Page 1

Nummer 193 • 15. juni 2017

Udgives af Vollsmose Sekretariatet

SYNSHÆMMET SANGFUGL

GLIMT FRA RAMADANEN

15-årige Jama er blind, men hører til gengæld bedre end de fleste Side 8

Læs beboernes beretninger om fasten og se deres billeder fra måltider og moskéer Side 6-7

TRE BEBOERE TAGER ORDET I DEBATTEN OM BYDELENS BANDEPROBLEMER

SIDE 4-5

Foto: Bjarne Kjær Simonsen

Beboere: Stå sammen mod bander

LÆS OGSÅ: Eid-tivoli er udskudt side 3 • NBA-stjerne til Vollsmose side 9 • Sport på tom mave side 9

Gadeplan inviterer med på tur Tre gange om ugen kan beboere og andre interesserede nu tage med, når gadeplansmedarbejdere fra kommunen går rundt i Vollsmose for at skabe tryghed.

tryk og kække hilsner med samtlige af drengene i centret, der selv kommer over for at hilse på.

Tekst og foto: Signe Lene Christiansen

Alle kan gå med

En mindre stime af drenge søger tilflugt fra regnen i Vollsmose Torv, hvor gadeplansmedarbejderne Hamdan Mohammed og William Thorup Hansen har taget opstilling foran Vollsmose Bib-

liotek. Det er herfra aftenens tur rundt i bydelen begynder. De to er iklædt ens grå jakker, der med sine rygmærker tydeligt markerer, at de kommer fra Center for Familie og Unge (CFU). - Hva’ så, hvordan går? Spørger de to gadeplansmedarbejdere og udveksler hånd-

Hver dag har CFU såkaldte tryghedsskabende medarbejdere på gaden i Vollsmose og i resten af Odense for at skabe tryghed og skabe relationer til unge, de møder på deres vej. Som et nyt tiltag kan beboere i Vollsmose og andre interesserede gå med

- Mange unge tror, at vi er imod dem. Men vi er her for at hjælpe dem. Vi giver dem en hånd med det, de har brug for, uanset om det handler om arbejde, uddannelse, familieproblemer eller misbrugsproblemer

’’

Hamdan Mohammed, CFU – Tryghed & Gadeplan

på en tur gennem Vollsmose hver mandag, onsdag og fredag klokken 18 for at blive klogere på gadeplansmedarbejdernes arbejde.

- Vores arbejde er egentlig ikke særlig actionpacked. Vi går rundt, observerer, stikker hovedet ind forskellige steder og tager en snak de

unge, vi møder, forklarer William Thorup Hansen. Han har arbejdet hos CFU i omkring tre år, men har en baggrund som pædagog i området.

Kommer, hvor der er behov To 15-årige har sluttet sig til for at gå med på turen. Jakkerne er godt trukket op. På vej ad stien ved Humlehaveskolen er en ældre mand [..] Fortsættes side 3


2  •  Vollsmose Avisen 193  •  15. juni 2017

Signe Lene Christiansen Redaktør for Vollsmose Avisen silch@vollsmose.dk Tlf. 20 41 48 79

Nanna Muusmann Chef for Vollsmose Sekretariatet (ansvarshavende) nbmu@vollsmose.dk

Borgerbidrag i denne udgave Sakaria Omar Ahmed Liban Shine Ali Ayah Amal Abla Bahije Amina La Belle Salma Choujaa Goudira Jørgen Gregersen Thomas Skov Jensen William Thorup Hansen Jørgen Nancke Elan Rahman Abdi Raqiib jerdi Shakur

BILLEDET FORTÆLLER: Torsdag den 8. juni mødtes børnehavebørn fra Verdenshuset og beboere fra Ældrecenter Øst for at gå en tur sammen. Anledningen var Odense Kommunes gå-kampagne ’Gang i uge 23’, der giver mulighed for hyggelige gåture i hele byen. Tempoet var tilpasset små ben, rollatorer og kørestole, og der var mulighed for at holde pauser undervejs. Alle nød turen rundt om plejecentret, der både bød på sovende skovsnegle og lugten af giraffer, som dog viste sig at være heste. Foto: Ida Sørud

Bliv borgerjournalist for avisen Vollsmose Avisen vil medvirke til at gøre Vollsmose til et endnu bedre sted at bo og leve. Avisen er beboernes avis - både som kilde til oplysning og som et medie, hvor borgerne selv kan bidrage aktivt med idéer, skrive artikler eller tage billeder. Har du lyst til at skrive eller fotografere? Har du lyst til at være med på holdet? Eller har du bare en idé til en historie, som du mener, avisen bør tage op? Så er du meget velkommen til at kontakte redaktionen eller kigge forbi Vollsmose Sekretariatet til en snak.

LEDER

Alt det, vi tager for givet I DISSE DAGE FASTER millioner af muslimer verden over,

Indlevering af materiale Alle er velkomne til at komme med forslag til artikler og indlæg. Materiale sendes til Vollsmose Avisen, Vollsmose Sekretariatet, Vollsmose Allé 10, 5240 Odense NØ – eller på mail til avis@vollsmose.dk. Redaktionen forbeholder sig ret til at redigere i alt indsendt materiale.

Kommende aviser og deadlines Har du et arrangement eller en artikel, du gerne vil have med i avisen, kan du se de aktuelle deadlines herunder. Bemærk dog, at jo tidligere du indleverer materiale, jo større er muligheden for at få det med i avisen. Kontakt venligst redaktøren på tlf. 20 41 48 79, hvis du har spørgsmål. Udgivelsesdato: Torsdag den 29. juni Deadline: Torsdag den 22. juni Udgivelsesdato: Torsdag den 17. august Deadline: Torsdag den 10. august Redigering og layout: Bjarne Kjær Simonsen Tryk: Grafisk Produktion Odense Oplag: 14.750 Distribution: PostNord

Hvis du ikke får din avis Vollsmose Avisen husstandsomdeles gratis. Hvis du ikke modtager avisen, skal du kontakte PostNord kundeservice på tlf. 70 70 70 30.

fordi det er ramadan. Men ramadanen er meget mere end at gå rundt med rumlende tom mave til solnedgang, som Salma Choujaa Goudira fra Bøgeparken skriver på side 6. Ramadanen handler i høj grad om solidaritet, at give og tilgive, taknemmelighed og lysten til at være den bedste version af sig selv, skriver hun. Og så handler den hellige måned især om at sætte pris på de ting, vi tager for givet i dagligdagen. Et hjem, et måltid mad på bordet, et varmt bad, en seng at sove i og en velfungerende krop. En kærlig familie, gode venner og hjælpsomme naboer. Det er nogle af de ting i hverdagen, som man nemt glemmer at sætte pris på, hvis man har dem.

