Page 1

Nummer 207 • 8. marts 2018

Udgives af Vollsmose Sekretariatet

STOFFER OG ALKOHOL

SPAR PÅ VANDET

Læs to noveller fra Mulernes Legatskole om rusmidler Side 8-9

Har du fået en dyr vandregning? Så er der gode råd til at spare Side 4-5

GÅR DET FREM ELLER TILBAGE MED KRIMINALITETEN I VOLLSMOSE? 

SIDE 6-7

Foto: Jørgen Gregersen

Kriminalitet: Bag om tallene

LÆS OGSÅ: Beboerne har tillid til politiet side 7 • Vil du til fællesspisning? side 10 • Opskrift med plantefars side 12

Fodboldpiger gør comeback i B1909 Stigende interesse for at spille fodbold hos pigerne resulterer nu i, at B1909 samler et U11-hold. Klubben forventer, at flere pigehold starter op efter sommerferien.

Tekst Niels Just Rasmussen Foto: Jørgen Gregersen, borgerfotograf For år tilbage var der for alvor gang i pigefodbolden i B1909,

men de senere år har det været svært at få noget permanent sat i gang, og der har derfor ikke været faste hold for piger. Nu er der imidlertid lysere tider på vej.

- Vi har igennem længere tid set en stigende interesse fra pigerne i at spille fodbold på klubbasis og under organiserede former - blandt andet fra de 39 piger i vores fodboldskole. Det ønske kan vi nu efterkomme, siger Kasper H. Hansen fra B1909, der er leder af klubbens fodboldskole. Han fortæller, at klubben har fået tilknyttet to trænere til det U11-hold, som B1909 i første omgang opretter.

- Jeg har selv spillet fodbold i mange år og været fascineret af, at det er en god måde at få både motion og blive en del af et kammeratskab på

’’

Henriette Hansen, fodboldtræner, B1909

Den ene af trænerne er Henriette Hansen. Hun er vild med fodbold og er langt fra fremmed over for at skulle træne piger:

- Jeg har selv spillet fodbold i mange år og været fascineret af, at det er en god måde at få både motion og blive en del af et kammeratskab på. Da jeg

har været pigetræner i Årup i mange år, slog jeg til, da muligheden for at blive træner for et pigehold i B1909 bød sig, siger hun. Henriette Hansen er helt klar på, hvad en af hendes vigtigste opgaver bliver. - Jeg skal fastholde pigernes glæde ved at spille fodbold. Derfor er det godt, at de fra april bliver tilmeldt [...] Fortsættes side 3


2  •  Vollsmose Avisen 207  •  8. marts 2018

Signe Lene Christiansen Redaktør for Vollsmose Avisen silch@vollsmose.dk Tlf. 20 41 48 79

Nanna Muusmann Chef for Vollsmose Sekretariatet (ansvarshavende) nbmu@vollsmose.dk

Borgerbidrag i denne udgave Fatama Al-Zahraa Saif Amin Amina Daahir Cisman Keynan Rene Agergaard Jørgen Gregersen William Thorup Hansen Jørgen Nancke

Bliv borgerjournalist for avisen Vollsmose Avisen vil medvirke til at gøre Vollsmose til et endnu bedre sted at bo og leve. Avisen er beboernes avis - både som kilde til oplysning og som et medie, hvor borgerne selv kan bidrage aktivt med idéer, skrive artikler eller tage billeder. Har du lyst til at skrive eller fotografere? Har du lyst til at være med på holdet? Eller har du bare en idé til en historie, som du mener, avisen bør tage op? Så er du meget velkommen til at kontakte redaktionen eller kigge forbi Vollsmose Sekretariatet til en snak.

Indlevering af materiale Alle er velkomne til at komme med forslag til artikler og indlæg. Materiale sendes til Vollsmose Avisen, Vollsmose Sekretariatet, Vollsmose Allé 10, 5240 Odense NØ – eller på mail til avis@vollsmose.dk. Redaktionen forbeholder sig ret til at redigere i alt indsendt materiale.

Kommende aviser og deadlines Har du et arrangement eller en artikel, du gerne vil have med i avisen, kan du se de aktuelle deadlines herunder. Bemærk dog, at jo tidligere du indleverer materiale, jo større er muligheden for at få det med i avisen. Kontakt venligst redaktøren på tlf. 20 41 48 79, hvis du har spørgsmål. Udgivelsesdato: Torsdag den 22. marts Deadline: Torsdag den 15. marts Udgivelsesdato: Torsdag den 12. april Deadline: Torsdag den 5. april Redigering og layout: Bjarne Kjær Simonsen og Signe Lene Christiansen Tryk: Grafisk Produktion Odense Oplag: 10.913 Distribution: FK Distribution

Hvis du ikke får din avis Vollsmose Avisen husstandsomdeles gratis. Hvis du ikke modtager avisen, skal du kontakte FK Distributions kundeservice på tlf. 70 10 40 00.

BILLEDET FORTÆLLER: Selvom kalenderen siger, at vi er gået ind i foråret, så opfører vejret sig ikke ligefrem sådan. Den 4. marts fangede William Thorup Hansen et godt billede af den insisterende vinter og det længe ventede forår, som er lige om hjørnet. Foto: William Thorup Hansen, borgerfotograf

LEDER

Stoffer til eftertanke Hvordan føles det at være rigtig fuld? Og hvordan opstår en situation, hvor et ungt menneske for første gang indtager euforiserende stoffer? Det har eleverne fra 1.x på Mulernes Legatskole forsøgt at sætte sig ind i og beskrive i en række noveller. Selvom langt de fleste af eleverne - ifølge dem selv - kun har erfaringer med en promille på 0,0, så har 32 procent af danske unge mellem 15 og 16 år været fulde mindst en gang den seneste måned. Danske unge drikker mest sammenlignet med deres jævnaldrende i Europa, viser undersøgelser år efter år. En statistik som eleverne i 1.x er bekendt med og har fået bekræftet gennem historier fra venner og bekendte. For at være med til at forebygge druk og brugen af rusmidler udskrev fire gymnasier i Odense sammen med Odense Kommune derfor en novellekonkurrence i januar med temaet ‘Unge og rusmidler’. Alle elever på Mulernes Legatskole, Odense Katedralskole, Skt. Knuds Gymnasium og Tornbjerg Gymnasium

Af Signe Lene Christiansen

har kunnet deltage i konkurrencen, som i nogle klasser har indgået som en opgave i forbindelse med et fagligt forløb i undervisningen. ‘Det var som at falde i en eng af blomster. Jeg lukkede øjnene et kort stykke tid og forsvandt i min egen verden. Der blev helt stille. Jeg var alene.’ Sådan beskriver hovedpersonen i novellen ‘Lettelsen frister’ følelsen efter at have indtaget et ukendt euforiserende stof til en fest. Festen ender ikke lykkeligt for hovedpersonen. Faktisk ender ingen af festerne i novellerne på side 8-9 særlig godt. Konsekvenserne for de unge hovedpersoner har nemlig mange ligheder med en håndfuld episoder fra i år, hvor unge mennesker har taget stoffet MDMA og mistet livet. Udover tragiske slutninger har novellerne, som 1.x’erne Amina Daahir Cisman Keynan og Saif Amin har skrevet til konkurrencen, til fælles, at forældrene og de voksne forbilleder til de unge mennesker er ganske fraværende. Her

er ingen voksne, der spørger åbent og nysgerrigt ind til de unge, vennerne og festerne. Der er ingen mor eller far, der insisterer på at tage snakken om rusmidler eller skaber en tryg platform for, at den unge kan fortælle, hvad der foregår. Og er der noget, som de seneste måneders tragiske historier om unge og MDMA har vist, så er det, at det er nødvendigt, at voksne tager ansvar og taler med børn og unge om stoffer - og de uhyggelige konsekvenser, de potentielt kan have. God læselyst.


