Page 1

més diari

DIVENDRES 15 DE JULIOL DE 2011 núm. 1.835 www.diarimes.com

tarragona ~ reus ~ costaDaurada

AVUI TAMBÉ TARRAGONA

El plenari no derivarà cap competència a la junta de govern. P4

El Govern no arxivarà les sancions als pescadors pel «bloqueig» del Port

CAMP DE TARRAGONA

Atraquen un establiment de Roda de Barà per tercera vegada en sis mesos. P13

TARRAGONA Tot i que hi ha una vintena d’expedients resolts favorablement als pescadors pels fets del 2005, l’Executiu es nega a demanar l’arxiu dels expedients que resten. P2

ESPORTS

CRISTINA AGUILAR

Acaben les obres de millora de l’aparcament del Serrallo

Ruz: «El Nàstic s’ha d’acostumar a guanyar». P18 El Gimnàstic s’enfrontarà a l’Espanyol en les semifinals de la Copa Catalunya. P19

Gràcies a les millores, s’han canalitzat les filtracions i l’aparcament està a punt per ser utilitzat.

REUS

Ryanair programa una ruta a Manchester que estarà operativa l’estiu del 2012 L’aerolínia vol recuperar l’activitat a Reus a partir del març de l’any vinent Ryanair ha programat una ruta que enllaçarà l’Aeroport de Reus amb el de Manchester, i que estarà operativa a partir de l’estiu del 2012. Se-

gons fonts de la companyia, tot i tancar la base a Reus, la intenció és mantenir els vols durant la temporada estival, incorporar-ne de nous i elimi-

nar-los completament durant l’hivern. En aquest sentit, Ryanair vol tancar portes a l’octubre per tornar a operar al Baix Camp a partir del març. P8

TARRAGONA Durant un mes i mig, els comerços i restaurants oferiran descomptes als clients per estacionar en un equipament que disposa de 400 places. P3


2 - diarimés

TARRAGONA

15/07/11

TRIBUNALS

El Govern no arxivarà cap sanció als pescadors pel «bloqueig» del 2005 Tot i que s’ha anul·lat la sanció en 21 casos, l’Executiu afirma que acatarà el que diguin els tribunals ROSER SANS

SILVIA JIMÉNEZ

El Govern no demanarà l’arxiu de les sancions que queden pendents als pes· cadors de Tarragona per les protestes que van protago· nitzar a l’octubre del 2005 i que va fer que 49 embar· cacions del Port –seguint la consigna d’arreu de l’Estat– bloquegessin les instal· lacions portuàries en se· nyal de protesta pels preus del carburant. Davant una pregunta formulada pel diputat re· publicà Francesc Canet al Congrés dels Diputats, i la demanda d’aquest que se sol·liciti l’arxiu de les san· cions com a part denun· ciant, l’Executiu espanyol respon taxativament que l’«Administració procedirà al compliment immediat i puntual de les decisions que emetin els òrgans ju· risdiccionals». La petició dels republi· cans es basa en el fet que el Govern espanyol va de· nunciar indiscriminada· ment les barques per ta· ponar l’entrada i la sortida al Port de Tarragona, però cap embarcació no va re· bre un acta d’infracció en particular, document que

jats pel mateix acte i amb les mateixes proves –cap expedient consta de l’acta d’infracció que demanen– ERC instava el Govern a ar· xivar les sancions pendents del total de 49 seguint la lí· nia de les ja resoltes. La de· fensa dels pescadors basa els seus recursos també en un informe del cap de Se· guretat de Capitania del 2006 en el qual s’assegu· ra que les protestes no van provocar cap alteració en les entrades i sortides el dia de les protestes. De fet, els ports de Tarragona i Caste·

En 4 casos, el jutge dóna la raó a l’Estat i en 21 la sentència ha estat favorable als pescadors

El 2005 algunes embarcacions van bloquejar l’entrada al Port per protestar contra el preu dels carburants.

encara reclamen els pes· cadors. Malgrat tot, en res· posta al republicà, el Go· vern espanyol afirma que «la Marina Mercante, com les diferents Capitanies Marítimes, han remès la totalitat dels documents que formen cada expedi·

ent administratiu sancio· nador als interessats que així ho han demanat». Mal· grat tot, els propietaris de les embarcacions continu· en reclamant aquesta acta que mai no els ha arribat. El document és necessari per demostrar que l’embar·

cació va desobeir l’ordre de treure la barca del Port. Tanmateix, només en quatre casos, del gruix de recursos contra les sanci· ons que ja s’han resolt, es dóna la raó a l’Estat. En els 21 restants, les sentènci· es han estat favorables als

pescadors. Malgrat això, la resposta del Govern a la pregunta de Canet, in· sisteix en l’existència d’un bon nombre de resolucions que donen la raó a l’Estat, fet que no es produeixi en el cas de Tarragona. Donat que els pescadors són jut·

lló, a diferència de la resta de l’Estat, són els indrets on la protesta es va desen· volupar de forma pacífica. Una de les paradoxes que viuen els pescadors és que, mentre són jutjats pel ma· teix esdeveniment i amb les mateixes proves, les re· solucions dels expedients ja resolts al Contenciós-ad· ministratiu de Madrid, te· nen una solució o una altra en funció del número de jutjat on es resolgui el cas. El Govern central, d’altra banda, al·lega que les actu· acions derivades del «blo· queig», han superat els trà· mits administratius i que, per tant, han passat a l’àm· bit judicial, per la qual cosa s’acataran totes les deci· sions preses des d’aquest àmbit.

CELEBRACIONS

El barri mariner del Serrallo celebra les Festes de la Verge del Carme

set, al carrer Voramar, se celebrarà la tercera Diada Castellera de la Verge del Carme, amb Xiquets del Serrallo, Xicots de Vilafran· ca i Salats de Súria.

El Rosari de torxes pels carrers tindrà lloc avui a dos quarts de deu del vespre

Primer intent de set i mig

REDACCIÓ

El barri mariner del Serrallo celebra durant aquest cap de setmana les Festes de la Verge del Carme. El rosari de torxes tindrà lloc avui, a partir de dos quarts de deu del vespre. A les dotze co· mençarà la revetlla popular

amb l’orquestra Habana. Els actes continuaran du· rant dissabte. Començaran amb la missa del migdia, a les dotze, i continuaran amb un concert de la Ban· da Unió Musical de Tarra· gona. La processó marítima transcorrerà pels carrers

del barri a partir de les set de la tarda. A dos quarts de dotze de la nit s’oferiran ha· vaneres i a les dotze actua· cions del Festival de Blues. Hi actuaran La Lluna i el Blau Blues. Diumenge, la plantada de gegants i la cercavila om·

pliran el matí. La plantada de gegants començarà a les deu, al carrer de Salou. Una hora i mitja més tard, hi haurà la cercavila pels car· rers del barri. A dos quarts de sis, se celebrarà la plan· tada de bestiar infantil. Ja a la tarda, a dos quarts de

La colla tarragonina prepa· ra el primer intent de castell de set i mig de l’any, el 4 de 7 amb l’agulla, que vol acom· panyar amb dos castells de 7 que ja va descarregar a la diada de Sant Pere, 3 de 7 i 4 de 7. Els de la camisa blava, el dia anterior, dissabte a la

tarda, participaran, com ja és tradicional, en la pro· cessó de la Verge del Carme i realitzaran el pilar dins d’una barca. La colla fa una crida per assistir al darrer assaig d’avui divendres al carrer Nou de Santa Tecla, 9, després del qual oferirà un pica-pica. En les festes hi col· laboren la Confraria de Pes· cadors, el Port, l’Associació Restauradors i Comerci· ants del Serrallo, Peix Blau de Tarragona l’Associació d’Armadors, el Consell Es· portiu i l’Ajuntament.


TARRAGONA

15/07/11

El PP vol promocionar l’ETC a Barcelona i a Madrid per crear la marca Tarragona El Partit Popular de Tarragona ha proposat que el Festival d’Estiu de Tarragona (ETC) es promocioni a ciutats com Barcelona o Madrid, per tal de crear la marca Tarragona. Segons va explicar la regidora popular a l’Ajuntament de Tarragona, Judith Heras, «Ballesteros i el seu equip tenen una concepció de la política cultural curiosa: es gasten més de dos-cents mil euros per portar John Malkovich per una actuació i no promocionen el Festival d’Estiu ni a Barcelona, ni a Madrid ni a altres ciutats veïnes, com ara Reus, Salou o Cambrils». Per posar un exemple, Heras va destacar que els ciutadans de Barcelona «saben que cada estiu se celebra el Festival de Peralada». «Els ciutadans de Tarragona sabem que a Reus se celebra el Guant i el Trapezi», va afegir Heras. Però la popular va criticar que, pel que fa al Festival d’Estiu de Tarragona, que va començar a principis de juliol i clourà el 19 d’agost, «ni tan sols té una pàgina web on es pugui consultar la programació». «Tarragona necessita uns polítics que creguin en el potencial d’aquesta ciutat, d’aquesta capital», va sentenciar la regidora popular. REDACCIÓ

diarimés - 3

EQUIPAMENTS

Finalitzen les obres de millora de l’aparcament del Serrallo Durant un mes i mig, els comerços i restaurants oferiran vals de descompte per als clients CRISTINA AGUILAR

ALBA PORTA

Les obres de millora i condicionament de l’aparcament del Serrallo ja han finalitzat, i aquest equipament ja està a disposició de tots aquells ciutadans que el vulguin utilitzar. Ahir, Jordi Sendra, cap de Gabinet de Presidència de l’Autoritat Portuària de Tarragona, acompanyat de Ferran Diago, president de l’Associació de Veïns del Serrallo, i Matias Leandro, president de l’Associació de Restauradors i Comerciants del Serrallo (ARCS), van fer una visita al pàrquing per tal d’inaugurar els treballs de millora. Aquest aparcament es va posar en marxa l’any 2006, però hi havia filtracions d’aigua, i fa sis mesos es van posar en marxa les obres de millora i condicionament. Ara, les filtracions s’han canalitzat, i l’aparcament ja està a punt per ser utilitzat. Amb la recuperació d’aquest pàrquing, que disposa de 400 places, es dóna resposta a una de les reivindicacions del barri marítim de Tarragona. Com va explicar Matías Leandro, pre-

Les obres de millora han servit per canalitzar les filtracions d’aigua. sident de l’ARCS, «la falta d’aparcament era un handicap molt important per rebre gent de fora aquí al Serrallo». «Ara, la recuperació d’aquest pàrquing resoldrà molts problemes», va assegurar Leandro.

Per la seva banda, Ferran Diago, president de l’Associació de Veïns del Serrallo, també es va mostrar molt satisfet pel nou equipament del qual disposa el barri, i va agrair les millores que s’hi han dut a ter-

me. «Era necessari», va reiterar Diago.

Bonificacions per als clients Per incentivar l’ús del pàrquing, durant el que queda de juliol i el mes d’agost, els comerços i restaurants ad-

herits a l’ARCS oferiran bonificacions als seus clients per aparcar gratuïtament durant un parell o tres hores. Sense cap tipus de bonificació, el preu per hora d’aquest pàrquing és de 2,31 euros.


4 - diarimés

TARRAGONA

15/07/11

POLÍTICA

CRISTINA AGUILAR

El plenari mantindrà totes les competències que li atorga la llei Ho van demanar CiU i PP, i el govern municipal ho ha acceptat ALBA PORTA

El plenari de Tarragona no derivarà cap competència a la junta de govern. Era una petició que van fer els dos grans grups de l’oposició, CiU i PP, i que l’equip de Govern va acceptar ahir en el segon ple del mandat, segurament perquè «no tenien altre remei», com va apuntar la convergent Victòria Forns. Segons va explicar l’alcalde, Josep Fèlix Ballesteros, «a l’inici de cada mandat el ple té totes les competències» i, a diferència de l’anterior mandat, no se’n derivarà cap a la junta de govern, i així cada organisme mantindrà les que marca la llei. «No volem donar la sensació que ens guanyen a demòcrates, per això no tenim cap problema a acceptar la seva proposta», va comentar el batlle. Tot i això, el Govern alerta que aquesta decisió pot comportar una administració «menys àgil». «Hi ha

temes de tràmit que es podrien tractar a la junta, però ara hauran de passar pel ple», va apuntar Ballesteros, tot i que va insistir que «el moll de l’os de l’activitat municipal no es veurà afectat per aquesta decisió». Ballesteros va reconèixer que la petició de convergents i populars el va sorprendre, «perquè la junta de govern tenia, en el passat mandat, les mateixes competències que quan els dos partits van governar junts la ciutat». Per la seva banda, els portaveus de CiU i PP es van mostrar satisfets per aquesta decisió. «El que vam demanar no és un caprici, ara que tenim la possibilitat de debatre més competències al plenari està bé que es faci», va defensar el popular Alejandro Fernández. El portaveu va assegurar que això no alentirà l’acció del consistori: «És metafísicament impossible alentir més el ritme de l’acció

Ahir es van celebrar les juntes generals extraordinàries de les empreses municipals.

Camí de la fusió per reduir el dèficit ALBA PORTA

En les juntes generals d’ahir, es van nomenar els presidents dels consells d’administració de les empreses municipals. L’objectiu d’aquest mandat és corregir els dèficits d’aquests organismes «preservant l’ocupació i la prestació de serveis». Per això, l’objectiu de l’equip de govern és tirar endavant els processos de fusió d’algunes empreses. El que es podria efectuar primer, amb el termini d’un any, és el d’Espimsa i l’empresa d’Aparcaments Municipals. Els altres candidats a la fusió, segons va explicar Ballesteros, són Desenvolupament Econòmic i el Patronat Municipal de Turisme. Tot plegat, va encaminat a crear, si pot ser abans d’acabar l’actual mandat, un hòlding d’empreses municipals. «Acabarà d’unificar i aprimar l’estructura, sobretot administrativa», va defensar Ballesteros.

Ballesteros: «La junta de govern tenia les mateixes competències que quan van governar CiU i PP» de govern de Josep Fèlix Ballesteros», va sentenciar. Victòria Forns, la portaveu convergent, va apuntar que «ara més que mai, les nostres propostes hauran de ser escoltades, i això vol dir més debat, transparència i participació democràtica». Ahir també es van celebrar les juntes generals de les empreses municipals, a les quals, com ja s’havia

anunciat, ICV no tindrà representació. L’única regidora ecosocialista, Arga Sentís, va insistir en la seva postura: «No entenc el mecanisme que impedeix la participació en tots els organismes municipals». Sentís va rebutjar l’oferta del PSC, que els proposa tres cadires en tres empreses municipals, i segons Ballesteros, l’oferiment es manté fins a la propera junta general. Tot i això, Iniciativa va votar en contra del nomenament dels membres del Consell d’Administració de totes les empreses municipals.


TARRAGONA

15/07/11

FORMACIÓ

L’IES Pons d’Icart impartirà el batxillerat català i francès Se suma als centres amb Baccalauréat REDACCIÓ

L’institut tarragoní Pons d’Icart s’incorpora a la llis· ta de centres docents de se· cundària que realitzaran la doble titulació de batxi· llerat espanyol i francès, el Baccalauréat. Aques· ta aposta és fruit de la col· laboració amb el Govern francès, que permet que alumnes catalans puguin finalitzar el batxillerat amb una titulació similar a la qual haurien accedit estu· diant a França. L’Institut Pons d’Icart se suma a la llista de centres que el curs vinent faran la doble titu· lació que són: Institut San· tiago Sobrequés de Girona, Institut de Llançà, Institut Samuel Gili i Gaya de Llei· da, Institut Moisès Broggi, Institut Montserrat, i el CIC de Barcelona. Aquests cen· tres, en el marc de la seva autonomia organitzativa, han dissenyat un currícu· lum mixt que integra els

continguts propis del bat· xillerat i els continguts es· sencials per al coneixement de la realitat històrica, soci· al i política de França. Així mateix, l’alumnat cursa ín· tegrament en llengua fran· cesa un terç de l’horari cur· ricular que ha d’incloure, obligatòriament, la llengua i literatura francesa i la his· tòria de França. El currícu· lum mixt possibilita, a més de l’obtenció de la doble ti· tulació de Batxillerat i Bac· calauréat, que l’alumnat assoleixi el nivell B-2 del marc comú europeu de re· ferència per a les llengües, en llengua francesa. El curs passat van fer la doble titu· lació 4 centres docents amb un total de 32 alumnes ins· crits al programa. Aquests centres són: Institut Baix Penedès (El Vendrell), Ins· titut Vicenç Plantada (Mo· llet del Vallès), Institut Ga· briel Ferrater i Soler (Reus) i Collège Bon Soleil (Gavà).

EMPRESES

Grup Griño Ecologic aposta per la internacionalització de la companyia REDACCIÓ

La presentació del Grup Griño Ecologic, que sorti· ra a cotitzar en el Mercat Alternatiu de Borsa aques· ta setmana, va tenir lloc dimecres passat a Tarra· gona amb la presència del president del Grup, Joan Griño, i del seu director ge· neral, Ferran Iturbe, a més de representants del Banc de Sabadell responsables d’anàlisis del Grup. Al llarg

de l’acte es va posar de ma· nifest l’aposta del grup en la internacionalització de la companyia, així com la seva consolidació a Espa· nya, en una clara aposta per tot el que suposa el ne· goci de la gestió mediam· biental, amb perspectives positives a curt termini per als potencials inversors, que podran accedir al ca· pital en base a la seva nova cotització borsària.

diarimés - 5


6 - diarimés

TARRAGONA

15/07/11

UNIVERSITAT

La producció científica de la URV és un 70% superior a la mitjana estatal

CRISTINA AGUILAR

Per al curs vinent s’implantaran tres nous màsters universitaris ALBA PORTA

La Universitat Rovira i Virgili ocupa la 22a posició en el rànquing de producció científica de l’Estat. Així ho va explicar ahir el rector de la URV, Francesc Xavier Grau, que en el Consell de Govern que es va celebrar ahir va presentar un informe sobre la visibilitat científica de la universitat durant el 2010. Segons aquest informe, la URV va generar l’any passat l’1,7% de la ciència produïda per les universitats espanyoles. «Això significa un 70% superior a la mitjana de l’Estat, que se situa al 0,7%», va remarcar el rector. Grau es va mostrar molt satisfet amb els resultats que es desprenen d’aquest informe, «sobretot en el moment particular en què ens trobem». La contribució de la URV a la producció cientí-

fica de l’Estat correspon a les 1.433 publicacions que s’han realitzat al llarg del 2010. D’aquestes publicacions, destaquen les 712 indexades al Web of Science, que són les que posicionen la URV internacionalment.

URV en un rànquing de dimensió, que combinant el nombre de professorat, alumnat i pressupost, determina la grandària dels centres universitaris. En aquest cas, i pel que fa a les universitats catalanes,

Les publicacions indexades de la URV han crescut un 11,4% respecte al 2009

S’oferirà el títol propi de postgrau d’Especialista universitari en direcció de centres educatius

Grau va destacar especialment aquesta xifra, «perquè significa que tenim una tendència positiva i que ens consolida com una de les millors universitats de recerca». De fet, respecte al 2009, les publicacions indexades han experimentat un creixement de l’11,4%. De l’informe que es va presentar ahir també destaca la 34a posició de la

la URV només està darrere de la Universitat de Barcelona, l’Autònoma de Barcelona i la Politècnica de Catalunya.

Tres nous màsters En el Consell de Govern celebrat ahir també es va aprovar la implantació i extinció de màsters i doctorats per al curs 2011-12. Així, el curs vinent, la URV

comptarà amb tres màsters universitaris més, ja que tot i que també se n’extingeixen tres, se n’implanten sis. La meitat substitueix els que ja no es cursaran, ja que responen a un canvi de nom, i els altres tres són novetat. En total, el proper curs s’ofertaran 50 màsters, i a més, s’oferirà el títol propi de postgrau d’Especialista universitari en direcció i gestió de centres educatius. D’altra banda, ahir també es va aprovar el Carnet d’Amics i Amigues de la URV, un projecte que vol mantenir els lligams de pertinença amb les persones que han tingut alguna relació amb la universitat. Dos dels grans col·lectius als quals s’adreça són els professors jubilats i els exalumnes. El carnet donarà dret a gaudir dels mateixos serveis als quals té accés la comunitat universitària.

El rector va presentar un informe de producció científica.

EMPRESA

La Cambra de Tarragona, de viatge de negocis a Sudan Nord, Uganda i Etiòpia REDACCIÓ

La Cambra de Tarragona té previst anar, en viatge de negocis, a Sudan del Nord, Uganda i Etiòpia el proper mes de setembre, concretament dels dies 10 al 21. Aquesta serà una de les primeres introduccions al mercat que farà una delegació empresarial europea a Sudan, després que el

país s’hagi escindit en dos estats. La delegació empresarial, que serà rebuda també pel cos diplomàtic espanyol acreditat en aquells països, centralitzarà les seves operacions i contactes comercials a les ciutats de Khartum, Addis Abeba i Kampala i té com a objectiu dur a terme un seguit

de negociacions amb empreses procedents de rams productius diversos, des de l’alimentació, fins al sector tèxtil o la construcció. En paraules de Roberto Barros, «els països necessiten importar molt, per tant les oportunitats de negoci hi són per a totes les empreses, sense importar quina sigui la seva activitat».

