Page 1

Vollsmose Avisen www.vollsmose.dk

noget for sig - og dig

Udgives af Mediehus Vollsmose • Januar 2010 • Udgave nr. 38

Farvel Inger

Ny bagside

Inger Aagaard døde tirsdag den 12. januar. Hun vil blive savnet af mange og husket som en hjertevarm og markant skikkelse i Vollsmose. Læs leder og mindeord.

Vollsmose Avisen udvikler sig hele tiden - forhåbentlig i retninger, som læserne kan lide. Nu forsøger vi os med en ny bagside med sjov, kryds og tværs og suduko. Vi modtager gerne ris eller ros.

Side 2 & 7

Side 8

Solidt præventivt arbejde har skabt ro på Bøgetorvet Bilafbrændinger, skud mod politiet, brandbiler, der ikke turde køre ind i området og åbenlys narkohandel. Det var nogle af overskrifterne fra Bøgeparken i 2009. I dag må man konstatere, at en solid tværfaglig indsats og et grundigt politiarbejde har sat en stopper for løjerne.

Af Pernille Poulsen 2009 gik ikke stille af sig i Bøgeparken. Men en fælles indsats fra beboere, politi og repræsentanter fra Odense Kommune har givet ro og stabilitet. En af de beboere, der gjorde en indsats, var Abdel Salam, der er formand for afdelingsbestyrelsen i Bøgeparken. Som umiddelbar reaktion på den episode, hvor en brandbil ikke turde køre ind i området, tog han initiativ til at sende et brev rundt til samtlige beboere. I brevet blev alle beboere - på dansk, arabisk og somali - opfordret til at hjælpe brandvæsen, politi og ambulancer til at udføre deres arbejde i Vollsmose, og til at holde deres børn væk fra forsamlinger på fx Bøgetorvet. - Der er jo ingen forældre, der ønsker, at deres børn skal ende i kriminalitet. Vores brev har gjort forældrene opmærksomme på, hvad deres børn laver, og har fået dem til at tage deres ansvar som forældre mere seriøst ved fx at støtte børnene i fritidsinteresser, der får dem væk fra Bøgetorvet.

Arbejdsgruppe oprettet ­ Der blev desuden oprettet en tværfaglig arbejdsgruppe bestående af UUO, nærpolitiet, Ragnarok, skolerne, distriktskontoret og Bøgeparkens afdelingsbestyrelse. Med i gruppen sidder fritidskonsulent Paul ”Beton” Hansen: - Det tværfaglige samarbejde har båret frugt i den forstand, at vi ikke observerer så mange medløbere mere. Vores opgave har været - og er stadig - at give de unge tilbud, der er mere attraktive end at hænge ud og lade sig fascinere af de kriminelle typer. Medarbejdere fra kommunen har lavet opsøgende arbejde, og talt med forældrene om hvor vigtigt det er at holde de unge mennesker væk fra det kriminelle miljø. I arbejdsgruppen sidder også repræsentanter fra Vollsmose Nærpoliti. Og de har også haft arbejdstøjet på, fortæller Paul ”Beton” Hansen: - Politiets grundige arbejde har betydet, at den hårde kerne på Bøgetorvet er væk. Vi ser ikke længere den åbenlyse handel med narko, blandt andet fordi der lige nu sidder en 13 -15 stykker fængslet med nogle ret lange straffe. Det er et vigtigt signal at sende til de unge, at det ikke kan betale sig at være kriminel. Den udtalelse vil Per Franch, leder af nærpolitistationen i Vollsmose, gerne tilslutte sig, selv om han godt ved, at problemet ikke er væk, blot fordi den åbenlyse narkohandel er forsvundet: - Det er korrekt, at den åbenlyse narkohandel er væk, men vi er jo godt klar over, at den bare foregår andre steder. Og det har vi – i politiet - ændret taktik efter. Men

Gå ikke ud på søerne

”Mine kunder kommer, selv om der så var krig” , erklærer slagter Hossam og langer kød over disken til Iman Mossa. Hun er en af hans faste kunder og har ikke følt sig berørt af balladen i sommers. jeg vil godt understrege, at vi har arbejdsgruppen at takke for, at vi hele tiden er på forkant med, hvad der sker blandt de unge. Vi har en klar fornemmelse af, at de unge er blevet positivt påvirket af den indsats, der har været, og at de i højere grad søger andre veje end de kriminelle. Selvfølgelig kan noget af roen tilskrives den kolde årstid, men vi har god grund til at tro, at tendensen holder, også når temperaturerne stiger. Desuden vil jeg nævne, at der har været godt medspil fra voksne ressourcepersoner – der ikke nødvendigvis selv er forældre - men respekterede borgere i området. De har taget ansvar, og det kan mærkes. Lars Andersen, direktør for Odense AndelsBoligforening, glæder sig over udviklingen: - Det er glædeligt, at beboerne selv har taget hånd om forholdene og er trådt i karakter sammen med de øvrige aktører i området. Jeg håber, at den positive udvikling kan fastholdes, også i fremtiden, men det kræver en vedholdende indsats.

Tynd is på søerne i Vollsmose har tidligere været årsag til to tragiske dødsfald blandt Vollsmoses børn. Derfor iler vi med en advarsel: Isen er for tynd, gå ikke ud på søerne. Af Pernille Poulsen

For få handlende på Bøgetorvet Rundt om på Bøgetorvet går handelen lidt sløvt, og der er ingen tvivl om, at de handlende har oplevet en vis afmatning af kundetilstrømningen henover sommeren. Indehaveren af møbelbutikken ”Shadi Furniture and Textile co.” er bortrejst, og afløseren vil helst ikke sige noget, men butikken er gabende tom. Frisøren har haft lukket på grund af sygdom i en længere periode, og hun ønsker ikke at udtale sig. Hos slikbutikken ”Sweet and Candy” fortæller indehaveren, at hun af og til kan stå der en hel time uden en eneste kunde, og før sommeren solgte hun typisk 30 brunsvigere om dagen, hvor hun i dag kun sælger omkring 10. Men hos slagter Hossam skal der dog mere end lidt ballade til at holde kunderne væk. - Mine kunder kommer, selv om der så var krig, griner Hossam og rækker ni kilo hakket oksekød henover disken til en af de faste kunder Iman Mossa. Hun handler altid kød hos Hossam, selv om hun bor i Dalum: - Hossam er den bedste slagter i Odense. Det er alt sammen dansk halal slagtet kød med en god smag, og her er rent og pænt. Jeg anbefaler ham til alle, jeg kender. Og jeg har ikke mærket noget til uroen. vil du bo i Bøgeparken? Så er der lige nu 16 tre- og fireværelses lejligheder klar til indlfytning i Bøgeparken. Ring til Odense AndelsBoligforening på tlf. 63 133 134.

