Page 1

Nummer 189 • 20. april 2017

Udgives af Vollsmose Sekretariatet

RÅB OP OG TAG ANSVAR

ZOMBIERNE KOMMER

Politiet opfordrer beboere til at gribe ind eller anmelde dyremishandling Side 3

Forfatteren fra Bøgeparken er klar med den nye horrorbog ’Kværnen’ Side 8

FOTOGRAF FRA CHICAGO TOG PÅ BILLEDREPORTAGE MELLEM BOLIGBLOKKENE 

SIDE 6-7

Foto: Josiah Jindrich, borgerfotograf

Amerikanske billeder

LÆS OGSÅ: Café puster nyt liv i skrot side 3 • FAB-direktør var visionær side 8 • eSporten vinder frem side 9

Plastic og cigaretter forpester grønne områder De grønne områder i og omkring Vollsmose er belastet af affald, som kræver mange ressourcer at fjerne, viser en affaldsanalyse. Indprent gode affaldsvaner hos forældre og børn, siger eksperter.

Tekst: Ida Sørud og Signe Lene Christiansen - Der ligger en del skrald her rundt omkring, men vi er jo vokset op med det, så det er blevet ligesom normalt for os. Sådan siger en borger fra Egeparken om skraldesituati-

onen i Vollsmose. Udtalelsen kommer fra en affaldsanalyse af forskellige områder i Odense Kommune, som organisationen ’Hold Danmark Ren’ foretog i 2016. Og resultatet fra Vollsmose er ikke opmuntrende. Her har man målt renholdelsesniveauet i Egeparken og vur-

deret det til at være kritisk. Det billede genkender Teddy Skytte, der er ejendomsinspektør i Bøgeparken og Egeparken. - Der er udfordringer med skrald flere steder i Vollsmose, og det har der været i mange år. Sofaen ryger groft sagt ud af vinduet, og husholdningsaffaldet bliver sat ved siden af skraldespandene, siger han.

Dyrt problem Ifølge affaldsanalysen er cigaretskod og småt affald,

- Den tid vi bruger på at samle skrald, kunne vi bruge til glæde for beboere på eksempelvis beboerservice i hjemmene

’’

Teddy Skytte, ejendomsinspektør

såsom plasticemballage, det største problem i Vollsmose. Småt affald er en affaldstype, som er ressourcekrævende at fjerne, og de grønne arealer i og omkring Vollsmose er især belastet af den type affald, lyder det i analysen. - Plastic i naturen er et

kæmpe problem, for det kan ligge i op til 400 år, før det nedbrydes, forklarer seniorrådgiver i Dansk Naturfredningsforening, Sine Beuse Fauerby. Hun peger på, at henkastning af affald også er en post i budgetterne hos kommunerne, og at der er

andre ting, de penge kunne bruges på. Teddy Skytte fra boligorganisationen Civica peger også på den økonomiske konsekvens. De store mængder skrald, der flyder i området, tager nemlig meget af ejendomsmestrenes arbejdstid. - Den tid vi bruger på at samle skrald, kunne vi bruge til glæde for beboere på eksempelvis beboerservice i hjemmene, forklarer han og anslår, at hvis beboerne skaffede sig korrekt af [...] Fortsættes side 4


2  •  Vollsmose Avisen 189  •  20. april 2017

Signe Lene Christiansen Redaktør for Vollsmose Avisen silch@vollsmose.dk Tlf. 20 41 48 79

Nanna Muusmann Chef for Vollsmose Sekretariatet (ansvarshavende) nbmu@vollsmose.dk

Borgerbidrag i denne udgave John Bonde Jørgen Gregersen Josiah Jindrich Abdullah Khalil Thomas Lyck Jørgen Nancke

BILLEDET FORTÆLLER: Olivia, Sejr, Ellanor og Alfred til babysalmesang i Vollsmose Kirke fredag den 24. marts. Der

Bliv borgerjournalist for avisen

blev både spillet, sunget og blæst sæbebobler til stor fornøjelse for de små størrelser. Sanglegene styrker børnenes sanser og indlæring, og de voksne lærer, hvordan man kan bruge musik i hverdagen på en let måde. Babysalmesang i Vollsmose Kirke er et gratis tilbud til alle babyer fra 0-10 måneder og deres forældre. Næste hold starter op igen til efteråret. Foto: Jørgen Gregersen, borgerfotograf

Vollsmose Avisen vil medvirke til at gøre Vollsmose til et endnu bedre sted at bo og leve. Avisen er beboernes avis - både som kilde til oplysning og som et medie, hvor borgerne selv kan bidrage aktivt med idéer, skrive artikler eller tage billeder. Har du lyst til at skrive eller fotografere? Har du lyst til at være med på holdet? Eller har du bare en idé til en historie, som du mener, avisen bør tage op? Så er du meget velkommen til at kontakte redaktionen eller kigge forbi Vollsmose Sekretariatet til en snak.

Indlevering af materiale Alle er velkomne til at komme med forslag til artikler og indlæg. Materiale sendes til Vollsmose Avisen, Vollsmose Sekretariatet, Vollsmose Allé 10, 5240 Odense NØ – eller på mail til avis@vollsmose.dk. Redaktionen forbeholder sig ret til at redigere i alt indsendt materiale.

Kommende aviser og deadlines Har du et arrangement eller en artikel, du gerne vil have med i avisen, kan du se de aktuelle deadlines herunder. Bemærk dog, at jo tidligere du indleverer materiale, jo større er muligheden for at få det med i avisen. Kontakt venligst redaktøren på tlf. 20 41 48 79, hvis du har spørgsmål. Udgivelsesdato: Torsdag den 4. maj Deadline: Torsdag den 27. april Udgivelsesdato: Torsdag den 18. maj Deadline: Torsdag den 11. maj Redigering og layout: Bjarne Kjær Simonsen Tryk: Grafisk Produktion Odense Oplag: 14.750 Distribution: Post Nord

Hvis du ikke får din avis Vollsmose Avisen husstandsomdeles gratis. Hvis du ikke modtager avisen, skal du kontakte Post Nord kundeservice på tlf. 70 70 70 30.

LEDER

Tal pænt - også i den virtuelle verden RYD LORTET. AFLIV DEM. Udmeldingerne er skarpe i disse dage, hvor Vollsmose er omdrejningspunkt for diverse debatter. Her får både bydelen og beboere en verbal overhaling i kommentarsporet på flere forskellige medier. Og tonen er ofte hård i den virtuelle verden. HADEFULDE YTRINGER, chikane og såkaldt ‘trolling’ er blevet en del af den digitale dagligdag. Når vi ikke sidder ansigt til ansigt med den, vi debatterer med, føler vi ikke nødvendigvis, at vi behøver at overholde en lang række af ‘virkelighedens’ høflighedsregler. Og når først én kommentar i et kommentarspor er hård, så fortsætter den næste kommentar ofte i samme tone. For den hårde tone smitter, og sådan løber en debat lynhurtigt løbsk.

