Page 1

Vollsmose Avisen www.vollsmose.dk

noget for sig - og dig

Udgives af Mediehus Vollsmose • December 2009 • Udgave nr. 35

Made in Vollsmose

Julens budskab?

Designeren Sanne Moth får syet lækkert designertøj hos kvinderne i IDUN.

Borgerjournalist John Bonde har sat sig for at undersøge, hvad juleevangeliet vil Foto: colourbox

Foto: colourbox

fortælle os.

Side 3

Side 8

Menneske-vækkeure er en succes Hvis en elev udebliver fra undervisningen på en af Vollsmoses tre skoler, så kommer det menneskelige vækkeur. Vækkeuret er et projekt under Helhedsplanen, der har kørt i halvandet år. Det har nedbragt antallet af ulovlige forsømmelser betydeligt.

Af Pernille Poulsen

Hvis eleven er syg, ønsker man god bedring og går ikke videre. Men hvis der ikke er nogen lovlig forklaring, så er der tale om det, man kalder ulovlig forsømmelse. Så tager vækkeuret ud i familien og får en snak med eleven og forældrene om årsagen til udeblivelsen. Succes på skolerne Vækkeuret er et projekt, der hører under Helhedsplanen for Vollsmose 2008 til 2012. Projektleder Preben Elbek fortæller: Efter halvandet år lyder det samstemmende fra de tre involverede skoler, at man er utrolig

Forsømmelser bragt ned Før projektets start havde de tre Vollsmose skoler en kedelig statistik for forsømmelser. Enkelte skoler var helt oppe på fraværsprocenter på 22 procent. Nu er alle tre skoler nede på mellem fem og otte procent - samme niveau som resten af kommunens skoler. Preben Elbek slår fast, at det er en indsats, der skal fortsættes: Det er vigtigt, at vi fortsætter indsatsen - også efter projektperioden. Der vil altid være nogle, der skal have hjælp til at komme i skole. Det drejer sig jo ikke

kun om at komme ud af dynerne - men om egentlig adfærdsregulering. Vækkeurene hjælper både elev og forældre med at forstå, hvor vigtigt det er, at eleven møder i skolen hver dag. For

en god grunduddannelse er det, der gør, at de unge senere kan fuldføre en ungdomsuddannelse, passe et job, tage en videreuddannelse og i det hele taget begå sig som samfundsborger.

Projekt Vækkeuret er en del af Helhedsplanen 2008-2012 for Vollsmose. Helhedsplanen består af 11 projekter, der som fælles vision har at medvirke til at gøre Vollsmose til et endnu bedre sted at bo og leve. Helhedsplanen er finansieret af Landsbyggefonden, Odense Kommune, Boligforeningen Højstrup, Odense AndelsBoligforening, og Fyns Almennyttige Boligselskab. Det samlede budget er på 53 millioner kroner.

Hvad er en ulovlig forsømmelse? En ulovlig forsømmelse er, hvis barnet udebliver uden lovlig grund som fx sygdom. Har barnet været sygt, skal der gives besked i kontaktbogen. Hvis familien skal ud og rejse, skal man på forhånd spørge skolen om lov til at tage barnet ud af skolen i den pågældende periode, ellers tæller det også som ulovlig forsømmelse.

Foto: colourbox

glade for ordningen. Forældrene er taknemmelige for de opringninger, de får fra deres vækkeure, og de ser det ikke som en kontrol, Vækkeurene er udvalgte lærere men som en hjælp til at få eller pædabørnene i goger, som skole. Og vækbørnene kenDer vil altid være nogle, keurenes arder fra deres bejde handler dagligdag, og som de derfor der skal have hjælp til at ofte om andet og mere end er trygge ved. Hvis en elev komme i skole. Det drejer sig en vækning. Fx har en af vores ikke møder op i skolen, gives jo ikke kun om at komme ud vækkeure været inddraget der besked til et vækkeur. af dynerne - men om egent- i forhold til at yde hjælp til Vækkeuret opdragelse i et starter med en lig adfærdsregulering. tilfælde, hvor opringning for Preben Elbek, projektleder. forældrene reat finde ud af, elt havde givet om der er tale op. om sygdom. Der er nok mange, der i denne kolde mørke tid betvivler eksistensen af et menneskeligt vækkeur. Men er man elev på Abildgårdskolen, Humlehaveskolen eller H. C. Andersenskolen, så har man måske selv oplevet det menneskelige vækkeur.


2

• Vollsmose Avisen

December 2009

Om Vollsmose Avisen Leder af Mediehus Vollsmose Benthe Vestergård (ansvarshavende) E-mail: leder@vollsmose.dk Tlf. 51 50 96 83

Redaktør for Vollsmose Avisen Pernille Poulsen E-mail: avis@vollsmose.dk Tlf. 40 2314 40

Redaktør for web og net-tv Katrine Hallgren Frederiksen E-mail: web@vollsmose.dk Tlf. 29 42 32 64

Tak for hjælpen Til produktionen af denne avis har følgende borgere medvirket: Nina Sebald Nielsen, John Bonde, René Agergaard, Pernille Hejman og Anja Limkilde. Indlevering Alle er velkomne til at komme med artikler og indlæg til avisen. Avisen ønsker at afspejle det område, den udgives i, og alle interesserede opfordres derfor til at henvende sig, hvis de vil skrive artikler eller har en god historie, de synes, vi skal skrive om. Materiale indleveres til Vollsmose Mediehus, Vollsmose Allé 14, 5240 Odense NØ, postboks 49 eller indsendes på avis@vollsmose.dk. Redaktionen forbeholder sig ret til at redigere i det indsendte materiale. Annoncering og deadlines Ønsker du at annoncere i avisen, kontakt da venligst Pernille Poulsen, tlf. 40 23 14 40. Har du en annonce, et arrangement eller en artikel, der skal med i avisen, kan du se de aktuelle deadlines herunder. Udgivelsesdato: Onsdag den 16. december 2009. Deadline: Tirsdag den 8. december 2009.

Spørg Vollsmose Vi på Vollsmose Avisen er glade for at præsentere vores nye brevkasse. Panelet i brevkassen består af en bred vifte af personer, der har hver deres interessefelt, som de besidder stor viden indenfor.

