Misjonsbladet nr. 1 - mars 2023

Page 1

+ Blir ny daglig leder i UNG + Ungdommer vil tjene Jesus
01 | 2023 ÅRGANG 120
+ Nytt om strategien «Tro Sende Plante»

Jeg skvatt kraftig da en mann slo i panseret. Jeg hadde kjørt ut i fotgjengerfeltet, men så ikke ham som gikk i en blindsone for bilvinduene. Jeg hadde virkelig ikke sett ham, enda jeg var årvåken i trafikken. Han dukket opp som en usynlig skikkelse.

At vi ikke ser mennesker, betyr jo ikke at de ikke eksisterer. De som ikke roper eller krever plass, som ikke legger ut bilder av sine bragder eller inviterer til festlige samvær. De er der. Vi kan unngå å sjekke blindsonene.

I våre fellesskap, på jobb og i nabolaget er det ofte mennesker vi ikke ser, eller tar oss tid til å se. De er usynlige frivillige medarbeidere som i årevis bretter opp ermene når det trengs. De som utfører og foredler de kjedelige rutinejobbene.

De stillfarne menneskene som husker oss i sine forbønner uke etter uke. Givere som trofast støtter med penger. Ledere, musikere og forkynnere som i timevis forbereder seg og organiserer arbeidet når scenelysene er slukket. Familiemedlemmer som elsker deg, og venner som stiller opp. Så verdifulle er de alle sammen. En takk sender jeg dere herved!

Ett av våre grunnleggende behov er å bli sett. Jesus så mennesker, gjerne dem som ingen ville se. Når vi som Han, viser respekt og gir mennesker heder, har det kanskje størst verdi når det skjer i fotgjengerfeltet og ved fortauskanten, ved kaffemaskinen, i butikken og utenfor vaskekottet.

For i det respektfulle møtet mellom medmennesker som ser hverandre, skjer det noe. De hardeste ordene mister kraft. Posisjoner forvandles til relasjoner.

Jeg er mer bevisst på å ta en ekstra kikk i blindsonen nå.

Trond Filberg, ansvarlig redaktør trond@mknu.no

Organ for Misjonskirken Norge og Misjonskirken UNG. Utgitt siden 1904.

Misjonsbladet 1-23 ble utgitt

15. mars 2023. Opplag: 4.100 stk.

Neste nummer kommer september.

Forsidefoto: Siri Iversen, Johannes Øverland og Torben Joswig har laget podcast. Foto: Trond Filberg.

Misjonsbladet er et gratisblad med frivillig kontingent. Gaver kan betales til konto 3000 15 10300.

Adresseendringer sendes redaksjonen.

Annonser i bladet? Se informasjon på nettsiden eller ta kontakt.

Misjonsbladet arbeider etter Værvarsom-plakaten.

Om ikke annet er oppgitt, er foto og tekster av redaksjonen, Misjonsbladets arkiv eller lisensfoto i Adobe Stock.

www.misjonsbladet.no

Redaksjon

E-post til redaksjonen: post@misjonsbladet.no

Ansvarlig redaktør: Trond Filberg, m: 41 22 88 88

Adresse: Christian Krohgs g 34, 0186 Oslo

Produksjon

Design, trykk og adressering av Aksell AS. Distribusjon av Bring.

Hver utgave er tilgjengelig som lydfil gjennom KABB, og kan leses digitalt.

Generalsekretæren 8 Andakt 13 Nasjonalt arbeid 16 UNG arbeidet 22 Internasjonalt arbeid 28 Nytt om navn 45 Det skjer 46 Ungdommer vil tjene Jesus! Side 22–27
usynlige FAST INNHOLD FOKUS NO - 1470 #01/2023 2
De

Leir er livet!

Livet er for å kort for å låse seg til noe A4. Jeg elsker jo leir, og da er det fint å kunne få være med på, og være en del av, noe som jeg syntes er så gøy, sier Cathrine Hortemo, Misjonskirken Norges nye festivalsjef. Cathrine er utdannet lærer og har nylig startet som barneleder i Froland misjonskirke. Da muligheten til å jobbe med enda en av de tingene hun syntes er aller gøyest dukket opp, kunne hun ikke takke nei.

Hun har fått leir og bibelcamping inn med morsmelka og sier selv at hun aldri blir lei av festivallivet. I det nye året starter hun med Tweens­leir i mars, følger opp med både barneleir og enda en barne­ og tweens leir, før hun tar turen til sitt faste tilholdssted på bibelcampingen i Nissedal, og deretter kroner festivalsommeren med Liv & Vekst i Stavern. Kan det bli for mye leir? Ikke for Cathrine.

– Jeg elsker det. Jeg kommer sikkert til å kjenne det etter den siste uka, fordi det er så mye nytt, men ellers tror jeg det går greit. Leir for meg er en kort, intens periode som kan prege mye, både for barn, ungdom, familier og andre. Det skjer mye, med masse mennesker og nye relasjoner, og så Jesus midt inni. Det er en god oppskrift, mener festivalsjefen.

Cathrine er bosatt i Froland med mann og tre barn. Fritiden brukes gjerne på å arrangere diverse sammenkomster og sosiale krumspring, som å arrangere utekino i hagen. Med åpen invitasjon

til hele Froland. Heldigvis har hun en familie som trives både med høy aktivitet og ikke minst – leirlivet.

En ting Cathrine brenner for, er nettopp det at de som er nye skal få en god festivalopplevelse. Hun har selv kjent på kroppen hvordan det er å føle seg utenfor på leir. Da hun og familien skulle være med en annen familie på leir, men den andre familien måtte avlyse. Cathrine og mannen valgte å ta med barna på leiren likevel. Her kjente de ingen og opplevde at det ble vanskelig å komme inn i de etablerte relasjonene blant de andre deltakerne.

– Det gjorde at jeg ble skikkelig lei meg i leirhjertet mitt. Jeg ser på meg selv som ganske sosial og åpen, men ble her satt helt på utsiden. Det er fallgruven med leirer og større festivaler, at man kan forsvinne i mengden. Mange drar sammen med andre kjente og etablerte relasjoner, og det kan være krevende for de som er nye.

Dette er noe som engasjerer henne og som hun vil være bevisst på i arbeidet med Liv & Vekst fremover. Hun er også opptatt av at de som er frivillige på festivalen skal få en god opplevelse. At det å være med å lage festival skal være noe gøy, noe man har lyst til å være med på.

Tekst: Rachel E. Olsen
#01/2023 3
Cathrine Hortemo er kommet på rett plass som nyansatt festivalsjef for Liv & Vekst sommerfestival. (Foto: Rachel E. Olsen).

Blir daglig leder i UNG

Isak O. Voie (26) er ansatt som ny daglig leder i Misjonskirken UNG. Han starter i stillingen til høsten.

Isak kjenner arbeidet i UNG godt fra innsiden og har store ambisjoner for arbeidet videre. Han er nå ungdomspastor i Ytre Randesund misjonskirke. Han har bak seg tre perioder i landsstyret i Misjonskirken

UNG, siste periode som styreleder fram til 2022. Isak har engasjert seg i forskjllige utvalg og satsninger lokalt og nasjonalt, og han har vært leirsjef. Denne våren avslutter han sin master i praktisk teologi ved Ansgar høyskole. Isak er gift med Amanda Voie, og de bor i Kristiansand.

Takker for tilliten

–Jeg vil takke landsstyret i Misjonskirken UNG for denne muligheten. Jeg har vokst opp i Misjonskirken og vært innom det meste av lokalt og nasjonalt arbeid. Så jeg er ydmyk og stolt over å bli vist denne tilliten, uttaler Isak etter ansettelsen er gjort kjent.

–Jeg gleder meg til å bli bedre kjent med staben i UNG. Jeg ønsker å bidra inn i det som er verdens viktigste arbeid; at barn og unge skal bli engasjert for Kristus og menigheten! UNG har i lengre tid jobbet hensiktsmessig og målrettet, og jeg gleder meg til å koble meg på. Jeg har stor tro på det arbeidet som UNG gjør, sier han.

God med mennesker

Landsstyret i Misjonskirken UNG vedtok ansettelsen av Isak den 17. januar, og 27. januar ble det undertegnet ansettelseskontrakt, opplyser styreleder Benjamin Lindefjeld til misjonsnytt.no. Den 15. august 2023 overtar Isak stafettpinnen etter nåværende daglig leder Svein Aksel G. Nakkestad. Da har Svein Aksel vært daglig leder i ti år i stillingen, som er på åremål.

Ansettelsesutvalget og Landsstyret opplever Isak som relasjonell, løsningsorientert, strategisk, trygg og samlende. Han fremstår som en leder som er god med mennesker, og samtidig er han bevisst når det gjelder viktigheten av effektivitet og gjennomføring.

AKTUELT
#01/2023 4
Isak Voie blir ny leder i Misjonskirken UNG. (Foto: Audun Haugland).

Vil være en synlig leder

Isak er en leder som vil prioritere å være synlig til stede og arbeide utadrettet i organisasjonen. Han har mye erfaring i å formidle og forkynne, og han fremstår som trygg teologisk. Han er vokst opp i Misjonskirken og har vært innom det meste innenfor arbeidet til UNG. Han har hode og hjerte i organisasjonen, og har gjennom prosessen vist en sterk motivasjon for å gå inn i stillingen med et langsiktig perspektiv.

– Dette er grunnene til at vi har valgt å ansette ham. Vi er stolte av å ha ansatt en av våre egne, og vi gleder oss til å se hvor UNG vil være etter noen år med Isak som daglig leder, står det i en pressemeddelelse fra UNG.

En grundig prosess

Landsstyret for Misjonskirken UNG nedsatte et ansettelsesutvalg bestående av styreleder Benjamin Lindefjeld, Wenche Irene K. Myren (representant fra UNG­staben), Birgitte Øverland (representant fra landsstyret) og Magne Søsveen Eriksen (representant fra hovedstyret i Misjonskirken Norge). Utvalget valgte å engasjere rekrutteringsfirmaet Hamnøy AS. Ansettelsesutvalget fikk i oppgave å gjennomføre intervjuer med aktuelle kandidater og komme tilbake til styret med en innstilling.

Stillingen ble utlyst 31. oktober 2022 via flere jobbplattformer. Da fristen gikk ut 7. desember hadde det meldt seg ti søkere, tre menn og sju kvinner. Seks søkere var inne til første gangs intervjuer. Deretter valgte to av kandidatene å trekke seg, før andre gangs intervjuer ble gjort med tre kandidater. Det stod mellom to kandidater etter nye vurderinger og referansesjekk.

Styreleder i UNG orienterte da generalsekretær i Misjonskirken Norge om de to aktuelle kandidatene. Utvalget hadde så et avsluttende møte der konklusjonen var enstemmig om å innstille Isak O. Voie til stillingen som daglig leder.

Temamåned i Bjølsen

I februar satte Bjølsen misjonskirke fokus på «Tro Sende Plante». Fordelt på tre søndager tok de opp hver av målområdene. Pastor Eirik Soldal brukte bibeltekstene som er angitt i strategiplanen, som utgangspunkt for talene. Den tredje søndagen hadde de dessuten besøk av Anne Hansli som ble intervjuet om menighetsplanting.

Opptak av talene har de lagt ut på menighetens podcast-side. I tillegg ble søndagens tema tatt opp igjen i påfølgende samlinger i smågruppene. Hovedspørsmålet er da: hvordan tar vi med oss dette videre i hverdagen?

– Målene i strategien «Tro Sende Plante» samstemmer mye med menighetens egne målsettinger. Konkret slår målet om å nå ut lenger enn oss selv, blant annet ut i givertjenesten, sier Eirik.

I lengre tid har menigheten praktisert å gi ti prosent av gavene til tre formål; arbeidet i Misjonskirken UNG, ett av våre felles misjonsprosjekt i Romania og et nasjonalt prosjekt for menighetsplanting i Misjonskirken Norge.

Målsettingen i menigheter er: Å bygge en kontinuerlig voksende menighet i Oslo, som fører mange mennesker til Gud ved troen på Jesus Kristus, som sprer nestekjærlighet i lokalsamfunnet, som planter nye menigheter, og som beriker verden raust ved å sende ut hjelp og arbeidere.

Benjamin Lindefjeld er styreleder i Misjonskirken UNG.

(Foto: Trond Filberg)

Tekst: Trond Filberg
#01/2023 5
Tekst: Trond Filberg

Sender team til Narvik

I Narvik misjonskirke har de den siste tiden opplevd styrken i å stå sammen med personer og menigheter andre steder i landet. I februar fikk dette et høydepunkt med besøk fra ei stor familiegruppe fra Flekkerøy.

– Tidlig i fjor høst satt Anne Berrefjord og jeg på kontoret en dag og snakket om hvor mye team­besøkene betyr for menigheten og for våre barn og ungdommer. Vi lurte på hvem vi skulle spørre nå, forteller pastor Ingrid Lindberg i Narvik misjonskirke. Hun begynte å se for seg om noen kunne bidra fra de store menighetene i sør med mange ressurser. Men før hun fikk tatt mot til seg for å ringe sørover, opplever Ingrid noe helt spesielt. På konferansen «Gi Jesus Videre» i Kristiansand, hadde alle deltagerne fra misjonskirkene en egen samling. Det var om lag 180 deltagere i rommet, da Ingrid under lovsangen ser utover alle de unge som var til stede.

– Jeg får en setning til meg: Gud skal sende de fra nord og sør, fra øst og vest. Akkurat da kommer det en dame bort til meg og presenterer seg. Hun heter Doris Tonheim fra Flekkerøy og spør om jeg er fra Narvik. Så forteller hun at det er noen familier i Flekkerøy misjonskirke som har fått sånn på hjertet at de har lyst å reise på team til Narvik.

– Det ble utrolig sterkt for meg hvordan Gud ser våre behov, hvordan han kan lede oss og sende ut arbeidere, forteller Ingrid.

Betyr mye for de nye i misjonskirka

I februar kom familiegruppa fra Flekkerøy med Anders Sandal Olsen i spissen. Det ble en langhelg med mange opplevelser. Fredag kveld var det Betweens­klubb for 4.­7. klassinger der ungdommer og dansegruppe fra Flekkerøy deltok. Dagen etter var det superlørdag i fire timer med barn fra 3. klasse og eldre. Programmet var fylt med workshops for dans, hobbyaktiviteter, gymsal og musikk. Søndag var det Alle sammen­gudstjeneste, og mandag lovsangskveld. Gruppa fra Flekkerøy deltok på alt.

– Besøket betydde så mye våre betweens og ungdommer. De fikk se at det finnes flere unge som tror på Jesus. Om lag ti barna som deltok denne helga hadde aldri vært i kirka før, og de ville ikke gå hjem da foreldrene kom for å hente, smiler Ingrid rørt.

Fredag var alle familiene fra Flekkerøy hjemme hos familier i Narvik på middag og fikk høre deres historie og deres vei til tro og kirke. For de nyeste familiene som nå kommer til misjonskirka, er det sterkt å se at det finnes en hel storfamilie i Misjonskirken Norge, og at misjonskirka i Narvik er en del av en større sammenheng.

