Page 1

Nummer 237 • 15. august 2019

Udgives af Vollsmose Sekretariatet

HONNINGFEST I MOSEN

HVOR SKAL VI PARKERE?

Den 31. august kan man smage lokal honning og møde Vollsmoses biavlere på en ny festival Side 4-5

Flere beboere er bekymrede for parkeringsmulighederne i fremtiden Side 3

AYA LOUBANI ABED ABOU-ARAB HARSKAL NOONAN STUDERE SYNDROM BUSINESS OG SLÅR I BÅDE FLIKFLAK DUBAI OG SAN FRANCISCO 

SIDE 8 9

Foto: Duaa Abbed

Abed drømmer stort

LÆS OGSÅ: Otte projekter kan få del i pengepulje side 5 • Ferielejr med kirken side 6-7 • Rejser udvikler boksere side 9

Lokale arbejdspladser skal kickstarte udvikling Til efteråret flytter Odense Kommune 230 kommunale medarbejdere ud i den tidligere Humlehaveskolen. Ifølge seniorforsker Marie Stender kan flere arbejdspladser i Vollsmose være med til at skubbe bydelens udvikling i den rigtige retning.

Tekst: Signe Bache Måske er du blevet mødt af afspærringen ved hovedindgangen til Camp U. Eller har spadseret på stien langs byg-

ningen og undret dig over de mange håndværkerbiler og rækken af containere, der er sat op. Årsagen er, at Odense Kommune er ved at gøre klar til at flytte 230 kommunale ar-

bejdspladser til den tidligere Humlehaveskolen, hvor der længe har set gabende tomt ud bag ruderne i store dele af bygningen. Kun omkring en tredjedel af pladsen bliver nemlig i øjeblikket brugt af ungdomscenter Camp U og dele af Ældre- og Handicapforvaltningen. Derfor rykker flere dele af Ældre- og Handicapforvaltningen nu ind blandt andet en stor del af hjemmeplejens udkørende grupper.

- Det, der i øjeblikket sker i de udsatte boligområder, er, at man tænker mere bystrategisk. Det handler om at se de udsatte boligområder som en del af byen i stedet for at lade områderne lukke sig om sig selv

’’

Marie Stender, Statens Byggeforskningsinstitut

Når Vollsmose skal forandres og udvikles til at blive en almindelig og tryg bydel, er

flere lokale arbejdspladser i bydelen, ifølge Odense Kommunes udviklingsplan, netop

blandt de såkaldte ’åbningstræk’, der skal sætte udviklingen i området i gang - og her vil kommunen gerne selv gå forrest.

En del af byen Det er ikke kun i Vollsmose, at man fra politisk hold ser på lokale arbejdspladser som et af de tiltag, der skal kickstarte en positiv udvik- [...] Fortsættes side 3


2  •  Vollsmose Avisen 237  •  15. august 2019

Signe Lene Christiansen Redaktør for Vollsmose Avisen silch@vollsmose.dk Tlf. 20 41 48 79

Maja Bach Løvstrup Ansvarshavende redaktør mhl@vollsmose.dk

Borgerbidrag i denne udgave Duaa Abbed Rene Agergaard Flemming Falkenberg Jørgen Gregersen Metha Aagé Maul Elena Mirela Stefan

Bliv borgerjournalist for avisen Vollsmose Avisen vil medvirke til at gøre Vollsmose til et endnu bedre sted at bo og leve. Avisen er beboernes avis - både som kilde til oplysning og som et medie, hvor borgerne selv kan bidrage aktivt med idéer, skrive artikler eller tage billeder. Har du lyst til at skrive eller fotografere? Har du lyst til at være med på holdet? Eller har du bare en idé til en historie, som du mener, avisen bør tage op? Så er du meget velkommen til at kontakte redaktionen eller kigge forbi Vollsmose Sekretariatet til en snak.

BILLEDET FORTÆLLER: Get2Sports fodboldskole foregik i år hos B1909. Det er på alle måder et fantastisk initiativ, fordi børn og unge møder hinanden på tværs og spiller fodbold den sidste uge af sommerferien. Der var syv hold med drenge og piger fra fem år og op til teenageralderen. Trænerne var meget engagerede, og fodboldskolen var inkluderende på alle måder, og der var disciplin og klare regler. Der var plads til at løse konflikter, plads til konkurrencer hvor alle skulle samarbejde og plads til at lære at tabe og sige ’pyt med det’. Der var masser af fællesskab, finter på fodboldbanen og frokost med familien i solskinnet. Jeg glæder mig meget til at komme med begge mine børn til næste år. Tekst og foto: Elena Mirela Stefan, borgerjournalist

Indlevering af materiale Alle er velkomne til at komme med forslag til artikler og indlæg. Materiale sendes til Vollsmose Avisen, Vollsmose Sekretariatet, Vollsmose Allé 10, 5240 Odense NØ – eller på mail til avis@vollsmose.dk. Redaktionen forbeholder sig ret til at redigere i alt indsendt materiale.