FESTES

El grup andalús Decai actua aquest cap de setmana a les festes de l’Albada REDACCIÓ

El grup andalús Decai serà el plat fort de les Festes Populars de l’Albada 2011, que se celebren des d’aquest proper divendres fins diumenge. Aquest gran concert, com és habitual, serà d’entrada gratuïta. La banda, formada per Pablo Iglesias, Emi Núñez i Francis Chicó Domínguez, actua-

rà a la Rambla de l’Albada demà dissabte, a les onze de la nit. El cap de cartell de les Festes Populars de l’Albada oferirà un repertori amb cançons del seu darrer treball, El tren solo pasa una vez, i dels altres tres anteriors discos. Com a aperitiu al gran concert, actuarà El Biri, artista terrassenc que està tenint molt èxit

amb Sobre la marcha, el seu primer treball en solitari. A banda del gran concert de Decai, l’Associació de Veïns l’Albada ha preparat un complet programa de festes per celebrar el desè aniversari del naixement del barri més jove de la ciutat de Tarragona. Durant tres dies, el barri s’omplirà d’esports i activitats per a tothom.


15/07/11

PUBLICITAT

diarimés - 7


8 - diarimés

REUS

15/07/11

TRANSPORT AERI

Ryanair programa una nova ruta Reus-Manchester per l’estiu de 2012 L’aerolínia preveu tancar la base a l’octubre però vol recuperar vols a partir del març de l’any vinent OLÍVIA MOLET

MÒNICA JUST/ALBA PORTA

Ryanair ha programat per la temporada d’estiu de l’any vinent una nova ruta que enllaçarà l’Aeroport de Reus amb Manchester. Aquest fet coincideix amb l’anunci de l’aerolínia ir· landesa de posar en fun· cionament una nova base operativa en aquesta ciu· tat anglesa, i que comença· rà a operar a finals del pro· per mes d’octubre, tot just quan es preveu que tanqui les seves portes la base que des del 2008 es troba instal· lada a la ciutat de Reus. Segons van explicar ahir fonts de la companyia a aquest rotatiu, malgrat el tancament de la base, la seva intenció és mantenir els vols previstos a l’aerò· drom reusenc durant les temporades d’estiu, incor· porant-ne també de nous, i eliminar-los totalment du· rant l’hivern. I és que cal recordar que la decisió de Ryanair d’abandonar Reus arriba provocada, segons la companyia, «per l’incom· pliment de la Generalitat i de les institucions tarra· gonines a l’hora de respec· tar els acords assolits». Tot i això, la decisió no està tan· cada al 100%, i l’aerolínia està disposada a reconside· rar la seva decisió «si la Ge· neralitat i les institucions tarragonines ens ofereixen garanties fiables que com· pliran amb els compromi· sos adquirits contractual· ment». Tot i això, el territori ho té molt clar, i ha manifestat

Ryanair preveu tancar la base de Reus el dia 30 d’octubre.

L’aerolínia no preveu tenir cap vol a Reus durant la propera temporada d’hivern La companyia està disposada a reconsiderar la decisió en cas que el territori cedeixi en més d’una ocasió la seva unitat a l’hora de deixar clar que no són ells els que han trencat les negociacions, sinó que ho ha fet l’aerolí· nia «de manera unilateral». Així mateix, representants

del món polític, social, em· presarial i acadèmic de la demarcació es va unir di· mecres en un acte on van reivindicar la importància de la gestió des del territori. Així, des de la demarcació es dóna suport al traspàs al Govern català de les com· petències aeroportuàries, però també reclamen que se’ls atorgui «la capacitat per prendre des del territori les decisions estratègiques de l’Aeroport».

Ballesteros es pronuncia En aquest sentit es va pro· nunciar ahir l’alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ba·

llesteros –que no va assistir a l’acte de dimecres–, que va mostrar-se esperançat perquè el pas que tant re· clama el territori sigui una realitat. Així, va recordar que ell sempre ha defen· sat aquest posicionament, i que les diverses entitats i institucions del territori comparteixen els mateixos criteris i objectius. Per a Ballesteros, «només amb la gestió des del ter· ritori és quan podrem ser més competitius i podrem gestionar millor la infra· estructura perquè som els que coneixem millor les nostres necessitats».

Ryanair deixa a terra a passatgers sense identificació Facua-Consumidors en Acció va alertar dimecres que Ryanair està deixant «il·legalment» a terra passatgers sense DNI o passaport, encara que comptin amb una altra documentació vàlida per a vols nacionals, vulnerant amb això el Pla Nacional de Seguretat Aèria. En un comunicat, l’associació va denunciar que la low cost acumula reclamacions de passatgers, que tenen dret a compensacions econòmiques més el pagament del nou bitllet i les despeses addicionals per aquestes irregularitats. «Entre els denunciants figuren famílies amb nens als quals Ryanair no va permetre volar malgrat que la legislació espanyola permet als menors de 14 anys que viatgin acompanyats acreditar la seva identitat mitjançant el llibre de família, document que l’aerolínia rebutja», va assegurar Facua. Per la seva banda, l’aerolínia ha acusat l’Estat espanyol de sofrir una llacuna de seguretat per no exigir documentació als menors d’edat per viatjar entre aeroports de l’Estat espanyol.

L’exposició ‘Art còsmic’ omple la sala de la Llotja de Reus Avui divendres s’inaugu· ra la tercera exposició del cicle inaugural de la sala d’exposicions de la Llot· ja. En aquesta ocasió el protagonista de la mostra és l’artista Lluís Sánchez Abelló que presenta el seu conjunt d’obres sota el títol genèric Art còs· mic. Aquesta exposició és podrà visitar des del dia 16 fins al 27 de juliol, i la sala romandrà oberta cada dia al matí, amb ho· rari des de les onze fins a les dues; i a les tardes des de les cinc fins a les vuit. Lluís Sánchez Abelló té una llarga trajectòria a les seves espatlles com artista, i aquest any ha exposat, entre d’altres indrets, a la sala reusen· ca La Vintiquatrena. REDACCIÓ

Avui tindrà lloc la segona edició de la Nit de misteris Avui divendres, a partir de les onze de la nit, tin· drà lloc la segona edició de Nit de misteris, una aventura nocturna que preveu ser «increïble» per als participants i que tin· drà lloc pels carrers del centre de la ciutat. Per participar-hi és necessa· ri tenir mínim 16 anys i les inscripcions es faran en grups d’un mínim de tres persones i d’un mà· xim de cinc. L’activitat és gratuïta per a tots els par· ticipants, i les inscripci· ons es poden realitzar al Casal de Joves de la Pal· ma. Demà dissabte, 16 de juliol, tindrà lloc una nova sessió d’aquesta ac· tivitat, però donarà el tret de sortida més tard, cap a les dues de la matinada. REDACCIÓ


REUS

15/07/11

TURISME

diarimés - 9

OLÍVIA MOLET

Reus reforça l’oferta turística durant la temporada alta amb visites guiades diàries pel patrimoni cultural La ruta ‘Gaudí & Reus’ és la principal novetat d’aquest estiu M.JUST

Reus inicia avui la temporada alta de turisme amb un reforç de l’oferta amb visites diàries al patrimoni. Així, segons va informar ahir l’Ajuntament, una sola entrada inclou dues visites guiades (les rutes Gaudí & Reus i Reus modernista: l’Institut Pere Mata) i l’entrada al Gaudí Centre, a un preu reduït de 12 euros, tot i que també és possible comprar les visites per separat. Els tiquets s’adquireixen a l’Oficina de Turisme del Gaudí Centre.

La visita es realitza a les dotze del migdia els dilluns, dimecres i divendres, en català i anglès; i els dimarts, dijous i dissabtes, en castellà i francès. Com a novetat, els dissabtes a les onze del matí la visita es programa només en rus, per tal de donar servei al tipus de turisme que més present està a la capital del Baix Camp. Gaudí & Reus és un nou itinerari a peu pel centre de la ciutat que vol descobrir al visitant el patrimoni històric vinculat a la vida

de l’arquitecte Antoni Gaudí. Així, es visita la Prioral i el campanar i s’arriba fins a la casa natal de Gaudí, al carrer de Sant Vicenç, i on hi ha l’escultura de Gaudí adolescent. A més a més, el recorregut passa per l’interior d’altres edificis com el Teatre Fortuny, l’Ajuntament o la botiga modernista de la Casa Navàs. La ruta també està pensada perquè els visitants la puguin fer lliurement, seguint l’itinerari marcat en el plànol turístic i en la nova Guia del Modernisme. Cada edi-

JOVENTUT

fici està identificat amb un plafó amb informació de l’indret i la seva vinculació amb Gaudí. La informació és en català, castellà, francès, anglès i rus. D’altra banda, la direc-

OLÍVIA MOLET

Les activitats ludicoesportives omplen l’Escola Rosa Sensat L’Escola Rosa Sensat va ser escenari ahir d’un taller d’activitats poliesportives emmarcat dins del calendari d’Altersuer, el programa d’oci alternatiu i saludable adreçat al jovent i impulsat per l’Ajuntament de Reus. Així, els participants van poder compartir una tarda en què van realitzar activitats esportives i lúdiques, acompanyats dels seus monitors. RED.

Imatge de la casa natal d’Antoni Gaudí, que es troba ubicada al carrer Sant Vicenç.

L’activitat està emmarcada dins del programa Altersuer.

tora general de Turisme de Catalunya, Marian Muro, serà avui a Reus, on mantindrà una reunió de treball amb l’alcalde de Reus, Carles Pellicer, i la regidora de Promoció Econòmi-

ca i presidenta del Patronat Municipal de Turisme i Comerç, Alícia Alegret. Prèviament visitarà dos dels principals espais culturals de la ciutat: el Gaudí Centre i la Casa Navàs.


10 - diarimés

REUS

15/07/11

SALUT

CIUTAT

La reunió entre la gerència del Pere Mata i els sindicats no dóna avenços

Pellicer revisarà el Pla de Mobilitat abans de la seva aprovació final

Les posicions estan allunyades i no hi ha perspectiva d’acord a curt termini

Diu que es va aprovar «amb pressa»

OLÍVIA MOLET

ELOI TOST

La reunió que van mantenir ahir a la tarda la gerència de l’Institut Pere Mata (IPM) i el comitè d’empresa no va proporcionar avenços respecte a la diferència en les posicions de les dues parts. El motiu de les discrepàncies és la gestió que es fa dels 3 milions d’euros que la Generalitat ha retallat del pressupost de l’Institut. La gerència proposava inicialment que 1,8 fossin assumits pels treballadors amb rebaixes salarials i de jornades laborals, però ahir les xifres que es van posar sobre la taula van ser inferiors: passen a ser 1,1 milions d’euros. Tot i això, els sindicats neguen que la reunió d’ahir fos una negociació, tal i com havia assegurat el director general del grup IPM, Joan Amigó. Segons Ferran De Cabo, membre

Imatge de la compareixença dels sindicats aquest dilluns passat.

del comitè d’empresa, «no hi ha negociació perquè nosaltres no acceptem que la retallada pressupostària l’haguem de pagar nosaltres». De Cabo continua: «Nosaltres ja portem des del 2008 amb el sou con-

gelat, l’empresa està sanejada econòmicament i, per tant, han de ser ells els que assumeixin els 3 milions». Així doncs, segons ell, «en la trobada d’ahir la direcció va exposar les seves idees, però nosaltres no vam do-

M.JUST

nar cap tipus de resposta». A partir d’ara, sobre un període en el qual el comitè d’empresa estudiarà acuradament la situació i, possiblement abans de setembre, es reprendran les converses amb la gerència. De tota manera, en aquestes futures trobades, no està previst que els sindicats entrin a negociar. Mentrestant, tal com ha denunciat aquesta setmana el comitè, és possible que continuï el degoteig de baixes a l’IPM. La setmana passada es van acomiadar quatre treballadors i, anteriorment, s’havia prescindit de quatre professionals més. Per De Cabo, «l’empresa juga a fer una pressió psicològica», i en el futur no descarten mobilitzacions. Pel què fa al possible ERO que s’havia insinuat aquests dies, en la trobada d’ahir no es va esmentar.

L’alcalde de Reus, Carles Pellicer, es va reunir ahir amb els responsables de la Coordinadora Bicicamp per tal de tractar diferents qüestions relacionades amb la mobilitat i amb l’ús de la bicicleta. Durant la trobada, Pellicer va manifestar la seva voluntat d’aprovar el Pla de Mobilitat Urbana en comissió de govern, però abans vol que se’n faci una revisió, ja que considera que es va fer «amb certa pressa i amb poca informació». Malgrat això, i segons van informar ahir des de Bicicamp, l’alcalde va donar el vistiplau a mantenir la taula de treball amb la Guàrdia Urbana i a que les propostes que es generin d’aquestes trobades puguin comptar amb dotació econòmica que permeti tirar-les endavant.

SOCIETAT OLÍVIA MOLET

Cancel·lat el Concurs de Salt d’Obstacles que s’havia d’iniciar avui Un fong a la gespa del camp de rugbi ho impedeix REDACCIÓ

Els tècnics de la Federació Espanyola d’Hípica van decidir ahir cancel·lar la prova del Concurs Nacional de Salt d’Obstacles que s’havia de fer entre avui i demà al camp de rugbi de l’Estadi Municipal reusenc. El motiu són les males condici-

SOCIETAT

ons de la gespa, que no reuneix les garanties suficients per als cavalls de més alt nivell. Els tècnics van revisar les instal·lacions aquest dilluns i van aconsellar elevar l’altura de l’herba, però aquest fet va provocar l’aparició d’un fong que ha posat en risc l’estat de la

mateixa. Aquest esdeveniment, d’una elevada complexitat esportiva, s’havia de disputar en un primer moment dins de l’Estadi Municipal, però l’avançament de la temporada de Segona Divisió B va fer canviar el recinte, que va passar a ser el camp de rugbi.

cedida

Imatge de la presentació de l’acte, feta aquest dilluns.

COMERÇ

El CNL i la Unió de Botiguers signen un conveni de col·laboració REDACCIÓ

El diumenge passat 10 de juliol, L’Associació de Dones La Dàlia de Maspujols va fer l’acte de cloenda del 10è aniversari de la seva fundació, amb l’actuació del actor mataroní Joan Pera que ens va fer riure de bo de bo amb el seu monòleg «Una estona amb Joan Pera»

El Centre de Normalització Lingüística (CNL) de l’Àrea de Reus Miquel Ventura i la Unió de Botiguers de Reus van signar ahir un conveni de col·laboració. Els principals acords que van prendre giren a l’entorn de l’assessorament lingüístic, la formació del personal i el programa Voluntariat per la llengua. Així, a fi que la UBR i els seus associats treballin

amb seguretat en llengua catalana, el CNL posarà a la seva disposició, amb caràcter gratuït, el servei d’assessorament lingüístic. Entre les iniciatives, la UBR també difondrà, per mitjà de trameses electròniques i del web, els fulls lingüístics del CNL Falca i Cinc cèntims de llengua, que contenen informacions lingüístiques d’interès per als comerciants. REDACCIÓ

Els membres de la plataforma van aprofitar per manifestar la seva inquietud pel servei de bicicleta pública de lloguer a Reus. En aquest sentit, Pellicer va remarcar la dificultat de la situació actual per tal de poder afrontar aquest projecte, principalment pel seu cost econòmic. Tot i això, es va mostrar disposat a debatre alternatives per aprofitar els diners concedits en concepte de subvenció. Des de Bicicamp van referir-se també a la instal· lació d’aparcaments bici a les escoles, una situació que volen que es desencalli. En aquesta qüestió, l’Ajuntament esbrinarà quina és la problemàtica i donarà instruccions per solucionar-ho. Finalment, l’alcalde va designar Alícia Alegret com la seva interlocutora.

La Guàrdia Urbana deté un home que fugia d’un local amb una caixa registradora La Guàrdia Urbana va haver de fer ahir dues intervencions a la ciutat. En la primera, a dos quarts de sis de la matinada, dues dotacions del cos policial van detenir un veí de Barcelona de 55 anys per un presumpte delicte de robatori amb força. A l’imputat se’l va veure sortir d’un establiment del camí de Riudoms amb una caixa registradora. Tot i intentar fugir, finalment va poder ser detingut per agents del cos municipal de seguretat. El cas ha estat traslladat als Mossos d’Esquadra. Unes hores abans, a l’avinguda de Salou, en un control preventiu, la Guàrdia Urbana va instruir diligències judicials contra un veí de Vila-seca de 56 anys per un presumpte delicte contra la seguretat del trànsit per conduir un vehicle Ford Courier sota els efectes d’alcohol. L’imputat va donar una taxa molt superior a la permesa, concretament de 0,73mg/l d’aire espirat. REDACCIÓ


REUS

15/07/11

La Cambra de Comerç posa en marxa el Pla de Subcontractació Industrial La Cambra de Comerç de Reus posa en marxa un Pla de Subcontractació Industrial, que inclou més de 55 accions anuals de suport i promoció internacional i que anirà adreçat a les Petites i Mitjanes Empreses (Pimes) industrials catalanes que decideixin internacionalitzar la seva activitat en sectors com automoció, aeroespacial, electrònica, naval, energètic, tecnologies mèdiques, microtecnologies i ferrocarril. La mediació de la Cambra a través de la Borsa permet recollir informació detallada de les empreses associades, canalitzant consultes d’empreses contractistes que desitgen identificar nous proveïdors. Les empreses de l’àmbit territorial de la corporació poden inscriure’s en aquest servei que ofereix l’oportunitat d’accedir al Pla i potenciar les relacions comercials entre les empreses de subcontractació industrial i les empreses compradores industrials. RED.

La Banda Simfònica actuarà a Móra, el Vendrell i Vila-seca La Banda Simfònica de la Diputació té previstos fins a tres concerts per aquest mes de juliol. El primer tindrà lloc demà dissabte, a les vuit del vespre, al Teatre La Llanterna de Móra d’Ebre. La segona serà l’endemà, també a les vuit del vespre, al Teatre Àngel Guimerà del Vendrell. El dia 18, a la mateixa hora, seran a l’Auditori Josep Carreras de Vila-seca. RED.

diarimés - 11

POLICIAL

La policia intervé 18.000 euros de diner negre a una veïna de Reus L’operació va tenir lloc dimecres passat a la duana da la Farga de Moles AGÈNCIES

La Guàrdia Civil va intervenir dimecres passat a la duana de la Farga de Moles (municipi ubicat a l’Alt Urgell) un total de 28.375 euros de diner negre en dos controls que es van efectu-

ar a vehicles que es dirigien a territori estatal. En el primer d’aquests controls, que va tenir lloc a un quart de dues del migdia, els agents del cos policial estatal van poder localitzar una quantitat de

12.000 euros al conductor d’un vehicle de la marca Audi, un veí de Barcelona de 79 anys, J. F. M. D’altra banda, i segons van informar ahir fonts policials, en la segona actuació, que es va dur a terme

ADMINISTRACIONS

OLÍVIA MOLET

El Consell Comarcal aprova el seu nou organigrama El Consell Comarcal va celebrar ahir un Ple extraordinari, en el qual es va aprovar el nou organigrama, la delegació de les competències del Ple a favor de la Junta de Govern Comarcal, i el règim d’assistències i indemnitzacions, entre d’altres qüestions. També es va donar llum verd als nomenaments de representants comarcals als diferents organismes. REDACCIÓ

La sessió plenària es va celebrar ahir a la tarda.

POLÍTICA MUNICIPAL

La CUP vol impulsar la participació ciutadana amb una assemblea popular REDACCIÓ

La Coordinadora d’Unitat Popular (CUP) de Reus realitzarà demà, a partir de dos quarts de vuit del vespre i a la plaça del Teatre, una assemblea informativa oberta a la ciutadania per informar sobre la seva nova situació dins de l’Ajuntament de la ciutat. La seva voluntat, a través d’aquesta

iniciativa, és obrir un procés de participació que desemboqui en futures propostes als Plens. El partit ha creat tot un seguit de comissions distribuïdes en temàtiques diverses com el territori, la sostenibilitat, la immigració, la cultura, els esports o l’educació. La intenció que persegueixen és realitzar

assemblees com aquesta una vegada per trimestre i descentralitzar-les als barris, per tal de donar-los més protagonisme. A l’acte de demà hi intervindrà el regidor de la CUP a Valls, Gerard Nogués, i el portaveu de la CUP a Reus, David Vidal. Els dos exposaran les seves pròpies experiències.

cap a dos quarts de sis de la tarda al mateix punt, es van interceptar fins a 18.375 euros a una dona de 54 anys i veïna de la capital del Baix Camp, que respon a les sigles A.G.A. La dona també viatjava amb un vehicle de

gamma alta. Els infractors van continuar els seus respectius trajectes amb 1.000 euros cadascun en concepte de «mínim de supervivència», mentre que la resta va quedar a la disposició de la Comissió de Prevenció de Blanqueig de Capitals i Infraccions Monetàries del Banc d’Espanya. La Guàrdia Civil va aixecar així mateix les corresponents actes per la comissió de sengles infraccions a la normativa sobre el blanqueig de capitals.