Vision

Har man spørgsmål, der drejer sig om gymnasiet, lektier, uddannelse, forventninger og lignende, så er det studievejleder HanneGrete Lund, der besvarer dem. Drejer det sig om folkeskolen og dens krav og udfordringer, er det Mette Severin, lærer på Humlehaveskolen, der svarer. Aktivitetshuset Freja og lære-værestedet Yggdrasil besvarer spørgsmål vedrørende børn, børneopdragelse, graviditet, amning m.v. Vollsmose Sundhedscenter svarer, hvis man har spørgsmål om diabetes, kolesteroltal og blodtryk, eller hvis man har det svært med livet. Endelig har Den Frie Rådgivning svar, hvis du har spørgsmål om lovgivning, pligter og rettigheder.

Vollsmose Avisen vil medvirke til at gøre Vollsmose til et endnu bedre sted at bo og leve. Avisen skal være beboernes avis både som kilde til oplysning og som et medie, hvor borgerne aktivt kan bidrage med ideer, med at skrive og tage billeder. Avisen skal være mangfoldig, troværdig og uafhængig.

Ved du ikke helt, hvem der kan svare på dit spørgsmål, så send det alligevel, så lover vi at gøre alt for at finde én, der kan svare. Alle spørgsmål og svar vil kunne findes på Vollsmose.dk, og de bedste spørgsmål bringes i Vollsmose Avisen.

LEDER

Borgerret og pligt til at stemme Stemmeprocenten i Vollsmose var lavere ved dette valg end det sidste – nemlig kun 53,3 procent. Influenzaen kan have hindret nogle, men det ændrer ikke ved, at beboerne i Vollsmose ikke stemmer i samme omfang, som i resten af Odense. Det er noget skidt for både demokratiet og integrationen.

Udgivelsesdato: Onsdag den 20. januar 2010. Deadline: Tirsdag den 12. januar 2010.

Bliv borgerjournalist! Har du lyst til at skrive, fotografere eller lave net-tv? Så er det dig, vi har brug for. Vollsmose Avisen, www.vollsmose.dk og Vollsmose net-tv skal handle om og gerne være skrevet og fortalt af Vollsmoses egne beboere. Derfor søges borgere, der har lyst til at bidrage med historier, fotos, baggrundsviden og indsigt fra Vollsmose. Det eneste vi forventer er, at du har lyst til at være med, og at du bor i Vollsmose. Du kan enten komme til os med en idé til en historie, du synes, vi skal skrive, eller du kan komme til os, hvis du selv har lyst til at skrive eller tage fotos. Vi hjælper dig gerne med at skrive og redigere billeder, så du også får en masse gode erfaringer. Vi arrangerer løbende workshops i journalistik, net-tv og fotografering, hvor alle er velkomne.

Mediehus Vollsmose er en del af Helhedsplanen 2008 2012 for Vollsmose. Mediehus Vollsmose er finansieret af Landsbyggefonden, Odense Kommune, Boligforeningen Højstrup, Odense AndelsBoligforening og Fyns almennyttige Boligselskab.

Af Katrine Hallgren Frederiksen

Udgivelsesdato: Onsdag den 6. januar 2010. Deadline: Torsdag den 17. december 2009.

Layout: Pernille Poulsen. Tryk: Fynske Mediers trykkeri. Oplag: 17.766. Distribution: Tryksagsomdelingen Fyn. Avisen husstandsomdeles gratis. Modtager du ikke avisen, så ring til: 66 14 19 84.

Mediehus Vollsmose

Af Benthe Vestergård, leder af Mediehus Vollsmose Undskyldningerne er mange. ”Jeg havde travlt, det nytter ikke noget alligevel, mine børn var syge, der er for stor distance mellem borgere og vælgere”. Nogle af forklaringerne i voxpoppen i dagens Vollsmose Avis er gode nok – det gælder sygdom og manglende børnepasning. Men ellers synes jeg ikke, der er nogen god grund til ikke at stemme. Der er til gengæld mange gode. Der er den helt overordnede grund: Vi er så brand hamrende heldige at bo i et land, hvor der er demokrati og velfærd. Vi har ytringsfrihed og kan stemme på hvem, vi vil. Alle kan danne et parti, bare de kan samle underskrifter nok til at stille op. Lige hvad det angår behøves Vollsmose da heller ikke skamme sig. Flere af de lokale beboere stod nemlig på stemmesedlen i år foruden en pæn del flere, der arbejder og er engageret i området.

med intet som helst om, hvorvidt det hele er godt nok eller ej – jeg ønsker ikke at diskutere detaljer i kontanthjælpslovgivningen eller boligstøtteordningen. Jeg vil blot slå fast, at vi er utroligt privilegerede. Det ved om nogen, alle de beboere i Vollsmose, der har oplevet noget ganske andet i en gave, som deres hjemlande, hvorvi bør forvalte omhyggeligt og fra de valgte at flygte eller respektfuldt. Demokrati er der rejse.

Men når det gælder stemmedeltagelsen, så var det svagt af Vollsmose. Ja – jeg tillader mig lige at være kritisk – og det gør jeg sammen med flere beboere, som har stukket hovedet indenfor hos os og beklaget sig over hvor få af bydelens beboere, der troppede på Humlehaveskolen og satte deres Demokrati er kryds.

Når man bor i et land, hvor vi kan komme på ikke bare af sig selv. Det består Vi har – sagt med andre hospitalet og få gratis af os alle og i kraft af os alle – ord – rigtig mange borbehandling, gerrettigkan sende hvert eneste kryds er væsentligt heder. Med vores børn i gratis skole, – også den evt. blanke stemme til det hører også nogle hvor vi som gamle kan – vis i det mindste, at du støtter få borgerpligter. Når komme på man vil nyde, plejehjem demokratiet. så må man og få gratis omsorg, og Benthe Vestergård også yde. En af ydelserne hvor nogle af os – kan Leder af Mediehus Vollsmose består altså i at stemme, leve i prinnår der er cippet gravalg – det tis, fordi man lever af offentlige ydelser – ja, så være sig til regions- ogkommunyder vi alle godt af det danske nalvalget som folketingsvalget. samfunds goder i større eller Man må også gerne gøre lidt mindre omfang. Jeg siger her- mere – nemlig læse aviserne og

se TV-udsendelserne om valget, og gå til nogle valgmøder, hvor man kan blive klogere på, hvad politikerne mener og derefter gøre op, hvem man selv er mest enig med. På den måde deltager man demokratiet. Demokrati er en gave, som vi bør forvalte omhyggeligt og respektfuldt. Demokrati er der ikke bare af sig selv. Det består af os alle og i kraft af os alle – hvert eneste kryds er væsentligt – også den evt. blanke stemme – vis i det mindste, at du støtter demokratiet. Når det ligger mig meget på sinde, at netop Vollsmose havde stemt i større omfang ved valget, skyldes det også, at det havde vist omverdenen, at folk med anden etnisk baggrund virkelig ønsker integration – ønsker at tage del i det samfund, man er blevet en del af. Det tror jeg på, at I gør, men det gør omverdenen i vidt omfang ikke. I skal vise dem det – ved at sætte et kryds ved valgene. Gør det næste gang – vi kender datoen fire år i forvejen, så start med at sætte kryds i kalenderen.


