Page 1

Nummer 168 • 7. april 2016

Udgives af Vollsmose Sekretariatet

FRA MOBIL TIL VÆRKSTED

HORROR FRA RÆKKEHUS

Nyt cykelværksted er åbnet i Vollsmose Torv Side 3

Martin Schjönning vil sætte horrorlitteraturen på danmarkskortet Side 4-5

OMAR DAHIR ER EN AF TAEKWONDOKLUBBENS NYE TALENTER

SIDE 8

Foto: William Thorup Hansen

Træning, fokus og disciplin

LÆS OGSÅ OM: Klar til affaldsdag side 3 • Trinbrættet i Hybenhaven side 9 • Søger besøgsvenner side 9

Hele fem lokale landsholdsboksere Dansk amatørboksning oplever det største boom af unge boksetalenter i 10-15 år. Vollsmose Boxing er storleverandør til det danske ungdomslandshold med ikke mindre end fem boksere.

Af Berith Madsen Foto: Mustafa Markabi, borgerfotograf Det er 10-15 år siden, at dansk boksning sidst har

haft så stor en talentmasse i U15- og U17-rækkerne. Sådan lyder det optimistiske bud fra elitechef i Dansk Bokse Amatør Union (DABU) Thomas Kyø. I de internationale turneringer gør de danske ungdomsrækker nærmest rent bord hver gang. For et par uger siden ved den tyske Traktor Cup turnering i Schwerin vandt Danmark fem guld ud af seks mulige. Vollsmose Boxing var her repræsenteret med U15-bokserne Ilias Warraich og Mahmoud Hussein. For Mahmoud Hussein var turneringen hans

- Det handler om, hvorvidt den enkelte bokser er villig til at betale den pris, det koster at være eliteudøver i form af det konstante fokus på træning, kost og weekender brugt på turneringer og stævner

’’

Thomas Kyø

debut for landsholdet. Derudover har Vollsmose Boxing også U17-bokseren Ali Aziz Al-Tamimi og U15bokserne Abdallah Abou Arab og Omran Mawed med på det danske landshold. Selvom fem landsholdsboksere kan lyde af mange,

så kommer det ikke bag på elitechefen fra DABU, at der er så mange talentfulde boksere fra Vollsmose. - Der er mange faktorer, der er afgørende for, om en bokser får succes, og talent er kun én af dem. I Vollsmose Boxing handler det om, at

der er en sportslig kompetent træner, som samtidig er en ildsjæl. Han stiller store krav, men viser dem samtidig, at han vil dem, siger Thomas Kyø med henvisning til cheftræner Shahbaz Aslam, som også er blevet landsholdstræner for U15og U17-bokserne.

Viljestyrke Ud over talent og en dygtig træner afhænger de unge bokseres succes også af endnu et element: viljestyrke. - Det handler om, hvorvidt den enkelte bokser er villig til at betale den pris, det

koster at være eliteudøver i form af det konstante fokus på træning, kost og weekender brugt på turneringer og stævner. Shahbaz Aslam, cheftræner i Vollsmose Boxing, har også sit eget bud på, hvorfor det kører så godt for bokseklubben og drengene lige nu. - Der er ingen smutveje til succes, og det ved børnene her godt. Det er hårdt arbejde og disciplin, men det er også kammeratskab og sammenhold. De boksere, der er kommet på landsholdet, er startet med [...] Fortsættes side 9


2  •  Vollsmose Avisen 168  •  7. april 2016

Thomas Gam Nielsen Redaktør for Vollsmose Avisen thgn@vollsmose.dk Tlf. 21 17 83 15

Nanna Muusmann Chef for Vollsmose Sekretariatet (ansvarshavende) nbmu@vollsmose.dk

Borgerbidrag i denne udgave Jørgen Gregersen Jørgen Nancke Mays Al Yasin Mustafa Markabi William Thorup Hansen

Bliv borgerjournalist for avisen Vollsmose Avisen vil medvirke til at gøre Vollsmose til et endnu bedre sted at bo og leve. Avisen er beboernes avis - både som kilde til oplysning og som et medie, hvor borgerne selv kan bidrage aktivt med ideer, med at skrive eller med at tage billeder. Har du lyst til at skrive eller fotografere? Har du lyst til at være med på holdet? Eller har du bare en idé til en historie, som du mener, avisen bør tage op? Så er du meget velkommen til at kontakte redaktionen eller kigge forbi Vollsmose Sekretariatet til en snak.

Indlevering af materiale Alle er velkomne til at komme med forslag til artikler og indlæg. Materiale sendes til Vollsmose Avisen, Vollsmose Sekretariatet, Vollsmose Allé 10, 5240 Odense NØ – eller på mail til avis@vollsmose.dk. Redaktionen forbeholder sig ret til at redigere i alt indsendt materiale.

Kommende aviser og deadlines Har du et arrangement eller en artikel, du gerne vil have med i avisen, kan du se de aktuelle deadlines herunder. Bemærk dog, at jo tidligere du indleverer materiale, jo større er muligheden for at få det med i avisen. Kontakt venligst redaktøren på tlf. 21 17 83 15, hvis du har spørgsmål. Udgivelsesdato: Onsdag den 20. april Deadline: Torsdag den 14. april Udgivelsesdato: Torsdag den 12. maj Deadline: Torsdag den 5. maj Redigering og layout: Thomas Gam Nielsen og Bjarne Kjær Simonsen Tryk: Grafisk Produktion Odense Oplag: 14.750 Distribution: Post Danmark

Hvis du ikke får din avis Vollsmose Avisen husstandsomdeles gratis. Hvis den mod forventning skulle udeblive, bedes du kontakte Post Danmark kundeservice på tlf. 70 70 70 30.

BILLEDET FORTÆLLER: Et umage par. En brunand og en gråand viste interesse for hinanden, da borgerfotograf William Thorup Hansen kom forbi et vandhul, der har dannet sig mellem træerne langs med stien fra Birkeparken og Hybenhaven til H. C. Andersen Skolen. Her på billedet ligner det godt nok ikke, at der er den store interesse imellem de to ænder, men den skulle være god nok – de tilbragte lidt tid sammen i vandhullet. Det er et usædvanligt syn i naturen, at ænder af forskellige racer på den måde svømmer sammen. Foto: William Thorup Hansen

LEDER

Forklare uden at forsvare PÅ REDAKTIONEN MØDER VI AF OG TIL FOLK, der har oplevet negative reaktioner fra omverden, alene fordi de har en tilknytning til Vollsmose. I sidste avis fortalte vi om Ib Madsen, der oplevede stor modstand fra stort set alle omkring ham, da han valgte at købe et stykke jord i Slåenhaven til sin akvariebutik. I dag godt otte år senere er Fyns Akvarie Centrum Danmarks største akvariebutik. For ham handlede det om at finde et passende stykke jord med plads til forretningen og med parkeringspladser. Længere var den ikke.

- I beboere skal snart stemme om jeres kommende boligsociale helhedsplan, og centret bliver bygget om for at gøre klar til sundhedshuset VIVO

DER ER OGSÅ MANGE UNGE TALENTER, der på et tidspunkt i løbet af et interview fortæller, at det betyder meget for dem at vise andre, at Vollsmose byder på mange positive elementer. Det er helt forståeligt, at de har et behov for at gøre det, men det er alligevel en lidt ærgerlig tendens. Hvorfor skal folk forsvare, hvor de kommer fra, eller hvorfor de har valgt at placere en virksomhed i Vollsmose? Det er da meget mere interessant at høre folk forklare, hvem de er, hvad de kan, og hvorfor de har taget nogle valg i livet.

