MIX COPENHAGEN LGBTQ Film Festival 2017

Page 1

1

EMNE  KAPITEL

MIX COPENHAGEN LesbianGayBiTransQ ueer Film Festival

27 OCT – 5 NOV 2017 MIXCOPENHAGEN.DK


2

EMNE  KAPITEL


3

INDHOLDSFORTEGNELSE TABLE OF CONTENTS OM MIX COPENHAGEN LGBTQ FILM FESTIVAL VELKOMMEN TIL MIX 2017! BILLETPRISER OM MIX SKOLEFILM FOTOPOLITIK

04 05 07 08 12

ABOUT MIX COPENHAGEN LGBTQ FILM FESTIVAL WELCOME TO MIX 2017! TICKET PRICES ABOUT MIX SKOLEFILM PICTURE TAKING POLICY

EVENT UDSTILLING MIX WARM-UP ÅBNINGSAFTEN MIX LOUNGE TALK MED SOPHIE LABELLE MIX PANELER LUKKEAFTEN

14 15 16 19 20 22 24

EXHIBITION MIX WARM-UP OPENING NIGHT MIX LOUNGE TALK WITH SOPHIE LABELLE MIX PANELS CLOSING NIGHT

JURY & GUESTS LILI-PRISEN JURY INTERNATIONALE GÆSTER PIX ANBEFALER

29 30 31 32

THE LILI AWARD JURY INTERNATIONAL GUESTS PIX RECOMMENDS

FILM NYE BEGYNDELSER SYMBOLER OG TRIGGER WARNINGS EXHALE EXPLORE EXPAND EXHILARATE

34 35 37 48 61 71

NEW BEGINNINGS SYMBOLS AND TRIGGER WARNING EXHALE EXPLORE EXPAND EXHILARATE

PRACTICAL INFO PRAKTISK INFORMATION PROGRAMOVERSIGT FILMREGISTER VENUES RULLETEKSTER

83 84 86 89 92

PRACTICAL INFORMATION FILM SCREENINGS FILM REGISTER VENUES CREDITS


4

INTRO

OM MIX COPENHAGEN LGBTQ FILM FESTIVAL ABOUT MIX COPENHAGEN LGBTQ FILM FESTIVAL

DK MIX COPENHAGEN startede i 1986 og er nu Danmarks ældste, årligt tilbagevendende og endnu aktive filmfestival samt en af verdens ældste LGBTQ-filmfestivaler. Vi er en frivillig forening drevet af passionerede LGBTQ-film­ elskere, der bruger vores fritid på at gøre MIX COPENHAGEN til en spektakulær begivenhed ikke blot for LGBTQ-miljøet men også for hele København og langt ud over byens grænser.

EN MIX COPENHAGEN was founded in 1986 and is now the oldest annual film festival in Denmark, as well as one of the world’s oldest LGBTQ film festivals. We are a volunteer organization, driven by passionate LGBTQ film lovers who use their spare time to make MIX COPENHAGEN a spectacular event, not just for the LGBTQ community, but all of Copenhagen and beyond.

Vi er derfor dybt afhængige af og taknemmelige for den støtte, vi får fra miljøet og vores samarbejdspartnere og for alle, der hjælper os med at nå vores mål: At vise film, som bøjer køn og bryder seksuelle grænser, påvirker kønsdebatten og afspejler en mangfoldig verden.

We are therefore dependent on and deeply grateful for the support we get from the community, our working partners, and all who help us reach our goal: To show films that question and explore gender and sexual boundaries, affect the contemporary gender debate, and reflect the diverse and colourful world we live in.


INTRO

5

VELKOMMEN TIL MIX 2017!

WELCOME TO MIX 2017!

DK I år er vores visuelle udtryk inspireret af glitch art. En glitch er en brist i et struktureret system, som bliver set som en fejl: Et brud med det normative. Gennem vores film og arrangementer arbejder vi med det, der bryder og udfordrer det såkaldt ‘normale’. Vi prioriterer de stemmer, der ofte bliver overset i LGBTQmiljøet, og vi skaber rum for forskellige identiteter og udtryk. Dette gør MIX COPENHAGEN til noget unikt i det københavnske kultur- og filmmiljø.

EN This year, our visual identity takes its inspiration from glitch art. A glitch is an error in a structured system, seen as a flaw: a break from the normative. Through our films and events, we work with what breaks and challenges the so-called ‘normal’. We prioritise the voices often overlooked in the LGBTQ community, creating space for different identities and expressions. This makes MIX COPENHAGEN unique in Copenhagen’s culture and film scene.

I løbet af de sidste tre årtier er MIX vokset både i størrelse og i vores indholdsambitioner, men dette års festival markerer en nedtrapning i størrelse. Kunst- og kulturprogrammer i store dele af verden mister i disse år finansiering, og vi er ingen undtagelse. Derfor har vi valgt at fokusere på kvalitet frem for kvantitet. Det har gjort det muligt for os at samle et program, der dækker alt fra den racisme, homofobi og transfobi, som er en del af den politiske virkelighed, til de kriblende sommerfugle, der opstår ved den første forelskelse – fra den samfundsmæssige kontekst til den individuelle oplevelse. I MIX fejrer vi diversitet og den skønhed, som findes i det, som er uventet og anderledes. Det er vigtigt for os at huske, at hver enkelt person har sin egen historie og sine egne unikke kampe, der er knyttet til deres virkelighed. Vi har ønsket at hylde denne forskellighed i årets program, samtidig med at vi også minder hinanden om, hvor meget vi har til fælles som levende glitches under konstant udvikling i det heteronormative system. Vi håber, at du vil nyde MIX COPENHAGEN 2017 og alt det, vi har at tilbyde. Vi ses i mørket!

Over the course of three decades, the festival has grown in both size and content, however, we’re scaling down in size this year. Across the world, arts and culture programmes are losing funding, and we are no exception. Regardless, we have tried to retain the quality the festival is known for. We have put together a programme that manages to cover everything from the political reality of racism, homophobia and transphobia to the butterflies of first falling in love – from the societal context to the individual experience. Embracing diversity and the beauty of difference is essential. It is important for us to remem­ ber that each person has their own history and fights unique to their context. We want this year’s programme to celebrate that difference, while also serving to remind us how much we have in common as we continue to exist and evolve as a glitch in the heteronormative system. We hope you will enjoy MIX COPENHAGEN 2017 and all it has to offer – see you in the dark!


6

EMNE  KAPITEL


INTRO

7

BILLETPRISER TICKET PRICES

Alm. billet Regular ticket

85 DKK

Studiebillet Student ticket

75 DKK

Seniorbillet (65+) Senior ticket (65+)

75 DKK

Rabatkort (6 film for 5 films pris) Discount card (6 films for the price of 5) Medlem af Cinemateket Member of Cinemateket Åbne- og lukkefilmsbillet Opening and closing films

425 DKK 50 DKK* 100 DKK

*Gælder kun i Cinemateket. Læs mere på s. 83 *Only valid in Cinemateket. Read more on p. 83


8

INTRO

OM MIX SKOLEFILM ABOUT MIX SCHOOL FILM DK MIX Skolefilm kommer gratis ud til skoler og lærer- og pædagoguddannelsessteder, hvor vi underviser og viser børne- og ungdomsfilm om seksualitet og køn. I løbet af året arrangerer vi også forskellige events for børn og unge LGBTQ personer. MIX Skolefilm viser under festivalen spillefilmen Torrey Pines og BlatteQueers kortfilmsprogram. Disse visninger målretter sig særligt til børn og unge.

EN MIX School Film visit schools, as well as educational institutions for teachers and pedagogues, to teach and to show free films about sexuality and gender. During the year we also arrange various events for children and young LGBTQ people. During the festival MIX School Film is screening the feature film Torrey Pines and a short film programme by BlatteQueers. These screenings are intended for children and young people.

LGBTQ PIXI OM KØN OG SEKSUALITET LGTBQ PIXI ABOUT GENDER AND SEXUALITY DK Vi er meget glade for, at vi i år kan præsentere to LGBTQ pixi bøger om køn og seksualitet. Pixi bøgerne er lavet til børn, unge og deres voksne.

EN We are very happy to present two LGBTQ pixi books about gender and sexuality. The pixi books are made for children, young people and their adults.

LAV DIN EGEN LGBTQ KORTFILM MAKE YOUR OWN LGBTQ SHORT FILM DK MIX Skolefilm afholder en kortfilmskonkurrence for unge. Film din egen kortfilm med et LGBTQ tema og sidst på året afholdes en galla, hvor de bedste film vises og priser bliver uddelt. For yderligere information besøg mixcph.dk eller kontakt skolefilm@mixcopenhagen.dk.

EN MIX School Film is hosting a short film competition for young people. Film your own short film with an LGBTQ theme and by the end of the year, a gala will be held where the best films will be screened and prizes will be handed out.For more information please visit mixcph.dk or contact skolefilm@mixcopenhagen.dk.


9

INTRO

SKOLEFILM VISNINGER SCHOOL FILM SCREENINGS

KORTFILM SØNDAG 5/11 KL. 11.30 I CINEMATEKET SUNDAY 5/11 AT 11.30 AM IN CINEMATEKET

SKOLEFILM SØNDAG 29/10 KL. 11.30 I CINEMATEKET SUNDAY 29/10 AT 11.30 AM IN CINEMATEKET

BLATTEQUEERS Instruktør, land: Tine Alavi. Sverige, 2016 Director, country: Tine Alavi. Sweden, 2016

TORREY PINES Instruktør, land og spilletid: Clyde Petersen. USA, 2016, 60 min. Director, country and playing time: Clyde Petersen. USA, 2016, 60 min.

UNDER 25 Ingen dialog No dialogue Pris: 25 DKK Price: 25 DKK

DK ‘Torrey Pines’ er en coming-of-age fortælling sat i en verden og realiseret i instruktørens, Clyde Petersen, kælder som en syret stop-motion film. Selvom filmen ikke gør brug af noget genkendeligt sprog formår dette psykedeliske eventyr stadig at formidle centrale temaer om kønsidentitet og psykiske lidelser i en uforglemmelig film. Filmen vil blive akkompagneret live af Clydes queercore-band, Your Heart Breaks, og efterfulgt af en Q&A. EN ‘Torrey Pines’ is a coming of age story set in a world of wonderfully trippy stop-motion animation by Clyde Petersen. While the film has no recognizable language, this psychedelic film carries the central themes of gender identity and mental illness clearly across the board in this unforgettable picture showcasing the wonders of basement animation. Accompanying the film is a live-score with Clyde’s queercore band, Your Heart Breaks, followed by a Q/A.

UNDER 25

Svensk med danske undertekster Swedish with Danish subtitles Gratis visning Free screening

DK Vi er stolte over at kunne præsentere et helt unikt kortfilmsprogram om, af og med unge racialiserede LGBTQ personer. I et intersektionelt perspektiv stiller de tre kortfilm skarpt på unges oplevelser og forståelser af feminisme, racisme, mobning, køn og seksualitet. Efter filmene byder vi instruktøren velkommen til en Q&A og debat ledet af Moeisha Aden, næstforperson og talsperson for Sabaah. EN We are proud to present a unique short film programme – made by, with and about young racialised LGBTQ people. In an intersectional perspective, the three short films focus on the youth’s experiences and understandings of feminism, racism, bullying, gender and sexuality. After the short films, we invite the director to a Q&A and debate led by Moeisha Aden, vice president and spokesperson for Sabaah.

KORTFILMSPROGRAM SHORT FILM PROGRAMME ALIKI, 18 MIN. TV-SERIEN, 6 MIN. FÖRSTÅR DU VAD JAG MENAR, 9 MIN.


10

En podcast om film og serier uden for mainstream.

MO O NL I GHT

SOUNDVENUE FILMCAST

EMNE  KAPITEL

Abonnér via iTunes Soundvenue.com/filmcast Facebook.com/soundvenuefilmcast

I BLODET TANGERINE


11 KAPITEL  EMNE

TR A NS PA R ENT

BLACK MIRROR

BEACH RATS


12

VI ER VIRKELIG SOCIALE! FOLLOW US INTO THE WORLD OF MIX! DK I MIX elsker vi den digitale verden og al den LGBTQ-filmkultur, den indeholder. På vores hjemmeside og sociale medier er vi altid klar på at informere dig om nyheder, konkurrencer, begivenheder og praktiske oplysninger. Både under og efter festivalperioden laver vi opdateringer om dét, vi foretager os – så følg os! Vi vil også meget gerne følge med i hvad I, vores skønne publikum, har af oplevelser og billeder fra MIX, så husk at dele jeres historier og tag os i jeres opslag!

MIX FOTOPOLITIK MIX PICTURE TAKING POLICY

INTRO

MIXCOPENHAGEN.DK @MIXCOPENHAGEN FACEBOOK.DK/MIXCOPENHAGEN

EN MIX loves the digital world and all the LGBTQ film culture it contains. Our website and social media are continuously updated with film news, competitions, as well as local events and practical information. Whether it’s during or outside the festival period, we’re always making updates about MIX activities – so follow us! We also want to follow your MIX experiences and pictures, so remember to share your stories and tag us!

Foto tilladt Photos allowed

Ingen billeder af publikum No pictures of the audience

Foto ikke tilladt Photos not allowed

DK Billeder og videoer af vores events har altid bidraget til den samlede MIX-oplevelse ved at ind­fange særlige øjeblikke, som vi deler med publikum på plat­ forme som vores hjemmeside og sociale medier. For at gøre vores events mere tilgængelige og skabe tryggere rum, har vi dog udviklet en fotopolitik, som beskriver specifikationerne for fotografering ved alle MIX COPENHAGEN events.

EN Pictures and videos of our events have always enhanced the MIX experience by capturing special moments we share with our audience on platforms such as our website and social media. However, to make our events more accessible and create safer spaces, we’ve developed a photo policy, which lays out the specifics of picture taking at all MIX COPENHAGEN events.

• Alle fotofrie events vil være tydeligt markeret inden eventet starter. • Forpremierer og Skolefilm er altid fotofri. • Hvis et event ikke er markeret som fotofrit, vil der blive fotograferet til arrangementet. • Events med en særlig fotopolitik, vil være tydeligt markeret i beskrivelsen f.eks. ingen billeder af publikum. • Fotografer vil blive introduceret inden et event begynder, og folk er meget velkomne til at fortælle en fotograf, hvis man ikke ønsker billeder af sig selv delt.

• All picture free events will be clearly labelled prior to the start of an event. • Previews and School Film events are always picture free. • If the event is not labelled as picture free, the event will be photographed. • Events with a special photo policy will be clearly labelled in the event description e.g. no pictures of the audience. • Photographers will be introduced prior to the start of an event and we welcome people to ask the photographer not to post pictures of them.

Spørgsmål? Kommentarer? Kontakt os på: kontakt@mixcopenhagen.dk

Question? Comments? Contact us at: kontakt@mixcopenhagen.dk


KAPITEL  EMNE

13

EVENT


14

EVENT

UDSTILLING: GOODYN GREEN EXHIBITION: GOODYN GREEN DK Via sin film- og fotokunst formidler Goodyn Green sexpositive, feministiske blikke på queer-kvinders begær og kroppe. Danske Goodyn Green er bosat i Berlin og ud over at være fotograf, filmskaber og pornograf, er hun mor og folkeskolelærer. Under hele festivalen kan du se et udsnit af Goodyn Greens fotografier i MIX Loungen. Goodyn Greens fotografier pryder hjemmesiden VÅD.nu, hvor du kan finde information om sex og seksuel sundhed for lesbiske, queers, biseksuelle og kvinder, der har sex med kvinder – både cis og trans. EN Through her film and photo art, Goodyn Green conveys a sex-positive, feminist gaze on queer women’s desires and bodies. Goodyn Green is Danish, lives in Berlin, and in addition to being a photographer, filmmaker and pornographer, she is a mother and school teacher. Throughout the festival, you can see an excerpt of Goodyn Green’s photographs in the MIX Lounge. Her photos serve as illustrations for the website VÅD.nu, where you can find information, in Danish, about sex and sexual health for lesbians, queers, bisexuals and women who have sex with women, both cis and trans.

STED MIX LOUNGE INFO UDSTILLINGEN PRÆSENTERES I SAMARBEJDE MED KAMPAGNEN VÅD LOCATION MIX LOUNGE INFO THE EXHIBITION IS PRESENTED IN COLLABORATION WITH THE CAMPAIGN VÅD


EVENT

15

MIX WARM-UP: QUEER & QOCKTAILS SKÅL FOR QUEER! OG FEMINISME! OG FILM! OG LITTERATUR!

CHEERS TO QUEER! AND FEMINISM! AND FILM! AND LITERATURE!

DK Som opvarmning til årets MIX arrangerer vi en fænomenal aften med film, litteratur og alkohol. Eventet starter kl. 21.00 og indeholder blandt andet et litterært indslag fra Storm Lillevang. Derudover vises kortfilmene ‘Crystal Lake’ (Jennifer Reeder, 2015, 19 min.), som handler om stærke pigers fælleskab og om at være sårbar, ‘Imago’ (Liz Cardenas Franke, 2016, 7 min.), der er baseret på en virkelig historie og omhandler en transkvindes farvel til sin far, samt ‘The Curse’ (Danny Tayara, 2017, 3 min.), der kredser om et blodigt uheld. Aftenen sluttes af med musik fra Kapow Collective.

