__MAIN_TEXT__

Page 1

26 OCT – 4 NOV 2018 MIXCOPENHAGEN.DK


DK Idéen bag årets design tager udgangs­ punkt i følelserne vi oplever, og hvordan de er forbundet med kropslige reaktioner. En visuel præsentation af følsomhed, sanselighed, dra­ ma og reaktion.

EN The idea behind this year’s design is based on the feelings we experience, and how they are connected with bodily reactions. A visual pre­ sentation of sensitivity, sensuality, drama and reaction.

Kroppen kan sende et ophedet brus af blod til et område, mens et andet bliver helt koldt. Den kan få os til at svede, græde, få kuldgys­ ninger, ondt i brystet og i maven og nogle gange alting på samme tid.

The body can send a heated rush of blood to one area, while another becomes completely cold. It can make us sweat, cry, have chills, chest and stomach aches and sometimes every­thing at the same time.

‘Matter’ er både det fysiske stof, vi og vores univers er gjort af, men også den betydning LGBTQ+-identiteten har for vores liv, vores følel­ser og vores kroppe. Det som bevæger os, bevæger vores kroppe i en verden, der kan være hård at navigere i, men bevæger os også indefra. At se os selv og vores liv på det store lærred kan bringe os sammen i spektret af følelser og reaktioner, som usynligt lyser fra os i mørket.

‘Matter’ is both the physical substance we and our universe are made of, but also how the LGBTQ+ identities matter in our lives, our feel­ ings and our bodies. What moves us, moves our bodies in a world that can be hard to nav­ igate, but also moves us from within. Seeing ourselves and our lives on the big screen can bring us together in a spectrum of feelings and reactions that glow invisibly from us in the dark.

– Sofie Oline Bay

– Sofie Oline Bay


INTRO

1

Om MIX About MIX • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 02 MIX COPENHAGEN 2018 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 03 Billetpriser Ticket prices • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 05 MIX – for og med hvem? MIX – for and about whom? • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 08 Om MIX Skolefilm About MIX School Film • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 19 EVENT

22 22 23 24 24 25 26 27 28 29 29 30 31

Lili-prisen The Lili Award • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Om juryen About the jury • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Publikumsprisen The Audience Award • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Gæster Guests • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • PIX anbefaler PIX recommends • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

35 36 37 38 40

MIX Lounge • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Fotopolitik Photo policy • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Åbningsaften Opening night • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • PSYCH OUT! Queer edition • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Comedy night • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Hjemmebio: vær vor gæst! Home cinema: be our guest! • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Let’s DIY Sex, Baby • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Retten til ægteskab The right to marriage • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Hvordan er det at være på PrEP? What’s it like to be on PrEP? • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • MIX – for og med hvem? MIX – for and about whom? • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Hvordan repræsenterer vi LGBTQ+? How de we represent the LGBTQ+? • • • • • • • • • • • • • • • • Queercore: How to punk a revolution • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Lukkeaften Closing night • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • JURY

FILM En bemærkning fra programlæggerne A note from the programmers • • • • • • • • • • • • • • • • • • Trigger warnings • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • MIX collabs • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Exhale • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Expand • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Explore • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Exhilarate • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • MIX Skolefilmvisninger MIX School Film screenings • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Festivaloversigt Festival overview • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

42 43 44 45 56 64 74 88 90

Praktisk information Practical information • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Samarbejdspartnere Collaborators • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Filmregister Film register • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Credits • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

93 94 95 96


2

DK MIX COPENHAGEN blev grundlagt i 1986 og er nu Danmarks ældste årligt tilbagevendende, og endnu aktive, filmfestival, samt en af verdens ældste LGBTQ+-filmfestivaler. Vi er en frivillig forening drevet af passionerede LGBTQ+-filmelskere, der bruger vores fritid på at gøre MIX COPENHAGEN til en spektakulær begivenhed, ikke blot for LGBTQ+miljøet, men også for hele København og langt ud over byens grænser. Vi er derfor dybt afhængige af og taknemmelige for den støtte, vi får fra miljøet og vores samarbejdspartnere og for alle, der hjælper os med at nå vores mål: at vise film, som udforsker køn og bryder seksuelle grænser, påvirker kønsdebatten og afspejler en mangfoldig verden.

INTRO

EN MIX COPENHAGEN was founded in 1986 and is now the oldest annual film festival in Denmark, as well as one of the world’s oldest LGBTQ+ film festivals. We are a volunteer organization, driven by passionate LGBTQ+ film lovers who use their spare time to make MIX COPENHAGEN a spectacular event, not just for the LGBTQ+ community, but for all of Copenhagen and beyond. We are therefore dependent on and deeply grateful for the support we get from the community, our business partners, and all who help us reach our goal: to show films that question and explore gender and sexual boundaries, affect the contemporary gender debate and reflect the diverse and colourful world we live in.


INTRO

DK MIX er intet uden alle jer, vi skaber festivalen for, og det er vigtigt for os at dele vores platform med jer. Derfor har vi i år inviteret alle til at indsende alt fra tekster, tegninger og fotografier. Alle bidrag indgår løbende i programmet og ses under festivalen udstillet i vores lounge. Vi arbejder kontinuerligt for, at endnu flere ser sig afspejlet i de film, vi viser. MIX kan og skal rumme mere end hvide engelsksprogede cishomonormative produktioner. Vi allierer os derfor med internationale samarbejdspartnere og præsenterer i år et kortfilmsprogram med ShanghaiPRIDE Festival (s. 72, 73). Dertil har vi i år besluttet, at vi boykotter film, hvor cisskuespillere castes i transroller. Der er derfor langt færre film for os at vælge imellem, men vi finder det altafgørende, at transpersoner optager plads i branchen som fortællere af egne historier. Vi er bevidste om, at repræsentationen ikke altid har været tilstrækkelig i vores program, og vi vil lære af vores fejl. Vi har derfor inviteret to ph.d. stipendiater: Tess Sophie Skadegård Thorsen, forsker i repræsentation på tværs af danske film og medier, og har kritisk gennemgået programmet for udfordringer på tværs af kategorier som køn, ‘race’, klasse, seksualitet mm., Sabrina Vitting-Seerup, der arbejder med køn, seksualitet, racegørelse og andengørelses-processer, har analyseret gamle programmer for problematiske fremstillinger (s. 8), som hun afholder en workshop om under festivalen (s. 29). Ligesom andre minoritetskulturinitiativer oplever vi nedskæringer i vores støtte. Derfor er støtten fra vores miljø uvurderlig – uanset om den er økonomisk, kunstnerisk eller konstruktiv kritik. Vi vil fortsætte med at forbedre os, og vi håber, I er med os hele vejen, for MIX er vores allesammens.

3

EN MIX is nothing without all of you whom we create this festival for, and it is important for us to share our platform with you. Thus, this year we invited everyone to send us everything from texts, drawings and photos. All contributions are figured throughout the program and are exhibited in our lounge during the festival. We continuously strive for more people to see themselves reflected in the films we screen. MIX can and must accommodate more than white, Englishspeaking, cishomonormative productions. That is why we’ve joined forces with international collaborators and this year we present a short film program with ShanghaiPRIDE Festival (p. 72, 73). Furthermore, this year we have decided to boycott films where cis actors are cast in trans roles. Thus, there are far fewer films for us to chose from but we find it crucial that trans people can take space in the industry as the narrators of their own narratives. We know that representation has not always been sufficient in our program and we want to learn from our mistakes. For this purpose, we invited two PhD Fellows. Tess Sophie Skadegård Thorsen, who researches representation across Danish film and media, has critically examined this year’s programme for biases across categories like gender, ‘race’, class, sexuality and more. Sabrina Vitting-Seerup, who works with gender, sexuality, racialisation and othering processes, has analysed past programs for problematic narratives (p. 8), which she has a workshop on during the festival (p. 29). Like other cultural initiatives by minorities, we are experiencing cuts in our funding. So the support from our community is invaluable – whether it is economic, artistic or as constructive criticism. We want to continue to improve and we hope you are with us because MIX is for all of us.


4

KAPITEL

HJÆLP OS MED AT HJÆLPE LGBT+ PERSONER DER FLYGTER TIL DANMARK Danmark er et af de mest trygge og lige lande for LGBT+ personer i verden. Men det gælder ikke, hvis man kommer som asylansøger eller flygtning og håber på sikkerhed og et frit liv. LGBT+ personer, der søger asyl i Danmark eller har opholdstilladelse som flygtninge, oplever isolation, diskrimination, svære psykiske problemer og afslag på asyl på grund af manglende viden om LGBT+ problematikker. Det arbejder LGBT Asylum for at ændre, men vi kan ikke gøre det uden din hjælp. Støt LGBT Asylum på lgbtasylum.dk/stoet Hvert bidrag gør en forskel.

facebook.com/lgbtasylumdk · www.lgbtasylum.dk


5

KAPITEL

Alm. billet

85 DKK

Regular ticket Studiebillet*

75 DKK

Student ticket* Seniorbillet (65+)*

75 DKK

Senior ticket (65+)* Rabatkort (6 film for 5 films pris)*

425 DKK

Discount card (6 films for the price of 5)* Medlem af Cinemateket**

50 DKK

Member of the Cinematheque** Åbne- og lukkefilmsbillet

100 DKK

Opening and closing films

*Rabatter opnås kun ved visning af gyldig legitimation ** Gælder kun i Cinemateket ved visning af gyldig legitimation *Discounted tickets only available in combination with valid ID ** Only valid in the Cinematheque in combination with valid ID


6

KAPITEL


7

ART SUBMISSION

by Norr Tofte At turde være åben transmaskulin, at turde at være feminin, at turde være sårbar i en giftig verden, at turde være mit autentiske selv og queer. Daring to be openly transmasculine, daring to be feminine, daring to be vulnerable in a toxic world, daring to be my authentic self and to be queer. @norrisqueer All art submissions will be exhibited during the festival in the MIX Lounge


8

INTRO

DK MIX COPENHAGEN er blevet 33 år, hvilket markerer endnu et år med film og begivenheder, der forsøger at repræsentere og fejre vores miljø, såvel som at tackle de udfordringer vores miljø står overfor. Men gode intentioner fører ikke altid til gode handlinger, og selvom vi har mange ting at være stolte af, begår vi fejl. I, vores publikum, har tidligere kritiseret os, og vi takker jer. Derfor har vi besluttet, at det er på tide kritisk at undersøge vores historie.

EN MIX COPENHAGEN has turned 33, which marks another year of films and events that attempt to represent and celebrate our community, as well as tackle the issues our community is facing. But good intentions don’t necessarily translate into good actions and though we have many things to be proud of, we make mistakes, too. You, our audience, have criticised us in the past and we thank you. Therefore, we decided it was time to critically examine our history.

Det betyder noget, hvordan vi præsenterer personerne i vores miljø. Som den største LGBTQ+-filmfestival har vi den ære og det privilegium at introducere film og begivenheder, der ellers ikke ville finde sted andre steder eller på anden vis, hvilket betyder, at for mange er MIX COPENHAGEN deres eneste introduktion til et LGBTQ+-rum i København. Dette holder os motiverede, og vi ser det som vores pligt kontinuerligt at stræbe efter at præsentere vores miljø.

How we present the people in our community matters. As the largest LGBTQ+ film festival in Denmark, we have the honour and privilege to introduce films and events that wouldn’t happen elsewhere or otherwise, which means that for many, MIX COPENHAGEN is their introduction to LGBTQ+ spaces in Copenhagen. This keeps us driven and is the reason we see it as our duty to continuously strive to depict those in our community.

Vi har spurgt Sabrina Vitting-Seerup, ph.d.-studerende ved Institut for Kunst- og Kulturvidenskab på Københavns Universitet, om at udføre denne undersøgelse. Sabrinas primære forskningsområder inkluderer repræsentation i kunst og kultur, køn, etnicitet, seksualitet og racialisering såvel som andengørelsesprocesser. Hun dykkede ned i ni programmer udvalgt af redaktionsgruppen: 1986, 1990, 1998, 2000, 2006, 2008, 2011, 2015, 2017. Programmerne er udvalgt på baggrund af milepæle, som da vi ændrede navn til MIX COPENHAGEN, og da B, T og Q blev tilføjet til vores navn, såvel som eksempler på problematisk sprogbrug, narrativer, film og begivenheder, som redaktionsgruppen har bidt mærke i.

We asked Sabrina Vitting-Seerup, PhD Fellow at the Department of Arts and Cultural Studies at the University of Copenhagen, to carry out this examination. Sabrina’s primary research areas include representation in art and culture, gender, ethnicity, sexuality and racialisation, as well as othering processes. She dived into 9 programmes chosen by the Editorial team: 1986, 1990, 1998, 2000, 2006, 2008, 2011, 2015, 2017. The programmes were chosen based on milestones, such as when we changed our name to MIX COPENHAGEN and when B, T, and Q were added to our name, as well as problematic language, narratives, films and/or events detected by the Editorial team.

På de følgende sider kan du læse Sabrinas resultater. Disse er ikke blevet redigeret. Vi er enormt taknemmelige for hendes arbejde.

In the following pages, you’ll be able to read Sabrina’s findings. These have not been edited. We are extremely grateful for her work.


INTRO

I arbejdet med MIX COPENHAGENs programmer har det været tydeligt for mig, at festivalen har gjort et stort arbejde for at fremme repræsentationen af LGBTQ+. I forhold til samtidens standarder var fokus noget snævert de første par år, men udviklingen er konsekvent gået mod at repræsentere det mere mangfoldige og komplekse, hvad der glæder denne intersektionelle repræsentationsforsker. Intersektionalitet kan forstås på flere måder, men min tilgang er ret simpel: skal vi putte folk i kasser, så er én sjældent nok. Jeg er fx ikke kun kvinde, men også ciskønnet, hvid, biseksuel, middelklasse, har fuld førlighed, er ‘straight-sized’, barn af en indvandrer, m.m. En identitet er selvfølgelig meget mere end en liste ord, men disse markører gør, at både jeg og omverden opfatter mig på en bestemt måde. Derfor har markører tit stor betydning for vores liv, og repræsentationen af LGBTQ+ kan blive mangelfuld, hvis ikke vi tager flere dele af listen med. Jeg har derfor forsøgt at sætte flere perspektiver i spil, men har desværre ikke haft plads til fx at diskutere kropsstørrelse og klasseforskelle. I det følgende har jeg valgt at fokusere på katalogernes udvælgelse og beskrivelse af fuldlængdes film, da jeg var nødt til at begrænse den store mængde data (ved at sortere kort- og videofilm fra, nåede jeg ned på 321 film). Denne artikel giver derfor ikke det fulde

9

In working with MIX COPENHAGEN’s programmes it has been clear to me that the festival has made great efforts to further the representation of LGBTQ+ people. Compared to contemporary standards the focus was quite narrow for the first couple of years, however, the development has consistently moved towards a more diverse and complex representation, which pleases this intersectional representation researcher. Intersectionality can be understood in multiple ways, though my approach is quite simple: if we must put people into categories, then one is rarely enough. Take me for example, I am not only a woman but also cisgender, white, bisexual, middle class, have full mobility, straight-sized, a child of an immigrant, etc. Obviously, an identity is much more than a list of words, but these markers mean that I am perceived in a specific way by both myself and the outside world. For that reason markers often have great influence on our lives, and the representation of LGBTQ+ people can become inadequate if we do not include more categories. Therefore, I have attempted to bring more perspectives into play, but unfortunately, I haven’t had enough room to discuss body size and class. In the following, I have chosen to focus on the selection and description of feature-length films in the programmes, as I had to limit the large amount of


10

billede, men er en indikation af, hvor MIX startede og er på vej hen. DEN SPÆDE START I TILGÆNGELIGHED OG FREMSTILLING Ved lanceringen af ‘Copenhagen Gay Film Festival’ i 1986 var der blot seks film på plakaten – fire om ‘bøsser’ og to om ‘lesbiske’. Det efterlader ikke meget plads til mangfoldighed, men allerede i 1990 har festivalen skiftet navn til ‘Gay and Lesbian Film Festival’ og udvidet programmet til 26 fuldlængdes film, sorteret i fem kategorier: • Blandet bøsse-lesbisk film • Bøssefilm • Lesbisk film • Film om ældre bøsser og lesbiske • Aidsfilm

Et lidt begrænset udvalg kunne man argumentere for, men dykker vi ned i filmbeskrivelserne, er der nuancer at hente. Her møder vi bl.a. dragkulturen i ‘Nattens Dronning’ og i ‘Forever Mary’ ryger ‘transvestitten’ Mary i mandefængsel (en problematik transkvinder lider under den dag i dag). I programteksten er der dog rod i pronominerne, da Mary både refereres til som ‘ham (hende)’ og som ‘Drengen Mary’ (s. 9, 1990). Repræsentationen af transpersoner ændrer sig heldigvis, så den slags fejl forsvinder, når vi nærmer os nutiden. Der er et par intersektionelle aspekter at finde allerede i 1990, fx i form af kategorierne ‘æbl, æb, æl’, der sætter alder som tema. Vi møder også de første 2 racialiserede karakterer, hvoraf den ene blot nævnes i en bibemærkning som ‘en sort bedstemor’ (s. 15, 1990). Racialiserede er da også en gruppe, der generelt oplever en lav grad af repræsentation i forhold til hvide, hvorfor det måske i højere grad overrasker, at over halvdelen af festivalens film inkluderede racialiserede karakterer i 1998. Dette skyldes et midlertidigt fokus på ‘de nærmest uundgåelige asiatiske film’ (s. 4, 1998), så tallet styrtdykker igen i 2000. Repræsentationen går generelt en del op og ned på dette felt.

INTRO

data (by disregarding short films and videotapes I reached a total of 321 films). Whilst this article does not give the full picture it is, however, an indication of where MIX started and where it is headed. THE EARLY BEGINNINGS IN AVAILABILITY AND PORTRAYAL The early beginnings in availability and portrayal at the launch of ‘Copenhagen Gay Film Festival’ in 1986, there were only six films in the programme – four about ‘gay men’ and two about ‘lesbians’. That doesn’t leave much room for diversity, but in 1990 the festival has already changed its name to ‘Gay and Lesbian Film Festival’ and expanded the programme to 26 feature-length films, sorted in five categories: • • • • •

Mixed gay and lesbian film Gay film Lesbian film Film about old gays and lesbians Aids film

A somewhat limited selection you might argue, but when we dive deeper into the film descriptions we find some nuances. Here we encounter, among other things, drag culture in ‘Torch Song Trilogy’ and in ‘Forever Mary’, where the ‘transvestite’ Mary ends up in a men’s prison (an issue still facing transgender women today). However, the pronouns in the film description are a mess, since Mary is both referred to as ‘him (her)’ and as ‘The Boy Mary’ (p. 9, 1990). Fortunately, the representation of transgender people changes and such mistakes disappear as we approach the present day. Already in 1990, we are able to find a few intersectional aspects, e.g. in the form of the categories ‘æbl, æb, æl’ that highlight age as a theme. We also meet the first 2 racialised characters, one of whom is only described as a ‘black grandmother’ (p. 15, 1990). Racialised people are notoriously underrepresented compared to white people, thus it is rather surprising that in 1998 more than half of the films in the festival include racialised characters. This is due to a temporary focus, however, on ‘the almost inevitable Asian films’ (p. 4, 1998), and the numbers drop drastically again in 2000. Representation in this area generally fluctuates quite a bit.


11

PERCENT OF FILMS

INTRO

100 75 White

50

Racialized

25 0

17 20

15 20

11 20

8 0 20

6 0 20

0 0 20

98 19

90 19

86 19

In my view, doing the numbers on availability, like I’m doing here, only constitutes one half of a representation analysis. Representation consists both of analyses of availability, i.e. who is included, and analyses of portrayal, i.e. how are people included. If you are working towards a more diverse and inclusive representation, you should keep an eye on the portrayal of racialised and white people. For instance, there is a tendency in the documentaries from non-western countries to portray racialised people as ‘noble savages’ with ‘exotic’ traditions whom white people can look at from a distance as if it were a nature documentary. It could be interesting to examine whether the descriptions match the films (i.e. where the problem begins) and then to do a critical reading of those same descriptions before they are printed in the programme, thereby helping future writers to become aware of the stereotypes many of us are raised to reproduce.

DET NYE FLYDENDE POTENTIALE OG FORFORDELINGER

THE NEW FLUID POTENTIAL AND UNEQUAL NUMBERS

Både tilgængelighed og fremstilling er på agendaen i 2000, hvor festivalen nu vil bringe film, der ‘udvisker med forskellige strategier grænserne mellem hetero-,

Both availability and representation are on the agenda in 2000, where the festival now wants to show films that ’with various strategies erase the boundaries

PERCENT OF FILMS

Tilgængelighedens tælleøvelse, som jeg udfører her, udgør dog kun halvdelen af en repræsentationsanalyse i min optik. Repræsentation består både af tilgængelighedsanalyser, dvs. hvem er med, og af fremstillingsanalyser, dvs. hvordan folk er med. Arbejder man mod en mere mangfoldig og inkluderende repræsentation, bør man derfor også holde øje med fremstillingen af racialiserede og hvide. Fx er der en tendens i dokumentarfilmene fra ikke-vestlige lande, til at racialiserede fremstilles som ’ædle vilde’ med eksotiske traditioner, de hvide kan betragte på afstand, som var det en naturdokumentar. Her kunne det være spændende at undersøge, om beskrivelserne stemmer overens med filmene (dvs. hvor problematikken oprinder), og derefter indføre kritiske læsninger af netop disse filmbeskrivelser, før de trykkes i programmet, for derved at hjælpe fremtidige skribenter med at spotte de stereotyper, mange af os er opdraget til at reproducere.

