Page 1

Vollsmose Avisen www.vollsmose.dk

Udgives af Mediehus Vollsmose • 28. juni 2012 • Avis 90

noget for sig - og dig

Greatest Hits 2008-2012

Så skal ærmerne smøges op

Alt det bedste fra de fire år med Mediehus Vollsmose

Der er nye og gamle ansigter i Vollsmose 2020-sekretariatet

Side 5-12

Side 4 og 13

EN GRUPPE LOKALE ER BEGYNDT AT LAVE HONNING I VOLLSMOSE - FØRSTE HØST ER KLAR TIL AUGUST

Side 3 Foto: Martin Ramsgård

Et lille bi-job

Posen rystes – men arbejdet fortsætter Nu lukker aktiviteterne i Helhedsplan for Vollsmose 2008-2012 ned. Men arbejdet føres videre i det nye sekretariat, der administrerer den nye helhedsplan, ’Vollsmose 2020’. Det skal ifølge chef Michael Gravesen stå på skuldrene af tidligere indsatser.

Af Thomas Juhl Bruun VOLLSMOSE 2020: Lige om lidt, den 30. juni for at være helt præcis, udløber den nuværende Helhedsplan for Vollsmose 2008-2012. Dermed sættes der et punktum for de aktiviteter, som pengene i den gamle helhedsplan er blevet brugt på. Det betyder, at projekter, som for eksempel Fællesdrift, den gratis bus i Vollsmose, Miljøambassadørerne, Unge2unge, Mediehus Vollsmose og UngeTeam, lukker ned. Det betyder dog ikke, at ar-

bejdet med fortsat at udvikle Vollsmose i en positiv retning slutter. Den nye Helhedsplan iværksættes i oktober 2012 når de fremtidige spor er godkendt ved Landsbyggefonden og i bestyrelsen for Vollsmose 2020. Det nye sekretariat, der skal styre den fremtidige helhedsplan, er i fuld gang med at blive bygget op. Og sekretariatschef Michael Gravesen er opmærksom på, at Vollsmose 2020 skal indtænke de erfaringer som er oparbejdet de sidste fire år. - Jeg anerkender det arbejde, der er blevet lavet i den

foregående projektperiode. Vollsmose 2020 skal stå på skuldrene af tidligere helhedsplaner. Ikke mindst den sidste, hvor der er lavet et stort arbejde med at engagere beboerne og skabe tillid mellem professionelle og de mange frivillige netværk i Vollsmose, siger Michael Gravesen. Respekt for tidligere arbejde Alle projekter og aktiviteter fra den gamle helhedsplan lukker som sagt ned nu. Men det betyder ikke, at alt skal starte forfra. - Hvis det giver mening i forhold til de fremadrettede spor i Vollsmose 2020-helhedsplanen, vil der blive bygget videre på det arbejde, der er lavet. Men det er vigtigt at understrege, at alt skal gentænkes og sættes ind i en ny ramme – til fordel for beboerne i Vollsmose, slår Michael Gravesen

- Det er vigtigt at understrege, at alt skal gentænkes og sættes ind i en ny ramme – til fordel for beboerne i Vollsmose. fast: - Det er vigtigt at lade sig inspirere af nogle af de erfaringer, de allerede er i bydelen. Det er klogt at gøre ved hver ny Helhedsplan. Men det er i høj grad også vigtigt at tænke nye tanker, hvor gang der iværksættes nye Helhedsplaner. Det kan være sundt at ryste posen en gang imellem – naturligvis i respekt for det tidligere arbejde. Aktiviteter fra oktober Hen over de næste måneder skal Michael Gravesen sammen

med det nye sekretariat og den nye Vollsmose-bestyrelse lægge en endelig plan for, hvilke aktiviteter, der skal sættes i gang efter sommerferien. Dette skal efterfølgende godkendes ved Landsbyggefonden som finansierer størstedelen af Vollsmose 2020. Der ligger blandt andet et katalog med i alt 42 forslag til aktiviteter, som er kommet fra beboerne selv – primært på beboerdagen i januar. - Vi holder et bestyrelsesseminar i slutningen af august, hvor vi skal præsentere de indledende tanker, og så skal bestyrelsen sætte den strategiske ramme og de strategiske mål. Min forventning er, at vi i oktober skal i gang med nogle af de første aktiviteter, slutter Michael Gravesen. Læs mere om helhedsplanerne og det nye sekretariat inde i avisen

- Det er en super spændende tid med opbygningen af en ny helhedsplan. Men lige så spændende, som det er, lige så vemodigt er det for de mange projekter i den nuværende helhedsplan, som lukker. Leder side 2

Visioner for Vollsmose Ny, stor og flot udstilling i centeret sætter spot på Vollsmose - som bydelen kan se ud i fremtiden Kalender side 14

Vind et gavekort til Torvet

Deltag i vores store fotokonkurrence i anledning af sommerferien Side 16


2 

•  Vollsmose Avisen 90  •  28. juni 2012

OM VOLLSMOSE AVISEN Leder af Mediehus Vollsmose Helle Fjord (ansvarshavende) E-mail: leder@vollsmose.dk Tlf. 40 48 31 33 Redaktør for Vollsmose Avisen Thomas Juhl Bruun E-mail: avis@vollsmose.dk Tlf. 21 17 83 15 Web-redaktør Katrine Hallgren Frederiksen E-mail: web@vollsmose.dk Tlf. 21 17 83 07 Tv-journalist Martin Ramsgård E-mail: nettv@vollsmose.dk Tlf. 51 77 74 26 Tak for hjælpen! Til produktionen af denne avis har følgende medvirket: John Bonde, Rahima Mano, Herdis Weins, Ole Buhl-Hansen, Sally Issaoui, Sune Krintel, Jørgen Gregersen (foto), William Hansen (foto), Henrik Fremlev Petersen (foto), Jesper Staal Nielsen (foto), Maryan Abdi Muse (foto), Flemming Larsen (foto) og Marie Sørensen (foto). Indlevering Alle er velkomne til at komme med artikler og indlæg til avisen. Avisen ønsker at afspejle det område, den udgives i, og alle interesserede opfordres derfor til at henvende sig, hvis de vil skrive artikler eller har en god historie, de synes, vi skal skrive om. Materiale indleveres til Mediehus Vollsmose, Vollsmose Allé 14, 5240 Odense NØ, eller indsendes på mail til avis@vollsmose.dk. Redaktionen forbeholder sig ret til at redigere i det indsendte materiale. Annoncering og deadlines Ønsker du at annoncere i avisen, kontakt da venligst redaktør Thomas Juhl Bruun, tlf. 21 17 83 15. Har du en annonce, et arrangement eller en artikel, der skal med i avisen, kan du se de aktuelle deadlines herunder. Bemærk dog, at jo tidligere du indleverer materiale, jo større er muligheden for at få det med i avisen. Udgivelsesdato: Torsdag den 16. august Deadline: Torsdag den 9. august Udgivelsesdato: Torsdag den 30. august Deadline: Torsdag den 23. august Redigering og layout: Thomas Juhl Bruun Tryk: Grafisk Produktion Odense Oplag: 15.400 Distribution: Post Danmark Hvis du ikke får din avis Vollsmose Avisen husstandsomdeles gratis. Hvis den mod forventning skulle udeblive, bedes du kontakte Post Danmarks kundeservice på tlf. 80 20 70 30.

Bliv borgerjournalist! Har du lyst til at skrive eller fotografere? Så er det dig, vi har brug for. Vollsmose Avisen og www.vollsmose.dk skal handle om og gerne være skrevet og fortalt af Vollsmoses egne beboere. Derfor søges borgere, der har lyst til at bidrage med historier, fotos, baggrundsviden eller indsigt fra Vollsmose. Det eneste vi forventer er, at du har lyst til at være med. Du kan enten komme til os med en idé til en historie, du synes, vi skal skrive. Eller du kan komme til os, hvis du selv har lyst til at skrive eller tage fotos. Vi hjælper dig gerne med at skrive og redigere billeder, så du også får en masse gode erfaringer. Vi arrangerer løbende workshops i journalistik, fotografering og videoproduktion, hvor alle er velkomne.

