Page 1

Vollsmose Avisen www.vollsmose.dk

Udgives af Mediehus Vollsmose • 2. maj 2012 • Avis 86

noget for sig - og dig

Fatma udvider restauranten

Sheriffen for Vollsmose

Silas Hjørne vil også sælge pizzaer på Vollsmose Torv

Per Franch har hjertet med i arbejdet i bydelen

Side 3

Side 6-7

DE LOKALE SKOLER HAR SUCCES MED PROJEKT HELHED, DER KOMBINERER FODBOLD OG MATEMATIK

Koden til god læring

- Alle har været velkomne. Jeg håber inderligt, at det bliver ved med at være sådan. Det skulle nødigt blive sådan, at den lokale kirke begynder at sortere folk efter tro, race eller religion.

Side 8-9 Foto: Thomas Juhl Bruun

Leder side 2

Det skal være nemmere at smide kriminelle ud Odense Kommunes Tryg By-Udvalg arbejder på at få ændret reglerne, så boligselskaber og politi må snakke mere sammen og dermed gøre det nemmere at smide kriminelle beboere helt ud af et område.

det tjener et højere formål.

Reglerne skaber problemer Med den nuværende lovgivning må man ikke videregive: • Oplysninger fra politi til boligorganisationer om straffesager, udstedte zoneforbud eller overtrædelser af dem

Af Sara Maria Christensen TRYGHED: Hvis en voldsmand eller narkohandler i dag bliver smidt ud af boligen, fordi han skaber utryghed i sit boligområde, kan han ofte bare flytte til et at andet boligselskab på den anden side af gaden. Sådan som loven er nu, må boligselskaberne og politiet nemlig ikke dele oplysninger om beboeres straffesager. Det vil Tryg By-udvalget i Odense Kommune have lavet om på. - Der har været forsøgt med en lang række forskellige tiltag, men gruppen af hårdkogte kriminelle viser ikke tegn på at ville tage nyt bestik af det at være samfundsborger i

Danmark. De udviser gang på gang en asocial indstilling til fællesskabet og vender ryggen til det samfund, som de er en del af, og til de værdier, som fællesskabet bygger på, siger Christian Frederiksen (S), formand for Tryg By-udvalget. I Vollsmose er der tre boligselskaber, der udlejer boliger. Men de må ikke udveksle oplysninger om beboere, der laver kriminalitet i deres eget boligområde. - Når vi i udvalget arbejder med at gøre det nemmere at sætte kriminelle på porten, så er det med det grundlæggende synspunkt, at en mindre gruppe hårdkogte kriminelle gør livet surt for en stor gruppe beboere

• Oplysninger mellem boligorganisationer med afdelinger i det samme boligområde om udsmidte beboere

og erhvervsdrivende i Vollsmose, siger Christian Frederiksen. Er klar til at bruge særstatus Udvalget vil nu indkalde Minister for By, Bolig og landdistrikter Carsten Hansen (S) til et møde for at se på reglerne. - Problemet har været drøftet flere gange i Tryg By-udvalget, og vi har ønsket at få udredt, hvilke muligheder den eksisterende lovgivning giver for, at gentagen og utrygheds-

skabende kriminalitet i et boligområde får konsekvenser for den kriminelle, forklarer Christian Frederiksen. Sker der ikke en hurtig udvikling, er udvalget dog i stedet klar til at forsøge at bruge Odenses status som såkaldt ’frikommune’. Odense er blevet valgt som én af ni kommuner, der har fået status som frikommune. Det betyder blandt andet, at man får mulighed for, som forsøg, at blive fritaget fra statslige krav og regler, hvis

Jazz, bazar, parade og andet godt Der er masser af gode tilbud på plakaten i de kommende uger Kalender side 10

Gode erfaringer i Gellerup Christian Frederiksen vil gerne samle de tre boligorganisationer i Vollsmose, så de kan gå sammen i en fælles kamp for at skabe trygge rammer. I Gellerup-parken i Aarhus har man for eksempel nemmere ved at smide kriminelle beboere ud, fordi der kun er ét boligselskab, Brabrand Boligforening: - Gellerup er jo næsten lige så stort som Vollsmose. Men det, at vi i Gellerup-parken har det hele samlet i et boligselskab, gør, at vi har et meget større råderum, siger Tanja Staal, jurist i Brabrand Boligforening: - Vi har også en dialog med kommunen. Hvis de for eksempel har anvist en familie til boligforeningen lige på den anden side af vejen, kunne det måske være en bedre idé at flytte dem et andet sted hen.

Ny mand i Ny-Dansk Lokale Hasan Sahin er ny næstformand i DUF’s Ny-Dansk Ungdomsråd Side 6


2 

•  Vollsmose Avisen 86  •  2. maj 2012

OM VOLLSMOSE AVISEN

BILLEDET FORTÆLLER: I forbindelse med Dansk Naturfredningsforenings ‘Store Affaldsdag’ søndag den 22. april samlede 14 personer fra Åsum i løbet af et par timer 29 sække med affald og storskrald i form af for eksempel spånplader og bildæk. Det er tredje år i træk, at Aasum Sogns Beboerforening deltager i skraldedagen - den årlige indsamling af affald i naturen. I 2011 blev der for eksempel samlet i alt 600 kilo affald. Men der bliver stadig smidt masser af skrald ud, og man kan jo undre sig over, hvorfor så mange mennesker tilsyneladende tager ordet ’ud’ så bogstaveligt. Aasum Sogns Beboerforenings aktiviter kan i øvrigt følges på hjemmesiden www.aasumby.dk. Foto: Poul Poulsen

Leder af Mediehus Vollsmose Helle Fjord (ansvarshavende) E-mail: leder@vollsmose.dk Tlf. 40 48 31 33 Redaktør for Vollsmose Avisen Thomas Juhl Bruun E-mail: avis@vollsmose.dk Tlf. 21 17 83 15 Web-redaktør Katrine Hallgren Frederiksen E-mail: web@vollsmose.dk Tlf. 21 17 83 07 Tv-journalist Martin Ramsgård E-mail: nettv@vollsmose.dk Tlf. 51 77 74 26 Tak for hjælpen! Til produktionen af denne avis har følgende medvirket: John Bonde, Susan Raug, Poul Poulsen, Karsten Fogde, Rikke Johannesen, Thea Rehnholt Mammen, Peter Widmer, William Hansen (foto), Henrik Borup Nielsen (foto) og Randi Bang Rønning (foto). Indlevering Alle er velkomne til at komme med artikler og indlæg til avisen. Avisen ønsker at afspejle det område, den udgives i, og alle interesserede opfordres derfor til at henvende sig, hvis de vil skrive artikler eller har en god historie, de synes, vi skal skrive om. Materiale indleveres til Vollsmose Mediehus, Vollsmose Allé 14, 5240 Odense NØ, eller indsendes på mail til avis@vollsmose.dk. Redaktionen forbeholder sig ret til at redigere i det indsendte materiale. Annoncering og deadlines Ønsker du at annoncere i avisen, kontakt da venligst redaktør Thomas Juhl Bruun, tlf. 21 17 83 15. Har du en annonce, et arrangement eller en artikel, der skal med i avisen, kan du se de aktuelle deadlines herunder. Bemærk dog, at jo tidligere du indleverer materiale, jo større er muligheden for at få det med i avisen. Udgivelsesdato: Mandag den 14. maj Deadline: Tirsdag den 8. maj Udgivelsesdato: Torsdag den 31. maj Deadline: Torsdag den 24. april Redigering og layout: Thomas Juhl Bruun Tryk: Grafisk Produktion Odense Oplag: 15.400 Distribution: Post Danmark Hvis du ikke får din avis Vollsmose Avisen husstandsomdeles gratis. Hvis den mod forventning skulle udeblive, skal du kontakte Post Danmarks kundeservice på tlf. 80 20 70 30.

Bliv borgerjournalist! Har du lyst til at skrive, fotografere eller lave net-tv? Så er det dig, vi har brug for. Vollsmose Avisen, www.vollsmose.dk og Vollsmose net-tv skal handle om og gerne være skrevet og fortalt af Vollsmoses egne beboere. Derfor søges borgere, der har lyst til at bidrage med historier, fotos, baggrundsviden eller indsigt fra Vollsmose. Det eneste vi forventer er, at du har lyst til at være med. Du kan enten komme til os med en idé til en historie, du synes, vi skal skrive. Eller du kan komme til os, hvis du selv har lyst til at skrive eller tage fotos. Vi hjælper dig gerne med at skrive og redigere billeder, så du også får en masse gode erfaringer. Vi arrangerer løbende workshops i journalistik, net-tv og fotografering, hvor alle er velkomne.

LEDER

Kirken bør inkludere alle Af Helle Fjord, leder af Mediehus Vollsmose

vigtigt det er at få forskellige befolkningsgrupper til at leve respektfuldt sammen – og hvor svært det kan være.