AT VI SKAL HUSKE AT VÆRE TAKNEMMELIGE, for det vi har, er 15-årige Jama i Fyrreparken også et godt eksempel på. Han er født med en sygdom, der gør, at han aldrig har kunnet se. At være blind er et livsvilkår for ham, og det har han aldrig brokket sig over, selvom det har været svært nogle gange. I stedet fokuserer han på det positive ved at mangle synssansen. Eksempelvis hører han bedre end de fleste og finder glæde i at synge og lytte til musik. Den historie kan du læse på side 8. VI TAGER NOK ALLE SAMMEN noget for givet engang imellem. Ikke kun de fysiske rammer i vores liv, som vi kan glemme at sætte pris på, men også på et mere abstrakt plan, hvor vi kan komme til at agere ud fra antagelser og bestemte normer. Det er godt at udfordre den slags antagelser og selvfølgeligheder en gang imellem. Hvis vi mener, at vi allerede kender svaret på et spørgsmål, er det måske ekstra vigtigt at undersøge svaret nærmere. For hvis

Af Signe Lene Christiansen

- Et hjem, et måltid mad på bordet, et varmt bad, en seng at sove i og en velfungerende krop. En kærlig familie, gode venner og hjælpsomme naboer. Det er nogle af de ting i hverdagen, som man nemt glemmer at sætte pris på, hvis man har dem

vi stopper med at være nysgerrige og stille spørgsmål til selvfølgelighederne, så går vi måske ikke kun glip af nye indsigter og ny viden. Måske accelerer vores tendens til at tage vores omgivelser for givet også?

FOR MUSLIMER ER RAMADANEN en anledning til at vende blikket indad og blandt andet fokusere på det, der er værd at være taknemmelig for. Men uanset om vi fejrer ramadanen eller ej, er det altid godt at stoppe op i ny og næ og spørge sig selv: Hvad tager jeg for givet i mit liv i øjeblikket? For det meste kommer der et svar, som enten giver anledning til at hanke op i sig selv og finde den ekstra opmærksomhed, anerkendelse, nysgerrighed eller omsorg frem. Eller måske giver det blot anledning til at dvæle ved det, der gør os godt i livet, og som vi er taknemmelige for. God læselyst.


15. juni 2017  •   Vollsmose Avisen 193  • 3

NYT FRA VOLLSMOSE

4. klasser får nyt tilbud efter skole Som et led i den nye klubstruktur i Odense Kommune får Vollsmoses 4. klasser fremover mulighed for at gå i SFO i stedet for klub.

Skolerne i Vollsmose er i fuld gang med at lave et nyt tilbud til eleverne i 4. klasse, der efter sommerferien kan vælge at bruge eftermiddagene i skolefritidsordningen.

Samarbejder med andre

Tekst: Maja Bach Løvstrup Foto: Jørgen Gregersen, borgerfotograf Når sommerferien er ovre, vil skolernes SFO-tilbud som noget nyt også være for åbent for elever i 4.klasse. Derfor er personalet på både Abildgårdskolen og H.C. Andersen Skolen trukket i arbejdstøjet for at være klar med det bedst mulige tilbud til den lidt ældre målgruppe i SFO’en. På skolerne er man bevidst om, at der højst sandsynligt vil komme få 4. klasser i SFO’en, fordi eleverne på Vollsmoses skoler går i skole indtil 14.45 hver dag. Alligevel er det vigtigt for dem at lave et godt tilbud til de lidt større elever.

Børnene skal inddrages Af samme grund har begge skoler planer om at inddrage børnene i planlægningen. På Abildgårdskolen har man allerede indkaldt eleverne til et møde. - Her kan de komme med deres idéer til, hvad vi kan lave. Det er super vigtigt, at børnene kan se sig selv ind i det, ellers finder de jo bare på noget andet at lave. Jeg kan sagtens planlægge en masse

- Det er ikke sådan, at 4. klasses eleverne bliver en isoleret gruppe, der får særlige tilbud. Det er snarere sådan, at vi tænker, at vores SFO med den nye gruppe af børn får en lidt større pallette af aktiviteter, der tilgodeser de ældste børn i SFO’en

’’

Charlotte Rieck, indskolingsleder på Abildgårdskolen

pædagogiske aktiviteter, men hvis børnene drømmer om kagebagning og hygge, skal vi

selvfølgelig også give plads til det, siger Charlotte Rieck, der er indskolingsleder på Abild-

gårdskolen. Charlotte Rieck fortæller, at 4. klasses eleverne i SFO’en

skal indgå i fællesskabet med de andre børn, så de stadig har mulighed for at lege på tværs. - Det er ikke sådan, at 4. klasses eleverne bliver en isoleret gruppe, der får særlige tilbud. Det er snarere sådan, at vi tænker, at vores SFO med den nye gruppe af børn får en lidt større pallette af aktiviteter, der tilgodeser de ældste børn i SFO’en, siger Charlotte Rieck.

På H.C. Andersen Skolen har man også planer om at spørge eleverne om deres ønsker til, hvad eftermiddagene efter sommerferien skal gå med. Derudover har skolen allieret sig med Risingskolen, hvor der er en noget større tilslutning i SFO’en. Samarbejdet betyder, at det bliver muligt at deltage i flere aktiviteter ud af huset. - Vi har aftalt med Risingskolen, at vores ældste børn sammen med en lærer fra vores skole kan deltage i for eksempel udflugter, koncerter og nyde godt af samarbejdet med Musikskolen, fortæller Marianne Justesen, der er souschef på H.C. Andersen Skolen. Det er vigtigt for H.C. Andersen Skolen, at der er kvalitet i det SFO-tilbud, der skrues sammen på trods af den generelt lave deltagelse fra skolens elever. Og kvaliteten skal blandt andet sikres ved at følge med i, hvad der sker på andre skoler. - Vi vil jo rigtig gerne have børnene til at vælge at bruge eftermiddagen i SFO’en, men det kræver selvfølgelig, at vi gør vores bedste for at tilbyde et godt og meningsfuldt fællesskab, slutter Marianne Justesen.

Tivoli kommer først til Vollsmose i september Når ramadanen slutter, og lille eid tager over, bliver det i år uden stort tivoli og festivitas. Vi kan ikke skaffe de fede forlystelser, forklarer arrangøren, der dog har sikret, at der kommer tivoli til Vollsmose til store eid i september.

Tekst: Signe Lene Christiansen Beboere i Vollsmose må vente nogle måneder endnu med en tur i Ali Babas flyvende tæppe.

For når faste-måneden ramadan slutter den 24. juni, og festlighederne går i gang med Eid al-Fitr den 25. juni, så bliver det uden tivoli og fest ved Vollsmose Torv. - Vi kan ikke skaffe de store og populære forlystelser som radiobiler og det flyvende tæppe, som vi plejer, fordi de er udlejet til andre steder. Derfor holder vi ikke noget arrangement i juni, men først til næste eid-fest i september, forklarer Monzer Dodar, der har været med til at arrangere tivoliet til eid i flere år. - Når vi ikke kan skaffe ordentlige forlystelser, så vil vi hellere lade være mere med at stable noget halvt på be-

mentet bliver, som det plejer.

