Page 1

Nummer 202 • 30. november 2017

Udgives af Vollsmose Sekretariatet

TORVETS KØBMAND I 10 ÅR

UGLER I MOSEN

Thomas Nielsen elsker bydelens mangfoldighed og lokalmiljø Side 8

Biologer undersøger Vollsmoses dyreliv Side 4-5

BORGMESTER PETER RAHBÆK JUEL TROR PÅ VOLLSMOSES UDVIKLING

SIDE 6-7

Foto: Bjarne Kjær Simonsen

Seks spørgsmål til borgmesteren LÆS OGSÅ: WeEnjoy sælger lys side 3 • Beslutninger om Bøgetorvet side 3 • Guide til juleaktiviteter side 9

Parker har problemer i kældre Flere afdelinger i Vollsmose oplever store problemer med skrald og hashrygning i kældrene. Det skaber utryghed og koster mange ressourcer, fortæller ejendomsinspektører og beboerdemokrater.

mand i Egeparken, hvor de også oplever at skulle rydde samme type skrald op som i Granparken.

Skaber utryghed Tekst: Ida Skov Olsen Det har længe været et stort problem med henkastning af skrald, hashrygning og urinering i kældrene rundt om i Vollsmoses afdelinger. Sådan lyder det fra både ejendomsinspektører og afdelingsformænd i fem ud af Vollsmoses seks parker. - Det er alle former for skrald, der bliver smidt i

kældrene. Men storskrald som eksempelvis møbler er det vi bruger mest tid på at rydde op, fortæller Claus Mortensen, der er ejendomsinspektør i Granparken. - At der bliver smidt skrald, røget hash og urineret i kældrene er et tilbagevendende problem, og vi taler om det på samtlige afdelingsmøder, siger Abdinoor Adam Hassan, afdelingsfor-

Både i Bøge-, Ege-, Lærke-, Fyrre- og Granparken oplever man, at kældrene bliver brugt til uhensigtsmæssigt ophold, og at der blandt andet bliver røget hash dernede. - Problemet er værst om vinteren, hvor unge søger ly i kældrene, siger Teddy Skytte, der er ejendomsinspektør i Bøge- og Egeparken. Han kalder problemet for ’massivt’.

- Det er rigtig mange penge, der bliver brugt på at ordne kældrene, og i sidste ende er det beboerne, der betaler. De penge kunne jo bruges bedre andre steder

’’

Teddy Skytte, ejendomsinspektør i Ege- og Bøgeparken

Det samme gør Bjarne Andersen, afdelingsformand i Fyrreparken, der også fortæller, at ophold i kældrene skaber utryghed blandt opgangenes beboere. - For halvandet år siden blev der sat ild til noget skrald i en af kældrene. Det er klart, at sådan noget spidser situationen ek-

stra meget til, siger han. I Granparken bliver kældrene også brugt til samlingssted. Her har det samme effekt på den generelle opfattelse af trygheden i området, fortæller Claus Mortensen.

Flere mænd på sagen Meget skrald betyder meget

oprydning. Faktisk så meget, at der i nogle af parkerne er flere mand beskæftiget med udelukkende at samle og sortere skrald hver dag. - Vi har to mand til at samle skrald op hver dag året rundt, fortæller Teddy Skytte og fremhæver, at det belaster budgettet hos boligforeningerne. - Det er rigtig mange penge, der bliver brugt på at ordne kældrene, og i sidste ende er det beboerne, der betaler. De penge kunne jo bruges bedre andre steder, siger Teddy Skytte. Læs hvad afdelingerne har gjort for at løse problemerne på side 4-5.


2  •  Vollsmose Avisen 202  •  30. november 2017

Signe Lene Christiansen Redaktør for Vollsmose Avisen silch@vollsmose.dk Tlf. 20 41 48 79

Nanna Muusmann Chef for Vollsmose Sekretariatet (ansvarshavende) nbmu@vollsmose.dk

Borgerbidrag i denne udgave Heidi Agergaard Rene Agergaard Bjarne Clemmensen Shristi Ghimire Jørgen Gregersen Abu Sultan Maweid Jørgen Nancke Elena Mirela Stefan Elocho Swedi BILLEDET FORTÆLLER: Den 21. november blev mesterbagere fra Skolesamarbejdet Nord kåret på H.C. Andersen Skolen. Elever fra blandt andet Rising Skolen, Sct. Hans Skole, Seden Skole og Vollsmoses folkeskoler har i år kunnet tage valgfaget ’Den Store Bagedyst’, hvor de har prøvet kræfter med bageteknikker og forskellige ingredienser ligesom i DRs populære tv-program. Valgfaget er et af flere tiltag blandt skolerne, der har resulteret i, at de for andet år i træk vandt Publikumsprisen og 10.000 kroner ved DM i Skoleudvikling. Foto: Jørgen Gregersen, borgerfotograf

Bliv borgerjournalist for avisen Vollsmose Avisen vil medvirke til at gøre Vollsmose til et endnu bedre sted at bo og leve. Avisen er beboernes avis - både som kilde til oplysning og som et medie, hvor borgerne selv kan bidrage aktivt med idéer, skrive artikler eller tage billeder. Har du lyst til at skrive eller fotografere? Har du lyst til at være med på holdet? Eller har du bare en idé til en historie, som du mener, avisen bør tage op? Så er du meget velkommen til at kontakte redaktionen eller kigge forbi Vollsmose Sekretariatet til en snak.

Indlevering af materiale Alle er velkomne til at komme med forslag til artikler og indlæg. Materiale sendes til Vollsmose Avisen, Vollsmose Sekretariatet, Vollsmose Allé 10, 5240 Odense NØ – eller på mail til avis@vollsmose.dk. Redaktionen forbeholder sig ret til at redigere i alt indsendt materiale.

Kommende aviser og deadlines Har du et arrangement eller en artikel, du gerne vil have med i avisen, kan du se de aktuelle deadlines herunder. Bemærk dog, at jo tidligere du indleverer materiale, jo større er muligheden for at få det med i avisen. Kontakt venligst redaktøren på tlf. 20 41 48 79, hvis du har spørgsmål. Udgivelsesdato: Torsdag den 21. december Deadline: Torsdag den 14. december Udgivelsesdato: Torsdag den 18. januar Deadline: Torsdag den 11. januar Redigering og layout: Bjarne Kjær Simonsen og Signe Lene Christiansen Tryk: Grafisk Produktion Odense Oplag: 14.750 Distribution: Post Nord

Hvis du ikke får din avis Vollsmose Avisen husstandsomdeles gratis. Hvis du ikke modtager avisen, skal du kontakte Post Nord kundeservice på tlf. 70 70 70 30.

