Page 1

Vollsmose Avisen www.vollsmose.dk

Udgives af Mediehus Vollsmose • 19. januar 2012 • Avis 80

noget for sig - og dig

Quiz og vind billetter til Medina

Vilde med de nye lokaler

På grund af kuk i layoutet får du en chance mere i vores nytårsquiz

Ungdomsskole har fundet sig til rette på Camp U

Side 16

Side 4

STORT TILLÆG: HELHEDSPLANEN 2008-2012 UDLØBER TIL JUNI. HVORDAN ER PENGENE BLEVET BRUGT?

Otte Tag u sider d og g

Leder side 2

em

Side 5-12

Foto: 2+1 Idébureau

Overblik over Helhedsplanen

- Denne er avis nummer 80. Vi har i løbet af perioden arbejdet sammen med mere end 200 borgerjournalister og andre parter i bydelen, der har skrevet til avisen, taget billeder eller lavet net-tv.

Centeret køber Østerhøj - og sælger Mosen Ejeren af Vollsmose Torv, Dan Mark Ejendomme A/S, har købt højhuset Østerhøj af Odense Kommune. Det skal renoveres, og der skal blandt andet være en ’sundhedsetage’ med klinikker. I handlen indgår værtshuset Restaurant Mosen, som Odense Kommune til gengæld overtager fra centeret.

Af Katrine Frederiksen ØSTERHØJ: Odense Kommune har efter flere års forsøg solgt centerområdets vartegn, højhuset Østerhøj. Køberen er Dan Mark Ejendomme A/S, der også ejer indkøbscenteret Vollsmose Torv. Odense Kommune sælger ejendommen for 16 millioner kroner - med overtagelse den 1. juli i år. Ejendommen skal over de næste fem år undergå en større forvandling - fra halvtom til en fremtid med boliger og erhverv samt uddannelses- og

sundhedstilbud. - Salget af Østerhøj er en perspektivrig handel, der kan have stor betydning for Vollsmoses udvikling. Odense Kommune har i forvejen et godt samarbejde med Dan Mark Ejendomme A/S. Senest har virksomheden gennemført en omfattende renovering af centeret. Det er en virksomhed med engagement og ambitioner, og jeg ser derfor også frem til samarbejdet omkring udvikling af Østerhøj, siger borgmester Anker Boye (S). Ambitionerne for det nye

Østerhøj Højhuset på adressen Vollsmose Allé 12 består af 88 to-værelses lejligheder på 73 m2, hvoraf to lejligheder er sammenlagt. De har alle køkken, bad og altan og fordeler sig over 11 etager. Det samlede boligareal udgør 6.730 m2. I forbindelse med salget tillægges ejendommen et areal med 68 P-pladser.

Østerhøj er høje. Dan Mark Ejendomme A/S vil inden et år fra overtagelsen indrette én af husets etager til sundhedserhverv. For eksempel klinikker til læge, tandlæge eller fysioterapi. Andre etager skal indrettes til midlertidig beboelse for personer, der modtager be-

handling fra ’sundhedsetagen’. Michael Willaume, direktør for Dan Mark Ejendomme A/S, betragter Østerhøjs beliggenhed op ad både svømmehal, indkøbscenter og kulturhus som helt ideel. - Det skal være muligt for beboere og besøgende at kombinere et besøg ved fysioterapeut eller læge med en tur i svømmehallen og frokost i centeret eller koncert i kulturhuset. Hertil kommer det nyeste initiativ med gratisbusser mellem parkerne, der vil gøre mobiliteten til Østerhøjs tilbud lettere. Når alt dette er en realitet, så opnår vi den ønskede synergieffekt, siger Michael Willaume. Mosen sælges den anden vej I forbindelse med salget af Østerhøj er der samtidig kommet en anden aftale i stand, der involve-

rer endnu et Vollsmose-vartegn. Aftalen betyder at Odense Kommune køber Restaurant Mosen inklusiv kælder og toiletter for seks millioner kroner. Restaurant Mosen er placeret som bindeled mellem Østerhøj og Vollsmose Torv. Formålet med købet er, at lokalerne skal omdannes og anvendes til kommunale aktiviteter i området. Hvad lokalerne præcis skal bruges til, og hvad der skal ske med det kendte værtshus, er endnu ikke afgjort. Men Vollsmoses medier følger naturligvis udviklingen.

www.vollsmose.dk På hjemmesiden finder du mere om handlen mellem Dan Mark Ejendomme A/S og Odense Kommune. Blandt andet et interview med Michael Willaume

UngeTeam er glade for opbakning De unges genbrugsbutik i centeret er kommet godt fra start Side 3

Teateret indtager Vollsmose Nytårsfesten vender tilbage til Vollsmose Kulturhus Kalender side 13


2 

•  Vollsmose Avisen 80  •  19. januar 2012 BILLEDET FORTÆLLER: Seks nationaliteter var repræsenteret, Vollsmose var især repræsenteret, og en international menu blev stillet på bordet juleaften i Christine Bruun Hybschmanns schweiziske kærestes lejlighed i Odense C. For flere af gæsterne, der havde rødder i Palæstina, Irak, Iran og Pakistan, var det den første rigtige ’danske jul’, de oplevede. Festen begyndte med julegudstjeneste i Domkirken, inden den fortsatte på fjerde sal over byens tage i Patheonsgade. Her havde hver gæst medbragt en ret fra deres hjemland – blandt andet and og risretter. Senere stod den selvfølgelig på (arabisk) dans om juletræet, gaveudpakning og god hygge, som det nu hører sig til. Foto: Christine Bruun Hybschmann

OM VOLLSMOSE AVISEN Leder af Mediehus Vollsmose Helle Fjord (ansvarshavende) E-mail: leder@vollsmose.dk Tlf. 4048 3133 Redaktør for Vollsmose Avisen Thomas Juhl Bruun E-mail: avis@vollsmose.dk Tlf. 2117 8315 Web-redaktør Katrine Hallgren Frederiksen E-mail: web@vollsmose.dk Tlf. 2117 8307 Tv-journalist Martin Ramsgård E-mail: nettv@vollsmose.dk Tlf. 5177 7426 Tak for hjælpen! Til produktionen af denne avis har følgende medvirket: John Bonde, Henrik Borup Nielsen, Marie Lodberg, Christine Bruun Hybschmann (foto), William Thorup (foto), Jørgen Gregersen (foto) og Rikke Johannesen (foto). Indlevering Alle er velkomne til at komme med artikler og indlæg til avisen. Avisen ønsker at afspejle det område, den udgives i, og alle interesserede opfordres derfor til at henvende sig, hvis de vil skrive artikler eller har en god historie, de synes, vi skal skrive om. Materiale indleveres til Vollsmose Mediehus, Vollsmose Allé 14, 5240 Odense NØ, eller indsendes på mail til avis@vollsmose.dk. Redaktionen forbeholder sig ret til at redigere i det indsendte materiale. Annoncering og deadlines Ønsker du at annoncere i avisen, kontakt da venligst redaktør Thomas Juhl Bruun, tlf. 4023 1440. Har du en annonce, et arrangement eller en artikel, der skal med i avisen, kan du se de aktuelle deadlines herunder. Bemærk dog, at jo tidligere du indleverer materiale, jo større er muligheden for at få det med i avisen. Udgivelsesdato: Torsdag den 2. februar Deadline: Torsdag den 26. januar Udgivelsesdato: Torsdag den 16. februar Deadline: Torsdag den 9. februar Redigering og layout: Thomas Juhl Bruun Tryk: Grafisk Produktion Odense Oplag: 15.400 Distribution: Post Danmark Hvis du ikke får din avis Vollsmose Avisen husstandsomdeles gratis. Hvis den mod forventning skulle udeblive, skal du kontakte Post Danmarks kundeservice på tlf. 8020 7030.

Bliv borgerjournalist! Har du lyst til at skrive, fotografere eller lave net-tv? Så er det dig, vi har brug for. Vollsmose Avisen, www.vollsmose.dk og Vollsmose net-tv skal handle om og gerne være skrevet og fortalt af Vollsmoses egne beboere. Derfor søges borgere, der har lyst til at bidrage med historier, fotos, baggrundsviden eller indsigt fra Vollsmose. Det eneste vi forventer er, at du har lyst til at være med. Du kan enten komme til os med en idé til en historie, du synes, vi skal skrive. Eller du kan komme til os, hvis du selv har lyst til at skrive eller tage fotos. Vi hjælper dig gerne med at skrive og redigere billeder, så du også får en masse gode erfaringer. Vi arrangerer løbende workshops i journalistik, net-tv og fotografering, hvor alle er velkomne.

LEDER

Hele hvad for en plan? Af Helle Fjord, leder af Mediehus Vollsmose DEN OPMÆRKSOMME læser af Vollsmose Avisen vil nok have opsnappet ordet ’helhedsplan’ her og der i sin læsning. Det er noget med en masse millioner og en boligsocial indsats. Det er noget, der snakkes om rundt omkring, og mange vil nikke genkendende, når ord som ’Miljøambassadørerne’, ’Vækkeuret’, ’Unge2Unge’ og ’Vollsmose Blomstrer’ bliver nævnt. Rigtigt mange kender også Fællesdrift, som er det sekretariat, der administrerer projekterne. Men hold nu tungen lige i munden, for der er også et projekt, der hedder Fællesdrift. Og her er formålet blandt andet at skabe et driftssamarbejde på tværs af de ni boligafdelinger, der er her i Vollsmose. Forvirret? Så hold godt fast i denne avis, for den indeholder et tillæg, der forhåbentligt kan skabe en vej gennem forvirringen og kalde på klarhedens ro. I DETTE TILLÆG HAR Mediehuset i samarbejde med Fællesdrift (nej ikke projektet Fællesdrift, sekretariatet Fællesdrift) forsøgt at skabe et overblik over pengestrømmen, og her er alle projekter blevet beskrevet. Nogle mere end andre. Det er uretfærdigt, men nødvendigt af pladshensyn. Når jeg skriver, at det er uretfærdigt, så er det, fordi alle projekterne og de involverede på hver sin måde har været med til at lægge byggesten i den bygning, som ville kunne symbolisere en boligsocial udvikling. Nu er der ikke en sådan konkret boligsocial bygning, og derfor er indsatsen også mere diffus, end tilfældet var med den tidligere helhedsplan, hvor bygninger blev renoveret og krat ryddet, pladser blev skabt og passager gjort pæne og hyggelige.

UNDERSØGELSER VISER, at langt over 90 procent af beboerne i Vollsmose kender denne avis. Men vidste du for eksempel, at Mediehuset - og altså Vollsmose Avisen - også er et projekt under Helhedsplanen? Denne er avis nummer 80. Vi har i løbet af perioden arbejdet sammen med mere end 200 borgerjournalister og andre parter i bydelen, der har skrevet til avisen, taget billeder eller lavet net-tv. Mediehuset driver desuden hjemmesiden vollsmose.dk, hvor der er fakta, nyheder og tv-indslag om stort og småt. Og det hele som et led i Helhedsplanen 2008-2012.

