Page 1

Nummer 187 • 16. marts 2017

Udgives af Vollsmose Sekretariatet

ER DER EN LÆGE TILSTEDE?

TIL KAMP MOD KRÆFT

Det er 13 år siden, der sidst var en læge i Vollsmose. Få et overblik over udviklingen. Side 4-5

Beboere arrangerer indsamling til Kræftens Bekæmpelse Side 4-5

FRA AVISDRENG I VOLLSMOSE TIL KENDT PLADEVENDER 

SIDE 6-7

Foto: Jørgen Gregersen

Fatman Returns

LÆS OGSÅ: Letbanens forsinkelse side 3 • Oversigt over feriehjælp side 7 • FIUK er mere end fodbold side 9

Røde Kors åbner café for ældre Hver anden torsdag kan ældre, der søger samvær, mødes med ligesindede i en ny café ved Vollsmose bibliotek.

Tekst: Ida Sørud Hyggelige snakke, foredrag, banko og musik. Det er bare et udpluk af de aktiviteter, som er på programmet i Røde Kors Odenses nyopstartede café i Vollsmose. Caféen henvender sig til ældre, som har lyst til at komme ud og møde nye mennesker i trygge om-

givelser. Og der er i høj grad brug for caféen. Det mener i hvert fald Jette Ørnstrup, som er cafékoordinator hos Røde Kors Odense. - Caféen er et alternativ til at få en besøgsven. Der har været stor efterspørgsel på besøgsvenner i Vollsmose. Faktisk står omkring 20 ældre fra området på ven-

teliste, men det er svært at rekruttere frivillige til Vollsmose, så vi kan ikke imødekomme den store efterspørgsel. Derfor var det oplagt, at vi i stedet for etablerede en café herude, siger Jette Ørnstrup.

Mange ældre er ensomme I Røde Kors Odense oplever de, at mange ældre i en eller anden grad oplever ensomhed. Børnene er måske flyttet til den anden ende af landet, vennerne er gået bort, og det

- De ældre skal opleve, at der er nogen, som bekymrer sig om dem

’’

Jette Ørnstrup, cafékoordinator hos Røde Kors Odense

kan være svært at møde nye bekendtskaber. I caféen er der folk, som lægger mærke til de ældre og tager hånd om dem. - Vi gør meget ud af at være

opmærksomme og spørge ind til de besøgende. Hvis de har været væk fra caféen i længere tid, spørger vi dem hvorfor. De ældre skal opleve, at der er nogen, som bekymrer sig om dem, siger Jette Ørnstrup.

Leder med personlig erfaring Lederen af caféen i Vollsmose hedder Jacob Kofoed Larsen. Han har selv oplevet at være ensom, og det var en af grundene til, at han takkede ja, da han blev spurgt, om

han havde lyst til at være leder for den nye café, der holder til i lokaler hos Vollsmose bibliotek. - Jeg kender selv til ensomhed og kan bruge mine egne erfaringer i arbejdet. Jeg har lyst til at give noget til mennesker, som står i samme situation, som jeg engang selv stod i, fortæller Jacob Kofoed Larsen. Caféen har åbent torsdag i ulige uger fra kl. 14.00-16.00, og det koster kr. 20 at deltage. Prisen inkluderer kaffe og kage.


2  •  Vollsmose Avisen 187  •  16.. marts 2017

Signe Lene Christiansen Redaktør for Vollsmose Avisen silch@vollsmose.dk Tlf. 20 41 48 79

Nanna Muusmann Chef for Vollsmose Sekretariatet (ansvarshavende) nbmu@vollsmose.dk

Borgerbidrag i denne udgave Nibras Aziz John Bonde Jørgen Gregersen William Thorup Hansen Line Kürstein Jørgen Nancke Salem Said Sarwa Sharif BILLEDET FORTÆLLER: Foråret er officielt i gang, men det holder nu ikke regnvejret tilbage. Heldigvis bød søndag den 5.

Bliv borgerjournalist for avisen Vollsmose Avisen vil medvirke til at gøre Vollsmose til et endnu bedre sted at bo og leve. Avisen er beboernes avis - både som kilde til oplysning og som et medie, hvor borgerne selv kan bidrage aktivt med idéer, skrive artikler eller tage billeder. Har du lyst til at skrive eller fotografere? Har du lyst til at være med på holdet? Eller har du bare en idé til en historie, som du mener, avisen bør tage op? Så er du meget velkommen til at kontakte redaktionen eller kigge forbi Vollsmose Sekretariatet til en snak.

Indlevering af materiale Alle er velkomne til at komme med forslag til artikler og indlæg. Materiale sendes til Vollsmose Avisen, Vollsmose Sekretariatet, Vollsmose Allé 10, 5240 Odense NØ – eller på mail til avis@vollsmose.dk. Redaktionen forbeholder sig ret til at redigere i alt indsendt materiale.

Kommende aviser og deadlines Har du et arrangement eller en artikel, du gerne vil have med i avisen, kan du se de aktuelle deadlines herunder. Bemærk dog, at jo tidligere du indleverer materiale, jo større er muligheden for at få det med i avisen. Kontakt venligst redaktøren på tlf. 20 41 48 79, hvis du har spørgsmål. Udgivelsesdato: Torsdag den 30. marts Deadline: Torsdag den 23. marts Udgivelsesdato: Torsdag den 20. april Deadline: Onsdag den 12. april Redigering og layout: Bjarne Kjær Simonsen Tryk: Grafisk Produktion Odense Oplag: 14.750 Distribution: Post Nord

Hvis du ikke får din avis Vollsmose Avisen husstandsomdeles gratis. Hvis du ikke modtager avisen, skal du kontakte Post Nord kundeservice på tlf. 70 70 70 30.

marts både på sol og regn, og Line Kürstein fra Lærkeparken fangede sidst på eftermiddagen denne regnbue over Vollsmose, da hun kom ud fra Rema1000 ved kolonihaveforeningen Søndergårds Haver. Regnbuer opstår, når regn og sol mødes i luften, fordi lysstrålerne bliver brudt og spejlet i regndråberne. Det farverige fænomen har i årtusinder fascineret mennesker, og regnbuen optræder i flere mytiske fortællinger. Tror man på den irske folketro om, at der står en krukke guld for enden af regnbuen, så findes der altså en guldskat et sted i Vollsmose. Foto: Line Kürstein, Lærkeparken

LEDER

Kunsten at træffe valg Master Fatman gik med aviser i Vollsmose i 70’erne, men valgte sidenhen at forfølge sin musikdrøm og blev Danmarks berømte karmakonge. Zaher El-Khatib drømte om at blive sanger, men endte i stedet på maskinmesteruddannelsen, hvor der dog viste sig at være mangel på praktikpladser. Derfor valgte han at takke ja til A-kassens tilbud om at blive ejendomstekniker, og i dag kan man støde på Zaher, der med egne ord er ‘meget, meget tilfreds’ med tilværelsen, når han eksempelvis slår græs i Egeparken og Bøgeparken. Man siger, at livets veje er uransagelige. Det tager drejninger og krumspring, som vi ikke havde forudset, men er naturligvis i høj grad præget af de valg, vi træffer – eller ikke træffer – undervejs. Hver dag og hele tiden bliver hjernen stillet overfor valgmuligheder. Nogle valg træffer vi instinktivt - for eksempel beslutningen om at trække vejret. Andre giver sommerfugle i maven og søvnløse nætter. Det er de valg, vi har brug for at tænke over. For eksempel beslutningen om at droppe en karriereplan til fordel for noget andet. Selvom vi som mennesker har en indbygget evne til at vælge ud fra erfaringer, kan nogle valg alligevel være svære at træffe. Men faktisk viser forskningen, at personer, der tænker for længe, generelt træffer dårlige beslutninger. Derfor kan det til tider være fornuftigt nok at gå efter den første indskydelse. Og skulle vi træffe et ’forkert valg’, skal vi måske hellere se det som noget, der gør os klogere på livet. For måske har vi valgt at sige ja til noget nyt eller fremmed, der giver en ny

