Page 1

Nummer 233 • 16. maj 2019

Udgives af Vollsmose Sekretariatet

BYDELSSØSTRENE STEMMER

BØRNEHUSENES FREMTID

Brug din stemme ved valget den 5. juni sammen med Vollsmoses bydelssøstre Side 3

I de kommende år skal der ske store ændringer med børnehusene Side 4-5

AYA YDMYGE DET LOUBANITALENT HAR NOONAN ALI AL SYNDROM RABEIY HAR OGKÆMPET SLÅR FLIKFLAK SIG OP PÅ B1909S FØRSTEHOLD

SIDE 9

Foto: William Thorup Hansen

Fyrreparkens fodboldtalent LÆS OGSÅ: Glimt fra hverdagen i Mosen side 4 • Familiefest i det grønne side 8 • God ramadan - og velbekomme side 12

Planen for nedrivninger er lagt I sidste uge blev den lovbestemte udviklingsplan offentliggjort for beboere i Vollsmose. Planen viser, hvilke boliger der skal rives ned frem mod 2030.

Tekst: Signe Lene Christiansen Hvilke boliger i Vollsmose skal rives ned? Det spørgsmål har i noget tid optaget beboerne i bydelen, hvor der skal rives

cirka 1.000 boliger ned for at opfylde regeringens lovkrav om færre almene familieboliger i såkaldte hårde ghettoer. Nu har beboerne fået svar. Boligorganisationerne, borgmesteren og de fire rådmænd offentliggjorde i sidste uge hvilke af bydelens boliger, der over de næste ti år skal fjernes eller forandres. Flest boliger skal nedlægges i Bøgeparken, hvor nedrivningerne forventes at begynde i efteråret 2021.

’Vi genhuser alle’ Begge boligorganisationer i

HVOR OG HVOR MEGET? Granparken: 160 nedrivninger Lærkeparken: 136 nedrivninger Fyrreparken: 26 nedrivninger

Vollsmose understreger, at genhusningen af de beboere, der skal flytte på grund af nedrivninger, er højt prioriteret. - Vi genhuser alle, der skal flytte på grund af nedrivninger. Det er vigtigt fortsat at tage det stille og roligt og et skridt ad gangen, for nedriv-

Egeparken: 191 nedrivninger Bøgeparken: 287 nedrivninger Birkeparken: 200 nedrivninger

ningerne begynder tidligst i 2021, siger direktør i Civica, Jens Pilholm. Han tilføjer, at når den lovbestemte udviklingsplan er godkendt i Transport-, Bygnings- og Boligministeriet, vil beboerne blive inddraget i at lave de fysiske helhedsplaner for deres afdeling.

Fra direktør i FAB, Jacob Michaelsen, lyder beskeden til beboerne: - Vi skal nok hjælpe med en god genhusning, hvor vi også kigger på beboernes eksisterende livsvilkår. På den måde vil vi gøre, hvad vi kan for beboerne.

En lovbestemt plan I december 2018 vedtog et flertal i Folketinget den lovgivning, der også er kendt som ’ghettoplanen’. Det er den lov, der bestemmer, at der skal laves en udviklingsplan for så-

kaldte hårde ghettoområder som Vollsmose. Planen vedrører ikke Tjørnehaven, Slåenhaven og Hybenhaven, da de ikke er kategoriseret som en såkaldt hård ghetto. Udviklingsplanen er lavet af udviklingsbestyrelsen, som består af formænd og næstformænd for Civica og FAB samt medlemmerne af økonomiudvalget i Odense Kommune. Den skal sendes til godkendelse i Transport-, Bygnings- og Boligministeriet senest den 1. juni. Se et kort over nedrivningerne på side 6-7 i denne avis.


2  •  Vollsmose Avisen 233  •  16. maj 2019

Signe Lene Christiansen Redaktør for Vollsmose Avisen silch@vollsmose.dk Tlf. 20 41 48 79

Maja Bach Løvstrup Ansvarshavende redaktør mhl@vollsmose.dk

Borgerbidrag i denne udgave Safiya Abdulkarim Khadan Awale Flemming Falkenberg Jørgen Gregersen William Thorup Hansen Metha Aagé Maul

Bliv borgerjournalist for avisen Vollsmose Avisen vil medvirke til at gøre Vollsmose til et endnu bedre sted at bo og leve. Avisen er beboernes avis - både som kilde til oplysning og som et medie, hvor borgerne selv kan bidrage aktivt med idéer, skrive artikler eller tage billeder. Har du lyst til at skrive eller fotografere? Har du lyst til at være med på holdet? Eller har du bare en idé til en historie, som du mener, avisen bør tage op? Så er du meget velkommen til at kontakte redaktionen eller kigge forbi Vollsmose Sekretariatet til en snak.

Indlevering af materiale Alle er velkomne til at komme med forslag til artikler og indlæg. Materiale sendes til Vollsmose Avisen, Vollsmose Sekretariatet, Vollsmose Allé 10, 5240 Odense NØ – eller på mail til avis@vollsmose.dk. Redaktionen forbeholder sig ret til at redigere i alt indsendt materiale.