- Mange vil nikke genkendende, når ord som Miljøambassadørerne, Vækkeuret, Unge2Unge og Vollsmose Blomstrer bliver nævnt. Rigtigt mange kender også Fællesdrift, som er det sekretariat, der administrerer projekterne. Men hold nu tungen lige i munden, for der er også et projekt, der hedder Fællesdrift. UD OVER TILLÆGGET om Helhedsplanen 2008-2012 har vi naturligvis også lavet en helt almindelig avis. Her kan du blandt andet læse om indstillingen af Vollsmose-borgere til ’Årets Borger’. Kender du en person, der skal hyldes for at have været noget særligt i forhold til Vollsmose? Du vil også se en opfordring til at komme til stormøde lørdag den 28. januar. Mødet er for alle, der bor i Vollsmose, og det handler om den næste helhedsplan – tag naboen med og gør jeres indflydelse gældende. God læselyst. Og godt nytår!

Vision for Mediehus Vollsmose Vollsmose Avisen vil medvirke til at gøre Vollsmose til et endnu bedre sted at bo og leve. Avisen er beboernes avis både som kilde til oplysning og som et medie, hvor borgerne selv kan bidrage aktivt med ideer, med at skrive eller med at tage billeder. Avisen skal være mangfoldig, troværdig og uafhængig. Mediehus Vollsmose er en del af Helhedsplanen 2008 - 2012 for Vollsmose. Mediehus Vollsmose er finansieret af Landsbyggefonden, Odense Kommune, Boligforeningen Højstrup, Odense AndelsBoligforening og Fyns almennyttige Boligselskab.


19. januar 2012  •   Vollsmose Avisen 80  • 3

Nyt fra Vollsmose - se flere nyheder på www.vollsmose.dk Vil du hjælpe tvivlende skoleelever videre? Af Thomas Juhl Bruun

10 medlemmer af Stemmer fra Vollsmose var med i det store ’folkekor’, der sang for dronningen. Foto: Martin Ramsgård

Skønsang for dronningen Koret ’Stemmer fra Vollsmose’ var med, da dronningens regentjubilæum blev fejret på Københavns Rådhus. Det var en stor, men også lidt hård, oplevelse. Læs John Bondes beretning her.

oplevelser i særklasse. Vi ankom tidligt om formiddagen til en solbeskinnet, men råkold Rådhuspladsen i København. Pladsen var fyldt op med kormedlemmer, der ventede på at blive tjekket af politiet og komme ind i varmen. Efter lidt ventetid fik vi anvist en plads på balkonen – og hvilken plads. Vi havde udsigt over hele salen, hvilket senere viste sig at være en stor fordel. Efter en kort generalprøve ventede vi på, at gæsterne ankom. Stolt over af være med

Af John Bonde, Stemmer fra Vollsmose KONCERT: De var der alle sammen: Konger og dronninger, prinser og prinsesser, ministre og andre med høje positioner i det danske samfund. Alle omkranset af et kor på cirka 500 medlemmer – inklusive Stemmer fra Vollsmose. Københavns Rådhus var rammen om en del af fejringen af dronningens 40 års jubilæum. Det var mørkt, da vi kørte mod København. Og det var mørkt, da vi vendte snuden mod Odense igen. I den mellemliggende tid var vi udsat for lange ventetider, sult og

Vi var spændte og nervøse, og vi stod meget sammenpresset på balkonen. Nogle af os var sultne, men de få snitter, der var sat ud til os, var hurtigt væk, og mange nåede ikke at få noget. Endelig ankom gæsterne. Først repræsentanter fra de højere sociale lag. Så politikere med overborgmesteren i spidsen. Så de royale fra Danmark, Norge og Sverige. Og sædvanen tro dronningen og prinsen til sidst. Alles øjne var rettet mod regentparret – det må være underligt at vide, at alle kigger på én, men det lod ikke til at anfægte dem. Showet gik i gang med en kort tale af dirigent Frans Rasmussen, og vi indledte med at synge ’Den danske sang’. Jeg er sikker på, at vi alle – royale eller

- Så var det Tivoligardens tur. De satte stemningen i vejret, mens alle flagede med det udleverede flag til musikken. Undtaget undertegnede, der tabte flaget, så det faldt ned. Ikke fra himlen, men fra balkonen foran fødderne på det grønlandske kor. ikke-royale – følte en vis stolthed i det øjeblik. En stolthed over at være aktivt med ved så stor en begivenhed. Fanefald fra balkonen Dernæst sang vi en jubilæumskantate skrevet til lejligheden af Anders Koppel og sunget af to kor. Så var det Tivoligardens tur. De satte stemningen i vejret, mens alle flagede med det udleverede flag til musikken. Undtaget undertegnede, der tabte flaget, så det faldt ned. Ikke fra himlen, men fra balkonen foran fødderne på det grønlandske kor. Vi afsluttede med at synge ’I Danmark er jeg født’ med ny melodi af Sebastian. Hele seancen var forløbet smukt og fejlfrit. På nær det lille fanefald… Fra min position på balkonen kunne jeg se alle gæsterne og

aflæse deres udtryk. Det var i sig selv en stor oplevelse. Nogle sad uroligt. Nogle kløede sig i håret eller på kroppen. Nogle småblundede måske, og andre småsnakkede. Med andre ord: De opførte sig ligesom alle os andre, når vi er til koncert. Også bare mennesker Hvor de i min verden altid har været ikoner og urørlige, blev de nu til mennesker af kød og blod. Og jeg tror, at det er sådan, jeg vil se på dem fremover – som mennesker. Til sidst stod vi udenfor i kulden og ventede på, at regentparret skulle vise sig på balkonen. Vi forsøgte at få varmen ved at synge nationalsangen med de tusinder andre, der var mødt op. Det var uden overdrivelse en stor hyldest til dronningen. Efter at Dronning Margrethe traditionen tro havde vinket til alle fremmødte, kunne vi sætte os ind i bilen og varmen. Vi havde da stået op i fem timer konstant. Men vi fik alle en oplevelse for livet og en god historie at fortælle vores børnebørn igen og igen.

www.vollsmose.dk På hjemmesiden finder du et tv-indslag om turen

ROLLEMODELLER: Har du valgt en anden vej gennem uddannelsessystemet end handelsskole- og gymnasievejen? Og vil du gerne dele ud af dine erfaringer til andre unge, som står over for at skulle træffe et valg? Så vil Marie Lodberg gerne snakke med dig. Hun er koordinator for Rollemodeller Fyn, som lige nu er i gang med at finde yngre rollemodeller, der kan inspirere folkeskoleelever med tosproglig baggrund fra 8., 9. og 10. klasse. - Vi skal ud for at give indblik i, hvad man kan gøre, hvis man ikke vælger gymnasieeller handelsskolevejen. For eksempel hvis man overvejer Teknisk Skole eller en foruddannelse til pædagogseminariet eller noget helt tredje. Så jeg mangler nogle, der har prøvet det på deres egen krop, og som har lyst til at dele ud af deres erfaringer, forklarer Marie Lodberg og fortsætter: - Det er vigtigt med rollemodeller, fordi de unge, som ikke har kvalifikationerne eller lysten til en gymnasial uddannelse, ofte er rådvilde. Så kan det være rart at møde én, som har fundet en alternativ vej. Marie Lodberg har indtil videre brug for tre rollemodeller til opgaven. Hun håber at starte op i løbet af februar.

Før man bliver sendt ud for at holde oplæg for folkeskoleeleverne, bliver man klædt godt og grundigt på til opgaven. Desuden er Marie Lodberg altid med, så man aldrig skal hold oplæg alene. Der er også mulighed for at deltage i faglige kurser og sociale arrangementer i Rollemodeller Fyn-regi. - Jeg vil gerne dele mine gode og mindre gode oplevelser med andre mennesker, der kan komme til at stå i de samme situationer, fortæller Samah Bahij, der holder oplæg som rollemodel. I øvrigt ligesom sin kusine, Hebah Bahij: - Jeg har valgt at være en del af Rollemodeller Fyn, fordi det er spændende at komme ud at møde nye mennesker – samt fortælle noget om sig selv, som har påvirket mig og gjort mig til den jeg er. Mit håb er, at det kan inspirere andre til at følge samme vej. Som rollemodel forpligter du dig kun til at holde tre oplæg af to timer hvert halve år, hvis der er behov for det. Så det er ikke verdens største opgave, man kaster sig ud i. Er du interesseret i at bidrage med dine erfaringer til unge mennesker, der kan bruge den, kan du helt uforpligtende kontakte koordinator Marie Lodberg på mbg@odense.dk eller tlf. 6375 0854.

Hvem skal være Årets Borger 2011? Årets Borger 2011 bliver kåret fredag den 3. februar. Sidste år gik hæderen til Ingelise Pedersen - for hendes store og mangeårige arbejde i Vollsmoses beboerdemokrati. Og året før var det Abu Sultan Maweid - på baggrund af hans gode eksempel og utrættelige opfordringer til at være gode naboer i fred og fordragelighed i Vollsmose. Du er hermed inviteret til at indstille din nabo eller en anden, som, du synes, er et forbillede for alle i Vollsmose. Send din indstilling i en mail til borger2011@vollsmose.dk - eller aflevér den personligt til Mediehus Vollsmose, så vi har den senest fredag den 25. januar klokken 12.00.

?


4 

•  Vollsmose Avisen 80  •  19. januar 2012

Pluk fra vollsmose.dk Du kan se net-tv samt læse den fulde version af historierne - og meget mere - på www.vollsmose.dk. Hvis du har en smartphone eller en tablet-computer med en stregkode-app installeret, kan du scanne ’stregkoden’ - så kommer du direkte til indslaget på hjemmesiden.

Odense tager temperaturen på tryghed 16. JANUAR: Det skal være trygt at bevæge sig i byen. Der, hvor borgerne oplever manglende tryghed, skal indsatsen styrkes. Men hvordan måler man trygheden i byen? Det skal et nyt ’tryghedsbarometer’ være med til at bane vejen for. Netop borgernes oplevelse af tryghed skal en interviewundersøgelse af 2600 odenseanere i den kommende tid være med til at skabe ny viden om. Resultaterne af interview-undersøgelsen forventes klar i april 2012. pm Eleverne på Rising Ungdomsskole har fået mere plads på Camp U, den gamle Humlehaveskolen. Blandt andet til bordtennis i frikvarteret.

