Page 1

vollsmose.dk

VOLLSMOSEAVISEN Nummer 121 • 16. januar 2014

Udgives af Vollsmose Sekretariatet

HVORFOR STEMTE SÅ FÅ?

RÅ UNGDOMSROMAN

En kombination af større afstande og dårligt vejr kan have påvirket valget

Inaam Nabil anmelder bog, der kommer tæt på det hårde miljø

Side 6-7

Side 6-7

JOHN BONDE REDDER BØRNEBYEN, LÆSER HØJT PÅ BIBLIOTEKET OG SKRIVER FOR AVISEN Side 4-5

Foto: Thomas Juhl Bruun

Årets Borger

- Man kan altid finde forklaringer på, hvorfor det heller ikke lykkes med dette års nytårsforsæt. Måske blot fordi det dybest set stadig er lige så svært at ændre vaner i 2014 som i 2013. 

LÆS OGSÅ OM: 

Leder side 2

Kamp mod bander Side 3 • Indsamling til Syrien Side 7 • B1909 nomineret til pris Side 10

Nytårsløfte: Skærpet indsats fortsætter Sommeren og efteråret i Vollsmose har været præget af unge mænd, der ikke kunne finde ud af at opføre sig ordentligt. Derfor har Fyns Politi skruet op for presset og sigtet rekordmange for gadeuorden og andre forseelser. Indsatsen fortsætter, til problemet er løst.

Af Thomas Juhl Bruun POLITIET: Det har været et travlt halvår for Fyns Politi i Vollsmose. Unge mænd og drenge har skabt ballade i området omkring Bøgetorvet og ved centret, Vollsmose Torv. Og politiet har sat ind med konsekvens for at genskabe

orden. Hvor der før måske blev løftet en pegefinger, er der i 2013 blevet skrevet sigtelser og bødeforlæg. Det kan ses i statistikken, som Fyns Politi har lavet over årets forskellige indsatser i Vollsmose. Særligt ét tal springer i øjnene: Antallet af sigtelser

ANMELDELSER OG SIGTELSER

2009

2010

Indbrud

127 95 188 162 87

Narko

31 23 29 27 38

Orden

15 19 37 47 154

Knallert

6 5 21 13 20

for brud på ordensbekendtgørelsen, for eksempel fornærmende tilråb, stenkast eller andre former for gade-

2011

2012

2013

uorden, er eksploderet fra 47 i 2012 til 154 i 2013. Det er mere end en tredobling. - Siden tidligt på somme-

- Vi har lavet en konsekvent retshåndhævelse. Vi har sigtet folk i stedet for at gå i dialog, for når man ikke kan få pakkepost ud, så er det nødvendigt med en lidt mere kontant tilgang til de unge. ren 2013 har der været episoder, hvor uroskabende elementer har lavet ballade. For eksempel tyveri af pakker el-

ler chikane af håndværkere. Det har været nødvendigt at lave en forstærket indsat for at sikre almindelig ro og orden, så vi har lagt mere pres, end vi plejer, på gruppen, forklarer politiinspektør Johnny Schou, der er linjechef for lokalpolitiet på Fyn: - Tallet dokumenterer, at vi har lavet en konsekvent retshåndhævelse. Vi har sigtet folk i stedet for at gå i dialog, for når man ikke kan få pakkepost ud, så er det nødvendigt med en lidt mere kontant tilgang til de unge. [...]  Fortsætter på side 3


2  •  Vollsmose Avisen 121  •  16. januar 2014

VOLLSMOSEAVISEN Thomas Juhl Bruun Redaktør for Vollsmose Avisen tjbr@vollsmose.dk Tlf. 21 17 83 15

Michael Gravesen Chef for Vollsmose 2020 (ansvarshavende) mig@vollsmose.dk

Borgerbidrag i denne udgave Salim Melhem John Bonde Inaam Nabil Jørgen Gregersen Mahmoud Daoud Nicolai Rekve Eriksen Gitte Vinkler Kenneth Kongensgaard

Bliv borgerjournalist for avisen Vollsmose Avisen vil medvirke til at gøre Vollsmose til et endnu bedre sted at bo og leve. Avisen er beboernes avis - både som kilde til oplysning og som et medie, hvor borgerne selv kan bidrage aktivt med ideer, med at skrive eller med at tage billeder. Har du lyst til at skrive eller fotografere? Har du lyst til at være med på holdet? Eller har du bare en idé til en historie, som du mener, avisen bør tage op? Så er du meget velkommen til at kontakte redaktionen eller kigge forbi Vollsmose Sekretariatet til en snak.

BILLEDET FORTÆLLER: Et stort tillykke til varmemester Per Larsen fra Egeparken, der fyldte 50 år den 12. januar. Per har arbejdet i Vollsmose siden 2002, hvor han startede som ejendomsfunktionær. Sidenhen bestod han i 2010 svendeprøven som ejendomsservicetekniker, hvorefter han først blev konstitueret og i maj 2012 fastansat ejendomsmester i Egeparken. Per Larsen fortæller, at han nyder sit arbejde. Han synes, Egeparken er et dejligt sted at være, og han har ikke fortrudt et eneste sekund af sin tid i Vollsmose. Per er født og opvokset i Vissenbjerg med tre søskende. Han er gift med skolekæresten, Gitte, og de har tre børn og tre børnebørn. Per fejrede dagen med sin nærmeste familie.. Foto: Jørgen Gregersen, borgerfotograf

LEDER

Hellere små og sikre skridt VI HAR LIGE BUDT ET nyt år velkommen, og traditionelt

Indlevering af materiale Alle er velkomne til at komme med artikler og indlæg til avisen. Materiale sendes til Vollsmose Avisen, Vollsmose Sekretariatet, Vollsmose Allé 10, 5240 Odense NØ – eller på mail til avis@vollsmose.dk. Redaktionen forbeholder sig ret til at redigere i alt indsendt materiale.

er det samtidig en oplagt anledning til at se fremad samt opstille mål og gode intentioner for det nye år. Nytårsforsætter, kalder vi dem. Men alene ordet kan slå knuder, for hedder det nu ’forsæt’ eller ’fortsæt’? Ofte er der tale om en opsamling på det, man gerne ville have gjort i året, man netop har forladt, men som alligevel ikke helt blev realiseret. Alene på den baggrund kan vi vist slå fast, at nytårsforsætter ikke er noget man fortsætter, men noget man påbegynder (igen). Så vi kalder det i denne sammenhæng et nytårsforsæt.

NÆSTE UDFORDRING bliver at sørge for, at dette bliver året,

Kommende aviser og deadlines Har du et arrangement eller en artikel, der skal med i avisen, kan du se de aktuelle deadlines herunder. Bemærk dog, at jo tidligere du indleverer materiale, jo større er muligheden for at få det med i avisen. Kontakt venligst redaktør Thomas Juhl Bruun, tlf. 21 17 83 15, hvis du har spørgsmål. Udgivelsesdato: Torsdag den 30. januar Deadline: Torsdag den 23. januar Udgivelsesdato: Torsdag den 13. februar Deadline: Torsdag den 6. februar Redigering og layout: Thomas Juhl Bruun Tryk: Grafisk Produktion Odense Oplag: 16.550 Distribution: Post Danmark

Hvis du ikke får din avis Vollsmose Avisen husstandsomdeles gratis. Hvis den mod forventning skulle udeblive, bedes du kontakte Post Danmarks kundeservice på tlf. 80 20 70 30.

hvor man rent faktisk gør det. Altså holder op med at ryge, taber sig, dyrker mere motion, arbejder mindre eller mere eller hvilke andre vaner, man nu ønsker at ændre. Et forsæt er en intention om at gøre noget. Det er noget, man godt kunne tænke sig. Meeen, der sker noget, når champagnepropperne er samlet op, og hverdagen banker på. Her får ønsket, som altså ikke er en beslutning, skarp konkurrence af hverdagens velkendte forhindringer og begrænsninger. Man kan altid finde mange forklaringer på, hvorfor det heller ikke lykkes med dette års nytårsforsæt. Måske blot fordi det dybest set stadig er lige så svært at ændre vaner i 2014 som i 2013. Nå ja, og som i alle de andre foregående år.

