MIX COPENHAGEN LGBT Film Festival 2015

Page 1Indholdsfortegnelse / Table of Content

1

2

OM MIX / ABOUT MIX

5

CELEBRATING 30 YEARS OF DIVERSITY

6

I ANLEDNING AF MIXS 30 ÅRS JUBILÆUM GØR VI DET BILLIGERE!

7

INSTAGRAM & FACEBOOK

8

BLOG

10

MIXWARM-UP

12

OPENING PARTY

13

ÅBNE- & LUKKE AFTEN

14

CLOSING PARTY

15

EVENTS

21

LILI-PRISEN

25

OUT AND ABOUT PUBLIKUMSPRISEN & BENT-PRISEN

28

SKOLEFILM

29

HVIS DU VIL RIVES MED / IF YOU FEEL LIKE GETTING CARRIED AWAY

37

HVIS DU VIL UDFORDRES / IF YOU WANT TO BE CHALLENGED

43

HVIS DU VIL BEVÆGES / IF YOU FEEL LIKE BEING MOVED

51

HVIS DU VIL UNDERHOLDES / IF YOU FEEL LIKE BEING ENTERTAINED

59

HVIS DU VIL DEBATTERE / IF YOU WANT TO DEBATE

67

HVIS DU VIL SE TILBAGE / IF YOU FEEL LIKE LOOKING BACK

71

HVIS DU VIL HAVE DET KORT OG GODT / IF YOU WANT IT SHORT AND SWEET

79

PRAKTISK INFORMATION / PRACTICAL INFORMATION

80

VENUES

83

PROGRAMOVERSIGT

85

FILMREGISTER

88

RULLETEKSTER / CREDITS


Om MIX / About MIX

DK

MIX Copenhagen startede i 1986 og er nu Danmarks

ENG

MIX Copenhagen is the oldest annual and one of the

ældste årligt tilbagevendende og stadig aktive filmfestival samt

largest film festivals in Denmark. Since 1986, MIX Copen-

en af verdens ældste LGBT-filmfestivaler. Vi er en frivillig

hagen has screened films that seek to question and explore

forening drevet af passionerede LGBT-filmelskere, der bruger

sexualities, affect the contemporary gender debate, and reflect

vores fritid på at gøre MIX Copenhagen til en spektakulær

a diverse and colourful world. We select films that have the

begivenhed ikke blot for LGBT-miljøet, men også for hele

potential to affect personal and societal expectations, and work

København og langt ud over byens grænser. Vi er derfor dybt

towards increasing the visibility of LGBTQI+ stories in film

afhængige af og taknemmelige for den støtte, vi får fra miljøet

and media. We are one of the world's oldest annual LGBT

og vores samarbejdspartnere og for alle, der hjælper os på den

film festivals. Each year more than 10,000 people attend our

ene eller anden måde med at nå vores mål; at vise film, som

screenings and events.

bøjer køn og bryder seksuelle grænser, påvirker kønsdebatten og afspejler en mangfoldig verden.


MIX FILM PÅ SJÆLLAND MIX Copenhagen starter i år et samarbejde med Kulturbiografen Frysehuset i Holbæk havn. Her vises filmen IN THE GRAYSCALE de tre første hverdage under festivalen: Mandag den 5/10 - tirsdag den 6/10 - onsdag den 7/10. Følg med på kulturbiografen.dk

MIXLesbianGayBiTrans COPENHAGEN Film Festival 3


Fra den 6. – 10. oktober viser DR K i samarbejde med MIX nogle af de bedste LGBT dokumentarer og spillefilm.


Celebrating 30 years of diversity

5

Kære gæst

Dear guest

Velkommen til 10 dages mangfoldighed i al sin pragt og vel-

Welcome to 10 days of diversity in all its glory, and welcome to

kommen til vores festivals 30. år, hvor vi gør en ekstra indsats

the 30th edition of the festival, which is why we’ve decided to

for dig. Vi har lavet flere rabatordninger og dermed billigere

give you something special. We’ve reduced prices, expanded

priser, og så har vi indrettet en hel MIX-lounge i Cinemateket,

discounts, and created a MIX-lounge in the Danish Film Insti-

hvor du kan komme forbi til vores jubilæumsudstilling og

tute where you can join us for a special anniversary exhibition

særlige events i løbet af festivalen.

and events during the festival.

I 1986 startede Copenhagen Gay Film Festival ud med

In 1986, Copenhagen Gay Film Festival started with only 6

seks film på programmet. I år har vi i alt udvalgt mere end

films on the program. This year we have selected over 100

100 LGBT-titler til jer. For at gøre det nemt, har vi inddelt

LGBT-titles for you. To make it easier, we’ve divided them

filmene i syv kategorier alt efter om du vil 1) rives med af

into 7 categories: Would you like to: 1) get carried away by

dramatiske fortællinger, 2) udfordres med stof til eftertanke,

dramatic tales, 2) be challenged with reflection, 3) immerse

3) bevæges og komme i følelsernes vold, 4) underholdes til

yourself in powerful emotions, 4) be entertained by a side-spilt-

et godt grin eller se feel-good sammen, 5) være aktivistisk og

ter or feel-good gem, 5) debate and be an activist, 6) look back

debattere, 6) se tilbage på LGBT-udviklingen i Danmark på

on the progress of LGBT film in Denmark through our retro

film i vores retroprogram eller 7) nyde syv veltematiserede og

program, or 7) enjoy seven well-themed and curated shortfilm

-kuraterede kortfilmsprogrammer.

programmes.

Igennem de sidste 30 år har MIXs mest fornemme opgave

Over the past 30 years, it has been MIX’s honour and privilege

været at pryde den københavnske kulturscene, udfordre køns-

to take part in the Copenhagen cultural scene, challenge de-

og seksualitetsdebatten, reflektere verdens mangfoldighed 0g

bates about gender and sexuality, reflect global diversity, and

synliggøre LGBT-personer og -historier. MIX Copenhagen

make LGBT people and stories visible. For 30 years MIX has

har i 30 år været et trygt rum for selvrefleksion, fælleskab og

been a safe space for introspection, community, and volunteer-

frivillighed, og vi har ikke i sinde at stoppe.

ship, and we have no intention of letting up.

Derfor er det på sin plads at sige tak. Tak til sponsorer,

We need to say thank you. To sponsors, contributors, and

bidragsydere og samarbejdspartnere. Tak til filmskaberne.

collaborators. Thank you to the film makers. To all of the vol-

Tak til alle de frivillige, som igennem 30 år har brugt deres

unteers who, throughout the last 30 years, have devoted their

fritid i MIX. Og til sidst, men ikke mindst, tak til dig forbi du

time to MIX. And last but not least, thank you for supporting

støtter op om MIX. Uden dig var vi intet!

MIX. Without you, we are nothing!

Vi ses i mørket – det er (stadig) dit liv på det store lærred!

See you in the dark – it is (still) your life on the big screen!


I anledning af MIXs 30 års jubilæum gør vi det billigere!

DK

Billetsalget starter den 11/9 både i Cinemateket,

Empire Bio og på nettet. Mere info på side 79. STANDART

80 kr.

STUDIE

65 kr.

SENIOR

(65+): 65 kr.

CINEMATEKETS MEDLEMMER KLIPPEKORT

65 kr.*

(7 klip): 450 kr. - i år sat 30 kr. ned i anledning af

30 års-jubilæet PARTOUT

(5 film): 300 kr.: Se tilbage med stil (inkl. live musik

visning). Vi sælger blot 30 stk - én for hvert år med MIX, så skynd dig at købe dit Partout i Cinemateket** ENG

To celebrate MIX’s 30th anniversary, we’re making it

cheaper! Ticket sales start the 11th of September in Cinemateket, Empire Bio and online. More info on page 79. STANDARD STUDENT SENIOR

80 kr.

65 kr.

(65+): 65 kr.

MEMBERS OF CINEMATEKET DISCOUNT CARD

65 kr.*

(7 screenings): 450 kr. - reduced by 30 kr this

year to celebrate our anniversary. PARTOUT-PASS

(5 films): 300 kr. – take a nostalgic tour in style

(incl. a live musical performance). There are only 30 passes available – one for each year of MIX, so hurry and get your Partout-pass in Cinemateket.**

* Gælder kun i Cinemateket. ** Partout gælder 5 bestemte film som vises i Cinemateket. Læs mere på side 79.

* Only valid for screenings in Cinemateket ** Partout-pass is for 5 specific screenings shown in Cinemateket. Read more on page 79.


Instagram

DK

Kom om bag MIX Copenhagen, og få et indblik i, hvordan

Facebook

DK

I MIX Copenhagen har vi altid fingeren på pulsen og er

vi arbejder for at skabe din yndlingsfestival. Følg os, når vi

klar til at opdatere dig med seneste nyt inden for LGBTQ-film

besøger filmfestivaler i udlandet, se stemningsbilleder fra vores

og kultur. På vores Facebook-side guider vi dig til nye film,

møder og få anbefalinger til vores film og events.

spændende projekter og nyheder fra hele verden. Det er også her, du bliver inviteret til vores mange forpremierer og særar-

Vi elsker at like og hashtagge, og vi er rigtig glade for at følge

rangementer i løbet af året.

med i alle jeres MIX-minder på Instagram. Så hjælp os med at forevige dette års filmfestival, og del dine billeder med os

Under årets festival kan du også finde praktisk info om film

under #mixcopenhagen.

og vores mange events. Vi sørger også for at lægge billeder fra festivaldagene op, så du får det hele med under MIX.

Vi overtager også visitcopenhagen.dk’s officielle LGBT-instagramfeed i ugen op til og under festivalen. Tagget #mixcopen-

Skynd dig ind og følg os på Facebook, så sørger vi for, at du

hagen er dermed Københavns ansigt udadtil under festivalen.

ikke går glip af seneste nyt.

ENG

Take a look behind the scenes to see how we bring your

ENG

At MIX Copenhagen, we are always up-to-date and ready

favourite film festival to life. Follow us when we travel abroad

to inform you on the latest news from the LGBTQ culture and

and participate in other film festivals, take snaps from our own

film world. On our Facebook page we direct you to new films,

meetings, and recommend films and events held by MIX.

exciting projects, and media news from around the world. Also here, you can find our own events for several film premieres

We love to like and hashtag, and we would love it even more if

and special happenings throughout the year.

we could follow your MIX-moments on Instagram as well. So help us capture this year’s festival by sharing your pics with the

You can find practical information here in the programme and,

hashtag #mixcopenhagen

during the festival week, at our many events. We also upload photos taken during the festival so that you don’t miss a thing.

We are also hijacking visitcopenhagen.dk’s official LGBT

7

Instagram feed in the week prior to and during the festival,

Come on and follow us on Facebook, and make sure you don’t

making #mixcopenhagen part of Copenhagen’s official profile.

miss any LGBTQ news!


Blog

DK

MIX Bloggen har ligget i dvale siden 2012, men genopstår

i anledning af jubilæumsåret. Vi inviterer danske og internationale gæstebloggere til at belyse lige præcis deres kæphest indenfor (audio)visuel LGBT-kultur, og vi garanterer indsigtsfulde, rørende, sjove og kritiske perspektiver både før, under og efter festivalen. ENG

The MIX Blog has been hibernating since 2012, but like a

phoenix it rises again to celebrate the 30th anniversary! Danish and International guest bloggers will share their personal and professional perspectives on various themes and topics within (audio)visual LGBT culture. Posts will be in both Danish and English.


9


MIX Warm-up

WAREHOUSE9 FREDAG 25/09 KL. 20.00-SENT

GLORIA BIOGRAF

BINGO HOSTS

Miss Fish & Kenni Korvette BINGO GIRLS Vesterbro Dragudlejningsservice DJS DJ Gul & Miss Fish INDGANG Gratis (bingoplader sælges for 10 kr./plade) BINGO HOSTS Miss Fish & Kenni Korvette BINGO GIRLS Vesterbro Dragudlejningsservice DJS : DJ Gul & Miss Fish TIME Friday, 25th of September 2015, 20:00-late VENUE Warehouse9 ENTRANCE Free (Bingo sheets are sold 10 kr./a piece)

INFO

Queer Bingo og filmquiz

Radiobiograf

DK

Traditionen tro inviterer vi til en underholdende aften,

29/9, både kl. 19.15 og 21.15, 40 kr. Billetsalg fra 22.september

DK

Som noget helt nyt inviterer vi i år i samarbejde med Kø-

inden vi skyder MIX i gang. Kom og quiz, spil og fest med

benhavns Radiobiograf til en særlig lytteoplevelse i biograf-

BLUS, T-lounge Society, Vesterbro Dragudlejningsservice og

mørket. Københavns Radiobiograf skaber fokuserede lydop-

MIX Copenhagen i Warehouse9 til dette morsomme warm-up

levelser i helt mørkelagte omgivelser, hvor al opmærksomhed

event. Filmquizzen omhandler LGBT-personer på film, og en

rettes mod den afspillede lyd. Radiobiografen byder på doku-

af runderne vil omhandle årets MIX-program – så der er rig

mentarradio, feature og montager, men også radiodramaer og

mulighed for at forberede sig på forhånd. Efterfølgende disker

lydkunst. Lytningen suppleres af oplæg fra radioproducenter,

vi op med en forrygende omgang queerbingo med farverige

kunstnere eller radiojournalister, som går bagom udsendel-

bingoværter og stilfulde, men strenge pladepiger. Vi sætter

serne og perspektiverer temaerne. Københavns Radiobiograf

festivalbilletter og andre lækre præmier på højkant til både

har i forbindelse med årets MIX Warm-up kurateret en særlig

filmquiz og bingo. Resten af aftenen er baren og dansegulvet

lytteoplevelse, der kredser om seksualitet og kønsidentitet.

åbent, så tag dine venner under armen og kom og quiz, spil og

Det bliver både hot, tankevækkende og rørende.

fest med os. ENG ENG

As tradition holds, we invite you to a magical evening a

We are collaborating with Copenhagen’s Radio Cinema

and invite you to a special listening experience. Copenhagen’s

week before the festival gets under way. Join us at Warehouse9

Radio Cinema creates focused sound experiences in com-

for an LGBT film quiz, queer bingo, and a party with BLUS,

pletely dark environments where all attention is turned to the

T-lounge Society, Vesterbro Dragudlejningsservice, and MIX

playback sound. Radio Cinema features radio documentary,

Copenhagen. The film quiz is about LGBT people in film,

features and montages, as well as radio dramas and sound

and one of the rounds will be about this year’s MIX program-

art. Presentations from radio producers, artists, and reporters

me - so there is ample opportunity to prepare! After the quiz

about the production, and reflections about the broadcast

we have a terrific game of queer bingo, with colourful hosts

themes, complement the listening. In connection with this

and stylish but strict bingo girls. Film festival tickets and other

year’s MIX warm-up, Copenhagen Radio Cinema has curated

great prizes are up for grabs. Later, the bar and dance floor are

a special listening experience that revolves around sexuality

open - so bring your friends to quiz, play, and party with us!

and gender identity. It will be hot, thoughtful, and touching.


11


Ã…bnefest 02.10.2015 Ashibah (DK) Holestar (UK) ViDuo Welcome drinks 23 - 03 Cinemateket, Gothersgade 55 CPH LIVE DJ SET

DJ SET

VJ

FREE

TIME

VENUE

FREE ENTRANCE


Åbne- og lukkeaften

CINEMATEKET

FREE ENTRANCE

DK

EMPIRE BIO + WAREHOUSE9

Læs mere om “Margarita with a Straw på” s. 47. Read more about ”Margarita with a Straw” at p. 47.

Den 30. omgang MIX Copenhagen skal naturligvis skydes

30 DKK IN THE DOOR

DK

Læs mere om “Grandma” på s. 56. Read more about “Grandma” at p. 56.

En uges fantastisk festival skal selvfølgelig sluttes af med

i gang med manér. Vi starter med gratis velkomstdrinks i Cine-

et brag. Årets lukkeaften skydes i gang med velkomstdrinks i

matekets Asta Bar kl. 20, og viser det stærke, indiske kærlig-

Empire Bios foyer, hvorefter der er uddeling af Out&About

hedsdrama “Margarita with a Straw” kl. 21. Efter filmen gi'r vi

Publikumsprisen og Lili-prisen i salen. Vores internationale

den gas til lækre performances fra københavnske Ashibah og

jury vil være til stede og løfter sløret for vinderfilmene. Læs

den London-legendariske drag queen Holestar. VJ-duoen Vi-

mere om både Lili, juryen og de nominerede film på side 22 til

Duo tryller de rå betonvægge om til en trippet danseklub, og

25. Aftenens vært er Sarah Glerup: tidligere MIX-arrangør og

du kan få taget MIX-portrætter i vores photobooth. Vi håber I

selverklæret "lesbisk, venstreradikal, storesøsterhumanistnørd

vil feste med os til vi siger godnat kl. 03.

med muskelsvind". Efter prisuddelingen blænder vi op for årets lukkefilm “Grandma”; en skæv, amerikansk roadmovie

ENG

The 30th MIX Copenhagen film festival obviously has

med fabelagtige Lili Tomlin i hovedrollen. Læs mere om

to have a fabulous kick off. We’ll start the opening night with

filmen på side X. Når filmen slutter byder vi op til dans i Ware-

free drinks at Cinemateket’s Asta Bar at 8pm, before screening

house9, hvor vi har samlet et stærkt line-up af internationale

the Indian lovestory, “Margarita with a Straw”, at 9pm. After

queer performere, musikere og DJs.

the film, funky DJ sets from Ashibah and Holestar will surely make you want to hit the dance floor. The VJ duo, ViDuo, will

ENG

transform the raw walls into a psychadelic club, and you can

lous must end with a bang! This year’s closing night begins

We have saved the best for last, and a festival so fabu-

get your MIX on in our photobooth. We hope you will party

with welcome drinks in Empire Bio’s foyer, followed by an

with us until we say goodnight at 3am.

award ceremony where our international jury will announce the winners of the Out&About Audience Award and the Lili Award. Read more about Lili, the Jury, and the nominated films on pages 22 to 25. Our host for the night is Sarah Glerup: former MIX-organiser and self-declared ”lesbian leftist-radical big-sister-humanist-geek with muscular dystrophy”. After the award show, this year’s closing film, quirky American road movie “Grandma”, will light up the screen with the dazzling Lily Tomlin in the leading role. After the screening, you are invited to party with us at Warehouse9, where we have gathered a fabulous line-up of queer performers, musicians, and DJs.

13


LIVE

Lukkefest, 10.10.2015 Jay Boogie (US), Gnucci (SE), Hard Ton (IT) ReveRso (DE), Michiel Tange van Leeuwen (DK) Nam Nam Namse, DJ Gul, Cockwhore & Macho Miss Fish Welcome drinks and free glitter 30DKK 22:00 Warehouse9 Halmtorvet 19C CPH LIVE PERFORMANCES

DJ SETS

HOSTESS

FREE

ENTRANCE

VENUE

DOORS OPEN


Film X

“In The Turn” with K-town Riot Rollers and Rolling Troublemakers

w

11/10 MINIMUMSALDER 5 år. BILLETPRIS 50 kr. pr. person, uanset alder. er først-til-mølle, og foregår via EMAIL ronja@mixcopenhagen. dk. Oplys telefonnummer på kontaktperson, antal deltagere samt børnenes aldre ved booking. BILLETTER skal afhentes og betales i Cinematekets billetsalg en halv time før forløbets start. HUSK at melde afbud senest dagen inden, hvis I bliver forhindret i at møde op! FILM-X er tilgængelig for køre-

vises 04/10 i EMPIRE KL. 17.00 . Eventet SLUTTER OMKRING og vil foregå i biografens foyer og på pladsen ude foran indgangen. Gratis adgang til eventet. The screening 04/10 of “ IN THE TURN” is at 5 PM at EMPIRE BIO . The event will END AROUND 8 PM and take place in the foyer and the outdoor space outside the entrance. Free entrance to the event.

DATO

“IN THE TURN”

TILMELDING

KL. 20

stole.

DK

LÆS MERE

om FILM-X på: dfi.dk/filmhuset/film-x

MIX Copenhagen inviterer regnbuefamilier indenfor i

DK

I forbindelse med filmvisningen af “In The Turn” får vi

FILM-X - Filmhusets interaktive filmstudie. På denne dag kan

besøg af henholdsvis K-town Riot Rollers og Rolling Troub-

børn og voksne i fællesskab skabe og indspille jeres egne fort-

lemakers, der vil introducere os til den svedige kontaktsport

ællinger om alt mellem himmel og jord. Kun fantasien sætter

roller derby. K-town Riot Rollers er en forholdsvist nyopstar-

grænser! Forløb 1 varer fra kl 10.15 til 12.45 og Forløb 2 varer

tet, antifascistisk roller derby-klub. Klubben er en god kom-

fra kl 13.30 til 16.00. I skal kun melde jer til ét forløb. Vi starter

bination af queeraktivisme, sjov og sveddrivende og hårdtslå-

hvert forløb i salen Benjamin, hvor to FILM-X guider samt en

ende kontaktsport. Størstedelen af medlemmerne er queer,

særlig LGBT filmekspert giver jer en introduktion. Herefter

men alle er velkomne. Rolling Troublemakers repræsenterer

bliver I inddelt i hold á 3-7 deltagere. Vi slutter dagen af med

de yngre sportsbisser i alderen 10-17 år. Lær hvordan man

at se alle jeres film i Benjamin.

spiller, få nye venner og join en af de hurtigst ekspanderende sportsgrene i verden - og den mest bad ass.

11/10 MINIMUM AGE 5 years. TICKET 50 kr. pr. person, regardless of age. is first come first served via EMAIL ronja@mixcopenhagen.dk. When booking, leave a contact number, number of participants,and children’s ages. TICKETS have to be collected and paid in Cinemateket’s box office half an hour before the start of the course. REMEMBER to cancel at least the day before if you cannot make it! FILM-X is accessible for wheelchair users. READ MORE about FILM-X on: dfi.dk/filmhuset/film-x DATE

ENTRY

ENG

Alongside the screening of “In The Turn”, K-town Riot

Rollers and Rolling Troublemakers will stop by Empire and introduce us to the bad-ass contact sport of roller derby. K-town Riot Rollers is a newly established Copenhagen-based, antifascist roller derby club. The club combines

ENG

MIX Copenhagen invites rainbow families to spend a

contact sport. The majority of current members are queer,

Kids and adults can meet and create their own retelling of any

but everyone is welcome. Rolling Troublemakers, a part of

story imaginable - the sky is the limit! Sign up for one of two

Copenhagen Roller Derby, will be representing the younger

sessions: 10:15 to 12:45, or 13:30 to 16:00. Each session starts

athletic beasts in the age group 10 to 17 years old. Learn the

in the cinema Benjamin, where two FILM-X guides and a

game, make new friends, and join one of the fastest growing

special LGBT film expert will give an introduction. You will

sports in the world.

be divided into teams of 3-7. We end the day by enjoying all of your films in Benjamin.

15

queer-activism and a fun, sweat-dripping, hard-hitting

fun film-making day at FILM-X; an interactive film studio.


Speedfriending / Centerpieces

Dressed as a Girl + Afterparty

LØRDAG 03/10 KL. 20

03/10 AT 8 PM

WAREHOUSE9

WAREHOUSE9

20:00 Gratis velkomstdrinks 20:15 TALK med Miss Fish ”London’s alternative drag scene: Too fab to be mainstream!” 20:45 FILMVISNING ”Dressed as a Girl” 22:30 AFTER PARTY med Holestar (UK) og Ramona Macho (DK). Gratis adgang. PROGRAMME 8pm Free welcome drinks 8:15 pm TALK with Miss Fish: ”London’s alternative drag scene: Too fab to be mainstream!” 8:45 pm FILM SCREENING ”Dressed as a Girl” 10:30 pm AFTER PARTY with Holestar (UK) and Ramona Macho (DK). Free entrance. PROGRAMME

DK

Hvert år fejrer vi, at vi er halvvejs i festivalen med særligt

DK

Der er lagt op til en festlig aften i Warehouse9, når vi

opsigtsvækkende film og efterfølgende drinks og hygge. I år

viser den nye dokumentar ”Dressed as a Girl” – historien om

tilføjer vi speed friending-aktiviteter, som vil hjælpe os med

Østlondons vilde dragscene. Med over fem års filmmateriale

at ”mix’e” med hinanden og skabe forbindelser. Vi kommer

kommer vi helt ind under huden på nogle af Londons mest

til at snakke om alt lige fra MIX-minder til yndlingssteder i

fremtrædende drags og transkønnede performere, som siden

København.

90’erne har sat deres markante præg på den alternative natklub- og cabaretscene. Læs om filmen på s. 54. Efter filmen

ENG

Every year MIX celebrates the midway point of the festi-

kan du opleve ægte østlondonsk dragstemning, når Holestar

val with an evening of drinks and socializing. We are always

– en af filmens hovedpersoner – sætter gang i festen. Kom og

thinking of ways to welcome everyone who identifies with the

dans dig svedig, når The Tranny with a Fanny er DJ og op-

vast Copenhagen LGBTQ community to our festival. This

træder live sammen med vores allesammens Ramona Macho.

year we are complementing our centerpiece drinks with an optional round of speed friending activities that will help us

ENG

The stage is set for a festive evening at Warehouse9 whe-

mix together socially and build connections. You can discuss

re we screen the new documentary “Dressed as a Girl” - the

topics ranging from MIX memories to your favourite hangout

story of East London’s wild drag scene. With over five years

spots in Copenhagen.

of film material, we get a close look into the lives of some of London’s most prominent drag and transgender performers who, since the 90s, have left a distinctive mark on the alternative night club and cabaret scenes. Read about the film on p. X. After the film, you can experience contemporary East London drag atmosphere when DJ Hole Star - one of the film’s protagonists – starts the party. Join us for a sweaty night as The Tranny with a Fanny spins records and performs live with Ramona Macho.


Kulturnat i Sjællandsgade Badet

FREDAG 09/10

FRA kl. 19 - 01 PRIS 30-50 kr. som går ubeskåret til Foreningen Sjællandsgade Bad. Betales kontant i døren. ARRANGEMENTET er ikke en del af det officielle Kulturnatsprogram, og Kulturpasset giver derfor ikke adgang. Sjællandsgade Badet er ikke tilgængeligt for kørestole.