Kommende aviser og deadlines Har du et arrangement eller en artikel, du gerne vil have med i avisen, kan du se de aktuelle deadlines herunder. Bemærk dog, at jo tidligere du indleverer materiale, jo større er muligheden for at få det med i avisen. Kontakt venligst redaktøren på tlf. 20 41 48 79, hvis du har spørgsmål. Udgivelsesdato: Torsdag den 30. maj Deadline: Torsdag den 23. maj Udgivelsesdato: Torsdag den 20. juni Deadline: Torsdag den 13. juni Redigering og layout: Bjarne Kjær Simonsen og Signe Lene Christiansen Tryk: Grafisk Produktion Odense Oplag: 10.913 Distribution: FK Distribution

Hvis du ikke får din avis Vollsmose Avisen husstandsomdeles gratis. Modtager du ikke avisen senest fredag kl. 21.00, så kontakt FK Distribution på www.fk.dk/reklamation eller send en mail til kvalitetvest@fk.dk. Ellers ring til FK Distribution på telefon 70 10 40 00 mandag til torsdag fra kl. 8.30 - 16.00 og fredag kl. 8.30 - 14.30.

BILLEDET FORTÆLLER: Efter en spændende historietime om modstandsbevægelsen en mandag på Mulernes Legatskole er næste stop biblioteket. Det er her, hvor eleverne på skolen kan få noget ro og lade lidt op før den næste time begynder. Biblioteket er ikke kun et sted for elever, som vil læse, men også et sted for dem, der vil spise deres frokost i ro og have en hyggelig samtale med vennerne. Tekst og foto: Khadan Awale, borgerfotograf

LEDER

Avisen sætter fokus på planerne i Vollsmose Pressen var mødt talstærkt op, et par demonstranter stod klar, og mange beboere havde taget plads, da planen for nedrivninger i sidste uge blev fremlagt for Vollsmoses beboere. Her blev der blandt andet præsenteret et længe ventet kort over de planlagte nedrivninger i bydelens seks parker, som boligorganisationerne i samarbejde med Odense Kommune har udarbejdet på baggrund af et lovkrav fra Folketinget. Siden det for knap et år siden blev offentliggjort, at der skal rives boliger ned i Vollsmose, har spørgsmålene om nedrivninger og genhusninger naturligt nok optaget beboerne. I dette nummer af avisen bringer vi kortet over de planlagte nedrivninger sammen med forklaringer på de forskellige markeringer og på, hvor mange boliger det drejer sig om i hver afdeling. Det gør vi, så de beboere, der ikke kunne deltage på beboermøderne den 7. maj, også kan se planen. Det seneste stykke tid er især nedrivningerne løbet med opmærksomheden i Vollsmose. Nedrivningerne er et af flere elementer i den såkaldte lovbestemte udviklingsplan for Vollsmose, der har fokus på fysiske forandringer, og som

Af Signe Lene Christiansen

skal være med til at sikre, at Vollsmose bliver en bydel på lige fod med andre bydele i Odense. Planen er også, at der skal bygges 1.600 nye private boliger i Vollsmose, og de resterende 1.900 almene boliger skal renoveres og opgraderes. Der skal flere butikker til bydelen, og letbanens etape 2 skal formentlig gå gennem området. Senere i år vil der også komme planer for blandt andet børneområdet, beskæftigelse og fritidslivet i Vollsmose. Kombineret med den plan for nye veje og stier, der allerede er i gang, viser de nye tegninger et Vollsmose, der ser meget anderledes ud i 2030.

Over de næste aviser vil Vollsmose Avisen desuden dykke ned i flere af de planer, der er på tegnebrættet, og de konsekvenser, det vil få. Vi vil - med samme konstruktive tilgang som vi plejer - folde strategien for genhusning ud, kigge nærmere på ambitionerne for erhvervslivet og Vollsmose Torv og dække, når de første investorer melder sig på banen. Redaktionens borgerjournalister har allerede lavet en lang liste af relevante emner, men alle beboere er som altid velkomne til at komme med inputs til, hvad vi skal skrive i avisen og hvordan. God læselyst.

Det er altså en omfattende plan, der nu er sat i gang af byrådet og boligorganisationerne. Flere børnehuse skal eksempelvis også rives ned, og en lovændring betyder, at børn fra Vollsmose i højere grad skal ud i byens institutioner, og at resten af byens børn skal i institution i Vollsmose. Også den manøvre er - ligesom genhusning af Vollsmoses beboere - en større kabale, der skal gå op. Det kan du læse mere om på side 4-5, hvor vi har interviewet børn- og ungerådmand Susanne Crawley.


16. maj 2019  •   Vollsmose Avisen 233  • 3

NYT FRA VOLLSMOSE

Bydelssøstrene i Vollsmose fortæller i små videoklip, hvorfor de stemmer til folketingsvalget den 5. juni. Videoerne kan ses på Youtube og Facebook. Illustration: Bjarne Kjær

Bydelssøstre går forrest til stemmeurnerne på Camp U Vollsmoses bydelssøstre opfordrer alle i bydelen til at bruge deres stemmeret ved folketingsvalget den 5. juni. De vil selv gå forrest med et godt eksempel og på valgdagen følges hen til stemmeboksen for at sætte deres krydser.

Tekst: Signe Bache Onsdag den 5. juni er der folketingsvalg, og budskabet fra Vollsmoses bydelssøstre er klart. Hvis man har ret til at stemme, så er det vigtigt at bruge den ret. - Som bydelssøstre i Vollsmose vil vi gerne gå forrest med et godt eksempel og sætte fokus på, at vi bor i et demokratisk land, hvor alle skal gøre deres bedste for at være aktive medborgere i vores samfund. Det betyder blandt andet, at man skal gå

hen og sætte sit kryds, hvis man har stemmeret, siger Najlaa Rammu. Som bydelssøster er hun en del af en gruppe af kvinder, der er blevet uddannet til at hjælpe og støtte andre kvinder i Vollsmose, så de får styrken til at hjælpe sig selv, deres børn og familie.