Kommende aviser og deadlines Har du et arrangement eller en artikel, du gerne vil have med i avisen, kan du se de aktuelle deadlines herunder. Bemærk dog, at jo tidligere du indleverer materiale, jo større er muligheden for at få det med i avisen. Kontakt venligst redaktøren på tlf. 20 41 48 79, hvis du har spørgsmål. Udgivelsesdato: Torsdag den 29. august Deadline: Torsdag den 22. august Udgivelsesdato: Torsdag den 12. september Deadline: Torsdag den 5. september Redigering og layout: Bjarne Kjær Simonsen og Signe Lene Christiansen Tryk: Grafisk Produktion Odense Oplag: 10.913 Distribution: FK Distribution

Hvis du ikke får din avis Vollsmose Avisen husstandsomdeles gratis. Modtager du ikke avisen senest fredag kl. 21.00, så kontakt FK Distribution på www.fk.dk/reklamation eller send en mail til kvalitetvest@fk.dk. Ellers ring til FK Distribution på telefon 70 10 40 00 mandag til torsdag fra kl. 8.30 - 16.00 og fredag kl. 8.30 - 14.30.

LEDER

At rejse er at leve og lære At rejse er at leve, skrev H. C. Andersen i sin selvbiografi ’Mit Livs Eventyr’ fra 1855. Den berømte eventyrdigter foretog mange rejser til udlandet gennem sin levetid og endnu flere rejser og større udflugter rundt i Danmark. I hans mange beretninger fra rejserne til steder som Tyrkiet, Nordafrika, England og Italien kan man læse, at forfatteren især var optaget af rejsen som en stræben efter modenhed og udvikling, hvilket skulle findes blandt andre mennesker ude i verden. De mange udlandsrejser var en stor inspirationskilde til hans historier. At rejse er altså ikke kun at leve. Det er også at lære. Det oplevede H.C. Andersen for små 200 år siden i sit møde med nye kulturer. Den samme erfaring har 22-årige Abed Abou-Arab fra Birkeparken gjort sig. Rejselysten blev tændt i ham på et semester i USA, og nu er han blevet optaget på Hult International

Af Signe Lene Christiansen

Business School, hvor han skal tage sin kandidatuddannelse. I løbet af uddannelsen skal han både studere i Dubai og i San Francisco - og muligvis på flere af universitetets campusser i enten USA, England eller Kina. - Jeg elsker at rejse, og jeg synes, at jeg vokser som person, når jeg er ude og møde andre mennesker og kulturer, fortæller Abed Abou-Arab. Den historie kan du læse på side 8 i denne avis. Også bokserne fra Vollsmose Boxing drager ofte ud over landets grænser. I sidste måned deltog seks boksere fra Vollsmose Boxing i et stort stævne i Berlin, hvor nogle af de stærkeste ungdomsboksere i Europa deltog. Senere i denne måned drager Illias Warraich til Sofia i Bulgarien for at deltage ved Europamesterskaberne for U19-boksere. Og selvom de udenlandske stævner og kampe ikke altid bliver til en regn af medaljer, så får bokserne til gengæld værdifulde erfa-

ringer med hjem. De lurer nye tricks af, deres selvværd bliver styrket, og de lærer at begå sig socialt, forklarer cheftræner Shahbaz Aslam i artiklen på side 9. Det er dog ikke kun ude i verden, man lærer nyt og får nye indsigter. Det gør man også i folkeskolerne og på ungdomsuddannelserne. Efter en lang sommerferie er hverdagen nu tilbage i Vollsmose, og klokkerne ringer ind til et nyt skoleår for både store og små. God læselyst.


15. august 2019  •   Vollsmose Avisen 237  • 3

NYT FRA VOLLSMOSE

Sådan bliver parkeringsmulighederne i fremtiden Når udviklingsplanen for Vollsmose er realiseret i 2030, vil der ifølge projektleder i FAB, Peter Boas, fortsat være gode parkeringsmuligheder i Vollsmose.

Tekst: Niels Just Rasmussen

Foto: Jørgen Gregersen, borgerfotograf - Beboerne vil stadig have gode parkeringsmuligheder, når udviklingsplanen for Vollsmose er gennemført. Sådan siger projektleder i FAB - Fyns Almennyttige Boligselskab, Peter Boas, som reaktion på, at nogle beboere i Vollsmose har udtrykt bekymring for, at flere af de eksisterende parkeringsarealer i parkerne ifølge udviklingsplanen sløjfes. Men han forstår godt beboernes bekymring, når man ser, hvordan de nuværende parkeringspladser er vist på udviklingsplanen. Her ser det ud til, at en stor del af pladserne bliver fjernet. - I den forbindelse skal man dog tage i betragtning,

Der vil være det samme antal parkeringspladser til rådighed per almennyttige bolig efter 2030, som der er i dag.

at parkeringsbehovet bliver mindre, når der fjernes boliger. Faktisk vil der være det samme antal parkeringspladser til rådighed per almennyttige bolig efter 2030, som der er i dag, lyder det fra Peter Boas.