VOLLSMOSE KIRKE HAR været i mediernes søgelys ad flere omgange gennem de sidste uger. Senest har den tilsynsførende provst, Henrik Wigh-Poulsen, kritiseret kirken for at bruge penge på at ansætte en muslim til at føre integrationsarbejde. Han citeres i Fyens Stiftstidende for at have følgende mening om den sag: - Det giver et forkert signal, når kirkens penge bruges på at have en muslim til at udføre integrationsarbejde. Skal kirkens penge bruges på integration, skal formålet være at styrke den kristne menigheds liv og vækst, og er en muslim den rette til det, spørger tilsynsførende provst Henrik Wigh-Poulsen retorisk. Til at varetage kirkens opgaver med at formidle det kristne budskab? Næppe. Til at være med til at sørge for, at den meget store del af Vollsmoses befolkning, der har muslimsk baggrund, bliver en del af det fællesskab, som findes i kirken? Helt sikkert. Til at være med til at bygge bro og skabe dialog? Ja da! KIRKENS ’MUSLIMSKE integrationsarbejder’ har været ansat i tolv år. I de tolv år har han – i samarbejde med sognepræst Torben Hangaard – været såkaldte firstmover inden for integrationsarbejde i forholdet mellem kristne og muslimer. De to har søgt inspiration ude i verden. Men verden har også søgt inspiration hos Vollsmose Kirke. Således har kirken gennem flere år haft et tæt samarbejde med Den Amerikansk Ambassade i Danmark, der har søgt viden og erfaringsudveksling med kirken. I USA er man helt på det rene med, hvor

KERNEN I VOLLSMOSE Kirkes integrationsarbejde har været, at man ikke prøver at omvende hinanden, men at man har respekt for hinandens religion og overbevisning. Samt respekt for den store rummelighed, som både den muslimske og den kristne tro foreskriver. Den muslimske medarbejder er netop ikke ansat til at prædike det kristne budskab. Men til at få dialogen mellem de to trosretninger styrket. For mig at se har Vollsmose Kirke forholdt sig til det geografiske område, som kirken ligger i, og til de sognebørn, der

- For mig at se har Vollsmose Kirke forholdt sig til det geografiske område, som kirken ligger i, og til de sognebørn, der omgiver kirken. Når jeg har været i Vollsmose Kirke, har der været alle mulige hudfarver og religioner til stede. Alle har været velkomne. omgiver kirken. Når jeg har været i Vollsmose Kirke, har der været alle mulige hudfarver og religioner til stede. Alle har været velkomne. Jeg håber inderligt, at det bliver ved med at være sådan. Det skulle nødigt blive sådan, at den lokale kirke begynder at sortere folk efter tro, race eller religion.

Vision for Mediehus Vollsmose Vollsmose Avisen vil medvirke til at gøre Vollsmose til et endnu bedre sted at bo og leve. Avisen er beboernes avis både som kilde til oplysning og som et medie, hvor borgerne selv kan bidrage aktivt med ideer, med at skrive eller med at tage billeder. Avisen skal være mangfoldig, troværdig og uafhængig. Mediehus Vollsmose er en del af Helhedsplanen 2008 - 2012 for Vollsmose. Mediehus Vollsmose er finansieret af Landsbyggefonden, Odense Kommune, Boligforeningen Højstrup, Odense AndelsBoligforening og Fyns almennyttige Boligselskab.


2. maj 2012  •   Vollsmose Avisen 86  • 3

Nyt fra Vollsmose - se flere nyheder på www.vollsmose.dk

Det går fremad – stille og roligt Der kommer flere kunder i det lokale butikscenter end for et år siden - og der kommer stadig nye kunder til. De første butikker har udvidet både butikareal og sortiment. Udvikling glæder Vollsmose Torvs ledelse, der vil fastholde den med flere aktiviteter og annoncering uden for bydelen.

Af Thomas Juhl Bruun VOLLSMOSE TORV: Hvis man har sin daglige gang på Vollsmose Torv, har man sikkert selv lagt mærke til det. Der kommer flere og flere mennesker i centeret. Udviklingen går ikke hurtig, men den er der. Og det glæder centerledelsen. - Vi er tilfredse med den stigning i antallet af kunder, som vi har oplevet det sidste halve års tid. Vi kan mærke, at der sker noget. Foråret er ellers normalt ikke højsæson for detailhandel, men vi har kunnet fastholde en lille stigning, siger centerchef Søren Dollerup og fortsætter: - Det mest interessante er dog, at der kommer nye kunder til hele tiden. Jeg har snakket med mange fra det nordøstlige Odense, der er i centeret for første gang. Men også de gamle kunder, der måske har valgt centeret fra, er begyndt at vende tilbage – og det er meget opløftende. De første butikker udvider Et par af butikkerne på Torvet har udvidet deres forretning, Silas Hjørne og Country Star. Og også juicebutikken Stop & Juice er i gang med at udvide sortimentet med sandwiches. - Det er overordentligt positivt. Det viser, at man godt kan lave en forretning i Vollsmose – til trods for den modstand, man møder, siger centerchef Søren Dollerup og slutter: - Centeret er stadig under udvikling, og vi havde nok ikke forventet, at der var nogen, der ville udvide allerede inden for det første år. Vollsmose Torv fik for godt et års tid siden installeret kundetællere på dørene. De har vist en tocifret procentstigning i antallet af kunder hen over det sidste år. - Men vi kan også selv fornemme, at der er kommet flere mennesker på gangene i cen-

teret. Og stigningen i antallet af kunder skulle gerne fortsætte i lyset af alle de aktiviteter, der er i gang, siger Søren Dollerup. Annoncerer på hele Fyn Han henviser blandt andet til den charmeoffensiv, som centeret har sat i gang med annoncering i flere lokale og regionale aviser. Senest Søndags Avisen, der udkommer til 130.000 husstande på hele Fyn. Men også for eksempel til det nye tiltag, ’supersøndag’, der er en slags torvedag med boder på den centrale ’rambla’ på Vollsmose Torv. - Det er nogle andre mennesker, der kommer i centeret om søndagen end de seks andre dage i ugen. Typisk folk

- Det er overordentligt positivt. Det viser, at man godt kan lave en forretning i Vollsmose – til trods for den modstand, man møder. Centeret er stadig under udvikling, og vi havde nok ikke forventet, at der var nogen, der ville udvide allerede inden for det første år. udefra, måske nysgerrige familier, som ikke har været i centeret før. Dem vil vi selvfølgelig gerne se endnu flere af. Så vi har overvejet, om vi ikke kunne lave et slags alternativ til søndagsudflugten, forklarer Tomas Rosendal, der er marketingskoordinator for Vollsmose Torv: - Det handler om at gøre en ellers svag shoppingdag stærkere. Vi oplever, at hver gang en butik sætter en bod op, stiger omsætningen med cirka 30 procent. Så det kan godt betale sig.

Silas Hjørne har udvidet med Silas Pizza. Hussein Fayoumi er blevet ansat i restauranten med vokseværk. Foto: Thomas Juhl Bruun

Fatma har fået pizzaer på menuen Tekst og foto: Rune Kjær Rasmussen INTERVIEW: Fatma Aydemir startede Silas Hjørne, som især er kendt for at sælge tyrkiske madpandekager den 9. marts sidste år. Nøjagtig et år efter udvidede hun så med Silas Pizza i nabolokalet. Hvordan kom du på ideen om at starte Silas Hjørne? - Jeg var den første i Danmark, som begyndte at sælge tyrkiske madpandekager. Ideen opstod, da jeg var på besøg hos noget familie i Tyskland. Her blev der solgt tyrkiske madpandekager fra nogle vogne, der mindede om de danske pølsevogne, på mange af byens gadehjørner, fortæller Fatma Aydemir og fortsætter: - Jeg syntes, det var en stor risiko for mig at gå i gang med netop det koncept, fordi jeg var den første, men jeg sprang alligevel ud i det. Siden begyndte flere andre i Danmark også at sælge tyrkiske madpandekager, efter de havde hørt om min idé. Jeg ved, at der er startet restauranter i Svendborg, Nyborg og Fredericia af folk, som har været på besøg hos mig for at få nogle gode råd med på vejen. Hvornår besluttede du dig for at udvide med Silas Pizza? - Da Silas Hjørne havde kørt et stykke tid, var der en del, som begyndte at spørge efter pizza. Jeg kender mange ejere af pizzeriaer, som jeg begyndte

at spørge til råds, og på den måde blev ideen om at åbne Silas Pizza til virkelighed. Der har været en rigtig god opbakning fra de lokale, og tilliden til projektet kom mere og mere i takt med, at det blev en realitet. Hvad lægger du mest vægt på i din restaurant? - Det vigtigste for Silas Hjørne og Silas Pizza er, at vi bruger friske råvarer hver dag. Vi genbruger intet fra dagen før. Derfor køber vi små mængder af de ting, vi skal bruge. Og da vi stort set kender vores kunders behov, så passer det næsten altid. Alle råvarer, vi bruger, er købt i centerets forretninger for at støtte de lokale. Vi går meget op i, at det er hjemmelavet. Vores hvidløgsdressing og chilisauce er for eksem-

pel helt igennem hjemmelavede. Vi bestræber os på at levere god kvalitet med gode råvarer og betjene kunderne med et sødt smil, siger Fatma Aydemir og giver en ’smagsprøve’ på smilet. Har du et godt råd til dem, der kunne tænke sig at starte forretning på Vollsmose Torv? - Det er en god idé at forsøge at tænke som de lokale. Gå en tur rundt i centeret og fornem stemningen. Prismæssigt betyder det meget. Der må ikke være for høje priser. Det drejer sig helt enkelt om at tilpasse sin forretning til borgernes behov. Jeg har for eksempel en kaffe til 10 kroner, som ethvert andet sted koster mindst 15 kroner, da det er en meget høj kvalitet. Men det kan jeg ikke tage for den her. Hvilken slags forretning synes du ville være et godt, nyt indslag på Vollsmose Torv? En forretning med friske krydderier og urtete og den slags - i åbne kurve, hvor man selv kunne blande en pose med 50-100 gram eller mere. Så ville duftene være overalt, og det ville skabe en dejlig stemning med sådan et sted. Desuden synes jeg også, man skal begynde at tænke på, hvor mange restauranter et center som Vollsmose Torv kan rumme. Det skulle jo nødig være sådan, at vi udkonkurrerer hinanden i stedet for at supplere hinanden, slutter Fatma Aydemir.