8. marts 2018  •   Vollsmose Avisen 207  • 3

NYT FRA VOLLSMOSE

Fodboldpiger gør comeback i B1909 Fortsat fra forsiden [...] DBU Fyn, så de for alvor får mulighed for at spille nogle kampe, vurderer hun.

Opbygning tager tid I B1909 lægger man ikke skjul på, at det har taget noget tid at bygge organiseret pigefodbold op. - Det hænger sammen med, at der ikke er den samme tradition for pigefodbold som for drengefodbold. Derfor er det sværere at få sat hold og stævner i gang, hvor piger på samme alderstrin får mulighed for at spille sammen, siger Kasper H. Hansen. Nu håber B1909 imidlertid på, at tilmeldingen af et U11hold til DBU Fyn vil få en afsmittende effekt blandt pigerne, så der allerede efter sommerferien kan tilmeldes et hold af piger fra 1. klasse, fortæller han og bemærker, at selvom det er lykkedes ’de røde’ at få tilknyttet to trænere til pigefodbolden, kan man sagtens bruge flere trænere i klubben. - Vores erfaring er, at så snart vi får tilknyttet gode trænere til et hold, trækker det flere spillere til, forklarer Kasper H. Hansen.

Forældre på banen Hos Get2Sport, der understøtter aktiviteter i idrætsforeninger i blandt andet Vollsmose, har man også gjort sig nogle vigtige erfaringer med at starte nye hold op. Han peger på, at det er afgørende at få pigernes forældre på banen, hvis 9’erne skal lykkes med at genoplive pigefodbolden. - Forældrene skal engageres, både så de kan støtte børn og unge i den idræt, de dyrker, men også så de bliver bevidste om at give et nap med på det praktiske, når det er nødvendigt, siger Kenneth Kongensgaard, der er koordinator i Get2Sport. Han har et råd - ikke kun til B1909 - men til alle idrætsklubber: - Informer forældrene om, hvad det vil sige at være medlem af en klub. Det vil med sikkerhed øge deres engagement i den sport, som deres børn og unge dyrker.

Landshold smitter af At der igen er interesse blandt piger i Vollsmose og

B1909 har netop opstartet et fodboldhold for piger. Interessen for sporten er steget blandt pigerne efter landsholdets succes ved EM i sommer.

omegn for at komme ud på grønsværen, hænger ifølge Henriette Hansen sammen med den store succes kvin-

delandsholdet havde ved sommerens Europamesterskab. Især omtalen af angriberen Nadia Nadim har bidt

sig fast hos de unge fodboldpiger. - Hendes succes har pigerne virkelig kunnet spejle sig

i, og den har vist dem, at det er helt naturligt for piger at spille fodbold. Og så er det selvfølgelig dejligt, at deres

nye interesse betyder, at der bliver oprettet et hold for dem, siger Henriette Hansen.


4 

•  Vollsmose Avisen 207  •  8. marts 2018

Pluk fra vollsmose.dk Læs den fulde version af historierne - og meget mere - på www.vollsmose.dk

Kom de dyre van Hvert år får flere beboere store ekstraregninger, når forbruget af vand bliver gjort op. Men med små ændringer i hverdagens rutiner kan man spare mange penge.

Godkendt regnskab hos B1909 28. FEBRUAR. Efter anklager om snyd med kørselspenge i B1909 har Odense Kommune undersøgt brugen af de kommunale penge, der ender i fodboldklubben. Siden 2002 har kommunen udbetalt 800.000 kroner årligt til den fodboldskole, som B1909 driver i Vollsmose i samarbejde med de lokale folkeskoler. I sidste uge fik Børn- og Ungeudvalget en orientering om, at klubben indfrier kommunens forventninger til aftalen. Det skriver TV 2/Fyn. - Pengene bliver brugt til integration og til at sikre, at børnene lærer i skolen og er glade for at gå der, siger børn- og ungerådmand, Susanne Crawley til det lokale medie. Regnskaberne fra B1909 er blevet godkendt af en statsautoriseret revisor. En gennemgang af underbilagene har dog vist, at der muligvis er uregelmæssigheder i lønudbetalingerne fra klubben. Den information er blevet videregivet til SKAT, oplyser børn- og ungerådmanden.

Skruer op for samarbejdet 27. FEBRUAR: I godt et år har medarbejdere fra Odense Kommunes Jobcenter siddet i Vollsmose Sekretariatet flere gange om ugen. Og noget tyder på, at modellen virker. Det tætte samarbejde var blandt andet medvirkende til, at der i 2017 var 30 ledige i Vollsmose, som allerede undervejs i deres rådgivningsforløb fik arbejde eller kom godt i gang med en uddannelse. Derfor er der nu sat ekstra skub under samarbejdet i 2018. Hvor der sidste år sad fire medarbejdere fra Odense Kommunes Jobcenter i Vollsmose Sekretariatet tre dage om ugen, kommer der fremadrettet til at sidde seks medarbejdere fordelt på fire af ugens dage. - Vi er begejstrede for, at de kommunale og boligsociale medarbejdere så hurtigt har formået at bruge hinandens kompetencer bedst muligt til at understøtte de lediges vej ud i arbejde. Derfor er det også rigtig glædeligt, at endnu flere beboere i Vollsmose nu kan få en mere målrettet hjælp og sparring, siger Nanna Muusmann, chef i Vollsmose Sekretariatet.

Tyvekoster fundet efter biljagt 26. FEBRUAR: Lige før kl. 02.00 natten til lørdag den 24. februar prøvede en patruljevogn forgæves at standse en bil, der kørte på Kertemindevej i retning mod Odense. Føreren af bilen ignorerede imidlertid politiets anmodning om at standse bilen. Derfor satte patruljevognen efter bilen, en Audi A3, der kort efter blev stoppet ved Vollsmose Kirke, hvorefter fire personer stak af i hver deres retning. I bilen fandt politiet en række tyvekoster blandt andet en PH-lampe og en Kaj Bojesen-abe.

Find Vollsmose Avisen på facebook og ‘synes godt om’ - så holder vi dig opdateret på nyheder, arrangementer og debat om bydelen.

Tekst: Signe Lene Christiansen Foto: Jørgen Gregersen, borgerfotograf I slutningen af februar modtog beboere i Vollsmose deres vandregning for 2017. Og for nogle er regningen en dyr fornøjelse. Hvert år er der nemlig beboere, der får ekstraregninger på flere tusinder kroner. Det fortæller Signe Porsmose Andersen, der er beboerrådgiver i Vollsmose Sekretariatet. Her giver hun blandt andet økonomisk rådgivning til borgere i Vollsmose, der eksempelvis har brug for hjælp til at lægge et budget eller få lavet afdragsordninger på uforudsete regninger. - Hvert år oplever jeg beboere, der får ekstra vandregninger på alt fra 2.000 til 12.000 kroner. Det er beløb, der er svære at få plads til i en almindelig husholdningsøkonomi, forklarer hun og siger: - Men hvis man ændrer på små rutiner i hverdagen, er der faktisk mange penge at spare på vandet.

