Page 1

Nummer 241 • 10. oktober 2019

Udgives af Vollsmose Sekretariatet

MAGISK EFTERÅRSFERIE

SAMBUSA I B1909

Borgerjournalisterne anbefaler teater, Magiske Dage og kreative klipperier Side 6-7

Foreningen SAHAN serverer somaliske lækkerier i B1909’s café Side 9

AYA LOUBANI FRIVILLIGE BEBOERE HAR NOONAN ER GUIDER, SYNDROM NÅR DER OG SLÅR ER BESØG FLIKFLAK I VOLLSMOSE 

SIDE 8 9

Foto: Signe Lene Christiansen

Guider går til fordommene

LÆS OGSÅ: Flere i dagtilbud side 3 • Investorer viser interesse side 4-5 • Bydelssøstre blev årets ildsjæle side 9

Snart kommer den nye bygade Den 22. oktober tager Odense Kommune, Civica og FAB det første spadestik til den nye bygade i Vollsmose. En vej, der kommer til at gå tværs gennem bydelen, og som skal medvirke til at binde området bedre sammen med resten af byen.

Tekst: Signe Bache Hvis du undrer dig over, at der bliver sat skurvogne op på vendepladsen foran Granpar-

kens børnehus - eller ser hvordan nogle af træerne i det grønne ned mod moseområdet bliver fældet. Så er det alt sammen en del af forberedelserne til den nye bygade.

Det første spadestik til den nye bygade tages den 22. oktober. Her står Odense Kommune og boligorganisationerne for en festlig markering af, at arbejdet med at åbne Vollsmose op for alvor begynder.

Gør klar til anlægsarbejdet Fra mandag den 14. oktober vil det være tydeligt forskellige steder omkring center-

stien, at der gøres klar til anlægsarbejdet. Der sættes skurvogne op på vendepladsen ved Granparkens børnehus - der hvor centerstien møder Ejbygade. Området skal fungere som byggeplads, og derfor bliver vendepladsen også spærret af, så det ikke længere er muligt at køre ind med bil. Det vil dog stadig være muligt at færdes til fods eller på cykel. Nogle af træerne ned mod

mosen fældes, og langs Ældrecenter Øst bliver der sat en 1,80 meter høj støjvæg i pileflet op, som skal mindske støjgener fra bygaden.

Færdig i 2020 Bygaden anlægges der, hvor den nuværende centersti løber mellem Ejbygade og Vollsmose Torv, og efter planen vil den stå færdig i oktober 2020. Bygaden er en

del af infrastrukturplanen ’Fremtidens Vollsmose’, som handler om at skabe bedre forbindelse til, fra og gennem Vollsmose. Derfor skal nye veje bryde gennem bydelen, og der skal laves flere stier til cyklister og fodgængere. Alle er velkomne til at deltage i fejringen af det første spadestik. Læs mere om arrangementet i kalenderen på side 10.


2  •  Vollsmose Avisen 241  •  10. oktober 2019

Signe Lene Christiansen Redaktør for Vollsmose Avisen silch@vollsmose.dk Tlf. 20 41 48 79

Maja Bach Løvstrup Ansvarshavende redaktør mhl@vollsmose.dk

Borgerbidrag i denne udgave Duaa Abbed Safiya Abdulkarim Heidi Agergaard Rene Agergaard Farah Ahmad John Bonde Jørgen Gregersen William Thorup Hansen Julie Nguyen Metha Aagé Maul Elena Mirela Stefan

Bliv borgerjournalist for avisen Vollsmose Avisen vil medvirke til at gøre Vollsmose til et endnu bedre sted at bo og leve. Avisen er beboernes avis - både som kilde til oplysning og som et medie, hvor borgerne selv kan bidrage aktivt med idéer, skrive artikler eller tage billeder. Har du lyst til at skrive eller fotografere? Har du lyst til at være med på holdet? Eller har du bare en idé til en historie, som du mener, avisen bør tage op? Så er du meget velkommen til at kontakte redaktionen eller kigge forbi Vollsmose Sekretariatet til en snak.

BILLEDET FORTÆLLER: Torsdag den 3. oktober var Samarbejdsrådet fra Vollsmose på studietur i Gellerupparken i Aarhus. Her hørte repræsentanterne fra de forskellige afdelinger i Vollsmose om omdannelsen af Gellerup, hvor man allerede har fjernet boligblokke og er i gang med at bygge nye private boliger. Samarbejdsrådet fik blandt andet inputs til, hvad man skal tage højde for, når beboere skal fraflytte en bydel på grund af nedrivninger. Samarbejdsrådet er det øverste organ for beboerdemokratiet i Vollsmose, hvor alle bydelens ni afdelingsbestyrelser hver har to pladser. I Samarbejdsrådet kan bestyrelserne samarbejde på tværs af afdelinger og tale om initiativer eller problemstillinger, der optager beboerne i hele bydelen. Foto: Jørgen Gregersen, borgerfotograf

Indlevering af materiale Alle er velkomne til at komme med forslag til artikler og indlæg. Materiale sendes til Vollsmose Avisen, Vollsmose Sekretariatet, Vollsmose Allé 10, 5240 Odense NØ – eller på mail til avis@vollsmose.dk. Redaktionen forbeholder sig ret til at redigere i alt indsendt materiale.

Kommende aviser og deadlines Har du et arrangement eller en artikel, du gerne vil have med i avisen, kan du se de aktuelle deadlines herunder. Bemærk dog, at jo tidligere du indleverer materiale, jo større er muligheden for at få det med i avisen. Kontakt venligst redaktøren på tlf. 20 41 48 79, hvis du har spørgsmål. Udgivelsesdato: Torsdag den 31. oktober Deadline: Torsdag den 24. oktober Udgivelsesdato: Torsdag den 14. november Deadline: Torsdag den 7. november Redigering og layout: Bjarne Kjær Simonsen og Signe Lene Christiansen Tryk: Grafisk Produktion Odense Oplag: 6.850 Distribution: FK Distribution

Hvis du ikke får din avis Vollsmose Avisen husstandsomdeles gratis. Modtager du ikke avisen senest fredag kl. 21.00, så kontakt FK Distribution på www.fk.dk/reklamation eller send en mail til kvalitetvest@fk.dk. Ellers ring til FK Distribution på telefon 70 10 40 00 mandag til torsdag fra kl. 8.30 - 16.00 og fredag kl. 8.30 - 14.30.

LEDER

Efterårsferie med magi og kreative klip Bladene på træerne er lige så stille i gang med at skifte farve fra grønne til røde, gule og orange nuancer. Temperaturerne falder dag for dag og kræver nu, at vi finder halstørklæder, handsker og tykke trøjer frem. Fuglene trækker sydpå, og kastanjerne falder til jorden. Vi tænder stearinlys, brygger rygende varm te og smyger tæpperne lidt tættere rundt om os i sofaen. Det er efterår. I modsætning til sommeren, der kalder os ud af vores huse, inviterer denne årstid os mere og mere indenfor. Selvom mange af os nok brokker os over mørket og kulden, så er efteråret også en tid med hygge, gåture i smukke farver og ikke mindst en uges efterårsferie for skolebørnene og en del af deres forældre. I Odense har efterårsferien i mange år været lig med magi. I tre dage indtager tusindvis af hekse, troldmænd, kæmper, havfruer, fantasy-forfattere, mytologis-

Af Signe Lene Christiansen

ke skabninger og udklædte familier bymidten, der er spækket med magiske aktiviteter. Her kan man både befri Odense Teater for ond magi, sy sin egen kappe, prøve at skrive fantasy, lære at svømme som en havfrue eller kæmpe i det store og afgørende slag mellem det gode og det onde. Nogle aktiviteter koster penge og kræver tilmelding, og andre er helt gratis fornøjelser. Uanset hvor engageret man er i det magiske Harry Potter-inspirerede univers, så er det altid hyggeligt at gå en tur gennem byen og opleve velkendte passager og gader i nye, fantasifulde klæder. På side 6-7 i denne avis giver en række af avisens borgerjournalister deres bedste anbefalinger til, hvad man skal opleve af sjove og magiske begivenheder i efterårsferien. På samme sider kan man også blive inspireret til at udfolde sig kreativt, hvis man hellere vil hygge derhjemme, mens

de magiske kræfter kæmper udenfor. Senere i oktober kan man nemlig fejre den amerikanske højtid halloween, der kan være et kærkomment festligt afbræk i det mørke og lange efterår. Også til halloween er magien i centrum og indbyder til uhygge med skrækindjagende hekse, vampyrer og zombier. Derfor har borgerjournalisterne Heidi Agergaard og Elena Mirela Stefan fundet pynt, der får familien til at gyse, og som man kan lave selv. Rigtig god efterårsferie.