FOR TIDEN BLIVER DER SNAKKET meget om Vollsmo-

DET VAR DET, DER VAR TEMAET, da vi for kort tid siden besøgte en ny forfatter i hans rækkehus i Bøgeparken. Martin Schönning har netop fået udgivet sin første fulde roman, og der er flere på vej fra hans hånd. Han nævnte ikke selv på noget tidspunkt sit forhold til Vollsmose. Vi snakkede litteratur, musik og meget andet, men Vollsmose dukkede først op, da vi spurgte ham om, hvorvidt bydelen prægede hans bøger. Det blev til en faglig relevant snak om, at hans bøger ofte udspiller sig i urbane miljøer. Men han bruger ikke Vollsmose direkte i sine bøger. HAN KUNNE FORTÆLLE MEGET OM, hvorfor han havde valgt at flytte til Vollsmose, men snakken gik først og

Af Thomas Gam Nielsen

fremmest på hans arbejde, hans passion og talent. Han er ikke nogen Vollsmose-forfatter, men en forfatter, der bor i Vollsmose.

ses fremtid. Inger Støjberg har været på besøg for at se på Fremtidens Vollsmose - planen for byudviklingen og infrastrukturen i bydelen. I beboere skal snart stemme om jeres kommende boligsociale helhedsplan, og centret bliver bygget om for at gøre klar til sundhedshuset VIVO. Der er ingen tvivl om, at Vollsmose ser væsentligt anderledes ud om 10-15 år. Bydelen vil være mere åben, og der vil være mere at komme efter, selvom man ikke bor i Vollsmose. Måske er det lige netop den udvikling, der skal til, for at folk ikke længere skal forsvare deres tilvalg af Vollsmose, men blot forklare, hvorfor de har gjort, som de har gjort. Selvfølgelig skal man ikke rykke sin forretning til Vollsmose, hvis det ikke giver nogen mening, og folk skal heller ikke flytte hertil, hvis de ikke vil. Men det ville være dejligt, hvis flere kunne få lov til at fortælle om, hvad de kan - og ikke så meget om, hvor de er fra.


7. april 2016  •   Vollsmose Avisen 168  • 3

Klar til at samle affald - Vi har gået med idéen om at lave en affaldsindsamling et stykke tid, og vi fandt det oplagt at gøre det samme dag, som resten af landet samler affald

En flok frivillige går sammen om at fjerne affald fra Vollsmoses grønne områder. Det sker søndag den 17. april, hvor Danmarks Naturfredningsforenings årlige affaldsindsamling finder sted.

Hos Naturklub Vollsmose er Kirsten Kusk glad for, at de kan samarbejde med de aktive beboerdemokrater om affaldsindsamlingen. - Til vores arrangementer vil vi åbne folks øjne for den natur, der findes, selvom man bor i en by. På skraldedagen kan vi snakke med børn om, hvordan ræven kan skære sig på glasskår, en fugl kan sidde fast i noget plastik, og at det generelt er dårligt

Af Thomas Gam Nielsen Med affaldstænger, klare plastsække og højt humør bliver Vollsmose fyldt med frivillige affaldsindsamlere søndag den 17. april. En række beboerdemokrater fra bydelens ni boligafdelinger er gået sammen om at arrangere en fælles affaldsindsamling i samarbejde med Naturklub Vollsmose, der er en lokalafdeling under Danmarks Naturfredningsforening. En af initiativtagerne er Adam Krogh, der er formand i Bøgeparken. - Vi har gået med idéen om at lave en affaldsindsamling et stykke tid, og vi syntes, det var oplagt at gøre det samme dag, som resten af landet

’’

Adam Krogh

for naturen med henkastet affald, siger hun og fortsætter: - Og så bliver naturen simpelthen også pænere at se på, når vi får samlet noget affald op. Sidste år blev der på landsplan indsamlet i alt 132.000 kilo affald. Blandt andet over 120.000 dåser. Der deltog 110.000 personer, heraf var cirka 90.000 børn fra skoler og institutioner.

VIL DU VÆRE MED? samler affald, siger han. Arbejdsgruppen har ikke sat noget mål for, hvor meget affald, der skal samles i år. Det vigtige er i stedet at få opbygget en tradition. - Vi håber på godt vejr og nogle deltagere med højt humør, så naturen kan blive mere indbydende at bruge

det næste stykke tid. Og så kan vi forhåbentligt samle flere og flere deltagere til arrangementet, som årene går, siger Adam Krogh.

På de grønne områder Han forventer, at der vil være deltagere fra samtlige

ni boligafdelinger: Deltagerne kommer til at samle affald på Vollsmoses grønne områder i centrum af bydelen, langs stisystemerne og ved mosen. Det er områder, som tilhører Odense Kommune, og kommunen vil sørge for, at der vil være containere til affaldet på dagen.

Folk, der gerne vil deltage, skal møde op søndag den 17. april klokken 11 ved multibanen (ved siden af kælkebakken) bag ved Bøgeparken. Her får deltagerne tildelt udstyr og et område, som de skal samle affald i. Dagen bliver afsluttet med kaffe og kage for alle deltagere. Børn og unge er også velkomne sammen med deres forældre.

Nyt cykelværksted i centret - Vi har haft meget travlt med den mobile cykelhjælp, og jeg tror, det skyldes den gode service

Efter den store succes med konceptet Fix’n’Bike, udvider virksomheden nu med et fast værksted i Vollsmose Torv.

’’

Qasim Ahmed

Tekst og foto: Jonas Nielsen Qasim Ahmed er normalt at finde i sin frisørsalon Q’s Barbershop, men fra 1. april kan han også kalde sig ejer af et cykelværksted sammen med resten af holdet bag Fix’n’Bike. Indtil nu har man kunnet ringe efter Fix’n’Bike, hvis man punkterede eller havde andre akutte problemer med sin cykel, men kunderne har også spurgt efter et fast værksted. Det er der nu i Vollsmose Torv. - Fix’n’Bikes rygsøjle er nu værkstedet, og det er her vi

Kage, solskin og glade kunder

kan lave de ting, som ikke haster, siger Qasim Ahmed og fortsætter:

- Vi har haft meget travlt med den mobile cykelhjælp, og jeg tror, det skyldes den

gode service. Folk ved, at vi kan ordne deres cykel, og de kan godt lide, at vi kommer

ud til dem, og at de ikke skal ud til os. På den måde sparer de tid og penge.

På åbningsdagen var der pyntet op med flag og balloner, solen gjorde sit til at gøre det til en flot dag, og det var gratis at få tjekket sin cykel i løbet af dagen. Kasper Fabricius var en af kunderne og gæsterne på åbningsdagen. - Jeg kender Qasim i forvejen og ville gerne støtte stedet her, og så trængte min cykel til at blive ordnet, siger Kasper Fabricius. Cykelværkstedet har åbent i tidsrummet 10-19 mandag til lørdag.


4 

•  Vollsmose Avisen 168  •  7. april 2016

Pluk fra vollsmose.dk Læs den fulde version af historierne - og meget mere - på www.vollsmose.dk

Stenkast mod patruljevogn 30. MARTS: Natten til onsdag blev der ifølge fyens.dk kastet sten mod en politibil, som patruljerede i Vollsmose. Det skete omkring klokken halv fire, hvor patruljevognen var i Bøgeparken. Det var ikke muligt for betjentene at se, hvem der kastede, eller hvor stenen blev kastet fra på grund af mørket, oplyser vagtchef Thomas Bentsen fra Fyns Politi. Betjentene var på en almindelig nattepatrulje, da episoden fandt sted.

Horror skal frem i Den bogaktuelle Martin Schjönning, med bopæl i Vollsmose, vil have horror-bøgerne væk fra børnehylderne og i stedet anerkendt som seriøs voksenlitteratur. Med debutromanen Afsind er han godt i gang med at bane vejen for den udvikling.

Foto: William Thorup Hansen

Af Mays Al Yasin og Thomas Gam Nielsen Foto: Thomas Gam Nielsen

Klar til forårsrace 31. MARTS: Cykelklubben Fjordagerrytterne har taget hul på forårssæsonen og tilbyder interesserede at træne med gratis resten af april måned. Hvis man derefter vil melde sig ind, koster det 400 kroner for resten af 2016. Der er fire forskellige hold på ruter på Nordøstfyn. Hold 1 kører en rute på 80 kilometer, hold 2 cykler 65 kilometer, hold 3 cykler 50 kilometer og hold 4’s rute er 40 kilometer. Træningen foregår tirsdag og torsdag klokken 18 og søndag klokken 10. Mødestedet er Fjordagerhallen i Seden, og interesserede kan kontakte klubben på telefon 2083 8244.

Tæt på nedrykningsstregen 4. APRIL: B1909 tabte i forårspremieren på udebane mod Tarup/Paarup. Kampen blev spillet på kunstgræs 2. påskedag, hvor den tidligere B1909-spiller Anders Fønss bragte hjemmeholdet Tarup/Paarup foran efter syv minutters spil. Efter en halv times spil fik B1909 dog udlignet, da Theis Holm Christensen scorede til 1-1. Tarup/Paarup sad dog på det meste af spillet og vandt kampen 2-1. Den 2. april spillede B1909 sæsonens første hjemmekamp, og allerede efter to minutter scorede gæsterne fra Tuse IF. I kampens sidste minut scorede Tuse IF igen, og ’de røde’ tabte 2-0. Dermed ligger B1909 på ottendepladsen med kun tre point til nedrykningsstregen i Danmarksseriens pulje 2.