MED DE SOCIALE MEDIER er det blevet nemt at deltage i en offentlig debat og på den måde bruge sin ytringsfrihed og dele sin viden og erfaringer, og flere beboere i Vollsmose deltager også i forskellige digitale debatter og forsøger at nuancere billedet af bydelen med egne oplevelser og observationer. Men ifølge en undersøgelse fra Danmarks Statistik fravælger hver anden dansker bevidst at deltage i debatter på sociale medier netop på grund af tonen.

GROVE OG HADSKE KOMMENTARER er ikke blot krænkende og i nogle tilfælde strafbare - de skræmmer også potentielle seriøse og brugbare inputs væk og er med til at gøre debatten ukonstruktiv. Ifølge studier støjer de negative kommentarer i en online debat så meget, at de hurtigt overdøver de positive og konstruktive ytringer, der heldigvis også er massevis af på de sociale medier. Det er en skam, for når vi springer fra debatten eller overgiver os

Af Signe Lene Christiansen

- Med de sociale medier har vi også fået en fantastisk mulighed for at udvide den offentlige debat og løfte vores demokrati til et nyt niveau. Men bliver tonen for hård, forsvinder selve formålet med at udveksle holdninger til en hadefuld og usaglig retorik, så går vi ofte glip af nye og vigtige perspektiver. Ligegyldigt om vi er enige eller uenige om en sag, så er det gavnlige ved en debat, at man kan blive klogere af at udveksle meninger. Mon ikke, vi opnår den største horisontudvidelse, hvis vi forbliver saglige, nysgerrige og konstruktive i vores spørgsmål, svar og argumenter i stedet for at lade vrede og provokation styre vores udmeldinger?

MED DE SOCIALE MEDIER har vi fået en fantastisk mulighed for at udvide den offentlige debat og løfte vores demokrati til et nyt niveau. Men bliver tonen for hård, forsvinder selve formålet med at udveksle holdninger. Derfor skal opfordringen herfra lyde: Deltag i debatten, men hold den gode tone. Og husk den nødvendige respekt for det modsatte synspunkt. Rigtig god debatlyst.


20. april 2017  •   Vollsmose Avisen 189  • 3

NYT FRA VOLLSMOSE

Fyns Politi: Anmeld eller grib ind ved dyremishandling Intet tyder på, at dyremishandling er mere udbredt i Vollsmose end andre steder. Men oplever man noget, skal det naturligvis anmeldes som alle andre ulovligheder, understreger politiet.

har været tilstrækkeligt bevismateriale til at lave en sagsbehandling.

Brug for bevismateriale

Tekst: Maja Bach Løvstrup En tidligere beboer i Vollsmose har udtalt til TV2 Fyn, at hun har oplevet, at børn har stået bag grov mishandling af katte i Vollsmose. Ifølge politiets statistikker tyder intet dog

I 2016 håndterede Dyrenes Vagtcentral 1812 over 3.000 anmeldelser om vanrøgt af dyr.

på, at det foregår i større skala i Vollsmose end andre steder. - Vi har haft 304 skarpe sa-

ger på Fyn siden 2012, hvoraf fire peger ind i Vollsmose, fortæller politikommissær

Johnny Schou og understreger, at statistikken er lavet på baggrund af sager, hvor der

Han anerkender dog, at der kan være sager, som politiet aldrig hører om. Men netop derfor er det ifølge Johnny Schou vigtigt, at man som vidne tager ansvar og hjælper politiet med at få tilstrækkeligt bevismateriale, når man ser og oplever mishandling af dyr. - Det er ikke nok, at man sender et billede ind af et tilskadekommet dyr, for det fortæller intet om hændelsesforløbet. Det kan jo være en kat, der er blevet kørt ned. Vi

har brug for en beskrivelse fra et vidne og selvfølgelig gerne oplysninger om, hvem der står bag, og gerne fotodokumentation, siger Johnny Schou.

Råb op og tag ansvar Johnny Schou understreger også, at voksne beboere i Vollsmose bør tage ansvar og tale med deres børn. - Jeg vil opfordre forældre til at tale med deres børn om, hvordan man skal behandle dyr. Og bliver man selv vidne til deciderede mishandlinger, har man en pligt til at råbe op og gribe ind. Det er det, der vil have den største effekt både her og nu og på lang sigt, slutter Johnny Schou.

Café genopliver brugt elektronik Vi skal smide mindre ud og genbruge mere, mener Keshav Parajuly, der står bag den nye Repair Café i Odense.

Hvis du er en af dem, der endnu ikke har fået skiftet til rejsekortet, så kan du få hjælp af FynBus, når de kommer forbi Vollsmose Torv. Arkivfoto: Signe Lene Christiansen

Tekst: Signe Bache Er din telefon gået i stykker? Er der hul i yndlingsbukserne? Driller bremsen på din cykel, eller virker dit strygejern ikke? Måske kan det fikses, når Repair Café slår dørene op i Vollsmose Torv lørdag den 22. april fra klokken 11.00 - 15.00. Her står frivillige klar til at hjælpe med at reparere dine ting - helt gratis.

Få hjælp til at skifte til rejsekort

Fokus på bæredygtighed Keshav Parajuly har sammen med Shristi Sharma taget initiativ til Repair Café Odense. Det går helt enkelt ud på at tilbyde et sted, hvor mennesker kan mødes for at give defekte ting nyt liv. - Vi vil gerne ændre folks tankegang med Repair Café. Der er brug for, at vi lærer at leve på en mere bæredygtig måde. Det kræver ressourcer at lave nye ting, så vi kan ikke bare blive ved med at smide ud, fortæller Keshav Parajuly, der forsker i miljøteknologi på SDU og bor i Østerhøj.

Genbrug og fællesskab Flere af de frivillige i Repair Café har ekspertise inden for særlige områder som eksem-

Der skal ofte kun små reparationer til for at få tingene til at virke igen. Foto: Repair Café

SÅ MEGET SMIDER VI UD Hver dansker skrotter 24 kilo elektroniske produkter om året. Syv ud af ti danskere har smidt noget ud, der måske godt kunne repareres. Hver gang der købes for 1000 kroner nye elektroniske apparater, bruges der kun 11 kroner på at reparere de gamle.

pelvis elektronik, tøj, cykler og møbler. Så der er god hjælp at hente, når dine gamle ting skal reddes fra at ryge til skrot. - Repair Café handler både om genbrug og fællesskab. Det giver en helt utrolig glæde, når man arbejder sammen

om et godt formål. Det er den følelse, vi gerne vil give videre til andre, siger Keshav Parajuly og fortæller om en episode fra Repair Café Odenses første arrangement i marts på Odense Friskole. - Der kom en lille dreng forbi med et stykke ødelagt lege-

- Repair Café handler både om genbrug og fællesskab. Det giver en helt utrolig glæde, når man arbejder sammen om et godt formål

’’

Keshav Parajuly, Repair Café Odense

tøj, som vi hjalp ham med at fikse. Du skulle se hans øjne, da han gik derfra. De strålede af glæde. Det var virkelig det hele værd, slutter Keshav Parajuly.