Tro Sende Plante
#01/2023 6
– Vi ble veldig godt mottatt i Narik, og vi ble selv velsignet, forteller Anders Sandal Olsen (t.h.). Med seg hadde han familien og flere store og små fra Flekkerøy misjonskirke som ønsket å bidra på denne reisen nordover. (Foto: Privat)

Tjenestevillige

– Det berørte meg sterkt å se hvordan barna og de voksne fra Flekkerøy stod sammen i tjeneste! Fra de yngste barna som var med i lovsang og barnestemmene som bad høyt for byen på bønnekvelden, til ungdommer som talte og deltok i gudstjenesten. Det gjorde inntrykk på mange, forteller Ingrid.

Familiene fra Sørlandet gjorde inntrykk i seg selv. Både kallet de har til å reise på team, men også innstillingen til å tjene mens de var i nord. Det ble til og med montert dusjkabinett i misjonskirka av den ene pappaen som var rørlegger.

Sende framfor samle!

Ingrid forteller gjerne dette så flere familier og menigheter kan engasjere seg til å finne sine menigheter og steder man betjene. Det er mange plasser som kan finne hverandre og bli gjensidig velsignet og bety en forskjell.

Jeg tenker at vi i hele Misjonskirken Norge må sette enda større fokus på å sende enn å samle, sier hun. Av egen erfaring var det en terskel å tilrettelegge og planlegge besøk, men hun har sett hvor mye dette gir arbeidet friskhet og glede.

Under nedstengingen med korona, vokste barneog betweensarbeidet i Narvik, og de trengte hjelp. De hadde ikke økonomi til å ansette noen og spurte UNG hvordan de kunne gå fram. Linda A. Johannesen, Levende tro­konsulent i UNG, fikk da i gang et samarbeid mellom Skien misjonskirke og Narvik. UNG bevilget den gang støtte til menigheten for teambesøk, som resulterte i at Tiedemann Borge har besøkt dem to­tre ganger i året. Han har også hatt med seg andre fra Skien misjonskirke og Oslo misjonskirke Betlehem. Pastor Ingrid er takknemlig til UNG for den avgjørende hjelpen de har fått.

Utvidet familieteamet

– Min familie hadde snakket om å reise i team ett eller annet sted i verden. Tida gikk, og vi begynte å bli i tvil om det lot seg gjøre. Korona, krig og barnas skolegang gjorde drømmen vanskeligere, forteller Anders Sandal Olsen fra Flekkerøy.

Men så fikk menigheten på Flekkerøy besøk av Stein Bjørkholt. Han sa at flere menigheter i Norge kunne tenke seg besøk av familieteam. Anders fikk lyst å sjekke opp om det var mulig å besøke Narvik. Han visste ikke så mye om menigheten, men ba Doris Tonheim om å sjekke mulighetene.

– Da vi hørte at Narvik var klare for besøk, begynte vi å spørre familier her på øya. Alle som ble spurt var med, sier Anders.

– Vi ble tatt utrolig godt imot av pastorparet og andre familier i menigheten. Vi innlosjert til familier i kirka, og dem ble vi ekstra glad i. Vi fikk mange gode samtaler.

De fem familiene fra Sørlandet ble en veldig sammenspleiset gjeng på reisen nordover.

– Dette har gjort noe med oss, både store ogsmå. Vi kan virkelig anbefale andre familier å reise i team. Om ikke til det store utland, så er det like fint i Norge, sier Anders.

På Alle sammen-møtet på søndagen i Narvik, stod temaet fra Flekkerøy for mye av det som skjedde. (Foto: Privat) Tekst: Trond Filberg
#01/2023 7
Mye moro og nye vennskap oppstod i Narvik når familieteamet besøkte dem. (Foto: privat)

Å stoppe opp

Ievangeliene leser vi til stadighet at Jesus trakk seg tilbake for å be. Mange ganger alene, noen ganger også sammen med disiplene. Blant annet inviterte han dem en gang og sa: «Kom med meg til et øde sted hvor vi kan være alene, og hvil dere litt!» (Mark 6:31). Den invitasjonen står seg fremdeles!

I Misjonskirken Norge har vi i starten av 2023 utforsket måter å hjelpe enkeltmennesker og menigheter til å takke ja til den invitasjonen, og jeg må si rapportene jeg hører i etterkant gleder, inspirerer og berører!

Vi startet året med «Smak av retreat» på Vegårtun. Retreat handler om at vi øver oss på å være alene med Jesus. Øver oss på å lese og ta til oss fra Bibelen. Lese langsomt og flere ganger.

La Ånden virke. Rammene på en retreat gjør at det ikke er så mange forstyrrelser, så det er en hjelp til det mange av oss strever med å få til i hverdagen: konsentrert oppmerksomhet rettet mot Jesus Kristus. Jeg tror vi med dette treffer en «nerve i tiden»,

hvor det meste går fort, og hvor hverdagene våre er ekstremt fulle av sosiale medier og svært mange krav. Nå kommer vitnesbyrdene. Fortellingene om hva som skjer når vi gjør nettopp det! Det er så vakkert. Når unge mennesker forteller hva møtet med stillhet gjør med dem. Når fastlåste mønster løses opp i alenetid med Jesus. Når Ordet blir levende.

Vi traff noe av det samme da misjonskirker samtidig over hele landet satte av tid til bønn og faste helgen i februar. Selv fikk jeg være sammen med misjonskirkene på Kråkstad og Nesodden. I gnistrende solskinn og nydelig skivær tok jeg toget til Ski og tenkte at «vi blir nok ikke mange i dag...». Hvem vil komme til bønn en lørdag formiddag i dette været? Der ble jeg sannelig overrasket! Bord etter bord ble fylt opp av mennesker, unge og gamle, som hadde satt av dagen. Atmosfæren var vanskelig å beskrive, men i alle fall fylt av overgivelse til Kristus, og lengsel etter ham.

Det var bønn i grupper, lovsang og tilbedelse, stillhet, under­

visning og fellesskap. Jeg kjente meg inderlig rik. Gleden var ikke mindre på søndagen da disse to menighetene hadde felles gudstjeneste på Nesodden. Det ble fest!

Rapportene fra denne helgen kommer også nå. Hvor godt det var å sette av tid. Hvor spennende det var å prøve ut faste for første gang, kanskje bare en halv dag? Hvor fint det var å stoppe opp, søke Gud sammen. Mange beskrev gleden over å gjøre noe «hver for seg, men sammen». Jeg tror dette treffer noe av den samme «nerven». Vi trenger å gjøre som salmisten sier: Stans og innse at jeg er Gud (Salme 46:11).

Vi trenger å stoppe opp. Gud velsigne oss alle til å ta imot den stående invitasjonen fra Jesus.

Tekst:
Leder
#01/2023 8

Misjonskirkene var i bønn

Helgen fra fredag 3. til søndag 5. februar hadde Misjonskirken Norge bønne­ og fastedager. Allerede i oktober i fjor utlyste generalsekretær Siri Iversen denne bønne­ og fastehelgen.

I forkant av helgen ble det utgitt undervisningsfilmer med Geir Johannessen. Samtaleopplegg og bønneemner var tilgjengelig, og i tillegg ble det publisert en film der Siri innledet og delte nattverd. Den ble blant annet vist på Facebook og i flere misjonskirker

Mange misjonskirker engasjerte seg denne helgen i bønn. Skien misjonskirke hadde åpen kirke, bønnevandring og tema for ungdomssamlingen. Bjølsen misjonskirke inviterte til tidebønn, samtaler, bønnevandring i bydelen, åpent kirkerom og bibelsamtale.

Grimstad misjonskirke hadde bønn og faste som tema i gudstjenesten på søndagen, mens de søndag ettermiddag deltok i Froland misjonskirke der det er bønn og lovsang.

Froland misjonskirke hadde bønnevandring fredag kveld der de ba for barnehager og skole,

VI BER

Bønneemner

Vi ber om Guds barns enhet, at vi alle må være ett i Jesus Kristus.

og velsignet bygda. Misjonskirkene på Nesodden og Kråkstad har felles samlinger i helgen, der generalsekretær Siri Iversen deltok med tale lørdag og søndag formiddag. På Nesodden var det bønnesamling på fredag kveld, samt bønnestafett fra lørdag og gjennom natten. Gjerpen misjonskirke hadde bønnefrokost lørdag, og deretter bønn og lovsang, retreat og refleksjonsgrupper, samt vandring med bønn for nærområdet. Misjonskirka Kristiansund ba for byen, for menigheten og mennesker i nærmiljøet. Andre som delok var Frimisjonen Tromsø, Haugesund misjonskirke, Hellemyr misjonskirke, Lillesand misjonskirke og Arendal misjonskirke.

Bethel Bergen starter sin bønneuke på lørdagen. Hver morgen sendte pastorene ut bønneemner på epost. I tillegg var det åpent for bønn i kirkelokalene på ettermiddagene.

Vi ber om at troen på Jesus blir delt med flere mennesker som ikke kjenner det gode budskapet om Guds frelse og evig liv.

Vi ber høsten Herre, å sende ut flere medarbeidere, i Norge og i hele verden. At de med kall våger og at vi satser på å sende dem som vil gå.

Vi ber om at kristne fellesskap starter og nye menigheter blir plantet på steder der det er lite kristen virksomhet, og særlig stedene som «Fem byer» nå arbeider med nye kontakter.

Vi ber for våre menigheter i hele landet, om Guds nærvær og ledelse, om barmhjertige øyne og villige hender for sine medmennesker lokalt, nasjonalt og globalt.

Vi ber om fred i nasjonene!

www.mknu.no/vi-ber

Tro Sende Plante #01/2023 9
Tekst: Trond Filberg På Ansgarskolen var det bønne- og fastedag lørdag 4. februar, der skolen var i bønn sammen med Hånes misjonskirke og Ytre Randesund misjonskirke.

Vi vil nå målene sammen

I mars og april pågår en innsamling i Misjonskirken Norge til «Tro Sende Plante». .

– For å utruste flere, mobilisere alle og gjøre det lett å sende flere mennesker dit det trengs, trenger vi økonomi som gjør oss i stand til dette. Derfor inviterer vi både enkeltpersoner og misjonskirker til å bidra for akkurat dette i denne innsamlingskampanjen, forklarer Tor Marius Langås. Han er innsamlingsleder i Misjonskirken Norge.

Når vi går sammen kan vi gjøre mer enn hver for oss. Som fellesskap har vi mulighet til å bety noe for hverandre og den verden som omgir oss, sier han og minner om at hele fellesskapet står bak denne strategiske satsingen «Tro Sende Plante».

Vi vil tro, sende plante!

– Sammen kan vi nå målene om å lede flere mennesker til tro på Jesus, sende ut flere medarbeidere og plante flere kristne fellesskap om misjonskirker, som viser til materiellet og ressursene som nå er tilgjengelig i kampanjen.

– Vi vil underveis dele personlige historier som viser hva som er mulig å få til i fellesskap. I tillegg lager vi et helt nytt nyhetsbrev som alle interesserte kan få gratis for å følge med på det som skjer, forteller innsamlingslederen.

– Noe av det viktigste vi kan gjøre lokalt er med jevne mellomrom å sette fokus på «Tro Sende Plante». At vi stiller oss spørsmålet: hva betyr dette for oss der vi er? Så må vi også løfte blikket og se utover eget nabolag og kommunegrenser, og igjen utover landegrensene. En gave til «Tro Sende Plante» er en gave til alt dette, sier Tor Marius som selv er en del av lederskapet i sin lokale misjonskirke.

På samme måte som i julekampanjen, inviterer vi misjonskirkene til å ta opp en kollekt i andre kvartal 2023 til denne kampanjen, sier Tor Marius og håper menighetene kan synliggjøre kampanjen gjennom sine egne nettsider og sosiale medier.

WWW.MKNU.NO/VIVILTROSENDEPLANTE
Tekst: Trond Filberg
Tro Sende Plante
#01/2023 10
– Sammen kan vi nå målene i «Tro Sende Plante», sier innsamlingsleder Tor Marius Langås. (Foto: Lindis Watland Langås)

Nye filmer

Har du lest den nye strategiplanen til Misjonskirken Norge?

Nå kan du se hele planen på fire minutter i en ny animasjonsfilm som ble publisert på nyåret.

Lanserer ny podcast

– Dette er en podcast for folk som er interessert i en lett prat, om dype ting, sier Torben M. Joswig som sitter i førersetet for podcasten. Han er nasjonal leder i Misjonskirken Norge. Med seg som fast samtaleparter er generalsekretær Siri Iversen.

De tar for seg det personlig ved temaene i «Tro Sende Planter», og ikke de strategiske sidene.

I tillegg har de med en gjest som har vært med å bygge opp eller gjort noe, eller står i en aktiv tjeneste i vårt fellesskap.

Hovedmålet er å lage en nasjonal podkast for menighetsledere og menighetsfolk. Vi ønsker å snakke om «menighet og samfunn» i møte med Misjonskirkens tre strategiske satsingsområder «Tro Sende Plante».

Johannes er første gjest Det første opptaket ble gjort i arkivet på Ansgarskolen. Den første gjesten er ungdomspastor Johannes Øverland i Kristiansand misjonskirke Salem. Etter en utfyllende presentasjon av hvem

han er og noen funfacts i hans bakgrunn, stopper de opp og reflekterer over hvert av temaene tro, så sende og til slutt plante.

Både egne erfaringer, personlige gripende historier og tanker framover gir god motivasjon for lytterne til selv å engasjere seg for menighet og misjon.

Latteren sitter også løst med disse tre livfulle personene bak mikrofonene. Og samtidig kommer det nære og viktige fram.

Når og hvor?

Første episode lanseres medio mars. Målet er å utgi en ny episode om lag hver måned.

Podcasten finner du på plattformer for dette, så som Spotify, iTunes og SoundCloud, og fins på podcastsiden til Misjonskirken Norge.

Tekst: Trond Filberg

www.mknu.no/podcast

Hovedmålene for «Tro Sende Plante» har utfyllende delmål som konkretiserer enda mer hva vi som kirkesamfunn vil ha stort fokus på årene framover. Eksempler på dette er at vi vil tilby verktøy for trossamtaler, styrke bibelundervisningen, oppmuntre til flere livsnære fellesskap, utvikle en plan for å tydeliggjøre stegene fra kall til tjeneste – og få flere med i bønn. Noe er vi i gang med, og mer ønsker vi å få til sammen.

For å få mer fart for å virkeliggjøre dette trenger vi også økonomi. Derfor samler vi inn til «Tro Sende Plante». En ny informasjonsfilm for dette er lansert i mars.

www.mknu.no/ strategiplanen

#01/2023 11
Opptaket av det første episoden av den nye podcasten skjedde i arkivlokalene på Ansgarskolen. Fra venstre Johannes Øverland, Siri Iversen og Torben M. Joswig. (Foto: Trond Filberg)

FERIETUR I SOMMER

Vår populære familietur

til Israel

23. juni – 07. juli

Evy-Gunn Knotten, Henrik Petersson

Oddfrid og Kjetil Morken

For hele familien, til landet hvor søndagskolefortellingene blir levende for oss!