Af Signe Lene Christiansen

- Man siger, at livets veje er uransagelige. Det tager drejninger og krumspring, som vi ikke havde forudset, men er naturligvis i høj grad præget af de valg, vi træffer eller ikke træffer undervejs indsigt og nye erfaringer, som vi kan bruge i andre sammenhænge senere i livet. I ‘Mennesker i Mosen’ på side 8 kan du møde Zaher, der fortæller om, hvordan han blandt andet har opnået en større kulturforståelse og lært ikke at dømme andre mennesker for hurtigt, fordi han i sin tid var modig og valgte at sige ja til jobbet som gårdmand i Vollsmose, selvom det ikke lige var det, han i første omgang havde drømt om. Og på side 6 og 7 kan du læse mere om Master Fatman, der forlod Vollsmoses avisrute til fordel for København for at forfølge musikken. Det er blot nogle af de valg, som de to har truffet, og som har fået betydning for deres foreløbige livshistorier. Rigtig god læselyst.


16. marts 2017  •   Vollsmose Avisen 187  • 3

NYT FRA VOLLSMOSE

Hybenhaven i dialog om nye veje og stier Bedre belysning, gode vejbelægninger, spændende aktivitetspladser og tryg færdsel var nogle af de emner, der optog de mange beboere, der var mødt op til dialogmøde.

- Jeg blev meget positivt overrasket over at høre, at sivegaden skal være en stille og rolig vej, hvor der netop er tænkt over, hvordan man får bilerne til at køre langsomt

’’

Anja A. Larsen, beboer i Hybenhaven

Tekst: Signe Bache Foto: William Thorup Hansen, borgerfotograf Stemningen var positiv, og snakken gik lystigt, da omkring 60 af Hybenhavens beboere i sidste uge mødtes til dialogmøde i afdelingens fælleshus. Her blev de præsenteret for de foreløbige skitser til det nye anlægsarbejde, der efter planen går i gang til sommer.

Beboere kvalificerer planer Anja Abildgaard Larsen var en af dem, der var kommet for at høre mere om den nye sivegade og planerne for stisystemerne og de nye fælles udearealer. Forandringerne i Hybenhaven er første etape af en overordnet byudviklings- og infrastrukturplan for hele Vollsmose, der går under navnet ’Fremtidens Vollsmose’. Planen består både af lokalt anlægsarbejde, som det i Hybenhaven, samt af anlægsarbejde, der går på tværs af afdelingerne i Vollsmose. - Jeg er glad for, at der bli-

Fremmødet var stort, da dørene blev slået op til dialogmøde om Fremtidens Hybenhaven.

ver lyttet til, hvad vi tænker om det hele, og hvad vi har af idéer og input. Det er jo os, der bor her og ved, hvordan tingene fungerer, siger Anja Abildgaard Larsen, der bor sammen med sine to børn på 10 og seks år i Hybenhaven.

Positivt overrasket Anja Abildgaard Larsen lægger ikke skjul på, at hun til at

begynde med var ret skeptisk overfor hele projektet. Derfor var det også vigtigt for hende at komme til mødet og høre om planerne. - Jeg havde hørt, at Hybenhaven skulle åbnes mere op, og jeg var bekymret for, om det betød en stor bred vej tværs gennem afdelingen, hvor folk ville fræse af sted. Så jeg blev meget positivt overrasket over at høre, at sivegaden

skal være en stille og rolig vej, hvor der netop er tænkt over, hvordan man får bilerne til at køre langsomt ved at lave forskellige indsnævringer af vejen, fortæller hun.

Nervøs for larm og uro Planerne om en kommende aktivitetsplads og et legeområde langs sivegaden var et af de emner, der blev hef-

tigt debatteret og også gav anledning til både bekymring og optimisme blandt beboerne. Det var især flere af de ældre beboere, der udtrykte bekymring for, at en stor flot legeplads lige ved vejen vil tiltrække alt for mange udefra og give larm og uro. Men aktivitetspladsen blev også set som en bedre mulighed for at skabe et godt fællesskab i Vollsmose.

- Jeg har to børn, som vil få rigtig meget glæde af aktivitetspladsen. Hvis der kommer børn fra de andre afdelinger i Vollsmose og leger i Hybenhaven, kan det betyde, at de lærer hinanden bedre at kende og er mere trygge ved hinanden, når de mødes ved skolen og andre steder, siger Anja Abildgaard Larsen. - Hybenhaven skal være et sted, som vi er stolte af, og hvor vi har lyst til at invitere andre inden for. Både beboere fra andre afdelinger i Vollsmose, men også folk fra andre dele af Odense, slutter Anja Abildgaard Larsen. I september 2015 besluttede Odense Byråd at bevilge 80 millioner kroner til byudviklings- og infrastrukturplanen ’Fremtidens Vollsmose’, og i starten af 2016 blev den endelige underskrift sat på den 220 millioner kroner store bevilling fra Landsbyggefonden. I midten af 2018 går arbejdet i gang i de seks andre afdelinger.

Letbaneforsinkelse stopper ikke byudviklingen i Vollsmose Opsparingen til letbanens linje 2, der har flere stoppesteder i Vollsmose, er først stor nok lidt senere end først forventet. Det bremser dog ikke den forestående byudvikling i Vollsmose, fortæller sekretariatschefen for Vollsmose Sekretariatet.

- Men pladserne kan jo sagtens få en masse værdi - også uden letbanestop de første år. Derfor fortsætter vi ufortrødent med første spadestik i Hybenhaven til sommer

Foto: Effekt

Tekst: Maja Bach Løvstrup En ny beregning af det mulige starttidspunkt for letbanens linje 2 viser, at den tidligst kan være i drift i 2028, hvilket er tre år senere end først antaget. Linje 2

’’

Nanna Muusmann, sekretariatschef i Vollsmose Sekretariatet

skal gå fra Seden til Odense Zoo med flere stoppesteder i Vollsmose. Forsinkelsen betyder ifølge sekretariatschef i Vollsmose Sekretariatet, Nanna Muusmann, dog ikke noget for realise-

ringen af byudviklings- og infrastrukturplanen ’Fremtidens Vollsmose’, der er en koordineret plan for, hvordan Vollsmose skal se ud i fremtiden – både på boligorganisationernes

og kommunens matrikler. - Stoppestederne til letbanens linje 2 er ganske vist tænkt ind i planen som steder, hvor man med fordel kan skabe pladser til aktivitet, fordi der naturligt vil

komme mange mennesker forbi. Men pladserne kan jo sagtens få en masse værdi - også uden letbanestop de første år. Derfor fortsætter vi ufortrødent med første spadestik i Hybenhaven til sommer, siger chefen for Vollsmose Sekretariatet, der som den udøvende organisation i partnerskabet mellem Odense Kommune og boligorganisationerne i Vollsmose er ansvarlig for,

at projektet gennemføres som planlagt. Hvor det tidligere lød, at linje 2 kunne åbnes i år 2025, vil der nu først være penge nok tidligst i år 2028, og vel og mærke kun, hvis staten vil være med til at finansiere. Hvis staten ikke vil bidrage med et tilskud, vil der ifølge konstitueret chef hos Bystrategisk Stab i Odense, Carsten Henriksen, først være penge nok i 2031.