Fra den 1. juni kan der ikke længere bruges periodekort og kvikkort i bussen. FynBus kommer forbi Vollsmose i april og maj og hjælper med at få skiftet til rejsekortet.

Tekst: Signe Bache Omkring 1.200 personer i det nordøstlige Odense mangler at skifte til det nye rejsekort. Derfor vil FynBus stå i Vollsmose Torv foran biblioteket tre dage i april og maj. - Hvad enten man bare har glemt at få skiftet, eller synes det virker lidt svært med det nye rejsekort, så står vi klar til at hjælpe og svare på spørgsmål, siger Jan Gudmann Hansen, markedschef i FynBus.

Sammen med frivillige fra Den Frie Rådgivning, der taler flere forskellige sprog, hjælper de med at forny periodekortene og lave det nye rejsekort.

MØD FYNBUS Mandag den 24. og onsdag den 26. april samt onsdag den 3. maj hjælper FynBus deres kunder med at skifte til rejsekortet. Det sker i Vollsmose Torv foran biblioteket fra klokken 12.00 - 16.00. Husk at medbringe NemID eller to andre former for ID samt dit dankort. Hvis man opretter det nye rejsekort inden den 31. maj får man oprettelsesgebyret på 50 kroner tilbage. På www.rejsekort.dk kan man også selv bestille rejsekortet.


4 

•  Vollsmose Avisen 189  •  20. april 2017

Pluk fra vollsmose.dk Læs den fulde version af historierne - og meget mere - på www.vollsmose.dk

Virtuel virkelighed i Vollsmose 11. APRIL: Fredag den 7. april havde både børn og voksne i Vollsmose Torv mulighed for at blive en del af danmarkshistorien med et par virtual reality-briller på næsen. Arrangementet var en del af Danmarks Radios store satsning på formidling af danmarkshistorien, som fortsætter hele 2017 med forskellige tv-programmer, radioudsendelser og webhistorier. Målet er at fortælle danmarkshistorien på en alternativ og spændende måde. - Vi arbejder lidt ud fra devisen, at alle mennesker interesserer sig for historie, men der er nogen, som synes, at det kan være lidt voldsomt, hvis man altid skal læse det i tunge bøger. Her kan du se det og få oplevelsen af, at du faktisk er med i historien, fortæller Mikkel Hansen fra DR Historie.

Foto: Jørgen Gregersen

Mik og maddamerne 10. APRIL: Der var livlig aktivitet i køkkenet i beboerhuset i Lærkeparken mandag den 10. april, hvor Kirsten Hansen og Jonna Beyer, bedre kendt som maddamerne, havde besøg af journalisten og musikeren Mik Schack og hans følge af kameramænd og fotografer. Her optog de et afsnit af dk4programmet ’Mik Schacks Public Service’, hvor Mik Schack besøger forskellige almene boligområder og de mennesker, som bor der. Denne mandag var turen kommet til Vollsmose. - Man hører jo så meget dårligt om Vollsmose, men jeg tænker bare, når der bor næsten 10.000 mennesker herude, så kan det jo ikke være slemt det hele. Så nu måtte jeg lige komme og se stedet, lød det fra Mik Schack.

Trygt at færdes i Vollsmose 05. APRIL: I sagen hvor en frivillig fra Dyrenes Beskyttelse er blevet chikaneret i Vollsmose, gør Fyns Politi det klart, at der er tale om en enkeltstående episode, og at man kan føle sig tryg ved at færdes i bydelen. - Vi ser meget alvorligt på sagen, og vi har også allerede en god idé om, hvad det er for nogle unge, der har været involveret i episoden. Vi kan slå fast, at der ikke er tale om bandemedlemmer, fortæller politiinspektør Johnny Schou til Vollsmose Avisen. Hændelsen i Vollsmose, hvor en kvinde fra Dyrenes Beskyttelse trues og chikaneres, hænger sammen med en situation i trafikken dagen forinden, hvor kvinden et andet sted i Odense observerer, at de unge kører overfor rødt. Det er først næste dag, hvor de unge og kvinden genkender hinanden i Vollsmose, at situationen udvikler sig.

Mohammed Daabas er fængslet 05. APRIL: Den hidtidige leder af Black Army, Mohammed Daabas, er blandt de fem mænd, som de seneste uger er blevet varetægtsfængslet for knivstikkeri på en tankstation i Odense, skriver fyens.dk. Fire af de fem er tilknyttet Black Army. Alle fem er sigtet for vold af særlig farlig karakter ved et knivstikkeri den 8. marts 2017 på en 31-årig hjemløs mand ved Uno-X-tanken på Åsumvej.

Find Vollsmose Avisen på facebook og ‘synes godt om’ - så holder vi dig opdateret på nyheder, konkurrencer, arrangementer og debat om bydelen

Beboere tager skraldet i Vollsmose Det er et fælles ansvar at holde bydelen fri for henkastet affald, mener Adam Krogh, der er afdelingsformand i Bøgeparken og medarrangør af affaldsindsamlingen i Vollsmose.

Tekst: Ida Sørud Stoppede skraldesug, knuste flasker og måger, der mæsker sig i efterladt madaffald. Skrald er et generelt problem i Vollsmose, og det vil Adam Krogh fra Bøgeparken gerne gøre noget ved. Derfor er han for anden gang med til at arrangere affaldsindsamling i samarbejde med blandt andet Naturfredningsforeningen. Ifølge Adam Krogh er det særligt parkerne og de grønne områder, der er hårdt ramt af slikpapir, dåser og cigaretskod, som folk smider fra sig. - Der er to formål med affaldsindsamlingen. Det ene er at få ryddet op, især i parkerne og de grønne områder, hvor skraldet ofte får lov til at ligge. Det andet er, at vi som beboere i Vollsmose tager et fælles ansvar for det sted, vi bor, siger Adam Krogh, der mener, at bestyrelserne i de forskellige afdelinger har et ansvar for at finde løsninger på problemerne. - Hvis sugene er blokere-

de, skal der være alternative muligheder for at komme af med sit affald. Det er meget nemmere at opstille reservespande ved siden af sugene, end det er at begynde at forklare folk, hvordan de skal folde pizzaæskerne fire gange og putte dem i en pose, inden de smider dem ud, fortsætter han.

Håber på flere affaldsindsamlere I Bøgeparken har bestyrelsen sørget for, at der nu står skraldespande ved siden af skraldesugene. På lygtepælene er de åbne skraldespande skiftet ud med lukkede skraldespande. Det forhindrer beboere i at smide store sække med affald i, som mågerne efterfølgende splitter ad, så affaldet spreder sig ud i gadebilledet. Med de lukkede skraldespande er problemet ikke længere helt så omfattende, ifølge afdelingsformanden, der håber på en stor tilslutning til forårsrengøringen af Vollsmose. Siden affaldsindsamlingen

- Affald skaber affald. Hvis der ligger meget skrald et sted, signale op regelmæssigt, for ellers opfatter folk det som et tegn på, at det e

- Der er to formål med affaldsindsamlingen. Det ene er at få ryddet op, især i parkerne og de grønne områder, hvor skraldet ofte får lov til at ligge. Det andet er, at vi som beboere i Vollsmose tager et fælles ansvar for det sted, vi bor Adam Krogh, afdelingsformand i Bøgeparken

sidste år, hvor der kun deltog syv beboere, er initiativet og gruppen bag vokset, og i år er også forskellige forenin-

’’

ger involveret. Affaldsindsamling i Vollsmose finder sted den 23. april og igen til efteråret.

