VA 219

Page 1

Nummer 219 • 27. september 2018

Udgives af Vollsmose Sekretariatet

CODING PIRATES TIL VOLLSMOSE

10 ÅR MED LEKTIEHJÆLP

Hos Coding Pirates kan unge mellem 9 og 13 år lære at programmere, lave koder og designe grafik Side 10

Egon vil vise børn og unge vejen til uddannelse Side 8

AYAGODE FÅ LOUBANI RÅD OM HARMILJØ NOONAN OG SE, SYNDROM HVEM DER OGER SLÅR DINFLIKFLAK MILJØAMBASSADØR

SIDE 8 9

Foto: Flemming Falkenberg

Miljøambassadører klar til kamp

LÆS OGSÅ: Beboermøder om nye veje og stier side 4-5 • Hilsen fra en besøgende side 9 • Farserede porrer side 12

Zlatan flytter ind i Birkeparken Hårdt arbejde betaler sig. Det er Projekt Zlatan et levende bevis på. Inden for kort tid har den utraditionelle forening nemlig både fået tildelt lokaler og 25.000 fra foreningen Østifterne.

Tekst: Niels Just Rasmussen Foto: Jørgen Gregersen, borgerfotograf Projekt Zlatan har via sine fodboldaktiviteter for børn og unge i Vollsmose stille og

roligt gjort sig mere og mere synlige i bydelen. Og med de nye klublokaler i Birkeparken får Projekt Zlatan mulighed for at styrke sine aktiviteter yderligere. - Det er af stor betydning for vores projekt, at vi nu

har fået vores egne lokaler. Nu får vi mulighed for at manifestere os i Vollsmose ved at være her hele tiden og ikke bare være til stede et par gange om ugen, lyder det begejstret fra Mads Timm, der er projektkoordinator og tidligere professionel fodboldspiller i blandt andet Manchester United og OB. Han ser også frem til de konkrete muligheder de nye lokaler giver: - Nu kan børnene altid

- Nu kan børnene altid foretage sig noget sjovt som for eksempel at spille PlayStation, dyrke E-sport eller bare hygge sig

’’

Mads Timm, projektkoordinator

foretage sig noget sjovt som for eksempel at spille PlayStation, dyrke e-sport eller bare hygge sig.

Pigerne er også med Mads Timms projekt har fra

starten af haft et godt tag i de børn og unge, der ikke er medlem af en forening, men som bare ønsker at have et sted, hvor de kan have det sjovt og spille fodbold, når de har lyst. Når der er samlinger, er der i snit 30-40 børn,

der deltager. Navnlig er der kommet mange piger til. Faktisk udgør de godt halvdelen af Projekt Zlatans brugere. En af dem er Iqra Iman: - Jeg elsker at spille fodbold. Det gør jeg fem dage om ugen, blandt andet i Projekt Zlatan, hvor jeg altid har det sjovt med en masse kammerater, siger den 12-årige fodboldpige. Iqra synes også, det er godt, at der nu er mulig- [...] Fortsættes side 3


2  •  Vollsmose Avisen 219  •  27. september 2018

Signe Lene Christiansen Redaktør for Vollsmose Avisen silch@vollsmose.dk Tlf. 20 41 48 79

Maja Bach Løvstrup Ansvarshavende redaktør mhl@vollsmose.dk

Borgerbidrag i denne udgave Rene Agergaard Jørgen Gregersen Flemming Falkenberg Stig Krogstad Metha Aagé Maul

Bliv borgerjournalist for avisen

BILLEDET FORTÆLLER: We Enjoy, Pigeliv og andre lokale foreninger og frivillige mødtes den 15. september i Vollsmose Bibliotek og Kulturhus. Her kunne både forældre, børn og potentielle frivillige se, hvilke aktiviteter og tilbud de forskellige foreninger har at byde på. Dagen bød udover workshops også på vietnamesisk korsang og bokseopvisning fra Vollsmose Boxing. Foto: Flemming Falkenberg, borgerfotograf

Vollsmose Avisen vil medvirke til at gøre Vollsmose til et endnu bedre sted at bo og leve. Avisen er beboernes avis - både som kilde til oplysning og som et medie, hvor borgerne selv kan bidrage aktivt med idéer, skrive artikler eller tage billeder. Har du lyst til at skrive eller fotografere? Har du lyst til at være med på holdet? Eller har du bare en idé til en historie, som du mener, avisen bør tage op? Så er du meget velkommen til at kontakte redaktionen eller kigge forbi Vollsmose Sekretariatet til en snak.

Indlevering af materiale Alle er velkomne til at komme med forslag til artikler og indlæg. Materiale sendes til Vollsmose Avisen, Vollsmose Sekretariatet, Vollsmose Allé 10, 5240 Odense NØ – eller på mail til avis@vollsmose.dk. Redaktionen forbeholder sig ret til at redigere i alt indsendt materiale.

Kommende aviser og deadlines Har du et arrangement eller en artikel, du gerne vil have med i avisen, kan du se de aktuelle deadlines herunder. Bemærk dog, at jo tidligere du indleverer materiale, jo større er muligheden for at få det med i avisen. Kontakt venligst redaktøren på tlf. 20 41 48 79, hvis du har spørgsmål. Udgivelsesdato: Torsdag den 11. oktober Deadline: Torsdag den 4. oktober Udgivelsesdato: Torsdag den 1. november Deadline: Torsdag den 25. oktober Redigering og layout: Bjarne Kjær Simonsen og Signe Lene Christiansen Tryk: Grafisk Produktion Odense Oplag: 10.913 Distribution: FK Distribution

Hvis du ikke får din avis Vollsmose Avisen husstandsomdeles gratis. Modtager du ikke ugeavisen senest fredag kl. 21.00, så kontakt FK Distribution på www.fk.dk/reklamation eller send en mail til kvalitetvest@fk.dk. Ellers ring til FK Distribution på telefon 70 10 40 00 mandag til torsdag fra kl. 8.30 - 16.00 og fredag 8.30 - 14.30.