LEDER

Medierne skal gøre os klogere Stiger eller falder kriminaliteten i Danmark? Spørger man befolkningen, svarer de fleste, at kriminaliteten er stigende. Vi tror, at der er flere indbrud, røverier og unge kriminelle. Men kigger man i statistikkerne er svaret det modsatte. Antallet af anmeldelser om indbrud er faldet med 27 procent, antallet af anmeldelser om røverier er faldet med 27 procent og antallet af mistanker og sigtelser af unge kriminelle er faldet med 18 procent. Det viste en rapport fra Justitsministeriets Forskningskontor i sommer. Spørgsmålet er, hvorfor hver anden dansker fejlagtigt går rundt og tror, at der i dag er mere af nogle former for kriminalitet end for fem år siden. Svaret ligger i mediernes dækning af kriminalitet, mener for eksempel en sociolog, en politiinspektør og en mediechef. De peger på, at mængden af hi-

Af Signe Lene Christiansen

storier om kriminalitet og de oftest negative kriminalitetshistorier i medierne er med til at skabe frygt og utryghed. Som den ovennævnte mediechef siger: ’Det kan umuligt være pressens opgave at skabe utryghed og et falsk virkelighedsbillede. Journalistikkens formål er at hjælpe samfundet med at korrigere sig selv og gøre borgere klogere, så de kan tage stilling på et kvalificeret grundlag uden at ignorere problemerne’. Vollsmoses medier har i et samarbejde med frivillige borgerjournalister og -fotografer netop fokus på at informere, nuancere og gøre vores læsere klogere. Et af formålene med blandt andet denne avis er at styrke trygheden i Vollsmose ved at fortælle nuanceret om livet i bydelen - både til beboere og folk andre steder i Odense. Det betyder, at vi fortæller både de gode, dårli-

ge og helt almindelige historier fra bydelen og ikke kun peger på udfordringer og problemer, men også på løsninger. Det er der et godt eksempel på i netop dette nummer af Vollsmose Avisen. Her kan du på forsiden læse om, hvordan afdelinger som Granparken og Egeparken har problemer med affald, ophold, hashrygning og urinering i kældrene. På side 4 og 5 kan du til gengæld læse, hvad de har gjort for at løse problemerne. Rigtig god læselyst.


30. november 2017  •   Vollsmose Avisen 202  • 3

NYT FRA VOLLSMOSE

WeEnjoy hjælper Vollsmoses julemand - Lars har været der for vores forening lige siden, vi startede. Han har hjulpet os med gaver og støttet os hele vejen

Foreningen WeEnjoy samarbejder i december med ’julemanden’ Lars Pedersen om at sælge LED-stearinlys. En del af overskuddet går til foreningen og dens aktiviteter for Vollsmoses børn og unge.

forening, fortæller Abdi Raqiib fra WeEnjoy, der håber, at Vollsmoses beboere vil tage godt imod dørsælgerne.

Støtter hinanden

Tekst: Signe Lene Christiansen og Shristi Ghimire, borgerjournalist Foto: Bjarne Kjær Simonsen Måske banker en gruppe børn og unge på din dør i løbet af december måned. Frivillige fra foreningen WeEnjoy tager i den kommende tid

’’

Abdi Raqiib, WeEnjoy

Abdi Raqiib skal sælge 400 LED-stearinlys i løbet af december. Lysene er kommet frem efter, at undersøgelser har vist, at levende lys udskiller partikler, der er sundhedsskadelige.

rundt i Vollsmoses parker og haver for at sælge stearinlys med LED-flammer. Salg af de særlige allergivenlige lys er nyeste påfund fra Lars Pedersen i Vollsmose Torv - også

kendt som ’Vollsmoses julemand’, der i flere år har delt gaver ud til børn til jul og eid. - Lars har været der for vores forening lige siden, vi startede. Han har hjulpet os

med gaver og støttet os hele vejen. Han er også en mand med mange idéer, og en af dem er, at vi skulle sælge nogle af hans lys til gavn for både hans forretning og vores

Aftalen mellem foreningen og forretningsmanden er, at WeEnjoy får en del af overskuddet fra salget af lysene. Resten af indtjeningen går til Lars Pedersens forretning og til julegaver til bydelens børn, hvis salget går godt. - Vores samarbejde går ud på at støtte og hjælpe hinanden, og nu er det vores tur til at hjælpe Lars, siger Abdi Raqiib, der også kommer til at stå sammen med Lars Pe-

dersen et par dage i en bod i Odenses gågade.

Succes med aktiviteter WeEnjoy startede op med aktiviteter i sommerferien og afholdte deres andet arrangement i efterårsferien, hvor 400 børn og unge deltog. Foreløbigt arbejder foreningen på at gentage succesen og arrangere sport og lege i vinterferien ud fra filosofien om sunde fritidsaktiviteter, der styrker børnenes selvtillid. - Fremtiden er lige startet for WeEnjoy. Båden er sat i vandet, og den sejler uden modvind foreløbigt, lyder det fra en glad Abdi Raqiib.

Bøgeparken nedstemte forslag til ombygning Tekst: Signe Bache

Forslaget til forvandlingen af Bøgetorvet gik blandt andet ud på at forbedre trafiksikkerheden ved at lave en bedre adskillelse af fodgængere, cyklister, knallerter og biler.

Beboerne i Bøgeparken nedstemte et renoveringsforslag for Bøgetorvet på et ekstraordinært afdelingsmøde mandag aften i Bøgeparkens Fælleshus. 33 husstande stemte imod forslaget, mens kun 19 husstande stemte for. Forslaget for ombygningen af Bøgetorvet gik i korte træk ud på at forbedre trafiksikkerheden for fodgængere, cyklister og legende børn, skabe et trygt ankomstområde på for-

både beboere og besøgende at færdes, siger Jens Pilholm, direktør i Civica. Foruden afstemningsforslaget foreligger der også en plan, som handler om lukning af butikkerne på Bøgetorvet og en lukning af passagerne under etagebyggeriet. Der arbejdes fortsat videre med de to tiltag, og de skal behandles på Civicas organisationsbestyrelsesmøde i december.

Beboerne i Bøgeparken sagde nej til et forslag til forvandling af Bøgetorvet.

siden af etagebyggeriet, lave et dejligt opholds- og legeområde på bagsiden og lukke den ’blå bane’ ved indkørslen til

Bøgeparken. Forslaget ville ikke betyde huslejestigning for beboerne. Beboerne har været involveret flere gange

undervejs i udformningen af forslaget. - Vi er naturligvis kede af, at forslaget ikke blev vedtaget.

Det kunne være med til at skabe rammerne for, at Bøgeparken bliver et mere trygt boligområde, hvor det er rart for

BOR DU I VOLLSMOSE OG VIL DU  Være med til at fortælle historier fra Vollsmose?  Blive bedre til at skrive, fotografere, researche og idéudvikle?  Styrke dit cv?  Være med i et fællesskab sammen med andre beboere, som brænder for deres bydel?

Bliv frivillig borgerjournalist/fotograf for

VOLLSMOSEAVISEN

Jørgen Gregersen, borgerfotograf:

Salma Goudira, borgerjournalist:

- Jeg er borgerfotograf, fordi jeg så kan være med til at afbilde de positive historier i Vollsmose.

- Jeg skriver og har prøvet mange forskellige typer af artikler af som borgerjournalist – fra nyhed til boganmeldelse.

John Bonde, borgerjournalist:

- Jeg er borgerjournalist, fordi jeg elsker at lege med ord og sætninger. Samtidig møder jeg en masse spændende mennesker.

