Page 1

er Særnumm

Vollsmose Avisen vollsmose.dk

noget for sig - og dig

Udgives af Mediehus Vollsmose • Juni 2010 • Udgave nr. 47

Oplev naturen i Vollsmose

Kom til byfest i Vollsmose

Vollsmose byder på meget andet end betongrå boligblokke. Området har noget af Odenses smukkeste natur.

Ida Corr, Peter Belli og Michel Belli er blandt solisterne til årets byfest i Vollsmose, der også byder på tivoli og markedsplads. Alle er velkomne, og det er gratis.

Side 3

Side 4-5

Vollsmose ligger midt i kriminal-statistikken

De cykler Danmark rundt Man kan tænke integration på mange måder. Hos Team Odense Integration afvikler man et integrationscykelløb, hvor cirka 20 personer med forskellig etnisk baggrund cykler Danmark rundt. Fire af deltagerne kommer fra Vollsmose Tekst: Nina Sebald Nielsen. Foto: Tina Andersen. Asmaa Abdol-Hamid, Safaa Abdol-Hamid, Inaam Abou-Khadra og Dahir Jama Roobleh. Det er de fire beboere fra vores bydel, der cykler Danmark rundt med Vollsmoses brand på ryggen Noget for sig - og dig. I alt deltager tyve ryttere - erfarne cykelryttere, de fem projektansvarlige, en journalist og en kameramand. Vollsmose er repræsenteret ved fire deltagere: - Jeg synes, at det er en oplagt

mulighed for motion, og jeg vil gerne være med til at profilere Vollsmose positivt. Men det gode fællesskab er det mest motiverende, forklarer Asmaa Abdol-Hamid. Inaam-Abou Khadra er enig og tilføjer: - Det er altid spændende at møde nye mennesker - især når de går så meget op i sport. At cykle og dyrke sport i fællesskab med andre er sjovere end at dyrke sport i et fitnesscenter. Løbet fører rytterne fra Odense til byer som Sønderborg, Gråsten, Esbjerg, Viborg, Århus, Ka-

lundborg, Fakse og Roskilde. Turen afsluttes ved Christiansborg den 7. august. Hos Team Odense Integration vurderer man, at hver etape vil være mellem 120 og 170 kilometer lang. Med til historien hører, at holdet undervejs vil besøge forskellige historiske steder i Danmark, fx Historiecenter Dybbøl Banke, Møns Klint og Fakse Kalkbrud – foruden den endelige destination, Christiansborg. Fotos: Øverst fra venstre: Dahir Jama Roobleh, Safaa AbdolHamid. Nederst: Asmaa AbdolHamid og Inaam Abou-Khadra.

141,5

5270 Odense N

50,4 43,4

5210 Odense NV

5240 Odense NØ

5230 Odense M

Straffelovsovertrædelser pr. 1000 indbyggere

5491 Blommenslyst

50

68,4 55,2 54,0

5250 Odense SV

Vo 83,3 78,2 74,9

5320 Agedrup

100

e

os

m lls

5260 Odense S

103,5 100,4

5220 Odense SØ

Vollsmose ligger hverken i toppen eller i bunden af byens kriminalstatistik. Ser man på antallet af overtrædelser af straffeloven i hvert af byens postdistrikter, og sammenligner med antallet af indbyggere i områderne, ligger Vollsmose på en sjette plads. -Tallene bekræfter, at Vollsmose til dagligt er et trygt og sikkert sted af bo og færdes, siger lederen af nærpolitiet i Vollsmose, politikommissær Per Franch. I toppen af tabellen ligger post-

150

5200 Odense V

Af Jacob Vestergaard.

distrikterne Odense C, Odense V 20 anmeldte indbrud i privatog Odense SØ, hvor der i 2009 beboelse pr. 1000 indbyggere, blev anmeldt flere end 100 straf- mens Odense V med godt og felovsovertrædelser pr. 1000 vel 14 anmeldelser for hver 1000 indbyggere lå på indbyggere, en andenplads. mens tallet for Odense NØ I det lange løb er her Omvendt kan herunder Volls- fredeligt, og kun en gang borgerne i Vollsmose - lå på i mellem opstår der en me- mose glæde sig knap 75 anmel- get intens og anspændt at- over, at der ikke delser pr. 1000 mosfære for eksempel med blev begået særligt mange tyveindbyggere. skyderier. Per Franch, politikommisær rier i 2009, hvor der kun blev Mere vold, færre tyverier anmeldt 18 tyverier pr. 1000 Derimod blev der begået relativt indbyggere, mens antallet lå på mere vold og lavet flere indbrud 74 tyverier pr. 1000 indbyggere i i privat beboelse i Odense NØ, Odense C og 35 i Odense M. som udover Vollsmose dækker Seden og Åsum. I 5240 Odense NØ blev der i 2009 anmeldt mel- Vollsmose i et positivt lys lem tre og fire tilfælde af vold -Hvis man kigger på områdets for hver 1000 indbyggere, kun beboersammensætning med overgået af Odense C, hvor der en overrepræsentation af unge blev anmeldt mellem seks og mennesker, en lav beskæftigelse syv tilfælde af vold pr. 1000 ind- og mange på overførselsindkomst, sætter det i mine øjne byggere. På indbrudsfronten lå Odense Vollsmose i et endnu bedre lys, NØ på en klar førsteplads med siger Per Franch. I alt bor der

5000 Odense C

Der er bydele i Odense, hvor der bliver anmeldt flere overtrædelser af straffeloven end i postdistrikt 5240 Odense NØ, som Vollsmose udgør en væsentlig del af. Lederen af nærpolitiet er fortrøstningsfuld.

