Page 1

Vollsmose Avisen www.vollsmose.dk

noget for sig - og dig

Udgives af Mediehus Vollsmose • 8. september 2011 • Avis nr. 72

Det moderne Mellemøsten

40 år bag kassen i banken

Folkeuniversitetet vil gøre Mosen klogere på den arabiske verden

Birgit Uhrbrand fejrer en halv menneskealder i Vollsmose

Side 3

Side 4-5

PÅ GRUND AF DET LUNEFULDE SOMMERVEJR BLIVER BYDELSFESTEN AFHOLDT VED VOLLSMOSE TORV

- Grib chancen for at sætte din egen dagsorden midt i valgsnakken. Og bliv klædt på til at sætte den stemme, som skal være dit aftryk på demokratiet.

Festen flytter

Side 8

Foto: Jørgen Gregersen

Leder side 2

Vollsmose kan afgøre valget på Fyn Mange vælgere i Vollsmose blev hjemme, da danskerne sidst gik i stemmeboksen. Det var især borgere med anden etnisk baggrund, der ikke gjorde brug af deres stemmeret. Det er de fynske politikere helt bevidste om. De bruger mange kræfter på at få bydelens borgere til at møde op på valgdagen.

Af Thomas Juhl Bruun VALG 2011: Når danskerne skal vælge et nyt folketing torsdag den 15. september, er der god chance for, at Vollsmose kan blive afgørende. Der er nemlig et stort antal vælgere i bydelen, som aldrig har prøvet at sætte kryds på stemmesedlen – eller som normalt bliver hjemme på valgdagen. Ved kommunevalget i 2009 lå stemmeandelen i Vollsmose helt nede på 53 procent – den laveste stemmeprocent i Odense. Det var især borgerne

med en anden etnisk baggrund, der blev hjemme. Mens 68 procent af de etniske danskere brugte deres valgret i 2009, var tallet for indvandrere og efterkommere med dansk statsborgerskab henholdsvis 47 og 36 procent. Især de unge var ligeglade med valget. Blot 25 procent af de 19-21-årige med anden etnisk baggrund brugte deres stemme. De samme tendenser viste sig, da der sidst var valg til Folketinget i 2007. Det viser en undersøgelse lavet af Ugebre-

vet A4. Det er det, man kalder et uudnyttet potentiale. De partier, der formår at udnytte det, har noget at vinde. Det kan man mærke på de lokale politikere, der gør en stor indsats for at kapre nye stemmer i Vollsmose. Blandt andet i den såkaldte ’politik-butik’, der i den sidste uge holdt åbent på Vollsmose Torv. Samt ikke mindst til det valgmøde, der mandag den 12. september bliver afholdt i Vollsmose Kulturhus. Her stiller kandidaterne fra alle ni partier i Folketinget op til debat. Et demokratisk problem - Vi prøver, om vi kan gøre noget for at få udnyttet det store potentiale i Vollsmose. Det er blandt andet det, vi prøver med ’politik-butikken’ – om det kan give os et løft. Men også ved for

- Vi prøver, om vi kan gøre noget for at få udnyttet det store potentiale i Vollsmose. Det er blandt andet det, vi prøver med ’politikbutikken’. eksempel at husstandsomdele pjecer, forklarer Ole Carlsen, som er næstformand for Socialdemokraterne i Odense Ø, og som har taget initiativ til politikbutikken på Vollsmose Torv. De mange indvandrere og efterkommere, der ikke deltager i valget, er ikke bare et uudnyttet potentiale. Den manglende deltagelse udgør også et demokratisk problem, mener Mahmoud Daoud, der er formand for Integrationsrådet i Odense. - Forskellen i stemmeprocent

er problematisk. Den betyder, at de etniske minoriteter ikke har ret meget indflydelse på den politik, der bliver ført fra Folketinget, siger Mahmoud Daoud og tilføjer: - Jeg hører tit flygtninge og indvandrere brokke sig over forskellige regler og stramninger, som bliver vedtaget. Men man kan altså ikke sidde hjemme på valgdagen og så brokke sig bagefter, hvis man ikke selv har deltaget i den demokratiske proces. Læs meget mere om folketings-valget i vores store valgtema på side 6–7 i avisen

www.vollsmose.dk På hjemmesiden finder du et tv-indslag af Maria Bohn om politik-butikken på Vollsmose Torv

UngeTeam udvider butikken Efter en succesrig testperiode er bydelens nye UngeTeam klar til at indtage hele Vollsmose Allé Side 5

Alt om Vollsmose Blomstrer Gå ombord i programmet for byfesten på vores temasider Side 8-9


2 

•  Vollsmose Avisen nr. 72  •  8. september 2011

OM VOLLSMOSE AVISEN Leder af Mediehus Vollsmose Helle Fjord (ansvarshavende) E-mail: leder@vollsmose.dk Tlf. 4048 3133 Redaktør for Vollsmose Avisen Thomas Juhl Bruun E-mail: avis@vollsmose.dk Tlf. 4023 1440 Web-redaktør Katrine Hallgren Frederiksen E-mail: web@vollsmose.dk Tlf. 2942 3264 Tv-journalist Martin Ramsgård E-mail: nettv@vollsmose.dk Tlf. 5177 7426 Tak for hjælpen Til produktionen af denne avis har følgende medvirket: John Bonde, Lis Johansen, Tonje Eilin Besseberg, Peter Ørting, Henrik Borup Nielsen, Niki Antivakis, Lejf Jeppesen (foto), Jørgen Gregersen Nielsen (foto) og Kurt Bebe (foto). Indlevering Alle er velkomne til at komme med artikler og indlæg til avisen. Avisen ønsker at afspejle det område, den udgives i, og alle interesserede opfordres derfor til at henvende sig, hvis de vil skrive artikler eller har en god historie, de synes, vi skal skrive om. Materiale indleveres til Vollsmose Mediehus, Vollsmose Allé 14, 5240 Odense NØ, eller indsendes på mail til avis@vollsmose.dk. Redaktionen forbeholder sig ret til at redigere i det indsendte materiale. Annoncering og deadlines Ønsker du at annoncere i avisen, kontakt da venligst redaktør Thomas Juhl Bruun, tlf. 4023 1440. Har du en annonce, et arrangement eller en artikel, der skal med i avisen, kan du se de aktuelle deadlines herunder. Bemærk dog, at jo tidligere du indleverer materiale, jo større er muligheden for at få det med i avisen. Udgivelsesdato: Torsdag den 22. september Deadline: Torsdag den 15. september Udgivelsesdato: Torsdag den 6. oktober Deadline: Torsdag den 29. september Redigering og layout: Thomas Juhl Bruun Tryk: Grafisk Produktion Odense Oplag: 15.400 Distribution: Post Danmark Hvis du ikke får din avis Vollsmose Avisen husstandsomdeles gratis. Hvis den mod forventning skulle udeblive, skal du kontakte Post Danmarks kundeservice på tlf. 8020 7030.

Bliv borgerjournalist! Har du lyst til at skrive, fotografere eller lave net-tv? Så er det dig, vi har brug for. Vollsmose Avisen, www.vollsmose.dk og Vollsmose net-tv skal handle om og gerne være skrevet og fortalt af Vollsmoses egne beboere. Derfor søges borgere, der har lyst til at bidrage med historier, fotos, baggrundsviden eller indsigt fra Vollsmose. Det eneste vi forventer er, at du har lyst til at være med. Du kan enten komme til os med en idé til en historie, du synes, vi skal skrive. Eller du kan komme til os, hvis du selv har lyst til at skrive eller tage fotos. Vi hjælper dig gerne med at skrive og redigere billeder, så du også får en masse gode erfaringer. Vi arrangerer løbende workshops i journalistik, net-tv og fotografering, hvor alle er velkomne.

