gdje ovih dana imaju pune ruke posla

uvamo u hladnjai do prodaje. vo je zahtjevan posao, traĹži puno ruku, puno runog rada. Zato i zapoĹĄljavamo ĹĄestero ljudi, a i cijela je obitelj angaĹžirana oko ovog posla. o je posao za cijelu godinu. Kada smo imali manju proizvodnju, onda smo bili slobodni tijekom dva - tri zimska mjeseca, no sada to viĹĄe nije sluaj, posla je za cijelu godinu. adni proces nema prekida, istie Branko oljak. lasman loznih cjepova EG-u oljak u poetku je zaista bio problem, u to je uloĹženo izrazito puno energije. anas kada je tvrtka stekla renome s time viĹĄe nemaju nikakvih problema. - NajviĹĄe kupaca k nama je dolazilo temeljem preporuke onih koji su od nas ranije kupili lozne cjepove. o je najbolja reklama, ali dugo treba da se pokaĹžu rezultati i da se osjete u poslovanju, kazuje oljak. va svetomarska tvrtka godiĹĄnje proizvede oko 500 tisua cjepova koje plasira po cijeloj zemlji, a najviĹĄe po lavoniji i almaciji. Imaju dobro ormiranu veleprodajnu mreĹžu, u emu je dio tajne njihova uspjeha. sim toga, mno-

gi vinogradari direktno kod njih uzimaju sadnice za svoje plantaĹže. vrtka EG oljak proizvodi sorte kontinentalnog podrijetla, ali i dalmatinske sorte vinove loze. - Uzgojem loznih cjepova bavimo se na povrĹĄini od oko 12 hektara. roizvodnju smo raĹĄtrkali po donjome imurskom kraju, tako da terene imamo u vetoj Mariji, onjem idovcu, onjem Mihaljevcu i ukovcu. aĹĄtrkali smo proizvodnju jer je teĹĄko okrupniti zemlju pa smo iĹĄli tamo gdje se to dalo. o je naĹĄ najvei problem. Kupite dvije - tri parcele, a onda sljedei prodavatelj od kojeg bismo htjeli kupiti zemlju digne cijenu u visine. eĹĄko je doi do zemlje, naglaĹĄava oljak. Braa oljak i dalje e nastojati ĹĄiriti proizvodnju no, iako ideju o bavljenju vinogradarstvom ne smatraju loĹĄom, za sad o njoj ne razmiĹĄljaju. Loza u donjome imurskom kraju vjerojatno ne bi uspijevala, a u gornjem Me imurju nemaju zemlju. KaĹžu kako e se drĹžati proizvodnje loznih cjepova, jer je u Me imurju ve i sada dovoljno vrsnih vinogradara. (anijela Mihoci)

POGLED ODOZDO

Regija radnika i seljaka u duĹĄi esto nismo ni sami svjesni koliko smo se promijenili. Nogometno prvenstvo od kojega nikamo ne moĹžeĹĄ pobjei, pa makar imao najmanje tri televizora u kui, skrenulo mi je paĹžnju na to. Navijake himne ore se od svuda, niĹĄta viĹĄe nije neprimjereno za tu vrstu reklame, kockice samo ĹĄto joĹĄ nisu na sredstvima za iĹĄenje koja skidaju mrlje bolje od drugih i dnevnim uloĹĄcima. ivo samo ĹĄto nije postalo ustavna kategorija uz himnu i grb. No i na lokalnoj razini proizvoai raznih “krpenihâ€? proizvoda okrenuli su se nogometnom trenutku. Kockice nas gledaju s kuhinjskih krpa, arapa, majica, suknjica, kockastih navijakih marama, ĹĄeĹĄira. vaj put ve smo se i mi jako, jako promijenili od proĹĄloga nogometnog prvenstva.

onuda je ne samo preduhitrila ve, ĹĄtoviĹĄe, i podgrijavala potroĹĄaku maĹĄtu. ve ĹĄto ima crveno - bijele kockice plane. ko niĹĄta drugo, shvatili smo napokon pravila trĹžiĹĄne ekonomije i kako je vaĹžno ponuditi u pravo vrijeme ono ĹĄto kupac traĹži. I potrebu da se mi promijenimo. Nitko nas nee ekati da se promijenimo, svijet nikoga ne eka, on se stalno mijenja. U svjetlu tih promjena, na razini drĹžava, jedna eĹĄka iz koje su ljudi bjeĹžali preko Ĺžice sada postaje veliki uvoznik radne snage. Nedostaje joj sto tisua radnika. adi strategije iz kojih zemalja uvesti potrebnu radnu snagu. Zemlja koju, jer se nismo dovoljno promijenili, joĹĄ uvijek gledamo kroz prizmu paradajz - turista. ĹĄto to nismo shvatili? Nismo shva-

tili da ljudi za svoj novac Ĺžele pravu vrijednost i da je to razlog zaĹĄto na odmor u Hrvatsku sa sobom nose namirnice. ZaĹĄto bi kod nas za iste stvari platili viĹĄe? a bi platili viĹĄe, moramo im ponuditi neĹĄto bolje, originalno, a ne isto ono ĹĄto mogu kupiti i u svom supermarketu iza ugla, samo ĹĄto je to kod nas skuplje. Moramo shvatiti da granice, osim u politikom smislu, viĹĄe ne postoje. U stvarnom svijetu svi smo konkurencija svima. I zato e istok trpjeti od nedostatka radne snage, jer nekadaĹĄnji politiki zapad koristi svoju prednost. ovoljno je bogat i moan da usisa onu radnu snagu koja mu nedostaje. o mu omoguava brĹži razvoj i tako je uvijek korak ispred. Muku nedostatka radne snage koja postaje i razvojni problem osjeaju i Meimurje i Hrvatska u cjelini. Meimurje je dosta zadnjih desetak godina uloĹžilo u obrazovanje kadrova, no naĹĄe gospodarstvo za sada ih nije usisalo, zavrĹĄili su negdje drugdje gdje se nude povoljniji i kvalitetniji Ĺživotni uvjeti. Meimurje joĹĄ nije spremno dati gospodarski razvoj u ruke ekonomiji znanja. Nema povjerenja u to, joĹĄ smo mi u duĹĄi regija radni-

PiĹĄe: BoĹžena Malekoci-Oleti ka i seljaka. ni vjeno Ĺžive i u srcima naĹĄih poduzetnika. azmiĹĄljala sam o naĹĄoj gastronomskoj ponudi, ona je na razmeu radnike menze i gostuvanja. Ugostitelji bi zasigurno odgovorili da nude ono ĹĄto se najviĹĄe i traĹži. kakvi smo pri delu, takvi smo i pri jelu. I sve je to u redu dok je za nas, a ĹĄto kad trebamo ugostiti druge. o je ono ĹĄto Ĺželim poruiti: odavno je s nas skinuta olija izolacije i vrijeme je da razmiĹĄljamo ĹĄto drugima moĹžemo dati.


GSPODARSTVO

17. lipnja 2008.

STRATEGIJA ZA SPAS TEKSTILA odjevne i obuarske industrije donesena, ali bez provedbenih akata

Tekstilci i obuari “pod silomâ€? Ĺživi i ekstilna je, odjevna i obuarska proizvodnja u padu. odaci koĹžarske industrije bili bi joĹĄ i gori da indekse ne podiĹže Box mark. aj pad ovih djelatnosti prate i slabe plae koje daleko zaostaju ne samo za prosjekom u drĹžavi nego i za prera ivakom industrijom. rosjek plaa u tim djelatnostima iznosi oko 2.500 kuna, rekla je dr. Mirjana GambiroĹža - Juki, voditeljica djela tekstilne i koĹžne industrije HGK-a i tajnica UdruĹženja tekstilne i odjevne industrije Hrvatske, na strukovnom sastanku s tekstilcima i obuarima u ponedjeljak 9. lipnja u Ĺ˝upanijskoj gospodarskoj komori. ezultati poslovanja me imurskih tekstilaca neĹĄto su povoljniji od ostataka Hrvatske. rosjek podiĹže proizvodnja arapa koja je u porastu za 21 posto, a obue za 9 posto. obit me imurskih tekstilaca gledano zbirno poveana je, ali i gubici, premda gubici u puno manjem opsegu nego dobit. No i plae me imurskih tekstilaca i obuara u okviru su hrvatskog prosjeka od oko 2.500 kuna neto. ekstilci su puno oekivali od trategije razvoja i operativnog programa hrvatske tekstilne i odjevne industrije. d svih djelatnosti ta strategija je me u prvima

Meimurski tekstilci i obuari “pod silomâ€? Ĺživi izra ena, no zapela je na znanoj hrvatskoj boljci - provedbi. Mirjana GambiroĹža - Juki tekstilcima je rekla da nema nikakve ĹĄanse da tekstilci temeljem te strategije za restrukturiranje i razvoj dobiju ikakva sredstva prije rujna, jer nema provedbenih mjera ni izra enih kriterija za natjeaj koji e definirati pravila za dobivanje sredstava. ekstilcima je samo poruila da ponu prikupljati dokumentaciju

Dr. Mirjana GambiroŞa - Juki, voditeljica Odjela tekstilne i koŞne industrije HGK-a, i Darko Pintri, voditelj strukovne grupe pri Županijskoj gospodarskoj komori: - Tekstil i obua u padu proizvodnje, a strategija stoji ubog nedostatka provedbenih akata

kako bi barem oni bili spremni kad se natjeaj pojavi. vakako e me u dokumentima biti kljuan onaj kojim dokazuju nepostojanje dugova prema drĹžavi, a vrlo otvoreno je napomenula da se nada da neemo imati zloesti sindikat koji je proĹĄle godine napisao tako zloesto pismo da su nekima sredstva odobrena, ali nisu i dodijeljena zbog pisma sindikata. - ako su, primjerice, sredstva jednoj tvrtki uskraena jer je sindikat spoitavao Upravi da sindikalni povjerenik nema prostoriju za rad. agencija za trĹžiĹĄno natjecanje u sluaju raspodjele ovih sredstava traĹži i miĹĄljenje sindikata, rekla je GambiroĹža - Juki arko intari, predsjednik trukovne grupe pri me imurskoj Gospodarskoj komori, rekao je da je neugodno iznena en neprovo enjem strategije te da bi bilo potrebno reagirati preko strukovne grupe unutar Komore. Mirjana GambiroĹža - Juki tekstilcima je poruila da koriste svaku priliku za lobiranje kod ministra jer klju za otvaranje provedbe je u Ministarstvu, u ijim su rukama i sredstva za provo enje strategije. No dio odgovornosti leĹži i na tekstilcima. na njihovoj razjedinjenosti, nedovoljnom lobiranju, zbog ega i dobivaju znatno manje potpore nego brodogradnja. io tekstilaca joĹĄ uvijek vjeruje da bi netko drugi umjesto njih trebao odraditi

poslove lobiranja i previĹĄe vjeruju u hod po institucijama i sustav, a premalo napora ulaĹžu u lobiranje kod kljunih ljudi. azjedinjenost me u tekstilcima i nedovoljna upornost rezultiralo je time da domai tekstilci i obuari nikada nisu bili dovoljno snaĹžni da dobiju bivĹĄu robnu kuu NM u svoje ruke. U popularnim trgovakim centrima u koje hrle kupci ne mogu doi do svojih prodajnih prostora. U Zagrebu su, ulo se na sjednici strukovne grupe, odavno rezervirani svi placi i nemogue je do njih doi ak i ispod Ĺžita. ito, dok su se naĹĄi tekstilci i obuari muili preĹživljavanjem, drugi su zauzimali najbolje placeve, osmiĹĄljavali svoje prodajne prostore koji su prepoznatljivi i ure eni na unificirani nain ma gdje se u svijetu nalazili. ok su naĹĄi doĹĄli do te lekcije trĹžiĹĄnog ponaĹĄanja, svi atraktivni prostori ve su rezervirani. u ovako bogatoj ponudi, kada kupca treba namamiti u svoj duan, teĹĄko da e on traĹžiti duane u zapeku. No, unato svim teĹĄkoama i nemilosti drĹžave, tekstilci i obuari u izvozu sudjeluju s 10 posto i u Hrvatskoj zapoĹĄljavaju 27 tisua radnika u tekstilu i 8 tisua u koĹžarskoj i obuarskoj industriji. Me imurski su joĹĄ Ĺžilaviji, posebno proizvo ai arapa i obue i te bi se mogli usporediti s cvijetom poznatim pod nazivom “pod silomâ€? Ĺživi. (BM)

5 INFOPIS (5)

Kljune rijei Ne idem tamo ve tjedan dana. lada “rat ruĹžaâ€? (gledali ste taj film?). n odvjetnik, radi, radi, i dan-no radi, rjeĹĄava ljudske sudbine, ima tu e Ĺživote u rukama, nosi odijela i “pedericuâ€? ili torbu za spise, luta, zrai, vjetri tu e sudbine od doma do kancelarije, lijevo rame vidno mu je spuĹĄteno, tu svakodnevno visi lap. na proesorica, eka praznike ili je na praznicima, a kad radi u tjedan dana je to toliko koliko sati on odradi u jedan radni dan. Nema dalje njenog opisa jer u njegovu kognitivnom sklopu ne postoji neĹĄto se zove mentalna mapa s granama i kljunim rijeima: moja Ĺžena proesorica. laniraju more! Lako njoj, ima dugo, toplo ljeto, a on ne moĹže ni tada ni tada, ni ne zna kada e moi i to ĹĄto e ugrabiti dva tjedna vremena hoe... Nikako, ama baĹĄ nikako, a u logikom zakljuivanju je bolji od nje, on ne razumije zaĹĄto joj treba novi badi, torba za plaĹžu, pedikura, natikae, bronca sprej... ptimizacija njegove traĹžilice u ovome sluaju je posve besmislena! raga moja, proesorice, kupuj Gloriju i svakotjedno usvajaj pa potom u home sweet home treniraj kljune rijei muĹĄko Ĺženskih odnosima, “a, dragi!â€?, a sve to prema Ĺživopisnim primjerima gospo e Ĺ˝uĹži Jelinek, za samo 12 kn po broju. o miĹĄljenju naĹĄe ikone samo se te dvije kljune rijei moraju rabiti da bi Ĺžena bila, postojala, opstala i ostala. reporuila sam ja proesorici, ako je viĹĄe medijski orijentirana, a Ĺželi biti, postojati i opstati neka pogleda ex in the city. I onda zez, kljune su rijei filma -marke i ljubav. o je ipak merika, no ima ki pa ju moĹžda Ĺživot odnese ili joj nekakvog nanese. Kljuna rije je posebna rije, odabrana rije. na je reerentna toka za neĹĄto vaĹžno ĹĄto Ĺželite zapamtiti, za problem koji Ĺželite rijeĹĄiti, za pretraĹživanje, za odnos sa svojim ĹĄeom, za naslov projekta, za odre ivanje cilja, za vaĹĄ privatni biznis‌ne moĹžemo Ĺživjeti i raditi u sustavu povezivanja bez da smo savladali alate pronalaĹženja kljunih rijei. ostoje inĹženjeri koje se bave upravo izradom traĹžilica, postoje knjige koje se bave radom traĹžilica, mogu se kupiti razliiti alati, naravno da sve to obinome ovjeku ipak ne treba. oslovnjaci su druga pria. Kljuna je rije okida za mozak.

PiĹĄe: mr. sc. Sonja ToĹĄi-Grla

Njome ga stimuliramo i otkljuavamo i dozivamo ega ima. Kljune se rijei pretvaraju u kljune slike i stvaraju priu. va metoda podrĹžava uporabu svih osjetila, ĹĄto osnaĹžuje vezu izme u maĹĄte i logike. ve nam to treba da bismo u Google ukucali ispravne kljune rijei. Kako doi do optimizacije za kljune rijei. ko kupujete kuu u Me imurju sigurno neete poeti s Hrvatska, nego sa specifinom razom, npr. Me imurje+ kua, akovec+kua, Me imurje: nekretnine. ek kada prona ete rezultate koje Ĺželite, upisat ete joĹĄ duĹžu i toniju razu. Uvijek ete naii na stranice koje vam odgovaraju u potpunosti, one koje odgovaraju sa malo viĹĄe od moĹžda, one koje moĹžda odgovaraju, dok prema nekim specifinim, duĹžim i tonijim kljunim rijeima, ponekad stranica nee uope biti u ponudi. vi oni koji imaju svoje stranice trebaju kljune rijei koje e rezultirati ĹĄto veom posjeenosti. Na netu moĹžete pronai najrekventnije kljune rijei, tj. 10 njih raspore enih po 10 kategorija. ako moĹžete saznati da zajedno s vama i pola svijeta troĹĄi Nexium. estitajte svome gastroenterologu na pogotku. ko itate tekst i kljune rijei u uvodu nisu istaknute rukovodite se naslovom, naslovom paragraa, podnaslovom ili boldanim pojmovima. anas se u svijetu postavlja sve viĹĄe i viĹĄe pitanja, a sve manje je univerzalnih odgovora. aznolikost caruje! ostavljajte pametne kljune rijei i u hipu ete biti ispred drugih, znati o emu se radi, a prema stroju se odnosite kao . icasso i neka vam on sluĹži samo za dati odgovore, a vi budite kreativni jer tako izbjegavate homogenizaciju u kojoj se moĹžete utopiti.

www.suncica.hr; sonja.tosic-grlac@ck.t-com.hr

NOVI PRAVILNIK o kapitalnim ulaganjima u poljoprivrednu proizvodnju

ak 40 posto sredstava drĹžava daje nepovratno U Me imurskoj Ĺžupaniji mnogo poljoprivrednih proizvo aa kod ulaganja u poljoprivrednu proizvodnju koristi model kapitalnih ulaganja Ministarstva poljoprivrede. Nedavno je, me utim, usvojen novi ravilnik o provedbi modela kapitalnih ulaganja u poljoprivredi i ribarstvu (NN 66/08 od 6. lipnja 2008. god.) Kao i do sada, investicijska potpora podrazumijeva nepo-

vratna sredstva iz rĹžavnog prorauna H kojima Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja sudjeluje u financiranju ukupne vrijednosti investicije. isina investicijske potpore iznosila je prije 25% od iznosa kredita, ali ne viĹĄe od 20% od iznosa investicije. Novim pravilnikom odre ene su dvije skupine investicijskih potpora. Za skupinu jednostavnih investicija udio investicijske potpore moĹže iznositi do 40% ukupne

vrijednosti investicije, dok po korisniku najviĹĄi iznos potpore u jednoj kalendarskoj godini iznosi 500.000 kuna (prije je to bilo 250.000 kuna). ako er je novina da e se investicijska potpora odobriti i za ukupnu vrijednost investicije koja se djelomino financira vlastitim sredstvima, djelomino kreditom iji je najniĹži iznos 40.000 kuna, prije je to bilo 80.000 kuna, no nisu se u toj mjeri priznala vlastita

sredstva. Kod sloĹžene investicije, sukladne operativnim programima iz podruja poljoprivrede i ribarstva koje donosi lada H, najviĹĄi iznos potpore u ovoj skupini po korisniku u kalendarskoj godini iznosi 3,500.000 kuna (prije je to bilo 500.000 kuna za govedarski program, a 1,000.000 kuna za svinjogojski program). Investicijska potpora odobrava se za srednjorone (najmanje dvije godine) i dugorone kredite

i novane zajmove (financijski lizing) u poljoprivredi i ribarstvu. Ima dosta novina i oko potrebnih dokumenata koje valja priloĹžiti za odobrenje investicijske potpore koji ovise o vrsti investicije. alja naglasiti da po novom pravilniku troĹĄkovi -a nisu dozvoljeni za kapitalna ulaganja. Zahtjevi za investicije dovrĹĄene u 2007. godini koji su podneseni do stupanja na snagu ovog ravilnika rjeĹĄavat e se

prema starom ravilniku (NN 73/07),dok e se odredbe ovog ravilnika primijeniti na sve zahtjeve za investicije dovrĹĄene u 2008. godini, ukljuujui i one koji su podneseni prije stupanja na snagu ovog ravilnika. Za sve nejasnoe vezane uz ravilnik poljoprivredni proizvo ai mogu se obratiti u Hrvatski zavod za poljoprivrednu savjetodavnu sluĹžbu, dsjek Me imurske Ĺžupanije. (,JĹ )


6

17. lipnja 2008.

CRNA KRONIKA DRAMA U Ĺ ENKOVCU - zbog sudske deloĹžacije prijetio da e kuu dii u zrak

UĹĄli smo u ralje lihvarskog duga Dramatino stanje bilo je u ponedjeljak 16. lipnja od 9 sati ujutro u Jelenskoj ulici u Ĺ enkovcu. Pri provo enju ovrĹĄnog postupka, 45-godiĹĄnji Vlado MoĹĄmondor iz Ĺ enkovca zajedno sa svojom devetnaestogodiĹĄnjom kerkom maturanticom zakljuao se u kuu kako bi sprijeio sudske ovrhovitelje da provedu postupak iseljenja. Drama, na sreu, nije zavrĹĄila s najgorim ishodom, gubitkom ljudskog Ĺživota jer je ozbiljno prijetio da e sebe i obiteljsku kuu raznijeti u zrak uz pomo plinskih boca koje ima uz sebe. Podruje je bilo blokirano, a ovlaĹĄteni djelatnici Policijske uprave me imurske pregovarali su s muĹĄkarcom koji se blokirao u kuu. Glasnogovornik policije Krunoslav Gosari potvrdio je da je doĹĄlo do mirnog rjeĹĄenja drame, na nain da je odgo eno provo enje ovrhe.

Nije prijetila opasnost za Ĺživote i imovinu gra ana. Kuu su izgubili zbog lihvarskog duga, a trebao ju je nakon prisilnog iseljenja preuzeti novi vlasnik Rudol Si, porijeklom iz Ĺ trukovca, ali koji navodno Ĺživi u Osijeku. Tijekom te straĹĄne ljudske drame nazvala nas je njegova supruga Rajka, koja se sklonila u akovcu te nam rekla da njezin suprug Ĺživ iz kue izai nee, da misli ozbiljno i da nee dopustiti prisilnu deloĹžaciju te da je spreman na sve. U Ĺ enkovcu ispred obiteljske kue MoĹĄmondorovih okupila se policija, pokuĹĄavajui nagovoriti Vladu MoĹĄmondora da iza e iz kue. Gospo a Rajka o postupku svog supruga rekla je: - Mislim da je spreman na sve. PoĹĄtenim radom ne moĹže se postii niĹĄta, nego samo ciganijom i lopovlukom. U ralje lihvarskog duga uĹĄli smo “zahvaljujuiâ€? svom kumu i susjedu posudbom od 40 tisua maraka za kamion, no zavrĹĄilo je tako da su zbog naraslog

Vlado MoĹĄmodor pregovara s policijom s balkona kue. Uz njega sjedi njegova devetnaestogodiĹĄnja ker

Sutkinja Turek nije bila oduĹĄevljena pojavom naĹĄeg fotoreportera

Opet pucano na automobil GARDINOVEC – Nije proťlo ni mjesec dana od posljednjeg izgreda i kaznenog djela kada je pucano na akoveku poduzetnicu Nikolinu Babi. Oito je pucnjava iz vatrenog oruŞja postala vrlo popularna u Me imurju, ime u prilog ide injenica da je proťli etvrtak propucan automobil VŽ 877-FI u vlasniťtvu 64-godiťnjeg vozaa iz VaraŞdina. Poduzetnim policijskim izvidima i obavljenim oevidom utvr eno je da je nepoznati poinitelj iz neutvr enoga vatrenog oruŞja ispalio zrno koje je u slobodnom padu oťtetilo navedeni automobil. Izgred se dogodio na relaciji Gardinovec - Belica - VaraŞdin. Oťteenje u vidu rupe promjera jedan centimetar nastalo je na gornjem dijelu zadnjega desnog blatobrana. Oťteeni je policiji predao zrno kalibra 7,62 mm. Materijalna ťteta procjenjuje se na oko etiri tisue kuna.

Djeca srpom i ekiem ukrala odjeu za deset tisua kuna KOTORIBA – Policijskim izvidima utvr eno je da su u nedjelju oko 16,30 sati djeca poinila teĹĄku kra u iz trgovine “Modni trendâ€? u Ulici kralja Tomislava u

Sudskom presudom Rudolf Si (desno) postao je novi vlasnik obiteljske kue MoĹĄmodorovih

Kotoribi. Srpom i ekiem nasilno su otvorili vrata skladiĹĄta i trgovine, nakon ega su ukrali veu koliinu odjevnih predmeta ukupne vrijednosti desetak tisua kuna. Poinitelji su starosti od osam do dvanaest godina.

Mrtav pijan “skakavcomâ€? ubo sina u prsa AKOVEC – Obiteljska tragedija zabiljeĹžena je proĹĄle subote u Ulici Dragutina Domjania u akovcu. Oko 19,15 sati doĹĄlo je do nasilnikog ponaĹĄanja u obitelji, pri emu je 46-godiĹĄnji muĹĄkarac prvo verbalno napao sina starog 22 godine. Nakon toga mu je noĹžem, takozvanim “skakavcomâ€?, zadao ubodnu ranu u lijevu stranu prsnog koĹĄa. Tjelesna ozljeda je u akovekoj bolnici okvalificirana kao lakĹĄom, s moguom prekvalifikacijom u teĹĄku, zbog ega je ozlije eni mladi zadrĹžan na lijeenju. Prije dolaska policijskih sluĹžbenika oĹĄteeni je napustio zdravstvenu ustanovu, potpisav-

duga i lihvarskih kamata izgubili kuu. PreviĹĄe sam sada izgubljena da bi vam ispriala sve detalje kako je doĹĄlo do toga, da je dug narastao i presuda sutkinje Turek ijom je odlukom kua prodana novom vlasniku.

Sigurna sam da moj muĹž iz kue izai nee, premda se molim Bogu da bude drukije, no znam da on to uiniti nee. Zbog cijele situacije on je i psihiki rastrojen. DevetnaestogodiĹĄnju ker maturanticu koja je punoljetna ne mogu silom iznijeti iz kue, a ona iz nje izai nije htjela.

Ona u etvrtak, petak i subotu ima maturu i kaĹže da mora uiti za maturu. Sigurna sam da e je muĹž prije posljednjeg ina poslati iz kue i da se njoj niĹĄta nee dogoditi, rekla je Ĺžena koja je u paklu lihvarskog duga na svojoj koĹži osjetila svu njegovu teĹžinu.

Najgore se, sreom, nije dogodilo, odlukom sutkinje Nevenke Turek deloĹžacija je odgo ena. Oito je volja oajnog MoĹĄmondora da svoju kuu odnese sa sobom bila toliko jaka da je odluka o deloĹžaciji bila odgo ena kao jedino mogue rjeĹĄenje. (BMO)

ĹĄi prethodno izjavu o napuĹĄtanju bolnice na vlastitu odgovornost. Nije prona en na adresi stanovanja, pa policija traga za njime kako bi utvrdila sve injenice i okolnosti doga aja. Otac e biti kazneno prijavljen mjerodavnom Opinskom drĹžavnom odvjetniĹĄtvu.

zaustavljanju uhvatio ju je za ruku i ponovno zatraĹžio novac. Iz novanika mu je pod prijetnjom dala kovanicu od dvije kune, oslobodila se zahvata ruke i pobjegla. Po zavrĹĄetku kriminalistike obrade utvr eno je da je poinitelj spomenuti muĹĄkarac iz romskog naselja PiĹĄkorovec.

JoĹĄ jedno razbojniĹĄtvo Roma

Napadnuti policajci

po le ima. Nakon toga je pobjegao iz kue. Privedeni mladi, nad kojim su uporabljena sredstva prisile, tjelesna snaga i sredstva za vezivanje, uhien je i priveden u policijske prostorije. Nije ozlije en, ponu enu lijeniku pomo je odbio i nije imao primjedbe na postupanje policijskih sluĹžbenika. Napadnuti policajac lakĹĄe je ozlije en. Izgrednik je po okonanju istrage priveden u Odgojni zavod Turopolje. Nekoliko sati kasnije na kriminalistiku obradu priveden je i njegov otac koji je kasnije puĹĄten kui. Kazneno je prijavljen zbog osnovane sumnje da je poinio djelo napada na ovlaĹĄtenu osobu, dok e njegov sin biti prijavljen zbog kaznenog djela sprjeavanja sluĹžbene osobe u obavljanju sluĹžbene radnje.

utvr eno je da je 2. lipnja neovlaĹĄteno nabavio i posjedovao automatsku puĹĄku “crvena zastavaâ€? M 70AB, kalibra 7,62 milimetara, s pripadajuim spremnikom i devet komada streljiva. OruĹžje i municija oduzeti su prekrĹĄitelju koji je kazneno prijavljen Opinskom drĹžavnom odvjetniĹĄtvu za mladeĹž u akovcu.

AKOVEC – Policijska uprava me imurska proĹĄli utorak u 10,51 sati zaprimila je dojavu djelatnika poduzea “Nipponâ€? iz akovca da su njihovu 24-godiĹĄnju djelatnicu kod I. Osnovne ĹĄkole presreli nepoznati muĹĄkarci koji su joj uzeli novac. Po zaprimljenoj dojavi upuena je policijska ophodnja koja je na mjestu doga aja zatekla 38-godiĹĄnjeg muĹĄkarca i 36-godiĹĄnju Ĺženu iz PiĹĄkorovca. Odmah su privedeni na kriminalistiku obradu u sjediĹĄte policije. Obavljenim inormativnim razgovorom s oĹĄteenom utvr eno je da joj je u blizini prodavaonice pristupio nepoznati muĹĄkarac zatraĹživĹĄi od nje novac. Odmah po

MURSKO SREDIŠE – Postupajui po nalogu Opinskog suda u akovcu za sprovo enje 18-godiťnjaka u Odgojni zavod Turopolje, napadnuti su policajci. Proťli utorak u 7 dvojica sluŞbenika iz ophodnje Policijske postaje Mursko Srediťe zatekla su mladia u obiteljskoj kui. Jedan od policajaca izdao mu je zapovijed da po e s njime, no ovaj se ogluťio i rukama odgurnuo sluŞbenu policijsku osobu. U cilju sprjeavanja njegova bijega, policajci su uporabili sredstva prisile i na ruke mu stavili lisice. U tom trenutku 27-godiťnjem policajcu s le a je priťao otac prekrťitelja, ro en 1959. godine, pri emu je policijskom sluŞbeniku zatvorenom ťakom zadao dva udarca

Maloljetnik s automatskom puťkom PRIBISLAVEC – Dovrťenom kriminalistikom obradom na 16-godiťnjim mladiem iz Pribislavca

S “heptanonomâ€? na motocikl NEDELIĹ E – ProĹĄli petak policija je u 19,05 sati u Grobljanskoj ulici u NedeliĹĄu zaustavila motocikl K 777-DL za ijim je upravljaem bio 30-godiĹĄnji voza iz Strahoninca. Prilikom pregleda osobe na poziv policajaca dragovoljno je predao 10 komada tableta “heptanonaâ€? za koje nije posjedovao lijeniku dokumentaciju. Protiv poinitelja je podnesen optuĹžni prijedlog i kaznena prijava.


KOZ MEIURJE

17. lipnja 2008. OPINSKO VIJEE Sveti Juraj na Bregu

RUKOVOENJE i upravljanje za zdravlje

TraĹže imena odgovornih i njihovo kaĹžnjavanje Na nikad tuĹžnijoj sjednici pinskog vijea Sveti uraj na Bregu, odrĹžanoj proĹĄli utorak, svi nazoni vijenici, kao i naelnica Dragica Vugrinec, izrazili su Ĺžaljenje ĹĄto je sruĹĄena Ĺžupna crkva te su bili jedinstveni u zahtjevu da se krivci otkriju i kazne. Veina vijenika najodgovornijim smatra Ministarstvo kulture, te Nadzornog inĹženjera i izvoditelja radova. d policije i drĹžavnog odvjetniĹĄtva traĹže energine i uinkovite poteze te da primjereno kazne krivce.

Hou polnoku u crkvi! pinska naelnica Dragica Vugrinec vijenike je izvijestila o svim poduzetim radnjama prije i nakon ruĹĄenja tornja i dijela Ĺžupne crkve. - d samog poetka radova nije krenulo dobro. Svi koji smo obilazili gradiliĹĄte upozoravali smo na ‘otkopavanje’ gra evine, no od svih ‘odgovornih’ dobivali smo odgovore kako se sve radi struno i temeljito, te da tvrtka koja izvodi radove ima bogata iskustva jer je obnovila jedanaest crkava u Hrvatskoj. ViĹĄe je nego oito da Ministarstvo kulture od svega na svoj nain pere ruke, ĹĄto je udno s obzirom na to da je ono investitor. a sam odgovornima u Ministarstvu kao nadzornom inĹženjeru i svima rekla da hou za BoĹži misu u naĹĄoj Ĺžupnoj crkvi. bnovljenoj ili novoj. Novoj, ali tono takvoj kakva ĹĄto je bila dosadaĹĄnja, izme u ostalog je rekla Vugrinec.

Netko je na brzinu htio zgrabiti lovu Vijenik Dragutin Barlek ustvrdio je kako je ruĹĄenjem crkve zauvijek nestao vjerski i kulturni simbol opine, Ĺžupe i Ĺžupanije.

- Nikakav novac nee nadomjestiti to ĹĄto smo izgubili. vjeren sam i odgovorno tvrdim da je ovdje netko htio na brzinu zgrabiti lovu i otii. er ovakvi radovi traju i do ĹĄest mjeseci, a ovi su izvo ai to kanili obaviti za samo dva mjeseca. grabiti lovu i otii, u tome je kvaka sluaja, rekao je Barlek. Proesor osip Bajuk vijenicima je predoio kronologiju svih investicija i ulaganja u sakralne objekte u opini i Ĺžupi, rekavĹĄi kako je Ministarstvo kulture do sada uloĹžilo preko 2,5 milijuna kuna i da je to kanilo dalje initi. Stjepan Perko je ispriao kako je obilazio gradiliĹĄte i upozoravao da se to tako ne radi, jer su ljudi nekada kod saniranja gospodarskih objekata otkopavali dio po dio zemlje kod temelja, a ovi su sada otkopali sve oko crkve. njega su strunjaki uvjeravali da se dobro radi.

S demokracijom je doĹĄlo i ovo - S demokracijom je doĹĄlo sve naopake. Prvo se iĹĄlo u nabavku orgulja, zatim u prekrivanje kroviĹĄta, i na kraju ure ivanje temelja. svi vidimo kako je ispalo. Po meni, prvo su se trebali urediti temelji, pa tek onda sve drugo, oĹĄtar je bio Damir Novak. Donaelnik dravko Mohari otkrio je detalj koji je moĹžda i uzrok tragedije s crkvom. - Prvo sam pitao zbog ega se tako na ĹĄiroko otkopava, no reeno mi je da tako mora biti. Nisam im vjerovao, ali nisam imao mogunosti radove zaustaviti. grozio sam se injenicom da su kod radova upotrebljavali kompresorsku buĹĄilicu. Dva dana su kompresorom ĹĄtemali da se sve stepalo, a dobro znam da je u projektu pisalo kako se sve mora obaviti runo. (Poslije je naelnica Vugrinec pronaĹĄla da u projektu piĹĄe kako je zabranjen rad mehanizacijom, op. a.) Crkva se sruĹĄila zbog radova na temeljima, a ne od kiĹĄe kako govore neodgovorni. zvo a radova - Nadzorni inĹženjer, to je veza koja treba odgovarati, smatra Mohari.

ZaĹĄto su izbjegnuti domai izvoai - Rekla sam odgovornima u Ministarstvu da Ĺželim polnoku u crkvi, izvijestila je vijenike naelnica Vugrinec

Vijenik BoĹžidar Balog tvrdi da ga nitko ne moĹže razuvjeriti da krivci nisu nadzorni i izvo a radova, i da ih treba primjereno kazniti,

premda nema kazne ni novca koji bi uniĹĄteno mogli nadomjestiti. - Ministarstvo je trebalo radove povjeriti domaim majstorima. bog ega je izbjegnut “Tekeli projektâ€?, tvrtka koja je uspjeĹĄno sanirala mnoge crkve? Nitko kao Me imurci nee uvati crkveno blago i Ministarstvo kulture treba prihvatiti odgovornost za ĹĄtete, smatra Ĺ˝eljko Medved.

lanovi pinskog vijea i pinskog poglavarstva opine Sveti uraj na Bregu odluili su svoje naknade za sudjelovanje na sjednicama Vijea i Poglavarstva uplatiti na poseban Ĺžiroraun, otvoren za sanaciju Ĺžupne crkve u Svetom urju na Bregu. Tako e biti do kraja njihovog mandata, a isto to traĹže i od lanova raznih povjerenstava i komisija.

Dragutin Barlek: - Netko je tu htio na brzinu pokupiti lovu!

Ĺ tete najmanje 22 milijuna kuna pinsko poglavarstvo, posebice naelnica Vugrinec, njezin zamjenik Mohari i poglavari pro. Bajuk, neumorno radi na pripremi svih potrebitih dokumenata kako bi se ĹĄto prije priĹĄlo sanaciji ili izgradnji nove crkve. Ministarstvo kulture je dalo do znanja kako za ovu godinu ne raspolaĹže s interventnim sredstvima, ĹĄto znai da ono odustaje od svega. VaraĹždinski biskup monsinjor osip Mrzljak u ponedjeljak 9. lipnja bio je u Svetom urju na Bregu i izrazio nezadovoljstvo odnosom Ministarstva kulture naspram situaciji s crkvom. Me imurje graditeljstvo akovec ponudilo je mehanizaciju za otklanjanje materijala, a traĹži se nain deponiranja umjetnikih vrijednosti. Ve su poeli stizati novani prilozi za sanaciju ili izgradnju nove crkve. pina Sveti uraj na Bregu izdvojila je 150 tisua kuna, otary club akovec 20 tisua kuna i Mohari commerce Ĺ enkovec 10 tisua kuna. vih dana zatrpavaju se prije otkopani temelji i priprema prostor za uklanjanje gra evnog i drugog materijala. - bog 350 tisua kuna, koliko je dalo Ministarstvo kulture, imamo ĹĄtete od preko 22 milijuna kuna, kaĹže naelnica Vugrinec, i otkriva pribliĹžnu materijalnu ĹĄtetu na gra evini. kulturoloĹĄkoj se ne moĹže ni naga ati. (Stjepan Mesari)

- Po itave sam noi pisao zamolbe Ministarstvu. Zar za ovo ĹĄto su napravili, razoarano je izgovorio prof. Bajuk

kuanstava, sve radi smanjenja nezadovoljstva. Nepravilnosti u postupku javne nabave nastale su pak zbog gradnje pjeĹĄako biciklistikih staza, jer je postupak nabave naruĹĄen neplaniranim dodatnim prihodima od strane Ĺžupanije i Ministarstva kulture kad su ve radovi bili u tijeku. Neplanirani dotok sredstava pokuĹĄalo se uklopiti u zakonske okvire, a nije se radilo o namjernom razbijanju radova na viĹĄe aza - stoji u odgovoru Poglavarstva. Naime, za radove u vrijednosti od preko 200.000 kuna provodi se postupak javne nabave velike vrijednosti.

Tri Ĺžupanije: starska, Primorsko - goranska i Me imurska Ĺžupanija zajedniki prolaze drugu azu edukacije programa menadĹžmenta u lokalnoj upravi i samoupravi “ukovo enje i upravljanje za zdravljeâ€?. adi se projektu kako prepoznati zdravstvene prioritete u lokalnoj zajednici te ih promovirati i financirati njihovo provo enje radi unaprje enja zdravlja gra ana. dukaciju u sklopu projekta “drava Ĺžupanijaâ€? provodi Ĺ kola narodnog zdravlja u suradnji s Medicinskim akultetom iz agreba. duciranje se provodi od 2004. godine, a istodobno je izra ena i slika zdravlja u svakoj od Ĺžupaniji, utvr eni zdravstveni prioriteti, te programi usmjereni k poboljĹĄanju zdravlja stanovnika. Me imurskoj Ĺžupaniji najvei zdravstveni prioriteti na kojima je potrebno raditi jesu koronarna srana bolest, moĹždani udari, nedovoljna tjelesna aktivnost, rak dojke i prekomjerno puĹĄenje i pijenje mladih. smanjenje tih negativnih imbenika za zdravlje stanov-

niĹĄtva ukljuila se i Me imurska Ĺžupanija proraunskim sredstvima u okviru svojih mogunosti, koja ujedno i financira edukaciju Tima za zdravlje, sastavljenog od predstavnika politike, zdravstvene struke, nevladinog sektora i medija. adaa tima je da u novonastalim druĹĄtvenim okolnostima bude premosnica izme u gra ana s jedne strane i politike i zdravstvene struke s druge strane, u prvom redu u prepoznavanju zdravstvenih prioriteta gra ana u zajednici te u usmjeravanju politike i struke da pojaano rjeĹĄavaju upravo te zdravstvene prioritete gra ana, bilo kroz pojaano financijsko izdvajanje za prioritete ili preventivne programe. Prvog dana edukacije koja se odrĹžala u Toplicama Sveti Martin do 11. do 14. lipnja skup su pozdravili Mladen KriĹžai, predsjednik Tima za zdravlje i zamjenik Ĺžupana, i osip Posavec, prvi predsjednik i osniva Tima za zdravlje koji je tu duĹžnost predao KriĹžaiu nakon ĹĄto je postao Ĺžupan. (BM)

Stjepana Perka od poetka je muilo ĹĄiroko otkopavanje temelja crkve

OPINSKO POGLAVARSTVO Sv. Juraj na Bregu

Ne Ĺžele proĹĄirenje Piramide

- Krivi su nadzorni i izvoa radova, tvrdi BoĹžidar Balog

Graani duguju preko 1,5 milijuna kuna mjere, a bez propisanih postupka nabave robe i usluga nabavljena je roba u iznosu od 160.009 kuna, a za joĹĄ 153.158 kuna nije primijenjen odgovarajui postupak. pinsko poglavarstvo i naelnik vonimir Taradi oitovali su se na nalaz DrĹžavne revizije. oitovanju se kaĹže kako se, iako ima neplaanja od strane gra ana, nije koristio ovrĹĄni postupak kako se ne bi izazvalo nezadovoljstvo, ve se naplata nastojala obaviti slanjem opomena i dostavom rjeĹĄenja u kue. Sva rjeĹĄenja o komunalnoj naknadi dostavljena su na propisani nain, a obavljena je i nova izmjera

Kako do boljeg zdravlja graana

Tri Ĺžupanije: Istarska, Primorsko - goranska i Meimurska na zajednikoj edukaciji u Toplicama Sveti Martin

POTRAŽIVANJA Opine Belica

pinsko vijee Belica u utorak 10. lipnja prihvatilo je viĹĄe zakljuaka te donijelo odluke o nagradama i priznanjima opine Belica. Naime, pribliĹžava se Dan opine Belica pa je nuĹžno donijeti sve odluke kako bi proslava bila ĹĄto ljepĹĄa. pinsko vijee Belica usvojilo je zakljuak o prihvaanju nalaza drĹžavne revizije za 2007. godinu. Veih primjedbi drĹžavne revizije nije bilo, a manje su zamjerke to ĹĄto za naplatu potraĹživanja od strane opine koja iznose preko 1,5 milijuna kuna nisu poduzete sve propisane

7

pinsko vijee prihvatilo je odluku o imenovanju stoĹžera zaĹĄtite i spaĹĄavanja u opini. Po duĹžnosti, naelnik StoĹžera za zaĹĄtitu i spaĹĄavanje postao je zamjenik opinskog naelnika vonko Peharda, a lanovi su: Boris Novakovi, zamjenik naelnika StoĹžera, Branka Benik, Manuel Dragovi, Nikola Habjan, Nevenka Kozjak, van Taradi, Miroslav Horvat i Dragutin Taradi. menovano je Povjerenstvo i za rekonstrukciju Doma kulture u Belici, kao i Povjerenstvo za obiljeĹžavanje proslave Me unarodne godine krumpira u Belici, a na elu s naelnikom opine. (Ĺ )

Poglavarstvo opine Sveti uraj na Bregu nee dati suglasnost tvrtki Piramida d.o.o. Lopatinec za proĹĄirenje i izgradnju proizvodnih objekata u ulici Vladimira Nazora u Lopatincu. obrazloĹženju poglavari navode kako suglasnost ne Ĺžele dati iz razloga ĹĄto s Piramidom imaju loĹĄih iskustava vezanih uz zaga enje okoliĹĄa, prekomjernu buku i druge neugodnosti koje proizvodi tvrtka koja se bavi proizvodnjom obrade metala. sto tako Poglavarstvo odbija nain

obrauna Mjesnog odbora Mali Mihaljevec vezano uz proslavu Dana opine, te nee dodijeliti novanu pomo DuĹĄanu Stojanoviu iz PleĹĄkovca. d lipnja opina e isplaivati 500 kuna kao jednokratni poticaj za svako novoro eno dijete s podruja opine. Ĺ tefica Veseli e odlukom Poglavarstva i dalje obavljati poslove istaice i za to dobivati mjesenu naknadu od 1.300 kuna za pola radnog vremena. (S. Mesari)

MEIMURSKA ZAKLADA solidarnosti “KatruĹžaâ€?

Dobroinitelji, spasite teĹĄko bolesnima Ĺživot pravni odbor Me imurske zaklade solidarnosti “KatruĹžaâ€? na posljednjoj sjednici odobrio je pet zahtjeva za dodjelu pomoi. dobreni su zahtjevi za kupnju lijekova i bezglutensku prehranu u ukupnom iznosu od 96.784 kuna. KatruĹža zahvaljuje Turistikoj zajednice opine Kotoriba i novinarima koji su sudjelovali na natjecanju u kuhanju “Novinarskog fiĹĄaâ€? i novac od prodaje uplatili u akladu. Hvala svim podupirateljima i dona-

torima koji pomaĹžu u radu aklade. bog velikog broja zahtjeva za iznimno skupim lijekovima koji doseĹžu i dvadeset tisua kuna po jednoj mjesenoj terapiji, mogunosti aklade za davanje pomoi sve su manje, te se pozivaju svi dobroinitelji da pomognu svojim prilozima kako ljudi kojima Ĺživot doslovno ovisi o nabavci skupih lijekova, koje nisu na listi H-a, ne bi ostali bez spasonosne terapije koja im omoguava Ĺživot. (BM)


KROZ MEIURJE

8 PROBLEMATIKA dimovodnih objekata

17. lipnja 2008.

ONI ODJEL Županijske bolnice akovec

Najkritiniji su Istarsko naselje i Vukovarska ulica Komunalno redarstvo Grada

akovca, predstavnici Me imurje plina d.o.o., ovlaĹĄteni dimnjaari, projektanti i upravitelji zgrada okupili su se u srijedu 11. lipnja kako bi raspravljali o problematici dimovodnih objekata na podruju Grada

akovca. Sukladno odluci o obavljanju dimnjaarskih poslova, i na temelju prijava ovlaĹĄtenih dimnjaara o stanju dimovodnih objekata na podruju Grada akovca, komunalno je redarstvo u suradnji s Me imurje plinom pokrenulo inicijativu da se izvrĹĄi snimanje stanja u starijim stambenim kvartovima u kojima je i do sad bilo najviĹĄe problema vezano uz dimovodne objekte, kao i u stambenim kvartovima koji su iz drugih oblika loĹženja preĹĄli na grijanje plinom, a dimovodni im objekti nisu prilago eni novonastalim prilikama. Najkritiniji kvartovi su, ustanovljeno je, starsko naselje i Vukovarska ulica, a situacija nije bajna ni u MaĹžuranievoj ulici te ulici . KerĹĄovanija.

akljuak zajednikog sastanka je da se u stambenim kvartovima predstavnicima zgrada putem upravitelja zgrada ukaĹže na nuĹžnost sanacije dimovodnih objekata, kako bi se do sezone loĹženja uspjeli sanirati ili izgraditi novi dimovodni objekti prema prijedlogu ovlaĹĄtenog projektanta. Dimovodni objekti zajedniki su dijelovi zgrade i u sanaciju istih obavezni su se ukljuiti svi stanari, putem svojih ovlaĹĄtenih upravitelja kojima e komunalno redarstvo Grada akovca sukladno zakonskim obavezama izdati rjeĹĄenje i naloĹžiti poduzimanje konkretnih mjera i radnji. Sve mjere i radnje, kao i zahvati koji se moraju provesti, iskljuivo su u interesu stanara i cilj im je sprjeavanje neĹželjenih posljedica koje mogu nastupiti, trovanje ili ak eksplozija. proĹĄloj godini plinom se na podruju grada otrovalo ĹĄest osoba, a na svu sreu nitko nije smrtno stradao. (mn)

Primjer kako dimnjak NE bi trebao izgledati

NATJECANJE oraa

Prijave do 1. srpnja

etvrto Ĺžupanijsko natjecanje u oranju odrĹžat e se 12. srpnja na poljima Agrome imurja d.d. u Gorianu u organizaciji druge za natjecanje oraa Me imurske Ĺžupanije i Hrvatskog zavoda za poljoprivrednu savjetodavnu sluĹžbu, dok je glavni pokrovitelj ove manifestacije Me imurska Ĺžupanija. Dvojica prvoplasiranih natjecatelja branit e boje naĹĄe Ĺžupanije na 6. natjecanju oraa epublike Hrvatske koje e se odrĹžati u rujnu

2008. u Bjelovarsko - bilogorskoj Ĺžupaniji. Na natjecanje se mogu prijaviti svi zainteresirani bez obzira na spol, godine, ili vrstu pluga koji posjeduju. Tako er nije obavezno da natjecatelji budu lanovi druge za organizaciju natjecanja oraa Me imurske Ĺžupanije. Prijave na natjecanje zaprimaju se do 1. srpnja u HPSS-u u akovcu, dsjek Me imurske Ĺžupanije, tel. 040/373-370. (j)

OPINA Mala Subotica

U srpnju mogua prodaja parcela u Poduzetnikoj zoni Poglavarstvo opine Mala Subotica na svojoj proĹĄlotjednoj sjednici raspravljalo je o prodaji parcela u Poduzetnikoj zoni u Maloj Subotici. Na ukupno 13 hektara povrĹĄine nalazi se 21 parcela koja bi negdje u srpnju mogla u prodaju po poetnoj cijeni od 100 kuna za metar kvadratni. Poduzetnici s podruja opine Mala Subotica moi e dobiti zemljiĹĄte po cijeni umanjenoj za 20 posto u odnosu na licitiranu. Poduzetnika zona bit e komunalno opremljena najkasnije

do kraja rujna ove godine, a s prometnicama do lipnja 2009. godine. Poglavari su prihvatili prijedlog naelnika osipa Ĺ egovia da se prihvati ponuda Hrvatskog zavoda za zapoĹĄljavanje, Podrune sluĹžbe akovec, vezano uz zapoĹĄljavanje oma na javnim radovima. pina e zaposliti dva oma te joĹĄ jednog djelatnika iz godiĹĄnjeg plana za poticanje zapoĹĄljavanja za 2008. godinu koji e raditi na poslovima komunalne sluĹžbe. (D.Mihoci)

Sudionici otvorenja i predavanja ispred Županijske bolnice akovec

Otvorena najmodernija ona poliklinika u Hrvatskoj Povodom 40. obljetnice nog odjela Županijske bolnice

akovec, u srijedu je u prostorijama novog paviljona na njegovom etvrtom katu otvorena najmodernija ona poliklinika u epublici Hrvatskoj. adi se o investiciji vrijednoj 2,7 milijuna kuna. Sveanom inu nazoni su bili svi zaposlenici nog odjela, rukovoditelji svih odjela Ĺ˝upanijske bolnice akovec, te lijenici oftalmolozi iz Klinike bolnice “Sestre milosrdniceâ€? iz agreba, VaraĹždina i Koprivnice. Nakon samog ina otvorenja odrĹžana su dva struna predavanja koja su odrĹžali prof. dr. dravko Mandi i prim.dr. sc. Katja Novak - LauĹĄ. Po zavrĹĄetku sluĹžbenog dijela skupa u akovcu, svi sudionici nastavili su druĹženje u Vinskoj kui “Cmrenjakâ€? u Svetom rbanu.

Domain skupa bio je dr. Dragutin Turk, rukovoditelj ftalmoloťkog odjela Županijske bolnice

akovec.

Nastavljamo ĹĄto je dr. Sklepi zapoeo - Prije etrdeset godina dr. van Sklepi u tadaĹĄnji Medicinski centar

akovec uveo je novi nain i metode u lijeenju bolesnika i radu osoblja. Kroz sve ove godine ni odjel je pratio zbivanja u struci, usavrĹĄavao i ĹĄkolovao lijenike i medicinsko osoblje te ulagao u opremu. Tako je naĹĄ odjel postao prepoznatljivost bolnice i dobio priznanje kolega iz svih krajeva Hrvatske. sobito dobru suradnju imamo s Klinikom bolnicom “Sestre milosrdniceâ€? iz agreba, s kojima se redovito druĹžimo. ezultate naĹĄih odnosa najbolje osjeaju pacijenti koje upuujemo

Doktori Turk i Mami s djelatnicima Onog odjela u podrumu u ovu uglednu ustanovu. vakva druĹženja poveznica su naĹĄeg odjela i bolnice Sestara Milosrdnica i odrĹžavaju se od 2002. godine, kaĹže dr.

ROMSKO NASELJE kod Hlapiine

Grad im ne da za alkatenku - ‘Vi sami iskopajte kanal, a mi emo vam platiti i dopremiti alkatensku cijev.’ Tako nam je rekla predsjednica VM-a Hlapiina Katarina Belovi. Mi smo kanal iskopali, a sada Belovi kaĹže kako Grad Mursko SrediĹĄe za to nema novac i neka kanal natrag zatrpamo, rekao nam je osip rĹĄuĹĄ iz romskog naselja kod Hlapiine, upoznavajui nas s problemom vezanim uz dovo enje pitke vode u njihovo naselje. srijedu smo doĹĄli na lice mjesta i uvjerili se u opravdano razoaranje hlapianskih oma. - naselju ve dulje vrijeme nemamo pitke vode i s tim problemom smo upravo putem MMSKH NVNA upoznali javnost i elnike Grada i naselja Hlapiina. Nakon napisa u novinama k nama je osobno doĹĄla gospo a Belovi i rekla neka mi samo iskopamo kanal, a da e Grad Mursko SrediĹĄe platiti cijev koju emo mi sami zatrpati. uer (utorak, 10. lipnja, op. a.) bili smo kod nje i ona je rekla da Grad nema novac i neka kanal sami zatrpamo. vo smatramo skandaloznim inom i iskazivanje nekorektnosti prema nama omima, gotovo

suznih oiju rekao je mladi Nenad gnac, Ĺžitelj naselja.

Neemo zatrpati kanal Sumnjajui u dobre namjere predsjednice VM-a Hlapiina Katarine Belovi, jedan od mladih stanovnika naselja Vlado rĹĄuĹĄ kaĹže. - Vjerojatno je Belovieva mislila da smo mi lijeni i da neemo iskopati kanal, a sada je, kad vidi da smo to obavili, iznena ena. a iskop kanala dugog 230 metara bageristu smo platili 2.800 kuna, koje smo me u nama omima prikupili. Alkatenska cijev bi koĹĄtala 4.250 kuna, a zatrpali bi je runo. a mreĹžu je svaka obitelj spremna platiti 3.600 kuna. A sada izgleda od toga nee biti niĹĄta, razoarano govori rĹĄuĹĄ, dodajui kako voda s pumpe viĹĄe nije za uporabu, jer je potpuno poĹžutjela od zemlje. Sada u trgovini kupuju vodu za pie. Na naĹĄem odlasku iz naselja svi omi su poruili da, ako ne dobiju cijev, kanal nee zatrpati, kako bi ostao na sramotu gradskim i mjesnim elnicima. (S. Mesari)

Turk, dodajui kako je druĹženje odrĹžano pod pokroviteljstvom ktal pharme iz agreba. (S. Mesari)


KOZ MEIURJE

17. lipnja 2008.

TIOĹ AKOVEC predstavio sjajne rezultate svojih uenika u ovoj ĹĄkolskoj godini

19 Ĺžupanijskih i 3 drĹžavna prvaka avnatelj Tehnike i obrtnike ĹĄkole DraĹžen BlaĹžeka predstavio je najbolje rezultate uenika u ĹĄkolskoj godini koja je pri kraju, sjajne rezultate koje su postigli i njihove mentore koji su ih pripremali za natjecanja. BlaĹžeka je istaknuo da je stotinjak uenika nastupilo na Ĺžupanijskim natjecanjima u kojima je osvojeno 19 prvih mjesta. Na drĹžavna natjecanja iĹĄlo je 13 uenika od kojih su 3 osvojila naslov drĹžavnog prvaka, dok je dramska druĹžina nastupila na zavrĹĄnoj drĹžavnoj smotri. Ĺ kola ima tri drĹžavna prvaka, kao i uenika koji je u konkurenciji za ulazak u reprezentaciju Hrvatske koja uskoro odlazi na limpijadu u fizici. ako je u pitanju strukovna ĹĄkola, dramska ĹĄkolska druĹžina izvela je najbolju ovogodiĹĄnju predstavu u konkurenciji glumakog izriaja na drĹžavnoj smotri u Dubrovniku. Matija Ĺ antl koji dolazi iz M. Mihaljevca osvojio je naslov drĹžavnog prvaka iz predmeta snove elektrotehnike. nae je uenik 2. razreda - tehniar za raunalstvo. Njegov mentor bio je dipl. ing. Damir Ĺ tampar. Apsolutni hrvatski prvak u Tehnici kulture - podruje raketno modelarstvo je Bojan Kranjec iz Donjeg Mihaljevca. a natjecanje ga je kao mentor pripremao dipl. ing. PiĹĄta Novak. TĹ  u svojim redovima ima drĹžavnog prvaka iz jezika, tonije njemakog. n je Tino Srnec, a njegova mentorica bila je pro. Sanja ambrovi - Posede.

Uenici i mentori TIOĹ -a predstavili su svoje izvrsne rezultate na drĹžavnim natjecanjima

Dino Ĺ antl kandidat za drĹžavnu reprezentaciju u fizici Sjajni fiziar Dino Ĺ antl, inae uenik 3. razreda smjera tehniar za raunalstvo, postigao je vjerojatno i najvei uspjeh od svih uenika ĹĄkole. n je kandidat za reprezentaciju Hrvatske koja u srpnju odlazi na limpijadu iz fizike u Vijetnam. edini je kandidat iz strukovne ĹĄkole, jer ostali dolaze iz gimnazija, dvije zagrebake i jedne splitske. eprezentacija e se uskoro odabrati me u 10 uenika koji su pozvani na zavrĹĄne pripreme u agreb. Nakon internog testiranja bit e odabrano njih 5 koji e predstavljati Hrvatsku u Vijetnamu. Dino je ovim uspjehom osigurao izravan upis na PMF - smjer fizika. Dramska druĹžina TĹ -a u sastavu: Danka Brumen, Dino Branilovi, Tanja Horvat, Aleksandra Klobuari, Luka MarciuĹĄ, Neven MatoĹĄa i Mihael Ladi s predstavom koja se temelji na jednom eĹĄkom predloĹĄku: “KazaliĹĄte are Cimermanaâ€?, a koju je osmislila mentorica pro. Nevenka Mlinari dobila je pohvale na svim razina gdje je izvedena, a posebno priznanje je dobila

joĹĄ jednim izvo enjem na zavrĹĄetku ovogodiĹĄnje drĹžavne smotre Lidrana u Dubrovniku. ĹĄkoli su kako istie ravnatelj BlaĹžeka viĹĄe nego zadovoljni injenicom da su na nacionalnom ispitu iz matematike proĹĄle godine 3 uenika 100 posto rijeĹĄila test i tako ĹĄkolu uvrstili me u 5 najboljih ĹĄkola u Hrvatskoj u tom segmentu. sim smjerova koji sluĹže kao “pripremaâ€? za daljnje ĹĄkolovanje odlazak na akultete, jedan od prioriteta ĹĄkole je zasigurno obrazovanje

strunih kadrova posebice za metaloprera ivaku industriju, kao i za joĹĄ neke gospodarske grane koje su razvijene u Me imurju. Tu postoji izvrsna suradnja velikog broja ĹĄkole i tvrtki, koje stipendiraju uenike, te dugi niz godina unatrag dobivaju strune i kvalificirane radnike, koji se mogu zaposliti u strukama koje su vrlo traĹžene, gdje se posao moĹže pronai odmah nakon zavrĹĄetka ĹĄkolovanja i u kojima su plae iznad me imurskog prosjeka. (D. rna)

UPISI u novu ĹĄkolsku godinu

11 odjeljenja, 286 uenika, dva nova zanimanja brazovni proces koliko to dopuĹĄtaju mogunosti u TĹ -u nastoje ĹĄto viĹĄe prilagoditi potrebama gospodarstva. Tako e se po prvi put u novoj ĹĄkolskoj godini moi upisati uenici za dva nova zanimanja: zavariva i proizvo a PVC i aluminijske stolarije. Proces ĹĄkolovanja trajat e dvije godine, stjee s niĹža struna sprema, a zaposlenje je praktiki zagarantirano. TĹ  e u novoj ĹĄkolskoj godini

upisati 286 uenika u 11 razrednih odjeljenja, a u ĹĄkoli istiu posebice interes gospodarskih subjekata za upis u deficitarna i vrlo traĹžena zanimanja: tokar, strojobravar, alatniar, limar, elektroinstalater, obra iva na numeriki upravljanim alatnim strojevima, zavariva. Ĺ kola za ova zanimanja traje 3 godine, a posao je nakon zavrĹĄetka praktiki zagarantiran. (dz)

SVETI MARIN NA MURI

Nema viĹĄe slovenske skele na Muri d srijede 11. lipnja viĹĄe ne prometuje slovenska skela kod Svetog Martina na Muri. Nju su iz rijeke podigli i potom stavili na “labudicuâ€? slovenski radnici, a potom je preko Graninog prijelaza Mursko SrediĹĄe - PetiĹĄovci odvezli u epubliku Sloveniju. Ĺ˝itelji Svetog Martina na Muri vjeruju kako je skela odvezena zauvijek i da viĹĄe nee biti predmet raznih politikantskih i drugih previranja izme u dviju drĹžava. Na neki nain veina je ljudi jedva doekala taj trenutak, a samo manji dio njih Ĺžali ĹĄto je skela uklonjena, jer je bila mjesto okupljanja ljudi s obiju strana rijeke Mure od 1982. godine. Nakon osamostaljenja dviju drĹžava Hrvatske i Slovenije, skela je viĹĄe puta bila sredstvo slovenskih politiara kojim su oni podupirali tvrdnje da je granica izme u ovih dviju drĹžava na rijeci Muri. zgradnjom mosta na Muri 2005. godine skela je postala samo atrakcija za turiste i mjeĹĄtane, a izgubila je ulogu prijevoznog sredstva, ĹĄto je ranije imala. srijedu naveer nekoliko ljudi uz pivo na obali Mure u ast odvoĹženja skele u Sloveniju zapjevalo je: ... za vedno je ĹĄla od nas ...

Luica za manja plovila vim povodom svetomartinski opinski naelnik Franjo Makovec kaĹže:

Slovenci spremaju skelu za put v deĹželu - S jedne strane malo mi je Ĺžao ĹĄto skele nema, jer na neki nain ona je bila prepoznatljivost ovog kraja. No, niĹĄta si ne moĹžemo predbacivati jer smo Slovencima nudili otkup, ali oni to jednostavno nisu bili spremni prodati. S druge strane sam sretan ĹĄto smo se rijeĹĄili

objekta koji je posljednjih desetak godina bio sredstvo razdora me u ovdaĹĄnjim hrvatskim i slovenskim ljudima. Kao takva nikome nije koristila, a izgradnjom mosta postala je nepotrebna. Naelnik Makovec kaĹže kako se na ovo mjesto nee dovoziti druga

skela, jer Sveti Martin na Muri ima ispravnu skelu kod Žabnika. skorijoj budunosti mol e se urediti te e tu biti pristanište za amce koji su ve u izradi. sto tako, na mjestu bivše skele bit e startna luica za turistika plovila prema Žabniku i dalje. (S. Mesari, oto: NFPNT)

9 ZA OSNOVNE Ĺ KOLE iz drĹžavnog prorauna

Za osnovne preko 21 milijun, za srednje preko 11 milijuna kuna z tzv. decentraliziranih sredstava za financiranje javnih potreba osnovnog ĹĄkolstva u Me imurskoj Ĺžupaniji Vlada je iz proraunskih sredstava izdvojila 21,372.526 kuna. Na materijalne i financijske rashode osnovnih ĹĄkola otpada 15,3 milijuna kuna. a dodatna ulaganja 4,4 milijuna kuna i za investicijsko odrĹžavanje 1,4 milijuna kuna. d 15,3 milijuna kuna za materijalne i financijske izdatke, za prijevoz uenika namijenjeno je 3,4 milijuna kuna, 3,2 milijuna za energente, 7,3 milijuna za materijalne troĹĄkove, 200.000 kuna za najam i zakup prostora, 179.167 za preventivne zdravstvene preglede zaposlenika i milijun kuna u priuvu za razne nepredvi ene intervencije. d 4,4 milijuna kuna za dodatna ulaganja u ĹĄkole, 3,7 milijuna kuna namijenjeno je za izgradnju i opremanje Podrune ĹĄkole PuĹĄine, 660.000 kuna za sufinanciranje dvorane u Kotoribi i 95 tisua kuna za izradu projektne dokumentacije za Podrunu ĹĄkolu Donji Vidovec.

a srednje ĹĄkole na podruju Me imurske Ĺžupanije izdvaja se preko 11 milijuna kuna, od ega 7,2 milijuna kuna otpada na materijalne i financijske rashode ĹĄkola. a dodatna ulaganja u ĹĄkole izdvaja se preko 2 milijuna kuna. investicijsko ulaganje 679.645 kuna, investicijsko odrĹžavanje uenikog doma 84 tisua kuna, a za smjeĹĄtaj i prehranu uenika u uenikom domu 976.500 kuna. Na sjednici Poglavarstva Me imurske Ĺžupanije tijekom rasprave o raspodjeli sredstava Mariju Herman zaintrigirale su velike razlike me u ĹĄkolama u potroĹĄnji energenata, te je rekla da bi bila potrebna analiza, ali i preure enje kotlovnica ukoliko je u njima problem drastinih razlika u potroĹĄnji energenata me u srednjim ĹĄkolama. No razlike dijelom proizlaze iz toga ĹĄto pojedine ĹĄkole imaju a druge nemaju sportske dvorane i uionice, tako da se stvarni utroĹĄak ne moĹže komparirati samo brojem uenika pojedine ĹĄkole. (BM)

ZNAJU SE SVI ELNICI Grada Mursko SrediĹĄe

A sada na posao Nakon ostavke udola Klennerta na poloĹžaj predsjednika Gradskog poglavarstva i Miljenka Cmreaka na mjesto predsjednika Gradskog vijea, te konstituiranja Gradskog poglavarstva i preslagivanja me u strankama i vijenicima, poznati su svi lanovi Vijea i Poglavarstva Grada Mursko SrediĹĄe.

lanovi Gradskog vijea jesu: van Leek, NL (predsjednik), Stjepan Novak, HS (zamjenik predsjednika), Gordana Ĺ olti, HD (zamjenica predsjednika), udol Klennert, SDP, Bojana BalaĹž, SDP, adojka Pahor, SDP, van Turk,

N, vonko Vrtari, HSLS, Sreko Kramar, HSLS, Vesna Mijulkov, NL, Sanjin TomĹĄi, HNS, Miljenko Cmreak, HD, Franjo Varga, NL, te Branko rĹĄoĹĄ, VNM. Gradsko poglavarstvo ine: osip Dobrani, HSLS (predsjednik gradonaelnik), DraĹžen Srpak, HD (zamjenik predsjednika - gradonaelnika), Nada Ĺ˝ilavec, NL, Damir Cilar, HSLS, i latko Bek, NL. Nakon konstituiranja i promjena, odnosno preslagivanja svi kreu “na poselâ€?, rekao je van Leek, predsjednik Vijea. (sm)


KOZ MEIURJE

10 OPINA GORIAN - iz poglavarstva otiĹĄla jedina Ĺžena

SnjeĹžanu Domini na mjestu poglavarice za kulturu zamijenio limar Neopozivu ostavku na mjesto lanice Poglavarstva opine Gorian podnijela je SnjeĹžana Domini, zaduĹžena za kulturu, rad s udrugama, zdravstvo, predĹĄkolski i ĹĄkolski odgoj. azloge koji su je ponukali na ostavku u svom pismu nije htjela obrazlagati. Budui da SnjeĹžana Domini dolazi iz redova gorikog HNS-a, na njezino mjesto u Poglavarstvu doĹĄao je lan HNS-a Dragutin Brodari. Naelnik Mario Mohari mogao je birati izme u tri kandidata, me u kojima su bili joĹĄ i Vladimir Pandur te Damir Belec. zabrao je Brodaria, limara po struci, jer su se tako sloĹžila spomenuta dvojica kandidata, a i on je bio spreman prihvatiti ponu eno mjesto u Poglavarstvu. Na sjednici pinskog vijea vezano uz predloĹžene kandidate reagirao je vijenik, a ujedno i predsjednik gorikog HNS-a, Mladen Lepoglavec, otkrivĹĄi pritom da u njihovim redovima neĹĄto ne ĹĄtima. - Nemamo odluku zvrĹĄnog odbora HNS-a tko e SnjeĹžanu Domini zamijeniti na mjestu poglavara, poruio je Lepoglavec. Na sjednici Vijea odrĹžanoj u etvrtak 12. lipnja imenovan je stoĹžer zaĹĄtite i spaĹĄavanja, odlueno je da se dio apartmana u Selcu koji dijele s opinom NedeliĹĄe i Gradom Prelogom proda opini NedeliĹĄe, a odlueno je da se raspiĹĄe javni natjeaj za zakup poljoprivrednog zemljiĹĄta. Prihvaen je i rebalans prorauna. zmjenama i dopunama proraun opine Gorian poveava se u odnosu na planirani iznos za 33.500 kuna i sada iznosi 3,416.500 kuna. Prvotnim proraunom planirano je da e se za rekonstrukciju dijela opinske zgrade potroĹĄiti 200 tisua kuna, no sada je izmjenama u tu svrhu osigurano 100 tisua kuna viĹĄe. Pokazalo se tako er da za odrĹžavanje javnih povrĹĄina planiranih 120 tisua kuna nee biti dovoljno pa je izmjenama prorauna planirano 100 tisua kuna viĹĄe. d prodaje gra evinskog zemljiĹĄta oekivalo se nula kuna, a ovim se rebalansom predvi a prihod od 260 tisua kuna. pina Gorian rauna s prodajom zemljiĹĄta u Poduzetnikoj zoni, za ĹĄto je izniman interes pokazala

â€œĹ alamonsko rjeĹĄenjeâ€? Sportskog centra u KriĹĄtanovcu

Dragutin Brodari, novoizabrani poglavar

Predavanje o Althanima u Ĺžupnoj crkvi DRAĹ KOVEC - Ĺžupnoj crkvi Sv. oka u DraĹĄkovcu u subotu 21. lipnja s poetkom u 20,15 sati bit e odrĹžana tribina na kojoj e Ĺžupljani moi doznati viĹĄe o grofovima Althan. Njihovo je znaenje za

MIKOLAJ Gradu akovcu darovao zemljiĹĄte, a Grad KriĹĄtanovcu 1,6 milijuna kuna

Gradsko poglavarstvo Grada

akovca prihvatilo je dar NK Auto Mikolaj – Kriťtanovec, odnosno Duťana Mikolaja – zemljiťte od ukupno 2891 hv koje se nalazi na podruju Sportskog centra Kriťtanovec, a ija se vrijednost procjenjuje na oko 23 tisue eura. adi se o nekretninama potrebnima za izgradnju nogometnog stadiona, odnosno glavnog igraliťta bez kojeg su u Kriťtanovcu joť od 1995. godine. a ure enje potonjeg Grad akovec e u tri godine uloŞiti 1,6 milijuna kuna.

Cinaona Helena d.o.o. iz Svete Helene koju je opinska delegacija nedavno i posjetila kako bi uvidjela o kakvoj se proizvodnji radi. Tijekom aktualnog sata naelnik Mohari izvijestio je da je pri kraju isho enje potrebne dokumentacije i da je samo pitanje trenutka kada e potencijalnim investitorima oglasiti mogunosti ulaganja u atraktivnu, buduu Poduzetniku zonu na izlazu iz Goriana u smjeru graninog prijelaza Gorian. Vijenici su se tijekom aktualca zanimali za adaptaciju tamoťnje zgrade Doma zdravlja, upozorili su na potrebu sanacije odlagaliťta gra evinskog otpada te sanaciju Kalnike i Dravske ulice koje su potopljene za svake malo jae kiťe. animalo ih je i dokle se stiglo sa sportskom dvoranom. Naelnik Mohari odgovorio je kako je vezano uz dvoranu i dogradnju ťkole odrŞana glavna rasprava o idejnom projektu, a sada se eka suglasnost na glavni projekt dvorane koji je opina ve izradila i za nj platila 130 tisua kuna. Adaptacija Doma zdravlja bit e vei problem no ťto se pretpostavljalo jer je zgrada u derutnom stanju. pina e taj problem pokuťati rijeťiti u dogovoru sa Županijom i stanarima. Vijee je donijelo odluku o radnom vremenu ugostiteljskih objekata, tonije, njihovih terasa. Gosti e se na terasama moi zadrŞavati od 7 do 24 sata vikendom, a radnim danom do 23 sata. (D.Mihoci)

DuĹĄan Mikolaj na optuĹžbe je odgovarao smijehom

NK Auto Mikolaj – KriĹĄtanovec u razdoblju od 1995. pa do 2005. godine uloĹžio je gotovo 138 tisua kuna, a DuĹĄan Mikolaj, sponzor kluba, gotovo 400 tisua kuna u radove oko ure enja Sportskog centra. To ulaganje Grad akovec uzima na znanje te e zbog toga NK Auto Mikolaj – KriĹĄtanovec imati pravo prioriteta prilikom koriĹĄtenja buduih sportskih terena. To pravo klub moĹže izgubiti u sluaju da se na e netko spreman obeĹĄtetiti ga za iznos priznatih ulaganja. Tako er, Grad e tom sportskom klubu, nakon parcelacije i isho enja lokacijske dozvole, vratiti dio darovanog zemljiĹĄta. adi se o 300 hv koji su nogometnom klubu, koji zastupa Mikolaj, potrebni za prolaz na pomono nogometno igraliĹĄte. a potrebe ure enja Sportskog centra Grad e morati otkupiti joĹĄ ĹĄest privatnih parcela, ukupno 1600 hv, ĹĄto e biti troĹĄak u iznosu od 15 tisua eura. - li e biti ovako ili nikako. Najvea ĹĄteta bit e uinjena mjeĹĄtanima KriĹĄtanovca, ukoliko na ovaj nain ne rijeĹĄimo problem. Da su se u KriĹĄtanovcu mogli dogovoriti i rijeĹĄiti ovaj problem, onda mi o njemu danas ne bismo raspravljali. minulih osam godina bilo je nebrojeno

Zdravko Horvat, predsjednik NK KriĹĄtanovec: - Nemamo povjerenja u Mikolaja Na koncu je Poglavarstvo odluilo rijeĹĄiti problem na predloĹženi nain. Grad prihvaa darovano zemljiĹĄte, Nogometnom klubu Auto Mikolja KriĹĄtanovec daje se pravo prvenstva pri koriĹĄtenju Sportskog centra, a KriĹĄtanovec e napokon dobiti sportski stadion u ije e se ure enje utroĹĄiti tisue i tisue kuna. (Danijela Mihoci)

Ureuje se Dom kulture i asfaltira cesta prema Ĺželjeznikoj postaji Kroz cijeli protekli tjedan mjeĹĄtani Donjeg Mihaljevca, pripadajueg naselja opine Sveta Marija, razliitim sadrĹžajima obiljeĹžili su svoje dane. lanovi Ĺ D-a Drava organizirali su ribiko natjecanje izme u donjomihaljevskih udruga, vatrogasci su pripremili pokazne vjeĹžbe s brentaama i motornim ĹĄpricama. Na dan njihovog zaĹĄtitnika svetog Antuna u tamoĹĄnjoj crkvi sluĹžene su svete mise i odrĹžano je veliko “entonovskoâ€? proĹĄtenje. Svoj doprinos dali su i nogometaĹĄi Drave organiziravĹĄi nogometne utakmice i teniski turnir. DruĹĄtvo Ĺžena Donji Mihaljevec priredilo je izloĹžbu runih radova. Tom prigodom odrĹžana je i sveana sjednica VM-a Donji Mi-

haljevec. Predsjednica Katarina Bukovi u svom izvjeťu istaknula je da proraun Donjeg Mihaljevca iznosi neťto viťe od 900 tisua kuna. Tamoťnji Dom kulture ure uje se etapno ve tri godine. Proťle je godine utroťeno 320 tisua kuna. Ministarstvo kulture i Me imurska Şupanija dali su svaki po 100 tisua kuna, dok je razlika podmirena iz prorauna. Bukovi je izrazila nezadovoljstvo ťto ove godine od resornog ministarstva nisu predvi ena sredstva za daljnje ure enje. zvrťeno je asfaltiranje ceste prema Şeljeznikoj postaji u duŞini od 300 metara. adovi su koťtali 135.145 kuna. d tog iznosa 70 tisua dao je ŽC, a ostatak VM. laŞu se veliki napori da se nastavi asfaltiranje ceste te da cesta dobi-

me imursku povijest i za Ĺžupu Sv. oka u DraĹĄkovcu veliko. Althanima e predavati mr. Vladimir KalĹĄan, ravnatelj Muzeja Me imurja. (d.m.)

prepjeva Leonarda Cohena, acquesa Brela, Lame, ndriga, Brassensa i mnogih drugih. Dakako, publici se predstavio i vlastitim pjesmama. Dio programa bio je posveen lirinoj poeziji koju je itao Dubravko Sidor, istaknuti glumac i spiker HT-a.

rasprava na ovu temu, a nikakvog rjeĹĄenja. Pa sad naĹĄ prijedlog, ovo rjeĹĄenje, ako Ĺžele u KriĹĄtanovcu mogu shvatiti kao ucjenu, ucjenu od koje e imati korist, poruio je gradonaelnik Ĺ alamon na sjednici Gradskog poglavarstva Grada

akovca kojoj su prisustvovali i DuĹĄan Mikolaj te dravko Horvat, predsjednik NK KriĹĄtanovec. dravku Horvatu ne svi a se ĹĄto e Mikolaj imati pravo prvenstva pri koriĹĄtenju sportskih terena, a kazao je da je takvoga razmiĹĄljanja i Vijee Mjesnog odbora. Tako er je poruio kako ne vjeruju Mikolaju i pritom pitao ĹĄto to Mikolaj zapravo daruje Gradu, ije, kako steene parcele. zaĹĄto traĹži obeĹĄteenje. Te napade Mikolaj je doekao s osmjehom, poruujui: - a ne traĹžim nikakav novac. lagao sam u sport i sada se svega odriem uz satisfakciju prava prvenstva na koriĹĄtenje Sportskog centra. aspravu i nadmudrivanja sumjeĹĄtanina Mikolaja i Horvata gradonaelnik Ĺ alamon je prekinuo kazavĹĄi kako KriĹĄtanovec, mjesto s 683 stanovnika, ne zasluĹžuje imati dva nogometna kluba, niti pak pomo Grada koji Ĺželi uloĹžiti 1,6 milijuna kuna u ure enje Sportskog centra.