Valget er dit eget Ifølge bydelssøstrene er det deres mål at få så mange som muligt til at stemme. - Vi siger ikke, hvad folk skal stemme på. Det er ene og alene deres beslutning. Det eneste, vi opfordrer til, er, at man bruger sin ret og husker at stemme den 5. juni, siger bydelssøster Kiara Ulisse Rasmussen. Netop den opfordring håber kvinderne når ud til så mange som muligt. Derfor har de også lavet små videoer, hvor de fortæller, hvorfor de selv stemmer. Videoer, som de deler på sociale medier helt frem til valgdagen.

MØD BYDELSSØSTRENE På valgdagen onsdag den 5. juni mødes bydelssøstrene foran biblioteket i Vollsmose Torv klokken 16.00. Herfra kan alle, der har lyst, følges med dem hen til Camp U, hvor de stemmeberettigede afgiver deres stemme hver især.

- Som bydelssøstre i Vollsmose vil vi gerne gå forrest med et godt eksempel og sætte fokus på, at vi bor i et demokratisk land, hvor alle skal gøre deres bedste for at være aktive medborgere i vores samfund. Det betyder blandt andet, at man skal gå hen og sætte sit kryds, hvis man har stemmeret

’’

Najlaa Rammu, bydelssøster

- Vi vil selv gå forrest med et godt eksempel og vise vores egen opbakning til demokratiet. Vi vil vise, at det er vigtigt at stemme. Det er også derfor, jeg altid har taget mine egne unger med, når jeg har været henne og stemme. For de skal lære fra de er helt små, at det er noget, man gør,

forklarer Kiara Ulisse Rasmussen.

Følges til valgstedet På selve valgdagen onsdag den 5. juni inviterer bydelssøstrene alle til at mødes foran biblioteket i Vollsmose Torv klokken 16.00. Herfra går de i

samlet flok til valgstedet på Camp U, hvor man så stemmer hver især. - Både kvinder, mænd, børn, unge og gamle er velkommen til at gå med. Man må komme hele familien eller tage sine venner med. Alle er også velkommen til at fejre valgdagen sammen med os bagefter. Vi vil gerne gøre det til en god oplevelse at stemme. Det skal være en festdag, fortæller Najlaa Rammu. Kiara Ulisse Rasmussen fortsætter: - Vi er godt klar over, at det kan virke overvældende, hvis man skal hen og stemme for første gang i sit liv. Det kan være svært at finde ud af, hvordan man gør, og måske synes man, at det er pinligt at spørge om hjælp. Derfor håber vi også, at det bliver nemmere og mere overskueligt, når vi følges ad. I Vollsmose lå stemmeprocenten ved folketingsvalget i 2011 på 75,7 procent. Det var Fyns laveste stemmeprocent og landets tredjelaveste. Den

- Vi vil selv gå forrest med et godt eksempel og vise vores egen opbakning til demokratiet. Vi vil vise, at det er vigtigt at stemme. Det er også derfor, jeg altid har taget mine egne unger med, når jeg har været henne og stemme

’’

Kiara Ulisse Rasmussen, bydelssøster

samlede stemmeprocent på landsplan lå på 87,7 procent. Ved det efterfølgende folketingsvalg i 2015 faldt stemmeprocenten til 67,2. Det var også denne gang Fyns laveste stemmeprocent. Den samlede stemmeprocent på landsplan lå ved valget i 2015 på 85,9 procent.


4 

•  Vollsmose Avisen 233  •  16. maj 2019

Pluk fra vollsmose.dk Læs den fulde version af historierne - og meget mere - på www.vollsmose.dk

Penge på vej til ny lægeklinik 3. MAJ. Vollsmose har været uden egen læge i 15 år. Men nu ser der ud til at være en på vej. Regeringen og Dansk Folkeparti har nemlig bevilget 3,6 millioner til oprettelse af en lægeklinik i bydelen. Pengene kommer fra en ny pulje, som Sundheds- og Ældreministeriet har stillet til rådighed. Det skriver TV2/Fyn. Region Syddanmark og Odense Kommune gik i april måned i år sammen om at søge penge til en lægeklinik i Vollsmose. Det skete, da det ikke var lykkedes at tiltrække praktiserende læger til en klinik på almindelige vilkår i området.

Talent på svensk U16-landshold 1. MAJ. Mallek Shraim slog sine helt unge folder som et stort talent i B1909. For nylig fik han debut på det svenske U16landshold, hvor han gav prøver på sine store fodboldevner mod ingen andre end Danmark. - Det var en stor ære for mig at få debut på det svenske landshold og en helt speciel oplevelse, at det netop skete mod Danmark, fortæller Mallek Shraim, der som dreng gik på Abildgårdskolen og boede i Vollsmose. Nu bor han med sin familie i Sverige, er på en treårig kontrakt i Landskrona Bois. Sverige tabte kampen med 1-3.

Børnehaver udforskede hjernen 29. APRIL. Hvordan kan vi se, hvad andre føler? Hvad sker der, når vi bliver bange? Og hvad er hjernen bygget af? Det og mange af hjernens andre kroge undersøgte børn i alderen 3-6 år i dag sammen med deres pædagoger i Vollsmose. Arrangementet skulle give de yngste i kommunens dagtilbud en smagsprøve på naturvidenskabelig forskning ved at inspirere dem til at undersøge og udforske på en kreativ måde med lege, spil, sang, historier og små eksperimenter. Det markerede samtidig den nationale åbning af Forskningens Døgns nye børnehaveprogram ’Hjerneekspeditionen’.

Find Vollsmose Avisen på facebook og ‘synes godt om’ - så holder vi dig opdateret på nyheder, arrangementer og debat om bydelen.