Kontakt redaktør Signe Lene Christiansen på 20 41 48 79 eller silch@vollsmose.dk


4 

•  Vollsmose Avisen 202  •  30. november 2017

Pluk fra vollsmose.dk Læs den fulde version af historierne - og meget mere - på www.vollsmose.dk Foto: Colourbox

Dyrt FIFA-udstyr stjålet 24. NOVEMBER: ’FIFA-atleterne’, der holder til på Camp U, har fået stjålet fladskærme, playstations og andet udstyr for flere tusinde kroner. - Det ødelægger rigtig meget for de unge, og det går ud over nogle drenge, der vil og kan noget, siger Eric Bodjo, der et par gange om ugen underviser en gruppe unge mellem 1418 år i eSporten FIFA. Ifølge underviseren er der mange gode spillere i Vollsmose, som rigtig gerne vil den populære sport og drømmer om en karriere i den retning. - Drengene snakker meget om spillet og vores turneringer, og holdet er blevet stort på kort tid. Derfor er det så destruktivt, at sådan noget sker, siger træneren og fremhæver, at FIFA-holdet er et godt alternativ til at hænge ud på gaden og ikke kun handler om at blive en dygtig spiller. - De skal ikke kun være teknisk gode, men også være gode kammerater for hinanden, lære at samarbejde og være disciplinerede, siger Eric Bodjo, der håber på at komme i kontakt med tyvene. - Jeg vil gerne i kontakt med dem for at hjælpe, så de ikke gør den slags i fremtiden, slutter han.

Vil mere end fikse telefoner 23. NOVEMBER: Den 18. november i år åbnede Yassir ElHaj og sønnen Allah El-Haj butikken ’Masa’ i Vollsmose Torv. Det skete på festlig vis med fuldt hus til åbningsfest. Butikken handler med udstyr til telefoner, men gør sig hovedsageligt i support af tv-receivere og reparationer af telefoner af alle mærker. - Vi har en rigtig god samarbejdspartner, der ofte reparerer telefonerne for os, og det gør det også muligt for os at stille to års garanti i forbindelse med reparationerne, fortæller Yassir El-Haj, der gerne vil dele ud af sin erfaring med branchen samt af den erfaring, han har fået igennem arbejdet med at starte butikken i Vollsmose Torv op. - Jeg vil gerne hjælpe alle, der har lyst til at starte noget op, siger han.

Dobbelt triumf til bokser 20. NOVEMBER: De danske mesterskaber i boksning blev den helt store triumf for Abdallah Abou Arab fra Vollsmose Boxing. Ikke alene gjorde han rent bord i 50 kg-klassen for U15-17-boksere, men han blev også kåret til Danmarks største boksetalent i sin aldersgruppe af Danmarks Bokse Union og dommerpanelet. - Abdallah boksede en suveræn kamp i finalen, hvor han på alle punkter var bedre end sin modstander, fortæller matchmaker Shahbaz Aslam fra Vollsmose Boxing. Det kom heller ikke bag på træneren, at Abdallah Abou Arab også blev kåret til årets største talent i U15-U17-truppen. - Han har ingen svage punkter. Han har en god teknik, han er hurtig, og så har han et godt overblik. Men det allerbedste er, at han elsker at være i en boksering. Det gør, at han er en fornøjelse at se i kamp, slutter Shahbaz Aslam.

Find Vollsmose Avisen på facebook og ‘synes godt om’ - så holder vi dig opdateret på nyheder, arrangementer og debat om bydelen.

Biologer på udkig Nye veje kræver mange hensyn - for eksempel i forhold til forskellige dyrearter, trafiksikkerhed og støj. Odense Kommune var for nylig på vandring i Vollsmose for at kigge nærmere på dyrelivet i bydelen. Vollsmose Avisen gik med.

Tekst: Ida Skov Olsen Foto: Jørgen Gregersen, borgerfotograf - Jeg går og kigger træerne efter. Jeg kigger hovedsageligt efter huller og steder, hvor der kunne forekomme hulheder (en udhuling inde i noget, red.). Det kan nemlig være steder, hvor en flagermus potentielt kunne leve og yngle om sommeren, fortæller biolog Marianne Damholt Bergin fra rådgivningsvirksomheden Cowi, mens hun spejder op i et højt lærketræ på stien mellem Diamanten og Lærkeparken. Hun er på rundtur i Vollsmose sammen med Camilla Pedersen, som er biolog i Odense Kommune og Susanne Gerdes, planlægger i Odense Kommunes afdeling for byudvikling. Rundturen er en del af planlægningsarbejdet, der går forud for anlægningen af de nye veje og stier i Vollsmose.

De hensyn, der skal tages til dyrelivet i Vollsmose, bliver undersøgt på denne vandring. De bliver Vollsmose kan komme med bemærkninger til under den offentlige høring.

Beskyttede arter De rød-gule efterårsblade knitrer under gummistøvlerne i mosestykket, der ligger mellem Diamanten og Mulernes Legatskole. Camilla Pedersen peger op på en lille hulning i et birketræ og fortæller, at selv et hul, der er mindre end en to-krone, er

HVAD ER EN OFFENTLIG HØRING? En høring er beboernes og andre parters mulighed for at komme med indvendinger, kommentarer eller forslag til et aktuelt projekt, kommunen arbejder på. Find sagen på kommunens høringsportal på odense.dk/officielt

stort nok til en lille flagermus. - Træer med hulheder kan

være egnede levesteder for flagermus. De spiser og yngler

om sommeren i træer og bygninger, men overvintrer gerne

Kameraer og information er løsni Kameraovervågning, begrænset adgang og oplysning. Det er nogle af de løsninger, afdelingerne tyr til for at afhjælpe adfærds- og affaldsproblemerne i boligblokkenes kældre.

Tekst: Niels Just Rasmussen Oplysning, oplysning og atter oplysning. Afdelingsformæn-

dene og ejendomsinspektørerne i parkerne i Vollsmose er ikke i tvivl, når de bliver bedt om at komme med et bud på løsningen på, at der

bliver smidt affald, røget hash og urineret i kældrene. - Vi informerer alt, hvad vi kan. I de tilfælde, hvor vi ved, hvem der for eksempel har efterladt affald, tager vi, hvad jeg vil kalde en høflig dialog. Det hjælper, uddyber Bjarne Andersen, der er afdelingsformand i Fyrreparken. Det synspunkt er Civicas ejendomsinspektør i Ege-

parken og Bøgeparken, Teddy Skytte, helt enig i. Oplysning alene er dog ikke helt nok, mener han og forklarer: - Der skal en adfærdsændring til i hele familien. Man skal nemlig huske, at når for eksempel unge mennesker efterlader affald af forskellig slags i kældrene, gør de det, fordi de har set forældrene gøre det samme. Hele familien skal oplyses, og


30. november 2017  •   Vollsmose Avisen 202  • 5

efter flagermus

SPØRG RETSHJÆLPEN

- Træer, der har gode huller til flagermus, kan godt fældes. Men man skal have tilladelse fra Miljøstyrelsen først. Det kræver lidt planlægning, og denne vandring er en del af den planlægning

’’

Camilla Pedersen, biolog i Odense Kommune

Marianne Damholt Bergin.

