Page 1

vollsmose.dk

VOLLSMOSEAVISEN Nummer 99 • 20. december 2012

Udgives af Vollsmose 2020

VIL VÆRE FALCK-REDDER

VIND VOLLSMOSE-HONNING

Riyad går på et nyt, forberedende kursus for at forfølge drømmen

Har du husket at læse avisen i 2012? Så deltag i vores store nytårquiz

Side 10

Side 16

HVORDAN SER VOLLSMOSE UD OM 20 ÅR? SE ODENSE-BORGMESTERENS BUD I AVISEN 

Side 8-9

- Vi kan ikke love at aflevere et Vollsmose om tre et halvt år, der socioøkonomisk ligner alle andre bydele i Odense. Det ville være at stikke folk blår i øjnene. 

LÆS OGSÅ OM: 

Foto: Thomas Juhl Bruun

Et kig i Boyes krystalkugle Leder side 2

Bøgetorvet på standby Side 6 • Integrationspris Side 4-5 • Udstilling på Brandts Side 12

Så lød startskuddet til helhedsplanen Politikerne i Odense Byråd har godkendt helhedsplanen og kommunens anbefalinger til fremtidige indsatser i Vollsmose. Effektiviteten skal op, når det gælder om at komme problemer i bydelen til livs.

Af Helle Fjord VOLLSMOSE 2020: For næsten et år siden satte borgere i Vollsmose sig i stævne og kom med anbefalinger til, hvad der skal til for at løse Vollsmoses problemer. Disse anbefalinger arbejdede tre beboere, tre boligdirektører, tre kommunalt ansatte og en tovholder videre med – et arbejde, der mundede ud i helhedsplanen ’Vollsmose 2020’.

Planen blev hen over foråret godkendt af de ni afdelinger i Vollsmose, men manglede Odense Byråds accept, da skyderiet til eid-festen i august og den efterfølgende ballade på OUH satte en kæp i hjulet på processen. Byrådspolitikerne ønskede en kulegravning af samtlige indsatser i Vollsmose. Og de ønskede sikkerhed for, at helhedsplanens og kommunens indsatser i området

trak i samme retning. Onsdag den 12. december blev helhedsplanen så godkendt af byrådet efter en længere debat. Vollsmose skal være en del af Odense, kriminaliteten i bydelen skal ned, og flere skal i arbejde, lød det fra byrådssalen.

Teams omkring familier - Vi er klar, siger Michael Gravesen, der blev ansat i foråret til at køre sekretariatet, der skal føre helhedsplanen ud i livet, i stilling. Med den meget øgede fokus på Vollsmose efter episoden, der satte hele Danmark i kog, blev kravene til indsatsen skærpet. Fokus blev intensive-

- Beboerne vil ikke opleve en række separate projekter. Vores opgave er at gå ind og støtte op om nogle af de indsatser, som bydelen allerede har. ret i forhold til kriminalitetsforebyggende indsatser. Odense Kommune vil nu danne teams omkring problemfamilierne, så der er én indgang – i stedet for som tidligere mange forskellige. Forventningerne til de næste års arbejde i Vollsmose er høje. Både i forhold til kommunens indsats, men i ligeså

høj grad i forhold til den boligsociale helhedsplan, som beboerne satte deres præg på i januar 2012.

Vil støtte op om indsatser Byrådet har udtrykt politisk vilje til at støtte en intensiveret indsats i Vollsmose. Men også frustration over, at Vollsmose stadig er en bydel, der ikke har fået vendt de socioøkonomiske kurver, der adskiller Vollsmose fra dele af det øvrige Odense. Nu skal det være, lød det næsten énstemmigt fra byrådssalen. Ingen nye projekter, der sættes som små øer – alle indsatser skal spille sammen og pege i samme

retning, lød kravet. Og det ligger fint i tråd med helhedsplanens grundvilkår, konstaterer sekretariatschef Michael Gravesen: - Beboerne vil ikke opleve en række separate projekter. Vores opgave er at gå ind og støtte op om nogle af de indsatser, som bydelen allerede har. Vi skal arbejde med børn, familier, netværk, tryghed og udsatte unge. Og det har vi forpligtiget os til at gøre i et tæt samarbejde med både kommune og boligorganisationer, forklarer sekretariatschef Michael Gravesen. Læs mere om helhedsplanen på side 3, 8 og 9 i avisen


2  •  Vollsmose Avisen 99  •  20. december 2012

VOLLSMOSEAVISEN Thomas Juhl Bruun Redaktør for Vollsmose Avisen tjbr@vollsmose.dk Tlf. 21 17 83 15

Michael Gravesen Chef for Vollsmose 2020 (ansvarshavende) mig@vollsmose.dk

Borgerjournalister i denne udgave John Bonde Inaam Abou-Khadra Rene Agergaard Jørgen Gregersen Gitte Vinkler Winnie Esbensen Ann Ammons Anne Lehmberg

Bliv borgerjournalist for avisen Vollsmose Avisen vil medvirke til at gøre Vollsmose til et endnu bedre sted at bo og leve. Avisen er beboernes avis - både som kilde til oplysning og som et medie, hvor borgerne selv kan bidrage aktivt med ideer, med at skrive eller med at tage billeder. Har du lyst til at skrive eller fotografere? Har du lyst til at være med på holdet? Eller har du bare en idé til en historie, som du mener, avisen bør tage op? Så er du meget velkommen til at kontakte redaktionen eller kigge forbi Vollsmose 2020 sekretariatet til en snak.

BILLEDET FORTÆLLER: Tirsdag den 4. december dansede børn fra daginstitutioner i Vollsmose om juletræet på Vollsmose Torv. Julemanden og hans kone havde nemlig lagt vejen forbi og hjalp med at skabe god decemberstemning med julesange og godteposer til børnene. Som i øvrigt helt glemte den madpakke, mange af dem havde taget med, da det lokale indkøbscenter også bød på æbleskiver og saftevand. Borgerfotograf Jørgen Gregersen var forbi med kameraet - se flere af hans billeder i fotogalleriet på www.vollsmose.dk. Foto: Jørgen Gregersen

LEDER

Et godt og lyst nytår til alle! VI HAR TAGET HUL på de sidste uger af et år, der for Vollsmo-

Indlevering af materiale Alle er velkomne til at komme med artikler og indlæg til avisen. Materiale sendes til Vollsmose Avisen, Vollsmose 2020 sekretariatet, Vollsmose Allé 10, 5240 Odense NØ – eller på mail til avis@vollsmose.dk. Redaktionen forbeholder sig ret til at redigere i indsendt materiale.

Annoncering og deadlines Har du en annonce, et arrangement eller en artikel, der skal med i avisen, kan du se de aktuelle deadlines herunder. Bemærk dog, at jo tidligere du indleverer materiale, jo større er muligheden for at få det med i avisen. Ønsker du at annoncere i avisen, kontakt da venligst redaktør Thomas Juhl Bruun, tlf. 21 17 83 15. Udgivelsesdato: Torsdag den 17. januar Deadline: Torsdag den 10. januar Udgivelsesdato: Torsdag den 31. januar Deadline: Torsdag den 24. januar Redigering og layout: Thomas Juhl Bruun Tryk: Grafisk Produktion Odense Oplag: 10.500 Distribution: Post Danmark

Hvis du ikke får din avis Vollsmose Avisen husstandsomdeles gratis. Hvis den mod forventning skulle udeblive, bedes du kontakte Post Danmarks kundeservice på tlf. 80 20 70 30.

ses vedkommende har været hektisk og turbulent. Netop som området havde tegnet de store linjer for en ny fireårig indsats i området, hvor fokus var på at lade de gode kræfter i Vollsmose få endnu mere næring, stak tidslerne deres rødder ind i planen og satte helhedsplanen på stand-by. I løbet af efteråret blev alle de kommunale indsatser i Vollsmose endevendt. I forlængelse heraf har Odense Byråd nu givet startsignalet til helhedsplanen og de kommende sociale indsatser i bydelen. Det kan du læse mere om i dette nummer af avisen.

OG HVAD BETYDER det så for Vollsmose? Det er ikke nogen hemmelighed, at folk i Vollsmose har større udfordringer end folk så mange andre steder. Der er færre penge mellem hænderne på mange af beboerne i Vollsmose, og arbejdsmarkedet ligger langt væk for en stor gruppe. Kan vi ’fikse’ dette med en boligsocial helhedsplan og ændring i kommunale indsatser? Nej, ikke i første omgang.

EN VIGTIG PRÆMIS er nok, at alle større byer har udsatte boligområder. Det vil alle større byer over hele verden sandsynligvis fortsat have de næste mange år. Ikke desto mindre er det en fælles opgave mellem kommune, boligorganisationer og beboere at understøtte de udsatte børn, unge, voksne og ældre, som har brug for en ekstraordinær hjælp. Netop samarbejdet mellem kommune, boligorganisationer og beboere er nu blevet organiseret i et én-strenget ’Offentlig Privat Partnerskab’ i Vollsmose Sekretariatet. Det åbner op for nye samarbejdsformer, alternative organiseringer, fælles arbejdsværdier, bedre koordinering og fokus på, at forældre Af Michael Gravesen

- Det er ikke nogen hemmelighed, at folk i Vollsmose har større udfordringer end folk så mange andre steder. Der er færre penge mellem hænderne på mange af beboerne i Vollsmose, og arbejdsmarkedet ligger langt væk for en stor gruppe. Kan vi ’fikse’ dette med en boligsocial helhedsplan og ændring i kommunale indsatser? Nej, ikke i første omgang.

har et ansvar for eget og børnenes liv.

SOM SEKRETARIATSCHEF i Vollsmose Sekretariatet ser jeg frem til de kommende års samarbejde i og omkring Vollsmose. Vi kan ikke love at aflevere et Vollsmose om tre et halvt år, der socioøkonomisk ligner alle andre bydele i Odense. Det ville være at stikke folk blår i øjnene. Men vi kan love, at vi – sammen med beboere, Odense Kommune og de tre boligorganisationer – vil sætte alt ind på at støtte bydelens børn, unge og familier, så en gruppe kriminelle ikke skal løbe af med bydelens fremtid. Jeg vil slutte årets sidste leder med at ønske alle beboere, samarbejdspartnere og læsere et rigtig godt og lyst nytår.


20. december 2012  •   Vollsmose Avisen 99  • 3

NYT FRA VOLLSMOSE

Se flere nyheder på www.vollsmose.dk

Hvor skal vi hen du? Helhedsplanen ’Vollsmose 2020’ er nu godkendt af byrådet. Så nu kan den boligsociale indsats i Vollsmose komme i gang for alvor. Men hvad betyder det i praksis for beboerne i Vollsmose?

Af Helle Fjord VOLLSMOSE 2020: - Et boligområde er noget i kraft af sine beboere, og Vollsmose har mange engagerede beboere. Sådan lød det fra Christian Frederiksen (S) under byrådets behandling af helhedsplanen. Og helhedsplanens succes afhænger da også af beboernes inddragelse og engagement. Det er beboerne, der har ønsket, at familier og unge skal i fokus. - Den nye helhedsplan vil gå ind og arbejde i området på en anden måde, end beboerne har været vant til. Der har været mange enkeltstående projekter gennem tiderne, men fælles for dem er, at de stopper, når pengene løber ud. Derfor vil vi i højere grad gå ind og arbejde med de aktiviteter, der allerede er i området, fortæller sekretariatschef Michael Gravesen. Et eksempel på dette er dannelsen af ’Foreningsfitness’ i Vollsmose. Her er det sekretariatets medarbejdere, der samler alle de foreninger og mennesker, der har en interesse i at stifte og bruge et foreningsfitness-center, og sørger for, at det bliver realiseret. Tanken er, at det skal drives af brugerne, så det også eksisterer, når helhedsplanen udløber om tre et halvt år.