10. oktober 2019  •   Vollsmose Avisen 241  • 3

NYT FRA VOLLSMOSE

Hvad betyder ny lov om dagtilbud? ringstilbud? - Et obligatorisk læringstilbud er kort og godt en 25 timers vuggestueplads, hvor barnet på helt normal vis indgår i vuggestuens aktiviteter og rutiner. Loven siger, at de 25 timer skal være fordelt med fem timer på hver af ugens hverdage. Det er forældrenes pligt at sørge for, at barnet møder i vuggestuen hver dag.

Hvad betyder det for forældre i Vollsmose, at loven om obligatorisk læringstilbud er trådt i kraft den 1. juli? Vollsmose Avisen har talt med konsulent Vibe Martiny fra dagtilbudsafdelingen i Odense Kommune.

Tekst: Niels Just Rasmussen Loven om obligatorisk læringstilbud trådte i kraft 1. juli i år. Hvad betyder det? - Det betyder først og fremmest, at det nu er besluttet ved lov, at alle forældre i udsatte boligområder, herunder Vollsmose, skal indskrive deres børn i et pasningstilbud, der er godkendt af kommunen – for eksempel en vuggestue eller en dagpleje. Alle forældre skal derfor vælge, hvor de ønsker deres barn skal passes, fra barnet fylder et år. Det er en god idé at skrive sit barn op ved Pladsanvis-

Forældre i Vollsmose skal vælge, hvor deres etårige børn skal passes som følge af en ny lov. Arkivfoto: Jørgen Gregersen

ningen allerede kort efter fødslen. Kan forældre stadig vælge at passe deres barn hjemme? - Forældre kan godt vælge at passe deres barn hjemme. Men de skal fortælle det til

kommunen. Hvis man vælger det, skal man vide, at kommunen har fået til opgave at følge op på, om børn, der bliver passet hjemme, møder dansk sprog og kultur nok. Derfor vil man få besøg af en konsulent fra kommu-

nen. Hvis man vil passe sit barn hjemme, er det et krav, at begge forældre har bestået en danskprøve på 9. klasses niveau. Hvad sker der, hvis forældrene ikke får indskrevet de-

res barn i et pasningstilbud til tiden? - Så bliver barnet automatisk indskrevet i det, man kalder et obligatorisk læringstilbud, når barnet fylder et år. Hvad er et obligatorisk læ-

Stilles der andre krav til forældrene i et obligatorisk læringstilbud? - Ja, begge forældre er forpligtede til at deltage i et forløb med pædagogerne om barnets trivsel i vuggestuen. Derudover har de mødepligt til et kursus, hvor de undervises i, hvordan de kan støtte deres barns sproglige og sociale udvikling. Hvis forældrene ikke overholder aftalerne, når de enten har deres barn i et obligatorisk læringstilbud eller passer deres barn hjemme, hvad sker der så? - Så har Odense Kommune mulighed for at trække i børne- og ungeydelsen.

To børn skal i obligatorisk læringstilbud Dansk for - Vi gør en stor indsats for at undgå, at børn bliver indskrevet i et obligatorisk voksne i læringstilbud ĂŶƐŬĨŽƌǀŽŬƐŶĞ Vollsmose ŝsŽůůƐŵŽƐĞ Langt de fleste småbørn i Vollsmose er indskrevet i et almindeligt pasningstilbud. To børn er indskrevet i et obligatorisk læringstilbud som følge af en ny lov. Men loven møder kritik fra forældre.

Tekst: Niels Just Rasmussen Den 1. juli trådte en ny lov om obligatorisk læringstilbud i kraft. Loven indebærer, at børn fra udsatte boligområder skal gå i obligatorisk læringstilbud i en daginstitution fem timer om dagen, hvis de ikke er indskrevet i vuggestue eller dagpleje, når de fylder et år. Forældre kan også blive godkendt til at passe barnet hjemme. De seneste tal fra Odense Kommune viser, at to børn fra Vollsmose lige nu er indskrevet til at starte i et obli-

gatorisk læringstilbud. Derudover har fire familier valgt at passe deres børn hjemme. Resten af gruppen af etårige børn fra Vollsmose er i øjeblikket indskrevet i et helt almindeligt pasningstilbud. - Vi gør en stor indsats for at undgå, at børn bliver indskrevet i et obligatorisk læringstilbud. Vi sender blandt andet informationsmateriale ud, når barnet fylder 9 og 10 måneder, hvor vi informerer om den nye lov og de pligter og muligheder, forældre har, fortæller Vibe Martiny, der konsulent i dagtilbudsafdelingen i Odense Kommune.

Kritik fra forældre Det er sundhedsplejerskerne, der har den tidligste og tætteste kontakt med børn og forældre, og de møder en del kritik fra forældre i Vollsmose, når de fortæller om den nye lov på deres besøg. - Mange forældre finder loven uretfærdig, specielt fordi de føler sig velintegrerede. Men det er vores opgave at

’’

Vibe Martiny, konsulent i dagtilbudsafdelingen i Odense Kommune

informere alle forældre til nyfødte børn. Både dem, der er velfungerende og dem, der måske skal have noget støtte, siger Lissi Skodborg Jørgensen, teamleder for sundhedsplejerskerne i Vollsmose. Hun oplyser i øvrigt, at sundhedsplejerskerne allerede vil informere om loven ved deres første besøg, når barnet er 14 dage gammelt. På den måde er forældrene informeret i god tid.

Klarer sig bedre i skolen Ifølge Vibe Martiny kan daginstitutioner have stor betydning for udviklingen af børnenes sprog. - Vi ved, at nogle børn i Vollsmose først starter i dagtilbud som treårige. Dermed

når børnene ikke altid det samme sproglige niveau som deres jævnaldrende før skolestart. Forskningen peger på, at det giver dem problemer, ikke bare når de starter i skolen, men i hele deres skoleforløb, siger Vibe Martiny og understreger samtidig vigtigheden af et godt samarbejde med forældrene. - Vi kan gøre en del i forhold til at sikre en sproglig og social stimulering. Men det er forældrene, der har den tætteste kontakt med barnet, så det er vores opgave at få dem til at arbejde med, siger hun. Det obligatoriske læringstilbud er en del af den såkaldte ghettopakke, som den tidligere regering vedtog sidste år.