DANI Donjeg Mihaljevca

Veer ĹĄansone i poezije PRELOG - Veer ĹĄansone i poezije odrĹžana je u petak 13. lipnja u Pastoralnom centru bl. A. Stepinca u Prelogu. rganizirali su je Dom kulture Grada Preloga i Hotel “Prelogâ€?. PreloĹĄkoj publici predstavio se Sr an Depolo, pjeva, skladatelj i knjiĹževnik iz ijeke. zveo je niz

17. lipnja 2008.

lanovi VMO-a Donjeg Mihaljevca ispred novoureenog Doma kulture

Nastup mjeĹĄovitoga crkvenog zbora iz Donjeg Mihaljevca je prekategorizaciju u Ĺžupanijsku. Donjomihaljevani su posebno ponosni na svoj park oko crkve ije je ure enje stajalo 27 tisua kuna. Na sjednici je reeno da su izra eni projekti za pjeĹĄako biciklistiku stazu uz glavnu cestu, eka se lokacijska dozvola, no radovi e zapoeti nakon izgradnje kanalizacijskog sustava. ovoj godini planira se sanacija tamoĹĄnjeg odlagaliĹĄta otpada, za ĹĄto je osigurano 215 tisua kuna. Naelnica opine Marija Frani estitala je mjeĹĄtanima njihove dane, uz pohvalu lanovima Vijea jer su uz malo novca napravili puno, ĹĄto je vidljivo u Donjem Mihaljevcu. Frani je rekla da treba stati na kraj priama da opina viĹĄe ulaĹže u Svetu Mariju. - Mi imamo odvojene proraune, Sveta Marija

je duplo vea i ima vei proraun, a Mihaljevani dobro rade te racionalno i dobro raspolaĹžu s proraunom, rekla je Frani. Ĺ˝upnik Pavao Marka zahvalio je na prekrasnom parku oko crkve, pozvavĹĄi Donjomihaljevane da se ukljue u organizacijski odbor za ‘Veljku meĹĄu’, “jer ipak smo mi jedna Ĺžupa i jedna opina i tako moramo raditiâ€?, rekao je vl. Marka. animljivo je da je od jedanaest vijenika u pinskom vijeu Svete Marije pet iz Donjeg Mihaljevca, imaju dva lana Poglavarstva i predsjednika Vijea Vladu Kovaa, ĹĄto znai da su dobro zastupljeni u opinskoj vlasti. Na sveanoj sjednici pjevao je mjeĹĄoviti crkveni zbor. (A. FuĹĄ)


KOZ MEIURJE

17. lipnja 2008.

11

POSTIGNUT DOGOVOR oko skulpture “Djeak s loptom�

POGLAVARSTVO opine Donja Dubrava

Spomenik e otkupiti Muzej Meimurja

Pismo namjere Remondisu

Bronana skulptura “Djeak s loptomâ€? koja se nalazi na groblju u Donjoj Dubravi, a dio je obiteljske grobnice u kojoj je prije nekoliko desetljea pokopan udolf Hirschler Kuki, lan ugledne Ĺžidovske obitelji koja je izrazito utjecala na gospodarski razvoj Donje Dubrave a i ĹĄire okolice, ostaje u Me imurju. - Kao ĹĄto sam i najavio, razgovarao sam s dr. Brankom Spevecom, ravnateljem Gradskog muzeja VaraĹždin, o skulpturi koju su nasljednici obitelji Hirschler, koji Ĺžive u Novom Sadu, posredstvom svojih odvjetnika odluili prodati. Kao ĹĄto je poznato, Ministarstvo kulture dalo je varaĹždinskom muzeju 35 tisua kuna kako bi im se pomoglo pri otkupu vrijedne skulpture poznatoga hrvatskog kipara Vanje adauĹĄa. Muzej je s odvjetnikim uredom sklopio ugovor o otkupu skulpture na iznos od 70 tisua kuna, me utim, novac im, sreom, nije isplatio. Mi smo u tome vidjeli mogunost da Djeak s loptom ostane u Donjoj Dubravi. S ravnateljem Gradskog muzeja VaraĹždin dogovoreno je da

adauťeva skulptura ostane u Me imurju. Sad sve to skupa treba provesti u djelo. Ministarstvo e 35 tisua kuna, koliko je bilo namijenjeno za otkup skulpture, isplatiti Muzeju Me imurja. azliku potrebnih sredstava osigurat e Me imurska Şupanija. Kad je odvjetniki ured naťoj Županiji ponudio skulpturu na otkup, onda su rekli da je cijena od 70 tisua kuna plativa prema dogovoru. Županija je donijela odluku da se prvo osigura i isplati 50 tisua kuna, a ostalo po dogovoru, jer se raunalo s potporom Ministarstva kulture. dvjetniki ured je procijenio da smo mi iskoristili pravo prvokupa, iako nas o tome uope nije obavijestio. Sada smo doznali da je doťlo do nesporazuma, da im se ponu enih 50 tisua kuna inilo premalo. Pritom su zanemarili ponu enu mogunost dogovora oko otplate. ato su Djeaka s loptom ponudili Ministarstvu kulture. no pak je, kako vrijedna skulptura ne bi otiťla u javnu prodaju, kontakti-

ralo Gradski muzej VaraĹždin. aĹĄto nije kontaktiralo Muzej Me imurja, ne znamo. Vjerojatno je netko povjerovao odvjetnikom uredu da smo mi odbacili mogunost otkupa skulpture. Prema pravilniku iz 2006. godine, to djelo je, kako god bilo, trebalo prvo ponuditi nama na otkup. A ravnatelj Spevec je svejedno, bez obzira ĹĄto ga je kontaktiralo Ministarstvo, morao kontaktirati nas, poruio je mr. Vladimir KalĹĄan, ravnatelj Muzeja Me imurja. Spomenik udolfu Hirschleru koji je umro u dobi od svega ĹĄest godina od meningitisa ostaje u Donjoj Dubravi na mjestu gdje se desetljeima nalazi te e i dalje biti dio identiteta i povijesne baĹĄtine toga mjesta. Muzej Me imurja bit e vlasnik spomenika te e ga voditi kao svoje pokretno dobro. Dakako, o njemu e skrbiti i voditi brigu kakvu zasluĹžuje. - Hoemo li dati izraditi odljev, za sad nije prioritet, no postoji i ta mogunost. tom sluaju odljev bi se postavio u obiteljsko dvoriĹĄte

Skulptura “Djeak s loptomâ€? ostaje u Donjoj Dubravi Hirschlerovih u Donjoj Dubravi uz zgradu koja je nekada bila dom te mone i cijenjene obitelji, a danas se u njoj nalazi Dom zdravlja, kazao je KalĹĄan. Vijest o tome da spomenik njihovu Kukiju ostaje u Donjoj Dubravi oduĹĄevila je mjeĹĄtane koji su do prije desetak dana bili spremni sprijeiti iznoĹĄenje spomenika s groblja u Donjoj Dubravi. (D.Mihoci)

URUENE NAGRADE uenicima za najbolje radove na temu “SuĹĄaâ€?

NaĹĄi uenici osvojili i tri nagrade u Sloveniji Svake godine povodom Dana civilne zaĹĄtite Podruni ured za zaĹĄtitu i spaĹĄavanje upriliuje natjeaj za uenike osnovnih ĹĄkola za najbolje likovne radove na temu elementarnih nepogoda kako bi djecu od malih nogu senzibilizirali za potrebu zaĹĄtite i spaĹĄavanja ljudi i imovine od elementarnih nepogoda. ve godine pred djecu su stavili temu “SuĹĄaâ€? kao izazov za likovno izraĹžavanje. Na natjeaj se javilo 9 ĹĄkola i pristiglo 114 radova. NajteĹži zadatak povjerenstva bio je izabrati radove koji e biti nagra eni. Najbolji radovi birali su se u tri kategorije, u prvoj su bili uenici od prvog do treeg razreda, u drugoj od etvrtog do ĹĄestog razreda, a u treoj kategoriji uenici sedmog i osmog razreda osnovnih ĹĄkola. Po tri najbolja rada iz svih kategorija poslana su na natjeaj u pravu za zaĹĄtitu i spaĹĄavanje u Sloveniju, spostavu Murska Sobota, gdje su uenici naĹĄih radova tako er osvojili prve i druge nagrade. srijedu 4. lipnja u velikoj vijenici Me imurske Ĺžupanije nagra enim uenicima i njihovim mentorima prire en je prijem i dodijeljene nagrade koje su im uruili Ferid KaĹĄmo, naelnik odjela Podrunog ureda za zaĹĄtitu i spaĹĄavanje, osip Posavec, me imurski Ĺžupan, i Mladen KriĹžai, zamjenik Ĺžupana. kategoriji uenika od prvih do treih razreda nagra eni su va urin, Ĺ Ĺ enkovec, mentorica Ladislava Ĺ estak - Horvat,

Na svojoj 27. sjednici lanovi Poglavarstva opine Donja Dubrava odluili su da zajedno s opinama Donji Vidovec i Sveta Marija upute pismo namjere kojim izraĹžavaju inicijalni interes za suradnju s tvrtkom emondis Aqua GmbH u smislu mogueg inanciranja i strukturiranja ukupnog razvoja kanalizacijske infrastrukture. pine podrĹžavaju proces sakupljanja podataka u narednih nekoliko tjedana u kojem e emondisov tim istraĹžiti kljune ekonomske, tehnike i pravne upute te opinama ponuditi model suradnje, tehniko rjeĹĄenje, pravnu i inancijsku strukturu, investicijski troĹĄak i konanu cijenu spajanja na novu kanalizacijsku mreĹžu. VaĹžno je napomenuti da je ovo pismo namjere neobavezujue te se potpisom zainteresiranih strana iskazuje samo inicijalni interes za moguu suradnju. Poglavari su vijenicima predloĹžili lanove opinskog Savjeta potroĹĄaa koji, prema zakonskim regulativama, mora imati opina. PredloĹženi su Margareta Kuzmi, Slaven jlaki i Drago Vuenik. Na sjednici je prihvaeno idejno rjeĹĄenje parkiraliĹĄta uz novi Djeji vrti u Donjoj Dubravi. zra en je troĹĄkovnik, a ure enje parkiraliĹĄta stajat e 211 tisua kuna. vaj projekt donjodubravska opina kandidirat e prema Fondu za regionalni razvoj. stekao je rok do kada su opinske udruge mogle predloĹžiti ovogodiĹĄnje dobitnike opinskih priznanja. Na adresu opine od strane udruga pristigla su dva prijedloga. a dobitnike plaketa KD “Seljaka

PODBRESTU I OREHOVICI potrebno milijun kuna

Opini potreban kredit Milijun kuna potrebno je da bi se dovrĹĄila zapoeta gradnja Doma kulture i vatrogasnog spremiĹĄta u Podbrestu te sportsko - vatrogasnog objekta u rehovici. pina je u ovoj investiciji raunala na potporu Ministarstva kulture, me utim, nije ju dobila, pa je na sjednici Poglavarstva opine rehovica odrĹžanoj u srijedu 11. lipnja naelnik Franjo Bukal predloĹžio da se pina kreditno zaduĹži. a ovakav prijedlog izjasnila su se etvorica poglavara, zajedno s naelnikom, dok se osip urin, poglavar zaduĹžen za komunalnu djelatnost i prostorno ure enje, suzdrĹžao od izjaĹĄnjavanja. apravo je, tijekom rasprave, jasno istaknuo kako se protivi kreditnom zaduĹženju. Predlagao je da se pokuĹĄa dogovoriti s poduzetnicima da dovrĹĄe posao na objektima, a da im se posao umjesto u novcu plati u naturi, tonije, gradiliĹĄnim parcelama. Takvo poslovanje za naelnika Bukala nije prihvatljivo. S prijedlogom kreditnog zaduĹženja naelnik e pred pinsko vijee.

Vee grobne naknade bog poveanih troĹĄkova zbrinjavanja otpada na grobljima na drugo mjesto Goran Vuk, Ĺ HodoĹĄan, mentorica milija Kolac. Tree mjesto osvojila je grupa autora: lna Kontrec, Maja Magdaleni, Kaja Topolnjak, Lea MarciuĹĄ, Ĺ  Strahoninec, mentorica ViĹĄnja Balog. kategoriji uenika od etvrtih do ĹĄestih razreda prvo mjesto osvojio je rad grupe autora: Vinko Ĺ koro, Lara Pongrac, Katarina Sklepi i Dominik Blajda, Ĺ  Strahoninec, mentorica Sanja Hozmec. Drugu nagradu osvojio je rad ve

vkovi iz Ĺ HodoĹĄan, mentor prof. Nenad Kipke. Treu nagradu osvojila je Kristina Lajtman, Ĺ  HodoĹĄan, mentor prof. Nenad Kipke. kategoriji sedmih i osmih razreda prvu nagradu osvojila je Valentina Mihaljac iz Ĺ  DraĹĄkovec, mentorica Gabrijela Binder, a drugo i tree mjesto Mateja Pintari, Ĺ  VratiĹĄinec, mentor prof. Nenad Kipke.

Naši uenici osvojili su svojim likovnim radovima i jedno prvo i dva druga mjesta i u Sloveniji. Prvu nagradu u svojoj dobnoj skupini osvojio je Dario Mun ar iz ŠDr. Vinka Žganca Vratišinec, metor prof. Nenad Kipke, a druge nagrade u svojim dobnim kategorijama osvojili su van Karlo Ceilinger iz Š Strahoninec, mentorica elena Prepeli, i Ana Škoda, Š Draškovec, mentorica Gabrijela Binder. (BM)

sloga� predloŞio je Vladimira Pongraca - Caku, a DVD Donja Dubrava Vinka ituťa. Poglavari su predloŞili da se zahvalnica dodijeli osipu Me imurcu, lanu NK Dubravan, dok e se joť o moguim dobitnicima razmisliti i naknadno predloŞiti. pinska priznanja dodjeljuju se povodom Dana opine u mjesecu srpnju. Donjodubravske udruge dobit e akontacije za prvih ťest mjeseci ove godine, i to 50% iznosa od ukupno isplaenih dotacija u proťloj godini, ali uz dopis da je na snagu stupio novi Pravilnik o inanciranju udruga kojeg se moraju pridrŞavati udruge, a prema njemu e se i isplaivati dotacije udrugama. a suorganizaciju 15. Smotre me imurskog folklora opina e Slogaťima pomoi s 5 tisua kuna. Vatrogasci slave 120. obljetnicu pa e se njima za proslavu ovoga velikog jubileja dati 10 tisua kuna. ibikoj udruzi Štuka pomoi e se s 10 tisua kuna kod sanacije sanitarnog vora u sklopu ribikog doma te za instalaterske i zavrťne gra evinske radove za novu kuhinju. pinske nternet stranice jedne su od najboljih i najposjeenijih. Tjedno biljeŞe preko 3.500 posjeta i ure uju se iskljuivo privatnom imovinom. Stoga je dbor za informiranje uputio elnicima opine da se odobri kupovina informatike opreme u vrijednosti od 8.500 kuna koja e se iskljuivo koristiti za ure ivanje stranica. S obzirom na to da nitko od ljudi ne dobiva naknadu za ure enje stranica, poglavari e dboru za informiranje isplatiti spomenuti iznos. (A. Fuť)

Franjo Bukal, naelnik opine Orehovica podruju opine rehovica, kao i investicija na grobnoj kui u rehovici gdje je potrebno uloŞiti oko 90 tisua kuna i otkupiti oko 400 hv zemljiťta kako bi se ogradilo groblje te zbog potrebe ure enja staza na groblju, opina rehovica namjerava podii cijenu grobne naknade. svoji li pinsko vijee prijedlog Poglavarstva, gra ani e za pojedinano grobno mjesto – spomenik plaati 70 kuna, za dvojno grobno mjesto – spomenik 100 kuna, a za dvojno grobno mjesto – grobnicu 150 kuna. (D.Mihoci)

DVD Donja Dubrava

Proslava 120. godiĹĄnjice Vatrogasci Donje Dubrave ovaj e vikend proslaviti 120. obljetnicu osnutka i neprekidnog rada. Program proslave zapoinje u subotu 21.lipnja zajednikom svetom misom u crkvi Svete Margarete. Nakon mise, od 19 sati, u holu osnovne ĹĄkole bit e odrĹžana

sveana sjednica. Nedjeljno okupljanje zapoinje u 9 sati. Slijedi odlazak po pokrovitelja i sveani mimohod. 11,30 bit e sveana proslava uz kulturno - umjetniki program, nakon kojeg slijedi vatrogasno druĹženje. (A.FuĹĄ)


KROZ MEIURJE

12 POGLAVARSTVO opine NedeliĹĄe odrĹžalo sjednicu

Poveanje prorauna za 2008. godinu Prve izmjene i dopune prorauna za 2008. godinu utvr ene su na 50. sjednici Poglavarstva opine NedeliĹĄe odrĹžanoj 10. lipnja. ije je o iznosu od preko 27.000.000 kuna, ĹĄto je u odnosu na proraun opine za 2008. godinu poveanje za 314.000 kuna.

Odvoz komunalnog otpada iz naselja Parag Na sjednici Poglavarstva opine NedeliĹĄe raspravljalo se o nepodmirenim raunima za odvoz smea iz naselja Parag. Naime, stanovnici naselja Parag koriste uslugu odvoza komunalnog otpada, ali istu ne plaaju. bog toga se GKP “ akomâ€? akovec obratio pini NedeliĹĄe za pomo u podmirivanju duga koji je u sijenju 2008. godine iznosio preko 400.000 kuna. Stanovnici naselja Parag unato opomenama nastali dug ne plaaju, a ne postoji ni mogunost upotrebe instrumenata prisilne naplate, s obzirom na to da velika veina njih Ĺživi od primljenih inancijskih sredstava na ime socijalne pomoi, djejih dodataka i drugih pomoi s razine drĹžave. ednoglasno je donesen zakljuak da pina NedeliĹĄe nije u mogunosti iz prorauna platiti nastali dug te isto tako nee tereenje prenijeti na ostale korisnike usluga s podruja opine NedeliĹĄe.

Donacije Poglavarstvo opine NedeliĹĄe jednoglasno je zakljuilo da se donira 10.000 kuna kao pomo za sanaciju crkve u Svetom urju na Bregu. Kao zahvalu ĹĄto su profesionalno odradili posao na otvorenju Sportsko - gimnastikog cen-

Naelnik opine NedeliĹĄe Mladen Posavec sazvao je 50. sjednicu Poglavarstva tra “Atonâ€?, vatrogasnoj zajednici e donirati 5.000 kuna. Srednja ĹĄkola Prelog, koja je preuzela poslove oko domjenka, dobit e 3.500 kuna kao zahvalu za dobro odra en posao. a rezultate u natjecanju i za osvojen kup Me imurja Nogometnom klubu NedeliĹĄe donirat e se 20.000 kuna. ednoglasno je donesen zakljuak o donaciji od 40.000 kuna za potrebe ure enja prostora i za pokrie troĹĄkova nastupa Turistike zajednice NedeliĹĄe na sajmu Mesap. Mladom lanu ĹĄahovskog kluba Davidu Lesaru iz Dunjkovca donirat e se 2.500 kuna za troĹĄkove DrĹžavnog prvenstva u Ĺ ibeniku. Naime, David je aktualni drĹžavni prvak do 9 godina, te bi uskoro mogao postii zapaĹžene rezultate i na europskom i svjetskom nivou. Ĺ ahovski klub Stridon i roditelji ulaĹžu mnogo da David uspije, ali je u danaĹĄnje vrijeme teĹĄko inancijski pratiti sva takmienja. z to, Ĺ ahovski savez Me imurja ove godine nee inancijski pomagati, uz izgovor da se eka izborna skupĹĄtina, a Davida uz DrĹžavno oekuje i uropsko prvenstvo te mnogi drugi turniri. (H. ear)

SVEANA SJEDNICA Opinskog vijea opine NedeliĹĄe

Dodijeljene plakete za uspjeĹĄan rad Povodom obiljeĹžavanja Dana opine NedeliĹĄe u srijedu 11. lipnja odrĹžana je sveana sjednica pinskog vijea u novootvorenom Sportsko - gimnastikom centru “Atonâ€?. vom prigodom dodijeljena su najviĹĄa opinska priznanja, plakete opine NedeliĹĄe. Dobrovoljno vatrogasno druĹĄtvo u povodu 100. obljetnice uspjeĹĄnog djelovanja i zaĹĄtite ljudi i imovine od poĹžara primilo je ovo priznanje. Plaketa je dodijeljena i Pjevakom zboru “osip Vrhovskiâ€? povodom 10. obljetnice plodonosnog djelovanja te poticanja i unaprje ivanja kulture i ouvanja etnobaĹĄtine, ne

Plakete su uruili predsjednik Opinskog vijea Mladen Horvat te zamjenici naelnika Vitomir Kiri i Milivoj Kossi samo na podruju opine NedeliĹĄe ve i cijele Me imurske Ĺžupanije. NajviĹĄe opinsko priznanje primila je i Turistika zajednica opine

NedeliĹĄe u povodu 10. obljetnice uspjeĹĄnog rada u stvaranju i promicanju turistikog proizvoda s podruja svih naselja opine.

vaj doga aj tako er je bio prilika da se osvrne na najvaĹžnija zbivanja jedne lokalne zajednice te na najuspjeĹĄniju godinu za opinu NedeliĹĄe. z izgradnju dvorane Mesap te Sportsko - gimnastikog centra “Atonâ€?, vaĹžno je spomenuti planove gospodarskog razvitka i zelenog djelovanja koji se, uz prostorni plan, provode u opini NedeliĹĄe. Sudei prema najavama, i ova e godina biti jednako uspjeĹĄna. z planiranu izgradnju sjeverne obilaznice, svakako je bitno spomenuti i izgradnju nogometnog igraliĹĄta i ĹĄkole za jednosmjensku nastavu. Nakon sveane sjednice, program su uljepĹĄali solisti Pjevakog zbora “osip Vrhovskiâ€?, uz klavirsku pratnju voditelja zbora profesora Branimira Magdalenia. (H. ear)

PLAN zelenog djelovanja

Na Zeleni plan utroĹĄit e se preko 150.000 kuna a provedbu Plana zelenog djelovanja potpisanog u opini NedeliĹĄe izabrano je 10 projekata koji e se inancirati. z opinu NedeliĹĄe, u inanciranju sudjeluju i predlagatelji samih projekata. edna od prvih opina u epublici Hrvatskoj koja je pristupila dvogodiĹĄnjem programu izrade svojeg Plana zelenog djelovanja upravo je opina NedeliĹĄe. Cilj tog

plana jest zaĹĄtita okoliĹĄa te prirodne i kulturne baĹĄtine. sto tako, opina NedeliĹĄe, uz Grad akovec, jedina je opina u epublici Hrvatskoj koja je zadrĹžala aktivnu ulogu u ĹĄirenju znanja i iskustva vezanog uz izradu elenih planova. znos namijenjen Planu zelenog djelovanja opine NedeliĹĄe poveava se iz godine u godinu. 2008. godini opina NedeliĹĄe na

UDRUGA HRVATSKA ŽENA - 10. godiťnjica

Financije glavni problem druga Hrvatska Ĺžena obiljeĹžila je vaĹžan jubilej, 10. godiĹĄnjicu uspjeĹĄnog djelovanja. - Postigli smo mnogo, no naĹĄi ciljevi nekada su bili puno vei od mogunosti pa nisu svi realizirani, kazala je predsjednica udruge Kristina Puhalovi na redovnoj godiĹĄnjoj skupĹĄtini odrĹžanoj u etvrtak 29. svibnja. temeljena na katolikim vrednotama, udruga se bavi humanitarnim radom te raznim akcijama i aktivnostima prikuplja pomo za siromaĹĄne i brine za stariju populaciju. Tijekom ovih godina bilo je uspona i padova. Kao glavnu prepreku navode inancije, budui da je bez novca jako teĹĄko bilo ĹĄto postii. Kada bi inancijski bolje stajali, tada njihovi ciljevi ne bi bili samo puste Ĺželje. Prvo ĹĄto bi napravili bila bi puka kuhinja, no najvea Ĺželja i cilj im je otvaranje joĹĄ jednog Doma za starije i nemone u

akovcu. - Trenutno nam je prioritet nabaviti prijevozno sredstvo jer bez njega ne moĹžemo na teren kako bi pomogli nepokretnim, starijim i siromaĹĄnim osobama izvan grada, rekla je gospo a Puhalovi, koja ve osam godina obavlja funkciju predsjednice. Na skupĹĄtini udruge spomenuta je i promjena koja za ovu drugu,

17. lipnja 2008.

Projekt VMO-a Gornji KurĹĄanec “Ureenje okoliĹĄa djejeg igraliĹĄtaâ€? potpisali su predstavnik projekta Ĺ˝eljko Vugrinec i predsjednik Odbora za provedbu Plana zelenog djelovanja Mladen Horvat

su inanciranje tih projekata utroĹĄit e preko 150.000, dok je u 2007. godini utroĹĄeno preko 100.000 kuna za isti broj projekata. Na natjeaj je ove godine zaprimljeno 11 projekata. edan projekt je odbaen, dok je preostalih 10, uz pokoju korekciju, prihvaeno. Lovako druĹĄtvo “Srnjakâ€? Macinec predloĹžilo je projekt “PoĹĄumljavanje . aĹĄtitne zone crpiliĹĄta NedeliĹĄeâ€? koji je prihvaen. Potpisan je ugovor i za projekt “eleni Trnovec 2008.â€? koji je predloĹžio VM Trnovec, a time e se VM Trnovec nastaviti zalagati za ljepĹĄi i zdraviji okoliĹĄ, za ĹĄto viĹĄe zelenila u samom selu, te za selo bez smea. Gljivarskom druĹĄtvu “Smrakâ€? opina NedeliĹĄe su inancirat e projekt “poznajmo svijet gljivaâ€?, kako bi uenici snovne ĹĄkole NedeliĹĄe i snovne ĹĄkole Dr. . Novaka Macinec dobili saznanja o osnovnim karakteristikama gljiva, njihovim staniĹĄtima i upotrebljivosti. Me u 10 prihvaenih projekata iz elenog plana djelovanja jest i projekt “Kovanica u Gornjem HraĹĄanuâ€?

kao novi turistiki proizvod koji e opina NedeliĹĄe zajedno s Turistikom zajednicom opine NedeliĹĄe i urediti. Projekti VM-a rean pod nazivom “Sanacija divlje deponije kod ribnjakaâ€? te VM-a Macinec pod imenom “Sanacija divlje deponije starog toka Trnave u naseljuâ€? tako er su izabrani. Prihvaen je i projekt DVD-a Dunjkovec “estauriranje spomenika Smoligarâ€? kako bi se spomenik zaĹĄtitio od svih vremenskih uvjeta poĹĄto je izra en od drveta. z razloga ĹĄto su kod svih druĹĄtvenih slojeva hodanje i biciklistiki program sve popularniji turistiki proizvod, opina NedeliĹĄe odluila je i prihvatiti i projekt Turistike zajednice opine NedeliĹĄe “Biciklistiko pjeĹĄake staze u opini NedeliĹĄeâ€?. sto tako, prihvaen je i projekt VM-a Gornji KurĹĄanec pod nazivom “re enje okoliĹĄa djejeg igraliĹĄtaâ€? kako bi se zaĹĄtitile nasade mladog drvea, pomladila i obnovila stara stabla te zaĹĄtitilo zdravlje djece. (H. ear)

OSNOVNA Ĺ KOLA Ĺ enkovec

Dan ĹĄkole obiljeĹžili uz brojne radionice

Kristina Puhalovi ve je osam godina predsjednica Udruge Hrvatska Şena a vjeruju i druge, predstavlja problem. Prijaťnjih godina udruge su inancirali Grad i Županija iz prorauna. Problem se javio kada je Şupanija od udruga poela traŞiti da piťu projekte koje e im ona, ako ih prihvati, i inancirati. Sve bi bilo u redu kada bi udruge imale zaposleni struni kadar koji bi radio na tim projektima jer njih nije nimalo jednostavno napisati. Tako da su sada prisiljeni platiti nekog tko e im oko toga pomoi a, ťto je najgore, pitanje je hoe li tada taj projekt uope biti prihvaen i inanciran. (H. ear)

snovna ĹĄkola Ĺ enkovec proĹĄli je petak “otvorenim vratimaâ€? obiljeĹžila Dan ĹĄkole. enicima su tog dana na slobodnom odabiru bile ponu ene razliite aktivnosti, tako su odrĹžavane razne radionice, od sportskih, povijesnih, geografskih, literarnih, likovnih i joĹĄ kojekakvih. a one starije pak je odrĹžana sveana sjednica iteljskog vijea na kojem je ravnateljica vezdana Treska, prof., obavijestila o protekloj ĹĄkolskoj godini: - ProĹĄla godina bila je vrlo uspjeĹĄna za naĹĄu ĹĄkolu. Moramo se pohvaliti da smo bili jako vrijedni i marljivi. svojili smo brojne nagrade na Ĺžupanijskim i drĹžavnim natjecanjima i moĹžemo se pohvaliti visokim plasmanom naĹĄih uenika. mali smo prva mjesta na Ĺžupaniji iz tehnikog stvaralaĹĄtva i uenici su bili plasirani na drĹžavno natjecanje u Puli. Drugo smo mjesto na Ĺžupanijskom na-

Sportske radionice samo su djeli aktivnosti na kojima su uenici OĹ Ĺ enkovec mogli sudjelovati tjecanju osvojili iz podruja graditeljstva, isto tako i iz geogra ije, a likovni su radovi bili predloĹženi za drĹžavnu smotru. Ĺ kola se natjecala i na mnogo natjecanja na drĹžavnom rangu, tako su mali Ĺ enkovani sudjelovali i na drĹžavnom djejem festivalu

“Djeca nose svjetove na dlanuâ€?, u lataru na Danima kajkavske rijei ... Sudjelovali su i na posebno mnogo likovnih natjeaja – izloĹžba “ ovjek ovjekuâ€?, natjeaji “Volim svoju obiteljâ€?, “Tradicija i suvremenostâ€?, “Pipi Duga arapaâ€?, na kojima su se uenici uvijek jako dobro plasirali.

Ĺ Ĺ enkovec ĹĄkola je svijetle budunosti koja, iako joj se smanjuje broj uenika, i dalje intenzivno radi na kvaliteti njihova obrazovanja i najboljoj moguoj pripremi za njihov budui Ĺživot. (mn)


KROZ MEIURJE

17. lipnja 2008.

13 GRAD PRELOG odustaje od kreditnog zaduĹživanja

TREA KONFERENCIJA “MenadĹžment i sigurnostâ€?

Skup prerastao sam sebe Trea po redu me unarodna konferencija “MenadĹžent i sigurnostâ€? odrĹžana je u organizaciji Hrvatskog druĹĄtva inĹženjera sigurnosti i Visoke ĹĄkole za sigurnost u srijedu 4. lipnja u Centru za kulturu akovec. ije je o jednom od rijetkih konferencija na nacionalnoj razini koje se ne odrĹžavaju negdje ne moru ili u agrebu nego upravo u akovcu. Struni i znanstveni me unarodni skup, koji je ove godine okupio oko 300 sudionika, otvorio je Ĺžupan osip Posavec, a sudionike pozdravio predsjednik rganizacijskog odbora mr. sc. Darko Palai, predsjednik Hrvatskog druĹĄtva inĹženjera sigurnosti. Konferencija je odrĹžana u me unarodnom okruĹžju, uz sudionike iz Slovenije, BH, Srbije i Hrvatske. Tema tree konferencije bila je “MenadĹžment integralne sigurnosti u svim podrujima Ĺživotaâ€?, od zaĹĄtite informacijske sigurnosti i sigurnosti djece na djejim igraliĹĄtima, uz niz strunih aspekata sigurnosti. Predsjednik Programskog odbora prof. dr. Marijan Cingula naglasio je usku vezu menadĹžmenta i sigurnosti, rije je o podrujima koja su danas zapravo teĹĄko razdvojiva u praksi, a zbog sve sloĹženije okoline i uvjeta poslovanja, nuĹžno je stalno preispitivanje i nadogradnja iskustava. kupno je prezentirano blizu pedeset radova, ĹĄto znanstvenih, a ĹĄto strunih, tako da je veoma teĹĄko i pobrojiti sve znaajne sudionike i njihove teme. ecimo samo to da su na skupu uz dr. Marijana Cingulu o sigurnosti i druĹĄtvenoj odgovornosti te ulozi menadĹžmenta govorili profesori

Darko Palai (desno) i Dino Cmrenjak za radnim stolom i doktori znanosti sa ĹĄest sveuiliĹĄta i veleuiliĹĄta, izme u ostalih dr. Mijo Vrhovski, dekan VN-a, o integralnoj sigurnosti kao vaĹžnim dijelu socijalne sigurnosti, dr. dravko Krakar o upravljanju rizicima informacijske sigurnosti, dr. Mirko Marki iz Slovenije, dr. Nenad Kacian, dekan Visoke ĹĄkole za sigurnnost, dr. Ksenija Klasi i mnogi drugi, te niz magistara znanosti i struke o pojedinim temama. Tako je naglaĹĄeno i to da NAT ima odgovor na katastrofe svojim posebnim sustavom brzog djelovanja ADCC, o emu je govorio mr. sig. Darko Duhovi. Preliminarno istraĹživanje menadĹžmenta integralne sigurnosti proveli su mr. sc. osip Taradi i student Dino Cmrenjak, a o uenju na daljinu nementoriranim uenjem svoj su rad predstavili mr. sig. Davorin Kacian i mr. sc. Darko Palai. Svoje strune i znanstvene teme predstavio je i niz sudionika koji u pojedinim segmentima Ĺživota nose teme integralne sigurnosti. ije je o naĹĄim najboljim strunjacima, koji se svakodnevno susreu s problemima u praksi. Tako je general Mate LauĹĄi govorio o modernim tehnologijama komunikacije kao izvorom problema. apaĹžen je stav da su sigurnosni komunikacijski problemi u praksi veoma veliki. Primjeri ukazuju da su veoma vaĹž-

Dio sudionika skupa prati izlaganja

ni sustavi komunikacije i u veim i u malim tvrtkama i organizacijama gotovo nezaĹĄtieni na mnogo naina. Dejan KoĹĄuti pak je predstavio normu S 27001 kao metodu za upravljanje integralnom sigurnoĹĄu, uz napomenu da je potrebno spojiti viĹĄe normi da bi rezultat bio zadovoljavajui u praksi. ve godine bilo je organizirano i niz popratnih sadrĹžaja, uz razgovore izvan prezentacija. Gosti su u veernjim satima razgledali Muzej Me imurja akovec, a zatim obiĹĄli vinsku cestu i dvorac Terbotz, a znaajno je i to ĹĄto je dio uzvanika i gostiju ostao noiti u Toplicama Sveti Martin. zakljuku skupa naglaĹĄeno je da je potrebno poticati i provoditi stalna istraĹživanja menadĹžmenta integralne sigurnosti. Kao kljuni problem uoena je razjedinjenost i neuskla enosti pojedinih podruja sigurnosti u poslovnoj praksi, ĹĄto dovodi opasnosti i do veih troĹĄkova. zroci “dezintegracijeâ€? sigurnosti prvenstveno su u zakonskoj regulativi koja je esto nedovoljna, i to na viĹĄe razina, ali i u poslovnim sustavima a, zbog sve vee sloĹženosti sustava, nuĹžni su specijalistiki strunjaci na svim razinama znanja. snovni organizacijski problem narasle konferencije o menadĹžmentu i sigurnosti tie se vremena i prostora. Svih pedesetak radova predstavljeno je u jednom danu, ĹĄto znai da su autori ili skupine autora dobivali po 13 minuta za predstavljanje rada. ako su mnogi radovi bili posebno znaajni za javnost a ne samo za strunjake, diskusije su izostajale zbog premalo vremena. Tako je, na primjer, dr. Mladen Kratohvil, govorei o neophodnosti novoga pravilnika o pruĹžanju prve pomoi, naglasio da je stari pravilnik prema kojemu ue generacije i generacije vozaa opasno zastario u nizu elemenata, koji su esto i sasvim opasni i pogreĹĄni. bog toga je poveana smrtnost pri saobraajnim nesreama, eka se hitna pomo koja esto ne stigne na

DOBROVOLJNO darivanje krvi u Kotoribi

Prikupljeno 69 doza Da mjeĹĄtani Kotoribe Ĺžele nekome spasiti Ĺživot davanjem krvi, pokazala je i posljednja akcija dobrovoljnog darivanja krvi. Akciju je organiziralo Gradsko druĹĄtvo Crvenog kriĹža akovec u suradnji s opinskim Crvenim kriĹžem. Krv je doĹĄlo dati 76 mjeĹĄtana, no njih 7 je zbog zdravstvenih razloga odbijeno. Tako je u akciji koja je odrĹžana u prostorijama Vatrogasnog doma u Kotoribi prikupljeno 69 doza te dragocjene tekuine. (A. FuĹĄ)

Dobrovoljno darivanje krvi

Prof. dr. Marijan Cingula: MenadĹžment i sigurnost danas su nerazdvojivi u mnogo segmenata. Posebno me raduje ĹĄto interes za ovu problematiku raste i ĹĄto su ovdje nazoni strunjaci iz viĹĄe zemalja i mnogih znaajnih poslovnih tvrtki u Hrvatskoj

Dr. Mijo Vrhovski, dekan VERN-a i mr. sig. Davorin Kacian u Ĺživom razgovoru na marginama konferencije vrijeme. Tako, na primjer, u vaĹžeem pravilniku koji je na snazi od osamdesetih godina proĹĄlog stoljea piĹĄe da ranu treba tretirati - amonijakom, a danas je to potpuno zaobi eno kao ĹĄtetno. S druge strane, strunjaci koji rade u praksi nisu mogli iznijeti niz primjera iz svojih iskustava zbog premalo vremena. bog svega toga, ideja je da idue godine domain etvrte Konferencije o menadĹžmentu i sigurnosti bude MSAP u NedeliĹĄu. Skup bi trajao viĹĄe dana, pa bi bilo vremena za razradu niza tema, a uz me unarodni znanstveno struni skup odrĹžao bi se i sajam opreme i predstavile tvrtke koje se bave sigurnoĹĄu. z konferenciju je tiskan i zbornik radova na viĹĄe od 500 strana, zahvaljujui Visokoj ĹĄkoli za sigurnost, a viĹĄe sudionika skupa posebno se osvrnulo na pripremu koja je bila veoma dobra u svim segmentima. (. Ĺ imunko)

Prodajom imovine zaradili preko 3 milijuna kuna, pa je kredit suviĹĄan Gradsko poglavarstvo Preloga na sjednici odrĹžanoj u srijedu 11. lipnja odustalo je od planiranoga kreditnog zaduĹženja u iznosu od 4 milijuna kuna koje je bilo planirano radi inanciranja nabave navalnoga vatrogasnog vozila, izgradnje kanalizacije u jugozapadnom dijelu grada i neke druge infrastrukture. To, me utim, nee znaiti veliki potres kada su u pitanju gradske inancije s obzirom na to da e proraun Grada ovih dana biti obogaen s gotovo 3,5 milijuna kuna od prodaje gradske imovine. a gra evinsko zemljiĹĄte na jugu koje je Grad prodao kriĹževakoj tvrtki KTC u proraun e se sliti 1,5 milijuna kuna, od prodaje nekada drĹžavnog zemljiĹĄta tvrtki dogradonaelnika osipa Kobala, a za potrebe turistiko - ljeiliĹĄnog kompleksa prihodovalo se 615 tisua kuna, dok je od prodaje poslovnog prostora u zgradi Glavna 47, radi se o prostoru u kojemu je nekada djelovala ljekarna i zlatarnica, ostvareno neĹĄto viĹĄe od 1,2 milijuna kuna. Planirani su joĹĄ neki prihodi od prodaje imovine pa kredit Gradu nee biti potreban. va odluka bila je poticaj za prve ovogodiĹĄnje izmjene i dopune prorauna koji ostaje u svojim prvotno planiranim okvirima od oko 26 milijuna kuna.

Za dovrĹĄenje Gospodarske zone Sjever kredit od 3 milijuna kuna a razliku od Grada, gradsko poduzee Gospodarske zone zaduĹžit e se za iznos od 3 milijuna kuna kako bi se dovrĹĄilo ure enje Gospodarske zone Sjever. - NaĹĄa je Ĺželja dovrĹĄiti poslove u vrijednosti od oko 10 milijuna kuna u gospodarskoj zoni Sjever. tome oekujemo pomo Ministarstva gospodarstva no, kako bismo ure enje zone okonali do kraja godine, gradska tvrtka mora se zaduĹžiti za iznos od 3 milijuna kuna, koliko nam nedostaje. Grad e biti jamac. ovoj stvari ne treba biti skeptik. zoni je slobodno joĹĄ 55.000 kvadrata zemljiĹĄta koje je daleko vee vrijednosti od kredita koji se planira uzeti, poruio je gradonaelnik.

U jugozapadnom dijelu Preloga poinje gradnja kanalizacije ugozapadnom dijelu Grada Preloga idue e godine biti omogueno prikljuenje na kanalizacijsku mreĹžu. Naime, koncem srpnja ove godine trebala bi zapoeti izgradnja kanalizacije u Dravskoj ulici, ulici Matije Gupca, te dijelu Nove ulice. nvesticiju vrijednu neĹĄto preko 2,7 milijuna kuna u dvije godine inancirat e Grad Prelog iz proraunskih sredstava, a pritom oekuje pomo Hrvatskih voda te Fonda za regionalni razvoj.

Gradu treba nova sportska dvorana Gradsko poglavarstvo raspravljalo je o prijenosu vlasništva nad školskom zgradom ŠPrelog i sportskom dvoranom Š Prelog. To je, objasnio je gradonaelnik Dragutin Glavina, neizbježno žele li se dobiti sredstva potrebna za dogradnju škole za potrebe provo enja jednosmjenske nastave. Na prijenos vlasništva Grad pristaje uz uvjet da se potpiše ugovor kojim e se urediti me usobna prava i obveze o korištenju sportske dvorane. Grad traži da mu se omogui, kao što je to bio sluaj i do sad, korištenje dvorane za potrebe gradskih sportskih klubova i udruga, i to svakodnevno nakon 19,30 sati, a subotom ve od 13 sati. Tako er Grad traži da mu se omogui korištenje dvorane i za druge svrhe kao što su, primjerice, priredbe. Tako er, školu se obvezuje da plaa režijske troškove, kao i troškove investicijskog održavanja, a Grad Prelog e školi na ime korištenja dvorane osigurati 50 tisua kuna godišnje. sto toliko mora osigurati i Županija. Sportsku dvoranu pored osnovnoškolaca kojih je u Prelogu preko 600 koristi i 400 uenika Srednje škole Prelog te 50-ak drugih korisnika. Fiziki je nemogue osigurati dvoranu za sve njih pa se ozbiljno razmišlja o izgradnji nove dvorane za potrebe Grada. To je, doduše, sada tek razmišljanje, no u nekoj bližoj budunosti ta bi ideja mogla postati zbilja. No prije njene realizacije vjerojatnija je izgradnja školske sportske dvorane u sklopu Srednje škole Prelog. Kako bilo, Prelogu je istinski potrebna još jedna sportska dvorana. (D.Mihoci)


14

DOBRO JE ZNATI

17. lipnja 2008.


17. lipnja 2008.

DOBRO JE ZNATI

15


Upisi u meimurske sredn SREDNJE ŠKOLE MEIMURSKE ŽUPANIJE na temelju lanka 58. Zakona o srednjem školstvu (N.N. 19/92., 26/93., 27/93., 50/95., 59/01., 114/01. i 81/05.) objavljuju

NATJEAJ

za upis uenika u 1. razred srednjih škola za školsku godinu 2008/2009.

b) Drugi upisni krug - objava ( na oglasnoj ploi ) nepopunjenih upisnih mjesta i podataka o rezultatima upisa i nastavku upisa: 07. srpnja 2008. (ponedjeljak) po rasporedu škole najkasnije do 12 sati; - prijave za upis: 08. srpnja 2008. (utorak) po rasporedu škole u vremenu od 8 do 16 sati; - objava rezultata ( ljestvice poretka na oglasnoj ploi): 09. srpnja 2008. (srijeda) najkasnije do 12 sati; - upis uenika: 10. srpnja 2008. (etvrtak) od 8 do 16 sati.

I. ROKOVI ZA UPIS 2. JESENSKI UPISNI ROK

30

JEZINA GIMNAZIJA

4

30

ZANIMANJE / PROGRAM

EKONOMIST

4

90

KOMERCIJALIST

4

30

4

30

EKONOMSKA I TRGOVAKA ŠKOLA AKOVEC UPRAVNI REFERENT V. NAZORA 36 40000 AKOVEC Tel: 040/312-520 Fax: 040/310-982 HOTELIJERSKOe-mail:etsTURISTIKI ck@hrvatska.com TEHNIAR

PRODAVA

4

30

3

30

NASTAVNI PREDMETI znaajni za izbor

hrvatski jezik strani jezik matematika povijest zemljopis hrvatski jezik strani jezik matematika povijest zemljopis hrvatski jezik strani jezik matematika povijest zemljopis hrvatski jezik strani jezik matematika povijest zemljopis hrvatski jezik strani jezik matematika zemljopis

engleski jezik njemaki jezik

POLJOPRIVREDNI TEHNIAR OPI

4

30

TEHNIAR ZA LOGISTIKU I ŠPEDICIJU

4

30

TEHNIAR CESTOVNOG PROMETA

4

30

VOZA MOTORNOG VOZILA

3

10

VRTLAR

3

10

GOSPODARSKA ŠKOLA CVJEAR AKOVEC V. NAZORA 38 40000 AKOVEC tel/fax:040/395-302 KROJA-JMO e-mail: gospodarskaskola-cakovec@ck.tcom.hr OBUAR-JMO

3

10

3

10

3

10

KOZMETIAR-JMO

3

10

FRIZER-JMO

3

20

PISMOSLIKAR-JMO

3

10

POMONI CVJEAR-TES

3

8

POMONI KROJA-TES

NASTAVNI PREDMETI znaajni za izbor

hrvatski jezik matematika kemija biologija tehnika kultura hrvatski jezik strani jezik matematika fizika zemljopis hrvatski jezik strani jezik matematika fizika tehnika kultura hrvatski jezik matematika fizika tehnika kultura hrvatski jezik matematika kemija biologija

hrvatski jezik matematika kemija biologija hrvatski jezik matematika likovna kultura tehnika kultura hrvatski jezik matematika kemija tehnika kultura hrvatski jezik kemija biologija likovna kultura hrvatski jezik kemija biologija likovna kultura hrvatski jezik fizika kemija tehnika kultura IZRAVAN UPIS

8

vrednovanje rezultata natjecanja i ostalih iznimnih rezultata iz prethodnog školovanja, upis uenika hrvatskih državljana koji se vraaju iz iseljeništva ili sa školovanja u inozemstvu, upis uenika temeljem Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, te djece hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, upis uenika sa zdravstvenim teškoama, upis uenika koji žive u teškim životnim uvjetima, upis uenika s teškoama u razvoju, upis uenika na osnovi Nacionalnog programa za Rome..)

42

4

28

TEHNIAR ZA MEHATRONIKU

4

28

48

TEHNIAR ZA ELEKTRONIKU

4

14

45

OBRAIVA NA NUMERIKI UPRAVLJANIM ALATNIM STROJEVIMA

3,5

28

3

28

NAZIV ŠKOLE ADRESA

ZANIMANJE / PROGRAM

TEHNIAR ZA RAUNALSTVO engleski /njemaki j.

53

engleski jezik njemaki jezik

STRANI JEZICI koji se ue tijekom školovanja

engleski ili njemaki jezik

1.engleski ili njemaki jezik 2.njemaki ili engleski jezik 1.engleski ili njemaki jezik 2.njemaki ili engleski jezik 1.engleski ili njemaki jezik 2.njemaki ili engleski jezik 3.talijanski jezik engleski ili njemaki jezik

RAUNALNI TEHNIAR ZA STROJARSTVO

53

POSEBNI UVJETI

50

STRANI JEZICI koji se ue tijekom školovanja

njemaki ili engleski

45

36

njemaki ili engleski

36

njemaki ili engleski

njemaki ili engleski

njemaki ili engleski

njemaki ili engleski

njemaki ili engleski

POSEBNI UVJETI

36

njemaki ili engleski

Lijenika potvrda o nepostojanju zdravstvenih kontraindikacija (besplatno izdaje lijenik školske medicine)*

Lijenika svjedodžba specijaliste medicine rada*

Lijenika potvrda o nepostojanju zdravstvenih kontraindikacija (besplatno izdaje lijenik školske medicine)*

hrvatski jezik matematika fizika strani jezik tehnika kultura hrvatski jezik matematika fizika strani jezik tehnika kultura hrvatski jezik matematika fizika strani jezik tehnika kultura hrvatski jezik matematika fizika strani jezik tehnika kultura hrvatski jezik matematika fizika tehnika kultura matematika fizika tehnika kultura hrvatski jezik matematika fizika tehnika kultura hrvatski jezik matematika fizika tehnika kultura hrvatski jezik matematika fizika tehnika kultura hrvatski jezik matematika fizika tehnika kultura hrvatski jezik matematika fizika tehnika kultura hrvatski jezik matematika fizika tehnika kultura hrvatski jezik matematika fizika

TOKAR-JMO

3

10

STROJOBRAVAR-JMO

3

9

3

9

3

14

3

7

LIMAR-JMO

3

7

ELEKTROINSTALATER JMO

3

10

ELEKTROMEHANIARJMO

3

9

ELEKTRONIARMEHANIAR-JMO

3

9

ZAVARIVA

2

14

opi uspjeh u 7. i 8. r.

2

14

opi uspjeh u 7. i 8. r.

3

2

IZRAVAN UPIS

BRAVAR-TES

3

2

IZRAVAN UPIS

POMONI LIMAR-TES

3

2

IZRAVAN UPIS

TEHNIKA, ALATNIAR-JMO INDUSTRIJSKA I OBRTNIKA ŠKOLA AKOVEC ŠPORTSKA 5 AUTOMEHANIAR-JMO 40000 AKOVEC Tel:040/328-522 Fax:040/328-521 e-mail: tios@ck.tAUTOLIMAR-JMO com.hr

tehnika kultura hrvatski jezik matematika fizika tehnika kultura hrvatski jezik matematika fizika tehnika kultura

Lijenika svjedodžba specijaliste medicine rada (uputnica za besplatan pregled podiže se u Zavodu za zapošljavanje) * Ugovor o naukovanju s obrtnikom.

PROIZVOA I MONTER PVC I ALUMINIJSKE STOLARIJE

njemaki ili engleski

njemaki ili engleski

NASTAVNI PREDM znaajni za izbor

hrvatski jezik

BRAVAR - JMO

Lijenika svjedodžba specijaliste medicine rada*. Ugovor o naukovanju s obrtnikom

njemaki ili engleski

POMONI AUTOLIMAR-TES

POMONI Rješenje Ureda državne uprave u županiji Mišljenje Službe za profesionalno usmjeravanje

3

prijavnicu na natjeaj svjedodžbe VII. i VIII. razreda osnovne škole odgovarajue dokumente kojima se dokazuje neko od prava koje se ima na temelju odredbi Odluke o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u srednje škole u školskoj 2008/09. godini, od 07. ožujka 2008. godine, Klasa:602-03/08-06/00016, Urbroj:533-09-08-0002) (npr. pravo na izravni upis, pravo na

55

BODOVNI PRAG

TRAJANJE

BROJ UENIK

ZANIMANJE / PROGRAM

-

4

POSEBNI UVJETI

NAPOMENA: Uenici s težim zdravstvenim teškoama prilažu uz ostale upisne dokumente i mišljenje Službe za profesionalno usmjeravanje i mišljenje nadležnog lijenika koji je pratio uenika tijekom prethodnog školovanja, a na osnovi medicinske specijalistike dokumentacije.

NAZIV ŠKOLE ADRESA

Na natjeaj za upis uenik prilaže:

BROJ UENIK

4

BROJ UENIKA

150

TRAJANJE

NAZIV ŠKOLE ADRESA

4

STRANI JEZICI koji se ue tijekom školovanja

II. PRIJAVLJIVANJE

TRAJANJE

OPA GIMNAZIJA GIMNAZIJA AKOVEC V. NAZORA 34 PRIRODOSLOVNO 40000 AKOVEC MATEMATIKA Tel:040/314-900 GIMNAZIJA Fax:040/314-911 e-mail:gimnazijacakovec@ck.t-com.hr

NASTAVNI PREDMETI znaajni za izbor

hrvatski jezik matematika strani jezik povijest biologija hrvatski jezik matematika strani jezik fizika kemija hrvatski jezik matematika strani jezik povijest zemljopis

BODOVNI PRAG

ZANIMANJE / PROGRAM

BROJ UENIKA

NAZIV ŠKOLE ADRESA

TRAJANJE

a) Prvi upisni krug - prijave za upis: 01. (utorak) i 02. (srijeda) srpnja 2008. od 8 do 16 sati; - objava rezultata ( ljestvice poretka na oglasnoj ploi): 03. srpnja 2008. (etvrtak), najkasnije do 14 sati; - upis uenika: 04. srpnja 2008. (petak) od 8 do 16 sati.

- objava ( na oglasnoj ploi ) nepopunjenih upisnih mjesta ( prema vrstama programa) i rokova za upis najkasnije do 22. kolovoza 2008.; - prijave za upis: 25. kolovoza 2008. (ponedjeljak) od 8 do 16 sati; - objava ljestvice poretka: 26. kolovoza 2008. (utorak) najkasnije do 12 sati; - upis uenika: 27. (srijeda) i 28. (etvrtak) kolovoza 2008. od 8 do 16 sati.

BODOVNI PRAG

1. LJETNI UPISNI ROK

Iznimno, uenici povratnici iz inozemstva mogu se upisivati i nakon 30. kolovoza 2008., a najdulje do 10. rujna 2008.

IZRAVAN UPIS

* Preporuamo da se sva medicinska dokumentacija pribavi nakon što se uenici uvjere da e biti upisani u željeno zanimanje, osim tamo gdje postoje sumnje u zdravstvenu sposobnost.


.

.

-

lijenika svjedodžba odnosno potvrda za obrtnika i industrijska zanimanja (vidi natjeaj pojedinih škola)

-

SREDNJA ŠKOLA PRELOG AKOVEKA 1 40323 PRELOG Tel/fax:040/645-400 e-mail: ss-prelog501@skole.htnet.hr

napomena: potrebno je sa sobom donijeti potpisanu izjavu roditelja/ staratelja o korištenju MBG-a djeteta, koju su uenici osnovnih škola Me imurske županije dobili u svojoj osnovnoj školi

STRANI JEZICI koji se ue tijekom školovanja

BODOVNI PRAG

U svakom upisnom krugu uenik se može prijaviti za upis samo u jednu školu u jedan do tri programa obrazovanja koje je škola objavila za upis. Natjeaj za upis uenika otvoren je do popune upisnih mjesta. Uenik koji ispunjava uvjete može se prijaviti u svakom upisnom krugu u školu koja ima slobodna upisna mjesta. U postupku prijavljivanja za upis, uz prijavnicu na natjeaj, uenik može priložiti preslike dokumenata OSIM SVJEDODŽBI koje se predaju u izvornicima, s tim da za upis uz upisnicu prilaže izvorne dokumente. Prijava za natjeaj i upisnica oslobo ene su plaanja upravnih pristojbi (Zakon o upravnim pristojbama NN br. 8/96., 77/96., 131/97., 68/98., 66/99., 145/99., 30/00., 116/00., 163/03., 17/04., 110/04., 141/04., 150/04., 153/05., 129/06.,117/07. i 60/08.)

engleski i/ili njemaki

46

engleski i/ili njemaki

44

4

30

KONOBAR-JMO

3

15

SLASTIAR-JMO

3

15

KUHAR-JMO

3

30

PEKAR-JMO

3

15

MESAR-JMO

3

15

POMONI KUHAR I SLASTIAR - TES

3

8

IZRAVAN UPIS

3

8

IZRAVAN UPIS

ZANIMANJE / PROGRAM

4

engleski i/ili njemaki

engleski i/ili njemaki

MEDIJSKI TEHNIAR

4

15

WEB DIZAJNER

4

15

POSEBNI UVJETI

42

Lijenika svjedodžba specijaliste medicine rada

njemaki

engleski i/ili njemaki

Za zanimanja: bravar, tokar, strojobravar, alatniar, automehaniar, autolimar, limar, elektroinstalater, elektromehaniar, elektroniar-mehaniar sljedei dokumenti:

engleski i/ili njemaki

engleski i/ili njemaki

ugovor o naukovanju s obrtnikom ili trgovakim društvom lijenika svjedodžba od specijaliste medicine rada

engleski i/ili njemaki

engleski i/ili njemaki

engleski i/ili njemaki

engleski i/ili njemaki engleski i/ili njemaki

4

30

Navedeni dokumenti prilažu se najkasnije prilikom upisa VAŽNO! ZA DEFICITARNA ZANIMANJA: 1.tokar 2.strojobravar 3.bravar 4.limar 5.elektroinstalater 6.zavariva 7. obraiva na numeriki upravljanim alatnim strojevima 8. alatniar uenici uputnicu za besplatan lijeniki pregled podižu u Zavodu za zapošljavanje u Službi za profesionalnu orijentaciju Za zanimanja: zavariva i proizvoa i monter PVC i aluminjske stolarije posebni su sljedei dokumenti: svjedodžba 7. i 8. razreda i lijenika svjedodžba od specijaliste medicine rada Uenici s teškoama u razvoju koji su osnovnu školu završili prema rješenju Ureda državne uprave u županiji o primjerenom obliku školovanja (prilagoenom programu) izravno se upisuju u prilagoene programe srednjeg obrazovanja na osnovi:1) rješenja Ureda državne uprave u županiji o primjerenom obliku školovanja u osnovnoj školi; 2) nalaza i mišljenja nadležnog Centra za socijalnu skrb o pravima iz socijalne skrbi; 3) mišljenja Službe za profesionalno usmjeravanje o sposobnostima i motivaciji za najmanje dva programa obrazovanja; 4) zdravstvenog lista od ovlaštenog lijenika (voen u prethodnom razdoblju školovanja)

GRADITELJSKA ŠKOLA AKOVEC ŠPORTSKA 1 40000 AKOVEC Tel:040/329-001 329-002 Fax:040/329-013 e-mail:gsc@skole. htnet.hr

hrvatski jezik fizika kemija likovna kultura strani jezik *provjera sposobnosti (kompozicija i percepcija)

hrvatski jezik strani jezik matematika fizika tehnika kultura hrvatski jezik strani jezik matematika fizika tehnika kultura hrvatski jezik matematika fizika tehnika kultura hrvatski jezik matematika fizika tehnika kultura hrvatski jezik matematika fizika tehnika kultura hrvatski jezik matematika fizika tehnika kultura hrvatski jezik matematika fizika tehnika kultura hrvatski jezik matematika fizika tehnika kultura hrvatski jezik matematika fizika tehnika kultura hrvatski jezik matematika fizika tehnika kultura hrvatski jezik matematika fizika tehnika kultura hrvatski jezik matematika fizika tehnika kultura hrvatski jezik matematika fizika tehnika kultura hrvatski jezik matematika fizika tehnika kultura hrvatski jezik matematika fizika tehnika kultura hrvatski jezik matematika fizika tehnika kultura

4

30

PODOPOLAGA

3

5

KERAMIAROBLAGA

3

15

MONTER SUHE GRADNJE

3

15

ZIDAR-JMO

3

18

TESAR-JMO

3

12

STAKLAR-JMO

3

6

STOLAR-JMO

3

24

ARMIRA (SAVIJA ŽELJEZA)

3

5

3

20

3

12

PLINOINSTALATERJMO

3

9

VODOINSTALATERJMO

3

9

SOBOSLIKARLIILAC-JMO

3

24

AUTOLAKIRER-JMO

3

6

POMONI PODOPOLAGA TES

3

5

IZRAVAN UPIS

3

5

IZRAVAN UPIS

RUKOVATELJ SAMOHODNIM GRAEVINSKI STROJEVIMA INSTALATER GRIJANJA I KLIMATIZACIJE-JMO

POMONI SOBOSLIKARLIILAC-TES

GRADITELJSKA ŠKOLA AKOVEC UENIKI DOM akovec, Sportska 1 raspisuje

NATJEAJ za prijam uenika/ca u mješoviti ueniki dom u šk.god. 2008./09.

Prijavi na natjeaj za prijam u dom uenici/ce prilažu: - presliku svjedodžbe o završenom prethodnom razredu

BODOVNI PRAG

engleski i njemaki jezik

50

engleski ili njemaki jezik

46

40

engleski ili njemaki jezik talijanski jezik

POSEBNI UVJETI

Lijenika potvrda o nepostojanju zdravstvenih kontraindikacija, koju izdaje nadležni lijenik školske medicine

Lijenika svjedodžba specijaliste medicine rada Uputnica za besplatan pregled podiže se u Zavodu za zapošljavanje u Službi za profesionalnu orijentaciju Ugovor o naukovanju s licenciranim obrtom ili pravnom osobom Lijenika svjedodžba specijaliste medicine rada Ugovor o naukovanju s licenciranim obrtom ili pravnom osobom

engleski ili njemaki jezik francuski jezik engleski ili njemaki jezik francuski jezik

engleski ili njemaki jezik

Lijenika svjedodžba specijaliste medicine rada Ugovor o naukovanju s licenciranim obrtom ili pravnom osobom

engleski ili njemaki jezik

Uenici s teškoama u razvoju koji su osnovnu školu završili prema rješenju Ureda državne uprave u županiji o primjerenom obliku školovanja imaju pravo izravnog upisa te uz ostale upisne dokumente obavezno prilažu:1) rješenje Ureda državne uprave u županiji o primjerenom obliku školovanja u osnovnoj školi; 2) mišljenje Službe za profesionalno usmjeravanje o sposobnostima i motivaciji uenika za najmanje dva primjerena programa obrazovanja; 3) iznimno, ako je uenik osnovnu školu završio bez utvrenog primjerenog oblika školovanja, umjesto rješenja prilaže nalaz i mišljenje odnosno rješenje nadležnog Centra za socijalnu skrb o pravima iz socijalne skrbi; 4) zdravstveni list od ovlaštenog lijenika (voen u prethodnom razdoblju školovanja)

NASTAVNI PREDMETI znaajni za izbor

hrvatski jezik kemija likovna kultura *provjera likovnih sposobnosti

STRANI JEZICI koji se ue tijekom školovanja

engleski ili njemaki jezik talijanski jezik

hrvatski jezik matematika kemija biologija hrvatski jezik matematika kemija biologija

ARHITEKTONSKI TEHNIAR

40

engleski i/ili

engleski i/ili njemaki

30

LIKOVNA UMJETNOST I DIZAJN

GRAEVINSKI TEHNIAR

engleski i/ili njemaki

BROJ UENIK

TURISTIKOHOTELIJERSKI KOMERCIJALIST

POMONI KONOBARTES

NAZIV ŠKOLE ADRESA

30

BROJ UENIK

ugovor o naukovanju odnosno o obavljanju praktine nastave (za obrtnika zanimanja – vidi natjeaj pojedinih škola)

4

30

TRAJANJE

-

EKONOMIST

4

NASTAVNI PREDMETI znaajni za izbor

hrvatski jezik matematika strani jezik povijest zemljopis hrvatski jezik strani jezik matematika povijest zemljopis hrvatski jezik strani jezik matematika biologija kemija hrvatski jezik strani jezik matematika biologija hrvatski jezik strani jezik matematika biologija hrvatski jezik strani jezik matematika biologija

STRANI JEZICI koji se ue tijekom školovanja

njemaki jezik engleski jezik

BODOVNI PRAG

OPA GIMNAZIJA

nje škole

ETI r

ZANIMANJE / PROGRAM

TRAJANJE

NAZIV ŠKOLE ADRESA

30

njemaki jezik engleski jezik

40

njemaki jezik engleski jezik

40

njemaki jezik engleski jezik

40

njemaki jezik engleski jezik

40

njemaki jezik engleski jezik

njemaki jezik engleski jezik

njemaki jezik engleski jezik

POSEBNI UVJETI

*Uenicima koji su postigli najmanje 35 bodova na provjeri likovnih sposobnosti 7. i 23. lipnja 2008. pridodaju se bodovi prema elementima za izbor uenika u podruju likovne umjetnosti i dizajna (najmanje 30 bodova). Uenici najkasnije do 01. srpnja 2008. donose svjedodžbu VIII. razreda. Objava konane ljestvice poretka biti e 03.07. 2008. Pri upisu, 4. srpnja, uenici uplauju 500,00 kn radi poveanih troškova materijala i didaktikih sredstava za nastavne predmete u školi, u skladu s Odlukom Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u srednje škole (od 07.03.2008.) *Uenicima koji su postigli najmanje 35 bodova na provjeri likovnih sposobnosti i vizualne perpecije 7. i 23. lipnja 2008. pridodaju se bodovi prema elementima za izbor uenika (najmanje 40 bodova). Uenici najkasnije do 01. srpnja 2008. donose svjedodžbu VIII. razreda. Objava konane ljestvice poretka biti e 03.07. 2008. Pri upisu, 4. srpnja, uenici uplauju 400,00 kn radi poveanih troškova materijala i didaktikih sredstava za nastavne predmete u školi, u skladu s Odlukom Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u srednje škole (od 07.03.2008.)

Ugovor o obavljanju praktine nastave s obrtnikom, trgovakim društvom ili školskim radionicama. Lijenika potvrda medicine rada o nepostojanju zdravstvenih kontraindikacija. Uputnica za besplatan pregled podiže se u Zavodu za zapošljavanje u Službi za profesionalnu orijentaciju.

njemaki jezik engleski jezik

njemaki jezik engleski jezik

njemaki jezik engleski jezik

Ugovor o naukovanju s obrtnikom, trgovakim društvom ili školskim radionicama. Lijenika potvrda medicine rada o nepostojanju zdravstvenih kontraindikacija. Uputnica za besplatan pregled podiže se u Zavodu za zapošljavanje u Službi za za profesionalnu orijentaciju.

njemaki jezik engleski jezik

njemaki jezik engleski jezik

njemaki jezik engleski jezik

Ugovor o obavljanju praktine nastave s obrtnikom, trgovakim društvom ili školskim radionicama. Lijenika potvrda lijenika školske medicine.

njemaki jezik engleski jezik

njemaki jezik engleski jezik

njemaki jezik engleski jezik

njemaki jezik engleski jezik

Ugovor o naukovanju s obrtnikom, trgovakim društvom ili školskim radionicama. Lijenika potvrda medicine rada o nepostojanju zdravstvenih kontraindikacija. Uputnica za besplatan pregled podiže se u Zavodu za zapošljavanje u Službi za profesionalnu orijentaciju.

njemaki jezik engleski jezik

Uenici s teškoama u razvoju koji su osnovnu školu završili prema rješenju Ureda državne prave u županiji o primjerenom obliku školovanja (prilagoenom programu) izravno se upisuju u prilagoene programe srednjeg obrazovanja na osnovi: 1) rješenja Ureda državne prave u županiji o primjerenom obliku školovanja u osnovnoj školi; 2) mišljenje Službe za profesionalno usmjeravanje o sposobnostima i motivaciji za najmanje dva primjerena programa obrazovanja; 3) zdravstvenog lista od ovlaštenog lijenika (voen u prethodnom razdoblju školovanja)

- odgovarajuu dokaznicu na osnovi koje se može ostvariti izravan prijam u ueniki dom - potvrdu o upisu u srednju školu – najkasnije do 1. rujna 2008. godine Broj slobodnih mjesta: 50 uenika ili uenica Izbor uenika/ca koji ne ostvaruju pravo na izravan prijam u ueniki dom obavlja se na temelju Odluke o uvjetima za prijam uenika u uenike domove Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa od 16. travnja 2007. godine. Detaljnije obavijesti o mogunostima smještaja mogu se dobiti na brojeve telefona: 040/329-023, 329-016 i 329-000. Prijave za prijam u ueniki dom primaju se u dane upisa, odnosno najkasnije do 10. srpnja 2008. godine. S uenicima, odnosno njihovim roditeljima ili skrbnicima, sklapa se ugovor o me usobnim pravima i obvezama.


17. lipnja 2008.

18

MINISTARSTVO KULTURE Republike Hrvatske

Tko je odgovoran za uruĹĄavanje crkve (2) PoĹĄtovani g. Novak, u lanku obavljenom u Me imurskim novinama 10. lipnja 2008. pod naslovom “Tko je odgovoran za uruĹĄavanje crkveâ€? autorice Dragice Vugrinec objavljen je lanak u kojem sasvim neistinito navodi citiram: “Natjeaj za izvedbu hidroizolacije temelja crkve provelo je Ministarstvo kulture i za taj posao kao izvo aa izabralo tvrtku Euroline d.o.o. Ludbreg, vlasnika Blagaj Slavka‌â€? Ono ĹĄto u cijeloj prii najviĹĄe “bode u oiâ€? je injenica da su samo dan prije uruĹĄavanja tornja (u utorak, 3. lipnja 2008. godine) gradiliĹĄte obiĹĄli predstavnici Ministarstva kulture, Hrvatskog restauratorskog zavoda i Uprave za zaĹĄtitu kulturne baĹĄtine, Konzervatorski odjel u VaraĹždinu, koji su zbog povijesne kulture vrijednosti gra evine tako er bili ukljueni u proces obnove.â€? Sukladno Zakonu o medijima molimo Vas da u iduem broju Me imurskih novina objavite slijedeu izjavu: Ministarstvo kulture u 2008. godini osiguralo je 300.000,00 kuna za izradu dokumentacije, konzervatorskog i restauratorskog istraĹživanja i gra evinsku sanaciju cinktora crkve Svetog

Jurja na Bregu. Sredstva za tu namjenu putem natjeaja dodijeljena su Hrvatskom restauratorskom zavodu. Javni natjeaj za izvedbu hidroizolacije nije proveden ve je Ĺžupnik sv. Jurja direktno ugovorio radove s izvo aem koji ima licencu Ministarstva kulture za rad na spomenicima kulture i itav niz uspjeĹĄno izvedenih radova drenaĹže i hidroizolacije na crkvenim objektima. Dan prije uruĹĄavanja je sve bilo u redu i na gradiliĹĄtu su bili prisutni predstavnici Konzervatorskog odjela u VaraĹždinu koji su dio Ministarstva kulture i ije je prisustvo na gradiliĹĄtu normalno jer moraju biti po sili zakona. Nikakvi drugi predstavnici Ministarstva kulture nisu bili prisutni. S obzirom na izvanredne uvjete, ministar kulture BoĹžo BiĹĄkupi je osnovao radnu grupu strunjaka kompetentnih za provedbu temeljite istrage i utvr ivanja uzroka ruĹĄenja. Zbog hitrosti radova Ministarstvo kulture je osiguralo joĹĄ dodatnih 300.000 kuna na ve osigurana sredstva za radove koje e se koristiti za raĹĄiĹĄavanje materijala i osiguranje crkve. S poĹĄtovanjem, Ministarstvo kulture, Kabinet ministra

SINDIKAT ZAPOSLENIKA u hrvatskom ĹĄkolstvu - Preporod

Otvoreno pismo ministru Primorcu PoĹĄtovani Ministre! Pojedini ravnatelji ovih dana na uitelje i nastavnike vrĹĄe nevi eni pritisak u pogledu odra ivanja poslova vezanih uz evidentiranje, pregledavanje i podjelu tzv. besplatnih udĹžbenika. Pritisci se doga aju unato dogovoru predstavnika ĹĄkolskih sindikata i visokih duĹžnosnika Ministarstva znanosti, obrazovanja i ĹĄporta kako e se ovaj posao u ĹĄkolama obavljati dragovoljno, odnosno kako nikakvog pritiska nee i ne smije biti. Pritisci na uitelje i nastavnike intenzivirali su se nakon ĹĄto je izostao dogovor ĹĄkolskih sindikata i prosvjetnih vlasti o pravinoj naknadi za obavljanje spomenutih poslova. Pojavi pritiska sigurno pogoduje i injenica da se u Pravilima o distribuciji, koriĹĄtenju i uvanju besplatnih udĹžbenika, odaslanim ovih dana prema ĹĄkolama, nigdje ne spominje sa sindikatima dogovorena dragovoljnost obavljanja ovih poslova. Zbog politike i proesio-

nalne vjerodostojnosti, ali i zbog partnerskog odnosa sa sindikatima, poťtovani Ministre, molimo Vas da se Şurno i nedvosmisleno oitujete kako u pogledu neprihvatljivosti pritisaka na zaposlenike tako i u pogledu sankcioniranja pojedinaca koji prisiljavaju zaposlenike na obavljanje ovih poslova. Izostane li Vaťa Şurna reakcija, poťtovani Ministre, u Sindikatu zaposlenika u hrvatskom ťkolstvu Preporod smatrat emo da i sami podupirete protuzakonitost, odnosno nasilniko ponaťanje pojedinih ravnatelja koji nameu ovu obvezu zaposlenicima. Eventualnu Vaťu ťutnju, poťtovani Ministre, u Sindikatu Preporod smatrat emo odobravanjem, te emo svoje lanove, ali i sve zaposlenike osnovnih i srednjih ťkola, pozvati na sveopi neposluh u pogledu obavljanja svih poslova vezanih uz tzv. besplatne udŞbenike. (Željko Stipi, predsjednik Sindikata zaposlenika u hrvatskom ťkolstvu Preporod)

Zahvala Elektri akovec U noi 04.06. 2008. prilikom nevremena i udara groma u valionicu, ostali smo bez struje, a i agregat za proizvodnju struje uslijed udara groma ostao je oĹĄteen, proizvodnja naĹĄe valionice naĹĄla se u opasnosti pred ogromnom ĹĄtetom. SusretljivoĹĄu i brzom intervencijom deĹžurne osobe Elektre

akovec (ije ime nismo uspjeli saznati), kvar na traostanici bio je uklonjen u rok sat i pol i naĹĄa se proizvodnja mogla dalje normalno nastaviti. Stoga se ovim putem zahvaljujemo Elektri akovec na susretljivosti, brzoj intervenciji i dosadaĹĄnjoj dobroj suradnji. (Valionica Fabi, Kotoriba)

Pozdrav iz HodoĹĄana! Netko je negdje napisao “Grupa ljudi koi razvoj HodoĹĄana i Me imurjaâ€?. Tim tekstom smatram se prozvanom oni koji ne znaju kako HodoĹĄan izgleda, Ĺželim ga opisati u kratkim crtama. Ulaz u selu krasi dalekovod, u samom centru selu nalaze se dva teleonska tornja Vip i T mobil nedaleko osnovne ĹĄkole i djejeg vrtia te nogometnog igraliĹĄta nalazi se arma bikova - to su prekrasni uvjeti za Ĺživot djece i mjeĹĄtana da bi se ubrzao mortalitet HodoĹĄana i D. HraĹĄana neki su

doĹĄli na ideju da jetino kupe zemlju dobro prodaju i sagrade mega arne za pilie i pored toga sagrade tvornicu za preradu pileeg gnoja u bio plin. Dobro nam doĹĄla malarija, miĹĄja groznica i ptija gripa. U HodoĹĄanu je dozvoljeno radit sve ĹĄto moĹže ugroziti naĹĄe Ĺživote. Dragi Me imurci molim vas da nam pomognete i da nas spasite od gladnih tajkuna i politiara koji nas svojom pohlepom za bogatstvom Ĺžele zbrisati sa lica zemlje. Srdaan pozdrav i hvala vam (SnjeĹžana, HodoĹĄan)

Koliko koĹĄta “Mlinarski Putâ€?? PoĹĄtovani gospodine Grula, Mene jako zanimaju neki podaci vezani za Mlinarski put. Krajnji rok je kolovoz ove godine i zanima me ĹĄto se sve napravilo do sada i specifikacija koliko je sve koĹĄtalo i tko je sve radio na tome? Vrijednost projekta 115 000 eura. Koliko novaca od tih 115 000 eura se i za ĹĄto sve potroĹĄilo? AKTIVNOSTI: Dizajn Ineternet stranice. Ve postojea stranica EkoloĹĄke organizacije Lipa www.eol.hr malo je promijenjena i dodan je sadrĹžaj Mlinarskog puta. Domena nije plaena. Koliko je koĹĄtalo stavljanje materijala na ve postojeu stranicu? Predstavljanje projekta javnosti putem medija i izlaganje na sajmovima: U kojim medijima i na kojim sajmovima je predstavljen projekt? Organizacija dvodnevnog eventa Mlinarski dani (27. do 29.06.2008): Ĺ to e se sve doga ati na tim danima i koliko sve koĹĄta? Ure enje i uspostava Turistiko inormativnog centra u Svetom Martinu na Muri: Nije li ve oormljen TIC. Ako ne koliko novaca iz projekta je uloĹženo u njega? Elektrifikacija ploveeg rijenog mlina u Ĺ˝abniku: Ĺ to znai elektrifikacija, kada e to biti i koliko koĹĄta?

