Page 1

vollsmose.dk

VOLLSMOSEAVISEN Nummer 93 • 13. september 2012

Udgives af Vollsmose 2020

TOPKARAKTER TIL AJINAI

BACK 2 THA STREETS

Magi i luften, da kulturhuset lagde scene til strubesang med et twist

En hel weekend med dans, rap, fodbold og workshops

Side 4-5

Side 6-7

Foto: Thomas Juhl Bruun

INTERNATIONALE STUDERENDE ER FLYTTET IND - OG DE FØLER SIG VELKOMNE 

Side 4-5

Godt på plads i Mosen

- Det er klogt at benytte lejligheden til at genoverveje de mange indsatser, som skal gennemføres i bydelen. Derfor har Landsbyggefonden og Odense Byråd udskudt en endelig godkendelse af helhedsplanen. 

LÆS OGSÅ OM: 

Leder side 2

Projekt Bogstart Side 6-7 • Safari i Ree Park Side 3 • Digteren Viggo Madsen Side 9

’Vi skal vide, hvad der virker bedst’ Helhedsplanen ’Vollsmose 2020’ er midlertidig blevet sat på standby. Urolighederne for tre uger siden satte igen fokus på kriminalitet og tryghed i bydelen. Det skal indsatserne i den kommende tid også gøre, og derfor skal detaljerne i helhedsplanen overvejes igen.

Af Thomas Juhl Bruun VOLLSMOSE 2020: Egentlig lå helhedsplanen, ’Vollsmose 2020’, næsten klar til godkendelse. Men begivenhederne ved Eid-festen i Vollsmose og på OUH’s skadestue for tre uger siden har sat fokus på, hvordan indsatserne i Volls-

mose fungerer – og om der eventuelt er noget, der skal gentænkes. Det gælder både de kommunale indsatser og Vollsmose 2020-planen, som Landsbyggefonden og Odense Kommune finansierer sammen med de tre boligorganisationer i Vollsmose. Derfor skal den nye helheds-

FAKTA OM VOLLSMOSE 2020 Helhedsplanen ’Vollsmose 2020’ er under udarbejdelse. Processen startede for snart et år siden med de første, indledende øvelser. I februar 2012 blev der afholdt en stor beboerdag på Camp U/Humlehaveskolen, hvor alle havde mulighed for at komme med input og ideer til en ny helhedsplan. Helhedsplanen er organiseret i det nye Vollsmose 2020 sekretariatet, som arbejder under en professionel bestyrelse. Den består af repræsentanter for beboerdemokratiet, boligorganisationerne, Odense Kommune og det lokale erhvervsliv.

plan have et eftersyn, inden parterne kan godkende den endeligt. Borgmester Anker Boye (S) mødtes sidste torsdag

med beboerdemokrater fra Vollsmose og boligorganisationernes direktører. På dagsordenen var et fælles ønske om maksimal udbytte

af en fremtidig indsats i bydelen.

Forståelse for behovet Beboerdemokraterne var inden mødet nervøse for, hvilken betydning de voldsomme begivenheder for tre uger siden ville få for de planer, der er blevet lagt hen over hele vinteren, foråret og forsommeren. - Jeg synes, det er rigtig ærgerligt, at den situation nu kommer til at forsinke en proces, der har været i gang i lang tid. Jeg synes ikke, at det, at der har været problemer med nogle unge, der har

lavet ballade, ødelægger de gode ideer og intentioner, der i den helhedsplan, vi har bygget op. De bliver ikke dårligere, fordi der er nogle problemer, sagde Søren Damgaard, afdelingsformand i Granparken, inden mødet og tilføjede: - Jeg håber ikke, at processen bliver forsinket ret meget. Der var dog også forståelse for, at det er nødvendigt at gentænke, hvordan helhedsplanen bedst muligt kommer til at spille sammen med de øvrige indsatser i Vollsmose. [...]  Fortsætter på side 3


2  •  Vollsmose Avisen 93  •  13. september 2012

VOLLSMOSEAVISEN Thomas Juhl Bruun Redaktør for Vollsmose Avisen tjbr@vollsmose.dk Tlf. 21 17 83 15

Michael Gravesen Chef for Vollsmose 2020 (ansvarshavende) mig@vollsmose.dk

Helle Fjord Kommunikationsansvarlig hefl@vollsmose.dk

Anja Yoo Andersen Kommunikationsmedarbejder ayand@vollsmose.dk

Tak for hjælpen! Irena Krasniqi, John Bonde, Karsten Fogde, Poul Poulsen, Jørgen Gregersen (foto), Didde Vigtoft (foto) og William Hansen (foto) har hjulpet med at skabe dette nummer af avisen.

Indlevering Alle er velkomne til at komme med artikler og indlæg til avisen. Avisen ønsker at afspejle det område, den udgives i, og alle interesserede opfordres derfor til at henvende sig, hvis de vil skrive artikler eller har en god historie, de synes, vi skal skrive om. Materiale sendes til Vollsmose Avisen, Vollsmose Allé 18, 5240 Odense NØ, eller på mail til avis@vollsmose.dk. Redaktionen forbeholder sig ret til at redigere i indsendt materiale.

BILLEDET FORTÆLLER: I weekenden bød Pyramiden på et årligt særsyn i Vollsmose: Årets hestetræf. Det løb af stablen med fyldte bænke på tilskuerpladserne, høje spring, dygtige ryttere og godt humør. Talrige ryttere og heste kæmpede i kategorier som kur, dressur, spring og kostumespring. Masser af tilskuere var mødt op for at opleve hestene på nært hold. Heriblandt Didde Vigtoft, der selv har en fortid som rytter i Pyramiden - men som denne gang nøjedes med at forevige de glade børn med kameraet. Se flere billeder fra dagen i fotogalleriet på www.vollsmose.dk. Foto: Didde Vigtoft, borgerfotograf

LEDER

Mens vi venter på helhedsplanen GODT BEGYNDT SIGES at være halvt fuldendt. Som chef for

Annoncering og deadlines Har du en annonce, et arrangement eller en artikel, der skal med i avisen, kan du se de aktuelle deadlines herunder. Bemærk dog, at jo tidligere du indleverer materiale, jo større er muligheden for at få det med i avisen. Ønsker du at annoncere i avisen, kontakt da venligst redaktør Thomas Juhl Bruun, tlf. 21 17 83 15. Udgivelsesdato: Torsdag den 27. september Deadline: Torsdag den 20. september Udgivelsesdato: Torsdag den 11. oktober Deadline: Torsdag den 4. oktober Redigering og layout: Thomas Juhl Bruun Tryk: Grafisk Produktion Odense Oplag: 15.400 Distribution: Post Danmark

Hvis du ikke får din avis Vollsmose Avisen husstandsomdeles gratis. Hvis den mod forventning skulle udeblive, bedes du kontakte Post Danmarks kundeservice på tlf. 80 20 70 30.

Vision for Vollsmose Avisen Vollsmose Avisen vil medvirke til at gøre Vollsmose til et endnu bedre sted at bo og leve. Avisen er beboernes avis både som kilde til oplysning og som et medie, hvor borgerne selv kan bidrage aktivt med ideer, med at skrive eller med at tage billeder. Avisen skal være mangfoldig, troværdig og uafhængig.

Vollsmose 2020 sekretariatet synes jeg, at vi er kommet godt i gang med etableringen af et nyt sekretariat og en ny organisering med en professionel bestyrelse for Vollsmose. En ny organisering af den fremadrettede indsats er sket samtidig med en temmelig turbulent periode i Vollsmose. Bydelen har i løbet af sommeren fået en del opmærksomhed. Eksempelvis ved etableringen af et midlertidigt asylcenter. Og senere de voldsomme uroligheder med skyderi og vanvittige scener på hospitalet.

