Page 1

Nummer 199 • 12. oktober 2017

Udgives af Vollsmose Sekretariatet

MENTOR I BIRKEPARKEN

NY UNDERSØGELSE UDE NU

András fra Ungarn hjælper de udenlandske studerende Side 8

Flere føler sig utrygge, men mange vil gerne yde en indsats for naboskabet Side 3

FÅ INSPIRATION TIL AKTIVITETER I EFTERÅRSFERIEN - BÅDE UDE OG HJEMME 

SIDE 6-7

Foto: Louise Harbo Bendixen

Tips til efterårsferien LÆS OGSÅ: Sådan brevstemmer du side 4-5 • Stemmer beboerne? side 4-5 • Bag om ’nostalgibrag’ side 9

Beboere går efter løsninger En tryghedsvandring har sat konkrete løsninger på utrygge omgivelser i gang i Lærkeparken. Nu følger Granparken trop for at komme blandt andet hashrygning og hurtige knallerter til livs.

Tekst: Signe Lene Christiansen Gå en tur med SSP, politi, kommunens Park og Vej og helt lokale aktører som for eksempel lederen af det lokale børnehus for at finde løsninger på det, der skaber

utryghed i dit boligområde. Det er kernen i konceptet tryghedsvandringer, som er et tilbud til alle beboere og afdelinger i Vollsmose. - Det er et simpelt og konkret redskab til at skabe tryghed, og beboerne kan rent faktisk være med til at gøre en

forskel og løfte deres område, forklarer Kita Almind, der er projektkoordinator i Vollsmose Sekretariatet og blandt andet hjælper beboere og afdelingsbestyrelser med at sætte tryghedsvandringer i værk.

Ud af mødelokalet De seneste par år har flere afdelinger i Vollsmose gennemført tryghedsvandringer, og den 1. november skal Granparken på tryghedsvandring for at finde løsninger på knallerter, der kører for hurtigt,

TRYGHEDSVANDRINGER Vil du også på tryghedsvandring i din afdeling i Vollsmose, kan du henvende dig til din afdelingsbestyrelse eller kigge forbi Vollsmose Sekretariatet i Vollsmose Torv.

og problemer med affald, indbrud og hashrygning i kældrene. Nogle af de samme problemer oplever beboerne i Lærkeparken, der i juni benyttede sig af tilbuddet. Det skete på initiativ af beboer og bestyrelsesmedlem Thomas Skov Jensen, som havde hørt

om konceptet. - Det er en god mulighed, for vi har haft nogle uheldige episoder, der har skabt utryghed, og som vi gerne ville have hjælp til at løse. Det virkede super godt at gå en tur med blandt andre politi og SSP, som har noget

ekspertise, vi kan drage nytte af, siger Thomas Skov Jensen og fortsætter: - Det betød, at der kom helt konkrete bud på løsninger på det meste allerede undervejs på turen. Det ville nok ikke ske på samme måde i et mødelokale.

Kan gøre en forskel Konceptet med tryghedsvandringer kommer fra Det Kriminalpræventive Råd [...] Fortsættes side 4


2  •  Vollsmose Avisen 199  •  12. oktober 2017

Signe Lene Christiansen Redaktør for Vollsmose Avisen silch@vollsmose.dk Tlf. 20 41 48 79

Nanna Muusmann Chef for Vollsmose Sekretariatet (ansvarshavende) nbmu@vollsmose.dk

Borgerbidrag i denne udgave Heidi Agergaard Rene Agergaard Bjarne Clemmensen Jørgen Gregersen Jørgen Nancke William Thorup Hansen

BILLEDET FORTÆLLER: De gamle lamper på parkeringspladsen i Lærkeparken er blevet kasseret til fordel for 15 nye lamper med LED-pærer. De nye lamper giver bedre og billigere belysning på vejene omkring parkeringsarealet og er blevet monteret for at øge trygheden, når beboere færdes på pladsen efter mørkets frembrud. Foto: Jørgen Gregersen, borgerfotograf

Bliv borgerjournalist for avisen Vollsmose Avisen vil medvirke til at gøre Vollsmose til et endnu bedre sted at bo og leve. Avisen er beboernes avis - både som kilde til oplysning og som et medie, hvor borgerne selv kan bidrage aktivt med idéer, skrive artikler eller tage billeder. Har du lyst til at skrive eller fotografere? Har du lyst til at være med på holdet? Eller har du bare en idé til en historie, som du mener, avisen bør tage op? Så er du meget velkommen til at kontakte redaktionen eller kigge forbi Vollsmose Sekretariatet til en snak.

Indlevering af materiale Alle er velkomne til at komme med forslag til artikler og indlæg. Materiale sendes til Vollsmose Avisen, Vollsmose Sekretariatet, Vollsmose Allé 10, 5240 Odense NØ – eller på mail til avis@vollsmose.dk. Redaktionen forbeholder sig ret til at redigere i alt indsendt materiale.

Kommende aviser og deadlines Har du et arrangement eller en artikel, du gerne vil have med i avisen, kan du se de aktuelle deadlines herunder. Bemærk dog, at jo tidligere du indleverer materiale, jo større er muligheden for at få det med i avisen. Kontakt venligst redaktøren på tlf. 20 41 48 79, hvis du har spørgsmål. Udgivelsesdato: Torsdag den 2. november Deadline: Torsdag den 26. oktober Udgivelsesdato: Torsdag den 16. november Deadline: Torsdag den 9. november Redigering og layout: Bjarne Kjær Simonsen og Signe Lene Christiansen Tryk: Grafisk Produktion Odense Oplag: 14.750 Distribution: Post Nord

Hvis du ikke får din avis Vollsmose Avisen husstandsomdeles gratis. Hvis du ikke modtager avisen, skal du kontakte Post Nord kundeservice på tlf. 70 70 70 30.

LEDER

Efterårsferie uden kartofler DET ER EFTERÅR. Bladene på træerne er stille og roligt i gang med at skifte farve fra grøn til røde, gule og orange nuancer. Det blæser, regner, temperaturerne falder støt og morgenerne bliver langsomt mørkere. Fuglene trækker sydpå, og kastanjerne falder til jorden. Vi tænder stearinlys og smyger tæpperne lidt tættere rundt om os i sofaen. I modsætning til sommeren, der kalder os ud af vores boliger, inviterer efteråret os mere og mere indenfor. SELVOM MANGE AF OS NOK BROKKER OS over mørket og kulden, så er efteråret også en tid med hygge, varm kakao, kastanjedyr, gåture i smukke farver og ikke mindst en uges efterårsferie for skolebørnene og en del af deres forældre. Men sådan har det ikke altid været. BØRNENES EFTERÅRSFERIE VAR OPRINDELIGT en fritagelse fra skolegang for at grave kartofler op. Derfor blev ferien kaldt kartoffelferie. Allerede da undervisningspligten blev indført med skoleloven i 1814, tog den hensyn til, at børnene på landet skulle hjælpe til i marken og på gården. Når der skulle sås og høstes, var det derfor i orden, at børnene holdt fri i nogle uger. Ligesom det også var tilladt at holde børnene hjemme, når kartoflerne var modne og hurtigt skulle op af jorden for ikke at rådne. Men efterhånden blev det for svært for lærerne på landet at få undervisningen til at hænge sammen på grund af det svingende fravær. I 1899 besluttede man derfor ved lov at give alle elever en uges ‘kartoffelferie’ i uge 42.