December 2009  •   Vollsmose Avisen  • 3

Designertøj med god samvittighed Sanne Moth får syet sit designertøj i Vollsmose. Hun sælger det med en historie om social ansvarlighed og omhyggelighed. Der er noget, der er vigtigere end tøj, mener designeren Sanne Moth. Samarbejdet mellem Sanne Moth og Vollsmosekvinderne er blevet en historie om et vellykket beskæftigelsesprojekt.

Af Anja Limkilde, Journaliststuderende. - Hvis jeg står med to kjoler; én, der er masseproduceret, og én der er lavet med kærlighed ude i IDUN, så er der ikke nogen diskussion, siger Sanne Moth, designeren bag Sabbat. Hun ville altid vælge den sidste. Derfor har hun igennem to år samarbejdet med systuen på IDUN: Et Vollsmoseprojekt, der beskæftiger arbejdsløse kvinder. Hos IDUN får hun syet noget af det tøj, hun har designet og sælger i sin butik i Overgade.

af at se på sine varer, siger hun. Idéerne får hun ofte med udgangspunkt i sig selv: - Jeg kan altid bruge en marineblå kjole, og hvis folk råber på neon, kan man jo knalde et neonbælte på. Marineblå er da også en dominerende farve i den lille butik, der ligger midt i Overgade, et stykke fra Odenses gågade. Tøj lavet med kærlighed Placeringen af butikken var vigtig for Sanne Moth, da hun startede op. Kvarteret omkring Overgade var så charmerende, at hun fik lyst til at være en del af det. Hun siger: - Det er en oplevelse at gå ind i en

Marineblå holdbarhed Siden hun var 11 år, har Sanne Moth beskæftiget sig med tekstil og design. - Jeg kommer fra et stort tekstilcentrum – fra Herning og Ikast - så jeg er simpelthen flasket op med det, siger hun. Som 11årig arbejdede Sanne Moth som hjælperpige for to designere i Herning. Med tusser farvelagde hun tegninger af spadsereHun havde dragter og jakkesæt, virkelig præsteret. Hun der er milevidt fra havde lavet noget, der var så det, hun selv laver flot. Faktisk også bedre, end i dag. Den lille,mærkelig autodiman tit får det lavet på de butik nede i dakte SanOvergade i ne Moth danske systuer, fordi de har forhold til at designer være oppe i klassisk tøj megatravlt, og det går me- nærheden af til kvinder, gågaden. hvor holdgastærkt. Hun havde virkelig Og oplevelser barheden får man også er længere siddet og nusset om hver de- med, når end for man køber masseprotalje, og der var ikke noget at Sanne Moths ducerede design, der varer. sætte en finger på. er syet i Volls- Jeg følger mose. Man ikke moSanne Moth om det første får en opleden.Selvvelse af social følgelig design hun fik syet hos IDUN bevidsthed. bliver jeg For et par påvirket af år siden fik den, hvad angår farve og mate- Sanne Moth første gang syet rialer og den slags. Men jeg har tøj hos IDUN. Da hun kørte ud ikke lyst til, at alt lige pludselig til Vollsmose, havde hun pakskal være 80’er-pop, og der bare ket tasken med forskellige skal fuld skrue på neon. Jeg sy- designs. Hun var nervøs for, nes, det er ucharmerende, at der at de ville sige, de ikke kunne går en måned, og så er man træt klare det:

- Jeg vidste ikke noget om, hvad de kunne og jeg anede ikke, hvad de havde af maskiner. Jeg var bange for, at de med det samme ville sige nej. Men IDUN tog opgaven til sig. De havde givet hele opgaven til én af kvinderne. - Hun var jo dels stolt over at få opgaven og dels meganervøs, da jeg skulle komme og tjekke det. Hun havde ikke sovet hele natten. Det var hele

hendes liv lige dér, at hun skulle lave den opgave for mig, fortæller Sanne Moth og husker, at hun selv var mindst lige så nervøs over at skulle bedømme arbejdet. - Og så var det bare så fint. Hun havde virkelig præsteret. Hun havde lavet noget, der var så flot. Faktisk også bedre, end man tit får det lavet på de danske systuer, fordi de har megatravlt, og det går megastærkt. Hun havde virkelig siddet og nusset om

hver detalje, og der var ikke noget at sætte en finger på.

eller egen virksomhed.

Det satte gang i samarbejdet, der efter næsten to år stadig fungerer fint. De store Sabbatkollektioner får Sanne Moth syet i Kina og Pakistan, men de små specielle ting får hun lavet af sydamerne i Vollsmose.

IDUN giver gode ideer

Ikke velgørenhed, men business Sanne Moth opdagede IDUN ved en tilfældighed. - Der sad jeg foran fjernsynet og stak armene i vejret og skyndte mig at kontakte dem. Og de var ligeså begejstrede for, at jeg kontaktede dem, som jeg var for at have fundet dem, fortæller Sanne Moth. Hun havde længe savnet en lokal systue. Et sted, hvor hun kunne få syet tøj i små mængder og få afprøvet nogle nye og skæve ideer. Den dag foran fjernsynet fandt hun netop det, hun søgte. Kernen i samarbejdet mellem IDUN og Sanne Moth, er en fælles afhængighed. Hun giver dem udfordringer fagligt. Hun giver dem en mulighed for at udvikle sig og lave et produkt, de kan være stolte af. De giver hende noget tøj, der kan sælges. Og de giver hende en god historie at fortælle i butikken og en følelse af social ansvarlighed. - Det er forretning for mig, ikke velgørenhed, siger Sanne Moth og fortsætter: - De er også nødt til at kunne levere. På den måde er det ikke meget anderledes end mange andre leverandører. Det er vigtigt for hende, at begge parter får noget ud af samarbejdet. Og at projektet er ment som en støtte til kvinderne til at komme i gang med uddannelse