Jagtede frø 4. APRIL: 21 børn og voksne var med Naturklub Vollsmose på jagt efter frø ved Børnebyen. Det var ikke kvækkende frøer, men plantefrø, der var på programmet. Familierne fandt mirabellesten, kirsebærsten, hasselnødder og kogler. De knækkede valnødder og mandler med hammer eller nøddeknækker og spiste selvfølgelig frøet. De smagte også på et kæmpestort frø - nemlig en kokosnød - og så på frø fra en pose med fuglefrø. Nogle af frøene blev sået i et højbed ved Børnebyen. Børnene fik også urtepotter med frø med hjem.

Find Vollsmose Avisen på facebook og ‘synes godt om’ - så holder vi dig opdateret på nyheder, konkurrencer, arrangementer og debat om bydelen

I marts var Martin Schjönning i Fængslet i Horsens sammen med tusindvis af andre litteraturfans, da Krimimessen blev holdt for 15. år i træk. Forfatteren fra rækkehuset i Bøgeparken var taget af sted til messen sammen med andre medlemmer af Dansk Horror Selskab for at promovere horror-litteraturen som en seriøs genre. Efterfølgende skrev den lokale forfatter et blogindlæg på sin hjemmeside med titlen ’Krimien er bare realistisk horror’. Mens krimien er blevet en stor nordisk litterær eksportsucces, lever horrorgenren et liv i skyggen af sin kendte storebror. Det kan dog ændre sig, hvis det står til Martin Schjönning. Han mener, at Danmark efterhånden byder på flere og flere forfattere, der laver velfortalte, gode og gruopvækkende horror-fortællinger. Ligesom i krimien er grundkernen det uhyggelige, men ofte optræder der overnaturlige elementer i horrorbøgerne: Monstre, zombier, fantastiske elementer eller andre dimensioner. - Der er rigtig mange, der tror, at horror er for børn, men vi er en stor flok horrorforfattere som stort set kun skriver til voksne, forklarer Martin Schjönning. En af forfatterens pointer er, at krimien ikke var en anerkendt genre for bare 30 år siden, så han mener, at også horror-genren både kan og bør få et gennembrud på den hjemlige scene. - Og der behøver ikke at være overnaturlige elementer


7. april 2016  •   Vollsmose Avisen 168  • 5

rampelyset

VOLLSMOSE AVISEN Onsdag den 20. april kl. 16.30 til 18.00 Granparkens Beboerhus

r dig Vi guide vinterferie og billig Side 6-7

LUBBER

N FRA

EDSERIE

COMBI

ERLIGAK

R SUP

CUP, HVO

IGEN I

GOD SAG til rer FOR EN BOLD rsen Skolen invite

r 2016 • 28. janua

OG ÅR DELTOPRÅB TIL

H. C. Ande sfodbold indsamling

SIDE 8MEN UNGDOM

Boejstldog Side 6-7

AF EN

163 Nummer

Side 3

oud vil d Mahmtage ansvar teren Ahma til at Forfat generation have sin

T PORTRÆ

SE BILL

OGRAFS UNG FOT

FARVEL

Gregers en

Nielsen

Martin Schjönnings forfatterskab begyndte i 2011, da han faldt over en skrivekonkurrence på nettet. Hans novelle, Anonymt Bidrag, vandt plads i en novellesamling med ny dansk - Det mest forfærde- horror-litteratur, lige må være ikke at og samtidig opfordrede forlaget kunne skelne imelham til at skrive lem, om noget virke- en fuldlængde lig er sket eller ej. På roman. Af forskelle årsager er den måde er Afsind der nu gået fem bygget op om noget år, før Afsind er af det, jeg selv fryg- udkommet som hans første roter allermest man - udgivet af forlaget Kandor. Martin Schjönning Historien følger den psykisk syge Gregor. Dæmoner fra hans forvirrende fortid begynder at forfølge ham, og overalt i byen begynder ellers helt normale mennesker at begå de mest groteske og makabre forbrydelser. Gregors syge sind kan dårligt håndtere hans egne problemer, men pludselig befinder han sig også i centrum af en krise, der truer med at få samfundet til at bryde sammen. For Martin Schjönning er det uhyggeligste i bogen ikke så meget det overnaturlige og makabre, men mere det psykologiske lag i fortællingen. - Det mest forfærdelige må være ikke at kunne skelne imellem, om noget virkelig er sket eller ej. På den måde er Afsind bygget op om noget af det, jeg selv frygter allermest, forklarer Martin Schjönning.

’’

s til bilfoto Fra mofotostudie eget

side 9

FOR DATOER

ØDER DIALOGM

side 3 eparken er i Lærk OM: Slagt

til • Klar

Cup Combi

side 8

arken i Egep alecafé • Ny samt

side 9

side 8 eringen i boks tjerne 6 • Films her side ren var • Vinte side 6 lokaler N i nye