100

ORIENTATION

75 50

Homosexual

Bisexual

25

Queer

0

17

20

15

20

11

20

8

0

20

6

0

20

0

0

20

98

19

90

19

86

19


12

INTRO

between hetero-, homo-, bi- and transsexuality’ (p. 3, 2000). ‘Queer’ as a term is introduced (although not in the film descriptions), and the focus is on ‘the new fluid potential’ (p. 6, 2000). Yet, it is still homosexuals who dominate the film programme.

I optællingen bag grafen har jeg ikke gjort mig til dommer over forskellige karakterers seksualitet, men blot talt hvor mange filmbeskrivelser, der tydeligt betegner karakterer som hhv. ‘homoseksuelle’, ‘queer’ eller ‘biseksuelle’. Jeg har udvalgt disse 3 kategorier, da mange andre seksuelle- og kønsminoriteter kun optræder få gange i programmerne (bl.a. aseksuelle og interkønnede), og fordi jeg fokuserer på transpersoner separat. Det er dog lige så vigtigt at overveje, hvem der ikke er med på ovenstående graf, som det er at se på dem, der er nævnt.

While collecting the numbers for the graph, I have not judged the sexualities of the various characters, but simply counted how many film descriptions that clearly refer to characters as ‘gay’, ‘queer’ or ‘bisexual’. I have chosen these three categories since many other sexual and gender minorities only appear a few times throughout the programmes (among others asexual and intersex), and because I focus on transgender people separately. However, it is just as important to look at who is not depicted in the graph above as it is to look at those who are mentioned.

Queers nævnes først i en filmbeskrivelse i 2006, og kun sjældent derefter – enten til at betegne medlemmer af subkulturelle miljøer, en del af pornoindustrien og/ eller et særligt hjørne af feminismen. Biseksuelle repræsenteres allerede i 1990, men betegnelsen bruges meget sjældent. Fremstillingen bærer præg af et syn på biseksuelle som løsslupne individer med en stærk seksuel appetit og/eller ’frie kunstner-bohemer’. Homoseksuelle er de klart stærkest repræsenterede, men festivalen startede naturligvis også med at hedde ‘Copenhagen Gay Film Festival’. ‘Bøsser’ får dog generelt mere eksponering end ‘lesbiske’, især ved festivalens start.

Queers are first mentioned in a film description in 2006 and hereafter only rarely – either to describe members of subcultural communities, as part of the porn industry and/or a special corner of feminism. Bisexuality is already represented in 1990, but the term is used very rarely. The depiction is marked by a view on bisexuals as unrestrained individuals with a strong sexual appetite and/or ‘free boheme artist’. Homosexuals are definitely the most heavily represented group, but the festival of course also started off by being called ‘Copenhagen Gay Film Festival’. However, ‘gays’ get a lot more exposure than ‘lesbians’, especially in the festival’s early years.

PERCENT OF FILMS

homo- bi- eller transseksualitet.’ (s. 3, 2000). Queerbegrebet kommer i spil (dog ikke i filmbeskrivelserne), og fokus er på ‘det nye flydende potentiale’ (s. 6, 2000). Alligevel er det stadig de homoseksuelle, der dominerer programindholdet.

100

ORIENTATION

75 50

Homosexual

Gay

25

Lesbian

0

17

20

15

20

8

6

0

11

20

0

20

0

20

0

20

98

19

90

19

86

19

Ser vi på fremstillingen af kategorierne ‘lesbiske’ og ‘biseksuelle’ i programteksterne, får vi en del af forklaring på, hvorfor ‘bøsser’ fylder mere blandt de homoseksuelles portrætteringer. Mange beskrivelser af kvinde/kvinde-forhold omhandler ciskvinder i

If we look at the depiction of categories like ‘lesbians’ and ‘bisexuals’ in the film descriptions it’s clear as to why ‘gay men’ take up most of the homosexual representation. A lot of the descriptions of female/ female relationships are about cisgender women in


INTRO

forpinte heteroægteskaber, der ’drages’ mod hinanden. Når ordene ‘lesbisk’ eller ‘biseksuel’ ikke konkret nævnes i disse filmbeskrivelser, har jeg ikke talt dem med, for hvilken kategori tilhører sådanne karakterer? Vi kan dog konkludere, at der er en stereotyp ide om, at ciskvinder først finder deres ’sande seksualitet’ sent i livet, hvorimod cismænd langt hurtigere begynder at udleve en præference. Her er dog en klar undtagelse i form af arketypen ’den aldrende, kreative bøsse’ – en excentrisk enspænder vi møder helt fra Dreyers ‘Michael’ fra 1924 og frem til ‘Match’ fra 2014. Pointen er, at selv med en høj grad af tilgængelighed kan man opleve begrænsende repræsentation i fremstillingen. Jeg kan dog konkludere, at homoseksuelle (især de ciskønnede mænd) er de klart stærkest repræsenterede i de 9 programmer, jeg har undersøgt, og trods drop i hhv. 2006 og 2011, oplever denne gruppe fortsat den højeste grad af tilgængelighed. Droppet i hhv. 2006 og 2011 handler ikke nødvendigvis kun om, at færre homoseksuelle repræsenteres, omend der løbende i programmerne gives udtryk for, at MIX gerne vil være mere inkluderende. Et skift i stilen for filmbeskrivelserne kan også have betydning for min optælling. I 2006 er det ikke alle filmbeskrivelser, der centrerer sig om køn og orientering. Flere beskrivelser nævner slet ikke hovedpersonens seksualitet, sandsynligvis fordi det ikke er filmens fokus. I ‘Tid til afsked’ er det fx vigtigere at vide, at Romain er kræftsyg og selvoptaget, end at han er homoseksuel. Det skift gør min ’tælleøvelse’ sværere, men er også med til at vise, at selvom køn og seksualitet er en vigtig del af os, så er det ikke altid den vigtigste del. Et fokus på det flydende og udefinerbare i programbeskrivelserne fra 2011 kan også forklare noget af faldet i repræsentationen af homoseksuelle og stigningen for queer. Stigningen for alle grupper i 2015 og 2017 skyldes muligvis brugen af hashtags ved hver film, der gør det gennemsigtigt, hvem der repræsenteres hvor.

Denne mærkning er et godt greb for dem, der søger specifik spejling, men samme mærkning kan være

13

tormented hetero marriages, who are ‘drawn’ to each other. When the words ‘lesbian’ or ‘bisexual’ aren’t specifically mentioned in these film descriptions I haven’t included them in the count, because in which category does a character like this belong? We can conclude that there is a stereotype that cisgender women don’t discover their ‘true sexuality’ until late in life, whereas cisgender men find themselves much faster. The exception to this rule, however, is found in the form of the archetype ‘the elderly, creative gay’ – an eccentric loner we meet all the way back from Dreyer’s ‘Michael’ from 1924 to ‘Match’ from 2014. The point is that you experience a limited representation in the depiction of minorities even with a high degree of availability. Still, I can conclude that homosexuals (especially cisgender men) clearly is the group represented the most in the 9 programmes I have dived into, and despite a decrease in both 2006 and 2011 this group still experiences the highest degree of availability. The decrease in 2006 and 2011 isn’t necessarily only about the fact that fewer homosexual people are represented, albeit MIX wants to be more inclusive as seen in the programmes. A switch in the tone used in the film descriptions may also have an effect on my count. In 2006, it shows that not all film descriptions centre around gender and orientation. Several descriptions don’t even mention the main character’s sexuality, most likely since it’s not the film’s main focus. In ‘Time to Leave’, for example, it’s more important to know that Romain has cancer and is conceited than the fact that he is gay. The switch makes my ‘counting exercise’ more difficult but it also shows that even though gender and sexuality is an important part of us, it’s not always the most important one. A focus on the fluid and the indeterminable in the programme descriptions from 2011 may also explain the decrease in the representation of homosexual people and the increase of queer. The increase for all groups in 2015 and 2017 is probably because of the use of hashtags with every movie which makes it more transparent who is represented where. The use of hashtags is a great tool for those who seek to see themselves reflected in the films, but this same


14

INTRO

problematiske for dem, der kæmper for at undgå kategorier. Man kunne også sætte spørgsmålstegn ved, hvem der dømmes ’særlige nok’ til at fortjene et hashtag. Fx møder vi #POC, men ikke #White eller #Caucasian. Antydes det da, at det er så ’normalt’ at være hvid, at det ikke er værd at nævne?

tagging can also be problematic for those who fight to avoid categories. You could also question who is deemed ‘special enough’ to deserve a hashtag. We encounter #POC but not #White or #Caucasian. Is it hereby implied that being white is the norm and therefore not worth mentioning?

Ser man på tværs af programmerne, fandt jeg en stigende interesse for at repræsentere flere køns- og seksuelle minoriteter på festivalen igennem tiden. Måske det var derfor, festivalen skiftede navn i 2011?

Looking at the full collection of programmes over time I found an ongoing interest in representing more minorities on the gender and sexuality spectrum. Maybe that’s why the festival changed its name in 2011?

MIX ER LANDET – I INKLUSIONENS DILEMMA

MIX HAS LANDED – THE DILEMMA OF INCLUSION

Den 26. festival hedder MIX COPENHAGEN LesbianGayBiTransFilmFestival, og hvorfor nu det? ‘Fordi du og vi og alle andre, vi viser film for, er et mix af mange forskellige typer mennesker’ (s. 3, 2011). Holdet understreger også, at ‘Selvom eksempelvis queers, interkønnede og aseksuelle ikke tiltales direkte i vores efternavn [LesbianGayBiTransFilmFestival], så betyder det ikke, at disse identiteter er glemt’ (s. 3, 2011) – og det kan jeg kun bekræfte, om end disse film har en lav grad af tilgængelighed. Udover de allerede nævnte ser vi i perioden også film om fx de tabubelagte pædofile, og flere subkategorier kommer til, fx polyamorøse og ‘fat femme’.

In 2011, the festival changes its name to MIX COPENHAGEN LesbianGayBiTransFilmFestival, but why? ‘Because you, us and everyone else we show films for, are a mix of many different types of people’ (p. 3, 2011). The team also emphasizes that ‘Even if, for example, queers, intersex and asexual people are not directly addressed in our name [LesbianGayBiTransFilmFestival], it does not mean that these identities are forgotten’ (p. 3, 2011) – which I can only confirm, although these films have a low level of availability. In addition to those already mentioned, we also see films about e.g. the tabooed paedophiles, and more subcategories are included, for example, polyamorous and ‘fat femme’.

2011 er også eneste eksempel på, at en politisk sag tages op i programmet, da MIX siger: ‘SST 2012 – Stop Sygeliggørelsen af Transpersoner’ (s. 3, 2011). Der er generelt en stigende inklusion af film med transkarakterer på festivalen, men der er et vist skisma mellem tilgængelighed og fremstilling. Et par af filmene bruger fx transkønnethed som en gimmick til at lave en ’twist ending’, og opfordrer derved publikum til måbende at konkludere: ’Gud – var hun en mand hele tiden?’

2011 is also the only example of a political case being addressed in the programme, when MIX says: ‘STP 2012 – Stop Trans Pathologization’ (p. 3, 2011). There is generally an increasing inclusion of films with transgender characters at the festival but there is a certain gap between availability and portrayal. For example, some of the films use transgender people as a gimmick to make a ‘twist ending’ and thus urge the audience to conclude: ‘God – was she a man the entire time?’

MIX har i år dog valgt at knække den stigende tilgængelighed for transpersoner pga. et svært dilemma: Valget mellem inklusion og repræsentation.

This year, MIX has decided to break the increasing availability of transgender films because of a difficult dilemma: the choice between inclusion and representation.

Inklusion handler om hvilke mennesker, der er med i en filmproduktion, imens repræsentation handler om de karakterer og temaer, filmene behandler. I ‘Boys Don’t Cry’ er der fx repræsentation af transpersoner,

Inclusion is about which people are involved in film production, while representation is about the characters and themes the films address. In ‘Boys Don’t Cry’,


15

INTRO

PERCENT TRANS IN FILMS

100 75 50 25 0

17 20

15 20

Hvor et call-out består af uopfordret kritik af andres diskriminerende praksisser, så er et call-in et forsøg på at forbedre sig ved at bede om kritik. Fordi vores sociale normer og opdragelse har lært os, at megen problematisk adfærd er ’normal’, lægger vi ikke altid mærke til det, når vi udfører forskellige former for diskrimination. Derfor har vi brug for andres

11 20

‘Vi har prøvet at tænke udenfor vores egne perspektiver, men vi er klar over, at vi kan have misset ting, der er triggende. I er velkomne til at komme og tale med programmørerne, da vi altid er interesserede i at diskutere film’ (s. 34, 2017). Den efterspørgsel er vigtigere end som så.

8 0 20

Arbejdet mod mangfoldig repræsentation er desværre fyldt med sådanne dilemmaer, men indsatsen kan være essentiel for dem, der aldrig møder repræsentation af ’folk som mig’. Derfor er jeg også glad for at se film som ‘Margarita with a straw’ og ‘Stumped’ i hhv. 2015 og 2017, da de viser, at LGBTQ+ selvfølgelig ikke kun inkluderer de kropskapable. I 2017, møder vi også en øget sensitivitet for psykisk sårbarhed, delvist med filmen ‘Torrey Pines’ på programmet, delvist fordi de indsatte trigger warnings får mere opmærksomhed. Her gør festivalen også noget, jeg håber er starten på en ny trend – de foretager et ’call-in’:

6 0 20

0 0 20

98 19

90 19

86 19

men ikke inklusion, da transpersonen spilles af en ciskønnet. ’Man burde ikke behøve vælge mellem inklusion og tilgængelighed’, kan man argumentere for, men som filmindustrien er nu, vil et ’både og’ resultere i en forsvindende lav tilgængelighed – og hvad er så bedst? En høj grad af tilgængelighed med en lille eller ikkeeksisterende grad af inklusion? Eller en meget lav tilgængelighed med inklusion i højsædet? Her i 2018 har MIX valgt det sidste i solidaritet med de ekskluderede, men det er ikke et let valg.

there is, for example, representation of transgender people but not inclusion, as the transgender person is played by a cisgender person. One can argue that ‘one should not need to choose between inclusion and availability, but, with the current film industry, insisting on both would result in an inadequate low level of availability – and what’s best? A high level of availability with a small or non-existent degree of inclusion? Or very low availability with inclusion as paramount? In 2018, MIX has chosen the latter in solidarity with those who are excluded, but it is not an easy choice. The work towards diverse representation is unfortunately filled with such dilemmas, but the effort can be essential for those who never meet the representation of ‘people like me’. That’s why I’m also happy to see films like ‘Margarita with a Straw’ and ‘Stumped’ in 2015 and 2017 respectively because they show that LGBTQ+ does not only include the able-bodied. In 2017, we also meet an increased sensitivity to mental vulnerability, partly with the film ‘Torrey Pines’ in the programme, partly because trigger warnings get more attention. Here the festival also does something that I hope is the start of a new trend – they make a call-in: ‘We have tried to think outside our own boxes, but we are aware that we may have missed some things that may be triggering. You are welcome to come and talk to any of the programmers, as we are always happy to talk film’ (p. 34, 2017). The demand for feedback is an important one. While a call-out consists of unsolicited criticism of others’ discriminatory practices, a call-in is an attempt to improve by asking for criticism. Our social norms and upbringing have taught us that problematic behaviour is ‘normal’, therefore, we do


16

INTRO

øjne, ører og indsigt – derfor har vi brug for call-ins. Sagt lidt mere poetisk med rettighedsforkæmperen og forfatteren James Baldwins ord: ‘Not everything that is faced can be changed, but nothing can be changed until it is faced.’ Derfor er jeg glad for invitationen til at se på MIX’ repræsentation, men endnu gladere for den videre dialog, jeg skal have med MIX og festivalens publikum.

not always notice when we perform different forms of discrimination. Therefore, we need others’ eyes, ears and insights – we need call-ins. To put it a little more poetically with the words from rights defender and author, James Baldwin: ‘Not everything that is faced can be changed, but nothing can be changed until it is faced.’ That’s why I’m pleased with the invitation to look at MIX’s representation but happier for the further dialogue I’ll have with MIX and the festival’s audience.

– Sabrina Vitting-Seerup – Sabrina Vitting-Seerup


17

INTRO

Vi er ekstremt taknemmelige over for MIXerne før os, men vi er nødt til at anerkende vores historie, så vi kan gøre det bedre fremadrettet. MIX COPENHAGEN er udelukkende frivilligt drevet, fordi vi ønsker at bidrage til vores miljø, men det er nødvendigt, at MIX COPENHAGEN omfatter hele vores miljø. Hele denne process, fra de interne diskussioner til gennemgangen af tidligere programmer og gennemlæsningen af Sabrinas resultater, har været hård. Nogle af os har følt os ekskluderet, usynliggjort og/eller fejlrepræsenteret i MIX COPENHAGENs historie. Vi kan imidlertid ikke forvente at udvikle os, hvis vi ikke kender og erkender vores fortid. Udover Sabrinas artikel har vi fået Tess Skadegård Thorsen, ph.d-stipendiat, som konsulent til at gennemlæse dette års program for sprog, narrativer, retorik eller billeder, der ekskluderer, usynliggør og/ eller fejlrepræsenterer. Vi ønsker imidlertid en effekt på den lange bane og ikke bare en kortvarig løsning. Så hvordan kommer vi videre herfra? Vi vil gerne høre fra jer. Sabrina modererer en samtale mellem jer, MIX-publikummet, og os, de MIXfrivillige. Du får en mulighed for at høre mere om Sabrinas resultater, inklusiv de der ikke var plads til at trykke, men vigtigst af alt får vi mulighed for at tale og diskutere, hvordan MIX COPENHAGEN kan forbedres.

We are extremely grateful to the MIXers before us but we need to acknowledge our history so we can do better. MIX COPENHAGEN is entirely volunteer-driven because we want to give back to our community but it needs to encompass the community as a whole. This entire process, from the internal discussions to going through the past programmes and reading Sabrina’s findings, was hard. Some of us felt excluded, erased and/or misrepresented from MIX COPENHAGEN’s history. But we cannot expect to evolve if we don’t acknowledge and know our past. Apart from Sabrina’s article, we had Tess Skadegård Thorsen, PhD Fellow, as a consultant to read through this year’s program for any language, narrative, rhetoric or image that excludes, erases and/or misrepresents anyone. But we want a long-term effect and not a short-term solution. So, where do we go from here? We want to hear from you. Sabrina is moderating a conversation between you, the MIX audience, and us, the MIX volunteers. You’ll get a chance to hear more about Sabrina’s findings, including those we did not have space to print, but most importantly, we’ll get a chance to talk and discuss how to make MIX COPENHAGEN better. Consider this a call-in (p. 29).

Betragt dette som et ‘call-in’ (s. 29).

TESS SKADEGÅRD THORSEN DK Tess Skadegård Thorsen forsker i repræsentation på tværs af danske film og medier, og har kritisk gennemgået programmet for udfordringer på tværs af kategorier som køn, ‘race’, klasse, seksualitet mm. EN Tess Skadegård Thorsen, who researches representation across Danish film and media, has critically examined this years programme for biases across categories like gender, ‘race’, class, sexuality and more.


18

ART SUBMISSION KAPITEL

by Andrea Teresa Coloma Ruiz Golda meets Stella and Esme, a couple that lives in her building while taking out the trash. Taking out the trash refers to freeing oneself from toxic spaces to make room for nurturing surroundings. An excerpt from ‘Colored, a photo series’ All art submissions will be exhibited during the festival in the MIX Lounge


19

INTRO

DK MIX Skolefilm er en del af MIX COPENHAGEN LGBTQ Film Festival. MIX Skolefilm kommer gratis ud på skoler og lærerseminarier, hvor vi viser film, der stiller skarpt på normer, køn og seksualitet. Vi afholder også filmvisninger og andre begivenheder i løbet af hele året – gerne i samarbejde med andre LGBTQ+-organisationer. Kontakt os, hvis I vil have besøg af os på skole@mixcopenhagen.dk.

EN MIX School Film is part of MIX COPENHAGEN LGBTQ Film Festival. We visit schools and teacher training colleges for free to screen films about norms, gender, and sexuality. We also host events and film screenings and we are always happy to do so in collaboration with other LGBTQ+ organisations and groups. Contact us to arrange a visit: skole@mixcopenhagen.dk

DK MIX Skolefilm lancerer to nye PIXI-bøger om køn og seksualitet: én til de små (fra 6 år) og én til de store (fra 11 år). Kom og få en gratis kopi, mød teamet bag bøgerne og spis en masse kage sammen med os. Under lanceringen byder vi på spændende oplæg om børn og køn. Vi har farveblyanter og papir, som børnene kan lege med imens.

EN MIX School Film is launching two new PIXI books about gender and sexuality: one for younger and one for older kids. Get a free copy, meet the team behind the books, and help us eat all the cake. At the launch, there will be talks about kids and gender. There will be colouring pencils and paper for the kids to play with during the talks.