EN As a warm-up to this year’s MIX, we’re hosting a phenomenal evening with film, literature, and alcohol. The evening begins at 9 pm and will feature, among others, Storm Lillevang. In addition, we’re showing three short films; ‘Crystal Lake’ (Jennifer Reeder, 2015, 19 min.) on the unity of strong girls and vulnerability, ‘Imago’ (Liz Cardenas Franke, 2016, 7 min.) about a trans woman’s farewell to her father based on a true story, and ‘The Curse’ (Danny Tayara, 2017, 3 min.) about a bloody accident. The evening ends with music from Kapow Collective.

STED ABSALON DATO LØRSDAG 21/10 KL. 21.00-02.00 PRIS GRATIS INFO TILGÆNGELIGT FOR KØRESTOLE

LOCATION ABSALON DATE SATURDAY 21/10 AT 9 PM-2 AM PRICE FREE INFO WHEELCHAIR ACCESSIBLE


16

EVENT

ÅBNINGSAFTEN OPENING NIGHT DK Fredag 27/10 markerer starten på dette års MIX festival og endnu en gang 10 dage med film, debatter, fester og socialisering. Aftenen starter klokken 19.30 i Empires foyer, hvor vi byder på forfriskende lækkerier og når åbningsfilmen starter klokken 20.00, kan du godt glæde dig! Dette år viser vi den enestående ‘A Fantastic Woman’; historien om en stærk kvinde, der mister sin nærmeste (læs mere om filmen på s. 73). Aftenen fortsætter klokken 22.00 on location i Empire Bio med dj, sprøde toner og endnu flere læskende drikkevarer.

EN Friday 27/10 marks the beginning of this year’s MIX festival and once again 10 days of films, debates, parties and socialising. The evening starts at 7.30 pm at Empire’s foyer where we’ll be serving refreshing beverages. the opening film starts at 8 pm and you’re in for a treat because this year we’re screening the amazing ‘A Fantastic Woman’, a story about a strong woman losing the person closest to her (read more on p. 73). The evening continues at 10 pm at Empire Bio with a DJ, sweet tunes and even more mouthwatering beverages.

STED EMPIRE BIO DATO FREDAG 27/10 KL. 19.30-23.00 PRIS FILM 100 DKK / ÅBNINGSFEST ER GRATIS INFO TILGÆNGELIGT FOR KØRESTOLE LOCATION EMPIRE BIO DATE FRIDAY 27/10 AT 7.30-11 PM PRICE FILM 100 DKK / PARTY IS FREE INFO WHEELCHAIR ACCESSIBLE


KAPITEL  EMNE

17

OPENING NIGHT 27 OCT 2017 19.30 – 23.30 19.30 Welcome drinks at Empire Bio 20.00 Opening film: A Fantastic Woman 22.00 – DJ and hang out at Empire Bio 23.30

EMPIRE BIO, GULDBERGSGADE 29F, CPH

MIX COPENHAGEN LesbianGayBiTransQ ueer Film Festival


proud.dk

LESBIANGAYBITRANS FILMFESTIVAL

mixodense.dk 25.-26.-27.&29. oktober 2017

LesbiGayBiTransQueer Filmfestival

30. sep - 7. okt ‘17

ØST FOR PARADIS, AARHUS


EVENT

19

STED ASTA BAR (CINEMATEKET) PRIS GRATIS INFO TILGÆNGELIGT FOR KØRESTOLE LOCATION ASTA BAR (CINEMATEKET) PRICE FREE INFO WHEELCHAIR ACCESSIBLE

LOUNGEN ER ÅBEN I CINEMATEKETS ÅBNINGSTIDER. MØD MIX PÅ FØLGENDE TIDSPUNKTER: THE LOUNGE IS OPEN DURING CINEMATEKET’S OPENING HOURS. MEET MIX AT THE FOLLOWING TIMES: WEEKEND/WEEKENDS 28/10 + 29/10 + 5/11, KL. 11.00-22.00 OG 4/11 KL. 13.00-17.00 HVERDAGE/WEEKDAYS 31/10 KL. 18.30-21.30, 1/11 KL. 16.00-19.30, OG 2/11 + 3/11 KL. 16.00-22.00

MIX LOUNGE DK Igen i år indretter vi en hyggelig MIX Lounge i Asta Bar i Cinematekets kælder, hvor du kan møde MIX, hænge ud med dine venner og andre MIXgæster.

EN The MIX Lounge is back this year! Come and join us in Asta Bar, in Cinemateket’s basement. Here you can meet MIX, hang out with your friends and meet other MIX guests.

VI SØRGER FOR:

WE PROVIDE:

• Gratis kaffe før eftermiddags­visningerne i Asta Bio • Paneldebatter og events – se programmet nedenfor • Dvd/boghylde til at bytte LGBTQ-bøger og dvd’er • Brætspil til at fordrive tiden mellem filmvisninger

• Free coffee before the afternoon screenings in Asta Bio • Debates and events – see the programme below • Shelf for swapping LGBTQ books and DVDs • Board games to entertain you between screenings

MIX LOUNGE ACTIVITIES FRI 27/10

WHAT’S HAPPENING ELSEWHERE? 19.30 Opening night at Empire Bio – see page 16-17

SAT 28/10

15.00 T alk with Sophie Labelle – see p. 20-21

SUN 29/10

11.30 Torrey Pines – see p. 9

WED 01/11

18.30 I nternalised phobias in the LGBTQ community – see p. 23

SAT 04/11

15.30 P regnancy and family without gender – see p. 23

SUN 05/11

11.30 Blattequeers – see p. 9

19.00 Lili award Ceremony at Empire Bio – see p. 29 22.00 Closing party at Warehouse9 – see p. 24-25


20

EVENT

TALK MED SOPHIE LABELLE TALK WITH SOPHIE LABELLE DK Sophie Labelle er en canadisk tegneseriekunstner, som gennem sin tegneserie ‘Assigned Male Comics’ går ak­tivt ind i kampen for transpersoners rettigheder. Hendes hjemmeside, hvor tegneserien findes, har ugentligt mere end en halv million besøgende. Tegneserien omhandler den unge Stephie, som Labelle selv beskriver som en sarkastisk, ung feminist, der ikke tager noget pis fra nogen. Sophie Labelle er en sjælden stemme, som italesætter krops-empowerment og kropspositivitet. Hun adresserer trans-problematikker på en måde, der ikke er baseret på en medicinsk diskurs. EN Sophie Labelle is a Canadian cartoonist who, through her comic strip ‘Assigned Male Comics’, is active in the fight for trans rights. Her website, where the comic is online, attracts more than half a million weekly visitors. The comic centres around the young Stephie, who Labelle describes as a sarcastic young feminist who doesn’t take shit from anyone. Sophie Labelle is a rare voice talking about body empowerment and body positivity that addresses trans issues in a way that is not based on medical discourse.

STED ASTA BAR (CINEMATEKET) DATO LØRDAG 28/10 KL. 15.00 PRIS GRATIS INFO TILGÆNGELIGT FOR KØRESTOLE, TALKEN ER PÅ ENGELSK LOCATION ASTA BAR (CINEMATEKET) DATE SATURDAY 28/10 AT 3 PM PRICE FREE INFO WHEELCHAIR ACCESSIBLE, THE TALK IS IN ENGLISH


EVENT

21

ASSIGNED MALE COMICS


22

EVENT

MIX PANELER MIX PANELS DK Vores udvalgte film undersøger temaer og problemstillinger i LGBTQ kulturen i dag. Der var to film, hvis emner gjorde et særligt indtryk, og for at udforske disse yderligere fandt vi det afgørende at invitere paneldeltagere til at dele deres tanker og oplevelser med jer.

EN Our selected films examine themes and issues from contemporary LGBTQ culture. There were two films whose topics left an impact and to explore these topics further we felt compelled to invite panellist to share their thoughts and experiences with you.

STED ASTA BAR (CINEMATEKET) PRIS GRATIS INFO TILGÆNGELIGT FOR KØRESTOLE LOCATION ASTA BAR (CINEMATEKET) PRICE FREE INFO WHEELCHAIR ACCESSIBLE


EVENT

INTERNALISEREDE FOBIER I LGBTQ MILJØET INTERNALISED PHOBIAS IN THE LGBTQ COMMNUNITY DK Som LGBTQ person kan det være svært at navigere og føle sig tryg i samfundet, hvor man ofte møder fjendtlighed, vold og undertrykkelse. Vi skaber vores egne fællesskaber, hvor tryghed, forståelse og respekt for hinanden er både nødvendige og forventede. På trods af dette udfordres vores miljøer, når internaliserede fobier skaber diskrimination. Med afsæt i dokumentaren ‘Dream Boat’ (se s. 49) vil vores panel debattere, hvordan internaliserede fobier påvirker LGBTQ miljøet indefra. EN Navigating our society as an LGBTQ person can be challenging. As a reaction to the often met hostility, violence and oppression, we create our own communities where safety, understanding and respect are expected and needed. In spite of this, our communities are challenged when internalised phobias lead to the same discrimination we’re trying to escape. Inspired by the documentary ‘Dream Boat’ (see p. 49), our panel will talk and debate how internalised phobias are affecting the LGBTQ community from within.

STED ASTA BAR (CINEMATEKET) DATO ONSDAG 1/11 KL. 18.30 PRIS GRATIS INFO TILGÆNGELIGT FOR KØRESTOLE, PANELET ER PÅ ENGELSK LOCATION ASTA BAR (CINEMATEKET) DATE WEDNESDAY 1/11 AT 6.30 PM PRICE FREE INFO WHEELCHAIR ACCESSIBLE THE PANEL IS IN ENGLISH

23

GRAVIDITET OG FAMILIE UDEN KØN PREGNANCY AND FAMILY W/O GENDER DK I forlængelse af dokumentaren ‘A Womb of Their Own’ (se s. 62) stiller vi i denne paneldebat spørgsmålstegn ved opfattelsen af graviditet og forældreskab, som noget der oftest eller udelukkende anses som noget feminint. Vores paneldeltagere vil tale om, hvordan det er at bryde med forventninger til køn, kroppe og familiedannelse i et kønsbinært samfund. EN In continuation of the documentary ‘A Womb of Their Own’ (see p. 62), this panel debate questions the perception of pregnancy and parenting as something mostly or exclusively seen as feminine. Our panellists will talk about how to break expectations of gender, body and family formation in a gender-binary society.

STED ASTA BAR (CINEMATEKET) DATO LØRDAG 4/11 KL. 15.30 PRIS GRATIS INFO TILGÆNGELIGT FOR KØRESTOLE, PANELET ER PÅ ENGELSK LOCATION ASTA BAR (CINEMATEKET) DATE SATURDAY 4/11 AT 3.30 PM PRICE FREE INFO WHEELCHAIR ACCESSIBLE, THE PANEL IS IN ENGLISH


24

EVENT

LUKKEAFTEN CLOSING NIGHT DK Igen i år kommer der er en dag, hvor festivalen må slutte, og igen i år fejrer vi den sidste aften med drinks, fantastiske film og en fest, der varer hele natten. Årets lukkeaften begynder med drinks i Empires foyer kl. 19.00, hvorefter årets prisuddeling starter kl. 19.30. Her kårer vi årets vindere af Lili-prisen og fortsætter med årets lukkefilm, hvor du kan se frem til ikke bare én, men tre forskellige historier i ‘Blind Sex’, ‘Pool’ og ‘First Love’ (læs mere på s. 60). Når filmene slutter, er aftenen dog først lige begyndt, og vi inviterer til lukkefest med performance, DJs og dans i Warehouse9.

EN Again this year, there will come a day when the festival has to end and again we’ll celebrate the last evening with drinks, stunning films and a party that will last the entire night. The closing night begins with drinks at Empire’s foyer at 7 pm, after which the award ceremony begins at 7.30 pm. We’ll crown the Lili award winners and continue with this year’s closing film, where you can look forward to not just one but three stories; ‘Blind Sex’, ‘Pool’ and ‘First Love’ (see p. 60). When the films end, the evening has just begun as we invite you to the closing party with performances, DJs and dance at Warehouse9.

STED EMPIRE BIO DATO LØRDAG 4/11 KL. 19.00 PRIS FILM 100 DKK, FEST 50 DKK INFO TILGÆNGELIGT FOR KØRESTOLE LOCATION EMPIRE BIO DATE SATURDAY 4/11 AT 7 PM PRICE FILM 100 DKK, PARTY 50 DKK INFO WHEELCHAIR ACCESSIBLE


KAPITEL  EMNE

25

CLOSING PARTY 4 NOV 2017 22.00 – LATE! SUPPORTING LGBT ASYLUM Price: 50 DKK (10 DKK per paying guest goes to LGBT Asylum) Live: Tami T (SWE) and Lean Chihiro (FRA) Rope performance: Tamadua & Briki (SWE) DJs: Guldminen (DK), Kapow (DK)

WAREHOUSE9, HALMTORVET 11C, CPH

MIX COPENHAGEN LesbianGayBiTransQ ueer Film Festival


26

LGBT ASYLUM HAR BRUG FOR DIN HJÆLP LGBT Asylum arbejder for LGBT-personers rettigheder i det danske asylsystem. Vi rådgiver både asylansøgere og flygtninge med LGBT-baggrund og tilbyder dem et vigtigt socialt netværk. LGBT-personer møder store udfordringer i det danske asylsystem. Mange oplever social isolation, ligesom der er eksempler på chikane og overgreb i asylcentrene. Der mangler desuden viden om LGBT-asylsager på alle niveauer i asylsystemet, og det kan have fatale konsekvenser for udfaldet af den enkelte sag. I år oplever vi, at mange flere LGBT-personer får afslag på asyl og skal sendes tilbage til for eksempel Uganda eller Iran. LGBT Asylum har derfor brug for din hjælp. Du kan blive støttemedlem for 50 kr. om måneden eller blot 50 kr. i kvartalet, hvis du er studerende eller arbejdsløs. Du kan også støtte os med et engangsbeløb på 200 kroner via MobilePay: 71 52 33 97 Se mere på LGBTasylum.dk/donate Kontakt: Telefon +45 71 52 33 97 Email: info@lgbtasylum.dk

facebook.com/lgbtasylumdk · www.lgbtasylum.dk

EMNE  KAPITEL


KAPITEL  EMNE

27

JURY & GUESTS


28

EMNE  KAPITEL

OUT & ABOUT på tryk hver måned på web og app hver dag februar 2017 #170

april 2017 #172

DANISH RAINBOW AWARDS LGBTQ-miljøets årlige prisuddelingsfest

Månedens teMa Sport og velvære.

SARAH GLERUP Fra X Factor til Folketinget

RejseR København indtager Miami under World OutGames 2017.

SINDSSYG KÆLLING Stand-up med Sanne Søndergaard

det skeR Ny eventkalender for LGBTQ-miljøet.

Transmand, pornostjerne og aktivist

BUCK ANGEL Juli 2017 #175

Pia Olsen Dyhr Mor sprang ud som lesbisk aarhus PriDe Se billederne fra paraden ”Knus hOmOlObbyen!” Nynazister vil marchere imod homoer

Mathias 'Zanka' Jørgensen

til kamp mod

homofobi

maj 2017 #173

eurovision Anja og konkurrenterne uKrAine "Celebrate Diversity" Slogan versus virkelighed ABeLone KoPPeL Mellem os — Lebbelove II

MODE Copenhagen Fashion Week DESIGN Hjemme hos Tomas Lagermand Lundme SET & SKET Se billederne fra Copenhagen Pride

AndreAs GyllinG Æbelø

vil standse hiv-smitten

SEPTEMBER 2017 #177

Lone Hertz

min biseksuelle

i danmark storebror

Lai Christian Balsig

Fra transkamp til valgkamp


JURY & GUESTS

29

LILI-PRISEN THE LILI AWARD DK Vores pris for bedste spillefilm, dokumentar og kortfilm er navngivet efter den transkønnede, danske kunstner Lili Elbe, der i 1930, som den første i verden, fik foretaget en kønsbekræftende operation. Hun var gift med kunstneren Gerda Wegener, og sammen bosatte de sig i 1912 i Paris for at leve åbent som lesbiske. Fortællingen om Lili repræsenterer det mod og den frihedselskende rummelighed, som MIX COPENHAGEN gerne vil hylde. Lili-prisen har et unikt design, der blev specielt designet til vores 30 års-jubilæum i 2015 af Yassin Askar og Sarah Borup. I glassets overflade spejler man sig i Lilis portræt. Fører man keglen op til øjet og ser gennem glasset, ser man verdenen gennem Lilis malerier og med hendes farver. Lili-prisen uddeles for syvende gang af årets jury på vores lukkeaften 4/11 kl. 19.30. Vinderne af Lili-prisen for spillefilm og dokumentar vises igen tirsdag 7/11 i Cinemateket.

EN Our award for best feature, documentary and short film is named after the transgender Danish artist Lili Elbe, who in 1930 became the first person known to undergo gender affirming surgery. She was married to artist Gerda Wegener and in 1912 they moved to Paris to live openly as lesbians. The story of Lili represents the courage, freedom, and inclusiveness that MIX COPENHAGEN celebrates. The Lili award features the unique design by Yassin Askar and Sarah Borup, specially designed for our 30th anniversary in 2015. When you look at the glass, you find yourself mirrored in a portrait of Lili. If you lift the cone and look through the glass, you can see the world around you through Lili’s colours and paintings. The Lili award will be awarded by the jury for the 7th time on closing night 4/11 at 7.30 pm. The winners of best feature and best documentary will be screened again on Tuesday 7/11 in Cinemateket.