DK

Glinsende hud og stjålne blikke i svømmehallen, dovne

7pm - 1 am ENTRANCE 30-50 kr. by donation, paid in cash at the door. All proceeds go to the Association Sjællandsgade Baths. NOTE: the event is not part of the official Culture Night program so the Culture Pass will not give access. The venue is not wheelchair accessible. FROM

ENG

Glistening skin and flirty looks by the pool, lazy days at

dage ved stranden og dampende hede øjeblikke i saunaen:

the beach, and steaming hot moments in the sauna: Water

Vand har altid spillet en central rolle i LGBTQ-miljøer, og

has always played a key role in LGBTQ communities and,

dermed også på det store lærred. Derfor slår vi dørene op til

in effect, on the big screen. This is why we invite you to an

en helt særlig Kulturnat, når Sjællandsgade Badet danner den

extraordinary and sensual Culture Night, at the beautiful Sjæl-

smukke ramme for en sanselig aften. På øverste etage viser vi

landsgade Baths. On the top floor we will screen a selection

kortfilm med vand som omdrejningspunkt, og her skal man

of short films with water as a focal point, where you must be

være fuldt påklædt. På nederste etage kan du gå i sauna og

fully dressed. On the lower floor you can visit the sauna, take a

tage et svalende bad og desuden nyde musik - enten fuldt,

cooling shower, and enjoy the music - either fully, partially, or

delvist eller slet ikke påklædt.

not-at-all clothed.

Den drømmende duo Feel Freeze vil spille krystalklar art-pop,

The dreamy duo Feel Freeze will play crystal clear art-pop,

og kunstnerduoen Apperaat optræder med et DJ-set, hvor de

and the artist duo Apperaat will perform a curious DJ set,

skaber en absurd, men rar, stemning. Stine Gry vil både stå

creating an absurd yet pleasing atmosphere. Stine Gry will DJ

bag inspirerende lysinstallationer samt DJ-pulten.

and share her striking light visualisations.

Vi serverer gratis saft fra Naturfrisk, så længe lager haves samt

We will serve free juice from Naturfrisk until we run out, and

selvfølgelig koldt vand ad libitum hele aftenen. Arrangementet

cold water will be available all night. The event is alcohol free.

er alkoholfrit. Vi ønsker at skabe et afslappende og sensuelt

We wish to create a relaxing and sensual space for all bodies,

rum for alle kroppe, køn og seksualiteter, og beder derfor de

genders, and sexualitites, and we ask that the visitors respect

besøgende om at respektere hinandens forskelligheder og

each others' differences and boundaries.

grænser. Film programme in loop mode: “Aquaporko” (Kelli Jean Filmprogram, som kører i loop: “Aquaporko” (Kelli Jean

Drinkwater and Anna Helme: Australia, 2013), “Float” (Sam

Drinkwater og Anna Helme: Australien, 2013), “Float” (Sam

Berliner: USA, 2015), “Cold Star” (Kai Stänicke: Germany,

Berliner: USA, 2015), “Cold Star” (Kai Stänicke, Tyskland,

2010) and “XY Anatomy of A Boy” (Mette Carla T. Albrecht-

2010) og “XY Anatomy of A Boy” (Mette Carla T. Albrechtsen:

sen: Denmark, 2009).

Danmark, 2009).

17


MIX Academies

Discussion: This Is How We Do It debat om queer porno / debate on queer porn

TORSDAG 08/10 KL. 18 CINEMATEKET DEBATTEN

foregår på engelsk

THE DEBATE

is in English

Porno er både udskældt og elsket, og uanset hvad man ellers mener om fænomenet, er der noget for enhver smag. Med afsæt i kortfilmsprogrammet “This Is How We Do It”, bevæger vi os udover for-eller-imod-perspektivet og inviterer et internationalt panel af pornokonsumenter, -producenter og -analytikere til at undersøge hvordan forskellige genrer indenfor porno bliver brugt som både helle og politisk talerør for marginaliserede kroppe, køn og seksualiteter. Dab DK

Whether you love or hate porn, there’s something for everyone. After the short film programme, “This Is How We Do It”, an international panel of porn consumers, porn producers, and cultural analysts will discuss how different genres of porn are used as both political platforms and playgrounds for otherwise marginalised bodies, genders, and sexualities. ENG

DK

I år inviterer vi til to spændende og aktuelle paneldebatter

i forlængelse af filmvisninger (til normal billetpris), der netop

Lecture: Trans Cinema Here & Now

lægger op til diskussion. Debatterne er gratis og foregår i Asta Bar i Cinemateket, hvor vi serverer gratis te, kaffe og småkager. Udover de to debatter vil Wibke Straubes foredrag om transfilm også lægge op til reflektion og debat. Foredraget vil

LØRDAG 10/10 KL. 12 CINEMATEKET

foregå på engelsk og er gratis. ENG

This year, we invite you to two interesting panels follow-

ing thought-provoking film screenings (at normal price). The panels are free of charge and will take place in Asta Bar in Cinemateket, where we will offer free tea, coffee, and cookies. In addition to the two panels, Wibke Straube’s lecture on trans cinema will also encourage reflection and discussion. The lectures are free and in English.

Discussion: Do I Sound Gay?

Foredraget vil foregå på engelsk og er gratis, hvilet er gjort muligt gennem Goethe-Instituttet i København. DK The lecture is in English and is free thanks to our coorporation with the Goethe Institute. DK

DK Gennem de sidste 30 år er film, der inkluderer transkarakterer, blevet en TIRSDAG 06/10 KL. 16:30 CINEMATEKET

DK Vores stemme er et intimt udtryk for, hvem vi er. Efter visningen af “Do

I Sound Gay?”, som fokuserer på, hvordan homoseksuelle mænd oplever deres stemmeføring, vil der være en diskussion om stemmer og identitet i transkønnede personers liv. Vi vil tale om ændring af stemmeføring til måden, hvorpå køn og andre sociale markører kan forankres i vores stemmer. ENG Our voices are intimate expressions of our selves. eeds to be-

After the screening of “Do I Sound Gay?”, which focuses on how gay men experience their voices, join us for a discussion about issues of voice and identity in the lives of transgender people. From code switching to the ways in which gender and other social markers can be embedded in our voices - the conversation will be rich.

almindelig del af verdens filmfestivaler. I denne masterclass vil medlem af dette års jury på MIX Wibke Straube med håndplukkede scener lave en talk omkring, hvordan transhistorier er repræsenteret på film. Ved at spørge ind til de radikale potentialer tackler Wibke samtidig filmenes problematiske aspekter. Wibke har både en akademisk og en aktivistisk baggrund, så de vil sørge for, at diskussionen bliver tilgængelig for et bredt publikum. ENG Over the past 30 years, films featuring trans characters have become

a regular part of the Euro-American film festival circuit. Illustrating their talk with selected film scenes, Wibke Straube, a member of this year’s jury, will talk about how trans stories are represented in cinema. They will tackle the films’ problematic aspects, address omissions, and ask where to find the radical potential of trans cinema. Drawing on their academic and activist backgrounds, Wibke will make sure the discussion of the films will be accessible to a wide audience.


Foto: Chris Tonnesen

F ILM SK A L S ES I B I O GRA FEN S MØ RREB RØ D S K A L N Y DES PÅ RE STAU RA N T K RO N BO RG

Å B E N T M AN DAG TI L LØR DAG K L . 1 1 -1 7 · W WW. R E STAU R A NT K RONBO RG. DK

19

B RO L ÆG G E RST R Æ D E 1 2 · 1 2 1 1 KØ B E NHAV N K · T L F. 3 3 1 3 0 7 0 8


MIX Lounge!

HVAD?

WHAT?

Et hyggeligt, socialt rum hvor du kan mødes med dine venner

A cosy, social space where you can meet up with your friends

og andre MIX-gæster mens du nyder vores aktiviteter og

and other MIX guests, while enjoying our activities and exhi-

udstilling. Forskellige, københavnske LGBT-organisationer

bitions. Various Copenhagen-based LGBT organisations will

vil være værter i loungen ugen igennem.

be hosts in the lounge during the week.

HVAD ELLERS?

WHAT ELSE?

-

Et gratis, queer kortfilmsprogram på TV gratis og non-stop ­­· Gratis kaffe før 16.30-filmvisningerne i Asta Bio

· A free queer shortfilm programme on a loop · Free coffee before our 4:30pm screenings in Asta Bio

­­· Små foredrag, MIX Academies, Centerpieces mm.

· Talks, MIX Academies, Centerpieces, and much more

­­· Visuals

· Visuals

­­· Gæstebog hvor du kan dele dine MIX-minder og

· Guestbook dedicated to sharing your MIX moments

læse andres ­­· Brætspil til at fordrive tiden mellem filmvisninger

· Board games to stay busy between screenings

­­· Dvd/boghylde til at bytte LGBTQ-bøger og -dvd'er

· Volunteers to spread good vibes and answer questions

· DVD/bookshelf for swapping LGBTQ books and DVDs

­­· Frivillige, der vil sprede hygge og svare på spørgsmål. WHERE?

Asta Bar, in the basement of Cinemateket

HVOR?

I Asta Bar i Cinematekets kælder WHEN ?

Every day from 3rd to 11th October (closed on the 9th),

between 4pm and 7.30pm

HVORNÅR?

Hver dag fra 03/10 til 11/10 (lukket 09/10), mellem kl 16.00 og 19.30

EXHIBITION

of 30 years of LGBT film festival history Come

and join us on a journey through time as, in collaboration with UDSTILLING

30 års LGBT filmfestival-historie

artist Stine Renberg, we will be hosting an exhibition showing

Kom med os på en rejse gennem tiden, når vi sammen med

all 30 years of MIX program covers. The covers will not only

kunstner Stine Renberg inviterer på en fascinerende udstil-

give you an insight into the history of MIX Copenhagen, but

ling med forsider fra alle 30 MIX Copenhagen-programmer.

also into the history of the LGBT community in Denmark.

Forsiderne giver dig ikke blot en indsigt i MIX Copenhagens historie, men også i det danske LGBT miljøs.

Check out our facebook page or mixcopenhagen.dk for a detailed and continuously updated program of events in the

Tjek vores facebook-side eller mixcopenhagen.dk for et detaljeret program for arrangementer i MIX loungen, der løbende opdateres

MIX lounge.


RESTAURANT PAKHUSKÆLDEREN RESTAURANT RESTAURANT PAKHUSKÆLDEREN PAKHUSKÆLDEREN RESTAURANT RESTAURANT PAKHUSKÆLDEREN PAKHUSKÆLDEREN RESTAURANT PAKHUSKÆLDEREN RESTAURANT PAKHUSKÆLDEREN

Beliggende på et af de prominente hjørner i Nyhavn, Pakhuskælderen Beliggendebyder på et Restaurant af de prominente hjørner i gæsterne charmerende oghjørner rustikkei Nyhavn, byder Pakhuskælderen Beliggendevelkommen på et Restaurant af ide prominente omgivelser i det gamle fra 1804. gæsterne velkommen i pakhus charmerende og rustikke Nyhavn, byder Restaurant Pakhuskælderen Beliggende på et af de prominente hjørner i omgivelser i på det et gamle pakhus fra 1804. gæsterne charmerende oghjørner rustikkeii Beliggende på et af ide de prominente hjørner Beliggende af prominente Nyhavn, velkommen byder Restaurant Pakhuskælderen Køkkenet er innovativt og inspirerende, men staomgivelser i det gamle pakhus fra 1804. Nyhavn, byder Restaurant Pakhuskælderen Nyhavn, byder Restaurant Pakhuskælderen gæsterne velkommen i charmerende og rustikkei Beliggende på et af prominente hjørner dig med rødder i det Menuerne skifter Køkkenet er innovativt og inspirerende, men sta-i gæsterne iide charmerende og rustikke Beliggende af klassiske. de prominente gæsterne velkommen charmerende oghjørner rustikke omgivelservelkommen i på det et gamle pakhus fra 1804. Nyhavn, byder Restaurant Pakhuskælderen hver måned og er sammensat med stor omhu så dig med rødder i det klassiske. Menuerne skifter Køkkenet er innovativt og inspirerende, men staomgivelser i det gamle pakhus fra 1804. Nyhavn, byder Restaurant Pakhuskælderen omgivelser i det gamle pakhus fra 1804. gæsterne iide charmerende og rustikke de falder ivelkommen enhver smag. Kun de bedste ingredihver måned og er sammensat med stor omhu så dig med rødder i det klassiske. Menuerne skifter gæsterne velkommen charmerende og rustikke Beliggende på et af prominente hjørner Køkkenet eri det innovativt og inspirerende, men sta-i omgivelser gamle pakhus fra 1804. enser bliver sammen med sæsonens lode falder ier enhver smag. de bedste ingredihver måned og er sammensat stor omhu så Køkkenet innovativt og inspirerende, men staomgivelser i anvendt det gamle pakhus fra 1804. Nyhavn, byder Restaurant Pakhuskælderen Køkkenet er innovativt ogKun inspirerende, men stadig med rødder i det klassiske. Menuerne skifter kale friske råvarer. Aftenen vilde med garanti blive enser bliver anvendt sammen med sæsonens lode falder i enhver smag. Kun bedste ingredidig med rødder i det klassiske. Menuerne skifter gæsterne velkommen i charmerende og rustikke dig med rødder i det klassiske. Menuerne skifter hver måned og er sammensat med stor men omhustaså Køkkenet erråvarer. innovativt og inspirerende, husket som særlig kulinarisk oplevelse ud blive over kale friske Aftenen vil med med garanti enser bliver anvendt sammen sæsonens lohver måned og er sammensat stor omhu så Køkkenet innovativt ogKun inspirerende, men staomgivelser ien det gamle pakhus fra 1804. hver måned og er sammensat med stor omhu så de falder ierenhver smag. de bedste ingredidig med rødder i det klassiske. Menuerne skifter det sædvanlige. husket som en særlig kulinarisk oplevelse ud over kale friske råvarer. Aftenen vil med garanti blive de falder i enhver smag. Kun de bedste ingredidig med rødder i det klassiske. Menuerne skifter de falder i enhver smag. Kun de bedste ingrediensermåned bliver anvendt sammen med sæsonens lohver og er sammensat med stor omhu så det sædvanlige. husket som en særlig kulinarisk oplevelse ud blive over enser bliver anvendt sammen med sæsonens lohver måned og er sammensat stor omhu så Køkkenet erråvarer. innovativt og inspirerende, men staenser bliver anvendt sammen med sæsonens lokale friske Aftenen vilde med garanti de falder i enhver smag. Kun bedste ingrediDet fredede pakhus som danner rammen om det sædvanlige. kale friske råvarer. Aftenen vil med garanti blive de falder i enhver smag. Kun de bedste ingredidig med rødder i det klassiske. Menuerne skifter kale friske råvarer. Aftenen vil med garanti blive husketbliver som en særlig sammen kulinariskmed oplevelse ud over enser anvendt sæsonens loRestaurant Pakhuskælderen har allerede i etover par Det fredede pakhus som danner rammen om husket som en særlig kulinarisk oplevelse ud enser bliver anvendt med sæsonens lohver måned og er stor omhu såi Beliggende på et sammensat afsammen de prominente hjørner husket sområvarer. en særlig kulinarisk oplevelse ud over det sædvanlige. kale friske Aftenen vil med garanti blive århundrede været et pejlemærke for Nyhavns Restaurant Pakhuskælderen har allerede i etblive par Det fredede pakhus somKun danner rammen om det sædvanlige. kale friskei byder råvarer. Aftenen vil med garanti de falder enhver smag. de bedste ingrediNyhavn, Restaurant Pakhuskælderen det sædvanlige. husket som en særlig kulinarisk oplevelse ud gæster. Pakhuset benyttet tilover opårhundrede været etsammen pejlemærke for Nyhavns Restaurant Pakhuskælderen har allerede i et par husket som en særlig kulinarisk oplevelse ud over enser bliver anvendt med sæsonens lo-i gæsterne velkommen ioprindeligt charmerende oghjørner rustikke Beliggende på etblev af de prominente Det fredede pakhus som danner rammen om det sædvanlige. bevaring af krydderier fra det fjerne Østen, og gæster. Pakhuset blev oprindeligt benyttet tilblive opårhundrede været et pejlemærke for Nyhavns Det fredede pakhus som danner rammen om det sædvanlige. kale friske råvarer. Aftenen vil med garanti omgivelser i det gamle pakhus fra 1804. Nyhavn, byder Restaurant Pakhuskælderen Det fredede pakhus som danner rammen om Restaurant Pakhuskælderen har allerede i et pari Beliggende på etbjælker afkulinarisk de prominente hjørner selvom de gamle af pommersk fyr fortsat bevaring af krydderier fra det fjerne Østen, og gæster. Pakhuset blev oprindeligt benyttet til opRestaurant Pakhuskælderen har allerede i et par husket som en særlig oplevelse ud over gæsterne velkommen i pejlemærke charmerende ogNyhavns rustikke Restaurant Pakhuskælderen har allerede i et par århundrede været et som for Det fredede pakhus danner rammen om Nyhavn, byder Restaurant Pakhuskælderen er husets bærende tema, Pakhuskælderen en selvom deaf gamle bjælker afer pommersk fyr fortsat bevaring krydderier fra det fjerne Østen, og århundrede været et pejlemærke for Nyhavns Det fredede pakhus som danner rammen om det sædvanlige. Køkkenet er innovativt og inspirerende, men staomgivelser i det gamle pakhus fra 1804. århundrede været et pejlemærke for Nyhavns gæster. Pakhuset blev ioprindeligt benyttet til par opRestaurant Pakhuskælderen har allerede iifortsat et gæsterne velkommen charmerende og moderne indrettet restaurant. er husets bærende tema, Pakhuskælderen en selvom gamle aferpommersk fyrrustikke gæster. Pakhuset blev oprindeligt benyttet til opRestaurant Pakhuskælderen har allerede et par dig medde rødder i bjælker det klassiske. Menuerne skifter gæster. Pakhuset blev oprindeligt benyttet til opbevaring af krydderier fra det fjerne Østen, og århundrede været et pejlemærke for Nyhavns omgivelser i det gamle pakhus fra 1804. moderne indrettet restaurant. er husets bærende tema, Pakhuskælderen en bevaring af krydderier fra det fjerne Østen, og århundrede været et som pejlemærke forØsten, Nyhavns Det fredede pakhus danner rammen om hver måned og erbjælker sammensat med stor omhu så Køkkenet er innovativt og inspirerende, men stabevaring af krydderier fra det fjerne og selvom de gamle afer pommersk fyr fortsat gæster. Pakhuset blev oprindeligt benyttet til opDen samme charmerende atmosfære kan moderne indrettet restaurant. selvom de gamle af pommersk fyr gæster. Pakhuset blev oprindeligt benyttet tilogså opRestaurant Pakhuskælderen har allerede ifortsat et par de falder ibærende enhver smag. Kun de bedste ingredidig med rødder i bjælker det klassiske. Menuerne skifter selvom de gamle bjælker af pommersk fyr fortsat er husets tema, er Pakhuskælderen en bevaring krydderier fra det fjerne og Køkkenet er innovativt og inspirerende, men staopleves i af den hyggelige bar som er Østen, åben for Den samme charmerende atmosfære kan også er husets bærende tema, Pakhuskælderen en bevaring af krydderier fraer det fjerne Østen, og århundrede været etsammen pejlemærke for Nyhavns enser bliver anvendt med sæsonens lohver måned og er sammensat stor omhu så er husets bærende tema, er Pakhuskælderen en moderne indrettet restaurant. selvom de gamle af pommersk fyr fortsat dig med rødder i bjælker det klassiske. Menuerne skifter frokostgæster hver dag fra kl. 12. opleves i den hyggelige bar som er åben for Den samme charmerende atmosfære kan også moderne indrettet restaurant. selvom de gamle bjælker af pommersk fyr fortsat gæster. Pakhuset blev oprindeligt benyttet til opkale friskeindrettet Aftenen vilde med garanti blive de falder i råvarer. enhver smag. Kun bedste ingredimoderne restaurant. er husets bærende tema, Pakhuskælderen en hver måned oghver er sammensat med stor omhufor så frokostgæster dag fra kl. 12. opleves i af den hyggelige bar som er Østen, åben er husets bærende tema, er Pakhuskælderen en bevaring krydderier fraer det fjerne og husket som en særlig kulinarisk oplevelse ud også over enser bliver anvendt sammen med sæsonens loDen samme charmerende atmosfære kan moderne indrettet restaurant. de falder i gamle enhver smag. Kun de bedste ingredifrokostgæster hver dag fra kl. 12. Den samme charmerende atmosfære kan også moderne indrettet restaurant. selvom de bjælker af pommersk fyr fortsat det sædvanlige. kale friske råvarer. Aftenen vil som med garanti blive Den samme charmerende atmosfære opleves i den hyggelige bar er kan åbenogså for enser bliver anvendt sammen med sæsonens loopleves ii bærende den hyggelige bar som er åben for er husets tema, Pakhuskælderen en husket som enhver særlig kulinarisk oplevelse ud over opleves den hyggelige bar som er kan åben for frokostgæster dag fraer kl. 12. Den samme charmerende atmosfære også kale friske råvarer. Aftenen vil med garanti blive frokostgæster hver dag fra kl. 12. Den samme charmerende atmosfære kan også moderne indrettet restaurant. Det fredede pakhus som danner rammen om det sædvanlige. frokostgæster hver dag fra kl. 12. opleves ii den hyggelige bar som er for husket en særlig kulinarisk oplevelse ud over oplevessom den hyggelige barhar som er åben åben for Restaurant Pakhuskælderen allerede i et par frokostgæster hver dag fra kl. 12. det sædvanlige. frokostgæster hver dag fra kl. 12. Den samme charmerende atmosfære kan også århundrede pejlemærke for Nyhavns Det fredede været pakhuset som danner rammen om opleves i den hyggelige barhar som er åben for gæster. Pakhuset blev oprindeligt benyttet til par opRestaurant Pakhuskælderen allerede i et Det fredede pakhus som danner rammen om frokostgæster hver dag fra 12.fjerne bevaring af krydderier fra kl. det og århundrede været et pejlemærke forØsten, Nyhavns Restaurant Pakhuskælderen har allerede i et par selvom de gamle bjælker af pommersk fyr fortsat gæster. Pakhuset blev oprindeligt benyttet til opårhundrede været et pejlemærke for Nyhavns er husets af bærende tema, Pakhuskælderen bevaring fraerdet fjerne Østen, en og NYH_Pakhuskaelderen_MIX_2014.indd 1krydderier gæster. Pakhuset blev oprindeligt benyttet til opmoderne restaurant. selvom deindrettet gamle bjælker af pommersk fyr fortsat NYH_Pakhuskaelderen_MIX_2014.indd bevaring af 1krydderier fra det fjerne Østen, og er husets bærende tema, er Pakhuskælderen en NYH_Pakhuskaelderen_MIX_2014.indd 1 selvom de gamle bjælker af pommersk fyr fortsat Den samme charmerende atmosfære kan også moderne indrettet restaurant. er husets bærende tema, er Pakhuskælderen en NYH_Pakhuskaelderen_MIX_2014.indd 1 opleves i den hyggelige bar som er åben for NYH_Pakhuskaelderen_MIX_2014.indd 1 moderne indrettet restaurant. NYH_Pakhuskaelderen_MIX_2014.indd 1 frokostgæster hver dag fra kl. 12. Den samme charmerende atmosfære kan også NYH_Pakhuskaelderen_MIX_2014.indd 1 opleves i den hyggelige bar som er åben for NYH_Pakhuskaelderen_MIX_2014.indd 1 Den samme charmerende atmosfære kan også frokostgæster hver dag fra kl. 12. opleves i den hyggelige bar som er åben for NYH_Pakhuskaelderen_MIX_2014.indd 1 hver dag fra kl. 12. frokostgæster

