Page 1

vollsmose.dk

VOLLSMOSEAVISEN Nummer 127 • 24. april 2014

Udgives af Vollsmose Sekretariatet

BJARNE ÅBNER DØREN IGEN

SUNDHEDSHUS PÅ VEJ

Åbent kontor og udstilling skal fortælle om ny infrastruktur

Kommunen vil samle enheder i vest-enden af Vollsmose Torv

Side 4-5

Side 7

SE WILLIAM HANSENS FLOTTE MORGENBILLEDER FRA VOLLSMOSES GRØNNE OMRÅDER 

Side 6-7

Foto: William Hansen, borgerfotograf

Morgen i Mosen

- Det er vores fælles ansvar at skabe udviklingen for Vollsmose. Der er i 2014 en enestående chance for at kigge ind i fremtiden tur/retur. 

LÆS OGSÅ OM: 

Leder side 2

Nyt mangfoldighedsråd Side 3 • Hjælp til at vende hjem Side 4-5 • Suveræne B1909 Side 8

Næsten alle er kommet på Digital Post Det er gået over al forventning med at få børneforældre og boligejere i Odense med på Digital Post fra det offentlige. Kun få mangler at tage stilling og enten tilmelde sig eller søge dispensation.

Af Thomas Juhl Bruun DIGITALISERING: Fra den 1. april er det i princippet slut med at modtage papirbreve fra det offentlige, hvis man er enten børneforælder eller boligejer i Odense Kommune. Derfor har kommunens folk været spændte på at se, om odenseanerne ville tage den såkaldte ’Digitale Postkasse’ til sig – eller i det mindste sige nej tak til den.

Man skal nemlig enten gøre det ene eller det andet. Ellers risikerer man som borger at gå glip af vigtig information eller pengeydelser fra det offentlige. Men frygten har været ubegrundet. For de berørte odenseanere, cirka 77.000 i alt, har i stor stil fået enten til- eller frameldt sig Digital Post. Sådan lyder dommen her nogle uger efter skiftet. Egentlig er det først den 1. november, at danskerne skal

gå over til Digital Post fra det offentlige. Men fordi Odense er såkaldt ’frikommune’, har kommunen søgt og fået dispensation til at lave et forsøg med cirka halvdelen af byens voksne borgere allerede nu.

Ældre har også taget stilling - Allerede fem dage før den 1. april havde mere end 93 procent af de 77.000 ’deltagere’ i frikommune-forsøget meldt sig til Digital Post eller søgt om fritagelse, fortæller Birgitte Hjelm Paulsen. Hun er chef for kommunens E2015-projekt, der står for at gennemføre digitaliseringen i Odense. - Da vi fik at vide, at så

DIGITAL POST I ODENSE Fra den 1. november overgår al post fra det offentlige i Danmark til Digital Post. Dermed udfases brugen af papirbreve, hvilket gør det muligt at spare penge, så de kan bruges på offentlig service i stedet. Odense har dog som et forsøg gennemført skiftet for børneforældre og boligejere allerede fra den 1. april. Det gælder cirka 77.000 borgere i Odense Kommune. De skal huske at tilmelde sig – og tjekke – deres Digitale Postkasse. Eller at søge dispensation fra at modtage Digital Post på BorgerServiceCenter.

mange var ’digitalt parate’, blev jeg positivt overrasket, og skuldrene faldt lidt ned. Vi var ikke så nervøse for børnefamilierne. Men bo-

ligsejerne kunne gå i den ene eller anden retning, for der er lige fra den 30-årige karrierekvinde i egen lejlighed til den ældre herre på 80, som

aldrig har ejet en computer. Så det overaskede mig lidt, at de også er så godt med, siger Birgitte Hjelm Paulsen.

Får påmindelse første gang Spørgsmålet er, om borgerne så også får tjekket deres digitale post. Første gang, man ’glemmer’ at læse en e-mail fra det offentlige, bliver der udsendt et papirbrev om, at man skal huske at tjekke sin digitale postkasse. Men derefter skal man selv huske det. Og det er meget vigtigt, understreger Birgitte Hjelm Paulsen. - Kort sagt er man omfattet af samme lovgivning, der [...]

Fortsætter på side 3


2  •  Vollsmose Avisen 127  •  24. april 2014

VOLLSMOSEAVISEN Thomas Juhl Bruun Redaktør for Vollsmose Avisen tjbr@vollsmose.dk Tlf. 21 17 83 15

Michael Gravesen Chef for Vollsmose 2020 (ansvarshavende) mig@vollsmose.dk

Borgerbidrag i denne udgave John Bonde William Hansen Peter Kofoed Thomsen Kurt Bebe Kenneth Kongensgaard Ann Ammons

Bliv borgerjournalist for avisen Vollsmose Avisen vil medvirke til at gøre Vollsmose til et endnu bedre sted at bo og leve. Avisen er beboernes avis - både som kilde til oplysning og som et medie, hvor borgerne selv kan bidrage aktivt med ideer, med at skrive eller med at tage billeder. Har du lyst til at skrive eller fotografere? Har du lyst til at være med på holdet? Eller har du bare en idé til en historie, som du mener, avisen bør tage op? Så er du meget velkommen til at kontakte redaktionen eller kigge forbi Vollsmose Sekretariatet til en snak.

BILLEDET FORTÆLLER: I anledning af, at det er 200 år siden, at H.C. Andersen fyldte ni år, har kunstnerværkstedet Prospect ART samarbejdet med 3.B på H.C. Andersen Skolen om en flot udstilling, som kunne ses på Filosoffen i forrige uge. Kunstnerne på Prospect ART er normalt ikke begrænsede i anvendelsen af deres fantasi. Men i denne sammenhæng har det været en stor fordel at få hjælp fra eksperter, der har direkte viden om at udtrykke et ni-årigt skolebarns univers. 3.B fra H.C. Andersen Skolen har under projektet haft rollen som ’arkitekter’. Her befinder nogle af pigerne sig på 1. sal i galleriet, hvor de er i fuld gang med at teste hejseværket. Foto: Peter Kofoed Thomsen

LEDER

Fælles ansvar at udvikle Vollsmose DER ER EGENTLIG fedt i Vollsmose. Men mange, der bor

Indlevering af materiale Alle er velkomne til at komme med artikler og indlæg til avisen. Materiale sendes til Vollsmose Avisen, Vollsmose Sekretariatet, Vollsmose Allé 10, 5240 Odense NØ – eller på mail til avis@vollsmose.dk. Redaktionen forbeholder sig ret til at redigere i alt indsendt materiale.

Kommende aviser og deadlines Har du et arrangement eller en artikel, der skal med i avisen, kan du se de aktuelle deadlines herunder. Bemærk dog, at jo tidligere du indleverer materiale, jo større er muligheden for at få det med i avisen. Kontakt venligst redaktør Thomas Juhl Bruun, tlf. 21 17 83 15, hvis du har spørgsmål. Udgivelsesdato: Torsdag den 8. maj Deadline: Torsdag den 1. maj Udgivelsesdato: Torsdag den 22. maj Deadline: Torsdag den 15. maj Redigering og layout: Thomas Juhl Bruun Tryk: Grafisk Produktion Odense Oplag: 16.550 Distribution: Post Danmark

Hvis du ikke får din avis Vollsmose Avisen husstandsomdeles gratis. Hvis den mod forventning skulle udeblive, bedes du kontakte Post Danmarks kundeservice på tlf. 70 70 70 30.

udenfor, har aldrig besøgt bydelen og tror næppe på påstanden om, at Vollsmose faktisk er et ret fedt sted. Der har i mange år været nogle gode tanker og ideer til, hvordan Vollsmose kan ’åbnes op’ mod resten af Odense og hele omverden. Det er lidt paradoksalt i betragtning af den globale kultur, som er til stede i Vollsmose med de knap 9.200 beboere, der kommer fra hele verden.