ELJƚŚŽůĚ ƟƌƐĚĂŐĚĞŶ ϱ͘ŶŽǀĞŵďĞƌ

sŝůĚƵŐĞƌŶĞďůŝǀĞďĞĚƌĞƟůĂƚ ͻŚũčůƉĞĚŝŶĞďƆƌŶŵĞĚůĞŬƟĞƌ ͻƚĂůĞŵĞĚůčŐĞŶ͕ƐŬŽůĞŶŽŐĂŶĚƌĞƵĚĞŶƚŽůŬ ͻďůŝǀĞŬůĂƌƟůŵĞƌĞƵĚĚĂŶŶĞůƐĞ

^ƉƆƌŐŝsŽůůƐŵŽƐĞ^ĞŬƌĞƚĂƌŝĂƚĞƚĞůůĞƌ ŬŽŶƚĂŬƚshƉĊĨǀƵŽĚΛǀƵĐĨLJŶ͘ĚŬ͘


4 

•  Vollsmose Avisen 241  •  10. oktober 2019

Pluk fra vollsmose.dk Læs den fulde version af historierne - og meget mere - på www.vollsmose.dk

Mere kultur til Vollsmose 4. OKTOBER. Der skal flere nye kultur- og fritidstilbud til Vollsmose i forbindelse med den store omdannelse af bydelen. Derfor tager politikerne i kommunens By- og Kulturudvalg nu stilling til, om der til næste år skal etableres et ’kulturelt samlingssted’ i Vollsmose, som By- og Kulturforvaltningen har indstillet. Forvaltningen foreslår, at den tidligere ungdomsklub Pyramiden - også kendt som Diamanten - skal danne ramme om forskellige former for kreative fællesskaber og være base for udvalgte foreninger for eksempel et filmværksted, tekstilværksted og et teater samt en række foreninger, der arbejder med blandt andet sundhed, idræt, madlavning, byhaver og biavl. På længere sigt skal bydelen også styrkes med en kunstgræsbane, et fritidshus, et børnekulturhus og en verdensfestival, hvor alle byens foreninger inviteres til at deltage. I forslaget er der lagt op til, at pengene til det nye tiltag i Vollsmose skal findes i budgettet fra HCA Julemarked, Torsdagskoncerterne og fra byens tre musikkorps.

54-årig dømt for drabsforsøg 1. OKTOBER. Retten i Odense har afsagt dom i sagen om en 54-årig mands forsøg på at dræbe sin egen datter i Vollsmose. Manden skal seks år i fængsel for drabsforsøget. Sådan lød dommen fra en enig domsmandsret, som samtidig har besluttet at udvise manden, der er irakisk statsborger. Han idømmes desuden forbud mod nogensinde at rejse ind i Danmark igen, ifølge Fyens.dk. Både datteren og mandens hustru har vidnet om, at det var faren, der i sit eget hjem i Lærkeparken stak den 21-årige kvinde med en kniv. Også den 54-årige forklarede, at han havde stukket datteren adskillige gange. Han nægtede sig dog skyldig i drabsforsøg, men erkendte via sin forsvarer at have begået grov vold mod sin datter. Ifølge et vidne fra retsmedicinsk institut blev datteren stukket ni gange med den lange køkkenkniv, som faren tog fra en skuffe. Offeret mistede i alt 13 liter blod og var i yderste livsfare, skriver Fyens.dk. Den dømte kunne ikke forklare, hvorfor han overfaldt datteren. Han har 14 dage til at beslutte, om han vil anke sagen.

Zone førte til 16 sigtelser 25. SEPTEMBER. Fyns Politi oprettede den 11. september visitationszone i Vollsmose og Korsløkke i Odense på baggrund af et skyderi på Vollsmose Allé. Zonen varede i 14 dage. Fyns Politi har opgjort antallet af visitationer, rejste sigtelser og fund, der er gjort, mens der har været visitationszone. På de to uger blev der foretaget 146 visitationer, som har medført i alt 16 sigtelser. Sigtelserne omhandler blandt andet kørsel uden førerret, overtrædelse af loven om euforiserende stoffer samt overtrædelse af våbenloven. Politiet har desuden fundet et baseballbat, to peberspray og en foldekniv. En visitationszone betyder, at politiet kan visitere personer og køretøjer uden at have en konkret mistanke og en sigtelse, som de ellers skal have ifølge retsplejeloven. Muligheden for at indføre visitationszoner opstod i 2004 som et middel til at beslaglægge våben.

Find Vollsmose Avisen på facebook og ‘synes godt om’ - så holder vi dig opdateret på nyheder, arrangementer og debat om bydelen.

Investorer viser int Den første interesse for at investere i Vollsmose er skabt blandt private investorer, ifølge Odense Kommune. Nu skal de fire store grundejere i Vollsmose finde ud af, hvordan arbejdet med at sælge og udvikle arealerne skal foregå.

Tekst: Signe Lene Christiansen Hvordan udvikler befolkningen sig? Hvor er der efterspørgsel på boliger? Hvad kan man leje en kvadratmeter ud til, og hvad kan man sælge den for? Hvad koster jorden? Og hvad koster det at bygge? Kort sagt: Hvad får man for sine penge? Det er det simple, men samtidig komplekse regnestykke, som investorer regner på, når de overvejer, om de skal satse penge på at bygge ejendomme i for eksempel Vollsmose. Udover at der skal rives 1.000 boliger ned i Vollsmose som en del af den lovbestemte udviklingsplan, skal der også bygges 1.600 private boliger i bydelen henover de næste 10 år. Og det kræver private investorer. Ifølge Jes Zinck Severinsen, der er specialkonsulent i Invest i Odense under Odense Kommune, er den første interesse for Vollsmose skabt blandt en række private investorer. - Processen med at finde investorer har været i gang i over halvandet år, og nu er vi

der, hvor den første interesse er skabt, og der er nogen, der har indikeret, at de gerne vil tale mere om mulighederne i Vollsmose. Det er ikke bare at købe en grund og bygge noget. Det handler om en langsigtet indsats og kræver,

at de køber ind på missionen og visionen med omdannelsen af Vollsmose, siger han.

Hvordan vil man sælge? Der er fire store grundejere i Vollsmose. Boligorganisa-

tionerne Civica og FAB ejer jorden i deres afdelinger. Odense Kommune ejer de grønne områder, og Dan Mark Ejendomme A/S ejer Vollsmose Torv og arealet omkring. De skal nu finde ud af, hvordan de på bedste

Tasfo: ’Letbanen skal vedtages’ Der skal lokal kærlighed til, når der skal bygges private boliger i Vollsmose, ifølge Jesper Steen Tastesen. Han er ejer af Tasfo Selskaberne, der blandt andet fokuserer på ejendomsudvikling i primært Odense.

Er du interesseret i at investere i Vollsmose? - Det er endnu ikke tiden til at spørge, om man er klar til at investere eller ej. Der er en

lang række ting, der skal være på plads først. For det første skal kommunen tage endnu mere stilling til infrastrukturen. For eksempel skal letbanens næste etape i min verden være vedtaget. Man skal også være helt sikker på, at der ikke er for stor modstand fra Vollsmoses borgere, for det vil vi som investor ikke blive fanget i. Så lige nu er vi ikke klar til at investere. Men som lokal investor vil vi gerne være med til at udvikle og gøre byen bedre, og hvis man kan få ghettoprædikatet væk fra Vollsmose ved at lave noget nyt, så medvirker vi gerne.

Hvad skal der til for, at I ville investere? - De grundlæggende ting skal være på plads - altså som eksempelvis letbanen. Jeg mener også, at det er vigtigt, at kommunen giver mulighed for, at områdets udvikling får en lokal forankring. Det vil sige, at man ikke blot sælger arealer til store pensionsselskaber, men også får os lokale investorer med. Der skal lokal kærlighed til. Så kommunen skal lave planen, så man kan opdele arealer i mindre byggefelter, så mindre investorer også kan komme til. Der skal være mangfoldighed i investorer-

ne for at trække forskellige typer beboere til Vollsmose, som man gerne vil med planen. Og så er det vigtigt, at kommunen viser, at de virkelig mener det her. For et par uger siden var det et møde om Vollsmoses udvikling for private investorer, hvor du blandt andet deltog. Hvad tog du med derfra? - Panelet til mødet havde erfaringer med at ændre udsatte områder. De erfaringer er gode at bygge videre på og var til inspiration. For eksempel var letbanen også et kritisk punkt i Gellerup.