Allerede lejet ud

Også sidste år kom tivoli først til Vollsmose ved Eid al-Adha. Arkivfoto: Jørgen Gregersen, borgerfotograf

nene og nøjes med halvdårlige forlystelser. Derfor venter vi, fortsætter Monzer Dodar og

siger, at forlystelserne til tivoliet til Eid al-Adha i september allerede er booket, og arrange-

Hos Herning Tivolipark, der har leveret forlystelser til Vollsmose gennem flere år, forklarer medejer Jan Andersen, at forlystelserne i år er lejet ud, når ramadanen slutter. - Det er et simpelthen et spørgsmål om timing. Vi er bundet af en kontrakt med Salten Marked, hvor vi er kommet i 30 år, i den uge, siger han. -En tivoli-kalender kører meget fast i ugenumre, men ramadanen og eid rykker sig jo fra år til år, og derfor kan tivoliet af gode grunde ikke bookes forud, fortæller Jan

Andersen, der bekræfter, at tivoliet kommer til bydelen til store eid i sensommeren ligesom sidste år.

Ingen alternativer Hos Dan Mark Ejendomme A/S, der ejer Vollsmose Torv, forklarer centerchef Søren Dollerup, at der ikke er festlige alternativer til lille eid i støbeskeen. - Hvis der er nogen, der tager initiativ til et eid-arrangement, så bakker vi gerne op. Men vores erfaring er, at engagementet og deltagelsen er større, når initiativet kommer fra beboerne selv, siger han.


4 

•  Vollsmose Avisen 193  •  15. juni 2017

Pluk fra vollsmose.dk Læs den fulde version af historierne - og meget mere - på www.vollsmose.dk

Forsinket undersøgelse ude nu 14. JUNI: Et af de systemer, der håndterer udsendelse af digital post i Odense Kommune, har været ramt af en teknisk fejl. Det har blandt andet forsinket udsendelsen af den undersøgelse af naboskab og tryghed i Vollsmose, som Vollsmose Sekretariatet efter planen skulle udsende den 7. juni. Men nu er fejlen løst, og undersøgelsen ligger klar til at blive besvaret i de digitale postkasser hos beboere fra 15 år og opefter i Vollsmose. Beboere, der er fritaget for digital post, vil modtage undersøgelsen med almindelig post hurtigst muligt.

Civica: Beboerne skal have post

Beboere tager ordet i Vi skal anmelde ulovligheder, tale med de unge, være gode rollemodeller og blande os i debatten – sådan lyder nogle af opfordringerne fra tre beboere fra Vollsmose, der deltog i borgermødet om bander på rådhuset i maj.

Tekst: Maja Bach Løvstrup

13. JUNI: På grund af trusler og chikane rettet mod PostNords postbude stoppede PostNord uddelingen af post i Vollsmose den 12.-13. juni. Direktøren for Civica, der ejer to tredjedele af alle boliger i Vollsmose, er foruroliget over PostNords udmelding og mener ikke, at det er rimeligt, at Vollsmoses mange lovlydige borgere ikke kan modtage post. - Alle skal kunne færdes trygt i Vollsmose som i resten af Odense, men bydelen, som huser mere en 9.000 indbyggere, skal ikke straffes kollektivt for enkelte personers uacceptable handlinger, siger direktør for Civica, Jens Pilholm, og understreger, at man bliver nødt til at forsøge at isolere ballademagere fra de helt almindelige beboere. Fyns Politi, der ikke har registreret nogle anmeldelser fra PostNord vedrørende chikan eller trusler, ser med største alvor på sagen om trusler mod PostNords medarbejdere. På et pressemøde den 13. juni oplyste chefpolitiinspektør Lars Bræmhøj, at posten atter vil blive bragt ud i Vollsmose - om nødvendigt med politiets hjælp. - De får nogle ekstra muligheder for at komme i direkte kontakt med politiet i tilfælde af, at de bliver udsat for noget, der ligner de her episoder, som vi har fået oplysninger om, sagde han på pressemødet og oplyste, at Fyns Politi nu tilbyder postmedarbejderne, at PostNord kan få en hurtig linje til politiet, hvis de skulle få problemer i Vollsmose. Post Nord genoptog omdeling af post i Vollsmose den 14. juni.

’Nej til bander’ lyder sloganet i Odense Kommunes kampagne, der skal skabe fælles

B1909 i Danmarksserien

Vi må som beboere være parat til at bidrage med hjælp og løsninger til at klare den opgave, det er at få stoppet banderne og den kriminalitet, de fører med sig.

8. JUNI: B1909 er efter et års fravær atter at finde i Danmarksserien fra næste sæson. Det blev en realitet, da holdet vandt med 3-1 over Otterup fredag den 2. juni, og de nærmeste konkurrenter, KRFK, kun spillede uafgjort efterfølgende. - I al beskedenhed synes jeg, at oprykningen er fortjent, for vi har gennem foråret været det bedste hold, lyder den umiddelbare reaktion på oprykningen fra træner Thomas Thorhøj. Han peger på den tilgang af spillere, som B1909 fik op til forårssæsonen, som en af årsagerne til, at holdet har været så suveræne, og indtil nu er gået ubesejret igennem forårsturneringen.

Tekst: Thomas Skov Jensen, Lærkeparken

’Banderne er en fælles udfordring’

Men sloganet er mere end ord på flyers og plakater. Se-

Politiet, kommunen og SSP gør allerede en stor indsats for at få løst bandeproblemerne, og vi må gøre, hvad vi kan for at støtte dem i den opgave. Det gør vi blandt andet ved at anmelde kriminalitet eller anden mistænksom opførsel. Jeg ved, at politiet sætter meget stor pris på vores oplysninger, og det er en vigtig hjælp til deres efterforskningsarbejde. Hvis man er nervøs for at samarbejde med politiet af forskellige årsager, så er det muligt at videregive oplysninger til dem anonymt via deres hjemmeside. Udover at reagere på kriminelle handlinger og elementer så mener jeg, at den klart vigtigste opgave er at handle forebyggende og få stoppet tilgangen til banderne. Det er her, at vi som beboere og civilsamfund har den største mulighed for at gøre en forskel. Vi bliver nødt til at fortælle og vise dem, at det ikke er sejt at begå kriminalitet. Kender du nogen, der er på vej ud i noget, de ikke burde, så handl på det. Snak med nogen om det. Der er hjælp at hente, også før det er for sent. 

nest blev beboere i blandt andet Vollsmose indbudt til

Ayah Amal, Bøgeparken

’Beboerne bør være drivkraft’ Jeg bruger en del tid på at tale med de børn og unge, jeg møder. Det er både lærerigt og interessant at høre tingene fra deres perspektiv. En ting, som ofte går igen, er, at de egentlig bare gerne vil spille fodbold, men at der ofte er afbrændte

Gadeplan inviterer me

I arbejde gennem anlægsprojekt

fortsat fra forsiden

31. MAJ: Der var både kaffe, kransekage og højt humør, da boligorganisationerne i Vollsmose, Civica og Fyns Almennyttige Boligselskab (FAB), Odense Kommune, Byg til Vækst samt Vollsmose Sekretariatet den 31. maj underskrev en samarbejdsaftale, der skal være med til at få ledige i uddannelse og beskæftigelse inden for byggefagene gennem praktik- og lærepladsforløb i de enkelte virksomheder. Det sker i forbindelse med gennemførelsen af infrastrukturplanen ’Fremtidens Vollsmose’, der med nye veje og stier skal understøtte udviklingen af Vollsmose fra at være et lukket boligområde til at blive en bidragende bydel i Odense.