- Ikke desto mindre er det en konkret virkelighed, at bydelen med de nuværende veje, stier og pladser ikke rigtig inviterer til et spontant besøg, almindelig gennemkørsel eller let adgang med offentlig transport helt ind i Vollsmose.

IKKE DESTO MINDRE er det en konkret virkelighed, at bydelen med de nuværende veje, stier og pladser ikke rigtig inviterer til et spontant besøg, almindelig gennemkørsel eller let adgang med offentlig transport helt ind i Vollsmose. Omverdenens kendskab til bydelen begrænses derfor for mange til mediernes fortælling om ballade eller sociale problemer. Der er ganske rigtigt ballade ind imellem. Og også sociale problemer. Men heldigvis rummer Vollsmose også så meget mere – og det er ret fedt!

FREMTIDENS FYSISKE forandring af Vollsmose foregår sammen med beboerne, Odense Kommune, Landsbyggefonden og boligorganisationerne. Helt konkret skal beboerne hen over det næste halve års tid tage stilling til, hvordan principperne om den fremtidige infrastruktur i Vollsmose skal virkeliggøres. Med andre ord skal beboerne på demokratisk vis vurdere, hvordan de ønsker, at fremtidens veje, stier og pladser skal være i bydelen. Hvordan skal bydelen med de fysiske rammer invitere til nye oplevelser, nye mennesker og nye muligheder? Det er nu, og i resten af 2014, muligt for enhver beboer at give sin mening til kende. Eksempelvis ved at besøge det åbne kontor og udstilling på Vollsmose Torv, kigge forbi

Af Michael Gravesen

hjemmesiden vollsmose.dk eller deltage med sms eller på beboer- og netværksmøder.

DET ER VORES FÆLLES ansvar at skabe udviklingen for Vollsmose. Der er i 2014 en enestående chance for at kigge ind i fremtiden tur/retur. Investeringerne i Vollsmose finansieres blandt andet med økonomiske midler fra Landsbyggefonden, som er en del af de almene boligorganisationer. Det betyder med andre ord, at den enkelte beboer i Vollsmose ikke får en huslejestigning på grund af infrastrukturplanen. Til gengæld kan der ’risikere’ at komme nye besøgende, nye beboere og nye aktiviteter – og endnu flere vil få mulighed for at opleve, at Vollsmose faktisk er et ret fedt sted.


NYT FRA VOLLSMOSE

24. april 2014  •   Vollsmose Avisen 127  • 3

Se flere nyheder på www.vollsmose.dk

Nyt mangfoldighedsråd skal skabe vækst To-sproget. Ordet har gennem tiderne fået en negativ klang. Men flere sprog og evnen til at begå sig i to forskellige kulturer kan være med til at sparke til væksten. Vi skal bare lære at udnytte potentialet.

Af Helle Fjord INTEGRATION: Vi skal væk fra at se mangfoldighed som et problem. Det mener Steen Møller, der er rådmand i Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen i Odense Kommune. Derfor har Odense som den første kommune i Danmark sammensat et mangfoldighedsråd. Det erstatter det såkaldte Integrationsråd i Odense Kommune. - Helt grundlæggende går mangfoldighedsrådet ud på at vende bøtten på hovedet. Det er et opgør med tænkningen på den måde, det har fungeret på indtil nu. Der har været en tendens til, at vi har fokuseret på problemerne – i stedet for at se på det, der virker. Så med mangfoldighedsrådet vil vi lade de stærke støtte de mindre stærke, forklarer rådmand Steen Møller. Succes avler mere succes Det, der virker, er, når kendskab til sprog og kultur går hen og bliver omsat i forhold til eksempelvis arbejdsmarkedet. Når veluddannede og flerkulturelle borgere viser, at mange nye danskere bidrager til vækst, og at det at mestre to sprog flydende er en stor kompetence på mange områder. Rådet består af seks ’civile’ ressourcepersoner med forskellige baggrunde og to suppleanter – samt fem ’videnpersoner’. Sidstnævnte er valgt, fordi de hver især sidder inde med viden om

- Der har været en tendens til, at vi har fokuseret på problemerne - i stedet for at se på det, der virker. vækst i forhold til erhvervslivet på Fyn. - Rådet skal rådgive og vejlede, så vi forstår at udnytte de uddannelser, som nydanskere har fået, og den erfaring de har i at bringe deres kendskab til sprog og kultur i spil i forhold til erhvervslivet, siger Steen Møller.

Skal bygge på tillid Politikerne skal vise, at der er stor politisk interesse og engagement i forhold til integration, mener Steen Møller. Han oplevede betydningen af det, da den amerikanske ambassadør, Rufus Gifford, for nylig var i Odense og Vollsmose. - Vi havde en rundbordssamtale i Vollsmose, og bagefter oplevede jeg mere åbenhed i forhold til nogle grupper, da den grundlæggende tillid først var skabt. Det danner grundlaget for et godt samarbejde fremover, mener Steen Møller. Mangfoldighedsrådet er ikke et råd, der skal træffe beslutninger i konkrete sager, men derimod skal det rådgive og vejlede. Rådets medlemmer mødes om kort tid og tager de første skridt frem imod det arbejde, der ligger foran dem.

Især kvinder med indvandrerbaggrund er stærkt repræsenterede på uddannelsesinstitutionerne. Modelfoto: Colourbox

HER ER ODENSES NYE MANGFOLDIGHEDSRÅD Ashil Farokh er cand.scient.pol og ansat som koordinator for udviklingsprojekter i By- og Kulturforvaltningen i Odense Kommune.

i samarbejde med virksomheder og kommuner i relation til integration på arbejdsmarkedet.

Peter Zinck har i 25 år arbejdet i ledelsen af detailkæden Hasan Sahin læser Interkulturel Pædagogik med dansk som andetsprog på Syddansk Universitet og arbejder som studentermedhjælper på Institut for Kulturvidenskaber.

Inspiration. I dag beskæftiger Peter Zinck sig med professionelt bestyrelsesarbejde. Han er for eksempel formand for Tietgen Business College og sidder i bestyrelsen for University College Lillebælt.

Mahmoud Daoud er uddannet socialpædagog og arbejder som pædagogisk udviklingskonsulent. Mahmoud har været formand for det tidligere Integrationsråd.

Søren Dollerup er ansat som centerchef på Vollsmose Torv, som ejes af Dan Mark Ejendomme A/S. Det er selskabets vision at være en strategisk part i transformationen af en hel bydel.

Reza Javid er autoriseret psykolog med speciale inden for psykoterapi og kultur. Han arbejder til dagligt som lektor i psykologi ved University College Lillebælt.

Marianne Hougaard Larsen er præst og arbejder som leder ved

Roya Moore er ansat som etnisk konsulent i CFU, Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen i Odense Kommune.

Jakob Dalsgaard er forstander på Lærdansk Fyn & Sjælland, som er Dansk Flygtningehjælps sprogskole.

Saliha Fetteh er cand.mag. og arbejder som ekstern lektor ved Center for Mellemøststudier på Syddansk Universitet.

merc.aud.

Hans Lassen er direktør, forfatter og foredragsholder. Han

Kefa Abu Ras (suppleant) er uddannet pædagog og coach og

ejer konsulentfirmaet Sisyfos, som har mangeårig erfaring

arbejder som beboerrådgiver i Vollsmose Sekretariatet.

Folkekirkens Tværkulturelle Samarbejde i Odense.

Abdullah Omar (suppleant) er bachelor i erhvervsjura og cand.