Plastic og cigaretter forpester grønne områder Fortsat fra forsiden [...] med deres affald i miljøgårde og skraldesug, ville tiden, som de ansatte bruger på affaldshåndtering, blive halveret.

- Det er vigtigt at fortælle børn, hvorfor man ikke skal smide affald i naturen. Så kan børnene være med til at indprente de gode vaner hos deres forældre, siger Sine Beuse Fauerby.

Flere initiativer i gang For at få bugt med skraldet i Vollsmose har flere beboere sat initiativer i gang. Et af initiativerne er en affaldsindsamling i samarbejde med Dansk Naturfredningsforening. Netop den type kampagne fungerer rigtig godt, ifølge professor i økonomisk

’’

Sine Beuse Fauerby, Dansk Naturfredningsforening

psykologi på Aarhus Universitet, John Thøgersen. - Det aktiverer folk og kommunikerer den positive norm, at her smider vi ikke affald i naturen, forklarer professoren, der har forsket i forbrugeradfærd i forhold til miljøet.

- Generelt handler henkastning af affald om motivation og muligheder. Motivationen knytter sig til opdragelse. Forældre skal lære deres børn, at det ikke er i orden at smide affald i naturen eller på gaden, siger John Thøgersen og fortsætter:

- Muligheder dækker over, hvor vanskeligt det er at komme af med sit affald. Hvis det er for besværligt, er folk tilbøjelige til at smide affaldet, også selvom de måske er opdraget til ikke at gøre det. Derfor opfordrer Dansk Naturfredningsforening også til, at både forældre og børn deltager i affaldsindsamlinger. - Det er vigtigt at fortælle børn, hvorfor man ikke skal smide affald i naturen. Så kan børnene være med til at indprente de gode vaner hos deres forældre, siger Sine Beuse Fauerby.


20. april 2017  •   Vollsmose Avisen 189  • 5

SPØRG RETSHJÆLPEN

Reager hvis du får uberettiget regning

erer det, at her er det okay at smide mere. Derfor er det vigtigt, at boligselskaberne eller kommunen bruger ressourcer på at rydde er i orden at smide affald fra sig, forklarer psykologiprofessor John Thøgersen. Arkivfoto: Jørgen Gregersen, borgerfotograf

’Affalds-sightseeing’ i Fyrreparken Bjarne Andersen har taget initiativ til en såkaldt skraldevandring i Fyrreparken – et arrangement, som forhåbentlig kan gøre både beboere og fagfolk opmærksomme på Vollsmoses problemer med affald.

Tekst: Ida Sørud - Man kan godt sige, at det er sådan en slags affalds-sightseeing. Det er Bjarne Andersens beskrivelse af, hvad en skraldevandring går ud på. Som formand for bestyrelsen i Fyrreparken og medlem af

Samarbejdsrådet i Vollsmose er han gang på gang blevet konfronteret med områdets skraldeproblemer. Nu har han besluttet at tage affære og har i samarbejde med SSP - Skole, Socialforvaltning og Politi arrangeret skraldevandring den 29. april. - Skraldevandringen hand-

ler om at komme ud og se problemerne med egne øjne. Vi rydder ikke op, vi nøjes med at kigge på affaldet. Det giver forhåbentligt stof til en løsningsorienteret dialog og diskussion efterfølgende, siger Bjarne Andersen.

Affald er et dårligt signal Ifølge Bjarne Andersen er der er flere gode grunde til at komme skrald i det offentlige rum til livs. Det forebygger nemlig ikke kun rotter, men øger også trygheden.

- Skraldevandringen handler om at komme ud og se problemerne med egne øjne

’’

Bjarne Andersen, afdelingsformand i Fyrreparken

- Affaldet sender et rigtig dårligt signal om, at herude er vi ligeglade med alting. Det skaber utryghed, forklarer han.

Har du modtaget en regning for noget, du ikke har bestilt? Så er det vigtigt, at du reagerer, hvis du vil undgå at betale gebyrer for rykkere.

kopi af et skriftligt svar til virksomheden. Hvis du ringer til virksomheden, kan du notere navnet på den medarbejder, du har talt med.

Kontakt afsenderen

Hvis du forholder dig passivt

Hvis du modtager en regning fra eksempelvis et firma eller et teleselskab for noget, du ikke har bestilt, skal du meddele afsenderen, at du ikke har bestilt varerne og derfor ikke vil betale. Det er som udgangspunkt afsenderen af regningen, der skal dokumentere, at der er indgået en abonnementsaftale eller en aftale om køb. Du skal altså kontakte virksomheden, og eventuelt også det inkassofirma, som opkræver betalingen, og meddele dem at du ikke vil betale. Det er vigtigt, at du gemmer din dokumentation på, at du har meddelt virksomheden, at du ikke vil betale - for eksempel i form af en

Hvis du ikke betaler regningen og undlader at meddele afsenderen, at du ikke har bestilt varerne, så overgår regningen til inkasso. Det betyder, at du kan komme til at være forpligtet til at betale inkassogebyrerne, selvom du i sidste ende ikke skal betale for selve købet eller abonnementet.

Hvis de stadig sender regninger Hvis virksomheden ikke vil erkende fejlen eller stadig sender regninger til dig på trods af, at de har erkendt fejlen, så kom forbi Retshjælpen Vollsmose og få hjælp med din sag.

Af Frederikke Øland juridisk rådgiver

Har du et spørgsmål om jura? Så send det til

brevkasse@retshjaelpenvollsmose.dk

AT VÅGNE I VERS

Er det nok? Er det nok at vide hvem du selv er?

HVAD KAN MAN GØRE VED SKRALDEPROBLEMERNE? Der er problemer med skrald i Vollsmose, men hvad kan man gøre for at komme problemet til livs? Vi har spurgt tre beboere. Tina Jensen, Birkeparken Når folk stiller skraldeposer ved siden af skakterne, kommer mågerne, og der ender med at være skrald ud over det hele. Der bliver også smidt flasker, så man skal kigge ned, når man går med sine hunde, for at de ikke skærer poterne. Nogen kaster også køleskabe og senge ud fra altanerne. Kameraovervågning og bøder kunne være en løsning. Vollsmose er et dejligt område, men folk burde passe bedre på det.