4 

•  Vollsmose Avisen 86  •  2. maj 2012

Pluk fra vollsmose.dk Du kan se net-tv samt læse den fulde version af historierne - og meget mere - på www.vollsmose.dk. Hvis du har en smartphone eller en tablet-computer med en stregkode-app installeret, kan du scanne ’stregkoden’ - så kommer du direkte til indslaget på hjemmesiden.

De unge er også blevet Resultaterne af den store naboskabs-undersøgelse er ved at blive gjort op. Første store konklusion er, at det er lykkedes at få flere til at deltage i undersøgelsen, end da den blev lavet for tre år siden. Det er især de unge, det er lykkedes at få med denne gang.

Af Thomas Juhl Bruun

TV: Med kirken på ferie 25. APRIL: Vollsmose Kirke tilbyder sammen med Folkekirkens Feriehjælp seks familier fra Vollsmose at komme på en uges gratis ferie til sommer. I år går turen til Karrebæksminde.  mr

Menighedsrådet anklages for misbrug 23. APRIL: Menighedsrådet ved Vollsmose Kirke har brugt den kirkeskat, som den lokale kirke råder over, til at støtte sognepræst Torben Hangaards bogudgivelse og studieture til Rom. Det kritiseres af den tilsynsførende provst. Samtidig kritiseres kirkens ansættelse af en kulturmedarbejder, der er muslim. Sagen har ført til en del skriverier i dagspressen.  kf

TV: OB på charmeoffensiv 19. APRIL: OB er nær nedrykningsstregen. En række af klubbens stjernespillere var derfor på besøg på Abildgårdskolen for at trække flere folk på stadion til de afgørende hjemmekampe.  mr

TV: Billardklubben klar til nye folk 19. APRIL: Billard Øst vil prøve at kapre nye medlemmer, efter at klublokalerne er renoveret. Susan Raug har besøgt billardklubben, der ligger i kælderen under Vollsmose Torv.  Susan Raug

NABOSKAB: I løbet af marts fik alle husstande i Vollsmose besøg af afdelingsbestyrelser, frivillige og ansatte i Helhedsplanen. De var ude for at samle svar ind til den store undersøgelse af naboskabet i bydelen. Den aktive indsats ansigt til ansigt med bydelens borgere har båret frugt. For den første konklusion er, at årets undersøgelse har fået væsentligt flere svar, end da den sidst blev lavet i 2009. Især blandt de unge i Vollsmose er det lykkedes at få svarprocenten gevaldigt i vejret. Unge var underrepræsenterede i 2009 – så det har været et klart mål at få flere svar fra dem i denne omgang. - Vi har set en stor stigning i antallet af besvarelser. Blandt de unge er der tale om mere end fordobling. Det giver en mere kvalificeret og repræsentativ undersøgelse, slår beboerkonsulent i Fællesdrift Marie Sørensen fast. Stor hjælp fra Unge2unge For eksempel er der blandt de 12-15-årige kommet 349 svar ind i år – mod blot 146 for tre år siden. Og blandt de 16-18-årige er antallet af svar steget fra 88 til 200. Den store deltagelse skyldes ifølge beboerkonsulent Randi Bang Rønning især, at man denne gang er indgået i et samarbejde med lokale skoler, og at helhedsplan-projektet Unge2unge har involveret i processen. - Unge2unge har virkelig lavet et godt stykke arbejde. Vi har kunnet mærke, at de har været engagerede i processen, fordi de har ønsket sig en tydelig stemme i bydelen. Det har de fået, og det er fedt. Det tavse flertal er blevet mindre, siger Randi Bang Rønning. ...Og fra alle de andre frivillige

Find Mediehus Vollsmose på facebook.com

Følg mediehuset på twitter.com/vollsmose

Men det er ikke kun de unge, der har været gode til at udfylde spørgeskemaer. Generelt er deltagelsen i undersøgelsen steget siden sidst, den blev lavet, i 2009. - Dels er det lykkedes at lave en bedre information på

forhånd med breve i alle postkasser. Og dels har det fungeret godt med at komme hele vejen rundt i Vollsmose med spørgeskemaer og samle dem ind tre dage senere – kombineret med forskellige events i beboerhusene, mener Randi Bang Rønning, der sammen med resten af Fællesdrift har arbejdet hårdt for at få resultatet i hus: - Det er frugten af det boligsociale arbejde, der er blevet lavet herude, som har handlet om at opbygge netværk og engagere folk. Det er næsten rørende, at så mange, der måske er ressourcemæssigt hårdt spændt for, har taget så flot imod os derude. Ressourcer bliver i Mosen Unge2unge har også været involveret i at samle op på undersøgelsen. Det er unge fra netværket, der har stået for at indtaste skemaer i et skrive-

- Det er frugten af det boligsociale arbejde, der er blevet lavet herude, som har handlet om at opbygge netværk og engagere folk. Det er næsten rørende, at så mange, der måske er ressourcemæssigt hårdt spændt for, har taget så flot imod os derude. værksted. Modsat i 2009, hvor det var det københavnske boligselskab KAB, der var købt ind til opgaven. - Hele planen har været at holde ressourcerne i bydelen, også de økonomiske. Så i stedet for at betale KAB for at samle resultaterne, har vi betalt de unge for arbejdet. På den måde har vi kunnet følge antallet af indkomne besvarelser fra dag til dag, slutter Marie Sørensen.

www.vollsmose.dk Du kan finde flere tv-indslag af Martin Ramsgård om den store undersøgelse af naboskabet i Vollsmose på hjemmesiden

Birkeparken var be Af Thomas Juhl Bruun NABOSKAB: En smule lokalpatriotisme kan altid være godt. Og især i Birkeparken kan man være stolte over deltagelsen i 2012-udgaven af den store naboskabs-undersøgelse. Her har hele 397 beboere – 37,7 procent – afleveret et udfyldt spørgeskema. Det er den højeste deltagelse i Vollsmose-undersøgelsen i år. Både målt i antal skemaer og i svarprocent.

Svar i naboskabs-undersøgelsen

2009

2012

6-11 år

236

441

12-15 år

146

349

16-18 år

88

200

19+ år

1037

1143

I alt

1507

2133

Kilde: Fællesdrift Vollsmose


2. maj 2012  •   Vollsmose Avisen 86  • 5

hørt denne gang

Information fra Helhedsplanen Lisbeth fra Lærkeparken er én af de 200 deltagere i naboskabs-undersøgelsen, der har vundet et gavekort på 200 kroner. Men det er ikke udsigten til præmier, der har fået svarprocenten op denne gang. I 2009 var der også præmier på højkant - meget større præmier end i 2012. Foto: Randi Bang Rønning

Fællesdrifts sekretariat på torvet i Birkeparken har været omdrejningspunkt for helhedsplanen 2008-2012. Til sommer er det slut. Foto: Henrik Borup Nielsen

Tak for samarbejdet og de gode resultater

edst til at sende svarene ind - Jeg tror, at det især skyldes, at hele afdelingsbestyrelsen har bakket op om undersøgelsen og været med ude for at dele skemaer ud. Det betyder meget for svarprocenten, at beboerne kender dem, der er kommet på besøg, siger beboerkonsulent Randi Bang Rønning. Naboskabs-undersøgelsen skal tage temperaturen på forskellige emner omkring det at bo i Vollsmose. For eksempel de fysiske rammer, bydelens menneskelige ressourcer og trygheden. Det er

noget, som mediehuset vil samle op på i én af de kommende udgaver af Vollsmose Avisen. Det er meningen, at resultaterne skal holdes sammen med svarene fra en identisk undersøgelse i 2009 – for at se, om der er sket en udvikling, eller om der er områder, der har brug for en særlig indsats. Resultaterne i naboskabs-undersøgelsen kan bruges af alle, der arbejder i bydelen. For eksempel afdelingsbestyrelser, boligselskaber eller offentlige myndigheder.

‘Det har været fedt at være med’ Af Rikke Johannesen, Unge2unge INTERVIEW: Bashayir Said er én af de unge fra rollemodel-netværket Unge2unge, der har hjulpet i processen med at indsamle mere end 2000 svar fra Vollsmose-borgere om deres syn på bydelen. Hvordan har du været involveret i den store undersøgelse? - Vi startede naboskabs-undersøgelsen den 5. marts. I Unge2unge havde vi en intern konkurrence, som gik ud på få så mange beboere som muligt til at udfylde spørgeskemaerne, hvor

vinderne kunne få en præmie. Ud over konkurrencen var jeg både med til at dele spørgeskemaer ud i ’haverne’ og i ’parkerne’, men også til at samle dem ind igen. Vi var desuden otte fra Unge2unge, som tastede de indsamlede spørgeskemaer ind på computeren. Hvordan har det været at være med i arbejdet? - Det har været fedt at være involveret i undersøgelsen. Det var dejligt at se, hvor mange beboerne der faktisk var engageret. Jeg tror, at årsagen var, at vi var meget opsøgende både på Vollsmose

Torv, på skolerne, i klubberne og rundt omkring i Vollsmose. Men også fordi vi havde spørgeskemaer på arabisk, somalisk og tyrkisk. Hvad har du selv fået ud af arbejdet? - Selve formålet med at være involveret i naboskabs-undersøgelsen var at få så mange beboere som muligt til at udfylde spørgeskemaerne, så de kunne komme med deres mening om boligområdet. Alt i alt har jeg lært, at Vollsmose er et sted med mange forskellige mennesker med forskellige holdninger, og at der er plads til os alle sammen.