Næsten alle er kommet på Digital Post Fortsat fra forsiden [...] siger, at man selv skal tjekke, hvad der kommer i postkassen. Hvis vi for eksempel snakker om børnefamilier, så kan det være i forbindelse med skolestart, hvor der sendes brev ud. Det kræver, at man reagerer og svarer, siger hun og fortsætter: - Desuden får familier børneydel-

se. Hvis man for eksempel er enlig forsørger, har man mulighed for at få noget ekstra. Men det kræver, at man en gang om året erklærer sig som enlig – hvis man ikke gør det, så mister man det ekstra tilskud. Der er som sagt mulighed for at søge dispensation fra Digital Post. Men det kræver, at man for eksempel er fysisk eller psykisk svækket,

eller at man ikke har adgang til en computer i hjemmet. Og at man personligt henvender sig på BorgerServiceCenter i Odense C. Den mulighed havde i alt 4019 odenseanere benyttet sig af den 4. april, hvor tallet senest blev gjort op. Den anden halvdel af de voksne borgere i Odense Kommune, som

ikke er børneforældre eller boligejere, kommer som bekendt på Digital Post fra den 1. november – sammen med resten af landet. Birgitte Hjelm Paulsen håber, at Odense på grund af frikommuneforsøget er godt klædt på til opgaven med at få resten med. - Hvis vi kan bruge resultaterne med de første 77.000 borgere som

en ’løftestang’ til at få de sidste med, så er det meget positivt, slutter hun.

PÅ NETTET Læs mere om Digital Post på

www.odense.dk/post


4  •  Vollsmose Avisen 127  •  24. april 2014

Pluk fra vollsmose.dk Læs den fulde version af historierne - og meget mere - på www.vollsmose.dk

Få en SMS når der graves i vejen 22. APRIL: Borgerne i Odense Kommune vil fremover modtage en personlig SMS, når gravearbejde, asfaltering, lyskrydsændringer eller andet vejarbejde rykker til lokalområdet. Ordningen trådte i kraft den 15. april. Tilmeldingen kommer til at ske helt automatisk, og borgere skal derfor ikke selv gøre noget aktivt for at modtage varsler. Det er tværtimod kun nødvendigt at reagere, hvis man ønsker at framelde sig tjenesten. tjbr

Her kan du opleve fre Medarbejdere fra Vollsmose Sekretariatet er for en stund flyttet ind i et åbent kontor på Vollsmose Torv. Her kan man kigge forbi og stille spørgsmål til den kommende infrastrukturplan for Vollsmose - samt se en udstilling, der gør visionerne overskuelige.

58-årig kvinde død under brand 21. APRIL: En 58-årig kvinde er død af røgforgiftning efter en brand i hendes lejlighed på Hvenekildeløkken i Seden. Politi og brandvæsen fik anmeldelse om, at det lugtede af røg fra lejligheden sent om aftenen. Da politiet nåede frem, var lejligheden fyldt med røg. Brandvæsenet fik kvinden ud, men hendes liv stod ikke til at redde. Årsagen til branden er endnu ikke fastslået, men den er sandsynligvis opstået i det værelse, hvor kvinden lå. tjbr

Gellerup vinder pris for projekt 10. APRIL: Frivillige kræfter i Gellerup har vundet Den Kriminalpræventive Pris 2014 med projektet ’Bag om blokken – vandrehistorier i Gellerup’. Projektet går ud på at fortælle vandrehistorier fra Gellerup om beboernes oplevelser. Det skal skabe et mere positivt og nuanceret billede af, hvordan det er at bo i området. tjbr

Af Anja Yoo Andersen Foto: Thomas Juhl Bruun INFRASTRUKTUR: Hvad kan jeg bruge bygaden til, når den kommer? Og kommer der flere cykelstier? Får jeg indflydelse på børnenes legepladser? Det er nogle af de spørgsmål, der kan dukke op, når man snakker om den kommende infrastrukturplan for Vollsmose, som skal debatteres og forhåbentlig vedtages i løbet af 2014. Svarene kan du selv få indflydelse på. For eksempel ved at kigge forbi det åbne kontor og udstillingslokale, som afdelingen Byudvikling og Erhverv i Vollsmose Sekretariatet netop er flyttet op i på Vollsmose Torv. Her kan du få en snak og se eksempler på, hvordan fremtidens Vollsmose kan komme til at se ud. - De, som hidtil har arbejdet med infrastrukturplanen i Vollsmose Sekretariatet, får nu en fast base i udstillingen på Vollsmose Torv. Men det er vigtigt at fastslå, at det er en midlertidig base og ikke et nyopstået kontor, fortæller Bjarne Brøndgaard, der projektchef i Bystrategisk Stab ved Odense Kommune. 220 millioner til infrastruktur Sammen med afdelingsleder i Vollsmose Sekretariatet Niels Skovlund Madsen står

Hvem har lavet denne plade? 8. APRIL: ’Det er lidt sært’, står der blandt andet på et albumcover fra 1970’erne, som kulturmedarbejder Ann Ammons fra Vollsmose Kulturhus er kommet i besiddelse af. Og det er lidt af et mysterium, som hun gerne vil have opklaret - hvis nogen af Avisens læsere kan hjælpe. Hvem har lavet pladen? Er der nogen, der kender kunstnerne? Er det lokale musikere? Hvad er det for en amatørkonkurrence, der er nævnt på coveret? Pladen er en såkaldt 45-single. Den er muligvis lavet som præmie for en ’amatørkonkurrence i Vollsmosecentret’. På forsiden står bandnavnet ’Durangs Hornpipe / Fischer’s Hornpipe’. Hvis pladen ringer en klokke hos dig, kan du kontakte Ann Ammons på telefon 28 71 98 37 eller mail til annkammons@gmail.com. tjbr

Find Vollsmose Avisen på facebook og ‘synes godt om’ - så holder vi dig opdateret på nyheder, konkurrencer, arrangementer og debat om bydelen

- I bund og grund går det hele jo ud på at lave en infrastrukturplan sammen med beboerne. Det åbne kontor bliver et sted, hvor folk kan komme ind og give input, modtage viden og drikke kaffe. Bjarne Brøndgaard for processen hen mod en ny infrastrukturplan, hvor beboerne skal høres og inddrages. Landsbyggefonden har - som beskrevet tidligere i Vollsmose Avisen - givet tilsagn om at bruge op til 220 millioner kroner på ny infrastruktur i Vollsmose.

De skal bruges til at rette op på nogle af manglerne, fra da man planlagde en helt ny og lidt isoleret bydel uden for Odense. I løbet af de næste 10-20 år kan bydelen derfor komme til at se en hel del anderledes ud, end den gør i dag. Med en gennemgående bygade, en promenade og en letbaneforbindelse til Odense C. Og som beboer kan du få indflydelse på, hvordan Vollsmose kan bruge de ideer, som Odense Byråd har godkendt i den såkaldte Kvarterplan for Odense NØ tilbage i december 2013.

Udstilling giver overblik Det kan dog godt være lidt uoverskueligt at prøve at forestille sig, hvordan ændrin-

Få råd til at vende tilbage til Af Niels Just Rasmussen NY LOVGIVNING: Folketinget har netop vedtaget en række forbedringer af den såkaldte ’Repatrieringslov’. Det er den lov, der åbner mulighed for økonomisk støtte og rådgivning til flygtninge og indvandrere, som ønsker at vende tilbage til hjemlandet. Således er de forbedrede muligheder for økonomiske støtte til ’repatriering’, der blev indført i 2010, gjort permanente. Det gælder etableringsydelsen på 127.517 kroner for voksne udlændinge over 18 år og 38.890 kroner for udlændinge under 18 år. Dertil kommer en supplerende bistand på 1000 kroner

RÅDGIVNING I VOLLSMOSE Du kan få yderligere oplysninger om muligheder og betingelser for økonomisk støtte til repatriering hos Odense Kommunes repatrieringskonsulent, Lene Højstrup Larsen. Hun sidder klar i Fritidsbutikken på Camp U i Vollsmose hver onsdag mellem klokken 12.00 og 15.00 for at svare på spørgsmål om repatriering. Hun tager gerne ud i foreninger og fortæller om repatriering, ligesom hjemmebesøg også er en mulighed. Lene Højstrup Larsen kan kontaktes på telefon 63 75 66 07 eller på mobil 30 60 06 73 eller email til lhl@odense.dk

per måned i fem år eller 800 kroner som livslang ydelse.