Tryghed og ambassadører På samme måde vil der blive arbejdet med netværk i Vollsmose. Ét af ønskerne, som beboerne havde til beboermødet i januar var, at ’man kommer hinanden mere ved’ i Vollsmose. At man kender sin nabo – og skaber forbindelser på tværs af afdelingerne. Dette ønske vil blandt andet blive imødekommet i en indsats, der bliver kaldt ’Opgangsambassadører’. Sekretariatet vil i samarbejde med afdelingsbestyrelserne tage initiativ til at skabe et korps af opgangsambassadører, der kan skabe fællesskab på tværs, tage

- Vi håber, at de beboere, som gerne vil følge med i de aktiviteter, der vil folde sig ud, holder øje med helhedsplanens medier. godt imod nye beboere og udveksle erfaringer og gode råd med hinanden.

Hvad med de unge? Vollsmose har flere unge end andre bydele i Odense. Omkring halvdelen af bydelens indbyggere er under 25 år. En lille gruppe af disse vil få flere øjne i nakken, når der igangsættes en målrettet indsats i forhold til den gruppe, som har brug for at finde noget andet at lave end at lægge sig ud med lov og orden. En anden gruppe vil med dannelsen af et nyt ungdomsråd få mulighed for at bygge bro til ungeaktiviteter uden for Vollsmose, igangsætte aktiviteter i Vollsmose og i samarbejde med afdelingsbestyrelserne sætte fokus på ting, der har betydning for unge her i Vollsmose.

Foto: Hanne Hvattum

SAGT I BYRÅDSSALEN ... Helhedsplanen og Vollsmose generelt fyldte tre timer af byrådsmødet onsdag den 12. december. Her er et lille uddrag af de mange indlæg, som debatten bød på:

Af Helle Fjord - Fremover skal der ikke sættes projekter i gang, uden at der er en klar forbindelse til eksisterende indsatser. 

Lad falde hvad ikke kan stå Alle indsatser under den nye helhedsplan vil blive fulgt og vurderet løbende. - Det er vigtigt, at vi har modet til at afprøve nye samarbejdsformer samt stoppe de opgaver og indsatser, som ikke virker, eller som der ikke er demokratisk eller faglig opbakning til, pointerer sekretariatschef Michael Gravesen og slutter: - Vi glæder os til at komme helt i gang. Og vi håber, at de beboere, som gerne vil følge med i de aktiviteter, der vil folde sig ud, holder øje med helhedsplanens medier. Vollsmose Avisen udkommer cirka hver anden ugen, og vi har vi en sms-service, man kan tilmelde sig, som leverer de seneste nyheder. Og så har vi en god kontakt til mange i Vollsmose via Facebook.

Beboerne skal føle sig velkomne

Brian Dybro (SF)

- Vi kunne diskutere nedrivninger, hvis det var ejerne, der kom og bad om tilladelse. Hvis man vil rive boliger ned i Vollsmose, vil man så også rive boliger ned i Bolbro? Lars Havelund (K ) - For os er det fuldstændigt forfejlet, at man diskuterer Vollsmose-principper som en isoleret enhed. Det er en bydel på godt og ondt. Per Berga Rasmussen (Enh) - Vi er meget glade for, at forvaltningen har valgt at tage udgangspunkt i fakta. Pernille Bendixen (DF) - Hvad vil det øvrige Odense? For når jeg hører debatten, er det, som om Vollsmose ikke er en del af Odense. Christian Frederiksen (S) - Vi skal tilbyde opdragelse og støtte til de problemramte familier. Indsatsen skal allerede ske, når mor og far får et glimt i øjet. Mark Grossmann (V) - Hvorfor skal man have Vollsmose Avisen? Alle jeg kender, smider den ud. Mohammed Mansour (løsgænger) - Noget af det, beboerne ønsker, er at blive inddraget. Ikke bare de få, men de mange. Jesper Kinch-Jensen (S)

VOLLSMOSE 2020: Annegrete Fogstrup, formand for samarbejdsrådet i Vollsmose og afdelingsformand i Egeparken, har været med hele vejen – fra de første ideer blev født, til den nye helhedsplan kom på bordet. Hun fulgte interesseret den endelige behandling i Odense Byråd over nettet. - Det har været en fantastisk stor oplevelse og utroligt interessant at se, hvad der kom ud af, at man satte tre kommunefolk, tre boligdirektører og tre beboere sammen med tovholderen, der skulle samle trådene , siger Annegrete Fogstrup om processen frem mod den færdige Vollsmose 2020-plan: - Vi havde oplevelsen af, at man tog beboerne alvorligt. Det var noget af det første, vi holdt på: At vi skal snakke med beboerne. De skal have lov til at komme med deres input. Tre beboere har siddet med i følgegruppen, som

fulgte processen fra start til slut. Den blev afløst af en professionel bestyrelse, hvor beboerne ligeledes nu sidder med for at følge udviklingen, når helhedsplanen folder sig ud. Annegrete Fogstrup er klar over, at fokus er flyttet, og at det i dag i højere grad er rettet mod kriminalpræventive indsatser. Sådan har det ikke været med de tidligere boligsociale indsatser, men det, synes hun, er helt i orden. Hvis det betyder, at der vil falde mere ro over området. - Det, jeg ønsker, er, at vi kan se, at tingene sker, og at de bliver fuldført og gennemført. Og så håber jeg på, at det er alle beboere, der har mulighed for at blive inddraget – ikke kun visse grupper. Det, jeg hører, når jeg taler med folk rundt omkring, er, at det er vigtigt, at man føler sig orienteret om, at der sker noget. Og at man føler sig velkommen, når man engagerer sig, slutter Annegrete Fogstrup.


4  •  Vollsmose Avisen 99  •  20. december 2012

Pluk fra vollsmose.dk Læs den fulde version af historierne - og meget mere - på www.vollsmose.dk

’Tak for den fantas De sidste flygtninge har forladt asylcentret. Nogle er flyttet til andre centre, mens en del har fået opholdstilladelse i Danmark. Centerchef Michael Vinther siger tak for en god tid i Vollsmose.

Af Thomas Juhl Bruun

ASYLCENTER: Så er det endegyldigt slut for asylcentret i Østerhøj. Fredag den 30. november forlod de sidste otte flygtningefamilier højhuset. Og en uge senere forlod de sidste medarbejdere Røde Kors-kontoret på Vollsmose Torv. Mere end 20 familier har fået opholdstilladelse i Danmark, mens de har boet i Østerhøj. De sidste, der forlod Vollsmose, var alle fra denne gruppe. De kan der-

for flytte ud af højhuset og direkte videre til kommuner som Haderslev, Hedensted eller Hørsholm. - Selvfølgelig er de glade. Men det er også helt naturligt, at de nu er lidt usikre. For selvom det er en god ting, at de har fået opholdstilladelse, er der også en masse ting, der er usikre, siger centerchef Michael Vinther og fortsætter: - Børnene skal gå i en almindelig skole, forældrene

skal have et almindeligt arbejde, og alle skal leve som danskere ude blandt danskere. Det kan godt for nogle føles usikkert. Nu er de ikke længere blandt os, som de har lært at kende, både som mennesker, men også som vi arbejder. Nu skal de i stedet ud at bo alene uden back up og uden andre asylansøgere som naboer. Men de glæder sig og er spændte. Både de ansatte og bebo-

Har Gertrud Sand været på besøg?

Abdisalan var nomineret til

18. DECEMBER: Julehyggen breder sig over det ganske land.

Af Thomas Juhl Bruun

Foto: Gitte Vinkler

Det gælder ikke mindst i Værestedet Øst i Egeparken. Overalt hænger udklippede nisser, grantræer, julemænd, kugler og julehjerter. Det har der gjort hele december. Klippe- og samlearbejdet startede nemlig i midten af november, og det er udført af personale og frivillige. Se Gitte Vinklers billeder fra ’julestuen’ på www.vollsmose.dk.  Af John Bonde

Marianne er tilbage i Rådgivningen 18. DECEMBER: Marianne Staal Stougaard er tilbage som daglig leder i Den Frie Rådgivning. Hun er meget glad for at være tilbage efter sin barselsorlov og glæder sig til at komme i gang med at arbejde.  ayand

Der er mere mellem jul og nytår 12. DECEMBER: Odense Teaters forestilling i Vollsmose Kulturhus bliver anmeldt af Rene Agergaard fra Egeparken: - Det var igen et fantastisk stykke, som Odense Teater havde flyttet herud. Der var rigtigt mange grin, og der blev taget godt fat i vores moderne måde at omgås hinanden på. Der var god musik, der var en julefrokost over internettet, biodyrkede kyllinger, en julekoncert på mobil og meget mere. Jeg håber, at de kommer igen næste år. Af René Agergaard

PRISUDDELING: Mandag den 3. december var Abdisalan Yussuf Hassan i København i en helt særlig anledning. Han var nemlig nomineret til prisen som ’Årets nydanske forælder’ ved den stort anlagte uddeling af Social- og Integrationsministeriets årlige Integrationspris. Abdisalan Yussuf Hassan, der er 45 år og bor i Egeparken med sin familie, arbejder til daglig i Jobcentret, hvor han ifølge kollegerne, der har indstillet ham til prisen, gør en helt særlig indsats for at bringe danskere med anden etnisk baggrund ind på arbejdsmarkedet. - Abdisalan er en markant og inspirerende rollemodel for alle somaliere, og hans indsats inden for integration, uddannelse og beskæftigelse er uvurderlig. Han bevæger sig i et bredt netværk med mange aktører på integrations- og somalierområdet, står der blandt andet i indstillingen. Ministeriets Integrationspris blev uddelt i fem kategorier, herunder altså prisen som ’Årets nydanske forælder’. Det stort anlagte show i Bremen Teater

Kirgisisk delegation på ‘frier Nu bliver Mosen revet ned 5. DECEMBER: Så er det ved at være sidste vers for én af de gamle ’kulturinstitutioner’ i Vollsmose. Bodegaen Restaurant Mosen eksisterer nu kun som en tom skal. Senere vil den genopstå et andet sted i centeret – når der er fundet en ny forpagter.  tjbr

Find Vollsmose Avisen på facebook og ‘synes godt om’ - så holder vi dig opdateret på nyheder, konkurrencer, arrangementer og debat om bydelen

Kirgisiske toppolitikere undrede sig blandt andet over, hvordan politiet arbejder uden at bruge tortur, da de besøgte Vollsmose. Og så fik de kvindelige værter adskillige gode ’tilbud’ fra de imponerede gæster.