Med Pakhuskælderens sublime beliggenhed i hjertet af København, er sublime det oplagt at starte af-i Med Pakhuskælderens beliggenhed tenen med en gourmetoplevelse inden hjertet af København, er sublime det oplagt at turen starte går af-i Med Pakhuskælderens beliggenhed til eksempelvis de nye naboer Skuespilhuset tenen med en gourmetoplevelse inden turen går hjertet af København, er det oplagt at starteeller af-i Med Pakhuskælderens sublime beliggenhed Operaen. til eksempelvis de nye naboer Skuespilhuset eller tenen med en gourmetoplevelse inden turen går Med Pakhuskælderens sublime beliggenhed Med Pakhuskælderens sublime beliggenhed hjertet af København, er det oplagt at starte af-ii Operaen. til eksempelvis de nye naboer Skuespilhuset hjertet af er det at starte afhjertet af København, København, er sublime det oplagt oplagt at turen starteeller af-i tenen med en gourmetoplevelse inden går Med Pakhuskælderens beliggenhed Velkommen i Restaurant Pakhuskælderen hvor Operaen. tenen med en gourmetoplevelse inden turen går Med Pakhuskælderens sublime beliggenhed i tenen med en gourmetoplevelse inden turen går til eksempelvis de nye naboer Skuespilhuset eller hjertet af København, er det oplagt at starte afden unikke indretning en naturlig ramme om Velkommen i Restaurant Pakhuskælderen hvor til eksempelvis de nye naboer Skuespilhuset eller hjertet af København, er det oplagt at starte aftil eksempelvis de nye naboer Skuespilhuset eller Operaen. tenen med gourmetoplevelse inden turen går en gastronomisk oplevelse. den unikke indretning ersublime en naturlig ramme om Velkommen i Restaurant Pakhuskælderen Operaen. tenen med en en gourmetoplevelse inden turenhvor gåri Med Pakhuskælderens beliggenhed Operaen. til eksempelvis de nye naboer Skuespilhuset eller en gastronomisk oplevelse. den unikke indretning en naturlig ramme om til eksempelvis de nye naboer Skuespilhuset eller hjertet af København, er det oplagt at starte afVelkommen i Restaurant Pakhuskælderen hvor Operaen. en gastronomisk oplevelse. Velkommen i Restaurant Pakhuskælderen hvor Operaen. tenen med en gourmetoplevelse inden turen går Velkommen i Restaurant Pakhuskælderen hvor den unikke indretning er en naturlig ramme om den unikke er ramme om til eksempelvis deoplevelse. nye naboer Skuespilhuset den unikke indretning indretning er en en naturlig naturlig rammeeller om en gastronomisk Velkommen ii Restaurant en gastronomisk oplevelse.Pakhuskælderen Velkommen Restaurant Pakhuskælderen hvor hvor Operaen. en gastronomisk oplevelse. den unikke indretning er en naturlig ramme Åbningstider: den unikke indretning er en naturlig ramme om om en gastronomisk oplevelse. Restaurant: 17.30 – 24.00 Pakhuskælderen hvor Åbningstider: en gastronomisk oplevelse. Velkommen i Restaurant Bar: 12.00 – indretning 24.00 – 24.00 Restaurant: 17.30 Åbningstider: den ersublime en naturlig ramme omi Med unikke Pakhuskælderens beliggenhed Køkken: 12.00 – 22.00 Bar: 12.00 – 17.30 24.00 Restaurant: – 24.00 en gastronomisk oplevelse. hjertet af København, er det oplagt at starte afÅbningstider: Lukket sønog helligdage Køkken: 12.00 –gourmetoplevelse 22.00 Bar: 12.00 –en 24.00 Åbningstider: tenen med turen gåri Med Pakhuskælderens beliggenhed Åbningstider: Restaurant: 17.30 – 24.00sublime inden Lukket sønog Køkken: –helligdage 22.00 Restaurant: ––nye 24.00 til eksempelvis de naboer Skuespilhuset hjertet af12.00 København, er det oplagt at starteeller afRestaurant: 17.30 24.00 Bar: 12.00 – 17.30 24.00 Åbningstider: Med Pakhuskælderens sublime beliggenhed i Restaurant Pakhuskælderen Lukket sønog helligdage Bar: 12.00 ––en 24.00 Åbningstider: Operaen. tenen med gourmetoplevelse inden turen går Bar: 12.00 24.00 Køkken: 12.00 – 22.00 Restaurant: 17.30 –– 24.00 hjertet af København, er det oplagt at starte afNyhavn 71 DK-1051, København Restaurant Pakhuskælderen Køkken: 12.00 22.00 Restaurant: 17.30 24.00 til eksempelvis de nye naboer Skuespilhuset eller Køkken: 12.00 ––helligdage 22.00 Lukket sønog Bar: 12.00 ––DK-1051, 24.00 tenen med en gourmetoplevelse inden turen går Danmark Nyhavn 71 København Restaurant Pakhuskælderen Lukket sønog helligdage Bar: 12.00 24.00 Åbningstider: Velkommen i Restaurant Pakhuskælderen hvor Operaen. Lukket sønog helligdage Køkken: 12.00 – 22.00 til eksempelvis de nye naboer Skuespilhuset eller Tlf.: + 45 3343 6214 Danmark Nyhavn 71 DK-1051, København Køkken: 12.00 – 22.00 Restaurant: 17.30 – 24.00 den unikke indretning er en naturlig ramme om Restaurant Pakhuskælderen Lukket sønog helligdage Operaen. Fax. + 45 3343 6201 Tlf.: 6214 Danmark Restaurant Pakhuskælderen Lukket sønog helligdage Bar: 12.00 – 24.00 en gastronomisk oplevelse. Velkommen i Restaurant Pakhuskælderen hvor Restaurant Pakhuskælderen Nyhavn 71 DK-1051, København Email: pakhuskaelderen@arp-hansen.dk Fax. + 45 3343 Tlf.: 6214 Nyhavn 71 DK-1051, Køkken: 12.00 –6201 22.00København den unikke indretning er en naturlig ramme om Nyhavn 71 DK-1051, København Danmark Restaurant Pakhuskælderen Velkommen i Restaurant Pakhuskælderen hvor Web: Email: pakhuskaelderen@arp-hansen.dk Fax. ++www.restaurantpakhuskaelderen.dk 45 3343 6201 Danmark Restaurant Pakhuskælderen Lukket sønog helligdage en gastronomisk oplevelse. Danmark Tlf.: 45 3343 6214 Nyhavn 71 DK-1051, København den unikke indretning er en naturlig ramme om Web: www.restaurantpakhuskaelderen.dk Email: pakhuskaelderen@arp-hansen.dk Tlf.: + 45 45 3343 6214 København Nyhavn 71 DK-1051, Tlf.: + 3343 6214 Fax.gastronomisk 6201 Danmark en oplevelse. Web: www.restaurantpakhuskaelderen.dk Fax. + 45 3343 6201 Danmark Restaurant Pakhuskælderen Fax. ++ 45 3343 6201 Email: pakhuskaelderen@arp-hansen.dk Tlf.: 45 3343 6214 Email: pakhuskaelderen@arp-hansen.dk Tlf.: 45 3343 6214 København Nyhavn 71 DK-1051, Åbningstider: Email: pakhuskaelderen@arp-hansen.dk Web:++www.restaurantpakhuskaelderen.dk Fax. 45 3343 6201 Web: www.restaurantpakhuskaelderen.dk Fax. + 45 3343 6201 Danmark Restaurant: 17.30 – 24.00 Web: www.restaurantpakhuskaelderen.dk Email: pakhuskaelderen@arp-hansen.dk Email: pakhuskaelderen@arp-hansen.dk Tlf.: 12.00 + 45 3343 6214 Bar: – 24.00 Åbningstider: Web: www.restaurantpakhuskaelderen.dk Web: www.restaurantpakhuskaelderen.dk Fax. + 45 3343 Køkken: 12.00 –6201 22.00 Restaurant: 17.30 – 24.00 Åbningstider: Email: pakhuskaelderen@arp-hansen.dk Lukket søn-– og helligdage Bar: 12.00 24.00 Restaurant: 17.30 – 24.00 Web: www.restaurantpakhuskaelderen.dk Køkken: 12.00 – 22.00 Bar: 12.00 – 24.00 Restaurant Pakhuskælderen Lukket søn- og helligdage Køkken: 12.00 – 22.00 Nyhavn 71 DK-1051, København Lukket søn- og helligdage Danmark Restaurant Pakhuskælderen Tlf.: + 4571 3343 6214 København Nyhavn DK-1051, Restaurant Pakhuskælderen Fax. + 45 3343 6201 Danmark Nyhavn 71 DK-1051, København Email: pakhuskaelderen@arp-hansen.dk Tlf.: + 45 3343 6214 Danmark Web:+www.restaurantpakhuskaelderen.dk Fax. 45 3343 6201 Tlf.: + 45 3343 6214 Email: pakhuskaelderen@arp-hansen.dk Fax. + 45 3343 6201 Web: www.restaurantpakhuskaelderen.dk Email: pakhuskaelderen@arp-hansen.dk Web: www.restaurantpakhuskaelderen.dk

RESTAURANT PAKHUSKÆLDEREN RESTAURANT PAKHUSKÆLDEREN RESTAURANT PAKHUSKÆLDEREN

21

23-07-2014 16:08:20 23-07-2014 16:08:20 23-07-2014 16:08:20 23-07-2014 16:08:20 23-07-2014 23-07-2014 16:08:20 16:08:20 23-07-2014 16:08:20 23-07-2014 16:08:20

23-07-2014 16:08:20

NYH_Pakhuskaelderen_MIX_2014.indd 1

23-07-2014 16:08:20

NYH_Pakhuskaelderen_MIX_2014.indd 1

23-07-2014 16:08:20

NYH_Pakhuskaelderen_MIX_2014.indd 1

23-07-2014 16:08:20


Lili-prisen

DK

Prisen er navngivet efter den danske kunstner Lili Elbe, der

ENG

The award is named after the Danish artist, Lili Elbe,

i 1930 som den første i verden fik foretaget en kønsbekræften-

who in 1930 was the first person to ever undergo gender affir-

de operation. Hun var gift med kunstneren Gerda Wegener,

ming surgery. She was married to artist Gerda Wegener, and

og sammen bosatte de sig i 1912 i Paris for at leve åbent som

in 1912 the two moved to Paris to live openly as lesbians. The

lesbiske. Fortællingen om Lili repræsenterer det mod og den

story of Lili represents the courage, freedom and inclusiveness

frihedselskende rummelighed, som MIX Copenhagen gerne

that MIX Copenhagen celebrates.

vil hylde. The Lili Award is awarded for the fifth time, but this year Lili-prisen bliver uddelt for femte gang, men i år i et helt nyt

it has a brand new design. When you look at the glass you

design. I glassets overflade spejler man sig i Lilis portræt.

find yourself mirrored in a portrait of Lili herself. If you look

Fører man keglen op foran øjet og holder spejlet foran keglen,

through the cone with the glass at the end of it, you can see the

beskuer man verden gennem Lilis malerier, og med hendes

world around you through Lili’s colours and paintings.

farver. ABOUT THE ARTISTS OM KUNSTNERNE

Yassin Askar og Sarah Borup er begge

Yassin Askar and Sarah Borup are both

educated as designers in London. Individually they work as

uddannede designere fra London. Hver for sig arbejder de

product- and graphic designer respectively, but together they

som henholdsvis som produktdesigner og grafisk designer,

investigate the language of shapes, and the artistic tensions

men sammen udforsker de formsproget og det kunstneriske

between their fields.

spændingsfelt mellem deres fag.


Jury

DK

Årets jury vælger vinderne af Lili-prisen for henholdsvis

ENG

This year’s Jury selects the winners of the Lili Award for

bedste kortfilm, bedste dokumentar, og bedste spillefilm. Vi

best short, best documentary and best feature film. We have

har sammensat en international jury som er ligeså interessant

put together an International Jury who are just as interesting

og inspirerende som de film de skal vurdere. De vil være til

and inspiring as the films they have to evaluate. They will be

stede på festivalen fra 07/10 til 11/10, og glæder sig meget til

attending the festival from 07/10 to 11/10 and they are very

at møde MIX Copenhagens seje publikummer og være en del

excited to meet MIX Copenhagen’s amazing audience and be

af festivalen. Juryen vil overrække årets Lili-statuetter på luk-

a part of the festival. The Jury will announce the winners of the

keaftenen i Empire Bio lørdag 10/10 hvor aktivist og tidligere

Lili statuettes at the closing night in Empire Bio on Saturday

MIX-arrangør, Sarah Glerup, er vært (læs mere på s. 13) Du

10/10, where activist and former MIX organizer, Sarah Glerup,

kan læse mere om Lili-statuetten på side 22.

will be the host of the night (see more on page 13). You can read more about the Lili statuettes on page 22.

DK

Wibke Straube er kønsforsker og transfeministisk aktivist

DK

Saga Becker er en 26-årig svensk skuespillerinde, mul-

med base i Berlin (D) og Karlstad (SE). Den arbejder ved

tikunstner og fortaler for transrettigheder. Hun vandt en

Centret for Kønsforskning ved Karlstad Universitet. Wibkes

Guldbagge for Bedste Skuespillerinde i 2014 for sin hovedrolle

forskning fokuserer på kønsoprør i visuel kultur, og for nylig

i det intense drama “Something Must Break” (Ester Marting

udgav Wibke bogen “Trans Cinema and its Exit Scapes”. Når

Bergsmark, 2014), og er den første transperson nogensinde der

Wibke ikke underviser, skriver eller laver havearbejde, kan

har vundet denne pris.

den lide at rejse for at opleve filmfestivaler, udstillinger og queer-arrangementer. Wibke holder et foredrag om transfilm

ENG

Saga Becker is a 26-year-old Swedish actress, multi-artist

(på engelsk) lørdag 10/10, se s. 18.

and trans advocate. She won the 2014 Best Actress Guldbagge Award for her leading role in the intense drama “Something

ENG

Wibke Straube is a gender studies scholar and transfemi-

nist activist based in Berlin (D) and Karlstad (SE), working at the Centre for Gender Research at Karlstad University. Wibke’s research focuses on gender dissidence in visual cultures, and they recently published the book “Trans Cinema and its Exit Scapes”. When not teaching, writing or gardening, they like to travel to places that feature film festivals, exhibitions and queer events. Wibke will be giving a lecture (in English) on trans cinema on Saturday October 10th (see p. 18).

23

Must Break” (Ester Martin Bergsmark, 2014), and is the first transgender person to ever win this award.


Jury

ENG

Christoffer Berdal is a prominent danish theatre director,

who has set up several plays all around Scandinavia. He graduated from the directing programme at the Danish National School of Performing Arts in 1998. Amongst Christoffer’s works, one can highlight Shakespeare’s “Richard III” (Odense Teater 2001), the Reumert-nominated “En Smule Stilhed før Stormen” (Husets Teater 2009), “Angels in America” (Betty Nansen Teatret 2013), and “Ilt” (Husets Teater 2014). He has also worked as an educator at the alternative film school Super16 in Copenhagen. DK

Campbell X har skrevet, produceret, og instrueret queerko-

medien, “Stud Life” (2012) som blev vist på MIX Copenhagen 2012. Campbells oeuvre modtog stor anderkendelse ved “Queer Black Cinema festival” I New York i 2009. Udover at være filmskaber, har Campbell udgivet flere noveller og artikler om film, seksualitet og køn. ENG

Campbell is the writer/director/producer behind the

award-winning queer urban comedy feature film Stud Life (2012) which screened at MIX Copenhagen in 2012. Campbell’s body of work has been showed worldwide, and was honoured by the Queer Black Cinema festival in New York in 2009. In addition to their work as a filmmaker, Campbell has published short stories and articles on film, sexuality and gender. DK

Predrag Azdejkovic stammer fra Serbien, og er leder af den

årlige internationale queer filmfestival Merlinka i Beograd. Derudover er han chefredaktør for LGBT nyhedsportalen GayEcho, samt Serbiens eneste homomagasin “Optimist”. Siden 2001 har han kæmpet for LGBT rettigheder som grundlægger og leder af Gay and Lesbian Info Centre. For sit aktivistiske arbejde har Predrag modtaget prisen for bedste måde at kæmpe for diskriminerede gruppers rettigheder af German Federal Enterprise for International Cooperation. ENG

Predrag Azdejkovic hails from Serbia, and is the director

of the annual international queer film festival Merlinka in Belgrade. He is also the editor in chief of GayEcho, an LGBT news portal, and of Serbia’s only gay magazine, “Optimist”. Since 2001, he has been actively promoting LGBT rights as DK

Christoffer Berdal er en prominent, dansk sceneinstruktør,

the founder and director of a Gay and Lesbian Info Centre.

der har slået sine folder på de skrå brædder på de bedste af

For his activism, Predrag received the award for the best ap-

landets teatre. Han er uddannet fra instruktørlinjen på Statens

proach in fighting for the rights of discriminated groups by the

Scenekunstskole i 1998. Blandt Christoffers opsætninger kan

German Federal Enterprise for International Cooperation.

nævnes Shakespeares “Richard III” (Odense Teater 2001), den Reumert-nominerede “En Smule Stilhed før Stormen” (Husets Teater 2009), “Engle i Amerika” (Betty Nansen Teatret 2013), og “Ilt” (Husets Teater 2014). Han har desuden været tilknyttet som underviser på den alternative filmskole Super16 i København.


Out&About Publikumsprisen

DK

BENT-prisen

Det er dig som filmelsker og festivalgæst, der bestemmer,

hvilken film der skal løbe med årets publikumspris. Prisen uddeles i samarbejde med magasinet Out&About, og du stemmer ved at give karakteren 1 -5 efter en visning af en nomineret film. Vi trækker lod om fine præmier blandt alle dem, som har afgivet stemmer. DE NOMINEREDE FILM ER

Call me Marianna Liz in September Game Face Couples Retreat with Bffs Dyke Hard In the Grayscale DK ENG

You as a film-lover and festival guest decide which film

Hvilken dansk LGBT-film eller -tv-produktion er årets

bedste? Det bliver afgjort, når BENT-prisen uddeles. Prisen

wins the Out&About audience award. You simply vote after

går til danske filmfolk, som har skabt troværdige repræsenta-

the screening of a nominated film, giving it a score from 1 to

tioner af homo- og biseksuelle og transpersoner i fiktion, do-

5. By voting, you automatically enter our competition to win

kumentarfilm, reklamer og oplysningsfilm. Det er femte gang,

some great prizes. Our audience award is presented in collabo-

BENT-prisen uddeles, og den er tidligere gået til spillefilmen

ration with Out&About magazine.

“Rosa Morena”, tv-serien “Rita” samt dokumentarfilmene “Det jeg aldrig fik sagt: Dias historie” og “Lovebirds”.

THE NOMINATED FILMS ARE

Call me Marianna

Prisoverrækkelsen foregår i Empire Bio tirsdag 06/10 kl. 20 i

Liz in September

forbindelse med visningen af “Qamar”. Her viser vi klip fra de

Game Face

nominerede produktioner inden prisen på 10.000 kr. uddeles.

Couples Retreat with Bffs

På mixcopenhagen.dk kan du se, hvem der er nomineret i år.

Dyke Hard In the Grayscale

ENG

Which is the best Danish LGBT film or television pro-

duction of the year? This will be revealed at the BENT award ceremony. The BENT award celebrates Danish filmmakers who have portrayed homo-, bisexual and transgender people in a credible way in fiction films, documentaries, commercials and infomercials. This is the fifth time BENT is awarded, and previous winners are the fiction film “Rosa Morena”, the TV series “Rita” and the documentaries “Dia’s Story” and “Love Birds”. The award ceremony takes place at Empire Bio Tuesday 06/10 8:00pm at the screening of “Qamar”. Here, we will show clips from the nominated productions before the award for DKK 10,000 is presented to the winner. Read about this year’s nominees at mixcopenhagen.dk.

BENT JURY

Produktionsleder - Den Danske Filmskole / Head of production, the National Film School of Denmark FLEMMING KLEM Manuskriptforfatter / Scriptwriter KIRSTINE MØLGAARD Festivalleder, MIX Copenhagen (2010-2012) / Festival leader, MIX Copenhagen (2010-2012) LASSE SOLL SUNDE Journalist / Journalist METTE SCHRAMM Biografdirektør / cinema CEO SØREN BYGBJERG Redaktionsleder, DR / editorial manager, DR ANNIE WORSØE

25


GayCphAppMix2015.indd 1

27-07-2015 17:28:29


27


MIX Skolefilm

BOOKING: SKOLE@MIXCOPENHAGEN.DK INFO: MIXCOPENHAGEN.DK/SKOLEFILM FACEBOOK.COM/MIXCOPENHAGENSKOLEFILM

DK

MIX Copenhagen Skolefilm tilbyder i 2015 udvalgte

ENG

In 2015, MIX Copenhagen School Films will take the

ungdomsfilm om seksualitet og kønsidentitet i vores rejsen-

shape of a travelling Cinema. We will be showing a selection

de skolebiograf. Filmene lægger op til debat og refleksion,

of youth films that address topics such as sexuality and gender

og filmvisningen kan enten stå alene eller indgå i et længere

identity in secondary schools (8th-9th grade) in the Copenha-

undervisningsforløb. Vores nye, gratis undervisningsmateriale

gen area. The films that we chose provide a great platform for

ligger til fri download på vores hjemmeside. Tilbuddet er

debate and reflection. We also provide teaching material that

målrettet elever fra 8.-9. klasse. Udvalget af film kan findes på

can be used together with the film screenings. Please contact

vores hjemmeside. Skriv til os, hvis du er interesseret i at få os

us if you are interested in getting our teaching material in Eng-

ud til din skole.

lish. Check out our website to read more about the selection of films, and contact us if you’d like us to come to your school.

Efter hver visning kan frivillige fra normstormerne inddrage eleverne i en dialog om filmens tematikker i relation til normer

After each screening, volunteers from “normstormerne” - The

for køn og seksualitet.

Norm Stormers - discuss the film topics in relation to gender and sexuality norms.

MIX Skolefilm er støttet af DFI og Københavns Kommune og er gratis.

MIX School Films is financed by DFI and the city of Copenhagen and is free.


Hvis du vil rives med / If you feel like getting carried away

DK

Har du brug for en filmoplevelse, hvor du trygt kan læne dig tilbage i biografsæ-

det og lade dig opsluge af filmlærredets magi, så er denne stribe af stærke spillefilm lige noget for dig. Her er stærke skuespilspræstationer, velskrevne manuskripter, overvældende scenografier og filmisk håndværk i højsædet. MIX Copenhagen inviterer ind i biografmørket til dramatiske kærlighedsfortællinger, intense identitetskriser og rørende coming-of-age historier. Forbered dig på film, hvor du uforventeligt vil blive begejstret, rørt og medrevet. Velkommen til vores udvalg af klassiske solide filmdramer! EN

If you want a film experience where you can kick back in the cinema and be

immersed in the magic of the screen, this streak of feature films is not to be missed. Here, standout performances, well-written manuscripts, overwhelming set designs and filmic craft are in focus. MIX Copenhagen invites you into the darkness of the cinema for these dramatic love stories, intense identity crises, and touching comingof-age stories. Prepare to be thrilled, touched, and entertained. Welcome to our selection of classic film dramas!

29


7th Heaven + Porn Punk Poetry

SPILLEFILM LØRDAG 10/10 KL. 16.30 CINEMATEKET

GUILLAUME FOIREST

France, 2013 39 min. French with English subtitles.

#gay #identitycrisis #POC #sexwork #youth #bisexuality HASHTAGS

MAURICE HÜBNER

Germany, 2014 40 min. German with English subtitles.

Denne spillefilmsvisning byder på hele to film, som begge river

at flygte fra sine glemte følelser ved at tage stoffer og hustle. Et

dig med i en fortælling om livet på gaden.

uventet møde med en ung kvinde konfronterer ham med sine længsler og sætter hans liv på prøve. En smuk film om at finde

ENG

Welcome to a night in the company of bad boys and hust-

lers. This double feature screening takes you on a journey into

sig selv og hinanden, trods ubærlige og barske omstændigheder.

the everyday street lives of Sofiane and Damon. In “Porn Punk Poetry”, male prostitute Damon is trying to I “7th Heaven” har Sofiane - en ung mand fra forstaden - det

escape his long suppressed feelings by hustling and doing

svært med sin egen seksualitet, der beskrives som ‘afvigende’

drugs. An unexpected encounter with a young woman confronts

af hans bande, familie og ghettoen, han bor i. Alt imens han

him with his real desires and puts his whole life to the test. A

forsøger at tilfredsstille sin krævende pigekæreste, får han

beautiful film about finding yourself and each other, despite

afløb for sine seksuelle frustrationer ved at være trækkerdreng.

unbearably harsh circumstances.

Eller gør han? En stærk film om internaliseret homofobi og dobbeltliv. In “7th Heaven”, Sofiane – a young suburban man – has a hard time accepting his own sexuality, which is described as ‘deviant’ by his gang, his family, and the ghetto where he lives. While trying to satisfy his demanding girlfriend, he gets an outlet for his sexual frustration by being a rent boy. Or does he? A strong film about internalised homophobia and managing a double life.

Hvis du vil rives med

I “Porn Punk Poetry” prøver Damon, en mandlig prostitueret,

TEMA

Velkommen til en nat i selskab med bad boys og hustlere.

DK


Carmín Tropical

Byt billetten til en gratis øl eller vand på GAY Cph d. 08/10 efter kl. 18. BONUS Switch the ticket for a free beer or soft drink on GAY Cph 08/10 after 6 PM. BONUS

SPILLEFILM MANDAG 05/10 KL. 16.30 I CINEMATEKET

RIGOBERTO PÉREZCANO

Spanish with English subtitles

#fighter #friendship #lilinominee #love #T #visuallystunning HASHTAGS

Mexico , 2014

80 min. DK

Fast besluttet på at finde sin bedste vens morder, vender

Determined to find the truth - and her best friend’s mur-

Mabel tilbage til sin hjemby for at opsøge sandheden. Vedhol-

derer - Mabel returns to her hometown. Persistent, singularly

dent, målbevidst og ved at bruge sine egne metoder, bliver hun

focused, and independent Mabel is soon entangled in a story

viklet ind i en historie om nostalgi, kærlighed og forræderi.

of nostalgia, love, and betrayal. A local taxi driver eager to

Mabel bliver undervejs ledsaget af en lokal taxachauffør som

help Mabel accompanies her in her search for justice, and soon

er ivrig efter at hjælpe med hendes søgen efter/på retfærdig-

feelings arise between them. “Carmin Tropical” is a story about

hed, og efterhånden opstår der følelser imellem dem. “Carmin

coming back. It is an unique look into provincial Mexico whe-

Tropical” er en historie om at vende hjem: Det er et usædvan-

re transness takes on an unusual dimension. Prepare yourself

ligt kig ind i det provinsielle Mexico, hvor kønsidentitet får en

for a quietly told crime story with an unexpected twist.

usædvanlig dimension. Forbered dig på en stille fortalt krimi med en uventet drejning.

31

ENG


Drown

Hidden Away

SPILLEFILM SPILLEFILM

TIRSDAG 06/10 KL. 17.15 EMPIRE BIO

LØRDAG 10/10 KL. 19.15 I CINEMATEKET

TORSDAG 08/10 KL. 21.45 CINEMATEKET

DEAN FRANCIS

Australia, 2015 93 min. English with no subtitles

På den australske østkyst er Len en legende i den lokale

MIKEL RUEDA

Spain, 2014 92 min. Spanish with English subtitles

DK

04/10 - 08/10: Byt billetten til en fadøl på Nevermind alle festivalens dage. 06/10: 2 for 1 på The Barking Dog fra søndag til torsdag. BONUS 04/10 - 08/10: Switch your ticket to a small beer at Nevermind all through the festival. 06/10: 2 for 1 at The Barking Dog Sunday through Thursday. HASHTAGS #gay #hardships #homophobia #POC #political #youth BONUS

I en tid med strammere indvandringspolitik og øget

popularitet blandt højreorienterede partier forsøger flere og

bryster sig i sin ubrudte linje af livreddertrofæer, men ud af

flere indvandrere fra syd at krydse den europæiske grænse i

skumsprøjtet træder den flotte Phil pludselig og stjæler rampe-

søgen efter et bedre liv. Dette er også tilfældet i “ Away”, hvor

lyset fra ham. Med skarpe farver og dunkelt hypnotiserende

vi møder Ibrahim - en immigrant fra Marokko uden papirer,

billeder iscenesættes Lens interne kamp og hans relation til

som prøver at overleve i Bilbaos gader. En dag møder Ibrahim

den nye fyr, som han simultant fascineres og frastødes af. Mel-

Rafa, en ung spanier fra en rivaliserende skolegårdsbande, og

lem Len og Phil flyder knytnæver, lyst og trusler snart sammen

der opstår hurtigt skjulte lyster og følelser imellem dem. “Hid-

i en fortælling om internaliseret homofobi, der vil efterlade sin

den Away” er til dels en kritisk kommentar til Europas racisme

beskuer chokeret og håbefuld på forsoning.

og nationalisme, men det er lige så meget en smukt fortalt coming of age-film om ung kærlighed.