Nyt liv på Humlehaveskolen TV: Redaktionsmøde på Pocket Post 10. JANUAR: En gruppe Vollsmose-unge skriver historier fra deres egen verden i mini-magasinet Pocket Post. Sammen med fotograf Hung Tien Vu og journalist Trine Vu udvikler de historierne. mr

Humlehaveskolen lukkede som folkeskole i 2011. I dag hedder de renoverede bygninger ’Camp U’. Det er hjemsted for blandt andre Rising Ungdomsskole, som borgerjournalist John Bonde har aflagt et besøg.

Vi var selvfølgelig nervøse for de eventuelle konsekvenser, en flytning kunne få. Vi vidste, hvad vi havde, og ikke hvad vi fik. Vore overvejelser gik på selve flytningen ikke på stedet Vollsmose.

TV: Tag din nabo med 5. JANUAR: Hvordan skal Vollsmose udvikle sig de kommende år? Kom til beboermøde på Humlehaveskolen den 28. januar og kom med dine ideer. Og du skal selvfølgelig tage din nabo med. mr

Kriminelle mister kontanthjælp 2. JANUAR: Fem kriminelle har fået frataget kontanthjælp for at udeblive fra aktivering. Tre andre er begyndt på en uddannelse. Det er status seks måneder efter, at Odense Kommune iværksatte et særligt aktiveringsprojekt til netop denne gruppe. Det var en direkte reaktion på en episode i foråret, hvor unge bøller fra Vollsmose lagde en film på Youtube, hvor de gjorde grin med politiet. kf

Kvinde fængslet for drab i Birkeparken 2. JANUAR: En 34-årig kvinde blev nytårsaftensdag fængslet i fire uger. Hun er sigtet for drabet på en ældre bekendt i Birkeparken natten til den 31. december. Drabet skete i mandens lejlighed. Undersøgelser på stedet har vist, at manden er dræbt ved flere knivstik og stump vold. Kvinden erkender sig skyldig i vold med døden til følge - men nægter sig skyldig i drab. tjbr

Find Mediehus Vollsmose på facebook.com

Følg mediehuset på twitter.com/vollsmose

Eleverne Justine og Dominika var begge skeptiske over for flytningen. Men nu er de glade for pladsen om mulighederne.

Af John Bonde, borgerjournalist Foto: Thomas Juhl Bruun CAMP U: Spekulationerne har været mange omkring Humlehaveskolens fremtid, efter at skolen lukkede i sommer. En løsning er nu fundet. Den hedder ’Camp U’, som dækker over et fællesskab af institutioner og projekter rettet mod unge - ikke bare i Vollsmose med fra hele Odense. Enkelte er flyttet ind, blandt andre Fritidsjobrådgivningen, Ungdommens Uddannelsesvejledning Odense (UUO) og Fritidsbutikken. Og flere er på vej. Så der er igen summen på gangene, liv på kontorerne og aktivitet i klasseværelserne. Én af de store aktører på stedet er Rising Ungdomsskole, som før havde hjemme på Risingsvej. Alle, der har stået foran en flytning, kender til de tanker og følelser, der strømmer gennem kroppen, når man skal sige farvel til det gamle og trygge og kaste sig ud i nye udfordringer på et nyt sted. Det var netop situationen for ledelsen, personalet og eleverne på Rising Ungdomsskole, da de skulle flytte til Vollsmose. Sten Hove, som underviser på ungdomsskolen, fortæller: - Jo, vi var meget nervøse og betænkelige, da det blev besluttet, at vi skulle flytte. Vi følte os godt tilpas på Risingsvej.

Bedre rammer og mere plads Efter efterårsferien rykkede Rising Undomsskole ind på Camp U. Og det var slet ikke så ringe endda - kan man se nu. - De fysiske rammer er blevet meget bedre. Eleverne har større spillerum, og vi lærere har bedre forhold at undervise i. For eksempel har vi nu ’whiteboard’ (elektroniske tavler, red.), og det er en stor

- At samle flere forskellige institutioner, der alle har en berøringsflade til unge mennesker, kan være en stor drivkraft til at styrke de unge og gøre dem parate til det omgivende samfund. hjælp i den daglige undervisning - både for lærere og elever, slår Sten Hove fast og fortsætter: - Vi er glade for at være på Humlehaveskolen, og vi glæder os til det fremtidige samarbejde med de andre institutioner her på Camp U. Også eleverne er begejstrede. For eksempel Dominika på 17 år og Justine på 18, der begge går i Ungdomsskolens 10. klasse. De ville ellers også helst være

blevet, hvor de var. - Men lokalerne er meget bedre og større, og vi har masser af plads i frikvartererne. Vi kan spille, sidde og snakke eller lytte til musik, siger de to piger samstemmende. Eleverne på Rising Ungdomsskole er forskellige aldersmæssigt, sprogligt og kulturelt. En del af eleverne har haft svært ved at fungere i folkeskolen, mens andre lige er kommet til Danmark og nu skal lære at skrive og tale dansk. De skal have en viden om dansk kultur. Det stiller særlige krav til undervisning og samarbejde. Skal samle alle trådene for de unge Camp U på den gamle Humlehaveskolen skal virke samlende for hele Odense. Ambitionen er, at skolen som helhed kan være til inspiration for eleverne. Det kræver, at de forskellige enheder har et tæt samarbejde. - Vi skal huske, at 20 procent af en ungdomsårgang falder fra, og det er et samfundsproblem, siger Rising Ungdomsskoles leder, Erik Rasmusen: - Derfor skal vi have en helhedsorienteret tilgang til ungdommen. At samle flere forskellige institutioner, der alle har en berøringsflade til unge mennesker, kan være en stor drivkraft til at styrke de unge og gøre dem parate til det omgivende samfund. - Stedet her kan give de unge et fundament, de kan bygge videre på resten af deres liv. Vi må tage udgangspunkt i de unges situation og erkende, at en udelukkende teoretisk skoleform ekskluderer mange af dem. Når vi alle er på plads (på Camp U, red.), har vi en unik mulighed for at gøre undervisningen nærværende og relevant, siger lærer Sten Hove og slutter: - De skal unge skal lære om erhvervslivet. De skal lære om miljø, sundhed og den demokratiske proces. De skal deltage i kursusforløb, der indeholder alle de elementer. Det er, hvad stedet her kan tilbyde dem.

www.vollsmose.dk På hjemmesiden finder du et fotogalleri med flere billeder fra Rising Ungdomsskole


HELHEDSPLANEN 2008-2012 19. januar 2012  •   Vollsmose Avisen 80  • 5

Særtillæg til Vollsmose Avisen nr. 80

Foto: 2+1 Idébureau

- Hvordan er pengene blevet brugt?

Kære beboere i Vollsmose HELHEDSPLANEN er jeres chance for at gøre Vollsmose til et endnu bedre sted at bo. Gennem Helhedsplanens tilbud om fritidsaktiviteter for børn og unge, undervisning, arrangementer, bedre service og meget mere kan vi sammen gøre Vollsmose til en bydel, vi kan være stolte af. Helhedsplan for Vollsmose 2008-2012 er med et budget på 58.482.281 kroner den største af omkring 170 helhedsplaner for almennyttige boligområder i Danmark. Denne store boligsociale indsats bygger på de almennyttige boligorganisationers grundlæggende ideal om fællesskab og beboerinddragelse. Via Landsbyggefonden bidrager I som beboere til den store pengepulje gennem huslejen. Pengene kommer jer selv til gode gennem Helhedsplanens projekter. Projek-

ter, der først og fremmest er båret af jeres egen aktive deltagelse. FORMÅLET MED dette tillæg til Vollsmose Avisen er at vise, hvad I har fået for pengene. Jeg håber, det vil udbrede kendskabet til Helhedsplanens mange vellykkede projekter, og at det vil styrke jeres følelse af medejerskab. På de følgende sider præsenteres alle projekterne i Helhedsplan for Vollsmose 2008-2012. Jeg håber, at de mange indhøstede erfaringer vil kunne inddrages i den kommende helhedsplan 2012-2016 til glæde for endnu flere beboere. Den Helhedsplan, som udløber nu i 2012, handler om at sætte fokus på jeres boligområde, jeres ønsker og jeres egen frivillige indsats. Derfor har vi valgt at for-

tælle historier om projekterne set gennem borgernes øjne. Nogle projekter er ikke så kendte, mens andre er så velkendte, at kun de færreste forbinder dem med Helhedsplanen. STEMMER FRA Vollsmose er kendt over hele landet. Men hvor mange ved egentlig, at det er et helhedsplans-projekt? Bydelsfesten Vollsmose Blomstrer blev i år en stor succes med cirka 6000 gæster. Det var heller ikke sket uden Helhedsplanen. Disse to projekter er på ingen måde enestående. Vi kan med glæde og stolthed sige, at alle projekterne har båret frugt – og det var ikke sket uden det store engagement, som mange af jer har bidraget med.

Derfor ser vi også med forventning og spænding frem mod den kommende helhedsplan, som skal planlægges i de næste måneder. JEG HÅBER, at denne præsentation kan motivere endnu flere af jer til at deltage aktivt i planlægningen af den kommende helhedsplan. Mød op til stormødet lørdag den 28. januar klokken 10.00 - 15.00 på Camp U – den tidligere Humlehaveskolen. Og giv jeres bud på, hvad der er brug for i den kommende helhedsplan, ’Vollsmose 2020’. Alle beboere er velkomne!