12 - diarimés

CAMP DE TARRAGONA

15/07/11

ECONOMIA

CRISTINA AGUILAR

Tarragona basarà la seva recuperació en el turisme Així es desprèn d’un informe sobre la situació econòmica actual fet per BBVA VICENTE M. IZQUIERDO

El turisme serà el mecanisme de recuperació de l’economia a Tarragona, segons es desprèn d’un estudi realitzat per BBVA. L’economista de BBVA Research, Anabel Arador, va presentar ahir aquest informe, que tracta la situació econòmica actual i, en aquest sentit, assegura que «tenim mar i muntanya, que és un dels principals pols d’atracció del turisme». Un dels reptes que s’han de marcar, segons Arador, és el de «diversificar la temporada turística», de manera que no només siguin els mesos d’estiu els que ser-

veixin perquè els forans visitin terres tarragonines. A més, l’economista també parla de la situació d’atur que s’està vivint en tot el país i, ubicant-lo en el plànol tarragoní, deixa clar que «aquest augmentaria si no fos pel període estival», amb els contractes de curta durada. Anabel Arador també parla sobre la marxa de Ryanair de l’Aeroport de Reus. En aquest sentit, detalla que «hi ha molta gent que utilitza l’Aeroport per viatjar a d’altres ciutats, però es queden a Tarragona durant uns dies. El fet que no hi sigui Ryanair pot esdevenir un problema en

L’estudi es va presentar ahir a les oficines del BBVA de la ciutat de Tarragona.

«Hem d’aconseguir diversificar la temporada turística», segons Anabel Arador

En el darrer semestre, detalla l’informe, han pujat les exportacions a la província

aquest sentit». En l’informe també es detalla un treball realitzat sobre les exportacions les quals, segons l’economista, «han pujat en el darrer semestre en comparació amb la resta de Catalunya,

tot i que l’excessiva orientació cap a alguns països de la Unió Europea pot esdevenir un llast per a Tarragona». En aquest estudi també es tracta la venda d’habitatges, la qual, segons es deta-

lla a l’informe, «hi ha entre un 4 i un 5% d’habitatges nous a la província de Tarragona que estan pendents de vendre’s». A trets generals, de l’escrit també es desprèn que Catalunya continua enguany la trajectòria de suau recuperació, que es va iniciar el passat 2010, i que va estar marcada per la contribució del sector exterior i la debilitat de la demanda interna.

EMPRESA CEDIDA

El grup SOLARCA celebra el seu 25è aniversari amb el delegat del Govern Joaquim Nin va destacar la voluntat d’estar amb les empreses REDACCIÓ

El delegat del Govern de la Generalitat a Tarragona, Joaquim Nin, va assistir ahir al matí a l’acte de celebració dels 25 anys del grup SOLARCA, dedicada al sector de neteja i manteniments químics industrials ubicada a la Selva del

Camp, actualment disposa de 150 treballadors i té Joan Enric Farreres en el càrrec de president executiu del grup. En aquest acte va voler destacar «la voluntat del Govern de ser al costat de la gent que pot aportar valors en temps difícils, la volun-

tat d’apostar per les persones i les empreses que creuen en un projecte i que el tiren endavant, ja que aquest és el secret de l’èxit». Un dels altres punts que va destacar va ser la importància del respecte al medi ambient que duu a terme aquest grup.

Joaquim Nin, en una imatge de l’acte de celebració dels 25 anys.

NUCLEAR

El Govern de la Generalitat podrà actuar en seguretat nuclear La Comissió d’Interior del Parlament de Catalunya ha aprovat la proposta de resolució presentada per la diputada de la circumscripció de Tarragona, Hortènsia Grau, on s’insta el Govern a iniciar «els treballs per la creació d’un marc de col· laboració, cooperació i execució en matèria de seguretat nuclear amb el Ministeri d’Interior amb la signatura d’un conveni amb l’Estat».

Segons Hortènsia Grau, la proposta de resolució aprovada per unanimitat «ha de permetre accelerar les negociacions del Govern de la Generalitat amb l’Estat central per aconseguir per la via del conveni, que la Generalitat pugui assumir competències d’execució en matèria de seguretat nuclear, que és la via que va obrir el nou Estatut d’Autonomia».

Finalitza la formació de nouvinguts amb una elevada participació La Regidoria d’Acció Social, Immigració i Dona de l’Ajuntament de Salou celebra amb més d’una trentena d’estudiants la cloenda de les accions formatives que han realitzat durant aquest trimestre des del Servei d’Acollida al Nouvingut/ da. En l’acte, hi ha estat present el regidor d’Acció Social, Immigració i Dona, Pedro Lavilla. Aquests cursos estan emmarcats dins el Programa Integral d’Acollida i el Programa per la Igualtat d’Oportunitats que es duen a terme al municipi des de l’any 2006, programes adreçats a nouvinguts, cofinançats per la Direcció General de la Immigració de la Generalitat de Catalunya. La formació es va repetint de manera trimestral durant tot el curs lectiu, aquesta formació forma un itinerari de menys a més grau de coneixement de la llengua catalana. Al setembre es reprendran les noves inscripcions per al proper curs. REDACCIÓ

Bosc Aventura arriba a Salou, darrere del Parc de la Ciutat Bosc Aventura obre les seves portes al carrer Barbastre, número 15 de Salou. Es tracta d’un espai on petits i grans poden passar una bona estona tot divertint-se i gaudint de l’esport. Bosc Aventura, està situat en un entorn totalment natural darrere del Parc de la Ciutat on s’hi pot gaudir dels 4 circuits de tirolines, dels ponts penjants, dels dos camps de paintball, del croquet aventura i del rock aventura amb tres rocòdroms on poder iniciar-se a l’escalada o perfeccionar la tècnica. A més, disposa d’una tirolina de 9 metres d’altura per 70 metres de llargada que es una de les atraccions estrella del circuit. Les instal·lacions compten amb un equip de 14 persones totalment professionals, les quals vetllen per la seguretat i el bon funcionament de les instal·lacions. El preu mitjà d’aquestes és d’uns 10 euros per uns 45 minuts que dura l’activitat. El recinte estarà obert tot l’any. REDACCIÓ


CAMP DE TARRAGONA

15/07/11

diarimés - 13

RODA DE BARÀ

MÚSICA

Atraquen per tercera vegada en sis mesos una botiga de roba esportiva

Els monuments i monestirs del Cister acolliran concerts REDACCIÓ

La propietària de l’establiment assegura que instal·larà càmeres de seguretat CEDIDA

VICENTE M. IZQUIERDO

La botiga Rallian Sports de Roda de Barà, que es dedica a la venda de roba esportiva, va patir aquest dimarts el tercer robatori en sis mesos. «Tots tres han estat a punta de ganivet», segons manifesta Maria Antònia Duch, propietària de l’establiment. «Entre roba i els diners de la caixa que es van emportar, el botí ha estat d’uns 1.500 euros. Però en ocasions anteriors ha estat pitjor, ja que la primera vegada endur-se 1.500 euros i la segona, uns 5.000», declara Duch, la qual assegura que s’ha vist obligada a «posar càmeres de seguretat. Crec que és la millor manera per que ens deixin tranquils». Del darrer atracador, la propietària de la botiga recorda que «era un noi normal, una mica alt, moreno i no tenia pinta de ser un de-

Una imatge de l’establiment, que està situat a l’entrada del municipi. linqüent». Va entrar al voltant de les set de la tarda, aprofitant que el bar que hi ha al davant estava tancat. Les dues

altres vegades que van entrar a l’establiment van ser dissabtes, també a la tarda, quan van utilitzar el mateix modus operandi que en les

darreres ocasions. Mentre un dels atracadors robava els diners de la caixa, l’altre omplia bosses amb roba de marca.

Els monestirs i monuments que formen la ruta del Cister acolliran, entre aquest dissabte i el proper 20 d’agost, diversos concerts de jazz, blues, swing, rock i gospel, entre els quals destaquen el de la banda de rock catalana Mazoni, el pianista Graham Lister i el cor masculí O Vos Omnes, que servirà per inaugurar el

cicle. Per al concert inaugural, O Vos Omnes serà l’encarregat d’interpretar una missa profana del segle XVI, una composició molt habitual en el Renaixement que empraven cançons ja existents –sobre amor, la guerra i les estacions, per exemple– per crear melodies, que podien ser tant sacres com profanes.


14 - diarimés

CAMP DE TARRAGONA

POLICIAL

CEDIDA

15/07/11

HISTÒRIA

Uns 200 documents d’Enric Casals passen a ser de l’Arxiu Nacional Es digitalitzaran els documents per posar-los a l’abast d’investigadors CEDIDA

REDACCIÓ

Equipatge del Barcelona falsificat.

Detenen tres ciutadans hindús per vendre roba falsificada Van intervenir un total de 702 peces REDACCIÓ

La Guàrdia Civil ha detingut aquesta setmana tres homes de 44, 37 i 35 anys i de nacionalitat hindú i veïns de Salou, per un presumpte delicte contra la propietat industrial. Després de ser detinguts i de declarar davant del jutge, els tres van ser deixats en llibertat amb càrrecs. En una inspecció a diferents comerços agents de la Guàrdia Civil van trobar peces de roba de la marca Futbol Club Barcelona a cinc establiments. La policia va sospitar de l’autenticitat de la roba,

fet pel qual va identificar els titulars dels negocis i se’ls va demanar que acreditessin la procedència de la mercaderia. Segons el relat policial, els identificats van declarar que no recordaven d’on l’havien treta. Després de les inspeccions, la policia va decidir intervenir el material per sospites. Posteriorment, pèrits especialitzats van corroborar les sospites.En total es van comissar 702 peces de roba. Els equivalents originals haurien tingut un valor al mercat de més de 48.000 euros.

Més de 200 partitures i particel·les originals d’Enric Casals, a més d’altres documents de correspondència, monografies, articles i dossiers de premsa sobre les activitats del seu germà, el compositor Pau Casals, han estat cedides per part de la família del músic a la Fundació Pau Casals. Igualment, això no finalitza aquí, ja que passaran a formar part de l’Arxiu Nacional de Catalunya, que serà l’encarregat de dur a terme una digitalització de l’arxiu per tal de posar-ho a l’abast d’estudiosos, investigadors i, en un futur, de qualsevol ciutadà. L’encarregat de dur a terme aquesta cessió va ser el nét d’Enric Casals, Pau Casals Sánchez, que va realitzar-la en nom de les seves filles, Núria i Laia, de sis anys, perquè «prenguin consciència del que significa ser familiar d’una persona coneguda». Segons la vídua de Pau Casals, Marta Casals, aquesta cessió ajudarà tots aquells que ho vulguin a conèixer nous detalls de la vida i obra del mestre, que fins fa poc estaven ocults per a aquells que

Una imatge del moment en què es va informar d’aquest canvi de propietat.

Amb aquesta cessió, investigadors i estudiosos podran accedir als documents

La vídua de Pau Casals considera que l’Himne de les Nacions Unides es pot interpretar a tot arreu

no formaven part del cercle familiar. Igualment, Marta Casals ha fet recentment unes declaracions referides a l’Himne de les Nacions Unides, en les quals la vídua del gran mestre, ha reconegut que és molt «com-

plicat» repetir el concert que Pau Casals va fer l’any 1971 a la Seu de les Nacions Unides interpretant l’himne que ell mateix havia compost. Per Marta Casals, però, aquest himne és per «tocar-se a tot arreu» i l’important, assegura, és «que

ACCIDENTS

CEDIDA

Xoc entre dos turismes a l’avinguda Diputació de Cambrils REDACCIÓ

L’estat del vehicle després de l’accident.

es conegui i es coneguin els ideals pels quals es va fer». En aquest sentit, Marta Casals valora que la Fundació Pau Casals hagi pogut organitzar el concert d’aquest himne al Palau de la Música, per al proper 14 de setembre, una cita escollida per a commemorar el 40è aniversari de la primera audició d’aquest himne, i també el concert que Casals va fer davant de Kennedy a la Casa Blanca.

Ahir es va produir un accident quan un turisme, que sortia de la zona d’aparcament privat de la urbanització Reus Mediterrani de Cambrils, i s’incorporava a l’avinguda Diputació va efectuar un gir cap a l’esquerra i va interceptar en aquell moment la marxa prioritària d’un segon turisme, el qual circulava en sentit cap al Port. Llavors,

es va produir una envestida frontolateral entre ambdós vehicles. A causa de l’impacte, el segon vehicle va ser desplaçat cap a la dreta fins a sortir de la calçada i impactar contra un mur d’una propietat privada, així com contra un mirall convex de circulació i un senyal de trànsit. Tots dos conductors van necessitar assistència i van patir ferides lleus.


CATALUNYA-ESPANYA

15/07/11

El fiscal demana presó per a l’advocada Arantza Zulueta El fiscal de l’Audiència Nacional Vicente González Mota va sol·licitar ahir l’ingrés a la presó de l’advocada d’ETA Arantza Zulueta, en considerar que només els membres de l’organització terrorista tenen plànols dels espais en els quals els comandos amaguen el material destinat a cometre atemptats, segons van informar fonts jurídiques. EUROPA PRESS

Rubalcaba diu que està preparat per qualsevol data electoral El candidat socialista a la Presidència del Govern, Alfredo Pérez Rubalcaba, va assegurar ahir que està preparat per afrontar qualsevol data electoral. Tot i això, però, també va voler recordar que la decisió d’avançar o no les eleccions generals previstes pel 2012 correspon únicament a l’actual cap de l’Executiu, és a dir, a José Luis Rodríguez Zapatero. EUROPA PRESS

CASTELLA-LA MANXA

Cospedal diu que Barreda ha deixat sense pagar factures de 1.700 milions Adverteix Salgado que podria fer públic les dades pel seu compte EUROPA PRESS

El Govern de Castella-la Manxa, presidit per María Dolores de Cospedal, va assegurar que l’anterior Executiu regional, dirigit per José María Barreda, va deixar a deure més de 1.700 milions d’euros en factures. Així ho va afirmar en una roda de premsa el portaveu de la Junta, Leandro Esteban, després del Consell de Govern celebrat ahir al matí, en què va remarcar que aquestes dades es basen en un informe de la Intervenció General de la Junta.

Segons va explicar, l’informe s’ha elaborat recollint les dades dels propis funcionaris del Govern regional que tenien responsabilitats en matèria de control de la despesa i d’execució pressupostària i que han aportat a la Intervenció. D’aquesta manera, va indicar, es posen sobre la taula les dades «oficials» i «reals» de l’economia Castella-la Manxa a 30 de juny de 2011, que ha de pagar, va dir, 1.700 milions d’euros en factures, que suposen mil milions d’euros més dels que va estimar el Govern de

José María Barreda. Així, va assegurar que «no són poques» les factures que tenen ja un any de vida, per la qual cosa va acusar l’an-

Esteban: «Les factures per pagar no són poques, i no estem exagerant, estem dient la veritat» terior responsable de l’Economia regional, María Luisa Araújo, de mentir, ja que va dir que hi havia un mes de desfasament en els pagaments. «No estem exagerant, estem dient la veritat»,

va remarcar Esteban, que va afegir que amb aquestes dades es procedirà a demanar de la Sindicatura de Comptes un altre informe amb la finalitat que siguin validats. Esteban va assenyalar que d’aquí a unes tres setmanes, segons les estimacions de la Sindicatura de Comptes, l’Executiu presidit per Cospedal tindrà validats per via oficial les dades que s’han recollit i que farà públics quan siguin conegudes pel Consell de Govern. D’altra banda, Esteban va assenyalar que la reu-

Mutua Madrileña ha tancat l’adquisició del 50% de SegurCaixa-Adeslas Seguros Generales, l’empresa d’assegurances del Grup La Caixa, i l’acord comercial per a la distribució en exclusiva i de forma indefinida dels productes de la nova societat SegurCaixa Adeslas a través de la xarxa comercial de La Caixa i la resta de canals de l’entitat, per d’1.075 MEUR. EP

nió que Cospedal va demanar amb la ministra d’Economia, Elena Salgado, per parlar sobre el dèficit de la Comunitat Autònoma, cobra «especial rellevància i urgència» d’acord amb les dades aportades pel Govern regional. A més, va afirmar que serà en aquesta reunió amb Salgado on s’aportarà la dada definitiva del dèficit que la presidenta de l’Executiu castellà-manxec xifrava dilluns passat en més del quatre per cent. No obstant això, i encara que pretenen ser curosos amb les dades per lleialtat institucional, el portaveu del Govern regional va advertir la ministra que, en el cas aquesta reunió s’acabés retardant, prevaldria el dret dels ciutadans a estar informats i la Junta hauria de fer pública la dada del dèficit en què es troba Castella-la Manxa.

ECONOMIA

Mas-Colell demana als funcionaris treballar igual «per una mica menys»

ACN

Demana «sacrificis» als empleats públics Mutua Madrileña compra el 50% d’Adeslas

diarimés - 15

ACN

El conseller d’Economia i Coneixement, Andreu MasColell, va obrir ahir la porta a una baixada del sou real dels treballadors del sector públic. El conseller va declarar que «és possible que es demani als treballadors públics que treballin el mateix per una mica menys» i va assegurar que això no tindrà a veure «amb la qualitat dels serveis». MasColell també va considerar que cobrin igual per fer més hores, fet que «baixaria el seu salari real, com ha passat a la majoria de

treballadors del país». Així, Mas-Colell va demanar als treballadors públics «sacrificis» per contribuir a la «recuperació econòmica» i va assenyalar que no aplicar aquestes mesures portaria a retallades de personal. Durant una conferència a Esade, el titular d’Economia va explicar que «els ajustaments marginals» en les retribucions dels funcionaris es podrien vehicular modificant les jornades laborals i fent que treballin «deu o quinze minuts més al dia», o bé que «es treballi menys cada dia i te-

El conseller d’Economia, durant la seva conferència d’ahir a Esade. nir menys vacances». MasColell va afirmar que no es tracta d’un «benefici» dels treballadors públics sinó

una «contribució» a la recuperació econòmica com «ja han fet fins ara amb la reducció salarial de l’any

passat». El conseller va assegurar que la insistència en «fer el mateix pel mateix» portarà que «l’ajustament no es farà via preus, sinó via quantitats», és a dir que, en comptes d’abaixar salaris es podrien modificar jornades. Per això, Mas-Colell va fer una crida a la «col· laboració» dels funcionaris i empleats del sector públic, «minimitzant les mesures més doloroses» sobre els treballadors. Sobre el deute de la Generalitat, Mas-Colell va assegurar que la situació del deute de diversos estats europeus «no modifica els plans» del Govern, però que «les incidències d’aquesta setmana faran la vida una mica més difícil». El conseller va recordar que, des de la crisi grega, «ha estat molt difícil per a totes les comunitats aconseguir crèdit».


16 - diarimés

MÓN

15/07/11

POLÍTICA

SUCCESSOS

CONFLICTES

Sudan del Sud es converteix en el membre número 193 de l’ONU

Els atemptats de Bombai encara no han estat reivindicats per ningú

Gaddafi fa servir vehicles civils per esquivar els atacs de l’OTAN

AGÈNCIES

L’Assemblea General de l’ONU va aprovar ahir per aclamació l’ingrés en el si de l’organisme de Sudan del Sud, els qual es converteix, d’aquesta manera, en el seu membre número 193 menys d’una setmana després de proclamar la seva independència. «Benvingut, Sudan del Sud. Benvingut a la co-

munitat de nacions», va manifestar el secretari general de l’ONU, Ban KiMoon, durant la sessió en la qual l’Assemblea General va celebrar la incorporació del país més jove del món, els representants del qual ja ocupen un seient més a la cambra de representants. La cerimònia d’independència del país va ser multitudinària.

AGÈNCIES

El Govern de l’Índia ha començat una investigació exhaustiva per aclarir les circumstàncies que van provocar l’atemptat múltiple que ahir es va cobrar la vida d’un total de divuit persones a la ciutat occidental de Bombai i que continua sense ser reivindicat. El ministre de l’Interior indi, P. Chidambaram,

que es va desplaçar ahir a la capital financera índia, va admetre que les agències d’intel·ligència no tenien cap informació sobre possibles plans d’atemptar a la ciutat. El ministre Chidambaram també va aprofitar per reiterar que la cadena d’explosions en tres zones del centre i sud de Bombai van ser un «atac terrorista coordinat».