Kilde: Fyns Politi og Odense Kommune (bearbejdet af Mediehus Vollsmose). godt 16.500 personer i postdistrikt 5240 Odense NØ, hvoraf de knapt 10.000 bor i selve Vollsmose-området. Fredeligt i det lange løb Politikommissæren begyndte at arbejde med mange af Vollsmoses daværende unge i 1990’erne som civilbetjent i den såkaldte

Balkan-patrulje, og efter afstikkere til andre dele af Fyns Politi er han nu tilbage som leder af byens eneste nærpolitistation. -Fordi demografien herude er så relativ dyster, skal man glæde sig over, at kriminaliteten ikke er højere. Det er som dengang i 1990’erne stadig de få, der ødelægger det for de mange, siger han og glæder sig over det tæt-

te samarbejde, der er i bydelen mellem beboerne, kommunen og politiet. - I det lange løb er her fredeligt, og kun en gang i mellem opstår der en meget intens og anspændt atmosfære for eksempel med skyderier. Det kan gå meget voldsomt til, men det er typisk interne anliggender, der ligger bag, slutter Per Franch.


2 

•  Vollsmose Avisen  •  Juni 2010

Om Vollsmose Avisen Leder af Mediehus Vollsmose Benthe Vestergård (ansvarshavende) E-mail: leder@vollsmose.dk Tlf. 51 50 96 83

Redaktør for Vollsmose Avisen Pernille Poulsen E-mail: avis@vollsmose.dk Tlf. 40 2314 40

Redaktør for web og net-tv Katrine Hallgren Frederiksen E-mail: web@vollsmose.dk Tlf. 29 42 32 64

Tak for hjælpen Til produktionen af denne avis har følgende borgere medvirket: Asmaa Abdol-Hamid og John Bonde. Indlevering Alle er velkomne til at komme med artikler og indlæg til avisen. Avisen ønsker at afspejle det område, den udgives i, og alle interesserede opfordres derfor til at henvende sig, hvis de vil skrive artikler eller har en god historie, de synes, vi skal skrive om. Materiale indleveres til Vollsmose Mediehus, Vollsmose Allé 14, 5240 Odense NØ, postboks 49 eller indsendes på avis@vollsmose.dk. Redaktionen forbeholder sig ret til at redigere i det indsendte materiale. Annoncering og deadlines Ønsker du at annoncere i avisen, kontakt da venligst Pernille Poulsen, tlf. 4023 1440. Har du en annonce, et arrangement eller en artikel, der skal med i avisen, kan du se de aktuelle deadlines herunder. Udgivelsesdato: Onsdag den 23. juni 2010. Deadline: Tirsdag den 15. juni 2010. Udgivelsesdato: Onsdag den 18. august 2010. Deadline: Tirsdag den 10. august 2010. Udgivelsesdato: Onsdag den 1. september 2010. Deadline: Tirsdag den 24. august 2010. Layout: Pernille Poulsen. Tryk: Fynske Mediers trykkeri. Oplag: 17.766. Distribution: Tryksagsomdelingen Fyn. Avisen husstandsomdeles gratis. Modtager du ikke avisen så ring til: 66 14 19 84.

LEDER

Visit Vollsmose Kom og besøg Vollsmose. Se de afbrændte knallerter, mød de hårdkogte unge og kig på de tilslørede kvinder. Sådan tror en del af odenseanerne, at dagligdagen ser ud i bydelen. Men virkeligheden er mangfoldig. Kom herud, mød beboerne, mærk gæstfriheden og deltag i det blomstrende liv. Oplev at Vollsmose er noget for sig – og dig. Af Benthe Vestergård, leder af Mediehus Vollsmose. Idylliske gadekær, bindingsværkshuse og stokroser. Pjecer med len frem og fortæller om den. eventyr og nostalgi vrimler det med i standerne på de fynske tu- Udover de store arrangementer er der også de mere almindelige ristkontorer. Der mangler imidlertid en pjece med farverige men- aktiviteter i bydelen – som så alligevel er ganske særlige for vores nesker, vilde orkideer og masser af rum i det fri til udfoldelse af område. Fx miljøambassadørerne og bydelsmødrene, der banker enhver art. En pjece om de gode oplevelser og historier fra Volls- på døre og deler ud af deres sparetips og gode råd til alle bebomose. Den vil vi inden længe sørge for står der – i standerne på ere. Borgerjournalisterne i Mediehus Vollsmose - 194 beboere har turistkontorerne. i løbet af to år skrevet 171 artikler til Vollsmose Avisen - de er også Hvorfor? Fordi Vollsmose ikke bare er ét, men flere besøg værd. med i denne avisudgave til hele Odense. Og Unge2unge, som er Vollsmose er det tredjestørste brand på Fyn en gruppe unge beboere, der blander sig ponæst efter H.C. Andersen og Zoologisk Have. sitivt i alt livet herude – på gadeplan, i lokaldeDet ved vi fra det idébureau, der er ansvarlig Vores håb er at gøre Volls- mokratiet og snart også som oplægsholdere og for, at Den lille Havfrue nu befinder sig i Kina. mose til en af Odenses turist- guider. Kom og mød dem. De arbejder nemlig også med Vollsmoses om- attraktioner – Vollsmose skal Når vi inviterer jer herud, så er det fordi I odendømme i øjeblikket. ikke ”klæbe” til Odense som seanere overvejende ser negativt på bydelen. Så kan det godt være, at vi ikke hele tiden er et dårligt brand. Vollsmose Det ved vi fra en image-undersøgelse, vi har kendt for det bedste – men vi har en rigtig god skal være et aktiv – for det er fået gennemført. Mange peger på, at der er for platform for at blive kendt for det ypperste, når bydelen også. Samtidig skal meget kriminalitet og dårlig omtale i medierne det gælder mangfoldighed, engagement og vi udvikle attraktionerne. af området. Vi vil gerne imødegå jeres syn med gæstfrihed, som den udfolder sig i hverdagens fakta – læs derfor om kriminaliteten i Vollsmose mange aktiviteter og de ind imellem helt særlige arrangementer sammenlignet med andre områder i byen på forsiden af dette i bydelen. særnummer af Vollsmose Avisen. Dernæst vil vi gerne opfordre til, Som nu for eksempel Vollsmose Blomstrer på lørdag. Det er Volls- at I ved selvsyn og egne oplevelser danner jer et indtryk. moses årlige byfest med masser af god musik – denne gang af Vores håb er at gøre Vollsmose til en af Odenses turistattraktiobl.a. Ida Corr og Peter Belli - samt boder, der præsenterer mange ner – Vollsmose skal ikke ”klæbe” til Odense som et dårligt brand. af aktiviteterne i området. Læs programmet på midtersiderne i Vollsmose skal være et aktiv – for det er bydelen også. Samtidig denne avis og kom – festen er for alle. skal vi udvikle attraktionerne. Vi har mange idéer, fx tilblivelsen af Et særligt arrangement var der også Grundlovsdag, som for første en hamam – en orientalsk badeanstalt med massage og wellness. gang blev fejret i Vollsmose. Ikke blot med en hyldest til vores de- Og fredagsmusik fra en åben scene om sommeren. Vollsmosemokratiske fundament i Danmark, men også med Bassim, fest og busser fra banegården. Den eksotiske mad kan du købe i den dans hele dagen. Det var unge muslimske kvinder, der stod bag kommende medina i det - snart - nyrenoverede indkøbscenter. arrangementet – Pigernes Aktivitetsforening (PAF) i Vollsmose Du kan også give et par timers arbejde til Vollsmose – det er jo poog Ny-Dansk Ungdomsråd, hvor Vollsmose selvfølgelig har en pulært med velgørenhedsgaver. Her er mange, der kunne bruge repræsentant. en hjælpende hånd til måske havearbejde eller en jobansøgning. Tag også imod tilbuddet om en guidet cykeltur i Vollsmose – det Vi gør det for bydelen, for Odense og for jer. Så kom til Vollsmose, er beboere, der hver lørdag i resten af juni og i august viser byde- som i sandhed er noget for sig – og dig!