Karsten Fogde

Teamchef Fællesdrift Vollsmose


6  •  Vollsmose Avisen 80  HELHEDSPLANEN 2008-2012

•  19. januar 2012

Alle de gode ressourcer skal i spil ABCD-metoden er den overordnede arbejdsmetode for Helhedsplanen. Den skal mobilisere skjulte ressourcer i bydelen og synliggøre dem, så udviklingen kan ske nedefra og op – og ikke omvendt. Det handler kort sagt om at tage udgangspunkt i beboernes egne ressourcer, interesser og drømme. I slutningen af 2011 er en mere praktisk tilgang til ABCD-metoden blevet prøvet af med hjælp af ABCDværktøjskassen. Både blandt etablerede projekter og i afdelingsbestyrelserne giver ABCD-værktøjskassen redskaber til at arbejde målrettet med forslag og ønsker fra beboerne. Det handler blandt andet om at stille en række undersøgende spørgsmål, som får beboernes kvalifikationer frem og gør dem opmærksomme på, hvor langt man faktisk kan nå på egen hånd. De sidste fire år har flere grupper af beboere arbejdet efter ABCD-metoden. Sommerhøjskolerne i 2009 og 2010 introducerede kvinder, børn og unge for ABCDmetodens muligheder. Metoden har også hjulpet med at øge kendskabet til den kristne jul og den muslimske ramadan, så man derigennem når en højere forståelse for hinandens kultur. Og lige nu inspirerer metoden en gruppe beboeres arbejde med at skabe et cykelværksted i Vollsmose. tjbr

Penge til de god

ABCD-METODEN Budget: 280.250 kroner

Et job med mange forskellige kasketter Et område som Vollsmose kræver en indsats, der kan støtte op om beboerdemokratiet og udvikle samarbejdet mellem de mange parter, der har interesser i bydelen. Derfor er der afsat en del midler i Helhedsplanen til tre beboerkonsulenter. De har enormt mange forskellige opgaver, og de binder de fleste af trådene i Vollsmose sammen. Ikke mindst i kontakten mellem beboer og Helhedsplan. De assisterer offentlige myndigheder, afdelingsbestyrelser og andre netværk, hvor de hjælper med det organisatoriske. De samarbejder med varmemestrene om beboernes trivsel generelt. Og de er tovholdere og ansvarlige for en række af Helhedsplanens projekter. Der har været en del udskiftning på posterne gennem årene. Men i dag er beboerkonsulenterne Randi Bang Rønning, Asmaa Abdol-Hamid og Marie Sørensen, som hver er tilknyttet tre af Vollsmoses ni boligafdelinger. Døren står altid åben, hvis man som beboer har et problem i forhold til sin bolig i Vollsmose. Eller hvis man for eksempel har brug for mægling i en konflikt med en nabo. Derudover kan beboerkonsulenterne hjælpe med at formidle kontakt til relevante myndigheder, hvis problemerne eksempelvis skal løses af kommunen. En sidste arbejdsopgave for de tre beboerkonsulenter er ’fundraising’ – ansøgninger til puljer og fonde om penge til projekter og ideer, der kan komme Vollsmoses beboere til gavn. tjbr

BOLIGSOCIAL INDSATS Budget: 6.040.692 kroner

Dette særtillæg er produceret af Mediehus Vollsmose og Fællesdrift. Det udkommer med Vollsmose Avisen nr. 80

Mediehus Vollsmose

Redigering / Layout: Thomas Juhl Bruun Tryk: Grafisk Produktion Odense

I en proces frem mod en forkromet plan for flere år i en hel bydel kan det måske være svært at trænge igennem og blive hørt. Eller der kan være masser af ting, som man slet ikke kom i tanker om, mens man havde chancen. Så hvordan sikrer man, at det hele ikke er fastlagt på forhånd, hvis der nu skulle dukke en god idé op efterfølgende? I den nuværende helhedsplan for Vollsmose er svaret ’De frie midler’. Det er to puljer, ’Den Store Pulje’ og ’Den Lille Pulje’, der ikke har været øremærket på forhånd til bestemte projekter. I stedet er puljerne blevet brugt på beboere, foreninger og netværk med tilknytning til Vollsmose, som har haft en god idé, men manglet pengene til at realisere den. De frie midler udgør 2.844.402 kroner – 909.080kroner i Den Lille Pulje og 1.935.322 i Den Store Pulje, som er administreret af Fællesdrift Vollsmose. Den lille er blevet brugt til aktiviteter og ideer hen ad vejen, mens den store har været til længerevarende projekter, som har krævet løbende finansiering. De store bevillinger er blevet godkendt i både Følge- og Tovholdergruppen.

Profilerer Mosen i hele landet

For eksempel til den gratis bus, som nu kører fem dage om ugen i Vollsmose takket være en bevilling på en halv million kroner. Eller til Fritidsjobrådgivningen, der hjælper unge fra bydelen med at finde et arbejde. Eller til det måske mest kendte og synlige projekt af dem alle, ’Stemmer fra Vollsmose’ – koret som blev landskendt gennem syv tv-programmer. Helhedsplanen var med til at gøre tv-serien mulig med et tilskud på 400.000 kroner fra Den Store Pulje - til gengæld for den uvurderlige, positive omtale af Vollsmose, som pro-

komme til Greve og synge en stor koncert, fordi vi fik penge til bussen af De Frie Midler, som også gav også til dirigenthonorar i begyndelsen, hvilket gjorde, at vi kunne fortsætte efter tvprogrammet var slut.

Mere end 100 gode ideer

’Spirerne fra Vollsmose’ spiller af og til koncerter. For eksempel her, hvor de underholder i Vollsmose Kulturhus i forbindelse med Den Store Kagedag i efteråret 2011. Foto: William Thorup

- Helhedsplanen har med sit bidrag været med til at vise os, at vi kan stå sammen. Den har bidraget til, at der er blevet mere fællesskab på tværs af parkerne. gramrækken skabte. - Det har været festligt, fornøjeligt og meget givende. Og så har det været rart at være med til at rykke familienDanmarks syn på Vollsmose. Når folk i dag hører ordet ’Vollsmose’, siger de nu: ’Ah, Stemmer fra Vollsmose!’ De tænker ikke længere på brændende biler og kriminalitet. Det, synes jeg, er et meget konkret udbytte. På den måde har vi gjort en forskel for Vollsmose, siger Helene Løvstrøm, som var med i tv-programmet, og som stadig synger i koret: - Helhedsplanen har med sit bidrag været med til at vise os, at vi kan stå sammen. Den har bidraget til, at der er blevet mere fællesskab på tværs af parkerne. Vi har fået hjælp til at

Den Lille Pulje er som sagt til mindre og knap så dyre projekter. Til gengæld har det været muligt at give til mange flere – og med meget mindre papirarbejde. Mere end 100 ansøgninger har fået bevilget pengebeløb på op til 25.000 kroner. For eksempel til eskursioner, fester, aktiviteter, udstillinger, kurser, radioproduktion, koncerter, idræt og meget andet. Senest har den lokale bokseklub, Olympia 2, fået 25.000 kroner til en ny boksering, som drengene kan træne i. Ét af de mere end 100 projekter, der har fået penge fra Den Lille Pulje, er ’Spirerne fra Vollsmose’ – et kor for små børn i alderen 5-10 år, der synger på arabisk. Der er 18 drenge og piger i koret, som muligvis er blevet inspireret af et vist tv-program… - Jeg har selv gået til noget kor, og jeg ved, at mange af børnene herude har den interesse. Og da jeg kom med ideen til Vollsmose Forum 2011, kunne den blive til noget. Vi fik 10.000 kroner fra Den Lille Pulje. Vi ville nok have lavet koret alligevel, hvis vi ikke havde fået penge, men nu har vi kunnet købe kostumer og instrumenter til børnene, så de også kan få lov at spille – så det har været en vigtig støtte, fortæller 24-årige Afaf Saad, der øver hver tirsdag i kulturtjbr/samc huset med børnekoret. 

DE FRIE MIDLER Budget: 2.844.402 kroner


19. januar 2012  •   Vollsmose Avisen 2008-2012 80  • 7 HELHEDSPLANEN

ode ideer

Mediehuset bryder den onde cirkel

Vollsmose Forum er blevet afholdt en gang om året de sidste fire år. I 2011 dukkede omkring 200 deltagere op, da opgaven var at fordele op til 200.000 kroner til aktiviteter, hvor lokale netværk fandt sammen med andre om at føre ideerne ud i livet. Foto: Rikke Johannesen

Dårligt image og manglende engament påvirker både Vollsmose og omverdenens opfattelse af bydelen. Det kan fastholde hele området i end ond cirkel – også selvom mediebilledet ikke afspejler den reelle virkelighed i Vollmose. Derfor er én af de store poster i Helhedsplanens budget at bryde denne onde cirkel. Det er Mediehus Vollsmoses opgave. Mediehusets mest synlige og kendte produkt er Vollsmose Avisen. Men også hjemmesiden www.vollsmose. dk samt lokal -tv, der bliver sendt både på nettet og på TV Fyn, bliver produceret af husets fire fastansatte. Derudover har Mediehuset en række kommunikationsopgaver. For eksempel at håndtere og servicere de eksterne medier, for eksempel når der er pres på bydelen. Eller opgaver som det særtillæg om Helhedsplanen, du lige nu har i hånden. Ét af mediehusets vigtigste fundamenter er det aktive medborgerskab. Beboerne i Vollsmose bidrager selv aktivt – enten ved at komme med gode ideer til historier eller ved selv at gribe pen eller kamera for at hjælpe med at beskrive livet i bydelen. Mere end 200 borgere og aktører i området har gennem de sidste fire år bidraget til at gøre Vollsmoses medier bedre og bragt dem tættere på borgernes egen hverdag. tjbr

MEDIEHUS VOLLSMOSE Budget: 11.421.411 kroner

Helene Løvstrøm har lige netop sunget for Dronning Margrethe II i anledning af hendes 40-års jubilæum som regent. Koret ’Stemmer fra Vollsmose’, der blev landskendte takket være penge fra Den Store Pulje, eksisterer stadig. De øver hver uge i Vollsmose Kulturhus. Foto: Martin Ramsgård

I august 2011 gik bydelens nye netværksatlas online. Det hjælper beboere, ansatte og interesserede udefra med at finde rundt i Vollsmoses jungle af små og store netværk. Det er et arbejdsredskab, som danner et overblik over, hvad Vollsmose har at byde på. Hvis man for eksempel gerne vil engagere sig i noget med teater, så går man ind og skriver ’teater’ i søgefeltet. Så dukker alle netværk i Vollsmose, der beskæftiger sig med teater, op. Netværksatlasset er lavet på initiativ af Helhedsplanen. Du finder det på www.vollsmose.dk

Et netværk af netværk Vollsmose er fuld af gode kræfter. Men bydelen er stor, og det kan være svært at navigere i mylderet af foreninger, klubber, afdelingsbestyrelser og andre, der gør en indsats. Og for uerfarne kan det der med generalforsamlinger, referater og vedtægter måske også være svært at komme i gang med. Det er det, Projekt Netværk er sat i verden for at hjælpe med. Vollsmoses mange formelle og uformelle netværk er nemlig ofte stedet, hvor ressourcerne er. I det daglige arbejde fylder serviceringen Vollsmoses beboerdemokrati meget. Men også andre netværk får hjælp. For eksempel lokale foreninger, der kan hente støtte i opstartsfasen. Eller professionelle netværk, der vil arbejde mere sammen. Projekt Netværk fungerer som paraply for alle andre projekter i Vollsmose. Samarbejde mellem forskellige netværk er meget vigtigt – så undgår man overlap, og man kan opnå synergi. Det kræver dog, at man har overblikket og ved, hvad der foregår. Og det gør Projekt Netværk. Én af de mange, de har fået glæde af hjælpen fra Projekt Netværk, er Pia

- Vi kan jo lige så godt samarbejde, når vi er så mange, der egentlig vil det samme – at skabe en god integration og livskvalitet for børnene. Sigmund. Egentlig bor den 71-årige dame slet ikke i Vollsmose. Men hun har sin gang her, dels gennem Kvinfos mentornetværk, dels gennem Dansk Flygtningehjælp-projektet ’2TimerOmUgen’. Hun har fået hjælp til at finde sammen med andre netværk om aktiviteter for beboere.