Fantastiske dager med bading, båttur, kameltur og overnatting i ørkenen, naturopplevelser og vandringer i Jesu fotspor, på og ved Genesaretsjøen, spennende møter med mennesker, koselige, lærerike familiesamlinger, herlig felleskap og mye mer!

Gud vil gjerne utøse mer av sin Hellige Ånd og kraft over oss. Han vil vise oss at vi er kalt til å leve et annerledes liv. Ønsker du å få del i det – og lære mer om hvordan du kan leve tett med Ham, er dette boken for deg!

«Kjempebra! Dette er kanskje noe av det beste jeg har lest om Den Hellige Ånd og livet med Ham i hverdagen. Enkelt og konkret.» – Gry Øvergaard, undervisningsleder på ACTA Bibelskole

Kr 279,– Pocket

Du finner alle våre 500 produkter på

Gjennom Samaria og Judea 18. – 26. oktober

EN KLASSISK RUNDREISE til Jerusalem

Reiseledere: Jan A. og Hilde F. Danielsen

En variert rundreise der du får oppleve Bibelens land og får møte folk, historie og kultur. Vi skal besøke kjente steder som vi kjenner fra både Det gamle- og det nye testamentet og Bibelen skal være vår guidebok underveis.

Bibelens land har mye å by på! Vi håper du vil bli med! Turen er fullspekket med høydepunkter.

Den Hellige Ånd er gitt som vår trøster, advokat, rådgiver og hjelper. Hans fylde og tilstedeværelse er gitt for å styrke de troende. Hvordan ser dette ut i praksis? Sten Sørensen og Jarle Waldemar ønsker å løfte fram behovet for å forkynne sant, sunt og ærlig om Den Hellige Ånd og livet med Ånden i vår tid. Denne boken vil gi påfyll og inspirasjon, og skape forventning om at Den Hellige Ånd skal virke sterkere. Må det bli tider med åndelig fornyelse og vekst! Kr 299,– Storpocket

Fri frakt ved kjøp over kr 400,– Ordretelefon: 63 80 30 99 E-post: ordre@hermon.no

#01/2023 12
www.hermon.no!
HERMON FORLAG
Johnny
DET ER LOV Å VÆRE ANNERLEDES – lev hverdagen med DHÅ
nyhet
Omdal
nyhet
Sten Sørensen & Jarle Waldemar DEN
HELLIGE ÅND I VÅR TID

Dette er budskapet vi har hørt av ham og forkynner for dere: Gud er lys, det finnes ikke mørke i ham.

1. Joh. 1, 5

Gud fyller meg med sitt lys

Mitt navn er Ingrid Marie Skjegstad Brevik. Jeg er 22 år og går siste året på bachelorstudier i teologi på Ansgar høyskole i Kristiansand. I Randesund misjonskirke jobber jeg med konfirmantene, og så har jeg ansvar for forkynnelsen på Loftet, altså ungdomsarbeidet i misjonskirken vår.

Jeg skriver lite og snakker aller mest til ungdommer, men jeg tror at det budskapet som jeg forkynner for ungdommene mine kan bety like mye for deg som leser Misjonsbladet.

Dagens tekst som jeg har valgt er 1. Johannes brev kapittel 1, vers 5: «Dette er budskapet vi har hørt av ham og forkynner for dere: Gud er lys, det finnes ikke mørke i ham.»

Når jeg leser dette verset så er det første jeg stopper opp med at Johannes stadfester fakta: Gud ER lys! Gud er ikke mørke, men har ER lys. Har er ikke av og til lys, eller når han gidder lys, eller en gang iblant lys.

Nei, Gud er selve definisjonen på lyset.

Jeg vet ikke i hvor mange filmer man kan trekke fram hvor det er en kamp mellom mørket og lyset. Det gode mot det onde. I filmene om Ringenes Herre for eksempel, så bor de gode alvene på et vakkert slott oppe i fjellet, hvor det bugner av trær og hvor alt er hvitt, gull og sølv og fullt av lys.

Mens hos orkene i Mordor, i mørket, så er alt av liv, dyr og planter dødt. Det er ild over alt og ekstremt mørkt. Det er det klassiske gode mot det onde bilde som vi finner i ekstremt mange filmer.

Og det kuleste er, at det er bibelsk. Gud er lys! Han er alt godt. Godhet, kjærlighet, glede, fred, nåde og tilgivelse. Og så mye mere. Det er dette det betyr at Gud er lys, Gud er god.

Når jeg tenker på at Gud er lys så senker jeg skuldrene. Hvorfor? Fordi det betyr for meg at jeg kan hvile i hans godhet, kjærlighet, nåde, fred og glede. Han er selve lyset som jeg alltid kan komme til. Om jeg blir usikker på om Gud er god, eller om han alltid vil meg godt, eller usikker på om han finnes i det hele tatt, da kan jeg lene meg på lyset og kjenne at han er der. At han ser meg og at han fyller livet mitt med lys.

Gud er ikke bare omringet av lys, han er ikke bare i lyset, men har er selve lyset.

Tekst: Ingrid Marie Skjegstad Brevik Student ved Ansgar høyskole og medarbeider i Randesund misjonskirke.
#01/2023 13 Andakt

Begeistring i Kristiansund

Søndag 15. januar ble Andrés Sorbera innsatt som hovedpastor i Misjonskirka Kristiansund.

Høsten 2017 møttes tolv voksne mennesker i Misjonskirka Kristiansund for å avklare hvem som ville menighet, eller om de måtte avvikle. I midten av januar 2023 var det jubelhelg med fulle hus og to flotte lovsangskor i aksjon.

Menighetens reise har vært lang. Den er ikke over. Men det er mange lyspunkt og vendepunkt på vandringen. På mange måter er det en beretning om Guds hånd og en vei midt i det som ikke alltid virket så åpent.

Lørdag 14. januar ble Ben Solberg takket av etter lang og trofast tjeneste som pastor i menigheten i to perioder. Han har vært pastor i flere misjonskirker siden 1990. Nå kunne han heie fram sin etterfølger.

Har et kall til byen

Andrés Sorbera som startet i stillingen 1. januar, har vært utsendt til Norge av Ungdom i Oppdrag.

I 2009 fikk han kontakt med Ben Solberg som da var pastor i Moflata misjonskirke. I 2015 flyttet Andrés til Kristiansund og ble barne­ og familiearbeider

i misjonskirka. Dessverre ble oppdraget kortvarig grunnet økonomi. Andrés jobbet deretter sju år i en av Den norske kirkes menigheter i Kristiansund, med barn og familie. Både han og kona Sonia har et kall til Kristiansund, er sendt til byen og folket der. Nå er de tilbake i misjonskirka med Andrés som hovedpastor. Begge er klare for sitt nye virke.

Tidligere kollegaer fra Kirklandet kirke og nåværende «kollegaer» i Frivillighetssentralen Kristiansund, der Andrés er hver onsdag, heiet ham inn i denne nye tjenesten ved innsettelsen.

Det er forventning og glede å spore over Guds vei. De siste årene i nordvestlandsbyens misjonskirke er en beretning om håp. Arbeidet er ikke slutt. Fortsatt er det en frivillig kjerne som bretter opp ermene og gjør en kjempejobb. Lyspunktene er så mange. Og bare så det er sagt: I en ganske liten by ved havet, har en ikke så stor menighet to fabelaktige lovsangskor –Adore og Bless – som kunne stått på en hvilken som helst scene i Misjonskirken Norge.

Misjonskirker #01/2023 14
Tekst: Anne Margrethe Mandt-Anfindsen Les hele artikkelen på www.misjonsnytt.no Menighetsrådgiver Anne Margrethe Mandt-Anfindsen (t.h.) ledet innsettelsen av Andrés Sobera (midten).

En stor dag for Nordre

I februar ble Maarten Lindtjørn innsatt som ny pastor i Haugesund nordre misjonskirke.

Mange mennesker hadde møtt fram ved innsettelsen for å hilse den nye pastorfamilien velkommen.

– Det var en fantastisk fin opplevelse å være til stede på pastorinnsettelsen søndag 5. februar. Det var tydelig både på fellessangen i gudstjenesten og stemningen under kirkekaffen at dette var en stor dag for menigheten. I Maarten har menigheten fått både en god hyrde, en solid bibellærer og predikant, sier Stein Bjørkholt som er menighetsrådgiver og ledet den formelle delen av innsettelsen.

Maarten holdt selv preken i gudstjenesten, og i sin første tale som menighetens pastor, valgte han å tale over bibelteksten med lignelsen om såmannen. Han la vekt på Bibelens viktighet og sentrale plass i det kristne livet.

– Jeg så misjonskirkens utlysning på pastorstillingen i fjor vår, og vi har brukt god tid i prosessen. Nå var tiden inne til å flytte, sier han. Det første han nå vil bruke tid på er å bli godt kjent med menneskene i menigheten.

– Jeg gleder meg over at dette er en menighet som ønsker å bety noe for flere i framtiden.

Kjenner seg hjemme i misjonskirken Maarten Lindtjørn (33) er født og vokste opp i USA siden hans far jobbet i oljebransjen. Familien bodde også i Japan og Norge. Han er gift med Ingrid, som opprinnelig kommer fra Haugesund og har sin familie der. Sammen har de datteren Clara.

Maarten og Ingrid gikk en stund sammen i Bjølsen misjonskirke, der hun da var med i lederskapet. Etter hvert ledet de lovsangen sammen.

– Jeg følte seg veldig hjemme i misjonskirken. Både uttrykket og intensjonen om et misjonalt perspektiv som kristen, likte jeg.

Maarten har praktikum ved Menighetsfakultetet og studerte teologi ved Fjellhaug Internasjonale Høgskole.I Øvre Eiker hadde han en undervisningsstilling halvannet år i Den norske kirke. Han var først vikarprest i Oppsal menighet, og fikk etter hvert kapellanstilling i Klementsrud og Mortensrud kirke i Oslo. Maarten er glad i å spille gitar og har et stort hjerte for å være sammen med og undervise ungdom.

Tekst: Trond Filberg Les hele artikkelen på www.misjonsnytt.no
#01/2023 15
Menighetsrådgiver Stein Bjørkholdt (t.h.) ledet innsettelsen av Maarten Lindtjørn.

Kunnskap gir lidenskap

Vet du hvorfor det er så viktig å starte nye menigheter?

I oppveksten hørte kameratgjengen min mye på punkrockbandet U2. Vi spilte dem konstant enten på klassefest eller i kirken. Gutta kunne sitte i timevis og lytte og diskutere fenomenet U2. Jeg forstod aldri helt hva som var «den store greia». Jeg likte atmosfæren, rytmen og vokalen, men brydde meg aldri om å dykke dypere inn i musikken, lyrikken eller bandets historie. Jeg forsto aldri at det handlet om noe mer enn musikk. Dette provosert mine mest lidenskapelige U2­venner. De mente jeg framsto overfladisk overfor noe som berørte eksistensielle temaer.

I romjulen endret dette seg. Julegaven fra min kone var biografien til vokalisten Paul David Hewson, bedre kjent som Bono. Gjennom boken fikk jeg et nytt forhold til U2. Bandets tekster fikk ny mening. Ja, jeg fikk en dypere innsikt i mine kameraters U2­lidenskap. Herved beklager jeg

min manglende vilje til å forstå!

Hvorfor skrive jeg dette når denne teksten egentlig handler om menighetsplanting? For mange jeg kjenner er nettopp menighetsplanting deres «U2». De kan sitte i timevis og diskutere temaet. Andre synes det er merkelig å bruke så mye tid på dette, selv om de forstår nødvendigheten av å starte nye menigheter.

Generalforsamlingen i Misjonskirken Norge vedtok en ny satsing på «Tro Sende Plante». Vi er i full gang med prosjektet «Fem byer» og får trolig tre nye plantinger i løpet av 2023. Samtidig viser regnskapet for 2022 at svært få av våre menigheter samler inn midler til menighetsplantingsarbeidet. Mange har svart nei på forespørselen om å gi økonomisk støtte eller være modermenighet for en ny menighet.

Jeg har et sterkt ønske om at flere skal prøve å forstå viktigheten av å plante nye menigheter. Når den konkrete støtten uteblir, handler det mye om kunnskap og innsikt, ikke

ulikt mitt forhold til U2.

Her er litt fakta: De fleste av oss går i en misjonskirke som en gang ble startet gjennom vekkelser og teltmøter. Vårt tids vekkelse er å starte nye menigheter. Forskning viser at nettopp menighetsplanting når nye området og mennesker. Samtidig vet vi at dette arbeidet er krevende og ofte oppleves ensomt.

Å starte en ny menighet handler om å starte et kristent felleskap i nærmiljøet der du bor. Da må man være glad i Jesus, menighet og naboene sine. Tenk så fint det hadde vært om våre misjonskirker satte full trøkk på å dele evangeliet i nye nabolag. Må 2023 bli det året hvor menighetsplanting blir for våre misjonskirker det U2 var for mine kamerater!

#01/2023 16 Nasjonalt
Pastor i Randesund misjonskirke, Roy Elling Foss (t.h.), overrakte gave til Oddmund Vagle ved stiftelsen av Varhaug misjonskirke i 2022. (Foto: Asle Haukland)

Tror på noe nytt i Innlandet

– Det er inspirerende å møte menneske som etter mange år uten mange kristne rundt seg, fortsatt brenner for Jesus, og at mennesker skal bli kjent med Ham. Det er herlig å se, sier Markus Kvavik. Han leder prosjektet «Fem byer».

Sammen med Eline Vågsvoll og Benjamin Lindefjeld var Markus på tur til Innlandet i midten av februar. De besøkte Brumunddal, Gjøvik og Lillehammer.

– Innlandet er kanskje ett av de mest sekulære områdene i landet vårt. Samtidig vil jeg si at vi møtte flere fantastiske kristne mennesker fra ulike fellesskap i Innlandet.

Det gjør inntrykk å møte en av «våre studenter» som flyttet fra det glade Sørlandet til Gjøvik for å studere til å bli sykepleier. Sammen med fire­fem andre kristne har de ansvar for skolelaget på et studiested med 4 000 studenter. Det gjør at jeg tenker at jeg har vært bortskjemt i oppveksten, sier Markus som er fra det tjukkeste bibelbeltet sør i landet.

Har kontakt med folk som vil flytte Han har tro på at det kan voksne fram noe nytt i denne regionen, og dette har vært et veldig konkret område som har vært med i tankene fra dag én i prosjektet «Fem byer».

– Jeg føler meg ganske sikker på at vi kommer til å se flere fellesskap vokse frem i Innlandet de neste årene, både i regi av Misjonskirken, men også i andre sammenhenger. Vi vet at dette er et område mange

ber for og jobber med å plante nye fellesskap.

I flere av byene har vi folk med bakgrunn i Misjonskirken, og vi er i kontakt med folk som kan tenke seg å flytte til regionen i løpet av de neste to årene, sier Markus og håper misjonsfolket er spesielt med i bønn nå for Innlandet og prosessene som skjer.

Husk å be for stedene!