HVERDAGSGLIMT Tekst: Metha Aagé Maul, borgerjournalist Jeg har nu fået min gang jævnligt i Projekt Zlatan i Birkeparken. Der møder jeg en masse skønne børn. Og børn kan være så dejligt umiddelbare og stille spørgsmål, der overrasker. Jeg havde for eksempel denne lidt tankevækkende samtale med en af pigerne: - Metha, hvad er dit danske navn? Og dit danske, kristne efternavn? Jeg smilede stort og svarede: - Spørger du mig, fordi du synes, mit navn er lidt specielt? Og du synes, jeg er dansker og kristen? .- Ja! For Metha er da ikke dansk... - Jo, Metha er faktisk et gammelt dansk navn. Men jeg ved, at noget, der minder om mit navn, også findes i andre lande. Og jeg har faktisk ikke et dansk, ’kristent’ efternavn. Jeg hedder Maul til efternavn, og det er tysk, forklarede jeg. - Aajjjj, hvor fedt, svarede hun og hoppede glad ud og sparkede til en bold. Jeg stod og kløede mig lidt i nakken og blev tankefuld. Men jeg morede mig også en del. Det betød åbenbart noget for pigen, at en dansker som jeg også kunne have et ’anderledes’ navn.

En ny daginstitution på kanten af Vollsmose og en skovbørnehave i eksempelvis Børnebyen. Det er nogle af de muligheder, der i

De nye planer for Vollsmose Udviklingsplanen og regeringens lovkrav om, at børn fra udsatte boligområder kun må udgøre 30 procent af et børnehus, betyder markante ændringer for Vollsmoses børnehuse. Men udover nedrivninger er der ifølge rådmand Susanne Crawley også nye tilbud på tegnebrættet.

Tekst: Signe Lene Christiansen

Foto: Jørgen Gregersen, borgerfotograf Børnehusene i Granparken og Lærkeparken skal rives ned. Det fremgår af den ud-

viklingsplan for Vollsmose, som blev offentliggjort i sidste uge. Her kan man se, hvilke boliger der over de næste 10 år skal rives ned. Men en del af planen er også at fjerne to og muligvis yderligere fire af bydelens børnehuse. Det sker af flere årsager, forklarer rådmand for børn og unge, Susanne Crawley. - En del af forklaringen er, at børnehusene indgår i puslespillet omkring, hvordan Vollsmose skal indrettes fy-

sisk og bygningsmæssigt de kommende år. Her ligger mange af børnehusene for eksempel, hvor den formodede letbane skal være. Så handler det også om i hvor god stand og hvor bevaringsværdige, børnehusene er. Alle børnehusene i Vollsmose er forholdsvist slidte og gamle og måske ikke indrettet, som man ville gøre nu om dage, siger Susanne Crawley, der er en del af den udviklingsbestyrelse, der har udformet den lovbestemte udviklingsplan.

Skal sætte skub i rotationen Omdannelserne og nedrivningerne i Granparken og Lærkeparken forventes at gå i gang i 2024 og 2025. Men

- Alle børnehusene i Vollsmose er forholdsvist slidte og gamle og måske ikke indrettet, som man ville gøre nu om dage

’’

Susanne Crawley, børn- og ungerådmand

allerede i 2020 træder regeringens lovkrav om, hvor mange børn fra et udsat boligområde en daginstitution må rumme i løbet af et år, i kraft. Det betyder, at der fra 1. januar maksimalt må optages 30 procent børn fra Vollsmose på et år i en institution. Hvordan Odense Kommune vil efterkomme det krav, er


16. maj 2019  •   Vollsmose Avisen 233  • 5

- Vi sidder med et stort puslespil, hvor vi har brikkerne, men endnu ikke har et samlet billede, og det skaber selvfølgelig utryghed. Men målet er, at vi skal give børnene i Vollsmose de muligheder for et trygt og sundt børneliv, som forældrene drømmer om, så de kan vokse op og få en god uddannelse samt blive gode kolleger, naboer og forældre. Det er i øjeblikket sværere at lykkes med, hvis man er vokset op i Vollsmose. Selvom det er svært, så må man se mulighederne i forandringerne og få det bedste ud af det

’’

Susanne Crawley, børn- og ungerådmand

Rådmand: ’Vollsmoses børn skal have de bedste muligheder’ Der er stort fokus på planerne for nedrivninger i Vollsmose i øjeblikket. Men de politiske planer for bydelen handler især om at skabe bedre muligheder for Vollsmoses børn, mener børn- og ungerådmand Susanne Crawley (B).

Tekst: Signe Lene Christiansen Den sidste Vollsmoseplan har en del målsætninger omkring børn og forældre i Vollsmose blandt andet, at folkeskolen skal være det foretrukne valg, der skal være mindre fravær og højere karakterer. Hvordan vil I gøre det? - Det kan vi endnu ikke sige i detaljer, for der er endnu ikke nogen politisk beslutning. Vi er forsigtige med at sige noget, der måske ikke bliver til noget, det handler jo om nogle børns skole og børnehave og menne-

skers arbejdsplads. Noget af det, der er skrevet ind i planen, er, at der skal ansættes socialfaglige ledere og tilknyttes socialrådgivere på skolerne i Vollsmose, så lærerne kan koncentrere sig om det faglige indhold og bruge mindre tid på socialt arbejde. Flere i Vollsmose skal også vælge folkeskolen fremfor privat- og friskoler. Den 1. juli 2019 træder lovændring om obligatorisk læringstilbud i kraft. Det vil sige, at 1-årige i Vollsmose, der ikke går i institution, får et såkaldt obligatorisk læringstilbud på 25 timer ugentligt. Hvordan vil det fungere i praksis? - Det er gavnligt for mange børn at komme i institution. De fleste forældre ønsker en uddannelse og de bedste muligheder for deres børn, og der er man bagud på point, hvis man ikke lærer dansk helt fra barnsben af. Mit håb er, at alle får lyst til at sende deres 1-årige i en almindelig vuggestue, og at det føles naturligt at sende børnene af-