Krav om parkeringspladser Peter Boas understreger også, at der i forbindelse med opførelse af såvel almene som private boliger er knyt-

- Beboerne vil stadig have gode parkeringsmuligheder, når udviklingsplanen for Vollsmose er gennemført

’’

Peter Boas, projektleder i FAB

tet et krav fra kommunen om, at der skal være parkeringspladser til rådighed. - Det vil sige, at den eller de private investorer, der får opgaven med at opføre de 1.600 private boliger, også

har pligt til at sørge for de parkeringspladser, Odense Kommune kræver. Og de parkeringspladser må ikke tages fra dem, de almene boliger får til rådighed, men skal placeres på de nye pri-

vate grunde, forklarer han. Når der fjernes 1.000 boliger og opføres 1.600 nye boliger, betyder det, at der i 2030 vil være parkeringspladser til 600 flere boliger, end der er i dag, ifølge Peter Boas.

Ser anderledes ud Når udviklingsplanen er gennemført i 2030, vil parkeringsarealerne i Vollsmose i øvrigt se anderledes ud, end de gør i dag.

- De vil være mindre, og de vil ligge mere spredt og tættere på den enkelte bolig, lyder det fra Peter Boas. Det er der ifølge projektlederen flere grunde til: - Idéen med udviklingsplanen er jo at gøre Vollsmose mere åben og tilgængelig og således få det til at ligne andre byområder i Odense som for eksempel Skibhuskvarteret, der udmærker sig ved at bestå af mange små villaveje.

Lokale arbejdspladser skal kickstarte udvikling - Idéen med flere arbejdspladser i et område som Vollsmose er, at man giver flere mennesker anledning til at komme der og få et kendskab til bydelen. På den måde får de området som en del af deres hverdagsliv

Fortsat fra forsiden [...] ling. Den tendens ser man ifølge seniorforsker ved Statens Byggeforskningsinstitut, Marie Stender, i flere udsatte boligområder: - Det, der i øjeblikket sker i de udsatte boligområder, er, at man tænker mere bystrategisk. Det handler om at se de udsatte boligområder som en del af byen i stedet for at lade områderne lukke sig om sig selv. De mennesker, der bor i de udsatte boligområder, skal have en større berøringsflade med byen udenom, ligesom byen også skal række ind i boligområdet.

Arbejdspladser skaber tryghed Ifølge seniorforskeren er et

’’

Marie Stender, Statens Byggeforskningsinstitut

Der kommer flere kommunalt ansatte til Vollsmose. Arkivfoto: Vollsmose Avisen

af de store problemer det dårlige ry, som de udsatte boligområder har. - Idéen med flere arbejdspladser i et område som

Vollsmose er, at man giver flere mennesker anledning til at komme der og få et kendskab til bydelen. På den måde får de området som en

del af deres hverdagsliv, siger Marie Stender og forklarer videre, hvorfor det også er med til at skabe tryghed: - Når flere mennesker fær-

des rundt i boligområdet på forskellige tidspunkter i løbet af dagen, er det med til at skabe liv, og der er flere øjne, der holder øje med, hvad der sker. Det gør det mere trygt at færdes i bydelen. Flere arbejdspladser skaber også grobund for mere offentlig transport og flere butikker, og på den måde kan det skubbe udviklingen i den rigtige retning.

Ombygningen af den tidligere Humlehaveskole er helt færdig til november og omfatter blandt andet renovering af lokaler samt etablering af parkeringspladser og cykelparkering. Udover de 230 nye kommunale arbejdspladser i Vollsmose, har Odense Kommune allerede cirka 850 medarbejdere med arbejdsplads i Egeparken og Birkeparken.


4 

•  Vollsmose Avisen 237  •  15. august 2019

Pluk fra vollsmose.dk

Arkivfoto: Pernille Jensen

Læs den fulde version af historierne - og meget mere - på www.vollsmose.dk

Klimahelte er nomineret til pris 9. AUGUST. Hver tirsdag året rundt samler eleverne i 3.A på Abildgårdskolen skrald. Bevæbnet med skraldesække og skarpe øjne går de ud med deres klasselærer for at spotte affald på veje og stier, under træer og buske og bag boligblokkene i Vollsmose. Nu er klassen blevet indstillet til en af kommunens fire verdensmålspriser - Ungeprisen - for deres gode arbejde. Klassens initiativ understøtter blandt andet verdensmålet om ansvarligt forbrug og produktion samt målet om at gøre en klimaindsats. De fire verdensmålspriser bliver uddelt torsdag d. 29. august, kl. 15.00 - 18.00 på Odense Rådhus, hvor alle nominerede vil præsentere deres initiativ. Arrangementet er gratis og åbent for alle.