– Jeg opplever at vi nå er i en fase med mye bønn og forberedelser i prosjektet «Fem byer», sier Markus som ser på seg selv som en utålmodig sjel som gjerne skulle sett at ting skulle gå fortere. Mye kartlegging er gjort gjennom reiser og samtaler. Det vokser fram noe nytt.

– Samtidig vil jeg gjerne oppmuntre folk i hele landet til å stå sammen i bønn for prosjektet «Fem byer». Be også for de byene og stedene vi nå ser noen muligheter for. Det er Harstad, Svolvær, Gjøvik, Brumunddal, Mo i Rana, Holmestrand og Sandnes.

Hva er «Fem byer»?

Prosjektet «Fem byer» handler om at Misjonskirken Norge ønsker å etablere kristne fellesskap og misjonskirker i områder av landet vårt der det er lite kristen virksomhet.

Markus Kvavik leder satsingen som er en del av strategien «Tro Sende Plante».

www.mknu.no/fem-byer

Tekst: Trond Filberg
#01/2023 17
- Stå sammen med oss i bønn for stedene vi jobber med, oppfordrer Markus Kvavik. (Foto: Asle Haukland)

Fint å utveksle erfaringer

Misjonskirken Norge bidrar til å styrke samarbeid innad blant medlemskirkene i IFFEC. Nylig var Kjell Birkeland og Thomas Aas Pedersen i Finland for å presentere Menighetsskolen.

– Det var utrolig flott å møte medarbeiderne i Missionskyrkan i Finland (MKF). Vi opplevde mye varme i samtalene, forteller Kjell Birkeland som er menighetsrådgiver i Misjonskirken Norge. Han har dessuten et særlig ansvar for å følge opp Menighetsskolen.

Det er et utviklingsverktøy for menighetene til å ha viktige samtaler om hvem vi som menighet er, hvorfor vi er på stedet vi er og hvem som er våre naboer.

Kjell reiste til Finland i januar sammen med pastor Thomas Aas Pedersen som er en del av undervisningsteamet for Menighetsskolen. De hadde fått invitasjon til å dele sine erfaringer og presentere Menighetsskolen for våre finske venner.

Turen til Finland

I utkanten av Helsinki møtte Kjell og Thomas representanter for MKF og finske menigheter. Bakgrunnen for besøket var relasjonsbygging i det europeiske fellesskapet i vår kirkeparaply, IFFEC. Siden 2018 har representanter fra medlemskirkene

i Europa, som arbeider med Menighetsskolen, regelmessig møttes til videomøter med overskriften «EuroVitality».

– Det var fint å få mulighet til å undervise finske pastorer om Menighetsskolen, forteller Thomas Aas Pedersen. I løpet av besøket presenterte han og Kjell innholdet i Menighetsskolen. De svensktalende finnene ønsker nå å kontekstualisere materialet og prøve dette ut i to menigheter.

Materialet i Menighetsskolen har igjen bakgrunn fra The Evangelical Covenant Church i USA. Det kaller det for «Missional Vitality», og verktøyet ble i sin tid tilpasset norske forhold av ansatte i Misjonskirken Norge.

Missionskyrkan i Finland (MKF) har i dag i underkant av tjue selvstendige menigheter. De representerer den svensktalende delen av befolkningen, og opplever dermed å være en slags minoritet, både i Finland som helhet, og innen kirkelandskapet.

Tekst: Trond Filberg
Nasjonalt #01/2023 18
Kjell Birkeland og Thomas Aas Pedersen (til høyre på bildet) besøkte i januar, medarbeidere i Missionskyrkan Finland.

Misjonskirkene jobber med Menighetsskolen

Flere misjonskirker er i prosesser der de bruker

Menighetsskolen for å utvikle seg til være mer sunne og misjonale. De som nå jobber med Menighetsskolen er Misjonskirken Kråkstad med modul 1 «Fakta», Skien misjonskirke med modul 2 «Forandring», og Vågsbygd misjonskirke med modul 3 «Forny drømmen».

Menighetsskolen foregår vanligvis i om lag halvannet år. Underveis gjennomføres tre moduler med undervisning og arbeidsgrupper. I tillegg gjennomføres en menighetsundersøkelse tilpasset og utviklet for menighetene i Misjonskirken Norge. Underveis arbeider menigheten i forskjellige grupper med ansvar for å arbeide med tildelte oppgaver i prosessen. Både ansatte, lederskap og medlemmer i menigheten deltar sammen.

Modul tre fikk i 2020 endret nyere innholdet under overskriften «Forny drømmen». Målet er å lede menigheten gjennom en prosess for å utarbeide en strategisk handlingsplan.

Dette handler om en anerkjennende tilnærming til menigheten. Hva er menigheten gode på, hvordan utvikle det gode videre og fornye drømmen om hva menigheten kan være og gjøre i sitt lokalmiljø. Noen menigheter som gjennomførte Menighetsskolen for noen år siden, har nå arbeidet med «Forny drømmen» og koplet denne til å ha lage en handlingsplan knyttet til kirkesamfunnets nye strategiplan «Tro Sende Plante».

Ansgar-uke

I løpet av tre dager i slutten av januar var sju ansatte i Misjonskirken Norge på Ansgarskolen for å delta med undervisning, samtaler og samlinger. De møtte elever ved flere linjer på bibelskolen, og underviste studenter ved høyskolen.

Generalsekretær Siri Iversen og menighetsrådgiver Stein Bjørkholt møtte elevene på linjene for musikk, crew og disippellinja. De hadde temaene Tro og identitet, personlig utvikling og sjelesorg. På bibelskolens fagdag for alle var temaene tro, sende, plante og bibelsamtale. Da underviste Torben Joswig, Kjell Birkeland, Anne Margrethe Mandt-Anfindsen, Anne Hansli, Markus Kvavik og Siri Iversen.

De ansatte i Misjonskirken Norge hadde også fagtimer med studenter ved høyskolen. De hadde da oppe temaer som sjelesorg, forkynnelse og gudstjenesten. På morgensamlingene for hele skolen var Siri og Anne de som innledet dagen med Guds ord og bønn.

Ut over møtene med elever og studenter, var det et fint samvær en av kveldene med lærerne ved bibelskolen, der de spiste middag sammen og ble bedre kjent.

– Menigheter som er nysgjerrige på Menighetsskolen må gjerne kontakte meg, sier Kjell Birkeland.

Siri Iversen og Anne Margrethe Mandt-Anfindsen (t.h.) møtte elevene på Ansgar bibelskole i januar. (Foto: Lasse Eid) Tekst: Trond Filberg www.mknu.no/menighetsskolen
#01/2023 19

SOMMER 2023

www.mknu.no/ sommer-2023

uke 21: Liv & Vekst i nord på Evenskjer (Pinsen)

uke 27: Nissedal bibelcamping

uke 28: Liv & Vekst sommerfestival i Stavern

uke 29 og 30: Bibelcamping på Vegårtun leirsted

LEGG SOMMERFERIEN TIL SØRLANDET OG

ANSGAR

SOMMERHOTELL RABATT

ROM OG LEILIGHETER FOR 2 TIL 8 PERSONER

NÅR DU BOOKER

FØR 15. APRIL

RABATTKODE "ANSGARFRIENDS"

SP
ANSGARSOMMERHOTELL NO

Opplev sommeren sammen!

Nå er det snart tid for leir og fellesskap! Forventningene er høye, og flere hundre har allerede begynt å melde seg på til sommerens bibelcamp og arrangementer. Det er et bredt tilbud som er for alle generasjoner.

De siste årene har Misjonskirken Norge og UNG markedsført bibelcamp­ukene i Nissedal og på Vegårtun leirsted sammen med festivalene. Hovedmålet er å gi alle et tilbud som både passer tidsmessig og hva den enkelte ønsker og har tradisjon for.

Samtidig er man opptatt av å inkludere alle nye som ikke har deltatt på disse sommerarrangementene. Det er mye forarbeide som nå pågår, og det er mange titalls frivillige medarbeidere og ledere som skal til for å få alt til å fungere.

I pinsehelgen inviterer misjonskirkene i Nord­Norge til en raus og inkluderende Liv & Vekst i nord som foregår på Folkehøgskolen Nord­Norge på Evenskjer. Da blir det tid for gode samtaler, deilige måltider og kafé på kvelden i vakre omgivelser. Thomas Neteland og Siri Iversen er hovedtalere.

Siri er også en av hovedtalerne på Liv & Vekst sommerfestival, sammen med Rickard Lundgren.

Rickard er ansatt i vår søsterkirke i Sverige, Equmeniakyrkan. Der har han ansvar for å samordne menighetsplanting. Rickard er også riksevangelist, har besøkt over 50 nasjoner, har bodd flere år i Norge med sin familie og besøkt titalls norske menigheter.

Festivalkomitéen har jobbet hardt med særlig to saker i år; plass til flere deltagere og å holde

prisene lavest mulig. De har blant annet fått på plass «glamping» som eget overnattingstilbud på festivalområdet.

Både på Evenskjer og i Stavern er temaet «Framtidstro», som handler om at Jesus stod opp og kommer igjen. I det perspektivet har vi fått et levende håp, både for denne tiden og for evigheten.

Fra 1. til 9. juli er det bibelcamping i Nissedal. Det er bibeltime på formiddagen med parallelle barnemøter. På kveldene er det møter, og barna har egne kveldssamlinger. Eget opplegg for tweens og ungdom. Hovedtalere i år er Egil Svartdal, Siri Iversen og Halvard Hasseløy. Ved vannet Nisser er det flotte muligheter for bading, padling, eller du kan spille volleyball eller klatre.

Det blir to uker med bibelcamping på Vegårtun i uke 29 og 30. De byr på herlig ferietid for barn og voksne i vakre omgivelser med skog og vannet Vegår. Det blir inspirasjon og åndelig påfyll for troslivet, lovsang og taler.

– Det er god tid til relasjonsbygging, og vi har egne samlinger for barn og ungdom. Vi tilbyr kost og losji, og mye plass for camping, forteller daglig leder, Laila Løwe. Leirstedet har sandvolleyballbane, kanoer og ny møtesal. (TF)

#01/2023 21
Tekst: Trond Filberg www.mknu.no/sommer-2023

Noe på gang blant de unge?

Fokus

Flere steder i Norge søker studenter og unge voksne mer felleskap, de vil tjene og hengir seg til Jesus. Touchpoint er en arena som treffer aldersgruppa over 18 år så de får et positivt forhold til menighetene.

I fjor høst opplevde Touchpoint i Kristiansand at noe ekstraordinært skjedde blant de unge voksne. Antallet unge som kom på samlingene, økte uten at arrangørene hadde gjort noe spesielt for markedsføringen. Det kunne være om lag 300 unge som deltok på en kveld. Mange var helt nye. Det var likevel ikke antallet som var det mest spesielle.

Det var veldig påtakelig at de unge ville noe mer enn bare å være på Touchpoint. Jeg har jobbet med ungdomsarbeid i mange år, men aldri opplevd så stor deltagelse i lovsangen. Vi kunne ha skrudd av musikken, fordi hele salen lovsynger. Det er fantastisk å være til stede, forteller Marius Hodne.

Han er studentpastor i Randesund misjonskirke, og samtidig student­ og ung voksen­koordinator for Touchpoint Nasjonal, som Misjonskirken UNG står bak.

En typisk kveld i Touchpoint byr på varmt fellesskap, lovsang, relevant forkynnelse, muligheter for forbønn og deretter kafé.

Flere søker forbønn Det andre Marius har merket seg er at antallet som søker forbønn har økt. De har engasjert voksne fra menigheten til å være i forbønnsteamet, og forbønn og samtale skjer i eget bønnerom bak i salen. Dette berører også de voksne som er med på dette, når de ser hva som skjer blant de unge. Touchpoint har også opplevd at ungdom har blitt kristne.

Egentlig har denne «sulten» etter noe mer hos de unge, startet helt siden slutten av koronatiden, sier Marius, men han er forsiktig med å bruke ordet vekkelse, og han er usikker på hvorfor det skjer dette nå.

Touchpoint har bygd dette felleskapet over lang tid. Omdømme blant studenter og unge voksne i området har gjort møtestedet attraktivt.

Vi treffer nok på noen punkter i form og innhold som denne aldersgruppa kjenner seg igjen i. Selv om vi kan ha et moderne uttrykk og noen faste rammer, er vi samtidig tydelige i forkynnelsen ut fra Bibelen.

Vi sier også at det skal være så bra her at de tar med sine venner. Dessuten kopler vi dem inn i smågrupper som vi kaller Connect og utfordrer dem til å ha oppgaver, sier Marius og forteller at det nå er mange som er med og bærer ansvar. Han

Vårt mål er at det de opplever her skal de ha med seg resten av livet.
Marius Hodne leder Touchpoint-arbeidet. (Foto: Trond Filberg)
#01/2023 23

opplever at de unge på Touchpoint både vil ta ansvar i tjenestene og ønsker å bety en forskjell.

Mange av de unge er her bare noen få år og så sendes de videre. Vi føler derfor på at vi er betrodd mye, og vi forsøker og ber om å forvalte dette rett. Vårt mål er at det de opplever her skal de ha med seg resten av livet, sier han ydmykt.

Opplever et inkluderende fellesskap

Ved kaffebaren i inngangspartiet står Hannah Olsen, Rebekka Aasen og Liv Helen Koch. De liker seg godt på Touchpoint.

Jeg liker måten de møter oss varmt velkommen på, og det er fine møter, sier Liv og har lagt merke til at dette er et fellesskap for unge voksne med ulike bakgrunner. Rebekka og Hannah er enig i at man blir inkludert og det er lett å få kontakt med andre. Hannah synes dessuten det er fint med lav terskel for å få forbønn, og Liv trekker fram at det er positivt med tydelige temaer på møtene.

En som løper mellom alle de andre for å legge til

rette og gjøre oppgaver, er Håkon Øverland Vikse. Han har vært frivillig medarbeider i mange år på Touchpoint. Håkon forteller at de gjerne er om lag tretti medarbeidere på en kveld. De kommer minst en time før det starter, og totalt er de om lag femti frivillige som bidrar på Touchpoint.

Jeg synes det var et positivt vendepunkt da Marius ble ansatt og ble vår «hyrde», sier Eirik og setter pris på at det er et sunt fellesskap der det er åpent for å gi seg til Jesus.

Flere unge er med i Tromsø

Touchpoint drives nå på fire steder i Norge. I tillegg til i Kristiansand, er det nå aktivt i Grimstad, på Jæren og i Tromsø. Karoline Tunold Unstad som er leder for Touchpoint i Tromsø, forteller om en positiv utvikling den siste tiden.

Før jul møttes vi to ganger i måneden. Vi var

Fokus #01/2023 24
De tar gjerne en kaffe hos baristaene i kaffebaren på Touchpoint. Fra venstre Hannah Olsen, Rebekka Aasen og Liv Helen Koch. (Foto: Trond Filberg)

en gang sammen med møte og kveldsmat i Frimisjonen, og så var vi sammen med Laget en gang i måneden til pizza og bibelprat i kantinen på et fakultet på Universitet i Tromsø, forteller Karoline.