sted. Den lyst kan for eksempel skabes gennem sundhedsplejersker, som mange har tillid til - måske med hjælp fra pædagoger, der kan fortælle om institutionerne. Erfaringen er, at ingen forældre siger nej til de læringstilbud, vi allerede har til 3-årige. Derfor bør det være muligt at lykkes med de 1-årige også. Hvad skal forældre, der vil blive berørt og måske bekymret af disse forandringer, gøre? - Vi sidder med et stort puslespil, hvor vi har brikkerne, men endnu ikke har et samlet billede, og det skaber selvfølgelig utryghed. Men målet er, at vi skal give børnene i Vollsmose de muligheder for et trygt og sundt børneliv, som forældrene drømmer om, så de kan vokse op og få en god uddannelse samt blive gode kolleger, naboer og forældre. Det er i øjeblikket sværere at lykkes med, hvis man er vokset op i Vollsmose. Selvom det er svært, så må man se mulighederne i forandringerne og få det bedste ud af det.

DEN SIDSTE VOLLSMOSEPLAN Planens centrale og overordnede mål for børn- og unge:

• Der skal udarbejdes en samlet plan for børnelivet i Vollsmose blandt andet omkring de yngste børns sprogfærdigheder og sundhed.

• Børn i Vollsmose skal kunne tale et alderssvarende dansk. • Områdets folkeskoleelever skal inden 2025 op på niveau med elever i kommunens øvrige

skoler. Det betyder, at skolerne i området skal kunne løfte eleverne hurtigere end resten af skolerne i kommunen, da udgangspunktet i Vollsmose er under gennemsnittet.

• Andelen af elever i muslimske friskoler skal sænkes markant. øjeblikket er på tegnebrættet, for at blande børn i Vollsmose med resten af byens børn.

får konsekvenser for børnehusene der endnu ikke fundet en løsning på. Og sandsynligvis vil kommunen søge dispensation for at få mere tid til at gennemføre lovændringen. - Vi er nødt til at finde en god måde at leve op til lovgivningen på og finde svarene på, hvordan vi får børn fra Vollsmose til at gå i institutioner andre steder i byen. Og hvordan vi får forældre andre steder fra til at sende deres børn til Vollsmose, siger rådmanden. Hun forklarer, at arbejdet i øjeblikket går ud på at finde en anledning til at sætte skub i rotationen af byens børn. En af mulighederne er at bygge en ny daginstitution på kanten af Vollsmose. - Et sted med god normering, økologisk mad, fokus på bæredygtighed og fede ude-

arealer, så det bliver et attraktivt tilbud for alle byens forældre, uddyber Susanne Crawley og peger på, at en anden mulighed er at lave en skovbørnehave, som mange forældre i Odense efterspørger, i for eksempel Børnebyen. - Jeg tror på, at begge muligheder bliver en del af løsningen, tilføjer hun.

Fokus på bygninger For Fowsia Mohamed Abdi, der er formand for forældrebestyrelsen i Granparkens Børnehus, er det en trist nyhed, at børnehuset skal rives ned. - Det er jo vores børnehus, og der er det mest fantastiske personale, som vi er rigtig kede af at skulle miste.

Personligt for mig og mit barn kommer det ikke til at betyde noget, fordi han vil gå i skole, inden det bliver revet ned. Men det er rigtig trist for alle de børn, der ikke vil opleve det samme, som mit barn har. Politikerne kan jo ikke garantere, at børnene vil få den samme gode oplevelse og samme gode læring i en ny institution, siger hun. - Jeg kan godt forstå bekymringerne, fordi forældrene heller ikke får så præcise eller konkrete svar på deres spørgsmål endnu. Det er måske svært at se mulighederne i forandringerne, men vi lukker fysisk børnehusene for at lave nogle bedre fysiske rammer med et bedre indhold, siger hun og tilføjer:

NY LOVGIVNING RAMMER VOLLSMOSE Med regeringens plan ’Ét Danmark uden parallelsamfund - Ingen ghettoer i 2030’ blev der i december 2018 indført to nye lovkrav, der vil påvirke børn og forældre i Vollsmose.

heriblandt dagtilbuddene i Vollsmose - var mere end 30 procent af de nyoptagede børn fra et udsat boligområde i perioden 1. januar til 30. november 2018.

Fra 1. januar 2020 må der højest nyoptages 30 procent børn fra udsatte boligområder om året i hver af landets daginstitutioner. Det vil gælde både kommunale, selvejende og udliciterede daginstitutioner og privatinstitutioner. I 19 dagtilbud i Odense -

Fra 1. juli 2019 skal børn fra udsatte boligområder, som ikke er indskrevet i et dagtilbud som 1-årige, have et obligatorisk læringstilbud på 25 timer om ugen. Forældrene er forpligtet til at deltage i samarbejdet om barnet i læringstilbuddet, som blandt

- Lige nu er der et stort fokus på nedrivninger og bygningerne i Vollsmose, men den store plan handler i høj

grad om at give især børn i Vollsmose muligheden for en tryg og sund barndom og et bedre liv.

andet skal understøtte børnenes dansksproglige kompetencer og generelle læringsparathed. Andelen af de yngste børn, der er uden for pasning, er noget højere for Vollsmose end for resten af Odense Kommune. I Vollsmose er 15 procent af børnene mellem 1 og 2,9 år uden for pasning, hvilket svarer til 39 børn. Til sammenligning er tallet 6 procent for Odense Kommune.

