MIX COPENHAGEN LGBTQ+ Film Festival 2019

Page 1

34

25 OCT - 3 NOV 2019 MIXCOPENHAGEN.DK

TH


DK Årets tema er en fortolkning af det engelske udtryk ‘different strokes for different folks’. Ideen er, at alle har et penselstrøg de efterlader, når de maler med en pensel — som et slags unikt fingeraftryk. Som queer mennesker er vores penselstrøg dynamiske, farverige og bliver endnu mere påfaldende og smukke, når de fletter sig sammen og overlapper hinanden.

EN This year’s theme is a reimagining of the proverbial saying, ‘different strokes for different folks’. The idea is that everyone has a brushstroke they leave behind when they paint with a brush — like a kind of unique fingerprint. As queer people, our brushstrokes are vibrant, full of color and become even more striking and beautiful as they inter- and overlap.

På forsiden og i programmet vil du finde penselstrøg som fletter sig sammen med bokse og firkanter. Disse repræsenterer de kasser, vi nogle gange kan føle, vi bliver presset til at passe ind i. I stedet for at blive fanget af kasserne, væver penselstrøgene sig ind og ud af dem, og bryder deres opsatte rammer.

On the cover and throughout the program, you’ll find brushstrokes that interweave with squares and rectangles, which represent the boxes we can sometimes feel like we are being forced into. Rather than being contained by the boxes, the brushstrokes weave seamlessly in and out of the them, breaking boundaries and conformities.

- Kasper Knoblauch Duelund - Kasper Knoblauch Duelund


1

INDHOLDSFORTEGNELSE TABLE OF CONTENTS 2 3 5

Om MIX / About MIX Velkommen / Welcome Billetpriser / Ticket Prices EVENTS

10 10 11 12 13 13 14 14 15 16 18 19 20

Psych-Out Fotopolitik / Photo Policy Åbningsfest / Opening Party MIX Lounge / MIX Lounge Bondage Workshop Harness Workshop Voguing Workshop Drag Night Race, Handikap, Køn og Seksualitet - en Samtale Om Repræsentation / Race, Ability, Gender and Sexuality - a Conversation About Representation A Night with Monsters Trans Rettigheder: Bekæmpelse af Systemet / Trans Rights: Fighting the System Lukkeaften / Closing Night Nyt MIX Logo / New MIX Logo FILM

25 26 28 75

Trigger Warnings & Symboler / Trigger Warnings & Symbols En Bemærkning fra Programlæggerne / A Note from the Programmers Årets Udvalg af Film / This Year’s Films For Mange Film at Vælge Imellem? / Too Many Films to Choose From? JURY & GUESTS

78 79 80 81 82 86 89 90 92 94 96

Lili-prisen / The Lili Award Publikumsprisen / The Audience Award Om Juryen / About the Jury Juryen / Jury Members Gæster / Guests MIX Kryds og Tværs / MIX Crossword Puzzle Praktisk Information / Practical Information Program- & Eventoversigt / Program & Event Overview Samarbejdspartnere / Collaborators Filmregister / Film Register Rulletekster / Credits


2

INTRO

OM MIX ABOUT MIX DK MIX CPH blev grundlagt i 1986 og er nu Danmarks ældste årligt tilbagevendende, og endnu aktive, filmfestival samt en af verdens ældste LGBTQ+-filmfestivaler. Vi er en frivillig forening drevet af passionerede LGBTQ+-filmelskere, der bruger vores fritid på at gøre MIX CPH til en spektakulær begivenhed, ikke blot for LGBTQ+-miljøet, men også for hele København og langt ud over byens grænser. Vi er derfor dybt afhængige af og taknemmelige for den støtte, vi får fra miljøet og vores samarbejdspartnere og for alle, der hjælper os med at nå vores mål: Vi bestræber os på at vise film, der stiller spørgsmålstegn ved og udfordrer grænserne i mainstream-portrætteringer af køn og seksualitet.

EN MIX CPH was founded in 1986 and is now the oldest annual film festival in Denmark, as well as one of the world’s oldest LGBTQ+ film festivals. We are a volunteer organization, driven by passionate LGBTQ+ film lovers who use their spare time to make MIX CPH a spectacular event, not just for the LGBTQ+ community, but for all of Copenhagen and beyond. We are therefore dependent on, and deeply grateful for, the support we get from the community, our business partners, and everyone who helps reach our goal: to show films that question and challenge boundaries inherent in mainstream portrayals of gender and sexuality, and reflect the diverse world we live in.


INTRO

3

VELKOMMEN WELCOME DK MIX har gennemgået flere forvandlinger i år. Vi har tilføjet + til vores navn, hvormed vi inviterer til MIX COPENHAGEN LesbianGayBiTransQueer+ Film Festival 2019. Med tilføjelsen af + ønsker vi at understrege, at vi stræber efter at repræsentere flere end de fem bogstaver til at beskrive vores publikum. Måske har I bemærket, at vi også ser lidt anderledes ud, end vi plejer? Vi fejrer vores 34. festival (og længste navn nogensinde) og mener i den anledning, at det var på tide at +tilføje+ vores logo lidt ekstra liv, læs mere på s. 20.

EN There are lots of new things with MIX this year. We have added a ‘+’ to our tagline, so we can officially welcome you to MIX COPENHAGEN LesbianGayBiTransQueer+ Film Festival 2019. By adding ‘+’ we want to emphasise that MIX strives to go beyond the five letters describing our audience. You may have noticed we look a bit different this year too. Well, we are celebrating our 34th festival (and longest name ever), and thought it was time to +add+ a little something to our logo. Read more on page 20.

I år har vi givet os i kast med at kreere vores egen podcast med titlen ‘Coming Out of the Celluloid Closet’. Lyt med til samtaler mellem medlemmer af LGBTQ+-miljøet om aktuelle emner og selvfølgelig queer film—der af én eller anden årsag er et tilbagevendende emne (s. 8).

This year MIX has produced a podcast for the first time named ‘Coming Out of the Celluloid Closet’. Tune in to find conversations with members of the LGBTQ+ community in Copenhagen and beyond on current subjects and of course queer film—it somehow always comes up (p. 8).

Selvom meget har ændret sig, forbliver vores mål det samme - at vise film, der stiller spørgsmålstegn ved og udfordrer grænserne i mainstream-portrætter af køn og seksualitet. Dette er ikke nemt, og selvom vi er stolte af det filmprogram, vi præsenterer for dig i år, har vi haft svært ved at finde fyldestgørende repræsentation på tværs af hele det spektrum, vi er en del af. Læs mere på s. 26.

While so much has changed, our goal remains the same—to show films that question and challenge boundaries inherent in mainstream portrayals of gender and sexuality. This is not easy to accomplish, and though we take great pride in the program we’ve produced for you this year, we have struggled to find adequate representation across the broad spectrum we inhabit. Read more on page 26.

Vi oplever desværre stadig reduceret finansiering, men vi motiveres af den opbakning, vi modtager fra queermiljøet i København såvel som udenfor. Vi er stolte over at kunne afholde filmvisninger og events, der vækker opmærksomhed, muliggør samtaler og skaber tryggere rum for det alsidige MIX af identiteter og udtryk, der udgør LGBTQ+-miljøet. Da festivalen eksisterer for jer, vil vi meget gerne høre jeres meninger om os. Vi opfordrer derfor til feedback, og vi håber, at I får glæde af årets program. Vi ses i mørket.

Funding continues to dwindle for cultural initiatives by minorities, but our motivation is fuelled by the support we receive from the queer community in Copenhagen and beyond. We feel honoured to host films and events that inspire awareness, enable conversations and create safer spaces for the MIX of identities and expressions within the LGBTQ+ community. We graciously welcome any thoughts and ideas you have about the festival, and we truly hope that you enjoy this year’s program. See you in the dark.


4


INTRO

5

BILLETPRISER TICKET PRICES

Alm. billet Regular ticket

85 DKK

Studiebillet * Student *

75 DKK

Seniorbillet (65+) * Senior ticket (65+) *

75 DKK

Klippekort (til 5 film) Discount card (for 5 films) Medlem af Cinemateket ** Member of the Cinematheque ** Åbne- eller lukkefilmsbillet Opening and Closing films

375 DKK

50 DKK

100 DKK

* Rabat opnås kun ved visning af gyldig legimitation. * Discount only available with valid ID. ** Gælder kun i Cinemateket ved visning af gyldig legimitation. ** Only valid in the Cinematheque with valid ID.


6

LGBT ASYLUM HAR BRUG FOR DIN HJÆLP LGBT Asylum arbejder for LGBT-personers rettigheder i det danske asylsystem. Vi rådgiver både asylansøgere og flygtninge med LGBT-baggrund og tilbyder dem et vigtigt socialt netværk. LGBT-personer møder store udfordringer i det danske asylsystem. Mange oplever social isolation, ligesom der er eksempler på chikane og overgreb i asylcentrene. Der mangler desuden viden om LGBT-asylsager på alle niveauer i asylsystemet, og det kan have fatale konsekvenser for udfaldet af den enkelte sag. I år oplever vi, at mange flere LGBT-personer får afslag på asyl og skal sendes tilbage til for eksempel Uganda eller Iran. LGBT Asylum har derfor brug for din hjælp. Du kan blive støttemedlem for 50 kr. om måneden eller blot 50 kr. i kvartalet, hvis du er studerende eller arbejdsløs. Du kan også støtte os med et engangsbeløb på 200 kroner via MobilePay: 71 52 33 97 Se mere på LGBTasylum.dk/donate Kontakt: Telefon +45 71 52 33 97 Email: info@lgbtasylum.dk

facebook.com/lgbtasylumdk · www.lgbtasylum.dk


ART SUBMISSION

7

SELF EXPRESSION By William Eckloff DK Vi er i konstant selvundersøgelse og læring om hvordan vi udtrykker vores hele selv.

EN We are constantly exploring our selves and learning how to express our entire self.


We love to talk queer film, so we recorded ourselves doing it Join us for conversations on a range of queer-relevant topics and cinema, presented by volunteers behind MIX CPH and featuring friends from Copenhagen and beyond

Find us on your podcast app of choice

www.mixcopenhagen.dk


9


10

EVENTS

PSYCH-OUT STED Cinemateket DATO Tirsdag 22/10 kl. 19.30 Torsdag 24/10 kl. 19.30

DK Vi varmer op til festivalen ved at kigge tilbage i tiden til New Queer Cinema bevægelsen. New Queer Cinema ændrede måden, hvorpå queer personer er blevet portrætteret i film. I år hylder vi filmskaberen Gus Van Saint og viser i den forbindelse hans filmdebut ‘Mala Noche’ (1986) og hans kritikerroste ‘My Own Private Idaho’ (1991). Van Sant anses for at være en prominent figur i New Queer filmbevægelsen fra de tidlige 1990’ere.

FOTOPOLITIK PHOTO POLICY

EN As we warm-up this year’s festival we head back to a retrospective of the New Queer Cinema movement, celebrating the early work of Gus Van Sant with his directorial debute ‘Mala Noche’ (1986) and the proclaimed ‘My Own Private Idaho’ (1991). Van Sant is considered to be one of the most prominent filmmakers of the New Queer Cinema movement in the early 90s, which shaped how queerness has been portrayed in film since.

Foto tilladt Photos allowed

Foto ikke tilladt No photos allowed

Ingen billeder af publikum No photos of the audience

DK Billeder og videoer af vores events har altid bidraget til den samlede MIX-oplevelse ved at indfange særlige øjeblikke, som vi deler med publikum på platforme som vores hjemmeside og sociale medier. For at gøre vores events mere tilgængelige og skabe tryggere rum, har vi udviklet en fotopolitik, som beskriver specifikationerne for fotografering ved alle MIX CPH events.

EN Pictures and videos of our events have always enhanced the MIX experience by capturing special moments that we share with our audience on platforms such as our website and social media. However, to make our events more accessible and create safer spaces, we’ve developed a photo policy, which lays out the specifics of photographing at all MIX CPH events.

• Alle fotofrie events vil være tydeligt markeret inden eventet starter. • Forpremierer er altid fotofri. • Hvis et event ikke er markeret som fotofrit, vil der blive fotograferet til arrangementet. • Events med en særlig fotopolitik vil være tydeligt markeret i beskrivelsen, f.eks. når der ikke tages fotos af publikum. • Fotografer vil blive introduceret inden et event begynder, og folk er meget velkomne til at fortælle en fotograf, hvis man ikke ønsker fotos af sig selv delt.

• All photo free events will be clearly labelled prior to the start of an event. • Preview events are always photo free. • If the event is not labelled as photo free, the event will be photographed. • Events with a special photo policy will be clearly labelled in the event description e.g. audience will not be photographed. • Photographers will be introduced prior to the start of an event and we welcome people to ask the photographer not to post photos of them.

Har I spørgsmål eller kommentarer kan I skrive til os på pr@mixcopenhagen.dk

If you have questions or comments, please contact us at pr@mixcopenhagen.dk


EVENTS

11

ÅBNINGSFEST OPENING PARTY STED MIX Lounge DATO Fredag 25/10 kl. 19.30–24.00

DK Vi skyder den 34. MIX CPH festival i gang med en forrygende film, det franske drama ‘Wild’ efterfulgt af vores årlige åbningsfest. Mød os i MIX Loungen fra 19.30 til gratis snacks og drikkevarer, og bliv endelig hængende efterfølgende for en fejring med fantastisk musik og søde queers du kan mingle med. Vi fortsætter festen i MIX Lounge frem til midnat, og hvem ved, måske finder vi endda et sted at fortsætte festen efterfølgende.

EN We kick off the 34th MIX CPH festival with a fantastic film, the French drama ‘Wild’, followed by our yearly opening party. Join us in the MIX Lounge from 19.30 for free snacks and drinks, and stay after the film for the celebrations with great music and cute queers to mingle with. We’ll party in the MIX Lounge until midnight, and we might even find a place to continue afterwards.


12

EVENTS

MIX LOUNGE STED Asta Bar

DK MIX Lounge i Cinematekets Asta bar er et unikt mødested under festivalen. Loungen er åben hver eftermiddag, hvor der vil være frivillige, der byder velkommen og serverer gratis drikkevarer. Her kan I hænge ud, samtale om filmene, møde de frivillige, jurymedlemmerne og festivalens gæster. I år vil der være aktiviteter hver dag, herunder talks, workshops, speed dating, drag quiz og meget mere! Desuden er der brætspil til både store og små, som I er velkomne til at underholde jer med, når der ikke er events. Til de helt små er der malebøger og farver.

EN MIX Lounge at Asta bar in the Cinematheque is the place to be during the festival. It will be open every afternoon and volunteers will welcome you while serving free beverages. You can spend time talking about films, meeting the volunteers behind MIX, the Jury members, and guests of the festival. This year there will be activities every day such as talks, workshops, speed dating, drag quiz and more! Furthermore, there’s an array of boardgames for both children and adults you can play in between events. For the youngest there are coloring books and drawing materials.

MIX Lounge har niveaufri adgang. MIX Lounge has level access.


EVENTS

13

BONDAGE WORKSHOP STED Vermundsgade 13, 2100 København Ø DATO Søndag 27/10 kl. 15.30-17.00

DK Bondage er en disciplin, hvor man under samtykke binder og begrænser sin partners bevægelighed for at opnå erotisk, æstetisk og somatosensorisk stimulering. Feliks og Ziggi Willpower demonstrerer de grundlæggende teknikker, og hvordan man anvender dem. Kom med en partner eller alene (men vær forberedt på at lade dig binde) og lær at praktisere denne erotiske kunstform sammen med os. Der vil være reb til rådighed, men vi opfordrer deltagere til at medbringe puder og tæpper.

EN Bondage is the practice of consensually tying, binding, or restraining a partner for erotic, aesthetic, or somatosensory stimulation. Feliks and Ziggi Willpower will show us some basic techniques on how to practice it. Come with a partner or alone (but be prepared to be tied up) and learn how to practice this erotic art. Ropes will be provided but participants are encouraged to bring their own pillows and blankets. Registration via Facebook or our website.

Tilmelding kræves via Facebook eller vores hjemmeside.

HARNESS WORKSHOP STED Vermundsgade 13, 2100 København Ø DATO Søndag 27/10 kl. 17.30–19.30

DK Efter vores bondage-workshop fortsætter legen med læring. Vi inviterer jer tilbage til MIXs populære DIY workshop. Denne gang skal vi lave vores eget harness ud af genbrugsmaterialer. Deltagelse er gratis og materialerne stilles til rådighed.

EN Following our bondage workshop we will continue learning and crafting together, and invite you back to MIX’s popular DIY workshop. This year we’ll make our own harnesses out of recycled materials. The workshop is free to attend and materials will be provided.

Tilmelding kræves via Facebook eller vores hjemmeside. Registration via Facebook or our website.

Photo by Sharon McCutcheon


14

EVENTS

VOGUING WORKSHOP STED MIX Lounge DATO Fredag 1/11 kl. 17.30-19.30

DK Københavns voguing mor, Maji Claire, kommer og underviser de grundlæggende trin i vogue i MIX Lounge. Lær det bedste trick til ‘duckwalking’ og du kan være sikker på at få de ti-taller på ingen tid!

EN Copenhagen’s voguing mother Maji Claire teaches fundamentals of vogue in the MIX Lounge. Learn the best trick for duckwalking and you’ll be getting your tens in no time!

DRAG NIGHT STED MIX Lounge DATO Fredag 1/11 kl. 20.00-20.30

DK Høje hæle og fejlfri makeup—det er rigtigt—det er MIX’s Drag Night! Hvor ellers kan du finde en queer film quiz med Københavns House of Fruits som vært? Rund aftenen af i MIX Lounge med et drag DJ set!

EN Heels high and makeup flawless—that’s right— it’s MIX’s Drag Night! Where else could you find a queer film quiz hosted by Copenhagen’s House of Fruits? Round off the evening in the MIX Lounge with a drag DJ set!


EVENTS

15

RACE, HANDIKAP, KØN OG SEKSUALITET–EN SAMTALE OM REPRÆSENTATION RACE, ABILITY, GENDER AND SEXUALITY–A CONVERSATION ABOUT REPRESENTATION STED MIX Lounge DATO Tirsdag 29/10 kl. 18.00–19.00 FOREGÅR PÅ ENGELSK / THE TALK IS IN ENGLISH

DK Til dette event mødes Ph.D. studerende ved Aalborg Universitet Tess Sophie Skadegård Thorsen med Sarah Glerup, som har forsket og specialiseret sig i handikap-repræsentation i dansk film, til en samtale om undertrykkende strukturer i film med fokus på racisme, diskrimination, handikap og seksualitet. Eventet lægger ud med en kort introduktion af centrale begreber som homonationalisme, pink-washing og intersektionalitet. Herefter åbner Tess og Sarah op for en samtale med publikum om normativitet og seksualitet på film og tv på tværs af genrer.