Som udgangspunkt er søerne i Vollsmose ikke beregnet til at skøjte på. Odense Kommune har et lille antal skøjtesøer, som de sørger for at renholde og måle tykkelsen på. - Isen på søerne i Vollsmose er alt for tynd. Den er på de tyndeste steder kun 5 cm, og der, hvor den er tykkest, er den 10 cm, hvilket er alt for lidt. Vi kræver normalt mindst 13 cm overalt, før vi erklærer en sø for sikkert område. Det er tvivlsomt, om søerne i Vollsmose når op på denne tykkelse. Hvilket blandt andet skyldes, at der er en del fuglevåger - altså steder, hvor fuglene holder søen isfri, forklarer enterpriseleder i Park og Natur, Ann Lyø, og tilføjer, at hun gerne så, at beboerne i Vollsmose passede bedre på advarselsskiltene, så der ikke sker flere tragiske uheld med børn, der går ud på isen, fordi de tror, den kan holde.


2

• Vollsmose Avisen

Januar 2010

Om Vollsmose Avisen Leder af Mediehus Vollsmose Benthe Vestergård (ansvarshavende) E-mail: leder@vollsmose.dk Tlf. 51 50 96 83

Redaktør for Vollsmose Avisen Pernille Poulsen E-mail: avis@vollsmose.dk Tlf. 40 2314 40

Redaktør for web og net-tv Katrine Hallgren Frederiksen E-mail: web@vollsmose.dk Tlf. 29 42 32 64

Tak for hjælpen Til produktionen af denne avis har følgende medvirket: Kaltuma Hussein, Ra Ranunkel, John Bonde og Pernille Hejmann. Indlevering Alle er velkomne til at komme med artikler og indlæg til avisen. Avisen ønsker at afspejle det område, den udgives i, og alle interesserede opfordres derfor til at henvende sig, hvis de vil skrive artikler eller har en god historie, de synes, vi skal skrive om. Materiale indleveres til Vollsmose Mediehus, Vollsmose Allé 14, 5240 Odense NØ, postboks 49 eller indsendes på avis@vollsmose.dk. Redaktionen forbeholder sig ret til at redigere i det indsendte materiale. Annoncering og deadlines Ønsker du at annoncere i avisen, kontakt da venligst Pernille Poulsen, tlf. 40 23 14 40. Har du en annonce, et arrangement eller en artikel, der skal med i avisen, kan du se de aktuelle deadlines herunder.

Skriv til brevkassen

Mediehus Vollsmose Mediehus Vollsmose er en del af Helhedsplanen 2008 2012 for Vollsmose. Mediehus Vollsmose er finansieret af Landsbyggefonden, Odense Kommune, Boligforeningen Højstrup, Odense AndelsBoligforening og Fyns almennyttige Boligselskab.

Vision

Send dit spø rgsmål til brevkasse@v ollsmose.dk

Vollsmose Avisen vil medvirke til at gøre Vollsmose til et endnu bedre sted at bo og leve. Avisen skal være beboernes avis både som kilde til oplysning og som et medie, hvor borgerne aktivt kan bidrage med ideer, med at skrive og tage billeder. Avisen skal være mangfoldig, troværdig og uafhængig.

Brevkassen kan besvare spørgsmål, der drejer sig om skole, uddannelse, børneopdragelse, graviditet, amning, sundhed, sygdom og lovgivning, pligter og rettigheder. Skriv - gerne anonymt - til vores brevkasse. Vores eksperter kan svare på det meste. RETTELSE: I sidste brevkasse kaldte vi fejlagtigt Den Frie Rådgivnig for Åben Etnisk Rådgivning. Vi beklager fejlen.

LEDER

Ingers hjerte bankede for Vollsmose Gennem mere end 30 år kæmpede afdøde Inger Aagaard for Vollsmose. Hun deltog i beboerdemokratiet, hun talte Vollsmoses sag i medierne, og selv for den enkelte beboer, som hun mødte på sin vej i bydelen, var hun til stede med en god snak. Hun var Mama Vollsmose.

Udgivelsesdato: Onsdag den 3. februar 2010. Deadline: Tirsdag den 26. januar 2010. Udgivelsesdato: Onsdag den 17. februar 2010. Deadline: Tirsdag den. 9. februar 2010. Udgivelsesdato: Onsdag den 10. marts 2010. Deadline: Tirsdag den. 2. marts 2010. Layout: Pernille Poulsen. Tryk: Fynske Mediers trykkeri. Oplag: 17.766. Distribution: Tryksagsomdelingen Fyn. Avisen husstandsomdeles gratis. Modtager du ikke avisen så ring til: 66 14 19 84.

Bliv borgerjournalist! Har du lyst til at skrive, fotografere eller lave net-tv? Så er det dig, vi har brug for. Vollsmose Avisen, www.vollsmose.dk og Vollsmose net-tv skal handle om og gerne være skrevet og fortalt af Vollsmoses egne beboere. Derfor søges borgere, der har lyst til at bidrage med historier, fotos, baggrundsviden og indsigt fra Vollsmose. Det eneste vi forventer er, at du har lyst til at være med, og at du bor i Vollsmose. Du kan enten komme til os med en idé til en historie, du synes, vi skal skrive, eller du kan komme til os, hvis du selv har lyst til at skrive eller tage fotos. Vi hjælper dig gerne med at skrive og redigere billeder, så du også får en masse gode erfaringer. Vi arrangerer løbende workshops i journalistik, net-tv og fotografering, hvor alle er velkomne.

Af Benthe Vestergård, leder af Mediehus Vollsmose

den beboer, der kunne løfte opgaven til ug.

Vollsmose har mistet én af sine allerstørste personligheder. Inger Aagaard er afgået ved døden. hun blev 63 år. Hun efterlader sig sin mand Tonni Aagaard og deres syv børn foruden børnebørn.

Alle respekterede nemlig Inger Aagaards professionalisme, og selv garvede folk fra Odense Kommune og fra boligbevægelsen kunne lære af hende. Livets skole havde gjort hende vidende, og folk søgte hendes råd.

Inger Aagaard vil blive husket for sit store arbejde på alle niveauer i og for Vollsmose: I afdelingsbestyrelsen i Egeparken, i Boligforeningen Højstrup, i Kvarterløftstyregruppen, i talrige beboersammenhænge og ikke mindst samarbejder med Odense Kommune.

Sammen med formanden for Samarbejdsrådet Ra Ranunkel og beboer Hanne Nielsen modtog Inger Aagaard Vollsmoses nystiftede integrationspris i 2008. Hun var stolt, da hun modtog den i Vollsmoses kulturhus af Kronprinsesse Mary. Med fulgte disse kongelige ord: - Hvem kan bedre end de aktive beboere, de gode ambassadører for de udsatte byområder, bidrage til, at hele Danmark tager disse områder til sig med deres rigdom af ressourcer og kulturer?