ENG

Standing self-assured on the Australian east coast is

Len, priding himself on his unbroken line of lifeguarding

ENG

trophy wins. But out of the spindrift appears handsome Phil,

popularity of right wing parties, immigrants from the Global

suddenly stealing the limelight. With sharp colours and darkly

South continue to attempt to cross the European border in

mesmerising pictures, we see Len’s internal fight with himself

search of a better life. This is the case in “Hidden Away” where

and his relation to the new boy, by whom he is simultaneously

we meet Ibrahim – an undocumented Moroccan immigrant

fascinated and repulsed. Fists, lust and threats weave a tale of

trying to make it on the streets of Bilbao. When Ibrahim

internalised homophobia that will leave the audience shocked

encounters Rafa, a young Spaniard from a rivalling schooly-

and hopeful of reconciliation.

ard gang, hidden desires emerge. “Hidden Away” is as much

In a time of harsher immigration policies and increasing

a critical commentary on contemporary Europe’s racism and nationalism as it is a beautifully told coming of age story about young love.

Hvis du vil rives med

livredderklub. Som alfahan står han stålsikker på stranden og

TEMA

DK

#explicitnudity #friendship #gay #homophobia #identitycrisis #visuallystunning #youth HASHTAGS


How to Win at Checkers (Every Time)

Efter filmen d. 07/10 serverer vi et glas vin i caféen. BONUS After the film 07/10 wine is served in the café. BONUS

SPILLEFILM ONSDAG 07/10 KL. 20.00 EMPIRE BIO TORSDAG 08/10 KL. 19.15 CINEMATEKET

JOSH KIM

Thailand/USA/ Indonesia, 2015

English with no subtitles

#classclash #family #gay #hardships #military #T #youth HASHTAGS

80 min. DK

For at vinde i skak skal man lære at rykke sine brikker

To win at checkers, you must learn to play the game! In

rigtigt. I denne thailandske coming-of-age film møder vi den

this coming-of-age film from Thailand we meet Oat (age 11)

11-årige Oat, der forguder sin storebror Ek og vil følge ham

who idolises his big brother Ek. The story of two brothers

overalt. Familie, kærlighed, klasse og tab er emner som står

revolves around family, love, class, and loss. The film begins

for skud i historien om to brødre. Symbolsk starter filmens

with notes of fresh naiveté, but quickly develops as our main

fortællestil naivt men udvikler sig med vores hovedkarakter,

character experiences life’s harsh realities. As Ek teaches Oat

fra den barnlige uskyld til livets barske realiteter. Som filmen

how to move the right pieces in checkers, Oat improves at

skrider frem lærer Ek nemlig Oat at flytte de rigtige brikker,

playing the game, but also begins to view the world as it really

men i takt med at Oak bliver dygtigere til spillet, begynder han

is. And maybe winning isn’t all that great.

også at se verden som den virkelig er. Og måske er det ikke så sjovt at vinde.

33

ENG


In Hiding

vi serverer et glas vin efter filmen Skuespiller Julia Pogrebińska er til stede ved visningen. BONUS We serve a glass of wine after the screening. Actress Julia Pogrebinska is attending the screening. BONUS

SPILLEFILM ONSDAG 07/10 KL. 19.30 EMPIRE BIO LØRDAG 10/10 KL. 14.15 CINEMATEKET

JAN KIDAWA-BLONSKI

Poland, 2013 103 min.

DK

Polish with English subtitles.

Da foråret kommer til Polen i 1944 er livet endnu hektisk

#classclash #historical #homophobia #lesbian #religion #visuallystunning HASHTAGS

ENG

Life continues to be hectic and complicated as spring

og kompliceret. Den unge cellist Janina bor alene med sin far,

1944 arrives in Poland. Young cellist Janina lives alone with

der netop har valgt at gemme sin vens jødiske datter Esther

her father, who has just decided to hide his friend’s Jewish

under stuegulvet. Janina er slet ikke tilfreds med situationen,

daughter, Ester, under their living room floor. Janina is ill at

men da faderen bliver arresteret, må hun nærme sig den smukke

ease with the situation, but when her father is arrested on the

flygtning. Bag de lukkede vinduesskodder blomstrer et sensuelt

street, she must approach the beautiful refugee. Behind closed

forhold pludselig op, men intriger og uventede gæster dukker

window shutters a sensual relationship blossoms, but intrigue

frem i skyggen af det smuldrende Tredje Rige. Snart falder

and an uninvited guest await in the shadows of the crumbling

tilværelsen fra hinanden og da krigen endelig afsluttes, når

Third Reich. Their lives begin to unravel, and when the war

nyheden ikke ned under stuebrædderne.

comes to an end, the news does not reach under the floorboards.


Match

Naz & Maalik

SPILLEFILM

SPILLEFILM

SØNDAG 04/10 KL. 20.00 I EMPIRE BIO

LØRDAG 03/10 KL. 21.45 I CINEMATEKET

SØNDAG 11/10 KL. 19.15 I CINEMATEKET

LØRDAG 10/10 KL. 17.30 I EMPIRE BIO

STEPHEN BELBER

USA, 2014 92 min. English with English subtitles.

DK

Få 2 for 1 på The Barking Dog 04/10, mod visning af billet / 2 for 1 at the Barking Dog 04/10 if showing your ticket. BONUS

#bisexual #celebrity #comingout #family #generationgap #senior HASHTAGS

Patrick Stewart spiller Tobias ‘Tobi’ Powell, en anerkendt

JAY DOCKENDORF

USA, 2015 85 min. English with no subtitles

DK

03/10: Happy hour på Oscar Bar & Café d. 04/10 fra kl. 11-luk. 10/10: Byt billetten til en øl på Besaerk Bar. Gælder 09/10 og 10/10 fra kl. 17-08. BONUS 03/10: Happy hour at Oscar Bar & Café 04/10 fra 11 to closing. 10/10: Switch your ticket for a beer at Besaerk Bar (the 9th and 10th from 17-08) HASHTAGS #comingout #friendship #gay #POC #religion #youth BONUS

I Bedford-Stuyvesant, Brooklyn, New York bor 18-årige

balletinstruktør, der i fritiden nyder et komfortabelt liv med

Naz med sin muslimske familie. Lillesøsteren har netop fundet

strikketøjet i sofaen og som ikke nænner at smide sine afklip-

et brugt kondom på Naz værelse og straks er rammen sat

pede negle ud, da de minder ham om tiden, der gik. En dag

for denne charmerende coming-of-age historie. Ufortrødent

bliver Tobi opsøgt af en ung mand og kvinde, som spørger ind

slentrer Naz rundt med den flotte Maalik hele fredagen. De

til hans seksuelle eskapader i en meget specifik periode i hans

sælger kristne ikonkort og parfumeret vand mellem stjålne kys

unge balletdanserdage. Instruktør Stephen Belber har med

i sidegaderne og bønnen i den lokale moske. Det er selvfølge-

Match lavet et tankevækkende, medrivende og skævt familie-

lig ikke uden frustration at drengene fortsætter deres kærtegn,

drama.

men det er ikke deres ortodokse familie, der truer forholdet. Snart må parret erkende at samfundet også har forventninger,

ENG

In Match we meet Tobias “Tobi” Powell (played by

når man er sort og muslim.

Patrick Stewart) - a recognised ballet instructor who enjoys a In Bedford-Stuyvesant, Brooklyn, New York 18-year-old

comfortable life knitting and collecting his own nail clippings,

ENG

because it reminds him of times passed. One day, Tobi is

Naz lives with his Muslim family. Naz’s little sister has found

approached by a young man and woman who ask questions

a used condom in his room and just like that this charming

about his sexual escapades in a very specific period in his ballet

coming-of-age story is underway. Undeterred Naz strolls the

dancer days. With Match, director Stephen Belber has made a

streets of Brooklyn with beautiful Maalik. They sell perfumed

thoughtful, engaging, and quirky family drama.

water and cards with Christian prophets between back alley

September 11th changes the course of her family’s lives. Her parents sell everything and move to Kabul to help reconstruct the country. Ariana finally sees Afghanistan for herself.

kisses and prayers at the local mosque. The boys continue caressing in the face of frustration and obstacles but it is not simply their orthodox families that threaten the relationship. Soon the couple must face society’s expectations for one who is black and Muslim.

35


Sand Dollars

That’s Not Us

SPILLEFILM

SPILLEFILM

LØRDAG 03/10 KL. 20.00 EMPIRE BIO

TIRSDAG 06/10 KL. 17.30 EMPIRE BIO

SØNDAG 11/10 KL. 16.30 CINEMATELET

FREDAG 09/10 KL. 17.15 EMPIRE BIO

ISRAEL CÁRDENAS & LAURA AMELIA

D. 07/10 kan du få rabat på Vela, mod visning af billet. BONUS

GUZMÁN

Dominican Republic, 2014 80 min. Spanish with English subtitles

En caribisk ø i den Dominikanske Republik danner scene-

USA, 2015 97 min. English without subtitles

DK

#friendship #gay #lesbian #love #sex #youth HASHTAGS

I dette romantiske komediedrama tager tre unge par

(m/m, m/k og k/k) på weekendtur til Fire Island for at nyde

roman af samme navn. Her sælger de lokale unge deres kroppe

det sidste af sommerens varme. Hvad der forventes at blive en

til velhavende ældre turister, der kommer til øen i forfølgelsen

sjov og romantisk weekend, viser sig hurtigt at blive en kamp

af eksotisk selskab under den caribiske sol og til de varme

for at holde sammen på både det hetero- og de homoseksuelle

nætter fyldt med rom og merengue-musik. Vi følger den

parforhold. Filmen belyser på fineste vis hvilke problemer, der

lokale pige Noeli, der med løftet om at flytte med til Frankrig,

florerer i langtidsvarende forhold og hvordan man forholder

tilbringer tid med den ældre, franske Anne. “Sand Dollars”

sig til kærlighed i nyere tid. Alle interaktioner skuespillere

er usædvanlig smuk og medrivende. Ikke mindst på grund

imellem er et produkt af improvisationer, hvilket skaber dybde

af Geraldines Chaplins tour de force præstation i rollen som

og giver et realistisk nærvær til filmens udtryk.

Anne, der er håbløst forelsket i den unge dominikanske kvinde. ENG ENG

The Caribbean island of the Dominican Republic sets the

In this romantic comedy drama, three young couples

(m/m, m/f and f/f) journey out to Fire Island on a weekend

stage for this film loosely based on the homonymous novel by

get-away to enjoy the last of the summer’s heat. What is expe-

Jean-Noél Pancrazi. Here, young people sell their bodies to

cted to be a romantic and funny weekend quickly turns into

well-off older tourists that come to the island in the pursuit

a struggle to keep the three relationships together. This film

of exotic company, soaked in the Caribbean sun and the hot

depicts the problems associated with long-term relationships

nights filled with rum and merengue. We follow impoverished

and how one deals with love in modern times. All interactions

local girl Noeli who, with the promise of moving to France,

between the actors are improvised, which gives the film depth

spends time with older French woman Anne, who is hopeles-

and a realistic presence to the film’s expression.

sly in love with the young Dominican. Worth a view also just

September 11th changes the course of her family’s lives. Her parents sell everything and move to Kabul to help reconstruct the country. Ariana finally sees Afghanistan for herself.

for Geraldine Chaplin’s tour de force of a performance.

Hvis du vil rives med

riet for denne film, der er løst baseret på Jean- Noël Pancrazis

TEMA

DK

#classclash #generationgap #lesbian #Lilinominee #love #senior #sexwork #visuallystunning HASHTAGS

WILLIAM C. SULLIVAN


Hvis du vil udfordres / If you want to be challenged

DK

Nogle film skaber deres egne regler, mens andre slet ingen har - og fælles for fil-

mene i denne kategori er, at konventionerne er til for at blive dekonstrueret. Vi byder således på nogle af de mere kringlede kroge af filmkunsten og -kulturen, og hvad enten det er på det narrative, visuelle eller tematiske plan, så er disse film for dig, der gerne vil overraskes og udfordres af en atypisk audiovisuel fremstilling. Her kan det være småt med forudsigeligheden - til gengæld er udbyttet så langt rigere. Disse film pirrer vores sanser, provokerer og inspirerer! ENG

Some films create their own rules; while others do not have any at all - and com-

mon to all films in this category is that the conventions are there to be deconstructed. Thus we offer some of the more intricate hooks of film art and culture, and whether that is at a narrative, visual or thematic level, these films are for those of you who would like to be surprised and challenged by an atypical audiovisual representation. The predictability may be scarce – however the yield is so much richer. These films stimulate our senses and they provoke and inspire!

37


Daniel's World

After the film the director Veronika Liskova will be present for a talk about the subject matter BONUS

DOKUMENTAR TIRSDAG 06/10 KL. 19.15 CINEMATEKET

VERONIKA LIŠKOVÁ

Czech Republic, 2014 74 min. DK

Czech with English subtitles

Daniel er 25 år gammel, forfatter og pædofil. Han har aldrig

#comingout #fighter #hardships #identitycrisis HASHTAGS

ENG

Daniel is 25 years old, an author, and a pedophile. He has

begået overgreb mod børn eller haft en partner, men han ved,

never committed offenses against children or had a partner,

at han kun tænder på mindreårige drenge. I denne meget

but he knows that he is only turned on by underage boys. In

usædvanlige dokumentar brugte instruktøren flere år på at

this very unusual documentary the director spent several years

researche sig frem til Daniel, en exceptionelt ærlig ung mand,

researching and connecting with Daniel, an exceptionally hon-

som står frit frem og skrøbeligt fortæller om sin seksuelle og

est young man who speaks freely about the vulnerable issues

kærlighedsmæssige præference. Imens kæmper han for at

of his sexual and romantic preference. While he struggles to

acceptere sig selv i et samfund, der tabuiserer og dæmoniserer

accept himself in a society that regards pedophilia as a demon-

pædofili, og spørgsmålet er om han skal tilfredsstille sig selv

ic taboo, he ponders whether he should satisfy himself with his

med egne fantasier eller tage medicin resten af livet.

own fantasies or take medication for life.


Everlasting Love

Feelings Are Facts: The Life of Yvonne Rainer

SPILLEFILM

DOKUMENTAR

SØNDAG 04/10 KL. 19.15 CINEMATEKET

SØNDAG 04/10 KL. 21.30 CINEMATEKET

FREDAG 09/10 KL. 20.00 EMPIRE BIO

ONSDAG 07/10 KL. 16.30 CINEMATEKET

MARÇAL FORÉS

Spain, 2014 69 min. Spanish with English subtitles

Efter visningen 09/10 er instruktør Marçal Forés til stede til en q&a spillefilm BONUS After the screening 09/10 the director Marçal Forés will be present for a q&a BONUS

JACK WALSH

USA, 2015 86 min. English with no subtitles

#feminism #historical #intellectual #lesbian #Lilinominee #portrait HASHTAGS

#gay #generationgap #Lilinominee #nature #sex #visuallystunning #wtf HASHTAGS

DK

Denne mørke cruising-thriller udforsker hvad der sker,

Mød Yvonne Rainer: danser, performer, koreograf og film-

når lærer og elev møder hinanden langt udenfor klasselokalet,

skaber, der konstant har skubbet til grænserne for de traditio-

nemlig i et skovområde, kendt som lysternes og begærets

nelle kunstformer. I denne dokumentar følger vi en kunstner,

hemmelige legeplads. Men det, der starter som en fræk affære,

der har udfordret og påvirket kunsten siden 1960'erne, og

udvikler sig til en farlig forbindelse, da sproglæreren Carlos

som fortsætter med at gøre det i dag. Billederne fra Yvonnes

ikke kan leve op til den mutte Tonis idylliserede forestilling

barndom giver os et indblik i hendes fascinerende baggrund

den evige kærlighed. Med et overaskende plot samt en smuk

og hjælper os til at forstå, hvordan hun blev en sand feminist

og voyeristisk billedside, emmer dette stykke stringente film-

og aktivist. Det er ikke nødvendigt at være en kunstekspert

kunst af en konstant sitren, og således står Everlasting Love

for at nyde denne dokumentar. Du skal blot være nysgerrig på

tilbage som en særegen blanding af begær og mystik.

hvordan et individ kan ændre historien.

ENG

39

DK

This dark cruising-thriller explores what happens when

ENG

Meet Yvonne Rainer: a dancer, performer, choreograp-

teacher and student meet each other far outside of the class-

her and filmmaker, who has spent her whole career pushing

room, namely in a wooded area, known as the secret play-

boundaries of traditional art forms. In this documentary, you

ground of desire and passion. But what starts as a brazen

will follow the life of an artist, who has been challenging and

affair develops into a dangerous relationship when the lan-

influencing the arts since the 1960s, and who continues to do

guage teacher Carlos cannot live up to sullen Toni’s idyllic

so. Images from Yvonne’s childhood will give you an insight

expectations of everlasting love. With a surprising plot and a

into her fascinating background, helping you understand how

beautiful and voyeuristic picture side, this piece of cogent art

she became a true feminist and activist. You don’t need to be

house cinema oozes of a constant quivering, and so Everla-

an art expert to enjoy this documentary. You just need to be

sting Love stands as a peculiar mix of lust and mystery.

curious about how one individual can change history.


Masculinity/ Femininity

Matterhorn

SPILLEFILM DOKUMENTAR

TIRSDAG 06/10 KL. 16:45 CINEMATEKET

LØRDAG 10/10 KL. 19:00 CINEMATEKET

LØRDAG 10/10 KL. 21.45 CINEMATEKET

RUSSELL SHEAFFER

HASHTAGS

USA , 2014

#portrait

#feminism #gender #intellectual

88 min English with no subtitles

Hvordan formidler man køn som konstruktion på audi-

Holland , 2013

88 min Dutch with English subtitles

DK

En fadøl på billetten efter kl. 22 under festivalen / A beer on the ticket during the festival. BONUS

#friendship #queer #identitycrisis #homophobia #religion #wtf HASHTAGS

Fred bor alene. Hans kone er død og sønnen er flyttet. Han

får tiden til at gå med at køre i den lokale bus, gå i kirke og spi-

filmmagere og kønsteoretikere performe deres personlige

se sine bønner, kød og kartofler hver dag kl.18.00. Hans liv er

oplevelser med kønsnormativitet. Gennem forskellige

ligeså farveløst og kedelig som hans nystrøgne lysebrune frak-

tilgange af filmmediet, der varierer fra subjektiv fortælling

ke. Men så dukker Theo op og vender op og ned på det hele.

til performativ iscenesættelse, repræsenterer personer som

Denne helt igennem skæve og filmvidunderlige tragikomedie

Barbara Hammer, James Franco og Jack Halberston det

handler om ensomhed, kærlighed, og befrielsen der følger ved

komplekse i, hvordan vi påtager os (og bliver påtvunget)

at gå imod normerne. Hvis filmen var svensk, var den instrue-

kønsidentiteter. En oplysende og eftertænksom fremstilling

ret af Roy Andersson, og her i MIX kan vi godt forstå at den

som giver genlyd hos enhver, der har følt sig på tværs af de

har vundet publikumspriser verden over.

gængse kønsopfattelser. ENG ENG

How do you convey the construction of gender audiovi-

Fred lives on his own. His wife is dead, his son has left.

He spends his time riding the bus, going to church and eating

sually? You allow a series of artists, academics, filmmakers

his beans, meat and potatoes every day at 6pm! Then Theo

and gender theorists to perform their personal experien-

appears and Fred lets Theo move in with him, turning his life

ces of dealing with gender-normativity. Using different

upside down. This tragicomedy is a bit absurd, but the film

approaches to the film medium ranging from subjective

beautifully illustrates loneliness, love, and the liberating feeling

storytelling to performative staging, individuals such as

of going against the norms. It’s quirkiness resembles work of

Barbara Hammer, James Franco and Jack Halberston

director Roy Andersson, and we in MIX aren’t surprised that

display the complexity of how we take (and have thrust

Matterhorn has won several audience awards around the world.

upon us) gender identities. An illuminating exposition that will resonate with anyone who has ever felt at odds with gendered expectations.

Hvis du vil udfordres

ovisuel vis? Man lader en række kunstnere, akademikere,

TEMA

DK

DIEDERIK EBBINGE


Nasty Baby

The Chambermaid Lynn

SPILLEFILM

SPILLEFILM

MANDAG 05/10 KL. 19.45 EMPIRE BIO

LØRDAG 03/10 KL. 19.15 CINEMATEKET

FREDAG 09/10 KL. 17.30 EMPIRE BIO

TORSDAG 08/10 KL. 16.45 CINEMATEKET

SEBASTIÁN SILVA

USA , 2015

100 min. English with no subtitles

DK

en gratis flaskeøl eller -vand på Masken fredag 09/10 / Free beer or soft drink at masken Friday 09/10 BONUS

#celebrity #classclash #gay #indentitycrisis #POC #wtf HASHTAGS

Det er bestemt ikke uden grund, at dette drama blev kåret til

ING0 HAEB

Germany , 2014

90 min. German with English subtitles

DK

After the screening 08/10 the director Ingo Haeb will be present for a q&a BONUS

#bisexual #comingout #lesbian #sex #sexwork #wtf HASHTAGS

Kammerpigen Lynn Zapatek er ikke så god til mennesker

årets bedste LGBT-spillefilm ved årets Berlinale, for det er en

men til gengæld rigtig god til rengøring. Dette betyder dog

på én gang meget charmerende og samtidigt overraskende for-

ikke, at Lynn ikke interesserer sig for mennesker. Om natten

tælling. Parret Freddy og Mo forsøger at få et barn med deres

gemmer hun sig nemlig nysgerrigt under hotelgæsternes senge

bedste veninde Polly, der spilles af den kendte komiker Kristen

for at udforske hemmelighederne bag deres fascinerende liv.

Wiig, men det, der starter som en hip, let og quirky historie om

En af disse hemmeligheder består af en let omgang BDSM,

livets store valg, tager pludselig en uforudseelig og dyster drej-

der straks vækker et ønske i Lynn om at træde ud af sin kokon

ning. “Nasty Baby” har både humor og varme, samtidigt med at

og optage menneskelig kontakt med call girl’en Chiara. “The

den provokerer sit publikum gennem sin aktivering af atypiske

Chambermaid Lynn” skaber associationer til franske Jean-Pier-

narrative greb.

res “Amélie”, med et halvlummert strejf af tysk hotelatmosfære - på den gode måde.

ENG

It is not without reason that this drama won best LGBT

feature film at this year’s Berlinale; it is both a very charming

ENG

and extremely surprising story. Freddy and Mo are a gay coup-

she’s not much of a people person. This doesn’t mean that

le who are trying for a baby with their best friend Polly (played

Lynn lacks curiosity about people. During the night she hides

by celebrated comedienne Kristen Wiig.) But what starts as a

herself under the hotel guests’ beds to pry on their secrets

hip, quirky and uplifting portrayal about the big choices in life,

and fascinating lives. One of these secrets introduces her to

takes an unexpected turn as the story unfolds. “Nasty Baby” is

BDSM, which awakens a feeling in Lynn of coming out of her

a film with both humour and wit, while at the same time being

cocoon and experiencing human contact with call girl Chiara.

provoking and challenging through its application of atypical

“The Chambermaid Lynn” is reminiscent of Jean-Pierre Jeun-

narrative codes.

et’s “Amélie” with a sultry twist of German hotel ambiance – in a

Chambermaid Lynn Zapatek is an excellent cleaner but

good way.

41


The Royal Road

Welcome to This House

DOKUMENTAR

DOKUMENTAR

TIRSDAG 06/10 KL. 19.00 CINEMATEKET

SØNDAG 04/10 KL. 19.00 CINEMATEKET

SØNDAG 11/10 KL. 19.00 CINEMATEKET

ONSDAG 07/10 KL. 21.00 CINEMATEKET

JENNI OLSON

USA , 2015

65 min. English with no subtitles

#historical #intellectual #Lilinominee #love #queer #visuallystunning HASHTAGS

Lad dig indfange af den meditative stemning i dette fil-

BARBARA HAMMER

USA, 2015

#feminism #hardships #historical #intellectual #lesbian #portrait HASHTAGS

79 min. English with no subtitles

DK

’There is magic made by melody’ skriver Elizabeth Bishop

i et af sine digte, og i denne skildring af forfatterens liv er

niske (by)landskab skudt på 16mm film. I en lyrisk voice-over

musik og brudstykker af hendes poesi netop akkompagneret i

reflekterer filmens jeg-fortæller over butch-identitet og begær,

en meningsfyldt interaktion. Bag dokumentaren, der fremstår

samtidigt med at betragtninger over nostalgibegrebet og

både impressionistisk og informativ, står den anerkendte

den californiske stats fortid udfoldes. Det eklektiske bånd

LGBT-auteur Barbara Hammer, der besøger de huse og

mellem identitet og hukommelse suppleres af referencer til

landskaber, som Bishop opfattede som sine hjem. Her for-

filmklassikere, der skildrer den uopfyldte kærlighed, og således

tæller digtere, venner og elskere historien om en kompleks og

er “Royal Road” både en dybt personlig film og samtidigt en

talentfuld kvinde, som til tider kæmpede med ikke at afsløre

vedkommende filmkulturel og samfundsmæssig fortælling.

sin seksualitet gennem sit forfatterskab.

ENG

Let yourself be captivated by the meditative mood of this

ENG

‘There is magic made by melody’ Elizabeth Bishop writes

film essay that seduces with evocative images of the Califor-

in one of her poems, and in this portrayal of the author’s life

nian (city)landscape shot on 16mm films. In a lyrical voice-over,

music and snippets of poetry are exactly accompanied in a mea-

the narrator reflects on butch-identity and desire, while at the

ningful interaction. The documentary appears to be impressi-

same time unfolding considerations of the concept of nostalgia

onist yet informative and is directed by the critically acclaimed

as well as the California State past. The eclectic bond between

LGBT auteur Barbara Hammer. In the houses and landsca-

identity and memory is complimented by references to movie

pes that Bishop called home, poets, friends and lovers tell the

classics portraying the unfulfilled love, and thus “Royal Road”

story of this complicated and talented woman, who struggled

is both a deeply personal and a relevant film cultural and

to craft her art without fully disclosing her sexual orientation.

societal story.