Kræver planlægning

sammen med andre opmærksomhedspunkter senere samlet i en miljørapport, som beboere i

i kolde fugtige kældre, uddyber hun. Det er ikke kun potentielle levesteder for flagermus, de to biologer holder øje med. Også overvintringssteder for padder, som frøer, tudser og salamandere og andre dyr, der er repræsenteret på både natio-

nale og internationale lister over beskyttede arter, er noget, de kigger efter. - Det er nok ikke det bedste tidspunkt at kigge efter padder på, men vi kan sagtens se, at der er en masse potentielle overvintringssteder for dem også. De graver sig ned i jor-

den under gamle træstubbe og lignende, fortæller Camilla Pedersen. - Der er nogle meget strenge danske regler og EU-regler omkring bevaring af mulige levesteder for beskyttede arter, som vi skal overholde, tilføjer

Det kræver en del forarbejde, når man skal anlægge nye veje og stier. Der er mange hensyn, der skal tages. Et af hensynene er det potentielle dyreliv, der kan være i et område som Vollsmose. Derfor er denne vandring i Vollsmoses moseområder en del af det indledende arbejde i forbindelse med den nye byudviklings- og infrastrukturplan. Netop anlæggelsen af de nye veje og stier vil ikke blive påvirket, selvom der findes potentielle levesteder for flagermus og padder. - Træer, der har gode huller til flagermus, kan godt fældes. Men man skal have tilladelse fra Miljøstyrelsen først. Det kræver lidt planlægning, og denne vandring er en del af den planlægning, forklarer Camilla Pedersen, mens hun ivrigt spejder op i trækronerne. Man kan, som beboer i Vollsmose, komme med input til den miljørapport, der bliver udarbejdet på baggrund af biologernes vandring. Det kan man i høringsperioden, som begynder den 30. november og varer i 14 dage.

ningen på kælderproblemer det er et langt, sejt træk.

Tiltag hjælper Samtlige af Vollsmoses parker oplever problemer med kældrene i boligblokkene, og flere steder har afdelingsbestyrelserne sat konkrete tiltag i gang for at hjælpe på problemerne. Granparken har for eksempel som forsøg sat kameraer op rundt omkring i

bebyggelserne. Og det er en metode, der virker. - Vi nåede dårligt at tænde kameraerne, før hashrygningen i kældrene holdt op, fortæller Claus Mortensen, der er ejendomsinspektør hos FAB med ansvar for blandt andet Granparken. I Egeparken er man gået en anden vej. Her er kældrene i højhuset låst af, og beboerne kan kun få adgang ved at

henvende sig til inspektøren. - Det har hjulpet, at adgangen til kældrene i højhuset er gjort mere besværlig, og jeg tror også, det ville virke på problemerne i Bøgeparken. Men beboerne i Bøgeparken har ikke ønsket den løsning, oplyser inspektør Teddy Skytte.

En regning virker En ting er såvel de adspurg-

te afdelingsformænd som inspektører enige om: Kan der sættes navn og adresse på affaldssynderne, så en regning kan blive sendt afsted, så er det optimalt. - Ganske vist brokker de berørte beboere sig. Men regningen bliver betalt, og det har en afskrækkende virkning, mener Fyrreparkens afdelingsformand, Bjarne Andersen.

Familiesammenføring som samlevende Når vi taler om familiesammenføring, så er det typisk mellem mand og kone. Altså det der hedder ægtefællesammenføring. Men samlevende har også mulighed for at blive ægtefællesammenført.

Krav til samlivet Når man søger sammenføring som samlevende, så skal man som hovedregel have været samlevende i halvandet år, og det skal man kunne dokumentere. Helt lavpraktisk så kan samlivet eksempelvis dokumenteres med en lejekontrakt, hvor begge parter er på, eller man kan bruge en fælles bopælsregistrering. Man kan også dokumentere opholdet i det andet land med eksempelvis flybilletter. Her skal man dog kunne dokumentere samlivet udover blot i rejseperioderne. Det kan naturligvis være et problem at skaffe den dokumentation, som Udlændingestyrelsen kræver - eksempelvis en bopælsregistrering, hvis der ikke er samme grad af offentlige re-

gistreringssystemer i det land, hvor man har levet sammen.

Hvad kigger myndighederne på? Netop fordi mulighederne for dokumentation er forskellig fra land til land, så vil Udlændingestyrelsen også kigge på alle forhold i hver enkelt sag. Dokumentation i form af lejekontrakt og bopælsregistrering er blot eksempler på, hvordan man eventuelt kan dokumentere sit samliv.

Undtagelser Kravet til halvandet års samliv kan i særlige tilfælde fraviges, men det vil altid ske på baggrund af en individuel vurdering. Det kan eksempelvis være, hvis et par gennem en årrække har haft et fast forhold uden at være samlevende og i denne periode fået børn sammen. Har du spørgsmål til familiesammenføring eller andre juridiske problemstillinger, så kom forbi Retshjælpen. Tidsbestilling er ikke nødvendig.

Af Anders Sandvig juridisk rådgiver

Har du et spørgsmål om jura? Så send det til

brevkasse@retshjaelpenvollsmose.dk

AT VÅGNE I VERS Bare så du ikke skal glemme, spørger jeg: har du husket at stemme? kender du en venlig kaffenabo? måske årets udvalgte Vollsmosebo? en smilende sjæl? en venlig hånd? en der hjælper? en der knytter bånd? husk du kan nå det endnu... hvem skal vinde, hvem synes du?

Af Jørgen Nancke


6  •  Vollsmose Avisen 202  •  30. november 2017

Genvalgt borgmester: ’Jeg tr Stå sammen på tværs og vær gode ambassadører for bydelen. Sådan lyder opfordringen til Vollsmoses beboere fra den netop genvalgte borgmester Peter Rahbæk Juel (S), som borgerjournalist Elocho Swedi mødte på Rådhuset få dage efter valget.

Tekst: Signe Lene Christiansen og Elocho Swedi, borgerjournalist Foto: Bjarne Kjær Simonsen Hvad ser du som din vigtigste opgave i Odense i din nye embedsperiode? Det bliver at holde fast i de udviklingsspor, som Odense allerede er i. Det er lykkedes at få skabt en optimisme i byen. Der er en fantastisk by- og erhvervsudvikling i gang, og der bliver skabt nye jobs. Det er jobs, vi har brug for, fordi vi ved, at der er mange i Odense, der stadig mangler arbejde. Så er det også vigtigt for mig at kunne styrke velfærden, og det har fyldt en del i valgkampen med diskussionen om velfærdsprocenten. Jeg vil gerne styrke skoler, daginstitutioner, ældreplejen og sikre trygheden, som i høj grad handler om at fastholde kampen mod banderne. Her handler det også om at forebygge, så der ikke er flere unge, der kommer ind i bandemiljøet, for det er ikke godt for nogen.

Hvilken rolle kan Vollsmose spille i udviklingen af Odense fra stor dansk by til dansk storby?

Vollsmose har det, som enhver storby er kendetegnet ved: mangfoldighed. Hvis du vil møde hele verden, så

behøver du ikke rejse særlig langt, for så kan du sådan set bare tage til Vollsmose og møde det meste af ver-

den. Vollsmose rummer fantastisk meget godt, og når der kommer en typisk ’Vollsmose-diskussion’, så er det

som regel de landsdækkende medier, der går i selvsving. I de situationer tror jeg i virkeligheden, at

SÅDAN BLEV DE FIRE RÅDSMANDSPOSTE By- og Kulturforvaltningen

Venstres JANE JEGIND fortsætter de næste fire år på posten som rådmand for By- og Kul-

turforvaltningen. Her er hun den øverste ansvarlige for kommunens arbejde med miljø, trafik, energi, byfornyelse og boligforbedringer, ligesom hun også fortsat står i spidsen for arbejdet med at vedligeholde bygninger, anlæg, veje, pladser, kirkegårde og grønne områder i byen. Fritids- og kulturområdet hører ligeledes hjemme i By- og Kulturforvaltningen, og det handler blandt andet om biblioteker, museer og idrætten i kommunen samt andre kulturelle aktiviteter.