BILLEDET FORTÆLLER: Fritidsklubben Pyramiden blev i weekenden den 27. – 28. august omdannet til et vaskeægte cirkus med dygtige artister, herlige klovne, stærke mænd, søde ponyer, westernshow, cykel-ekvilibrister, langbenede akrobater og mystiske magikere. Alle sammen børn og unge fra fritidsklubben, der i den seneste tid har været dybt optaget af at gøre deres cirkusnumre klar til at vise frem for et publikum. Cirkus Pyra er en årligt tilbagevendende tradition med gallaforestillinger i august. Det er én af de mange aktiviteter, som medlemmer i Fritidsklubben Pyramiden kan deltage i. Cirkus giver koordination, fysisk styrke, balance og smidighed. Men også evner som samarbejde, fantasi og hensyntagen til hinanden bliver udviklet i processen. Du kan se flere billeder på www.vollsmose.dk. Foto: Lejf Jeppesen

LEDER

Det er dit valg – brug din stemme Af Helle Fjord, leder af Mediehus Vollsmose DU HAR IKKE EN chance – grib den! Spørgsmålet er, om denne klassiker af en sætning er udtalt af en pessimist eller en optimist? Om få dage går hele Danmark til valg. Selve valgets udskrivelse udløser en hektisk aktivitet i det ganske danske land. Denne aktivitet har vi også mærket i Vollsmose. Dels i form af den debat, der inkluderer Vollsmose - fordi området nu engang har den placering som såkaldt ’ghetto’, som gør, at bydelen tit bliver nævnt i samme sætning som integration og andre relaterede emner. Men vi har også haft mulighed for at møde nogle af politikerne i ’valgbutikken’ på Vollsmose Torv. Og så får vi endnu et besøg af de lokale kandidater. MANDAG DEN 12. september har Mediehus Vollsmose i samarbejde med Integrationsrådet i Odense og Samarbejdsrådet i Vollsmose inviteret samtlige partier til at komme ud i Vollsmose Kulturhus til en politisk debat. Det har de alle takket ja til. Så nu har du chancen – grib den! Mød den politiker, som, du mener, kan repræsentere din stemme i demokratiet, og stil de relevante spørgsmål. Det bliver helt sikkert både spændende, underholdende og oplysende. Grib chancen for at sætte din egen dagsorden midt i valgsnakken. Og bliv klædt på til at sætte det kryds, der skal være dit aftryk på demokratiet. Læs mere om vælgermødet længere inde i avisen. ABDEL SALAM, FORMAND for Samarbejdsrådet i Vollsmose, rammer meget præcist, når han med disse ord opfordrer alle til at stemme: - Man skal bruge sin stemme. Man kan påvirke sin egen

hverdag og få indflydelse på, hvilken politisk retning samfundet går i. Men det vigtigste er, at man støtter demokratiet. Specielt vi med en anden etnisk baggrund end dansk kan jo se, at man i mange lande i Mellemøsten lige nu kæmper for demokrati. Vi har det, så lad os bruge det. VOLLSMOSE HAR OGSÅ været i medierne i den senere tid, fordi erfaringen viser, at folk, der ikke er født og opvokset i Danmark, er sværere at trække til stemmeurnerne. Det kan der være mange gode grunde til. Men der er ingen god grund til ikke at ændre på den statistik. Så det har flere kræfter i Vollsmose arbejdet på, blandt andre Mahmoud Daoud, der er formand for Integrationsrådet i Odense: - Det er vigtigt at bruge sin stemme. Jeg hører tit flygtninge og indvandrere brokke sig over regler og stramninger, som bliver vedtaget. Men man kan altså ikke sidde hjemme på

- Nu har du chancen. Grib den og brug din stemme. Den er lige så værdifuld som alle de andre stemmer. Og sofaen render jo ingen vegne. Den skal nok være der, når vi kommer tilbage fra stemmeurnerne. valgdagen og så brokke sig bagefter, når man ikke selv har deltaget i valget, siger han på avisens forside. Du har ikke en chance – grib den! Det er da et pessimistisk udsagn. Nu har du chancen. Grib den og brug din stemme. Den er lige så værdifuld som alle de andre stemmer. Og sofaen render jo ingen vegne. Den skal nok være der, når vi kommer tilbage fra stemmeurnerne.

Vision for Mediehus Vollsmose Vollsmose Avisen vil medvirke til at gøre Vollsmose til et endnu bedre sted at bo og leve. Avisen er beboernes avis både som kilde til oplysning og som et medie, hvor borgerne selv kan bidrage aktivt med ideer, med at skrive eller med at tage billeder. Avisen skal være mangfoldig, troværdig og uafhængig. Mediehus Vollsmose er en del af Helhedsplanen 2008 - 2012 for Vollsmose. Mediehus Vollsmose er finansieret af Landsbyggefonden, Odense Kommune, Boligforeningen Højstrup, Odense AndelsBoligforening og Fyns almennyttige Boligselskab.


8. september 2011  •   Vollsmose Avisen nr. 72  • 3

Nyt fra Vollsmose - se flere nyheder på www.vollsmose.dk

Universitetet kommer til Vollmose Når Muhammed ikke vil komme til bjerget, må bjerget komme til Muhammed – lyder et gammelt ordsprog. Det gør Folkeuniversitetet derfor. De næste fem tirsdag er Mellemøsten på programmet i Vollsmose Kulturhus.

ikke kommer til Folkeuniversitetet, må Folkeuniversitetet komme til Vollsmose. Vi mente, at tiden var inde til at prøve noget nyt og flytte et par af vores tilbud til Vollsmose Kulturhus. Vollsmose er et oplagt sted

Af Thomas Juhl Bruun KULTURHUSET: Viden, inspiration og spændende undervisning om aktuelle emner på et højt niveau med eksperter fra universitetet – uden at man skal forholde sig til adgangskrav, forberedelse eller eksamen. Det er, hvad Folkeuniversitetet tilbyder. Og de kommende fem tirsdage behøver man ikke engang at bevæge sig uden for bydelen for at deltage i undervisningen. En særlig række af forelæsninger bliver nemlig afholdt i Vollsmose Kulturhus – med ’Mellemøsten’ som overordnet tema. - For os er det vigtigt at komme i dialog med de mange beboere i Vollsmose, der både har erfaringer og holdninger til de problemstillinger, vi arbejder med til dagligt, siger Helle Lykke Nielsen, som er lektor ved Center for Mellemøststudier på SDU, og som selv skal holde foredrag om ’kampen om sproget’: - Ved at lægge forelæsningsrækken i Vollsmose håber vi, at der vil komme mange interesserede borgere og tage del i

Modelfoto: Colourbox de spændende diskussioner omkring indvandring til Danmark – og de problematikker, den afføder. Vil ud til et nyt publikumt

Demonstranter på Tahrir Pladsen i Cairo, februar 2011. Foto: Jonathan Rashad

Kulturhuset arbejder sammen med Folkeuniversitetet om de fem aftener. Derfor er prisen for at deltage særligt lav. Det koster en 50’er per forelæsning – eller 200 kroner for alle fem aftener. - Vi oplever, at det er vanskeligt for os at tiltrække ’kunder’ fra Odense NØ i almindelighed, og Vollsmose i særdeleshed. Vi ved ikke, om det skyldes mangel på information om vores tilbud, eller om folk oplever

Har du lyst til at være noget ved musikken? Af Peter Ørting, leder af Vollsmose Kulturhus KULTURHUSET: Torsdag den 15. september er valgdag. Du kan formentlig ikke komme i Folketinget. Men du kan måske blive valgt til Vollsmose Kulturhus’ brugerråd. Før statsministeren besluttede, at der skulle være valg til Folketinget, havde kulturhuset nemlig allerede besluttet at holde det årlige valg til brugerråd netop på denne dag. Så kom og vær med til at vælge fem nye repræsentanter til at sidde i brugerrådet for de næste to år. En plads her giver mulighed for at være med til at præge kulturhusets aktiviteter og tilbud de kommende sæsoner. Kulturhuset kan kun være et levende og interessant hus for bydelen og resten af Odense, hvis der er nogle lokale bru-

gere, som holder fast, stiller krav og udfordrer. For kulturhuset er til for Vollsmose-borgernes skyld. Eneste krav for at kunne stille op til valget er, at du skal kende og bruge huset. Lidt eller meget - det er ikke så vigtigt. Og det er det heller ikke, om du er ung eller gammel, pæredansk eller med indvandrerbaggrund. Det afgørende er, at du har interesse for kulturhuset og har lyst til at være med til at sikre nogle gode og spændende arrangementer og tilbud. I Vollsmose Kulturhus’ brugerråd får du masser af muligheder for at blande dig, og du kommer helt tæt på beslutningerne. Så mød op i kulturhusets Store Sal den 15. september klokken 17.30 - før eller efter du selv har sat dit kryds på stemmesedlen til det store folketingsvalg.

det som en barriere, at de skal køre til universitetet og betale et relativt stort beløb for at deltage i vores arrangementer, siger Trine Tybjerg Holm, leder af Folkeuniversitetet i Odense. Hun lægger ikke skjul på, at Folkeuniversitetet håber på at nå ud til nogle andre end dem, der normalt bruger tilbuddene: - Når beboerne i Vollsmose

Ideen om et samarbejde er opstået hos Peter Ørting, der til daglig er leder af kulturhuset. Ved siden af sidder han i Folkeuniversitetets bestyrelse. Han regner med, at både Vollsmose-borgere og folk fra resten af Odense vil gøre brug af tilbuddet. - Vi glæder os sindssygt meget til at lægge hus til. Jeg synes, det er spændende, slår Peter Ørting fast med kulturhusleder-hatten på: - Vi er det sted på Fyn, hvor koncentration af folk, der har direkte kontakt til Mellemøsten, er størst. Så det er jo nærliggende at lægge nogle ting herud. Der er helt sikkert nogle herude, der vil få noget ud af det. Og derudover er vi også glade for, at Vollsmose Kulturhus kommer ud og vinker med flaget uden for Vollsmose-firkanten.

www.fuodense.dk Her kan du læse mere om Folkeuniversitetet i Odense

Mellemøsten i Danmark 13/9: Unge og radikalisering (Torben Rugberg Rasmussen) Hvorfor radikaliseres nogle unge muslimer? Og kan der opstilles en psykologisk eller sociologisk profil af de unge? 20/9: Køn, krop og seksualitet (Mehmet Ümit Necef) Hvad er forklaringen på det kønsopdelte mellemøstlige samfund? Og hvordan er synet på seksualitet? 27/9: Kampen om sproget (Helle Lykke Nielsen) Hvilken rolle spiller indvandrersprog i Danmark? Og er det en gevinst for Danmark at indvandrere bevarer deres sprog? 4/10: Ja’ets og Nej’ets Islam (Torben Rugberg Rasmussen) Vi har i Danmark vænnet os til en islam, der som udgangspunkt siger nej til det moderne samfund. Findes et alternativ? 11/10: Muhammedkrisen (Mehmet Ümit Necef) Hvad handlede Muhammedkrisen i virkeligheden om? Og hvem ’vandt’ egentlig kampen? Alle forelæsninger foregår klokken 17.00 - 18.45 i Vollsmose Kulturhus. Det koster 50 kroner per tirsdag - eller 200 kroner for alle fem forelæsninger.