STED MIX LOUNGE DATO LØRDAG 27/10 KL. 12.00 PRIS GRATIS INFO NIVEAUFRI ADGANG

PLACE MIX LOUNGE DATE SATURDAY 27/10 AT 12 PM PRICE FREE INFO LEVEL ACCESS


FLERE ORGASMER? SEX PÅ PrEP? MERE LYD PÅ? QUICKY? LANGT FORSPIL? BJØRNE BOLLER BEDRE? GANG BANG? EN TUR I PARKEN? SEX MED KÆRESTEN? HELT SIKKERT MERE LÆDER? FLERE MÆND? SEX MED KONDOM? MERE SÆD? MERE GLIDECREME? FLERE KYS? DOGGY-PLAY? MERE KÆRLIGHED? MERE PIK? Sex på din måde? Helt Sikkert. aidsfondet.dk/heltsikkert MERE FLIRT? 20

KAPITEL


KAPITEL

21


22

EVENT

DK MIX Lounge er tilbage! Kom med os ned i Asta Bar i Cinematekets kælder. Her kan du få noget gratis at drikke imellem eftermiddags- og aftenvisninger, møde MIXs frivillige eller festivalens gæster, hænge ud med venner eller benytte dig af vores andre tilbud i loungen. I loungen kan du få: • Gratis kaffe, the og sodavand • Debatter, events og workshops og andre events. Se festivaloversigten på s. 90 • DVD/boghylde til at bytte LGBTQ+-værker • Kort- og brætspil til at fordrive tiden mellem filmvisninger

STED CINEMATEKET / DATO FRE 26/10-SØN 4/11 LØR: 14.30-21.30, SØN: 15.30-21.30, MAN-FRE: 17.00-21.30, LØR: 14.30-19.00, SØN: 15.30-21.30 PRIS GRATIS / INFO NIVEAUFRI ADGANG

EN The MIX Lounge is back again! Come and join us at Asta Bar in the Cinematheque’s basement. Here you can get free refreshments in between afternoon and evening screenings, meet the MIX volunteers, the festival’s guests or just hang out with your friends. In the lounge we provide: •  Free coffee, tea and soft drinks •  Debates, talks, workshops and other events. See the festival overview on page 90 •  Shelf for swapping your LGBTQ+ books and DVDs •  Cards and board games to pass the time between screenings

PLACE THE CINEMATHEQUE / DATE FRI 26/10SUN 4/11, SAT: 2.30-9.30 PM, SUN: 3.30-9.30 PM. MON-FRI: 5-9.30 PM, SAT: 2.30-7 PM, SUN: 3.309.30 PM PRICE FREE / INFO LEVEL ACCESS

Foto tilladt Photos allowed

Ingen billeder af publikum No photos of the audience

Foto ikke tilladt Photos not allowed

DK Billeder og videoer af vores events har altid bidraget til den samlede MIX-oplevelse ved at ind­fange særlige øjeblikke, som vi deler med publikum på plat­ forme som vores hjemmeside og sociale medier. For at gøre vores events mere tilgængelige og skabe tryggere rum, har vi dog udviklet en fotopolitik, som beskriver specifikationerne for fotografering ved alle MIX COPENHAGEN events. • Alle fotofrie events vil være tydeligt markeret inden eventet starter. • Forpremierer og Skolefilm er altid fotofri. • Hvis et event ikke er markeret som fotofrit, vil der blive fotograferet til arrangementet. • Events med en særlig fotopolitik, vil være tydeligt markeret i beskrivelsen f.eks. ingen billeder af publikum. • Fotografer vil blive introduceret inden et event begynder, og folk er meget velkomne til at fortælle en fotograf, hvis man ikke ønsker billeder af sig selv delt. Spørgsmål? Kommentarer? Kontakt os på: kontakt@mixcopenhagen.dk

EN Pictures and videos of our events have always enhanced the MIX experience by capturing special moments we share with our audience on platforms such as our website and social media. However, to make our events more accessible and create safer spaces, we’ve developed a photo policy, which lays out the specifics of picture taking at all MIX COPENHAGEN events. • All picture free events will be clearly labelled prior to the start of an event. • Previews and School Film events are always picture free. • If the event is not labelled as picture free, the event will be photographed. • Events with a special photo policy will be clearly labelled in the event description e.g. no pictures of the audience. • Photographers will be introduced prior to the start of an event and we welcome people to ask the photographer not to post pictures of them. Question? Comments? Contact us at: kontakt@mixcopenhagen.dk


23

EVENT

DK MIX COPENHAGEN 2018 skydes i gang fredag 26/10 i Cinemateket. Dørene åbnes kl. 19.00, og du vil kunne nyde nogle kølige drikkevarer i Asta Bar før visningen. Vi er utroligt glade for at annoncere, at dette års åbningsfilm er ‘Tranny Fag’, en dokumentar om Linn da Quebrada – en sort transkvinde og performer, som bruger sin stemme til fordel for racialiserede queers (se mere på s. 84). Mød os i loungen efter filmen til noget god musik, filmdiskussioner og en drink eller to.

STED CINEMATEKET DATO FREDAG 26/10 KL. 19.00-00.00 PRIS 100 KR. INFO NIVEAUFRI ADGANG

EN MIX COPENHAGEN 2018 kicks off on Friday 26/10 at the Cinematheque. The doors open at 7 PM and you’ll be able to treat yourself to some fresh beverages at Asta bar before the screening. We’re extremely happy to announce this year’s opening film ‘Tranny Fag’, a documentary following Linn da Quebrada, a black trans woman and performer who raises her voice for queers of colour (read more on p.84). After the film, we hope you’ll join us in the lounge for some good music, film discussions, and a drink or two.

PLACE THE CINEMATHEQUE DATE FRIDAY 26/10 AT 7-00 PM PRICE 100 DKK INFO LEVEL ACCESS


24

DK Vi varmer op til MIX COPENHAGEN 2018 med et hyper-stiliseret 90’er-trip! Kom med, når vi byder på kultmaraton med ‘Teenage Apocalypse Trilogy’ i Cinemateket. Filmene udfordrer normer og grænser, og deres portrættering af seksualitet var banebrydende og toneangivende for bevægelsen New Queer Cinema. EN We’re getting ready for MIX COPENHAGEN 2018 with a stylized 90’s trip! Join us as we welcome you to a marathon of the cult films ‘Teenage Apocalypse Trilogy’ at the Cinematheque. The films challenge norms and boundaries and their portrayal of sexuality was groundbreaking and set the tone for the New Queer Cinema movement.

EVENT

DK MIX COPENHAGEN og Comedy Zoo har slået sig sammen om at få dig til at grine. Med Karsten Eskelund som vært inviterer vi dig til til et fantastisk show med tre enestående komikere: Molly Thornhill, Natasha Brock and Sisse Haugland Thomsen. EN MIX COPENHAGEN and Comedy Zoo join forces with one mission: make you laugh out loud. With Karsten Eskelund as a host, we invite you to join us for an amazing show with three oustanding comedians; Molly Thornhill, Natasha Brock and Sisse Haugland Thomsen.

TW: explicit violence, explicit sex, sexual violence, drug use

STED CINEMATEKET DATO FREDAG 19/10 KL. 19.15-00.00 PRIS ALM. BILLET 95 KR. MEDLEM AF CINEMATEKET 65 KR. INFO NIVEAUFRI ADGANG PLACE CINEMATEKET DATO FRIDAY 19/10 AT 7.15-00 PM PRIS REGULAR TICKET 95 DKK MEMBER OF CINEMATEKET 65 DKK INFO LEVEL ACCESS

STED COMEDY ZOO DATO MANDAG 22/10 KL. 18.00-22.00 (DØRENE ÅBNER KL. 18, SHOW STARTER KL. 19) PRIS 100 KR. INFO IKKE NIVEAUFRI ADGANG PLACE COMEDY ZOO DATE MONDAY 22/10 AT 6-10 PM (DOORS OPEN AT 6 PM, SHOW STARTS AT 10 PM) PRICE 100 DKK INFO NOT LEVEL ACCESS

Fotograf: Matthias Wagner


25

EVENT

DK Mød os til en intim filmvisning! Vi, i MIX COPENHAGEN, vil gerne invitere dig ind i vores private hjem til en hyggelig filmaften. De respektive værter vælger en film fra deres egen samling, og filmen vil blive annonceret pr. email, når du reserverer en billet.

EN Join us for an intimate screening! We in MIX COPENHAGEN want to invite you to our private homes for a cosy movie night. The respective hosts will select a film from their own collections, and the film will be announced in an email when you reserve your tickets.

HVORDAN RESERVERER DU EN BILLET?

HOW DO YOU RESERVE A TICKET?

1 Vælg én af de følgende bydele i København: Sydhavnen, Østebro, Vesterbro eller Nordvest.

1  S elect one of the following areas in Copenhagen: Sydhavn, Østebro, Vesterbro or Nordvest

2 Send en email til event@mixcopenhagen.dk med bydel og ’Hjemmebio’ i emnefeltet.

2  S end an email to event@mixcopenhagen.dk with the chosen area and ‘Home Cinema’ as the subject line.

3 Du vil modtage en bekræftelse med din værts adresse og filmtitel. Gæster er velkomne fra kl. 19.30, og visningerne starter kl. 20.00.

STED TILKENDEGIVES VED TILMELDING DATO MANDAG 29/10 KL. 19.30-23.00 PRIS 20 KR. INFO NIVEAUADGANG AFHÆNGIG AF BOPÆL, DER ER ET BEGRÆNSET ANTAL PLADSER TIL VISNINGERNE

Fotograf: Charles Deluvio

3  You will receive a confirmation with your host’s address and the film title. Guests are welcome from 7.30 PM and screenings start at 8 PM.

PLACE REVEALED AT SIGNUP DATE MONDAY 29/10 AT 7.30-11 PM PRICE 20 DKK INFO LEVEL ACCESS DEPENDENT ON RESIDENCE, SCREENINGS HAVE LIMITED SEATING


26

DK Vores pornofilmprogram ‘This Is How We Do It’ er tilbage! Forud for visningen vil vi gerne invitere vores kreative og dygtige gæster til en eftermiddag med gør-det-selv-sexlegetøjsfremstilling. Under kyndig vejledning fra en erfaren gør-det-selv-sexlegetøjs’smed’ vil du lære at lave en strap-on-sele ud af et par underbukser samt at forvandle genbrugsmaterialer til en pisk. Der vil også være en professionel rådgiver til at dele tips og vejledning til at praktisere sikker fetish-sex. Der vil blive stillet materialer til rådighed, men deltagere opfordres også til at tage egne ting med for at gøre oplevelsen mere personlig og skræddersyet. Hold øje med vores Facebook-side for flere detaljer og tilmelding.

STED MIX LOUNGE DATO SØNDAG 28/10 KL. 14.00-16.30 PRIS GRATIS INFO NIVEAUFRI ADGANG

Fotograf: Sharon McCutcheon

EVENT

EN Our porn film programme ‘This Is How We Do It’ is back! Prior to the screening, we want to invite all our creative and crafty guests for an afternoon of DIY sex toy making. With the help of an experienced DIY sex toy ‘smith’, you’ll learn how to make a strap-on harness from a pair of underpants as well as transforming recycled materials into a whip. There will also be a professional advisor dishing out tips and guidance on safe fetish sex. Materials will be supplied but we encourage you to bring supplies for a more personal and customized experience. Keep your eyes on our Facebook page for more details and to sign up.

PLACE MIX LOUNGE DATE SUNDAY 28/10 AT 2-4.30 PM PRICE FREE INFO LEVEL ACCESS


27

EVENT

DK Hvad har formet de politiske og aktivistiske kampe for retten til, at homoseksuelle kan blive gift på lige vilkår med heteroseksuelle? Hvad er ægteskabet for en type institution, og hvorfor har det været så svært at rumme ikke-heteroseksuel kærlighed? I forlængelse af filmen ‘The 34th’ diskuterer et panel, hvordan normer for køn, seksualitet, kærlighed og samliv har formet, og stadig former, kampen for anerkendelse og ligeværd. Panelet modereres af Anna Sofie Bach, sociolog, ph.d. og forsker på Syddansk Universitet.

STED MIX LOUNGE DATO TIRSDAG 30/10 KL. 18.00 PRIS GRATIS INFO NIVEAUFRI ADGANG. I SAMARBEJDE MED DANSK SOCIOLOGIFORENING. PANELET FOREGÅR PÅ ENGELSK

EN Which ideas have influenced the political and activist struggles for marriage equality? What kind of institution is marriage and why has the accommodation of non-heterosexual love been so difficult? In continuation of the film ‘The 34th’, a panel will discuss how gender, sexuality, love and cohabitation norms have shaped and still shapes the fight for recognition and equality. The panel will be moderated by Anna Sofie Bach, PhD and researcher at the University of Southern Denmark.

PLACE MIX LOUNGE DATE TUESDAY 30/10 AT 6 PM PRICE FREE INFO LEVEL ACCESS. IN COLLABORATION WITH THE DANISH SOCIOLOGICAL ASSOCIATION. THE PANEL IS IN ENGLISH


28

EVENT

DK PrEP er et banebrydende redskab i forebyggelsen af HIV, men det kan være svært for den enkelte at orientere sig om dets virkning, da PrEP endnu ikke udbydes af det danske sundhedssystem. I panelet, der modereres af seksualitetsforsker Kristian Møller, vil PrEP-brugere dele deres erfaringer med præparatet samt diskutere, hvad PrEP kan betyde for kampen mod HIV-stigmatisering. Blandt deltagerne er også Thomas Hübertz fra AIDS Fondet, som vil tale om udfordringerne ved at gøre PrEP tilgængeligt for dem, der har allermest brug for det.

EN PrEP is a groundbreaking innovation in HIV prevention but it can be challenging to learn about its effects, as it is still not offered by the Danish health care system. In the panel, moderated by sexuality researcher Kristian Møller, PrEP users will share their experiences with the drug and discuss what PrEP could mean to the fight against HIV stigmatisation. The panel will also host Thomas Hübertz from the AIDS Foundation, who will talk about the challenges in making PrEP available for those who need it most.

‘PrEP 17 – The Coming Age of PrEP’ vises under panelet.

‘PrEP 17 – The Coming Age of PrEP’ will be screened during the panel.

STED MIX LOUNGE DATO ONSDAG 31/10 KL. 18.00 PRIS GRATIS INFO NIVEAUFRI ADGANG. I SAMARBEJDE MED AIDS FONDET. PANELET FOREGÅR PÅ ENGELSK

PLACE MIX LOUNGE DATE WEDNESDAY 31/10 AT 6 PM PRICE FREE INFO LEVEL ACCESS. IN COLLABORATION WITH AIDS FOUNDATION. THE PANEL IS IN ENGLISH


29

EVENT

DK I anledning af Sabrina Vitting-Seerups analyse af MIX COPENHAGENs programmer og deres indhold (s. 8), inviterer vi nu vores publikum til en workshop modereret af Sabrina. Hun vil uddybe sine fund og igangsætte en samtale mellem os alle. Du vil få muligheden for at stille spørgsmål, dele dine tanker, samt diskutere, hvordan festivalen kan forbedres, i dialog med arrangørerne af MIX. Se et detaljeret program på mixcopenhagen.dk EN In relation to Sabrina Vitting-Seerup’s analysis of MIX COPENHAGEN programs and their content (p. 8), we now invite you, the audience, to a workshop moderated by Sabrina herself. She’ll elaborate on her findings and initiate a conversation between all of us. You’ll have the opportunity to ask questions, share your thoughts and discuss how to improve the festival in dialogue with the MIX organisers present. See a detailed program on mixcopenhagen.dk STED MIX LOUNGE DATO ONSDAG 31/10 KL. 19.30-21.00 PRIS GRATIS INFO NIVEAUFRI ADGANG PLACE MIX LOUNGE DATE WEDNESDAY 31/10 AT 7.30-9 PM PRICE FREE INFO LEVEL ACCESS

DK Kom ned i vores MIX Lounge i Cinemateket og hør et spændende panel bestående af en række kreative fagfolk, som arbejder med at repræsentere og inkludere LGBTQ+ personer, fortælle om udfordringer og resultater i deres arbejde. Panelet modereres af vores egen Andrea Coloma og vil bl.a. bestå af instruktører, jurymedlemmer samt andre kreative sjæle. Se detaljer og det fulde lineup på Facebook og mixcopenhagen.dk. EN Join us in the MIX Lounge at the Cinematheque for an exciting panel of creative professionals who seek to represent and include LGBTQ+ people with their work. They will discuss challenges and results in their work. The panel will be moderated by our own Andrea Coloma who will be joined by directors, jury members among other creative souls. See details and the full lineup on Facebook and mixcopenhagen.dk

STED MIX LOUNGE DATO TORSDAG 1/11 KL. 17.30-18.30 PRIS GRATIS INFO NIVEAUFRI ADGANG PLACE MIX LOUNGE DATE THURSDAY 1/11 AT 5.30-6.30 PM PRICE FREE INFO LEVEL ACCESS

Fotograf: Anette Wolfsen


30

EVENT

DENNE AFTEN STÅR I MUSIKKENS TEGN!

THIS NIGHT IS ALL ABOUT MUSIC!

DK Vi samarbejder med Cinemateket om at vise filmen ‘Queercore: How To Punk A Revolution’ (s. 78). Utilfredsheden med samfundets misbilligelse af LGBTQ+-miljøet udløste fremkomsten af queercore bevægelsen, der havde afsæt i punkens verden. Queercore omfavnede gør-det-selv-attituden fra punk, og et væld af musikere producerede deres egne plader og eksperimentelle udtryksformer. Baren er åben før filmen, og vi spiller stemningsskabende punkmusik. Så spark weekenden, eller revolutionen, i gang med Queercore!

EN We are collaborating with the Cinematheque to bring you the film ‘Queercore: How to Punk a Revolution’ (p. 78). Dissatisfaction with society’s disapproval of the LGBTQ+ community triggered the emergence of the queercore movement that originated from the world of punk. Queercore embraced punk’s inherent DIY attitude and musicians produced their own records and experimental expressions. The bar will be open before the screening and we’ll be playing evocative punk music. So, jumpstart the weekend, or the revolution, with Queercore!

STED CINEMATEKET DATO FREDAG 2/11 KL. 21.00 PRIS 85 KR. INFO NIVEAUFRI ADGANG

PLACE THE CINEMATHEQUE DATE FRIDAY 2/11 AT 9 PM PRICE 85 DKK INFO LEVEL ACCESS


31

EVENT

DK MIX COPENHAGEN 2018 slutter med et farverigt brag. Dette års lukkefilm og inspirationen bag lukkefestens tema er ‘Hard Paint’ (se p. 79) Husk at checke filmen ud lørdag 3/11 kl. 19 i Cinemateket og mød os bagefter på Warehouse9 kl. 22. Udover neonfarever vil aftenen byde på et fremragende lineup af internationale kunstnere og DJs, der sørger for, at du kan danse natten lang på dansegulvet!

STED WAREHOUSE9 DATO LØRDAG 3/11 KL. 22.00-04.00 PRIS 60 KR. INFO NIVEAUFRI ADGANG

EN MIX COPENHAGEN 2018 is going away with a colourful bang. This year’s closing film and the inspiration behind the closing party’s theme is ‘Hard Paint’ (see p. 79). Make sure to check out the film on Saturday 3/11 at 7 PM at the Cinematheque and afterwards join us at Warehouse9 at 10 PM. Apart from neon colours, the night will offer an excellent lineup of international artists and DJ’s that will keep you on the floor dancing all night long!

PLACE WAREHOUSE9 DATE SATURDAY 3/11 AT 10 PM-04 AM PRICE 60 DKK INFO LEVEL ACCESS


32

KAPITEL

This is what labels are for.

facebook.com/broadlydk


KAPITEL

33


34

ART SUBMISSION

by Hanna Una Holmquist “Bak” på svensk betyder “røv” og “bakpulver” betyder “bagepulver”. Bagepulver har potentialet til at blive til en bombe præcis som en orgasme. Dejen, i konstant forandring for at blive klar til os. Brødet, ikke for tørt, for hårdt ej heller for vådt, men altid klar til at blive spist. “Bak” in Swedish means “ass” and “bakpulver” means “baking powder”. Baking powder has the potential to become a bomb, just like an orgasm. The dough, in a constant transformation, to become ready for us to handle. The bread, not too dry, too hard, too wet, but always ready to be eaten. www.hannaunaholmquist.com All art submissions will be exhibited during the festival in the MIX Lounge


35

JURY & GUESTS

DK Vores pris for Bedste Spillefilm, Bedste Dokumentar og Bedste Kortfilm er navngivet efter den transkønnede danske kunstner Lili Elbe, der i 1930, som den første i verden, fik foretaget en kønsbekræftende operation. Hun var gift med kunstneren Gerda Wegener, og sammen bosatte de sig i 1912 i Paris for at leve åbent som lesbiske. Fortællingen om Lili repræsenterer det mod og den kamp for frihed, som MIX COPENHAGEN gerne vil hylde. EN Our award for Best Feature, Best Documentary and Best Short Film is named after the Danish transgender artist, Lili Elbe, who became the first person known to undergo gender affirming surgery in 1930. She was married to artist, Gerda Wegener, and they moved to Paris in 1912 to live openly as lesbians. The story of Lili represents the courage and fight for freedom that MIX COPENHAGEN celebrates.

DK MIX COPENHAGEN er i år meget glade for at se en international jury vende tilbage til vores festival. Vi er stolte af at præsentere en gruppe talentfulde mennesker, fagfolk inden for filmproduktion og festivalarbejde, som vil hjælpe os med at vælge de vindere af Lili-prisen. Du kan læse mere om jurymedlemmerne på side 36. For de af jer, der er nysgerrige efter at vide mere om juryen, vil vi skabe unikke muligheder under festivalen for at møde dem. Hold dig opdateret med vores arrangementer under festivalen på vores hjemmeside og sociale medier. EN This year MIX COPENHAGEN is very excited about the return of an international jury to our festival. We are proud to present a group of talented people, professionals in film production and festival work, who will help us select the winners of the Lili Award. You can read more about the jury members on page 36. For those of you curious to know more about our jury, we will create unique opportunities during the festival to meet them – stay updated on our events during the festival on our webpage and social media accounts.

