Page 1

vollsmose.dk

VOLLSMOSEAVISEN Nummer 113 • 5. september 2013

Udgives af Vollsmose Sekretariatet

UNGE I CLINCH MED POLITIKERE

FAMILIEKOMSAMMEN

Unge er ikke for dumme til politik - hvis man skal dømme efter debat på Camp U

Fire generationer bor dør om dør i Hybenhaven i Vollsmose

Side 6

Side 6-7

190 LØBERE DELTOG I FØRSTE UDGAVE AF ‘MOSERUNDEN’ - SE BILLEDERNE 

Sporten side 8-9

En runde i Mosen Foto: Jørgen Gregersen

- Den smukke natur, de mange glade tilskuere og børnene, som rakte hænder ud til high five, måtte igen aflevere opmærksomheden til en lille gruppe af unge med negativ adfærd. 

LÆS OGSÅ OM: 

Leder side 2

Morgenstemning i Mosen Side 4-5 • Ahmed Akkari Side 7 • Vollsmose Cup 2013 Side 9

Højesteret: OK at smide familier ud I forrige uge faldt der dom i en principiel sag i Højesteret. Hvis et familiemedlem begår alvorlig kriminalitet og skaber stor utryghed for naboerne, er det i orden at opsige lejekontrakten for hele familien.

Af Thomas Juhl Bruun UDSÆTTELSER: Det var ikke i strid med menneskerettighederne, da Brabrand Boligforening satte to familier ud af deres bolig i Gellerupparken i Aarhus på grund af deres børns kriminalitet. Det har Højesteret for nyligt afgjort i en principiel sag. Sagen stammer tilbage fra 2008, hvor en gruppe unge

satte ild til børnehaven Viben i Gellerup, som nedbrændte. Seks unge fra lokalområdet blev senere dømt for brandstiftelsen, og boligselskabet valgte derfor at give de unges familier det røde kort. To af familierne protesterede dog. Det er den sag, der nu er kørt hele vejen gennem det danske retssystem. Spørgsmålet var, om det skal kunne have konsekvenser

for en hel familie, at et enkelt medlem af familien begår alvorlig kriminalitet i nabolaget. Både Byretten, Landsretten og nu Højesteret har givet boligselskabet ret i, at det var i orden at opsige familiernes lejekontrakt, fordi sønnerne med deres alvorlige kriminalitet skabte stor utryghed i lokalområdet.

Mulighed bruges sjældent Udsmidning af familier, hvis børn gør sig skyldige i kriminalitet i et boligområde, bruges dog sjældent af boligselskaberne. - På den ene side er afgørelsen et spørgsmål om rets-

- Drengenes adfærd har været så grænseoverskridende, at boligforeningen har valgt det ultimative middel, at sige familierne op. Det sker heldigvis kun i meget få sager. sikkerhed, for det skal naturligvis være svært at smide familier ud - det er højesteretssagen garant for. På den anden side er der hensynet til trygheden i boligområdet. Drengenes adfærd har været så grænseoverskridende, at boligforeningen har valgt det ultimative middel, at sige familierne op. Det sker heldigvis kun

i meget få sager, siger Bent Madsen, direktør i Boligselskabernes Landsforening, til DR.

LLO løfter pegefingeren Det bakker LLO, Lejernes Landsorganisation, op om. LLO opfordrer til, at princippet, som Højesteret nu har godkendt, kun bruges i abso-

lutte nødstilfælde. - Jeg håber oprigtigt, at dommens muligheder for at opsige en familie kun vil blive brugt i tilfælde, hvor en person udgør en reel fare for sine naboer, hvor alle andre midler er forsøgt, og hvor en opsigelse af en hel husstand er den eneste måde at skabe tryghed i området, siger Helene Toxværd, der er formand for LLO, og slutter: - Dommen må derimod aldrig bruges til at straffe eller skræmme lejere. Dommen skal heller ikke bruges til at disciplinere familier med sociale problemer. Læs mere om sagen på side 3


2  •  Vollsmose Avisen 113  •  5. september 2013

VOLLSMOSEAVISEN Thomas Juhl Bruun Redaktør for Vollsmose Avisen tjbr@vollsmose.dk Tlf. 21 17 83 15

Michael Gravesen Chef for Vollsmose 2020 (ansvarshavende) mig@vollsmose.dk

Borgerbidrag i denne udgave John Bonde Alaa Hussein Michael Edahl William Hansen Jørgen Gregersen

Bliv borgerjournalist for avisen Vollsmose Avisen vil medvirke til at gøre Vollsmose til et endnu bedre sted at bo og leve. Avisen er beboernes avis - både som kilde til oplysning og som et medie, hvor borgerne selv kan bidrage aktivt med ideer, med at skrive eller med at tage billeder. Har du lyst til at skrive eller fotografere? Har du lyst til at være med på holdet? Eller har du bare en idé til en historie, som du mener, avisen bør tage op? Så er du meget velkommen til at kontakte redaktionen eller kigge forbi Vollsmose Sekretariatet til en snak.

BILLEDET FORTÆLLER: Torsdag den 22. august klippede borgmester Anker Boye den røde snor til et nyt, stort multiidrætsanlæg på Mulernes Legatskole – til glæde for både Muler-eleverne og resten af Vollsmose. Mulernes Legatskole er bygherre, men både Odense Kommunes forstadspulje og Lokale- og Anlægsfonden har bidraget. Derfor er anlægget åbent for alle hver dag efter klokken 16 samt i weekender og ferier. Anlægget byder både på sandsport, parkour og baner til boldspil samt opholds- og rekreationsområder. For de teknisk interesserede er der desuden lys og lyd, som kan anvendes med egen iPod eller smartphone via bluetooth. Ved indvielsen viste nogle af Muler-eleverne, hvad anlægget kan bruges til. Se flere af Jørgen Gregersens billeder fra åbningen i fotogalleriet på vollsmose.dk. Foto: Jørgen Gregersen, borgerfotograf

LEDER

En tung sten... Indlevering af materiale Alle er velkomne til at komme med artikler og indlæg til avisen. Materiale sendes til Vollsmose Avisen, Vollsmose Sekretariatet, Vollsmose Allé 10, 5240 Odense NØ – eller på mail til avis@vollsmose.dk. Redaktionen forbeholder sig ret til at redigere i alt indsendt materiale.

Kommende aviser og deadlines Har du et arrangement eller en artikel, der skal med i avisen, kan du se de aktuelle deadlines herunder. Bemærk dog, at jo tidligere du indleverer materiale, jo større er muligheden for at få det med i avisen. Kontakt venligst redaktør Thomas Juhl Bruun, tlf. 21 17 83 15, hvis du har spørgsmål. Udgivelsesdato: Torsdag den 19. september Deadline: Torsdag den 12. september Udgivelsesdato: Torsdag den 3. oktober Deadline: Torsdag den 26. september Redigering og layout: Thomas Juhl Bruun Tryk: Grafisk Produktion Odense Oplag: 17.050 Distribution: Post Danmark

Hvis du ikke får din avis Vollsmose Avisen husstandsomdeles gratis. Hvis den mod forventning skulle udeblive, bedes du kontakte Post Danmarks kundeservice på tlf. 80 20 70 30.

MANGE ODENSEANERE kører forbi Vollsmose uden at vide, at der inde bag husene er et smukt og varieret naturlandskab. Det blev der lavet om på en tirsdag aften, hvor H. C. Andersen Marathon i samarbejde med lokale kræfter i Vollsmose afviklede et flot motionsløb. 190 løbere fra hele Fyn tilbagelagde to, fem eller 10 kilometer på stisystemet i Vollsmose. Vejret var perfekt til et aftenløb, og deltagerne blev mødt af heppere rundt omkring, børn som stod klar til ’high five’, og de kom ind i målområdet til duften af etnisk mad og lyden af caribisk musik – de fleste med et stort smil på læben. De havde fået en anderledes løbsoplevelse. Ikke nødvendigvis bedre, men anderledes. Og de havde set en af de sider af Vollsmose, som man ikke ser fra bilen på Vollsmose Allé.