Skær ned på badet Teenagebørn, der tager lange bade og lader vandet løbe, når de børster tænder. Opvask under rindende vand eller på opvaskemaskinens længste program. Det er nogle af de mønstre, som beboere fortalte om på en workshop om vandforbrug, som Signe Pors-

Det kan betale sig at ændre de små rutiner i hverdagen for at spare på vandet. For eksempel

mose Andersen for nylig afholdt. Og det er netop ændringer i den adfærd, der kan sætte positive aftryk på næste års vandregning. - For eksempel kan man spare 2.000 kroner, hvis man skærer et bad på 10 minutter ned til fem minutter. Så det kan godt betale sig med de små ændringer, forklarer rådgiveren og fortsætter: - Og det er helt i orden som

- Hvert år oplever jeg beboere, der får ekstra vandregninger på alt fra 2.000 til 12.000 kroner. Det er beløb, der er svære at få plads til i en almindelig husholdningsøkonomi

’’

Signe Porsmose Andersen, beboerrådgiver i Vollsmose Sekretariatet

forælder at sige til sine børn, at de skal skære ned på længden af badet. Man må godt

vise dem og fortælle dem, at det koster penge med eksempelvis lange bade, og at det

Guide: Spar på vandet og spar penge Hvad koster vand? 1 m3 vand koster 55,15 kroner. En person bruger i gennemsnit omkring 40 m3 vand om året. En familie med to voksne og to børn bruger cirka 140 m3 vand om året. En familie med to voksne og to teenagere bruger mellem 170 og 220 m3 vand om året.

Gode råd til at spare på vandet

• Sluk vandet, når du børster tænder. • Vask op i en balje i stedet for under rindende vand. • Fyld vaskemaskiner og opvaskemaskiner helt op og brug kortere programmer ved lavest mu• • • •

lige temperatur. Spar penge ved at forkorte brusebadet eller få en sparebruser eller et sparefilter. Hvis du for eksempel bruger 15 liter vand i minuttet og skærer dit daglige brusebad på 10 minutter ned til fem minutter, kan du årligt spare omkring 2.000 kroner. Brug eventuelt et stopur eller en alarm, når du bader. Overvej også at indstille bruseren til din højde, da du så kan skrue ned for varmen. Luk for bruseren, når du sæber dig ind. Tjek vandinstallationer – et løbende toilet kan koste 6.000 kroner om året.


8. marts 2018  •   Vollsmose Avisen 207  • 5

dregninger til livs Gaver - afgiftsfrit eller ej? SPØRG RETSHJÆLPEN

Du kan frit give almindelige gaver til dine nærmeste, uden at det udløser gaveafgifter. Men ønsker du at give større gaver, er det vigtigt at være opmærksom på reglerne om gaveafgift. Ifølge boafgiftsloven kan du i 2018 give bestemte personer årlige gaver på op til 64.300 kroner, uden at det udløser gaveafgift. Giver du gaver under disse beløb, skal det ikke indberettes til SKAT.

Gaveafgiftssatser Det er altid afgiftsfrit at give gaver til din ægtefælle, hvis disse ikke er usædvanligt store set i forhold til jeres generelle økonomi. Det er ligeledes afgiftsfrit at give gaver til dine børn, børnebørn, forældre, bedsteforældre samt personer, du har boet sammen med i mindst to år, hvis gaven ikke overstiger 64.300

kroner. Hvis gaven overstiger dette beløb, skal der betales en gaveafgift på 15 procent. For bedsteforældre er gaveafgiften dog 36,25 procent. Ved gaver til svigerbørn er det maksimale afgiftsfrie gavebeløb 22.500 kroner, og der skal betales 15 procent i gaveafgift af den del af gavens værdi, som overstiger 22.500 kroner. Alle andre, end de ovennævnte personer, skal betale skat af de gaver, de modtager fra dig, med mindre der er tale om almindelige gaver af mindre værdi. Hvis du eksempelvis giver en gave til din søster, så kan hun blive beskattet med op til 51,5 procent af gavens værdi. Der er dog ingen fast grænse for, hvad der er en almindelig gave, og hvornår den bliver så stor, at der skal betales skat. Det afhænger af de konkrete forhold

Af Simone Dupont Larsen, juridisk rådgiver

Har du et spørgsmål om jura? Så send det til

brevkasse@retshjaelpenvollsmose.dk er der penge at spare, hvis man ikke lader vandet løbe, når man børster tænder eller sæber hænderne ind.

også går ud over miljøet.

Vedligehold er vigtigt Hold øje med apparaterne i hjemmet. Sådan lyder det andet råd fra Signe Porsmose Andersen. En dryppende vandhane eller et toilet, der løber, er nemlig noget, der får vandregningen til at stige gevaldigt. Et toilet kan også sagtens løbe uden, at man kan se

det med det blotte øje, eller et vandrør kan være utæt. Det kan man for eksempel tjekke ved at lukke for alle vandhaner og slukke for opvaskemaskine og vaskemaskine og så kigge på vandmåleren. Hvis hjulet på måleren stadig bevæger sig, er det et tegn på en utæthed. - De færreste kan selv ordne sine vandrør eller andre installationer, derfor er det vig-

tigt, at man holder øje med, at de er vedligeholdt og ringer til en varmemester, hvis der er noget galt, siger hun.

Betaling af regning Men hvad gør man så, hvis den store regning allerede har ramt postkassen? - Det er altid en mulighed at lave en afdragsordning, så man betaler små beløb af reg-

ningen over tid i stedet for at betale hele beløbet på en gang, hvilket kan være svært at få råd til, siger beboerrådgiveren og understreger: - I det hele taget kan man altid få hjælp af mig og mine kolleger, hvis man skal have hjælp til at finde plads i budgettet til en stor regning eller skal have hjælp til at ringe til sit boligselskab og få en afdragsordning.

AT VÅGNE I VERS

Kong Vinter Det er koldt derude i verden, Kong Vinter går med tunge skridt, det er koldt derude i Danmark, Sibirisk kulde og blæsende knive,

FÅ RÅD AF EN MILJØAMBASSADØR Tjek for utætheder Metode 1 Luk for alle vandhaner Sluk opvaskemaskine og vaskemaskine Kig på din vandmåler. Hvis hjulet på måleren bevæger sig, er det tegn på en utæthed.

• • •

Metode 2 Luk for vandtilførslen ved hovedhanen (der sidder ved din vandmåler) Prøv så at åbne en vandhane til varmt vand Kommer der vedvarende varmt vand ud af hanen, er der en utæthed.

• • •

Vidste du, at du har mulighed for at få råd og vejledning af en miljøambassadør? Miljøambassadøren kan for eksempel hjælpe dig med at gennemgå dine el-, vand- og varmeinstallationer, så du ikke risikerer en stor regning for overforbrug. Miljøambassadøren kan også give gode råd til sortering af dit affald og hjælpe afdelingen med idéer til, hvordan man holder de fælles udearealer rene og pæne. Kontakt Vollsmose Sekretariatets bydelskonsulent Katrine Hallgren Frederiksen på telefon 21 17 83 07 eller på kahf@vollsmose.dk, hvis du gerne vil have besøg af en miljøambassadør.

det er koldt derude i samfundet, hvor enhver putter sig i egen jakke, det er koldt derude i ghetto Vollsmose, hvor der igen skal spares på varmen.

Af Jørgen Nancke


6  •  Vollsmose Avisen 207  •  8. marts 2018

VOLLSMOSES UDVIKLING • VOLLSMOSES UDVIKLING • VOLLSMOSE

Hvordan ser det ud med krimin KRIMINALITET I VOLLSMOSE Antallet af straffelovsanmeldelser i 2017 Øvrige (fx hæleri og databedrageri) 196

Hærværk 64

Begås der mere eller mindre kriminalitet i Vollsmose sam-

Tjørnehaven

Tyveri af nummerplader 22

Tyveri fra personbil 16

Brugstyveri af registreret personbil 20 Butikstyveri 24

Lærkeparken

Egeparken Slåenhaven Hybenhaven

Straffelov 425

Færdselslov 359

Odense Kommune Hele Vollsmose Bøgeparken 0

nalitet i lige så høj grad som i resten byen. I 2017 har bandekonflikten fyldt meget i medierne, og vi har lavet en række anholdelser af bandemedlemmer i Vollsmose. Men i forbindelse med bandekonflikten var det også meget tydeligt, at den banderelaterede kriminalitet ikke alene foregik i Vollsmose, men også foregik i bymidten og omkring Black Army’s klubhus på Nyborgvej. Tal fra 2012-16 fra Landsbyggefonden viser, at der er

sket en stigning i antallet af 10 til 17-årige i Vollsmose, som er blevet sigtet for overtrædelser af straffeloven, våbenloven eller loven om euforiserende stoffer. Er der kommet flere kriminelle unge i Vollsmose de senere år? - Nej, det er der ikke. Den stigning, vi ser i antallet af sigtelser blandt bydelens unge, handler om en ny anmeldelsespraksis i forhold til butikstyverier, hvor nogle butiksejerne ikke længere ser igennem fingre med no-