BILLEDET FORTÆLLER: Det er ikke altid, at brandvæsenet skal rykke ud, når der er godt fut i flammerne. For eksempel ikke sankthansaften den 23. juni, hvor vi traditionelt fejrer midsommeren med bål og sang. Det gjorde de også i Åsum, hvor Aasum Sogns Beboerforening holdt sankthans med 100 deltagere til fællesspisningen og mange flere til bålafbrænding. Der var båltale ved Ib Holdt samt selvfølgelig afbrænding af heksen, der var behørigt mærket med afsender: www.aasumby.dk. Foto: Poul Poulsen

LEDER

Farvel og mange, mange tak! Af Helle Fjord, leder af Mediehus Vollsmose FOR FIRE ÅR SIDEN åbnede Mediehus Vollsmose. Fredag den 29. juni lukker det ned - sammen med den nuværende helhedsplan. Vollsmoses avis rækker længere tilbage. Den har skiftet udseende og indhold nogle gange, men den har eksisteret i mere end 10 år. Og det vil den blive ved med. Den er blevet taget godt imod, og langt de fleste i Vollsmose kender den og læser den med jævne mellemrum. Den blev født for at skabe lidt modvægt til mediernes fokusering på de få, men meget synlige kriminelle i bydelen, som boltrede sig i rampelyset af villige medier. Visse medier garanterer stadig spotlight, når de kriminelle leverer varen. Sådan er det. Men andre medier er heldigvis også blevet mere nuancerede med tiden. Vollsmose Avisen retter rampelyset ud i andre dele af Vollsmose. Avisen er ikke kun skabt for at skrive om de positive historier, men de negative historier skal dækkes på en måde, der peger fremad mod en løsning. 90 AVISER ER DET blevet til i Mediehus Vollsmoses levetid. I starten af mediehusets fire-årige periode blev hjemmesiden skabt. Nogle synes, den er informativ, andre, at den er forvirrende. Den rummer et væld af informationer - rettet mod både Vollsmoses egne beboere og mod folk ’udefra’. Hjemmesiden bliver lavet om. Hvordan ved vi ikke helt endnu, men der bliver arbejdet ihærdigt med at lave en fælles ’indgang’ til flere af de markante institutioner i Vollsmose. Det ville være rart at kunne finde ugens tilbud i centeret og aftenens koncert på samme netadresse. Der er også lavet utallige tv-indslag i de senere år. I starten blev der lagt vægt på, at alle kunne bidrage, senere blev Martin ansat til at arbejde mere målrettet med området. Han har været fluen på væggen ved utallige arrangementer, og

- I mediehuset vil vi gerne sige farvel til alle vores samarbejdspartnere. Det gør vi fredag morgen på vores sidste dag med et rundstykke klokken 09.00 i kulturhuset. Avisen her holder sommerferie, men kommer igen til august. Ha’ en rigtig god sommer. indslagene kan ses på www.vollsmose.dk. Til at hjælpe os med produktionen af primært avisen, men også net-tv, har vi haft mange lokale beboere – de såkaldte borgerjournalister. Og trods det lidt ’sovjet-agtige’ udtryk er der her tale om opfindsomme, dygtige og engagerede unge – og lidt mindre unge, som har ydet et enormt stykke arbejde og været med til at gøre avisen vedkommende. DET ER EN SUPER spændende tid med opbygningen af en ny helhedsplan. Men lige så spændende, som det er, lige så vemodigt er det for de mange projekter i den nuværende helhedsplan, som lukker. Herunder mediehuset. Det er vilkårene for et projekt. Men derfor må vi godt have lov til at være kede af, at noget godt lukker. I løbet af efteråret vil nye spændende tiltag blive formet, gamle og kendte ansigter såvel som nye vil dukke op her og der, og forhåbentligt kan vi se frem til fire år, der byder ind med indsatser, som favner bredt. - I mediehuset vil vi gerne sige farvel til alle vores samarbejdspartnere. Det gør vi fredag morgen på vores sidste dag med et rundstykke klokken 09.00 i kulturhuset. Avisen her holder sommerferie, men kommer igen til august. Ha’ en rigtig god sommer – og tjek vores cool sommerkonkurrence på avisens bagside.

Vision for Mediehus Vollsmose Vollsmose Avisen vil medvirke til at gøre Vollsmose til et endnu bedre sted at bo og leve. Avisen er beboernes avis både som kilde til oplysning og som et medie, hvor borgerne selv kan bidrage aktivt med ideer, med at skrive eller med at tage billeder. Avisen skal være mangfoldig, troværdig og uafhængig. Mediehus Vollsmose er en del af Helhedsplanen 2008 - 2012 for Vollsmose. Mediehus Vollsmose er finansieret af Landsbyggefonden, Odense Kommune, Boligforeningen Højstrup, Odense AndelsBoligforening og Fyns almennyttige Boligselskab.


28. juni 2012  •   Vollsmose Avisen 90  • 3

Nyt fra Vollsmose - se flere nyheder på www.vollsmose.dk Bier giver sammenhold, livskvalitet og noget at tage ansvar for. Derfor er det rigtig god aktivitet for alle - ikke mindst den gruppe af borgere i Vollsmose, som der ellers ikke bliver lavet mange aktiviteter for. Foto: Martin Ramsgård

www.vollsmose.dk Martin Ramsgård har lavet et tv-indslag om de lokale bivenner, som du kan se på hjemmesiden

Det summer af aktivitet for mænd En gruppe lokale mænd har i et par måneder været i gang med at producere honning i Vollsmose. Den skal være med til at brande bydelen for noget positivt. Derfor har en privat sponsor skudt penge i planen, og lokale bi-entusiaster har bakket op.

Af Lærke Sophie Hansen BIAVL: Vollsmose byder på utallige aktiviteter for alle køn og aldre uanset religiøs eller etnisk baggrund. Men sådan har det ikke altid været. Karsten Fogde, afgående teamchef for Fællesdrift, savnede et projekt, som man kunne tilbyde mændene i bydelen. Så da han hørte om et biavlerprojekt i København, blev han inspireret og mente, at et sådan projekt kunne fungere rigtig godt i Odense. - Man har nok lidt glemt mandegruppen. Der har simpelthen manglet nogle gode tilbud til dem, siger Karsten

Fogde. Han tog derfor kontakt til Odense Kommune, som valgte at stille et område gratis til rådighed for projektet. Også BRF Kredit involverede sig. - Det, jeg tror, mange tænker om Vollsmose, er noget med brændende biler, bål i gaden og en masse larm og ballade. Men Vollsmose er et fantastisk område. Det er vigtigt, at der kommer nogle positive fortællinger omkring boligområdet, og det vil vi gerne bidrage til, fortæller Lene Hjort, som som er CSR-chef i BRF Kredit. Skepsis i begyndelsen Men økonomisk støtte, support og fantastisk beliggenhed kan ikke gøre det alene. Der blev taget kontakt til De Fynske Bivenner, der er en gren af Danmarks Biavlerforening. Her var man meget interesseret i projektet, og et par pensionister påtog sig opgaven at undervise gruppen fra Vollsmose, som det dog tog noget tid at få samlet. - Der var en del skepsis omkring projektet i begyndelsen. Egentlig tog det mere tid, end vi havde regnet med. Men sådan er det med alting herude. Beboerne skal stole på én, før de går skridtet videre, fortæl-

ler Karsten Fogde om rekrutteringsforløbet. Da gruppen blev dannet, tog projektet dog fart. Mændene brugte et par aftener om ugen på at lære om biavl, honningproduktion og det at være en del af en forening. Skal påtage sig et ansvar Som med mange andre projekter i bydelen er der også her et fokus på integration. En del af målsætningen har da også været at give deltagerne en anden indgang til det danske samfund. - Det er godt for de her mænd at få en kobling til velintegrerede mennesker, også uden for Vollsmose. De får en større forståelse for demokratiet, foreningslivet, økonomi og regnskab, uddyber Karsten Fogde. Og det mål er da også nået. Især fællesskabet er blevet stærkt i gruppen af biavleraspiranter. - Det er jo nødvendigt, at deltagerne påtager sig et stort ansvar for bierne og over for gruppen. For hvis bierne ikke bliver passet, så dør de, og så kommer der ingen honning, konstaterer Lene Hjort fra BRF Kredit.

En sødere smag af Vollsmose Af Lærke Sophie Hansen BIAVL: Ahmad Daoud er en af de mænd, som har taget livet som biavler til sig. Ikke alene er han blevet formand for gruppen af Vollsmose-biavlere. Han har også selv sat en bistade op hjemme i sin have. Han har ikke erfaring med biavl, men hørte om projektet igennem en ven, som også er med i gruppen. - Vi mødes et par gange om ugen, og så ser vi til honningen og snakker sammen og hygger os. Så snakker vi også om den honning, der bliver lavet, og det er rigtigt spændende, siger han. Mængden af den færdige honning er svær at spå om. Biavlerne håber på en varm sommer, så bierne får produceret masser af søde sager. Målet er en høst på 30 kilo honning - eller mere. - Vi regner med at slynge honning efter ramadanen, altså til august, fortæller Ahmad Daoud. Når honningen er færdig, er det meningen, at der skal være nogle smagsprøver. Men de endelige planer er endnu ikke færdige. Det hele afhænger nemlig af, hvor meget honning der bliver lavet. Biavlerprojektet skal med tiden kunne stå på egne ben. Både Erik Christensen fra De Fynske Bivenner og Karsten Fogde

fra Fællesdrift mener, at det er realistisk, at Vollsmoses biavlere selv kan tage sig af projektet om få år. - Men projektet må ikke udvikles ihjel, og det må ikke gå stærkere, end det kan bære. Det her skal være en organisk udvikling, hvor folk er med, sådan som de har lyst og tid, fastslår Karsten Fogde. Biavlerne har gjort sig mange tanker om, hvad der skal ske med den færdige hon-

- Vi regner med at slynge honning efter ramadanen, altså til august. ning. Nogle medlemmer håber på salg af honningen på Vollsmose Torv, mens andre leger med tanken om at indgå i et samarbejde med hoteller i Odense. - Man kan jo forestille sig alt muligt i fremtiden. For eksempel at man kan lave voks, creme eller andre eksklusive produkter, hvis man allierer sig med samarbejdspartnere i eller uden for Vollsmose, siger Lene Hjort, der er CSR-chef hos sponsoren, BRF Kredit. Drømmene er mange, og det samme er mulighederne. - Uanset hvor man sætter bistader op, får honningen smag af det lokale. Så det bliver smagen af Vollsmose, slutter Lene Hjort.