Hun har som noget af det seneste også spillet en aktiv rolle i tilblivelsen af Vollsmoses nye brand: Vollsmose, noget for sig – og dig. Dette forslag kom fra Inger Aagaard, og fik total opbakning i gruppen, som arbejdede med brandet. Ingers hjerte bankede for de små i samfundet, og beskeden som hun var, holdt hun sig selv i baggrunden, men sagen frem i strakt arm. Ikke mindst var hun frontkæmper for, at Vollsmose også i den eksterne presse, skal være kendt som et trygt og godt sted at bo. Således blev hun i 2002 valgt som protektor for Tryghedskampagnen i Vollsmose, fordi alle vidste, at hun var

Jeg vil tilføje, at dem, der endnu ikke har taget Vollsmose til sig med bydelens berigende mangfoldighed – ja, de nåede vist ikke at møde Inger. Inger Aagaard var hjertelig, tolerant og havde en skøn humor. Og som John Bonde skriver i sit mindeord i denne avis, så var hun altid lutter øre overfor alle, hun mødte på sin vej i området. Hos hende gik man aldrig forgæves. For beboerne og for alle ansatte

Inger Aagaard modtog i 2008 - sammen med Ra Ranunkel og Hanne Nielsen - den nystiftede Integrationspris af H.K.H. Kronprinsesse Mary. i Vollsmose var hun Mama Vollsmose, og hun vil blive savnet. Det er svært at forestille sig, hvordan Vollsmose havde set ud uden Inger Aagaards indsats. Men nu er der et Vollsmose, der er nødt til at gøre det, for Inger

er ikke mere. Æret være hendes minde. Inger Aagaard bisættes fra Vollsmose Kirke fredag den 22. januar kl. 13.00.

VIND EN IPOD PÅ BIBLIOTEKET Vollsmose Bibliotek afholder hver måned konkurrencer, hvor man kan vinde fx bøger, blade og film. Hvert halve år trækkes der desuden lod om en Ipod. Der er tale om månedskonkurrencer, der ender ved månedens udløb. Den 25. juni trækkes der lod om hovedpræmien, som er en Ipod. Man får et lod i puljen, for hver gang man deltager, så hvis man deltager hver måned, har man altså seks lodder i den store lodtrækning.Præmierne til den enkelte måneds konkurrence kan ses i den store glasmontre ved bibliotekets indgangsdør.


Januar 2010  •   Vollsmose Avisen  • 3

Indskrivning: Hvor skal jeres barn gå i skole? Til august skal en masse børn i Vollsmose starte i skole. Det er vigtigt, at vælge den rigtige skole., og Vollsmoses tre skoler er eksperter i at undervise børn med anden etnisk baggrund.

Af Pernille Poulsen og Pernille Hejmann Skole/hjemvejleder. Der er flere gode grunde til at vælge en af Vollsmoses skoler, når dit barn skal i skole. Fx er alle lærere på Abildgårdskolen, Humlehaveskolen og H. C. Andersen Skolen uddannet i dansk som andet sprog. Det vil sige, at de har særlige kompetencer til at undervise børn, som har et andet modersmål end dansk. Det er nogle gange sværere at følge undervisningen for de børn, som ikke har dansk som modersmål. Der kan være ord og begreber, som de ikke forstår og som de derfor har brug for, at læreren forklarer. De specialuddannede lærere ved, hvilke ord og begreber der kan være svære at forstå for de tosprogede børn, og kan derfor

tage hensyn til det. De ved også, at grunden til at de tosprogede børn nogle gange har problemer i undervisningen ikke er, at de er svagere rent fagligt end de etnisk danske børn – det er simpelthen fordi, de ikke har dansk som modersmål. Tosprogede børn kan få en præcis lige så god skolegang og uddannelse på en dansk folkeskole, som etnisk danske børn kan. Men de har brug for hjælp til hele tiden at udvikle deres danske sprog gennem deres skoletid, og det er lærerne på de tre Vollsmose skoler rigtig gode til. Abildgårdskolen har fx et støttecenter på skolen, hvor børnene kan få støtte til fx dansk eller matematik. Eleverne i 4. til og med 6. klasse har mulighed for at gå i lektiecafé efter skoletid, hvor de kan få hjælp med lektierne. Humlehaveskolen og H. C. Andersen Skolen har noget lignende. På H. C. Andersen Skolen har man indført et ”læsebånd”, fortæller afdelingsleder Mohammed Bibi: - Vi er særligt opmærksomme på at forbedre elevernes læsehastighed og læseforståelse. Derfor har vi et dagligt ”læsebånd”, hvor samtlige elever læser fra kl.

08.15 til 09.00 - og det er altså hver dag. I samme tidsrum tilbyder vi et intensivt specialpædagogisk læseforløb for elever med læsevanskeligheder. Forløbet strækker sig over tre måneder og afsluttes med en test. Heldagsskole De tre skoler har desuden heldagsskole fra 0. til og med 3. klasse. Det betyder at børnene går i skole fra kl. 8 om morgenen til kl. 15.30 om eftermiddagen. Børnene sidder ikke på deres plads i klassen hele dagen, men laver mange forskelli- Skoleindskrivning ge ting. De skifter mellem at arbejde med det fag- Alle børn, der fylder seks år lige, såsom at læse, skrive i 2010 skal indskirves på en og regne, det kreative og skole. Indskrivning på de tre at komme ud og bevæge skoler i Vollsmose foregår på sig. Når man i løbet af da- skolernes kontorer i uge 4. gen har tid til at komme Hvis I ønsker, at jeres barn ud og få noget frisk luft og skal starte på en anden folbrænde noget energi af, keskole end den i har fået så har man meget bedre tildelt, skal I ansøge om det. forudsætninger for at lære Ansøgningen skal skrives på rigtig meget. den skole, hvor i er indkaldt. Efter sommerferien bliver heldagsskolen udvidet, så også eleverne i 4. klasse skal gå i skole indtil om eftermiddagen. Med tiden vil heldagsskolen også blive udvidet til 5. og 6. klasse.

Hvis I ønsker, at jeres barn skal vente med skolegangen til næste skoleår, skal I også kontakte skolen.

Lærerne på Vollsmoses tre skoler er uddannet i dansk som andet sprog. De har derfor nemmere ved at forstå og hjælpe børn med anden etnisk baggrund end dansk.