Tommy Holst, leder, SSP Odense

Hvilke mønstre ser I blandt børn og unge i Vollsmose? - Vi ser ikke noget selv, men vi har en lang række samarbejdspartnere i området, der ser en masse. I Vollsmose oplever vi en vis lillebroreffekt, hvor de yngre drenge ser op til større drenge. Hvis de større drenge udviser risikoadfærd og måske begår kriminalitet, så er der

Fyrreparken

Birkeparken

Antal overtrædelser af straffeloven og færdselsloven i 2017

I 2017 var der 425 straffelovsanmeldelser i Vollsmose. Samme år blev der registreret 359 overtrædelser af færdselsloven. Knap halvdelen af straffelovsanmeldelserne drejede sig om hærværk eller tyveri.

menlignet med resten af Odense? - Når vi ser på antallet af anmeldelser for Vollsmose som helhed, så er det på fuldstændig samme niveau som resten af Odense. Ud af de ni boligafdelinger, som udgør Vollsmose, så er det kun i Bøgeparken, vi ser et højere antal af anmeldelser sammenlignet med resten af byen. Alle andre boligafdelinger i Vollsmose ligger under gennemsnittet for Odense. Det er samtidig vores oplevelse, at man i Vollsmose anmelder krimi-

Granparken Vold 36

Tyveri i øvrigt 47

Tekst: Signe Bache Der sættes ofte lighedstegn mellem Vollsmose og kriminalitet, og sidste år lagde bydelen asfalt til historier om især bandekonflikten. Transport-, Bygnings- og Boligministeriets nyeste ghettoliste fra december 2017 viser, at 3,07 procent af beboerne på 18 år og derover i Vollsmose er dømt for lovovertrædelser. Dermed er der siden 2014 sket et fald i antallet af dømte beboere, hvor procentdelen lå på 3,69 procent. Også antallet af sigtede personer i bydelen er faldet, viser målinger fra Danmarks Almene Boliger. Men begge undersøgelser siger alene noget om, hvor de kriminelle bor - ikke hvor de begår kriminalitet. Så hvordan ser udviklingen ud i forhold til de kriminelle og den kriminalitet, der begås i Vollsmose? Det har Vollsmose Avisen spurgt chefpolitiinspektør i Fyns Politi, Lars Bræmhøj, om.

Antal anmeldelser pr. 100 indbyggere i 2017

3 af 5

Andelen af kriminelle beboere er større i Vollsmose end i resten af Odense, men ikke hele bydelen er ramt lige meget af kriminalitet. Fjerde del i serien om Vollsmoses udvikling handler om kriminalitet.

en forøget risiko for, at de yngre drenge også vil tilegne sig en risikoadfærd. Vi ser - i den anden grøft - også en tendens til, at mange forældre arbejder hårdt for at få deres børn ud af eller fortsat væk fra den effekt, og at de kæmper for, at børnene ikke får de forkerte omgangskredse.

del bliver omtalt som ’belastet’. Mange steder er ungdomskriminaliteten faldende, men statistikker viser, at flere af dem, der begår kriminelle handlinger, hver især har flere forhold. Det betyder også, at vi har en lille gruppe - også i Vollsmose - der står for en stor del af kriminaliteten.

Hvilke bekymringer hører I fra beboere og andre aktører i området? - Meldingen fra mange beboere er, at hele italesættelsen af området som en ’ghetto’ har negativ indflydelse. Rigtig mange er glade for at bo i området og bryder sig ikke om, at deres by-

Hvad får børn og unge ud i kriminalitet? - Det er de samme faktorer, der gør sig gældende i Vollsmose som de fleste andre steder i Odense Kommune. Positive faktorer, der forebygger risikoadfærd og kriminalitet, bygger på en netværkstrekant, hvor man har

1

Tal fra Landsbyggefonden viser, at der er sket en stigning af 10 til 17-årige, som er blevet sigtet mindst én gang for overtrædelser af straffeloven, våbenloven eller lov om euforiserende stoffer. Har du et bud på årsagen til den udvikling? - Der findes ikke én årsag til det, og konklusioner omkring kriminalitetsudvikling kan ikke ske på baggrund af kriminalitetsstatistikker alene. Statistikkerne afspejler blandt andet politiets prioriteringer og

3

4

5

6

7

8

9

- Overtrædelser af færdselsloven med eksempelvis hurtigkørende knallerter er noget af det, vi ved, der skaber mest utryghed. Derfor er det også et område, som vi har meget fokus på, og i 2018 vil vi stramme skruen, både når det gælder trafikforseelser og salg af euforiserende stoffer i og omkring Vollsmose

’’

Lars Bræmhøj, chefpolitiinspektør i Fyns Politi

get, men anmelder tyverierne konsekvent. Det betyder, at selv yngre børns smårap-

Tekst: Maja Bach Løvstrup stabile forhold i hver del af trekanten: skole/job/uddannelse, fritid/venner og i hjemmet/familien.

2

serier bliver anmeldt, og derfor kan vi se en stigning i statistikken, selvom der ikke er

Kent Frandsen,

befolkningens anmeldelsespraksis. Derfor giver de ikke et fyldestgørende billede af risikoadfærden eller effekten af indsatserne over for målgruppen. Hvad skal der til for løse problemerne? - Der findes ingen snuptagsløsninger. Vores erfaring viser, at det er et langt sejt træk, der skal til, og som bygger på en høj grad af koordinering mellem forskellige parter. Særligt dagtilbud og skoler, hvor man eksempelvis arbejder med sprog, dannelse og tidlig indsats ved risikoadfærd er afgørende i det forebyggende arbejde.

Hvad er jeres opgave? - I kølvandet på urolighederne ved Odense Universitetshospital i 2012 opstod Center for Familier og Unge, CFU, ud fra et politisk ønske om at styrke trygheden og mindske kriminaliteten. Vi har været en forebyggende indsats siden 2014, og vores primære


8. marts 2018  •   Vollsmose Avisen 207  • 7

ES UDVIKLING • VOLLSMOSES UDVIKLING • VOLLSMOSES UDVIKLING

inaliteten i Vollsmose?