Børn- og Ungeforvaltningen

SUSANNE CRAWLEY LARSEN fra Radikale Venstre fortsætter sit arbejde som rådmand

for Børn- og Ungeforvaltningen i endnu en fireårig periode. På rådmandsposten i Børnog Ungeforvaltningen er hun den øverste ansvarlige for kommunens opgaver inden for sundhedspleje, dagpleje, vuggestuer, børnehaver, folkeskoler, ungdomsskoler og den kommunale tandpleje. Derudover er forvaltningen også ansvarlig for de specialindsatser, der tilbydes på børn- og ungeområdet - herunder pædagogisk og psykologisk rådgivning.


30. november 2017  •   Vollsmose Avisen 202  • 7

ror på Vollsmose’ Elocho Swedi fra Bøgeparken interviewede borgmester Peter Rahbæk Juel fra Socialdemokratiet på Rådhuset.

ved siden af. Det er faktisk en bydel med rigtig mange mennesker, der har de samme drømme for livet og for deres børn, som alle andre har. Så spil den gode melodi omkring Vollsmose. Stå sammen på tværs og vær gode ambassadører for bydelen. Man er i fuld gang med realiseringen af byudviklingsog infrastrukturplanen ’Fremtidens Vollsmose’. Hvad forventer du dig af det? Jeg tror på, at ændringerne i de fysiske omgivelser, kombineret med at beboerne påtager sig et stærkt ambassadørskab, kan løfte Vollsmose. Der er mange børn og unge i Vollsmose. Hvad vil du gøre for børn og unge i Odense? Jeg er indstillet på, at hvor der er særlige opgaver at løfte gennem daginstitutioner og skoler, der skal vi også gøre den ekstra indsats. Og der er nogle udfordringer i Vollsmose knyttet til den sociale baggrund, der gør, at vi skal have gode daginstitutioner og gode skoler, så børnene ikke bliver ladt i stikken, hvis forældrene ikke magter at give den nødvendige opbakning.

jo stærkere sammenhold blandt beboerne og jo stærkere klarhed, man kan skabe, desto bedre er det. For så

skaber man et meget synligt Vollsmose og viser omverdenen, at Vollsmose er meget andet end de få, der træder

Vollsmose har en uddannelses- og arbejdskraftreserve på rundt regnet 4.100 unge under 25 år, og de uddanner sig i stigende grad. Hvilket potentiale ser du i det? Et kæmpe potentiale. Det gør mig meget glad at se, hvordan pigerne har taget

uddannelsessystemet til sig, og at de unge mænd i stigende grad også tager uddannelsesrejsen. Det er noget af det, jeg er allergladest for ved det danske velfærdssamfund: At du har den frie og lige adgang til uddannelsessystemet, som giver dig mulighed for at uddanne dig ud af din sociale kontekst. Det har indvandrere og efterkommere fanget i Vollsmose - især pigerne. Næste skridt bliver at sikre, at man også kan få job, så man kan tjene sine egne penge, når man har fået uddannelsen. Kan du beskrive, hvordan Vollsmose ser ud i fremtiden? Jeg tror på Vollsmose og på de udviklingsplaner, der er i gang. Et lille eksempel er Byg til Vækst-projektet, hvor unge fra området faktisk kan være med til at bygge deres egen bydel ved at få praktik og muligvis læreplads på byggepladsen. Så det er en god måde at tænke boligstrategisk udvikling på og samtidig skabe nogle jobs til unge i området - endda indenfor et fag, hvor vi ved, at der mangel på arbejdskraft. Det er en gylden mulighed for at blive håndværker. Jeg håber allermest, at vi kan få brudt nogle af de sociale problemer, der er i Vollsmose. Vi skal have flere i job og flere til at gennemføre en uddannelse. Det er simpelthen nøglen. For hvis du ikke kan sproget eller har en uddannelse, så bliver du ufrivilligt isoleret fra det omgivende samfund, og det kan infrastrukturplanen ikke løse.

KOMMUNALVALG • 2017

Stemmeprocenter de seneste tre valg Unge i Vollsmose forsøgte ihærdigt at få flere unge til at stemme ved det nyligt overståede kommunalvalg. Stemmeprocenten på årets valgsted, Camp U, steg da også fra sidste valg, hvor stemmeprocenten dengang tog et dyk nedad. Sammenlignet med valgdeltagelsen i hele Odense er der dog et stykke vej igen.

Odense 2017 Antal stemmeberettigede: 162.637 Stemmeprocent: 70,04 %

Odense 2013 Antal stemmeberettigede: 156.264 Stemmeprocent: 70,54%

Odense 2009 Antal stemmeberettigede: 148.899 Stemmeprocent: 65,8%

Vollsmose Sogn 2017 Antal stemmeberettigede: 7.933 Stemmeprocent: 52,09%

Vollsmose Sogn 2013 Antal stemmeberettigede: 7.588 Stemmeprocent: 49,68%

Vollsmose Sogn 2009 Antal stemmeberettigede: 7.275 Stemmeprocent: 53,3%

Kilde: KMDValg.dk

ER FORDELT • KOMMUNALVALG • 2017 Beskæftigelses- og Socialforvaltningen

BRIAN DYBRO fra Socialistisk Folkeparti bliver ny rådmand for Beskæftigelses- og So-

cialforvaltningen og overtager dermed fra den 1. januar 2018 posten efter den konservative Steen Møller. Som rådmand for Beskæftigelses- og Socialforvaltningen får Brian Dybro ansvaret for forvaltningens opgaver vedrørende socialt arbejde, job og beskæftigelse, integration og flygtninge samt borgerservice. Derudover har forvaltningen også forskellige opgaver inden for uddannelsesområdet og familieområdet.

Ældre- og Handicapforvaltningen

SØREN WINDELL fra Konservative bliver den nye rådmand for Ældre- og Handicapforvalt-

ningen. Her overtager han den 1. januar 2018 førersædet efter Enhedslistens Brian Skov Nielsen. I Ældre- og Handicapforvaltningen får Søren Windell ansvaret for kommunens opgaver inden for ældreområdet samt handicap- og psykiatriområdet. Rehabiliteringsområdet hører også under forvaltningen, og Søren Windell bliver her ansvarlig for, at borgere med nedsat funktionsevne får de bedste muligheder for at deltage i samfundslivet på trods af deres funktionsnedsættelse.


8  •  Vollsmose Avisen 202  •  30. november 2017

MENNESKER I MOSEN

10 år i SPAR:

‘Vollsmose har gjort mig til et andet menneske’ Thomas Nielsen fra SPAR i Vollsmose Torv kan den 1. december fejre 10-års jubilæum som købmand i Vollsmose. Han elsker bydelens mangfoldighed og kundekontakten.

Tekst: Signe Lene Christiansen Foto: Bjarne Clemmensen, borgerfotograf Faren og farfaren var købmænd, så det lå ligesom i kortene, at Thomas Nielsen og hans bror også skulle blive det. Thomas Nielsen, der i 2007 startede egen dagligvarebutik op i Vollsmose med sin bror, har da også været købmand hele sit voksne liv. - Jeg elsker kontakten med kunderne. Det fascinerede mig allerede som barn i min fars lille butik i Gudme. Kunderne betyder, at ingen dage er ens, fortæller Thomas Nielsen fra baglokalet i SPAR, der både har flyttet placering i centret og skiftet kæde et par gange i de ti år, han har drevet den.