Af Veronica Hansen BESØG: - Er der pigtråd rundt

om Vollsmose? Det var et af mange spørgsmål, som en delegation fra Kirgisistan havde, da den besøgte Vollsmose den 28. november. Med på besøget var Kirgisistans justitsminister, ombudsmand og flere parlamentsmedlemmer, der alle var taget til Danmark for at lære om vores samfundsmodel, arbejdet med anti-radikalisering og demokrati. I Vollsmose hørte de blandt andet om foreningsarbejde, beboerindflydelse

og politiets samarbejde med kommunen, inden de fik en guidet tur i området. De var især optaget af politiets arbejde med de unge i området og spurgte undrende ind til, hvordan politiet kunne opnå respekt og tillid fra de unge ved at deltage i fodboldturneringer og køre rundt på cykelpatruljer. Kirgisistan har de senere år været præget af flere voldsomme sammenstød mellem etniske grupperinger, hvor politiet efterfølgende er blevet kritiseret for sin rolle og


20. december 2012  •   Vollsmose Avisen 99  • 5

stiske modtagelse’ - Der er et overskud af energi her i Vollsmose. Jeg har næsten kunnet mærke vreden over, at man bliver beskrevet som ressourcesvage. Folk siger, at det ikke passer, og de har vist det ved handling.

erne på asylcentret har været glade for opholdet i Vollsmose. Normalt kigger naboerne meget skeptisk på asylansøgere, og der er ofte stor modstand i lokalområdet, når et nyt asylcenter åbner. Men ikke i Vollsmose.

Tager gode oplevelser med - Jeg vil rigtigt gerne takke for den fantastiske modtagelse, vi har fået. Både fra beboere,

forretninger, kulturhuset og sekretariatet – alle steder har vi oplevet, at vi var velkomne, siger Michael Vinther, der har oplevet en god udvikling i naboskabet: - Selvfølgelig er alting ikke rosenrødt. Men vi har sammen tacklet de udfordringer, der har været. Der er et overskud af energi her i Vollsmose. Jeg har næsten kunnet mærke vreden over, at man bliver beskrevet som

ressourcesvage. Folk siger, at det ikke passer, og de har vist det ved handling over for os. Michael Vinther rykker nu selv tilbage til asylcentret i Auderød på fuld tid, ligesom før centeret i Østerhøj åbnede. - Men jeg synes, jeg tager mange gode oplevelser og minder med. Og rigtigt mange ting, som vi har arbejdet med som forsøg i Vollsmose, som jeg vil gøre, hvad jeg kan for at lære det øvrige system.

SØNDAGSDIGT

En glædelig jul (for de fleste) Nu er december endelig oprundet Og alle depressive tanker forsvundet Regningerne ser vi på til næste år De lægges væk - ligesom i går Intet skal lægge låg på vores juleglæde Der skal være penge til alt fra tøj til slæde Rundt i huset ligger reklamer fra BR, Bilka og mange fler’ Og børnene ønsker sig alt det, de ser og meget mer’

l fornem integrationspris FAKTA OM PRISEN Social- og Integrationsministeriet uddeler hvert år priser for arbejdet med integration. De uddelles for små og store indsatser i hverdagen, som gør en forskel. I år blev de uddelt i kategorierne ’Årets nydanske forælder’, ’Årets Kommune’, ’Årets frivillige forening’, ’Årets arbejdsplads’ og ’Årets medarbejder’. Vider i kategorien ’Prets nydanske forælder’, som Abdisalan Hassan var nomineret i, var dansk-burmesiske Ren Tial Khual Ngo, der arbejder som såkaldt ’MindSpring-træner’ under Dansk Flygtningehjælp.

Abdisalan Hassan havde venner og familie med i Bremen Teater, da Social- og Integrationsministeriets priser blev uddelt i starten af december. Foto: Anne Lehmberg

havde Peter Mygind som vært, Tina Dickow som musikalsk indslag og social- og integrationsminister Karen Hækkerup som pris-overrækker. Abdisalan Yussuf Hassan fik ikke den fornemme pris. Den gik i stedet til den burmesiske flygtning, Ren Tial Khual Ngo. Men Abdisalan er ikke skuffet, tværtimod. - Jeg er overhovedet ikke skuffet. Det at være i top-tre i hele landet er også rigtigt flot. Det var en rigtig god fest, der var live musik, og børnene havde det også sjovt, fortæller Abdisalan Yussuf Hassan, der havde hele familien og mange venner fra hele landet med til prisshowet: - Her blev der blandt andet vist en kortfilm, hvor jeg fortalte om mit arbejde og mine visioner for Vollsmose. Alt i alt var den rigtig god tur, og vi kom først hjem til Vollsmose klokken 20. Ud over arbejdet som jobkonsulent har Abdisalan Yussuf Hassan også en række tillidsposter i Odense, hvor han sidder i Integrationsrådet og Rådet for Socialt Udsatte, samtidig med at han stiller op til byrådsvalget 2013 for Socialdemokraterne.

Ønskesedlen bli’r større dag for dag For udbuddet er for enhver smag Snakken går, om julesneen nu også falder ned Meteologerne sætter med et smil hovedet på sned Vi tænker tilbage på barndommens sne, der lå meterhøj Og hvert skridt skabte sin egen stemningsfyldte støj For mange er det tiden til at få minderne fra barndommens jul frem Når julefred og stemning indtager de danske hjem Minder om mor og Bedste, der efter julemaden står over den uendelige opvask Mens far sidder i stuen med sin cigaret og virker mere eller mindre dvask Juletræet med sin pynt - appelsiner og slik overalt Jo, julen skulle fejres med gevalt Mit højeste ønske er en lommeradio et år Og en lommeradio er lige, hvad jeg får Jeg husker glæden - den var jo sej Men ud af radioen fandt ikke en mindste melodi vej Ud af radioen kom kun en udefinerlig knasende lyd Den juleaften var ikke kun gammen og fryd Gaverne ligger i massevis under det smukke træ Og børnene pakker op - siddende på knæ Glæde og forventning går hånd i hånd Mennesker knyttes sammen af julebudskabets bånd Det er også en tid, hvor ensomheden hos mange føles stor

erfødder’ i Vollsmose håndtering af borgere. Det prægede de delegerede, der flere gange spurgte ind til, om vi dog ikke brugte tortur i Danmark. De var meget imponerede over tilgangen og samarbejdet mellem politi, kommune, foreninger, kirke og imamer om kriminalitetsforebyggelse. Trods den alvorlige baggrund var det en munter flok,

Og følelsen af at være alene bare gror og gror De er ikke en del af glæden, hyggen og julens fællesskab der med nysgerrighed og god humor sugede til sig af de mange indtryk fra Vollsmose. Der blev også tid til mere kulturelle diskussioner om alt fra dårligt vejr til familieforhold. Således nåede flere af de kvindelige oplægsholdere at modtage ægteskabstilbud, inden delegationen drog videre på deres tur rundt i Danmark.

Katrine Maruri var én af oplægsholderne. Den kirgisiske ombudsmand var meget tilfreds med servicen... Foto: Thomas Juhl Bruun

I stedet kigger de ind i et uendeligt mørkt gab Mange frivillige kæmper hårdt for deres sag Kæmper for at julen også bli’r deres dag Fælleskab gi’r styrke i ethvert samfundslag Lad os huske det på denne decemberSØNDAG

Af John Bonde, borgerjournalist og søndagsdigter


6  •  Vollsmose Avisen 99  •  20. december 2012

Lukning af Bøgetorvet er på standby Direktør for OAB Palle Øvlisen måtte gå skuffet hjem, efter at OAB’s bestyrelse valgte ikke at bakke op om hans plan om at flytte butikkerne på Bøgetorvet. Uenighederne med bestyrelsen fik efterfølgende boligdirektøren til at fratræde sin stilling.

Af Inaam Abou-Khadra, borgerjournalist BØGETORVET: Palle Øvlisen har valgt at trække sig fra sin post som boligdirektør for OAB efter uenigheder med sin bestyrelse. Det skete efter bestyrelsesmødet tirsdag den 11. december, hvor direktøren ellers troede, han havde opbakning fra bestyrelsen. På mødet fremlagde Palle Øvlisen sin plan for lukning af de 10 butikker på Bøgetorvet, der også er blevet anbefalet i Odense Kommunes store analyse af udfordringerne i Vollsmose. - Jeg har sagt op, fordi vi har forskellige synspunkter. Jeg mener, jeg kunne have kørt OAB frem til noget stærkt. Jeg blev ansat for at lave noget nyt for OAB, for at netværke og gøre OAB synlig. Jeg har i den grad leveret varen, men jeg må konstatere, at det er ikke det, bestyrelsen har ønsket, forklarer Palle Øvlisen om sin afsked til Fyens Stiftstidende. Fortsætter som normalt Bestyrelsen har ifølge Fyens Stiftstidende ikke afvist planen om at lukke butikkerne. Men den vil først se, hvordan en eventuelt kommende fysisk helhedsplan for Vollsmose kommer til at se ud. Samt hvordan Odense Kommunes forholder sig til Bøgetorvet, inden bestyrelsen træffer en endelig beslutning. Direktørens fratrædelse og bestyrelsens skepsis over for overflytningen af de 10 butikker har sat drøftelsen om Bøgetorvets fremtid på standby. Det betyder, at butikkerne indtil videre fortsætter den daglige drift som normalt.

Et samlingssted for uro Baggrunden for forslaget om at rydde Bøgetorvet for butikker er det dårlige ry, som stedet har fået gennem de knap

- Jeg har sagt op, fordi vi har forskellige synspunkter. Jeg mener, jeg kunne have kørt OAB frem til noget stærkt. Jeg blev ansat for at lave noget nyt for OAB, for at netværke og gøre OAB synlig. Jeg har i den grad leveret varen, men jeg må konstatere, at det er ikke det, bestyrelsen har ønsket.

Slagteren på Bøgetorvet lider under, at mange ikke bryder sig om at komme på det problematiske butikstorv - på grund af drenge og unge mænd, der ’hænger ud’ og skaber utryghed. Arkivfoto: Hanne Hvattum otte år, butikstorvet har eksisteret. - Bøgetorvet har været et samlingssted, når der har været uro og optøjer. Det er blevet et synonym med uro og ballade og har fungeret som en magnet for den kerne af kriminelle, der hænger ud i Vollsmose, siger Leif Hansen, stabschef for Tryg By og Boligområder i Odense Kommune.

Skulle skabe liv i Bøgeparken Da Bøgeparkens afdelingsbestyrelse tilbage i 2005 vedtog etableringen af torvet, handlede det ellers om at løfte Bøgeparken: - Det handlede om at skabe erhverv for de arbejdsløse beboere, at skabe liv i området og give beboerne handlemuligheder i nærmiljøet, fortæller Asmaa Abdol-Hamid, der var formand for afdelingsbestyrelsen i Bøgeparken fra 2002 til 2005. Med ved bordet dengang sad også den nuværende formand i Bøgeparken, Abdel Salam, som i dag ikke vil kommentere på, hvorvidt han er for eller imod flytning af butikkerne - for eksempel til centeret, Vollsmose Torv. Han fortæller dog, at OAB ikke har givet beboerne mulighed for at stemme om lukningen.