Postavljanje inormativnih ploa, klupa i stolova kraj mlina u Žabniku: Koliko je postavljeno ploa, klupa i stolova? Tko je postavljao i koliko je koťtalo? Pria se da je sve donirano. Je li to istina? Ure enje obale rijeke Mure i postavljanje klupa i stolova kod

estijanca: Ĺ to znai to ure enje? Tko e raditi i koliko e koĹĄtati? Tko e postavljati klupe i stolove i cijena? Nabavka drvenih ladji i gumenog amca: Jesu li nabavljene ladje i amac? Ako ne gdje e se nabaviti i koliko e to koĹĄtati? Organiziranje radionica starih zanata: Koje su do sada bile radionice, tko ih je vodio i koliko to koĹĄta? Etnogratsko istraĹživanje o tradicionalnim zanatima: Tko radi na tome projektu? Malo nam opisati i koliko koĹĄta? U Ĺ˝abniku i Svetom Martinu na Muri odvijalo se osposobljavanje za voditelja amca, te se odrĹžala radionica za skelarenje u sklopu projekta “Mlinarski putâ€?. Tko je osposobljavao ljude za voditelje amaca i tko je vodio radionicu za skelarenje? Osmero ljudi je na teaju. Tko su oni (ime i prezime) i od koga e dobiti dozvole? Koliko je to koĹĄtalo? (LP, ovjek s Mure)

Udomljenim psima treba pomo PoĹĄtovani, ovime vam upuujemo poziv za pomo udomljenim psima benkovakog i zadarskog azila koji su sada smjeĹĄteni u azilu akoveke Udruge za zaĹĄtitu Ĺživotinja “Prijateljiâ€?. U akciji pomoi benkovakom i zadarskom azilu u koju se ukljuila i “Dvostruka dugaâ€? te sekcija “Korâ€? Udruge Umjetnost davanjaâ€? iz akovca, a koja traje ve nekoliko tjedana, u subotu, 07. lipnja 2008. godine su lanovi Udruge za zaĹĄtitu Ĺživotinja “Prijateljiâ€? iz akovca preuzeli dvanaest najkritinijih pasa u vrlo loĹĄem stanju iz tih azila i pruĹžili im novo utoiste u akovekom azilu. U ponedjeljak, 10. lipnja dovoze u akoveki azil Udruge za zaĹĄtitu Ĺživotinja “Prijateljiâ€? joĹĄ 22 psa. Stanje u benkovakom i zadarskom azilu je katastroalno. Psi su u vrlo loĹĄem stanju, bez veterinarske njege, u neadekvatnom prostoru, na suncu, bolesni te ugibaju. Dovezeni psi su prepuni buha, na svakom je uhu bilo gnijezdo od dvadesetak krpelja (a s jedne smo kujice koja je dovezena sa svoja etiri ĹĄtenca skinuli nekoliko stotina krpelja), neki su slijepi zbog nebrige, imaju gliste, prestraĹĄeni su te im je potrebna sva mogua njega i briga.

Veina njih je ĹĄtenaca starih otprilike tri mjeseca koji su ostali bez majke koja je zbog nemoguih uvjeta Ĺživota uginula kratko vrijeme nakon okota.

akoveki azil trenutno zbrinjava oko dvjestotinjak pasa u vrlo dobrim uvjetima zahvaljujui nevjerojatnom poĹžrtvovanju, ljubavi i brizi za Ĺživotinje predsjednice Udruge gospo e Ljiljane Zebi Drvar i njezinog supruga Antuna Branka te ostalih volontera koji povremeno pomaĹžu Udruzi. Stoga vas molimo da u okviru svojih mogunosti objavite poziv za pomo donacijama Udruzi “Prijateljiâ€? kako bi ove jadne Ĺživotinje mogli sto bolje zbrinuti te im pruĹžiti svu potrebnu veterinarsku njegu. DobrodoĹĄla je i pomo u hrani za ĹĄtence. Ĺ˝iro raun Udruge je 23920071100062749, poziv na broj 999222 otvoren kod Me imurske banke d.d.

akovec. Na sljedeem linku moĹžete pogledati nekoliko otografija dovezenih pasa te akovekog azila http://www.umjetnost-davanja. hr; Poele su s radom i web stranice Udruge “Prijateljiâ€?: http://www.prijatelji-zivotinja.org. Od srca vam hvala na svoj pomoi.

HRVATSKA ista stranka prava

Nakon Norca red na Thompsonu Nakon joĹĄ jedne u nizu nakaradnih presuda hrvatskim generalima, ovaj put generalu Norcu, samo zato ĹĄto je branio Domovinu, red za su enje doĹĄao je joĹĄ jednom domoljubu - Marku Perkoviu Thompsonu. Naime, protiv njega je tuĹžbu podnio tzv. Margelov institut zbog toga ĹĄto se jedan stih u jednom Thompsonovoj pjesmi spominjao i u vrijeme Nezavisne DrĹžave Hrvatske, pa ih to neizbjeĹžno podsjea na holokaust i zloinaki ustaĹĄki pokret: Sukladno tome, za vjerovati je da e Hrvati u bliskoj budunosti morati zabraniti, ili barem staviti izvan uporabe, cijeli niz institucija, stvari i pojava. Tako emo za poetak morati zabraniti Lijepu naĹĄu jer se ona kao drĹžavna himna intonirala i za vrijeme Nezavisne DrĹžave Hrvatske, pa bi ona mogla nekoga asocirati na holokaust ili ustaĹĄki pokret. Hrvatski drĹžavni sabor i Vlada bili su kao najviĹĄe zakonodavno i izvrĹĄno tijelo na Markovcu trgu i tada, pa bi ih valjda danas trebalo sruĹĄiti ili pak premjestiti kako ne bi nekoga sluajno asocirali na NDH, holokaust ili ustaĹĄki pokret. I crven-bijel-plava trobojnica koristila se za vrijeme NDH, pa bi je valjda zbog istih razloga trebalo danas ili mijenjati ili zabraniti. Kuna je kao nacionalna valuta sluĹžila i za vrijeme Nezavisne DrĹžave Hrvatske, pa je od Margelova instituta za oekivati da e traĹžiti od svakog Hrvata da spali svaku i malobrojnu

kunu koju posjeduje, kako sluajno ona ne bi nekoga podsjetila na ustaĹĄki pokret, holokaust ili pak NDH. Istim su jezikom Hrvati govorili i pisali tada kao i danas, pa da ne bi netko poistovjetio hrvatski jezik sa “zloinakim ustaĹĄkim pokretomâ€?, hrvatski bi jezik, trebalo zabraniti, a Hrvati neka si izmisle neki novi, ili pak, se ponu sluĹžiti, kako nikoga ne bi uvrijedili - recimo hebrejskim. I na kraju, po Margelovom institutu, i Hrvate bi u Hrvatskoj trebalo zabraniti jer oni tu ve Ĺžive 1300 godina, pa su tako ovdje Ĺživjeli i za vrijeme NDH, a svi znamo da bi to nekoga moglo uvrijediti i podsjetiti na ve spomenute stvari. Za vjerovati je valjda da e Margelov institu i od Saveza Republike Njemake traĹžiti da zabrani vlastitu nacionalnu himnu, jer se ipak Deutschland uber alles intonirala i u Hitlerovu Treem Rajhu, pa bi i to nekoga moglo podsjetiti na svakojake zloine. Naravno, kako se se ove ridikule i gluposti diljem Hrvatske i Europe ipak ne bi doga ale, Hrvatska ista stranka prava e zbog uznemiravanja javnosti, ĹĄirenja laĹžnih vijesti, govora mrĹžnje i netolerancije, te nepoĹĄtivanja hrvatskih zakona, protiv Margelova instituta podii kaznenu prijavu. S poĹĄtovanjem! (Hrvatska ista stranka prava, Ĺ˝upanijsko vijee Me imurske Ĺžupanije, predsjednik Goran Rohaek)

Grad akovec grad mrtvila !? Na poetku bi Ĺželjeli upoznati sve one koji nisu bili “prek Draveâ€? da svaki grad koji drĹži da bude grad ima pjeĹĄaku zonu koja ima sadrĹžaje tipa: kafii, restorani, trgovine i druge usluĹžne djelatnosti, s kojima “grad Ĺživi Ĺživotâ€?, organiziraju se razna zabavna i kulturna doga anja.

akovec to ima, ali nikako u dovoljnoj mjeri. A kad ima nekakva “zabavaâ€?, onda nas poĹĄikneju u onu grabu ispod ruĹĄevina zidina Starog grada. Mi imamo neĹĄto drugo. Razno-razne zabrane poput za voĹžnju biciklom kroz grad, iako su suvremena kretanja sasvim drugaija. Imamo tako er mrtvilo grada koje podrĹžavaju zagovornici mira i tiĹĄine, koji valjda priĹželjkuju da se grad vrati 40 godina unatrag. Nije valjda da bumo morali i papue uskoro po lijepo ure enom srediĹĄtu grada kako ne bi smetali onima koji cijele noi ne mogu navodno spavati zbog “bunog nonog Ĺživota u centru gradaâ€?. Zagrebaki gradonaelnik odgovorio je vrlo jasno zagovornicima “mrtvila u gradskom srediĹĄtuâ€?. Svaki grad Ĺživi izme u ostalog od razno-raznih davanja, poreza, renti i najmova koje skupo plaaju gra ani, obrtnici i drugi koji rade i pokuĹĄavaju stvoriti nekakav “gradski Ĺživotâ€? i imidĹž “zabavnog gradaâ€? unutar tzv.

pjeĹĄake zone. Ne treba se otii daleko samo preko do VaraĹždina koji je od dosadnog grada u ijem srediĹĄtu do pred desetak godina nije bilo niega danas ima tridesetak kafia, barova, klubova, restorana, trgovina itd. S druge strane svima mladima i oni koji se tako osjeaju centar grada u akovcu postao je nezanimljiv, postao je monoton i dosadan i nije udno da sve viĹĄe njih odlaze u VaraĹždin i okolne gradove. Tam ih bar srditi bake, dedi i stanari slabijih Ĺživeki ne ga aju jajcima ! Kaj nam to treba ? Gradski oci bi trebali konano jedanput jasno i glasno rei a kaj je jako dobro poznato, da je gradski Ĺživot izme u ostalog i to kaj se doga a u centru grada koji ne moĹže Ĺživjet kao nekad samo do Dnevnika i onda na spavanje. Posebice ako Ĺželimo postati nekakav turistiki kraj u kojem budu dolazili ljudi iz cijele Hrvatske i ĹĄire. Pa ne budu se oni ĹĄteli samo kupati i uĹživati v toplicama, trebalo bu im i nekam izai naveer, zabaviti se.. Ne bre Grad, pa i cela Ĺžupanija Ĺživjeti od gradskog mira i tiĹĄine ! Ili pak da potjeramo doslovce sve iz centra grada..Kaj nije dobra ideja? Mira bu na pretek kak na pravom “seluâ€?... (Ogoreni mladi

akovanci )


RLIGIJA

17. lipnja 2008.

PROSLAVLJEN BLAGDAN SVETOG ANTUNA PADOVANSKOG na akovekom Jugu

19 BOG mojih detalja

Poi ti, tebe treba!

Sveenici za župnim oltarom

Život ima smisla Vrlo sveano i pobožno vjernici župe Svetog ntuna Padovanskog na akovekom ugu obilježili su i proslavili blagdan svoga nebeskog zaštitnika. Središnji doga aj bilo je sveano misno slavlje koje je u petak 13. lipnja predvodio monsinjor osip Mrzljak, varaždinski biskup. U propovijedi je biskup Mrzljak govorio o svetom ntunu Padovanskom, o našim nebeskim zaštitnicima, te o nama kao ljudima koji trebaju ne samo zemaljske nego još više nebeske zaštitnike.

Svetac svega svijeta - Ovako kao mi danas kršani se u svijetu okupljaju više od dvije tisue godina. Prvo je to bilo u nastambama i kuama, a od kraja V. stoljea u gra evinama koje zovemo crkve,

Najbolji hrvatski sveenik orguljaš p. Franjo Jesenovi za orguljama crkve na Jugu Svaki sveti ovjek rei e nam da život ima smisla.

Svatko treba nebeskog zaštitnika

Radnom danu unato, crkva je bila puna Kako su se gradile, crkve su tako dobivale svoje patrone ili nebeske zaštitnike. Neke su posveene pojedinom svecu, mnogo njih Majci Božjoj, zatim doga ajima iz povijesti kršanstva, kao što su Marijino Uzašaše na Nebo, Poho enje BDM, Mala ospa ... Svakoj župi ili crkvi želja je imati nebeskog zaštitnika. Ova crkva u kojoj se danas nalazimo za svog zaštitnika ima ntuna Padovanskog, sveca svega svijeta, poznatog u cijeloj Crkvi i svijetu. Na zemlji imamo više zaštita, kao što su osobna zaštita, zaštita od napada, od nesree i slino. Nebeski zaštitnik postoji zato da ga astimo i slavimo, ali i da budemo kao on, da budemo u zajedništvu s uskrslim susom na Nebu. Svi smo mi grješni ljudi, ali Bog nas poziva da idemo putem svoga nebeskog zaštitnika koji je svetac.

Djelo je to Božje Na blagoslov vjernici su donijeli ljiljane

- Biti svet je Božje djelo jer Bog u ovjeku ini veliko djelo , što su oni

- sveci znali prepoznati. Osobito je to vidljivo u primjeru Blažene Djevice Marije koja je rekla: ‘Velika mi djela uini ospodin’. Svetom ntunu Padovanskom Bog je dao dar propovijedanja i on je uvijek govorio da je to Božje djelo. Sveti ntun nas štiti da kroz život ne idemo krivim putem, što je opasno, nego putem koji nam je sus pokazao. Na žalost, danas se me u narodom sluša ljudska rije, a sve manje rije svetog ntuna ili drugih svetaca. i putem kršanskog života poput svetog ntuna nije lako i zato nam treba zaštita sveca. Nastojimo prepoznati život svetog ntuna Padovanskog i još ga više nastojimo slijediti. Sveci nas ne pozivaju da se okupljamo oko njih, nego oko susa Krista. Sveci su poput susa Krista. Njihove rijei ne zastarijevaju, one su uvijek nove i aktualne i vrijedne. Danas mnogi kažu ili zakljuuju da ne vrijedi živjeti, da život nema smisla.

- No zato nam treba nešto dobro, treba nam nebeski zaštitnik. Treba nam naš zagovornik na nebu. Mi kršani ne smijemo zaboraviti naše korijene i moramo znati približiti se svecima na nebu, rekao je u svojoj propovijedi na blagdan Svetog ntuna Padovanskog, u akovekoj župnoj crkvi na ugu, monsinjor osip Mrzljak, varaždinski biskup, koji je prije propovijedi imendane estitao župnik p. ntunu i biskupijskom vikaru monsinjoru ntunu Periu. Na svetoj misi bili su svi sveenici akovekog dekanata, predvo eni dekanom preasnim Stjepanom Mosteakom, koji je i itao Evan elje. Pod svetom misom pjevae je na orguljama pratio p. Franjo esenovi, župnik na Trsatu, koji je vodio i trodnevnicu. ntunovsko proštenje završilo je u nedjelju naveer svetom misom i s “Tebe Boga hvalimo”. Župnik p. ntun esenovi i vikar p. lbin Novak zahvalili su svima koji su bili na duhovnoj obnovi te na proštenju i pozvao ih da sljedei put na blagdan Svetog ntuna Padovanskog opet do u na njihovo veliko proštenje. (Stjepan Mesari)

Nakon što smo susa slušali u Propovijedi na gori, sus danas okuplja oko sebe ljude da ih pridruži svojem poslanju. Današnje evan elje (Mt 9, 36 - 10, 8) zapoinje sa jednim prekrasnim detaljem susovog lica: njegovim oima. »Kad sus ugleda mnoštvo«. Te famozne susove oi. Njegov pogled. Dolazi mi na pamet primjer kako se jednom jedan zaposlenik hipermarketa, nauen da bude ravnodušan, obratio nekom kupcu ovim rijeima: «Vidim da ne razgledate kao drugi, vidim da u vama ‘ima nešto’... ». sus iz evan elja od prošle nedjelje (proitajte ga!) ima tugu u oima, tugu jer je vidio to mnoštvo. rki glagol za tugu «esplanchnizô», literarno oznaava «biti pogo en do dna duše», a proizlazi iz hebrejske rijei «rahamim», koju prevodimo sa «iz utrobe majke» i sa rijeju «ljubav». sus se daje dirnuti sve do najdubljih dubina svojega bia: zašto? Što to ispunja tugom njegove oi ? uli smo: jer mnoštvo bijaše izmueno i shrvano kao ovce bez pastira. Bili su ‘gotovi’. Više ništa nisu mogli. Zgadio im se život i nije ga više imalo smisla živjeti. To su ljudi bez pastira, bez sveenika! judi bez Boga. Mue se k’o sivonje po putovima koji nikud ne vode. Bez smisla, eto kako je to ! e li se situacija siromaha današnjice imalo promijenila? susov pogled, je li se imalo promijenio od onog vremena ? mi u svemu tome, gledamo li ovaj svijet ? Milijune zgaženih ove Zemlje ? Moralnu bijedu svih izgubljenih, ostavljenih i nevoljenih. ospodine, pomozi svojim uenicima da imaju tvoj pogled ! Da ne budu nezainteresirani i da svoj život ulože za ovaj svijet ! Poput tebe. »Žetve je mnogo, a radnika malo. « sus se ne predaje. On svijet doživljava kao beskrajno po-

IMENDANI I BLAGDANI utorak, 17. lipnja Diogen, Petar, aura srijeda, 18. lipnja Marko, Paula, mando etvrtak, 19. lipnja Romualdo, Deodat petak, 20. lipnja Margareta, Naum Ohridski subota, 21. lipnja lojzije onzaga, Slavko nedjelja, 22. lipnja van Fišer, Toma, vana ponedjeljak, 23. lipnja Marija, osip, ron

RIJEI MUDRE “straži, državo moja, sve logore, bilo ije logore, istraži sve tvornice smrti; istraži svih onih 1.300 masovnih grobnica nastalih nakon Drugoga svjetskog rata.” (msgr. Slobodan Štambuk, biskup)

Piše: vl. Antun Štefan lje, polje života. Kao žito koje nas treba. sus i svijet nas trebaju. kada sus treba, treba poletjeti. Spremno, radosno ! Kaže da je ‘radnika malo’. Htio bi da ih bude puno, a njih je malo ! Potreban je suradnika, apostola, misionara, sveenika…! Tko e za susom?! Nema ih puno, ali zato daje rješenje: »Molite dakle gospodara žetve da pošalje radnika u žetvu svoju.« Zašto on jednostavno ne pošalje te radnike, zašto ga treba moliti za njih? Zato jer ne želi sluge nego slobodne. Zato jer želi odgovorne. Bog je potreban ljudi. li ne bilo kako, nego pošteno. onda do kraja ! ko moliš, ti si prvi kojega e poslati. Samo da znaš, Bog te uzima za ozbiljno ! Nemoj to gurati drugima, po i ti ! Tebe treba. Brinemo se zato jer je veliko polje evangelizacije. zmišljamo metode. li prije nego emo poeti razmišljati o tome kako emo, trebali bismo najprije razumjeti o kakvoj se uistinu žetvi radi ! Naš ‘posao’ ovisi o Drugome. O susu koji nas šalje. Nije to ‘naša’ stvar. Mi ne radimo ‘za naš raun’. Mi smo na polju ospodnjem, u njegovoj žetvi. Zato je molitva i najvažnija, a ne metode.

DUHOVNI velikan

Alojzije Gonzaga, 21. lipnja Ro en je 1568. godine u Castiglioneu, kod Mantove, kao najstariji sin markiza Ferrantea, kao “djevianski mladi”, jer je kao paž na dvoru u Firenci 1578. godine položio zavjet djevianstva. na dvoru cara Filipa . isticao se velikom ozbiljnošu života, pobožnošu i istoom. Nakon dvogodišnje borbe s ocem, 1585. stupa u Rimu u Družbu susovu, odrekavši se grofovstva, u korist mla eg brata Ridolfa. Ondje je 21. lipnja umro kao žrtva ljubavi prema bližnjem, dvorei okužene. Zaštitnik je mladeži, napose studenata, i njegovi kipovi i slike nalaze se po sjemeništima, ne samo isusovakima. Zazivaju ga protiv bolesti oiju, za izbor zvanja i protiv kužnih bolesti. (sm)

MEIMURJE DOBILO dva nova sveenika

Mladi sveenici iz Podturna i Belice Procesijski križ nosi uro Bel, lan Župnog vijea

Biskup Mrzljak estita godovnjakima

Varaždinski biskup monsinjor osip Mrzljak u subotu 14. lipnja u varaždinskoj katedrali za sveenike je zaredio trojicu akona. Novi me imurski sveenici postali su Marko Zadravec iz žu-

pe Podturen i Ninoslav Tkalec iz župe Belica. Trei mladomisnik je eon

ozani iz župe Margean u Hrvatskom zagorju. (sm)


POLJODJELSTVO

20 S AKOVEKOG SAJMA

Slaba prodaja ruga lipanjska srijeda na akovekom sajmu u potpunosti je sliila prethodnoj po broju ljudi i vrsti i obimu ponu ene robe. Nekoliko pari odojaka rasprodano je u trenutku, oko peradi su bili redovi, a pokraj vrea s lanjskim krumpirom ljudi u prolazili kao pored turskog groblja, na Ĺžalost i zgraĹžanje prodavaa. i su isti ljudi kod preprodavaa od bogtiznaj otkud kupovali mladi krumpir sumnjivog podrijetla i kvalitete. Nisu se baĹĄ navagali ni prodavai Ĺžitarica, ĹĄto udi s obzirom na brojne najave poskupljenja upravo pĹĄenice i kukuruza. MoĹžda nadolazea Ĺžetva nudi drugaije rjeĹĄenje, koje ratari vjerojatno znaju.

CIJENE NA AKOVEKOM SAJMU - odojci 700 do 800 kn/par - purice 70 kn/kom - pilii 5 kn/kom - pĹĄenica 120 kn/mtc - kukuruz u zrnu 160 do 200 kn/mtc - stari krumpir 140 kn/mtc - mladi krumpir 10 kn/kg - drvene grablje 40 kn/kom - ĹĄl 20 kn/kom - sjekira sa ĹĄlom 100 kn/kom

Pun sajam bio je voa, povra i raznih presadnica, kojima je ipak mjesto na placu. Peenjari su bili na pola zadovoljni, jer prodali su manje negoli su pripremili. (. Mesari, Z. rzan)

17. lipnja 2008.

OBITELJ CMRENJAK IZ SVETOG URBANA proizvela iznimno vino

Pinot sivi za najprobirljivije potroĹĄae a vino pinot sivi ili pinot bijeli, a joĹĄ manje pinot crni, nije jednostavno proizvesti, kaĹžu odreda svi vinogradari i vinari, ali i strunjaci s podruja vinogradarstva i vinarstva. toga raduje svaki dobro proizveden pinot, jer rije je o posebnoj vrsti groĹž a i vina, koje od vinogradara i vinara traĹži najveu skrb i najviĹĄe rada. Iz tih razloga u Me imurskoj Ĺžupaniji i nema previĹĄe pinota. Ali oni koji jesu viĹĄe su nego izvrsni. o potvr uju sami potroĹĄai, te odlija s izloĹžba i sajmova vina u Hrvatskoj i izvan nje. edna od najpoznatijih me imurskih i hrvatskih vinarskih obitelji, obitelj Rajka i Marte Cmrenjak iz vetog Urbana, ovih je dana na trĹžiĹĄte i u ponudu svoje vinske kue pustila pinot sivi, berba 2007., vino koje je u trenu osvojilo trĹžiĹĄte.

Vinarska obitelj: Marko, Marta i Rajko Cmrenjak

NjeĹžno vino s niskim kiselinama - Znamo da je 2007. godina bila vrlo povoljna, ĹĄto je utjecalo na prisutnost visokih ĹĄeera u groĹž u, a to pak se odrazilo na moĹĄt, te kasnije na vino.

- I kak ide s kuruzom ...

S AKOVEKOG PLACA

Mladen Levai - Levi, prepoznaje gastroenoloĹĄku vrijednost pinota

Mnogo robe, niĹže cijene Poslovni su prodavai na akovekom placu. Robe s domaih polja i vrtova sve je viĹĄe, i tim slijedom prodavai sniĹžavaju cijene, ĹĄto je sasvim logino, za razliku od drugih subjekata koji kada neĹĄto dobro ide povisuju cijene i onda ne mogu prodati robu. I dalje je proizvod broj jedan graĹĄak, slijede jagode, mladi krumpir, treĹĄnje i krastavci. Nakon duljeg vremena na stolovima se pojavio domai sir i domae vrhnje, a proĹĄle subote i prvi vrganji. No, prodani su odmah nakon ĹĄto ih je Marica iz Malog Mihaljevca stavila na pult. va roba je vrlo kvalitetna i primjerenih cijena. Prodavai jedino

CIJENE NA AKOVEKOM PLACU - graĹĄak 10 do 12 kn/kg - krastavci 8 do 10 kn/kg - mladi krumpir 9 kn/kg - mlado zelje 7 kn/kg - kristalka 10 kn/kg - mladi luk 5 kn/puĹĄlek - jagode 12 kn/kg - treĹĄnje 8 do 12 kn/kg - lubenica 10 kn/kg - marelice 20 kn/kg gombaju na skupu placerinu i loĹĄe uvjete na trĹžnici. ve ostalo je super i za peticu. (. Mesari)

- Si dosta vsega zela ...?

Kraljevskim je pinot sivi ocijenila Srebrenka Florijani NaĹĄ pinot sivi, berba 2007., njeĹžno je vino s vrlo niskim kiselinama, gotovo ispod minimuma, odnosno jedva 4,4 grama na litru. Njegovanje moĹĄta i kasnije vina obavili smo vrlo pomno i struno, ĹĄto je rezultiralo vinom kojim se kao kua ponosimo, a potroĹĄai jednostavno uĹživaju, govori Rajko Cmenjak, glava obitelji i iskusan vinogradar i vinar.

- ednostavno reeno, ovo vino, kako ja to volim rei, ima tijelo, a to je vrlo vaĹžno. Nije kao ostali pinoti sivi koji znaju biti trpki. adrĹžaj alkohola je 12 posto, vino je u rangu kvalitetno sa zemljopisnim podrijetlom, a groĹž e je raslo na lokalitetu tanetinski vrh i Ban i. U normalnoj smo berbi pobrali groĹž e i proizveli dvije tisue litara vina, koje bi uskoro moglo biti i rasprodano, ponosno govori Cmrenjak, dodajui kako je na upravo zavrĹĄenom MAP-u ovo vino dobilo srebrnu medalju.

Sin Marko s bocom pinota sivog kakva e na trĹžiĹĄte

I kraljevi bi ga pili Pinot sivi, berba 2007., obitelji Cmrenjak je polusuho vino s bla-

Anelko DvanajĹĄak kaĹže da je vino fenomenalno

gim ostatkom sladora u sebi. edan od najveih me imurskih poznavatelja vina, posebice njegove sljubljenosti s jelom, Mladen evai evi iz akovca, o Cmrenjakovom pinotu sivom kaĹže: - vo vino je toliko osebujno da ga je skoro teĹĄko na okus prepoznati. o govori da je fenomenalno proizvedeno i odnjegovano i da spada gotovo u red vrhunskih vina - pinota. - Ne pamtim da sam pila ukusnije vino od ovoga. Mogla bi ga usporediti, onako u maĹĄtanju, s vinima s kraljevskih stolova, kako su vina opisana u knjigama ili ilmovima. ednostavno, fantastino, jer zadovoljava sva uvstva i ostavlja izvanredan osjeaj u svim osjetilima, ocjena je rebrenke Florijani iz PuĹĄina. An elko vanajĹĄak iz Murskog rediĹĄa puno zna o vinima, a za Cmrenjakov pinot sivi, berba 2007., kaĹže da je jedno od najboljih vina ĹĄto ih je kuĹĄao. bitelj Cmrenjak, koju u proizvodnji vina osim Rajka i Marte ine ki Petra i sin Marko, ovog trenutka posjeduje 18 hektara vinograda, a osim sivog proizvodi bijeli i crni pinot. Po prvi put na novoj proizvodnoj liniji iznjedrila je vino Cuve Kre, mjeĹĄavinu s brijega Kre. Rije je o vinu izraĹženog alkohola i ĹĄeera, te mora dulje odleĹžati u bavama. (tjepan Mesari)


PLJODJELSTVO

17. lipnja 2008. BIOINSTITUT D.O.O. AKOVEC

VAŠVRT Želi od Vas biti maŞen i paŞen, a Vama dobar i lijep

VETERINARSKI SAVJETI

Lipanj u vrtu - bez prskanja se (ne)moĹže

Uzroci oneiĹĄenja pitke vode u vodovodni sustavima (V.) Za podzemne vodovode se od 1951. godine koriste cijevi od nodularnog lijevanog Ĺželjeza. Nodularni lijev, za razliku od obinog lijevanog Ĺželjeza, sadrĹži 3,3-4,0% ugljika u obliku sferolita. Upravo taj sferolitni oblik ugljika (za razliku od lamela u sivom lijevu) poboljĹĄava mehanika svojstva materijala, vaĹžna za primjenu u sustavima cjevovoda. U ponaĹĄanju prema koroziji nodularni lijev, kao i sve Ĺželjezne cijevi, pokazuje veliku sklonost r anju. Za zaĹĄtitu unutraĹĄnjih povrĹĄina cijevi od nodularnog lijeva koriste se cementne obloge, koje su tako er mogui uzrok kontaminacije pitke vode. Cement, ovisno o postupku proizvodnje, sadrĹži vee ili manje

koliine kroma i olova. IstraĹživanja provedena u A pokazala su da se ovi teĹĄki metali iz cementne obloge otpuĹĄtaju u vodu u znaajnim koncentracijama. Naime, cementna obloga je porozan materijal. oda prvo ulazi u pore materijala, zatim dolazi do otapanja metala iz obloge, difuzije otopljenog metala i njegovog ispiranja protonim medijem. Uz brzine nabrojenih procesa, koncentracija metala u vodi najviĹĄe ovisi o topljivosti metala iz cementa. Ako je topljivost olova iz cementa (na pH vrijednostima pitke vode) vea od 70#g/kg, koncentracija olova u pitkoj vodi bit e vea od 15 #g/l. lina situacija je i s otpuĹĄtanjem kroma. Iz tog bi se razloga propisima trebale utvrditi maksimalne

AKC: BIIN I U d.o.o. (bivĹĄa eterinarska stanica d.o.o. akovec): deĹžurni veterinar na tel. 390-896, mob. 098/463-464. pecijalistika ambulanta za kune ljubimce, Rudolfa teinera 7, akovec, radi svakim radnim danom od 8 do 12 sati i 16 do 19 sati, a subotom od 7 do 12 sati, te nedjeljom od 7 do 9. Po potrebi nazvati eterinarsku

ambulantu akovec, telefon 390896 ili 390-859, radnim danom od 7 do 19 sati, a nedjeljom od 7 do 9 sati. eterinarska ambulanta UG d.o.o.

akovec, Nikole Pavia 1 - deĹžurni veterinar na tel. 363-801 i 091/36380-10. PR G: pecijalizirana ambulanta za male Ĺživotinje Prelog: radno vrijeme: ponedjeljak, srijeda, etvrtak i petak od 7-14,30, utorak 10-17 i subota 8-12 , hitni sluajevi

koncentracije ovih metala u cementu. Nedostatak cementnih obloga je i taj ĹĄto svako oĹĄteenje obloge (u postupku proizvodnje, tijekom transporta i montaĹže) predstavlja opasnost od nastanka i ĹĄirenja procesa korozije, a time i poveanja koncentracije Ĺželjeza u vodi.

Cijevi od polimernih materijala U vodovodnim sustavima se u posljednjih nekoliko desetljea sve viĹĄe koriste cijevi od polimernih materijala. o su prije svega poli (vinil-klorid) (PC), polietilen visoke gustoe (HP), polipropilen (PP) i polibuten (PB). vi materijali postojani su prema koroziji i izuzetno su kemijski postojani. Kod

polimernih cijevi iskljueno je poveanje koncentracije ĹĄtetnih tvari uslijed korozije.

DEŽURNI VETERINARI na mob 098 491 652. eterinarska stanica PR G: deŞurni veterinar na tel.645-422, od 0-24 sata. MURK RIŠ": eterinarska ambulanta Mursko rediťe: deŞurni veterinar na mobitel 098/465-473. Š RIGA: eterinarska ambulanta Štrigova Gornji Mihaljevec: deŞurni veterinar mob. 098/465470. NA UBRAA: Ambulanta onja ubrava, tel. 688-936, od

21

0-24, nedjeljom na tel. 645-422. MAŠINC: Ambulanta omaťinec: deŞurni veterinar na tel. 863-110 od 0-24. Švenda ko Farm ervis d.o.o., poduzee za pruŞanje veterinarskih i veterinarsko-sanitarnih usluga, dezinfekciju, dezinsekciju, deratizaciju te servis muznih aparata. RAN RIM: pon.-pet. od 7,00 do 15,00 sati, subotom od 7,00 do 10,00 sati. ŽURNI FN: 040 645 058.

avjeti da se izbjegne trovanje pesticidima: 1. Na mjestu gdje obavljate posao obvezno se pridrĹžavajte sljedeeg: - Ponesite veu koliinu iste vode, moĹžda e vam trebati za ispiranje koĹže ili oiju nakon ĹĄto vam je prsnula otopina pesticida u oi ili ste se polili. Neka to bude barem 100 l vode u nekoj bavi ili u plastinim spremnicima. ako dobar izbor je plastina vrea s pipcem, kakvu koriste ljudi u kampovima. odu drĹžite na istom i ne dopustite da se oneisti zbog vaĹĄeg posla. - Ponesite sa sobom propisana sredstva osobne zaĹĄtite. Izaberite prikladna i jednostavna sredstva, koja vas mogu zaĹĄtititi u veini sluajeva. Ako u uputi ne piĹĄe niĹĄta posebno, onda e biti dovoljne gumene izme, plastine rukavice, radna kuta, lagana kabanica i naoale ili ĹĄtitnik za lice, ovisno s kojim sredstvom i na koji nain radite (npr. prskanje). - Nemojte ĹĄkrtariti na sredstvima osobne zaĹĄtite. Plastine rukavice doista nisu skupe i trebali biste ponijeti nekoliko pari sa sobom. Kod svakog prekida rada bacite rukavice u vreu za smee i dobro operite ruke, lice i ostale dijelove koji su bili otkriveni. - Nemojte ni mokriti prije negoli operete ruke, a da se o jedenju, pijenju ili puĹĄenju i ne govori. I ne samo to! Kad idete jesti ili piti, skinite sa sebe svu zaĹĄtitnu opremu da njome ne oneistite jelo i pie. - Nakon zavrĹĄetka posla pospremite ostatke pesticida i zatim istom vodom isperite izme, naoale, kabanicu, tj. zaĹĄtitnu opremu, a dijelove koji viĹĄe nisu za upotrebu (npr. rukavice, maske za jednokratnu upotrebu) spremite u vreu koju ete poslije baciti u smee. - perite sve izloĹžene dijelove tijela,

prije svega ruke i lice. Ako je otrov dospio na druge dijelove tijela, operite ih ve na njivi, a nakon povratka s polja kod kue se obvezno istuĹĄirajte mlakom vodom i odjeu koju ste imali na sebi perite odvojeno. - Rad s pesticidima je opasan, osobito ako se ne pridrĹžavamo mjera osobne zaĹĄtite te se, rukujui njima, moĹžemo i otrovati. Zapamtite znakove (simptome) otrovanja napisane na uputama. Ako primijetite takve znakove, nemojte oklijevati. Prekinite posao, jer vaĹĄe je zdravlje vaĹžnije od prinosa na imanju. Hitno obavite nuĹžno pranje oneiĹĄenih dijelova tijela ili zatraĹžite neiju pomo. Presvucite se i potraĹžite pomo lijenika, nosei sa sobom uputu priloĹženu uz jedinino pakiranje otrova ili spremnik pesticida. 2. Ne ulazite u tretirano podruje bez zaĹĄtitne opreme, niti to smijete dopustiti drugima. U uputi za jedinino pakiranje piĹĄe koliko dugo nakon tretiranja nitko ne smije ulaziti u oneiĹĄeno podruje. 3. Nemojte prodavati tretirane proizvode (npr. povre i voe) prije nego ĹĄto je proĹĄla karenca (oznaava broj dana koji mora protei od posljednje primjene nekog pesticida do berbe i tog se roka treba strogo pridrĹžavati). Ako prodajete ili dajete nekome oneiĹĄene proizvode, onda ste trova, a moĹžda ak i potencijalni ubojica. 4. Ne odbacujte praznu ambalaĹžu u okoliĹĄ, jer time inite viĹĄestruku ĹĄtetu okoliĹĄu i ljudima. Pozdravi iz I!


NOVI ŽIVOT SE RAA

22

17. lipnja 2008.

LIKOVNE INSTALACIJE ispred I. Osnovne ĹĄkole akovec

Jurski park pred ĹĄkolom

Goran (31) i Grozdana (28) Trbovi iz Pretetinca dobili su Filipa, roenog 6. lipnja u 21,30 sati. Imaju i Patrika (8).

Nastavnu jedinicu kako interijer oplemeniti instalacijama uenici osmih razreda . snovne škole akovec sa svojom uiteljicom Mirom Žerjav pretvorili su na kraju u izložbenu galeriju koja se može razgledati s ulice Bana Jelaia koja prolazi uz školu. Pogled e vam zarobiti neobina stvorenja šarenih boja u travi, zelenilu i stablima pred školom. Šteta samo što ta škola raspolaže tako skuenim zelenim površinama. Prolazite li ispred . snovne škole u akovcu, iza lijepe kovane ograde ugledat ete neobini jurski park. Šareni predimenzionirani pauk koji se penje uz stablo, hobotnica koja se preko zimzelenog grma pokušava prebaciti preko kamenog stepeništa u školu, a travom pužu

gmazovi, medvjedi i psii vanzemaljskih boja. Sve te instalacije nastale od kaširanog papira, žice i uz pomo boja i neograniene stvaralake mašte stvorili su uenici osmih razreda . snovne škole akovec. Za poziranja ispred radova angažirali smo uiteljicu Miru Žerjav s dva slobodna uenika osmog razreda. stale nismo htjeli prekidati u pisanju testa iz geogra ije. (BM)

Kornjaa veselih boja

Mira Žerjav meu likovnim instalacijama nastalim na satu likovnog s uenicima osmih razreda u druťtvu dva uenika

DJEJI VRTI “Zvoniiâ€? iz NedeliĹĄa

Neven (24) i Kristina (23) Kiri iz Miklavca dobili su Gabrijela, roenog 26. svibnja u 17,15 sati.

ZavrĹĄna sveanost

Kao i svake pedagoĹĄke godine, Djeji vrti “Zvoniiâ€? 14. je lipnja organizirao zavrĹĄnu sveanost u

dvorani snovne ĹĄkole NedeliĹĄe. Djeca i njihove odgajateljice potrudili su se uz ples i pjesmu osmisliti i provesti prigodan program. oditelji cijelog programa bili su polaznici Djejeg vrtia. Dok su se starije vrtike skupine Slonii, Ribice i Zeii oprostile od nekoliko svojih predĹĄkolaraca zajednikom pjesmom “Dovi enjaâ€?, Paii, Cukori i JeĹžii pokazali su svoje umijee u plesu i pjevanju.

Dubravko (22) i Anelka (20) OrĹĄuĹĄ iz Pribislavca dobili su Alksandra, roenog 29. travnja u 23,55 sati.

Djeji vrti “Zvoniiâ€? organizirao je zavrĹĄnu sveanost s prigodnim programom

Zvjezdan (25) i Irena (25) OrĹĄuĹĄ iz PiĹĄkorovca dobili su Miroslava, roenog 8. lipnja u 7,30 sati. Kod kue su Valentina (10), Kevin (8), Valentino (5) i Zvjezdan (3,5).

MT “LEPTIRIâ€? poklanja benkicu i partlek Benkicu, partlek i 10 posto popusta u prodavaonicama Leptiri dobivaju naĹĄe novoro ene bebe, iji se roditelji pristanu fotogra irati za rubriku “Novi Ĺživot se ra aâ€? MMURSKH NN. Prigodnim e ih poklonom obradovati naĹĄ fotograf. Darove za male bebe omoguio je vjerni i paĹžljivi sponzor, tvrtka M tvornica trikotaĹže iz Ĺ trigove.

Ena PoĹžgaj, roena 4. lipnja u 14,28 sati, ponos je tate Ivice (31) i mame Mirele (32) PoĹžgaj.

Dvoje polaznika Djejeg vrtia “Zvonii� bili su voditelji cijele priredbe


Navijaka euforija dostiže vrhunac... Kako u Austriji, diljem Hrvatske, pa tako i u Meimurju, navijaka “ludnica” dosže ovaj tjedan vrhunac budui da naša reprezentacija nadolazei petak 20. lipnja igra etvrinalnu utakmicu Eura 2008. Atrakvni ženski team Parco Alfe bio je, kao i veina ženskog svijeta, uvjeren kako e Hrvatska dogura daleko, pa e se tako ovaj petak uz veliki party ve od 19 sa zajedno s gosma žestoko navija na njihovoj terasi na kojoj e se na velikom videozidu moi pra utakmica Hrvatske koja donosi, nadamo se, najvei uspjeh hrvatskog nogometa na EP: ulazak u polunale! (DZ, foto: Z. Vrzan)


2

ME\IMURSKE NOVINE 17. lipnja 2008.

Program su otvorili pjevaki zbor i harmonikaški orkestar Umjetnike škole “Miroslav Magdaleni”

Leonarda Hegeduš odsvirala je skladbu “Zeko i potoi”

UMJETNIKA ŠKOLA “Miroslav Magdaleni” akovec

Sveani koncert za kraj školske godine Kraj školske godine Umjetnika škola “Miroslav Magdaleni” akovec obilježila je javnom produkcijom u u akovekom Centru za kulturu. Produkcija je ponovno bila prilika da ponajbolji uenici škole svojim roditeljima, prijateljima i svima ostalima pokažu što su sve nauili u prošloj godini. Kao i uvijek, program je otvorio ravnatelj škole Božidar Bogdan koji je rekao nekoliko rijei o prošlog školskoj godini. Ove godine posebice je zanimljivo da se krenulo u širenje i rast

škole. Umjetnika škola ima tri segmenta: osnovnu glazbenu školu, osnovnu baletnu školu i teaj sintisajzera i do sad je bila prisutna samo u akovcu, Murskom Središu i Prelogu. Novost je da se od ove godine proširila i u Donji Kraljevec, gdje je s radom zapoelo podruno odjeljenje puhaa – truba, klarinet, trombon i saksofon. Još jedna lijepa novost je da e škola u suradnji s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i športa krenuti u novi projekt. Tako e se od ove godine u glazbenu naobrazbu pokušati ukljuiti i romsku djecu. Smještaj su dobili u Osnovnoj školi

Uenici su izveli skladbu “Stairway to heaven”

u Orehovici, te bi od jeseni trebala poeti glazbena poduka tambure i harmonike. Kako škola stalno sudjeluje na natjecanjima na državnoj razini, tako su i ove godine sudjelovali na 46. hrvatskom regionalnom natjecanju uenika i studenata glazbe i plesa. Na natjecanju su dobre rezultate postigle uenice Sara Hunjak, Nikolina Škvorc i Dorotea Klenak, pa su im ovom prilikom za trud urueni pokloni. Produkciju su otvorili harmonikaški orkestar i pjevaki zbor Umjetnike škole pod ravnanjem profesorice Senke Bašek - Šamec. Nakon njih redom su se predstavili: Mate Zorii, 4. r., gitara, Jakov Kova, 4. r., gitara, Dorotea Klenak, 3. r., lauta, Barbara Turk, 3. r., lauta, Ema Mezga, 6. r., lauta, Vedrana Fabac, prof. Flaute; Leonarda Hegeduš, 1. r., klarinet; David Vadas, 1. r., saksofon; Valentina Poljak, 2. r., klavir; Filip Belovari, 1. r., truba; Martin Recek, 1. r., trombon; Josipa Šupljika, 3. r., klavir; Patricija Jurai, 3. r., violina; Sara Hunjak, 2. r., lauta, Nikolina Škvorc, 2. r., lauta; Trpimir Vrbanec, 5. r., gitara; David Vukovi, 3. r., klavir; Kruno Lapat, 4. r., klarinet; Bruno Boj, 5. r., klavir; Iva Bartoli, 5. r., klavir; Zrinka Jurini, 6. r., harmonika; Filip Horvat, 6. r., klavir; Nino Mošmodor, 6. r., truba; Adela Dobrani, 6. r., harmonika. Kraj je bio rezerviran za polaznike baletne škole: Silvia Novak, 3. r.; Jurica Ivekovi Pontoni, 3. r.; Elena Ruži, 4. r.; Dora

Martin Recek izveo je temu iz Händelovog “Royal Fireworksa”

“Take it easy” u izvedbi Filipa Belovarija Držani Vukina, 4. r.; Jana Ovar, 3. r.; pripravnici: Augustina Janec, Kristina Hranilovi, Vilim Poljanec, Maja Kova, Viktorija Gorianec i Lucija Mavrin; Tena Piljuši, 3. r.; Megi Vrabec, 3. r.; Vida Premuš, 3. r.; Lucija Korpar, 3. r.; Marija Ivekovi Pontoni, 3. r.; Helena Glumac, 4. r; Romana Bogdan, 4. r; Klara Šari 4. r; Lea Marija Martinjaš 4. r. Program su pripremili uitelji: Senka Bašek - Šamec, Ljubica Crnec, Mirjana Džanko, Vedrana Fabac, Mario Jagec, Franjo Kežman, Danica Ljubi, Nataliya Niktina, Daniel Mario Novak, Dragica Stojko, Marijan Stojko, Nada Varga, Vjeran Vidovi, Dorotea Boži i Vesna Siladi. (mn)

MANIFESTACIJA Muzeja Meimurja akovec potvrdila uspjeh

Ponovno se uživalo u Kraljevim trešnjama Po drugi put u dvorištu rodne kue Ladislava Kralja Me imurca održana je manifestacija “Kraljeve trešnje”. Berba trešanja s drvea koja je zasadio sam umjetnik za svog života samo je jedno od doga anja koje Muzej Me imurja akovec poduzima kako bi se Kraljev vrt i memorijalna zbirka oblikovali u prepoznatljiv prostor kulture i popularno

okupljalište štovatelja Kraljeva djela i likovne umjetnosti. U branju trešanja najviše su uživali najmla i jer ondje su se u srijedu 11. lipnja na posebnom programu organiziranom za ovu prigodu okupili uenici III. Osnovne škole akovec. Dio uenika je pod vodstvom uiteljice i voditeljice djejeg foruma III. OŠ akovec Zdenke

Radovi s likovne kolonije uskoro e biti izloženi na posebnoj izložbi

Poseban recital izveli su uenici III. Osnovne škole akovec

Novak pripremio kulturno - umjetniki program, dok su stariji uenici pod vodstvom uiteljice likovne kulture Marije Šilec održali posebnu likovnu koloniju. Radovi s kolonije kroz nekih mjesec dana bit e izloženi na posebnoj izložbi, a najbolji radovi i nagra eni. Kraljev su vrt kao i svaki put do sad za sveanost pripremili uenici Gospodarske škole

akovec.

Sveanošu slavljenja života i djela jednog od naših najpoznatijih slikara, ovaj put branjem njegovih ukusnih i sonih trešanja, ponovno se na originalan nain pozornost javnosti pokušala svrnuti na prisutnost Memorijalne zbirke Ladislava Kralja Me imurca u me imurskoj baštini, kao i potaknuti posjeivanje zbirke u cilju jaanja kulturnog turizma. (mn)


3

17. lipnja 2008. ME\IMURSKE NOVINE

AKTUALNE IZLOŽBE

ODRŽAN PLESOKAZ 2008. Plesnog studija “Teuta”

AKOVEC - izložbeni prostor Centra za kulturu – izložba Ratka Petria. Tristota po redu izložba u Centru za kulturu jednostavnog naziva “Izložba” obuhvaa sedam zanimljivih, netipinih plastinih skulptura. U njoj je autor problematizirao složeni “mehanizam” koji proizvodi izložbu na relaciji: autor, likovni kritiar, galerija, gledatelj. Petri posebice ironijski i sarkastino obra uje uspostavljene odnose vrijednosti umjetnosti u društvu.

“Ledeni cvijet” Teutinih plesaica

“Moja lutka” u izvedbi Plesno - gimnastike skupine “Flik” Šenkovec

Teutina koreografija “La revancha”

Plesai se predstavili mješavinom muzike, pokreta i emocija Plesni studio “Teuta” akovec održao je u nedjelju 8. lipnja u Centru za kulturu akovec sada ve tradicionalan Plesokaz. Plesokaz je ponovno bio prilika da plesai svih uzrasta pokažu svoju umjetnost pokreta, a zanimljive koreografije, izvedene nadahnutim plesaima, nikoga nisu ostavile ravnodušnim. Svoje emocije plesai su prikazali razliitim pokretima, kao bojama, brojnih raspoloženja i intenziteta, a rezultat svega bile su predivne slike, mješavine muzike, strasti i pokreta. Virtuoznost plesa doarali su stariji

plesai, dok su posebno simpatini bili oni najmlai. Teutini plesai predstavili su se nizom najnovijih koreograija, tako su izveli “Njezinu priu”, “Krenu kroz okruglo”, “La revancha”, “Ledeni cvijet”, “Tajnu”, “Ispod duge”, “Too high” i “Per se”, koje je osmislila Nikolina Mekovec. Ovom prilikom uz njih su nastupili i gosti - Plesni studio “Vindi” Varaždin, koji se predstavio s dvije koreografije “U, al’ je teško”, i “Pria bez kraja”, Plesno - gimnastika skupina “Flik” Šenkovec i Break dance skupina “Nexus” iz akovca. (mn)

Graditeljska škola akovec - godišnja izložba uenika Odjela za likovnu umjetnost i dizajn Graditeljske škole akovec: dizajnera unutrašnje arhitekture i dizajnera keramike. Župa Sv. Antuna Padovanskog u akovcu – prodajna izložba slika Ljube Laha. Ponovo su izloženi radovi jednog od najpoznatijih hrvatskih suvremenih umjetnika u Bosni i Hercegovini ljube Laha. I ovog puta prihodi od prodaje Lahovih umjetnina idu u dobru svrhu, za izgradnju crkve u Žeravcu - Bosanska Posavina, te za školovanje siromašnih uenika i studenata.

Mlae lanice Plesnog studija “Teuta”

KONCERT u dvorani “Zrinski” u akovcu

Violonelist Krešimir Lazar i pijanistica Srebrenka Poljak

NOVI USPJEH Bisera Meimurja

Tri zlata za žiškoveke tamburaše Na Festivalu hrvatskih tamburaša u Osijeku tri me imurska tamburaška sastava okitila su se zlatnim odlijima. Biser Me imurja iz Žiškovca s osvojenih 99 bodova od moguih 100 osvojio je zlatnu diplomu i plaketu Zlatna tamburica Pajo Kolari. Tamburaški orkestar Me imurje iz

akovca osvojio je 98 bodova i zlatnu diplomu, dok je Tamburaška sku-

pina KUD-a Belica zlatnu diplomu osvojila s 92,40 bodova. Žiškoveki tamburaši, osim u Osijeku, nastupili su u ma arskom Pecushu i Duboševici i svugdje su oduševili glazbene strunjake i publiku. Boris Novak, koji sada vodi akoveke tamburaše, najzadovoljniji je od svih sudionika, jer njegov je rad pozlaen u nastupima žiškovekih i akovekih tamburaša.

Izložbeni salon Muzeja Meimurja akovec – dokumentarno - likovna izložba povodom 40. obljetnice osnutka Likovne galerije Muzeja Me imurja. Ovom izložbom javnosti je izložen onaj dio fundusa koji nije svakodnevno dostupan oku javnosti poput stalnog postava. Danas Likovna galerija ima skoro 3.000 eksponata, koji su najveim dijelom priskrbljeni osobnim darivanjem umjetnika.

U dvorani “Zrinski” u akovcu u utorak 24. lipnja s poetkom u 20 sati održat e se koncert violonelista Krešimira Lazara i pijanistice Srebrenke Poljak. Koncert je organiziran uz potporu Ministarstva kulture Republike Hrvatske, a na programu e biti djela D. Pejaevi, D. Bobia i I. Maeka. Srebrenka Poljak diplomirala je 1993. glasovir u klasi red. prof. Zvjezdane Baši, a 1995. je postala najmla a magistrica Muzike akademije Sveuilišta u Zagrebu. Na festivalima i majstorskim teajevima sretala se s velikim umjetnicima i ansamblima kao što su Isaac Stern, Mstislav Rostropovi, Leon Fleisher, Marian Lapšansky, Borodin kvartet, Emerson string quartet, Julliard string quartet i drugi, koji su oblikovali njezinu glazbenu osobnost. Kao lanica renomiranoga Zagrebakog klavirskog trija, uz violinisticu Vlatku Peljhan i violonelista Pavla Zajceva, ostvaruje brojne nastupe u Norveškoj, Nizozemskoj,

Njemakoj, Austriji, Sloveniji, Italiji i Izraelu, te osvaja nagrade i priznanja u Hrvatskoj i inozemstvu. Kao komorna glazbenica uspješno sura uje s brojnim domaim i inozemnim umjetnicima. lanica je ansambla Cantus s kojim izvodi i snima djela suvremenih skladatelja od kojih su mnoga praizvedbe. Krešimir Lazar ro en je u Varaždinu. U rodnom je gradu završio osnovnu i srednju glazbenu školu. Diplomirao je na Muzikoj akademiji u Zagrebu, u klasi prof. V. Dešpalja kod kojega je ujedno i magistrirao. Osvajao je nagrade u zemlji i inozemstvu, te je održavao koncerte u više europskih te latinoamerikih zemalja. Kao solist nastupao je uz Zagrebaku ilharmoniju, Varaždinski komorni orkestar, Hrvatski komorni orkestar i HGM Jazz orkestar. Za nakladniku kuu Cantus snimio je uz Simfonijski orkestar HRT-a koncert za violinu, violonelo i orkestar Ž. Brkanovia. Stalni

je lan te solist Varaždinskoga komornog orkestra te Hrvatskoga baroknog ansambla. Zaposlen je na Muzikoj akademiji Sveuilišta u Zagrebu kao izvanredni profesor.

lipnja izlaže Franjo Ružman Brko iz Preloga, predsjednik LUDM-a. Rije je o doajenu me imurske naive iz Preloga, koji je izložio najviše radova na staklu, ali i na platnu, te nekoliko radova u obojenom tušu, koji su nastali zadnjih godina. Franjo Ružman Brko stvorio je svoj simboliki svijet naive, koji pršti bojama i radostima života.

U zadnju su se godinu dana, nakon pada od više desetljea, na suvremenoj hrvatskoj sceni dogodili neki pomaci koji opet polako u prvi plan stavljaju hrvatsku naivnu umjetnost, ovaj put kao prepoznatljiv hrvatski brend, pa se oekuje poveani interes za ovu vrstu umjetnosti i autore. (JŠ)

U dvorani “Zrinski” nastupa ponajbolja hrvatska pijanistica Srebrenka Poljak

IZLOŽBA slika u Prelogu

Izlaže Franjo Ružman Brko U Ribljem restoranu u Prelogu, gdje se tradicionalno održavaju izložbe slika lanova Udruge donjeg Me imurja, od nedjelje 8.

Galerija Sabol - stalnu postavu priznatih hrvatskih slikara možete pogledati u Galeriji Sabol, Kralja Tomislava 17,

akovec. Memorijalna zbirka Ladislava Kralja Meimurca, Ru era Boškovia 7 - stalni postav. Memorijalna zbirka ve je skoro 30 godina u kulturnom prospektu akovca, obuhvaa brojne radove Ladislava Kralja, stare od 50 do 100 godina, te pokustvo i osobne predmete umjetnika. PRELOG – Riblji restoran – izlaže Franjo Ružman Brko iz Preloga, predsjednik LUDM-a. Rije je o doajenu me imurske naive iz Preloga, koji je izložio najviše radova na staklu, ali i na platnu te nekoliko radova u obojenom tušu, koji su nastali zadnjih godina. Franjo Ružman Brko stvorio je svoj simboliki svijet naive, koji pršti bojama i radostima života.


4

ME\IMURSKE NOVINE 17. lipnja 2008.

KNJIŽNICA I ITAONICA “Nikola Zrinski” akovec

OPENAIR EVENT na Totomoru

Exhibition po osmi put Openair event 8. Exhibition, koji raste iz godine u godinu, održat e se u utorak 24. lipnja na atraktivnoj lokaciji jezera i rekreacijskog centra Totomore u mjestu Totovec pokraj Varaždina. Rije je o projektu koji i ove godine, zahvaljujui visokoj organizacijskoj razini, dovodi zvuna imena, desetak renomiranih domaih i inozemnih izvo aa i DJ-a, me u kojima se posebno izdvaja Robert Babicz aka Rob Acid, virtuoz elektronske glazbene produkcije. Na ve provjerenoj lokaciji jezera Totomore nastupe vrsnih glazbenika pratit e visual art performanse, što ukljuuje izvrstan sound sistem, svjetlosne instalacije, plesne izvedbe. Uz Babicza, svirat e njemaki DJ-i Pierce, Marcus Wesen i Patrick Twirdy, izvrstan hrvatski produkcijski dvojac Shuma, Royce i Mystic iz

Ljetne radionice u igraonici “Bamblek”

Festival na kojem su svi izvoai dali sve od sebe

DJEJI FESTIVAL u Peklenici Na ve provjerenoj lokaciji jezera Totomore nastupit e Robert Babicz aka Rob Acid, virtuoz elektronske glazbene produkcije Slovenije, te domae snage - DJ-i Yapa, Dennie, Nitevision, Fibo, Nino i nezaobilazni videoumjetnik Eyemolester, koji daje prepoznatljiv peat itavom doga anju.

Openair event 8. Exhibition održat e se u utorak 24. lipnja

Djeca pjevaju iz srca Društveni dom u Peklenici u nedjelju 1. lipnja orio se od djejih pjesama. Uenici Osnovne škole Mursko Središe pod vodstvom i u organizaciji prof. Ivice Majsana održali su djeji festival pod nazivom “Prvi pljesak”. Dvadesetak izvo aa u dobi od etvrtog do osmog razreda izvelo je osamnaest pjesma. Klaudija Mance otpjevala je pjesmu Kad Anine noge gaze, Darija Kerovec pjesmu Pobijedit e ljubav, Paula Iva Tina i Kristina pjesmu Takva ljubav, Katarina Škvorc Don’t ever cry, Kišobran za dvoje pjevale su Roberta Hrženjak i Sara Žilavec, pjesmu Moje najdraže stvari pjevala je Kristina Žganec, Knockin’ on Heaven’s Door uz svirku na gitari izveo je Sebastijan Gra-

bar. Rag doll baby pjevala je Petra Novak. Prvi put pjesmu koju je napisala uenica Azra Vinko - Novak pjevale su Evelina Malekoci i Laura Brodar. Pjesmu Neka ovaj cijeli svijet pjevala je Ksenija Oleti. Maja Kramar pjevala je pjesmu Ovaj dan, Iznad duge pjevala je Azra Novak - Vinko. Pjesmu emu služe roditelji pjevale su Ivana Turk i Karla Zadravec. Ariana Vinko - Novak pjevala je pjesmu Zvijezde, Hana Stubiar i Laura Šubi pjevale su pjesmu To je moja mama. Simona Marec pjevala je pjesmu Nije lako bubamarcu. Pjesmu Dani pjevale su Patricija Jambroši i Aleksandra Babi, a pjesmu Da sam je netko Kristina Malekoci. Program su vodile Maja Trstenjak i Katarina Škvorc, uenice sedmog

Simona Marec, uenica etvrtog razreda, izvela je pjesmu “Nije lako bubamarcu” razreda. Na ovom festivalu nije bilo natjecanja za najbolju pjesmu, jer su svi izvo ai dali sve od sebe, a publika koja je napunila društveni dom sve ih je obilato nagradila pljeskom. (BMO)

Igraonica Bamblek i ovo je ljeto pripremila niz radionica u kojima e mališani moi korisno i pouno provesti svoje slobodno vrijeme. 23.06.-27.6.:Lutkarska radionice – Lutkarije, igrarije!, Davor Dokleja (redatelj dramskih igara) (7 - 10 g.); 30.6. - 4.7.: Engleska radionica – Igrajmo se uz engleski, Jezino uilište Barbare Monik (7 - 10 g.); 7.7. - 11.7.: Kompjutorska radionica – Želim znati!, Dijana Drvoderi (prof. Inf.) (8 - 12 g.); 14.7. - 18.7.: Likovna radionica - Igrajmo se bojama, Helena Andrašec (voditeljica igraonice “Bamblek”) (7 - 10 g.); 21.7. - 25.7: Modelarska radionica - Letjelice, dipl. ing. Leonardo Belovi (8 - 12 g.); 28.7. - 1.8.: Glazbena radionica – Zapjevajmo složno, glazbeni pedagog Manuela Hren (7 - 10 g.); 4.8. - 8.8.: itateljska radionica - “Putovanje patuljka Zvonia”, Blaženka Hunjadi Bašek (voditeljica igraonice “Bamblek”) (7 - 10 g.); 11.8. - 15.8.: Plesna radionica – Uimo plesati..., Plesni studio “Teuta” (7 - 12 g.); 18.8. - 22.8.: Žonglerska radionica – Pokušaj i ovo!, Tasjenka Štrek (studentica VUŠ-a) (8 - 12 g.); 25.8. - 29.8.: Španjolska radionica – Buenos dias!, Jezino uilište Barbare Monik (7 - 10 g.).


5

17. lipnja 2008. ME\IMURSKE NOVINE

HOROSKOP OVAN (21.3.-20.4.) Uskladit ete odnose s voljenom osobom i vezu opet dovesti u stanje ravnoteže. Ako ste sami, potražite društvo prijatelja jer ete preko njih ima mogunost upoznati neko novo, zanimljivo lice. Mogunosti idu nabolje. Veina okolnos vam ide na ruku pa neete ima problema u dovršavanju zapoeh poslova. Pred vama je tjedan u kojem ete i s malo uloženog truda posza maksimum. Nervirat e vas birokracija, rješavanje ‘papirologije’, ekanje rješenja ili ugovora. Ulazite li u nova nancijska ulaganja, konzulrajte strunu osobu. Sve više ete ostavlja dojam odgovorne osobe i uživa povjerenje nadreenih. Budite spremni na iznenadno službeno putovanje ili izlazak na teren. VAGA (24.9.-23.10.) Želite li održa strast u odnosu, ne gubite dragocjenu energiju na nadmudrivanja koja e razara sklad. Svakako ignorirajte znaželjna pitanja nekih ljudi koja se u vašeg ljubavnog života. Svoje poslove uspijevat ete dovoditi u red bolje nego što ste mogli i zamisli. Ono što je ne tako davno bilo upitno, stabilizirat e se, a vi neete moi sakri svoje zadovoljstvo. Tjedan je odlian za invescije. Situacije e se odvija presporo za vaš ukus. Ne forsirajte zbivanja jer ete se tako predstavi u pogrešnom svjetlu. Ispunite zahtjeve nadreene osobe. U plodnom ste intelektualnom razdoblju. Stoga uite: itajte knjige, prouavajte strunu literaturu, upišite teaj stranog jezika, informake i sl.

BIK (21.4.-20.5.)

BLIZANCI (21.5.-21.6.)

Pravu priliku da popravite odnos s partnerom ili možda izgladite nesporazume s nekim lanovima obitelji, dobit ete potkraj tjedna. Tada ete biti raspoloženi i spremniji na konstrukvan razgovor. Nastavlja se dobro razdoblje, no ipak budite oprezniji u komunikaciji kako ne biste neke ljude okrenuli protiv sebe. Pojavit e se izvrsne vijes za sve koji traže novo zaposlenje. Oko srijede ete se morati boriti protiv nekih manipulacija i osoba koje e vam pokušati nametnuti dodatne obveze. Nemojte im dopustiti da upravljaju vama i vašim slobodnim vremenom. U subotu ete biti zabavniji nego inae, otvoreni i spremni za davanje i primanje u svakom trenutku. Razveselite voljenu osobu pažnjom i malim poklonom.

U ovom e vam tjednu mnogo toga ii u prilog, a okolnos u kojima se zateknete bit e kao stvorene za ljubav, pažnju i izražavanje nježnos. Na vama e biti da ih prepoznate i iskoristite najbolje što znate. Vaša e profesionalnost ovih dana doi do izražaja. Velika je mogunost da dobijete zanimljivu poslovnu ponudu ili prijedlog za unosno partnerstvo. Neete biti zadovoljni stanjem na svom bankovnom raunu. Detaljnim pregledom nepodmirenih nancijskih obveza mogli biste ustanovi da ste dužni mnogo više nego što ste mislili. U subotu ete se rješava nepotrebnih stvari, papira i odjee. Bit ete puni pozitivne energije i neete dopus da vam itko ili išta pokvari dan.

ŠKORPION (24.10.-22.11.)

STRIJELAC (23.11.-21.12.)

Ne inzisrajte uporno na svojim idejama u obiteljskom okružju. Bit ete posveeni ispunjenju osjeajnih želja, ali i tvrdoglavi. Partner nee lako s vama izlaziti na kraj, stoga nauite popuštati. Bit ete nezadovoljni postojeom poslovnom pozicijom. Osjeat ete jaku potrebu za dokazivanjem i napredovanjem. Razoarat e vas nekorektnost nekih suradnika, no sjete se da ni vi niste uvijek bili savršeni. Ne podliježite tuim idejama koje bi mogle šte vašem ugledu. U ponedjeljak se klonite intriga i traeva kolega iz ureda. Budite u svemu samo svoji. Bit ete puni energije i uživa u zagrljajima. Ljubavna zbivanja bit e obojena romankom. U petak ete dovrši davno zapoe posao i osje olakšanje.

Raspoloženi ste za ljubav, a poetak tjedna bit e poseban. Mogli bi to biti dani za pamenje jer ete nekim postupcima impresionirati onoga koga volite. Samci e upozna osobu ija e im pažnja godi. Sve e i dalje bi u pojaanom zamahu. Vaša radna sposobnost raste kako prolazi tjedan, pa ete s lakoom prezenra poslovne planove, izražava svoje ideje i na kraju privui budue ulagae. Prihvatite situaciju u kojoj ste se našli i ne požurujte zbivanja, osobito ona nancijska. U ponedjeljak se psihiki pripremite na težak poslovni razgovor. Potkraj tjedna porast e vam i energija, pa se može rei da ulazite u prosperitetno razdoblje s daleko manje nervoze i stresa nego donedavno.

RAK (22.6.-22.7.) Prilike se poboljšavaju, ali nemojte odvajati noge od tla nego birajte i odluujte i razumom, a ne samo srcem. S partnerom komunicirajte strpljivo ili, pak, odgodite neka objašnjenja za sljedei tjedan. Ako na sebe stalno preuzimate prevelik broj obveza, budite svjesni da neete ima mira niti slobodnog vremena. Neki od vas e potkraj tjedna biti izloženi nerazumijevanju suradnika ili stranki s kojima rade. Pripazite da u stanju umora ili rastresenos ne povuete nepromišljene poteze. U ponedjeljak bi vas neija iznenadna odluka mogla nancijski ošte. Bit ete olienje ljubaznos pa ete se spretno snalazi u svim situacijama. U utorak ete pokaza dosjetljivost u rješavanju jednog problema. JARAC (22.12.-20.1.) Želje vam se mogu ostvari, a odnos sa sadašnjim partnerom poboljšati samo ako budete dosljedni i stanete iza svojih obeanja. U suprotnom ne oekujte da e vas itko ozbiljno shva. Mogui su neki novi angažmani koji e od vas zahjeva da više vremena provedete na putovanju. Sve e se to savršeno uklopi s vašom potrebom da se usavršavate kroz nove poslovne zadatke i izazove. Nešto napeja komunikacija u poslovnom okružju ili nerazumijevanje s pretpostavljenima oekuje vas poetkom tjedna. Ne ulazite u nepotrebne diskusije. Obiteljski odnosi, djeca ili nježna briga za starije donijet e vam mnogo veselja i rados jekom vikenda. Oekujte susret sa starim prijateljima.

LAV (23.7.-23.8.) Želite li promijeni nešto u svom životu, ne donosite odluke ako prethodno o njima niste pomno promislili. Nalazite li se u ozbiljnoj vezi, partner bi vas mogao iznenadi razmišljanjima o zajednikom životu ili braku. Gubit ete vrijeme na objašnjavanje i ispravljanje tuih pogrešaka. Takav bi pristup mogao urodi raspravama sa suradnicima, a na posljetku i ljutnjom. Ne brinite se previše oko situacija koje ne možete izmijeni. Svakodnevni susre i razgovori iscrpljivat e vas i psihiki i ziki. U ponedjeljak bi vas zdravstvene smetnje mogle natjera na mijenjanje nezdravih navika. Bit ete opmisni te spremniji poduzima inicijavu i sami prilazi osobama koje vam se sviaju. Njihove reakcije bit e povoljne za vas. VODENJAK (21.1.-19.2.) Male rasprave, koje vas oekuju s dragom osobom, nee umanjiti potrebu da što više vremena provodite zajedno. Zadovoljni ste svojim emocionalnim životom i dat ete sve od sebe da tu sreu i zadržite. Nastavlja se dinamian period u kojem e poslovna partnerstva odigra dominantnu ulogu. Bilo bi dobro da se što prije prilagodite novonastalim okolnosma jer ete na taj nain ostvari maksimum benecija. Odnosi s nekim lanovima obitelji poet e se ozbiljnije narušava. Na žalost, ovo nije trenutak u kojem možete oekiva poboljšanja na tom podruju. Petak e bi pravi dan za odlazak na izlet, druženje i zabavu. Svakako iskoriste sadašnji porast zike snage i više vremena provodite na otvorenom.

DJEVICA (24.8.-23.9.) Nastojte biti manje zaokupljeni sobom i onime što vam se dogaa. Razgovarajte s partnerom o njegovim osjeajima i potrebama. Optereenost brigama mogla bi vaš odnos uskratiti za strast i romantiku. S ovim tjednom sve kree nabolje. Bit e mnogo manje stresa i napora, a više prilika za uspješno poslovanje i napredak. Prionite na zadatke koji iziskuju koncentraciju, prikupljanje podataka i komunikaciju s drugima. Pripremite se na neplanirane okolnosti poput sporosti birokracije, zametanja važne pošiljke ili blokiranog rauna neke tvrtke, što bi moglo usporiti vaše planove. Mogunost da popravite odnos s voljenom osobom dobit ete potkraj tjedna, kada ete oboje biti mnogo spremniji za pomirenje i konstruktivan razgovor. RIBE (20.2.-20.3.) Raspoloženje vam se može mijenja iz dana u dan, ali e potreba za jaim intenzitetom u ljubavi bi stalna. Budite oprezniji i umjereniji kod izražavanja svoje naklonosti prema onima koji vas dovoljno ne poznaju. Mnogi od vas e ozbiljno razmišljati o moguim promjenama. Ako niste zadovoljni sadašnjim radnim mjestom ili vas mue loši odnosi na poslu, možda je sada pravi trenutak da potražite neko bolje rješenje. Mogue je da se potkraj tjedna naete u situaciji u kojoj ete bi prinueni prihva dodatne obiteljske ili poslovne obveze. Sreom, to nee traja dugo. Iskoriste svaku priliku za sastajanje s vjernim prijateljima. Ne dopuste da zbog zaokupljenos vlasm problemima budete predugo razdvojeni


6

ME\IMURSKE NOVINE 17. lipnja 2008.


17. lipnja 2008. ME\IMURSKE NOVINE

7


8

ME\IMURSKE NOVINE 17. lipnja 2008.

NAGRADNO PITANJE

Indiana Jones i Kraljevstvo kristalne lubanje avanturistiki ReĹžija: Steven Spielberg Uloge: Harrison Ford, Karen Allen, Cate Blanchett, Shia LaBeouf, John Hurt Povratak najveega svjetskog avanturista ekali smo punih 18 godina! Ekipa je dobro provjerena, Steven Spielberg ponovno je za kormilom, a uz Harissona Forda,

(tri besplatne posudbe)

Nije zlato sve ĹĄto sja

“Control� je film o pjevau: 1. Eurytmicsa 2. Joy Divisiona 3. The Beatlesa

romantina komedija/triler ReĹžija: Andy Tennant Uloge: Matthew McConaughey, Kate Hudson, Donald Sutherland

DOBITNIK IZ PROĹ LOG BROJA: Stjepan PoĹžgaj, akovec

l. br: _______________________________

samosvojstaribrod,veibrak sTess.NakonrazvodaTesszapoinje novi Ĺživot i nalazi posao na megajahti milijardera Honeycutta.AliFinnpronalazi kljuni trag i ponovno se vraa u njen Ĺživot, upravo preko keri bogatog vlasnika jahte. Trajanje: 113 minuta; preporuujemo starijima od 12 godina.

VIDEO IZLOG Nova suradnja dvojice velikih rancuskih glumaca dogodila se u velikoj mjeri zahvaljujui Andreu Techineu, redatelju koji je pak etiri puta sura ivao sa Deneuve. Depardieu je Antonie, nadzornik gradiliťta koji putuje svijetom nadzirui podizanje vaŞnih objekata. Put e ga sve samo ne sluajno dovesti i do Tangiera u Maroccu, rodnom mjestu njegove prve i jedine prave ljubavi Cecile (Catherine Deneuve) s kojom je raskinuo prije tri desetljea, ali koju nikada nije prebolio. Cecile vodi radijsku emisiju, u nesretnom je braku s doktorom Nathanom, ne bať potkoŞenim Židovom sklonom alkoholu. Ima i ve odraslog sina Samija koji se vratio kui iz Pariza zajedno s Nadijom, Şenom s kojom Şivi i njezinim sinom. Sami ima homoseksualnih sklonosti te posjeuje svog bivťeg deka. Nadiju pak mui problematian odnos sa sestrom blizankom, muslimankom koja je ne Şeli vidjeti.

Neville (Will Smith) je posljednji ovjek koji se na e usred opustoĹĄenog New Yorka sa ‘ZaraĹženima’, susjedima koje ni obitelj Adams ne bi poĹželila. Oni vrebaju u mraku i oekuju prvu priliku kako bi se doepali Nevillove krvi (i bubrega, buta, vratine, tripica ...). Upravo se u njegovim genima i krvnoj slici krije tajna imuniteta i mogunosti za otkrivanje lijeka. Tri godine usamljeni znanstvenik preĹživljava skupljajui hranu, a za to vrijeme odaĹĄilje radioporuku u nadi da e pronai joĹĄ kojeg preĹživjelog. No, uskoro shvaa da ima joĹĄ malo vremena za pronalazak lijeka prije nego ĹĄto ga se doepaju ‘ZaraĹženi’.

PREBACUJEMO VAĹ E VIDEO MATERIJALE (SVADBE, ROENDANE, PROSLAVE...) NA DVD VIDEO DISKOVE, NAJJEFTINIJE U HRVATSKOJ - 30 KN - 1 SAT.

animirano-igrani obiteljski film

Odgovor: ___________________________

Ĺ to moĹže potopiti pravu ljubav? Potraga za blagom na dnu mora! Ben Finn Finnegan je lovac na izgubljeno blago, opsjednut legendom iz osamnaestog stoljea. U moru je 1715. godine izgubljeno etrdeset ĹĄkrinja zlata i Finn ga naprosto mora pronai. Zbog tog e pothvata pasti na prosjaki ĹĄtap i potopiti ne

JA SAM LEGENDA

utorak, 17.6. 19,00 Neobina Zubi vila

KUPON ZA NAGRADNU IGRU

Indiana Jones i Kraljevstvo KristalneLubanjepredstavlja izvanrednu glumaku ekipu. Trajanje: 120 minuta; preporuujemo starijima od 10 godina.

Ime i prezime: ______________________

IZGUBLJENO VRIJEME

CENTAR ZA KULTURU AKOVEC

DOLINA NESTALIH Po povratku na prvi slobodni vikend u SAD, nakon samo tjedan dana provedenih na bojiťtu u Iraku, Mikeu Deerfieldu (Jonathan Tucker) gubi se svaki trag te ga proglase nestalim i dezerterom. Kada uznemirujue vijesti do u do njegovih roditelja, bivťeg vojnog policajca Hanka (Tommy Lee Jones) i Joan (Susan Sarandon), Hank odlui aktivno sudjelovati u istrazi te se zaputi u New Mexico, na lokaciju gdje je njegov sin zadnji put vi en. Emily Sanders (Charlize Theron) je policijska istraŞiteljica zaduŞena za sluajeve nestalih osoba koja prihvaa Hankovu pomo u istrazi. Kako se dokazi gomilaju, ona shvaa da se iza Mikeovog nestanka krije neťto puno kompliciranije te se ona i Hank ubrzo na u u sukobu s vojnom inrastrukturom koja, ini se, Şeli zataťkati cijeli sluaj. Kad istina o Mikeovom boravku u Iraku poinje izlaziti na vidjelo, u pokuťaju da razrijeťi misterij sinova nestanka, Hank, bivťe vojno lice, mora preispitati sva svoja dugogodiťnja uvjerenja ‌

UBOJSTVO JESSEA JAMESA

________ _____________________________

avanturistiki film

TOP LISTA

nema filmskog programa u dvorani CZK-a

srijeda , 18.6.

etvrtak, 19.6. 1.