4 

•  Vollsmose Avisen 187  •  16.. marts 2017

Pluk fra vollsmose.dk Læs den fulde version af historierne - og meget mere - på www.vollsmose.dk

Flere kontakter Retshjælpen 8. MARTS: De har travlt i Retshjælpen i Vollsmose Torv. Her kan borgere fra hele Fyn komme og få gratis juridisk rådgivning, og det er der mange, som har benyttet sig af, ifølge fyens.dk. I 2016 havde Retshjælpen 55 procent mere aktivitet i forhold til det anslåede. Leder af Retshjælpen, Jørgen Peter Holst, mener, at stigningen kan skyldes, at Folketinget har indført kontanthjælpsloftet og integrationsydelse.

Vollsmose samler ind til Maibritt Bendtsen har været ramt af kræft to gange. Nu er hun med til at sætte fokus på sygdommen, når hun igen i år står bag indsamlingen til Kræftens Bekæmpelse i Vollsmose.

Vil du være indsamler? Har du tid og lyst til at bruge et par timer på at samle ind søndag den 2. april, så kontakt Maibritt Bendtsen på telefon 21 72 86 52 eller på mail maibrittbendtsen@gmail.com. Så får du en indsamlingsbøtte og en rute, du skal gå i Vollsmose. Indsamlingen foregår mellem klokken 10.00 - 14.00.

Foto: Colourbox

Tekst: Signe Bache foto: Jørgen Gregersen, borgerfotograf

Personer anholdt på Åsumvej 8. MARTS: Fire personer blev anholdt og en endte på skadestuen efter en voldsepisode og et muligt knivstikkeri onsdag den 8. marts klokken 11.57 ved Uno-X-tanken på Åsumvej. Politiet søgte efterfølgende efter en kniv, fordi den tilskadekomnes kvæstelser tyder på mere end vold.

Stadfæster fængsling af 21-årig 9. MARTS: Efter et mislykket forsøg på at stikke af fra politiet blev en 21-årig mand anholdt i Vollsmose mandag den 6. marts, fordi han var i besiddelse af en kniv. Dagen efter blev den 21-årige varetægtsfængslet i fire uger ved Retten i Odense, og det skal han fortsat blive ved med, skriver fyens.dk. Den unge mand, der har tilknytning til bandemiljøet og tidligere er sigtet for overtrædelse af våbenloven, havde ellers kæret rettens afgørelse om varetægtsfængsling ved grundlovsforhøret. Ifølge fyens.dk har landsretten nu stadfæstet varetægtsfængslingen, og den 21-årige skal altså fortsat være fængslet den næste måned.

Ny årsberetning 10. MARTS: Vollsmose Sekretariatet har netop udgivet en årsberetning for 2016. Bestyrelsen bag Vollsmose Sekretariatet har i årsberetningen valgt at lægge vægt på fortællingen om sekretariatets arbejde med at øge uddannelses- og beskæftigelsesfrekvensen, styrke civilsamfundet samt den forestående fysiske omdannelse af Vollsmose. Derudover præsenteres de nøgletal og tendenser, der kendetegnede Vollsmose i 2016. Årsberetningen sendes ud til sekretariatets mange samarbejdspartnere, men den ligger også tilgængelig som e-paper på vollsmose.dk/vollsmosesekretariatet.

Find Vollsmose Avisen på facebook og ‘synes godt om’ - så holder vi dig opdateret på nyheder, konkurrencer, arrangementer og debat om bydelen

Hver tredje rammes af kræft. Det er en trist statistik, og Maibritt Bendtsen - der bor sammen med sin mand i Slåenhaven - er desværre en del af den. Hun har haft brystkræft to gange, men er begge gange blevet kræftfri efter behandling og sideløbende støtte hos Kræftens Bekæmpelse.

Vil gerne hjælpe andre Gennem Kræftens Bekæmpelse fik hun blandt andet tilbudt samtaler med en psykolog og blev invitereret indenfor i forskellige støttegrupper. Derfor engagerer hun sig nu i arbejdet med at give andre samme muligheder for støtte. - Jeg tror ikke, der findes nogen, der ikke har haft kræft

Maibritt Bendtsen er aktiv i Kræftens Bekømpelse og har blandt andet valgt at gøre en frivillig

inde på livet på den ene eller den anden måde. Enten fordi de selv har været syge, eller fordi én i familien eller vennekredsen har været ramt. I sådan en situation betyder det meget, at der er et sted som Kræftens Bekæmpelse, hvor man kan få hjælp, hvad enten

man er patient eller pårørende, fortæller Maibritt Bendtsen.

Brug for flere indsamlere Sammen med Abu Sultan fra Egeparken og Mumtaz Khan, der tidligere har boet i Volls-

mose, er hun i fuld gang med at organisere en lokal indsamling til Kræftens Bekæmpelse, når hele landet søndag den 2. april samler ind til fordel for foreningens arbejde for et liv uden kræft. Der er allerede flere beboere i Vollsmose, der har meldt sig

Forstå lægesituationen Hvornår var der sidst en læge i Vollsmose? Og hvad bliver der i øjeblikket snakket om blandt politikerne? 2004 I september 2004 lukker læge Preben Fabricius Mølbæk sin praksis i Vollsmose for at gå på pension, men ingen andre læger ønsker at overtage hans praksis. Debatten om lægedækningen i Vollsmose har været tilbagevendende lige siden.

2006 Med fem millioner kroner fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet åbner Vollsmose Sundhedscenter, men uden et tilbud om almindelig lægehjælp. Samme år viser en undersøgelse, at flere og flere læger fravælger at arbejde i udsatte boligområder, fordi konsultationer i gennemsnit tager længere tid og dermed går ud over lægernes indtjening.

2011 Odense Kommune sælger Østerhøj til Dan Mark Ejendomme A/S, der blandt andet melder ud, at de vil indrette en af ejendommens etager til sundhedserhverv som eksempelvis klinikker til læge og tandlæge. I dag er højhuset primært beboet af studerende.

2013 Ifølge et notat fra Sundhedsministeriet har Region Syddanmark problemer med at finde læger, der er indstillet på at etablere sig i Vollsmose på almindelige overenskomstvilkår. Lægerne skal lokkes med færre patienter og spændende, faglige aktiviteter, udtaler de praktiserende lægers formand dengang og pointerer, at selvom der ikke er en læge i Vollsmose, så er der læger at vælge imellem inden for få kilometers afstand.