En stressende start Det var ellers en ustabil tid med finanskrise og et økonomisk presset center i Vollsmose, da Thomas Nielsen og hans bror valgte at tage skridtet og blive herrer i egne butikker i henholdsvis Vollsmose og Søhus, hvor broren driver forretning. - Det var meget stressende i starten. Centret gik konkurs, og vi vidste ikke, hvordan fremtiden så ud, og om vi risikerede at blive lukket af myndighederne. Men det var også i den periode, at vi virkelig lærte kunderne at kende, siger Thomas Nielsen og fortæller, at det er vigtigt for ham at være det lokale ansigt for kunderne. - I dag har jeg mange stamkunder, som hilser - også når jeg møder dem uden for

- Jeg ville kede mig ihjel, hvis jeg skulle sidde på en kontorstol hele dagen, lyder det fra Thomas Nielsen, der kommer fra en familie af købmænd. Han fejrer den 1. december 10-års jubilæum som ejer af SPAR Vollsmose.

Vollsmose - og jeg kan nærmest ikke gå gennem butikken uden at blive stoppet for at få en sludder. Det er mega fedt, siger butikschefen.

Elsker mangfoldigheden Situationen for butikken vendte, da Dan Mark Ejendomme A/S overtog centret i 2009. Forretningen rykkede op til centres indgang og fik ‘optimale forhold’, ifølge butikschefen, der også afskaffede et forbud mod at medarbejdere ikke måtte bære tørklæde, da han kom til. - Jeg tilpasser og videreudvikler hele tiden butikken. Den afspejler Vollsmoses mangfoldighed. Der skal

- Jeg elsker Vollsmoses mangfoldighed, det ultralokale miljø og det overskud, som jeg faktisk møder hver dag. Vi hjælper vores kunder med meget andet end indkøb og støtter dem, så godt vi kan. Det kræver nogle gange tålmodighed og en positiv indstilling. Det lyder som en kliché, men mine ti år her har helt seriøst gjort mig til et andet menneske

’’

Thomas Nielsen, SPAR Vollsmose

være halalkød og svinekød på hylderne, siger Thomas Nielsen, der har både beboere og sin mor blandt de ansatte. - Jeg elsker Vollsmoses mangfoldighed, det ultralokale miljø og det overskud, som jeg faktisk møder hver dag. Vi hjælper vores kunder med meget andet end indkøb og

støtter dem, så godt vi kan. Det kræver nogle gange tålmodighed og en positiv indstilling. Det lyder som en kliché, men mine ti år her har helt seriøst gjort mig til et andet menneske, fortæller han og tilføjer: - Den frygt for forskelligheder, som jeg selv er vokset op

med, giver jeg 100 procent ikke videre til mine egne børn.

Altid købmand Den garvede forretningsmand har dog tænkt på, om han skal være købmand hele livet. Som ung værnepligtig overvejede han kort, om han

skulle gøre karriere som soldat, ligesom han en overgang også arbejdede i sportsbutikker. - Men det var for kedeligt, og i militæret var der for meget ventetid i løbet af en dag. Der har nok altid været lidt damp i mig, og jeg ville kede mig ihjel, hvis jeg skulle sidde på en kontorstol hele dagen. For mig flyver en arbejdsdag på 12 timer i butikken afsted, så jeg vil nok altid lave et eller andet inden for købmandsfaget, slutter Thomas Nielsen. Fredag den 1. december byder Thomas Nielsen på kaffe, kage, en sludder og gode tilbud i SPAR i Vollsmose Torv i anledning af sit 10års jubilæum.

Klik ind på vollsmose.dk og få nyheder fra bydelen og information om Vollsmose Sekretariatets arbejde inden for byudvikling, erhvervsudvikling og boligsocial udvikling


30. november 2017  •   Vollsmose Avisen 202  • 9

SPORT OG KULTUR

Guide: Tre hyggelige juleaktiviteter Julen står for døren, og december byder på masser af hyggelige stunder. Borgerjournalist Heidi Agergaard har fundet tre aktiviteter til julemåneden.

Tekst: Heidi Agergaard, borgerjournalist 1. Julekoncert i Vollsmose Kirke Også i Vollsmose byder december på forskellige julearrangementer. Et af dem er koncert med sangerinden Kiki Brandt og pianisten Kamilla Sørensen i Vollsmose Kirke torsdag den 7. december klokken 19.30 – 22.30. Deres program spænder vidt lige fra opera og kirkemusik til viser og lettere rytmisk musik. Gennem de sidste par år har duoen arbejdet med at indsamle og skrive materiale til en plade med julesange, som er blevet optaget i Vollsmose Kirke. Det er derfor en ekstra stor glæde for duoen at fremføre sangene ved en koncert i

netop Vollsmose. Der er fri entré til koncerten.

2. H.C. Andersen Julemarked Traditionen tro er der H.C. Andersen Julemarked i Odense de to første weekender i december. Her er der en masse hyggelige boder med lækkerier, musik og forestillinger. H.C. Andersen går desuden rundt i gaderne og optræder med de kendte eventyrfigurer. Bliver man træt af at gå rundt, kan man

en saks og et stykke snor.

også tage en tur i hestevogn. Julemarkedet foregår blandt andet på Møntergården og Odeon. Læs mere på www. hcajulemarkedet.dk

Sådan gør du:

3. Lav din egen julepynt Er det for koldt til at være udenfor, eller føles ventetiden til jul meget lang, er der også rig mulighed for at blive indenfor og i stedet bruge december på at lave kreativ julepynt sammen med familien. Både julehjerter, guirlander og stjerner er nemme at

gå til, og på internettet og biblioteker kan man finde vejledninger til juleklip. For

Bamser kom under behandling

eksempel kræver julestjernerne på billedet ikke andet end grillspyd, festlig tape,

Klip spyddene i fem ens stykker. Læg et stykke over et andet, så enderne overlapper og tape dem sammen. Tape enden af et tredje stykke sammen med enden på det første, så det krydser over de første to stykker. Gentag det på den modsatte side. Placer det femte spyd under stjernen og tape de sidste to ender sammen. Bind et stykke snor igennem stjernen.

LÆSERBREV

Husk familien - også i julen

Bamsehospitalet var i november endnu engang i Vollsmose til stor glæde for børn og voksne.

Tekst og foto: Elena Mirela Stefan, borgerjournalist

Tekst: Abu Sultan Maweid, Egeparken

Et tjek af ørerne og hjertet på bamse, og en ultralydsscanning af bamses skelet. Min søns bamser var den 18. november en tur på Bamsehospitalet og blev både syet, fik medicin, en sprøjte og plaster på. - Hvorfor har bamser en lille hale?, spurgte han en af de tål-

Det er snart jul, og vi har så småt taget hul på december. Det er en tid, som mange bruger med familien, og det glæder mig, at døtre og sønner i disse uger besøger deres mor og far og ældre familiemedlemmer. Vi skal alle uanset baggrund passe

Bamserne fik et grundigt helbredstjek hos sygepleje- og lægestuderende.

modige frivillige, som er sundhedsstuderende, der vil være med til at forbedre børns forhold til sundhedsvæsenet samt

give børnene en viden om både den syge og den raske krop. På Bamsehospitalet kunne familier også kigge på kunstige ske-

letter og organer af mennesker, og mine to børn har lige siden leget ’syg baby’ og er ikke længere så bange for medicin.

på hinanden i vores familier og tage os af især de ældre - ikke kun til jul, men hele året rundt. Jeg ønsker også, at beboerne i Vollsmose åbner armene for hinanden og hjælper hinanden i 2018. Ligesom til eid og ramadanen er julen en tid, hvor vi fester og giver gaver til børnene, og jeg håber, at det kommer til at forløbe dejligt og roligt for alle. Rigtig god jul og godt nytår til jer alle. I år falder profetens Mohammeds fødselsdag i juletiden, så også tillykke til jer, som fejrer denne dag.