10. oktober 2019  •   Vollsmose Avisen 241  • 5

eresse for Mosen

SØNDAGSDIGT

- Processen med at finde investorer har været i gang i over halvandet år, og nu er vi der, hvor den første interesse er skabt, og der er nogen, der har indikeret, at de gerne vil tale mere om mulighederne i Vollsmose. Det er ikke bare at købe en grund og bygge noget. Det handler om en langsigtet indsats og kræver, at de køber ind på missionen og visionen med omdannelsen af Vollsmose

’’

Jes Zinck Severinsen, specialkonsulent i Invest i Odense

og nedrivninger. Så der er en rækkefølge i arbejdet, der er logisk at følge. For eksempel ved at fokusere på én afdeling ad gangen ved at sælge areal, når der er sket nedrivninger og gøre arbejdet i afdelingen færdig, før man fortsætter til den næste. Det er også af hensyn til beboerne, så man ikke roder over hele bydelen, siger han.

Tænker langsigtet

vis kan udvikle og sælge forskellige arealer i bydelen. Det forklarer Carsten Henriksen, der er chef for Fremtidens Vollsmose & Boligstrategisk udvikling under Odense Kommune, der blandt andet koordine-

rer de politiske planer i Vollsmose. - Lige nu handler arbejdet om at finde ud af, hvordan man skal sælge arealer. I udviklingsplanen er der et tidsforløb over renoveringer, fysiske helhedsplaner

Ifølge Carsten Henriksen har realiseringsbestyrelsen, der har udarbejdet udviklingsplanen, udvalgt knap to håndfulde investorer, som de fokuserer på. Det er investorer, der er indstillet på, at deres investering måske først giver økonomisk udbytte langt ude i fremtiden. - Der er lagt vægt på at tale med investorer, som har langsigtede planer og tænker 10 til 30 år frem, for det kræver omdannelsen. Så kan der være plads til

mere kortsigtede investorer, når først omdannelsen fysisk er i gang, siger han og fortæller, at der blandt andet er interesse for at bygge til dem, der skal bosætte sig for første gang. Jes Zinck Severinsen tilføjer: - Både boligselskaberne og kommunen har forskellige idéer til, hvilken type private boliger og målgrupper, man vil tiltrække i fremtiden. For eksempel er der ønsker om at fokusere på bæredygtighed, bofællesskaber og forskellige ejerformer. Det skal investorerne kunne se sig selv i, for der er stor forskel på, om man investerer i familiebolig eller studiebolig. En oversigt i den lovbestemte udviklingsplan viser, at man forventer at opstarte salg af arealer omkring Ejbygade i sommeren 2020 som det første. Det er dog yderst usikkert at beregne tidspunkter for salg af arealer, da flere faktorer kan påvirke salget.

A. Enggaard A/S: ’Vollsmose kan være en mulighed’ Jens Skinnebach er afdelingschef i Århus hos A. Enggaard A/S entreprenør, udvikler og ejendomsinvestor, der blandt andet har investeret i privat boligbyggeri i Gellerupparken. Han afviser ikke at investere i Vollsmose.

Hvad fik jer til at investere i Gellerup? - Det var især beliggenheden, der er god, og udvik-

lingsplanen for området var meget ambitiøs. Vi kunne se det offentlige og boligorganisationer mente det alvorligt med de investeringer, de selv lavede. Og så var der planer om infrastruktur. Det var de væsentligste ting. Men derudover ville vi gerne lave noget i et udsat boligområde, hvor vi med vores indgang og kompetencer som en traditionel virksomhed kan være med til at præge en positiv udvikling. Det ville vi gerne bidrage med. Hvorfor? - Vi har endnu ikke set re-

sultatet af de store træk i udviklingsplanen i Gellerup, men vi har en klar forventning om, at det også bliver en god forretning på sigt. Det er en langsigtet investering. Man skal ikke tro på hurtigt afkast, som hvis man bygger boliger på andre beliggenheder. Kunne I se jer selv investere i Vollsmose? - Ja. Det er ikke sikkert, men det kunne sagtens være en mulighed. Vi vil gerne knyttes tættere til Odense, og Vollsmose kan være et strategisk sted at investere. Vi har allerede er-

faringer fra Gellerup, som vi kan tage med videre. Det kunne jeg godt se for mig, hvis udviklingsplanen er tilpas ambitiøs, og det offentlige byder ind. Det er ikke nok med gode idéer, der skal også være konkrete planer og spillere, der mener det alvorligt. I Aarhus valgte kommunen for eksempel at lægge en hel forvaltning og 1.000 arbejdspladser i Gellerup. Det var ambitiøst. Det blev ikke kun ved snakken, men blev faktisk realiseret. Som investor vil vi gerne se noget effekt og se, at planerne bliver ført ud i livet.

Årets gang i Vollsmose Solens stråler leger med søens vand Ænderne opfører sig som en and En cyklist cykler sig en søndagscykeltur Mens hun nyder den smukke natur Fuglene synger i en harmonisk harmoni Fordi de har noget at ha’ det i

Smukke farver markerer efterårets farveri Og fortæller at sommeren er forbi Regnens trommer trommer løs på de mange tage Så dagen bruges til indendørsdage Bag de duggede ruder samles familie og venner Eller nogen som kender nogen, man ikke kender

I de nøgne grene har vinteren nu forgrenet sig Og kulden har endegyldigt lagt sig til kaj Mørket føles mørkt i vinterens mørkningsperiode Og kulden viser indimellem ingen nåde Det er tiden, hvor tiden går, som tiden nu skal gå Selv om tiden kan føles at gå i stå

Nu lysner det smukt over Vollsmose gule stene Og snart dækkes de nøgne grene En spirende natur spirer op i skovens muld og løv End ikke den sløve kat virker længere sløv Alt fyldes med glæde, smil og forventning Tiden føles ikke længere at køre i ring

Sådan går det, når året er gået i Vollsmose Meteorologien passer som fod i hose Fordi forskelligheden blomstrer, hvor forskelligheden bor Selv om livet ikke altid kører i en snor De fire årstider skelner ikke mellem hudfarve, tro og stand De kommer hvert år i by som på land

Af John Bonde, tidligere beboer i Vollsmose


6  •  Vollsmose Avisen 241  •  10. oktober 2019

Borgerjournalisternes bedste bud p Som sædvanlig er der masser af spændende aktiviteter og begivenheder, når det meste af byen går på efterårsferie i næste uge. Vollsmose Avisens frivillige borgerjournalister har kigget på, hvad der sker i ugens løb og giver her deres bedste anbefalinger.

En flyvende heks Tekst og foto: Heidi Agergaard, borgerjournalist Snart er det halloween og tid til at lave skræmmende flot pynt. Jeg fundet en skabelon af en flyvende heks, som kan bruges som pynt på mange måder. Først har jeg klippet skabelonen ud og tegnet den op på sort pap, hvorefter jeg har klippet den ud igen. Så kan du hænge den op som pynt i et stykke snor. Eller klistre den på et sugerør med et stykke tape, så den fungerer som pynt til halloweenbordet. Den kan også bruges som bordpynt ovenpå en serviet. En sidste mulighed er at male bagsiden af en

paptallerken med sort, orange og gul tusch (se billede) og derefter lime heksen fast på tallerkenen og sætte en snor i. Så ligner det, at heksen flyver forbi månen på den sorte nattehimmel.