Ældre: Det er os de straffer Af Inaam Abou-Khadra, borgerjournalist BØGETORVET: Bøgeparken. Samlingsstedet for vrede unge mænd. Her står 10 butikker i en lang række efter hinanden ud mod vejen. Ud mod en plads, der er scenen, hvorpå unge drenge udfolder deres talenter. Nogle af dem kriminelle - til stor frustration for både beboere, butiksejere og boligforening. Derfor havde den nu afgåede Palle Øvlisen, boligdirektør i OAB, planer om at lukke butikkerne på torvet. Dog kunne han ikke få opbakning fra OAB’s bestyrelse. Men forslaget omkring lukningen blev heller ikke mødt med begejstring hos beboerne i ældrecentret ’Mimers Brønd’, der er nabo til Bøgetorvet. - Vi bliver tit spurgt af pressen omkring vores holdning til Bøgetorvet. Og vi bliver ved med at sige, at vi er et ældrecenter, der har brug for at blive taget hånd om. Selv om Vollsmose har et butikscenter 800 meter herfra, har vi svært ved at bevæge os så langt, især i kulden, forklarer Mustapha Chehade, også kaldt Abu Ali. TV2 på besøg - igen, igen Radiatoren er tændt, og varmen fylder lokalet. Men de to venner er begge godt pakket ind i pelshuer og jakker med

- Problemerne i området er hverken bygningerne eller butikkerne. Det handler om vores unge. tykke cardigans inden under. - Problemerne i området er hverken bygningerne eller butikkerne. Det handler om vores unge, fortæller Abou Ali og fortsætter: - De er selvfølgelig i sidste ende vigtigere end, at vi skal have vores dagligvarer. De unge har brug for at kunne se deres fremtid. Få en praktikplads og komme i arbejde - i stedet for at hænge ud og lave kriminalitet. Der er ingen, der ønsker at være kriminel. Som minutterne passerer, opdager nogle af de ældre en journalist og en kameramand lave et indslag foran Bøgetorvet. De kommer fra TV2. Anledningen er Odense Kommunes analyse af indsatser og udfordringer i området - som reaktion på urolighederne under eid-festen, der endte med, at omkring 70 unge tog ud til OUH’s skadestue. Flere ankommer nu til Mimers Brønd. I alt ni ældre sidder nu rundt om bordet. - Har I hørt, at Bøgetorvet ikke lukker alligevel? Jeg læste det i avisen, konstaterer Ahmad Doudar, der smiler af tilfredshed.

I det samme bryder en kvinde samtalen og fortæller: - Politikerne tror, at Vollsmose er noget særligt, men det passer ikke. Vi har samme udfordringer som alle andre mennesker. Min søn har været under uddannelse som mekaniker og fik en praktikplads. Men da han blev færdiguddannet, kunne han ikke få et job. Hvis ikke han får et arbejde, har han ikke nogen indtægt. Det betyder, at han overlades til gaden.

’Vi er trætte af lappeløsninger’ Folk taler i munden på hinanden. Flere emner og problematikker diskuteres på samme tid. Alle har en historie om, hvordan de har det med Vollsmoses udfordringer. Men én ting er de alle enige om. - Vi er trætte af lappeløsninger. Hver gang Vollsmose er på dagsordenen i medierne, fortæller politikerne os, at de vil rive bygningerne ned. Det er os, det går ud over hver gang. Det er os, der skal betale for ændringerne i infrastrukturen gennem boligforeningerne, siger Abdelhafez M. Murshed, også kaldt Abu Ahmad, og bliver suppleret af vennen Abu Ali: - Det negative fokus på Vollsmose skader vores unges fremtidsmuligheder. De velfungerende unge, der tager høje uddannelser på universitetet. Mange af pigerne kommer fra Vollsmose. Sådan er det herude. Det går ud over de


20. december 2012  •   Vollsmose Avisen 99  • 7

Hold øje med hjemmesiden: Nye stillinger i

Vollsmose Sekretariatet På baggrund af den politiske vedtagelse af ‘Vollsmose 2020’ skal den boligsociale helhedsplan implementeres og indgå som supplement til det kommunale normalsystem. I starten af 2013 forventes derfor stillingsopslag, hvor der blandt andet søges pædagogisk og/eller socialfagligt forankrede kolleger til Vollsmose Sekretariatet med erfaringer inden for kriminalitetsforebyggende og uddannelsesorienterede familieindsatser, opsøgende fritidsindsats målrettet udsatte unge samt opsøgende beboerrådgivning målrettet udsatte beboere. Som medarbejder til opgaveløsningen i Vollsmose lægges vægt på en stærk faglighed, erfaring med udsatte borgere og en varm personlighed. Du vil få mulighed for at udvikle dig fagligt og erhverve nye kompetencer inden for spændende arbejdsområder i en dejlig bydel, hvor opgaverne veksler, og den menneskelige kontakt er i centrum.

Der vil omkring nytår komme mere information om stillingerne på

www.vollsmose2020.dk Vollsmose sekretariatet opfordrer alle til at være opmærksom på de kommende stillinger. Sekretariatet håber, at så mange som muligt – både i og uden for Vollsmose – med de nødvendige kvalifikationer vil søge stillingerne. Fakta: Vollsmose er en livlig og mangfoldig bydel i Odense med knap 10.000 beboere, sammensat af 80 forskellige nationaliteter. Bydelen har 3.400 lejeboliger, som ejes af de tre odenseanske boligorganisationer Højstrup, OAB og FaB. Helhedsplanen Vollsmose 2020 er et samarbejde mellem boligorganisationerne, Odense Kommune og beboerne i Vollsmose.


8  •  Vollsmose Avisen 99  •  20. december 2012

’Vi er hinandens forudsæ Anker Boye mener, at der skal slås hårdt ned på den hårde kerne, der skader både Vollsmoses og bydelens beboeres gode ry og rygte. Men han ser også et stort potentiale i området, der bare venter på at blive udnyttet. Borgerjournalist John Bonde har mødt borgmesteren i Vollsmose.

Af John Bonde, borgerjournalist INTERVIEW: For efterhånden en del år siden kørte Odenses borgmester, Anker Boye, rundt i Vollsmose. Med sig havde han DR-journalisten Ole Thisted. Formålet med turen var at vise det ansvar, som kommunen har over for bydelen som en del af Odense. Men også samtidig at give et indtryk af boligforholdene, de grønne områder og de udfordringer, der også eksisterede dengang. Resultatet blev en udsendelse, der skabte debat over det meste af landet - og som for alvor satte Vollsmose på danmarkskortet. I de forløbne år er de grønne og rekreative områder blevet mere grønne og rekreative. Men problemerne har ikke ændret sig ret meget - trods politiske og økonomiske tiltag og en stor, frivillig indsats.

Hård kurs over for hård kerne Alle husker den ulykkelige kulmination ved eid-festen i august. Den meget omtalte ballade satte for alvor problemerne på den politiske dagsorden, og en arbejdsgruppe blev nedsat til at analysere alle kommunens indsatser i bydelen og komme med holdbare løsningsforslag. Anker Boye er ikke i tvivl om, at det nu gælder om at gribe fat i pro-

blemernes rod – både de sociale og kriminaliteten. Især når det gælder den hårde kerne på 33 kriminelle, som kommunens analyse udpeger, skal alle midler tages i brug. Og findes de ikke, skal de udvikles. - Jeg er hamrende træt af, at nogle hardcore kriminelle ødelægger det for alle de andre herude og skaber et dårligt syn på området, slår Anker Boye fast og fortsætter: - Det påvirker min retsfølelse, at nogle dybt kriminelle med banderelationer kan rende rundt og sælge narko og svine området til, samtidig med at de henter sociale ydelser. Når de melder sig ud af og misbruger samfundet, så skal de ikke samtidig fodres med gode skattekroner. Anker Boye ved godt, at lovgivningen i dag ikke giver kommunen mulighed for at tage sociale ydelser fra borgere, fordi de er dømt for kriminalitet. - Men vi har haft justitsministeren herovre og fortalt ham, at vi har brug for nogle bedre redskaber til at komme kriminaliteten til livs. Når vi har nu lavet den mest gennemgribende analyse nogensinde i Danmark, så skal vi også bruge den på landsplan. For det her er ikke bare et problem for Odense, det er et problem i hele landet. Vil vi som nation acceptere tingenes tilstand, eller kan man gøre noget på Christiansborg, spørger Odenseborgmesteren, der også ønsker sig bedre muligheder i lovgivningen for at tvinge kriminelle familier til at flytte væk fra området.

- Når vi bekymrer os om disse ting, så er det, fordi det jo gerne skulle blive en meget stor værdi, at vi har så kæmpestort et område, der har en så lav gennemsnitsalder.

Lad os få drengene med også

OM ANKER BOYE Anker Boye har i to omgange været borgmester i Odense for Socialdemokraterne: Fra 1994 til 2005 og igen fra 1. januar 2010. Mellem 2006 og 2010 var han rådmand for By- og Kulturforvaltningen. I perioden 2005-2009 var han desuden næstformand for Kommunernes Landsforening. I 2001 satte Anker Boye rekord med det højeste antal personlige stemmer i dansk kommunalpolitisk historie. Mere end 35.000 odenseanere satte dengang kryds ved ham.

Selvom det er kriminaliteten og de kulturelle forskelle, der interesser medierne, er der måske nogle mere dybereliggende årsager til Vollsmoses udfordringer. En analyse af beboersammensætningen i Vollsmose viser, at de fleste er på overførselsindkomst af den ene eller den anden art. Og den gennemsnitlige alder er meget lav – halvdelen af Vollsmose borgere er under 25 år. - Når vi bekymrer os om disse ting, så er det, fordi det jo gerne skulle blive en meget stor værdi, at vi har så kæmpestort et område, der har en så lav gennemsnitsalder, siger Anker Boye og fortsætter: - Herude er der en stor gruppe unge mennesker, som skal træde ind i deres voksenliv og tage vare

på sig selv og deres egen fremtid. Men de er også den arbejdskraft, som byen har brug for i fremtiden. De skal bære udviklingen af dette samfund, og på et globaliseret marked skulle det da gerne være en fordel, at man har blandet kulturforståelse, religion og sprog. Det skulle helst ikke være en barriere, men en mulighed. Der er dog ifølge borgmesteren lys for enden af tunellen: - Flere, især de unge piger, klarer sig ikke alene godt i skolen, men tager mellemlange videregående uddannelser eller går på universitetet. Det er karakteristisk for dem, er at de er meget målrettede, dedikerede og pligtopfyldende. Det, der ville være rigtigt godt, var

hvis de unge mænd i samme grad som pigerne tog fat dér.

være her og også vise den side af Vollsmose.