Pigezonen - Idræt på den sjove måde måde. Pigerne dyrker alt lige fra afslappende yoga til styrketræning, Det er dejligt ikke mere hvor man bruger alle sine muskler. Alle piger- at dovne rundt, og det er ne kender hinanden, og jeg syntes person- rart at lære de andre piger ligt, at det er bedre, end hvis man var en masse fra skolen bedre at kende.” piger, som ikke kendte hinanden. Man danser Elaha og fjoller rundt, mens man er sammen med sine bedste venner, hvad kan dog være bedre? Og så får man endda noget ud af det. Mange piger fra skolen er glade for det.

Af Kaltuma Hussein, Ungdomsjournalist.

Pigezonen er et nyt tilbud på Abildgårdskolen, som møder jubel blandt pigerne. I pigezonen kan livlige piger lave gymnastik uden drengene i trygge rammer.

Pigezonen er et godt tilbud for piger, der er livlige, og ikke har den store mulighed for at lave gymnastik til dagligt. Sådan nogenlunde forklarede Lilian, en af pigernes trænere, det, da jeg spurgte om pigezonens formål. Og det er præcis, hvad den er. Jeg har selv været der nogle gange, og det hele var sjov og ballade og idræt på den gode

Jeg har spurgt min veninde Elaha om hendes mening: - Jeg har prøvet at være der nogle gange, og jeg må sige, at min kondition er blevet meget bedre. Det er dejligt ikke mere at dovne rundt, og det er rart at lære de andre piger fra skolen bedre at kende. Jeg vil klart anbefale andre skoler i Vollsmose at overveje muligheden ved at lave nogle timer efter skolen, hvor skolens piger kunne more og bevæge sig. Og så er der jo ikke nogen drenge, som kan forstyrre os.

Der bliver fniset igennem og motioneret, så der kommer sved på panden, når pigerne giver den gas til Abildgårdskolens ”pigezone”.


4 

•  Vollsmose Avisen  •  Januar 2010

Beboerne kender Vollsmoses medier Vollsmose Avisen bliver brugt af beboerne – den kendes af ni ud af ti og læses regelmæssigt af tre ud af fire. Vollsmose. dk med net-tv kendes af hver tredje beboer. Det viser en spørgeundersøgelse blandt 200 beboere.

Af Benthe Vestergård Vollsmoses beboere kender deres medier, og de bruger dem. Men der er stadig plads til forbedring, især når det gælder brugen af vollsmose.dk. Det er den korte konklusion på en spørgeundersøgelse, som Mediehus Vollsmose har fået gen-

nemført af analyseinstituttet Wilke. For to år siden blev der lavet en lignende undersøgelse af de medier, der eksisterede i bydelen dengang. Vollsmoses Avisen, som udkommer hver 14. dag, kendes af 90 procent af beboerne – altså ni ud af ti. Der er her tale om en lille tilbagegang, da den forrige avis var kendt af 95 procent. Og den bliver ikke bare kastet i avis- og reklamebunken. Godt trefjerdedele af beboerne – nemlig 77 procent – læser avisen hver måned. De flittigste brugere er kvinderne – 69 procent af læserne er af hunkøn. Samtidig læses avisen mest af folk over 60 år. Når det gælder vollsmose.dk med net-tv, så kender knapt hver tredje beboer til hjemmesiden. Men de bruger den ikke regelmæssigt alle sammen – det

gør kun hver femte beboer. Så her er der plads til forbedring, hvis kendskabet til siden øges. Dog er der tale om en pæn fremgang i brugen sammenlignet med den tidligere hjemmeside af samme navn, for den brugte kun ni procent af beboerne. Men der er også grænser for udbredelsen af kendskabet til vollsmose.dk, for det er kun en tredjedel af beboerne, som bruger internettet, når de søger nyheder. I 2007 var det kun 15 procent, der søgte nyheder på nettet, så flere og flere beboere bliver opmærksomme på den mulighed. Aldersmæssigt er det de yngre beboere, som bruger vollsmose.dk. Net-tv skal man vænne sig til Siden undersøgelsen i 2007 har net-tv på vollsmose.dk afløst

det gamle ITV. Det har tydeligvis ikke vakt beboernes begejstring. Kendskabet til net-tv er markant lavere end til ITV, der blev vist i fjernsynet. 70 procent af beboerne kendte ITV, mens kun 31 procent kender net-tv. Ikke desto mindre giver beboerne net-tv 2. prioritet næst efter avisen, når de bliver bedt om at prioritere de tre medier ud fra, hvor relevante og attraktive de synes, medierne er. Dermed også sagt, at det at læse tekst på hjemmesiden er mindre interessant end at se billeder.

Mange tal – men der også sat ord på i undersøgelsen. Seks ud af ti beboere siger, at mediernes dækning af det lokale har stor eller meget stor betydning. Desuden spiller det en rolle, at man får avisen gratis ind ad døren.

Men måske vil det ændre sig, for undersøgelsen viser også, at beboerne i betydeligt højere grad vil bruge Vollsmoses medier fremover. Forventningen til fremtidig brug af avisen og hjemmesiden er nemlig steget fra 57 procent i 2007 til 77 procent i 2009.

Mediehus Vollsmose får også nogle råd med på vejen. Beboerne vil gerne have mere information om de lokale aktiviteter, og om hvad der sker i bydelen. Samtidig rådes mediehuset til at gøre mere reklame for medierne. I alt er 200 beboere over 15 år

blevet ringet op af analyseinstituttet Wilke, som har udført undersøgelsen. Beboerne har svaret på omkring ti spørgsmål. Resultaterne er til at regne med, for de er med 95 procents sandsynlighed korrekte. Undersøgelsen kan læses i sin helhed på vollsmose.dk.

Vollsmoses image er ikke blevet bedre Næsten hver femte odenseaner ser positivt på Vollsmose, mens godt 40 procent ser negativt på bydelen. Det er resultatet af en ny spørgeundersøgelse om Vollsmoses image. Parterne i Vollsmose peger på, at det kræver en lang og vedvarende indsats at udvikle bydelen.

Af Benthe Vestergård Trods skyderier i august måned procent har et positivt indtryk af på Vollsmose Allé og megen Vollsmose. 42 procent har et nenegativ presseomtale i den for- gativt syn på området. Når man bindelse, er Vollsmoses image alene ser på odenseanernes kun blevet maroplevelser det ginalt dårligere seneste år, er end i 2007. Undersøgelsen viser resultatet derimod ringere Det er hoved- ikke stort andet resultat – der har seks konklusionen i ud af ti odenen ny spørge- end for to år siden, og den seanere et undersøgelse decideret neblandt 500 får ikke mig til at mene, at gativt indtryk odenseanere. af bydelen. Det Undersøgelsen det går for dårligt i Volls- er dog værd af er gennemført hæfte sig ved, af analysein- mose. Indsatsen fra de at andelen, der stituttet Wilke, er meget neder i 2007 stod aktive beboere og de an- gative, er faldet for en lignende fra 20 procent i undersøgelse satte i projekterne er ikke 2007 til 13 proaf Vollsmoses cent i 2009. image. Undersø- svækket – tværtimod. Og Årsagerne til gelsen er bestilt odenseanernes af parterne bag vi fortsætter det gode ar- opfattelse angiHelhedsplanen i ver de som meVollsmose – det bejde for vores bydel, og get kriminalitet vil sige beboog vold i områerne, de tre boli- håber, at resten af Odense det samt dårlig gorganisationer presseomtale. i området samt med tiden får øje på det.” Formanden for Odense KomSamarbejdsråmune. Ra Ranunkel det i Vollsmose, som er et beAlt i alt indtrykboerorgan, Ra ket af Vollsmose er i dag på Ranunkel, er ikke overrasket samme niveau som i 2007. 18 over undersøgelsens resultat.