DE NOMINEREDE TIL LILI-PRISEN ER: THE NOMINEES FOR THE LILI AWARD ARE:

Spillefilm Feature

Dokumentar Documentary

Kortfilm Short film

EVA + CANDELA SODOM RAFIKI TAKE ME LIKE THE SEA

ALONE IN THE GAME OBSCURO BARROCO SIDNEY & FRIENDS DYKES, CAMERA, ACTION!

WREN BOYS PRE-DRINK BROWN QUEERS MARGUERITE


36

JOANA SOUSA

JURY & GUESTS

DK Joana er både filmproducent, performer og programlægger. Siden 2011 har hun været medlem af Rabbit Hole, et Lissabon-baseret kollektiv og kunstnerisk platform for kreativitet og eksperimentering. Hun er i øjeblikket programkoordinator og programlægger for Doclisboa – International Film Festival. EN Joana is both a filmmaker, performer and programmer. Since 2011, she has been a member of Rabbit Hole, a Lisbon-based collective and artistic platform of creation, experimentation, and curation. She is currently Programme Coordinator and Programmer of Doclisboa – International Film Festival.

LEANDRO GODDINHO

DK Leandro er en brasiliansk filmskaber med base i Berlin. Som både instruktør, skribent og redaktør i sit uafhængige produktionsselskab Cinema Transgenero blev han udvalgt til BERLINALE TALENTS 2018 og har vundet mere end 90 priser med sine kortfilm. Hans arbejde fokuserer på LGBTQ+, køn og etnisk repræsentation. EN Leandro is a Brazilian filmmaker based in Berlin. As director, screenwriter and editor at his independent production company Cinema Transgenero, he was selected to BERLINALE TALENTS 2018 and has won more than 90 awards with his short films. His work focuses on LGBTQ+, gender, and racial representation.

TRIN HJORTKJÆR THOMSEN

DK Trin har studeret på filmskolen NYU Tisch og har en kandidatgrad i Creative Business Processes. Fra 2012-2016 var hun en af kræfterne bag MIX og fungerede bl.a. som programchef. I dag er Trin ansat som producer hos Nordisk Film Produktion, hvor hun med øje for diversitet producerer serier og film. EN Trin has studied at the film school NYU Tisch and has a master degree in Creative Business Processes. Between 2012 and 2016 she was a part of MIX, working as Head of Program. Today, Trin is producing series and films at Nordisk Film Produktion with a strong focus on diversity and representation.

BARD YDÉN

MICHAEL BLYTH

DK Bard har i mange år arbejdet som direktør og programleder for Oslo/Fusion Int’l Film Festival. Bard arbejder stadig som festivalkonsulent og programlægger for Oslo/Fusion og Færøernes Int’l Minority Film Festival, samt som redaktør og programlægger for The Norwegian Short Film Festival i Grimstad. EN For many years, Bard has worked as executive and programming director for Oslo/ Fusion Int’l Film Festival. Bard still works as a festival consultant and programmer for Oslo/Fusion and The Faroe Islands Int’l Minority Film Festival, as well as editor and programmer for The Norwegian Short Film Festival in Grimstad. and Programmer of Doclisboa – International Film Festival. DK Michael er programlægger for BFI London Film Festival og BFI Flare: London LGBTQ+ Film Festival. Han har specialiseret sig i queer- og gyserfilm. Samtidig bidrager han til forskellige trykte og online publikationer og har for nylig udgivet en bog om John Carpenters ‘In the Mouth of Madness’. EN Michael is a film programmer for the BFI London Film Festival and BFI Flare: London LGBTQ+ Film Festival. Specialising in queer cinema and the horror genre, he contributes to various print and online publications, and he has recently published a book on John Carpenter’s ‘In the Mouth of Madness’.


37

JURY & GUESTS

DK I år får du som filmelsker og festivalgæst lov til at bestemme, hvilken film der vinder festivalens publikumspris. For at deltage skal du blot stemme efter visningen af den nominerede film. Du får at vide før visningen af filmen, hvis den er nomineret til Publikumsprisen og får så stemmeinstrukser.

EN This year you as a film lover and festival guest get to decide the winner of the Audience Award. To participate you simply vote after the screening of a nominated film. You will be notified before the screening of the film if it is nominated for the Audience Award and will then get voting instructions.

Publikumsprisvinderen vil blive annonceret efter festivalens afslutning og vil blive vist igen i Cinemateket onsdag 7/11.

The Audience Award winner will be announced after the festival and will be screened again in the Cinematheque on Wednesday 7/11.

DE NOMINEREDE TIL PUBLIKUMSPRISEN ER: THE NOMINEES FOR THE AUDIENCE AWARD ARE:

FREAK SHOW GEORGE MICHAEL FREEDOM: THE DIRECTOR’S CUT THE HEIRESSES TRANNY FAG


38

JURY & GUESTS

MARK WILSHIN

CHRIS MIERA

Director Sodom Q&A 27/10 (see p.51)

Director Paths Q&A 27/10 + 30/10 (see p. 50)

GARETH HAMILTON

JASON BARKER

Producer Sodom Q&A 27/10 (see p.51)

Director A Deal With The Universe Q&A 27/10 (see p. 65)

MIKKO MAKELA

LORAN DUNN

Director A Moment In The Reeds Q&A 2/11 (see p. 46)

Producer A Deal With The Universe Q&A 27/10 (see p. 65)

JAMES WATSON

PINJA VALJA

Producer A Moment In The Reeds Q&A 2/11 (see p. 46)

Director The Image of You Q&A 29/10 (see p. 54)


39

KAPITEL

Visibility through celebration A radical celebration of our lives! Launch: November 10th 2018 re-mark.org


40

DK CPH PIX anbefaler i år særligt følgende fire film i MIX COPENHAGENs festivalprogram: HARD PAINT Det er et super år for brasiliansk film, og ’Hard Paint’ er lige så iøjnefaldende som de neonfarver, Pedro smører ud over sin krop, mens hans danser nøgen i sit chat-room. Et råt og ømt drama om ensomheden for enden af et webkamera og angsten for at række ud efter kærligheden.

JURY & GUESTS

EN This year, CPH PIX especially recommends the following four films in MIX COPENHAGEN’s festival program: HARD PAINT It is an amazing year for Brazilian cinema, and ‘Hard Paint’ is as conspicuous as the neon colours Pedro smears all over his body while he dances naked in his chat room. A raw and tender drama about the loneliness at the end of a web camera and the fear of reaching out for love.

RAFIKI Forbudt i hjemlandet Kenya, men første kenyanske film i Cannes nogensinde. Historien om to teenagepiger, der i pulserende Nairobi, må trodse familierne og samfundets normer for at finde plads til den grænseløse kærlighed, er både modig, farverig og charmerende.

RAFIKI Banned in its native Kenya, but the first Kenyan film ever at the Cannes film festival. The story of two teenage girls, who in a pulsating Nairobi must defy both family and societal norms to find a space for a love with no limits, is both brave, colourful and charming.

THE HEIRESSES Film fra Paraguay er en sjældenhed. Film fra Paraguay, der med hjerte, humor og skarpsyn krydser skel mellem klasser, generationer, normer og national selvforståelse er et must. Se den.

THE HEIRESSES Films from Paraguay are a rarity. Films from Paraguay, that with heart, humour and acuteness cross boundaries between class, generations, norms and national self-understanding, are a must. Watch it.

CARMEN & LOLA Det er måske ikke i sig selv kærlighedshistorien mellem Carmen og Lola, der slår os bagover, men til gengæld er miljøet i Madrids stolte og fordomsfulde romaghetto ramt på kornet. En film med temperament, kulør og trodsig tro på ungdommens eventyr.

CARMEN & LOLA Perhaps it isn’t so much the love story itself between Carmen and Lola that knocks us over as the spot-on depiction of Madrid’s proud and prejudiced Roma ghetto. A film with temperament, colour and a defiant belief in the fairy tale of youth.

– CPH PIX

– CPH PIX


KAPITEL

41


42

FILM

DK Som årene går, finder vi, at vi selv engagerer os mere i dialogen omkring repræsentation, og selvom vi arbejder hårdt på at vise jer de bedste nutidige LGBTQ+-film, vil vi gøre alt for at sikre, at vi netop kan fejre og repræsentere vores fantastiske og mangfoldige miljø. I de forgangne par år er vi glade for at observere, at også den generelle befolkning ønsker større repræsentation.

EN As the years go by, we find ourselves engaging in more conversations about representation and though we work hard to bring you the best contemporary LGBTQ+ films, we want to make sure we can celebrate and represent our beautiful and diverse community. We are happy to notice that in the past years, there’s also been a shift among the general public towards more representation.

Med det for øje har vi taget den beslutning at boykotte film, hvor ciskønnede skuespillere er blevet castet i transroller. Vi forstår dog godt den nuancerede debat, og at en filmfestival er ét af de sidste led i kæden. Vi har dog har magt over hvilke film, vi vælger at vise, og vælger derfor at tro på, at vi kan være en del af, uanset hvor lille, informerede casting-beslutninger. Vores beslutning har uundgåeligt påvirket dette års program, og vi har ikke spillefilm med transkønnede karakterer.

With this in mind, we have decided to boycott films that cast cisgender actors in trans roles. We understand that this is a nuanced debate and that a film festival is one of the last links in the film industry chain. We do have power, however, over the films we choose to screen and thus believe that we can be part, however small that may be, of informing casting decisions. Our decision has inevitably impacted this year’s program and we do not have feature films that feature transgender characters.

Transfiktionsfilm er desværre stadig mindre prominente end dokumentarer, hvilket også er en virkelighed reflekteret i det kortfilmsprogram, som vi har kurateret i år – ’T Time’. Ikke desto mindre indeholder dette kortfilmsprogram nogle fantastiske kortfim, og det bliver vist to gange. Læs mere om det på side 62.

Sadly, trans fiction films are still less prominent than trans documentaries, a reality reflected in the short film programme we’ve curated this year – ‘T Time’. Nevertheless, this short film programme features some amazing short films and we are screening it twice. Read more about it on page 62.

Dette års nominerede til Lili- og Publikumsprisen, så vel som vores centrepieces, er tydeligt markerede, og vi opfordrer jer til at se dem. Film, der kræver trigger warnings, er markerede med symboler, som forklares på næste side sammen med en liste af filmspecifikke advarsler for at sikre, at I er velinformerede omkring de film, I vælger at se.

This year’s Lili Award and Audience Award nominees, as well as centrepieces, are clearly labelled and we encourage you to check them out. Films that need trigger warnings are labelled with symbols that are explained on the next page, together with a list of film-specific warnings to make sure you are well informed when selecting films to watch.

Vi har prøvet at tænke udenfor vores egne perspectiver, men vi er klar over, at vi kan have misset ting, der er triggende. I er velkomne til at komme og tale med programlæggerne, da vi altid er interessede i at diskutere film.

We have tried to think outside our own boxes, but we are aware that we may have missed some things that may be triggering. You are welcome to come and talk to any of the programmers, as we are always happy to talk film.


43

FILM

EKSPLICIT VOLD EXPLICIT VIOLENCE

EKSPLICIT SEX EXPLICIT SEX

SEKSUEL VOLD SEXUAL VIOLENCE

LILI-PRIS NOMINERET LILI AWARD NOMINEE

CENTREPIECE VISNING CENTREPIECE SCREENING

PUBLIKUMSPRIS NOMINERET AUDIENCE AWARD NOMINEE


44

DK I år samarbejder MIX COPENHAGEN tæt sammen med Cinemateket, Empire Bio og CPH PIX. Vi har et veletableret forhold til Det Danske Filminstitut, og vores publikum kender allerede Cinemateket som en fast base for MIX i festivalugen. Dette års festival er ingen undtagelse, og du vil igen kunne finde os i Cinemateket før, mellem og efter visningerne i tidsrummet angivet i dette program (se s. 22). Vi samarbejder også med CPH PIX filmfestival om at anbefale film fra hinandens festivaler for at kunne bringe filmene til et bredere publikum (se PIX’ anbefalinger af udvalgte film i MIX’ program på s. 40). I år har vi et specielt samarbejde med ShanghaiPRIDE Film Festival, som har kurateret et virkelig spændende kortfilmprogram (s. 72). Dette giver os en enestående mulighed for at vise asiatiske LGBTQ+ historier til vores publikum, som vi ellers har svært ved at finde. Sørg for at sikre en billet til denne særlige visning. MIX genoptager i år samarbejdet med DR K, som i løbet af festivalugen sender et særligt program med nogle af de bedste LGBTQ+-klassikere – sørg for at tjekke dem ud og mind din familie, venner, kollegaer, ALLE om at tænde for TV! I samarbejde med spillestedet ALICE giver vi dig en enestående mulighed for at komme til en samtale med Linn da Quebrada og Jup do Bairro, som begge kan ses i vores åbningsfilm ‘Tranny Fag’ (se side 84). Samtalen foregår 2/10 på ALICE, hvor Linn vil give en koncert kl 20.00 samme aften. Find mere information på mixcopenhagen.dk, alicecph.com og på vores sociale medier.

FILM

EN MIX COPENHAGEN collaborates closely with the Cinematheque, Empire Bio and CPH PIX. We have a well-established relationship with the Danish Film Institute, and our audience already knows the Cinematheque as a base for the festival during the festival week. This year is no exception as you will be able to find us in the Cinematheque before, between and after the screenings at times indicated in this program (p. 22). MIX COPENHAGEN also collaborates with CPH PIX. Selected films get screenings and recommendations by both festivals to bring the films to wider audiences (see PIX’ recommendations in MIX’ program on p. 40). This year we have a special collaboration with ShanghaiPRIDE Film Festival who has curated an exciting short film program (p. 72). This gives us a unique opportunity to showcase Asian LGBTQ+ stories to our audience that we have difficulty finding. Make sure to secure a ticket to this special screening. MIX is once again bringing back the collaboration with DR K, which will be screening a special program including some of our favourite LGBTQ+ classics – make sure you check them out and remind your family, friends, co-workers, EVERYONE to tune in! In collaboration with the venue ALICE we are giving you a unique opportunity to come to a talk with Linn da Quebrada and Jup do Bairro who both appear in our opening film ‘Tranny Fag’ (see p. 84). The talk will take place on 2/10 at ALICE, where Linn will be giving a concert at 20.00 same night. Find more information at mixcopenhagen.dk, alicecph.com and on our social media

God fornøjelse! Enjoy!


45

KAPITEL

DK Vi holder vejret af utallige grunde – i et øjebliks bekymring, når vi føler os overvældede, eller når vi forsvinder væk i vores tanker. Uanset hvad, er der ikke noget bedre end igen at ånde ud. Med dét som vores inspiration har vi valgt filmene i dette tema, der har til formål at tage dig med på en nænsom rejse bestående af lette og ubekymrede følelser og lade dig forsvinde ind i kalejdoskopisk kreativitet, seksuelle eventyr og endda overnaturlige kræfter. Sæt dig ned, giv slip og tag det hele ind. EN We hold our breath for a myriad of reasons – in moments of distress, when feeling overwhelmed, or simply while lost in thought, regardless, nothing feels better than when we breathe out. With that as our source of inspiration, the films in this category have been selected with the aim to take you on a gentle journey of light-hearted emotions and delve into colorful creativity, sexual adventures and even supernatural powers. Sit back, let go, and take it all in.


46

FILM

(TIERRA FIRME) Mikko Makela / Finland, 2017 108 min. / Finnish and English with English subtitles Q/A with director and producer 2/11 TW: racism, xenophobia

DK Efter at have studeret i Paris vender Leevi tilbage til sit hjemland Finland sommeren over for at hjælpe sin fremmedgjorte far med at renovere familiens sommerhus, så det kan blive solgt. Tareq er hyret til at hjælpe med arbejdet, og da Leevis far bliver nødsaget til at vende tilbage til byen i forbindelse med sit arbejde, udvikler de to unge mænd et bånd og bruger et par dage på at udforske hinanden i den finske midsommer. EN Having moved to Paris to study, Leevi returns to his home country Finland for the summer to help his estranged father renovate the family lake house so it can be sold. Tareq is hired to help with the work, and when Leevi’s father has to return to town on business, the two young men establish a connection and spend a few days discovering one another during the Finnish midsummer.

SPILLEFILM TORSDAG 1/11 KL. 21.45 EMPIRE BIO FREDAG 2/11 KL. 16.30 CINEMATEKET LØRDAG 3/11 KL. 14.15 CINEMATEKET

Carlos Marques-Marcet / Spain/UK, 2017 113 min. / English without subtitles

DK Eva og Kats ydmyge og frisindede boheme-livsstil i deres kanalbåd i London bliver vendt på hovedet, da Eva stiller Kat et ultimatum; hun vil have et barn. På samme tid besøger deres ven, Roger, dem fra Barcelona, og han indvilliger i at blive Kat og Evas donor. De tre venner begynder en rejse mod at starte en familie. EN Eva and Kat’s humble, carefree, bohemian lifestyle in their London canal boat gets turned upside down when Eva presents Kat with an ultimatum: she wants a child. At the same time, their friend Roger is visiting from Barcelona and agrees to be Kat and Eva’s donor. The three friends set out on a journey to start a family.

SPILLEFILM ONSDAG 31/10 KL. 19.15 CINEMATEKET SØNDAG 4/11 KL. 19.00 CINEMATEKET


47

FILM

(GEWOON VRIENDEN)

Annemarie van de Mond / The Netherlands, 2018 81 min. / Dutch with English subtitles TW: racism, homophobia

DK På ti-årsjubilæet for sin fars død forsøger Joris stadig at komme sig over sin fars fravær, da han møder den frisindede Yad, som er vendt hjem til sin familie efter at have boet på egen hånd. Til trods for at de er meget forskellige, er der fra start en gnist mellem de to. De vil gerne være mere end ‘bare venner’, men begge har problemer med deres mødre, som kan true deres forhold. EN On the 10th anniversary of his dad’s death, Joris still tries to come to terms with his father’s absence, when he meets the free-spirited Yad, who returns back home to his family after living on his own. Although very different, there is an instant spark between the two and they want to be more than ‘just friends’ but both have issues with their mothers, who threaten to jeopardize their relationship.

SPILLEFILM FREDAG 2/11 KL. 21.45 CINEMATEKET SØNDAG 4/11 KL. 21.30 CINEMATEKET

Spencer Maybee / Canada, 2017 95 min. / English without subtitles

DK Der er gået fem år siden Carmilla og Laura reddede verden. Laura arbejder som journalist, mens Carmilla vænner sig til sit post-vampyr-liv. Deres liv begynder imidlertid at ændre sig, da Carmillas gamle blodtørst dukker op igen, og hendes elskedes hals er den nærmeste kilde. Med hjælp fra deres gamle venner går de på opdagelse for at finde ud af, hvad der sker med Carmilla. De har ingen anelse om, at dette er starten på en gyselig rejse. EN It’s been five years since Laura and Carmilla saved the world. Laura continues to work as a journalist while Carmilla adjusts to a non-vampire lifestyle. However, things start to change when Carmilla feels her bloodlust returning and her beloved’s neck is the nearest source. With help from their old friends, they go on a quest to find out what is happening to Carmilla. Little do they know they are embarking on a ghastly journey.

SPILLEFILM SØNDAG 28/10 KL. 21.15 CINEMATEKET FREDAG 2/11 KL. 16.15 CINEMATEKET


48

FILM

(CÓMO TE LLAMAS)

Ruth Caudeli / Colombia, 2018 93 min. / Spanish with English Subtitles

DK Eva og Candela mødes, mens de forfølger en fælles drøm – at erobre filmverdenen. I begyndelsen bringer deres ambition dem sammen, og de starter et vidunderligt forhold fyldt med kærlighed, passion og forførelse. Dog kan det, der bragte dem sammen, ende med at skille dem ad. ‘Eva + Candela’ skildrer den langsomme ændring, der sker i et forhold gennem stadier af forelskelse, sensualitet, kærlighed, trøst og rutine. EN Eva and Candela meet while pursuing a common dream – taking on the world of film. In the beginning, their ambition brings them together and they start a wonderful relationship full of love, passion and seduction. However, what brought them together might end up separating them. ‘Eva + Candela’ depicts the slow transformation of a relationship, going through the stages of infatuation, sensuality, love, comfort, and routine.

SPILLEFILM MANDAG 29/10 KL. 19.30 EMPIRE BIO TORSDAG 1/11 KL. 19.15 CINEMATEKET SØNDAG 4/11 KL. 16.30 CINEMATEKET

Trudie Styler / USA, 2017 95 min. / English without subtitles TW: tranny as a slur, hate crime

DK Hvorfor være som alle andre når man kan være fabelagtigt anderledes? Billy Bloom synes, konformitet er kedeligt, og på trods af chikane fra medstuderende på sit gymnasium, er Billy fast besluttet på at være sig selv, unaset hvad alle andre omkring ham tænker. Motiveret af ønsket om at forblive sit sande jeg og med hjælp fra tætte venner beslutter Billy sig for at stille op til ‘homecoming queen’ for at vise sine mobbere, sit gymnasium, og resten af verden, at modgang gør dig stærkere. EN Why be like everybody else when you can be fabulously different? Billy Bloom believes conformity is boring, and despite harassment from other students at his high school, he is determined to be himself, no matter what others think. Motivated by his drive to be his true self and the support of close friends, Billy decides to run for homecoming queen, to show the bullies, the entire high school and the rest of the world that adversity makes you stronger.