I løpet av høsten så vi en vekst i ungvoksen­gruppa i kirka, og da så vi et behov for å øke frekvensen på samlingspunktet vi hadde i Frimisjonen. Med veksten fikk vi også nok folk og ressurser til å samles til møte og kveldsmat annenhver uke i stedet for en gang i måneden. Laget har derfor tatt over samlingen med pizza og bibelprat.

Hun synes det er fint nå at Touchpoint Tromsø i løpet av de siste par månedene er blitt et fellesskap som gjøres av hele ungvoksen­gruppa i menigheten, ikke bare et par personer.

Blitt en rytme i hverdagen

Vi har blitt en god del smågrupper, og har fordelt ansvaret på de ulike gruppene. Sammen ønsker vi å skape en arena hvor vi kan møtes til fellesskap med hverandre og med Gud. Og det skal også være lett å invitere andre med inn i fellesskapet, sier Karoline.

Ved å øke frekvensen på samlinger i kirka, har Touchpoint blitt mer en rytme i hverdagen, og ikke bare et event som skjer en gang iblant.

Jeg føler at vi har blitt en mye mer sammensveiset gjeng, og jeg opplever at Touchpoint har blitt en plass der alle kan komme med senka skuldre, selv når man er med og har ansvar, sier hun og setter pris på at det nå er flere skuldre som bærer.

Spennende med ny samling i Oslo

Siden tidlig på høsten i fjor har det vært en gjeng unge voksne som har vært samlet i Oslo. Der er flere av dem som har flyttet til byen for å studere, og det er unge voksne som allerede bor i hovedstaden. Markus Kvavik og Anne Hansli har sammen med de unge voksne invitert den til samlinger. Foreløpig har det skjedd på kveldstid i kontorlokalene til Misjonskirken Norge og UNG i Christian Krohgs gate.

– Jeg tror vi trenger å styrke vår tilstedeværelse i sentrum av Oslo. Mange av dem vi har hatt i menighetene våre i flere år i ungdomstiden forsvinner ut av menighetslivet når de kommer til Oslo og andre storbyer, sier Markus. Selv om han bor i Sandnes har de planlagt samlingene så han er med på samlingene.

På en kveld spiser de alltid mat sammen. Så er det undervisning og samtale i grupper om undervisningen. Noen ganger har de hatt lovsang, men vi ber alltid sammen.

– Vi hadde egentlig bare tenkt å ha en samling i fjor, men det har endt opp med å møtes om lag en gang i måneden. Nå ser vi på hvordan veien videre skal se ut for denne gjengen, og det fellesskapet som er i gang, sier han og håper flere kan være med både å be for dette og gjerne være med på samlingene.

Tekst: Trond Filberg
#01/2023 25
Håkon Øverland Vikse har vært frivillig medarbeider i mange på Touchpoint. (Foto: Trond Filberg)

Vi investerer for livet

Både elever og staben ved Ansgar bibelskole opplever at året ungdommene er sammen, gir varige resultater, både for tro og utvikling. Skolen har plass til flere elever.

– Min opplevelse er at mange ungdommer har et oppriktig ønske om å lære mer om innholdet i troen de allerede har. De vil finne mer ut om hvordan de kan leve i Guds plan og være ledet av ham, sier Terje Watne. Han er inspektør ved Ansgar bibelskole. Det er mye som rører ham når han ser hvor stor betydning oppholdet på skolen har for ungdommene.

– Noen kommer til hit med planene klare for livet videre. Andre er i helt motsatte enden av skalaen, de har ikke klare planer i det hele tatt. Her får hjelp til å stake ut veien videre. Noen opplever at planer endres. Noen opplever kall til tjeneste.

Det sterke fellesskapet som utvikles blant elevene i løpet av et skoleår, gir ofte vennskap for livet. Mange av dem velger å studere videre sammen, med den tryggheten det gir for livet videre, forteller Terje og skryter av lærerstaben som gir mye av seg selv utenom undervisningen.

Legger til rette for å erfare

For andre år på rad har bibelskolen felles tur for alle elevene til Israel og Vestbredden. I tillegg er det felles tur til Vegårtun leirsted. Linjeturene kommer i tillegg.

– Vi har søkelys på praksis, så elevene også kan anvende det de lærer. Blant annet så ser vi nå på muligheten for at disippelklassen kan få tilbud om å følge en pastor eller leder i en kortere periode i løpet av skoleåret.

Terje håper flere misjonskirker kan løfte fram mulighetene ungdommene til å ta et år på Ansgar bibelskole som eier av vårt eget kirkesamfunn. Han utfordrer menighetene til å investere i ungdommene ved å hjelpe dem økonomisk for å gå på bibelskolen.

For neste skoleår er det allerede mulig å søke seg inn, og bibelskolen tar opp elever helt ut i september. Fra i fjor høst kan elever ved bibelskolen ta inntil 30 studiepoeng i teologi mens de går der. Eksamener tas da på våren som privatist.

Åpen for Guds ledelse

Flere elever har søkt hit alene uten å kjenne noen. De har søkt etter bibelskole og velger Ansgarskolen uten å vite så mye om hvem vi her fra før av. Derfor har vi investert i å ha fire miljøarbeidere for at alle

Ansgarskolen
#01/2023 26
– Lærerne er veldig støttende, og vi er takknemlig for kontakten med dem, sier Elisabeth T. Jacobsen (t.v.) og Mathilda Wilhelmsson. (Foto: Trond Filberg)

skal kjenne seg inkludert, sier Terje.

Miljøarbeiderne er omtrent i samme alderen som elevene, og får dermed en annen type kontakt enn lærerne. Samtidig er både lærere og skoleprest Anne May tett på elevene og får mange fine samtaler.

Jeg har aldri vært i et så stort kristent fellesskap før. Der jeg kommer fra er det veldig få kristne ungdommer, sier Mathilda Wilhelmsson med litt svensk uttalelse. Hun er fra Jakobstad i Finland, og valgte å ha ett år i Norge på bibelskole før hun skulle reise tilbake for å studere.

Nå er hun ikke så sikker lenger.

– Jeg har jeg sagt til Gud nå, har du noen andre planer for neste år, så får du vise meg det. Så kanskje jeg blir lengre i Norge, smiler Mathilda.

En trygg plass å være

Ved siden av henne sitter Elisabeth T. Jacobsen. Hun er fra Ålesund, og de to er blitt gode venner i løpet av skoleåret. De er begge enige om at dette er et godt sted å være.

– Skolen er jo en veldig trygg plass. Vi får lov til å feile og prøve ut, vi kan komme med våre ting, sier Elisabeth. Hun merket i startet at det var litt krevende å finne hvem hun ville trives best med. Nå har hun fått venner og har mange fine samtaler og fellesskap med de andre.

– Dette er mitt mest innholdsrike år noen gang. Jeg får så mange fine minner, sier Mathilda.

Hun synes lærerne er veldig støttende, og jeg er glad og takknemlig for kontakten med dem.

Elisabeth nikker. De var begge disippellinja til Colombia i februar. Der ble det mange nye minner, ikke minst i møte med barna som de var sammen med i lek og aktiviteter.

Nyheter fra Ansgar

høyskole

Fra høsten 2023 blir det mulig å ta bachelor i teologi som nettbaserte deltidsstudier i teologi. Studiene er over fem år, og studiene inneholder digitale forelesninger og aktiv digital deltagelse i et digitalt klasserom.

Tilbudet vil dermed kunne være aktuelt for pastorer og andre interesserte som er i jobb i menighet og som samtidig ønsker mer teologisk kompetanse. Så fra alle steder landet kan man følge studieopplegget uten å måtte reise til Ansgarskolen.

- Vi har lyst til å gjøre teologiutdanningen enda mer tilgjengelig for de som f.eks. allerede er i jobb og ønsker fleksibilitet, og for de som bor på forskjellige steder rundt om i landet, sier Gordon Valen, studiekoordinator og høyskolelektor i teologi.

Nettstudentene vil få et godt faglig innhold og god variasjon i fag og teologiske disipliner. Du får kontakt med gode forelesere og andre studenter fra forskjellige steder i landet. Ikke minst får du også faglig påfyll og inspirasjon til tjenesten, forklarer Gordon.

Høyskolen har også gjort tilgjengelig over 60 masteroppgaver som er levert ved skolen årene 2008-2022. Dette skjer i samarbeid med Nasjonalt Vitenarkiv (NVA), og oppgavene er publisert på deres nettsider i fulltekst.

– Vi har plass til flere elever ved bibelskolen, sier Terje Watne som er inspektør ved Ansgar bibelskole. (Foto: Trond Filberg)

Tekst: Trond Filberg www.ansgarhoyskole.no

Tekst: Trond Filberg www.angsarbibelskole.no
#01/2023 27
- Vi har nye nettbaserte studiemuligheter i teologi, forteller Gordon Valen, som er studiekoordinator ved høyskolen.

Hva trenger de unge?

Nylig hørte jeg på en forkynner på 80 år. Det var som om 80 år med Herren ropte: Alt er fullbrakt!

Og jeg tenkte: så heldige de er de som har fått et år med ham som bibelskolelærer. De kan da aldri igjen tvile på at det Jesus har gjort er nok. Og for en bredde og dybde de må kjenne til i Bibelen! Tenk om vi kunne sikre det samme for de barn og unge som vokser opp i våre kirker i dag.

Ett år på Ansgar bibelskole er noe av det lureste vi kan gjøre for å sørge for at løse steiner i fundamentet blir satt på plass. Jeg har etter hvert hørt mange historier om hva et år på Ansgarskolen gjorde med troa og med kallet. Samtidig er det en lang vei fra spedbarn til bibelskoleelev, og mange faller dessverre av underveis.

I Hebreerbrevet kapittel 12 snakkes det en del om viktigheten av disippelskapet og helliggjørelsen. Der blir vi oppfordret til å fullføre løpet, med blikket festet på troens opphavsmann og fullender. I løpet av kapittelet slås det fast at uten helliggjørelse skal ingen se Herren. Det kan virke som litt harde ord. Er det ikke bare tro som gjelder?

Utfordringen er at det er så mye som vil trekke våre øyne bort fra troens opphavsmann og fullender. Det eneste som kommer av seg selv er forfallet, sier Per Arne Dahl. Hebreerbrevet formaner oss til å ta forfallet på alvor og aktivt velge helliggjørelsen.

I det siste har jeg vært litt fascinert av sjakk. Jeg skjønte tidlig hvor utrolig lite jeg kan. For å bli god i sjakk må en øve, memorere, lese og terpe, ellers

faller kongen. Kanskje er det en viss overføringsverdi mellom sjakk og disippelskap?

Skal barn og unges tro vokse, må de forankres i Skriften og i erfaringen av Guds kraft. De trenger noen som går sammen med dem og som veileder dem i mye mer enn kun det som er helt grunnleggende. Uten helliggjørelse og disippelskap, kommer forfallet. Her trenger vi å være mange som bruker de anledningene vi får til å bygge et sterkt fundament hos barn og unge.

Tekst: Svein Aksel G. Nakkestad Daglig leder Misjonskirken UNG

UNG
BLOGG
#01/2023 28

Bli med på ungdomsleir!

Leiråret 2023 sparkes snart i gang, og vi gleder oss! Først ut er Påske­Stagedive med leir både i Fyresdal og på Vegårtun. Til Fyresdal kommer ungdommer og ledere fra tidligere Vest­Agder. Der blir Jonas Hompland og Rebekka Skaiå med som talere, mens Runar Furre er leirsjef. På Vegårtun kommer Malin Malmgren for å tale, og Ragnhild Stensrud er leirsjef. Både ungdommer og ledere kan glede seg til å ta i bruk den nye UNG­hallen!

Pinseleir i nord

I pinsa er det Stagedive i Nord­ Norge. I år blir leiren på Rivermont Ungdomssenter

utenfor Harstad. Håkon og Ingrid Skjegstad Brevik er leirsjefer, og

Ingrid skal også tale på leiren. I tillegg får vi besøk av Thomas Neteland på søndagen.

Så fort sommerferien er i gang, er det bare å komme seg til

Kristiansand. Der blir det Across på Ansgarskolen. Der blir det mye spennende undervisning, Across Games, Powerstation og leirstemning. Av folk som skal tale og undervise kan vi nevne Daniel Brændeland, Isak Voie, Fredrik Tybakken, Tiedemann Borge, Helene Gundersen og Marius Hodne. I tillegg blir det mulig å oppleve Ansgar bibelskole på én dag, og Åpne Dører kommer for å lære oss om forfulgte kristne og hvordan vi kan hjelpe.

Stagedive i Stavern

I juli blir det Jump Stagedive og Camp Stagedive i Stavern, samtidig som Liv & Vekst sommerfestival. På Jump er Gina Furre leirsjef, og sammen med komitéen planlegger hun en leir som virkelig gir ungdom en god start på leirlivet.

På Camp har vi i år utvidet aldersgrensen med ett år, og i

tillegg åpnet muligheten for å velge mellom overnatting i lavvo eller medbrakt telt. Rebecca Aanonsen er leirsjef. Jens Kristian og Hanna Marie Huseby holder i trådene på Powerstation. Isak Voie, Martine Aanensen, Rickard Lundgren og Eivind Galdal taler, og Stagedive Live leder i lovsang.

UNG
www.stagedive.no
Tekst: Helene M. Gundersen, arrangementskonsulent i Misjonskirken UNG Det er mye moro på ungdomsleirene! Mange får nye venner, og UNG erfarer at på leirene er det mange unge som tar nye steg i tro. Across skjer på Ansgarskolen i juni.
#01/2023 29

Speiderkonsulent på besøk

I løpet av høsten og vinteren har jeg fått lov til å besøke de aller fleste menighetene som driver en MSK-gruppe. Da har jeg møtt representanter fra både menighetene og speidergruppene.

Besøksrunden har tatt meg fra Askøy i vest, til Østby i øst. Jeg har vært innom Kviteseid, Lista og Siljan, Drammen, Skien og Haugesund. Jeg har vært innom mange menighetshus og kirker jeg aldri har besøkt tidligere, og ikke minst hilst på utrolig mange hyggelige mennesker. På noen av turene har jeg også hatt godt selskap i speiderkonsulent Anita D. Isaksen.

I både bygd og by har jeg opplevd meg svært velkommen. Barn og unge i MSK er virkelig heldige som har så mange flotte speiderledere og menighetsledere som brenner for at flere skal få bli kjent med Jesus og følge Han. For til tross for noen ulikheter og uenigheter, er jeg takknemlig for å se at man kan enes om mottoet, «speidere for Kristus og menigheten!»

MSK ønsker å sette enda større fokus på hvordan vi kan drive et godt kristent speiderarbeid. Selv om speideren tradisjonelt sett er en kristen aktivitet, blir også Norges Speiderforbund mer og mer sekularisert. Det betyr at det hviler et ekstra ansvar på menighetene og speidergruppene dersom speideren skal forbli en viktig arena for trosformidling og disippelgjøring.

På besøksrunden har det vært viktig for meg å lytte til både ledere og gruppeledere i MSK­gruppene, og til ansatte og styreledere i menighetene. Vi tror at en god relasjon mellom speidergruppe og menighet er av stor betydning for kristen speiding.