Politiet i Vollsmose vil sætte mere ind over for knallerter, der kører for hurtigt, og andre trafikforseelser, som især skaber utryghed hos beboere. Foto: Jørgen Gregersen, borgerfotograf

blevet flere kriminelle børn og unge i Vollsmose. Hvilke former for kriminalitet og lovovertrædelser er de mest hyppige i Vollsmose? - Hærværk på biler og bygninger er det, vi oftest ser. Derudover er forskellige former for tyveri, for eksempel butikstyveri og tyveri af nummerplader, noget af det, vi oplever mest af, og sådan har

billedet typisk set ud de seneste mange år. Bandekriminalitet, vold og slagsmål forekommer, men det er ikke det, der fylder, og det er tit nogle få individer, der står for størstedelen af den vold, der begås. Én enkelt person står bag cirka en tredjedel af de anmeldelser om vold, der har været i Vollsmose i 2017. Når man ser på antallet af anmeldelser i Vollsmose, så hører

det også med til billedet, at en del af anmeldelserne er lavet af politiet. Netop fordi vi er meget intensivt til stede i bydelen 24 timer i døgnet hver eneste dag året rundt, så opdager vi også mere og laver flere anmeldelser, end vi ville gøre, hvis vi ikke var massivt tilstede. Hvem begår kriminaliteten? - De kriminelle i Vollsmose

koordinator, Center for Familier og Unge målgruppe er overvejende de unge, som vi møder på gaden. Hvordan arbejder I med at løse og forebygge problemer i forhold til kriminalitet? - Vores arbejde er at være synlige især på gadeplan i hele Odense. I Vollsmose er vi til stede mindst fire eller fem gange om dagen blandt andet i Vollsmose Torv og Bøgeparken. Vi har nul tolerance, hvis de unge laver noget, de ikke må, og vi indberetter til de relevante myndigheder, når det er nødvendigt. Men samtidig prøver vi også at opbygge et relationsbåret forhold til de unge og gå i dialog med dem. Det er den bedste måde at få dem overbevist

om, at en ændret adfærd ikke kun er til gavn for deres omgivelser, men i høj grad også er det bedste for dem selv. En af vores vigtigste opgaver er nemlig at få de unge til at forstå, at der ikke er noget fremtidsperspektiv i at lave kriminalitet. Det gælder derimod om at få noget uddannelse og senere at komme i arbejde. Vi skal med andre ord stoppe uacceptabel adfærd og en negativ udvikling, inden det ender i kriminalitet. Hvilke risikomønstre ser I i Vollsmose? - Først og fremmest er der en rodløshed og kedsomhed. Det kan føre til en uheldig adfærd. Samtidig kan de

unge føle sig udsat for et gruppepres og få et billede af, at kriminalitet er en hurtigere og nemmere vej til succes end arbejde og uddannelse. Mange af de unge giver også udtryk for at føle sig udenfor det øvrige samfund, som omgiver dem. Hvilke bekymringer hører I fra beboere og andre aktører? - Det er som regel fra forældre, der er bekymrede for deres børn og teenagere, fordi de synes, at de ikke foretager sig noget meningsfuldt. Vi oplever også bekymringer fra forskelligt hold i perioder, hvor Vollsmose er i mediernes søgelys. Den unuancerede del af mediedækningen og

laver en stor del af deres kriminalitet uden for Vollsmose. Især når det handler om bandekriminalitet og grovere kriminalitet som vold og trusler, foregår det oftest uden for bydelen. Ser man på sagerne om hærværk og indbrud i biler, så er der en tendens til, at det er beboere fra Vollsmose, der står bag. Hvilke

typer

kriminalitet

Tekst: Niels Just Rasmussen dele af den offentlige debat kan nogen gange medføre apati, handlingslammelse og en følelse af håbløshed blandt dem, vi møder i Vollsmose. Hvad skal der til for løse problemerne? - Hvis vi for alvor skal vende udviklingen, er forældrene nøglen. De skal meget mere på banen og tage mere del i livet omkring børnene – herunder deres børns adfærd. Det er helt afgørende, at forældrene er involveret i løsningen af børnenes problemer, og vi arbejder med familien som helhed. Her er vores erfaring, at forældrene meget gerne vil være en del af at få deres søn eller datter på ret kurs, når de bliver spurgt.

skaber mest utryghed blandt beboerne i Vollsmose? - Overtrædelser af færdselsloven med eksempelvis hurtigkørende knallerter er noget af det, vi ved, der skaber mest utryghed. Derfor er det også et område, som vi har meget fokus på, og i 2018 vil vi stramme skruen, både når det gælder trafikforseelser og salg af euforiserende stoffer i og omkring Vollsmose. Vi har

blandt andet indkøbt offroad motorcykler, som kan sættes ind overfor ulovligt knallertræs på stierne. Fra den 1. marts har vi ansat tre forebyggere i politiet, så vi på den måde også har flere folk til det forebyggende arbejde. Derudover vil vi fortsætte det gode brede samarbejde med de andre aktører i Vollsmose omkring forebyggelsen af kriminalitet.

Beboerne i Vollsmose har tillid til politiet Tilliden til politiet er fortsat høj blandt beboerne i Vollsmose, selvom de føler sig mindre trygge end tidligere år. Det viser politiets tryghedsundersøgelse for 2017.

Tekst: Signe Bache Siden Rigspolitiet i 2013 begyndte at lave tryghedsundersøgelser, er andelen af beboere i Vollsmose, der føler sig trygge, faldet fra 74 procent i 2013 til 59,8 procent i 2017.

Selvom trygheden blandt beboerne i Vollsmose er faldet, så viser undersøgelsen, at tilliden til politiet er forblevet nogenlunde den samme. Helt konkret har Rigspolitiet spurgt beboerne, om de har tillid til, at politiet vil hjælpe dem, hvis de har brug for det. Her svarer 76,3 procent af de adspurgte beboere i Vollsmose i 2017, at de har tillid til politiet mod 78,7 procent tilbage i 2013. Rigspolitiets tryghedsundersøgelse måler trygheden og tilliden til politiet i hele landet, i de 25 særligt udsatte boligområder, i de fem største byer og i de 12 politikredse.


8  •  Vollsmose Avisen 207  •  8. marts 2018

En, to, tre og stop! Af Amina Daahir Cisman Keynan Og så sidder man her. Ikke af egen fri vilje, eller? Jeg kan ikke helt forklare, hvorfor jeg sidder her, eller hvorfor jeg ikke bare rejser mig og smækker den store måske alt for tunge metaldør i efter mig. Der er ubærligt stille i salen - kun lyden af fingrene, der hvert sekund glider hen over tastaturerne tryk efter tryk i sådan en fart, at man skulle tro, de prøvede at bore sig gennem pc’erne og ud gennem en magisk tunnel, der fører væk fra virkeligheden, efterfulgte af mange overdøvende suk, der ekkoer gennem salen. Panikken begynder at brede sig lige så stille i mig, og angsten, jeg har prøvet at se bort fra, virker til nærmest at sno sig op igen som en slange, lige inden den for alvor vælger at indfange og æde sit bytte. Hvor ville jeg meget hellere være et bytte. I det mindste ville jeg derved ikke sidde fast i en situation, som kan ende med at æde mig op resten af mit nu ellers meget ynkværdige liv. Og nu spørger du nok, hvorfor jeg har det, som jeg har? Og sandheden er, at jeg ved lige præcis, hvor det er, jeg for alvor beseglede min nuværende skæbne. Et, to og nu tre semestre næsten overstået. Hvor er vi bare ultra seje. Jeg synes, vi fortjener at læne os tilbage og få ’hele’ gymnasieoplevelsen dette år. Du ved… måske kunne du snakke med ham Fredrik til en af de kommende fester. I ville altså se så søde ud sammen. Jeg har hørt, at dette år bliver festerne ubeskrivelige - altså mega meget ubeskrivelige. Det kan vi bare ikke gå glip af. Det var som at høre en gentagelse af, hvad Freja havde sagt de sidste to år, men jeg protesterede ikke. Og desuden, nu har jeg også fået øvet mig i at drikke uden hurtigt at blive fuld. Så ja denne gang, jeg siger dig denne gang, så er jeg meget mere hardcore. Wow, klap lige hesten, Freja. Du er godt klar over, at vores første eksamen allerede finder sted på næste mandag? Og hvad mener du med ’hele gymnasieoplevelsen’? Er