EN For this event we are joined by Ph.D. candidate from Aalborg University Tess Sophie Skadegård Thorsen and Sarah Glerup, who was the first to research and specialize in disability-representation in Danish film. The two will meet for a conversation on oppressive patterns in films, with an emphasis on racism, discrimination, ableism, and sexuality. The event will begin with a short introduction to central terms like homonationalism, pinkwashing, and intersectionality, followed by a conversation between Tess, Sarah and the audience on normativity and sexuality on film and TV across genres.


16

EVENTS

DK Velkommen til vores første queer horror program ‘A Night with Monsters’ i anledning af en blodig fejring af Halloween. Gør jer klar til en aften fyldt med film og events, I sent vil glemme! Vi har et gruopvækkende udpluk af film, der vil tilfredsstille selv de mest blodtørstige queers derude, læs alt om dem på 73-74. Køb to billetter til film fra programmet “A Night with Monsters” og få den sidste gratis.

EN Welcome to ‘A Night with Monsters’, our first queer horror program to celebrate Halloween with gore. Get ready for a night filled with films and events to remember! We have a spine-chilling film selection to satisfy all bloodthirsty queers out there, read all about them on page 73-74. Get 3 for 2 film tickets for any film in the ‘A Night with Monsters’ program.

DIY JACK-O’-LANTERN

antal græskar til rådighed, derfor opfordrer vi jer til at medbringe jeres eget og ellers skære løs, mens I nyder en kop gratis kaffe i vores lounge. EN Halloween isn’t all blood and horror, that’s why we are having a pumpkin carving workshop. Release your inner artist and get messy with other pumpkin loving queers. There will be a limited amount of pumpkins so we encourage you to bring your own and carve away while you enjoy a free coffee in our lounge.

STED MIX Lounge DATO Torsdag 31/10 kl. 16.00–19.00

DK Halloween handler ikke kun om blod og gys, derfor afholder vi en workshop, hvor I kan komme og skære græskarlanterner sammen med os. Slip din indre kunstner løs i selskab med andre græskarelskende queers. Der vil kun være et begrænset

Photo by Leximphoto


17

EVENTS

TERROR TALK STED MIX Lounge DATO Torsdag 31/10 kl. 17.30–19.00 FOREGÅR PÅ ENGELSK / THE TALK IS IN ENGLISH

DK Gyserfilm har ikke den bedste historik når det kommer til at skildre marginaliserede grupper. Genren har en tendens til at falde tilbage på ødelæggende stereotyper og dehumaniserende portrætter. Men hvem kan ikke lide et monster? Vi har inviteret Rikke Schubart, der er filmforsker og forfatter med ekspertise i gyserfilm, til at tale om queer-repræsentation inden for genren. Bagefter vil der være en uformel samtale mellem WooJin Ko, Sarah Glerup og Tess Sophie Skadegård Thorsen, tre queer horror-entusiaster, om genrens appel til trods for dens problematiske skildringer af queerhed.

EN Horror films don’t have the best track record when it comes to depicting marginalized groups. The genre tends to fall back on damaging stereotypes and dehumanizing portrayals. But who doesn’t like a monster? We have invited Rikke Schubart, a film scholar and author with an expertise in horror cinema, to talk about queer representation within the genre. Afterward, there’ll be an informal chat with WooJin Ko, Sarah Glerup and Tess Sophie Skadegård Thorsen, three queer horror aficionados, about the genre’s appeal despite its problematic depictions of queerness.

BLIV FORVANDLET TIL ET MONSTER TRANSFORM INTO A MONSTER STED MIX Lounge DATO Torsdag 31/10 kl. 16.00-23.00

DK Hvad er Halloween uden halloweenmakeup? Nemlig. Kom ned i MIX Lounge og nyd vores makeuphjørne, venligst stillet til rådighed af Kryolan, og bliv forvandlet til det fabelagtige queer monster, du altid har ønsket dig at være.

SPONSORED BY

EN What is Halloween without Halloween makeup? Exactly. Come down to the MIX Lounge and enjoy our makeup corner, courtesy of Kryolan, and transform into the fabulous queer monster you always wanted to be.

Photo by Hermes Rivera


18

EVENTS

TRANSRETTIGHEDER: BEKÆMPELSE AF SYSTEMET TRANS RIGHTS: FIGHTING THE SYSTEM STED MIX Lounge DATO Onsdag 30/10 kl. 18.00–19.00 FOTOS KUN TILLADT MED TILLADELSE FRA PANELDELTAGERNE / PHOTOS ALLOWED ONLY WITH PERMISSIONS OF PANEL MEMBERS

DK Transpersoner står over for mange hindringer i kampen for ligestilling. En vigtig slagmark er den manglende adgang til tjenester indenfor sundhedsydelser såvel som transfobi og fordomme i institutioner. Mød os i MIX Lounge i Asta bar til en paneldiskussion, hvor vi udforsker disse udfordringer og hører fra dem, der kæmper for at ændre systemet.

EN Trans people face many obstacles in the fight for equality and social justice. One key battleground involves access to services such as healthcare as well as transphobia and prejudice within societal institutions. Join us in the MIX Lounge in Asta bar for a panel discussion exploring these challenges and hear first-hand the experiences from some of those fighting to change the system.


EVENTS

19

LUKKEAFTEN CLOSING NIGHT STED Refshalevej 185, 1432 København K DATO Lørdag 2/11 22.00-06.00 PRIS 80 kr,-

DK Dette års lukkeaften starter i Cinemateket med lukkefilmene ‘Burn The House Down’ og ‘Fabulous’. Disse to dokumentarer tager dig med ind i den fantastiske verden af vogue og giver måske inspiration til aftenens dansetrin? Efter filmvisningen flyttes festen til Refshalevej 185, hvor vores team har forberedt et alsidigt lineup af både lokale og internationale talenter, der nok skal sørge for en uforglemmelig festivalafslutning.

EN This year’s closing festivities will kick off with our two closing films at the Cinematheque: ‘Burn The House Down’ and ‘Fabulous’. The documentaries will transport you to the spectacular world of Vogue and maybe even inspire some new moves for the dancefloor later on? The party will then move to our exciting new hangar location—Refshalevej 185. Our team has put together a diverse lineup of both local and international talent that will be sure to make this the grandest of finales.

Photo by Mihaela Yordanova


20

EVENTS

NYT MIX LOGO NEW MIX LOGO DK MIX ser en smule anderledes ud i år.

EN MIX looks a bit different this year.

Siden vi blev stiftet i 1986 (dengang hed vi Copenhagen Gay Filmfestival) har vi lært og vokset, udvidet vores fokus og omfavnet forskellige synspunkter og blevet rigere på erfaring, mens vi forbliver tro mod vores formål—at vise film, der udfordrer og udforsker grænserne for mainstream portrætteringer af køn og seksualitet.

Since our formation in 1986 (then named Copenhagen Gay Filmfestival), we have learned and grown, expanded our focus and embraced diverging points of view and experiences, while staying true to our ultimate goal—to show films that question and challenge boundaries inherent in mainstream portrayals of gender and sexuality.

Dog er måden, hvorpå vi præsenterer os selv visuelt forblevet temmelig statisk. Vores tidligere logo har sin helt egen historie og optrådte første gang under vores 25-års jubilæum i 2010, dengang vi stadigvæk hed Copenhagen Gay & Lesbian Film Festival. Samme år anerkendte vi, at vi var vokset fra vores navn og spurgte vores publikum, hvilken festival de gerne ville opleve—og MIX COPENHAGEN blev født.

But the way we’ve represented ourselves visually has remained rather static. Our previous logo has its own history, appearing first on our 25th anniversary in 2010 when we were named Copenhagen Gay & Lesbian Film Festival. That same year we acknowledged we had outgrown our name so we asked our audience what festival they wanted to attend—and MIX COPENHAGEN was born.

Vi fortsætter med at udvikle os, og i år har vi tilføjet ‘+’ til vores navn for at understrege vores stræben efter at vise film af og for LGBTQ+-miljøets brede spektrum hinsides det evigt voksende akronym. Det var desuden på tide med en visuel genopfriskning, og vi ønsker, at vores identitet skal kunne tilpasses enhver situation og udfordre normer på samme måde, som vores filmprogrammer gør, samt at vores mangfoldige publikum kan se sig selv i den. Formerne i vores oprindelige logo repræsenterer de foregående års MIX festivaler, og vi ønsker at folde dette ud ved at bruge formerne til at repræsentere de folk, for hvem vi laver festivalen hvert år (ja, det er jer!). Derfor er vores logo nu mere dynamisk, energisk og fuldstændig foranderligt. Butch eller femme, flamboyant eller underspillet, med vores nye logos fluiditet, er det brugbart i alle scenarier. Vi håber, I kan lide det, og opfordrer jer til selv at lege med det!

We’ve continued evolving and this year we’ve added a ‘+’ to our tagline. This is to emphasise our efforts to present films by and for the broad spectrum within the queer community, beyond the ever-growing acronym. It was also time for a visual refresh—our identity should be able to adapt to any situation, to challenge norms in the same way our film programs do, and be something our diverse audience can see themselves in. The shapes of our original logo represented the previous years’ MIX festivals, and we want to expand on this, using shapes to represent the people we produce these festivals for each year (that’s you!). To achieve this, our logo is now dynamic, effervescent, and entirely customisable. Butch or femme, flamboyant or understated, our new logo fluidly adapts to all kinds of scenarios. We hope you like it, and encourage you to play for yourself!


21


22


23

FILM


24

ART SUBMISSION

UNTITLED By Carina Strøyer DK Transformation af kroppens dybe respons.

EN Transforming the deep response of the body.


FILM

25

TRIGGER WARNINGS & SYMBOLER TRIGGER WARNINGS & SYMBOLS

EKSPLICIT VOLD EXPLICIT VIOLENCE

EKSPLICIT SEX EXPLICIT SEX

SEKSUEL VOLD SEXUAL VIOLENCE

CENTREPIECE VISNING CENTREPIECE SCREENING

LILI-PRIS NOMINERET læs mere om prisen på s. 78 LILI AWARD NOMINEE read more about the award on p. 78

PUBLIKUMSPRIS NOMINERET læs mere om prisen på s. 79 AUDIENCE AWARD NOMINEE read more about the award on p. 79


26

FILM

EN BEMÆRKNING FRA PROGRAMLÆGGERNE NOTE FROM THE PROGRAMMERS DK Sidste års programudgivelse landede MIX CPH i en intensiv mediestorm ansporet af vores boykot af film med ciskønnede skuespillere i transroller. Det var uventet for os, men vi er glade for, at boykotten fremhævede de problemer, som transpersoner i dag står over for i filmbranchen. Vi er taknemmelige for al den støtte, vi har modtaget fra vores publikum, der bekræfter os i, at dette var den rigtige beslutning—derfor fortsætter vi med boykotten igen i år. Vi er stolte af at kunne præsentere tre spændende spillefilm i år, hvor transkarakterer spilles af transskuespillere: ‘Lingua Franca’ (s. 37), ‘Bit’ (s. 73) og ‘Black Heart’ (s. 51). I året hvor vi tilføjer et ‘+’ til LGBTQ i vores festivalnavn, er vi glade for at kunne have interkøn-repræsentation i ‘Being Impossible’ (s. 28) og ‘No Box For Me’ (s. 61) såvel som aseksuel repræsentation i ‘Infinite While it Lasts’ (s. 63). Disse film er svære at finde trods vores kontinuerlige research. Apropos vanskeligt—dette år har vist sig at være mere end normalt udfordrende med hensyn til at finde god lesbisk repræsentation i film, selvom vi prøvede vores bedste. Derfor har vi valgt at bringe vores yndlings lesbiske kultfilm fra 90’erne i en retrospektiv serie med ‘The Watermelon Woman’, ‘MURDER and Murder’, ‘Fucking Åmål’ og ‘High Art’ (s. 34-36). Heldigvis kan man ikke sige det samme om dette års mandlige homoseksuelle film, og vi er stolte af at præsentere stærke titler som ‘Wild’ (s. 29), ‘The Blonde One’ (s. 51), ‘I Morgen Danser Vi’ (s. 60), ‘Tremors’ (s. 47) og ‘Fireflies’ (s. 69), som vi tror, vil være nye hits blandt vores publikum. I de senere år er der en tendens til, at queerfilm får mere mainstream distribution (tænk på ‘Moonlight’, ‘Carol’, ‘Call Me By Your Name’, ‘Rafiki’, ‘Love, Simon’), hvilket gør det sværere for mindre LGBTQ+-festivaler at vise dem, især taget i betragtning af de nedskæringer i finansieringen, vi oplever år efter år. Vi er glade for at se disse titler blive mere tilgængelige for en bredere målgruppe, men vi ser også en potentiel fare for straightwashing af LGBTQ+-historierne, som tilbydes til et mainstream publikum. Vi ønsker at se autentiske histori-

er, ægte oplevelser, der tillader ærlig og inkluderende repræsentation, og vi stræber efter at levere dette kraftfulde MIX i vores programlægning. Vi vil også gerne fremhæve vores Halloweenbegivenhed i år, som er en god mulighed for at se noget queer horror (s. 73-74). I anledning af 50året for Stonewall og for at fejre de mennesker, der har banet vejen for os andre, er vi stolte af at præsentere vores kortfilmsprogram ‘Gay&Grey’, der fokuserer på ældre queer-fortællinger. Vi er ligeledes begejstrede for vores to kortfilmsprogrammer, der er resultatet af vores nye samarbejde med MIX MILANO (s. 70-71) og International Queer & Migrant Filmfestival (s. 66-67). Og så meget mere. Vi ses i mørket!

EN Last year’s program release landed MIX CPH in an intense media storm, as a result of our boycott of films casting cisgender actors in trans roles. Unexpected as this was for us, we were glad to highlight some of the issues trans people face in the film industry today. We are thankful for all the support we received from our audience confirming this was the right decision, which is why we are continuing our boycott this year. We proudly present three exciting feature films this year where trans roles are played by trans actors: ‘Lingua Franca’ (p. 37), ‘Bit’ (p. 73) and ‘Black Heart’ (p. 51). In a year where we’re adding a ‘+’ to the LGBTQ in our festival name, we are happy to be able to have intersex representation in ‘Being Impossible’ (p. 28) and ‘No Box For Me’ (p. 61), as well as asexual representation in ‘Infinite While it Lasts’ (p. 63). These films are hard to come by despite our continuous research efforts. Speaking of difficult—this year has proven to be especially challenging in terms of finding good lesbian representation in film, even though we have tried our best. This is why we have decided to bring back our favourite lesbian cult films from the 90s


FILM

in a retrospective series with ‘The Watermelon Woman’, ‘MURDER and Murder’, ‘Fucking Åmål’ and ‘High Art’ (pp. 34-36). Thankfully the same cannot be said for this year’s gay films and we are proud to present strong titles such as ‘Wild’ (p. 29), ‘The Blonde One’ (p. 51), ‘And Then We Danced’ (p. 60), ‘Tremors’ (p. 47), and ‘Fireflies’ (p. 67), which we believe will be instant hits among our audience. In recent years there has been a tendency for queer films to get more mainstream distribution (think ‘Moonlight’, ‘Carol’, ‘Call Me By Your Name’, ‘Rafiki’, ‘Love, Simon’). This has made it harder for smaller LGBTQ+ festivals to screen them, particularly considering the cuts in funding we receive year after year. Though we are happy to see these titles become more accessible for wider audiences, one potential downside is the straightwashing of these stories that make it through to the mainstream. We want to see authentic storylines and real experiences that allow for honest and inclusive representation. This is the powerful vision MIX strives to deliver in our programming. We would also like to highlight our Halloween event this year, which is a great chance to see some Queer Horror (p. 73-74). Marking the 50th anniversary of Stonewall and celebrating the people who have paved the way, we are also proud to present our short film program ‘Gay&Grey’, which focuses on elder queer narratives. Likewise, we are excited for our two short film programs that have resulted from our new collaborations with MIX MILANO (p. 7071) and International Queer & Migrant Filmfestival (p. 66-67). And so much more. See you in the dark!

27


28

FILM

DOKUMENTAR / DOCUMENTARY

5B

SPILLEFILM / FEATURE

BEING IMPOSSIBLE (YO IMPOSIBLE)

Paul Haggis, Dan Krauss / USA, 2019

Patricia Ortega / Venezuela, Colombia, 2018

94 min / English without subtitles

97 min / Spanish with English subtitles

TW: Homophobia, Hate crime

TW: Homophobia, Medical abuse

DK På højden af HIV/AIDS-epidemien blev afdeling 5B på San Francisco General Hospital den første afdeling i USA, der var indrettet specifikt med henblik på at behandle AIDS-patienter. Afdelingens plejepersonales fokus på medmenneskelighed og betydningen af menneskelig berøring skabte en ny plejestandard i en tid med stor usikkerhed og paranoia.

DK ‘Being Impossible’ følger Ariel, som tager sig af sin døende mor om natten og tjener penge som syerske om dagen. Da hendes første seksuelle oplevelse med sin kæreste efterlader hende blødende og i smerter i flere dage, konsulterer hun sin mor og læge, kun for at finde flere spørgsmål. Alt imens hun leder efter svar omkring sin fortid, sig selv, og sin familie, bliver hun fascineret af sin nye kollega, Ana.

EN At the heart of the HIV/AIDS epidemic, ward 5B at San Francisco General Hospital became the first ward in the US designed specifically to treat AIDS patients. The 5B unit nurses’ and caregivers’ emphasis on humanity and the power of human touch created a new standard of care in a time of great uncertainty and paranoia.

LØRDAG 26/10 KL. 16.15 - CINEMATEKET LØRDAG 2/11 KL. 16.15 - CINEMATEKET

EN ‘Being Impossible’ follows Ariel who takes care of her dying mother at night and earns a living as a garment worker during the day. After her first sexual encounter with her boyfriend leaves her bleeding and in pain for days, she consults her mother and family doctor but is left with even more questions. While searching for answers about her past and her family, she finds herself mesmerized by the new employee, Ana.

SØNDAG 27/10 KL. 21.15 - CINEMATEKET TIRSDAG 29/10 KL. 19.00 - CINEMATEKET


FILM

29

SPILLEFILM / FEATURE

WILD (SAUVAGE) Camille Vidal-Naquet / France, 2018 99 min / French with English subtitles TW: Fag as a slur, Substance abuse, Flashing lights

DK En sexarbejder, inderligt portrætteret af Félix Maritaud (‘Knife+Heart’ og ‘120 BPM’), bekymrer sig ikke om penge eller at komme frem i verdenen. Filmen krediterer ham som Leo, men han forbliver unavngivet gennem filmen, anonym, hjemløs, uden en familie og med elendigt helbred. Han hverken kan eller vil adskille følelser fra sex og behøver lige så meget fra sine klienter, som de behøver fra ham. Han er drevet af et umætteligt og ikke-diskriminerende behov for intimitet, og retten til at elske og blive elsket.