4 

•  Vollsmose Avisen nr. 72  •  8. september 2011

Pluk fra vollsmose.dk Du kan se net-tv samt læse de fulde versioner af historierne - og meget mere - på www.vollsmose.dk

Net-tv: Eid-fest på Torvet 1. SEPTEMBER: Der har været stille i restauranterne på Vollsmose Torv under ramadanen. Men nu er den slut, og der er gang i køkkenerne igen.  Maria Sjøholm Bohn

Birgit elsker stadig I 40 år har Birgit Uhrbrand været ét af Arbejdernes Landsbanks ansigter udadtil - og de 32 af dem har hun været i Vollsmoseafdelingen. Heste og kunderådgivning er de vigtigste ingredienser i en travl hverdag, som er fyldt med aktiviteter og menneskelige relationer. Både i banken og hjemme på rideskolen lige uden for Agedrup.

Undersøgelse om idræt og motion 1. SEPTEMBER: I de to første uger af september gennemføres en undersøgelse af, hvor mange der dyrker idræt og motion i Vollsmose. Fra mandag den 5. september går unge forskere fra SDU rundt i området og ringer måske på din dør for at stille nogle få spørgsmål. De får hjælp fra elever på Mulernes Legatskole, som kender Vollsmose. Det tager kun få minutter at svare. Det er selvfølgelig helt frivilligt at deltage, og hvis du gør, sker det anonymt. Samme undersøgelse gennemføres også i andre boligområder.  kf

Brevstem på Vollsmose Bibliotek 29. AUGUST: Ved folketingsvalget kan du brevstemme på Vollsmose Bibliotek indtil tirsdag den 13. september 2011. Du kan stemme på et parti eller en bestemt kandidat, der stiller op til valget i den fynske storkreds. - Det er et tilbud, som vi håber, mange vil gøre brug af, og som kan gøre det mere fleksibelt at stemme i Odense. Specielt vil de ældre borgere få nemmere ved at stemme, siger Lone Sunesen, driftschef i Borgerservice. Det eneste, du skal medbringe, når du brevstemmer på biblioteket, er billedlegitimation og et sygesikringsbevis.  kf

DF-valgvideo skaber heftig debat 29. AUGUST: Dansk Folkepartis folketingskandidat, Alex Ahrendtsen, har lavet en valgvideo i Vollsmose, som har skabt heftig debat på mange mediers hjemmesider. Videoen har titlen ‘En dag i Vollsmose-ghettoen’. I videoen bliver folketingskandidaten interviewet af en person uden ansigt, men med en kraftig accent, der hidser sig op og ender med at kalde Alex Ahrendtsen racist. Men måske endnu mere kontroversielt foregår der tilsyneladende et gaderøveri på en ældre dame i baggrunden, mens ‘interviewet’ foregår.  tjbr

Net-tv: Find dit netværk 25. AUGUST: Med det nye netværksatlas kan du nemt finde rundt i de mange aktiviteter, foreninger og projekter, der er i Vollsmose. Asmaa Abdol-Hamid viser, hvordan det virker.  mr

Find Mediehus Vollsmose på facebook.com

Følg mediehuset på twitter.com/vollsmose

Af John Bonde, borgerjournalist Foto: Thomas Juhl Bruun PORTRÆT: Der var så dejligt ude på landet, det var sommer. Således indleder H.C. Andersen eventyret ’Den grimme ælling’. Men det var ikke lige det indtryk, vi fik, da vi en august-dag kørte mod landlige omgivelser lige uden for Vollsmose. Nærmere betegnet den yderste kant af Agedrup. Regnen stod ned i stride strømme, og bilen fik op til flere undervognsbehandlinger på turen hen ad den lille markvej. Trods det efterårsagtige vejr fandt vi frem til vores destination: Et lille landsted, hvor vi havde en aftale med Birgit Uhrbrand. Grunden til vores besøg var, at Birgit den 15. juli kunne fejre 40 års jubilæum i Arbejdernes Landsbank - heraf de 32 år i filialen i Vollsmose. Så hun har arbejdet længere end de fleste i bydelen og vil være kendt af mange i Vollsmose. Godt bænket ved det store spisebord med en kop varm kaffe foran os begynder Birgit at fortælle om sit lange liv i banken - og Vollsmose. - At blive bankelev var ikke overskriften på mine fremtidsplaner, da jeg var ung. Men min storesøster var ansat i en bank, og på én eller anden måde må hun have påvirket mig. Fast arbejde og god løn. Og jeg har da været glad for at være her. Ellers var jeg nok ikke blevet i 40 år, smiler Birgit, dert startede som elev i Arbejdernes Landsbank i Hunderup den 15. juli 1971. Går I så med skudsikker vest? Birgit kigger lidt til siden. Måske for at tysse på sine to børnebørn, der leger inde i stuen. Det er nu ikke nødvendigt. Vi kan næsten ikke høre, at de er tilstede - så Birgit fortsætter sin historie. - Inden jeg kom i banken og efter realeksamen var jeg et år i huset hos en familie. Det var meget almindeligt dengang, siger hun og fortsætter: - Alt arbejde var dengang manuelt også i banken. Papirarbejdet og arki-

vering foregik manuelt, og vi tilbragte mange timer ved kassen. I 1970’erne havde Arbejdernes Landsbank etableret sig i en træbarak ved Granparken i Vollsmose. Samtidig med at den flyttede til nye omgivelser i Vollsmose Centeret, flyttede Birgit sammen med sin mand, Preben, som hun havde mødt i banken, i et rækkehus i Tjørnehaven. Og i 1978 begyndte Birgit i Vollsmose-afdelingen. Det var nemlig ikke tilladt for ægtefæller at arbejde i samme afdeling. - Det var andre tider dengang i centeret. Der var virkelig gang i det med mange forskellige butikker, cafeteria og biograf. Der var altid en strøm af mennesker, der havde forskellige gøremål i centret - blandt andet at besøge deres lokale bank. Vi havde meget at lave, og der var en stor kundekontakt, siger hun videre og

- Jeg savner den daglige hilsen på folk, når jeg gik gennem centeret til eller fra arbejde. Det gjorde mig glad og hjemmevant. understreger, at hun håber, centeret igen kan finde tilbage til velmagtsdagene. Selvom hun var glad for Vollsmose, har Birgit også mødt fordommene om bydelen, færtller hun videre med et eftertænksomt udtryk i øjnene: - Når jeg var på kursus, spurgte folk altid, om vi gik med skudsikker vest. Desværre læser folk kun overskrifter. Men så kunne jeg jo fortælle dem, at Vollsmose er et dejligt og farverigt sted. Der er selvfølgelig også nogle dumme mennesker, men det er der jo alle steder.


8. september 2011  •   Vollsmose Avisen nr. 72  • 5

Foto: Martin Ramsgård

sit job - efter 40 år

Information fra Helhedsplanen

Birgits aktive liv med heste og hestepiger Af John Bonde og Thomas Juhl Bruun

Det er sådan, de fleste nok har mødt Birgit Uhrbrand gennem årene - smilende og servicerende i banken. Efter 40 år som alt fra check-stempler til kunderådgiver nyder hun stadig at gå på arbejde hver dag. Det er de menneskelige relationer, det handler om.