10 

•  Vollsmose Avisen 202  •  30. november 2017

KALENDEREN Kræmmermarked | 1.- 3. december

Slip din indre krejler løs, når det lokale kræmmermarked som sædvanlig løber af stablen i Vollsmose Torv ved indgang Øst. Her sælger 18 boder fra foreninger, butikker og privatpersoner alt fra tøj til porcelæn til billige priser.

Tid: Fredag til søndag den 1.- 3. december kl. 11.00 - 17.00 Sted: Vollsmose Torv, Odense NØ Entré: Gratis

Julebasar i Vollsmose Kirke | 2. december Start juletiden med en dejlig og underholdende eftermiddag på julebasar i Vollsmoses Kirkes lokaler. Frivillige kræfter har kreeret smukke adventskranse, kalenderlys, nisser, strikkede dyr og meget andet, der kan købes i basarens boder. Ved siden af de mange spændende varer, er der også lidt godt til ganen med æbleskiver, æblekage, kaffe, te med mere til fornuftige priser. Traditionen tro er der det store sponsorlotteri, hvor man kan vinde flotte gaver. Endnu engang er det også lykkedes at engagere H.C. Andersen Paraden med Torben Iversen i spidsen. De vil ankomme klokken 14.00 og præsentere en eventyrfortælling.

Tid: Lørdag den 2. december kl. 13.00 - 16.30 Sted: Vollsmose Kirke, Odense NØ Entré: Gratis

Minority Talks Odense Sport og Foreningsliv Mino Danmark og Vollsmose Kulturhus inviterer for første gang til debataften i Vollsmose. Aftenen med titlen ’Minority Talks’ vil fokusere på foreningsliv og stille skarpt på, hvad sporten kan gøre for fællesskaber mellem mennesker. Arrangementet består af tre runder, der sætter fokus på forskellige dele af sports- og foreningsliv. I den første debatrunde deltager tre unge mennesker, der er talenter inden for hver deres felt. Debatrunde to sætter fokus på institutionerne bag sporten og deres syn på, hvad sport kan give de unge. I debatrunde tre fortæller etablerede sportsudøvere, hvad deres sport har gjort for dem. Debatten vil blive modereret af journalist Nima Zamani, og der vil til slut være digtoplæsning af den unge og talentfulde Amin Al-Jaderi. Alle er velkomne.

Ved arrangementet deltager: Abdallah Abou Arab, 15 år, fra Vollsmose Boxing og blandt andet jysk og dansk mester i boksning 2017. Dajan Hashemi, 16 år, der spiller fodbold for BallerupSkovlunde Fodbold, BFS, og er et upcoming fodboldtalent. Mohamad Al-Bacha, 18 år, der blev kåret som verdens bedste Fifa-spiller i 2016. Adama Darboe, basketballspiller fra Bakken Bears Sarah Mafoud, professionel bokser Büsra Barut, fodboldspiller i Brøndby IF

Tid: Torsdag den 7. december kl. 17.00 - 20.00 Sted: Vollsmose Kulturhus, Odense NØ Entré: Gratis

Banko i Lærkereden | 4. og 18. december

Der spilles om 24 pæne gennemgående gevinster og to ekstra. Derudover er der lotteri, puljespil og døde duer med mere. Kaffe og te med brød samt sodavand kan købes til rimelige priser.

Tid: Mandag den 4. og mandag den 18. december kl. 19.00 Sted: Lærkeparkens Beboerhus, Odense NØ Entré: Gratis

Banko i Tjørnehaven | 6. december Den første onsdag i måneden er der bankospil i Tjørnehavens beboerhus, hvor der spilles om præmier. På aftenen kan der også købes kaffe og te til rimelige priser. Dørene åbner kl. 18.00. Alle er velkomne.

Tid: Onsdag den 6. december kl. 19.00 Sted: Tjørnehaven 238, Odense NØ Entré: Gratis

Vollsmose Kulturhus afholder en aften i kulturens navn og inviterer til arabisk madlavning, musik, ’social dining’ og comedy. Kom og vær med, når kulturhuset serverer lækre små arabiske retter direkte fra fadene til lyden af den tværkulturelle trio ’Hudnad’ og byder op til snak og gode grin på en hverdagsaften. Tanken er, at kombinationen af madlavning, fællesspisning og underholdning skal samle mennesker fra både forskellige kulturer og etniciteter, men også fra forskellige generationer.

Program: Kl. 18.30: Fællesspisning med mad lavet af Khadija fra Kadi’s Køkken Kl. 20.30 - 21.00: Den dansk-somaliske komiker Mahamad Habane underholder med stand-up Vil du gerne afprøve dine evner i det arabiske køkken, kan du hjælpe med madlavningen og få en billet til kun 40 kr. Billetter skal bestilles inden den 5. december.

Tid: Onsdag den 13. december kl. 18.00 - 21.00 Sted: Vollsmose Kulturhus, Odense NØ Entré: 80 kr. Kan købes via www.vollsmosekulturhus.dk


30. november 2017  •   Vollsmose Avisen 202  • 11

KALENDEREN Lav en mulepose | 6. december Kom og vær med, når vi dekorerer vores egne muleposer til denne workshop. Vi har masser af tekstilmaling i flotte og glitrende farver, og vi giver gerne en hjælpende hånd med at finde det helt rigtige design.

Tid: Onsdag den 6. december kl. 17.00 - 19.00 Sted: Vollsmose Kulturhus, Odense NØ Entré: 10 kr.

Eventyrtime | 6. december John Bonde fortæller eventyret ’Den lille pige med svovlstikkerne’, og Birgitte Meinhardt synger for og med børnene. Arrangementet afsluttes med en filmatisering af eventyret ’Den standhaftige tinsoldat’. Arrangementet er primært for børnehusenes ældste børn.

Tid: Onsdag den 6. december kl. 10.00 - 11.00 Sted:, Vollsmose Bibliotek, Odense NØ Entré: Gratis, men kræver tilmelding via www.odensebib.dk

Luciaoptog og gudstjeneste | 10. december For 19. gang byder Vollsmose Kirke velkommen til denne hyggelige Lucia-tradition. Formiddagen byder på en gudstjeneste, hvor unge mennesker og børn er klædt i hvide helgendragter, mens de bærer lys ind i den mørklagte kirke. Seniorkoret, kirkekoret og luciabørnene synger julesange, og efter gudstjenesten serveres der kaffe/te, æbleskiver og småkager samt saft og slikposer til børnene.