- Undersøgelsen viser ikke stort andet resultat end for to år siden, og den får ikke mig til at mene, at det går for dårligt i Vollsmose. Den er udtryk for en stemning blandt odenseanerne snarere end en mangel på indsats i området. Indsatsen fra de aktive beboere og de ansatte i projekterne er ikke svækket – tværtimod. Og vi fortsætter det gode arbejde for vores bydel, og håber, at resten af Odense med tiden får øje på det.

Et område med mange

70 67

kultur- og fritidstilbud Et attraktivt område med

66

mange grønne områder Et område hvor danskere og folk med anden

55

etnisk baggrund fungerer godt sammen

50 38

Et trygt og sikkert sted at færdes

36

Et attraktivt område

Flere arbejds- og uddannelsespladser Direktøren for Højstrup Boligforening påpeger, at odenseanerne måske ikke kender Vollsmose særlig godt, hvilket er en udfordring for de aktive i området. - Det havde unægtelig været morsommere, hvis Wilkeundersøgelsen havde vist det modsatte resultat. Skal vi så lukke og slukke for Helhedsplanen for Vollsmose? Bestemt nej. Vi skal arbejde endnu hårdere og endnu mere målrettet på at gøre Vollsmose til et godt og trygt sted at bo. Det skylder vi de 10.000 beboere. Min teori er, at holdningen til Vollsmose er omvendt proportional med

2007

38

med interessante boliger

2009

34

Et område med

21 22

spændende arkitektur

0

|

|

|

|

10

20

30

40

Helt uenig

|

|

|

|

|

50

60

70

80

90

Hverken eller

| 100 Helt enig

Kilde: Wilke undersøgelsen: Vollsmose - Imageundersøgelse. November 2009. odenseanernes faktiske kendskab. Derfor skal alle de positive historier også fortælles, mener Henning Kirk Christensen. En række af Odense Kommunes indsatser i Vollsmose er forankret i Plankontoret, og her lyder det fra planchef Jannek Nyrop: - Man kan ikke markedsføre eller kommunikere sig til en bedre

bydel – der skal være nogle konkrete initiativer og forandringer at fortælle om. Det er der i Vollsmose, men ting tager tid. Det handler om en lang kontinuerlig indsats med mange forskellige tiltag. Fx arbejder vi med at gøre området til en multifunktionel bydel med flere arbejdspladser og uddannelsesinstitutioner. En sådan byfornyelse sker ikke over

natten – det vil tage 30-40 år. Men vi er i gang. Social- og Indenrigsministeriet har netop bevilget 590.000 kroner til branding af Vollsmose. 2+1 Idébureau samt Mediehus Vollsmose skal stå i spidsen for arbejdet, hvor der bl.a. er planer om at etablere en lokal branding-gruppe blandt beboerne.


Januar 2010  •   Vollsmose Avisen  • 5

Delilå – Vuggeviser på alverdens sprog i VoKu

Læs mer e på

Delilå er en nordisk vandreudstilling, som bygger på vuggeviser på 23 forskellige sprog. Den kan lige nu opleves i Vollsmose Kulturhus.

www .deli laa.n et

Går man på opdagelse i udstillingen, finder man derfor sange, som handler om alt fra krig til vulkaner. Marianne Bramsen, som er kunstner og skaber af udstillingen, fortæller: ”Vuggeviserne trøster ikke bare barnet men også den, der synger. I udstillingen spiller vi vuggeviserne fra specialdesignede sækkestole med indbyggede højtalere. Man lytter ved at lægge hovedet på puden. At lytte på denne afslappende måde, bidrager til en særlig sanselig oplevelse.” Udstilling inspireret af Vollsmose Marianne Bramsen fik første gang øjnene og ørene op for vuggevisernes kraft og skønhed for ti år siden, da hun lavede kunstprojektet Vollsmoses Vuggevise i samarbejde med Multikulturel kvindegruppe i Odense: ”To af sangene i Delilå er sunget af kvinder, som jeg mødte i Vollsmose for ti år siden. Mødet var uforglemmeligt, og jeg blev så betaget og inspireret, at jeg bestemte mig for at lave denne udstilling. Det er derfor en fornøjelse, at kunne bringe udstillingen hjem til Vollsmose.” Udstillingen kan opleves i Vollsmose Kulturhus frem til den 5. februar. Udstillingen har åbent mandag til torsdag fra kl. 10.00 til 15.00 og fredag kl. 10.00 til 14.00. Der er fri entré. Pædagogisk materiale og workshop: Som inspiration til lærere og pædagoger, der vil arbejde med vuggeviser og temaet trøst for børn i alderen 5 - 10 år er der lavet en folder og en workshop-guide. Marianne Bramsen afholder desuden et orienteringsmøde, hvor hun fortæller om udstillingen og arbejdsmaterialet. Oplysninger herom kan fås på tlf. 6375 0880.

JEsus Christ Superstar på Mulernes Elever og lærere fra Mulernes Legatskole opfører i slutningen af januar Andrew Lloyd Webbers storslåede musical Jesus Christ Superstar. Jesus Christ Superstar er beretningen om Jesus’ død. Den blev første gang opført i 1973 og blev udsat for hårde angreb fra en lang række kirkelige samfund, fordi den gjorde Judas til beretningens hovedperson. Musicalen blev imidlertid samtidig hyldet for dens fantastiske musik, bl.a. Maria Magdalenas smukke sang ”I don’t know how to love him”, der har bevaret hitstatus helt frem til i dag. I Mulernes Legatskoles opførelse fastholdes og udbygges musicalens anstødelige islæt i en original og nytænkende fortolkning, der både vil provokere og røre tilskuerne. Mulernes Legatskole har en efterhånden lang tradition for musikdramatik, som går helt tilbage til 1970’erne. Repertoiret har været varieret – lige fra klassiske værker (eksempelvis Dido og Aeneas) til rock-operaer som Hair og Evita. Jesus Christ Superstar var den første musical (1978), og var der en, der kunne gentages, så måtte det være den. Blandt andet på grund af storslåede musikalske kvaliteter: Ingen ”sidste salgsdato” her. Se også: http://www.mulerne-gym.dk/index.php?musical Der er forestillinger fredag den 22. januar (premiere), tirsdag den 26.januar og onsdag den 27.januar . Alle dage kl. 19.00. Sted: Samlingssalen på Mulernes Legatskole, Gillestedvej 11, Odense NØ. Billetter koster 50 kroner og kan enten købes ved døren eller forudbestilles på tlf. 6610 2642.