SPILLEFILM SØNDAG 28/10 KL. 19.30 EMPIRE BIO LØRDAG 3/11 KL. 21.30 CINEMATEKET SØNDAG 4/11 KL. 16.45 CINEMATEKET


FILM

49

Sam Bailey / USA, 2017 74 min. / English without subtitles

DK ‘Brown Girls’ er en nærværende og personlig historie om to unge kvinder. Leila er en forfatter, der kun lige er begyndt at stå ved sin queerhed. Patricia er en sexpositiv musiker, som kæmper med at forpligte sig til noget; både job, kunst og forhold. På trods af deres vidt forskellige baggrunde er deres venskab altid den støtte, som skal til, for at de kan klare deres kaotiske liv i midt-tyverne.

WEB-SERIE FREDAG 2/11 KL. 21.15 CINEMATEKET

EN ‘Brown Girls’ is an intimate story of the lives of two young women. Leila is a writer just now owning her queerness. Patricia is a sex-positive musician who is struggling to commit to anything: job, art and relationships. While the two women come from completely different backgrounds, their friendship is ultimately what they lean on to get through the messiness of their mid-twenties.


50

FILM

(EIN WEG)

Chris Miera / Germany, 2017 108 min. / German with English subtitles Q&A with director 27/10 + 30/10 Co-presentation with Goethe-Institut

DK Det går godt med Andreas’ værksted igen, og Martin bruger ikke længere så meget tid på landevejen. Deres søn, Max, er flyttet hjemmefra. Endelig har de to tid til dem selv og tager til Østersøen, sådan som de altid plejede at gøre. ‘Paths’ fortæller kærlighedshistorien mellem to mennesker. Ikke hvordan de begyndte at komme sammen, ikke om en enkelt periode de kom igennem sammen, men om hele deres fælles tid sammen: alle årene mellem det første kys og nu. EN Andreas’ workshop is running well again and Martin is not as much on the road as before, while their son Max has moved out of the house. Finally, the two have more time for themselves and for travelling to the Baltic Sea, as they used to do. ‘Paths’ tells the love of two people. Not how they got together, not a period that they live through, but their time together: all the years between the first kiss and now.

SPILLEFILM LØRDAG 27/10 KL. 14.15 CINEMATEKET TIRSDAG 30/10 KL. 19.15 CINEMATEKET

Bobbi Jo Hart / Canada, 2017 / 90 min. English without subtitles, non-English with English subtitles

DK Som den første lange dokumentarfilm, der fejrer den verdensberømte ‘Les Ballets Trockadero de Monte Carlo’, udforsker ‘Rebels On Pointe’ universelle temaer som identitet, drømme, familie, tab og kærlighed. Det komiske balletkompagni bestående udelukkende af mænd blev grundlagt for over 40 år siden i kølvandet på New Yorks Stonewall-optøjer og har en mangfoldig tilhængerskare i hele verden. ‘Rebels On Pointe’ er en kreativ blanding af køn, diversitet, lidenskab og formål. EN Exploring universal themes of identity, dreams, family, loss, and love, ‘Rebels on Pointe’ is the first-ever feature documentary celebrating the world famous Les Ballets Trockadero de Monte Carlo. The all-male, comic ballet company was founded over 40 years ago on the heels of New York’s Stonewall riots and has a diverse cult following around the world. ‘Rebels on Pointe’ is a creative blend of gender, diversity, passion and purpose.

DOKUMENTAR SØNDAG 28/10 KL. 18.45 CINEMATEKET TORSDAG 1/11 KL. 16.15 CINEMATEKET


51

FILM

Mark Wilshin / UK/Germany, 2017 94 min. / German with English subtitles Q/A with director 27/10 TW: biphobia

DK Vi møder Will i slutningen af sin polterabend, hvor hans venner har efterladt ham nøgen og låst fast til en lygtepæl i håndjern, indtil Michael tilfældigt kommer forbi og redder ham. Det ene fører til det andet, og Will ender i Michaels lejlighed, hvor tiltrækningen mellem de to ikke har andre steder at løbe hen end i hinandens arme. Denne nat er fyldt med forvirring, reflektioner og nye muligheder. Måske et øjebliks mod er alt, der skal til, for at Will kan få et helt andet liv. EN We meet Will at the end of his stag do, where his friends left him naked and handcuffed to a lamppost until Michael happens to walk by and rescues him. One thing leads to another and Will finds himself in Michael’s apartment, where the attraction between them has nowhere else to run to except for each others’ arms. This night is filled with confusion, reflections, and new possibilities. Maybe one moment of courage is all it takes for Will to have an entirely different life.

SPILLEFILM LØRDAG 27/10 KL. 21.30 CINEMATEKET ONSDAG 31/10 KL. 21.30 CINEMATEKET

Madeleine Olnek / USA, 2018 84 min. / English without subtitles

DK ‘Wild Nights With Emily’ bringer den amerikanske poet Emily Dickinson ud af skabet som en lesbisk feministisk heltinde – i skarp kontrast til det herskende syn på hende som en sky, ensom gammeljomfru. Filmen maler et vittigt og humoristisk portræt af en lidenskabelig forfatter, som havde et livslangt forhold til sin svigerinde og som blev afvist af et kvindefjendsk litterært miljø, som først omfavnede hende efter hendes død. EN ‘Wild Nights With Emily’ brings American poet Emily Dickinson out of the closet as a lesbian feminist hero – in sharp contrast to the prevailing view of her as a shy, lonely spinster. The film paints a witty and humorous portrait of a passionate writer who engaged in a lifelong affair with her sister-in-law, and was rejected by a misogynist literary establishment that would embrace her only after her death.

SPILLEFILM LØRDAG 27/10 KL. 14.15 CINEMATEKET


52

FILM

7 KORTFILM ONSDAG 31/10 KL. 16.30 CINEMATEKET

DK Udtrykket ‘kill your darlings’ er en teknik, der opfordrer til at fjerne delementer fra et produkt, som ikke forbedrer produktet som helhed, uanset om de enkelte delelementer betyder meget for forfatteren. Vi står ved og benytter denne teknik, når vi udvælger vores program. Imidlertid mener vi, at de følgende syv film alle styrker og forbedrer vores program – her er ‘The Highlights’. EN The phrase ‘kill your darlings’ advises cutting any element from a piece of work that doesn’t serve to further the work as a whole, even if those elements are dear to the author’s heart. We stand by this technique and employ it when curating our program every year. However, we strongly believe that the following seven films make our programme stronger and better – these are ‘The Highlights’.

Rhys Ernst / USA, 2017 16 min. / English without subtitles

UMBRELLA DK Fire transpersoner fra USA fortæller om deres hverdag og kamp for transkønnedes rettigheder. EN Four transgender individuals from the US share their stories and fight for trans representation.

Faraz Arif Ansari / India, 2017 15 min. / No dialogue

SISAK DK Sisak’ portrætterer en ordløs romance, der udvikler sig langsomt, hvilende i stilheden mellem to mænd på deres daglige togrejser. EN Sisak’ details a wordless romance that develops slowly, nestled in the silences and quiet comforts of the end-of-day train journeys between two men.

Leandro Goddinho / Germany, 2017 10 min. / English with English subtitles

THE WORLD IS ROUND SO THAT NOBODY CAN HIDE IN THE CORNERS – PART I: REFUGE DK En homoseksuel mands rejse for at opnå asyl i Tyskland. EN The journey of a gay man seeking asylum in Germany.


53

FILM

Neelu Bhuman / USA, 2017 1 min. / English with English subtitles

MORE LOVE. LESS PREPACKAGED BULLSHIT. DK En intim film som inspirerer sit publikum til at vælge kærligheden. EN An intimate film that inspires its audience to choose love.

Alice McDowell / Ireland, 2017 30 min. / English with English subtitles

AS HUMAN AS I AM DK Aktivister i Malawi, Nepal og Fiji kæmper for deres rettigheder. EN Activists in Malawi, Nepal, and Fiji fight for their rights.

Harry Lighton / UK, 2017 11 min. / English without subtitles

WREN BOYS DK Seamus besøger sin kæreste, Malky, i fængslet. Tingene tager en uventet drejning. EN Seamus goes visiting his partner, Malky, in prison. Things take an unexpected turn.

TW: homophobia

Manuel Kinzer, Jorge A. Trujillo Gil / Germany/Colombia, 2018 15 min. / Spanish with English subtitles

DARÍO DK En talentfuld 17-årig danser drømmer om at optræde til karnevallet. EN A talented 17-year-old, dreams about performing in the carnival.

TW: homophobia


54

FILM

6 KORTFILM MANDAG 29/10 KL. 16.45 CINEMATEKET

DK Selvom MIX COPENHAGEN er en international filmfestival, er vi altid interesserede i at støtte lokale talenter. Vi er stolte af at præsentere ‘Nordic Lights’, et kortfilmsprogram bestående af film fra Norden, der viser de bedste nordiske talenter. Mød os i mørket til disse nordlys. EN Though MIX COPENHAGEN is an international film festival, we are always looking to support local talents. We’re proud to present ‘Nordic Lights’, a short film programme consisting of films from the North, showcasing the best Nordic talent. Join us in the dark for these Nordic lights.

Marianne Blicher / Denmark, 2017 22 min. / Danish with English subtitles

ODD JOB MAN

(ALTMULIGMAND)

DK Arbejdsløs og forladt af sin kone ser Jørgens liv sort ud. En ny verden fuld af drag, glitter og en livslang drøm venter dog lige om hjørnet. EN Without a job and left ny his wife, Jørgen’s life takes a turn for the worse. However, a new world filled with drag, glitter and a lifelong dream awaits. TW: hate crime

Natalie Hviid Andersen, Alberte Marie Skoffer, Mille Shade Weincke, Mille Leonora Brodersen / Denmark, 2018 7 min. / Danish with English subtitles

BI IN BIAS DK En dokumentar om synet på biseksualitet i LGBTQ+-miljøet. EN A documentary about how the LGBTQ+ community views bisexuality.

Pinja Valja / Finland, 2017 16 min. / Suomi with English subtitles

THE IMAGE OF YOU (KUVAS SEURAA MUN MATKALLAIN)

DK En udforskning af efterspillet af Lilja og Lauras forhold, hvor begge kvinder mindes fortiden for at slutte fred med den. EN An exploration of the aftermath of Lilja and Laura’s relationship, as both women contemplate on the past in an effort to find closure.


55

FILM

Johannes Pico Geertsen / Denmark, 2018 24 min. / Danish without subtitles

PROJECT BABY DK Et bøssepar spiser middag sammen med et lesbisk par med ønsket om at starte en regnbuefamilie sammen. EN A gay couple goes on a dinner date with a lesbian couple with the hope of starting a rainbow family. TW: hate crime

Bjarke De Koning / Denmark, 2017 20 min. / Danish with English subtitles

RENOVATION

(RENOVERING)

DK Midt i Palles renovering af sit drømmehjem dukker hans crush Michael pludseligt op. Er Micheal manden, der kan håndtere hans kaos? EN In the middle of Palle’s renovation og his dream house, his crush Michael wanders into the mess. Is Michael the man that can handle the chaos? TW: racism

Josefina Mothander / Sweden, 2018 18 min. / Swedish with English subtitles

JUCK DK Juck (at skyde bækkenet fremad) er en dansetrup, der gik viralt i 2013. De skubber til grænserne for, hvordan den kvindelige krop har lov til at udtrykke sig selv. EN Juck (meaning hump) is a dance group that went viral in 2013. They push the limits on how the female body is allowed to express itself.


56

KAPITEL

DK I dette tema tager vi et skridt væk fra individet og undersøger konteksten, hvori individet eksisterer. Vi udforsker disse historier gennem fællesskabets øjne og forsøger at forstå, hvor vi kommer fra, og hvor vi er på vej hen. Dette udvalg af film tager os med ind i forskellige verdener og oplevelser, fra den personlige insisteren på eksistens til den trodsige kamp for vores ret til at eksistere i denne verden. EN In this theme, we take a step back from the individual and explore the context in which the individual exists. We explore these stories through the eyes of a community, understanding where we come from, and looking at where we are going. This selection of films takes us into different worlds and experiences, from the personal assertion of existence to the defiant fights for our right to exist in the world.


57

FILM

Linda Cullen, Vanessa Gildea / Ireland, 2017 78 min. / English without subtitles TW: homophobia

Natalie Metzger, Michael Rohrbaugh / USA, 2018 98 min. / English without subtitles TW: transphobia, homophobia, talk of suicide attempts

DK Det er let at glemme, hvor anderledes det politiske landskab i Irland var for ikke særligt lang tid siden, da en folkeafstemning i maj 2015 resulterede i den 34. tiilføjelse til den irske forfatning, som udvidede retten til ægteskab til at omfatte personer af samme køn. Denne bevægende dokumentar skildrer kampen for at nå dertil. Den er også et relevant studie i de politiske og ideologiske kløfter, der truede med at splitte LGBTQ-miljøet indefra samt solidariteten bag kampen. EN It’s easy to forget how different the political landscape in Ireland was even very recently, where a referendum in May 2015 resulted in the 34th amendment to the Irish constitution that extended marriage equality to same-sex couples. This moving documentary depicts the battle to get to that point. It is also timely a study in the political and ideological rifts that threatened the movement within the LGBTQ community, as well as the solidarity behind the fight.

DK ‘Alone in the Game’ er en dokumentarfilm, der følger prominente sportsfigurer i USA og de kampe, LGT-folk står overfor i sportsverdenen. Deres erfaringer med at springe ud, diskrimination, accept og overlevelse afspejler, hvordan LGT-folk opfattes og behandles på i sportens verden. På trods af håbløshed og følelsen af at stå alene, har mange atleter fundet, og finder til stadighed, styrke og inspiration i hinanden. EN ‘Alone in the Game’ is a documentary film that features prominent athletes in the U.S. and the struggles LGT-people face in sports. Their experiences with coming out, discrimination, acceptance and survival reflect how LGT-people are perceived and treated in sports. Despite hopelesness and feeling alone, many athletes have found and keep finding strength and inspiration in each other.

DOKUMENTAR TIRSDAG 30/10 KL. 16.30 CINEMATEKET

DOKUMENTAR ONSDAG 31/10 KL. 16.15 CINEMATEKET FREDAG 2/11 KL. 19.00 CINEMATEKET


58

FILM

(ARTYKUŁ OSIEMNASTY) (CORPO ELECTRICO)

Bartosz Staszewski / Poland, 2017 75 min. / Polish with English subtitles TW: homophobia

DK Artikel 18 i den polske forfatning handler om beskyttelsen af ægteskabet som foreningen af en mand og en kvinde. Dette er blevet brugt som et våben i Polen af modstanderne af at formalisere ægteskab mellem personer af samme køn. Ægteskab mellem to personer af samme køn er til stadighed ulovligt efter 25-års frihed, der er heller ikke indført nogen form for registreret partnerskab. ‘Article 18’ er finansieret af individueller donationer. EN Article 18 of the Polish Constitution is about the protection of marriage as a union between a man and a woman. This has been used as a weapon by those in Poland who are opposed to formalizing same-sex unions. After 25 years of freedom same-sex marriages are not only still prohibited, but there has not been any sort of regulation of civil unions either. ‘Article 18’ was financed by individual contributions.

DOKUMENTAR MANDAG 29/10 KL. 17.00 CINEMATEKET

Marcelo Caetano / Brazil, 2017 95 min. / Portuguese with English subtitles

DK Elias arbejder som assistent for driftslederen på en tekstilfabrik. Træt af sin nuværende situation længes han efter noget andet. Efter at han åbner sig op for fabriksarbejderne, introduceres han for en ny verden, fyldt med mennesker, der tør være anderledes, og som inkarnerer den frihed, han tørster efter. Gennem fester på natklubber, på strande og i soveværelser tager ‘Body Electric’ os med på en visuelt fængslende tur gennem Brasiliens queer natteliv. EN Elias works as a manager’s assistant in a textile factory. Bored with his current situation, he longs for something else. After he opens up to the factory workers, he is introduced to a new world, filled with people who are not afraid to stand out and who embody the freedom that he craves. Through partying in nightclubs, on beaches, and in bedrooms, ‘Body Electric’ takes us on a visually delightful ride through queer Brazilian nightlife.

SPILLEFILM TORSDAG 1/11 KL. 21.45 CINEMATEKET


59

FILM

Michelle Williams Gamaker + Evangelia Kranioti UK, 2017 + Brazil, 2018 / 85 min. English without subtitles + Portuguese with English subtitles TW: racism

DK BROWN QUEERS: Tre fantastiske portrætter af tre queers, som ikke finder sig i noget. OBSCURO BARROCO: Denne essayistiske film udforsker de poetiske ord af den transkønnede fortæller, Luana Muniz, et ikon fra Brasiliens queer subkultur. Midt i en søvngængeragtig bølge af billeder, træder hun ind i en pulserende verden af nattens væsener og leder os ind i Rio de Janeiro – en by af transformationer. Langsomt og elegant guides vi gennem byens karneval, konfronteres med protester mod regeringen og fejrer, hvem vi er bag lukkede døre. EN BROWN QUEERS: Three awesome portraits of three queers who take no shit. OBSCURO BARROCO: This essayistic film explores the poetic words of the transgender narrator Luana Muniz, an icon of Brazil’s queer subculture. Amidst a somnambulistic tide of images, she enters the pulsating world of creatures of the night and leads us into Rio de Janeiro – a city of transformations. Slowly and elegantly we are guided through the city’s carnival, confronted with anti-government protests and celebrate who we are behind closed doors.

DOKUMENTAR LØRDAG 27/10 KL. 18.45 CINEMATEKET ONSDAG 31/10 KL. 21.15 CINEMATEKET

Dean Hamer, Joe Wilson / USA/Tonga, 2018 72 min. / English without subtitles TW: transphobia

DK Som det sidste tilbageværende kongerige i det sydlige Stillehav har øriget Tonga længe været hjemsted for et levende og kreativt miljø af transkønnede kvinder kendt som ‘leitis’, som historisk set har været dedikerede tjenere af kongefamilien. Men selvom Tonga er det eneste ørige i det sydlige Stillehav, der – teknisk set – aldrig er blevet koloniseret, har det ikke undsluppet vestens indflydelse og fordomsfuldhed, som nu truer leitis’nes rolle i den tonganske kultur – såvel som deres levebrød og liv. EN The last remaining kingdom in the South Pacific, the island nation of Tonga has long been home to a vibrant and creative community of transgender women known as ‘leitis’, who have a proud history of dedicated service to the royal family. While Tonga was never – technically at least – colonised, it has hardly escaped the influence of Western ideologies and bigotry, which now threaten the leitis’ role in Tongan culture and society – as well as their livelihoods and very lives.

DOKUMENTAR ONSDAG 31/10 KL. 19.00 CINEMATEKET FREDAG 2/11 KL. 18.45 CINEMATEKET


60

Jenny Mackenzie, Jared Ruga / USA, 2017 69 min. / English with English subtitles TW: homophobia

DK I Utah fik patienterne ingen støtte fra de politiske, religiøse eller medicinske miljøer under AIDSkrisen. Mormonkulturen opfordrede homoseksuelle mænd til at gifte sig med kvinder for at helbrede deres ‘lidelse’, hvilket førte til hemmelige forhold og utilsigtede ægteskabelige HIV transmissioner. I hele staten var der kun én læge til at betjene alle HIV/ AIDS-patienter. Dette er historien om hendes kamp for at redde liv i den del af befolkningen, alle andre syntes villige til bare at lade dø. EN In Utah, patients received no support from the political, religious, or medical communities during the AIDS crisis. The Mormon culture encouraged gay men to marry women to cure themselves of their ‘affliction,’ a counsel which led to secret affairs and accidental marital transmissions of HIV. In the entire state, there was only one doctor to serve all HIV/AIDS patients. This is the story of her fight to save the lives of a population everyone else seemed willing to just let die.

DOKUMENTAR TIRSDAG 30/10 KL. 19.00 CINEMATEKET SØNDAG 4/11 KL. 16.15 CINEMATEKET

FILM

Alvaro Delgado Aparicio / Peru/Germany/Norway, 2017 102 min. / Quechua with English subtitles Co-presentation with Casa Latinoamericana TW: hate crime, suicide, homophobia, stalking

DK Noé er en værdsat håndværker af ‘retablos’ og kendt i hele byen som en maestro. Hans teenage søn, Segundo, beundrer og elsker sin far og arbejder stolt og hårdt ved hans side for at lære familiehåndværket og fortsætte traditionen, men en hemmelighed slår revner i deres tætte og følsomme far-søn-bånd. Segundo ser stilhed som sin eneste måde at håndtere det på. Vi bliver inviteret ind i en verden, hvor en ung kunstner prøver at finde sin plads i livet. EN Known throughout the village as a maestro, Noé is an esteemed artisan of retablos. His teenage son Segundo admires and adores his father, working proudly and hard by his side to learn the family craft and carry on its tradition. But a secret forms cracks in their tight and tender father-son bond and Segundo sees silence as his only coping mechanism. We are invited into a world in which a young artist is trying to find his place.