Tid: Søndag den 10. december kl. 10.00 - 11.00 Sted: Vollsmose Kirke, Odense NØ Entré: Gratis

Det gode liv i Vollsmose | 12. december Borgermøde: Det gode liv i Vollsmose, Skibhuskvarteret, Skibhusene og Stige Ø Hvad skal der til for, at det gode liv kan leves der, hvor du bor? By- og Kulturforvaltningen, lokale foreninger og lokalområdets beboere sætter hinanden stævne og taler sammen om lokalområdet: Hvilken udvikling er i gang i dit lokalområde, hvad er områdets særkende, hvilke muligheder byder området på, og hvad skal der til for, at du kan leve det gode liv?

Tid: Tirsdag den 12. december kl. 19.00 – 21. 00 Dørene åbner kl. 18.30 Sted: Marienlystcentret, Windelsvej 138, 5000 Odense C Entre: Gratis

Indskolingsfilm | 13. december

Juleafslutning for sognet | 15. december

Odense Bibliotekerne viser film for skolernes yngste elever - fortrinsvist for de lokale skolers børnehaveklasser. Denne gang vises der ’Ville og vilde kanin’, ’KenAllen’ og ’Tre Tosser’.

Tid: Onsdag den 13. december kl. 9.30 Sted: Vollsmose Kulturhus, Odense NØ Entré: Gratis, men kræver tilmelding via www.odensebib.dk

Der er jul og glade dage, når Vollsmose Kirke holder juleafslutning for sognets beboere med julegudstjeneste, kaffe/te, boller, lagkage og juleslik. Torben Iversen fra H.C. Andersen Paraden kommer også og underholder med julesange og sjove fortællinger. Arrangementet er gratis, men kræver billet, der kan afhentes på kirkens kontor til og med torsdag den 7. december efter ’først til mølle-princippet’.

Tid: Fredag den 15. december kl. 14.00 - 17.00 Sted: Vollsmose Kirke, Odense NØ Entré: Gratis, men kræver billet

Mød din nabo | 16. december Julefilm for de små | 14. december Odense Bibliotekerne viser søde julefilm for børn fra tre år. Der bliver vist ’Den lille fugl og bladet’, ’Juleposten’, ’Pingu og hans familie holder juleaften’ og ’Cirkeline: Højt fra træets grønne top’.

Fire pædagogstuderende og SAHAN slår døren op til en kulturdag i SAHANs lokaler. Formålet med dagen er at informere børn og unge om forskellige kulturer. Der efterlyses derfor frivillige, som har lyst til at holde små oplæg om deres hjemland og kultur, medbringe en lille ret til fællesspisningen eller arrangere en form for traditionel underholdning.

Tid: Torsdag den 14. december kl. 9.30 og 10.30 Sted:, Vollsmose Kulturhus, Odense NØ Entré: Gratis, men kræver tilmelding via www.odensebib.dk

Tid: Lørdag den 16. december kl. 13.30 - 18.00 Sted: Egeparken 14B, Odense NØ Entré: Gratis

ÅRETS BORGER Hvem skal være Årets Borger 2017?

Niko og de flyvende rensdyr | 12. december Så er der julefilm i filmklubben, når der bliver vist ’Niko og de flyvende rensdyr’. Filmen handler om det lille rensdyr Niko, der har en drøm om at komme til at flyve med julemandens rensdyrkorps ligesom sin ukendte far. Niko kan dog ikke flyve, og drager på en rejse for at finde sin far.

Tid: Tirsdag den 12. december kl. 16.00 Sted: Vollsmose Kulturhus, Odense NØ Entré: 20 kr. for medlemmer. Medlemskab er gratis

Hvem har i løbet af 2017 gjort en særlig indsats for Vollsmose og de mennesker, der bor i bydelen? Kender du nogen, så er det nu, du skal indstille dem til prisen som Årets Borger.

Aflever dit forslag og din begrundelse senest den 11. januar. Du kan aflevere følgende steder: • Vollsmose Sekretariatet i Vollsmose Torv. • info@vollsmose.dk eller ringe til Ida Sørud på telefon 61 38 42 24 • Vollsmose Bibliotek • Community Center Vollsmose, Vollsmose Allé 20 • kaa@odense.dk eller ringe til Karina Andersen på telefon 51 18 04 17

Julefest for de små | 12. december Kirken inviterer til den årlige julefest for dagplejere og børnehaver. Festen starter med en kort børnegudstjeneste og fortsætter med julesange, juletræ, julemand, godteposer og en hyggelig nissejagt. Alle er velkomne til at opleve denne specielle gudstjeneste sammen med børnene i Vollsmose.

Tid: Tirsdag den 12. december kl. 10.00 - 11.00 Sted: Vollsmose Kirke, Odense NØ Entré: Gratis, men kræver tilmelding via kirkekontoret af hensyn til godteposer

Samarbejdsrådet, Community Center Vollsmose, Vollsmose Bibliotek og Vollsmose Sekretariatet står bag prisen, der overrækkes ved et brag af en fest den 18. januar kl. 17.00 i Kulturhuset, hvor alle er velkomne.


12 

•  Vollsmose Avisen 202  •  30. november 2017

BAGSIDEN

Frisisk sukkerbrød Det skal du bruge

Tekst: Rene Agergaard, borgerjournalist Så er det snart jul, og for mig er julen en hyggelig tid med god mad, hygge sammen med familie og selvfølgelig gaver - det bliver man aldrig for gammel til. Men højtider er også forbundet med en masse traditioner, og jeg elsker traditioner. Genkendelsens glæde er hvert år en del af hyggen, og hver familie har sine egne traditioner om det så er, at man skal se Disneys Juleshow, have and eller noget helt tredje. Vi har mange traditioner i min familie, men en af de lidt sjovere er, at der skal bages frisisk sukkerbrød. Frisisk er det sprog, der tales af friserne, som bor i blandt andet Holland og Tyskland. Opskriften stammer fra en gammel bog, som altid har været i familien, og de sidste mange år har det været mig, der har bagt det. Derfor får du her opskriften på det specielle brød. Velbekomme. Har du også nogen sjove traditioner i forbindelse med forskellige højtider, som du kunne tænke dig at dele? Så skriv til avis@vollsmose.dk.

30 g gær 2½ dl lunken vand 350 g mel 1 tsk. salt 1½ tsk. kanel 150 g sukkerknalder Lidt mælk til pensling Serveres med: Smør

Sådan gør du: Gæren røres ud i lunken vand. Mel, salt og kanel tilsættes, og dejen æltes godt sammen i et fad eller i en røremaskine, indtil den er glat og smidig. Stil den til hævning i 30 minutter et lunt sted. Ælt derefter dejen igennem med sukkerknalder, og form den

VIND BIOGRAFBILLETTER

Send kuponen til Vollsmose Avisen, Vollsmose Sekretariatet, Vollsmose Allé 10, 5240 Odense NØ - eller send løsningsordet samt navn, adresse og telefonnummer i en mail til vind@vollsmose.dk inden torsdag den 21. december 2017. Så er du med i lodtrækningen. Sidste udgaves vinder blev: Connie Almlund.

til et brød. Put brødet i en meldrysset og smurt form. Lad dejen efterhæve i 15 minutter. Snit derefter med en skarp kniv i overfladen og pensl med mælk. Bag brødet på nederste rille i almindelig ovn på 200 grader i cirka 45 minutter.

Va202  

Vollsmoses lokale avis

Advertisement