MEN NOGLE FIK DESVÆRRE også set den mere velkendte bagside af medaljen. For mens størstedelen kom i mål med rosende ord til naturen, det stemningsfyldte målområde og den opbakning, de havde mødt undervejs, så var der også nogle, som krydsede målstregen med mindre rosenrøde oplevelser. Unge på lidt for hurtige knallerter skabte nogle steder usikkerhed på stierne, fordi de kørte for tæt på løberne. Og ved syv kilometer mærket blev der kastet en sten mod en politibetjent på cykel, der fulgtes med den førende løber på 10 kilometer-ruten. Betjenten virkede tilsyneladende som en provokation på stenkasteren. Den smukke natur, de mange glade tilskuere og børnene, som rakte hænder ud til high five, måtte derfor igen aflevere Af Michael Gravesen

- Oplevelsen i forbindelse med motionsløbet i Vollsmose er en reminder om, at der på trods af de forskellige sociale indsatser fortsat er problemstillinger under overfladen, og det vil der formentlig være i mange år frem. opmærksomheden til en lille gruppe af unge med negativ adfærd. Ærgerligt, men sådan er det!

I ALLE STØRRE BYER KAN man opleve bydele, som er præget af sociale problemstillinger. Både i Danmark, Angola, Frankrig, Brasilien og resten af verden. Oplevelsen i forbindelse med motionsløbet i Vollsmose er en reminder om, at der på trods af de forskellige sociale indsatser fortsat er problemstillinger under overfladen, og det vil der formentlig være i mange år frem. Vi er forpligtede til i fællesskab hele tiden at vurdere og justere indsatserne, samarbejdet og organiseringen i hele Vollsmose. Det skal imidlertid ikke begrænse takken til de mange frivillige, tilskuere og løbere i Vollsmose samt H. C. Andersen Marathon for at være med til at skabe rammerne for en god oplevelse – for de fleste – i Vollsmose.


5. september 2013  •   Vollsmose Avisen 113  • 3

NYT FRA VOLLSMOSE

Se flere nyheder på www.vollsmose.dk

Får dom betydning for Vollsmose? De tre boligorganisationer i Vollsmose tager dommen fra Højesteret til efterretning. Men om det fører til, at de vil bruge muligheden for at opsige lejemål for en hel familie på grund af kriminalitet, er usikkert.

Af Thomas Juhl Bruun og Niels Just Rasmussen UDSÆTTELSER: Højesteret gav i forrige uge grønt lys til, at et boligselskab kan opsige en hel families lejekontrakt, hvis et enkelt familiemedlem begår alvorlig kriminalitet i boligområdet, der skaber utryghed for naboerne. Og dermed bryder vilkårene i sin lejekontrakt. Men om det får konsekvenser for Vollsmose er endnu uklart. De tre boligselskaber i Vollsmose - Højstrup, OAB og FaB - har ikke prøvet at sætte en hel familie ud af lejligheden på grund af kriminalitet. De overvejer dog, om det skal kunne komme på tale i fremtiden.

- Muligheden for at ophæve et lejemål er endnu et redskab i værktøjskassen for boligorganisationerne i forhold til lejere, som misligholder lejeaftalen. Generelt er muligheden for at sætte folk på gaden på grund af utryghedsskabende kriminalitet ikke et redskab, der bliver brugt meget i Vollsmose. For at det skal kunne komme på tale, skal kriminaliteten nemlig være begået i selve boligområdet, og lejeren skal være dømt for kriminaliteten.

Fokus på forebyggelse Bliver ikke brugt meget - Først og fremmest er det mit indtryk, at boligorganisationerne i Vollsmose tager højesteretsdommen til efterretning, siger Michael Gravesen, sekretariatschef i Vollsmose Sekretariatet: - Det betyder mere konkret, at muligheden for at ophæve et lejemål nu er endnu et redskab i værktøjskassen for boligorganisationerne i forhold til lejere, som misligholder lejeaftalen – eksempelvis på grund af uacceptabel og farlig adfærd over for øvrige beboere, boligorganisationen eller myndigheder.

For eksempel har OAB for nogle år siden varslet en opsigelse af et lejemål som følge af vold. Men vidnernes forklaring holdt ikke i retssalen, og derfor måtte boligorganisationen trække opsigelsen tilbage. - Det er for tidligt at sige noget om, hvilke konsekvenser højesteretsdommen eventuelt kan have i Vollsmose. Dernæst er det væsentligt at påpege, at både boligorganisationer og kommune fortsat har fokus på den forebyggende indsats og på at skabe gode rammer for alle beboerne, slutter Michael Gravesen.

Højesteret afgjorde i forrige uge, at et boligselskab kan sætte en hel familie ud af lejligheden, hvis eksempelvis en søn begår alvorlig kriminalitet. Modelfoto: Colourbox

’Det er et godt redskab i værktøjskassen’ Af Thomas Juhl Bruun og Niels Just Rasmussen

FAKTA OM DOMMEN

UDSÆTTELSER: Dansk Almennyttige Boligselskab, DAB, har ventet med spænding på Højesterets dom i sagen fra Gellerupparken. Her har man nemlig selv for nyligt opsagt flere familier i boligafdelingen Værebro Park i Gladsaxe – med henvisning til sønnernes kriminalitet. Det var derfor i princippet også DAB’s fremgangsmåde, der blev bedømt i Højesteret. Opsigelsen af familierne i Værebro Park skete, fordi sønnerne er blevet dømt for at have deltaget i skudepisoder i boligområdet. DAB

Den 12. oktober 2008 nedbrændte børnehaven Viben i Gellerupparken i Aarhus. Børnehaven tilhører Brabrand Boligforening, og den ligger i boligområdet. Seks unge blev senere dømt for at sætte ild på børnehaven. Deres familier fik efterfølgende opsagt deres lejekontrakter, fordi sønnerne med deres kriminalitet spredte stor utryghed i boligområdet. Højesteret gav den 22. august Brabrand Boligforening ret i, at det var i orden. Højesteret udtalte, at en forsætlig ildspåsættelse af den karakter er en så grov misligholdelse af lejekontrakten, at udlejer har ret til at opsige den.

mente ikke, at man kunne begrænse de dømtes tilstedeværelse i Værebro Park uden at opsige familiernes

lejekontrakt. - Jeg synes, at dommen giver et vældigt godt redskab at have i værktøjskassen. Det

er vigtigt at få slået fast, at hensynet til de øvrige beboere vejer tungere end hensynet til den kriminelle og dennes familie, siger Niels Olsen, administrerende direktør i DAB: - Højesterets dom har også en præventiv virkning. Tryghed er det vigtigste at få skabt i et boligområde. Er der for meget ballade, kan det ødelægge en hel bydel. Niels Olsen understreger dog, at udsættelse af en familie altid vil være den sidste løsning, som DAB tager i brug. Samt at det kun vil ske i meget alvorlige tilfælde – for eksempel skudepisoder, som det senest er sket.

Invitation til åbent redaktionsmøde Avisen holder åbent redaktionsmøde torsdag den 12. september kl. 17.00 til 18.30 i Vollsmose Sekretariatet - lige ved siden af biblioteket. Her er der som sædvanlig mulighed for at komme med gode ideer og forslag til, hvad avisen skal beskæftige sig med i den kommende tid. Eller for at melde sig til konkrete skrive- og fotoopgaver. Vi skal nok sørge for at have nogle ideer på blokken, hvis du mangler inspiration. Giv besked til Anja Yoo Andersen senest mandag den 9. september på en mail til ayand@vollsmose.dk eller tlf. 30 70 29 85, hvis du kommer.