Social bevidsthed og lækkert tøj er ikke det eneste, der kommer ud af samarbejdet med IDUN. En systue fyldt med kreative kvinder inspirerer også en designer som Sanne Moth. Indtryk fra andre kulturer møder én, når man går ind på værkstedet. Der er kvinder med slør, kvinder uden slør, kvinder med forskellige hudfarver og forskellige baggrunde. Sammen kan de være en stor kapacitet af innovation og kreativitet. Sanne Moth nævner, at kvinderne på systuen blandt andet har udviklet en badedragt til muslimske piger, der dækker kroppen passende. Selv er Sanne Moth også blevet inspireret af kvindernes arbejde. - På et tidspunkt var jeg ude ved IDUN, hvor der var nogle af damerne, der havde fået en ide. De sad og knyttede eller hæklede nogle tæpper, som jeg synes var vildt flotte - det var i hvert fald en super god idé, fortæller hun. Hun fortsætter: - Straks tænker man ideen lidt videre. Finder ud af, hvad for et materiale, man kunne lave det i, og hvad for nogle farver man kunne bruge, hvis det skulle være rigtig fedt. Jeg har ikke fået det sat i søen endnu, men det er et fremtidigt projekt. Noget, der er vigtigere end tøj - Hvor livsnødvendigt er det lige, om det skal være en mørkeblå eller sort i år? siger Sanne Moth som en kommentar til sin egen branche. Hun synes, det er vigtigt at involvere sig og at have en social bevidsthed. Det får hun fra IDUN: - Det indeholder lidt mere, end det overfladiske som tøj jo et eller andet sted er. Det er jo bare en måde at præsentere sig selv på og så ikke ret meget mere.

Brug IDUN Alle kan bruge IDUN kvindernes ekspertise. De reparerer, syr op og ned og ud og ind, skifter lynlås med videre. Deres priser er yderst rimelige. Fx koster det 80 kroner at få et par bukser lagt op. Men medmindre du er erhvervskunde som Sanne Moth, kan du ikke få dem til at skræddersy tøj til dig fra bunden af. Åbningstider: Alle hverdage mellem 8.00 og 13.00. Adresse: Butik i Outlet Fyn overfor Jasmin Frugt og Grønt.


4

• Vollsmose Avisen

December 2009

De Frie Midler efterlyser ansøgere Der er penge i overskud på kontoen hos De Frie Midler. Penge som de håber at kunne dele ud til relevante projekter i Vollsmose, for det er det, de er øremærket til. Alle beboere i Vollsmose kan ansøge om penge både fra den lille pulje og den store pulje. Fra den lille pulje kan man fx få tilskud til fester, udflugter og lignende og man kan få helt op til 25.000 kroner per ansøgning.

Af Nina Sebald Nielsen, praktikant. Private personer, foreninger og projekter i Vollsmose har i et stykke tid kunne søge penge fra De Frie Midler. Og der er stadig penge at give ud af. Foreningen Dansk-Palæstinensisk Kulturcenter er en af de foreninger, der har fået penge. Youssef Bibi, der er kasserer og bestyrelsesmedlem i foreningen, ansøgte om penge fra den lille pulje tidligere på året.

- Vi vidste ikke, om vores idé ville gå igennem, men det gjorde den. Man bliver nødt til at prøve, hvis man har en god idé., siger Youssef Bibi. Dansk-Palæstinensisk Kulturcenter, der har cirka 35 medlemmer, har haft til huse i lokaler i Bøgeparken igennem de seneste ni år., fik tildelt 10.000 kroner. Pengene blev primært brugt til folkedragter til foreningens børn. Foreningen har mange børn som medlemmer, men henvender sig til både børn og voksne.

da selve dansen er nært knyttet til folkedragterne. Nu er folkedragterne i hus, og børnene har allerede optrådt flere gange, blandt andet ved Vollsmose Blomstrer i august måned. - Det betød rigtig meget for vores forening at få de penge. Det var helt essentielt for at børnene kunne komme ud og optræde, forklarer Youssef Bibi og fortsætter: - Pengene gav os nogle helt nye muligheder, og det bragte stor glæde blandt medlemmerne.

Børnene havde længe øvet sig på folkedans, som de var klar til at optræde med. Men uden folkedragter ville en sådan optræde miste en del af sin betydning,

Nemt at ansøge Youssef Bibi kunne fortælle, at han havde hørt om De Frie Midler via mund-til-mund metoden - nemlig igennem Abdel Salam,

der arbejder Fritidsbutikken i Outlet Fyn. Abdel har defor en stor stjerne hos Dansk-Palæstinensisk Kulturcenter. Foreningen har ikke flere projekter lige nu, der er egnet til støtte fra De Frie Midler, men de ville søge igen, hvis det blev relevant. - Det er bare at prøve, hvis man har en god idé. Det er nemt, og vores forening havde stor glæde af støtten. Jeg opfordrer alle med en god idé til at ansøge, tilføjer Youssef Bibi. Ethvert forslag skal godkendes af De Frie Midler, før pengene kan udbetales. Kun fantasien sætter grænser for, hvad man kan ansøge om. Så sidder du eller din forening med en rigtig god idé til et projekt så tøv ikke med at ansøge.

Kage med nødder og dadler Ingredienser 225 gram margarine 4 æg 225 gram sukker 225 gram mel 1 spiseskefuld bagepulver 1 teskefuld kardemomme 1 teskefuld kanel Evt. 1 teskefuld mahlab (arabisk krydderi) 125 gram hakkede mandler, 2 spiseskefulde heraf til pynt 125 gram hakkede valnødder, 2 spiseskefulde heraf til pynt 250 gram groft hakkede dadler uden sten, heraf lidt til pynt 2 spiseskefulde sesamfrø til pynt

Fremgangsmåde Tænd for ovnen (180 grader). Margarine og æg piskes godt sammen. Hæld sukkeret i og rør godt om. Rør derefter mel, bagepulver og krydderier. Til sidst vendes nødder og de stenfri dadler i dejen. Dejen hældes i en smurt springform og pyntes med sesamfrø samt hakkede mandler, valnødder og dadler. Kagen bages ved 180 grader i cirka 45 minutter. Hold godt øje med kagen i den sidste del af bagetiden, så den ikke får for meget. Velbekomme. Tak til Imane Gheith, der har sendt os opskriften. Har du også en god opskrift? Så send den til avis@vollsmose.dk.