LEDER

Få råd og hjælp af en miljøambassadør Hvorfor er det bedre at tage varme sokker på end at skrue op for radiatoren, hvis man fryser? Og hvor meget kan man egentlig spare ved at slukke for tv’et på stikkontakten? Det kan 17 nyudklækkede miljøambassadører fra Vollsmoses forskellige parker og haver fremover svare på. De er netop blevet uddannet i at hjælpe naboer og andre beboere til at få et grønne liv og et billigere og mere miljøvenligt forbrug af vand, el og varme. Hvert år er der beboere i Vollsmose, der får store ekstraregninger, når el-, varme- og vandregnskaberne bliver gjort op i januar og februar. For når graderne falder udenfor, bliver der skruet op for radiatorerne indendørs, og det er i de kommende måneder, at varmevanerne derhjemme afgør hvor stor en regning, der senere dumper ind ad brevsprækken. Men det er ikke kun for pengepungens skyld, at man skal tænke over sit

Af Signe Lene Christiansen

forbrug og sine vaner. Det går også udover miljøet, når affaldet ikke bliver sorteret og toilettet skuret med miljøskadelige rengøringsmidler. Noget af det, der motiverer de nye miljøambassadører til at komme ud på hjemmebesøg for at måle luftfugtighed eller tjekke om toilettet løber, er blandt andet at give en hjælpende hånd til naboerne i Vollsmose. Men også læringen om varme, vand og el, som miljøambassadørerne kan bruge fremadrettet og i eget hjem, har tiltrukket mange seje frivillige. Det er ikke kun miljøambassadørerne, der er glade for det nye grønne tiltag. Også ejendomsfunktionærerne har fået øje på værdien af at uddanne hverdagseksperter i miljø og bæredygtighed, og de forudser, at miljøambassadørerne på sigt kan være med til at forebygge tårnhøje forbrugsregninger.

Du kan møde alle miljøambassadørerne på side 6-7 i denne avis og se, hvordan du kontakter dem, hvis du har brug for hjælp med forbruget eller bare vil have inspiration til, hvordan man lever en hverdag med omtanke for miljøet. Rigtig god læselyst.


27. september 2018  •   Vollsmose Avisen 219  • 3

NYT FRA VOLLSMOSE

Mohamed Chaker og Mads Timm foran Projekt Zlatans klublokale i Birkeparken.

Zlatan flytter ind i Birkeparken Fortsat fra forsiden [...] hed for at mødes oftere og et fast sted: - Så kan vi snakke sammen om, hvad der skal ske i vores forening. Sidst vi var sammen, snakkede vi om, at det ville være godt med nogle PlayStations og nogle møbler, fortæller hun.

Fodbold ude og inde Lige netop PlayStations og

- Vi adskiller os lidt fra andre foreninger. For eksempel pusler jeg så småt med idéer om at lave ’kontrakter’ med børnene i stedet for at give dem et medlemskab.

’’

Mads Timm, projektkoordinator

et fjernsyn er der nu blevet råd til takket være en donation på 25.000 kroner fra Foreningen Østifterne. En anden af Projekt Zlatans unge, Hadi Aziz, er glad

for, at foreningen nu får mulighed for at tilbyde endnu flere aktiviteter. Selvom han foretrækker at spille fodbold hver dag, kan han godt bruge et spil med konsollen,

hvis vejret skulle være dårligt: - Så er det fedt at kunne spille noget indendørs. I det hele taget synes jeg, at vores Projekt Zlatan er cool, for man kan lave, hvad man vil. Hadi er 10 år og kan derfor ikke selv huske den svenske verdensstjerne Zlatan Ibra-himović. Men han har fået en trøje med den svenske fodboldspillers navn på: - Når en af os har hjulpet en kammerat eller gjort no-

BLIV FRIVILLIG BORGERJOURNALIST/FOTOGRAF FOR

get godt for andre, får vi en trøje, fortæller han.

Børnene skal føle ejerskab Selvom Projekt Zlatan nu har fået egne lokaler og således kan stå på egne ben, har Mads Timm mange nye idéer: - Vi adskiller os lidt fra andre foreninger. For eksempel pusler jeg så småt med idéer om at lave ’kontrakter’ med børnene i stedet for at give

dem et medlemskab. Ved at bruge nogle begreber, de kender fra fodboldverdenen, håber vi, at de vil føle et større ejerskab for vores fælles projekt, siger han. Men den tidligere fodboldspiller understreger, at det er børnene, der afgør, om hans idéer bliver ført ud i livet. Foreløbig er lokalerne i hvert fald i hus. - Det er en vigtig streg i sandet, der er sat, slutter Mads Timm.

VOLLSMOSEAVISEN

BOR DU I VOLLSMOSE OG VIL DU  Være med til at fortælle historier fra Vollsmose?  Blive bedre til at skrive, fotografere, researche og idéudvikle?  Styrke dit cv?  Være med i et fællesskab sammen med andre beboere, som brænder for deres bydel? Jørgen Gregersen, borgerfotograf:

Elena Stefan, borgerjournalist:

Amina Daahir, borgerjournalist:

- Jeg er borgerfotograf, fordi jeg så kan være med til at afbilde de positive historier i Vollsmose.