Som noget nyt ændres fordelingen af hjælpen sådan, at 40 procent af etable-


24. april 2014  •   Vollsmose Avisen 127  • 5

emtidens Vollsmose Sådan kan en bygade med letbane se ud. Illustration: Vollsmose Sekretariatet komme i dialog med beboerne i Vollsmose. Han var også koordinator på den boligsociale helhedsplan, der blev vedtaget af beboerne tilbage i 2012. Dengang havde han kontor i stueetagen af højhuset Østerhøj.

Skal synliggøre arbejdet

gerne kan komme til at se ud i praksis. Samt hvordan de vil påvirke lige den afdeling, som man selv bor i. Men indtil videre har man mulighed for rent visuelt at se et bud på fremtidens Vollsmose i udstillingen i det åbne kontor på Vollsmose Torv, der ligger lige over for apoteket. Udstillingen byder på en masse plancher, oversigter og tegninger med forskellige visioner og mulige scenarier for fremtidens Vollsmose. Derudover kan du se en fysisk præsentation af Vollsmose, der viser, hvordan bydelen kan hænge bedre sammen - både afdelingerne imellem og udadtil i forhold til resten af Odense. Det er ikke første gang, Bjarne Brøndgaard slår dørene op til sit kontor for at

- Det åbne kontor er jo noget, som er prøvet før. Det er én af de måder, vi kan komme i direkte dialog med beboerne på. Så vi opfordrer til, at man kigger ind i udstillingen på Vollsmose Torv, siger Bjarne Brøndgaard og fortsætter: - Det er også en måde at synliggøre vores arbejde på. Og i bund og grund går det hele jo ud på at lave en infrastrukturplan sammen med beboerne. Det åbne kontor bliver et sted, hvor folk kan komme ind og give input, få mere

viden eller bare drikke kaffe. Med tiden vil vinduesfacaden ind til det åbne kontor også blive brugt til at gøre budskaber og ideer mere synlige. Derudover skal lokalet også bruges til at holde mere formelle møder med både beboere og professionelle, som er inddraget i processen. Sideløbende kører andre tiltag, hvor beboernes stemme bliver hørt. Tirsdag den 22. april var der for eksempel indledende dialogmøde med afdelingsbestyrelserne, og senere følger arrangementer ude i de enkelte afdelinger. - Men hold allerede nu øje med, om der er folk i det åbne kontor på Vollsmose Torv. Hvis der er, så er du altid velkommen, slutter Bjarne Brøndgaard.

SØNDAGSDIGT

Tak til dem der har ryddet op i vores sø Tidligere når jeg gik ned til søen Altid fulgt af en hunds gøen Ænderne, som altid i al slags vejr Nussede og pudsede sig hver især Søen så dog ikke så dekorativ ud Ænderne kunne risikere en blodtud Hvis de svømmede ind i en cykel med stang Der stak op af det ikke så klare vand Og på indkøbsvogne, der før stod i kø Men nu lå rustne ude i vores sø Affald i forskellig form og indhold Lå langs kanten i mange fold Når jeg nu går ud og går ned til søen

FREMTIDENS VOLLSMOSE Landsbyggefonden har givet tilsagn om at bruge op til 220 millioner kroner på ny infrastruktur i Vollsmose, der kan hjælpe med til at åbne bydelen mere op. Både indadtil afdelingerne imellem og udadtil mod resten af Odense. Pengene fra Landsbyggefonden gør, at arbejdet ikke kommer til at koste beboerne i Vollsmose stigninger i huslejen. Odense Byråd godkendte i december 2013 en såkaldt ’kvarterplan’, der fastlægger rammen for fremtidens infrastruktur i Vollsmose. Den lægger blandt andet op til en ny bygade fra Risingsvej til Vollsmose Allé samt en kommende letbane til Vollsmose. Beboerne skal hen over 2014 debattere forslaget til en ny infrastrukturplan, ligesom de skal godkende det endelige forslag ved en afstemning senere på året. Landsbyggefonden skal senest ved udgangen af 2014 modtage den endelige ansøgning.

Stadig fulgt af en hunds gøen Ænderne pudser og nusser hver især Som de jo gør i al slags vejr Står jeg der og gør et lille stop Så kan jeg se, at der er ryddet op Jeg kan se, at op af det nu klare vand Stikker ingen cykel med sin stang Og indkøbsvognene, der før stod i kø Er nu fjernet fra vores sø Affald dekorerer ikke længere søens kant

il hjemlandet ringsydelsen udbetales, når man rejser ud af Danmark. Resten gives efter et år. Dernæst forhøjes grænsen for den formue, man må eje for at kunne få støtte. For enlige hæves grænsen til 50.000 kroner, mens den bliver på 100.000 kroner for et ægtepar. Og endelig justeres støtten op til visse lande, så den svarer til de faktiske leveomkostninger. Det gælder for eksempel Bosnien-Hercegovina, Libanon, Serbien og Tyrkiet.

Skal ikke besluttes i huj og hast Formålet med ændringerne af loven er at give flygtninge og indvandrere bedre muligheder for at etablere sig i det land, man

- Mange flygtninge og indvandrere har en drøm om at vende tilbage til det land, de kommer fra. oprindeligt kommer fra. Hos Dansk Flygtningehjælp hilser man mulighederne for repatriering velkommen. - Mange flygtninge og indvandrere har en drøm om at vende tilbage til det land, de kommer fra. Nogle føler sig til overs i Danmark. Nogle savner hjemlandets sprog, maden, eller i det hele taget deres kultur. Så for disse mennesker

Det er blevet fjernet hårdt og kontant kan repatriering være en god løsning, siger Vagn Larsen, der er repatrieringskonsulent hos Dansk Flygtningehjælp. Men han understreger i samme forbindelse, at beslutningen om at vende tilbage til hjemlandet ikke bør træffes i huj og hast: - Så risikerer man i mange tilfælde at blive overrasket eller skuffet over forholdene i det land, man vender tilbage til. Derfor er råd og vejledning om repatriering meget vigtigt. Det har Odense Kommune noteret sig. Derfor har man ansat en repatrieringskonsulent, der netop har til opgave at oplyse borgerne om muligheden for repatriering. Læs mere om den mulighed i faktaboksen her på siden.

En tak skal derfor herfra lyde Til dem, der gad at yde Så vi igen kan gå og nyde Søens mange dufte og lyde

Af John Bonde, borgerjournalist og søndagsdigter


6  •  Vollsmose Avisen 127  •  24. april 2014

Når lyset bryder frem... Foto: William Hansen, borgerfotograf GALLERI: De ser nu helt godt ud, de grønne områder i Vollsmose, når man går en tur sådan en helt stille morgen, hvor solen bryder gennem og signalerer starten på en ny dag. Det gjorde borgerfotograf William Hansen påskesøndag. Heldigvis tog han sit kamera med, så vi andre også kan opleve en snert af stemningen. Nyd billederne her...

PÅ NETTET Der er flere af William Hansens smukke billeder i fotogalleriet på www.vollsmose.dk


24. april 2014  •   Vollsmose Avisen 127  • 7Modelfoto: Colourbox

Nyt ‘sundhedshus’ er på vej i Vollsmose Vollsmose Centrum styrkes, når området i løbet af 2014 bliver rammen om et nyt ’sundhedshus’, der skal være et tilbud til hele den nordlige del af Odense om forebyggelse og sundhed i bredeste forstand.