Jeg bor i Vollsmose, fordi...

Mediehus Vollsmose er en del af Helhedsplanen 2008 2012 for Vollsmose. Mediehus Vollsmose er finansieret af Landsbyggefonden, Odense Kommune, Boligforeningen Højstrup, Odense AndelsBoligforening og Fyns almennyttige Boligselskab.

Bliv borgerjournalist! Har du lyst til at skrive, fotografere eller lave net-tv? Så er det dig, vi har brug for. Vollsmose Avisen, www.vollsmose.dk og Vollsmose net-tv skal handle om og gerne være skrevet og fortalt af Vollsmoses egne beboere. Derfor søges borgere, der har lyst til at bidrage med historier, fotos, baggrundsviden og indsigt fra Vollsmose. Det eneste vi forventer er, at du har lyst til at være med. Du kan enten komme til os med en idé til en historie, du synes, vi skal skrive, eller du kan komme til os, hvis du selv har lyst til at skrive eller tage fotos. Vi hjælper dig gerne med at skrive og redigere billeder, så du også får en masse gode erfaringer. Vi arrangerer løbende workshops i journalistik, net-tv og fotografering, hvor alle er velkomne.

Mediehus Vollsmose

Alex Ahrendtsen

Forfatter, forlægger og byrådsmedlem. Har boet på Åsumvej siden 2006.

”J

eg bor i Vollsmose, fordi jeg fandt et dejligt hus, som opfyldte alle mine krav. Det ligger i et grønt område, der går en cykelsti fra mit hjem langs åen ind til centrum. Prisen var rimelig og udsigten god. Ja, jeg elsker at bo her, og Vollsmose er efter min mening et af de bedste steder i Odense. Når centret er bygget færdigt, er her er jo alt, hvad hjertet begærer. Jeg bor på Åsumvej, men kommer næsten dagligt på posthuset i centret på grund af mit forlag. Jeg kan godt lide at gå ture i området, cykle og stå på rulleskøjter. Nogle gange går jeg i kirke, og andre gange tager jeg min 8-årige datter med op i Børnebyen. Jeg er aldrig utryg ved at færdes i Vollsmose, men jeg synes nogle gange, stemningen er mistrøstig og mistænkelig.”

Vision Vollsmose Avisen vil medvirke til at gøre Vollsmose til et endnu bedre sted at bo og leve. Avisen skal være beboernes avis både som kilde til oplysning og som et medie, hvor borgerne aktivt kan bidrage med ideer, med at skrive og tage billeder. Avisen skal være mangfoldig, troværdig og uafhængig.


Juni 2010  •   Vollsmose Avisen  • 3

Vidste du... Af Pernille Poulsen • At der i Vollsmose bor 9.531 personer, og at børn og unge under 24 år udgør næsten halvdelen af Vollsmoses befolkning – nemlig 4.660? • At ud af Vollsmoses knapt 10.000 beboere er 6.590 indvandrere eller efterkommere af indvandrere? Resten er etniske danskere. • At ud af Odenses samlede indbyggertal på 186.932 udgør indvandrere 23.703? Det vil sige, at det kun er ca. en fjerdedel af Odenses indvandrere og deres efterkommere, der bor i Vollsmose.

Vollsmose er et kinderæg Bag de hårde betonblokke gemmer Vollsmose på adskillige hemmeligheder. Odenses største rhododendronbed, store parkagtige strøg med blandet bevoksning af hvidtjørn, eg og bøg, der danner skyggefulde øer på det grønne græs, og vand – masser af vand.

• At den næststørste befolkningsgruppe i Vollsmose er fra Libanon og derefter følger Somalia og Irak? • At blandt Vollsmoses beboere i den arbejdsdygtige alder er en ud af ti under uddannelse?

parkanlæg med træer og store græsflader, for til sidst at ende i det, man godt kan tillade sig at kalde uspoleret natur. Dét er i sig selv en oplevelse værd.

• At der er 4,5 procent arbejdsløse i Vollsmose? I resten af Odense er det 2 procent.