SØG SELV DE FRIE MIDLER I Helhedsplanen for Vollsmose er der afsat en pulje på tre millioner kroner til nye aktiviteter i perioden 2009-2011. Puljen kaldes ”De Frie Midler”. Disse midler skal fremme nye initiativer/projekter og understøtte allerede igangsatte initiativer/projekter, der fremmer trivsel, tryghed og samspil beboerne imellem. Den store pulje udgør 2,2 millioner kroner og den lille pulje indeholder 800.000 kroner. Alle beboere i Vollsmose kan ansøge om pengene. Ansøgning skema rekvireres hos Fællesdrifts kontor, og fremsendes til: Fællesdrift i Vollsmose, att. Lene Kildeborg Jakobsen, Birkeparken 242, 5240 Odense NØ. Lene kan også kontaktes på tlf. 6122 3581 eller på mail lkj@vollsmose.dk, hvis du har spørgsmål omhandlende De Frie Midler. Børnene fra Dansk-Palæstinensisk Kuklturforening dansede i deres nye dragter til bydelsfesten Vollsmose Blomstrer i sommers.


December 2009  •   Vollsmose Avisen  • 5

FIFA-battle i Vollsmose Kulturhus Der var engang, hvor computerspil var lig med bebrillede nørder, indelukkede drengeværelser og nul kontakt til omverden. Men det er fortid. I dag afholdes der internationale turneringer i elektronisk sport, e-Sport, med professionelle udøvere, der drager verden rundt for at udøve deres sport. Går man og drømmer om at gøre karriere i den boldgade, så var det måske værd at lægge vejen forbi Vollsmose Kulturhus lørdag den 12. december, hvor der afholdes FIFA-battle. Op til 64 personer får mulighed for at jonglere på den virtuelle grønsvær i det nye FIFA 10 på PS3-konsoller, og publikum får mulighed for at følge udvalgte kampe på storskærm.

Sundhedscenter Vollsmose afholder den 9. december et arrangement sammen med overlæge Morten Sodemann fra Indvandremedicinsk Klinik. Han vil, i samarbejde med sundhedscentrets personale, informere om de forholdsregler, man kan tage for at undgå at blive smittet med influenza H1N1.

Den 13. december er det Luciadag. Det fejres traditionelt i Vollsmose Kirke som et hyggeligt familiearrangement med musik, sang, fortællingen om Lucia, kaffe, æbleskiver og lidt ekstra til børnene. Det vigtigste denne dag er Lucia-optoget, hvor børnene kommer ind i kirken med lys og brød for at mindes, at Lucia kom med brød til fangerne i de romerske katakomber omkring år 300. Alle børn op til ca. 12 år er meget velkomne til at deltage. Har du, dine børn eller andre du kender, lyst til at være med, eller vil du bare gerne vide mere om Luciadagen i Vollsmose Kirke, kan du kontakte sognemedhjælper Else Marie Klixbüll på tlf. 6610 3280 eller mail: em1947@hotmail.com.

Tilmelding til FIFA-battle foregår efter først til mølle-princippet på tlf. 63 75 08 80 eller mail: tilmelding@vollsmose.dk. Det koster ikke noget at deltage og der er fri entré for publikum. Start kl. 10. 00.

H1N1

Luciaoptog i Vollsmose Kirke

Vi øver i kirken den 10. november og den 1. december kl. 17.00 til 18.15, og der er generalprøve den 13. december.

Med Palæstina i hjertet

Fra kl. 17.00 til 17.45 vil der blive oversat til arabisk af sundhedsformidler Szafaa Mostapha. Fra kl.18.00 til 18.45 vil der blive oversat til somalisk af sundhedsformidler Faduma Ibrahim. Deltagelse er gratis. Du skal bare møde op i Vollsmose Kulturhus, Vollsmose Allé 14, 1. sal.

Opgang2 Turneteater inviterer til forestillingen ”Bag Havet”. Stykket er baseret på Raeka Salim Maoueds liv, efter at hun som 13 årig kommer til Danmark sammen med sine forældre og fem søskende fra det krigshærgede Libanon. Raeka Salim Maoued er født i flygtningelejren Ain el Helweh. I dag er hun 36 år, gift og mor til tre børn. Hun bor og arbejder i Vejle. Bag Havet handler om et liv i Danmark med Palæstina i hjertet. Om tilfældighedernes spil der gjorde, at Raekas liv kom til at udfolde sig i Danmark. Om viljestyrke, mod og foranderlighed. Bag Havet har premiere i Vollsmose Kulturhus torsdag den 3. december kl. 15.00. Efter filmen kan du møde hovedpersonen Raeka Salim Maoued og høre socialrådgiver Asmaa Abdol-Hamid og journalist Jørgen Flindt Petersen kommentere filmen. Billetreservation: Opgang2 Turneteater, tlf. 8613 2505 eller e-mail: billet@opgang2.dk.

ent? rangem .dk r a t e u mose Har d k is@volls w.vollsmose.d v a il t w Skriv w å deren p å kalen s g o d Fin

Kalenderen - fra den 2. december til den 16. december 2009

Den 2. december kl. 19.00 -21.45 Banko i Tjørnehaven Der spilles om 24 pæne, gennemgående gevinster. Der er også bingo og lotteri. Kaffe, te, brød og vand sælges til rimelige priser. Alle er velkomne. Dørene åbnes kl. 18.00. Sted: Tjørnehavens beboerhus. Den 2. december kl. 10.00-15.30 Danmark - et flerkulturelt samfund Højskoledag om det flerkulturelle samfund. Sted: Vollsmose Kulturhus, Vollsmose Allé 14, 1.sal. Den 3. december kl.15.00 - 17.00 Teaterstykket ”Bag Havet” - se omtalen. Sted: Vollsmose Kulturhus, Vollsmose Allé 14,1.sal. Den 4. december kl. 13- 19.00 Løvfalds-juletur I år er løvfaldsturen og juleafslutningen lagt sammen, og kirken

tager på tur til Humlemagasinet i Harndrup, hvor der er juleudstiling. Kaffebord og juleafslutning i bussen. Pris: 50 kroner. Sted: Afgang fra Vollsmose Kirke til Harndrup. Den 5. december kl 12.00 - 17.00 Stresshåndtering med mindfullness Psykolog og psykoterapeut Uffe Damborg giver en overskuelig indføring i stresspsykologien og anvendelsen af opmærksomhedsmeditation til afstressning, forebyggelse og håndtering af negative stressreaktioner. Pris: 595 kroner inkl. kaffe/the og frugt. Tilmelding og/eller mere information: www.pluscamp.dk/forvoksne eller tlf. 3095 0934 Sted: Vollsmose Kulturhus, Vollsmose Allé 14.,1.sal. Den 7. december kl 19.00 - 21.30 Banko i Lærkeparken Der spilles om 24 gennemgående gevinster samt to ekstranumre. Kaffe, the, brød og vand kan købes. Alle er velkomne. Sted: Lærkeparkens beboerhus.