PERSONLIG HILSEN: Vi fra Fællesdriftsekretariatet for Helhedsplanen 2008-2012 er ved at evaluere de over 20 projekter, der har arbejdet i Vollsmose de sidste fire år. Vi har travlt med at skrive rapporter og aflægge regnskab, så det hele kan være klar, når vi lukker og slukker vores sekretariat i slutningen af juni måned. Medarbejderne i sekretariatet spredes herefter for alle vinde og forlader Vollsmose, og et nyt helhedsplans-hold er klar til at tage over i løbet af sommeren og efteråret 2012. Alle vores møbler og maskiner pakkes i kasser og overdrages til det nye hold. Vi har været utroligt glade for alle de former for samarbejde, vi har haft med Vollsmoses beboere gennem de år, hvor det blev vores tur til at assistere beboerarbejdet. Det har givet os en fantastisk masse oplevelser af menneskelig varme og glæde – og vi har sammen med jer været så stolte, når vi har fået gode resultater gennem gode processer. Vi har som sagt meget travlt lige nu. Men hvis I vil sige farvel til os, så holder vi åbent hus engang midt i juni. Her vil vi give et lille afskedsglas og et knus. Tid og sted vil blive meddelt her i avisen samt på hjemmesiden, www.vollsmose.dk. På Fællesdrifts-sekretariatets vegne

Karsten Fogde, teamchef

Rettelse: Ikke fra afdelingsbestyrelsen RETTELSE: I sidste nummer af avisen bragte vi et læserbrev af Rene Agergaard med overskriften ’Ny helhedsplan - men hvad nu?’. Ved en fejl fra redaktionens side kom vi til at skrive, at han sidder i afdelingsbestyrelsen for Egeparken. Det gør han ikke længere. Derfor skrev Rene naturligvis som privatperson – og ikke som repræsentant for Egeparken, som det kunne opfattes. Vi beklager fejlen.  tjbr


6 

•  Vollsmose Avisen 86  •  2. maj 2012

Klar i hovedet, Hasan vil kæmpe for gensidig integration Tekst og foto: Thomas Juhl Bruun UNGDOMSRÅD: Lokale Hasan Sahin er netop blevet valgt som næstformand i Ny-Dansk Ungdomsråd. Det næste år vil han slå et slag for bedre integration, hvor ny- og gammeldanskere kommer hinanden mere i møde. - Første gang jeg fik en etnisk dansk ven var, da jeg var 15 år gammel. Jeg er født og opvokset i Vollsmose, jeg har gået i skole tæt på bydelen og dyrket alle mine fritidsinteresser i Vollsmose. Jeg har været socialt aktiv – men uden kontakt med verdenen uden for Vollsmose. Sådan er virkeligheden desværre for rigtig mange nydanskere, siger Hasan Sahin. I dag er han 22 år gammel, bor tættere på universitetet og studerer interkulturel pædagogik. Han har oplevet ’verden udenfor’, og det er en oplevelse, han gerne vil dele med så mange nydanske unge som muligt: - Da jeg var yngre, følte jeg, at Vollsmose gav mig alting. Men det er vigtigt, at man bliver oplyst i en tidlig alder om, at der faktisk er muligheder uden for Vollsmose. Ny-Dansk Ungdomsråd, som Hasan Sahin altså netop er blevet næstformand for, er en afstikker fra Dansk Ungdoms Fællesråd. Rådet har 14 medlemmer fra hele landet – alle med anden etnisk baggrund. De vælges for et år ad gangen og skal blandt andet give unge nydanskere en offentlig stemme samt inspirere politikere og myndigheder til bedre integration. Integration er et misbrugt begreb Hasan Sahin, der selv har tyrkisk baggrund, arbejder ved siden af studierne som lærervikar på Abildgårdskolen. Derudover er han aktiv frivillig i Klub Grankoglen – et værested i Granparken for unge i alderen 10-14 år. - Mange af de unge i Granparken har samme problemer, som jeg selv havde, da jeg var teen-

Fakta

Af John Bonde, borgerjournalist

Dansk Ungdoms Fællesråd og Social- og Integrationsministeriet står bag Ny-Dansk Ungdomsråd, der blev etableret i februar 2010. Rådet skal give unge nydanskere en stærkere stemme i den offentlige debat. Rådet skal desuden rådgive politikere, ministerier og andre myndigheder om integration samt arbejde for, at flere unge nydanskere bliver engagerede i foreningslivet og i samfundsdebatten.

ager – at de ikke rigtig har nogen kommunikation med etniske danske uden for Vollsmose. Så vi gør en del ud af for eksempel at tage de unge med på café inde i byen, i biografen eller på skovtur, så vi kan give dem bedre indsigt i danske værdier, siger Hasan Sahin, der dog også har som mærkesag at slå et slag for integration som et møde mellem kulturer: - Integration som begreb er blevet misbrugt. Det er i de seneste år blevet formidlet som assimilation – at man som dansker med anden etnisk baggrund skal tilegne sig danske normer og værdier og glemme sine egne. Men jeg forstår integration som et gensidigt begreb, hvor nydanskere skal gøre sig tilgængelige for danske normer og værdier, men hvor det omgivende samfund også skal også gøre tilgængelig for nydanskere. Det er en vigtig pointe.

www.duf.dk Du kan læse mere om Ny-Dansk Ungdomsråd på Dansk Ungdoms Fællesråds hjemmeside

OBS: Tidligere deadline på næste avis På grund af helligdage i uge 20 udkommer næste nummer allerede mandag den 14. maj. Deadline for indlevering af stof er derfor også rykket frem til tirsdag den 8. maj.

For lederen af lokalpolitiet i Vollsmose Per Franch var den 1. april ikke aprilsnar. Tvært imod. Den dag kunne han fejre 25 års jubilæum som betjent. 25 år, der har budt på mange udfordringer, mange forskelligartede opgaver og ikke mindst mange oplevelser.

Mediehus Vollsmose

PORTRÆT: At være en autoritet er ikke det samme som at være autoritær. Og at have autoritet er ikke det samme som at være en autoritet. I samme øjeblik jeg giver hånd til Per Franch, kan jeg mærke hans naturlige udstråling - uden at det støder min ellers indgroede skepsis over for enhver form for klassisk, autoritet. Hans kropssprog, hans evne til at formulerere sig og hans stålfaste blik vidner om en autoritet, som er medfødt - og ikke et resultat af en uniform eller en titel. Kommissær Per Franch er leder af nærpolitiet i Vollsmose. Han er født og opvokset i Odense, men bor i dag i Ringe med sin kone. Han har to voksne sønner på 19 og 22 år, der begge er håndværkeruddannede. Per Franchs far var kasserer i slagteriarbejdernes fagforening. Det var derfor et typisk socialdemokratisk hjem med socialdemokratiske dyder som loyalitet, respekt, retfærdighed og fællesskab, han voksede op i. Dyder, han i dag kan bruge i karrieren inden for politiet. Per ville mere med sit liv Når man kommer fra et arbejderhjem, er det meget naturligt, at man ender med et praktisk håndværk. Og Per Franch kom da også i lære som smed efter folkeskolen. Der var på det tidspunkt ingen tanker overhovedet om en fremtid som betjent. Døgnets 24 timer blev udnyttet fuldt ud. Ikke mindst på grund af hans store fritidsinteresse: Cykling. Og netop

Som leder af nærpolitiet i Vollsmose er én af Per Franchs mange opgaver at servicere pressen. For eksempel TV 2 Fyn, der her er ude for at lave en historie om nærpolitiets mountainbikes - ét af Per Franchs ’hjertebørn’ i Vollsmose. Foto: Thomas Juhl Bruun cyklingen blev en inspirationskilde til hans fremtid. - Det var gennem cykelsporten, at jeg første gang fik kontakt til nogle politibetjente, og det, de fortalte mig om deres arbejde, passede som fod i hose til mig. Kort tid efter, at jeg fik mit svendebrev, stod jeg på smedeværkstedet og tænkte: Hvad laver jeg her? Vil jeg ikke mere med mit liv, fortæller Per Franch og fortsætter: - Det, jeg savnede, var en psykologisk kontakt med andre mennesker, og det kunne smedevækstedet ikke rigtigt give. Jeg havde et ønske om et mere teoribaseret arbejde med en praktisk tilgang til teorien. Ud fra det, jeg havde fået

fortalt ude på cykelbanen, blev jeg klar over, at min fremtid lå hos politiet. En helt ny verden Så Per Franch droppede håndværket og søgte ind på Politiskolen. Foran ham lå nu otte måneder på politiets grunduddannelse, et år i tjeneste, otte måneder mere på skolen og endeligt tre år på prøve som betjent, hvor han kom i berøring med hele spektret inden for politiets arbejde - lufthavne, beredskabsafdeligen og så videre. For Per Franch var det klart, at han havde truffet den rigtige beslutning. - Det var en spændende ver-


2. maj 2012  •   Vollsmose Avisen 86  • 7

varm i hjertet og kold i røven

den, der åbnede sig for mig. Her var både fysisk træning, skydeøvelser og mere teoretiske fag, som for eksempel strafferet. Noget af det, jeg godt kan lide ved arbejdet i dag, er, at hverken det teoretiske eller det praktiske kan stå alene. På den ene side skal man som betjent altid være bevidst om, at man skal kunne

bygge en sag op i retten. Men på den anden side nytter det ikke noget at være teoretiker, når man står over for en 120 kilo tung voldsmand, siger han og fortsætter: - Og så lyder det måske banalt. Men et andet plus ved politiet var de værdier, jeg havde fået med hjemmefra - at jeg gerne ville beskytte de svage.