MED TIDEN HAR DEN NØDVENDIGE slidsomme kartoffelferie udviklet sig til at blive ferie uden arbejde. I Den Fynske Landsby kan man i næste uge komme med i marken og grave sine egne kartofler op, nøjagtig sådan som børn gjorde det, dengang det hed kartoffelferie. Men der er også Af Signe Lene Christiansen

- Børnenes efterårsferie var oprindeligt en fritagelse fra skolegang for at grave kartofler op. Derfor blev ferien kaldt kartoffelferie. Allerede da undervisningspligten blev indført med skoleloven i 1814, tog den hensyn til, at børnene på landet skulle hjælpe til i marken og på gården. Når der skulle sås og høstes, var det derfor i orden, at børnene holdt fri i nogle uger. Ligesom det også var tilladt at holde børnene hjemme, når kartoflerne var modne og hurtigt skulle op af jorden for ikke at rådne.

masser af muligheder for aktiviteter i Vollsmose, derhjemme og andre steder i Odense. We Enjoy gentager eksempelvis sommerferiens succes og laver aktiviteter for børn i Vollsmose Torv, og Vollsmose Kulturhus har halloween-togt, film og meget andet på programmet. Borgerjournalisterne Rene og Heidi Agergaard har samlet en oversigt over efterårsferiens bedste og billigste tilbud på side 6-7. Rigtig god læselyst.


12. oktober 2017  •   Vollsmose Avisen 199  • 3

NYT FRA VOLLSMOSE

Undersøgelse peger i flere retninger Færre beboere oplever kriminalitet som et problem i Vollsmose, trygheden er faldet, men mange vil gerne yde en indsats for naboskabet. Det er nogle af hovedkonklusionerne i undersøgelsen af naboskab og tryghed, der netop er blevet lavet for fjerde gang.

Tekst: Maja Bach Løvstrup Foto: William Thorup Hansen, borgerfotograf Færre beboere i Vollsmose oplever kriminalitet som et problem i bydelen, men samtidig føler færre sig trygge ved at bo i Vollsmose, end de gjorde for to år siden. Til gengæld har mange både lyst og overskud til at gøre en indsats for det gode naboskab. Det er nogle af de centrale hovedpunkter i den undersøgelse af naboskabet og trygheden, som netop er udkommet for fjerde gang siden 2009.

Beboere vil fællesskabet Selvom der er negative udsving på tryghedsbarometeret, hæfter chefen i Vollsmose Sekretariatet, Nanna Muusmann, sig ved, at mange beboere har konkrete idéer til aktiviteter, som de gerne vil gøre til virkelighed i bydelen. Hun fortæller, at sekretariatets bydelskonsulenter har ringet rundt til de mere end 100 beboere, der i spørgeskemaet har angivet, at de gerne ville ringes op og fortælle mere om deres konkrete idé til en aktivitet i bydelen. - Den dårlige nyhed er naturligvis, at trygheden er faldet, men den gode nyhed er klart, at så mange beboere faktisk har overskud til at gøre noget for fællesskabet i bydelen. Det giver stærkere relationer, og i sidste ende vil det have positive effekter på trygheden, men også på uddannelses- og beskæftigelsesfrekvensen, siger Nanna Muusmann.

Systematiseret viden Nanna Muusmann forklarer, at undersøgelsen giver et nuanceret indblik i Vollsmose og de forskelle, der er

Mange beboere vil gerne gøre en indsats for det gode naboskab i bydelen. Det viser den seneste undersøgelse af naboskab og tryghed i Vollsmose.

RESULTATERNE KORT • Der er sket et fald i tilfredsheden med at bo i Vollsmose fra 65 procent i 2015 til 62 procent i 2017.

• Der er sket et fald i antallet, der oplever kriminalitet som et problem – fra 66 procent i 2015 til 61 procent i 2017.

• Der er sket et fald i antallet, der ønsker at blive boende i Vollsmose i mange år – fra 46 procent i 2015 til 41 procent i 2017. Der er dog stadig flere, som ønsker at blive boende (40 procent), end beboere der ikke ønsker at blive boende (30 procent).

• 54 procent svarer, at alle eller de fleste fra deres omgangskreds uden for Vollsmose har lyst til at komme i Vollsmose.

UNDERSØGEL SE AF

Naboskab og tryghed

• Der er sket få ændringer med hensyn til, hvor• Der er sket et fald i graden af tillid til hinanden – fra 56 procent i 2015 til 49 procent i 2017. Der er dog også sket et fald i graden af mistillid. Hertil kommer, at langt flere svarer ”hverken eller” til spørgsmålet.

• Der er sket et fald i antallet af beboere, der føler sig trygge eller meget trygge ved at bo i Vollsmose - fra 61 procent i 2015 til 58 procent i 2017.

• 5 procent af den samlede respondentgruppe svarer, at de

54 procent også angav, at de følte sig trygge eller meget trygge ved at færdes alene i Vollsmose.

har mange idéer til aktiviteter i Vollsmose, og at de gerne vil ringes op og fortælle om dem.

grund af systematiseret viden fra de mennesker, der bor her, siger sekretariatschefen og understreger, at undersøgelsen aldrig vil stå alene i arbejdet med bydelen. - Den slags undersøgelser her laves kun i udsatte boligområder, så vi har ikke noget

2017

vidt beboerne deltager i fællesaktiviteter, om end et lille fald i forhold til beboere, der ofte deltager. I 2015 deltog 18 procent hver gang eller de fleste gange, og 38 procent deltog aldrig eller sjældent. I 2017 er antallet, der hver gang eller de fleste gange deltager, faldet til 15 procent, mens det fortsat er 38 procent, der aldrig deltager.

• Trygheden ved at færdes alene er uændret fra 2015, hvor

mellem afdelingerne samt en pejling på, hvor og hvordan der skal sættes ind. - Vi arbejder på at forandre Vollsmose fra at være et lukket boligområde til at blive en bydel i Odense gennem både fysisk byudvikling og social udvikling. Den forandring kan vi kun lave på bag-

i Vollsmose

sammenligningsgrundlag. Men den giver os en pejling på, hvor vi skal spørge yderligere ind i dialogen med beboerne, slutter Nanna Muusmann. Den samlede undersøgelse af naboskab og tryghed i Vollsmose kan hentes på vollsmose.dk.