4 

•  Vollsmose Avisen 90  •  28. juni 2012

Pluk fra vollsmose.dk Du kan se net-tv samt læse den fulde version af historierne - og meget mere - på www.vollsmose.dk. Hvis du har en smartphone eller en tablet-computer med en stregkode-app installeret, kan du scanne ’stregkoden’ - så kommer du direkte til indslaget på hjemmesiden.

Opråb: Smid ikke med brugte kanyler 25. JUNI: Gentagne gange har beboere i Bøgeparken fundet kanyler og glasampuller. Bortset fra en enkelt kanyle ved ’flodhesten’ i Birkeparken er alle effekter fundet i området på bagsiden af Bøgeparken - et område, der ligger klods op af en legeplads, og hvor mange børn leger i græsset dagligt. Det er for galt, mener lokale beboere, der især er bekymrede for, at legende børn skal finde det farlige materiale. samc

Revy i Teltet - version 1.0 22. JUNI: ’Revy i Teltet’ er for alvor gået i gang med at øve til årets revy i Seden, og der har været både banjospil og taktfaste fødder i øveteltet. Skuespillere, instruktør og kapelmester mødes under teltdugen for at snakke tekster og øve de enkelte numre frem til premieren efter sommerferien. Sune Krintel

Bus-stop: Gratis bus kører sin sidste tur 22. JUNI: Efter et halvt år på vejene i Vollsmose kørte den gratis Vollsmose-bus sin sidste tur lørdag den 23. juni. Det betyder, at de lokale fremover må finde en anden måde at komme rundt i bydelen. Det er Helhedsplanen for Vollsmose 2008-2012, der har skudt penge fra ’Den Store Pulje’ i busprojektet. Men den 30. juni udløber den nuværende helhedsplan – og det samme gør bevillingen til bussen altså. tjbr

Randi Bang Rønning takker af efter 18 år 19. JUNI: Efter 18 år med kontor i Vollsmose har beboerkonsulent Randi Bang Rønning valgt at søge nye udfordringer. Fremover skal hun arbejde for Dansk Flygtningehjælp. Siden 1994, hvor hun var med til at starte det boligsociale arbejde op i Vollsmose, har hun haft sin gang i bydelen som beboerrådgiver med forskellige roller, senest i Fællesdrift. Hun kommer især til at savne beboerne og omgangen med dem. tjbr

TV: Sommer-nyheder 18. JUNI: Så er Sally Issaoui igen klar med en nyhedsudsendelse med den seneste tids bedste tv-indslag. Se blandt andet, hvordan det gik, da Ny-Dansk Ungdomsråd holdt grundlovsdag. mr

Her er dit nye Vollsmo De første medarbejdere i Vollsmose 2020 er blevet ansat. De begynder i juli og august og får fra start travlt med at forme aktiviteterne i helhedsplanen, som den nye bestyrelse skal godkende.

Af Thomas Juhl Bruun VOLLSMOSE 2020: Det første hold medarbejdere i det nye Vollsmose 2020-sekretariat er nu blevet ansat. Der er en del kendte ansigter, men også enkelte nye, som beboerne i Vollsmose skal vænne sig til. - Der er både folk, som kender området i forvejen, eller som har kendskab til det boligsociale arbejde. Og så er der enkelte, som kommer ’udefra’, men som i stedet har stort kendskab til projekter og processer, fortæller sekretariatschef Michael Gravesen om holdet: - Udgangspunktet for alle er, at de både har de rigtige faglige kvaliteter og de personlige kompetencer, som arbejdet kræver. Det er for eksempel noget med at kunne arbejde langsigtet, samtidig med at man er til stede i det, man står midt i. Derudover er det noget med at kunne se alle folk i øjnene og have en professionel tilgang til at skabe en fortsat udvikling i Vollsmose ud fra de behov og tanker, der er hos beboerne og de mange forskellige institutioner og parter i bydelen. Aktiviteter skal beskrives Nu er sommeren over os, og de fleste af de nye medarbejdere starter derfor med at holde ferie. Men når den er overstået, og folk vender tilbage i slutningen af juli og starten af august, skal der knokles. Der er nemlig meget, der skal nås. De nye medarbejdere skal være med til at beskrive de aktiviteter, den nye helhedsplan skal indeholde. Der ligger forslag til i alt 42 aktiviteter i det idékatalog, som er lavet på baggrund af beboerne ønsker i forårets proces frem mod den nye Vollsmose 2020-plan. Sammen med krav om indhold og form fra Landsbyggefonden samt bestyrelsens strategiske ramme skal idékataloget danne basis for aktiviteterne. Flere stillinger efter ferien

Find Mediehus Vollsmose på facebook.com

Følg mediehuset på twitter.com/vollsmose

Den nye Vollsmose-bestyrelse har med andre ord indflydelse på planen, inden den skal udmøntes i løbet af efteråret. Bestyrelsen består af tre repræsentanter fra henholdsvis beboerne i Vollsmose, de tre

boligselskaber og Odense Kommune. Derudover har bestyrelsen selv valgt at udpege direktør Michael Willaume fra Dan Mark Ejendomme A/S, der ejer

- Der er både folk, som kender området i forvejen, eller som har kendskab til det boligsociale arbejde. Og så er der enkelte, som kommer ’udefra’, men som i stedet har stort kendskab til projekter og processer. Vollsmose Torv, og rektor Erik Knudsen fra UCL som eksterne medlemmer på bestyrelsens første møde den 14. juni. Her blev Palle Øvlisen, direktør for OAB, desuden valgt som formand. Stabschef Leif Hansen fra Odense Kommune blev valgt som næstformand. I efteråret vil der blive slået flere stillinger op i det nye sekretariat, når de forskellige aktiviteter tager form.

Fra venstre: Anja Yoo Andersen, Helle Fjord, Katrine Hallgren Frederiksen, Carina Wiedemann Høj, Michael Gravesen, Veronica Hansen, Nanna Muusmann, Niels Skovlund Madsen og Thomas Juhl Bruun. Foto: Martin Ramsgård

Medarbejdere - indtil videre - i det nye sekretariat Veronica Hansen får ansvar for beboernetværk og demokratiudvikling. Hun har arbejdet som projektleder og har desuden erfaring fra Ungdommens Røde Kors og SF i Odense. Helle Fjord får ansvar for kommunikation. Hun har gennem det seneste år været leder af Mediehus Vollsmose og har et godt kendskab til bydelen, presse og formidling. Carina Wiedemann Høj er ansat som administrativ medarbejder og sekretær. Carina har mange års erfaring som direktionssekretær og blæksprutte. Niels Skovlund Madsen får ansvar for byplanudvikling af Vollsmose. Han har gennem de seneste par år arbejdet i Multifunktionel Bydel i Vollsmose. Julie Skovmark Elsborg er ansat som kontorelev. Hun er færdiguddannet i august måned og har erfaring fra RusmiddelCenter Odense samt Odense Kommune. Tina Ødegaard Henriksen får ansvar for børn, familie, sundhed, udsatte og fritidsområdet. Hun er uddannet inden for i pædagogik og sundhed og har erfaring som medarbejder i Fællesdrift. Thomas Juhl Bruun er ansat som journalist og redaktør. Han har gennem de seneste to år arbejdet som redaktør på Vollsmose avisen og kender bydelen indefra som beboer. Anja Yoo Andersen er ansat som kommunikationsmedarbejder. Hun har gennem de seneste otte år arbejdet hos TV 2 med forskellige journalistiske opgaveområder. Nanna Muusmann får ansvar for erhverv og uddannelse. Nanna har gennem flere år arbejdet i tilknytning til Vollsmose og er i øjeblikket koordinator på Camp U. Katrine Hallgren Frederiksen er ansat som projektmedarbejder og vil i første omgang varetage opgaverne omkring Camp U i forbindelse med Nanna Muusmanns barselsorlov.


28. juni 2012  •   Vollsmose Avisen 90  • 5

Forside

Greatest Hits

2008-2012

Vollsmose Blomstrer 2011 >> Historien om Mosen >> Borgerfotografer >> Net-tv >> Stemmer fra Vollsmose >> Gode råd fra Fadumo >> John Bonde


6 

•  Vollsmose Avisen 90  •  28. juni 2012 Vollsmose Blomstrer 2011 var en stor publikumssucces. Vollsmose Avisen havde også stor succes i forbindelse med bydelsfesten. Her lykkedes det nemlig at lave en hel avis på 16 sider udelukkende med artikler skrevet at borgerjournalister og billeder taget af borgerfotografer. Det var et stort arbejde, men resultatet er noget, mediehuset og de borgerjournalister, der var med, stadig taler om med glæde. Festen bød blandt andet uddeling af integrationsprisen Den Gyldne Frø (se artiklen nedenfor, som blev bragt i september 2011) og koncert med Aarhus-rapperen U$O. Foto: Jørgen Gregersen, borgerfotograf

Den Gyldne Frø gik til Abildgårdskolen Under Vollsmose Blomstrer blev integrationsprisen ’Den Gyldne Frø’ traditionen tro uddelt. I 2011 gik den til Abildgårdskolen og skoleleder Allan Feldskou. Skolen har skabt flotte resultater for årets 9. klasses elever, som ligger langt over det forventede niveau.