Jeg tror, de fleste betjente har det til fælles – en stor retfærdighedssans. Byggede Balkan-patruljen op Dengang Per Franch startede på Politisskolen, kom der nogle store årgange ind. Så han lærte hurtigt ansvar og selvstændighed, fordi han kom til at stå på

egne ben. Det var ikke unormalt, at han som 21-årig politielev var den mest erfarne mand i patruljevognen. Tjenesten startede i 1987 i København og senere Hillerød, hvor han blandt andet var et år i kriminalpolitiet. I 1994 kom han til Odense, hvor han blev en del af Uropatruljen, der i høj grad levede

op til sit navn. Uropatruljens arbejdsområde var det mest voldelige, betændte og farlige miljø i Odense - narko og bandemiljøet. Så åbnede en ny dør sig for Per Franch. Sammen med kollegaen Kim Thyssen - i dag også ansat hos Vollsmose Lokalpoliti - var han med til at oprette en lille specialgruppe, den såkaldte Balkan-patrulje. - Vi arbejdede specielt med folk med indvandrerbaggrund. På det tidspunkt var det primært folk fra det tidligere Jugoslavien, og inden for den gruppe var der en vis narkokriminalitet, fortæller Per Franch om Balkan-patruljens navn. Gruppen kom dog hurtigt til at arbejde med andre etniske nationaliteter. - Arbejdet krævde en stor indfølingsevne, så for at ruste os til opgaven var vi blandt andet på besøg i flygningelejre i Libanon, ligesom vi fik en indføring i arabisk sprog og kultur - en erfaring jeg ofte kan bruge herude i Vollsmose, forklarer Per Franch: - Det nedbryder nogle barrierer og gør det nemmere at få kontakt med folk med arabisk baggrund. Det gælder såvel unge som ældre, hvis de kan mærke, at jeg kender til deres kultur og sprog. Efter seks år i Balkan-patrujen blev Per Franch udlånt et år til Odense Kommune, hvor han skulle rådgive om integration og børnesager og bygge bro mellem myndighederne og borgerne. Derefter fulgte perioder med

forskellige lederstillinger hos Fyns Politi. Blandt andet som vagtchef, chef for beredskabet og for hundeafdelingen. Politiet er ikke pædagoger

I 2009 blev Per Franch opfordret til at søge stillingen som leder af nærpolitiet i Vollsmose. Politistationen beskæftiger i dag 16 personer, hvoraf der er to ledere - Per Franch har nemlig så travlt med forskellige samarbejdsrelationer, at der er brug for en ekstra mand til at styre sagsbehandlingen i det daglige. 25-års jubilaren har en to klare mål i sit arbejde herude: Forebyggelse og retshåndhævelse. Ifølge Per Franch gælder det om at skabe et gensidigt tillidsforhold og vise de unge, at de kan regne med politiet - at de kan stole på betjentene som mennesker og som politifolk. - Det betyder ikke, at vi er pladderhumanister. Nogle gange er vi nødt til at være hårde over for nogle for at kunne hjælpe nogle andre. Man skal være alsidigt sammensat som politimand, fordi vi skal arbejde i mange forskellige sammenhænge og kunne omstille os hurtigt, siger Per Franch og opsummerer sin filosofi som politimand: - Jeg plejer at sige, at man som betjent skal være klar i hovedet, varm i hjertet og kold i røven. Vi skal altid huske, at vi er politi og ikke pædagoger. Vi kan til en vis grad være pædagogiske, men vi kan ikke se gennem fingrene med kriminalitet.

Det kræver engagement at opbygge tillid Af John Bonde, borgerjournalist NÆRPOLITIET: Per Franch lægger stor vægt på, at de politifolk, der arbejder i Vollsmose, er motiverede for at arbejde i området med alle dets udfordringer. Derfor forsøger han at fastholde sine folk så længe som muligt, så de kan få et tillidsforhold til beboerne. I øvrigt har alle betjentene selv søgt om at komme til Vollsmose, og det i sig selv må være motiverende. - Vi møder megen tillid herude, og vi kan også sagtens se vores eksistensberettigelse. Jeg oplever, at vi er populære i området, for eksempel på mine cykelture, hvor jeg snakker med mange, sigr Per Franch om politiarbejde i Vollsmose og fortsætter: - Vi har en uforudsigelig arbejdsdag. Det kan altid blive både honning og eddike. Generelt synes jeg, at der er en stor holdånd i Vollsmose. Men alle vi, der arbejder herude, har jo også et fælles mål.

- Det kan godt være op ad bakke. Jeg bruger som regel en metafor: Man ror og ror i en kano, men kommer ingen vegne. Men hvis man holder op med at ro, så ryger man ud over vandfaldet. Per Franch anerkender, at nogle borgere synes, det er mærkeligt, hvis politiet af og til trækker sig fra en konflikt i stedet for tage konfrontationen med for eksempel stenkastende unge. - Jeg forstår godt, at nogle kan blive provokeret af det. Men det handler om, at vi skal have is i maven, så vi selv kan vælge tid og sted for en konfrontation. Det er ikke noget, ballademagerne skal bestemme. Så i stedet for at vi for eksempel ræser gennem parken efter fyr på en knallert, tager vi ham dagen efter hjemme hos ham selv, forklarer han og uddyber: - Udgangspunktet er, at vi rykker ind, hvis

vi vurderer, at det har et formål. Det handler for os ikke om at skabe kamp i gaden, men om at få de rigtige stillet til ansvar. Så hvis vi vurderer, at det er mere hensigtsmæssigt at slå til senere, så gør vi det. Med i det meste i Vollsmose Per Franch har på grund af sine mange tillidshverv en lang, men også interessant hverdag. Han er med på det ugentlige fokusmøde med andre myndigheder: Hvad rører sig, hvem skal man være bekymret for? Derudover er han formand for Banderådet i Odense. Han er med i Exit-enheden, der hjæl-

per bandemedlemmer ud af miljøet, den faglige gruppe mod radikalisering og SSP-arbejdet mellem syv skoler og politiet. Samtidig er han involveret i alle særlige indsatsområder i Vollsmose – for eksempel Bøgetorvet, narko, aggressiv kørsel og gadeplansmedarbejdere. Mens vi tørrer sveden af panden, får Per Franch de sidste ord. - Det kan være udfordrende den ene dag at spille bordfodbold med en ung fyr og så tage ham uden kørekort den næste dag. Det kan godt være op ad bakke. Jeg bruger som regel en metafor: Man ror og ror i en kano, men kommer ingen vegne. Men hvis man holder op med at ro, så ryger man ud over vandfaldet, siger han og slutter: - Vi skal tænke på, at mange af de unge roder sig ud i noget skidt, netop fordi de er unge. De falder typisk til ro, når de bliver ældre, og så står vi faktisk i den situation, at vi ofte kan bruge dem i forhold til vores arbejde med deres yngre brødre.


8 

•  Vollsmose Avisen 86  •  2. maj 2012

Pigeliv fejrede 2-års fødselsdag Af Thea Rehnholt Mammen, formand for Pigeliv PIGELIV: Torsdag den 12. april rundede foreningen Pigeliv to år, og det fejrede vi med en rigtig god dag. Vores hovedfokus dette år er øget inddragelse af pigerne i planlægning af alle foreningens aktiviteter. Dette var festen et godt eksempel på. Pigerne planlagde selv dagens program, som bød på både dans, hennaværksted, Wii-spil, maleri, fødselsdagssang og meget andet. De stod desuden også for at lave lagkager og pynte op. Foreningen havde forberedt en fødselsdagsgave. Nemlig vores egen hjemmeside, som også blev præsenteret på dagen: www.pigeliv.net. Foreningen er i en forrygende udvikling, og vi glæder os over det flotte fremmøde på cirka 40 piger til fødselsdagen. - Fødselsdagen, som Pigeliv holdt, var meget hyggelig. Vi fik lavet en masse ting og danset en del. Vi fik noget lækker ara-

Fakta om Pigeliv Pigeliv er en forening i Vollsmose for piger i alderen 14-24 år. Foreningen er politisk og religiøst neutral. Det er gratis at komme i foreningen, men vil man være med til aktiviteter og udflugter, koster det 50 koner per halvår at være medlem. Der er altid plads til flere medlemmer, som har lyst til at være med til at skabe en spændende forening, noget interessant samvær og nogle udfordringer. Foreningen tager på udflugter og laver forskellige aktiviteter. Der er åbent hver onsdag og torsdag klokken 15 - 18 i lokalerne i Palmehaven. Ud over foreningens aktiviteter er der altid mulighed for lektiehjælp og en god snak i trygge omgivelser.

bisk mad, og til dessert spiste vi kager, som vi selv havde været med til at lave. Det har været en smadder sjov dag, hvor vi alle fik grinet og snakket sammen, siger Rihanna, der er én af pigerne i foreningen. - Alle havde det hyggeligt og sjovt og var glade for festen. Vi håber, at det bliver gentaget, for det var noget af en oplevelse med Pigeliv, siger Fathy, en anden af pigerne. Tak for støtten! Vi vil gerne benytte lejligheden til at takke de folk som har støttet os i det forløbne år. Tak til Odense Kommune, Helhedsplanen for Vollsmose og Tryg Fonden for økonomisk støtte. Samt til Vollsmose Kulturhus for lån af lokaler – uden jer havde vi ikke nået så langt. Desuden en stor tak til alle vores frivillige samt venner og samarbejdspartnere. Vi håber selvfølgelig på mange fødselsdage fremover.