Slåenhavens børnehus bliver, ifølge udviklingsplanen, bevaret, da haverne ikke er en såkaldt hård ghetto.


6  •  Vollsmose Avisen 233  •  16. maj 2019

Her er kortet ov I sidste uge blev den såkaldte udviklingsplan offentliggjort. Planen viser, hvilke boliger der skal rives ned i Vollsmose over de næste 10 år.

Tekst: Signe Lene Christiansen Omkring 1.000 boliger i Vollsmoses seks parker skal rives ned eller bygges om frem mod 2030. Planen og et kort over nedrivningerne blev i sidste uge præsenteret for beboere og ligger nu offentligt tilgængelig på Odense Kommunes hjemmeside. Kortet viser, hvilke boliger der er fastlagt til nedrivning, og hvilke boliger der er i spil til at blive revet ned eller bygget om. Nedrivningerne skal blandt andet give plads til at sælge arealer til private investorer, til mere erhvervsbyggeri og til kommunale og private arbejdspladser. Desuden skal to tilbageværende højhuse i Egeparken og Birkeparken omdannes, så de, ifølge planen, bliver ’stærke symboler på fremtidens Vollsmose’. Udviklingsplanen vil blive fremlagt til beslutning på mødet i FAB’s repræsentantskab den 16. maj og på mødet i Civicas repræsentantskab den 21. maj samt på mødet i Odense Byråd den 22. maj 2019. Den lovbestemte udviklingsplan for Vollsmose skal sendes til godkendelse i Transport-, Bolig- og Bygningsministeriet den 1. juni 2019. Når planen er godkendt, vil arbejdet med at udvikle de fysiske helhedsplaner for afdelingerne gå i gang.

SPØRGSMÅL? Har du spørgsmål til udviklingsplanen, din bolig eller genhusning, så kontakt din boligorganisation. Civica: Telefon 63 13 31 33 FAB: Telefon 63 12 56 00 Se hele planen og kortet over nedrivninger på www.odense.dk/vollsmose

Granparken 144 boliger er fastlagt til nedrivning. Derudover skal 16 af de boliger, der er markeret med gult, nedlægges. Nedrivninger og omdannelser forventes at finde sted i årene 2024-2027.

Lærkeparken 128 boliger er fastlagt til nedrivning. Derudover skal 8 af de boliger, der er markeret med gult, nedlægges. Nedrivninger og omdannelser forventes at finde sted i årene 2025-2028.

Fyrreparken 26 af de boliger, der er markeret med gult, skal nedlægges. Nedrivninger og omdannelser forventes at finde sted i årene 2020-2023.


16. maj 2019  •   Vollsmose Avisen 233  • 7

ver nedrivninger RØDE BYGNINGER. Skal rives ned. I alt ligger 871 nedrivninger fast.

GULE BYGNINGER. Der er endnu ikke taget endegyldigt stilling til, om bygningen skal rives ned eller omdannes. Beslutningen holdes åben og fleksibel af hensyn til blandt andet mulige investorer. At et højhus er markeret med gul betyder derfor ikke nødvendigvis, at hele bygningen skal rives ned. 129 boliger af de boliger, der er markeret med gult, skal nedlægges.

HVIDE BYGNINGER. Skal bevares. 1.872 almene boliger bliver.

Der kan forekomme justeringer i forbindelse med de fysiske helhedsplaner.

Egeparken 179 boliger er fastlagt til nedrivning. Derudover skal 12 af de boliger, der er markeret med gult, nedlægges. Nedrivninger og omdannelser forventes at finde sted i årene 2026-2029.

Bøgeparken 249 boliger er fastlagt til nedrivning. Derudover skal 38 af de boliger, der er markeret med gult, nedlægges. Nedrivninger og omdannelser forventes at finde sted i årene 2021-2026.

Birkeparken 171 boliger er fastlagt til nedrivning. Derudover skal 29 af de boliger, der er markeret med gult, nedlægges. Nedrivninger og omdannelser forventes at finde sted i årene 2022-2026.


8  •  Vollsmose Avisen 233  •  16. maj 2019

Før ramadanen: Picnic i det grønne Når solen bryder frem og temperaturen stiger, trækker Vollsmoses skønne, grønne områder familierne ud af hjemmene. Borgerfotograf Flemming Falkenberg mødte på en aftengåtur før ramadanen familien Al-Salem, der havde tændt op i grillen.

Foto: Flemming Falkenberg, borgerfotograf

Sara Al-Salems to piger, Nahla på 1 år og Ayah på 4 år, nyder aftensolen og det bløde græs. I foråret og sommeren mødes familien ofte i det grønne mellem Bøgeparken og Slåenhaven, hvor de bor.

I Mosen er der masser af plads til, at børnene kan lege udenfor, spille bold og lege i sandkassen. Her ses en af familiens yngste på multibanen.

Når familien Al-Salem mødes til aftensmad, tager alle noget mad med til en fælles buffet. Under ramadanen, hvor der bliver fastet fra solopgang til solnedgang, mødes familien kun i weekenderne for at bryde fasten sammen. Ellers kommer børnene for sent i seng.

Når der bliver tændt op i grillen, er der ofte pølser og brød på menuen. Det er nemt, og børnene elsker det.

Mariam på otte år viser sine dansetrin, som hun har lært til dans hos Projekt Zlatan i Birkeparken.


16. maj 2019  •   Vollsmose Avisen 233  • 9

SPORT OG KULTUR

Ali Al Rabeiy bor i Fyrreparken og er i gang med en HF-uddannelse i Nyborg. Men det er fodbold, der er 9’er-spillerens helt store interesse.