- Alle eleverne fra årets 9. klasse på Abildgårdskolen er kommet videre på en videregående uddannelse. Eleverne har også klaret sig rigtig godt i Pisa-undersøgelsen, sagde Søren Damgård og fortsatte: - Der er gode grunde til, at prisen er blevet uddelt til Abildgårdskolen. Blandt andet de flotte resultater. De er et godt eksempel på, at skolen har klaret sig godt generelt.

Lørdag omkring klokken 20.00 blev integrationsprisen ’Den Gyldne Frø’ uddelt for fjerde gang fra Vollsmose Blomstrers scene. I år gik prisen til Abildgårdskolen, repræsenteret ved skoleleder Allan Feldskou. Han var sammen med skolen opstillet i et kvalificeret felt bestående af 11 andre kandidater. Formålet med Den Gyldne Frø er at anerkende integrationsarbejde, som udmærker sig ved at nå ud til en bred kreds. - Allan hopper altid længst og højst muligt for at forbedre elevernes undervisningsmiljø og dermed elevernes læring. Det blev ved prøven i 9. klasse i dansk 2011 af eleverne og lærerne honoreret med 8,8 i snit, lød det fra Åse Elmstrøm, der havde indstillet Allan Feldskou til prisen.

Vil dele æren med hele skolen

En stor overraskelse at vinde Allan Feldskous glæde og stolthed over at vinde Den Gyldne Frø var svær at skjule. Ud over en skulptur af en gylden frø er prisen på 10.000 kroner. - Jeg er utrolig glad og stolt over at have fået denne pris af Helhedsplanen for Vollsmose. Med prisen får vi anerkendelse for det arbejde, vi har gjort. Så jeg er en meget, meget glad og stolt skoleinspektør, sagde han, efter prisen var blevet overrakt af beboerdemokrater fra Vollsmose. Allan Feldskou fortalte, at skolen og dens medarbejdere har lavet et stort stykke arbejde for, at eleverne kan få gode og høje karakter - samt en god uddannelse i fremtiden. Skoleinspektøren vidste godt, at Abildgårdskolen var blevet indstillet sammen med 11 andre kandidater. Men han havde

ikke regnet med at vinde. - Det var en overraskelse. En dejlig overraskelse, sagde han.

Dommer: En fortjent pris Søren Damgård er beboerformand i Granparken. Derudover sidder han i dommerudvalget for Den Gyldne Frø - og har været med til at give årets pris til Abildgårdskolen.

Allan Feldskou ved ikke, hvad de 10.000 kroner skal bruges til. Men én ting er sikkert - at de skal deles med alle eleverne og medarbejderne på skolen. - Jeg vil fortælle om prisen til hele skolen på mandag. Samtidig vil jeg spørge eleverne, om de kan komme med nogle gode ideer og forslag til, hvad de 10.000 kroner skal bruges til. Så vil vi kigge alle ideerne igennem, tage de bedste af dem og gøre brug af dem, sagde Allan Feldskou og understregede, at det skulle være ideer, der kommer alle til gode: - Jeg havde ikke set skulpturen før. Så lige da jeg fik den, tænkte jeg, at den skal stå på mit kontor. Men så tænkte jeg, at det jo er en pris, som jeg har fået på vegne af hele Abildgårdskolen. Så jeg vil have den stående et sted, hvor alle eleverne kan se den. Jeg tror, at vi køber et glasskab med lås, så den kan stå lige ved kontoret på den lange gang på Abildgårdskolen. Det er der, de fleste børn går forbi hver dag. Allan Feldskou slutter med at slå fast, at han vil dele glæden med alle hele skolen - både elever, lærere og forældre: - Jeg vil især dele æren med alle lærerne på skolen. For de flotte resultater, som vi har fået, er på grund af, at lærerne har været dygtige og gode til at undervise. 

Af Rahima Mano, borgerjournalist


28. juni 2012  •   Vollsmose Avisen 90  • 7

Fremtiden er svær at spå om Historien om skolerne i Vollsmose er et eksempel på, det er svært at spå – især om fremtiden. Man kan være godt rustet med statistikker og demografiske fremskrivninger. Men mennesker er uberegnelige størrelser, der ikke altid reagerer, som byplanlæggere har regnet sig frem til. De fleste mennesker er i deres dagligdag er mere optaget af ordentlige her-og-nu løsninger end løfter om en gylden fremtid. Den moderne børnefamilie anno 1968 var ofte en familie, hvor både mor og far arbejdede ude. De ville have børnehaver og skoler i nærheden. Skulle man bruge lang tid på at transportere småbørn og få børnene til skole, så var det endnu et argument for, at man lige så godt kunne flytte ud i de nye parcelhuskvarterer. Der var planlagt fire nye, moderne skoler hen ad vejen til netop de børnefamilier, man så gerne ville have som lejere i Vollsmose, da planerne for bydelen blev lagt. Men først i februar 1973 kom den første skole, Abildgårdskolen. Indtil da måtte børnene i Vollsmose gå på Risingskolen, der knap havde plads til de nye elever, skønt den ved sin indvielse i 1951 var en af nordens største skoler. Ifølge én af de første beboere i Vollsmose betød det, at eleverne nogle gange rent bogstaveligt blev undervist på trapper og gange.

Planerne blev langsomt skrottet I 1976 kom Humlehaveskolen til. Den oprindelige plan havde været, at skole nummer to skulle ligge ved Kertemindevej, blandt andet for at få elever fra det planlagte boligområde på den anden side vejen. Men da det lokale indkøbscenter kom i alvorlige vanskeligheder fra 1974, ændrede man planer. Nu blev skole nummer to placeret i næsten umiddelbar forlængelse af centret - i håb om at det kunne medvirke til yderligere omsætning i butikkerne. Allerede i 1978 havde Humlehaveskolen pladsmangel, og frustrerede beboere pressede politikerne for at få bygget den tredje skole. Den skulle have været bygget i 1977, men var blevet udskudt på ubestemt tid. At få bygget den fjerde skole, som skulle være kommet til i 1980, var der ingen, der snakkede om mere. Trods et massivt pres fra en meget aktiv beboergruppe, især op til byrådsvalget 1978, kom den tredje skole ikke. Igen måtte Risingskolen hjælpe: Børnene fra Granparken blev flyttet derover, ligesom Seden Skole en overgang måtte oprette en klasse specielt til børn fra Vollsmose.

Nye tilflyttere - nyt behov Den tredje skole i Vollsmose kom dog til sidst, men først i 2005 da H.C. Andersen Skolen åbnede. Historien om den tredje skole, der kom 28 år forsinket, og den fjerde skole, der slet ikke kom, viser med al tydelighed, hvor svært det er at forudsige, hvilke behov der opstår i fremtiden. Blot seks år efter, at man byggede H.C. Andersen Skolen, lukkede man skole nummer to, Humlehaveskolen. Da man planlagde at bygge fire skoler i Vollsmose, var den daværende familiestruktur typisk på tre-fire børn per familie. Det faldt hurtigt til et-to børn i 1970’erne, og de børnefamilier, man havde forstillet sig som lejere i Vollsmose, flyttede i stedet i stor stil i eget parcelhus. Behovet for skoler dalede. Men så nåede flygtningestrømme fra lande med traditionelt store familier til Vollsmose. Igen forsøgte man at komme fremtiden i forkøbet ved at forestille sig, at disse familier ville blive boede i området, og at deres børn også ville få mange børn. Voila: Nu var der brug for en tredje skole. Desværre for planlæggere opfører folk sig ofte slet ikke, som det er blevet forudsagt. Anden generation af tilflytterne holder sig til at danne små familier, da der i en velfærdsstat ikke er behov for at få mange børn som alderdomsforsikring. Da man begyndte at bygge H.C. Andersen Skolen, havde udviklingen egentlig allerede overflødiggjort den. Men det var altså Humlehaveskolen, der seks år senere, i 2011, betalte prisen. 