16. marts 2017  •   Vollsmose Avisen 187  • 5

kampen mod kræften

SPØRG RETSHJÆLPEN

- Vi mangler især indsamlere i parkerne langs Vollsmose Allé og Åsumvej. Også selvom man kun har tid til at samle ind en time, så er det bedre end ingenting. Alt er med til at gøre en forskel, redde liv og give håb Maibritt Bendtsen

’’

april, går til at hjælpe kræftramte og deres pårørende samt til kræftforskning og forebyggelse af kræft. Patientstøtten er for eksempel fysioterapi, psykologhjælp og forskellige tilbud om selvhjælpsgrupper. indsats som distriktsleder i Vollsmose.

som indsamlere. Men Maibritt Bendtsen opfordrer endnu flere til at hive et par timer ud af kalenderen, tage naboen under armen eller sit barn i hånden og hjælpe med at gøre en forskel for alle dem, der har kræftsygdommen tæt inde på livet. - Vi mangler især indsamlere

i parkerne langs Vollsmose Allé og Åsumvej. Også selvom man kun har tid til at samle ind en time, så er det bedre end ingenting. Alt er med til at gøre en forskel, redde liv og give håb, siger Maibritt Bendtsen. Alle de penge, der samles ind ved landsindsamlingen den 2.

SPOT PÅ LOKALE KRÆFTER Et stærkt lokalsamfund og stærke fællesskaber giver tryghed. Det viser en ny analyse af trygheden i 31 udsatte boligområder fra Center for Boligsocial Udvikling og KORA. Vollsmose Avisen sætter fokus på nogle af de lokale kræfter i bydelen.

Den 2. november åbner ’VIVO – Huset for kultur, sundhed og livsudfoldelse’, der blandt andet huser Sundhedscenter Vollsmose, sundhedsplejersker, psykologer og familiebehandlere, men ingen læge. - (…) måske kan disse rammer bidrage til at gøre det attraktivt for en praktiserende læge at åbne en praksis her om nogle år, udtaler projektleder i Odense Kommune, Stephan Siig Hansen, til Vollsmose Avisen.

DR rapporterer, at 15 ud af de 25 boligområder på regeringens ’ghettoliste’ ikke har en praktiserende læge. Danske Regioner kalder det er et problem, og foreningen Praktiserende Lægers Organisation (PLO) melder ud, at de gerne vil se på, hvordan læger kan få lyst til at arbejde i udsatte boligområder. De to parter sidder i øjeblikket i overenskomstforhandlinger, hvor de blandt andet forhandler om en ny honoreringsmodel, der kan gøre det økonomisk attraktivt for læger at åbne klinik i områder som Vollsmose.

stande har du som lejer krav på at modtage regnskabet over dit forbrug senest tre måneder efter, at udlejer har modtaget opgørelsen fra forsyningsselskabet. Derfor skal udlejer også oplyse lejer om, hvornår opgørelsen er modtaget.

Hvad har du krav på?

Vil du klage?

Udlejer er forpligtet til én gang årligt at fremsende et endeligt regnskab til lejer, hvor det fremgår, hvad lejerens andel af regnskabet har været. Hvis regnskabet viser, at du har betalt mere, end du har brugt, har du krav på at få refunderet det, du har betalt for meget. Hvis du omvendt har brugt mere vand og varme, end du har betalt for, har udlejer krav på, at du betaler for dit merforbrug. De fleste boliger i Danmark får varme fra et såkaldt kollektivt forsyningsselskab som eksempelvis Fjernvarme Fyn. I de hus-

Hvis du ikke er enig i opgørelsen, har du mulighed for at klage til udlejer. Hvis du vil klage, skal du gøre det senest seks uger efter, at du har modtaget forbrugsregnskabet. Der skal dog være en konkret anledning til at klage. For eksempel hvis varmeregnskabet er markant højere eller lavere end det forrige varmeregnskab. Hvis du klager, skal du forklare, hvad du specifikt er utilfreds med ved regnskabet. Har du spørgsmål eller brug for hjælp, så kom forbi Retshjælpen med din lejekontrakt og dit forbrugsregnskab.

Af Caroline Lauritsen juridisk rådgiver

Tekst: Signe Lene Christiansen

Vollsmose Avisen giver et lynhurtigt overblik over de sidste års debat om den lokale lægedækning. 2016

Hvis du bor til leje, betaler du et acontobeløb for vand og varme. Betaling af vand og varme må ifølge lejeloven ikke være inkluderet i huslejen, men skal stå som en særskilt udgift i lejekontrakten, med mindre man er lejer af et enkeltværelse eller kollegieværelse.

Dette er tredje artikel i serien.

på fem minutter 2016

Værd at vide om forbrugsregnskab

2017 I januar præsenterer regeringens Lægedækningsudvalg 18 anbefalinger til, hvordan man kan løse lægemanglen i Danmark, blandt andet i udsatte områder. Et par uger senere indgår regeringen og samtlige partier i Folketinget en aftale, der er baseret på anbefalingerne. Aftalen vil blandt andet understøtte en ny model for praktiserende lægers indtægt, hvis PLO og Danske Regioner når frem til en aftale.

Har du et spørgsmål om jura? Så send det til

brevkasse@retshjaelpenvollsmose.dk

AT VÅGNE I VERS

2017 Et politisk udvalg i Region Syddanmark, der beskæftiger sig med sundhed på tværs af sektorer, er på besøg i VIVO den 14. marts for at blive klogere på sundhedsarbejdet i et udsat boligområde. Politikerne diskuterer blandt andet VIVOs potentialer - herunder spørgsmålet om placeringen af en lægepraksis.

Fødsel Følelsen viser sine lokkende fødsels farver,

ideen lærer langsomt at kravle, den lærer at gå,

tanken bliver åndeligt støbt og sanse konfirmeret,

og ordet bliver gift med dets hvide papirbrud,

i samklangens lys, skabes der digte fra livsbrøndens dyb

Af Jørgen Nancke


6  •  Vollsmose Avisen 187  •  16.. marts 2017

En karmakonge krydser Master Fatman var i weekenden DJ til plademesse i Vollsmose Kulturhus. Borgerjournalist John Bonde mødte fynboen til en snak om musik, positive energier og tiden som avisdreng i Vollsmose.

VOX-POP: HVILKE

Lørdag den 11. marts var der fangede fire besøgende til en

Tekst: Nibras Aziz, borgerjour

Niklas, Morten og Dennis:

Tekst: John Bonde, borgerjournalist Foto: Jørgen Gregersen, borgerfotograf Musikken er afslappet og funky til plademessen i Vollsmose Kulturhus. Men dengang Morten Lindberg – bedre kendt som Master Fatman – var ung i Dalum og gik med aviser i Vollsmose, var det punkens musikalske og oprørske udtryk, der fangede ham og kickstartede hans interesse for musik. En glødende interesse, der siden bragte ham til København, hvor han fik en karriere som DJ, musiker, radiovært, tv-deltager og hur-

Morten Lindberg – også kendt som Master Fatman – vendte plader i Vollsmose Kulturhus. For 40 år siden, langt tid inden han blev kendt for at prædike god karma og synge med dyb stemme, gik han med aviser i Vollsmose.

tigt blev et landskendt navn.