Ved siden af tilværelsen som bankansat nyder Birgit Uhrbrand livet i landlig idyl med en rideskole som nærmeste nabo. Sammen med sin mand, Preben, hjælper hun med den daglige drift på rideskolen, som hendes datter er formand for - og som omkring børn fra blandt andet Vollsmose gør brug af hver uge. Vollsmose var og er dog et socialt boligbyggeri, og beboerne er ikke just kendt for at tilhøre de højere sociale lag. Men netop det forhold gjorde ifølge Birgit arbejdet spændende. - Vi kom jo ind på livet af dem, når de kom og søgte om lån eller bare ville tale økonomi. Vi satte os ned og tog en snak om hele deres situation. Vi er en bank, der gerne vil hjælpe de mindre bemidlede til at komme videre i deres tilværelse, hvis forholdene tillader det. En lille økonomi er ikke nødvendigvis en forhindring for at tage et skridt videre. Vi har for eksempel hjulpet mange, der stod i en akut situation, og andre til at købe deres første bolig, fortæller hun og fortsætter: - Hos os var det ikke den sociale position, der var afgørende. Det var i højere grad de muligheder, der lå i de enkelte kunder. Jeg har ikke- i alle de år i Volls-

PORTRÆT: Birgit Uhrbrands - og manden Prebens - fritid er fuld besat af heste. De hjælper med at drive en lille rideskole med omkring 100 medlemmer i en lejet lade ved siden af huset. At heste skulle få en så stor rolle i deres liv, har en lidt speciel forklaring. Familien krydsede for 23 år siden Kertemindevej og købte landejendommen lige uden for Agedrup. Det gav mulighed for at holde et par heste, som snart skulle blive til flere. Parret har nemlig to døtre - én, der i dag bor i Taulov, og én i Odense. - Begge mine piger har redet i Seden Rideskole, og vi har haft heste, lige så længe vi har boet her – bare ikke så mange som nu. Nu har vi 16, siger Birgit og fortsætter med et smil: - På et tidspunkt havde Seden Rideskole, hvor vores døtre var aktive, ikke råd til at blive, hvor de var. De spurgte så, om vi ikke kunne stille stalde og bane til rådighed. Det syntes vi, var en god idé, og så måtte vi jo sætte os ned og regne lidt på det. Så nu passer Birgit og Preben banerne og de 16 heste. Der kommer også mange børn fra Vollsmose på rideskolen. To piger med tørklæde er for eksempel lige startet som staldpiger. - Vores datter er formand for rideskolen, og vores barnebarn har også en pony stående. Så det er jo blevet lidt af en livsstil. Og vi er heldigvis fuld beskæftiget i vores fritid - samtidig med at vi kan gå en aktiv pension imøde, slår Birgit fast, inden hun slutter: - Men vi skal ikke leve af det. Det skal bare gå op for os. Jeg synes, det er dejligt at se børn børnene komme – og se at de er glade for at sidde på en hest.

mose - oplevet noget ubehageligt fra kundernes side, uanset om de fik tilsagn eller afslag på lån. Savner at hilse på Vollsmose-folket Ikke alene har arbejdet ændret karakter hen over årene. Det har de fysiske omgivelser også. Sidste år blev filialen lagt sammen med afdelingen i Munkebo og flyttet til Seden - med en bager og Rema1000 som nærmeste nabo. I dag er Birgit kunderådgiver, hvor den primære opgave er at lytte og finde en løsning sammen med kunderne. - Det er en funktion, jeg er meget glad for, fordi det kræver en psykologisk og social indsigt for at kunne rådgive til kundernes bedste, forklarer hun og fortsætter: - Selvom vi har de dejligste omgivelser, og jeg har de bedste arbejdskammerater, der findes, savner jeg stadig Vollsmose.

Jeg savner den daglige hilsen på folk, når jeg gik gennem centeret til eller fra arbejde. Det gjorde mig glad og hjemmevant. Vollsmose er et dejligt sted. Man møder masser af farverige mennesker. De hilser og smiler, og så er der en utrolig skøn natur. Jeg ved udmærket, at der har været mange overskrifter, og nogen har følt sig utrygge. Det er dog mit indtryk, at folk i Vollsmose er blevet opmærksom på problemet og begyndt at handle derefter - og det er positivt. Interviewet nærmer sig sin afslutning, og vi bliver fulgt til dørs af et par afsluttende bemærkninger fra Birgit: - Man kan ikke spå om fremtiden heller ikke min. Jeg bliver nok ikke ved i banken, til jeg fylder 70. Men jeg har ingen planer om at stoppe. Så længe jeg synes, det er sjovt, og hver dag er en ny oplevelse, bliver jeg ved.

UngeTeam udvider sin service til Vollsmose Allé Af Henrik Borup Nielsen, Fællesdrift UNGETEAM: UngeTeam gruppen af unge lokale, der hjælper varmemestre og beboere med forefaldende arbejde - har fået en vellykket start på Åsumvej og i Birkeparken. Efter en positiv evaluering oven på de første tre måneders arbejde, er de nu klar til også at tage fat på de to øvrige boligafdelinger på Vollsmose Allé. Alleens beboere og handlende kan derfor glæde sig til pænere omgivelser og en hjælpende hånd, hvis de for eksempel skal af med storskrald eller have ryddet op i haven. UngeTeam er en klar forbedring af beboerservicen i Vollsmose. Det viser en evaluering af de første tre måneder med projekt UngeTeam, som Fællesdrift har lavet. Godt forhold til varmemestre Ejendomsmestrene på Åsumvej oplever, at de unge løser deres opgaver ganske tilfredsstillende. Og ejendomsfolkene har oven i købet fået lidt bedre tid til deres egne arbejdsopgaver. - Der bliver gjort noget ved det, som Granparkens ejendomsmester, Christian Arneborg, sagde i forrige nummer af avisen. I Birkeparken har et mindre UngeTeam arbejdet nogle timer om lørdagen de sidste tre måneder. Ejendomsmester Torben Hansen ser frem til, at de udvider til hele ugen. - Vi har et godt forhold til UngeTeam, og vi har gode forventninger til udvidelsen, siger Torben Hansen. Han fortæller, at UngeTeam har løst de opgaver, han har sendt videre til dem. Kældre

er blevet tømt for affald, og nogle forladte lejligheder er blevet ryddet. Og der er mange flere opgaver til de unge. - De unge må godt gå rundt og ordne haver for beboerne, siger Torben Hansen og fortsætter: - Mange af haverne ligner jo noget, der er løgn. Der er mere skvalderkål end græs. Tag godt imod de unge Torsdag den 1. september tog UngeTeam for første gang fat på Bøgetorvet, hvor ikke bare beboere, men også de mange butikker kan se frem et pænere miljø i hverdagen. Snart vil der også blive sat affaldsbeholdere til reklamer

- Vi har et godt forhold til UngeTeam, og vi har gode forventninger til udvidelsen. op i opgangene. Det bliver en opgave for UngeTeam at tømme dem. Efter parkerne på Åsumvej har haft glæde af UngeTeams daglige indsats, og Birkeparken har haft ugentligt besøg om lørdagen, er indsatsen hermed nået alle parkerne på Vollsmose Allé. Senere kommer turen til ’Haverne’ i den nordlige ende af Vollsmosefirkanten.


6 

•  Vollsmose Avisen nr. 72  •  8. september 2011

Stort vælgermøde i valgets slutspurt Er du i tvivl om, hvor krydset skal sættes den 15. september? Eller vil du bare gerne møde de lokale spidskandidater til folketingsvalget? Så grib chancen og kom til vælgermøde på mandag den 12. september i Vollsmose Kulturhus. Her stiller alle partierne op debat og spørgsmål fra borgerne i Vollsmose.

Af Martin Ramsgård og Thomas Juhl Bruun VALG 2011: Mandag den 12. september klokken 19.00 mødes de ni Folketings-partiers lokale spidskandidater til et sidste stort vælgermøde i Vollsmose Kulturhus. Her får borgerne i Vollsmose chancen for at stille de sidste spørgsmål til kandidaterne, inden det afgørende kryds skal sættes. Lige inden vælgermødet bliver der varmet op med en times valgcafé på Vollsmose Torv, hvor alle politiske partier valgkampen igennem har

delt en ’politik-butik’ for at komme i tæt kontakt med folk i Vollsmose. Valgmødet er arrangeret af Mediehus Vollsmose, Odense Integrationsråd og Samarbejdsrådet i Vollsmose. Herfra lyder der en klar opfordring til at gribe chancen og deltage i mødet. - Det er vigtigt, at man deltager i valgmøder og stiller politikerne spørgsmål – og stiller krav til, hvad de skal arbejde med, når de kommer ind i Folketinget. Jeg synes for eksempel, at folk skal komme og spørge ind til, hvad der skal ske med Vollsmose i

fremtiden, siger Mahmoud Daoud, der er formand for Integrationsrådet i Odense. Vil have flere i stemmeboksen Valgmødet er det sidste arrangement i en større kampagne for at få flere med indvandrerbaggrund i Odense til at bruge deres stemmeret. Flere undersøgelser viser nemlig, at valgdeltagelsen er lav blandt indvandrere og deres efterkommere. - Man skal bruge sin stemme. For man kan påvirke sin egen hverdag og få indflydelse på, hvilken politisk retning samfundet går i. Men det vigtigste er, at man støtter demokratiet med sin stemme. Specielt vi med en anden etnisk baggrund end dansk kan jo se, at man i mange lande i Mellemøsten lige nu kæmper for demokrati. Vi har det, så lad os bruge det, slår Abdel Salam, formand for Samarbejdsrådet i Vollsmose, fast.