Den 7. og 9. december kl 17.00 til 19.00 Lær at spare på vandet - Miljøambassadørerne giver gode råd Alle er velkomne. Det er gratis. Sted: Birkeparken 85b. Den 9. december kl.17.00 - 19.00 Information om H1N1 / svineinfluenza - se omtalen. Sted: Vollsmose Kulturhus, Vollsmose Allé 14,1.sal. Den 9. december kl. 12.00 - 14.00 Strik en hue og red et barn Inspireret af Red Barnets kampagne ”Strik en hue og red et barn” inviterer Marthine Boÿsen til strikkeworkshop. Både begyndere og øvede er velkomne. Du kan få ryddet op i dit restgarn og samtidig hjælpe et barn i Afrika. Du er også velkommen, hvis du bare vil strikke til dig selv. Det er gratis at deltage, men man skal selv medbringe strikkepinde og garn. Sted: Vollsmose Kulturhus, Vollsmose Allé 14,1.sal.


6 

•  Vollsmose Avisen  •  December 2009

Abildgårdsskolen yder hjælp til hjemmet Undersøgelser viser, at forældrenes engagement står højt på listen over de faktorer, der giver et barn et godt skoleliv. Derfor har Abildgårdskolen nu ansat en skole-hjemvejleder, der blandt andet skal arbejde med at øge forældrenes involvering i skolen.

Af Pernille Hejman, skole/hjem-vejleder, Abildgårdskolen. En række undersøgelser har vist at på listen over vigtige faktorer i børns skoleliv, står forældrenes engagement på førstepladsen. Det vigtigste, for at børn får så meget som muligt ud af deres skolegang, er altså, at deres jeg står til forældre deltager aktivt.

på en række skoler i hele landet. Deres primære opgave er at opkvalificere skole/hjem-samarbejdet på den pågældende skole. Abildgårdskolen ansøgte om en skole/hjem-vejleder, og i juni 2009 blev jeg ansat på skolen for en to-årig periode.

rådighed for

Jeg hedder Perstort set alt, hvad der har nille Hejmann, er 27 år og Der har længe været fokus på at gøre med samarbejde uddannet bachelor i arabisk det faglige og og kommunidet sociale på mellem skole og hjem. kation. Jeg er skolerne, men Pernille Hejman desuden bestynu rettes fokus relsesmedlem også mod et velfungerende Skole/hjem--vejleder i Den Frie Rådgivning, hvor skole/hjemsamarbejde som en måde at jeg også har arbejdet som frivilforbedre elevernes udbytte af lig rådgiver. skolegangen. Integrationsministeriet har igangsat et initiativ, som bl.a. består i at ansætte og uddanne et antal skole/hjem-vejledere

Hvad kan du bruge mig til? Som skole/hjem-vejleder fungerer jeg både som vejleder for lærerne og forældrene.

Hvis du er forælder på Abildgårdskolen, er du altid velkommen til at kigge forbi mit kontor.

Pernille Hejman har igangsat en undersøgelse på Abildgårdskolen for at afdække lærere og forældres holdning til forældreinddragelse. Lærerne kan fx bruge mig som som rådgiver i forhold til samarbejdet med forældrene. Fx ved forældremøder og skole/hjemsamtaler. Det er svært at sige præcis, hvad forældrene kan bruge mig til. Jeg står til rådighed for stort set alt, hvad der har at gøre med samarbejde mellem skole og hjem. Det kan være afklarende spørgsmål i forhold til noget, der foregår på skolen eller til

skolesystemet generelt. Det kan være, man ønsker at tale med en lærer om et svært emne, og gerne vil have noget støtte. Endelig kan det også være, at man har fået et brev fra skolen, man ikke forstår. Hver familie har forskellige behov. Det er nu tre måneder siden, jeg startede som skole/hjem-vejleder på Abildgårdskolen. Jeg er rigtig glad for at være der, og jeg er blevet taget godt imod, både

Jeg er på skolen alle hverdage mellem 8.00 og 15.00.

af personale og forældrene. Jeg er meget spændt på mit fremtidige arbejde.

Mit kontor ligger i delskole C i lokale 88.

Undersøgelse sat i værk For at løse den opgave jeg er blevet stillet, må jeg lære forældrene og lærerne bedre at kende. Først derefter kan jeg give et kvalificeret bud på, hvordan skole/hjem-samarbejdet kan blive bedre her på Abildgårdskolen.

Derfor har jeg netop igangsat en større interviewundersøgelse blandt forældre og personale, som primært har til formål at afdække de to gruppers holdninger til forældreinddragelse.

Var du sofavælger? Vollsmose Avisen orienterede op til regions- og kommunalvalget læserne om, hvordan man stemte, og hvem man kunne stemme på. Desværre viste resultatet på valgdagen den 17. november, at stemmeprocenten var endnu lavere end ved sidste valg. Humlehaveskolens stemmeprocent var på 53,3 procent, og det var også her, man fandt flest ugyldige stemmer. Det undrer vi os over her på Vollsmose Avisen. Derfor har vi spurgt nogle af Vollsmoses beboere; stemte du ved kommunalvalget?

Af Nina Sebald Nielsen, praktikant.

Villy Jørgensen Ja, jeg stemte. Det gør jeg altid. Hvis man ikke stemmer, kan man heller ikke tillade sig at brokke sig. Jeg undrer mig over den lave stemmeprocent i Vollsmose, når nu så mange har mulighed for at stemme. Jeg kender én, der bor i Vollsmose som ikke stemte, fordi hun er dårligt gående og fordi hun ikke mener, at det nytter noget alligevel.