EN A sex worker, tenderly portrayed by Félix Maritaud (‘Knife+Heart’ and ‘120 BPM’), doesn’t care about money or moving up in the world. The film credits him as Leo, however, he remains unnamed throughout—anonymous, homeless, without a family and in wretched health. He is incapable and unwilling to separate feelings from sex, and he needs as much from his clients as they need from him. He is driven by an insatiable and undiscriminating desire for intimacy and the right to love and be loved.

FREDAG 25/10 KL. 20.00 - CINEMATEKET TIRSDAG 29/10 KL. 19.30 - EMPIRE


30

FILM

NORDIC LIGHTS DK Vores 2019 program spænder over fire kontinenter og rigtig mange lande, men filmene i dette kortfilmsprogram, Nordic Lights, er plukket i vores egen baghave, bogstavelig talt. Dette er fem kortfilm, produceret i norden, som vi har udvalgt fordi vi mener, de er vigtige, og fordi de skinner med et helt særligt nordisk lys. Mød os i mørket og lad nordlyset guide dig på denne rejse.

EN The films in the MIX 2019 program span four continents and numerous countries, but the shorts featured in this ‘Nordic Lights’ program hit closest to home, literally. These are five short films produced in the North, which we think are important and bring a special Nordic shine. Join us in the dark and let the northern lights guide you on this journey.

ALLE 5 KORTFILM VISES SAMLET MANDAG 28/10 KL. 16.45 - CINEMATEKET

MY WORLD IN YOURS (MIN VÄRLD I DIN) Jenifer Malmqvist / Sweden, 2019 30 min / Swedish with English subtitles

DK Sham har en hemmelighed. En hemmelighed som hverken hendes kæreste Stella eller hendes tjekkede girlcrew i Malmø kender til. En hemmelighed om noget i Sverige og nogen i Palæstina. EN Sham has a secret. A secret that neither her girlfriend Stella, nor her hip Malmö girl crew know. About something in Sweden, and someone in Palestine.

ENTANGLED (SIDOKSISSA) Juho Reinikainen / Finland, 2018 5 min / Finnish with English subtitles

DK At forføre og at blive forført. Fire individer deler deres historier om sex, magt, tillid og begær i denne åbne og intime kortfilm. EN To seduce and be seduced. Stories of sex, power, trust and desire are shared by four individuals in this intimate confessional.


FILM

31

BREAK ME (KNUS MEG) Irasj Asanti / Norway, 2018 15 min / Norwegian with English subtitles TW: Self-harm, Homophobia

DK Mansour er forelsket i sin bedste ven Andreas. Men deres kærlighed udfordres af Mansours konservative far, der beslutter at sende ham til et andet land for at blive gift. EN Mansour is in love with his best friend Andreas. But their love is put to the test when Mansour’s strict, conservative father sends him away and pressures him to get married.

AMFI Mathias Broe / Denmark, 2018 30 min / Danish with English subtitles

DK Tre mænd samles i et amfiteater, hvor deres dybeste hemmeligheder, skam og frygt afdækkes. En proces, der fører til accept af deres egen fluiditet. EN Three men are gathered in an amphitheatre, where their deepest shame, fears and secrets are about to surface. Through this process they come to accept their own fluidity.

BACCHUS Rikke Alma Krogshave Planeta / Denmark, 2018 5 min

DK En ung kvinde ved navn Alex er træt af det moderne liv. Så dukker Bacchus op og lokker hende med ind i en farverig verden, hvor alting er muligt. EN A young woman called Alex is fed up with modern life. This is until Bacchus arrives, who lures her into a multicoloured world where anything goes.


32

FILM

SPILLEFILM / FEATURE

CONSEQUENCES

DOKUMENTAR / DOCUMENTARY

CRYSTAL CITY

(POSLEDICE) Darko Stante / Slovenia, 2018

Terrence Crawford / USA, 2019

95 min / Slovenian with English subtitles

89 min / English without subtitles TW: Substance abuse

DK Den 18-årige Andrej sendes til et ungdomsfængsel på grund af problematisk adfærd, og her møder han Željko, den uformelle leder af de indsatte. Efter at have opdaget Andrejs hemmelighed, begynder Željko snart at udnytte ham, og Andrejs følelse af ansvar og moralsk integritet sættes på prøve. I sidste ende må han vælge mellem Željko og hans hensynsløse livsstil eller at forblive tro mod sig selv.

DK I New York oplever LGBTQ+-miljøet en fornyet stigning i misbruget af metamfetamin. Denne ærlige dokumentar afsøger de mange årsager og effekter af metamfetamin-afhængighed og kortlægger den lange (og nogle gange pinefulde) vej til bedring. Som både en advarselslampe og et spirende håb fokuserer ‘Crystal City’ på LGBTQ+-personer, selvom denne krise berører alle.

EN The 18-year-old Andrej is sent to a youth detention centre due to problematic behaviour. There, he meets Željko, the informal leader of the detainees. Upon discovering Andrej’s secret, Željko soon begins to take advantage of him; Andrej’s sense of responsibility and moral integrity are put to a trial. Ultimately, he must choose between Željko and his reckless lifestyle and staying true to himself.

EN New York’s LGBTQ+ community is experiencing a resurgence of crystal methamphetamine addiction. This honest documentary explores the myriad causes and effects of crystal meth addiction, charting the long (and sometimes agonising) path to recovery. Both a warning siren and a beacon of hope, ‘Crystal City’ focuses on LGBTQ+ people even though this crisis touches everyone.

MANDAG 28/10 KL. 19.30 - CINEMATEKET LØRDAG 2/11 KL. 19.15 - CINEMATEKET

SØNDAG 27/10 KL. 16.15 - CINEMATEKET


FILM

33

DOKUMENTAR + KORTFILMSSAMLING / DOCUMENTARY + COLLECTION OF SHORTS

DEEP IN VOGUE Dennis Keighron-Foster, Amy J. Watson / UK, 2018 60 min / English without subtitles

DK ‘Deep in Vogue’ udforsker dansestilen kendt som voguing og flytter 1980’ernes ballroompraksis fra New York til Liverpool og Manchester. Påvirket af mode, symmetri og akrobatik er vogue en stiliseret form for moderne dans såvel som en vigtig del af LGBTQ+-miljøet. Filmen følger to voguehuse, der ser forskellige ud på overfladen, men som finder samme empowerment gennem dansen.

FREDAG 1/11 KL. 19.00 - CINEMATEKET

EN ‘Deep in Vogue’ explores the dance style known as voguing, adapting the original 1980s New York ballroom culture to scenes in Liverpool and Manchester. Influenced by fashion, symmetry and acrobatics, vogue is a highly stylised form of modern dance, as well as a major part of LGBTQ+ culture. The film follows two different vogue houses finding empowerment through dance.

FØLGENDE KORTFILM VISES SOM EN DEL AF DENNE VISNING

DIVA

SWEATER

Adam Csoka Keller / UK, 2018

Nick Borenstein / USA, 2019

6 min / Italian with English subtitles

5 min / English without subtitles

DK Der bliver ofte råbt ‘DIVA’ på både dragbarer og i operaen. Dragprimadonna Divina da Campo synger for første gang en original operaarie med kammerorkester af komponisten V. R. Alevizos. EN Cries of ‘DIVA’ are known to ring out in the drag bar as well as at the opera house. Drag prima donna Divina de Campo premieres an original operatic aria with chamber orchestra by composer V. R. Alevizos.

DK Alt går galt for Corey, da han sidder alene på en kaffebar. Men et tilbud fra en sød tjener ændrer hans humør drastisk. EN Everything’s going wrong for Corey as he sits alone at a café. But an offer from a cute waiter changes his mood drastically.


34

FILM

DK Programlæggerne manglede i år flere gode, grænsesøgende film med lesbisk repræsentation, som vi alle kender og elsker. Da vi ikke har kunnet finde dem blandt nyere film, er vi gået tilbage til et årti, der ikke skuffer, når det kommer til queer film, der ikke underlægger sig—og som ligefrem giver fingeren til—det mainstream heteroseksuelle samfund. Tag en tur med til de gode gamle 90’ere og glæd dig over New Queer filmbevægelsen, som danner baggrund for disse fantastiske film.

EN The MIX programmers were missing some more great transgressive films with lesbian representation. As we couldn’t find them among recently produced films, we went back to a decade that does not disappoint when it comes to queer cinema, and which refuses to conform whilst straight-up giving the finger to mainstream heterosexual society. Take a trip to the good ol’ 90s and revel in the New Queer Cinema movement as the backdrop for these amazing films that we all know and love.


FILM

35

SPILLEFILM / FEATURE

SPILLEFILM / FEATURE

FUCKING ÅMÅL

HIGH ART

Lukas Moodysson / Sweden, Denmark, 1998

Lisa Cholodenko / Canada, USA, 1998

89 min / Swedish with Danish subtitles

101 min / English without subtitles

DK Den ensomme outsider Agnes har blot tre ønsker til sin 16-års fødselsdag: 1) at hun slipper for at holde fødselsdagsfest, 2) at Elin vil få øje på hende, og 3) at Elin vil blive forelsket i hende. ‘Fucking Åmål’ er en banebrydende lesbisk ungdomsfilm, hvis historie om at finde sig selv og turde stå ved hvem man er, føles lige så frisk og relevant som ved filmens premiere i 1998.

DK Efter et læk i Syds loft, banker hun på overboens dør. På den anden side af døren står Lucy—berliner, berømt fotograf, dragende og mystisk. Da Lucy begynder at arbejde på samme kunstmagasin som Syd, bringer deres arbejdsrelation dem tættere sammen. Snart udvikler deres forhold sig, og skellet mellem kærlighed og professionalisme begynder at udviskes.

EN The lonely outsider Agnes has only three wishes for her 16th birthday: 1) that she won’t have to have a birthday party, 2) that Elin will notice her, and 3) that Elin will fall in love with her. ‘Show Me Love’ is a groundbreaking lesbian coming-of-age film, whose story about discovering who you are and owning it, feels just as fresh and relevant as it did at the film’s premiere in 1998.

EN After a leak in Syd’s ceiling, she finds herself knocking on the door of her upstairs neighbour. Opening the door to an uncharted world for Syd is Lucy—an enchanting and elusive photographer from Berlin. When Lucy starts working at the same magazine as Syd, their work collaboration draws them closer together. Soon their relationship evolves and the lines between love and professionalism suddenly blur.

SØNDAG 3/11 KL. 21.30 - CINEMATEKET

TIRSDAG 29/10 KL. 21.30 - CINEMATEKET


36

FILM

SPILLEFILM / FEATURE

SPILLEFILM / FEATURE

MURDER AND MURDER

THE WATERMELON WOMAN

Yvonne Rainer / USA, 1996

Cheryl Dunye / USA, 1996

113 min / English without subtitles

90 min / English without subtitles

DK Mildred og Doris er to midaldrende hvide kvinder fra meget forskellige baggrunde, som bliver kærester og flytter sammen. Filmen udforsker glæderne og usikkerhederne i en kærlighedsrelation senere i livet, samt lesbisk identitet i en kultur, der glorificerer ungdom og heteroseksuel kærlighed.

DK Cheryl, en aspirerende selvstændig filmskaber, falder over historien om en mystisk navnløs sort skuespiller, kun kreditereret som ‘The Watermelon Woman’. Det fører Cheryl på en rejse, som lærer hende om sig selv, sin historie og vigtigheden af sort lesbisk synlighed. ‘The Watermelon Woman’ er den første spillefilm instrueret af en sort lesbisk kvinde og vandt Teddy Prisen på Berlinalen i 1996.

EN Mildred and Doris are two middle-aged white women from very different backgrounds, who become lovers and set up house together. The film explores the pleasures and uncertainties of laterlife emotional attachment and lesbian identity in a culture that glorifies youth and heterosexual romance.

FREDAG 1/11 KL. 21.15 - CINEMATEKET

EN Cheryl, an aspiring independent filmmaker, wants to make a film but has no subject. That is until she stumbles upon the story of a mysterious actress credited only as ‘The Watermelon Woman’. Voracious interest leads Cheryl down an investigative journey that teaches her about herself, her history, and the importance of black lesbian visibility. ‘The Watermelon Woman’ was the first feature film directed by a black lesbian woman and won the Teddy Award at the Berlinale in 1996.

TORSDAG 31/10 KL. 21.15 - CINEMATEKET


FILM

37

DOKUMENTAR / DOCUMENTARY

SPILLEFILM / FEATURE

LINGUA FRANCA

LEMEBEL

Isabel Sandoval / USA, Philippines, 2019

Joanne Reposi Garibaldi / Chile, Colombia, 2019

90 min / English and Tagalog with English subtitles

96 min / Spanish with English subtitles

TW: Transphobia, ‘Tranny’ as a slur

DK Olivia, en udokumenteret filippinsk transkvinde, arbejder som plejer for Olga. Da hun løber tør for muligheder for at få opholdstilladelse i USA, kompliceres hendes liv yderligere af hendes forhold til Olgas barnebarn. Med transkønnede og immigranters rettigheder under angreb af Trumpadministrationen, skriver filmen sig ind i historien som den første amerikanske spillefilm både skrevet, instrueret og spillet af en racialiseret transkvinde. Filmen er et portræt af en kvindes politiske og seksuelle vækkelse. EN Olivia, an undocumented Filipino transwoman, works as a caregiver to Olga, an elderly Russian woman. Running out of options to attain legal status, Olivia’s life is complicated by her relationship with Olga’s grandson. With immigrant and transgender rights under attack under the Trump administration, the film is making history as the first American feature film written, directed by and starring a transgender woman of color. ‘Lingua Franca’ is a portrait of a woman’s political and sexual awakening.

TORSDAG 31/10 KL. 19.15 - CINEMATEKET LØRDAG 2/11 KL. 21.15 - CINEMATEKET

DK I 1980’erne rystede den queer forfatter, kunstner og pioner, Pedro Lemebel det konservative diktatur i Chile. Ved at bruge sin egen krop som medium satte han fokus på homoseksualitet og menneskerettigheder gennem performancekunst. I denne stærkt intime og dybt poetiske film skildres de sidste år af Lemebels liv. EN Writer, artist and queer pioneer Pedro Lemebel rattled the conservative dictatorship of Chile in the 1980s. Using his own body as a vessel, he dealt with homosexuality and human rights through performance art. This highly intimate and deeply poetic film depicts the final years of Lemebel’s life.

MANDAG 28/10 KL. 19.00 - CINEMATEKET


38

FILM

DOKUMENTAR / DOCUMENTARY

SPILLEFILM / FEATURE

LITTLE MISS WESTIE

MATTHIAS & MAXIME

Dan Hunt, Joy E. Reed / USA, 2019

Xavier Dolan / Canada, 2019

75 min / English without subtitles

119 min / Canadian French with English subtitles

TW: Transphobia

DK ‘Little Miss Westie’ skildrer et år i livet hos en familie med to transkønnede børn, som navigerer puberteten, en lokal skønhedskonkurrence og transition i Trump-æraen. Filmen brillierer takket være familiens store sans for humor og “vær-dig-selv”-attitude. EN ‘Little Miss Westie’ chronicles a year in the life of a family with two transgender siblings as they navigate puberty, a local beauty pageant and transitioning in the Trump era. The film shines thanks to the family’s great sense of humour and “be yourself” attitude.

SØNDAG 3/11 KL. 16.15 - CINEMATEKET

DK Xavier Dolans nye film ‘Matthias & Maxime’ udforsker forholdet mellem filmens karakterer af samme navn. De to barndomsvenner bliver bedt om at dele et kys under optagelserne på en kortfilm. Kysset vækker deres latente følelser for hinanden. Snart spirer en tvivl, der konfronterer begge mænd med deres seksualitet, truer deres venskab og ændrer deres liv. EN The new film ‘Matthias & Maxime’ from Xavier Dolan explores the relationship between its titular characters. The two childhood best friends are asked to share a kiss for the purposes of a student short film. The kiss awakens their dormant feelings for each other. Soon, a lingering doubt sets in, confronting both men with their sexuality, threatening the brotherhood of their social circle, and, eventually, changing their lives.

LØRD DA AG G 26 6/ /110 0 KL. 19.30 - EMPIRE ONSDAG 30/ 0/ /110 0 KL L.. 21. 1.3 30 0 - CINEMATEKET


FILM

39

SPILLEFILM / FEATURE

MEMORIES OF MY BODY

SPILLEFILM / FEATURE

L’ANIMALE

(KUCUMBU TUBUH INDAHKU) Garin Nugroho / Indonesia, 2018

Katharina Mückstein / Austria, 2018

105 min / Indonesian and Javanese with

100 min / German with English subtitles

English subtitles

TW: Sexual Assault, Violence, Misogyny

DK Baseret på den indonesiske danser Riantos virkelige liv (der spiller den voksne Juno og fortæller) er ‘Memories of My Body’ en betagende og smukt filmet fabel om den menneskelige krop og dens magt til at diktere vores skæbner. Kroppen som en sygdom og en kur, en forbandelse og en velsignelse. Den kan kæmpe, den kan skade, den kan tiltrække, men den kan også danse. Og det er dans, der er rygraden i instruktøren Garin Nugrohos komplekse kommentar til køn og maskulinitet.

DK I Østrig er den sidste skoleeksamen kendt som ‘Matura’—et begreb, der beskriver forestillingen om at blive voksen. Her møder vi Mati i hendes ‘Matura’-kjole, selvom hun hellere vil køre rundt på motorcross med hendes slæng af drengevenner. Da Mati indleder et spirende forhold til Karla, begynder hun at drømme om at forlade det landsbyliv, der begrænser hende. På samme tid truer en dybt begravet hemmelighed med at splitte Matis forældre.

EN Based on the real life of Indonesian dancer Rianto (who plays the adult Juno and narrator), ‘Memories of My Body’ is a mesmerizing and beautifully shot fable about the human body and its power to dictate our destinies. The body as a disease and a cure, a curse and a blessing. It can fight, it can hurt, it can attract, but it can also dance. And it is dance that is the backbone for the director Garin Nugroho’s complex commentary on gender and masculinity.

TORSDAG 31/10 KL. 18.45 - CINEMATEKET

EN In Austria the final school exam is known as the ‘Matura’—a term that desribes the notion of coming of age. Here we meet Mati in her ‘Matura’ dress though she would rather ride around on motorcross bikes with her posse of male friends. While exploring a budding relationship with Karla, she dreams of one day escaping the small-town life that confines her. At the same time, a deeply hidden secret threatens to come between Mati’s parents.