BILLEDET FORTÆLLER: I de senere år er Vollsmose blevet beæret med gennemrejsende gæs. Her er en lille familie på livets måske første udflugt i søen ved Bøgeparken. I indermosen har man også i den senere tid kunnet høre en livlig kommunikation på gåsesprog. Facinerende og velsmagende fugl, skriver borgerfotograf William Hansen, der har ’fanget’ gæssene og deres gæslinger. Foto: William Hansen

Sp rten

Fodbold + Udsigten til at få lov til at lave det, de holder mest af, motiverer drenge fra de lokale folkeskoler til at fokusere på regneopgaverne. Projekt Helhed har opnået store resultater i det sidste halvandet års tid.

Tekst og foto: Thomas Juhl Bruun FODBOLD: Hvordan får man drenge med krudt i bagdelen til at sidde stille og koncentrere sig om noget så ’kedeligt’ som matematik? Det er der sikkert en del lærere og forældre, der har spurgt sig selv gennem tiden. Et muligt svar finder man på Abildgårdskolen og H.C. Andersen Skolen. De to lokale folkeskoler har siden januar 2011 arbejdet sammen med boldklubben B1909 om Projekt Helhed, hvor grupper af elever kombinerer fodboldtræning med matematik. Og resultaterne er mærkbare. Projekt Helhed går ud på, at elever fra de mindste klasser et par gange om ugen træner på B1909’s baner. Men først efter at dagens matematik-opgaver er blevet løst. Altså som en slags belønning, hvor der veksles mellem fysisk aktivitet og stillesiddende arbejde. Bedre end de ældre elever

Egeparken sagde også ja til Vollsmose 2020

Af John Bonde, borgerjournalist VOLLSMOSE 2020: Den kommende helhedsplan, kaldet ’Vollsmose 2020’, mangler nu kun at blive vedtaget i Birkeparken. Her skal beboerne stemme om planen i aften, onsdag den 2. maj. I Egeparken blev den vedtaget torsdag den 26. april - borgerjournalist John Bonde var med, og han beretter: Det er sikkert mange år siden, at bestyrelsen i Egeparken har været nødt til at sætte flere borde frem for at gøre plads til alle de fremmødte ved et ordinært beboermøde. Jeres udsendte stod i kø i mindst ti minutter, inden der var adgang. Om det var punktet omkring helhedsplanen, der skabte så stor interesse, skal

være usagt. Men mange var vi. Efter de traditionelle punkter med valg af dirigent, referent og valgkomité var regnskabet næste punkt. Her kunne man med et stort smil bekende, at der rent faktisk var overskud på budgettet, hvilket meget overraskende betød, at der undtagelsesvis ikke var huslejestigning - ud over en mindre stigning i antenneafgiften. Så kom punktet med den nye helhedsplan. Den blev gennemgået af tovholder Bjarne Brøndgaard. Helhedsplanens formål er at få et effektivt samarbejde mellem kommunen, boligselskaberne og beboerne med det fælles formål at fremme udviklingen, skabe trygge og aktive rammer og øge det sociale samvær i Vollsmose. Tankevækkende tal om Vollsmose Derefter fik vi lidt statistik om bydelen. Og de tal, der kom frem, undrede ikke alene jeres udsendte, men også Bjarne Brøndga-

ard. Her er et par af dem: Beboertallet i Vollsmose er faldet fra cirka 10.000 til cirka 9000. Næsten 40 procent er under 20 år. Der er blevet 600 færre af de 0-6-årige. Næsten 60 procent lever på offentlig ydelse, og 25 procent er førtidspensionister. Det er tal, der kan give stof til eftertanke, og en forklaring kunne måske efterlyses. De beboere, jeg talte med, var dog positivt indstillet over for helhedsplanen. Og det bar den forholdsvis korte debat på beboermødet også præg af. Der var enkelte uddybende spørgsmål samt en enkelt, der efterlyste tiltag i forhold til de arbejdsløse og deres relation til arbejdsmarkedet. Men Vollsmose 2020-planen blev vedtaget og kan nu cirkulere videre i systemet. Til slut var der valg til afdelingsbestyrelsen. Nye i bestyrelsen blev Hassan og Ayman. Bettina blev førstesuppleant. Og efter fire timers møde kunne vi gå hjem for en gangs skyld uden huslejestigning.

Kombinationen af belønning, konkurrence og fysisk aktivitet får elever, som ellers har svært ved at koncentrere sig, til at fokusere på matematikken. De yngste starter med at lære at skrive tallene. Og efterhånden bygges der ovenpå – med regnestykker og tabeller. - Nogle af de elever fra 0. klasse, vi har, kan allerede de ting, man som elev i 3. klasse skal kunne. Og når vi har 4.-6. klasses elever inde at blive testet, er nogle af de helt små elever også hurtigere end dem, fortæller Kenn Due, der er deltidsansat projektleder i Projekt Helhed: - Vi har for eksempel en dreng, der gik i 2. klasse, da han startede. Han havde tydelige angstsymptomer og reagerede meget stærkt på matematikdelen. Men her er fodbold et privilegium, som man først får lov til, når man har lavet sine skolesager. Da han fandt ud af, at det forholdt sig sådan, gik han i gang med tallene. Vi gav

ham selvfølgelig nemme opgaver i starten, så han kunne se, at det kunne betale sig. Og langsomt har han nu udviklet sig til at være den hurtigste til tabeller i sin klasse. De lokale folkeskoler er glade for samarbejdet. Både på Abildgårdskolen og H.C. Andersen Skolen kan lærerne mærke, at det er styrkede elever, der kommer tilbage fra boldklubbens træningsbaner. Flere ekstra gevinster - Det er et knaldhamrende godt projekt, som vores elever profiterer rigtig meget af. For mange af de drenge, der tænder på fodbold, betyder konkurrence meget. De opper sig mere, hvis de konkurrerer om, hvem der for eksempel hurtigst kan sige 8-tabellen. Jeg tror, at vi måske kan lære noget i folkeskolen, hvor vi i mange år har været opmærksomme på ikke at blive præget af konkurrence, siger Allan Feldskou, der er skoleinspektør på Abildgårdskolen. Ud over de gode resultater i matematik og regning er der desuden andre gevinster at hente. Både fysiske og faglige. - Vi oplever, at børnene lærer en masse om matematik, men også om adfærd generelt. Om spilleregler, tilpasning og sociale handlinger. Bare det at drengene oplever at blive set og mødt i deres egne interesser, smitter af på resten af skoledagen. Det, at de møder anerkendelse for noget, de rent faktisk er gode til, er en ballast, som de kan bruge til bedre at stå imod i nogle af de fag, hvor de måske ikke oplever samme anerkendelse, siger Tina Kehlet, der er afdelingsleder på H.C. Andersen Skolen: - Vi har også en stor opgave omkring sundhed i Vollsmose. Mange børn vejer for meget og har dårlig kondi i forhold til andre skoler i Odense. Så at få et sundhedstiltag som Projekt Helhed ind i en helhedsskoledag, hvor børnene kan bevæge sig, er klart noget, vi prioriterer højt.


2. maj 2012  •   Vollsmose Avisen 86  • 9

+ matematik = bedre læring Kenn Due har været skolelærer i 12 år. Men han har også en lang baggrund som fodboldtræner. Senest som førsteholdstræner i B1909. Han tror på anerkendende tilgang til skolebørnene.

Der er ro i klassen, når drengene fra Abildgårdskolen og H.C. Andersen Skolen laver opgaver på iPads og whiteboard som en del af Projekt Helhed.

Fysisk aktivitet kan bruges på mange måder Af Thomas Juhl Bruun LÆRING: Fodbolddrenge kan motiveres med fodbold. Men også andre fysiske aktiviteter kan motivere undervisningen, hvis man nu er én af de trods alt mange, der ikke interesserer sig så meget for fodbold. - Mange dygtige og kreative mennesker har haft en dårlig skolegang, men har senere vist sig at være godt begavet. Men hvis man kan køre med korte 10-15 minutters intervaller med kreative mennesker, som typisk ikke er så gode til at sidde stille og lære, præsterer de som regel lige så godt, som hvis de skulle have halvanden times almindelig skolegang, forklarer Kenn Due, projektleder på Projekt Helhed: - For eksempel kan én, som går meget op i håndgerning, kunne lære matematik gennem håndgerning. Eller gennem sløjd, tegning eller musik. Kreative mennesker er ofte meget resultatorienterede – de vil gerne skabe noget. Så hvis de bare skal lave ’slave-matematik’ i et kvarter, før de

Fakta om Projekt Helhed Projekt Helhed er finansieret af Bikubenfonden, der støtter med 900.000 kroner over tre år. Desuden støtter Helhedsplanen med 100.000 kroner til indkøb af iPads og whiteboard, som bliver brugt i undervisningen. Det er projekteret til 40 skolebørn ad gangen fra 0. til 3. klasse. Efter sommerferien er det dog håbet, at op til 50 børn fra 0. til 4. klasse kan være med. Det koster 800 kroner om året for elever i 2.-3. klasse at være med, da medlemskab af B1909 er et krav. Projektet bygger videre på erfaringer fra tidligere fodbold-projekter på Tovshøjskolen i Aarhus og H.C. Andersen Skolen. Derudover bygger det på teorigrundlaget bag de såkaldte ’læringsstile’, der er blevet landskendte gennem tv-programmerne ’Plan B’ og ’Skole i verdensklasse på 100 dage’. Enkelte piger deltager i projektet. Men da glæden ved fodbold er den vigtigste motivationsfaktor, er det meste drenge, der er med. Indtil videre har omkring 150 lokale børn været i berøring med projektet. Mange har oplevet et voldsom faglig fremgang i matematik og regning.

kan komme ned at lave det, de elsker allermest, går de til opgaven med høj energi og selvtillid.