Hvis du vil udfordres

messay, som forfører med dragende montager af det califor-

TEMA

DK

Dokumentaren bliver vist i samarbejde med CPH:DOX BONUS The documentary is co-presented with CPH:DOX BONUS


Hvis du vil bevæges / If you feel like being moved

DK

Noget af det suverænt bedste ved filmmediet er dets evne til at røre os dybt i

vores mest følsomme indre. I denne kategori finder du film med stærk kærlighed, dyb selvindsigt og inspirerende viljestyrke, men også film, der for alvor kan sætte gang i tårekanalerne. Det er ikke altid nemt at skille sig ud fra mængden, om det så er fordi man har en anden kønsidentitet, seksuel orientering, hudfarve eller et handicap. Man er dog sjældent alene, hvilket afspejles i disse film. For det er dét film kan: Give os historier, som vi kan relatere til, lære af og samles om – og bevæges af. ENG

One of the biggest wonders about film is it’s ability to touch us deep in our most

sensitive inner self. In this category you will find films about strong love, profound self-awareness and inspiring will-power. But also films that can seriously trigger your tear ducts. It is not always easy to stand out from the crowd. Whether it is because one has a different gender identity, sexual orientation, skin colour or a disability. One is however seldom alone, which is reflected in these films. Because that is the power of film: To gift us with stories we can relate to, learn from and rally around – stories that move us.

43


Alive!

DOKUMENTAR MANDAG 05/10 KL. 17.30 EMPIRE BIO TORSDAG 08/10 KL. 16.30 CINEMATEKET

VINCENT BOUJON

France, 2014 80 min. DK

French with English subtitles

Denne smukke og medrivende dokumentar følger den rø-

#comingout #friendship #gay #identitycrisis #nature #visuallystunning HASHTAGS

ENG

Beautifully filmed and compelling, this touching docu-

rende historie om fem hiv-positive mænd, der sammen tager et

mentary follows a group of five HIV positive men as they take

kursus i soloudspring med faldskærm. Uden tidligere erfaring

a week long course in parachuting and prepare for a solo jump.

bliver deres uge sammen en intens udfordring. Med en unik og

With no previous experience, their week is intense and chal-

uforglemmelig humor bliver deres eksistentielle rejse dog også

lenging, but with a unique and unforgettable humour that is

en fængslende oplevelse takket være de fantastiske fugleper-

made all the more watchable by the stunning camerawork and

spektiver. Sammen deler og fortæller mændene historier om

aerial views. We follow their journey as they bond with each

sex og forhold, og hvordan tilværelsen som HIV-positiv har

other, telling stories of sex and relationships, and how being

formet deres liv. Hvert nervepirrende udspring synes at blive en

HIV positive has shaped their lives. Each man’s jump becomes

metafor for deres udvikling, som man svedfuldt inviteres med

a metaphor for his own growth and experience, and you will find

på. Dette er en dokumentar, som skal ses på det store lærred!

yourself lost in the nerves and excitement.


Call Me Marianna

In the Grayscale

DOKUMENTAR

SPILLEFILM

TORSDAG 08/10 KL. 19.00 CINEMATEKET

LØRDAG 03/10 KL. 19.45 EMPIRE BIO

SØNDAG 11/10 KL. 16.30 CINEMATEKET

FREDAG 09/10 KL. 22.15 EMPIRE BIO

KAROLINA BIELAWSKA

Poland, 2015 75 min. Polish with English subtitles

DK

CLAUDIO MARCONE

HASHTAGS

Chile, 2015 101 min. Spanish with English subtitles

#fighter #friendship #hardships

#family #gay #identitycrisis #love #sex #visuallystunning HASHTAGS

#love #T

I denne stærke dokumentar møder vi Marianna, der har

DK

Arkitekten Bruno er midt i en livskrise: Hans ægteskab

brudt sine bånd til sin ekskone og børn, og har sagsøgt sine

ligger i ruiner, og hans karriere klarer det ikke meget bedre.

forældre, for at kunne leve fuldt ud som kvinde. Trods hård

En dag får han et jobtilbud fra en entreprenør, der ønsker

modgang og udfordringer finder Marianna både kærligheden

at bygge Santiagos næste store pejlemærke, og som derfor

og styrken til at kæmpe mod livet, når det er hårdest. Mens vi

introducerer Bruno for en lokal guide. Guiden Fer kender

følger hendes liv, bliver vi sammen med Marianna konfronteret

byen ud og ind, og har fået til opgave at inspirere Bruno. Fer

med fortiden gennem to skuespilleres instruering og opsæt-

fylder hurtigt Brunos liv med sin energi og selvtillid - to ting

ning af dialoger fra Mariannas fortid. Dette stemningsmæssige

som Bruno selv mangler, og de to unge mænd udvikler hurtigt

og følsomt fortalte portræt af Marianna er fortællingen om en

et passioneret forhold. Fer virker afklaret, men Bruno befinder

fighter og en modig kvindes kamp for retten til sit eget liv.

sig i lidt af en gråzone.

ENG

45

Dokumentaren bliver vist i samarbejde med CPH:DOX BONUS The documentary is co-presented with CPH:DOX BONUS

In this powerful documentary we meet Marianna, who has

ENG

Bruno is in somewhat of a life crisis: His marriage is in

broken her ties with the ex-wife and children and who sued her

shambles, and his job career is not doing much better.

parents to fully live as a woman. Despite difficulties and chal-

He is offered a job by a contractor wanting to build Santiago’s

lenges, Marianna finds both love and strength to fight for her

next big landmark, who then introduces him to a local guide,

own life, even when it becomes really difficult. While we follow

Fer, who knows the city inside out and will help him get inspi-

Marianna’s life, we are confronted with her past through a

ration. Fer fills Bruno’s life quite quickly with his energy and

theatre play she is director of, where the actors are following

self-confidence – both of which Bruno seems lacking. The two

Marianna’s past in their lines. This emotional and engaging

develop a passionate and caring relationship. Yet Fer wants

portrait of Marianna is a story about a fighter, a brave woman’s

things very black and white – be a husband or be his lover, but

fight for the right to live her own life.

Bruno is not sure where he stands in the grayscale.


Julia

After the screening the director Jackie Baier will be present for a q&a. BONUS

DOKUMENTAR LØRDAG 03/10 KL. 19.00 CINEMATEKET

JACKIE BAIER

Germany, 2013 89 min.

DK

German with English subtitles

Jackie Baier har i over 10 år fulgt transkvinden, den tid-

#hardships #identitycrisis #portrait #sexwork #T HASHTAGS

ENG

For more than 10 years, Jackie Baier followed the transwo-

ligere kunststuderende og nuværende sexarbejder Julia, fra

man, the former art student and the present sexworker, Julia,

hjemlandet Lithauen til et skiftende liv på gaden og i Berlins

from her native Lithuania to a shifting life on the street and in

svedige, klistrede baglokaler. I sin rebelske livskamp for ikke

the sweaty and sticky backrooms of Berlin. In a rebellious life

at flyde med strømmen og rette ind oplever vi en ekstremt

struggle swimming against the tide, we see an extremely can-

ærlig og kompromisløs Julia, som er meget hård ved sig selv

did and uncompromising Julia, who is treating herself badly

i en verden, der ikke levner meget plads til dissidenter. Den

in a world that doesn’t leave much room for dissidents. The

dygtige dokumentarist og transperson Jackie Baier leverer her

talented documentarist and transperson Jackie Baier delivers a

et gribende portræt om misbrug og eksistentielle valg.

moving portrait about abuse and existential choices.


Liz in September

Margarita With a Straw SPILLEFILM

SPILLEFILM

FREDAG 02/10 KL. 21.00 CINEMATELKET

MANDAG 05/10 KL. 19.30 EMPIRE BIO

SØNDAG 04/10 KL. 19.30 EMPIRE

TORSDAG 08/10 KL. 20.00 EMPIRE BIO

ONSDAG 07/10 KL. 21.45 CINEMATEKET

FINA TORRES

Venezuela, 2013 101 min. Spanish with English subtitles

DK

#family #lesbian #love #nature #sex HASHTAGS

Da Evas bil bryder sammen søger hun tilflugt på et ferie-

Efter visningen afholder instruktør Shonali Bose en q&a BONUS After the screenings the director Shonali Bose will be present for q&a’s

SHONALI BOSE

BONUS

India, 2014 100 min. Hindi and English with English subtitles

HASHTAGS

DK

#bisexual #fighter #Lilinominee #love #POC #sex

Hvordan imponerer man en politisk aktivist, der er fanget

sted ved vandet, der viser sig at være en lesbisk koloni. For

i en sky af tåregas? Man speeder op i sin elektriske kørestol

kvindebedåreren Liz, spillet af Latinamerikas første åbent

og kører direkte mod hende, foretager en elegant opsamling

lesbiske model, Patricia Velasquez, er Evas ankomst forfri-

og drøner i sikkerhed. Laila er en rebelsk og flirtende ung

skende, og hurtigt vædder venindegruppen om, hvor længe

sangskriver og skakspiller, der er spastisk lammet. Hun er

det vil tage Liz at forføre den nye smukke gæst. Liz igangsæt-

flyttet fra Indien til New York for at studere og udforske sin

ter sin kurtisering, og de to kvinders liv vikles gradvist tættere

uafhængighed og seksualitet, i en storby, der svinger mellem

sammen. Filmen er rørende sensuel og blander på smuk vis

overbærende sensitivitet og ufølsomhed overfor hendes handi-

den opløftende samhørighed med en mere eksistentiel tematik.

kap. Årets åbnefilm er en unik fortælling, der på raffineret vis

Et veldrejet drama med både grin og gråd.

skildrer en karismatisk ung kvindes tilværelse. Filmen er dette års åbnefilm. Læs mere på s. 13.

ENG

When Eva’s car breaks down, she seeks refuge in a seaside

resort, which turns out to be a lesbian colony. For the woma-

ENG

nizer Liz, played by Latin America’s first openly lesbian model

of teargas? Scoop her up in your electric wheelchair, and whe-

Patricia Velasquez, Eva’s arrival is a welcome distraction and

elspin her to safety. Laila is a rebellious and flirtatious lyricist

soon the friends wager how long it will take Liz to seduce

and chess player who has cerebral palsy. Having left India to

the attractive newcomer. As each day passes, the seduction

study in New York she balances exploring her sexuality and

continues, and both women suddenly find themselves uninten-

independence in a city that seems to constantly juggle between

tionally entangled. The film is touchingly sensual and mixes

being overly-sensitive and utterly insensitive to the lives of

the uplifting cohesion with a more existential theme. A well

differently-abled people. This year’s opening film is a unique

executed drama with both laughter and tears.

story about the adolescence of a charismatic young woman.

How do you impress a political activist caught in a cloud

The film is this year’s closing film. Read more at p. 13.

47


Over the Rainbow + Tom in America & Flying Solo

DOKUMENTAR OG TO KORTFILMER SØNDAG 11/10 KL. 14.00 CINEMATEKET

Flying Solo

LAMDA LEGAL

USA, 2014 8 min. Pilot og krigsveteran Robina Asti på 92 fortæller den opløftende historie om hendes kamp for ligeret, da hun har levet som transkvinde siden 1976. ENG At 92, a WWII veteran tells her story of living as a transgender woman since 1976 and her fight to be treated like any other widow. DK

Tom in America TARA FALLAUX

Holland, 2014 40 min. Dutch with English subtitles

#comingout #fighter #lesbian #portrait #senior HASHTAGS

FLAVIO ALVES

USA, 2014 17 min.

Vi har samlet tre skønne film, der cirkler om når LGBT’ere

ældre menneskers kamp for kærlighed efter devisen at det aldrig er for sent. Først skal vi møde den 82-årige, lesbiske Lenny Wiggers, der sprang ud som 68-årig, og besluttede sig for at følge sin drøm og cykle verden rundt. Men i New Zealand må hun overgive sig til kvinden i hendes liv. ENG

We have gathered three wonderful films about late LGBT

bloomers. All 3 movies tell stories about elders who strive for love - and it is never too late! The first documentary is the amazing story of a 82-year-old lesbian, Leny who came out at 68 and decided to follow her dream to cycle around the world, but in New Zealand she meets the love of her life.

Hvis du vil bevæges

blomstrer sent i tilværelsen. Alle tre fortællinger handler om

Michael og Betty har være sammen i 50 år, men en Tom of Finlanddukke vækker pludseligt Michaels fortrængte lyster. ENG Michael and Betty have been together fifty years, but a provocative Tom of Finland doll triggers Michael’s long-buried desires. DK

TEMA

DK


States of Grace

Stuff

SPILLEFILM DOKUMENTAR

MANDAG 05/10 KL. 19.00 I CINEMATEKET

TORSDAG 08/10 KL. 21.00 CINEMATEKET

SØNDAG 11/10 KL. 20.00 I EMPIRE BIO

MARK LIPMAN & HELEN COHEN

#feminism #fighter #love #portrait #senior HASHTAGS

USA, 2014 75 min. English with no subtitles

DK

Dr. Grace Dammann har været en afgørende skikkelse

SUZANNE GUACCI

USA, 2015 98 min. English with no subtitles

DK

#family #identitycrisis #lesbian #love #sex HASHTAGS

Efter 14 år sammen, er Deb og Trish ved at glide fra hinan-

under AIDS-epidemien og blev hædret for sit omsorgsfulde

den. Trish kæmper med sorgen efter sin fars død, og bruger

arbejde af Dalai Lama i 2009. I denne rørende dokumentar er

mere og mere tid på arbejdet, hvilket efterlader hende med

Grace dog ikke centrum for sin klinik, men omdrejningspunk-

mindre tid til deres to børn. Deb har accepteret, men tingene

tet for egen overlevelse. I en afsindig kollision på Golden Gate

ændrer sig pludselig, da den attraktive og enlige mor Jamie

Bridge kastes Grace ud i syv ugers koma med en knust krop.

kommer ind i billedet. Filmen har et spændende plot, hede

Datter og hund overlever, men få tror Grace kan vende tilbage

scener og skuespillere, der overvejende er repræsenteret af

til sit liv, da det utrolige sker. ”States of Grace” er en stærk

kvinder - og i stedet for at handle om seksualitet, fokuserer den

film om, hvad der kan ske i et parforhold, når rollerne pludse-

på de store og små udfordringer der er i ethvert forhold - hvad

lig byttes, og den minder os om, at intet varer evigt

mere kan man ønske sig?

– heller ikke smerte. ENG ENG

Dr. Grace Dammann was an important figure during the

AIDS pandemic, honoured for her care work by the Dalai

death and is spending more and more time at work, leaving

Lama in 2009. In this touching documentary, Grace’s clinical

her less time with their two children. Deb has been putting up

work isn’t in focus, but rather her own survival. In a terrible

with it, but things suddenly change when the attractive sing-

collision on the Golden Gate Bridge, Grace is thrown into a

le-mom Jamie comes into the picture. The film has an exciting

seven week coma, her body crushed. Her daughter and dog

plot, hot scenes and a cast that is predominantly represented

survive the crash, with few thinking that Grace can return to

by women. And rather than revolving around the characters

her life when the incredible happens. ”States of Grace” is an

sexuality, it focuses on the big and small challenges of any

amazingly strong film about a relationship where the roles are

relationship. What more could you want?

suddenly reversed, and a reminder that nothing lasts forever – not even pain.

49

After 14 years together in a relationship, Deb and Trish

are drifting apart. Trish is struggling to mourn her father’s


The New Man

DOKUMENTAR LØRDAG 03/10 KL. 16.45 I CINEMATEKET FREDAG 09/10 KL. 17.45 I EMPIRE BIO

ALDO GARAY

Uruguay/Nicaragua/ Chile, 2015 79 min. DK

Spanish with English subtitles

The New Man er en intens og stærk skildring af transkøn-

#fighter #hardships #Lilinominee #POC #portrait #T HASHTAGS

ENG

The New Man is an intense and strong depiction of

nede Stephanie Mirzas liv. Stephanie vokser op i Nicaragua

transgender Stephanie Mirza’s life. Growing up in Nicara-

som den politiske og uddannelsesinteresserede Roberto, der

gua as Roberto, Stephanie was interested in education and

grundet ubærlige familiære problemer lader sig bortadoptere

politics at an early age. However, due to unbearable family

og flytter til Uruguay. Instruktør Aldo Garay skildrer på fine-

problems Stephanie was adopted away to Uruguay. In the

ste vis Stephanies liv – heriblandt en psykologsamtale omhand-

finest way, director Aldo Garay portrays Stephanie’s turbulent

lende kønsskifte og barndomstraumer og ikke mindst hendes

life - including a psychologist conversation about sex change

rejse nu 38 år senere, hvor hun skal møde sin biologiske familie

and childhood trauma, and not least her journey to meet her

for første gang siden hun blev bortadopteret. Filmen vandt i år

biological family for the first time since she was given up for

en Teddy Award til Berlinalen for bedste dokumentar.

adoption 38 years ago. The film won this year Teddy Award for best documentary at the Berlinale.


Hvis du vil underholdes / If you feel like being entertained

DK

Dette er programmet for dig, som ikke er bange for at grine højlydt i biografen.

Folk, som ofte trækker på smilebåndet, fniser eller i det hele taget bare elsker at sætte sig godt til rette i biografstolene og nyde en feelgood film i mørket, vil også elske denne kategori! Vi har blandet fiktion og doku, og lover det ikke bliver kedeligt, når vi møder pornohelte, spøgelser, parterapi, rollerderby, drags og børn, samt bedstemødre, DJs, venner, veninder, stemmecoaches, et rullende queer kollektiv og en enkelt seriel monogamist. Se film i denne serie hvis du vil have lidt mere kulør i mørket på MIX. EN

This programme is for anyone that isn’t afraid to burst out in laughter when

watching movies. However, people who need a smile, giggle, or just enjoy sitting back and enjoying a feel-good movie in the dark, will also love this category! We are mixing fiction with documentary, and promise it won’t get boring when we share the lives of porn heroes, ghosts, couples therapy, rollerderby, lovers, drags and children, along with grandmothers, DJs, friends, girlfriends, voice coaches, a rolling queer collective and a single serial monogamist. Watch these films if you wanna add a little extra colour to your MIX.

51


All About E

Couples Retreat with BFF’S SPILLEFILM

SPILLEFILM

MANDAG 05/10 KL. 17.15 EMPIRE BIO

FREDAG 09/10 KL. 22.00 EMPIRE BIO

SØNDAG 11/10 KL. 22.00 EMPIRE BIO

LOUISE WADLEY

Australien, 2015 93 min. English with no subtitles

#explicitnudity #lesbian #LOL #POC #sex HASHTAGS

Fra Down Under kommer her et underholdende pust om

ANDREW PUTSCHOEGL

#bisexual #friendship #identitycrisis #LOL #love HASHTAGS

USA, 2014 95 min. English with no subtitles

DK

Kat og Samantha er bedste venner. Da Kat lige har brudt

et langvarigt, heteroseksuelt parforhold og Samantha aldrig

jobbet som DJ. Efter endnu en nat i klubben gør E klar til at

rigtig har haft et, får Samantha Kat overtalt til at tage på et

fejre sin flamboyante ven Matts fødselsdag, da det går op for

weekendophold. ‘Closer to closeness’ er taglinen for dette

dem, at hun har stjålet sin chefs sorte omsætning. Snart er der

ophold, som består af en form for New Age parterapi. Derfor

dømt roadhunt gennem Australiens smukke landskaber på

foregiver Kat og Samantha at være partnere, og de forskellige

vejen ud i outbacken. Her må E falde på knæ for ekskæresten

øvelser presser parret til at slippe dæmonerne ud af skabet og

Trish, der modvilligt lukker E ind på sin gård til et af årets

revurdere deres forhold. Komikerne Tara Karsian og An-

hotteste forsoningssexscener. Sammen må Trish, E og Matt slå

drea Grano leverer replikerne fra denne romantiske komedie

fred med klubchefen imens E forsøger at vælge en vej i livet.

særdeles tørt og skarpt, så de bliver hos dig - også efter du har forladt biografsalen.

ENG

From Down Under blows an entertaining breeze about Kat and Samantha are best friends. Since Kat has

the heartbreaker E, who gets as many chicks as the numerous

ENG

records she plays as a DJ. After yet another night at the club,

just come from a longterm heterosexual relationship, and

E prepares to celebrate the birthday of her flamboyant friend

Samantha never really had one, Samantha convinces Kat to go

Matt. When they realise she has stolen her boss’ black market

on a weekend retreat. ‘Closer to closeness’ is the motto at this

earnings by accident, E and Matt are thrown into a game of

retreat, as a form of New Age couples therapy. They pretend

cat and mouse across Australia and into the Outback. Here,

to be partners, and the different exercises make them exorcise

E begs her former girlfriend Trish for help. Reluctantly Trish

their demons out of the closet and reconsider their relations-

agrees and invites E in for one of this year’s hottest makeup-sex

hip. The dry and sharp lines delivered by comediennes Tara

scenes. Together, Trish, E and Matt must make peace with

Karsian and Andrea Grano will stay with you long after you

the boss, while E tries to find out what she wants in life.

leave the cinema.

Hvis du vil underholdes

heartbreakeren E, der laver damer, som hun vender plader i

TEMA

DK

Gratis øl/vand på GAY Cph mod forevisning af billet / Free beer/soda at GAY Cph when you show your ticket BONUS


Do I sound Gay?

Instruktør David Thorpe er til stede ved begge visninger. Efter visningen 06/10 afholder vi debat i Asta Bar. Klipper Maeve O’Boyle er til stede ved visningen 10/10. EVENT Director David Thorpe will be present for both screenings. After the film 06/10 a debate will be held in Asta Bar. The editor Maeve O’Boyle will also be present for the screening 10/10. EVENT

DOKUMENTAR TIRSDAG 06/10 KL. 16.30 CINEMATEKET LØRDAG 10/10 KL. 19.00 CINEMATEKET

DAVID THORPE

USA, 2014 77 min.

DK

English with English subtitles

Vidste du godt, at samtlige Disney-skurke – fra Scar i “Lø-

ENG

Did you know that all Disney villains – from Scar in “The

vernes Konge” til Shere Khan i “Junglebogen” - har en klassisk

Lion King” to Shere Khan in “The Jungle Book” – have a stere-

homo-lydende stemme? Hvad er så det for en stemmeføring og

otypically gay-ish voice? This begs the question: what voice is

kan man overhovedet identificere en homoseksuel mand ud fra

‘gay’? Can you identify a gay man from his voice? Is there even

den? Er der overhovedet sammenhæng mellem seksualitet og

a connection between sexuality and voice? Director David

måden hvorpå vi snakker? Disse spørgsmål stiller instruktør

Thorpe, who is in a deep crisis over his own (gay) voice, pon-

David Thorpe, som selv er i dyb krise over sin egen (homo-)

ders these questions. In “Do I Sound Gay?” we follow Thorpe

stemme. I “Do I Sound Gay?” følger man Thorpe på en humo-

on a humourous and riveting journey for a more masculine

ristisk og medrivende rejse mod en mere maskulin stemmefø-

voice and a deep desire to come to terms with oneself.

ring og ønsket om at komme overens med sig selv.

September 11th changes the course of her family’s lives. Her parents sell everything and move to Kabul to help reconstruct the country. Ariana finally sees Afghanistan for herself.

53

#gay #gender #homophobia #identitycrisis #LOL #portrait HASHTAGS


Dressed as a Girl

Filmen er akkompagneret af en talk om alternativ dragkultur og performance. Efter filmen er der fest (se s. 16). EVENT Along with the film is a talk about alternative drag culture and performance and a party (see p. 16). EVENT

DOKUMENTAR LØRDAG 03/10 KL. 20.00 WAREHOUSE9

COLIN ROTHBART

UK, 2014 93 min.

DK

English with English subtitles

Mød Jonny Woo, Holestar, Scottee, Amber, John Sizzle

#drag #friendship #identitycrisis #LOL #portrait #queer HASHTAGS

ENG

Meet Jonny Woo, Holestar, Scottee, Amber, John Sizzle

and Pia – en vild flok fra Østlondon, der siden 90’erne har

and Pia – a wild bunch from East London who since the 1990’s

hoppet i drag-outfittet og for evigt ændret den alternative

have been dragging it up and forever changing the alternative

dragscene i London. Filmet over seks år giver denne opkørte

drag scene of London. Filmed over six years this new docu-

dokumentar os en unik indsigt i disse kultstjerners liv, lige

mentary offers a unique insight into the lives of these cult stars,

fra brystoperationer og break downs til religiøse kampe, til

from boob jobs and breakdowns, to religious battles and rape

offentlig sex og private gemakker. Denne rå film handler om

convictions, to public sex and private rows. This rough film is

unikke venskaber, op- og nedture og om at forblive ærlig over-

about unique friendships, highs and lows and about staying

for en selv, selv når festen er slut. Forbered dig på en rutchetur

true to yourself - even when the party is over. Prepare yourself

gennem Londons queerhistorie.

to be taken on a wild ride through London queer history.


Dyke Hard

The actress Josephine Krieg will be present for a q&a after the screening 09/10 BONUS

SPILLEFILM LØRDAG 03/10 KL. 21.30 CINEMATEKET FREDAG 09/10 KL. 19.45 EMPIRE BIO

BITTE ANDERSSON

Sverige, 2014 90 min.

DK

55

English and Swedish with English subtitles

Mød et falleret lesbisk rock band, der vil gøre come-back

#drag #friendship #LOL #queer #sex #wtf HASHTAGS

ENG

A failed one hit wonder lesbian rock group sets out to

ved Battle of the Bands. Vejen til genvundet berømmelse

redeem themselves at Battle of the Bands. They team up with

er dog fyldt med farer, intriger og forhindringer; spøgelser,

a cute Thai boxer and go on a road trip full of danger and

ninjaer, cyborgs, fængselsflugt, onde rollerderbydamer, en

intrigue, meeting obstacles such as ghosts, ninjas, cyborgs,

motorcykelbande og en mystisk billionær. Tilføj en thaibokser,

prison escapees, evil roller derby girls, a motorcycle gang and

nogle musicalscener og 1986, hvor historien foregår, og resul-

a mysterious billionaire along the way. With its musical scenes

tatet er en øjeblikkelig kult-klassiker. Selvom du måske ikke er

and 1986-vibe, we guarantee that you’ve never seen a queer film

en b-film nørd, der fanger alle referencerne, ender du alligevel

like this before. And although you might not be a b-movie geek

med at sidde og nynne med til “Dyke Hard”, for de her damer

who knows all the references, you’ll be humming along to the

giver den gas!

final hit because “Dyke Hard” will rock your world!