EUROPA PRESS

Els efectius lleials al líder libi, Muammar al Gaddafi, utilitzen cada vegada més infraestructures i vehicles civils, segons va assegurar una font del Ministeri de Defensa britànic, la qual cosa impedeix que la coalició ataqui les tropes líbies sense causar importants danys civils. El Regne Unit actual-

ment es troba immers en una campanya per defensar la població civil dels atacs de les forces del règim libi. Ja fa quatre mesos que van començar els atacs de l’OTAN, per la qual cosa les despeses i la retallada de les partides de Defensa en molts dels pressupostos dels estats de la coalició podrien posar en perill aquesta campanya.

FELICITATS

Moltisimes felicitats, Marc Ja tens 1 anyet!! Per molts anys i anys, petonets del papa i la mama que t`estimen molt. Felicita les persones que estimes a través de ‘Més Tarragona’. Envia’ns una fotografia i el text de felicitació al carrer Sant Agustí, 21, 3er, 43003 de Tarragona o a l’adreça electrònica: publicitat@ mestar­ragona.com. Les fotos s’han d’enviar amb dos dies d’antelació respecte a la data de publicació. Les fotos en suport paper no es retornaran.


15/07/11

La secció de cartes és oberta a la participació de tots els lectors i lectores de Diari Més, poden fer-les arribar a la redacció per correu (carrer Sant Agustí, 21. 43003 de Tarragona o carrer Sor Lluïsa Estivill, 16, baixos. 43202 de Reus), o mitjançant el correu electrònic (redaccio@mestarragona.com o redaccio@mesreus.com). El diari es reserva el dret de publicació de les cartes i de no donar resposta a les mateixes. Les cartes no seran retornades i no han de superar el màxim de vint línies. Les cartes han d’anar signades indicant el número de D.N.I. i el telèfon de contacte.

OPINIÓ

EDITORIAL

MÉS CONFIDENCIAL

Treballar més per menys La crisi sembla que passarà factura als treballadors públics de nou. El conseller d’Economia i Coneixement, Andreu Mas-Colell, obria ahir la caixa dels trons i anunciava una nova possible baixada del sou real dels treballadors del sector públic. El conseller va declarar que «és possible que es demani als treballadors públics que treballin el mateix per una mica menys» i va assegurar que no tindrà a veure «amb la qualitat dels serveis». Mas-Colell llançava a l’aire la

possibilitat que cobrin igual per fer més hores, fet que baixaria el seu salari real, escudant-se en la situació de la majoria de treballadors. Potser aquesta mateixa premissa haurien d’aplicar-se-la els representants del poble al govern, donat que són ells els que han de buscar la fórmula per sortir de la crisi i l’única fórmula que han trobat és abaixar els sous al sector públic. Potser haurien de ser ells els primers i abaixar-se les dietes només per posar un exemple.

ALS QUATRE VENTS

Atri dels gentils

C

S. Lewis, escriptor convers al cristianisme, en concret a l’anglicanisme, va escriure un llibre famós, Mer cristianisme, en el pròleg del qual convidava persones que no creien, com li havia passat a ell, a endinsar-se al vestíbul de la casa cristiana. Des d’allí podrien entrar a qualsevol de les habitacions, les diverses Esglésies cristianes, ja que és a les habitacions on es troben els sofàs, la xemeneia encesa i el menjar, no en el vestíbul, que és lloc d’espera. Per això advertia que l’estada al vestíbul no han de considerar-la, els qui són allí, com una acampada, sinó com un lloc de pas, i mentre hi són han de resar, demanar llum per a prendre la decisió correcta. Una cosa semblant a això és la recent iniciativa anomenada atri dels gentils, per la qual la gran porta de l’habitació de l’Església catòlica s’ofereix als qui entren al vestíbul per a un diàleg sincer sobre la fe i la vida. La idea neix del nou Consell Pontifici per a la Nova Evangelitza-

diarimés - 17

JAUME PUJOL Arquebisbe de Tarragona

ció, que té per objectiu «promoure una evangelització renovada en països on hi ha hagut un primer anunci de la fe, però que viuen una secularització progressiva i una espècie d’eclipsi del sentit de Déu». Va ser el papa Benet XVI qui, el desembre de 2009, va expressar el seu desig de crear un «atri dels gentils» on els homes puguin entrar en contacte amb el Déu per a ells desconegut. El nom correspon a l’atri del temple de Jerusalem reservat als pagans, citat diverses vegades en el Nou Testament. La menció de gentils no té cap connotació negativa. Hi ha moltes persones magnífiques i amb molt bona voluntat —algunes d’elles exemplars— que cerquen Déu en el seu cor, a vegades fins i tot sense saber-ho, i que poden trobar-lo en aquests col· loquis que es promouen. El primer es va fer a París, símbol de la Il·lustració, capital d’una França en la qual només el 36% d’habitants confessa creure en Déu quan es fan enquestes. Els esce-

naris de les converses entre personalitats de gran relleu, catòliques i agnòstiques, van ser la seu de la UNESCO, l’Institut de França, la Universitat de la Sorbona i la plaça de la Catedral de Nôtre Dame. Aquestes iniciatives s’aniran expandint pel món. Arribat el moment, desitjo ferventment que

«El nom correspon a l’atri del temple de Jerusalem reservat als pagans, citat diverses vegades en el Nou Testament» puguem acollir-les també a l’arxidiòcesi de Tarragona. En concret tinc l’esperança que l’edifici remodelat del Seminari pugui albergar aquests diàlegs que poden afavorir la pau, l’entesa i, si és el cas, la conversió de moltes persones, predominantment joves. Per a això invoco la protecció de la Mare de Déu, perquè ens guiï en aquesta trobada amb els nostres germans, els homes, i amb el seu Fill diví.

El manual del bon regidor, un producte a crear La democràcia i el sufragi universal permeten gairebé des dels seus inicis que qualsevol persona, al marge del seu gènere o condició pugui accedir a la política i fins i tot governar. Per ser regidor no cal fer oposicions ni tenir un mínim de formació. Però el mínim que es podria exigir és el seu coneixement del funcionament dels òrgans de decisió pública per evitar situacions com la que es va produir ahir al plenari de Tarragona quan una de les noves regidores va demanar parlar quan no tocava, demostrant desconeixement sobre el funcionament del torn de paraules que depèn de la representativitat de cada partit. De fet, és quelcom conegut per qualsevol que hagi assistit a un plenari, un acte públic i obert a la ciutadania.

El mínim que es podria exigir és conèixer el funcionament dels órgans públics

Acampada Jove de Montblanc

J

a és estiu i amb l’arribada del juliol ens trobem amb un dels festivals musicals més importants dels Països Catalans, una cita ineludible en el calendari del jovent independentista: l’Acampada Jove, que enguany arriba a la seva setzena edició, i que, per tercer any consecutiu, es farà a Montblanc. L’Acampada Jove és el festival independentista per excel· lència de tots els que es fan i es desfan arreu del territori, un dels projectes més sòlids en música en català, que esdevé, any rere any, el

més diari

tarragona ~ reus ~ costaDaurada Edita: Tamediaxa, S.A. DL: T-1609/2001- issn: 1579-5659

Núria Gavarró Dirigent de JERC a l’Alt Camp

C/ Sant Agustí, 21, 3r. 43003 TARRAGONA 977 21 11 54 Fax 977 21 47 21 C/ Alcalde Joan Bertran, 30. 43202 REUS 977 32 78 43 Fax 977 31 09 41 www.diarimes.com

punt de trobada de milers de joves que busquen festa, música feta a casa nostra i en català però també música internacional amb un marcat accent reivindicatiu. L’Acampada Jove s’organitza per les JERC des del 1996 gràcies a la col·laboració voluntària de tot el jovent independentista i, després de nou anys fent-se a Arbúcies i quatre més a Sant Celoni, s’ha consolidat com un festival musical de referència a la capital de la Conca de Barberà, que ja n’ha acollit tres edicions. L’Acampada Jove no

Director General: Carles Abelló Cap de publicitat: Contxi Joan Disseny editorial: Carles Magrané Cap de distribució: Jaume Cañada

és tan sols un festival de música, sinó que també s’hi fan tallers de castellers, xerrades sobre els drets de les dones o sobre ecologisme i activitats diverses (bastoners, grallers, etc.) a favor de la consciència social i nacional dels Països Catalans, una consciència que segueix creixent un any després de la històrica manifestació del 10 de juliol de 2010 que va tenir una rèplica –més modesta– dissabte passat, el 9-J, a Barcelona. Així l’Acampada Jove esdevé un festival únic i diferent a la resta perquè es tracta d’un

espai de llibertat alternatiu, que té la voluntat d’allunyar-se dels circuits d’oci de masses. Des d’aquest dijous ja sona la bona música a Montblanc, i per aquest divendres, a partir de dos quarts de deu del vespre, a l’Espai Independència, ja s’esperen les actuacions de Xeic!, Els Pets, Txarango, La Pegatina, Strombers i Miquel del Roig. Dissabte la festa continua amb Dept., Lax’n’Busto, Dr. Calypso, Modena City Ramblers, Brams i Balkatan Experience. T’ho perdràs?

Directora: Sílvia Jiménez. [redaccio@mestarragona.com]

Redacció: Laia Díaz, Carme Mas, Vicente Izquierdo, Mònica Just, Antonio Ramos. Especials: Laura Gómez. Tancament: Mario López. Fotografia: Roser Sans, Olívia Molet, Cristina Aguilar. Edició de publicitat: Sara Sorando. Distribució: Marta López. Administració: Núria Clos. Publicitat: Maria Molleda, M. Jesús del Hierro, Carmen Soto, Mercè Ripoll, Antònia Turull. [publicitat@mestarragona.com] Imprimeix: Indugraf Offset, S.A. Distribució controlada:

Amb la col·laboració de:


18 - diarimés

ESPORTS

15/07/11

FUTBOL

FUTBOL

Manuel Ruz: «Vull agrair-li al Gimnàstic tot el que m’ha donat»

Manuel Pablo: «Vaig donar sis assistències el primer any»

El lateral i Tuni van gaudir ahir de la seva posada de llarg després de les seves renovacions CRISTINA AGUILAR

VICENTE M. IZQUIERDO

Tots els jugadors que han renovat el seu contracte amb el Gimnàstic de Tarragona o han arribat al club durant aquest mercat d’estiu ja han estat presentats. Els dos darrers, Tuni i Manuel Ruz, van gaudir ahir de la seva posada de llarg, en un acte en el qual el lateral va deixar clara la seva fidelitat a l’entitat grana. «El Gimnàstic és l’equip que em va oferir la possibilitat de jugar com a professional i vull agrair-li tot el que m’ha donat», manifesta el lateral, el qual no amaga que ha comptat amb ofertes per jugar a altres equips de la Segona Divisió A la propera temporada. Una, ha estat la de l’Hèrcules, conjunt que aspira a l’ascens a la Primera Divisió, tot i que Ruz assegura que «des del final de la temporada passada van arribar a un acord. Ens vam donar la mà i vam prometre que intentaríem acostar postures. Sabíem que arribaríem a un acord». El futbolista espera que la propera temporada el respectin les lesions, recordant la que el va mantenir apartat la major part de la campanya passada. En aquest sentit, Manuel Ruz espera que la 2011-12 esdevingui «com la primera temporada que vaig estar al Nàstic, quan vaig jugar més de 40 partits». Respecte la competència que es trobarà el defensor, aquest creu que l’ideal «és que hi

El lateral dret del Deportivo de la Corunya, Manuel Pablo, va respondre ahir les paraules del seu exentrenador, un Miguel Ángel Lotina que dimecres va assegurar que aquest jugador «no ha donat una centrada bona en quatre anys». El futbolista, per la seva banda, es va prendre aquestes paraules amb sentit de l’humor, tot i que va deixar clar que «no sé centrar? el primer any vaig donar sis assistències, així que les dades són errònies, i no se n’ha de fer cas». Un altre jugador atacat per Lotina va ser Juan Domínguez, que, segons el tècnic, no sap xutar, tot i que veia en el centrecampista una joia.

FUTBOL

L’Alcoià anuncia la contractació de l’exgrana Miki

D’esquerra a dreta, José María Fernández, Tuni, Manuel Ruz i Josep Maria Nogués.

Tuni: «El Nàstic em va donar l’oportunitat de tornar a jugar després de la lesió»

El defensor també assegura que el Gimnàstic «s’ha d’acostumar a guanyar»

L’extrem creu bàsic fer una bona pretemporada per després demostrar un rendiment alt

hagi dos jugadors per posició» perquè, d’aquesta manera, «ningú s’adormi». I de cara a la propera temporada, Ruz avisa que el Nàstic «s’ha d’acostumar a guanyar». Tuni, per la seva banda, també detalla que va

comptar amb ofertes per canviar d’equip, tot i que destaca que el que el va ajudar a continuar al Nàstic va ser «que el club es va portar molt bé amb mi. Em van donar l’oportunitat de tornar a jugar després de la lesió». I és que cal recordar

que quan Tuni va arribar al Nàstic, a finals del mes de gener, l’extrem portava deu mesos pràcticament sense jugar a causa d’una greu lesió de turmell i, durant els tres primers mesos al Nàstic, també va estar inèdit. Tot i això, tan bon punt es

va recuperar, el jugador va oferir un bon nivell a la banda esquerra de l’atac, un fet que va convertir en prioritària la seva continuïtat. El futbolista creu, a més, que aquest any la seva aportació serà completament diferent, ja que «és molt important fer una pretemporada en condicions» i és que, el curs passat no va poder preparar-se com cal a causa de la seva lesió.

Miki Martínez ja és jugador de l’Alcoià. L’ex del Nàstic, de 27 anys, torna a la Segona Divisió B després del seu pas pel conjunt tarragoní, en el qual no va aconseguir convèncer, fet que va provocar que no li renovessin el contracte. Miki és un migcentre que destaca per la seva visió de joc, i que està acostumat a jugar amb un altre migcentre més destructiu, per facilitar les seves tasques ofensives. El lleidatà també havia jugat abans a l’Alcoià, tot i que es va criar futbolísticament al planter de l’Espanyol. També va actuar al Real Jaén, al Sabadell i al Lleida, d’on va fitxar pel Nàstic. REDACCIÓ


ESPORTS

15/07/11

diarimés - 19

FUTBOL

ROBERTO PERAGÓN. Jugador del Gimnàstic de Tarragona.

El Nàstic es veurà les cares amb l’Espanyol a la Copa Catalunya

«A mesura que avancin les jornades, ens anirem marcant els objectius»

Les semifinals es jugaran el 8 d’agost

Peragón creu que parlar de ‘play-off’ és tot un error a aquestes altures de curs

VICENTE M. IZQUIERDO

El sorteig de semifinals de la 22a edició de la Copa Catalunya va decidir ahir que el Gimnàstic de Tarragona mesurarà forces contra el RCD Espanyol. Aquest partit es jugarà, igual que la resta de la competició, al Nou Estadi i començarà a les set de la tarda. L’altra semifinal la disputaran el FC Girona i el FC Barcelona, a tres quarts de deu. Els dos vencedors mesuraran forces entre ells el 9 d’agost. Lluís Fàbregas, director general del Nàstic, manifesta la seva voluntat que es pugui assistir a un bon espectacle futbolístic. En aquest sentit, detalla que «Tarragona ha de ser una festa. El que es pretén és que esdevingui tot un èxit i que la gent pugui venir i veure

les noves plantilles dels quatre equips semifinalistes». Per la seva banda, el president del Girona, Ramon Vilaró, destaca que «estem molt contents que ens hagi tocat el Barça, tot i que el més important és participar a la Copa Catalunya». També va donar el seu parer August Newton, vicepresident de l’àrea de Màrqueting de l’Espanyol, el qual destaca que guanyar la Copa Catalunya és un dels objectius que es marca el club blanc-i-blau de cara a aquesta pretemporada. Per la seva banda, Josep Ramon Abarca, directiu de l’àrea Econòmica i Estratègica del Barça, afirma que els jugadors blaugrana ho donaran tot per assolir la primera Copa Catalunya des que Josep Guardiola està a la banqueta.

FUTBOL

López Garai assegura que vol continuar jugant al Celta REDACCIÓ

Aritz López Garai, centrecampista del Celta, va tornar a expressar ahir el seu desig de seguir al conjunt gallec la propera temporada, ja que «estic molt content a Vigo i la meva intenció és continuar tots els anys que pugui». «No és veritat que vulgui marxar del Celta. M’estranya que es parli tant del meu futur, per-

què tinc contracte i la meva única intenció és quedar-me aquí. Al mes de desembre, quan em vaig mostrar enfadat perquè el club estava oferint la renovació a altres jugadors, ja vaig enviar un missatge dient que aquí estic encantat», va explicar el jugador, que ha negat que estigui negociant amb el Múrcia, que jugarà enguany a Segona A.

CRISTINA AGUILAR

VICENTE M. IZQUIERDO

Roberto Peragón (7 de febrer de 1978) arriba al Gimnàstic per reforçar l’atac i ajudar l’equip amb els seus gols. Tot i no ser un punta nat, les seves xifres són similars a les dels millors davanters del club grana de les darreres temporades. –Benvingut a Tarragona i a un Gimnàstic que ha apostat molt pel seu fitxatge des del principi. La seva arribada ha aixecat moltes expectatives entre els aficionats. Com ho assumeix? –De la mateixa manera que quan he fitxat pels altres equips en què he jugat. Donar el màxim possible, aportar la meva personalitat, la meva manera de ser i entregar-me a aquesta ciutat i a aquest equip. A partir d’aquí, confiar que arribin els èxits. –Nàstic i Girona, equip d’on vostè prové, són molt semblants pel que fa a objectius, sobretot en les darreres temporades. Quines diferències creu que trobarà entre els dos? –Cada vestuari té la seva idiosincràsia i a mesura que avancin les jornades, ens anirem marcant objectius. –El Nàstic ha «pecat» en les darreres temporades de no comptar amb homes que siguin capaços d’anotar 14 o 15 gols. Amb vostè, a més, la xifra anotadora de l’equip, que també sol ser molt baixa, pot augmentar. –A partir de generar treball i pressió apareixeran les ocasions. Mentre més gols arribin, millor. –De les quatres posicions d’atac, com són les dues bandes, la mitja punta i la punta, on veurem a Roberto Peragón? –A la mitja punta o com a

Roberto Peragón, a una llotja del Nou Estadi. davanter centre, però més aviat la segona opció. –Està «condemnat» a entendre’s amb Berry Powel. Com veu el seu company? –M’he enfrontat a ell i ara, com a company, ens anem coneixent. –Aquest dimecres Powel va prometre 15 gols. Vostè quants en marcarà? –Mai he donat una xifra i tampoc ho faré ara. –Encara falta fitxar un davanter. Serà bo per a l’equip o, per contra, creu que no? –Vingui qui vingui, ens adaptarem al que hi hagi. La temporada és molt llarga a la Segona Divisió. –Quina importància té mantenir el bloc? –Tota, i la resta esperem que ens coneguin el més

aviat possible. –Per què decideix fitxar pel Nàstic? –Per estabilitat, ja que era la proposta que millor assegurava el meu futur. –Entre els jugadors se sol comentar si un club paga a temps o no. En aquest sentit, el Nàstic és tot un exemple a la Segona Divisió. –Sí, ja que som professionals i tenim família i hem de pagar les nostres despeses. –Creu que el Nàstic es podria enganxar en el grup dels candidats a disputar el ‘play-off’? –El que hem de fer, abans de tot, és créixer. No estar en les posicions de baix, com l’any passat. I després, si es pot, aspirar a altres coses. Fer el plantejament mirant des de dalt, però, se-

ria un error. La gent només mira el que té a casa i no allò que té a fora. Tothom pensa que per història o per ciutat té equip per pujar a Primera Divisió. Aquest any es vendran ascensos en deu o onze clubs. –De fet, Raül Agné, entrenador del Girona, ja va assegurar que no renovava si no era per tenir un equip amb possibilitats de pujar. –Aquell equip el conec perfectament, sé com treballen. L’any passat van tenir un any de transició i ens vam quedar amb la sensació que ens podíem haver enganxat al grup de dalt. Per aquest motiu, l’entrenador té molta ambició, tot i que els jugadors han canviat.