Af Herdis Weins

Alle greatest hits-album har en smule nyt materiale for at ’få skiven solgt’ - og det har Mediehus Vollsmoses naturligvis også. I 2010-2011 bragte Vollsmose Avisen en serie om Vollsmoses historie, skrevet af Herdis Weins og Ann Ammons fra Vollsmose Kulturhus. Men ét af afsnittene nåede på grund af akut pladsmangel i avisen aldrig at blive bragt. Men læserne skal naturligvis ikke snydes. Derfor er her Herdis Weins ’historietime’ om bydelens folkeskoler, der skulle have været bragt for længe, længe siden, men som altså først når med her på falderebet. Vær så artig. Foto: Niels Nyholm / Odense Stadsarkiv


8 

•  Vollsmose Avisen 90  •  28. juni 2012 B1909’s U16-hold havde sparet sammen i et helt år for at kunne tage på fælles tur til Brasilien og opleve sambabold på nærmeste hold (maj 2011). Foto: Jesper Staal Nielsen

Et billede siger mere end Uden billeder mangler en artikel i avisen noget. Billeder giver liv, de skaber identifiktaion, de dokumenterer. Og de fortæller selvstændige historier. Derudover kan de være en god måde at få folk, der måske ikke føler, de er født med en pen i baglommen, til alligevel at være med til at skabe de lokale medier. Mediehus Vollsmose har gennem de sidste fire år været beriget med et væld af fine artikler, notitser, portrætter, reportager og andet godt fra de frivillige hjælpere, som vi kalder borgerjournalister. Men der er også en anden gruppe af frivillige, der har hjulpet mindst lige så meget: Vores dygtige borgerfotografer. Om det er foreningsformanden, der selv sørger for at tage billeder til generalforsamlingen, eller om det er de mere garvede fotografer, der velvilligt stiller op en lørdag for at hjælpe med at dække byfesten med tusindvis af gæster, har vi været glade for bidragene. Her giver vi nogle af de bedste snapshots fra de sidste fire et gensyn. Samtidig minder vi om, at Vollsmoses egne medier altid er interesserede i bidrag fra borgerne. Ikke mindst i form af fotos. 

Af Thomas Juhl Bruun

Cykelpigerne fra holdet ’Stjernerne fra Vollsmose’ er lige vendt hjem fra turen fyn rundt (august 2011). Foto: Flemming Larsen


28. juni 2012  •   Vollsmose Avisen 90  • 9

Perfekt vejr på kælkebakken i Vollsmose (december 2010). Foto: Jørgen Gregersen

Omkring 500 demonstrerede mod vold og kriminalitet, efter især Bøgetorvet havde været ramt af ballade gennem en periode (november 2010). Foto: Maryan Abdi Muse

tusind ord... ’Den Store Bagedag’ i Vollsmose Kulturhus var et sandt overflødighedshorn af gode sager (oktober 2011). Foto: William Hansen

Det bedste fra net-tv Efter knap et par år med at lave lokal-tv i Vollsmose takker Martin Ramsgård af med at samle alle de bedste indslag fra de sidste to år. I løbet af en halv time kan du møde Hana, der gerne ville til et Oprah Winfrey-show. Nikita, der er vild med Hansi Hinterseer. Og Olav Rabølle Nielsen, da han sagde farvel til eleverne på Humlehaveskolen. Der er også et gensyn med Stemmer fra Vollsmoses gallakoncert og B1909’s U19-pokalkamp mod OB. Sæt dig tilbage foran computeren eller fjernsynet og se eller gense nogle historier, som man sjældent hører fra Vollsmose. Udsendelsen kan ses på www.vollsmose.dk og kommer senere på sommeren i fjernsynet på Den Regionale Kanal, hvor Vollsmose Nyhederne plejer at blive sendt.


10  •  Vollsmose Avisen 90  •  28. juni 2012

Vollsmose lignede en million

Tv-koret ‘Stemmer fra Vollsmose’ blev dækket intenst i Vollsmose Avisen, da programmet løb over skærmen i efteråret 2010 på DR1. Vi var også med ved gallakoncerten, der afsluttede serien, for at lave en reportage fra ’den røde løber’. Her mødte vi blandt mange andre familien Bodjo, der var taget i Odense Koncerthus for at se lillesøster og kusine Leticia synge med resten af koret for Kronprins Frederik. Foto: Thomas Juhl Bruun

Pas på den farlige kemi Undgå farlig kemi – og spar samtidig penge. Sådan lyder opsangen fra tidligere miljøambassadør Fadumo Sheik Ibrahim, som her giver sit bedste råd til billig og miljøvenlig husførelse.

Hen over et halvt år bragte Vollsmose Avisen en serie af artikler, hvor tidligere miljøambassadør Fadumo Sheik Ibrahim satte fokus på miljøambassadørernes arbejde med at skabe bedre miljø-, energi- og affaldsvaner hos beboerne. Dette er fjerde afsnit, som handler om rengøring, og som blev bragt i april 2011. Foto: Thomas Juhl Bruun

Det er vigtigt at holde boligen ren. Men det er også vigtigt at tænke over, hvordan man gør det. Og især hvilke midler man bruger. Supermarkedets hylder er fyldt med farvestrålende og velduftende flasker. Men det er langt fra alt, der er lige godt for helbredet. - Når folk i Vollsmose køber ind, kigger de først og fremmest på prisen – derefter på lugt og farve. Det dufter måske godt og ser godt ud, men duft og farver fjerner ikke snavset, siger miljøkoordinator Fadumo Sheik Ibrahim, der mener, at mange i bydelen ikke kender til betydningen af miljømærker på pakningen: - Varerne med miljømærker koster næsten det samme, og nogle gange er de endda billigere. Men de fleste mangler kendskab til, hvad eksempelvis Svanemærket eller Miljøblomsten betyder for helbredet, hjemmet og tøjet.

Klorin skal ikke bruges til alt Den helt store synder i Vollsmose er ifølge Fadumo Sheik Ibrahim klorin. Klorin er billigt og kraftfuldt, men det er ikke beregnet til at blive brugt som universal-rengøringsmiddel. - Nogen bruger klorin til alt. Ikke bare rengøring i hjemmet, men også for eksempel tøjvask eller opvask. Jeg har set

familier, der bruger helt op til fem liter klorin om måneden – en flaske om ugen, fortæller Fadumo Sheik Ibrahim og fortsætter: - Men tøjet bliver ødelagt af klorin, og kvinderne risikerer at blive svimle og kaste op. Jeg er ikke læge, men jeg har oplevet mange, der har fået det dårligt over årene, fordi de har brugt masser af klorin uden at lufte ordentligt ud. Jeg har været miljøambassadør i seks år, og noget af det, jeg er mest

stolt over i mit arbejde, er, at jeg har reddet mange kvinder fra klorin.

Fadumos bedste trick Man kan nemlig sagtens leve uden klorin – og mange af de andre rengøringsmidler, der er fyldt med usunde eller direkte


28. juni 2012  •   Vollsmose Avisen 90  • 11 Lørdag aften kulminerede ’Stemmer fra Vollsmose’, da tv-koret sang for Kronprins Frederik, borgmester Anker Boye samt ikke mindst en koncertsal fyldt med beboere, familie og venner fra Vollsmose. Nystrøgne skjorter, pressede bukser og blanke sko. Smukke rober, fikse kjoler og tørklæder lagt i de helt rette folder. Jo, Vollsmose tog sig ud fra sin bedste side, da Odense Koncerthus lørdag aften blev fyldt op af beboere og ansatte samt kormedlemmernes venner og familie, der alle var kommet for at se kulminationen på tv-programmet ’Stemmer fra Vollsmose’ – den store gallakoncert med Odense Symfoniorkester og Kronprins Frederik på første parket. Men det var også en festlig aften. Gallakoncerten var afslutningen på dirigent Frans Rasmussens arbejde med at skabe et kor ud af en flok brogede Vollsmose-borgere, som man har kunnet følge de seneste uger på DR1. - Jeg synes, det er en rigtig god måde at vise, at vi godt kan sammen, sagde Kronprins Frederik, inden han satte sig til rette i salen for at høre tv-koret synge i selskab med symfoniorkesteret: - Sangen forener på mange måder – det har den gjort i flere tusind år. Det er noget vi godt kan lide, og det er noget, der spreder glæde og selvværd. 

Ingen udgave af avisen uden ét af John Bondes karakteristiske portrætter af ansigter fra Vollsmose. John Bonde var én af de første aktive borgerjournalister i mediehuset, og han er ’still going strong’. Vi har været i arkivet for at finde hans allerførste artikel, portrættet af navnebror John Laursen, der blev bragt i juli 2008. Foto: Pernille Poulsen

Af Thomas Juhl Bruun

Omkring John Vi befinder os i Bøgeparken på en skyfri dag i juni. Udenfor sidder mange mennesker og slikker solskin, og der er travlt hos halalslagteren og grønthandleren. Her bor den 56-årige John Laursen i en ét-værelses lejlighed. Lejligheden består af et rum med en altan i den ene ende og et køkken i den anden. farlige kemikalier. Faktisk findes der et rengøringsmiddel, som er både billigt og naturligt. Og som ifølge Fadumo Sheik Ibrahim kan bruges til næsten alt: Ganske almindelig, lys lagereddike – som fås i store dunke til ingen penge i ethvert supermarked. - Jeg har selv tænkt og tænkt over, hvad jeg kunne bruge i stedet for kemikalier. En dag læste jeg om eddike som universal-rengøringsmiddel i en avis. Jeg undersøgte sagen på nettet, og det viste sig at være sandt, fortæller hun og fortsætter: - Eddike fjerner snavs, kalk og dårlig lugt. Og det skader ikke nogen eller noget.