I øjenhøjde med bydelen

Mere respekt for hinanden

Anker Boye er ikke noget særsyn i Vollsmose. Han stiller ofte op til både formelle og uformelle arrangementer. Eller kører forbi slagteren på Bøgetorvet for at købe ind. Avisens udsendte oplevede for eksempel i forbindelse med Vollsmoses fejring af grundlovsdag en borgmester, der gik rundt og samtalede med folk. Jeg tænkte, at det er da et dejligt land, hvor en folkevalgt kan gå fredelig rundt uden nogen form for chikane. Det er der mange, som ikke kender bydelen, der undrer sig over. - Så sent som for ganske nyligt var der jo en profileret dansk politiker, der undrede sig over, at hun kunne gå rundt herude uden at blive forulempet, siger Anker Boye, der aldrig selv har vagter eller politi i hælene i Vollsmose: - Jeg kommer her gladelig, og jeg kommer her tit. Det, der har været en rigtig stor fornøjelse, når jeg bliver inviteret herud, er at se, hvordan unge mennesker træder i karakter, tager ansvar og sætter initiativer i gang. Jeg kunne ønske mig, at pressen var bedre til at

Vollsmoses beboere er – som Danmarks i øvrigt – meget forskellige etnisk, socialt, religiøst og kulturelt. Det er ifølge Anker Boye helt basal viden. Og det skal kommunen blive bedre til at sætte sig ind i og handle ud fra. Men det går begge veje. -Det handler dybest set om, at vi respekterer hinanden og accepterer hinanden og tager ansvar for hinanden. Vi er hinandens forudsætninger. Danmark har et højt stadie internationalt, næsten uanset hvad vi måler på, og det har vi, fordi vi vil det samme, og vi gør det sammen. Den sammenhængskraft er helt afgørende, siger borgmester Anker Boye og slutter: - Men vi skal nok være bevidste om, at den udvikling, der har været gennem nogle årtier i Vollsmose, den ændrer vi ikke grundlæggende ved i morgen. Og heller ikke i de kommende 10 år. Vi har en beboersammensætning, som vi også vil have i mange år frem. Der er en social og indkomstmæssig situation herude, som er i den lave ende af befolkningen i almindelighed. Så det er et langt, sejt træk.


20. december 2012  •   Vollsmose Avisen 99  • 9

ætninger’

VISIONER Sådan skulle udviklingen gerne påvirke Vollsmose, når vi kigger et par årtier ud i fremtiden - ifølge Anker Boye:

‘Helhedsplanen er god og robust’ Af Thomas Juhl Bruun VOLLSMOSE 2020: Sidste

• Den nye generation har bidt sig fast på arbejdsmarkedet. Byen har brug for dem, deres kompetencer og deres baggrund. • Odense har lært at få større effekt af den faglighed, de ressourcer og den økonomi, der lægges i Vollsmose, så tingene bliver gjort både klogere, bedre og billigere. • Christiansborg har hjulpet med at få endnu bedre værktøjer over for de hardcore kriminelle banditter, og kommunen er blevet meget bedre til at få unge, der er på afveje i en tidlig alder, rettet ind på det rigtige spor, så de får et ungdoms- og voksenliv, der er fri af kriminalitet.

Modelfoto: Colourbox

• Vollsmose er et område, som sprudler af forskellighed, kulturer og sprog, som er en styrke for Odense. • De fysiske grænser er blødt op, og Vollsmose har fået flere forskellige boformer, så flere gerne vil bo herude.

Foto: Thomas Juhl Bruun

• Letbanen er kommet herud, og det er lykkedes at få åbnet området op, så der ikke er så mange blinde veje.

onsdag var helhedsplanen ’Vollsmose 2020’ til afstemning i byrådssalen. Anker Boye anbefalede byrådskollegerne at stemme for planen. Det gjorde alle, på nær løsgænger Mohammed Mansour. - Vi giver som kommune lidt for at få meget. Helhedsplanen er god, og den er robust nok til også at rumme de forandringer, som vi står over, siger Anker Boye om Vollsmose 2020-planen, der nu er klar til at blive rullet ud efter byrådet godkendelse: - Helhedsplanen behøver ikke en tur rundt i beboerdemokratiet igen, for den eksisterende ramme er god nok. Men når den skal implementeres, skal de forskellige initiativer passes ind i forhold til det, Odense Kommune arbejder med herude, så de forskellige indsatser går i

‘Alle veje ender blindt i Vollsmose’ Af Thomas Juhl Bruun BYUDVIKLING: Der er blevet

Alle skal trække samme vej Af Thomas Juhl Bruun NY ENHED: - Der er blevet brugt mange gode kræfter på helhedsplaner, investeringer i området og indsatser fra politiet og så videre. Det, der har manglet, er, at alle har en helt overordnet målsætning, man skal leve op til og kunne måles på. Det har på det individuelle niveau været godt nok, men der har manglet et fælles mål. Sådan siger Anker Boye om de kommunale indsatser over for kriminelle og ’problem-familier’, der ikke altid har virket efter hensigten i de sidste 10-12 år. Kuren ligger derfor ifølge borgmesteren lige for: - Alle initiativer skal rettes ind, så de har et overordnet mål, de forfølger - i stedet for at man går hver for sig og gør noget i alle mulige retninger. Til det formål ønsker Odense Kommune at oprette en helt ny ’Vollsmose-enhed’. Det er én af anbefalingerne i kommunens rapporter om

- Vi skal koordinere og sørge for, at de familier, der ikke har redskaberne til at tage ordentligt vare på deres børn, kan trække på de kompetencer, der er brug for til at løse den opgave.

Vollsmose, som byrådet vedtog sidste onsdag.

Bør ligge fysisk i Vollsmose I dag bliver de forskellige indsatser styret fra tre forvaltninger: Børn og Unge-, By og Kultur- samt Social og Arbejdsmarkedsforvaltningen. Ofte af mange forskellige sagsbehandlere. - Kunne vi ikke samle vores indsatser, så der ikke er tre forskellige direktører og forvaltninger, men én ledelse og én organisation til at håndtere dem. Det ligger i planerne, og jeg har anbefalet byrådet at gøre det, siger Anker Boye og fortsætter:

- Og hvis vi overhovedet har mulighed for det og har nogle faciliteter i Vollsmose, synes jeg, at det skal ligge herude. Selvfølgelig, når de arbejder med området.

’Vi lærer af vores fejl’ Det handler alt sammen om at gøre det både bedre og billigere, end man har gjort i de seneste år. Om at samle fagligheden og rette indsatserne ind efter et fælles mål, så man kan opnå den størst mulige effekt for de ressourcer, der bliver kastet ind i opgaven. - Vi skal koordinere og sørge for, at de familier, der ikke har redskaberne til at

tage ordentligt vare på deres børn, kan trække på de kompetencer, der er brug for til at løse den opgave. Det skal gøres ordentligt – men også med konsekvens. For der er ingenting, der er uden konsekvenser, slår Anker Boye fast. Noget lignende har været prøvet før. Blandt andet med den såkaldte hotspotcheffunktion, der blev lukket ned efter balladen i august. - Vi havde ikke givet hotspotchefen ordentlige arbejdsvilkår. Vi havde ikke givet ham ordentlig mål at sigte efter, og han blev sat midt i myretuen og kunne passe sig selv. Det var jo næsten dødsdømt på forhånd – kan vi se nu her bagefter, siger Anker Boye og konkluderer: - Det kan vi kun bebrejde os selv, for det var ikke godt nok. Så den funktion er blevet lukket ned og bliver nu integreret i den nye enhed. Vi tager situationen alvorligt, og vi lærer af de fejl, vi har begået.

hak med hinanden og derved styrker hinanden. Så vi hjælper hinanden med at skabe mere værdi. Odense Kommune har været i tæt dialog med Landsbyggefonden, der finansierer det meste af helhedsplanen. Derfor valgte Landsbyggefonden at sætte planen på stand by, til kommunen havde analyseret indsatserne i Vollsmose. Byrådet har sat Vollsmose højt på dagsordenen. Derfor ønsker de lokale politikere også at spille en mere aktiv rolle, når Vollsmose 2020planen skal føres ud i livet. - Byrådets økonomiudvalg skal løbende informeres om, hvordan det går. Så vi kan se, hvis noget skal korrigeres, fordi det ikke virker efter hensigten, og målene ikke bliver indfriet godt nok. Så vi hele tiden er i løbende dialog og proces – og ikke bare når der sker noget ballade, slår Anker Boye fast.

brugt mange millioner på at renovere bygninger og udvikle de fysiske rammer i Vollsmose. Og i de kommende år skal der formentlig også investeres i bydelen. - Den her firkant, som Vollsmose jo er, er en meget speciel struktur med fire store veje, der går hele vejen rundt, og det rekreative grønne område inde i midten. Det isolerer området fysisk, mener borgmester Anker Boye: - Når man bor i Vollsmose, går man fra firkanten og udad. Det vil sige, at man møder heller ikke engang sin nabo. Alle veje ind i Vollsmose ender blindt. Hvorfor kan man ikke køre igennem området? Vi havde for nogle år siden diskussionen om at føre Risingsvej ind gennem området. Jeg ærgrer mig den dag i dag over, at jeg ikke sagde ’det gør vi sgu’.

Bid for bid mod målet Anker Boye mener, at der skal mere end bare renoverede køkkener, en klat maling og nye garager til for at ændre fundamentalt på sammensætningen af beboere i Vollsmose

– så bydelen kommer til at ligne andre bydele mere. Han ser gerne en overordnet plan for, hvordan man kan bløde området op med blandede ejerforhold og blandede boformer – så det hele ikke kun er alment etagebyggeri. - Det, der kunne være rigtigt godt – ikke kun i Odense, men i de store byer generelt – var, hvis man kunne mikse de forskellige boformer. Det er i øvrigt den måde, man i dag planlægger byer alle steder. Se bare på den nye bydel på Odense Havn, som ikke kun skal være millionærlejligheder, men også eksempelvis alment byggeri. Vi vil have en hel bydel med boliger, service og butikker, siger han og slutter: - Jeg siger ikke, at man skal rive boliger ned. Men hvis man nu for eksempel ikke kan leje lejligheder i Bøgeparken ud, så kunne man måske omdanne området til noget andet. Flere blandede boformer kan bløde beboersammensætningen op, så den ikke er så éntydig, som den er i dag. Det ville være godt for området og for byen. I takt med at årene skrider frem, kan vi bid for bid sigte mod det mål.


10  â€˘â€ƒ Vollsmose Avisen 99  â€˘â€ƒ 20. december 2012

Bliv klÌdt pü til et liv i uniform En ny uddannelse forbereder unge til en karriere ’i uniform’. For eksempel som Falckredder, som 18-ürige Riyad Dommariya satser pü.

- Jeg har aldrig vÌret god til de teoretiske fag, sü for mig er det perfekt, at tilgangen til uddannelsen først og fremmest er konkret og praktisk.