20 - diarimés

ESPORTS

15/07/11

FUTBOL

CEDIDA

Un malentès en el contracte trenca la cessió del central Alex Coch al CF Reus Els reusencs han suplert el contratemps fitxant Enric Socías VICENTE M. IZQUIERDO/ELOI TOST

Finalment, Aleix Coch no jugarà la propera temporada al CF Reus. La cessió per part del CF Pobla de Mafumet es va trencar ahir, ja que hi va haver un malentès que va provocar que els dos clubs abandonessin les converses. El primer gran problema que existia era que el Nàstic demanava una compensació, d’uns 8.000 euros, si el central no jugava un mínim de 15 partits la propera temporada, a Segona Divisió B. La contraoferta del conjunt del Baix Camp, en la qual hi havia una rebaixa de la quantitat econòmica, va ser acceptada pel club grana. Fins aquí, tot perfecte. El problema va arribar a l’hora de signar el contrac-

te, ja que, segons asseguren fonts del Nàstic, «el Reus pensava que nosaltres pagàvem la fitxa i, en realitat, mai ho havíem acordat». El fet és que cada club pensava que el contrari es feia càrrec del sou del jugador, un malentès que ha provocat que el central amb més projecció del planter del Nàstic continuï, de moment, al filial, a l’espera que algun club de superior categoria toqui la seva porta.

Recanvi immediat El club roig-i-negre, de tota manera, va reaccionar molt ràpidament i poc després de partir peres amb el Nàstic, van lligar la contractació d’un altre central. Es tracta d’Enric Socías, un futbolista tarragoní de 31 anys amb àmplia experièn-

cia a la Segona Divisió B. La temporada passada va jugar al Sant Andreu oferint un bon rendiment. Anteriorment, havia format part de la plantilla del Gimnàstic de Tarragona la temporada 2000-01 i després va pertànyer al Sabadell, Burgos, Figueres, Terrassa, Rapitenca, Gavà i Sant Andreu. El director esportiu del Reus, Gerard Escoda, destaca que és un jugador «amb bona sortida de pilota, ràpid en el tall i amb bon joc aeri». Segons Escoda, la nova incorporació roig-i-negra «donarà molta competència als dos centrals Ferran i Sangrà, tot i tenir unes característiques una mica diferents». Socías pot actuar tant de central com de pivot defensiu, ajudant els també

Aleix Coch, durant un partit aquesta temporada amb el CF Pobla de Mafumet.

Nàstic i Reus no es van entendre sobre quin dels dos clubs havia de pagar la fitxa del jove central

El nou jugador del Reus tant pot jugar de central com de pivot defensiu i té experiència a Segona B

fitxatges Borja Abenia i Sergio Duran. Escoda va reconèixer que el nou jugador del Reus tenia altres ofertes però que ha prioritzat seguir a prop

de casa seva, a Tarragona.

Plantilla quasi completada Amb aquest fitxatge el Reus dóna la plantilla gairebé per tancada. L’opció d’Adri-

en Goñi no està descartada, però si no es concreta, «tampoc no passa res», assegura Escoda. Aleshores el Reus miraria al filial, amb Dani Argilaga o Jordi Prades com a principals opcions. Per tant, els roig-i-negres continuaran pendents del mercat i només incorporaran un jugador «si les necessitats són grans».

FUTBOL CEDIDA

El juvenil del Nàstic debutarà contra el CIDE i el Reus davant el Mallorca ELOI TOST

Ja s’ha fet públic el calendari de la Divisió d’Honor Juvenil, que aquesta temporada comptarà amb dos representants de la demarcació per primera vegada en la història. Nàstic i Reus s’enfrontaran contra els millors equips del grup III, que

engloba Catalunya, les Balears i Aragó. Els grana, que continuen una temporada més en la màxima categoria, debutaran al camp d’un recentment ascendit, el CIDE de Palma de Mallorca, el proper 4 de setembre. Pel què fa als roig-i-negres, que han ascendit enguany i que

aspiraran a la permanència amb una nova fornada de joves valors, jugaran a casa contra un altre equip balear, el Mallorca. El primer dels dos derbis serà en la vuitena jornada, al camp del Nàstic, el 30 d’octubre. La tornada en terres reusenques serà en la

jornada 23, el cap de setmana del 19 de febrer. L’any passat el títol de lliga va ser per al Barça, que aspirarà a reeditar el campionat. Els equips que han ascendit enguany i que s’estrenaran en la categoria són el Reus, el CIDE, el Saragossa i el Mataró.

La plantilla del juvenil del Reus que el curs passat va ascendir.

FUTBOL

GOLF

Roda de Barà organitza un partit en la lluita contra el càncer

El Club Golf Costa Daurada acull el primer Trofeu Femení Mary Kay

REDACCIÓ

Aquest diumenge el futbol serà protagonista en la lluita contra el càncer a Roda de Barà. A partir de les set de la tarda se celebrarà el ja tradicional partit de futbol contra el càncer, organitzat per l’associació juvenil Cucarull i la Penya Blaugrana de Roda de Barà. Els equips estaran formats per voluntaris, ins-

crits en un dels Punts d’Informació Juvenil de Torredembarra, Roda de Barà, Altafulla i Creixell. Els assistents podran col· laborar amb la compra de l’entrada, que tindrà un preu de 3 euros, i amb l’adquisició de tiquets per participar en la rifa d’un pernil i de diferents lots. Els fons aniran tots destinats a l’Associació Espanyola Contra el Càncer.

REDACCIÓ

Aquest proper dissabte, el Club Golf Costa Daurada serà l’escenari del primer Trofeu Femení Mary Kay. En aquesta competició, només oberta a dones, s’estrena en el camp salouenc. El torneig de nova creació es disputarà sota la modalitat de parelles fourball stableford, en la qual cada membre de la parella juga de manera individual la seva

bola. Un cop ha finalitzat el recorregut del seu forat, el resultat computable és la millor marca que ha aconseguit un dels dos membres de la parella. Les sortides s’efectuaran des del tee 1 entre la una i les tres del migdia, en intervals de deu minuts. Les inscripcions es tancaran aquest divendres i, per ara, hi ha assegurada la presència de gairebé mig centenar de parelles.


ESPORTS

15/07/11

HOQUEI PATINS

Jordi Ferrer completa una plantilla de luxe per aspirar a revalidar l’OK Lliga El davanter del Vendrell va ser presentat ahir com a nou jugador del Reus Deportiu LAIA SOLANELLAS

ELOI TOST

El Reus Deportiu dóna la plantilla per tancada després de la presentació ahir del davanter Jordi Ferrer. El vendrellenc ha signat per una temporada amb opció a una segona i és la segona incorporació de l’equip, després de la de Jordi Adroher. El fitxatge de Ferrer estava tancat des de feia diverses setmanes, però com tenia contracte amb el Vilanova fins el passat 30 de juny, la formalització ha hagut d’esperar fins ara. Amb els vilanovins hi ha jugat les dues darreres temporades i, abans, havia format part també dos anys de la plantilla del Tenerife. Jordi Ferrer és un jugador jove, –24 anys–, esquerrà i amb una gran verticalitat, una característica que li agrada molt al tècnic roig-i-negre. La seva gran qualitat l’ha demostrada sobradament i aquest darrer curs ha estat un dels màxims golejadors de l’OK Lliga, amb 24 gols. Ha signat per una temporada amb opció a una segona i a la pista formarà parella amb el pitxitxi de la competició, Raül Marín, un jugador amb qui ja va coincidir a Vilanova i que, segons va explicar el mateix Ferrer, ha estat un factor important per a la seva arribada. Ferrer es va mostrar «molt content per haver fitxat per un dels grans», alhora que va prometre «molt treball per intentar repetir el títol de lliga». No es va estar d’ex-

Jordi Ferrer, a l’esquerra, acompanyat pel president Joan Sabater i l’entrenador Alejandro Domínguez, a la dreta.

El davanter arriba del Vilanova, on ha jugat dos anys, i va fer 24 gols el darrer curs El vendrellenc ha signat un contracte per una temporada amb opció a una segona plicar que quan va rebre la trucada del Reus, ja tenia una oferta del Liceo. De tota manera, va prioritzar «continuar a Catalunya». A banda de les qualitats sobre la pista, Alejan-

dro Domínguez també va destacar que «tant ell com Adroher són dues molt bones persones». «Tots dos volen formar part d’un col·lectiu, i aquest ha estat un dels nostres punts forts d’enguany,» va comentar el tècnic. El president, Joan Sabater, es va mostrar molt satisfet amb la plantilla que s’ha confeccionat: «Tenim un equip competitiu. Crec que farem una temporada i anirem a totes per guanyar-ho tot. Això sí, amb molta humilitat i anant pas a pas», va assegurar. No es va deixar de destacar que amb aquestes dues incor-

poracions el bloc s’ha rejovenit i, fins i tot ha millorat tècnicament: «Crec que enguany tenim més bons jugadors, però ara toca treballar. Si ho fan i segueixen la batuta de l’entrenador, anirem bé», va pronosticar el president. L’entrenador va mostrar-se una mica més prudent, tot i no disminuir l’ambició: «No podem posar el llistó on el vam deixar, perquè hem tardat 38 anys a guanyar la lliga i tots sabem la dificultat que té. El dia 22 d’octubre –data d’inici de la temporada– intentarem ser un equip, i hi ha molta feina a fer».

Sobre el Reus 2011-2012, Domínguez va destacar que seguirà sent molt ofensiu. Potser més i tot que el del curs passat: «Volem seguir sent verticals. És la meva manera d’entendre l’hoquei i tant Jordi Ferrer com Adroher encaixen molt bé en aquest estil». El tècnic no va amagar els possibles problemes defensius que això pot comportant, tot dient: «Segurament encaixarem més contraatacs, però també farem més gols. S’ha de treballar el dispositiu defensiu perquè tenim molts jugadors amb facilitat per veure porteria».

diarimés - 21

La pretemporada ja està definida La pretemporada del conjunt roig-i-negra ja és força clara. Enguany, a causa de la disputa del Mundial d’Argentina, començarà més tard del que és habitual. Els jugadors es posaran a les ordres d’Alejandro Domínguez el 5 de setembre. Durant dues setmanes faran una doble sessió preparatòria on l’aspecte físic serà clau per tal que mentre avanci el curs els jugadors tinguin una forma òptima per afrontar amb garanties totes les competicions que hauran de disputar. Durant aquests primers dies s’enfrontaran a la selecció d’Angola a Reus (17 de setembre). A partir de la tercera setmana de preparació, la càrrega d’entrenaments es reduirà i els jugadors s’exercitaran un únic cop al dia. Els partits però, no s’aturaran i abans de començar la competició oficial en jugaran sis més, a banda del d’Angola. El primer rival serà el Vilanova –l’antic equip del nou jugador roig-inegre Jordi Ferrer– a la capital del Garraf, el 23 de setembre. Posteriorment, el 4 d’octubre els roig-i-negres visitaran la pista del Monjos; el 7 es desplaçaran a Calafell per enfrontar-se contra l’equip del Baix Penedès, i el dia 11 es tornaran a enfrontar al Vilanova. Abans de la primera jornada de l’OK Lliga, el 22 d’octubre, hi haurà dos partits més, contra el Lleida i el Vila-seca, però les dates d’aquests enfrontaments encara no estan tancades.


22 - diarimés

SERVEIS

15/07/11

CURSES DE MUNTANYA

Eloi Borràs, del Borges, acaba tercer a la mítica cursa del Pedraforca REDACCIÓ

Diumenge passat es va celebrar a Saldes (Berguedà) la mítica Cursa del Pedraforca. La tercera prova puntuable per a la Copa Catalana de Curses de Muntanya. La cursa va comptar amb més de 300 participants, que havien de sortir de Saldes, encarar el cim pel coll del Verdet, coronar i tornar per la mítica tartera fins a Saldes. Van haver de com-

pletar uns 14 quilòmetres però acumulant un desnivell total de 2.600 metres. Els millors corredors de Catalunya s’hi donaren cita. Del Borges Trail-AAEET, hi van prendre part Eloi Borràs, Biel Secall i Gènia Miró. El millor va ser Borràs, que va aconseguir pujar en el tercer esglaó del podi en la categoria sub-23, mentre que Biel Secall va ser quart en veterans.

DEFUNCIONS Tarragona. Francisco Leandro Pedra. Ha mort a l’edat de 93 anys. El seu funeral serà avui, a les cinc de la tarda, a l’església de Sant Pere del Serrallo.Reus.

Reus Isabel Águila Rodríguez. Ha mort a l’edat de 82 anys. La cerimònia de Comiat tindrà lloc avui, a les 11,30 hores, al Tanatori de Reus. Josep Tost Llorens. Ha mort a l’edat de 63 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11,30 hores, a l’església de Vilaplana.


CULTURA

15/07/11

Concurs de fotografia durant la Festa Major del Vendrell L’agrupació cultural popular del Vendrell, L’Embarcada, ha organitzat un concurs mitjançant el qual es vol aconseguir que els participants captin l’essència de l’entitat de la festa, representada en els seus balls i músics. Aquest concurs s’engloba en els actes que s’estan duent a terme amb motiu del cinquè aniversari de L’Embarcada, i les fotografies s’hauran de realitzar durant els dies de Festa Major (24, 25, 26 i 27 de juliol) quan més visibles es fan les cercaviles. Les fotografies s’hauran de presentar abans del 16 d’agost al Patronat Municipal de Serveis Culturals de l’Ajuntament del Vendrell, i el jurat estarà format per persones vinculades a la fotografia; el guanyador rebrà 100 euros en metàl· lic. El veredicte es sabrà el dia 12 de setembre i totes les fotografies que es presentin s’exposaran a les botigues del Vendrell durant el mes d’octubre per tal que els vilatans les puguin veure. REDACCIÓ

CINEMA

Es presentarà el dimarts 19 de juliol a les sales Ocine de les Gavarres REDACCIÓ

El proper 19 de juliol, a les deu de la nit, està prevista la preestrena mundial del film català Passi el que passi, que a la resta de Catalunya s’estrenarà el 22 de juliol. Dirigida pel gironí Robert Bellsolà i produïda per Aiguaviva Films, la productora amb la qual Bellsolà es va fer un nom amb el making off de Soldados de Salamina i el documental Salaminos. La pel·lícula es vol donar a conèixer com una mostra més del fenomen del cinema hindie en català, al mateix temps que pretén res-

taurar el quasi desaparegut gènere de la comèdia en el cinema català. Per aquest motiu s’ha apostat per la interpretació en els papers principals de Marcel Tomàs, un actor còmic consolidat a l’escena teatral; Carlotta Bosch, una model gironina que viu a Nova York, i la nena Sara Gálvez, una amiga de la família que va resultar tot un descobriment per al director. El director i productor del film ha llançat des de fa dies una campanya publicitària per tal de crear el màxim rebombori mediàtic. Al més pur estil de Santiago Segura, incorporant

CEDIDA

El servei de discapacitat organitza el primer taller de dansa integrada

La gent que s’acosti al curs podrà expressar-se lliurement.

ART

‘Pobles harmonia: alternatives indígenes en un món global’, al Port REDACCIÓ

L’exposició Pobles harmonia: alternatives indígenes en un món global va a càrrec del president de l’Autoritat Portuària de Tarragona, Josep Andreu Figueres, i el president de la Creu Roja, Ramon Grau Budesca. L’exposició es va inaugurar aquest dijous, 14 de juliol, a les vuit del vespre, al Tin-

CEDIDA

Preestrena mundial a Tarragona del film ‘Passi el que passi’

DANSA

Impartit per la ballarina i professora de dansa, Amaia Dorronso, el taller es realitzarà durant la segona quinzena de juliol a l’Espai Kesse durant sis segons. El taller estarà obert a totes aquelles persones, amb o sense discapacitat, que vulguin gaudir de l’aportació de la diversitat funcional i plàstica dels seus cossos a través del moviment i l’expressivitat lliure.

diarimés - 23

glado 4 del Moll de Costa del Port de Tarragona. L’exposició estarà oberta fins al dia 14 d’agost de 2011 i es compon d’una exposició itinerant, un documental i una pàgina web. En aquesta mostra les poblacions indígenes volen crear alternatives econòmiques i sanitàries originals i donen suport a un siste-

ma educatiu que transmet els seus valors culturals i el seu idioma. Amb aquesta presentació, la Creu Roja pretén mostrar que les alternatives indígenes, a més de ser una gran oportunitat per al futur d’aquests pobles indígenes, són portadores d’idees pertinents per fer front als desafiaments globals del segle XXI.

Una imatge dels protagonistes, el matrimoni format per l’Àlex (Marcel Tomàs) i la Mònica (Carlotta Bosch).

El film és una comèdia romàntica sobre adults que es comporten com eterns adolescents

La preestrena es farà el dia 19, mentre que a tot Catalunya està prevista per al dia 22

les noves tecnologies, promocionant-se a través de les xarxes socials. Bellsolà va tenir la idea de mantenir un grup de Facebook en el qual penjava els vídeos de diferents famosos, com ara Mònica Pont, Joan

Roca, Carlos Núñez, Jimmy Jump, Conrad Son o Matthew Tree, que donaven el seu suport a la pel·lícula. Amb la banda sonora de The Pepper Pots i Els Amics de les Arts, es va començar partint d’un pressu-

post ajustadíssim, Robert Bellsolà tenia clar que havia de rodar el seu primer llargmetratge «passés el que passes» i, amb l’ajuda d’un equip tècnic i artístic d’allò més implicat en aquesta aventura. Va aconseguir filmar en tan sols 12 dies «una comèdia sex-oromàntica sobre adults que es comporten com eterns adolescents», ambientada a la Girona rural.


24 - diarimés

FESTA MAJOR DE RIERA DE GAIÀ

15/07/11

CELEBRACIONS

Festa Major de Santa Margarida a La Riera de Gaià Tradició, música i folklore durant les festes patronals d’estiu de La Riera de Gaià

AJUNTAMENT DE RIERA DE GAIÀ

La colla gegantera Els Manotes celebra 25 anys LAURA GÓMEZ

La Riera de Gaià viurà a partir d’avui la seva Fes· ta Major d’Estiu, en ho· nor a Santa Margarida. Per aquesta ocasió, s’ha pre· parat un farcit programa d’actes i activitats que co· mencen aquesta tarda amb la celebració especial de 25 anys de la colla gegantera Els Manotes, que organit· zen activitats per als més menuts. Així mateix, demà dissabte també es portarà a

terme la 24a diada de la co· lla gegantera i la cercavila tradicional amb colles con· vidades. Així mateix, les celebra· cions d’enguany tenen una novetat destacada en la imatgeria de Riera de Gaià i és que diumenge passat es va presentar el nou Drac de Santa Margarida de la Riera de Gaià. La construcció del nou Drac de la Riera de Gaià ha comptat amb la col·

laboració de diverses enti· tats i associacions del mu· nicipi com els Timbalers de la Santa Creu i l’Associació de Dones. La figura és un element de qualitat que se· gons els ideòlegs aportarà molt a la festa. El Drac de la Riera parti· ciparà per primera vegada a la Festa Major d’Estiu en el correfoc que se celebra aquesta nit i en l’ofici so· lemne que es portarà a ter· me dimecres, 20 de juliol.

A dalt, els gegants Els Manotes i a baix, imatge del nou Drac de Santa Margarida de la Riera.


FESTA MAJOR DE RIERA DE GAIÀ

15/07/11

ACTIVITATS

Programa d’actes del 15 de juliol al 7 d’agost BALL DE SANT MIQUEL I DIABLES DE LA RIERA DE GAIÀ

Divendres, 15 de juliol de 2011 A les 17:30h.

Activitats per a petits i grans organitzades conjuntament amb la Colla Gegantera i l’Ajuntament. Celebració especial. 25 ANYS dels MANOTES. A les 18h-18:15h.

Gresca per petits i grans a càrrec de Los llorus del negrito. A les 21h. A l’envelat.

Fideuà a càrrec del Club de Futbol la Riera. Preu: Adult 12 euros i nens 8 euros. Venda de tiquets a Cal Lluís i Ca la Feliça. A les 22:30h.

Correfoc amb el Ball de Sant Miquel i Diables de la Riera i Drac de Santa Margarida. Recorregut: Plaça Major, C/ Major, C/ Fondo, C/ Sant Pau, C/ Alzinar, C/ Sant Joan, C/ Sant Antoni, C/ Major i Plaça Major. A les 00:30h. A l’envelat.

Festa Jove!! Música disco amb Dj. Tok i Dj. Pistaplec.

Dissabte, 16 de juliol de 2011 De 10h a 14h. A la Plaça Major.

2a. Mostra i trobada de col·leccionistes de xapes de cava. Organitza Llar de jubilats. A les 17:30h. A la Plaça Major.

XXIV Diada de la Colla Gegantera, plantada i tot seguit Cercavila amb els Manotes, la cuca, el Bertran, els Grallers de la Riera i diverses colles geganteres convidades. A la nit,

Sopar de germanor dels Gegants.

Escenificació del ball parlat del ball de diables durant les festes.

tes, Gegant el Bertran, Ball de Sant Miquel i diables de la Riera, Ball de Bastons de La Riera, Grallers de la Riera i Amaiur Dantza Taldea. ·Recorregut: Plaça Major, C/ Major, C/ Sant Antoni, C/, Nou, C/ Sant Pau, C/ Alzinar, C/ Sant Joan, C/ Nou, C/ Fondo, C/ Major i Plaça Major. A continuació. A l’enrajolat.

Representació del Ball Parlat a càrrec del Ball de Diables de Sant Miquel i Diables de la Riera.

