Page 1

vollsmose.dk

VOLLSMOSEAVISEN Nummer 112 • 22. august 2013

Udgives af Vollsmose Sekretariatet

FØRSTE SKOLEDAG MED FLAG

KINESISK PUNK

Nye elever strømmer til Abildgårdskolen - både i de yngste og de ældste klasser

Film og turbokoncert i Vollsmose Kulturhus

Side 4-5

Kalender side 10

MASSER AF GLADE BØRN I TIVOLI VED VOLLSMOSE TORV, DA BYDELEN HOLDT EID-FEST

Side 4-5

Tivoli er tilbage Foto: William Hansen

- Meget er sagt om Vollsmose, og mange overskrifter er gået land og rige rundt. Men én ting, som mange ikke ved, er, at folk i Vollsmose faktisk er rigtigt gode til at tage imod ’fremmede’. 

LÆS OGSÅ OM: 

Leder side 2

Rødder i bussen Side 6-7 • Tur til BonBon-Land Side 7 • Vollsmose Cup 2013 Side 9

Besparelser er barske - men nødvendige Odense Kommune skal spare knap 180 millioner kroner på børn- og ungeområdet. Det rammer også i Vollsmose, hvor flere aktiviteter mister tilskuddet. Det gælder Børnebyen, Akutteamet, lektiecafeen i kirken og den særlige feriekoloni for Vollsmose-børn.

andet, vi har været igennem i mange år, er det hårdt. Det er en svær opgave, og det er rigtigt ærgerligt at være i den situation.

Straf er større bekymring Af Thomas Juhl Bruun BESPARELSER: Medicin er ikke uden bivirkninger, og det skal gøre ondt, før det gør godt. Sådan lyder budskabet fra de lokale politikere, der om kort tid skal vedtage besparelser for 178,7 millioner kroner på børn- og ungeområdet. Kommunen mangler penge, og alle må bidrage til at lukke hullet i kassen. Også

Vollsmose. - Vi har været i økonomisk krise i en del år nu, og det er ikke en holdbar løsning bare at skrue på skatteknappen. Så vi må se, om vi kan løse opgaven lige så godt for færre penge. Det kan vi på nogle punkter, vil jeg påstå, siger børn- og ungerådmand Brian Dybro (SF) om de omfattende spareforslag: - Men når man skal finde så mange penge oven i alt det

To af de mange spareforslag handler om Børnebyen og Akutteamet. Begge står til at miste hele det kommunale tilskud på henholdsvis 500.000 og 400.000 kroner om året. En dråbe i havet, men ikke desto mindre nødvendig. Det er hele børn- og ungeudvalget i byrådet enige om. - Det er altid bekymrende at spare, men den største bekymring er, hvis vi ikke når i hus med vores budgetter. Så får vi en straf fra ministeriet,

- Det kan jo være svært for et ægtepar i Dyrup at forstå, hvorfor en 90årige mor flyttes fra plejehjem, hvis andre områder bliver fredet. og så skal der spares med hård hånd over hele linjen. Vi vil hellere selv påvirke, hvor der skal spares, end at ministeren skal gøre det, lyder det for eksempel fra Pernille Bendixen, der repræsenterer Dansk Folkeparti i børn og ungeudvalget. Samme budskab kommer fra Olav Rabølle Nielsen (S),

som i kraft af sin personlige historik har et særligt tilhørsforhold til Vollsmose. - Jeg har kæmpet for Vollsmose-interesserne i udvalget. Men i disse tider er det svært. Og som borgmesterparti kan vi ikke undsige os de økonomiske forpligtelser og udfordringer, der er, forklarer Olav Rabølle Nielsen.

Frivillighed i stedet? Der kan dog også være nye muligheder i at gennemføre store besparelser. Det mener i hvert fald Venstre, som ser et ideologisk potentiale i at fjerne tilskuddet til en række aktiviteter i kommunen. Partiet vil have frivillige på banen i stedet.