Lokale unge cykler i Vollsmose 9. AUGUST. For fjerde gang kan børn og unge mellem 10 og 14 år vise deres evner på en cykel, når B1909s sponsorcykelløb Tour 09 slipper rytterne fri i Vollsmose. Søndag den 25. august finder det traditionsrige cykelløb sted og tovholder på ungdomsløbet, Freddy Vermod, håber at se mange unge i sadlerne. - Det er en sjov og spændende dag, hvor børnene kan mødes på tværs af skoler og prøve sig selv og cyklen af. Og så er der flotte præmier på højkant, siger Freddy Vermod, der har været en del af Tour 09 i mange år. Tour 09 og ungdomscykelløbet foregår søndag den 25. august kl. 10.00 12.00 hos B1909. Elever fra 3. til 7. klasse kan tilmelde sig på kontoret på Abildgårdskolen, H.C. Andersen Skolen eller B1909. Honning er et tværkulturelt produkt, som de forskellige religioner kan være fælles om, ifølge udviklingspræst Povl Götke. Han

B1909-spillere bliver straffet 2. AUGUST. I efteråret 2018 sanktionerede Fodboldens Disciplinærinstans B1909 for at omgå DBUs amatørregler ved at aflønne spillere ulovligt. Efterfølgende besluttede instansen at åbne en sag i forhold til de spillere i B1909, der havde modtaget penge for at spille fodbold i klubben, selv om de havde status som amatørspillere. Fodboldens Disciplinærinstans har nu besluttet at tildele ni spillere to dages karantæne, mens 18 spillere får en advarsel. I 2018 viste en undersøgelse, som SKAT foretog, at næsten samtlige B1909-spillere i perioden fra 2012 til 2017 har været trænere i klubben sideløbende med, at deres primære funktion var at spille på klubbens førstehold. For de fleste spilleres vedkommende var der i realiteten tale om udbetaling af løn som kørselsgodtgørelse. Det skriver DBU i en pressemeddelelse. I efteråret 2018 fik klubben fratrukket ni point og tildelt en bøde på 50.000 kroner.

Find Vollsmose Avisen på facebook og ‘synes godt om’ - så holder vi dig opdateret på nyheder, arrangementer og debat om bydelen.

Ny festival med Vollsmose Biavlerforening, Vollsmose Kirke og Foreningen Respect fejrer årets honninghøst ved en festival i slutningen af august. Målet er at styrke fællesskabet og kendskabet til den søde spise. Tekst: Niels Just Rasmussen Det sker ikke hver dag, at honning er omdrejningspunktet for en hel festival. Men i Vollsmose sker det ikke desto mindre den 31. august. Her går Foreningen Respect, Vollsmose Biavlerforening og Vollsmose Kir-

ke sammen om en masse aktiviteter, hvor honning er i centrum. - Jeg har længe syntes, det var oplagt at lave sådan en festival. Honning spiller nemlig en stor rolle både i islam og kristendommen. Det er gudernes nektar. En guddommelig kraft omsat i et naturprodukt, der har

SMAG VOLLSMOSES HONNING Mød lokale biavlere og hør om honningens kulturhistorie den 31. august kl. 10.00 på pladsen foran kirken og Aldi, når Vollsmose Kirke, Foreningen Respect og Vollsmoses Biavlerforening inviterer børn og voksne til honningfestival. Der vil være børneaktiviteter, madboder, musik og meget andet.

mange positive effekter på sundheden. Honning er så at sige et tværkulturelt produkt, som de fleste religioner kan være fælles om, siger udviklingspræst i Vollsmose Kirke, Povl Götke, som var den, der oprindelig

fik idéen til festivalen. Udviklingspræsten ser også honningfestivalen som et fint eksempel på, hvilke arrangementer folkekirken skal være med til i Vollsmose og hvilken rollen, den skal spille. - Folkekirken skal afspejle


15. august 2019  •   Vollsmose Avisen 237  • 5

Her er de nominerede til Vollsmose Bestemmer Beboere i Vollsmose fra 10 år og opefter kan stemme på otte forskellige projekter, som lokale foreninger og aktører står bag. Afstemningen foregår ved indgangen til Vollsmose Kirke den 31. august fra kl. 11.00 - 15.00. Medbring legitimation, hvis du vil stemme.

En hjælpende hånd - Vietfestival Den vietnamesiske festival søger midler til at videreføre festivalen og udvikle den til at blive endnu mere mangfoldig. Foreningen søger midler til blandt andet et musikanlæg og et telt.

Foreningen Respect - Fælleskøkken Foreningen Respect søger midler til forskelligt inventar i deres kommende køkken. Her vil foreningen i samarbejde med andre foreninger lave fællesspisninger i Vollsmose.

Vollsmose Boxing - Vollsmose Fight Night Vollsmose Boxing søger midler til at videreføre Vollsmose Fight Night og udvikle eventen, så man blandt andet kan tiltrække internationale boksere.

Vollsmose Biavlere - juniorbiavlere Vollsmose Biavlere søger midler til indkøb af redskaber, så de kan lave endnu flere tilbud for bydelens børnehaver og folkeskoler. Det skal være med til at udvide kendskabet til biavl for de kommende generationer.

Kirkens Højtider er idémanden bag en honningfestival i Vollsmose, der løber af stablen den 31. august. Arkivfoto: Privat

lækker bi-smag den demografi, den er en del af i Vollsmose. Det vil sige, at den skal kunne rumme andre etniciteter og grupper end de kristne. Kirken skal være en ressource for beboerne i Vollsmose, forklarer han.