ent? rangem r k a t e u mose.d Har d r@volls ollsmose.dk e d n le a k .v Skriv til deren på www n le a k så Find og

Hvem bestemmer over liv og død? Under temaet ”Hvem bestemmer over liv og død? – Etiske overvejelser og prioriteringer” afholder Seniorhøjskolen NØ den 3. februar højskoledag med to veloplagte oplægsholdere.

domsforløb.

Program

Skolen skal virke igennem almennyttige oplysende foredrag og aktiviteter i form af samtalen, samværet og sangen – de værdier som højskolen sætter højt - er en vigtig del af hvert forløb.

Kl. 10.00 – 13.00 vil overlæge Arne Skipper holde et oplæg. Arne Skipper bruger et langt liv som kirurg, hvor store lovkomplekser har spillet ind (fx loven om fri abort og loven om hjernedødskriteriet), som udgangspunkt for oplægget. Han stiller spørgsmålet; ”Hvilke konsekvenser har den forrygende tekniske udvikling spillet for prioriteringen i behandlingen?” Kl. 13.30 – 15.30 går hjerte- og nyrepatient Jes Voight på. Jes Voight blev hjertetransplanteret i 2002 og siden nyretransplanteret i 2008. Han fortæller sin personlige historie om

Seniorhøjskolen Seniorhøjskolen NØ´s formål er at deltage i folkeoplysende voksenundervisning for 50årige og derover.

Tilmelding forløbet. Han beretter åbent om hans fysiske og psykiske tilstand i perioden op til hjertetransplantationen til tiden efter nyretransplantationen. Desuden vil han beskrive det liv og den angst hans nærmeste pårørende måtte, og må, leve med i forbindelse med hans syg-

Man kan melde sig ind for et enkelt semester eller et helt år ad gangen. Der afholdes fem højskoledage pr. semester. Se hvordan du tilmelder dig på www.vollsmose.dk under ”De Findes” . Gå derefter ind i ”Seniorhøjskolen NØ” via linket i venstre side af skærmen.

Kalenderen - fra den 20. januar til den 3. februar 2010

Den 22.,26., og 27. januar kl.19.00 Jesus Christ Superstar på Mulernes - se omtalen Sted: Mulernes Legatskole, Gillestedvej 11, Odense NØ. Den 26. januar kl. 10.00 - 12.00 Vi læser avisen - sammen Kom og læs avisen sammen med andre kvinder. Vil du gerne tale mere dansk? Så kom og læs avisen sammen med en bibliotekar og andre kvinder. Alle kvinder er velkomne. Sted: Vollsmose Bibliotek, Vollsmose Allé 14. Den 26. januar kl. 18.00 - 20.30 Paradise Now I Nablus henslæber Säid og Khaled dagene med te, smøger og kedelige jobs. De to har tidligere meldt sig som potentielle selvmordsbombere, og en dag bliver de informeret om, at de er udvalgt til en aktion i Tel Aviv. Samtidig har Säid mødt den smukke Suha, der har et mere nuanceret syn på konflikten, og hun får ham til at tvivle på sin beslutning. Arrangementet er gratis. Tilmelding på tlf. 6610 3260 eller 2053 5878. Sted: Vollsmose kirkes café, Vollsmose Allé 8.

Den 29. januar kl. 08.00 - 19.00 Afskedsreception Mosens forpagter Maria Jensen takker af. Sted: Restaurant ”Mosen”, Outlet Fyn. Den 1. februar kl. 10.00 - 21.30 Banko i Lærkeparken Der spilles om 24 gennemgående gevinster, samt to ekstranumre. Kaffe, the, brød og vand kan købes. Alle er velkomne. Sted: Lærkeparkens beboerhus. Den 3. februar kl 10.00 - 15.30 Højskoledag om etiske overvejelser - se omtalen Sted: Vollsmose Kulturhus, Vollsmose Allé 14, 1.sal. Frem til den 5.februar Delilå - se omtalen Vuggeviser fra alverdens lande kan opleves i kulturhuset. Sted: Vollsmose Kulturhus, Vollsmose Allé 14, 1.sal.

Den 1. februar er der igen banko i Lærkeparken. Alle er velkomne.


6 

•  Vollsmose Avisen  •  Januar 2010

Maria skænker snart den sidste øl Den 39-årige forpagter af værtshuset Mosen Maria Jensen, har valgt at sige sin kontrakt op. Nu skal hun være handicaphjælper og have mere tid til sin familie. Men hun kommer til at savne Mosen, som hun beskriver som én stor familie. Og Mosen og dens kunder mister en enorm kapacitet. En kvinde, der med både hjerte og mandsmod har styret Mosen og dens kunder godt igennem årene.

Af Pernille Poulsen I ti år har Maria arbejdet i Vollsmose. Hun blev udlært caterer på spisestedet Spisehjørnet, og var der fra 1999 frem til 2006, hvor hun blev tilbudt jobbet

som bestyrer af Mosen. Der havde hun ellers ikke haft nogen som helst planer om at skulle arbejde: - Mens jeg arbejdede på Spisehjørnet, var jeg af og til afløser på Mosen. Og jeg kan huske, at jeg sagde til mig selv, at der skulle jeg godt nok aldrig være fast; Alle de fulde og højrøstede mennesker! Men da jeg så fik tilbudt stillingen som bestyrer, tog jeg alligevel chancen, og det viste sig jo hurtigt, at Mosen ikke var et hvilket som helst værtshus. Mosen var og er stadig mere at betragte som et socialt værested, hvor man kommer og får hjælp til sine problemer og får dækket sit sociale behov. Og mange af dem, der kommer her, har intet socialt liv udover det, de har her. Maria oplever stor ansvarlighed blandt Mosens kunder. Hvis der er nogen af de faste kunder, som ikke er dukket op, ja så er der nogen af de andre, der tager kontakt eller besøger dem hjemme for at se, hvordan det går. Man passer ikke bare sig selv. Det er som en slags storfamilie.