VOLLSMOSEAVISEN


4  •  Vollsmose Avisen 113  •  5. september 2013

Pluk fra vollsmose.dk Læs den fulde version af historierne - og meget mere - på www.vollsmose.dk

Få lektiehjælp på biblioteket

Naboer om brandsti En 43-årig mand forsøgte i weekenden at sætte ild til døren til en lejlighed, hvor to mennesker lå og sov. Det er ikke første gang, han spreder utryghed, og naboerne håber derfor, at han ikke får lov at vende tilbage.

3. SEPTEMBER: Vollsmose Bibliotek tilbyder stadig personlig lektiehjælp fordelt over hele ugen. Vollsmose Bibliotek tilbyder også kurser, hvor du kan modtage hjælp til større skriftlige opgaver. Det er vigtigt at bestille lektiehjælpen senest tre arbejdsdage før, du ønsker hjælp. Der er links til tidsbestilling på vollsmose.dk. ayand

Af Thomas Juhl Bruun og John Bonde, borgerjournalist BRAND: En 43-årig mand for-

Nye veje for at få unge til at stemme 2. SEPTEMBER: Flere analyser peger på, at den lave valgdeltagelse blandt de 18-29 årige vil fortsætte og i år nå et nyt lavpunkt til byrådsvalget i november, hvis ikke der bliver sat ind med nye initiativer. Derfor har Odense Kommune denne gang indgået et samarbejde med designbureauet Stupid Studio om at trække flere unge i stemmeboksen.  tjbr

Rådmand: Visionær og moderne 29. AUGUST: Børn- og ungerådmand Brian Dybro (SF) er imponeret af Abildgårdskolens renovering hen over sommeren, som han indviede officielt i sidste uge. Lærere og pædagoger har fået nye lokaler og kontorfaciliteter, som kan bruges til at forberede undervisningen. Derudover er biblioteket blevet indrettet, så det i dag kan fungere som læringscenter for hele skolen. Og endeligt er en helt ny fløj på skolen blevet skabt under navnet ’Håndværk og design’. Her skal praktiske håndværksfag gå op i en højere enhed.  tjbr

søgte natten til søndag at sætte ild til døren på en lejlighed i

27. AUGUST: Lisbeth Zornig Andersen kommer til Odense, når der lørdag den 7. september afholdes stormøde i forbindelse med den landsdækkende kampagne ’Stemmer På Kanten’. Den skal motivere socialt udsatte til at afgive deres stemme til kommunalvalget i november. På stormødet er alle interesserede og potentielle frivillige kræfter velkomne til at dukke op og høre om de forskellige arrangementer og opgaver i Odense, som man kan tage del i, hvis man har lyst til at hjælpe kampagnen på vej. Der er mere info om mødet på vollsmose.dk.  tjbr

Prøv kræfter med politiet 27. AUGUST: Alle var velkomne, da Fyns Politi inviterede til åbent hus i Odense Idrætshal. Her ville Fyns Politi vise, hvordan politi og anklagemyndighed arbejder. Det var første gang, at Fyns Politi holdt åbent hus. Ud over at opleve, hvordan politifolk arbejder, kunne man få lov at ’prøve kræfter’ med politiet. Det var nemlig muligt at prøve den fysiske test, man skal bestå for at komme ind på Politiskolen. Ligesom man kunne få tyverisikret sine nummerplader gratis.  tjbr

Find Vollsmose Avisen på facebook og ‘synes godt om’ - så holder vi dig opdateret på nyheder, konkurrencer, arrangementer og debat om bydelen

heden var døren svær at antænde, så ilden gik ud af sig selv. Bålet var antændt med nogle personlige papirer og sprit. På nogle af papirerne stod gerningsmandens navn og adresse, og derfor kunne politiet kort tid efter anholde ham.

Kendt som narkoman Manden er som sagt lige nu varetægtsfængslet. Men hvis man spørger naboerne

Morgen i Mosen Foto: William Hansen, borgerfotograf GALLERI: Der er en helt sær-

Møde: Få flere i stemmeboksen

Egeparken. Han er anholdt af politiet og indtil videre fængslet i fire uger – sigtet for forsøg på mordbrand, som kan give helt op til livstid i fængslet. Manden har erkendt, at han lige før midnat natten

til søndag havde antændt et bål ved døren til en lejlighed i Egeparken, hvor to andre personer var til stede. - De har formentlig drukket sammen, inden det her sker, fortæller vagtchef ved Fyns Politi Erik Skov til Fyens.dk og fortsætter: - Intentionen har været at brænde dem inde, så det er det, vi sigter ham for. Nu skal vi så have afklaret, hvad sagen ellers handler om. Heldigvis for de to i lejlig-

lig stemning over de grønne områder i Vollsmose, når ’Mosekonen brygger’ tidligt om morgenen. William Hansen går af og til en morgentur med kameraet. Turen fredag den 23. august, hvor solen brød

gennem disen, der indhyllede Mosen i mystisk skønhed, var én af de mere seværdige. Se selv her... tjbr

PÅ NETTET Der er flere af William Hansens billeder fra morgenturen på www.vollsmose.dk

’Vi har samlet mere end 1000 Af Thomas Juhl Bruun BØRNEBYEN: Fredag formiddag kunne man møde John Bonde på Vollsmose Torv med en skriveblok i hånden. Denne gang ikke som borgerjournalist for Vollsmose Avisen, men som initiativtager til en underskriftsindsamling, som vil bevare Børnebyen i Vollsmose. Den store naturlegeplads med kæledyr, som benyttes af institutioner og private i Vollsmose og omegn, er på den lange liste over spareforslag i Odense Kommune, som byrådet skal tage stilling til i løbet af efteråret. Der er lagt op til at spare hele det kommunale tilskud på en halv million kroner til

- Planen er at aflevere underskrifterne til Brian Dybro, inden byrådet tager den endelige beslutning. driften. Ifølge John Bonde har omkring 1000 nu skrevet under på opfordringen til at droppe besparelsen. På en halv time fredag formiddag havde han således fået 34 nye på blokken.

Håber at ændre beslutning - Jeg er glad for den velvillighed, vi møder rundt omkring.


5. september 2013  •   Vollsmose Avisen 113  • 5

ifter: Smid ham ud - Hvis han bliver dømt, bliver han forhåbentlig smidt ud. Det regner jeg da i hvert fald med. i 13-etagers højhuset, hvor brandstiftelsen fandt sted, ville det bedste være, hvis han aldrig vender tilbage til sin egen lejlighed, der ligger i samme bygning. Ifølge flere af beboerne,

som avisen har talt med, er stemningen i huset ikke præget af frygt, men af vrede. Ikke mindst fordi den 43-årige angiveligt tidligere har optrådt truende over for sine naboer. - Der har altid været problemer med ham. Han har flere gange truet folk med tæsk. Jeg har snakket med andre i opgangen, og vi vil ikke have, at han får lov til at vende tilbage, fortæller en beboer i højhuset, som øn-

sker at forblive anonym.

Godt med hurtig reaktion - Hvis han bliver dømt, bliver han forhåbentlig smidt ud. Det regner jeg da i hvert fald med. Og uanset hvad er det nok meget godt, hvis han kommer ind at sidde lidt. Så kan det måske få skabt noget ro, siger en anden beboer, som også ønsker at være anonym. Branden blev heldigvis

hurtigt opdaget, og der blev slået alarm. Det glæder formand for Egeparken Hassan Dalal. - Det er hel blok, hvor der bor en masse mennesker, der har været i fare. Det kunne være gået rigtigt galt. Så jeg er virkelig glad for, at den nabo, der har set det, har været opmærksom og har tilkaldt hjælp øjeblikkeligt. Det er vigtigt, at alle gør det, når man ser noget, der ikke er normalt, slutter han.