Af Niels Just Rasmussen VOLLSMOSE TORV: Ideen om et sundhedshus i Vollsmose har været diskuteret i mange år. Men efter Odense Kommunes salg af højhuset ’Østerhøj’ i 2012 blev der igangsat et konkret udviklingsarbejde, som i december 2013 resulterede i en bevilling på 10 millioner kroner til realisering af af ønsket. - Byrådets beslutning har gjort, at vi har kunnet diskutere langt mere konkret om, hvad vi egentlig ville med et sundhedshus i Vollsmose. Hvordan rammerne skal være, hvem der skal være med, og hvad målet er helt præcist, fortæller projektchef i Odense Kommune Bjarne Brøndgaard. For øjeblikket er fokus på rammerne. For der er mange ender, der skal nå sammen, og mange forskellige institutioner, der skal ind under den samme ’hat’. Lige fra jordemødrene og støttecentret for sindslidende ’Krathuset’ til biblioteket og kulturhuset. Foreløbig i alt otte institutioner, der allerede nu har base i Vollsmose. Man har derfor allieret sig med rådgivningsfirmaet Arkimed for at opnå en så fleksibel løsning som muligt til gavn for medarbejderne – og ikke mindst borgerne. Medborgerhus mere end lægehus Den fysiske placering ligger til gengæld fast. Sundhedshuset skal placeres i den kommunalt ejede del af Vollsmose Torv – i området

ud for Vollsmose Bibliotek, og -Kulturhus, hvor værtshuset ’Mosen’ tidligere lå. Fordi der er tale om vidt forskellige aktører, der skal ind under samme tag, arbejder man helt bevidst med et meget bredt sundhedsbegreb. Såvel rammerne som indholdet i et nyt sundhedshus er meget fleksible. - Det er meget vigtigt, at vi på alle måder får skabt en fleksibel struktur, der bryder med gældende praksis. Ellers får vi simpelt hen ikke fat i de borgere, vi gerne vil nå - nemlig dem som i meget ringe grad gør brug af de eksisterende sundhedstilbud, selvom de kunne have stor gavn af det, siger Heidi Juul Madsen, der er chef for Sundhedssekretariatet i Odense Kommune. Ifølge hende må et sundhedshus i Vollsmose ikke bære præg af et lægehus i traditionel forstand. Men langt hellere minde om et medborgerhus. - Det vil nemlig sende et vigtigt signal om, at vi er interesserede i at inddrage beboerne og de frivillige foreninger i at få sat fokus på den forebyggende indsats. Erfaringer fra blandt andet England viser, at det godt kan lade sig gøre, forklarer Heidi Juul Madsen.

Pilotprojekt for resten af Odense Håbet er, at etableringen af et sundhedshus bliver et pilotprojekt, hvor Vollsmose bliver det første af flere huse, hvor kommunen samler lokale sundheds-enheder. - Det er vigtigt, at et hus i Vollsmose ikke bliver et særligt tiltag, men at huset bliver en del af den kernedrift, som kommunen har i Vollsmose, slår projektchef Bjarne Brøndgaard fast og tilføjer: - Jeg vil dog heller ikke lægge skjul på, at jeg synes Vollsmose er et oplagt sted at starte. Navnlig når man tager i betragtning, hvilke sundhedsmæssige udfordringer området slås med. Blandt andet ved vi, at borgere, som er socialt dårligere stillet, har en ringere sundhedstilstand end den øvrige befolkning. Og at de i mindre udstrækning gør brug af de offentlige sundhedstilbud.


8  •  Vollsmose Avisen 127  •  24. april 2014

SPORTEN Suveræn start på B1909’s forår

B1909’s angribere har fået gang i støvlerne, og ’de røde’ har haft en stærk start på forårssæsonen. Det har givet fire sejre ud af fire mulige samt en solid førsteplads i Albaniserien.

Af Niels Just Rasmussen FODBOLD: B1909’s tophold i Albaniserien har lagt ualmindelig godt fra land i forårssæsonen. Fire sejre i fire kampe samt 10 scorede mål og kun én scoring fra modstandernes side gør, at holdet er fuld af selvtillid. Spillet er blevet bedre og bedre fra kamp til kamp. Bredden i truppen er fin, og holdet er i stand til at spille en kamp i højt tempo fra

Langfredag besejrede B1909’s Albaniseriehold sikkert bundholdet Tommerup med 3-0 og kunne derfor fortjent modtage hjemmepublikummets hyldest. Foto: Kurt Bebe, B1909

kan se tilbage på holdets første fire kampe i foråret. Kun efter den smalle sejr på 1-0 over Tarup/Pårup den 14. april lød der kritik fra Morten Rasmussen: - Det er meget sjældent, at jeg efter en sejr har været så skuffet over at have vundet en fodboldkamp. Morten Rasmussens skuffelse skyldtes, at B1909 i over en time var en mand i overtal, fordi Tarup/Pårup blev ramt af en udvisning. - Men alligevel spillede vi forfærdeligt, og kun i små sekvenser spillede vi god fodbold, som han konkluderede efter kampen.

Giftig angrebsduo start til slut. Sådan lyder beskeden fra træner Morten Rasmussen, som efter kampen langfredag, hvor B1909 vandt sikkert med 3-0 over Tomme-

rup, er meget optimistisk. - Jeg kan formentlig vælge på alle hylder, når truppen mod Dalum skal udtages, og det bliver svært kun at vælge 14 spillere, for kvaliteten i

truppen er meget høj, sagde Morten Rasmussen inden onsdagskampen mod rækkens nummer tre. Det er med andre ord en meget tilfreds træner, der

Det halvdårlige spil mod Tarup/Pårup har dog været en enlig svale. Der har været mange flere gode elementer at hæfte sig ved indtil videre i foråret.

B1909’s træner kan for eksempel med tilfredshed notere sig, at angrebsduoen Elvedin Edo og Mathias Munk har fået gang i målscoringen. Senest i kampen mod Tommerup, hvor de to tilsammen sørgede for alle tre mål. - De er giftige for ethvert forsvar, slår Morten Rasmussen fast. 9’ernes flotte start på foråret betyder, at holdet har styrket sin position som tophold i Albaniserien. Holdet ligger nummer ét med 47 point. Fem point foran Morud på andenpladsen og syv point mere end Dalum, der ligger nummer tre. Det er netop Dalum, som B1909 skulle møde i et sandt topopgør onsdag den 23. april på Dalum Stadion. Den svære udebanekamp blev dog spillet efter avisens deadline, og derfor er resultatet af gode grunde ikke med her.

? fritidsjob? Er du mellem 13 og 18 år, og vil du gerne have et

Vi vil hjælpe dig med at komme forrest i jobkøen Vollsmoses Fritidsjobrådgivning holder 3 kurser Den gode ansøgning

Jobsamtalen

Arbejdsregler & løn

lørdag den 10. maj

tirsdag den 20. maj

tirsdag den 3. juni

kl. 15:00 til 17:00

kl. 16:00 til 18:00

kl. 16:00 til 18:00

Du skal tilmelde dig senest 1 uge før kursusdatoen, og det koster ikke noget

Tilmelding på e-mail:

sigpo@vollsmose.dk eller

sms: 40 29 02 69 Fritidsjobrådgivningen VOLLSMOSE 2020


24. april 2014  •   Vollsmose Avisen 127  • 9

StudentermedhjĂŚlper til

cEHQ$UHQD

UnGJLYQLQJWLOIRUHQLQJHU

Vollsmose Sekretariatet Har du evnerne og lysten til at arbejde med organisationsudvikling, facilitering af frivillige og planlÌgning af dialogaktiviteter, sü søger Vollsmose Sekretariatet en studentermedhjÌlper 10 timer ugentligt. Du vil fü en koordinatorfunktion i forhold til Vollsmose Ungdomsrüd. Samtidig skal du bidrage til planlÌgning og udførelse af dialogskabende aktiviteter.