Kantspiller tager kampen op Ali Al Rabeiy har kæmpet sig op på B1909s førstehold, som han med sin store arbejdsindsats er blevet en vigtig del af. Han er prototypen på en rigtig B1909’er, lyder det anerkendende fra assistenttræneren.

Tekst: Niels Just Rasmussen

Foto: William Thorup Hansen, borgerfotograf Det er ofte angriberen, der efter en fodboldkamp bliver fremhævet, hvis han har lavet mål. Eller det er målmanden, der kommer i rampelyset, for-

di han har reddet sit hold fra at tabe. Men det er faktisk sjældent, der bliver gjort noget særligt ud af den spiller, der gennem en hel kamp har kæmpet indædt og løbet solen sort. Imidlertid var det, hvad der skete for den unge B1909spiller, Ali Al Rabeiy, efter forårets hjemmekamp mod Varde. Her blev kantspilleren kåret til kampens spiller som en anerkendelse af, at han med sin store arbejdsindsats var stærkt medvirkende til, at B1909 fik vendt kampen fra at være bagud 0-1 til at vinde 2-1. - Det var en stor og meget positiv oplevelse for mig, og jeg blev meget glad over den opbakning, jeg i den forbindelse fik fra min familie, venner og holdkammerater, siger Ali Al Rabeiy. Det unge B1909-talent er ikke meget for at fremhæve sine egne fodboldmæssige kvaliteter, men det vil assistenttræner i B1909, Jann Jensen, til gengæld gerne.

- Jeg vil bruge meget af min energi på at udvikle mig i B1909, for det er fodbold, der har min helt store interesse. Jeg er også klar over, at jeg skal yde mit bedste for at bevare pladsen på førsteholdet. Der er nemlig kamp om pladserne

’’

Ali Al Rabeiy, B1909

- Hans talent er faktisk hans ydmyghed såvel på som uden for banen. Han føler sig aldrig for god til at løbe den ekstra meter eller give det ekstra nap, der skal til for at vinde en kamp. Og med sit gode humør tilfører han holdet en masse positiv energi, siger han.

Fra næstbedst til bedst Men det stod ikke skrevet i stjernerne, at Ali Al Rabeiy ville ende på B1909s bedste hold. For selvom han lige fra barnsben har været meget glad for at spille fodbold og gjort det i flere forskellige fodboldklubber i Odense, så var

det i starten altid på det næstbedste hold. Både i OKS og i B1909. - Årsagen var simpelthen, at jeg ikke var noget særligt på fodboldbanen. Først da jeg for to år siden fik lov til at træne med de bedste spillere en gang om ugen kombineret med, at jeg selvtrænede, gav anstrengelserne bonus, fortæller den unge spiller. I november sidste år blev han indlemmet i førsteholdstruppen og blev dermed også en brik på det hold, som først og fremmest skal kæmpe om at undgå nedrykning, fordi holdet er blevet fradømt ni point.

- Det er en svær situation. Men det er der ikke noget at gøre ved. Vi har mistet mange spillere, og vi må erkende, at det tager tid at få spillet et nyt hold sammen. Heldigvis er humøret højt både til træning og kamp, så det er bare med at kæmpe videre, lyder det fra Ali Al Rabeiy.

Fodbold har høj prioritet Det vil det 19-årige unge talent i hvert fald gøre. Selvfølgelig skal den HF-uddannelse, han er i gang med i Nyborg, gøres færdig til sommer. Men herefter har Ali Al Rabeiy planer om at få sig et job og så lade tiden vise, hvor langt fodboldtalentet rækker. - Jeg vil bruge meget af min energi på at udvikle mig i B1909, for det er fodbold, der har min helt store interesse. Jeg er også klar over, at jeg skal yde mit bedste for at bevare pladsen på førsteholdet. Der er nemlig kamp om pladserne, siger han.

Skulle Ali Al Rabeiy komme til at slække på træningen, har han sin bror Hussein til at holde ham til ilden. Han er nemlig også en del af B1909s bedste hold. - Selvfølgelig konkurrerer vi om at være bedst, men samtidig er det også sjovt for os at være på det samme hold, siger Ali Al Rabeiy, der ikke ligger på den lade side. Heller ikke selvom vi befinder os midt i ramadanen. - Jeg har prøvet at faste før, så jeg tror ikke, det bliver et problem, bortset fra at jeg ind imellem bliver meget tørstig. Fra B1909 er der al mulig støtte til Ali Al Rabeiy i hans bestræbelser på at blive en endnu bedre fodboldspiller. - Ali er med sin fantastiske energi, humør og væremåde et skoleeksempel på, hvad der bør kendetegne en rigtig B1909’er. Og han er et eksempel på de ungdomsspillere, vi gerne vil udvikle i fremtiden, lyder det afslutningsvist fra Jann Jensen.


10 

•  Vollsmose Avisen 233  •  16. maj 2019

KALENDEREN

Af Safiya Abdulkarim, borgerjournalist

Føler du dig stresset? | 20. maj Coach Elizabeth Canto giver gode råd og redskaber til, hvordan du kan få mere ro i din hverdag og leve et liv med mindre stress. Arrangementet tilbydes i samarbejde med KVINFOs Mentornetværk. Tilmeld dig senest den 16. maj ved at sende en sms med teksten ’Tilmeld’ og dit navn til Camelia Voicu på telefon 51 28 64 26

Tid: Mandag den 20. maj kl. 13.00 - 15.00 Sted: Vollsmose Sekretariatet, Odense NØ Entré: Gratis, men kræver tilmelding

Banko i Lærkereden | 20. maj

Der spilles om 24 pæne gennemgående gevinster og to ekstra. Derudover er der lotteri, puljespil og døde duer med mere. Kaffe og te med brød samt sodavand kan købes til rimelige priser. OBS: Banko er aflyst mandag den 6. maj.