- Jeg er borgerjournalist, fordi jeg gerne være med til at nedbryde fordomme ved at fortælle om bydelen på en konstruktiv måde.

- Det er fedt at være med, for jeg har altid interesseret mig for at skrive. Jeg håber også, at jeg kan det bruge, når jeg skal videre på en uddannelse.

Kontakt redaktør Signe Lene Christiansen på 20 41 48 79 eller silch@vollsmose.dk


4

•  Vollsmose Avisen 219  •  27. september 2018

Pluk fra vollsmose.dk Læs den fulde version af historierne - og meget mere - på www.vollsmose.dk

100 mio kroner til Vollsmose 21. SEPTEMBER: Odense Byråd afsætter næsten 100 millioner kroner over fire år til en omdannelse af Vollsmose, skriver fyens.dk. For kort tid siden vedtog Byrådet planen for Vollsmose, og med budgetforliget er der nu også sat underskrifter på budgettet. - Den politiske aftale, vi har om ’Den sidste Vollsmoseplan’, har fået hældt noget benzin på motoren ved det budgetforlig, som vi har indgået, siger Peter Rahbæk Juel til fyens. dk. Målet er, at Vollsmose skal gå fra at være et udsat boligområde til at være en velfungerende bydel. Et helt centralt greb her er nedrivning og ommærkning af op mod 1000 boliger. Ifølge borgmesteren er det dog for tidligt at sige, hvor mange boliger der skal rives ned, men der er sat penge af til, at almene boligforeninger har mulighed for at bygge erstatningsbyggerier i områder, der ikke er udsatte. Erstatning af nedrevne boliger og genhusning er den post, der fylder mest i budgettet for planen, da der over de fire år afsættes 40 millioner kroner til det. Der skal opføres cirka 1600 nye private boliger i området. En anden del af planen er at skabe flere kommunale arbejdspladser i bydelen.

Bilist sendte fire på skadestuen 17. SEPTEMBER: En bilist overså søndag den 16. september, at der var rødt lys og fik ikke bremset i tide ved T-krydset ved Vollsmose Allé og Åsumvej. Tre biler holdt for rødt ved krydset, og manden fik ifølge politiets oplysninger ikke bremset i tide, skriver fyens.dk. I en af de ramte biler sad to voksne og to børn, som efterfølgende blev sendt til undersøgelse for skader på OUH. De er dog alle blevet sendt hjem igen, oplyser Hans Jørgen Larsen. - Vi har skønnet, at bilisten var påvirket af enten alkohol eller euforiserende stoffer, så han blev taget med til en blodprøve, siger vagtchefen.

Find Vollsmose Avisen på facebook og ‘synes godt om’ - så holder vi dig opdateret på nyheder, arrangementer og debat om bydelen.

HVERDAGSGLIMT Tekst: Metha Aagé Maul, borgerjournalist Jeg har nu passet hund i tre måneder. Som helt ny hunde-’ejer’ meldte jeg mig ind i en gruppe om netop denne specifikke hunderace, som jeg passer, for at blive lidt klogere og kunne stille spørgsmål. En eftermiddag skriver en kvinde fra gruppen til mig: - Jeg bor også i Vollsmose. Skal vi mødes, så vores hunde kan lære hinanden at kende? Jeg takkede ja, og vi aftalte at mødes ved Multibanen bag Bøge- og Birkeparken samme aften. Vores hunde fandt ret hurtigt ud af det med hinanden. Men det gjorde deres to mennesker også. Halvanden time gik. Selvfølgelig med snak om vores hunde, men også om meget andet - både stort, småt og privat. Vi fandt blandt andet ud af, at vi begge er ’immigranter’, da vi begge oprindeligt er fra Jylland. Gåturen gav grobund for flere møder og måske et kommende venskab. Jeg fandt også ud af, at kvinden ikke har så stort et netværk i Vollsmose. Så jeg fortalte hende om de forskellige muligheder, der er i vores område, som jeg kender til. Det virkede hun forsigtigt interesseret i. Vi må jo alle tage et lille tilløb. Man kan møde mange forskellige mennesker i Vollsmose. Det vigtigste er, at vi husker at se hinanden.

Vollsmoses beboe I starten af oktober afholder Vollsmose Sekretariatet en række beboermøder om infrastrukturplanen. Her kan beboere komme med input til det kommende anlægsarbejde i bydelen.

Tekst: Signe Bache Nye veje og stier skal gennembryde Vollsmose, åbne bydelen op og binde den bedre sammen med resten af Odense. Forskellige former for byrum, aktivitets- og legeområder skal skabe nye oplevelser og gøre Vollsmose mere attraktiv for både beboere og besøgende. Vollsmose er med andre ord i fuld gang med nogle af de største forandringer, siden bydelen blev bygget for 50 år siden. Nu inviteres beboere i og omkring Vollsmose til beboermøder den 6., 8., 9. og 10. oktober. På møderne skal de sidste detaljer i infrastrukturplanen debatteres, så planen kan tegnes helt færdig, og anlægsarbejdet kan planlægges. Anlægsarbejdet består af en række delprojekter, hvoraf det første i Hybenhaven allerede er gennemført.