,Ä‚ĆŒ/ĆľÄšÄ¨Ĺ˝ĆŒÄšĆŒĹ?ĹśĹ?ÄžĆŒĹ?ĹŠÄžĆŒÄžĆ?Ä¨Ĺ˝ĆŒÄžĹśĹ?ĹśĹ?Í?,Ä‚ĆŒ/Ä?ĆŒĆľĹ?Ä¨Ĺ˝ĆŒŚŊÄ?ůƉĹ˝Ĺ? Ć?Ć‰Ä‚ĆŒĆŒĹ?ĹśĹ?Ĺ?Ä¨Ĺ˝ĆŒĹšĹ˝ĹŻÄšĆšĹ?ĹŻÄ¨ĆľĹśÄšĆŒÄ‚Ĺ?Ć?Ĺ?ĹśĹ?Í•ĆŒÄžĹŹĆŒĆľĆšĆšÄžĆŒĹ?ĹśĹ?ĂĨĨĂĆ?ƚŚŽůĚĞůĆ?Äž ÄžĹŻĹŻÄžĆŒĹ?Ä¨Ĺ˝ĆŒĹšĹ˝ĹŻÄšĆšĹ?ĹŻƾĚǀŞŏůĹ?ĹśĹ?ĂĨÄ?ÄžĆ?ĆšÇ‡ĆŒÄžĹŻĆ?ÄžĆ?Ä‚ĆŒÄ?ĞŊĚĞƚÍ?

Er du i gang med en videregüende uddannelse, og har du kendskab til Vollsmose og gerne erfaring fra den frivillige verden, sü send os en ansøgning.

^ÄŠŏŽžÄ¨Ĺ˝ĆŒÄ?Ĺ?ĆšĹ?ĹŻ Ä?ĞŜĆŒÄžĹśÄ‚Í•ĹšÇ€Ĺ˝ĆŒ/Ć?ŽžÄ¨Ĺ˝ĆŒÄžĹśĹ?ĹśĹ?Ć?Ä‚ĹŹĆšĹ?ǀĞ ĹľÄžÄšĹŻÄžĹľĹľÄžĆŒĹŹÄ‚ĹśĨĊŚŊÄ?ůƉ͕Ć?Ć‰Ä‚ĆŒĆŒĹ?ĹśĹ?Ĺ˝Ĺ?ĆŒÄŠÄšĹ?Ĺ?ǀŜĹ?ĹśĹ?Žž͕ŚǀĂĚ ÄšÄžĆŒŜĞƚŽƉĆŒĆ†ĆŒÄžĆŒĆ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?:Z^Ä¨Ĺ˝ĆŒÄžĹśĹ?ĹśĹ?͘

Ansøgningsfrist mandag den 28. april 2014 kl. 12.00 LÌs mere om stillingen pü www.vollsmose.dk/job

ZÄ&#x160;Ä&#x161;Ĺ?Ĺ?Ç&#x20AC;ĹśĹ?ĹśĹ?Ä&#x17E;ĹśĹ&#x161;ŽůÄ&#x161;Ä&#x17E;Ć&#x152;Ä&#x160;Ä?Ä&#x17E;ĹśĹ&#x161;Ç&#x20AC;Ä&#x17E;Ć&#x152;Ć&#x161;Ĺ˝Ć&#x152;Ć?Ä&#x161;Ä&#x201A;Ĺ?ĨĆ&#x152;Ä&#x201A;ĹŹĹŻÍ&#x2DC;ϭϲͲϭϴĹ? &Ć&#x152;Ĺ?Ć&#x161;Ĺ?Ä&#x161;Ć?Ä?ĆľĆ&#x161;Ĺ?ĹŹĹŹÄ&#x17E;ĹśĆ&#x2030;Ä&#x160;Ä&#x201A;ĹľĆ&#x2030;hÍ&#x2022;Ĺ˝Ĺ?ĹľÄ&#x201A;ĹśÄ?Ä&#x17E;Ĺ&#x161;Ć&#x2020;Ç&#x20AC;Ä&#x17E;Ć&#x152;Ĺ?ĹŹĹŹÄ&#x17E;Ä&#x201A;Ć&#x161;Ä?Ä&#x17E;Ć?Ć&#x161;Ĺ?ĹŻĹŻÄ&#x17E; Ć&#x161;Ĺ?Ä&#x161;Í&#x2DC;&Ĺ˝Ć&#x152;ĹśÄ?Ć&#x152;ĹľÄ&#x17E;Ć&#x152;Ä&#x17E;Ĺ?ŜĨŽĆ&#x152;ĹľÄ&#x201A;Ć&#x161;Ĺ?ŽŜÍ&#x2022;ŏŽŜĆ&#x161;Ä&#x201A;ĹŹĆ&#x161;<Ä&#x201A;Ć&#x152;Ĺ?ĹśÄ&#x201A;Ć&#x2030;Ä&#x160;Í&#x2014;ĎŽĎ°ϳϲϏϲĎŽĎľÍ&#x2DC; Fakta: Vollsmose er en livlig og mangfoldig bydel i Odense med 9.100 beboere sammensat af 80 forskellige nationaliteter. Bydelen har 3.400 lejeboliger, som ejes af de to boligorganisationer Civica og FaB. Vollsmose Sekretariatet varetager den boligsociale Helhedsplan Vollsmose 2020 samt den fysiske Helhedsplan i tĂŚt samarbejde med beboere og lokale samarbejdspartnere.

<ŽŜĆ&#x161;Ä&#x201A;ĹŹĆ&#x161;<Ä&#x201A;Ć&#x152;Ĺ?ĹśÄ&#x201A;Ć&#x2030; Ä&#x160;ĎŽĎ°ϳϲϏϲĎŽĎľ

Ĺ&#x161;Ç&#x20AC;Ĺ?Ć?Ĺ&#x161;Ĺ˝Ç&#x20AC;Ä&#x17E;Ä&#x161;Ä&#x161;Ć&#x2020;Ć&#x152;Ä&#x17E;Ĺś

Ä&#x17E;Ć&#x152;ĹŻÄ&#x160;Ć?Ć&#x161;

    Ͳ    

< < T I m o rkshop

o w l i t m o -k D I m e N ge

u r b t a r ĂŚ >> L >> Sidste nyt:

>> Lige nu: Politirazzia i Vollsmose

Beboermøde i

<<

aften <<

Tilmeld dig Vollsmoses sms-tjeneste Send en sms til 1204 med teksten â&#x20AC;?vollsmose tilmeldâ&#x20AC;? Servicen er gratis. Prisen for tilmeldings-sms er almindelig sms-takst. For afmelding, send sms til 1204 med teksten â&#x20AC;?vollsmose afmeldâ&#x20AC;?. Benyt ogsĂĽ sms-wallâ&#x20AC;&#x2122;en og se dine beskeder og billeder pĂĽ www.vollsmose.dk. LĂŚs mere pĂĽ hjemmesiden.