JA SAM LEGENDA

2.

POSLJEDNJA LEGIJA

3.

AGENT 47

4.

ZLATNE GODINE KRALJICE ELIZABETE

5.

IZMIĹ LJENI KRIVAC

6.

NEUSTRAĹ IVA

7.

IZGUBLJENO VRIJEME

8.

HITMAN

9.

DALEKO OD NJE

10. IZGUBLJENO VRIJEME

1880. godine u Americi svatko je znao tko je Jesse James. On je najozloglaťeniji zloinac nacije, kojeg zakon traŞi u deset drŞava. Jesse James je najvei kriminalac i ujedno najvei junak nacije, kojeg ljudi slave kao suvremenog Robina Hooda. Robert Ford? Nitko ne zna tko je on. Ne joť. No, ambiciozni devetnaestogodiťnjak vrsto je odluio to promijeniti. Sprijateljit e se s Jessejem, jahati s njegovom bandom. A ako tako ne postane slavan, Ford e morati nai smrtonosniji nain. Prijateljstvo postaje rivalstvo, a potraga za slavom postaje opsesijom u ovom energinom epu koji je producirao Ridley Scott, a koji predstavlja grevitu izvedbu Brada Pitta (nagra enog na filmskom estivalu u Veneciji za najbolju muťku ulogu) kao Jessea i Caseya Aflecka kao mladia koji se grozniavo pribliŞava svom cilju ‌ i udaljava od vlastite ljudskosti.

21,00 Indiana Jones i Kraljestvo Kristalne lubanje

FILMSKA TOP LISTA “MEIMURSKIH NOVINA� 1.

SEKS I GRAD

2.

DŽINGIS KAN

3.

BIT E KRVI

4.

HORTON

5.

PORTAL SMRTI

6.

LJUBAV I OSTALE KATASTROFE

7.

IRON MAN

8.

21 - RASPAD LAS VEGASA

9.

STEP UP 2

10. SAMO PREKO NJE MRTVE

US BOX OFFICE 1.

SEKS AND THE CITY

2.

INDIANA JONES AND THE KINGDOM..

3.

THE STRANGERS

4.

IRON MAN

5.

THE CHRONICLE OF NARNIA

6.

WHAT HAPPENS IN VEGAS

7.

BABY MAMA

8.

SPEED RACER

9.

MADE OF HONOR

10. FORGETTING SARAH MARSHALL

19,00 Nije zlato sve ĹĄto sja

Fool’s God romantina komedija/triler ReŞija: Andy Tennant Uloge: Matthew McConaughey, Kate Hudson

21,00 Indiana Jones i Kraljevstvo kristalne lubanje avanturistiki film

petak, 20.6. 19,00 Nije zlato sve ĹĄto sja romantina komedija/triler

21,00 Indiana Jones i Kraljevstvo kristalne lubanje avanturistiki film

subota, 21.6. 21,00 Indiana Jones i

Kraljestvo kristalne lubanje avanturistiki film

nedjelja, 22.6. 19,00 Nije zlato sve ĹĄto sja romantina komedija/triler

21,00 Indiana Jones i Kraljevstvo kristalne lubanje avanturistiki film

ponedjeljak, 23.6. 19,00 Nije zlato sve ĹĄto sja romantina komedija/triler

21,00 Indiana Jones i Kraljevstvo kristalne lubanje avanturistiki film


08.25 08.50

07.55 08.00

07.00

04.20 05.05 05.50

01.15 02.00 02.45 03.50

16.10 16.15 17.35 17.40 17.42 17.50 18.25 18.35 19.30 19.57 20.01 20.05 20.15 21.10 22.00 22.10 22.20 23.05 23.10 23.20

15.35

14.30 14.39 14.45

06.40 06.45 07.00 07.05 07.10 07.35 07.40 08.35 08.40 09.05 10.00 10.09 10.10 10.15 11.10 11.55 12.00 12.13 12.15 12.30 13.20

TV kue imaju pravo promjene programa

05.00 VIJESTI (HR+ZG); 05.05 RADIO DROBILICA; 06.30 GLAS AMERIKE; 07.10 RADIO PLAC; 08.00 VIJESTI + HRAK INFO; 09.00 VIJESTI UREDNIKA; 09.05 TERENAC; 09.30 PROGRAM U BOJI; 10.00 VIJESTI (HR+ZG); ; 11.42 RADIO PLAC; 11.53 HITOVI TJEDNA; 12.00 PODNEVNA KRONIKA + HRAK INFO; 12:30 PARLAFON; 13.30 CNN VIJESTI; 14.00 VIJESTI ZA DOBAR TEK; 15.00 CNN VIJESTI; 15.05 VIJESTI U 16 + HRAK INFO; 18.00 ME IMURSKA KRONIKA; 18.15 RADIO PLAC; 19.03 RADIO PLANER; 19.30 PHONE BOX & SMS BOX; 21.00 TOP 20; 23.00 HITOVI TJEDNA; 00.00 Music Special: SCOOTER; 01.00 NO NI PROGRAM

06:20 Šaljivi kuni video 06:45 Inspektor Gadget i pomonici, crtana serija 07:10 Jagodica Bobica, crtana serija 08:00 Nova lova, TV igra 10:00 Ružna ljepoca, serija 11:00 Cosby show, serija 11:25 Kralj Queensa, serija 11:50 Naša mala klinika, serija 12:40 Zauvijek susjedi, serija 13:20 Vijes 13:35 Naši najbolji dani, serija 14:25 Superman 4, igrani lm 16:00 Kralj Queensa, serija 16:25 Cosby show, serija 16:55 Svi vole Raymonda, serija 17:20 Vijes 17:35 Naša mala klinika, serija 18:30 Zauvijek susjedi, serija 19:15 Dnevnik Nove TV 19:50 10 do 8, informavna emisija 20:00 Farma Zoom, reality show 21:00 Djevojke iz Coyote Bara, (2000., SAD., komedija; Redatelj: David McNally; Glume: Piper Perabo, Adam Garcia, John Goodman, Maria Bello, Tyra Banks) 22:55 Pod nož, dokumentarna serija 23:55 Vijes 00:10 Navy CIS, serija 02:00 Heroji, serija 02:45 Projekt budunos, drama 04:10 Kraj programa

Phillips; Uloge: Luke Wilson, Will Ferrell, Vince Vaughn, Jeremy Piven, Ellen Pompeo, Julie e Lewis) 23.05 Urnebesna pljaka, akcijska komedija 00.50 Vijes, informavna emisija 01.05 Kunolovac, kviz

23:25 23:30

23:00 23:10

19:10 19:20 20:00 21:00 21:20 22:10 22:30

16:20 16:50 17:45 18:35 19:00

Danas pogledajte... Mali oglasi Snimka kulturne manifestacije, ponavljanje, Gillete svijet sporta Ritam ljeta, ponavljanje Neiskrena ljubav, serijski lm Pilates & Yoga Meimurje danas, informavna emisija Voice of America Glazba Serijski lm Meimurje danas Tragovi života, dokumentarna serija Obzori, emisija o kulturi Auto moto nauc Vision, emisija o nauarstvu Poslovne vijes Meimurje danas, informavna emisija Voice of America Sutra na programu

NAJAVA PROGRAMA SPORTSKI ZOOM emisija o sportu VEKERICA jutarnji program VTV-a KOKTEL mozaina emisija GORI LAMPA emisija o narodnim obiajima 13:15

IROSKOP talk show 14:15 ZLATNA DOLINA emisija o poljoprivredi 14:40 VEKERICA 16:40 VIJESTI VTV-A 16:45 EUROPSKI DNEVNIK TV magazin 17:20 PRESSICA talk show 18:35 IZ PROŠLOSTI TV kalendar 18:40 VIJESTI VTV-A 19:00 NEWSFLASH - GLASA AMERIKE 19:10 GLAZBENI IN kontakt emisija sa SMS porukama 20:00 VIJESTI VTV-A 20:05 U DOBROM DRUŠTVU zabavna emisija 21:00 OGLEDALOM U BUDU NOST kontakt emisija 22:00 TRZALICA glazbena emisija 23:00 VIJESTI VTV-A --------IZ PROŠLOSTI TV kalendar 23:20 RAZODIJEVANJE serijski lm --------ODJAVA PROGRAMA --------VIDEOSTRANICE

08:00 08:02 09:00 11:15 12:15

8.30 Yoz Xtreme 9.30 Nogomet 13.30 Euro 2008 14.00 Nogomet 20.15 Motorsport 20.45 DSF Aktuell 23.00 Euro 2008

5.35 Jutarnji program 8.00 Reprize serija 11.45 Djeji program 15.30 Reba 15.50 15.00 ZiB Flash 15.55 Svijet prov Jima, hum. serija 16.20 Moj ujak Charlie, hum. serija 16.40 Charmed 17.25 Stažist, hum.

15:02 15:10 15:15

6.00 Poker 9.00 Bundesliga pur Klassiker 11.00 Reklamni program 14.30 Sportquiz 17.30 Poker 18.45 Bundesliga Hits 19.30 Košarka 20.00 Poker 21.00 Männer Tv 22.00 SmackDown 23.00 Sportquiz

7.00 Jutarnji program 11.45 Djeji program 15.40 Noruto 16.05 Dvorac 16.30 Svijet prov Jima, hum. serija 17.30 Humorisna serija 19.00 Mein Kiez 20.00 Vijes 20.15 Heirate mich! 22.15 Exklusiv 0.15 Noni program

6.00 Tono u 6 7.00 Meu nama ® 7.30 Dobra vremena... ® 8.05 RTL Shop 9.00 Tono u 9 9.30 Moje dijete ® 10.00 Dr. Stefan Frank 11.00 Obiteljski dvoboj 12.00 Tono u 12 13.00 Oliver Geissen Show 14.00 Das Strafgericht 15.00 Obiteljski sud 16.00 Omladinski sud 17.00 Slušaj, tko to lupa? 17.30 Meu nama 18.00 Regionalni program 18.30 Exclusiv 18.45 RTL aktuell 19.10 Explosiv 19.40 Dobra vremena, loša vremena 20.15 Ekipa za oevid, serija 21.15 Dr. House, serija 22.15 Monk, serija 23.10 Zakon i red: Odjel za žrtve, serija 0.00 Noni program

5.30 Program za doruak 9.00 Home Shopping Europe 11.00 Franklin 12.00 Vera u podne 13.00 Bri 14.00 Dvoje kod Kallwassa 15.00 Sutkinja B. Salesch 16.00 Sudac A. Hold 17.00 Quizre 17.30 live 18.00 Lenßen & Partner 18.30 Vijes 18.50 Blitz 19.30 Kviz show 20.15 Crvena voda, lm 22.20 Akte 08 23.20 24 Studen 0.20 Noni program

5.20 Jutarnji program 6.05 SAM 7.00 ta

9.25 Andreas Türck 11.25 Zacherl 12.00 Avenzio 13.00 SAM 14.00 Mi smo obitelj! 15.00 Dokumentarna serija 16.00 Charmed 17.00 ta 18.10 Simpsoni 19.05 Galileo 20.00 Vijes 20.15 Bierbichler, lm 22.00 Sudac Dredd, lm 23.45 Noni program

serija 17.50 Simpsoni 18.15 Rad 18.40 Stažis, hum. serija 19.25 Malcom u sredini, hum. serija 19.50 Vrijeme u slici, sport i vrijeme 20.15 Nogomet, prijenos 0.00 Noni program

10.00 TV vodi + turiska središta Hrvatske 15.25 Koncert 16.05 Glazbena emisija 17.10 Emisija za djecu i mlade 17.25 Zabavni program 17.40 Dok. emisija 17.50 Glazbena emisija 18.00 Zabavni program 19.30 Koncert 21.30 Film 23.05 Koncert 00.05 TEST

7.10 TV prodaja 7.15 Crtani lmovi 10.00 Rebelde, serija 10.50 Moja obitelj, hum. serija 11.20 Plaža, serija 12.00 Tv prodaja 12.30 Sretna linija 13.35 Ubojstvo je napisala, serija 14.30 Surfer, lm 16.10 Big Brother 16.40 Cosby Show, hum. serija 17.05 JAG, serija 18.00 Svijet 18.55 Rebelde, serija 19.45 Svijet 20.00 Kickboxer 3, lm 21.30 Spašeni!, serija 22.45 Seinfeld, hum. serija 23.10 Ja sam Earl, hum. serija 23.45 More duša, lm

7.20 24 UR ® 8.20 Ricki Lake 9.05 Srce koje oprašta, serija ® 9.55 Ukradena srea, serija ® 10.50 Tv prodaja 11.20 Školska košarkaška liga ® 12.15 Razigrani par, serija ® 13.05 Tv prodaja 13.35 Slatka tajna, serija 14.25 Oprah show 15.15 Razigrani par, serija 16.10 Ukradena srea, serija 17.05 Srce koje oprašta, serija 18.00 24 sata - vrijeme 18.05 Slatka tajna, serija 19.00 24 UR 20.00 Provjereno 21.05 Uitelj plesa, lm 22.45 24 UR 23.05 Bez traga, serija 23.50 Seks i grad, serija 0.20 Zakon i red, serija 1.05 24 UR 2.05 Nona panorama

8.30 Dobar dan, Koroška ® 9.00 Videostranice 15.00 TV prodaja 15.30 Tjedni izbor 17.25 Koncert 18.00 Gradi Peyton, serija 18.30 Primorski mozaik 19.00 Videospotovi 19.40 Rije Tima Ricea 20.00 TV igra 20.50 Amerika serija 22.20 Dokumentarna emisija 23.20 Ameriki m 1.15 Serija 2.15 Dnevnik pogranine TV 2.35 Videospotovi 3.20 Videostranice

6.35 Videostranice 10.15 Djeji program 11.55 Tjedni izbor 13.00 Vijes 13.15 Tjedni izbor 15.55 Dokumentarna serija 16.30 Vijes 16.50 Šetnje po prirodi 17.05 Dokumentarna emisija 17.10 Knjiga mene nije briga 17.30 Skrivnos 17.40 Dokumentarna serija 18.45 Crtani lm 19.00 Tv dnevnik 20.00 Meunarodna obzorja 20.55 Aktualno 22.00 Odjeci 22.45 Ameriki lm 0.25 Noni program

UTORAK 24. lipnja 2008.

09.20 Silvester i ii, crtana serija 09.45 Školarci obavještajci, serija za djecu i mlade Najava programa 10.10 Veliki odmor TV kalendar 11.00 TV lm Dobro jutro, Hrvatska 12.35 Tree Hill, serija Vijes 13.25 Ružna Be y, serija Dobro jutro, Hrvatska 14.10 Direkt Vijes 14.40 Na rubu znanos: Sibirska Dobro jutro, Hrvatska eksplozija Vijes 15.45 Prijatelji, hum. serija Dobro jutro, Hrvatska 16.05 Dva i pol muškarca, hum. arolija 9., serija serija Vijes 16.40 Zvjezdane staze: Nova Vrijeme danas generacija, serija Vijes iz kulture 17.30 McLeodove keri, serija Psi u Tokiju, dok. lm 18.20 Vijes na Drugom Oprah show 18.35 Ludi rimski carevi: Neron, Burzovno izvješe znanstveno-obrazovna Dnevnik serija Vrijeme 19.10 Beverly Hills, serija TV kalendar 19.55 Crtani lm Strast, telenovela 20.05 Volim nogomet - EURO Domaa dramska serija 2008. - antologija: Prosjaci i sinovi 22.00 Promet danas Vijes + prijevod za gluhe 22.10 Dr.House, serija Vrijeme sutra 23.05 Vijes na Drugom Ubojstvo, napisala je, 23.14 Vrijeme - serija 23.20 Kineska plaža, serija Hrvatsko podmorje 4.: 00.10 CSI: Las Vegas, serija Od Savudrije do Prevlake 00.55 TV raspored - Krapanj Hrvatska uživo - Vijes Hrvatska uživo Hrvatska uživo - Vijes Danas na Zagrebakoj burzi 05.45 Magnum, akcijska serija ® HPB t 06.35 Za ism stolom, dramska Luda kua, TV serija serija ® Promet danas 07.25 Krava i pili, crtana serija Idemo na Sjever 07.50 SpužvaBob Skockani, Dnevnik crtana serija EURO 2008. 08.15 Sam svoj majstor, hum. Sport serija Vrijeme 08.45 Korak po korak, hum. serija arolija, serija ® Dobre namjere, TV serija 09.10 Puna kua, hum. serija ® Vijes 09.55 Kunolovac, kviz Burzovno izvješe 10.40 Malcolm u sredini, hum. Otvoreno serija ® Poslovne vijes 11.05 Dadilja, hum. serija ® Vijes iz kulture 11.30 Rat u kui, hum. serija ® Bait, (Uloge: Jamie Foxx, 12.05 Vijes, informavna David Morse, Robert emisija Pastorelli, Doug Hutchison, Kimberly Elise, Mike Epps, 12.10 Veera za 5, lifestyle emisija ® David Paymer; Scenaris: Andrew Scheinman i Adam 12.40 Exploziv, magazin ® 12.55 K.T.2 – Pravda na zadatku, Scheinman; Redatelj: krimi serija ® Antoine Fuqua) 13.15 Za ism stolom, dramska Sestre, serija serija Sestre, serija 14.10 Magnum, akcijska serija Reprizni program 15.05 Cobra 11, krimi serija Hrvatsko podmorje 4.: Od Savudrije do Prevlake - Krk 16.00 Korak po korak, hum. serija 16.30 Puna kua, hum. serija Oprah show 17.00 Malcolm u sredini, hum. Strast, telenovela serija Domaa dok. serija 17.30 Dadilja, hum. serija - putopis 17.55 Rat u kui, hum. serija 18.30 Vijes, informavna emisija 18.55 Exploziv, magazin 19.05 Veera za 5, lifestyle emisija TV vodi + panorame turiskih središta Hrvatske 19.35 K.T.2 – Pravda na zadatku, krimi serija Najava programa Pustolovine Marka i Goge, 20.00 Bibin svijet, hum. serija (dvije epizode) crtana serija 21.20 Dani slave, (komedija, Zlurad, crtana serija 2003.; Redatelj: Todd Žutokljunac

(21.6. u 20.00 h, RTL Televizija)

Kevin Costner

od 18.6.2008. do 25.6.2008.

PREGLED

TV


06.40 Najava programa 06.45 TV kalendar 07.00 Dobro jutro, Hrvatska 07.05 Vijes 07.10 Dobro jutro, Hrvatska 07.35 Vijes 07.40 Dobro jutro, Hrvatska 08.35 Vijes 08.40 Dobro jutro, Hrvatska 09.05 arolija, serija 10.00 Vijes 10.09 Vrijeme danas 10.10 Vijes iz kulture 10.15 Zemlje-ljudi-pustolovine: Afganistan - Od Herata do Kabula, dok. serija 11.10 Oprah show 11.55 Burzovno izvješe 12.00 Dnevnik 12.13 Vrijeme 12.15 TV kalendar 12.30 Strast, telenovela 13.20 Domaa dramska serija - antologija: Prosjaci i sinovi 14.15 Skica za portret 14.30 Vijes + prijevod za gluhe 14.39 Vrijeme sutra 14.45 Ubojstvo, napisala je, serija 15.35 City Folk: Nizozemska - Ro erdam 16.10 Hrvatska uživo - Vijes 16.15 Hrvatska uživo 17.35 Hrvatska uživo - Vijes 17.40 Danas na Zagrebakoj burzi 17.42 HPB t 17.50 Luda kua, TV serija 18.25 Promet danas 18.35 Idemo na Zapad 19.15 Loto 7/39 19.30 Dnevnik 19.57 EURO 2008. 20.01 Sport 20.05 Vrijeme 20.15 arolija, serija 21.10 Piramida 22.15 Vijes 22.25 Burzovno izvješe 22.35 Otvoreno 23.15 Kulturni info 23.20 Poslovne vijes 23.25 Vijes iz kulture 23.35 Združena braa, serija 00.30 Sestre, serija 01.15 Sestre, serija 02.00 Reprizni program 03.55 City Folk: Nizozemska - Amsterdam 04.25 Oprah show 05.10 Strast, telenovela 05.55 McLeodove keri, serija

TV kue imaju pravo promjene programa

07.00 TV vodi + panorame turiskih središta Hrvatske 07.45 Najava programa 07.50 Pustolovine Marka i Goge, crtana serija 08.15 Zlurad, crtana serija 08.40 Žutokljunac 09.10 Silvester i ii, crtana serija 09.35 Školarci obavještajci, serija za djecu i mlade 10.00 Prijenos sjednica Hrvatskog sabora 13.30 Ružna Be y, serija

soni 15.25 Reba 15.50 Moja obitelj, hum. serija 16.15 Ujak Charlie, hum. serija 16.35 Charmed 17.20 Stažist, hum. serija 17.45 ZiB Flash 18.10 Simpsoni 18.35 O.C., serija 19.25 Malcom u sredini, hum. serija 20.00 Vijes 20.15 Nogomet, prijenos 0.00 Noni program

5.00 Jutarnji program 10.00 Avenzio 11.00 Charmed 12.00 Druga prilika 13.00 Sam 14.00 Mi smo obitelj 15.00 Naše traume 16.00 Prilika 17.00 ta 18.00 Vrijeme za vijes 18.10 Simpsoni 19.05 Galileo 20.15 Unschulding 21.35 Zaboravljeni sluaj, serija 22.15 Hitna služba, serija 23.15 Tv Total 0.05 Noni program

5.30 Jutarnji program 10.00 Vera 11.00 Sutkinja Barbara Salesch 12.00 Sudac Alexander Hold 13.00 Bri 14.00 Dvoje kod Kallwassa 15.00 Sutkinja Barbara Salesch 16.00 Sudac Alexander Hold 17.00 Niedrig und Kuhnt 18.30 Vijes 19.15 Verdammt lange her 19.45 K11 20.15 Clever 21.15 Der Bulle von Tölz, lm 23.20 24 Studen 0.20 Noni program

6.00 Tono u 6 7.00 Jutarnji program 9.00 Tono u 9 10.30 Djeji program 14.00 Oliver Geissen Show 15.00 Obitelj sa srcem 16.00 Das Strafgericht 17.00 S aatsanwalt Posch… 17.30 Izmeu nas 18.00 Explosiv 18.45 RTL Aktuell 19.40 Dobra vremena loša vremena 20.15 Dokumentarna serija 21.15 Unser neues Zuhause 22.15 Stern Tv 0.00 Noni program

6.00 Poker 8.00 Sportquiz 11.00 Reklamni program 14.15 Sportquiz 17.30 Poker 18.30 DSF Aktuell 18.15 Bundesliga Hits 19.30 Košarka 20.00 Poker 21.30 Männer Tv 23.00 Sportquiz

5.10 Jutarnji program 6.45 Reklamni program 6.50 Djeji program 15.40 Naruto 16.05 Dvorac 16.30 Princ iz Bel Aira, hum. serija 17.00 Svijet prema Jimu, hum. serija 18.00 Sam svoj majstor 19.00 Das A-Team 20.00 Vijes 20.15 Zvjezdana vrata, serija 22.05 Andromeda, serija 23.00 Noni program 10.00 TV vodi + turiska središta Hrvatske 15.25 Koncert 16.05 Glazbena emisija 17.10 Emisija za djecu i mlade 17.25 Zabavni program 17.40 Dok. emisija 17.55 Koncert 19.30 Zabavni program 20.00 Koncert 22.00 Film 00.00 U dobrom društvu 00.50 TEST

08:00 NAJAVA PROGRAMA 08:02 U DOBROM DRUŠTVU zabavna emisija 09:00 VEKERICA jutarnji program VTV-a 11:00 NARODNO VESELJE zabavna emisija 12:30 GOSPODARSKI TJEDAN TV magazin 13:00 EUROPSKI DNEVNIK TV magazin 13:30 OPASNE VEZE talk show 14:40 VEKERICA 16:40 VIJESTI VTV-A 16:45 NINJA KORNJAE animirana serija 17:15 LAKU NO HRVATSKA zabavna emisija 17:45 RIJE ŽIVOTA duhovni program 18:35 IZ PROŠLOSTI TV kalendar 18:40 VIJESTI VTV-A 19:00 KAMO I KAKO DALJE? Predstavljanje Prve privatne gimnazije Varaždin 19:20 GLAZBENI IN kontakt emisija sa SMS porukama 20:00 VIJESTI VTV-A 20:05 OTVORENI STUDIO kontakt emisija 21:00 SERIJSKI FILM 21:45 M-ZABA emisija pod pokroviteljstvom 21:55 HR TOP 20 - glazbena emisija 22:55 BOJA NOVCA TV magazin 23:25 VIJESTI VTV-A --------IZ PROŠLOSTI TV kalendar 23:40 RAZODIJEVANJE serijski lm --------ODJAVA PROGRAMA --------VIDEOSTRANICE

8.30 Rallye 9.30 Nogomet 13.30 Euro 2008 20.30 Golf 23.00 Euro 2008

15:02 15:05 15:10 15:30 16:00 16:45 16:50 17:55 18:40 19:00 19:10 19:20 20:00 21:00 21:15 22:10 22:40 23:10 23:20 23:35 23:40

Danas pogledajte... Mali oglasi Obzori, ponavljanje Auto moto nauc vision, ponavljanje Mutan, ponavljanje Vijes Povealo, ponavljanje Neiskrena ljubav, serijski lm Pilates & Yoga Meimurje danas, informavna emisija Voice of America Glazba Partymaker, glazbena emisija Meimurje danas, informavna emisija Pravi Rodrigo, serijski lm Boja novca Zov prirode Poslovne vijes Meimurje danas Voice of America Sutra na programu

7.15 Crtani lmovi 9.20 Humorisne serije 13.00 Djeji program 15.05 Simp-

7.10 TV prodaja 7.15 Crtani lmovi 10.00 Rebelde, serija 10.50 Moja obitelj, hum. serija 11.20 S.O.S.-ljubav, serija 12.05 Tv prodaja 12.35 Sretna linija 13.45 Ubojstvo je napisala, serija 14.40 Majin povratak, lm 16.05 Svijet prema Jimu, hum. serija 16.35 Cosby Show, hum. serija 17.05 Nikita, serija 18.00 Svijet 18.55 Rebelde, serija 19.45 Svijet 20.00 Promjena, dok. serija 20.55 Vražja kuhinja 21.45 Spašeni!, serija 22.25 Seinfeld, hum. serija 23.05 Ja sam Earl, hum. serija 23.35 Rocky, lm

7.00 24 UR 8.0 Provjereno 9.25 Srce koje oprašta, serija 10.15 Ukradena srea, serija 11.05 Tv prodaja 11.35 Monk, serija 12.30 Razigrani par, serija 13.20 Tv prodaja 13.50 Slatka tajna, serija 14.40 Oprah show 15.30 Razigrani par, serija 16.20 Ukradena srea, serija 17.10 Srce koje oprašta, serija 18.00 24 sata- vrijeme 18.05 Slatka tajna, serija 19.00 24 sata 20.00 Prijateljske veze, lm 21.35 Ekipa za oevid, serija 22.25 24 UR 22.45 Bez traga, serija 23.35 Seks i grad, serija 0.00 Zakon i red, serija 0.45 Nona panorama

07:00 Tv prodaja 08:00 Zlatolaska 09:00 Djeji program 12.00 Vijes 12.20 Dramski program 14.00 Humorisne serije 18:00 Vijes 18:05 Kalejdoskop 19:00 Serija 20:00 Ameriki lm 22:00 Francuska priredba 00:00 Slovenska jazz scena 00:40 Talijanski lm

06:10 Kultura 06:15 Odmevi 07:00 Vijes 07:05 Dobro jutro 08:00 Vijes 08:05 Dobro jutro 09:00 Vijes 09:05 Sport 09:35 Crtani lmovi 10:20 Zlatko zakladko: regratov sirup, ponovitev 10:35 Knjiga mene briga 11:00 Dokumentarna emisija 11:30 Modro 12:00 Ljudje i zemlja 13:00 Vijes, sport, vrijeme 13:25 Umjetnost igre 13:50 Odpe pesniki 14:00 Dokumentarac mjeseca 15:10 Mostovi - Hidak 15:45 Crtana serija 16:05 Male sive celice, kviz 17:00 Novos, sport, vrijeme 17:35 Z vami 18:30 Loto 18:40 Cratani lmovi 18:55 Vrijeme 19:00 Dnevnik 19:35 Vrijeme 19:40 Sport 19:55 Njemaki lm 22:00 Odmevi, kultura, sport, vrijeme 23:05 Omizje

SRIJEDA 18. lipnja 2008.

06:20 Inspektor Gadget i pomonici, crtana serija 06:45 Jagodica Bobica, crtana serija 07:35 Šaljivi kuni video 08:00 Nova lova, TV igra 10:00 Ružna ljepoca, serija 11:00 Cosby show, serija 11:25 Kralj Queensa, serija 11:45 Naša mala klinika, serija 12:35 Zauvijek susjedi, serija 13:15 Vijes 13:30 Naši najbolji dani, serija 14:25 Pria Brooke Ellison, (SAD, 2004., drama; Redatelj: Christopher Reeve; Glume: Mary Elizabeth Mastrantonio, John Sla ery, Lacey Chabert, Vanessa Marano, Jenson Goins) 16:00 Kralj Queensa, serija 16:25 Cosby show, serija 16:55 Svi vole Raymonda, serija 17:20 Vijes 17:35 Naša mala klinika, serija 18:30 Zauvijek susjedi, serija 19:15 Dnevnik Nove TV 19:50 10 do 8, informavna emisija 20:00 Veernja škola - EU 21:00 Lud, zbunjen, normalan, serija 21:35 Svi lijepi konji, (2000., SAD, drama; Redatelj: Billy Bob Thornton; Glume: Ma Damon, Henry Thomas, Penélope Cruz, Laura Poe, Sam Shepard) 23:40 Vijes 23:55 Navy CIS, serija 01:35 Svemirski prag, serija 02:25 Holivudske supruge, (2003., SAD, Kanada, drama; Redatelj: Joyce Chopra; Glume: Farrah Fawce , Melissa Gilbert, Robin Givens, Dorian Harewood, Je Kaake, Stewart Bick) 03:55 Kraj programa

05.00 VIJESTI (HR+ZG); 05.05 RADIO DROBILICA; 06.30 GLAS AMERIKE; 07.10 RADIO PLAC; 08.00 VIJESTI (ZG) + HRAK INFO; 09.00 VIJESTI UREDNIKA; 09.03 KAVICA; 09.30 PROGRAM U BOJI; 10.00 VIJESTI (HR + ZG); 11.00 CNN VIJESTI; 11.42 RADIO PLAC; 11.53 HITOVI TJEDNA; 12.00 PODNEVNA KRONIKA + HRAK INFO; 12.30 LJUDI I IDEJE; 13.30 CNN VIJESTI; 14.00 VIJESTI ZA DOBAR TEK; 14.30 MOVIE SHOW; 15.00 CNN VIJESTI; 16.00 VIJESTI U 16 + INFO; 17.03 IZA POZORNICE (BACK STAGE); 18.00 ME IMURSKA KRONIKA; 18.15 RADIO PLAC; 19.03 RADIO PLANER; 19.30 PHONEBOX & SMS BOX; 21.00 TOP LISTA F-13; 23.00 HITOVI TJEDNA; 00.00 Music Special: ALANIS MORISSETTE; 01.00 NO NI PROGRAM

14.15 Direkt 00.10 No pokera, show 14.45 Na rubu znanos: Geekovi 01.10 Kunolovac, kviz 15.50 Prijatelji, hum. serija 16.10 Dva i pol muškarca, hum. serija 16.40 Zvjezdane staze: Nova generacija, serija 17.30 McLeodove keri, serija 18.20 Vijes na Drugom 18.35 Genetsko podrijetlo Hrvata: Ukrajinska veza, dok. serija 19.10 Volim nogomet - EURO 2008. 20.35 Salzburg: EURO 2008.: Grka - Španjolska, 1. poluvrijeme 21.45 Salzburg: EURO 2008.: Grka - Španjolska, 2. polurijeme 22.35 Volim nogomet - EURO 2008. 23.15 Promet danas 23.20 Vijes na Drugom 23.24 Vrijeme 23.30 Innsbruck: EURO 2008.: Rusija - Švicarska, snimka 00.50 Zloinaki umovi, serija 01.30 TV raspored

05.55 Magnum, akcijska serija ® 06.45 Za ism stolom, dramska serija ® 07.35 Krava i pili, crtana serija 08.00 SpužvaBob Skockani, crtana serija 08.25 Kunolovac, kviz 09.25 Sam svoj majstor, hum. serija 09.50 Korak po korak, hum. serija ® 10.20 Puna kua, hum. serija ® 10.45 Malcolm u sredini, hum. serija ® 11.10 Dadilja, hum. serija ® 11.40 Rat u kui, hum. serija ® 12.10 Vijes, informavna emisija 12.15 Veera za 5, lifestyle emisija ® 12.45 Exploziv, magazin ® 13.00 K.T.2 – Pravda na zadatku, krimi serija ® 13.25 Za ism stolom, dramska serija 14.20 Magnum, akcijska serija 15.15 Cobra 11, krimi serija 16.10 Korak po korak, hum. serija 16.35 Puna kua, hum. serija 17.05 Malcolm u sredini, hum. serija 17.30 Dadilja, hum. serija 18.00 Rat u kui, hum. serija 18.30 Vijes, informavna emisija 18.55 Exploziv, magazin 19.05 Veera za 5, lifestyle emisija 19.35 K.T.2 – Pravda na zadatku, krimi serija 20.00 CSI: New York, krimi serija 20.55 Zaboravljeni sluaj, krimi serija 21.55 Ženski klan, krimi serija 22.50 Reži me, dramska serija 23.55 Vijes, informavna emisija

TV kue imaju pravo promjene programa

Šaljivi kuni video Inspektor Gadget i pomonici, crtana serijs Jagodica Bobica, crtana serija Nova lova, TV igra Ružna ljepoca, serija Cosby show, serija Naša mala klinika, serija Zauvijek susjedi, serija Vijes Naši najbolji dani, serija Varalica dobrog srca, komedija Kralj Queensa, serija Cosby show, serija Svi vole Raymonda, serija Vijes Naša mala klinika, serija Zauvijek susjedi, serija Dnevnik Nove TV 10 do 8, informavna emisija Superman 4, (1987., SAD, akcija; Redatelj: Sidney J. Furie; Glume: Christopher Reeve, Gene Hackman, Jackie Cooper, Marc McClure, Jon Cryer) Zakon brojeva, serija Heroji, serija Vijes Navy CIS, serija Zakon brojeva, serija Potamnjeli sjaj, drama Kraj programa

20:55 Gas do daske 2, (akcijska komedija, 2001.; Redatelj: Bre Ratner; Uloge: Jackie Chan, Chris Tucker, John Lone, Zhang Ziyi, Roselyn Sanchez, Harris Yulin) 22.35 Minolovci, akcijski lm 00.30 Vijes, informavna emisija 00.45 Kunolovac, kviz

06:20 06:45 07:10 08:00 10:00 11:00 11:35 12:30 13:10 13:25 14:15 16:00 16:25 16:55 17:20 17:35 18:30 19:15 19:50 20:00

21:40 22:40 23:40 23:55 01:40 02:25 04:10

05.00 VIJESTI (HR+ZG);05.05 RADIO DROBILICA;06.30 GLAS AMERIKE;07.10 RADIO PLAC; 08.00 VIJESTI(ZG) + HRAK INFO; 09.00 VIJESTI UREDNIKA; 09.05 PROGRAM U BOJI; 10.00 VIJESTI(HR + ZG); 11.00 CNN VIJESTI; 11.42 RADIO PLAC; 11.53 HITOVI TJEDNA; 12.00 PODNEVNA KRONIKA + HRAK INFO; 12:30 SPORT RAPORT; 13.00 CNN VIJESTI; 14.00 VIJESTI ZA DOBAR TEK; 15.00 CNN VIJESTI; 16.00 VIJESTI U 16 + HRAK INFO; 18.00 ME IMURSKA KRONIKA; 18.15 RADIO PLAC; 19.00 RADIO PLANER; 19.30 PHONE BOX & SMS BOX; 21.00 MUSIC NEWS - NEW YORK - LONDON; 23.00 HITOVI TJEDNA; 00.00 Music Special: SCARLETT JOHANSSON; 01.00 NO NI PROGRAM

15:22 15:25 15:30 17:10 17:45 18:35 19:00 19:15 19:30 20:00 21:00 21:20 23:00 23:30 23:40 23:55

NAJAVA PROGRAMA reportaža ŽUPANIJSKE TEME NACIONALNE ZAKLADE ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA reportaža VEKERICA jutarnji program VTV-a

Danas pogledajte... Mali oglasi Igrani lm, ponavljanje Sport i zabava, ponavljanje Neiskrena ljubav, serijski lm Pilates & Yoga, crtani lm Meimurje danas Voice of America Glazba Ritam ljeta, mozaina emisija Meimurje danas Snimka kulturne manifestacije Gillete svijet sporta Poslovne vijes Meimurje danas Voice of Amerika

09:00

08:00 08:02 08:30

za djecu 11.45 Djeji program 15.30 Reba 15.50 15.00 ZiB Flash 15.55 Svijet prov Jima, hum. serija 16.20 Moj ujak Charlie, hum. serija 16.40 Charmed 17.25 Stažist, hum. serija 17.50 Simpsoni 18.15 O.C., serija 18.40 Stažis, hum. serija 19.25 Malcom u sredini, hum. serija 19.50 Vrijeme u slici, sport i vrijeme 20.15 Nogomet, prijenos 0.00 Noni program

5.00 Jutarnji program 10.00 Avenzio 11.00 Charmed 12.00 Druga prilika 13.00 Sam

6.00 Tono u 6 7.00 Jutarnji program 9.00 Tono u 9 10.30 Djeji program 14.00 Oliver Geissen Show 15.00 Obitelj sa srcem 16.00 Das Strafgericht 17.00 S aatsanwalt Posch… 17.30 Izmeu nas 18.00 Explosiv 18.45 RTL Aktuell 19.40 Dobra vremena loša vremena 20.15 Zalazak, lm 22.10 Extra 23.30 Noni program

5.10 Jutarnji program 6.45 Reklamni program 6.50 Djeji program 15.40 Naruto 16.05 Dvorac 16.30 Princ iz Bel Aira, hum. serija 17.00 Svijet prema Jimu, hum. serija 18.00 Sam svoj majstor 19.00 Das A-Team 20.00 Vijes 20.15 Die Kochpros 21.15 Big Brother, prijenos 23.15 Dog 0.10 Noni program

11:15 VU SRCU TE NOSIM emisija o narodnim obiajima 12:15 IGRAJTE NAM MUŽIKAŠI glazbena emisija 13:00 VTV TJEDNIK uz komentar za slušno ošteene osobe 13:30 VJERA I NADA vjerski program uz komentar za slušno ošteene osobe 14:00 EUROMAXX TV magazin 14:40 VEKERICA 16:40 VIJESTI VTV-A 16:45 AUTO MOTO NAUTIC VISION emisija o automobilizmu 17:15 PEVECOV KUTAK emisija pod pokroviteljstvom 17:45 SPORTSKI ZOOM emisija o sportu 18:35 IZ PROŠLOSTI TV kalendar 18:40 VIJESTI VTV-A 19:00 NEWSFLASH - GLASA AMERIKE 19:10 GLAZBENI IN kontakt emisija sa SMS porukama 20:00 VIJEST VTV-A 20:05 KOKTEL mozaina emisija 21:00 PAT POZICIJA zabavna emisija 21:30 SPORTSKI ZOOM emisija o sportu 22:30 MOJA ISTRA dokumentarna emisija 23:00 VIJESTI VTV-A --------IZ PROŠLOSTI TV kalendar 23:20 RAZODIJEVANJE serijski lm --------ODJAVA PROGRAMA --------VIDEOSTRANICE

6.00 Poker 9.00 Doppelpass 11.00 Reklamni program 14.00 Tenis, prijenos 17.30 Poker 10.00 TV vodi + turiska središta 18.30 DSF Aktuell 20.45 Männer Tv 22.00 Hrvatske 16.00 Dok. lm 16.30 Zabavni Motorsport 22.45 DSF Aktuell program 17.00 Emisija za djecu i mlade 17.35 Glazbena emisija 18.05 Koncert 19.30 Dokumentarna emisija 20.00 TOP 40 20.40 Film 22.10 Glazbeni program 22.40 Koncert 00.05 TEST 8.30 Motorsport 9.30 Nogomet 13.30 Euro 2008 15.00 Tenis 16.00 Nogomet 18.15 Volleyball, prijenos 20.00 Euro 2008 20.15 5.25 Jutarnji program 8.15 Reprize lmova Kampfsport 23.00 Euro 2008

7.10 TV prodaja 7.15 Crtani lmovi 10.00 Rebelde, serija 10.50 Moja obitelj, hum. serija 11.20 Plaža, serija 12.00 Tv prodaja 12.30 Sretna linija 13.35 Ubojstvo je napisala, serija 14.30 Kasna ljubav, lm 16.15 Svijet prema Jimu, hum. serija 16.45 Cosby Show, hum. serija 17.10 Nikita, serija 18.00 Svijet 18.55 Rebelde, serija 19.45 Svijet 20.00 uvar vremena, lm 21.40 Spašeni!, serija 22.50 Seinfeld, hum. serija 23.20 Ja sam Earl, hum. serija 23.50 Rocky 5, lm

7.20 24 UR ® 8.20 Billova kuhinja ® 9.05 Srce koje oprašta, serija ® 9.55 Ukradena srea, serija ® 10.50 Tv prodaja 11.20 Ricki Lake 12.15 Razigrani par, serija ® 13.05 Tv prodaja 13.35 Slatka tajna, serija 14.25 Oprah show 15.15 Razigrani par, serija 16.10 Ukradena srea, serija 17.05 Srce koje oprašta, serija 18.00 24 sata - vrijeme 18.05 Slatka tajna, serija 19.00 24 sata 20.00 Uzmi ili ostavi 21.10 Poletje v školjki, slovenski lm 23.00 24 UR 23.20 Bez traga, serija 0.10 Seks i grad, serija 0.40 Zakon i red, serija 1.30 Nona panorama

7.30 Vremenska panorama 8.30 Alica 14.00 Mi smo obitelj 15.00 Naše traume (R) 9.00 Videostranice 11.00 Djeji pro- 16.00 Prilika 17.00 ta 18.00 Vrijeme za gram 14.45 TV prodaja 15.15 Tjedni izbor vijes 18.10 Simpsoni 19.05 Galileo 20.15 16.00 Videstranice 17.45 Neobine zgode Policajac u vru, lm 22.00 Jessy Norman, Twistovih, serija 18.10 Jasno i glasno lm 0.00 Noni program 19.00 Videospotovi 19.40 Rije Tima Ricea 20.00 Ameriki lm 21.45 Tempirana bomba, dok. emisija 22.30 Brane Ronel izza odra 23.45 Dnevnik pogranine TV 5.30 Jutarnji program 10.00 Vera 11.00 Sutkinja Barbara Salesch 12.00 Sudac Al0.30 Videostranice ® exander Hold 13.00 Bri 14.00 Dvoje kod Kallwassa 15.00 Sutkinja Barbara Salesch 16.00 Sudac Alexander Hold 17.00 Niedrig und Kuhnt 18.30 Vijes 19.15 Verdammt lange her 20.15 Das Grauen, lm 22.55 Toto & Harry 23.25 Spiegel Tv Reportage 23.55 Noni program

6.30 Tjedni izbor 9.00 Videostranice 13.00 Vijes 13.05 Tjedni izbor 16.00 Dobar dan, Koroška 16.45 Vijes 17.00 Crtani lmovi 17.20 Dogodovšne u veseloj hos, crt. serija 17.30 Dolina na meji, emisija 18.30 LOTO 3x3 PLUS 18.40 Izvlaenje Astra 18.45 Crtani lm 19.00 TV Dnevnik 20.05 Sredozemlje, serija 21.00 Dokumentarna serija 21.55 Odjeci 22.45 Knjiga mene briga 23.00 Skrivnos 23.15 Noni program

PONEDJELJAK 23. lipnja 2008. 08.50 Žutokljunac 09.20 Silvester i ii, crtana serija 06.40 Najava programa 09.45 Školarci obavještajci, 06.45 TV kalendar serija za djecu i mlade 07.00 Dobro jutro, Hrvatska 10.10 Veliki odmor 07.05 Vijes 11.00 Sudac John Deed, serija 07.10 Dobro jutro, Hrvatska 12.35 Tree Hill, serija 07.35 Vijes 13.25 Ružna Be y, serija 07.40 Dobro jutro, Hrvatska 14.10 Direkt 08.35 Vijes 14.45 Na rubu znanos: Michael 08.40 Dobro jutro, Hrvatska Cremo, Zabranjena 09.05 arolija, serija arheologija 10.00 Vijes 15.45 Prijatelji, hum. serija 10.09 Vrijeme danas 16.05 Dva i pol muškarca, hum. 10.10 Vijes iz kulture serija 10.15 Skica za portret 16.40 Zvjezdane staze: Nova 10.20 Energija za život generacija, serija - Feng Shui na provjeri u 17.30 McLeodove keri, serija svakodnevici, dok. lm 18.20 Vijes na Drugom 11.10 Oprah show 18.35 Ludi rimski carevi: 11.55 Burzovno izvješe Kaligula, znanstveno12.00 Dnevnik obrazovna serija 12.13 Vrijeme 19.10 Beverly Hills, serija 12.15 TV kalendar 19.55 Crtani lm 12.30 Strast, telenovela 20.05 Volim nogomet - EURO 13.20 Domaa dramska serija 2008. - antologija: Prosjaci i 22.00 Promet danas sinovi 22.10 Dr. House, serija 14.15 Jelovnici izgubljenog 23.05 Vijes na Drugom vremena 23.14 Vrijeme 14.40 Vijes + prijevod za gluhe 23.20 Kineska plaža, serija 14.49 Vrijeme sutra 00.10 CSI: Las Vegas, serija 14.55 Ubojstvo, napisala je, 00.55 TV raspored - serija 15.45 Normalan život - emisija o osobama s invaliditetom 16.35 Hrvatska uživo - Vijes 16.40 Hrvatska uživo 05.20 Magnum, akcijska serija ® 17.45 Hrvatska uživo - Vijes 06.05 Za ism stolom, dramska 17.50 Danas na Zagrebakoj serija ® burzi 07.00 Krava i pili, crtana serija 17.52 HPB t 07.25 SpužvaBob Skockani, 18.00 Luda kua, TV serija crtana serija 18.35 Promet danas 07.50 Sam svoj majstor, hum. 18.40 Idemo na Zapad serija 19.30 Dnevnik 08.15 Korak po korak, hum. 19.57 EURO 2008. serija ® 20.01 Sport 08.40 Puna kua, hum. serija ® 20.05 Vrijeme 09.25 Kunolovac, kviz 20.15 arolija, serija 10.10 Malcolm u sredini, hum. 21.10 Diana: Tajne snimke, dok. serija ® lm 10.35 Dadilja, hum. serija ® 22.00 Vijes 11.05 Rat u kui, hum. serija ® 22.10 Burzovno izvješe 11.35 Vijes, informavna 22.20 Otvoreno emisija 23.05 Poslovne vijes 11.40 Veera za 5, lifestyle 23.10 Vijes iz kulture emisija ® 23.20 I Love Huckabees, igrani 12.10 Exkluziv, magazin lm 12.55 K.T.2 – Pravda na zadatku, 01.05 Sestre, serija krimi serija ® 01.50 Sestre, serija 13.15 Za ism stolom, dramska 02.35 Sudac John Deed, serija serija 04.05 Jelovnici izgubljenog 14.10 Magnum, akcijska serija vremena 15.05 Cobra 11, krimi serija 04.25 Diana: Tajne snimke, dok. 16.00 Korak po korak, hum. lm serija 05.10 Strast, telenovela 16.30 Puna kua, hum. serija 05.55 McLeodove keri, serija 17.00 Malcolm u sredini, hum. serija 17.30 Dadilja, hum. serija 18.00 Rat u kui, hum. serija 18.30 Vijes, informavna emisija 18.55 Exploziv, magazin 19.05 Veera za 5, lifestyle emisija 19.35 K.T.2 – Pravda na zadatku, krimi serija 20.00 CSI, krimi serija 07.00 TV vodi + panorame turiskih središta Hrvatske 07.55 Najava programa 08.00 Pustolovine Marka i Goge, crtana serija 08.25 Zlurad, crtana serija


11

17. lipnja 2008. ME\IMURSKE NOVINE

UDRUGA UMIROVLJENIKA meimurskih policijskih djelatnika

NATJECANJE EKIPA prve pomoi u Sloveniji

Družili se s kolegama iz Varaždina i Maarske

akoveka Gimnazija druga

Po deseti puta za redom, u petak 13. lipnja družili su se umirovljeni djelatnici policije Me imurske županije, te njihovi kolege iz Varaždina i ma arskih gradova Marcali i Nagykanisza. Okupilo se stotinjak nekadaš-

njih policajaca i službenika koji su najprije razgledali Stari grad Zrinskih u akovcu, gdje ih je s Muzejom i Zrinskima upoznao mr. Vladimir Kalšan, nakon ega je položen vijenac kod spomenika Nikole Zrinskog na akovekom glavnom trgu.

Predvo eni Dragutinom Bajsiem, predsjednikom Udruge umirovljenika unutarnjih poslova

akovec, svi sudionici skupa uputili su se u Gornju Dubravu gdje su u gostionici “K Jeleni” održali sportska natjecanja, a susret završili

zajednikim objedom i druženjem, prisjeajui se svojih aktivnih dana u policiji. Dogovoreno je da domain jedanaestog susreta budu umirovljeni policajci Nagykanisze u Ma arskoj idue godine. (S. Mesari)

USPJEH DOMA za starije i nemone osobe akovec

Okitili se zlatom i srebrom Hrvatski savez sportske rekreacije “Sport za sve” i Dom za starije i nemone osobe “Mali Kartec” Krk organizator su 7. Hrvatskog festivala sportske rekreacije osoba starije dobi, koji se održavao u vremenu od 6. do 7. lipnja na sportskim terenima Doma “Mali Kartec” Krk. U raznim sportskim disciplinama nadmetalo se oko 2.000 osoba starije dobi iz cijele Hrvatske, a Dom za starije i nemone osobe akovec predstavljalo je 20 korisnika. Natjecali su se u sportsko - rekreativnim aktivnostima: pikadu, ubacivanju lopte u koš, kuglanju loptama, nabacivanju kolutova, viseoj kuglani i šahu. Zapažene rezultate postigli su: Mirko Vinceti osvojio je zlato u pikadu, Zvonimir Zajec zlato u nabacivanju kolutova i Marija Rodiger srebro u nabacivanju kolutova. Me imurski vedri duh i zapaženi rezultati i ovaj put krasili

U subotu 7. lipnja u Ljutomeru u Sloveniji održano je XIV. natjecanje ekipa prve pomoi Civilne zaštite i Crvenog križa. Pozivnicu za natjecanje dobilo je i Gradsko društvo Crvenog križa akovec i Podruni ured za zaštitu i spašavanje akovec, a na natjecanje je upuena ekipa mladeži iz Gimnazije akovec. U sastavu ekipe bili su: Jelena Juras, Martina Vidovi, Saša Sabol, Nikola Grozdek, Karolina Kolari i Danijela Piškor, pod mentorstvom Krešimira Trojko, prof., i strunim vodstvom dr. Gabrijele Turk i dr. Roberta Grudia. Oni su na natjecanju u

Ljutomeru osvojili drugo mjesto. Prvo mjesto osvojila je ekipa Srednje zdravstvene škole iz Murske Sobote, a tree Gimnazija iz Ljutomera. U pratnji ekipe bili su Nada Špoljari, ravnateljica Gradskog društva Ccvenog križa akovec, Ferid Kašmo, naelnik Odjela za zaštitu i spašavanje Podrunog ureda akovec, i Branka Benik, struna savjetnica. Ovo je ve peta godina za redom kako naše ekipe prve pomoi sudjeluju na me udržavnom natjecanju ekipa prve pomoi u Sloveniji i ostvaruju zapažene rezultate. (BMO)

DJEJI PJEVAKI ZBOR Mali akovec

Obilježili prvu godišnjicu djelovanja

Ekipa “Mladi i moni” Doma za starije i nemone osobe akovec koja je sudjelovala na Festivalu sportske rekreacije za starije osobe na Krku su našu sportsku ekipu pod nazivom “Mladi i moni”. U ekipi su bili: Marija Biševi, Silvestar Bo anec, Ljudevit ekunec, Stjepan Harandi,

Marija Jurišaga, Stjepan Korunek, Franjo Kovai, Antun Krišto i, Ivan Križaj, Matilda Kuek, Matija Ladi, Nada Ladika, Andrija Levai,

Jela Naran a, Josip Požgaj, Marija Rodiger, Ivan Šafari, Mirko Vinceti, Zvonimir Zajec i Miroslav Zorkovi. (BMO)

DRŽAVNO NATJECANJE iz prve pomoi

Bronani pomladak iz Male Subotice Gradsko društvo Crvenog križa akovec u akovcu je uruilo bronane medalje ekipi podmlatka iz OŠ Mala Subotica za osvojeno 3. mjesto na XII državnom natjecanju mladeži Hrvatskoga Crvenog križa, održanom 17. svibnja u Zatonu kraj Zadra. U sastavu ove visoko plasirane ekipe bili su: Klara Križai, Karolina Pintar, Sandro Sklepi, Ana Katarina Kolari, Jelena Cirkovi i Daria Vukovi, pod mentorstvom Manele Striak, prof., i strunim vodstvom dr. Roberta Grudia. Kako su odmah poslije natjecanja morali otputovati zbog drugih obaveza, bronane medalje osvojene na državnom natjecanju uruene su im u akovcu. (BMO)

Nedavno je akoveki Centar za kulturu zvonko odzvanjao pravom proljetnom rapsodijom razdraganih djejih pjesama, vesele muzike i zarazna smijeha. Pred uglavnom roditeljskim i rodbinskim auditorijem izmjenjivali su se mali akteri sveane proslave prve godišnjice uspješnog djelovanja i rada zanimljivog djejeg pjevakog zbora “Mali

akovec”. Niti spontanom pljesku oigledno zadovoljne publike kao da nije bilo kraja. Odista prekrasni djeji zborski i vokalni glasovi, od kojih su neki pravim slavujevim pjevom više nego oarali sve prisutne, bijahu kao jedan vo eni vještim dirigentskim rukama prof.Andree Šapec te prof.Damira Rodigera, velikih muzikih entuziasta i istinskih zaljubljenika u šaroliki svijet djeje muzike. Svojim su pak solistikim nastupom posebnu pažnju plijenile Dora i Marta Cividini, Matea Varga, Ella Prebeg te Anamarija Grkavec, sve same budue pjevake zvijezde. Organizator se naravno pobrinuo i za goste iznena enja, koji su još

više doprinijeli zaista ugodnom raspoloženju toga raspjevanog subotnjeg poslijepodneva. Veinu tekstova predstavljenih pjesmica, koje je uglavnom vrlo vješto aranžirao te muziki kvalitetno i znalaki odjenuo Damir Rodiger, napisala je poznata me imurska pjesnikinja za djecu Petrana Sabolek. S poetaka svoga postojanja djeji je zbor “Mali

akovec” brojio tek devetoro lanova, dok ih danas ve ima preko pedesetak. Zato i djeluju u dvije skupine po uzrastu, od prvog do etvrtog i etvrtog do šestog razreda osnovne škole. Da, da, naziv se “mali” ve našao u opasnim vodama istinske neutemeljenosti. Uglavnom, djeji pjevaki zbor “Mali akovec” u samo godinu dana svoga postojanja svakako više nije nepoznat široj me imurskoj javnosti. Pogotovo ako se prisjetimo na Mali MEF, festival djeje pjesme akovec, a na kojem je uestvovalo vei broj lanova toga zbora te isti u onoj svojoj izvornoj postavi. Iza sebe ve imaju i jedan lijepo ura eni muziki CD u sklopu promotivnog programa “Petrana Sabolek djeci”. (dplp)


12

ME\IMURSKE NOVINE 17. lipnja 2008.


17. lipnja 2008. ME\IMURSKE NOVINE

13


14

ME\IMURSKE NOVINE 17. lipnja 2008.

Predstava malih maturanata pokazala je što e biti kad odrastu

ZAVRŠNA SVEANOST predškolaraca Djejeg centra akovec

Malom maturijadom oprostili se od vrtikih dana Mornarke iz DV-a “Cvrak”

Uz ples i pjesmu prošle se subote u akovcu na završnoj sveanosti dvjestotinjak predškolaraca oprostilo od svojih odgajateljica i malih prijatelja s kojima su dijelili vesele vrtike dane. Djeca iz devetero vrtia Djejeg centra akovec - Cvrka, Cipelice, Vjeverice, Maslaka, Krijesnice, Pelice, Mrava, Stonoge i Zvjezdice prvo su se, kao i obino, veselim mimohodom uz zvukove Puhakog orkestra Male Subotice pokazali cijelom

DV “Vjeverica” gradom je prošetao slikare

I farmeri su se pokazali na malom mimohodu

gradu. Ove godine mališani i njihove odgajateljice bili su posebno inventivni što se tie kostima. Bilo je tu farmera, slikara, policajaca, bolniara, mornara, vatrogasaca, ronioca i još kojeega ... Svake godine mala maturijada sve je ljepša i zanimljivija te privlai sve više pozornosti, a vrtiki bi maturanti uskoro mogli svojom veselom povorkom “prešišati” znaaj onoga velikog srednjoškolskog maturantskog mimohoda. Program završne sveanosti nastavljen je u Centru za kulturu gdje su budui školarci izveli priredbu ovaj put nazvanu “Što u biti kad odrastem”. Uvijek originalni nastupi, sa simpatinim plesnim koreogra ijama i, naravno, pjesmom, dali

Evo, to smo mi – djeca djejeg vrtia Štrigova. U ovoj vrtikoj godini organizirali smo mnoge aktivnosti u kojima smo i sami vrijedno sudjelovali. Skupljali smo stari papir, zajedno s našim tetama i mamama izra ivali pilie, zeeve, cvjetie i još puno toga, a za Uskrs tj. na proštenju sv. Josipa, organizirali smo prodaju naših proizvoda na štandu i tako zaradili novce, koje smo odluili pametno uložiti – na izlet u Zagreb. Nakon ugodne vožnje i crtia u Cinestaru, zaslužili smo i posjet

Mc Donaldsu. Happy meal i šareni tobogani – to je ono što nas je najviše razveselilo. A tek životinje u Zoološkom vrtu… Ovim putem zahvaljujemo na pomoi u skupljanju papira turistikim agencijama Kompas i Obsido, Svjearsko-mediarskom obrtu g e. Snježane Mekovec – Crnec iz Šenkovca na posu enom štandu, te svima koji su nam pomogli, a posebno našim tetama. Svima šaljemo veliki poljubac!

Mališani su gradom koraali uz glazbu Puhakog orkestra Male Subotice su djeci priliku da se pred roditeljima pokažu u najljepšem izdanju. Na jesen ovi e mališani krenuti u školu i za njih e poeti cijeli novi

život, no sigurno e im još dugo u sjeanju ostati prekrasna završna vrtika sveanost u kojoj su svi sudjelovali. (mn, foto: Z. Vrzan)


15

17. lipnja 2008. ME\IMURSKE NOVINE

DAN Osnovne škole Prelog

Proslavljeno deset godina preseljenja u novu školu Dvodnevnim slavljem, u etvrtak 5. i petak 6. lipnja, OŠ Prelog proslavila je Dan škole, a ujedno i jubilarnih deset godina preseljenja u novu školsku zgradu. Tim povodom u Domu kulture u Prelogu održana je sveana akademija na kojoj je prikazan kratak ilm u obliku TV kalendara koji je rad multimedijske grupe OŠ Prelog. Njime je prikazano kako je izgledala stara škola, danas dom preloških srednjoškolaca, kako se gradila nova školska zgrada na preloškom Jugu, te je prikazana sveanost otvorenja novoizgra ene škole, a dan je i prikaz sadašnjeg izgleda OŠ Prelog. - Prije 10 godina bili smo presretni s novih 2.730 metara kvadratnih školskog prostora, 15 uionica, 10 kabineta, knjižnicom, kuhinjom, uredskim prostorima i zbornicom. Danas nas trendovi u školstvu tjeraju u jednosmjensku nastavu. Nadamo se da emo sljedee godine zapoeti s gradnjom novih uionica za potrebe provo enja nastave u jednoj smjeni. Moram priznati da se mnogo velikih stvari dogodilo u tih deset godina: radilo se puno i predano,

Najbolji uenici Marsel Radikovi i Stela Soboanec u društvu najsportaša Nevena Martinevia i Sandre Trstenjak postizali su se odlini rezultati u nastavnim i izvannastavnim aktivnostima, osvajale su se brojne nagrade i medalje. U dva smo navrata podizali zelenu zastavu i ušli u obitelj ekoškola. Uenici su davali sve od sebe, a njihovi nastavnici još i više i na tome im svima zahvaljujem, poruila je u

svom obraanju okupljenima na sveanoj akademiji ravnateljica škole Nina Lesinger. Najboljim uenicima, sportašima, odlikašima od 1. do 8. razreda, kao i uenicima koji su postigli znaajne rezultate na natjecanjima uruena su priznanja i nagrade koje je pomogao osigurati Grad Prelog.

Uenicima su ih pored ravnateljice škole uruili preloški gradonaelnik Dragutin Glavina te predsjednik Školskog odbora Mladen Mezga. Najbolji uenici škole jesu Stela Soboanec i Marsel Radikovi, a najbolji sportaši Sandra Trstenjak i Neven Martinevi. U prigodnom programu nastupili su uenici škole koji su se predstavili plesom, pjesmom, glumom i recitacijama. Nakon priredbe uitelji su se oprostili od svojih nedavno umirovljenih uitelja Olge Pongrac i Zvonimira Golubia, a ravnateljica je prigodnim poklonima nagradila uitelje mentore Ivanu Samardžiju - Bermanec, Višnju ižmešiju, Božidara Žegarca i Silvija Bena koji su sa svojim uenicima postigli znaajne rezultate na županijskim i državnim natjecanjima. U petak 6. lipnja škola je organizirala Dan otvorenih vrata. Uenici razredne nastave sudjelovali su zajedno s roditeljima u kreativnim radionicama, dok su uenici petih razreda pokazali posjetiteljima kako se živjelo i jelo u rimsko doba. Sedmi razredi natjecali su se u igrama bez granica, a igrali su se i

ovjee, ne ljuti se sa živim igurama, dok su se 8. razredi natjecali u atletskim sportovima. Šesti razredi su kuhali, dijelili i prodavali sokove i med koji su napravili od bazge, matinjaka, ružinih latica, borovih iglica, a ispekli su i kolae od razliitih biljaka. (D.Mihoci)

OŠ Mursko Središe

Obilježen Svjetski dan sporta Uenici i uiteljska ekipa prije susreta Uenici i uitelji osnovne škole Mursko Središe sportskim su nadmetanjima u kojima su sudjelovali svi uenici obilježili Svjetski dan sporta. Natjecali su se u tranju, odbojci, badmintonu, stolnom tenisu, nogometu i drugim igrama. Uenici

Uzbuenja nije nedostajalo

GRAEVINARI PROSLAVILI 30 godina mature

Školski dani ponosa i slave Maturanti školske godine 1977./1978. Gra evinske tehnike škole za visokogradnje i niskogradnje proslavili su 30 godina od svoje mature. Te je godine maturiralo tri razreda, a danas su mnogi od njih uspješni poduzetnici. Okupljanjem u školi zapoeli su prisjeanje na svoje dane školovanja, a satom razredne nastave još se više upoznali me usobno i prisjetili se zanimljivih dogodovština iz školskih klupa. Svoju maturalnu zabavu nastavili su u restoranu “Stop”, zabavljajui se do duboko u no. Na slici: maturanti sa svojim profesorima Ljubicom Dui Jovanovi i Antom erapiem. (MZ)

osmih razreda tradicionalno su se okušali u nogometnom susretu s uiteljima. Unato silnim naporima, uitelji su na kraju morali priznati da su uenici daleko bolji. Inae, cijeli je sportski dan osmislio prof. Elvis Šari, a najboljim natjecateljima je ravnateljica Marija Trstenjak uruila i priznanja. (i)

UENICI OŠ Gorian

“Moje Gorene” nauilo ih nasljeu U OŠ Gorian proveli su zanimljiv projekt, “Moje Gorene”, koji je osmislila uiteljica hrvatskog jezika Kristina Sisek u namjeri da podui uenike viših razreda škole kako da se suoe s problemima i kako da pristupe njihovu rješavanju. Osim toga, projektom se nastojalo poduiti uenike kako da predstave svoj rad i mogunosti te kako da sura uju. - Projekt “Moje Gorene” je projekt o mjestu Gorianu o kojemu rijetki znaju anegdote iz života sela, odakle mu ime, posebnosti. U školi djecu uimo o europskim zemljama, a vlastito im je mjesto poprilina nepoznanica, istaknula je uiteljica Sisek. Uitelji i uenici tjednima su radili na svojim istraživanjima. Istraživali su povijest mjesta, prikupljali recepte tradicionalnih jela i fotogra ije, pisali literarne radove na temu “Moje Gorene”, uenicima je predstavljena seoska narodna nošnja koju je nosila Franciska Farkaš s ponosom ukazujui na peu, ukras za glavu speci ian za goriku narodnu nošnju koji se nosi u sveanim prilikama. Uenici su sakupljali anegdote i viceve te frazeme, istražili sve o sportu u Gorianu, a školu je posjetio Jurica Pavlic, europski prvak u speedwayu. Provedeno je i istraživanje o razumijevanju starih rijei kakve

su nekada koristili njihovi preci, a na temelju toga je izra en mali razlikovni rjenik. Projekt “Moje Gorene” predstavljen je koncem svibnja, a u rezultatima su podjednako uživali oni koji su na njemu radili, zatim roditelji uenika OŠ Gorian, kao i drugi gosti koji su se odazvali pozivu na prezentaciju. (D.Mihoci)


16

ME\IMURSKE NOVINE 17. lipnja 2008.


17

17. lipnja 2008. ME\IMURSKE NOVINE

PREDSTAVLJAMO CitroĂŤn C2

Ureuje: DALIBOR FLAJPAN autostil@obitelj.hr

Novi CitroĂŤn C2 Zahvaljujui novom i izraĹžajnijem stilu CitroĂŤn nanovo naglaĹĄava profinjeni karakter modela C2, prodanog u viĹĄe od 480.000 primjeraka u Europi od lansiranja 2003. godine. Njegove dinamine i elegantne vanjske linije kojima duguje svoj uspjeh, redizajnirane su na prednjem dijelu vozila koji sada krasi vei odbojnik te nova maska sa ĹĄirim i veim chevronima. Naravno, model C2 je zadrĹžao svoje prepoznatljive prednosti u pogledu upravljivosti, modularnosti, udobnosti u automobilu i voznih osobina. Nova maska s istim, ali veim chevronima u odnosu na straĹžnji dio vozila, u skladu je s karakteristinim stilom pokrova motora, a cjelini istovremeno daje profinjen i snaĹžan karakter koji samo doprinosi njezinoj eleganciji. No-

va tamna i profinjena boja, siva Manitoba, naglaĹĄava eleganciju nove

izvedbe modela C2. Na hrvatskom trĹžiĹĄtu u ponudi su bijela Banquise, siva Aluminium, Thorium i Manitoba, plava Grand Pavois, crvena Aden i Lucier, te crna boja Onyx. Novi jednodijelni branik vozila uvijek je isti bez obzira na razinu opremljenosti. Njegov dizajn i preciznija ugradnja pridonose boljoj vidljivoj kvaliteti i dojmu vrstoe. Donji dio branika sada je veih dimenzija kako bi osigurao savrĹĄenu zaĹĄtitu i bolje uklapanje svjetala za maglu. CitroĂŤn na novoj izvedbi modela C2 tako er predstavlja svoj inovativni koncept modularnosti i pristupa prtljaĹžniku. Straga su, na izvedbi So Chic, nezavisna klizna sjedala, koja se lako mogu potpuno ili djelomino preklopiti kako biste

potrebama jednostavno prilagodili obujam prtljaĹžnika. Ĺ to se tie pristupa prtljaĹžniku, on je posebno olakĹĄan zahvaljujui odiĹžuim straĹžnjim vratima s otvaranjem u dva dijela. Model C2 nudi siguran uĹžitak u voĹžnji zahvaljujui najboljoj opremi za sigurnost, koja u serijskoj opremi, podrazumijeva sustav ABS, zrane jastuke za vozaa i suvozaa, bone zrane jastuke i bone zrane zavjese uz opremu So Chic ili u sustav ESP uz opremu VTS i So Chic). Ovaj model je ostvario vrlo dobre rezultate i osvojio 4 zvjezdice i 29 bodova na EuroNCAP testovima, potvr ujui time mogunosti zajednike platorme za CitroĂŤnova kompaktna vozila u pruĹžanju visoke zaĹĄtite putnicima.


18

ME\IMURSKE NOVINE 17. lipnja 2008.

Novi Honda prodajni centar u Koprivnici Tvrtka Dinamic trade d.o.o. koja je ve dvije godine ovlašteni distributer Honda automobila i motocikala u akovcu, ovih je dana otvorila vrata svog novog salona u Koprivnici, na adresi arda 60f. Svi zainteresirani za ovaj najsportskiji i visoko kvalitetan japanski brand u novootvorenom prodajnom centru u Koprivnici zasigurno e nai nešto za sebe iz širokog asortimana Honda automobila, a za sve one koji uživaju u vožnji dvokotaa u ponudi je i veliki izbor Honda motocikala za 2008. godinu. Radno vrijeme novog Honda prodajnog centra u Koprivnici je svakog radnog dana od 8.30 do

17 sati te subotom od 8 do 13 sati. Sve dodatne informacije možete dobiti i na broj telefona 048/647-033

ili 048/647-029, gdje e vam ljubazno osoblje rado pomoi da do ete do željene informacije.

Kia zapoela s ekskluzivnim UEFA EURO 2008 aktivnostima

U etvrtak, 5. lipnja 2008., imena 31 pobjednika Kijinog ekskluzivnog natjeaja za “Poasnog donosioca nogometne lopte” objavljena su na posebnom doga aju u Beu. Na natjeaju, koji je trajao ak od sijenja, sudjelovalo je više od 500.000 mladih navijaa iz cijele Europe. Najboljih 31 imat e životnu

priliku – na poetku utakmice sucu sveano predati nogometnu loptu i tako oznaiti poetak susreta. Donosioci i pratitelji moi e uživati u trodnevnom boravku u gradu domainu utakmice kojeg im je omoguila upravo Kia. Nakon višemjesenog izbora Kia je dodijelila 4 pobjednika

mjesta državama domainima, Austriji i Švicarskoj, 2 mjesta Francuskoj, Njemakoj i Nizozemskoj te 22 mjesta ostalim državama koje sudjeluju u prvenstvu. Hrvatskoj je dodijeljeno jedno mjesto (na utakmici Hrvatska – Poljska, 16. lipnja u Klagenfurtu).


Najava programa TV kalendar Vijes Koncert klasine glazbe: Dobro za dva Hrvatska kulturna bašna Vijes iz kulture Vijes Vrijeme danas Gospoica Marple, serija Burzovno izvješe Dnevnik Vrijeme TV kalendar Mali savje za poljoprivrednike Plodovi zemlje Split: More Nedjeljom u dva Kulturni info Promet danas Mir i dobro Brezovica: Obilježavanja Dana anfašiske borbe - snimka Vijes Vrijeme sutra Otkad si ošla, hum. serija Bownger - kralj Hollywooda, (Uloge: Steve Marn, Eddie Murphy, Heather Graham, Chrisne Baranski, Terence Stamp, Robert Downey Jr.; Scenarist: Steve Marn; Redatelj: Frank Oz) Crtani lm Loto 6/45 Dnevnik EURO 2008. Sport Vrijeme Kontesa Dora, dramska serija Spe u gosma, dramska serija Burzovno izvješe Hitler: Konaan pad, njemaki lm Vijes Vijes iz kulture Ciklus europskog lma: Francoise doit voter, (Uloge: Isabelle Carré (glas u o u), Jean-François Balmer, Thierry Fremont, Roland Bern, Philippe Morier-Genoud, Jacques Boudet; Redatelj: Fabrice Cazeneuve) Reprizni program Plodovi zemlje Split: More

TV kue imaju pravo promjene programa

TEST Najava programa Lilo i Stch, crtana serija Lilo i Stch, crtana serija Dinosapien, serija za djecu Pustolovine Sare Jane, serija za djecu 10.05 Djeje lmsko jutro: Kanjon opasnih igara, serija za djecu

07.50 08.05 08.10 08.35 09.05 09.35

02.50 05.20 06.10

01.05 01.15 01.25

21.55 22.00

21.15

19.05 19.15 19.30 19.57 20.01 20.05 20.15

16.40 16.49 16.55 17.30

12.30 13.25 14.00 15.02 15.04 15.10 15.45

09.30 09.50 10.00 10.09 10.15 11.50 12.00 12.13 12.15 12.27

07.40 07.45 08.00 08.10

19.00 20.00 20.55

17.40 18.30

17.05

14:45

13.05

11.35 13.00

10.30

10.00

06.25 06.50 07.50 08.50

05.40

06:45 Šaljivi kuni video 07:10 Power rangers Mysc Force, serija 07:35 Tomica i prijatelji, crtana serija 08:00 Winx, crtana serija 08:45 Automov, auto-moto magazin 09:15 U sedmom nebu, serija 10:05 Smallville, serija 11:00 arobnice, serija 12:00 Kuanice iz visokog društva, serija 13:00 Kod Ane, kulinarski show 13:45 Izborni dani, igrani lm 15:35 Napojnica od dva milijuna dolara, romanna komedija 17:25 Vijes 17:30 Alibi za ubojstvo, komedija Ritam srca, dramska serija 19:15 Dnevnik Nove TV ® 20:00 Nad lipom 35, Blizanke, hum. serija humorisno-glazbeni Ulica Sezam, crtana serija show Di-gata, crtana serija ® 21:10 Gospodin Magoo, Final Fantasy, igrani lm, obiteljska komedija; animirani Red Bull Air Race, Redatelj: Stanley Tong; sportsko-dok. emisija Glume: Leslie Nielsen, Mjenjam ženu, dok. Kelly Lynch, Ma Keeslar, sapunica ® Nick Chinlund, Stephen Bibin svijet, hum. serija ® Tobolowsky) Vijes, informavna 22:50 Red carpet, showbiz emisija magazin Gle tko to govori 2, 00:10 Svi mrze Chrisa, serija (romanna komedija, 00:40 Alibi za ubojstvo, igrani 1990.; Redateljica: Amy lm Heckerling; Uloge: John 02:10 Mali princ, glazbena Travolta, Kirse Alley, komedija Olympia Dukakis, Elias 03:40 Red carpet, showbiz Koteas, Twink Caplan, magazin Bruce Willis (glas), 04:45 Svi mrze Chrisa, serija Roseanne (glas), Damon 05:10 Kraj programa Wayans (glas), Mel Brooks (glas) Vatrena lisica, (triler, 1982.; Redatelj: Clint Eastwood; Uloge: Clint Eastwood, Freddie Jones, David Hu man, Warren Clarke, Ronald Lacey) 05.00 RADIO BUDILICA; 06.30 GLAS Odred za istou, zabavna AMERIKE; 07.00 HITOVI TJEDNA; 07.30 RECEPTI AKOVEKIH MLINOVA; 08.00 emisija VIJESTI; 08.15 RADOSNA VIJEST; 09.00 Exkluziv, magazin EVERGREENCAJG; 10.00 VIJESTI (ZG) + Vijes, informavna HRAK INFO; 10.05 HALO OLDTIMERI; emisija 11.00 POLJOPRIVREDNA EMISIJA; 12.00 Salto, zabavna emisija TJEDNIK; 12.45 JA SAM S VAMA U SVE Zakon brae, krimi serija DANE...; 13:00 HRAK INFO; 13.03 A SRCE Izgubljeno-naeno, KUCA; 13.15 ME IMURSKI MINULI CAJTI; 15.30 VIJESTIZA DOBAR TEK - REPRIZA; (romanna komedija, 16.30 VIJESTI (ZG); 16.35 LIGA 98; 18.30 1999.; Redatelj: Je VIJESTI(ZG); 18.35 FORMULA 13; 22.00 Pollack; Uloge: David HITOVI TJEDNA; 22.07 AB POEZIJA; 00.00 Spade, Ever Carradine, Music Special: SANDI THOM; 01.00 NO NI Neal MacMillan, Sophie PROGRAM

Marceau, Patrick Bruel, Marn Sheen) 22.35 Kongo, (akcijski, 1995.; Redatelj: Frank Marshall; Uloge: Laura Linney, Dylan Walsh, Ernie Hudson, Tim Curry, Joe Don Baker) 00.25 No pokera, show 01.20 Kunolovac, kviz

6.20 Jutarnji djeji program 10.45 Hercules, serija 11.40 Xena, serija 12.35 Gut zu wissen 13.05 Vrijeme u slici 14.00 XFactor, serija 16.00 Schau dich schlau! 17.00 MythBusters 18.00 Grip 19.00 Vrijeme u slici 20.00 Vijesti 20.15 Jahai, film 22.10 Zakon i red: Odjel za žrtve, serija 23.05 Autopsija, dok. serija 0.10 Noni program

5.00 Jutarnji djeji program 12.40 Serije za djecu i mladež 14.00 Upps 15.40 Endlich Urlaub! 16.45 Mein Garten 17.45 Exclusiv 18.45 RTL Aktuell 19.05 Vermist 20.15 Organizatorica vjenanja, film 22.35 Spiegel Tv Magazin 23.20 Noni program

20:00 20:40 22:45 23:30 00:10

17:00 17.30 18:20 19:00

14:52 14:55 15:00 15:40 16:25

Danas pogledajte… Mali oglasi Aktualno, ponavljanje Europa, ponavljanje Sport i zabava, zabavna emisija Pat pozicija, ponavljanje Melodije Istre i Kvarnera Tragovi života, ponavljanje 100% Meimursko, ponavljanje Tjedna kronika Potrebne stvari, igrani lm Kam Prelog Tjedna kronika Sutra na programu

NAJAVA PROGRAMA PEVECOV KUTAK emisija pod pokroviteljstvom 15:40 TV ORDINACIJA emisija o zdravlju 16:35 VJERA I NADA vjerski program 17:00 VU SRCU TE NOSIM emisija o narodnim obiajima 18:00 EUROMAXX TV magazin 18:30 YU-GI-OH animirana serija 18:55 IZ PROŠLOSTI TV kalendar 19:00 ZLATNA DOLINA emisija o poljoprivredi 19:30 VTV TJEDNIK uz komentar za slušno ošteene osobe 20:05 ŽUPANIJSKE TEME 21:00 IGRAJTE NAM MUŽIKAŠI glazbena emisija 22:00 PRESSICA talk show 23:00 IZ PROŠLOSTI TV kalendar --------ODJAVA PROGRAMA --------VIDEOSTRANICE

15:10 15:11

6.00 Poker 9.00 Bundesliga pur 11.00 Doppelpass, prijenos 13.30 Poker 15.30 DSF Motor 18.00 Tenis 20.00 DSF Mo10.00 TV vodi + turistika središta tor 21.00 DSF Reportaža 22.00 Männer Hrvatske 16.00 Glazbena emisija 17.25 Tv 23.00 Sportquiz Dok. emisija 18.10 Obrazovna emisija 18.35 Koncert ozbiljne glazbe 20.00 Glazbena emisija 21.00 Pajdaši, talijansko-njemako-španjolski film 22.45 Koncert 23.30 TV raspored za ponedjeljak 23.35 TEST 5.00 Motorsport 9.00 Nogomet 11.00 Motorsport, prijenos 12.00 Tourenwagen, prijenos 13.00 Tenis, prijenos 15.15 Euro 2008 16.15 Rad, prijenos 18.00 Euro 20.15 Tenis 21.30 Volleyball 22.00 6.00 Jutarnji program 9.00 Djeji pro- Sport Clips

7.30 Tv prodaja 8.00 Svi mrze Chrisa, hum. serija 8.25 Petorica, serija 8.50 Zack i Cody, serija 9.25 Serije za djecu i mladež 11.10 Joey, hum. serija 11.35 Keri i sinovi, hum. serija 12.00 Živje s Fran, hum. serija 12.30 Sretna linija 14.00 Djevojke sa plaže, serija 14.50 Policajka na vrhu, serija 16.05 Zaljubljena Alex, hum. serija 16.35 Oporuka, lm 18.10 Pazi kamera 18.40 Dokumentarna serija 19.30 Pazi kamera 20.00 Pljaka stoljea, lm 21.50 Život na Marsu, serija 22.40 Silovatelj na slobodi, lm 0.15 Bolnica, hum. serija

7.30 Tv prodaja 8.00 Djeji program 11.10 Život u divljini, serija 12.05 Tajni put, serija 13.00 Mr. Bean 13.30 Formula 1, prijenos utrke 16.00 Moto GP, prijenos utrke 17.15 Ace Ventura: Zov prirode, film 19.00 24 UR 20.00 Helenina kušnja 21.35 Zvijezde na sudu, serija 22.35 Elizabeta, film 0.40 Junakinje, hum. serija 1.15 Nona panorama

gram 12.30 Djeji program 13.50 Moulin Rouge, film 15.15 Shaolin Soccer, film 18.00 Sport nedjeljom 18.30 Noch 20 8.00 Djeji program 9.55 Koncert 10.30 Tage 19.10 Vojna ekipa za oevid, serija Divlje životinje 10.55 Ozare 11.30 Serija 20.00 Vijesti 20.15 Nogomet, prijenos za djecu i mladež 12.00 Ljudi i zem0.00 Noni program lja 13.00 Vijesti 13.10 Tjedni izbor 15.00 Videspotovi 16.05 Simpsoni 16.30 Vijesti 16.50 Ameriki film 18.35 Izvlaenje lota 18.45 Crtani film 19.00 Dnevnik 20.00 24, serija 20.45 Dokumentarna emisija 5.10 Jutarnji program 9.15 CineTipp 22.00 Vijesti 22.45 Ameriki film 0.25 9.25 Djeji program 11.25 Schlag den Noni program Raab 13.55 Praznici, film 15.30 Switch Reloaded 18.00 Vijesti 18.10 Simpsoni 19.10 Galileo 20.15 Yanks, film 22.05 Lug und Trug, film 0.15 Noni program 7.30 Videostranice 10.30 Glazba 11.00 TV prodaja 11.30 Volim Lucy, serija 12.00 Naša pjesma 12.20 TV prodaja 12.55 Film za djecu i mladež 15.00 Sport nedjeljom 18.15 Videospotovi 19.30 Vijesti 20.00 5.30 Jutarnji program 8.00 Weck Up Ushuia, serija 20.45 Fraiser, serija 21.15 9.05 Genial daneben 11.05 Deich Tv Taj život, serija 21.55 Veer baleta 22.45 11.35 Die Comedy Falle 12.35 Inspektor Dnevnik pogranine TV 23.15 VideostranRex, serija 14.35 Der Bulle von Tölz, film ice 16.40 Repriza filma 18.30 Vijesti 19.05 Nur die Liebe zählt 20.15 Vojna ekipa za oevid, serija 21.15 Numb3rs, serija 22.15 Sechserpack 23.35 Noni program

NEDJELJA 22. lipnja 2008.