- Det handler om at få skabt en bevidsthed om frivillighed. De mennesker, som er sure over, at en funktion, for eksempel Børnebyen, lukker, er velkomne til at tilbyde frivillig hjælp. Det er jo én af de ting, som heldigvis kan komme op at køre igen med frivillige kræfter, siger Mark Grossmann (V) og fortsætter: - I denne omgang bliver Vollsmose også berørt – lige som så mange andre områder i byen. Det kan jo være svært for et ægtepar i Dyrup at forstå, hvorfor en 90-årig mor flyttes fra plejehjem, hvis andre områder bliver fredet. Læs mere om spareplanerne på side 3 i avisen.


2  •  Vollsmose Avisen 112  •  22. august 2013

VOLLSMOSEAVISEN Thomas Juhl Bruun Redaktør for Vollsmose Avisen tjbr@vollsmose.dk Tlf. 21 17 83 15

Michael Gravesen Chef for Vollsmose 2020 (ansvarshavende) mig@vollsmose.dk

Borgerbidrag i denne udgave John Bonde Asem Jomaa William Hansen Jørgen Gregersen Lise Marnow Hassan Dalal David Arthur

Bliv borgerjournalist for avisen Vollsmose Avisen vil medvirke til at gøre Vollsmose til et endnu bedre sted at bo og leve. Avisen er beboernes avis - både som kilde til oplysning og som et medie, hvor borgerne selv kan bidrage aktivt med ideer, med at skrive eller med at tage billeder. Har du lyst til at skrive eller fotografere? Har du lyst til at være med på holdet? Eller har du bare en idé til en historie, som du mener, avisen bør tage op? Så er du meget velkommen til at kontakte redaktionen eller kigge forbi Vollsmose Sekretariatet til en snak.

BILLEDET FORTÆLLER: I Lærkeparkens Børnehave er det vigtigt, at både børnene og deres forældre føler sig velkomne. Der er et godt forældresamarbejde, og lige som forældrene støtter op om de danske traditioner som jul og fastelavn, gør børnehaven selvfølgelig det samme og har gjort det til en årlig tradition at holde eid-fest. Et par timer inden festen går i gang, er der mødt forældre op, der står i køkkenet og laver traditionelle retter fra deres hjemland. Det dufter i hele huset, og børnene kigger nysgerrigt med. Der er en hyggelig stemning, og der bliver givet gode råd om køkkenbordet. Udenfor på legepladsen er der dækket op til fest. Der strømmer arabisk folkemusik ud af højtalerne, og børnene danser i deres festtøj. Efter maden er der lækker, arabisk kage til dessert, og festen slutter over middag med en æske chokolade til hvert af børnene. Tekst: Lise Marnow, Børnehuset Lærkeparken. Foto: Jørgen Gregersen, borgerfotograf

LEDER

Hvilken nabo vil du være? HVAD GØR EN GOD NABO? Det findes der sikkert lige så

Indlevering af materiale Alle er velkomne til at komme med artikler og indlæg til avisen. Materiale sendes til Vollsmose Avisen, Vollsmose Sekretariatet, Vollsmose Allé 10, 5240 Odense NØ – eller på mail til avis@vollsmose.dk. Redaktionen forbeholder sig ret til at redigere i alt indsendt materiale.

Kommende aviser og deadlines Har du et arrangement eller en artikel, der skal med i avisen, kan du se de aktuelle deadlines herunder. Bemærk dog, at jo tidligere du indleverer materiale, jo større er muligheden for at få det med i avisen. Kontakt venligst redaktør Thomas Juhl Bruun, tlf. 21 17 83 15, hvis du har spørgsmål. Udgivelsesdato: Torsdag den 5. september Deadline: Torsdag den 29. august Udgivelsesdato: Torsdag den 19. september Deadline: Torsdag den 12. september Redigering og layout: Thomas Juhl Bruun Tryk: Grafisk Produktion Odense Oplag: 18.050 Distribution: Post Danmark