â&#x20AC;˘ Vollsmose AllĂŠ 10 â&#x20AC;˘ 5240 Odense NĂ&#x2DC; â&#x20AC;˘ 63 75 74 99

 Ͳ    

     


10  •  Vollsmose Avisen 127  •  24. april 2014

KALENDEREN

Se flere arrangementer på www.vollsmose.dk

Menu i Værestedet Øst | til 8. maj Hver mandag-torsdag serverer Værestedet Øst i Egeparken frokost til en billig pris. Tirsdag aften er der desuden fællesspisning, hvor det er muligt at få et solidt måltid aftensmad i selskab med andre. Der skal bestilles aftensmad senest dagen før. Frokost også dagen før, hvis man vil være sikker på at få dagens ret. Sådan ser frokost-menukortet ud i de kommende uger: 24. april: 28. april: 29. april: 30. april: 1. maj: 5. maj: 6. maj: 7. maj: 8. maj:

Tarteletter med skinke, ærter og gulerødder Nudelsuppe Biksemad Wrap Pariserbøf med salat Salatbar med brød 3 x smørrebrød Frikadelle-sandwich Tarteletter med kylling og asparges

TID: Hver tirsdag - torsdag til frokost STED: Værestedet Øst, Egeparken

Banko i Lærkereden | 5. maj Første og tredje mandag i måneden arrangerer Lærkereden bankospil i Lærkeparkens Beboerhus. Der spilles om 24 pæne gevinster samt to ekstranumre. Desuden er der puljespil, lotteri og ’døde duer’ med mere. Der er mulighed for at købe kaffe/the med brød og sodavand til rimelige priser.

TID: Mandag den 5. maj kl. 19.00 - 22.00 STED: Lærkereden, Lærkeparkens beboerhus

Banko i Værestedet Øst | 1. maj Værestedet Øst i stueetagen af Egeparkens højhus afholder banko den første torsdag i hver måned. Der er fine gevinster og kaffe og kage til en billig pris.

TID: Torsdag den 1. maj kl. 14.00 STED: Værestedet Øst, Egeparken

Generalforsamling: Retshjælp | 2. maj

Blues så gnisterne fyger Af Thomas Juhl Bruun KONCERT: Den amerikanske blues-guitarist og -sanger, Travis Haddix, spiller sammen med danske Live Bleeding Fingers deres eneste forårskoncert på Fyn i Vollsmose Kulturhus. Det er torsdag den 8. maj. Travis ’Moonchild’ Haddix er født i 1938 i Walnut, Mississippi. Han er derfor en moden mand med masser af musiker- og livserfaring i bagagen og en fornem eksponent for elektrisk blues.

Fotoudstilling: Diana Velasco | fra 1. maj Diana Velasco udstiller fra den 1. maj til 4. juli to serier kunstfotos, ’Familiealbum’ og ’Portrætter’, i Vollsmose Kulturhus. Begge serier tager udgangspunkt i hendes egen oprindelse som dansk-spansk og undersøger, hvordan det er at have to nationaliteter.

Fredag den 2. maj afholdes stiftende generalforsamling for foreningen ’Retshjælpen i Vollsmose’. Baggrunden for stiftelse af en forening er at tilbyde gratis hjælp til juridiske og retslige spørgsmål. Alle er velkomne. Advokat Vilhelm Dickmeiss vil være dirigent ved mødet.

Diana Velasco er født og opvokset i Danmark med en spansk far og dansk mor. Hendes fotografier omhandler ofte emner som identitet og relationer. Hun har desuden studeret antropologi og kommunikation. Der er fri entré til udstillingen, som kan opleves i kulturhusets normale åbningstid.

TID: Fredag den 2. maj kl. 16.00 - 17.00 STED: Vollsmose Kulturhus

TID: Fra torsdag den 1. maj til fredag den 4. juli STED: Vollsmose Kulturhus

Travis Haddix har mere end tyve fuldlængde cd’er bag sig plus et par DVD’er. Han og det relativt unge, aarhusianske blues’n’roots-orkester, Live Bleeding Fingers, har arbejdet sammen før, og kemien er rigtig god. Så der bliver helt sikkert gang i den, så gnisterne fyger, når to generationer af bluesmusikere krydser klinger, og sort og hvidt, USA og Danmark mødes. En fremragende koncert venter publikum i Vollsmose Kulturhus den 8. maj..

TID:  Torsdag den 8. maj kl. 20.00 - 22.00 STED: Vollsmose Kulturhus

Musical: Rent | 25. april - 2. maj Den prisvindende broadwaymusical ’Rent’ opsættes for første gang nogensinde i Odense af Fjordagerscenen. Jonathan Larsons prisbelønnede værk er baseret på Puccini’s opera, ’La Bohemé’, der fortæller historien om en gruppe unge bohemérs hårde liv i New York - og deres fælles kamp imod det amerikanske kapitalistiske samfund, aids og forbudt kærlighed. Der er syv forestillinger i alt i Fjordagerhallen. Dørene åbner hver dag klokken 18.00 til bohemé-cafe, hvor der er underholdning inden forestillingen klokken 19.00. Billetter kan købes for 80-150 kroner.

TID: Fredag den 25. april - fredag den 2. maj. STED: Fjordagerhallen, Seden

Invitation til åbent redaktionsmøde Avisen holder åbent redaktionsmøde mandag den 28. april kl. 17.00 til 18.30 i Vollsmose Sekretariatet - ved siden af biblioteket. Her er der som sædvanlig mulighed for at komme med gode ideer og forslag til, hvad avisen skal beskæftige sig med i den kommende tid. Eller for at melde sig til konkrete skrive- og fotoopgaver. Vi skal nok sørge for at have nogle ideer på blokken, hvis du mangler inspiration. Giv besked til Anja Yoo Andersen på en mail til ayand@vollsmose.dk eller tlf. 30 70 29 85, hvis du kommer. Vi glæder os til at se dig!

VOLLSMOSEAVISEN


24. april 2014â&#x20AC;&#x192; â&#x20AC;˘ â&#x20AC;&#x192; Vollsmose Avisen 127â&#x20AC;&#x192; â&#x20AC;˘ 11

Â&#x201D;§Â?Â?Â&#x2021;Â&#x201D;Â?Â&#x192;Â&#x201D;Â?Â&#x2021;Â&#x2020;Â&#x2019;¤Â&#x2018;Â&#x201D;Â&#x2DC;Â&#x2021;Â&#x2013; Ă&#x17E;Â&#x201D;Â&#x2020;Â&#x192;Â&#x2030;;ǤÂ&#x2018;Â&#x2030;Â&#x2022;Ă&#x17E;Â?Â&#x2020;Â&#x192;Â&#x2030;͜ǤÂ?Â&#x192;Â&#x152;Â?Â&#x17D;Ǥͳͳnjͳ͚

2ÂĽIMYPZRĂ&#x201E;ZROVZ;VY]L[ÂťZ-PZR 0DNUHO

5Ä?GVSĂ&#x2C6;WWH

25,-

SUNJ

*UĂ&#x2C6;VNH VDUGLQHU

7RUVN

35,SUNJ

45,SUNJ

+HOODNV

Â&#x2021;Â&#x17D;Â?Â&#x2018;Â?Â?Â&#x2021;Â?Â&#x2013;Â&#x2039;Â&#x17D;ÇŻÂ&#x2022;Â&#x192;Â&#x201D;Â&#x201E;Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2022;Â&#x160;Â&#x2018;Â&#x2019; ÇŚÂ&#x2020;Â&#x2039;Â?Â&#x17D;Â&#x2018;Â&#x203A;Â&#x192;Â&#x17D;Â&#x2021;Â&#x2C6;Â&#x201D;Â&#x2039;Â&#x2022;Ă&#x17E;Â&#x201D;

SUNJ

'DQVNH VLOG

25,-

60,-

SUNJ

SUNJ

/DNVHĂ°OHW

85,SUNJ

Â&#x2039;Â&#x201E;Â&#x203A;Â&#x2020;Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2020;Â&#x2039;Â&#x2030;Â&#x2DC;Â&#x2021;Â&#x17D;Â?Â&#x2018;Â?Â?Â&#x2021;Â?Â&#x2039;Â&#x2DC;Â&#x2018;Â&#x201D;Â&#x2021;Â&#x2022;Â?Â&#x203A;Â&#x2021;Â&#x2C6;Â&#x201D;Â&#x2039;Â&#x2022;Ă&#x17E;Â&#x201D;Â?Â&#x2021;Â&#x2020;Â&#x2021;Â? Â&#x2C6;Â&#x201D;Â&#x2039;Â&#x2022;Â?Â&#x2C6;Â&#x2018;Â&#x201D;¤Â&#x201D;Â&#x2022;Â?Â&#x17D;Â&#x2039;Â&#x2019;Â?Â&#x2039;Â?Â&#x2030;Č&#x201A;Â&#x17D;Â&#x2039;Â&#x2030;Â&#x2021;Â&#x2022;Â&#x2018;Â?Â&#x2020;Â&#x2014;Â&#x2DC;Â&#x2039;Â&#x17D;Â&#x160;Â&#x192;Â&#x2DC;Â&#x2021;Â&#x2020;Â&#x2021;Â&#x2013;Ǥ