. ng de justeret se t udvisni tiden den kommen vil Vollsmo er hele en betinge øder om afsæt 8: måder for til at ændring Med det mange tre dialogm plan i uge af de dømte.det spørgset klart .00 Der er til fire iatet på sker for t spor med. ket kan stille en opførsel iale helheds gerne Sekretar i et velkend langt kl 19.00-21 besyv i den elig sendessmændene, - Man overras boligsoc e et februar - Ændrin efterslæb selvfølg bliver gav deres k har om sådan e et rødt kort fortsætt ’etape 2’ af den 24. us store .00 delen De sam- Nogle d signal til gerning andet mål, Danmar at op• Onsdag ens beboerh . Når undgå boligstøtte. indebær 16.00-18 i fuld e sker ling en slags på der blandtse fra et i forhold riatet samfund klokken ikke bør n har derme et i Egepark siger hun. enkeltes af, at si- Udbetamange kræfter danske februar er er sket sejt træk, Ændringern store er sekreta - Rette det gule udkaste Vollsmo råde til det selvfølg at enserne ger fra det den 25. us ske brugt hvor , derfor vidnedrøfte .00 me ændring gen af folkepen ing, dem Klare mål sagt, skal strategi skal udvikle boligom n. Og • Torsdag vens beboerh ng med at med beboere tal for, tjentes at undgåden enom konsekv e oplysnin 10.00-12 betragtn nede det er iale udsat elgang signaensione tagelser givet politibe til beregnin r t udvisni præcist se der mod- for med i klokken en lyse får hurtiger ålet overord i Hybenha særligt er født boligsoc fra SKAT. ny plan ne og boligBåde læb i noget Betinge februar afholde og førtidsp erne været e lig tages i Odense. højt kort og klart spørgsm de nu fleksible og videoop til en et Den nde alle som helt for den riatet stforhold ef Meti Vollsmo men i Oden- efters onen t taden 27. us I uge 8 se udgøKommu en bydel vi er stadig angår Denise udsagn ændring modtagerne, iale mange har vægtet bedet dansk tte, e. Udkast af ramme i Vollsmo de pågælde til landet • Lørdag kens beboerh om indkom r pressech på område boligstøtte Odense ose Sekreta e mål i 2014 Hvad kan otte her har , siger et for ng mener unges – Men boligstø hedens gerne ationern tallet det boligsocsamMette leret, at ikke vil Vollsm politisk fra aftenen kommet til foråret. borgere tager hver fået og indsats familier i Fyrrepar myndig Dog medgive øder, hvor ne var handlin viser keltes organis Beck har tilpasse om udvisni , at de måde ler af otte Byråd, es og deres stor gevinstpressechef vist nedfæld se nd Udbe17 år over, Udat deres r. Det Mette og vil igen engang af denne Kommu sten ogmange i anklage r Hansen enhver rk be- delsen er: 15 at fast, at tre dialogm Vollsmose får små med i Vollsmo er res dels af Odense samfu en sådan til beboerns te Beck, står for . aktuelle som ges op et kast med r se persone er ganske tise. Bern forklare digheAnfortsætt vil jeg det har erkendt ejdere det mellem overrask rvet i juni t et hele ne i ger på ATP, der visførel ling Danma re ks Statistik defineret af fire temaer ud- arbejde artnerne ende. Dog ligger k nu udbetaleny på 31.958 hun og Muusmen blive l for deres så nu rer i udarbej medarb boligk.Otte unge de dømte sten mod tolere og kan alle omstæn at de beboer handlin i princippved Bøgeto Beck fra nde Udbeta af Danmar har verskrid en om Ciden tte plan, efter, riatet, Nanna beboere arbejdsp En dels betinge fra en Danmar januar at med, Danmar at med ers fængse r den ner,fra 1. helheds - Under tal ses og ation siger det g. en gik folk på boligstø politiet taling d Sekreta kastet en omfatte reger, tilfreds er grænseo også en r, nger erkende yggefon anisatio ige i inform mod sig. understr fik ege, folk e Vollsmo til dørs udvitteogtil et af i år bebehov, regneryttige oplysni ndighed udvisnin ål til den er jeg ils ændrer ng betaling fortælle måned at have En anden ces. vil tilkunne vcockta dømte at sik- deres dom. og underst mber adfær den boligstøinput,1. januar resultat k to boligorg Almenn efter Hun dem og Landsbsom væsentl . klagemy de unge skulle ind- der vurderi demå betinget Hansen i opfordrerne den helt man det i praksis ciale praksis elsespro Fra mann den brandbo syv ordning molotoeller Bern på Fyns støtten og de rk en stille spørgsm politiet. af den Fire af har anket udvalg sidste er idømt dermed givetsignasker for før ing Danmar foregår år.- Men iatet i til at følge måde. inddrag kastet rk, og Denise yggefon define- peget at fem Danma iale arbejdeog temaer hele tidligere penge tilbage sidste samt erne mens vica og så nde boligso 8 modtag dømte har st i januar tte, med Udbetal hver måned Sådan sekretar behovet i bydelen detde plan udarDanma Udlændingeat have skab, mål vogne, få I uge boligsoc til 1. marts, æn- ling ne e otteenkelte borger Retten kort og klart - Landsb komme indkom oplysninger, i alle boligstø et at ændring den komme lt endelige regner fra SKAT, tte ne. sig i måned ses fra enten dag. Boligsel patrulje folks Kommu politiske der kom i SKAT. Samtlig derfår udbeta samfund går frem eventuelle skyldig har korrekte af godkenpasse ramme, havde de den den gule hver splan. boligstø for De overfor, Kommu fra mod opekstra sig til når af ing. at det Der st det op de d re, danske folks Muus- ger tur, tiden i inden øtte. Odense strategiske fik adplaner helhed på dese de nægter es hele ces, har Odense udvisn e otte i stilling n støttet de input, indkom lokale fandt at det baggrun SKAT. Hvis over- betale oplysnin nogle modtai boligstog sendes får udbetalt tte, afslutter af de dømte andre øder en sådan folk kan boligstøtten og holdt samt beboern elsespro se lægge leret, r e og Nanna tiden arbejde beløb bejdes ud fra Retten rer den ng, r. Samtligoplysninger , at af høj når deres opgjort dialogm er det har fra ing. Det uninddrag for Vollsmo . Fire opleve stemme i boligstø stykke tiltaltes styrelse r hun. slutter beboern rigtige vil tolerere se i tte, de blev s tre se. dringer lokale t- de pkrævn stort tioner, r ikke fængsel betinget udvisnirisi- anklage avisens tte kan t til de rk ikke fire beløb delse, Det betyder mens de forklare efmuligt helt år øder til at i Vollsmo meget boligstø lysninge de informa - afholde use i Vollsmo dialog en Da den boligstøtil. Med at boligstø ntere ifølge n. p tten alt at hensyne til Danma res huslejeo med , at de gjort det at udpege være færd. også Bern ger. Nielsen hun. gere af aktører sådan, til SKAT, Tre dialogm iatet er i domme op imod berettigede beboerh været i tæt aktø- mann. ing Løvstru vil betyder deGam var Vollsmo hvis de derat dokume handlin usæd- dog, i boligstø e indt via boligens med har oplyst as nemlig der har været Denise anket Bach om blev er Sekretar ændring ssen mere lle bliver tilknytn var har måned hvilket udvist, r bodet sagen få udsving udbetal når folk grad besker ke mål, d. det reelt - Vi og lokale Af Maja i dialog de konkret iatstale om flere ges krimine i saat blive to år folk selv opleve at Anklage ordningAfThom højt, og anie, ktet i Just Rasmu har ført om der nde stforhol ten bliver : I januar riatet været ved på beboere næste t i boligdefinere siger sekretar og strategis ingspun folk der dom alle kerer , der vægtede ationern bolig. Boligden nye Af Niels r ter, bydelen heden der har har boligorg for de litet. overfald ns indkom så vil ann se Sekretatil den kommemed med folk, der der udbetal Hansen uge faldt som se fået omdrejn arbejde i 2008 månede myndig grove med inden t persone tte gives til relativ organisen almen satser, Muusm var plan større mindre Sidste nd, skal e nde hen blot Siden vanligt sten otte unge, den udkaste fund, Nanna ny krimina person for anklage er tilfreds i de sidste ne i Vollsmo ng om, i eller per 1. marts. bor i ligsocial simpelt omfatte nestemæ Boligstø og har en iale helheds elsescivilsam gen mod for at kaste mod går skylPoliti, bliver forvirri Der var sationer Landsbyggefon bo- chef . Midt eftertte r til den støtte boligsoc kan være dømt Fyns til leje en del et polititje ls En niende af Styrket højere uddann af ces i henvise sin og er te støtten et huslejen Udbetan. blev dømt cocktai vogne st. Det , af 2015 folk på boligstø t bor støtte førelse har lagt elsespro blandt ander tiltalt lavbetal domme t fratrukk foretager tryghed flere i arbejde. får først udbetal Politi lav indkom folk i planer, inddrag og molotov hvor n også men han nderhvorvid og penge til gennem de, og patrulje ter og ger og - Fyns færre le helheds skabe sofebruar Episode r. I sidste dig, studeren ensionis året 2015, , forenin i by- niveau at mentalufærdig. betjente vet. ville få og fremove ligsocia med til at De efter gelførtidsp r. Der er ikke er lserne beboere ioner Bøgetor sidste år. straf, ham jobs, ved bespare fra 2016 skal være n af g og forebyg den dre sioniste e institut 17 år endte tilbage 9. juni 15 og søgelse udviklin folkepen offentlig udløber skete rs r sekund trukket cial og mellem månede blive og forsomme plan, otte otte unge med at se. Til nsborg, idømt nde helheds er alle på Christia nuvære

LÆS OGSÅ

LÆS OGSÅ

OM: SAHA

’’

LÆSERBREV

Salam betyder fred

Abu Sultan Marweid Egeparken I dag, hvor jeg skriver disse ord, er uskyldige mennesker endnu en gang blevet ramt af terror. Uskyldige folk, der besøger deres familier, som er på vej til arbejde og på vej på ferie, er blevet ramt. Pludselig rammes de

af skræk og vold. Det er uacceptabelt, og vi må alle fordømme det. Jeg er personligt imod sådanne handlinger. Jeg er muslim, jeg er flygtet fra krig og vold og derfor kender jeg terrorens ansigt. Islam er ’Salam’. ’Salam’ betyder ’Fred, og deri ligger, at vi ikke må true andre mennesker, og at vi ikke må gøre skade på andre! De mennesker, der i dag har sprunget bomber, de gør verden til et mere utrygt sted. Et sted, hvor folk tænker sig om en ekstra gang,

hvis de skal rejse, hvis de forsamler sig i lufthavne, på banegårde og på markedspladser. Det gør ikke bare verden mindre. Det gør den også meget fattigere. Det er uden betydning, om man er kristen, muslim, buddhist eller ateist. At tage et andet menneskeliv er forkasteligt, og det er det, vi alle bør tage afstand fra. Jeg kondolerer de mange mennesker, der har mistet nogen, de holder af i Bruxelles og i de andre byer, som også har oplevet terrorangreb de seneste uger.

AT VÅGNE I VERS

Skibe i natten I en travl og fyldt menneskemetro Og som skibe i natten siges der Mødes ubeskrevne skæbner og liv Her går vi hastigt forbi hinanden Men af og til støder man så ind i nogen Nogen som har det der ekstra Nogen som man vil huske Huske med lys i tankerne Og huske som menneske Et længe ventet og smilende goddag

På rette hylde For et par uger siden blev Afsind vurderet af en lektør. Lektører er bibliotekarer, som læser bøger og vurderer, om de bør købes hjem til danske biblioteker. Der blev blandt andet skrevet om bogen, at ’historien ikke er for sarte sjæle og kun for voksne’ - en modtagelse, som Martin Schjönning er glad for: - Fordi den placerer Afsind i voksenreolerne, hvor den retteligt hører til.