- Det er her, jeg bor, så jeg vil gerne være med til at beslutte, hvad der skal ske. Det betyder meget for mig, at vi får lavet hyggelige steder i Vollsmose, hvor folk har lyst til at møNye veje og stier skal gennembryde Vollsmose, åbne bydelen op og binde den bedre sammen med des, være sammen og nyde det dejlige - Beboerne skal med helt frem i forreste række. De skal involveres område, vi har. Det i planerne og beslutningerne. Det er dem, der kender Vollsmose er noget af det, jeg bedst. De har viden og erfaringer, som vi ikke kan undvære lægger vægt på

’’

Input styrker planen

Kaja Vigtoft fra Lærkeparken ser frem til møderne. For spørger man hende, er det vigtigt at følge med i den udvikling, der skal ske med Vollsmose. - Det er her, jeg bor, så jeg

’’

Jens Pilholm, direktør i Civica

Kaja Vigtoft, Lærkeparken

vil gerne være med til at beslutte, hvad der skal ske. Det betyder meget for mig, at vi får lavet hyggelige steder i Vollsmose, hvor folk har lyst til at mødes, være sammen og nyde det dejlige område, vi har. Det er noget af det, jeg lægger vægt på, siger Kaja Vigtoft.

Og beboernes input er vigtige. For det kræver et tæt samarbejde mellem både boligorganisationer, kommune og ikke mindst beboerne, når man skal forandre Danmarks største udsatte boligområde ifølge direktør i Civica og bestyrelsesformand for Vollsmose

Sekretariatet, Jens Pilholm. - Beboerne skal med helt frem i forreste række. De skal involveres i planerne og beslutningerne. Det er dem, der kender Vollsmose bedst. De har viden og erfaringer, som vi ikke kan undvære, siger Jens Pilholm og opfordrer til, at beboere både i og


27. september 2018  •   Vollsmose Avisen 219  • 5

re mødes om veje og stier

resten af Odense. Foto: Storyteller

omkring Vollsmose deltager i møderne.

KEND FORSKELLEN

Ja til den overordnede plan

Der er gang i flere forskellige planer i Vollsmose. Hvad handler planerne om? Det får du en kort gennemgang af her.

Det er ikke første gang, beboerne er inviteret med ind om bordet. Det skete også, da grovskitsen til infrastrukturplanen skulle planlægges og laves i 2014. Og igen i 2015, da der skulle stemmes om planen. Her stemte syv ud af de ni boligafdelinger i Vollsmose ja. - Det er nu, de sidste detaljer i planen skal tegnes færdig. Det er nu, man kan være med til at følge planen helt

Infrastrukturplanen ’Fremtidens Vollsmose’ Handler om nye veje og stier i Vollsmose. Bydelen skal åbnes op, så der skabes bedre forbindelse til, fra og

til dørs, siger Jens Pilholm. I 2015 besluttede Odense Byråd at bevilge 80 millioner kroner til infrastrukturpla-

gennem Vollsmose. Boligorganisationerne Civica og FAB, Odense Kommune og beboerne i bydelen står bag planen. Helt konkret handler det blandt andet om nye sivegader i Granparken, Lærkeparken, Fyrreparken, Egeparken, Bøgeparken, Birkeparken og Hybenhaven, en ny bygade og nye vejforbindelser mellem henholdsvis Bøgeparken

nen, og i starten af 2016 blev den endelige underskrift sat på den 220 millioner kroner store bevilling fra Landsbyg-

og Gillestedvej samt Birkeparken og Tjørnehaven.

de almindelige kommunale velfærdstilbud.

Boligsocial helhedsplan Handler om at lave forebyggende arbejde og skabe social udvikling i bydelen. Det sker primært gennem indsatser, der får folk i uddannelse og job. Indsatser, der spiller sammen med

Fysiske helhedsplaner Handler om renovering af boliger i Vollsmose, og de håndteres af boligorganisationerne. Kommunen kan komme med input til planerne og skal understøtte dem med en mindre finansiering.

gefonden. Infrastrukturplanen ’Fremtidens Vollsmose’ består af en række delprojekter. Anlægsarbejdet i Hyben-

haven blev indviet den 6. maj, og fra medio 2019 og frem til og med 2020 tegnes de resterende delprojekter i

infrastrukturplanen færdig. På side 11 kan du læse, hvor og hvornår de fire beboermøder afholdes.


6  •  Vollsmose Avisen 219  •  27. september 2018

Til kamp mod skrald og store Et hold nyuddannede miljøambassadører har lært, hvordan man skruer ned for forbruget. Den viden skal de nu ud og dele med andre til glæde for både deres naboer i bydelen og miljøet.

Tekst: Signe Bache

Foto: Flemming Falkenberg, borgerfotograf På bordet ligger et termometer og et hydrometer til at måle temperatur og luftfugtighed i boligen, og snakken går livligt om, hvordan man bedst lufter ud derhjemme og samtidig sparer på varmen. For de 17 nyuddannede miljøambassadører ved det godt. Man skal passe på miljøet. Det er godt for både naturen og pengepungen, hvis man kan spare på el, vand og varme, stoppe madspild og sortere sit affald rigtigt.