Af Niels Just Rasmussen UNIFORM 112: 7. januar starter et nyt hold pü den nye uddannelse, ’Uniform 112.’ Det er en forberedende uddannelsen for unge, som übner mange muligheder. Blandt andet en karriere inden for politiet, brandvÌsenet, Forsvaret eller Kriminalforsorgen. - Hvis man søger nye udfordringer, ønsker at komme i god form og godt kan lide at arbejde med andre mennesker, sü er det her et godt uddannelsestilbud. Ordene kommer fra Riyad Dommariya. Han er 18 ür og har siden august güet pü det første hold pü det nye uddannelsestilbud. Riyad sigter pü at blive Falck-redder. Uddannelsen er blevet til som et samarbejde mellem

Riyad Dommariya vil gerne vÌre Falck-redder. Derfor forbereder han sig pü den nye Uniform 112-uddannelse pü SDE, der gør unge klar til en mulig karriere inden for forsvar, politi, brand eller redning. Foto: Thomas Juhl Bruun Syddansk Erhvervsskole, HF & VUC Fyn samt Beredskabsstyrelsen, Forsvaret, Kriminalforsorgen og politiet. Mület er at skabe et praksisrettet tilbud til alle unge

med sĂŚrlige behov, sĂĽ de fĂĽr en bedre mulighed for at uddanne sig. Og dernĂŚst at tiltrĂŚkke flere unge med anden etnisk baggrund end dansk til uniformsfagene. Eksem-

 )DJIRUHQLQJVEXWLNNHQ ,0HGLQD‘VW9ROOVPRVH7RUY

%HVÂĄJ

)DJIRUHQLQJVEXWLNNHQ9ROOVPRVH7RUY +HUNDQGX x

+ÂĄUHRPGLQHUHWWLJKHGHURJPXOLJKHGHUSnDUEHMGVPDUNHGHW

x

+ÂĄUHRPKYRUGDQGXXQGJnUDWEOLYHVQ\GWSnGLQDUEHMGVSODGV

x

x x

)nWMHNNHWOÂĄQVHGOHUVnGXNDQVHRPGXInUGHQOÂĄQGXHUEHUHW WLJHWWLO )nYHMOHGQLQJPHGKHQV\QWLOYDOJDIHUKYHUYVXGGDQQHOVH +ÂĄUHRPGHWGDQVNHDUEHMGVPDUNHGRPGHULJWLJHIDJIRUHQLQJHU RJKYLONHQIDJIRUHQLQJGHUYLOYÂ UHEHGVWIRUGLJ'HWHUJUDWLVRJDOOHHUYHONRPQH %XWLNNHQKDUnEHQWKYHUWLUVGDJIUDNOWLO

pelvis til politiet, hvor kun fire ud af en styrke pĂĽ 800 mand ved Fyns politi har anden etnisk baggrund end dansk.

- Ét af formülene med Uniform 112 er at vise eleverne, at der er mange uddannelsesmuligheder. Og sü i øvrigt ruste dem fagligt og menneskeligt til at kunne begü sig i uniformsfagene. Blandt andet er det vigtigt, hvis man stiler mod en karriere inden for politiet, at man er god til at stave, siger Kirsten Nøhr, der er projektkoordinator pü Uniform 112, og fortsÌtter: - DernÌst er det i alle uniformsfag nødvendigt at vÌre i god form. Derfor er der idrÌt pü skemaet tre gange om ugen. Og for det tredje opfordrer vi de unge mennesker til at engagere sig i frivilligt arbejde, sü de vÌnner sig til at skulle have med mennesker at gøre.

Giver en god fornemmelse - Jeg har aldrig vÌret god til de teoretiske fag, sü for mig er det perfekt, at tilgangen til uddannelsen først og fremmest er konkret og praktisk, siger Riyad Dommariya. Han nÌvner i den forbindelse, at hans hold har vÌret pü besøg i Ringe StatsfÌngsel og senere skal følge politiet i nogle dage. Uniform 112 giver en fornemmelse af, hvordan hverdagen former sig i de forskellige uniformsfag. Samt af hvad der krÌves büde teoretisk og praktisk for at kunne begü sig der.

Anbefaler til vennerne Uniform 112 er bygget op, sü man starter med et 42 ugers grundforløb, der bestür af büde teori og praksis. I praksisdelen für man mulighed for at snuse til de forskellige uniformsfag - og bliver blandt andet klÌdt pü til at gü til eksamen i dansk, matematik og engelsk pü E/D niveau, sü man har mulighed for at fortsÌtte pü HF. Endvidere er det ogsü muligt at tage de HF-fag, som krÌves, hvis man vil søge om optagelse pü politiskolen eller vÌre fÌngselsbetjent.LÆSERBREV: Alle kender Ên, der er blevet

2GHQVH

  

%\J

0HWDO2GHQVH 2GHQVH

  .RQWDNW/2.RQVXOHQW1LHOV3HWHU1LHOVHQ²QSQ#QHWGLDORJGNUndervisningsstedet er pĂĽ Syddansk Erhvervsskole pĂĽ Petersmindevej. Ă˜nsker du flere oplysninger om Uniform 112, sĂĽ gĂĽ ind pĂĽ www.sde.dk/uniform112 - eller kontakt koordinator Kirsten Nøhr pĂĽ tlf. 23 35 08 61.

Herefter kan man for eksempel gü videre pü en erhvervsuddannelse, HF eller VUC - eller vÌlge at søge ind hos Forsvaret eller Beredskabet. Riyad Dommariya har selv en klar uddannelsesplan. - Min plan er at tage det 42 ugers grundforløb, derefter fortsÌtte pü chaufføruddannelsen og dernÌst gü videre i Beredskabsstyrelsen, hvor jeg blandt andet vil aftjene min vÌrnepligt, siger Riyad Dommariya og fortsÌtter: - Sü er der güet tre ür, og sü mener jeg, jeg har den nødvendige ballast til at søge ind som Falck-redder. Han roser Uniform 112uddannelsen for – i modsÌtning til en gymnasial uddannelse – hele tiden at übne døre og give nye muligheder. - Derfor anbefaler jeg gerne uddannelsen til mine venner. Specielt dem, der har en anden etnisk baggrund end dansk, lyder det fra Riyad Dommariya.

Tusind tak til VĂŚrestedet Ă˜st Af Winnie Esbensen, KildegĂĽrdsvej 165

2GHQVH*236

Et nyt hold starter pü Uniform 112-uddannelsen starter op den 7. januar. Adgangskravet er en ren straffeattest. Der er ingen ansøgningsfrist.

LÆSERBREV

'XILQGHURVL0HGLQD‘VW 9LVHV

UNIFORM 112

ramt af sygdom i lÌngere tid – og som efterfølgende müske ikke kan komme tilbage til arbejdsmarkedet pü fuld tid. Sü kommer man ind under kommunen. Sü starter et stort maskineri i form af udredning, udtalelser fra forskellige lÌger, eventuelt fleksjob og sü videre. Det er desvÌrre ikke noget, man selv er herre over, og hvis man bare lader stü til og ikke selv er aktiv, kan sagsbehandlingen strÌkke sig over meget lang tid, müske flere ür.

Jeg har selv vĂŚret aktiv i videst muligt omfang, men jeg kunne ikke have gjort det uden den store støtte og hjĂŚlpsomhed, som jeg har mødt i VĂŚrestedet Ă˜st i Egeparken. Jeg vil gerne udtrykke min store taknemmelighed for støtten. IsĂŚr fra Gitte Vinkler, Hanne Kristensen og vores satellit-sagsbehandler, Kit PrĂźsse, som har vĂŚret der hele tiden under mit forløb. Der har altid vĂŚret tid til en snak og trøstende ord. Det har jeg benyttet mig meget af, og derfor vil jeg endnu en gang udtrykke min store taknemmelighed. OgsĂĽ et stort knus og kram til mine dejlige venner, som jeg har mødt i VĂŚrestedet Ă˜st.


20. december 2012  •   Vollsmose Avisen 99  • 11

Sid ste ch an ce !

Hvem er Årets Borger? Det er igen blevet tid til at kåre Årets Borger i Vollsmose. Du kan derfor nu nominere én, du kender, der har gjort sig fortjent til at blive hædret for at være aktiv beboer, uselvisk frivillig eller ganske enkelt en god nabo. Prisen som Årets Borger bliver givet for at udvise hjælpsomhed, opmærksomhed, venlighed, mangfoldighed og åbenhed ud over det sædvanlige.

Har du et godt bud, kan du sende det i en mail til info@vollsmose.dk - eller aflevere det på papir i Vollsmose 2020 sekretariatet. Aller sidste frist for indstillinger er torsdag den 30. december. Herefter vil et udvalg på tre personer vælge den, der mest fortjener prisen. Prisen som Årets Borger i Vollsmose bliver uddelt ved en ’nytårskur’. Nytårskuren finder sted tirsdag den 8. januar i det nye Vollsmose Sekretariat.

2020

VOLLSMOSE sekretariat for byudvikling

Tidligere modtagere af prisen som Årets Borger:

2011: Formand for menighedsrådet Inge Reenberg og tidligere miljøambassadør Ayan Muumin

2010: Afdelingsformand i Birkeparken Ingelise Pedersen

2009: Supernabo i Egeparken Abu Sultan Maweid


12  •  Vollsmose Avisen 99  •  20. december 2012

Du kan skabe en udstilling på Brandts Er du fascineret af fotografi? Og vil du være med til at dykke ned i Museet for Fotokunsts store billedarkiv for at skabe en stor udstilling på byens største museum? Så læs med her…

- Vi kunne sagtens bare udvælge billederne selv, men det er sjovere at få nogle andre stemmer ind over.

Af Thomas Juhl Bruun UDSTILLING: Om et lille år, i november 2013, åbner en ny udstilling på Museet for Fotokunst på Brandts. Det bliver en helt særlig og folkelig samling af billeder. Det er nemlig almindelige mennesker fra Vollsmose, der skal udvælge de mange fotos. Derfor søger Museet for Fotokunst lige nu beboere, der har lyst til at være med til at skabe en unik udstilling. Og du kan være med. - Vi kunne sagtens bare udvælge billederne selv, men det er sjovere at få nogle andre stemmer ind over, forklarer museumsdirektør Ingrid

Ét af de i alt cirka 8000 fotografier, som findes i Museet for Fotokunsts store billedsamling, og som borgere fra Vollsmose kan overveje til den store udstilling. Foto: Elliot Erwitt, New York City, 1974 Fischer Jonge: - Det bliver en opfølgning på en udstilling, vi havde for et par år siden, hvor Prins Henrik lavede en udstilling på baggrund af vores egen

samling. Det blev en ret stor øjenåbner for os, for vi fik en udstilling, som vi ikke selv kunne have forestillet os. Det er en udstillingsform, som vi gerne vil arbejde videre med.

Men det er ikke så interessant at finde et nyt ’koryfæ’. Vi vil hellere have nogle almindelige borgere til at lave den.

Infomøde den 23. januar

Stiftende generalforsamling for Foreningsfitness i Vollsmose Er du interesseret i sundhed og motion? Så vil vi gerne invitere dig til stiftende generalforsamling for et Foreningsfitness-center i Vollsmose. Foreningsfitness er et fitnesscenter, der er drevet af en forening af frivillige.

Mandag den 14. januar kl. 19.00 - 21.00 i Vollsmose 2020 sekretariatet på Vollsmose Torv ved siden af biblioteket Vi skal: Ţ Stifte foreningen og beslutte navnet Ţ Vælge en bestyrelse, som skal skabe rammerne for aktiviteterne og samværet i foreningen Ţ Fastsætte en pris for medlemsskab Vi håber at se dig! Har du lyst til at sidde i bestyrelsen, være instruktør eller bare at vide mere om Foreningsfitness, kan du finde information på facebook-siden ”Sundhed i Vollsmose” eller www.vollsmose.dk Eller ved at kontakte Tina på sundhed@vollsmose.dk eller tlf. 30 70 91 04

2020

VOLLSMOSE sekretariat for byudvikling

Museet har et godt samarbejde med Vollsmose Kulturhus. Det er primært derfor, at det netop er Vollsmose, der er blevet ud-

valgt til at skulle skabe udstillingen. Det giver både et lokalt netværk at trække på samt nogle fysiske rammer, som man kan holde møder i. Gruppen af beboere, der skal hjælpe med at lave udstillingen, skal nemlig mødes flere gange. Onsdag den 23. januar klokken 19.00 er der intromøde i kulturhuset. Her kan alle interesserede kigge forbi for at høre mere om initiativet – og eventuelt melde sig til. Derefter er planen, at gruppen samles fire gange inden sommerferien. - Det bliver ikke kun en proces, hvor der skal udvælges billeder. Det skal gå begge veje, så dem, der melder sig til, får også noget indsigt fra vores side, siger Ingrid Fischer Jonge og fortsætter: – Derfor er det vigtigt, at dem, der melder sig, elsker billeder og er indstillet på at bruge noget tid. Det betyder ikke noget, om man selv er

god til at tage billeder, for deltagerne skal ikke være aktive på den front. Det, vi søger, er folk, som er glade for fotografi.