Halil Hadilabdic Ja, jeg stemte. Jeg synes, at det er min pligt som borger i Danmark. Den tankegang er jeg vant til fra Bosnien, hvor jeg kommer fra.

Jannie Kristensen og Peter Filstrup Ja, vi stemte. Det har man pligt til, synes vi. Måske skal der mere information om valget til Vollsmoses beboere for at få stemmeprocenten op – men der findes jo også dem der ikke gider stemme, uanset mængden af information eller etnisk tilhørsforhold.

Christian Ditlev Ledersborg Nej, jeg fik ikke stemt. Jeg regnede med, at valget ville falde ud på den måde jeg ønskede alligevel. Desuden havde jeg ikke tid den dag. Jeg mener, at det er vores borgerret at stemme, men måske er folk i Vollsmose ikke sat nok ind i tingene. Jeg synes, at der er en stor distance mellem politikere og borgere. Asha Isse Nej, jeg stemte ikke. Jeg havde for travlt til at nå af sted, fordi jeg var alene med mine tre små børn.

Serhat Akmese Nej, det gjorde jeg ikke. Jeg havde ikke tid, fordi jeg var på arbejde. Jeg ville have stemt, hvis jeg havde tid. Jeg havde endda besluttet mig for, hvem jeg ville stemme på.


December 2009

Vollsmose Avisen

• 7

Fredsmarch på Humlehaveskolen Vi skaber fred! Det var dagens overskrift, da Humlehaveskolens heldagsskole havde emnedag om fred.

Tabe Ali Abdulah, otte år - Jeg har lavet fugle. Fuglene er symboler på fred. Jeg synes, at man skal være søde mod hinanden og hjælpe hinanden. Hvis man bliver drillet, skal man stoppe det ved at gå sin vej eller sige det til de voksne. Jeg har engang været oppe og slås med nogle drenge. De var tre mod to, så det var ikke helt fair.

Af Nina Sebald Nielsen, praktikant. Zainab Naser, ni år.

Heldagsskolen på Humlehaveskolen afholdt fredag den 20. november emnedag om fred. Eleverne havde arbejdet med at fremstille produkter til en fælles udstilling om fred, der skulle afvikles i heldagsskolens Hjerterum senere på dagen. Der blev produceret flotte fugle til et fredstræ, plakater, slogans og tegneserier om fred. Heldagsskolen har i løbet af skoleåret flere emnedage, hvor lærerne på skift planlægger et emne. Denne dag var tilrettelagt af lærerne Sonja Friis og Helen Kjærsgaard. - Emnet dækker et behov for skolen og for området. Børn kan have brug for at tale meget om tingene, før det sætter sig fast. Vi har brugt meget tid på at reflektere over emnet. Har der været optræk til ballade, har vi snakket om, hvilken dag, det er i dag – og snakket om emnet for at minde børnene om, at man skal være søde ved hinanden, fortæller Sonja Friis. Hun kunne desuden fortælle, at børnene havde moret sig rigtig meget med fremstilling af de forskellige produkter. Der var kommet gode slogans som fx ”Fred er det bedste” og ”Vi vil ingen slåskampe have.” Børnenes slogans blev skrevet på en masse store, farverige balloner, som lærerne havde haft travlt med at klargøre i løbet af formiddagen. Alle børnene fik en ballon hver, og ved middagstid gik de fredsmarch gennem Vollsmose. Marchen sluttede på kælkebakken bag Humlehaveskolen, hvor de slap ballonerne løs. Børnenes fredsbudskaber blev på den måde spredt over hele Vollsmose, og børnene var samtidig begejstrede over at se de mange balloner stige til vejrs. Afslutningsvis var der fernisering på børnenes udstilling om fred, hvor højdepunktet var afsløringen af fredstræet med de mange kreative fredsfugle.

- Jeg har lavet to tegninger og en fugl. Og så har jeg lavet et slogan: ”Vi vil lege sammen”. På min tegning er der to, der er oppe og slås. De er blevet uvenner på grund af nogle penge, der er blevet væk. De beskylder hinanden for at have taget dem. Men de bliver venner igen, da de finder pengene. Så giver de hånd og siger undskyld.

Leyla Ali Adan, otte år. - Jeg har lavet nogle fugle med rigtig flotte ben af perler og en tegning. Min tegning forestiller to personer, der er ude i en skov. Der er kryb, der kravler på dem, og så bliver de uvenner over, om de skal tage hjem eller ej. Den ene er bange og vil hjem, men det vil den anden ikke. Men de bliver gode venner til sidst, fordi de taler om tingene.

Vivi Nguyen, otte år. - Jeg har lavet både krus, fugle og slogans. Mine slogans blev: ”Jeg ønsker, at alle vil have det godt” og ”Jeg ville ønske, at der ikke var krig i verden.” Hvis man vil være med til at skabe mere fred i klassen, kan man sørge for at være stille. Jeg driller ikke de andre, men jeg har prøvet at blive drillet. Når det sker, er det bedst at sige det til en voksen eller måske bare gå sin vej.

Se flere billeder fra dagen på vollsmose.dk under ”billedarkiv”.

Fredsmarchen sluttede på kælkebakken, hvor børnene lod deres balloner med fredsbudskaber svæve op imod himlen. Flot så det ud.


8 

•  Vollsmose Avisen  •  December 2009

Mange kristne er bekendt med juleevangeliet, men hvad betyder det egentlig i dag?

Julens budskab til nutidens mennesker Den 24. december er de danske kirker fyldt med forventningsfulde kirkegængere, der med sang og tekst lukker op for juleherlighederne. Juleevangeliet læses op, fortolkes og gøres nærværende af præsten. Men hvad er det, juleevangeliet vil fortælle os, og har det overhovedet relevans i dag?