I Askøy misjonskirke fikk Helene M. Gundersen (t.v.) møte gruppeleder i Askøy MSK, Josefine Tellevik (t.h.), samt styreleder Magny Grønnevik og pastor Tore Vindenes.
MSK #01/2023 30
Speiderkonsulentene Anita D. Isaksen og Helene M. Gundersen i Misjonskirken Speiderkorps på rundtur til MSK-gruppene.

Speidergruppene i menighetene

Menigheten må ha eierskap til speidergruppen som en viktig del av sitt barne­ og ungdomsarbeid, og speidergruppen må ha sin naturlige tilhørighet til menigheten.

For noen menighetsledere er speiderarbeid en ukjent arena, og det kan være vanskelig å vite hva menigheten kan bidra med. Her er nøkkelen en god relasjon og en åpen dialog mellom menighetens ansatte og lederne av speidergruppa.

Selv om det ikke er en forutsetning for å lykkes, tror vi også det er viktig og verdifullt at speidergruppen har ledere som også lever aktive menighetsliv utenfor speiderarbeidet. Veldig mange av speidergruppene og menighetene har allerede en god og nær relasjon, og det har vært spennende å følge deres dialog og samtaler om veien videre. Hvordan kan samarbeidet bli enda bedre, hva kan menigheten bidra med, og hvordan kan speiderens styrker også bli synlige for hele menigheten?

Helt nye sanger fra Oslo misjonskirke

Jens Andreas Kleiven ved pianoet i Oslo misjonskirke Betlehem, er med på å lage flere nye sanger som er utgitt i år. Christian Ingebrigtsen har vært med å skrive sangen «In your name». (Foto: Øyvind Granborg)

I januar kunne Oslo misjonskirke Betlehem melde om at de har utgitt ny musikk. Sangen «Lord, give us strength» ble lansert fredag 20.januar i samarbeid med flere dyktige folk i menigheten. Sangen er skrevet av Jens Andreas Kleiven, sunget av Sindre Røyland og mikset av Espen Tappel. Flere bidrar med sang og instrumenter.

Og 17. februar kom nok en ny sang fra menigheten. Den heter «In your name» og blir framført av blant annet Christian Ingebrigtsen, som har skrevet tekst og musikk sammen med Kristin Minde og David Thulin.

Sangene er produsert av Jens Andres Kleiven og Espen Tappel. Thomas Engebretsen er mixer og Morgan Nicolaysen er Mastering Engineer. Begge sangene kan blant annet høres på Facebook-siden til Oslo misjonskirke, YouTube og på Spotify.

I Trysil møtte Anita og Helene gruppeleder i Østby MSK, Ruth Inger Teppen og pastor Trond Lohne i Østby misjonskirke. Tekst: Helene M. Gundersen
#01/2023 31

Et tiår med store endringer

I august er det slutt for ham i åremålsstillingen som daglig leder i Misjonskirken UNG. Da er det nøyaktig ti år siden han troppet opp på UNG­kontoret i Krohgen i Oslo sentrum.

Lyngdølen Svein Aksel Guttormsen Nakkestad (41) har hatt en god, men utfordrende tid. Det har vært et tiår med store endringer på mange områder, blant annet med korona­pandemien og krigen i Europa.

Hadde to viktige mål

En av de første ting Svein Aksel uttalte i Misjonsbladet i 2013, som ny UNG­leder, var takknemligheten for alle tidligere ledere og medarbeidere i UNG som han fikk «stå på skuldrene til». Nå har han selv vært med å legge ned mange viktige byggesteiner for framtiden i barneog ungdomsorganisasjonen.

– Da jeg startet så var det to ting jeg kjente på var særlig viktig å legge vekt på. Det var ledertrening og disippelgjøring. Jeg opplever at vi gjennom arbeidet med satsningen vi kalte «Verdens beste leder», skapte en kultur for å heie opp og frem unge ledere i vår

sammenheng. For meg ble det en flott påminnelse om at vi har lykkes med akkurat dette, når nå Isak Voie blir min arvtaker, sier Svein Aksel. Han mener at ansettelsen av Isak er en klassesignering og at UNG er i trygge hender på veien videre.

– Innenfor disippelgjøring så var det store spørsmålet hvordan vi kan få forløst potensialet som lå i tenkningen rundt Levende tro. Det synes jeg vi har klart ved å satse sammen med andre søsterorganisasjoner på faseressursene, ved å stå bak Linda A. Johannesen som har utgitt to viktige bøker, og at UNG har vært sentrale i å virkeliggjøre konferansen «Gi Jesus Videre».

– Jeg har lært som UNG­leder, styrken i å være tett på mine medarbeidere og å lete etter hvor potensialet for utvikling og samarbeid ligger, sier han og tenker at for å lede effektivt må en ha evne til å nå inn til den enkelte ansatte og lede dem ut fra der de selv er.

Stått for et inkluderende lederskap Ett av kjennetegnene på Svein Aksels lederskap har vært villigheten til å slippe til og gitt plass til

– Å være daglig leder i UNG har vært noe av det fineste som har skjedd i livet mitt. Det er så mange jeg har så mye historie med, sier Svein Aksel takknemlig.
Nasjonalt #01/2023 32
– Uten forbønn hadde jeg ikke kunnet hatt jobben i UNG, sier Svein Aksel G. Nakkestad. (Foto: Trond Filberg)

medarbeider rundt seg. Som leder for en stab og for lokale gruppeledere, har han vært opptatt av å støtte og forløse talenter og gaver.

– Det har viktig for meg å bygge et fellesskap der lokale ledere har fått et nettverk med samlinger der de i hvert fall har fått et tilbud om å møtes med jevne mellomrom og at de skal ha fått tilbudet om å samtale med en av UNG­konsulentene.

Jeg tror så mye handler om å møtes og bli kjent med hverandre. Jeg har ikke skapt taleserieverkstedene, nettverkssamlingene for barne­ og familieansatte eller UNG Lederskole. Men jeg tror jeg har fått være med å skape en kultur der slike arenaer naturlig popper opp, sier han.

Kraften i forbønn

Årene i UNG har også påvirket Svein Aksels eget trosliv. Han tar med seg en større ydmykhet for sin egen plass i Guds store puslespill.

– Gang på gang har jeg fått oppleve at Gud virker på så mysteriefylte måter, der jeg får ha en liten rolle i en større plan. Det har formet meg med en erfaring om at Gud på den ene siden ikke trenger meg, og samtidig så vil Han så gjerne jobbe sammen med meg. Det skaper gudsfrykt når jeg merker at Gud er Gud, og at jeg virkelig ikke er det.

I tillegg har jeg fått se noe av dybdene og kraften i forbønn. Hadde det ikke vært for meg og min families forbeder Grete på 90 år, så hadde jeg ikke kunnet hatt jobben i UNG. Hun «ploger vei» for oss i bønn, sier han takknemlig.

Beholdt stort engasjement

Det er mange opplevelser og mennesker som har gjort inntrykk på ham gjennom årene.

– Jeg tror kanskje det sterkeste jeg har opplevd var lederkulturen på UNG­leirene etter nedstengingen av samfunnet på grunn av Covid. Lederne hadde opplevd gang på gang at ting ble avlyst og endret. De burde som mange andre ha mistet engasjementet, men jeg opplever at det var en så sitrende stemning blant lederne når vi endelig kunne arrangere noe igjen. De var helt sulteforede på å gjøre en forskjell!

For årene med restriksjonene i pandemien viste UNG framfor alt hva vi mistet! De fysiske regionale nettverkssamlingene, alle leirene og det fysiske fellesskapet uteble.

Flyttingen underveis

Da han startet i UNG, bodde familien med en sønn i ei blokk i Oslo. Siden flyttet de til Mjøndalen der kona, Rakel, var pastor i flere år. Deretter gikk turen til Flekkerøy. I løpet av årene har familien vokst med nok en sønn. Svein Aksel er glad i familien, og selv som leder i UNG har han gjort klare valg med å følge opp guttene i hverdagen. Han synes familiens flyttinger har gått fint. – Det har vært spennende å gå inn i så ulike kulturer, både i lokalsamfunnet og i den lokale misjonskirken. Mange flere bør flytte på seg i løpet av småbarnsfasen. Man blir så lett kjent med nye i den fasen, for barna brøyter naturlig vei for en. Det blir så mange samtaler i barnehagen og på lekeplassen. Nå er jeg så mye rikere på minner, folk og erfaringer, sier Svein Aksel. I august skal han begynne i ny jobb hos KNIF regnskap. Men først skal han fullføre de siste månedene med staben i UNG.

Tekst: Trond Filberg

Les hele intervjuet på www.misjonsnytt.no

Svein Aksel i samtale med Kjell Einar Granholt i UNGbaptist, som deler kontorer i Oslo med UNG. (Foto: Trond Filberg)
Jeg har lært som UNG-leder, styrken i å være tett på mine medarbeidere og å lete etter hvor potensialet for utvikling og samarbeid ligger.
#01/2023 33

Du er min datter, og du skal bo hjemme hos meg!

Maman Jeanne holder godt rundt Marie som gråter. 14­åringen ble tidligere på dagen kastet ut av huset til tante og onkel. Først gikk jenta ut døra, så kom alle klærne og de få eiendelene hennes etter. Ingen flytteesker eller ordnede forhold, bare en kort og brutal handling som var over på noen få minutter. Igjen står ei skjør jente som akkurat fikk siste familiebånd revet tvert av.

Mange barn i Kongo vokser opp uten egne foreldre, men vanligvis får de bo hos bestemor eller andre slektninger. Noen får det bra, andre opplever seg ikke inkludert i sin egen familie. Magi og overtro brukes ofte som forsvar for handlinger utført i affeksjon. Da hjelper det ikke at personen forlater huset, men hele huset må renses for alt som har med denne personen å gjøre. Absolutt alt! Marie er ikke den første som flytter inn hos Maman Jeanne. Gjennom mer enn 20 år har ulike barn og unge bodd hos henne i

kortere eller lengre perioder. I like lang tid har hun sørget for at stadig nye barn får minst et godt måltid mat i løpet av uka, noen ganger flere.

Prosjektet ligger i bydelen Ngamaba i hovedstaden Brazzaville og tar seg av barn som har mistet en eller begge foreldrene.

Hver lørdag kommer mange av de 70 barna i prosjektet til kirken i bydelen for å spise. Noen går på skole på lørdager, så av og til får de ikke kommet til samlingen. Flere av disse dukker gjerne opp hjemme hos Maman Jeanne seinere på dagen. På samlingene synger de, leser bibelvers for hverandre, får en andakt eller litt undervisning og de spiser sammen. Etterpå er det mulighet for lek.

I dag får de servert safou (en bitter frukt som kokes), kjøtt, grønnsaker, manioc og brus, men først må alle ut og vaske hendene. Etter måltidet hjelper de hverandre å samle inn tallerkener

og bein etter kjøttet. Denne lørdagen var de nok mest interessert i å praktisere engelsk med gjestene. «Good morning, how are you?», etterfulgt av rødmende kinn og høy latter fra de andre. Et friminutt i livet for noen og enhver.

Marie ble aldri kjent med sin egen mamma. Hun døde i barsel. Faren vet hun ingenting om. Maman Jeanne er en handlingens dame og har allerede skaffet henne plass på skolen der hennes egne barn gikk. Ny familie og nytt miljø. Forhåpentligvis en hverdag med mer håp og kjærlighet. For hos Maman Jeanne er hun ønsket.

Tekst: Jon-Arne Hoppestad, Internasjonal leder
Internasjonalt #01/2023 34
Maman Jeanne (midten) sammen med ungdommer i Ngamaba. (Foto: Naomi Curwen)

Kongo trenger

flere faddere

Arbeidet for barn og unge i Ngamaba, er ett av fadderprosjektene i Misjonskirken Norge.

Hver lørdag samles barna for et varmt måltid, leksehjelp, fellesskap, sang, bibelundervisning og lek. Av og til kjøpes det inn skolemateriell, klær og sko.

Det viktigste er likevel at barn i en sårbar livssituasjon får omsorg og opplever å bli sett. Mange barn har mistet en eller begge foreldrene, og må klare seg mer eller mindre alene. En av bydelsmenighetene, i vår søsterkirke Kongos Evangeliske Kirke (EEC), ønsker å være der for disse barna.

Økonomiske krisetider gjør at levekostnadene har økt, også i Kongo. Nå trenger vi flere faddere som støtter med et månedlig beløp. Vil du hjelpe barna?

www.mknu.no/kongo/ngamaba

Takk for støtten!

I desember i fjor støttet Misjonskirken Norge flere viktige diakonale tiltak i Calarasi, sør i Romania. Som så mange år tidligere var vi med og delte ut julegaver til barn som er tilknyttet menigheter vi samarbeider med i regionen. Denne gang var det 988 barn som fikk sin egen gave! I tillegg ble det delt ut mange matposer med julemat til enker og andre trengende.

Våre samarbeidspartnere er også veldig engasjert i hjelpearbeid inn til Ukraina. Pastor Timothy Radu, fra menigheten i Tonea, reiste sammen med flere fra deres menighet over grensa med mat og medisiner flere ganger i løpet av 2022. Det samme gjorde Reinhard Neufeld, fra organisasjonen Gateway to Hope, som vi har støttet det siste året. Begge har lokale kontakter i menigheter i Ukraina som videreformidler hjelpen til lokalbefolkningen og hæren.

Stor takk til alle dere som har vært med å gi til Romania Sør i 2022!

Tekst: Jens Kåre Lindal, prosjektkonsulent Romania, Misjonskirken Norge

www.mknu.no/romania

I februar i år var Jon-Arne Hoppestad, Øvyind Slåtta og Naomi Curwen i Kongo for å følge opp samarbeidet med vår søsterkirke. Her fra årsmøtet i samarbeidsorganet for diakonale prosjekter.

Bli fadder – sammen forandrer vi liv! Barna i Romania var glad for julegaver fra Norge.
#01/2023 35

Ungdom på tur ut i verden

I februar reiste elever ved Ansgar bibelskole til Colombia og USA.

I Colombia besøkte disippellinja først kystbyen i nord, Barranquilla. Der bor Misjonskirken Norges utsendte misjonærer og volontører. Deretter gikk reisen til Cartagena. Til slutt var de i hovedstaden Bogotá.

Volontørene Emilie Gule Karlsson og Angie

Vasquez var med dem på hele turen, og misjonærparet Elisabeth Gonzales Bjelland og Roberto Gonzales var med på deler av reisen. Elevene besøkte skoler vi støtter fra Norge, deltok på gudstjenester og møtte mange barn og ungdom som du var sammen med i lek og fellesskap. Elevene har hatt egen innsamling til arbeidet i Colombia.

Ansgar On Tour

Elevene ved linjene musikk og crew hadde en inspirerende studietur til New Orleans i USA, der de deltok i gudstjenester og møtte det amerikanske gospelmiljøet.