30

JURY & GUESTS

JURY

NOMINEREDE NOMINEES SPILLEFILM FEATURE

TORREY PINES SEVENTEEN PLAY THE DEVIL A DATE FOR MAD MARY DOKUMENTAR DOCUMENTARY

DREAM BOAT JEWEL’S CATCH ONE MORE THAN T SMALL TALK KORTFILM SHORT FILM

THE COMET BOBBYANNA THE 36 YEAR-OLD VIRGIN OUR SKIN

DK MIX elsker Lili-prisen og selvom vi i år ikke kommer til at have en international jury, som vi har set de forrige år, vil vi stadig uddele prisen til bedste spillefilm, dokumentar og kortfilm. Forskellen i år er, at juryen vil bestå af MIX’s egne programmører. De fire nominerede film fra hver kategori er film, der igennem udvælgelsesprocessen har gjort størst indtryk, og som repræsenterer det bedste af dette års spillefilm, dokumentarer og kortfilm. I år vil juryen bestå af Iris, Andrea, Nor, Feliks, Gin og Maddie. EN MIX loves the Lili award, and even though this year we are not able to have the international jury we have seen in previous years, we will still be handing awards to the best feature, documentary and short film. The difference this year is that the jury is made up of our very own MIX programmers. Nominated are the four films from each category that stayed with us throughout the selection process, representing the strongest of this year’s features, documentaries, and shorts. This year, the jury will be Iris, Andrea, Nor, Feliks, Gin and Maddie.


JURY & GUESTS

31

INTERNATIONALE GÆSTER INTERNATIONAL GUESTS TRISTAN FERLAND MILEWSKI

LEANDRO GODDINHO

Director Dream Boat Q&A 28/10

Director Pool Introducing closing night film 4/11

CLAUDE FERLAND MILEWSKI

CHARLES LUM AND TODD VEROW

Film score composer Dream Boat Q&A 28/10

Directors SEX & The Silver Gays Q&A 29/10

STEFAN ARETZ

MARIA VILKKI

Director Sorry Guys Introducing film 2/11 + 4/11

Producer A Poly Love Story Q&A 5/11

JÜRGEN UREÑA

SARAH SANTAMARIAMERTENS

Director Hold Me Like Before Introducing film 29/10

Director Blind Sex Introducing closing night film 4/11

CLYDE PETERSEN

JOCHEN HICK

Director and musician Torrey Pines Performance and Q&A 28/10

Director My Wonderful West Berlin Introducing film 28/10

ZACH BURBA

ERLINGUR THORODDSEN

Musician Torrey Pines Performance and Q&A 28/10 JACOB JAFFE Musician Torrey Pines Performance and Q&A 28/10

Director Rift Q&A 3/11


32

JURY & GUESTS

PIX ANBEFALER PIX RECOMMENDS DK CPH PIX har set årets MIX-spillefilmsprogram igennem og kan især anbefale disse tre meget forskellige titler:

EN CPH PIX has reviewed this year’s feature films in the MIX programme, and wants to draw your attention to three very different titles:

‘Call Me By Your Name’ er den bedste G-film fra årets Berlinale, og er en vidunderlig æstetisk nydelse, som ellers kunne have endt i klichéer med den ældre fyr, som på et sommerophold møder den yngre fyr i en coming-of-age historie. Men alt fra skuespil, instruktion og cinematografi til rammende metacitater, der giver ekstra lag, er ekstremt excellent eksekveret. Læs mere på s. 47.

‘Call Me By Your Name’ is the best gay film from this year’s Berlinale and is a wonderful aesthetic experience. With a storyline that could easily have ended up in clichés – an older guy who meets a young man during the summer in a coming-of-age story. However, everything from the acting, directing and cinematography to spot-on meta quotes, which add several extra layers of depth, are excellently executed. Read more on p. 47.

‘Rara’ handler om Sara og hendes lillesøster, der bor hos deres to mødre og som febrilsk må forsøge at navigere i et voksent farvand, især når velmenende, men uvidende udenforstående tror, at pigerne lever i usunde omgivelser. Inspireret af en virkelig historie, spidder filmen normer og fordomme. Læs mere på s. 39. Og netop forståelsen mellem mennesker og deres forskelligheder sættes på højkant i det østeuropæiske queerdrama ‘The Constitution’. For hvad er forskellen mellem serbere og kroatere, homoog heteroseksuelle, mænd i kjoler eller jakkesæt? Læs mere på s. 63.

‘Rara’ is about Sara and her little sister who live with their two mothers and desperately try to navigate the unknown world of adults. Especially when wellintentioned but ignorant strangers think that the girls live in unhealthy surroundings. Inspired by a true story, the film impales norms and prejudices. Read more on p. 39. Finally, the understanding of humans and their differences are clearly portrayed in the Eastern European queer drama ‘The Constitution’. Because what’s the difference between Serbs and Croats, homosexuals and heterosexuals and men in dresses or suits? Read more on p. 63.


KAPITEL  EMNE

33

FILM


34

FILM

NYE BEGYNDELSER NEW BEGINNINGS DK Dette års MIX har en helt ny programgruppe, der har arbejdet sig gennem LGBTQ-alfabetet for at finde den bedste og vigtigste repræsentation af os alle. Diversiteten i vores verdensomspændende fællesskab kræver fejring, og det er også ved at gå op for det øvrige samfund, hvor vigtig repræsentation i medier kan være. Men ikke al repræsentation er god repræsentation, og en af de ting vi har fokuseret på i år er transrepræsentation. For os har dette betydet, at vi har prioriteret de transfilm, der undgår stereotyper, og som caster transkønnede skuespillere til transroller. På grund af dette har vi færre trans-spillefilm i år, men vi håber på, at den repræsentation, der er, er god repræsentation.

EN This year’s MIX has an entirely new programming group, working our way through the LGBTQ alphabet looking for the best and most important representation for all of us. The diversity in our worldwide community demands celebration, and it seems that society, in general, is waking up to how important representation in the media can be. But not all representation is good representation, and one of the things we have focused on this year is trans representation. For us, this has meant prioritising the trans films that avoid stereotypes, as well as those casting trans actors in trans roles. As a result, we have fewer trans features this year, but we hope this is good representation.

For at give jer en idé om, hvilke film I kan forvente, har vi opdelt dette års program i 4 temaer: Exhale, Exhilirate, Expand og Explore, som hver især har en introduktion, der forklarer, hvad de hver især betyder. Vi har tilføjet hashtags (#), så du kan krydsreferere mellem filmene. Disse er naturligvis nemmere at navigere med på vores hjemmeside. Dette års Lili-pris nominerede og centrepieces er tydeligt markeret og vi håber, at du vil tjekke dem ud.

We have divided this year’s programme into 4 new themes: Exhale, Exhilarate, Expand and Explore, each with an introduction explaining what they mean. We have added hashtags (#) for you to cross-reference, naturally, these are easier to use on our website. This year’s Lili award nominees and centrepieces are clearly labelled and we hope you will check them out.

Vi har udvidet vores brug af trigger warnings (TW), fordi vi anerkender, at triggere er langt mere komplekse end ‘sex’ og ‘vold’. Film der behøver trigger warnings er markeret med symbolerne, som du kan finde på siden til højre (eksplicit vold, eksplicit sex og sexual violence). Derudover har vi en mere detaljeret beskrivelse under hver film, som beskriver, hvad du kan forvente dig, når du udvælger film. Vi har prøvet at tænke udenfor vores egne perspectiver, men vi er klar over, at vi kan have misset ting, der er triggende. I er velkomne til at komme og tale med programmørerne, da vi altid er interessede i at diskutere film.

We have expanded our use of trigger warnings (TW), recognising that triggers are more complex and layered than ‘sex’ and ‘violence’. Films that need trigger warnings are labelled with the symbols you can find on the next page (explicit violence, explicit sex, and sexual violence), together with a list of film specific warnings to make sure you are well informed when selecting films to watch. We have tried to think outside our own boxes, but we are aware that we may have missed some things that may be triggering. You are welcome to come and talk to any of the programmers, as we are always happy to talk film.


FILM

35

SYMBOLER OG TRIGGER WARNINGS SYMBOLS AND TRIGGER WARNINGS

LILI-PRIS NOMINERET

CENTREPIECE VISNING

EKSPLICIT SEX

EKSPLICIT VIOLENCE

SEKSUEL VOLD

LILI AWARD NOMINEE

CENTREPIECE SCREENING

EXPLICIT SEX

EXPLICIT VIOLENCE

SEXUAL VIOLENCE

HASHTAGS #bi #binary #cinematic #classconflict #colonialism #comingofage #comingout #community #family #friendship #gay #generational #historical #horror #internalisedphobias #lesbian #LGBTQ #love #nonbinary #noncisdirector #NSFW #political #portrait #queer #senior #sexwork #T #youth


36

FILM

MIX SAMARBEJDE MIX COLLABORATIONS DK I år samarbejder MIX COPENHAGEN tæt sammen med Cinemateket, Empire Bio og CPH PIX. Vi har et veletableret forhold til Det Danske Film­ institut og filmhuset, og vores publikum kender allerede Cinemateket som en fast base for MIX i festivalugen. Dette års festival er ingen undtagelsen, og du vil igen kunne finde os i Cinemateket før, efter og mellem visningerne i tidsrummet angivet i dette program (se s. 19). Vores samarbejde med Cinemateket strækker sig ud over festivalugen. Vi arbejder sammen om medpræsentation og anbefalinger af de film, der kunne have interesse for MIX’s publikum. Cinemateket anbefaler også udvalgte MIX-film til sine medlemmer. Hele året rundt samarbejder MIX også med Empire Bio om medrepræsentationer, forpremierer og andre særarrangementer. Under festivalen viser vi en del af vores program i denne populære biograf. Sidst men ikke mindst samarbejder vi med CPH PIX filmfestival om at anbefale film fra hinandens festivaler i vores respective programmer for at kunne bringe filmene til et bredere publikum. I år går MIX og PIX sammen om visningen af ‘Tom of Finland’ d. 3/10 kl. 19.00 i Empire Bio. Vi er stolte over vores samarbejde, og vi tror på, at de hjælper til en lettere adgang til de vigtige LGBTQhistorier på det store lærred.

EN This year, MIX COPENHAGEN will collaborate with Cinemateket (The Cinematheque), Empire Bio and CPH PIX. We have a well-established relationship with the Danish Film Institute and its cultural venue, and our audience already knows Cinemateket as a base for MIX during the festival week. This year will be no exception, as you will be able to find us in Cinemateket before, after and during the screenings at the times indicated in the programme (see p. 19). Our collaboration with Cinemateket stretches beyond the festival week. We work together on co-presentations and recommendations of films that could be of interest for the MIX audience. Cinemateket also extends recommendations of MIX films to its members. Throughout the year, we regularly collaborate with Empire Bio on co-presentations, previews, and other special events. During the festival week, a part of our programme will be screened in this popular cinema. Last but not least, we’re collaborating with CPH PIX by recommending each other’s films in our respective programmes in order to bring films to wider audiences. We’re also getting together on the 3/10 to screen ‘Tom of Finland’ at 7 pm at Empire Bio. We are proud of our collaborations and believe that they create easier access to the LGBTQ stories that matter.


KAPITEL  EMNE

37

exhale /ɪksˈheɪl,ɛksˈheɪl/

DK Vi holder vejret af utallige grunde – i et øjebliks bekymring, når vi føler os overvældede, eller når vi forsvinder væk i vores tanker. Uanset hvad er der ikke noget bedre end igen at ånde ud. Med dét som vores inspiration har vi valgt filmene i dette tema, der har til mål at tage dig på en nænsom rejse bestående af lette og ubekymrede følelser, og lade dig forsvinde ind i lucha libre wrestling, rum­eventyr og sexeskapader. Sæt dig ned, giv slip og tag det hele ind. EN We hold our breath for a myriad of reasons – in moments of distress, when feeling overwhelmed, or simply while lost in thought, regardless, nothing feels better than when we breathe out. With that as our inspiration, the films in this category have been selected with the aim to take you on a gentle ride of light-hearted emotions and delve into lucha libre wrestling, space adventures, and even sexcapades. Sit back, let go, and take it all in.


38

EXHALE  FILM

DOKUMENTAR SØNDAG 29/10 KL. 21.45 CINEMATEKET LØRDAG 4/11 KL. 21.45 CINEMATEKET SPILLEFILM LØRDAG 28/10 KL. 14.00 CINEMATEKET LØRDAG 4/11 KL. 21.30 CINEMATEKET

SEX & THE SILVER GAYS Charles Lum & Todd Verow USA, 2016 70 min. English without subtitles

OUR LOVE STORY Q&A with the directors 29/10

DK ‘SEX & The Silver Gays’ introducerer publikum for ‘The New York Prime Timers’, som er NYC-gruppen af den amerikanske senior-organisation for homoseksuelle mænd. Blandt gruppens mange fælles aktiviteter deltager de i månedlige sexfester, som vi er inviteret med til. Til disse intime møder bliver gruppens livlige sexliv illustreret eksplicit, og derigennem lærer vi mere om, hvem disse mænd er, hvilke historier de deler sammen, og hvad det betyder for dem at fejre deres seksualitet sammen. Dokumentaren udvider den stereotype forestilling om homoseksuel sex, så du kan glæde dig til at blive ældre. EN ‘SEX & The Silver Gays’ introduces the ‘New York Prime Timers’, the NYC Chapter of the American senior gay men’s organisation, a group that among their many activities actively engages in monthly sex parties. We are invited to their intimate gatherings, where they explicitly illustrate their carnal activities and explain to the viewer who they are, their shared histories, and what it means to share joyful consensual sexual celebrations. This documentary expands the popular image of gay sex, so you can look forward to getting older. #gay #internalisedphobias #community #generational #NSFW #senior

(YEON-AE-DAM) Lee Hyun-ju South Korea, 2016 99 min. Korean with English subtitles

DK Yoon-ju er kunststuderende og arbejder på sin afsluttende kandidatudstilling. En dag hun leder efter materialer til sit projekt, og løber ind i Ji-soo i en genbrugsbutik. Dette bliver startskuddet til en kaotisk og intens kærlighedsaffære mellem to mennesker, der ikke helt kan finde ud af at være sammen. Smukt filmet i et farvestrålende og betagende billedunivers er dette en både emotionel og visuel fornøjelse, der tager dig tilbage til den første gang, du blev forelsket. EN Yoon-ju is a graduate student of fine arts and is working on her graduation exhibition. One day, while searching for materials for her project, she runs into Ji-soo at a junk shop. What follows is a chaotic and intense love story between two people who just can’t quite seem to figure out how to be together. Beautifully filmed in stunning colours, this is an emotional and visual treat that will take you back to the first time you fell in love.

#lesbian #cinematic #love #comingofage


FILM  EXHALE

39

SPILLEFILM TORSDAG 2/11 KL. 18.30 CINEMATEKET SØNDAG 5/11 KL. 21.00 CINEMATEKET

RARA Pepa San Martín Chile/Argentina, 2016 88 min. Spanish with English subtitles

DK Siden deres forældre gik fra hinanden, har Sara boet med sin lillesøster hos moderen og hendes nye partner. Deres hverdag er ikke meget anderledes end andre familiers, men gennem Saras øjne ser vi, hvordan begge mødre bliver presset af omverdenen. Dette skaber spændinger i familien, og faderen er bekymret for døtrenes velvære. Fra sidelinjen overværer han Saras frustrationer og sætter sig for at overtage forældremyndigheden. ‘RARA’ er et rørende familiedrama, som er drevet af et indlevende skuespil, der afspejler komplekse familierelationer og dynamikker.

TW: psychological child abuse #lesbian #family #generational #internalisedphobias #youth

EN Since their parents divorced, Sara and her little sister have been living with their mum and her new girlfriend. Their everyday lives are not much different than other families, however, through Sara’s eyes, we see the pressure the outside world puts on both mothers. This creates tension in the family, and the father gets concerned about his daughters’ well-being. Observing from the sidelines, he witnesses Sara’s frustrations and decides to challenge custody. ‘RARA’ is a touching family drama powered by empathetic acting that reflects complex family relationships and dynamics.


40

EXHALE  FILM

SPILLEFILM TORSDAG 2/11 KL. 21.00 CINEMATEKET LØRDAG 4/11 KL. 16.45 CINEMATEKET

SPILLEFILM ONSDAG 1/11 KL. 21.30 CINEMATEKET SØNDAG 5/11 KL. 18.45 CINEMATEKET

SIGNATURE MOVE RETAKE Nick Corporon USA, 2016 98 min. English without subtitles

Jennifer Reeder USA, 2017 80 min. English without subtitles

DK Den velhavende midaldrende mand, Jonathan, bør ved første øjekast ikke have nogle problemer med at finde en date. Alligevel hyrer han en yngre mand til at ledsage ham på en tre-dages biltur til Grand Canyon, og får ham til at medvirke i et rollespil. Som turen udfolder sig, lader det til, at dette er et eventyr efter et genbrugt manuskript i forsøget på at genskabe en rejse, som Jonathan har haft med en eks. Men kan nye minder erstatte de gamle og reparere et knust hjerte? En smuk og malerisk rejse der bør ses! EN A fit and wealthy middle-aged man Jonathan is at a first glance someone that should have no problem finding a date. Despite this, he hires a younger man to accompany him on a three-day road trip to the Grand Canyon and gets him to agree to role play. As the trip goes on, it appears that this is a second take of the same adventure in an attempt to recreate the trip Jonathan shared with his ex. But can the new memories replace the old ones and mend a broken heart? A picturesque journey that is a must see!