[..] styrtet i svinget på sin trehjulede scooter, og de småløber hen for at hjælpe ham op, før de fortsætter forbi multibanen, hvorfra der lyder musik. - Vi går der, hvor der er efterspørgsel og aktivitet. Så som regel går vi mest på stierne i parkerne, fortæller William Thorup Hansen. Han forklarer, at de i øjeblikket er efterspurgte i flere børnehuse, der oplever hærværk efter lukketid samt i Friluftsbadet efter en episode, hvor en gruppe drenge generede flere badegæster. - Vores tryghedsindsats er

Find Vollsmose Avisen på facebook og ‘synes godt om’ - så holder vi dig opdateret på nyheder, konkurrencer, arrangementer og debat om bydelen

front hos odenseanerne mod bandeaktiviteter i Odense.

nogle gange vores blotte tilstedeværelse i gadebilledet. Andre gange er det et langt træk med en ung, der stille og roligt skal ændre adfærd, siger William Thorup Hansen.

Hjælper de unge Regnen siler langsomt ned. Der er ikke mange mennesker på stierne, da den lille gruppe rammer Bøgeparken og går videre gennem Egeparken. En ung mand kommer gående imod gadeplansmedarbejderne og langer håndtryk ud, da han passerer. En stor del af CFU’s arbejde består i at skabe relationer til områdets unge.

- Mange unge tror, at vi er imod dem. Men vi er her for at hjælpe dem. Vi giver dem

en hånd med det, de har brug for, uanset om det handler om arbejde, uddannelse,


15. juni 2017  •   Vollsmose Avisen 193  • 5

debat om bander

stormøde om bander på rådhuset, hvor de fik mulighed

for at fortælle om deres oplevelse af at bo i et område,

knallerter på banen. Og så laver de ballade i stedet. Jeg tror, at man er nødt til at imødekomme de behov, der er. Et behov for aktiviteter målrettet drenge og gode mandlige rollemodeller, som ikke går hjem klokken 16 eller holder fri i weekenden. Nogle drenge herude kører vildt på knallert og scooter. Dét er ingen hemmelighed. Måske skulle man arrangere et værksted, så de kan skrue, bygge og gøre ved? Måske skulle man spørge de unge, der formålsløst hænger ud: Hvad drømmer I om? Hvordan tænker I, at man kan løse tingene? Her tænker jeg ikke på banderne alene, men på de unge mennesker som potentielt er næste generations bander. Lad os finde løsninger, hvor de mennesker, der har det helt tæt på bliver involveret. Beboerne bør være drivkraften i løsningen på problemerne. Vi bor her stadig, når kommunen lukker klokken 17, og politiet kører igen. Vi vil gerne høres, tages med i beslutninger og planlægning. For det er vores område og vores liv, som påvirkes. 

hvor der er bandeaktiviteter. Godt 120 havde meldt sig til

Tekst: Abdi Raqiib, Egeparken

’Tag ansvar for dit område’ Vi skal fokusere på at forebygge problemerne. Hvordan gør vi så det? For mig er svaret meget enkelt: Ved at bruge de fornuftige og de velfungerende, som bor i området. Dem har vi faktisk mange af. Der er ingen tvivl om, at myndighederne skal være en stor del af opgaven med at

mødet, der også havde til formål at få flere til at anmelde vold, trusler og afpresning. Som et led i ’nej til banderkampagnen’ har Odense Kommunes hjemmeside nemlig fået et nyt undersite, nejtilbander.dk, hvor man kan tippe politiet anonymt om bander og rockere, hvis man ikke ønsker at gøre det officielt eller ved at tale med en SSP-medarbejder. Tre af de beboere, der deltog i stormødet, peger på, at en del af løsningen også kan findes blandt beboerne i Vollsmose. Her giver de hver deres bud på, hvad man kan gøre som beboer i bydelen.

løse Vollsmoses problemer, men vi skal have nogle rollemodeller, der kommer herfra, kender området og kender de mennesker, det handler om. Nogen, der laver aktiviteter for børnene og guider dem på rette vej. Det gavner de unge, at os, der kommer herfra og ikke er kriminelle, er synlige i området. Vi skal vise, at man godt kan komme fra Vollsmose og læse på universitetet. Vi skal som beboere tage ansvar for problemerne. Selvom det ikke er din søn eller datter, det handler om, så er det trods alt stadig dit boligområde. Derfor er det trist, at når der bliver holdt møder om Vollsmose, så er der meget få beboere, der deltager. Så ender det med, at det er mennesker udefra, der tager beslutningerne for os. Vi går og er sure over, at medierne skriver dårligt om Vollsmose, men hvad har du selv gjort for dit område? Det spørgsmål burde alle os, der bor i Vollsmose, stille sig selv. Derfor er jeg i gang med at arrangere et møde, der handler om, hvordan vi forbedrer vores område. Jeg håber, at vi vil møde talstærkt op. 

d på tur CFU – Tryghed & Gadeplan tilbyder alle interesserede at gå med de tryghedsskabende medarbejdere på tur. Det foregår hver mandag, onsdag og fredag klokken 18 og varer en halv til en hel time afhængig af, hvad man møder på vejen.

familieproblemer eller misbrugsproblemer, siger Hamdan Mohammed, der selv er

født og opvokset i Vollsmose. William Thorup Hansen tilføjer:

Hvordan får jeg en sag i retten, hvis jeg ikke har råd til en advokat? For rigtig mange mennesker kan det være en dyr affære at få en sag for retten. Det er problematisk, fordi ’det at få ret’ så kan blive forbeholdt dem, der har råd til en retssag. Men der er hjælp at hente for dem, der ikke har økonomi til en lang og dyr retssag.

Muligt at få friproces Hvis man tjener under et vist beløb, kan man søge om såkaldt friproces ved Civilstyrelsen. Hvis man får godkendt sin ansøgning, vil man få en advokat. Det offentlige betaler for advokaten og eventuelle sagsomkostninger. I sin ansøgning skal man sandsynliggøre, at man ved en retssag vil få ret og vinde sagen. Det kan være en vanskelig opgave selv at udfylde ansøgningen, da der er mange juridiske ting, man skal være klar over eller have viden omkring. Derfor hjælper og rådgiver Retshjælpen dig, hvis du gerne vil søge friproces. Hvis vi for eksempel vurde-

rer, at der er en sag, så udfylder vi selve ansøgningen til Civilstyrelsen.

Også hjælp til ’småsager’ Hvis en retssag drejer sig om under 50.000 kroner, hører den under den såkaldte småsagsproces. Ved småsager er det meningen, at borgerne skal kunne repræsentere sig selv i retten, og at der altså ikke skal deltage advokater. Det vil dog tit være svært og for nogen umuligt at klare en sådan opgave på fornuftig vis. Her kan Retshjælpen også være behjælpelig enten med rådgivning eller ved, at vi simpelthen tager sagen og fører den for dig, ligesom en advokat ville have gjort - men gratis. Det er er dog altid op til den enkelte rådgiver at vurdere, om Retshjælpen tager sagen og fører den eller laver ansøgningen om friproces. Har du nogen spørgsmål, eller har du brug for juridisk rådgivning, så kig forbi Retshjælpen.