Hvis du ikke får din avis Vollsmose Avisen husstandsomdeles gratis. Hvis den mod forventning skulle udeblive, bedes du kontakte Post Danmarks kundeservice på tlf. 80 20 70 30.

mange svar på, som der findes naboer. Må en nabo for eksempel blande sig? Eller skal man helst blande sig udenom? Hvad gør man, når ham den lille søde fyr, som har leget med ens barn og fået tørret blod af knæet i køkkenet, spist kiks og har overnattet så ofte, at han indgår i flokken som ens egen, pludseligt hverken er lille eller særlig kær mere? Når man opdager, at den lille gut har fået interesser, som helt sikkert ikke ville falde i hans forældres smag. Man snakker selvfølgeligt med forældrene, som man kender så godt. Eller gør man? Og hvad hvis det ikke er den ’ekstra bror’, men en mere perifer forbindelse? I Vollsmose er der en gruppe forældre, som blander sig. De blander sig, hvis deres egne unger træder ved siden af, og de blander sig også, hvis det ikke er deres egne. Det er en gruppe forældre, som ved, at hvis deres børn skal klare sig godt, så skal de også have gode venner. Og gode venner laver ikke ballade. Læs i denne udgave af Vollsmose Avisen om en gruppe mødre, som med en engageret indsats fik bragt ro på ’badebussen’ til Kerteminde Nordstrand.

OG APROPOS NABOER: I disse dage får rigtigt mange beboere i Vollsmose nye naboer. Studiestarten er i fuld gang, og nye studerende kommer til byen, hvoraf en del flytter til Vollsmose. De unge, der flytter ind i Birkeparken, er udvekslingsstuderende og kommer primært fra hele Europa, men også fra resten af verden for nogle fås vedkommende. Sidste år flyttede en stor gruppe studerende også ind i Vollsmose. Mange var glade for at bo i området, men nogle fik bagsiden af bydelen at føle. En lille gruppe oplevede indbrud og chikane, og det førte til, at en større gruppe Af Helle Fjord

- Sidste år flyttede en stor gruppe studerende også ind i Vollsmose. Mange var glade for at bo i området, men nogle fik bagsiden af bydelen at føle. En lille gruppe oplevede indbrud og chikane, og det førte til, at en større gruppe oplevede utryghed. oplevede utryghed. Man kan inderligt håbe, at naboerne denne her gang blander sig, hvis de ser eller oplever noget, der minder om sidste års meget uheldige episoder.

MEGET ER SAGT OM Vollsmose, og mange overskrifter er gået land og rige rundt. Men én ting, som mange ikke ved, er, at folk i Vollsmose faktisk er rigtig gode til at tage imod ’fremmede’. Senest havde vi eksemplet med asylcenteret, der for en kort bemærkning fyldte højhuset Østerhøj med familier, der ventede på at få afgjort deres fremtid. Her lød det fra medarbejderne, at de aldrig havde oplevet at blive taget så godt imod noget andet sted. Det, der startede med en skepsis mod de nye naboer, vendte hurtigt, og folk fandt lynhurtigt hinanden. Jeg er ret sikker på, at de mange studerende, der kommer her i løbet af august, også vil møde et smil på deres vej.


22. august 2013  •   Vollsmose Avisen 112  • 3

NYT FRA VOLLSMOSE Kan Børnebyen leve uden tilskud?

Se flere nyheder på www.vollsmose.dk

Spareforslaget omkring Børnebyen har skabt debat og ærgrelse blandt brugerne, der blandt andet samler underskrifter ind. Men fjernelse af den kommunale støtte behøver ikke nødvendigvis at betyde, at Børnebyen lukker, lyder det fra politikerne.