DK Zaynab bor sammen med sin mor i Chicago. Moren er enke og bruger det meste af sin tid på at se TV-serier og på at vurdere, om tilfældige forbipasserende mænd er passende ægtemænd for Zainab. Da Zainab, som er pakistansk muslim, møder Alma, en mexikansk kvinde, hvis familie er klar over at hun er homoseksuel, truer de to kulturer med at støde sammen, og Zainab bliver tvunget til at vurdere sit eget tillukkede liv. Lucha-brydning bliver hendes måde at håndtere situationen på. En morsom og hjertevarm film om at stå frem, hvor hver person fortjener sin egen sæbeopera. EN Zaynab lives in Chicago with her mother, a widow who spends her time assessing if the men passing by are suitable for her daughter to marry, and watching TV soap operas. When Zaynab, a Pakistani Muslim, meets Alma, a Mexican woman who is confidently out to her family, their cultures threaten to clash. She is forced to look at her own closeted life and takes up Lucha-style wrestling as a coping strategy. This is a funny and heartwarming coming out story, with each character deserving a soap opera of their own.

#gay #cinematic #generational #love #sexwork

#lesbian #comingout #family #generational #love


FILM  EXHALE

41

SPILLEFILM SØNDAG 29/10 KL. 13.45 CINEMATEKET LØRDAG 4/11 KL. 18.45 CINEMATEKET

PRINCESS CYD Stephen Cone USA, 2017 96 min. English without subtitles

DK Cyd er på besøg hos sin tante Miranda, en velanset forfatter, i Chicago. Henover sommeren går det op for dem, at de er meget forskellige, da de hverken deler holdninger eller interesser. Cyd er sporty og drevet af sine fysiske lyster, mens Miranda finder glæde i det rige akademiske liv, hun har opbygget. Samtidig med at Cyd og Miranda forsigtigt udfordrer hinanden i emner som køn, ånd og seksualitet, begynder Cyd på sit eget eventyr med kvinden Katie. ‘Prinsess Cyd’ er en blid sommerfilm, der berører familieforhold og tragedie, men med fokus på de kloge, stærke kvinder i fortællingens centrum.

TW: talk of sexual violence #bi #binary #family #youth

EN Cyd is visiting her aunt Miranda, an accomplished novelist, in Chicago for the summer where they quickly figure out they’re far apart in character and interests. Cyd is sporty and driven by her physical desires, whereas Miranda is fulfilled by the rich academic life she has built. While Cyd and Miranda gently challenge each other in the realms of sex and spirit, Cyd embarks on an adventure of her own with Katie. ‘Princess Cyd’ is a gentle summertime film that touches upon family relations and tragedy but keeps the focus on the smart, strong women at its core.


42

EXHALE  FILM

SHORTS: CONNECTIONS DK De menneskelige forbindelser findes i alle former: negative eller positive, dybe eller overfladiske. Uanset hvad, er det et dybt behov at opnå forbindelser med andre mennesker. I dette kortfilmsprogram vil du blive præsenteret for karakterers relationer til familie, venner og fremmede. Du vil møde individer, hvis nye bekendtskaber er i konflikt med deres tidligere, og opleve de uoverensstemmelser dette potentielt skaber. EN Connections come in all forms, they can be negative or positive, deep or shallow. Regardless, the need for people to connect runs deep. In this short film programme, you’ll meet characters seeking to connect with family, friends, and even strangers. But you will also encounter individuals whose new associations conflict with their old ones and the dissonance this can create.

5 KORTFILM SØNDAG 29/10 KL. 16.15 CINEMATEKET #comingout #generational #love #senior

MY GAY SISTER (MIN HOMOSYSTER) Lia Hietala. Sweden/Norway 2017 15 min. Swedish with English subtitles

DK Muligvis den sødeste lillesøster nogensinde betror sig til sin søsters kæreste om sin seneste forelskelse på en road trip. EN Possibly the cutest little girl ever confides in her sister’s girlfriend about her most recent crush while on a road trip.

OUR SKIN João Queiroga. USA, 2016 16 min. English without subtitles

DK En fortrolig telefonsamtale mellem to komplet fremmede med dybt forskellige baggrunde bliver smukt illustreret i en abstrakt billedverden. EN An intimate phone call between two complete strangers with profoundly different pasts is beautifully illustrated with abstract imagery. TW: PTSD, description of war


FILM  EXHALE

43

MARZ Bobby Yan. USA, 2016 12 min. English with English subtitles

DK Stjernefrøet Chris Marz kæmper med toksisk maskulinitet i hip hop kulturen alt imens han falder for sin bedste ven. EN Rising rap star Chris Marz struggles with the toxic masculinity within hip hop culture, all the while falling for his best friend.

TRANSPARENT Adel Clemente. Philippines, 2016 10 min. Tagalog with English subtitles

DK Efter 10 år i udlandet, tvinger et pludseligt dødsfald i familien en transkvinde til at vende hjem og se sin søn for første gang, som sig selv. EN After ten years abroad, a sudden death in the family compels a trans woman to return home and see her son for the first time as herself.

ALZHEIMERS: A LOVE STORY Gabe Schimmel & Monica Petruzzelli. USA, 2015 16 min. English without subtitles

DK Michael tager sig af sin mangeårige partner, Gregory, mens de håndterer de uundgåelige følger af Alzheimers. EN Michael cares for his long-term partner Gregory as they deal with the inevitable outcome of Alzheimer’s.


44

EXHALE  FILM

SPILLEFILM SØNDAG 29/10 KL. 19.15 CINEMATEKET LØRDAG 4/11 KL. 14.00 CINEMATEKET

DOKUMENTAR FREDAG 3/11 KL. 21.30 CINEMATEKET SØNDAG 5/11 KL. 13.45 CINEMATEKET

EXTRA TERRESTRIALS (EXTRA TERRESTRES)

WOMAN ON FIRE Julie Sokolow USA, 2016 85 min. English without subtitles

DK ‘Woman on Fire’ er en stærkt inspirerende dokumentar omkring New York Citys første åbne transkønnede brandbekæmper. Brooke Guinan fortæller sin modige historie om at være tro mod sig selv, når man er en del af en familie, hvor brand­ bekæmpelse ligger i blodet. At være kvinde i en normalt macho profession er dog ikke uden sine kampe. EN ‘Woman on Fire’ is an inspiring documentary about the first openly transgender firefighter in the city of New York. Brooke Guinan tells a story of courage about being one’s true self while facing the legacy of a family of firefighters. Being a woman in a traditionally macho profession does not come without its challenges.

TW: misgendering #T #binary #family #internalisedphobias #portrait

Carla Cavina Puerto Rico/Venezuela, 2017 113 min. Spanish with English subtitles

DK Teresa er en succesfuld astrofysiker. Efter syv år vender hun hjem til sin familie i Puerto Rico med en nyhed: Hun skal giftes! Men med en konservativ familie er det svært for Teresa at fortælle at hendes forlovede, Dani, er en kvinde. Imens Teresa prøver at finde det rigtige tidspunkt, spidser situationen til, da familiens kyllingefarm bliver saboteret. Sideløbende med familiedramaet bliver Dani utålmodig og beslutter sig for at rejse til Puerto Rico. Hendes ankomst igangsætter en kædereaktion, der trevler op i mere end én hemmelighed, og der skal et galaktisk fænomen til at forsone familien. EN Teresa is a successful astrophysicist. After seven years, she returns home to her family in Puerto Rico with some news: she’s getting married! But it’s not easy for her to tell her conservative family that her fiancé, Dani, is a woman. The situation intensifies when the family’s poultry farm is subjected to sabotage, and Dani becomes impatient and decides to travel to Puerto Rico. Her arrival sets off a chain reaction that unravels more than one secret and it takes an astronomical phenomenon to bring the family back together. TW: misogyny, homophobia, animal harm #lesbian #family #love #comingout


FILM  EXHALE

45

SPILLEFILM TORSDAG 2/11 KL. 16.30 CINEMATEKET LØRDAG 4/11 KL. 11.30 CINEMATEKET

DOKUMENTAR FREDAG 3/11 KL. 17.00 CINEMATEKET

SEVENTEEN (SIEBZEHN) Monja Art Austria, 2017 104 min. German with English subtitles

MY NAME IS JACQUE (MEU NOME É JACQUE) Angela Zoé Brazil, 2016 72 min. Portuguese with English subtitles

DK Som menneskerettighedsaktivist og forkæmper for HIV-positive, har Jacqueline nået utallige milepæle, herunder i sin rolle som repræsentant for den brazilanske regering i FN. Jacqueline er en transkvinde, der har rørt mange menneskers liv og udfordret de normative ideer om køn og bekæmpet fordomme. EN As a human rights activist and a militant for HIV-positive people, Jacqueline has achieved many milestones, including her role as a representative of the Brazilian government at the United Nations. Jacqueline is a trans woman that has touched many people in her life, disrupted the normative ideas of gender, and fought prejudice.

#T #family #community #political #portrait

DK 17-årige Paula bor i en lille by med sin søster og sin far. Samtidig med sin vanskelige familiesituation må hun også navigere gennem det følelsesmæssigt stormfulde gymnasieliv. Hun er tiltrukket af den generte og smukke Charlotte. Den vilde Lilly skiftevis provokerer og flirter med hende. Og så er der Tim og Ronald, som vist også begge er faldet for Paula. ‘Seventeen’ er en smuk og følsom fortælling om teenagelivets magi og den svære overgang til voksenlivet. EN 17-year-old Paula lives in a small town with her sister and father. While dealing with a difficult family situation, she also has to navigate the emotionally turbulent high school life. She’s attracted to the shy and beautiful Charlotte, meanwhile, Lilly, a fiery spirit, provokes and flirts with her. And then there’s Tim and Ronald, who both seem to have fallen for Paula. ‘Seventeen’ is a beautiful and sensitive story about the magical facets of teenage years, as well as the challenging transition to adulthood.

TW: threat of suicide attempt #bi #binary #cinematic #comingout #youth #comingofage


46

SPILLEFILM TORSDAG 2/11 KL. 17.00 CINEMATEKET LØRDAG 4/11 KL. 21.15 CINEMATEKET

EXHALE  FILM

CAS OG SORRY GUYS VISES SAMMEN CAS AND SORRY GUYS ARE SCREENED TOGETHER

CAS

SORRY GUYS

Joris van den Berg The Netherlands, 2016 50 min. Dutch with English subtitles

Stefan Aretz Germany, 2016 40 min. German with English subtitles

DK Pepijn og Sjors faste, syvårige forhold rystes efter de tillader en ung mand ved navn Cas at sove på deres sofa, indtil han finder et sted for sig selv. Efterhånden falder begge mænd håbløst for Cas’ lakoniske charme, og det tvinger dem til at genoverveje deres mange langsigtede planer. Er Cas’ tilstedeværelse en fare for deres forhold, eller er han faktisk et tegn på, at der skal ske noget nyt? Et dybtgående og bevægende kærlighedsdrama med en lys komisk tone. EN Pepijn and Sjors’ steady, seven-year relationship is shaken up after they allow a young student named Cas to sleep on their couch until he finds a place of his own. Gradually, both men fall head over heels for Cas’ laconic charm, which forces them to reconsider their many long-term plans. Is Cas’ presence endangering their relationship or is he actually a blessing in disguise? Join us for a heartfelt and moving love drama with a light comic tone.

DK Det tyske par Robert og Louis har i flere år ønsket at få et barn. For at få opfyldt dette ønske spørger parret Louis søster Svenja, om hun vil være surrogatmor. En varm sommernat i 1999 skal de tre mødes, så Svenja kan blive insemineret. Men Svenja har besluttet sig for at tage sin nye kæreste Ulf med, som intet ved om situationen. Som aftenen udfolder sig bliver det tydeligt, at alle har deres egen skjulte agenda. ’Sorry guys’ er en smuk film om kærlighed, familie og komplicerede relationer. EN German couple Robert and Louis have been dreaming about having a child for many years, before asking Louis’ sister Svenja to be the surrogate mother. The three meet at a lakeside on a warm summer night so Svenja can be inseminated. But Svenja decides to invite her new boyfriend Ulf, who is completely unaware of the situation. As the evening unfolds it becomes clear that everyone has their own hidden agenda. ‘Sorry guys’ is a beautiful film about love, family, and complicated relations.

#gay #bi #binary #family

TW: misogyny, homophobia #gay #bi #binary #family

Director will introduce the film


FILM  EXHALE

47

SPILLEFILM LØRDAG 28/10 KL. 16.45 CINEMATEKET TORSDAG 2/11 KL. 19.45 EMPIRE BIO

CALL ME BY YOUR NAME Luca Guadagnino USA, 2017 130 min. English/Italian with English subtitles

DK 17-årige Elio bruger tiden og den hede sommer i Norditalien i 1983 på at transskribere klassisk musik, læse bøger og befinder sig i en verden, der nærmest står stille. Da Oliver, farens nye amerikanske assistent, ankommer til deres villa for at arbejde og bo, ændres Elios opmærksomhed drastisk, og han finder sig selv draget af den selvsikre og charmerende Oliver, som han samtidig opbygger en distance og kølig attitude imod. Både Elio og Oliver bruger sommeren på at lære ting om sig selv, de ikke vidste.

#gay #cinematic #comingofage #love

EN 17-year-old Elio spends time in the hot-drenched summer in northern Italy in 1983 transcribing classical music, reading books and living in a world where time doesn’t seem to exist. When Oliver, his father’s new American assistant, comes to their villa to stay and work, Elio’s attention changes rapidly and he finds himself drawn to the confident and charming Oliver, while also keeping a distant and cold attitude towards him. Elio and Oliver both spend the summer discovering things they didn’t know about themselves.


48

explore /ɪkˈsplɔː,ɛkˈsplɔː/

DK Under dette tema finder du film, der favner nye, ekstraordinære eller unikke måder at leve på. Vi inviterer dig til at zoome ind og undersøge de mikro-verdener i LGBTQ-miljøet, der normalt ikke er synlige på overfladen. Du kommer helt tæt på og får et indgående kendskab til personerne i filmene, hvis rørende historier skaber en intim indsigt i deres liv. Historierne i disse film vil tage dig med på en rejse fra de farverige teenageår til rolige og lunefulde solnedgange, gennem revolutioner, begær og indre kampe. Flere af filmene i dette tema introducerer anderledes filmteknikker og tilbyder unikke biografoplevelser. EN In this theme, you will find films that embrace new, extraordinary, or unique ways of living. We invite you to zoom in and explore the micro worlds within the LGBTQ community that normally are not visible on the surface. You will get close and intimate with the main characters and will delve into their lives through their moving stories. These stories will take you everywhere from the bright teen years to calm silver sunsets, through revolutions, desires and inner battles. Several of the films in this category promise a unique cinematic experience by introducing unconventional ways of filming.

EMNE  KAPITEL


FILM  EXPLORE

49

SPILLEFILM LØRDAG 28/10 KL. 21.30 CINEMATEKET TIRSDAG 31/10 KL. 19.30 CINEMATEKET DOKUMENTAR LØRDAG 28/10 KL. 20.00 EMPIRE BIO ONSDAG 1/11 KL. 16.45 CINEMATEKET

THE NEST (O NINHO) Filipe Matzembacher & Marcio Reolon Brazil, 2016 100 min. Portuguese with English subtitles

DREAM BOAT

DK Hvert år byder DREAM BOAT på en uges krydstogt kun for bøsser. Dagene og nætterne ombord på skibet er fulde af fest, frihed og sex – men mændene deler også deres tvivl og drømme, og reflekterer over de politiske og familiære restriktioner, som de møder i deres hverdagsliv. Filmen følger fem mænd fra fem lande, som alle kaster sig ud i DREAM BOAT oplevelsen. EN Every year the DREAM BOAT hosts a week-long cruise only for gay men. The days and nights onboard the ship, are filled with parties, freedom, and sex – but the men also share their doubts and dreams, and reflect on the political and familial restrictions they are faced with in their everyday life. The film follows five men from five different countries as they dive into the DREAM BOAT experience.

DK Bruno, som lige er deserteret fra hæren, rejser til byen, hvor hans bror sidst blev set flere år forinden. Bruno finder ikke sin bror i byen, men møder brorens venner, lærer om brorens liv og oplever de samme ting som sin forsvundne bror. Han opdager et frirum, hvor han kan være sig selv og udforske sin seksualitet. Langt fra hjemmet finder Bruno en ny familie. En ærlig skildring af hvordan det er at være ung og queer og altid at skulle håndtere homofobi, selv når man bare gerne vil danse. EN After running away from the army, Bruno travels to the city where his long lost brother was last seen. The brother is not there, but Bruno meets his brother’s friends, learns about his life, and even experiences the same things his lost brother did. Away from home, Bruno finds a new family and discovers a space where he is free to be himself and explore his sexuality. A wonderful portrayal of how it is to be young and queer and having to deal with homophobia when you just want to dance.

TW: misogyny #gay #cinematic #community #internalisedphobias

#gay #queer #family #friendship #love #nonbinary

Tristan Ferland Milewski Germany, 2017 90 min. German/French/Arabic/English with English subtitles

Q&A with the director and the composer 28/10. Panel debate ‘Internalised phobias in the LGBTQ community’ 1/11 (read more on p. 23)


50

EXPLORE  FILM

SHORTS: MOVEMENT DK Uanset om det er at danse eller søge tilflugt, kræver en tilstand af bevægelse et aktivt valg. Et valg om at fortsætte, forandre, udvikle sig og starte på en ny rejse. Dette kortfilmsprogram skildrer karakterer, der bevæger sig mod kærlighed, venskaber, forståelse og et bedre liv, afbilledet gennem dans, politiske udsagn og migration. EN Whether it’s dancing or seeking refuge, being in a state of movement requires an active choice. A choice to keep going, to change, to develop, to take on a new journey. This short film programme depicts characters moving towards love, friendships, understanding, and a better life, shown through dance, political statements, and migration. 7 KORTFILM SØNDAG 5/11 KL. 16.15 CINEMATEKET #queer #classconflict #love #political

FIGURE Simon Savory. France 2017 5 min. No dialogue

DK Kroppe bøjes og låses i en dans af polyamorøs lidenskab med parisisk arkitektur som baggrundsbillede. EN Bodies bend and interlock in a dance of polyamorous passion, all backdropped by the Parisian architecture.