PÅ DEN BAGGRUND er det klogt at benytte lejligheden til at genoverveje de mange indsatser, som skal gennemføres i bydelen. Derfor har Landsbyggefonden og Odense Byråd udskudt

- Selvom en endelig godkendelse af Helhedsplanen er udskudt, så arbejder vi samtidig videre med en række aktuelle opgaver. Udviklingen af en uddannelsesklynge på Camp U kræver en stor indsats for at blive til virkelighed. Etableringen af en række sundhedstilbud i Østerhøj fortsætter. en endelig godkendelse af helhedsplanen, Vollsmose 2020, indtil Odense Kommune har et overblik over de samlede kommunale indsatser. Helhedsplanen, Vollsmose 2020, som er godkendt i beboerdemokratiet i afdelingerne, er en ramme for den fremadrettede boligsociale indsats. Organiseringen af Vollsmose 2020 er realiseringen af et Offentligt-Privat Partnerskab

Af Michael Gravesen, chef for Vollsmose 2020 sekretariatet

(OPP) inden for byudvikling og boligsocialt arbejde. Den danner stadig grundlag for vores arbejde i sekretariatet. Og nu skærper vi så tillige opmærksomheden med hensyn til at forebygge kriminalitet.

VI HAR I ØJEBLIKKET en opgave foran os med at få konkretiseret og beskrevet den samlede indsats. Selvom en endelig godkendelse af Helhedsplanen er udskudt, så arbejder vi samtidig videre med en række aktuelle opgaver. Udviklingen af en uddannelsesklynge på Camp U kræver en stor indsats for at blive til virkelighed. Etableringen af en række sundhedstilbud i Østerhøj fortsætter. Det samme gør arbejdet med at tiltrække investeringer til Vollsmose.

DESUDEN SKAL DEN boligsociale helhedsplan, Vollsmose 2020, tænkes sammen med en kommende fysisk helhedsplan for Vollsmose. Derfor er det allerede nu en prioriteret opgave at udarbejde en prækvalifikation til Landsbyggefondens midler til infrastruktur. En fysisk Helhedsplan må samtidig forventes på sigt at medføre masser af nye arbejdspladser i hele Odense. Tankerne med den nye boligsociale helhedsplan er at fokusere på målbare effekter fremfor isolerede projekter. Vi skal derfor i højere grad understøtte og supplere de eksisterende institutioner, foreninger, afdelinger i boligorganisationerne, aktive beboere med flere. Vi glæder os til det lokale og tværgående samarbejde med henblik på fælles resultater.


13. september 2012  •   Vollsmose Avisen 93  • 3

NYT FRA VOLLSMOSE

Se flere nyheder på www.vollsmose.dk

Lærkeparken på safari i Ree Park Af Thomas Juhl Bruun Foto: Jørgen Gregersen, borgerfotograf UDFLUGT: Søndag den 9. september var beboere fra Lærkeparken på den årlige udflugt. Turen plejer at gå til Sommerland Syd, men af gode grunde fandt Lærkeparken en anden destination for årets tur ud i sommerlandet. I alt 20 børn og voksne tog derfor i stedet med bus for at besøge dyreparken Ree Park - midt i det skønne naturområde Mols Bjerge på Djursland. Turen bød blandt andet på safari på ’savannen’, hvor der var udsigt til – og historier om – blandt andet næsehorn, hjorte og strudse. Dagens højdepunkt var de lynhurtige geparder, som selv skal jage ’byttet’ op, når de bliver fodret i en særlig gepard-løbebane. De kan nå 100 kilometer i timen lige så hurtigt som en Ferrari. Alle havde en god dag – godt hjulpet på vej af det fine sensommervejr.

PÅ NETTET Se flere af Jørgen Gregersens billeder fra dagen i fotogalleriet på

www.vollsmose.dk

’Vi skal vide, hvad der virker bedst’ Fortsat fra forsiden [...] - Jeg vil gerne fokusere på, at det er beboernes helhedsplan, og at den er vedtaget af alle beboere på afdelingsmøder i de ni parker. Vi kan dog ikke undvære samarbejdet med politikerne, slog Hanne Nielsen, afdelingsformand i Tjørnehaven, fast.

På mødet blev alle parterne enige om at udskyde vedtagelsen af helhedsplanen ’Vollsmose 2020’, så man får mere tid til at se på, hvordan helhedsplanen kan bakke op om at skabe mere tryghed og forebygge kriminalitet - Hvis vi ikke har ro og tryghed, er det svært at arbejde med de mange indsatser, som

skal løfte området socialt. Den sidste tid har jo med al tydelighed vist, at ballademagerne sætter sig selv øverst på alle dagsordener, sagde formand for samarbejdsrådet Abdel Salam, der også er formand i Bøgeparken: - Vi som beboere går meget gerne aktivt med i arbejdet med at få Vollsmose til at

hænge bedre sammen med resten af Odense. Og samtidig styrke forholdene for de mange initiativrige borgere, som ønsker et kvarterløft. Men det er svært, så længe der er ballade. Formand for Vollsmosebestyrelsen Palle Øvlisen, som også er direktør i OAB, gav på mødet udtryk for, at

bestyrelsen er opmærksom på de store krav, der stilles til den kommende indsats. - Oplægget til den nye indsats er, at vi i stedet for at arbejde med løsrevne projekter kigger ud i de eksisterende indsatsområder og indgår et samarbejde med de parter, der er på banen. Vi har i mange år haft mange forskel-

lige projekter i bydelen. Det har vi fået en masse erfaringer af og lært af, sagde Palle Øvlisen og konkluderede: - Nu skal vi tage det bedste og gøre endnu bedre. Vi er helt i tråd med borgmesterens ønske om, at vi skal have styr på kædens svageste led, for at resten af indsatsen kan få lov til at folde sig ud.

Invitation til åbent redaktionsmøde Så er sommeren ved at gå på hæld, og vi håber, at alle har haft en dejlig ferie. Vollsmose Avisen er i gang med at starte en ny sæson op. Så vi har igen brug for dig og din hjælp. Det gælder både nye og gamle borgerjournalister/fotografer...

sørge for at have nogle ideer på blokken, hvis du mangler inspiration.

Derfor holder vi åbent redaktionsmøde onsdag den 19. september kl. 16.30 til 18.00 i Vollsmose 2020 sekretariatet - i den lave bygning mellem Østerhøj og svømmehallen.

Vi glæder os til at se dig!

Her er der som sædvanlig mulighed for at komme med gode ideer og forslag til, hvad avisen skal beskæftige sig med i den kommende tid. Eller for at melde sig til konkrete skrive- og fotoopgaver. Vi skal nok

VOLLSMOSEAVISEN

Giv besked til Anja Yoo Andersen senest tirsdag den 18. september kl. 12.00 på ayand@vollsmose.dk eller tlf. 30 70 29 85, hvis du kommer.