Masser af muligheder

Siden 2001 er der gjort meget for at forbedre udearealerne i Vollsmose. Stier og belysning er gjort bedre, og der er tyndet meget ud i bevoksningen, ligesom søerne er renset op. Der er blevet tænkt mange tanker om tryghed og om at give beboerne Af Katrine Hallgren Frederiksen. i Vollsmose mulighed for at tage ophold bl.a. om-Vollsmose er en moderne roman- kring søerne, hvor der tisk have, siger tilsynsførende i nu er opsat grillpladser. Park og Nartur Jørgen Edgar Han- Der blev for få år siden sen, der er været Odense Kom- sat en proces i gang, munes ildsjæl på naturens vegne. hvor folk i Vollsmose, Siden 1969 har han været med til - både professionelle og almindelige beat tegne det grønne Vollsmose. - Intet andet sted i Odense har boere - blev spurgt, man noget tilsvarende, fortæller hvad de kunne tænJørgen Edgar Hansen, der fra før- ke sig. Det kom der ste færd, hvor Vollsmose kun var for eksempel den en idé om billige boliger med store idrætslegeplads rekreative områder, var betaget og ridestierne ud af. af området. Faktisk boede han i -Man kan parkere sin hestetrailer Vollsmose i to år. Når lejligheden hos fritidsklubben Pyramiden og blev for trang, gik turen ofte ind i så følge et godt to km langt spor rundt i Vollsmoden inderste del af mosen, hvor Vollsmose er et kinderæg se. Fritidsklubbyens pulse- fyldt med overraskelser, og ben har mange rende liv afløses tænk over det næste gang heste, der dagligt af insekters sum- du bevæger dig på én af græsser fredeligt men og natter- de fire veje der omkranser i sommervarmen galens sang. Vollsmose. Hvad gemmer på forpagtede kommunale om- Ikke mange sig bag boligkarréerne? råder. finder herind, og det er en skam. Vollsmoses Idrætslegepladsen blev til i et udearealer er specielle på den samarbejde mellem Odense måde, at man på relativt kort tid Kommune og det daværende kan komme fra velfriserede par- Vollsmose Ungdomsråd, og det celhaver med klippede hække til er et helt unikt sted i Odense

• At den største befolkningsgruppe i Vollsmose er etniske danskere? De udgør næsten en tredjedel.

• At kun fire procent tjener mere end 300.000? I resten af Odense er der 24,1 procent, der tjener mere end 300.000 om året.

Se mere natur på Vollsmose nettv på www.vollsmose.dk

og der er liv, det meste af dagen - fra om morgenen, hvor Vollsmoses dagplejemødre kommer med de små, til om aftenen, hvor de unge tager over med basket og fodboldsspil. Det landsdækkende integrationsprojekt GAM3 træner de unge hver onsdag og fredag frem til august. Det er gratis at være med, også hvis man ikke er fra Vollsmose. Vollsmose går til Odense Å Man skal huske på, at Vollsmoses ”grænse” går til åen, og derfor må man heller ikke snyde sig for

en tur langs åstien. Man kan med fordel gå fra Kulturbotanisk Have gennem ådalen. Hvis man er heldig, kan man både se isfugle og nogle af de store rovfugle som musvåge og vandrefalk. Vollsmose er et kinderæg fyldt med overraskelser. Tænk over det, næste gang du bevæger dig på én af de fire veje, der omkranser Vollsmose. Hvad gemmer sig bag boligkarréerne? Næste gang du overvejer, hvor turen skal gå hen, så tag Vollsmose. Du vil ikke blive skuffet. Øverst: Ryttere fra fritidsklubben Pyramiden lufter hestene. Læs mere på: vollsmose.dk/VisitVollsmose

• At 441 personer i Vollsmose modtager revalideringsog aktiveringsydelser? I resten af odense er det 3.527 personer. Kilde: Odense Kommune.

Jeg bor i Vollsmose, fordi...

Bente Monsen

Økonomichef i Odense Kommune. Har boet på Kildegårdsvej siden 1979.

”J

eg bor i Vollsmose, fordi det er et smukt og dejligt område. Jeg har rådyr i haven, og selv om de æder mine blomster, så nyder jeg dem og resten af naturen herude. Samtidig tager det mig kun 20 minutter at cykle på arbejde inde på rådhuset. Folk herude er venlige og imødekommende og flinke til at hilse. Gennem tiden har vi brugt svømmehallen og Vollsmose Idrætsforening meget. Jeg synes, her er fredeligt, og jeg er mere urolig for mine fire børn, hvis de skal ind til bymidten”.


4 

•  Vollsmose Avisen  •  Juni 2010

Kunstværket er lavet af 4B på H. C. Andersenskolen

se

Byfest i Vollsmo

IDA CORR

PETER & michel belli MEK PEK

Razor the Don & Double $ Amplified Instinct | change Reach Madness | Irena Krasniqi Reese & fayoumi | idris | Behrang

performance | streetdance | workshops miljøambassadørernes genbrugsmarked | café | markedsplads | boder | uddeling af integrationsprisen den gyldne frø | rap lørdag den 12. juni • kl. 14.00 - 21.30 ved outlet fyn • vollsmose allé 10

gratis adgang

k

d . e s o m s l l o v : å p e Læs mer


Juni 2010  •   Vollsmose Avisen  • 5

Program for Vollsmose Blomstrer Den store scene 14.30 14.35 - 15.00 15.00 - 16.00

w

Velkommen Irena Krasniqi med dansere S treet: Rap, Street, dance og DJ. | Change | Reese & Fayoumi | Idris | Razor the Don & Double S. 16.00 - 17.00 World Music: Behrang 17.00 - 18.00 R  ock: Amplified Instinct | Reach Madness. 18.00 -19.00 Pause. 19.00 I ntegrationsprisen Den Gyldne frø uddeles. 19.15 - 21.30 M  ek Pek, Ida Corr, Michel Belli og Peter Belli spiller med Husorkestret ved Michael Vitten.

w w

Cafételt 12.30 - 13.15 14.00 - 17.00 18.00 - 19.00

19.00 - 21.00

w

Trylle- og ballonshow. Luxux spiller populærmusik. Fælles spisning. Tilmelding på tlf. 6610 3278. Pris: 100 kroner for stor buffet med flere slags kød, kartofler og grøntsager. Duoen Chips underholder.

Oplev også... Markedsplads • Tivoli • Cafételt • Mad og drikke. Cykeltur med guide rundt i Vollsmose • Fodboldturnering • Genbrugsmarked • Pippi på mange sprog. Kirke

w

Bibliotek/Kulturhus

Outlet Fyn

Vollsmose Allé

Scene

Tekniktelt

Markedsplads Toiletvogn

Tivoli Café telt

uu Vollsmose Blomstrer er en byfest arrangeret af beboerne i Vollsmose. Byfesten er finansieret af Landsbyggefonden, de tre boligorganisationer samt Odense Kommune.