A POLY LOVE STORY (JAETTU RAKKAUSTARINA) Pinja Valja. Finland, 2017 19 min. Finnish with English subtitles

Q&A with the producer

DK I ‘A Poly Love Story’ krydses den traditionelle kærlighedshistorie med dans for at skildre oplevelsen af dét at være polyamorøs. EN ‘A Poly Love Story’ pairs the traditional love story formula with dance to depict the experience of polyamory.

STILL BURNING Nick Rowley. France/UK, 2016 9 min. French with English subtitles

DK Erard fandt sin stemme gennem voguing. Nu hjælper han sin yngre bror med at træne til sin første voguing konkurrence. EN Erard found his voice through voguing. Now, he’s helping his younger brother train for his first voguing competition.


FILM  EXPLORE

51

THE CONSISTENT SLAY Shelby Zoe Coley. USA, 2017 5 min. English without subtitles

DK Igennem bevægelse og sang udforsker fem sorte queer mænd emner, der er opstået fra det amerikanske valgresultat i 2016. EN Five queer black men explore topics arisen from the 2016 US election results through performances of movement and song.

INTERSECTION Angela Tucker. USA, 2016 9 min. English without subtitles

DK En biltur tvinger en ung kvinde og hendes to bedste venner til at undersøge deres identiteter og deres plads i det amerikanske Syd. EN A road trip forces a young woman and her two besties to examine their identities and place in the American South.

THE STREETS ARE OURS: TWO LIVES CROSS IN KARACHI Michelle Fiordaliso. USA, 2017 TW: talk of hate crime, 17 min. English/Urdu with English subtitles assassination

DK Da Fawzia Mirza møder Sabeen Mahmud, en verdensberømt pakistansk aktivist i Karachi, ændres Mirza’s liv for evigt. EN When Fawzia Mirza meets Sabeen Mahmud, a world-renowned Pakistani activist in Karachi, Mirza’s life changes forever.

THE COMET (KOMETEN) Victor Lindgren. Sweden, 2017 11 min. Swedish with English subtitles

DK To mænd flygter fra undertrykkelse og forfølgelse i deres hjemland, men kun én vil nå til Sverige. EN Two men are escaping oppression and persecution in their home country but only one will make it to Sweden.


52

EXPLORE  FILM

DOKUMENTAR ONSDAG 1/11 KL. 19.30 CINEMATEKET FREDAG 3/11 KL. 17.30 EMPIRE BIO SPILLEFILM TIRSDAG 31/10 KL. 16.45 CINEMATEKET* TORSDAG 2/11 KL. 21.30 CINEMATEKET

STUMPED Robin Berghaus USA, 2016 72 min. English with English subtitles

DK Will Lautzenheiser er filmskaber og underviser i film på universitetet. På semesterets anden dag får voldsomme smerter i hans ben ham til at søge læge. Det viser sig, at Will har en livstruende infektion og hans arme og ben må amputeres for at redde hans liv. Wills livslyst og humor hjælper ham gennem krisen. Denne dokumentar følger Wills dagligdag efter amputationerne: livet med kæresten, hans optrædener som standupkomiker, og hans kamp for at genvinde dele af sin gamle uafhængighed. EN Will Lautzenheiser is a filmmaker and teacher at a university. On the second day of the new semester, he visits the doctor because of violent pains in his leg. It turns out that Will has a life-threatening infection and it becomes necessary to amputate both his arms and legs. Will’s determination to live and humour help him through the crisis. This documentary follows Will’s everyday life after the amputation: his life with his boyfriend, his standup performances and his fight to regain part of his old independence.

#gay #portrait #family #love

THE UNTAMED (LA REGIÓN SALVAJE) Amat Escalante Mexico/Denmark/France, 2016 100 min. Spanish with English subtitles

*Please note this is the updated screening time

DK I en afsides hytte i Mexico fremmaner et overjordisk væsen menneskehedens grundlæggende drifter. Mens fire skæbner optrevles og spredes, spiller både ægtemand, hustru, bror og en fremmed hver deres rolle i denne fortælling om længsel. Væsenet hverken diskriminerer eller interesserer sig for, om man er fanget i et kærlighedsløst ægteskab eller utvivlsomt stadig er i skabet, så længe man kommer på besøg. Men træd varsomt – for nydelsens tillokkende kraft kan være bedragende. EN In a remote cabin in Mexico, an otherworldly creature invokes the primal urges of humankind. As the fate of four unravels and dissipates, husband, wife, brother and stranger, all play their part in this tale of desire. Whether stuck in a loveless marriage or undoubtedly still in the closet, the creature does not discriminate nor does it care as long as you pay it a visit. But tread with caution, the alluring power of pleasure can be deceiving. TW: misogyny, homophobia #gay #queer #internalisedphobias #horror


FILM  EXPLORE

53

SPILLEFILM SØNDAG 29/10 KL. 16.45 CINEMATEKET LØRDAG 4/11 KL. 19.15 CINEMATEKET

HOLD ME LIKE BEFORE (ABRÁZAME COMO ANTES) Jürgen Ureña Costa Rica, 2016 63 min. Spanish with English subtitles

Director will introduce the film 29/10

DK Verónica er en transkønnet kvinde, der arbejder som sexarbejder i et lille kvarter i Costa Ricas hovedstad. Hun lever sit liv med værdighed og religiøsitet og deler sin beskedne lejlighed med en ven. Da en ung dreng, Tato, kommer ud for en ulykke og brækker sin ankel, bringer hun ham med hjem og hendes moderinstinkt vækkes. Som tiden går, opdager Verónica, at dét at hjælpe Tato er at hjælpe hende selv.

#T #friendship #love #sexwork

EN Verónica is a transgender woman who works as a sex worker in a small neighbourhood in the Costa Rican capital, San José. She lives her life with dignity and faith, sharing her modest apartment with a friend. When a young boy, Tato, has an accident and breaks an ankle, she takes him in and her motherly feelings awaken. As the time goes by, Verónica realizes that by helping Tato, she is actually helping herself.


54

EXPLORE  FILM

DOKUMENTAR LØRDAG 28/10 KL. 13.45 CINEMATEKET

SPILLEFILM TIRSDAG 31/10 KL. 19.00 CINEMATEKET

MY WONDERFUL WEST BERLIN BEING 17 (QUAND ON A 17 ANS) André Téchiné France, 2016 116 min. French with English subtitles

DK Damien og Thomas er klassekammerater, men de er ikke gode venner. Faktisk virker de til at være rivaler og hele tiden stå i vejen for hinanden til trods for, at de bor langt fra hinanden. Pludseligt befinder de sig under samme tag, hvor det er sværere at undgå hinanden. Når de ikke er i skole eller hjælper deres familier, bruger de deres teenageenergi på at konkurrere mod hinanden. Langsomt begynder drengene at se ud over deres forskelligheder og i stedet lægge mærke til hinandens kvaliteter. EN Damien and Thomas are classmates but they are not good friends. In fact, they appear to be rivals constantly getting in each other’s way despite living far from each other. In a twist of events, they find themselves living under one roof where it’s harder to avoid each other. When they are not in school or helping their families, they use their time competing against each other. Slowly, the boys begin to see past their differences and begin to notice each other’s qualities.

#gay #comingofage #friendship #love #youth

(MEIN WUNDERBARES WEST-BERLIN) Jochen Hick Germany, 2017 97 min. German with English subtitles

Director will introduce the film

DK Berlins pulserende og samfundsnedbrydende subkulturer, som oprindeligt stammer fra de grå vægge omkring Vestberlin, har været med til at skabe den by, vi kender i dag. Ved hjælp af arkivoptagelser viser filmen, hvordan Berlin har udviklet sig gennem flere årtier set igennem politiske aktivisters, festabers og club-ejeres øjne. Filmen centrerer sig om en gruppe homoseksuelle, som har oplevet byen ændre sig fra et sted, hvor razziaer og anholdelser på barer var hverdagskost til en ønskedestination og et fristed for homoseksuelle. EN Berlin’s vibrant and subversive subcultures, originally emerging from within the grey walls surrounding West Berlin, helped to shape the city we know today. The film uses archive footage to build a picture of how Berlin evolved over the decades, seen through the eyes of political activists, party-goers and club owners. Focussed around a group of gay men who watched the city change from a place where raids and arrests in bars were common to a dream destination and place of refuge for gays.

TW: misogyny #gay #historical #political #community


FILM  EXPLORE

55

DOKUMENTAR LØRDAG 28/10 KL. 21.45 CINEMATEKET TIRSDAG 31/10 KL. 21.45 CINEMATEKET

SMALL TALK (RÌ CHÁNG DUÌ HUÀ) Huang Hui-chen Taiwan, 2016 88 min. Min Nan with English subtitles

DK Instruktør Huang Hui-chen bor sammen med sin lesbiske mor A-nu. Det eneste de deler er dog deres tag over hovedet. Efter selv at have fået en datter begynder Huang at filme sin mor og udforske en smerteful fortid og et kompliceret forhold imellem dem. Hun opdager også, hvem hendes A-nu er, set gennem tidligere kæresters, venners og slægtninges øjne. Tankevækkende og modig er denne film et indblik i, hvordan personer tæt på os ikke nødvendigvis er dem, vi kender bedst.

TW: talk of child sexual abuse by a parent #lesbian #family #generational #love #portrait #senior

EN Director Huang Hui-chen lives with her lesbian mother, A-nu, but they share nothing but a roof. After having a daughter of her own, Huang starts to film her mother and explores a painful past and complicated relationship between the two, as well as uncovering who her A-nu is through the eyes of ex-girlfriends, friends, and relatives. Thoughtful and brave, this is a fascinating insight into how the people close to us are not necessarily the ones we know best.


56

EXPLORE  FILM

SHORTS: ENCOUNTERS DK Dette kortfilmsprogram inviterer dig ind som vidne til kontakten mellem homo mænd. Nogle er først lige begyndt til at opdage deres begær, mens andre er erfarne, og nogle søger mest af alt omsorg. Fortællinger i denne kategori er meget forskellige, men de er forenet af et behov for menneskelig kontakt. I vores nuværende samfund ofte styret af meget anti-sociale sociale medier er de personlige forbindelser fortsat vigtige. EN This short film programme invites you to observe encounters among gay men. Some are just beginning to discover their desires, some are well in the game and some are rather seeking compassion. The stories in this category are very different but they are united by the need for human contact. In the present society controlled by often anti-social social media, the personal connections are still vital.

5 KORTFILM SØNDAG 5/11 KL. 21.15 CINEMATEKET #gay #family #comingout #love

1992 Anthony Doncque. France, 2016 25 min. French with English subtitles

DK Martin er 17 år gammel og bruger sine dage på at filme med sit Hi8 kamera. Han filmer alt og overalt, men aldrig sin far. En dag møder han Dominique. Han er 23 år gammel og er lærer på gymnasiet. EN Martin is 17 and films his daily life with his Hi8 camera. He films everywhere and everything but never his father. One day he meets Dominique, a 23-year-old teacher working in his high school.

THE ORCHID (LA ORQUÍDEA) Ferran Navarro-Beltran. Spain, 2016 3 min. Spanish with English subtitles

DK Sommertider indtales de vigtigste samtaler på telefonsvareren. En overraskende far-søn samtale der udspiller sig på en telefonsvarer. EN Sometimes the biggest conversations are forced onto voicemail. A surprising father-son tale played across an answering machine.


FILM  EXPLORE

57

YOU DESERVE EVERYTHING Goran Stolevski. Australia, 2016 19 min. English without subtitles

DK I Goran Stolevski’s prisvindende kortfilm udvikler en doktors forsigtige romance med hospitalets arabiske tolk sig til noget dybere. Men intet er, som det ser ud. EN In Goran Stolevski’s award-winning short, a doctor’s tentative romance with the hospital’s Arabic interpreter is evolving into something deeper. But everything is not as it seems.

1985 Yen Tan. USA, 2016 8 min. English without subtitles

DK En døende mand gør sig klar til at flytte ind hos sin fremmedgjorte mor. Han laver en aftale med en kosmetolog for at skjule sine symptomer. EN Before moving in with his estranged mother, a dying man makes an appointment with a cosmetologist to hide his symptoms.

HERCULANUM Arthur Cahn. France, 2016 21 min. French with English subtitles

DK I udkanten af Paris ankommer en mand til en lejlighed for at have sex. Men deres møde fører til mere. EN In a Paris suburb, a man arrives at an apartment for sex. But there’s more to their encounter.


58

EXPLORE  FILM

SPILLEFILM FREDAG 3/11 KL. 19.30 CINEMATEKET

DOKUMENTAR LØRDAG 28/10 KL. 12.00 CINEMATEKET

ESTER BLENDA Anna Hylander Sweden, 2016 89 min. Swedish with English subtitles

DK Den svenske journalist og forfatter Ester Blenda var på mange måder en kvindelig pioner i sit felt. Hun blev kendt for sine verdensomspændende rejser og reportager, men vendte dog altid hjem til sit livs hemmelige kærlighed Carin. Dokumentaren er en imponerende visuel rejse gennem billeder, tegninger og videoer, der tilsammen illustrerer historien om en usædvanlig, eventyrlysten og rastløs kvinde, der brød med sociale konventioner og levede sit liv efter hendes egne overbevisninger. EN The Swedish journalist and writer Ester Blenda was in many ways a female pioneer in her field. She became known for her worldwide travels and reportages, but would always return home to the love of her life Carin. The documentary is an impressive visual journey through images, drawings and videos, that together illustrates the story of an unusual, adventurous and restless woman, who transcended social constructs and lived her life after her own convictions.

#lesbian #friendship #historical #love #portrait

THOSE WHO MAKE REVOLUTION HALFWAY ONLY DIG THEIR OWN GRAVES (CEUX QUI FONT LES RÉVOLUTIONS À MOITIÉ N’ONT FAIT QUE SE CREUSER UN TOMBEAU) Mathieu Denis & Simon Lavoie Canada, 2016 183 min. French with English subtitles

DK Efter at studenterbevægelsens ‘Maple Spring’ protester i Quebec i 2012 langsomt ebber ud, besidder fire unge mennesker stadig viljen til at gøre en forskel og lave revolution. De er frustrerede over samfundet, og opbygger deres egen virkelighed, hvor de skal lære at eksistere, og sammen bruger de deres vrede til at forme deres politiske udtryk. Igennem deres veje formet af idealer og tvivl, er vi vidner til deres radikalisme som i stigende grad vendes indad og stiller spørgsmålstegn ved, hvordan man bedst skaber revolution. EN As the 2012 ‘Maple Spring’ student protest movement in Quebec slowly ebbs away, four young people still find themselves willing to make a difference and make a revolution. They are frustrated with society and build up their own reality where the four of them need to coexist and together they use their anger to form their political expression. In the course of a path formed by ideals and doubt, we witness their radicalism as it increasingly turns inwards and questioning how you make revolution the best way. #queer #community #political #sexwork


FILM  EXPLORE

59

SPILLEFILM ONSDAG 1/11 KL. 17.00 CINEMATEKET

SPILLEFILM LØRDAG 28/10 KL. 18.45 CINEMATEKET SØNDAG 5/11 KL. 19.00 CINEMATEKET

IF YOU DARE DESIRE… (ABAR JADI ICCHHA KARO...) Debalina Majumder India, 2017 52 min. Bengali with English subtitles

TORREY PINES Clyde Petersen USA, 2016 60 min. No dialogue

DK Dette er historien om to unge kvinder, Swapna og Shecheta, fra en indisk landsby, som blev forelsket i hinanden og begge tog deres eget liv. Denne film viser en alternativ historie, der tager udgangspunkt i den virkelige begivenhed om de to unge kvinders selvmord i 2011, hvor vi følger dem på deres rejse væk fra deres hjem og ind i det ukendte. Denne smukke fortælling om deres historie indfanger deres stærke beskyttende kærlighed for hinanden og de udfordringer, de oplever i en kultur, som hverken kan se eller vil acceptere dem. EN This is the story of Swapna and Shucheta, two young women from a small village in India who fell in love and took their own lives. Originating in the true story of their suicide in 2011, we see an alternative as we follow them on their journey away from home and into the unknown, keeping each other close and lying to protect themselves. This beautiful telling of their story captures the fiercly protective love they have for each other, and the obstacles they face in a culture that cannot see or accept them.

DK ‘Torrey Pines’ er fortællingen om en dysfunktionel familie, mentalt helbred og køn. Den bliver fortalt af musikeren og instruktøren, Clyde Petersen, i en smuk og udfordrende stop-motion animeret film. Gennem en selvbiografisk vinkel udfolder Clydes liv sig for øjnene af tilskueren i en queer punk comingof-age film, som finder sted i det sydlige Californien i de tidlige 1990’ere. Følg Clyde og familien på en rejse som for evigt vil ændre deres forhold. EN ‘Torrey Pines’ is a story about a dysfunctional family, mental health and gender. It is told by the musician and director, Clyde Petersen, in a beautiful and challenging stop-motion animated film. Through a self-biographical angle, Clyde’s life unfolds before your eyes in a queer punk coming-of-age film, which takes place in the southern California in the early 1990s. Follow Clyde and his family on a journey that will change their relationship forever.