Af Thomas Juhl Bruun BESPARELSER: - Jeg startede med at komme her, da jeg var barn, hvor jeg havde ét af legehusene. Jeg har siden brugt Børnebyen alle de steder, jeg siden har arbejdet med børn og voksne. Her er plads til alle, og det er et dejligt sted. Sådan siger Bonnie Mohr, der er pædagog i Paletten – et værested for udviklingshæmmede i Munkebo, der er på besøg i Børnebyen en solrig dag i starten af august. Bonnie Mohr har selv boet i Fyrreparken og Lærkeparken som barn. Derfor har hun et særligt forhold til Børnebyen. - Det er et åndehul. Her er altid ro. Her kan man nogle sanselige ting, som man ikke kan andre steder. Man kan klappe en kanin eller en høne. Det er en god måde at møde dyrene, og mange børn herude har ikke den mulighed derhjemme, fordi man ikke må have dyr i lejlighederne, siger hun og henviser til forslaget om at spare det kommunale tilskud på en halv million kroner om året. Et særligt område Børnebyen bliver brugt af private og forskellige institutioner i oplandet. Det grønne område med naturlegeplads og kæledyr er noget særligt, lyder det fra en lang række brugere, som Avisen har snakket med. For eksempel dagplejer Gitte Rasmussen, der ofte tager turen fra Åsumvej og op i Børnebyen med sine fire dagplejebørn. - Men vi går også derop i selskab med andre dagplejere, når vi holder nogle fælles arrangementer og forældrekomsammener. Vi har for eksempel lige haft en indianerfest i starten af juli, hvor børnene var klædt ud, og vi grillede pølser og brød og slog telte op, fortæller Gitte Rasmussen. Der er i øjeblikket flere Facebook-grupper, der støtter bevarelse af Børnebyen,

- Her er altid ro. Her kan man nogle sanselige ting, som man ikke kan andre steder. Man kan klappe en kanin eller en høne. Det er en god måde at møde dyrene, og mange børn herude har ikke den mulighed derhjemme, fordi man ikke må have dyr i lejlighederne. ligesom der er en underskriftindsamling på nettet i gang. Den har i skrivende stund samlet 255 underskrifter. Det er tydeligt i debatten, at mange mener, Børnebyen vil forsvinde, hvis der ikke er penge til driften. Det afviser de ansvarlige politikere dog. Børnebyen lukker ikke nødvendigvis, fordi den kommunale støtte bliver fjernet.

Hvem kan tage over? Endnu er der ikke nogle konkrete planer for, hvordan Børnebyen kan videreføres. For eksempel med frivillige kræfter. Men medlemmerne af byrådets børn- og ungeudvalg håber, at der kan findes en anden løsning. - Der er jo også nogle boligforeninger og nogle frivillige kræfter i Vollsmose. Mange har talt Børnebyens sag. Så måske kunne man lave en anden organisering, der giver mulighed for at føre Børnebyen videre. Måske ikke samme form som i dag, men på anden vis, siger børn- og ungerådmand Brian Dybro og slutter: - Der er et arbejde med at afdække, om der eventuelt er frivillige eller foreninger, som kan gå ind og løfte en del af opgaven. Det håber jeg da meget, at der er. Og selve området bliver jo ikke lukket ned, men fortsætter med at være der. Det, synes jeg da, er en væsentlig pointe.

Mange forskellige private og institutioner gør brug af Børnebyen. Her er det for eksempel Freddy Kristiansen fra et værested for udvillingshæmmede i Munkebo, Paletten, der er på besøg en dag i august. Foto: Thomas Juhl Bruun