- Den dårlige nyhed er naturligvis, at trygheden er faldet, men den gode nyhed er klart, at så mange beboere faktisk har overskud til at gøre noget for fællesskabet i bydelen. Det giver stærkere relationer Nanna Muusman, chef for Vollsmose Sekretariatet


4 

•  Vollsmose Avisen 199  •  12. oktober 2017

Pluk fra vollsmose.dk Læs den fulde version af historierne - og meget mere - på www.vollsmose.dk

Hærværk på skoler i Vollsmose 6. OKTOBER: Mere end 40 ruder blev torsdag den 5. oktober delvist knust på Mulernes Legatskole og Abildgårdskolen af en mand, der beskrives som 20-25 år gammel, mellemøstlig af udseende, spinkel af bygning, fuldskæg og iført sort tøj. Politiet modtog lidt efter klokken 18 et tip fra et vidne, der havde set manden i færd med at knuse ruder på Abildgårdskolen. Det lykkedes ikke for politiet at få fat i manden, der flygtede ad Ejbygade. Politiet konstaterede efterfølgende, at manden ikke kun havde været i gang på Abildgårdskolen, men også på Mulernes Legatskole, hvor skaderne var lige så omfattende. Fyns Politi opfordrer folk, der har oplysninger i sagen, til at kontakte Fyns Politi på telefon 114 eller nærpolitistationen i Vollsmose.

Foto: Jørgen Gregersen

Kinesisk klippekunst 4. OKTOBER: En delegation fra Kina besøgte forleden Abildgårdskolen og gav 4. klasse et lille kursus i kinesisk klippekunst. Blandt gæsterne var en professor i papirklip og en række lærere og elever. Borgerfotograf Jørgen Gregersen var også tilstede og forevigede klipperiet, der dagen efter blev udstillet på Odense Rådhus.

Foto: Jørgen Gregersen

Beboere kastede med kugler 3. OKTOBER: Flere petanque-hold fra Vollsmose dystede lørdag den 30. september, da Civicas finalestævne i den franske sportsgren løb af stablen. Finalerne foregik på banerne på Rødegårdsvej. Her vandt holdet fra Holluf Have finalen i A-rækken, mens spillerne fra Slåenhaven 2 tog sig af sejren i B-rækken, og Vollsmose-holdet ’Kliken’ blev nummer to. - Når vi nu ikke kunne være med i A-rækken, synes jeg, det var flot nok at blive nummer to i B-rækken, siger Bent Pedersen, der deltog for Vollsmose-holdet ’Kliken’ ved lørdagens finalestævne. Han er en passioneret petanquespiller og har deltaget i hele tre turneringer i petanquesæsonen fra maj til september. - Jeg elsker at spille petanque, for man får en masse motion og træffer mange nye mennesker, lyder det fra Bent Pedersen, der allerede så småt er ved at forberede sig på at skulle være med i en vinterturnering i Ringe.

Find Vollsmose Avisen på facebook og ‘synes godt om’ - så holder vi dig opdateret på nyheder, arrangementer og debat om bydelen.

Nu er stemmeboksen Frem til og med den 17. november kan du brevstemme til kommunalvalg og regionsvalg.

Tekst: Signe Bache Hvem skal bestemme, hvordan pengene til skoler og daginstitutioner skal bruges over de næste fire år? Hvem skal sikre, at man kan få en bolig, hvad enten man er ung eller gammel? Hvem skal beslutte, hvordan infrastrukturen i Vollsmose skal være, og hvordan kultur- og foreningslivet skal prioriteres? Det kan du være med til at afgøre, når der er kommunalvalg i Odense Kommune tirsdag den 21. november. Samme dag er der også regionsvalg. Det betyder, at der både er valg til Odense Byråd samt regionsrådet for Region Syddanmark.

Du kan brevstemme før valgdagen Hvis du vil stemme før selve valgdagen, kaldes det at ’brevstemme’. Det kan du gøre fra den 10. oktober til og med den 17. november. Alle, der har ret til at stemme, må vælge at brevstemme i stedet for at møde op på valgstedet på valgdagen. Du behøver ikke have en særlig grund

til at brevstemme, og du skal ikke forklare hvorfor.

Hvor kan man brevstemme? Selvom du bor i Vollsmose

Beboere går efter løsninger Fortsat fra forsiden [...] og er et tilbud til grundejerforeninger, institutioner og boligforeninger i hele Odense, ligesom det også er en del af alle boligsociale helhedsplaner. - Det er en god måde at få kigget på forhold, som er utryghedsskabende. At få beskåret noget tæt krat eller få sat lamper op på mørke steder kan gøre en kæmpe forskel for, at beboere føler sig trygge i deres område, siger Henning Arentsen fra SSP Odense, der forestår, arrangerer og afvikler tryghedsvandringer. - Beboerne oplever også, at de bliver hørt og kan se, at der bliver gjort noget

og skal stemme til kommunalvalget i Odense Kommune, kan du sagtens brevstemme et andet sted i landet. Hvis du eksempelvis arbejder i en anden kommune

og gerne vil brevstemme i din frokostpause, så kan du gøre det. Eller hvis du ved, at du ikke er i Odense på valgdagen, kan du brevstemme forinden. Din brev-

VOX-POP: STEMMER DU TIL KOM

ved sagerne, tilføjer han.

Hurtig konsekvens I Lærkeparken er en række initiativer allerede iværksat på baggrund af tryghedsvandringen. Der er blandt andet sat nyt lys op på parkeringspladsen, og i kælderrummene bliver der sat afskærmninger op for at undgå, at der bliver smidt affald, urineret og røget hash. - Der kom også mange idéer frem på tryghedsvandringen, som vi nu undersøger nærmere. I det hele taget er det en god mulighed for at få afprøvet vores egne idéer og forslag og forhåbentlig finde frem til de bedste løsninger, siger Thomas Skov Jensen.

Wajika Assaf, Bøgeparken - Jeg stemmer til kommunalvalget, og det plejer jeg altid at gøre. Jeg går rigtig meget op i det, og jeg opfordrer også dem, jeg kender, til at stemme. Jeg synes, at børneområdet er rigtig vigtigt, og det er også vigtigt, at der bliver gjort mere for, at de ældre er trygge ved at bo i Vollsmose. Derfor synes jeg også, at der skal være mere fokus på, hvordan vi hjælper de unge i Vollsmose, der ikke kan finde ud af at opføre sig ordentligt og gør det utrygt for andre.


12. oktober 2017  •   Vollsmose Avisen 199  • 5

åben for brevstemmer SÅDAN BREVSTEMMER DU Hvornår? Fra den 10. oktober til den 17. november.

Hvor? Borgerservicecentre, sygehuse, plejehjem, krisecentre, fængsler, nogle biblioteker og i eget hjem.