du godt klar over, at året næsten er ikke gå helt Jackie Chan på mig. Bare skynd dig op, Malle. Vi har omme, og mine karakterer er kritikun en time til at gøre os klar og ske?! Malle, lad nu være med at være komme afsted. Der’ ingen tid at en lyseslukker, jeg har noget, jeg spilde. Efter utallige kjoler og en masse vil sige. Du vil helt sikkert elske makeup var vi mig for dette. begge klar til fesJeg har fået os ten. Eller - det med til Fredriks Nej Malle, jeg er var det, jeg troefest på fredag, de. det bliver den vilhelt seriøs. Jeg Vi havde aftalt deste nat i vores fik os med til på forhånd at tage kedsommelige en taxi til fesliv, Malle. festen, så nu har ten, da vi begge OMG, har havde planlagt at Fredrik inviteret du bare at give drikke os pisse os til hans fest? stive, og derfor Du joker? slip på den morikke ville have Nej Malle, jeg mor-attitude, du tjansen som er helt seriøs. Jeg chauffør for den fik os med til feshar gang i, og anden. ten, så nu har du Da taxien runbare at give slip møde op hos mig dede hjørnet til på den mormorkvarteret klokattitude, du har fredag kl. 20.00. ken halv ti og gang i, og møde Og desuden er parkerede lige op hos mig freude foran hudag kl. 20.00. Og festen helt harmset, kunne desuden er festen impulserne helt harmløs, der løs, der bliver fra de bliver kun drukmange ket og røget - inkun drukket og speakers tet andet. Jeg lorøget - intet anpå fuld blæs ver dig det denne allerede gang. det. Jeg lover dig mærkes ude Det sagde Frepå fortovet. ja også sidste år. det denne gang. Med usikre Og året før det. skridt - ikke af Men det sagde nervøsitet, men jeg selvfølgeligt af de alt for høje ikke højt. Okay, okay, jeg er på. Men det er stiletter, jeg havde på - gik vi hen kun så længe, at festen er harmløs mod huset, hvis silhuet allerede var dækket af disen fra de utallige druk og ikke andet. Ja, helt sikkert, Malle. Nå, men tændte smøger. De mange brøl, der kom fra de jeg må hellere smutte - har engelsk med Ib. Jeg sværger, den gamle engagerede beer pong-spillere, og mand giver mig lyst til at skrige. fnisen blandt pigerne, der lykkelige befandt sig i rummet med de utalliNå, men vi ses snart, Malle. Ja, vi ses, Freja. Og held og lyk- ge flasker, var det første, jeg bed mærke i, da jeg tråde ind ad døren. ke, tøs. Hey Freja, skal vi ikke lige få os Resten af dagene viste sig at gå hurtigere end lynet selv. Og inden en øl? Da jeg intet svar fik tilbage, vidste jeg vidste af det, stod jeg ude foran Frejas hus med hjelmen i den ene jeg godt, at hun sikkert allerede var i fuld gang et eller andet sted. Og før hånd og festtøjet i den anden. Freja var som normalt hurtig til jeg vidste af det, havde stemningen at åbne døren og skynde på mig. DU smittet af på mig, og jeg bundede nu bajer efter bajer. ER 30 MINUTTER FORSINKET! Efterhånden som tiden Ja, men der var en masse trafik -

gik, kunne jeg mærke på mig selv, at jeg havde drukket alt alt alt for meget. Altså jeg burde helt ærligt have sagt stop, da jeg begyndte at tælle 20 fingre i stedet for 10. Amalie! Amalie, rejs dig op. Det’ Lukas fra 3.x. Hvad siger du, Freja? Hvad er der dog med Lukas? Amalie, du skal se det for dig selv, bare følg med og stop med at stille så mange spørgsmål! Så jeg fulgte med hende på usikre ben helt ud i haven, hvor det mest skrækkelige scenarie mødte mig. Der lå Lukas fra 3.x - en 19-årig dreng med livet foran sig. Med en kanyle stadig dybt i overarmen og med utallige tomme ølflasker spredt rundt på græsset omkring ham. Det kræve-

NOVELLER OM RUSMIDLER Som en del af en skrivekonkurrence for gymnasierne i Odense Kommune har Mulernes Legatskole skrevet noveller med unge og rusmidler som tema. Konkurrencen er en del af en forebyggende indsats, der skal mindske druk blandt unge i Odense. Alle elever på Odenses fire gymnasier har kunnet deltage i konkurrencen. I nogle klasser har konkurrencen indgået som en opgave i forbindelse med et fagligt forløb i danskundervisningen, hvorfor der også har fulgt undervisningsmateriale med til arbejdet med novellerne og temaet. Eleverne har måtte skrive maksimum 10.000 anslag, og vindernovellen bliver bragt i Fyens Stiftstidende og modtager en præmie på 1.500 kroner. Vollsmose Avisen bringer her to noveller fra 1.X på Mulernes Legatskole.

Tegning: Fatama Al-Zahraa, borgerillustrator

de ikke et geni at gætte, at han ikke var hos os længere. Jeg brød sammen. Hvad var der sket? Freja, jeg troede, du sagde, at festen var harmløs! KIG DOG PÅ HAM, SER DET HARMLØST UD!? FREJA! Han er død, og det er alt sammen vores skyld. Jeg er ikke helt sikker på, hvordan jeg kom hjem den aftem. Hvad jeg ved er, at både mor og far var skuffede, men hvilken forskel gjorde det? Jeg var ikke engang deres skuffelse værd. Jeg havde ladet mig rive med af stemningen og ikke tænkt konsekvenserne igennem. Jeg kigger op, efter at have stirret ned i bordet, og hen på de mange kendte hoveder, der virker til slet ikke at være påvirket af situationen. Tårerne triller igen, og i det samme lyder et hjerteskærende bip: En, to, tre og stop! Testen er forbi.


8. marts 2018  •   Vollsmose Avisen 207  • 9

Lettelsen frister Af Saif Amin Det var en tirsdag eftermiddag, og jeg var lige kommet hjem fra skole. Det var en kedelig dag, men vejret var ellers godt. Jeg havde det dog ikke så godt. Det var som om, at der var sket noget slemt, som jeg bare ikke vidste endnu. Det var som om, at verden snart ville komme til at ændre sig. Mor, jeg er hjemme, sagde jeg, da jeg kom ind ad døren. Jeg hørte ikke noget svar. Døren var ikke engang låst. Der var helt stille i huset. Jeg smed min taske på gulvet og lavede mig noget at spise. Jeg spiste nogle rester fra i går, hvor vi lavede hjemmelavet pasta med trøfler og en ostesauce, som mor havde set i en opskrift. Det smagte faktisk rigtig godt. Mor elskede at prøve noget nyt i køkkenet. Jeg blev færdig med pastaen, vaskede tallerkenen op og gik ind til mor,

som var i stuen. Hun sad i sofaen og så bedrøvet ud. Mor, hvad er der? Hvad er der sket, er du okay? lød det fra mig, da hun slet ikke så og hilste på mig. Hun kiggede endelig på mig. Hun var bleg, og det var som om, at hun havde tårer i øjnene. Jeg satte mig ved siden af hende. Der var sket noget slemt. Hun fortalte, at der tidligere på dagen dukkede to mænd i uniform op ved hoveddøren. De meddelte, at min far var død. Han blev dræbt af afghanske soldater. Det var tre dage siden, hændelsen skete. Jeg tænkte tilbage på alle de minder, jeg havde med far. Jeg var lille dengang. Jeg kunne ikke huske særlig mange minder. Kun de vigtigste minder som fx dengang han hentede mig fra børnehaven, dengang vi var ude at bade ved stranden, eller dengang vi rutsjede ned ad den store rutsjebane i tivoli. Han var min elskede far,