Det skal du bruge: En skabelon med halloween-motiv Farvet pap eller karton Saks

Julie Nguyen anbefaler:

Julie Nguyen anbefaler:

Duaa Abbed anbefaler:

Safiya Abdulkarim anbef

Det Store Slag

Foredrag med Malene Sølvsten

Fantasyforfatterworkshop

Trædrejerens

Her får du chancen for at møde forfatteren bag fantasy-serien, Ravnenes Hvisken, der har taget danske læsere med storm. Malene Sølvsten holder foredrag om, hvordan livet er som forfatter, hvor hun får sin inspiration fra og om, hvordan det var at skrive en serie på tre bind. Du får mulighed for at spørge ind til hendes bøger og stille hende alle de spørgsmål, du brænder inde med. Så hvis du har lyst til at vide mere om dine yndlingspersoner fra Ravnenes Hvisken eller vil vide, hvordan livet er for en forfatter, er det her din mulighed. Jeg er selv stor fan af alle bøgerne i serien. Derfor er det spændende for mig, at jeg kan få chancen for at møde forfatteren bag en af mine favoritserier og høre om hendes tanker. Jeg har allerede tilmeldt mig og er begyndt at glæde mig. Så hvis du er en person, der elsker at læse - især fantasy - anbefaler jeg det her foredrag, hvor der er også mulighed for at få forfatterens autograf.

Nyder du at læse om parallelle universer og vilde skabninger, får du her chancen for at møde tre nye fantasyforfattere. Forfatterne Julie Midtgaard, Katrine Skovgaard og Trine Ipsen vil i deres oplæg fortælle om fantasygenren og om, hvordan berømte bøger, som Harry Potter-serien, har påvirket fantasygenren. Elsker du at læse om fantasi, og har du selv interesse for at skrive, vil det her arrangement være en fantas-tisk chance for dig. Forfatterne vil efterfølgende holde en workshop, hvor du kan udleve alle dine skøreste fantasier. Du får nemlig mulighed for at komme på scenen i et samspil med andre for at sammenstykke idéerne til en helt ny og unik fantasyfortælling.

Nu har du mulighed for at afprøve besværgelser og kæmpe i et stort slag, når det gode og det onde kæmper imod hinanden, og vi endelig får svar på, hvilken side der er stærkest. Hvem vinder? Lysets eller mørkets magikere? Du bestemmer selv, hvilken side du tilhører. Et kæmpe slag mellem to hold af hekse og troldmænd ser man ikke hver dag, og det bliver både sjovt at deltage i, men også spektakulært at se på. Hvis du ikke har lyst til at kaste dig ud i kampen og finde din indre magiker frem, kan du også stå på sidelinjen og heppe på de modige magikere.

Hvor: Flakhaven ved Odense Rådhus, Odense C Hvornår: Lørdag den 19. oktober kl. 17.15 Pris: Gratis

Hvor: Hovedbiblioteket, Østre Stationsvej 15, Odense C Hvornår: Fredag den 18. oktober kl. 14.00 - 16.00 Pris: Gratis, men man skal tilmelde sig på www.magiskedageodense.dk

Hvor: Privaten, Jernbanegade 3, 1. sal, Odense C Hvornår: Lørdag den 19. oktober kl. 11.00 - 11.45 og 14.00 - 14.45 Pris: Gratis, men kræver tilmelding på www.magiskedageodense.dk

Harry Potter har altid vær dom, og jeg husker tydelig aften hele familien eller l bøgerne før sengetid. Jeg h ge med min helt egen trylle lighed for det i år til Mag designe en hel ny og tilpa Det koster ikke noget at ki sen på tryllestave kan ses v

Hvor: Vestergade 20, Odens Hvornår: Torsdag, fredag og oktober kl. 10.00 - 17.00 Pris: Se ved aktiviteten


10. oktober 2019  •   Vollsmose Avisen 241  • 7

på en sjov og magisk efterårsferie Halloween toiletpapirrulle Tekst: Elena Mirela Stefan, borgerjournalist De tomme ruller fra toiletpapir kan blive til fantastisk halloweenpynt. Her kan du se, hvordan de tomme ruller kan blive til både Frankenstein, græskar, vampyrer og mumier. De bliver med garanti et stort hit til halloween - og så er de sjove for børn at lave.

Mumie

Vampyr

Frankenstein

Græskar

1. Lim øjne på - eller tegn to øjne på mumien. 2. Klip strimler af toiletpapir og lim dem lidt tilfældigt rundt om rullen uden at dække hele rullen, så det ligner en mumie.

1. Tag den tørre lyserøde toiletrulle. 2. Klip vampyrens hår ud af sort papir og lim det på toppen. 3. Lim øjne på - eller tegn to øjne på vampyren. 4. Tegn en mund og lim to trekanter i hvidt papir på munden som hugtænder. 5. Klip en butterfly i rødt papir og lim den fast nederst på rullen. 6. Klip en stor trekant i rødt papir og lim den bagpå som vampyrens kappe.

1. Tag den tørre lysegrønne toiletrulle. 2. Klip øjenbryn og mund ud af sort papir og lim på. 3. Lim øjne på - eller tegn to øjne nederst på øjenbrynet. 4. Klip en strimmel i sort papir og klip takker i den ene side, så det ligner hår. Lim håret fast på toppen af toiletrullen.

1. Tag den tørre orange toiletrulle. 2. Klip øjne, næse og mund ud af sort papir og lim på. 3. Klip en lille strimmel i grønt papir og krøl det omkring en blyant. Lim det på som stilken på græskarret.

Det skal du bruge: 4 toiletpapirruller Orange, lysegrøn og lyserød vandfarve Toiletpapir Små selvklæbende øjne (kan også tegnes med tusch) Rødt, sort og grønt papir Lim Tuscher Saks Først skal du male den ene toiletrulle helt lyserød, den anden helt orange, og den tredje helt grøn. Mens de tørrer, laver du mumien ud af den fjerde toiletrulle.

faler:

Farah Ahmad anbefaler:

Jørgen Gregersen anbefaler:

s Værksted

Teater i Vollsmose

I H.C. Andersens fodspor ZOOlomagisk sejltur

ret en stor del af min barngt, at vi så filmene fredag læste et kapitel eller to af har altid drømt om at svinestav. Heldigvis er der mugiske Dage, hvor man kan asset tryllestav til sig selv. igge i værkstedet, men prived aktiviteten.

Nørregaards Teater tager hul på efterårsferien med et teaterstykke til børn og voksne. Nørregaards Teater er et fantastisk sted, hvor familie og venner kan hygge sig til børneteater. Her har børn ikke kun muligheden for at grine og have det sjovt - det er også lærerigt. Teaterstykket ’To Be’ er en spændende og komisk forestilling om menneskerettigheder og spiller to gange på den nye Vollsmosescene. Børn over seks år og voksne i alle aldre er velkomne til den 40 minutter lange forestilling.

På www.visitodense.dk kan man finde ruten ’I H.C. Andersens Fodspor’ med beskrivelser af steder i Odense, som H.C. Andersen har besøgt og haft en tilknytning til. Samtidig kommer man rundt på en hyggelig gåtur og lærer lidt om et stykke af byens spændende historie. Jeg har selv gået noget af ruten, hvor jeg kom forbi tugthuset, hvor den lille H.C. Andersen på et tidspunkt var med i forbindelse med en familiehøjtid. Anstalten er med i hans roman ’O.T.’ Det er en dejlig tur, hvor man bliver klog på H.C. Andersens liv og færden i Odense.

se C g lørdag den 17., 18., og 19.

Hvor: Vollsmose Allé 14, Odense NØ Hvornår: Lørdag og søndag den 12. og 13. oktober kl. 11.00 Pris: 45 kroner for børn, unge, pensionister og ledsagende voksne via www.nrt.dk

Hvor: Odense C Hvornår: Alle dage Pris: Gratis

Jørgen Gregersen anbefaler:

Åfartens turbåd bliver i ferien forvandlet til en uhyggelig båd, der sejler via Odense Å ud til Zoologisk have, hvor der på turen fortælles uhyggelige fortællinger. I zoo besøger man blandt andet en skummel dyrekælder. Det lyder som et rigtig sjovt og (u)hyggeligt arrangement, hvis man er mellem 8-13 år.