Lugtfjerner og skyllemiddel Fadumo Sheik Ibrahim bruger selv eddike til næsten alt. Blandet op med almindelig neutralsæbe er det et udmærket rengøringsmiddel til fliserne i badeværelset og bordet i køkkenet. Og i en forstøverflaske er det perfekt til at rense en beskidt ovn. Det skal bare have lov at virke et par timer, og det fastbrændte fedt og snavs er væk. - Jeg har boet i min lejlighed i Vollsmose i 18 år. Men når jeg gør rent i eddike, kommer det hele til at se helt nyt ud – både fliser, afløb og vandhaner. Selv om eddike i sig selv ikke lugter specielt godt, er det faktisk en glimrende lugtfjerner. Man kan bare hælde lidt op i en skål eller underkop og lade det stå i for eksempel et tilrøget rum – så forsvinder lugten af røg. Ja, man kan endda bruge det i stedet for skyllemiddel, når man vasker tøj. Det gør tøjet blødt og fjerner den statiske elektricitet, uden at tøjet af den grund kommer til at lugte af eddike. 

Af Thomas Juhl Bruun

I alt 35 kvadratmeter, som det kræver lidt praktisk sans og en god fantasi at møblere. Der skal både være plads til madlavning, spisning og et sted at sove. Lejlighederne bliver lidt galgenhumoristisk kaldt kister uden låg, men for mange er det et hjem og en base for livets udfoldelser. John er født i Odense og tilbragte sin barndom i en lejlighed i centrum, hvor han boede sammen med sin mor og to søstre. Der var ikke mange penge, så John supplerede husholdningen ved at fange fisk i åen eller havnen. John blev senere gift og fik to sønner. Men ægteskabet holdt ikke, og da drengenes mor oven i købet blev syg, blev John enlig far til de to drenge. - Til tider var det hårdt. Jeg mødte klokken 06 om morgenen på Roulunds Fabrikker og fik fri klokken 14.30. I dag er de dog kommet godt på vej. Lars er blikkenslager, og Kenn arbejder som lagerarbejder og chauffør.

Blodproppen For knap to år siden, mens John arbejdede i pensionistservice, skete der noget skelsættende i hans liv. En dag, hvor han stod lænet op af døren hjemme i sin lejlighed, gled han pludselig ned på gulvet. Han rejste sig op igen, men det samme skete. Han havde fået en blodprop, men han var slet ikke klar over alvoren. Så John tog med nogle venner i centeret for at få en øl, og først da kammeraterne begyndte at kommentere, at hans kæbe da hang lidt mærkeligt, blev John sendt på sygehuset. Her fik han endnu en blodprop og var indlagt i flere uger. - I dag kan jeg ikke bruge venstre arm og er meget besværet på venstre ben. Jeg får dagligt besøg af Lena fra hjemmeplejen. Hun har 20 minutter, hvor hun smører mad til mig og vasker op. Hver onsdag har hun 45 minutter til rengøring, fortæller John:

- Jeg er blevet meget afhængig af andre. Heldigvis har jeg min handicapknallert, så jeg kan komme i centeret, handle ind og være sammen med mine venner. Hver dag undtagen onsdag går jeg til træning i Seden. En gang imellem har folk medlidenhed med John. Og det kan godt være irriterende, siger han: - Men folk gør det jo i en god mening. Mine dage går som regel med at komme i centeret, hvor jeg snakker med mine venner og får en øl eller to. Om aftenen ser jeg fjernsyn og laver mad. Før jeg blev syg, opholdt jeg mig meget i mit havehus i Martinsminde Haveforening. Nu er kolonihaven solgt, men jeg kommer der tit alligevel.

Fremtiden Når man spørger John om hans fremtidsdrømme, handler det om at få en bedre bolig, der kan lette hverdagen. - Jeg håber, at jeg i fremtiden kan få en større bolig ved jorden. Jeg har søgt om én i Slåenhaven og Poppelhaven, men indtil videre uden held. Jeg har også søgt om førtidspension og håber det går i orden. Indtil videre lever jeg af sygedagpenge, siger John og fortsætter: - Men det vigtigste for mig er, at jeg bliver bedre til at bevæge min arm og mit ben. Jeg bliver aldrig helt rask, men lidt kan også gøre det. John har boet i Vollsmose i næsten 26 år og synes, det er blevet bedre med årene. Han har selv oplevet at få tæv nogle gange, men det er længe siden nu. - Der er blevet mere roligt herude. Jeg har det helt fint med at bo sammen med en masse forskellige nationaliteter. I min opgang hjælper vi hinanden, og hvis elevatoren ind imellem ikke virker, så kan min knallert sagtens stå nede i opgangen uden at blive udsat for hærværk eller stjålet. Og børnene holder døren for mig, når jeg skal ind og ud af elevatoren, forklarer John. På spørgsmålet om hvad han ville gøre, hvis han fik lov til at bestemme en ting omkring sine medmennesker, svarer han: - At folk i højere grad var til for hinanden og ikke kun til for sig selv. 

Af John Bonde, borgerjournalist


Foto: Martin Ramsgård

12  •  Vollsmose Avisen 90  •  28. juni 2012

Der er et sted... Der er et sted så stort og dog så småt

men med en tålmodighed som dagen er lang

Der kan høres larm fra en knallert eller bil

Hvor mennesker lever på ondt og på godt

Et sted, hvor cyklerne cykler i cyklernes kor

som ikke altid føres med stil

En enklave, der har sin egen specialitet

en dreng, en pige, et barn med sin mor

Stilheden kan dog være mere stille end det mest stille

hvor samvær har en høj prioritet

Hvor alle føler sommerens blide vinde og varme

og føles som en utømmelig stilhedskilde

Beboet af mennesker med hver sin identitet

og cykler friskt afsted med bare arme

Ikke alt på stedet passer som fod i en hose

hvor meget sker og meget er sket

Hvor folk smilende hilser og gi’r hinanden hænderne

men stedet er vores sted, og det er Vollsmose

Et sted, hvor vinden hyler, når den runder et hjørne

mens små børn leende fodrer ænderne

og solen skinner glad over træer, buske og tjørne

Et sted, hvor kulturen i al dens forskellighed

Hvor fiskeren står ved søen med sin ensomme stang

har det enkle mål, at alle kan være medDigt af John Bonde, borgerjournalist


28. juni 2012  •   Vollsmose Avisen 90  • 13

se-sekretariat Mere stof på nettet Af Thomas Juhl Bruun VOLLMOSE.DK: Der er flere historier om den gamle til den nye helhedsplan på hjemmesiden, www.vollsmose.dk. Der er blandt andet historien om Vollsmose-bussen, der det sidste halve år har transporteret beboerne gratis rundt i bydelen, men som nu må stoppe, fordi bevilligen fra helhedsplanens ’store pulje’ udløber. Den kørte sidste tur lørdag den 23. juni. Der er også et interview med beboerkonsulent Randi Bang Rønning, der har fået nyt arbejde i Dansk Flygtningehjælp efter 18 år i Vollsmose. Endelig er der historien om den nye Vollsmose-bestyrelse, der har holdt sit første møde.

www.vollsmose2020.dk Her finder du en oversigt de 42 forslag til aktiviteter, der skal danne basis for Vollsmose 2020

Overdragelse fra én helhedsplan til den næste Af Thomas Juhl Bruun VOLLSMOSE 2020: Torsdag den 14. juni blev overgangen fra Helhedsplan for Vollsmose 2008-2012 til den nye helhedsplan, Vollsmose 2020, markeret i Vollsmose Kulturhus. Her overdrog teamchef i Fællesdrift Karsten Fogde ‘nøglerne til Vollsmose’ til den nye leder af det kommende Vollsmose-sekretariat, Michael Gravesen. Sammen med beretningen om de aktiviteter, der har været sat i værk i løbet af de sidste fire år i den nuværende helhedsplan. - Jeg synes, man kan læse nogle gode fortællinger fra perioden i beretningen. Og forhåbentlig kan man identificere sig selv eller nogle af naboerne og sige, at det har vi været med til. Fokus ligger på de positive historier, mens de negative træder i baggrunden. Det er, fordi det er det positive, der skal bære ind i fremtiden, siger teamchef Karsten Fogde, der har sidste arbejdsdag fredag den 29. juni: - Der er ikke nogle projekter, som ikke har leveret en vare. Nogle er måske ikke kommet helt i hus, men overordnet synes jeg, det er et imponerende stykke arbejde, der er blevet gjort. Den afgående teamchef synes, det har været en fornøjelse af følge de beboer-

rettede aktiviteter i helhedsplanen. Om det så har været mediehusets borgerjournalister, miljøambassadørerne, UngeTeam Vollsmose eller noget helt fjerde. Svært samarbejde mellem parter - Det har været fantastisk at have været med til at danne skole i Danmark, som eksempelvis Miljøambassadørerne og Bydelsmødrene har, siger Karsten Fogde stolt og fortsætter: - Og det har været en fornøjelse at følge de unge i Unge2unge engagere sig og via kurser blive mentorer og forbilleder for andre. De har i dag så meget

styrke, at de har valgt at køre videre selvstændigt hen over sommeren for at se, hvad der sker i den nye helhedsplan. Det er dog ikke alt, der er lykkedes perfekt, hvilket Karsten Fogde skal være den første til at indrømme. For eksempel Fællesdrift-projektet, der skulle skabe et større samarbejde mellem boligafdelingerne på Vollsmose Allé. - Intentionen har været god, og de takter, vi har set, har bekræftet tesen – at man kan spare nogle penge. Derfor er det ærgerligt, at helhedsplanen først for alvor er begyndt at køre i anden halvdel af perioden. Vi har simpelthen ikke haft tid nok til at nå det hele, siger Karsten Fogde, der også beklager strukturen i den gamle helhedsplan: - Det har været en svær balance mellem forankringen i både kommunen og boligselskaberne. Langt hen ad vejen har de to halvdele selvfølgelig interageret, men det har været et svært kulturmøde, må vi erkende. Derfor har jeg også kraftigt anbefalet en énstrenget organisation, som man nu heldigvis har gennemført i den nye helhedsplan. Du kan finde udgivelsen, ‘Beretninger fra Helhedsplanen 2008-2012’, på www.vollsmose.dk og læse den online – hvis du ikke har været så heldig at få et trykt eksemplar.