og jeg kunne ikke forstå, at han var blevet dræbt. Efter denne grusomme nyhed forsvandt mor i alkoholen. Fristet af dette hadefulde middel, som var det onde værk. Mor blev anderledes. Alle hendes gamle interesser blev meget hurtigt ændret til nogle dårlige. Hvor var jeg i billedet? Jeg prøvede selvfølgelig at hjælpe mor af med hendes nye dårlige vaner. Hjælpe hende væk fra det onde middel. Jeg gjorde alt, hvad jeg kunne, men det var ikke muligt. Mange år efter døde hun af leverkræft. Hvor ironisk var det ikke lige? At sørge over, at ens elskede var blevet slået ihjel for at gøre noget godt for en befolkning, og så selv dø af denne sorg. Jeg sørgede over mor. Jeg sørgede over dem begge. Mine kære forældre var døde, og der var intet, jeg kunne gøre ved det. Kamilla kør nu, der er grønt, lød det fra min bedste ven, Mathias, som sad ved siden af mig i bilen. Jeg var helt fortabt i mine tanker. Det var en tirsdag eftermiddag, og solen var ikke at se. Det regnede. Jeg blev ved med at tænke på min mor. Det var pudsigt, hvordan jeg dengang hadede min mors alkoholvaner, men efter jeg selv begyndte at drikke, så virkede alkoholen ikke så slem. Så længe jeg kunne styre det, så var alkoholen en lettelse. Og jeg kunne sagtens styre det. Jeg var ikke som min mor. Jeg kunne sagtens styre mit tempo, og jeg kunne sagtens stoppe med at drikke, hvis jeg havde lyst. Jeg tænkte tilbage på mit liv før familietragedien. Jeg havde sådan et godt liv, før alting brast sammen. Jeg havde en uddannelse, hvor jeg læste historie. Jeg havde en masse venner. Jeg havde en familie - i hvert fald en mor. Jeg havde det perfekte liv. Efter mor døde, blev alting ødelagt. Alt var bare ikke, som det skulle være, og alligevel var det.

Mathias og jeg skulle til fest med uden at jeg var bevidst om det, så nogle af hans venner. Jeg havde jeg, at kanylen allerede var trykket kendt Mathias i knap et par måne- i bund. En unaturlig følelse af en der, hvor vi mødtes på en pub. Ma- væske, som blev sprøjtet ind i en af thias var den person, jeg ledte efter, mine årer på armen. Det var som et da min mor døde. Han forstod mig, sus af eufori. Jeg kan ikke huske, hvornår jeg sidst, hvilket mange eller om jeg overikke gjorde. Han hovedet nogenkendte mig bedMusikken var sinde, havde følt re, end jeg kendte sådan en glæde. ham. Han kendte overdøvende, Jeg befandt mig måske bedre, men beatet bemig midt mellem end jeg kendte personerne på mig selv. Men gyndte hurtigt dansegulvet. Alt nogle gange kunblev sløret, og føne jeg ikke lade at pulsere genlelsen var ubevære med at tænskrivelig. Det ke på, hvor lidt nem min krop. næste øjeblik bejeg egentlig kendTil højre var der fandt jeg mig på te ham. Der var gulvet. Jeg ramte mange emner, gang i drukspil. gulvet hårdt, som han ikke men alligevel følhavde lyst til at I midten var der tes det meget komme ind på elblødt. Det var ler dele med mig. folk, der dansede som at falde i en Mathias og jeg rundt. Til veneng af blomster. var på vej til fesJeg lukkede øjten. Jeg var lidt stre sad en grupnene et kort styknervøs ved tanke tid og forken om nogle af pe med en sky af svandt i min de typer, som vilegen verden. Der le komme til fesrøg over sig og blev helt stille. ten. delte joints. Jeg var alene. Jeg Vi ankom til fesstod midt ude på ten, og det var en øde vej. Tiden mere, end jeg løb fra mig, og havde forestillet mig. Jeg havde aldrig været her før. det blev hurtigt aften. Så blev det Jeg havde aldrig set nogen af perso- morgen igen. Det skete på få sekunnerne udover Mathias. Men han der. Jeg stod stadig det samme blev hurtigt væk. Musikken var sted. Vejen var omringet af marker overdøvende, men beatet begyndte med græs så højt, at det kunne nå hurtigt at pulsere gennem min til skuldrene. Solen skinnede, og krop. Til højre var der gang i druk- himlen var blå. Der var træer på spil. I midten var der folk, der dan- begge sider af vejen og også fjernt sede rundt. Til venstre sad en grup- bag markerne. Der var en let sompe med en sky af røg over sig og del- merbrise, og jeg kunne se piger i te joints. Jeg vidste ikke helt, hvor hvide sommerkjoler med håret sat jeg skulle gøre af mig selv, og jeg flot op og drenge i grå skjorter og følte mig lidt malplaceret. Jeg var beigefarvede sixpencer. Længere ikke ligesom dem. Eller det mente nede af vejen så jeg to personer, en jeg i hvert fald ikke selv. Jeg satte mand og en kvinde. De så bekendte mig i en af sofaerne helt ude til si- ud. De gik begge langsomt hen mod den, men det tog ikke lang tid, før mig. Den ene i militærtøj, og den der kom to piger og tilbød mig no- anden i en gul sommerkjole. Det get at drikke og ryge. Jeg tog imod var min mor og far. Men jeg kunne smøgen, men jeg fandt hurtigt ud umuligt se dem. Hvordan kunne af, at det ikke bare var en smøg. Jeg jeg se dem? De stod der bare. Som fortsatte dog. Røg videre på dette, var det et idyllisk og perfekt maleri. som var helt fantastisk. Mathias Dette øjeblik var fantastisk. Der var ingen steder at finde. Men han var intet ondt i billedet, ingen sorg. var også ligegyldig i øjeblikket. I Det hele var bare en perfekt drøm, dette øjeblik ville jeg være mig selv. og jeg så det, oplevede det. Jeg var Lugten af røg var alle steder uund- der. Jeg var ude på vejen, ved siden gåelig, men det var ikke et problem. af høje marker, omringet af mange, Det lignede mig slet ikke at være flotte træer, blandt mennesker. sådan et sted. Men det var ikke Men vigtigst af alt; jeg var sammen slemt. Hvorfor havde jeg troet, at med mine forældre. Alt gik i sort, og jeg befandt mig det ville være slemt? Det var længe siden, jeg sidst havde følt mig så igen til festen. Jeg kiggede op. Min krop rystede, og jeg lå sammenkrølettet. Hey, vil du ikke prøve noget end- bet på gulvet. Sekunder føltes som nu federe? sagde den ene pige. Før minutter, og jeg vidste ikke hvor jeg vidste af det, fulgte de mig ud længe, jeg lå på gulvet. Så blev alt på toilettet. De tog kanyler frem. lyst igen, og jeg så silhuetterne af to Jeg var ikke et sekund i tvivl om, personer. Jeg var lykkelig, og mere hvad det var. Et øjeblik senere, vidste jeg ikke.


10 

•  Vollsmose Avisen 207  •  8. marts 2018

KALENDEREN Fest hos foreningen Pigeliv | 14. marts Kom og vær med, når Pigeliv holder fødselsdagsfest og samtidig løfter sløret for en relancering af foreningen. Der bliver holdt åbent hus for alle interesserede. Kom frisk og vær med til fælles fejring og fest.

Tid: Onsdag den 14. marts kl. 14.00-18.00 Sted: VIVO, Vollsmose Allé 18, Odense NØ Entré: Gratis

Film for de små | 15. marts Biblioteket viser film for Vollsmoses yngste. Kom og se: ’Krokodille’, ’Lili børster tænder’, ’Lillefinger – alene i skoven’ og ’Forårsfest.’ Der er to omgange filmvisninger, som hver varer cirka 40 minutter.

Fællesspisning

Tid: Torsdag den 15. marts kl. 9.30-10.15 og 10.30-11.15 Sted: Vollsmose Bibliotek og Kulturhus, Odense NØ Entré: Gratis, men kræver tilmelding via odensebib.dk

Film i kirkecaféen | 19. marts

Hvor: Lærkeparkens beboerhus Hvornår: Onsdag den 14. marts kl. 18.00 Hvordan: Medbring en ret til den fælles buffet Vi glæder os til at se dig, din familie og dine venner!