Hvor: Filosofgangen 30, Odense C Hvornår: Torsdag den 17. oktober kl. 15.30 - 19.00 og 17.30 - 21.00 Pris: 125 kroner


8  •  Vollsmose Avisen 241  •  10. oktober 2019

Guider viser deres bydel frem Når skoleklasser, journalister og andre interesserede besøger Vollsmose, er det ofte beboere, der viser rundt i bydelen. De vil gerne vise området frem, så de kan være med til at nedbryde fordomme om, hvordan det er at bo i den berømte og berygtede del af Odense. Tekst og foto: Signe Lene Christiansen 65 elever har samlet sig foran indgangen til Vollsmose Torv. Et par petrolumsblå hættetrøjer matcher og afslører, at de er fra Løgumkloster Efterskole i Sønderjylland. Det er en usædvanlig stor flok, Michelle Gudbergsen fra Egeparken skal vise rundt i Vollsmose denne eftermiddag. Hun er frivillig byguide og tager udefrakommende på rundtur i bydelen, som mange kender af navn, men sjældent selv har besøgt. - Når det er en stor gruppe, der kommer rundt, så kigger folk som regel, og det kan jeg godt forstå. Jeg plejer kun at vise max. 10 rundt ad gangen, så det bliver lidt spændende med sådan en kæmpe flok, siger Michelle Gudbergsen, der er 25 år og har boet i Egeparken i snart to år. Imens kalder en lærer flokken af elever sammen og beder dem om at stimle godt sammen om Michelle, så alle kan høre, hvad hun fortæller på trods af den stride efterårsvind. Mange besøgende får som regel et oplæg om Vollsmoses historie i Vollsmose Sekretariatet og derefter en rundvisning af en frivillig beboer. - Det startede med, at jeg viste en svensk journalist rundt, og det var sjovt og hyggeligt. Samtidig er det rart at komme ud på en gåtur, og jeg får lov til at ændre folks opfattelse af Vollsmose, siger Michelle Gudbergsen, der læser historie og psykologi på Syddansk Universitet og er ved at skrive speciale.

Michelle Gudbergsen bor i Egeparken og viser besøgende rundt i Vollsmose for at nedbryde fordomme om bydelen.

med raske skridt og en hale af elever efter sig mod Vollsmose Kirke, hvor de gør turens første stop. - Vi bor omkring 9.500 mennesker her, indleder hun og fortæller om, hvorfor og hvornår Vollsmose blev bygget, og at der bor mange studerende og ældre i bydelen. Et sted i cirklen omkring guiden hvisker en pige overrasket ’wow’ over indbyggertallet. Nogle af teenagerne pjatter med hinanden og fniser, mens de går gennem Egeparken og de grønne områder. En pige tygger livligt på et tyggegummi. - Vollsmose er ikke lige mig, og jeg ville nok ikke turde at bo her, fordi jeg har indtryk af, at det er lidt farligt, siger hun og tilføjer: - Men her virker nu hyggeligt nok.

Dialog virker Farligt versus hyggeligt Solen skinner, men blæsten kaster elevernes hår rundt. Michelle Gudbergsen går

Ali Hassan på 27 år bor i Bøgeparken og er også frivillig byguide. Han har blandt andet vist en forskergruppe fra

- Det startede med, at jeg viste en svensk journalist rundt, og det var sjovt og hyggeligt. Samtidig er det rart at komme ud på en gåtur, og jeg får lov til at ændre folks opfattelse af Vollsmose

’’

Michelle Gudbergsen, byguide

Holland rundt og en gruppe unge, der var på sommerskole i Danmark. Når han viser rundt, oplever han at få spørgsmål som: Hvordan er det at vokse op i en ghetto? Er det rigtigt, at folk herude har våben? Er der problemer med stoffer? Er der mange jihadister? - Jeg har altid gerne villet være med til at ændre synet på Vollsmose og områdets ry. Mange unge her bliver påvirket af stigmatiseringen og den negative fremstilling i den offentlige debat. Men hvis vi er flere borgere, der er med til at vise andre sider og gøre op med fordomme om, at alle kvinder i Vollsmose går i niqab, og at der bliver skudt

alle steder, så kan vi være med til at ændre billedet af Vollsmose, siger han og fortsætter: - Det her med at komme ud, vise rundt, tale og møde andre - det virker bare. Det oplever jeg, når jeg guider folk. De har mange spørgsmål og ting, de undrer sig over, som jeg kan be- eller afkræfte. Hvis jeg kan ændre bare én persons opfattelse, så har jeg nået mit mål.

En personlig udfordring Også Michelle Gudbergsen er drevet af at vise andre sider af Vollsmose end dem, de fleste kender fra medier og den politiske debat.

VIL DU VÆRE BYGUIDE? Bor du i Vollsmose, og vil du vise DIT Vollsmose til skoleklasser, organisationer og virksomheder? Og blive bedre til at stå frem og fortælle for andre? Så kontakt bydelskonsulent i Vollsmose Sekretariatet Katrine Hallgren Frederiksen på telefon 21 17 83 07 eller på kahf@vollsmose.dk

- Jeg har selv venner, der ikke kommer på besøg hos mig, fordi de er bange for at tage til Vollsmose. Hvis jeg var utryg her, ville jeg jo ikke bo her, siger hun og fortæller, at især naturen i bydelen kommer bag på mange besøgende, som mest kender betonblokkene. Rundvisningen er nået fra Egeparken gennem de grønne områder og til Bøgeparken. Efterskolen har gjort stop ved rækkehusene i Bøgeparken og lytter koncentreret til Michelles fortælling om fællesskab, fællesspisninger, foreninger og den ballade, der engang imellem også er. Lærer Egon Christensen danner bagtrop, da gruppen

slanger sig videre gennem Vollsmose. Han er med egne ord ’vildt positivt overrasket’. - Det er spændende at se et sted, hvor vi kan konfrontere vores forudindtagethed. Det er er jo en del af vores land, som vi hører rigtig meget om i medierne. Personligt er jeg målløs over, hvor naturskønt her er, siger han. For Ali Hassan giver arbejdet som byguide også kredit på den personlige konto. - Jeg har rigtig gode samtaler med spændende mennesker, og jeg bliver udfordret af deres spørgsmål, fordi de også kan give mig stof til eftertanke. Så jeg kan lære rigtig meget selv.


10. oktober 2019  •   Vollsmose Avisen 241  • 9

SPORT OG KULTUR

’Spændingen var næsten ikke til at holde ud’ Bydelssøster og borgerjournalist Metha Maul fortæller her om aftenen, hvor Vollsmoses bydelssøstre blev udråbt som vindere af Odense Kommunes Ildsjælepris.

det var allerede en kæmpe oplevelse. Vi søstre snakkede, grinede og pjattede, som vi også er gode til. Måske også i et forsøg på at dulme sommerfuglene i maven. Imens blev der serveret lækker mad, sagt velkommen og de forskellige nominerede blev præsenteret. Som aftenen skred frem, blev de øvrige priser - Kickstarteren, Holdspilleren, Den Bæredygtige og Stjernen - uddelt. Der var underholdning og dessert. Og helt ærligt, så var spændingen til sidst næsten ikke til at holde ud.

Tekst: Metha Maul, borgerjournalist Foto: Maja Bach Løvstrup For snart et år siden stod 22 færdiguddannede bydelssøstre klar. 22 vidt forskellige kvinder fulde af virkelyst, engagement og klar til at hjælpe og støtte andre kvinder - og med et udvidet netværk og et spirende venskab i ryggen. I de knap 11 måneder der siden er gået, har vi haft travlt. Også mere end vi egentligt havde forestillet os. Vi har arrangeret kvindernes internationale kampdag i Vollsmose, forsøgt at få flere til at stemme til folketingsvalget, henvist kvinder fra byde-

Og vinderen er… Borgmester Peter Rahbæk Juel uddelte Ildsjæleprisen til Vollsmoses bydelssøstre.

len til steder, hvor de kan få hjælp, ydet psykologisk førstehjælp og meget andet. Vi har oplevet, at vores arbejde i den grad er blevet bemærket og påskønnet. Det hele kulminerede til FrivilligGalla fredag den 27. september.