Heidi Agergaard Jensen, Egeparken Vi skal være bedre til at smide affaldet de rigtige steder. Det kunne være en idé at holde en form for kursus, hvor emnet er skrald, og hvor man snakker om, hvad man kan gøre for, at området bliver pænere at se på. Der er den dér affaldstur en gang om året, men en gang om året er ikke nok. Det ville måske hjælpe, hvis man fik bedre information om, hvor og hvordan man kommer af med sit skrald.

Carsten Dam, Bøgeparken Uden at generalisere alt for meget, så tror jeg, at de unge sviner lidt mere, end andre måske gør. Det er svært at sige, hvad man skal gøre ved det. Måske kunne man snakke med forældrene og forsøge at gøre de unge opmærksomme på, at det også er rart for dem selv, hvis området ser rent og pænt ud. Under alle omstændigheder tænker jeg, at det er fint at have fokus på det.

er det nok at tro på hvad du selv gør? er det nok at sige hvad du selv mener? er det nok at andre også ved hvem de er? er det nok at andre også tror på hvad de gør? er det nok at andre også siger hvad de vil?

Af Jørgen Nancke


6  •  Vollsmose Avisen 189  •  20. april 2017

Ansigt og udsigt - Vollsmose set Socialt boligbyggeri i USA og Danmark er to vidt forskellige størrelser, konstaterede den amerikanske fotograf Josiah Jinrich, da han var på fotoreportage i Vollsmose i starten af marts.

Foto: Josiah Jindrich, borgerfotograf Tekst: John Bonde, borgerjournalist Aktivitetsbaner, grillområder og smuk natur præger indersiden af Vollsmose. Ifølge den amerikanske fotograf Josiah Jinrich, der besøgte Vollsmose i starten af marts, er det langt fra det, der kendetegner amerikanske ghettoområder. - Der ville forfald og misligholdelse være det dominerende billede, fortæller Josiah Jinrich, der til dagligt bor i Chicago. Josiah hæftede sig også ved de mange legepladser i Vollsmose. - I USA kunne man ikke drømme om at sætte en legeplads op ved et socialt boligbyggeri. Det ville betyde tilskadekomne børn og efterfølgende store erstatningskrav til ejerne, vurderer den amerikanske fotograf, der generelt er begejstret over Vollsmoses arkitektur og idéen omkring fælleshuse, hvor beboerne mødes til forskellige aktiviteter. Josiah Jinrich fangede en masse fine Vollsmoseøjeblikke med sit kamera. Se dem her.


20. april 2017  •   Vollsmose Avisen 189  • 7

t igennem en amerikaners linse


8  •  Vollsmose Avisen 189  •  20. april 2017

MENNESKER I MOSEN

Vollsmose er ideel, når zombierne kommer Martin Schjönning fra Bøgeparken har netop udgivet sin tredje horrorroman ’Kværnen’. Han har fundet inspiration fra Vollsmose til nogle af bogens helte og hovedpersoner.

Uddrag fra ’Kværnen’ ”Mumadi stod ved døren mellem haven og køkkenet. Øksen hang fra hans hånd med en selvfølgelig skødesløshed, der antydede, at våbenet blot var en naturlig fortsættelse af den tætbyggede mands arm. Bag hans gråsprængte skæg var munden en stram, bekymret streg ...”

Tekst: Signe Lene Christiansen En tjetjener, en afghaner, en inder og en somalier. Det er nogle af de hovedpersoner, der forsøger at klare sig i et samfund, hvor zombier i massevis udgør en konstant trussel mod de mennesker, der har overlevet dommedag. De sidste rester af menneskeheden i Martin Schjönnings nye roman ‘Kværnen’ er en mangfoldig gruppe, og inspirationen til persongalleriet kommer fra forfatterens egen baghave. - Jeg finder inspiration i Vollsmose. Til denne bog er jeg blevet inspireret af befolkningen herude, hvor vi er et varieret udbud af menneskeheden, der fungerer helt fint sammen, fortæller Martin Schjönning, der bor i Bøgeparken.

Blev politisk alligevel Ifølge forfatteren er den illustrerede zombiefortælling en god blanding af uhygge, kærlighed, psykologiske portrætter og splat med en portion samfundskritik oveni. - Bogen kritiserer vores nuværende samfund ved at vise, hvordan overleverne klarer sig, fordi de ikke gør forskel på folk baseret på hudfarve og religion. Gruppen af overleve-

” ... Med den frie hånd pegede Mumadi lydløst ind i køkkenet. Mørket, der herskede inde i huset, blev understreget af det malplacerede gyldne solskin, der velsignede den forsømte have. Ricko nikkede til Mumadi og forsvandt ind i dette mørke.”

Forfatter Martin Schjönning har boet i Bøgeparken fire år og har fundet inspiration fra Vollsmose til flere af sine bøger. Arkivfoto: Thomas Gam Nielsen

- Gruppen af overlevere, som bogen følger, kommer fra hele verden og har overlevet, fordi de respekterer hinandens forskelligheder Martin Schjönning, forfatter

re, som bogen følger, kommer fra hele verden og har overle-

’’

vet, fordi de respekterer hinandens forskelligheder, siger

Martin Schjönning og forklarer, at hans udgangspunkt for at skrive bogen egentlig ikke var politisk. - Men jeg tænkte på, hvem der ville overleve i et apokalyptisk samfund fuld af zombier. Det er mennesker, der har krydset Middelhavet i en lille gummibåd, nok mere eg-

net til end en lokal it-mand, fordi de har håndteret store kriser før.

En befolkning med ressourcer Selv ser Martin Schjönning bogens gruppe af overlevere som et symbol på, at vi i dag

ikke gør brug af de menneskelige ressourcer, samfundet har til rådighed. De fleste ‘indfødte europæere’ i ’Kværnen’s tyske univers er da også blevet til zombier, fordi de ikke var forberedt på overlevelsessituationen, forklarer Martin Schjönning og fortæller: - Mens jeg skrev ’Kværnen’ tænkte jeg også på, at Vollsmose ville være et optimalt sted at være, når zombierne kommer. Her er grønne områder, der kan omdannes til landbrug, boliger, der kan klare alt, og en befolkning der kan klare sig under svære vilkår, og som har mange ressourcer. ‘Kværnen’ udkom den 24. marts på forlaget Calibat.

Bent Bøllingtoft troede på Vollsmose I marts døde FABs direktør Bent Bøllingtoft pludseligt. Han efterlader sig et stort tomrum i boligorganisationen, der blandt andet administrerer lejligheder og rækkehuse i tre afdelinger i Vollsmose.