Sortida del Seguici Popular amb Gegants els Mano-

L’Ofici Solemne. Tot seguit ballada de Santa Margarida i el Drac i anirem fins al casal acompanyats del Ball de Bastons de la Riera, on hi haurà el vermut en honor a les Margarides i audició de Sardanes amb la Cobla Ciutat de Tarragona. A les 19h. A la Plaça Major.

A les 22h. A l’envelat.

Espectacle de nit a càrrec de la Joventut Marxosa de la Riera. Organitza Mònica Cerezuela i col·labora l’Ajuntament de la Riera de Gaià.

Ball amb el grup Samanà.

A les 23:30h. A la Placeta.

Dimecres, 20 de juliol de 2011

A les 18:30h. A la Plaça Major.

Samfainada Popular. Preus: Adult 12 euros i nens 6 euros. Venda de tiquets a Ca la Maria i Ajuntament de la Riera. Tot seguit ball amb l’orquestra Estelada.

A les 21:30h. A l’envelat.

Concert i tot seguit ball a càrrec de l’Orquestra SWING LATINO.

Exhibició de danses tradicionals amb Amaiur Dantza Taldea de Pamplona Iruña.

A les 12h. A la Parròquia de Santa Margarida.

Concert dels Grallers de La Riera i colla convidada Els Gantxets de Reus.

A les 24h. A l’envelat.

A les 12h. A la Plaça Major.

A les 21h. A l’envelat.

Dimarts, 19 de juliol de 2011

Vetlla del Drac. Vine a fer una cervesa i escoltar musiqueta en directe.

Diumenge, 17 de juliol de 2011

Matinades amb els grallers de la Riera.

A les 7h. Pels carrers de la Riera.

Dissabte, 23 de juliol de 2011 De les 18h a les 20h. A la Plaça Major i Vial de la Sèquia.

Festa Infantil amb inflables i festa de l’escuma. A càrrec de NINUS. A les 18:30h. A la Plaça Major.

ACTUACIÓ CASTELLERA AMB ELS CASTELLERS XIQUETS DE TARRAGONA i la COLLA D’ALTAFULLA.

Diumenge, 31 de juliol de 2011 A les 10h.

Gimcana a càrrec del Club ciclista La Riera de Gaià. Punt de concentració la Plaça Major.

Diumenge, 7 d’agost de 2011 A les 10:30h.

Al camp de futbol. Partits de Futbol Base Benjamins, Infantils i Equip Gran contra equips convidats.

diarimés - 25


26 - diarimés

BELLESA I SALUT

15/07/11

ET RECOMANEM

ESTABLIMENT RECOMANAT

Més que un centre de salut dental Santa Tecla Clínica Dental organitza ‘Dies de festa’, una activitat pensada per als infants i les seves famílies amb l’objectiu de mostrar els avantatges d’aconseguir una adequada higiene bucodental

Anne Möller reformula la seva gamma de cremes antiedat Anne Möller reformula la seva gamma antiedat SOLUTION 8 jours, la primera del mercat amb efecte botox, incorporant en la seva composició els últims avenços biotecnològics en pèptids d’última generació per potenciar i prolongar la seva acció descontractor en el temps (efecte

botox 4D). Els resultats són visibles a partir dels primers vuit dies de tractament. La nova gamma de tractaments SOLUTION 8 jours 4D obre una nova dimensió amb productes d’efecte botox prolongat per lluitar contra les arrugues de expressió en les pells seques.

Santa Tecla Clínica Dental és un centre d’especialitats que desenvolupa la seva activitat a la ciutat de Tarragona des de fa més de 25 anys, on du a terme un ampli ventall de tractaments odontològics. La seva organització interna li permet abordar qualsevol patologia relacionada amb la boca, tant sigui amb finalitats curatives o de manteniment com estètiques. Per a portar a terme aquesta tasca, el centre disposa d’onze especialistes entre metges i odontòlegs de diferents especialitats de reconeguda trajectòria i d’un equip d’infermeres i personal auxiliar altament capacitat i amb continu aprenentatge que donen a la clínica una dimensió de gran centre odontològic, però sense perdre el caràcter familiar que tant valoren els seus pacients, on es pot tractar la salut i l’estètica bucodental des de tots els àmbits.

CEDIDA

Per tenir tota la informació a l’abast es pot consultar al web ‘www.clinicadentalsantatecla.es’

Les especialitats dentals que ofereix la clínica inclouen ortodòncia, endodòncia, odontologia conservadora, implantologia i cirurgia oral, articulació temporomandibular (ATM), pròtesi i estètica, odontopediatria i periodòncia. Activitats del centre Santa Tecla Clínica Dental vol aconseguir que els seus pacients tinguin la percepció que la clínica és quelcom més que el centre on visita el dentista i on ens fan els tractaments necessaris per a la salut dental. És per aquest motiu que han organitzat dues Diades de festa amb gran acceptació que consisteixen en una visita divertida per pares i infants on el que es pretén és infor-

mar de la correcta higiene oral i mostrar els avantatges d’aconseguir una bona salut bucodental. A més, els participants rebran un obsequi. L’activitat és gratuïta i ja s’han portat a terme dues visites. Les properes són el 19 i 27 de juliol en horari de matí o de tarda. Per confirmar l’assistència cal dirigirse a la recepció de Santa Tecla Clínica Dental o bé trucar el 977 23 69 08. En un altre ordre de coses, Santa Tecla Clínica Dental vol promocionar les tècniques d’Invisaling i la ortodòncia lingual, que ja es porta a terme des de fa temps però que incorpora molts avantatges per als pacients. Aquestes tècniques es caracteritzen per moure les

dents sense que es vegi la aparatologia, i que està tenint una gran acceptació entre els pacients adults i adolescents de la clínica. La tècnica Invisalign consta d’uns aparells invisibles ajustats a les dents de manera individualitzada, i fet de material intel·ligent que corregeix les malposicions sense afectar l’estètica. Aquesta ortodòncia és molt més higiènica i més estètica. Així doncs, Santa Tecla Clínica Dental la vol posar a l’abast de tots els seus pacients amb una promoció que durarà fins a finals d’any, en què aquest centre de salut bucal equipara el preu de l’ortodòncia invisible a la convencional. Per més informació, cal dirigir-se a la clínica.


CLASSIFICATS

15/07/11

IMMOBILIÀRIA • Venda Tarragona Torreforta , bonito piso de 3 hab., 2 baños completos, calef/AC, cocina con galeria, salón comedor, 2 terrazas y trastero. Exterior y soleado. Totalmente reformado. Tel. 615. 891. 932 EN VENDA PIS A SP i SP C/Violant d´Hongria, 2 banys, 2 terrasses, parquet, calefacció , 3 habitacions. Preu: 190.000.euros negociables. Interesats trucar al telèfon 629.48.54.57. TORRES ROMA en Tarragona, amplio piso impecable de 125m2, de 4 habitaciones, 2 baños, bien orientado. 400.000 euros. T. 977.25.09.93. TORREFORTA ENSANCHE, vivienda en venta, impecable, con 4 habitaciones, 2 baños completos, esquinera, delante de amplio parque, muy decorada, reformada, lista para entrar a vivir, sin ningún tipo de reforma. 210.000 euros. T.977.25.09.93. EL Serrallo, obra nueva, piso con 2 habitaciones, totalmente equipado, cuquísimo, edificio “Ser Marino”, acabados modernos y de diseño. Con solárium de 25m2. Desde 155.000 euros. T.609.44.22.39 IDEAL GENTE JOVEN, disponemos de viviendas económicas para comprar, también en opción a compra, pisos de 1 y 2 habitaciones en Bonavista. Facilidades en hipoteca o de compra. 977.54.38.46 TARRAGONA CALLE SMITH CASTELLARNAU Obra nueva. Entrega inmediata. Hipoteca 100% 2 habitaciones, calefacción, parquet, armarios empotrados 130.000 euros 977.24.08.12/ www. ambientia.es

TARRAGONA CALLE CASTELLARNAU Obra nueva. Entrega

inmediata. Hipoteca 100% 3 habitaciones y 2 baños. Esquinero, calefacción, parquet, armarios empotrados. 186.000 euros. 977.24.08.12 TARRAGONA, CALLE PERE MARTELL Obra nueva. Entrega inmediata. Hipoteca 100% Úitimo piso 2 Habitaciones, 2 baños, cocina independiente, Parquet, bomba de calor, armarios empotrados. 170.300 euros. 977.24.44.66 / www.ambientia.es

precioso piso en edificio Baix Penedès, San Pedro y San Pablo, esquinero, en perfecto estado, 4 domitorios, 2 baños, cocina con galeria, aire acondicionado, terraza. Piso + trastero: 192.000 euros, parking opcional. Tel.977-25 09 93

VIA AUGUSTA 69 VIVIENDA 3 DORM. de 98 m2 úties, toda exterior. Acabados de gran calidad.... TODO UN LUJO a buen precio. Tel 609 020 545 / 620 026 588.

TARRAGONA C/ PARE PALAURAMBLA NOVA Habitatge de 3 dormitoris, molt bon estat Armaris empotrats, dos banys, calefacció, Possiblitat d’aparcament 219.000 euros. 977.24.21.60. www.rapejun. com

TARRAGONA ÁTICO RAMBLA NOVA Exclusivo ático en la Rambla Nova, para reformar . 120 metros, más 60 metros de terraza Posibilidad de plaza de aparcamiento para dos coches. 977.24.21.60/www. rapejun.com

¡Se vende piso Seminuevo, en Païssos Catalans. 3 dormitorios (1 suite) y 2 baños con COCHERA doble y trastero incluidos!. Piscina y amplia zona comunitaria. Ideal parejas y familias. Descuento de más de 70.000 euros, me urge venta. 615 019 699

Se vende piso de ocasión en Tarragona centro, junto a la Av. Catalunya. 4 dormitorios y 2 baños. Bien distribuido y amplio, 115m2. Dormitorios grandes. Pavimento de gres y calefacción de gas. Oportunidad única 30% de descuento. Informate sin crompomiso 977.214.713

Piso de ocasión, 100m2, 3dorm y 2baños. Bonito piso en zona céntrica, cerca de la Av. Catalunya y la universidad. 3 habitaciones, dos de ellas dobles (antes 4) y 2 baños. Pavimentos de gres y aire acondicionado. Salón amplio y luminoso. Zona con todos los servi-

cios: Instalaciones deportivas, colegios, guarderías, cap etc... Precio a convenir. Tel. 977 21 47 13

caseta de fusta de 20 m2, garatge i traster de 100 m2. Fantastiques vistes al mar. S’accepta permuta. 925.000 euros. Telf. 639.427.018.

Atención inversor! Venta de pisos alquilados 1 y 2hab. Garantía de cobro 12meses/año. Garantía de mantenimiento. Financiables 100%. Nuevos y céntricos. Gestión integral del alquiler y el mantenimiento del piso. Tel: 615.019.699

Sant Pere i Sant Pau. Pis 60 m2, 2 habitacions dobles, bany complet, cuina e­qui­pada, ga­leria, saló-menjador. To­tal­ment reformat + mo­bles. Preu 105.000 eu­ros. Tel. 977 20.12.55. Ne­ go­­­ciable.

Serrallo. Venta de casa antigua para construir 4 pisos. C/ Sant Pere. 300.000 euros negociables. TEL: 609.44.22.39 Sant Pere i Sant Pau, piso de diseño. Plan­ta baja, Ed­ificio Mi­ra­mar II. Tel. 691.215.484 Tarragona, xalet individual d´alt standing de 350 m2 en parcel.la de 700 m2, 4 plantes, sala menjador amb llar de foc i terrassa, cuina office amb hab.de planxa, 6 dorm. 3 banys, calefaccio, piscina ,

PAÏSOS CATALANS. Zona rotonda. Por traslado, precioso piso 3 habitaciones, cocina, galería, 2 baños, AC, calefacción, extras, muy bien conservado. Muy soleado. Buenas vistas. Con parking. 185.000 euros. T.977.25.09.93 Vendo piso céntrico, de 60 m2, 2 hab., con trastero. A re­for­mar. Tel. 671.031.627. Pre­cio negociable.

Altres poblacions REUS. Camí Aleixar, 50. Pis cantoner, tot exterior, 150 m2 amb jardí i piscina, més pàrking doble i traster. Tel. 659.921.948 TERRENO EN SALOU, ctra. De la costa, para edificar edificio plurifamiliar de 12 viviendas. T. 977.25.09.93.

SALOU, zona pueblo terreno para unifamiliar de unos 600 m2, consultar precio. T. 977.25.09.93.

diarimés - 27

casa. Unos 500 m2. Precio 170.000 euros.T.977.25.09.93. SALOU, C/ Llorer zona estival, terreno para construcción de 2 casas con proyecto. 215.000 euros.T.977.25.09.93. REUS. VENDO CASA DE CAMPO 120m2. Cinco habitaciones, lavabo, cocina-comedor, gallinero y piscina. Terreno 4.200 m2. Precio: 380.000 euros. Tel: 655.711.846 Parcela urbana en venda, 600 m2 a Urb. El Remei d’Alcover. Preu immillorable. Raó 669.752.229

Ocasió. Pis en Paissos Catalans de 4 hab., 2 banys, terrassa coberta, cuina office amb mobles, calefacció, ascensor. Hipoteca concedida amb gastos inclosos. Telf. 615.620.161

Reus. Zona Alta. Pis exclusiu de 100m2, 4 habitacions (1 tipo suite), escelents acabats, exterior davant i darrera a zona ajardinada, calefacció, terres de gres i parquet. Preu; 179.500€ Telf: 615.620.161

SALOU, zona estival, terreno urbanizado para construcción de una

PALLARESOS, OBRA NUEVA JUNTO al pueblo casas con jardín de 4 habitaciones, 2 baños, 1 aseo, amplia cocina, lavadero, gran salón comedor, garaje para varios coches con puerta automática, zona comunitaria con piscina, casas de buena calidad y diseño desde 290.000euros www.pallaresosgreen.es 977 25 09 93. RIUDOMS. ÚLTIMS PISOS PROMOCIÓ OBRA NOVA. REF. 318. Zona Plaça de l’Arbre. Pisos de 2 i 3 habitacions. Plantes baixes amb jardí. Atics amb ter­rassa solarium. Façana obra vista. Climatització per conductes. Jardí. Piscina comunitària i zona de jocs. Pàrquing inclòs en el preu. Traster opcional. Entrega immediata. Qualitats altes. Preus a partir de 138.000 euros. Tel.: 977 81.40.10. BAIX CAMP. Casa de poble 320 m2, bones vistes, moltes possibilitats, 142.000 euros. Tel. 607.297.803. EL MORELL- C/ Jacint Verdaguer, casa 2 plantas, 150 m2, 4 habitaciones, baño y aseo, amplio comedor


28 - diarimés

CLASSIFICATS

con salida al jardín de 60 m2 aprox., terraza 12 m2, garaje privado, nueva a estrenar. Precio: 246.000 euros. Tel. 977 54.38.46. REUS. Pis de 3 habitacions, calefacció, 1er. sense ascensor, 120.000 euros. Tel. 977 32.13.03 LA SECUITA- Ctra. Tar­ragona, casa 3 plantas, 160 m2, 4 habitaciones, 2 baños completos y un aseo, amplio comedor con chimenea, 2 terrazas y dos balcones, garaje privado, próximo a la estación del AVE. Precio: 275.000 euros. Tel.: 977 54.38.46. DE PARTICULAR A PAR­TICULAR, casa unifamiliar 130m2, terreny 600m2. Urbanització Pinalbert. 216.000 euros. Tel.: 652.908.361 Montbrió. Ref. 595. Pis semi-nou. 80 m2 utils. Antiguitat 2 anys. Planta baixa. 3 habitacions. Cuina americana equipada. Bomba de calor i a/c. Ter­rassa 20 m2. Piscina comunitaria. Pàrquing. Molt lluminós. Preu 156.000 euros.Tel.: 977 81.40.10. PROMOCIÓ OBRA NOVA A RIUDOMS. Ref 318. Zona plaça de l’Arbre. Pisos de 2 i 3 habitacions. Plantes baixes amb jardí, àtics amb ter­rassa solàrium. Façana obra vista. Climatització per conductes. Jardí, piscina comunitària i zona de jocs. Qualitats altes. Pàrquing inclòs en el preu. Traster opcional. Entrega immediata. Preus a partir de 138.000 euros. Tel. 977 81.40.10 La Secuita. Obra nueva. 1 dorm. A/A, parquet, cocina e­qui­pada. Pàr­quing. 123.000 eu­ros. Tel. 977 24.42.44 ref 5239 REUS piso de 75 m2 de 3 hab, comedor, cocina, calef. ascen. zona carrefour. precio: 106.000 euros. Tel. 617472053 Vila-seca. Piso de 3 dormitorios, co­ci­na in­de­pen­di­ente, sin as­censor, 144.240 eu­­ros. Abs­­­te­ner­­se a­­­ge­­­n­­­­cias. Tel. 639.184.934

Locals, Oficines, Naus, Pàrquings, Terrenys Plaza de parking. Zona Gasómetro. 34.000 euros. Tel. 609.446.083 GRAN OPORTUNIDAD Bar Restaurante en Vila-seca, muy céntrico, todo montado para entrar a trabajar. En venta a precio de alquiler. Ideal para matrimonio. TEL 656.190.202 Vendo parking Zona plaza Monrius. C/ Selva del Camp. Coche pequeño/mediano. Tel.: 696.863.847 Nau en venda Riudoms. Superficie 520 m2. Nau aparador. Parket. Oficines.  Fals sostre. Instal·lació elèctrica. Boques d’incendi. Extractors. Ben comunicat. Facilitat aparcament. Preu 290.000 euros Possibilitat lloguer amb opció de compra. Ref. 608. Tel. 977 81.40.10

• Lloguer Tarragona Nou de St. Oleguer, estudi reformat , s- menjador, cuina americana, bany complert , moblat , ascensor , com. inclosa 400 euros/ mes. NOU HÀBITAT CONFORT SL. Tel. 977 22 90 96 - 630 482 419

Unió, pis semi-reformat, de 1 dorm. sala menjador , cuina amb vitro, bany complert, exterior , com. inclosa. 400 euros/ mes. NOU HÀBITAT CONFORT SL. Tel. 977 22 90 96 - 630 482 419 St. Antoni Mª Claret.- pis de 2 dorm., s- menjador , cuina, bany , mobles i com. incl. 400 euros/ mes. NOU HÀBITAT CONFORT SL. Tel. 977 22 90 96 - 630 482 419 Apodaca, pis reformat de 2 dorm., s- menjador amb balco, cuina americana, bany complert, moblat, a/a, ascensor I com. inclosa. 500 euros/ mes. NOU HÀBITAT CONFORT SL. Tel. 977 22 90 96 - 630 482 419 Taquigraf Marti, pis reformat de 2 dorm., s- menjador amb balco, cuina independent, bany complert, armaris encastats, exterior i assoleiat, com. inclosa. 550 euros/ mes.NOU HÀBITAT CONFORT SL. Tel. 977 22 90 96 - 630 482 419 c/ August.- pis , semi-reformat, de 2 dorm., sala menjador amb terrassa, cuina independent amb electrodomestics, bany complert, exterior, assoleiat, ascensor, com. inclosa. 525 euros/ mes. NOU HÀBITAT CONFORT SL. Tel. 977 22 90 96 - 630 482 419 Apodaca, pis s -nou de 3 dorm., + vestidor, s- menjador, cuina amb vitro, bany complert, a/a, ascensor, moblat i com. inclosa. 680 euros/ mes. NOU HÀBITAT CONFORT SL. Tel. 977 22 90 96 - 630 482 419 ALQUILO apartamento céntrico Tarragona. Tel: 977 23.11.38 ESTUDIO EN CALA ROMANA, 15 días mes Julio 300 euros, Agosto 600 euros. Tel. 977.200.927 MVL. 656.422.986 Rafael Casanovas, pis de 3 dorm. s- menjador amb terrassa, cuina independent, bany complert i lavabo, armaris encastats, calefaccio, assoleiat, ascensor, moblat i com. inclosa. 500 euros/ mes.