DALAI LAMA SIGER, at ’selv den længste rejse begynder med et skridt’. Nu er det egentlig ikke meningen at give gode råd om nytårsforsæt. I så fald skal jeg som minimum starte med at holde mine egne. Ikke desto mindre er Dalai Lamas ord alligevel en udmærket lektie at huske. Ambitionerne og forventningerne til de Af Michael Gravesen

- Ambitionerne og forventningerne til de gode intentioner står ikke altid mål med hverdagens realiteter og vanens magt. I det lys kan det måske alligevel være et godt råd herfra at skrue forventningerne ned og i stedet efterstræbe flere mindre successer på vejen mod sit mål. gode intentioner står ikke altid mål med hverdagens realiteter og vanens magt. I det lys kan det måske alligevel være et godt råd herfra at skrue forventningerne ned og i stedet efterstræbe flere mindre successer på vejen mod sit mål og sit nytårsforsæt. Alternativet til de mange små succeser er risikoen for at opgive. Flere og flere vælger efterhånden at tage afstand fra nytårsforsætter – og desværre samtidig også en anledning til at ændre sin egen situation. Årsskiftet gør ikke hverdagen nemmere eller ønsket om forbedringer tættere på. Men det kan være et lille skridt på vejen. Lidt efter samme princip som at gå på tynd is. Små og lette skridt har langt større succesrate end lange og tunge skridt, der på et eller andet tidspunkt vil få isen til at briste. Så lad nytåret være en hyldest til de mange små skridt på vejen til hver vores egne nytårsforsæt. Held og lykke – samt rigtig godt nytår til alle.


NYT FRA VOLLSMOSE

16. januar 2014  •   Vollsmose Avisen 121  • 3

Se flere nyheder på www.vollsmose.dk

Fyn får penge til at bekæmpe bander Igen i år er bekæmpelse af bander og tryghedsskabelse i Vollsmose et fokusområde for Fyns Politi. Der arbejdes fortsat på at øge dialogen med borgerne. Blandt andet skal en ny mobil-app gøre kontakten mellem politiet og beboerne mere enkel.

Politiet forlænger Asmaas dialogprojekt Af Thomas Juhl Bruun

Af Helle Fjord og Thomas Juhl Bruun POLITIET: De fleste i Vollsmose ved, at rygter og myter har gode betingelser for vækst i bydelen. Det har Fyns Politi også for længst erkendt. Og i de senere år har man lavet flere tiltag for at gøre op med noget af mytedannelsen. Fyns Politi har netop fået syv millioner kroner til – over de næste to år – at forstærke indsatsen mod bander. Pengene stammer fra en samlet pulje på 140 millioner kroner, som Rigspolitiet uddeler til nye projekter inden for forebyggelse og bandeindsats. Det skriver Fyens Stiftstidende. Mobil-app skaber kontakt

Cykel-patruljerne er ét af de tiltag, som Vollsmose Lokalpoliti vil fortsætte i 2014. Målet er både at stresse kriminelle og at skabe dialog med og tryghed for almindelige borgere. Arkivfoto: Thomas Juhl Bruun

På Fyn vil pengene blive brugt på en række tiltag, som skal mindske kriminaliteten og øge trygheden i Vollsmose. Ideen er, at borgerne skal opleve større tryghed og derved have lettere ved at sige fra over for banderne. De tildelte midler skal blandt andet bruges til at udvikle en mobil-app, der skal styrke kommunikationen mellem politiet og beboerne i Vollsmose.

Ved at downloade app’en kan beboerne få information om politiets aktiviteter i bydelen. Dette er vigtigt, fordi politiaktioner ind imellem eskalerer, og fordi der opstår misforståelser om, hvorfor politiet er til stede i en given situation. Eller hvorfor det ikke er. Med app’en håber politiet at undgå uro i situationer,

hvor man har erfaring for, at den kan opstå. Det er ikke alle pengene, der går til udbredelse af en app. Dele af beløbet vil blive brugt på en ekstraordinær indsats mod bandekriminalitet. - Vi vil bekæmpe deres aktiviteter med alle til rådighed stående midler. Herunder gennem samarbejde med

andre politikredse og andre myndigheder, sagde politidirektør Poul Løhde om bandeindsatsen i sin nytårsparole til kollegerne: - Vi vil desuden samarbejde med kommunerne og med Kriminalforsorgen og andre om at hindre tilgangen og hjælpe de personer, som ønsker det, ud af bandemiljøet.

- Vi vil bekæmpe deres aktiviteter med alle til rådighed stående midler. Herunder gennem samarbejde med andre politikredse og andre myndigheder.

POLITIET: Fyns Politi har valgt at forlænge kontrakten med Asmaa Abdol-Hamid, så politiets såkaldte dialogprojekt kan fortsætte indtil 2016. Det skabte debat, da Odenses politidirektør, Poul Løhde, sidste år ansatte den tidligere politiker og debattør Asmaa Abdol-Hamid som medarbejder i et nyt projekt. Formålet var at skabe dialog mellem Fyns Politi og medborgere med anden etnisk baggrund end dansk. Men projektet har været en succes. Der er afholdt en lang række dialogmøder med stærke indvandrernetværk og -foreninger, og det er lykkedes at nedbryde en række myter om dansk politi. Og dermed skabe grobund for mere tillid og samarbejde mellem politiet og borgerne. - Vi har fået kontakter, som vi kan bruge i vores politiarbejde. Og sidst, men ikke mindst, har vi rekrutteret ret mange velkvalificerede unge med anden etnisk baggrund til politiet, siger politidirektør Poul Løhde. Også Asmaa Abdol-Hamid glæder sig over, at projektet bliver forlænget. - Vi er glade for at blive mødt med tillid hos borgerne. Og vi sætter pris på, at der er interesse og lyst til et samarbejde, slutter hun.

Nytårsløfte: Skærpet indsats fortsætter Fortsat fra forsiden [...] Én af måderne at komme tættere på de urolige elementer er på cyklen. I alt har betjente fra Vollsmose Lokalpoliti brugt 7682 mandetimer på at køre cykelpatruljer i området. Det har – ud over flere sigtelser for gadeuorden – også ført til en stigning i antallet af sigtelser for narkotika-kriminalitet og ulovlige

knallerter. Det kan lyde skidt, når tallet stiger, men ifølge Fyns Politi er det udtryk for, at politiet har sat hårdere ind og været mere til stede i området. Det viser sig blandt andet på statistikken for indbrud. Her er antallet af anmeldelser faldet markant – fra 162 i 2012 til blot 87 i 2013. Det er næsten en halvering. - Der er selvfølgelig altid tilfæl-

digheder, men jeg tror på, at det også er en effekt af vores arbejde. Når vi er meget til stede og ’ånder de rigtige i nakken’ og får pillet nogle ud på det rigtige tidspunkt, begrænser det antallet af indbrud, mener Johnny Schou.