Tekst: Maja Bach Løvstrup Den 27. marts døde FABs direktør Bent Bøllingtoft pludseligt på Odense Universitetshospital, hvor han var indlagt efter en operation. Gennem 42 år havde Bent Bøllingtoft sin daglige

gang i FAB, der blandt andet administrerer lejligheder og rækkehuse i Tjørnehaven, Birkeparken og Fyrreparken. Gennem de seneste 10 år har han fungeret som administrerende direktør i boligorganisationen, og siden Vollsmoses Sekretariatets

forvandling af Vollsmose. Han har overfor Vollsmose Avisen ved flere lejligheder udtrykt, at han så et stort potentiale i Vollsmose, som især en kommende letbane kunne være med til at realisere. - Jeg kan sagtens se for mig, at Vollsmose bliver et hipt sted, lød det fra boligdirektøren i en artikel i Vollsmose Avisen i oktober 2015. tilblivelse i 2012 har han også haft en plads i sekretariatets bestyrelse. Han var dermed helt tæt på processen omkring den forestående fysiske

Respekt for beboerne Det var vigtigt for Bent Bøllingtoft, at der blev tænkt

kvalitet og bæredygtighed, når FAB skulle bygge og renovere. Han var for eksempel manden bag Danmarks første røgfrie almene boligafdeling og boliger med varmepumper, solceller og græs på taget. - Bent var en sjælden kombination af visionær og jordnær. På den ene side var han enormt god til at tænke ud af boksen, og på den anden side var han bevidst om, at det skulle give mening for beboerne. ’Det er jo beboernes penge, vi bygger for’, sagde han altid, fortæller kunde-

chef Jacob Michaelsen. Som chef og kollega, omtaler Jacob Michaelsen også Bent Bøllingtoft i rosende vendinger. - Han var både rummelig og retfærdig. Det lå ham meget på sinde at være tilgængelig for alle medarbejdere, og han tog sig tid til at tale med alle. Han vil virkelig blive savnet af mange, slutter Jacob Michaelsen. Bent Bøllingtoft blev 63 år og efterlader sig hustru, tre døtre, svigersønner og børnebørn.


20. april 2017  •   Vollsmose Avisen 189  • 9

SPORTEN

Gamere var fodboldstjerner for en dag ‘FIFA er fremtiden’

Der var fodbold på hjernen og kampgejst i luften, da 24 unge mænd mødtes til et vellykket eSportsarrangement i Vollsmose Torv den 1. april.

Zeze Eric Bodjo stod bag FIFA-turneringen den 1. april og arbejder nu på at gøre turneringen til et månedligt arrangement for unge i Vollsmose Torv.

Tekst: Signe Lene Christiansen Foto: Jørgen Gregersen, borgerfotograf

Tekst: Thomas Lyck, borgerjournalist Foto: Jørgen Gregersen, borgerfotograf Varmen er trykkende, luftfugtheden nærmer sig 100 procent, og decibelstyrken er en rockkoncert værdig. 24 unge mænd er samlet til FIFA-turnering, hvor de for en kort stund forvandles til internationale fodboldstjerner. Faciliteterne i det lille varme lokale i Vollsmose Torv denne første lørdag i april kan dog ikke helt måle sig med de store arenaer, hvor Lionel Messi og Cristiano Ronaldo boltrer sig til daglig. Men det betyder ikke så meget, mener 19-årige Dennis Filipovic, der er en af de frivillige bag arrangementet. - Så længe der bliver gået til den, niveauet er fornuftigt og folk hygger sig, er jeg tilfreds, siger Dennis

Abdikadir Casillas vandt FIFA-turneringen og en præmie på 1.350 kroner.

Filipovic, der har ansvaret for, at teknikken fungerer, og turneringen forløber som planlagt.

Går efter guldet En af deltagerne er 20-årige Osama Louati, der normalt ikke bruger så meget tid på FIFA i sit travle hverdagsliv. Han finder kun joysticket frem, hvis en kammerat i ny og næ lokker ham til en duel. På trods af den mang-

lende træningsindsats føler han sig dog på ingen måde rusten, og hans egne forventninger til dagen er tårnhøje. - Jeg går helt klart efter guldet, lyder det fra den unge FIFA-spiller. Noget tyder da også på, at Osama Louati har heldet og evnerne med sig i dag. I den kamp, han skulle vinde for at gå videre, var han bag ud 0-2, og efter en afbrændt mulighed for at reducere på

et straffespark så det sort ud. Imod alle odds fik han alligevel vendt stillingen og gik videre til kvartfinalen. Sidst på dagen var det dog Abdikadir Casillas og ikke Osama Louati, der stod 1.350 kroner rigere på sejrsskamlen. Rasmus Mollerup tog andenpladsen og de 500 kroner, der fulgte med, mens Abdullah El CheikhKhalil tog tredjepladsen med en præmiesum på 350 kroner.

Hvor kom idéen til en FIFAturnering fra? På et tidspunkt var jeg i Spanien, hvor der var mange organiserede steder, man kunne spille FIFA sammen med andre. Jeg elsker selv FIFA, så jeg begyndte at holde turneringer hjemme hos mig selv, men til sidst var der ikke plads nok. Der er mange rigtig dygtigere spillere i Vollsmose, der sidder derhjemme bag deres egne skærme, så turneringen handler om at samles om spillet og have det sjovt. Er FIFA ikke noget, man spiller for sin egen underholdnings skyld? FIFA og eSport er fremtiden,

og flere klubber har allerede FIFA-spillere på kontrakt. Mange tror stadig, at man bliver lad af at spille, og mange forældre er bekymrede, hvis deres børn har den interesse. Men vi drikker ikke bare Red Bull og spiser chips. Jo bedre form du er i, jo hurtigere tænker og reagerer du. Hvorfor vil du arrangere flere turneringer? Det giver selvtillid, hvis man er god til noget og bliver støttet af sine omgivelser. Der er mange, der har skrevet til mig, fordi de savner et sted at konkurrere mod hinanden. Nu kan de dyrke spillet sammen på et professionelt niveau, men i amatørrammer.

EN FIFA-SPILLER BERETTER

Ekspert: eSporten vinder frem Computerspil på konkurrenceplan er i hastig udvikling i Danmark. Chancen for at leve af at spille FIFA er dog minimal, siger ekspert.

Tekst: Ida Sørud Foto: Jørgen Gregersen, borgerfotograf I januar sidste år vandt det danske Counter-Strikehold ’Astralis’ ELeague Major-finalen i USA og næsten 3,5 millioner danske kroner. I sommeren 2016 skrev fodboldklubben OB kontrakt med FIFA-spilleren Lasse Bækkelund, som

Flere politikere mener, at eSport bør anerkendes som en sportsgren, men Danmarks Idrætsforbund nægter.

nu repræsenterer klubben i alle eSport-arrangementer, han deltager i. eSporten, som er betegnelsen for udøvelse af computerspil på konkurrenceplan, er i ha-

stig udvikling i Danmark.

Svært at blive professionel Selvom computerspil har været populært i mange år, er det

først inden for de seneste par år, at Danmark har fået øjnene op for eSportens potentialer, forklarer Søren Hoffmann Hansen, der er innovationschef på Danmarks eneste spilgymnasium ’Game College’ i Grenaa. - Der er kommet et mainstream fokus på eSport, som gør det interessant for sponsorer at poste penge i sporten, og dermed kan det udvikle sig. Ifølge innovationschefen er det dog de færreste, som skal regne med at kunne leve af at spille computer. - Chancen for at kunne leve af at spille FIFA eller CounterStrike kan sammenlignes med chancen for at blive professionel fodboldspiller. Det sker ikke for så mange, siger Søren Hoffmann Hansen.