Kristendemokraterne VÆKST: Vækst skal skabes gennem bedre vilkår for uddannelse og omkostningslettelser for virksomheder. Der skal ryddes op i det kontrol-tyranni, der i øjeblikket tynger både den offentlige og den private sektor. Offentligt forbrug skal ændres fra administration til nyttige udgifter. UDDANNELSE: Alle skal have en grunduddannelse med modersmåls- og religionsundervisning. En decentral folkeskole er vigtig for en god start på skolelivet. Små skoler er gode til at integrere svage elever, og store klasser giver undervisningen dårlige vilkår. INTEGRATION: Vi vil afskaffe pointsystemer, 24 års-reglen og starthjælpen. Vi ønsker en reform inden for asylpolitik, og sprog- og kulturkurser skal være let tilgængelige. Kommunerne skal ansætte

velintegrerede ressourcepersoner med flygtninge/ indvandrer baggrund. Virksomheder skal tage et større ansvar. ÆLDRE: Ældre er en ressource. Både familier, institutioner og virksomheder skal blive meget bedre til at inddrage ældre i de almindelige aktiviteter. Ressourcer til omsorg og pleje kan hentes fra besparelser på kommunale prestigeprojekter. Efterlønnen skal aftrappes, i takt med at vi bliver ældre. INTERNATIONALT: Danmark skal gå foran i hjælpen til verdens udsatte og flygtninge. Ulandsbistanden skal op på mindst 1 procent af BNP. Politikken omkring dansk støtte skal ændres, sådan at vi ikke skal tænke på, hvad Danmark tjener, men hvad der er brug for for modtager landets bæredygtig udvikling.

Han hører af og til folk fra Vollsmose sige, at deres enkelte stemme ikke betyder noget i det store billede. Men den tanke vil Abdel Salam gerne aflive: - Hvis alle siger til sig selv, at ’min stemme kan ikke påvirke noget’, så kan vi jo alle sammen lige så godt blive hjemme. Så får vi ingen indflydelse på noget som helst. Men det betyder noget for, hvilken retning den politiske udvikling går. Bare se på politikerne. Man kan man se, at de kæmper for alle stemmer i Vollsmose. Så selv den enkelt stemme

Alle ni partier stiller op til debat Alle partierne i Folketinget ruller det tunge, fynske skyts ud til vælgermødet i Vollsmose Kulturhus. Deltagerne i debatten er - i tilfældig rækkefølge: Mark Grossmann, Konservative. Pernille Skipper, Enhedslisten. Emil Dyred, Radikale Venstre. Alex Ahrendtsen, Dansk Folkeparti. Anne Baastrup, Socialistisk Folkeparti. Jacob Ellemann-Jensen, Venstre. Merete Riisager, Liberal Alliance. Pernille Rosenkrantz-Theil, Socialdemokraterne. Og Suresh Jeyasingham, Kristendemokraterne. Formand for Odense Integrationsråd Mahmoud Daoud indleder mødet. Og Martin Ramsgård fra Mediehus Vollsmose styrer slagets gang. Vollsmose Kulturhus ligger på oven på Vollsmose Bibliotek i centeret.

Socialdemokraterne VÆKST: Tusinder har mistet arbejdet, mens regeringen har set passivt til. Der er brug for en regering, som sætter gang i Danmark og skaber arbejdspladser her og nu. Skoler skal renoveres, kloakker udbygges og plejecentre moderniseres. Sådan vi vil sparke gang i økonomien. UDDANNELSE: Alt for mange unge får ingen uddannelse. Ikke fordi de ikke vil, men fordi der ikke er praktikpladser eller studiepladser nok. Samtidig forsvinder ufaglærte jobs, og de uuddannede unge bliver dermed overflødig arbejdskraft i fremtiden. De kan vi ikke være bekendt – hverken over for de unge eller over for samfundsøkonomien. INTEGRATION: Politikerne har kæmpet om, hvem der kunne lyde hårdest over for indvandrere, og en lille hård kerne spredt

i landets ghettoer har bidraget til den dårlige stemning. Ægte integration går ud på at give folk en ærlig chance. Med uddannelse og arbejde. ÆLDRE: Skattelettelser har der været råd til, men efterlønnen mener regeringen og Dansk Folkeparti ikke, at der er plads til. Efterlønnen giver ellers ældre mulighed for at få nogle gode år i alderdommen efter mange år som hårdtarbejdende skatteydere. For mange er det en værdig måde at trække sig tilbage, når man ikke kan mere. Efterlønnen skal derfor bevares. INTERNATIONALT: Det skal være slut med at være USA’s halehæng i en såkaldt aktivistisk udenrigspolitik. Vores bidrag til det internationale samfund skal være at gøre det vi er bedst til – at bygge trygge samfund med muligheder for de fleste.

Konservative

Enhedslisten VÆKST: Vækst skal ikke nødvendigvis kun foregå i det private. Vi har brug for vækst i vores velfærd. Det betyder bedre plejehjem, børnehaver, uddannelser og flere i job. Vi vil sikre klimavenlig vækst ved at skabe 56.000 grønne jobs ved investeringer i solceller og klimarenovering af offentlige bygninger. UDDANNELSE: Næsten 10.000 unge mangler en praktikplads for at gennemføre deres uddannelse. Vi vil sikre, at alle unge har en reel garanti for en praktikplads. SU’en skal hæves med 1.000 kroner om måneden, og pengene skal findes ved at indføre en millionærskat for de rigeste danskere. INTEGRATION: Det skal være muligt at leve i Danmark med den, man elsker – uanset om man er født i Svendborg

- Det er vigtigt, at man deltager i valgmøder og stiller politikerne spørgsmål – og stiller krav til, hvad de skal arbejde med, når de kommer ind i Folketinget.

betyder noget i valget.

eller Pakistan. Mennesker, der er flygtet fra tortur, krig eller forfølgelse, skal have en ordentlig behandling. Vi vil afskaffe starthjælpen, så mennesker ikke skal leve i fattigdom. ÆLDRE: De ældre har slidt et helt liv for at sikre vores fælles velfærd. De skal have ret til efterløn, pension og en værdig omsorg. Hjemmeplejen skal have tid til omsorg hos de ældre. Vi vil afskaffe de mange regler, som betyder, at hjemmeplejen ikke har overskud til omsorg. INTERNATIONALT: De danske soldater skal hjem fra Afghanistan. Ni års krig viser, at man ikke kan bombe sig til demokrati. Der er ikke brug for mere krig og ødelæggelse, men for genopbygning og fred. Vi vil investere i udviklingsprojekter i stedet for krig.

VÆKST: Det er vækst i det private erhvervsliv, der gør, at vi har råd til kommende velfærdsydelser. Vi kan ikke blive ved med at have verdens største offentlige sektor. Nedsættelse af selskabsskatten vil gøre det attraktivt at etablere virksomhed. UDDANNELSE: Det er så vigtigt som aldrig før, at alle forlader folkeskolen med færdigheder, der gør dem i stand til at komme videre på en ungdomsuddannelse. Derfor ønsker vi, at der skal undervises mere i folkeskolen – for vores børn skal kunne klare sig ved det internationale eksamensbord. INTEGRATION: Vi står for en stram, men ansvarlig udlændingepolitik, hvor vi fortsat hjælper mennesker, der er tvunget til at flygte fra deres hjemland – men også sikrer en god og effektiv integration. Vi

tager ansvaret for en fejlslagenpolitik i 1990’erne, hvor man lod indvandrere gå passivt rundt på overførselsindkomster. Vi siger ja til de udlændinge, der kan og vil bidrage til det danske samfund. ÆLDRE: Ældre skal have tryghed i at få den nødvendige hjælp og omsorg. Samtidig er det for os vigtigt, at den ældre også har fleksible valgmuligheder – så det individuelle hensyn også er en del af et godt tilbud i fremtiden. Ældre er lige så forskellige som alle andre. INTERNATIONALT: Vi vil fortsat føre en aktiv og offensiv udenrigspolitik, hvor vi tager medansvar for de globale udfordringer. Vi ønsker at medvirke til internationale konfliktforebyggende, fredsbevarende og fredsskabende samt humanitære opgaver over alt i verden.


8. september 2011  •   Vollsmose Avisen nr. 72  • 7

DIT VALG 2011 Guide til partierne

Venstre VÆKST: Hvis vi skal have råd til velfærd i fremtiden, skal vi styrke væksten, men først skal vi have styr på de offentlige udgifter. For at sikre de bedste vækstmuligheder skal vi give erhvervslivet bedre rammebetingelser og gøre det så nemt som muligt at drive virksomhed. UDDANNELSE: Vores folkeskole er én af verdens dyreste – den skal også være én af verdens bedste, og derfor vil vi gennemføre en folkeskolereform. Vi vil have, at mindst 95% af alle unge skal have en ungdomsuddannelse. Vi vil sikre, at flere gennemfører en videregående uddannelse hurtigere. INTEGRATION: Alle danskere, nye som gamle, skal have mulighed for at gøre drømme til virkelighed. Derfor skal vi have en fast, fair og fornuftig udlændingepo-

litik, der giver integration, som hviler på vores grundlæggende værdier: Frihed til forskellighed, ansvar for det fælles, respekt for hinanden, ytringsfrihed og lige muligheder for mænd og kvinder. ÆLDRE: Vi vil fortsat sikre, at ældre har den størst mulige valgfrihed i forhold til plejebolig, hjemmehjælp og andre velfærdsopgaver, den enkelte er afhængig af. Og vi vil i højere grad end i dag inddrage de pårørende for at tilrettelægge den rigtige pleje til den enkelte ældre. INTERNATIONALT: Danmark er et lille land, men derfor kan vi sagtens spille en aktiv rolle i verden. Vi må forholde os til globaliseringen, uanset om vi bryder os om den eller ej. Derfor skal vi engagere os i Europa og verden, og vi skal være med til at tage ansvar for vores fælles fremtid.