NOU HÀBITAT CONFORT SL. Tel. 977 22 90 96 - 630 482 419 SE ALQUILA APARTAMENTO una habitación EN TARRAGONA amueblado, con electrodomésticos, A.Acondicionado. Gastos incluidos. DIRECTO CON EL PROPIETARIO. Tel: 977–21.96.35 – 636.465.503 Pons d´Icart, pis de 4 dorm., s- menjador amb terrasa, cuina office amb galeria, 2 banys, armaris encastats, exterior, assoleiat, calefacció, ascensor, grands vistes i pk doble. 1.100 euros /mes. NOU HÀBITAT CONFORT SL. Tel. 977 22 90 96 - 630 482 419 Av. Andorra, pis reformat de 4 dorm., s- menjador, cuina office, 2 banys, armaris encastats, exterior assoleiat, calefaccio, ascensor, parquing , electrodomestics i com. inclosa. 675 euros/mes NOU HÀBITAT CONFORT SL. Tel. 977 22 90 96 - 630 482 419 Cervantes, pis reformat de 4 dorm. ( 3 dobles) , s- menjador amb terrassa, cuina oficce amb galeria, bany complert ,calefaccio i a/a, assoleiat, ascensor i com. inclosa. Amb mobles. 650 euros/ mes. NOU HÀBITAT CONFORT SL. Tel. 977 22 90 96 - 630 482 419

Altres poblacions La Pineda. Pisos nuevos a estrenar. Con y sin muebles. Preciosos. Modernos. De calidad. 2 habitaciones, 2 baños. Cocina independiente. Grandísima terraza. Ideal para todo el año. 600 euros, con posibilidad de parking. TEL: 609.44.22.39 Reus Velodrom, pis s/ n de 2 dorm. s- menjador, cuina amb vitro, bany complert, ascensor, zona ajardinada amb piscina parquing i com. inclosa . 490 EUROS/ mes. NOU HÀ­BI­TAT CONFORT SL. Tel. 977 22.90.96 / 630 482 419 Montbrió del Camp .- pis de 2 dorm., s- menjador amb balcó, cuina, bany complert, moblat, ca-

15/07/11

lefacció, assoleiat , ascensor, i com. inclosa. 350 euros/ mes., pk opcional. NOU HÀ­BI­TAT CONFORT SL. Tel. 977 22.90.96 / 630 482 419

cèntric, pàrquing opcional, 800 euros/mes. NOU HÀ­BI­TAT CONFORT SL. Tel. 977 22.90.96 / 630 482 419

SE NECESITA COMERCIAL en telefonía fija. Preguntar por Antonio 616.171.175

ALQUILO PARQUING Vidal i Barraquer, 20 Tel: 667.874.020

LA POBLA DE MAFUMET Chalet con jardín Compre a precio de alquiler por 738 euros/mes sin entrada. VEALO EN YOUTUBE. COM (buscar chale ts la Pobla) Tel: 977.84.28.21

LLogo parking plaça Castellers. Tel: 977 22.32.97

Dona catalana s’ofereix per a feines de la llar, etc...Tel. 693.673.815

Reus, St. Magí Alegre, pis s/ nou de 1 dorm., s- menjador amb balcó, cuina americana, bany complert, assoleiat, calefacció, moblat i com. inclosa. 350 euros/ mes. Pk opcional. NOU HÀ­BI­TAT CONFORT SL. Tel. 977 22.90.96 / 630 482 419

LOW-COST. A les afores de Reus locals trasters 30m2 -155 euros. Tel: 666.140.989

Alforja.- pis s/ nou de 2 dorm, s-menjador , cuina americana, 1 bany complert, calefaccio, ascensor, parquing inclos. 325 euros/ mes. NOU HÀ­BI­TAT CONFORT SL. Tel. 977 22.90.96 / 630 482 419 Reus Velodrom, pis s/ nou d´1 dorm. sala menjador, cuina amb vitro, bany complert, amb pk i tr. i com. inclosa. Zona amb jardi i piscina. com. inclosa 450 euros/ mes. NOU HÀ­BI­TAT CONFORT SL. Tel. 977 22.90.96 / 630 482 419 Montroig del Camp, pisos nous de 2 dorm. sala menjador amb terrassa, cuina americana amb vitro, a/a, zona comun., amb piscina, pk incl., com. incl., 400 euros. NOU HÀBITAT CONFORT SL. Tel. 977 22 90 96 - 630 482 419 LLOGUER. PASSEIG. PRIM. Pis de 90m2, 3 hab, 2 banys complets, balconera. Calef. Ascensor. Preu: 450euros/mes. Telf. 652.960.787

Lloguer Despatxos, Oficines, Terrenys, Naus, Pàrquings, Locals Vila-seca (Parc de la Riera II), local de 90 m2 ,reformat, instal·lacions,

LOCAL COMERCIAL EN TARRAGONA C/CASTELLARNAU. Obra nueva, 100m2 de superfície interior, 135.000 euros. 977.24.08.12 Alquilo parking delante Corte Inglés. Tel: 657.339.801

Reus, C/ St. Magí Alegre, 5 (Reus), local nou per estrenar de 125 m², pàrquing opcional, cantoner, tocant Plaça de la Llibertat, 1.000 euros/mes. NOU HÀ­BI­TAT CONFORT SL. Tel. 977 22.90.96 / 630 482 419 Vila-seca, despatx xamfraner de 150 m2 situat en un edifici semi-nou a la millor zona de Vila-seca, molt lluminós, 2 ascensors a l’edifici, instal·lacions fetes, 750 euros/mes. NOU HÀ­BI­TAT CONFORT SL. Tel. 977 22.90.96 / 630 482 419

Traspàs SE TRASPASA CARNICERIA - PANADERIA - POLLOS A L’AST. EN PLENO RENDIMIENTO. TEL. 977 344 549 SE TRASPASA FRUTERÍA en Tarragona en pleno funcionamiento. Tel: 667.879.899

TREBALL Empresa líder al sector del moble precisa dependent/a per a Reus. Es requereix: Experiència en el sector. Iniciativa pròpia i bon tracte. In­teres­sats­/ades tru­­car al 696.­979.769 per a con­certar entrevista.

Es necessita senyora espanyola de 40 a 50 anys amb vehicle, per neteja, cuina i planxa. 29 hores setmana 450 euros/mes. Tel: 656.981.122

PROFESSOR PARTICULAR, molta experiència, primària, eso, batxillerat. deures d’estiu. tel. 625.912.075

Prepárate para trabajar en plataformas petrolíferas y refinerías. Sueldos superiores 4.000 euros/mes. Tramitamos bolsa trabajo. 902.104.268 OFICIALA DE PELUQUERÍACon experiencia. Para Tarragona, Reus y Cambrils. VIVEROS ESTILISTES Interesadas dejar currículum en C/ Cervantes,24 bajos. Tel: 977.219.366 ASESORES/AS media jornada. Selecciona oficina comercial. Tel.693.78.20.25. Condiciones excelentes. ¡ATENCIÓN! INGRESOS EXTRAS www.TrabajarYa.com. Tel. 93-100-01-10 DIPLOMADA DONA CLASSES DE PRIMÀRIA. Tel. 610.680.226 (tardavespre)

Compañía en fuerte crecimiento precisa, para La expansión de su red, personas que deseen invertir en un:

NEGOCIO PROPIO Oportunidad única para incorporarse a una organización en pleno desarrollo. BUSCAMOS: personas emprendedoras, que deseen desarrollarse a nivel profesional y empresarial en un mercado atractivo y con el soporte de un sistema y metodología exclusiva. OFRECEMOS: participar en un negocio de alta rentabilidad y la formación necesaria para desarrollar el negocio. CAPACIDAD DE INVERSIÓN: 399 + iva Interesados llamar: 616.171.175 ó antoniot@tinet.org

Atención: Prepárate para trabajar como Tanatoestético. Acondicionamiento y preparación. Profesión con gran salida laboral, preparación teóricopráctica con profesionales del sector, sueldos superior a 1.500 euros, avalado por la Asociación Nacional de Tanatopraxia. 902.110.239 Víctor Reales Perruquers precisa ofíciala de estética con nociones de peluquería. TEL.977 204.195 Empresa líder al sector del moble necessita repartidor/muntador de mobles amb experiència. Amb vehicle propi per accedir al lloc de treball. Incorporació immediata. Interessats trucar al 977.30.10.33 de 9:00 a 14:00 i de 17:00 a 20:00 hores


CLASSIFICATS

15/07/11

Matrimoni amb dos fills petits i amb bones referències, s’ofereixen per a masovers a canvi de vivenda, zona del Tarragonés o Baix Camp. Tel. 642.723.548 Ingresos extras www.eltrabajardesdecasa.com. Tel. 91 101.81.59

AMISTAT

AIRFRED. Instalación, reparación, mantenimiento de cámaras frigoríficas, a/a, electricidad. Tel. 676.472.821 ALBAÑILERIA Realizamos toda clase de trabajos. Presupuestos sin compromiso. Sr. Codina. Tel. 977 54.12.34 -- 609.240.935

MOTOR Venc furgoneta OPEL COMBO, en perfecte estat, sempre garatge, ITV passat, matricula DKS. Preu immillorable. Raó 669.752.229

SISCU, Astrólogo-Vidente. Vaya desastre de vida. Consultas en Tarragona. Tel. 977 22.49.97 SRA. MARÍA TAROTISTA. 977 31.67.10 / 699.847.505

BEL.

CENTRO DE AMISTAD parejas, grupos y cenas.Tel. 977 24 38 70 671 327 565 Vols trobar una parella VIP? Vine a MAISOL, un equip de professionals t’ajuda a trobarla. Tambe CLUB D’AMICS….. 695410052 www.maisol.com

REFORMES LLAR REFORMAS VIVIENDAS Y LOCALES, TODO TIPO DE TRABAJOS. MANTENIMIENTO COMPLETO DE COMUNIDADES. SOLICITE PRESUPUESTO. TEL. 605.705.212

Se ofrece paleta para hacer reformas en general. Económico y serio. Tel. 615.891.932 Instalaciones, toldos, persianas, mosquiteras, ventanas, techos aluminio, motorizaciones. Precios de crisis. Tel. 667.242.199 - Jose. Paletas, electricistas, fontaneria, carpinteria madera, carpinteria aluminio, pintura, etc. Profesionales agrupados.Tel 661.765.810-610.288.282 MURAL-GAS Calefacción, energía solar, gas y electricidad. Averías y urgencias. Instalador autorizado. Sin desplazamiento. Tel: 674.405.478

VANESSA, cariñosa, joven, morena. Discreta. Reus. Tel. 671.788.470

Tarragona centro.

REUS 50 1H. de masaje. Quiero ofrecerte calidad... Solita. Tel. 690.166.376 MARTA catalana 40, Tarragona. Completísima, todo a partir 40. Tel: 664.506.522 ¡URGENTE!!. Preciso chica para piso relax. Calafell-Vendrell. Tel: 671.383.618

Tel: 615.994.876

A mujer mayor atrevida para momentos de complicidad. Tel. 648.978.314

RELAX

REUS. INDEPENDIENTE, SOLITA. Masajista (titulada) espacio perfecto para relajarte…Tel: 697.545.323

Pagamos en efectivo No importa estado Con/Sin ITV

CIPS Club amigos. Organiza psicóloga. Tel: 977 243 029 -625.496.482 www.ci-ps.com

dinero rÁpido con la garantia de su piso, casa o finca. todo ante notario. tel. 692 637 887

Consulta de Tarot y orientación personal. Tel: 667.031.194 - 977 08 36 10

COMPRO COCHES, FURGONETAS,4X4

CENTRO DE AMISTAD parejas, grupos y cenas. Tel: 977 24.38.70 - 671.327.565

CHICA JOVEN, novedad en Vendrell. Discreta, sensual, recibo sola. Piso privado. Tel: 667.247.399

COMPRES

TRAVESTI TANIA, espectacular, complaciente, dotada, 680 874 562 COMPRA Y VENTA DE ORO BERMUDEZ. Cambia tus joyas usadas o rotas por dinero. Desde 16 / Kg hasta 27 euros/ kg. Abierto domingos hasta medio día. Nueva tienda C/ Gandesa, 30 Torreforta C/ 20, 56 Bonavista TEL. 692.228.340

COMPRA DE ORO MÁXIMA COTIZACIÓN, RESCATE DE PÓLIZA DE EMPEÑO MONTE DE PIEDAD. MC ORO PLAÇA PASTORETA Nº 2 REUS PARKING GRATUITO TEL 977 33 33 10 977 24 21 84

PRUDIX COMPRO ORO JOYAS EN GENERAL, MEJOR PRECIO (SIN ENGAÑOS) PAGAMOS AL INSTANTE, O’DONELL Nº25-27 REUS. 977 32.82.24, EN BENVINGUT SOCIAS Nº32 (EL VENDRELL) 977 18.15.15

NOVEDAD. Madurita, complaciente…sin prisas, sin límites (privado) Salou. Tel: 688.244.380 SILVIA. Española, educada, natural y simpática. Cuerpazo lindo. Tel: 679.763.276 Tarragona. Copa. MAYCA catalana: un masaje un placer una relajación total…Tel: 977.20.26.20 VENUS catalana, exhuberant, discreta, 140 pit, a proa Vendrell, només espanyols, desde 30 euros. Tel: 627.718.815 VENDRELL. Dos chicas jóvenes y una madurita, complacientes. Todos los servicios. 24 hrs. Tel: 688.225.567

REBECA VIDENTE TAROTISTA Oferta Visa 15 euros. Tel: 938.618.694 TAROT CARLA CARBÓ. Sólo necesito fecha de nacimiento, 806.517.132. Mayores 18 años. Precio Máx. 1,51 euros. Tarot mariluz te soluciona tus dudas de amor, de pareja, salud, trabajo y dinero. Mayores de 18 años. 806.544.007

ALTRES

¿Tienes problemas con la hipoteca? Llámame y juntos lo solucionaremos. ESTUDIO GRATUITO y SIN COMPROMISO. 639.058.913 // 977- 84.70.02 reus@bestcredit.es

MASAJISTA DIPLOMADA te recibe sola. Muy discreto. Tel: 636.449.788 SIN PRISAS, 30 euros. Rusa, rubia, pechos grandes, francés natural hasta el final. Tel: 610.871.682 Salou. TRAVESTI 40 e. Superdotada, activa, muy potente, enormes pechos. Tel: 603.182.046 Reus Las chicas más calientes de Calafell. 4 amigas jovencitas, guapas y muy complacientes.Todos los servicios 24 hrs. Ven a disfrutar con nosotras… Tel: 677.650.586 ESPAÑOLA muy activa. Vendrell. Tel: 655.028.594 HOMBRE 40 años para mujeres con ganas de pasarlo bien. Tel: 690.223.714 Piso nuevo discreto en Reus. Toda clase de Señoritas dispuestas a complacer y algo más… Tel: 698.294.199

29 euros servicio completo, 10 chicas, francés sin. Tel: 608.452.305. Reus NOVEDAD. MADRE-HIJA. Más viciosas, 18-38 añitos. El mejor morbo, 60 euros. Tel. 638.418.619 NOVEDAD JÓVENES HERMANITAS, 24-26 años, 60 euros. Sexo sín límites. Tel. 646.578.471 35 EUROS masajes en la camilla. Tel. 629.059.019 Particular. Compañía alto nivel. Todos los servicios. SEGUR-PLAYA. Tel. 662.047.400 REUS. Madureta, 50 anys, sensual, atractiva, massatges camilla, complements naturals. Tel: 626.328.942 CATALANA RELLENITA, besos con lengua, francés completo, griego, parejas, salidas. Tel: 681.158.712 ANTICRISIS. Castellana masajista profesional, 115 pecho. Sola. Tel: 660.362.165 ¡NOVEDAD! Mi cuerpo está hecho para el pecado. Todos los servicios. Piso privado. SEGUR-PLAYA. Tel. 615.252.553

FERNANDA. Morenaza espectacular. Masaje camilla, francés y penetración. Tel: 672.852.213

Reus piso discreto, somos 5 amigas trabajadoras y muy complacientes. Te esperamos. Tel. 698.294.199.

Vendrell Elisa 140 pecho salidas 60 euros. Tel. 664.722.333

VENDRELL. chica española, discreta y particular. Placer al máximo. Tel. 647.254.331

Española estudiante, piso privado, SEGUR-PLAYA. ¡¡Atrévete!!. Tel. 662.047.400

Jovencita, cariñosa, atención las 24 hrs.30 euros servicio completo. Tel: 665.803.332

REUS. Señora 44 años, impecable, sexy, morbosilla, privadíiiisimo. Discreto. Tel: 689.569.290

URGEN SEÑORITAS con buena presencia para piso relax de lujo en Salou. 2.000 euros semanales, alojamiento. Tel. 647.738.478

VENDRELL. Novedad, mulatita brasileña, muy morbosa. Tel: 698.711.004 VICKI. Española, masajes eróticos. Elegante, delgadita, discreta. Recibo sola. Tel: 609.393.221

TRAVESTI 30 euros. Sin prisas, sin tabús, y a pelo. 697.630.642 REUS

BEST CREDIT REUS

VENDRELL. Travesti ninfómana, muy cariñosa. Tel: 655.028.594

JOVEN, morena, guapa, 110 pecho. Tel: 665.131.475

LUCÍA SALOU, madurita, sensual, ama de casa, viciosa a tope. Piso discreto. 30 euros. Desplazamientos 24 h. Tel: 698.801.847

TAROT

MA DIONISIA: Médium, Vidente, Santera. Contacta con tus seres queridos. Soluciono tus problemas. Tel: 656 521 800

4 AMIGAS. Casa muy discreta, todos los servicios. Reus. Tel: 977 33.11.18

SALOU. Argentina, atractiva masajista, erótica. Pide tu cita de 9 a 23 hrs. Tel: 667.306.753

DINERO AL INSTANTE COMPRA DE ORO Y JOYAS MC. Máxima tasación. Raval Martí Folguera, 27 Reus Tel 977 321 727, Tarragona C/ Caputxins,28

LA BRUJITA HECHICERA ¡Nací para ayudarte! Videncia, Tarot, Péndulo. Aciertos garantizados. 608.536.753. Aclara tus dudas. ¡Llámame! Atiendo 24h. Mayores de 18 años

diarimés - 29

¡NOVEDADES! ¡GUAPÍSIMAS! Catalanas, sevillanas, árabes, jovencitas... maduritas... 686.832.016 (24h) ¡Salidas!

VENDRELL. Joven española, atractiva, sensual, discreta. Creo adicción al placer. Tel: 667.247.399

Chico, chica, pareja. Si eres muy vicioso ¡llámanos! no te arrepentirás. Tel. 669.436.810

MÓNICA Catalana, encuentros con rigurosa discreción. CreixellTarragona. Tel. 682.529.074

KAREN cubana, completísima, conejito peludito. Nueva dirección. Tel. 698.207.674-REUS.

Chicas calientes jóvenes y maduritas buscan hombres para relaciones esporádicas. 803.544.009.