SØNDAGSDIGT

Så blev det skole- og hverdag igen Hverdagen er nu igen blevet hverdagskost Og glemte pligter er atter et must Tiden flyder, som tiden nu gør Nu er det nu, og ikke ’før’ Laissez-faire dagene er nu forbi Og det kan man li’ eller ikke li’ Vækkeuret, der var puttet langt væk Larmer nu til stor morgenskræk Søvndrukkent rejses kroppen fra sengelejet Og det kræver virkelig meget... Den første erkendelse ses i det kendte spejl Og nej, det er ikke spejlet, der ta’r fejl Kaffen laves næsten per automatik Vejret vurderes med et enkelt blik Børnene vækkes - en, to, tre gange Det bliver en morgen af de virkelig lange Kaffen drikkes, og i kaffens damp og røg

00 underskrifter’ Det giver grund til optimisme. Vi håber, at vi kan være med til at ændre politikernes beslutning om at lukke Børnebyen, siger John Bonde og fortsætter: - Planen er at aflevere underskrifterne til Brian Dybro (børn- og ungerådmand for SF, red.), inden byrådet tager den endelige beslutning.

Indsamling på nettet Ud over indsamling på papirblokke foregår der også en kampagne på Facebook med en underskriftindsamling på

Indhaleres den første morgensmøg Madpakken smøres, nu med et mere åbent sind nettet. Facebook-gruppen ’Bevar Børnebyen i Vollsmose’ har i skrivende stund 258 medlemmer, mens 267 har skrevet under på net-versionen af indsamlingen. Om de mange underskrifter så får en betydning, når de lokale politikere skal finde besparelser, er usikkert. Der er enighed i byrådets børn- og ungeudvalg om, at besparelsen på 500.000 kroner om året står fast. I sidste nummer af Vollsmose Avisen tilkendegav flere dog, at de håber, at Børnebyen kan leve videre - eventuelt båret af frivillige kræfter.

Den seneste uge har John Bonde samlet underskrifter på Vollsmose Torv. Foto: William Hansen, borgerfotograf

Men har vi nu husket at købe det hele ind? Så er alting klart, som det nu engang kan være Og vi stiger ud i livets hektiske atmosfære Hverdagen er nu igen blevet hverdagskost Men det er nu egentlig et dejligt must

Af John Bonde, borgerjournalist og søndagsdigter


6  •  Vollsmose Avisen 113  •  5. september 2013

Vollsmose Ungdomsråd arrangerede i sidste uge debatmøde med ungdomspolitikere.

Er unge for dumme til politik? Tekst og foto: Thomas Juhl Bruun DEBATMØDE: Det var det frække spørgsmål, som otte unge politikere prøvede at finde svaret på i Vollsmose sidste torsdag. At dømme efter debatten på Camp U, hvor omkring 30 tilhørere deltog aktivt med spørgsmål og opfordringer til politikerne, må svaret være: Nej! Hvordan man får flere unge og socialt udsatte til at stemme, var ét af de emner, der blev taget op af politikerpanelet. At det er en svær nød at knække, var alle otte politikere enige om. Aftenens møde i Vollsmose gav dog en vis optimisme. Andre emner på dagsordenen var for eksempel, hvordan man får Vollsmose væk fra den såkaldte ghettoliste, hvordan man får unge drenge ind på den rette vej, og om man kan forestille sig en fremtid med Vollsmose som ’studenterby’. Forfatter og debatredaktør

på Politiken Tarek Omar, som selv har boet to år i Vollsmose, var indkaldt til at holde styr på blandt andre Pernille Skipper (EL), Cæcilie Crawley (S), Kristian Guldfeldt (K) og Peter Kofoed Poulsen (DF).

Et tegn på nybrud Det glæder Asem Jomaa. Han er medlem af Vollsmose Ungdomsråd, der havde arrangeret debatmødet. - Jeg er glad for, at vi kunne lokke Tarek til Vollsmose igen. Vi havde snakket om at spørge Omar Marzouk eller Ali Kazim, men jeg tror ikke, de kunne have holdt styr på debatten. Det fungerede rigtigt godt med ’battles’ mellem to af politikerne ad gangen, hvor publikum kunne byde ind, fortæller Asem Jomaa og fortsætter: - Vi ville selvfølgelig gerne have haft, at der var kommet endnu flere, for det er vigtigt, at unge også deltager i demokratiet og bruger deres

stemme. Men vi er glade for, at der trods alt var godt fyldt på stolerækkerne, og at folk var engagerede. Ungdomsrådet havde netop stablet arrangementet på benene, fordi unge fra udsatte boligområder som Vollsmose normalt ikke deltager i den offentlige debat – og i øvrigt heller ikke er gode til at komme i stemmeboksen på valgdagen. Håbet er, at flere unge skal bruge deres demokratiske ret, når Odense går til byrådsvalg til november. Aftenens ordstyrer, Tarek Omar, var selv optimistisk efter debatmødet. - Da jeg var i deres alder, var der højst kommet tre til sådan et møde. Så jeg bliver glad for at se fremmødet, for det er tegn på et nybrud blandt unge med anden etnisk baggrund. De er i dag mere veluddannede og deltager mere i samfundet, end da jeg selv var ung. De kommer til at få mere indflydelse i fremtiden, slutter Tarek Omar.

Fire generatio Evy Rasmussen er lige flyttet tilbage til Vollsmose. Nu er der samling på familien i Hybenhaven, hvor både oldemor og mormor er lige ved hånden, når Anna Hansen skal bruge en barnepige til sine to små drenge.

Flyttede til Vollsmose i 1973

VOXPOP: VIL DU STEMME TIL BYRÅDSVALGET? Af John Bonde, borgerjournalist

Anesa Salkovic, 24 år:

Fateh Warraich, 24 år:

- Jeg stemmer til byrådsvalget tirsdag den 19. november - og har også stemt før. Jeg prioriterer integration, kulturforståelse og flere arbejdspladser til unge akademikere med anden etnisk baggrund allerhøjest. Og at man som ung med anden etnisk baggrund har kendskab til, hvordan man bruger de ressourcer, man har.

- Jeg regner med at stemme, selv om jeg har en dårlig eftersmag efter sidste byrådsvalg, hvor indholdet og slagordene var blevet sagt før. De kom ikke med noget nyt. Jeg vil ikke stemme personligt, da jeg hellere vil stemme på et parti. Det bliver et ikke-populistisk parti, som ligger på én af yderfløjene, og som kan byde ind med reelle forandringer.

Af Alaa Hussein, borgerjournalist

arm. Den ælste er Linda Hansens mor, Evy Rasmussen. Alle bor i Hybenhaven. Ikke under samme tag, men fire generationer inden for en lille radius i samme boligafdeling. Evy Rasmussen er familiens ’olde’. Familien blev ’fuldtallig’ i Hybenhaven, da hun flyttede ind Hybenhaven den 1. juli i år - efter at have boet 17 år på Mosegårdsvej. Den eneste, der mangler, er Lindas ældste søn, som studerer i Aarhus.

PORTRÆT: Hybenhaven ligger tæt ved Kertemindevej. Den ligger tæt på det smukke, grønne område i Vollsmose. Og den ligger tæt på Odense Å. Derfor er Hybenhaven populær som boligområde. De lave, gule bygninger ligger side om side. Nogle med for- og baghaver, andre udelukkende med baghaver. Her bor ældre, yngre og forskellige nationaliteter i et stort fælleskab med fælleshuset som centrum omkring de aktiviteter, der foregår i dén del af Vollsmose. Avisen er på besøg i Linda Hansens rækkehus, hvor vi har sat hele fire generationer fra samme familie i stævne. Den allersidste på stammen er kun to måneder gammel og ligger på Linda Hansens datter, Annas,

Evy Rasmussen flyttede ikke kun til Hybenhaven, fordi datteren, barnebarnet og oldebørnene boede der i forvejen, men også fordi hun holder meget af Vollsmose. - Jeg og min mand, Kurt, flyttede ind i Egeparken i 1973. Indtil da førte vi lidt af en nomadetilværelse. Min mand var journalist, og vi måtte følge hans arbejde. Men vi slog så rødder i Egeparken igennem 23 år, fortæller Evy Rasmussen og fortsætter med en antydning af stolthed: - Min mand var meget aktiv og fik stablet en afdelingsbestyrelse på benene. Vi havde tidligere boet i Aalborg, og her var han med til at starte en ’børneby’. Den idé ville han også realisere i Vollsmose, og det blev så til Børnebyen i Vollsmose. Vollsmose har altid haft en plads i hendes hjerte, og hun har mange gange forsvaret området over for skeptikere - og gør det fortsat. Evy Rasmussen glæder sig over i dag at bo tæt på sin familie, efter hun er blevet alene. Lige nu er der ikke så meget tid til familien. Der skal stadig sættes ting på plads i det nye rækkehus, og mange ting skal ordnes, inden


5. september 2013  •   Vollsmose Avisen 113  • 7 Fire generationer blev forenet i Hybenhaven, da Evy Rasmussen flyttede tilbage til Vollsmose efter 17 års ’eksil’. Fra venstre er det Linda Hansen, Evy Rasmussen med Elias på skødet og Anna Hansen med Marco på skødet. Foto: William Hansen

oner samlet - Det er ikke, fordi vi overrender hinanden i familien. Vi har en meget naturlig omgang med hinanden. Min datter, Anna, har jo sine børn og kæreste, og de lever deres eget liv. Men bare bevidstheden om, at de kun er et par rækker væk, er meget betryggende. hun kan slappe helt af.