6 

•  Vollsmose Avisen  •  Juni 2010

Vollsmoses grand old man I over 38 år har han haft sin daglige gang i Boligforeningen Højstrups kontorer. I lige så mange år har han været med til at præge den boligpolitiske udvikling i Odense. Vollsmose har altid haft hans interesse. Ved årets udgang takker direktøren for Højstrup Henning Kirk Christensen af.

Mange unge kortvarigt i konflikt med loven I Distrikt Øst var der sidste år 100 unge ud af 8.998 under 18 år, som blev registreret for at have begået kriminalitet, hvilket er langt flere end i de øvrige tre socialdistrikter i Odense. Alligevel er lederen af kommunens ungeafsnit positiv og imponeret over det sammenhold, som er i bydelen. Af Jacob Vestergaard. I Vollsmose bliver flere unge rodet ud i kriminalitet end andre steder i Odense. Men kigger man på sammensætningen af beboere i den mangfoldige bydel, tegner der sig et mere positivt billede. - Vi skal ikke lukke øjnene for de alvorlige problemer, der er i Vollsmose. Nogle af områdets unge er hårdt belastet, og sammenlignet med andre dele af Odense kan det se voldsomt ud, siger lederen af Ungeafsnittet i kommunens Børn- & Familieafdeling, Christian Frederiksen. - Men hvis man ser på de faktorer,

som belaster bydelen, så er jeg optimist, siger han. Flere men knap så grove I 2009 fik 100 børn og unge - eller 1,1 procent af alle under 18 år i Distrikt Øst - en plads i kriminalstatistikken, mens gennemsnittet for hele Odense lå på 0,6 procent. Omvendt var andelen af den grove kriminalitet lavere for de unge i Distrikt Øst end for deres jævnaldrende i Odenses tre øvrige socialområder; Rosengård, Dalum og Tarup. Mens de grove kriminalitetsformer som røveri, brandstiftelse, vold og narko udgjorde mellem 48 og 68 procent

i distrikterne Tarup, Dalum og Ro- man blandt andet se, at godt og sengård, fyldte den kun 43 pro- vel 50 procent af beboerne i højhusbebyggelsen Bøgeparken er cent hos de unge i Distrikt Øst. - Vi tror, at især den skæve alders- under 18 år, mens børn og unge udgør under en sammensætfjerdedel af bening spiller en stor rolle for Jeg har svært ved at folkningen på mængden af komme i tanke om et sted i landsplan. ungdomskrimi- Odense, hvor netværket er - For unge mennalitet i Distrikt tættere og samarbejdet er nesker er det Øst og dermed stærkere mellem borgere, meget vigtigt Vollsmose, siger skoler og myndigheder end i at have nogle voksne, som kriminolog og Vollsmose.” man kan lære miljømedarbejChristian Frederiksen der i Odense Leder, kommunens ungeafsnit af. Det kan være vanskeligt i VollsKommune, mose, fordi der er så mange unge. René Bøye. I rapporten ”Fra udsat boligom- I en tid med computere, sms’er og råde til hel bydel” fra 2008 kan facebook, som nogle voksne kan

Henning Kirk Christensen blev ansat hos Boligforeningen Højstrup. Men først da faderen trak sig tilbage i 1983 efter 33 års virke, kunne Henning overtage roret i boligorganisationen. Den havde gennem årene vokset sig stor og var blevet en betydelig spiller også på det boligpolitiske område. Boligdirektøren sidder således med i Tovholdergruppen i Vollsmose, som er det øverste beslutningsorgan for Helhedsplanens mange projekter i området. - Det paradoksale er, siger Henning Kirk, at vi skal male med den sorte pensel, når vi skal

1,0 %

1,1%

0,42%

0.5%

Den procentvise fordeling af unge kriminelle i Odenses fire distrikter. Kilde: Kriminalitetsstatistik 2009, Odense Kommune.

have problemer med at betjene, bliver afstanden større og større, siger René Bøye, som alligevel er positiv. - Bydelens socio-økonomiske forhold er vanskelige. Tænk på den høje arbejdsløshed, den lave grad af uddannelse og de relativt mange personer på kontanthjælp. På den baggrund er vi faktisk imponeret over det arbejde, som både børn, unge, voksne, skoler, afde-

0,54% 0,35%

Tarup

Henning Kirk har igennem årene været en engageret og visionær medspiller på det boligpolitiske område. Her står han på broen ved Indermosen - et af Vollsmoses naturskønne områder.

Han selv blev bankelev i Arbejdernes Landsbank, og her steg han hurtigt i graderne og blev filialleder. I mellemtiden havde faderen og Højstrup fået fast grund under murstenene i Vollsmose. Sammen med to andre boligforeninger; Odense AndelsBoligforening og Fyns almennyttige Boligselskab blev de i alt seks parker og tre haver i Vollsmose

Direktør fra 1983

Nu er en epoke i Højstrups historie ved at være slut, og Henning Kirk Christensens platform skifter karakter. På falderebet har han et par kommentarer. - Det er vigtigt, at der er et tillidsfuldt forhold mellem beboere, afdelingsbestyrelserne og boligforeningerne. Det er også vigtigt, at beboerne forbliver engageret. Når det er sagt, mener jeg også, at Vollsmose har vokset sig for stor, og at den sociale sammensætning er for skæv. Et område som Vollsmose har brug for flere ressourcestærke familier, der kan bidrage med idéer og deltagelse. Det kunne være en opgave for Odenses politikere at placere flere spændende kultur- og uddannelsesinstitutioner i Vollsmose. Det ville have en positiv effekt, hvis man kunne tiltrække forskellige samfundsgrupper, slutter Henning.