Gik med aviser som dreng I dag er den 52-årige DJ tilbage i bydelen, hvor han i årene 1977-78 smed aviser i brevsprækkerne. Det er dog ikke meget han ved, om det Vollsmose, der eksisterer i dag, da han sjældent læser aviser og ser nyheder, men istedet bare prøver at leve i nuet. Det er derfor i høj grad de oplevelser og indtryk,

han fik som ungt avisbud, han kan referere til. - I min drengehjerne havde jeg dengang et billede af, at livet i boligblokkene var helt kategorisk opdelt, og at alle vietnamesere for eksempel boede i samme blok, fortæller han. Det var før, mangfoldigheden havde gjort sit indtog i Vollsmose. En mangfoldighed som vi skal møde med positiv attitude, lyder det fra Master Fatman, der fortæller, at han

altid har haft en filosofi om, at livet handler om at give og modtage kærlighed, om at være positiv overfor sine omgivelser og respektere mennesker på deres egne præmisser. Og netop den tilgang til livet afspejles i den positive energi, der flyder ud af den kendte DJ med det varme smil, store korpus og ditto bakkenbarter.

Mød andre med respekt Han har førhen foreslået, at

alle mennesker burde lære at byde velkommen på 90 forskellige sprog, så man kan møde sine medmenneker så positivt som muligt. - Jeg har selv en afrikansk kone, og hun kan ikke forstå, at vi ikke fanger svanerne, der svømmer rundt i søerne, og spiser dem. For hende er det helt naturligt. Det er blot et billede på, at hun og andre kommer med en helt anden baggrund end vores, og at det er vigtigt, at vi lærer den

- Der er egentlig ikke en bestemt genre, vi foretrækker. Vi lytter til alt lige fra dansk rap til jazz, og vi kigger bare efter lidt forskelligt brugt vinyl. Indtil videre har vi fundet en gammel Prince-plade med et specielt cover og noget med det gamle danske band Gangway. Og så har vi fundet øl i baren.

- I min drengehjerne havd kene var helt kategorisk o boede i samme blok

baggrund at kende og respekterer den, siger Fatman med et sjældent alvorligt udtryk i øjnene.

STAR 2002 står på skuldrene af flere generatio Esma Yurdaer har drevet STAR 2002 i Vollsmose Torv i 15 år. Hun kommer fra tyrkiske købmandsfamilier og har aldrig mistet troen på butikken, selvom det kan være svært at drive forretning i Vollsmose.

kort tid efter. Men historien om STAR 2002 er en ganske anden, for Esma Yurdaer har holdt ved.

Samme varer på hylderne

Tekst: Signe Lene Christiansen Foto: Bjarne Kjær Simonsen To kvinder spørger efter prisen på et stort tæppe, og en dame banker på ruden til det gamle taekwondo-lokale for at høre om prisen på en håndtaske. Det er formiddag og flere kunder er kommet forbi for at kigge på de mange stabler af tæpper i STAR 2002.

Esma Yurdaer har drevet STAR 2002 siden 2002, som butiksnavnet også antyder.

Esma Yurdaer har midlertidigt udvidet forretningen til det gamle træningslokale i

Vollsmose Torv for at sælge ud af lageret af tyrkiske tæpper.

Et utal af butikker har efterhånden åbnet i Vollsmose Torv for blot at lukke igen

Esma Yurdaer har drevet STAR 2002 siden 2002, som butiksnavnet også antyder. I 2007 udvidede hun forretningen med en butik i Bazar Fyn. Varesortimentet er det samme i de to butikker og har ikke ændret sig meget siden 2002. Dengang var det også gaveartikler, sengetæpper og diverse genstande til hjemmet, der stod på hylderne. - Tæpperne og gaveartiklerne er fra min tyrkiske kultur. Da jeg åbnede dengang, kunne man ikke rigtig købe den slags i Odense, selvom byen har en meget blandet befolkning, siger Esma Yurdaer og fortæller, at det første år gik

rigtig godt for forretningen. - Men så begyndte der at komme færre kunder herude. Måske på grund af den negative omtale af Vollsmose - og det blev lidt sværere, fortsætter hun.

En familie af købmænd Sammen med sin mand kom hun til Danmark fra Tyrkiet for 46 år siden for at arbejde sammen med de mange andre såkaldte gæstearbejdere, der blev efterspurgt under højkonjunkturen i slutningen af 1960’erne. Ligesom flere andre besluttede de to sig for at blive i Danmark, og det betød også, at der skulle ske noget nyt på arbejdsfronten. Både Esma og hendes mand, der blandt andet har drevet en grønthandler, kommer nemlig fra forretningsdrivende familier i Tyrkiet.


16. marts 2017  •   Vollsmose Avisen 187  • 7

sit spor

EN SLAGS MUSIK LYTTER DU TIL?

r plademesse i Vollsmose Kulturhus. Vollsmose Avisen n hurtig snak om musik.

Her kan du søge om hjælp til sommerferien Sommerlejr, byferie eller tre dages hygge. Vollsmose Avisen har samlet en række tilbud til børn og familier, der ikke selv har råd til oplevelser i sommerferien.

rnalist Foto: Jørgen Gregersen, borgerfotograf

Tekst: Milad Bahadori

Mette:

Anna Hawa:

- Jeg lytter normalt til klassisk musik, men det er der ikke rigtig noget af i dag. Så jeg har i stedet ledt efter gamle rockplader. Jeg er jo født med rocken, så det er lidt en tur ned ad ’memory lane’ for mig. Jeg har desværre givet min grammofon væk for nogen år siden, men jeg har fundet fem cd’er blandt andet med The Rolling Stones.

- Jeg lytter til meget forskellig musik. Jeg kan godt lide ’black music’ som blues, soul og R&B. I dag er jeg ikke på udkig efter noget bestemt. Jeg opdagede bare, at plademessen var her, og så måtte jeg lige ind og tjekke det ud.

Red Barnet

Ungdommens Røde Kors

Børn og unge fra de dårligst stillede familier skal også have mulighed for at få gode oplevelser og nye venskaber i deres ferie.

Elsker dit barn at sove i telt, lege vandkamp eller være med i en kreaworkshop? Ungdommens Røde Kors tilbyder sommerlejre og ferieoplevelser, der kan måle sig med skolekammeraternes.

Hvem: Socialt udsatte børn og unge fra 7 - 15 år. Hvornår: Uge 28 (fra 8 - 15 år) og uge 29 (7 - 11 år)

Hvem: Socialt udsatte børn i alderen 7 - 13 år

Hvordan: Tilmelding sker gennem lejrlederne. For nærmere info kontakt Helle Rosenkilde Thygesen hos Red Barnet - Odense Lokalforening på tlf. 40 88 36 00 eller helle.rosenkilde.thygesen@gmail.com.

Hvordan: Den lokale Røde Kors afdeling kan bevilge fripladser eller en socialrådgiver kan indstille barnet til en plads. Ellers kan tilmelding ske gennem kommunens socialforvaltning.