Rart at have hinanden tæt på Linda Hansen er også glad for, at hendes mor er flyttet til Hybenhaven. Så kan hun jo holde lidt øje med hende, siger hun med et smil: - Mor er jo ikke ung mere, så det er betryggende, at hun er i nærheden - også når vi skal ud at køre en tur, så kan vi hente hende i et snuptag. Mor kan også opleve sine oldebørn på tæt hold. Det, tror jeg, er til glæde for alle. Linda flyttede selv med sin mand, William, ind i det hus, vi nu befinder os i, tilbage i 1993. Dengang så huset lidt anderledes ud. Men efter justeringer og ombygninger har de nu fået et rækkehus, der lige passer til deres temperament. - Det er ikke, fordi vi overrender hinanden i familien, fortæller Linda og fortsætter: - Vi har en meget naturlig omgang med hinanden. Min datter, Anna, har jo sine børn og kæreste, og de lever deres eget liv. Men bare bevidstheden om, at de kun er et par rækker væk, er meget betryggende. Engang imellem synes jeg dog nok, at jeg godt kunne

tænke mig at se mine børnebørn lidt oftere, haha.

Vil lære børn om gensidig respekt Alle fire generationer nyder de naturskønne områder i Vollsmose. - Vi skal jo næsten kun uden for vores dør, så er vi omgivet af naturen på den ene side og Odense Å på den anden. Vi bruger naturen meget, og William går ikke ud ad en dør uden sit fotografiapparat - der er mange motiver herude. Vi synes også, det er skønt med alle de forskellige nationaliteter, og vi har bevidst ønsket, at vores børn skulle vokse op i den forskellighed. Det har også lært dem meget, som de kan få glæde af i dag, fortæller Linda. Det nikker datteren, Anna, bekræftende til. Hun er født og opvokset i Vollsmose, hvor hun har gået på Abildgårdskolen. I en periode boede Anna sammen med sin kæreste i Højby. Kæresten havde arbejde i Vollsmose, og hver morgen tog Anna derfor med og fik morgenmad i forældrenes hus med mor Linda. Der blev hygget og snakket over morgenbordet, og deres gode samtale skyldes nok den gensidige respekt, der har præget Annas opvækst i Hybenhaven - en respekt, som hun selv ønsker at giver videre til sine to små drenge på to og 19 måneder. - Der er aldrig blevet råbt eller skreget i mit barndomshjem. Jeg og min bror har haft de bedste betingelser for vores opvækst - både i forhold til vores hjem og omgivelserne herude. Jeg har det samme ønske for vores børn. Nemlig at drengene vokser op i respekt for andre og deres forskelligheder, slår Anna fast.

Akkari vil tale med Vollsmose om islamisme Af Thomas Juhl Bruun DEBATMØDE: Ahmed Akkari har valgt Vollsmose som første stop på en rundtur til seks udsatte boligområder, hvor der bor mange muslimer. Målet er at diskutere islamisme som kulturel og politisk magtfaktor. Ahmed Akkari blev landskendt under karrikatur-krisen i 2005-2006. Han var som talsmand for Islamisk Trossamfund med en gruppe danske muslimer, der rejste til Mellemøsten for at fortælle om de kontroversielle tegninger af profeten Muhammed. Det førte til boykot af danske varer og omfattende protester, der kostede mere end 100 mennesker livet. Siden har han fortrudt sine handlinger, og han er på det seneste i stedet blevet landskendt for sin kritik af kræfter, der dyrker politisk islamisme og en konservativ tolkning af islam. Den 30. september kommer Ahmed Akkari til Vollsmose Kulturhus sammen med den socialdemokratiske politiker, Christian Rabjerg Madsen, for at debattere. Ambitionen er at inspirere især unge til at stille spørgsmålstegn ved religiøse autoriteter. - Dem, vi skal kæmpe for, er almindelige muslimer, som hver dag må leve med fordømmelse fra en lille, men stærk gruppe af islamister, som tager afstand fra de muslimer, der lever et moderne og frit liv, siger Christian Rabjerg Madsen til Ekstra Bladet. Islamister er ikke i flertal Ahmed Akkari mener ikke, at islamister er i flertal i de udsatte boligområder. Men de har ifølge ham stor indflydelse på flertallet og er gode til at spille på ’kulturelle koder’. - Den debat, som jeg efterspørger, at folk tager, skal også ud til de mennesker, der ikke lige kommer til orde i medierne, siger

Foto: Screenshot fra DR

- Dem, vi skal kæmpe for, er almindelige muslimer, som hver dag må leve med fordømmelse fra en lille, men stærk gruppe af islamister, som tager afstand fra de muslimer, der lever et moderne og frit liv

Ahmed Akkari til Jyllands-Posten og fortsætter: - Det er holdningen til, at samfundet er en stor, ond skurk, og at racismen er så udbredt, at ingen kan få arbejde. Og det er også det her med, at drenge må – piger må ikke. Islamisterne bruger det godt. Debatrækken starter som sagt i Vollsmose Kulturhus den 30. september. Derefter er det planen, at Ahmed Akkari og Christian Rabjerg Madsen skal debattere i Gellerup i Aarhus, Finlandsparken i Vejle, Kvaglund i Esbjerg, Mjølnerparken i København og Sebbersundsvej i Aalborg.

LÆSERBREV

Hvad man ser i mørket Af Michael Edahl, Granparken LÆSERBREV: Hvad skal man gøre klokken 23 om aftenen, når man sidder i fællesvaskeriet, hvor det er forbudt at ryge? Jo, man går udenfor og ryger. Mørk aften - ikke en vind rører sig. Mit blik fanger en lillebitte lyserød cykel med hvid saddel, hvide hjul, støttehjul og en hvid cykelkurv, som er kastet op i og mast ind i buskadset ved vaskeriet. Cyklen ud af busken, og jeg synes at kunne huske, at den hører til for enden af lang-blokken. Stadig dampende på min Jockey-cigarill forbander jeg ghetto-hjernen og dennes ondskab over for en tre-fire-årig, sikkert dybt ulykkelig småpige, mens jeg transporterer cyklen hen til blokken. Derefter vender jeg om og går ud mod centerstien. Da jeg passerer vaskeriet, afledes jeg af en puslen og nuslen i hækken foran vaskeriet. Er det mon en natlig mørkemand, som

er på vej ud af busken for at overfalde mig? Eller monstro en hjemløs, som vender sig i soveposen? Buskadset er ikke højt nok til, at et menneske kan ligge i det. Det må være noget andet. Jeg beslutter mig for at stå bomstille, triller cigarillen over i venstre mundvig, mens jeg med resten af munden lige så lydløst trækker vejret gennem munden. Gigten sørger for, at jeg står stiv som et bræt med knaster i. ’Rasl-rasl’, siger det, og så rasler det igen. Det varer ikke længe. Så kommer mørkemanden pilende ud af buskadset. Lige i retning af mig. Det velvoksne pindsvin snuser til min venstre sandal og min venstre storetå, men beslutter sig for, at der ikke er tale om noget spiseligt. Med et opgivende snøft tøffer det over til buskadset til højre og fortsætter sin jagt på et måltid. ’Rasl-rasl’, siger det, og så er det væk.