Få et gensyn med Dirch Passer, Otto Brandenburg, Daimi og alle de gode gamle skuespillere, når Vollsmose Kirke viser filmen ’Don Olsen kommer til byen’ fra 1964. Alle er velkomne til filmhygge i mandagscaféen.

Tid: Mandag den 19. marts kl. 14.30 Sted: Vollsmose Kirke, Odense NØ Entré: Gratis

Banko i Lærkereden | 19. marts

Kærlig hilsen Fællesspisningsgruppen Kunne du også tænke dig at møde andre beboere over tarteletter og samosaer? Så inviterer Vollsmoses fællesspisningsgruppe igen til buffet og hygge. Alle er velkomne, og det eneste krav for at deltage er, at

man medbringer en ret til den fælles buffet.

Tid: Onsdag den 14. marts kl. 18.00 Sted: Lærkeparkens beboerhus, Odense NØ Entré: Gratis

M E D I E M Ø D E

Natur og miljø i Vollsmose Tirsdag den 13. marts kl. 16.30 - 18.00 i Vollsmose Sekretariatet

Der spilles om 24 pæne gennemgående gevinster og to ekstra. Derudover er der lotteri, puljespil og døde duer med mere. Kaffe og te med brød samt sodavand kan købes til rimelige priser.

Tid: Mandag den 19. marts kl. 19.00 Sted: Lærkeparkens beboerhus, Odense NØ Entré: Gratis

Hvordan skal vi skrive om årets affaldsindsamling? Og hvordan kan vi sætte spot på bydelens grønne områder? Alle beboere er velkomne til mediemødet, hvor vi blandt andet arbejder videre på idéen ’Grønne Glimt’. Bor du i Vollsmose, og er du interesseret i at byde ind med idéer til historier eller formater, så kom og vær med. Er du blot nysgerrig på Vollsmoses medier, er du også meget velkommen. Mødet foregår i Vollsmose Sekretariatet, og der bliver serveret kaffe/te og lidt let at spise.

Vil du vide mere, kan du kontakte redaktør Signe Lene Christiansen på 20 41 48 79 eller silch@vollsmose.dk


8. marts 2018  •   Vollsmose Avisen 207  • 11

UNGDOMS CENTER FASTE AKTIVITETER:

CAMP U Mandag

Onsdag

Torsdag

Ungdomscaféen er åben fra kl. 14.30 - 21.30

Ungdomscaféen er åben fra kl. 14.30 - 21.30

Ungdomscaféen er åben fra kl. 14.30 - 21.30

- Esport Kl. 14.30 - 21.30 Kom og prøv kræfter med FIFA

- Esport Kl. 14.30 - 17.00 Kom og prøv kræfter med FIFA

- Esport Kl. 14.30 - 17.00 Kom og prøv kræfter med FIFA

- Hal-aktiviteter for piger Kl. 15.30 - 17.00 Kom med i hallen og vær med til forskellige lege og spil.

- Svømning Kl. 15.30 - 16.45 Lær at svømme eller plask rundt og hyg dig med vennerne. Tilmelding i centret (max 25 pladser).

- DIY Kl. 15.00 - 16.00 Kom og vær kreativ på Krea.

- Lydstudie Kl. 15.30 - 17.30 Brug din kreativitet og prøv kræfter i vores fantastiske lydstudie. - OpdagOdense Kl. 16.00 - 18.00 Lær din by at kende! Hver mandag tager vi ud af huset. Hold øje med hjemmesiden eller se opslag i centret. Tilmelding i centret.

- Lydstudie Kl. 15.30 - 17.30 Brug din kreativitet og prøv kræfter i vores fantastiske lydstudie. - Hal-aktiviteter for drenge Kl. 20.00 - 21.00 Vi spiller fodbold og hygger os i hallen. For drenge til og med 15 år. Tilmelding i centret (max 20 pladser).

- Styrketræning Kl. 19.30 - 20.30

- Fitness Kl. 16.00 - 17.00 Kom i form og hav det sjovt. Tilmelding i centret (max 10 pladser). - Tøsetorsdag Kl. 18.00 - 20.30 Pigetur ud af huset. Hold øje med opslag i centret. Tilmelding i centret (max 8 pladser). - Hal-aktiviteter for drenge Kl. 20.00 - 21.00 Vi spiller fodbold og hygger os i hallen. For drenge 15+. Tilmelding i centret (max 20 pladser).

Der er altid mulighed for at spille pool, bordtennis og airhockey. Vi har også masser af brætspil som fx skak og backgammon. Hvis du har en idé til en aktivitet, du gerne vil lave, så hiv fat i en medarbejder. Vi er altid klar på at hjælpe dig med at føre din idé ud i livet! Husk du også kan følge med i vores aktiviteter på Ungdomscenter Camp U's Facebookside!

Kom indenfor - Vi udvikler os sammen ALDERSBEGRÆNSNING 11 - 18 ÅR


12 

•  Vollsmose Avisen 207  •  8. marts 2018

BAGSIDEN

Lasagne med plantefars Det skal du bruge

Tekst: Rene Agergaard, borgerjournalist Vegansk og vegetarisk kost er lige nu meget oppe i tiden. For nogen er det en livsstil, mens andre bare lige skal prøve det på deltid. Og butikkerne bugner efterhånden af tilbud på alle mulige produkter uden kød. Den 23. januar var det International Veganerdag, og det gav mig anledning til at teste et vegansk produkt. Jeg er ikke selv på nogen måde vegetar eller veganer, selv om jeg både kan se det sunde aspekt i det, og også kan se det spændende i at lave mad uden kød nogen gange. Dog synes jeg, det er mærkeligt, at retterne bliver navngivet efter forskelligt kød. Hvorfor skal det hedde plantefars, grøntsagsfrikadeller eller vegetarisk millionbøf? Er det for genkendelsen skyld, og for at man nemmere kan sælge produkterne til den almindelige forbruger ligesom mig? Jeg har valgt at teste det nye plantefars med en lasagne, da vi hjemme hos mig er vilde med lasagne. Velbekomme.

(4 personer) 250 gram plantefars 1 løg 1 gulerod Lidt flydende margarine 1 dåse hakkede tomater 1 spsk. hakkede, soltørrede tomater 1 dl grønsags bouillon 3 fed hvidløg 2 tsk. oregano 1 tsk. sambal oelek 10-12 lasagneplader ½ tsk. olie 100 gram revet ost 2 spsk. rasp Salt og peber

Plantefars Plantefars er et ok produkt, men en anelse dyrt i min optik. Efter min mening kunne man lige så godt rive forskellige grøntsager for at erstatte farsen. Plantefarsen er fin og uden meget struktur, så i denne ret havde det også tendens til at klumpe.

Sådan gør du: Pil og hak løget og snit guleroden. Svits begge dele i margarinen. Tilsæt plantefarsen og resten af ingredienserne. Lad det simre uden låg i cirka 15 minutter. Tænd ovnen på 200 grader, og rør ingredienserne til ostesaucen sammen.

VIND BIOGRAFBILLETTER

Send kuponen til Vollsmose Avisen, Vollsmose Sekretariatet, Vollsmose Allé 10, 5240 Odense NØ - eller send løsningsordet samt navn, adresse og telefonnummer i en mail til vind@vollsmose.dk inden torsdag den 1. marts 2018. Så er du med i lodtrækningen. Sidste udgaves vinder blev:Karl Nicolaisen

Ostesauce: 200 g hytteost 2 æg 2½ dl madlavningsfløde Lidt allehånde efter smag

Smør et ildfast fad med margarine og læg ostesauce, plader og saucen sammen i lag. Slut med ostesauce. Fordel rasp og revet ost på toppen. Bag lasagnen i midten af ovnen i 35 minutter. Server med tomatsalat og flutes.

Va207  
Va207  

Vollsmoses lokale avis

Advertisement