Hvem? Alle over 18 år. Er du ikke statsborger i et EU-land eller Island og Norge, skal du have haft fast bopæl i Danmark i minimum tre år for at kunne stemme.

Hvordan? Du får udleveret to stemmesedler - én til kommunalvalget og én til regionsvalget - samt to konvolutter. Du bestemmer selv, om du vil stemme til kun et eller begge valg. Du må kun sætte ét kryds på hver stemmeseddel. Bagefter skal de afleveres i lukkede konvolutter på stedet. Husk! Medbring gyldig legitimation som eksempelvis dit pas, kørekort eller det gule sygesikringskort. Dit valgkort er ikke nødvendigt, da det kun skal bruges, hvis du stemmer på selve valgdagen.

SPØRG RETSHJÆLPEN

Husk oplysningspligten for offentlige ydelser Modtager du ydelser fra det offentlige som for eksempel boligydelse, børneydelse, underholdsbidrag, økonomisk friplads, sygedagpenge, barselsdagpenge, førtids- og folkepension eller kontanthjælp? Så har du en oplysningspligt over for kommunen eller Udbetaling Danmark, hvis der sker en ændring i dine personlige forhold, der kan have en betydning for ydelsen. Det er dig, der er ansvarlig for at give besked. Hvis du i en tid har modtaget en ydelse, du ikke har været berettiget til, skal du tilbagebetale den. I værste tilfælde kan du risikere at blive politianmeldt og dermed risikere at få en bøde eller en fængselsstraf, hvis du ikke tilbagebetaler.

Når børnene flytter

stemme bliver efterfølgende sendt til Odense Kommune. Det betyder, at uanset hvor i landet du befinder dig, når du sætter dit kryds, så tæller din stemme ved kom-

munalvalget i Odense. Du kan brevstemme følgende steder: • På alle landets borgerservicecentre • På nogle biblioteker - for

eksempel Vollsmose Bibliotek • På sygehuset, hvis du er indlagt • På plejehjem, i beskyttede boliger og i ældreboliger, hvis du er beboer • På krisecentre • I fængsler og arresthuse, hvis du er indsat • I dit eget hjem, hvis du er syg eller ikke har førligheden til at forlade dit hjem

For at stemme i eget hjem kræver det en ansøgning. Du kan ansøge Odense Kommune fra tirsdag den 24. oktober til torsdag den 9. november kl. 18.00. Når Borgerservice har modtaget din ansøgning, vil du blive ringet op den 10. november med flere informationer om brevstemning i hjemmet, der vil foregå den 16. november.

Hvis du for eksempel modtager børneydelse, er du forpligtet til at give Udbetaling Danmark besked, hvis børnene ikke længere er hjemmeboende. Det kan også være en situation, hvor din ægtefælle er rejst til et andet land med børnene i en længere periode. Her skal du oplyse de ændrede forhold

til Udbetaling Danmark, da du i disse tilfælde ikke længere har ret til at modtage børneydelsen.

Når du arver Hvis du som kontanthjælpsmodtager arver eller på anden måde kommer i besiddelse af en formue, der overstiger 10.000 kroner, så skal du straks give kommunen besked. Det kan nemlig også have indflydelse på din kontanthjælp. En formue er ikke kun penge, men også andre værdier der kan omsættes til penge, som for eksempel et hus eller en bil.

For meget udbetalt Du skal også huske at give det offentlige besked, hvis du modtager en fejludbetaling. Det kan for eksempel være, at der går flere penge ind på din konto, end du egentlig er berettiget til. Her har du også oplysningspligt over for det offentlige, og det er dit ansvar at give besked. Har du yderligere spørgsmål, eller noget du ønsker at få afklaret, er du velkommen til at kigge forbi Retshjælpen.

Af Sara Jabarzare Mathisen, juridisk rådgiver

Har du et spørgsmål om jura? Så send det til

MUNALVALGET? 

Tekst og foto: Signe Bache

brevkasse@retshjaelpenvollsmose.dk

AT VÅGNE I VERS

Gamle Gule Kæmper Snart mærkes kuldens knugende og frosne favntag, stille snigende kom efterårsmørket og de faldende blade, de snart nøgne træer strækker deres skelet hånd mod himlen, mens de gamle gule kæmper står alene i mosens mørke, lyttende til vindens hviskende fortælling

Abdikalif Farah, Fyrreparken

Caroline Jensen, Egeparken

- Ja, jeg stemmer. For dem der stemmer, det er dem, der bestemmer. Derfor stemmer jeg altid. Jeg fortæller også mine voksne børn, at de skal stemme, og det gør de også. Jeg ønsker, at politikerne vil sørge for bedre vilkår for både unge og gamle.

- Jeg ved ikke helt endnu, om jeg stemmer. Det er ikke så længe siden, at jeg blev opmærksom på, at der snart er valg. Jeg kunne godt tænke mig at høre lidt mere om, hvad politikerne vil gøre for de unge i Vollsmose. Det kunne være rigtig godt med en klub for de unge, hvor der også kunne være nogle gode forbilleder for dem, der laver ballade.

om solens tilbagevenden, knugende de små lyse vinduer med varme og trygge tryghed.

Af Jørgen Nancke


6  •  Vollsmose Avisen 199  •  12. oktober 2017

Få den fedeste efterårsfe Af Rene og Heidi Agergaard, borgerjournalister

Efterårsaktiviteter i Odense

Efterårsaktiviteter i Vollsmose

Harry Potter Festival

Efterårshygge i Vollsmose Kulturhus

Hvert år i efterårsferien fyldes Odenses gader og stræder med magi og trylleri, når Harry Potter Festival løber af stablen. Her kan børn og barnlige sjæle sy en troldmandskappe, lave en tryllestav og blive klar til de mange magiske aktiviteter og begivenheder, festivalen byder på.

Oktober måned betyder som altid også efterårsferie. I Vollsmose Kulturhus skærer vi både græskar, finder ingredienserne til heksens trylledrik, ser gode film og flyver med hjemmelavede drager.

Hvor: Forskellige steder, Odense C Hvornår: Den 19. - 21. oktober Pris: Noget er gratis, andet er ikke. Se mere på harrypotterfestival.dk

kan du komme med på halloween-togt. Her skal vi finde ingredienserne til den sure heks’ helt specielle trylledrik, så hun bliver sød igen. Det bliver både uhyggeligt, ulækkert og sjovt. Kl. 14.00 viser vi filmen ’Dyrerne i Hakkebakkeskoven’. Du kan købe lækre popcorn til billige penge. Arrangementet er gratis.

Krystalgrotten på Brandts Tag hele familien med på en eventyrlig ekspedition til ukendte og underlige verdener i Sanseudstillingen Krystalgrotten, der i år er skabt af den danske billedkunstner Bjørn Pierri Enevoldsen. Udforsk grotten med de magiske krystaller, forsøg at krydse den glødende lavasø uden at brænde jer og tag turen gennem universets vægtløse mørke, hvor de mange stjerner lyser og meget andet.