Gayby Baby

Grandma

SPILLEFILM DOKUMENTAR

LØRDAG 10/10 KL. 20.00 EMPIRE BIO

LØRDAG 10/10 KL. 16.30 CINEMATEKET

SØNDAG 11/11 KL. 17.30 EMPIRE BIO

MAYA NEWELL

HASHTAGS

#family #gender #portrait #youth

Australia, 2015 84 min. English with no subtitles

DK

Ægteskab er mellem en mand og en kvinde. To mænd kan

PAUL WEITZ

USA, 2015 79 min. English with no subtiltes

DK

#celebrity #family #generationgap #lesbian #love #senior HASHTAGS

Hovedpersonen Elle er forfatter, feminist og har netop

onelt par: Hvem vil skulle udfylde kvindens rolle? Sådanne

dukker op. Sage mangler 600 dollars til en abort planlagt

argumenter bruges af politikere mod homoseksuelle ægteskab

samme eftermiddag. Grandma Elle er flad, så hende og Sage

overalt. I denne charmerende og bevægende dokumentar

må bruge dagen på at besøge gamle venner og flammer rundt

portrætterer instruktøren hverdagslivet og -kampene for fire

om i byen, for at skrabe pengene sammen. En rørende og sjov

homoseksuelle par og deres børn. Dokumentaren berører em-

film, der illustrerer hvordan humor og empati kan hjælpe os

ner som normalitet, homoægteskab og det at være homosek-

med at komme videre i livet. Lily Tomlin, Julia Garner, Lav-

suel forældre ved også at gøre børnene til fortællere. Filmen

erne Cox, Marcia Gay Harden og Judy Greer leverer alle, i en

synes i dag særlig relevant grundet det gayby-boom som

forfriskende feelgood LGBT film, der også bliver lukkefilm på

Australien oplever.

MIX i år. Læs mere på s. 13

ENG

Marriage is between a man and a woman. Two men

ENG

Elle Reid is a writer and a feminist, who has just broken

cannot provide the love a traditional couple can. Who plays the

up with her girlfriend, when her granddaughter Sage shows

woman’s role? Such arguments are used by anti-gay marriage

up needing 600 dollars for an abortion scheduled the same

politicians everywhere. In this living, moving documentary,

afternoon. Temporarily broke, Grandma Elle and Sage spend

Maya Newell portraits how the everyday life and struggles of

the day trying to get the cash, visiting old friends and flames

4 Australian gay couples and their children is no different from

all over town. A touching and fun film that illustrates how

their heterosexual counterparts. The documentary touches

empathy and humour can help us move on in life. The strong

the hot topics of normalcy, gay marriage and gay parenting

cast; Lily Tomlin, Julia Garner, Laverne Cox, Marcia Gay

- now more important than ever in Australia due to the gayby

Harden and Judy Greer, delivers a refreshing feelgood LGBT

boom the country is experiencing - by giving the children

movie, that has been selected as the closing night film at MIX.

their own voice.

Read more at p. 13.

September 11th changes the course of her family’s lives. Her parents sell everything and move to Kabul to help reconstruct the country. Ariana finally sees Afghanistan for herself.

Hvis du vil underholdes

gjort det forbi med sin kæreste, da hendes barnebarn Sage

TEMA

ikke eksempelvis ikke give samme kærlighed som et traditi-


In the Turn

Life Partners

SPILLEFILM DOKUMENTAR

MANDAG 05/10 KL. 16.45 CINEMATEKET

SØNDAG 04/10 KL. 17.30 EMPIRE BIO

TORSDAG 08/10 KL. 17.30 EMPIRE BIO

ERICA TREMBLAY

Canada, 2014 113 min. English with no subtitles

Foredrag og sjov efter filmen med K-town riot rollers og rolling troublemakers (se s. 15). BONUS Talk and fun after the screening with K-Town Riot Rollers and Rolling Troublemakers (p. 15). BONUS

SUSANNA FOGEL

USA, 2014 93 min. English with no subtitles

#celebrity #friendship #identitycrisis #lesbian #LOL #love HASHTAGS

#family #fighter #portrait #T #youth HASHTAGS

DK

Vi følger den 10-årige trans*pige, Crystal, imens hun forsø-

DK

Det mest langvarige forhold Sasha (Blair fra Gossip Girl)

ger at navigere rundt i den komplicerede verden, hun lever I. I

og Paige nogensinde har været i, er med hinanden! Deres

skolen bliver hun dagligt udsat for mobning fra både lærere og

venskab er som et forhold, og de bruger det begge som und-

elever, hvilket ikke blot afspejles i hendes selvtillid men også i

skyldning for ikke at vove sig for langt ud i dating verden. Men

hendes familie.

da Paige møder Tim (Adam Brody) og får alvorlige følelser,

Familien finder, i deres kamp mod omverdenens ignorance,

bliver deres venskab sat på prøve. Af frygt for at blive kasseret

frirum og accept i Roller Derby-miljøet The Vagine Regime,

forsøger Sasha desperat at holde fast i forholdet. Men i stedet

der accepterer Crystal og aktivt støtter hendes rejse.

for et forudsigelig trekantsdrama med et lesbisk twist, koncen-

In The Turn fortæller derfor også historien om Roller Derby,

trerer filmen sig om selve venskabet og hvordan det at vokse

der gik fra at være en nichesport til at være en social bevægelse

op, ikke behøver at betyde at man også vokser fra hinanden.

med stærke rødder i LGBT-miljøet. ENG ENG

We follow the 10 year old trans*girl Crystal, while she

The most long-term relationship Sasha (Leighton

Meester) and Paige (Gillian Jacobs) have ever been in is with

attempts to navigate the complicated world she lives in.

each other! Using their co-dependent friendship as an excuse

At school she is bullied daily, both by teachers and fellow

not to venture out into the dating world alone. But when

schoolmates – which not only mirrors in her self-confidence

Paige meets nerdy Tim (Adam Brody) and starts to get serious

but also in her family. The family, in their struggle against the

for the first time, their friendship begins to shift. Fearing she’s

ignorance of the world around, finds her acceptance in the

being cast aside, Sasha tries desperately to keep their relati-

roller derby scene. She joins The Vagine Regime team, which

onship the same. Instead of forming a predictable love triangle

accepts Crystal and actively supports her along the way. ‘In

with a lesbian twist, the film concentrates on the actual fri-

the Turn’ tells also the story of Roller Derby, which began as a

endship and whether growing up also means growing apart?

niche sport to become a social movement with strong roots in the LBGT-world.

September 11th changes the course of her family’s lives. Her parents sell everything and move to Kabul to help reconstruct the country. Ariana finally sees Afghanistan for herself.

57

September 11th changes the course of her family’s lives. Her parents sell everything and move to Kabul to help reconstruct the country. Ariana finally sees Afghanistan for herself.


Portrait of a Serial Monogamist

Seed Money: The Chuck Holmes Story

SPILLEFILM

DOKUMENTAR

SØNDAG 04/10 KL. 14.15 CINEMATEKET

MANDAG 05/10 KL. 21.45 CINEMATEKET

ONSDAG 07/10 KL. 12 EMPIRE BIO

SØNDAG 11/10 KL. 21.45 CINEMATEKET

JOHN MITCHELL & CHRISTINA ZEIDLER

#friendship #identitycrisis #lesbian #love HASHTAGS

Canada, 2015 84 min. English with no subtitles

Vi kender hende alle. Måske er vi hende selv. Den les-

MICHAEL STABILE

USA, 2015 71 min. English with no subtitles

DK

#celebrity #explicitnudity #gay #historical #portrait #sex HASHTAGS

Michael Stabile graver dybt i retro-arkiverne, for at fortælle

historien om Falcon Studios leder, Chuck Holmes.

grad, at vennerne har svært ved at huske navnene på de for-

Med flotte film og billeder af studs, twinks og hunks fra

skellige kærester. Men da Elsie, en TV-producer i fyrrerne,

60erne og frem, stilles der skarpt på Holmes’ rolle for bøsse-

igen igen begynder at kede sig i sit faste parforhold og slår

pornoens frigørelse. Mellem de glinsende overkroppe, de

op med sin kæreste for at være sammen med en yngre kvinde,

amerikanske settings og den dunkende bule i de stramme jeans

er det nok for hendes venner og familie: Elsie må simpelthen

dukker andre historier op om racisme, skødesløshed under

lære at tøjle sin serie-monogami. “Portrait of a Serial Monog-

AIDS-epidemien og lobbyisme i Washington. En lang række

amist” er en underholdende romantisk komedie om at blive

industrifolk, herunder John Waters, bidrager til dette spæn-

voksen midt i livet og måske finde den sande kærlighed.

dende stykke LGBT-historie, der fortæller om en filantropisk pornomanager.

ENG

We all know her. Perhaps we are her. The lesbian, who

jumps from one relationship to another to such an extent that

ENG

Michael Stabile digs deep into the retro archives to tell

her friends have trouble remembering the names of her vario-

the story of Falcon Studio manager, Chuck Holmes. Through

us girlfriends. But when Elsie, a forty-something TV produ-

amazing clips of studs, twinks and hunks from the 60s

cer, once again gets bored in her long-term relationship and

onwards, the story of Holmes’ importance for the liberation

breaks up with her girlfriend to be with a younger woman, it

of gay porn is told. Between the glistening torsos, American

is enough for her friends and family: Elsie simply must learn

settings and throbbing bulges, stories of racism, the AIDS

to curb her destructive habit. ”Portrait of a Serial Monoga-

pandemic, carelessness and lobbyism in Washington unfold. A

mist” is an entertaining romantic comedy about growing up

large number of directors, including John Waters, contribute to

in the middle of life - and perhaps finding true love.

this exciting piece of LGBT cinema that tells the history of how gay porn ended up being a philanthropic cause.

Training

ELOI BIOSCA

Spain, 2013 10 min. no dialogue

Vi starter aftenen ud med en meditativ lille forfilm; to nøgne mandekroppe på en strand fribryder på kærligste vis til tonerne af Gustav Mahlers uendeligt smukke Adiagietto fra hans femte symfoni. SHORT We start out the evening with a meditative lille short; two naked male bodies on a beach are free wrestling in the most loving way accompanied by Gustav Mahler’s beautiful Adiagietto from his 5th symphony. FORFILM

Hvis du vil underholdes

biske, der hopper fra det ene forhold til det andet i en sådan

TEMA

DK

+ Training


Hvis du vil debattere / If you want to debate

DK

Verden over kæmper mennesker for at blive ankerkendt, som de mennesker de er.

Vi har samlet 9 film, der handler om disse menneskers kamp, kærlighed og mod. Alle film er stærke fortællinger, der ønsker at skabe debat, rykke ved dine grænser og dit verdensbillede. Vi har samlet film fra hele verden, der på hver deres måde er fortællinger om livets udfordringer. Fælles for dem alle er deres skildring af stærke personer, der hver især kæmper en sej kamp! Gør dig klar til at engagere dig i den løbende debat efter disse vigtige fortællinger. EN

Many people struggle to be seen and recognised for who they are in everyday life.

The movies presented here are films about struggles, self-empowerment, courage and unconditional love. Their power creates debate around certain issues - they problematise, make you think twice, push you to listen and open your mind. The films bring us all over the world to varying scenarios and hurdles - but they all show us strong personalities who are fighters in their own ways. Be ready to engage in the ongoing debate after you’ve seen some of these movies.

59


Game Face

Limited Partnership

DOKUMENTAR

DOKUMENTAR

SØNDAG 04/10 KL. 21.45 CINEMATEKET

SØNDAG 04/10 KL. 16.45 CINEMATEKET

TORSDAG 08/10 KL. 17 EMPIRE BIO

ONSDAG 07/10 KL. 16.45 CINEMATEKET

MICHIEL THOMAS

USA, 2015 95 min. English with no subtitles

#comingout #fighter #gay #homophobia #POC #T HASHTAGS

I de fobiske omklædningsrum møder vi de to atleter Fallon

THOMAS G. MILLER

USA, 2014 74 min. English with English subtitles

Filmen vises i samarbejde med CPH:DOX. Der er en gratis øl eller sodavand på Masken 04/10. The film is co-presented with CPH:DOX. Free beer or soft drink at Masken 04/10 on the ticket. BONUS

#family #fighter #gay #homophobia #Lilinominee #political #senior HASHTAGS

DK

Denne følelsesmæssige dokumentarfilm om rettigheder in-

denfor homoægteskaber og indvandring tager os med gennem

Martial Art artist, og står over for den amerikanske presses -

en kærlighedshistorie, der spænder over mere end 40 år. Rich-

og publikums nådeløse behandling af hendes ret til at kæmpe

ard Adams og Tony Sullivan er et af de første homoseksuelle

i MMA, som den første åbne transkvinde. For unge Terrence

par nogensinde til at få vielsesattest i 1975 i USA. Da Tony er

er drømmen som professionel basketballspiller lige om hjørnet,

fra Australien og parret derfor skal søge om et green card, får

men faren for at være åben homoseksuel truer med at sætte en

de afslag med begrundelsen at ‘et forhold ikke kan eksistere

stopper for hans sportskarriere. Imens Terrence hjælpes på

mellem to bøsser’. Deres juridiske kamp for basale rettigheder

vej af den nu åbne homoseksuelle og tidligere NBA stjerne J.

giver genlyd i hele landet. De to mænd giver ikke op i kampen

Collins, rækker Fallon Fox’s transpolitske kamp langt udover

om at blive anerkendt som ægtefæller, og deres historie er i

bokseringen.

sandhed inspirerende.

ENG

In the phobic locker rooms of “Game Face” we meet

ENG

This emotional documentary about gay marriage and im-

athletes Fallon Fox and Terrence Clemens. Fallon is a profes-

migration equality follows the love story spanning more than

sional Mixed Martial Art artist and fights the American press

40 years between Richard Adams and Tony Sullivan, one of

and the audience’s ruthless behaviour for her right to fight in

the first gay couples ever to get a marriage license in the USA

the MMA as the first openly trans woman. Talented, young

in 1975. With Tony being Australian, the couple applied for a

Terrence dreams of becoming a professional basketball player,

green card, but were denied on the grounds that ‘a relationship

but being openly gay could put his sport career in danger.

cannot exist between two faggots’. Their legal battle for basic

While Terrence has the support of former NBA star J. Collins,

spousal rights resonated across the country and they become

Fallon Fox’s transpolitical fight is taken even higher up than

gay rights pioneers – never giving up on their right to be recog-

the MMA world.

nised as a married couple.

Hvis du vil debattere

Fox og Terrence Clemens. Fallon er professionel Mixed

TEMA

DK

2 for 1 på The Barking Dog fra 04/1008/10 BONUS 2 for 1 at the Barking Dog from 04/10 to 08/10. BONUS


Lady Valor: The Kristin Becks Story

Centerpiece: Efter filmen serverer vi et glas vin i Asta Bar. BONUS Centerpiece: After the screening a glass of wine will be served in Asta Bar. BONUS

DOKUMENTAR ONSDAG 07/10 KL. 19.00 CINEMATEKET

MARK HERZOG AND SANDRINE ORABONA

English with English subtitles

#comingout #fighter #military #political #portrait #T HASHTAGS

USA, 2014 84 min. DK

Kristin Becks historie er langt fra den gennemsnitlige kvin-

Kristin Beck’s is far from the average woman’s story. After

des historie. Efter tyve års tro tjeneste som U.S. Navy SEAL

serving the U.S. Navy SEALs for twenty years, she decides it

beslutter hun, at det er tid til at leve sit liv ærligt overfor sig

is time to live life in honesty and comes out as a transgender

selv og springer ud som transkønnet kvinde. Som højtrange-

woman. As a high-ranking member of the American military,

rende inden for det amerikanske militær går der ikke længe før

it does not take long for Kristin’s story to generate attention:

Kristins spring-ud historie genererer opmærksomhed, og hun

she is interviewed by Anderson Cooper on CNN shortly after

bliver bl.a. interviewet herom af Anderson Cooper på CNN.

coming out. Kristin’s story shines light on the transphobia pre-

Kristins historie viser os hvor transfobisk dele af det amerikan-

valent in the structures of the American military. “Lady Valor:

ske militær stadig er. “Lady Valor: The Kristin Beck Story” er

The Kristin Beck Story” is an honest account of the fight for

en ærlig fortælling om kampen for lighed, frihed og om at blive

equality, freedom, and the right to be accepted for who one is.

accepteret som den man er.

61

ENG


Olya's Love

Qamar

DOKUMENTAR

DOKUMENTAR

TIRSDAG 06/10 KL. 21.00 CINEMATEKET

TIRSDAG 06/10 KL. 20.00 EMPIRE BIO

KIRILL SAKHARNOV

Austria/Russia, 2014 70 min. Russian with English subtitles

Tænk hvis det var ulovligt at elske! Vi møder i denne ærlige

IDA MARIE GEDBJERG

Denmark, 2014 53 min. Danish with English subtitles

DK

HASHTAGS

#fighter

#hardships #POC #portrait #T

Qamar er en herboende irakisk flygtning og transperson.

Som teenager under Saddam Husseins regime fik hun lovet

Rusland sammen med sin kæreste Galiya. Dokumentaren fra

en biologisk kønsskifteoperation, men situationen i Dan-

sidste år følger tiden i Rusland efter regeringens lov og forbud

mark er en hel anden, og Qamar må kæmpe med Sexologisk

imod homoseksuel ‘propaganda’ fra 2013. Mens Olya involve-

Klinik og Den Danske Stat om retten til hormonbehandling

rer sig mere og mere i demonstrationerne imod Putins styre,

samtidig med en anden kamp mod transfobisk chikane. Den

bliver Olyas forhold med Galiya sat på en alvorlig prøve. Do-

lange ventetid og de blandede signaler fra sundhedssystemet

kumentaren er et vigtigt vidnesbyrd om samtidens Ruslands

eksemplificerer hvordan livet som transkønnet kan være i

diskrimination af LGBT-personer. (Dokumentaren indeholder

Danmark. Dokumentaren kan ses som et indlæg i debatten om

flere stærke scener med hård vold).

Sexologisk Kliniks behandling af transpersoner, set gennem en cis-kvindelig filmskaber, der følger Qamar, og selv involverer

ENG

Imagine love being illegal! In this documentary we meet

sig personligt.

young feminist and activist Olya, who lives in Russia with her girlfriend Galiya. The documentary was made last year and

ENG

follows the period in Russia after the government’s law against

Denmark. As a teenager she was promised a genital opera-

Qamar is an Iraqi refugee and transperson living in

the ‘propaganda’ of homosexuality came into effect in 2013.

tion under Saddam Hussein, like many at the time. But the

While Olya’s involvement in demonstrations against Putin’s

situation now in Denmark is different, and Qamar must fight

power grows, her relationship with Galiya is challenged. This

Danish authorities simply for access to hormones. At the same

documentary bears witness to the discrimination of LGBT

time she is fighting transfobic harassment. The long wait time

people in Russia. (The documentary contains various strong

and mixed messages from health care providers is emblamatic

and violent scenes).

of the injustice transpeople face constantly in Denmark. The documentary contributes to the ongoing debate here about how transpeople are discussed. The story is told through the lens of a cis-female film creator, who attempts to save Qamar.

Hvis du vil debattere

dokumentar den unge feminist og aktivist Olya, der bor i

TEMA

DK

#hardships #homophobia #lesbian #love #political #youth HASHTAGS


Stories of Our Lives

The film is co-presented with Salaam Film & Dialog. Centerpiece: After the screening 07/10 wine will be served. BONUS

DOKUMENTAR ONSDAG 07/10 KL. 19.15 I CINEMATEKET LØRDAG 10/10 KL. 17.00 I EMPIRE BIO

JIM CHUCHU

Kenya, 2014 60 min.

DK

63

Swahili and English with English subtitles

Stories of Our Lives er en visuelt imponerende samling

#gay #hardships #homophobia #lesbian #POC #political HASHTAGS

ENG

This visually stunning collection of short films started out

af kortfilm, der er baseret på virkelige LGBTQ-historier fra

as a project aimed at documenting LGBT stories in Kenya.

Kenya. Vi møder blandt andet Katie, en rebelsk studerende,

The outcome is five beautifully shot short films, all based on

som møder sin første kærlighed Faith, Patrick, der sætter et

true stories. Among others, we meet Katie, a rebellious high

venskab på spil ved at tage på den lokale bøssebar, og Liz og

school student, who meets first-love Faith; closeted Patrick,

Achi, som er igang med at planlægge deres flugt, i tilfælde af at

who risks his friendship with his homophobic friend by going

der sker homofobiske optøjer i deres nabolag. Filmen er blevet

to a local gay bar; and Liz and Achi, who plan their escape in

forbudt i Kenya for at promovere homoseksualitet, hvilket ‘går

case of homophobic riots in their neighbourhood. The film is

imod Kenyas nationale normer og værdier’. “Stories of Our

banned in Kenya for promoting homosexuality, which is ‘con-

Lives” er blevet en rigtig festival-darling, der pt. rejser hele

trary to Kenyan national norms and values’. Currently touring

verden rundt. Og det er med god grund, da den kaster lys over

the world, “Stories of Our Lives” is a true festival darling, and

et vigtigt emne: Den kritiske og umenneskelige situation som

with good reason as it sheds light on an important topic: The

LGBTQ-personer i Kenya ofte befinder sig i.

critical situation queer people in Kenya often find themselves in.


Stand

Gratis lille fadøl eller et glas vin på Jailhouse efter filmen BONUS free small beer or a glass of wine after the film BONUS

SPILLEFILM TIRSDAG 06/10 KL. 21.45 CINEMATEKET SØNDAG 11/11 KL. 21.00 CINEMATEKET

JONATHAN TAIEB

France/Russia/ Ukraine, 2014 87 min. DK

Russian with English subtitles

Da parret Anton og Vlad på en tilfældig biltur er vidner til

HASHTAGS

#gay #hardships #homophobia

#political.

ENG

Anton and Vlad, a couple, begin their own secret amateur

en voldsom hatecrime, igangsætter de deres egen hemmelige

investigation after having witnessed a violent hate crime by

amatør-eftersøgning. De er meget tyngede af oplevelsen og

chance. They know that the police will not do a thing and they

eftersom de ved, at politiet intet vil gøre, vil de selv undersøge

have been profoundly touched by it and want to find out who

sagen og finde gerningsmanden. En farlig efterforskning, som

the aggressors are. We follow a dangerous research, which

udfordrer de to meget forskellige mænd, deres parforhold, og

challenges the two very different men, their relationship, and

som truer med livsfarlige konsekvenser. Filmen indfanger på

put them in danger and risks their lives. This film powerfully

stærk vis den konstante trussel og fare, som LGBT-personer

captures the constant threats and dangers that LGBT

i Rusland lever med i dag, og filmen vil med sin overrasken-

people live with in Russia today, and it will surely leave you

de fortælling med garanti efterlade dig med en følelsesmæs-

with an emotionally strong taste in your mouth thanks to a

sig mavepuster.

surprising end.


The Mask You Live in

Transgender Parents + Kids on gender

DOKUMENTAR DOKUMENTAR

TIRSDAG 06/10 KL. 16.30 CINEMATEKET

LØRDAG 03/10 KL. 14.15 CINEMATEKET

LØRDAG 10/10 KL. 21.00 CINEMATEKET

JENNIFER SIEBEL

HASHTAGS

NEWSOM

bia #youth

#feminism #gay #gender #homopho-

USA, 2015 97 min. English with no subtitles

DK

Mand dig op! Drenge verden over opdrages til at vokse op

RÉMY HUBERDEAU

HASHTAGS

#family #gender #love #T

Canada, 2013 46 min. English with no subtitles

DK

Hvordan forholder samfundet sig til forældre, der er trans*?

og blive rigtige mænd og efterleve særlige manderoller. “The

Og hvad med deres børn og resten af familien? Denne doku-

Mask You Live in” undersøger maskulinitet som et socialt

mentar forsøger at undersøge og forstå udfordringerne og

begreb samt hvilke normer, der klistrer til vores stereotype

skønheden i livet som transforældre, som mere end nogensinde

mandeidealer. Gennem interviews med drenge, der beretter

kræver synlighed.

om deres personlige oplevelser, fortælles historien om en maskulinitet, der disciplinerer vores samfund gennem bl.a. en

EN

hård og homofobisk sportskultur og diverse kulturprodukter.

transgender? And what about their children and the rest of

Dokumentaren sætter maskulinitetsbegrebet til debat og

the family? This documentary tries to investigate and under-

præsenterer chokerende fakta om vores drenge og måden vi

stand the many challenges and the great beauty of parenting as

opdrager vores børn på.

‘trans-parents’, who need more and more visibility.

ENG

Man up! Boys are raised to become real men and live up to

specific gender roles. This movie investigates masculinities as

Kids on Gender

a concept and the norms connected to our stereotypical ideal

JASMINE PITT

of men. Through interviews with guys who talk about their personal experiences, we explore masculinity as something which is instilled in society and can reveal itself as harsh homophobia in sports and other cultural contexts. This documentary deals with shocking facts about our boys and the way we raise our kids through a discussion about masculinity itself.