Radikale Venstre VÆKST: Vi kræver bedre betingelser for erhvervslivet og målrettede og ambitiøse investeringer i viden, forskning og innovation. Vi er med i tilbagetrækningsreformen, som øger arbejdsudbuddet og skaber økonomisk holdbarhed. Vi vil også tiltrække mere kvalificeret udenlandsk arbejdskraft og gennemføre en grøn vækstpakke. UDDANNELSE: Vi afviser alle besparelser på uddannelse og SU. Vi vil sikre eleverne mere kvalitet i undervisningen og give alle lærere ret til efteruddannelse. Ingen må forlade folkeskolen uden basale færdigheder som at kunne læse, skrive og regne. INTEGRATION: Der er vigtige udfordringer på integrationsområdet, som skal løses. Vi vil skabe flere lektiecafeer, fritidstilbud og jobcentre – specielt i belastede

boligområder. Det giver de unge mulighed for at opbyge netværk, opbakning til at holde fast i uddannelsen. ÆLDRE: Vi vil lette tilværelsen for ældre medborgere, der har få penge mellem hænderne. Derfor vil vi hæve pensionstillægget, der er målrettet fattige pensionister. På den anden side mener vi ikke, det er rimeligt, at de rigeste ældre får automatisk adgang til ydelser som rengøringshjælp og gratis buskort, blot fordi de fylder 65. INTERNATIONALT: Radikale Venstre ønsker et internationalt samfund, hvor stater respekterer internationale regler. Udenrigspolitiske beslutninger bør træffes med baggrund i bred politisk enighed. Danmarks deltagelse Irak-krigen blev truffet på et alt for spinkelt grundlag.

Dansk Folkeparti VÆKST: Der skal være styr på udgifterne, som skal balancere med indtægterne. Derved signalerer vi ansvarlighed over for udenlandske investorer, der kvitterer med investeringer. Det gavner erhvervslivet, der jo skal skabe arbejdspladserne - og ikke det offentlige. UDDANNELSE: Danmark er ét af verdens rigeste lande. Derfor er der også råd til at have folkeskoler i lokalsamfundene. Vi skal genskabe myndighed og disciplin i undervisningen. Uden dette kan børn og unge ikke få ro til at lære. Forældrene skal sørge for, at deres børn opfører sig ordentligt og laver deres lektier. INTEGRATION: Integration er den enkelte borgers ansvar og ikke statens. Udlændinge skal tilpasse sig det danske samfund og ikke ligge Danmark økono-

misk til last. Kriminelle udlændinge uden statsborgerskab skal udvises. ÆLDRE: Træning som hjælp skal udbredes til hele landet, fordi vi får bedre ældrehjælp for færre penge. Ældrechecken for de dårligst bemidlede skal fortsætte. Pleje og omsorg af ældre, syge og handicappede er en offentlig opgave, som aldrig bør opfattes som byrdefuld, men derimod en kær opgave, som vi skal varetage med glæde. Vi vil sikre, at de svageste borgere, uanset hvor de bor i landet, får et værdigt og trygt liv. INTERNATIONALT: EU truer vores nationale selvstændighed, og det vil jeg bekæmpe. Jeg ønsker, at Danmark er en fri nation, der lever i fred og fordragelighed med sine naboer uden indblanding fra overstatslige myndigheder.

Vi har bedt alle ni partier i Folketinget om at give deres bud på fremtidens politik inden for fem overordnede, politiske emner: Vækst, Uddannelse, Integration, Ældre og Internationalt. Vi bringer derfor her Vollsmose Avisens guide over de forskellige partiers holdninger. Tag den gerne ud og gem den til valgdagen.

Liberal Alliance VÆKST: Skaber vi vækst, skaber vi den velstand, der er forudsætningen for vores velfærd. Derfor har vi fremlagt en plan, hvor vi blandt sænker skatten på arbejde til max 40 procent og halverer selskabsskatten. Iværksætterne skaber jobs i Danmark, og derfor skal det være attraktivt at blive selvstændig i Danmark. Væk med skemaer, og bureaukrati. UDDANNELSE: Vi skal investere i uddannelse og forskning. God uddannelse starter i folkeskolen, hvor dygtige lærere er den afgørende faktor for, at eleverne kommer ordentligt videre. Derfor vil vi indføre en fem-årig universitets-uddannelse for lærere. Samtidig skal lærerne sættes fri til at undervise, frem for at udfylde skemaer, og sidde til møder. INTEGRATION: Vi kan som de eneste

tilbyde en pointfri udlændingepolitik. Vi har brug for arbejdskraft udefra, og derfor forslår vi, at alle er velkomne i Danmark, hvis de har en kontrakt med en arbejdsgiver, tegner en sundhedsforsikring og ikke trækker på de offentlige ydelser de første fem år. Dette gælder ikke for FN flygtninge, hvor vi skal hjælpe dem vi kan. ÆLDRE: Vi vil hjælpe dem, som ikke kan selv. Samtidig skal vi prioritere i ydelserne. Raske og rørige mennesker skal ikke på efterløn, men blive længere på arbejdsmarkedet, eller selv betale deres otium. INTERNATIONALT: Danmark skal tage ansvar internationalt. Vi skal arbejde for mere frihandel og bekæmpe toldbarrierer. Når vi kan sælge og eksportere varer, bliver den enkelte, og samfundet som helhed rigere.

Socialistisk Folkeparti VÆKST: Der er behov for at få gang i økonomien og skabe ny vækst. Derfor vil vi fremrykke offentlige investeringer i skoler, veje og grøn energi. Samtidig vil vi forbedre virksomhedernes konkurrenceevne ved at give dem bedre muligheder for at købe nye maskiner. UDDANNELSE: Vores børn og unge skal rustes til fremtiden. Derfor vil vi have to lærere i dansk og matematik de første tre skoleår og højst 24 elever i klasserne. Det giver større mulighed for, at alle elever lærer at læse, skrive og regne. Vi vil også sikre praktikpladser til alle, så alle kan færdiggøre deres uddannelse. INTEGRATION: Alle har et medansvar for at integrationen lykkes – både dem, der kommer hertil, og dem, der har boet her altid. Vi skelner ikke mellem men-

nesker på grund af tro eller hudfarve. Derfor vil vi afskaffe starthjælpen, som er en diskriminerende ydelse, der fastholder især indvandrere i fattigdom. ÆLDRE: Vi vil hæve pensionstillægget med 5000 kroner om året. Desuden vil vi have et opgør med tanken om ’længst muligt i eget hjem’. I stedet skal der udvikles nye boligformer, så ældre kan finde en bolig, der tilgodeser mulighed for fællesskab med andre. INTERNATIONALT: Danmark skal væk fra den militaristiske udenrigspolitik og i stedet føre en politik baseret på internationale aftaler, som forebygger krige. Vi vil gennem en styrkelse af ulandsbistanden bekæmpe sult og fattigdom. Vi vil også arbejde aktivt for en ambitiøs, international indsats mod klimaforandringerne.


8 

•  Vollsmose Avisen nr. 72  •  8. september 2011

Vollsmose Blomstrer ved Torvet Det danske sensommervejr har ikke været med arrangørerne af Vollsmoses store bydelsfest. Derfor rykker festen ned til centeret, Vollsmose Torv, hvor der er ly for vind og vejr - og hvor der ikke er risiko for at ødelægge parkens græsplæne.

Rettelse Vi bragte i sidste nummer af avisen den gode nyhed, at et stort festfyrværkeri bliver fyret af som afslutning på byfesten Vollsmose Blomstrer. Historien har fået et par læsere op af stolen. Artiklen kan tolkes sådan, at fyrværker Michael H. Hansen netop har vundet DM i fyrværkeri. Men rent faktisk er det det firma, han via sit eget fyrværkerifirma, Hundepropper. dk, har lavet kontrakt med på vegne af arbejdsgruppen bag Vollsmose Blomstrer, der netop er blevet kåret som Danmarks bedste. Firmaet hedder Dansk Pyroart, og det hører hjemme i Næstved. Og det er altså dem, der kommer og fyrer skyts af – Danmarks bedste vel at mærke. Michael H. Hansen har som storkunde formidlet kontakten til Dansk Pyroart og står som leverandør. Vi beklager de upræcise formuleringer.