Â&#x201D;Â&#x2039;Â&#x2022;Â&#x2021;Â&#x201D;Â?Â&#x2014;Â? Â&#x2018;Â?Â&#x2022;Â&#x2021;Â? Ă&#x17E;Â&#x201D;Â?  Â&#x192;Â&#x201D;Â&#x201E;Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2039;Â?Â&#x2030; Â?§Â&#x2030;Â&#x2013;Â&#x201D;Â&#x2039;Â?Â?Â&#x2039;Â?Â&#x2030; Â&#x152;Â&#x2021;Â?Â?Â&#x2021;Â?Â&#x17D;Â&#x2039;Â&#x2019;Â?Â&#x2039;Â?Â&#x2030;

/LNHRVSn)DFHERRN

ͳͲͲÂ?Â&#x201D; ͚ͲÂ?Â&#x201D; ͚ͲÂ?Â&#x201D; ͡ͲÂ?Â&#x201D; ;ͲͲÂ?Â&#x201D;

Â&#x17D;Â&#x2C6;ÇŁ͜Ͳ͜Ͳ͡ʹ;Ͳ %Â&#x201E;Â?Â&#x2039;Â?Â&#x2030;Â&#x2022;Â&#x2013;Â&#x2039;Â&#x2020;Â&#x2021;Â&#x201D;ÇŁÂ&#x17D;Â&#x17D;Â&#x2021;Â&#x2020;Â&#x192;Â&#x2030;Â&#x2021;ͳͲǣͲͲÂ&#x2013;Â&#x2039;Â&#x17D;ͳͺǣͲͲ

1/2 PRIS

FRIT VALG

10.UNDER 1/2 PRIS

Sun Lolly

â&#x20AC;?Frys Selv Isâ&#x20AC;? Mange varianter

PR. POSE

10.-

PR. STK

21.95

FRIT VALG

Lays chips Flere varianter

PR. FLASKE

49.95 FRIT VALG

Nugan Vision

Shiraz, Pinot Noir eller Chardonnay. 75 cl - Australien

Marabou Symphonietta â&#x20AC;?GaveĂŚskeâ&#x20AC;? 190 g Eurospar Vollsmose ĂĽbningstider: Mandag-fredag 9.00-19.00 Lørdag-søndag 9.00-18.00

Â&#x2039;Â?Â&#x2020;Â&#x2018;Â&#x2022;Â&#x2019;¤ Â&#x192;Â&#x2026;Â&#x2021;Â&#x201E;Â&#x2018;Â&#x2018;Â?

Â&#x2122;Â&#x2122;Â&#x2122;ǤÂ&#x2DC;Â&#x2018;Â&#x17D;Â&#x17D;Â&#x2022;Â?Â&#x2018;Â&#x2022;Â&#x2021;Â&#x2013;Â&#x2018;Â&#x201D;Â&#x2DC;ǤÂ&#x2020;Â?

Â&#x2021;Â?Â&#x2013;Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2021;Â&#x2013;Â&#x2022;¤Â&#x201E;Â?Â&#x2039;Â?Â&#x2030;Â&#x2022;Â&#x2013;Â&#x2039;Â&#x2020;Â&#x2021;Â&#x201D;ÇŚ Â&#x2DC;Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2020;Â&#x192;Â&#x2030;Â&#x2021;Â?Â&#x17D;ǤͳͲnjʹͲÇŚĂ&#x17E;Â&#x201D;Â&#x2020;Â&#x192;Â&#x2030;ÇŚĂ&#x17E;Â?Â&#x2020;Â&#x192;Â&#x2030;Â?Â&#x17D;ǤͳͲnjͳͺ

Tilbuddene gÌlder fra torsdag den 24.4. til og med søndag den 27.4.2014 eller sü lÌnge lager haves.

45,-


12  •  Vollsmose Avisen 127  •  24. april 2014

EN VERDEN AF SMAG

Panang beef curry Det skal du bruge 600 g oksekød 1 dåse kokosmælk 100 gr panang karrypasta 2 spsk fiskesauce 2 spsk kafir limeblade 1 håndfuld frisk basilikum 2 spsk sukker ½ rød peberfrugt

Af Thomas Juhl Bruun OPSKRIFT: Thailand er næsten lige så kendt som Indien for lækre karryer, som hitter over hele verden. Ofte er de thailandske versioner dog lidt mere milde og aromatiske, ligesom brugen af kokosmælk i køkkenet også bløder lidt op. Én af de absolut mest populære thai-karryer er Panang. Den kan købes færdiglavet, men man kan jo også lave sin egen - hvis man ikke er bange for at skulle lidt på jagt i specialbutikker efter ingredienserne. Og så kan den nemt laves til et væld af lækre karryretter. For eksempel med oksekød, men også kylling eller svinekød giver et rigtigt godt resultat. Panang curry er typisk et måltid i sig selv, men den kan også sagtens kombineres med andre af dine foretrukne thai-retter.

Hjemmelavet karrypasta

Start med at lave din hjemmelavede panang karrypasta. Skær chilierne i tynde skiver og læg dem i en skål med varmt vand i cirka 15 minutter. Hæld vandet fra. Trim citrongræsset ved at fjerne blade og det hårde lag. Hak dem grundigt. Rist koriander og spidskommen på en tør pande under konstant omrøring i et par minutter. Put alle ingredienserne i en stor morter og stød dem, til du har en helt glat pasta. Alternativt kan du bruge en blender eller foodprocessor. Er pastaen for tør, kan du justere den med lidt ekstra vand. Skær oksekødet i strimler og steg i en medium stor

VIND BIOGRAF-BILLETTER Send kuponen til Vollsmose Avisen, Vollsmose Sekretariatet, Vollsmose Allé 10, 5240 Odense NØ - eller send løsningsordet samt navn, adresse og telefonnummer i en mail til vind@vollsmose.dk inden torsdag den 1. maj. Så er du med i lodtrækningen. Sidste udgaves vinder blev: Vagn Hansen

stegepande eller wok, til det næsten er færdigt. Sæt det til side. På den samme pande tilsættes nu fire skefulde kokosmælk, som koges op. Tilsæt karrypasta. Læg kødet tilbage på panden, tilsæt halvdelen af den resterende del af kokosmælken og rør rundt. Tilsæt fiskesauce og sukker og hæld resten af kokosmælken i. Når den begynder at tykne, tilsættes basilikum- og limeblade. Smag til efter dine smagspræferencer og pynt med et par friske basilikum- eller limeblade samt en håndfuld rød peberfrugt. Denne opskrift rækker til fire - hvis der serveres kogte ris til. Velbekomme!

1½ tsk stødt spidskommen 1½ tsk salt 1 spsk stødt koriander 10 tørrede røde chilipebre 2 skalotteløg, finthakket 1 tsk rejepasta 2 spsk citrongræs, hakket 2 spsk korianderrod, hakket 1 tsk revet citronskal revet 5 fed hvidløg, hakket 1 spsk ingefær, hakket ½ tsk sort peber 3 spsk vand

Vollsmose Avisen nr. 127  

Vollsmoses lokale avis

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you