SPILLEFILM LØRDAG 27/10 KL. 19.00 CINEMATEKET


61

FILM

Jeffrey Walker / Australia, 2018 106 min. / English without subtitles TW: rape, suicide attempt, use of the word ‘tranny’

Gabe Silverman, Fiona Dawson / USA, 2018 93 min. / English without subtitles TW: use of needles, transphobia

DK ‘Riot’ er en øjenåbnende og gribende dramatisering af historiske begivenheder, primært baseret på levede erfaringer fra 1970’ernes Australien, hvor homoseksualitet stadig var ulovligt. I filmen møder vi de rivaliserende aktivistgrupper i Sydney: dem der ønskede at bekæmpe systemet, og dem der foretrak en mainstreamdialog. De to samarbejdede om den første Sydney Mardi Gras gadefest i 1978, der trods brutalitet fra politiet plantede kimen til varige borgerrettighedsforandringer. EN Riot is an eye-opening and thrilling dramatisation of historical events, based largely on the lived experiences from 1970s Australia, where homosexuality was still criminalized. In the film, we meet the competing gay activist groups in Sydney: those who wished to combat the system and those who preferred a mainstream dialogue. The two collaborated on the first Sydney Mardi Gras street celebration in 1978, which despite police brutality planted the seeds of lasting changes in civil rights.

DK Omkring 15.000 transpersoner gør tjeneste i USAs militær, hvilket gør det den største arbejdsgiver for transpersoner i USA. De må skjule deres køn, fordi militærpolitiske retningslinjer forbyder transpersoner at gøre tjeneste. ‘TransMilitary’ følger fire personers kamp for deres rettigheder og viser den omskiftelige virkelighed, de er underkastet; selvom forbuddet mod transpersoner blev løftet i 2016, er dets status usikkert under den nuværende administration. EN Around 15,500 transgender people serve in the U.S. military, making it the largest transgender employer in the U.S., where they must conceal their gender because military policies ban their service. ‘TransMilitary’ chronicles the lives of four individuals fighting for their rights and depicts the roller-coaster reality they are subject to; while the transgender ban was lifted in 2016, its status remains uncertain under the current administration.

SPILLEFILM SØNDAG 28/10 KL. 19.00 CINEMATEKET ONSDAG 31/10 KL. 18.45 CINEMATEKET

DOKUMENTAR MANDAG 29/10 KL. 19.00 CINEMATEKET LØRDAG 3/11 KL. 16.15 CINEMATEKET


62

FILM

7 KORTFILM TIRSDAG 30/10 KL. 17.00 CINEMATEKET FREDAG 2/11 KL. 16.45 CINEMATEKET

DK Selvom vi ikke kunne finde spillefilm, hvor transroller bliver spillet af transskuespillere, har vi fundet to glimrende kortfilm og besluttet at sætte dem sammen med nogle korte dokumentarer om aktivisme, som udfordrer politikker på sociale medier, kønsstereotyper og patriarkatet. Disse er også historier om nye forældre, intergenerationelle forhold og venskaber. EN Though we did not find feature films where trans roles were played by trans people, we found two excellent short films and decided to pair them with short documentaries that tell stories of activism that challenge social media policies, gender norms, and the patriarchy. These are also stories of new parents, intergenerational connections, and friendships.

Milena Salazar, Joella Cabalu / USA, 2017 7 min. / English with English subtitles

DO I HAVE BOOBS NOW? DK Courtney Demone udfordrer sociale mediers censurpolitik gennem sin virale online kampagne #DoIHaveBoobsNow. EN Courtney Demone challenges social media censorship policies through her viral online campaign #DoIHaveBoobsNow. TW: transphobia, misogyny

Buzz Slutzky / USA, 2017 8 min. / English without subtitles

CLOTHES FEELINGS DK Gennem anekdoter og illustrationer er vi vidner til én ikke-binær persons komplekse forhold til tøj. EN Through anecdotes and illustrations, we witness one non-binary person’s complex relationship with clothing.

Logan Mucha / Australia, 2018 6 min. / English with English subtitles

DANI BOI DK Dani optræder som Dani Boi. De er en ‘dragtivist’ med en mission om at udfordre undertrykkende kønsnormer. EN Dani performs onstage as Dani Boi. They are a ‘dragtivist’ with a mission to challenge oppressive gender norms.


63

FILM

Leena Manimekalai / India, 2017 31 min. / Tamil with English subtitles

IS IT TOO MUCH TO ASK DK Transfobi og misogyni forhindrer Smile og Glady i at finde en lejlighed. Deres frustrationer kommer ud gennem deres kunst. EN Transphobia and misogyny impede Smile and Glady from finding an apartment. Their frustrations come out in their art. TW: transphobia

Luis De Filippis / Canada, 2017 13 min. / Italian without subtitles

FOR NONNA ANNA DK En ung kvinde tager sig af sin italienske bedstemor og finder derigennem et ømt bånd i deres delte sårbarhed. EN As a young woman cares for her Italian grandmother, she discovers a tender bond in their shared vulnerability.

Olivia Crellin / UK, 2017 25 min. / Spanish with English subtitles

SUNUNÚ: THE REVOLUTION OF LOVE DK Fernando Machado og Diane Rodriguez bliver internationale nyheder, efter de offentliggør, at de venter et barn. EN Fernando Machado and Diane Rodriguez became international news after announcing they were expecting a child. TW: transphobia

Marc-Antoine Lemire / Canada, 2017 23 min. / French with English subtitles

PRE-DRINK DK Alexe og Carl er bedste venner, der får nogle drinks, inden de skal videre til en fest. EN Alexe and Carl are best friends, who have a couple of drinks before going to a party.


64

KAPITEL

DK Vi inviterer dig til at zoome ind og undersøge de verdener i LGBTQ+-miljøet, der normalt er usynlige på overfladen. Du får et dybtegående kendskab til personerne i filmene, hvis rørende historier skaber en intim indsigt i deres liv. Historierne portrætteret i disse film vil tage dig med på en rejse fra de farverige teenageår til rolige solnedgange, gennem revolu­tioner, begær og indre kampe. EN We invite you to zoom in and explore the worlds within the LGBTQ+ community that are normally invisible to the eye. You will get closely and intimately acquainted with the main characters and delve into their lives through their moving stories. The stories portrayed in the films will take you on a journey from the bright teenage years to calm sunsets, through revolutions, desires and internal battles.


65

FILM

Jason Barker / UK, 2018 88 min. / English without subtitles Q/A with director and producer 27/10

Vicente Alves do Ó / Portugal, 2017 109 min. / Portuguese with English subtitles TW: homophobia, hate crime

DK Denne dokumentar fortæller historien bag en transkønnet mand og hans partners tiårige lang rejse mod at undfange et barn. Fra de tidlige dage i parrets forhold og deres kamp for at blive gravide er vi vidner til en række tilbageslag, der får parret til radikalt at gentænke deres planer og vælge en langt mere uventet vej. Fortalt med fuldstændig ærlighed skildrer denne intime og dybt bevægende dokumentar tragedierne og sejrene, som dette ukuelige par møder undervejs. EN This documentary tells the story behind a decade-long journey of a trans man and his partner trying to conceive a child. From the early days of the couple’s relationship and their struggles to get pregnant, we witness a series of setbacks that led the pair to radically rethink their plans and choose an unexpected path. Told with absolute honesty this intimate and profoundly moving documentary details the tragedies and triumphs this irrepressible couple faced along the way.

DK Efter det portugisiske diktaturs fald vender den unge, excentriske forfatter Al Berto tilbage til sin lille hjemby Sines i sommeren 1975. Sammen med sine venner besætter de en stor villa, der bliver centrum for ekstravagante fester og kunstneriske udfoldelser. Al Berto har store forhåbninger for Sines’ fremtid og bestræber sig på at skabe forandringer, men møder modstand blandt de lokale, der har svært ved at acceptere ham, hans livsstil og ikke mindst hans forhold til den lokale musiker João. EN After the dictatorship of Portugal is overthrown, the young eccentric writer Al Berto returns to his small hometown Sines in the summer of 1975. Along with his friends, he squats a large villa, which becomes the venue of extravagant parties and artistic exertions. Al Berto has great expectations regarding the future of Sines and is urging to create change but faces reluctance from locals who struggle to accept him, his lifestyle as well as his relationship with the local musician João.

DOKUMENTAR LØRDAG 27/10 KL. 16.15 CINEMATEKET TIRSDAG 30/10 KL. 19.30 CINEMATEKET

SPILLEFILM LØRDAG 3/11 KL. 21.45 CINEMATEKET


66

FILM

(CARMEN Y LOLA)

Arantxa Echevarria / Spain, 2018 103 min. / Spanish with English subtitles TW: homophobia, conversion therapy

DK Carmen planlægger sin forlovelsesfest og håber på et job som frisør, indtil hun en dag møder Lola. Lola er graffitimaler, men drømmer om at gå på universitetet og udforske verden. Langsomt begiver Carmen og Lola sig ud på en rejse mod selvopdagelse, og de bliver tvunget til at træffe svære valg, da det går op for dem, at de er forelskede i hinanden. EN Carmen is planning her engagement party and is looking for a job as a hairstylist until she meets Lola one day. Lola is a graffiti artist but dreams about attending university and exploring the world. Slowly, Carmen and Lola embark on a journey of self-discovery and are forced to face tough decisions, when they find themselves in love with each other.

SPILLEFILM LØRDAG 27/10 KL. 14.00 CINEMATEKET SØNDAG 4/11 KL. 18.45 CINEMATEKET

David Weissman / USA, 2017 69 min. / English without subtitles

DK David Weissmans dokumentar om Kerby Lauderdale fokuserer på en gift mand, der sprang ud sent i livet. Både interviewer og den interviewede er skarpe, ærlige og eftertænksomme i udforskningen af Kerbys liv som pastor, ægtefælle, far, elsker og aktivist. Det er et intimt portræt af oplevelser af skam og undertrykt seksualitet og om at vokse op som homoseksuel i en homofjendsk verden før Stonewall. Denne film sigter mod at åbne en tiltrængt kommunikationskanal mellem forskellige generationer i LGBTQ+-miljøet. EN David Weissman’s documentary on Kerby Lauderdale focuses on a married man who came out later in life. Both interviewer and subject are rigorous, honest and thoughtful in exploring Kerby’s life as a pastor, husband, father, lover and gay activist. It’s an intimate portrait of experiences of shame and suppressed sexuality, and about growing up gay in a hostile world before Stonewall. This film aims to open a much-needed line of communication between different generations of the LGBTQ+ community.

DOKUMENTAR MANDAG 29/10 KL. 19.30 CINEMATEKET


67

FILM

Amrou Al-Kadhi + Caroline Berler / UK, 2017+ USA, 2018 69 min. / English without subtitles

David Austin / UK, 2018 109 min. / English without subtitles

DK CLASH: En skarp kritik af manglen på repræsentation af racialiserede minoriteter i britiske medier. DYKES, CAMERA, ACTION!: Lesbiske har ikke altid kunnet opleve dem selv på det store lærred, men mellem Stonewall, feministbevægelsen og 1970’ernes eksperimenterende film, har de opbygget synlighed og transformeret den sociale forestilling om lesbiske. Filmskaberne Barbara Hammer, Su Friedrich, Rose Troche, Cheryl Dunye, Yoruba Richen, Desiree Akhavan og Vicky Du m.fl. deler rørende og ofte hysterisk morsomme historier fra deres liv og diskuterer, hvordan de har udtrykt deres identitet gennem film. EN CLASH: A keenly critical view of the lack of representation of racialised minorities in British media. DYKES, CAMERA, ACTION!: Lesbians did not always get to see themselves on screen. But between Stonewall, the feminist movement and the experimental cinema of the 1970s, they built visibility and transformed the social imagination about lesbians. Filmmakers Barbara Hammer, Rose Troche, Cheryl Dunye, Yoruba Richen, Desiree Akhavan and Vicky Du among others share stories from their lives and discuss how they’ve expressed their identity through film.

DK Filmen handler om tilblivelsen af George Michaels album ‘Listen Without Prejudice Vol. 1’ og stridighederne med hans pladeselskab og er samtidig en personlig fortælling om hans første kærlighed, Anselmo Feleppas, død. Dokumentaren er fortalt af sangeren selv, der var stærkt involveret i produktionen af filmen. Filmen indeholder George Michaels private optagelser, der giver publikum direkte adgang til denne dramatiske periode i hans liv på vej til at blive én af verdens mest indflydelsesrige sangere. EN The film focuses on the making of George Michael’s acclaimed album ‘Listen Without Prejudice Vol. 1’ and the disputes with his record label while uncovering a personal story about the death of his first love, Anselmo Feleppa. The documentary is narrated by George Michael, who was heavily involved in the making of the film. The film features George Michael’s private recordings, giving viewers a firsthand account of this dramatic period in his life in which he became one of the most influential recording artists of all time.

DOKUMENTAR TORSDAG 1/11 KL. 18.45 CINEMATEKET LØRDAG 3/1 KL. 16.30 CINEMATEKET

DOKUMENTAR SØNDAG 28/10 KL. 14.15 CINEMATEKET FREDAG 2/11 KL. 19.30 EMPIRE BIO


68

FILM

(LAS HEREDERAS)

Marcelo Martinessi / Paraguay, 2018 98 min. / Spanish with English subtitles

DK Chela og Chiquita er begge efterkommere af rige familier, så da deres økonomiske situation forværres, begynder de at sælge ud af deres nedarvede ejendele. Deres gæld fører til, at Chiquita fængsles på baggrund af bedragerianklager, hvilket efterlader Chela på egen hånd for første gang i 30 år. For at forsørge sig selv starter hun en lokal taxaservice og begynder endelig at bryde ud af sin skal og engagere sig i verden. Hun påbegynder sin egen personlige, intime revolution.EN Chela and Chiquita are both descendants from wealthy families, so when their financial situation changes to the worse, they begin selling off their inherited possessions. Their debts lead to Chiquita being imprisoned on fraud charges, leaving Chela alone for the first time in 30 years. To fend for herself, Chela starts providing a local taxi service and finally begins to break out of her shell and engage with the world, embarking on her own personal, intimate revolution.

SPILLEFILM SØNDAG 28/10 KL. 14.00 CINEMATEKET TIRSDAG 30/10 KL. 19.30 EMPIRE BIO

Wanuri Kahiu / Kenya, 2018 83 min. / Swahili/English with English subtitles TW: hate crime, homophobia

DK På trods af deres forskelle og den politiske rivalisering mellem deres familier bliver Kena og Ziki tætte venner, som støtter hinanden i at jagte deres drømme. Da kærligheden blomstrer mellem dem, bliver de nødt til at vælge mellem kærlighed og sikkerhed i et væld af snæversynet sladder, lokalpolitik og et spirende voksenliv. Filmen er baseret på ‘Jambula Tree’, en prisvindende novelle af Monica Arac de Nyeko. EN Despite their differences and the political rivalry between their families, Kena and Ziki become close friends and they support each other to pursue their dreams. When love blossoms between them, they must choose between love and safety against a backdrop of insular gossip, local politics, and burgeoning maturity. The film was based on ‘Jambula Tree’ an award-winning short story by Monica Arac de Nyeko.

SPILLEFILM LØRDAG 27/10 KL. 19.15 CINEMATEKET MANDAG 29/10 KL. 21.45 CINEMATEKET


FILM

69

Tristan Aitchison / UK/Kenya, 2017 75 min. / English with English subtitles TW: Talk of sexual abuse, talk of violence and suicide

DK Sidney passede ikke ind i konforme kønsroller og blev derfor nødt til at flygte fra sin families fordomme. I Nairobi møder han en gruppe af inter- og transkønnede venner. Filmet over 3 år introducerer ‘Sidney & Friends’ os til et fællesskab, der bekæmper diskrimination, og som viser, hvordan de sammen opdager livet, kærlighed og selvværd.

DOKUMENTAR SØNDAG 28/10 KL. 16.15 CINEMATEKET TORSDAG 1/11 KL. 19.00 CINEMATEKET

EN Sidney didn’t conform to conservative gender roles and was therefore forced to flee his family’s prejudice. In Nairobi, he meets a group of intersex and transgender friends. Filmed over 3 years, ‘Sidney & Friends’ introduces us to a community that fights discrimination and shows how together, they discover life, love, and self-worth.


70

FILM

8 KORTFILM TORSDAG 1/11 KL. 16.30 CINEMATEKET

DK Denne samling af kortfilm udforsker LGBTQ+-erfaringer fra den tidlige barndom gennem puberteten og ind i alderdommen i intime historier, der ofte foregår i hjemlige og familiemæssige omgivelser. Måske nogle af disse historier vil føles lige så tæt på for dig, som de gjorde for os. EN This collection of shorts explore LGBTQ+ experiences from early childhood through puberty into old age in intimate stories often set in domestic and family settings. Maybe some of these stories will hit as close to home for you as they did for us.

JJ Levine / Canada, 2017 4 min. / English without subtitles

SEA OF LOVE DK En visuel repræsentation af en forælders rørende kærlighed og omsorg over for sit barn i en alternativ, queer familiestruktur. EN A visual representation of touching parental love and care in an alternative, queer family structure.

Amelia Eloisa / Mexico, 2017 10 min. / Spanish with English subtitles

JULIA’S PIECE

(UNA PIEZA PARA JULIA)

DK For et barn kan en danseopvisning være meget stressende, men selve opvisningen er ikke Julias største bekymring. EN For a kid, doing the dance recital can be very stressful, but the performance itself is not Julia’s main worry.

Brandon Kelley / USA, 2018 8 min. / English without subtitles

THE REAL THING DK Allie møder sin far, der er soldat, for første gang siden sin transitionering. EN Allie is meeting her soldier dad for the first time after transitioning.

TW: deadnaming


71

FILM

Yorgos Angelopoulos / Greece, 2017 15 min. / Greek with English subtitles

GOLDFISH DK Statis ønsker sig en fisk i fødselsdagsgave, og han vil kalde kalde den Tom, ligesom Tom Daley, til sin fars store rædsel. EN Statis wants a fish for his birthday and he wants to call it Tom, like Tom Daley, much to his dad’s horror. TW: homophobia

Ellie Rogers / UK, 2017 17 min. / English without subtitles

OUTLINES DK En teenagepige knytter et usandsynligt bånd til sin fars eskortpige. EN A teenage girl forges an unlikely bond with her father’s hired escort.

Abhishek Verma / India, 2017 12 min. / Hindi with English subtitles

THE FISH CURRY

(MAACHER JHOL)

DK En ængstelig ung mand tilbereder sin fars yndlingsret for at forberede ham på en nyhed. EN An anxious young man cooks his father’s favourite dish to prepare him for some news.

Marta González / Spain, 2017 8 min. / Spanish with English subtitles

MAI DK Ankomsten af to unge piger bliver omdrejningspunkt for sladder blandt tre ældre kvinder. EN The arrival of a pair of girls becomes the subject of gossip among three elderly women.

Marianne Farley / Canada, 2017 20 min. / French with English subtitles

MARGUERITE DK Marguerite kommer gradvist ud af sin ensomhed gennem sin sygeplejerskes kærlige omsorg og slutter fred med et ulevet liv. EN Marguerite gradually emerges from her loneliness under the tender care of her nurse and makes peace with an unlived life. TW: use of needles


72

FILM

5 KORTFILM LØRDAG 3/11 KL. 16.45 CINEMATEKET

DK ShanghaiPRIDE Film Festival er én af de vigtigste begivenheder i ShanghaiPRIDE. Festivalen har udviklet sig fra en enkelt filmaften til en vigtig filmfestival, der støtter kinesiske filmskabere og bringer samtidigt internationale queer film til Shanghai. Resultatet af dette års samarbejde er et glimrende kortfilmsprogram – spændende og prisvindende historier, der giver et indtryk af LGBTQ+-miljøer i Kina. EN ShanghaiPRIDE Film Festival is one of the key events of ShanghaiPRIDE. The festival has evolved from a single film night to a full-blown festival supporting emerging Chinese filmmakers while also bringing international queer cinema to Shanghai. The result of this year’s collaboration is a brilliant short film programme — exciting and award-winning stories giving a taste of LGBTQ+ communities in China.

Sybil Liang / China, 2018 18 min. / Mandarin and English with English subtitles

BECOMING A QUEEN DK I denne kortfilm følger vi Neil, aka Frozen Lolita, til Shanghai LGBT drag party konkurrence og får et intimt indblik i ‘kreativiteten og spændingen ved at være dit andet jeg’. EN In this short we follow Neil, aka Frozen Lolita, to Shanghai LGBT drag party competition and get an intimate insight into the ‘creativity and excitement of being your second self’.

Liying Mei / China, 2017 26 min. / Mandarin and Wuhan with English subtitles

COCOON

(茧)

DK Qingquing er fascineret af en æske med silkeorme og deres forvandling imod at blive sommerfugle, sideløbende med hun selv tackler puberteten og den lokale sladder om hendes mors affære med en kvindelig danseinstruktør. EN Qingquing is fascinated by her box of silkworms and their process of becoming butterflies whilst she herself faces puberty and the local gossip about her mother’s affair with a female dance instructor.


73

FILM

In 2015, ShPFF was relaunched with the first annual Chinese LGBTQ Short Film Competition. The same year, ShPFF co-founded the Asia-Pacific Queer Film Festival Alliance (APQFFA) alongside ten other LGBTQ film festivals from the region.

Xin Geng / China, 2017 30 min. / Mandarin with English subtitles

A GIRL COVERED

(搁浅的鱼)

DK Historien om en ung kvinde, der bliver tvunget til at gennemgå konverteringsterapi af sin mor. EN The story is about a young woman who is being forced to undergo conversion therapy by her mother. TW: conversion therapy

Han Xia, oshua Frank / China, 2016 45 min. / Mandarin with English subtitles

OUT OF PLACE DK Denne intime og ærlige dokumentar fortæller fem forskellige historier om personer i et asiatisk trans-miljø. EN This intimate and honest documentary tells the diverse stories of five members of the Asian trans community. TW: transphobia

Yuanhao Zhao / China, 2017 8 min. / No dialogue

TWO MEN DK Filmen serverer rå talent, når mandlige kroppe forenes i en moderne, sensuel og poetisk dans i fantasifulde omgivelser, der drypper i sort og hvidt. EN The film serves raw talent when masculine bodies combine in a modern, sensual, and poetic dance in fantasy surroundings dripping in black and white.