Dalum

Fødestedet på Damhusvej var et typisk arbejderhjem med en far, der tjente pengene og en hjemmegående mor. Men da virksomheden, hvor faderen var tillidsmand, flyttede til Bolbro, blev Hennings skæbne grundlagt. - Dengang var der langt til Bolbro for virksomhedens medarbejdere. Derfor startede min far en boligforening op i tilknytning til virksomheden - det nuværende Højstrup - for at de ansatte kunne bo tæt på arbejdet, fortæller Henning Kirk Christensen.

Rosengård

Det lå ikke umiddelbart i kortene den 21. juli 1944, at den nyfødte Henning skulle ende som direktør for et stort boligselskab med tusindvis af boliger i Vollsmose -og for Henning et særligt engagement i bydelen.

søge om penge til et boligområde, men samtidig skal vi bruge den lyserøde farve, når vi skal tiltrække nye beboere. Sandheden ligger ofte et sted imellem disse yderpunkter, men det giver selvfølgelig et skævt billede af boligområderne, ikke mindst i medierne. I den eksisterende Helhedsplan arbejdes der med at anvende de ressourcer, som området har. - Der er sket meget positivt i de 33 år, jeg har været med. Fx er det beboerdemokratiske engagement blevet velfungerende - selvom beboerne engang i mellem kan være svære at få op af sofaen.

Øst

Tekst: John Bonde, borgerjournalist. Foto: Søren Mandela Nilsson.

bygget i perioden fra 1968 til midten af 80’erne. I starten var det kernefamilier med en sund økonomi, der flyttede ind – helt som det var hensigten. De flyttede fra centrums små lejligheder uden bad og med lokum i gården til de store lyse lejligheder med badeværelser i Vollsmose. Men samtidig blev det populært at købe parcelhus, og der opstod problemer med at få folk til at flytte ud til området. På et tidspunkt stod 400 lejligheder tomme, og så ændrede beboersammensætningen karakter: - Nu var det ikke kun beboere, der flyttede herud af egen vilje, men beboere, der blev placeret af kommunen. Flere landkommuner henviste borgere til Vollsmose. Der var jo lejligheder nok at tage af, fortæller Henning Kirk Christensen.

lingsbestyrelser, sportsklubber, klubber, ungdomskole, kirken, SSP og andre gør i Vollsmose, siger René Bøye og bliver suppleret af Christian Frederiksen. -Jeg har svært ved at komme i tanke om et sted i Odense, hvor netværket er tættere og samarbejdet er stærkere mellem borgere, skoler, sportsklubber og myndigheder end i Vollsmose, siger Christian Frederiksen.


Juni 2010  •   Vollsmose Avisen  • 7

Vollsmose´s got talent

- mød nogle af bydelens talenter

Vollsmose har fostret store talenter inden for musik, kunst og sport. Mød kunstfletteren, linedanceren, kunstmaleren og bokserne.

Tekst: Pernille Poulsen. Foto: Søren Mandela Nilsson.

• I ndretningsarkitekt og autodidakt kunstmaler. • Teknik: Akryl på lærred. • Har medvirket i mere end 100 udstillinger. • Værker sælges fra 500 og op til 10.000 kroner.

• Mark Spencer Møller, 15 år. • Weltervægt • Guld ved Trondheim Box Cup. • Årets ungdomsbokser 2010.

Kunstmaler og underviser

www .shara

reh.dk

Sharareh Hojabr Ebrahimi Den 52-årige Sharareh kom til Danmark i 1990 fra Teheran, hvor hun voksede op i en kunstnerisk, venstreorienteret familie: - I min barndom handlede alt om pensler, farver, lærreder, gips, ler og politik. Der var masser af kærlighed, og mine forældre var vestligt orienterede. Som nyuddannet indretningsarkitekt fik Sharareh job på et kunstgymnasium. Khomeni var ved magten, og kvinder skulle gå klædt i sort og være så tildækkede som muligt. - Det var altså svært at undervise i kunst, når man befandt sig inde i en chador (muslimsk klædedragt til kvinder, der dækker dem, red.). Vi skulle hele tiden lave plakater med Khomeni og

De slår hårdt Mark Spencer Møller og Shaalan Marzouk

udbrede hans tanker. Jeg begyndte at føle mig overvåget af regimet, og mit hjem blev ransaget flere gange. Det var det, der fik mig til at flygte. - Jeg følte mig straks hjemme i Danmark. Jeg var jo vokset op med vestlig livstsil. For mig var det som at komme hjem. Sharareh meldte sig ind i kunstnersammenslutningen ”Vi er alle født under samme sol”, og herigenenm har hun medvirket til et utal af kunstudstillinger. Sharareh har udviklet sin helt egen retning kraftigt inspireret af kubismen. Fra hendes bopæl på Kildegårdsvej reflekterer hun over Vollsmose: - Jeg har lidt ondt af dem, der bor her, for selv om man gør

sit bedste, fx som kunstner, så er det som om, at man alligevel får et Vollsmosestigma på sig. Vi betragtes ikke som velfungerede mennesker. Selv min danske svigerinde var bange for at komme på besøg herude første gang. Men det er jo uden grund, siger hun. - Naturen i Vollsmose inspirerer mig, og jeg holder meget af de grønne områder og åen. Jeg føler mig tryg, når jeg færdes i Vollsmose. Jeg føler i virkeligheden, at vi, der bor i Vollsmose, passer godt på hinanden. Men jeg synes, at vi skal være bedre til at komme til de aktiviteter, der arrangeres. Vi skal vise hinanden og danskerne, hvem vi er.