På Abildgårdskolen tænker man ifølge skoleinspektør Allan Feldskou allerede fysisk aktivitet ind i meget af

- Vi kunne godt tænke os at udvide tilbuddet. For eksempel med boksning, håndbold eller ridning – måske noget der er mere rettet mod piger, for eksempel dans. den undervisning, der foregår. Også på H. C. Andersen Skolen tænker man over at kombinere aktivitet med læring. Vil fortsætte samarbejdet - Vi kunne godt tænke os at udvide tilbuddet. For eksempel med boksning, håndbold eller ridning – måske noget der er mere rettet mod piger, for eksempel dans, så vi også kan fange nogle af dem, der synes, det er sjovere at danse end at spille fodbold, siger afdelingsleder Tina Kehlet fra H.C. Andersen Skolen. Samarbejde mellem B1909 og skolerne er stadig under udvikling. For

nyligt er for første gang afholdt et fagmøde for matematik med cirka 12 lærere fra hver skole på B1909’s anlæg for at inspiration fra undervisningen på stedet. Og umiddelbart er begge skoler klar til at forsætte det gode arbejde. - Vi bliver desværre nødt til at reducere en anelse i timeforbruget næste skoleår. Men vi er bestemt med dér også, siger Allan Feldskou fra Abildgårdskolen, og Tina Kehlet fra H.C. Andersen Skolen er også med: - Vi vil rigtig gerne fortsætte med arbejdet. Vi er ikke selv herrer over den økonomiske ramme. Men så længe der er politisk og økonomisk opbakning, er det klart noget, vi gerne vil fortsætte med at samarbejde med B1909 og Abildgårdskolen om.

www.vollsmose.dk Du finder et tv-indslag af Martin Ramsgård om Projekt Helhed på mediehusets hjemmeside


10  •  Vollsmose Avisen 86  •  2. maj 2012

Det -sker i Vollsmose se flere arrangementer på www.vollsmose.dk Studietur: I Ludvig Holbergs fodspor | 9. maj Efter et vellykket forårssemester afslutter Seniorhøjskolen NØ forårssæsonen med en heldagstur i nationaldramatikeren Ludvig Holbergs fodspor. Turen går til Ludvig Holbergs eget Tersløsegaard og Sorø Akademi, hvor der er forskellige oplæg, inden en byvandring i 1700-tallets København. Skuespiller og sanger Christian Steffensen guider igennem Københavns snørklede gader, hvor han ’iscenesætter’ ruten ved hjælp af Ludvig Holbergs værker. Studieturen foregår onsdag den 9. maj. Der er afgang allerede klokken 07.45 fra Vollsmose Kulturhus. For seniorhøjskolens medlemmer af koster turen 595 kroner, og for ikke-medlemmer er prisen 690 kroner. Tid: Onsdag den 9. maj kl. 07.45 - 19.30 Sted: Bussen kører fra Vollsmose Kulturhus Mere info: www.seniorhøjskolennø.dk

H.C. Andersen Paraden | 8. maj Det er ganske vist, at H.C. Andersen Paraden gæster Vollsmose Kulturhus tirsdag den 8. maj. Torben Iversen står i spidsen for Paraden, der kommer med omkring 20 børn. De vil underholde i cirka 40 minutter med præsentation af og optrin fra kendte og elskede H. C. Andersen-eventyr. Startskuddet lyder klokken 14.30.

Kammerjazz i Vollsmose Kulturhus Af Peter Widmer, Vollsmose Kulturhus

den klassiske kammermusik.

KONCERT: Kammerjazzen spiller foråret ind i Vollsmose Kulturhus torsdag den 10. maj. Kammerjazzen er en jazzkvintet, der tager udgangspunkt i de danske musikalske rødder og spiller kapelmester Niels Bystrups arrangementer af den danske sangskat.

Med Bystrups violin og Niels Otto Jessens klarinet i samspil med den råswingende rytmegruppe, er Kammerjazzens lydbillede helt unikt. Til koncerten i Vollsmose Kulturhus har Kammerjazzen desuden allieret sig med sangerinden Luise Føns, der gør de danske sange til sine egne. Entré 40 kroner.

Kammerjazzen fortolker kendte sange i den tradition som Niels Henning Ørsted Pedersen og Ole Kock Hansen dyrkede i mange år. Der hentes inspiration både i den nye og traditionelle jazz - og i

Koncert: Sandstorm | 9. maj

Arrangementet er primært henvendt til de lokale skolers mindre elever, men det er åbent for alle, der bestiller billet. Billetter kan bestilles ved at ringe til Vollsmose Bibliotek på tlf. 65 51 43 44. Tid: Tirsdag den 8. maj kl. 14.30 Sted: Vollsmose Kulturhus Mere info: www.hcandersen-paraden.dk

Healthy People: Generalforsamling | 15. maj Foreningen Healthy People holder generalforsamling tirsdag den 15. maj i Lærkeparkens Beboerhus. Alle er velkomne. Tid: Tirsdag den 15. maj kl. 18.00 Sted: Lærkeparkens Beboerhus

Lokal-tv fra Vollsmose | Tirsdage og onsdage

Sandstorm er et musikprojekt med erfarne musikere, der blander vestlig pop med arabisk musik. Dobbelt-koncerten i kulturhuset onsdag den 9. maj lægger op til en efterfølgende debat. Babak Vakili er upcoming rapper fra nørrebro. Han har en EP ude, lavede kampagnesangen for Enhedslisten under valget og arbejder tæt sammen med den ældre rapper Zaki.  Percussionisten Jakob Sheikh har som journalist for Politiken skabt sig en profil som debattør af etniske minoritetsunges forhold i Danmark. Jakob vandt EU’s journalistpris i 2010 for en artikel om diskrimination på diskotekerne i København. Koncert-arrangementet henvender sig især til publikum i alderen 13-20 år. Det er gratis. Billetter kan bestilles i kulturhuset på tlf. 63 75 08 80. Tid: Onsdag den 9. maj kl. 12.00 - 13.00 Sted: Vollsmose Kulturhus

Banko i Lærkereden | 7. maj

Tid: Torsdag den 10. maj kl. 20.00 - 22.00, dørene åbner kl. 19.30 Sted: Vollsmose Kulturhus

International kvindebazar | 13. maj Det er igen blevet tid til den årlige internationale kvindebazar i Vollsmose. Det er 10. gang, den bliver afholdt - i år søndag den 13. maj i Vollsmose Kulturhus. Privatpersoner, institutioner og foreninger slår boder op, hvor man kan finde alt fra eksotisk mad og kunsthændværk over nyttig information til legetøj og tekstiler. Det bliver en dag med fokus på kultur, fest og netværksdannelse - og det er kun for kvinder og børn. Der er gratis entre. Det er også muligt at leje en stand for 50 kroner ved at kontakte Mumtaz Khan for nærmere information på mumtazkhan48@gmail.com eller tlf. 26 70 66 10. Tid: Søndag den 13. maj kl. 12.00 - 16.00 Sted: Vollsmose Kulturhus

Menu i Værestedet Øst | Til 10. maj Hver tirsdag, onsdag og torsdag er der fællesspisning i Værestedet Øst i Egeparken. Her er det muligt at få et solidt måltid aftensmad til 35 kroner i selskab med andre. Tilmelding gerne dagen før. Sådan ser menukortet ud i de kommende uger:

Husk, at der hver tirsdag og onsdag er en tv-udsendelse, hvor Sally Issaoui er vært for en halv times små og store historier fra Vollsmose. Udsendelsen bliver sendt torsdage klokken 11.00 og fredage klokken 22.00. Den sendes på den regionale, digitale kanal - samme kanal som sender TV 2+. Du kan også se hele udsendelsen på www.vollsmose.dk.

Første og tredje mandag i måneden arrangerer Lærkereden bankospil i Lærkeparkens Beboerhus. Der spilles om 24 pæne gevinster samt to ekstranumre. Desuden er der puljespil, lotteri og ’døde duer’ med mere. Der er mulighed for at købe kaffe/the med brød og sodavand til rimelige priser.