OSE 2015

I VOLLSM

mad varme ed den ciserne m vind e pKræ ømt d er mer re liv e b vkast øtten Boligst Moloto losseplads

’’

Fra skrivekonkurrence til Afsind

GERE TS BOR

AF ÅRE

Jørgen

Gam

side 9

SIDE 6-7

Side 3

Foto:

Thomas

Hansen

g om I dialo

LÆS OGSÅ

n var en • Da mose

splan helhed en ny

er på vej ner kron • 220 millio

r eguita Stjern e, der gæste de mang

SIDE 4-5 af OG TAK takker

TRÆTTET LÆS POR

Foto:

Thorup

OM: Bold

8 dom side mod fattig

RT ER KLA OGAM Vito er blandt MUSIKPR risten Rickkultu rhuset

r 2016 • 14. janua

rjournalist og borge Digter gang for denne Side 4-5

E SDRØMM

FREMTID

kampg enhold samm William

Granparken 30B Vi byder på kaffe og kage og glæder os til at se jer.

Side 3

JOV VINTERS BILLIG til en sjov

164 Nummer

tariatet mose Sekre af Volls Udgives

tariatet mose Sekre af Volls Udgives

tariatet mose Sekre af Volls Udgives

E? DU VÆR

VIL snart m skal oses ungdo dannelse msud Vollsm ungdo vælge

HVAD

ar 2016 • 11. febru

165 Nummer

Foto:

i en bog, for at det er horror. Se bare på Ondskabens Øjne, siger Martin Schjönning med henvisning til bogen skrevet af Thomas Harris, som særligt er kendt i de filmatiserede versioner om morderen Dr. Hannibal Lecter.

Alle er velkomne til næste åbne redaktionsmøde for

Og et alt for hurtigt farvel Mødet dør ud i ekkoet af velmente tanker Tanker om lykke og held

Af Jørgen Nancke


6  •  Vollsmose Avisen 168  •  7. april 2016

ADHD-diagn Khaled Miari kom til Danmark som 13-årig, og han havde lidt af hvert med i bagagen: krig, flugt, vold, traumer og en udiagnosticeret ADHD. Det gjorde ikke livet let, men ADHD diagnosen blev vendepunktet i hans liv.

Af Thomas Gam Nielsen Foto: Tine Hedegaard

Besøgsven mod ensomhed Røde Kors søger nu ekstra besøgsvenner til ensomme ældre i Vollsmose. Ordningen har allerede succes, men der mangler stadig et par ekstra frivillige – særligt til ældre i blokkene langs Vollsmose Allé.

Af Jonas Nielsen Foto: Jørgen Gregersen, borgerfotograf 85-årige Rita Rasmussen åbner døren til sit hjem på en flot solskinsdag. Da kaffen er hældt op, sætter hun sig i sofaen ved siden af Camilla Weisbjerg, hendes 24-årige besøgsven. Camilla Weisbjerg er kommet hos Rita Rasmussen siden august sidste år, og det var hendes mor, der satte de to sammen. - Rita er låner på Vollsmose Bibliotek, hvor min mor arbejder. Jeg havde mødt Rita før, og min mor vidste, at vi begge to gik op i håndarbejde, og at Rita nogle gange følte sig ensom, så derfor blev jeg besøgsven hos hende, siger Camilla Weisbjerg.

En del af noget større Det er Røde Kors, som står for besøgsvensordningen. Sammen med 60 foreninger, organisationer, skoler

og kommuner var Røde Kors i 2014 med til at danne Folkebevægelsen mod Ensomhed. Et af målene er blandt andet at reducere antallet af ensomme danskere fra 212.000 til 106.000 i 2020. Besøgsvenner kan være en af måderne til at nå det mål. I Vollsmose er der allerede ni besøgsvenner i gang, men der er brug for flere. Karin Tøxen, der er besøgsleder i Røde Kors i Odense fortæller, at det kan være svært at få unge til at blive besøgsvenner i Vollsmose. - Når vi får nye besøgsvenner ind, bliver de spurgt, om de har noget imod at få en besøgsmodtager i Vollsmose. Der er rigtig mange, der er utrygge ved at skulle cykle til Vollsmose. Det kan lige gå an med Tjørnehaven, men det er sværere, når det er i afdelingerne med boligblokke, forklarer Karin Tøxen. Hun håber dog, at det kan lade sig gøre at finde nogle, for lige nu er der otte ældre i Vollsmose på vente-

liste til at få en besøgsven.

Det skal give mening Camilla Weisbjerg vidste fra starten, at hvis hun skulle være besøgsven, så skulle det være gennem en organisation. - Når det sker gennem en organisation, giver det mig noget at skrive på CV’et. Ud over det, har Rita og jeg flere fælles interesser som for eksempel håndarbejde, siger Camilla Weisbjerg, der blandt andet har lært at strikke og lave patchwork af Rita Rasmussen. De får begge to noget ud af besøgene. For Rita Rasmussen er besøgene en kur mod ensomhed. - Det er svært at være alene, og det kan være svært for mange ældre at snakke om at blive gammel, siger Rita Rasmussen og slutter: - Mine børnebørn kan have svært ved at forstå, at jeg ikke kan følge med i alt det nye, der sker, og derfor er det rart at tale med en, der kan se tingene lidt ude fra, og som taler til mig som en ligesindet. Folkebevægelsen mod Ensomhed er med til at arrangere en større fællesspisning den 25. april på Odense Rådhus.

Khaled Miari er palæstinenser, født og opvokset i Libanon. Som barn var Khaled Miari en krudtugle. Han var altid på jagt efter spænding, ude i bjergene på jagt efter slanger eller rådyr, han kravlede i træer, hang ud med de militante, havde en passion for våben og krig - og hans mor kunne ikke styre ham. - Jeg fik ufatteligt mange klø i skolen, og jeg blev kaldt for papegøjen, fordi jeg altid snakkede i timerne. Jeg havde ingen konsekvensberegning, jeg blev ved - og havde ikke nogen stopklods, fortæller han. Da borgerkrigen på et tidspunkt blev for voldsom, måtte Khaled Miari og hans familie flygte. Rejsen gik over Tyskland og siden videre til Danmark, hvor Khaled Miaris far havde en bror. De

havde hørt, at vilkårene for flygtninge var gode i Danmark, og de boede forskellige steder, inden de i 1987 slog sig ned på Fyn.

I dansk skole I Danmark kom Khaled Miari ind i en klasse, hvor alle talte dansk. Det gjorde han ikke, så han indså hurtigt, at det var andre ting, der skulle til, for at han kunne være med. Han blev klassens klovn. - Det var sjov, ballade og ekstreme ting. Jeg turde gøre alt det, som de andre synes, var pinligt. De syntes, jeg var sej. Der var aldrig nogen, som talte om ADHD. Jeg tror, lærerne dengang tænkte, at det var kulturelt betinget. Altså at man var så uopdragen og så ødelagt af krig. Set i bakspejlet, så jeg lignede min opførsel jo rent faktisk nogle af de andre børns, men fordi jeg så

- Man får ikke hjælp ved at gemme det væk. Ting vokser altid i mørket, aldrig i lyset. Det er det samme med ADHD

’’

Khaled Miari

anderledes ud, så var det nemt at sige, at min adfærd skyldtes noget kulturelt, noget sprogligt eller forholdene derhjemme, reflekterer han i dag.

Misbrugsbehandleren fik øje på ADHD Khaled Miaris bagage gav ham en række udfordringer i livet. Han fik et misbrug, og da han efter nogle år kom i behandling og skulle fortælle sin historie, var der ingen tvivl hos misbrugsbehandlerne. De tænkte på ADHD. Og Khaled kunne godt genkende sig selv i symptomerne: ustruktureret, forvirret oppe i hovedet, kunne ikke sidde stille, dagdrømte og kunne

Udstilling og Frivillige ambassadører, arrangementer, film og en ADHD-udstilling skal være med til at udbrede viden om ADHD i Vollsmose. ’Viden til forandring’ hedder projektet, som ADHD-foreningen står bag.