Giver gode råd videre Men hvordan gør man så? Hvordan kommer man af med genstridig kalk i toilettet på en miljørigtig måde. Hvordan undgår man den fugtige, dårlige luft indenfor, og hvordan sørger man for, at elmåleren ikke løber løbsk? Det er miljøambassadørerne blevet undervist i på et kursus i Vollsmose Sekretariatet, og nu er de klar til at dele viden og gode råd med andre. - Jeg interesserer mig me-

Hodan, Laila og Jihan er tre af de nyuddannede miljøambassadører. De glæder sig til at hjælpe andre beboere i Vollsmose med gode råd om, hvordan man leve

- Jeg interesserer mig meget for miljø og klimaforandringer. De ting, jeg selv lærer om miljøet, vil jeg gerne give videre til andre. Jeg vil gerne lære andre, hvordan de sparer på el, vand og varme

’’

ikke bare lader tv’et køre, fortæller Elocho Swedi fra Bøgeparken, der er en af de nyuddannede miljøambassadører.

Elocho Swedi, miljøambassadør

get for miljø og klimaforandringer. De ting, jeg selv lærer

om miljøet, vil jeg gerne give videre til andre. Jeg vil gerne

lære andre, hvordan de sparer på el, vand og varme. Der

er mange penge at spare, hvis man fx tager korte bade og

Forebygger store regninger Ejendomsfunktionærerne i Vollsmoses boligafdelinger

Her er de nyuddannede miljøambassadører Granparken

Mohamed H. Adan

Lærkeparken

Anne Christine Tvilum Erichsen

Rebecca Ingham

Jihan Jamo

Fardowsa Adan

Fyrreparken

Ezatullah Ahmadzai

Bjarne Andersen

Laila Dallal

Abdirashid Guled


27. september 2018  •   Vollsmose Avisen 219  • 7

regninger

SÅDAN KAN DU SPARE PÅ VAND, VARME OG EL Store efterregninger på varme, vand og el kan ofte undgås, hvis man ændrer lidt på de daglige vaner. Her får du et par gode råd.

Det bruger vi vores vand til

48%

Bad og personlig pleje

7% Øvrigt

Spar vand Tag korte brusebade - max 5 minutter. Cirka 50 % af vandforbruget i hjemmet bruges til bad. Derfor er der mange penge at spare på at tage korte bade.

7%

Drikke og madlavning

10%

Opvask og rengøring

15%

13%

Spar varme

Toiletskyl

Tøjvask

Dæk ikke radiatorerne til. Hvis der står store møbler op ad radiatoren, eller der hænger lange gardiner ned foran, så kan varmen ikke sprede sig. Du har med andre ord radiatoren tændt til ingen verdens nytte.

Det bruger vi vores el til

10% Vask og tørring

26%

Pc og spillekonsoller

12%

Madlavning

Spar el Sluk for lys, fjernsyn, computer, Play Station og Xbox, når ingen bruger det. Cirka 60 % af elforbruget i hjemmet går til disse ting. Så gør det til en god vane at slukke lyset efter dig, og lad ikke bare fjernsynet køre, hvis du ikke ser det.

er en hverdag med omtanke for miljøet og samtidig sparer penge.

15%

Lys

19%

Køleskab og fryser

18% Tv

ser også frem til et godt samarbejde med de nye miljøambassadører. - Enorme efterregninger på varme er et stort problem, som vi desværre oplever hvert eneste år, fortæller Teddy Skytte, inspektør i Civica og forklarer videre:

- Miljøambassadørerne kan forhåbentlig være med til at forebygge, at der er beboere, der ender med de alt for store regninger i postkassen. Det er blandt andet der, vi ser en stor gevinst i at kunne samarbejde med de nye miljøambassadører.

Egeparken

Henrik Pedersen

FÅ EN SNAK MED DIN MILJØAMBASSADØR Kunne du tænke dig at snakke med en miljøambassadør om, hvordan du kan spare på el, vand og varme og få mindre regninger? Eller kunne du tænke dig at se, hvordan affaldet skal sorteres i miljøgården i din boligafdeling? Ejendomsfunktionærerne i din afdeling eller bydelskonsulent i Vollsmose Sekretariatet kan hjælpe dig med at komme i kontakt med din lokale miljøambassadør. Bydelskonsulent Katrine Hallgren Frederiksen kan fanges på telefon 21 17 83 07 eller mail kahf@vollsmose.dk.

Bøgeparken

Susanne Pedersen

Ali Hassan

Youssef Walid Abdel Rahman

Elocho Swedi

Birkeparken

Tjørnehaven

Åsumvej

Hodan Yussuf

Henning Gras Dækker også Slåenhaven og Hybenhaven

Tariq Mahmoud Dækker Vollsmose Allé


8  •  Vollsmose Avisen 219  •  27. september 2018

MENNESKER I MOSEN

Egon har en plan med lektiehjælpen Egon Jensen har drevet lektiehjælpen på Vollsmoses Bibliotek i 10 år. For ham er det en fornøjelse at se de unge blomstre op, og han er stålsat på at hjælpe så mange som muligt med at få en uddannelse.

Tekst: Pelle HelwegMikkelsen

Foto: Jørgen Gregersen, borgerfotograf For 10 år siden gik Egon Jensen rundt blandt bogreolerne på Vollsmose Bibliotek, hvor han arbejdede som bogopsætter. Han havde en baggrund som lærer og havde tidligere arbejdet med unge, der var blevet smidt ud af skolerne i Gellerup-området i Aarhus. Så da han så de mange unge fra Vollsmose, som samlede sig omkring biblioteket og Vollsmose Torv, fik han idéen til at lave en lektiecafé. - Jeg fandt det noget hyggeligere at hjælpe de unge med deres lektier end at gå og sætte bøger på plads, fortæller den 67-årige Egon Jensen, der i dag er pensioneret og driver lektiehjælpen som frivillig. Egon Jensens lektiehjælp viste sig hurtigt at være et eftertragtet tilbud. I projektets begyndelse i 2008 havde lektiehjælpen 300 henvendelser om året. Men det antal steg kraftigt i de første år, og i 2010 var de oppe på hele 2.200 henvendelser. - Der er et næste uudslukkeligt behov for lektiehjælp, og når det er for børn i de små klasser, handler det meget om at være der og hjælpe til med at holde fokus på at få lektierne lavet, siger han.