Bedste hilsner fra Thomas og Anja


4  •  Vollsmose Avisen 93  •  13. september 2012

Pluk fra vollsmose.dk Læs de fulde versioner af historierne - og meget mere - på www.vollsmose.dk

Det første tegn på efterår 12. SEPTEMBER: Ifølge kalenderen er efteråret over os. Men indtil videre er vi blevet velsignet med nogenlunde sensommervejr. Borgerfotograf Jørgen Gregersen, der er her, der og alle vegne for tiden, har dog spottet det første tegn på efterårets komme i Lærkeparken - et enligt træ, der er begyndt at lyse op i gulbrunt blandt alt det grønne.  tjbr

Ny kanobro er indviet i Åsum 12. SEPTEMBER: I starten af september kunne Aasum Sogns Beboerforening indvie en ny kanobro i Åsum. Det var Gurli Nielsen, der klippede snoren, og Sinnet Bunde, der holdt skåltalen. Indvielsen blev afsluttet med pasta og kødsovs på Rytterskolen.  Poul Poulsen

To er anholdt for knivstikkeri 7. SEPTEMBER: Et skænderi i Egeparken førte fredag formiddag til, at en mand blev stukket med en spids genstand. Politiet blev alarmeret klokken 9.36. Ifølge vagtchefen hos Fyns Politi har knivstikkeriet ikke noget med bandekonflikten at gøre. Politiet har anholdt to mænd på henholdsvis 21 og 22 år. - Det er noget internt mellem nogle unge. Der er tilsyneladende opstået et slagsmål i trappeopgangen, hvor en 22-årig mand blev stukket to gange, fortæller vagtchef Jesper Fält fra Fyns Politi.  tjbr

Gevær blev brugt i bandeopgør 4. SEPTEMBER: Et hold dykkere fra Søværnet fandt i begyndelsen af august et skydevåben i Odense Å mellem Seden og Vollsmose. Våbnet, et AK47-stormgevær, er nu af politiets våbenteknikere konstateret at være brugt ved et drabsforsøg på Vollsmose Allé den 4. maj 2010. Ved drabsforsøget blev to mænd på dengang 19 år og 21 år beskudt i deres bil. Projektiler ramte ind i bilen og passerede tæt forbi personerne. Ingen af dem blev dog ramt. En nu 31-årig mand har siden den 14. april været fængslet i sagen. Han er ligeledes sigtet for det meget omtalte drab i april på værtshuset ’Havhesten’ i Odense. Den 31-årige nægter sig skyldig i begge forhold om drab og drabsforsøg.  tjbr

Find Vollsmose Avisen på facebook og ‘synes godt om’ - så holder vi dig opdateret på nyheder, konkurrencer, arrangementer og debat om bydelen

Internationale studeren De 164 internationale udvekslings-studerende, som er flyttet ind i Vollsmose, er alle blevet budt en stor velkomst af formændene fra Bøgeparken og Birkeparken. Og helt officielt blev der taget ekstra godt imod dem ved et velkomstmøde den 6. september på Camp U, som beboerne selv havde taget initiativ til.

Tekst og foto: Anja Yoo Andersen STUDIEBOLIG: På trods af balladen i bydelen i den sidste tid er de internationale studerende, der er flyttet ind i Bøgeparken og Birkeparken, glade for at være kommet til Vollsmose - og Danmark. Avisen har fået en snak med nogle af dem om, hvordan det er at studere langt hjemmefra. Hvad de synes om at bo i Vollsmose samt deres indtryk af danskerne som folkefærd. 20-årige Mariska Vossen fra Holland og 24-årige Ahmet fra Tyrkiet er enige om, at der er blevet taget varmt imod dem i Vollsmose. De synes begge, at Vollsmoses beboere er meget venlige, hjælpsomme og taler rigtig godt engelsk - til trods for at mange undersøgelser ellers viser, at danskere er svære at komme ind på. - Jeg læste om UCL (University College Lillebælt, red.) og syntes, de havde de bedste fag. Det lød meget mere interessant end de andre steder, jeg kiggede på. Der var rigtig meget information og mange internationale

studerende. Det tiltrak mig, at vi skulle bo flere sammen i en lejlighed, så man ikke var alene, fortæller hollandske Mariska, der læser til socialrådgiver og har et semester på UCL: - Det var en hyggelig velkomst, og det er rigtig fedt, at vi kan låne nogle lokaler på Camp U. Både skolen og Vollsmose gør rigtig meget for os.

God hjælp i bussen Tyrkiske Ahmet Cihan Keleş, der også tager et semester på UCL for at læse til engelsklærer, har oplevet, at de lokale har været yderst hjælpsomme. - Jeg skulle finde bussen til UCL og ville bare gå, fordi jeg først får sendt nogle penge hjemmefra om en uge. Men der var en venlig mand, som ville betale min busbillet. Og buschaufføren steg ud og guidede mig hen til skolen - det var helt vildt pænt af dem, siger Ahmed og fortsætter: - Jeg kender dog også nogle, der ikke føler sig så trygge, som jeg gør. Vi hører jo fra nyhederne på internettet om ballade. Så der er nogle,

STUDERENDE I VOLLSMOSE 164 internationale studerende er flyttet ind i Birkeparken og Bøgeparken. De studerer enten på SDU eller UCL. Det er en aftale mellem boligselskaberne FAB og OAB samt de to uddannelsesinstitutioner, der har åbnet op for, at nogle af de lejligheder, der alligevel står tomme, kan bruges til studerende. De internationale studerende kommer fra hele verden. De bor op til fire sammen i både lejligheder og rækkehuse.

Fem funklende plusser til mon Der var fint besøg på tilskuerpladserne i Vollsmose Kulturhus, da ’Ajinai’ lagde vejen forbi. Blandt publikum var den dansk-grønlandske stjerne, Rasmus Lübbert, og kunstneren Jens Galschiøt. Og Karsten Fogde, der her anmelder den helt særlige, musikalske oplevelse.

Af Karsten Fogde, anmelder ANMELDELSE: Torsdag aften spillede mongolsk/kinesiske ’Ajinai’ i Vollsmose

Kulturhus. Og tilhørerne, ikke mindst jeg selv, havde en vidunderlig oplevelse. Under det mongolske flag (der hænger også mange andre), som hænger ret tæt på midten af kulturhusets store sal, nød jeg den traditionelle mongolske sang og musik med strøm på. De to sangere og musikere, Hugjiltu og Qingele, gav den hele armen med strubesang og ’urtyn duu’, som er en anden traditionel mongolsk sangform, så hele forsamlingen følte sig hensat til en anden verden. En verden, hvor hesten stadig er en del af hverdagen, og hvor traditioner håndhæves og deles. Aldrig før har jeg hørt den tostrengede hestehoved-violin, ’moorin khuur’, udsat for en sådan dynamik og livgivende behandling. De to mongolske sangere fik en fantastisk opbakning af de to kinesere, Weiming Qiu og Yang Zhang, som med deres rytmiske bidrag

gav den traditionelle musik et pift, så koncerten blev nærmest uforglemmelig. Tidligere har jeg opfattet mongolsk musik som lidt eksotisk og nok svært tilgængeligt med de ofte helt anderledes lydbilleder og klange. Dette billede blev grundigt smadret under koncerten, hvor den traditionelle, måske lidt melankolske, musik blev løftet ind i vort århundrede – med fuldt tryk. Det synger i mine ører endnu. Koncerten får fem fortjente ud af fem mulige plusser. Karsten Fogde har boet seks år i Mongoliet fra 1998 til 2004.