Af Thomas Gam Nielsen Foto: Jørgen Gregersen, borgerfotograf Fire nye bogstaver vil præge Vollsmose Torv i april måned – ADHD. Det en flok lokale ambassadører fra ADHDforeningen, der står bag en række formidlingsarrangementer og en udstilling i centret. Projektet - ’Viden til for-


7. april 2016  •   Vollsmose Avisen 168  • 7

nosen var vendepunktet ikke følge med i noget. - Det var en lettelse, for jeg har altid troet, at jeg fejlede noget. Jeg har altid følt mig unormal, som om jeg var født med en personlighedsdefekt, men nu så jeg en sammenhæng, og det gav mening og ro. Det var vendepunktet i mit liv, og jeg kunne sige til mig selv: Jeg er et godt mennesker, jeg har et stort hjerte, jeg er ok. I dag har Khaled Miari en uddannelse og et godt job, hvor han hjælper unge, der har udfordringer i livet. Han mærker stadig sin ADHD i hverdagen og bruger meget energi på at styre tankerne. Han har stadig problemer med at være struktureret, har svært ved at huske og svært ved at styre sine impulser og følelser, men han har et kald. Ligesom han har brugt megen energi på at fortælle om misbrug og hjælpe unge mennesker til at forstå, at der ikke er noget skamfuldt i et misbrug eller i at få hjælp, så gør han også rigtigt meget for at gøre opmærksom på ADHD. Han synes stadig, der mangler synlighed omkring ADHD, og han oplever, at ADHD er forbundet med skam hos etniske minoriteter. Derfor

ADHD – BAG OM BOGSTAVERNE ADHD står for Attention Deficit Hyperactivity Disorder. ADHD er medfødt og giver problemer med opmærksomhed, hyperaktivitet og impulsivitet. ADHD findes både hos børn, unge og voksne. ADHD blev tidligere kaldt DAMP, men i dag bruger man betegnelsen ADHD eller ADD. Det vurderes at 1-3% af alle voksne og 2-3% af skolebørn i Danmark har ADHD. 80 % af alle tilfælde af ADHD skyldes arv, og en del forældre med ADHD har derfor børn med ADHD. ADHD kan for eksempel betyde, at man har svært ved: - At fastholde opmærksomheden og koncentrere sig - At høre efter og følge generelle instruktioner - At organisere og færdiggøre opgaver - At håndtere skiftet fra én aktivitet til en anden - At holde styr på ting og huske aftaler - At planlægge sin hverdag - At holde kroppen i ro - At hæmme sine impulser, vente på tur og lade være med at afbryde andre Kilde: ADHD-foreningens hjemmeside www.adhd.dk.

har Khaled Miari også valgt at deltage i ADHD-foreningens projekt ’Viden til forandring’, hvor han medvirker på filmsitet www.adhdseselv.dk og fortæller om sit liv med ADHD. - Mange tænker: Mit barn skal ikke sættes i bås. Men

hvad så, når dit barn har det ad helvede til hver evig eneste dag, siger Khaled Miari og slutter: - Man får ikke hjælp ved at gemme det væk. Ting vokser altid i mørket, aldrig i lyset. Det er det samme med ADHD.

foredrag om ADHD Frivillig Lisbeth Lundsgaard og udviklingskonsulent ved ADHD-foreningen var lørdag i gang med at stille udstillingen ’Viden til forandring’ op i Vollsmose Torv. Udstillingen kan ses resten af april i EPI-center Danmark.

andring’ – skal blandt andet være med til at skabe større forståelse for ADHD blandt etniske minoriteter, og derfor kommer projektet nu til Vollsmose. - Vi håber, at rigtigt mange har lyst til at besøge et af vores arrangementer eller bare har lyst til at vide mere om, hvad ADHD er. Tanken er slet ikke, at det kun er for mennesker, som selv har ADHD. Jo mere vi alle ved om ADHD, jo bedre forstår vi de børn, unge og voksne, som faktisk har diagnosen, lyder opfordringen fra Susanne Ploug-Sørensen, medarbejder i ADHD-foreningen og initiativtager til projektet.

ADHD-ambassadøren Lokalt i Odense har godt 12 frivillige ambassadører været med til at stable projektet

- Det er et lidt tabubelagt emne, og information og viden er den bedste måde at gøre det mindre tabubelagt

’’

Lisbeth Lundsgaard

på benene i Vollsmose. En af dem er Lisbeth Lundsgaard, der udover at arbejde i centerkontoret hos Vollsmose Torv også læser til socialrådgiver. Hun har ikke selv ADHD tæt inde på livet, men hun deltager i arbejdet med at formidle viden om ADHD, fordi hun synes, der mangler fakta om diagnosen. - Det er et lidt tabubelagt emne, og information og viden er den bedste måde at gøre det mindre tabubelagt, forklarer hun. Ud over udstillingen vil der også være en række formid-

lingsarrangementer. Den 25. april bliver fagfolk inviteret til et oplæg, mens der bliver et åbent arrangement den 20. april i Vollsmose Kulturhus, hvor forældre til børn med ADHD vil fortælle om deres erfaringer med urolige og uopmærksomme børn. I forbindelse med projektet er der også lanceret et filmsite www.adhdseselv.dk. Her fortæller mennesker, som selv har ADHD, om, hvordan det er at leve med diagnosen og giver gode råd til en bedre hverdag. På websitet findes også tre film om, hvordan en ADHD-udredning foregår.


8  •  Vollsmose Avisen 168  •  7. april 2016

Omar på jagt efter det næste bælte 13-årige Omar Dahir har kun dyrket taekwondo i et halvt år, men han kan gå hen og blive en ægte taekwondo-stjerne. Hård træning, talent og massevis af timer foran computeren er opskriften på en begyndende succes.

– Han kan allerede nu nogle ting, som jeg der ellers har dyrket taekwondo i mange år ikke magter. Det er imponerende

Af Niels Just Rasmussen Foto: William Thorup Hansen, borgerfotograf

ling skrider så hurtigt frem. - Han bruger mange timer foran computeren for at studere, hvilke ting han skal kunne for at få det næste bælte. Foreløbig har han det orange bælte, og han kan allerede nu nogle ting, som jeg, der ellers har dyrket taekwondo i mange år, ikke magter. Det er imponerende, lyder det fra hans træner Cengiz Caliskan. Selv er Omar Dahir ikke i tvivl om, hvad hans næste mål er: - Det er det grønne bælte, lyder det overbevisende fra ham. Bæltesystemet minder lidt om et lignende system inden for karateverdenen. Ideen er, at udøverne stiger i graderne i takt med, at de forbedrer deres taekwondoevner og træner hårdt. Fra det grønne bælte er der stadig mange års træning og dygtiggørelse frem til Omar Dahirs helt store taekwondodrøm: Det sorte bælte.

Det er som i en bisværm i taekwondoklubben OUFK’s lokaler i Vollsmose Torv. Der strømmer liv og larm ud fra de 35 børn, der suser rundt i lokalet og laver alt andet end taekwondo en torsdag eftermiddag. Pludselig kalder cheftræner Cengiz Caliskan børnene til orden, og så får piben en anden lyd. Tyggegummiet ryger ud af munden, mobiltelefonen bliver slukket, og så er børnene klar til at gå i gang med træningen. De bliver stillet op over for hinanden to og to, og med ét strømmer der en masse kommandoråb igennem lokalet, samtidig med at børnene udfører forskellige formationer. En af de mest koncentrerede er 13-årige Omar Dahir.

’’

Cengiz Caliskan

Omar Dahir (bagerst) har trænet et halvt år i taekwondoklubben OUFK. Han har i dag det orange bælte, og næste mål er at få det grønne bælte.

Han er en af klubbens nye talenter. - Det er lidt sjovt med Omar, fortæller cheftræner Cengiz Caliskan og fortsætter: - For inden han begyndte at dyrke taekwondo, var han næsten ikke til at styre på ti

tønder land. I dag er han blevet helt opslugt af taekwondo og har fået meget mere disciplin og styr på sit liv. Selv er Omar Dahir beskeden, når han skal fortælle om sit forhold til den sport, han kun har dyrket i et halvt år. - Det kræver virkelig kon-

centration og mange kræfter at dyrke taekwondo. Derfor er jeg nødt til at træne op til fire gange om ugen for at komme i god form, siger han. Hans træningsflid har allerede udmøntet sig i en del sejre. For nylig vandt han fire ud af fem kampe til et stævne,

og om en måneds tid skal han deltage i et større stævne i Skanderborg.

Omar er seriøs Det er dog ikke kun træningsflid, der er årsagen til, at Omar Dahirs udvik-

Taekwondosucces i Vollsmose Taekwondoklubben OUFK har på lidt over et over fået 110 medlemmer. De fleste af klubbens medlemmer bor i Vollsmose og omegn.

Taekwondoklubben Odense Ungdoms- og Kulturforening (OUKF) har på et år fået 110 medlemmer. Disciplin og godt kammeratskab i klubben er nøglen til medlemssuccesen, mener cheftræneren.