2. maj: Oksebryst med peberrodssovs, grønne bønner og kartofler 3. maj: Chili con carne 8. maj: Fesenjan – Iransk menu. 9. maj: Karbonader, sovs, kartofler, ærter og gulerødder 10. maj: Fiskefrikadeller med kartofler, persillesovs og gulerødder

Tid: Hver tirsdag kl. 15.30 og onsdag kl. 24.00 Sted: I dit fjernsyn på Kanal Fyn under de digitale kanaler

Tid: Mandag den 7. maj kl. 19.00 - 22.00 Sted: Lærkereden, Lærkeparkens beboerhus

Tid: Hver tirsdag - torsdag kl. 17.30 Sted: Værestedet Øst, Egeparken


2. maj 2012โ€ƒ โ€ข โ€ƒ Vollsmose Avisen 86โ€ƒ โ€ข 11

ย—ย–ย‹ยยย‰ย‡ย–ย‡ยƒยย„ยŽย‹ย˜ย‡ย”ย–ย‹ยŽย‡ยƒยย‘ยŽยŽย•ยย‘ย•ย‡

ย‘ย‰ย–ย‹ยŽย„ย›ย†ย‡ย”ย•ย‘ยยย‘ย‰ย‡ย–ยŠย‡ยŽย–ยย›ย–ย‡ย–ย•ยƒยยƒย”ย„ย‡ยŒย†ย‡ยย‡ย† ย–ย‘ย’ฦฌ ย—ย‹ย…ย‡วฃ (   ย—ยย•ยƒยŽยƒย–วกย•ยƒยŽยƒย–วกย–ย‘ยยƒย–วกยƒย‰ย—ย”ยวกยŽรžย‰

PR. FLASKE

ยƒยย•วกย•ยƒยŽยƒย–วกย‰ย”รžยยย‡ยƒย•ย’ยƒย”ย‰ย‡ย•วกย’ย—ย”ยŽรžย‰

18,95

ย‹ย•ยย‡ยˆย”ย‹ยยƒย†ย‡ยŽยŽย‡วกย•ยƒยŽยƒย–วกยƒย‰ย—ย”ยวกยˆย‘ย”ยคย”ย•ยŽรžย‰วกย–ย‘ยยƒย– (ย‰ย‘ย‰ย–ย‘ยยƒย–วกย•ยƒยŽยƒย–วกย’ย—ย”ยŽรžย‰

(ย‰ย‘ย‰ย„ยƒย…ย‘ยวกย’ย—ย”ยŽรžย‰วกย•ยƒยŽยƒย–วกย–ย‘ยยƒย–

ย‘ยƒย•ย–ย„ย‡ย‡ยˆวกย•ยƒยŽยƒย–วกย–ย‘ยยƒย–วกย’ย‡ย„ย‡ย”ย”ย‘ย†

ยย‹ยยย‡วกย‘ย•ย–วกย•ยƒยŽยƒย–วกย–ย‘ยยƒย–วกยƒย‰ย—ย”ยวกย”รžย†ยŽรžย‰ ย›ยŽยŽย‹ยย‰ย‹ยยยƒวกย•ยƒยŽยƒย–วกย–ย‘ยยƒย–วกย”รžย†ยŽรžย‰

ย›ยŽยŽย‹ยย‰ยƒย•ยƒยŽยƒย•ยƒยŽยƒย–วกย–ย‘ยยƒย–วกย‰ย—ยŽย’ย‡ย„ย‡ย” ยƒยŽยย—ยวกย•ยƒยŽยƒย–วกย–ย‘ยยƒย–วกยƒย‰ย—ย”ยวกย”รžย†ยŽรžย‰

GOโ€™ PRIS PR. PK

ย”ย‹ย–ย˜ยƒยŽย‰

18,95

CAPRI SONNE 10X200 ML

30,-

GOโ€™ PRIS

ORANGE ELLER SAFARI

ยƒยŽยƒย–ย†ย”ย‡ย•ย•ย‹ยย‰ย‘ย‰ย”ย‹ย•ย–ย‡ย†ย‡ยŽรžย‰ย‡ยˆย–ย‡ย”ย‡ย‰ย‡ย–ย˜ยƒยŽย‰วค

GRAASTEN REMOULADE 800 GR

ย‘ยย‘ย‰ย’ย”รžย˜วจ

Husk vi har รฅbent HVER lรธrdag og sรธndag kl. 9-18

%ย„ยย‹ยย‰ย•ย–ย‹ย†ย‡ย”วฃยƒยย†ยƒย‰ย–ย‹ยŽยˆย”ย‡ย†ยƒย‰ยยŽวคอณอณวฆอณอบศˆรžย”ย†ยƒย‰ย‡ยยŽวคอณอฒวฆอณอธ

TEAM VOLLSMOSE & Eurospar Vollsmose รฅbningstider: Mandag-fredag 9.00-19.00. Lรธrdag-sรธndag 9.00-18.00

K

Hos Stenkilde IT kan du fรฅ checket din pc, sรฅ den kรธrer optimalt. vedligeholdelse af E computere VEDLsIaGlg EHOLDELS Vi reparerer alle former for PCโ€™erF COMPUTERE A โ€“ bรฅde alm. stationรฆre og bรฆrbare. Salg salg Priser fra kr. 300,REPARATIO SALG N Repara Realtpa Desuden kan dutikรธbe til ra dintion salg on nรฆsten e s l e ld pc, printer osv.dpรฅlig vores ehowebshop. Ve www.stenkilde.net

fra 300,-

salg Salg din PC GRATIS Vi undersรธger og af e s l e d l o h e dligpรฅ reparationen! giver dig v enepris computere SALG N Re O I T Repa A paration ratio REPAR n salg Salg STENKILDE IT ย™ย™ย™วคย˜ย‘ยŽยŽย•ยย‘ย•ย‡ย–ย‘ย”ย˜วคย†ย Tilbuddene gรฆlder til sรธndag d. 6. maj 2012, eller sรฅ lรฆnge lager haves. Der tages forbehold for trykfejl, moms- og afgiftsรฆndringer.

'DPHNOLSNXQ 'DPHNOLS NX  )DUYHVWULEHU )DUYHVWULEHU

IUD

0DNHXS 0DNHXS

IUD

+nUNXU +nUNXU$QVLJWVEHKDQGOLQJ $QVLJWVEHKDQGOLQJ9RNVEHKDQGOLQJ 9RNVEHKDQGOLQJ

IUD

)ULVยกU+DQLQ/DEEDQSn9ROOVPRVH7RUY )ULVยกU+DQLQ/DE

7OI  %ย„ยย‹ยย‰ย•ย–ย‹ย†ย‡ย” ย˜ย‡ย”ย†ยƒย‰ย‡ยยŽวคอณอฒวฆอณอบ รžย”ย†ยƒย‰ยยŽวคอณอฒวฆอณอธ


Sikken en fest vi har haft...

- Vi er ikke så mange pakistanere i Odense, så der kommer typisk ’kun’ 200-300 gæster, hvor alle kender alle. KULTURFORSKELLE: Der er vist ikke mange, der slår tyrkerne i den særlige sportsgren ’bryllupsfest’. I hvert fald ikke når det foregår i Vollsmose og Odense. - Vi går helt amok. Og det bliver værre og værre, griner Fatma Aydemir, der selv kommer fra Tyrkiet. Bagside-panelet er samlet igen i Fatmas café på Vollsmose Torv, og snakken går på bryllupper. Fatma fortæller om et tyrkisk bryllup for nylig. Der var 1300 mennesker inviteret i Allesøhallen. Et cateringfirma fra Tyskland stod for maden, og der var hyret kameramand, musik og underholdning. Brandmyndighederne kom hen på aftenen, fordi der simpelthen var for mange gæster. Det var helt vildt.

- Ja, man er ikke i tvivl om, hvornår der er tyrkisk bryllup. Så kommer der en lang dyttende konvoj af biler, der kører 20 kilometer i timen. Man ved ikke helt, om man kan tillade sig at overhale, siger danske René Agergaard. - Sådan foregår det også, når vi holder bryllup. Men vi er ikke så mange pakistanere i Odense, så der kommer typisk ’kun’ 200-300 gæster, hvor alle kender alle, fortæller Ali Aslam, som har pakistanske rødder. Det er fælles for den mellemøstlige kultur, at der festes i tre dage. Den første dag fester bruden og gommen hver for sig. På andendagen holder gommens familie en stor fest, og den tredje dag er det så brudens families tur. Den helt store fest betales af mandens familie - og oven i betales så en medgift. - I gamle dage var medgiften kameler. Men i dag er det ting, man har brug for, som en bil eller møbler. Det betyder ikke så meget mere. Man aftaler det, man har råd til, fortæller

vind LÆKRE VOLLSMOSE-KAFFEKRUS Find løsningsordet ved hjælp af de små tal i opgaven. Udfyld kuponen og send den til Mediehus Vollsmose, Vollsmose Allé 14, 5240 Odense NØ - eller send løsningsordet samt navn, adresse og telefonnummer i en email til vind@vollsmose.dk inden tirsdag den 8. maj. Sidste udgaves vinder blev: Grete Madsen

somaliske Halima Abdi. - Ja, efterhånden er det mest et ritual, siger Fatma Aydemir og griner: - Jeg kan huske, at til mit bryllup stod min far og kommende svigerfar at pruttede om prisen på mig. Og det blev ved og ved, mens jeg sad og svedte i bilen i 35 graders varme. Til sidst steg jeg ud af bilen og sagde, at nu var det nok. Bagefter sagde min far til mig, at hvis jeg havde holdt ud lidt længere, havde han fået en tyr mere, haha. - Vores familie bruger ufatteligt mange penge på bryllupper. Men man skal huske, at meget kommer tilbage, fordi gæsterne giver pengegaver til brudeparret, siger Ali Aslam. - Ja, så er vi danskere måske mere enkle, siger Rene Agergaard: - Mange smutter lige på rådhuset eller i kirken, og så er det det. Det er typisk, at man holder en stor fest for familie og venner, men det er ikke alle, der skal med. Man kan sagtens blive gift og så fortælle familien om

det bagefter. Panelet er dog enige om, , at der er én ting, der går igen til alle bryllupsfester uanset etnisk baggrund: Taler, sange og digte til brudeparret er den vigtigste del af festen.

Af Martin Ramsgård

Ups - var det pinligt? Her på bagsiden diskuterer vi normer, uskrevne regler og kultur, der nogle gange får én på glatis, når man bor eller arbejder mellem 80 forskellige nationaliteter i Vollsmose. Har du lyst til at være med og byde ind, næste gang panelet skal mødes, så skriv til macar@odense.dk

Foto: Colourbox

12  •  Vollsmose Avisen 86  •  2. maj 2012

Vollsmose Avisen nr. 86  

Vollsmose lokale avis.