- Oplysning er en vigtig del af vores arbejde, og på festivalen er det børnehavebørnene, der på vores stand skal fortælle om, hvordan man skræller og slynger honning samt sørge for smagsprøver

Det søde fællesskab

mindst kendskabet til honningens mange positive egenskaber i forhold til sundheden, siger Ahmad Daoud, der er formand i biavlerforeningen. Han fortæller i den forbindelse, at han har kørt et pro-

Det ser en anden af arrangørerne, Vollsmose Biavlerforening, også gerne bliver tilfældet. - Vi håber, at festivalen kan være med til at styrke fællesskabet i Vollsmose og ikke

’’

Ahmad Daoud, formand i biavlerforeningen

jekt med fire af børnehaverne i Vollsmose, hvor børnene har set, hvordan honningen bliver til, og hvilken rolle bierne spiller for miljøet. - Oplysning er en vigtig del af vores arbejde, og på festivalen er det børnehavebør-

nene, der på vores stand skal fortælle om, hvordan man skræller og slynger honning samt sørge for smagsprøver til publikum, siger han. Det er første gang festivalen afholdes, så selvfølgelig er arrangørerne spændte på forløbet. - Nu skyder vi noget i gang, der forhåbentlig er levedygtigt, siger Povl Götke. Ahmad Daoud tilføjer: - Hvis beboerne får en god dag og samtidig bliver bevidste om, hvor vigtigt et produkt honning er, er vi nået langt.

Vollsmose Kirke søger midler til at styrke de særlige højtider, der findes i kirkeåret. Kirken ønsker blandt andet at lave flere tilbud til ensomme i forbindelse med juleaften, fastelavn eller påske.

Healthy People Healthy People søger midler til at lave et kost- og motionstilbud for kvinder i Vollsmose. Foreningen ønsker derudover at stå bag en række folkeoplysende oplæg, der er åbne for alle.

Lær at sy Foreningen Røde Sol søger midler til indkøb af symaskiner og andet udstyr, så de kan oprette et syhold i Vollsmose.

Streetfodboldbane Organisationen GAME søger midler til en mobil streetfodboldbane ved siden af deres basket- og parkourbane på Vollsmose Torvs parkeringsplads. Banen skal være offentlig tilgængelig og skal kunne bruges af alle.


6  •  Vollsmose Avisen 237  •  15. august 2019

Ferie og fællesskab på

FØR AFGANG. Kirkerummet runger af power-sang. Storslået og magtfuldt akkompagneret af trommerne mærker jeg salmesangen fysisk i kroppen, som jeg gør hver gang, jeg møder den afrikanske menighed i Vollsmose Kirke. Det er uge 30, og Vollsmose Kirke har arrangeret en uges sommerlejr i Vejen for den afrikanske menighed. Jeg og mit kamera er på lejren.

KLAR TIL AFGANG. Alt er pakket og klar, og i børnenes øjne ly præst, Dennis, en gudstjeneste for alle dem, der skal med på so Gud - og på mange måder handler deres gudstjenester om at m

BEVÆGELSE. Sommerlejren foregår på Vejen Idrætscenter, hvor der er masser at tage sig til både ude og inde med

FAMILIETID. Menigheden består af børnefamilier såvel som e

svømmehal, gymnastiksale, sportsbaner, klatrevægge og meget andet - til stor glæde for især de mindste.

fællesskab og familietid mellem forældre og børn. Jeg nyder at lytte til de voksne, og hvor man finder kraften i både familien o


15. august 2019  •   Vollsmose Avisen 237  • 7

på kirkens sommerlejr

yser forventningens glæde. Inden afgang holder menighedens ommerlejr. Menigheden bruger det hebraiske navn Elohim for møde Guds kraft.

KOKS I KØREPLANEN. Alle er på plads klokken 13.15 - et kvarter før bussen til sommerlejren skulle komme. ’Bussen

enlige, og på sommerlejren er der plads til både det store t mærke familielivet, hvor man hjælper hinanden og lærer at og fællesskabet.

SPISETID. Uden mad og drikke, duer helten som bekendt ikke. Klokken 18.00 hver aften samles vi om aftensmaden, der ofte bliver efterfulgt af en fortælling i familiens skød.

kommer om 10 afrikanske minutter,’ bliver en morsom formulering i gruppen, mens alle venter. Ventetiden går heldigvis nemt med hyggesnak på parkeringspladsen. Her ses udviklingspræst Povl Götke sammen med Elocho Swedi fra Bøgeparken.