I bokseklubben Olympias afde- selvtillid. ling i Vollsmose er de gode til - Det gør mig tryg at vide, at jeg kan forsvare at fostre boksemig selv, hvis det talenter. To af de unge mænd, der Jeg hang ud og la- skulle blive nødskiller sig ud, er vede ikke rigtig noget. vendigt. Jeg bruden 15-årige wel- Prøvede at gå til fod- ger meget tid på tervægter Mark bold, men det holdt kun at træne, og min Spencer Møller i et par uger. Boksning mor vil gerne og den 15-årige var det, der skulle til have, at jeg bruletvægter Shaalan for mig. I starten fik jeg ger mere tid på Marzouk. mange ”tæsk”, men det lektierne. 15-årige gjorde mig bare stejl, og Den Mark har kun bok- jeg tænkte: ”Så god vil Shaalan Marzouk, der tidligere har set i lidt over et år, jeg også være.” men han er geneShaalan Marzouk vundet de danske mesterskatisk disponeret, idet hans far var et stort bokse- ber, vandt sølv i Trondheim i letvægtklassen. Shalaan forklarer, talent i Uganda. Mark selv er glad for at bokse, at det var kedsomhed, der drev fordi det har givet ham større ham i bokseringen:

Mosekonen fletter

Egeparkens line-

Susanne Whittingham

Lykke Mikkelsen

Glem alt om mosekoner, der brygger - i Vollsmose fletter hun. Vollsmose har nemlig sin helt egen fletteekspert. Susanne Whittingham er møjsommeligt selvlært flettekunstner, og hun kan flette ting, som ingen andre kan. - Jeg drømmer om at skabe et flettebrand for Vollsmose og

• Shaalan Marzouk, 15 år. • Letvægt. • Sølv ved Trondheim Box Cup.

uddanne kvinder i det. Jeg vil se dem ranke ryggen og være stolte. Produkterne skal markedsføres, og da jeg samtidig er aktiv i kvindegruppen Mosekonerne, kunne det jo passende hedde Mosekoneflet, siger Susanne og tilføjer, at det hun ønsker sig allermest er en elev.

”En passioneret, fingersnild og livsvar-

igt bidt elev ville gøre mig lykkelig. Min kunnen skal da ikke dø med mig? Susanne Whittingham

- Jeg hang ud og lavede ikke rigtig noget. Prøvede at gå til fodbold, men det holdt kun i et par uger. Boksning var det, der skulle til for mig. I starten fik jeg mange ”tæsk”. Det gjorde mig stejl, og jeg tænkte: ”Så god vil jeg også være”. Så nu træner jeg fem gange om ugen og lever sundere, end jeg gjorde før – især op til en vigtig kamp, griner Shaalan og tilføjer: - For mig handler boksning lige så meget om en stærk psyke. I ringen drejer det sig om at bevare roen og overblikket og se sin modstander i øjnene.

dancer

• Den 16-årige Lykke Mikkelsen fra Egeparken har danset linedance, siden hun var syv år. • Hun har netop deltaget i en international konkurrence, hvor hun fik en flot andenplads.

Lykke Mikkelsen er vokset op med både linedance og Vollsmose i blodet. Som to-årig flyttede hun med sin mor til bydelen. Linedancen kom ind i Lykkes liv den dag, hendes mor kom hjem og sagde; ”Jeg vil gå til linedance, og jeg har ingen babysitter,

så du skal med”. Det blev starten på en fritidsinteresse, som Lykke har holdt fast i lige siden. Lykke Mikkelsen træner linedance en gang ugentligt, synger i Vollsmose Kirkes kor og passer sin 10. klasse på Rising Ungdomsskole. Efter sommerferien skal hun på Mulernes Legatskole. Sidste weekend deltog hun i kon-

kurrencen Dansk Linedance Classic. Her kom linedansere fra hele verden, og Lykke fik en flot andenplads i sin klasse. - Jeg forventede ikke det store, fordi det var første gang, jeg var med. Men jeg gjorde mit bedste og havde det sjovt undervejs, og det er hovedsagen, smiler Lykke.


8 

•  Vollsmose Avisen  •  Juni 2010

Vind en ballontur

Jeg bor i Vollsmose, fordi...

Mediehus Vollsmose stiller en ballontur for to personer - hen over Vollsmose og Odense - på højkant til vinderen af avisens sommerkonkurrence. Turen varetages af professionelle ballonflyvere fra Rødovre. Du skal svare på spørgsmålet: Hvilken plads indtager Vollsmose-området (5240 NØ) i kriminalitetsstatistikken for Odense?

Abu Sultan Maweid

Årets Vollsmose Borger 2009. Har boet i Egeparken siden 1987.

Send dit svar med navn, adresse og telefonnummer til: vind@vollsmose.dk - inden den 18. juni. Vinderen får direkte besked. Tidspunktet for flyvningen aftales med Mediehus Vollsmose.

Borgerne betyder meget Vollsmose er et område med 10.000 indbygger, fordelt på 78 forskellige nationaliteter. Området er kendt i hele landet som et belastet boligområde, men de færreste ved, at området myldrer med beboerdemokrater, der dagligt forsøger at skabe kulturelle, sociale og sportslige aktiviteter til fordel for byens beboer.

og der er ingen grænser for, hvad huset bliver brugt til. Dans, kunst, teater, foredrag, seminar, filmfremvisning og koncerter, siger Alaa smilende.

Af Asmaa Abdol-Hamid, borgerjournalist. De er valgt af beboerne, de repræsenterer beboerne, og de arbejder for hele området. Ra Ranunkel Olsen og Alaa AbdolHamid er to ildsjæle i Vollsmose, som flittigt benytter sig af beboerdemokratiet. Ra Ranunkel er formand i Lærkeparkens afdelingsbestyrelse og for Vollsmoses samarbejdsråd ( beboernes organ, red.) Han har en baggrund som socialrådgiver, og har gode erfaringer med at blive hørt, selv om det ikke altid er lige let. - Vil man have indflydelse i sit lokaleområde, kan man få indflydelse, mener Ra Ranunkel, som har benyttet sig af beboerdemokratiet i 11 år. - Jeg har været med til at forandre Vollsmose, siger Ra, som mener, beboerdemokrati handler om at inddrage og involvere beboerne aktivt. - Ingen af de ideer, jeg kommer med, er mine egne. Alle gode ideer kommer fra beboerne, og det har de altid gjort. Min opgave er så at få det hele strømlinet og koordineret. Og de fleste ideer er blevet til noget, siger han. Gennem årene har Vollsmose med beboernes hjælp gennemgået en forvandling. De mange initiativer inspirerede Alaa Abdol-Hamid til at blive aktiv i Kulturhuset, hvor hun i dag er formand for Brugerrådet, som skal åbne huset og lave interessante aktiviteter. - I Brugerrådet er vi et godt team, der arbejder på at styrke kulturhuset. Jeg synes, det er lykkes os at gøre huset spændende både for beboere i og udenfor Vollsmose. Vi har mange besøgende,