Får indsigt i fotohistorien Museet for Fotokunsts samling er på omkring 8000 fotografier. Heraf skal omkring 40-50 vælges ud til udstillingen, som får plads på anden sal på Brandts. - Der er fotos fra omkring 1945 og frem til i dag udført af forskellige fotokunstnere, både danske og udenlandske. Samt dokumentarfotografi, pressebilleder og portrætter over en meget bred palet. Og de er i en rigtig god kvalitet, slår Ingrid Fischer Jonge fast og slutter: - Der er nogle rigtigt gode folk i samlingen, så man får også en indsigt i fotohistorien. Og vi har selvfølgelig også tænkt os på et tidspunkt at besøge samlingen rent fysisk, så man kan se, hvordan den ser ud, og hvordan vi opbevarer tingene. Så man kommer også om bag kulissen. Husk, som sagt, at der er intromøde i kulturhuset den 23. januar klokken 19.00. Her kan man bare kigge forbi uden at tilmelde sig og uden forpligtelser.

Nye lokaler og ny hjemmeside Af Niels Just Rasmussen KVINFO: Der var fuldt hus, da Kvinfos Mentornetværk i Odense den 13. december holdt housewarming i anledning af flytningen til nye lokaler i Vollsmose Kulturhus. Men der var også andre ting at fejre. Ud over de nye lokaler blev Kvinfos nye hjemmeside præsenteret. Og sidst men ikke mindst kan mentornetværket i år fejre 10 års jubilæum på landsplan. Så lang tid har Kvinfos mentornetværk i Odense dog ikke eksisteret. Her har man været i sving siden 2006. Én af de store successer i den periode har været mentornetværket ’Min egen vej’. Det er et netværk for unge kvinder mellem 16 og 24 år med anden etnisk baggrund end dansk. Ideen med netværket er at støtte de unge kvinders i forhold til uddannelse, karriere, fritid og netværk. - ’Min egen vej’ har nu ek-

KVINFO Kvinfo formidler viden og debat om køn, ligestilling og etnicitet. Netværket blev oprettet i 2002 - og i 2006 i Odense, hvor Kvinfo har lokaler i Vollsmose. Her tilbydes kurser, oplæg og undervisning for både mentorer og mentees. Mentornetværket for unge, ’Min egen vej’, startede op i 2010. Det er netop blevet forlænget takket være støtte fra Egmont Fonden.

sisteret i lidt over to år, og vi har matchet 72 personer. En mentor kan ikke eksempelvis skaffe en læreplads til en mentee. Men en mentor kan ’klæde på’ til at afklare og løse et problem, fortæller koordinator Jamal El-Obari og fortsætter:

- Jeg tror, projektets succes bunder i, at de unge kvinder har sat pris på, at der har været et menneske, der har lyttet til deres ønsker og taget del i deres problemer. Og som har medvirket til, at de er kommet videre. ’Min egen vej’ har nu fået økonomisk støtte fra Egmond Fonden og fortsætter derfor som en del af Kvinfos almindelige mentornetværk i Odense. Også med støtte fra Kulturministeriets satspuljeordning. Gå i øvrigt ind på Kvinfos mentornetværks nye hjemmeside og få nogle gode og rørende videofortællingerom, hvad et samarbejde mellem mentor og mentee kan udrette.

PÅ NETTET Find mentornetværkets nye hjemmeside med video m.m. på www.kvinfo.dk/mentor


20. december 2012  •   Vollsmose Avisen 99  • 13

KALENDEREN

Se flere arrangementer pĂĽ www.vollsmose.dk

Nytürskur med Årets Borger | 8. januar Det er blevet tid til at küre ’Årets Borger 2012’ i Vollsmose. Det sker ved Vollsmose Sekretariatets nytürskur tirsdag den 8. januar klokken 16.00 – 18.00 i Vollsmose 2020 sekretariatet - lige ved siden af biblioteket. Der er snacks, forfriskninger og musik. Klokken 17.00 bliver navnet pü Årets Borger afsløret. Vollsmose Torv markerer ogsü dagen. Sü kom og fü en hyggelig eftermiddag. Alle er velkomne.

TID: Tirsdag den 8. januar kl. 16.00 - 18.00 STED: Vollsmose 2020 sekretariatet, Vollsmose Torv

Foredrag: Simona Abdallah | 10. januar Simona Abdallah er vokset op i en muslimsk familie med et strengt moralkodeks. Mod sin families vilje valgte hun alligevel at blive skilt – og blive professionel musiker.

Comeback til Odenses største talent

Det er Vollsmose Bibliotek, der i samarbejde med Vollsmose Kulturhus og Kvinfos MentornetvĂŚrk stĂĽr for arrangementet. Gratis billetter kan bestilles pĂĽ Billetto.dk.

TID: Torsdag den 10. januar kl. 19.00 STED: Vollsmose Kulturhus

Aslams hjĂŚlpetrĂŚner for drengene i den lokale bokseklub.

BOKSNING: Traditionen tro fejrer Bokseklubben Olympia julen med et stĂŚvne i Bolbro Hallen 2. juledag, onsdag den 26. december.

Ud over Ibrahim Chahade skal Obaida Iraki, Ali Aziz, Omran Mawed og mĂĽske Yones Abdoh bokse - hvis det lykkes at finde modstandere til alle.

Her skal flere boksere fra Vollsmose-afdelingen, Olympia 2, i ringen. Og sĂĽ bliver der tale om et glĂŚdeligt gensyn:

StÌvnet er übent for publikum, sü der er rig mulighed for at bruge helligdagen pü en sportsoplevelse i ringside - og pü at heppe pü Vollsmoses boksere. Dørene i Bolbro Hallen übner klokken 14.00, og billettter koster 80 kroner. Børn under 14 ür kommer dog ind for 40 kroner.

Ibrahim Chahade vender tilbage efter flere ürs pause. Den 23-ürige bokser bliver kaldt ’Odenses største talent nogensinde’ af boksetrÌner Shahbaz Aslam, der har overtalt ham til et comeback, efter han ellers lagde handskerne pü hylden efter en skulderskade. I dag fungerer han som Shahbaz

TID: Onsdag den 26. december fra kl. 15.00 STED: Bolbro Hallen, Friggasvej 14, Odense V

Udstilling: Bibliotek i 40 ür | Fra 5. januar Vollsmose Bibliotek runder et skarpt hjørne. For 40 ür siden, den 5. januar 1973, slog Vollsmose Bibliotek nemlig dørene op for første gang. Det markeres med en udstilling pü biblioteket lavet i samarbejde med Vollsmose Kulturhus. Udstillingen viser i ord og billeder, hvordan Danmark og Vollsmose sü ud for 40 ür siden. Hvordan sü moden ud dengang? Hvilke film sü man i biografen, og hvilke bøger lÌste man? Vollsmose var endnu ikke fÌrdigbygget dengang, men der var sü mange indbyggere, at Odense Byrüd besluttede at übne et bibliotek i det nyübnede center. I udstillingen kan du se, hvordan biblioteket tog sig ud i sine første ür. Vidste du for eksempel at Vollsmose Bibliotek har haft en plads i Guinness Rekordbog? Kig forbi udstillingen og find ud af hvordan det kunne lade sig gøre Du kan ogsü opleve udstillingen ’Erindringens TrÌ’. Den viser Vollsmoses mangfoldighed igennem en stor mÌngde genstande fra lande som Vietnam, Irak og Libanon. JubilÌumsudstillingen bliver übnet af Viggo Madsen, digter og tidligere bibliotekar i Vollsmose, lørdag den 5. januar kl. 11.00 og kan derefter ses i bibliotekets übningstid frem til den 5. februar.

TID: Fra lørdag den 5. januar STED: Vollsmose Bibliotek

lse — kom

>> FĂĽ indflyde >> Spa

r penge

s fremtid <<

ollsmose V m o e d ø rm til sto

: Super

>> Lige nu: Po søndag

litirazzia i Voll

smose <<

pĂĽ Volls

mose T orv <<

Tilmeld dig Vollsmoses sms-tjeneste Send en sms til 1204 med teksten â&#x20AC;?vollsmose tilmeldâ&#x20AC;? 4FSWJDFOFSHSBUJT1SJTFOGPSUJMNFMEJOHTTNTFSBMNJOEFMJHTNTUBLTU 'PSBGNFMEFMTF TFOETNTUJMNFEUFLTUFOĹ&#x17E;WPMMTNPTFBGNFMEĹ&#x17E;

%VLBOPHT¤UJMNFMEFEJHTNTUKFOFTUFOTBNU 7PMMTNPTFTOZIFETCSFWQ¤www.vollsmose.dk

7PMMTNPTFTFLSFUBSJBUFUŢ7PMMTNPTF"MM¨Ţ0EFOTF/Â&#x2014;Ţ

Hør Simona Abdallahs fascinerende fortĂŚlling om at følge sit hjerte trods familieforventninger, religiøse traditioner og social kontrol, nĂĽr hun torsdag den 10. januar besøger Vollsmose Kulturhus for at fortĂŚlle om sin bog, â&#x20AC;&#x2122;Lykkens brudâ&#x20AC;&#x2122;.

Tekst og foto: Thomas Juhl Bruun


14â&#x20AC;&#x192; â&#x20AC;˘â&#x20AC;&#x192; Vollsmose Avisen 99â&#x20AC;&#x192; â&#x20AC;˘â&#x20AC;&#x192; 20. december 2012

Tyrkisk brød m. feta

10,-

Sandwich

38,-

Vi laver en flot frugtkurv til rimelig pris

Â&#x2039;Â?Â?Â&#x2021;Â&#x17D;Â&#x2022;Â?Â&#x2021;Â&#x2020;Â&#x2014;Â&#x2C6;Â&#x2013;Â&#x2021; Hos Istanbul Bageri er der et bredt sortiment af lyse, mørke og grove brød og kager til enhver lejlighed. Vi har ogsĂĽ frisksmurte sandwiches og tyrkisk brød med feta ost hver dag. Hos Istanbul Bageri kan man efter aftale fĂĽ sine varer leveret hjem.

ISTANBUL BAGERI

Frisk & sundt

BlomkĂĽl 15,- Citroner 10 stk.10,-

10,- Ă&#x2020;bler 3 kg 25,GranatĂŚbler 1 kg 15,- 2 kg 25,-

Bananer 6 stk.