Tekst og foto: Flemming Falkenberg, borgerfotograf


8  •  Vollsmose Avisen 237  •  15. august 2019

MENNESKER I MOSEN

Business-drømme i Birkeparken Abed Abou-Arab fra Birkeparken er på vej til sit drømmestudie i international business og skal studere i både Dubai og San Francisco. Det er vigtigt, at unge tør at drømme stort, mener han. Tekst: Signe Lene Christiansen

Foto: Duaa Abbed, borgerfotograf 22-årige Abed Abou-Arab griber bagud i erindringen og fanger i hukommelsen et billede af sig selv. Han sidder i Birkeparkens børnehus Atlantis i færd med at tegne et selvportræt. På papiret former stregerne konturerne af Abed i jakkesæt og slips på scenen foran en menneskemængde. Borgmester i Odense. Det var barnedrømmen, husker han grinende tilbage. Siden er barndommens borgmesterdrøm blevet byttet ud med business-ambitioner og tanker om iværksætter-eventyr. Han er kommet gennem 10 år på H.C. Andersen Skolen, en studentereksamen, værnepligt og en bachelor i erhvervsøkonomi fra Syddansk Universitet. Med andre ord har der ikke været meget slinger i valsen i Abeds vej gennem uddannelsessystemet. I dag er han på vej til at tage det sidste skridt. Væk fra barndomshjemmet i Birkeparken, ud af velkendte Odense og hele vejen til Dubai i første omgang. Abed Abou-Arab er blevet optaget på Hult International Business School, hvor han skal tage to kandidater. Én i international business og én i såkaldt disruptive innovation. I løbet af kandidatuddannelsen skal han både studere i Dubai og San Francisco og muligvis på flere af universitetets campus-

- Hvis nogen har spørgsmål eller søger hjælp vedrørende et udenlandssemester, så er de mere end velkommen til at kontakte mig, lyder det fra Abed Abou-Arab, der selv er på vej til udlandet for at studere. Han kan kontaktes via mail abed_arab@hotmail.com

ser i enten USA, England eller Kina. - Det tiltaler mig rigtig meget, at uddannelsen giver mulighed for at komme så meget rundt. Det giver mulighed for at få netværk i hele verden. Jeg elsker at rejse, og jeg synes, at jeg vokser som person, når jeg er ude og møde andre mennesker og kulturer, fortæller Abed Abou-Arab.

USA ændrede alt Under sit studie på SDU var Abed Abou-Arab et semester på udveksling i San Diego i USA. Den oplevelse gav ham blod på tanden og satte gang i lysten til at opleve endnu mere af verden. - Det semester var så fedt. Det var første gang, jeg

Få de seneste nyheder på

skulle bo alene, og jeg var nødt til at være meget udadvendt for at møde mennesker. Jeg skulle nærmest være en ny person, og det ændrede mit livssyn. Førhen havde jeg nok flere fordomme om andre mennesker, end jeg har nu. I Odense var jeg ekstremt fokuseret på min skole og gik aldrig til fester. Men i San Diego opdagede jeg, at det sociale studieliv også er vigtigt, fortæller han. Når han i efteråret har studiestart i Dubai, bliver det dog et anderledes udlandsophold. - Det er en meget intensiv uddannelse, og jeg vil dedikere min tid til det faglige og engagere mig i skolens forskellige klubber, lyder det fra den kommende stu-

derende, der har skullet skaffe omkring en halv million kroner via legater og fonde til at finansiere uddannelsen. Foreløbigt mangler han 150.000 kroner for at være i mål.

Følg dine drømme Når Abed har fortalt kammerater og bekendte fra Vollsmose om sin udveksling i USA og studiestart i Dubai, har de sagt til ham: ’Gid det var mig’. - Generelt møder jeg ikke så mange andre unge fra Vollsmose, der søger andre veje og drømmer stort. Der er andre muligheder end at blive læge og advokat, som mange forældre ønsker på deres vegne. Vi må godt have store eller anderledes

drømme og ambitioner, siger han og understreger, at han med glæde vil hjælpe og støtte andre unge med at sætte og forfølge deres drømme. Selvom drømmen for Abed Abou-Arab er at blive selvstændig, så vil han gerne først ud og have erfaring fra store virksomheder - helst i udlandet. Men selvom lysten til at komme ud i verden i øjeblikket er stor, så er han stadig optaget af sit barndomshjem. - Jeg gad godt være en slags konsulent i Vollsmose, der hjælper unge med at få studiejobs og med at starte deres egne projekter. Mange har idéerne, men mangler lige det sidste skub og redskaberne til at føre dem ud i livet, siger han.

- Det tiltaler mig rigtig meget, at uddannelsen giver mulighed for at komme så meget rundt. Det giver mulighed for at få netværk i hele verden. Jeg elsker at rejse, og jeg synes, at jeg vokser som person, når jeg er ude og møde andre mennesker og kulturer

VOLLSMOSE.DK Eller følg avisen på facebook og deltag i debatten

Abed Abou-Arab, Birkeparken

’’


15. august 2019  •   Vollsmose Avisen 237  • 9

Udlandsrejser udvikler lokale boksere Vollsmose Boxing deltager ofte i stævner i udlandet. Det gør dem til bedre boksere og styrker dem menneskeligt, ifølge cheftræneren.