Piger med ben i næsen De mange år som lektiehjælper har givet Egon Jensen mulighed for at følge med i udviklingen hos eleverne. - Vi ser tit, at mange af pigerne er lidt forsigtige. Men når de så kommer i gymnasiet, så blomstrer de op og bli-

Lektiehjælpen er drevet af frivillighed, og vi har en 14-15 frivillige, der hjælper. Men en del af dem er unge og læser selv, så derfor må de nogle gange prioritere deres egne eksaminer højst, siger lektiehjælper Egon Jensen, der altid er ude efter nye frivillige lektiehjælpere.

- Jeg vil ikke leve i et samfund, hvor der er A-mennesker og B-mennesker. Derfor vil jeg være med til at sørge for, at så mange som muligt får uddannelse og kan komme i gang med et job

’’

Egon Jensen, lektiehjælper

ver til små selvstændige damer med ben i næsen. Det er fandeme godt at se, fortæller Egon Jensen, der er glad for at kunne hjælpe de unge på vej. - Drengene kommer her også. Men vi taber dem tit omkring 5. klasse. Så ser vi dem igen, når de kommer i gymnasiet. Jeg har et indtryk af, at det ikke er ’sejt’ at gå på lektiecafé i deres omgangskreds, lyder det fra Egon Jensen.

Han er i det hele taget meget imponeret over de elever, han har haft. For eksempel havde han en 37-årig mor til tre, som havde været pædagogmedhjælper i forskellige vuggestuer i 10 år. Hun ville tage pædagoguddannelsen, og Egon Jensen hjalp hende med bacheloropgaven. - Det var først en uge før, hun blev færdig, at jeg fandt ud af, at hun under hele uddannelsen stadigvæk havde knoklet de 37 timer om ugen

HAR DU BRUG FOR LEKTIEHJÆLP? I dag tilbyder lektiehjælpen forskellige former for hjælp til unge såvel som ældre studerende:

• Åben lektiehjælp for skolebørn til og med 7. klasse:

Mandag og onsdag kl. 15.30 - 18.30 på Vollsmose Bibliotek.

• ’Lån en lektiehjælper’:

Går man i 8. klasse og derover, kan man bestille tid til hjælp i små grupper eller enkeltvis. Universitetsstuderende kan også få hjælp og vejledning. Man kan bestille tid via www.odensebib.dk/page/lektiehjaelp

i vuggestuen. Så tager man sgu hatten af, lyder det.

Den sproglige barriere Den største udfordring for Egon Jensens elever er sproget. Han fortæller om en

dreng i 4. klasse, som ikke kunne forstå sin matematikopgave, fordi den var formuleret på det, som Egon Jensen kalder ’regnelærerdansk’. - Da vi først fik oversat det, så var opgaven løst på to

minutter. Det var ikke matematikken, han havde svært ved, men sproget, lyder det fra lektiehjælperen. En stor del af hans arbejde går også ud på at oversætte såkaldt ’akademikerdansk’ for universitetsstuderende eller gøre lektierne lettere at forstå, hvis man har ikke dansk som modersmål. - Jeg føler mig somme tider som en oversætter, siger Egon Jensen, der har arbejdet med uddannelse for fremmedsprogede i 25 år. Han tilføjer: - Jeg vil ikke leve i et samfund, hvor der er A-mennesker og B-mennesker. Derfor vil jeg være med til at sørge for, at så mange som muligt får uddannelse og kan komme i gang med et job.


27. september 2018  •   Vollsmose Avisen 219  • 9

SPORT OG KULTUR

Stig Krogstad fra Norge besøgte for nylig en god ven i Bøgeparken og skrev efterfølgende denne hilsen til beboerne i Vollsmose, som Vollsmose Avisen har modtaget.

Tekst: Stig Krogstad Foto: Angel Noel

Kære Vollsmosere Der siges så mangt og meget om Vollsmose i medierne og i samfundet - både fra politikere og den såkaldte almindelige mand. Det meste af det er grimt, nedvurderende, uvidende og baseret på, hvad de tror, de har hørt - og slet ikke på, hvad de har oplevet. De fleste af de negative røster har da heller aldrig været i Vollsmose. Så jeg vil gerne dele nogle oplevelser og indtryk med jer alle efter mit besøg i

Jeg har oplevet et samfund og en ’by i byen’, der er boblende, levende, glædelig, kærlig og mangfoldig. Med mennesker, der ser hinanden, bryder sig om hinanden og tager vare på hinanden.

boer, der samarbejder, gennem engagement i eller som bruger af frivillige organisationer og tilbud - det være sig Vollsmose Sekretariatet, Vollsmose Bibliotek og Kulturhus, en af de mange foreninger eller bare ved at starte en samtale med en medpassager i bussen.