MANDAG 28/10 KL. 19.30 - EMPIRE SØNDAG 3/11 KL. 14.15 - CINEMATEKET


40

FILM

SPILLEFILM / FEATURE

SPILLEFILM / FEATURE

MY BEST FRIEND

RED COW

(MI MEJOR AMIGO)

(PARA ADUMA)

Martín Deus / Argentina, 2018

Tsivia Barkai Yacov / Israel, 2018

90 min / Spanish with English subtitles

90 min / Hebrew with English subtitles TW: Homophobia, Self-harm, Racism

DK En delikat coming-of-age-historie, der formår at omgå genrens begrænsninger. Lorenzo, en stille teenager, bor i en lille by på kanten af verden i smukke Patagonien. Han er en god elev, og dygtigere til musik og litteratur end sport. Den skrøbelige balance i hans teenageverden vendes på hovedet, da Caitos pludselige ankomst trækker en masse spørgsmål, tvivl og spænding med sig i kølvandet.

DK Da 17-årige Benni begynder at sætte spørgsmålstegn ved sin strenge opvækst, møder hun Yael, og de to indleder et passioneret forhold. Med den religiøse bosættelse, hvor Benni bor med sin konservative far, som kulisse, udforsker ‘Red Cow’ politiske, religiøse og seksuelle temaer i 1990’ernes Israel med en intim queer fortælling som omdrejningspunkt.

EN A delicate coming-of-age story that manages to sidestep the limitations of the genre. Lorenzo, a quiet teenager lives in a small town at the edge of the world in beautiful Patagonia. He’s a good student, more skilled in music and literature than sports. The tender balance of his teenage world is capsized by Caito’s sudden appearance and the rush of questions, doubts and excitement that it brings to Lorenzo’s life.

EN While questioning her strict upbringing, 17-years-old Benni meets Yael and the pair find themselves in a passionate relationship. Framed by the religious settlement where Benni lives with her conservative father, ‘Red Cow’ explores political, religious and sexual themes in 1990s Israel, centered on an intimate queer narrative.

TIRSDAG 29/10 KL. 16.45 - CINEMATEKET SØNDAG 3/11 KL. 19.00 - CINEMATEKET

SØNDAG 27/10 KL. 19.00 - CINEMATEKET ONSDAG 30/10 KL. 18.45 - CINEMATEKET


FILM

41

DOKUMENTAR / DOCUMENTARY

DOKUMENTAR / DOCUMENTARY

THE REST I MAKE UP

NORMAL

Michelle Memran / USA, 2018

Adele Tulli / Italy, Sweden, 2019

79 min / English without subtitles

70 min / Italian with English subtitles TW: Sexism

DK To kvinder—én ung og én gammel med en delt trang til at skabe noget—forenes på en rejse, der afslører, hvordan den kreative ånd fortsætter med at trives, selv når ens evne til at skabe kompromitteres. Vi ser Irenes undervise, inspirere og gøre hverdagens trivielle dele til øjeblikke af vidunder. Filmen fejrer Maria Irene Fornes, en fremragende teaterkunstner og underviser, hvis arbejde har haft og stadig har stor indflydelse på amerikansk teater. EN Two women, one young and one old with a shared urge to create, come together on a journey that reveals how the creative spirit continues to thrive even as one’s ability to create is compromised. We witness Irene teaching, inspiring, and turning scraps of everyday life into moments worthy of wonder. The film celebrates Maria Irene Fornes, a virtuosic theater artist and educator whose work shaped and continues to influence American theater.

ONSDAG 30/10 KL. 16.15 - CINEMATEKET

DK ‘Normal’ er en foruroligende visuel rejse gennem kønsnormer i nutidens samfund. Gennem en kalejdoskopisk mosaik af visuelt stærke scener oplever publikum den ritualiserede fremførelse af feminitet og maskulinitet, som er skjult i almindelige sociale interaktioner fra barndommen til voksenalderen. Resultatet er, at det, der regnes for ‘normalt’, ikke længere synes særligt indlysende. EN ‘Normal’ is an unsettling visual journey through gender norms in contemporary society. Immersed in a kaleidoscopic mosaic of visually powerful scenes, viewers experience the ritualised performance of femininity and masculinity hidden in ordinary social interactions, from birth to adulthood. The result is that what counts as ‘normal’ does not feel so obvious anymore.

MANDAG 28/10 KL. 16.30 - CINEMATEKET


42

FILM

DOKUMENTAR / DOCUMENTARY

DOKUMENTAR / DOCUMENTARY

SEARCHING EVA

SCREAM, QUEEN! MY NIGHTMARE ON ELM STREET

Pia Hellenthal / Germany, 2019

Roman Chimienti, Tyler Jensen / USA, 2019

85 min / English and Italian with English subtitles

99 min / English without subtitles

TW: Talk of suicide, Talk of sexual assault, Substance abuse

TW: Homophobia, Transphobia

DK Eva—25, poet, sexarbejder, feminist og model. Som 14-årig erklærede Eva, at privatliv var et forældet koncept, og derfor deler hun sit privatliv med både støttende og foragtende følgere. Eva søger efter sig selv offentligt og online, og resultatet er denne performative dokumentarfilm om identitet i internettets tidsalder. Igennem sin søgen udfordrer hun konservative normer om kvinder og giver en feministisk fuckfinger til patriakatet.

DK Mark Patton er kendt som den første mandlige “scream queen” grundet sin rolle i ‘A Nightmare on Elm Street 2: Freddy’s Revenge’ fra 1985 den mest bøssede gyserfilm nogensinde. I dag er filmen en kultklassiker, men i 1985 ødelagde den Marks karriere. Med denne dokumentar afdækker Mark sandheden og konfronterer for første gang de medvirkende i ‘Freddy’s Revenge’, heriblandt Robert Englund, selveste Freddy Krueger. Se også ‘A Nightmare on Elm Street 2: Freddy’s Revenge’ på Halloween: Torsdag 31/10.

EN Eva—25, poet, sex worker, feminist and model. Having declared privacy an outdated concept at the age of 14, Eva exposes herself fully to both the vitriol and the support of her online followers. The tale of a young woman growing up in the age of the internet, this is also an important ode to lifestyles that defy convention and patriarchy. By turning the search for oneself into a public spectacle, Eva challenges conservative ideas about what a woman “should be”.

SØNDAG 27/10 KL. 21.30 - CINEMATEKET

EN Mark Patton is known as the first male “scream queen” for his role in 1985s ‘A Nightmare on Elm Street 2: Freddy’s Revenge’—the gayest horror film ever made. Today the film is a cult classic, but in 1985 it ended Mark’s career. With this documentary, Mark sets the record straight and confronts ‘Freddy’s Revenge’ cast and crew for the first time, including Robert Englund, Freddy Krueger himself. Watch ‘A Nightmare on Elm Street 2: Freddy’s Revenge’ on Halloween: Thursday 31/10.

MANDAG 28/10 KL. 21.30 - CINEMATEKET


FILM

43

SPILLEFILM / FEATURE

SPILLEFILM / FEATURE

SORRY ANGEL

THIS IS NOT BERLIN

(PLAIRE, AIMER ET COURIR VITE)

(ESTO NO ES BERLÍN)

Christophe Honoré / France, 2018

Hari Sama / Mexico, 2019

132 min / French with English subtitles

109 min / Spanish with English subtitles TW: Homophobia, Self-harm, Racism

DK Paris, 1993. Jacques er en semi-kendt forfatter og enlig far i sine 30’ere, som forsøger at opretholde sin sans for romantik og humor på trods af sit svigtende helbred grundet AIDS. På en arbejdsrejse til Bretagne møder han en ung mand, Arthur. Modsætninger tiltrækker hinanden, og når det sker, kan det skabe fyrværkeri—lige dele magnetisme, eksplosivitet og smerte. Skeptiske Jacques og optimistiske Arthur opdager dette, da de forelsker sig i hinanden. EN Paris, 1993. Jacques is a semi-renowned writer and single father in his 30s trying to maintain his sense of romance and humor in spite of his declining health due to AIDS. While on a work trip to Brittany, he meets a young man, Arthur. Opposites attract, and when they do, it can be like fireworks—equal parts magnetism, explosiveness, and pain. Sceptical Jacques and optimistic Arthur discover this when they find themselves falling in love.

LØRDAG 2/11 KL. 21.45 - CINEMATEKET

DK 1986. Mexico City. 17-årige Carlos passer ikke ind nogen steder: ikke i sin familie eller med de venner, han har valgt i skolen. Men alt ændrer sig, da han inviteres til en mytisk natklub, hvor han opdager undergrunds-nattelivsscenen: post-punk, seksuel frihed og stoffer, der udfordrer forholdet til hans bedste ven Gera og fører ham på sporet af sin passion for kunst. EN 1986. Mexico City. 17-years-old Carlos doesn’t fit in anywhere: neither in his family, nor with the friends he has chosen in school. But everything changes when he is invited to a mythical nightclub where he discovers the underground nightlife scene: post punk, sexual liberty, and drugs that challenge the relationship with his best friend Gera, and leads him to find his passion for art.

FREDAG 1/11 KL. 21.30 - CINEMATEKET


44

FILM

SPILLEFILM / FEATURE

SPILLEFILM / FEATURE

VITA & VIRGINIA

WE THE ANIMALS

Chanya Button / Ireland, UK, 2018

Jeremiah Zagar / USA, 2018

110 min / English without subtitles

94 min / English with Danish subtitles

DK Året er 1922, og den aspirerende overklasseforfatter og eventyrer Vita SackvilleWest ønsker oprindeligt at omgås Virginia Woolf for at blive en bedre forfatter og selv rykke op i det litterære miljø. Hendes tilnærmelser over for den sky Virginia bærer frugt, og en lidenskabelig affære følger, der skulle ændre begge kvinders liv og inspirere Woolfs undergravende udfordring af køn og seksualitet i romanen ‘Orlando’—ofte kaldet det længste kærlighedsbrev i litteraturen.

DK Tre uadskillelige brødre må klare sig selv gennem barndommen midt i deres forældres ustabile forhold som kontinuerligt både muliggør og ødelægger familien. De ældste brødre vokser op til at blive versioner af deres far, mens moren beskytter sin yngste søn, Jonah. Mere sensitiv og desperat efter at flygte, omfavner Jonah i stigende grad en opdigtet verden helt alene. Baseret på Justin Torres’ anmelderroste bog af samme navn, definerer ‘We The Animals’ queer barndom som sin helt egen størrelse.

EN It’s 1922, and aspiring writer, adventurer and socialite Vita Sackville-West initially wants to associate herself with Virginia Woolf to hone her own writing skills and move up in the literary establishment. Her advances towards the reserved Virginia ultimately prove successful, and a passionate love affair ensues that would profoundly change both women’s lives and inspire Woolf’s subversive genderbending novel ‘Orlando’—often dubbed the longest love letter in literature.

LØRDAG 26/10 KL. 14.15 - CINEMATEKET TIRSDAG 29/10 KL. 17.00 - CINEMATEKET

EN Three inseparable brothers tear through childhood in the midst of their parents’ volatile relationship that makes and unmakes the family many times over, leaving the boys fending for themselves. The older boys grow into versions of their Paps, while Ma shelters her youngest, Jonah. More sensitive and desperate to escape, Jonah increasingly embraces an imagined world all on his own. Based on Justin Torres’ acclaimed book of the same name, ‘We the Animals’ defines queer childhood as its own entity.

SØNDAG 27/10 KL. 14.00 - CINEMATEKET


FILM

45

SPILLEFILM / FEATURE

CAN YOU EVER FORGIVE ME? Marielle Heller / USA, 2018 106 min / English without subtitles

DK Udelukket fra det snobbede literære miljø i New York tyer forfatteren Lee Israel til at forfalske breve fra døde berømtheder for at få økonomien til at hænge sammen. Snart finder hun den perfekte medsammensvorne i den ligeledes excentriske og queer Jack Hock, og deres venskab udfoldes og udfordres i New Yorks bodegaer og boghandlere. Denne film er en utrolig underholdende og dybt rørende historie om fremmedgørelse og fejltagelser, og begge filmens stjerner blev belønnet med Oscar-nomineringer.

EN Based on the true story of writer Lee Israel, who forged letters from dead celebrities to make ends meet, this is an incredibly entertaining yet deeply moving story of alienation and failure. Shut out by the snobbish literary scene of New York, Israel finds her partner in crime in loveable rogue and fellow queer Jack Hock. With both of them earning Oscar nominations for their performances, this boozy adventure through the bars and bookshops of New York is sure to both captivate and delight.

LØRDAG 26/10 KL. 16.30 - CINEMATEKET LØRDAG 2/11 KL. 19.30 - EMPIRE


46

FILM

SPILLEFILM / FEATURE

SPILLEFILM / FEATURE

LAD MIG FALDE

MR. LEATHER

(LOF MÉR AÐ FALLA) Baldvin Zophoníasson / Iceland, Finland, Germany, 2018

Daniel Nolasco / Brazil, 2019

136 min / Icelandic with Danish subtitles

85 min / Portuguese with English subtitles

TW: Heavy substance abuse, Sexual abuse, Rape

DK Da den 15-årige Magnea møder Stella forandres alt. Stellas frie livsstil trækker dem begge ind i en verden af fester og stoffer, som får svære konsekvenser for dem selv såvel som deres omgivelser. De tvinges til at skilles og mødes ikke igen før tolv år senere. Et skæbnesvangert møde, der skaber gnidninger mellem alle involverede. Dette intense drama af én af Islands højest profilerede instruktører, Baldvin Zophoníasson, tager dig med på en følelsesmæssig rejse som ingen anden. EN When 15-year-old Magnea meets Stella, everything changes. Stella’s free lifestyle draws them both into a world of parties and drugs, which has serious consequences for themselves as well as their surroundings. They are forced to split up and not meet again until twelve years later. A fateful meeting that creates friction between everyone involved. This intense drama by one of Iceland’s highest profile directors, Baldvin Zophoníasson, will take you on an emotional journey like no other.

LØRDAG 26/10 KL. 17.00 - EMPIRE SØNDAG 3/11 KL. 21.45 - CINEMATEKET

DK I 2018 finder den anden udgave af Mr. Leather Brazil-konkurrencen sted. Vi ser mændene forberede sig til konkurrencen og tale om at bære læder, og hvad det betyder for dem. Vinderen modtager sejrsbåndet fra selveste Dom Barbudo, den første Mr. Leather i landet, og har som opgave at fremme læderkulturen i det følgende år. Konkurrencen skaber bølger i det homoseksuelle fetishsamfund i São Paulo. EN In 2018 the second edition of the Mr. Leather Brazil competition takes place. We see the men prepare for the contest and talk about wearing leather and what that means for them. The winner receives the ribbon by the hands of Dom Barbudo, the first Mr. Leather in the country. The winner is tasked with promoting the culture of leather during the next year. The contest is stirring the spirits of the gay fetish community of São Paulo.

LØRDAG 2/11 KL. 21.30 - CINEMATEKET


FILM

47

SPILLEFILM / FEATURE

SPILLEFILM / FEATURE

JT LEROY

TREMORS (TEMBLORES)

Justin Kelly / USA, 2018

Jayro Bustamante / Guatamala, France, Luxembourg, 2019

108 min / English without subtitles

107 min / Spanish with English subtitles

DK Den sande historie bag denne stjernespækkede film er muligvis mere mærkværdig end fiktion. Kristen Stewart, Laura Dern og Diane Kruger bringer liv til historien om én af de største litterære fupnumre i nyere tid. Da Laura Alberts (Laura Dern) debutroman bliver en bestseller, og hendes falske persona, JT, bliver den litterære verdens darling, rekrutterer hun sin svigerinde, Savannah Knoop, til at foregive at være JT Leroy. Fupnumret fortsætter i seks år og narrer både den litterære elite og medierne.

DK Pablo er en 40-årig gift far til to vidunderlige børn. En perfekt rollemodel og en praktiserende evangelisk kristen. Men hans perfekte traditionelle liv begynder at slå revner, da han forelsker sig i en anden mand. Pablo kan ikke forene sine følelser med religionen, og hans liv bliver et helvede af undertrykkende intolerance, da hans familie og kirke beslutter at sætte alt ind på at “kurere ham”, hvilket tvinger Pablo til at undertrykke sine følelser gennem såkaldt “terapi”.

EN The true story behind this star-studded feature might just be stranger than fiction. Kristen Stewart, Laura Dern and Diane Kruger join forces to tell the story of one of the biggest literary hoaxes of recent times. When Laura Albert’s (Laura Dern) debut novel becomes a best-seller and her “avatar” JT becomes the darling of the literary world, she recruits her sister-in-law Savannah Knoop to pretend to be JT Leroy. The hoax continues for six years, fooling the literary elite and media alike.

LØRDAG 26/10 KL. 21.45 - CINEMATEKET

EN Pablo is a 40-years-old married father of two wonderful children. A role model and a practicing evangelical Christian, his perfect traditional life begins to crack when he falls in love with a man. Pablo finds his feelings in conflict with his beliefs. And his life becomes a hell of repressive intolerance when his family and his church decide to do whatever it takes to “cure him”, forcing Pablo to suppress his urges through so-called “therapy”.

ONSDAG 30/10 KL. 19.30 - EMPIRE SØNDAG 3/11 KL. 19.15 - CINEMATEKET


48

FILM

T TIME DK MIX fortsætter traditionen med at kuratere et kortfilmsprogram centreret omkring transpersoners oplevelser. Betydningen af transrepræsentation fortsætter med at være vigtig, og vi er fast besluttede på at fortsætte med at fremhæve det fantastiske stykke arbejde, der ofte skabes imod alle odds. Ligesom med spillefilmene med transkarakterer i årets program, bliver alle transroller, der vises i dette kortfilmsprogram, udelukkende spillet af transskuespillere.

EN MIX is continuing the tradition of curating a short film program centered around the experiences of trans people. The importance of trans representation in cinema is continually important and we are determined to keep highlighting the amazing work that is being created, often against all odds. Like the full-length features with trans characters in this year’s selection, all trans roles portrayed in this short program are exclusively played by trans actors.

ALLE 8 KORTFILM VISES SAMLET ONSDAG 30/10 KL. 19.00 - CINEMATEKET

DISFORIA Heidi Hartwig, Lio Mehiel / USA, 2018 8 min / English without subtitles TW: Transphobia, Misgendering, Deadnaming

DK En psykologisk thriller om en genderqueer person, som vender hjem og opdager at hans familie har forladt ham. EN A psychological thriller that follows a genderqueer person, who returns home to find his family has left.

PUSH PINK Kai Tillman / USA, 2017 8 min / English without subtitles

DK En transmands konflikt ved at bruge offentlige toiletter tager ham på en rejse for at få besvaret nogle spørgsmål. EN A trans man’s conflict using the public restrooms takes him on a journey to find some answers.