TW: suicide #lesbian #internalisedphobias #portrait #comingout

TW: depiction of a psychotic episode #T #queer #family #youth #noncisdirector

Live score and Q&A with director and band 28/10


60

SHORTS: ENDINGS

EXPLORE  FILM

3 KORTFILM LØRDAG 4/11 KL. 19.30 EMPIRE BIO

DK DK Nogle gange kan en afslutning betyde plads til nye begyndelser. Filmene i dette program ser tilbage såvel som fremad, mens de tager os på en rejse gennem livet, der byder på både op- og nedture. EN Sometimes an ending can make room for new beginnings. The films in this programme look back as well as forward, while taking us through the journey of life that offers both ups and downs. Lukkefilm Closing film

#lesbian #friendship #love #generational

BLIND SEX Sarah Santamaria-Mertens. France, 2016 30 min. French with English subtitles

Director will introduce the film

DK Irriteret af sin familie, søger Louisa nye oplevelser under en tur på landet i Frankrig. Vildfaren i skoven kommer hun til en nudistlejr, hvor hun møder Léa. EN Irritated by her family, Louisa seeks new adventures while on a trip to the French countryside. While lost in the woods, she stumbles onto a nudist camp where she meets Léa.

POOL (PISCINA) Leandro Goddinho. Brazil, 2016 30 min. Portuguese with English subtitles

Director will introduce the film

DK Efter at have fundet et brev, der tilhørte hendes nyligt afdøde bedstemor, begynder Claudia at undersøge hendes fortid og opdager, at hendes bedstemor var krigsflygtning under 2VK. EN After finding a letter belonging to her recently passed grandmother, Claudia is prompted to investigate her past and discovers her grandmother was a refugee during WWII.

FIRST LOVE Ji-Sook Kang. South Korea, 2016 29 min. Korean with English subtitles

DK Baseret på en sand historie, skildre ‘First Love’ et forhold, der trods manglende accept fra omverdenen, har holdt i 40 år. Indtil der en dag sker noget, der udfordrer deres mangeårige bånd. EN Based on a true story, ‘First Love’ depicts a relationship that, though not accepted by everyone, has endured 40 years. Until one day something happens that challenges their long-term bond.


KAPITEL  EMNE

61

expand /ɪkˈspand,ɛkˈspand/

DK I dette tema tager vi et skridt væk fra individet og undersøger den kontekst, som individet eksisterer i. Vi udforsker disse historier gennem fællesskabets øjne og forsøger at forstå, hvor vi kommer fra, og hvor vi er på vej hen. Dette udvalg af film tager os med ind i forskellige verdener og oplevelser, fra den personlige insisteren på eksistens til den trodsige kamp for vores ret til at eksistere i denne verden. EN In this theme, we take a step back from the individual and explore the context in which the individual exists. We explore these stories through the eyes of a community, understanding where we come from, and looking at where we are going. This selection of films takes us into different worlds and experiences, from the personal assertion of existence to the defiant fights for our right to exist in the world.


62

EXPAND  FILM

DOKUMENTAR SØNDAG 29/10 KL. 15.00 EMPIRE BIO LØRDAG 4/11 KL. 13.45 CINEMATEKET

DOKUMENTAR LØRDAG 28/10 KL. 21.45 CINEMATEKET* SØNDAG 5/11 KL. 16.30 CINEMATEKET

A WOMB OF THEIR OWN Cyn Lubow USA, 2016 85 min. English with English subtitles

Panel debate ’Pregnancy and family without gender’ 4/11. Read more on p. 23

DK I denne dokumentar bliver en gruppe karismatiske, sjove og reflekterende maskulint centrerede mennesker introduceret. Vi følger, hvordan de navigerer i et samfund, der associerer graviditet med noget kvindeligt, samt hvordan de seks dybt forskellige mennesker deler ét ønske: At føde og opdrage et barn. Filmen viser en repræsentation, som sjældent er set før og giver håb om, at der kan eksistere andet end den normative familiekonstruktion i verdenen. EN In this documentary, we get to know a group of charismatic, funny and thoughtful masculine-ofcentre-identifying people. We follow them as they navigate life in a society that equates pregnancy with being female and see how these six very different people share one wish: to give birth to a child and raise it. The film is a representation that is seldom seen and gives us hope that families can exist in ways other than the normative.

#T #family #generational #nonbinary #noncisdirector

MR. GAY SYRIA Ayse Toprak France/Germany/Turkey, 2017 85 min. Arabic with English subtitles

*Please note this is the updated screening time

DK En dokumentar som følger to homoseksuelle syriske flygtninges historie, hvori de forsøger at tilbagevinde deres liv. Vi møder Hussein og Mahmoud, der er to meget forskellige mennesker. Dog deler de den samme drøm: At deltage i Mr Gay World 2016. Denne drøm giver dem en chance for at slippe fra et liv i skjul og slår samtidigt et slag for, at synlighed er en nødvendighed i kampen mod undertrykkelse. EN A documentary that follows two gay Syrian refugees and their story of trying to regain their lives. We meet Hussein and Mahmoud, two very different people yet they share the same dream: namely to participate in Mr. Gay World 2016. This dream brings them the chance to escape from a life in hiding and demonstrates that visibility is a requirement for fighting oppression.

TW: police brutality #gay #friendship #community #political


FILM  EXPAND

63

SPILLEFILM TIRSDAG 31/10 KL. 21.30 CINEMATEKET FREDAG 3/11 KL. 16.30 CINEMATEKET

THE CONSTITUTION (USTAV REPUBLIKE HRVATSKE) Rajko Grlic Croatia/Czech Republic/Macedonia/Slovenia, 2016 93 min. Czech with English subtitles

DK Igennem historien om fire mennesker, som kun har det til fælles at de bor i samme bygning, udforsker ‘The Constitution’ en række sociale og politiske problemstillinger, der forbliver uforløste i de tidligere jugoslaviske territorier. De 4 har meget forskellige baggrunde og meninger om livet, men uheldige omstændigheder skubber dem tættere på hinanden og tvinger dem til at leve sammen. Filmen undersøger den menneskelige kompleksitet ved at vise, hvordan selv de bedste mennesker kan ende med at chikanere og undertrykke andre, i stedet for at fokusere på hverdagens sande trusler.

TW: hate crime #gay #cinematic #classconflict #friendship #internalisedphobias #political

EN ‘The Constitution’ explores a series of social and political issues that remain unresolved in the former Yugoslav territories by focusing on four people, whose only shared experience is that they live in the same building. They have very different backgrounds and takes on life, but the circumstances push them towards each other, forcing them to coexist – serving as the perfect metaphor for modern society. The film explores the complexities of the human condition by displaying that even the kindest people may end up harassing and oppressing others, instead of focusing on real threats.


64

EXPAND  FILM

DOKUMENTAR LØRDAG 28/10 KL. 19.15 CINEMATEKET

DISPATCHES FROM CLEVELAND Catherine Gund USA, 2017 75 min. English without subtitles

DK Den højaktuelle ‘Dispatches from Cleveland’ fortæller en skræmmende historie om politibrutalitet og generel ligegyldighed overfor de vedvarende drab på minoriteter. Statistisk set den mest nødstedte og segregerede by i staterne, hvor hverdagen for Clevelands borgere er præget af dødsfald blandt deres nærmeste. Og på trods af, at de er særligt udsatte, bliver POC-transkvinder ofte usynliggjort og ignoreret af både medierne og masserne. Black trans lives matter.

TW: racism, transphobia #T #classconflict #community #internalisedphobias #political

EN Undeniably current, ‘Dispatches from Cleveland’ tells a chilling tale of police brutality and general disinterest in the continued killing of minorities. Being statistically the most distressed and segregated city in the States, the death of loved ones is everyday life for many in Cleveland. And although being at great risk, trans women of colour are more often invisible and ignored by both the media and the masses. Black trans lives matter.


FILM  EXPAND

DOKUMENTAR SØNDAG 29/10 KL. 14.00 CINEMATEKET FREDAG 3/11 KL. 19.15 CINEMATEKET

65

SPILLEFILM SØNDAG 29/10 KL. 18.45 CINEMATEKET TIRSDAG 31/10 KL. 19.30 EMPIRE BIO

TWO SOFT THINGS, TWO HARD THINGS

AFTER LOUIE

Mark Kenneth Woods & Michael Yerxa Canada, 2016 71 min. English/Inuktitut with English subtitles

Vincent Gagliostro USA, 2017 100 min. English without subtitles

DK En medrivende rejse i køn og seksualitet hos den canadiske inuitbefolkning. Filmen viser konsekvenserne af kolonialismen og religionen for nutidens LGBTQ-mennesker i Arktis. Med høj respekt for de indfødtes egen historie møder vi bl.a. skaberne af den første Pride, filmskaberen bag den første film om homoseksualitet: ‘Inuitten, som lever i eksil’ og politikeren, der gennemtrumfede beskyttelse af menneskerettigheder for LGBTQ-personer. En lærerig dokumentar som både er følelsesladet og smukt filmet. EN A fascinating journey through gender and sexuality in the Canadian Inuit community. This film portrays the consequences of the region’s colonial past for the LGBTQ people of today. With high respect for the natives’ own history, we meet the organisers of the first Pride, the creator of the first film about homosexuality, the ‘Inuit living in exile’, and a politician who enforced protection of human rights for LGBTQ persons. An educational documentary that is both emotional and beautifully filmed.

DK Sam (Alan Cumming; The Good Wife, X-Men, Spy Kids), er en kunstner baseret i New York og en overlevende fra aids-epidemien. Hans lejlighed er dækket af memorabilia fra et tidligere kærligheds­ forhold og hans tid som aktivist i ACT-UP. Han møder en ung mand i en bar, og et simpelt hook-up bliver til en udveksling af meninger og synspunkter. Dette er en smuk og til tider sjov historie om uforløst tab for dem, der levede gennem 1980’erne og 1990’erne, men også delingen af viden og erfaringer mellem generationer. EN Sam (Alan Cumming: The Good Wife, X-Men, Spy Kids), is an artist based in New York and a survivor of the AIDS epidemic. His flat is covered with memorabilia of a former lover and his time as an activist in ACT-UP. He meets a young man at a bar, and a simple hook up evolves into a wider exchange of opinions and points of view. This is a beautiful, and at times funny, story of unresolved loss for those who lived through the 1980s and 1990s, but also the sharing of knowledge and experiences between generations.

#LGBTQ #comingout #community #historical #colonialism

#gay #friendship #generational #internalisedphobias #sexwork


66

EXPAND  FILM

SHORTS: SNAPSHOT DK Hvad enten de er alene eller en del af et fællesskab, lever personerne i disse film et liv på kanten, hvor de ikke helt passer ind. Hver del af dette kortfilmsprogram fokuserer på disse individer og begivenheder i deres liv, hvor de udforsker intimitet, identitet og kønsroller. Alle disse udforskninger bliver set såvel udefra som indefra og fører os med ind i de dybeste tanker og følelser. EN Whether alone or as part of a community, the people in these films live their lives on the edge, not quite fitting in. Each part of this short film programme focuses on these individuals and events in their lives, exploring intimacy, identity and gender expression. These explorations are seen from the outside and the inside, letting us into their deepest thoughts and feelings.

6 KORTFILM ONSDAG 1/11 KL. 19.00 CINEMATEKET #classconflict #nonbinary #NSFW #queer

TAILOR Cali dos Anjos. Brazil, 2017 10 min. Portuguese with English subtitles

DK En brasiliansk tegner animerer sin oplevelse med at opstarte en hjemmeside, der bliver en online platform, hvor transpersoner deler deres oplevelser. EN Brazilian cartoonist animates his experience by starting a website that becomes an online platform for trans people to share their experiences.

BOBBYANNA Jackson Kroopf. USA, 2017 20 min. English without subtitles

DK Gadesangeren Bobby bor i en varevogn og hendes møde med Anna er en udforskning af tilknytning, kønsudtryk og privilegier. EN Street singer Bobby lives in a van, and her encounter with Anna is an exploration of connection, gender expression, and privilege.


FILM  EXPAND

67

HEADSPACE Jake Graf. UK, 2017 4 min. English with English subtitles

DK Mens vi følger en gruppe transpersoner i hverdags­ situationer, kaster deres indre tanker lys over, hvor komplekst livet som transperson kan være. EN As we follow a group of trans people through everyday experiences, their inner thoughts shed light on how complex navigating the world as a trans person can be.

MUXES Ivan Olita, Mexico. 2016 10 min. Spanish with English subtitles

DK I Oaxaca i Mexico har det lokale Zapotec-folk skabt plads til et tredje køn, som de kalder muxes. EN In Oaxaca, Mexico, the local Zapotec people have made room for a third gender, which they call muxes.

INCOMPLETE Hilow. UK, 2017 6 min. English without subtitles

TW: Talk of a suicide attempt

DK Den transkønnede Andrew bliver nægtet behandling af medicinske og helbredsmæssige årsager, hvilket får ham til at føle sig ufuldendt. EN Transgender Andrew was denied treatment because of medical concerns for his health and feels incomplete.

THE 36-YEAR-OLD VIRGIN Skyler Braeden Fox. Germany, 2017 30 min. English with English subtitles

DK Skyler, en 36-årig transperson deler hans ønske om at udleve nogle tabubelagte seksuelle fantasier og sætter i samme omgang spørgsmålstegn ved ‘jomfruelighed’. EN Skyler, a 36-year-old trans person shares his desires to live out some tabooed sexual fantasies and in turn questions the concept of ‘virginity’.


68

DOKUMENTAR SØNDAG 5/11 KL. 14.00 CINEMATEKET

HOMØE – LOOKING FOR SHELTER (HOMØE – AUF DER SUCHE NACH GEBORGENHEIT) Bin Chen Germany, 2016 56 min. German/English/Arabic with English subtitles

EXPAND  FILM

DOKUMENTAR ONSDAG 1/11 KL. 21.45 CINEMATEKET SØNDAG 5/11 KL. 21.45 CINEMATEKET

MORE THAN T Silas Howard USA, 2017 54 min. English with English subtitles

DK Ved at følge tilværelsen for en gruppe LGBTQflygtninge, som søger asyl i Tyskland, ser vi asylproceduren indefra med fokus på de personer, som bliver udsat for den. Blandt deres historier hører vi om Javid fra Azerbeijan, som starter en kampagne for bevidstgørelse af LGBTQ-rettigheder i flygtninge­ lejre. Vi møder også Boris fra Rusland, som flygter fra vold og propaganda mod homoseksualitet. Han er nu flyttet ind i det første shelter for LGBTQ-flygtninge. Menneskeliggørende, stærk og betydningsfuld. EN Following the lives of LGBTQ refugees seeking asylum in Germany, this is an experience of the asylum procedure from the inside, focussing on the personal stories of those who come up against it. Among those stories, we have Javid from Azerbaijan, who starts a campaign for awareness of LGBTQ rights in refugee camps. We also meet Boris from Russia, who has moved into the first shelter for LGBTQ refugees escaping massive anti-gay propaganda and violence. Humanising, powerful, and important.

DK At finde sin vej i livet er svært, og mange transpersoner bliver af omverdenen udelukkende defineret ud fra en enkelt del af deres rejse. Gennem sammensatte og komplekse portrætter af POC-transpersoner, formidler instruktøren Silas Howard (Transparent) og Jen Richards (Her Story) deres historier om familie, modstandsdygtighed, selvbestemmelse og kampen for at finde sit kald. Personerne i denne bekræftende og opløftende dokumentar behandler velkendte temaer om at opdage og forstå ikke blot sig selv, men også det fantastiske liv der kan blive affødt af en kamp for overlevelse. EN Finding one’s path in life is infinitely complex, yet many trans people are externally defined solely by one small part of their journey. Through textured vignettes, collaborators Silas Howard (Transparent) and Jen Richards (Her Story) illuminate themes of family, resilience, selfdetermination, and finding your calling, through the perspective of trans people of colour. The subjects of this affirming and uplifting documentary collage embody the familiar themes of discovering and understanding not only oneself but also the full life that can be created out of a struggle for survival.

TW: suicide, racism, hate crime #gay #T #internalisedphobias #political

TW: talk of assault, talk of sexual violence #T #nonbinary #generational #portrait


FILM  EXPAND

69

DOKUMENTAR SØNDAG 29/10 KL. 19.00 CINEMATEKET

DOKUMENTAR TORSDAG 2/11 KL. 19.30 CINEMATEKET

THE DEATH AND LIFE OF MARSHA P. JOHNSON David France USA, 2017 105 min. English without subtitles

MY BODY IS POLITICAL

DK En rejse tilbage til begyndelse af bevægelsen for homoseksuelles rettigheder og de første optøjer, der blev ledt af transkønnede women of color. I spidsen af bevægelsen stod Marsha P. Johnson, der indtil sin død i 1992 var aktivist, og blev hyldet som ‘borgmester og helgen af Christopher Street’. Overbevist om at hendes død ikke var selvmord som først påstået, fortsætter kampen for at få sandheden frem. Med sagen genåbnet er dette efterforskningen, der aldrig blev til noget, og Marsha bliver igennem optagelser og interviews husket af dem, der elskede hende højest. EN A journey back to the beginning of the gay rights movement, the first riot which was led by trans women of colour. Marsha P. Johnson was at the forefront of the movement, hailed as the ‘mayor and saint of Christopher Street’, and an activist up until her death in 1992. Convinced it was not suicide as initially ruled, the fight for justice has continued. With the case files opened, this is the investigation that was never done, and Marsha is remembered with video and interviews of those who loved her deeply.