8  •  Vollsmose Avisen 113  •  5. september 2013

SPORTEN

190 løb en runde i Mosen Foto: Jørgen Gregersen, borgerfotograf Af Thomas Juhl Bruun MOSERUNDEN: - Det var en superfin rute, og vejret var flot. Jeg håber virkelig, det gentager sig. Jeg er i hvert fald klar igen næste år. Sådan sagde Helle Jensen, én af de i alt 190 løbere, der fuldførte, da hun var kommet i mål og havde pustet ud – efter lidt under en halv times løb gennem de grønne områder i Vollsmose. De dannede tirsdag den 27. august rammen for den første udgave af ’Moserunden’. Det er et løb, som H.C. Andersen Marathon har valgt at placere i Vollsmose for at prøve, om bydelen kan bære et motionsløb. Flot og udfordrende terræn Det kunne den. De fysiske rammer fejlede i hvert fald ikke noget, lød det fra alle de løbere, som Avisen snakkede med efter løbet. En flot og udfordrende rute med mange bakker, lød vurderingen typisk. - Jeg har selv løbet i Fjordager, så jeg kendte området på forhånd. Her er naturskønt, og det er der nok mange, der ikke kender til, forklarer løbsdirektør Torben Simonsen fra H.C. Andersen Marathon om grunden til at lægge et løb i Vollsmose. Det var de mindste, der blev sendt først af sted. ’Børneløbet’ var på to kilometer på en lille rundstrækning i den nordlige ende af Vollsmose-firkanten. De voksne havde to ruter at vælge mellem: Enten en fem kilometer lang rute, der kom hele bydelen rundt, eller 10 kilometer-ruten, som bød på to omgange rundt i de grønne områder.

PÅ NETTET Der er flere billeder fra løbet i fotogalleriet, som Jørgen Gregersen har bidraget til, på

www.vollsmose.dk

Premiere med skønhedspletter Af Thomas Juhl Bruun MOSERUNDEN:

Det var skønt løbevejr, naturen og ruten blev beskrevet som skøn af deltagerne, og aftenen blev rundet af med skøn musik og mad på P-pladsen foran H.C. Andersen Skolen. Alligevel var der skønhedspletter, da første udgave af motionsløbet ’Moserunden’ løb af stablen i de grønne områder i bydelen. - Som helhed synes jeg, det er gået meget godt. Det var to fine løberuter, og det var nemt at finde rundt. Men vi hører, at nogle af løberne har været plaget af hurtigtkørende unge på knallerter ude på ruten, sagde løbsdirektør for H.C. Andersen Marathon Torben Simon-

- Det var to fine løberuter, og det var nemt at finde rundt. Men vi hører, at nogle af løberne har været plaget af hurtigtkørende unge på knallerter ude på ruten. sen efter løbet. Ud over generende knallerter var der et enkelt tilfælde, hvor en gruppe unge drenge i nærheden af Bøgeparken kastede en sten ned på ruten. Det var formentlig en politibetjent på cykel, der var målet for stenen. Ikke desto mindre har det skabt

VINDERNE AF MOSERUNDEN På ’femmeren’ vandt Torben Klose i tiden 16.16, mens Jane Diederichsen vandt hos kvinderne i tiden 26.13. 10 kilometer-turen blev vundet af Ronni Hansen, som løb på 33.04, mens kvindernes løb blev vundet af Sofie Jensen i tiden 44.46. Hos børnene, der løb to kilometer, vandt Mubarak Ibrahim drengeløbet, mens Souhur Dahir vandt hos pigerne. Begge løber til dagligt for dansk-somaliske Team Sool.

utryghed i den del af feltet, der var tæt på.

To skridt frem og ét tilbage - Det er klart, at hvis vi skal gentage løbet til næste år, så skal vi have nogle lidt større forholdsregler. Men det vil

også være kedeligt, hvis det er den vej, det skal gå, siger Torben Simonsen. Det generer det samlede indtryk, som ellers var positivt blandt langt de fleste af deltagerne i løbet, at nogle oplevede sig generede. Og det ærgrer Michael Grave-

sen, som er chef for Vollsmose Sekretariatet, der har støttet op om H.C. Andersen Marathons placering af et løb i Vollsmose. - Der er en række positive tendenser i Vollsmose. Der er imidlertid også fortsat omfattende problemstillinger. Vollsmose vil i mange år endnu været et udsat boligområde, siger Michael Gravesen og slutter: - Den fælles indsats og det tværgående samarbejde for de mange reelt udsatte borgere i Vollsmose skal selvfølgelig ikke ødelægges af enkeltpersoners eller grupperingers besynderlige adfærd. Men jeg er bekymret for, om udviklingen i Vollsmose ind imellem er to skridt frem og ét tilbage.


5. september 2013  •   Vollsmose Avisen 113  • 9

6NDOGXKDYHNÂĄUHNRUW LHQIDUW" 6nULQJWLO $OPDVÂ?.ÂĄUHVNROH L%ÂĄJHSDUNHQVWPI 7HRULSnGDQVN 

7HRULSnDUDELVN 

FVU Dansk & Matematik Foto: William Hansen, borgerfotograf

pĂĽ Camp U - lokale 12

Politiet reddede bydelens Ìre Lokalpolitiet sørgede for, at i det mindste Ên af de tre pokaler blev i bydelen, da der sidste onsdag igen blev spillet Vollsmose Cup pü banen bag centret. Katedralskolen tog de to andre med til Odense C.

RESULTATER PIGER: Odense Katedralskole vandt finalen 1-0 over Sct. Knuds Gymnasium DRENGE: Odense Katedralskole vandt finalen 1-0 over Vollsmose Drenge VOKSNE: Vollsmose Lokalpoliti vandt finalen 1-0 over Vollsmose ForÌldre Nordea var sponsor pü stÌvnet og har bidraget til net, kegler, skiftetrøjer og fodbolde.

initiativet og bød alle velkommen til Vollsmose.

Af John Bonde, borgerjournalist VOLLSMOSE CUP: Vollsmose lyste op i den klare eftermiddagssol, kun afbrudt af et enkelt skylag engang i mellem, da der igen blev afholdt Vollsmose Cup pü boldbanen bag centret. Den var fyldt med entusiastiske fodboldspillere af begge køn og fra hele Odense. Vollsmose Cup er en Ên-dags fodboldturnering, hvor flere hold fra Vollsmose og forskellige skoler i Odense deltager – sammen med forskellige ’voksenhold’, blandt andet fra politiet og brandvÌsnet. Der bliver fundet tre vindere, som hver isÌr modtager en pokal. Allerede inden kampene startede, var der en livlig aktivitet pü banerne. Børn, unge og voksne trÌnede i en stor blanding, og boldene røg igennem luften, sü man skulle passe pü hat og briller og, ja, stok. Luften emmede af utülmodighed for at komme i gang med det, det handlede om: Fodbold. Odenses borgmester, Anker Boye, var vist ikke forberedt pü at skulle holde en übningstale. Men improvisationen lykkedes, og Anker Boye priste i sin tale

Politiet kom for at vinde Sü gik kampene i gang. Piger mod piger. Drenge mod drenge. Og voksne mod voksne. Hver kamp varede 10 minutter, og bolden flyttede sig sü hurtig, at øjnene havde svÌrt ved at følge med. Ude pü sidelinjen heppede publikum og skolekammerater pü deres respektive hold, og begejstringen og Ìrgrelsen var tydelig, nür der blev scoret mül. Ét af de hold, der deltog, var lokalpolitiet. - Vollsmose Cup er en god mulighed for at møde de unge pü en sjov og uformel müde – men selvfølgelig er vi kommet for at vinde vores pulje, slog lederen af Vollsmose-stationen Per Franch fast. Hvad de sü i øvrigt ogsü gjorde. Ud over politiet deltog ogsü Odense BrandvÌsen, men de trak hurtigt slangerne til sig og pakkede sammen. Overmagten var for stor – selv for stÌrke brandmÌnd. Den ene kamp fulgte hurtig den anden, og det ene hold efter det andet mütte skuffede pakke fodboldstøvlerne

ned. Selv om det først og fremmest handler om at have det sjovt, er det ligesom lidt sjovere, nür man vinder.