Pris: Gratis (inklusiv forplejning og transport).

de jeg dengang et billede af, at livet i boligblokopdelt, og at alle vietnamesere for eksempel Morten Lindberg alias Master Fatman

- Vi skal også lære flygtninge og indvandrere om vores baggrund og regler. Men vi skal ikke bare betragte dem

’’

som flygtninge, men som mennesker og individer med hver deres historie, siger Morten Lindberg.

oners købmænd - Det selvstændige arbejdsliv er gået i arv i generationer i begge vores familier. Min far kommer fra en familie af selvstændige købmænd, og min mors familie har også forskellige butikker i Tyrkiet. Jeg har det i blodet Esma Yurdaer, indehaver af Star 2002

- Det selvstændige arbejdsliv er gået i arv i generationer i begge vores familier. Min far kommer fra en familie af selvstændige købmænd, og min mors familie har også forskellige butikker i Tyrkiet. Jeg har det i blodet, siger Esma Yurdaer, der bor i Fyrreparken. Hun fortæller, at selvom det ikke er gået optimalt i alle butikkens 15 år, så går det nu, som det skal. For den mangeårige forretningsdrivende er der heller ingen tvivl: Man

’’

skal knokle for at være selvstændig. Hun har gennem årene set flere butikker åbne op og lukke ned igen i Vollsmose Torv. - Man skal have modet til at kæmpe for sin forretning, siger den erfarne butiksejer om tendensen i Vollsmoses forretningsliv og slutter: - Jeg har aldrig sluppet troen på, at det kan lade sig gøre at køre forretningen. Derfor står jeg og STAR 2002 stadig på benene.

Foreningen OPAD Send dit barn på en aktiv ferie ved vandet. OPAD sender 400 drenge og piger fra Odense uden andre feriemuligheder på sommerlejr. Der er både hold for piger, drenge og et mixhold.

Hvornår: Uge 29

Pris: Hvis ikke barnet er indstillet til en friplads eller en plads betalt af kommunen, er prisen 2.500 kr. pr. person.

Blå Kors Blå Kors tilbyder sommerlejre for børn og unge, hvor tryghed og tolerance er nøgleord, og hvor fællesskabet er i højsædet.

Hvem: Børn og unge i 1. - 10. klasse.

Hvem: Udsatte børn og unge i alderen 7 - 15 år

Hvornår: Uge 26 - 31

Hvornår: Uge 26 - 29

Hvordan: Ansøgningsskemaer findes på skolerne og på www.foreningen-opad.dk. Skemaet afleveres til klasselæren senest den 28. april.

Hvordan: Tilmelding foregår via www.lejre.blaakors.dk og er efter først-til-mølle. Pris: 500 - 1.500 kr. pr. person. Der kan søges friplads gennem Blå Kors.

Pris: 200 kr. pr. person.

Folkekirkens Feriehjælp Økonomisk trængte børnefamilier kan komme en uge på ferie. Her kan familierne nyde tid alene eller deltage i sjove aktiviteter sammen med andre. Hvem: Familier hvor forældrene ikke tjener mere, end hvad der svarer til den højeste kontanthjælpssats.

Røde Kors Røde Kors ferielejre er et tilbud til børnefamilier, som ellers ikke har mulighed for at få en ferieoplevelse sammen. Ferielejren byder på tre-fem dage med afslapning, sjove aktiviteter, udflugter og gåture. Hvem: Udsatte familier, der er tilknyttet sociale aktiviteter i en lokal Røde Kors afdeling

Hvornår: Endnu ikke fastlagt

Hvornår: Uge 25 - 32

Hvordan: Registrering skal ske hurtigst muligt gennem Else Marie Klixbüll i Vollsmose Kirke. Ved tilmelding kræves en årsopgørelse fra 2016.

Hvordan: Der er ingen formel tilmeldingsfrist. Den lokale Røde Kors afdeling indstiller familierne til sommerlejrene.

Pris: Gratis (inklusiv forplejning og transport).

Pris: Gratis (inklusiv forplejning og transport).

Der er flere forskellige sommerferietilbud til børn og familier – både hos organisationer som for eksempel Dansk Folkehjælp og lokalt i Vollsmose. Hold øje med www.vollsmose.dk, hvor flere tilbud i løbet af foråret vil blive lagt ud. Du kan også altid komme forbi Vollsmose Sekretariatet på Vollsmose Allé 10 og få hjælp og vejledning til at søge om ferielejre og andre tilbud.


8  •  Vollsmose Avisen 187  •  16.. marts 2017

MENNESKER I MOSEN

’Jeg har fået en bedre kulturforståelse’ - Jeg er altid smilende, så det er beboerne også

Zaher El-Khatib er ansat af boligselskabet Civica som gårdmand i Egeparken og Bøgeparken. Et job, der byder på mange slags opgaver og samtidig giver god indsigt i menneskers forskellighed.

Zaher El-Khatib, gårdmand

Tekst & foto: Ida Sørud Det er middagstid, og Zaher El-Khatib har slukket arbejdsbilen for at holde en lille pause. Siden klokken 7.00 har han været i gang med at tømme skraldespande, feje blade sammen og tage sig af henvendelser fra beboere, som har dryppende vandhaner eller knirkende døre. Zaher kører rundt i en transporter af mærket John Deere og holder orden i Egeparken og Bøgeparken. Et job, han i dag er rigtig glad for, men som faktisk ikke var hans oprindelige karriereplan. - Da jeg var ung, hørte jeg heavy metal og drømte måske lidt om at blive sanger. Men jeg har en dårlig stemme, griner Zaher, som i stedet startede på teknisk skole for at tage uddannelsen som maskinmester. Det var dog umuligt at få en læreplads, så da a-kassen tilbød Zaher El-Khatib uddannelsen som ejendomsservicetekniker, sagde han ja. - I starten interesserede faget mig slet ikke. Jeg vidste heller ikke, hvad en ejendomsservicetekniker lavede. Men da jeg kom i gang med uddannelsen, begyndte det at blive spændende. Jeg lærte

’’

stå mine kolleger, og vi skulle bruge farvekoden på den maling, der var brugt i hendes lejlighed, fortæller Zaher og fortsætter: - Jeg fik forklaret hende, hvad det handlede om. Den dag sagde varmemesteren til mig, at de virkelig havde brug for mig i sådan nogle situationer. Det blev jeg glad for.

Den bedste arbejdsplads

’Smil smitter’. Det er Zaher El-Khatibs motto. Han har været ansat som gårdmand hos Civica i fem år og tager sig blandt andet af henvendelser fra beboere i Egeparken og Bøgeparken.

for eksempel at skifte blandingsbatterier og stikkontakter og at lave stiklinger og pode - noget jeg også kunne bruge i mit privatliv, fortæller Zaher.