Af Niels Just Rasmussen Foto: William Thorup Hansen I februar 2015 var Cengiz Caliskan med til at grundlægge taekwondoklubben OUKF i Vollsmose. I dag, godt og vel et år senere, kan han som cheftræner for klubben konstatere, at den er en succes med 110 medlemmer i alderen fra 4-36 år - deriblandt mange talenter. - Når klubben er kommet fra start, tror jeg, det skyldes, at taekwondo giver de unge disciplin og selvkontrol samtidig med, at de får afløb for en

masse af deres energi. Det kan de godt lide og deres forældre bakker op, fortæller han.

Med fod, hånd og do Selvom taekwondo er en koreansk kampsport med oldgamle traditioner, er det en ung sportsgren, der først slog igennem på verdensplan for cirka 50 år siden. Den første taekwondoforening i Danmark så dagens lys så sent som i 1971. Det er en kampsport, hvor det gælder om at tildele modstanderen spark med foden – tae på koreansk - og slag med

hånden – kwon. Samtidig drejer det sig i sidste ende om at opnå en højere mental tilstand, som kaldes do på koreansk. Det er sammensætningen af de tre

ord, der bliver til taekwondo. - Jeg har været udøver og træner inden for sporten i mange år, og taekwondo har meget at give de unge. Det er ikke kun

en kamsport, for det lærer i lige så høj grad de unge at opføre sig ordentligt over for hinanden, pointerer Cengiz Caliskan. Han er selvfølgelig stolt over,

at klubben i dag har 110 medlemmer, og at der kommer nye medlemmer til. Det er dog også vigtigt for ham, at medlemmer bliver i klubben – også efter nyhedens interesse er forsvundet. - Det fortæller os, at vi har fat i noget af det rigtige, siger han. Taekwondoklubben OUFK er i øvrigt sammen med Get2Sport i fuld gang med forberedelserne til et stort landsdækkende taekwondostævne. Det skal finde sted i Vollsmose i slutningen af september eller begyndelsen af oktober.


7. april 2016  •   Vollsmose Avisen 168  • 9

Hele fem landsholdsboksere fra Vollsmose Boxing Fortsat fra forsiden

FIGHT NIGHT

[...] at træne hos mig, da de var 10-11 år, siger han og fortsætter: - Så det, der sker nu, kan man vel kalde at høste frugterne af den indsats, der er blevet lagt i træningen de sidste tre til fire år.

Lørdag den 23. april klokken 19 på H. C. Andersen Skolen er der for andet år i træk boksestævne. I år er det Vollsmose Boxing, der afholder stævnet Vollsmose Fight Night. Det endelige kampprogram er ved at komme på plads.

Masser af kampe i foråret Det koster 50 kroner i entré, og i pausen optræder den lokale teenagestjerne Razi.

U15-bokseren Abdallah Abou Arab i rødt er en af de fem landsholdsboksere fra Vollsmose Boxing. De andre er U17-bokseren Ali Aziz AlTamimi og U15-bokserne Ilias Warraich, Mahmoud Hussein og Omran Mawed. Night, som vi er meget stolte af at kunne præsentere, tilfø-

jer Shahbaz Aslam og slutter: - Vi gør det både for at gøre

noget positivt for Vollsmose og for at give boksernes for-

BILLEDER FRA DENGANG 

ældre og venner mulighed for at se dem i aktion på hjemme-

Læs hele serien på www.vollsmose.dk/dengang

Toget kørte lige igennem Mosen Når letbanen kommer til Vollsmose i fremtiden, er det ikke første gang, der har været togskinner i området. Den gamle Kertemindebane gik igennem området, og i en kort årrække var der et trinbræt, der hvor Hybenhaven ligger i dag.

Af William Thorup Hansen, borgerjournalist Foto: Odense Stadsarkiv Når Kertemindebanen i gamle dage kørte fra Odense, var det første stop på ruten Biskorup. Trinbrættet lå der, hvor Hybenhaven i dag ligger. Derfra hed stoppene Seden, Bullerup, Agedrup og sådan fortsatte ruten med stop i mange små landsbyer, indtil toget nåede frem til Kerteminde. Fyens Stiftstidendes omtale af åbningen den 4. april 1900 bærer præg af en vis portion stolthed over, at Fyn fik flere og flere private togbaner: - Atter har en af vore mange Smaakjøbstæder - den sidste paa Fyen - faaet lettet Adgangen til Omverdenen og

bane. Jeg håber, der kommer rigtig mange tilskuere.

V

Klubben hviler ikke på laurbærrene, men sætter sig hele tiden nye mål. Der venter både landsholdskampe mod henholdsvis Tyskland og England i maj og juni, og så er der ikke mindst EM for U15 i Kroatien i juli måned. Her er flere boksere fra Vollsmose Boxing så godt som sikre på udtagelse - uden at navnene dog er blevet meldt officielt ud endnu. - Og så har vi vores eget lokale boksestævne her lørdag den 23. april på H.C. Andersen Skolen, Vollsmose Fight

LSM O OL

SE

Har du også billeder? Vi vil meget gerne modtage nogle af dine billeder fra Vollsmose fra årene 1960-2000. Billederne bliver sendt til Odense Stadsarkiv, og udvalgte billeder kommer i Vollsmose Avisen. Send billedet til avis@vollsmose.dk. Skriv hvor og hvornår det er taget og af hvem. Skriv en lille historie, der fortæller om billedet. Så kontakter vi dig for yderligere info.

sig selv, atter er Danmarks Banelegeme blevet forøget, lød det i Fyens Stiftstidende. Byggeriet begyndte to år tidligere i 1898, og baggrunden for udvidelsen af jernbanedriften var den store jernbanelov fra 1894, der indeholdt planen for togdrift mellem Odense og Kerteminde. Da den åbnede for 116 år siden, havde den fire daglige ture i hver retning. Kertemindebanen lå der, hvor Kertemindestien ligger i dag, og derfra fortsatte den fra Ejbygade igennem det, der i dag er Tjørnehaven, Slåenhaven og Hybenhaven, inden den krydsede over Odense Å.

lokalt fremstillede Triangel motorlokomotiver til. I Bullerup var der et sidespor til en grusgrav, og i Seden var der et sidespor til et cikorietørreri. Cikorie er en urt, som blev brugt som kaffeerstatning. Dræby Station havde også et sidespor til Lindøværftet.

Fremtidens rejseform

Den gamle jernbanebro over vandløbet mellem Slåenhaven og Hybenhaven er der endnu.

Det var tydeligt, at jernbanedriften skulle være fremtidens rejse- og godstransportform. Stationsbygningerne var flotte, og flere af dem står der stadig den dag i dag. Kvaliteten af to-

gene og selve antallet af nye togstrækninger taler deres tydelige sprog. Togdriften var i høj grad ment som transport for land-

bruget og enkelte industrivirksomheder. Banen blev betjent af Vulcan og Henschel damplokomotiver, og senere kom blandt andet Scandia og

Slutningen og en ny begyndelse Vedligeholdelsen af banens materiel var noget mangelfuld, og derfor varede togeventyret kun til den 31. marts 1966, hvor banen blev nedlagt. Det var samtidig med, at mange andre private togbaner på Fyn blev ned-

Serien ’billeder fra dengang’ bringes i samarbejde med Odense Stadsarkiv. lagt, og kun et par måneder senere blev det første spadestik til Vollsmose taget. I dag er der ikke mange tegn på den gamle Kertemindebane tilbage, men kigger man godt efter, kan den stadig anes ved træerne mellem Tjørnehaven og Gillestedvej. Så når den nye letbane kommer forbi Hybenhaven, har der allerede været et trinbræt til jernbanen lige der, hvor Hybenhaven ligger nu. Kilde: www.kvindebjerg.dk og www.jernbanesider.dk.


10 

•  Vollsmose Avisen 168  •  7. april 2016

Amish-folket

- hvorfor køre bil, når man har hestevogn?