Både dialog og knytnæve Den skærpede indsats i Vollsmose, som Fyns Politi har haft siden som-

meren 2013, fortsætter også i år. Der er afsat en særlig bevilling, blandt andet til at fortsætte den succesfulde patruljering på cykel. - Det gør vi, fordi der er en positiv effekt af at flytte nogle af indsatstimerne ud på cyklen. Det er desuden en god måde at komme i kontakt med borgerne – for på den måde at skabe tryghed, forklarer politiinspektøren og fortsætter: - Vi kører indsatsen på flere fron-

ter, og dialogen med velfungerende grupper fortsætter. Samtidig med at vi også er klar til at bruge knytnæven og vise mere konsekvens over for de andre. Jeg vil da håbe, at vi i 2014 igen kan skalere indsatsen ned og gå tilbage til dialogen. Men det kræver, at folk opfører sig ordentligt. Lige nu virker det forholdsvis stille og roligt i Vollsmose. Der er stadig dem, der giver problemer, men det er ikke massivt lige i øjeblikket


4  •  Vollsmose Avisen 121  •  16. januar 2014

Pluk fra vollsmose.dk Læs den fulde version af historierne - og meget mere - på www.vollsmose.dk

Kemi udløste eksplosions-alarm 13. JANUAR: Stor dramatik og blå blink prægede en ellers

Foto: Gitte Winkler

halvsøvnig mandag på Mulernes Legatskole, hvor en flaske salmiakspiritus truede med at eksplodere. Så galt gik det dog langt fra. Der blev straks taget kontakt til myndighederne, og brandmænd ankom med hylende sirener og hvinende bremser for at uskadeliggøre flasken og erklære undtagelsestilstanden for ophævet.  Af Nicolai Rekve Eriksen

Værestedet strikker ‘sprutter‘ 13. JANUAR: Brugerne af Værestedet Øst i Egeparken er begyndt at strikke ’sprutter’ og små tæpper til børn, der er født for tidligt på OUH. Tanken er, at strikkerierne skal give de små børn tryghed. Det er hver onsdag klokken 13.30 – 15.30, at der strikkes og hækles. Har du lyst til at være med, er du meget velkommen i værestedet.  tjbr

Antallet af fattige er fordoblet 9. JANUAR: Det går den forkerte vej med indkomst-udviklingen i de udsatte boligområder. Antallet af fattige i de udsatte områder er mere end fordoblet fra 2002 til 2011. For eksempel er Vollsmose gået fra at have 220 fattige indbyggere til 587. Stigningen i antallet af fattige skyldes, at indkomsten for den gennemsnitlige husholdning stiger mere i toppen end i bunden af samfundet. Folk i bunden har altså fået relativt færre penge målt med gennemsnittet.  tjbr

Fire drenge anholdt for gaderøveri 31. DECEMBER: Politiet har anholdt fire drenge i alderen 14 til 16 år, som mistænkes for røveri og røveriforsøg. En mand og en kvinde blev samme aften passet op af en gruppe drenge, der forlangte penge af dem i Vollsmose. Kort efter fik en politipatrulje øje på fire unge, der svarede til signalementet af røverne. De stak af, og et par af dem gemte sig i et buskads. Men de fire, en 14-årig, to 15-årige og en 16-årig dreng, blev fundet og anholdt. Den yngste af drengene er under den kriminelle lavalder, så hans sag bliver overgivet til de sociale myndigheder.  tjbr

43-årig dømt for påsat brand

John gjorde det for John Bonde blev med sin frivillige kamp mod lukningen af Børnebyen Årets Borger 2013 i Vollsmose. Han indsamlede cirka 2300 underskrifter for at overbevise byrådet om, at Børnebyen skulle bevare sit kommunale tilskud.

Af Salim Melhem, borgerjournalist ÅRETS BORGER: John Bonde har i 2013 været i fuld gang i Vollsmose, hvor han har ydet en stor indsats for området. Derfor er det helt naturligt, at han sidste torsdag blev kåret som Årets Borger 2013 i Vollsmose. Vollsmose er overskriften på de fleste ting, som han engagerer sig i. Og det er især vigtigt, at tage kampene for børnene, mener han. Så børnene i Vollsmose kan roligt regne med John Bondes opbakning. - Det var min 11-årige datter, som fortalte mig, at Børnebyen skulle lukkes. Jeg blev helt overrasket. Det kan bare ikke passe, at det er de umælende, som det altid skal gå ud over, lyder svaret på spørgsmålet om, hvorfor John Bonde engagerede sig i kampen for at bevare Børnebyen, som man kender den. John Bonde mener ikke, at det er acceptabelt, at det første område, der skal spares på, er børneområdet. - Det er helt absurd, at byrådet ville spare 500.000 kroner på børn. Så snart det handler om børnene, så skal det lukkes. Humlehaveskolen blev også lukket i sin tid, siger han. Ligesom med Humlehaveskolen i 2011 så ville Odense Byråd ikke inddrage Børnebyen i budgettet for 2014. Derved ville naturpladsen fremover ikke være bemandet eller have kæledyr til glæde for beboerne i området. John Bonde var særdeles uforstående over for beslutningen.

19. DECEMBER: En 43-årig mand fra Vollsmose er blevet

’Det var en fuld udløsning’

idømt otte måneders fængsel, efter at han natten til den 1. september forsøgte at sætte ild til en lejlighed på 13. etage i højhuset i Egeparken. Manden havde drukket tæt med beboerne i lejligheden, og da de var kommet op at skændes efter drikkegildet, ville den 43-årige hævne sig.  tjbr

Derfor indledte han en underskriftindsamling. Den startede på Facebook, men han har også selv været i fuld gang med at indsamle underskrifter i Vollsmose, blandt andet på Vollsmose Torv. Hans ivrighed fik en stor betydning for Børnebyen. Følelsen var ifølge John Bonde det samme som en ’fuld udløsning’, da han hørte nyheden om at Børnebyen forsat ville få tildelt et tilskud - på grund af de cirka 2300 underskrifter, han havde samlet ind.

Find Vollsmose Avisen på facebook og ‘synes godt om’ - så holder vi dig opdateret på nyheder, konkurrencer, arrangementer og debat om bydelen

- Min største motivationsfaktor er at gøre en forskel. Det er også vigtigt, at mine børn kan fortælle deres børn, hvad deres far har gjort for andre mennesker. - Jeg vil huske det til den dag, hvor jeg ligger for døden, slår han fast. Ifølge John Bonde var der også god grund til at bevare den naturprægede oase. Børnebyen bliver aktivt brugt af rigtigt mange lokale børn, skoler og dagplejemødre. Det var derfor, han tog kampen op for at overbevise politikerne om, at det var en forkert beslutning. - Min største motivationsfaktor er at gøre en forskel. Det er også vigtigt, at mine børn kan fortælle deres børn, hvad deres far har gjort for andre mennesker, siger John Bonde om engagementet i bydelen, der strækker sig langt ud over kampen for Børnebyen. Han har blandt andet holdt de lokale børn i selskab med H.C. Anderseneventyr på Vollsmose Bibliotek. Det var en spontan idé, som han fik.