Begejstrede deltagere Én af de mere spÌndende kampe var semifinalekampen mellem Sct. Hans Skole og Sct. Knuds Gymnasium. Her endte den ordinÌre kamp uafgjort, og det gjorde den ekstra spilletid ogsü. Og sü skulle det hele afgøres pü straffespark. Her røg den ene bold ind i nettet efter den anden, og man kunne høre suset fra tilskuerne omkring mület, hver gang mülmanden var tÌt pü at tage den. Langt om lÌnge lykkedes det dog Sct. Knuds mülmand at tage bolden, og sü var de i finalen – til stor Ìrgrelse for Sct. Hans’erne. I finalen mødte de dog Katedralskolen og tabte, süledes at Katedralskolen blev vindere af drengepuljen. Den samme Ìre overgik Katedralskolens piger, der ligesom drengene slog Sct. Knuds Gymnasium i finalen. Arrangørerne havde store forventninger til dagen og med vejret, afviklingen og en flok begejstrede deltagere og publikum som baggrund kunne de konstatere, at de blev indfriet. Kulminationen var pokaloverrÌkkelsen, hvor alle vinderne, inklusiv politiet, pÌnt mütte stü pü rad og rÌkke. Lad os slutte den smukke dag af med borgmester Anker Boyes ord fra übningstalen: - Vollsmose er et dejligt sted med en masse menneskeligt potentiale – og en masse unge mennesker, der har alle forudsÌtninger for at klare sig i den globale verden.

PĂ… NETTET Der er flere af William Hansens billeder fra Vollsmose Cup pĂĽ www.vollsmose.dk

ForĂŚldreUndervisning

Bliv bedre til at hjĂŚlpe dit barn med lektierne

HvornĂĽr

Tirsdag 17. september 2013 kl. 17.00 - 19.30

Hvor

Vollsmose AllĂŠ 20 Camp U, lokale 12

17. se

Opsta

rt

ptem

kl. 17.0

ber 2

0 - 19

.30

013

Kontakt

SekretĂŚr Marlene Amtrup Tlf. 65 45 25 04 t maam@tietgen.dk

FVU Dansk = FVU-lĂŚsning - undervisning i lĂŚsning, stavning og skriftlig fremstilling pĂĽ dansk.

LĂŚs mere pĂĽ www.tietgen.dk TIETGEN KOMPETENCECENTER

NÌste gang Avisen udkommer, vil du fü den en anden dag, end du plejer... Vollsmose Avisen bliver husstandsomdelt af Post Danmark, der har to dage (torsdag og fredag) til at dele avisen ud til alle. Men den 16. september 2013 Ìndrer Post Danmark sine postruter i Odense. For dig betyder det, at hvis du førhen har füet Vollsmose Avisen om torsdagen, für du den fremover om fredagen. Og hvis du har füet Avisen om fredagen, vil du fremover modtage den om torsdagen i stedet.

VOLLSMOSEAVISEN


10  •  Vollsmose Avisen 113  •  5. september 2013

Se flere arrangementer på www.vollsmose.dk

Foto: Helle Fjord

KALENDEREN Temaaften: Kinesisk Punk | 5. september

1-2-3-4... Kinesisk punk er omdrejningspunktet, når kulturhuset inviterer til temaaften torsdag den 5. september. Der er både film og koncert på programmet.

Inden turbo-punkbandet Demerit fra Beijing trykker den af, varmes der op til koncerten med den prisvindende film ’Beijing Punk’, der er en fascinerende rejse ind i det skjulte, kinesiske punkmiljø. Filmen er med engelske undertekster. Punkbandet Demerit leverer en blanding af ’street punk’ og metal i still med Motörhead og Iron Maiden med solide guitar riffs, masser af rå energi og tekster på engelsk med samfundskritiske undertoner. Demerit betragtes af mange som det kinesiske punk-miljøs flagskib. Dobbeltarrangementet koster 40 kroner i forsalg på kulturhusets hjemmeside - eller 50 kroner i døren.

TID: Torsdag den 5. september kl. 19.30 - 22.00 STED: Vollsmose Kulturhus

Palæstinensere stiller skarpt | fra 11. september Den 1. maj gik 117 entusiastiske fotografer på gaderne i Ramallah, Nablus, Jerusalem og Gaza. Fotografer i alderen 7 - 76 år fra syv forskellige lande var repræsenteret. Se de bedste billeder fra det palæstinensiske fotomaraton i Vollsmose Kulturhus.

Krydret møde mellem Ghana og Danmark Af Thomas Juhl Bruun KONCERT: Guitaristen Gert Vincent og ghanesiske Abiza Band står sammen med to danske korsangere for en velkrydret blanding af råswingende highlife-musik med danske toner, når de gæster Vollsmose Kulturhus torsdag den 19. september. Abiza Band er af høj international klasse og turnerer i store dele af verden med kendte afrikanske kunstnere. Fra shows

Børnefilm: Op! | 10. september Tirsdag den 10. september er der igen film for børn i kulturhuset. Tegnefilmen ’Op!’ er en eventyrlig komedie om den mest uharmoniske duo, man kan forestille sig. Den gamle ballonsælger, Carl, binder tusinder af balloner fast til sit hus, og så stiger han til vejrs. Men med ombord er unge Russel en entusiastisk ’opdagelsesrejsende’. Du skal være medlem af Vollsmose Børnefilmklub for at se filmen. Medlemskabet er gratis, og du kan blive medlem, første gang du kommer til filmvisning. Det er ikke muligt at reservere billet - så kom i god tid. Entreen er 20 kroner.

TID: Tirsdag den 10. september kl. 16.00 STED: Vollsmose Kulturhus

Fjordens Dag i Seden Strandby | 8. september ’Det Hellige Land’ er ét af verdens mest fotograferede steder. Billeder fra Palæstina fortæller dog oftest historier om vold og konflikt. I ønsket om at gøre op med dette inviterede Det Danske Hus i Palæstina palæstinenserne til at skildre det Palæstina, de oplever - billeder der er milevidt forskellige fra de, der oftest præsenteres i de danske medier. Formålet er at skabe et ukontrolleret rum for kunstnerisk og dokumentarisk fotografi i Palæstina. Udstillingen åbnes onsdag den 11. september klokken 17.00, hvor alle er velkomne. Herefter kan den ses gratis i kulturhusets normale åbningstid - frem til den 18. oktober.

TID: Fra onsdag den 11. september STED: Vollsmose Kulturhus

Søndag den 8. september er der igen Fjordens Dag ved Seden Strandby. Emnet i år er ’Vild med fjorden’. Ved Seden Strandby er børnefamilierne i centrum, så der er både klatrevæg, kano, kajak, dragebygning, spejdersjov og leg. Rådmand Brian Dybro holder åbningstale klokken 10.30. Der er mulighed for minibuskørsel fra P-pladsen ud til aktivitetsområdet. Der er desuden handicap P-plads helt oppe ved aktivitetsområdet. Hvis man vil vide mere om, hvad der sker, kan man kigge ind på Fjordens Dags hjemmeside. Arrangementet er gratis.

TID: Søndag den 8. september fra kl. 10.00 STED: Seden Strandby INFO: www.fjordensdag.dk

på Dubais eksklusive kæmpe-natklubber til optræden ved Nobelpris overrækkelse i Norge. Gert Vincent, der har spillet i Lars Lilholt Band mødte Abiza Band i Ghana. Det blev starten på et intenst og vedvarende samarbejde. Billetter koster 40 kroner i forsalg på kulturhuset hjemmeside. Eller 50 i døren.