FRAN THIS SUMMER Mary Evangelista / USA, 2018 10 min / English without subtitles

DK Turtelduerne Francis og Angie bruger sommeren sammen, mens Fran påbegynder sin transition. EN The lovebirds Francis and Angie spend the summer together while Fran begins their transition.


FILM

49

NIRVANA Jess Kohl / UK, 2018 15 min / English without subtitles

DK Landsbyen Koovagam er vært for den største festival for transkvinder i Asien. EN The village of Koovagam hosts the largest festival for trans women in Asia.

GENDER Cherish Oteka / UK, 2018 5 min / English without subtitles

DK En udforskning af racialiserede LGBTQ+personers levede erfaringer hinsides det binære. EN Exploring the lived experiences of PoC LGBTQ+ people existing beyond the binary.

POPPY & JOSIE UK, 2018 5 min / English without subtitles

DK En intim samtale mellem to transkvinder: Poppy på 11 og Josie på 70. EN An intimate conversation between two trans women: Poppy, age 11 and Josie, age 70.

PIRATE BOYS Pol Merchan / Germany, 2018 13 min / English without subtitles

DK En hybrid af dokumentar og fiktion, og en rejse ind i krop, ord og begær. EN A hybrid form of documentary and fiction and a journey into flesh, words and desire.

BLACKN3SS (NEGRUM3) Diego Paulino / Brazil, 2018 22 min / Portuguese with English subtitles

DK Mellem melanin og fjerne planeter, dykker filmen ned i den racialiserede ungdom i São Paulo. EN Between melanin and far away planets, a dive into the journey of the black youth of São Paulo.


50

FILM

DOKUMENTAR / DOCUMENTARY

CASSANDRO, THE EXOTICO!

SPILLEFILM / FEATURE

BRIEF STORY FROM THE GREEN PLANET (BREVE HISTORIA DEL PLANETA VERDE)

Marie Losier / France, 2018

Santiago Loza / Argentina, Germany, Brazil, Spain, 2019

73 min / English without subtitles

75 min / Spanish with English subtitles

DK Denne magiske film fortæller historien om lucha libra stjernen Cassandro, som er en af de første åbent homoseksuelle wrestlere i den unikke mexicanske udgave af sportsgrenen. På én og samme gang både underdog og queer-ikon er stjernen af de gender-bending og cross-dressing wrestlere, der er kendt som Exoticos, langt fra at gå på pension. Efter 26 år med farlige stunts og med snesevis af brækkede knogler og metalstifter i kroppen må han nu genopfinde sig selv...

DK Tania, Daniela og Pedro har været venner siden de var børn. Da Tanias bedstemor dør, tager de tilbage til deres barndomsby, for at deltage i begravelsen, men ender med at afsløre en hemmelighed—Tanias bedstemor har tilbragt de sidste år af hendes liv i kærligt selskab med et rumvæsen. Den ubrydelige trio sætter deres venskab på spil, da de tager på en tur gennem landskabet i Argentina for at opfylde bedstemorens sidste ønske: at bringe væsenet tilbage til stedet hvor det første gang blev set.

EN This electrifying feature portrait tells the story of lucha libre star Cassandro, one of the first openly gay wrestlers in Mexico’s unique form of the sport. Simultaneously an underdog and a trailblazing queer icon, the star of the gender-bending and cross-dressing wrestlers known as the Exoticos, is far from retiring. But after 26 years of high-flying stunts and spinning dives on the ring and with dozens of broken bones and metal pins in his body, he must now reinvent himself...

EN Tania, Daniela, and Pedro have been friends since childhood. When Tania’s grandmother dies, they head back to their hometown to pay their respects and end up uncovering a secret—Tania’s grandmother spent the last years of her life in the loving company of an alien. The unbreakable trio put their friendship to the test when they embark on a journey through rural Argentina to fulfill the grandmother’s dying wish: to bring the creature back where it appeared the first time.

SØNDAG 27/10 KL. 14.15 - CINEMATEKET

MANDAG 28/10 KL. 17.00 - CINEMATEKET


FILM

51

SPILLEFILM / FEATURE

SPILLEFILM / FEATURE

BLACK HEART

THE BLONDE ONE

(CORAZÓN NEGRO)

(UN RUBIO)

Juan Manuel Ribelli / Argentina, 2019

Marco Berger / Argentina, 2019

63 min / Spanish with English subtitles

108 min / Spanish with English subtitles

TW: Misgendering

DK Naty er en midaldrende transkvinde med et svært forhold til sin mor. Efter moderens pludselige død, begynder Naty at tage fuld kontrol over det hjem, de delte. Med sin loyale ven Sixty ved sin side, og styrket af deres legesyge venskab, svælger Naty i sin nyfundne frihed. Natys liv lader til at være på rette spor, men pludselig ændrer en hemmelighed fra fortiden alt. ‘Black Heart’ er en forstadsthriller, der kombinerer politisk ulydighed med sort komedie. EN After her not-so beloved mother’s death, Naty, a middle-aged trans woman, comes into her own by taking full possession of the house they shared. Accompanied by her loyal friend Sixty, the playful pair revel in their new-found freedom. Naty’s luck seems to have changed, until one day a secret from the past is revealed. A thriller in the suburbs, filled with political insubordination and dark comedy.

DK Ulmende erotisk spænding er blevet et varemærke i film af Marco Berger - instruktøren af ‘Taekwondo’, vist på MIX CPH i 2016. I Buenos Aires er Gabriel netop flyttet ind sammen med sin kollega, Juan. Gabo er genert og reserveret og er tilbageholdende med at følge Juans vandrende hænder og meningsfulde blikke indtil den dag, han ikke længere kan modstå Juan. Snart udvikler det sig til et ømt og intimt forhold, som er ligeså sødt, som det er hjerteskærende. Et udvalg af Argentinsk vin sponsoreret af Malbeck vil blive serveret inden visningen.

EN Simmering sexual tension has become a trademark in the work of Marco Berger—the director of ‘Taekwondo’ which was screened at MIX CPH in 2016. In Buenos Aires, Gabriel has just moved in with his colleague, Juan. Shy and reserved, Gabo is reluctant to follow Juan’s wandering hands and meaningful looks, until the day he can’t resist any longer. Soon it develops into a tender and intimate relationship, which is as sweet as it is heartbreaking. A selection of Argentinian wine will be served before the screening, kindly provided by Malbeck.

LØRDAG 26/10 KL. 18.45 - CINEMATEKET SØNDAG 3/11 KL. 18.45 - CINEMATEKET

LØRDAG 26/10 KL. 19.15 - CINEMATEKET FREDAG 1/11 KL. 21.45 - CINEMATEKET


52

FILM

THIS IS HOW WE DO IT DK For femte år i træk blænder vi op for ‘This is How We Do It’ - en samling pornografiske kortfilm. Få vækket lysten i en overflod af sex-positive, mangfoldige queer kortfilm, som garanteret vil oplyse, underholde og ophidse dig.

ALLE 9 KORTFILM VISES SAMLET SØNDAG 27/10 KL. 16.30 - CINEMATEKET EN For the fifth year in a row, we bring you ‘This is How We Do It’ - a collection of pornographic short films. Indulge yourself in an abundance of sexpositive, diverse, queer short films guaranteed to inform, entertain and arouse you.

BOYTIME Jono Kable & John Angus Stewart / Australia, 2018 8 min / English without subtitles

DK En mand fortæller om den omhyggelige process, han går igennem for at tilfredsstille sig selv. EN A man narrates the meticulous process he goes through in the service of self-pleasure.

TIDAL Dwam Ipomée / France, 2018 7 min / English without subtitles

DK Medrivende ASMR-porno for hånd- og hudfetichister. EN Immersive ASMR porn for hands & skin fetishists.

FISTING CLUB Shu Lea Cheang / Germany, 2019 11 min / English without subtitles

DK ’Fisting Club’ anvender de otte regler fra ‘Fight Club’ (1999) og viser fisting som en handling, der kan frigøre selvet. EN ‘Fisting Club’ takes the eight rules from ‘Fight Club’ (1999) and shows fisting sex as a self-emancipation act.

BABY Evie Snax / Germany, USA, 2018 8 min / English without subtitles

DK I et portræt af transfeminin vitalitet og i en rendyrket kreativ udtryksform, udforsker kunstner og danser Manon Praline intimitet gennem performance. EN A portrait of trans feminine vibrancy and unadulterated creative expression. Artist and dancer Manon Praline explores intimacy through performance.


FILM

53

PROXIMITY IV Four Chambers / USA, 2018 10 min / English without subtitles

DK Ved at fremhæve elementer, der ofte overses, som hud, åndedræt og berøring, prioriterer denne film atmosfære over det eksplicitte. EN By highlighting parts commonly overlooked: skin, breath, touch, this film prioritizes atmosphere over the explicit.

TOY STORIES Sandra Sordini & Louise Dyhrfort / UK, 2018 6 min / English without subtitles

DK Hvis sexlegetøj kunne tale, hvad ville de så fortælle os? EN If sex toys could talk, what would they tell us?

LYRIC SEAL AND JOEY MINX Crash Pad Series / USA, 2018 10 min / English without subtitles

DK Joey får Lyric til at fortælle sandheden. EN Joey makes Lyric fess up.

SWEET SWEET KINK: A COLLECTION OF BDSM STORIES Maggie M. Bailey / Chile, USA, 2019 14 min / English without subtitles

DK Denne sjove og sexede kortfilm fortæller fire frække historier, der belyser hver af de fire bogstaver i BDSM: bondage, dominans og sadomasochisme. EN This fun and sexy short tells four naughty stories, highlighting each of the letters of BDSM: bondage, dominance and sadomasochism.

OVERFLOW Aorta Film / USA, 2019 9 min / English without subtitles

DK Shay Knox overvældes af smerte, nydelse og ren følelse. EN Shay Knox is overwhelmed by pain, pleasure, and pure sensation.


54

FILM

DOKUMENTAR + KORTFILMSSAMLING / DOCUMENTARY + COLLECTION OF SHORTS

NOTHING TO LOSE Kelli Jean Drinkwater / Australia, 2018 72 min / English without subtitles

DK I lyset af den manglende repræsentationen af tykke kroppe i moderne dans, beslutter den kunstneriske instruktør Kate Champion sig for at udforske deres potentiale og give dem plads på scenen. Vi følger danserne og deres mission om at skabe nye og kompromisløse bevægelsesformer. Denne dokumentar bevæger sig i krydsfeltet mellem tykaktivisme og queeroplevelser og er en stærkt tiltrængt reevaluering af kropspolitik.

LØRDAG 2/11 KL. 18.45 - CINEMATEKET EN In light of fat bodies’ underrepresentation in mainstream contemporary dance, artistic director Kate Champion was determined to explore their potential and put them on stage. We follow the dancers and their quest to create new, unapologetic forms of movement. Unravelling the intersection between fat activism and queer experiences, this documentary is a refreshing and much-needed reevaluation of body politics.

FØLGENDE KORTFILM VISES SOM EN DEL AF DENNE VISNING

RENOVATION

PAISA

(REFORMA) Fábio Leal / Brazil, 2018

Graham Kolbeins & Dorian Wood / USA, 2018

15 min / Portuguese with English subtitles

8 min / English without subtitles

DK Mens han hjælper sin ven med at male, åbner Francisco op omkring sine kropsissues, sine skiftende smukke sengekammerater, samt sin kærlighed til slik og Julia Roberts. EN While helping his friend paint, Francisco opens up about his body issues, his rotating cast of handsome bedmates, and his love of sweets and Julia Roberts.

DK En feberdrøm, der hylder skønheden i brune queers’ sensualitet, individualitet og tykpositivitet. EN An immersive fever dream that celebrates the beauty of queer brown sensuality, individuality and fat positivity.


FILM

55

SPILLEFILM / FEATURE

DOKUMENTAR / DOCUMENTARY

(DER BODEN UNTER DEN FÜßEN)

JONATHAN AGASSI SAVED MY LIFE

Marie Kreutzer / Austria, 2019

Tomer Heymann / Germany, Israel, 2018

108 min / English and German with English subtitles

106 min / English with English subtitles

TW: Suicide

TW: Substance abuse, Talk of child abuse

DK Lola styrer sit privatliv med samme nådesløse effektivitet, som hun bruger til profitoptimering i sit job som forretningskonsulent. Da en tragisk begivenhed tvinger fortiden tilbage ind i hendes liv, begynder Lolas greb om virkeligheden at smuldre. Denne film portrætterer, hvordan det nogle gange er en smal linje, der skiller modsætninger som orden og kaos, storhed og fald—selv for én som trives i et præstationsfikseret samfund.

DK Jonathan Agassi er en stjerne på den homoseksuelle pornoscene. Sex, stoffer og rock ‘n’ roll er en stor del af det liv. Men branchen er hård, og bag det selvsikre smil gemmer sig en usikker dreng med en fraværende far og et tæt, men kompliceret, forhold til sin mor. I pornoens verden er der imidlertid ikke plads til kriser - du skal levere varen hver eneste gang. Se filmen, nu dobbelt så lang og intens, i ‘director’s cut’-versionen, kun tilgængelig på det store lærred.

THE GROUND BENEATH MY FEET

EN Lola controls her personal life with the same ruthless efficiency, she uses to optimize profits in her job as a business consultant. But when a tragic event forces the past back into her life, Lola’s grip on reality seems to slip away. This film portrays how there is sometimes just a thin line separating polar opposites such as order and chaos, rise and fall— even for someone who thrives in a society fixated on achievement.

LØRDAG 26/10 KL. 19.00 - CINEMATEKET SØNDAG 3/11 KL. 16.30 - CINEMATEKET

EN Jonathan Agassi is a star in the world of gay porn. Sex, drugs and rock ’n’ roll is a big part of that life. But the industry is tough, and behind the confident smile is an insecure boy with an absent father and a very close but complicated relationship to his mother. In the world of porn, however, there is no room for crises—you must deliver the goods every single time. Watch the double-in-length and intensity director’s cut version, only available on the big screen.

MANDAG 28/10 KL. 21.45 - CINEMATEKET


56

FILM

GAY&GREY DK I mange kulturer er ældre agtede og respekterede, men i LGBTQ+-samfundet er de ofte oversete og glemte. Disse kortfilm fremhæver de folk, der har banet vejen for nutidens LGBTQ+-miljøer, og skildrer deres narrativer som de ældes.

EN In many cultures elders are revered and respected, but in some LGBTQ+ community they are often forgotten or overlooked. These shorts highlight stories by people who blazed a trail for LGBTQ+ people today, presenting their narratives as they grow older. ALLE 5 KORTFILM VISES SAMLET LØRDAG 2/11 KL. 16.30 - CINEMATEKET

VISIBLE (VISIBLES) Enrique Rey / Spain, 2018 20 min / Spanish with English subtitles

DK En social stereotyp om LGBTQ+-miljøet er bygget op omkring unge, morskabssøgende individer, der aldrig er over 40. Men hvor er de ældre LGBTQ+-personer? Forsvinder de ud i den blå luft, når de runder de 40? EN A social stereotype of the LGBTQ+ community has been built around young, fun-loving individuals, never over 40. But where are the older LGBTQ+ people? Do they vanish into thin air when they turn 40?

HOW I GOT TO THE MOON BY SUBWAY Tyler Rabinowitz / USA, 2018 13 min / English without subtitles

DK Efter at være blevet diagnosticeret med ALS, besøger en mand hospitalet med sin partner for at optage en stemmebank, før han mister evnen til at tale. EN After being diagnosed with ALS, a man goes to the hospital with his partner to record his voice bank before he loses the ability to speak.


FILM

57

HANK Hongyu Li / USA, 2019 17 min / English without subtitles

DK En midaldrende homoseksuel mand kæmper med at forlige sig med sit nyligt åbnede ægteskab, og han må beslutte sig for, om forholdet er kompromiset værd. EN Struggling with a recently opened marriage, a middle-aged gay man must decide if the relationship is worth the compromise.

FORGET-ME-NOT (NOMEOLVIDES) Ferran Navarro-Beltrán / Spain, 2018 8 min / Spanish with English subtitles

DK Irene og Luisa er to 70-årige kvinder, hvis veje krydses, da de besøger deres afdøde kære på en kirkegård. EN Irene and Luisa are two 70-year-old women who cross paths when visiting their deceased loved ones at a cemetery.

A GREAT RIDE Deborah Craig / USA, 2018 33 min / English without subtitles

DK ‘A Great Ride’ følger en gruppe lesbiske, der bor i et LGBTQ+-venligt pensionistfælleskab—de ældes med en dynamisk appetit på livet samt med beslutsomhed og humor. EN ‘A Great Ride’ looks at lesbians who live in a LGBTQ+-friendly retirement community—living with a dynamic zest for life, determination, and humor.


58

FILM

SPILLEFILM / FEATURE

DOKUMENTAR / DOCUMENTARY

I REMEMBER THE CROWS

JOSÉ

(LEMBRO MAIS DOS CORVOS) Gustavo Vinagre / Brazil, 2018

Li Cheng / Guatemala, USA, 2018

80 min / Portuguese with English subtitles

85 min / Spanish with English subtitles

TW: Talk of sexual abuse, Talk of suicide

DK Denne dokumentar inviterer i følgeskab med Julia Katharine publikum ind til at dele en søvnløs nat fyldt med historier. Den japansk-brasilianske skuespiller og filmskaber tager os på en rejse gennem sine minder og mest intime tanker om barndom, romantik, familie, selvdestruktive impulser og kærligheden til film. Over én enkelt søvnløs nat væver Julia ubesværet mellem historier fra sit eget liv og historier fra det store lærred. Et ærligt og dybt personligt skriftemål fra en fascinerende kvinde. EN This documentary invites the audience to share a sleepless night of stories with its protagonist Julia Katharine. The Japanese-Brazilian actress/ filmmaker takes us on a journey through her memories and most intimate thoughts about childhood, romances, family, self-destructive impulses and her love of cinema. Filmed over a single, insomnia-fueled session, Julia weaves between personal and cinematic stories. A candid and deeply personal confession of a fascinating woman.

FREDAG 1/11 KL. 18.45 - CINEMATEKET

DK 19-årige José bor med sin mor i en fattig bydel i Guatemala City. José tilbringer sine dage på trange busser og kæmper mod trafikken, mens han kører mad ud til afventende chauffører. Sine frie øjeblikke bruger han med sin telefon eller uformel sex arrangeret på gadehjørner og dating apps. Da han møder Luis, forfølger de et uventet forhold, og José kastes ind i pludselig lidenskab, smerte og selvreflektion. EN 19 year old José lives with his mother in a poor neighbourhood in Guatemala City. José spends his days on cramped buses and fighting traffic as he runs food to waiting drivers. He fills his free moments playing with his phone or having random sex arranged on street corners and dating apps. When he meets Luis they pursue an unexpected relationship and José is thrust into sudden passion, pain and self-reflection.