Foto: Colourbox

Af Anja Yoo Andersen Amish og mennonitter - hvem er de? Hvorfor lever de uden brug af moderne hjælpemidler? Er det en sekt? Det er nogle af de spørgsmål, Jørgen og Kirsten FlenstedJensen vil besvare, når de holder foredrag i Vollsmose Kirke. De vil fortælle om den historiske baggrund for den i dag voksende gruppe af mennesker, som lever radikalt

Menu i Værestedet Øst | til 20. april

anderledes end det omkringliggende samfund. Under deres fire og et halvt års ophold i Canada som præstefolk for en dansk immigrantmenighed blev de venner med en familie, som tilhører Amish-folket. I foredraget kommer de bag Amish-folkets facade og prøver at forstå den tanke, der ligger bag ønsket om at

Sang og hygge for børn | 13. april

undgå moderne bekvemmeligheder og leve et enkelt og arbejdsomt liv tæt på familien. Foredraget vil blive suppleret med videofilm. TID: Mandag d. 11. april kl. 14.30 STED: Vollsmose Kirke, Vollsmose Allé 8, 5240 Odense NØ ENTRÉ: Gratis

Åbent redaktionsmøde | 20. april Vollsmose Avisen er for og af bydelens beboere. Derfor inviterer redaktionen til åbne redaktionsmøder flere gange om året. Så hvis du gemmer på en god historie, har nogle idéer eller gerne vil skrive eller fotografere, så kom endelig forbi. Alle er velkomne. Vi byder på kaffe og kage.

Flere gange om ugen serverer Værestedet Øst i Egeparken frokost til en god pris. Den serveres mellem 11.30-13.00. Tirsdag aften er der desuden fællesspisning klokken 17.15. Sådan ser menukortet ud i de kommende uger: 7. april Broccolitærte 11. april Blomkålssuppe med brød 12. april Hvad byder kokken på? Aften: Frikadeller med stuvet porre og kartofler 13. april Tarteletter med ærter, gulerødder og kylling 14. april Clubsandwich 18. april Suppe efter kokkens humør 19. april Hvad byder kokken på? Aften: Gammeldags kødrand med hvid sovs, ærter, gulerødder og kartofler 20. april Smørrebrød STED: Værestedet Øst, Egeparken 158B TILMELDING: Aftensmad skal bestilles senest samme dag klokken 12 ved henvendelse i Værestedet Østs køkken eller på telefon 63 75 56 70.

TID: onsdag den 20. april kl. 16.30-17.30 STED: Granparkens beboerhus, Granparken 30 B, Odense NØ

Arrangementet er for børn i institutioner og dagplejebørn, men forældre må også gerne komme med deres børn og være med. Efter der er blevet sunget, vil der være frugt og juice til børnene og kaffe til de voksne. Tilmelding til kirkekontoret på telefon 66 10 32 78 senest d. 8. april af hensyn til indkøb. TID: Onsdag d. 13. april kl. 10.00 STED: Vollsmose Kirke, Vollsmose Allé, 5240 Odense NØ ENTRÉ: Gratis

Bankospil i Lærkereden | 18. april Pigeliv fylder 6 år | 13. april Pigeliv i Vollsmose inviterer alle interesserede til fødselsdag med boller og kakao. Efter fødselsdagen klokken 17.00 lukkes der for gæster, og der bliver efterfølgende afholdt generalforsamling, hvor alle piger og frivillige er velkomne. TID: Onsdag d. 13. april kl. 14.00 STED: Vollsmose Kulturhus, Vollsmose Torv, 5240 Odense NØ

Foredrag om ADHD | 20. april

Der spilles om 24 pæne gennemgående gevinster og to ekstra. Derudover er der lotteri, puljespil og døde duer med mere. Kaffe og te med brød og sodavand kan købes til rimelige priser. Alle er velkomne. TID: Mandag den 18. april kl. 19.00 STED: Lærkereden, Lærkeparken, 5240 Odense NØ

ADHD-foreningen sætter i april måned fokus på ADHD med en udstilling og flere arrangementer i Vollsmose. Denne aften er for dig, der har ADHD tæt inde på livet og for dig, som blot vil vide mere om, hvad det er for noget. I løbet af aftenen vil selve sygdommen ADHD/ADD blive forklaret, der bliver vist film og forældre vil fortælle om deres hverdag med børn, der har fået konstateret ADHD og ADD. Alle er velkomne. TID: Onsdag den 20. april kl. 16.00-17.30 STED: Vollsmose Kulturhus, Vollsmose Torv, 5240 Odense NØ ENTRÉ: Gratis – ingen tilmelding


7. april 2016  •   Vollsmose Avisen 168  • 11

LETBANE & PROMENADE LOKALE SIVEGADER

SLÅENHAVEN

TJØRNEHAVEN

SIKRE SKOLEVEJ / HOVEDSTI H. C. ANDERSEN SKOLEN

e Sekretariatet Udgives af Vollsmos 23. april 2016

EJBYGADE RISINGSVEJ

Send en hilsen og vind en kage

MULERNES LEGATSKOLE MOSEN

Vil duGRANPARKEN ønske dit barn tillykke? Eller lykønske en ven med brylluppet? Vollsmose Avisen giver plads til din personlige hilsen. Det kan være en hilsen til en fødselsdag, et bryllup, et jubilæum eller en anden mærkedag. Når du sender den, er du med i lodtrækningen om at vinde en kage til 10 personer fra Østens Bageri. Der bliver udtrukket en vinder per avis, og du får direkte besked, hvis du har vundet. Send din hilsen til navnenyt@vollsmose.dk eller send en sms og mms på 23 25 07 05. LÆRKEPARKEN I beskeden skal du huske: • Din hilsen, som højst må være på 160 tegn. • Det fulde navn på den, som du vil lykønske. • Datoen for mærkedagen. Husk også at skrive om det er en fødselsdag, et bryllup eller noget tredje, som bliver fejret. • Et vellignende foto af den, som du ønsker at sende en hilsen til. Den næste avis udkommer onsdag den 20. april og dækker perioden frem til torsdag den 12. maj. Send din hilsen senest torsdag den 14. april, hvis den skal nå med i avisen.

ØstensBAGERI

ABILDGÅRDSKOLEN

CAMP U

EGEPARKEN

lan helhedsp Den boligsociale VOLLSMOSE TORV 2016 - 2020 FYRREPARKEN

Lørdag den 23. april kommer der en ekstra udgave af VOLLSMOSE ALLÉ VOLLSMOSE AVISEN til alle i Vollsmose. Avisen vil give dig overblik over Den boligsociale helhedsplan

Få en lækker kebabbox


12 

•  Vollsmose Avisen 168  •  7. april 2016

Australsk Shrimp on the Barbie Det skal du bruge Af Jonas Nielsen

(Forret til 8-10 personer)

På det store kontinent ’Down Under’ er koalabjørnen på listen over truede dyr. Derfor kan det lyde skørt, at man nu overvejer at dræbe op imod halvdelen af koalabestanden i Australien, men der er desværre en grund til det. Koalaerne er nemlig ramt af en smittefarlig sygdom, som man normalt forbinder med mennesker: Klamydia. Cirka 50 procent af alle koalabjørne i Australien er nemlig smittet, og sygdommen kan gøre dem sterile og i værste fald tage livet af dem. Så for at udrydde sygdommen og få en sund bestand af koalabjørne, der kan formere sig, er det måske den eneste udvej. Australien er dog ikke kun et land med syge koalabjørne. Landet er også kendt for sin gode grillmad, og denne gang kan du lære at lave rejer på grill eller Shrimp on the Barbie, som Jim Carrey udødeliggjorde i filmen Dum og dummere, som de fleste nok kender.

1 dl smeltet smør ½ dl olivenolie ½ dl friskhakkede urter - for eksempel persille og timian 3 spsk. citronsaft 3 store fed knust hvidløg 1 spsk. hakkede skalotteløg Salt og peber Cirka et halvt kilo tigerrejer uden skal Spinatblade Citronskiver Grillspyd

Serveres med Brød, dressing og et godt glas hvidvin.

Sådan gør du: Bland smeltet smør, olivenolie, hakkede urter, citronsaft, hvidløg, hakkede skalotteløg, salt og peber i en stor skål. Kom derefter rejerne i skålen, og bland det hele sammen. Lad det stå i en time ved stuetemperatur eller i fem timer i køleskabet. Husk at røre jævnligt.

Send kuponen til Vollsmose Avisen, Vollsmose Sekretariatet, Vollsmose Allé 10, 5240 Odense NØ - eller send løsningsordet samt navn, adresse og telefonnummer i en mail til vind@vollsmose.dk inden torsdag den 14. april 2016. Så er du med i lodtrækningen. Sidste udgaves vinder blev: Lars Frees.

Imens kan du varme grillen eller grillpanden op til middel varme. Put herefter rejerne på spyd og fordel spydende jævnt på grillen. Giv rejerne to minutter på hver side indtil de er uigennemsigtige. Serveres på spinatblade på en tallerken og garneres med citron.

Vollsmose Avisen 168  

Vollsmoses lokale avis.

Vollsmose Avisen 168  

Vollsmoses lokale avis.

Advertisement