DK ‘My Body is Political’ handler om hverdagen for fire transkønnede personer, der bor i fattige nabolag i São Paulo. Filmen følger dem i deres daglige rutiner – mens de laver mad, arbejder, fester og elsker. Historien udfolder sig gennem en blanding af deres intime liv og den bredere sociale kontekst, hvilket rejser spørgsmål om det brasilianske trans-samfund og deres politiske kampe. EN ‘My Body is Political’ is about the everyday life of four transgender people who live in poor neighbourhoods in São Paulo. The film follows them in their daily routines – cooking, working, partying and loving. The story unfolds through a combination of their intimate lives and broader social context, raising questions about the Brazilian transgender community and their political disputes.

TW: transphobia, misgendering, hate crime #T #friendship #historical #political #sexwork

#T #political #cinematic #community #queer

(MEU CORPO É POLITICO) Alice Riff Brazil, 2017 71 min. Portuguese with English subtitles


70

EXPAND  FILM

DOKUMENTAR LØRDAG 28/10 KL. 16.00 CINEMATEKET FREDAG 3/11 KL. 18.45 CINEMATEKET

VISIBLE: THE LGBTQ CARIBBEAN DIASPORA Max-Arthur Mantle USA/Canada, 2017 121 min. English without subtitles

DK I ‘VISIBLE: The LGBTQ Caribbean Diaspora’ undersøges og uddybes nogle af de narrativer, der konstrueres om LGBTQ-personer i Caribien. Dokumentaren giver platform til 40 af caribiens egne stærke fortællinger om, hvordan de har oplevet deres seksualitet og køn rammesat og italesat i deres ophav. Der gås tæt på de betingelser, der kan udfordre synligheden af LGBTQ-personers liv, ved at illustrere, hvordan forskellige identiteter som racialiseret, seksuel eller kønsminoritet, religiøs og caribier krydses, samt hvilke meget forskellige former for indflydelse det har haft på de medvirkendes liv.

TW: talk of corrective rape, homophobia #LGBTQ #comingout #internalisedphobias #political #colonialism

EN ‘VISIBLE: The LGBTQ Caribbean Diaspora’ takes a closer look at some of the narratives that are constructed around LGBTQ people in the Caribbean. The documentary enables 40 Caribbeans to tell their powerful stories of how they perceive their own sexuality and gender. It touches on the conditions that may challenge the visibility of LGBTQ people while illustrating how different identities, such as being racialised, a sexual/gender minority, religious, and Caribbean, are intertwined, as well as the highly diverse impact it has had on the lives of the people featured.


KAPITEL  EMNE

71

exhilarate /ɪɡˈzɪləreɪt,ɛɡˈzɪləreɪt/

DK Nogle mennesker opsøger fysiske ekstremer for at få opfyldt deres behov for adrenalin, men med alle filmene i dette tema kan du i stedet læne dig tilbage i sædet og se det hele udfolde sig på det store lærred. Hvad enten det er fornøjelsen af en enestående cinematisk oplevelse, suset i maven når overraskelsesmomentet rammer, eller mennesker der med deres vilje og attitude nedbryder sociale strukturer, er både filmene og deres karakterer ikke til at slå ud. EN Some go to physical extremes to meet their need for adrenaline but with each film in this theme, you can enjoy the comfort of leaning back in your seat and watching it all unfold on the big screen. Whether it is the pleasure of a stunning cinematic experience, the thrill of the element of surprise, or people demolishing societal structures with their badassery, these films, and their characters, are hard to shake.


72

EXHILARATE  FILM

DOKUMENTAR ONSDAG 1/11 KL. 19.15 CINEMATEKET LØRDAG 4/11 KL. 19.00 CINEMATEKET

SPILLEFILM SØNDAG 29/10 KL. 21.30 CINEMATEKET SØNDAG 5/11 KL. 16.45 CINEMATEKET

JEWEL’S CATCH ONE C. Fitz USA, 2016 90 min. English without subtitles

DK Denne fascinerende dokumentar handler om Jewel og hendes natklub The Catch. I 42 år har hun som sort, lesbisk og fattig kæmpet mod diskrimination, som hun har oplevet på alle leder og kanter, og skabt ét af de første safe spaces for sorte LGBTQpersoner. Ved at sørge for hjælp til de, der blev ramt under AIDS-krisen og dermed ændre deres liv, ydede Jewel en kæmpe aktivistisk indsats, som bidrog til at nedbryde sociale og kulturelle barrierer. EN This inspiring and beautiful documentary centres around Jewel and her nightclub, The Catch. Jewel is black, a lesbian, and poor, and struggled for 42 years against the discrimination she faced on all fronts as she built up a club that became one of the original safe spaces for the black LGBTQ community. Providing community support through the AIDS crisis and changing the lives of those she met, Jewel engaged in incredible activism that helped break down racial, social, and cultural barriers.

#LGBTQ #classconflict #community #historical

THE HANNAS (DIE HANNAS) Julia C. Kaiser Germany, 2016 102 min. German with English subtitles

DK Parret Hans og Anna har været kærester næsten halvdelen af deres liv, og er i vennekredsen blot kendt som ‘The Hannas’. Det rutinepræget forhold udfordres dog i mødet med søskendeparret Nicola og Kim, der får dem til at udforske nye sider af sig selv. Dette udvikler sig til en sanselig, morsom og gribende fortælling om uventet kærlighed, som tvinger alle parter til at være hudløst ærlige om deres drømme og behov i livet. EN Hans and Anna have been a couple for almost half their lives, and to their friends, they are simply known as ‘The Hannas’. Their somewhat monotonous relationship is though challenged when they meet sisters Nicola and Kim, who make them explore new sides of themselves. This develops into a sensual, funny and touching story of unexpected love, that forces everyone to be brutally honest about their dreams and needs in life.

TW: talk of sexual violence, fat shaming #bi #binary #love #NSFW


FILM  EXHILARATE

73

SPILLEFILM FREDAG 27/10 KL. 20.00 EMPIRE BIO

A FANTASTIC WOMAN (UNA MUJER FANTÁSTICA/EN FANTASTISK KVINDE) Sebastián Lelio Chile/Germany/Spain/USA, 2017 104 min. Spanish with Danish subtitles

DK Tjeneren Marina får vendt op og ned på sit liv, da hendes kæreste pludselig dør. Som transkvinde bliver hun straks mistænkt i forbindelse med kærestens dødsfald; hun støder konstant på autoriteter, som nægter at anerkende hendes identitet eller forstå, hvordan hendes forhold til kæresten var. Kærestens børn og kone, som han teknisk set stadig er gift med, gør hvad der står i deres magt for at få Marina til at føle sig uønsket. På trods af vedvarende hård behandling fra alle sider, nægter Marina at opgive kampen for at kunne sørge over sin partner.

TW: hate crime, transphobia, misgendering #T #binary #cinematic #family #love

Åbningsfilm Opening film

EN Marina, a waitress who moonlights as a nightclub singer, has her life completely shaken after the death of her boyfriend. As a transwoman, she is immediately considered a suspect in his death and repeatedly comes up against authorities not willing to recognise who she is or understand how loving and special their relationship was. The boyfriend’s children and wife, who he is still technically married to, go out of their way to make Marina feel unwelcome. Enduring harsh treatment from all sides Marina refuses to give up the fight to mourn her partner.


74

EXHILARATE  FILM

SHORTS: THIS IS HOW WE DO IT DK Vi fejrer liderligheden og det kåde i vores samfund ved at give jer en skildring af, hvordan nogle af os gør det. I denne sammensætning af kortfilm inviterer vi jer indenfor i en sexpositiv, kreativ og betagende verden, der benytter sig af orgasmer, granatæbler og strap-ons til at komme igennem med deres budskab. Alt dette kunne vi ikke have gjort uden hjælp fra Berlin Porn Film Festival. EN We celebrate the lust and playfulness in our society by giving you a glimpse into how some of us do it. In this selection of short films, we invite you into a sex-positive, creative and exciting world that uses orgasms, pomegranates and strap-ons to spread the message. We could not have done this without Berlin Porn Film Festival.

8 KORTFILM FREDAG 3/11 KL. 16.45 CINEMATEKET #cinematic #NSFW #political #queer #sexwork

CRYSTAL CLEAR Max Disgrace. UK, 2017 4 min. English with English subtitles

DK En stemme forklarer et intimt møde mellem to mennesker, mens en krop sensuelt bliver trykket mod en glasplade. EN A voice explains an intimate meeting between two people while a body is sensually pressed up against a glass.

BLOW JOB CINEMASCOPE Charles Lum. USA, 2016 5 min. English without subtitles

DK Modtageren af blowjobbet i denne minimalistiske one-take kortfilm, deler et nært øjeblik med både giveren og seeren. EN The receiver of the blowjob shares a close moment with both the giver and the watcher.

FUCK THE FACISM Jorge Benavides. Germany, 2016 9 min. Spanish with English subtitles

DK Denne aktivistiske porno fokuserer på racisme, tyranni og folkemord ved hjælp af strap-ons og floggere. EN This activist porn focuses on racism, tyranny and genocide with the help from strap-ons and floggers.


FILM  EXHILARATE

75

GREEN VELVET Ben Berlin. Germany, 2017 12 min. No dialogue

TW: breath play and knife play

DK To personer udforsker og inkorporer en smuk sø i deres leg. Dette sker blandt andet i form af breath play og knife play. EN Two people explore and incorporate a beautiful lake in their play. The play includes, among other things, breath play and knife play.

POCKY Eva Wö. USA, 2017 2 min. No dialogue

DK Et personligt møde der inkluderer buttplugs, intimitet og stærk øjenkontakt. EN A personal meeting that includes butt plugs, intimacy and strong eye contact.

COMING OUT OF SPACE Francy Fabritz. Germany, 2016 15 min. No dialogue

DK Vægtløsheden fordufter og tyngdekraften begynder at mærkes, da de ankommer til deres destination: Jorden EN Airiness fades away and gravity strengthens when they arrive at their destination: Earth.

GLOAMING Vex Ashley. UK, 2017 9 min. English without subtitles

DK Denne blide og fine fortælling om mødet mellem to kroppe, bliver fortalt med den mest elegante enkelthed. EN A gentle and delicate story of two bodies meeting, told with elegant simplicity.

FULL AORTA films. USA, 2017 14 min. English without subtitles

DK Glæden over fat femme sex og identitet bliver delt over et saftigt granatæble, og dykker så entusiastisk ind i sex, fisting og orgasmer. EN The joy of fat femme sex and identity is shared over a pomegranate before diving into fucking, fisting and orgasms.


76

EXHILARATE  FILM

DOKUMENTAR TORSDAG 2/11 KL. 22.00 CINEMATEKET

SPILLEFILM LØRDAG 28/10 KL. 19.30 CINEMATEKET ONSDAG 1/11 KL. 19.45 EMPIRE BIO

QUEEN OF HEARTS (REINA DE CORAZONES) Guillermo Bergandi Argentina, 2016 83 min. Spanish with English subtitles

DK Cooperative AR/TV Trans’ er et teaterkooperativ i Argentina, som består af transkvinder og blev oprettet med det ene formål at få transkvinder ud af sexarbejde. I ‘Queen of Hearts’ følger vi 10 medlemmer, hvis arbejde har skabt et rum, der synliggører transkvinder og deres oplevelser. Samtidig tager de magten tilbage og deler deres historier og realiteter. Denne dokumentar introducerer 10 stærke og inspirerende kvinder, der nægter at lade noget forhindre dem i at nyde livet fuldt ud. EN Cooperative AR/ TV Trans’ is a theater cooperative in Argentina composed of trans women and it was created with the sole purpose of getting trans women out of sex work. The documentary follows ten of its members, whose work has created a space that makes trans women and their experiences visible. At the same time, they are taking back the power and sharing their experiences and realities. ‘Queen of Hearts’ introduces ten fierce women that will stop at nothing to get everything out of life.

#T #friendship #community #sexwork

A DATE FOR MAD MARY Darren Thornton Ireland, 2016 82 min. English without subtitles

DK Den kække og berygtede Mary bliver løsladt fra fængslet efter at have siddet inde for vold og skal herfra direkte ind i en ny kamp: At finde en date at tage med til sin bedste venindes bryllup. Denne humoristiske film skildrer udfordringerne med at passe ind, venskab og kærlighed. EN The spirited and notorious Mary is released from prison after doing her time for violence and ends up heading straight into another fight – to find a date to take to her best friend’s wedding. This light-hearted and funny film depicts the challenges of fitting in, friendship and love.

#lesbian #comingout #friendship #comingofage


FILM  EXHILARATE

77

SPILLEFILM SØNDAG 29/10 KL. 16.30 CINEMATEKET TORSDAG 2/11 KL. 18.45 CINEMATEKET

PLAY THE DEVIL Maria Govan Trinidad & Tobago/The Bahamas/USA, 2016 89 min. English without subtitles

DK I det faretruende paradis Trinidad og Tobago møder den unge, spirende fotograf Gregory den velhavende og kultiverede James, som øjeblikkeligt får øjnene op for hans potentiale. Gregory, der tackler både en voldelig far og utilstrækkelige midler, bliver hurtigt lokket af James charme og hengivenhed. Ved at låne ham sit kamera, sikrer James at deres nyfundne venskab udvikler sig. Dog bliver en tilsyneladende uskyldig tur til kysten pludselig en umulig situation at undslippe.

TW: homophobia #gay #cinematic #friendship#comingofage

EN In the looming paradise of Trinidad and Tobago, an aspiring young photographer named Gregory meets the affluent and cultured James who immediately spots his potential. Tackling both an abusive father and insufficient funds, Gregory is easily lured in by James’s charm and affection. By lending him his camera, James assures the progression of their newfound friendship. But after a trip to the coast, what at first might seemed innocent evidently becomes inescapable.


78

EXHILARATE  FILM

SHORTS: BOLD DK Ligesom ilden kan drage dig tæt på dens utæmmede flammer, vil også karaktererne i dette kortfilmsprogram lokke dig med deres livlighed. Disse film portrætterer konceptet at være dristig på utallige måder, og det viser, at attitude og dét at have ben i næsen kan udtrykkes forskelligt. Fra at træde selvsikkert ind på en bar iført Wonder Woman kostume og til at skabe ukuelighed i fællesskab – dét er dristigt. EN As the fire can draw you close to its untamed flame, the characters in this short film programme will allure you with their fiery spirits. These films portray the concept of being bold in different ways and show that attitude and being kick ass varies in expression. From entering a bar wearing a Wonder Woman costume and owning it to collectively creating resilience – this is bold.

8 KORTFILM LØRDAG 4/11 KL. 16.15 CINEMATEKET #friendship #generational #NSFW #queer

THE ESCAPE HATCH David Willing. Australia, 2016 10 min. English without subtitles

DK En kvinde i et Wonder Woman kostume går ind på en bar og bestiller en øl, hvorefter hun venter… EN A woman walks into a bar wearing a Wonder Woman costume, she orders a beer, and then she waits...

THE BLONDES (LAS RUBIAS) Carlota Martínez Pereda. Spain, 2016 17 min. Spanish with English subtitles

DK Blonde, betagende, kriminelle. Intet kan komme imellem Marta, Pepa og deres mål. Undtagen en anden blond. EN Blonde, stunning, criminals. Nothing gets between Marta, Pepa, and their goal. Except for another blonde.

BABES ROLL OUT Brynhildur Thoarinsdottir & Sanna Carlson. Sweden, 2017 4 min. No dialogue

DK En kedelig dag med idræt udvikler sig til et sexet, vådt og saftigt møde. EN A dull day at gym class evolves into a sexy, wet and juicy encounter.


FILM  EXHILARATE

79

FUCKGIRLS Saga Becker & Christofer Nilsson. Sweden, 2017 15 min. Swedish with English subtitles

DK Tre unge kvinder tager kontrollen tilbage fra et liv med vold og undertrykkelse, når de sammen indgår en pagt. EN Three young women form a pact to take back control from a life filled with violence and repression.

FOLSOM STREET Aron Kantor. USA, 2015 6 min. English without subtitles

DK En ‘Leather Daddy’ forvilder sig ind i et fangehul, hvor simple pisk bliver til en kinky, sensuel dansefest. EN A ‘Leather Daddy’ enters a dungeon where he whips the patrons into a kinky, sexually charged dance frenzy.

APOLLON Loic Dimitch. France, 2016 8 min. French with English subtitles

DK Teenageren Apollon er meget optaget af maskulinitetsidealer, og som fantaserer om at have den perfekte krop. EN Apollon is a teenager hung up by the social ideals of masculinity and fantasises about having the perfect body.

ETAGE X Francy Fabritz. Germany, 2016 14 min. German with English subtitles

DK Et tilfældigt møde i en elevator der går i stå, ender med mere end bare venten og småsnak. EN A random meeting in an elevator that gets stuck ends up with more than just waiting and a little chat.

HARDCORE Moshe Rosenthal. Israel, 2016 8 min. English/Hebrew with English subtitles

DK ‘You like it hardcore?’ er det første af mange spørgsmål, da to mænd møder en tredje til en trekant. EN ‘You like it hardcore?’ is the first of many questions when two guys meet a third one for a threesome.