ÅRETS BORGER Udnævnelsen af Årets Borger 2013 foregik i Vollsmose Kulturhus torsdag den 9. januar. Prisen gives for det gode naboskab og for den uselviske indsats til glæde for andre i bydelen. Prisen som Årets Borger uddeles af beboerne i Vollsmose og Vollsmose Sekretariatet. Det er et dommerpanel på tre fremtrædende beboere i Vollsmose, der har afgjort, hvem af de fem nominerede, der skulle have prisen. I dommerpanelet sad denne gang Årets Borger 2012 Søren Damgaard, Årets Borger 2009 Abu Sultan Maweid og Najat Bahij, der arbejder på Vollsmose Bibliotek.

- Der var intet formål med det, andet end at give børnene en oplevelse, siger han om eventyroplæsningen, der er blevet en fast tradition på biblioteket. Under kommunalvalget i november viste John Bonde sig igen fra sin noble side. Han forsøgte at få flere socialt udsatte til valgurnerne for at stemme og havde lavet en aftale med centerchefen


16. januar 2014  •   Vollsmose Avisen 121  • 5

børnenes skyld

SØNDAGSDIGT

Årets sidste nytårstale om fattigdom Nu kan man sidde og kigge frem på året Med et budget, der er temmelig beskåret Netop det kom dronningen ind på i sin tale En tale, der ikke var én af de normale Hun talte om arbejdsløshed, fattigdom og smålighed Faktorer som Liberal Alliance bagefter bestred En tale, som de normalt kritiske giver roser Og som de normalt ukritiske skoser I en anden nytårstale kom det for en dag At Helle taler den socialdemokratiske sag Hun vendte tilbage til sine socialdemokratiske rødder I håb om at frafaldne vil ligge for hendes fødder Det var indledningen til en lang valgkamp Hvor Helle vil stå i røg og damp Der skal stadig laves reform på reform

John Bonde var tydeligt stolt, da han fik overrakt et diplom som bevis på, at han er Årets Borger i Vollsmose 2013. Foto: Jørgen Gregersen, borgerfotograf

Hvis konsekvens for nogle kan være enorm Men skal Helle overleve det politiske morads

på Vollsmose Torv om at give en øl til dem, der gik ned med for at stemme. - Det er vigtigt, at de udsatte i vores samfund også har en stemme, forklarer John Bonde.

Anerkendelse til alle frivillige Derudover har John Bonde blandt andet været aktiv på tv, hvor han har medvirket i programmet ’Stemmer fra Vollsmose’, som blev sendt på DR2 i 2010. Han var glad for, at han kunne være med til at vise Danmark en helt anden side af Vollsmose. - Jeg vil gerne være med til at sprede positive budskaber omkring Vollsmose, siger John Bonde. Det formåede han også, da han tilbage i 2010 var cykelguide i bydelen. Mange odenseanere - og andre udefra - ved ikke særlig meget om Vollsmose. Men igennem guidede cykelture fik folk et helt andet indtryk af Vollsmose. Det er netop disse frivillige opgaver, som giver John Bonde en følelse af at være med til at formulere Vollsmose på en ny måde. Selv om John Bonde er førtidspen-

sionist, så forhindrer det ham ikke i at fortsætte det frivillige arbejde i Vollsmose. Hans liv har ikke været præget af gennemførte forløb, fortæller han. Men som frivillig i Vollsmose kan han selv definere det arbejde, som han vil lave for bydelen, og det er en måde at få gennemført et helt forløb på. Desuden er anerkendelsen både vigtig og frugtbar for ham - ligesom den er for alle, der arbejder frivilligt.

John Bonde mener, at prisen som Årets Borger hylder alle de frivillige, som har arbejdet lige så hårdt - eller måske endda hårdere end ham selv - i bydelen. - Prisen er et symbol på den aktivitet, som der er herude i Vollsmose. Denne pris anerkender både mit og andres frivillige arbejde i området. Prisen betyder, at jeg stadig ønsker og har lyst til at være en aktiv person i Vollsmose, slutter John Bonde.

OG DE NOMINEREDE VAR...

Så skal alting være på plads Det kommende år vil være et kæmpestort gab Hvis hun forbliver at være skabs-socialdemokrat Og dronningen kan i sin næste nytårstale Gøre det til det normale At tale om fattigdom og smålighed Som i sin effekt gør mange fortræd

Ud over John Bonde var følgende nomineret til prisen som Årets Borger 2013:

Irena Krasniqi for sin indsats for ungemiljøet og tøjindsamling til Kosovo. Kirsten Hansen og Jonna Beier for deres indsats for beboerhuset Lærkereden, hvor der er sociale aktiviteter og fællesspisning. Sakaria Omar Ahmed for sin indsats inden for ungemiljøet og i Vollsmose Ungdomsråd.

Rami Dibaje for sit ekstraordinære engagement som skolelærer for afgangsklasserne på H.C. Andersen Skolen.

Af John Bonde, borgerjournalist og søndagsdigter


6  â€˘â€ƒ Vollsmose Avisen 121  â€˘â€ƒ 16. januar 2014

NY HJEMME-DAGPLEJE ÅBNER I EGEPARKEN Ung børnepasser med fire ürs erfaring med børn tilbyder pasning Børnene gür ture, spiser sundt, leger sammen og für en lur midt pü dagen For børn i alderen 5 müneder - 3 ür Fra klokken 07.00 til 16.00

Nyt stemmested pĂĽ Hvorfor faldt stemmeprocenten i Vollsmose, nĂĽr den steg stort set alle andre steder? En del af forklaringen er, at valgstedet var flyttet til et andet og mere afsides liggende sted end normalt. Det mener en forsker, der analyserer kommunalvalget 2013.

Pasning i Egeparken 70 (rĂŚkkehus)

KONTAKT RAYAN SAADA TLF. 24 68 59 43 / 22 31 88 81

6NDOGXKDYHNÂĄUHNRUW LHQIDUW" 6nULQJWLO $OPDVÂ?.ÂĄUHVNROH L%ÂĄJHSDUNHQVWPI 7HRULSnGDQVN 

7HRULSnDUDELVN 

Af Thomas Juhl Bruun DEMOKRATI: Dagen efter valget til by- og regionsrüd den 19. november 2013 var der meldinger om stigende stemmetal i alle dele af landet. Ikke mindst i de sükaldt udsatte boligomrüder, hvor der var fremgang overalt. Pü nÌr Êt sted: Vollsmose. Her mødte under halvdelen af de stemmeberettigede pü valgstedet, og stemmeprocenten faldt fra 53,0 ved forrige byrüdsvalg til 48,7 denne gang. Det skabte undren. Men müske var der Ên vigtig faktor, man havde overset i forberedelserne. Nemlig valgstedets placering. Det mener i hvert fald Kasper Møller Hansen, der er professor i Statskundskab ved Københavns Universitet. Han er Ên af landets førende forskere, nür det gÌlder valg og stemmeprocenter, og han udgiver sammen med tre andre forskere til sommer en samlet evaluering for hele landet af kommunalvalget 2013. Her bliver blandt andet den skuffende stemmeprocent Vollsmose et tema. GÌlder isÌr udsatte vÌlgere Ved valget i 2009 – og tidli-

AbildgĂĽrdskolen

Camp U / Vollsmose Torv

Hvis man tegner en cirkel med en diameter pü en kilometer rundt om Abildgürdskolen, bor der nÌsten ingen mennesker, og det er ikke sted, man naturligt fÌrdes. Anderledes ser det ud pü den gamle Humlehaveskolen, nu Camp U. Illustration: Bjarne KjÌr Simonsen gere valg – lü valgstedet pü Humlehaveskolen, som i dag hedder Camp U. Den tidligere folkeskole ligger lige op ad centret Vollsmose Torv og tÌt pü blokkene pü Åsumvej og

Vollsmose AllÊ. I 2013 var det Abildgürdskolen, der ligger for sig selv midt i det grønne omrüde, der var udset som nyt valgsted.