Sommerfugle i maven Tidligere i september fik vi nyheden om, at vi var indstil-

let til en eller flere af Odense Kommunes priser for frivilligt arbejde. Det gjorde os glade og stolte. Senere fik vi så at vide, at vi rent faktisk var nominerede som et ud af tre projekter til hovedprisen: Ildsjæleprisen. Det vakte jubel og endnu mere glæde og stolthed. Faktisk blev vi indtil gallafesten ved med at sige til hinanden: ’Vi er allerede vindere blot ved dette’.

Så oprandt dagen, og 15 søstre mødtes på spillestedet Posten for at fejre frivilligheden. Vi var festklædte, glade og med masser af sommerfugle i maven. Posten var smukt pyntet, vi fik velkomstbobler og fik taget billeder på den røde løber. Der var dejlig musik, og de runde borde var festligt dækket og med pladser specielt reserveret til os. Festen var knap nok i gang, og

Endelig. Klokken 21.00 gik borgmesteren på scenen for at uddele hovedprisen. Han var drilagtig og trak spændingen godt ud. Puuuh, det var svært at lytte rigtig til, hvad han sagde. Rundt om bordet sad alle vi søstre med bøjede hoveder og hænderne knyttet tæt sammen. Og så råbte han: Og vinderne er… bydelssøs-trene! Vi røg alle sammen op af stolene med hænderne over hovederne, og vi dansede os op på scenen, hvor vi krammede hinanden i vildskab og fældede

glædestårer. Vi fik den fine statuette lavet af Jens Galschiøt. - Tusind tak for denne smukke pris. Vi er ganske overvældede og stolte over, at vores arbejde i dén grad er blevet bemærket. At modtage denne pris giver os endnu mere blod på tanden til at forsætte vores arbejde, sagde bydelssøster Aysel fra scenen. - Vi blev samlet 22 forskellige kvinder, som alle brænder for at hjælpe, bryde tabuer og gøre opmærksom på rettigheder og lighed mellem køn. Vi er et godt team, og vi kan med stolthed fortælle, at 20 nye kvinder starter på uddannelsen til november. Tak alle sammen, fortsatte Najla takketalen, inden aftenen blev endnu mere surrealistisk med flere billeder, der skulle tages og interviews, der skulle gives. Vi svævede hjem til Vollsmose i glæde og kunne ikke tro, at det virkelig var sandt. Med prisen, æren og anerkendelsen af vores arbejde følger også overskuddet fra Kulturmaskinens JuleGalla til vores videre arbejde. Vi er så utroligt stolte og kan kun sige et kæmpe tak.

Nye boller på suppen i B1909 - Vi er meget glade for at få lov til at lave mad i B1909’s kantine. For selvom vi har nedsat arbejdsevne, betyder det meget for os at kunne gøre nytte i det omfang, vi er i stand til

Pølser og grillmad er erstattet af velsmagende mad fra Somalia takket være kvindeforeningen SAHAN, der har pustet liv i kantinen hos de røde.

Tekst: Niels Just Rasmussen - Kvinderne har alle nogle handicaps, der gør, at de befinder sig temmelig langt fra arbejdsmarkedet. Men de har ligesom alle andre behov for at komme ud blandt andre og gøre nytte, siger han.

Foto: William Thorup Hansen, borgerfotograf Foreningen SAHAN har udskiftet traditionel dansk mad med somaliske retter hos B1909. Der er sket lidt af en kulturrevolution i B1909’s kantine. Traditionel dansk grillmad har måttet vige pladsen for alt godt fra det somaliske køkken - tilberedt af en gruppe somaliske kvinder fra den somaliske kvindeforening SAHAN. - Vi er meget glade for at få lov til at lave mad i B1909’s

’’

Ayan Muumin og Shamso Hassan, forkvinde og kasserer i SAHAN

kantine. For selvom vi har nedsat arbejdsevne, betyder det meget for os at kunne gøre nytte i det omfang, vi er i stand til det, lyder det samstemmende fra Ayan Muumin og Shamso Hassan, der er henholdsvis forkvinde og kasserer i SAHAN.

Socialøkonomisk projekt Det somaliske madindtog i B1909 er blevet til i et samarbejde mellem SSP Odense og SAHAN. - Kvinderne i SAHAN er gode til at lave mad, for den spiller en stor rolle i deres kultur. Derfor var det op-

lagt at lade dem gøre det i B1909’s kantine, hvor de er med til at skabe noget liv, siger Rune Andersen, konsulent i SSP Odense. Men han pointerer, at det er et socialøkonomisk projekt, der ikke tager arbejde fra nogen.

Opskrifter på rygraden At de somaliske kvinder er gode til at lave mad, er for længst rygtedes. Og de har lavet mad til sammenkomster med helt op til 200 deltagere. Noget der selvfølgelig har krævet tilvænning og god planlægning. - Men nu kører det på skinner. Alle hjælper med i

det omfang, de kan. Da vi skulle lave mad til et jubilæum med 200 deltagere, var vi 15 kvinder i sving. Det var hårdt, men sjovt, siger Ayan Muumin. Den somaliske buffet bliver da også til uden brug af opskrifter. - Det er ikke nødvendigt. Mad er en så vigtig del af den somaliske kultur, at den ligger på rygraden i os. Vi har den med fra vores mødre, lyder det med et smil fra Ayan Muumin. Kvinderne er allerede booket op til nye arrangementer. De skal blandt andet stå for maden til klubbens Old Boys-julefrokost.


10 

•  Vollsmose Avisen 241  •  10. oktober 2019

KALENDEREN Frokost i Værestedet Øst | 10. - 18. oktober I hverdagene serverer Værestedet Øst i Egeparken frokost til en god pris. Menukortet for de kommende uger er følgende: Torsdag den 10. oktober: Hokkaidosuppe med bacon Fredag den 11. oktober: Kokkens valg Mandag den 14. oktober: Smørrebrød Tirsdag den 15. oktober: Smørrebrød Onsdag den 16. oktober: Biksemad med spejlæg Torsdag den 17. oktober: Brunch (kræver tilmelding) Fredag den 18. oktober: Kokkens valg

Tid: Mandag-fredag kl. 11.30 - 12.00 Sted: Værestedet Øst, Egeparken 152 Entré: Frokost koster 20 kroner. Kræver ingen tilmelding.

Forestilling: To Be | 12. - 13. oktober To Be er en underholdende og fantasifuld forestilling for børn om menneskerettigheder af Passepartout Theatre Production. Forestillingen udspiller sig i et vittigt univers, hvor komiske og alvorlige situationer folder sig ud i tæt samspil med musikken og digitale illustrationer. Det er en forestilling fuld af håb om dine, mine og alles ret til et værdigt liv. Forestillingen er egnet for børn på seks år og opefter. Varighed: 40 minutter.

Tid: Lørdag og søndag den 12. - 13. oktober kl. 11.00 Sted: Vollsmosescenen, Nørregaards Teater, Odense NØ Entré: 45 - 140 kroner via www.nrt.dk

Forestilling: Palle P og perlen | 19. okt. - 1. nov. Palle P ønsker sig så meget at finde noget værdifuldt, noget vigtigt, noget at holde af. En dag finder han ved et tilfælde en meget stor og smuk perle. Han bliver så lykkelig. Faktisk er han verdens lykkeligste dreng. Men da det bliver aften, bliver han bange for, at han skal miste perlen. ’Palle P og perlen’ er en forestilling om drømme, angsten for at miste og venskab.

Tid: Udvalgte spilletider mellem lørdag den 19. oktober og fredag den 1. november Sted: Vollsmosescenen, Nørregaards Teater, Odense NØ Entré: 45 - 140 kroner via www.nrt.dk

Banko i Lærkereden | 21. oktober Der spilles om 24 pæne gennemgående gevinster og to ekstra. Derudover er der lotteri, puljespil og døde duer med mere. Kaffe og te med brød samt sodavand kan købes til rimelige priser.