Årets første fynske student på Mulernes Tekst og foto: Ole Buhl-Hansen, Mulerne Update STUDENTER: Igen i år er Mulernes Legatskole tidligt ude med de første studenterhuer. Allerede mandag den 18. juni klokken 9.55 præcis kunne den første elev i år på det lokale gymnasium sætte huen på hovedet. Det blev hfeleven Ann-Sofie Slot, der var oppe i dansk i spørgsmålet ’Sproglig udvikling, sproglig påvirkning’, hvor hun scorede et flot 10-tal. En lidt speciel kombination af tilvalgsfag har betydet, at Ann-Sofie nu har over en uges ferie, inden de sidste af

klassekammeraterne bliver færdige, og studentergilderne kan begynde. Både mor, far og lillebror var mødt op for at gratulere. Og som en lille overraskelse kom også TV 2 Fyn, der ville have billeder af årets første. Efter de første knus gik Ann-Sofie og familien til elevkantinen, hvor de inviede ’gratulationsområdet’ med den medbragte champagne. Her nåede Fyens Stiftidendes udsendte også frem for at få historien om årets første hue. Ud over champagne og gaver fra mor og far mødte rektor Torben Jakobsen også op med en Muler-kuglepen som erindringsgave til Ann-Sofie.

Ny arabisk læseklub starter op på biblioteket Af Thomas Juhl Bruun BIBLIOTEKET: Så er der godt nyt til dem, der læser arabisk litteratur. En nystartet læseklub på arabisk holdt sit første møde mandag den 11. juni på Vollsmose Bibliotek. Her blev det besluttet, hvilke bøger, der skal læses i efteråret. Det første møde efter sommerferien finder sted den 3. september kl. 16.00-17.45 i Vollsmose Bibliotek. Her er Miral al-Tahawis ’Den blå aubergine’ fra 2006 på programmet. Resten af efteråret er følgende bøger på programmet: Ghassan Kanafanis ’Mænd i

solen’ fra 1990. Emile Hanibys ’Saeed’s hemmelige liv’ fra 1987. Samt Emily Nasrallahs ’Rejse mod tiden’ fra 1993. Det er en god idé at bestille bøgerne allersenest en måned før det enkelte møde, da nogle af eksemplarerne sandsynligvis skal skaffes fra andre biblioteker. Hvis man ønsker den arabiske udgave, skal man regne med længere leveringstid. Man kan stadig kan nå at komme med i læseklubben. For yderligere oplysninger kontakt venligst Ena Ravn Nyord, der er bibliotekar ved Vollsmose Bibliotek. Hun kan fanges på tlf. 65 51 43 46 eller mail til emn@odense.dk.

Søges: Lokale kunstnere til udstilling KULTURHUSET: Har du lyst til at udstille din kunst i Vollsmose Kulturhus? Så slip din indre kunstner fri og vær med, når kulturhuset slår dørene op for en alsidig udstilling fra den 6. til den 30. august. Hvad enten du laver skulpturer, billeder eller anden kunst, så kan du indlevere dine værker i Vollsmose Kulturhus senest den 9. juli. Det er helt gratis at være med, og alle over 15 år kan deltage. Der kan dog højst indleveres fem værker per kunstner. Har du spørgsmål til udstillingen, så kontakt Ann Christina Lie i kulturhuset på tlf. 63 75 08 81. lsh


14  •  Vollsmose Avisen 90  •  28. juni 2012

Sp rten B1909 missede chancen Af Lærke Sophie Hansen og Thomas Juhl Bruun FODBOLD: Efter et forrygende forår havde B1909’s førstehold chancen for at spille sig i Danmarksserien, men sådan skulle det ikke gå for det lokale hold. Efter 0-2 nederlaget til Kastrup i første kvalifikationskamp var kampgejsten ellers stadig høj. - Indstillingen hos spillerne var helt i orden. Men det var et stærkt Kastrup-hold, vi mødte, så der er egentlig ikke så meget at sige til nederlaget. Vi har stadig et skud tilbage i bøssen, og jeg er sikker på, at vi er helt klar igen på lørdag, lød det efterfølgende fra formand Jan Bramsen til Fyens.dk. Men den forudsigelse skulle vise sig ikke at holde stik. Også

Silkeborg tabte holdet til i anden kvalifikationskamp, og her var det den nedtrykte assistenttræner, Rasmus Finsen, der reflekterede over kampen. - Det er en stor skuffelse, at det ikke er lykkedes for os. Især fordi vi spillede rigtigt fint i dag. Vi manglede desværre skarpheden foran mål, mens vi ved deres scoringer lod os overrumple af lange bolde, som de opfanger i rummet bag vores forsvar. Når vi kan forære sådan nogle mål væk, må vi vel erkende, vi ikke er gode nok, sagde han til Fyens.dk. FC Fyn klarede skærene De sidste to år er B1909 endt på andenpladsen i Fynsserien – og har derved sikret sig adgang til

to chancer for oprykning. Efter 1-3 nederlaget til Silkeborg i dette års anden kvalifikationskamp, har B1909 misset i alt fire chancer på to år. Hvad B1909 missede i den forgangne uge lykkedes til gengæld for overbygningen, FC Fyn. Efter en enkelt sæson i 2. Division vender klubben, som er et samarbejde mellem B1909, B1913 og Dalum IF, tilbage til 1. Division. FC Fyn har været suveræne gennem hele sæsonen og endte på førstepladsen, der gav kvalifikationskampe. Her skulle de møde HIK, og klasseforskellen blev vist over de to kampe, der samlet endte 3-1 til FC Fyn, som altså igen kan kalde sig 1. Divisions-hold efter sommerpausen.

Er du Team Odense Integrations nye sponsor? Af Lærke Sophie Hansen CYKLING: I et multietnisk samfund som Danmark er integration et vigtigt emne. Og det er netop det emne, Team Odense Integration sætter fokus på, når cykelholdet igen i år cykler land og rige rundt. Holdet består af mange forskellige deltagere med hver sin etniske baggrund. Træningen, turene og fællesskabet er med til at fremme forståelsen for hinandens forskelligheder og kulturelle baggrund. Samtidig skal det hjælpe folk til at se fordelene ved at tage cyklen i stedet for bilen eller bussen. Odense er kendt for sine gode forhold for cyklister, hvilket Team Odense Integration også gerne vil skabe mere opmærksomhed omkring. Projektet er støttet af blandt andre Odense Kommune, Folierullen.dk og DCM Danmark. Men holdet søger efter endnu flere sponsorer, som har lyst til at bakke op om initiativet. - Det kunne for eksempel være en butik, som har lyst til at sponsorere en kasse knæk-

brød og en pose juicebrikker til vores ture, fortæller Katrine Maruri Zorzabalbere, der deltager i Team Odense Integrations tur om ganske få dage. Når Danmark Rundt igen løber af stablen i 2012, vil omtrent 40 cykelryttere fra Team Integration deltage, som de også gjorde sidste år. Alle er velkomne til at komme forbi og se på, når det friske cykelhold tyvstarter på turen Danmark Rundt 2012. Det sker lørdag den 30. juni klokken 10.30 på Flakhaven, hvor der bydes på kaffe og rundstykker, inden deltagerne hopper på cyklerne og kører ’prolog’ i Odenses midtby. Sponsorer præsenteres blandt andet på holdets hjemmeside, www.teamodenseintegration.dk, hvor man også kan læse mere om projektet, som blev startet tilbage i 2010, og som har til formål at sætte fokus på integration og sundhed. Hvis du har lyst til at være sponsor for holdet kan du sende en e-mail til teamodenseintegration@hotmail.com eller ringe til Tina Andersen på tlf. 61 70 40 24.