Af Anders Sandvig juridisk rådgiver

Har du et spørgsmål om jura? Så send det til

brevkasse@retshjaelpenvollsmose.dk

AT VÅGNE I VERS

GÅ MED PÅ GADEN

William Thorup Hansen (tv.) og Hamdan Mohammed med følgeskab af en ung fra Hakuna Matata-projektet og en ven.

SPØRG RETSHJÆLPEN

Turen begynder og slutter ved hovedindgangen til Vollsmose Bibliotek og går gennem Birke-, Bøge- og Egeparken.

Kærligheden Kreativiteten danser til passionens melodi, på tværs af forskelle, på tværs af forhold, den løfter legende let livets dagligdag, til takterne af tyngdefulde tanker, til hjerteslagets rullende rytme af lys, i kreativiteten er vi alle ens, alle i live, kun ét står tilbage - kærligheden.

Er du interesseret i at blive klogere på det tryghedsskabende arbejde i bydelen, så bare mød op og gå med.

- Vi er en forebyggende indsats, og når vi kan se, at de unge stille og roligt be-

gynder at ændre adfærd, så de ikke skaber uro omkring sig, så er vi godt med.

Af Jørgen Nancke


6  •  Vollsmose Avisen 193  •  15. juni 2017

Rundt om ramada Hvorfor faster mange muslimer i disse dage? Vollsmose Avisen giver her en kort introduktion til ramadanens regler og historie.

Tekst: Ida Sørud og Elan Rahman, borgerjournalist

Sund mad er faktisk bedst, da éns mavesæk bliver lille på grund af alle de timers faste, så alt for krydret og fed mad, giver maveproblemer. Vi bryder fasten med 1-3 dadler og vand. Tekst og foto: Umm Khalil

Ramadanen er den helligste måned i den islamiske kalender og markeres af muslimer over hele verden. For lidt over 1.400 år siden blev koranen åbenbaret for profeten Muhammed. Det fandt efter sigende sted

på den 27. dag i den niende måned, som kaldes ramadan. Lige siden har muslimer brugt den niende måned på at faste. Fasten er et af de fem grundlæggende krav, der også kendes som islams fem søjler. Den islamiske kalender følger månen, og derfor flytter ramadanen sig 11-12 dage

hvert år. Det kan derfor ikke siges præcis, hvornår ramadan begynder. Måneden starter, når en muslim iagttager nymånen på himlen.

Fritaget fra faste Fasten i ramadan-måneden er obligatorisk for alle muslimer, der er over pubertetsalderen. Det er dog en forudsætning, at man er sund og rask. Børn, syge, ældre, rejsende, gravide, ammende og menstruerende er fritaget fra faste. Syge og rejsende

skal faste lige så mange dage som andre, det skal bare ske på et andet tidspunkt. Hvis man er kronisk syg kan man, i stedet for at faste, betale fidyah, som er hjælp eller mad til en fattig. Fasten gælder kun i dagtimerne. Derfor er det selvfølgelig rart at vide, hvornår solen går ned. Da ramadan falder på forskellige tider af året, kan det dog være lidt svært at finde ud af. En gammel metode går ud på at holde en hvid og en sort tråd op i strakt arm, og så længe du

’Ramadanen lærer os gode værdier’ Tekst: Salma Choujaa Goudira, Bøgeparken

I ramadanens 30 dage læser vi hver dag ét kapitel fra Koranen, som er inddelt i 30 kapitler. Det er ingen pligt, wajib, men det er mustahab, hvilket betyder, at det er elsket af Allah. Derfor er der mange, som læser hele Koranen under ramadanen. Nogen endda flere gange. Og nogen når aldrig at læse den færdig. Det er ikke obligatorisk, men frivilligt. Tekst og foto: Umm Khalil

Ramadan for mig betyder at gøre sig til et bedre menneske. At give og at tilgive. Formålet med ramadanen er ikke at gå rundt med en tom rumlende mave til solnedgang, som mange måske tror. Ramadanen lærer os solidaritet. Millioner af mennesker i den her verden står op og går i seng med en tom mave på grund af fattigdom, krig og andre sørgelige årsager. Ramadanen lærer os at sætte pris på de ting, vi tager for givet som for eksempel mad på bordet. Ud over det er ramadanen med til at forøge vores viljestyrke. Ved at holde os væk fra visse ting, lærer vi at styre vores behov fremfor at lade os blive styret af be-

Det anbefales at starte Iftar ved at spise en eller to dadler, og det er også det, mange muslimer gør. Det er bare blevet en vane (i hvert fald for mig) at spise dadler i løbet af denne hellige måned.

hovet. Man kan lære mange gode værdier af ramadanen: Taknemlighed, selvkontrol

og lysten til at være den bedste version af sig selv. Efter min mening er det vigtigt at

have disse værdier med sig, uanset om man er muslim eller ej.

’Ramadan samler familien’ Tekst: Abla Bahije, Egeparken

Jeg lavede den her ret den anden dag. Jeg er kristen og bruger mere tid på bibellæsning og bøn end ellers. Og jeg beder særligt for alle i Vollsmose og for mine muslimske venner :-) Tekst og foto: Sebastian Olesen

’Puuuhaa, det er lang tid uden mad og drikke,’ tænker mange sikkert om ramadanen. Det tænker vi også hvert eneste år, men utroligt nok er kroppen god til at omstille sig til ændringerne. De første to-tre dage kan være hårde, men derefter begynder kroppen stille og roligt at omstille sig til de nye rytmer. Det er her, man har mulighed for at ændre på gamle vaner og tage nye til sig.

Samtidig føles det heller ikke så hårdt, når hele familien og ens omgangskreds faster. Når man går rundt på stierne

i Vollsmose, kan man føle ramadanen. Mange har pyntet døre og vinduer med plakater, hvor der står ’Ramadan

Mubarak’. Der er tændt lys i lanterner, som er pyntet med måner og stjerner. Hjælpsomheden, gavmildheden, duften af mad, der bliver tilberedt senere end normalt. Lyden af børn, der snakker om, hvad de ønsker sig til Eid, og glæden ved at familien dagligt samles til spisning for at bryde fasten, er det hele værd. Ramadan er måneden, der samler familie, venner og bekendte. Selv dem der har været uvenner, glemmer deres vrede, giver hinanden hånd og smiler varmt.


15. juni 2017  •   Vollsmose Avisen 193  • 7

anen kan se forskel på farverne, må fasten ikke brydes. I dag bruges der gerne tabeller til at lave helt præcise udregninger for både solopgang og solnedgang.

Krop og sind renses Muslimer faster både fra mad, drikke, tobak og sex. Under ramadanen er det også ekstra vigtigt, at man for eksempel ikke lyver, bagtaler eller skændes. Mange muslimer går i moskéen for at recitere vers fra koranen,

andre gør det derhjemme. Rent fysiologisk betyder fasten, at man afgifter og renser sin krop. Den spirituelle betydning af fasten er afgiftning af sindet. Fasten er både en fysisk, moralsk og åndelig disciplin. Ramadan handler også om næstekærlighed og taknemmelighed. Mange muslimer giver penge til gode formål i løbet af fasten, og ved ramadanens afslutning betales der zakat al-Fitr, så fattige også kan få råd til at feste i flere dage, når fejringen af

eid al-Fitr - også kaldet lille eid - afslutter ramadanen.