Hvor: Brandts, Odense C Hvornår: Den 10. oktober - 18. februar 2018 Pris: Voksne: 90 kr. Børn: 20 kr. Billetten gælder til alle udstillinger i huset

PROGRAM: MANDAG DEN 16. OKTOBER: Kl. 12.00

TIRSDAG DEN 17. O

skærer vi uhyggelige som du kan tage med

Sport og leg med WeEnjoy Unge fra Vollsmose, der står bag gruppen ’WeEnjoy’, inviterer endnu engang børn og unge til sport og spil. Der vil blive spillet basketball, fodbold, rundboldbold, løbet ’stjerneløb’, leget ’logiske lege’ og meget andet. Børn og unge i alle aldre er velkomne. Følg med på facebooksiden ’We_enjoy’ for mere information.

Hvor: Ved biblioteket, Vollsmose Torv, Odense NØ Hvornår: Den 17. - 19. oktober kl. 11.00 - 15.00 Pris: Gratis

Kartoffelferie i Den Fynske Landsby Den Fynske Landsby byder på forskellige aktiviteter i løbet af efterårsferien. Du kan støbe lys, lave roemænd eller bage kardemommekager i den store bageovn, og i præstegården kan du lære at kniple. Du kan også komme med i marken og grave dine egne kartofler op, lige som børn gjorde det, dengang det hed kartoffelferie og ikke efterårsferie. Se alle aktiviteterne på museum.odense.dk/denfynskelandsby/

Hvor: Den Fynske Landsby, Odense S Hvornår: Den 16. oktober - 20. oktober kl. 11.00 - 15.00 Pris: Voksne: 60 kr. Grupper: 55 kr. Børn: Gratis

Tegninger og kreative kits på Vollsmose Bibliote Er du mellem 8 og 12 år og glad for at tegne? Og kunne du tænke dig at blive den heldige vinder af en billet til Hogwarts Ekspressen under Harry Potter Festivalen? Så tegn en tegning af dig selv ombord på Hogwarts Ekspressen udklædt som heks eller troldmand og aflever tegningen på biblioteket fredag den 13. oktober. Alle tegninger bliver udstillet på biblioteket og kan ses i løbet af efterårsferien. Kig forbi og lån i samme omgang spændende bøger eller lån et af bibliotekets kreative kits med hjem. Her er alt fra fiskegrej, fodboldudstyr, madlavningsværktøjer og meget andet til låns.

Efterårsferie i Møntergården ’Hallo! Kan du høre mig?’, er nok en af de sætninger, der vil blive sagt flest gange i efterårsferien, når Møntergårdens børnemuseum åbner op for en spændende verden med alverdens kommunikationsredskaber. I Børnenes Baggård får du mulighed for at prøve dine kreative talenter af i det moderne værksted, hvor du kan lave dåsetelefoner, skrive breve med hemmeligt blæk, lave flaskeposter, riste runer og skrive med fjerpen. Har du lyst til at prøve gamle kommunikationslege, så kom og vær med kl. 11.00, kl. 13.00 og kl. 15.00. Der leges den gamle leg ’Kispus’, hvor det gælder om at være snedig, hurtig og skrap til at give hemmelige signaler.

Hvor: Møntergården, Odense C Hvornår: Den 14. oktober - 19. oktober kl. 10.00 - 16.00 Pris: Voksne: 50 kr. Grupper: 45 kr. Børn: Gratis

FIFA’18 med Projekt Zlatan

Det nyest til eSpor skills. Im fodbold o 16 år. Bel lem dage bookside

Hvor: Cam Hvornår: Pris: 100 k


12. oktober 2017  •   Vollsmose Avisen 199  • 7

erie – næsten helt gratis

OKTOBER: Kl. 12.00

e halloweengræskar, d hjem. Du skal tage

Andre efterårsaktiviteter Hvis vejret ikke lige er til at være udendørs, så får du her fire sjove kreative - og næsten gratis - aktiviteter til indendørs sjov og hygge. en voksen med, hvis du er under 10 år. På dagen kan du købe græskar til 15 kr. stykket. Kl. 14.00 viser vi filmen ’Peter og Dragen’. Du kan købe lækre popcorn til billige penge. ONSDAG DEN 18. OKTOBER: Kl. 12.00 laver vi vores egne drager, dekorerer dem og giver dem sjove haler. Bagefter går vi ud og afprøver dem i efterårsvinden. Arrangementet er gratis.

Kastanjedyr Kastanjedyr er lette at lave og sjove at lege med. Du kan lave både hjorte, slanger, skildpadder, rumvæsner, feer og alt muligt andet. Kun fantasien sætter grænser. Det skal du bruge: Kastanjer, et spidst stykke værktøj til at lave huller med og tændstikker. Sådan gør du: Find en masse kastanjer ude i naturen. Fjern snavs og skidt, så kastanjerne er flotte og blanke. Find ud af, hvad du vil lave ud af kastanjerne. Kastanjerne sættes sammen med tændstikker, som også bruges til ben, arme, antenner og andet. Bor huller dér, hvor tændstikkerne skal sidde. Knæk svovlet af tændstikken og bræk den i den ønskede længde. Placer tændstikken i hullet på kastanjen, og saml dit dyr.

Hvor: Vollsmose Kulturhus, Odense NØ Hvornår: Den 16. - 18. oktober kl. 12.00 ca. 15.00 Pris: Gratis, på nær udskæring af halloweengræskar

Halloween-lanterner Tryl dine gamle syltetøjsglas til stemningsfulde lanterner i anledning af Halloween. Det skal du bruge: Syltetøjsglas, silkepapir, ståltråd, skolelim/hobbylim, sort maling, vand, pensel, fyrfadslys. Sådan gør du: Bland skolelim med vand i en blanding, der består af halv lim og halv vand. Riv silkepapir i små stykker. Brug en pensel til at smøre syltetøjsglassene ind med limblandingen, og sæt silkepapiret på stykke for stykke. Når limen er tør, kan der males ansigter eller mønstre på glassene. Sæt en ståltråd rundt om åbningen, så lanternen kan hænge. Sæt et fyrfadslys i lanternen.