65

How does society react to parents who happen to be

UK, 2014 9 min. english with no subtitles Hvad tænker børn om kønsroller og om forskellige måder at vise køn? Børnene fortæller selv deres tanker i disse 13 interviews, der vil få dig til at tænke en ekstra gang, og som med garanti vil give dig et smil på læben. SHORT What do kids think about gender expression and gender roles? The children themselves express their thoughts in these 13 interviews that will open your mind, make you think and make you smile, guaranteed. FORFILM


VI HAR BRUG FOR DIN HJÆLP Det er svært at opnå asyl, hvis man flygter som LGBT-person til Danmark. Intet tyder på, at det bliver lettere i de kommende år. Der er brug for LGBT Asylum, hvis LGBT-personer skal have støtte og en stemme i det danske asylsystem. Vi er klar til at tage udfordringen op, men vi har brug for din hjælp. Du kan blive støttemedlem af LGBT Asylum og støtte vores arbejde økonomisk. LGBT Asylum er en organisation drevet 100% af frivillige, og vi er fuldstændig afhængige af vores støttemedlemmer og private donationer. Læs mere om hvordan du kan bidrage på vores hjemmeside lgbtasylum.dk - eller find os på Facebook.

facebook.com/lgbtasylumdk · www.lgbtasylum.dk


Hvis du vil se tilbage / If you feel like looking back

DK

Tag med på en tidsrejse af en anden sort-hvid verden! Fordi MIX Copenhagen

nu fylder 30 år, fik vi lyst til i store træk at undersøge den danske LGBT-filmhistoriske udvikling indtil perioden, hvor festivalen startede. I 1924 antyder Carl Th. Dreyer poetisk et kærlighedsforhold mellem to mandlige hovedpersoner. I 70’erne vælter LGBT’ere, feminister og drags rundt i hinanden til hverdag og fest, mens de udfordrer forvirrede heteroer. Der var aldrig mange LGBT-hovedroller, men vi har samlet de mest kuriøse og betydningsfulde filmmilepæle - genremæssigt forskellige, men kvalitetsmæssigt fantastiske! EN

Embark on time travel in a black and white world! Because MIX Copenhagen is

turning 30 years old, we want to outline the Danish LGBT-film historical progress back to the period when the festival started. In 1924, Carl Th. Dreyer poetically suggested a love relationship between to male protagonists. In the 1970s, LGBT-people, feminists and drag acts roam the streets, partying and living their everyday lives and confusing the straights. There were never that many LGBT-leads, but we have collected the most quaint and important landmarks - diverse in genre but dazzling in quality.

67


Mikaël

filmen bliver akkompagneret af live klaverspil, komponeret særligt til filmen. BONUS en fadøl til halv pris på centralhjørnet efter filmen mod visning af billetten. BONUS The film will be accompanied by live piano music, composed especially for the film. BONUS One draft beer at Centralhjørnet to half its price after the movie by showing your ticket. BONUS

SPILLEFILM MANDAG 05/10 KL. 19.15 CINEMATEKET

CARL TH. DREYER

Germany, 1924 80 min.

DK

Silent movie with Danish title cards

Dette er verdens første danskinstruerede homofilm - endda

#celebrity #gay #historical #visuallystunning #wtf HASHTAGS

ENG

Being the first Danish directed gay film in the world, it is

af ingen ringere end legenden Carl Th. Dreyer. Tilmed er

even by the legend Carl Th. Dreyer. On top of this, the script

historien baseret på Herman Bangs roman af samme navn.

is based upon Herman Bang’s novel by the same name. In his

I sit store hjem fyldt med pragtfulde kunstværker bor Claude

grand home, complete with marvellous works of art Claude

Zoret, som alle kalder Mesteren, med sin yndlingsmodel, Mi-

Zoret, who they call The Master, lives with his model of choice,

kaël. Den unge protegé gør dog sit til at drive sin adoptivfar til

Mikaël. However, the young protegé is doing what he can to

vanvid, og den ekspressionistiske stumfilm står exceptionelt ud

drive his adoptive father mad. This expressionistic silent film is

i sin portrættering af forholdet mellem de to mænd på poetisk

exceptional in its subtle way of poetically portraying the relati-

og underfundig vis. Værket vidner også om, at Dreyer var en

onship between the men. The work also shows that Dreyer was

uovertruffen filmskaber i sin danske samtid.

unsurpassed as a Danish film creator in his age.

g and move to Kabul to help reconstruct the country. Ariana finally sees Afghanistan for herself.


Mordets melodi / Murder Melody

Bundfald / Sin Alley

SPILLEFILM

SPILLEFILM

TIRSDAG 06/10 KL. 19.00 CINEMATEKET

ONSDAG 07/10 KL. 19.00 CINEMATEKET

BODIL IPSEN

Denmark, 1944 74 min. Danish with no subtitles

En fadøl til halv pris på Centralhjørnet efter filmen ved fremvisning af billetten. BONUS One draft beer at Centralhjørnet to half its price after the movie by showing your ticket. BONUS

#historical #lesbian #visuallystunning #wtf HASHTAGS

DK

I 40‘ernes film-Danmark blev homoseksualitet aldrig blæst

KJÆRULFF-SCHMIDT, ROBERT SAASKIN

Denmark , 1957

86 min. Danish with no subtitles

DK

En fadøl til halv pris på Centralhjørnet efter filmen ved fremvisning af billetten. BONUS One draft beer at Centralhjørnet to half its price after the movie by showing your ticket. BONUS

#celebrity #classclash #hardships #historical #homophobia #youth HASHTAGS

Purunge Anton kommer til hovedstaden for at søge

ud af højtalerne. I stedet udøvede man antydningens kunst, og

arbejde, men der er intet at få. I stedet får han to skruppelløse

repræsenterede i det små også andet end heteronormen.

venner, der kan en fidus. Anton tager hjem med ældre homo-

Det er den uhyggelige og stemningsfulde noir-thriller “Mor-

seksuelle mænd, og de to kumpaner følger efter og afpresser

dets melodi” et storartet eksempel på. En serie bestialske og

de ældre bøsser, som ikke tør anmelde røveriet af frygt for

uopklarede mord, en fjern og mystisk cabaretsangerinde,

at få deres seksualitet afsløret. Udover at fokusere på unges

hendes mindst lige så mystiske og affekterede tidligere partner

samfundsproblemer udviser “Bundfald”, som den første danske

samt en udslidt og ensom lesbisk påklæderske, andre eklatante

film, en vis sympati for datidens homoseksuelle, der måtte leve

karakterer og et brillant tilrettelagt krimiplot udmærker denne

i skjul og se sig udnyttet. Filmen fik fremragende og begejstre-

film noir som absolut seværdig i flere henseender.

de anmeldelser fra en enig presse: ‘En dansk filmtriumf!’

ENG

69

PALLE

Back in the 40’s homosexuality on film was never apparent

ENG

Young Anton arrives to the capital to apply for a job

in Denmark (or anywhere). Instead, the art of suggestion was

but there is nothing to be had. Instead he finds two ruthless

practised, in which on a small scale represented something else

friends that know a fiddle. Anton goes home with older, ho-

than the heteronorm. A splendid example of this is the eerie

mosexual men and the two others follow to blackmail the gays.

and impressive thriller “Murder Melody”. A series of ghastly

In fear of getting their sexuality exposed, these do not dare to

and unsolved murders, a distant and mysterious cabaret sin-

report the robbery. Apart from focusing on society’s problems

ger, her at least as mysterious and affected former partner plus

for youngsters “Sin Alley”, as the first Danish film shows

a worn out and lonely lesbian dresser, other striking characters

sympathy for gays of that time who had to live in hiding while

and a brilliantly arranged plot distinguishes this film noir as

being exploited. With splendid reviews “Sin Alley” was hailed

absolutely worth watching in many ways.

as a Danish film triumph by the critics.


Violer er blå/ Violetes are Blue

Lille spejl / Mirror, Mirror

SPILLEFILM

SPILLEFILM

TORSDAG 08/10 KL. 19.00 CINEMATEKET

SØNDAG 11/10 KL. 19.00 CINEMATEKET

PETER REFN

Denmark, 1975 107 min. Danish without subtitles

Den frigjorte og rappe TV-journalist Mille (Lisbet

EDWARD FLEMING

Denmark , 1978

#celebrity #drag #fighter #gender #historical #LOL HASHTAGS

100 min. Danish without subtitles

DK

Med komedien “Lille Spejl” indtog drags for første gang

centerscenen i dansk film. En spraglet gruppe af bøsser, drags

John (Baard Owe). Hun lever også meget i nuet og fester

og transseksuelle skildres til hverdag og fest gennem hylemor-

med bøssen Uffe (Holger Juul Hansen) og sine vilde venin-

somme og ærlige, men også lidt fordomsfulde afbildninger

der Lise og Suzanne (Lisbet Dahl og Annika Hoydal), hvor

af farverrige karakterer. Vi møder den kiksede Bent (Frits

hun udlever en hed sexscene med sidstnævnte. Feminismens

Helmuth), søn af en falleret, døende og meget dekadent caba-

første bølge skyllede ind over Danmark i start-70‘erne, hvor

retdanserinde (Bodil Kjer), som helst ville have haft en datter.

nye instruktører prøvede alternative teorier og livsformer af på

Bents venner er mestendels bøsser, men han har et heteroven-

lærredet. Heteronormativiteten blev presset af en ny verdens-

nepar; Tom og Else, og Bent er forelsket i Tom. Da Bents

orden, og filmen undersøger Milles kamp for at bryde ud af sin

mor dør, holder alle dragsne en kæmpefest, og alt går galt...

kønsrolle. ENG

Drags took on the centerstage for the first time in Danish

The liberated and cheeky TV-journalist, Mille, lives in an

cinema with the comedy “Mirror, Mirror”. A gaily coloured

open relationship with the lightly depressed John. She is also

group of gays, drags and transsexuals is depicted on ordina-

very much alive in the present and she parties with her gay

ry as well as party days through tremendously amusing and

friend Uffe and her two wild girlfriends, Lise and Suzanne.

honest, but sometimes also prejudiced reproductions of funny

With Suzanne, Mille experiences and enjoys hot sex. The first

characters. We meet the unsuccessful Bent, son of a failed,

wave of feminism washed over Denmark in the beginning of

dying and very decadent cabaret dancer, who just wanted a

the 70’s, where new directors convey alternative social theories

daughter. Most of Bent’s friends are gay but he also knows

and ways of living on the big screen. Heteronormativity was

a straight couple; Tom and Else, and Bent is in love with

under pressure by a new world order, and this film examines

Tom. When Bent’s mother dies the drags do a giant party and

Mille’s struggle to break free of her gender role.

everything goes wrong...

ENG

September 11th changes the course of her family’s lives. Her parents sell everything and move to Kabul to help reconstruct the country. Ariana finally sees Afghanistan for herself.

Hvis du vil se tilbage

Lundquist) lever i et åbent forhold med den lettere depressive

TEMA

DK

#bisexual #celebrity #explicitnudity #feminism #friendship #historical HASHTAGS


Hvis du vil have det kort og godt / If you want it short and sweet

DK

I denne perlerække af kortfilmsprogrammer har MIX søgt at finde de bedste og

mest mangfoldige historier fra hele verden. I Becomings er samlet fortællinger om at blive til og finde sig selv, imens What*s the T? kigger nærmere på transkønnede narrativer. Af de mere frække sammensætninger er This is how we do it! MIX Copenhagens første diverse pornoprogram, imens Danish Delights viser hvordan danske LGBTere gør sig til på skærmen for tiden. Kast jer ud i de mange kurateringer og bliv bevæget, provokeret, underholdt, udfordret og medrevet. Her er lidt af hvert til alle! EN

In this collection of short film programs, MIX has tried to seek out the best and

most diverse stories from around the world. Becomings gathers stories of identity and finding oneself, while What*s the T? takes a closer look at transgender narratives. This is how we do it!, made up of mixed porn shorts, is one of MIX Copenhagen’s naughtier compositions, while Danish Delights is an intriguing insight into current Danish LGBT cinema. Throw yourself into one of our many compilations and be moved, provoked, entertained, challenged and carried away. There is a little of everything for everyone!

71


Becomings

Carina

SANDRA CONCEPCIÓN REYNOSO ESTRA KORTFILMSPROGRAM LØRDAG 10/10 KL. 16.45 CINEMATEKET

Instruktør Kai Stänicke fra “Golden” holder q&a. The director Kai Stänicke from “Golden” will be present for a q&a. BONUS

#comingout #friendship #gay #lesbian #queer #youth HASHTAGS

DK

Mexico, 2014 11 min. English with no subtitles 8-årige Carinas liv tager en drejning, da hun tror, at hendes nye lærer er kvinden fra faderens pin-up magasin. ENG Carina’s life takes an unexpected turn when she mistakes her new teacher for the woman from her father’s pin-up magazine. DK

Den gode coming of age historie har altid været lidt af et

soft spot for os MIXere og har år efter år været gennemgående

Jetzt Jetzt Jetzt

i vores programlægning. Dette år har vi samlet en række af de sødeste, sjoveste, mest charmerende og ikke mindst über cute kortfilm, der belyser det at vokse op og være anderledes. EN

A cosy coming of age story has always been a soft spot for

us MIXers, and year after year it has been a part of our program planning. This year we gathered a bunch of the sweetest, funniest, most charming, and ubercute short films, which illustrate how it is to grow up a bit different.

CHRISTIN FREITAG

Germany, 2014 30 min. English with no subtitles En sensommer i Berlin vandrer tre venner rastløst rundt i den urbane jungle. En aften beslutter drengene sig for at terrorisere outsideren Jakob, og Fabian indser, at han ikke længere kan undertrykke sine følelser for Jakob, men må konfrontere sine to venner før det er for sent. ENG Three friends restlessly roam Berlin through the late summer. One evening, the boys decide to terrorise outsider Jakob, and Fabian realises that he can no longer supress his feelings for Jakob, but has to confront his two friends before it is too late. DK

Zebra Charlotte JULIA OCKER

Tyskland, 2013 3 min. English without subtitles.

JEREMY ASHER LYNCH

USA, 2014 15 min. English with no subtitles

7 årige Jake, hvis kønsidentitet er non-binær, inviterer, med en imponerende stor selvsikkerhed, os med ud at udforske en forvandlende kærlighed. ENG 7 year old Jake, who identifies as gender non-binary, invites us – with impressive self-confidence – to explore a transformative love. DK

Dance Class

CAMILO COGUA

USA, 2015 11 min. English with no subtitles Charlotte er smuk, stilbevidst og populær, modsat Alex andre venner. I et pludseligt intimt øjeblik udveksler veninderne et kys, der betyder mere for Alex and for Charlotte. ENG Charlotte is beautiful, fashion-aware, and popular – unlike Alex’s other friends. In an evasive intimate moment, the two girls exchange a kiss that means more to Alex than to Charlotte. DK

Code Academy

NISHA GANATRA

USA, 2014 16 min. English with no subtitles I denne dystopiske fremtid adresseres den kønsbestemte ulighed ved at drenge og piger adskilles indtil de fylder 18 år. ENG In this dystopian future, gender inequality is addressed by boys and girls being separated from each other until they turn 18. DK

Golden

RODRÍGUEZ

Columbia, 2014 4 min. English with no subtitles Da danseholdet skal vælge en prins iblandt dem, bliver alle ballerinaerne bange. Pludselig bliver de dog frelst af den generte Diana, som nu stråler. ENG When the dance troupe needs to choose a prince amongst them, all the ballerinas shy away. They are however saved by introverted Diana, who now shines. DK

KAI STÄNICKE

Germany, 2015 3 min. No dialouge

En kortfilm om at vokse op og være anderledes. growing up and being different. DK

ENG

A short film on

Hvis du vil have det kort og godt

Tomgirl

WILLIAMS

TEMA

Zebras striber opfører sig ikke helt ligesom de andres i denne lille animation. ENG The zebra’s stripes don’t really behave like the others in this small animation. DK

ANGEL KRISTI


Danish Delights

KORTFILMSPROGRAM SØNDAG 04/10 KL. 14.00 CINEMATEKET

#comingout #drag #gay #queer #identitycrisis #lesbian #youth HASHTAGS

DK

I år er det muligt at præsentere et dygtigt og dristigt dansk

program, da vi har haft så meget godt nationalt materiale at

Ung mands dans

vælge ud fra. Herhjemme leger vi også med drag og kønsforståelser, vi revser den homofobiske del af Færøerne og vi undersøger ensomhed og den søgen efter “noget”, når unge mænd tager fra sportsstævne eller på ferie på Bornholm. Dyrk din nationale selvforståelse i “Danish Delights”! EN

This year it’s possible to present a clever and bold Danish

programme, as we’ve had so much great national material to choose from. In Denmark we also play with drag and gender

MATHIAS BROE

Denmark, 2014 12 min. Danish with no subtitles. En ung mand er sportsdanser, og han danser gennem en aften i sin søgen efter bekræftelse og afprøvning af grænser, til han ryger omkuld. ENG A young ballroom dancer and he dances through an evening till he’s knocked down, when testing boundaries in a search of confirmation. DK

conceptions, we chastise a homophobic pocket of the Faroe Islands and we investigate loneliness and that search for ‘something’, when young men leave the ballroom or for a vacation

Som engle vi

on an island. Enjoy our “Danish Delights”!

falder MARIA WINTHER

Denmark, 2014 27 min. Faroese with English subtitles Præstens datter Julia begår den synd at blive forelsket i den spændende Barbara, som lige er flyttet til bygden. Julias homofobiske familie stiller hende i et svært valg mellem dem og forbudt kærlighed, angiveligt fordi de elsker hende. ENG Julia, the priest’s daughter, ‘sins’ and falls in love with Barbara who has just moved to their small Faroese island community. The family members each navigate love for Julia and homophobia leaving Julia with hard choices. DK

Mallorca

NILS HOLST

Denmark, 2015 24 min. Danish with English subtitles. Skygger af det usagte og tabu lurer selv på overfladen af en Bornholmerferie, da en skriveblokeret forfatters pigekæreste får en anden fyr, som de har mødt på stranden, til at slå et telt op i deres baghave. ENG Shadows of the unsaid and taboo creep into a Danish island vacation when an uninspired writer’s girlfriend invites a man she and the writer meet on the beach to pitch his tent in their back yard. DK

Becoming Lina

KNUD VESTERSKOV

Denmark, 2015 28 min. English without subtitles. Der er en første gang for alting - også drag. I ømme, intime og akavede øjeblikke leger “Becoming Lina” med forudindtagede holdninger om køn, da en ung mand udforsker drag med sin åbne ven, som er drag af profession... ENG There’s a first time for everything... Join a young man’s intimate evening exploring drag with the help of his openly and professional drag friend. “Becoming Lina” plays with preconceptions about gender and doesn’t shy away from tender awkwardness. DK

73


Grinding Lives

Mirrors

KORTFILMSPROGRAM

NEIL ELY

SØNDAG 11/10, 16.45 CINEMATEKET

UK, 2015 12 min. English with no subtitles

Instruktør Kai Stänicke fra ”Carpe Jugular” holder Q&A, Mikael Bundsen, director of ”The Moment that Passed” kommer være til stede. The director Kai Stänicke from “Carpe Jugular” will be present for a Q&A, Mikael Bundsen, director of ”The Moment that Passed” will attend. BONUS

DK

To mænd tager stoffer i en toiletbås og snakker om seksuelle grænser. Two men do drugs in a toilet stall and talk about sexual boundaries.

ENG

#explicitnudity #gay #love #sex #visuallystunning HASHTAGS

DK

I dette smukke og frække program indrammer “Hold” og

Carpe Jugular

“Dancers” en perlerække af historier om lyst, forelskelse og sex mellem mænd. Rejsen begynder i Sverige og tager blandt andet turen forbi Chile og Portugal foruden toiletbåse, træhytter og et møde på grindr. Vi møder tabte drømme, inderlige

KAI STÄNICKE

forelskelser, afmålte blikke, rollespil og pinlige erfaringer. Her

Germany, 2014 5 min. No dialogue

er en kuratering til sanserne og sjælen.

DK

ENG

In this beautiful and naughty program, the shorts “Hold”

and “Dancers” frame a story of lust, infatuation, and sex bet-

I byen besvares søgningen efter intimitet med kynisme, men efter en hård nat kommer kærligheden. ENG On the dance floor the search for intimacy is answered with cynicism, but after a rough night comes love and healing.

ween men. Our journey starts in Sweden and stops off in Chile and Portugal, as well as toilet stalls, log cabins, and an encoun-

Hole

ter on grindr. We meet lost dreams, soul mating, measured glances, role play, and embarrassments. This is a program for your soul and senses.

MARTIN EDRALIN

Canada, 2014 15 min. English with no subtitles DK

Et liderligt behov for udløsning kan kræve hjælp fra sine nærmeste. A lustful need for orgasm can require the help of a close friend.

ENG

Hold

Sweden, 2014 4 min. No dialogue En intim og hypnotiserende dans mellem to mennesker til musik af Ane Brun. ENG An intimate and mesmerising dance between two people, set to the music of Ane Brun. DK

LEE HAVEN JONES

UK, 2014 11 min. English with no subtitles DK Et moderne hjem nydes af en sanselig tyv, der pludselig fanges af husejeren. ENG A sensual their enjoys a modern home until he is caught by

the owner.

The Moment That Passed

Pop-Up Porno m4m

MIKAEL BUNDSEN

Sweden, 2014 12 min. Swedish with English Subtitles DK To mænd mødes igen mange år efter en nat de begge husker. ENG

Two men meet again, years after a night they both remember.

STEPHEN DUNN

USA, 2014 3 min. English with no subtitles DK En animeret og sjov historie om en mand, hans grindr-profil og farerne ved anonyme pikbilleder. ENG An animated and funny story of one man and his grindr account, and the perils of anonymous dick pics.

San Cristobal Dancers OMAR ZÚÑIGA HIDALGO

Chile, 2015 29 min. Spanish with English subtitles DK Lucas møder en fisker under et besøg hos sin søster. Et intimt forhold

udfolder sig mellem de to mænd, men må forelskelsen blive på den lille ø? ENG While visiting his sister, Lucas meets a fisherman. An intimate relationship unfolds between the two men, but must their love remain on the small island?

ANONTIO DA SILVA

Portugal, 2014 10 min. No dialogue 35 portugisiske dansere smider tøjet i denne sexpoetiske panorering over mandekroppen. ENG 35 portuguese dancers go nude in this sexually poetic panning of the male body. DK

Hvis du vil have det kort og godt

ERIK LINGHEDE

TEMA

Want It


Is it okay to be gay?

KORTFILMSPROGRAM ONSDAG 07/10 KL. 21.30 CINEMATEKET

#family #hardships #Lilinominee #military #POC #religion HASHTAGS

DK

Selvfølgelig er det! Men faktum er, at 72 lande har love, der

kriminaliserer homoseksualitet, 30 lande har forbudt homosek-

Ballot

sualitet og i 10 lande er det endda strafbart med døden. Overalt i verden befinder LGBT-personer sig i situationer eller på steder, hvor de ikke er accepteret. Og som disse kortfilm viser, kan det være alt fra militæret, til familien til hele samfund. Vi tager pulsen på de globale LGBT-vilkår med disse 5 smukke fiktionsfortællinger, som med deres knivskarpe narrativer på fineste vis minder os om at kampen for accept, respekt og lighed lang fra er vundet. ENG

Of course it is! However, 72 countries have laws that

criminalize homosexuality, 30 countries have banned homo-

HAI CHIN HSU

USA, 2015 13 min. English and Mandarin with English subtitles Gnidninger opstår mellem Christine - som er sprunget ud over for sine venner, men ikke sin familie – og hendes mor - en konservativ og traditionel kinesisk kvinde, da de modtager stemmesedler til Prop-8. ENG Tension arises between Christine, a lesbian out to her friends but not family, and her mother, a conservative and traditional Chinese mother, when they receive the ballot for Prop-8. DK

sexuality and in 10 countries it is even punishable by death. All over the world, LGBT people find themselves in situations

Pride

or places where they are not accepted. As these short films convey, it can be anywhere from the military to family or whole societies. With these 5 beautiful fictional stories, we take the pulse of global LGBT conditions. These harsh but stunning narratives painstakingly remind us that the struggle for acceptance, respect, and equality is far from won.

PAVEL VESNAKOV

Bulgaria, 2013 30 min. Bulgarian with English subtitles En pensioneret general og bedstefar lærer at drengen, han har opdraget, er bøsse. De livsvalg hans kære tager udfordrer hans værdier i en kamp, han har mistet på forhånd. ENG A retired general but loving grandfather learns that the boy he raised is gay. The life choices of his loved ones challenge his values in a battle he has lost by default. DK

Citizen Jane

CARI GREEN

Camouflage

Canada, 2013 16 min. English with English subtitles

ANDREAS KESSLER & STEPHAN KÄMF

Germany, 2014 8 min. German with English subtitles. To soldater diskuterer konsekvenserne af at “springe ud” overfor deres soldaterkammerater, mens de smører hinanden ind camouflagefarve under en militærøvelse. ENG Two soldiers discuss the ramifications of being ‘out’ to their comrades as they apply camouflage to each other’s faces during an army exercise. DK

Aban + Korshid

DARWIN SERINK

USA, 2014 15 min. Persian with English subtitles En intimt portræt af to elskendes verden i øjeblikket inden deres henrettelse. EN An intimate portrait of forbidden lovers, offering a glimpse into the world in which they met, moments before their execution. DK

75

Hvad er konsekvenserne af menig Jane og korporal Maryanns hemmelige kærlighedsaffære i det canadiske militær? Det er et sted, der tidligere har været meget fjendtlig overfor LGBT-personer. ENG What are the consequences of Private Jane and Master Corporal Maryann’s secret love affair in the Canadian military - a place that used to be very hostile against LGBT people? DK


The L Shorts

Actresses

JEREMY HERSH

USA, 2015 12 min. English without subtitles KORTFILMSPROGRAM LORDAG 03/10, 16.30 CINEMATEKET

I dette ultrakoncise Sundance-drama udfoldes det på engang både akavede og sitrende møde mellem en aspirerende skuespillerinde og en veletableret off-broadway stjerne (spillet af Taylor Hess fra ”Appropriate Behavior”). ENG This ultra succinct Sundance-drama follows the at once awkward and quivering meeting between an aspiring actress and an established off-broadway star (played by Taylor Hess from “Appropriate Behavior”). DK

#Lilinominee #friendship #hardships #lesbian #love #sex HASHTAGS

DK

Vær beredt på at opleve dragende stemninger og dramatik-

fyldte relationer, når vi her præsenterer 7 raffinerede fortællinger, der tilsammen skildrer hele følelsesregisteret. Med lyrisk tyngde indrammer “Lilith” og “Waiting” fornemt en perlerække af narrativer om flirt, forelskelse og forhold mellem kvinder,

Push Me

hvoraf bl.a. vores svenske naboer er aktuelle med hele tre flerfacetterede fremstillinger. TOVE PILS

ENG

Be prepared to experience alluring vibes and drama-fil -

led relationships when we present seven sophisticated stories that altogether depict the gamut of emotions. With lyrical gravity “Lilith” and “Waiting” frames a string of narratives about flirting, love and relationships between women, in which our Swedish neighbours are greatly present with three multiface-

Sweden, 2014 25 min. Swedish with English subtitles Den identitets- og grænsesøgende Siri udforsker BDSM-miljøet i denne svenske lækkerbisken af en sensuel kortfilm. ENG The identity- and boundary pushing Siri explores the BDSM community in this Swedish delicacy of a sensual short film. DK

ted representations. 09:55-11:05, Ingrid Ekman, Bergsgatan 4B CRISTINE BERGLUND & SOPHIE VUKOVIC

Lilith

Cupcake

CÉSAR ORTIZ YÁÑEZ

JANE MAGNUSSON

& SAULO CORONA

Sweden, 2014 14 min. Swedish with English subtitles

México, 2014 5 min. No dialogue

Dette knugende drama skildrer den sidste stund som fængselsparret Lena og Karin tilbringer i hinandens selskab inden separationen indtræffer. ENG This striking drama depicts the final minutes that the prison couple Lena and Karin experience together before separation.