•••••

KONCERT MED ’AJINAI’

Vollsmose Kulturhus, den 6. september


13. september 2012  •   Vollsmose Avisen 93  • 5

nde er glade for Danmark

SØNDAGSDIGT

Slå koldt vand i blodet Odense Byråd opløfter dets røst, nu skal der reageres kontant Tiden er ikke inde til pjat og pjank De hakker en hæl og klipper en tå Vollsmose skal vide, hvem der har skoene på

som er bange for at gå alene rundt herude. Esther Portal Valín på 21, der læser til civilingeniør, og Lara Lara Garcia Delgado på 27 år, som færdiggør sin ph.d. i biologi, er begge fra Spanien. De havde hørt fra venner og bekendte i Spanien, at danskerne var kedelige og meget alvorlige. Men det har begge piger oplevet anderledes. - Jeg er en meget social

- Der var en venlig mand, som ville betale min busbillet. Og buschaufføren steg ud og guidede mig hen til skolen - det var helt vildt pænt af dem. pige. Så da jeg hørte det, tænkte jeg, at det var ærgerligt. Men da jeg så kom her,

Hollandske Mariska (ovenfor) og spanske Esther og Lara (til venstre) bor i de lejligheder, som UCL og SDU har indrettet spartansk til studerende i Vollsmose.

’Nok er nok’ er et mantra, der hurtigt har bredt sig

opdagede jeg, at alle smilede til mig på gaden, og at alle er meget hjælpsomme. Men der er nok også alligevel en forskel på den spanske mentalitet i forhold til den danske, fortæller Esther, og Lara tilføjer: - Ja, i Spanien gør man højlydt opmærksom på sig selv og bliver venner med alle og giver dem et stort knus. Og dagen efter kan man så ikke huske, hvem de er. Danskere er mere rolige og afslappede, men måske ikke så åbne. Jeg har været i Danmark før, så jeg er ved at vænne mig til det.

Og hvad har de fået for de mange kroner?

Danskere er hyggelige Den 23-årige økonomistuderende på SDU, Verena Auspurg fra Tyskland (billedet på forsiden), har allerede et godt tag på Danmark og danskheden. - Jeg synes, det er hyggeligt at bo i Danmark. Og der er mange flotte grønne om-

råder i Vollsmose, som jeg ser, fordi jeg cykler meget frem og tilbage fra universitetet – og så ligger det tæt på Aldi, som jo er tysk, griner Verana. Hendes kæreste er halvt dansk og halvt tysk og har masser af familie på Fyn. Derudover synes hun især godt om ordet ’hygge’, som hun hart fået lært betydningen af: - Jeg er ret vild med Danmark og danskerne. Jeg synes, de er meget mere venlige end tyskerne - og meget mere hjælpsomme. Tyskere er ikke så ’hyggelige’ at være sammen med som danskere. Verena skal være her et semester, men drømmer om at slå sig ned i Danmark: - Det er rigtig fint her. Lejligheden er større end min lejlighed derhjemme, og det er billigt at bo her. Jeg kunne godt forestille mig at bo i Danmark engang i fremtiden.

Byrådet er også hoppet på den galej Mange penge er brugt – ja, millioner Ikke ret meget, hvis man skal tro den offentlige mening Ifølge den har kriminaliteten i Vollsmose en større forgrening Nu skal der evalueres, analyseres og kigges på Til at starte med kan hotspot-chefen ta’ sit gode tøj og gå Helhedsplanen, der er formuleret af de mange og ikke de få Den vil byrådet nu helt sætte i stå Til alle de, der har arbejdet for bydelens fremtid Sættes der åbenbart ingen lid Måske skulle politikere i kampens hede slå koldt vand i blodet Og lade kompetente personer rydde op i rodet Vollsmose er fyldt med kompetence Så gi’ dog det potentiale en chance At lade sig styre af en dagsorden formuleret af aktive medier Udvirker at man ikke gør brug af de rigtige remedier

ngolsk fyrværkeri i kulturhuset

Remedier, som kun en blind ikke kan få øje på Brug dem – ellers går det hele i stå Vollsmose er en smuk svane og ikke en grim ælling Og vi nægter at gå ned til tælling Se os i øjnene og spørg, hvad vi kan bidrage med Nu virker det, som om man retter bager for smed Vi har jo alle en fælles sag Også på en grå SØNDAG

Foto: Jørgen Gregersen, borgerfotograf

Af John Bonde, borgerjournalist og søndagsdigter


6  •  Vollsmose Avisen 93  •  13. september 2012

Børnene tog gaden tilbage Sidste weekend var der fest på Vollsmose Torv og Camp U - med rap, dans, fodbold og workshops. Masser af lokale børn tog imod Red Barnet Ungdoms tilbud om at sætte fokus på det positive.

Af Irena Krasniqi, borgerjournalist

Foto: Jørgen Gregersen, borgerfotograf GADEFEST: Fredag den 31. august til søndag den 2. september var der musik, dans og workshops på Vollsmose torv. Formålet med arrangementet ’Back 2 tha Streets’ var at sætte fokus på noget godt i bydelen: Børnene i

Hele weekenden var der musik fre scenen på Vollsmose Torv. Både med lokale, men også navne udefra, der stillede op frivilligt. Blandt andre Marwan. Vollsmose. Red Barnet Ungdom, som stod for arrangementet, gjorde det gennem ting, som interesserer børn. Blandt andet rap og fodbold.

- Ved at fremme det, man er god til, får man forskellige succes oplevelser. Det vil på længere sigt give mere selvtillid, forklarede Mette Jørgensen fra Red Barnet

Ungdom: - Alt det negative fokus, der har været på Vollsmose og beboeren blev lagt på hylden, og i stedet var det børnene, det handlede om.

Både børn og frivillige nød hinandens selskab. Mange kunstnere, især rappere, havde valgt at støtte op om projektet og give gratis koncert. Det gælder ikke kun kunst-

nere udefra, men også lokale musikere, der trofast stillede op for at støtte Vollsmose og give en modvægt til de negative mediebilleder. Én af dem, som hjalp fri-

En god start med bøgerne er halvt fu Projekt Bogstart har siden 2009 delt mere end 2000 bogpakker ud til børn i Vollsmose. Én af de mange heldige modtagere er Mohamed, der snart får sin sidste pakke fra biblioteket. Billeder og børnerim er en stor hjælp til at komme godt i gang med det danske sprog.

Af Lærke Sophie Hansen BOGSTART: Da lille Mohamed Al-Tewaj fyldte ét år, modtog han Projekt Bogstarts bogpakke nummer 1000. Nu er han næsten tre år og skal snart begynde i børnehave, hvor han får sin fjerde og sidste bogpakke. Siden 2009 har Vollsmose Bibliotek uddelt mere end 2000 pakker med bøger til bydelens småbørn. Projektet er finansieret af Velfærdsog Kulturministeriet og har til formål at fremme børns sprog. Første og anden bogpakke udleveres i hjemmet, når

barnet er henholdsvis seks måneder og ét år. Tredje pakke hentes på biblioteket, når barnet er omkring 18 måneder, mens fjerde pakke udleveres i forbindelse med børnehavestart. Hjemme hos familien AlTewaj er bøgerne populære. Og familien ser frem til endnu en pakke til november, hvor Mohamed skal begynde i børnehave. Det betyder mange nye oplevelser - og endnu flere bøger.