ONSDAG 30/10 KL. 16.30 - CINEMATEKET


FILM

59

DOKUMENTAR / DOCUMENTARY

DOKUMENTAR / DOCUMENTARY

SEAHORSE

TRANSGEEK

Jeanie Finlay / UK, 2019

Kevin McCarthy, Sayer Johnson / UK, Sweden, USA, 2018

91 min / English without subtitles

82 min / English without subtitles

TW: Transphobia

DK Freddy er 30 og længes efter en familie, men dette rejser unikke udfordringer. Han er en homoseksuel transkønnet mand og uforberedt på de fysiske og følelsesmæssige realiteter ved at være gravid. Hvad der for ham føles som pragmatisk er for andre provokerende. I et samfund, som er fjendtligt indstillet over for transkønnede, tvinges han til at tage stilling til konventioner om maskulinitet, identitet og biologi. ‘Seahorse’ er filmet over tre år og viser en intim og modig historie om familie, køn og kærlighed. EN Freddy is 30 and yearns to start a family but this poses unique challenges. He is a gay transgender man and unprepared for the physical and emotional realities of pregnancy. What feels pragmatic to him, feels confrontational to others. Against a backdrop of hostility towards trans people, he is forced to deal with conventions of masculinity, self-definition and biology. Shot over the span of three years, ‘Seahorse’ is an intimate and audacious story about family, gender and love.

SØNDAG 27/10 KL. 18.45 - CINEMATEKET

DK ‘TransGeek’ er en dokumentar, der undersøger intersektionen mellem køn og “nørde”-kultur. Filmen portrætterer folk, der arbejder med videnskab, teknologi, gaming, science fiction/fantasy og andre nørdede områder. ‘TransGeek’ udforsker, hvordan folk udtrykker sig selv gennem nørdekulturer, og hvordan deres kønsidentiteter har haft indflydelse på deres professionelle udvikling. EN ‘TransGeek’ is a documentary exploring the intersection of gender and “geek” culture. The film portrays people working in science, technology, gaming, science fiction/fantasy and other geekish pursuits. ‘TransGeek’ explores how people express themselves through geek cultures and how their gender identities have influenced their professional development.

TIRSDAG 29/10 KL. 19.30 - CINEMATEKET


60

FILM

SPILLEFILM / FEATURE

I MORGEN DANSER VI

SPILLEFILM / FEATURE

BENJAMIN

(AND THEN WE DANCED) Levan Akin / Sweden, Georgia, France, 2019

Simon Amstell / UK, 2019

105 min / Georgian with Danish subtitles

85 min / English without subtitles

TW: Homophobia, Faggot as a slur, Flashing lights

DK Merab, en ung georgisk mand fra en familie af dansere, har trænet hele sit liv for at opnå en karriere i det nationale georgiske balletkompagni. Hans verden vendes på hovedet, da han møder Irakli, en ubekymret og nyligt ankommet danser, som bliver både Merabs største rival og genstand for hans største begær. EN Merab, a young Georgian from a family of dancers, has been training all his life for a career with the National Georgian Ballet. His world turns upside down when he meets Irakli, a newly arrived carefree fellow dancer, dance , who becomes both his strongest rival and object of desire.

TORSDAG 31/10 KL. 19.30 - EMPIRE

DK ‘Benjamin’ er en hjertevarmende historie om en ung filmskaber, der manøvrerer sit kaotiske liv, mens han arbejder på en opfølgning til hans succesrige filmdebut. Hans skæve personlighed skaber ofte problemer for ham på arbejdet og i hans forhold til den talentfulde franske sanger Noah. Benjamins akavade og charmerende personlighed vil betage dig og på én og samme tid få dig til at krumme tæer. EN ‘Benjamin’ is a heartwarming story about a young filmmaker maneuvering his chaotic life while working on a follow-up to his successful film debut. His quirky personality gets him into trouble at work, and in his relationship with French singer Noah. will captivate you while Benjamin’s awkward charm w also making you cringe.

TORSDAG 31 31/1 /10 KL /10 KL. 21 21.4 .45 - CI C NEMATEKET


FILM

61

DOKUMENTAR + KORTFILMSSAMLING / DOCUMENTARY + COLLECTION OF SHORTS

NO BOX FOR ME. AN INTERSEX STORY (NI D’EVE, NI D’ADAM: UNE HISTOIRE INTERSEXE) Floriane Devigne / France, 2018 58 min / French with English subtitles

DK Denne smukt filmede og poetiske dokumentar følger unge mennesker, der stræber efter at tage magten over deres kroppe og udforske deres identiteter. Herved afslører de begrænsningerne ved en binær kønsforståelse, og de uoprettelige fysiske og psykologiske konsekvenser, som operationer uden samtykke har på interkønnede spædbørn.

LØRDAG 26/10 KL. 21.30 - CINEMATEKET

EN This beautifully crafted and poetic documentary follows young people seeking to reappropriate their bodies and explore their identities. Revealing the limits of binary interpretations of sex and gender, and the irreversible physical and psychological impact of non-consensual surgeries on intersex infants.

FØLGENDE KORTFILM VISES SOM EN DEL AF DENNE VISNING

PONYBOI

A NORMAL GIRL

River Gallo, Sadé Clacken Joseph / USA, 2019

Aubree Bernier-Clarke / USA, 2019

19 min / English without subtitles

14 min / English with English subtitles

TW: Faggot as a slur, Medical abuse

DK Ponyboi drømmer om at rejse fra New Jersey, hvor han arbejder på et møntvaskeri og som sexarbejder og til dagligt kæmper med nogle rodede romantiske relationer. Vendepunktet bliver et mystisk møde med en cowboy fra hans drømme. EN Ponyboi dreams about leaving New Jersey, where he works at a laundromat and as a sex-worker, and the daily struggles with messy romantic relationships. Everything changes when he has a mysterious encounter with a cowboy from his dreams.

DK 1,5% af befolkningen er født med en anatomi, der ikke følger binære normer. ‘A Normal Girl’ fortæller aktivisten Pidgeon Paganis’ historie. EN 1.5% of people are born with anatomy that doesn’t conform to binary norms. ‘A Normal Girl’ explores the story of intersex activist Pidgeon Pagonis.


62

FILM

BOY PROBLEMS DK Lektioner om livet og kærligheden er hårde at lære. Denne samling af homokortfilm udforsker dette på uventet og rørende vis. Filmene navigerer de rum, vi deler, dem vi begærer, dem vi optager, samt de rum, vi helst vil flygte fra.

EN Life lessons and love lessons are hard to learn. This collection of gay shorts explores this in moving and unexpected ways. It navigates the spaces we share, the ones we desire, the ones we occupy, and the ones we want to run away from.

ALLE 5 KORTFILM VISES SAMLET FREDAG 1/11 KL. 19.15 - CINEMATEKET

RUBBER DOLPHIN (DOLFIN MEGUMI) Ori Aharon / Israel, 2019 28 min / Hebrew with English subtitles

DK En homoseksuel kærlighedshistorie udspiller sig i en etværelses lejlighed i Tel Aviv. De mødes, de har sex, de forelsker sig. Vil det vare indtil morgendagen kommer? EN A gay love story set in a one-bedroom apartment in Tel Aviv. They meet, they have sex, they fall in love. Will it last until the morning comes?

GENTLEMAN SPA Jhi-Han Yu / Taiwan, 2019 18 min / Chinese and Mandarin with English subtitles

DK En ensom pedel forelsker sig i en kunde i det homoseksuelle badehus, hvor han arbejder. Vil et romantisk forhold ikke længere synes som en uopnåelig drøm, når han uddanner sig til massør? EN A lonely janitor falls in love with a customer at the gay spa where he works. Will a romantic relationship no longer seem an unrealistic dream when he re-trains as a masseur?


FILM

63

THRIVE Jamie Dispirito / UK, 2019 17 min / English with English subtitles

DK  En sexdate mellem to unge mænd fører til en dyb samtale den efterfølgende morgen. EN A hook-up between two young men leads to a deep conversation the morning after.

INFINITE WHILE IT LASTS (INFINITO ENQUANTO DURE) Akira Kamiki / Brazil, 2019 18 min / Portuguese with English subtitles

DK Gnisterne flyver mellem Danny og Seeiji, da de mødes til en fest. Men er forskellene mellem dem større end deres følelser? EN Sparks fly between Danny and Seiji when they meet at a party. Will the differences between them prove stronger than their feelings?

ISHA Christopher Manning / UK, 2018 15 min / English and Romanian with English subtitles

DK Ude af stand til et fortælle sin familie om sin seksualitet, føler Rahmi at han er nødt til at leve et dobbeltliv. EN Unable to tell his family the truth about his sexuality, Rahmi feels he has to lead a double life.


64

FILM

SPILLEFILM + KORTFILM / FEATURE + SHORT

SOCRATES Alexandre Moratto / Brazil, 2018 71 min / Portuguese with English subtitles

TIRSDAG 29/10 KL. 19.15 - CINEMATEKET

TW: Homophobia

DK Efter sin mors pludselige død må Socrates, en 15-årig der lever på randen af samfundet i São Paulo, overleve på egen hånd. Han oplever isolation på grund af sin seksualitet, og hans søgen efter et bedre liv når et bristepunkt. Socrates er den første spillefilm, som er co-skrevet, produceret og spillet af udsatte teenagere fra lokale lavindkomstsamfund i Brasilien.

EN After his mother’s sudden death, Socrates, a 15-year-old living on the margin of society in São Paulo, must survive on his own. Facing isolation because of his sexuality, his search for a better life reaches a breaking point. ‘Socrates’ is the first feature film co-written, produced and acted by atrisk teenagers from low-income communities in Brazil.

FØLGENDE KORTFILM VISES SOM EN DEL AF DENNE VISNING

THE ORPHAN (O ÓRFÃO) Carolina Markowicz / Brazil, 2018 16 min / Portuguese with English subtitles TW: Homophobia

DK Jonathas bliver adopteret af et barnløst par, men hans nye forældre accepterer ikke hans feminine manerer og leverer ham tilbage. I reaktion på

dette, udviser Jonathas stor modstandskraft overfor de fordomme, han møder. Inspireret af ægte begivenheder og vinder af Queer Palm Award for bedste LGBTQI kortfilm i Cannes 2018. EN Based on real events, Jonathas is an adoptee who is returned to the orphanage because his new parents don’t accept his effeminate mannerisms. His response demonstrates his resilience against the prejudice he is facing. ‘The Orphan’ was awarded the Queer Palm Award for Best LGBTQI short film at Cannes 2018.


FILM

65

DOBBELTVISNING / DOUBLE FEATURE

FABULOUS

BURN THE HOUSE DOWN

Audrey Jean-Baptiste / France, 2019

Giselle Bailey, Nneka Onuorah / France, 2019

47 min / French with English subtitles

44 min / French with English subtitles

DK Lasseindra Ninja, en velkendt kunstner fra Frankrigs voguescene, beslutter sig for at bringe sin ekspertise med til sit hjemland Fransk Guyana. På én gang en opløftende udforskning af self-empowerment og en skarp påmindelse om de fordomme, Fransk Guyanas unge LGBTQ+miljø står overfor. Denne film er en stærk hyldest y til voguings i kapacitet til at ændre folks liv til det bedre.

DK Imens vi følger de blændende forberedelser til Kiddy Smiles hjemvendelseskoncert, fortæller hans loyale trup af dansere ærligt om det moderne Frankrigs problemer med racisme, identitet og synlighed af queers. Denne dokumentar er et fascinerende indblik i den solidaritet, der er backstage, backstage de politiske emner, emn d der omgive omgiver i ballroomscenen og en trodsig rejse gennem den verden, som omgiver nogle af Paris’ mest talentfulde kunstnere.

EN Lasseindra Ninja, a well-known artist from France’s voguing scene, ene, brings her expertise to her home countryy of French Guyana. An uplifting exploration of self-empowerment and a stark reminder of the prejudice that French Guyana’s LGBTQ+ youth outh faces. This film is a powerful tribute to the he capacity of voguing to change people’s lives for or the better.

EN As we follow the dazzling preparations for Kiddy Smile’s homecoming concert, his loyal troupe of dancers speak candidly about contemporary issues with racism, identity and queer visibility of France. A fascinating insight into the backstage solidarity and politics of the ballroom scene, this documentary explores the world of some of Paris’ most talented performers.

FILM LM L ME EN NE VI NE VISE IS SE ES SAML SAML SA MLET ET LØRDAG 2/111 K KL L. 19 19.0 00 - CI CINE NEMA MA M ATE TEKE KET KE


66

FILM

INTERNATIONAL QUEER & MIGRANT SHORT FILM PROGRAM DK International Queer & Migrant Filmfestival (IQMF) blev grundlagt i 2015 i Amsterdam og er en festival for queer & migrantrelaterede film, såvel som et tværfagligt rum med kunstudstillinger, workshops, debatter og mere til. Vores samarbejde med dem har resulteret i et program fokuseret på queerog migranthistorier kurateret af IQMF selv.

EN International Queer & Migrant Film Festival (IQMF) was founded in 2015 in Amsterdam and is a festival for queer & migrant related films as well as a multi-disciplinary community space with art exhibitions, workshops, debates, and more. Our collaboration with them has resulted in a program highlighting queer and migrant stories curated by IQMF themselves.

ALLE 5 KORTFILM VISES SAMLET FREDAG 1/11 KL. 16.15 - CINEMATEKET

ELIAS Lucas van der Rhee / The Netherlands, 2017 13 min / Dutch with English subtitles TW: Homophobia

DK Efter at Elias’ forældre er taget til Tyrkiet, lejer hans bror deres værelse til Tom. Først set som en ubuden gæst, ender Tom med at hjælpe Elias finde sig selv. EN After Elias’ parents leave for Turkey, his brother rents their bedroom to Tom. Seen first as an intruder, Tom ends up helping Elias to discover himself.

TO BE INFINITE (GRENZELOOS ZIJN) Robin Ramos / The Netherlands, 2018 5 min / Dutch with English subtitles

DK En kraftfuld og poetisk jagt efter meningen med at være queer. En ode til personer, som identificerer sig som queer og afropean i Holland. EN A powerful and poetic search for the meaning of being queer. This film is an ode to people that identify as queer and afropean in The Netherlands.


FILM

67

HIGH TIDE (STILLE DORST) Claire Zhou / The Netherlands, 2018 22 min / Dutch with English subtitles

DK  For at undslippe sin skilsmisse tager Tarik i sommerhus. Dets charmerende ejer konfronterer Tarik med følelser, han har undertrykt hele sit liv. EN To escape his divorce, Tarik goes to a summer house. The charming owner leads Tarik to confront feelings he has suppressed all his life.

MARAVILHOSA Thiemi Higashi / The Netherlands, 2018 20 min / Portuguese with English subtitles

DK Et intimt portræt af Mavi Veloso, legemliggørelsen af queer oprør. Hun optrådte på Roskilde Festival 2019 i House of Chroma. EN An intimate portrait of Mavi Veloso, the embodiment of queer resistance. She performed at Roskilde Festival 2019 at House of Chroma.

SCAR TISSUE Nish Gera / The Netherlands, 2017 14 min / Arabic and English with English subtitles TW: Homophobia, Faggot as a slur

DK Sami, en homoseksuel syrisk flygtning, skaber sig et nyt hjem i Amsterdam, mens han kæmper med at forholde sig til sin fortid. EN Sami, a gay Syrian refugee, is creating a new home in Amsterdam, while struggling to come to terms with his past.


68

FILM

SPILLEFILM / FEATURE

BOY ERASED

SPILLEFILM / FEATURE

BOYS (JONAS)

Joel Edgerton / USA, Australia, 2018

Christophe Charrier / France, 2018

115 min / English without subtitles

82 min / French with English subtitles TW: Faggot as a slur, Homophobia

DK Jared Eamons kæmper med konsekvenserne af at være blevet outed som homo over for sine forældre, som har svært ved at at forene kærligheden til deres søn med deres tro. I frygt for et tab af familie og venner presses Jared til at deltage i et konverteringsterapiprogram. Her ender han i åben konflikt med dens leder og påbegynder derpå sin rejse mod at finde sin egen stemme og acceptere sit sande jeg. Russell Crowe, Nicole Kidman, Xavier Dolan og Troye Sivan er blandt de medvirkende. EN Jared Eamons must overcome the fallout after being outed as gay to his parents. His parents struggle to reconcile their love for their son with their beliefs. Fearing a loss of family, friends and community, he is pressured into attending a conversion therapy program. While there, Jared comes into conflict with its leader and begins his journey to finding his own voice and accepting his true self. Cast includes Russell Crowe, Nicole Kidman, Xavier Dolan and Troye Sivan.

SØNDAG 27/10 KL. 19.15 - CINEMATEKET SØNDAG 3/11 KL. 19.30 - EMPIRE

DK Enspænderen Jonas (Félix Maritaud fra ‘120 Slag i Minuttet’, ‘Wild’, ‘Knife+Heart’) bliver venner med den karismatiske Nathan—et venskab, der kommer til at forme hans ungdom. 18 år senere er Jonas en ustabil voksen, der kæmper for at finde mening med livet og klarhed over fortiden, og alle veje synes at føre til Nathan. EN Reclusive teenager Jonas (Félix Maritaud—‘120 BPM’, ‘Wild’, ‘Knife+Heart’) befriends charismatic Nathan, a relationship which shapes his adolescent development. 18 years later, Jonas is a volatile adult struggling to find meaning in life and clarity on his past, and all roads seem to lead to Nathan.

TIRSDAG 29/10 KL. 21.45 - CINEMATEKET FREDAG 1/11 KL. 20.00 - EMPIRE


FILM

69

SPILLEFILM / FEATURE

FIREFLIES

SPILLEFILM / FEATURE

GIANT LITTLE ONES

(LUCIÉRNAGAS) Bani Khoshnoudi / Mexico, Greece,

Keith Behrman / Canada, 2018

Dominican Republic, 2018

93 min / English with Danish subtitles

88 min / Spanish, English and Persian with

TW: Homophobia, Faggot as a slur,

English subtitles

Talk of sexual assault

TW: Faggot as a slur, Sexual assault

DK I forsøget på at undslippe forfølgelse i Iran strander Ramin på sin rejse til Europa i en ukendt havneby i Mexico. Mens han forliger sig med sin nye virkelighed, finder Ramin venskaber og en alternativ måde at leve på. Instruktøren Bani Koshnoudi har ladet sig inspirere af virkelige hændelser i sin skildring af de prøvelser, som et liv i eksil indebærer. EN Escaping persecution in Iran, Ramin’s intended voyage to Europe leaves him stranded in an unfamiliar port town in Mexico. While coming to terms with his new reality, Ramin finds friendships and an alternative way of living. Inspired by true events, director Bani Koshnoudi beautifully captures the tribulations of living in exile.