10.40 Biblija 10.50 Portret Crkve i mjesta: Špiši Bukovica 11.00 Špiši Bukovica: Misa - izravni prijenos 12.05 Meunarodni djeji fesval Šibenik - sveano otvorenje, snimka 13.25 Studio F1 13.50 Monte Carlo: Formula 1, VN Monaka - prijenos 15.50 Studio F1 16.20 Savršena katastrofa: Megapoplava, dok. serija 17.30 Plivanje, Ming Zlatni Medvjed, Zagreb 19.10 Volim nogomet - EURO 2008. 20.35 Be: EURO 2008. - 1/4nale: WD - RC, 1. poluvrijeme 21.45 Be: EURO 2008. - 1/4nale: WD - RC, 2. poluvrijeme 22.35 Volim nogomet - EURO 2008. 23.15 Promet danas 23.20 Vitezovi uzaludnog truda, hum. serija 23.40 Urednica tabloida, serija 00.25 Deadwood, serija 01.10 TV raspored Najava programa TV kalendar Dobro jutro, Hrvatska Vijes Dobro jutro, Hrvatska Vijes Dobro jutro, Hrvatska Vijes Dobro jutro, Hrvatska arolija, serija Vijes Vrijeme danas Vijes iz kulture Manaus - opera u brazilskoj prašumi, dok. lm Oprah show TV kalendar Burzovno izvješe Dnevnik Vrijeme Dodjela nagrade Vladimir Nazor, prijenos Strast, telenovela Domaa dramska serija antologija: Prosjaci i sinovi Vijes + prijevod za gluhe Vrijeme sutra Ubojstvo, napisala je, - serija Hrvatsko podmorje 4.: Od Savudrije do Prevlake - Savudrija Hrvatska uživo - Vijes Hrvatska uživo Hrvatska uživo - Vijes Danas na Zagrebakoj burzi HPB t Luda kua, TV serija Promet danas Idemo na Zapad Dnevnik EURO 2008. Sport Vrijeme arolija, serija Kratki susre Znanstvene vijes Vijes Burzovno izvješe Otvoreno Kulturni info Poslovne vijes Vijes iz kulture Združena braa, serija Sestre, serija Sestre, serija Reprizni program Kratki susre Hrvatsko podmorje 4.: Od Savudrije do Prevlake - Savudrija Oprah show Strast, telenovela McLeodove keri, serija

TV kue imaju pravo promjene programa

07.00 TV vodi + panorame turiskih središta Hrvatske 07.45 Najava programa 07.50 Pustolovine Marka i Goge, crtana serija

04.25 05.10 05.55

17.52 18.00 18.35 18.40 19.30 19.57 20.01 20.05 20.15 21.10 21.45 22.00 22.10 22.20 23.00 23.05 23.10 23.20 00.20 01.05 01.50 03.25 03.55

16.25 16.30 17.45 17.50

15.50

14.55 15.00 15.05

13.15 14.00

11.05 11.45 11.55 12.00 12.13 12.15

06.40 06.45 07.00 07.05 07.10 07.35 07.40 08.35 08.40 09.05 10.00 10.09 10.10 10.15

19.40

18.55 19.05

17.30 18.00 18.30

14.20 15.15 16.10 16.35 17.05

13.25

12.45 13.00

12.15

11.10 11.40 12.10

10.20 10.45

09.50

08.25 09.25

07.35 08.00

05.55 06.45

23.15 23.20 23.29 23.35 00.20 01.00

22.35

21.45

20.35

19.10

17.30 18.20 18.35

16.40

15.55 16.15

13.30 14.15 14.45

10.00

08.15 08.40 09.10 09.35

06:20 Inspektor Gadget i pomonici, crtana serija 06:45 Jagodica Bobica, crtana serija 07:35 Šaljivi kuni video 08:00 Nova lova, TV igra 10:00 Ružna ljepoca, serija 11:00 Cosby show, serija 11:25 Naša mala klinika, serija 12:15 Zauvijek susjedi, serija 12:55 Vijes 13:10 Naši najbolji dani, serija 14:00 Svi lijepi konji, igrani lm 16:00 Kralj Queensa, serija 16:25 Cosby show, serija 16:55 Svi vole Raymonda, serija 17:20 Vijes 17:35 Naša mala klinika, serija 18:30 Zauvijek susjedi, serija 19:15 Dnevnik Nove TV 19:50 10 do 8, informavna emisija 20:00 Istraga, kriminaliski Magnum, akcijska serija ® magazin Za ism stolom, dramska 21:40 Provjereno, informavni serija ® magazin Krava i pili, crtana serija 22:35 Sekunde do katastrofe, SpužvaBob Skockani, dokumentarna serija crtana serija 23:30 Vijes Kunolovac, kviz 23:45 Navy CIS, serija Sam svoj majstor, hum. 01:25 Obraun kod O.K. Corrala, serija vestern Korak po korak, hum. serija 03:25 Provjereno, informavni ® magazin Puna kua, hum. serija ® 04:10 Kraj programa Malcolm u sredini, hum. serija ® Dadilja, hum. serija ® Rat u kui, hum. serija ® Vijes, informavna emisija Veera za 5, lifestyle emisija ® Exploziv, magazin ® K.T.2 – Pravda na zadatku, krimi serija ® Za ism stolom, dramska serija 05.00 VIJESTI (HR+ZG); 05.05 RADIO Magnum, akcijska serija DROBILICA; 06.30 GLAS AMERIKE; 07.10 Cobra 11, krimi serija RADIO PLAC; 08.00 VIJESTI (ZG) +HRAK Korak po korak, hum. serija INFO; 09.00 VIJESTI UREDNIKA; 09.03 TERENAC; 09.30 PROGRAM U BOJI; 10.00 Puna kua, hum. serija VIJESTI (HR + ZG); 11.00 CNN VIJESTI; 11.42 Malcolm u sredini, hum. RADIO PLAC; 11.53 HITOVI TJEDNA; 12.00 serija PODNEVNA KRONIKA + HRAK INFO; 13.00 Dadilja, hum. serija CNN VIJESTI; 13.03 TUŽIBABA; 14.00 VIJESTI Rat u kui, hum. serija ZA DOBAR TEK; 15.00 CNN VIJESTI; 16.00 VIJESTI U 16 + HRAK INFO; 17.00 HIT DANA; Vijes, informavna 17.03 KULTURNJAK; 18.00 ME IMURSKA emisija KRONIKA; 18.15 RADIO PLAC; 18.25 CRO TOP Exploziv, magazin 5; 19.00 RADIO PLANER; 19.30 PHONEBOX & Veera za 5, lifestyle SMS BOX; 21.00 TOP LISTA SVIH VREMENA; emisija 22.30 HITOVI TJEDNA; 00.00 Music Special: K.T.2 – Pravda na zadatku, COLDPLAY; 01.00 NO NI PROGRAM

krimi serija 20.00 Mjenjam ženu, dok. sapunica 21.10 Uvod u anatomiju, dramska serija (dvije epizode) 23.00 Trava, humorna dramska serija (dvije epizode) 00.25 Vijes, informavna emisija 00.40 Uboji nagon, krimi serija 01.25 Kunolovac, kviz 5.25 Jutarnji program 10.00 Reprize serija 12.00 Avenzio 13.00 Sam 14.00 Mi smo obitelj! 15.00 Dokumentarna serija 16.00 Charmed 17.00 ta 18.10 Simpsoni 19.05 Galileo 20.00 Vijes 20.15 Germany’s Next Topmodel 22.30 Das Model und der Freak 23.30 Noni program

za djecu 11.45 Djeji program 15.30 Reba 15.50 15.00 ZiB Flash 15.55 Svijet prov Jima, hum. serija 16.20 Moj ujak Charlie, hum. serija 16.40 Charmed 17.25 Stažist, hum. serija 17.50 Simpsoni 18.15 O.C., serija 18.40 Gilmorice, serija 19.25 Malcom u sredini, hum. serija 19.50 Vrijeme u slici, sport i vrijeme 20.15 Nogomet, prijenos 0.00 Noni program

5.20 Jutarnji program 12.40 Djeji program 15.40 Noruto 16.05 Dvorac 16.30 Svijet prov Jima, hum. serija 17.30 Humorisna serija 19.00 Mein Kiez 20.00 Vijes 20.15 Zakon i red: Odjel za žrtve, serija 21.10 Frauentausch 23.10 Exklusiv 0.10 Noni program

08:00

21:00 21:20 22:20 23:20 23:30 23:35 23:38

14:52 14:55 15:00 15:30 16:05 16:50 16:55 17:45 18:40 19:00 19:15 19:20 20:00

NAJAVA PROGRAMA

Danas pogledajte... Mali oglasi Zov prirode, ponavljanje Boja novca, ponavljanje Pravi Rodrigo, ponavljanje Vijes Partymaker, ponavljanje Recept za ljubav, serijski lm Pilates & Yoga Meimurje danas Voice of America Glazba Meimurske udruge, edukavna emisija Meimurje danas, informavna emisija Policajka, serijski lm Trzalica, glazbena emisija Poslovne vijes Meimurje danas Voice of America Sutra na programu

OTVORENI STUDIO kontakt emisija VEKERICA jutarnji program VTV-a KAMO I KAKO DALJE? Predstavljanje Prve privatne gimnazije Varaždin 11:45 DOKUMENTARNI PROGRAM 12:30 HR TOP 20 - glazbena emisija 13:30 ZAGRLJAJ LJEPOTE emisija o slu života 14:40 VEKERICA 16:40 VIJESTI VTV-A 16:45 TRZALICA glazbena emisija 18:00 EUROPA TV magazin 18:35 IZ PROŠLOSTI TV kalendar 18:40 VIJESTI VTV-A 19:00 KAMO I KAKO DALJE? Predstavljanje Druge gimnazije Varaždin 19:20 GLAZBENI IN kontakt emisija sa SMS porukama 20:00 VIJESTI VTV-A 20:05 TV ORDINACIJA emisija o zdravlju 21:00 LAKU NO HRVATSKA zabavna emisija 21:30 GOSPODARSKI TJEDAN magazin 22:00 METAL EYE glazbena emisija 23:00 VIJESTI VTV-A --------IZ PROŠLOSTI TV kalendar 23:20 RAZODIJEVANJE serijski lm --------ODJAVA PROGRAMA --------VIDEOSTRANICE

08:02 09:00 11:00

6.00 Poker 8.00 Sportquiz 11.00 Reklamni program 14.00 DSF Reportaža 14.30 Bundesliga Hits 15.00 Tenis, prijenos 19.30 DSF Bike 20.00 Poker 22.00 SmackDown 23.00 10.00 TV vodi + turiska središta Sportquiz Hrvatske 15.25 Koncert 16.05 Glazbena emisija 17.10 Emisija za djecu i mlade 17.25 Zabavni program 17.40 Dok. emisija 17.50 Glazbena emisija 18.00 Zabavni program 18.25 Koncert 22.00 Film 00.25 U dobrom društvu 01.15 TEST 9.30 Nogomet 14.00 Tenis, prijenos 15.15 Rad, prijenos 16.45 Tenis, prijenos 18.45 Leichtathlek, prijenos 21.00 Boks 22.30 Rallye 5.25 Jutarnji program 8.15 Reprize lmova

7.10 TV prodaja 7.15 Crtani lmovi 10.00 Rebelde, serija 10.50 Moja obitelj, hum. serija 11.20 Plaža, serija 12.00 Tv prodaja 13.40 Ubojstvo je napisala, serija 14.35 Ljepoca u roznom, lm 16.05 Big Brother 16.35 Cosby Show, hum. serija 17.05 JAG, serija 18.00 Svijet 18.55 Rebelde, serija 19.45 Svijet 20.00 Big Brother 21.00 Vra se, lm 23.00 Moj razred, hum. serija 23.30 Ja sam Earl, hum. serija 0.00 Osveta, lm

07:30 Tv prodaja 18:00 Vijes 18:05 Glasbeni spomini z borisom kopitarjem 19:00 Z glasbo in s plesom ... 20:00 Dokumentarna serija 20:35 Ameriki lm 22:35 5.10 Jutarnji program 13.00 Britt 14.00 Emisija nakon utakmice 23:30 Film 01:10 Dvoje kod Kallwassa 15.00 Sutkinja BarInfokanal bara 16.00 Sudac Alexander 17.00 Nuedrig i Kuht 17.30 Regionalni magazin 18.00 Lenßen & Partner 18.30 Nachrichten 18.50 blitz 19.15 K 11 19.45 Die Quiz Show 20.15 Safari, film 22.15 Matrix 23.15 R.I.S., 7.00 24 UR 8.00 Dokumentarni lm 9.20 serija 0.15 Noni program Srce koje oprašta, serija 10.10 Ukradena srea, serija 11.00 Tv prodaja 12.25 Razigrani par, serija 13.15 Tv prodaja 13.45 Slatka tajna, serija 14.35 Oprah show 15.25 Razigrani par, serija 16.15 Ukradena srea, 5.30 Jutarnji program 12.00 Tono u 12 serija 17.10 Srce koje oprašta, serija 18.00 14.00 Das Strafgericht 15.00 Obiteljski sud 24 sata- vrijeme 18.05 Slatka tajna, serija 16.00 Omladinski sud 17.00 Humorisne 19.00 24 sata 20.00 Trenja 21.45 Ekipa serije 18.45 Vijes 19.10 Explosiv 19.40 Doza oevid, serija 22.35 24 UR 22.55 Hitna bra vremena, loša vremena 20.15 Cobra 11, služba, serija 23.45 Seks i grad, serija 0.15 serija 21.15 Ekipa za oevid, serija 22.10 Dr. Zakon i red, serija 1.05 Nona panorama Leo, lm 0.10 Noni program

06:10 Kultura 06:15 Odmevi 08:05 Dobro jutro 09:00 Vijes 09:05 Male sive celice 09:50 Crtani lm 09:55 Mi znamo 10:15 Berlin, Berlin, serija 10:40 Z vami 11:35 Omizje 13:00 Vijes, sport, vrijeme 13:15 Vojko Anzeljc 13:45 Piramida 15:00 Vijes 15:10 Mostovi – Hidak 15:40 Crtana serija 16:05 Dokumentarni lm 16:20 Jedanaesta škola 17:00 Novos, slovenska kronika, sport, vrijeme 17:30 Jasno i glasno 18:30 Žrebanje deteljice 18:40 Crtani lm 19:00 Dnevnik 19:35 Vrijeme 19:40 Sport 19:55 Milijunaš z Jonasom 20:55 Tjednik 22:00 Odmevi, kultura, sport, vrijeme 23:00 Knjiga mene briga 23:20 Koncert 00:55 Dnevnik

ETVRTAK 19. lipnja 2008. Zlurad, crtana serija Žutokljunac Silvester i ii, crtana serija Školarci obavještajci, serija za djecu i mlade Prijenos sjednica Hrvatskog sabora Ružna Be y, serija Direkt Na rubu znanos: David Icke Prijatelji, hum. serija Dva i pol muškarca, hum. serija Zvjezdane staze: Nova generacija, serija McLeodove keri, serija Vijes na Drugom Genetsko podrijetlo Hrvata: Iranski utjecaji, dok. serija Volim nogomet - EURO 2008. Basel: EURO 2008. - 1/4nale: WA - RB, 1. poluvrijeme Basel: EURO 2008. - 1/4nale: WA - RB, 2. poluvrijeme Volim nogomet - EURO 2008. Promet danas Vijes na Drugom Vrijeme Dr.House, serija Zloinaki umovi, serija TV raspored


TV kue imaju pravo promjene programa

Inspektor Gadget i pomonici, crtana serija Jagodica Bobica, crtana serija Ĺ aljivi kuni video Nova lova,TV igra RuĹžna ljepoca, serija Cosby show, serija NaĹĄa mala klinika, serija Zauvijek susjedi, serija Vijes NaĹĄi najbolji dani, serija Skandal, drama Osveta prevarene Ĺžene, drama Vijes NaĹĄa mala klinika, serija Zauvijek susjedi, serija Dnevnik Nove TV 10 do 8, informavna emisija Nevjerna, (2002., SAD, Njemaka, Francuska, drama; Redatelj: Adrian Lyne; Glume: Diane Lane, Erik Per Sullivan, Richard Gere, Olivier Marnez, Myra Lucrea Taylor) More ljubavi, (1989., SAD, triler; Redatelj: Harold Becker; Glume: Al Pacino, Ellen Barkin, John Goodman, Michael Rooker, William Hickey) Vijes Smrt u zraku, akcija/drama Virtuoznost, SF akcija Kocka, horor Kraj programa

M. Shilton; Uloge: Joe Lando, Nicole Eggert, Erica Durance, Peter GrahamGaudreau, Garwin Sanford) 21.35 Ubojica pod kontrolom, (znastveno-fantasni triler, 2004.; Redatelj: Tim Hunter; Uloge: Ray Lio a, Willem Defoe, Michelle Rodriguez, Stephen Rea, Polly Walker, Kathleen Robertson) 23.35 Vijes, informavna emisija 23.45 Duhovi marsa, akcijski horor 01.25 Kunolovac, kviz

06.20 06.45 07.35 08.00 10.00 11.00 11.25 12.15 12.55 13.10 14.00 15.40 17.20 17.35 18.30 19.15 19.50 20.00

22.20

00.20 00.35 02.05 03.45 05.10

05.00 VIJESTI (HR+ZG); 05.05 RADIO DROBILICA; 06.30 GLAS AMERIKE; 07.10 RADIO PLAC; 08.00 VIJESTI; 09.00 VIJESTI UREDNIKA; 09.03 KAVICA; 09.30 PROGRAM U BOJI; 10.00 VIJESTI; 11.00 CNN VIJESTI; 11.42 RADIO PLAC; 11.53 HITOVI TJEDNA; 12.00 PODNEVNA KRONIKA + HRAK INFO; 13:00 CNN VIJESTI; 13.03 MOJ AUTO; 14.00 VIJESTI ZA DOBAR TEK; 14.30 TOP 5 MUSIC NEWS; 15.00 CNN VIJESTI; 16.16 VIJESTI U 16 + HRAK INFO; 18.00 ME IMURSKA KRONIKA; 18.15 RADIO PLAC; 18.30 ZLEVANKA REPRIZA; 19.00 HIT DANA; 19.03 RADIO PLANER; 19.30 PHONEBOX & SMS BOX; 21.00 ELECTRONIC DISCOVERY; 00.00 Music Special: JAMIE LIDELL; 01.00 NO NI PROGRAM

21:45 23:15 23:25 23:40 23:45

NAJAVA PROGRAMA TV ORDINACIJA emisija o zdravlju

Danas pogledajte... Mali oglasi Trzalica, ponavljanje Policajka, ponavljanje Vijes Meimurske udruge, ponavljanje Recept za ljubav, serijski lm Pilates & Yoga Meimurje danas, informavna emisija Voice of America Glazba Metak, mozaina emisija Meimurje danas, informavna emisija Dom na kvadrat, emisija o unutarnjem ureenju Nespretni lopov, igrani lm Poslovne vijes Meimurje danas Voice of America Sutra na programu 21:15

19:15 19:20 20:00 21:00

08:00 08:01

14:07 14:10 14:15 15:45 16:45 16:50 17:55 18:40 19:00

5.25 Jutarnji program 8.15 Reprize lmova za djecu 11.45 Djeji program 15.30 Reba 15.50 15.00 ZiB Flash 15.55 Svijet prov Jima, hum. serija 16.20 Moj ujak Charlie,

10.00 TV vodi + turiska srediĹĄta Hrvatske 15.25 Koncert 16.05 Glazbena emisija 17.10 Emisija za djecu i mlade 17.25 Zabavni program 17.40 Dok. emisija 17.50 Glazbena emisija 18.00 Zabavni program 19.35 Glazbena emisija 20.00 Koncert 21.30 Film 23.55 U dobrom druĹĄtvu 00.45 Koncert 01.45 TEST

7.10 TV prodaja 7.15 Crtani lmovi 10.00 Rebelde, serija 10.50 Moja obitelj, hum. serija 11.20 PlaĹža, serija 12.00 Tv prodaja 12.30 Sretna linija 13.35 Ubojstvo je napisala, serija 14.30 BoĹžina romanca, lm 16.05 Svijet prema Jimu, hum. serija 16.35 Cosby Show, hum. serija 17.05 Nikita, serija 18.00 Svijet 18.55 Rebelde, serija 19.45 Svijet 20.00 Gigli, lm 22.10 Uvod u anatomiju, serija 23.00 Egzorcist, lm 1.20 ReĹži me, serija

5.30 Jutarnji program 12.00 Tono u 12 14.00 Das Strafgericht 15.00 Obiteljski sud 16.00 Omladinski sud 17.00 Humorisne serije 18.45 Vijes 19.10 Explosiv 19.40 Dobra vremena, loĹĄa vremena 20.15 Tko Ĺželi bi milijunaĹĄ? 21.15 Die ulmave Chart Show 23.15 Upomo! 0.00 Noni program

09:00 VEKERICA jutarnji program VTV-a 11:00 KAMO I KAKO DALJE? Predstavljanje Druge gimnazije VaraŞdin 11:45 AUTO MOTO NAUTIC VISION emisija o automobilizmu 12:15 PULS TV magazin 12:45 ARTS 21 magazin o umjetnos 13:15 LAKU NO HRVATSKA zabavna emisija 13:45 IGRAJTE NAM MUŽIKAŠI glazbena emisija 14:40 VEKERICA 16:40 VIJESTI VTV-A 16:45 AUTO MOTO NAUTIC VISION emisija o automobilizmu 17:15 ZAGRLJAJ LJEPOTE emisija o slu Şivota 18:35 IZ PROŠLOSTI TV kalendar 18:40 VIJESTI VTV-A 19:00 M-ZABA emisija pod pokroviteljstvom 19:10 GLAZBENI IN kontakt emisija sa SMS porukama 20:00 VIJESTI VTV-A 20:05 KOKTEL mozaina emisija 21:00 VARAŽDIN INFO 21:30 KARTULINA Z MIK-A glazbena emisija 22:00 ZOV PRIRODE emisija o lovu i ribolovu 22:30 MOJA ISTRA dokumentarna emisija 23:00 VIJESTI VTV-A --------IZ PROŠLOSTI TV kalendar 23:20 RAZODIJEVANJE serijski lm --------ODJAVA PROGRAMA --------VIDEOSTRANICE

8.30 Euro 2008 9.00 Volleyball, prijenos 11.00 Motorsport 11.30 Nogomet 13.30 Tenis, prijenos 17.00 Volleyball 18.00 Euro 2008 18.15 Nogomet 20.15 Krasport 21.15 Poker 22.15 Wa s

6.00 Poker 10.00 Formula 1, prijenos 11.35 Reklamni program 14.00 Formula 1, prijenos 15.40 Sportquiz 17.30 Poker 18.30 DSF Aktuell 18.45 Formula 1 21.15 Männer Tv 22.00 SmackDown 23.00 Sportquiz

5.10 Jutarnji program 11.00 Big Brother 12.00 Djeji program 15.40 Naruto, crtani lm 16.05 Dvorac 16.30 Princ iz Bel Aira, hum. serija 17.00 Svijet oko Jima, hum. serija 18.00 Humorisna serija 19.00 Big Brother 20.00 Vijes 20.15 Srcolomci, lm 22.05 Vampiri, lm 0.20 Noni program

hum. serija 16.40 Charmed 17.25 StaĹžist, hum. serija 17.50 Simpsoni 18.15 O.C., serija 18.40 Gilmorice, serija 19.25 Malcom u 6.55 Tjedni izbor 10.00 Djeni program sredini, hum. serija 19.50 Vrijeme u slici, 13.00 Vijes 14.00 Tjedni izbor 16.00 sport i vrijeme 20.15 Nogomet, prijenos Mostovi - Hidak 16.45 Vijes 17.00 Div0.00 Noni program lja maka, am. serija 17.25 Iz putne torbe 17.55 Dokumentarna serija 18.30 Crtani lm 19.00 Tv dnevnik 20.00 Ameriki lm 21.30 Homo turiscus 22.15 Vijes 23.00 Pononi klub 0.20 Noni program 5.25 Jutarnji program 10.00 Reprize serija 12.00 Avenzio 13.00 Sam 14.00 Mi smo obitelj! 15.00 Dokumentarna serija 16.00 Charmed 17.00 ta 18.10 Simpsoni 19.05 7.30 Videostranice 8.30 Mostovi - Hidak Galileo 20.00 Vijes 20.15 Dokaz Ĺživota, 9.00 Videospotovi 11.00 TV prodaja 11.30 lm 23.15 Galileo Mystery 0.10 Noni Djeji program 13.00 Videostranice 16.35 program TV prodaja 17.05 Dokumentarna serija 18.00 Gradi Peyton, serija 18.30 Vic za Jurja 18.50 Minijature 19.00 Videospotovi 20.00 Ameriki lm 21.30 Praksa, serija 22.15 Ameriki lm 23.15 Jazz u Sloveniji 5.10 Jutarnji program 13.00 Bri 14.00 1.15 Dnevnik prekogranine TV 3.20 VidDvoje kod Kallwassa 15.00 Sutkinja Bareostranice bara 16.00 Sudac Alexander 17.00 Nuedrig i Kuht 17.30 Regionalni magazin 18.00 LenĂ&#x;en & Partner 18.30 Nachrichten 18.50 blitz 19.15 K 11 19.45 Die Quiz Show 20.15 7.25 24 UR 8.25 Trenja ÂŽ 10.10 Srce koje Die Hit Giganten 22.15 Die dreisten Drei opraĹĄta, serija 11.00 Tv prodaja 11.30 22.45 Two Funny 23.15 Noni program Ukradena srea, serija 12.25 Razigrani par, serija 13.15 Tv prodaja 13.45 Slatka tajna, serija 14.35 Oprah show 15.25 Razigrani par, serija 16.15 Ukradena srea, serija 17.05 Srce koje opraĹĄta, serija 18.00 24 sata - vrijeme 18.05 Slatka tajna, serija 19.00 24 sata 20.00 ovjek u crnom 2, lm 22.00 24 UR 22.20 Zaboravljani sluaj, serija 23.10 Napad klonova, lm 1.55 Starci, hum. serija 3.30 Nona panorama

PETAK 20. lipnja 2008. crtana serija 08.15 Zlurad, crtana serija 08.40 Žutokljunac 06.40 Najava programa 09.10 Silvester i ii, crtana serija 06.45 TV kalendar 09.35 Školarci obavjeťtajci, serija 07.00 Dobro jutro, Hrvatska za djecu i mlade 07.05 Vijes 10.00 Prijenos sjednica 07.10 Dobro jutro, Hrvatska Hrvatskog sabora 07.35 Vijes 13.30 RuŞna Be y, serija 07.40 Dobro jutro, Hrvatska 14.15 Direkt 08.35 Vijes 14.45 Na rubu znanos: Alkemija 08.40 Dobro jutro, Hrvatska 15.55 Prijatelji, hum. serija 09.05 arolija, serija 16.15 Dva i pol muťkarca, hum. 10.00 Vijes serija 10.09 Vrijeme danas 16.40 Zvjezdane staze: Nova 10.10 Vijes iz kulture generacija, serija 10.15 Iza proelja - Beki vijenac, 17.30 McLeodove keri, serija dok. lm 18.20 Vijes na Drugom 11.10 Oprah show 18.35 Dokuteka 11.55 Burzovno izvjeťe 19.10 Volim nogomet - EURO 12.00 Dnevnik 2008. 12.13 Vrijeme 20.35 Be: EURO 2008. 12.15 TV kalendar - 1/4nale: WB - RA, 1. 12.30 Strast, telenovela poluvrijeme 13.20 Domaa dramska serija 21.45 Be: EURO 2008. - antologija: Prosjaci i sinovi - 1/4nale: WB - RA, 2. 14.15 Jelovnici izgubljenog poluvrijeme vremena 22.35 Volim nogomet - EURO 14.40 Vijes + prijevod za gluhe 2008. 14.49 Vrijeme sutra 23.15 Promet danas 14.55 Ubojstvo, napisala je, - serija 23.20 Vijes na Drugom 15.45 Hrvatsko podmorje 4.: 23.29 Vrijeme Od Savudrije do Prevlake 23.35 Dr.House, serija - Savudrija 00.20 CSI: Las Vegas, serija 16.20 Hrvatska uŞivo - Vijes 01.05 TV raspored 16.25 Hrvatska uŞivo 17.45 Hrvatska uŞivo - Vijes 17.50 Danas na Zagrebakoj burzi 17.52 HPB t 05.55 Magnum, akcijska serija Ž 18.00 Luda kua, TV serija 06.45 Za ism stolom, dramska 18.35 Promet danas serija Ž 18.40 Idemo na Zapad 07.35 Krava i pili, crtana serija 19.30 Dnevnik 08.00 SpuŞvaBob Skockani, 19.57 EURO 2008. crtana serija 20.01 Sport 08.25 Kunolovac, kviz 20.05 Vrijeme 09.25 Sam svoj majstor, hum. 20.15 arolija, serija serija 21.05 HPB t 09.50 Korak po korak, hum. 21.10 Vra, (Uloge: Sean Connery, serija Ž Lorraine Bracco, JosÊ Wilker, 10.20 Puna kua, hum. serija Ž Rodolfo De Alexandre, 10.45 Malcolm u sredini, hum. Francisco Tsiren Tsere serija Ž Rereme, Elias Monteiro Da 11.10 Dadilja, hum. serija Ž Silva, Edinei Maria Serrio 11.40 Rat u kui, hum. serija Ž Dos Santos, Angelo Barra 12.10 Vijes, informavna Moreira; Redatelj: John emisija McTiernan) 12.15 Veera za 5, lifestyle 23.00 Vijes emisija Ž 23.10 Burzovno izvjeťe 12.45 Exploziv, magazin Ž 23.15 Poslovne vijes 13.00 K.T.2 – Pravda na zadatku, 23.20 Vijes iz kulture krimi serija Ž 23.30 Filmski maraton: Kad trube 13.25 Za ism stolom, dramska uhnu, igrani lm serija 01.00 Filmski maraton: Lies Mother 14.20 Magnum, akcijska serija Told Me, igrani lm 15.15 Cobra 11, krimi serija 02.30 Reprizni program 16.10 Korak po korak, hum. 03.55 Hrvatsko podmorje 4.: serija Od Savudrije do Prevlake 16.35 Puna kua, hum. serija - Savudrija 17.05 Malcolm u sredini, hum. 04.25 Oprah show serija 05.10 Strast, telenovela 17.30 Dadilja, hum. serija 05.55 McLeodove keri, serija 18.00 Rat u kui, hum. serija 18.30 Vijes, informavna emisija 18.55 Exploziv, magazin 19.05 Veera za 5, lifestyle emisija 19.35 K.T.2 – Pravda na zadatku, krimi serija 20.00 VraŞji vjetar, (akcijski, 2003.; Redatelj: Gilbert 07.00 TV vodi + panorame turiskih srediťta Hrvatske 07.45 Najava programa 07.50 Pustolovine Marka i Goge,

07.40 07.45 08.00 08.10 09.40 10.00 10.09 10.10 10.20 10.55 11.10

11.55 12.00 12.13 12.15 12.30 13.20 13.55 14.40 15.05 16.00 16.35 16.44 16.45 16.50 17.40 18.35 19.15 19.30 19.57 20.01 20.05 20.15 21.15

23.05 23.10 23.20 23.30 01.35 03.25 05.05 05.50 06.45 07.15

Najava programa TV kalendar Vijes Kinoteka - ciklus Howarda Hawksa: Lice s oĹžiljkom, igrani lm Hrvatska kulturna baĹĄna Vijes Vrijeme danas Vijes iz kulture Kuni ljubimci Fotograja u Hrvatskoj Terra X: Komet u Kimskom okrugu - Sudnji dan u Keltskom carstvu, dok. serija Burzovno izvjeĹĄe Dnevnik Vrijeme TV kalendar Strast, telenovela PotroĹĄaki kod Prizma, mulnacionalni magazin Duhovni izazovi Velegradnja, dok. serija Euromagazin Vijes Vrijeme sutra Promet danas Sumorna kua, serija Praskozorje, serija TV Bingo show Loto 7/39 Dnevnik EURO 2008. Sport Vrijeme Kontesa Dora, dramska serija Revolver, (Uloge: Jason Statham, Ray Lio a, Vincent Pastore, AndrĂŠ Benjamin, Terence Maynard, Andrew Howard, Mark Strong, Francesca Annis, Tom Wu, Anjela Lauren Smith, Elana Binysh, Faruk Pru, Bill Moody; Scenarist: Guy Ritchie (uz suradnju Luca Bessona); Redatelj: Guy Ritchie) Burzovno izvjeĹĄe Vijes Vijes iz kulture Filmski klub: Jagode i krv, igrani lm Filmski maraton: Zabriskie Point, igrani lm Filmski maraton: Oevi i sinovi, igrani lm Strast, telenovela Praskozorje, serija PotroĹĄaki kod Euromagazin

TV kue imaju pravo promjene programa

07.00 TV vodi + panorame turiskih srediťta Hrvatske 08.00 Najava programa 08.05 Dobre namjere, TV serija 08.50 Chrisne’s Garden, dok. serija 09.20 Žutokljunac

09.55 10.15 10.45 11.35 12.25 13.00 13.55 15.15 17.15 17.30 19.10 20.35 21.45 22.35 23.15 23.20 00.20 01.05 01.50 02.35 03.20 04.05

06.00 06.30 07.20 07.45 08.45 09.05 10.05 10.55 13.00 13.10 15.30 17.25 18.30 19.05 19.30 20.00

22.30

14:22 14:25 14:30 16:00 16:50 17:35 18:05 19:00 19:05 19:30 20:00

20:40 21:15 21:20

22:25 23:00 00:00 00:05

Danas pogledajte‌ Mali oglasi Igrani lm, ponavljanje Metak, ponavljanje Aktualno Europa, europski magazin Zagrljaj ljepote Vijes Dom na kvadrat, ponavljanje Glazba Tragovi Şivota, dokumentarna emisija Laku no Hrvatska Vijes 100% Meimursko, emisija o narodnim obiajima Pat pozicija Iz arhive akoveke televizije Vijes Sutra na programu

5.15 Jutarnji program 8.50 Crtani lmovi 11.35 Dijagnoza, lm 14.25 Divlja zemlja, lm 16.00 Smallville, serija 18.00 Das ATeam 19.00 Big Brother 20.00 Vijes 20.15 Wonder Boys, lm 23.55 Goli grad, lm 1.55 Noni program

08:00 NAJAVA PROGRAMA 08:01 KOKTEL mozaina emisija 09:00 VARAŽDIN INFO 09:30 RIJE ŽIVOTA duhovni program 10:00 DOKUMENTARNI PROGRAM 11:30 KARTULINA Z MIK-A glazbena emisija 12:00 GOSPODARSKI TJEDAN magazin 12:30 NARODNO VESELJE zabavna emisija 14:00

IROSKOP talk show 15:10 U DOBROM DRUĹ TVU zabavna emisija 16:10 OTVORENI STUDIO kontakt emisija 17:10 HR TOP 20 glazbena emisija 18:15 VJERA I NADA vjerski program 18:35 IZ PROĹ LOSTI TV kalendar 18:40 VIJESTI VTV-A 19:00 PAT POZICIJA zabavna emisija 19:35 EUROPSKI DNEVNIK TV magazin 20:05 VU SRCU TE NOSIM emisija o narodnim obiajima 21:05 NACIONALNE ZAKLADE ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUĹ TVA reportaĹža 21:40 VIJESTI VTV-A --------IZ PROĹ LOSTI TV kalendar 22:00 NO NA MORA kontakt emisija --------VIDEOSTRANICE

8.45 DSF Motor 11.45 Normal 12.30 Reklam10.00 TV vodi + turiska srediťta ni program 14.30 DSF ReportaŞa 17.00 Tenis Hrvatske 15.25 Koncert 16.05 Glazbena 20.00 DSF Motor 21.00 Männer Tv 22.00 emisija 17.10 Emisija za djecu i mlade 17.25 SmackDown 23.00 Sportquiz Zabavni program 17.40 Dok. emisija 17.50 Glazbena emisija 18.00 Zabavni program 19.35 Glazbena emisija 20.00 Zabavni program 21.00 Film 23.25 U dobrom druťtvu 00.15 Koncert 01.15 TV raspored 9.00 Motorsport, prijenos 10.15 Nogomet za nedjelju 01.20 TEST 12.15 Motorsport 13.30 Volleyball, prijenos 14.30 Nogomet 15.45 Rad, prijenos 17.15 Tenis 18.15 Euro 2008 20.30 Motorsport, 6.00 Djeji program 12.00 Reprize serija prijenos 22.00 Sport Clips

7.30 Tv prodaja 8.00 Svi mrze Chrisa, hum. serija 8.25 Petorica, serija 8.50 Zack i Cody, serija 9.25 Serije za djecu i mladeŞ 11.10 Joey, hum. serija 11.35 Keri i sinovi, hum. serija 12.00 Živje s Fran, hum. serija 12.30 Sretna linija 14.00 Djevojke sa plaŞe, serija 14.50 Policajka na vrhu, serija 15.45 Uvod u anatomiju, serija 16.35 Nogomet pasji prvak, m 18.10 Pazi kamera 18.40 Dokumentarna serija 19.30 Pazi kamera 20.00 Big Brother 21.15 Ostavťna, lm 22.50 Što je s Brianom, serija 23.40 Bijeli deko, lm

14.10 Jack i Jill, serija 14.50 Hallo Holly, hum. serija 15.10 Lijepi ljudi, serija 15.55 O.C., serija 16.40 Uvod u anatomiju, serija 7.00 Tjedni izbor 10.20 Film za djecu 18.15 Kuanice, serija 19.00 Srednja ĹĄkola, i mladeĹž 11.45 Pononi klub ÂŽ 12.55 serija 19.25 Newton 19.50 Vrijeme u slici, Vijes 13.30 Tjedni izbor 14.35 Amerika sport i vrijeme 20.15 Nogomet, prijenos humorisna serija 14.55 Caroline u 23.35 Juha od tortilja, film 1.40 Noni prometropoli, serija 15.20 Emisija TV Koper gram - Capodistria 15.50 Alica 16.30 Vijes 16.45 Crtana serija 17.10 Na vrtu, emisija 17.35 Ozare 17.40 Domae viĹže 18.10 Slovenski magazin 18.40 Crtani lm 19.00 TV Dnevnik 20.05 Ameriki lm 21.40 Velika 5.20 Djeji program 9.00 Reprize serija imena maloga ekrana 22.45 Vijes 22.55 11.40 Futurama 12.10 Simpsoni 12.40 Serija 23.40 Noni program Die Welt und Andy Richter, hum. serija 13.10 Ĺ to je, tata? 13.40 Malcom u sredini, hum. serija 15.00 StaĹžist, hum. serija 16.00 Strike, film 18.00 Newstime 18.10 7.30 Videostranice 8.00 TV prodaja 8.30 Charmed 19.05 talk talk talk 20.00 Bitterer Tjedni izbor 9.00 TV prodaja 9.30 Tjedni Verdacht, film 23.00 Nathalie, film 0.55 izbor 11.00 Djeji program 12.30 Film za Noni program djecu i mladeĹž 14.00 Videospotovi 15.50 Tv prodaja 16.30 Videostranice 18.00 Gradi Peyton, serija 18.45 Glazba 20.00 Ameriki lm 21.40 Oliver Twist, serija 22.30 Koncert subotnjih noi 0.50 Dnevnik 6.00 Jutarnji program 12.00 Vera u podne prekogranine TV 1.10 Videostranice 13.00 Bri 14.00 Dvoje kod Kallwassa 15.00 Sutkinja Barbara Salesch 16.00 Sudac Alexander Hold 17.00 Automagazin 17.30 K 11 18.00 Partneri 18.30 Vijes 18.45 blitz 19.15 Deal or no Deal 20.15 Kategorija 7, lm 8.00 Djeji program 11.25 Napad kukca, 22.15 Mensch Markus 22.45 Genial danedok. serija 12.25 Napad iz davnine, dok. ben 23.45 Noni program serija 13.25 Ĺ kola za parove, hum. serija 13.55 Formula 1, prijenos kvalikacija 15.05 As tud not padu!? 16.50 Tootsie, lm 18.55 Vrijeme 19.00 24 sata 20.00 Uzmi ili ostavi 21.00 Soba panike, lm 5.30 Djeji program 7.05 Jutarnji program 23.00 Ljubav i cigarete, lm 0.55 Nona 12.15 Dudly Do-Right, serija 13.50 HĂśllische panorama Nachbarn 14.50 Harry Po er 15.50 Die 70er Show 17.15 Entern oder Kentern 18.45 Vijes 19.05 Explosiv 20.15 etvr kat, lm 22.15 Factotum, lm 0.10 Noni program

SUBOTA 21. lipnja 2008.

05.00 VIJESTI (HR+ZG); 05.05 RADIO DROBILICA; 06.30 GLAS AMERIKE; 07.10 RADIO PLAC; 08.00 VIJESTI (ZG) + HRAK INFO; 09.00 RECEPTI; 10.00 VIJESTI (HR+ZG); 10.03 PROGRAM U BOJI; 11.42 RADIO PLAC; 11.53 HITOVI TJEDNA; 12.00 VIJESTI (ZG) + HRAK INFO; 12.30 SPORT NAJAVA; 13.00 PHONE BOX & SMS BOX; 14.00 VIJESTI (HR+ZG); 15.00 LATINO PARTY; 16.00 VIJESTI (ZG) + INFO; 18.00 KRONIKA; 18.15 RADIO PLAC; 19.03 RADIO PLANER; 19.30 ZLEVANKA; 20.00 SMS PHONE PARTY; 22.00 HITOVI TJEDNA; 22.07 BEATBOX; 23.00 HOT CHIP; 00.00 Music Special: PIXIES; 01.00 NO NI PROGRAM

Krisna Wayborn, Kabir Disneyjevi cri: Miki i Bedi, Steven Berko ) prijatelji 01.00 Austronautova Şena, Disneyjevi cri: Kuzco znanstveno-fantasni - careva nova ťkola triler/horor Dr. Who, serija za djecu i 02.50 Kunolovac, kviz mlade Briljanteen Mijenjam svijet Pirodni svijet: Saved by Dolphins, dok. serja Magny-Cours: Formula 1, VN Francuske - prijenos 06:20 Šaljivi kuni video kvalikacijske utrke Filmski klasici: Posejdonova 06:45 Power Rangers Mysc Force, serija za djecu avantura, igrani lm 07:10 Tomica i prijatelji, crtana Sportski program serija Plivanje, Ming Zlatni 07:35 Winx, crtana serija Medvjed, Zagreb 08:00 Nova lova, TV igra Volim nogomet - EURO 10:00 Novac, business magazin 2008. 10:30 Toka nestajanja, lm Basel: EURO 2008. katastrofe - 1/4nale: WC - RD, 1. 12:30 Smrt u zraku, igrani lm poluvrijeme 14:20 Veernja ťkola - EU Basel: EURO 2008. 15:20 Lud, zbunjen, normalan, - 1/4nale: WC - RD, 2. serija poluvrijeme 16:00 Farma Zoom, reality show Volim nogomet - EURO 17:05 Vijes 2008. 17:10 Kod Ane, kulinarski show Promet danas 17:50 Nad lipom 35, Koncert zabavne glazbe humorisno-glazbeni Zvjezdane staze: Nova show generacija, serija 19:15 Dnevnik Nove TV Zvjezdane staze: Nova 20:00 Zavodnica, (2000., SAD, generacija, serija komedaija/drama; Redatelj: Zvjezdane staze: Nova Arthur Allan Seidelman; generacija, serija Glume: Jacqueline Bisset, Zvjezdane staze: Nova Linda Hamilton, Paolo generacija, serija Segan , Peter MacNeill, Zvjezdane staze: Nova Stewart Bick) generacija, serija 21:40 Divlja igra 3, (Redatelj: Jay TV raspored Lowi; Glume: Sarah Laine, Sandra McCoy, Linden Ashby, Ron Melendez, Claire Co ee) 23:05 Zamisli Claire, (2001., SAD / Kanada; Redatelj: Bruce McDonald; Glume: Julie e Lewis, Gina Gershon, Mickey Rourke, Callum Keith Rennie, Kelly Harms) 00:40 Izborni dani, komedija 02:20 Kocka na kvadrat, horor 03:50 Tajna operacija Manha an, drama 05:55 Kraj programa Žuta minuta, zabavna emisija Ž Salto, zabavna emisija Ž Dan D, hum. serija Ulica Sezame, crtana serija Di-gata, crtana serija Jednom lopov, akcijska serija Ritam srca, dramska serija Robin i Mirian, igrani lm, drama Vijes uz ruak, informavna emisija Romeo i Julia, drama Detekv i dama, krimi Zvijezde Ekstra: Ma & Ben, zabavna emisija Vijes, informavna emisija Exploziv vikend, magazin Žuta minuta, zabavna emisija Poruka u boci, (ljubavna drama, 1999.; Redatelj: Luis Mandoki ; Uloge: Kevin Costner, Robin Wright Penn, Paul Newman, Illeana Douglas, Robby Coltrane, John Savage, Jesse James, Raphael Sbarge) James Bond 007: Octopussy, (akcijski, 1983.; Redatelj: John Glen; Uloge: Roger Moore, Maud Adams, Louis Jourdan,


21

17. lipnja 2008. ME\IMURSKE NOVINE

Toyota i Hartera festival

Damir Fotak iz akovca trei u izboru za najvozaa Damir Fotak, profesor tjelesne i zdravstvene kulture iz akovca odlinim je nastupom u inalu osvojio tree mjesto u natjecanju “Naj voza” koje je organizirao jedan hrvatski automobilstiki asopis. Damir Fotak odabran je me u više od 500 prijavljenih kandidata. 32 natjecatelja borila su se za Škodu Fabiu koja je bila prva nagrada u tri kola koja su se održavala kroz pet tjedana. Nakon prvog eliminacijskog kruga Damir je bio trei, dok je drugi eliminacijski završio kao drugi te se tako plasirao me u osam inalista vozaa amatera iz Hrvatske. Finale je ocjenjivano i bodovano kroz 4 praktina modula te pismenim ispitom. Damir Fotak ovim putem zahvaljuje AC Jesenovi koji mu je za vježbu ustupio Škodu Fabiu te Karting centru Blažon na kojem je

vježbao. U me uvremenu je Damir Fotak odabran u slino natjecanje koje organizira još jedan automobilstiki asopis. Kvali ikacije je ve završio kao prvi te se plasirao u inale koje ga oekuje 6. srpnja u Osijeku.

Toyota je i ove godine sponzor etvrtog izdanja Hartera festivala, najprogresivnijeg nacionalnog festivala urbane klupske glazbe i najvee glazbeno doga anje u Hrvatskoj izvan Zagreba. Dvodnevni festival, 13. lipnja – 14. lipnja, održava se u bivšoj Tvornici papira u Rijeci, na dvije pozornice. Nastupiti e 40-tak uglednih izvo aa koji e predstavljati aktualne svjetske trendove u glazbi. Rame uz rame nastupiti e izvo ai iz Hrvatske i regije. Nakon prošlogodišnjeg Tunjacmobila, ovogodišnje službeno vozilo je Toyota Prius. Autonippon, ovlašteni Toyota partner iz Rijeke, stalni je partner Hartera festivala, a ujedno i pokrovitelj RiRock.com magazina.

Peugeot 207 Urban Peugeot Hrvatska i mreža ovlaštenih koncesionara za svoje su klijente pripremili neodoljivu ponudu za model 207 Urban s tri vrata. Taj je model od sad dostupan klijentima ve od 84.900 kn s PDV-om s benzinskim motorom 1.4 od 75 ks, a serijski je opremljen, izme u ostalog, klima ure ajem, ABSom, središnjim daljinskim zakljuavanjem, zranim jastucima za vozaa i suvozaa… Modeli su dostupni kod ovlaštenih Peugeot koncesionara do isteka zaliha, a u toku je i akcijska ponuda na sve 207-ice, a posebno na 207 HDi modele.


22

ME\IMURSKE NOVINE 17. lipnja 2008.


23

17. lipnja 2008. ME\IMURSKE NOVINE

Piše dr. med. Alija Mujezinovi, spec. neurolog, psihijatar

Kako prepoznati demenciju Koji su simptomi senilne demencije i kao se bolest može dijagnoscira? Pojam demencije karakterizira propadanje intelektualnih (kognitivnih) sposobnosti uz promjenu ponašanja i linosti, u tolikoj mjeri da ometa svakodnevnu aktivnost bolesnika i znaajno smanjuje kvalitetu života. Prilikom dijagnosciranja demencije upotrebljavamo psihološke testove meu kojima je najjednostavniji i najuinkoviji mini mental skala (Mini Mental Status Examinaon) pomou kojega se grubo može procijeni propadanje pamenja i mišljenja (procjena vremensko-prostorne orijentacije, procjena trenutanog pamenja, sposobnost raunanja, itanja, pisanja i precrtavanja). Meu naješe uzroke demencije ubrajamo Alzheimerovu bolest. Alzheimerova bolest je progresivna i degeneravna bolest središnjeg živanog sustava. U ostale uzroke demencije spadaju cerebrovaskularne boles (mulinfarktna demencija), dugotrajno i poveano uzimanje nekih lijekova i alkohola, nedostatak vitamina B12, hiporeoidizam. Mogui imbenici koji poveavaju rizik od nastanka demencije odnosno Alzheimerove boles su i trauma glave i depresivna stanja. Meum, smatra se da dugotrajna terapija nesteroidnim protuupalnim lijekovima i stani (sredstva za smanjenje masnoe u krvi) smanjuju rizik od nastanka Alzheimerove boles. Kod Alzheimerove boles smetnje ponašanja rijetko kada nastupaju u samom poetku boles, a kada se pojave esto su takvog intenziteta da svojom

ozbiljnošu nadilaze ostale manifestacije boles. Smetnje ponašanja se mogu manifesrati kao apatija, anhedonija (nesposobnost doživljavanja ugode u aktivnostima koje obino izazivaju ugodne osjeaje) depresija, disforija (neugodno raspoloženje) euforija, uznemirenost, agresivnost, psihonost s halucinacijama, paranoidne ideje itd. Kognivni poremeaji kod Alzheimerove boles napreduju veoma sporo, radi ega se dogaa da obitelj zatraži pomo za bolesnika kada je demencija ve uznapredovala. Tipino je za bolest je poremeaj pamenja i to kratkoronog zbog ega bolesnik ima probleme u društvu, a kasnije se pojavi i poremeaj dugoronog pamenja. Kasnije se javljaju smetnje govornog izražavanja (nemogunost pronalaženja ispravnih rijei za neki pojam) i agnozija (neprepoznavanje pojedinih predmeta i osoba). “Automatske “ radnje, hodanje, hranjenje, odijevanje, ostanu dugo sauvane sve do kasnijih faza boles. Napredovanje boles se može uspori ali bolest je nezlijeiva. Za usporavanje propadanja kognivnih funkcija koriste se inhibitori kolinesteraze (Cognex, Aricept, Exelon). U zadnje vrijeme sve više primjenjuje galantamin a kod bolesnika sa umjerenom i teškom demencijom može se ordinirati i memann. Ukoliko se radi o ženama koje su u menopauzi preporua se estrogen. Radi smanjenja upalnog odgovora primjenjuju se i nesteroidni anreumaci. Radi smetnja pamenja i koncentracije kao dopuna u lijeenju ordiniraju se i biljni prepara i vitamini (Enada, Ginkgo biloba, vitamin C i E).

Piše mr. Jelena Klinevi, spec. kliniki psiholog

Budistika psihologija Znajte da se esto pitam koje bi teme mogle pobuditi vaše zanimanje, jer pisati popularne lanke iz psihologije dugi niz godina nije lako... Eto, da vam se malo požalim na svoju poziciju, jer trenutno nisam sigurna kako zapoeti veliki ljetni ciklus tema o budizmu i psihologiji. Bez obzira koliko sama znam o nekoj temi, ili se pokrivam dobrim izvorima, pitanje je zanima li to moje itatelje, i tko su oni... Da, tko ste vi? I tako se ponekad iznenadim, kao recimo juer, kada me nazvala žena srednjih godina koja živi u Zagrebu, a prije nekoliko je godina živjela u Varaždinu, i tada je itala i izrezivala ove lanke jer su joj «govorili o njenim problemima». Ona te tekstove tako dugo uva, da bi, stiješnjena u svojoj boli i samoi, juer konano okrenula telefonski broj Psihologijskog centra u akovcu... I tako ja razgovaram s ljudima i savjetujem ih u njihovim mentalnim problemima, a ove mi novinske prie daju ulogu posrednika izme u nekih vaših sasvim osobnih psihikih doga aja ili doživljaja i opih znanja iz psihologije o kojima nastojim prikupiti razumljive i korisne podatke. A psihologija je podruje o kojem svi sve znaju i mislim da svi imaju pravo na taj pristup. Živei svoj život svatko se od nas trudi kako zna i umije, pa svako struno uplitanje u te osobne stavove i stilove ljudi o tome kako e postii dobar i sretan život treba biti dobronamjerno pojašnjavanje postojeih znanja i prakse. Zašto pravim uvod na najavljenu temu, a obino samo krenem s priom? Zato jer sam krenula itati knjigu

koju je ispriao Daniel Goleman, svjetski poznat psiholog, a na temelju dijaloga skupine eminentnih zapadnjakih znanstvenika sa Dalaj Lamom i nekoliko drugih budistikih uitelja. Knjiga: «Destruktivne emocije i kako ih pobijediti» može se uiniti praktino vrlo korisna jer traži odgovore na pitanja što uzrokuje destruktivno ponašanje, kako možemo vladati emocijama koje izazivaju takve impulse, možemo li nauiti živjeti u miru sa sobom i sa drugima, sretno i zadovoljno... Prekrasno je pratiti u tom tekstu kako sjajni umovi traže poveznice izme u posve razliitih svjetonazora i razliitih slojeva spoznaja o vjenim ljudskim pitanjima... A ja imam puno dilema oko toga kako se orijentirati u obilju informacija i poruka sadržanih u tako opsežnom tekstu i kako oblikovati korisno i kvalitetno ljetno štivo koje ete htjeti itati tjednima. Nadam se da nemate a priori predrasude prema budizmu, a za svaki sluaj trebate znati da ja ne namjeravam utjecati na vaša religijska vjerovanja. Budizam je, recimo tako, alternativna psihologija, on u svojim temeljima sadrži drevnu teoriju o umu i njegovom funkcioniranju, a moderna je psihologija jedna od najmla ih znanosti, tek najnovija inaica projekta razumijevanja ljudskog uma i prirode... Iako sam kao akademski psiholog prošla sasvim drugaije «kodiranje» od onoga koje nudi budizam, poštujem ga, kao i druge velike duhovne tradicije i cijenim njihovu spremnost da oplemene suvremenu znanost.

Greške u uzimanju antibaby pilula

Piše dr. med. Damir Mamuzi Dolazi vrijeme godišnjih odmora, ljetovanja na moru. Vrijeme je to odmora, opuštanja ali i intenzivnijeg seksualnog života..Usko vezano

HRVATSKI INFORMATIVNI TJEDNIK

IZDAVA: MEIMURSKE NOVINE d.o.o. Ivana Mažurania 2, 40000 akovec TELEFAX: 040 311 699

uz to je i potreba pravilne i sigurne kontracepcije, kako ne bi došlo do neželjene trudnoe. Predlažem da u okviru svoje kune apoteke po-

nesete i nekoliko kutija antibaby pilula koje inae uzimate. Ljekarne na moru a posebno u malim mjestima nisu tako dobro opskrbljene kao naše i lako vam se može dogoditi na upravo vaših nemaju. Što ako zaboravite popiti koju tabletu, što vam je initi? Posljedice takvih grješaka u uzimanju pilula su vrlo esto neželjene trudnoe. Da ponovimo, antibaby pilule djeluju zaštitno na taj nain da blokiraju ovulaciju, da je sluznica maternice niža i tako neadekvatna za razvitak ploda, da cervikalna sluz postane guša što otežava prolaz spermija.

Nije svejedno kada se u ciklusu dogodi grješka uzimanja. Najopasnija je ona u 3.tjednu uzimanja. Uskoro naime dolazi pauza, kada može doi u takvom sluaju do ovulacije. U takvom sluaju prekinite odmah uzimati pilule, tako da se pauza pomie prema naprijed ili uzimajte pilule normalnim redoslijedom do kraja. U oba sluaja uvajte se dodatno kondomom. Ukoliko se grješka dogodi u prvih sedam dana, mogua je trudnoa, jer od prijašnje pauze cervikalna sluz može biti još propusna za spermije, pa oni u u u maternicu i ekaju na svoju šansu. Dokazano je da vitalni spermiji mogu živjeti u

Piše dr. med. Branko Vri, spec. anestezije i intenzivnog lijeenja

Stres i prehrana Što je stres?

Povezanost stresa i

prehrane Sam po sebi, stres nije ni loš ni dobar. U jednom trenutku ima motiStres mijenja nain na koji tijelo virajuu ulogu i daje energiju za ne- koristi i upija hranjive tvari. Važno što što želimo postii ili promijeniti. je da tijelo dobije sve hranjive tvari U drugom, pak, on je nepodnošljiv, koje treba naš metabolizam i zato može zaprijetiti zdravlju i karijeri. treba jesti pravilno. Naime, ono što Ljudsko tijelo ima svoje mehanizme jedete može potaknuti ili olakšati borbe sa pretjeranim koliinama stres, pomoi ili odmoi tijelu u odstresa koje prijeti našoj dobrobiti. govoru na njega. Treba jesti hranu No, svi mi razliito reagiramo u ra- koja smiruje, a ne onu koja pogorzliitim situacijama, pa e ono što je šava stres. stres za jednu osobu, za drugu biti Kad ste pod stresom, neke se uzbu enje. Znanstvenici kažu da hranjivi sastojci troše puno brže, je, kad je u pitanju zdravlje, mnogo te su vašem organizmu potrebne važnije kako dodatne kolinaše tijelo re- • Razina stresa od najvišeg ine potrošeagira na hornih tvari. mone stresa do najmanjeg: smrt partneDok ste koje proizvo- ra, razvod braka, bolest, pod stresom, de, nego kako gubitak posla, umirovlje- tijelo treba se mi psihiki više vitamiosjeamo u nje, bolest u obitelji, seksu- na C i cinka alni problemi, problemi na stresnim sinego inae. tuacijama. poslu, novani problemi, aša naranTijekom ina soka dat a k u t n o g obiteljske razmirice. Treba e dodatnu stresa, hor- naglasiti da ak i ugodne koliinu tog moni stresa, promjene u životu, mogu v it amina i najprije nas ugodno vas š t it e a k t i- uzrokovati stres. razbudit i. virajui tjeHrana iz molesnu obranu kroz složeni lanac ra je bogata cinkom. biokemijskih doga aja. No, kad se Iako možete piti i druge napitti isti zaštitni hormoni proizvode ke, voda je najbolja jer ne sadrži preesto ili u velikim koliinama šeer ili kofein, koji mogu pojaati zbog kroninog stresa, nižu se štet- razine stresa. ne iziološke promjene koje mogu Probavni sustav osjea uinak voditi bolesti. stresa, pa vlakna iz hrane pomaStres utjee na cijelo tijelo te žu regulaciji probave, koja je kod može uzrokovati mnoštvo simp- osoba sa stresom esto poremetoma kao glavobolja, knedla u grlu, ena-pate od zatvora ili proljeva. probavne smetnje, visoki krvni tlak, Jogurt sadrži bjelanevine potrebubrzan rad srca, znojenje, suho grlo, ne tijelu, a ne sadrži masnoe koje nesanica itd. debljaju. I akutni i kronini stres mogu Zadržite se na jednoj šalici kave, imati dugotrajnije posljedice. Uinci a ostatak dana izbjegavajte sve što kroninog stresa mogu biti pogor- sadrži kofein. Previše kofeina pošani s previše hrane, duhanom i s maže stresu, te smanjuje apsorpciju previše alkohola. minerala iz hrane. Stres se ne oituje samo sa tjeOdolite slatkišima. Pod strelesnim simptomima on se može som tijelo proizvodi stresne horiskazati nemirom, razdražljivošu, mone koji tjeraju mozak na proibezrazložnim strahom te emocio- zvodnju tvari koja potie želju za nalnim smetnjama. šeerom. vama i do pet dana. U takvom sluaju uvajte se kondomom, a preporua se i uzeti «pilule iza», koje onemoguuju ulazak embrija u sluznicu-nidaciju, ako je došlo do oplodnje. Najmanje opasna je grješka u drugom tjednu iako je to vrijeme ovulacije. Tu su pauze naime najdalje a tablete se uzima-

Direktor: BOJAN HRKA (tel. 311 788), glavni urednik: TOMISLAV NOVAK, zamjenik glavnog urednika: JOSIP ŠIMUNKO, pomonici glavnog urednika: Božena MALEKOCI-OLETI", Dejan ZRNA, novinari i stalni suradnici: (tel. 31 23 33) Stjepan Mesari, Danijela Mihoci, Darko Prebeg, Maja Novosel, Helena Zear, fotogra ija: Zlatko Vrzan, Mario Naran a, tajništvo: Dijana Deban (tel. 31 23 33), gra ika priprema: Blanša Blaževi, Ivana Mihalinec, direktor marketinga: (tel. 31 31 33) Snježana Zorkovi, komercijala: (tel. 31 31 33) Nevenka Šardi, lektura: Monika Zorec ŽIRORAUN: 2392007-1100000800 kod Me imurske banke d.d. PRETPLATA: godišnja 300 kn, polugodišnja 150 kn, tromjesena 75 kn (s naznakom za pretplatu); godišnja pretplata za inozemstvo: AUD 200, EUR 100, CHF 160 DEVIZNI RAUN: 2392007-1100000800 kod Me imurske banke d.d. (S.W.I.F.T. COD: MBCKHR2X) Tisak: GLAS SLAVONIJE d.d., Ulica Republike Hrvatske 20, Osijek Rukopise, fotogra ije i CD-e ne vraamo.

ju i prije i iza grješke. U svim takvim sluajevima treba se uvati dodatno kondomom, uzeti ev. «pilule iza».Obvezna hitno posjetite ginekologa. On e dobrim pregledom i vaginalnim ultrazvukom ustanoviti u kojoj ste fazi i dali je moglo doi do trudnoe, te odrediti potrebnu terapiju.

Internet: www.mnovine.hr e-mail adrese: medjimurske-novine@ck.t-com.hr urednik@mnovine.hr marketing@mnovine.hr redakcija@mnovine.hr komercijala@mnovine.hr oglasnik@mnovine.hr


24

ME\IMURSKE NOVINE 17. lipnja 2008.


17. lipnja 2008. ME\IMURSKE NOVINE

25


26

ME\IMURSKE NOVINE 17. lipnja 2008.


17. lipnja 2008. ME\IMURSKE NOVINE

27


Radar festival: Preachersi oduĹĄevili, Dylan dosadan! Gotovo petnaestak tisua ljudi iz cijele Hrvatske i susjednih zemalja okupilo se na 2. Radar festivalu ija je glavna zvijezda za veinu bio Bob Dylan. Me utim, nakon odsluĹĄanog u varaĹždinskoj rock veeri, moĹžemo zakljuiti da je ipak manjina otiĹĄla kui zadovoljna. To su bili prvenstveno fanovi koncertno fenomenalnih Manic Street Preachersa. Preachersi su i u VaraĹždinu pokazali kako danas zvui koncertno uzbudljiv rock band. Ĺ teta da njima uz bok nije bilo joĹĄ kojega sjajnog otonog benda poput Franz Ferdinanda ili Coldplaya. To bi bio istinski glazbeni uĹžitak. Preachersi su od samog poetka krenuli Ĺžestoko, a prva kulminacija bila je ve na etvrtoj i petoj pjesmi kad su odsvirali svoja posljednja dva hita, cover: “Umbrellaâ€? i proĹĄlogodiĹĄnji planetarni hit: “You Love Alone Is Not Enoughâ€?! U narednih sat vremena izredale su se njihove najpoznatije stvari poput: Indian Summer, Design For Life i druge, sve do posljednje pjesme veeri, najveeg hita: “If You Tolerate This‌â€? Odlian nastup uz Kaiser Chiefse, najpoznatijeg velĹĄkog benda, iji gitaristiki trio koji je nakon komercijalizacije “pojaanâ€? klavijaturama, sjajno je predvodio i s publikom komunicirao instrumentalni virtuoz velikih glasovnih mogunosti koje je interpretirao tijekom itavog koncerta: James Dean Bread ield!

Dylanova svirka idealna za klupski prostor Dylan je na stage sa svojim bandom stigao neĹĄto poslije 21,30

sati i sve do posljednje stvari kad je valjda na nagovor menadĹžmenta odsvirao legendarnu “Like Rolling Stoneâ€? (inae na ovoj turneji svira repertoar koji je puno prikladniji za nekakav omanji klub, a nikako za veliki koncertni prostor, op. a.) bio je to uĹžasno dosadan koncert koji su mogli na takvom prostoru s oduĹĄevljenjem pratiti samo njegovi najvjerniji fanovi, odnosno “duboko upueniâ€? u glazbena zbivanja, poput glazbenih kritiara, dok je mnogo njih, posebice mla ih, razoarano napustilo koncertni prostor prije kraja, koji je posljednjom pjesmom samo donekle popravio dojam kod veine nazonih. Dylan je samo zbog statusa rock legende koja je stigla u Hrvatsku okupio viĹĄe od 10.000 ljudi, jer je ta brojka na njegovim koncertima u drugim zemljama gdje eĹĄe nastupa puno manja. Stoga je me u petnaestak tisua ljudi bilo svih generacija, od tinejdĹžera do umirovljenika, od onih koji su Dylana otkrili u posljednjih nekoliko godina pa do onih koji se sjeaju njegovih poetaka, odnosno hitova iz 70-ih godina. Me utim, svi oni zasigurno, osim ĹĄto su uĹživo mogli uti legendu, ne vjerujem da su ostali oduĹĄevljeni poput glazbenih kritiara koji ne mogu i ne Ĺžele kritiki se osvrnuti na nastup ostarjele rock zvijezde koja je tako jako utjecala na svjetsku glazbu, jer je aktualna Dylanova svirka pjesama u country, blues, rock, te reggea “udnimâ€? obradama bila takva da su i njegovim najvjernijim fanovima bile teĹĄko prepoznatljive. Prije Dylana i Manic Street Preachers, svirale su Majke u unplugged izdanju, jedan od najpoznatijih

Frontman Preachersa: James Dean Breadfield slovenskih rock kantautora Vlado Kreslin, te naĹĄ Me imurec Drago Mlinarec - doajen hrvatske rock glazbe. Organizacija Radar Festivala bila je na vrhunskom nivou, uz nadu da emo i sljedeih godina moi uĹživati u Hrvatskoj u nastupima najpoznatijih imena svjetske glazbene scene.

VaraĹždin - grad rocka VaraĹždin koji je posljednjih godina postao jedan od glazbeno najuzbudljivijih hrvatskih gradova, donedavno uglavnom tijekom Ĺ pancirfesta, a od petka i puno viĹĄe od toga, pretvara se iz “grada barokaâ€? sve viĹĄe u “grad rockaâ€?,

kn. Upravo takav zanimljiv i raznovrstan program oekuje nas u utorak 24. lipnja na trgu u Murskom SrediĹĄu s poetkom u 17 sa uz nagradne igre, bogatu tombolu, te izvrstan kulturno - zabavni program u kojem u tri bloka nastupaju: etnoblok - Teta Liza, KUD M. SrediĹĄe, KUD Zasadbreg, MaĹžoretkinje M. SrediĹĄe; popularni meimurski izvoai

- Genadeťus, Gus Draksar, Ivica Dobrani, Komete, Kruno Kameni i Monaco band, Žiga, Vergo, Vladimir Koťir Tonka i Željko Pokupec Šero; pozna hrvatski izvoai - Bepo Mateťi & David Ricov, Davor Borno, Dino Jelusi & band, DraŞen Zei, Karma, Leo, Maja Šuput, Mate Buli, Milo Hrni, Neda Ukraden, Saťa Lendero, Tanja Žagar i Vajta.

dok akovec postaje “selo moje maloâ€? u kojem e pogotovo nakon ĹĄto se uskoro dovrĹĄi nova varaĹždinska sportska dvorana htjeti gostovati valjda joĹĄ samo srpske turbo folk zvijezde!? S obzirom na brigu odgovornih oko izgradnje akovekoga kulturnog, pa tako i glazbenog identiteta, mentalitet i glazbeni ukus, to bi bilo moĹžda i najbolje. Barem se ne bi morali viĹĄe lagati. Stoga neka se konano otvore me imurske dvorane da nam im prije do u Seka i kolegice, pa da krene “igrankaâ€? za par tisua ljudi‌! (D. Zrna, foto: Z. Vrzan)

Projekt “RO ENDANSKI MEGASPEKTAKLâ€? - Radio 105 realizira sa svojim prijateljima - partnerima, te im od srca zahvaljuje. Posebice generalnim pokroviteljima: Eko Meimurju d.d. i EKOCENTRU - VaĹĄoj trgovini graevinskog materijala. Ekipa Radija 105 svima Ĺželi srdanu dobrodoĹĄlicu u utorak 24. lipnja u M. SrediĹĄu uz poruku: budimo zajedno, pjevajmo zajedno, veselimo se zajedno! Dobre vibracije za sve generacije!

TJEDNI KALORIFER

TOP LISTA DOMAIH 10. ET PRAZAN STAN

02. JASON DONOVAN - Ĺ AJETA

09. MLADEN GRDOVI 

03. DI SI RASLA -

RECI MI RECI ŽIVOTE

GORAN KARAN

TOP STAVROS LISTA DOMAIH 08. JASMIN Ĺ TO BI JA S TOBOM

04. Ĺ PRICER - STAMPEDO

07. NENAD VETMA LJUBAV

05. PLANETA - HLADNO PIVO

06. MATE BULI KADA PIJEM

06. SAMO JE JEDNO -

05. ZAPREĹ I BOYS SAMO JE JEDNO

CONNECT feat ZAPREĹ I BOYS

04. DAVOR BORNO 

07. A VIDI SAD -

LJUDI

LANA KLINGOR

03. TONY CETINSKI 

08. Ĺ AMPION - SONGKILLERS

UMIREM 100X DNEVNO

09. PROLJE E -

02. ZDRAVKO Ĺ KENDER 

GEGO & PICIGIN BAND

POLETI SRCE

10. LJUBAV - MASSIMO

01. DRAŽEN ZEI IDI

FORMULA 13

Roendanski megaspektakl Radija 105! Roendanski Radio 105 svakodnevno u slavljenikom programu nudi niz zanimljivos, od razgovora s popularnim estradnim izvoaima i poznam osobama, do brojnih nagradnih igara, od kojih izdvajamo “Roendansku aroliju� koja se emira svakodnevno od 9 do 12 sa, u kojoj su nagrade esto vee i od 1.000

TOP 20 01. VATRENO LUDILO - RAWBAU

TOP LISTA STRANIH

01. VIOLET HILL - COLDPLAY

10. COLDPLAY VIOLET HILL

02. LOVE SONG - SARA BAREILLES

09. MAROON 5 FEAT. RIHANNA 

03. LOVE IN THIS CLUB -

IF I NEVER SEE YOUR FACE AGAIN

USHER feat YOUNG JEEZY

TOPSTRET LISTA DOMAIH 08. MANIC PREACHERS UMBRELLA

04. THIS BOY’ S FIRE -

07. CHRIS BROWN WITH YOU

SANTANA feat JENNIFER LOPEZ & BABY BASH

06. LEONA LEWIS BETTER IN TIME

05. TAKE A BOW - RIHANNA

05. ALICIA KEYS 

06.FUNKYBAHIA-SERGIOMENDEZfeatWILL.I.A.M.