- Ude pĂĽ landet, hvor afstandene er store, betyder flytning af et valgsted ikke noget. Men hvis man lukker et valgsted i tĂŚt bebyggelse, for eksempel i en bydel som

Anmeldelse: Skildring af et rüt Af Inaam Nabil, borgeranmelder BOGANMELDELSE: I ungdomsromanen ’Minusmand’ bliver Tobias hevet ind i narkosalg, og Alis liv für pludselig en anden mening end at strÌbe efter gode karakterer i skolen. Nemlig at hÌvne sig pü de personer, der skød og nÌr havde kostet hans lille-

bror livet. Romanen er skrevet af forfatteren Conrad Fields, og den omhandler alt, hvad vi kun hører om pü overfladen i pressens dÌkning: Narko, knivstikkeri, skyderi og bandevold. En livereportage fra slagmarken. De to 15-ürige venner, Tobias og Ali, glider - i takt med lÌserens bladren - lidt efter

lidt fra hinanden og finder hver sin vej. Forfatteren formür med et opdateret ungdomsordforrüd og en insiderviden fra indvandrermiljøer at skabe trovÌrdige karakterer og hÌndelser, der ikke blot gentager, hvad vi hører rygter om i vores omgangskreds. Men som er i stand til at sÌtte os ind i tanker,

følelser og bevÌggrunde for de personer, der optrÌder, og deres handlinger. Hvorfor vÌlger en pÌn ung dreng som Ali at stü pü et stadion med en kniv i hünden, klar til at slü ihjel? Og hvorfor stür hans ven Tobias ved siden af den rocker, som Ali har en intention om at drÌbe? Bogens titel giver god mening, for drengenes handlin-


16. januar 2014  •   Vollsmose Avisen 121  • 7

åvirkede valget Vollsmose, og flytter det længere væk, kan det have ret stor betydning for antallet af stemmer. Også selvom det gælder forholdsvis korte afstande. Folk er vanedyr. Når man lige pludselig skal op på cyklen eller ind i bussen for at komme til valgstedet, i stedet for at gå ned til centret, som ligger neden for blokken, så har det højst sandsynligt en effekt, siger valgforsker Kasper Møller Hansen og fortsætter: - Især for socialt marginaliserede vælgere kan det godt være den dråbe, der får bægeret til at flyde over, så man bliver hjemme.

Valgdeltagelsen i november skuffede. Foto: Rie Ahm Hugger

Kommunen overvejer at flytte valgsted igen Af Thomas Juhl Bruun DEMOKRATI: Hos Odense

Dårligt vejr også en faktor Abildgårdskolen ligger i et område, hvor de færreste kommer forbi i løbet af en dag – med mindre man har sin gang på selve skolen eller Mulernes Legatskole, der ligger lige ved siden af. Placeringen kan sammen med det regnvejr, der prægede valgdagen, have gjort udslaget for nogle, mener Kasper Møller Hansen: - I USA har man lavet analyser, hvor man kan finde en sammenhæng mellem vejret og stemmeprocenten. Det gælder især for den gruppe af vælgere, der i forvejen ikke er særligt aktive ved valg. De vil være tilbøjelige til at blive hjemme. Inden valget blev der lavet tiltag fra flere sider for at få flere i Vollsmose til at stemme. At stemmeprocenten endte med at gå ned er dog – ifølge valgforskeren – ikke ensbetydende med, at tiltagene har slået fejl. - Hvis ikke de havde været der, ville vi måske have set en endnu lavere valgdeltagelse i Vollsmose, slutter Kasper Møller Hansen.

Kommune har det skuffende valg i Vollsmose også givet grund til panderynker. Samt til igen at overveje placeringen af valgstedet. - Valget blev i sin tid flyttet fra Humlehaveskolen til Abildgårdskolen, fordi der har været problemer med uro under tidligere valg. Det var svært at afskære eleverne fra valglokalet, forklarer Lise Merrild Kristensen, der er juridisk specialkonsulent i Borgmesterforvaltningen: - Men flere har her efter valget problematiseret den nye beliggenhed, fordi Abildgårdskolen ligger i udkanten af bydelen og er lidt svært at komme til, hvis man ikke har bil. Vi er stadig i gang med at evaluere på valget, og dét her er selvfølgelig én af de ting, vi skal følge op på.

Helst kommunale lokaler Ét af de steder, der kan komme i spil, er netop Humlehaveskolen. I dag hedder stedet Camp U, og det er ikke længere en folkeskole med mange elever. Største partner i ’bofællesskabet’ er Rising Ungdomsskole. - Der er jo sket noget siden

åt bandemiljø ger og liv ender typisk i minus. Men sidst i fortællingen får man forfatterens bud på, hvordan man kan vende et minus til plus. Bogen er klart en ungdomsroman. Men den er også spændende læsning for voksne, der er interesserede i at få indsigt i en subkultur og et miljø, som man i hverdagen kun får en fornemmelse af.

Som ungdomsroman får bogen fem ud af fem stjerner. For voksne får den fire, fordi man trods alt nok har læst mere kreative fortællinger.

- Flere har her efter valget problematiseret den nye beliggenhed, fordi Abildgårdskolen ligger i udkanten af bydelen og er lidt svært at komme til, hvis man ikke har bil. sidst. Så det er da noget, vi kigger på, siger Lise Merrild Kristensen, der netop nævner adgangsforhold som en vigtig faktor, når der skal udpeges et valgsted: - Og så vil vi gerne have, at det er kommunale lokaler, så vi er sikre på at kunne råde over dem. Nogle gange bliver der jo udskrevet valg med tre ugers varsel, så det kan godt blive problematisk, hvis man for eksempel lægger valgstedet i centret. Her kan også være meget trafik af andre end vælgere, og valget skal helst være uforstyrret. Næste gang, danskerne skal til stemmeboksen, er allerede den 25. maj, hvor der er valg til Europaparlamentet. Om der kommer en afklaring inden da er dog endnu usikkert.

En mindre hær af frivillige hjalp til med at samle tøj og tæpper ind i Bøgeparken. Foto: Mahmoud Daoud

Stor succes for indsamling til syriske flygtninge Af Anja Yoo Andersen INDSAMLING: Tre ildsjæle fra Vollsmose fik på blot et par dage skaffet cirka 60 frivillige til at hjælpe med at indsamle tøj og tæpper i Bøgeparken. Og den 23. december blev tre 20 fods-containere fyldt. De er lige nu på vej til flygtninge i Syrien. Mahmoud Daoud, Khaled Miari og Tarek Maoued er, som så mange andre, dybt frustrerede over det, de ser i medierne om Syriens flygtninge. Forskellen er bare, at de har gjort noget ved sagen. - Det gik faktisk ret stærkt, da vi først var kommet i gang, fortæller Mahmoud Daoud, og Khaled Miari fortsætter: - Onsdag snakkede vi om det, torsdag slog vi det op på de sociale medier, og fredag var indsamlingen nærmest i gang. Det har bare været sådan en fed oplevelse, fordi så mange gerne ville hjælpe – også mange danskere, på trods af at de havde juleferie.