Men ifølge Ra Ranunkel må man også kæmpe for at bevare beboerdemokratiet: - Det værste er, når man arbejder med mennesker, der får løn for at arbejde i området, men i stedet modarbejder beboerdemokratiet. Så bliver jeg hidsig og går lige efter struben, siger han. Men Ra Ranunkel vil ikke opgive beboernes indflydelse og mener, at beboerdemokratiet er en af Vollsmoses vigtigste værdier, som skaber positiv forandring. Alaa Abdol-Hamid døjer med problemer af en anden slags hun kan ikke finde tid nok: - Jeg synes, det er spændende at lave kulturelle arrangementer og udstillinger, og hver teaterfremvisning, kunststykke eller

”Ingen af de ideer, jeg kom-

mer med, er mine egne. Alle gode ideer kommer fra beboerne, og det har de altid gjort. Min opgave er så at få det hele strømlinet og koordineret. Og de fleste ideer er blevet til noget”.

”J

eg bor i Vollsmose, fordi det er et flot område, og jeg bor i en god bolig. Jeg håber, det også vil blive et godt socialt område med tiden. Jeg er meget tryg herude, for vi har et godt sammenhold. Man hjælper hinanden. Det er skidt, når der er uro herude. Men vi kan jo ikke kontrollere alle mennesker. Men folk skal vide, at vi ikke accepterer ballade. Vi skal respektere hinanden, hjælpe hinanden og passe godt på området.”

Beboerne: Vollsmose er bedre end sit rygte De fleste er negative. Sådan forholder det sig, når det gælder odenseanernes syn på Vollsmose. Omvendt forholder det sig med beboerne – her er de fleste glade for deres boligområde.

Ra Ranunkel, formand for Lærkeparkens afdelingsbestyrelse og Vollsmoses samarbejdsråd. Knapt 20 procent af odenseanerne har et positivt indtryk af Vollsmose. 42 procent har et negativt syn på området.

1054 voksne og 474 børn og unge har svaret på undersøgelsen. Det svarer til, at 18,2 procent af Vollsmoses voksne i alderen 19 år og op har svaret, og at 21,1 procent af bydelens børn og unge i alderen 7 til 18 år har sat krydser i spørgeskemaet.

Det er hovedkonklusionen i en spørgeundersøgelse blandt 500 odenseanere, som blev gennemført af analyseinstituttet Wilke i november 2009. Wilke stod også i 2007 for en lignende undersøgelse af Vollsmoses image. De to undersøgelser viser, at Vollsmoses image er blevet marginalt ringere i løbet af de to år. Parterne bag Helhedsplanen i området – det vil sige beboerne, de tre boligorganisationer i området samt Odense Kommune bestilte undersøgelserne.

På trods af tilfredsheden, så kunne det være bedre med trygheden.19 procent føler sig utrygge i området. Halvdelen af de voksne synes fx, at der er for meget kriminalitet i området. Også hunde og knallerter nævnes ofte som årsager til utryghed. Det går heldigvis ikke udover naboskabet, som har det godt. Ni ud af ti voksne føler sig respekteret af de andre beboere, og syv ud af ti synes, at forskellige etniske grupper og forskellige generationer har det godt sammen.

Af Benthe Vestergård. billede hænger sammen med en interessant historie, som man kan reflektere over. Problemet er at realisere alle de drømme, beboerne har, for de har mange ideer, siger Alaa Abdol-Hamid. Hendes erfaringer bliver desværre ikke genkendt i sportens verden. - Mange af områdets beboere har endnu ikke nogen stærk for-

eningskultur, så desværre er det nogle få, der er aktive, siger ungdomstræner Kenneth Kongensgaard fra B1909. - Derfor kæmper vi for at få flere forældre til at deltage aktivt i foreningslivet. Man behøver ikke melde sig som træner, men bare komme og hjælpe til og snakke lidt med trænerne, siger Kenneth Kongensgaard, som håber på en stærkere støtte fremover.

Trods manglen på fremgang i omdømmet så er det dog værd af hæfte sig ved, at andelen af odenseanere, der er meget negative, er faldet fra 20 procent i 2007 til 13 procent i 2009. Årsagerne til odenseanernes opfattelse angiver de som meget kriminalitet og vold i området samt dårlig presseomtale. Tryghed og godt naboskab

Pigernes fodboldtræner Kenneth Kongensgaard fra B1909 efterlyser flere aktive forældre: - Sporten har en vigtig rolle, fordi sporten er et af de steder, hvor man kan komme af med sin energi på en god måde. Men vi kan ikke drive en klub uden frivillige kræfter, siger han. Arkivfoto: Niels Nyholm.

Det viser en ny trivselsundersøgelse, hvor samtlige beboere har fået et spørgeskema med en lang række spørgsmål, der tilsammen afspejler folks trivsel i området. Undersøgelsen er gennemført af Fællesdrift Vollsmose, der står i spidsen for Helhedsplanen i området i samarbejde med beboerne.

Omvendt forholder det sig med beboernes opfattelse. Tre ud af fire beboere i Vollsmose er enten tilfredse eller har det udmærket med at bo i bydelen. Kun hver femte beboer er utilfreds.

Det sande billede Formanden for Samarbejdsrådet i Vollsmose – et beboerorgan – er glad for trivselsundersøgelsen: - Den viser omverdenen det sande billede af Vollsmose, da det er beboerne selv, der taler. Imageundersøgelsen er udtryk for en stemning blandt odenseanerne snarere end en mangel på indsats i området. Indsatsen fra de aktive beboere og de ansatte i projekterne er ikke svækket – tværtimod. Og vi fortsætter det gode arbejde for vores bydel og håber, at resten af Odense med tiden får øje på det, siger Ra Ranunkel.

Vollsmose Avisen nr 47  

Vollsm ose Der er bydele i Odense, hvor der bliver anmeldt flere overtrædelser af straffeloven end i postdi- strikt 5240 Odense NØ, som Voll...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you