Fasten slutter med fest Når nymånen igen har vist sig, starter eid al-Fitr med den traditionelle eid-bøn: salat al-eid. Efterfølgende indtages det første måltid i dagslys, og senere på dagen følger et traditionelt festmåltid. Alle har nyt tøj på, og børnene får gaver. Man besøger familie og venner, som alle ønskes en glædelig fest; Eid Mubarak.

Borddækning. Foto: Amina La Belle

Ind imellem er det godt med lidt dessert også. Her er en rababertærte. Tekst og foto: Umm Khalil

At åbne fasten med disse fantastisk lækre dadler. Tekst og foto: Ayah Amal

NB: hvis man spiser for meget sukker efter man bryder sin faste, bliver man sulten dagen efter. Spiser man mad, som indeholder meget salt eller hvidløg, så bliver man meget tørstig dagen efter. Bare lige et par tips til dem som måske faster for første gang. Tekst: Umm Khalil

Lav selv lanterner Før elektricitetens opfindelse var det en tradition at lyse op med lanterner udenfor for at få øje på halvmånen, som markerer begyndelsen på ramadanen. I nogen dele af verden bliver lanterner stadig forbundet med ramadan. Lav disse smukke ramadanlanterner og hæng dem op derhjemme.

Mange skønne besøg i Masjid er Ramadan. Tekst og foto: Ayah Amal

• Før snor gennem hullet og • Klip skabelonen ud, og klip hæng lanternen op. vinduerne ud af lanternen. • Lav gerne flere, så lanter• Læg skabelonen på karto- nerne kan hænge sammen SÅDAN GØR DU:

• •

DET SKAL DU BRUGE:

Kager med ramadanpynt. Foto: Amina La Belle

Ramadanpynt. Foto: Amina La Belle

Karton i to forskellige farver, gerne med glimmer Cellofan, gul og blå Hulmaskine Skærekniv Saks Dobbeltklæbende tape Snor til ophæng

• •

nen. Brug eventuelt malertape til at holde skabelonen på plads. Klip rundt om skabelonen med en saks, og brug en lille skærekniv til at skære vinduerne ud med. Klip cellofan ud i firkanter, der passer til størrelsen på lanternens vinduer. Sæt gul og blå cellofan ovenpå hinanden for at få en farve, der minder om rigtigt glas. Brug dobbeltklæbende tape til at sætte cellofanen fast bagpå lanternen. Lav et hul med en hulmaskine i toppen af lanternen.

i en gruppe. Det ser nemlig fint ud.


8  •  Vollsmose Avisen 193  •  15. juni 2017

MENNESKER I MOSEN

’Musikken er min skæbne’ - Jeg har aldrig brokket mig over at være blind. Heller ikke selvom nogle har opført sig grimt overfor mig, og jeg er blevet ked af det. Jeg siger til mig selv: ‘Det er sådan, du er, Jama’

Jama Burhan Mohamed har aldrig kunnet se. Til gengæld har han lyttet til musik hele sit 15-årige liv og drømmer om at blive en succesfuld sanger.

Tekst: Signe Lene Christiansen Foto: William Thorup Hansen, borgerfotograf

’’

Jama Burhan Mohamed

En hvid stok med en rød markering for enden står i hjørnet i entréen i lejligheden i Fyrreparken. Her har Jama Burhan Mohamed boet alle sine 15 år. Øjnene, der har et mælkehvidt skær over pupillerne, er for det meste lukkede på den unge mand, der er født med en sygdom, der gør, at han er blind. - Jeg kan hverken se lys eller farver. Ingenting. Det er bare sort det hele, fortæller Jama. - Der er mange, der har spurgt mig, hvad jeg ville se, hvis jeg kunne. Det kan jeg ikke svare på, for jeg har jo aldrig prøvet andet end at være blind. Jeg kan ikke forestille mig andet, siger han.

er nervøs over noget og skal have ro på nerverne.

X Factor, nej tak

Hører bedre end de fleste Derfor ser han også på det positive ved at være synshæmmet, fortæller han. Og så har han nogle gode og hjælpsomme kammerater, der respekterer ham, for den han er. - Jeg har aldrig brokket mig over at være blind. Heller ikke selvom nogle har opført sig grimt overfor mig, og jeg er blevet ked af det. Jeg siger til mig selv: ‘Det er sådan, du er, Jama’, siger Jama og tilføjer:

Jama Burhan Mohamed er født og opvokset i Fyrreparken og drømmer om en karriere som sanger.

- Så hører jeg til gengæld bedre end de fleste.

Musik betyder alt Høresansen bruger han især på musik. Aaliyah, Whitney Houston, Destiny’s Child,

Stevie Wonder, Ariana Grande. Jamas liste over yndlingsmusikere er lang. Men to indtager urokkeligt topplaceringen på listen: Michael Jackson og Beyoncé. - De er begge to geniale

og virkelig dygtige. Musik betyder alt for mig og fylder rigtig meget i mit liv, siger han og karakteriserer sin musiksmag som en smule ‘old-school’ med særlig smag for storladen pop og R&B fra 90’erne og 00’erne.

- Jeg lytter meget til produktionen af musikken. Lydeffekterne, teknikken og den slags. Og selvfølgelig også teksterne, siger han og giver et eksempel: - ‘Survivor’ med Destiny’s Child lytter jeg til, hvis jeg

Det er ikke kun en passion at lytte til musik for Jama. Han synger også selv. Det har han gjort, siden han var lille, fortæller han begejstret fra køkkenet og går ubesværet gennem lejligheden til sit værelse. Væggene, der ellers plejer at være prydet af Michael Jackson-plakat, er tomme, for forældrene er ved at male hele lejligheden. Det er på værelset, at han synger af sine lungers fulde kraft. - Jeg elsker at synge. Det gør mig altid glad, og jeg vil rigtig gerne blive endnu bedre, fortæller Jama, der har fået sangundervisning, optrådt på spillestedet Dexter og indspillet i studiet Undergrunden på Camp U i Vollsmose. - Jeg drømmer om at leve af musik og arbejde med de store stjerner, siger Jama, der ikke har nogle ambitioner om at deltage i talentshows som X Factor. - Jeg ved godt, at det er hårdt arbejde, og at få når helt til tops i musikverdenen. Jeg håber bare, at jeg kan arbejde med musik på den ene eller anden måde, for musikken er min skæbne.

Jamas top 5 over albums Dangerously in Love Beyoncé

HIStory: Past, Present and Future Michael Jackson

Over skyer, under vand Xander

I Care 4 You Aayliah

Purpose Justin Bieber

- Jeg kan huske, at min far og jeg var i Rosengårdscentret for at købe cd’en. Sangen ’Crazy in Love’ er det fedeste nummer nogensinde. Beatet er en sampling af et gammelt 70’ernummer, og jeg ville ønske, at det var mig, der havde fundet på det beat. Beyoncé er magisk og helt unik.