Glad for dyr og billeder Mohamed er glad for at kigge i bøger. Det er stadig mest de

Snart fire-årige Mohamed Al-Tewaj elsker at læse i bøgerne fra Projekt Bogstart. Især dem med de klassiske, danske børnerim og -remser. Foto: Lærke Sophie Hansen

farverige illustrationer, der trækker. Men han nyder også at lære danske ord. Faktisk er han bedre til at tale dansk, end han er til at tale arabisk. - Han taler dansk bedst. Han forstår arabisk, men når jeg spørger ham om noget på arabisk, så svarer han mig på dansk, fortæller Mohameds mor, Alya Al-Zahra. I øjeblikket foretrækker han bøger om dyr, men han er rigtig glad for alle sine bøger. Og det har smittet af på hele familien. Hver lørdag tager Mohamed og hans 15-årige storesøster på tur til Vollsmose


13. september 2012  •   Vollsmose Avisen 93  • 7

Red Barnet Ungdom. Overordnet set gik ’Back 2 tha Streets’-arrangementet dog godt, og Mette Jørgensen vender gerne tilbage: - Selv om der ikke kom helt sü mange børn, som vi havde hübet, var de, der mødte op, rigtigt oplagte og havde en super fed weekend. Det vigtigste var, at alle de børn, der deltog, kom hjem med et selvtillids-boost og et kÌmpe smil pü lÌberne.

Tak til alle de frivillige

Ansigtsmaling og fodbold var nogle af de andre aktiviteter, som Red Barnet Ungdom bød pü i løbet af weekenden. villigt til i rap-workshoppen, var Riyad Dommariya, bedre kendt som rapperen ’Reese’. - Det var en fed oplevelse büde at optrÌde og hjÌlpe de unge med at lave musik. Det var en kÌmpe succes at se børnene smile og vÌre glade og bare have det sjovt uden at tÌnke negativt, fortÌller Reese.

Mangler positivt fokus Red Barnet Ungdom ĂŚrgrer sig over, at de store medier

ikke satte mere fokus pü arrangementet. Back 2 tha Streets var tÌnkt som en müde at tage det positive i Vollsmose og samle pü Êt sted, hvor forskellige mennesker mødtes for at have det sjovt. - Det er rigtigt Ìrgerligt, at det er privatpersoner og den lokale avis, der alene skal kÌmpe for at fü positivt fokus pü et boligomrüde, der pü sü mange omrüder indeholder fantastiske vÌrdier, sagde Mette Jørgensen fra

Red Barnet Ungdom vil derfor gerne vende tilbage og gentage arrangementet, hvis det er muligt. - Børnene har hele weekenden spurgt, om vi kom tilbage, og om vi ville gøre det igen til nÌste sommer. Derudover har mange forÌldre henvendt sig til os i løbet af weekenden med samme ønske, fortalte Mette Jørgensen og fortsatte: - Den succes kan man udelukkende takke alle de personer, der var med til at arrangere dagen, de frivillige, samarbejdspartnerne og de børn, der mødte op, for.

PÅ NETTET Der er flere af Jørgen Gregersens billeder fra dagen pü www.vollsmose.dk

uldendt

nerne om at aflevere blomster pĂĽ OUH og ville ogsĂĽ deltage i eventen. Men Ali og de andre afviste dem. - Det er godt, at de ogsĂĽ ville med. Men vi sagde nej, fordi vi ikke ville komme sĂĽ mange pĂĽ pladsen, sĂĽ de mĂĽske blev bange, fortĂŚller han. OgsĂĽ Alis egen datter, Ilaf, mĂĽtte desvĂŚrre blive hjemme.

Tekst og foto: LÌrke Sophie Hansen UNDSKYLDNING: Da en flok vrede mÌnd fra Vollsmose stormede OUH natten til den 21. august, vakte det stor vrede. Ikke kun fra politikere og personale, men ogsü fra bydelens egne borgere. En gruppe beboere tog sagen og det danske flag - i egen hünd. Ali Al-Aaridhi hørte om optøjerne ved Vollsmose Torv efter Eid-festen. Han blev frustreret og følte et behov for at tage afstand fra den opførsel, som skulle vise sig at trÌkke talrige overskrifter hele ugen. Sammen med nogle venner besluttede han, at nu skulle det vÌre. Gruppen aftalte at mødes ved OUH lørdag den 1. september, hvor de ville give personalet en buket blomster som undskyldning pü deres medborgeres vegne. - Sygehuset er et sted til os alle sammen, til vores børn. Man skal ikke lave südan nogle ting der. Det er en dürlig ting, der er sket, indleder Ali Al-Aaridhi. Vennernes venner hørte hurtigt om pla-

’Vi elsker Danmark’ Ilaf havde lavet et fint skilt med teksten ’Vi elsker Danmark’, som hun havde glÌdet sig til at vise frem. I stedet fik hendes lillebror, Hussain, det med, sü personalet pü OUH kunne se det. For Ali er det vigtigt, at familien tager afstand fra den slags optøjer. Derfor har han snakket med børnene om, hvad der er sket, sü de forstür det. - Vores børn skal vide noget om det. For det er simpelthen ikke i orden mod dem, der arbejder pü sygehuset, fastslür han.

,DQOHGQLQJDIDWYLnEQHU

FAKTA OM PROJEKT BOGSTART Projektet har blandt andet til formül at styrke forÌldrene i at støtte deres børns sproglige udvikling. Vollsmose Bibliotek har uddelt mere end 2000 bogpakker til bydelens børn. Barnet modtager pakker, nür det er seks müneder, Êt ür, halvandet ür og tre ür. Projektet startede i 2009 og fik i 2011 bevilget midler til at fortsÌtte fire ür mere. Det er VelfÌrds- og Kulturministeriet, som finansierer Projekt Bogstart.

Bibliotek, hvor de kigger i bøger sammen. - Og han siger altid, at han ikke vil med hjem igen, griner Alya Al-Zahra. Familien lÌser sammen et par gange om ugen. Men ofte kommer Mohamed selv rendende med en bog og vil gerne lÌse. Ogsü forÌldrenes lÌsning har inspireret, fortÌller hans mor: - Nür vi lÌser i Koranen, sü

Derfor besøgte Ali og vennerne OUH

henter han en bog og lader som om, han lĂŚser ligesom os.

Vil hjÌlpe mange ür frem Bogpakkerne indeholder büde bøger og cd’er. Mohamed kan rigtig godt lide at lytte til musikken med de danske børnesange og -rim. Og han er da ogsü blevet god til nogle af dem.

- Oppe pü gardiner hÌnger appelsiner. MÌnd og koner spiser citroner, für han sagt, inden han bryder sammen i latter. Mohameds mor reflekterer over familiens lÌsevaner, mens han leger med biler pü gulvet: - Han ser nok nogle ting i bøgerne, som han ikke ser hjemme. Sü pü den müde lÌrer han andre ting ogsü. Det synes jeg er rigtig godt. Alya Al-Zahra hüber og tror, at bøgerne vil vÌre gode for Mohamed i mange ür endnu. - Müske vil det hjÌlpe ham, nür han skal i skole, hvis han er vant til at lÌse herhjemme. Det vil i hvert fald vÌre dejligt, slutter hun. Projekt Bogstart fik i 2011 midler til at fortsÌtte fire ür yderligere. Altsü kan børnefamilierne i bydelen fortsat se frem til mange glade stunder omkring bøgerne.