Frygt for uro når Akutteamet lukker Af Thomas Juhl Bruun BESPARELSER: Ét af de mange spareforslag, der er på bordet lige nu i Odense, handler om det såkaldte Akutteam, der foreslås nedlagt. Det vækker bekymring hos Søren Damgaard, der er leder af Odense Idrætspark – og dermed chef for to af de helt store ’kunder’ hos Akutteamet, Odense Friluftbad og Odense Isstadion. Her arbejder Akutteamet med at skabe tryghed med særligt fokus på børn og unge fra Vollsmose. Hver fredag i vinterhalvåret er der ’skøjtediskotek’ i skøjtehallen for 200-450 unge mellem 10 og 16 år. Her er der altid medlemmer af akutteamet til stede sammen med skøjtehallens egne kontrollører. Det samme gælder i Friluftbadet, hvor der kan komme op til 2000 besøgende på en dag. Uro holder folk væk - Det er jo ikke nogen hemmelighed, at en stor del af vores besøgende kommer fra Vollsmose-området. Akutteamets pædagoger kommer typisk fra ungdomsklubberne,

FAKTA Byrådet skal til efterårets budgetforhandling vedtage omfattende besparelser for Odense Kommune. Der skal for eksempel spares cirka 100 millioner kroner på ældre- og handicapområdet. Den største besparelse skal dog ske på børn- og ungeområdet, hvor der skal spares knap 180 millioner kroner på den kommunale service. Der er mange spareforslag i kataloget. Både store poster som eksempelvis 12,3 millioner kroner på lavere sygefravær, 8 millioner på at sende børn i børnehave tre måneder tidligere eller 12,3 millioner på at reducere tilskuddet til skolernes specialtilbud. Og mindre poster som eksempelvis at spare 500.000 kroner på Børnebyen eller 300.000 kroner på tilskuddet til Jernalderlandsbyen.

så de kender de unge og den attitude, som nogen har. Det er en viden, som vores ansatte og kontrollører ikke har, forklarer Søren Damgaard og fortsætter: - Det, man kan frygte, er, at der ikke vil være samme ro i besøgstiden. Den mindste smule ballade betyder ret hurtigt, at forældre vælger at holde deres børn hjemme, og så kommer der ikke nogen og besøger os. Vi har tidligere haft episoder, hvor unge er kommet op at skændes. Dér

er besøgstallet faldet øjeblikkeligt. Den forebyggende indsats, som Akutteamet laver, kan ikke umiddelbart erstattes af eksempelvis politiet. Politiet reagerer ifølge Sørens Damgaard først, ’når skaden er sket’. Akutteamet er da heller ikke en besparelse, som børn- og ungerådmand Brian Dybro (SF) er glad for. - Man skal ikke bilde sig ind, at det er uden konsekvenser at spare Akutteamet

væk. Så det er rigtigt ærgerligt. Men det er udtryk for, at vi har været enormt pressede på økonomien, og at vi skal have enderne til at nå sammen. Der er også nogle mindre behagelige besparelser, hvor akutteamet er én af dem, forklarer Brian Dybro.

Vil ikke have vagtkorps Selv om der er enighed om at gennemføre besparelsen, er det andre begrundelser, som lyder fra de borgerlige i børnog ungeudvalget. Både Pernille Bendixen (DF) og Mark Grossmann (V), der selv har arbejdet som betjent i Vollsmose, mener, at det må være en opgave for politiet at tage fat om problematisk unge. - Der er noget helt galt, hvis man er nødt til at have et vagtkorps til at passe på unge fra Vollsmose. Vi må identificere, hvem der skaber problemerne. Og det er forældrene. Så vi skal have forældrene til at tage ansvar ved at lave forældre-pålæg og give en økonomisk sanktion, hvis de nægter at samarbejde med kommunen, slutter Mark Grossmann.