I Vollsmose viser I, at der er så mange forskellige måder at være i kontakt og være et medmenneske på. Som na-

I viser hver eneste dag, at i Vollsmose kommer man hinanden ved og tager ansvar for sine medmennesker

Vollsmose som gæst fra Norge.

såvel som for sig selv. Som gæst i Vollsmose har det været en fantastisk oplevelse at se, hvordan en bydel som jeres kan være så åben og tilstedeværende, hvor man giver hinanden plads og mødes med varme og omtanke. Der kan de fleste samfund lære noget vigtigt af Vollsmose. Der sker så mange fantastiske ting i Mosen, og som

udenforstående så jeg også, hvordan der findes grobund for endnu flere positive ting. Vollsmose er et kraftcentrum og et vækstcentrum af menneskelig styrke, der spirer, og som har alle muligheder for at blive Danmarks smukkeste have med en sommereng af menneskeblomster i alle afskygninger. Jeg vil sige et stort tak til

alle de fantastiske mennesker og projekter, jeg fik glæden af at blive bekendt med under mit besøg. Det var en stor og varm oplevelse på alle måder. Og jeg glæder mig meget til at komme tilbage til Mosen inden længe. I mellemtiden følger jeg med udefra i alle de flotte ting, I skaber sammen og med hinanden. Gode hilsener til alle Vollsmosere.


10

•  Vollsmose Avisen 219  •  27. september 2018

KALENDEREN Kreativt håndarbejde | 27. sept. - 7. okt. Broderi, strikketøj og malerier. De mange kreative sysler fra Værested Øst bliver nu udstillet på Vollsmose Bibliotek.

Tid: Torsdag den 27. september - søndag den 7. oktober i bibliotekets åbningstid Sted: Vollsmose Bibliotek og Kulturhus Entré: Gratis

Banko i Lærkereden | 1. oktober

Der spilles om 24 pæne gennemgående gevinster og to ekstra. Derudover er der lotteri, puljespil og døde duer med mere. Kaffe og te med brød samt sodavand kan købes til rimelige priser.

Tid: Mandag den 1. oktober kl. 19.00 Sted: Lærkeparkens beboerhus, Odense NØ Entré: Gratis

Frokost i Værestedet Øst | 1. - 11. oktober Flere gange om ugen serverer Værestedet Øst i Egeparken frokost til en god pris. Menukortet for de kommende uger er følgende: 1. oktober Kartoffelporre-suppe 2. oktober Burger med kylling 3. oktober Fiskefrikadeller med kartoffelsalat 4. oktober Efter kokkens humør 8. oktober Suppe med grøntsager 9. oktober Smørrebrød 10. oktober Lasagne med salat 11. oktober Efter kokkens humør

Tid: Mandag-torsdag kl. 11.30 - 12.00 Sted: Værestedet Øst, Egeparken 152 Entré: Frokost koster 20 kroner. Kræver ingen tilmelding.

Interesserer du dig for computer og IT? Og er du mellem 9 og 13 år? Så bliv en del af Coding Pirates. Foreningen har lige åbnet en ny afdeling i Vollsmose. Her bliver der programmeret spil, lavet koder og designet forskellig grafik. Man behøver ingen erfaring - kun lyst, nysgerrighed og en bærbar computer, der kan gå på internettet. Kom og få en gratis prøvetime.

Tid: Hver onsdag kl. 17.30 - 19.30 Sted: Vollsmose Bibliotek og Kulturhus Entré: 500 kr. pr. halvår. Tilmelding hos christian.aagot.riis@gmail.com

The Mouhabet Project | 5. oktober

Til åbent hus får du mulighed for at tale med medarbejdere og brugere af værestedet. Du kan også se, hvad vi laver og høre om vores aktiviteter. Værestedet byder på gratis kaffe, te og kage.

Under temaet ’På tværs af grænser’ præsenterer Vollsmose Kulturhus et musikalsk møde mellem græske og tyrkiske musiktraditioner. De to artister, Cihan Türkoglu fra Tyrkiet og Periklis Papapetropoulos fra Grækenland, danner et musikalsk parløb og præsenterer et repertoire bygget på musikstykker fra begge lande. De fremførte sange synges på både tyrkisk og græsk og er samtidig bygget op omkring de kulturelle, sociologiske og politiske opfattelser, der både deler og adskiller de to lande.

Tid: Torsdag den 4. oktober kl. 12.00 - 15.00 Sted: Værestedet Øst, Egeparken 152 Entré: Gratis

Tid: Fredag den 5. oktober kl. 20.00 Sted: Vollsmose Bibliotek og Kulturhus Entré: 60 kr. ved indgangen, 50 kr. i forsalg via odensebib.dk.

Åbent hus i Værested Øst | 4. oktober

Banko i Granparken | 5. oktober

Kræmmermarked | 5. - 7. oktober

Der spilles om 30 gennemgående gevinster og to ekstra samt lotteri. Dørene åbner kl. 18.00, og spillet begynder kl. 19.00. Der vil blive solgt kaffe, kage og ostemadder. En plade med seks kort koster 40 kroner. Betaling foregår kontant.

Slip din indre krejler løs, når det lokale kræmmermarked som sædvanlig løber af stablen i Vollsmose Torv ved indgang Øst. Her sælger foreninger, butikker og privatpersoner alt fra tøj til porcelæn til billige priser i de mange boder.

Tid: Fredag den 5. oktober kl. 19.00 Sted: Granparkens beboerhus, Odense NØ Entré: Gratis

Tid: Fredag til søndag den 5. - 7. oktober kl. 11.00 - 17.00 Sted: Vollsmose Torv, Odense NØ Entré: Gratis

Musikalsk rejse med muldvarpen | 6. oktober Jette Holk Hansen fra Odense Musikskole synger og spiller på biblioteket. Tag med muldvarpen på en musikalsk rejse ud at lede efter den, som har lavet lort på dens hoved. Mon vi finder den, der har gjort det? Kom, hør og syng med på sange baseret på den herlige bog. Arrangementet er for de to til seksårige, deres søskende og forældre.