80

EXHILARATE  FILM

SPILLEFILM SØNDAG 29/10 KL. 21.15 CINEMATEKET FREDAG 3/11 KL. 21.45 CINEMATEKET

SPILLEFILM FREDAG 3/11 KL. 22.00 CINEMATEKET SØNDAG 5/11 KL. 19.30 CINEMATEKET

RIFT (RÖKKUR) Erlingur Óttar Thoroddsen Iceland, 2017 111 min. Icelandic with English subtitles

Q&A with the director 3/11

DK I denne psykologiske thriller ringer Gunnars tidligere kæreste Einar en sen nat fra sine forældres afsidesliggende sommerhus og spørger Gunnar, om han nogensinde har følt, at der var andre tilstede. Gunnar rejser til Rökkur, hvor han oplever en række uforklarlige hændelser i det dystre islandske vinterlandskab. De to mænd står ansigt til ansigt med deres fortid, og Gunnar står tilbage, usikker på hvad der er virkelighed, og hvad der bare foregår i hans hoved. Smukt filmet og så uhyggelig at man får myrekryb, vil ‘Rift’ få dig til at kigge en ekstra gang under sengen ved nattetide. EN In this psychological thriller, Gunnar’s ex-boyfriend Einar calls late one night from his parent’s secluded summer house, asking Gunnar if he ever felt like there was someone else there. Gunnar travels to Rökkur, where he experiences a series of unusual events while stranded in the bleak Icelandic winter landscape. The two men confront their past, and Gunnar is left unsure of what is real, and what is only in his head. Beautifully filmed and unnervingly creepy, ‘Rift’ will have you checking under your bed at night.

TW: talk of sexual violence #gay #cinematic #horror #friendship

BAD GIRL Fin Edquist Australia, 2016 90 min. English without subtitles

DK Amy på 17 år får en sidste chance hos sine adoptionsforældre, efter hun igen har været i problemer. De mener, at en frisk start et nyt sted vil gøre hende godt. Hun løber dog hjemmefra inden længe, og møder den lokale pige Chloe, som tager Amy under sine vinger. Forældrene mener, at Chloe er et skridt i den rigtige retning, men så snart Amy opdager Chloes hemmelighed, ser det temmelig anderledes ud. EN 17-year-old Amy is given one last chance by her adoptive parents after getting in trouble again. They think a fresh start in a new place will do her good. Not long after moving into the new house, she runs away and meets the local girl Chloe, who takes Amy under her wing. The parents feel that Chloe is a step in the right direction, but as soon as Amy discovers Chloe’s secret, everything looks quite different.

TW: self harm, reinforcing the stereotype that people with mental health issues are violent #lesbian #youth #horror #family


KAPITEL  EMNE

81

PRACTICAL INFO


82

EMNE  KAPITEL

H A L M T O R V E T 1 9 1 7 0 0 K Ø B E N H A V N WWW.BOBBISTRO.DK

@bobbistrocph

V

På BOB er det vigtigt, at have god smag i munden – både i forhold til kvalitet og smag, men også i forhold til bæredygtighed, dyrevelfærd og socialt ansvar. Når vi serverer cocktails, vin, øl, sodavand eller kaffe er det altid økologisk eller biodynamisk. 100% økologi er en af de krav, vi stiller til produkterne i vores køkken uanset, om vi serverer retter for kødspiseren, vegetaren eller veganeren. - Vi ses på BOB


PRACTICAL INFO

83

PRAKTISK INFO PRACTICAL INFO DK BILLETTER Billetter koster 85 DKK medmindre andet er anført i programmet. De bestilles eller købes på normal vis i biograferne, på biografernes hjemmesider eller på kino.dk. Vær opmærksom på biografernes gebyr ved onlinebestillinger. Vi har senior(65+) og studierabat – ved forevisning af et gyldigt studiekort/ ID er billetprisen 75 DKK. Medlemmer af Cinemateket kan se film i Cinemateket for 50 DKK. Billetter med rabat kan kun betales i biografen. Rabatkort til seks film koster 425 DKK. Rabatkortet kan købes og benyttes i både Cinemateket og Empire Bio. Rabatkort kan ikke bruges til visninger med forhøjet billetpris og ubrugte klip refunderes ikke. Rabatkortet kan deles af flere. Billetsalget starter fredag 22/9, og billetterne skal afhentes inden tirsdag 24/10 kl. 22.00, ellers frigives de på ny. Herefter skal billetter afhentes senest 45 minutter før forestillingen. Der er ofte uafhentede billetter på dagen. ÆNDRINGER OG AFLYSNINGER Der tages forbehold for trykfejl, ændringer og aflysninger i programmet. En sjælden gang sker det, at vi må aflyse film pga. tekniske problemer, og det kan ske, at filmkopien ikke er kommet frem i tide. Ændringer vil blive annonceret på mixcph.dk ADGANG Cinemateket og Empire Bio har niveaufri adgang. Som oftest er der kun en eller to kørestolspladser i hver sal, derfor er det nødvendigt at booke billet telefonisk i god tid. UNDERTEKSTER Vi bestræber os på at skaffe filmprint med undertekster, men da filmene ofte er helt nye, er det ikke altid muligt. FESTIVALCENTRUM MIX har festivalcentrum i Cinemateket i Gothersgade fra 28/10 til 5/11. I Cinematekets underetage finder du MIX Lounge. Læs mere om MIX Lounge s. 19.

EN TICKETS Tickets cost 85 DKK unless otherwise specified in the programme. They can be ordered or purchased at the cinemas, on the specific cinema homepage or through kino.dk. Please note that additional fees may apply for online reservations. Seniors (65+) and students can purchase discounted tickets at 75 DKK by showing a valid ID/Student ID. Members of Cinemateket can see our films for 50 DKK. Tickets with reduced prices can only be purchased in the cinema, not online. A discount card for 6 films costs 425 DKK. The card can be purchased and used in both Cinemateket and Empire Bio. The discount card cannot be used for screenings with special fees and unused clips are non-refundable, but you can share the card with other people. Ticket sales start Friday 22/9, and tickets must be collected before Tuesday 24/10 at 10 pm or the uncollected tickets will be released, after which any reserved tickets must be collected no later than 45 minutes before each individual screening. There are often uncollected tickets on the day. CHANGES AND CANCELLATIONS We are subject to printing errors, changes, and cancellations in the programme. On rare occasions, we have to cancel a screening due to technical problems or because the film does not arrive in time from the distributor. We work to minimise inconveniences and offer alternative solutions. Any changes will be announced on mixcph.dk. WHEELCHAIR ACCESS Cinemateket and Empire Bio both have wheelchair access. However, seating is often limited and must be booked by phone in advance. SUBTITLES We try our best to find subtitled films but as they are often brand new this is not always possible. FESTIVAL CENTER MIX is based at Cinemateket on Gothersgade from 28/10 to 5/11. Downstairs in Cinemateket, you will find the MIX Lounge. To read more about the MIX Lounge see p. 19.


84

PRACTICAL INFO

PROGRAMOVERSIGT FILM SCREENINGS

FREDAG 27 OKT 20.00 A FANTASTIC WOMAN 104 min. Empire Bio

LØRDAG 28 OKT 12.00 ESTER BLENDA 89 min. Cinemateket 13.45 MY WONDERFUL WEST BERLIN 97 min. Cinemateket

SØNDAG 29 OKT

TIRSDAG 31 OKT

13.45 PRINCESS CYD 96 min. Cinemateket

16.45 THE UNTAMED 100 min. Cinemateket

14.00 TWO SOFT THINGS, TWO HARD THINGS 71 min. Cinemateket

19.00 BEING 17 116 min. Cinemateket

15.00 A WOMB OF THEIR OWN 85 min. Empire Bio 16.15 SHORTS: CONNECTIONS 69 min. Cinemateket

19.15 BAD GIRL 90 min. Cinemateket 19.30 THE NEST 100 min. Cinemateket 19.30 AFTER LOUIE 100 min. Empire Bio

16.30 PLAY THE DEVIL 89 min. Cinemateket

21.30 THE CONSTITUTION 93 min. Cinemateket

14.00 OUR LOVE STORY 99 min. Cinemateket

16.45 HOLD ME LIKE BEFORE 63 min. Cinemateket

21.45 SMALL TALK 88 min. Cinemateket

16.00 VISIBLE: THE LGBTQ CARRIBEAN DIASPORA 121 min. Cinemateket

18.45 AFTER LOUIE 100 min. Cinemateket

16.45 CALL ME BY YOUR NAME 130 min. Cinemateket 18.45 TORREY PINES 60 min. Cinemateket 19.15 DISPATCHES FROM CLEVELAND 75 min. Cinemateket 19.30 A DATE FOR MAD MARY 82 min. Cinemateket 20.00 DREAM BOAT 90 min. Empire Bio 21.30 THE NEST 100 min. Cinemateket 21.45 MR. GAY SYRIA 85 min. Cinemateket 21.45 SMALL TALK 88 min. Cinemateket

19.00 THE DEATH AND LIFE OF MARSHA P. JOHNSON 105 min. Cinemateket 19.15 EXTRA TERRESTRIALS 113 min. Cinemateket 21.15 RIFT 111 min. Cinemateket 21.30 THE HANNAS 102 min. Cinemateket 21.45 SEX & THE SILVER GAYS 70 min. Cinemateket

MANDAG 30 OKT INGEN FILM I DAG NO FILMS TODAY

ONSDAG 01 NOV 16.45 DREAM BOAT 90 min. Cinemateket 17.00 IF YOU DARE DESIRE... 52 min. Cinemateket 19.00 SHORTS: SNAPSHOT 80 min. Cinemateket 19.15 JEWEL’S CATCH ONE 90 min. Cinemateket 19.30 STUMPED 72 min. Cinemateket 19.45 A DATE FOR MAD MARY 82 min. Empire Bio 21.30 RETAKE 98 min. Cinemateket 21.45 MORE THAN T 54 min. Cinemateket


PRACTICAL INFO

TORSDAG 02 NOV 16.30 SEVENTEEN 104 min. Cinemateket 17.00 CAS + SORRY GUYS 90 min. Cinemateket 18.30 RARA 90 min. Cinemateket 18.45 PLAY THE DEVIL 89 min. Cinemateket 19.30 MY BODY IS POLITICAL 71 min. Cinemateket 19.45 CALL ME BY YOUR NAME 130 min. Empire Bio

85

19.15 TWO SOFT THINGS, TWO HARD THINGS 71 min. Cinemateket 19.30 THOSE WHO MAKE REVOLUTION HALFWAY ONLY DIG THEIR OWN GRAVES 183 min. Cinemateket 21.30 WOMAN ON FIRE 85 min. Cinemateket 21.45 RIFT 111 min. Cinemateket

LØRDAG 04 NOV

SØNDAG 05 NOV 13.45 WOMAN ON FIRE 85 min. Cinemateket 14.00 HOMØE – LOOKING FOR SHELTER 56 min. Cinemateket 16.15 SHORTS: MOVEMENT 75 min. Cinemateket 16.30 MR. GAY SYRIA 85 min. Cinemateket 16.45 THE HANNAS 102 min. Cinemateket 18.45 RETAKE 98 min. Cinemateket

11.30 SEVENTEEN 104 min. Cinemateket

19.00 TORREY PINES 60 min. Cinemateket

21.30 THE UNTAMED 100 min. Cinemateket

13.45 A WOMB OF THEIR OWN 85 min. Cinemateket

19.30 BAD GIRL 90 min. Cinemateket

22.00 QUEEN OF HEARTS 83 min. Cinemateket

14.00 EXTRA TERRESTRIALS 113 min. Cinemateket

21.00 SIGNATURE MOVE 80 min. Cinemateket

FREDAG 03 NOV 16.30 THE CONSTITUTION 93 min. Cinemateket 16.45 SHORTS: THIS IS HOW WE DO IT 70 min. Cinemateket

16.15 SHORTS: BOLD 82 min. Cinemateket 16.45 SIGNATURE MOVE 80 min. Cinemateket

21.00 RARA 88 min. Cinemateket 21.15 SHORTS: ENCOUNTERS 76 min. Cinemateket 21.45 MORE THAN T 54 min. Cinemateket

18.45 PRINCESS CYD 96 min. Cinemateket 19.00 JEWEL’S CATCH ONE 90 min. Cinemateket 19.15 HOLD ME LIKE BEFORE 63 min. Cinemateket

17.00 MY NAME IS JACQUE 72 min. Cinemateket

19.30 SHORTS: ENDINGS 89 min. Empire Bio

17.30 STUMPED 72 min. Empire Bio

21.15 CAS + SORRY GUYS 90 min. Cinemateket

18.45 VISIBLE: THE LGBTQ CARRIBEAN DIASPORA 121 min. Cinemateket

21.30 OUR LOVE STORY 99 min. Cinemateket 21.45 SEX & THE SILVER GAYS 70 min. Cinemateket

DEL DINE OPLEVELSER OG BILLEDER FRA DETTE ÅRS MIX OG TAG OS @mixcopenhagen SHARE YOUR MIX EXPERIENCES AND PICTURES FROM THIS YEAR AND TAG US @mixcopenhagen


86

PRACTICAL INFO

FILMREGISTER FILM REGISTER 123 1985 (p. 57) 1992 (p. 56) A A Date for Mad Mary (p. 76) A Fantastic Woman (p. 73) A Poly Love Story (p. 50) A Womb of Their Own (p. 62) After Louie (p. 65) Alzheimers: A Love Story (p. 43) Apollon (p. 79) B Babes Roll Out (p. 78) Bad Girl (p. 80) Being 17 (p. 54) Blind Sex (p. 60) Blow Job Cinemascope (p. 74) BobbyAnna (p. 66) C Call Me By Your Name (p. 47) Cas (p. 46) Coming out of Space (p. 75) Crystal clear (p. 74) D Dispatches from Cleveland (p. 64) Dream Boat (p. 49) E Ester Blenda (p. 58)

Etage X (p. 79) Extra Terrestrials (p. 44) F Figure (p. 50) First Love (p. 60) Folsom Street (p. 79) Fuck the Facism (p. 74) Fuckgirls (p. 79) Full (p. 75) G Gloaming (p. 75) Green velvet (p. 75) H Hardcore (p. 79) Headspace (p. 67) Herculanum (p. 57) Hold Me Like Before (p. 53) HOMØE – Looking for Shelter (p. 68) I If You Dare Desire (p. 59) Incomplete (p. 67) Intersection (p. 51) J Jewel’s Catch One (p. 72) M Marz (p. 43) More than T (p. 68)


PRACTICAL INFO

Mr. Gay Syria (p. 62) Muxes (p. 67) My Body Is Political (p. 69) My Gay Sister (p. 42) My Name Is Jacque (p. 45) My Wonderful West Berlin (p. 54) O Our Love Story (p. 38) Our Skin (p. 42) P Play the Devil (p. 77) Pocky (p. 75) Pool (p. 60) Princess Cyd (p. 41) Q Queen of Hearts (p. 76) R RARA (p. 39) Retake (p. 40) Rift (p. 80) S Seventeen (p. 45) SEX & The Silver Gays (p. 38) Signature Move (p. 40) Small Talk (p. 55) Sorry Guys (p. 46) Still Burning (p. 50) Stumped (p. 52)

87

T Tailor (p. 66) The 36-year-old Virgin (p. 67) The Blondes (p. 78) The Comet (p. 51) The Consistent Slay (p. 51) The Constitution (p. 63) The Deah and Life of Marsha P. Johnson (p. 69) The Escape Hatch (p. 78) The Hannas (p. 72) The Nest (p. 49) The Orchid (p. 56) The Streets Are Ours: Two Lives Cross In Karachi (p. 51) The Untamed (p. 52) Those Who Make Revolution Halfway Only Dig Their Own Graves (p. 58) Torrey Pines (p. 59) TransParent (p. 43) Two Soft Things, Two Hard Things (p. 65) V Visible: The LGBTQ Caribbean Diasphora (p. 70) W Woman On Fire (p. 44) Y You Deserve Everything (p. 57)


88

EMNE  KAPITEL


PRACTICAL INFO

89

VENUES BIOGRAFER CINEMAS Cinemateket Gothersgade 55 1123 København K Empire Bio Guldbergsgade 29F 2200 København N ØVRIGE OTHER Absalon Sønder Boulevard 73 1720 København V BRUS Guldbergsgade 29F DK-2200 Copenhagen N Warehouse9 Halmtorvet 11C 1700 København V


9092

PRACTICAL INFO

RULLETEKSTER CREDITS EVENT Nor Dolleris, Andrea Sophie Mulier, Feliks Hald Kristensen, Ida Marie Thorsen, Sara Skøtt Sørensen, Torkild Helland Kleppe PROGRAM Maddie Shapland, Andrea Coloma, Feliks Hald Kristensen, Gintaras Vagelas, Iris Wenander, Nor Dolleris PR/WEB Camilla Markvardsen, Iris Wenander, Marc Dean Mejnert, Mette Bundvad, Torkild Helland Kleppe

GRAFISK DESIGN GRAPHIC DESIGN Sofie Oline Bay TRYK PRINT Clausen Grafisk – clausengrafisk.dk MIXTIVISTERNE Tusind tak for jeres hjælp – I er uundværlige! Thank you very much for your help – you are indispensable! PROUD! FILM FESTIVAL

REDAKTION EDITORIAL

Tine Kristensen og en flok fantastiske frivillige Tine Kristensen and a bunch of amazing volunteers

Gintaras Vagelas, Andrea Coloma, Sara Skøtt Sørensen

MIX ODENSE

STYREGRUPPEN BOARD MEMBERS

Sarah Baagøe Petersen, Lasse Lynggaard Boel, Annie Pladsbjerg, Thit Hansgaard (grafisk design)

Maddie Shapland, Camilla Markvardsen, Andrea Sophie Mulier, Sara Skøtt Sørensen SKOLEFILM – BØRN OG UNGE SCHOOL FILM – KIDS AND TEENS Ida Marie Thorsen, Marc Dean Mejnert, Mette Bundvad

MIX COPENHAGEN LGBTQ FILM FESTIVAL TAGENSVEJ 85F 2200 KØBENHAVN N DENMARK

WEB MIXCOPENHAGEN.DK INSTAGRAM @MIXCOPENHAGEN FACEBOOK FACEBOOK.DK/MIXCOPENHAGEN EMAIL KONTAKT@MIXCOPENHAGEN.DK


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.