Af Thomas Juhl Bruun VOLLSMOSE BLOMSTRER: Lige om lidt, lørdag den 10. september, løber Vollmoses store bydelsfest af stablen. Alle i Vollsmose er inviteret. Men i sidste øjeblik er der sket en enkelt ændring i invitationen. Det danske sommervejr har nemlig ikke været med arrangørerne. Derfor er Vollsmose Blomstrer flyttet fra den oprindelige placering ved Multibanen bag Bøgeparken til Vollsmose Torv – hvor byfesten i øvrigt også blev afholdt sidste år. - Kommunen har sagt, at jorden i parken er alt for blød på grund af al den regn, der har været, og den regn, der kom-

Sidste år blev byfesten også afholdt ved centeret. Arkivfoto

- Det bliver stadig en god fest, for programmet er det samme. Før var vi udendørs, nu bliver noget af det indendørs. mer. Derfor er der stor risiko for, at vi kommer ødelægge græsplænen, hvis festen bliver afholdt ved Multibanen. Og det ønsker vi jo ikke. Vi er glade for parkområdet, som ikke skal ødelægges på grund af en enkelt dags fest. Så vi har iværksat ’Plan B’, siger beboerkonsulent Asmaa Abdol-

DAGENS PROGRAM 11.00

Hamid, der er dybt involveret i arrangementet. Torvet byder velkommen Vollsmose Torv har hele tiden været tænkt som alternativ, hvis vejrudsigten var dårlig. Hvis det skulle blive regn og rusk, er der ikke meget ved at holde fest

udendørs. Centerledelsen er glad for at lukke bydelsfesten ind. - Vi havde jo fra starten håbet på, at den skulle holdes hos os – af mange årsager. Så vi håber, at vi nu i samarbejde med Vollsmose Blomstrer kan lave en festlig weekend – i tørvejr, siger Tomas Rosendal, som er marketingschef på Vollsmose Torv, og som håber på en afsmittende effekt: - Det bliver fantastisk at få en masse mennesker ind at se centeret og give butikkerne en mulighed for at vise frem –

måske over for en masse nye kunder. Ud over fodboldturneringen, som stadig bliver spillet på Multibanen, rykker alle indslag – fyrværkeri, musik, dans, aktiviteter for børn og så videre – nemlig med ned til centeret. - Det bliver stadig en god fest, for programmet er det samme. Før var vi udendørs, nu bliver noget af det indendørs. Scene, storskærm og boder rykker for eksempel inden for i medinaen, mens karrusellen, toget og spejderne stadig vil være udenfor, siger en meget flyttetravl Asmaa Abdol-Hamid

HER ER FESTEN DAGENS PROGRAM

FESTEN STARTER j eve ind tem r e K

11.00

FESTEN STARTER

13.30

ÅBNINGSTALE AF ANKER BOYE

ASEM JOMAA / DOUBLE S/

15.00

ASEM JOMAA / DOUBLE S/

15.30

JULIE BERTHELSEN

15.30

JULIE BERTHELSEN

16.30

ZAKI / DJ

16.30

ZAKI / DJ

17.30

JIMILIAN

17.30

19.45

UDDELING AF DEN GYLDNE FRØ

20.00

KIM LARSEN JAM

20.00

KIM LARSEN JAM

20.45

USO /JOHNSON

Åsumvej 20.45

USO /JOHNSON

22.00

DANMARKS BEDSTE FYRVÆRKERI

22.00

DANMARKS BEDSTE FYRVÆRKERI

I løbet af dagen er der desuden: Medaljer til vinderne af fodboldturneringen, kåring af vinderne i kulturhusets tegnekonkurrence, palæstinensisk folkedans, koret Stemmer fra Vollsmose, arabiske toner, bosnisk folkedans, Spirerne fra Vollsmose og line dance - samt meget, meget mere

HER ER FESTEN j eve ind tem r e K

JIMILIAN

Vi er her 19.45 P

UDDELING AF DEN GYLDNE FRØ

Dagens konferenciers er Robert Hansen og Camilla Ottesen, som er kendt fra film og tv

Med bus: Linje 31 og 32 mod Seden Syd kører fra Banegården ad Åsumvej og I løbet af dagen er der desuden: Vollsmose Allé.

På cykel: Fra Odense centrum er det muligt at følge Odense Å sti til Vollsmose.

Her finder du program og information om bydelsfesten Vollsmose Blomstrer

Medaljer til vinderne af fodboldturneringen, kåring af vinderne i kulturhusets tegnekonkurrence, palæstinensisk folkedans, koret Stemmer fra Vollsmose, arabiske toner, bosnisk folkedans, Spirerne fra Vollsmose og line dance - samt meget, meget mere

Ejbygade

Dagens konferenciers er Robert Hansen og Camilla Ottesen, som er kendt fra film og tv

SÅDAN KOMMER DU TIL VOLLSMOSE:

vollsmose.dk/blomstrer

Vi er her P

Åsumvej

SÅDAN KOMMER DU TIL VOLLSMOSE: Med bus: Linje 31 og 32 mod Seden Syd kører fra Banegården ad Åsumvej og Vollsmose Allé.

På cykel: Fra Odense centrum er det muligt at følge Odense Å sti til Vollsmose.

Vollsmose Allé

15.00

Vollsmose Allé

ÅBNINGSTALE AF ANKER BOYE

Ejbygade

13.30

og fortsætter: - Heldigvis har vi rigtig mange gode samarbejdspartnere, som alle stiller sig til rådighed for at hjælpe. Så vi bevarer overblikket. Vi tager det hele med et smil på læben og ser det som en udfordring, som vi nok skal klare. Men vi trænger nok alle til en fridag eller to efter byfesten, haha.


8. september 2011  •   Vollsmose Avisen nr. 72  • 9


10  •  Vollsmose Avisen nr. 72  •  8. september 2011

Sp rten Tættere samarbejde om talenter Af Thomas Juhl Bruun Foto: Kurt Bebe

9’erne fortsætter pointhøsten KAMPREFERAT: Tarup/Paarup - B1909 1 - 3 (2. september) B1909 har fået hul på pointbylden, efter at de i forrige weekend tog sæsonens tre første af slagsen. Fredag gik det ud over Tarup-Paarup, der på hjemmebane måtte se sig slået med 3-1. Men det var faktisk Tarup-Paarup, der - trods en god B1909-indledning - tog føringen efter et kvarters spil ved Paw Hansen tidligere B1909 spiller. Men 9’erne fik rystet chokket af sig og genvandt kontrollen over kampen. Den fortjente udligning stod Salih Kaya for inden pausen. Kort efter scoringen indfandt kampens afgørende moment sig. Anders Fønss forsøgte at lobbe bolden over Tarups målmand, der uden for feltet tog hænderne i brug. Det gav direkte rødt kort. En mand i overtal styrede B1909 anden halvleg, og de logiske scoringer blev sat ind af Anders Fønss og Salih Kaya på straffe.  Af Niki Antivakis, B1909

B1909: Før sommerferien var der en del tumult i boldklubben B1909. Nogle i foreningen mente, at klubben ikke fik nok ud af samarbejdet med FC Fyn, og det var tæt på at føre til et brud. Det er noget af det, de to fodboldklubber nu forsøger at råde bod på. Et bedre talent-samarbejde mellem de to klubber er noget af det, der skal være med til at knytte bånd – og få nogle flere af B1909’s store talenter på FC Fyns hold. FC Fyn har skabt to nye hold, U13 og U14, hvor talenterne fra de tre moderklubber kan blive afprøvet og udviklet. Desuden

- Vi har brug for at blive en stærk del af FC Fyn. Og vi vil gerne vise vores talenter, at der ikke er så langt til FC Fyn, og at alle har chancen for at komme med. vil FC Fyns U12-, U13-, U14- og U15-hold fremover skiftes til at træne med B1909’s tilsvarende årgang på anlægget i Vollsmose. Hver fjerde uge får de lokale fodbolddrenge altså mulighed for at træne med spillerne fra FC Fyn. Succes for U13-angriber - Det er noget, vi ser rigtig meget frem til. Vi har brug for at blive en stærk del af FC Fyn.

Og vi vil gerne vise vores talenter, at der ikke er så langt til FC Fyn, og at alle har chancen for at komme med, forklarer Kenneth Kongensgaard fra B1909 om det nye og tættere samarbejde: - Desuden får vores drenge mulighed for at se, hvad det kræver – med hensyn til opførsel på holdet og indstilling til træningen og så videre. I første omgang er ambitionen, at flere af de unge spillere i B1909 skal have chan-

cen for at komme på FC Fyns ungdomshold. Senere er det håbet, at B1909’s spillere kan gøre sig gældende på FC Fyns divisionshold, der i denne sæson spiller i 2. division. - Lige nu har vi for eksempel to spillere på det nye U13-hold, siger Kenneth Kongensgaard, som ser lyst på mulighederne for at få flere spillere på holdet: - Da FC Fyn forleden slog rivalerne fra OB i en vanvittig 5-4 kamp, var det for eksempel Abdallah Hussein fra B1909, der var dagens helt, da han scorede de to afgørende mål til 4-4 og 5-4. Det var dejligt at se – og et godt eksempel for de andre drenge i klubben.