Tid: Lørdag den 6. oktober kl. 13.00 Sted: Vollsmose Bibliotek og Kulturhus Entré: Gratis, kræver ingen tilmelding

Film: Den lille fugl og egernet | 11. oktober Vollsmose Bibliotek og Kulturhus viser filmen ’Den lille fugl og egernet’. Filmen er for de to til seksårige. Varighed: ca. 30 min.

Tid: Torsdag den 11. oktober kl. 9.30 Sted: Vollsmose Bibliotek og Kulturhus Entré: Gratis, tilmelding nødvendig


27. september 2018  •   Vollsmose Avisen 219  • 11

Kom med input til

NYE VEJE OG STIER i Vollsmose

Nye veje og stier skal gennembryde Vollsmose, åbne bydelen op og binde den bedre sammen med resten af Odense. Forskellige former for byrum samt aktivitets- og legeområder skal skabe nye oplevelser og gøre Vollsmose mere attraktiv for både beboere og besøgende. Alt sammen som en del af den store infrastrukturplan ’Fremtidens Vollsmose’, som et flertal af beboerne i Vollsmose stemte for i 2015. Nu skal de sidste detaljer i infrastrukturplanen på plads, så planen kan tegnes helt færdig, og anlægsarbejdet kan planlægges. Beboere i og omkring Vollsmose inviteres derfor til en række møder, hvor man kan komme med sine synspunkter og konkrete input. Som beboer er du naturligvis velkommen til alle møder, men vi opfordrer til, at du først og fremmest deltager i det møde, der har dit nærområde i fokus.

Hvor og hvornår? Den 6. oktober kl. 10.00 - 14.00 i Vollsmose Bibliotek og Kulturhus, Store Sal. Beboermøde om de nye sivegader i Granparken, Lærkeparken og Fyrreparken samt den nye oplevelsessti og bygade i Vollsmose. Den 8. oktober kl. 17.00 - 19.00 i Egeparkens Fælleshus. Beboermøde om den nye sivegade i Egeparken samt den nye stiforbindelse mellem Egeparken og Gillestedvej. Den 9. oktober kl. 17.00 - 19.00 på Abildgårdskolen. lærerværelset. Beboermøde om den nye vejforbindelse mellem Bøgeparken og Ejbygade via Gillestedvej. Den 10. oktober kl. 17.00 - 19.00 på H.C. Andersen Skolen, Store Torv. Beboermøde om den nye vejforbindelse mellem Birkeparken og Ejbygade via Tjørnehaven.

Vi glæder os til at se dig. Med venlig hilsen Vollsmose Sekretariatet på vegne af Civica, FAB, Odense Kommune og beboerdemokratiet i Vollsmose


12

•  Vollsmose Avisen 219  •  27. september 2018

BAGSIDEN

Farserede porrer Det skal du bruge (4 personer) 4 porrer 700 g hakket svine- og kalvekød 3 æg 1 dl hvedemel 1 dl mælk 1 løg Salt og peber 100 g rasp 4 spsk. smør

Tekst: Rene Agergaard, borgerjournalist Har vi ikke alle en opskrift, vi forbinder med hver af de forskellige årstider? Det er ihvertfald en af grundene til, at jeg elsker de skiftende årstider i Danmark - det giver mulighed for flere yndlingsretter. Én af mine er farseret porre. Det er en rigtig mormor-ret, der bare smager virkelig godt. Den egner sig godt til efterår og fører mine tanker tilbage til barndommen. Jeg serverer næsten altid brun sovs og kartofler til, men man kan sagtens servere retten med andet tilbehør. Det er også en ret, der ikke er så svær at lave, og så er den rimelig i pris. Porre er i sæson fra omkring juni til april, men jeg synes, de smager bedst i efteråret eller i slutningen af foråret. Generelt er de lidt mindre porrer de mest smagfulde.

Sådan gør du: Hak løget meget fint. Rør kød, æg, mel, mælk og løg samt salt og godt med peber sammen til en fars. Stil farsen på køl og lad den trække, til den bliver lidt fast i det. Imens gøres porrerne klar. Bring en gryde med vand i kog. Rens porrerne, og skær toppene af. Del hver porre i to lige store stykker, så du får otte stykker i alt. Kom porrerne i det kogende vand og blancher dem i fem til ti minutter afhængig af, hvor møre de skal være.

VIND BIOGRAFBILLETTER

Send kuponen til Vollsmose Avisen, Vollsmose Sekretariatet, Vollsmose Allé 10, 5240 Odense NØ - eller send løsningsordet samt navn, adresse og telefonnummer i en mail til vind@vollsmose.dk inden torsdag den 4. oktober 2018. Så er du med i lodtrækningen. Sidste udgaves vinder blev: Vagn Hansen

Tør derefter porrerne godt, og drys dem med lidt mel. Del farsen i otte stykker og pak hvert stykke porre ind i fars. Rul dem til sidst i rasp - eksempelvis pankorasp, som giver en dejlig sprødhed. Steg porrene gyldne på alle sider på en pande, og sæt dem derefter i ovnen ved 200 grader i cirka 20 minutter. Tilbered i mellemtiden tilbehøret. Velbekomme.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.