74

KAPITEL

DK Nogle mennesker opsøger fysiske ekstremer for at få opfyldt deres behov for adrenalin, men med alle filmene i dette tema kan du i stedet læne dig tilbage i sædet og se det hele udfolde sig på det store lærred. Hvad enten det er fornøjelsen af en enestående cinematisk oplevelse, suset i maven når overraskelsesmomentet rammer, eller mennesker der med deres vilje og attitude nedbryder sociale strukturer, er både filmene og deres karakterer ikke til at slå ud. EN Some go to physical extremes to meet their need for adrenaline but with each film in this theme, you can enjoy the comfort of leaning back in your seat and watch it all unfold on the big screen. Whether it is the pleasure of a stunning cinematic experience, the thrill of the element of surprise, or people demolishing societal structures with their badassery, these films, and their characters, are hard to shake.


75

FILM

(SI CHEDENG AT SI APPLE)

(AS BOAS MANEIRAS)

Rae Red, Fatrick Tabada / Philippines, 2017 88 min. / Tagalog with English subtitles TW: domestic violence, dismemberment

Juliana Rojas, Marco Dutra / Brazil, 2017 131 min. / Portuguese with English subtitles TW: blood, killing of animal

DK Chedeng og Apple er bedste venner. Chedeng tager sig af sin syge mand, Apple lider under brutale angreb fra sin voldelige mand. Da Chedengs mand dør, beslutter hun sig for at springe ud af skabet og finde sin eks-kæreste og første kærlighed. Hvad der ellers skulle være et simpelt roadtrip, for at finde kærligheden, bliver hurtigt til en hæsblæsende flugt fra ordensmagten, da Apple halshugger sin mand og flygter med hans hoved i en Louis Vuitton taske. EN Chedeng and Apple are best friends. Chedeng is caring for her ailing husband, while Apple suffers the brutal attacks of her abusive husband. When Chedeng’s husband dies, she decides to come out of the closet and find her ex-girlfriend and first love. What was supposed to be a simple road trip to find love turns into an escape from the law, when Apple beheads her husband and flees with his head inside a Louis Vuitton bag.

DK Clara er sygeplejerske, men tager et job som barnepige og hushjælp for Ana, en ugift og gravid kvinde, der er blevet udstødt af sin rige familie. Mens båndet mellem dem blomstrer til en lidenskabelig affære, opdager Clara, at der er noget foruroligende ved Ana. En mørk hemmelighed bliver afsløret ved fødslen, der efterlader én af kvinderne alene med ansvaret for barnet. Dette moderne Grimm-eventyr begynder som magisk realisme og udvikler sig til en original ‘art-horror’ med overnaturlige elementer. EN Clara is a nurse, however, she accepts a job as a nanny and household help for Ana, an unmarried and pregnant woman who has been cast out by her rich family. As their bond blossoms into a passionate love affair, Clara discovers there is something disquieting about Ana. A dark secret is exposed during the birth and it leaves one of the women to care for the child alone. This modern Grimm fairytale starts off as magical realism and develops into an original art-horror with supernatural elements.

SPILLEFILM TIRSDAG 30/10 KL. 16.45 CINEMATEKET LØRDAG 3/11 KL. 18.45 CINEMATEKET

SPILLEFILM SØNDAG 4/11 KL. 21.45 CINEMATEKET


76

FILM

(TINTA BRUTA)

Filipe Matzembacher, Marcio Reolon / Brazil, 2018 118 min. / Portuguese with English subtitles TW: hate crime

DK Midt i de kriminelle anklager mod Pedro står han pludselig helt alene, da hans søster beslutter sig for at rejse væk. På internettet lever han af at tildække sig med neonmaling i chatrum under aliaset Neonboy. Da en anden person en dag begynder at efterligne hans online karakter, beslutter Pedro sig for at konfrontere personen – en beslutning som kommer til at ændre hans liv. Instruktørduoen Filipe Matzembacher og Marcio Reolon (‘The Nest’) giver os en elegant og medrivende film fyldt med unikke karakterer. EN While facing criminal charges, Pedro must grapple with his sister’s sudden decision to move away and leave him behind. He earns a living in chat rooms where he covers himself in neon paint and transforms into NeonBoy. However, when someone starts imitating his online persona, Pedro decides to confront the person – a decision that will change his life. Directing duo Filipe Matzembacher and Marcio Reolon (The Nest), bring us yet another elegant film filled with captivating stories and characters.

SPILLEFILM SØNDAG 28/10 KL. 21.30 CINEMATEKET ONSDAG 31/10 KL. 19.30 EMPIRE BIO LØRDAG 3/11 KL. 19.00 CINEMATEKET

Marcel Gisler / Switzerland, 2018 119 min. / German with English subtitles Co-presentation with Pan Idræt TW: homophobia

DK For første gang i sit liv er Mario forelsket, i Leon, den nye fyr fra Tyskland. Leon er også angriber, og spørgsmålet er: Hvem vil komme på klubbens førstehold? Men Mario vil ikke tænke over det. Han vil gerne føle Leon, dufte ham, være tæt på ham. Dette går ikke ubemærket hen i klubben, og de første rygter spredes. Mario ser sin karriere som en professionel fodboldspiller i fare, men vil ikke miste Leon for noget i verden. Han må træffe en beslutning. EN For the first time in his life, Mario is in love, with Leon, the new guy from Germany. Leon is a striker too, and the question is: Who will make it onto the first division team? But Mario does not want to think about that. He wants to feel Leon, smell him, be close to him. This does not go unnoticed in the club and rumours start to spread. Mario sees his career as a professional football player in danger but does not want to lose Leon for anything in the world. He needs to make a decision.

SPILLEFILM SØNDAG 28/10 KL. 21.45 CINEMATEKET SØNDAG 4/11 KL. 19.15 CINEMATEKET


77

FILM

Desiree Akhavan / USA, 2018 91 min. / English with Danish subtitles TW: homophobia, conversion therapy

Jordana Spiro / USA, 2018 87 min. / English without subtitles TW: talk of rape and murder

DK Vinderen af juryens hovedpris på dette års Sundance Film Festival følger den forældreløse teenager, Cameron Post, der bliver opdaget, mens hun kysser med skolens ‘prom queen’ og bliver sendt til en kristen konverteringsterapilejr for at kurere hendes tiltrækning til sit eget køn. Mens hun er der, drages hun mod gruppens to afvigere: en pige ved navn Jane Fonda, som gemmer marijuana i sit træben, og Adam, en ‘two-spirit’ indfødt amerikaner hvis far sendte ham bort efter at være konverteret til kristendommen.EN The recipient of the Grand Jury Prize at 2018’s Sundance Film Festival follows teenage orphan Cameron Post as she is busted making out with the prom queen and sent to a Christian ‘gay conversion’ camp to cure her of her same-sex attraction. Once there, she’s drawn to the two misfits of the group: a girl named Jane Fonda, who hides marijuana in her wooden leg, and Adam, a two-spirit Native American whose father sent him away after converting to Christianity.

DK Angel løslades fra et ungdomsfængsel og kastes på gaden med få penge og en død mobiltelefon. Hun hjemsøges af sin fortid, og i sin søgen på retfærdighed beslutter hun sig for at opspore sin lillesøster for at hævne deres moders død. Et hårdt og intimt portræt af søsterskab i et fjendtligt landskab, hvor børn og unge voksne bliver tvunget til at klare sig selv. Den naturalistiske dialog og dybtfølte dynamik mellem de to søstre ånder humor og varme ind i scener, der ellers er fyldt med spænding. EN Angel is released from juvenile detention and is thrown onto the streets with nothing but a few bucks and a dead cell phone. Haunted by her past, Angel embarks on a journey with her 10-year-old sister to avenge her mother’s death. A tough but intimate portrait of sisterhood amid a hostile landscape where kids and young adults are forced to fend for themselves. Naturalistic dialogue and deeply felt dynamics between the two sisters breathe humour and warmth into scenes otherwise loaded with tension.

SPILLEFILM LØRDAG 27/10 KL. 19.30 EMPIRE BIO

SPILLEFILM FREDAG 2/11 KL. 19.15 CINEMATEKET SØNDAG 4/11 KL. 19.30 EMPIRE BIO


78

FILM

(UN COUTEAU DANS LE COEUR)

Yony Leyser / USA, 2017 81 min. / English without subtitles TW: use of the word ‘transsexual’

Yann Gonzalez / France, Mexico, Switzerland, 2018 110 min. / French and Spanish with Danish subtitles TW: misogyny

DK Utilfredsheden med samfundets misbilligelse af LGBTQ+-samfundet udløste fremkomsten af queercore-bevægelsen. Queercore omfavner punkens gør-det-selv-attitude: producér dine egne plader, udtryk din egen æstetik og adressér revolutionær homopolitik i zines og eksperimentelle film. Ved brug af animeret indhold fra zines fra samtiden, eksperimentelle film og interviews med personer og bands fra bevægelsen stiller denne dokumentar spørgsmål ved, hvorvidt queer-samfundet er blevet for mainstream. EN Discontent for society’s disapproval of LGBTQ+ communities triggered the emergence of the queercore movement. Queercore embraced the DIY attitude of punk: making your own records, expressing your own aesthetic, and addressing revolutionary gay politics in zines and experimental films. With the use of animated content from the zines of the period, experimental films and interviews with people and bands from the movement, this documentary questions if the queer community has become too mainstream.

DK Paris, summer, 1979. Anne produces third-rate gay porn. After her editor and lover Lois leaves her, she tries to win her back by shooting her most ambitious film yet with her trusted, flaming sidekick Archibald. But one of her actors is brutally murdered and Anne gets caught up in an investigation that turns her life upside-down. Starring Vanessa Paradis the film explores the dark side of human souls to the beats of a soundtrack composed by M83. EN Paris, sommer, 1979, Anne producerer tredjerangs bøsseporno. Efter hendes klipper og kæreste Lois forlader hender, prøver hun at vinde hende tilbage ved at lave sin hidtil mest ambitiøse film med sin betroede og flamboyante makker Archibald. Men én af hendes skuespillere myrdes brutalt og Anne bliver indblandet i en efterforskning, der vender op og ned på hendes liv. Med Vanessa Paradis i hovedrollen udforsker filmen menneskesjælens mørke side til tonerne af et soundtrack komponeret af M83.

DOKUMENTAR FREDAG 2/11 KL. 21.30 CINEMATEKET

SPILLEFILM LØRDAG 27/10 KL. 16.45 CINEMATEKET TIRSDAG 30/10 KL. 22.00 EMPIRE BIO


79

FILM

Anthony&Alex / USA, 2017 86 min. / English without subtitles

Salty Cheri / Germany, 2017 39 min. / French with English subtitles

DK I 1987 afholdt Susanne Bartsch sin første fest på en bar i New York. Den fest var starten på en karriere, der skulle strække sig over tre årtier og introducere en ny og gennemgribende queer æra i New Yorks natteliv. Bartschs fester blev berømte tilholdssteder for de smukke, de ekskluderede og normbrydende. Filmen er et vindue til en anden tid – AIDS-krisen, storhedstiden på Chelsea Hotel, begyndelsen på ‘Voguing’ – set fra en en dybt fascinerende og ukonventionel kvindes perspektiv. EN In 1987, Susanne Bartsch threw her first party at a bar in New York. That party launched a career which would span three decades and usher in a new – and quintessentially queer – era of New York nightlife. Bartsch’s parties became infamous haunts for the beautiful, the excluded and the norm breaking. The film is a window into another time – the AIDS crisis, the heyday of the Chelsea Hotel, the early days of Voguing – from the perspective of a deeply fascinating and unconventional woman.

DK ‘Take Me Like The Sea’ udforsker forskellige fantasier og seksualiteter, bryder med koderne for traditionel porno og udforsker skønheden i klassisk musik. Ved at klippe imellem scener, hvori en eller flere seksuelle partnere tilfredsstiller sig selv og hinanden, lykkes det denne lyriske og unikke film at kombinere porno og poesi i et ærligt og humoristisk portræt af intimitet, der kulminerer, når kroppe bliver del af et orkester og forenes i ekstase. EN Take Me Like The Sea’ explores a diversity of fantasies and sexualities, breaking the mainstream codes of porn and exploring the beauty of classical music. This lyrical and unique film succeeds in combining porn and poetry in an honest an humorous portrait of intimacy by cutting between scenes with sexual partners who pleasure themselves and each other in numerous ways, until it all culminates when the bodies become part of an orchestra and are united in ecstasy.

DOKUMENTAR MANDAG 29/10 KL. 16.30 CINEMATEKET SØNDAG 4/11 KL. 21.15 CINEMATEKET

SPILLEFILM TORSDAG 1/11 KL. 21.15 CINEMATEKET


80

FILM

12 KORTFILM: SØNDAG 28/10 KL. 16.30 CINEMATEKET

DK Kurateret i samarbejde med Porn Film Festival Berlin er ‘This Is How We Do It’ tilbage! Vi har tilstræbt et program, der hylder diversitet og kreativitet, men har desværre ingen transfeminin repræsentation, som generelt er underrepræsenteret i LGBTQ+-film. Men vi håber, I vil nyde disse sexpositive queer pornofilm, som vil oplyse, underholde og frem for alt vække lyst. EN Curated in collaboration with Porn Film Festival Berlin ‘This Is How We Do It’ is back! We’ve aimed for a program that celebrates diversity and creativity but, unfortunately, we have no transfeminine representation, which is generally underrepresented in LGBTQ+ films. However, we hope you’ll enjoy these sexpositive queer porns that will enlighten, entertain and most of all kindle your lust.

Elliot Blue / Germany, 2017 / 2 min. / Eng. w/o subtitles

THE SHORE ‘You and I are glorious. And we’re everything they say we shouldn’t be.’

Robert Softley Gale, Dylan Meade / Scotland, 2017 / 10 min. No Dialogue

ROBERT & DYLAN

DK Robert og Dylan udforsker og nyder hinanden. EN Robert and Dylan explores and pleasures each other. Matt Lambert & Julie Chance / Germany, 2018 / 5 min. / Eng. w. subtitles

RELEASE ME

DK En snak om leg og lyst bliver til mere end bare en samtale. EN A talk about play and lust turns into more than just a conversation. Bedside Productions / Denmark, 2018 / 10 min. / Eng. w. subtitles

BOY OH BOY DK En invitation over telefonen bliver hurtigt opfulgt af læder, floggers og dyb øjenkontakt. EN An invitation by phone is quickly followed by leather, floggers and deep eye contact. Érica Sarmet / Brazil, 2017 / 12 min. / Portuguese w. Eng. subtitles

LATIFÚNDIO DK Kroppen er en kontinuerlig materialisering af muligheder. EN The body is a continual materialization of possibilities.


81

FILM

Brian Fairbairn, Karl Eccleston / Australia, 2017 / 4 min. / Eng. w/o subtitles

HOUSE OF AIR

DK Et studie i homoseksuel semiotik, taxonomier og seksuel adfærd. EN A study of gay semiotics, taxonomies, and sexual behaviours. Aorta Films / USA, 2017 / 11 min. / Eng. w/o subtitles

GIANTESS DK Legende og drillende viser denne kvinde med en lille plastikmand, hvordan hun vil tilfredstilles. EN Teasing and toying with a tiny little man, this woman demonstrates how to please her. Jo Pollux, Sadie Lune / Germany, 2018 / 5 min. / Eng. w/o subtitles

AS YOU WISH, MY LADY DK My Lady præsenterer den mere dystre og hårdere side af kink. EN My Lady presents the gloomy and TW: knifeplay the harder side of kink. Nicky Miller / Germany, 2018 / 9 min. / No Dialogue

LEMON TASTE DK Et fængslende, syrligt og sanseligt møde mellem fem fremmede. EN A captivating, acidic, and sensual encounter between five strangers. Antoine Heraly / France/Germany, 2017 / 11 min. / No Dialogue

FURNITURE PORN PROJECT DK Denne frække lille kommode er klar på et onenight-stand. EN This kinky little bedside table is ready for a one-night-stand. Four Chambers / USA, 2017 / 10 min. / No Dialogue

SPILL DK Vand og berøring mellem tre bliver smukt knyttet sammen af forstærkede reallyde og intimitet. EN Water and touch between three is beautifully intertwined by enhanced actual sound and intimacy. Aorta Films / USA, 2017 / 12 min. / Eng. w/o subtitles

INTERNAL ENERGY DK Den sadistiske Shay påfører nydelse over hele Ohms krop. EN The sadistic Shay inflicts sensations all over Ohm’s body.


82

FILM

7 KORTFILM MANDAG 29/10 KL. 21.30 CINEMATEKET

DK I dette kortfilmprogram får vi et indblik i en række homomænds forskellige liv, mens de navigerer nutidens samfundsmæssige virkelighed. Vi følger disse mænd i deres forsøg på at definere deres egne identiteter, acceptere dem og leve med dem i dagslyset. Når solen går ned, går mænd på spændende dates og tager chancer. Når vi går videre, dykker vi endnu dybere ind i natten for at møde det ukendte. EN In this short film programme, we get to see a glimpse into the diverse lives of gay men, navigating in the context of today’s societal reality. We follow them defining their own identities, learning to accept them and live with them in broad daylight. When the sun goes down, men go on exciting dates and take chances. As we go further, we delve even deeper into the night to face the unknown.

Jari Osborne / USA, 2017 34 min. / English without subtitles

PICTURE THIS DK Andrew Gurza er en sexpositiv ‘queer-cripple’-aktivist, der kæmper for positive oplevelser i sex, kærlighed og livet. EN Andrew Gurza is a sex-positive, ‘queer-cripple’ activist promoting positive experiences in sex, love, and life. TW: ableism

Alden Peters / USA, 2017 18 min. / English without subtitles

FEMME DK Efter at være blevet afvist for at være for feminin går Carson gennem en eksistentiel krise og en morsom rejse mod selvaccept. EN After getting rejected for being too femme, Carson goes through an existential crisis and a hilarious journey towards self-acceptance. TW: misogyny, racism, femme phobia

Ben Allen / UK, 2017 14 min. / English without subtitles

BLOOD OUT OF STONE DK En eventyrlig date og en romantisk aften ser ud til at være perfekt, men kan den ende lykkeligt, hvis følelserne ikke er gensidige? EN An adventurous date and a romantic evening seem to be perfect, but can it end happily if feelings are not mutual?


83

FILM

Wes Akwuobi / USA, 2017 6 min. / English without subtitles

ROUTINE DK Som nylig udsprunget skal Dwayne, der er standup-komiker, navigere i nye farvande og deler her med sit publikum, hvad han har lært af en dating-oplevelse. EN Navigating new waters as a recently out guy, Dwayne, a stand-up comedian, shares with his audience what he has learned from a dating experience. TW: racism

Blair Fukumura / USA, 2017 6 min. / English without subtitles

THE NIGHT CLEANER DK Kom og se, hvordan Canadas travleste homoseksuelle badehus fortsætter med at holde dørene åbne. EN Come to take a look at how Canada’s busiest gay bathhouse is kept running.

Matthew Puccini / USA, 2017 10 min. / English without subtitles

THE MESS HE MADE DK En hurtig HIV-test. 15 minutter. Og mange, mange tanker. EN A quick HIV test. 15 minutes. And many many thoughts.

Sam Wineman / USA, 2017 28 min. / English without subtitles

THE QUIET ROOM DK Da Michaels selvmordsforsøg vækker en psykiatrisk hospitalsdæmon, må han stoppe hende, inden hun dræber alle på hospitalet. EN When Michael’s suicide attempt awakens a psych ward demon, he must stop her before she kills everyone in the hospital. TW: suicide


84

FILM

(BIXA TRAVESTY)

Kiko Goifman, Claudia Priscilla / Brazil, 2018 75 min. / Portuguese with English subtitles Talk with Linn da Quebrada & Jup do Bairro 2/10 Co-presentation with Broadly TW: misgendering

DK Kunstneren, Linn da Quebrada, er sort transkvinde, som gennem sin kunst bruger sin stemme til fordel for andre racegjorte queers fra favelaerne. Ledsaget af barndomsvennen og den medsammensvorne sanger, Jup do Bairro, er hendes koncerter intet mindre end opsigtsvækkende. I et virvar af skamløse kostumer og masser af dans, er da Quebradas performances en stor fuck-finger til den hvide cisheteronormativitet og den ellers mandsdominerede funkscene i Brasilien. EN Linn da Quebrada is a black transwoman performer who through her art, raises her voice for queers of colour from the favelas. Accompanied by her childhood friend and partner in crime, singer Jup do Bairro, her concerts are nothing short of ravishing. Aided by eccentric costumes and plenty of dancing her performances are onslaughts of funk against Brazil’s white cis-heteronormative agenda and the machismo of the country’s funk scene.