Tid: Mandag den 20. maj kl. 19.00 Sted: Lærkeparkens beboerhus, Odense NØ Entré: Gratis

Filmaften | 21. maj

GODE RÅD OM

VARME, EL OG AFFALD Torsdag den 23. maj kl. 15.00 – 17.00 i Egeparkens miljøgård

Kom og hyg dig i ungdomscenterets pigeklub, mens du ser en spændende film sammen med andre piger.

Tid: Tirsdag den 21. maj kl. 17.00 - 20.00 Sted: Ungdomscenter Camp U, Odense NØ Entré: Gratis

Lav dit eget slim | 24. maj Kom og lav dit eget sjove slim, når ungdomscenterets fredagscafé slår dørene op. Det koster 5 kroner.

Tid: Fredag den 24. maj kl. 17.00 - 20.00 Sted: Ungdomscenter Camp U, Odense NØ Entré: Gratis

Studietur til Ærø | 25. maj Vollsmose Kirke tager igen i år på studietur. Denne gang går turen til Ærø for at besøge kirkerne i Bregninge, Marstal og Ærøskøbing. Husk madpakke og det gode humør. Der er afgang fra Vollsmose Kirke klokken 8.30.

Tid: Lørdag den 25. maj kl. 8.30 - 19.00 Sted: Vollsmose Kirke, Odense NØ Entré: 150 kroner. Billetterne sælges fra den 6. maj på kirkens kontor i åbningstiden

Eid-pynt | 28. maj Pigeklubben åbner op for krea-værkstedet og laver eid-pynt.

Tid: Tirsdag den 28. maj kl. 16.00 - 20.00 Sted: Ungdomscenter Camp U, Odense NØ Entré: Gratis

Kig forbi campingvognen og snak med en

MILJØAMBASSADØR om, hvordan du kan spare på vand, varme og el, og hvordan du sorterer dit affald rigtigt.


AV

16. maj 2019  •   Vollsmose Avisen 233  • 11

Studiejob, deltidsjob eller fritidsjob?

Bliv omdeler nu og mærk friheden Jobbet som omdeler hos FK Distribution er et af de mest fleksible, der findes. Du kan vælge én eller flere ruter, og du styrer selv, hvornår på dagen du vil arbejde – indenfor vores deadlines naturligvis. Er du fyldt 13 år, så læs mere og søg jobbet på blivomdeler.nu/av – eller ring til os på 70 10 40 00.

Start her:

Frihed til selv at tilrettelægge arbejdet på dagen Omdeling fra 2 timer og op til 4 dage om ugen Vi leverer reklamer og aviser hos dig Du får frisk luft og motion, mens du tjener penge Faste omdelere under 18 år optjener løbende point til vores shop med lækre produkter

www.blivomdeler.nu/av


12 

•  Vollsmose Avisen 233  •  16. maj 2019

BAGSIDEN

Mansaf med oksekød og gurkemejeris Det skal du bruge (4 personer) Gurkemejeris 4 dl basmati- eller jasminris 6 dl vand 1 spsk. Gurkemeje 1 bouillon-terning

Tekst: Niels Just Rasmussen Muslimer i hele verden fejrer i denne tid ramadanen den muslimske fastemåned. Det vil sige, de faster fra daggry til lidt efter solnedgang og fordyber sig åndeligt i religionen. Fasten består blandt andet i, at de afholder sig fra alt, hvad der kan spises og drikkes. Men efter solnedgang samles familie og venner for at bryde fasten sammen og indtage mange forskellige madretter. En af de retter, der traditionelt serveres på mange borde efter solnedgang, er den jordanske nationalret mansaf. Til den store eidfest er det især tradition at spise mansaf med lammekød. Den serveres også ved andre festlige begivenheder ikke bare i Jordan, men i hele Mellemøsten. Retten findes dog i flere varianter og kan laves enten med kylling, fisk eller oksekød.

Ristede nødder 150 g mandler 150 g cashewnødder, usaltede 1/2 spsk. olie Salt Oksekød 500 g oksekød i strimler 1/2 spsk. olie 1 tsk. kanel 1 spsk. krydderimix Salt Peber

Sådan gør du: Kom ris, boullion og gurkemeje i en gryde med vand. Rør rundt i gryden, så gurkemeje og boullion fordeler sig. Lad risene koge med låg i 10 - 12 minutter. Når risene er kogt, tages de af varmen. Lad dem trække under låg i cirka 10 minutter. Smut mandlerne ved at hælde kogende vand over dem og lad dem stå i fem minutter. Rist cashewnødder og mandler på en pande med lidt olie.

VIND BIOGRAFBILLETTER

Send kuponen til Vollsmose Avisen, Vollsmose Sekretariatet, Vollsmose Allé 10, 5240 Odense NØ - eller send løsningsordet samt navn, adresse og telefonnummer i en mail til vind@vollsmose.dk inden torsdag den 23. maj 2019. Så er du med i lodtrækningen. Sidste udgaves vinder blev: Hoda Al-Edani

Giv dem eventuelt et drys salt. Steg oksekødet på en pande i lidt olie ved høj varme i cirka fem minutter. Lav en krydderiblanding af for eksempel garam masala, cajun eller jamaican jerk. Vend krydderier i kødet og steg videre i to minutter. Smag kødet til med salt og peber. Kom herefter gurkemejerisene på et stort fad. Fordel kødet over risene, og drys de ristede nødder over til sidst.

Profile for Vollsmose Avisen

VA 233  

Vollsmoses lokale avis

VA 233  

Vollsmoses lokale avis

Advertisement