- Michael Jackson er jo ‘The King of Pop’ og mit største idol. Han er simpelthen genial. Han har sin helt egen lyd og et kæmpe katalog af hits. Albummet er både en opsamling af hans største hits og nye sange. Jeg har også hørt, at hans musikvideoer er rigtig fede.

- Xander Linnet er en dygtig artist med en speciel stemme. Der er ingen, der lyder som ham i mine ører. Hittet ‘Det burde ikke være sådan her’ har jeg lyttet rigtig meget til. Jeg er generelt meget til ballader og sange om kærlighed og break-ups.

- Jeg fik albummet i gave, og jeg har lyttet vildt meget til det og elsker det. Da jeg lyttede til Aaliyah første gang, tænkte jeg ‘wow’. Hun er en af de sangerinder, der vakte min interesse for R&B-musik fra 90’erne og start 00’erne. Især numrene, som Timbaland har produceret, er jeg vild med. Hans lyd er helt særlig.

- Egentlig har jeg aldrig brudt mig særlig meget om Justin Bieber. Især ikke da han var yngre og lavede ren pop. Jeg synes faktisk, at hans tidlige musik er elendig. Men min gode ven introducerede mig for ‘Purpose’, som er hans nyeste album og meget mere R&B-agtigt. Det er musik, som min ven og jeg har sammen.


15. juni 2017  •   Vollsmose Avisen 193  • 9

SPORTEN

Sportsfolk træner på tom mave Ramadanen er ingen hindring for at dyrke sport. Man skal gøre det med omtanke, lyder rådet fra tre sportsudøvere i Vollsmose.

B1909, lægger vægt på, at man kun skal faste, hvis man er i stand til det. Sundhed kommer først, og hvis man for eksempel bliver dårlig under en kamp, må man gerne bryde fasten og drikke noget vand. - Hvis jeg skal spille en meget vigtig kamp, så faster jeg ikke. Så faster jeg til gengæld under mindre vigtige kampe og træning, siger Maad Aziz og fortæller, at fodbold for ham er et godt redskab til at fjerne fokus fra fasten i stedet for at sidde derhjemme og tænke på mad.

Tekst: Niels Just Rasmussen Man kan sagtens dyrke sport, selvom det er ramadan, og man måske faster de fleste af døgnets 24 timer. Det fortæller flere af Vollsmoses sportsudøvere, der dog godt kan mærke på kroppen og resultaterne, at der ikke bliver indtaget vand og mad i dagtimerne. - Under ramadanen er vi nødt til at skrue ned for de sportslige ambitioner. Sådan lyder det fra Mohammed Yassin, der er formand, træner og spiller i FIUK, Fyns Internationale Ungdomsklub.

Dropper styrketræning

Svært at finde ekstra kræfter Og han ved, hvad han taler om. For det bedste hold i hans klub kæmper for øjeblikket med næb og klør om at undgå nedrykning fra serie 1. For et par uger siden skulle holdet spille en særdeles vigtig kamp mod Kerteminde, hvor FIUK blev sendt hjem med et nederlag på 1-8. Men det store nederlag er der ifølge formanden flere forklaringer på. - Kampen blev spillet i en af de første dage af ramadanen, og den blev afviklet mod slutningen af døgnets fasteperiode. Vi kom bagud i kampen, hvilket betød, at vi skulle mo-

Ali Aziz Al-Tamimi fra Vollsmose Boxing træner let under ramadanen. Her ses han (th.) til træning i vinter. Arkivfoto: Jørgen Gregersen, borgerfotograf

- Jeg træner let. Det vil sige, at jeg holder teknikken ved lige og løber hver aften, når dagens måltid er overstået. Til gengæld dropper jeg styrketræningen

’’

Ali Aziz Al-Tamimi, Vollsmose Boxing

bilisere ekstra kræfter bare for at komme på omgangshøjde med modstanderne. Ingen af

delene formåede vi, erkender FIUK- formanden og tilføjer: - Men skal fejringen af ra-

madanen give nogen mening, må dens bud efterleves.

Dyrk sport med omtanke Mohammed Yassin mener dog langtfra, at ramadanen er nogen hindring for at dyrke sport. Det skal bare gøres med omtanke. Spillerne bliver derfor gjort opmærksomme på, hvor vigtigt det er, at

de indtager føde og drikker rigeligt med vand i de tidlige morgentimer op til en kamp. - Til gengæld sørger jeg for at skifte ofte ud under kampene, så spillerne ikke bliver belastet mere end højst nødvendigt, forklarer han og understreger i øvrigt, at det er op til den enkelte spiller, om han vil faste. Maad Aziz, der spiller i

Også det store boksetalent, Ali Aziz Al-Tamimi fra Vollsmose Boxing, tager sine forholdsregler, når han skal dyrke sport under ramadanen: - Jeg træner let. Det vil sige, at jeg holder teknikken ved lige og løber hver aften, når dagens måltid er overstået. Til gengæld dropper jeg styrketræningen, siger han og fortæller, at for to år siden måtte han opgive at faste under hele ramadanen, da den faldt sammen med europamesterskaberne i Ukraine. - Når man deltager i et stævne på højt niveau er man nødt til at være i god form. Derfor fastede jeg først, da jeg kom hjem, fortæller bokseren, der i år har den fordel, at ramadanen falder på et tidspunkt, hvor boksesæsonen er slut. Ali Aziz mener dog, at ramadan og sportsudøvelse sagtens kan forenes. - Men man skal være villig til at gå ned i et lavere gear, så kroppen får mulighed for at vænne sig til at faste, slutter han.

NBA-stjerne delte kærlighed til basket med Vollsmose 21-årige Karl Anthony Towns fra den amerikanske basket-liga NBA.

21-årige Karl Anthony Towns besøgte Vollsmose i forbindelse med NBA 3X Odense. Vollsmose Avisen fik en lille snak med det 213 centimeter høje basketballtalent.

Tekst: Liban Ali, Sakaria Omar Ahmed og Jerdi Shakur, borgerjournalister Foto: Jørgen Gregersen, borgerfotograf Hvordan kan basketball påvirke et sted som Vollsmose?

- Basketball kan have stor indflydelse. Børn har mulighed for at lære en masse ’life skills’ gennem basketball. Tålmodighed, konkurrence, hårdt arbejde, hvordan man opnår succes, og hvordan man accepterer nederlag. Der kommer til at ske mange

at spille basketball er, at du udvikler evnen til at arbejde sammen med andre mennesker. Du skal kunne samarbejde for at få succes i livet.

ting i livet, som måske-måske ikke går din vej. Basket-

ball lærer dig at håndtere det. En anden god ting ved

Hvordan har basketball påvirket dit liv? - Basketball lod mig komme ud af mit kvarter og spille det spil, jeg elsker. Basketball har hjulpet mig med at

hjælpe familier og børn, som dem her i Vollsmose. Hvorfor deltager du i en event som Street GAME Vollsmose? - Det handler om at give noget tilbage. Og så har jeg har aldrig været i Danmark eller Europa før, så det er fedt at få chancen for at komme hertil. De her børn er NBA’s nye ansigter. Jeg vil gerne dele min viden om og kærlighed til basketball med den nye generation, så de kan tage det med videre.