Det, synes vi, er rigtig flot. Mahmoud, Khaled og Tarek fik ret hurtigt skaffet frivillige, som sorterede, læssede det brugbare og kørte frem og tilbage for at hente donationer. Der var nemlig mange, der henvendte sig med donationer, men som ikke selv havde mulighed for at transportere dem frem til indsamlingslokalet. Meget af det indsamlede var splinternyt. - Folk kom med helt nyindkøbte tæpper og andet fra Ikea, fortæller Tarek Maoued. Sækkene fra Vollsmose kommer nu ud til de flygtninge, som bor i bjerge, grotter og buskadser i Syrien. Det er dem, som arrangørerne kalder ’den glemte gruppe’. - Vi er blevet taget rigtig godt imod hos alle dem, vi har kontaktet, og vi sender en stor tak til Dansk Palæstinensisk Kulturcenter og Islamisk Troscenter, fordi vi fik lov til ganske gratis at bruge deres lokaler, slutter Mahmoud Daoud og Tarek Maoued.

Vinterferieaktiviteter Svømmehallen Vollsmose uge 8 Mandag Kl. 10.30 Kl. 12.00 Kl. 13.00 Tirsdag: Kl. 10.30 Kl. 11.30 Kl. 12.30 Onsdag: Kl. 10.30 Kl. 11.00 Kl. 12.30 Torsdag: Kl. 10.30 Kl. 11.30 Kl. 12.30 Fredag: Kl. 10.00 Kl. 11.30 Kl. 12.30

Aktivitetsoversigt Vandkonkurrencer (stafet; freestyle; svømning m. begrænsninger) Aqua Spinning - 45 minutters varighed Teknisk rundvisning i svømmehallen - se hvordan alt fungerer Livredderprøver - se om du kan bestå en livredderprøve! Aqua Punkt - 45 minutters varighed Diverse boldspilskonkurrencer (DGI lege) Billedemalingskonkurrence - bedste billede kommer op at hænge Aqua Spinning - 45 minutters varighed Aqua Jogging - 30 minutters varighed Livredderprøver - se om du kan bestå en livredderprøve! Aqua Punkt - 45 minutters varighed Langbane svømning - for alle der kan svømme Teknisk rundvisning i svømmehallen Vandkonkurrencer (diverse boldspil - bl.a. vandpolo) Mød vandpolo- og synkronsvømningsklubben OSLF

Du kan vinde præmier og diplomer ved diverse konkurrencer - Så kom og vær med !

•••••

Åbningstider i vinterferien

Ungdomsroman af Conrad Fields, Gyldendal

Billetkontor / information tlf. 65 51 53 50

MINUSMAND

Man-Fredag 10-14 & i weekenden fra 9-13


8  •  Vollsmose Avisen 121  •  16. januar 2014

SPORTEN

B1909 i spil som Årets Fynske Den lokale boldklub B1909 var lørdag den 11. januar blandt de nominerede til Albaniprisen for Årets Fynske Fodboldklub. Prisen blev uddelt ved Sportslørdag 2014 i Odense Idrætshal.

Af Rie Ahm Hugger FODBOLD: Ti stolte, ’røde’ U12-spillere fra B1909 havde æren af at stå på scenen ved årets Sportslørdag i Odense Idrætshal, da prisen som Årets Fynske Fodboldklub skulle uddeles. 5900 sportsglade fynboer var mødt op for at overvære og afprøve de mange forskellige sportsaktiviteter ved den femte udgave af det fynske awardshow - og sportsmesse. Det blev ikke B1909, der løb med titlen og de 50.000 kroner, der fulgte med. I stedet var vinderen Tåsinge Fodboldklub, lød det fra højtaleren ved det spektakulære show. Dog er B1909-formand Jan Bramsen meget stolt og tilfreds med nomineringen. - Alle tre nominerede fodboldklubber havde fortjent at vinde, for alle gør et stort og godt stykke arbejde, siger Jan Bramsen og fortæller, at klubben sætter stor pris på alt den positive omtale. Hvad betyder en nominering for klubben? - Det er et cadeau til hele klubben, og det bekræfter, at vi gør mange ting rigtigt, og det er en sejr i sig selv, slår Jan Bramsen fast. Ifølge DBU Fyn var B1909 en naturlig kandidat til prisen som Årets Fynske Fodboldklub. Blandt andet fordi klubben har påtaget sig et stort ansvar i et socialt udsat boligområde. Boldklubben laver integrerende arbejde og har etableret samarbejde med skoler og uddannelsesinstitutioner. Havde B1909 vundet den fornemme pris og dertilhørende pengesum, ville den lokale boldklub primært have brugt pengene på at uddanne ungdomstrænere og på at sende ungdomsholdene til eksterne stævner.

SPORTSLØRDAG Sportslørdag består af både et awardshow og en sportsmesse, hvor 26 forskellige sportsgrene fra hele Fyn var repræsenteret. Deriblandt den lokale bokseklub, A. Olympia 2, og den prisnominerede fodboldklub, B1909. Showet blev sendt direkte på TV 2 Fyn, og her kunne man opleve modediktator Jim Lyngvild og Sandie Hansen Jensen som værter, mens blandt andre Julie Berthelsen underholdte publikum. De lokale boksedrenge fra A. Olympia 2 var også med til Sportslørdag, hvor de gav opvisning. Foto: Rie Ahm Hugger


16. januar 2014  •   Vollsmose Avisen 121  • 9

Vollsmose Sekretariatet

e Fodboldklub Gør en forskel til Combi Cup 2014 Af Kenneth Kongensgaard, B1909 FODBOLD: Fra den 31. januar til den 2. februar vil B1909’s anlæg være fyldt med cirka 350 børn, 100 trænere og ledere og cirka 100 frivillige hjælpere. Vil du være én af dem og gøre en forskel ved at give en hånd? Det er, som beskrevet, et stort arrangement, hvor der skal bruges rigtig mange frivillige hjælpere. B1909 Combi Cup afholdes for sjette gang for både U10-, U11- og U12-hold, hvor der igen i år spilles indefodbold i både H.C. Andersen Skolens hal og B1909’s egen hal - samt udendørs fodbold på kunstgræsbanen. Endnu engang kommer holdene fra hele Danmark. 30 klubber er klar til at spille de mange kampe på B1909’s anlæg. I år kommer der blandt andet besøg fra AaB, AGF, Esbjerg, OB, BK Frem

og AB. Der er mange forskellige opgaver, man kan hjælpe med som frivillig: Afvikling af selve turneringen ved dommerbordet, indkvartering, forplejning, madbod på H.C. Andersen Skolen, vagtservice og meget mere. B1909 har som altid stor opbakning fra klubbens egne spillere, trænere og forældre, der hjælper til i stor stil i løbet af weekenden. Samt fra bestyrelse, ungdomsudvalg, supportere og andre gode folk, der gerne vil give en hånd med. Er du også interesseret i at give en hånd med til årets udgave af Combi Cup, så kontakt stævneleder Kenneth Kongensgaard på telefon 22 77 06 12 eller mail til kenneth@b1909.dk . Du behøver ikke at være der hele weekenden. Kan du afsætte bare to-tre timer, vil det være en stor hjælp.