Det -sker i Vollsmose se flere arrangementer på www.vollsmose.dk Dengang Somalia var Somalia | Til 3. juli Lokale Fadumo Ibrahim har somalisk baggrund. Hendes udstilling med genstande og fotos fra hjemlandet viser Somalia før 1991, hvor borgerkrigen brød ud. Krigen betød, at Somalia blev et andet land end det, Fadumo kender og voksede op i. - Når andre hører om Somalia, tænker de kun på krig og ufred. Men for mig er Somalia det rigeste land på jorden. Vi havde alt, og det har vi stadigvæk. Men folk bruger ikke ressourcerne på grund af krig og uenigheder, fortæller Fadumo Ibrahim. Ønsker du at møde Fadumo og høre hende fortælle om udstillingen og om den somaliske kultur så kontakt Vollsmose Kulturhus på tlf. 63 75 08 81. Og ellers kan udstillingen opleves i kulturhuset i dets normale åbningstid. Der er selvfølgelig gratis entré. Tid: Fra onsdag den 6. juni til tirsdag den 3. juli Sted: Vollsmose Kulturhus

Kunstflet i Kulturbotanisk Have | 9. - 20. juli Har du lyst til at forsøge dig med skulpturelt flet i hyggelige omgivelser? Så læg vejen forbi Kulturbotanisk Have i uge 28 og 29, hvor du sammen med andre kan være med til at kreere et kunstnerisk værk. Mandag til fredag klokken 10-16 kan du komme og lade dig inspirere og selv flette med. Arrangementet er helt gratis og kræver ingen tilmelding på forhånd.

Bliv en del af fremtidens Vollsmose Af Thomas Juhl Bruun UDSTILLING: Hvordan kan Vollsmose se ud om fem, 10 og 20 år? Hvad kan man gøre for at binde bydelen i NØ mere sammen med resten af Odense? Og hvordan kan man gøre Vollsmose til et endnu bedre sted at bo og leve? Det er nogle af de spørgsmål, som Multifunktionel Bydel, eller

Hygge for småbørnsmødre i Freja | 4. juli To unge mødre, Nurcan Güzel og Amalie Helmsdal, som bor i Vollsmose, og som har små børn, vil gerne invitere andre mødre med små børn til en hyggedag i dagplejecenteret ’Freja’ i Birkeparken.

bare Multifunk, har arbejdet med i den nuværende helhedsplan. Fra onsdag den 27. juni kan alle opleve – næsten på egen krop – nogle af de mange svar, man er kommet frem til, når en ny, superflot og interaktiv udstilling slår dørene op i lokalet, der tidligere husede Arbejdernes Landsbank på Vollsmose Torv. Tid: 27. juni til 14. juli. Og igen fra 13. august til 25. august. Sted: Vollsmose Torv

Hjul i Mosen | 2. - 27. juli

Allerede torsdag den 28. juni klokken 16.30 kan du besøge butikken ’Det Blå Stempel’ på Vollsmose Torv. Her vil der være en spændende introduktion, hvor du kan se billeder og fletteteknikker. Henvendelse til Jette Mellgren på tlf. 25 38 29 28 for mere information.

Det er onsdag den 4. juli, at der er hygge for mødre med børn under et år. Medbring selv en varm eller kold ret eller en dessert til det store ’tag-selv-bord’. Husk, at maden helst skal være halal af hensyn til muslimske mødre. Værterne sørger på vand, te og kaffe .

Igen i år er der ’Hjul i Mosen’ - med sommerferieaktiviteter for børn og unge i Vollsmose. Det er Rising Ungdomsskole, der står for aktiviteterne i år. Hjul i Mosen løber af stablen hele juli, hver mandag til fredag klokken 11.00 - 17.00. I uge 27 er aktiviteterne i Fyrreparken og i uge 28 i Granparken. I uge 29 rykker de til Lærkeparken, mens det ert Idrætslegepladsen, der lægger plads til i uge 30. Det fulde program for sommeraktiviteterne finder du på hjemmesiden, www.vollsmose.dk.

Tid: Hverdage fra den 9. til den 20. juli, kl. 10.00 - 16.00 Sted: Kulturbotanisk Have, Ejbygade 75

Tid: Onsdag den 4. juli kl. 12.00 - 14.00 Sted: Dagplejecenteret Freja, Birkeparken 124

Tid: Hverdage fra den 2. til den 27. juli, kl. 11.00 - 17.00 Sted: I ’nåletræsparkerne’ og på Idrætslegepladsen


28. juni 2012  •   Vollsmose Avisen 90  • 15

#55'4#()1&'6+.$7&(4# '#/1..5/15'

( ‹Ž„—††‡–‰§Ž†‡”ˆ”ƒ;ͲǤŒ—Â?‹Č‚•¤Ž§Â?‰‡Žƒ‰‡”Šƒ˜‡•Ǩ

'%132146+(

?4JNNXg

‹Šƒ”–ÞÂ?–Žƒ‰‡”‡–˜‡†  ĆŹ  Č‚ƒŽ–‡”Â?‡†•ƒ–Â?‡†‘’–‹Ž

ENNXg

07

͝ͲΨ

”‹•‡�Ǩ ’ Ž ƒ � ” ‘ ƒˆ�

?&814'5 %;-'./'-#0+-'4

ƒÂ?•‡– ÂˆĂžÂ”Â’Â”Â‹Â•ÇĄÂ?— ƒŽŽ‡˜ƒ”‡”

E.#20+0)GNXg

ͳͲͲǥnj#2(#459'#65*+465

KIXg

?4HNNXg07

‡ƒŽŽ‡†‡ƒÂ?†”‡–‹Ž„—†‘‰–‹ŽÂ?‡Ž††‹‰˜‘”‡• Â?›Š‡†•„”‡˜’¤™™™Ǥ•‡…‘Â?†nj‰‡Â?‡”ƒ–‹‘Â?Ǥ†Â?

TEAM VOLLSMOSE

SECOND GENERATION TEL. 53 65 04 20 K

1/2 PRIS

14,95 GO’ PRIS

‘Â?‘‰˜§”Â?‡†–‹Ž ‘Â?ƒŽ‹•Â?—Ž–—”†ƒ‰ ĂžÂ?†ƒ‰ͳǤŒ—Ž‹Â?ŽǤͳʹnjʹʹ 

Sunquick saft FLERE VARIANTER 840 ML. ĆŹ

FRIT VALG

t HVER Husk vi har üben kl. 9-18 ag lørdag og sønd

4,95 GO’ PRIS

1 ltr. Thrane mĂŚlk LET, MINI, SKUMMET ELLER SĂ˜D

Eurospar Vollsmose übningstider: Mandag-fredag 9.00-19.00. Lørdag-søndag 9.00-18.00

‹Â?†‘•’¤ ƒ…‡„‘‘Â? ™™™Ǥ˜‘ŽŽ•Â?‘•‡–‘”˜Ǥ†Â? Tilbuddene gĂŚlder til søndag d. 1. juli 2012, eller sĂĽ lĂŚnge lager haves. Der tages forbehold for trykfejl, moms- og afgiftsĂŚndringer.

 

    

%„Â?‹Â?‰•–‹†‡” ˜‡”†ƒ‰‡Â?ŽǤͳͲnjͳͺ ĂžÂ”Â†ÂƒÂ‰Â?ŽǤͳͲnjͳ͸


16  •  Vollsmose Avisen 90  •  28. juni 2012

Vind et gavekort på 1000 kroner til Vollsmose Torv

Konkurrence: Tag det bedste sommerfoto Hele Vollsmose går nu på sommerferie. Men det betyder ikke, at livet slutter. Tvært imod er der en del, der mener, at det først begynder, når ferien starter... Og på et tidspunkt slutter den jo igen. Til den tid vil det være rart at kigge tilbage på feriens oplevelser. Det vil vi også gerne i Vollsmose Avisen. Derfor udlodder vi fine præmier til de bedste sommerfotos. Send dit billede (eller dine billeder) i en mail til avis@vollsmose.dk inden den 9. august. Og skriv gerne et par ord om, hvad billedet forestiller, hvor det er taget og så videre. Så er du med i konkurrencen om at tage det flotteste, sjoveste eller mest spændende feriefoto.

1. præmie: Gavekort på 1000 kroner til Vollsmose Torv

2. præmie: Et eksemplar af selvbiografien ‘Jeg er Zlatan Ibrahimovic’

3. præmie: Et eksemplar af Tarek Omars novellesamling ‘MuhammeDANEREN’

Modelfoto: Colourbox

8 9 7 5 4 6 2 9 3 6 2 3 5 6 7 1 4 1 4 9 7 8 1 4 3 9 5 6

6 1

4

9 3 6

7

4

2 1 8

7 9 7 9

4 1 8 6 3

9 4

1

vind LÆKRE VOLLSMOSE-KAFFEKRUS Find løsningsordet ved hjælp af de små tal i opgaven. Udfyld kuponen og send den til Mediehus Vollsmose, Vollsmose Allé 14, 5240 Odense NØ - eller send løsningsordet samt navn, adresse og telefonnummer i en email til vind@vollsmose.dk inden torsdag den 9. august. Sidste udgaves vinder blev: Bjarne Trelle

2

2 1 6

5 6 7 4 3

2

Vollsmose Avisen nr. 90  
Vollsmose Avisen nr. 90  

Vollsmoses lokale avis - med Greatest Hits 2008-2012

Advertisement