Tekst: Abdullah Khalil - Det var ikke bare en almindelig turnering, men en turnering på professionelt niveau. Den vakte en masse interesse blandt os unge, fordi der er mange i Vollsmose, der går op i FIFA og er dygtige til det. Der kom mange, der var motiverede og tændte på at konkurrere mod hinanden. Turneringen var kun for de bedste spillere, og det gav et højt niveau. Der var mange relativt tætte kampe, hvor flere fik kamp til stregen. Det var fedt at se så mange,

der elsker at spille FIFA - og som går op i det - samlet på et sted. Mange undervurderer alvoren af eSport, men det kræver både disciplin, overblik og koncentration. Eric Bodjo (arrangør red.) lavede et fantastisk godt stykke arbejde, og han gjorde turneringen så professionel som mulig. Jeg spiller selv på FIFA-holdet i Marienlyst Esport, og når jeg sammenligner turneringen i Vollsmose med andre, jeg har været til, så kan jeg ikke se meget forskel. Så jeg håber inderligt, at turneringen var én ud af mange.


10 

•  Vollsmose Avisen 189  •  20. april 2017

KALENDEREN Smerte som kunst | 20. april – 24. maj

I SUPGISEER17

DANMARK SAMMEN

KOM OG VÆR MED Danmark Spiser Sammen | 28. april Kom til hyggelig fællesspisning i Vollsmose Kulturhus, når ’Danmark Spiser Sammen’ igen løber af stablen. Vi skal snakke, hygge og spise på tværs af generationer, kulturer og samfundslag.

Hvordan ser ubegribelig fysisk smerte ud? Udstillingen (I) er et værk bestående af 11 smertevisualiseringer, hvor kunstner Katrine Skovsgaard har taget portrætfotografier af en række mennesker med kroniske smerter, som efterfølgende har påmalet deres personlige oplevelse af egne smerter. Tid: Mandag-fredag frem til den 24. maj Sted: Vollsmose Kulturhus, Odense NØ Entré: Gratis

Repair Café | 22. april Få repareret elektronik og tøj eller gå i gang med dit eget DIY-projekt, når konceptet Repair Café for første gang finder sted i Vollsmose. Vollsmose Bibliotek udlåner i dagens anledning en række bøger, der kan hjælpe dig videre med dit eget projekt. Tid: Lørdag den 22. april kl. 11.00-15.00 Sted: Foran Vollsmose Bibliotek, Odense NØ Entré: Gratis

Jean Bernard, der er indehaver af butik Afrique på Vollsmose Torv, sammensætter aftenens menu. Det bliver et typisk, traditionelt måltid fra Elfenbenskysten med specialiteter fra egen butik. Den professionelle kora-musiker Basiru Suso kommer også og underholder med sit 21-strengede instrument og vestafrikanske hymner. I tråd med fællesskabstanken bag ’Danmark Spiser Sammen’ er det muligt at give en hånd med i borddækningen, madlavningen og afrydningen. De, der hjælper til, spiser med til en reduceret pris. ’Danmark Spiser Sammen’ er et tilbagevendende initiativ fra ’Folkebevægelsen mod Ensomhed’ og har til formål at fremme fællesskaber gennem måltider. Tid: Fredag den 28. april kl. 17.00 - 19.00 Sted: Vollsmose Kulturhus, Odense NØ Entré: Medhjælperbillet: 30 kr. Almindelig billet: 60 kr. Børnebillet (u.8 år): 30 kr. Billetter købes via www.vollsmosekulturhus.dk

B1909 vs. Marstal IF | 22. april To hold fra Fyns bedste fodboldrække - Albaniserien - tørner sammen på 9’ernes hjemmebane, når herrerne fra B1909 møder Marstal IF. Tid: Lørdag den 22. april kl. 14.00 Sted: Gillested Park, Gillestedvej 12, Odense NØ Entré: Voksne 40,- kr., unge under 18 år og pensionister 20,- kr. Børn under 14 år har gratis adgang.

Stiftende generalforsamling | 24. april

Pigeliv holder fødselsdag | 26. april

Affaldsindsamling | 23. april Vær med til at holde Vollsmose pæn og ren, når frivillige beboere igen i år inviterer alle til affaldsindsamling. Børn, unge og voksne kan møde op ved miljøgården i Lærkeparken, H.C. Andersen Skolen og Multibanen bag ved Bøgeparken, hvis de vil hjælpe til. Deltagere får tildelt udstyr og et område, som de skal samle affald i. Tid: Søndag den 23. april kl. 13.00-15.00 Sted: Lærkeparken, H.C. Andersen Skolen og Bøgeparken, Odense NØ Entré: Gratis

Den internationale kvindecafé i Vollsmose afholder stiftende generalforsamling i Vollsmose Kirke. Foreningens formål er at styrke kvinders ligestilling, synlighed og handlekraft gennem forebyggelse, information og netværksskabende aktiviteter samt bekæmpe psykisk og fysisk vold mod kvinder og børn i Odense. Tid: Mandag den 24. april kl. 16.15 Sted: Vollsmose Kirke, Odense NØ Entre: Gratis

Pigeliv fylder syv år og inviterer i den anledning piger, frivillige, forældre, samarbejdspartnere og andre interesserede til fødselsdag og efterfølgende generalforsamling. Eftermiddagen byder på forskellige aktiviteter og kage. Generalforsamlingen begynder kl. 18.00. Tid: Onsdag den 26. april kl. 15.00-18.00 Sted: VIVO, Vollsmose Allé 18, Odense NØ Entré: Gratis


20. april 2017  •   Vollsmose Avisen 189  • 11

KALENDEREN Mallebrok og Afenginn | 27. april

H.C. Andersen Paraden | 2. maj

B1909 vs. Ubberud IF | 2. maj To hold fra Fyns bedste fodboldrĂŚkke - Albaniserien tørner sammen pĂĽ 9’ernes hjemmebane, nĂĽr herrerne fra B1909 møder Ubberud IF. Tid: Tirsdag den 2. maj kl. 18.45 Sted: Gillested Park, Gillestedvej 12, Odense NĂ˜ EntrĂŠ: Voksne 40,- kr., unge under 18 ĂĽr og pensionister 20,- kr. Børn under 14 ĂĽr har gratis adgang.