Gåtur i Kulturbotanisk Have

ek Hvor: Vollsmose Bibliotek, Odense NØ Hvornår: Den 16. 21. oktober Mandag: 13.00 - 18.00 Tirsdag: 10.00 - 16.00 Onsdag: 13.00 - 18.00 Torsdag: 10.00 - 16.00 Fredag: 10.00 - 16.00 Lørdag: 10.00 - 14.00 Pris: Gratis

te FIFA og fede faciliteter er i vente, når Projekt Zlatan inviterer rt-event på CampU. Kom og spil med vennerne og træn dine mellem kampene vil der også være mulighed for at spille bordog bordtennis. Aktiviteten henvender sig til unge i alderen 10 løbet for deltagelse går til en fælles pulje, der bliver fordelt melens tre bedste spillere. Tilmelding og nærmere info via faceen ’Projekt Zlatan’.

mpU, Vollsmose Allé, Odense NØ 19. oktober kl. 16.00 kroner pr. deltager

Bliv inspireret af de historiske roser, georginer, hostaer og eksoter som mammutblad og mammuttræ samt den store samling af birketræer i Odenses botaniske have. Du kommer til haven fra Ejbygade gennem haveforeningen Søndergårds Haver. Her er borde og bænke, hvor alle er velkomne til at nyde madpakken eller eftermiddagskaffen. Går man gennem haven, kommer du til broen over Odense Å, hvor man hele året kan se gråænder, blishøns og grønbenet rørhøne samt musvitter og blåmejser. Hvis du er frisk på en lidt længere tur, kan du følge stien langs åen og slå vejen forbi den hyggelige landsby Åsum, inden du vender næsen hjemad.

Hvor: Kulturbotanisk Have - Odense Å, Ejbygade 75, 5220 Odense SØ Hvornår: Haven er frit tilgængelig Pris: Gratis

Trylledej Udsigten til flere timers god og næsten gratis underholdning ligger ikke langt væk, så længe du har mel, salt, vand og olie i køkkenskabet. Så kan du nemlig lave trylledej. Du skal bruge: 2 kopper mel, 1 kop salt, 1 kop vand, 1 spiseske madolie. Sådan gør du: Ælt dejen, til den er smidig og let at arbejde med. Lad dejen hvile tildækket i cirka en time ikke i køleskab. Dejen rulles ud, og figurer udstikkes med eksempelvis æggebægere og ka-

geforme. Brug smørrekniv, gaffel eller børnesaks til at skære, ridse og lave mønstre med. Man kan også bruge en kam, en mønt eller en knap til at lave alle mulige sjove mønstre. Når figurerne er lavet, skal de bages ved 75-80 grader i cirka otte timer. Store ting må ofte bages længere.

Tip: ● Lav hår til figurer ved at presse dej gennem en hvidløgspresser. ● Brug tandstikkere som forstærkning mellem hoved og krop. ● Det er en god idé at forme figurerne direkte på bageplade med bagepapir, så du ikke skal flytte rundt på dem. ● Man kan godt gemme en rest trylledej i køleskabet, men så skal den tages ud nogle timer før brug.


8  •  Vollsmose Avisen 199  •  12. oktober 2017

MENNESKER I MOSEN

I Birkeparken bor der flere hundrede internationale studerende fra hele verden. András Aponyi fra Ungarn er en af de mentorer, der står til rådighed, hvis der er problemer med lejligheden eller studiet.

Ungarsk mentor hjælper andre på vej

András Aponyi er mentor for de udenlandske studerende i Birkeparken. Han beundrer det danske velfærdssystem og tror på, at en del af løsningen på Vollsmoses problemer er at få flere studerende til området.

Tekst: Niels Just Rasmussen Foto: Bjarne Clemmensen, borgerfotograf Når studerende fra Kina, Australien, Rumænien eller andre af verdens lande skal finde sig til rette i Vollsmose, står András Aponyi klar til at hjælpe. Han er en af tre mentorer for de udenlandske studerende i Birkeparken. Det indebærer, at han hjælper med

at få de praktiske ting til at fungere i lejligheden og med informationer og kontakter, hvis der er problemer med studiet. András Aponyi kommer fra Ungarn, læser på Syddansk Universitet og er selv bosiddende i Birkeparken, hvor han bruger sin fritid på at være mentor. - For mig har det altid været naturligt at se verden i et internationalt perspektiv, så derfor var det oplagt for mig at arbejde med de internationale studerende, da jeg fik mulighed for det, fortæller mentoren, der er tilknyttet gennem EU-programmet ’Erasmus Student Network’.

Øjenåbner i Haderslev András Aponyi har da også forudsætningerne for at arbejde i et internationalt miljø. Han taler både ungarsk, dansk, fransk

og engelsk, er selv i gang med en kandidat i amerikanske studier og har efterhånden et indgående kendskab til det danske samfund.

mig, og jeg udviklede mig meget som menneske. Jeg fik mange venner, der lærte mig at være tolerant og være en aktiv del af et fællesskab, for-

- For mig har det altid været naturligt at se verden i et internationalt perspektiv, så derfor var det oplagt for mig at arbejde med de internationale studerende, da jeg fik mulighed for det

’’

András Aponyi, studerende og mentor i Birkeparken

Han stiftede bekendtskab med Danmark allerede i 2012 under et 11 måneder langt ophold i Haderslev, hvor han læste til lærer. Læreruddannelsen viste sig ikke at være noget for ham, men opholdet gjorde alligevel stort indtryk. - Det var en øjenåbner for

tæller András, der allerede dengang blev imponeret over det danske velfærdssystem. - Jeg kan godt lide, at staten tager ansvaret for udviklingen på mange områder. Det giver borgerne en tryghed og tillid til hinanden. Det har vi ikke i samme

omfang i Ungarn, siger han.

Studerende som løsning Efter opholdet i Haderslev tog András Aponyi tilbage til universitetet i Budapest, hvor han fortsatte med at holde det danske sprog ved lige, og da han for et år siden fik mulighed for at vende tilbage til Danmark, slog han til. At adressen blev Vollsmose, har han det fint med. For lejlighederne i Birkeparken er rummelige, og Vollsmose ligger i et naturskønt område med kort afstand til vandet. Men det er dog ikke det Danmark, han lærte at kende i Haderslev for fem år siden, fortæller han. - For der er mange beboere, der ikke har en uddannelse og et arbejde i Vollsmose, pointerer han. Han mener dog, at problemerne kan løses over en årrække - blandt andet ved at der flytter endnu flere stude-

rende til området, der kan være med til at hæve uddannelsesniveauet og bidrage med deres ressourcer i lokalområdet.

Vil blive i Danmark Om godt og vel et år er András Aponyi færdig med sin uddannelse på SDU, men han har ingen planer om at vende tilbage til Ungarn. - Jeg bliver her, understreger han og forklarer, at der fortsat er behov for at forbedre forholdene for de udenlandske studerende i Danmark. Og det vil han gerne være med til at arbejde for. - Sprogundervisningen skal i højere grad integreres i uddannelserne, og flere af de udenlandske studerende skal blive i Danmark, når de er færdige med deres uddannelse, så de kan bidrage til det danske velfærdssystem, slutter han.


12. oktober 2017  •   Vollsmose Avisen 199  • 9

SPORT OG KULTUR

Dribler ned ad ’memory lane’ • • •

B1909 og B1913 mødes senere på måneden til endnu et såkaldt ’nostalgibrag’ af en kamp. Vollsmose Avisen er dykket ned i nostalgien bag lokalopgøret og tiden, hvor tribunerne var fyldte.