TEENAGE LOVE AFFAIR

07. AMERICAN BOY -

04. MADONNA FEAT. JUSTIN TIMBERLAKE 

ESTELLE feat KANYE WEST

4 MINUTES

08. SUPERNATURAL SUPERSERIOUS - R.E.M.

03. USHER FT. YOUNG JEEZY 

09. I THOUGHT I’ D SEEN EVERYTHING -

LOVE IN THIS CLUB

BRYAN ADAMS

02. ONE REPUBLIC STOP AND STARE

10. SEPTEMBER - CHRISTOPHE WILLEN

01. RIHANAN TAKE A BOW

TOP LISTA RADIA MEIMURJE

TOP LISTA DOMAIH

01. TOĹ E PROESKI IGRA BEZ GRANICA

01. COLONIA - MIRNO MORE

02. SMS MOJA ULICA

02. E.T. - PRAZAN STAN

03. COLONIA 

03. TOĹ E PROESKI -

TOP LISTA DOMAIH POD SRETNOM ZVIJEZDOM

TOP LISTA JOĹ i DANAS ZAMIRIĹ IDOMAIH TREĹ NJA

04. VLADO JANEVSKI 

04. SEVERINA - GAS GAS

RUĹ˝ SA TVOJIH USANA

05. SANDI CENOV - I STARO i NOVO

05. KINGS ZAKUNI SE

06. ANTONIJA Ĺ OLA -

06. BORIS NOVKOVI 

GDJE JE SRCE TU JE DOM

RUŽO SNENA

07. STAMPEDO - Ĺ PRICER

07. LUKA NIŽETI SLOBODNO DIŠEM

08. JOLE - PTICE PUTUJU

08. ITD BAND SAMO JE TVOJE LICE

09. N. BADRI feat LJ. PETROVI -BUTTLER

09. LEO DVIJE VATRE

- KRALJ ŽIVOTA MOG

10. BORIS BABAROVI 

10. TONY CETINSKI -

TI NISI VIĹ E MALENA

MIREM 100x DNEVNO

Elisabetta

Pablo

na strani 22


13. svibnja 2008.

51

sport@mnovine.hr

NAJAVLJENA SMJENA Željka Kavrana s ela Hrvatskog rukometnog saveza

Pukla “ljubavâ€? izmeu Gopca i Kavrana! Nije nimalo lako minulih dana Ĺ˝eljku Kavranu. Najprije napadi zbog ligaĹĄkog natjecanja, neoprezne izjave u vezi hrvatskih reprezentativaca, neugodnosti s publikom prilikom kvalifikacijskih utakmica hrvatske reprezentacije u Zadru, pa klupski problemi: odlazak najboljih igraa Bagaria i Ĺ ege (navodno se spremaju joĹĄ neki kljuni igrai op.a.), pa naposljetku odlazak trenera Canjuge u varaĹždinski Varteks, te raskol u Upravnom odboru Hrvatskog rukometnog saveza kao i razilaĹženje s “ala i omegomâ€? hrvatskog rukometa Zoranom Gopcom. Puno toga se nagomilalo u samo nekoliko dana Kavranu “na le aâ€?, koji je i do sad bio napadan i osporavan mnogo puta kao elni ovjek HRS-a, ali je iz svih “bitakaâ€? izaĹĄao joĹĄ jai. Hoe li ovaj put, teĹĄko je rei, posebice jer kad je ranije napadan kako se ĹĄpekuliralo uvijek je iza sebe imao podrĹĄku “sive eminencijeâ€? hrvatskog rukometa Zorana Gopca, dok je sada situacija da iza zahtjeva za Kavranovom smjenom stoji upravo - Zoran Gobac!?

I ne samo Gobac kako on kaĹže, ve i devetorica lanova Upravnog odbora Hrvatskog rukometnog saveza (Mesari, Korace, Dunato, MatijaĹĄevi, Maras, Tandara, Zubanovi, Matijevi), koji su zajedno s njim kao dopredsjednikom, podnijeli ostavke u UO HRS-a. Tako er 11 njih dalo je zahtjev za sazivanje izvanredne skupĹĄtine. U prijevodu to zapravo znai zahtjev za Kavranovom smjenom. O svemu pak odluuje Nadzorni odbor HRS-a u kome su Bebi, Tojii i Maleti, a navodno je me u njima takav omjer snaga da bi zahtjev za sazivanjem izvanredne skupĹĄtine mogao proi. Tako er kako se nesluĹžbeno spominje, skupina ljudi koja je pokrenula inicijativu za Kavranovom smjenom otiĹĄla je tako daleko da je pronaĹĄla i njegovog nasljednika. Za novog predsjednika trebao bi biti predloĹžen Sandi Ĺ ola, inae predsjednik Uprave Karlovake banke, a sve bi trebalo biti rijeĹĄeno ve do kraja lipnja. Po svemu sudei Gobac & comp. poduzeli su sve da “na

brzinu� maknu Kavrana s pozicije vodeeg ovjeka HRS-a.

Slijede li teĹĄki dani i za akovekog prvoligaĹĄa!? Poznavajui situaciju u hrvatskom sportu, pa tako i rukometu, u sluaju Kavranovog odlaska sa elne pozicije Saveza mogli bi uslijediti vrlo teĹĄki dani za RK Pertuninu Pipo IPC u prvenstvu I. HRL. akoveki prvoligaĹĄ dobro se do sad nosio sa injenicom i to nije bilo eksponirano posebice u Me imurju, da je doĹživljavao teĹĄke neugodnosti na veini gostovanja, posebice gdje je u dvoranama bila “vrua atmoseraâ€?, upravo zbog toga jer se u hrvatskoj rukometnoj javnosti stvorila “amaâ€? da je zbog predsjednika Saveza - priviligiran prvenstveno kad su suci u pitanju. Iako je u posljednje vrijeme uglavnom bilo obrnuto, tj. da su suci u nekim utakmica grubo oĹĄteivali akovekog prvoligaĹĄa, stvoreni “imidĹžâ€? bilo je teĹĄko popraviti. MoĹžemo samo pretpostavljati ĹĄto e biti u

sezoni koja slijedi, kad bi se klub vrlo lako mogao nai “na vjetrometiniâ€? i “nazaĹĄtienâ€? !? Najbolji lijek protiv toga je stvaranje kvalitetne ekipe koja e biti “jaa od svegaâ€?, ali bojimo se da to nee biti sluaj, jer je akoveki rukometni proraun bio puno manji za razliku od sjajnih rezultata. Jedino ako se sponzori “ne isprseâ€? u ĹĄto baĹĄ i ne vjerujemo, jer je situacija u me imurskom sportu po tom pitanju daleko od drugih gradova, gdje je sasvim normalno da se izdvajaju milijuni, a ne tisue kuna. (D. Zrna)

ŽELJKO KAVRAN odgovorio na optuŞbe o razlozima za njegovu smjenu

Jedino im je cilj da se doepaju vlasti! Ĺ˝eljko Kavran i Zoran Gobac dva ovjeka, donedavno i bliska prijatelja, koji su desetke godina bili na istoj strani, koji su u tih 12-13 godina izgradili najvee uspjehe hrvatskog rukometa i sporta, izgradili najbolji rukometni savez na svijetu, dobili organizaciju najveih sportskih priredbi u Hrvatskoj ukljuujui onu koja tek slijedi (SP za rukometaĹĄe, prije EP za rukometaĹĄe i SP za rukometaĹĄice) - a po prvi puta sluĹžbeno (razilaĹženja, ali iza kulisa bilo je i ranije‌op.a.) naĹĄli su se proĹĄli tjedan na suprotnim stranama. Razlaz je ini se jedina izvjesna stvar u ovom trenutku. Kad su sukobi posebice na ovoj razini u pitanju onda se gotovo uvijek pravi razlozi ne iznose u javnosti, uglavnom se barata “kostima koje se trebaju oglodatiâ€? zbog javnosti. Evo nekih o kojima je govorio Kavran u jedinom hrvatskom sportskom dnevniku “SNâ€?‌ O aktualnoj situaciji.. - Prvo, Ĺžalostan sam zbog naina koji nesumnjivo ĹĄteti rukometu. Na Upravnom odboru nije odra en dnevni red oko sustava natjecanja, kalendara, ve su se pokuĹĄale ugurati stvari koje nisu bile na dnevnom redu sastanka. Mislim da je sve to loĹĄe za rukomet u trenutku kada se seniori spremaju za OI, kada su cure izborile EP, kada ima puno obveza oko SP kojem smo domaini, kada su se kadeti i juniori plasirali na EP,

a juniorke na SP. Zaťto se to doga a, zaťto me smjenjuju? Oito ima pozadinu, oito da je u pitanju Şelja pojedinaca da se dokopaju vlasti uoi vaŞnih doga aja koja nam dolaze. O sukobu interesa klub-savez‌ - Moj status u klubu je na adekvatan nain zamrznut. Uostalom, ako je u ovih 12 godina postojao stvarni problem, netko mi je trebao rei da je tako, a recimo, znam da je bilo mnogih koji su bili u sukobu interesa, a da se to nije potenciralo. Nisam niťta priskrbio PIPO-u na taj nain, bať kao ni Kup zbog kojeg je izgubio Savez, a nije trebao. Ne vidim u emu sam bio u sukobu interesa u kakvom drugi nisu. O izbjegavanju protokolarnih obveza‌ - Kada je HOO u pitanju, lako je provjeriti koliko rukomet bolje stoji prema HOO-u otkada sam lan Vijea. Istina je da nisam na svim sjednicama, ali da bih mogao davati rukometu, ja moram i raditi, jer ne Şivim od rukometa, za razliku od nekih drugih. To je moj odgovor i kada je rije o zastupanju u Beu gdje je posao radio glavni tajnik HRS-a Poljak, ne vidim u emu je problem. Uostalom, uvijek kada je bilo najvaŞnije, bio sam tamo. I kada smo se borili za SP, u krajnjem sluaju. A nakon Zadra sam ve dan kasnije zbog posla morao na drugu stranu. U kraj-

njem sluaju, nitko ne moĹže rei da je ugled HRS-a zbog toga pao. To je laĹž, rezultirali pokazuju drukije. Ĺ to se Zadra tie, ceremoniju sam odradio koliko sam mogao zbog zviĹžduka u koje iz danaĹĄnje perspektive sumnjam. Ne mogu dokazati, pa neu ni tvrditi‌ O osobnim obeanjima igraa, koja su prebacivana na UO‌ - Sve ĹĄto je obeano je premalo u odnosu na ono ĹĄto su zasluĹžili zbog toga ĹĄto su napravili. ZasluĹžili su viĹĄe i od svih. Ako netko misli da je previĹĄe, ja ne mislim i spreman sam nositi odgovornost. O tome zaĹĄto mu se radi “iza leaâ€?‌ - Od ‘95. sam tu kada nije bilo ovog ĹĄto imamo danas. Valjda sam

zasluŞio da mi se kaŞe ako se neťto Şeli napraviti, stavljati na dnevni red i slino. No, oito su u pitanju drukiji ciljevi.Teťkomijekadaljudikojisumi bili prijatelji sastane i govore protiv mene. No, moram se s tim pomiriti. O aktualnom odnosu sa Zoranom Gopcem‌ - Ne. Nikog, bať nikog nisam zvao, niti u zvati. Iznenadio me. O odlasku s elnog mjesta hrvatskog rukometa‌ - Meni stvarno niťta, jer ne Şivim od toga. Rukomet e mi i dalje biti zadovoljstvo. A odlazak? Ii u na Skupťtinu, mogu svima pogledati u oi i borit u se svim legalnim sredstvima da u rukometu unkcionira sustav koji smo izgradili, a ne pojedinci.

ZaĹĄto su otiĹĄli trener Canjuga i najbolji igrai!? Vladimir Canjuga viĹĄe nije trener Rukometnog kluba Perutnine Pipo IPC. Popularni Cajo proveo je tri godine na klupi akovekog rukometnog prvoligaĹĄa i ispisao neke od najboljih stranica ne samo kluba, ve me imurskog sporta u cjelini. Canjuga je u tom periodu dva puta osvojio titulu drĹžavnih viceprvaka, a jednom je bio trei. U kupu je ove sezone doĹĄao do finala, dok je minule izborio final our. Sa ekipom je ostavio i znaajan trag u europskim natjecanjima. Jednom etvrtfinale, jednom osmina finala Kupa EHF, te osimina finala Challenge kupa. Vodio je momad u moĹžda najboljoj utakmici ikad odigranoj u dvorani Graditeljske ĹĄkole, pobjedi nad bundesligaĹĄom Lemgom, 11. prosinca 2005. kada je izborena velika pobjeda od 32:24. Vladimir Canjuga od sljedee sezone vodit e varaĹždinski Varteks, tako er lana prve hrvatske rukometne lige. Kormilo Perutnine Pipo IPC u sljedeoj sezoni preuzet e dosadaĹĄnji pomoni trener Josip

Borkovi, priopenje je RK Perutnine Pipo IPC povodom odlaska Canjuge iz kluba. Kako nesluĹžbeno doznajemo Canjuga je otiĹĄao iz kluba po naputku “Gobca i ekipeâ€?, odnosno najavljene smjene Kavrana na mjestu predsjednika Saveza, jer Ĺželi zadrĹžati mjesto izbornika mla ih selekcija. I nije problem samo odlazak Canjuge. Iz kluba su tako er brzopotezno otiĹĄla najbolja dva igraa Bagari i Ĺ ego. Iako je injenica da to nije usamljeni sluaj, jer su najbolji igrai sa strane gotovo uvijek nakon odlino odigrane sezone napuĹĄtali klub koji ih je afirmirao, spominje se mogui odlazak joĹĄ nekih igraa iz udarne sedmorke. Me utim, ono ĹĄto je puno vaĹžnije za daljnji prosperitet kluba je navodna “potpuna teorija zavjere iz Zagrebaâ€?, da akovekom prvoligaĹĄu ovog ljeta nee biti “dopuĹĄtenoâ€? dovoditi mlade i perspektivne igrae, posebice kad su u pitanju mla i hrvatski reprezentativci kao ĹĄto je to inio do sad.. (dz)

Gopeve optuĹžbe na Kavranov raun! Nakon ĹĄto je Ĺ˝eljko Kavran dao opĹĄiran intervju o tome “zaĹĄto ga zapravo Ĺžele mijenjatiâ€?, ije dijelove tako er objavljujemo “siva eminencijaâ€? hrvatskog rukometa Zoran Gobac koji je po mnogima “instaliraoâ€? Kavrana na vodeoj unkciji HRS-a pred viĹĄe od 12 godina, a sada ga Ĺželi sruĹĄiti iznio je u Jutarnjem listu razloge za isto. Naravno to su “razlozi za javnostâ€?, mnogi ĹĄpekuliraju da su oni zapravo puno dublji i ne tiu se samo “rukometnog odnosaâ€? Gobac-Kavran, ve i onog poslovnog. Uglavnom prenosimo izreene Gopeve optuĹžbe na Kavranov raun. Gobac je najprije predsjednika Kavrana optuĹžio za “sukob interesaâ€?.. - Predsjednik Kavran je obeao da e na nedavno odrĹžanoj skupĹĄtini u Zadru na dnevni red staviti toku njegova sukoba interesa u akovcu i Savezu. Bio je to zakljuak Upravnog odbora. Nije to napravio, a obvezala ga je spomenuta odluka. Uope nije Ĺželio staviti toku na glasanje. I nije samo Gobac protiv Kavrana ve i‌ - Jedanaest ljudi iz UO-a ima razliito miĹĄljenje od Kavrana. Ne samo Gobac, ve i Mesari, Maras i mnogi drugi. Nemam niĹĄta osobno protiv Kavrana, no ljudi su se spremni staviti od 0-24 h na raspolaganje, a netko ni sat vremena.Gobac mu zamjera takoer “da je postao neaktivanâ€?..

- U Zadar su stigli mnogi predstavnici IHF-a, lanovi komisija, kao i duŞnosnici Gradskog poglavarstva i Županije, a on se ni ne pojavi na sluŞbenim domjencima. Protokolarne duŞnosti uope nije izvrťavao. Sada i ranije. Predsjednika pozicija je asna unkcija, pa je mogao barem ove protokolarne unkcije izvrťavati i predstavljati hrvatski rukomet kako zasluŞuje. Vlastite obveze je, primjerice u Zadru, prebacio na reerenta HRSa. Da ne govorimo o tome da nije odlazio na Kongrese IHF-a, kao ni na Vijee HOO-a na kojem se raspravlja o vaŞnim stvarima za budunost rukometa... MoŞe li takva osoba predstavljati Savez?Osvrnuo se Gobac i na budunost, ali i proťlost‌ - U godini kada nas oekuje SP u Hrvatskoj i OI u Pekingu, kao i niz drugih obveza, odrŞana su samo tri sastanka Upravnog odbora, a ozbiljan je to posao i organizacija. KaŞe da ne moŞe obaviti sve svoje obveze zbog posla? Ako je preuzeo obveze, onda nema bolesti i posla. Tako er, ve 2003. na SP-u u Portugalu je Şelio nakon 1. kola i poraza od Argentine krenuti u smjenu Line ervara. Krenula je, tako er, njegova pria tko je viťe zasluŞan oko osvajanja zlatne medalje, koja se nastavila kroz OI i SP u Tunisu. Cijenim i poťtujem Irana Smajlagia, ali nisu mogli istu nagradu dobiti izbornik i njegov pomonik. Bilo je toga joť, no Şivot ide dalje, zakljuio je Gobac.


17. lipnja 2008.

52 TALENTIRANA AKOVEKA TENISAICA igra diljem Hrvatske

Iva Mekovec sjajna na turnirima 13-godišnja Iva Mekovec iz Teniskog kluba Franjo Punec, niže uspjehe na turnirima u kategoriji do 14 godina. Iva je najprije u Koprivnici stigla do finala i osvojila pehar za drugo mjesto. U etvrtfinalu je bila bolja u Adrijane Lekaj iz Karlovca 6/1,6/2, a u polufinalu od Petre Kopi iz Zagreba 6/4,6/2. U meu za naslov najbolje, izgubila je od Mirjane Vlahini iz Dubrovnika, 9-e s nacionalne rangliste, rezultatom 0/6,0/6. Idui je turnir Iva odigrala u akovu, gdje je otišla korak dalje i osvojila titulu. Redom je bila bolja od Nikoline Juri iz akova 6/0,6/0, Ane Lukuši, tako er iz

Iva Mekovec (desno) prije finala u akovu akova istim rezultatom, Laure Golubi iz Zagreba, 6/4,6/1, te u finalu od prve nositeljice Blage Deli iz Splita, sa 4/6,6/1,6/0. (kg)

NA PUNECU zapoinje 10. Meunarodno prvenstvo Hrvatske do 16 godina iz kalendara Tennis Europe Junior Tour 16&U

Njemake, Slovake, Austrije, Italije, Portugala, Nizozemske, Rumunjske i Hrvatske. Glavni turnir poinje u srijedu, a finale u subotu u 10 sati. Organizator se pobrinuo i za niz dodatnih sadržaja poput domjenka dobrodošlice i Grill Partyja. Prvi pobjednik ovog natjecanja bio je naš Saša Tuksar, a najpoznatiji svakako Marin "ili, koji je slavio 2003. godine. (kg)

150 natjecatelja od Ukrajine TK FRANJO PUNEC do Portugala Besplatna

U ponedjeljak, 16. lipnja, kvalifikacijskim susretima na terenima Teniskog kluba Franjo Punec zapoelo je deseto po redu Me unarodno prvenstvo Hrvatske za juniore i juniorke do 16 godina. Turnir koji je uvršten u kalendar Tennis Europe Junior Tour 16&U, okupit e oko 150 natjecatelja iz cijele Europe, tonije iz Ma arske, BIH, Makedonije, Slovenije, Srbije, Ukrajine, Rusije, Švicarske, Velike Britanije,

škola tenisa Teniski klub Franjo Punec sljedei e tjedan ugostiti sve zainteresirane na Tjednu otvorenih vrata. Rije je o besplatnoj školi tenisa za mališane uzrasta od 5 do 8 godina. Škola, odnosno igraonica, e se održati 23., 25. i 27. lipnja u vremenu od 17 do 18sati, a rok za prijave je 20. lipnja. Svakog sudionika oekuje poklon majica. (kg)

MEIMURSKA KARATISTICA uspješna u državnom kimonu

Maši Martinovi bronca za reprezentaciju Hrvatske U subotu je u slovenskom Mariboru održano Europsko prvenstvo regija na kojem je reprezentacija Hrvatske u sastavu Maša Martinovi (KK Nedeliše), Ana-Marija elan, Dijana Saleš i Maja Jankovi osvojila bronanu medalju. Na putu do bronce pobijedile su ekipe iz Srbije, Španjolske i Turske, jedini poraz doživjele su od ekipe iz Bosne. KK Nedeliše na pomoi u organizaciji ovog nastupa M. Martinovi: Opini Nedeliše. „HBS“ Varaždin,“ FILRAD“ iz Macinca,“EKO“ Me imurje i „Croatia Osiguranje“. (dz)


17. lipnja 2008.

53

ODRŽANA IZBORNA SKUPŠTINA NK Mladost Prelog

LJETNA SPORTSKA KOLUMNA - Kako i zašto u profesionalnom tenisu !?

Na elu kluba Ivica Radikovi Tenis kao mentalna igra

Ugledni preloški gospodarstvenik, dugogodišnji igra, a zatim i lan Uprave kluba, a u protekle tri i pol godine potpredsjednik NK Mladost Prelog - Ivica Radikovi novi je predsjednik kluba. To je najvažnija odluka koja je prihvaena na izbornoj klupskoj skupštini koja je održana u subotu u Prelogu. Izabran je tako er novi Izvršni i Nadzorni odbor kluba. U Izvršnom odboru su: Ivica Radikovi, Josip Zvonarek, Josip Mihalec, Ivica Vadlja, Mato Kljaji, Stjepan Viher, Miljenko Sušec, Stjepan Pintari, Antun Radikovi, Zlatko Oki, Ivan Šestan, Mijo Hreš i Željko Posavec, dok su dva mjesta ostala slobodna za ulazak ugledne preloške gospodarstvenike koji bi trebali ui u vodstvo kluba u svrhu kvalitetnog zatvaranja inancijske konstrukcije za novu sezonu, kao i sudjelovanje u rješavanju pitanja izgradnje novog stadiona s pomonim igralištem koji je nasušna klupska potreba za daljnji razvoj nogometa, posebice Škole nogometa NK Mladosti u Prelogu. Dosadašnji predsjednik kluba Krešimir Glavina postao je novi predsjednik Nadzornog odbora kluba u kojem su tako er dosadašnji blagajnik Stjepan Kiš i lan uprave Josip Balent. Ivica Radikovi, poznati preloški poduzetnik, vlasnik tvrtke “Parketi Radikovi nakon zahvale na povjerenju u daljnjem vo enju kluba najavio je nastavak dosadaš-

njeg kontinuiteta klupske politike koji ide u tri smjera: primjeran status kluba ugledu Grada Preloga, razvitak Škole nogometa i kvalitetna organizacija tradicionalnog nonog malonogometnog turnira “Memorijal Vladimri Skok” koji je puno više od najveeg malonogometnog turnira na otvorenom u Me imurju. Kako nam je rekao Radikovi, NK Mladost Prelog u novoj sezoni III. HNL-istok pokušat e se boriti za što bolji plasman i u tu svrhu posložiti kvalitetnu ekipu. Rauna se prvenstveno na kostur ekipe 1214 igraa iz dosadašnjeg igrakog kadra, te 5-6 kvalitetnih pojaanja prvenstveno iz klubova koji gravitiraju Prelogu. Tako er obavit e se razgovori s NK Me imurje akovec i NK Varteks Varaždin s kojima je ve ranije uspostavljena suradnja oko mogue posudbe igraa, ali samo onih koji su iz me imurskog ili podravskog kraja i kvalitetom zadovoljavaju ovaj stupanj natjecanja. Što se tie Škole nogometa, cilj kluba je da Prelog postane središte za školovanje mladih igraa iz cijelog donjeg Me imurja od kojeg bi imali koristi svi klubovi, jer nakon završetka juniorskog staža nee moi svi igrati u III. ligi ili više. Prelog tako er ve danas ima toliki broj djece da postoji pritisak za školovanje i odgajanje mladih nogometaša od najmla eg uzrasta poetnika, pa sve do kraja juniorskog staža. Stoga je formira-

ME IMURSKA LIGA - VETERANI - ISTOK - 22. KOLO

no ak 5 klupskih selekcija mla ih uzrasta, kao i kvalitetnog trenerskog kadra u Školi nogometa u kojoj e sudjelovati najmanje etiri trenera za 5-6 uzrasta. Trenutano je najvei problem njihovo treniranje, ali u narednom etverogodišnjem razdoblju u kojem je on preuzeo funkciju predsjednika oekuje se zajedno sa Gradom Prelog de iniranje situacije oko sadašnje lokacije stadiona, odnosno poetka projekta izgradnje novog stadiona s pomonim igrališt(im)a i prateim sadržajima. U taj projekt treba ui što prije kaže Radikovi, odmah nakon što se posloži sve što je potrebno za ulazak u novu sezonu svih kategorija, to znai ve u ranu jesen i to je jedan od prioriteta klupske politike, jer 150 igraa koliko trenutano klub ne može raditi svakodnevno, te igrati utakmice vikendom u nekoliko termina samo na jednom igralištu. Tako er približava se vrijeme održavanja tradicionalnog nonog malonogometnog turnira koji ove godine zapoinje 11. srpnja u iju organizaciju e ove kao i prethodnih godina biti ukljueni brojni lanovi

i simpatizeri kluba kako bi bio što uspješniji, s dobrom atmosferom svih dana održavanja. Uglavnom, optimistino se kree dalje, ali na realnim osnovama zakljuio je Radikovi. (D. Zrna)

SLOBODA - NEDELIŠE 0:2 (0:0)

OMLADINAC - STRAHONINEC 1:4 (0:2)

MIHOVLJAN.IgrališteSlobode.Sudac: Ivan Žganec ( akovec). Strijelci:0:1Novak(66),0:2Maek(68). SLOBODA: Kovaec, Culjak, Vinceti, Hren, Gorianec, Kuek, Marec, Tkalec, Šari, Bratkovi, Mihoci. NEDELIŠE:Borko, Pongrac, Posavec, Tkalec, D. Branilovi, Marcijuš, Novak, V. Branilovi, Maek.

MA KOVEC. Igralište Omladinca. Sudac: Dragutin Novak (Lopatinec). Strijelci: 0:1 Marciuš (5), 0:2 Marciuš (26), 0:3 Zadravec (46), 1:3 Blažon (82), 1:4 Zadravec (89). OMLADINAC: Damiš, Grahovec, Posavec, Perho, Zobec, Miholi, Vukovi, Kukovec, Dodlek, Blažon, Horvat. STRAHONINEC: Žvorc, Žuni, Zobec, Hadži, Antonovi, Marciuš, Aldi, Pavlekovi, Makovec, Drabi, Zadravec.

RADNIKI - DINAMO (D) 5:2 (3:0)

BSK - MLADOST (i) 0:4 (0:3)

OMLADINAC - ŠENKOVEC 12:3 (4:0)

GARDINOVEC. Igralište Gaj. Sudac: Velimir Levai (Novakovec). Strijelci: 1:0 Krznar (17), 2:0 Bacinger (29), 3:0 Horvat (43), 4:0 Novak (47), 5:0 V. Baksa (65), 5:1 Tot (70), 5:2 Mihalec (75). RADNIKI: Kovaec, Maruši, D. Baksa, Potonjak, Krznar, Z. Baksa, Hajdarovi, Novak, Lovrek, Horvat, Žilavec. DINAMO: Hajdarovi, Mihalec, Lackovi, Marodi, Tot, Ciceli, ukin, Jambroši, Pintar, Ovar, Petak.

BELICA. Igralište Mostiše. Sudac: Dražen Novak (Novo Selo Rok). Strijelci: 0:1 Jambrovi (5), 0:2 Boži (30), 0:3 Fuko (33), 0:4 Cigrovski (50). BSK:J.Horvat,M.Horvat,Haek,Trstenjak, Pintari, Kovaec, Mlinari, V. Horvat, Buhin, Mihalec, Husi. MLADOST: Mihalini, Ruži, Klinec, Kozjak, Tkalec, Jambrovi, Jurinec, Boži, Fuko, Toplek, Cigrovski.

NOVO SELO ROK. Igralište Omladinca. Sudac: Ivan Kolari ( akovec). Strijelci: 1:0 B. Varga (10), 2:0 Vinko (20), 3:0 B. Varga (35), 4:0 Jurinec (40), 5:0 B. Varga(50),5:1Kolar(55),6:1B.Varga(60),7:1 Vinko (65), 8:1 Kržina (75), 9:1 B. Varga (78), 10:1Kržina(80),11:1Kolari(82),11:2Mesari (84), 11:3 Kolar (86), 12:3 B. Varga (88). OMLADINAC: Grahovec, Skoliber, Golubi (od 60. Turk), Jaklin, Bel, Kolari, Kržina, A. Varga, Vinko (od 6. Kovaevi), B. Varga, Jurinec. ŠENKOVEC:Šegovi,Kolar,Baranaši, D. Toplek, A. Toplek, D. Vrbanec, V. Vrbanec, Novak, Mesair, Fras, Kosma.

TABLICA

VIDOVAN - JADRAN 4:3 (2:2) D. VIDOVEC. Sudac: Rudolf ižmešija (D. Dubrava). Strijelci: 1:0 Kedmenec (9), 1:1 Krišto i (12), 1:2 Krišto i (31), 2:2 Šajnovi (37), 3:2 Kuzmi (56), 3:3 Janec (83), 4:3 Poljak (88). VIDOVAN: Pišpek, Hudiek, A. Vidovi, Šte i, Pongrac, Hertelendi, Kuzmi, Kvakan, Stojkov, I. Vidovi, Poljak. JADRAN: Zadravec, Bašek, Koiš, Korent, Novak, Mesari, Janec, Pavlekovi, Krišto i, Kameni, Petkovi. PODTUREN - POLET 7:3 (4:1)

1. Podturen 2. Vidovan 3. Spartak 4. Mladost (I) 5. Radniki 6. Dinamo (D) 7. Mladost (Pr.) 8. BSK 9. Polet (P) 10. Jadran 11. Hodošan

20 15 3 2 62-35 48 20 14 4 2 82-35 46 20 11 3 6 59-33 36 20 10 3 7 46-36 33 20 9 4 7 51-44 31 20 8 3 9 49-51 27 20 7 2 11 48-58 23 20 7 1 12 39-57 22 20 5 2 13 38-69 17 20 4 4 12 34-52 16 20 4 3 13 36-74 15

ME IMURSKA LIGA ZAPAD - 22. KOLO

PODTUREN. Igralište Trnoc. Sudac: Željko Kovai (Šenkovec). Strijelci: 0:1 Pintar (12), 1:1 Ovar (22), 2:1 Ovar (24), 3:1 Ovar (35-11m), 4:1 Ovar (37), 4:2 Sever (48), 5:2 Ovar (62), 6:2 Strahija (65), 7:2 Ovar (78), 7:3 Posavec (82). PODTUREN:Šolti,Kerovec,Radovan (od 46. Strahija), Biber, Murkovi (od 49. Lepen), Kukovec, Koevar, Ovar, Hranilovi, Horvat. POLET: Grkavec, Prprovi, D. Ivai, Sever, Pintar, Ž. Ivai, Posavec, Radek, Vrbanec, Bašek, Jeki.

AKOVEC. Igralište SRC Mladost. Sudac: Darko Pokriva (Nedeliše). Strijelci: 1:0 Hranilovi (37), 2:0 Hranilovi (46), 3:0 Duji (52), 3:1 Zorkovi (66), 3:2 Logožar (80-11m). AKOVEC: Tropša, Gaal, Koleni, Hranilovi, Škrobar, Saer, Damjan, Žganec, Sanjkovi, Kneževi, Šte iar. POBJEDA: Logožar, Paši, Topolnjak, Horvat, Ivani, Pintari, Zamuda, Furdi, Zorkovi, Zubovi, Topolnjak.

MLADOST - SPARTAK 4:4 (3:2)

SLAKOVEC - BRATSTVO (SV) 2:3 (0:2)

PRELOG. Sudac: Mario Buhin (Belica). Strijelci: 0:1 Taradi (6), 0:2 Taradi (7), 1:2 Švenda (13), 2:2 Švenda (15), 3:2 Kalšan (23), 3:3 Musta (65), 3:4 Lonari (76), 4:4 Slaviek (85). MLADOST: Mihalec, ižmešija, Bauer, Kljaji, Ružman, Slaviek, Zvonarek, Kalšan, Martinec, Švenda, Marcijuš. SPARTAK:Hrustek,Požgaj,I.Križari, Kovai, Musta, Marec, Juras, Taradi, Lonari, M. Križari.

SLAKOVEC.IgrališteSlakovca. Sudac: Marino Hrušoci (Nedeliše). Strijelci: 0:1 Horvat (26), 0:2 Horvat (35), 1:2 He a (56), 1:3 Posavec (76), 2:3 Kiri (81). SLAKOVEC: Vibovec, Goricaj, Šafari, Tomši, Kiri, Ivanuša, He a, Gavez, Petek, Krišto i, Filipi. BRATSTVO: Žnidari, Haek, Grabar, Kolari, Graši, J. Boži, P. Boži, Horvat, Posavec, Balent, S. Boži.

AKOVEC - POBJEDA (GH) 3:2 (1:0)

TABLICA 1. Omladinac (NSR)

20 16 3

2. akovec

20 15 3 2 67-28 48

1 102-35 51

3. Rudar

19

4. Pobjeda

20 10 3 7 52-38 33

5. Strahoninec

20

9 6 4 64-45 33

6. Nedeliše

20

7 4 9 48-51 25

7. Sloboda (M)

20

6 5 9 51-44 23

8 3 9 51-63 27

8. Omladinac (M)

19

5 5 9 51-68 20

9. Bratstvo (SV)

20

3 7 10 34-61 16

10. Sloboda (S)

20

3 2 15 38-78 14

11. Šenkovec

20

3 5 12 38-85 14

VENERA 2008 Sveti Juraj na Bregu

Prijave do srijede Kao i ranijih godina zapoele su prijave za tradicionalni noni malonogometni turnir koji zapoinje u petak 20. lipnja s poetkom u 20 sati – Venera 2008. Turnir se odvija u tri konkurencije: seniori, veterani (1973. i stariji, mogu dva igraa s navršenih 33 godine ) i pioniri (1994.

i mla i). Nagradni fond seniora iznosi 30.000 kuna, veterana 5.800 i pionira 3.700. Pizzeria Venera, Pleškovec 63/b, 40 311 Sveti Juraj na Bregu ili pak ekipu prijaviti do izvlaenja skupina ove srijede 18. lipnja do 19 sati u prostorijama Pizzerije Venera.

Na poetku želio bih navesti razloge zbog kojih, vodei svjetski strunjaci u sportskoj psihologiji, tenis smatraju najtežim sportom na svijetu gledajui, naravno s emocionalne perspektive. Bez obzira što je možda malo nezahvalno pisati o težini pojedinog sporta, jer mislim da bi u svakom sportu pronašli nešto po emu je baš on jedinstven i najteži, ali s obzirom da pišem o mentalnoj strani sporta onda je tenis tu sigurno broj jedan. Kada pogledamo sve relevantne faktore u tenisu ova tvrdnja nam postaje jasnija: 1. Tenis je individualni sport. Individualni sportovi stvaraju više pritiska na sportaše od ekipnih. 2. Igra se bori protiv stvarnog izikog protivnika. U veini individualnih sportova, poput atletike, plivanja, skijanja, tako er imamo izikog protivnika, ali razlika je u tome što nema direktne interakcije ve svaki radi za sebe. U sportovima poput gimnastike i umjetnikog klizanja nema direktnog protivnika. U ovoj kategoriji tenis se može usporediti sa boksom, stolnim tenisom, džudom.. Borba licem u lice protiv druge osobe stvara enormni pritisak na svakog sportaša. 3. Nain brojanja, prema kojem igra nikad nije siguran. Ne može se stvoriti velika prednost i ekati da vrijeme istee. Nema vremena, mora se dobiti zadnji poen. 4. Nema coachinga. Osim u Davis cupu i Fed cupu, nitko igrau ne može pomoi i to tenis ini jako posebnim. 5. Nema zamjena ni time outa. 6. Dužina meeva i razliiti uvjeti igranja mogu biti iscrpljujui. injenica da igrai mo-

Piše: Nikola Horvat, profesionalni teniski trener

raju držati visoku koncentraciju kroz tako dugaki vremenski period je fascinantna. 7. Igrai se nemaju gdje sakriti. Nalaze se u areni gdje sve što ine i sve što govore je vidljivo. Sve oi usmjerene samo u njih dvojicu i to je još jedan veliki pritisak. 8. Roditelji su pretjerano ukljueni u igru od poetka. Razlozi su: kompleksna priroda teniske igre, inancijska potpora (tenis je, ako ne najskuplji, onda sigurno me u najskupljim sportovima što se tie ulaganja), vrijeme koje je potrebno za uspjeh. Nema puno faktora koji mogu stvoriti takav pritisak na igrae, mlade igrae, kao što mogu uiniti roditelji. S jedne strane uspjeh u tenisu je nemogue postii bez podrške roditelja, a s druge strane, ti isti roditelji mogu biti i glavni razlog neuspjeha (po mom mišljenju u veini sluajeva u hrvatskom tenisu i jesu glavni razlog, a zbog ega tako mislim je možda i tema za neki drugi seminar). Dakle, jedino rješenje je kvalitetna edukacija roditelja od strane trenera, jer to je važan dio našeg posla.

Nikola Horvat, profesionalni teniski trener U sljedea dva i pol mjeseca u 10 kolumni, profesionalni teniski trener iz akovca Nikola Horvat pokušat e predstaviti vrhunski tenis. Tenis je danas jedan od sportova u kojima roditelji vide mogunost uspjeha njihove djece. Me utim, u vrhunskom tenisu uspijevaju rijetki, a mnogo roditelja potroši uzalud brdo novaca i živaca, bez rezultata. Stoga ova kolumna analizira mogunost uspjeha u profesionalnom tenisu, te doga anja u i oko njega. Autor kolumne je trenerski trener Nikola Horvat iz akovca. Ve je punih 25 godina u tenisu. U juniorskoj konkurenciji postigao je vrlo dobre rezultate kao sto su: juniorski viceprvak Hrvatske do 14 god., višegodišnji lan juniorske reprezentacije Hrvatske, sudionik svjetskih i europskih prvenstava. Nije ušao u profesionalne teniske vode, jer je ve na prijelazu iz ju-

niorskog u seniorski tenis igraka karijera bila završena. Ozljede su bile preeste. S 22 godine posvetio se trenerskom poslu gdje je postigao zavidne rezultate i ušao u svijet profesionalnog tenisa. Do sad je radio s nekoliko hrvatskih igraa i igraica od kojih su najpoznatija imena Ivana Lisjak i Sanja Ani. Ivana Lisjak je za njihove dvogodišnje suradnje napredovala sa 384. do 95. mjesta na WTA ljestvici najboljih svjetskih igraica i stigla kroz kvali ikacije do glavnog turnira dva Grand Slama: US Opena i Roland Garrosa. Malo je trenera u Hrvatskoj koji se mogu pohvaliti ovakvim rezultatom. Sura ivao je s nekoliko poznatih svjetskih trenerski strunjaka, pout Rosengrena (trener Marija Ania ) i Boba Bretta (trener Gorana Ivanisevica i Marina ilia). Ovih dana završava Kineziološki fakultet u Zagrebu.


54

DOBRO JE ZNATI

17. lipnja 2008.


17. lipnja 2008.

55

SŠRDMŽ domain Podunavsko jadranskog kupa

Ribii iz Preloga najbolji ekipno i pojedinano telu Golf pehare najboljima uruili su predsjednik Hrvatskoga ribolovnog saveza Vladimir Sever, predsjednik SŠRDMŽ-a Zoran Pfeifer i predsjednik Klena Dragutin Peter. Tree mjesto ekipno osvojila je ekipa Ribolovca iz Novog Sada, drugo mjesto osvojili su ribii Rasine iz Kruševca, dok su najbolji bili lanovi ŠRD-a Glavatica – Pfeifer TTI iz Preloga. Za pobjedniku ekipu lovili su Zoran Pfeifer, Franjo Micek, Vladimir Špiranec, Mladen Kova, Boško Jagec i Alan Perko. U pojedinanoj konkurenciji od 78 ribia prvo mjesto osvojio je Mladen Kova iz preloške Glavatice – Pfeifer TTI, drugi je bio Boban Mladeno-

Drugo mjesto osvojili su ribii Rasine iz Kruševca

Ribolovci iz Novog Sada - tree mjesto Savez športskih ribolovnih društava Me imurske županije u suradnji sa ŠRD-om Klen iz Svete Marije bio je domain me unarodnog natjecanja športskih ribolovaca pod nazivom “Podunavsko jadranski kup”. Ovo je bio trei susret i svake je godine druga država domain. Na

natjecanju, koje je u dva dana održano na odvodnom kanalu HE Dubrava kod Ribikog doma Klena, sudjelovalo je 15 ekipa iz 7 država. Uz domaine iz Hrvatske, tu su bile ekipe iz Slovenije, Srbije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Slovake i Makedonije. Na službenom proglašenju najboljih koje je održano u donjovidovskom Ho-

KOŠARKA POLUZAVRŠNICA PRVENSTVA HRVATSKE ZA MLAE KADETE

Nastupila i Vajda! Vajdini mla i kadeti ro eni 1994. i mla i plasirali su se me u 10 najboljih sastava u Hrvatskoj! Ta vijest zaslužuje veliko štovanje, bez obzira što su u Skupini A odigranoj u Kraljevici na kraju upravo akoveki kadeti ostali

bez ijedne pobjede. Iz ove skupine na državni Final four plasirali su se Šibenik i zagrebaki Feniks kojega ve dugi niz godina uspješno trenira akoveki trener Krešimir Žganec. ( i,bh)

REZULTATI, SASTAVI, UKUPNI KOŠEVI Meimurje Vajda – Feniks 36:87 Meimurje Vajda – Šibenik 42:72 Meimurje Vajda – akovo MI Blok 52:72 Meimurje Vajda – Sve Matej Viškovo (Rijeka) 31:45 Uinak iz 4 utakmice igraa ME IMURJE VAJDA: Jeleni 33, Horvat, Pe 5, Miko 45, Kocijan 5, Agi 2, Jambrovi 9, Franin 13, Momilovi 2, Voni 45, Keresteš, Kapelari. Trener Igor aji.

Pobjednika ekipa - Glavatica - Pfeifer TTI Prelog

U svim županijskim središtima diljem Hrvatske i gradu Zagrebu, sa završnicom u Splitu po dvanaesti put organiziraju se ”Sportske igre mladih” najvea amaterska sportska manifestacija u zemlji i ovom dijelu Europe. Natjecanja u 10 sportova zapoinju odmah po završetku školske godine. Mali nogomet, rukomet, odbojka, odbojka na pijesku, ulina košarka, tenis, stolni tenis, šah, badminton i graniar sportovi su u kojima mogu sudjelovati svi osnovci i srednjoškolci i tako postati dio dobro organiziranih športskih

vi iz Rasine Kruševac, dok je tree mjesto osvojio Slovenac Aleš Kancler iz Majšperka. Sve ribie u ime opine Sveta Marija pozdravila je naelnica Marija Frani uruivši najboljima svetomarsku ipku, predsjednik HRS-a Vladimir Sever uputio je rijei pohvale organizatoru rekavši kako su napravljeni temelji za sljedei kup koji e biti idue godine u Makedoniji. U ime domaina, SŠRDMŽ-a, estitke najboljima uputio je predsjednik Zoran Pfeifer. Natjecanje su pomogli brojni sponzori kojima su upuene rijei zahvale. Hrvatsku su na natjecanju, uz ribie iz Preloga, predstavljali Rak iz Rakitja (ekipno 4. mjesto), Azzurro iz Varaždina (5.

12. ”BISTRA Sportske igre mladih”

Prijave do 20. lipnja sadržaja koji okupljaju od mjeseca lipnja do mjeseca rujna gotovo 40 000 djece i mladih. Natjecanja e se odvijati u tri kategorije: 1990. god. i mla i mladii i djevojke, 1993. god. i mla i djeaci i djevojice, 1997. god. i mla i djeaci i djevojice. Sva djeca i mladi koji žele sudjelovati u natjecanjima mogu se prijaviti u direkciju Igara na brojeve 021/541-454, 541-455

ili izravnom prijavom na web stranici www.igremladih.org, prijave traju do 20 lipnja. Prva županijska natjecanja u Me imurskoj županiji zapoinju 23. lipnja, a organiziraju se u akovcu. Koordinator je Dario Varga. Najbolji nastavljaju odmjeravati snage na me užupanijskom natjecanju sa ekipama iz Varaždinske i Krapinsko-zagorske županije, koje

mjesto) i Varaždin – Interland (7.mjesto). (A. Fuš)

Pojedinano najbolji je Mladen Kova iz Preloga

se organizira tako er u akovcu od 14. do 23.srpnja 2008. Pobjednike ekipe zatim putuju na veliku završnicu koja se tradicionalno organizira u Splitu, gdje se uz športska natjecanja, podjelu pehara i medalja za najbolje, organizira i razgledavanje grada Splita, te oproštajne zabave. Prijevoz, smještaj i prehrana osigurani su besplatno. Dobro poznat slogan Igara je “ŽIVIMO ŽIVOT BEZ DROGE, JER DROGA UZIMA ŽIVOT”, a temeljni cilj je promicanje zdravog života i prijateljstva me u djecom i mladima.

LJETNA LIGA

akovec bez poraza! Nekoliko je utakmica Ljetne lige odigrano protekloga tjedna, akovec je upisao dvije pobjede, isto tako i Globetka, ali uz poraz upravo od akovca. Sve ekipe više manje koriste ovu ligu za razigravanje svojih mladih igraa ili onih koji su

tijekom ligaškog dijela manje igrali. (bh)

TABLICA: 1. Globetka 2. akovec 3. Oprema evizovi 4. Ca e bar Inn 5. Modeks

3 2 3 3 3

2 2 1 1 1

15/+22 04/+12 24/-6 24/-10 24/-18

REZULTATI, SASTAVI, KOŠEVI, TABLICA akovec – Modeks 72:64 (16:23, 18:18, 12:14, 26:9)

AKOVEC: Novak Marek 23, Vesterbah 24, Keresteš, Kuhanec 1, Drk 14, Momilovi, Car, Šupljika 10. Trener Hajdinjak M. MODEKS:Varga16,Brodar4,Kralji,Levai,Bedi20,Dodlek18,Bogdan6,Radikovi. Trener Damjanovi B. Globetka – akovec 95:99 (18:20, 23:32, 19:27, 35:20) GLOBETKA: Markovi 13, Serdarevi 8, Gomzi 17, Franji 12, Benik 4, Vuruši 13, Blažona 2, Vojkovi, Gašparlin 3, Novak M. 23.

AKOVEC: Novak Marek 28, Vesterbah 13, Keresteš, Kuhanec 4, Drk 5, Car, Šupljika 3, Feher 14, Megla 33. Trener Hajdinjak M. Oprema evizovi – Caffe bar Inn 67:68 (22:23, 19:11, 17:18, 9:16) OPREMA EVIZOVI": Glavina 3, Belovari 2, Mesari 10, Švenda 14, Ivanovi 2, Ruži 17, Lonari 2, Vuk, Dopu , Pusti 17, Bašnec, Balent. Trener Horvat T. CAFFE BAR INN: Pleša 3, Terek 24, Poje 2, Perdec 16, Novak 12, Bedi, Sori 2, Miko, Tkalec, Bratkovi 1, Vidovi 8, Radek. Trener Sori.

HUMANITARNA AKCIJA - “Plivanjem do svjetlosti”

584 plivaa isplivalo 1062 km Humanitarno-sportska akcija “Plivanjem do svjetlosti”, održano je na akovekim Gradskim bazenima trei put za redom. Organizator je bio Lions klub Zrinski akovec, a pokrovitelji Me imurska županija, Grad

akovec, i Hrvatski plivaki savez. U akciju su se ukljuila 584 plivaa. Ukupno je isplivano1062 kilometra, što je 200 kilometara više nego prije godinu dana. Najviše je preplivao Matija Mihoci, 42,5 kilometra, a drugi po kilometraži bio je Nikola Debelec sa 36,5 kilometra. Kod žena, najviše je preplivala Kristina Turk, 30,25 kilometara. Od škola koje su sudjelovale najbolja je bila akoveka Gimnazija sa isplivanih 197,6 kilometara, dok je ukupno iz njihovih “redova” bilo 156 plivaa. Toan iznos prikupljenih sredstava koje idu u humanitarne svrhe, Lionsi e priopiti na konferenciji za novinare ovaj tjedan.


MOZAIK

56 PLESNA ŠKOLA Vivona

Prijave za osnovne i napredne programe plesa Plesna škola Vivone u proteklih osam godina bavila se samo edukacijom osnovnog programa klasinih i latino plesova uglavnom za odrasle i one koji su o tome znali veoma malo ili gotovo ništa. Tako je kroz trenerove ruke Saše Posavca prošlo stotinu parova koji sada plešu po zabavama, vjenanjima i drugim raznim prigodama. bog stalnih upita i interesa djece i roditelja, Vivona se odluila na novi korak plesne škole za djecu i mladež. Tako kroz tri mjeseca i oni dobivaju priliku nauiti osnovni program i dio naprednoga programa koji obuhvaa plesove engleskog i bekog valcera, discofoxa, a-a i jive. Prva grupa s 20 polaznika upravo je završila taj program. a svoje najbliže održali su prvu prezentaciju te dobili priznanje. d jeseni imaju mogunosti nastaviti s naprednim programom, a

Plesna škola Vivona odluila se na novi korak plesne škole za djecu i mladež oni spretniji i uporniji pripremati se za natjecanje. Voditelj i trener je $ristijan Glavina, koji je i sam bio dobar plesa i natjecatelj u poznatom plesnom centru Harmony. Sva zainteresirana djeca i mladež za osnovni program mogu se prijaviti i rezervirati svoje mjesto na 099527-0704.

17. lipnja 2008.

VODA I BLATO poplavili Toplice Sveti Martin

Sat i pol potopa priinilo ogromne štete Nevrijeme s kišom, tuom i vjetrom koje je poetkom prošlog tjedna zahvatilo vei dio Meimurske županije nije mimoišlo i najvee i najljepše hrvatske Toplice Sveti Martin u Grkavešaku. - Oko sat i pol kiša je padala takvim intenzitetom da se od stvorene magle nije ništa vidjelo. Voda se slijevala sa svih strana, te je vrlo brzo na cesti koja prolazi mimo Toplica bilo oko sedamdeset centimetara vode. Sa svih strana na terene Toplica slijevala se voda koja je nosila blato. Potopljeno nam je tenisko igralište, jedan vanjski

NATJECANJE u suvremenom plesu

bazen, podrumi, kotlovnica i parkiralište. Vatrogasci zbog velike vode i siline kojom je nošena nisu mogli odmah intervenirati, situaciju opisuje Rudolf Radikovi, direktor Toplica Sveti Martin. ak 48 sati trebalo je ranicima da poiste blato i ostale stvari koje je voda donijela, te

je potrošeno preko 1.000 kubika nove vode. Ovaj tjedan e osiguravajue kue obaviti procjenu, nakon kojih e šteta biti namirena. Nitko od osoblja i gostiju nije stradao niti je napustio ili otkazao boravak u Toplicama. (S. Mesari, Ž.Z.)

FESTIVAL SPORTSKE REKREACIJE osoba s invaliditetom Hrvatske esika Kolari pokazala je da je izuzetno talentirana za ples

esika Kolari meu najboljima Mlada 12-godišnja plesaica Vivone esika $olari sudjelovala je na 3. natjecanju Mije orak Slavenske u suvremenom plesu koje je održano u zagrebakom $azalištu Trešnja. Natjecatelji su nastupali u etiri kategoriji. U kategoriji do 15 godina, gdje je uspješno nastupila esika $olari iz Novog Sela Rok, predstavilo se slobodnom koreogra ijom 25 plesaa i plesaica. esika, koja je bila me u mla ima, pokazala je da je izuzetno talentirana za ples. Predstavila se u temi “Život“ u koreogra iji mentorice $armen $ovaevi – Jambor s odlinom glazbom i kostimom koju su zajedno uvježbavale i dora ivale nekoliko mjeseci. Nakon kategorije slijedili su nešto stariji u B, C i D kategoriji gdje se izvela obavezna koreogra ija, a odabrani su ušli u 2. krug slobodne kategorije.

Natjecanje je otvorila ki Mije

orak Maria Ramos, voditeljica fondacije Dance Preservation iz SD-a. Struni ocjenjivaki sud sastavljen je od renomiranih umjetnika i pedagoga suvremenog plesa: aga Živkovi, Jasna

izmek Tarbuk, Branko Benkovi, Maša $olar, plesaica u taliji, oran Markovi, plesa u Nizozemskoj. 25. svibnja prire ena je gala veer na kojoj su dodijeljena priznanja i uslijedio je sveani program u kojoj su nastupili naši ponajbolji hrvatski plesai iz inozemstva. - Živjela sam za trenutak da nastupim na ovom natjecanju.

ast mi je bilo plesati me u toliko odlinih plesaa. vo je za mene divno životno iskustvo, izjavila je esika, koja se vratila oarana plesom.

Zlato osvojilo Društvo distrofiara i invalida cerebralne paralize U subotu 14. lipnja u restoranu $TC u akovcu organiziran je i održan 9. Festival sportske rekreacije osoba s invaliditetom Hrvatske. Ukljuujui i domaina, Društvo distro iara, invalida cerebralne i djeje paralize, i ostalih tjelesnih invalida iz akovca, na ovom je natjecanju sudjelovalo desetak ekipa iz cijele Hrvatske. Nakon otvorenja održano je natjecanje u desetak disciplina u kojima su sudjelovale sve ekipe jer je ovdje bilo rije o ekipnom natjecanju. d visee kuglane, pika-

Suci su ocjenjivali svaku ekipu u odreenim disciplinama

Akcija “Srcem za srce” Na 9. Festivalu sportske rekreacije osoba s invaliditetom Hrvatske sudjelovalo je desetak ekipa da, bacanje lopte i kolutova, ekipe su se natjecale i u stolnom tenisu, šahu, kartanju te u utrci kolicima. U ukupnom poretku prvo mjesto osvojio je domain, Društvo distro iara i invalida cerebralne paralize, dok su drugi bili gosti iz Varaždina. Bronca je otišla u ruke Udruge tjelesnih invalida vanec koji su bili najbolji u belotu i bacanju loptice.

Uz sportsko druženje, svake se godine organizira i okrugli stol na neku temu za poboljšanje sportskog života osoba s invaliditetom. ve godine tema je bila “Edukacija osoba s invaliditetom za voditelje sportsko - rekreacijskih programa” kako bi se takve aktivnosti održavale kontinuirano, a ne samo jedanput godišnje. (H. ear)

U tijeku je akcija nabave telemetrije vrijedne 150.000 kuna za koju je ve prikupljen vei dio sredstava, no još nedostaje 21.000 kuna. vom prilikom pozivaju se svi ljudi dobra srca da se ukljue u akciju pod nazivom “Srcem za srce” za nabavu telemetrije koja e unaprijediti lijeenje sranih bolesnika. U svrhu te akcije u Me imurskoj banci otvoren je žiroraun broj 2392007 – 1500049112. (H. ear)

DANI MJESTA Ivanovca 2008. - 21. i 22. lipnja U DONJOJ DUBRAVI 28. i 29. lipnja

Jubilarna 15. Smotra meimurskog folklora $UD “Seljaka sloga” iz Donje Dubrave u suradnji sa ajednicom H$UU-a Me imurske županije i opinom Donja Dubrava 28. i 29. lipnja organizira tradicionalnu Smotru me imurskog folklora. Publici e se izvornim me imurskim folklorom predstaviti 18 kulturno - umjetnikih udruga iz

Me imurske županije, dok e gosti iz Repušnice, ntunovaca i Sumartona predstaviti svoj izvorni folklor. va donjodubravska Smotra, koja e i ove godine biti održana u sportskoj dvorani na $rbulji, obilježava važan jubilej - 15 godina održavanja. (D.M.)

Dva dana proslave za Ivanovane Proslava Dana mjesta vanovca u organizaciji Mjesnog odbora vanovec, Grada akovac i Me imurske županije ove e se godine protegnuti na dva dana ispunjena raznim aktivnostima. Program proslave: subota, 21. lipnja - 9 sati: malonogometni turnir u organizaciji N$ “Mladost” vanovec; 14 sati: košarkaška utakmica u organizaciji $$ “Mladost” vanovec u sportskom parku

“Mladost” vanovec; 14 sati: izložbe u zadružnom domu vanovec, izložba i radionica u organizaciji Udruge “zvor” vanovec, izložba u organizaciji Udruge “Caritas” vanovec, izložba ure aja i strojeva u Muzeju ure aja i strojeva; 14 sati: druženje umirovljenika ispred zadružnog doma vanovec u organizaciji Udruge umirovljenika vanovec; 18 sati: obilazak spomen - obilježja poginulima u . svjetskom ratu i spomen

- parka 88 stabala za Josipa B. Tita; 18,30 sati: doek gostiju, uzvanika i mještana u zadružnom domu vanovec; 19 sati: sveana sjednica Vijea M-a vanovec uz prisustvo gostiju, uzvanika i mještana, prigodan kulturno - umjetniki program, prigodan domjenak. Nedjelja, 22. lipnja - 9,30 sati: okupljanje mještana i predstavnika udruga u sveanim odorama i formiranje mimohoda; 10 sati: sveani

mimohod uz pratnju limene glazbe od zadružnog doma vanovec kroz ulicu G. Vidovec do spomen - obilježja poginulima u . svjetskom ratu i Domovinskom ratu, polaganje vijenaca, odlazak do pileka - kapelice Sv. vana u vanovcu; 11 sati: sveta misa za sve mještane vanovca, poginule u . svjetskom ratu i Domovinskom ratu kod pileka - kapelice Sv. vana u vanovcu; 14 sati: konjiki turnir na lokaciji uz Š vanovec.


MOZAIK

17. lipnja 2008.

57

GRAD AKOVEC akovec, Kralja Tomislava 15, Klasa: 940-01/04-01/54 Urbroj: 2109/02-05-03-08-23 temeljem Zakljuka Gradskog Poglavarstva Grada akovca od 15.05.2008. objavljuje

PRODAJU GRAEVINSKOG ZEMLJIĹ TA NA PODRUJU DETALJNOG PLANA UREENJA, Mladen Mezga iz Preloga inzistirao je na raunskim razlikama, ali nije dokazao Grgecovu krivnju

DPU MARTANE-ISTOK AKOVEC USMENOM JAVNOM DRAŽBOM

Ljubormir Grgec novi je stari predsjednik meimurskih lovaca

LOVAýKI SAVEZ Meimurske Şupanije izabrao predsjednika

Ljubomir Grgec prvi lovac Meimurja Na odrĹžanoj godiĹĄnjoj izbornoj skupĹĄtini Lovakog saveza Me imurske Ĺžupanije u petak je za novog predsjednika me imurskih lovaca ponovno izabran Ljubomir Grgec iz $otoribe. Prije negoli je izabran za prvog ovjeka me imurskih lovaca, Grgec je podnio izvjeĹĄe o svom radu, kao i radu saveza, te sasluĹĄao odre ene kritike koje su se odnosile na financijsko poslovanje i dolazile su iz redova Lovakog druĹĄtva Pre-

log. Na kraju, kada je financijsko izvjeĹĄe detaljnije prikazano, a radilo se o novcu kojim je jednoj zaposlenici isplaena naknada (otpremnina) jer je otiĹĄla iz Me imurskoga lovakog saveza, nestale su sumnje u Grgeca, te je veinom glasova izabran na novi etverogodiĹĄnji mandat prvoga me imurskog lovca. SkupĹĄtini su nazoili me imurski Ĺžupan Josip Posavec, gradonaelnik akovca, Branko Ĺ alamon i vica Budor, tajnik

Hrvatskoga lovakog saveza. Svi oni pohvalili su dobar rad i suradnju sa Županijskim lovakim svezom, ukazali na probleme te ponudili naine njihovih rjeťavanja. Najvei problemi odnose se na ťtete koje divlja ini na poljodjelskim kulturama, te kod naleta divljai na osobna vozila. Reeno je kako e se problem pokuťati rijeťiti putem odgovarajuega osiguravajueg onda. (S. Mesari)

PREDSJEDNIŠTVO UDRUŽENJA ARHITEKATA Meimurja

Oitovanje na javni poziv za izgradnju i financiranje nove upravne zgrade Grada akovca UdruĹženje arhitekata Me imurja (UM ) izraĹžava svoje neslaganje i protivljenje nainu i sadrĹžaju objavljenog javnog poziva zbog slijedeih injenica i razloga: 1. Radi se o javnom prostoru prioritetne vaĹžnosti, jednom od posljednjih neizgra enih prostora u strogom centru grada s kompleksnim odnosom prema okolnom prostoru (utvrdi rinskih i prostoru tvornice MT ) za koji je Grad

akovec provedbenim odredbama vaĹžeeg urbanistikog plana GUPa obavezan provesti javni urbanistiko- arhitektonski natjeaj. (l. 217., 224.) a koji mora biti u skladu s Pravilnikom o natjeajima iz podruja arhitekture i urbanizma (NN 112/06). 2. Prije dvije godine o istoj temi poslali smo zahtjev Gradskom poglavarstvu i vijeu ali se on dosad nije naĹĄao na dnevnom redu. 3. U tekstu javnog poziva traĹže se ,usput, nekakvi â€œâ€Śnacrti svih moguih idejnih rjeĹĄenja (skice, planovi)‌â€? ĹĄto je nedopustivo i nezakonito ! ( raspisom se traĹže mogui partneri u gradnji javne gra evine na nain koji, po naĹĄim saznanjima, zakon o javnoj nabavi i o javno-privatnom partnerstvu ne predvi a). Rokovi koji su za to predloĹženi su prekratki pa upuuju na to da se radi o nepoznavanju problematike ili situaciji da se nekome raspisom pogoduje. 4. vakav javni poziv s ad hoc nabacanim moguim komercijalnim sadrĹžajima uz druĹĄtveni sadrĹžaj, oito vodi uzurpiranju jav-

nog prostora i moguoj dominaciji privatnog interesa i komercijalnog profita koji e diktirati uvjete gradnje, a to nije javni interes. 5. Grad mora poĹĄtovati jasne planske odrednice za ovaj prostor a najprije detaljno sveobuhvatno pripremiti Program i projektni zadatak u uskoj suradnji arhitektonsko-urbanistike struke i konzervatora. 6. U cilju utvr ivanja prostornih, oblikovnih i namjenskih osobitosti i mogunosti ĹĄireg prostora i same zgrade mogue je najprije provesti tzv. nketni urb-arh. natjeaj. nketnim natjeajima teĹži se prikupljanju raznovrsnih idejnih rjeĹĄenja o mogunosti prostora bez namjere realizacije, u sluaju kao ĹĄto je ovaj, kad ne postoji jasan program namjene i sadrĹžaja. nketni natjeaj sluĹži kao priprema programa natjeaja za realizaciju ili/ i za odabir autora koji e sudjelovati u kasnijem natjeaju. 7. Treba naglasiti da je UdruĹženju od strane predstavnika uprave Grada (Ĺ ipoĹĄ, li) bilo najavljeno da e se provesti javni arh-urb. natjeaj za gradsku vijenicu u jesen proĹĄle godine, ali naĹžalost nakon dva uvodna razgovora kasnijih dogovora nije bilo ve je nedavno objavljen Javni poziv o kojem piĹĄemo. 8. Ne postoji nijedan grad u Hrvatskoj koji za ovakav bitan javni prostor i planiranu namjenu , ne bi proveo javni urbanistiko- arhitektonski natjeaj (ĹĄtoviĹĄe gradovi i za manje zahtjevne javne prosto-

re i gra evine uestalo raspisuju arhitektonske natjeaje) , pa e UdruĹženje arhitekata Me imurja i nadalje inzistirati na tome kao dio procedure na koju se grad akovec obvezao kroz svoju plansku dokumentaciju. 9. Pitamo se ima li uprava Grada uope jasnu viziju na koji se nain Grad planira i gradi kad bitne stvari rjeĹĄava ad hoc ili se stvari neplanirano deĹĄavaju? 10. bzirom da se ovim javnim pozivom poziva zaineresirane na dostavu idejnih skica i planova, a koje mogu izra ivati samo arhitekti, prema gore iznesenim razlozima UM poziva i obvezuje svoje lanove D NE SUDJELUJU ni na koji nain u ovoj dostavi pisma namjere. 11. PV N NESUDJELVNJE arhitekata poslan je sluĹžbeno i od strane UdruĹženja hrvatskih arhitekata i Hrvatske komore –razred arhitekata te je objavljen n a web stranici razreda arhitekata ( u potpisu Goran Rako, predsjednik UH te Helena $nifi-Schapspredsjednica razreda arhitekata pri $omori.) Svako sudjelovanje arhitekata povlai za sobom disciplinsku odgovornost pred tijelima $omore. 12. U sluaju da Grad odgovorno i u javnom interesu provede javni arhitektonsko-urbanistiki natjeaj, UM je spreman preuzeti provedbu natjeaja kao i svu ostalu strunu pomo. PredsjedniĹĄtvo UdruĹženja arhitekata Meimurja

I. ObavjeĹĄtavaju se zainteresirane zike i pravne osobe da Grad akovec prodaje zemljiĹĄte na podruju Detaljnog plana ureenja, DPU Martane-Istok akovec; dana 27.06.2008.godine, petak, s poetkom u 13,00 sa odrĹžat e se usmena javna draĹžba za prodaju graevinskog zemljiĹĄta na licu mjesta, uz JuĹžnu obilaznicu akovca, u blizini poduzea Tim – P d.o.o. akovec (u blizini ulice Putjane na potezu izmeu Travnike ulice i Ulice Domovinskih Ĺžrtava u akovcu), i to zemljiĹĄta upisanog u: zk.ul.br.7291, k.o. akovec, 1. est.br.536/1/1, paĹĄnjak od 27 ar 24 m2 i oranica od 2 ar 04 m2, ukupno 2928 m2, (ident. s kbr.4150/1, k.o. iste), 2. est.br.536/1/2, paĹĄnjak od 24 ar 89 m2, i oranica od 14 ar 03 m2, ukupno 3892 m2, (ident. s kbr.4150/2, k.o. iste). Poetna visina cijene zemljiĹĄta je 70-EUR/m2 (protuvrijednost u kunama po srednjem teaju HNB na dan javnog nadmetanja). Napomena: Graevinska zemljiĹĄta ne ispunjavaju u cijelos uvjete za trenutno dobivanje rjeĹĄenja o uvjema graenja prema propisima iz Zakona o prostornom ureenju i gradnji. ZemljiĹĄte se kupuje prema stanju na dan odrĹžavanja javnog nadmetanja. Graevne esce su formirane prema Detaljnom planu ureenja, DPU Martane-Istok akovec (SluĹžbeni glasnik Grada akovca broj 6/2000). Dozvola za gradnju, prema odredbama Zakona o prostornom ureenju i gradnji, mogue je dobi za ureenu graevnu escu (pristup s prometne povrĹĄine, odvodnju otpadnih voda i propisani broj parkiraliĹĄnih mjesta), u skladu s Detaljnim planom ureenja ili ije je ureenje zapoeto na temelju programa gradnje graevina i ureaja komunalne infrastrukture prema posebnom zakonu na nain da su izvedeni barem zemljani radovi u skladu s navedenim planom, koje uvjete predmetna graevinska zemljiĹĄta trenutno ne ispunjavaju. Ova injenica ne utjee na obvezu plaanja izlicirane kupoprodajne cijene pod uvjema i u roku odreenim javnim natjeajem. Navedene okolnos sastavni su dio Javne objave prodaje zemljiĹĄta, Zapisnika o provoenju javne draĹžbe, bit e i sastavni dio Ugovora o kupoprodaji nekretnine, a Grad akovec ne snosi nikakvu odgovornost za duĹžinu roka ekanja na dobivanje dozvole za gradnju. Uplata jamevine i pristupanje javnoj draĹžbi smatra se prihvat svih javno objavljenih uvjeta te pristanak da gradiliĹĄta nemaju nedostataka. II. Vrijedi za obje zemljiĹĄne esce opisane pod tokom I. -u cijeni je sadrĹžana samo vrijednost zemljiĹĄta, -zemljiĹĄte se kupuje po naelu „vieno – kupljeno“, bez komunalne infrastrukture, ĹĄto iskljuuje naknadne prigovore kupaca na materijalne i pravne nedostatke nekretnina. III. U javnoj draĹžbi, kao kupci, mogu sudjelova samo osobe koje su prethodno uplale jamevinu za svaku pojedinu escu za koju se nadmeu. Smatra se izvrĹĄenom i valjanom samo ona uplata koja je vidljiva na raunu Grada akovca na dan odrĹžavanja javne draĹžbe do 12,00 sa; jedini dokaz o tome koji e se uvaĹži je izvod iz platnog prometa sa rauna Grada akovca izlistan na dan 27.06.2008.godine, kao dan javne draĹžbe, u 12,00 sa, koji dokaz e bit predoen svim draĹžbovateljima, ako to budu zahjevali; drugi dokazi uplate, naini ili naknadne uplate nee se uvaĹžava ni e se moi pristupi javnoj draĹžbi. Jamevina iznosi 149.000,00 kn za prvu escu i 198.000,00 kn za drugu escu, uplata se vrĹĄi na raun Grada akovca br. 2392007-1806000006 poziv na br. 21/22-7757-MB/JMBG, sa svrhom doznake - jamevina za kupnju zemljiĹĄta na podruju Detaljnog plana ureenja, DPU MartaneIstok akovec. esce se draĹžbuju i prodaju pojedinano, draĹžba se zakljuuje nakon proteka pet minuta neposredno poslije stavljanja najpovoljnije ponude, a kupcem se utvruje draĹžbovatelj koji je ponudio najviĹĄu cijenu. Nakon zakljuenja draĹžbe voditelj prodaje pisanim Zakljukom utvruje koji je ponuditelj ponudio najveu cijenu i da je ispunio uvjete da mu se proda nekretnina. Svi sudionici javne draĹžbe potpisuju Zapisnik o provoenju javne draĹžbe koji sadrĹži pravila draĹžbovanja i Zakljuak o prodaji nekretnine. IV. Uz navedeno utvruju se i slijedei uvje kupoprodaje: 1. Kupac koji uspije na javnoj draĹžbi duĹžan je ukupnu kupoprodajnu cijenu zemljiĹĄta u cijelos pla Gradu akovcu u roku od 8 dana od dana odrĹžavanja javnog nadmetanja, u provnom gubi jamevinu i pravo na kupnju. Ponuaima ija ponuda nije prihvaena, ili koji su odustali od draĹžbe, ili koji nisu draĹžbovali, vrat e se jamevina bez kamata u roku od 15 dana nakon zakljuenja javne draĹžbe. 2. Kupcu se jamevina uraunava u cijenu zemljiĹĄta. Kupac koji potpiĹĄe Zapisnik i Zakljuak o prodaji nekretnine, a kasnije odustane od kupnje, jamevina se ne vraa, a Grad akovec ima pravo na naknadu ĹĄtete i troĹĄkova postupka. Ako kupac u roku iz toke 1. ne sklopi ugovor o prodaji i ne pla ukupnu kupovninu Grad akovec e prodaju oglasi nevaĹžeom i odredi novu prodaju, a iz poloĹžene jamevine uz navedeno u prethodnoj reenici namirit e se i troĹĄkovi nove prodaje i naknadi razlika izmeu kupovnine posgnute na prijaĹĄnjoj i novoj prodaji. 3. Nakon ĹĄto kupac u cijelos ispla cijenu zemljiĹĄta, pristupit e se sklapanju kupoprodajnog ugovora izmeu Grada akovca i kupca, a ukoliko se cijena zemljiĹĄta u cijelos ne pla u utvrenim rokovima, uz navedeno u tokama 1. i 2. utvrdit e se i gubitak prava kupnje. Sve troĹĄkove u vezi sklapanja ugovora, sudske pristojbe kao i porez na promet nekretnina snosi kupac. Kupac sam plaa naknadu za promjenu namjene zemljiĹĄta iz poljoprivrednog u graevinsko. 4. Grad akovec ima pravo izabra onu ponudu za koju ocijeni da odgovara svrsi ovog natjeaja; takoer nije obvezan prihva nijednu ponudu i ima pravo poniĹĄ natjeaj pri emu nije duĹžan dava posebna obrazloĹženja i pri svemu tome ne snosi nikakvu odgovornost prema ponuaima. 5. Pravo sudjelovanja na javnoj draĹžbi uz naprijed utvrene uvjete imaju sve domae zike i pravne osobe te graani pojedinci (identet se utvruje uvidom u obrtnicu, registraciju poduzea, osobnu iskaznicu). U sluaju da sudjeluje strana pravna osoba (ili osobe) duĹžna je najkasnije na dan javnog nadmetanja preda voditelju prodaje i izvornik izvoda iz sudskog registra o osnovanom trgovakom druĹĄtvu sa sjediĹĄtem u Republici Hrvatskoj koje kupuje nekretninu. 6. Sve informacije u vezi predmetnog natjeaja i uvid u postojeu dokumentaciju mogu se dobi u Upravi Grada akovca, K. Tomislava 15, akovec, soba broj 204, II kat, svaki radni dan od 8,00 do 13,00 sa. Gradsko Poglavarstvo Grada akovca


INFORMAC'JE

58 ZAHVALA

17. lipnja 2008.

IN MEMORIAM

Povodom iznenadne smrti drage nam majke, supruge, kerke, sestre i snahe

Ugosteljski obrt VRBANI

Restoran TRATTORIA RUSTICA I.G. Kovaia 6, 40000 AKOVEC Tel: 040/311-207

poginulom hrvatskom branitelju

MILJENKU NOVAKU 19.06.1992. - 19.06.2008.

VARGA MILENE

Udruga roditelja poginulih branitelja Domovinskog rata *e imurske Ĺžupanije

iz Palinovca

objavljuje oglas za radno mjesto

IZ MATINOG UREDA RO ENI:

ajiskrenije zahvaljujemo rodbini, prijateljima, kumovima, susjedima, 1. razredu i uiteljicama, njezinoj generaciji, firmi urkin‌ na iskrenoj pomoi izrazima suuti, poloŞenom cvijeu i svijeama u ispraaju na vjeni poinak. Posebno zahvaljujemo vl. Darku K. na toplim rijeima i oproťtaju i crkvenom zboru.

sin Hrvoje

ĹžaloĹĄeni: suprug majka Slavko Veronika

sestra BoĹžica

IVA KOLARI , ki Sanje i Tihomira; JOSIP MAKAR, sin Dijane i BoŞidara; GRGUR PAVLIC, sin Jelene i Velimira; NOA OTHMAN, sin Sanjele i Kami; NIKA RUDNIKI, ki Maje i Dine; BORNA HORVAT, ki Veronike i Dejana; KAJA PAJI , ki Margarete i Edina; LEONARDNO CILAR, sin Adelaide i Željka; ZITA TOMŠI , ki Branke i Siniťe; ENA KOIŠ, ki Mihaele i Dejana; SIMON SOBOAN, sin Maťe i Ivice; INA BAUMGARTHER, ki Claudije i Borisa; JAKOV MALTAR, sin Gabrijele i Josipa; GABRIEL KIRI , sin Krisne i Nevena; PATRIK IGNAC, sin Zlate i Dubravka; NIKOLA VLAŠI , sin Sanje i Stjepana.

VJENANI: Ivana Radovan i Nenad Vukovi; Marijana Žini i Nenad Reťetar; Jasmina Drvenkar i Dino Kresinger; Sanja Jaklin i Marko Majesen; Jasminka Jagei i Dinko Žerjav; Ljiljana Kolari i Dragan Horvat; Maja Juri i Renato Mesari (akovec). Nevenka Nes i Emil Zvoťec; Marina Toth i Mladen Orehovec (Kotoriba). Silvija Gal i Leonard Makovec; Stanka Radovi i Zlatko Šafari (Mursko Srediťe). Barbara Trupkovi i Mario Ra-

dikovi; Sandra Vec i Marijan Zadravec; Tea LogoĹžar i Danijel Ĺ trukelj (NedeliĹĄe). Ina Bari i Mario Pataa (Prelog). Marija BlaĹžon i DraĹžen Bogdan (Ĺ trigova).

PICOPEKAR – POMONI KUHAR Ponude sla ili se osobno javi na gornju adresu.

UMRLI: Ana Pek, ro. 1923.; Ivan Bohnec, ro. 1936.; Ljubica Kinderi, ro. 1930.; Magdalena Feher, r. Labazan, ro. 1920.; Julijana Vinko, ro. 1924.; Stjepan Mesari, ro. 1932.; Jusna BalaŞ, r. Žilavec, ro. 1916.; Rozika Peki, r. Školka, ro. 1955.; Nevenka Legin, ro. 1959.; Ivan Koruťac, ro. 1926.; Katarina Kramar, r. Lebar, ro. 1923. (akovec). Stanislav Sermek, ro. 1930.; Marija Horvat, ro. 1920.; Marija Špoljar, r. Hajdarovi, ro. 1949.; Marija Šimuni, r. Posavec, ro. 1922. (Dekanovec). Ivan Sui, ro. 1942.; Antun Bogomolec, ro. 1913. (Kotoriba). Josip Mencinger, ro. 1942.; Stjepan Marciuť, ro. 1923.; Elizabeta Gorianec, r. Jambrovi, ro. 1933.; Franjo HrŞenjak, ro. 1926. (Mursko Srediťe). Marija urin, r. Hatlak, ro. 1928.; Agneza Matotek, r. Habuť, ro. 1922.; Milena Varga, r. Zrna, ro. 1971. (Prelog). Marija Alempijevi, r. Poje, ro. 1942.; Antun Lovrec, ro. 1930. (Štrigova).