Tekst: Niels Just Rasmussen Sidst i denne måned drager Illias Warraich fra Vollsmose Boxing til Sofia i Bulgarien for at deltage ved Europamesterskaberne for U19-boksere. Hermed føjer han sig til den lange række af unge boksere fra Vollsmose, der deltager i stævner i udlandet. - Selvom det er en udgift for klubben, er det meget vigtigt, at de unge boksere kommer ud og får målt, hvor gode boksere de er i international sammenhæng. Ofte lurer de også nogle tricks af, så de selv bliver bedre eller bliver klar over, hvor de skal forbedre sig, siger cheftræner i Vollsmose Boxing, Shahbaz Aslam. I sidste måned deltog Illias Warraich sammen med fem landsholdsboksere i et stort stævne i Berlin, hvor nogle af de stærkeste ungdomsboksere i Europa deltog. Det blev ikke til nogen medalje for Illias, men til gengæld fik vollsmosebokseren nogle værdifulde erfaringer med sig hjem. - Han fik set, hvor stærke bokserne fra Østeuropa og ikke mindst Rusland er for øjeblikket. Så der er altid noget at arbejde videre på, siger Shahbaz Aslam.

Selvværd og sociale kompetencer Det er dog ikke kun sports-

For nylig havde Vollsmose Boxing besøg af en stærk irsk bokser, der gerne ville se, hvordan vollsmosebokserne træner. Foto: Vollsmose Boxing

- Deres selvværd bliver styrket ved at deltage i stævner i udlandet

’’

Shahbaz Aslam, cheftræner i Vollsmose Boxing

ligt, at de unge boksere får noget ud af at deltage i stævner i udlandet. - Deres selvværd bliver styrket ved at deltage i stævner i udlandet. Og de lærer at begå sig socialt. Noget de

har stor gavn af i forhold til deres uddannelse, eller når de senere skal søge et arbejde, vurderer cheftræneren. Bokseklubben i Vollsmose har en palæstinensisk venskabsklub, som de be-

søgte sidste år. Og der oplevede bokserne fra Vollsmose meget forskelligartede forhold. - Vores venskabsklub havde meget fine forhold. Men vi besøgte også en anden klub, hvor forholdene var meget primitive, og hvor der stort set blev trænet, hvor man gik og stod. For det var, hvad der var mulighed for. Overraskende, men også

BLIV FRIVILLIG BORGERJOURNALIST/FOTOGRAF FOR

sundt at se, lyder det fra Shahbaz Aslam.

Internationalt netværk Vollsmose Boxing får også selv besøg af boksere fra udlandet ind imellem. Det havde klubben blandt andet, da man i foråret arrangerede et stort boksestævne med deltagere fra Europa. Og for ganske nylig havde klubben besøg

af en stærk bokser fra Irland. - Jeg har tidligere hjulpet ham i et par kampe i ringhjørnet, og nu ville han gerne et smut til Danmark for at se, hvordan vi træner i Vollsmose. Det fik vi meget ud af, og han fik en sølvmedalje ved de irske mesterskaber. Et godt eksempel på, at deltagelse i udenlandske stævner fører gode netværk med sig, slutter cheftræneren.

VOLLSMOSEAVISEN

BOR DU I VOLLSMOSE OG VIL DU  Være med til at fortælle historier fra Vollsmose?  Blive bedre til at skrive, fotografere, researche og idéudvikle?  Styrke dit cv?  Være med i et fællesskab sammen med andre beboere, som brænder for deres bydel? Jørgen Gregersen, borgerfotograf:

Elena Stefan, borgerjournalist:

Amina Daahir, borgerjournalist:

- Jeg er borgerfotograf, fordi jeg så kan være med til at afbilde de positive historier i Vollsmose.

- Jeg er borgerjournalist, fordi jeg gerne være med til at nedbryde fordomme ved at fortælle om bydelen på en konstruktiv måde.

- Det er fedt at være med, for jeg har altid interesseret mig for at skrive. Jeg håber også, at jeg kan bruge der, når jeg skal videre på en uddannelse.

Kontakt redaktør Signe Lene Christiansen på 20 41 48 79 eller silch@vollsmose.dk


10 

•  Vollsmose Avisen 237  •  15. august 2019

KALENDEREN

Banko i Lærkereden | 19. august

Filmvisning: Q’s Barbershop | 28. august

Samtale: Vollsmoses arkitektur | 29. august

Der spilles om 24 pæne gennemgående gevinster og to ekstra. Derudover er der lotteri, puljespil og døde duer med mere. Kaffe og te med brød samt sodavand kan købes til rimelige priser.

Tid: Mandag den 19. august kl. 19.00 Sted: Lærkeparkens beboerhus, Odense NØ Entré: Gratis Foto: Niels Nyholm

Film om gamle Odense | 26. august

Sammen med OFF og Vollsmose Bibliotek inviterer Spoken19 på en lille perle af en dokumentarfilm fra 1968, der er optaget, mens byggeriet af bydelen Vollsmose var i fuld gang. Efterfølgende vil der være samtale mellem stadsarkivar Johnny Wøllekær og filmens kamera- og produktionsmand, Ebbe Larsen.

Tid: Torsdag den 29. august kl. 18.00 - 19.30 Sted: Studenterhus Odense, 5000 Odense Entré: Gratis

Hvordan så der ud på Flakhaven og i Munke Mose i gamle dage? Og hvordan var udsigten over byen dengang? Vollsmose Kirke viser film om det gamle Odense i mandagscaféen. Alle er velkomne.