Børnene elsker det

- Vi kan jo lige så godt samarbejde, når vi er så mange, der egentlig vil det samme – at skabe en god integration og livskvalitet for børnene, fortæller Pia Sigmund og fortsætter: - Jeg kom i kontakt med Pigernes Taekwondoforening i Bøgeparken. Så nu har vi den sidste onsdag i hver måned et tilbud til børnene i 2TimerOmUgen om at komme og træne med taekwondoklubben i Granparkens Bebo-

Rap er én af hjørnestenene i Ungekultur-projektet, der har skabt masser af kulturelle tilbud for unge fra bydelen. Her fra studiet i Palmehaven. Foto: Thomas Juhl Bruun

erhus. Vi lægger meget vægt på sprog og kultur, men det med, at børnene får nogle andre muligheder, for eksempel at dyrke sport og bevæge sig, er også en vigtig dimension i integrationsarbejdet. Vi kalder det taekwondo-leg. Og børnene elsker det. Det var til 2011-udgaven af Vollsmose Forum med omkring 200 deltagere, at Pia Sigmund løb ind i taekwondotræneren. Beboerkonsulenterne arrangerede dagen, som netop gik ud på at formidle kontakter og få lokale netværk til at indgå i nye samarbejder. I eksemplet er det ikke kun Bøgeparkens taekwondo-klub og 2TimerOmUgen, der har fundet hinanden. Også Granparkens bestyrelse er blevet involveret og har derfor kunnet lægge lokaler til aktiviteterne. Og dermed er det et klassisk eksempel på, hvad man kan få ud af det, når mennesker mødes. Helhedsplanen har derfor via Den Lille Pulje spyttet lidt penge i kassen, så ideen kunne føres tjbr ud i livet. 

For fire år siden manglede der kulturelle tilbud for den store gruppe af unge med flerkulturel baggrund i Vollsmose. Det er der i høj grad rådet bod på gennem projektet Ungekultur, som er knyttet til Vollsmose Kulturhus. Ungekultur støtter den lokale talentudvikling og udfordrer de kreative kræfter hos gruppen mellem 14 og 25 år med mange forskellige tilbud – blandt andet inden for rap, dans, film og teater. Men Ungekultur byder også på enkelt-arrangementer, hvor kernegruppen af brugere bliver involveret. For eksempel koncerter eller street parties i bydelen. Nogle af de mest kendte udløbere af Ungekulturprojektet er nok dansegruppen Change, det åbne musikværksted og lydstudie for rappere i Palmehaven, teatergruppen Act Now, som optræder over hele landet, mini-magasinet Pocket Post og sidst, men ikke mindst, filmprojektet We Need You, der sidste år kunne præsentere fire kortfilm lavet af unge debutanter fra Vollsmose. tjbr

PROJEKT NETVÆRK

UNGEKULTUR

Budget: 1.213.758 kroner

Budget: 3.339.673 kroner

De unges kultur har fået et løft


8  •  Vollsmose Avisen 80  HELHEDSPLANEN 2008-2012

•  19. januar 2012

I lære som ’blå mand’ i Vollsmose En vej til et arbejde eller til en uddannelse – via aktivering som ejendomsfunktionær i Vollsmose. Det er i korte træk målet med projektet ’Boligsociale Ejendomsfunktionærer’, eller ’Bofunk’ i daglig tale. Her kunne modtagere af kontanthjælp komme i praktik hos varmemestrene. Projektet skal give flere beboere ejerskab til området. Det er nemlig med til at forbedre dets rygte og mindske nogle af affaldsproblemerne. Deltagerne har været i forløb på tre-seks måneder – med tre dage om ugen hos en varmemester i Vollsmose og to dages teori hos Etnisk Jobteam eller på Syddansk Erhvervsskole. For eksempel om affaldshåndtering eller sikkerhed og miljø. Af de, der har deltaget i programmet, har én fået ordinær ansættelse i en boligforening, to er fortsat i uddannelse, to er i arbejde med løntilskud, og tre er ansat som afløsere i en boligforening. tjbr

Vollsmoses beboere udgør godt 9000 mennesker fordelt på ni boligafdelinger. I hver afdeling er der en bestyrelse valgt af beboerne selv. Formanden er også medlem af Samarbejdsrådet - det overordnede organ for beboerdemokratiet i Vollsmose. Boligerne i Vollsmose er almennyttige, bygget med offentlige tilskud, og en del af lejeindtægterne går videre til en fælles fond, Landsbyggefonden.

BOFUNK Budget: 2.000.000 kroner

Fra boligområde til rigtig bydel Hvis cyklen punkterer, vil man typisk gå hen til den nærmeste cykelhandler. Hvis tanden gør ondt, så er det af sted til tandlægen. Når man har fået et lille barn, venter en del lægebesøg med vaccinationer og andet godt. Udfordringen ved at bo i Vollsmose er, at der hverken er en cykelhandler, tandlæge eller læge her. Det skal der være, mener Niels Skovlund Madsen, der er projektleder på Multifunktionel Bydel. Projektet blev søsat i januar 2010 og slutter med udgangen af juni 2012. I Multifunk, som det forkortes til, arbejder tre medarbejdere på at få tingene til at ske. - Vi sætter ind på to forskellige områder. Det ene er markedsføring af Vollsmose, så uddannelsesinstitutioner og erhvervslivet får øjnene op for fordelene ved at placere sig og investere i Vollsmose. Det andet område sigter på at få Vollsmose til at blive en naturlig del af Odense og Odense til at være en naturlig del af Vollsmose. Det handler blandt andet om nogle fysiske forandringer, som vil åbne bydelen mere op mod verden uden for Vollsmose – og gøre Vollsmose til en endnu mere attraktiv bydel at bosætte sig i end i dag, forklarer Niels Skovlund Madsen. Ideen har været at lave en ’masterplan’ og oprette en uddannelsesklynge og en erhvervsklynge. Med en ledig Humlehaveskole og et for nyligt solgt Østerhøj ligger mulighederne lige for. Og på nogle områder går det stærkere end først antaget. - Vi holdt seminaret ’Invest in Vollsmose’ for uddannelsesinstitutioner og erhvervslivet. Her kom ideerne med en uddannelsesklynge på Humlehaveskolen og erhvervsliv i Østerhøj på bordet. Og nu kan vi se, at tingene begynder at forme sig, siger Niels Skovlund Madsen og slutter: - Projektet Multifunktionel bydel slutter af med en udstilling/event for alle parter i Vollsmose om de visioner, der er i forhold til de mange ressourcer og muligheder i Vollsmose. Det vil forhåbentlig inspirere til yderligere udvikling, og vi lægger især op til, at borgerne skal reflektere over ideerne. hefl

MULTIFUNKTIONEL BYDEL Budget: 4.385.000 kroner

Helhedsplanen indeholder en række projekter for beboerne. For hvert projekt udformes der en kontrakt, der beskriver de aktiviteter, projektet indeholder, og de mål, der skal opnås. Der udformes også et budget for hvert projekt, så man kan se præcis, hvad pengene går til. Det er blevet til alle de projekter, der er beskrevet i dette tillæg. Tovholdergruppen er den øverste besluttende myndighed for Helhedsplanen i Vollsmose. Den har ansvar for udformningen af planen, og for at kravene fra Landsbyggefonden bliver opfyldt. Tovholdergruppen holder mindst fire møder om året, hvor alle større beslutninger omkring Helhedsplanen træffes. Fra Samarbejdsrådet i Vollsmose deltager formanden, næstformanden og yderligere et medlem. Fra boligorganisationerne deltager de tre direktører i Højstrup, OAB og Fyns almennyttige Boligselskab. Fra Odense Kommune deltager tre embedsmænd.

Her er din helhed Det boligsociale arbejde i Vollsmose har gennem årene været organiseret på mange forskellige måder. Illustrationen herover skitserer den seneste - og det bliver ikke den sidste. Udviklingen er gået i retning af et stadig tættere samarbejde mellem boligorganisationerne og kommunen. Samtidig er der blevet arbejdet på at styrke beboerinddragelsen. I 1994 gav boligorganisationerne det boligsociale arbejde i Vollsmose et løft med ansættelsen af tre beboerrådgivere. De sidder i dag i Fællesdrift. Og i årtiet inden den nuværende helhedsplan var der ’Omprioriteringsprojektet’, hvor parkerne på Vollsmose Allé blev renoveret for en milliard kroner. Der var ’Byfornyelsesplaner’, og der var ’Kvarterløft’. Disse indsatser sluttede i 2007 og 2008. Det blev samtidig startskuddet til den nuværende helhedsplan, hvor den boligsociale indsats skulle have sit udgangspunkt i boligorganisationerne - i et tæt samarbejde med kommunen. Hovedparten af finansieringen kom nu fra boligselskabernes fælles fond, Landsbyggefonden.

Tovholdergruppen er øverste myndighed

Med denne helhedsplan blev Tovholdergruppen etableret i den form, som er vist ovenfor. Som helhedsplanens øverste besluttende myndighed havde Tovholdergruppen særligt i planlægningsfasen en aktivt ledende rolle i udformning og udvælgelsen af projekterne.

Da projekterne først var vedtaget, og projektlederne ansat, gik implementeringsfasen i gang. Det er i sagens natur hovedparten af de godt fire år, som helhedsplanen strækker sig over. I den periode har Tovholdergruppens opgave primært været at følge udviklingen i projekterne. Samt at tage stilling til ansøgninger til ’Den Store Pulje’. Den daglige administration varetages af Fællesdrift-sekretariatet.

To gange Fællesdrift skaber forvirring

Navnet Fællesdrift har givet anledning til en del forvirring. Sagen er, at Fællesdrift dækker over to forskellige ting: ’Fællesdrift i Vollsmose’ er navnet på det sekretariat i Birkeparken, der administrerer alle projekterne under Helhedsplanen. ’Fællesdrift-projektet’ er ét af disse projekter, der har som målsætning at skabe et driftssamarbejde på tværs af de tre boligorganisationer og deres ni boligafdelinger i Vollsmose. Teamchefens hovedopgave er ledelsen af Fællesdrift-sekretariatet. Derudover er han også projektleder i Fællesdrifts-projektet. I januar 2010 ansatte de tre boligorganisationer den nuværende teamchef i Fællesdrift, Karsten Fogde - som den tredje mand på posten. Som teamchef for Helhedsplanens administrationskontor er det hans opgave at binde trådene sammen. Fællesdrift planlægger og afholder Tovholdergruppe-


19. januar 2012  •   Vollsmose Avisen 2008-2012 80  • 9 HELHEDSPLANEN

Den nødvendige hjælp udefra De tre boligorganisationer i Vollsmose, Højstrup, OAB og Fyns almennyttige Boligselskab, har hver tre afdelinger i Vollsmose. Der findes flere regler for overførsel af huslejeindtægter til Landsbyggefonden. Den vigtigste angår finansieringen med kreditforeningslån. Når lånene er betalt - typisk efter 30 år - betyder det ikke, at huslejen falder. I stedet sender boligorganisationerne den del af indtægterne videre til Landsbyggefonden. De tre boligorganisationer bidrager desuden med 12,5 procent af budgettet for den samlede Helhedsplan.