 )DJIRUHQLQJVEXWLNNHQ ,0HGLQDHQ9ROOVPRVH7RUY

,QYLWHUHUYLWLOUHFHSWLRQ PDQGDJGVHSWHPEHUNOÂł 'XILQGHURVL0HGLQD‘VW9ROOVPRVH7RUY .RPRJKLOVSnRV 

,EXWLNNHQNDQGX x +ÂĄUHRPGLQHUHWWLJKHGHURJPXOLJKHGHUSnDUEHMGVPDUNHGHW x +ÂĄUHRPKYRUGDQGXXQGJnUDWEOLYHVQ\GWSnGLQDUEHMGVSODGV x )nWMHNNHWGLQHOÂĄQVHGOHUVnGXNDQVHRPGXInUGHWLOÂĄQGX HUEHUHWWLJHWWLO x +ÂĄUHRPGHWGDQVNHDUEHMGVPDUNHGRPGHULJWLJHIDJIRUHQLQ JHURJKYLONHQIDJIRUHQLQJGHUYLOYÂ UHEHGVWIRUGLJ x )nYHMOHGQLQJPHGKHQV\QWLOYDOJDIHUKYHUYVXGGDQQHOVH  9LVHV 

2GHQVH*236 2GHQVH

%\J

0HWDO2GHQVH 2GHQVH


8  •  Vollsmose Avisen 93  •  13. september 2012

En digter vender tilbage I mange går gik en digter og forfatter rundt på biblioteket i Vollmose. Viggo Madsen har, siden han blev pensioneret i 2003, skrevet videre. Avisens ’digterpraktikant’ mødte ham lige før sommerferien, da han var tilbage i Vollsmose for give koncert sammen med Basiro Suso - i anledning af samarbejdet om en ny cd.

Af Rune Kjær Rasmussen Foto: Thomas Juhl Bruun INTERVIEW: Digteren Viggo Madsen arbejdede i mange år som bibliotekar på Vollsmose bibliotek. Han blev pensioneret i 2003 og har siden været forfatter på fuld tid. Hans erindringer fra tiden på Vollsmose Bibliotek kan synes lidt hårde. Men problemerne i bydelen var dengang også på sit højeste. Siden er det heldigvis blevet bedre. Du har arbejdet næsten tredive år på Vollsmose bibliotek. Kan du fortælle lidt om, hvordan du synes, udviklingen i Vollsmose har

VIGGO MADSEN Viggo Madsen (født 1943) er en dansk digter og forfatter, som fortrinsvis har skrevet digtsamlinger siden debutromanen ‘Brandmand på to hjul’ fra 1966. Han har dog også skrevet børnebøger, for eksempel serien om ’Detektivklubben’, der er klassisk spænding for børn og unge. Fra 1973 til 2003 var han ansat som bibliotekar ved Vollsmose Bibliotek. Siden han blev pensionist har han været forfatter på fuld tid. Privat bor han sammen med kone og skildpadder i det nordlige Odense.

været gennem de år? - Vollsmose har jo altid været en ’rabalder-bydel’. I sin tid, da lejlighederne ikke kunne lejes ud, gav alle kommuner på Fyn og fra trekantsområdet deres problemfamilier en ’enkeltbillet’ til Odense. Så kunne de få anvist bolig der. Hvad jeg hører fra de senere år om bander, der styrer bydelen, finder jeg dybt foruroligende. Jeg ser, at biblioteket stadigvæk holder fanen højt. Kultur er det eneste, vi har at stå imod med over for banderne.

Referencer til Vollsmose Hvordan har arbejdet i Vollsmose påvirket dit forfatterskab? - Jeg tror ikke, det har påvirket min lyrik sådan i sig selv. Andet end - for nu at citere mig selv - at digte er det eneste, vi har at stå imod med. I tider, hvor det har brændt på, har nødvendigheden for mig for at skrive digte nok været tilsvarende større. Derimod findes der direkte reference til Vollsmose i nogle af de børnebøger, jeg

skrev i 1970’erne. ’Detektivklubben på pletten’ udspiller sig for eksempel i det, der dengang hed Vollsmose Centret, i efterårsferien 1975. Den giver et ret præcist signalement af centeret og bydelen

- ’Detektivklubben på pletten’ udspiller sig for eksempel i det, der dengang hed Vollsmose Centret, i efterårsferien l975. Den giver et ret præcist signalement af centeret og bydelen på den tid. på den tid. Efterfølgeren, ’Detektivklubben på spring’, foregår også delvist i centeret og delvist i Åsum. Eller Seden. Det er ærlig talt længe siden, jeg selv har læst dem, haha. Hvad vil det sige at

være digter? - At være digter er noget, man er helt ind i sjælens inderlomme. Det er så at sige éns indre supermandsdragt, som man dog ikke behøver nogen telefonboks for at skifte til. Man er det hele tiden og uafbrudt. Også uafhængigt af om man har udvendig succes eller ej. Men det er jo altid et stolt øjeblik, når man udgiver en bog - får instanser uden for én selv til at se på det med samme øjne, som man selv har gjort.

At være slave af friheden Hvad betyder humor for din lyrik? - Som digter indtager man altid den dobbelte situation, at man er dybt inde i tingenes kerne og samtidig står udenfor og betragter med et måbende blik. Man står udenfor

og kigger ind. Det kan ikke undgå at give en tveæggethed, som er en form for humor. Det betyder så også gerne, at teksterne tåler mere end én gennemlæsning - at de ikke lader sig udtømme ved første blik. Hvilket i øvrigt altid er tilfældet, hvis man arbejder med digte, som vil noget. Hvad tænker du, når du hører ordet ’frihed’? - Det første, jeg tænker på, er den orwellske doktrin fra bogen ’1984’, at ’frihed er slaveri’. Og hvordan det passer præcist til vores tid. Altså hvordan man bliver næsten slavebundet af de medier, internet og iPhone, som man skulle tro ville frigøre én. Den desperate trang til altid at være på - at man ikke lever, uden at man hele tiden beviser det. At man, kort sagt, slet ikke er til stede i sit eget liv. Min personlig udgave af frihedsbegrebet er mottoet ’På fri fod og med penge på lommen’. Altså for eksempel at køre på ferie op gennem Sverige, gerne helt derude, hvor der stadig er grusveje.

PÅ NETTET Læs hele interviewet, der blandt andet kredser om flodheste, rumvæsner og kunstnere, der har betydet noget, på www.vollsmose.dk


13. september 2012  •   Vollsmose Avisen 93  • 9

SPORTEN

Her er vinderne af Vollsmose Cup 2012 lede en enkelt kamp uafgjort.

Tekst og foto: LÌrke Sophie Hansen VOLLSMOSE CUP: Efter en fodboldturnering er det tid til hyldest. Det gjaldt ogsü efter Vollsmose Cup 2012. Sidste onsdag blev der overrakt pokaler pü Vollsmose Torv. Büde vinderne af pige- og drengerÌkken modtog de flotte pokaler. I pigerÌkken vandt Sct. Knuds Gymnasium med 10 point, og Vollsmoses drenge fik sejren i drengerÌkken med 14 point. Pokalerne blev overrakt af John Nielsen, Poul Erik Hansen og Mohamed Mansour fra styregruppen samt centerchef Søren Dollerup fra Vollsmose Torv. BevÌbnede med fodboldstøvler, benskinner og godt humør, trodsede 170 spillere forrige tirsdag grüvejr og regnbyger for at spille ürets Vollsmose Cup-turnering. Men fodboldturneringen handlede ikke kun om pokaler. For leder af nÌrpolitiet i Vollsmose, Per Franch, var det noget helt andet, der var i fokus. - Man ser hinanden pü en god müde, og vi har jo en fÌllesnÌvner i form af sporten. Vi kunne godt have hentet nogle betjente fra resten af Odense, som er bedre end os, men det er jo ikke det, der er det vigtige for os, fortalte han. Politiet vandt to kampe, tabte tre og spil-

Hygge og god stemning For Mathias Dieu fra Sct. Knuds Gymnasium bød dagen pü tre sejre og rigtig god stemning. - Det har vÌret nogle fine kampe. Her er en rigtig god stemning, og der har ikke vÌret nogen skÌnderier og südan noget. Sidste ür var vi ogsü med, men der gik det dog knap sü godt, grinede han under stÌvnet. Ogsü H. C. Andersen Skolen stillede op med spillere. Jiyan Khalaf gür til fodbold hver torsdag, og hun kÌmpede for sin skole i pigerÌkken. - Vi har spillet fem kampe i dag, og det er rigtig sjovt. Vi hygger os, og vi für snakket med hinanden. Jeg kender mange af de andre i forvejen, for de bor ogsü i Vollsmose. Sidste ür kiggede jeg bare pü, men nu spiller jeg ogsü selv, fortalte hun til Vollsmose Avisen.