REPUBLIKA HRVATSKA ME IMURSKA ŽUPANIJA UMJETNIKA ŠKOLA MIROSLAV MAGDALENI

AKOVEC DANA 23. i 24. LIPNJA 2008. GODINE ODRŽAT E SE U PROSTORIJAMA UMJETNIKE ŠKOLE MIROSLAV MAGDALENI AKOVEC, V. NAZORA 14, U VREMENU OD 10-12 i 16-18 SATI

PRIJAMNI ISPIT KANDIDATA ZA OSNOVU GLAZBENU ŠKOLU AKOVEC PRIMAMO KANDIDATE IZ CIJELE ŽUPANIJE PRUŽAMO MOGU NOST UENJA NA SLIJEDE IM INSTRUMENTIMA:

ME IMURSKO VELEUILIĹ TE U AKOVCU I. MaĹžurania 2, 40000 akovec KLASA: 602-04/08-14/01 Urbroj: 2109-0313-01-08/31 Na temelju l. 77 st.1. Zakona o znanstvenoj djelatnos i visokom obrazovanju (‘’Narodne novine’’ br. 123/’3., 105/04., 174/04. i 46/07.) Meimursko veleuiliĹĄte u akovcu raspisuje

NATJEAJ

Za upis u prvu godinu strunih studija u akademskoj godini 2008/2009. 1. Struni studij: RAUNARSTVA trajanje: tri (3) godine smjerovi: Programski inŞenjer i InŞenjer raunalnih sustava i mreŞa prilikom upisa pristupnik se odluuje za pojedini smjer steeni naziv: Struni/ struna/ prvostupnik/ prvostupnica raunarstva mogunost studiranja: redovi studij bez plaanja ťkolarine – broj mjesta za upis: 30 redovi studij uz plaanje ťkolarine–visina ťkolarine 6.500,00 kn-broj mjesta za upis: 20 (mogunost nastavka studija na FER-u u Zagrebu) UVJETI UPISA Za struni studij mogu se prijavi pristupnici koji su zavrťili trogodiťnju ili etverogodiťnju srednju ťkolu u Republici Hrvatskoj odnosno odgovarajuu srednju ťkolu u inozemstvu. RAZREDBENI POSTUPAK Razredbeni postupak za redovne studente za studij Raunarstva provodi se bez klasikacijskog ispita, a sastoji se od vrednovanja uspjeha ostvarenog u srednjoťkolskom obrazovanju, ťto ukljuuje bodovanje opeg uspjeha u svim razredima srednje ťkole, uspjeha iz matemake i informake u svim razredima srednje ťkole, uspjeha na zavrťnom ispitu (maturi) i ocjene maturalne radnje. Bodovanje se vrťi prema sljedeim kriterijima: a) opi uspjeh u svim razredima ovisno o prosjenoj ocjeni odlian: 5 boda vrlo dobar: 4 boda dobar: 3 boda dovoljan: 2 boda b) uspjeh iz matemake i informake u svim razredima srednje ťkole odlian: 5 boda (po predmetu) vrlo dobar: 4 boda (po predmetu) dobar: 3 boda (po predmetu) dovoljan: 2 boda (po predmetu) c) uspjeh na zavrťnom ispitu (maturi): odlian: 20 bodova vrlo dobar: 16 bodova dobar: 12 bodova dovoljan: 8 bodova d) ocjena maturalne radnje: odlian: 20 bodova vrlo dobar: 16 bodova dobar: 12 bodova dovoljan: 8 bodova Najvei broj bodova koji pristupnik moŞe ostvari prema navedenom sustavu iznosi 100 bodova.

Prvih 30 studenata upisuje se na teret Ministarstva, a sljedeih 20 za osobne potrebe uz plaanje ťkolarine. PRIJAVE ZA UPIS I UPISI II. upisni rok bit e proveden samo ako se ne popuni upisna kvota u I. upisnom roku. Prijave za upis za studij Raunarstva primat e se u Studentskoj referadi Meimurskog veleuiliťta u akovcu, Ivana MaŞurania 2 na drugom katu od 28.lipnja 2008. godine do 4 srpnja 2008. godine (I. upisni rok), odnosno od 8. rujna 2008. godine do 12. rujna 2008.godine (II. upisni rok), u vremenu od 8,00 do 12 sa. Razredbeni postupak bit e proveden 7 i 8 srpnja 2008. godine (I. upisi rok) odnosno 15. i 16. rujna 2008. godine (II. upisni rok) u prostorijama Meimurskog veleuiliťta u akovcu. Rezulta razredbenog postupka za studij Raunarstva bit e objavljeni 9. srpnja 2008. (I. upisni rok) odnosno 17. rujna 2008. godine (II. upisni rok) u 9:00 sa u prostorijama Meimurskog veleuiliťta u akovcu i na internetskim stranicama Veleuiliťta. Žalbe na rezultate razredbenog postupka primaju se do 10. srpnja 2008. godine (I. upisni rok) odnosno 18. rujna 2008. ( II. upisni rok ) do 9:00 sa, a podnose se Povjerenstvu za provedbu razredbenog postupka i upis studenata. Upis za struni studij Raunarstva bit e 11. srpnja 2008. godine ( I. upisni rok) odnosno 19. rujna 2008. ( II. upisni rok ) ako bude slobodnih mjesta, od 9:00 do 12:00 sa u prostorijama Meimurskog veleuiliťta u akovcu, I. MaŞurania 2 prema posebnom rasporedu koji e bi objavljen na oglasnoj ploi na dan objave rezultata razredbenog postupka. Pristupnici koji ne dou na upis u odreeno vrijeme gube pravo upisa. Ako se na dan upisa ne upiťu svi pristupnici koji su ostvarili pravo upisa pomicanje crte na rang lis pristupnika za onoliko mjesta koliko je ostalo nepopunjeno, bit e 11. srpnja 2008. ( I. upisni rok ), odnosno 19. rujna 2008. ( II. upisni rok ) u 12:00 sa. Pristupnici se prozivaju redom prema utvrenoj rang lis, a pristupnik koji se prozove i nije prisutan gubi pravo upisa. DOKUMENTI ZA PRIJAVU I UPIS Uz prijavu za upis (prijavu za upis kandida mogu kupi u referadi Meimurskog veleuiliťta) pristupnici su duŞni priloŞi slijedee dokumente: 1. Rodni list (izvornik ili presliku ovjerenu kod javnog biljeŞnika ne stariju od 6 mjeseci) 2. Domovnicu (izvornik ili presliku ovjerenu kod javnog biljeŞnika ne stariju od 6 mjeseci) 3. SvjedodŞbe svih razreda srednje ťkole i zavrťnog ispita (izvornik ili presliku ovjerenu kod javnog biljeŞnika) 4. Pristupnici koji su zavrťili srednju ťkolu u inozemstvu prilaŞu, uz svjedodŞbe steene u inozemstvu i rjeťenje o priznanju stranih svjedodŞbi koje izdaje MZOŠRH 5. Dokaz o uplati troťkova razredbenog postupka u iznosu od 300,00 kuna na Şiro raun Meimursko veleuiliťte u akovcu br. 2392007-1100052659, otvoren u Meimurskoj banci uz poziv na broj 12 i JMBG kandidata s naznakom za razredbeni postupak. 6. Veliku kuvertu sa ispisanom punom adresom pristupnika i zalijepljenom poťtanskom markom radi povrata dokumenata ako se ne upiťu. Nepotpune i nepravodobne prijave nee se razmatra. Dokumen za upis: mani list, upisni list i indeks koji se nabavlja u studentskoj referadi i dvije fotograje (6x4 cm), potvrda o plaenim troťkovima upisa 300,00 kuna i potvrda o upla ťkolarine za prvu godinu za studente koji studiraju za osobne potrebe. ZAJEDNIKI STRUNI STUDIJI SA VARAŽDINSKIM VELEUILIŠTEM Prijave i upisi u VaraŞdinu na VaraŞdinskom veleuiliťtu 2. Struni studij : PROIZVODNO STROJARSTVO 3. Struni studij: GRADITELJSTVO prema natjeaju u javnom glasilu (Vjesnik od 30. svibnja 2008.) OBAVIJESTI Sve potrebne informacije o studijima, razredbenom postupku i upisima, mogu se dobi na Meimurskom veleuiliťtu u akovcu na adresi: I. MaŞurania 2 u studenskoj sluŞbi na broj tel. 040/311-324 te na www.mev.hr. Sve upute objavljene na oglasnim ploama Veleuiliťta su sastavni dio ovog natjeaja.

GLASOVIR HARMONIKA VIOLINA FLAUTA GITARA SAKSOFON TRUBA KLARINET SYNTHESIZER

akoveki mlinovi d.d. akovec Mlinska 1 Direktor DruĹĄtva objavljuje

OGLAS

za prijem u radni odnos Naziv radnog mjesta: DOSTAVLJA na distribuciji pekarskih proizvoda jedan izvrĹĄitelj Uvje za obavljanje poslova: 1. SSS u zanimanju VOZA MOTORNOG VOZILA 2. radno iskustvo poĹželjno 3. drĹžavljanstvo RH Radni odnos zasniva se na odreeno vrijeme s mogunoĹĄu nastavka radnog odnosa na neodreeno vrijeme. Rok za podnoĹĄenje prijave na oglas je pet dana od dana objave. Kandida trebaju svoje molbe sa Ĺživotopisom i potrebnom dokumentacijom dostavi osobno ili posla poĹĄtom na slijedeu adresu: akoveki mlinovi d.d., Mlinska 1, 40000 akovec ili e-mail: mlinovi@cak-mlinovi.hr s naznakom ÂŤza natjeajÂť. Sve potrebne informacije mogu se dobi na broj telefona 040/375510. Molbi je potrebno priloĹži svjedodĹžbu o potrebnoj strunoj spremi. Molbe bez dokaza nee se uzima u postupak i izbor.


I<FORMAC'JE

17. lipnja 2008.

59

SLOBODNA RADNA MJESTA 1. HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE B. J. Jelaia 1, AKOVEC, tražimo zainteresirane djelatnike za sezonske poslove na moru - djelatnost u ugosteljstvu, svi zainteresirani mogu se javi u sobu 9 ili na telefon 396-802 (Zdenka Pigac). 2. TEAM d.d. AKOVEC, D. Cesaria 5, traži 5 ZIDARA, 5 BRAVARA, 5 TESARA, 5 GRA . RADNIKA, 3 KRANISTA na neodreeno vrijeme, javi se osobno ili 639-333, 364-360. Natjeaj otvoren do 30.06.2008.g. 3. Ugost. obrt FORUM PRELOG, Trg Sv. Florijana 20, traži 1 KONOBAR na neodreeno vrijeme, radno iskustvo nije uvjet, javi se na 098-762-486. Natjeaj otvoren do 20.06.2008.g. 4. METAL-MARODI M. Središe, Frankopanska 36, traži 1 KV/PKV BRAVAR na neodreeno vrijeme, javi se na 091-5373652. Natjeaj otvoren do 30.06.2008.g. 5. VNUK d.o.o. VRHOVLJAN, akoveka 44, traži 1 STAKLAR na neodreeno vrijeme, javi se na 868-744, 091-1868-744. Natjeaj otvoren do 30.06.2008.g. 6. HEPLAST-PIPE d.o.o., K. Zvonimira 38, Prelog, traži ZAMJENIKA VODITELJA SKLADIŠTA na odreeno vrijeme uz mogunost stalnog radnog odnosa, javi se na 091/646-3353. Natjeaj otvoren do 8.7. 7. Pizzerija PORTO AKOVEC, Dr. A. Starevia 16, traži 1 KUHAR-PIZZA PEKAR na neodreeno vrijeme, javi se u pizzeriju ili 091-185-5525. Natjeaj otvoren do 30.06.2008.g. 8. L&P d.o.o. PRELOG, traži 2 DJELATNIKA ZA RAD NA STROJU ZA IZVLAENJE ŽICE na odreeno vrijeme, rad u tri smjene, poželjno radno iskustvo, javiti se na 099-219-5812. Natjeaj otvoren do 20.06.2008.g. 9. VIJENAC d.o.o. STRAHONINEC, Dravska 70, traži POMO NI RADNIK U STAKLENIKU na neodreeno vrijeme uz probni rad, javi se na 333-870, 091-5660-125. Natjeaj otvoren do 30.06.2008.g. 10. Stolarski obrt TIŠLERAJ PEKLENICA, Frankopanska 12, traži 1 STOLAR na neodreeno vrijeme, javi se na 098-163-4043. Natjeaj otvoren do 30.06.2008.g. 11. LESJAK & COMPANY PRIBISLAVEC, traži 4 KONOBARICE na neodreeno vrijeme, mjesto rada akovec, mogunost smještaja, javi se 098-861-987. Natjeaj otvoren do 21.06.2008.g. 12. Restoran “LIPA” NEDELIŠ E, akoveka 2, traži KONOBARica više izvršitelja na odreeno vrijeme uz mogunost stalnog radnog odnosa, javi se 822-522 ili 098-802-273 do 21.06.2008. g. 13. ELOPLASTd.o.o.AKOVEC,B.Kašia23,traži2DJELATNIKA ZA PLASTIFICIRANJE METALA na neodreeno vrijeme, mjesto rada Gardinovec, javi se na 098-980-2688. Natjeaj otvoren do 20.06.2008.g. 14. HORVAT GRADNJA d.o.o. MACINEC, S. Radia 7, traži 3 KV ZIDARA, 3 NKV RADNIKA na neodreeno vrijeme, poželjno radno iskustvo, javiti se 098-426-848. Natjeaj otvoren do 20.06.2008.g. 15. SIPKOd.o.o.AKOVEC,B.J.Jelaia73,tražiMONTERICENTRALNOG GRIJANJA, PLINOINSTALATERI na neodreeno vrijeme, javi se na 098-242-887. Natjeaj otvoren do 20.06.2008. g. 16. GKP PRE-KOM d.o.o. PRELOG, K. Zvonimira 9, traži 1 KONTROLOR PARKIRANJA SSS ekonomskog ili tehnikog smjera, 2 godine radnog iskustva, rad na odreeno vrijeme uz mogunost stalnog radnog odnosa, javi se sa zamolbom i životopisom do 30.06.2008.g. 17. MMV GRUPA d.o.o. AKOVEC, A. Starevia 16, traži 1 TAJNICA, 1 TELEFONIST, 1 TERENSKI KOMERCIJALISTA na neodreeno vrijeme, javi se na 098-90-99422. Natjeaj otvoren do 30.06.2008.g. 18. MD&Vd.o.o.OKRUGLIVRH50,traži3ZIDARAZASTROJNO ŽBUKANJE na neodreeno vrijeme, javi se na 098-241-533. Natjeaj otvoren do 30.06.2008.g. 19. Peenjarnica AMSTERDAM AKOVEC, R. Boškovia 10, traži 1 DJELATNICA ZA PRIPREMANJE I POSLUŽIVANJE JELA na neodreeno vrijeme, vozaka dozvola “B” kat., javi se osobno ili 098-241-074. Natjeaj otvoren do 19.06.2008.g. 20. “MI-MONT” d.o.o. AKOVEC, T. Masarika 22, traži MONTERI CENTRALNOG GRIJANJA, PLINOINSTALATERI, POMO NI RADNICI na neodreeno vrijeme, rad na terenu, javi se osobno ili 098-354-621. Natjeaj otvoren do 30.06.2008.g. 21. ME IMURSKA PEKARA ZDOLEC M. SREDIŠ E, traži 1 KV, PKV PEKAR, 1 DOSTAVLJA na neodreeno vrijeme, javi se na 544-055, 091-300-9002. Natjeaj otvoren do 30.06.2008.g. 22. Ugradnja audio opreme AKOVEC, S. Kolara 25, traži 2 SOBOSLIKARA na neodreeno vrijeme, javi se na 091-110-6310. Natjeaj otvoren do 30.06.2008.g. 23. Krojaki obrt “ZANOS” ŠENKOVEC, V. Bukovca 14, traži 2 RADNICE ZA POSLOVE ŠIVANJA na neodreeno vrijeme uz probni rad, poželjno radno iskustvo ali nije uvjet, javi se osobno ili 343-581. Natjeaj otvoren do 30.06.2008.g. 24. IZOLIT d.o.o. DRAŠKOVEC, K. Zvonimira 5, traži DJELATNICI NA MONTAŽI PANELA-više izvršitelja na odreeno vrijeme, rad na terenu, javi se na 646-376, 098-9562-462. Natjeaj otvoren do 20.06.2008.g. 25. L&P d.o.o. PRELOG, traži 2 DJELATNIKA ZA RAD NA STROJU ZA IZVLAENJE ŽICE na odreeno vrijeme, rad u tri smjene, poželjno radno iskustvo, javiti se na 099-219-5812. Natjeaj otvoren do 20.06.2008.g. 26. VIJENAC d.o.o. STRAHONINEC, Dravska 70, traži POMO NI RADNIK U STAKLENIKU na neodreeno vrijeme uz probni rad, javi se na 333-870, 091-5660-125. Natjeaj otvoren do 30.06.2008.g. 27. Stolarski obrt TIŠLERAJ PEKLENICA, Frankopanska 12, traži 1 STOLAR na neodreeno vrijeme, javi se na 098-163-4043. Natjeaj otvoren do 30.06.2008.g. 28. LESJAK & COMPANY PRIBISLAVEC, traži 4 KONOBARICE na neodreeno vrijeme, mjesto rada akovec, mogunost smještaja, javi se 098-861-987. Natjeaj otvoren do 21.06.2008.g. 29. Restoran “LIPA” NEDELIŠ E, akoveka 2, traži KONOBARica više izvršitelja na odreeno vrijeme uz mogunost stalnog radnog odnosa, javi se 822-522 ili 098-802-273 do 21.06.2008. g. 30. NET d.o.o. ŠENKOVEC, Jelenska 7, traži.; 1 SSS/VŠS DJELATNIK ZA POSLOVE RAUNOVODSTVA, NABAVE I PRODAJE na neodreeno vrijeme uz probni rad, odlino znanje engleskog jezika, sklonost timskom radu, organizacijske sposobnosti, vozaki ispit “B”, mjesto rada Šenkovec, informacije 343-233, dostavi pismene zamolbe na gornju adresu. Natjeaj otvoren do 30.06.2008.g. 31. TIM GRADNJA d.o.o. DRAŠKOVEC, Prvomajska 2A, traži više DJELATNIKA ZA POSTAVLJANJE VENTILIRAJU IH FASADA naodreenovrijeme,javisena098-523-222.Natjeajotvoren do 30.06.2008.g. 32. VRTLARSTVO “Grincajg” TOTOVEC, V. Bakaria 66 5 VRTLARSKIH RADNIKA na odreeno vrijeme, javi se osobno ili 098-935-6383. Natjeaj otvoren do 26.06.2008.g. 33. PARTNER PROJEKT d.o.o. AKOVEC, Putjane 15, traži 5 KV BRAVARA za izradu PVC i ALU stolarije zidari, tesari, armirai, graevinski radnici na neodreeno vrijeme, javi se osobno ili na tel.364-699. Natjeaj otvoren do 30.06.2008.g. 34. ARTNER d.o.o. D. VIDOVEC, traži 1 KV BRAVAR na neodreeno vrijeme, javi se na 098-180-3139. Natjeaj otvoren do 28.06.2008.g. 35. KOLOR TREND d.o.o. PRELOG, Sajmišna 26, traži 1 SOBOSLIKAR na neodreeno vrijeme, poželjno radno iskustvo, javi se na 098-1660-976. Natjeaj otvoren do 28.06.2008.g. 36. JURECTRANSPORTIPRELOG,traži1KVVOZATERETNOG VOZILA ZA ME UNARODNI PRIJEVOZ na neodreeno vrijeme, javi se na 098-241-479. Natjeaj otvoren do 28.06.2008.g. 37. NADA d.o.o. D. Kraljevec, Kolodvorska 48, traži 1 KV, SSS PRODAVAICA na neodreeno vrijeme uz probni rad, poželjno radno iskustvo, znanje rada na PC, javi se osobno ili 655-140. Natjeaj otvoren do 17.06.2008.g. 38. Keramiarski obrt “PINK” PALINOVEC 119, traži 1 KV, PKV KERAMIAR, 1 KV, PKV ZIDAR, 1 POMO NI RADNIK na neodreeno vrijeme, poželjno radno iskustvo, javi se 091-557-8649. Natjeaj otvoren do 28.06.2008.g. 39. 3 D COLOR PRELOG, Trg Sv. Florijana 15, traži 2 KV SOBOSLIKARAnaneodreenovrijemeuzprobnirad,javisena091-5885740. Natjeaj otvoren do 28.06.2008.g.

40. GRA EVINARSTVO HORVAT d.o.o. AKOVEC, V. Morandinija 3, traži ZIDARI, GRA EVINSKI RADNICI na neodreeno vrijeme uz probni rad, javi se na 098-393-119 do 28.06.2008. g. 41. AM AKUSTIK MONTAŽA AKOVEC, Mihovljanska 70, traži MONTERI SUHE GRADNJE, ŠPAHTLERI na neodreeno vrijeme, javi se na 098-241-011. Natjeaj otvoren do 18.06.2008.g. 42. KROV-ing d.o.o. AKOVEC, I. Mažurania 2, traži 1 KROVOPOKRIVA na neodreeno vrijeme, javi se na 092-218-2921, 092-218-3112. Natjeaj otvoren do 20.06.2008.g. 43. Markeng,trgovina,konzalngMTKNEDELIŠ E,Žarkovice 15, traži 3 DJELATNICE NA POSLOVIMA RUNOG PAKIRANJA na odreeno vrijeme, javi se osobno ili nazva na 822-250. Natjeaj otvoren do 25.06.2008.g. 44. KIPCO STRAHONINEC, J. H. Zdelara, traži 1 KV LIMAR, LIMARSKI RADNIK na neodreeno vrijeme, javi se osobno ili 333-254. Natjeaj otvoren do 27.06.2008.g. 45. Stomatološka ordinacija mr. sc. MARIJA GODINA, dr. stom. PRELOG, K. P. Krešimira IV/7, traži 1 SSS MEDICINSKA SESTRA na odreeno vrijeme, položen struni ispit, javi se osobno ili 646-844. Natjeaj otvoren do 17.06.2008.g. 46. “I NOVINE” d.d. Rijeka, traži 6 SSS PRODAVAA U KIOSKU na odreeno vrijeme uz mogunost stalnog radnog odnosa, nazva na 098-209-695. Natjeaj otvoren do 18.06.2008.g. 47. DIKA VRATIŠINEC, Brodec 6, traži 1 KROJA, GLAALAC na neodreeno vrijeme, javi se na 866-466. Natjeaj otvoren do 30.06.2008.g. 48. KeramiarskiobrtJ&MPODBREST,S.Vojvode63,traži1KV, PKV KERAMIAR na neodreeno vrijeme, javi se na 098-9059506, 099-412-1750. Natjeaj otvoren do 30.06.2008.g. 49. DRVO STIL d.o.o. SVETA MARIJA, Glavna 38, traži 1 DJELATNIK ZA RAD U STOLARIJI na neodreeno vrijeme, javi se na 660-363. Natjeaj otvoren do 29.06.2008.g. 50. Ugost. obrt “GRADSKA” EHOVEC 104, traži 1 KONOBAR/ KONOBARICA na neodreeno vrijeme, može i druga struka, javi se osobno ili 098-19-22113. Natjeaj otvoren do 29.06.2008. g. 51. Ca e bar “IN-KA” HODOŠAN, Glavna 2, traži 1 KONOBAR/ KONOBARICA na neodreeno vrijeme, može i druga struka, javiti se 099-592-5816, 098-918-2083. Natjeaj otvoren do 29.06.2008.g. 52. “AUTO-DOM” d.o.o. STRAHONINEC, M. Kovaa 24, traži 1 AUTOMEHANIAR na neodreeno vrijeme, poželjno radno iskustvoalinijeuvjet,osnoveradaPC-u,javisena098-241-442. Natjeaj otvoren do 30.06.2008.g. 53. Krojaki obrt “GROTEX” ŠENKOVEC, A. Šenoe 11, traži 1 KROJA-REZA na odreeno vrijeme uz mogunost stalnog zaposlenja, struka nije bitna, postoji mogunost osposobljavanja za taj posao, javi se 344-005. Natjeaj otvoren do 30.06.2008. g. 54. Keramiarski obrt KERAMBIS PLEŠIVICA 23C, traži 3 KV KERAMIARA,1 POM. RADNIKA na neodreeno vrijeme, javi se na 524-261, 099-671-9055. Natjeaj otvoren do 30.06.2008.g. 55. TERMO BEK M. SREDIŠ E, A. Šenoe 29, traži 2 INSTALATERA CENTRALNOG GRIJANJA, KLIME, PLINA na neodreeno vrijeme, javi se na 543-896, 098-242-899. Natjeaj otvoren do 30.06.2008.g. 56. Vre-la d.o.o. Trgovina ABC, AKOVEC, Novakova 46, traži 1 STOLAR na neodreeno vrijeme, javi se osobno ili 822-022. Natjeaj otvoren do 30.06.2008.g. 57. MONTER MONTAŽA NEDELIŠ E, Vrtna 9, traži 1 MONTER GRIJANJA, PLINA na neodreeno vrijeme, javi se na 098-9152554. Natjeaj otvoren do 30.06.2008.g. 58. Instalater JUNIOR ŽIŠKOVEC 62A, traži 1 INSTALATER GRIJANJA, KLIMA URE AJA na neodreeno vrijeme, javi se na 098-242-710. Natjeaj otvoren do 30.06.2008.g. 59. BISTER d.o.o. DOMAŠINEC, V. Nazora 25, traži 1 FRIZER na neodreeno vrijeme, mjesto rada Štefanec, javi se na 863-168, 091-561-8815. Natjeaj otvoren do 26.06.2008.g. 60. Keramiarski obrt J&M S. Vojvode 63, Podbrest, traži KERAMIAR na neodreeno vrijeme, mjesto rada Zagreb i okolica, javi se na 098-905-950-6, 099-412-1750. Natjeaj otvoren do 30.06.2008. 61. Ugosteljski obrt “Kavana Dada” Miklavec bb, traži KONOBAR na neodreeno vrijeme, mjesto rada Miklavec, javi se na 098- 1922-144. Natjeaj otvoren do 30.06.2008. 62. “Ca e bar D” M. Pusteka 17, Domašinec, traži KONOBAR na odreeno, mjesto rada Domašinec, javiti se na 863-505, 098-647-760. Natjeaj otvoren do 30.06.2008. 63. Alzas-alarms d.o.o. Kalnika 58, akovec, traži ZAŠTITAR na neodreeno vrijeme, mjesto rada akovec, javi se osobno ili na tel.0404-384-100. Natjeaj otvoren do 30.06.2008. 64. Lemine d.o.o. A. Cesarca 10, akovec, traži FRIZER na neodreeno vrijeme, mjesto rada akovec, javi se osobno ili na tel.390-045, 091-203-2667. Natjeaj otvoren do 30.06.2008. 65. S-Senan d.o.o. Kalnika 7, Ivanovec, traži VOZA C I E KAT. ZA ME UNARODNI TRANS, na odreeno, javi se na tel. 337148 ili 091/121-1103. Natjeaj otvoren do 06.07.2008. 66. Dom gradnja d.o.o. Dunjkovec, Nova 27, traži ZIDAR, GRA EVINSKI RADNIK na neodreeno vrijeme, javi se na tel 095-112-222-2. Natjeaj otvoren do 26.06.2008. 67. Kozar d.o.o. I. Mažurania 28a, akovec, traži TESAR, KROVOPOKRIVA,ZIDAR,TESARnaneodreenovrijeme,javisena tel.396-056 ili osobno. Natjeaj otvoren do 26.06.2008. 68. Market-EF J. B. Jelaia 33, Pribislavec, traži PRODAVA na odreeno vrijeme, javi se na tel. 091-789-2366. 69. Estra d.o.o. R. Konara 39, Novo Selo Rok, traži VOZA - RADNIK NA OTPREMI ROBE na odreeno vrijeme, javi se na mob. 098-241-282. Natjeaj otvoren do 20.06.2008. 70. Steelplastd.o.o.Glavna81,MalaSuboca,tražiPOSLUŽIOC STROJA ZA OBRADU METALA na odreeno vrijeme iz mogunost stalnog zap., javi se na tel.631-013 ili 098562-662. Natjeaj otvoren do 24.06.2008. 71. Stolarija Serec NEDELIŠ E, Vrtna 9, traži RADNIK NA LAKIRANJU STOLARIJE na odreeno vrijeme, javi se na tel.822-426, ili mob.098-600-297. Natjeaj otvoren do 05.07.2008. 72. Ca e bar “STIL” Kalnika 41, akovec, traži KONOBAR na neodreeno vrijeme, javi se na tel 849-290 ili doi osobno. Natjeaj otvoren do 26.06.2008. 73. Autoprijevoznik Meznari Vladimir K. Racina 5, akovec, traži VOZA C I E KAT. ZA DOMA I PRIJ. SA 2 GOD. ISKU. NA ŠLEPERU ILI KAMIONU SA PRIKOLICOM na odreeno vrijeme, javi se na mob. 098-426-840. Natjeaj otvoren do 03.07.2008. 74. Ugostiteljski obrt “VRBANI ”- TRATORIJA RUSTICA akovec, traži PIZZA-PEKAR na neodreeno vrijeme, javiti se na tel.311-207, mjesto rada akovec. Natjeaj otvoren do 18.06.2008. 75. Auto centar JESENOVI Zrinski bb, akovec, traži AUTOLIMAR, AUTOLAKIRER na neodreeno vrijeme; KNJIGOVO A na odreeno vrijeme uz mog. stalnog zaposlenja, javi se na tel.379-800, mjesto rada akovec. Natjeaj otvoren do 18.06.2008. 76. Hrvatska lutrija d.o.o. Ulica grada Vukovara 72, Zagreb, traži KRUPIJE, BLAGAJNIK U AUTOMAT KLUBU na odreeno vrijeme,poslazamolbunagornjuadresu,mjestorada akovec. Natjeaj otvoren do 20.06.2008. 77. Poljoprivredni proiz. Nenad Kosi akoveka 22, Totovec, traži TRAKTORIST na neodreeno vrijeme; RADNIK U POVRTLARSTVUnaodreenovrijeme,javisenamob.091-525-0791. Natjeaj otvoren do 30.06.2008. 78. Domino- sistemi SILVIO F. Peršerna 9, akovec, traži KERAMIAR na neodreeno vrijeme, javi se na mob.092-208-1188. Natjeaj otvoren do 30.06.2008. 79. Kabel-mont d.o.o. M. Pušteka 8, Domašinec, traži RUKOVATELJGRA .STROJEVA;GRA EVINSKERADNIKEnaodreeno vrijeme uz mog. stalnog zap., javi se na tel.863-100, mob.098393-017. Natjeaj otvoren do 30.06.2008. 80. Ida Comerc d.o.o. Prelog, traži RADNIK NA PROIZ. PUHANE PET AMBALAŽE na neodreeno vrijeme, javi se na tel.646544. Natjeaj otvoren do 30.06.2008. 81. Kavana KLUB 114 Granini prijelaz Gorian, traži KONOBAR na neodreeno vrijeme, javi se na mob.091-26-46-001. Natjeaj otvoren do 05.07.2008.

82. Hema d.o.o. Donji Kraljevec, traži KV VOZA ZA ME UNARODNI TRANSPORT na neodreeno vrijeme, javi se na tel 608-282. Natjeaj otvoren do 04.07.2008. 83. Maretko d.o.o. Hemuševec, traži GRA EVINSKE RADNIKE, ZIDAR na neodreeno vrijeme, javi se na mob.095-807-7272. Natjeaj otvoren 04.07.2008. 84. Tesarski obrt PONGRAC Kolodvorska 4/d, Kotoriba, traži POMO NI ZIDAR na neodreeno vrijeme, javi se na mob. 098178-3279. Natjeaj otvoren do 05.07.2008. 85. Alu-el d.o.o. Dr. A. Staravia bb., Pribislavec, traži RADNIK U PROIZ. I MONTAŽI ALU-PVC STOLARIJE na neodreeno vrijeme, javi se na tel.360-900. Natjeaj otvoren do 26.06.2008. (mjesto rada Pribislavec i teren). 86. Melcior-Židov d.o.o. Donja 45, Cirkovljan, traži RADNICI NA IZRADI ALU I PVC STOLARIJE na odreeno vrijeme uz mog. stalnogzap,javisenatel.641-006,mob.091-252-7057.Natjeaj otvoren do 30.06.2008. 87. RE-GRA Donja 28, Cirkovljan, traži KERAMIAR na neodreeno vrijeme, javi se na br. mob. 091-508-57-01. Natjeaj otvoren do 30.06.2008. 88. Zvonkogradnjad.o.o.J.B.Jelaia25,Kotoriba,tražiTESAR, ZIDAR na neodreeno vrijeme, javi se na br.mob.099-516-7504. Natjeaj otvoren do 03.07.2008. 89. Art-interijeri Danijel Turk Cirkovljan, traži KERAMIAR na neodreeno vrijeme, javi se na tel.641-298, mob.098-183-1362. Natjeaj otvoren do 03.07.2008. 90. MEI D.O.O. K. P. Krešimira IV/29, Kotoriba, traži PLINOINSTALTER, VODOINSTALATER, INS. GRIJANJA na neodreeno vrijeme, javi se na br.mob.098-905-1948. Natjeaj otvoren do 02.07.2008. 91. Ca e bar “GLORIJA” D. Hrašan, traži KONOBAR na neodreeno vrijeme, javi se na br.mob.098-7788-55, tel.679-259. Natjeaj otvoren do 27.06.2008. 92. Ca e bar “ONIX” M. Središe, J. B. Tita 3, traži KONOBAR na neodreeno vrijeme, javi se na mob.095-900-3396. Natjeaj otvoren do 02.07.2008. 93. “FILIUS-TAR” d.o.o. AKOVEC, I. G. Kovaia bb, traži 2 KONOBARICE /PRIPREMA BRZE HRANE na neodreeno vrijemeulaz u Županijsku bolnicu, javi se na 091-795-2233 ili osobno. Natjeaj otvoren do 09.07.2008.g. 94. STRUCTURA d.o.o. SIVICA, Mirogojska 3, traži 2 DJELATNIKA NA MONTAŽI NASTREŠNICA I OSTALI POMO NI POSLOVI u metalnoj ind. na neodreeno vrijeme uz probni rad, javi se na 098-329-430. Natjeaj otvoren do 09.07.2008.g. 95. Štefulj MS d.o.o. PUŠ INE, Školska 19, traži 2 ZIDARA, 2 GRA EVINSKA RADNIKA na neodreeno vrijeme, javi se na 098-241-573. Natjeaj otvoren do 09.07.2008.g. 96. Centar za njegu jela BIO-TOP, AKOVEC, A. Augusnia 23 1 MASER, AROMAMASER, FIZIOTERAPEUT na neodreeno vrijeme, javi se osobno ili 364-214, 098-922-9090. Natjeaj otvoren do 26.06.2008.g. 97. Ca e bar “BACARDI” AKOVEC, Mihovljanska 49, traži 1 KONOBARICAnaneodreenovrijeme,javisena098-186-7118. Natjeaj otvoren do 08.07.2008.g. 98. Creav-farbe STRAHONINEC, Kalnika 9, traži 1 SOBOSLIKAR na neodreeno vrijeme, javi se osobno na 091-253-9106. Natjeaj otvoren do 01.07.2008.g. 99. RestoranLIPANEDELIŠ E,akoveka2,traži1POM.KUHARICA na neodreeno vrijeme, javi se na 098-802-273. Natjeaj otvoren do 01.07.2008.g. 100. AKOVEKIMLINOVId.d.AKOVEC,Mlinska1,traži17NKV DJELATNIKA NA POSLOVIMA UTOVARA I ISTOVARA PŠENICE na odreeno vrijeme (sezonski posao), javi se osobno gi Saer Biserki (375-512). Natjeaj otvoren do 30.06.2008.g. 101. ALZAS ALARMS d.o.o. AKOVEC, Kalnika 58, traži ZAŠTITAR OSOBA I IMOVINE-više izvršitelja mogu se javi i osobe bez licence - postoji mogunost osposobljavanja za taj posao, javi se osobno ili 384-100. Natjeaj otvoren do 09.07.2008.g. 102. ARSENAL-IVEZI k.d. VARAŽDIN VARAŽDIN, Pavlinska 5, traži 4 KV, SSS ZAŠTITARA OSOBA I IMOVINE mogu se javi osobe bez licence izmeu 20 i 50 godina staros, zdravstveno sposobne za poslove zaštara, mjesto rada u akovcu, javi se sazamolbom,osobnoilitelefonom042-404-840,042-404-841 do 30.06.2008. 103. ALLIANZ ZAGREB d.d. AKOVEC, traži 5 SAVJETNIKA ZA PRODAJU OSIGURANJA najmanje SSS, da posjedujete vlas auto (nije uvjet), poznavanje rada na raunalu, ambicioznost, komunikavnost, samoinicijavnost, nazovite na mob. 098460-294, 099-3133-729, kontakt osoba Ivan Sinkovi, ili e-mail: ivan.sinkovic@allianz.hr s naznakom ‘za natjeaj - SAVJETNIK’. Natjeaj otvoren do 09.07.2008.g. 104. Autoprijevoznik Marodi Stjepan DOMAŠINEC, traži 1 VOZA C KAT. na neodreeno vrijeme, radno iskustvo 2 godine, javi se na 098-241-187. Natjeaj otvoren do 01.07.2008.g. 105. Markeng,trgovina,konzalngMTKNEDELIŠ E,Žarkovice 15, traži 3 DJELATNICE NA POSLOVIMA RUNOG PAKIRANJA na odreeno vrijeme, javi se osobno ili nazva na 822-250. Natjeaj otvoren do 30.06.2008.g. 106. TEHNOMETAL AKOVEC, Gajeva 27, traži 3 BRAVARA, VARIOCAnaneodreenovrijeme,poželjnoradnoiskustvo,javi se osobno na gornju adresu. Natjeaj otvoren do 11.07.2008.g. 107. MOTO MEHANIKA MISER DONJA DUBRAVA, traži 1 AUTOMEHANIAR KV automehaniar ili autoelektriar, PKV automehaniar s radnim iskustvom na neodreeno vrijeme, jutarnja smjena, javiti se na 688-501,098-723-335. Natjeaj otvoren do 16.07.2008.g. 108. Krojaki obrt “ANNA” M. Središe, Frankopanska 62, traži 5 ŠIVAA na neodreeno vrijeme, javi se na 543-153. Natjeaj otvoren do 15.07.2008.g. 109. Servis za išenje SKOKO IVANOVEC, Zrinski23, traži 1 ISTA na odreeno vrijeme, muška osoba, javi se na 098167-2980. Natjeaj otvoren do 26.06.2008.g. 110. Auto servis “IVANOVI ” GORIAN, Dr. V. Žganca 16, traži 2 AUTOMEHANIARA na neodreeno vrijeme, javi se na 601314, 098-242-585. Natjeaj otvoren do 09.07.2008.g. 111. MILENASHOPHLAPI INA205,tražiGRA EVINSKIRADNICI-više izvršitelja na neodreeno vrijeme, javi se na 091-5023933. Natjeaj otvoren do 30.06.2008.g. 112. PLAMEN Peklenica, Zrinskih 9, traži 1 MONTER CENTRALNOG, PLINA, VODOINSTALATER na neodreeno vrijeme, javi se na 098-242-834. Natjeaj otvoren do 31.07.2008. 113. “PIZZA ZOOM” AKOVEC, Zagrebaka 87, traži DOSTAVLJA PIZZA-POM. KUHINJSKI RADNIK, KONOBAR na odreeno vrijeme uz mogunost stalnog radnog odnosa, javi se 091-2516635. Natjeaj otvoren do 25.06.2008.g. 114. DENN TRADE d.o.o. MURSKO SREDIŠ E, traži 2 KONOBARICE na neodreeno vrijeme, javi se na 098-295-019. Natjeaj otvoren do 31.07.2008.g. 115. METRAS d.o.o. M. SREDIŠ E, K. Zvonimira25,traži1KONOBARICA na neodreeno vrijeme, javi se na 543-466, 091-3022867, mjesto rada u sklopu Trgovakog centra BETEX-natjeaj otvoren do 15.07.2008.g. 116. NEORES d.o.o. MURSKO SREDIŠ E, traži 2 RUKOVATELJA STROJEM ZA FORMIRANJE ARAPA na neodreeno vrijeme, muške osobe, javi se na 099-698-3642. Natjeaj otvoren do 05.07.2008.g. 117. Obiteljski dom za starije i nemone KOLONI D. Kraljevec, Kolodvorska 7, traži 1 NJEGOVATELJ STARIJIH I NEMO NIH OSOBA završen teaj za njegovatelja ili SSS med. sestra ali struka nije uvjet, na neodreeno vrijeme uz probni rad, radno iskustvo nije potrebno,javisena655-040,098-992-9699.Natjeajotvoren do 12.07.2008.g. 118. Pipo Perutnina Ptuj AKOVEC, R. Steinera 7, traži 4 RADNIKA U SKLADIŠTU, 2 PERADARSKA RADNIKA na odreeno vrijeme uz mogunost stalnog radnog odnosa, javi se na 372872. Natjeaj otvoren do 28.06.2008.g. 119. G.T.T. d.o.o. STRAHONINEC, Poljska 65, traži ZIDAR, GRA EVINSKI RADNIK na neodreeno vrijeme, javi se na 091-4335405. Natjeaj otvoren do 28.06.2008.g. 120. Ljekarna akovec AKOVEC, V. Morandinija 1, traži 1 MAGISTARFARMACIJEnaneodreenovrijeme,mjestoradaKotoriba, položen struni ispit, javi se osobno, pismena zamolba ili 310651. Natjeaj otvoren do 28.06.2008.g.

121. KOS d.o.o. KOTORIBA, K. Tomislava 139, traži 1 INŽ. STROJARSTVA (inž. elektrotehnike, inž. graevine) VSS, VŠS na neodreeno vrijeme, javi se na 683-010, 098-242-139. Natjeaj otvoren do 05.07.2008.g. 122. Servis za išenje NOVAK PRELOG, K. Domagoja 11, traži 1 ISTAICAnaneodreenovrijeme,poželjnavozakadozvola,javi se osobno ili 098-167-8182. Natjeaj otvoren do 20.06.2008.g. 123. DOMINA-Md.o.o.AKOVEC,TrgRepublike6,traži1TRGOVAKI RADNIK na odreeno vrijeme, ženska osoba, dvokratno radno vrijeme, doi osobno sa zamolbom, natjeaj otvoren do 26.06.2008.g. 124. MIDA d.o.o. AKOVEC, traži 2 ŽENSKE OSOBE ZA PRODAJU U SLASTIARNI I PEKARI na neodreeno vrijeme, povrat putnih troškova , rad u centru akovca, javi se na 091-582-8639. Natjeaj otvoren do 15.07.2008.g. 125. Uslugegra.mehanizacijomBLAŽONM.Središe, Marnska 106, traži 1 RUKOVATELJ GRA EVINSKIM STROJEVIMA na neodreeno vrijeme, javi se na 098-784-951. Natjeaj otvoren do 15.07.2008.g. IZVOR PODATAKA: HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE PODRUNA SLUŽBA AKOVEC ISPOSTAVA AKOVEC: 396-802 ISPOSTAVA PRELOG: 646-740 ISPOSTAVA M. SREDIŠ E: 543-200 Radna mjesta Varaždinske županije 1. UGOSTITELJSKI OBRT ZELENDVOR, Grofova Bombelles 2, Zelendvor, traži 1 KUHARA – pomoni poslovi u kuhinji, na neodreeno, KV, SSS kuhar, muška osoba bez obzira na dob, radno vrijeme u smjenama izmeu 10-22 sa, osobno na gornju adresu od 9 do 16 ili najava na 042/714-292, 098/301-189 (Nataša Novko) do 1.9. 2. E-PROJEKT d.o.o., Varaždin, Z. I. Frankopana 9, traži 1 DJELATNIKAZARAZRADUARHITEKTONSKIHPROJEKATA na neodreeno, SSS graevinski tehniar, znanje rada na raunalu i u AUTOCAD-u, poželjan vozaki B kategorije, iskustvo nije važno, pismene zamolbe na gornju adresu ili na e-mail: e-projekt@vz.t-com.hr do 17.6. 3. KREATIV MEDIA, E. Kumiia 26, Ivanec, traži 3 DJELATNIKA ZA KONTAKTIRANJE I DOVO ENJE OGLAŠIVAAnaodreeno(mogunostnaneodreeno),minimalno SSS-ekonomski ili komercijalni smjer, 1 godina radnog iskustva, poznavanje rada na raunalu te grakog dizajna, vozaki B kategorije + mogunost korištenja vlastog vozila (kasnije se dobije službeni), najava na 091/677-9222 (Natalio Prekupec), radi se na podruju cijele Varaždinske županije. Natjeaj otvoren do 31.7. 4. RECON d.o.o., Ruera Boškovia 12c, Varaždin, traži 2 RADNIKA ZA BRAVARSKE POSLOVE, BRUŠENJE, BUŠENJE na neodreeno (+ probni rad), KV, SSS bravar, strojobravar, strojarski tehniar, poželjno radno iskustvo, ali može i pripravnik, najava na mob. 098/227-024 (Božidar Kranji). Natjeaj otvoren do 30.6. 5. GRABAR d.o.o., Varaždin, Zagrebaka 306, traži 1 TESARA, 1 ZIDARA, 1 ARMIRAA na odreeno, PKV, KV, osobno na gornju adresu ili najava na 098/284-377 do 30.6. 6. UGOSTITELJSKI OBRT CAFFE BAR ANGEL, Denis Fajfari, Vilka Novaka 22, Varaždin, traži 1 KONOBARA – posluživanje pia na neodreeno, OŠ, PKV, KV, SSS, najava na 098/133-4441 (Ivan Januši) do 30.6. 7. PAKETARSTVO vl. Vladimir Bolevi, Donja Voa, D. Voa85,traži3PODOPOLAGAA(polaganjepodnihobloga – parketa, laminata, tepiha, linoleuma, ‘pvc’), KV, SSS stolari ili bilo koje drugo zvanje, vozaki ispit B kategorije, mogunost korištenja vlastog vozila, oženjeni, najava na 098/285-817 (Vladimir Bolevi) do 12.7.

Temeljem lanka 442. Zakona o trgovakim društvima i lanka 17. Društvenog ugovora društva ME IMURSKE NOVINE d.o.o. akovec, Ivana Mažurania 2, Uprava – direktor Društva saziva te objavljuje

POZIV

ZA GODIŠNJU SKUPŠTINU društva MEIMURSKE NOVINE d.o.o. Godišnja Skupšna društva ME IMURSKE NOVINE d.o.o. održat e se u utorak 1.07. 2008. godine u akovcu, Ivana Mažurania 2, s poetkom u 18,00 sa. za Godišnju Skupšnu predlaže se slijedei DNEVNI RED: 1. Izbor predsjedavajueg Skupšne, 2. Utvrivanje nazonih lanova Društva na Skupšni, 3. Izvješe Uprave o poslovanju Društva s temeljnim nancijskim izvješem za 2007. godinu, 4. Izvješe Nadzornog odbora o nadzoru poslovanja za 2007. godinu, 5. Donošenje odluke o uporabi dobi ostvarene u 2007. godini, 6. Davanje razrješnice Upravi – direktoru Društva za 2007. godinu, 7. Davanje razrješnice Nadzornom odboru Društva za 2007. godinu. PRIJEDLOZI ODLUKA Ad. 1. Za predsjedavajueg Skupšne prihvaa se____________________ Ad. 3. Prihvaa se Izvješe Uprave o poslovanju Društva s temeljnim nancijskim izvješem za 2007. godinu. Ad. 4. Prihvaa se Izvješe Nadzornog odbora o nadzoru poslovanja za 2007. godinu. Ad. 5. Prihvaa se odluka o uporabi dobi ostvarene u 2007. godini. Dobit ostvarena u 2007. godini rasporeuje se za pokrie gubitka iz 1998. godine. Ad. 6. Daje se razrješnica Upravi – direktoru Društva za 2007. godinu. Ad. 7. Daje se razrješnica Nadzornom odboru Društva za 2007. godinu. U akovcu 17.06. 2008. godine. Skupšni imaju pravo prisustvova svi lanovi Društva koji su upisani u knjigu udjela Društva, te njihovi zastupnici ili opunomoenici. Molimo da se odazovete barem 15 minuta ranije prije poetka Skupšne.

u suradnji sa slovenskim i maarskim partnerima provodi EU - projekt Green Energy, sufinanciran iz programa PHARE 2006/Interreg IIIA, kojim se želi stvoriti podloga za poveanje korištenja obnovljivih izvora energije u Meimurju. 20. lipnja 2008. godine s poetkom u 9.30 sati bit e održane tri radionice s podruja energije vjetra, geotermalne energije i energije biomase koje e obuhvatiti sljedee teme: x x x x

x x

Opi prikaz energetskog stanja u RH Stanje i potencijali korištenja vjetra/geotermalne energije/biomase u EU i svijetu Teorijski prikaz i tehnologije korištenja vjetra/geotermalne energije/biomase Stanje i tehniki potencijali korištenja vjetra/geotermalne energije/biomase u RH o Osvrt na energetsku strategiju o Potencijali (tehniki i ekonomski) Zakonodavni okviri obnovljivih izvora energije u RH Projekti korištenja vjetra/geotermalne energije/biomase u RH i EU

Prijave na radionice vrše se do 18. lipnja na broj telefona 374-090 ili putem prijavnog obrasca na internetskoj stranici projekta www.greenenergy.redea.hr. Radionice su besplatne, a za više informacija na raspolaganju Vam stoji tim projekta Green Energy.


OGLASNIK

60 MOTORNA VOZILA

AUTOUSLUGA D.O.O. STRAHONINEC: Ford Escort 1.4 1999.; Ford Galaxy 2.3, 7 sjedala 1999.; Fiat Slo 1.6 16V 2002., reg. do 8./08.; Ford Focus 1.8 TDDI 2002.; Fiat Punto 1.4 2004., reg. do 2./09.; Ford Focus 1.4 16V karavan; Ford Mondeo 2.0 TDCI 2005.; Ford Mondeo 2.0 TDCI 2006.; Renault Megane 1.5dci 2004.; Ford Eskort 1.3 1996.g. SVA VOZILA SU S DOMA EG TRŽIŠTA. GARANCIJA. KREDITI BEZ JAMACA, UEŠ A I KASKO OSIGURANJA DO 7 GODINA. TEL. 040/333-033, 091/5918889, www.autousluga.hr AUTO CENTAR VLAH d.o.o., Globetka 4, akovec, prodaje: BMW 320 D ‘03. karavan; BMW 320 D ‘01., TOYOTA RAV-4 2.0D ‘03.; MERCEDES C-220 CDI ‘00.; REN. LAGUNA 1.9 DCI ‘02. karavan; REN. LAGUNA 1.9 DCI ‘01.; FIAT PUNTO 1.2 ‘04.; FORD FIESTA 1.3 ‘05.; REN. CLIO 1.5DCI ‘03.; VW GOLF 1.9 SDI ‘00., karavan; OPEL ASTRA 1.7 DTI ‘02.; OPEL ASTRA 1.7 TD ‘98.; MAZDA 626 2.0 TDVI ‘99.; VOLVO V-40 1.8 ‘98. karavan; AUDI A-4 1.9TDI mod. ‘96.; ROVER 400 2.0D ‘98.; VW POLO 1.4 ‘96.; VW GOLF 1.9 TD ‘95.; VW GOLF 1.9 TDI ‘95.; ŠKODA FAVORIT 1.3i ‘94.; RENAULT 19 ‘92.; BMW 525 ‘90. Uvoz iz Njemake. Garancija na sva vozila 6 mjeseci. Kredit 3-7 godina, bez ueša, jamaca i kasko osiguranja uz kamatu od 7,20%. Tel. 040/329-444, 098/242-445, www.ac-vlah.hr BMW 525ix, automac 1993.god., 4x4, 192 KS, u voznom stanju, neregistriran. MOB: 091/400-2345 Peugeot 407 2.0 HDI full, povoljno. Tel: 363365 PRODAJE SE MAZDA MPV 2001.g., reg. do 4./09. Mob. 098/214-107 MERCEDES 250D, model 1990., prvi vlasnik, reg. do 6./09., nikada razbijan, oprema, servisiran, kao nov, HITNO. Mob. 098 997 8540 PRODAJEM ILI MIJENJAM AUDI A8 3.0 TDI qua ro 2004.g. Mob: 098 1705 412

FORD MONDEO karavan, 1997.g., full oprema. Mob: 098/291-853 FIAT TEMPRA 1.6 ie SX (klima, el. podizai stakla, alu felge), 1994.g., reg. do 1./09., u odlinom stanju, bijela, cijena 2.000 eura. Mob. 091/510 7261. AUDI A4 1.6 1996.g., ful oprema osim kože, zeleni, serv. knjiga, cd changer, alarm, mult-lock, 190 tkm, 5.800 eur. Mob. 098/638334 OPEL KADETT 1.3LS 1989.g., reg. do 3./09., garažiran, ispravan. Tel. 098/9436-382 PRODAJE SE LAND ROVER Freelander 1999. g., full oprema, može zamjena za skuplje. Tel. 341-216 FORD SIERA 2.3 dizel 1989.g., reg. do 10./08., u dobrom stanju, cijena po dogovoru. Tel. 092/11-67-815 REN. LAGUNA 2.2D karavan 1996.g., plavi, klima, cijena 3.700 eur i golf 1.6D 1988.g., cijena 1.200 eur. Mob. 099/330-400 PRODAJE SE OPEL ASTRA 1.6 1996.g., plavoljubiaste boje, registriran do 2.mj. 2009. g.. Tel. 584-166 IVECO TURBO DELI 35-10 otvoreni, B kat., dužina sanduka 4 m, registriran. Tel: 098/598323 KUPUJEM TERETNO VOZILO ukupne mase do 7.5T. Tel : 098/598-323. PRODAJE SE MOTOR KOTA marke IŽ 350 s prikolicom, cijena 3.000 kn. Info: Horvat Branko, Brezje 152 c PRODAJE SE MOTOCIKL VENOX 250m3, 2004.g., 6000 km. Tel: 098/241-511 PRODAJU SE GUME Dunlop 205x60x15 sa crnim felgama 5 rupa i ratkapama orig. BMW linija E36, 4kom, cijena 1.500 kn. Tel. 343350 FIAT PUNTO 1996.g., reg. do 3./09., nove konice, kvailo, getriba, mp3 player, 75KS, cijena 2.700 eur. Mob. 095/878-8480 PRODAJEM: mercedes 300D ‘91.g.; škoda favorit 1.3EXL ‘95.g., redizajn; skuter 125 2007.g., novi, 30% ispod cijene i autoprikolica s ceradom dim. 3500x1300x1700. Mob. 098/9833-910 MAZDA 323 1.3 16V Sedan 2003.g., 1.vlasnik, klima, ABS, reg. do 3./09.g., 71.000 km, servisna sa svim raunima, izvrstan, 7.900eur. Mob. 098/922-6330 SEAT CORDOBA 1.4 16V, 12 mj. 2006., kao novi, može i na kredit (rata npr. 1270 kn) oprema maxx + metalic boja, klima, maglenke, autoradio-mp3, gravirana stakla, servisi-garancija 12 mj./08. Tel: 098/606-528 RENAULT SCENIC 2001. g., prvi vlasnik, 74.000 km, reg. do 5./09. Mob. 091/2380950 RENAULT MEGANE 1.6 16V, model Luxe Dinamique 2004, 59000km, 1.vl., kompl. opremljen, servisna, 8.600 eur. Mob. 091/9753816 PRODAJEM ŠKODU FAVORIT 1991.g., neregistrirana, nove gume, u dobrom stanju, 1.000 kn. Mob. 098/173-8433 NOVI AMORTIZERI Monroe 2kom i set kvailo Delphi, neraspakirani za Škodu Favorit, ukupno 650 kn. Mob. 098/173-8433 PRODAJEM VESPU 1988.g. 198cm3. Tel. 098/463-583 KOMBI PUTNIKI može i benzinac produženi KUPUJEM do 3000 eur. Mob. 095/8502445 PEUGEOT 205 1.8 dizel 1987.g., te kvalitetnu šmarnicu. Mob. 091/7842-899 GOLF II dizel 1987.g., reg. do 11./08., radio cd, felge 14’’ + 4 felge s ljetnim gumama, dobar, hitno – cijena 1.450 eura. Mob. 099/321-2246 FIAT PANDA 750L re, crvena metalik, registriran još 11 mj., dobro stanje. Tel. 333-196 FORD ESCORT 1.4 1989.g., vrlo ouvan, reg. do 4./09., cijena povoljna. Mob. 098/1382304 GOLF I 1983.g., u odlinom stanju, povoljno, neregistriran. Tel. 856-100 ili 098/771-593

ŠKODA FELICIA 1.3GLSI 1995.g., karambolirana prednja strana, motor neošteen. Mob. 091/516-7593 REN. LAGUNA 1.8RT, reg. do 10./08., klima, alu felge, servisiran, dalj. zaklj., povoljno. Tel. 098/988-4483 PRODAJEM ELEKTR. SKUTER mali, crne boje, za 700 km, korišten 1g., pogodan za djecu do 16g. Mob. 098/935-2124 BMW 320D automatik 2003.g., navigacija 16:9, dvd, koža – tkanina, u sustavu pdv-a. Mob. 091/511-40-57 KAWASAKI Z400 iz 1983.g., u vrlo dobrom stanju, reg. do 6./09., prodajem za 13.000 kn. Mob. 098/918-2070 PRODAJEM VOLVO 460 1.8i 1992.g., reg. do 3./09., cijena 1.200 eur. Tel. 865-191 PASSAT 1997. god., reg. do 3./09., full oprema, 6.400 eura i at po 1992. god., reg. do 12.mj. benz., za 900 eura. Telefon: 092/2022-717 FIAT PUNTO 1999. god., 1. vlasnica, 97 tkm, neregistr., lagana ošteenja od parkinga, cijena 1.900 eura i ford esta 1.25 benz 1997. god., neregistr., spuštena, alu felge, za 1850 eura ksno. Telefon: 098/777-095 KUPUJEM AUTO MOTOCIKL, ispravan, neispravan, karamboliran, a prodajem golf II diesel neregistr., za 400 eura i kombi LT dupla kabina 2.4 diesel nereg. 950 eura ksno. Telefon: 095/8629-889 FIAT PUNTO 55s 1998.g., crni, 3 vr., šiber, zrani jastuci, ušuvan, cijena 2.600 eur. Mogunost kredita. Mob. 098/744-960 FIAT PUNTO 2002.g., reg. do 9./08., metalik svjetlo plavi. Tel. 099/460-2220

POLJOPRIVREDA PRODAJE SE KOMBAJN Claas Consul, kosa 3m, u ispravnom stanju, spreman za sezonu. Mob. 098/632-177 PRODAJE SE PRESA za visokotlana crijeva do 1,5 cola, profesionalna, nova. Tel. 341-216 PRODAJEM TREBLJAICU ZA KUKURUZ i dva kardana. Tel. 337-003 ili 098/97-67-123 PRODAJE SE VADILICA ZA KRUMPIR 1-redna, baca na stranu. Mob. 098/861-898 KUPUJEM TRAKTOR s duplom vuom do 100 KS. Tel. 341-216 PRODAJEM: rasipa umjetnog gnojiva 350 i 450 kg, mog. sa raznim prikljucima; cirkular za drva i transporter kukuruza – sve novo, po povoljnijim cijenama. Mob. 098/9833-910 PRODAJEM GUME za viliara 15 cola 12 platna i traktorsku prikolicu 140x250. Mob. 099/218-4424 PRODAJE SE TRAKTOR Massey Fergusson 30KS, gumenjak, plug. Zvati poslije 16 sati na tel. 389-056 TRAKTOR IMT 539 1988.g., bez kabine, traktorska prikolica (nije kiper), ekiar sa škrinjom, tanjuraa, plug, kabina za traktor. Tel. 865-126 ili 091/517-5821

USLUGE PREKRIVANJE I IZRADA KROVIŠTA, ZIDARSKI RADOVI. Dugogodišnje iskustvo. Brzo i kvalitetno! Povoljne cijene usluga i materijala. «KROV», akovec, Istarska 9, tel. 395-722, 098/744-980 ODŠTOPAVANJE ODVODNIH CIJEVI s posebnim strojem - struno i povoljno; VODOINSTALATERSKI I KERAMIARSKI RADOVI. Mob: 098/931-7570 ili 091/522-2344, Tino OVLAŠTENI SERVIS ELEKTRO ALATA ISKRA/MAKITA/BOSCH/AEG FLEX/HILTI/HITACHI/B&D METABO/REMS/FEIN/DEWALT.. ROTORI/MOTORI/STATORI/PREMATANJE «RODIKOMM» d.o.o., K. Tomislava 37, AKOVEC Tel. 040/395-180, 091/5005-128

667

17. lipnja 2008.

STOLARIJA CEGLEC Strahoninec izrauje sve vrste krovišta i krovnih konstrukcija, te sjenice. Tel. 098/903-5278 ili 040/333-205 BIOTERAPEUT USPJEŠNO POMAŽE kod migrena, Alzheimerove bolesti, one mrene, bolesti uha, sinusi, štitnjaa, astma, crijeva, želudac, žu, jetra, kolesterol, bubrezi, dijabetes, kima, giht, išijaz, alergije, tumori i vene. Mob. 098/1347-031

OBAVLJAM KOMBI PRIJEVOZ na relaciji akovec – Osijek ponedjeljkom. Mob. 098/290-102 NUDIMO VAM NAJBOLJU ZABAVU ZA VAŠE MOMAKO VEE – atraktivne plesaice plešu samo za Vas i vaše društvo. Mob. 099/6299-299 KOSIMO I URE UJEMO zapuštene travnjake motornim kosilicama, ukljuujui rušenje i išenje drvea i grmlja. Tel: 099/4411-455 i 099/406-5395 DAJEM INSTRUKCIJE iz matemake, zike i kemije za osnovnu školu, srednju školu, fakultet. Mob. 098/160-2295

POZNANSTVA SITUIRAN MUŠKARAC od 46g. traži slobodnu ženu ili u braku za inmno druženje, od 26-40 godina. Diskrecija zajamena, prostor osiguran, Varaždin. Mob. 095/802-5244

NAMJEŠTENJA TRAŽIMO MONTERE klima kanala i ureaja sa iskustvom za rad u Njemakoj. Zvati od 8-15h, u tajništvo na tel. 051/544-533. ME IMURSKI DVORI traže KONOBARA I OSOBU ZA VO ENJE MARKETINGA I PROGRAMA. Informacije na tel. 098/241-800 TRAŽI SE STARIJA ŽENA za pomo u kui starijoj muškoj osobi. Stan i hrana osigurani. Tel. 334-172 KERAMIAR s dugogodišnjim iskustvom traži posao polaganja keramikih ploica. Tel. 098/626-876 TRAŽIM OSOBE ZA RAD KOD KU E na internetu. Vrhunska zarada bez ulaganja. Tel. 099/5155-064 HITNO TRAŽIM odgovornu i ozbiljnu ženudadilju s putovnicom, za uvanje djece u inozemstvu. Stan i hrana, plaen put, plaa po dogovoru. Nada, tel. 00381-63-728-2004

KREDITI KREDITI BEZ JAMACA – gotovinski do 25.000 EUR, hipotekarni i stambeni do 250.000 EUR. Mogunost prebijanja kredita. Info: Dijana Duboveak, mob. 091/258-2530, 098/958-2530

NEKRETNINE PRODAJEM NOVI FRIZERSKI SALON u akovcu, namješten, klima, LCD, kuhinja. Mogu kredit. Mob. 098/241-559 PRODAJE SE KU A U SELNICI sa 100 m2 stamb. prostora + 70 m2 podrumskog prostora, vinograd i vonjak površine 1500 hv, struja, telefon, voda. Tel. 328245 ili 098/176-0060 NUDIMO I PRONALAZIMO ATRAKTIVNA ZEMLJIŠTA, te ostale nekretnine na Jadranu. Mob. 091/2177-558 URBANA VILA ispod Šafrana, Mihovljan – 3xstan, 3xgaraža, 3xparking, luksuzno opremljeno, novogradnja, prodajem. Mob. 098/241-559 NEKRETNINE „KTB“ T. Gorianca 6, akovec-Jug (preko puta Betex-a) Tel: 040/363-030; 098/242-279 www.nekretnine-ktb.hr PRODAJEMO KU E, STANOVE, VIKENDICE, POSLOVNE PROSTORE na cijelom podruju Meimurja, te na otoku Krku, Kvarneru i Dalmaciji. POTRAŽUJEMO sve vrste nekretnina za naše cijenjene kupce s podruja Meimurja i šire. Velik broj stanova u ponudi svih veliina na cijelom podruju akovca i Meimurja.

MN NEKRETNINE AKOVEC, O. PRICE 34 (iza videoteke San) tel: 040/391-373, mob: 098/426-917 Radno vrijeme: 9-17 sa subotom i poslije radnog vremena po dogovoru www.mn-nekretnine.com SMS NEKRETNINE akovec, Ruera Boškovia 21 (preko puta suda) tel/fax: 040/390-766, mob: 099/325-5230 PRODAJEMO: kue, stanove, vikendice, poslovne prostore, gradilišta POTRAŽUJEMO: sve vrste nekretnina na podruju Varaždinske i Meimurske županije PRODAJE SE NOVIJA KU A u Gornjoj Dubravi. Tel. 098/9695-865 PRODAJE SE TROSOBNI KOMFORNI STAN u M. Središu, Istarsko naselje. Tel. 095/9044-506 PRODAJEM GRADILIŠTE od 1200 hv u Krištanovcu. Tel. 853-520, Mrazovi PLAC ZA PARKING KAMIONA U AKOVCU - PRODAJE SE ILI IZNAJMLJUJE. Kontakt: (091) 507-0683 IZNAJMLJUJU SE DVIJE PROSTORIJE za bravarske i mehaniarske poslove, s autograbom i alatom. Tel. 333-253 PRODAJEM VIŠE POSLOVNIH PROSTORA na adresi J. Kozarca 2, akovec. Mob. 098/1899-709 KU A U NIZU vel. 180 m2, pripadajue okunice od cca. 100 m2, sastoji se od prizemlja, kata, potkrovlja, terase s vrtom, te dvorišta. Komunalno u potpunos opremljena. Mob. 098/393-170 PRODAJEM VINOGRAD od 1200 hv u Železnoj Gori. Tel. 098/913-0007 PRODAJEM VIŠE STANOVA – jednosobnih, dvosobnih i trosobnih na adresi J. Kozarca2, akovec. Mob. 098/1899-709 IZNAJMLJUJE SE 3-sobni komforni namješteni stan u Varaždinu, studenma, zaposlenim samcima, na duže vrijeme. Tel. 091/5470069 ili 091/729-5803 NOVA TROSOBNA KU A SA VELIKIM POTENCIJALOM DVORIŠTA OD 1400 M2 (NA JUGU) SA GRA EVINSKOM DOZVOLOM ZA GRADNJU JOŠ JEDNE KU E, SVE KOMUNALIJE (120.000,00 Eur). Kontakt: (091) 507-0683 KU A ROHBAU od 120 m 2 , svi prikljuci (struja, voda, plin, tel., kabelska) mijenjam za stan ili prodajem vrlo povoljno. Mob. 098/698-381 PRODAJE SE POSL. PROSTOR u centru Šenkovca od 120 m2 + 60 m2 skladišnog prost., može i odvojeno. Tel. 098/245-540 PRODAJE SE STAN u Dekanovcu od 40 m2. Tel. 098/905-1051 IZNAJMLJUJE SE NAMJEŠTENA SOBA s upotrebom kuhinje i kupaonice, poseban ulaz, Jug akovec. Tel. 098/861-898 PRODAJEM KU U u M. Središu od 160 m2, 2 stana, 2 garaže, 2 podruma, spremište, ljetna kuhinja, vonjak, sve na zemljištu od 2018 m2, prikljuci (gradski plin, kanalizacija, vodovod, tel., struja) ili mijenjam za dva manja stana. Ponude sla na e-mail: dusanka.fric@ ck.t-com.hr ili mob. 095/863-1441 PRODAJEMO ORANICU «Pijaviše» iza zaobilaznice u Savskoj Vesi. Mob. 098/539350 PRODAJE SE TROSOBNI STAN 56,8 m2, I. kat, Kolodvorska 1, novoureen. Tel. 098/361401 IZNAJMLJUJE SE DVOSOBNI STAN od 45 m2 u Zagrebu (Lanište), novogradnja, prvo useljenje, novo i moderno namješteno, + rezervirano parkirno mjesto, cijena 380 eur + režije. Mob. 098/9823-713 ili 091/655-4461 KUPUJEM KU U, APARTMAN ili VIKENDICU na moru. Tel. 098/598-323 PRODAJE SE POLOVICA KU E u akovcu, s garažom i okunicom. Tel. 363-018 IZNA JML JUJE SE SOBA mlaoj ženskoj osobi/studenci blizu centra akovca. Tel. 099/2426-087 POSLOVNI PROSTOR od 50 m2 u akovcu na Jugu, N. Pavia 25, iznajmljujem. Tel. 098/241-767 PRODAJEM POSLOVNI OBJEKT u akovcu (A. Starevica 16), sa cesticom. Info na tel: 0043/3144-44332 ili mail dbeck@inode.at

IZNAJMLJUJE SE POSLOVNI PROSTOR u središtu Podturna od 120 m2, pogodan za sve namjene, te dodatnih 200 m2 skladišnog prostora. Informacije na tel: 098/9776685, 0041/078-698-8116 ili 0041/071-744-5529

KUPUJEMO KU U - mladi brani par, bilo koje vrste do 100m2, max 25g. staros, udaljenost ne vea od 10 km od k ili gradilište povoljnije cijene. Mob: 091/8931-836 PRODAJE SE KU A u akovcu, ul. R. Boškovia. Javi se na broj 099/3390-921 GRADILIŠTE, može stambeno ili poslovno - uz zaobilaznicu u akovcu. Zva iza 16h na 092/1208-405 VARAŽDIN – dvosobni stan u centru, alu, klima, etažno, odmah useljiv, prodajemo ili iznajmljujemo. Mob. 098/539-350 PRODAJEM STARIJU KU U u Štrukovcu od 1300 hv, pogodno za obrt, struja, voda. Tel. 543-882 PRODAJEM STARIJU KU U u Šenkovcu od 660 hv ili 2400 m2. Mob. 099/409-1287 IZNAJMLJUJE SE POSLOVNI PROSTOR u akovcu od 45 m2, K. Tomislava 36. Mob. 098/393-030 PRODAJE SE GRADILIŠTE u Ivanovcu od 300 hv. Tel. 098/136-3827 ili 040/337-048 PRODAJEMO ILI MIJENJAMO za stanove dvije stare kue blizu II. OŠ za moguu izgradnju 6 stanova + posl. prostor. Tel. 098/749-131 IZNAJMLJUJEM POSLOVNI PROSTOR od 160 m2 za hi obrt ili skladište, 1km od centra k. Mob. 098/553-270 PRODAJEM APARTMAN u Sv. Petru sa lijepim pogledom na more, uredni papiri. Mob. 098/1745-066 PRODAJE SE GRADILIŠTE u Martanama od 160hv. Mob. 098/913-6884 ili 091/7536744 IZNAJMLJUJEM JEDNOIPOLSOBNI STAN u centru k, namješten. Tel. 858-400 ili 098/923-1576 PRODAJE SE DVOSOBNI STAN u akovcu, V. Nazora 32, od 52 m2, 1. kat, cijena 62.400 eur i garaža pred stanom u najam za 70 eur mjeseno. Tel. 313-609 IZNAJMLJUJE SE JEDNOSOBNI NAMJEŠTENI STAN mlaoj ženskoj osobi ili studenci. Mob. 095/9020-631 PRODAJE SE KU A u Ivanovcu, novija, cijena 110.000 eur. Mob. 098/9032-969 PRODAJE SE GRA EVINSKO ZEMLJIŠTE u akovcu, vojni vrtovi Sjever, vel. 4260 m2, cijena 40 eur/m2, atrakvna lokacija. Mob. 098/260-062 ŠUMA U ŽELEZNOJ GORI Grabrovnik, 1025 hv, prodajem najboljem i ozbiljnom kupcu, te dvije preše po 300 lit., jedna hidraulina a jedna na gvint. Mob. 098/1868-111 PRODA JEM DVOJNU KU U prizemnicu 9x11m2 u Nedelišu, renoviranu, svi prikljuci, telefon, podrum, tavan, centr. grijanje, okunica, mogua nadogradnja, useljivo, namješteno. Samo ozbiljne ponude. Tel. 098/9862-668 IZNAJMLJUJE SE NAMJEŠTENA SOBA, može i kuhinja, ženskoj osobi. Svaki dan na tel. 310948 od 8-10 i 14-16 sa IZNAJMLJUJEM JEDNOSOBNI novi stan u Varaždinu, klima, etažno centralno, ureen. Tel. 099/6822-739 PRODAJEM DVOSOBNI STAN u akovcu od 46 m2, brojila etažna, stan u centru grada. Mob. 091/572-4557 PRODAJE SE KU A, visoka prizemnica, u centru k, sa stamb. prostorom od 72 m2, te posl. prostor-radiona od 91m2 i dogradnja u dvorištu od 26 m2 – etažirano. Mob. 099/2090-449 PRODAJEM POSLOVNI PROSTOR od 200 m2, pod raun može stan ili kua uz doplatu. Tel. 091/573-1604 IZNAJMLJUJEM PRAZAN PROSTOR u akovcu uz zemljište, blizu bolnice. Mob. 098/1760089 ili 099/595-3390 PRODAJE SE KU A u Šenkovcu br. 76. Tel. 343-746 DVOSOBNI STAN u akovcu od 50m2, blizina parka, povoljno prodajem. Mob. 098/1846898 IZNAJMLJUJE SE NAMJEŠTENA SOBA s kupaonom u akovcu. Tel. 337-407 PRODAJE SE STAMBENO-POSLOVNI PROSTOR od 580 m/2, novogradnja u akovcu, povoljno. Telefon 098/206-317 PAN ADRIA nekretnine: T. Masarika 21, akovec Tel: 040 313 655, mob: 098 698 369, 098 211 084 1. STAN 43 m2, sa LO OM, akovec – JUG, super pozicija, prodajemo HITNO, 098 – 698 369 2. Stan u CENTRU, hitno i povoljno, od 42 i 48 m2, visoko prizemlje, 098 698 369 3. Kua u CENTRU akovca – pješaka zona, pogodno za poslovnu namjenu 098 698 369 4. STAN 60 m2, preko parka, odline pozicije, 1000 E/m2, dva balkona, HITNO, 098 – 211 084 5. STAN na dvije etaže, trosoban, 76 m2, 1100 E/m2, blizina parka, prodajemo hitno i povoljno, 098 – 211 084

MARAS NEKRETNINE Uska bb, (Tržnica akovec) tel. 040/390-770, mob: 098/331-535 www.nekretnine-maras.hr Prodajemo i potražujemo sve vrste nekretnina! Najvea ponuda gradilišta na podruju cijelog Meimurja! IZDVOJENO: KU E: akovec - 69.000E; Žiškovec - 75.000E STANOVI: akovec-PRILIKA! 60m2/60.000E, 2. kat; 52m2/52.000E


OGLASNIK

17. lipnja 2008.