Af og til er det nødvendigt med hjælp udefra, når man skal udtænke og gennemføre store tanker. Da den nuværende Helhedsplan for Vollsmose skulle skrives, hjalp konsulentfirmaet Kuben med at gennemføre processen. Desuden var Kuben med til at indsætte en konstitueret teamchef som administrator for driften og implementeringen af Helhedsplanen. Derudover er opgaven med bogholderi og økonomistyring blevet lagt hos boligselskabet OAB, som får kompensation for at føre regnskab. tjbr Landsbyggefonden er stiftet af de almennyttige boligorganisationer i samarbejde med staten. Fondens penge bliver brugt til en række forskellige formål. Den største del af pengene bliver bevilget som tilskud til nybyggeri, renovering og drift af almennyttige boliger. Men der går også mange penge til den sociale og forebyggende indsats i almennyttige boligområder. Landsbyggefonden finansierer 75 procent af Helhedsplanen i Vollsmose.

Odense Kommune indgår i et tæt samarbejde med boligorganisationerne og beboerne om retningslinjerne for det boligsociale arbejde. De tre parter beslutter i fællesskab, hvad Helhedsplanen skal indeholde af aktiviteter og projekter for beboerne. Odense Kommune bidrager med 12,5 procent til Helhedsplanens budget. Illustrationer: Palle Schmidt

edsplan møderne, servicerer beboerdemokratiet og deltager i beboerrepræsentanternes møder. Foruden Fællesdrift-projektet driver Fællesdrift-sekretariatet også projekterne Boligsocial Indsats, Miljøambassadørerne, Unge2Unge, UngeTeam, Vollsmose Blomstrer, Netværk i Vollsmose, Den Store Pulje og Den Lille Pulje, ABCD-metoden samt Evaluering og Effekt. Fællesdrift-sekretariatet arbejder desuden med fundraising til eksternt finansierede projekter. Og det driver sideløbende projekter uden for helhedsplanen, som for eksempel Naboskolen, Bydelsmødre og forskellige pilotprojekter.

Ny struktur i kommende helhedsplan

Helhedsplanen 2008-2012’s samlede budget er på 58.482.281 kroner, og Landsbyggefonden følger nøje med i budgetter og forbrug. Det samlede beløb havde således været cirka tre millioner kroner højere, hvis ikke Landsbyggefonden havde tilbageholdt halvdelen af en ekstrabevilling på seks millioner i efteråret 2011. Det er også et krav fra Landsbyggefonden, at der fremover etableres en mere én-strenget ledelsesstruktur. Som det er nu, er nogle medarbejdere i Helhedsplanen ansat af kommunen, mens andre er ansat af boligorganisationerne. Planerne for den kommende helhedsplan, Vollsmose 2020, peger foreløbig i retning af, at alle medarbejdere skal være ansat i samme organisation. hbn

PROJEKTUDVIKLING OG -STYRING Budget: 3.821.641 kroner

UngeTeam skaber sammenhold

Målsætning for Fællesdrift-projektet, der deler budget med Fællesdrift-sekretariatet, er at skabe et driftssamarbejde på tværs af de tre boligorganisationer og deres ni boligafdelinger i Vollsmose. Aktiviteterne omfatter efteruddannelse af ejendomspersonale, fælles maskinindkøb, beboerservice, bekæmpelse af hærværk og udvidet åbningstid på genbrugspladserne. Med hensyn til efteruddannelse har ejendomspersonalet gennemgået et længere kursusforløb i AMU-regi, hvor de har lært om ejendomsservice generelt. Samt ikke mindst deltaget i en række teambuilding-forløb, der skal nedbryde barrierer mellem de forskellige boligafdelinger og skabe mere forståelse. Et iøjnefaldende projekt, der har fået sin egen artikel her i tillægget, er desuden en udløber af Fællesdriftprojektet, som også finansierer det. Det er UngeTeam, der skal styrke bekæmpelsen af hærværk og sørge for den udvidede åbningstid på genbrugspladserne. Endelig skal nævnes et samarbejde med Miljøambassadørerne, der med deres hjemmebesøg varetager Fællesdrift-projektets målsætning om øget beboerservice. hbn

Det er vigtigt at skabe ejerskab og ansvar for beboerne i Vollsmose over deres egen bydel, så man derved kan mindske hærværk og affaldsproblemer. Det er målet med projektet UngeTeam, der hører under Fællesdrift. Her får unge fra bydelen løn for at hjælpe varmemestrene med storskrald, udvidet åbningstid og havearbejde. Det startede som pilotprojekt i Birkeparken og på Åsumvej i juni 2011 – og er nu i gang med at brede sig til hele Vollsmose. I dag er omkring 30 unge ansat i UngeTeam, der også har åbnet en genbrugsbutik på Vollsmose Torv. UngeTeam gør Vollsmose renere og pænere. Men de unge fritidsjobbere gør meget mere end det. De skaber kontakt og sammenhold mellem beboerne. 61-årige Annelise Andersen fra Granparken og Mohammad Jalil Abdulla på 16 år er et godt eksempel. Mohammad er én af de unge i UngeTeam, og det var grunden til, at de to en dag i oktober kom lidt tættere på hinanden. Annelise bor i stue-etagen. - Haven flød med tomme dåser, slikpapir, cigaretskodder og jeg ved ikke hvad. Og hækken skulle have været klippet for tre-fire uger siden, fortæller Annelise. Mohammad Jalil Abdulla kan se ned i Annelises have fra lejligheden på første sal, hvor han bor med sin familie. Derfor tilbød han at ordne den for hende. Det tilbud var hun ikke sen til at tage imod, og det var selvfølgelig også ok med UngeTeam-chefen. Så Mohammad samlede skrald, klippede hæk, fjernede ukrudt og fejede fliserne. UngeTeam er den første erfaring med arbejdsmarkedet for mange unge i Vollsmose. Der er ikke mange muligheder for fritidsjob i bydelen. Mohammad Jalil Abdulla er én af de få, der har haft andre fritidsjobs: - Men UngeTeam er det bedste job, jeg har haft. Det er perfekt at arbejde, hvor man bor, og jeg kender alle dem, jeg arbejder sammen med. Jeg tror, det styrker sammenholdet mellem beboerne. Mange har fordomme over for os mørkhårede drenge. Sådan en historie her kan stille og roligt ændre folk syn på os. hbn

FÆLLESDRIFT (SAMLET)

UNGETEAM

Budget: 10.680.676 kroner

Budget: 2.813.625 kroner

Den fælles drift i Fællesdrift


10  •  Vollsmose Avisen 80  HELHEDSPLANEN 2008-2012

•  19. januar 2012

Vollsmoses ung De gør Vollsmose lidt grønnere Ét af Helhedsplanens måske mest kendte projekter – også uden for bydelens grænser – er Miljøambassadørerne. Deres opgave er at give borgerne i Vollsmose en bedre forståelse af problematikker omkring miljø og affald. Herunder hvordan man kan spare på vand, varme og el. 35 kvinder med anden etnisk baggrund end dansk har indtil videre gennemgået uddannelsen til Miljøambassadør. De fleste spreder deres viden til deres egne netværk – familie, venner og naboer. Men enkelte er blevet ansat i Fællesdrift på deltid. Én af dem er Ayan Muumin, som har somalisk baggrund. Hun tager på hjemmebesøg hos borgere, der henvender sig til varmemestrene med et problem. Her giver hun gode spareråd og forklarer om begreber som forbrug, genbrug og indeklima. - Da jeg tilmeldte mig kurset, var det kun mig selv, jeg tænkte på. Jeg har astma og ville gerne lære noget om indeklima. Jeg tænkte ikke på at arbejde som Miljøambassadør, fortæller Ayan Muumin og fortsætter: - Men uddannelsen ændrede mig. Jeg ville gerne give min viden videre, for jeg synes, det er vigtig information, og jeg kan mærke, at der er et behov blandt folk i Vollsmose. Jeg er rigtig glad for mit arbejde – jeg kan hjælper andre, og jeg kan hjælpe med at skabe en bedre forståelse mellem beboerne og varmemestrene. Ét af målene med Miljøambassadørernes arbejde er at mindske forbruget af vand, varme og el i Vollsmose. Én af metoderne er – ud over hjemmebesøg – forskellige åbent hus-arrangementer ude i boligafdelingerne. De bliver jævnligt afholdt med stor deltagelse fra interesserede beboere i beboerhusene rundt omkring i bydelen. tjbr

MILJØAMBASSADØRERNE Budget: 1.415.866 kroner

En god start er halvt fuldendt Folkeskolerne i Vollsmose har gennem tiden måttet slås med et højere fravær end mange andre af Odenses skoler. Det er et stort problem, for det giver en dårlig start på arbejds- og uddannelseslivet, hvis man pjækker eller kommer for sent allerede i grundskolen. Derfor er Projekt Vækkeuret tænkt som en assistance for de familier, der har sværere ved at holde styr på morgenerne end andre. Hver morgen gennemgår en lærer listerne over fraværende – og ringer hjem til skoleleven for at høre, hvor han eller hun bliver af. Resultaterne er mærkbare. For eksempel har H.C. Andersen Skolen reduceret sygdomsfravær med 22 procent. Ulovligt fravær er gået ned med hele 50 procent, og lovligt fravær er blevet sænket med 32 procent. Fraværet på Abildgårdskolen og H.C. Andersen Skolen er nu nede på Odense Kommunes gennemsnit. tjbr

PROJEKT VÆKKEURET Budget: 1.593.969 kroner

20-årige Fartun Aweys bruger rigtigt meget af sin tid i Vollsmose. Hun er med i projektet Unge2Unges fitnessgruppe, hvor hun støtter andre unge. Hun skriver og tager billeder til minimagasinet Pocket Post, ligesom hun også er guide, når folk udefra gerne vil se Vollsmose. - Jeg prøver at gøre Vollsmose til et bedre sted at bo og hjælpe andre unge. Jeg synes, det er vildt spændende, siger Fartun Aweys. Hun tilhører en gruppe, der ofte bliver overset i Vollsmose. Det er de unge, der passer deres skole, arbejder om eftermiddagen og har masser af fritidsinteresser. I Unge2unge bliver de velfungerende unge bydelens egne rollemodeller. De viser andre, at det godt kan lade sig gøre. Det behøver nemlig ikke at være tv- eller sportsstjerner udefra, der er rollemodeller. Unge2Unge gør helt almindelige unge fra Vollsmose til forbilleder – og det fungerer godt.