10 

•  Vollsmose Avisen 193  •  15. juni 2017

KALENDEREN Bankospil i Lærkereden | 19. juni Der spilles om 24 pæne gennemgående gevinster og to ekstra. Derudover er der lotteri, puljespil og døde duer med mere. Kaffe og te med brød samt sodavand kan købes til rimelige priser. Tid: Mandag den 19.juni kl. 19.00 Sted: Lærkeparkens beboerhus, Odense NØ Entré: Gratis

Mediemøde | 21. juni Vollsmose Avisen åbner dørene og inviterer indenfor til det sidste mediemøde inden sommerferien. Kom og mød borgerjournalister og -fotografer, få en snak om ideer og bliv klogere på, hvordan du selv kan bidrage til Vollsmoses medier. Alle er velkomne. Tid: Onsdag den 21. juni kl. 16.30 - 18.00 Sted: Vollsmose Sekretariatet, Odense NØ Entré: Gratis

Beboermøde i Bøgeparken | 22. juni Civica og Vollsmose Sekretariatet inviterer beboerne i Bøgeparken til møde om, hvordan Bøgetorvet kan forandres, så det bliver et rart sted at være for alle. Der vil være mad og drikke samt underholdning for børnene under mødet, så kom gerne hele familien. For de fastende vil der være mulighed for at tage en sandwich med hjem. Tid: Torsdag den 22. juni kl. 17.30 - 20.00 Sted: Bøgeparkens Fælleshus, Odense NØ Entré: Gratis

Læsekonkurrence | 16. juni – 26. august Elsker du at læse og glæder du dig til, at det ikke er skolen, der skal bestemme, hvilken bog du skal gå i gang med? Så læs mindst tre bøger i din sommerferie og vær samtidig med i en konkurrence om gode præmier. For hver læst bog får du et stempel i et kort, og når kortet er fyldt, er du med i lodtrækningen om en præmie. Hent dit tre-turs kort på Vollsmose Bibliotek og hør mere om konkurrencen. Konkurrencen er for børn mellem 7 - 14 år. Tid: Fra den 16. juni til den 26. august Sted: Vollsmose Bibliotek, Odense NØ Entré: Gratis

Barcelona Training Academy og B1909 | 18. juni Den 18. juni kan du komme til åben træning i Barcelona Training Academy hos B1909. På dagen kan alle, der er født mellem 1999 og 2009, få professionel træning. Tag gerne dine fodboldvenner med. Tid: Søndag den 18. juni kl. 10:00 - 14:00 Sted: Gillestedvej 12, Odense NØ Entré: Gratis

Sommer i Diamanten | 26. juni - 7. juli I de to første uger i sommerferien foregår der en masse sjove aktiviteter i Diamanten for de 7-14-årige. Man kan for eksempel prøve kræfter med rodeotyren, springe i hoppepude og trampolin, spille bold, ride på hest, få en flot ansigtsmaling og bage snobrød. Tid: Den 26. juni – 7. juli kl. 11.00 - 16.00 Sted: Klub Diamanten, Vollsmose Alle 30 Entré: Gratis

VIKINGERNE KOMMER Børn og unge får i uge 26 mulighed for at få en snert af livet som viking. Vollsmose Kulturhus rykker ud af huset og ned på græsset, hvor der vil være kreative værksteder, historiefortælling og særlige vikingelege - præcis som de var i vikingetiden. Ugen vil blandt andet byde på et kreativt værksted med mulighed for at lave læderpunge, vikingeskjold og smykker, madlavning over bål, sjove lege og en god vikingehistorie eller to. Sæt vikingehjelmen på hovedet, løft dit skjold, sving sværdet og kom forbi Vollsmose Kulturhus til sjove og lærerige dage i vikingetidens

tegn. Arrangementet er for børn mellem 7 - 13 år og vil foregå på kulturhusets nærliggende grønne arealer. Mød op i Vollsmose Kulturhus, hvis du vil deltage. Programmet for ugen bliver løbende opdateret. Følg med på www. vollsmosekulturhus.dk og på www.facebook.com/vollsmosekulturhus. Tid: Den 26. - 30. juni kl. 13.00 - 17.00 Sted: Vollsmose Kulturhus, Odense NØ Entré: Gratis, men enkelte aktiviteter har en deltagerpris på 5 - 10 kr.


15. juni 2017  •   Vollsmose Avisen 193  • 11

.k5(92//6026( 9LVDYQHUGLJ  0lGRV3¸ )$&(%22. 9ROOVPRVH7RUY

)LQGRVKHU


12 

•  Vollsmose Avisen 193  •  15. juni 2017

BAGSIDEN

Ghorayeba (Småkager som smelter i munden) Det skal du bruge 220 g mel 225 g klaret smør (ghee) 110 g flormelis 1 spsk. vaniljeekstrakt 1 håndfuld mandler eller pistacienødder

Tekst: Ida Sørud I England hedder de biscuits, spanierne kalder dem for galletas, og i Tyskland går de under navnet keks. Vi taler selvfølgelig om småkager. Ifølge mad-historikere blev de allerførste småkager anvendt som en slags test-kager for at undersøge, om ovnen var varm nok. Småkager menes at stamme helt tilbage fra det syvende århundredes Persien. Persien var et af de første lande, der begyndte at dyrke sukkerrør, og lækre kager og bagværk var derfor velkendte i det persiske kejserrige. I løbet af det 17. og 18. århundrede blev bagning en profession. Med den industrielle revolution og teknologiske udvikling i 1900-tallet blev bagerne i stand til at lave mange forskellige søde og krydrede småkager, men basis-ingredienserne hvedemel, sukker og fedtstof har ikke ændret sig synderligt, siden de første småkager så dagens lys. De egyptiske småkager Ghorayeba er meget populære i hele Mellemøsten, og de er nemme at lave. God appetit!

Serveres med: En kop kaffe eller te

Sådan gør du: Forvarm ovnen til 205 grader. Brug en håndmixer eller et piskeris til at piske smørret med. Pisk i cirka fire minutter. Tilsæt sukker og fortsæt med at piske i cirka tre minutter. Tilsæt vaniljeekstrakt og mel lidt ad gangen. Bland det hele sammen og ælt til en jævn dej.

VIND BIOGRAFBILLETTER

Send kuponen til Vollsmose Avisen, Vollsmose Sekretariatet, Vollsmose Allé 10, 5240 Odense NØ - eller send løsningsordet samt navn, adresse og telefonnummer i en mail til vind@vollsmose.dk inden torsdag den 22. juni 2017. Så er du med i lodtrækningen. Sidste udgaves vinder blev: René Prytz.

Stil dejen i køleskabet i 10 minutter. Tag dejen ud og læg den på en plan overflade. Skær dejen ud i små stykker. Tril dem til kugler og tryk dem derefter lidt flade. Put en mandel eller anden nød i midten af hver småkage. Bag kagerne i cirka 15 minutter. Hold godt øje med dem – småkagerne skal være faste, men må ikke blive brune. Afkøl kagerne og opbevar dem i en kagedåse.

Va193  

Vollsmoses lokale avis

Va193  

Vollsmoses lokale avis

Advertisement