TURIZAM U cilju promidĹžbe turizma nudimo Vam 7dnevni besplatni boravak za dvije ili viĹĄe osoba na TENERIFIMA. Mob. 098/1347031 IZNAJMLJUJU SE APARTMANI u Loparu na otoku Rabu od 2-6 osoba, 6. i 9.mj. povoljno. Mob. 091/543-4828 IZNAJMLJUJEM JEDNOSOBNI I DVOSOBNI APARTMAN u Privlaci kod Zadra, blizina mora, vrlo povoljno. Tel. 098/226-928 ili 098/805-186 IZNAJMLJUJEMO APARTMAN za 6 -8 osoba NA PAĹ MANU â&#x20AC;&#x201C; pjeĹĄana plaĹža, parking, tv sat, klima. Tel. 333-167 ili 091/525-0495 U ZADRU iznajmljujem jednosobne i dvosobne apartmane. Tel. 023/311-425 ili 098/9373-203 IZNAJMLJUJEMO APARTMAN za 6-8 osoba NA PAĹ MANU â&#x20AC;&#x201C; pjeĹĄana plaĹža, parking, tv sat, klima. Tel. 333-167 ili 091/525-0495 MAKARSKA â&#x20AC;&#x201C; iznajmljujem dvokrevetne i trokrevetne sobe s kupatilom i kuhinjom. Informacije na tel. 098/1978-309 IZNAJMLJUJEM APARTMAN U PRIVLACI (kraj Zatona), 200 metara do plaĹže (satelitska, klima..) Tel. 091/720-2265

ŽIVOTINJE

POKL ANJAM PSA KRIĹ˝ ANCA. Mob. 098/373-091 PRODAJEM Ĺ TENCE MALTEZERA istokrvni bez rodovnice, stari 7 tjedana. Tel. 098/562-938 NJEMAKI OVARI, vrhunska muĹĄka ĹĄtenad, otac Scot aus agrigento, ma VA. Tel. 091/6767-196 ENGLESKI Ĺ PRINGER Ĺ PANIJELI - ĹĄtenci kvalitetnih roditelja - bijelo smei i bijelo crni, 3 Ĺž + 2 m Info na: h p://free-sk.htnet.hr/Cro_ No1/ ili tel 098/715-480, 098/347-776 PRODAJEM PILI E od posavske kukmaste kokoĹĄi, staroĹĄtajerske i bantama. Mob. 091/900-0028 PRODAJEM PAPIGE tigrice, nimfe, rozele, personate, rozekolise, srebrne i divlje fazane. Tel. 098/912-3938 PRODAJEM Ĺ TENE HRVATSKOG OVARA, Ĺženka stara 3 mj. istokrvna bez papira. cijepljena, povoljna. Mob: 095/903-8509 PRODAJU SE Ĺ TENCI NJEMAKOG ovara, bez rodovnika, stari 2 mj. Tel: 098/171-5058

ELEKTRONIKA PRODAJE SE MOBITEL Siemens C75 (098) za 400 kn. Tel. 095/846-7011 PRODAJEM RAUNALO Intel Penum 4 1,80 GHz, 512MB RAM, VGA ATI Radeon 9200 128MB, HDD 80GB, CD-RW, DVD, monitor 17â&#x20AC;? Fujitsu e175 trinitron, miĹĄ, tipkovnica, zvunici, modem. Instalirano i spremno za rad. Mob. 098 777 022 PRODAJEM NOVI NOOTEBOK Asus AMD Athlon 64X2 TK55 1.80GHz 512KB L2 Cache; 15.4, nVidia GeForce 7000; 1GB DDRII; 120GB HD; DL 8xDVDRW; 4xUSB 2.0; 4-u-1 ita; LAN ; WLAN 802.11b/g; kamera 1.3M; mikrofon; garancija 24 mj., za 4.000 kn. Mob: 098/562-754 TV Daewoo 82 cm, 100 hz, 16:09, dolby, silver, garancija 12 mj. 09., 1800 kn. Tel: 098/606-528 PRODAJE SE TV Siemens 51cm, graka karca a-radeon 256 mb, dvd philips, playstaon 1 sa par igrica. Mob: 098/944-3107

RAZNO IZRA UJEMO ZAVJESE ZA VRATA svih dimenzija, do 20.6., Bistrovi. Tel. 390-291 PRODAJU SE STARE NOVANICE IZ 1955. godine (od 100 dinara). tel. 098/944-3338 PRODAJEM TRITIKAL mogua dostava. Tel: 098/1760-251 PRODAJEM UGRADBENI Ĺ TEDNJAK Gorenje (ploa za kuhanje, penica), super stanje, 500 kn, te protoni plinski bojler Valiant od 10 lit., 500 kn. Tel. 040/363-710, 098/178-5679 PRODAJEM VJENANICU br. 40 i sveanu haljinu, vrlo povoljno. Tel: 337 306 VINO KVALITETNO, rajnski rizling, muĹĄkat Ĺžu, vrlo povoljno, Tel. 098/632-494 PRODAJEM vinske hrastove bave od 300-1200 lit. (7kom). Tel. 040/822-500 ili 098/1753-660 PRODAJU SE KUPINE i vino od kupina. Tel. 098/908-5674

PRODAJEM masivnu kuhinju i vitrinu za blagovaonu, masivni trosjed, fotelje, stoli, garderobni ormar, predsoblje, kau, friĹžider, ĹĄtednjak i mini ĹĄtednjak, metalna tenda za terasu. Mob. 099/3361-032 ili 098/9788-078 DVD i VHS KONCERTI: Azra, B. Dugme, BalaĹĄevi, Him, Gnr, Nirvana, B. Jovi, Eminem, Korn, Rhcp, Metallica, I.Maiden, Doors, AC/DC, Zeppelin, Purple, P. Floyd, D. Straits i dr. Telefon: 091/2518-371 PRODAJEM DVIJE FOTELJE i trosjed, crvena koĹža, te prodajem apartmane u Vodicama, cijena na upit. Mob. 098/373-091 PRODAJU SE GREDICE duljine 4,60 m , 13 komada. Tel. 098/926-2155 PRODAJE SE: protupoĹžarna vrata, produĹžni kabel 7x2.5mm2 (50m), el. maĹĄina za ĹĄtemanje Kango, drvena vrata, el. bojler Vaillant 80lit., radijatori 90x200cm, pe na ugljen i drva, kutna brusilica Bosch 2200W, alat za savijanje bakrenih cijevi i runa pumpa za loĹž ulje, crni pisai stol. Tel. 858-424 PRODAJEM: tv color Philips 70cm; digitalne klavijature Yamaha; nove kopake Adidas br. 43; el. ugradbeni ĹĄtednjak Electrolux; komoda s vitrinom, puno drvo, hrast; manja veĹĄmaĹĄina Eudora; madraci po 100 kn/kom; kutna garnitura + fotelja; koĹžna kutna garnitura + fotelja. Tel. 328-106 ili 098/171-4456 PRODAJE SE VRLO POVOLJNO I JEFTINO garderobni regal dim. 180x230x55, 2 garderobna ormara dim. 105x175x55, te kau na razvlaenje. Mob. 091/158-5598 THUJE - smaragd i kolumne, kvalitetan domai uzgoj. Tel. 091/547-0069 PRODAJE SE BRAVARSKI ALAT, ĹĄivaa maĹĄina Bagat, polunova, galge i razni elektromotori. Tel. 333-253 PRODAJE SE: rabljeni trosjed na razvlaenje, dovratnik sa 2-krilnim sobnim vrama, maxi pony rabljeni i bava za crno vino od 200 lit. Tel. 364-537 PRODAJEM: razne plinske pei, mlado vino cijep i domau rakiju. Tel. 360-019 PRODAJE SE VINO, moĹže i u veim koliinama, povoljno. Tel. 098/913-0007 PRODAJE SE vino, rakija i ĹĄivaa maĹĄina. Mob. 098/176-0060 PRODAJE SE VINO OD KUPINE, povoljno. Mob. 098/191-6659 PRODAJEM PERILICU RUBLJA I SU A. Mob. 095/823-4563 PRODAJEM RABLJENU KUHINJU, ĹĄtednjak, radna ploa i sudoper novi. Tel. 364-554 i 091/581-9429 KUPUJE SE KOTAO ZA PEENJE RAKIJE, moĹže i neispravan. Tel. 098/643-597 ili 044/668106 PRODAJE SE KVALITETNO VINO bijelo sortno ili mijeĹĄano, vea koliina, pogodno za svadbe. Mob. 091/527-3929 PRODAJEM trosjed i dvije fotelje bordo boje. Tel. 098/680-519 VRHUNSKI DOKUMENTARCI sve s titlovima i odlina slika 250 kom za 250 kuna. Mob. 095/8766-048 PRODAJE SE spavaa soba, djeija soba i vitrina. Zva poslije 15 sa na 040/363-816 PRODAJE SE HODALICA, hranilica, nosiljka i dj. vr. Tel. 098/185-4687 PRODAJE SE BIJELO VINO. Tel. 855-688 TURBO MAXIMUS 198x152x12, nekoriĹĄten, pvc madrac sa el. pumpom, Top Shop 359 kuna, sada 200 kn. Mob. 098/133-1317 PRODAJEM dva dj. krevea i stol za previjanje/kupanje. Tel. 865-531 PRODAJEM radni stol + radna stolica. Zvati poslije 16 sa na tel. 098/846-058 PRODAJEM NOVU masivnu koĹžnu garnituru 30% ispod cijene. Zvati poslije 16 sati na tel. 098/846-058 PRODAJE SE TROSJED i dvije fotelje, cijena 300 kn. Tel. 389-056 PRODAJE SE RAKIJA i preĹĄa od 100 lit. Tel. 099/415-7171 PROAJEM KVALITETNO MIJEĹ ANO VINO ĹĄipon, rizling, muĹĄkat, 1000 lit., sve u jednoj bavi, radi hitnos, malo jeinije, te prodajem bave od 500 i dvije po 300 lit. Mob. 098/1868-111 PRODAJEM OPREMU za frizerski salon, dvije stolice i bazen, povoljno. Tel. 091/7276-721 PRODAJEM MALOKALIBARSKU PUĹ KU s opkom 5.6 mm â&#x20AC;&#x201C; povoljno. Tel. 091/572-4557 PRODAJE SE dj. kreveti s novim madracem Bernarda, pe na kruta goriva, starinska gusna, okrugli dizajn, povoljno. Tel. 343-026 PRODAJEM SPAVA U SOBU i dnevnu sobu komplet, sve hrastovo drvo. Mob. 091/550-7018 PRODAJEM plinski protoni bojler Junkers, ĹĄkrinju Gorenje od 210 lit., el. bojler Konar od 10 lit., infragrijalicu Corona 2000W. Mob. 098/802-558 PRODAJEM PROTONI BOJLER Vailant Mag za sanitarnu vodu, malo koriĹĄten, vrlo povoljno, za 500 kn. Tel. 343-696 PRODAJU SE ETIRI RABLJENA KROVNA PROZORA i Ĺžljebovi. Mob. 098/9320-214 PRODAJE SE stara DRVENA PREĹ A ank. Mob. 098/176-0089 ili 099/595-3390

61

VAŽNI TELEFONSKI BROJEVI

UDRUGA â&#x20AC;&#x153;PRIJATELJIâ&#x20AC;? - â&#x20AC;&#x153;AZIL ZA NAPUĹ TENE Ĺ˝IVOTINJE ME IMURSKE Ĺ˝UPANIJEâ&#x20AC;? POKLANJA:

PSE I MAKE: Udruga za zaĹĄtu Ĺživonja â&#x20AC;&#x153;Prijateljiâ&#x20AC;? poklanja 95 pasa i 10 maia - razliitih pasmina, spola i dobi. - Pogleda svaki dan od 10 - 12 sa ili od 14 - 16 na â&#x20AC;&#x153;Azilu za napuĹĄtene Ĺživotinje Meimurske Ĺžupanijeâ&#x20AC;?, pokraj carine â&#x20AC;&#x201C; hladnjae, kod nadvoĹžnjaka, izmeu pruga u akovcu. ViĹĄe informacija na telefon: 091/89 88 004 /uvar/. Unaprijed se zahvaljujemo medijima i udomiteljima u ime napuĹĄtenih i odbaenih Ĺživonja Meimurja! Na mjesto udomljene Ĺživonje, imamo mjesta za napuĹĄtenu lutalicu koju moĹžemo spasiti od mogue smr. Hvala Vam ĹĄto ste uinili dobro djelo! lanovi i simpazeri Udruge â&#x20AC;&#x153;Prijateljiâ&#x20AC;?

FILATELISTIKI KLUB ÂŤMARIJA HUNJAKÂť poziva sve koji se Ĺžele prikljuiti radu kluba da se slobodno jave na broj telefona 099/590-6808, Darko Hunjak

ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE, Mihovljanska 70 tel. 396-294 ŽELJEZNIKI KOLODVOR AKOVEC tel. 384-333 AUTOBUSNI KOLODVOR AKOVEC tel. 313-947 REDEA (bivťi MPC), R. Boťkovia 2 (zgrada Şupanije) tel. 310-350 LJEKARNA AKOVEC, V. Morandinija 1, tel. 310-651 POLICIJSKA UPRAVA ME IMURSKA, J. Gotovca 7, tel. 373-111 ŽUPANIJSKA BOLNICA AKOVEC, I.G. Kovaia 1e, tel. 375-444 DOM ZDRAVLJA AKOVEC, I.G. Kovaia 1e, tel. 372-300 ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO, I.G. Kovaia 1e, tel. 311-790 MUZEJ ME IMURJA AKOVEC, Trg Republike 5, tel. 313-499 SSSH, POVJERENIŠTVO AKOVEC, Trg Republike 1, tel. 312-331 ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE AKOVEC, Bana J. Jelaia 1, tel. 396-800 MATICA HRVATSKA AKOVEC, Park R. Kropeka 1, tel. 314-080 ZAJEDNICA ŠPORTSKIH UDRUGA, Vl. Nazora 16, tel. 390-977 UPRAVA ZA OBRANU, J. Gotovca 5, tel. 313-114 HGK, ŽUPANIJSKA KOMORA AKOVEC, I.G. Kovaia 2, tel: 311-160 OBRTNIKA KOMORA ME .ŽUPANIJE, Park R. Kropeka 1, tel. 313-971 FINA, O. Kerťovanija bb, tel. 371-000 CENTAR ZA SOC. SKRB AKOVEC, Vl. Nazora 16, tel. 391-920 ME IMURJE PLIN, Mihovljanska 70, tel. 395-199 ME IMURSKE VODE, Mihovljanska 68, tel. 373-700 ELEKTRA AKOVEC, Žrtava faťizma 2, tel. 371-700 - prijava kvara tel. 371-600 HVIDR-a, Strossmayerova 9 tel. 314-644 GKP AKOM, Mihovljanska 74 tel. 372-466 ME IMURSKA ŽUPANIJA tel: 374-111 VETERINARSKA AMBULANTA tel: 390-859 INSPEKCIJE INSPEKCIJA RADA AKOVEC, Stari grad, Per. Zrinskih bb tel. 391-970 GOSPODARSKA INSPEKCIJA AKOVEC, tel. 391-970 SANITARNA INSPEKCIJA, R. Boťkovia 2 tel. 374-111 DRŽAVNE INSPEKCIJE tel. 042/301-707 HRVATSKE POŠTE - CENTAR POŠTA AKOVEC, T. Masaryka bb tel. 804-000 T centar, Mace hrvatske 6 tel. 0800-9000 POREZNA UPRAVA , Podruni ured AKOVEC, O. Kerťovanija 11, tel. 371-200 Ispostava PRELOG tel. 645-135 Ispostava MURSKO SREDIŠ E tel. 543-003 URED DRŽAVNE UPRAVE tel. 374-111 - Predstojnik tel. 374-212 - SluŞba za gospodarstvo tel. 374-102 - SluŞba za druťtvene djelatnos tel. 374-112 - SluŞba za opu upravu tel. 374-190 - Mani ured AKOVEC tel. 374-176 - Mani ured PRELOG tel. 374-055 - Mani ured M. SREDIŠ E tel. 374-057 - Mani ured M. SUBOTICA tel. 374-054 - Mani ured NEDELIŠ E tel. 374-059 - Mani ured ŠTRIGOVA tel. 374-058 - Mani ured KOTORIBA tel. 374-056 - Mani ured DEKANOVEC tel. 374-060 - Ispostava PRELOG tel. 646-716


M=>

62

17. lipnja 2008.

REDEA NA JUBILARNOM 10. SAJMU PODUZETNIŠTVA MESAP 2008

Predstavljanje projekta IMPER na MESAP-u Na jubilarnom desetom sajmu poduzetništva MESAP 2008 održanom u Nedelišu od 13. do 15. lipnja REDEA je na izrazito posjeenom štandu predstavila niz projekata koje provodi. Središnje mjesto ove je godine bilo namijenjeno projektu IMPER i poduzetnicima koji u njemu sudjeluju. Ovim projektom želi se omoguiti povezivanje me imurskih i pomurskih poduzetnika te im omoguiti pristup marketinškim znanjima kroz konzultantske marketinške usluge. Konkretna prezentacija poduzetnika realizirana je ovim zajednikim nastupom na MESAP-u gdje je predstavljena i brošura s promotivnim letcima svih poduzetnika ukljuenih u projekt. Na štandu je svoje proizvode i usluge predstavilo petnaestak poduzetnika iz Me imurja i pet iz Pomurja. Mnogima od njih je ovo bio

prvi takav nastup na kojem su stekli korisna iskustva u sajmovanju i uspostavili nove poslovne kontakte. Više o Redeinom projektu možete

pogledati na Internet stranici www. imper-redea.com. Od ostalih projekata koje REDEA trenutno provodi predstavljeni su InveStimulation,

Green Energy i NIMSEC. InveStimulation je projekt usmjeren na zajedniku promociju ulagakih mogunosti u pograninom podruju, Me imurskoj županiji i Županiji Zala kojem je osnovni cilj uobliiti i standardizirati ponudu za investitore kako bi bili u prilici odabrati njima najpogodniju lokaciju za ulaganje u ovoj regiji. Središnji doga aj projekta je Konferencija o mogunostima ulaganja u Me imursku županiju koja e se održati u Toplicama Sveti Martin 18. i 19. lipnja. (investimulation.redea.hr) Projekt Green Energy temelj je me uregionalnog održivog razvoja koji provodi REDEA u suradnji sa slovenskim i ma arskim partnerima, a cilj projekta je analizirati potencijale energije vjetra, biomase i geotermalne energije u Me imurju, kako bi se stvorila baza za njihovo

korištenje (www.greenenergy.redea.hr) Projekt NIMSEC, «Novi integrirani model energetski održivih zajednica», projekt je iz programa Intelligent Energy Europe (IEE) osnovni cilj kojeg je poboljšanje energetske uinkovitosti na lokalnoj razini i poveanje ukupnog udjela energije iz obnovljivih izvora.

MEIMURSKA BANKA D.D. NA MESAPU

AUTO CENTAR KOS NA MESAP-u

Vožnja 50 posto jeftinija Nova formula likvidnosti Najudobnije mjesto susreta na ovogodišnjem MESAP-u bilo je na štandu Me imurske banke d.d. Zbog svoje udobnosti, štand je bio glavna zona opuštanja te je mamio posjetitelje da predahnu i opuste se i to uz posebno dobre vijesti iz Me imurske banke, a to je mogunost plaanja na rate Maestro karticama za klijente koji imaju otvoren tekui raun u Me imurskoj banci. Svi oni mogu od ovog svibnja uživati u plaanju svojim maestro Kako vožnja može biti ak 50 posto jeftinija, promovirala je na ovogodišnjem sajmu poduzetništva Mesap-u, tvrtka Auto Centar Kos iz Varaždina. Dio njihovog prodajnog programa, vozila Dacia i SsangYong privlaila su pažnju mnogobrojnih posjetitelja, pogotovo promocije akcije Dacia MCv i Logan LPG. Od 2006. godine, Auto Centar Kos posluje na lokaciji Cehovska 18, kao prodajno servisni centar, te uvode marke KIA i SsangYong, kao i Bosh Car servis. Poetkom 2007. godine ostvaruju se i želje Borisa Kosa, vlasnika tvrtke, da u svoje ruke preuzme jednu od najveih automobilskih marki u svijetu i dobiva se koncesija za prodaju i serrvisiranje vozila marke Renault i Dacia. Postavljaju se izuzetno kratki rokovi

gradnje koji su ispunjeni u nepunih 90 dana za poveanje prodajno izložbenog salona od 700 kvadrata, kao i uvo enja kompletnog sustava Renault i Dacia. S obzirom na sam poetak od osam zaposlenih, danas Auto Centar Kos broji 24 djelatnika u prodajno servisnoj službi, a kako

obim poslova raste iz dana u dan, tako se stalno poveava i broj zaposlenih. Danas ovaj velik i moderan centar ini 700 kvadrata prodajno-izložbenog prostora za vozila, 110 kvadrata prostora za prodaju rezervnih dijelova i prijem vozila, 500 kvadrata skladišta rezervnih dijelova na 2 kata, 460 kvadrata servisne radionice s ak šest dizalica i dvije pomone, te 650 kvadrata prostora za limariju i lakirnicu. Prodaja vozila KIA i Ssy se odvija u novom prodajnom salonu površine 190 kvadrata. Njihov salon možete pogledati u Varaždinu, na adresi Cehovska 18, ili informaciju dobiti na telefon 042/403-300, te posjetiti njihove internet stranice www. autocentarkos.com (SZ, NŠ)

zlatnim i srebrnim karticama - i do 12 rata bez kamata i naknade, bez jamaca i bez gubitka vremena na ispisivanje i podizanje ekova. Uz Me imursku banku ekovi su postali stvar prošlosti, a plaanje na rate nikad nije bilo jednostavnije! Na štandu su se tako er mogle dobiti informacije o svim bankarskim proizvodima i uslugama iz široke palete koju nudi Me imurska banka.


MSAP

17. lipnja 2008.

63

AMC MEIMURJE

Na Fordov nain Deseti put za redom, na Mesap-u se predstavila dobro poznata tvrtka MC Me imurje, zastupnik za Ford u našoj županiji. MC Me imurje d.o.o. osnovan je 1995. godine. Ovlašteni je trgovac i serviser vozila marke Ford, te ovlašteni seviser Volkswagen vozila. MC Me imurje smješten je u Športskoj ulici 8 u

akovcu i zapošljava 15 djelatnika. Ugovor o ovlaštenom Ford trgovcu sklopljen je s generalnim uvoznikom za Ford vozila, a to je Grand uto d.o.o. obzirom da se prodaja Ford vozila obavlja u ovlaštenoj mreži, Grand uto je jedini dobavlja novih vozila za cjelokupnu mrežu Ford trgovaca u Hrvatskoj, pa tako i jedini dobavlja tvrtke MC Me imurje.

U rujnu 2005. tvrtka MC Me imurje otvorila je vrata svojeg novog poslovnog prostora u akovcu. osve nova, moderna zgrada izgra ena je poštujui visoke i stroge Fordove standarde. Na sveukupnoj površini od 1.200 kvadra-

ta, smješten je salon automobila na 450 kvadrata, servisna radionica na 350 kvadrata, te skladište i prodaja rezervnih dijelova kako bi se u svakom trenutku zadovoljile potrebe tržišta, a njihovi kupci ostali zadovoljni.

Novootvoreni centar svojim izgledom, sadržajem, razinom usluge, opsežnom ponudom najnovijih Fordovih modela te kontinuiranom brigom za postojee vlasnike ili pak potencijalne korisnike usluga, jami visoku Fordovu kvalitetu i sveuku-

MARKOV - TRADE na MESAPU

Najbolja ponuda klima ureaja u gradu Tvrtka Markov - trade ve godinama tradicionalno izlaže na Mesap-u, a djelatnost tvrtke je prodaja i izvedba svih vrsta instalacija, od vode, plina, vodovodno odvodnih mreža, centralnog i solarnog grijanja, uz upotrebu

najkvalitetnijih materijala. Ovlašteni su prodava, serviser i distributer za sjeverozapadnu Hrvatsku klima - ure aja klima ure aji TOHIB, MITUBIHI, LG, HIER i VIVX . Kompletan program klima koje vam Markov - trade može ponuditi

svakodnevno možete pogledati i kupiti u akovcu na adresi I.G. Kovaia 4 ili se informirati na tel. 040/341-357. Trebate li dobar i jeftin klima – ure aj, možete ga kupiti po izvrsnoj cijeni od 1.799 kuna, ili izabrati neki od ostalih dvadesetak ponu enih i izloženih modela. Osim izuzetno povoljnih cijena kako ure aja, tako i ugradnje i servisa, tu ete nai i sav pribor, rezervne dijelove za vaše klima - ure aje. ko ve imate klimu i treba vam samo usluga redovnog servisiranja, u Markov - tradu ponudit e vam je tako er bez obzira na vrstu ure aja.

ko pak vas mui grijanje, možete razgledati kompletan JUNKER i BUDERU program, te ga sada kupiti uz popust do 33 posto. ažnju uvijek plijene i atraktivne ploice renomiranih proizvo aa Keope, Marazzi, Inalco, Undefassa, armature GROHE i RML, kao i kompletna kupaonska oprema KOL-N . Novost je mogunost plaanja Maestro karticom Me imurske banke do 12 rata bez kamata. Više informacija možete potražiti na www.markov-trade.com (Z,NŠ)

pnu brigu za kupca. Da ovi dobri rezultati nisu ostali nezamjeeni, govori i podatak da je Grand uto proglasio MC Me imurje najboljim prodajnim i najboljim servisnim centrom u Republici Hrvatskoj za 2007. godinu. Uz prodaju novih Ford vozila MC Me imurje u svom prodajno-servisnom centru nudi uslugu ovlaštenog servisa za Ford i Volkswagen vozila, prodaju originalnih Ford i Volkswagen dijelova, a posjeduje i autolakirnicu, autolimariju te praonicu vozila. Osim toga obavlja punjenje klime, izmjenu i balansiranje guma, išenje diza, mjerenje

eko testa, optiku i ostale usluge vezane uz održavanje i servisiranje vozila, te tako er nudi uslugu ugradnje plinske instalacije sa trogodišnjom garancijom. ervis je opremljen najnovijim Ford i VW mototesterima, te velikim brojem specijalnog alata za Ford i VW vozila. U servisu radi struno i školovano osoblje, što potvr uje i posjedovanje IO 9001 : 2000 certi ikata za servis i prodaju dijelova. ve ostale informacije možete dobiti na telefon 328-750 ili pak ih posjetite u akovcu, na adresi Športska 8. (Z, NŠ)


M['

64

17. lipnja 2008.

DVD KOTORIBA proslavio 120. obljetnicu

Povelja â&#x20AC;&#x153;Mirka Kolariaâ&#x20AC;? za poĹžrtvovnost u zaĹĄtiti i spaĹĄavanju DVD Kotoriba osnovan je 31. listopada 1888. godine na inicijativu vlasnika pilane u Kotoribi Jakoba HiĹĄlera. Uz HiĹĄlera, osnivai su bili mjesni trgovci i obrtnici s osnovnim ciljem zaĹĄtite svoje imovine od eventualnih vatrenih nedaa. Prvi predsjednik druĹĄtva bio je Jakob HiĹĄler, a nakon njega Vjekoslav Na , dok je zapovjednik bio Josip Ciceli. DVD Kotoriba je prigodnom sveanoĹĄu i programom u petak i subotu proslavio 120. obljetnicu svoga djelovanja. Pokrovitelj proslave bila je opina Kotoriba. Za tu priliku ure en je spomen - park na ulazu u Dugu ulicu te je obnovljena vanjska fasada Vatrogasnog doma, za ĹĄto je

iz opinskog prorauna izdvojeno oko 30 tisua kuna. Sve vatrogasce i goste pozdravio je predsjednik Gabrijel FriĹĄi, a o bogatoj povijesti druĹĄtva govorio je tajnik SaĹĄa Sovi. Danas druĹĄtvo ima 67 lanova, posebno se vodi briga o mla im naraĹĄtajima, pa se ove godine i obiljeĹžava trideset godina kontinuiranog rada vatrogasne mladeĹži. Kao kruna spomenutog rada i najvei uspjeh u povijesti druĹĄtva je sudjelovanje Ĺženskog odjeljenja vatrogasne mladeĹži, uzrasta od 12 do 16 godina, na 10. me unarodnom natjecanju koje je 1995. godine odrĹžano u Italiji. SadaĹĄnji Vatrogasni dom izgra en je 1964. godine.

Uinjeno je mnogo na modernizaciji opreme, a druĹĄtvo posjeduje navalno vatrogasno vozilo, kombi i tehniko vozilo koje je dobiveno na koriĹĄtenje od strane JVP-a Grada akovca. Za svoj rad druĹĄtvo je dobilo mnoga priznanja. Posljednja znaajna intervencija bila je 2005. godine kada je Kotoribi i okolnim mjestima prijetila velika opasnost od izlijevanja rijeke Mure, gdje su vatrogasci, uz pomo mjeĹĄtana i druĹĄtava iz susjednih opina, pokazali svoje veliko srce radei danonono. Tajnik HVZ-a Gabrijel Ĺ pehar uruio je kotoripskim vatrogascima najvee vatrogasno priznanje - Povelju â&#x20AC;&#x153;Mirka Kolariaâ&#x20AC;? za iska-

Mimohod

Rezanje roendanske torte

Zajednika fotografija kotoripskih vatrogasaca

MJEĹ TANI FERKETINCA uredili naselje

Zasadili tisuu cvjetnih sadnica Proteklih dana mjeĹĄtani Ferketinca, predvo eni predsjednikom VMO-a Ferketinec Florijanom Goriancom, ure ivali su svoje mjesto. Iskrili su grmlje i raslinje, poistili okoliĹĄ kod autobusnog ugibaliĹĄta te kod Vatrogasnog

... i pomeli ulice

Posadili cvijee ... doma. Na kraju akcije zasadili su nik Gorianec istie kako je tijekom oko tisuu cvjetnih sadnica koje akcije do izraĹžaja doĹĄla sloga me u e ukraĹĄavati naselje do jeseni, a ljudima, koja i krasi ovo malo ali liosobito u kolovozu kada e biti odr- jepo i sve ljepĹĄe naselje u podturenĹžano druĹženje mjeĹĄtana. Predsjed- skoj Ĺžupi i opini. (S. Mesari)

ISM VAGE BUKOVI na MESAP-u

Potvreni i ovlaĹĄteni servis za vage Obrt ISM VAGE BUKOVI", posluje samostalno od 2003. godine, kao potvr eni i ovlaĹĄteni servis od strane DrĹžavnog zavoda za mjeriteljstvo, i ove se godine predstavio mnogobrojnim posjetiteljima Mesap-a. ViĹĄegodiĹĄnje iskustvo u proizvodnji, prodaji, servisu i ovjeri svih vrsta vaga preporuka je da ste doĹĄli na pravu adresu. Kupujete li mosnu, trgovaku, laboratorijsku, industrijsku ili vagu za mesnicu, ili pak trebate servisirati iste, ISM vage Bukovi pravo su mjesto za vas. Ne zaboravimo spomenuti servis i ovjeru vaga za betonare. Mnoge renomirane me imur-

ske tvrtke, zadovoljni su korisnici njihovih usluga, kao primjerice METSS, akoveki mlinovi, Pekare Cvek, Mesnice KiĹĄ, Mesnice Mihali, Eurobeton Prelog, Quadro KriĹžovec, Pavlic asfalt beton, Davi

beton te mnogi drugi. MoĹžete ih nai u Donjem Mihaljevcu na adresi A. HabuĹĄa 25, ili kontaktirati na telefone 040/660-562; 098/1957407, te 098/9391-695. (SZ, NĹ )

zanu poĹžrtvovnost u zaĹĄtiti i spaĹĄavanju, dok je zapovjednik VZMĹ˝-a Ivan KriĹĄto i predao Priznanje za 120 godina rada. Prije sveane sjednice u kotoripskoj crkvi sluĹžena je sveta misa, a u Vatrogasnom domu upriliena je prigodna izloĹžba. Subotnji program zapoeo je zajednikim mimohodom, uslijedio je kulturno - umjetniki program i zajedniko druĹženje. U programu su sudjelovali uenici OĹ Kotoriba, tamburaĹĄi i folkloraĹĄi KUD-a Kotoriba, Kotoripske maĹžoretkinje i pjevaki zbor Ĺžupe Kotoriba. Ovaj jubilej bio je posveen svim generacijama lanova koji su dobrovoljno i nesebino u ovih 120 godina bili spremni dati svoje slobodno vrijeme, zdravlje, a nerijetko i svoje Ĺživote za spas i dobro onih kojima je njihova pomo u odre enom trenutku bila najpotrebnija.

lanovima su uruena odlikovanja, dok su zahvalnice primili svi koji na bilo koji nain pomaĹžu rad druĹĄtva. (A. FuĹĄ)


MZA'

17. lipnja 2008. SPORTSKI SUSRETI djece hrvatskih branitelja iz Siska i Ivanovca

65

DruĹženje i sportske igre za pamenje

Sportski susreti okupili su zavidan broj djece

U Ivanovcu su u subotu 14. lipnja odrĹžani sportski susreti djece hrvatskih branitelja Sisako - moslavake Ĺžupanije i Kluba Udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata RH, podruĹžnica Me imurske Ĺžupanije, ogranak akovec, klub Ivanovec. Susreti su zapoeli u jutarnjim satima doekom gostiju iz Siska, a nakon doruka svi su se zaputili na polaganje vijenaca poginulim braniteljima na spomen - podruju u Ivanovcu. Vijence su poloĹžili i u akovcu, nakon ega su zajedniki razgledali grad. DruĹženje i sportske igre poslijepodne kod ivanovekoga Ribikog doma bili su prilika da se svi bolje upoznaju. Igrao se nogomet, pecalo se, odmjeravalo snage u badmintonu i odbojci, a poneki su samo odmarali. Dobro su se zabavili i mali i veliki, pa e i sportski susreti ostati svima u lijepom sjeanju.

Hrvatske autoceste - pobjednik malonogometnog turnira

ODRŽANI Dani Frkanovca

Dirljivi susret raseljenih Frkanovana Tri dana trajala je ovogodiťnja priredba Dani Frkanovca 2008., na kojoj je srediťnji doga aj bilo druŞenje raseljenih Frkanovana. Ni loťe vrijeme ni EURO 2008. nisu smetali onima kojima je Frkanovec u srcu da do u i druŞe se s prijateljima koji su se raselili po svijetu, ako i s onima koji su ostali na domaji. Bilo je suza, snaŞnih zagrljaja, gemiťteka i pivika i Şelja da se ponovno sretnu. Ni jedan razgovor domaih i raseljenih Frkanovana nije proťao bez spominjanja traginog ruťenja Şupne crkve u Svetom Jurju na Bregu, u kojoj su se svi oni krstili, priestili i firmali i mnogo puta na misu iťli. Osim ťto su osudili one koji su to zlo poinili, spremni su dati svoj prilog obnovi uruťene ljepotice i simbola katolike vjere na najljepťem me imurskom Bregu. Odigran je malonogometni noni turnir, te odrŞano Vidovsko proťtenje na kojem je uz domaeg Şupnika preasnog Ivana Kozjaka koncelebrirao msgr. dr. Milan Šimunovi, Rijeka nadbiskupija, koji je bio oduťevljen velikim brojem vjernika na svetoj misi. Željko Medved, ala i omega, rekao je da, kada se poravnaju svi troťkovi, i bude li ostatka novca, dio e biti uplaen za obnovu svetojurjevske crkve. (S. Mesari)

Baka je s unucima stigla iz Austrije

Dobro doĹĄli prijatelji

Sa sjevera Europe na susret raseljenih sumjeĹĄtana


Svaštice

Kad me moja mama gleda, zarumeni joj se lice. Kad me moja mama gleda, nestaje sva tuga i nastaje srea. Kad me moja mama gleda, srce joj snažno lupa, a meni njena ljubav do srca mog došeta i stalno mi tepa: “Sreo moja najvea!” Kad me moja mama gleda, sretna sam ja, a sretna je i ona. Vidim to i širim ruke svoje: “Mama, volim te ja!” Ella Prebeg 4.a II.OŠ K

Lijepa moja Hrvatska Hrvatska, Ljepoto moja mila, Najljepša si od svih znaj.

Rastanak

Nikako da to naue.

Žele da što više naue.

Na policama ormara, Pokraj bilježnica i kalendara, Pod okriljem škole, aci i lutke družiti se jako vole.

Djeaci lutke Poeli su ak i naoale da nose, No, ne zanimaju ih rauni, Ve se dive uiteljici Duge plave kose.

- Devet put osam Koliko je? Mali aci glavice svoje mue, Vesele lutke zajedno s njima

I tako godina školska pro e, Vrijeme ljeta do e. Usamljene lutke tad broje dane i sate Kad e aci ponovo U školske klupe da se vrate.

Od ponedjeljka pa do petka Tjedan se kroz godinu vue, Svi se trude,

Svaštice

Majci Volim svoju majku najviše na svijetu, kad njene glasnice za me pjesmu pletu. Najviše volim kad se veseli, a ne kad nervozu sa mnom dijeli. Brza je i spretna samostalna i uvijek sretna. U njenom je srcu moje srce, u mojem je srcu njeno srce. Dalija Olui, 3.r III. OŠ AKOVEC Mentor: Zdenka Novak

Beba Zovem se Beba. Ro ena sam 13. veljae 2007. godine. Imam bijele šapice i dugu sme u dlaku. Oi su mi velike kao špekule. Kad se razljutim pokažem svoje male, bijele, ali oštre zubie. Imam prijatelja Sivka i deka Zvonka. Oni žive blizu mene. Volimo se igrati i maziti. Puno vremena provodimo zajedno. Volim putovati pa sam prošle

Svaštice godine bila dvaput na moru. Mrzim se kupati, ali volim šetati i sunati se. Sa svojim velikim ušima i prekrasnim, kitnjastim repom uvijek sam u centru pažnje. Stranci su me slikali kao manekenku. Volim se šepuriti i pokazivati. Ja sam mala gospo ica Pekinezerka. Neven Pintari, 5.r OŠ V. NAZORA PRIBISLAVEC Mentor: Ivanka Novak

KAJ za Tadiju V žotom žitu zrosel je cvet i zadišal za svet… V zeleni šumi zdigel se hrast i zašumela popevka… V hiži se prestrlo belo plotno i zaistrila toplina… Sara Sean, 6.r OŠ I. G. KOVAIA Mentor: Katarina Jerosimi

Ljubica Ilijaš, Hodošan

Svaštice

Svaštice Ljepoto moja mila, Najljepša si od svih znaj. Petra Nerer, 8.a OŠ M. SREDIŠE

Livada Lijepa, mirisna. Igranje, promatranje, zalijevanje. Lijepo miriše. Ljepota. Tratinica Lijepa, bijelo-žuta. Ubiranje, promatranje, zalijevanje. Nježna poput majine ruke. Bjelina. Trava Mirisna, nježna. Košenje, gledanje, ležanje. Nježna poput majinih oiju. Svježina. Matija Bakaž, 6.c OŠ M. SREDIŠE

Hrvatska, Zemljo moja mila, Ti za mene nebeski si raj. U tebi ja tražim sreu, I tebe znaj nikad napustit neu.

Tratinica Bijela, malena. Branje, gaženje, košenje. Bjelina kao snijeg. Nježnost.

Tvoje oranice hrane nas, U njima tražimo posljednji spas. Svakim danom sve nas je više, Moje srce za te diše.

Ljubiica Ljubiasta, zelena. Mirisanje, uživanje, gledanje. Lijepa kao slika. Radost.

Nek se cijelom zemljom ori, Moja ljubav za te gori. Hrvatska,

Sunce Toplo, žuto. Osvjetljivanje, dodirivanje,

Svaštice milovanje. Zlatna kao pšenina polja. Toplina. Matija Trstenjak, 6.c OŠ M. SREDIŠE

Ljubav je Ljubav svjetlost je. Kada ju osjetiš, ne vidiš više mrak. Ljubav trebaš kao sunce, kao tlo, kao zrak. Ljubav je kap boje koja se proširi po cijeloj površini. Ljubav je putnik koji putuje srcima našim. A kada ode postane prekrasno sjeanje. Ivana Tarandek, 6.a OŠ M. SREDIŠE

Si se imajo radi Velijo da se onda ftieki ženijo. Naše bake kolae peejo Pak nam ih na grajo nameejo. Deca mam v jutro dok se stanejo Vun bežijo kaj se

im predi posladijo. Saki bi si štel svojega para najti I ž njim do kraja življenja biti. Po svetu hoditi i se toge, žalosti i sree deliti. Lea Treska, 5.r OŠ ŠENKOVEC Mentor: Vesna Kalšan

SVETOMARTINSKE MAŽORETKINJE gostovale u Svetoj Nedjelji

Mala ljubavna pjesma Kad jednog dana na satu matematike došetaš do mene kao heroj iz antike dopustit u brojevima da pobjegnu iz moje glave i prepustiti se arima ljubavi prave. U mislima u ti onako usput dotaknuti ruku i osjetiti toplinu.

Svetomartinske mažoretkinje pred nastup u Svetoj Nedjelji

A jednom u ti možda konano i priznati da te ipak volim.

Tara Podgorelec najljepša mažoretkinja

Dora Loli, 5.r OŠ IVANOVEC Mentor: Nataša Kralj

Kad me moja mama gleda Kad me moja mama gleda, oi joj se smiješe. Tara i Ana ljepotice smotre

U Svetoj Nedjelji održana je 10. revijalna me užupanijska smotra mažoretkinja na kojoj su me u desetak mažoret skupina iz više krajeva ovog dijela Hrvatske sudjelovale i Svetomartinske mažoretkinje iz Svetog Martina na Muri, pod vodstvom trenerice Stanke Sedmak. Posebnost ovogodišnje smotre bio je izbor za Miss mažoretkinja. Tara Podgorelec iz Svetomatinskih mažoretkinja izabrana je za Mi-

ss mažoretkinja juniorki, dok je njezina kolegica Ana Oleti u kategoriji mla ih juniorki izabrana za drugu pratilju. Svetomartinske mažoretkinje i predsjednika HKUK-a Sveti Martin profesora Dražena Crneca primio je gradonaelnik Svete Nedjelje sa svojim suradnicima, s kojima su razmijenjeni prigodni pokloni. Putovanje na ovu priredbu pomogli su roditelji mažoretkinja. (S. Mesari, DC)


M['

17. lipnja 2008.

MATICA HRVATSKA akovec

LIMENA GLAZBA BELICA najbolja u Hrvatskoj

Prva nagrada osvojena je spletom â&#x20AC;&#x153;Meimurjeâ&#x20AC;? Nakon ĹĄto je viĹĄe godina bila u samom vrhu, Limena glazba Belica ove je godine proglaĹĄena najboljom hrvatskom limenom glazbom u tradicionalnom godiĹĄnjem skupu u Novom Vinodolskom 7. i 8. lipnja. Rije je o najveem priznanju Limenoj glazbi Belica od osnutka, kao i njenom dugogodiĹĄnjem voditelju Stjepanu Taradiju Uteku, ali i potvrda ispravnosti rada s glazbenicima. U organizaciji Hrvatskog sabora kulture, a pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture Republike Hrvatske i Ĺ˝upanije primorsko - goranske, u Novom Vinodolskom odrĹžan je 22. Susret hrvatskih puhakih orkestara, tradicionalna smotra najboljih hrvatskih puhakih orkestara. Na susretima je nastupilo 15 najboljih puhakih orkestara izabranih na Ĺžupanijskim i regionalnim smotrama od strane selektora, te Puhaki orkestar Zarja iz Ĺ oĹĄtanja u Sloveniji kao gost. Struno povjerenstvo u sastavu: Mo. Mladen Tarbuk (predsjednik), Mo. Miro Saje (Slovenija) te Mo. Ĺ ime Vulelija odluilo je da je Limena glazba Belica najuspjeĹĄniji orkestar 22. Susreta hrvatskih puhakih orkestara. Drugi najuspjeĹĄniji orkestar ovog Susreta je Gradska glazba â&#x20AC;&#x153;Trenkovi panduriâ&#x20AC;? iz PoĹžege, a trei najuspjeĹĄniji je Gradski puhaki orkestar KriĹževci. Ekskluzivni sponzor ovogodiĹĄnjeg Susreta â&#x20AC;&#x2DC;â&#x20AC;&#x2122;EURO-UNIT Yamaha music Hrvatskaâ&#x20AC;&#x2122;â&#x20AC;&#x2122; dodijelio

67

Najbolji radovi iz OĹ Pribislavec i GOC-a

estitke za najbolji sastav skupini uenika iz Pribislavca Mimohod Limene glazbe Belica u Novom Vinodolskom je Limenoj glazbi Belica bas bubanj YAMAHA MB-422, Gradskoj glazbi â&#x20AC;&#x153;Trenkovi panduriâ&#x20AC;? iz PoĹžege trubu YAMAHA YTR-01, a Gradskom puhakom orkestru KriĹževci marĹĄing doboĹĄ YAMAHA SD-265. Jedan od najsretnijih ovih dana sigurno je Stjepan Taradi Utek, koji se gotovo cijeloga svojeg Ĺživota bavi pedagoĹĄkim radom i vo enjem mladih glazbenika te razvojem limenih glazbi u Belici i po Me imurju. On kaĹže: - Nakon proglaĹĄenja radovali smo se kao mala djeca, mobiteli su stalno zvonili, prijatelji su nam estitali im su uli vijest. Posebno me raduje joĹĄ neĹĄto, prvo mjesto u Hrvatskoj osvojili smo s me imurskom glazbom, pa se tako potvrdila i ne samo moja spoznaja da hrvatski i Ĺžupanijski susreti limenih glazbi ne smiju protei bez izvorne domae glazbe. Naime, naĹĄ je lan Danijel PoĹžgaj napisao skladbu za puhaki

Slikanje s ljepoticama u narodnim noĹĄnjama vinodolskog kraja

orkestar â&#x20AC;&#x153;Me imurjeâ&#x20AC;?, koja se sastoji od niza obra enih narodnih pjesama Me imurja, a koja je oduĹĄevila Ĺžiri. U prvom dijelu izveli smo skladbu Igora Kuljeria â&#x20AC;&#x153;Tri su dekleâ&#x20AC;?, a u nastavku splet â&#x20AC;&#x153;Me imurjeâ&#x20AC;?. Ovime smo u Belici dobili vrsnoga mladog kompozitora i aranĹžera Danijela PoĹžgaja, emu sam teĹžio sve ove godine, rekao je Stjepan Taradi Utek. Zanimljivo je da u Limenoj glazbi Belica nije bilo â&#x20AC;&#x153;proĹĄvercanihâ&#x20AC;? akademskih glazbenika kao pomo u nastupu, za razliku od nekih drugih sastava. Tako se dogodio sluaj da Miro, sin Stjepana Taradija, iako je ponikao u Limenoj glazbi Belica, a koji kao akademski glazbenik svira u Zagrebu, nije smio nastupiti za svoju Limenu glazbu Belica. Stjepan Taradi zalaĹže se za to da akademski glazbenici nastupaju kao lanovi orkestra na slinim nastupima, ako su dugogodiĹĄnji lanovi tih orkestara. Naime, kaĹže on, skupina akademskih glazbenika puhaa ne moĹže mnogo popraviti nastup ako ostali nisu dovoljno uvjeĹžbani, ako to nije uigrana cjelina, onda nema ni prave glazbe. Bogatoj povijesti Limene glazbe Belica, koja seĹže u daleku 1905. godinu, tako je dodan najsjajniji dragulj, prvo mjesto u Hrvatskoj. Limena glazba Belica isprva je djelovala pod okriljem DVD-a Belica sa stalnim poveanjem broja glazbenika. Svoj vrhunac postiĹže 50-ih godina 20. stoljea kada u glazbi djeluje 58 glazbenika. Osamdesetih godina dolazi do stagnacije djelovanja li-

Stjepan Taradi Utek: - Posebno me raduje ĹĄto smo prvo mjesto osvojili spletom â&#x20AC;&#x153;Meimurjeâ&#x20AC;? naĹĄeg Danijela PoĹžgaja mene glazbe. Grupa entuzijasta je 1986. godine, na ijem su elu Stjepan Taradi i Stjepan JanuĹĄi, animirala 38 uenika koji zapoinju s uenjem glazbene abecede te se zajedno pod imenom Limena glazba Belica 29. lipnja 1986. godine predstavljaju stanovnicima svog mjesta. Limena glazba Belica nastupala je na mnogim domaim i inozemnim gostovanjima. 1989. godine plasirala se me u 15 najboljih glazbi Hrvatske u Makarskoj. Ujedno je i bila najmla a glazba na susretu. Godine 2000. Limena glazba Belica osvaja bronanu plaketu na DrĹžavnom natjecanju u Ravnoj Gori. Na 18. DrĹžavnom natjecanju odrĹžanom 2004. godine u Novom Vinodolskom osvojila je zlatnu plaketu u B kategoriji. Godine 2005. dolazi do pomla ivanja Orkestra. Na 20. DrĹžavnom natjecanju u Selcu 2006. godine osvojila je srebrnu plaketu u B kategoriji, a sad i prvu nagradu u Novom Vinodolskom. (J. Ĺ imunko, foto Z. Vrzan i arhiva Limene glazbe Belica)

U povodu 500. obljetnice ro enja Nikole Ĺ ubia Zrinskog Sigetskog (1508. - 2008.), i proglaĹĄene Godine Zrinskih, Matica hrvatska

akovec organizirala je natjeaj pod nazivom â&#x20AC;&#x153;Zriniana vetera et novaâ&#x20AC;?, za najbolje literarne i multimedijske radove na temu Zrinskih. U srijedu 11. lipnja u dvorani Obrtnikog doma u akovcu odrĹžana je sveanost proglaĹĄenja najboljih radova. Uvodno je o samom natjeaju i njegovom znaaju te odlukama Ĺžirija govorio prof. Ivan Pranji. Predsjednik Matice hrvatske akovec dr. Zvonimir Bartoli potom je ukratko iznio niz podataka o ulozi obitelji Zrinski u me imurskoj povijesti. Obitelj Zrinski dala je Hrvatskoj etiri bana, koji su stolovali u akovcu, ĹĄto nije dovoljno valorizirano. On se zaloĹžio i za to da se po europskim muzejima i bibliotekama pruĹži sva mogua gra a o Zrinskima. Na Ĺžalost, u Hrvatskoj je vrlo malo ostalo nakon pljaki poslije Zrinsko - frankopanske urote, pa su nuĹžni napori da se prikupi sve ĹĄto se moĹže.

Prvu nagradu za najbolji literarni rad na temu Zrinskih dobila je skupina uenika iz OĹ Pribislavec: Tomislav Beli, Ĺ˝eljka Beli, Iva Pintari i Tena PiljuĹĄi, mentorica prof. Aleksadnra uri, za sastav na temu â&#x20AC;&#x153;Kakvu tajnu krije velikaĹĄka obitelj Zrinskiâ&#x20AC;?. Druga nagrada pripala je autoru Nikoli Ĺ˝uti iz Graditeljske ĹĄkole akovec, za sastav â&#x20AC;&#x153;Slatka vjenostâ&#x20AC;?, a mentorica je bila prof. Katarina Horvat. Trea nagrada pod nazivom â&#x20AC;&#x153;Moje putovanju u 1566.â&#x20AC;? pripala je autoru Denisu Brezniku, mentorice prof. Darinke Bundalo. Prvu nagradu u podruju multimedije pripalo je skupini uenika iz Graditeljske ĹĄkole akovec: Vedran

evis, Filip Vukina i Jurica Musta, mentori: Suzana Ĺ estan i Krunoslav Bedi. Matica hrvatska akovec osigurala je i novani dio nagrada za uenike. Prva je nagrada iznosila 1.000 kuna, druga 700, a trea 300 kuna. Oekuje se da e se na natjeaj koji e biti raspisan idue godine javiti joĹĄ viĹĄe uenika . (J.Ĺ .)

NOVAKOVSKI BANDISTI obitelji Petrovi

Izdali prvi nosa zvuka

Naelnik primio navijaice OPINA MALA SUBOTICA - Naelnik opine Mala Subotica Josip Ĺ egovi priredio je prijam za navijaice Livi koje su na nedavnom prvenstvu za navijake i pom pon sastave osvojile peterostruko zla-

to. Na istom natjecanju sudjelovale su i navijaice iz Male Subotice Vatrene, djevojice u dobi od 11 do 14 godina, koje su osvojile srebrnu medalju u juniorskom group stuntu. Bronanu medalju na natjeca-

nju osvojile su Tigrice, djevojice u dobi do 11 godina. Naelnik Ĺ egovi estitao im je na postignutom uspjehu te ih posebno pohvalio i nagradio slatkim poklonima. Na prijamu kod naelnika bile su i

trenerice Vatrenih i Tigrica Lana Ĺ timac te Dena Pavlovi, kao i prof. Manuela Mtiak. One su zahvalile opini Mala Subotica na dobroj suradnji i inancijskoj podrĹĄci. (D.Mihoci)

Nakon pedeset godina aktivnog sviranja u Bandistima razliitih sastava i naziva, ovih dana je poznata novakovska glazbena obitelj Petrovi izdala svoj prvi nosa zvuka (CD), ĹĄto je, prema rijeima najstarijeg lana i nositelja projekta Ivana Petrovia, kruna njihovoga dugogodiĹĄnjeg rada. Na CD-u se nalazi jedanaest etnoskladbi koje izvode Ivan Petrovi na krilnici I., Antun Petrovi na krilnici II., Mirjana Petrovi - KoĹĄtari na trubi I., Ivica Petrovi koji svira II. trubu, uro Kova kao tenor, Nino Novak na sakso-

fonu, Petar KoĹĄtari kao bariton, Slavko PremuĹĄ kao F bas i Ivan Taradi na bas bubnjevima. U pjesmama su pratitelji pjevaki zbor u sastavu: Ivan Petrovi, Cecilija Petrovi, Sabina TomaĹĄek, Ana Lisjak, RuĹžica Novak, Marija Petrovi - Telebuh, Mirjana Medlobi, Petra Kova, Ivan Lisjak, Mladen Medlobi, Antun Novak i Nada Petovi - Karge. Bandisti su u Novakovcu osnovani 1958. godine i kroz itavo vrijeme nositelji svih aktivnosti jesu lanovi obitelji Petrovi. (S. Mesari)


RAZBIBIGA

68 PREMIŠLAVANJE JOŽEKA RADNIKA

PEPSI z Miklavca

Kud idemo tud pobjeujemo, pak si nej Evropa misli!!! J

oš odnegda mi Hrvati ratuvlemo z Švabima i to na vsemaj frontaj, kak vu košarki tak vu rokometo, a ove dneve i vu labodoritanjo. Neje to kajbi ja ve nas faliv, ali oni furt molijo \ožeka nek nekaj porihta sam kaj se nebi z nami zišli. Negda mo to ide za rokom, a nejvepot se, ipak, zidejo z nami. Verjem gda vam je poznato, pa to nebre biti kaj neznate gda smo jiv minuli tjeden pobedili vu Osterajhu na prvenstvo Evrope vu labodoritanju. Naši deki so tak igrali kaj so Švabi nej mogli niti do zraka dojti. Špot sramota je to gda mi, mala Hrvacka, pobedimo veliki Dojland i to onak od šale. Najme kaj, Švabi imajo vej labodoritašov nek mi ljuctva vu Lepoj našoj, ali je to nej prevagnulo, jerbo igra po jedenajst igraov z vsake strane, a mi smo vu temo bili letneši i spretneši. Mam posle zadje zgube vu zrak je skoiv švapski minister športa i predloživ je \undestago kajbi, od ve nadale, na semaforaj meli mesto rlene, žute i zelene farbe, rleno, belo i plavo i kajbi se tak privuali na naše drese, tak kaj nej navek igrali, protiv nas, vu

gro i unda je istam nekak normalno kaj zgubijo.Dober je strah komo ga je \ožek dauv!sto tak, verjem, gda ste pratili tekmo med ehaj i Turkaj, pak unda znate gda so trifrtalj tekme ehi vodili, a na vse zadje gda bi poi, so pobedili Turki i tak gda bodo ve oni z nami igrali vu petek i to vu \eo. Štev sam vam rei gda so još negda Turki sejali kajbi dojšli vu \e, ali jim je to nigdar, do ve, nej uspelo. mislite se sam gda jiv je zadjipot i to pred štiristopedeset let vu toj nakani spreiv naš Nikola rinski Sigecki. k slobodno reem kaj mi je na pameti, a i na srco, verjem gda niti ve nebodo Turki dugo vu \eo, nek bodo ve posle petka pakerali svoje kufre za dimo. Niti oni nemajo baš vu svoji povjesti zapisane nekše pobjede vu tekmaj z našaj zebranaj vrstaj.

N

ejsam misliv faliti nas Hrvate, ali moram vam rei gda na evropskomo labodoritaškomo prvenstvo igrajo sam dve reprezentacije z negdašje ustrougarske, a to so ustrijanci i mi. Vidli smo kak ustrijanci igrajo i brzas niti jiv nej bilo gda je

17. lipnja 2008.

nej prvenstvo pre njima. sto tak, ak mi dozvolite, bodem vam rekev gda smo mi Hrvati nejbolši labodoritaši vu negdašjoj Jugi, jerbo sam mi igramo na prvenstvo i nej sam kaj igramo nek i pobe uvlemo. Pomalem bodo vsi zazvedili gda smo vu vsemo, za kaj se primemo, nejbolši!

M

akar se, bar za ve, sam šepetuji, a verjem gda bode i do toga dojšlo kaj se bode potpisala povelja bratimljenja naše Me imorske županije z Dubrovakom. Najme kaj, mi ovo leto obiležavlemo pecto let otkak se narodiv Nikola rinski Sigecki, a oni, isto tuliko let, otkak se narodiv Marin Drži. Naš Nikola je poginuv pod Sigetom, a Dubrovani so svojega Marina pretirali vu talijo i tam je hmrv. Kak je bilo bilo je, bili so to veliki sinovi našega naroda i tre obiležiti jive ro endane i zafaliti jim za vse kaj so za hrvatski narod naprajli.

J

oš se nej zazvedilo zakaj se, itak, vruhnuv turen na cirkvi pre Svetomo ur o i što je pravzaprav za to kriv. Jeli so to meštri z Ludbrega, projektnati z agreba ili pak naš

me imorski veter z dež om. Kuliko sam mev uti od domai ljudi vu jenoj, isto zak domaoj, pelnici to vse se ovak pripetilo: meštri so otkopali turna vse okoli kaj bodo predi gotovi, unda je dež opav pak je malo oprav fondoša, a posle toga je veter spuhnuv i to ruom unda gda je krt rovav cpot pod fondošom i turno je nej bilo spasa. Kak bilo da bilo nej letneše je reageralo opinsko poglavarstvo Svetoga ur a i otprlo je rauna na šteri se morejo dati penezi za popravak cirkve. Kaj nebote rekli gda ste nej znali.

J

anez Joško Joras je dobiv svojo rampo na meji izme o Dežele i Lejpe naše tak gda ve i dale živi vu Deželi,a spat hoda k nam. Nejsam vam rekev gda on jedini ima kljua od te rampe. Jegova želja je spunjena tak gda bode ovek mogev na miro hmreti. Kuliko sam mev za uti gda je to biv vezani posel, tak gda so ve i naši štediše vu Ljubljanski banki dobili kljue od trezorov pak bodo si mogli hodati po peneze gda bodo jiv nucali, ak so još tam?

Mamine odgojne metode u poluvremenu nogometne utakmice Mama v kuhji kuha obeda, a mali sinek se igra z vlakiom v dnevni sobi. rez rezkreana vrota ga posljuša kak se to on igra. - Kaj je? Kaj se eka? demo brže majmuni. gledi kaj bote hmrli od neveljanšine. demo dale kreteni. Hote ve jampot vu tej usrani cug. No bu nas prijala ako nabote pomeknuli te svoje smrdljive riti. Dok je mama ula te rei tlak ji je skoio na 200 i onak srdita doletela je do sineka: - Štefek da ti je to zodji pot kaj sam te ula tak govoriti. a kazno boš v kotu, kleao na kuruzi, a z cugecom boš se smeo igrati dok mi obeaš kaj ve naš tak grdo govorio. Nakon dve vure Štefek se smirio i obeao kaj bo se dale pristojno igrao. Vužge on cugeca i pone govoriti. - Cijenjeni putnici, nadamo se da ste ugodno putovali našim vlakom. Cijenimo da ste se ugodno osjeali u vožnji. Molimo putnike da svoje osobe stvari ostave na to odre ena mjesta. Molimo vas, ako je to ikako mogue, da se suzdržite od pušenja. Želimo vam ugodan dan i hvala vam što koristite usluge našeg prijevoznika. Sa štovanjem vaš željezniki koncesionar. Dok je mama ula te reji so se rescvela od sree. Ponosna kaj su jene metode dole rezultota. Štefek nastovi dale: - vi kaj ste ponoreli kaj kasnimo dve vure morete se zafoliti oni glupai kaj v kuhji kuha obeda. ..Ruke i glave držimo skupa, do neba se uje huk s tribina, vatreno srce za Hrvatsku lupa, za tebe, za mene za vatrenog sina..

ŠALA mala

Predstava Jedan bogataš uspio je svoju netalentiranu neaku ubaciti u gradsko kazalište, zahvaljujui prijateljstvu s direktorom. Nakon nekoliko tjedana, on upita direktora na jednom prijemu: - Da li ste onoj mojoj maloj dodijelili koju ulogu? - Jesam. Uloga odgovara njenom talentu. U treem inu nakon druge slike, ona lupa na vrata i... - ? - radosno upita bogataš. - glavni junak vie: “Nisam ovdje ni za koga!”

Poslovni odnosi Sva zajapurena skoila je glavna tajnica s pisaeg stola svog direktora, kad je jedan djelatnik upao u sobu. - Vrag te odnio, zašto ne pokucaš prije nego što upadneš u sobu! Koliko puta ti to još moram rei! zaurla šef bijesno. momak e veselo: - Nema veze, ja uvijek najprije pogledam kroz kljuanicu, kao i svi ostali!

Brani život Stariji ovjek objašnjava neke stvari svom mladom prijatelju koji je nekoliko dana pred ženidbom: - naš - kaže mu on - u braku su neizbježne sva e, ali sve se to sredi na kraju. Moja žena i ja smo se užasno sva ali u poetku, ali im smo primijetili da ja nisam nikad u pravu, sva e su odmah prestale.

Zakon i žene

Dilema - Stari, ja sam ti u strašnoj dilemi! - kaj te to tak strašnoga mui, prosim te lepo? - uj, ne znam je’l bi išel na ulicu i gledal kaj nemrem ševiti, ili bi ostal doma i ševil kaj nemrem gledati…

Crvenkapica

Orijentacija

Na putu prema bakinoj kui, u tamnoj i mranoj šumi, Crvenkapicu presreo vuk. Ona u tren oka izvadi pištolj iz košare i ubije vuka. Tog trenutka iz vukova trbuha iskoio lijepi princ. - Crvenkapice, Crvenkapice, spasila si mi život! auzvrat u ti ispuniti tri želje. - O prelijepi prine, imam samo jednu želju, ali ispuni je tri puta.

- Prosim vas lepo, gospon, kaj bi mi mogli rei gde sam ja to? - Na uglu Vlaške i Draškovieve. U agrebu! - Fala vam puno! Niste trebali tak precizno. Samo mi je grad bio važan!

- ospo o uiteljice, ja vas ne bih htio plašiti, ali moj je tata juer rekao, ako budem imao loše ocjene, da e on nekoga istui

- Nisam znao da ima zemalja u kojima možeš imati više žena, ali ne smiješ piti alkohol. - Kod nas je, me utim, drugaije. Možeš imati samo jednu ženu, ali smiješ piti do mile volje, kako bi mogao podnijeti tu jednu.

Upozorenje


17. lipnja 2008.

DOBRO JE ZNATI

69


V<= P]<[

70 PROGNOZA vremena za iduih 7 dana

PREGLED vremena od 9. do 15. lipnja

Toplije, ali i dalje nestabilno VREMENSKA SLIKA: Prva polovica tjedna donijet e nam vrlo promjenjivo vrijeme pa i dalje trebamo raunati na povremenu kiĹĄu, pljuskove i grmljavinu. U drugoj polovici tjedna nad naĹĄim e krajevima ojaati anticiklona ĹĄto e nam donijeti stabilizaciju vremena od etvrtka s obiljem sunca i zatopljenjem. No, tijekom subote mogu je prolazak oslabljene hladne fronte sa sjeverozapada ĹĄto bi nam ponovno moglo donijeti pljuskove i osvjeĹženje. VREMENSKA PROGNOZA: Vrijeme e tijekom utorka biti promjenjivo oblano, ali u veem dijelu Me imurja mogua su i sunana razdoblja. Povremeno e ipak biti kiĹĄe, a moĹžemo oekivati i pljuskove praene grmljavinom, osobito u popodnevnim i veernjim satima. Uz slab do umjeren jugozapadnjak jutarnja e se temperatura kretati oko 14 ili 15, a najviĹĄa dnevna bit e izme u 24 i 26 Celzijevih stupnjeva. KiĹĄa i grmljavinski pljuskovi esto e se pojavljivati i u noi na srijedu kad ponegdje moĹže pasti i vea koliina kiĹĄe, a nije iskljueno ni jae nevrijeme. Tijekom prijepodneva vrijeme e se postupno smirivati, kiĹĄa e oslabjeti da bi popodne u veini krajeva i prestala uz postupno razvedravanje. Vjetar e okrenuti na sjeverne smjerove.

Jutarnja temperatura zraka bit e oko 15, a najviĹĄa dnevna oko 23 ili 24 Celzijeva stupnja.

etvrtak nam donosi povoljnije vrijeme za radove ili boravak na otvorenom. Oekujemo sunano i ugodno toplo vrijeme, ujutro ponegdje s kratkotrajnom maglom, a sredinom dana malom do umjerenom naoblakom. Vjetar slab, a temperatura zraka e nakon jutarnje svjeŞine uz 11°C tijekom dana porasti na vrijednosti izme u 25 i 27 Celzijevaca. I u petak ujutro moŞe nas doekati kratkotrajna magla, osobito uz Dubravsko jezero. Danju e biti preteŞno ili djelomino sunano, a u popodnevnim satima nije iskljuena mogunost za kratkotrajan pljusak koji moŞe biti praen grmljavinom. Tijekom dana zapuhat e uglavnom slab sjeveroistonjak. NajniŞa jutarnja temperatura bit e oko 12°C, a najviťa dnevna vrlo slina onoj u etvrtak. U subotu oekujemo prolazak oslabljene hladne fronte sa sjeverozapada. U takvim okolnostima bit e oblanije, a mogua je i kiťa ili pljuskovi praeni grmljavinom. No, mogua su i barem kraa sunana razdoblja. Puhat e povremeno umjeren sjeveroistonjak koji e nam donijeti osvjeŞenje pa bi se popodnevna temperatura zraka tre-

17. lipnja 2008.

Hladnije od prosjeka

bala sniziti za 5 stupnjeva u odnosu na petak. U nedjelju bi vrijeme trebalo biti slino onome u etvrtak â&#x20AC;&#x201C; preteĹžno sunano i toplije uz veinom slab sjeverni vjetar. Jutro e biti relativno svjeĹže, ponegdje moĹže zapoeti s maglom. Sredinom dana i popodne postojat e mala mogunost za koju kap kiĹĄe ili kratkotrajan pljusak.

Najviťa dnevna temperatura bit e oko 25 Celzijevih stupnjeva. Prognostiki materijal u trenutku izrade ove prognoze upuuje da bi u ponedjeljak vrijeme trebalo biti preteŞno ili djelomino sunano i joť malo toplije uz temperaturu zraka iznad 25°C i veinom slab jugozapadni vjetar. (prognoza izra ena 16.6. u 10h)

Nestabilno vrijeme nastavilo se vei dio proťlog tjedna. U ponedjeljak je joť ponegdje bilo slabe kiťe ili pljuska, ali je uz promjenjivu naoblaku bilo i sunanih razdoblja uz koja je temperatura porasla do 24 Celzijeva stupnja. Naveer se razvedrilo pa je zbog mnogo vlage u zraku utorak ujutro mnoge doekala kratkotrajna magla, nakon koje je prevladavalo sunano vrijeme. Jutarnja svjeŞina na 13°C popodne se pretvorila u vrlo toplih 27 Celzijevaca. Dan je u srijedu poeo suncem i toplinom, a zavrťio grmljavinim pljuskovima. etvrtak nam je zatim donio veinom oblano i svjeŞe vrijeme, samo ponegdje je bilo kraih sunanih razdoblja, ali mjestimice je palo i malo kiťe. Temperatura se tijekom dana nije bitno mijenjala pa je s jutarnjih 14 porasla do 19 Celzijevih stupnje-

va koliko smo mjerili sredinom dana. Na petak trinaesti vrijeme je viĹĄe nalikovalo na ranu jesen nego na poetak ljeta â&#x20AC;&#x201C; uglavnom oblano, povremeno uz slabu kiĹĄu i relativno svjeĹže uz popodnevnih 20 Celzijevaca. Subota nam je ipak donijela sunana razdoblja, ali ni ona nije proĹĄla potpuno suho. Puhao je slab do umjeren sjeverni vjetar, a temperatura je porasla do 20°C. Ugodnije vrijeme donijela nam je nedjelja kad je bilo viĹĄe sunca i topline iako ni tada popodnevna temperatura nije preĹĄla 21 Celzijev stupanj. Ovaj kiĹĄni period donio je veem dijelu Me imurske Ĺžupanije koliinu kiĹĄe prosjenu za cijeli mjesec lipanj, a ponegdje je palo i viĹĄe od 100 litara po etvornom metru ĹĄto je naĹžalost uzrokovalo i mjestimine ĹĄtete!

CROMETEO izloĹžba fotografija

â&#x20AC;&#x2DC;MeteoroloĹĄki kontrastiâ&#x20AC;&#x2122; u Bujama ProĹĄlog petka je u Bujama, u prostorijama Pukog otvorenog uiliĹĄta, otvorena izloĹžba fotogra ija â&#x20AC;&#x2DC;MeteoroloĹĄki kontrastiâ&#x20AC;&#x2122;. Autori fotogra ija su lanovi udruge Crometeo, a ovo je tree predstavljanje ovog postava izloĹžbe u Hrvatskoj, nakon Splita i Zadra. Prisutne su na otvaranju pozdravili predstavnici Talijanske unije i Pukog uiliĹĄta te organizator,

Crometeo lan, Goran Kovaevi. Otvaranje je primamilo velik broj posjetitelja kao i njihove odline kritike. Me u posjetiteljima su bili i predstavnici prijateljske meteoroloĹĄke udruge ZEVS iz Slovenije. Nakon otvaranja organizator je upriliio zakusku, a zabava je u atriju Pukog uiliĹĄta potrajala dugo u no uz koncert Livija Morosina i njegovog benda.

POZNATI VINAR Josi RanteĹĄ je i vrhunski kuhar

Moralna podrĹĄka Vatrenima iz Meimurja

Bogra slatnjak Josip RanteĹĄ, vinogradar i vinar iz Grabrovnika, osim ĹĄto proizvodi odlina vina, isto tako dobro kuha. Najradije sprema jela na Ĺžlicu, jer tu do izraĹžaja dolazi kreativnost kuhara. RanteĹĄ je svjetski putnik, pak stoga u jela koja priprema po domae zna staviti sastojke drugih kuhinja. Tako u bogra slatnjak koji preporuuje naĹĄim itateljima stavlja njoke koje potjeu iz Italije, a u Hrvatskoj se najviĹĄe koriste u primorskoj Hrvatskoj. To je zapravo tijesto iz braĹĄna i krumpira, a prvenstveno iz praktinih razloga predlaĹžem gotove njoke, kaĹže RanteĹĄ, dodajui kako je bogra jelo proljea i zime. Stoga krenimo u pripremu. Recept koji RanteĹĄ predlaĹže je za 50-ak osoba. (S. Mesari, Z. Vrzan)

Navijai iz Zebanca Bruno Kutnjak, Sreko Sklepi, Vladimir Novak i Danijel Vrtari podijelili su s nama daĹĄak navijake euforije iz Bea. Pratili su Vatrene na utakmicama protiv Austrije i Njemake. Iako bez ulaznica, kaĹžu da je u â&#x20AC;&#x153;predvorjuâ&#x20AC;? ili razliitim â&#x20AC;&#x153;kornerimaâ&#x20AC;? sasvim izdrĹžljivo. Cijena piva kree se od 2 do 4 eura, a popije ga se u nevjerojatnim koliinama. Susreli su se i s navijaima iz Hlapiine i Murskog SrediĹĄa, a na utakmici s Austrijom s drugih 6.000 navijaa u Fanmeile Prater Kaiserwiesen u Beu bili su pod prijateljskom paskom policije. I onda neĹĄ navijal?

NAGRADNA IGRA za posjetitelje MESAP-a

Automobil Darku Ĺ tefulju iz NedeliĹĄa, skuter Ani Kovai iz Ferketinca U nedjelju 15. lipnja izvuene su i nagrade MESAP-a za posjetitelje, koji su kupnjom ulaznica bili u konkurenciji za nagrade. NajviĹĄe sree u konkurenciji oko 20.000 posjetitelja i isto toliko ulaznica imao je dobitnik prve nagrade, Darko Ĺ tefulj, I. MaĹžurania 17, iz NedeliĹĄa koji je osvojio automobil FORD NEW FIESTA Ambiente 1,25 Duratec. Prvu nagradu dodjeljuje AMC Me imurje I Ford. Drugu nagradu, skuter phoenix model PH50, koju dodjeljuje tvrtka Motori d.o.o. akovec, dobila je Ana

Kovai, Ferketinec 38. Treu nagradu, sedmodnevni boravak u Toplicama Sveti Martin za dvije osobe, dobila je Ella Pei, ulica Karlovi Vinka 7, NedeliĹĄe. etvrta nagrada, runi elektrini alat bosch, koji dodjeljuje Me imurska BS akovec, pripao je Meliti Mekovec, Strosmayerova 7b,

akovec. Petu nagradu, kutnu kadu s oblogom tvrtke Lepoglavec iz Goriana, dobio je Mario Knez, Radnika 23, Pribislavec. Ukupni fond nagradne igre iznosio je 79.507 kuna. (J)

SASTOJCI 7 kg srneeg mesa 4 kg junee koljenice 1 kg svinjske masti 4 svjeĹže crvene paprike 3 svjeĹže zelene paprike 60 dag mrkve 1/2 kg celera 7 kg luka srebrnjaka 4 kg domaih njoka sol, tuena ljuta paprika 2 do 3 litre vina

POSTUPAK Mast rastopiti u kotlu i kad je zagrijana staviti grubo ribani luk, te nasjeckanu crvenu i zelenu papriku. Dodati sve zaine i dinstati do omekĹĄanja. U me uvremenu narezati meso, i to po vitrajima, i onda ga staviti u smjesu u kotlu. Sve skupa kuhati oko dva sata i kad je meso mekano zalijati s dvije do tri litre RanteĹĄovog vina. Nakon toga kuhati joĹĄ pola sata na laganijoj vatri i dodati njoke. PromijeĹĄati i kuhati joĹĄ pet minuta. I onda u tanjure, uz domai kruh.


17. lipnja 2008.

DOBRO JE ZNATI

71


17. lipnja 2008.

TEMA TJEDNA: ZAHTJEV ZA SMJENU PREDSJEDNIKA HRS

NOVI HRVATSKI TREELIGAĹ IMA NOVOG PREDSJEDNIKA

LJETNA KOLUMNA: PUT PREMA VRHUNSKOM TENISU

ZaĹĄto je pukla â&#x20AC;&#x153;ljubavâ&#x20AC;? Kavrana i Gopca!

Na elu Mladosti iz Preloga Ivica Radikovi

Kako i zaĹĄto u profesionalnom tenisu!?

www.mnovine.hr

72

PRIJATELJSKI Ĺ AHOVSKI DVOBOJ stoljea u Dragoslavec Selu

Matirao kolegu i uĹĄao u 100. godinu Ĺživota Zaista rijedak ĹĄahovski i Ĺživotni doga aj zbio se proĹĄli utorak u Mjesnom domu u Dragoslavec Selu. Za ĹĄahovskim stolom naĹĄli su se 99-godiĹĄnji Antun Crnec iz Dragoslavec Sela i 77-godiĹĄnji Antun Mohari iz Gornjeg Mihaljevca, koji su taj dan, 10. lipnja, proslavili svoje ro endane. No, kako su obojica strastveni ĹĄahisti, odluili su to obiljeĹžiti uz partiju ĹĄaha. Na neki nain ovo je bio dvoboj uitelja i uenika. Svaki je sa sobom donio i svoje ĹĄahovske ploe s igurama. Moharieva garnitura je stara 45 godina, a Crnecova Bog zna kuliko. Sve je bilo u okvirima pravilnika za ĹĄahovski me, sudio je Zdravko Mohari iz PleĹĄkovca, a bijele figure je odabrao (pokazujui zatvorene ĹĄake s figurama) Crnec. Nakon etiri sata igranja, pobijedio je Crnec i tako kao pobjednik uĹĄao u svoju 100. godinu Ĺživota.

Igrali smo od jutra do sutra Roendansku tortu Crnecu je donio sudac Zdravko Mohari

- Stvarno nisam pustio, jednostavno sam previdio kraljicu i Tonek mi je dao ĹĄuh i ĹĄeh, rekao je na

Bijelo - crvena boja akovca ... Ovaj tjedan obiljeĹžilo je prije svega nogometno ludilo, a omiljene crvene i bijele kockice nisu se nosile samo u etvrtak, ve i ostatak tjedna. Navijake uniorme ovih su dana obavezne a, nemate li majicu, posluĹžit e kapa, narukvica, ili zastavica. Vrijeme nas nije baĹĄ posluĹžilo, ve je nekako bilo napola â&#x20AC;&#x201C; pola tjedna vrue, pola hladno, tako smo mogli vidjeti svakakve odjevne kombinacije. Djevojke su polovile trendove, pa su uskoile u cvjetne kombinacije (traĹžen je uzorak

sitnih cvjetia). Osim cvjetnog, traĹženi su i drugi uzorci - prugice, tokice, kruĹžii, rombii ... nije bitno, glavno da je veselo i dobro iskombinirano. To pak je lekcija koju neke pripadnice ljepĹĄeg spola tek moraju nauiti. NaĹĄi mladi se, barem oni tinejdĹžerske dobi, djelomino priklanjaju trendovima â&#x20AC;&#x153;onihâ&#x20AC;? godina kad je sve crnjak, pa tako i odjea. Ipak i to moĹže biti zanimljivo, pa su gradom pojedine djevojke prodefilirale u stilu goth princeza. (oto: Z. Vrzan)

Mudar potez za konanu pobjedu nad mlaim protivnikom kraju susreta Antun Mohari, otklanjajui svaku pomisao da je svojem starom kolegi i uitelju namjerno pustio me. Mohari je Crnecu poklonio prusleka i robau, a obitelj Mohari se pobrinula za slavljeniku tortu i pie. Prisjeajui se svojih neĹĄto mla ih dana, Crnec i Mohari rekli su kako su se znali ĹĄahati od jutra do sutra. - To je kak sam vrag, jednostavno nebreĹĄ od ploe, dok jemput poneĹĄ. Meni ga nikaj na svetu ne lepĹĄega od ĹĄaha ... I od muĹžike i od

moje Ĺženike, kaĹže vitalni Crnec, najavivĹĄi novi me s Mohariem na svrĹĄetku svoje 100. i Moharieve 78. godine Ĺživota. Mohari kaĹže da je ĹĄah poeo igrati kao 16-godiĹĄnji mladi i da je u Ĺživotu odigrao preko 10 tisua parija ĹĄaha. - Pravo igranje ĹĄaha navil me Tonek. On je bil ĹĄoĹĄtar i muzikaĹĄ, ja trgovac i poljoprivrednik i navek smo naĹĄli asa za ĹĄah. Moram priznati da me pravi ĹĄah navil upravo Tonek i veseli sam kaj je on tak zdrav i bistar. Sjeam se

kad me jednom dobio 20 partija za redom i onda mi je 21. pustio. Ali nije priznao da je bio dareĹžljiv. Bio je i ostao veseljak, ali do ĹĄaha je uvijek drĹžao, kaĹže Mohari, ni malo ljut ĹĄto je izgubio od stogodiĹĄnjaka. Veli da kad on bude imao stotku valjda bude i on pobjednik s nekim mla im kolegom, moĹžda sucem ovog mea. Jer u gornjomihaljevskom i svetojurjevskom kraju ima ĹĄahista kao na trsovima groĹž a. (Stjepan Mesari)

Međimurske novine 667  

Međimurske novine 667

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you