ORI FRUGT OG GRĂ&#x2DC;NT

Â?Â&#x203A;Â?Â?Â&#x2021;Â&#x201D; for

enhver smag Se vores nye sortiment. Vi er altid med pü moden. Hos Guldsmed køber vi dit gamle guld og sølv til høje markedspriser. Kom ind og hør nÌrmere.

Â&#x203A;Â&#x2021;Â&#x2DC;Â&#x192;Â&#x201D;Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2C6;Â&#x201D;Â&#x192;Â&#x2014;Â&#x201E;Â&#x192;Â&#x2039; Kom ind til Maria og se det store udvalg i kjoler.

Vi reparerer ogsĂĽ, graverer og skifter batteri pĂĽ dine ure.

GULDSMED

MARIA TĂ&#x2DC;J

December Tilbud Kingston Memory Stick 4GB Før 98,- Nu

50,-

Nye kunder für 10% rabat pü den første ordre pü webshoppen

Vollsmose Torv. Tlf. 23657605 www.webshop.stenkilde.net

Priserne ligger fra 150,- op til 500,- Str. 34 - XXL

â&#x20AC;&#x153;Vollsmose Borgâ&#x20AC;?

Ă&#x17E;Â&#x201D;Â&#x2022;Â&#x160;Â&#x2018;Â&#x2019;Â&#x2019;Â&#x2039;Â?Â&#x2030;Â&#x2018;Â&#x2019;Â&#x17D;Â&#x2021;Â&#x2DC;Â&#x2021;Â&#x17D;Â&#x2022;Â&#x2021;Â?Â&#x17D;Â&#x2039;Â&#x2020;Â&#x2013; Â&#x2022;Â&#x152;Â&#x2018;Â&#x2DC;Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2021;ǨÂ&#x192;Â&#x2020;Â&#x201E;Ă&#x17E;Â&#x201D;Â?Â&#x2021;Â?Â&#x2021;Â&#x17D;Â&#x2021;Â&#x2030;Â&#x2021;Â&#x2039; Â&#x2DC;Â&#x2018;Â&#x201D;Â&#x2021;Â&#x2022;Â?Â&#x203A;Â&#x2021;Â&#x17D;Â&#x2021;Â&#x2030;Â&#x2021;Â&#x2013;Â&#x2018;Â&#x201D;Â&#x2DC;Â&#x2022;Â&#x201E;Â&#x2018;Â&#x201D;Â&#x2030;ÇĄ Â?Â&#x2021;Â?Â&#x2022;Â&#x2020;Â&#x2014;Â&#x160;Â&#x192;Â?Â&#x2020;Â&#x17D;Â&#x2021;Â&#x201D;Ǥ Â&#x2021;Â?Â&#x203A;Â&#x2013;Â&#x2013;Â&#x2021;Â&#x17D;Â&#x2022;Â&#x2021;Â&#x192;Â&#x2C6;Â&#x201E;Â&#x2018;Â&#x201D;Â&#x2030;Â&#x2021;Â?Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2C6;Â&#x2018;Â&#x201D;Â&#x201E;Ă&#x17E;Â&#x201D;Â?Â&#x2C6;Â&#x201D;Â&#x192; ͸Â&#x2013;Â&#x2039;Â&#x17D;Íź¤Â&#x201D;Ǥ
20. december 2012â&#x20AC;&#x192; â&#x20AC;˘ â&#x20AC;&#x192; Vollsmose Avisen 99â&#x20AC;&#x192; â&#x20AC;˘ 15

Smag og kvalitet er i top! Stort udvalg af frisk kød hver dag! Vi stür altid til rüdighed med rüd og vejledning til tilberedningen. Hos os er god service i højsÌdet!

1000 g. Sucuk

3 stk. 100,-

Kylling, 1000 g. Frostvarer.

4 stk. 100,1500 g. Fetaost

4 stk. 100,-

Nusica chokolade 750 g. 25,KikĂŚrter 900 g. 15,-

900 g. Hestebønner, røde linser, grønne linser, hvide bønner, gule Ìrter, couscous 1 stk. 15,- 2 stk. 25,-

500 g. Sweets 5 pk. 100 ,-

JASMIN FOOD Skal du have malet, inden du skal flytte, eller bare have en ny farve i stuen? Lad os gøre det for dig til billig pris.

T A B A R 30m% jde og e b r a r e l pĂĽ a T A B A R 2 5 % ling

1 kg 60,Lammekoteletter 1 kg 85,Kalvebov uden ben 1 kg 75,Tykkam 1 kg 70,TvĂŚrreb 1 kg 45,Hel lam

3 kg 240,3 kg 210,3 kg 190,3 kg 120,-

TORVETS SLAGTER

Â&#x2021;Â?Â&#x2013;Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2039;Â&#x2018;Â&#x2022;Â?Â&#x2021;Â? holder ĂĽbent, nĂĽr alle andre har lukket og gør det nemt og hurtigt at købe smĂĽting, sĂĽsom blade, aviser og magasiner, postkort, kuverter, sodavand, is og slik. Vi har ogsĂĽ friskbagt brød, wienerbrød og kager.

pĂĽ ma

Center Kiosken k tilbyder lbb d ogsĂĽĂĽ at lave en flot kurv efter eget valg samt slikposer til forskellige begivenheder i store mĂŚngder.

Vi tilbyder alt inden for malerarbejde, vinyl UĂ&#x160;Ă&#x160;tĂŚpper UĂ&#x160;Ă&#x160;gardiner UĂ&#x160;Ă&#x160;tapetsering og spartling

3 stk. i pk.

jmf malerforretning

CENTER KIOSKEN

Tlf. 52 92 80 75

 Â&#x2014;Â&#x2022;Â?Â&#x2022;Ă&#x17E;Â?Â&#x2020;Â&#x192;Â&#x2030;Â&#x2022;¤Â&#x201E;Â&#x2021;Â?Â&#x2013;Â?Â&#x17D;ǤͳͲnjͳ͸

Lige nu er kiosken i julehumør og har tilbud pü gavepapir

Â&#x2122;Â&#x2122;Â&#x2122;ǤÂ&#x2DC;Â&#x2018;Â&#x17D;Â&#x17D;Â&#x2022;Â?Â&#x2018;Â&#x2022;Â&#x2021;Â&#x2013;Â&#x2018;Â&#x201D;Â&#x2DC;ǤÂ&#x2020;Â?

%Â&#x201E;Â?Â&#x2039;Â?Â&#x2030;Â&#x2022;Â&#x2013;Â&#x2039;Â&#x2020;Â&#x2021;Â&#x201D;Č&#x2C6; Â&#x2DC;Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2020;Â&#x192;Â&#x2030;Â&#x2021;Â?Â&#x17D;ǤͳͲnjͳͺČ&#x2C6;Ă&#x17E;Â&#x201D;Â&#x2020;Â&#x192;Â&#x2030;Â?Â&#x17D;ǤͳͲnjͳ͸Č&#x2C6;Â&#x2018;Â&#x17D;Â&#x17D;Â&#x2022;Â?Â&#x2018;Â&#x2022;Â&#x2021;Â&#x17D;Â&#x17D;Â&#x2021;ͳͲǥ͜͡ʹͲÂ&#x2020;Â&#x2021;Â?Â&#x2022;Â&#x2021;] Tilbuddene gĂŚlder til søndag d. 23. december 2012, eller sĂĽ lĂŚnge lager haves. Der tages forbehold for trykfejl, moms- og afgiftsĂŚndringer.

25,-

Â&#x2039;Â?Â&#x2020;Â&#x2018;Â&#x2022;Â&#x2019;¤ Â&#x192;Â&#x2026;Â&#x2021;Â&#x201E;Â&#x2018;Â&#x2018;Â?


16  •  Vollsmose Avisen 99  •  20. december 2012

NYTÅRSQUIZ

Har du læst avisen i året, der gik? Så quiz med – og vind eksklusiv Vollsmose-honning JANUAR: I slutningen af januar blev der afholdt et stort arrangement med omkring 200 deltagere på Camp U. Hvilket? a) Odense-audition til X Factor 2012 b) Beboerdag med debat og workshops om helhedsplanen ’Vollsmose 2020’

FEBRUAR: I februar blev Årets Borger(e) 2011 kåret i Vollsmose. Hvem fik prisen? a) Inge Reenberg og Ayan Muumin b) Asmaa Abdol-Hamid og Torben Hangaard

MARTS: I starten af marts havde en film verdenspremiere i Vollsmose Kulturhus. Hvilken film? a) ’No Limits – Gadernes kamp’ (af unge fra Vollsmose) b) ’Kundskabens Træ 2 – In da Ghetto’ (af Niels Malmros)

APRIL: I april fik Vollsmose en danmarksmester. Hvem var det? a) John Bonde ved oldboys-DM i keglebillard b) Ali Aziz ved begynder-DM i boksning MAJ: Nikita Anker Gregersen fra Slåenhaven var i maj hovedperson i Vollsmose Net-tv’s mest sete klip nogensinde. Hvad handlede indslaget om?

a) Hun er Danmarks største Hansi Hinterseer-fan b) Hun skulle med til OL i London som bueskytte

JUNI: Grundlovsfesten den 5. juni i Vollsmose havde et stort musiknavn som hovedattraktion. Hvem? a) Isam B fra Outlandish b) Kim Larsen og Kjukken

OKTOBER: I oktober blev Vollsmose Kulturhus fyldt helt op af drenge i alle aldre. Hvilken årlig begivenhed trak de unge til? a) FIFA-battle på storskærm b) Danse-battle på gulvet

NOVEMBER: I november fik Samarbejdsrådet ny formand. Hvem tog over efter Abdel Salam? a) Ingelise Pedersen fra Birkeparken b) Annegrethe Fogstrup fra Egeparken

JULI: 1. juli købte Dan Mark Ejendomme A/S en stor bygning i Vollsmose af Odense Kommune. Hvilken bygning? a) Højhuset Østerhøj b) Vollsmose Kirke

AUGUST: I august skete der desværre noget, som fik Vollsmose på dagsordenen i hele Danmark. Hvad skete der? a) Vild kørsel endte i tragisk ulykke på Vollsmose Allé b) Skyderi ved en eid-fest og efterfølgende ballade på OUH SEPTEMBER: I september blev der samlet ind til syriske flygtninge i Bøgeparken. Hvor lang tid tog det at fylde en container med tøj, mad og andre gode ting? a) Tre timer b) Tre dage

VIND BIOGRAF-BILLETTER Send kuponen til Vollsmose Avisen, Vollsmose 2020 sekretariatet, Vollsmose Allé 10, 5240 Odense NØ - eller send løsningsordet samt navn, adresse og telefonnummer i en mail til vind@vollsmose.dk inden torsdag den 10. januar. Så er du med i lodtrækningen. Sidste udgaves vinder blev: Hanne Lind-Thomsen

DECEMBER: I december var en kendt politiker på interview-besøg i Vollsmose. Hvem var det? a) Borgmester Anker Boye b) Udenrigsminister Villy Søvndal

Send dine svar til vind@vollsmose.dk Vi trækker lod om ét af de aller sidste glas af den eksklusive Vollsmosehonning samt en kogebog blandt dem med flest rigtige svar. Husk kontaktoplysninger i din mail...

Vollsmose Avisen nr. 99  

Vollsmose lokale avis...

Vollsmose Avisen nr. 99  

Vollsmose lokale avis...

Advertisement