Med denne innsprøytingen tar dirigent John Yngvar «Syver» Syvertsen med seg Ansgar Gospel Choir, dansere og lovsangere på turné til norske menigheter. Første konsert skjer 17. mars i Lista misjonskirke og avsluttes 26. mars i Arendal misjonskirke.

Disippellinja ved Ansgar bibelskole møtte colombianske ungdommer, og var sammen med Misjonskirken Norges utsendte. (Foto: ABS)
#01/2023 36 Internasjonalt
Bibelskolelevene deltok med sang på gudstjeneste i New Orleans. (Foto: Lasse Eid, ABS)

Fortsatt tjene afghanere

Å tjene det afghanske folket i en tid som dette har ikke blitt enklere. Vår partner i landet gjør det de kan for å stå sammen med de svakeste, og utruste dem til å håndtere tøffe tider. Vår partner har jobbet der siden 60­tallet. Tross store utfordringer i landet har Misjonskirken Norge gjennom vår partner fått være med å tjene det afghanske folket spesielt gjennom langsiktig utviklingsarbeid innen mental helse. Ved å drive opplæring av helsepersonell, drive oppsøkende virksomhet og starte lokale støttegrupper blir en tidvis stigmatisert gruppe satt i stand til å håndtere tøffe tider.

I det siste har den humanitære situasjonen blitt stadig forverret, og spørsmålet vi må stille oss er om det nå kan drives langsiktig utvikling, eller om behovet for akutt nødhjelp er større. Tørke, flom og matmangel kommer i tillegg til utfordringer på sikkerhet og ledelse av landet.

Situasjonen for jenter har blitt forverret ved at kvinners mulighet til å jobbe har den siste tiden blitt kraftig begrenset. Forbud mot kvinner i jobb har allerede rammet organisasjoner som vår partner.

I møte den den utfordrende arbeidssituasjonen for kvinner protesterer vi. «Kvinner er en viktig del av vår arbeidsstokk. Dersom kvinner ikke kan jobbe, så kan vi ikke jobbet i det hele tatt,» uttaler vår partner.

Siden nyttår er det blitt forhandlet fram lokale og regionale avtaler som tillater at både kvinner og menn kan gå på jobb i prosjektene vi støtter. Helsetilbud har blitt prioritert, og innen mental helse er det akuttinstitusjoner for barne­ og ungdomspsykiatri som ble åpnet først etter nedstenging.

Tross små lyspunkt er arbeidet med å tjene det afghanske folket svært krevende, og samtidig mer nødvendig enn på lenge. Vi vil være en trofast partner i dette.

Be for det afghanske folket, for vår partner og for ledelse på alle nivåer i landet.

Tekst: Øyvind Slåtta, rådgiver for misjon

Av sikkerhetsmessige grunner kan vi ikke oppgi navn på vår samarbeidspartner eller personer som arbeider i Afghanistan.

Feltstudier i Colombia

Torsdag 26. januar reiste Audhild Høivik og Maria Abelvik Danielsen til Colombia for et åtte ukers feltarbeid. De studerer Interkulturelle Studier ved Ansgar høyskole.

Studentene bor hos vertsfamilie i Bogotá og gjør deltagende observasjon og intervjuer fra misjonsarbeidet i Colombia. Maria skriver bacheloroppgave om hvordan sårbare grupper blir ivaretatt av sivilsamfunnsorganisasjoner og Audhild skriver om misjonsarbeid i et diakonalt perspektiv.

I løpet av feltarbeidet får de også besøkt medarbeidere i Medellín og våre utsendte misjonærer og volontører i Barranquilla.

Misjonskirken Norge synes det er spennende at unge studenter viser interesse for misjonsarbeid, og vi håper det blir et lærerikt og inspirerende opphold i Colombia.

#01/2023 37
Audhild Høivik (t.h) og Maria Abelvik Danielsen er i Colombia.

Rørt av støtten fra Norge

Over en halv million kroner ble samlet inn under julekampanjen «Håp for framtid i Ukraina» i Misjonskirken Norge. Vår polske søsterkirke takker for støtten.

– Vi er rørt over hva vi får til i fellesskap og takknemlige for styrken i det å stå sammen i krevende tider, sier generalsekretær Leon Dziadkowiec og Cezary Komisarz i vår polske søsterkirke. De takker for engasjementet og støtten fra Norge. Julekampanjen 2022 skapte et stort engasjement fra enkeltgivere og lokale misjonskirker.

Gjennom advents­ og julehøytiden kom det inn et rekordbeløp på over 535 000 kroner til arbeidet vår polske søsterkirke driver for ukrainske flyktninger. I kampanjen ble 65 % samlet inn gjennom misjonskirkenes lokale aksjoner og 35 % fra enkeltgivere. Resultatet er mye mer enn tidligere år.

På tross av økonomiske krisetider

– I en tid preget av økte levekostnader og stor økonomisk usikkerhet er det rørende å se at vi ikke blir oss selv nok, men deler raust med mennesker

rammet av krigens grusomheter, sier misjonskonsulent Naomi Curwen i Misjonskirken Norge. Gjennom samarbeidet med vår søsterkirke og de polske lokalmenighetene bidrar vi inn mot viktige   behov i en krise. Vi bygger også relasjoner mellom mennesker, som betyr mye her og nå og i framtiden.

– Ære til Gud, tusen takk for støtten, bryter pastor Sylwester fra Zamosc ut når han får vite hvordan kampanjen gikk. ­ Det går bra med oss, men det har vært mye arbeid i det siste. Det trengs hjelp hele tiden, og vi sender humanitær hjelp inn i Ukraina. sier han.

Midlene fra Julekampanjen er overført til fondet «Fra hjelp til håp», og pengene går til å støtte polske misjonskirkers innsats for ukrainske flyktninger. Menighetene i øst, nær Ukraina, fungerer hovedsakelig som mottak for flyktninger. mens lenger vest er flere menigheter involvert i å ta imot ukrainske flyktninger som bosetter seg i Polen, og møte behovene som oppstår når familier skal starte et nytt liv på et fremmed sted.

Generalsekretær Leon Dziadkowiec (t.v.), pastor i Warszawa, Slawomir Foks, og Bård Normann Andersen fra Misjonskirken Kråkstad, foran hovedkontoret til vår polske søsterkirke. (Foto: Gary Brun)
Internasjonalt #01/2023 38
Tekst: Tor Marius Langås
#01/2023 39 STILLINGSTORGET www.mknu.no/ledige-stillinger Ledige stillinger utlyst for misjonskirkene, Misjonskirken Norge, UNG og Ansgarskolen BOKTORGET www.mknu.no/boktorget BOKTORGET Presenterer aktuelle bøker nær tilknyttet Misjonskirken. verdinytt.no/minside Norges nye kristne nettavis! Kom for nyhetene, bli værende for fellesskapet tb@verdinytt no Tor-Bjørn Nordgaard journalist og ansvarlig redaktør Svend Ole Kvilesjø journalist og daglig leder svend@verdinytt.no 60 årsjubileum 16. APRIL 2023 INNVIELSE AV UNGHALLEN Gi en jubileumsgave - konto 3000.31.17169 – vipps 113347
tweens
din misjonskirke bygge nytt eller bygge om? HRP har partneravtale
KNIF, og vi er landsdekkende. Ta kontakt: HRP har Knif-avtale: Dette bistår vi med: • Prosjektledelse • Byggeledelse • Teknisk prosjektledelse • Teknisk byggeledelse • ITB-ansvarlig • SHA KP og KU • Rådgivning energi og miljø • Rådgiver eiendomsforvaltning • Sikkerhetsrådgivning • Droneinspeksjon og datafangst Astrid Bugge Telefon: 98 00 37 36 Mail: abu@hrprosjekt.no Web: www.hrprosjekt.no
Barnehager
Misjonskirker
Leirsteder
Ny ressurspakke for
lanseres høsten 2022! Skal
med
HRP kan bistå i alle type større og mindre bygge- og investeringsprosjekter, herunder: • Skoler •
• Grupperom
• Større og mindre ombygginger

Innvielse i Colombia

En gammel drøm er gått i oppfyllelse for Barnekirken i Colombia. Den 26. februar var det åpning av nye lokaler for menigheten. Det ble feiret med flotte taler, dans og sang, blomsterutdeling og god middag.

Det blir fest på Vegårtun

Det blir en historisk dag på Vegårtun leirsted søndag 16. april. Den nye aktivitetshallen blir innviet, og leirstedet markerer 60 år siden starten. Søndagen begynner med gudstjeneste på formiddagen. Deretter er det felles middag. Ettermiddagen vil det være innvielse av den nye UNG­hallen, før festmøtet starter. Det blir hilsninger av Siri Iversen, Svein Aksel Nakkestad og Isak Voie. Dessuten skal Sven Øverland og Gudmund Sigridnes bidra med glimt fra leirstedets historie. Det er påmelding til arrangementet.

Et unikt tomtetilbud

De første samtalene om å finne et leirsted for ungdomsarbeidet, skjedde på høsten i 1962. Dette resulterte i at gårdbruker Terje Lindtveit på Kilane tilbød et område på om lag 40 mål med strandlinje til Vegår. Prisen var satt til 12 000 kroner og ble sett på som en stor gave. Den 7. februar 1963 ble skjøtet underskrevet på et møte hjemme på gården til Terje Lindtveit.

Senere på året fikk de tilbud fra Hydro på Notodden om tre brakker fra krigens dager. De

ble kjøpt og fraktet til Kilane. I 1964 ble grunnmurene lagd, og montering av internater ble startet. I juli 1966 ble de første leirene arrangert, først speiderleir og så juniorleir. Underveis har leirstedets aktiviteter blitt utvidet.

Vegårtun eies i dag av over tretti misjonsmenigheter, Misjonskirken UNG og Misjonskirken Norge, i selskapet Vegårtun AS, som igjen eier leirstedet. Daglig leder er Laila Sigridnes Løwe, og Per­Erik Kaasa er styreleder.

Skal hete UNG-hallen

I fjor ble salen i hovedbygget på Vegårtun ferdig som permanent møtesal. Aktivitetshallen som nå innvies, vil derfor gjøre leirstedet enda mer attraktivt for leirvirksomhet hele året.

Det var generalforsamlingen for eierselskapet som i juni 2021 vedtok å bygge en ny hall. Det har vært stor byggeaktivitet det siste året, og hallen stod ferdig 15.desember 2022. Styret på Vegårtun har valgt å kalle hallen for «UNG­hallen».

Fra Norge deltok internasjonal leder, Jon-Arne Hoppestad, sammen med kona Oriana G. Hoppestad. Mona og Odd Bjørge Risanger var også til stede. Odd Bjørge har en prosjektstilling i Misjonskirken Norge blant annet for å følge opp denne utbyggingen.

Pastorer i menigheten er Alexis Jimenez og Gloria Alzate. Barnekirken har eksistert lenge, men de har drømt om et nytt bygg. Den 15. mars i fjor ble det første spadetak tatt, etter en lang periode med planlegging. Planen er et tre-etasjers bygg med fotballbane på taket, som et trygt og godt sted for barn og unge. Nå har er første etasje ferdig.

Barnekirken ligger i bydelen San Fransisco, i hovedstaden Bogota. I nabobygget driver de Esperanza skolefritidsordning, som støttes av mange givere i Norge gjennom en fadderordning i Misjonskirken Norge.

#01/2023 41
Tekst: Trond Filberg Innvendig i den nye UNG-hallen på Vegårtun leirsted. Den innvies i april. (Foto: Vegårtun)
Aktuelt
Mona og Odd Bjørge Risanger sammen med pastor Alexis Jimenez under innvielsen. (Foto: Miriam Alsvik)

Lokale byggeprosjekter

Med økte priser på materialer, utfordringer på leveringer og samtidig økt press på privatøkonomien for givertjeneste, kan det være nødvendig å gjøre endringer i byggeplanene.

Opplevd uventete hindringer

I Drammen nærmer menigheten seg nå en avsluttende fase i byggeprosjektet.

– For oss som menighet gjenstår fortsatt en god del overflatearbeid som skal gjøres på dugnad. Ofte tar det mer tid enn vi glade amatører hadde forutsatt, sier Øyvind Slåtta som er hovedpastor i Misjonskirken Drammen.

De gjennomfører en omfattende ombygging og opprustning av kirkelokalene, og de har flyttet all virksomhet ut av bygget. De har en god, midlertidig løsning med å leie Norkirkens lokaler til gudstjenester.

Vi har ikke planlagt når vi skal flytte tilbake til Misjonskirken. Det avhenger av fremdriften på dugnaden. Deretter skal vi få godkjent brukstillatelse av bygget, sier han. De har merket at det har vært en tid som har gitt noen uventede hindre.

– Først gjorde pandemien det vanskelig å skaffe

arbeidskraft. For mange håndverkere pendler mellom Norge og sitt hjemland. Da pandemien ble avblåst kom en ny utfordring med krig, som ga ventetiden på leveranser av glass og treverk. Det ble betydelig lenger enn forespeilet. Summen av dette gjør at vi har vært lenger i byggetid enn vi hadde antatt innledningsvis, sier Øyvind.

Trenger et økonomisk løft

Han gleder seg til at de kan flytte inn i lokalene som gir nye og bedre løsninger på flere områder.

– Hovedhensikten med prosjektet er tilgjengelighet. Etter ombyggingen får vi inngang fra gateplan med glass i fasadens høyde, og vi får trapp og heis til alle nivåer og etasjer i bygget. Det inviterer til mer åpenhet. I tillegg har en generell modernisering vært både nødvendig og ønskelig i et 60 år gammelt bygg, forteller han.

Økonomien utfordrer i slike krafttak, og behovet for et økonomisk løft er nødvendig.

– Ved planlegging av prosjektet ble vi forespeilet at vi måtte øke inntektene i menigheten med 50 % for å betjene byggelånet. Regnskapet fra forrige år viser at

I noen misjonskirker pågår det nå byggeprosjekter for kirkelokaler, så som i Drammen og Stavanger. Andre misjonskirker jobber med planer og forarbeider for å finne lokaler, starte nybygging, eller at de vil igangsette utvidelser og oppussing.
Misjonskirker #01/2023 42
Byggeprosjektet i Misjonskirken Drammen har tatt lengre tid enn forutsatt, men ser fram til å få lokaler som gi mer åpenhet og gode løsninger for aktivitetene. (Foto: Trond Filberg)

vi er halvveis i det målet, sier Øyvind som ser positivt på fremtiden. Menigheten velger å beholde staben som før, som er fire stillinger fordelt på 1,7 årsverk.

Starter nytt byggeprosjekt

Flere medier har i det siste omtalt Justnes misjonskirke som ønsker å bygge et nytt fellesskapshus på tomta de kjøpte i november 2020. Kommunen har imidlertid vært negativ til å la menigheten bygge på denne tomta, som ikke er regulert for forsamlingshus.

I januar fikk de imidlertid et politisk flertall til å gå videre med byggeplanene for å omregulere tomta. Utfordringen for menigheten som ble stiftet i 2013, er at det fins ingen tilgjengelige tomter i dette området for et forsamlingshus.