Lokalopgør i ’67 endte 2-2. Mogens Haastrup fra B1909 er på pletten mod Odense KFUM.

Arno Hansen scorer på straffespark mod Lyngby i 1967.

9’eren Palle Kähler sender bolden mellem benene på Knud Engedal til 1-0 sejr over B1913.

Tekst: Niels Just Rasmussen Netop ved denne tid for 50 år siden rykkede B1909 og B1913 op i landets bedste fodboldrække. De var dermed klar til igen at manifestere sig som nogle af Danmarks førende fodboldklubber, og de var i den grad parate til at spille lokalopgør for fyldte tribuner med næsten 30.000 tilskuere på lægterne. Lørdag den 21. oktober mødes de to klubber atter til et drabeligt lokalopgør. Nu ikke som deltagere i landets bedste fodboldrække, men derimod som en del af Danmarksserien og med langt færre tilskuere på sidelinjen. Nostalgi er der altså nok af, når de to hold tørner sammen, som de har gjort så mange gange før. Men kan de to fynske traditionsklubber i fremtiden nå tidligere tiders fodboldmæssige højder, eller kommer ’de gode gamle dage’ aldrig tilbage?

Pladsen i B1909’s gamle klubhus på Kochsgade blev i 60’erne for trang. Klubben rykkede til Gillestedvej i ’69. Arkivfotos fra bogen ’B1909 Historien gennem 100 år Frem til FC Fyn’ af Mogens Hansen

det fra Kurt Grønning.

Stolt traditionsklub

Lokalopgør har stadig værdi Spørger man en af klublegenderne i B1909, Arno Hansen, er svaret klart: Et lokalopgør mellem ’de røde’ og ’de blå’ er ikke, hvad det har været. - Det er ren nostalgi. Man kan ikke sammenligne klubberne dengang med, hvad de er i dag, for der er alt for meget på fodboldfronten, der har ændret sig, siger Arno Hansen, der har omkring 250 kampe for B1909 samt et par landskampe med i bagagen. - Pengene spiller en afgørende rolle i fodbold i dag, og klubfølelsen er slet ikke den samme. Dengang var det nærmest utænkeligt at skifte til en af lokalrivalerne. I dag skifter spillerne klub i ét væk, uddyber den tidligere danmarksmester og pokalvinder for B1909, der stoppede fodboldkarrieren i 1971 efter 13 år i klubben. Arno Hansen mener dog,

B1909 i 1967.

- Jeg spillede selv med i flere lokalopgør i 1980’erne og kan huske den enorme opmærksomhed, der var omkring kampene. Selvom opmærksomheden ikke er den samme i dag, så tiltrækker ’nostalgibragene’ stadig flest tilskuere i hele sæsonen

’’

Jan Bramsen, formand i B1909

at et lokalopgør alligevel har en værdi i dag. - Det er med til at skærpe konkurrencen mellem klubberne, og så er det en lidt særlig oplevelse.

Ikke samme status Som tidligere spiller, træner og formand for B1913 er Kurt Grønning om nogen en

af de personer, der gennem årene har været med til at sætte sit præg på udviklingen i klubben. Som spiller opnåede han 350 kampe for B1913. De fleste i perioden fra 1959-1966, hvor Jack Johnson var træner. Det var en periode med adskillige lokalopgør mod B1909. - I klubbernes storhedstid havde lokalopgørene enorm

værdi. De trak fulde huse på Odense Stadion og var det store samtaleemne på arbejdspladserne, siger Kurt Grønning. - B1909 var i 1950’erne og 60’erne nok den klub i Danmark med flest tilhængere. I dag har lokalopgørene selvfølgelig ikke samme status, men de har stor betydning for klubberne selv og er med

til at skærpe fodboldinteressen i Odense, vurderer den tidligere formand for B1913. Han erkender, at det bliver mere end svært for klubben fra Campusvej at nå tidligere tiders storhedstid. - Det realistiske mål for os er på sigt at rykke op i divisionerne. Ellers skal vi håbe på, at der daler en stor pose penge ned i turbanen til os, lyder

Hos B1909 genererer det ikke klubbens nuværende formand, Jan Bramsen, at stemningen omkring lokalopgørene bliver kaldt for ren nostalgi. - Vi er stolte af at være en traditionsklub og vil godt være fortidens resultater bekendt, siger han. Han mener dog, at det af organisatoriske og økonomiske årsager kan blive svært at komme til tops i dansk fodbold igen. - Vi har hverken pengene eller organisationen til 1. division og Superligaen. Kravene til spillertruppen og rammerne omkring kampene er alt for store. Jeg ser 2. division som det realistiske mål, siger B1909-formanden, der som altid ser frem til et lokalopgør mod B1913. - Jeg spillede selv med i flere lokalopgør i 1980’erne og kan huske den enorme opmærksomhed, der var omkring kampene. Selvom opmærksomheden ikke er den samme i dag, så er ’nostalgibragene’ stadig det, der tiltrækker flest tilskuere i hele sæsonen, siger Jan Bramsen. Kampen mellem B1913 og B1909 spilles den 21. oktober klokken 15.00 på Campusvej.


10 

•  Vollsmose Avisen 199  •  12. oktober 2017

KALENDEREN Randers Regnskov | 26. oktober Værestederne i Odense tager på tur til Randers Regnskov. Der afgår busser fra Mælkevejen kl. 08.30 og Blochhuset kl. 08.50, og vi er tilbage i Odense omkring kl. 18.30. Der vil være rundstykker, kaffe, en sandwich og kage på turen. Betaling foregår ved tilmelding til personalet på Værested Øst senest fredag den 20. oktober.

F

O

R

E

D

R

A

G

Tid: Torsdag den 26. oktober kl. 8.30 - 18.30 Sted: Værested Øst, Odense NØ Entré: 100 kroner

Koncert med Les Mann | 26. oktober Endnu engang er der rockkoncert i kirken. Denne gang med orkesteret Les Mann. Les Mann startede som trio i 1963 og er nok et af Odenses ældste bands. To af medlemmerne er fra sidst i 60’erne og er stadig aktive, men bandet har også et par yngre drenge. Bandet blev Fynsmestre i pigtråd i 1966, men insisterer stadig på at komme ud og rocke for både det ældre og det yngre publikum.

Tid: Torsdag den 26. oktober kl. 19.30 – 22.00 Sted: Vollsmose Kirke, Odense NØ Entré: Gratis

HrHobby holder fødselsdag | 31. oktober

PERNILLE HØJMARK I år er det to år siden, at HrHobby slog dørene op i Vollsmose Torv. Siden er der sket meget, og det vil butikken gerne fejre. Derfor deler de balloner ud til børn og byder voksne på en kop kaffe. John Bonde kommer desuden og læser eventyr op. Kig forbi til fødselsdagshygge.