Et job med variation Når man er forpagter på et sted som Mosen, så følger der også andre opgaver med end at skænke øl: - Jeg har fx tit ringet til kommunen for at hjælpe nogle af mine kunder med konkrete problemer, og jeg handler ind for dem, der ikke selv kan overskue det. Og når de har drukket for meget og skvatter ned af barstolen, ja så er det også mig, der med lidt hjælp fra de andre, får vedkommende bugseret ud i bilen og transporteret hjem. Selvfølgelig kunne jeg prøve at stoppe dem, inden det går så galt, men det er altså ikke altid muligt, og så må jeg tage ansvar for, at de kommer godt hjem og ikke ligger og roder i buskene herude. Jeg sørger også for, at de får lidt mad. Mange kommer fra morgenstunden og bliver indtil de går hjem for at sove. Ofte får de kun flydende kost. Derfor har jeg en ordning, hvor jeg laver god dansk mad hver fredag for kun 35 kroner, og om onsdagen får de så rester for en tyver. Maria er med andre ord blevet

mange af kundernes primære kontaktperson, og de bruger hende til alt muligt. Det er blandt andet dette ansvar, som Maria nu har fået nok af. Jeg har en familie og to drenge på 14 år. Jeg vil gerne se mere til dem, inden det er for sent. Så nu stopper jeg her, og har i stedet fået job som handicaphjælper. Det er seks hele døgn om måneden, og så har jeg fri resten af tiden. Integration i Mosen Der er aldrig noget, der er så skidt, at det ikke er godt for noget, siger man. Og sådan er det også med butikslukningerne i centret. Da kaffebaren ved bageren lukkede, brokkede de etniske danskere sig: ”Åh nej, skal vi nu have den kaffeklub herop, og kunne de ikke holde sig for sig selv”, lød det surt fra barstolene. De nye gæsters entré generede også dem med arabisk baggrund, der kom på Mosen for at drikke. Så stor er selvjustitsen blandt arabere, at de, der tidligere fik en lille øl, nu enten drikker den lidt hemmeligt ovre

i hjørnet, eller sågar bestiller kaffe, når nogle af de mere troende muslimer er til stede, fortæller Maria. Men da de to grupper havde set hinanden an gik, det jo vældig godt. De sidder stadig lidt i grupper, men åbningen mellem dem er blevet meget større. Senere kom også vietnameserne til, da Saigon lukkede. Og nu foregår der en dialog mellem vietnamesere og danskere nede ved spilleautomaterne på Mosen. Modig kvinde Marie har været vidne til mange branderter, oplevet mange frustrationer og set mange konflikter i hendes ti år i Vollsmose. Men hun har aldrig været bleg for at tage konflikten up-front. Hun smider de ubehøvlede ud, hun siger noget til de unge lømler, hun opdrager på de arabiske mænd, og i sommers stillede hun sig resolut imellem, da en mand trak et våben mod hans ekskæreste. Sådan gør man ikke på Marias værtshus. Hun har både indkasseret blå mærker og

skrammer og er blevet forfulgt af somaliske teenagepiger, men hun er ubøjelig. Tit har mine kunder sagt til mig: ”Hvordan tør du?” Men det gør jeg altså, der er ikke nogen, der skal komme her og ødelægge min forretning, siger Maria Jensen. Mosens fremtid uvis Maria ved ikke helt, hvad der skal ske, når hun stopper på Mosen den 29. januar, men hun håber, stedet får lov at fortsætte på en eller anden måde. - Jeg hører dagligt frustrationer og nervøsitet over, om Mosen mon nu skal lukke. Det håber jeg ikke, den gør. Fjerner man den, så river man tæppet væk under mange af de mennesker, der kommer her dagligt. Hvor skal de så gå hen? Ifølge projektleder i centret Jimmy Vitved arbejdes der på en ny forpagterkontrakt. Maria Jensen holder afskedsreception i Mosen fredag den 29. januar fra Mosen åbner til kl. 19.00.

”Jeg har fx tit ringet til kommunen for at hjælpe nogle af mine kunder med konkrete problemer, og jeg handler ind for dem, der ikke selv kan overskue det. Og når de har drukket for meget og skvatter ned af barstolen, ja så er det også mig, der med lidt hjælp fra de andre for vedkommende bugseret ud i bilen og transporteret hjem.” Maria Jensen Afgående forpagter , Mosen.

Maria Jensen har stået bag disken i Mosen i mange år. Fredag den 29. januar er hendes sidste arbejdsdag. Jobbet som Mosens forpagter er langt fra et ordinært 37-timers job, og nu vil Maria gerne prioritere tid med familien højst.


Januar 2010  •   Vollsmose Avisen  • 7

Vollsmose har mistet sin mama Inger Aagaard døde tirsdag den 12. januar. Hun var kendt og elsket af mange mennesker i og omkring Vollsmose. På hendes Facebook profil strømmer kondolancerne ind, og mange har varme og trøstende ord til Ingers efterladte. Vi bringer her et par af de mindeord, der kan læses i deres fulde længde på vollsmose.dk.

Mindeord af John Bonde Mindeord af Ra Ranunkel Det er med stor sorg, at jeg kan konstatere, at en af Vollsmoses største personligheder og beboerdemokrat er død. Inger Aagaard var uden sammenligning Vollsmoses frontkæmper gennem mere end 30 år. Hendes indsats for beboerne har været uvurderlig og vil i mange år frem være savnet . Personligt er det et stort tab, idet Inger var min mentor og læremester i det beboerdemokratiske arbejde og i min personlige udvikling. Jeg vil aldrig glemme dig Inger – tak for alt. På egne vegne og på vegne af Samarbejdsrådet kondolerer jeg familien. Inger fotograferet sommeren 2009 til et af de møder, hun deltog i som medlem af Vollsmoses Samarbejdsråd. Inger Aagaard begraves fra Vollsmose Kirke fredag den 22. januar kl.13.00. Der vil efterfølgende være et arrangement i beboerhuset i Egeparken.

Inger du var elsket og vil blive savnet.

Sidste år lavede jeg et portræt af Inger til Vollsmose Avisen og en af de ting, jeg bemærkede, var gløden i hendes øjne og en krusning af smil omkring hendes læber, når hun fortalte om de tiltag, der var gjort i de år, hun var med til at formulere Egeparkens fremtid. Hun fortalte stolt om hendes børn og hendes mand Tonni og deres støtte og opbakning i hendes utrættelige kamp for at skabe gode forhold for voksne og børn i Egeparken. Inger var et af de mest imødekommende mennesker, jeg har mødt. Alle kunne henvende sig til hende - næsten alle døgnets 24 timer. Hun gav sig tid til at lytte. Hun kom med gode råd og vejledning, og hun var fordomsfri fremtræden overfor andre. Jeg vil savne den småsnak, vi fik, når hun i sit eget tempo skubbede indkøbsvognen op til centeret, eller når hun efter endt indkøb hvilede sig på en af de store sten udenfor centeret. De sidst par år har Inger kæmpet for at skabe et billede af Vollsmose, der fuld berettiget var anderledes, end det billede andre medier gav. En kamp hun fysisk ikke længere kan deltage i. Men vi, der er tilbage, kan i hendes ånd kæmpe videre. Æret være hendes minde.