Har fået blod på tanden

Siden Unge2Unge startede op i sensommeren 2009 har mere end 400 deltaget i arrangementer, som Unge2Unge har stået for. Og 32 medlemmer af rollemodels-netværket har deltaget i uddannelsesforløb, hvor temaerne ungekultur, konflikthåndtering, kommunikation og beboerdemokrati har givet en ballast i det frivillige arbejde.

I foråret starter 14 nye op på lignende uddannelsesforløb. De unge skal så hjælpe andre unge med at få sunde fritidsinteresser og træffe valg omkring deres uddannelse. De aktive i Unge2Unge har

Pocket Post er et mini-magasin med fotojournalistik. Det hører under Ungekultur, men mange på redaktionen er også tilknyttede Unge2Unge. Foto: Hung Tien Vu

- Jeg er blevet mere åben og har fået meget mere gå-på-mod, siden jeg startede i Unge2unge. Jeg kan se, at det, jeg gør, gør en forskel. selv startet projekter, hvor de prøver at få andre unge til at bruge deres fritid til noget fornuftigt. Blandt andet street- fodbold, fodbold om lørdagen og mini-Unge2Unge for de yngre børn i området. Før Fartun Aweys kom med i Unge2Unge, brugte hun det meste af sin fritid uden for Vollsmose. Nu bru-

ger hun sin tid på at hjælpe andre, der har masser af fritid, men ikke ved, hvad de skal bruge den til. Samtidig har hun selv lært mange nye ting. - Jeg er blevet mere åben og har fået meget mere gå-på-mod, siden jeg startede i Unge2unge. Jeg kan se, at det, jeg gør, gør en forskel, slutter Fartun Aweys, der – inspireret af sit frivillige arbejde i Vollsmose – efter sommerferien forlader Vollsmose for at læse International Kommunikation og Multimedie i Herning. mr

UNGE2UNGE Budget: 1.860.853 kroner


19. januar 2012  •   Vollsmose Avisen 80  • 11 HELHEDSPLANEN 2008-2012

ge forbilleder

Bedre koordination mellem fagfolkene En del af Helhedsplanen 2008-2012 er en satsning på større sammenhæng mellem de lokale indsatser, der foregår i boligselskaberne, og de, der hører under Odense Kommune. For at sikre dette, har der været ansat en konsulent, som har arbejdet med udviklingen af professionelle netværk i Vollsmose. Desuden har konsulenten i samarbejde med Fællesdrift stået for organisatoriske opgaver, såsom at servicere tovholdergruppe, følgegrupper og projektledermøder. tjbr

KOMMUNAL KOORDINATION Budget: 2.435.114 kroner

Unge bliver knyttet til de gode tilbud Vollsmose Torv var godt fyldt op, da Vollsmose Blomstrer sidst løb af stablen – i september 2011. Centeret var pyntet, de lokale foreninger og klubber havde sat boder op, børnene legede inden- og udenfor, og musikken fik i flere omgange temperaturen op nær kogepunktet. Fartun Aweys har gennem sit arbejde i Unge2Unge fået mere gå-på-mod. I dag skriver og fotograferer hun for Pocket Post, som hun er kommet med i via sin kontakt til Unge2Unge. Foto: Martin Ramsgård

Den Gyldne Frø blev uddelt til skoleleder Allan Feldskou på vegne af Abildgårdskolen. Foto: Jørgen Gregersen

Sikken en fest vi har haft En god fest kan samle folk, skabe glæde og stolthed i lokalområdet og måske endda åbne det op for folk, der bor i nærheden, men som mest kender bydelen fra negative avisoverskrifter. Ét af de mest synlige og kendte tiltag i den nuværende helhedsplan har derfor været den årligt tilbagevendende bydelsfest, Vollsmose Blomstrer.

Forskellige modeller er blevet afprøvet gennem de sidste fire år. Især i 2011 virkede det, som om den magiske formel blev fundet. Omkring 6000 gæster – en klar rekord – kiggede forbi Vollsmose Torv i løbet af dagen, der blandt andet bød på lokale optrædende, mad fra hele verden, masser af boder, aktiviteter for børn og selvfølgelig musik. Hovednavnene var Julie Berthelsen, Jimilian og rapper-duoen U$O / Johnson. Og Robert Hansen styrede sammen med Camilla Ottesen løjerne fra den store scene, der sammen med det meste af festen var rykket inden for i centeret. Den model tog Vollsmose-borgerne godt imod. - Jeg synes, at festen i år er den bedste hidtil. Blandt andet fordi det er indendørs. Det, tror jeg, giver større muligheder. Jeg synes, at Vollsmose Blomstrer er en rigtig god idé, og

- Jeg er positivt overrasket over, hvor stor en fest det faktisk er. Jeg har boet i Vollsmose altid, men jeg har aldrig oplevet noget så stort. jeg tror, det er med til at skabe et fællesskab, siger Zahra Yamollaei, der både var gæst og optrædende med dansegruppen Change til byfesten. - Jeg er positivt overrasket over, hvor stor en fest det faktisk er. Jeg har boet i Vollsmose altid, men jeg har aldrig oplevet noget så stort, lyder en anden reaktion, der faldt under selve festen fra Ibrahim Bibi: - Jeg synes, det er fedt at se, hvor godt et arrangement, det er, hvor alt bare kører efter planen. Jeg er glad for at se, at folk ikke samler sig i små grupper.

En proces for fællesskabet

Én ting er en vellykket fest. Noget andet er det kæmpearbejde, der har ledt op til den. Her har beboernes egne ønsker og deltagelse i arrangementet haft stor betydning. Der er blevet trukket på

Vollsmoses mange netværk, som hver især har bidraget til at skabe et godt arrangement.

Mange unge i Vollsmose har manglet nogle stærke netværk og tilbud i dagligdagen. Og det kan egentlig synes lidt mærkeligt, når der nu er en del tilbud i bydelen. Derfor har et formål med Helhedsplanen været at lave opsøgende arbejde og forsøge at knytte flere unge i alderen 14-18 år til de tilbud, der er. Klub Ragnarok, der holder til i kælderen under Vollsmose Bibliotek, har haft klubmedarbejdere ude i boligafdelingerne på Vollsmose Allé, hvor de har taget kontakt til de unge, de har mødt. For eksempel unge, der ’hænger på gaden’. Derudover har projektet ’Udvidet brug af væresteder’ samarbejdet med andre om aktiviteter i bydelen. Blandt andet omkring sommerferie-arrangementet ’Hjul i Mosen’ og ’Åben hal’ for sports-interesserede. Og klubbens medarbejdere er gået i dialog med foreningerne i området om, hvordan man kan aktivere de unge, der mangler fritidstilbud, på en god måde. tjbr

UDVIDET BRUG AF VÆRESTEDER Budget: 1.491.500 kroner

Succeser skal kunne måles

Det gælder både de professionelle netværk, som har hjulpet med planlægning, kommunikation og logistik, og det gælder beboernes egne netværk, der har hjulpet med ideer, opsætning, aktiviteter og boder. Derfor er Vollsmose Blomstrer mere end bare en fest. Det er en proces, der synliggør nogle af de mange gode kræfter i bydelen – og får dem til at se nye muligheder i samarbejdet med andre. Sidst, men ikke mindst, har det været et fast indslag til byfesten at uddele Vollsmoses egen pris, ’Den Gyldne Frø’. Prisen er på 10.000 kroner og en statuette. Den gives til nogen, som har gjort en bemærkelsesværdig indsats for udsatte boligområder. Sidste år blev Den Gyldne Frø for eksempel givet til Abildgårdskolen for dens flotte eksamensresultater og højre andel af elever, der tager en efterfølgende ungdomssuddannelse. tjbr

Når man tegner en stor, forkromet plan og bevilger mange penge til den, vil man som regel gerne vide lidt om, hvad resultaterne af den store investering er. Det er det, projektet ’Evaluering og effekt’ skal holde styr på. Der er gennem Helhedsplanens tid blevet lavet flere mindre og større undersøgelser. For eksempel én om fraflytning i 2011, som bliver gentaget i 2012. Eller registrering af hærværk. I 2009 blev der gennemført en stor naboskabsundersøgelse i Vollsmose og borgernes syn på deres egen bydel. Den bliver også gentaget i løbet af de kommende måneder, så man kan sammenligne. Og Mediehus Vollsmose har stået for en stor imageundersøgelse baseret på telefoninterviews blandt resten af Odenses borgere. Den er også blevet lavet i to omgange for at kunne sammenligne – i 2009 og 2011. Endelig arbejder ’Evaluering og effekt’ sammen med Odense Kommune om at følge udviklingen i de forskellige nøgletal for bydelen, for eksempel beskæftigelse, og der indsamles selvevalueringer til Center for Boligsocial Udvikling. tjbr

VOLLSMOSE BLOMSTRER

EVALUERING OG EFFEKT

Budget: 1.630.963 kroner

Budget: 610.645 kroner


12  •  Vollsmose Avisen 80  •  19. januar 2012


19. januar 2012  •   Vollsmose Avisen 80  • 13

Det -sker i Vollsmose se flere arrangementer på www.vollsmose.dk Stormøde: Vollsmose 2020 | 28. januar Vil du gøre din indflydelse gældende for fremtidens Vollsmose? Så kom til beboerdag lørdag den 28 januar - og tag din nabo med. Dette er dagen, hvor alle beboere i Vollsmose inviteres til at bidrage til indholdet af de temaer, som skal forme den kommende helhedsplan for Vollsmose - ’Vollsmose 2020’. Den 28. januar kan du som beboer i Vollsmose komme med ideer og forslag til, hvordan pengene i den kommende helhedsplan skal fordeles. De i alt 40 millioner kroner, der gives til den nye helhedsplan, kommer fra Landsbyggefonden, Odense Kommune og boligselskaberne i Vollsmose. De skal fordeles inden for følgende områder: • Image og kommunikation • Beboernetværk, inddragelse og demokrati • Uddannelse, beskæftigelse og erhverv • Børn, unge og familie • Sundhed Tid: Lørdag den 28. januar kl. 10.00 - 16.00 Sted: Camp U - Humlehaveskolen

Udstilling: Lidt mere af det hele | Til 27. januar I tre uger i januar er der er særlig god grund til at gå en tur i Vollsmose Kulturhus. Her kan du nemlig se en fotoudstilling med 30 af de bedste billeder af den verdenskendte fotojournalist Jan Grarup - fra hans tur rundt blandt Danmarks almene boliger. Der er gratis entré til udstillingen. Jan Grarup er uden diskussion den mest præmierede danske fotograf nogensinde. De seneste 15-20 år er danske og internationale fotopriser regnet ned over ham, og han har flere gange vundet konkurrencen som verdens bedste pressefotograf. For et år siden havde Jan Grarup aldrig været i nærheden af at lave reklame. Alligevel var han ikke i tvivl, da han blev spurgt, om han ville være den fotograf, som skulle tage billeder af almene bebyggelser og beboere til brug for avisreklamerne i en imagekampagne, som kører med sloganet ’Lidt mere af det hele’. Han sagde ja, fordi han opfattede opgaven som en reportageopgave på linje med det, han har lavet i alle mulige andre sammenhænge: Tag ud og mød nogle mennesker og fotografer det, du ser. Tid: Mandag den 9. januar til fredag den 27. januar Sted: Vollsmose Kulturhus

Helhedsplanens nytårskur | 3. februar Det er efterhånden blevet en tradition, at Fællesdrift inviterer beboerdemokrater, netværk, frivillige og samarbejdspartnere til nytårkur for at påskønne deres indsats som aktiv i bydelen i året, der gik. Ved samme lejlighed kåres Årets Borger i Vollsmose.