Ind i privaten En ting var at lære at slå græs og beskære træer, noget helt

andet var at vænne sig til at skulle ind i folks private hjem. I starten var det svært for Zaher El-Khatib, som nødigt ville blande sig eller trænge sig på. Det kom han dog over, og i dag bruger han tid på at tale med de mennesker, han kommer hjem til. Hvis folk smider skrald på gaden, har han heller ikke

noget problem med høfligt at gøre opmærksom på, at de har tabt noget. - Alle er søde og behagelige, og jeg har aldrig haft ballade med nogen. Jeg er altid smilende, så det er beboerne også. Smil smitter, siger Zaher El-Khatib, som også ser det som en stor fordel i jobbet, at han har en palæstinen-

sisk baggrund. Han kan både dansk, engelsk og arabisk og kan derfor tale med mange forskellige mennesker. Han husker specielt én episode, hvor det viste sig at være brugbart. - Jeg var i praktik og kom med op til en beboer i Egeparken. Hun kunne ikke tale dansk, så hun kunne ikke for-

Zaher El-Khatib har boet i Danmark i 30 år. Han flygtede hertil fra Libanon, da han var 15 år gammel og vidste ingenting om det land, han var kommet til. Gennem arbejdet i Vollsmose har gårdmanden til gengæld lært meget om mennesker og forskellighed. - Jeg har fået en bedre kulturforståelse. Førhen havde jeg kun min egen omgangskreds at sammenligne med, og de var jo meget ligesom mig selv. Jeg har lært, at man ikke skal dømme folk med det samme. Man skal lige lære dem at kende, siger Zaher, der også oplevede, at hans kolleger i Civica i begyndelsen var meget nysgerrige omkring hans baggrund og religion. - Jeg kunne ikke drømme om et bedre sted at være. Jeg har søde kolleger, som accepterer mig fuldt ud, og som jeg har det sjovt sammen med, fortsætter Zaher, inden han konkluderer: - Jeg er tilfreds. Meget, meget tilfreds.

VOLLSMOSE AVISEN SØGER FRIVILLIGE

Bor du i Vollsmose, og gemmer du på en god historie? Har du lyst til at skrive og tage billeder? Eller har du bare en masse gode idéer? Så mød op til vores mediemøder eller ring til redaktør Signe Christiansen på 20 41 48 79


16. marts 2017  •   Vollsmose Avisen 187  • 9

SPORTEN

Fodbold og integration følges ad i FIUK I fodboldklubben FIUK kan man ikke komme på førsteholdet, hvis man ikke er i uddannelse eller har et arbejde. Fodbold kan være et middel til integration, mener formand.

Tekst: Niels Just Rasmussen Foto: William Thorup Hansen, borgerfotograf Fodbold er en glimrende måde at få fat på unge mennesker, der har brug for et skub i den rigtige retning for at blive godt integreret i det danske samfund. Det er den erfaring, man har gjort sig i fodboldklubben Fyns Internationale Ungdomsklub (FIUK). Klubben, der efterhånden har 13 år på bagen, startede oprindeligt som et integrationsprojekt, men er i dag en fodboldklub, der kombinerer sport og integration.

Disciplin er vigtigt Derfor kan man heller ikke komme på førsteholdet, hvis ikke man er i uddannelse eller har et arbejde, forklarer Mohammed Yassin, der er formand for klubben og samtidig træner for førsteholdet i serie 1. Klubben, der har to seniorhold og et ungdomshold, tilbyder udover træning også lektiehjælp og debataftenener. Tilværelsen uden for boldbanen i Vollsmose skal nemlig tages seriøst, ifølge formanden, der har været med hele vejen fra klubbens start. Mohammed Yassin gør meget ud af at understrege, hvor vigtigt det er, at spillerne udviser disciplin. For disciplin er en af ingredienserne til at opnå gode resultater - både på og uden for fodboldbanen. - Spillerne må gerne lade sig rive med af begivenhederne på banen, men de skal rette sig efter dommerens afgørelser, siger han og erkender, at det kan være en svær balance, når man brænder for spillet på grønsværen.

Giver erfaringer videre Den gode opførsel er dog ikke kun påkrævet på banen. For FIUK-formanden er det nemlig lige så vigtigt, at spillerne opfører sig ordentligt i hverdagen og ikke møder det danske samfund med fordomme.

De yngste spillere i FIUK sparer ikke på krudtet, når de er til træning.

- Vi gør en stor indsats i FIUK for give spillerne en nuanceret opfattelse af Danmark ved at fortælle dem, at der er masser af muligheder for dem, der kan og vil Mohammed Yassin, formand i FIUK

’’

- Jeg møder mange unge mennesker i Vollsmose, der har en negativ opfattelse af det danske samfund. Vi gør derfor en stor indsats i FIUK for give spillerne en nuanceret opfattelse af Danmark ved at fortælle dem, at der er masser af muligheder for dem, der kan og vil, siger Mohammed Yassin, der selv har somaliske rødder, uddannelse og job, og som gerne vil give sine erfaringer videre til de unge i klubben. - Vi har gjort det godt på fodboldfronten og er på kun fem år gået fra serie 4 til serie 1. Men den vigtigste indsats for klubben er stadig at medvirke til en god integration af de unge i Vollsmose, slutter formanden og træneren.

Fra bundprop til tophold Hård træning og fælles aktiviteter uden for banen er en succes hos FIUKs yngste.

Tekst: Niels Just Rasmussen En af FIUKs succeser er klubbens U14-hold. Holdet topper i dag deres række, og 29 drenge, der elsker at spille fodbold og godt kan lide at være en del

af et fællesskab, kæmper hver uge om en plads på holdet. Men sådan har det ikke altid været. Da arbejdet med drengene startede for tre år siden, mødte der blot otte drenge op til træ-

ning - kun lige nøjagtig nok til at stille et hold. I starten løb drengene ind i nogle store øretæver på banen. Men det lod hverken de eller de frivillige hjælpere og trænere sig slå ud af. Hård træning gjorde holdet bedre og bedre på fodboldbanen. Og ikke mindst udflugter og fælles hygge lagde grundstenen til det fantastiske sam-

menhold, som alle på holdet nyder godt af i dag. Flere og flere unge udefra har i øvrigt meldt sig ind FIUK netop for at blive en del af dette fællesskab. Ifølge klubben har U14drengenes succesoplevelser på fodboldbanen også for flere af drengenes vedkommende haft en positiv indvirkning på deres skolegang.


10 

•  Vollsmose Avisen 187  •  16.. marts 2017

KALENDEREN Bankospil i Lærkereden | 20. marts

Forrygende dobbeltkoncert med Vestbo Trio og Uffe Steen Trio

Der spilles om 24 pæne gennemgående gevinster og to ekstra. Derudover er der lotteri, puljespil og døde duer med mere. Kaffe og te med brød samt sodavand kan købes til rimelige priser. Tid: Mandag den 20. marts kl. 19.00 Sted: Lærkeparkens beboerhus, Odense NØ Entré: Gratis

Indskolingsfilm | 22. marts

Michael Vestbo | guitar Jesper Smalbro | bas Eddi Jarl | trommer Uffe Steen | guitar Thomas Sejthen | bas Jesper Bo Knudsen | trommer

Vestbo Trio Uffe Steen Trio

Biblioteket viser film for skolernes yngste elever - fortrinsvist for de lokale børnehaveklasser. Der bliver vist ’Ørnen der havde højdeskræk’, ’Cirkeline: Sofus på flyvetur’, ’Drengen i kufferten’, og ’Birdland - Dream a little dream of me’. Arrangementet varer cirka 45 minutter. Tid: Onsdag den 22. marts kl. 9.30 Sted: Vollsmose Bibliotek, Odense NØ Entré: Gratis, men kræver tilmelding via odensebib.dk

Film for de 3 - 8-årige | 23. marts Biblioteket viser film for de 3 - 8-årige. Der bliver vist ’Safari Europa: Svalerne’, ’Mægtige maskiner: Lastbiler’, ’Tyrekalven Ferdinand’ og ’Ernst og fodbolden’. Tid: Torsdag den 23. marts kl. 9.30 og 10.30 Sted: Vollsmose Bibliotek, Odense NØ Entré: Gratis, men kræver tilmelding via odensebib.dk

Kulturhuset inviterer til en aften med instrumentalmusik i særklasse. Veletablerede Uffe Steen Trio møder Vestbo Trio til en særlig aften med guitaren i centrum. Uffe Steen Trio byder på sprængfarlig bluesjazz i et musikalsk univers, hvor alt kan ske. Vestbo Trio disker op med fede grooves og formår at underholde uden at synge et ord.