Vollsmose Kulturhus vil have flere besøgende Peter Ørting, leder af Vollsmose Kulturhus ser i dag tilbage på et begivenhedsrigt år i kulturhuset. Mere en 280 store og små arrangementer har på hver deres måde sat deres præg på hverdagen i bydelens kulturhus.

Af Katrine Hallgren Frederiksen - De arrangementer som jeg husker bedst, er jo dem, hvor beboerne i Vollsmose har deltaget og bidraget. I foråret var det fx ”Jungledage i Kulturhuset”, hvor Hakuna Matata, børnemusicalen opført af Kulturskolen Lille Knud, affødte en hel masse ”vilde” aktiviteter. Vores forundringsrum blev omdannet til jungle, og naturformidlere fra Zoo og Naturama kom og fortalte om junglens dyr. Ikke mindst havde vi besøg af en masse dejlige børn fra de lokale institutioner - og en vaskeægte negerkonge ikke at forglemme.

bejdet imellem os, Odense Teater og ikke mindst VV Catering. De leverede den dejlige mad, der blev serveret de aftener, hvor stykket blev spillet, og fik det hele til at gå op i en højere enhed. I parantes bemærket er det jo beklageligt, at samarbejdet med det lokale cateringfirma disse aftener sang sin svanesang. Kort tid efter lukkede de desværre ned for køkkenet. Men kulturhuset fik bevist, at det kan bære arrangementer af den type - endda med bravour. Jeg håber for VV Catering, at noget nyt vil vise sig. Højskole i kulturhuset I løbet af året har der været utallige møder, arrangementer og foreningsaktiviteter, og det er selvsagt umuligt at deltage i dem alle. Vollsmose Bibliotek har med sine film for de mindste inviteret børnehaver og dagplejere indenfor i mørket, og Seniorhøjskole NØ har på rigtig mange punkter gjort, hvad de kunne for at få os til at se lyset. Blandt andet med en velbesøgt dag om demokrati afsluttende med en paneldebat op til kommunalvalget, siger Peter Ørting.

Teater under ramadanen Et helt andet slags arrangement var da kulturhuset i ramadanmåneden lagde scene til Odense Teater og The Middleeast Peace Orchestras multiteaterstykke ”De andres drømme”. - Det var jo fantastisk på mange måder; ordene og musikken, men også indpakningen, samar-

Og der blev lys Der kom også lys til Vollsmose i en anden forstand, da kulturhusets kunstværk blev afsløret i november, fortæller Peter Ørting: - Når vi taler om lys, så var det i november, at Vollsmoses nye vartegn ”5240 Vollsmose” blev afsløret. Vartegnet er en kæm-

pestor lysskulptur, som mange synes, ligner et snefnug. Den blev tændt samtidig med ferniseringen på ”Mønstrenes Mangfoldighed” - en tæppe- og tekstiludstilling, som Vollsmoses beboere havde bidraget stærkt til. Det var også en stor oplevelse, som jeg tænker tilbage på med glæde. Udover Peter Ørting er der tre andre ansatte på deltid. Peter Widmer, der tager sig af musik- og filmarrangementer, Ann Christina Lie, der tager sig af udstillinger og litteratur samt Rasmus Skovmand, der også er husets tekniker og som tager sig af arrangementer inden for teater og dans. Udover de fire faste, er der næsten altid praktikanter i huset. Lige nu arbejder de to praktikanter på at få opdateret den permanente udstilling: Erindringens Træ. Næste år skrues der en anelse ned for blusset i kulturhuset. Medarbejderne har haft tænkehatten på, og vil nu satse mere på markedsføringen af de enkelte arrangementer. - Det er ganske simpelt ikke muligt at rulle hele maskineriet ud, hvis man har tre-fire events på en uge, fortæller Peter Ørting. Vi har haft succes med begivenheder, der binder ting sammen og kombinerer emner på en anderledes måde. Men det kræver tid at gøre det ordentligt, så nu skruer vi ned for antallet af events og op for markedsføringen af dem. Forhåbentlig vil det betyde, at endnu flere vil finde vej til Vollsmose.

”Det er ganske simpelt ikke muligt at rulle hele maskineriet ud, hvis man har tre-fire events på en uge, fortæller Peter Ørting. Vi har haft succes med begivenheder, der binder ting sammen og kombinerer emner på en anderledes måde. Men det kræver tid at gøre det ordentligt, så nu skruer vi ned for antallet af events og op for markedsføringen af dem. Forhåbentlig vil det betyde, at endnu flere vil finde vej til Vollsmose.” Peter Ørting Leder af Vollsmose Kulturhus

Vollsmose Kulturhus´ smukke facade. Det vrimlede med gode arrangementer - men knap så mange gæster, som man kunne ønske sig. I 2010 vil man derfor satse på færre begivenheder men flere besøgende.


8

• Vollsmose Avisen

Januar 2010

Abu Sultan kåret som årets borger Onsdag den 13. januar blev årets borger - Abu Sultan Mawed - kåret som årets borger. Rigtig mange mennesker var mødt op for at sige tillykke og høre talerne. De mange fremmødte viste ved deres tilstedeværelse, at Sultan rummer det hele. Der var både boligdirektører, politi, danske og arabiske venner og butiksindehavere fra centret til stede. Der var taler fra Benthe Vestergård, leder af Mediehus Vollsmose, Sisi Buch, Sundhedscenter Vollsmose, og præst Torben Hangaard. Desuden havde en af Sultans sønner, der bor i mellemøsten, sendt en hilsen via Facebook, som blev vist på storskærm. Se klip fra dagen på www.vollsmose.dk/net-tv.

HVEM, HVAD, HVOR | Vollsmose i vinterdragt. Foto: Rawia Farah | Send dit Vollsmose billede til avis@vollsmose.dk

SEND IND OG VIND TO BIOGRAFBILLETTER Løs opgaven og find løsningsordet ved hjælp af de små tal i opgaven. Udfyld kuponen og send den til Mediehus Vollsmose, Vollsmose Allé 14, postboks 49, 5240 Odense NØ eller send løsningsordet og navn og adresse til vind@vollsmose.dk - inden den 29. januar. Navnet på den heldige vinder offentliggørres i næste nummer.

Vollsmoseavisen nr 38  

Bilafbrændinger, skud mod politiet, brandbiler, der ikke turde køre ind i området og åbenlys narkohandel. Det var nogle af overskrifterne fr...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you