Tid: Tirsdag den 31. oktober kl. 15.00 – 17.00 Sted: HrHobby. Vollsmose Torv, Odense NØ Entré: Gratis

Alkohol er en meget stor del af vores kultur, men det er samtidig også noget, som 3.000 mennesker dør af hvert år. Som alkoholiker kan man enten leve med sygdommen, blive helbredt eller dø af den, mener skuespiller og sangerinde Pernille Højmark, der kommer til Vollsmose med foredraget ’Alkoholens veje og vildveje - Et sorgmuntert foredrag med indlagte viser’. Med udgangspunkt i hendes egne erfaringer, dels som barn af en alkoholiker og selv ramt af

sygdommen, er der lagt op til gråd, latter, sang og forhåbentlig en åbenhjertig debat. Der er nemlig nok at snakke om, men det er ikke nemt, når emnet er tabu og fyldt med skam og skyldfølelse.

Tid: Onsdag den 25. oktober kl. 19.00 – 20.30 Sted: Vollsmose Kulturhus, Odense NØ Entré: 75 kroner via kulturhusets hjemmeside

Bankospil i Lærkereden | 16. oktober Sykursus | 31. oktober og 1. november

Hjælp til iPad | 24. oktober

Kulturhuset holder sy-kursus i værkstedet, hvor du kan lære at sy din egen kjole. Du skal selv medbringe stof, til gengæld får du to hyggelige workshopdage med underviser Safaa Almahaini. Workshoppen har begrænset antal pladser. Tilmelding foregår på tlf. 63 75 08 80.

Tid: Tirsdag den 31. oktober og onsdag 1. november Sted: Vollsmose Kulturhus, Odense NØ Entré: 40 kroner for to dage - skal betales senest dagen før

De første kristne i Rom | 23. oktober Der spilles om 24 pæne gennemgående gevinster og to ekstra. Derudover er der lotteri, puljespil og døde duer med mere. Kaffe og te med brød samt sodavand kan købes til rimelige priser.

Jesu død, Romerriget, halshugninger og korsfæstelser. Tidligere sognepræst og forfatter Torben Hangaard beretter om dramatiske situationer og spændende begivenheder fra kristendommens begyndelse og de første kristnes tid i Rom.

Denne introduktion er for dig, der har en iPad og gerne vil vide mere om dens indstillinger og funktioner. Vi gennemgår helt grundlæggende, hvordan en iPad fungerer. Medbring din egen iPad og koden til dit Apple-ID.

Tid: Tirsdag den 16. oktober kl. 19.00 Sted: Lærkeparkens beboerhus, Odense NØ Entré: Gratis

Tid: Mandag den 23. oktober kl. 14.30 Sted: Caféen, Vollsmose Kirke, Odense NØ Entré: Gratis

Tid: Tirsdag 24. oktober fra kl. 13.00 - 15.00 Sted: Vollsmose Bibliotek, Odense NØ Entré: Gratis, men kræver tilmelding via odensebib.dk


12. oktober 2017  •   Vollsmose Avisen 199  • 11

.20081$/2*5(*,2165‡'69$/* '(1129(0%(5 %5(967(00($)*,91,1* )UDWLUVGDJGHQRNWREHURJWLORJPHGIUHGDJGHQQRYHPEHUHUGHWPXOLJWDWDIJLYH EUHYVWHPPHSnHWKYLONHWVRPKHOVWIRONHUHJLVWHUL'DQPDUN

,2'(16(.$1'8%5(967(00( %RUJHUVHUYLFH6NXONHQERUJ2GHQVH&LGHQQRUPDOHnEQLQJVWLG 'HUYLOY UHHNVWUDRUGLQ UWnEHQWIRUEUHYVWHPPHDIJLYQLQJO¡UGDJGHQQRYHPEHURJO¡UGDJGHQ  QRYHPEHULWLGVUXPPHWNO± cEQLQJVWLGHUVHZZZRGHQVHGNERUJHUVHUYLFH ,SHULRGHQWLUVGDJGHQRNWREHU±IUHGDJGHQQRYHPEHUNONDQGXLQGHQIRU nEQLQJVWLGHQEUHYVWHPPHSnÀJELEOLRWHNHU 7DUXSELEOLRWHN5XJYDQJ2GHQVH19 'DOXPELEOLRWHN'DOXPYHM2GHQVH69 9ROOVPRVHELEOLRWHN9ROOVPRVH$OOp2GHQVH1‘ cEQLQJVWLGHUZZZRGHQVHELEGN


12 

•  Vollsmose Avisen 199  •  12. oktober 2017

BAGSIDEN

Blomkål bagt med parmesan Det skal du bruge

Tekst: Signe Lene Christiansen Kål. Mange af os har sandsynligvis blandede følelser omkring den sunde grøntsag, som har været anvendt i madlavning siden oldtiden. Engang blev kål kaldt ’de fattiges medicin’ og ’fattigmandskost’ og var altså ikke noget, som man i finere kredse serverede ved middagsbordet. Igennem de seneste år er kål dog blevet trendy blandt andet på grund af det høje indhold af vitaminer og kostfibre. Og så smager det ganske godt, når det bliver tilberedt. En af de foretrukne kåltyper er det milde og sunde blomkål. Sæsonen for danske blomkål varer det meste af sommeren og efteråret og nærmer sig nu sin afslutning med hastige skridt. Selvom vi som regel kan købe blomkål hele året, så smager de lokalt producerede af mere og koster ikke så meget - og så kan de også holde sig i køleskabet i op til en måned. Derfor får du her en lækker opskrift på nemme og velsmagende blomkålsbuketter.

1 blomkålshoved 4 spsk. olivenolie 100 g revet parmesanost Hvidløg (frisk eller pulver) 3 spsk. rasp Salt Peber

Sådan gør du: Skyl blomkålen og skær den i mindre buketter. Vend dem i olie eksempelvis ved at komme begge dele i en frysepose og ryste den, så olien fordeler sig på alle sider af blomkålen. Drys med salt, peber, hvidløg, rasp og revet parmesan og vend det hele rundt.

VIND BIOGRAFBILLETTER

Send kuponen til Vollsmose Avisen, Vollsmose Sekretariatet, Vollsmose Allé 10, 5240 Odense NØ - eller send løsningsordet samt navn, adresse og telefonnummer i en mail til vind@vollsmose.dk inden torsdag den 26. oktober 2017. Så er du med i lodtrækningen. Sidste udgaves vinder blev: Lisbeth Nikolajsen

Fordel blomkålsbuketterne på en bageplade, og bag dem i en forvarmet ovn ved 220 grader i 30-45 minutter. Vend dem hvert kvarter, så de bliver bagt og karamelliserede på alle sider. Serveres varme som en snack eller som tilbehør til aftensmåltidet. Velbekomme.

Va199  

Vollsmoses lokale avis

Advertisement