– Vi vet at det ikke er den beste tomta, men vi ønsker å gjøre det beste ut av det. Dessuten skal bygget kunne brukes av flere. Særlig ungdommen som bor her har få steder å oppholde seg, og vi vil med dette gi et tilbud til barn og ungdom med nye lokaler, forklarer Johnny Omdal som er hovedpastor i menigheten.

Selv om det har vært motstand i kommuneadministrasjonen og hos enkelte politikere, er det hans inntrykk at folk flest er positive til et nytt fellesskapshus. Nå må menigheten vurdere nøye hva slags byggeprosjekt som skal settes i gang, også med tanke på økonomien.

– Vi skal gå i tro til Gud og samtidig være realistiske. For vi skal ikke ødelegge menigheten med et bygg, og folk må være villig til å gi. Jeg er derfor glad for at vi har økonomer og regnskapsførere i menigheten som hjelper oss, sier pastoren.

Menigheten vil ennå i lang tid ha sine samlinger på ungdomsskolen, og Johnny skryter av det gode samarbeidet de har med dem.

Nytt bygg i Stavanger

Misjonskirken Stavanger solgte for noen år siden sitt bygg sentralt i Stavanger sentrum. De blir nå en del av et helt nytt bygg på den samme tomta. Den 30. november er det planlagt nøkkelovertagelse.

- Det blir jo en stor flyttejobb, så lokalene kan ikke brukes til møteaktivitet umiddelbart. Men vi får adgangskortet og kan sette våre ting på plass. Hele bygget skal være ferdig og alle leietakere vil flytte inn de påfølgende månedene, forteller pastor Sten Sørensen.

- Drømmen er at vi kan ha gudstjeneste på julaften i nye møtelokaler, og at ordinære gudstjenester kan starte opp i første halvdel av januar, sier han og håper selve innvielsen av de nye lokalene kan skje med stor feiring på nyåret.

Bygget som har betegnelsen K8, får den mest moderne teknikken som finnes. Det er miljøvennlig, og oppvarmingen blir effektiv. Det skal gi forholdsvis lave fellesutgifter.

- Nå må vi bare fylle lokalene med god virksomhet for barn, unge og voksne. For det viktigste er ikke selve bygget, det viktigste er menneskene, sier Sten. Han håper mange kommer til byen når generalforsamlingen til Misjonskirken Norge holdes der i 2024.

Tekst: Trond Filberg

Fortsatt lang prosess for eget bygg, sier pastor Johnny Omdal i Justnes misjonskirke. Foto: Reidun Hagir Bilstad) Tekst: Trond Filberg
#01/2023 43
Bilde av bygget K8 i Stavenger tatt 9. februar 2023 (Foto: K8)

Møte i Personalorganisasjonen

var til stede. Styremedlem Øyvind Slåtta ble valgt til ordstyrer, og alle framlagte saker ble godkjent som foreslått. Det er et mål å øke medlemstallet med ti prosent de neste årene.

I styret har vi opplevd at Personalorganisasjonen har bidratt til å fremme godt arbeidsliv i menighetene, kirkesamfunnet og for Guds rike, sa Jarle Råmunddal i sin innledning til generalforsamling i arbeidstakerorganisasjonen. Han avsluttet dermed sitt tillitsverv som styreleder, etter å ha sittet seks år i styret.

Personalorganisasjonen (PO) i Misjonskirken Norge er interesse­

organisasjonen for alle ansatte i Misjonskirken Norge, Misjonskirken Ung og deres menigheter, foreninger, skoler, institusjoner og enheter som er tilknyttet kirkesamfunnet. Medlemmer i PO er også automatisk medlem i KRIFA.

Generalforsamlingen for PO ble holdt 16. februar på Ansgarskolen, og om lag en tredjedel av rundt hundre PO­medlemmer,

Ved valgene ble Knut Moholt og Doris Tonheim nye styremedlemmer for fire år, mens Jonas Knudsen og Helene M. Gundersen ble varamedlemmer for to år. Ut av styret gikk Jarle Råmunddal, Eilif Tveit, Marion G. Bojanowski og Thomas Vårlid. Styremedlemmer som ikke var på valg før om to år er Øyvind Slåtta, Martine Aanensen og John Yngvar Syvertsen.

Samlingen ble avsluttet med et nyttig og inspirerende foredrag av psykiater Øystein Elgen som snakket om fysiologiske reaksjonsmekanismer, håndtering av belastninger og stress.

Ansgarskolen søker ny rektor

Ansgarskolen har utlyst stillingen som rektor etter Ingunn Folkestad Breistein. Åremåls­ stillingen som rektor, er øverste ansatte leder for både Ansgar høyskole og Ansgar bibelskole. Ingunn avslutter som rektor 31. desember 2023, og hun har vært ansatt som rektor siden januar 2016.

Søknadsfristen for stillingen var 31. januar i år, og åremålet er for fire år med mulighet til forlengelse.

Skolestyret ved Ansgarskolen har satt ned et ansettelsesutvalg som består av representanter fra Misjonskirken Norge, Misjonskirken UNG, ansatte ved skolen og skolestyret. Utvalget, som ledes av styreleder Anne Sæther, vil avgi sin innstilling til skolestyret som skal ansette den nye rektoren.

www.ansgarhoyskole.no

er styreleder

Tekst: Trond Filberg Anne Sæther ved Ansgar-skolen. (Foto; Trond Filberg)
Notert
Jarle Råmunddal (t.h.) og Eilif Tveit fikk blomster og takk for innsatsen i PO-styret, av Øyvind Slåtta. (Foto: Trond Filberg) Tekst: Trond Filberg
#01/2023 44

Nytt om navn

Marianne H. Engnes fra Neslandsvatn, ble ansatt fra 1. januar i Misjonskirken Norge. Hun er ny arkivleder i 30 % stilling tilknyttet Historisk Arkivsenter. Marianne er utdannet bibliotekar.

Cathrine Hortemo (33) fra Froland, ble ansatt i Misjonskirken Norge fra 1. januar. Hun er festivalsjef i 30 % stilling for Liv & Vekst sommerfestival.

Noah Råmunddal (22) ble ansatt i Misjonskirken Norge fra 15. januar. Han er kommunikasjonskonsulent i en nyopprettet stilling i 20 % tilknyttet nasjonal avdeling.

Elise Kleiven (22) ble ansatt i Misjonskirken Norge fra 15. januar. Hun kommunikasjonskonsulent i en nyopprettet stilling i 20 % tilknyttet internasjonal avdeling.

Anne Hansli (56) har fått innvilget permisjon fra administrasjonsdelen av sin stilling i Misjonskirken Norge, men fortsetter halvtid som rådgiver for menighetsplanting i nasjonal avdeling. Fra 1. april vil hun i 50 % stilling være ansatt i det nasjonale planteprosjektet på Fornebu i Bærum. Permisjonen varer til medio august 2024.

Odd Bjørge Risanger (56) fortsetter til 30. mars som prosjektkonsulent i Misjonskirken Norge for det internasjonale engasjementet i Colombia. Han har vært ansatt i 20 % prosjektstilling siden januar 2020.

Erna Søgaard Ultvedt (67) avsluttet som hovedpastor i januar, både i Misjonskirken Kråkstad og Misjonskirken Follow. Erna har i over 25 år stått i forkynnertjenesten, bl.a. som menighetspastor og misjonær i Colombia i fem år. Fra februar er hun engasjert i en mindre deltidsstilling i Misjonskirken Kråkstad. I tillegg er hun engasjert som forkynner i organisasjonen Åpne Dører.

Ben Solberg (63) sluttet i januar som pastor i Misjonskirka Kristiansund. Han takket av etter trofast tjeneste som pastor i flere misjonskirker siden 1990. Ved siden av Kristiansund, har han tjenestegjort i Trysil, Moflata og Larvik. Han er nå bosatt i Stavern.

Vi gratulerer

Ingunn Folkestad Breistein (bildet over),rektor på Ansgarskolen, blir 60 år den 1. april.

Karin Beate Aasprong Samuelsson, tidligere misjonær, ble 70 år den 16. januar.

Asbjørn H. Tufte Johansen, tidligere pastor og mangeårig evangelist, ble 85 år den 20. januar. Grete J. Jarlesdatter Vangstad, pastor, ble 50 år den 24. januar.

Sten Sørensen, pastor, ble 70 år den 25. januar.

Leif Andreas Ohm Risanger, tidligere misjonær, ble 60 år den 29. januar.

Jon Kristen Ultvedt, tidligere pastor og misjonær, ble 70 år den 6. februar.

Yngve H. Brosstad, administrasjonsleder, blir 60 år den 9. april.

Marianne Engnes, arkivleder, blir 50 år den 3. mai.

Trond Filberg, kommunikasjonsleder, blir 60 år den 9. mai.

Tony Gulbrandsen, lovsangspastor, blir 50 år den 29. mai.

Marianne Torp, tidligere misjonær, blir 70 år den 12. juni.

Leif Løland, tidligere misjonær, blir 80 år den 15. juni.

Karl Fredrik Kittilsen, tidligere misjonær, blir 75 år den 7. juni.

Marit E. Hübenbecher, økonomikonsulent, blir 60 år den 14. juni.

Harald Nygaard, førstelektor og tidligere rektor, blir 60 år den 28. juni.

Lengre omtaler av gratulasjoner kan publiseres på vår nettside. Les mer om hvordan omtale kan skje. www.mknu.no/gratulerer

#01/2023 45
Marianne H. Engnes Noah Råmunddal Elise Kleiven Erna Søgaard Ultvedt Ben Solberg

Stagedive i Stavern Ungdomsleiren Across

Vi gjentar suksessen med å arrangere Across på Ansgar Sommerhotell fra 23. til 27. juni.

Nytt av året er at ungdommene får muligheten til å fordypes i utvalgte temaer i løpet av leiren. Formiddagene har spennende undervisning og praksis med relevant innhold, før vi har både AcrossGames, Powerstation, underholdning og alt av moro som hører til på leir! Velkommen til innholdsrike dager i Kristiansand!

www.mkung.no/across

Liv & Vekst i nord

Misjonskirkene i Nord-Norge inviterer til ny fest for hele familien! Det skjer i pinsen, 26.-29. mai på Evenskjer ved Harstad.

Årets hovedtalere er Thomas Neteland og Siri Iversen. Mye tid for gode samtaler, deilige måltider og kafé, vakre omgivelser og et herlig program! Vi har møter for alle, seminarer og misjonsmarked. Lek og aktiviteter for alle! Uhøytidelig fellesskap og varme medmennesker gir god stemning.

Påmeldingen er åpnet. Varmt velkommen!

www.livogvekstinord.no

Stagedive er en ungdomsleir stappfull av moro i trygge omgivelser! Her kan du komme alene eller med venner. Alle blir fulgt opp av flotte ledere og leirsjefer! Det blir selvsagt både Powerstation, aktiviteter, underholdning og Tour de Stagedive!

Jump Stagedive er for deg som er født i 2009 eller 2010. Camp Stagedive er for deg som er født årene 2006-2008. Påmeldingsfrist er 30. juni.

www.stagedive.no

Liv & Vekst sommerfestival

Liv & Vekst er sommerfylte dager med fellesskap og styrket Jesus-tro! Vi byr på inspirasjon for alle generasjoner. Om du er ny eller vært med i mange år, er dette sommerens høydepunkt!

Et omfattende program gir familier og venner mange gode muligheter for opplevelser og aktiviteter, møter for troslivet og mye glede For barn og ungdom er det aldersinndelte opplegg. Årets hovedtalere er Rickard Lundgren fra Sverige og generalsekretær Siri Iversen. Ingrid Eskilt holder bibeltimene. Velkommen til Stavern!

www.livogvekst.no

Det skjer
#01/2023 46

Kalenderen

Vår arrangementskalender på nettsiden oppdaterer vi fortløpende med våre felles arrangementer og leirer. Her finner du lenker til hvert arrangement med informasjon og påmelding.

Skann QR kode rett til kalendersiden.

www.mknu.no/kalender

Følg oss på Instagram

Skann QR direkte.

#genseksiri #fembyer Volontørene

MISJONSKIRKEN NORGE

Misjonskirken Norge er et kirkesamfunn med fokus på misjon og lokalt menighetsarbeid. Vi ble stiftet i 1884 og har i dag 84 menigheter (per 1.1.2022).

Trossamfunnet Misjonskirken Norge har 11.423 medlemmer (per 1.1.2022).

Vi er medlem i Norges Kristne Råd og den internasjonale paraplyen IFFEC.

Organisasjonsnummer: 960 474 708

E-post: norge@mknu.no

www.misjonskirkennorge.no

Gi en gave til Misjonskirken Norge: Bankkonto: 3000 15 10300

Vipps: #93393 - Merk gaven med formål.

MISJONSKIRKEN UNG

Misjonskirken UNG er en selvstendig, kristen barne- og ungdomsorganisasjon. Vi ble stiftet i 1912.

UNG består i dag av om lag 5 300 medlemmer og har i om lag 200 lokale grupper (2022). Misjonskirken Speiderkorps (MSK) er en del av UNG.

Organisasjonsnummer: 960 474 708

E-post: ung@mknu.no

www.misjonskirkenung.no

www.facebook.com/Misjonskirkennorge www.facebook.com/MisjonskirkenUNG

www.facebook.com/MisjonskirkenSpeiderkorps

Gi en gave til Misjonskirken UNG:

Bankkonto: 3000 15 09000

Vipps: #81674 - Merk gaven med formål.

Følg Misjonskirken Norge på instagram #misjonskirkennorge

#01/2023 47

Retur: Misjonsbladet. Chr. Kroghs g 34 0186 Oslo

Få bladet tilsendt i postkassen? Send navn og adresse til post@misjonsbladet.no og merk med «MB abon». Frivillig abonnementsavgift kan innbetales på konto til Misjonskirken Norge. Konto 3000 15 10300. www.misjonsbladet.no post@misjonsbladet.no

Vi vil tro, sende, plante!

Vi vil tro, sende, plante!

Vi vil at mennesker skal komme til tro på Jesus, vi vil være en bevegelse som sender ut mange arbeidere og vi vil plante menigheter.

Vi vil at mennesker skal komme til tro på Jesus, vi vil være en bevegelse som sender ut mange arbeidere og vi vil plante menigheter.

Du kan få lov til å så inn i arbeidet slik at mennesker kan komme til tro, nye arbeidere sendes og nye fellesskap og menigheter blir til. Vær med å virkeliggjøre dette gjennom en gave til Tro Sende Plante.

Du kan få lov til å så inn i arbeidet slik at mennesker kan komme til tro, nye arbeidere sendes og nye fellesskap og menigheter blir til. Vær med å virkeliggjøre dette gjennom en gave til Tro Sende Plante.

mknu.no/viviltrosendeplante

mknu.no/viviltrosendeplante

Gi en gave til dette viktige arbeidet!

Gi en gave til dette viktige arbeidet!

Skann QR i Vipps Mulighet for skattefradrag

Skann QR i Vipps Mulighet for skattefradrag

Vipps en gave til 93393 eller kontonr. 3000 15 10300 Merk med ”Vinterkampanje”

Vipps en gave til 93393 eller kontonr. 3000 15 10300 Merk med ”Vinterkampanje”

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.