Mangler du et job? Vollsmoses Fritidsjobrådgivning er for unge mellem 13 og 18 år. Her kan du få hjælp til at skrive en ansøgning og et CV, finde skjulte muligheder og lære at kontakte en arbejdsgiver. Find rådgivningen på Camp U.

Tirsdage kl. 13.00 - 16.00 Onsdage kl. 13.00 - 16.00 Lav en aftale med Katrine Maruri på katma@vollsmose.dk / 61 38 42 22

Søger beskæftigelsesmentor Vollsmose Sekretariatet søger en person til en nyoprettet stilling som beskæftigelsesmentor inden for selvforsørgelse, uddannelse, jobsøgning og de mange veje, en person kan gå fra ledighed til at være rustet til at varetage et job. Vi forventer, at du har et stort engagement og forfølger konkrete muligheder sammen med beboeren. Du kan rumme vanskelige situationer, fastholde din integritet og kommunikere tydeligt uden uklarheder. Du evner at favne forskelligartede opgaver og situationer uden at tabe overblikket. Du har erfaring i at arbejde for og med mennesker, og du ved, hvordan man skaber resultater gennem tillidsfulde og afklarede relationer. Stillingen er på fuld tid, og der må påregnes både aften- og weekendarbejde. Stillingen er tidsbegrænset til den 30. juni 2016. Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til overenskomsterne inden for Boligselskabernes Landsforening. Ansøgningsfristen er mandag den 27. januar kl. 09.00. Der afholdes jobsamtaler onsdag den 29. januar. Forventet tiltrædelse senest 1. marts 2014. Send venligst elektronisk ansøgning og CV til sekretær Carina Wiedemann Høj på mail cawh@vollsmose.dk og mærk ansøgningen ’Beskæftigelsesmentor’. Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte afdelingsleder for Uddannelse, Beskæftigelse og Sundhed Nanna Muusmann på tlf. 40 48 60 14.

Læs mere om stillingen på www.vollsmose.dk/job

Vollsmose Sekretariatet Søger iværksættermentor Kan du skabe motivation for andre – også når det er svært? Er du udadvendt og opsøgende, og kan du etablere tillidsfulde relationer med fokus på hjælp til selvhjælp? Så kan vi tilbyde dig spændende muligheder som ’iværksættermentor’ i bydelen Vollsmose i Odense. Vollsmose Sekretariatet arbejder blandt andet for at skabe flere muligheder i livet for borgere gennem uddannelse, beskæftigelse og selvforsørgelse. Eksempelvis gennem praktisk hjælp til borgere med henblik på opstart af egen virksomhed. Vollsmose Sekretariatet arbejder - med udgangspunkt i de eksisterende ressourcer - på at understøtte iværksættere i eller fra Vollsmose. Det gør vi ved at motivere, vejlede og hjælpe iværksættere godt i gang og ved at understøtte udviklingsmulighederne for eksisterende iværksættere. Stillingen er på fuld tid. Der må lejlighedsvis påregnes både aften- og weekendarbejde. Stillingen forventes i første omgang tidsbegrænset til den 30. juni 2016 (projektperioden er endnu ikke endelig på plads). Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til KL-overenskomsten. Forventet tiltrædelse senest 1. marts 2014. Send venligst ansøgning og CV senest mandag den 27. januar 2014 kl. 09.00 på mail til cawh@vollsmose.dk mrk. ’Iværksættermentor’. Samtaler afholdes onsdag den 29. januar 2014. Har du spørgsmål, kan du henvende dig til afdelingsleder for Byudvikling og Erhverv Niels Skovlund på tlf. 40 22 86 27.

Læs mere om stillingen på www.vollsmose.dk/job


10  •  Vollsmose Avisen 121  •  16. januar 2014

KALENDEREN

Se flere arrangementer på www.vollsmose.dk

Koncert: Marwan | 16. januar

Aarhus-rappereren med de palæstinensiske rødder, Marwan, giver en mindre koncert, efter han har været underviser på Kulturregion Fyns workshop i Vollsmose Kulturhus torsdag den 16. januar. Så her er chancen for en gratis musikoplevelse med én af Danmarks mest markante undergrunds-rappere. Marwan, der tidligere var kendt under navnet SLP (Statsløs Palæstinenser) debuterede med albummet ’P.E.R.K.E.R’ i 2007.

TID: Torsdag den 16. januar kl. 21.00 STED: Vollsmose Kulturhus

Koncert: Rasmus Stenholm Trio | 23. januar Der er swingende, funky og svedig bluesjazz på programmet, når Vollsmose Kulturhus torsdag den 23. januar byder velkommen til Rasmus Stenholm Trio. Bandet bliver pladeaktuel snart med cd’en ’Free’, som forsøger at sætte nye standarder for, hvordan den klassiske orgeltrio kan tage sig ud i 2014. Medlemmerne er håndplukkede. De har hver især deres speciale i en verden, der er præget af bluesjazz, med en stor kærlighed til musikken og det ligefremme sammenspil. Rasmus Stenholm på Hammond-orgel er i front. Uffe Steen, som er en anset og uhyre alsidig guitarist, står for det elektriske twang. Og Morten Ærø er en af Danmarks mest eftertragtede unge jazz-tromme-slagere. Der er lagt op til en musikalsk oplevelse af de helt særlige. Koncerten koster 40 kroner i forsalg på kulturhusets hjemmeside eller 50 kroner i døren.

TID: Torsdag den 23. januar kl. 20.00 - 22.00 STED: Vollsmose Kulturhus

Foredrag: Mattias Tesfaye | 22. januar Overvejer du eller dit barn at tage en håndværksuddannelse? Er du i tvivl om, hvad den kan bruges til og hvilke muligheder det giver?

En mosaik af mennesker Af Thomas Juhl Bruun FOTOUDSTILLING: Nu kan man opleve fotografier fra Brandts samling i Vollsmose Kulturhus. Det er en del af udstillingen af samme navn på Brandts, ’En Mosaik’, der er udvalgt af fem beboere fra Vollsmose. Syv af billederne fra ’En Mosaik’ er udstillet i kulturhuset. Ud over de udvalgte billeder, vil der også være en sjov og anderledes udstilling om processen. Her kan man som tilskuer følge vejen fra den første billedudvælgelse til ferniseringen.

Koncert: Gospel i Kirken | 16. januar Sidste år påbegyndte Vollsmose kirke en ny tradition, nemlig at afholde nytårskoncert. Det var en vældig succes med mange deltagere til at glæde sig over gospelkoret ’Emmaus’, der igen i år vil byde på glade toner. Koncerten finder sted torsdag den 16. januar i Vollsmose kirke. De levende og livsbekræftende rytmer fra gospelkoret vil bringe publikum rundt i kendte og ukendte numre, som uden tvivl vil sætte alle i godt humør. Der er gratis adgang til koncerten, og bagefter er menighedsrådet vært ved en forfriskning.