Tid: Mandag den 21. oktober kl. 19.00 Sted: Lærkeparkens beboerhus, Odense NØ Entré: Gratis

Foredrag om børns sprog | 23. oktober Børnebogsforfatter Lotte Salling giver gennem teori og konkrete eksempler inspiration til, hvordan man stimulerer de mindste børns sprog, og hvordan man kan koble fagter og et levende kropssprog på remser, fortælling og oplæsning. Der vil i foredraget blive givet eksempler på forskellige læsemetoder og -strategier. Arrangementet henvender sig til både forældre, dagplejere og studerende.

Tid: Onsdag den 23. oktober kl. 18.30 - 20.30 Sted: Vollsmose Bibliotek, Odense NØ Entré: 25 kroner via www.odensebib.dk

Spørg Civica om fremtiden | 24. og 30. oktober Har du spørgsmål til din boligsituation, genhusning, tidsplan og ’Fremtidens Vollsmose’? Så kan du møde Civicas medarbejdere i Egeparkens fælleshus og på Vollsmose Bibliotek og stille dine spørgsmål.

Tid: Torsdag den 24. oktober kl. 16.00 - 17.30 i Egeparkens fælleshus. Onsdag den 30. oktober kl. 13.00 - 18.00 på Vollsmose Bibliotek Sted: Vollsmose Bibliotek og Egeparken fælleshus, Odense NØ Entré: Gratis

Første spadestik til ny 22 bygade TIRSDAG DEN

OKTOBER

KL. 14.30

Odense Kommune, Civica og FAB inviterer til første spadestik på den nye bygade i Fremtidens Vollsmose. Spadestikket er den første store milepæl i Vollsmoses transformation fra boligområde til bydel i Odense. Spadestikket bliver taget ved centerstiens start ved Ejbygade/Granparken, Odense NØ.

Der serveres kaffe og kage samt frugt og saftevand. Dagens talere: Peter Rahbæk Juel

Borgmester, Odense Kommune

Jane Jegind

Rådmand, Odense Kommune

Leif Tøiberg

Driftstøttechef, Landsbyggefonden

Søren Damgaard

Næstformand i Civica og beboer i Vollsmose

Lav gratis film | 28. oktober - 8. november Vil du lave din egen film om Vollsmose? Mandag til fredag i uge 44 og 45 kan du lave gratis film på Vollsmose Filmværksted inde på Vollsmose Bibliotek. Filmværkstedet har professionelt udstyr og hjælper med at lave en dokumentarfilm. Projektet afsluttes med en filmpremiere for venner og familie. Det er gratis, og alle kan være med - så længe man har en tilknytning til Vollsmose.

Tid: Mandag den 28. oktober - fredag den 8. november i bibliotekets åbningstid Sted: Vollsmose Bibliotek, Odense NØ Entré: Gratis

Info om fremtiden i Birkeparken | 31. oktober De kommende år vil der ske store forandringer i Vollsmose. Der laves nye veje og stier, nogle boliger rives ned, andre renoveres, og der skal bygges nye private boliger. Det får betydning for dig som beboer i Birkeparken, for der kommer til at ske store forandringer. Har du spørgsmål om udviklingen i Vollsmose og Birkeparken, så kig forbi beboerhuset i Birkeparken til en kop kaffe og få svar på dine spørgsmål af Fyns Almennyttige Boligselskab, FAB.

Tid: Torsdag den 31. oktober kl. 16.00 - 18.00 Sted: Lærkeparkens beboerhus, Odense NØ Entré: Gratis


10. oktober 2019  •   Vollsmose Avisen 241  • 11

Vil du tjene dine egne penge? Ja! Fedt!

Vil du have hjælp til at finde et fritidsjob?

Nej! OK!

God jobjagt

Nej! Er du helt sikker på det? Gå mod

Ja!

Ja!

Så er du godt på vej. Mød fritidsjobrådgiverne.

Tjek os ud på www.facebook.com/ vollsmosesfritidsjob

Kom til workshop om fritidsjob torsdag den 24. oktober kl. 16.00 i Vollsmose Sekretariatet Tilmeld dig senest dagen før på sms til tlf. 61 38 42 24


12 

•  Vollsmose Avisen 241  •  10. oktober 2019

BAGSIDEN

Knoldselleri på tre måder

Hverdagsglimt

Tekst og foto: Rene Agergaard, borgerjournalist Jeg vil gerne slå et slag for selleri. Det er en virkelig dejlig grøntsag med mange anvendelsesmuligheder. Der er mange, der synes, at det er en lidt besværlig knold at arbejde med. Men hvis den bliver tilberedt rigtigt, er det alt besværet værd. Knoldselleri er i sæson fra august til januar. Så det er nu, man skal lave noget med den knoldede smagsbombe. Den kan holde sig i op til fire måneder, hvis den opbevares koldt, så man behøver ikke bruge det hele på én gang. Knoldselleri er i familie med blegselleri, og den smager også lidt på samme måde. Når man renser den, er det vigtig at komme ind i alle revnerne og fjerne alt jord. Man kan spise den rå, kogt, stegt, bagt og som mos. Her får du den på hele tre forskellige måder. Velbekomme.

Sådan gør du: Skræl og rens sellerien. Skær lidt mindre end en fjerdedel af sellerien meget tyndt for eksempel på et mandolinjern. Læg skiverne i isvand med en skive citron. Skær resten af sellerien i både og kog dem i omkring fem minutter til de er al dente. Tag cirka otte stykker op af vandet og dup dem, så de er tørre. Steg dem derefter gyldne i smør og to fed hvidløg. Imens koges resten af selleristykkerne helt møre. Varm fløden med timian og et helt fed hvidløg i en gryde. Hæld vandet fra selleristykkerne, og blend dem sammen med den varme fløde til en mos. Smag til med salt og peber. Hold derefter mosen varm i en gryde. Tag de rå, fintsnittede selleri op af isvandet og vend dem i lidt olie, fintsnittet purløg og citronsaft. Anret mosen med de stegte selleri og de rå selleri.

Det skal du bruge 1 knoldselleri 1,25 dl piskefløde 1 tsk. timian

VIND BIOGRAFBILLETTER

Send kuponen til Vollsmose Avisen, Vollsmose Sekretariatet, Vollsmose Allé 10, 5240 Odense NØ - eller send løsningsordet samt navn, adresse og telefonnummer i en mail til vind@vollsmose.dk inden torsdag den 24. oktober 2019. Så er du med i lodtrækningen. Sidste udgaves vinder blev: Jens L. Jørgensen

For nylig var jeg ude på handletur og gik i mit vanlige raske tempo, som kan få min søn til at sige ’Mor, sæt nu farten lidt ned!’. Foran mig gik en af mine yndlings ældre herrer her i Mosen i et sindigt tempo. Det var en septemberdag med meget omskifteligt vejr, og han brugte sin paraply som stok. Han må have hørt min raslende indkøbs-trolley, for han kiggede sig hurtigt over skulderen for i splitsekundet efter at brede begge sine arme ud - stadig med paraplyen i den ene hånd, så han faktisk spærrede hele stien. Han kiggede igen over skulderen og sagde med spillende, drillende øjne: ’Fartkontrol!’. Jeg brød ud i latter, og det gjorde han også, hvorefter han bukkede let og lod mig ’passere’. Vi ønskede hinanden en god dag og forsatte i hvert vores tempo. De små møder og grin gør hverdagen stor.

(2 personer) 3 fed hvidløg 1 citron ½ spsk. olivenolie

1 bundt purløg Smør til stegning Salt og peber

Tekst: Metha Aagé Maul, borgerjournalist

Profile for Vollsmose Avisen

VA 241  

Vollsmoses lokale avis

VA 241  

Vollsmoses lokale avis

Advertisement