SØNDAG 27/10 KL. 21.45 - CINEMATEKET ONSDAG 30/10 KL. 19.15 - CINEMATEKET

DK For Franky og Ballas, der er stjerner på skolens svømmehold, kører alting tilsyneladende på skinner. I hvert fald indtil Frankys 17-års fødselsdag, da de opdager, at deres forhold måske ikke er fuldkomment platonisk. Hvad der efterfølgende sker får begge mænd til at stille spørgsmål ved, om deres generation faktisk er så flydende, som den fremstilles. EN As stars of their school swim team, best friends Franky and Ballas seem to have everything going for them. That is until Franky’s 17th birthday, when they discover their relationship may be more than platonic. The ensuing events leave both boys questioning whether their generation is actually as fluid as it’s touted to be.

SØNDAG 27/10 KL. 20.00 - EMPIRE ONSDAG 30/10 KL. 21.45 - CINEMATEKET


70

FILM

MIX MILANO PRESENTS: LOVE RIOT DK MIX MILANO blev oprettet i 1986 og har altid været en tværkulturel begivenhed, der samtidig med at støtte indiefilm, forudser tendenser og fremmer sociopolitisk frigørelse. Resultatet af dette års samarbejde er et fremragende kortfilmsprogram— spændende historier, der giver en smag af LGBTQ+samfundene i Italien.

EN MIX MILANO was established in 1986 and since then has continuously been a cross-cultural event. It has supported indie film-making, whilst also anticipating trends and promoting socio-political liberation. The result of this year’s collaboration is a great short film program—exciting stories that give a taste of LGBTQ+ communities in Italy.

PEPITAS Alessandro Sampaoli / Italy, 2018 8 min / Italian with English subtitles

DK Lino er en ung kontorarbejder, der i hemmelighed for sin familie optræder som drag queen om natten—indtil den nat, hvor hans bedstemor beder om at se showet. EN Lino is a young office worker, who does drag queen shows at night while keeping it a secret from his family—until the night when his grandmother asks to see the show.

THE RED TREE (L’ALBERO ROSSO) Paul Rowley / Ireland, Italy, USA, 2018 22 min / Italian with English subtitles

DK ‘The Red Tree’ er en magtfuld og poetisk kortfilm, der fortæller den lidet kendte historie om italienske homoseksuelle mænd, der blev anholdt og forvist til en afsides ø under Mussolinis fascistiske styre. EN ‘The Red Tree’ is a powerful and poetic short film that tells the little-known history of Italian gay men, who were arrested and exiled to a remote island during Mussolini’s fascist regime.


FILM

71

ALLE 4 KORTFILM VISES SAMLET TORSDAG 31/10 KL. 16.15 - CINEMATEKET

ONE LAST TIME (UN’ ULTIMA VOLTA) Charlie Benedetti / Italy, 2018 24 min / Italian with English subtitles

DK Alting ender, også kærlighed. Efter nogle hårde diskussioner er Claudia og Elisas forhold forbi, men det kan bare ikke ende inden ‘One Last Time’. EN Everything ends, even love. After some tough discussions, Claudia and Elisa’s relationship is over but it just can’t end before ‘One Last Time’.

IN HER SHOES Maria Iovine / Italy, 2019 19 min / Italian with English subtitles

DK Domenico bor i et omvendt Italien, hvor kvinder er ved magten, og mænd passer familien. I et brev til sin datter fortæller han om en livstids ofre og diskrimination. Hvad ville mænd have gjort, hvis de befandt sig i kvinders sko? EN Domenico lives in an upside-down Italy, where women are in power and men look after the family. In a letter to his daughter, he tells of a lifetime’s sacrifices and discriminations. What would men have done if they found themselves in women’s shoes?


72

FILM

DOBBELTVISNING / DOUBLE FEATURE

THOMAS BANKS’ QUEST FOR LOVE

TOP 3

Pip Kelly / Australia, 2019

Sofie Edvarsson / Sweden, 2019

30 min / English with English subtitles

44 min / Swedish with English subtitles

DK Thomas Banks er en ung, homoseksuel mand med cerebral parese, som er på en mission for at finde ægte kærlighed. Han kæmper med at finde én, der vil binde sig, leder efter kærligheden alle de forkerte steder, og må overvinde mange forhindringer for at komme overens med sine s sårbarheder.

DK I denne sjove, bittersøde romantiske komedie fra Sverige forelsker den evigt listeskrivende Anton sig i den spontane drømmer, David. Tingene begynder at gå galt, da det går op for Anton, at hans drømme i livet står i direkte modsætning til Davids.

EN Thomas Banks is a young, gay man with cerebral palsy on a quest to find true love. In his search, he struggles to find someone who will commit, and crosses many hurdles while coming to terms with his vulnerabilities.

(TOPP 3)

EN In this bittersweet romantic comedy from Sweden, perpetual list maker Anton falls in love with David, a spontaneous dreamer. Things start to go awry when Anton realises that his aspirations in life may be in direct opposition to David’s.

FIILMENE VISES SAMLET F S LØ L ØR RD D DA AG A G 26 6/ /10 KL. 14.00 - CINEMATEKET


FILM

A NIGHT WITH MONSTERS DK Allehelgensaften er den perfekte anledning til at samles om uhyggelige film. Så hvorfor ikke gøre det sammen med os? Som en del af ‘A Night with Monsters’ viser vi tre film perfekte til denne Halloween. Vi starter med en queer gyserklassiker, også kendt som den mest bøssede gyserfilm nogensinde, ‘A Nightmare on Elm Street 2: Freddy’s Revenge’, efterfulgt af ‘Thelma’, et anderledes, overnaturligt bud på coming-of-age-genren og endelig ‘Bit’, en moderne vampyrfilm.

73

Køb billetter til 3 film og betal kun for 2 - gælder alle film i ‘A Night with Monsters’ programmet.

EN All Hallows’ Eve is the perfect time to come together and enjoy good and scary films. So why not do that with us? As part of ‘A Night with Monsters’, we are screening three films perfect for this Halloween. Starting with a queer horror cult classic—also known as the gayest horror film ever—‘A Nightmare on Elm Street 2: Freddy’s Revenge’, followed by ‘Thelma’, an eerie, supernatural take on the coming-of-age genre, and finally ‘Bit’—a modern vampire film.

SPILLEFILM / FEATURE

BIT Brad Michael Elmore / USA, 2019 90 min / English without subtitles TW: Transphobia, Misogyny, Sexual abuse

DK På sin første aften i L.A. møder Laurel en mystisk gruppe af queer, feministiske kvinder ledet af den intimiderende Duke. Laurel er overrasket over at have mødt ligesindede så hurtigt, men hendes held vender, da én af dem suger hendes blod og efterlader hende halvdød. Da hun vågner med tanken om måske at være vampyr, konfronterer hun kvinderne og får et valg: gå tilbage til et kedeligt liv eller tilslut dig vampyrerne. Er det virkelig så simpelt? Selvfølgelig ikke.

TORSDAG 31/10 KL. 21.30 - CINEMATEKET SØNDAG 3/11 KL. 21.15 - CINEMATEKET EN On her first night out in L.A., Laurel meets a mysterious group of queer feminist women, led by the intimidating Duke. Laurel is surprised to have met her people so quickly, but her luck turns when one of them feeds on her blood and leaves her halfdead. After waking up and realising she has been bitten, Laurel confronts the women and is given a choice: go back to a boring life or join the vampire squad. Could it possibly be that simple? Of course not.


74

FILM

SPILLEFILM / FEATURE

SPILLEFILM / FEATURE

A NIGHTMARE ON ELM STREET 2: FREDDY’S REVENGE

THELMA

Jack Sholder / USA, 1985

Joachim Trier / Norway, France, Denmark, Sweden, 2017

87 min / English without subtitles

116 min / Norwegian with English subtitles TW: Homophobia, Assault

DK Freddy Krueger er ikke længere tilfreds med kun at optræde i folks drømme, og søger derfor at overtage nogens krop og fortsætte sit rædselsregime i den rigtige verden. Det arme offer viser sig at være Jesse Walsh (Mark Patton) som pludselig begynder at få mareridt. Kom til ‘A Night With Monsters’ og nyd alle de homoerotiske undertoner i denne queer gyserklassiker, såsom Patton der danser i sine underbukser, imens han tigger om at tilbringe natten med sin bedste ven, samt scener i en læderbar.

DK Thelma er førsteårsstuderende og er lige flyttet hjemmefra. Hun er dog stadig bundet til sine overbeskyttende forældre. Hun er opdraget som kristen og hendes forældre er bekymrede for at hun vil give afkald på sin moral, som mange andre unge gør, når de flytter til byen. En dag møder hun Anja, og bliver hovedkulds forelsket i hende, men siden det er krystalklart, at hun ikke kan springe ud overfor sine forældre, undertrykker hun sine følelser, så de manifesterer sig som psykokinetiske anfald.

EN Freddy Krueger is no longer content with simply invading people’s dreams, he wants to possess someone to continue his reign of terror in the real world. That poor soul turns out to be teenager Jesse Walsh (Mark Patton), who suddenly starts having nightmares that won’t go away. Come to ‘A Night With Monsters’ and enjoy all the homoerotic (sub)text this queer horror classic has to offer, including Patton dancing in his undies, begging to spend the night with his bestie, and scenes in a leather bar.

EN In her first year in college, Thelma starts her life away from home, though remains bound to her over-protective parents. As devout Christians, her parents are concerned she may compromise her morals ‘like so many young people do when they move to the city’. One day she meets Anja and falls head over heels in love and lusts for her. Coming out to her parents doesn’t seem like a viable option, so she represses her feelings and they manifest as psychokinetic seizures.

TORSDAG 31/10 KL. 19.30 - CINEMATEKET

TORSDAG 31/10 KL. 16.30 - CINEMATEKET


FILM

TOO MANY FILMS TO CHOOSE FROM? - Don’t worry, here is something to help you make a decision!

75


76


77


78

JURY & GÆSTER

LILI-PRISEN THE LILI AWARD DK Vores pris for Bedste Film, Bedste Dokumentarfilm og Bedste Kortfilm er navngivet efter den transkønnede danske kunstner, Lili Elbe, som i 1930 var den første i verden der fik foretaget en kønsbekræftende operation. Hun var gift med en anden anerkendt kunstner, Gerda Wegener. Sammen bosatte de sig i 1912 i Paris for at leve åbent som lesbiske. Filmene i konkurrencen nomineres af MIX’ programlæggere, hvorefter en vinder i fællesskab bliver valgt af den internationale jury. Lili-prisen bliver uddelt til formidable film, der udfordrer eksisterende køns- og seksualitetsnormer.

EN Our award for Best Feature, Best Documentary and Best Short Film is named after the Danish transgender artist Lili Elbe, who became the first person to undergo gender affirming surgery in 1930. She was married to accomplished artist Gerda Wegener. They moved to Paris in 1912 to live openly as lesbians. The films in competition are nominated by MIX’s programmers and the winners are selected by the international jury. The Lili Award is presented to remarkable films that challenge existing norms of sexuality and gender.

DE NOMINEREDE NOMI TIL LILI-PRISEN THE NOMINEES FOR THE LILI AWARD BEDSTE STE SPILLEFILM BEST T FEATURE

BEDSTE DOKUMENTAR BEST DOCUMENTARY

BEDSTE KORTFILM BEST SHORT

Fireflies ireflies (p. 69) The Ground Beneath My Feet (p. 55) Being Impossible (p. 28) And Then We Danced (p. 60)

Lemebel (p. 37) Cassandro, the Exotico! (p. 50) I Remember the Crows (p. 58) The Rest I Make Up (p. 41)

My World iin Yours (p. 30) Amfi (p. 31) Blackn3ss (p. 49) Renovation (p. 54)


JURY & GÆSTER

79

PUBLIKUMSPRISEN THE AUDIENCE AWARD DK Som ivrig filmfan og festivalgæst, får du mulighed for at vælge vinderen af Publikumsprisen. For at deltage stemmer du helt enkelt efter visningerne af hver film, hvis den er nomineret til Publikumprisen. Stemmeinstrukser bliver givet før hver visning. Vinderen af Publikumsprisen bliver offentliggjort på vores lukkeaften før filmvisningen.

EN As a passionate film fan and festival guest, you get to decide the winner of the Audience Award. To participate you simply vote after the screening of a nominated film. You will receive voting instructions in the cinema. The Audience Award winner will be announced at the Closing Night before the film screening.

DE NOMINEREDE TIL PUBLIKUMSPRISEN THE NOMINEES FOR THE AUDIENCE AWARD

The Blonde One (p. 51)

Can You Ever Forgive Me? (p. 45)

Giant Little Ones (p. 68)

Wild (p. 29)


80

JURY & GÆSTER

OM JURYEN ABOUT THE JURY I år har MIX CPH arbejdet hårdt på at vælge en mangfoldig, kyndig og international jury. Vi er derfor stolte af at præsentere en gruppe talentfulde personer, som vi mener opfylder disse kriterier. Ved at trække på erfaringer fra hele filmsektoren, lige fra akademikere til skuespillere, bruger vi deres ekspertise til at vælge vinderen af Lili-prisen. Se mere om jurymedlemmerne på s.81. Du er velkommen til at henvende dig til dem under festivalen—de kan genkendes på deres badges!

This year MIX CPH has been working hard to select a diverse, knowledgeable and international jury. We are therefore proud to present a group of talented individuals who we believe fulfil these criteria. Bringing experiences from across the film sector, ranging from academia to acting, their expertise will help us select the winner of the Lili Award. Find out more about the jury members on p.81. Please feel free to approach them during the festival - you can recognise them by their badges!


JURY & GÆSTER

81

JURYEN JURY MEMBERS

YAVUZ KURTULMUS

DK Yavuz immigrerede til Østrig i 1980’erne med sin tyrkisk-makedonske familie. Han startede Queer Migrant bevægelsen i Østrig med NGOen MiGaY og i 2012 startede han Transition, Europas første filmbegivenhed lavet for, om og af Queermigranter/minoriteter. Hans seneste projekt er Porn Film Festival Vienna. EN Yavuz immigrated to Austria in the 1980s with his Turkish-Macedonian family. He began the Queer Migrant movement in Austria with the NGO, MiGaY, and in 2012 started Transition, Europe’s first film event by, for and about Queer migrants/minorities. His newest project is the Porn Film Festival Vienna.

DR. LEANNE DAWSON

DK Dr. Leanne Dawson er universitetslektor på University of Edinburgh med speciale i LGBTQ+- og arbejderklasserepræsentation. Hun håndplukker film til selvstændige biografer og arbejder som mentor for unge LGBTQ+ personer. Hun var den første forperson for Scottish Queer International Film Festival. EN Dr. Leanne Dawson is Senior Lecturer at the University of Edinburgh, specialising in LGBTQ+ and working-class representation. She curates film for independent cinemas and mentors young LGBTQ+ people. She was the first Chair of the Scottish Queer International Film Festival.

DORIS YEUNG

DK Doris Yeung er en kinesisk-amerikansk filmskaber og kurator med base i Amsterdam. Hendes spillefilm ‘Motherland’ (2009), ‘Taxi stories’ (2017) og ‘The Ugly Model’ (2019) er vist på adskillige festivaler verden over. Hun er også grundlægger og bestyrelsesforperson for CinemAsia Film Festival i Amsterdam. EN Doris Yeung is a Chinese-American filmmaker and curator based in Amsterdam. Her feature films ‘Motherland’ (2009), ‘Taxi Stories’ (2017) and ‘The Ugly Model’ (2019) have screened in numerous festivals around the world. She is also the founder and board director of CinemAsia Film Festival in Amsterdam.

MAY SIMÓN LIFSCHITZ

DK May Simón Lifschitz er en dansk-argentinsk skuespiller og model. I 2018 var hun én af fortalerne for MIX CPHs boykot af film med transroller spillet af cis-skuespillere. Hun har medvirket i bl.a. ‘Vildheks’ og ‘Yes No Maybe’, og derudover er hun netop blevet færdig med at filme ‘Warrior Nun’—en ny Netflix serie. EN May Simón Lifschitz is a Danish-Argentinian actor and model. She was a proponent of MIX CPH’s 2018 boycott of films with trans roles played by cis actors. She has starred in several films, including ‘Vildheks’ and ‘Yes No Maybe’ and she just finished working on a new Netflix series, ‘Warrior Nun’.

VESELA KAZAKOVA

DK Vesela Kazakova er en bulgarsk instruktør, producer og skuespiller. Siden 2008 har Vesela arbejdet med sit produktionsselskab Activist38. Hendes film er med succes blevet udvalgt af flere internationale festivaler. Hendes kommende film ‘Cat in The Wall’ havde premiere tidligere på året på Locarno Film Festival 2019. EN Vesela Kazakova is a Bulgarian director, producer and actor. Since 2008 Vesela has been working on her production company Activist38. Her films have been successfully selected by multiple international festivals. Vesela’s upcoming film ‘Cat in The Wall’ premiered at the Locarno Film Festival 2019.


82

JURY & GÆSTER

GÆSTER GUESTS CHRISTOPHE CHARRIER Director, Boys

MATHIAS BROE Director, Amfi

AMADEO DATENA Programmer MIX MILANO

RIKKE ALMA KROGSHAVE PLANETA Director, Bacchus

KELLI JEAN DRINKWATER Director, Nothing to Lose

MINA MILEVA Director/Producer

RIVER GALLO Director, Ponyboi


ART SUBMISSION

83

UNTITLED By Isabella Eid DK Imellem tĂĽrerne fra regnen og latteren fra solen vil du finde regnbuens kraft.

EN Between the tears of the rain and the laugh of the sun, you will find the power of the rainbow.


84

ART SUBMISSION

THE ABUNDANCE AND BEAUTY OF QUEER LOVE By Freja Mannov Olesen DK Jeg har kaldt collagen ‘The Abundance and Beauty of Queer Love’. Den kærlighed, vi queerpersoner deler, føler og skaber er overdådig og smuk! Det mest grundlæggende menneskelige behov er at give og modtage kærlighed; det er et spørgsmål om overlevelse, for vi er OGSÅ tvunget til at skjule os og slås og være kreative, stærke og skrøbelige og udtrykke vores kærlighed, for vi bliver mistænkeliggjort og underkastet kontrol og had. Og vi fortsætter med at elske. Os selv og hinanden og nogle gange endda vores haters.

EN I titled the collage ‘The Abundance and Beauty of Queer Love’ because the love queers feel, share, and make, is abundant and beautiful! The most basic human need is to give and receive love; it is about survival, and as queers we ALSO have to hide, fight, and be very creative and fierce and soft and explicit with our love because we are subject to suspicion and control and hate. And we keep on loving. Ourselves and each other and sometimes even our haters.