PĂ… NETTET Mohamad Abdel-Rahman, Omran Abdel-Rahman, Abdullah Abdel-Rahman og Neil Nozhat modtog pokalen som vindere af drengerĂŚkken.

Borgerfotograf William Hansen lagde vejen forbi stĂŚvnet forrige tirsdag. Se et galleri med hans billeder pĂĽ www.vollsmose.dk

invitation til alle i vollsmose honningdag

lørdag den 15. september kl. 12.00 – 13.00

vollsmose torv

VOLLSMOSE

HONNING Vollsmose Biavlerforening

Den store dag nÌrmer sig! Vollsmose har füet sin egen biavlerforening, og de først drüber honning er blevet slynget. Høsten er kommet pü glas, og det fejrer vi med underholdning for børnene og en lille smagsprøve pü den nye Vollsmosehonning. Oplev t 5SZMMF4VOFoLFOEUGSB%3T5BMFOUTIPX t 1BSLPVSBG"CEVMMBI(IFJUI t 4BOHPHCFBUCPYBG:BIZB:BTTJOF t .JOJTUFSGPSCZ CPMJHPHMBOEEJTUSJLUFS $BSTUFO)BOTFO Program o

-FOF)KPSUI $43DIFGJ#3'LSFEJUCZEFSWFMLPNNFO

o

$BSTUFO)BOTFO NJOJTUFSGPSCZ CPMJHPHMBOEEJTUSJLUFS

o

1BMMF�WMJTFO CFTUZSFMTFTGPSNBOE7PMMTNPTFEJSFLU“SJ0"#

o

,JN5IPNTFO VOEFSEJSFLU“SJ#3'LSFEJU

o

1BSLPVSPQWJTOJOH TBOHPHCFBUCPYNFE"CEVMMBI(IFJUIPH:BIZB:BTTJOF

o

.JOJTUFS$BSTUFO)BOTFOPWFSSÂ?LLFSEJQMPNFSUJM7PMMTNPTFTOZFCJBWMFSF

o

5SZMMF4VOF LFOEUGSB%3T5BMFOU MBWFSUSJDLT


10  •  Vollsmose Avisen 93  •  13. september 2012

KALENDEREN

Se flere arrangementer på www.vollsmose.dk

Kent Thomsen & de dyre drenge | 13. september Der er lagt op til en ganske særlig blues-oplevelse, når det jyske kult-orkester Kent Thomsen & De Dyre Drenge spiller op i Vollsmose Kulturhus torsdag den 13. september. Det er som sædvanlig en billig fornøjelse med billetter til 40 kroner, der sælges i døren fra en time før koncertstart.

Sangeren, guitaristen og komponisten Kent Thomsen har været på banen i over 30 år, og det samme gælder hans rutinerede medmusikere: Trommeslager Per Kolling, bassist Niels ’Nello’ Mogensen og Niels Ole Thorning på piano. Kent Thomsens tekster drejer sig om eviggyldige emner som karlekammerliv, kvindfolk, knallerter og den sprængfarlige cocktail gule ærter og pløjestævne. Der er andre, der synger blues på dansk, men der er ingen, der gør det som Kent Thomsen, og der er ingen, der skriver tekster som ham.

TID: Torsdag den 13. september kl. 20.00 STED: Vollsmose Kulturhus

Smag Vollsmoses egen honning Af Thomas Juhl Bruun

Alles in Ordnung | til 2. november Onsdag den 12. september åbnede en ny udstilling i Vollsmose Kulturhus. Det drejer sig om fotoudstillingen ’Alles in Ordnung’ af den tyske fotograf Andreas Meichsner, som kan opleves indtil den 2. november. Udstillingen er en del af FotoTriennale.dk. Andreas Meichsner er en 38-årig fotograf fra Berlin. Han er en tavs iagttager, som i sine fotografier dokumenterer, hvordan den længe ventede ferie har en evne til at kaste os ud i et pinefuldt tovtrækkeri mellem trangen til frihed og behovet for tryghed.

TID: Indtil fredag den 2. november STED: Vollsmose Kulturhus

HØSTFEST: Hen over foråret og sommeren har en gruppe lo-

Lørdag den 15. september bliver den særlige Vollsmosehonning præsenteret på Vollsmose Torv. Her kan man få lov at smage - og nyde lidt god og gratis underholdning samtidig.

Bi-projektet i Vollsmose har moralsk og økonomisk opbakning fra mange kanter. Derfor vil en række talere også sørge for at give et skulderklap til bi-vennerne, der har stået for den lokale honningproduktion. Blandt andre Carsten Hansen, der er minister for by- bolig og landdistrikter, og Palle Øvlisen, som er formand for Vollsmose 2020-bestyrelsen.

Der er nemlig også noget at kigge på, når tryllekunstneren Sune, der blev landskendt i DR’s Talent 2008 underholder

TID: Lørdag den 15. september kl. 12.00 STED: Vollsmose Torv

kale mænd hygget sig med bistader i udkanten af Vollsmose. Og nu er det blevet tid til at høste frugten af arbejdet.

Banko i Lærkereden | 17. september Første og tredje mandag i måneden arrangerer Lærkereden bankospil i Lærkeparkens Beboerhus. Der spilles om 24 pæne gevinster samt to ekstranumre. Desuden er der puljespil, lotteri og ’døde duer’ med mere. Der er mulighed for at købe kaffe/the med brød og sodavand til rimelige priser.

TID: Mandag den 17. september kl. 19.00 - 22.00 STED: Lærkereden, Lærkeparkens beboerhus

Åbningsreception | 17. september Forskellige fagforbund under LO åbner mandag den 17. september en ’fagforeningsbutik’ på Vollsmose Torv. I den anledning inviterer de til åbnhingsreception i butikken. Her kan du blandt andet høre om, hvordan du undgår at blive snydt på arbejdspladsen, eller hvad du er berettiget til på lønsedlen.

TID: Mandag den 17. september kl. 13.00 - 17.00 STED: Fagforeningsbutikken, Vollsmose Torv

Menu i Værestedet Øst | til 27. september Hver tirsdag, onsdag og torsdag er der fællesspisning i Værestedet Øst i Egeparken. Her er det muligt at få et solidt måltid aftensmad til 35 kroner i selskab med andre. Tilmelding gerne dagen før og seneste samme dag klokken 12. Mere info og opdaterede menuer kan finde på værestedets hjemmeside, www. vaerestedet-oest.dk. Sådan ser menukortet ud i de kommende uger:

Lørdag den 22. september klokken 13 læser John Bonde igen ét af H.C. Andersens eventyr på biblioteket. Denne gang er det ’Tommelise’, der står for tur. Alle er velkomne.