TID: Torsdag den 16. januar kl. 19.30 STED: Vollsmose Kirke

Infomøde: Ny natur-friskole | 21. januar

Så kom til møde den 22. januar i Vollsmose Kulturhus og få svar på dine spørgsmål. Murer, forfatter og politiker Mattias Tesfaye vil med udgangspunkt i sin bog, ’Kloge Hænder’, fortælle om, hvor vigtig faglighed er, hvor fedt det er at blive god til sit fag, og hvor vigtige håndværkere er for fremtidens samfund.

Trænger dit barn til forandring i skolehverdagen? Har dit barn svært ved at sidde stille i klassen, men har brug for bevægelse? Har du mod på at prøve noget nyt? Så kunne Klinte Natur- og Idræts Friskole være en mulighed for dit barn fra august 2014. I første omgang er det for 0.–4. klasse.

Syddansk Erhvervsskole vil informere om uddannelserne, hvordan det er at gå på erhvervsskole, om praktik, økonomi og mulighederne efterfølgende. Der er gratis adgang – og både unge, deres forældre og andre interesserede er velkomne.

Den nye friskole på Nordfyn holder infomøde for interesserede forældre i Vollsmose Kulturhus. Naturbaseret undervisning gør sammen med forskellige former for bevægelse skoledagen sjovere og giver bedre indlæring.

TID: Onsdag den 22. januar kl. 17.30 STED: Vollsmose Kulturhus

TID: Tirsdag den 21. januar kl. 19.00 STED: Vollsmose Kulturhus

I smuk kontrast til de to fotoudstillinger udstiller flettekunstneren Susanne Whittingham desuden et udvalg af sine smukke, flettede kurve. Dette er ikke et tilfælde, for Susanne var nemlig én af de fem Vollsmose-borgere, som var med til at udvælge fotografier fra Brandts samling til ’En Mosaik’. Udstillingen kan ses alle hverdage i kulturhusets åbningstid frem til den 28. februar. Der er fri entré.

TID:  Indtil fredag den 28. februar STED: Vollsmose Kulturhus

Koncert: Mr. Jack & the Daniels | 30. januar Mr. Jack & the Daniels spiller rendyrket country og rock, når bandet kigger forbi Vollsmose Kulturhus torsdag den 30. januar. Med mere end 23 år på bagen er der tale om den ægte vare. Stilen er primært country-rock med sange fra Johnny Cash, Dwight Yoakam og Brad Paisley, men også Dolly Parton, Taylor Swift og Alison Krauss er på repertoiret. Mr. Jack & the Daniels har for længst etableret sig som et glimrende live-orkester, der virkelig får sparket tingene ud over scenekanten, så det er svært at sidde stille. Med til aftenens koncert er det musikalske par, Carma, der består af Carl Aagaard og Malene Kjeldsen Hansen. De bløder countryrocken lidt op ved at tilføre bluegrass-instrumenter som banjo, mandolin og akustisk guitar. Derudover består bandet af Anders Lampe, Henriette Andersen, Lars Clausen, Gregor Forte og Michael Grønnegaard. Koncerten koster 40 kroner i forsalg på kulturhusets hjemmeside eller 50 kroner i døren.

TID: Torsdag den 30. januar kl. 20.00 - 22.00 STED: Vollsmose Kulturhus


16. januar 2014  •   Vollsmose Avisen 121  • 11

TORSDAG - FREDAGSTILBUD PRISERNE ER SÅ GODE, AT DE KUN GÆLDER TORSDAG D. 16. & FREDAG D. 17. JANUAR

FRIT VALG

15,KUN TORS-FREDAG

FRIT VALG

MAX. 4 STK. PR. KUNDE PR. DAG

12,-

OMO Pulver White eller Color eller Flydende White eller Color 1,34 kg/1 ltr. Pr. kg/ltr. 11,19/15,00

KUN TORS-FREDAG MAX. 1 KG PR. KUNDE PR. DAG

Bland Selv Silk

MAX. 4 STK. PR. KUNDE PR. DAG

DYBFROST

PR. 100 G

IS

6

Vanilje, Nougat eller Tricolore 1 ltr.

95

KUN TORS-FREDAG

Eurospar Vollsmose übningstider: Mandag-fredag 9.00-19.00 Lørdag-søndag 9.00-18.00

‹�†‘•’¤ ƒ…‡„‘‘�

™™™Ǥ˜‘ŽŽ•�‘•‡–‘”˜Ǥ†�

‡Â?–‡”‡–•¤„Â?‹Â?‰•–‹†‡”ÇŚ ˜‡”†ƒ‰‡Â?ŽǤͳͲnjʹͲÇŚĂžÂ”Â†ÂƒÂ‰ĂžÂ?†ƒ‰Â?ŽǤͳͲnjͳͺ

Tilbuddene gĂŚlder fra torsdag den 16.1. til og med fredag den 17.1.2014 eller sĂĽ lĂŚnge lager haves.

BEGRÆNSET PARTI


12  •  Vollsmose Avisen 121  •  16. januar 2014

NYTÅRSQUIZ

Tabbouleh Det skal du bruge 100 gr bulgur 1 bundt bredbladet persille 1 bundt mynte 1 agurk 1 rødløg 2 tomater 1 rød peber 2 citroner, kun saften 1 dl olivenolie 1 tsk stødt spidskommen Salt og peber

Af Thomas Juhl Bruun OPSKRIFT: Det går ikke godt i Syrien, hvor borgerkrigen hærger, og folk flygter fra hus og hjem. Så meget desto større er grunden til at minde om, at området rummer noget af verdens ældste civilisation - som naturligt nok også har noget af verdens ældste køkkenkunst. Den aromatiske salat, tabbouleh, stammer fra de bjergrige områder i Syrien og nabolandet Libanon. Retten har dannet fundament for det mellemøstlige køkken siden middelalderen. Og den er efterhånden også kendt af mange i vores hjørne af verden. Basis er altid bulgur, tomat, citron og olie. Men det vigtigste er masser af friske urter, der giver en stærk, grøn farve og en kraftig smag.

Serveres med

Bulgur lægges i en stor skål og overhældes med kogende vand. Bulguren trækker i cirka 15 minutter. Persille, mynte og rødløg hakkes fint. Fjern kernerne fra tomater samt rød peber og skær grøntsagerne i fine tern - uden at det ender som ’mos’. Når al væden er absorberet af bulguren tilsættes citronsaft, olivenolie, persille, mynte og de fintskårne grøntsager.

VIND BIOGRAF-BILLETTER Send kuponen til Vollsmose Avisen, Vollsmose Sekretariatet, Vollsmose Allé 10, 5240 Odense NØ - eller send løsningsordet samt navn, adresse og telefonnummer i en mail til vind@vollsmose.dk inden torsdag den 23. januar. Så er du med i lodtrækningen. Sidste udgaves vinder blev: Louise Schøler

Tabboulehen smages til og ’hviler’ i køleskabet indtil servering. Lad gerne retten hvile fra dagen i forvejen. Inden servering smages tabboulehen til igen. I stedet for bulgur kan der også anvendes cous cous eller polenta. Ved polenta skal der dog anvendes betydeligt mere vand og ved cous cous mindre. Velbekomme!

Denne opskrift rækker til fire personer. Tabbouleh gør sig godt sammen med ost, gode oliven og brød. Tabbouleh kan også serveres som en selvstændig, vegetarisk ret eller kombineres med for eksempel kylling og fisk.

Vollsmose Avisen nr. 121  
Vollsmose Avisen nr. 121  

Vollsmoses lokale avis

Advertisement