TID: Torsdag den 19. september kl. 20.00 - 22.00 Sted: Vollsmose Kulturhus

Menu i Værestedet Øst | til 19. september Hver mandag-torsdag serverer Værestedet Øst i Egeparken frokost til en billig pris. Tirsdag aften er der desuden fællesspisning, hvor det er muligt at få et solidt måltid aftensmad i selskab med andre. Sådan ser frokost-menukortet ud i de kommende uger: 5. september: 9. september: 10. september: 11. september: 12. september: 16. september: 17. september: 18. september: 19. september:

Burger, 25 kr. Salat, 15 kr. Tre stykker rugbrød med pålæg, 25 kr. Stærk kinakylling, 25 kr. To hotdogs, 20 kr. Salat, 15 kr. Pandekager med fyld, 20 kr. Porre-/kyllingetærte, 20 kr. Kartoffel-/æggesalat med brød, 20 kr.

Der serveres frokost klokken 11.30 – 13.00. Aftensmad om tirsdagen serveres klokken 17.15.

TID: Hver mandag til torsdag STED: Værestedet Øst, Egeparken

Banko i Lærkereden | 16. september Første og tredje mandag i måneden arrangerer Lærkereden bankospil i Lærkeparkens Beboerhus. Der spilles om 24 pæne gevinster samt to ekstranumre. Desuden er der puljespil, lotteri og ’døde duer’ med mere. Der er mulighed for at købe kaffe/the med brød og sodavand til rimelige priser.

TID: Mandag den 16. september kl. 19.00 - 22.00 STED: Lærkereden, Lærkeparkens beboerhus


5. september 2013  •   Vollsmose Avisen 113  • 11

%”Š—†”‡†‡–•Š‡Ž†‹‰•–‡†ƒ‰Ǩ

͹ǦͻǦͳ͵

ކ‘•’ ¤ ‘”˜‡–

ޔ†ƒ‰†Ǥ͹•‡’–‡„‡”

%”Š—†”‡†‡–•Š‡Ž†‹‰•–‡†ƒ‰§”‡”•‹‰‡†Šƒ•–‹‰‡•”‹†–ǥ —‹…ǣ‹†‡•–”ƒ’‡‰‡Š˜‡”¤‡†‹ͳ͵¤” •†ƒ‰•ǣ‹†‡ ͷͲͲȂ‡†ͳͲͲǤͲͲͲ”Ǥ„ƒ‰‹Ǩ ††•‡–ǣ ”‡–‹Ž͹ǤͻǤͳ͵‡•–”ƒ–¤”ŠÞŒ‡ǡ’¤ƒŽŽ‡ƒ’‡’¤‡ƒ‰‡ ǣ’‹Ž‡†‘†‡ƒ‰‡‹ŽŽ‹‘‡”’¤ޔ†ƒ‰Ǩ

ǤͳʹǧͳͶ ǤǤǤ•Ž¤” ǯ…‘—–”›Ǧ –‘‡”‡ƒ–‹Ž%”Š—†”‡†‡–• Š‡Ž†‹‰•–‡†ƒ‰Ǥ

 Ǧ(  ‡–‡”‡–—††‡Ž‡”ʹͲͲ‰”ƒ–‹• ‘–†‘‰ ‡ŽŽ‡ŽǤͳʹǦͳͶǤͲͲ –‹ŽƒŽŽ‡˜‘”‡•Š‡Ž†‹‰‡•’‹ŽŽ‡”‡Ǥ

CENTER KIOSKEN

GODE SENSOMMERTILBUD

Heinz Tomatketchup 1000 g

PR. STK.

20.I

SET PART

BEGRÆN

PR. STK.

Højrebsbøf 180 g Pr. kg 111,11

20.-

I

SET PART

BEGRÆN

I

SET PART

BEGRÆN

10 STK.

Tomater

Holland kl. 1 Pr. stk. 1,30 v/køb af 10 stk.

12

95

EUROSPAR VOLLSMOSE ÅBNINGSTIDER: Man-Fre 9.00-19.00 Lør - Søn 9.00-18.00

‹†‘•’¤ ƒ…‡„‘‘

™™™Ǥ˜‘ŽŽ•‘•‡–‘”˜Ǥ†

‡–‡”•¤„‹‰•–‹†‡”Ǧ ˜‡”†ƒ‰‡ŽǤͳͲǦʹͲǦޔ†ƒ‰ސ†ƒ‰ŽǤͳͲǦͳͺ

Tilbuddene gælder fra torsdag den 5. september til og med søndag 8. september 2013 eller så længe lager haves.

Ƭ

ގ•‡˜‘‰‡•–¤”˜‡†‡–‡”‹†‰ƒ‰‡Ǥ


12  •  Vollsmose Avisen 113  •  5. september 2013

EN VERDEN AF SMAG

Beshbarmak Det skal du bruge 1½ kg hestekød (kan evt. erstattes med lam eller okse) 2 store løg, skåret i ringe 2 æg 2 dl vand 600 gr hvedemel Salt og peber til smag Bladpersille til pynt

Af Thomas Juhl Bruun OPSKRIFT: For nogle måneder siden rasede debatten om hestekød i Danmark. Kan man overhovedet spise dét? Ja, det kan man. Det er endda sundt. I Kazakhstan er man ikke bleg for at slagte heste. Denne ret er en traditionel spise blandt nomadestammerne, som engang beboede Centralasien, herunder Kazakhstan. Direkte oversat betyder beshbarmak ’fem fingre’. Man spiste nemlig retten med den ene hånd. Den originale opskrift byder på hestekød, helst fra bagryggen. Men stort set alt slags kød kan bruges. For eksempel lam, okse, kylling eller endda fisk. Man kan også tilsætte krydderier, som ikke var tilgængelige, da retten blev skabt i tidernes morgen.

Alternativt kan bruges lasagneplader. I så fald skal du ikke bruge æg, vand og hvedemel til dej.

Serveres med Skær kødet i store stykker i en store gryde med låg. Tilsæt rigeligt med vand, dog så der er plads i gryden til, at det kan koge uden at koge over. Bring vandet i kog, mens du fjerner skum på overfladen, og lad kødstykkerne koge under låg, til det er helt mørt. Det kan tage 2 - 2½ time, afhængig af udskæringen og dyrets alder. Mens kødet koger, laver du din pastadej. Du kan erstatte med lasagneplader eller en anden pastatype, hvis du er den dovne type. Men ellers blander du 400 gr mel godt med æg, vand og en lille smule salt. Ælt massen grundigt, mens du til-

VIND BIOGRAF-BILLETTER Send kuponen til Vollsmose Avisen, Vollsmose Sekretariatet, Vollsmose Allé 10, 5240 Odense NØ - eller send løsningsordet samt navn, adresse og telefonnummer i en mail til vind@vollsmose.dk inden torsdag den 12. september. Så er du med i lodtrækningen. Sidste udgaves vinder blev: Inge Jørgensen

sætter mere mel, til du har en ensartet pastadej. Skær dejen i mindre stykker, som rulles ud til tynde plader. Skær pladerne i stykker á 10 gange 10 cm, og lad dem tørre en smule. En halv time før kødet er kogt mørt, tilsætter du løg og smager til med salt og peber. Når kødet er færdigt, hælder du noget af kogefonden i en gryde og bruger den til at koge dine pastaplader i. De skal koge i 7-8 minutter. Anret pastaen på et fad med kød, løg og en smule fond fra gryden ovenpå. Drys med lidt grønt inden servering. Velbekomme!

Denne opskrift rækker til seksotte personer. Man kan supplere med brød, for eksempel fladbrød.

Vollsmose Avisen nr. 113  
Vollsmose Avisen nr. 113  

Vollsmoses lokale avis

Advertisement