DOKUMENTAR FREDAG 26/10 KL. 19.15 CINEMATEKET LØRDAG 3/11 KL. 19.30 EMPIRE BIO

Leilah Weinraub / USA, 2018 82 min. / English without subtitles Co-presentation with Broadly

DK ‘Shakedown’ var en række fester grundlagt af og for afroamerikanske kvinder i Los Angeles, der både bød på go-go dans og stripshows på byens lesbiske undergrundsscene. Her blev den lesbiske seksualitet hyldet til tonerne af svedig hiphop for det kvindelige publikum. Instruktør, Leliah Weinraub, som selv er en del af miljøet, benytter et unikt arkivmateriale, plakater og flyers til at berette om en personlig fortælling om kvindelig lyst, der sjældent er repræsenteret på det store lærred. EN ‘Shakedown’ was a series of parties founded by and for African American women in Los Angeles that featured go-go dancing and strip shows for the city’s lesbian underground scene. In these shows, the largely female clientele celebrated lesbian sexuality to pulsating hip-hop beats. Leilah Weinraub, the director, is herself a member of this community; using exclusive archive material, posters and flyers, her film takes a personal look at female desire that is rarely presented on the big screen.

DOKUMENTAR ONSDAG 31/10 KL. 21.45 CINEMATEKET LØRDAG 3/11 KL. 21.15 CINEMATEKET


85

FILM

LesbianGayBiTransQueer Filmfestival

6.-13. okt 2018 | AArhus

Læs mere på proud.dk


86

ART SUBMISSION

by Tanya Mai Randstoft I modelled and composed this picture of me being unapologetic about my body and my transness hoping that I will inspire others to be themselves despite what society tells us we must be. All art submissions will be exhibited during the festival in the MIX Lounge


87

KAPITEL

DR K hylder mangfoldigheden Fra tirsdag 30/10 til søndag 4/11 viser DR K i samarbejde med MIX nogle af de bedste LGBTQ dokumentarer og spillefilm.


88

FILM

DK Kom og deltag i en visning af fire helt nye LGBTQ+-film for unge efterfulgt af en debat modereret af MIX Skolefilm. Programmet er især henvendt til skoleklasser. Kontakt skole@mixcopenhagen.dk for at reservere pladser. EN Join us for a screening of four new LGBTQ+ short films for young people, followed by a debate with the audience moderated by MIX School Film. This programme is primarily intended for school classes. Email skole@mixcopenhagen.dk to reserve your seats. 4 KORTFILM / TIRSDAG 30/10 KL. 10.30 CINEMATEKET + TORSDAG 1/11 KL. 10:30 CINEMATEKET Chintis Lundgren / Canada/Croatia/Estonia, 2017 13 min. / English without subtitles

MANIVALD DK Ræven Manivald kommer på kant med sin mor, da den forelsker sig i ulven Toomas. EN Manivald, the fox, falls in love with Toomas, the wolf, bringing them at odds with their mother.

Amelia Eloisa / Mexico, 2017 10 min. / Spanish with English subtitles

JULIA’S PIECE

(UNA PIEZA PARA JULIA)

DK Koreografi er ikke det eneste, der optager balletdanseren Julias opmærksomhed i ‘Julias’s Piece’. EN Choreography is not the only worry on ballet dancer Julia’s mind in ‘Julia’s Piece’. Joseph Sulsenti / USA, 2017 7 min. / English without subtitles

FISHY DK Animationsfilmen ‘Fishy’ udforsker forholdet mellem en far og hans søn, efter at faren har overlevet et skibbrud. EN The animation film ‘Fishy’ explores the relationship between a father and his son in the aftermath of a shipwreck. Yorgos Angelopoulos / Greece, 2017 14 min. / Greek with English subtitles

GOLDFISH DK En ung dreng tror, hans nye guldfisk er homoseksuel til sin konservative fars forfærdelse. EN A young boy thinks his new goldfish is gay, much to the horror TW: homophobia of his conservative father.


89

ART SUBMISSION

VI ER SYMASKINEDRENGE. VI ER TRÆTOPSHYTTEPIGER. KØNSFASCISME STINKER! VI GØR ALDRIG, HVAD I SIGER! HJEMMEBYGGET CYKELTØSER, PERLEPLADEDRENGE. DØDSSYG KØNSNORM KEDER OS IHJEL OG GØR OS BANGE. VI ER DRENGE I BIKINI OG BESKIDTE TRÆSKOPIGER. BLAND JER UDENOM! VI GØR ALDRIG, HVAD I SIGER! VI ER STOLTE SPYTKLATTØSER, STILLE BARBIEDUKKEDRENGE. VI ER KOMMET FOR AT TAGE JERES FAR OG MOR TIL FANGE! VI ER PRINSESSEKJOLEDRENGE OG SKYDEVÅBENPIGER. RING TIL POLITIET! VI GØR ALDRIG, HVAD I SIGER! HUDAFSKRABNINGSTØSER, NEGLELAKS- OG SMINKEDRENGE. VI ER KOMMET FOR AT ØDELÆGGE ALT! OG VI ER MANGE! SID PÅ MIT ANSIGT EN GLIMRENDE GNIDNING.

by Mads Ananda Lodahl. Mads er forfatter og bor i København. Teksten er fra hans digtsamling ‘21 Bøssedigte’. Se mere på hans hjemmeside: www.almindelig.com All art submissions will be exhibited during the festival in the MIX Lounge


90

FREDAG 19 OKTOBER 19.15-00.00 PSYCH OUT! QUEER EDITION Cinemateket MANDAG 22 OKTOBER 18.00-22.00 COMEDY NIGHT Comedy Zoo

FREDAG 19.15 TRANNY FAG 75 min. Cinemateket

19.00-00.00 OPENING NIGHT Cinemateket

FILM

SØNDAG 14.00 THE HEIRESSES 98 min. Cinemateket 14.15 GEORGE MICHAEL FREEDOM: THE DIRECTOR’S CUT 109 min. Cinemateket 16.15 SIDNEY & FRIENDS 75 min. Cinemateket 16.30 THIS IS HOW WE DO IT 101 min. Cinemateket 18.45 REBELS ON POINTE 90 min. Cinemateket 19.00 RIOT 106 min. Cinemateket

19.30 CONVERSATIONS WITH GAY ELDERS: KERBY LAUDERDALE 69 min. Cinemateket 21.30 INTO THE NIGHT 116 min. Cinemateket 21.45 RAFIKI 83 min. Cinemateket

19.30-23.00 HOME CINEMA: BE OUR GUEST!

TIRSDAG 16.30 THE 34TH 78 min. Cinemateket

19.30 FREAK SHOW 95 min. Empire Bio

16.45 CHEDENG AND APPLE 88 min. Cinemateket

21.15 THE CARMILLA MOVIE 95 min. Cinemateket

17.00 T TIME 113 min. Cinemateket

14.00 CARMEN & LOLA 103 min. Cinemateket

21.30 HARD PAINT 118 min. Cinemateket

19.00 QUIET HEROES 69 min. Cinemateket

14.15 PATHS 108 min. Cinemateket

21.45 MARIO 119 min. Cinemateket

19.15 PATHS 108 min. Cinemateket

LØRDAG

14.15 WILD NIGHTS WITH EMILY 84 min. Cinemateket 16.15 A DEAL WITH THE UNIVERSE 88 min. Cinemateket 16.45 KNIFE + HEART 110 min. Cinemateket 18.45 BROWN QUEERS + OBSCURO BARROCO 25+60 min. Cinemateket 19.00 RETABLO 102 min. Cinemateket 19.15 RAFIKI 83 min. Cinemateket 19.30 THE MISEDUCATION OF CAMERON POST 91 min. Empire Bio 21.30 SODOM 94 min. Cinemateket

14.00-16.30 LET’S DIY SEX, BABY MIX Lounge

MANDAG 16.30 SUSANNE BARTSCH: ON TOP 86 min. Cinemateket 16.45 NORDIC LIGHTS 107 min. Cinemateket

19.30 A DEAL WITH THE UNIVERSE 88 min. Cinemateket 19.30 THE HEIRESSES 98 min. Empire Bio 22.00 KNIFE + HEART 110 min. Empire Bio

18.00 THE RIGHT TO BE MARRIED MIX Lounge

ONSDAG

17.00 ARTICLE 18 75 min. Cinemateket 19.00 TRANSMILITARY 93 min. Cinemateket

16.15 ALONE IN THE GAME 98 min. Cinemateket

19.30 EVA + CANDELA 93 min. Empire Bio

16.30 THE HIGHLIGHTS 98 min. Cinemateket


91

FILM

18.45 RIOT 106 min. Cinemateket 19.00 LEITIS IN WAITING 72 min. Cinemateket

17.30-18.30 HOW DO WE REPRESENT THE LGBTQ+? Mix Lounge

19.15 ANCHOR AND HOPE 113 min. Cinemateket 19.30 HARD PAINT 118 min. Empire Bio 21.15 BROWN QUEERS + OBSCURO BARROCO 85 min. Cinemateket 21.30 SODOM 94 min. Cinemateket 21.45 SHAKEDOWN 82 min. Cinemateket

18.00 WHAT’S IT LIKE TO BE ON PREP? MIX Lounge 19.30-21.00 MIX – FOR AND ABOUT WHOM? MIX Lounge

FREDAG 16.15 THE CARMILLA MOVIE 95 min. Cinemateket 16.30 A MOMENT IN THE REEDS 108 min. Cinemateket

16.30 CLASH + DYKES, CAMERA, ACTION! 69 min. Cinemateket 16.45 SHANGHAIPRIDE FILM FESTIVAL PRESENTS 119 min. Empire Bio 18.45 CHEDENG AND APPLE 88 min. Cinemateket 19.00 HARD PAINT 118 min. Cinemateket 19.30 TRANNY FAG 75 min. Empire Bio 21.15 SHAKEDOWN 82 min. Cinemateket

16.45 T TIME 113 min. Cinemateket

21.30 FREAK SHOW 95 min. Cinemateket

18.45 LEITIS IN WAITING 72 min. Cinemateket

21.45 AL BERTO 109 min. Cinemateket

19.00 ALONE IN THE GAME 98 min. Cinemateket 19.15 NIGHT COMES ON 87 min. Cinemateket

22.00-04.00 CLOSING NIGHT Warehouse9

19.30 GEORGE MICHAEL FREEDOM: THE DIRECTOR’S CUT 109 min. Empire Bio

SØNDAG

21.15 BROWN GIRLS 74 min. Cinemateket

16.15 QUIET HEROES 69 min. Cinemateket

16.30 CLOSE TO HOME 94 min. Cinemateket

21.30 QUEERCORE: HOW TO PUNK A REVOLUTION 81 min. Cinemateket

16.30 EVA + CANDELA 93 min. Cinemateket

18.45 CLASH + DYKES, CAMERA, ACTION! 69 min. Cinemateket

21.45 JUST FRIENDS 81 min. Cinemateket

TORSDAG 16.15 REBELS ON POINTE 90 min. Cinemateket

19.00 SIDNEY & FRIENDS 75 min. Cinemateket 19.15 EVA + CANDELA 93 min. Cinemateket 21.15 TAKE ME LIKE THE SEA 39 min. Cinemateket 21.45 BODY ELECTRIC 95 min. Cinemateket 21.45 A MOMENT IN THE REEDS 108 min. Empire Bio

21.00 QUEERCORE: HOW TO PUNK A REVOLUTION? Cinemateket

LØRDAG 14.15 A MOMENT IN THE REEDS 108 min. Cinemateket 16.15 TRANSMILITARY 93 min. Cinemateket

16.45 FREAK SHOW 95 min. Cinemateket 18.45 CARMEN & LOLA 103 min. Cinemateket 19.00 ANCHOR AND HOPE 113 min. Cinemateket 19.15 MARIO 119 min. Cinemateket 19.30 NIGHT COMES ON 87 min. Empire Bio 21.15 SUSANNE BARTSCH: ON TOP 86 min. Cinemateket 21.30 JUST FRIENDS 81 min. Cinemateket 21.45 GOOD MANNERS 131 min. Cinemateket


92

ART SUBMISSION

(HOMMAGE TIL VERMEER)

(HOMMAGE TO VERMEER) by Alexandra Alice H-C Om at leve i mørket som LGBTQ+ person og om at tillade sig selv at finde lys og selvaccept. About living in the shadow as an LGBTQ+ person and allowing yourself to find light and self-acceptance. 17,5x20cm farveblyanter på papir – 2018 17,5x20cm coloured pencil on paper – 2018 All art submissions will be exhibited during the festival in the MIX Lounge


93

INFO

DK

EN

BILLETTER Billetter koster 85 DKK medmindre andet er anført i programmet. De bestilles eller købes på normal vis i biograferne, på biografernes hjemmesider eller på kino.dk. Vær opmærksom på biografernes gebyr ved onlinebestillinger. Vi har senior (65+) og studierabat – ved forevisning af et gyldigt studiekort/ ID er billetprisen 75 DKK. Medlemmer af Cinemateket kan se film i Cinemateket for 50 DKK. Billetter med rabat kan kun betales i biografen. Rabatkort til seks film koster 425 DKK. Rabatkortet kan købes og benyttes i både Cinemateket og Empire Bio. Rabatkort kan ikke bruges til visninger med forhøjet billetpris og ubrugte klip refunderes ikke. Rabatkortet kan deles af flere. Billetsalget starter fredag 21/9, og billetterne skal afhentes inden tirsdag 23/10 kl. 22.00, ellers frigives de på ny. Herefter skal billetter afhentes senest 45 minutter før forestillingen. Der er ofte uafhentede billetter på dagen.

TICKETS Tickets cost 85 DKK unless otherwise specified in the programme. They can be ordered or purchased at the cinemas, on the specific cinema homepage or through kino.dk. Please note that additional fees may apply for online reservations. Seniors (65+) and students can purchase discounted tickets at 75 DKK by showing a valid ID/Student ID. Members of Cinemateket can see our films for 50 DKK. Tickets with reduced prices can only be purchased in the cinema, not online. A discount card for 6 films costs 425 DKK. The card can be purchased and used in both Cinemateket and Empire Bio. The discount card cannot be used for screenings with special fees and unused clips are non-refundable, but you can share the card with other people. Ticket sales start Friday 21/9, and tickets must be collected before Tuesday 23/10 at 10 pm or the uncollected tickets will be released, after which any reserved tickets must be collected no later than 45 minutes before each individual screening. There are often uncollected tickets on the day.

ÆNDRINGER OG AFLYSNINGER Der tages forbehold for trykfejl, ændringer og aflysninger i programmet. En sjælden gang sker det, at vi må aflyse film pga. tekniske problemer, og det kan ske, at filmkopien ikke er kommet frem i tide. Ændringer vil blive annonceret på mixcph.dk. ADGANG Cinemateket og Empire Bio har niveaufri adgang. Som oftest er der kun en eller to kørestolspladser i hver sal, derfor er det nødvendigt at booke billet telefonisk i god tid. UNDERTEKSTER Vi bestræber os på at skaffe filmprint med undertekster, men da filmene ofte er helt nye, er det ikke altid muligt. FESTIVALCENTRUM MIX har festivalcentrum i Cinemateket i Gothersgade fra 26/10 til 4/11. I Cinematekets underetage finder du MIX Lounge. Læs mere om MIX Lounge s. 22

CHANGES AND CANCELLATIONS We are subject to printing errors, changes, and cancellations in the programme. On rare occasions, we have to cancel a screening due to technical problems or because the film does not arrive in time from the distributor. We work to minimise inconveniences and offer alternative solutions. Any changes will be announced on mixcph.dk. ACCESSIBILITY Cinemateket and Empire Bio both have wheelchair access. However, seating is often limited and must be booked by phone in advance. SUBTITLES We try our best to find subtitled films but as they are often brand new this is not always possible. FESTIVAL CENTER MIX is based at Cinemateket on Gothersgade from 26/10 to 4/11. Downstairs in Cinemateket, you will find the MIX Lounge. To read more about the MIX Lounge see p. 22.


94

INFO


95

INFO

123 34th, The (p. 57) A A Deal With the Universe (p. 65) A Girl Covered (p. 73) A Moment in the Reeds (p. 46) Al Berto (p. 65) Alone in the Game (p. 57) Anchor and Hope (p. 46) Article 18 (p. 58) As Human As I Am (p. 53) As You Wish, My Lady (p. 81) B Becoming a Queen (p. 72) Bi in Bias (p. 54) Blood Out Of Stone (p. 82) Body Electric (p. 58) Boy Oh Boy (p. 80) Brown Girls (p. 49) Brown Queers (p. 59) C Carmen & Lola (p. 66) Carmilla Movie, The (p. 47) Chedeng and Apple (p. 75) Clash (p. 67) Clothes Feelings (p. 62) Cocoon (p. 72) Conversations with Gay Elders: Kerby Lauderdale (p. 66) D Dani Boi (p. 62) Darío (p. 53) Do I Have Boobs Now? (p. 62) Dykes, Camera, Action! (p. 67) E Eva + Candela (p. 48) F Femme (p. 82) Fish Curry, The (p. 71) For Nonna Anna (p. 63) Freak Show (p. 48) Furniture Porn Project (p. 81)

G George Michael Freedom: The Director’s Cut (p. 67) Giantess (p. 81) Goldfish (p. 71) Good Manners (p. 75) H Hard Paint (p. 76) Heiresses, The (p. 68) House of Air (p. 81) I Image of You, The (p. 54) Internal Energy (p. 81) Is It Too Much To Ask (p. 63) J Juck (p. 55) Julia’s Piece (p. 70) Just Friends (p. 47) K Knife + Heart (p. 78) L Latifúndio (p. 80) Leitis in Waiting (p. 59) Lemon Taste (p. 81) M Mai (p. 71) Mario (p. 76) Marguerite (p. 71) Mess He Made, The (p. 83) Miseducation of Cameron Post, The (p. 77) More Love. Less Prepackaged Bullshit. (p. 53)

P Paths (p. 50) Picture This (p. 82) Pre-Drink (p. 63) Project Baby (p. 55) Q Queercore: How to Punk a Revolution (p. 78) Quiet Heroes (p. 60) Quiet Room, The (p. 83) R Rafiki (p. 68) Real Thing, The (p. 70) Rebels on Pointe (p. 50) Release Me (p. 80) Renovation (p. 55) Retablo (p. 60) Riot (p. 61) Robert & Dylan (p. 80) Routine (p. 83) S Sea of Love (p. 70) Shakedown (p. 84) Shore, The (p. 80) Sidney & Friends (p. 69) Sisak (p. 52) Sodom (p. 51) Spill (p. 81) Sununú: The Revolution of Love (p. 63) Susanne Bartsch: On Top (p. 79) T Take Me Like The Sea (p. 79) Tranny Fag (p. 84) TransMilitary (p. 61) Two Men (p. 73)

N Night Cleaner, The (p. 83) Night Comes On (p. 77)

U Umbrella (p. 52)

O Obscuro Barroco (p. 59) Odd Job Man (p. 54) Ondt I Røven (p. 49) Out of Place (p. 73) Outlines (p. 71)

W Wild Nights with Emily (p. 51) World Is Round So That Nobody Can Hide In the Corners – Part I: Refuge, The (p. 52) Wren Boys (p. 53)


96

INFO

EVENT Anna Se, Camilla Markvardsen, Paolo Rota, Irlin Osaland, Cecilie Noëlle Viet

FRIVILLIG VOLUNTEER Irlin Osaland, Sara Skøtt Sørensen, Anna Se

PROGRAM Gabi Buzadzic, Andrea Coloma, Gintaras Vagelas, Iris Wenander, Anne-Katrine Schmidt-Hansen, Lucas Cordeiro-Yoshida, Camilla Markvardsen

GRAFISK DESIGN GRAPHIC DESIGN Sofie Oline Bay

PR/WEB Paolo Rota, Iris Wenander, Sara Thorhauge

TRYK PRINT Clausen Grafisk – clausengrafisk.dk

REDAKTION EDITORIAL Andrea Coloma, Anne-Katrine Schmidt-Hansen, Sara Skøtt Sørensen, Sara Thorhauge

MIXTIVISTERNE Tusind tak for jeres hjælp – I er uundværlige! Thank you very much for your help – you are indispensable!

STYREGRUPPEN BOARD MEMBERS Camilla Markvardsen, Marc Dean Mejnert, Mette Bundvad, Per Wretlind

KONSULENTER CONSULTANTS Tess Sophie Skadegård Thorsen, Ph.D. Stipendiat i minoritetsrepræsentation. Sabrina Vitting-Seerup, Ph.D.Stipendiat med fokus på kulturel repræsentation Feliks Hald Kristensen, der har kurateret pornoprogrammet ‘This Is How We Do It’

SKOLEFILM – BØRN OG UNGE SCHOOL SCREENINGS Per Wretlind, Marc Dean Mejnert, Mette Bundvad, Cecilie Noëlle Viet, Johan Rathcke Poulsen JURY/GÆSTER JURY/GUESTS Gintaras Vagelas, Marc Dean Mejnert, Lucas Cordeiro-Yoshida

MIX COPENHAGEN LGBTQ FILM FESTIVAL TAGENSVEJ 85F 2200 KØBENHAVN N DENMARK

PROUD! FILMFESTIVAL ÅRHUS Tine Kristensen og en flok fantastiske frivillige

WEB MIXCOPENHAGEN.DK INSTAGRAM @MIXCOPENHAGEN FACEBOOK FACEBOOK.DK/MIXCOPENHAGEN EMAIL KONTAKT@MIXCOPENHAGEN.DK


DK Følg os på Facebook og Instagram og hold dig selv opdateret om alt om MIX COPENHAGEN. Del dine MIX-oplevelser og billeder fra i år og tag os på: @mixcopenhagen EN Follow us on Facebook and Instagram to keep yourself updated with everything MIX COPENHAGEN. Share your MIX experiences and pictures from this year and tag us: @mixcopenhagen


Profile for MIX COPENHAGEN LGBTQ+ Film Festival

MIX COPENHAGEN LGBTQ Film Festival 2018  

MIX COPENHAGEN LGBTQ Film Festival 2018  

Advertisement