4  •  Vollsmose Avisen 112  •  22. august 2013

Pluk fra vollsmose.dk Læs den fulde version af historierne - og meget mere - på www.vollsmose.dk

Festligt eid-tivoli

Foto: William Hansen

Af Asem Jomaa, borgerjournalist

Galleri: Cirkus fra Nablus 20. AUGUST: Vollsmose fik besøg af Nablus Circus School fra Palæstina. Nablus Circus School holder til i den nordlige Vestbredden - ét af de områder, der er hårdest ramt af konflikten. Her tilbyder skolens artister cirkusundervisning for byens børn og unge, og sammen med børnene organiserer de forestillinger i skoler og flygtningelejre. Se borgerfotograf William Hansens billeder på vollsmose.dk. ayand

Borgerservice Light holder lukket 14. AUGUST: Hen over sommeren har de ansatte på bibliotekerne i Odense arbejdet hårdt for at få sat elektroniske chips i cirka 900.000 bøger og materialer. I uge 34 og 35 er turen kommet til bibliotekerne i Dalum, Tarup og Vollsmose. Det betyder, at Borgerservice Light på Vollsmose Bibliotek har sidste åbningsdag lørdag den 17. august og åbner igen mandag den 2. september. Der henvises i stedet til BorgerServiceCenter på Skulkenborg. tjbr

Snup et hvil på ny samtalebænk 13. AUGUST: Er det et gult juletræ? Et skibssejl med huller? En gabende sol..? Sådan har du måske tænkt, hvis du er gået forbi biblioteket og Vollsmose Kulturhus for ganske nyligt. Mandag den 12. august skød en særpræget og gul konstruktion nemlig op. Det er en samtalebænk med et kunstnerisk tilsnit. Bag værket står kunstneren Rainer Roland, der kalder bænken en ’budskabsplads’ – fordi der er boret små huller, som man kan proppe sedler med beskeder i. tjbr

Pas på nye skolebørn i trafikken 12. AUGUST: Nu begynder 67.000 børn i skole i Danmark, og mange af dem er helt uerfarne i trafikken. Derfor skal bilisterne være ekstra opmærksomme og sætte farten ned ved landets skoler. Ved en meget stor del af landets skoler vil der være plakater i vejsiden med teksten ’Pas på de små i trafikken’. Desuden vil politiet sætte ind med mange kontroller ved skolerne for at minde om, at færdselsreglerne skal overholdes. På vollsmose.dk finder du 10 gode råd til, hvordan du træner dit eget barn i at færdes sikkert i trafikken.  tjbr

Find Vollsmose Avisen på facebook og ‘synes godt om’ - så holder vi dig opdateret på nyheder, konkurrencer, arrangementer og debat om bydelen

Foto: William Hansen, borgerfotograf TIVOLI: Efter 29 dages fasten vinkede alle muslimer farvel til ramadanen – og tog imod den tre dage lange Eid al-Fitr med åbne arme. ’Den lille eid-fest’ bliver fejret ved, at man som det første gør sig klar til at bede eid-bønnen, hvorefter man deler gaver ud til de yngre familiemedlemmer. Man vil typisk bruge det meste af den første eid-dag på besøg og sammenkomster, inden børnene får lov at slippe energien løs. Eid-festen havde også fundet vej til Vollsmose med bannere, der ønskede muslimer såvel som ikkemuslimer en god eid. Fulgte man bannerne, ville de alle have vist vejen til et traditionelt fænomen: Vollsmose Tivoli ved butikscentret Vollsmose Torv, der med lys, musik og en masse forlystelser ønskede alle besøgene hjerteligt velkommen. Her blev man hurtigt omfavnet af en stærk energi

af glæde, der meget hurtigt smittede og vækkede ens indre barn til live. Vollsmose Tivoli bragte familier, venner og børn sammen. Der var mulighed for enten at nyde en kop kaffe eller prøve én af de mange forlystelser, der hypnotiserende tiltrak alle de unge og fik dem til at skrige af fryd. Fik man ikke chancen for at opleve Vollsmose Tivoli i denne omgang, er der en ny mulighed, når tivoliet igen kommer og besøger Vollsmose til ’Eid al-Adha’, den ’store’ eid-fest, der ligger i midten af oktober. Nu ved du det, så får du lyst til at opleve og være en del af et fantastisk fælleskab, skal du allerede nu sætte kryds i din kalender.