Nytårsfesten 2012 i kulturhuset Af Thomas Juhl Bruun TEATER: I sidste sæson trak Odense Teaters gæsteforestilling, ’Nytårsfesten 2011 - en integrationskabaret’, publikum til Vollsmose. Der blev sat humoristisk og finurligt spot på integration som en fælles udfordring. Men man må holde trit med samfundsudviklingen. Derfor ændrer teatret kurs og præsenterer med stolthed: ’Nytårsfesten 2012 - en TVANGSintegrationskabaret’. Igen i år er 3. generations-centervagten Flemse med. Han flankeres af et nyt hold skuespillere, musikere og et gensyn med den lokale stand-up’er, Alaa Abdol-Hamid. Publikum inviteres indenfor i Vollsmose Kulturhus til musik og satire på tværs af kulturer - lige til

Menu i Værestedet Øst | Til 2. februar Hver tirsdag, onsdag og torsdag er der fællesspisning i Værestedet Øst i Egeparken. Her er det muligt at få et solidt måltid aftensmad til 30 kroner i selskab med andre. Tilmelding gerne dagen før. Sådan ser menukortet ud i de kommende uger: 19. januar: Flæskesteg med kartofler, sovs og rødkål samt svesketrifli til dessert (værestedet holder fødselsdag) 24. januar: Fisk med kartofler, sovs og grønt 25. januar: Svensk pølseret 26. januar: Benløsefugle med kartofler, sovs og gulerodssalat 31. januar: Kylling med sovs, kartofler og blandede grøntsager 1. februar: Grøntkålssuppe med flæsk og medister 2. februar: Oksesteg med perleløg, bønner, kartofler og sovs Tid: Hver tirsdag - torsdag kl. 17.30 Sted: Værestedet Øst, Egeparken

Lokal-tv fra Vollsmose | Tirsdage og onsdage

I år holdes nytårskuren fredag den 3. februar på Camp U - den gamle Humlehaveskolen. Der vil være forfriskninger og snacks samt et musikalsk indslag. Alle er velkomne til at kigge forbi og se, hvem der får æren som Årets Borger 2011. Sidste år gik hæderen til Ingelise Pedersen - for hendes store og mangeårige arbejde i Vollsmoses beboerdemokrati.

Husk, at der hver tirsdag og onsdag er en tv-udsendelse, hvor Sally Issaoui er vært for en halv times små og store historier fra Vollsmose. Blandt meget andet er der for tiden indslag om den kommende helhedsplan for Vollsmose, Street Party i centeret og opfølgning på prisen ’Den Gyldne Frø’, der gik til Abildgårdskolen. Udsendelsen bliver sendt tirsdage klokken 15.30 og onsdage klokken 24.00. Den sendes på den regionale, digitale kanal - samme kanal som sender TV 2+. Du kan også se hele udsendelsen på www.vollsmose.dk.

Tid: Fredag den 3. februar kl. 14.00 - 16.00 Sted: Camp U - Humlehaveskolen

Tid: Hver tirsdag kl. 15.30 og onsdag kl. 24.00 Sted: I dit fjernsyn på Kanal Fyn under de digitale kanaler

at genkende og grine af. Og som altid i en god kabaret, bliver der også noget at tænke over. Forestillingen kører efter planen fra den 30. januar til 15. februar. Mandag til fredag klokken 19.30 og lørdag klokken 16.00. Billetterne er ligesom sidste år nærmest uhørt billige: 50 kroner stykket. Odense Teater håber på den måde at kunne lokke nogle af de lokale, som måske ikke så ofte går i teateret, ind at se kabareten. Vær hurtig, hvis du sikre dig en billet - de går som varmt brød. Tid: Mandag den 30. januar til onsdag den 15. februar Sted: Vollsmose Kulturhus Billetter: 50 kroner - købes via www.odenseteater.dk


14  •  Vollsmose Avisen 80  •  19. januar 2012


19. januar 2012  •   Vollsmose Avisen 80  • 15

Internationale opkald fra

øre /min

Indien

Kina

Pakistan

Polen

Rumænien

Sverige

Thailand

Tyrkiet

Tyskland

Vietnam

Ring billigt til udlandet og i Danmark – direkte fra din mobiltelefon www.lebara.dk Opkaldsafgift �,�� kr pr opklad på alle skrabekort.

Se flere priser og informationer på www.lebara.dk. Lebara Mobile kan til enhver tid frit tilbagekalde eller ændre kampagnen uden varsel, ligesom kampagneperioden kan afkortes/afsluttes uden varsel og det vil blive meddelt på www.lebara.dk. Der tages forbehold for trykfejl.


16  •  Vollsmose Avisen 80  •  19. januar 2012

Quiz: Året der gik i Vollsmose I sidste nummer af avisen var bagsiden ved en fejl desværre blevet mørk og utydelig. Derfor får du endnu en chance for at vinde billetter til Medina-koncert på Posten til februar...

Har du fulgt med i sidste års begivenheder i dine lokale medier? Test din viden om 2011 i Vollsmose i avisens store nytårsquiz: JANUAR: Hvad hed den cabaret, som Odense Teater i januar opførte adskillige gange med stor succes i Vollmose Kulturhus - og som teateret i øvrigt vender tilbage med om få uger i en 2012-version? a) Nytårsfesten b) Ugler i Mosen c) Jeppe paa Bjerget FEBRUAR: Nærpolitiet i Vollsmose tog i februar et nyt transportmiddel i brug i bydelen. Hvilket? a) Hundeslæder b) Motocrossere c) Mountainbikes MARTS: Hvilket større Vollsmosebyggeri holdt rejsegilde i marts? a) Nyt klubhus for B1909 b) Ekstra etage på blokke i Egeparken c) Færdigrenoveret Vollsmose Torv APRIL: I april var der verdenspremiere på fire kortfilm, der var resultat af

et projekt med unge filminstruktører fra Vollsmose. Hvad hed film-projektet? a) Film fra Volleren b) We Need You c) Mosetalenter 2011

For eksempel et lokalt cykelhold med teenagerpiger, der cyklede Fyn rundt. Hvad kaldte de sig? a) Team Tøzer b) De Lyserøde Pantere c) Stjernerne fra Vollsmose

MAJ: En flok heldige fodbolddrenge fra B1909’s ungdomsafdeling kom i maj hjem fra en fantastisk rejse. Hvor havde de været henne? a) Brasilien b) Holland c) Aalborg

AUGUST: Et nyt hjælpeværktøj til gavn for for Vollsmoses borgere så dagens lys i august. Hvilket? a) Gratis bycykler ved Bøgetorvet b) Et nyt, digitalt netværksatlas c) Nye vejskilte til kulturhuset

JUNI: I juni havde Abildgårdskolen virkelig noget at prale af. Hvad var det? a) En nyåbnet legeplads b) Flotte resultater til eksamen c) En elev vandt DM i skoleskak

SEPTEMBER: Hvem var hovednavne til årets udgave af bydelsfesten Vollsmose Blomstrer, der fandt sted i september? a) Fede Finn og Funny Boyz b) Kim Larsen og Medina c) Johnson, Jimilian og Julie Berthelsen

JULI: I juli holdt Vollsmose Avisen sommerferie som så mange andre i bydelen. Enkelte var dog aktive.

OKTOBER: Et nyt mini-magasin for unge lavet af unge fra Vollsmose udkom for første gang i oktober. Hvad

hedder det? a) Pocket Post b) Vollsmose i lommen på dig c) Billedbladet Light NOVEMBER: Et ganske vellykket projekt med unge mennesker fra Vollsmose, der hen over sommeren og efteråret har hjulpet varmemestre og beboere med forefaldende arbejde, kunne i november åbne en ny genbrugsbutik på Vollsmose Torv. Hvad hedder de? a) Rødderne fra Birkeparken b) UngeTeam Vollsmose c) De blå drenge DECEMBER: Et helt nyt tiltag så dagens lys i starten af december. Tilbuddet er et samarbejde mellem Vollsmose Torv og Helhedsplanen for Vollsmose. Hvad går det ud på? a) Gratis bus fem dage om ugen b) Vej mellem Risingvej og centeret c) En countryfestival på P-pladsen

MEDINA Den 17. februar spiller Medina på Posten i Odense. Du kan komme med til koncerten, hvis du kan svare rigtigt på spørgsmålene. Vi trækker lod om to billetter blandt dem, der har flest rigtige svar. Send en mail til vind@vollsmose.dk med de rigtige svar inden torsdag den 26. januar. Eller klip quizzen ud, markér de rigtige svar og send den til Mediehus Vollsmose, Vollsmose Allé 14, 5240 Odense NØ

13. dec. kl. 20:00

Rasmus Nøhr Intimkoncert 17. dec. kl. 21:00

Led Zeppelin Jam 26-27. dec. kl. 20:00

The Blues Brothers

Souvenir Show 07. jan. kl. 21:00

Postens New Year Battle Rammstein Jam vs Metallica Jam

10. feb.kl. 21:00

Magtens Korridorer 17. feb. kl. 21:00

Medina Se hele programmet og køb dine billetter på POSTENLIVE.DK

vind LÆKRE VOLLSMOSE-KAFFEKRUS Find løsningsordet ved hjælp af de små tal i opgaven. Udfyld kuponen og send den til Mediehus Vollsmose, Vollsmose Allé 14, 5240 Odense NØ - eller send løsningsordet samt navn, adresse og telefonnummer i en email til vind@vollsmose.dk inden torsdag den 26. januar. Sidste udgaves vinder blev: Tonni Gerth Larsen

Vollsmose Avisen nr. 80  
Vollsmose Avisen nr. 80  

Vollsmoses lokale avis

Advertisement