Spoken19, Vollsmose Bibliotek og Odense Internationale Filmfestival inviterer til kombineret besøg i Qasims barbershop, filmvisning af dokumentaren ‘Q’s Barbershop’ samt samtale med filmens instruktør, Emil Langballe. ’Q’s Barbershop’ tegner et herligt nuanceret billede af et bredt udsnit af Vollsmoses mandlige beboere, unge som gamle, når de sætter sig i barberstolen hos indehaveren Qasim. I hans barbersalon er der plads til alle.

Igen i år kommer Bjergbankens Cabaret og underholder i Vollsmose Kirke. I aftenens anledning vil der være smørrebrød, hvortil der kan købes drikkevarer til en rimelig pris. Billetter kan købes på kirkens kontor fra den 26. august til den 5. september efter ’først til mølle’.

Tid: Mandag den 26. august kl. 14.30 - 16.30 Sted: Vollsmose Kirke, Odense NØ Entré: Gratis

Tid: Onsdag den 28. august kl. 18.00 - 20.00 Sted: Vollsmose Bibliotek, Odense NØ Entré: Gratis, men kræver tilmelding via filmfestival.dk

Tid: Torsdag den 12. september kl. 18.00 - 22.00 Sted: Vollsmose Kirke, Odense NØ Entré: 50 kroner

Bjergbankens Cabaret | 12. september


15. august 2019  •   Vollsmose Avisen 237  • 11


12 

•  Vollsmose Avisen 237  •  15. august 2019

BAGSIDEN

Krydret kylling med honning Tekst: Rene Agergaard, borgerjournalist Lørdag den 31. august er der honningfestival i Vollsmose, hvor man blandt andet kan møde lokale biavlere. I den anledning har jeg valg at lave en opskrift med kylling og honning. Honning er rigtig lækkert i forskellige retter og gør sig godt sammen med gulerødder, løg, bacon, kylling og i bagværk. Honning har derudover gode egenskaber, da det eksempelvis er antiinflammatorisk - det vil sige bakteriedræbende. Særlige varianter af den søde spise kan endda bruges til at pleje sår med. Der er meget forskel på honning alt efter, om det er fra forår, sommer eller efterår. De planter, bierne besøger, påvirker også honningens smag, udseende og konsistens. Sidste år kunne Vollsmoses biavlere for eksempel høste sort honning, hvor nektaren var hentet fra brombærbuske.

Sådan gør du: Tænd ovnen på 200 grader. Skær peberfrugt og løg ud i mundrette stykker og snit hvidløget fint. Skær bacon i tern og læg det hele i bunden af et lille ovnfast fad. Skær to riller i hvert stykke kylling. Gnid garam masala ind i skindet. Placer kyllingen ovenpå grøntsagerne og kom olie og honning henover. Giv det 45 minutter i ovnen. Kan serveres med salat og ris. Velbekomme.

Det skal du bruge 2 kyllingeoverlår 1 peberfrugt 1 løg 100 gram bacon

VIND BIOGRAFBILLETTER

Send kuponen til Vollsmose Avisen, Vollsmose Sekretariatet, Vollsmose Allé 10, 5240 Odense NØ - eller send løsningsordet samt navn, adresse og telefonnummer i en mail til vind@vollsmose.dk inden torsdag den 22. august 2019. Så er du med i lodtrækningen. Sidste udgaves vinder blev: Grethe Jakobsen

(2 personer) 2-3 fed hvidløg Lidt olie 1 spsk. honning ½ tsk. garam masala

Hverdagsglimt Sommeren har gået sin gang i ’Cirkus Volle’. Jeg har ikke selv været så meget udenbys denne sommer, men har nydt den i fred og ro herhjemme. Hver dag har jeg talt med og hilst på mennesker. Jeg har glædet mig over børnenes leg på legepladser og i de grønne områder. Og jeg har set familier og venner sidde rundt omkring med mad og drikke. Børn, unge og familier har været på ferieture arrangeret af forskellige foreninger i Vollsmose, og det er skønt at opleve den glæde, de får ud af turene. Så har de også noget at fortælle, når skolen starter igen. Jeg har været ude at gå midnatsture i den næsten tropiske varme, vi nogle nætter har haft. Men jeg har også gået ture i ’plidder-pladder’-regnvejr, hvor jeg ikke har kunnet modstå lysten til at hoppe i vandpytter. Det har nogle børn moret sig over, og så har vi hoppet sammen. Jeg har også haft besøg af initiativtageren til United Colors of Denmark, Asim Iqbal. United Colors of Denmark er en Facebook-side, som jeg har fulgt en del år. Formålet med siden er at danne broer og skabe genkendelighed mellem mennesker gennem små fortællinger. Asim kontaktede mig og spurgte, om jeg kunne være behjælpelig med et par gode fortællinger - og det kunne jeg. Jeg fortalte ham blandt andet en personlig historie om det gode, Vollsmose har gjort for mig. Nu starter hverdagen igen: Må den være god for os alle.

Tekst: Metha Aagé Maul, borgerjournalist

Profile for Vollsmose Avisen

VA237  

Vollsmoses lokale avis

VA237  

Vollsmoses lokale avis

Advertisement