MASAJES EXÓTICOS Lindas masajistas especialistas en técnicas placenteras en cuerpo a cuerpo. Erotismo sano y de calidad. 657 659 284 Urgen señoritas para piso muy discreto en Tarragona. Tel. 692.863.983 AZUCENA 24 años, guapísima, dulce, cariñosa, masaje relajante. Citas concertadas. En Reus. 679.817.236 ESPAÑOLA. Empresaria, no profesional, horas concertadas. CreixellTarragona. Tel. 608.411.781 SE ALQUILA habitacion por horas, para relax, especial parejas y chicas independientes. Tel. 615 383 697 Paula. Sexo total. Cariñosa. Morbosa. 102cm pecho. Particular. Salidas. Tel.: 664.077.776 Lucia 25 años, sensual, dulce y cariñosa. Masaje relajante. Todos los servicios, discreción. Tel. 639.984.083 Travesti novedad (Reus), femenina, rubia, cuerpazo, solita, completa, 30 euros. Tel. 617.611.650 Karen guapa, cariñosa, dulce y complaciente, todos los servicios. 626.317.701 Española 25 añitos, belleza, simpatía, sensualidad y elegancia. Todos los servicios. 699.242.637 3 chicas maduritas complacientes. Horario de 10 a 22h. 622.675.221 Masajista diplomada, relax, contractures, profesionalidad y seriedad. Tel. 658.666.227 CHICAS RECIBIMIENTO PERSONALIZADO, Sola en casa, discreción absoluta, camilla, masaje oral, anal y testicular. A partir de 30 euros. DELIA: 23 rumana – 688.231.746 / ADA: 25 eslovaca – 688.225.804 / CAMILA: 25 venezolana – 619.391.001 / MELISA: 25 rusa – 689.909.448 / LUNA: 33 venezolana - 688.242.758 / ELENA: 24 rusa – 698.407.435 / MARCELA: 35 uruguaya – 669.303.057 / LORENA: 25 española - 688.200.059 / PAOLA: 26 cubana – 698.672.022 / ROCÍO: 38 española – 635.997.659 / RUBÍ: 23 dominicana – 698.407.688. DANIELA 24. masajista sexy morbosa, pechugona, dulce, complaciente --conóceme--603 247 444 NINA 130p. complaciente, “todo” , francés completo besucona, griego. 693 989 456


30 - diarimés

CLASSIFICATS

ANA 20 guapísima. colegiala juguetona, cariñosa, francés completo “masajista” 659 170 441 NUEVO CENTRO. guapisimas masasijatas españolas, latinas desean conocerte. Promoción 40 euros. 6576 659 284 ANA madurita, todo de todo, 25 completo. Reus. Tel: 659.377.652. Cambio dirección. REUS. CARMEN catalana, jovencita, cariñosa, hago todos los servicios. Tel: 648.266.866 http:// denise69reus.blogspot.com ANA cincuentona, SONIA 38, IVONNE 26, todos los servicios, 25 completo. Reus. Tel: 693.976.973. Cambio dirección. EVA - SEGUR-PLAYA, independiente, implicada, discreta, privado. Tel. 673.481.050 ALEXANDRA glamour, ojos miel, manejable, deliciosa, picarona, sin prisas, SI A TODO 638.588.421 LORENA latina, 26 añitos, mulatita, francés natural, completo 20 euros. Tel: 664.654.747 JENNIFER. 23 añitos, catalana, 20 euros completo. Tarragona. Discreto. Tel: 697.411.514 CATALANA, joven, rubia. Tarragona. Tel: 610.686.779 REBECA cincuentona en Reus. Todo de todo, griego profundo. Tel: 698.792.204 SUSANA Enfermera de profesion, Independiente, casada, morbosa, implicada, muy sexual, Temblaras de placer, 120 pecho, , 658.551.084 JENNY 21 años, Tremenda en el sexo, Insaciable, griego profundo 695.416.353 CENTRO THAI 4 masajistas entregadas, en futton o camilla, termina como prefieras incluido ducha erotica dos terminaciones desde 40.euros. 645.153.354 SE PRECISA CHICA Relax incorporación inmediata, mucho trabajo todo el año, con clientela fija, buen ambiente, discreto. Buenas condiciones… 674 424 659 CRISTINA rusa, dos servicios 40 euros. VISA-REUS. Tel. 648.132.051 PATRICIA cariñosa, culito respingón, 40 euros dos servicios. Tel. 603.649.911 Laura cariñosa, masajes en camilla eróticos y relajantes. Citas concertadas. Reus. 693.677.913 CINQUENTONA. Completo 25, 120 pecho. Reus. Tel: 622.856.384

TORREDEMBARRA. Jovencita, cachonda busca pasarlo bien, no tengo tabús. Tel: 658.456.865

SANDRA española guapa y completa. Para hombres maduros. Privado. Salou. 692.557.346

Necesito chica para casa relax. Doy alojamiento gratis, Tarragona. 650 853 226

SUSANA Torredembarra francés 15, Completo 25 635.905.696

TRAVESTI BRASILEIRA REUS LUISA 40 AÑOS,Y muy guapa morenaza de piel morena, dulce muy cariñosa y completa, 1,78 cm altura, enormes pechos, buen cuerpo, cintura pequeña con buen culo redondo y firme, dotada 19 cm. potente activa y pasiva, piso part. climatizado, 24 h. Tel. 977 300 408

15/07/11


SERVEIS

15/07/11

AVUI FELICITA ALS QUE ES DIUEN: Bonaventura, Antíoc

L’HORÒSCOP

diarimés - 31

TELEVISIÓ PROGRAMACIÓ

ÀRIES

TAURE

BESSONS

CRANC

21/03 al 20/04

21/04 al 21/05

22/05 al 21/06

22/06 al 23/07

No malgastis les energies, si aprofites bé aquesta etapa podries fer canvis interessants, encara que sentis que estàs enmig d’una lluita.

Estàs en un moment propens a caure en la discussió i el debat; la major de les conquestes és la que s’aconsegueix sobre un mateix.

Els teus sentiments poden presentar un punt de conflicte. Necessitaràs pensar en profunditat sobre els assumptes que estan ancorats.

No caiguis en la mania de sentir-te atacat, et fa malgastar energies. Elimina susceptibilitats i para esment al que valgui la pena.

LLEÓ

VERGE

BALANÇA

ESCORPÍ

24/07 al 23/08

24/08 al 23/09

24/09 al 23/10

24/10 al 22/11

Estàs en un període crucial per a les teves condicions laborals. Si ho aprofites bé podràs desenvolupar una gran activitat i assumir reptes.

No caiguis en el teu vici a treballar de forma compulsiva, realitza només allò que tingui utilitat. Amb els teus fills no actuïs fredament.

Usa el teu major impuls a fer coses on puguis demostrar-te a tu i als altres, de tot del que ets capaç. Però mesura les teves forces.

Posa la teva intel· ligència a treballar en els teus interessos materials i laborals, no tindràs temps per inventar-te motius de gelosia.

SAGITARI

CAPRICORN

AQUARI

PEIXOS

23/11 al 21/12

22/12 al 20/01

21/01 al 19/02

20/02 al 20/03

Poden sorgir situacions que no t’esperaves, has d’estar previngut davant qualsevol contingència. Potser posin a prova la teva tolerància.

Les coses no sempre són com un vol, així que tingues paciència. Si les teves aspiracions són grans, també la teva lluita haurà de ser-ho.

Hauràs d’estar pendent a la teva salut, aquest haurà de ser un dels teus objectius més importants. Evita les discussions costi el que costi.

Has de ser acurat en la forma en què maneges els teus recursos, hauràs d’organitzar-te bé. En els teus sentiments revisa les coses a fons.

AGENDA LA PINEDA: Espectacle infantil «Lunatik». 20 h, L’Estany Espectacle infantil a càrrec de Nanny Cogorno ASCÓ: Concert de Celtas Cortos. 19 h, Ascó Primer concert gratuït de l’Ascó Summer Festival TARRAGONA: Concert Sòmi. 22.30 h, Pla de la Seu Dins de la 12a edició del Festival de Músiques Kesse TARRAGONA: Concert de Xúlian Freire. 23 h, Tasta Blues Serrallo Actuació del músic a la sala del barri mariner

TVE1 06:30 Telediario matinal 10:15 La mañana de La 1 14:00 Informativo territorial 14:30 Corazón de... 15:00 Telediario 1 16:05 El tiempo 16:15 Amar en tiempos revueltos 17:05 Eva Luna 18:25 Soy tu dueña 19:00 Comando actualidad 20:00 Gente 21:00 Telediario 2 22:05 El tiempo 22:15 Sesión de cine: La isla 00:20 Sesión de cine: Barco fantasma 01:40 Ley y orden: acción criminal 02:20 TVE es música 03:00 Noticias 24 horas

TVE2 09:30 Mil años de Románico 10:00 UNED 11:00 La fábrica de ideas de TVE 11:35 Al filo de lo imposible 12:05 Grandes documentales 13:00 Para todos La 2 13:30 El escarabajo verde 14:00 Tres 14 14:30 +investigadores 14:40 Grandes documentales 15:30 Saber y ganar 16:00 Grandes documentales 18:25 El escarabajo verde 18:55 Biodiario 19:00 Naturalmente 19:30 En movimiento con 20:00 La 2 Noticias 20:15 Zoom tendencias 20:30 La España sumergida

ANTENA 3 06:15 Las noticias de la mañana 09:00 Espejo de verano 12:30 La ruleta de la suerte 14:00 Los Simpson 15:00 Antena 3 Noticias 1 16:00 La previsión de las 4 16:15 Bandolera 17:15 El secreto de Puente Viejo 18:15 El diario 20:00 Especial Atrapa un millón 21:00 Antena 3 Noticias 2 21:45 La previsión de las diez 22:00 Atrapa un millón: Especial famosos 00:30 DEC 02:30 Adivina quien gana esta noche 05:00 Únicos

CUATRO 06:30 Puro Cuatro 07:00 El zapping de Surferos 07:45 Kyle XY 09:30 Alerta Cobra 12:30 Las mañanas de Cuatro 14:00 Noticias Cuatro 1 15:50 No le digas a mamá que trabajo en la tele 17:15 Especial Callejeros playas 18:30 Especial Callejeros viajeros 19:00 ¡Allá tú! 20:00 Noticias Cuatro 2 21:30 Ajuste de cuentas 22:30 La escalera. 23:30 Callejeros 00:15 Conexión Samanta 02:30 Las Vegas 04:30 Cuatro Astros

TELECINCO 06:30 Informativos Telecinco Matinal 09:00 El programa del verano 12:45 Mujeres y hombres y viceversa 14:30 De buena ley 15:00 Informativos Telecinco 15h 15:45 Sálvame diario 20:00 Pasapalabra 21:00 Informativos Telecinco 21h 22:00 Sálvame deluxe 02:30 Locos por ganar 03:30 Más que coches 04:00 En concierto 04:30 Infocomerciales 05:30 Fusión sonora

LA SEXTA 06:00 Teletienda 07:00 La Sexta En Concierto 08:25 Los vigilantes de la playa 10:05 Crímenes imperfectos 11:25 Doc: Las pruebas del crimen 11:55 Crimenes Imperfectos:Historias Criminales 12:50 Crímenes imperfectos: Investigaciones forenses 13:55 LaSexta Noticias 1ª Edición 15:25 Verano directo 17:10 Numb3rs 19:55 LaSexta Noticias 2ª Edición 20:55 LaSexta Deportes 21:30 Navy, investigación criminal 00:00 Caso abierto 02:40 Astro tv

TV3 06:00 08:00 13:20 14:00 14:20 14:30 15:40 15:50 16:40 18:55 20:30 21:00 21:50 23:40 01:30 02:29 03:35 05:30

CANAL REUS TV 13:00 Avanç informatiu 13:05 Family Travel 13:30 Va de Castells 14:00 Notícies. Primera edició 14:30 10 Comarques 15:00 Muntanyes d’aventura 15:30 Extraradi 16:00 Notícies 16:30 10 Comarques 17:00 Extraradi 17:30 Va de Castells. 18:00 Notícies 18:30 Muntanyes d’aventura 19:00 Fins diumenge 19:30 Esports en Xarxa 20:00 Notícies. Segona edició 20:30 10 Comarques 21:00 Muntanyes d’aventura 21:30 Fins diumenge

TAC 12 13:00 Muntanyes d’Aventura 13:30 Auditori 14:00 Noticies 12 14:30 Auditori 15:00 Muntanyes d’Aventura 15:30 Socarrats 16:00 Noticies 12 16:30 Reemissió 18:00 Aventures 18:30 Socarrats 19:00 L’Hort a Casa 19:15 Al ras 19:30 Esports enXarxa 20:00 Notícies 12 20:30 Ciutadella 21:00 Fanzivid 21:30 Vins a Vins 22:00 Notícies 12 00:00 Families i Escola

CANAL CATALÀ 13:00 Tinglado 22 14:00 T-notícies 14:30 Atrium 15:00 Tinglado 22 16:00 T-notícies 16:30 L’entrevista 17:00 Tinglado 22 18:00 Platinum 18:30 Pel·licula 20:00 Platinum 20:30 T-notícies 21:00 Los vigilantes de la noche 22:00 T-notícies 22:30 Fil a l’agulla 23:00 T-notícies 23:30 Sin tetas no hay paraiso 01:10 T-notícies 01:45 Fil a l’agulla 02:00 Premis per un tub

Notícies 3/24 Els matins Bocamoll Telenotícies comarques El medi ambient Telenotícies migdia Cuines La Riera Divendres Les germanes McLeod Espai Terra Telenotícies vespre La gran pel·lícula Pel·lícula Jazz a l’estudi Jazz a l’estudi Divendres Notícies 3/24

CINEMA CARTELLERA FARMÀCIES TARRAGONA:

REUS:

Fernández Cabré, Mª Esther

Guillén-Navàs-Sentís-Villa-

Pere Martell, 5 (24 hores) 977219704 Nolla, Solé, Joaquim

nueva Av. Paisos Catalans, 116 dreta (24 hores) 977322751

Edifici Baix Penedès, 11 bis (Sant

Morales Moreno, David i Raul

Pere i Sant Pau) (24 hores)

Carrer del Vent, 44 (Diürn)

977212569

977310949

TELÈFONS D’INTERÈS URGÈNCIES Bombers.................................................................................................... 085 Emergències................................................................................................112 Urgències (Ambulàncies)......................................................................... 061 CAMBRILS Ajuntament.................................................................................977 79 45 79 Policia local............................................................................... 977 79 45 66 Centre d’Assistència Primària (CAP)......................................977 36 30 74 SALOU Ajuntament................................................................................977 30 92 00 Policia local................................................................................977 30 92 12 VILA-SECA Ajuntament................................................................................977 30 93 00 Policia local................................................................................ 902 734 196 Ambulatori................................................................................. 977 39 40 27 TORREDEMBARRA Ajuntament................................................................................977 64 00 25 CAP.............................................................................................977 64 38 09 Policia local...............................................................................977 64 60 05

TARRAGONA OCINE TARRAGONA Ocine 1 Kung Fu Panda 2 16.30-18.30 Ocine 1 Insidious 23.30-22.40/dv:00.45 Ocine 2 Transformers 3 - 3D 16.30-19.30-22.30 Ocine 3 Harry Potter y las reliquias de la muerte - 3D 16.00-19.00-22.00 Ocine 3 Harry Potter y las reliquias de la muerte - 3D dv:00.40 Ocine 4 Transformers 3 16.00-19.00-22.00 16.30-19.25-22.05 Ocine 5 Harry Potter y las reliquias de la muerte Ocine 5 Transformers 3 dv:00.30 Ocine 6 Cars 2 16.00-18.15-20.30 Ocine 6 Piratas del Caribe 4 22.45 Ocine 7 Harry Potter y las reliquias de la muerte 16.45-19.30-22.35 Ocine 8 Amigos 16.00-18.00 Ocine 8 Un cuento chino 20.00 Ocine 8 Blitz 22.00/dv:00.15 Ocine 9 Conviction 17.00-19.35-22.15/dv:00.40 Ocine 10 Harry Potter y las reliquias de la muerte 17.30-20.00-22.45 Ocine 11 Midnight in Paris 16.15 Ocine 11 Cars 2 18.15 Ocine 11 Resacón en Las Vegas 2 20.30-22.4/dv:00.45 Ocine 12 Convención en Cedar Rapids 16.00-18.10-20.20-22.30/dv:00.40 Ocine 13 Harry Potter y las reliquias de la muerte - 3D 17.00-19.45-22.30 Ocine 14 Cars 2 - 3D 15.55-18.10-20.25 Ocine 14 Harry Potter y las reliquias de la muerte - 3D 22.40 Ocine 15 Bad teacher 16.15-18.20-20.30-22.40/dv:00.45 Ocine 16 Harry Potter y las reliquias de la muerte 16.15-19.15-22.15

VILA-SECA OCINE VILA-SECA Ocine 1 Amigos 16.15/dv:00.15 Ocine 2 Bad teacher 16.15-18.15-20.15/dv:00.30 Ocine 3 Blackthorn 18.30-20.30-22.40/dv:00.45 Ocine 3 Cars 2 17.00-19.30-22.00 Ocine 4 Cars 2 - 3D 16.00-18.20-20.35-22.45/dv:00.50 Ocine 5 Código fuente 20.00-22.30 Ocine 5 Harry Potter y las reliquias de la muerte 16.00-18.00 Ocine 5 Insidoous 20.00-22.15 Ocine 6 X-Men: primera generación 17.00/dv:00.15 Ocine 6 Kung Fu Panda 2 16.30 Ocine 7 Piratas del Caribe 4 18.30-22.00/dv:00.40 Ocine 8 Resacón en Las Vegas 2 16.00-18.15-20.30-22.40/dv:00.40 Ocine 9 Transformers 3 - 3D 16.00-19.00-22.00 Ocine 10 Transformers 3 17.00-20.00/dv:00.00 REUS REUS PALACE Sala 1 Harry Potter i les relíquies de la mort 16.00 - 18.30 - 22.30 Sala 2 Insidious 16.00 - 18.15 - 20.30 Sala 3 Bad Teacher 16.00 - 18.15 - 20.30 - 22.45 Sala 4 Transformers 3 18.30 - 22.00 Sala 5 Cars 2 16.00 - 18.15 -20.30 - 22.30 Sala 7 Amigos 16.00 - 18.15 - 20.30 - 22.45 Sala 8 Kung Fu Panda 2 16.00 - 18.15 Sala 8 Resacón 2 20.30 - 22.30 Més informació al telèfon 977 754 978

LAUREN REUS MULTICINES Lauren 1 Transformers 3 16.00-19.00-22.00 Lauren 2 Un cuento chino 16.25-18.35-20.30-22.35 Lauren 3 Piratas del Caribe 4 17.00-19.40-22.15 Lauren 4 Amigos 16.35-18.35-20.30-22.30 Lauren 5 Bad teacher 16.30-18.30-20.35-22.35 16.00-18.10-20.25-22.35 Lauren 6 Cars 2 Lauren 7 Resacón en Las Vegas 2 16.15-18.30-20.35-22.40 Lauren 8 Sin Identidad 22.30 Lauren 8 Kung Fu Panda 2 16.15-18.20-20.15 Lauren 9 Harry Potter y las reliquias de la muerte 16.45 -19.25-22.10 Per a més informació i venda anticipada d’entrades: www.laurencinemas.net EL VENDRELL OCINE Ocine 1 Ocine 2 Ocine 3 Ocine 4 Ocine 5 Ocine 6 Ocine 7 Ocine 7 Ocine 7 Ocine 8 Ocine 9 Ocine 9

Amigos 16.15-20.15-22.30 Bad teacher 18.20-20.30-22.40/dv:00.40 Cars 2 16.00-18.10 Cars 2 - 3D 16.15-18.25 Cars 2 15.45-18.00-20.10-22.30/dv:00.45 Harry Potter y las reliquias de la muerte 16.00-19.00-22.00 Harry Potter y las reliquias de la muerte - 3D 17.30-20.30 Kung Fu Panda 2 15.45 Piratas del Caribe 4 22.40 Resacón en Las Vegas 2 20.15-22.20/dv:00.30 Transformers 3 - 3D 20.40 Transformers 3 18.45-21.50/dv:00.45 OCINE: 902 170 831 / 977 660 778


32 - diarimés

A L’ÚLTIMA

L’ACUDIT Napi

15/07/11

SUDOKU

Nivell mitjà

EL TEMPS Espai patrocinat per:

28

º

20º

Temperatura mínima Temperatura màxima

Estat del cel: Domini de l’ambient assolellat. De matinada hi haurà intervals de núvols al sector central del litoral, més compactes al sud, i al vessant nord del Pirineu, que durant el matí s’aniran trencant. També hi haurà bancs de núvols baixos a punts de la Catalunya Central.

MÚSICA

Destroy to Enjoy, un grup amb «ganes de fer soroll» El grup actuarà el proper dissabte 23 a la una de la matinada a la plaça de l’Església de Sant Salvador grups americans del moment», però han madurat amb l’edat, i la seva múDestroy to Enjoy, el grup tarragoní sica ha madurat amb ell fins a arribar format per Víctor Mazariegos, Àlex Lia un punt en què es mullen amb tots nares, Álvaro Puche i Aaron Castellví els estils, «des de metalcore fins a bluactuarà el proper dissabte 23, a la una es». Això queda demostrat en el fet que de la matinada, a la plaça de l’Església Àlex Linares toca en un grup de hip de Sant Salvador, dins dels concerts hop i Aaron toca el piano, la mandolidel IV Sansa Rock. na «i tres mil flautes més». La història del grup va començar Les lletres son propietat exclusiva l’any 2008, amb dos amics (Mazade Víctor Mazariegos i poques vegariegos i Linares) que es dedicaven a des parlen d’experiències personals fer covers dels grups de pop punk del («encara que aquestes són les que inmoment. Poc després se’ls va afegir citen a escriure»), sinó Puche i, finalment Aaque «volen fer pensar». ron i, com ells diuen, El seu estil, com ells, ha Per aquest motiu, per «més que un grup, som madurat i ara escolten al seu primer disc que amics que quedem per esperen treure l’esa fer soroll, mentre que de tot, «des de tiu de l’any vinent, sela gent queda per a ‘metalcore’ fins a blues» gons Víctor Mazarieanar a passejar». gos serà «una espècie La seva actuació d’història, amb totes les lletres molt com a teloners de No Way Out, el 13 de relacionades, filosòfiques i que siguin maig, va ser per a ells «un petit somni com uns passos que s’han de seguir fet realitat» ja que van poder actuar a per a arribar a un fi. Per a fer pensar.» la sala El Cau i, com diuen, «concerts Respecte al seu nom, no hi ha molt com aquests són els que et donen a dir, opinen que «no sabem qui va inenergia per a continuar». ventar que els grups havien de tenir El seu estil va estar influït, en els nom, però per a nosaltres és només seus inicis, per la música dels «típics VERÓNICA CANO

una etiqueta que va sortir d’imprevist, no té cap història». Actualment, estan esperant que els hi arribi el material per a gravar el seu disc, però no es pensen que-

dar amb els braços plegats, ja que, a més de l’actuació al SansaRock, tenen programada una actuació el dia 30 de juliol a València i una altra per al 4 d’agost a Valls. CEDIDA

Destroy to Enjoy, un grup format per quatre joves que no creuen en les etiquetes.

15 juliol 2011  
15 juliol 2011  

Diari gratuit del Camp de Tarragona