13. september: Wok med oksekød, grøntsager og nudler 18. september: Forloren hare med kartofler, grønt og sovs 19. september: Lukket – Værestedet tager på Egeskov Marked 20. september: Sejfilet med grøntsager, kartofler og sovs 25. september: Koteletter i fad med ris og grønt 26. september: Oksefarsbrød med kartofler og rodfrugter 27. september: Kalkunbryst med grøntsager, kartofler og sovs

TID: Lørdag den 22. september kl. 13.00 STED: Vollsmose Bibliotek

TID: Hver tirsdag - torsdag kl. 17.15 STED: Værestedet Øst, Egeparken

John Bonde læser eventyr | 22. september

med sit show. Eller når beatboxeren Yahia Yassine giver den gas, eller Abdullah Gheith viser parkour.

René Evald & Poor Folks | 20. september Der venter en yderst behagelig musikalsk oplevelse i Vollsmose Kulturhus, når københavnske René Evald & Poor Folks giver koncert. Det gør de torsdag den 20. september. René Evald er ikke en mand, der gør meget væsen af sig. Han lader sin musik og sine sange tale for sig selv, og sådan har det været siden 1967. Bandets album, ’Copenhagen Time’ fra 2008, er en smagfuld blanding af nye og gamle sange og genrer: Blues, folk, rock og country. For eksempel en inciterende halvakustisk udgave af legendariske Creams ’Sunshine of Your Love’. Albummet blev nomineret til Danish Music AwardFolk 2009. René Evalds (guitar/vokal) ’Poor Folks’ består af Lars Krarup (guitar), Jens Elbøl (bas) og Jesper Thorup (trommer). Koncerten koster kun 40 kroner - dørene åbner klokken 19.

TID: Torsdag den 20. september kl. 20.00 STED: Vollsmose Kulturhus


13. september 2012  •   Vollsmose Avisen 93  • 11

FRIT VALG

DIG GLÆD

10,-

I

E G U e Denn FEJRER

GO’ PRIS

PAR

EUROS

FRIT VALG

6,95 PR. STK.

IS

UNDER 1/2 PR

DYBFROST

BĂŚhncke dressing

Spar Grøntsager

400 g. Frenchdog, burger, pommes frites eller karry. Normal pris pr. stk. 22,75

Søde Ærter m/Gulerødder, Blomküls Blanding, Broccoli Blanding eller Fine Ærter. 750-1000 g Pr. kg 10,00-13,33

Husk vi har übent HVER lørdag og søndag kl. 9-18 Eurospar Vollsmose übningstider: Mandag-fredag 9.00-19.00. Lørdag-søndag 9.00-18.00

—�ƒ�•–ƒ†‹‰•’ƒ”‡ Š‡Ž–‘’–‹Ž

͝ͲΨ

’¤Â?§”Â?‡”•‘Â? ”ƒÂ?•ƒÂ?‹†•ǥ‡–‘ǥƒ”–Š‘ŽŽ‡…–‹‘Â?ÇĄÂˆÂ‡ÂŽÂ‹ÂƒÇĄÂ‘Â›ÂƒÇĄ  ”ƒÂ?•ƒ‘‰Â?ƒ••‡”ƒˆƒÂ?†”‡Â?§”Â?‡” ”‹•‡”ÂˆÂ”ÂƒÇŁ

ʹ͡ǥǧ

͜Ͳǥǧ

͡Ͳǥǧ

ͳͲͲǥǧ

‘Â?‹Â?†‘‰•‡†‡Â?›‡ ‡ˆ–‡”¤”•˜ƒ”‡”‹„—–‹Â?Â?‡Â? ‹ŽÂ?‡Ž††‹‰˜‘”‡•Â?›Š‡†•„”‡˜’¤™™™Ǥ•‡…‘Â?†nj‰‡Â?‡”ƒ–‹‘Â?Ǥ†Â?

SECOND GENERATION

TLF. 53 65 04 20 VOLLSMOSE TORV 11A, VOLLSMOSE & BYCENTERET 201-3, MUNKEBO

‹Â?†‘•’¤ ƒ…‡„‘‘Â? ™™™Ǥ˜‘ŽŽ•Â?‘•‡–‘”˜Ǥ†Â? Tilbuddene gĂŚlder til søndag d. 16. september 2012, eller sĂĽ lĂŚnge lager haves. Der tages forbehold for trykfejl, moms- og afgiftsĂŚndringer.

‡‘†‡�¤„�‡” �›„—–‹�Ǩ

—Â?‡†–ƒ•Â?‡”ǥÂ•Â–ĂžÂ˜ÂŽÂ‡Â”ÇĄ•Â?›Â?Â?‡”ǥ Â–ĂžÂŒ‘‰ƒ……‡••‘”‹‡•

TEODEM %„Â?‹Â?‰•–‹†‡” ˜‡”†ƒ‰‡Â?ŽǤͳͲnjͳͺ ĂžÂ”Â†ÂƒÂ‰Â?ŽǤͳͲnjͳ͸


12  •  Vollsmose Avisen 93  •  13. september 2012

EN VERDEN AF SMAG Caipirinha / brigadeiros

Af Thomas Juhl Bruun OPSKRIFT: Engang betragtede brasilianerne nationaldrinken, caipirinha, som landets bedst bevarede hemmelighed. Men det er efterhånden ved at være længe siden, at de har kunnet holde den velsmagende og ganske potente hemmelighed for sig selv. Selv kølige nordboere har taget drikken med lime, sukker og den særligt skarpe, brasilianske variant af rom, cachaça, til sig. En anden specialitet, der er opfundet af Brasiliens livsnydere, er til den lidt mere søde tand - eller børn. ’Brigadeiros’ serveres ved enhver slags brasiliansk fest. De små trøffellignende kugler er utroligt nemme at lave. De har navn efter brigadegeneral Eduardo Gomes, som efter Anden Verdenskrig uden held forsøgte at blive præsident. Det var en tid, hvor der var mangel på mange luksusvarer. Dog ikke kondenseret mælk og kakaopulver...

Det skal du bruge TIl en caipirinha: 1 limefrugt 2 spsk rørsukker Cachaça efter smag (men rigeligt) Knust is (masser)

Til brigadeiros: 1 dåse sødet, kondenseret mælk (fås i de fleste velassorterede supermarkeder, fx Irma, SuperBrugsen eller Føtex, samt asiatiske fødevarebutikker) 3 spsk kakaopulver 1 spsk smør Drys af chokolade, kokos el.lign. Caipirinhas laves bedst én ad gangen. Vask limefrugten og ’rul den mør’ på bordet, inden den skæres i fire både. Put lime-bådene og sukker i glasset og mas frugten sammen med sukkeret. For eksempel med en gaffel. Tilsæt eventuelt en lille smule cachaça, hvis der mangler væske for at røre en jævn sukker/lime-blanding. Fyld glasset op med knust is over sukker/lime-blandingen. Og fyld så op (igen) med cachaça. Så mangler der bare et sugerør eller to - der også kan bruges som rørepind(e).

VIND EN BOG Send kuponen til Vollsmose Avisen, Vollsmose Allé 18, 5240 Odense NØ - eller send løsningsordet samt navn, adresse og telefonnummer i en mail til vind@vollsmose.dk inden torsdag den 20. september Sidste udgaves vinder blev: Niels Erik Christensen

Brigadeiros laves ved at blande smør, kakaopulver og sødet, kondenseret mælk i en lille gryde eller kasserolle. Varm blandingen op ved jævn varme, mens du rører rundt, så den ikke brænder på. Blandingen skal tykne - og det tager cirka 10 minutter. Lad blandingen køle af, til du kan håndtere den med fingrene. Form til små kugler på størrelse med et hold-kæft-bolche og tril dem i drys, for eksempel chokoladedrys, og læg dem på bagepapir. Velbekomme!

Vollsmose Avisen nr. 93  

Vollsmoses lokale avis