Det -sker i Vollsmose se flere arrangementer på www.vollsmose.dk Valgmøde i Lærkeparken | 8. september

Menu i Værestedet Øst | Til 22. september Hver tirsdag, onsdag og torsdag er der fællesspisning i Værestedet Øst i Egeparken. Her er det muligt at få et solidt måltid aftensmad til en lav pris i selskab med andre. Tilmelding gerne dagen før. Sådan ser menukortet ud i de kommende uger:

Har du endnu ikke besluttet dig for, hvor du skal sætte dit kryds til valget, er der torsdag den 8. september mulighed for at komme helt tæt på de lokale kandidater. Lærkereden afholder nemlig vælgermøde fra klokken 19.00 med deltagelse af Pernille Rosenkrantz-Theil (S), Camilla Hersom (Rad.), Karsten Hønge (SF), Anne Møllegaard Mortensen (DF), Claus Hauden (V)og Vibeke Syppli Enrum (Enh.)

8. september: Bøf i folie med tilbehør 13. september: Stuvet hvidkål med medister 14. september: Wok med kylling og grønsager 15. september: Farseret porre med tilbehør 20. september: Lasagne 21. september: Mousaka 22. september: Fisk efter årstiden med grønt Tid: Hver tirsdag - torsdag kl. 17.30 Sted: Værestedet Øst, Egeparken

Lær om buddhismen | Hver søndag Hver søndag er det muligt at møde den herboende buddhistiske munk, Thanh Loi Le, i Pyramiden, hvor han tilbyder gratis rådgivning og indføring i buddhistisk meditation og praksis. Tilbuddet er til alle, og det er gratis. Tid: Hver søndag kl. 10.50 - 12.50 Sted: Pyramiden

Banko i Lærkereden | 22. september Første og tredje mandag i måneden arrangerer Lærkereden bankospil i Lærkeparkens Beboerhus. Der spilles om 24 pæne gevinster samt to ekstranumre. Desuden er der puljespil, lotteri og ’døde duer’ med mere. Der er mulighed for at købe kaffe/the med brød og sodavand til rimelige priser. Tid: Mandag 22. september kl. 19.00 - 22.00 Sted: Lærkeparkens beboerhus

Tid: Torsdag den 8. september kl. 19.00 Sted: Lærkeparkens beboerhus

Michelle Birkballe spiller i Vollsmose Kulturhus Af Thomas Juhl Bruun Det kommer med garanti ikke til at gå stille af sig når det erfarne århusianske energibundt - sangerinden, komponisten og guitaristen Michelle Birkballe - giver koncert i Vollsmose Kulturhus torsdag den 15. september med sit rutinerede band. Michelle Birkballe serverer solid, funky blues-rock med et gran pop, en knivspids country og et anstrøg af jazz sammen med sit velspillende band. Kvinden med den unikke stemme - så fløjlsblød som ru sandpapir - har flere album bag sig. Blandt andet den roste, nyudgivne cd ’2011’. Nummeret ’Please Give Me A Call’ fra samme cd har ligget i rimelig fast rotation på P4. For ganske nylig tog Michelle Birkballe med band Smukfest i Skanderborg med storm, og mon ikke, at de gentager succesen i Vollsmose? Tid: Torsdag den 15. september kl. 20.00 Sted: Vollsmose Kulturhus Billetter: Sælges i døren fra kl. 19.30. Entré: 40 kroner

B1909: Leg og bold for de små | Hver søndag De kommende søndage - til og med den 9. oktober - arrangerer boldklubben B1909 en times ’Leg & bold’ for børn i børnehavealderen (3 - 6 år). Der er tale om gratis aktiviteter, hvor far og mor er mere end velkomne til at lege med - og så er det gratis. Alle dagene er det B1909’s anlæg, der lægger græs til. For yderligere info kontakt Morten fra B1909 på tlf. 4242 3017. Tid: Hver søndag kl. 10.00 - 11.00 Sted: B1909’s anlæg

Lokal-tv fra Vollsmose | Tirsdage og onsdage Husk, at der hver tirsdag og onsdag er en tv-udsendelse, hvor Sally Issaoui er vært for en halv times små og store historier fra Vollsmose. Blandt meget andet er der for tiden reportage fra sidste skoledag på Humlehaveskolen og ministerbesøg på Vollsmose Torv samt dækning af forsommerens kedelige youtubehistorie . Udsendelsen bliver sendt tirsdage klokken 15.30 og onsdage klokken 24.00. Den sendes på den regionale, digitale kanal - samme kanal som sender TV 2+. Tid: Hver tirsdag kl. 15.30 og onsdag kl. 24.00 Sted: I dit fjernsyn på Kanal Fyn under de digitale kanaler


8. september 2011  •   Vollsmose Avisen nr. 72  • 11

Til vores

ÅRS JUBILÆUM vil vi donere

for at hjælpe med at

Til støtte for:

vil vi donere en procentdel for at nå vores mål.


12  •  Vollsmose Avisen nr. 72  •  8. september 2011

Mød en... nordmand Der bor omkring 80 nationaliteter i Vollsmose. Her på bagsiden kan du lære mere om nogle af dem, du kan møde i kvarteret.

Kort om Norge

Lars Besseberg er 40 år. Han har boet i Danmark i to måneder, men er født og opvokset i Norge. Tekst og foto: Thomas Juhl Bruun Hvad er den største forskel mellem Danmark og Norge? Danskere er mere sociale end nordmænd. Når vi møder nogen her i Vollsmose, siger folk altid hej. Og selvom vi kun har boet to måneder i Danmark, har vi allerede lært mange at kende. For eksempel i B1909, hvor min søn på 12 år spiller fodbold. Hvad er typisk norsk? Sne og ski, haha. Vinteren er meget længere i Norge end i Danmark. Hvert år er der cirka fire måneder med garanti for sne, og hele landet er dækket af skove og bjerge. Så Norge er kendt for skisport, især langrend. Vi har haft nogle store skisportsstjerner, som Bjørn Dæhlie og Kjetil Andre Aamodt. De fleste nordmænd dyrker skisport, både alpint og langrend. Faktisk er skisport obligatorisk i skolen.

Hvorfor skal man tage på ferie i Norge? Man skal se skoven og ’fjellet’– bjergene. Og selvfølgelig stå på ski, hvis man kommer derop om vinteren. Især området omkring Bergen i Vestlandet er flot. Her har du både høje bjerge og vandfald. Og hvis du kommer på vejen fra Oslo, kan du se gletchere – både sommer og vinter. Kysten er barsk med meget vind og klipper. Der er nogle sandstrande, men de er kunstigt anlagt og kan ikke sammenlignes med danske strande. Kunne du finde på at flytte til Norge igen en dag? Ikke nu i hvert fald. Vi får vores tredje barn den 30. november, og Vollsmose er et fantastisk sted for børn at vokse op. Der findes ikke noget sted med så mange legepladser og børn, der løber rundt og leger, som her.

vind LÆKRE VOLLSMOSE-KAFFEKRUS Find løsningsordet ved hjælp af de små tal i opgaven. Udfyld kuponen og send den til Mediehus Vollsmose, Vollsmose Allé 14, 5240 Odense NØ - eller send løsningsordet samt navn, adresse og telefonnummer i en email til vind@vollsmose.dk inden torsdag den 29. september. Sidste udgaves vinder blev: Marianne Haas

Fiskegrateng Norsk gratin med torsk (4 pers.) 500 gr torsk (eller anden hvid fisk) 2 spsk smør (eller margarine) 2 spsk hvedemel 4 dl mælk 3 dl suppehorn (små makaroni-nudler) 6 æg 300 g revet ost Revet muskatnød, salt og peber til smag Lav en klassisk bechamelsauce sådan: Smelt smørret i en gryde og pisk melet i. Tilsæt mælk langsomt under omrøring, bring sovsen i kog og lad den simre i 10 minutter, til den er tyk. Smag til med salt, peber og muskatnød. Imens koger du makaroni og fisk nogle få minutter. Stil det hele til afkøling og pluk fisken i mindre stykker. Skil blommerne fra æggene og pisk æggehviderne stive. Rør først blommerne i den afkølede sauce og bland den derefter forsigtigt med suppehorn og fisk. Rør så de piskede æggehvider i. Hæld blandingen i et ildfast fad og drys rigeligt med ost over. Bag retten i ovnen ved 200 grader i cirka 45 minutter - til osten er gylden. Velbekomme!

Danmark og Norge har meget til fælles. Ja, faktisk var det engang én nation samlet under det danske kongehus. Da den norske kongerække uddøde i 1387, gik landet ind i en unionsperiode med Danmark, som efter 1450 blev stadfæstet i en traktat. Dette er kendt i Norge som ’400-års natten’. Efter at Danmark-Norge mistede sin flåde under napoleonskrigene og yderligere gik statsbankerot, blev Norge afstået til kongen af Sverige. Unionen gik i opløsning i 1905, hvor det norske storting kårede den danske prins Carl til konge under navnet Haakon VII. Norge er også kendt som ’landet med midnatssolen’, da en del af det langstrukne rige ligger nord for polarkredsen. Her går solen ikke ned ved midsommer. Til gengæld er vinteren i det nordlige Norge lang og mørk.

Vollsmose Avisen nr. 72  
Vollsmose Avisen nr. 72  

Vollsmoses lokale avis

Advertisement