DK

Et intenst møde mellem en smuk kvinde og ligesindede skildres i denne poetiske kortfilm, der udspiller sig indenfor teatrets murer. ENG An intense meeting between a beautiful woman and like-minded is depicted in this poetic short film, that takes place behind the walls of a theatre.

DK

Mingmong

Waiting

RICHARD TURLEY

RHODA N.

UK, 2014 12 min. English with no subtitles

WAINWRIGHT

Teenagepigerne Judy og Annalise deler en passion for autografjagt. En aften har Annalise imidlertid svært ved skjule at hendes fascination i virkeligheden ikke retter sig mod de mandlige filmstjerner, men Judy. ENG Teen girls Annalise and Judy share a passion for autograph hunting. One evening Annalise is, however, struggling to hide the fact that her real fascination is not directed at the male movie stars, but towards Judy. DK

Spain, 2014 6 min. No dialogue En kvindes bange anelser om sin partners færden gallopperer derudaf i denne dragende og lyriske kortfilm, der markerer afslutningen på dette L-fikserede kortfilmsprogram. ENG A woman’s misgivings about her girlfriend’s going-on are portrayed in this alluring and lyrical short film that marks the ending of this composition of L-related shorts. DK

Hvis du vil have det kort og godt

Da hjemmehjælperen, Frida banker på døren, tændes der en ild indeni 67-årige Ingrid, og trods svækkelse har den aldrende danserinde svært ved at skjule sit begær. Denne raffinerede og ærlige skildring er selvskrevet til en Lili-nominering. ENG When the home help, Frida, knocked on the door, a fire inside the 67 -year-old Ingrid starts to burn, and despite weakness, the aging dancer finds it hard to hide her desire. DK

TEMA

Sweden, 2014 14 min. Swedish, Eng. subtitles


This is how we do it

Hello Titty

KORTFILMSPROGRAM TORSDAG 08/10 KL. 16.30 CINEMATEKET

SKYLER BRAEDEN-FOX

Nogle af filmskaberne vil være tilstede. Efter filmvisningen afholdes en debat om queer porn. INFO Some film makers will be in attendance. After the film screening there will be a debate about queer porn.

DK

INFO

#explicitnudity #gay #lesbian #queer #sex #T HASHTAGS

DK

This Is How We Do It – sådan ”gør” vi det! Med dette

kortfilmsprogram vil vi vise et lille udvalg af den mangfol-

USA, 2014 15,20 min No dialouge

”Filmen er dedikeret til alle transfyre, der elsker eller har elsket deres bryster, og til mine egne nyligt afgåede bryster.” Tit Star Show Boy tager afsked med sine bryster med en fræk og mindeværdig sexfest inden hans top-operation. ”Dedicated to every trans guy out there who loves or has loved his tits, and to my own recently departed tits.” Tit Star Show Boy bids his ”man jugs” farewell with a very sexy, memorable sex party before his top surgery. ENG

dighed af sexpositiv queer, feministisk og LGBT porno, der har vækket begejstring på pornofilmfestivaller de sidste par år. Især trans- og queerpersoner tager magten både foran og

Heavenly Spire

bagved kameraet, og sætter selv dagsordenen for hvordan

SHINE LOUISE

deres kroppe, begær og identiteter skal repræsenteres. Det er

HAMMER AND JESSIE

porno, som vil oplyse, underholde og frem for alt vække lyst og liderlighed – og som viser og hylder den diversitet, kreativitet og entusiasme, der kendetegner LGBTQ-pornoen i disse år. EN

This Is How We ”Do” It – get it? With this short film

programme we show a small selection of the vast diversity of sexpositive, queer, feminist, and LGBT porn that has thrilled audiences and juries at porn film festivals over the past few

HOUSTON, JACK SPARKLES

USA, 2014 11,23 min. English with no subtitles To mænd deler deres nyeste, uafprøvede BDSM-fantasier, inden de udforsker dem sammen. Filmen er en del af instruktørens projekt om queer maskulinitet, skønhed og seksualitet. ENG Two men discuss their fantasies of rough, anonymous sex, and then explore them on camera. This film is part of the director's project on queer male masculinity, beauty, and sexuality. DK

years. Trans and queer people in particular are claiming their place both in front of and behind the camera and demanding

Going Here

to determine how their bodies, desires, and identities are represented. It’s porn that’s meant to enlighten, entertain, and most of all excite – and to show and celebrate the diversity, creativity, and enthusiasm that characterises contemporary LGBTQ porn.

COURTNEY TROUBLE

USA, 2014 13 min. Pornodebutant Lyric Seal og pornoveteran Jiz Lee konfronterer deres gamle famle traumer om at sidde fast i en elevator og have lækker sex netop dér. ENG Porn novice, Lyric Seal, and porn veteran Jiz Lee confront old traumas of being stuck in an elevator by having hot, consensual sex in that very location. DK

Biodildo

Want Some Oranges

CHRISTIAN SLAUGHTER

GOODYN GREEN

Germany, 2013 11:00 min English with no subtitles

Denmark/Germany, 2013 14 min. English without subtitles

Et tilsyneladende perfekt heteroseksuelt, ciskønnet par i et perfekt hjem er klar til perfekt sex – men alt er heldigvis ikke helt som det ser ud i denne frække, satiriske pornoperle! ENG A seemingly perfect heterosexual, cisgender couple is ready for perfect sex in their perfect home – but thankfully not all is as pitch perfect as it seems in this sexy, satirical porn!

DK

DK

Højgravide pornolegende Sadie Lune forfører Zoë Challenger i en varm og sexet eftermiddagsseance. ENG Pregnant performer/artist/sex worker Sadie Lune teams up with sexy ginger Zoë Challenger for a heated encounter of two bodies.

Chelsea and Mo Wall of Fire TOBI HILL-MEYER LISA GANSER & NOMY LAMM

USA, 2014 6,04 min. English with English subtitles. Selvidentificerede ’fat bodied genderqueer women’, Lisa Ganser og Nomy Lamm, lader i denne smukke, sensuelle kortfilm publikum se med på deres lækre eftermiddagsknald. ENG A tender and hot afternoon make-out session climaxes in intense, consensual amputee sex between two self-identified fat bodied genderqueer women. DK

77

USA, 2014 28 min English without subtitles Tobi Hill-Meyer er skuespiller, instruktør og aktivist og har stor succes med sine ”docu-porns”. I denne film fortæller det ældre par Chelsea og Mo indimellem lækre sexscener om deres lange forhold og deres transitioner. ENG Actress, activist and director Tobi Hill-Meyer has great succes with her ”docu porns”. In this film, the long term couple, Chelsea and Mo, tell openheartedly about their relationship and transtions, in between hot sex scenes. DK


What*s the T?

Trangender in the Military: Camouflaged Identity

GILLIAN LAUB, SHAUL SCHWARZ

USA, 2015 14 min. KORTFILMSPROGRAM MANDAG 05/10 KL. 21.30 CINEMATEKET

#fighter #hardships #Lilinominee #military #portrait #senior #T #youth HASHTAGS

DK

I dette kortfilmsprogram præsenterer MIX 8 af de bedste

De omkring 15.000 transpersoner som er ansat i den amerikanske hær, risikerer udsmidelse på baggrund af deres identitet. Men hvor længe skal de frygte… DK

Dylan

T* kortfilm vi har set i år! Det handler om personlig udvikling, søgen efter identitet og mental styrke. Repræsentationen er bred - vi møder både teenagere, pensionister, studerende, soldater og taxachauffører - der minder os om, hvor forskellige

ELIZABETH

folks individuelle historier kan være. Alder og udvikling er pro-

USA, 2014 8 min.

grammets røde tråd, og selvom det kan kræve store ofringer, vidner fortællingerne om, at det aldrig er for sent at begynde at leve som den person du virkelig er!

ROHRBAUGH

Vi følger Dylan, der deler alt, fra sine første opdagelser frem til hans fysiske og følelsesmæssige forvandling. ENG Dylan explains his gender exploration, his family’s acceptance, and his physical and emotional transformation. DK

All about Amy

SAMUEL CENTORE

USA, 2014 12 min.

In My Shoes

Flying Solo

Australien, 2014 6 min. LAMBDA LEGAL

Fem unge giver os et intimt indblik i hvordan det er at vokse op som transperson i Australien. ENG This movie explores growing up transgender, intimately described through the eyes of five young Australians. DK

USA, 2014 8 min.

Piloten Robina Asti på 92 fortæller den opløftende historie om hendes kamp for ligeret. ENG At 92, a WWII veteran tells her story of living as a transgender woman and her battle to be treated like any other widow. DK

BroKINGton

SERGIO INGATO, MAGGIE SLOANE,

Teagan

MASON SKLUT

USA, 2014 8 min.

IGOR CORIC, SHELDON LIEBERMAN

Blake forsøger at håndtere presset som åben transperson i en amerikansk Highschool og samtidig sprede håb til andre LGBT personer. ENG A transgender guy tries to cope with societal pressures in school and give hope to others in the same position. DK

Australien, 2013 3 min

Animationsfilm om at blive glad for sit eget spejlbillede. ENG An animation about getting to love one’s own reflection in the mirror. DK

Elise

JO BRADLEE, EVAN STERRETT

USA, 2014 12 min.

En transkvinde sælger sex for at overleve og minder os om det globale problem vi har med diskrimination, nede på et helt personligt plan. ENG A trans woman sells sex for survival, reminding us of the global problems of discrimination. DK

Hvis du vil have det kort og godt

MONIQUE SCHAFTER

TEMA

MAT GOVONI,

Amy kører taxa, og tager os med på turen fra hendes fortid frem til den hun er idag. ENG Amy is taxi driver who confronts her past and dreams of living as her real self. DK


Praktisk information / Practical Information

BILLETTER

ÆNDRINGER OG AFLYSNINGER

•Billetter koster 80 kr. med mindre andet er anført i

Der tages forbehold for trykfejl, ændringer og aflysninger i

programmet. •Ved forevisning af et gyldigt studiekort er billetprisen dog 65 kr. og 65 kr. for seniorer (65+) •Vær opmærksom på biografernes gebyr ved onlinebestillinger.

programmet. Ændringer bliver annonceret på mixcopenhagen. dk. Det sker desværre, at vi må aflyse film pga. tekniske problemer, og det kan ske, at filmkopien ikke er kommet frem i tide. Vi bestræber os på at minimere generne og finde på alternative løsninger.

•Billetter skal bestilles og købes i den biograf, hvor filmen vises.

KØRESTOLSADGANG

•Hold øje med de enkelte biografers frister for afhentning.

Cinemateket og Empire Bio har niveaufri adgang. Som oftest

•Der er ofte uafhentede billetter på dagen.

er der kun en eller to kørestolspladser i hver sal. Det er derfor

•Rabatkort med klip til syv film koster 450 kr.

nødvendigt telefonisk at booke billet i god tid.

•Rabatkortet kan købes og benyttes i Cinemateket og i Empire Bio. •Rabatkort kan ikke bruges til visninger med forhøjet billetpris. •Ubrugte klip refunderes ikke.

UNDERTEKSTER

Vi bestræber os på at skaffe filmprint med undertekster, men da filmene ofte er helt nye, er det ikke altid muligt. Ved hver film i programmet findes oplysninger omkring undertekster.

•Billetsalget starter fredag den 11. september 2015 og billetterne skal afhentes inden 1. oktober, hvorefter de

CHANGES AND CANCELLATIONS

bliver frigivet på ny.

We are subject to printing errors, changes, and cancellations in the programme. Changes are announced on mixcopenhagen.

TICKETS

dk. Unfortunately we sometimes have to cancel a screening

• The ticket price is 80 DKK unless otherwise stated in the

due to technical problems or because we have not yet received

programme. • Please note additional fees for online reservations.

the print from the distributor. We work to minimize inconveniences and offer alternative solutions.

• With a valid student card the tickets are 70 DKK. and prices for seniors (65+) are 65 DKK • Tickets are booked and sold at the cinema where the screening will take place.

WHEELCHAIR ACCESS

Cinemateket and Empire Bio have wheelchair access. However, seating is limited and must be booked by phone in advance.

• There are often last minute tickets available on the day. • A discount card for seven screenings costs 480 DKK.

SUBTITLES

• The discount card can be bought and used at Cinemateket

We try our best to find subtitled prints, but as the films are

and Empire Bio. • The discount card cannot be used for screenings with special rates. • Unused discount cards are non-refundable. • Ticket sales start Friday, September 11th 2015. Prebooked tickets must be picked up before October 1st.

79

often brand new, this is not always possible. In the description of each film you will find information about language and subtitles.


Venues

CINEMATEKET

MASKEN BAR & CAFÉ

BEARSERK BAR

Gothersgade 55

Studiestræde 33

Studiestræde 41

1123 København K

1455 København K

1455 København

cinemateket.dk

JAILHOUSE

NEVERMIND

Telefon: 33 74 34 12

Studiestræde 12

Nørre Voldgade 2

1455 København

1358 København K

Guldbergsgade 29F

OSCAR BAR & CAFÉ

GLORIA

2200 København N

Regnbuepladsen 7

Rådhuspladsen 59,

www.empirebio.dk

1550 København V

1550 København K

THE BARKING DOG

SJÆLLANDGADE BADET

www.dfi.dk/

EMPIRE BIO

Telefon: 35 36 00 36 WAREHOUSE9

Sankt Hans Gade 19

Halmtorvet 11C

2200 København

1711 København V VELA CENTRALHJØRNET

Viktoriagade 2

Kattesundet 18

1655 København

1458 København K

Sjællandsgade 12A, 2200 København N


81


s RIOT roller VE STE R BR O DRAG U DL E J NING SSE RVIC E


Programoversigt 2015 • = CINEMATEKET • = EMPIRE • = WAREHOUSE9

FREDAG

LØRDAG

SØNDAG

MANDAG

TIRSDAG

2. OKTOBER

3. OKTOBER

4. OKTOBER

5. OKTOBER

6. OKTOBER

• PORTRAIT OF A SERIAL MONOGAMIST

12.00

(84 min) p. 58 • DANISH DELIGHTS

14.00

(91 min) p. 73

14.15

• THE MASK

• PORTRAIT OF A

YOU LIVE IN

SERIAL MONOGAMIST

(97 min) p. 65

(84 min) p. 58

• DO I SOUND GAY?

(77 min) p. 53 16.30

• THE L SHORTS

• CARMIN TROPICAL

(87 min) p. 76

(80 min) p. 31

• TRANSGENDER PARENTS

+ forfilm (56 min) p. 65 • THE NEW MAN

16.45

(79 min) p. 50

• LIMITED PARTNERSHIP

(74 min) p. 60

• LIFE PARTNERS

• MATTERHORN

(93 min) p. 57

(88 min) p. 40

• COUPLES RETREAT

• HIDDEN AWAY

WITH BFFS

(92 min) p. 32

17.00

17.15

(95 min) p. 52

17.30

• IN THE TURN

• ALIVE!

• THAT’S NOT US

(113 min) p. 57

(80 min) p. 44

(97 min) p. 36

17.45

• JULIA

19.00

(89 min) p. 46

• THE CHAMBERMAID

19.15

LYNN

(90 min) p. 41

• WELCOME TO

(74 min) p. 69

(98 min) p. 49

• THE ROYAL ROAD

• EVERLASTING LOVE

• MIKÄEL

• DANIEL’S WORLD

(69 min) p. 39

(80 min) p. X

(74 min) p. 38

(79 min) p. 42

• MARGARITA WITH A STRAW

19.30

(100 min) p. 47

19.45

• MORDETS MELODI • STUFF

THIS HOUSE

• LIZ IN SEPTEMBER

(101 min) p. 47

• IN THE GRAYSCALE

• NASTY BABY

(101 min) p. 45

(100 min) p. 41

• SAND DOLLARS

(80 min) p. 36

20.00

• DRESSED AS A GIRL

(65 min) p. 42

BENT

• MATCH

• QAMAR

(92 min) p. 35

(53 min) p. 62

(93 min) p. 54

OPENING FILM 21.00

21.30

21.45

• MARGARITA WITH A

• OLYA’S LOVE

(100 min) p. 47

(70 min) p. 62

STRAW

• DYKE HARD

(90 min) p. 55

• FEELINGS ARE FACTS: THE LIFE OF YVONNE RAINER

(86 min) p. 39

• WHAT*S THE T?

(73 min) p. 78

• NAZ & MAALIK

• GAME FACE

• SEED MONEY: THE

• STAND

(85 min) p. 35

(95 min) p. 60

CHUCK HOLMES STORY

(87 min) p. 64

+ forfilm (71 min) p. 58

22.00

22.15

83


ONSDAG

TORSDAG

FREDAG

LØRDAG

SØNDAG

TIRSDAG

7. OKTOBER

8. OKTOBER

9. OKTOBER

10. OKTOBER

11. OKTOBER

12. OKTOBER

• LECTURE: TRANS CINEMA HERE & NOW

p. 18

• OVER THE RAINBOW

+ forfilm (65 min) p. 48

• IN HIDING

(103 min) p. 34 • 7TH HEAVEN + • FEELINGS ARE FACTS:

• THIS IS HOW WE DO IT

PORN PUNK POETRY

THE LIFE OF YVONNE

(85 min) p. 77 • ALIVE! (80 min) p. 44

(79 min) p. 30 • GAYBY BABY (84 min) p. 56

RAINER

(86 min) p. 39

• LIMITED PARTNERSHIP

(74 min) p. 60

• BECOMINGS

• THE CHAMBERMAID LYNN

(93 min) p. 72

(90 min) p. 41

• GAME FACE

• SAND DOLLARS

(80 min) p. 36 • CALL ME MARIANNA

(75 min) p. 45 • GRINDING LIVES

EXTRAVISNING

(101 min) p. 74

• TBA

• STORIES OF

(95 min) p. 60

OUR LIVES

(60 min) p. 63 • THAT’S NOT US

(97 min) p. 36

• LIFE PARTNERS

(93 min) p. 57

• NASTY BABY

(100 min) p. 41

• NAZ & MAALIK

• GRANDMA

(85 min) p. 35

(79 min) p. 56

• THE NEW MAN

(79 min) p. 50 (86 min) p. 69

• VIOLER ER BLÅ

• MASCULINITY/FEMI-

• LILLE SPEJL

CENTERPIECE

(107 min) p. 70

(100 min) p. 70

• LADY VALOR THE KRISTIN

• CALL ME MARIANNA

(88 min) p. 40 • DO I SOUND GAY? (77 min) p. 53

• BUNDFALD

BECK STORY (84

min) p. 61

(75 min) p. 45

CENTERPIECE

• HOW TO WIN AT

• STORIES OF OUR

CHECKERS (EVERY

LIVES

(60 min) p. 63

NINITY

TIME)

(80 min) p. 33

• THE ROYAL ROAD

(65 min) p. 42

• DROWN

• MATCH

EXTRAVISNING

(93 min) p. 32

(92 min) p. 35

• TBA

CENTERPIECE • IN HIDING

(103 min) p. 34 • DYKE HARD

(90 min) p. 55 CENTERPIECE • HOW TO WIN AT

• LIZ IN SEPTEMBER

• EVERLASTING LOVE

CHECKERS (EVERY TIME)

(101 min) p. 47

(69 min) p. 39

(80 min) p. 33 • WELCOME TO THIS HOUSE

(79 min) p. 42

CLOSING NIGHT • GRANDMA

(79 min) p. 56 • TRANSGENDER

• STATES OF GRACE

PARENTS

(75 min) p. 49

(56 min) p. 65

• STUFF

(98 min) p. 49

• STAND

(87 min) p. 64

• IS IT OK TO BE GAY?

• CARMIN TROPICAL

EXTRAVISNING

(81 min) p. 75

(80 min) p. 31

• TBA

• MARGARITA WITH

• HIDDEN AWAY

• MATTERHORN

• SEED MONEY: THE

(92 min) p. 32

(88 min) p. 40

CHUCK HOLMES STORY

(100 min) p. 47

A STRAW

(71 min) P. 58

• ALL ABOUT E

(93 min) p. 52

• IN THE GRAYSCALE

(101 min) p. 45

• COUPLES RETREAT WITH BFFS

(95 min) p. 52


Filmregister

123

E

09:55-11.05, Ingrid Bergman, Bergsgatan 4B (p. 76)

Elise (p. 78)

7th Heaven (p. 30)

Everlasting Love (p. 39)

A

F

Aban + Korshid (p. 75)

Feelings are Facts (p. 39)

Actresses (p. 76)

Flying Solo (p. 78)

Alive! (p.44) All about Amy (p. 78)

G

All about E (p. 52)

Game Face (p. 60) Gayby Baby (p. 56)

B

Going Here (p. 77)

Ballot (p. 75)

Golden (p. 72)

Becoming Lina (p. 73)

Grandma (p. 56)

BroKINGton (p. 78) Bundfald (p. 69)

H

Heavenly Spire (p. 77) C

Hello Titty (p. 77)

Call me Marianna (p. 45)

Hidden Away (p. 32)

Camouflage (p. 75)

Hold (p. 74)

Carina (p. 72)

Hole (p. 74)

Carmín Tropical (p. 31)

How to Win at Checkers (Every Time)

Carpe Jugular (p. 74)

(p. 33)

Charlotte (p. 72) Chelsea and Mo (p. 77)

I

Citizen Jane (p. 75)

In Hiding (p. 34)

Code Academy (p. 72)

In my Shoes (p.78)

Couples Retreat with BFF’s (p. 52)

In the Grayscale (p. 45)

Cupcake (p. 76)

In the Turn (p. 57)

D

J

Dance Class (p. 72)

Jetzt Jetzt Jetzt (p. 72)

Dancers (p. 74)

Julia (p. 46)

Daniel’s World (p. 38) Do I Sound Gay? (p. 53)

K

Dressed as a Girl (p. 54)

Kids on Gender (p. 65)

Dyke Hard (p. 55) Dylan (p. 78)

85


L

S

Lady Valor (p. 61)

San Cristobal (p. 74)

Life Partners (p. 57)

Sand Dollars (p. 36)

Lilith (p. 76)

Seed Money: The Chuck Holmes Story (p. 58)

Lille Spejl (p. 70)

Som engle vi falder (p. 73)

Limited Partnership (p. 60)

Stand (p. 64)

Liz in September (p. 47)

States of Grace (p. 49) Stories of our Lives (p. 63)

M

Stuff (p. 49)

Mallorca (p. 73) Margarita with a Straw (p. 47)

T

Masculinity/Femininity (p. 40)

Teagan (p. 78)

Match (p. 35)

That’s Not Us (p. 36)

Matterhorn (p. 40)

The Chambermaid Lynn (p. 41)

Mikaël (p. 68)

The Mask that you Live in (p. 65)

Mingmong (p. 76)

The Moment that Passed (p.74)

Mirrors (p. 74)

The New Man (p. 50)

Mordets melodi (p. 69)

The Royal Road (p.42) Tom in America (p. 48)

N

Tomgirl (p. 72)

Nasty Baby (p. 41)

Training (p. 58)

Naz & Maalik (p. 35)

Transgender in the Military: Camouflaged Identity (p. 78) Transgender Parents (p. 65)

O

Olya´s Love (p. 62)

U

Over the Rainbow (p. 48)

Ung mands dans (p. 73)

P

V

Pop-Up Porno m4m (p. 74)

Violer er blå (p. 70)

Porn Punk Poetry (p. 30 Portrait of a Serial Monogamist (p. 58)

W

Pride (p. 75)

Waiting (p. 76)

Push Me (p. 76)

Wall of Fire (p. 77) Want It (p. 74)

Q

Want some Oranges (p. 77)

Qamar (p. 62)

Welcome to This House (p. 42) Z

Zebra (p. 72)


Rulletekster / Credits

EVENT

Rikke Kolding, Alice Minor, Camilla Krogh Dalsgaard, Freja Mannov Olesen, Martin Baltzer Jensen, Morten Mechlenborg Nørulf, Ronja Mannov Olesen FRIVILLIGGRUPPEN

Julia Robotham, André Duarte, Camilla Markvardsen, Maddie Shapland FUNDRAISING

André Duarte, Camilla Krogh Dalsgaard, Karin Olander, Maddie Shapland JURY/GÆSTER

Ronja Mannov Olesen, André Duarte, Nevan Solagna, Sunniva Østergaard Sandbukt PROGRAM

Trin Hjortkjær, Rasmus Lybæk, Klaus Linow, Morten Mechlenborg Nørulf, Nevan Solagna, Stine Michelsen, Rikke Kolding PR

Martin Baltzer Jensen, Camilla Markvardsen, Freja Mannov Olesen, Rikke Bolander REDAKTION/WEB

Rikke Bolander (ansvarshavende), Alice Minor, Camilla Krogh Dalsgaard, Camilla Markvardsen, Maddie Shapland, Rasmus Lybæk SKOLEFILM

Klaus Linow, Alice Minor, Julia Robotham, Karin Olander STYREGRUPPEN

Stine Michelsen, Morten Mechlenborg Nørulf, Sunniva Østergaard Sandbukt, Trin Hjortkjær GRAFISK DESIGN

Casper Heijkenskjöld / Glasyr PROUD! FILMFESTIVAL (ÅRHUS)

Tine Kristensen og en flok fantastiske frivillige MIX ODENSE

Kristine Hoelgaard Pedersen, Mikkel Halbro, Jeanette Rasmussen

87