”Men det skete i de dage, at en befaling udgik fra kejser Augustus, at alverden skulle skrives i mandtal”(Lukasevangeliet, kapitel 2, vers 1). Med disse ord indledes juleevangeliet, der kendes af de fleste kristne, høj som lav, barn som voksen. Men hvad kan vi egentlig bruge det til i 2009? For at forstå baggrunden for evangeliet kan det være hensigtsmæssigt med et lille historisk tilbageblik. Vi tager tilbage til det første århundrede efter Kristi fødsel. Lukas, der er forfatter til juleevangeliet, var under stor indflydelse af Jesus` liv og virke. Lukas levede i en tid, hvor romere havde besat Palæstina. Alle besatte lande har sine modstandere og medløbere. I Palæstina var der fortrinsvis to oprørsgrupper. En gruppe, der ofte bliver repræsenteret af Barabas - oprøreren, der blev frigivet i stedet for Jesus - og som argumenterede med våben og konfrontation. Og en anden gruppe, hvis mål-

Derfor kan julebudskabet ifølge Vollsmoses præst Torben

”Hvis vi lukker vores dør for andre, hvis vi ikke kan tilgive, føle næstekærlighed og åbne vores dør ud til verden, har vi ikke forstået julebudskabet. Hvis vi derimod åbner vores dør og byder velkommen til alle uanset herkomst, så har vi forstået julebudskabet. Torben Hangaard, præst i Vollsmose Kirke

Hangaard - formuleres i tre ord; frihed, tro og udfoldelse. - Jesus brød ofte datidens normer. En af disse normer var, at hvis man havde syndet mod Gud var tilgivelse umulig. At synde mod Gud og pådrage sig Guds straf var utilgiveligt. Men for Jesus var det ikke syndens størrelse, der var det afgørende, men troens kraft. Troen på Gud, sig selv og andre. Derfor så man Jesus i selskab med prostituerede og andre udstødte grupper. Julebudskabet er, at alle har ret til en værdig tilværelse. Alle har ret til tilgivelse, og alle har ret til kærlighed, fortæller Torben Hangaard og fortsætter; - For et stykke tid siden stødte jeg på en historie, der er et godt billede på julebudskabet. En mand sidder og hviler sig, da telefonen ringer. I den anden ende er der en behagelig og rolig stemme, der præsenterer sig som Jesus. Manden er skeptisk, men da stemmen kunne fortælle flere ting, der kun var manden bekendt, måtte han overgive sig. Jesus fortalte manden, at han ville komme til middag senere, men det nøjagtige tidspunkt, kunne han ikke fortælle. Manden løber ud og køber ind. Han koger og ste-

ger, så der er en liflig duft i hele huset. Så sætter han sig ned for at vente på Jesus. Da det banker på døren, rejser han sig og lukker op. Udenfor står en fattig mand. Den fattige beder om en skilling og lidt mad, men det har manden ikke tid til og beder den fattige om at besøge naboen. Manden sætter sig igen og venter. Det banker igen på døren, og udenfor står en forfrossen pige og spørger, om hun ikke må komme ind et øjeblik og få varmen. Det har manden ikke tid til, han

Arbejdsledig og interesseret i kommunikation?

FACEBOOK ARTIKEL AF NNA

Går du i øjeblikket arbejdsledig, så kan Mediehus Vollsmose tilbyde dig en opkvalificering af dine kommunikative kompetencer, som du kan byde ind med, når du finder det helt rigtige job. Vi tilbyder ikke løn, men til gengæld giver vi sparring på dine journalistiske tekster, indfører dig i Office-pakken, Photoshop eller Pinnacle Studio, som vi bruger til at redigere videoer med til Vollsmose net-tv. Dine kompetencer opdateres i dit eget tempo, og du vælger selv, hvordan og hvor meget du vil arbejde. Vi forventer, at du er engageret i Vollsmose og de historier, man kan finde her i bydelen. Se evt. Vollsmose Avisen eller www.vollsmose.dk for eksempler. Kig op i Mediehus Vollsmose. Vollsmose Kulturhus, Vollsmose Allé 14 eller skriv til leder@vollsmose.dk.

venter jo en vigtig gæst, og henviser derfor pigen til et hotel. Det er ved at blive sent, og maden bliver kold. Så banker det igen på døren. Udenfor står mandens bror, som han for mange år siden blev uvenner med. Broderen vil begrave stridsøksen, men det har manden ikke lyst og tid til. Han smækker døren i. Senere ringer telefonen igen, og det er Jesus. Manden giver udtryk for sin ærgrelse og bebrejder Jesus, at han ikke overholdt aftalen. Jesus svarer, at han har været der tre gange, men hver gang blev døren lukket i, så han var åben-

bart -

ikke velkommen. Se, forklarer Torben Hangaard. Det er julebudskabet. Hvis vi lukker vores dør for andre, hvis vi ikke kan tilgive, føle næstekærlighed og åbne vores dør ud til verden, har vi ikke forstået julebudskabet. Hvis vi derimod åbner vores dør og byder velkommen til alle uanset herkomst, så har vi forstået julebudskabet. Det gjorde præsterne ikke, og det gjorde romerne ikke, da Lukas skrev sit evangelium. Spørgsmålet er: Gør vi det i dag? Glædelig Jul.

På tur med kirken Af René Agergaard, borgerjournalist. Vil gerne skrive om vores kirketur med Vollsmose kirke den 14. november. Turen gik fra Vollsmose Kirke kl. 8.00, det syntes jeg er tidligt på en lørdag. Vi skulle se tre kirker på sjælland, og på vejen derover fik vi rundstykker, som vi var nogen, der havde købt sammen- rigtig hyggeligt. Den første kirke var Vangede Kirke, som er en moderne kirke fra 1974 - samme år som jeg blev født. Kirken er nævnt i Vangede Billeder af Dan Turell. Kirken er designet af den samme arkitekt, som tegnede Triumfburen i Paris. Udefra var den ikke køn, men den var god indefra, og de gjor-

de også meget for at samle området ligesom vores kirke. Den næste kirke var Slangerup. Det er en lidt ældre kirke men stadig moderne. Her levede Kingo en stor del af sit liv, og han er født i sognet. Den sidste kirke var Jørløse kirke. En meget ældre kirke der lige har fået nyt orgel, som vi skulle høre. Det var en rigtig god og lærerig tur. Det var bare lidt træls, at vi skulle køre en omvej hjem for at sætte nogen af, der ville blive på Sjælland. Døbefont i Vangede kirke

Af John Bonde, borgerjournalist.

sætning var at befri Palæstina, men som argumenterede med ord og ikke-voldelige aktioner. Denne sidste gruppe samledes omkring Jesus. Her i blandt var Lukas. Den forfølgelse og undertrykkelse, som hans folk dagligt var udsat for og Jesus´ stille oprør mod dette, var inspirationskilde for Lukas` forfatterskab.

Vollsmoseavisen nr. 35 - 2. december 2009  

Vollsmoses lokale avis

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you