Mallebrok

Mia Guldhammer, vokal | Morten Musicus, hakkebrĂŚt, cittern og vokal | Jonas Lindh, basun og kor David Mondrup, beats, sounds, elektronik og kor | Jacob Lund,trommer/percussion

Eventyrtime | 3. maj

Afenginn

Rasmus Krøyer, klarinetter | Niels Skovmand, violin | Kim Rafael Nyberg, mandolin, mandola Erik Olevik, cello, elbas | Kaare Munkholm, marimba, piano | Gustav Rasmussen, trombone, effekter Ulrik Brohuus, trommer, percussion | Knut Finsrud, trommer, percussion | Jonas Nakel, lyd, live elektronik

NĂĽr folktronica-bandet Mallebrok og ’bastard etno’-orkesteret Afenginn er pĂĽ plakaten, venter der publikum en dobbeltkoncert ud over det sĂŚdvanlige. Mallebrok tager afsĂŚt i fortid og nutid i et sammensurium af folkemusik, eksperimenterende electronica, jazzede inspirationer og pop. Mallebrok lyder som ingen andre, nĂĽr deres hakkebrĂŚt, cittern, basun, elektronik, percussion og kraftfuld vokal er i spil pĂĽ scenen. OgsĂĽ Afenginn tager publikum med pĂĽ en rejse i et musikalsk univers. Afenginn byder pĂĽ alt fra hĂŚsblĂŚsende rytmer og stille øjeblikke og leverer kompliceret musik fremført med stort engagement og indlevelse. Afenginn et stĂŚrkt bud pĂĽ et overbevisende live orkester, der kan tryllebinde publikum. Der er sĂĽledes al mulig grund til at se frem til denne ganske sĂŚrlige, inciterende dobbeltkoncert. Tid: Torsdag den 27. april kl. 19.00 - 22.00 Sted: Vollsmose Kulturhus, Odense NĂ˜ EntrĂŠ: 120 kr. i forsalg pĂĽ Kulturhusets hjemmeside. 160 kr. i døren

Det er ganske vist, at nĂĽr forĂĽret kommer, sĂĽ fĂĽr Vollsmose besøg af H. C. Andersen Paraden. Torben Iversen stĂĽr i spidsen for Paraden, der bestĂĽr af en gruppe børn og voksne. Paraden vil underholde med optrin fra forskellige H. C. Andersen-eventyr i omkring 40 minutter. Arrangementet er primĂŚrt for yngre elever fra de lokale skoler. Tid: Tirsdag den 2. maj kl. 14.30 Sted: Vollsmose Kulturhus, Odense NĂ˜ EntrĂŠ: Gratis men tilmelding via odensebib.dk

John Bonde lĂŚser ’RødhĂŚtte’ og ’Hvad fatter gør er altid det rigtige’ højt, og Birgitte Meinhardt synger for og med børnene. Arrangementet afsluttes med et filmatiseret eventyr, som denne gang er ’Svinedrengen’. Arrangementet varer cirka en time. Tid: Onsdag den 3. maj kl. 10.00 Sted: Vollsmose Bibliotek, Odense NĂ˜ EntrĂŠ: Gratis men tilmelding via odensebib.dk

.5k00(50$5.(' )UHGDJ/ºUGDJRJ6ºQGDJIUD.O Fredag, lørdag og søndag WLOS§IºOJHQGHGDWRHU fra klokken 10.00 - 17.00

pü følgende datoer:

Skraldevandring | 29. april Kom med pĂĽ ’affalds-sightseeing’ sammen med andre beboere og SSP. Der bliver kigget pĂĽ omrĂĽdets skraldeproblem, hvorefter der er lagt op til løsningsorienteret debat over en kop kaffe i beboerhuset. Arrangementet er for alle interesserede. Tid: Lørdag den 29. april kl. 13.00-15.00 Sted: Beboerhuset i Fyrreparken, Odense NĂ˜ EntrĂŠ: Gratis

0DM -XQL -XOL $XJXVW 6HSWHPEHU

Bankospil i LĂŚrkereden | 1. maj Der spilles om 24 pĂŚne gennemgĂĽende gevinster og to ekstra. Derudover er der lotteri, puljespil og døde duer med mere. Kaffe og te med brød samt sodavand kan købes til rimelige priser. Tid: Mandag den 1. maj kl. 19.00 Sted: LĂŚrkeparkens beboerhus, Odense NĂ˜ EntrĂŠ: Gratis

Foredrag: ’Hvorfor fejrer vi 1. maj’ | 1. maj Den 1. maj 1890 blev den første internationale kampdag afholdt i Danmark i FĂŚlledparken i København, men ogsĂĽ i Odense bliver dagen markeret med taler og festligheder. I kirkecafĂŠen fortĂŚller Anne-Lise Arnstrup om, hvorfor vi fejrer 1. maj, og hvordan kampdagen har ĂŚndret sig siden 1890. Tid: Mandag den 1. maj kl. 14.30 Sted: Vollsmose Kirke, Odense NĂ˜ EntrĂŠ: Gratis

2NWREHU 1RYHPEHU 'HFHPEHU

9ROOVPRVH7RUY

)LQGRVKHU


12 

•  Vollsmose Avisen 189  •  20. april 2017

BAGSIDEN

Irske kartoffelscones Det skal du bruge

Tekst: Niels Just Rasmussen Ovenpå de mange påskefrokoster har vi denne gang valgt en meget let og enkel ret, nemlig irske kartoffelscones. De er helt oplagte at tage med i kurven, når maden for eksempel skal nydes under åben himmel. Det gør irerne eksempelvis i april, hvor den årlige Irish National Hunt Festival finder sted på væddeløbsbanen i Punchestown i Irland. Et femdages program byder på de skarpeste løb, de bedste kuske og de sejeste heste, og er samtidig garneret med underholdning for hele familien i en typisk afslappet irsk atmosfære. Væddeløbsbanen i Punchestown bruges også til musikarrangementer. Eksempelvis i juli måned, hvor Oxegen rockfestivalen løber af stablen. Her har prominente rockbands siden 2004 givet koncerter. Blandt andet gav australske ACDC i 2009 en fantastisk koncert foran 70.000 mennesker. Men irske kartoffelscone kan nydes både til sport og musik. Velbekomme.

(4 personer)

3 ¾ dl mel 2 ¼ tsk. bagepulver 2,5 dl kolde, mosede kartofler 30 g smeltet smør Ca. 2 dl mælk 1 ¼ dl groftreven ost, der smager af noget Servering Serveres som frokostret eller som en del af en buffet

Sådan gør du: Forvarm ovnen til 200 grader. Sigt mel og bagepulver i en skål og rør de mosede kartofler i. Tilsæt smør og mælk og rør blandingen sammen til en blød dej. Vend dejen ud på et meldækket bord.

VIND BIOGRAFBILLETTER

Send kuponen til Vollsmose Avisen, Vollsmose Sekretariatet, Vollsmose Allé 10, 5240 Odense NØ - eller send løsningsordet samt navn, adresse og telefonnummer i en mail til vind@vollsmose.dk inden torsdag den 27. april 2017. Så er du med i lodtrækningen. Sidste udgaves vinder blev: Ella Brock.

Ælt dejen let og del den i otte portioner. Rul hver portion ud til en pølse på ca. 25 cm. Form pølserne til knuder. Sæt knuderne på en bageplade, pensl med mælk og drys med ost. Bag dem, indtil de er gyldenbrune.

Va189  

Vollsmoses lokale avis

Va189  

Vollsmoses lokale avis

Advertisement