Glæd dig til at opleve en spændende trio, der ikke kræver det store jazzkørekort. Koncerten består af tre dele: Et sæt med hver trio samt en fælles afslutning på scenen. Tid: Torsdag den 30. marts kl. 19.00 - 22.00 Sted: Vollsmose Kulturhus, Odense NØ Entré: 120,- kr. ved forsalg via hjemmeside. 160,- kr. ved dørsalg

Kirkestudietur | 25. marts Årets første tur går til Lund i Sverige, hvor der blandt andet vil være mulighed for at opleve Lund Domkirke og skyskraberen ’Turning Torso’. Man skal være forberedt på mindre gåture. Der er afgang fra Vollsmose Kirke klokken 8.30, og der skal fremvises et gyldigt id i bussen. Billetterne sælges frem til den 20. marts på kirkens kontor i åbningstiden. Der er plads til 40 personer, men turen gennemføres kun ved minimum 30 personer. Tid: Lørdag den 25. marts kl. 8.30 - 20.00. Sted: Vollsmose Kirke, Vollsmose Allé 8, Odense NØ Entré: 200,- kr.

B1909 vs. Krarup/Espe | 25. marts To hold fra Fyns bedste fodboldrække - Albaniserien - tørner sammen på 9’ernes hjemmebane, når herrerne fra B1909 møder KE i kampen om at rykke op til Danmarksserien. Tid: Lørdag den 25. marts kl. 15.00 Sted: Gillested Park, Gillestedvej 12, Odense NØ Entré: Voksne 40,- kr., unge under 18 år og pensionister 20,- kr., børn under 14 år har gratis adgang

Arne og André Lundemann | 26. marts Vollsmose menighedsråd arrangerer koncert med Arne og André Lundemann. Oplev far og søn i et underholdende show, der består af ingredienser fra ’Sommer i Tyrol’, Elvis Presley, Aage Stentoft-sange, kendte evergreens og parodier - naturligvis krydret med masser af sjov og ballade. Tid: Søndag den 26. marts kl. 15.00 Sted: Vollsmose Kirke, Odense NØ Entré: Gratis

Kvinder viser vej til ligeværd | 28. marts

Alle kvinder har ret til at leve et frit og sikkert liv - også i ægteskabet. Derfor afholder Danner og Kirkernes Integrations Tjeneste en konference med fokus på mellemøstlige kvinders rettigheder, ligestilling og ligeværd i ægteskabet. Odenses borgmester Peter Rahbæk Juel holder åbningstale. Konferencen foregår på arabisk og dansk. Tid: Tirsdag den 28. marts kl. 17.00 - 20.00 Sted: Vollsmose Kulturhus, Odense NØ Entré: Gratis, men tilmelding med fuldt navn og by er nødvendig via tilmelding@danner.dk


16. marts 2017  •   Vollsmose Avisen 187  • 11

.k5(92//6026( 7DNIRUGLΖVWºWWHURSRPEXWLNNHUQH S§9ROOVPRVH7RUYQ§UΖKDQGOHU'HW HUYLPHJHWJODGHIRU /LNH 9LK§EHUΖYLORVS§)DFHERRN KYRUYLDIKROGHUVMRYHNRQNXUUHQFHU LQIRUPHUHURPHYHQWVRJEHVYDUHU JHQHUHOOHVSºUJVP§O

9ROOVPRVH7RUY

)LQGRVKHU


12 

•  Vollsmose Avisen 187  •  16.. marts 2017

BAGSIDEN

Dolma (fyldte vinblade) Det skal du bruge (6 personer) Tekst: Salem Said og Sarwa Sharif, borgerjournalister Det kurdiske nytår fejres den 21. marts. Festen hedder ’Nawroz’ og betyder ’ny dag’. Flere kurdiske klubber mødes for at holde fest, give hinanden gaver og ønske godt nytår. Folk kommer i traditionelt tøj, der er musik og sang, og alle gæster danser en særlig kurdisk dans. Der er steder i Irak, hvor omkring 6.000 mennesker danser på en stor plads – på én gang! En del af den kurdiske nytårssang lyder: ’Vi fejrer dagen med glæde. Solen skinner fra det højeste sted i landet’. Aftenen før samles en masse mennesker for at tænde bål. Bålet symboliserer den ild, som ifølge en kurdisk myte blev tændt på bjergene for omkring 2.700 år siden for at fortælle landsbyerne, at frihedskæmperen Kawa havde besejret den onde konge Dahak. Folket var befriet, og dermed er Nawroz et symbol på frihed. Til Nawroz spiser man lækre kurdiske specialiteter, for eksempel dolma.

1 bundt blandede krydderurter, fx persille, dild, mynte 3 løg 300 g hakket okse- og/eller lammekød 500 g ris 250 g vinblade 1 dåse hakkede tomater 1 dåse tomatpuré Olie efter behov Saft fra 1 citron 2 spsk. finthakket sumak Salt og peber Serveres med Græsk yoghurt, der er smagt til med hvidløg, salt og peber

Sådan gør du: Hak krydderurter og løg fint. Bland det hakkede kød med krydderurter, løg, skyllede ris, hakkede tomater, tomatpuré, sumak, salt og peber. Læg vinbladene i en skål og hæld kogende vand over dem. Lad dem ligge i vandet i cirka 5 minutter og hæld vandet fra. Så skal vinbladene fyldes. Tag et blad og læg en passende portion kød- og risblanding på midten af bladet. Fold den nederste kant af bladet over kødet, derefter venstre, højre, og til sidst den øverste kant.

VIND BIOGRAFBILLETTER

Send kuponen til Vollsmose Avisen, Vollsmose Sekretariatet, Vollsmose Allé 10, 5240 Odense NØ - eller send løsningsordet samt navn, adresse og telefonnummer i en mail til vind@vollsmose.dk inden torsdag den 23. marts 2017. Så er du med i lodtrækningen. Sidste udgaves vinder blev: Batul Al Edani.

Kom lidt olie i en stor gryde. Læg den første dolma i gryden og fortsæt med de øvrige blade. Læg dem i lag helt tæt i gryden, så de ikke åbner sig. Hæld ca. 4 spsk. olie over og hæld kogende vand på, så det lige netop dækker. Pres citronsaft over. Læg en passende størrelse tallerken ned over, så de fyldte blade holdes nede i vandet. Kog ved middelvarme i ca. 1 ½ time. Hæld vandet fra og lad dolma-rullerne trække i 15 minutter.

Va187  

Vollsmoses lokale avis

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you