85


86

KRYDS OG TVÆRS

MIX KRYDS OG TVÆRS MIX CROSSWORD PUZZLE


KRYDS OG TVÆRS

87

ACROSS

DOWN

3. This Copenhagen drag queen won the title of Mx Draghouse this year

1. This Danish trans woman was a famous painter and activist

6. This term is used to describe people who experience sexual attraction

2. The original rainbow flag featured eight colours, but due to production constraints, two colours were removed—hot pink and _________

9. This trans woman is credited as the person who threw the first brick at Stonewall 10. This is the English title of the first film shown at MIX CPH (then Copenhagen Gay FilmFestival) titled ‘Halløj med Fronten’ 12. Charlize Theron won an Oscar for her starring role in this film from 2003 13. The US city in which the Compton Cafeteria Riots took place 14. This singer’s biopic won the MIX Audience Award in 2018 15. This is the opening film of this year’s festival

4. This is the shared surname that Axel LundahlMadsen and Eigil Eskildsen adopted when they became the first gay couple in the world to enter into a registered partnership 5. Sabaah ( ) is a Danish organisation that works to improve conditions for LGBTQ+ people with ethnic minority backgrounds. Their name translates to ‘new day’ or ‘new _________’ 7. This was the first film with a trans lead to win an Academy Award 8. The oldest gay bar in Copenhagen is called 11. This 1961 Danish law criminalized male-to-male sexual activities for people under the age of 21, when the age of consent for heterosexuals was 15.

DOWN 1. LILI ELBE 2. TURQUOISE 4. AXGIL 5. BEGINNING 7. A FANTASTIC WOMAN 8. CENTRALHJØRNET 11. THE UGLY LAW ACROSS 3. JAXIE 6. ALLOSEXUAL 9. MARSHA P JOHNSON 10. PRIVATES ON PARADE 12. MONSTER 13. SAN FRANCISCO 14. GEORGE MICHAEL 15. WILD ANSWERS:


88

ART SUBMISSION

SYMBIOSE By Gaia Armyrantis Trampedach DK Mine illustrationer i serien SYMBIOSE udspringer af en fascination af menneskekroppen og fusionen mellem køn og kroppe i alle former. Det er en hyldest til kærlighed og den symbiose, der opstår mellem mennesker, deres kroppe, deres seksualitet og følelsen af at smelte sammen med ens partner.

EN My drawings from my series SYMBIOSE, started with a fascination of the human body, the fusion between gender and bodies in every shape and form, and then they became a tribute to love and the symbiose that happens between people, their bodies, their sexuality and feelings of sometimes melting into one existence with your partner.


INFO

89

PRAKTISK INFORMATION PRACTICAL INFO BILLETTER Billetter koster 85 DKK medmindre andet er anført i programmet. De bestilles eller købes på normal vis i biograferne, på biografernes hjemmesider eller på kino.dk. Vær opmærksom på biografernes gebyr ved onlinebestillinger. Vi har senior- (65+) og studierabat – ved forevisning af et gyldigt studiekort/ID er billetprisen 75 DKK. Medlemmer af Cinemateket kan se film i Cinemateket for 50 DKK. Billetter med rabat kan kun betales i biografen. Rabatkort til fem film koster 375 DKK. Rabatkortet kan købes og benyttes i både Cinemateket og Empire Bio. Rabatkort kan ikke bruges til visninger med forhøjet billetpris og ubrugte klip refunderes ikke. Rabatkortet kan deles af flere. Billetsalget starter fredag 5/10, og billetterne skal afhentes inden tirsdag 22/10 kl. 22.00, ellers frigives de på ny. Herefter skal billetter afhentes senest 45 minutter før forestillingen. Der er ofte uafhentede billetter på dagen. ÆNDRINGER OG AFLYSNINGER Der tages forbehold for trykfejl, ændringer og aflysninger i programmet. En sjælden gang sker det, at vi må aflyse film pga. tekniske problemer, og det kan ske, at filmkopien ikke er kommet frem i tide. Ændringer vil blive annonceret på mixcopenhagen.dk og på vores Facebook @mixcph. ADGANG Cinemateket og Empire Bio har niveaufri adgang. Som oftest er der kun én eller to kørestolspladser i hver sal, derfor er det nødvendigt at booke billet telefonisk i god tid. UNDERTEKSTER Vi bestræber os på at skaffe filmprint med undertekster, men da filmene ofte er helt nye, er det ikke altid muligt. FESTIVALCENTRUM MIX har festivalcentrum i Cinemateket i Gothersgade fra 25/10 til 3/11. I Cinematekets underetage finder du MIX Lounge. Læs mere om MIX Lounge på s. 12.

TICKETS Tickets cost 85 DKK unless otherwise specified in the program. They can be ordered or purchased at the cinemas, on the specific cinema homepage or through kino.dk. Please note that additional fees may apply for online reservations. Seniors (65+) and students can purchase discounted tickets at 75 DKK by showing a valid ID/Student ID. Members of the Cinematheque can see our films for 50 DKK. Tickets with reduced prices can only be purchased at the cinema, not online. A discount card for five films costs 375 DKK. The card can be purchased and used both in the Cinematheque and Empire Bio. The discount card cannot be used for screenings with special fees and unused clips are non-refundable, but you can share the card with other people. Ticket sales start Saturday 5/10, and tickets must be collected before Tuesday 22/10 kl. 22.00 or the uncollected tickets will be released, after which any reserved tickets must be collected no later than 45 min. before each individual screening. There are often uncollected tickets on the day. CHANGES AND CANCELLATIONS Our program is subject to printing errors, changes, and cancellations in the program. On rare occasions, we have to cancel a screening due to technical problems or because the film does not arrive in time from the distributor. We work to minimise inconveniences and offer alternative solutions. Any changes will be announced on mixcopenhagen.dk and on Facebook @mixcph. ACCESSIBILITY The Cinematheque and Empire Bio both have wheelchair access. However, seating is often limited and must be booked by phone in advance. SUBTITLES We try our best to find subtitled films but as they are often brand new this is not always possible. FESTIVAL CENTER MIX is based at the Cinematheque on Gothersgade from 25/10 to 3/11. Downstairs at the Cinematheque, you will find the MIX Lounge. To read more about the MIX Lounge see p. 12.


90

INFO

PROGRAM- OG EVENTOVERSIGT PROGRAM AND EVENT OVERVIEW FREDAG

14.15

19.30- OPENING PARTY 24.00 MIX Lounge, Cinemateket

15.30- BONDAGE 17.00 WORKSHOP Vermundsgade 13 2100 København

25 OKT

20.00 WILD 99 min. Cinemateket

LØRDAG

16.15

CRYSTAL CITY 89 min. Cinemateket

16.30

THIS IS HOW WE DO IT 83 min. Cinemateket

26 OKT 14.00 THOMAS BANKS’ QUEST FOR LOVE + TOP 3 74 min. Cinemateket

CASSANDRO, THE EXOTICO! 73 min. Cinemateket

17.30- HARNESS WORKSHOP 19.30 Vermundsgade 13, 2100 København

19.30

L’ANIMALE 100 min. Empire

21.30

SCREAM, QUEEN! MY NIGHTMARE ON ELM STREET 99 min. Cinemateket

21.45

JONATHAN AGASSI SAVED MY LIFE 106 min. Cinemateket

TIRSDAG

29 OKT

18.45

SEAHORSE 91 min. Cinemateket

16.45

MY BEST FRIEND 90 min. Cinemateket VITA & VIRGINIA 110 min. Cinemateket

14.15

VITA & VIRGINIA 110 min. Cinemateket

19.00

RED COW 90 min. Cinemateket

17.00

16.15

5B 94 min. Cinemateket

19.15

BOY ERASED 115 min. Cinemateket

16.30

CAN YOU EVER FORGIVE ME? 106 min. Cinemateket

20.00 GIANT LITTLE ONES 93 min. Empire

18.00- RACE, ABILITY, 19.00 GENDER AND SEXUALITY: A CONVERSATION ABOUT REPRESENTATION MIX Lounge, Cinemateket

17.00

LAD MIG FALDE 136 min. Empire

18.45

BLACK HEART 63 min. Cinemateket

19.00

THE GROUND BENEATH MY FEET 108 min. Cinemateket

19.15

THE BLONDE ONE 108 min. Cinemateket

19.30

MATTHIAS & MAXIME 119 min. Empire

21.30

NO BOX FOR ME. AN INTERSEX STORY + SHORTS 91 min. Cinemateket

21.15 21.30 21.45

21.45

BEING IMPOSSIBLE 97 min. Cinemateket

SEARCHING EVA 85 min. Cinemateket

19.15

SOCRATES + SHORT 87 min. Cinemateket

FIREFLIES 88 min. Cinemateket

19.30

TRANSGEEK 82 min. Cinemateket

19.30

WILD 99 min. Empire

21.30

HIGH ART 101 min. Cinemateket

21.45

BOYS 82 min. Cinemateket

28 OKT 16.30

NORMAL 70 min. Cinemateket

16.45

NORDIC LIGHTS 85 min. Cinemateket

17.00

BRIEF HISTORY FROM THE GREEN PLANET 75 min. Cinemateket

SØNDAG

14.00 WE THE ANIMALS 94 min. Cinemateket

19.00

MANDAG

JT LEROY 108 min. Cinemateket

27 OKT

BEING IMPOSSIBLE 97 min. Cinemateket

ONSDAG

30 OKT 16.15

THE REST I MAKE UP 79 min. Cinemateket

19.00

LEMEBEL 96 min. Cinemateket

16.30

JOSÉ 85 min. Cinemateket

19.30

CONSEQUENCES 95 min. Cinemateket

18.45

RED COW 90 min. Cinemateket


INFO

91

19.00

T TIME 86 min. Cinemateket

19.15

FIREFLIES 88 min. Cinemateket

FREDAG

TREMORS 107 min. Empire

INTERNATIONAL QUEER & MIGRANT SHORT FILM PROGRAM 74 min. Cinemateket

18.00- TRANS RIGHTS: 19.00 FIGHTING THE SYSTEM MIX Lounge, Cinemateket

17.30- VOGUING WORKSHOP 19.30 MIX Lounge, Cinemateket

21.30

MATTHIAS & MAXIME 119 min. Cinemateket

18.45

I REMEMBER THE CROWS 80 min. Cinemateket

21.45

GIANT LITTLE ONES 93 min. Cinemateket

19.00

DEEP IN VOGUE + SHORTS 71 min. Cinemateket

TORSDAG

31 OKT

CAN YOU EVER FORGIVE ME? 106 min. Empire

21.15

LINGUA FRANCA 90 min. Cinemateket

21.30

MR. LEATHER 85 min. Cinemateket

21.45

SORRY ANGEL 132 min. Cinemateket

1 NOV 16.15

19.30

19.30

19.15

22.00- CLOSING PARTY 06.00 Refshalevej 185

SØNDAG

3 NOV

BOY PROBLEMS 96 min. Cinemateket 14.15

L’ANIMALE 100 min. Cinemateket

16.15

LITTLE MISS WESTIE 75 min. Cinemateket

16.30

THE GROUND BENEATH MY FEET 108 min. Cinemateket

18.45

BLACK HEART 63 min. Cinemateket

19.00

MY BEST FRIEND 90 min. Cinemateket

19.15

TREMORS 107 min. Cinemateket

19.30

BOY ERASED 115 min. Empire

21.15

BIT 90 min. Cinemateket

20.00 BOYS 82 min. Empire 16.00- A NIGHT WITH 23.00 MONSTERS Cinemateket 16.00 DIY Jack- o’-lantern 16.00 Transform into a Monster 17.30 Terror Talk 16.15

MIX MILANO PRESENTS: LOVE RIOT 73 min. Cinemateket

16.30

THELMA 116 min. Cinemateket

18.45

MEMORIES OF MY BODY 105 min. Cinemateket

19.30

A NIGHTMARE ON ELM STREET 2: FREDDY’S REVENGE 87 min. Cinemateket

19.15

LINGUA FRANCA 90 min. Cinemateket

19.30

I MORGEN DANSER VI 105 min. Empire

21.15

THE WATERMELON WOMAN 90 min. Cinemateket

21.30

BIT 90 min. Cinemateket

21.45

BENJAMIN 85 min. Cinemateket

20.00- DRAG NIGHT 23.30 MIX Lounge, Cinemateket 21.15

MURDER AND MURDER 113 min. Cinemateket

21.30

THIS IS NOT BERLIN 109 min. Cinemateket

21.45

THE BLONDE ONE 108 min. Cinemateket

LØRDAG

2 NOV 16.15

5B 94 min. Cinemateket

21.30

FUCKING ÅMÅL 89 min. Cinemateket

16.30

GAY&GREY 89 min. Cinemateket

21.45

LAD MIG FALDE 136 min. Cinemateket

18.45

NOTHING TO LOSE + SHORTS 95 min. Cinemateket

19.00

FABULOUS + BURN THE HOUSE DOWN 91 min. Cinemateket

19.15

CONSEQUENCES 95 min. Cinemateket

FILM EVENT


92

INFO

SAMARBEJDSPARTNERE COLLABORATORS


INFO

93


94

INFO

FILMREGISTER FILM REGISTER 123 5B (p. 28) A A Great Ride (p. 57) A Nightmare on Elm Street 2: Freddy’s Revenge (p. 73) A Normal Girl (p. 61) Amfi (p. 31) B Baby (p. 52) Bacchus (p. 31) Being Impossible (p. 28) Benjamin (p. 60) Bit (p. 73) Black Heart (p. 51) Blackn3ss (p. 49) Blonde One, The (p . 51) Boy Erased (p. 68) Boys (p. 68) Boytime (p. 52) Break Me (p. 31) Brief Story from the Green Planet (p. 50) Burn the House Down (p. 65)

Fabulous (p. 65) Fireflies (p. 69) Fisting Club (p. 52) Forget-Me-Not (p. 57) Fran This Summer (p. 48) Fucking Åmål (p. 35) G Gender (p. 49) Gentleman Spa (p. 62) Giant Little Ones (p. 69) Ground Beneath My Feet, The (p. 55) H Hank (p. 57) High Art (p. 35) High Tide (p. 67) How I Got to the Moon by Subway (p. 56) I I Morgen Danser Vi (p. 60) I Remember the Crows (p. 58) In Her Shoes (p. 71) Infinite While it Lasts (p. 63) Isha (p. 63)

C J Can You Ever Forgive Me? (p. 45) Cassandro, the Exotico! (p. 50) Consequences (p. 32) Crystal City (p. 32)

Jonathan Agassi Saved My Life (p. 55) José (p. 58) JT Leroy (p. 47)

D

K

Deep in Vogue (p. 33) Disforia (p. 48) Diva (p. 33)

L

E Elias (p. 66) Entangled (p. 30) F

Lad Mig Falde (p. 46) L’Animale (p. 39) Lemebel (p. 37) Lingua Franca (p. 37) Little Miss Westie (p. 38) Lyric Seal and Joey Minx (p. 53)


INFO

M

95

Maravilhosa (p. 67) Matthias & Maxime (p. 38) Memories of My Body (p. 39) Mr. Leather (p. 46) MURDER and Murder (p. 36) My Best Friend (p. 40) My World in Yours (p. 30)

Scream, Queen! My Nightmare on Elm Street (p. 42) Seahorse (p. 59) Searching Eva (p. 42) Socrates (p. 64) Sorry Angel (p. 43) Sweater (p. 33) Sweet Sweet Kink: A Collection of BDSM Stories (p. 53)

N

T

Nirvana (p. 49) No Box For Me. An Intersex Story (p. 61) Normal (p. 41) Nothing to Lose (p. 54)

One Last Time (p. 71) Orphan, The (p. 64) Overflow (p. 53)

Thelma (p. 74) This Is Not Berlin (p. 43) Thomas Banks’ Quest for Love (p. 72) Thrive (p. 63) Tidal (p. 52) To Be Infinite (p. 66) Top 3 (p. 72) Toy Stories (p. 53) TransGeek (p. 59) Tremors (p. 47)

P

U

Paisa (p. 54) Pepitas (p. 70) Pirate Boys (p. 49) Ponyboi (p. 61) Poppy & Josie (p. 49) Proximity IV (p. 53) Push Pink (p. 48)

V

O

Q

Visible (p. 56) Vita & Virginia (p. 44) W Watermelon Woman, The (p. 36) We the Animals (p. 44) Wild (p. 29)

R X Red Cow (p. 40) Red Tree, The (p. 70) Rest I Make Up, The (p. 41) Renovation, The (p. 54) Rubber Dolphin (p. 62) S Scar Tissue (p. 67)

Y Z


96

INFO

RULLETEKSTER CREDITS EVENT Liam Barrowcliffe, Paolo Rota, Serpil Öztürk, David Beyaie, Cecilie Noëlle Viet

GRAFISK DESIGN / GRAPHIC DESIGN Kasper Knoblauch Duelund kasperknoblauch.com

PROGRAM Gintaras Vagelas, Ana Maria Ivan, Andrea Coloma, Iris Wenander, Anne-Katrine Schmidt Hansen, Mihaela Yordanova, Camilla Markvardsen

TRYK / PRINT Clausen Grafisk clausengrafisk.dk

PR & WEB Paolo Rota, Emmet Farrell, Sara Thorhauge, Luna Grädel, Andrea Coloma REDAKTION / EDITORIAL Sara Thorhauge, Emmet Farrell, Cecilie Noëlle Viet, Luna Grädel, Serpil Öztürk STYREGRUPPEN / STEERING COMMITTEE Camilla Markvardsen, Sara Skøtt Sørensen, Gintaras Vagelas, Levi Reffelt Grosen JURY & GÆSTER / JURY & GUESTS Liam Barrowcliffe, Mihaela Yordanova, David Beyaie

MIXTIVISTERNE / MIXTIVISTS Tusind tak for jeres hjælp—I er uundværlige! Thank you very much for your help—you are indispensable! KONSULENTER / CONSULTANTS Tess Sophie Skadegård Thorsen PROUD! FILMFESTIVAL ÅRHUS Simone Fuglsang Grooss og en flok fantastiske frivillige Simone Fuglsang Grooss and a great bunch of volunteers! MIX ODENSE Annie Pladsbjerg

FRIVILLIGKOORDINERING / VOLUNTEER COORDINATING Sara Skøtt Sørensen, Levi Reffelt Grosen

MIX COPENHAGEN LGBTQ+ FILM FESTIVAL Vermundsgade 13-15 2100 København Denmark

WEBSITE mixcopenhagen.dk FACEBOOK @mixcph INSTAGRAM @mixcph E-MAIL kontakt@mixcopenhagen.dk


DK Følg os på Facebook og Instagram og hold dig selv opdateret om alt om MIX COPENHAGEN. Del dine MIX-oplevelser og billeder fra i år og tag os på: @mixcph EN Follow us on Facebook and Instagram to keep yourself updated with everything MIX COPENHAGEN. Share your MIX experience and pictures from this year and tag us: @mixcph


MIXCOPENHAGEN.DK


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.