PÅ NETTET Der er flere af William Hansens billeder fra eid-tivoliet på www.vollsmose.dk

Masser af nye elever på Abil I år er hele 70 børn indskrevet i børnehaveklassen på Abildgårdskolen. Samtidig er 25 nye elever begyndt i de ældre klasser. Det er helt ekstraordinært, lyder det fra ledelsen, som glæder sig over fremgangen i elevtallet.

Af Thomas Juhl Bruun Foto: Jørgen Gregersen, borgerfotograf SKOLESTART: Torsdag den 15. august bød Abildgårdskolen de nye elever i børnehaveklassen velkommen. Det skete med taler, sange og masser af Dannebrogs-flag, som det altid gør på Abildgårdskolen. - Sådan en dag er en fest-

dag. Børnene har glædet sig til at komme i skole, og de har store forventninger. Hvad er det for en skole? Hvad er det for en masse nyt, de skal lære med tal og bogstaver? Hvem skal de sidde ved siden af og så videre?, forklarer skoleinspektør Allan Feldskou om traditionen: - Så derfor gør vi det til en fest, hvor flaget er hejst, og børnene også får flag. Vi


22. august 2013  •   Vollsmose Avisen 112  • 5

ved Torvet

SØNDAGSDIGT

Et forsinket Eid Mubarak I disse dage lyder det ofte ’Eid Mubarak’ Og tilsvarende ’Mange tak’ I en måned har muslimer holdt faste uden -lavn I dagtimerne har de måttet lide afsavn Uden mad og drikke bliver man ingen helt Men det ordsprog er vist ikke helt formelt At absolut intet må indtages i de timer Har en større betydning for muslimer Selvom fasten er en del af et helligt skrift Har filosofien bag sin helt egen drift Det handler om det glemte ord: Solidaritet Med dem, der intet har - helt konkret For dem, mod hvem tilværelsen ikke altid har været god Som måske endda lever i daglig armod Fattigdom er for mange et abstrakt begreb Den er ikke oplevet, den er ikke set Den er dog voksende i vores sociale struktur Og ingen kan åbenbart finde en kur Som muslim giver fasten et øjebliksbillede af At leve fra hånden til munden hver dag Nu er tiden så til at sige ’Eid Mubarak’ Og replicere med et ’Mange tak’ Nu ikke fordybelse for der skal festes

ildgårdskolen forsøger at vise dem, at her er der i forvejen en masse elever, der er klar til at tage imod og byde velkommen til de nye kammerater, så eleverne fra 1.-3. klasser sidder og klapper.

’ Det er helt fantastisk’ Abildgårdskolen har i år fået flere nye elever i børnehaveklassen, end skolen plejer. I alt 70 børn havde allerførste skoledag torsdag, så der er rigeligt til at fylde tre klasser. Og i det hele taget er tilgangen til den lokale folkeskole stigende. Ud over de 70 nye børn i børnehaveklassen er hele 25 nye elever netop

Og i de næste dage skal der mange gæstes Børnene får gaver - det har de ventet på længe

- Jeg kan ikke huske, hvornår vi sidst har oplevet en så massiv tilgang af elever på alle klassetrin. startet i de ældre klasser. - Jeg kan ikke huske, hvornår vi sidst har oplevet en så massiv tilgang af elever på alle klassetrin. De kommer fra alle mulige steder. Flere har tidligere været elever på Abildgårdskolen, og en del af dem kommer fra Roser Skolen (odenseansk friskole, red.). Men der er også tilflyttere fra både ind- og udland, fortæller Allan Feldskou.

Elevtallet har svinget historisk på Abildgårdskolen. For ganske få år siden gik kun omkring 550 elever på skolen, indtil Humlehaveskolen blev nedlagt for to år siden. Det gav en markant stigning i elevtallet på Abildgårdskolen, da mange elever flyttede hertil. Med dette års tilgang af nye elever er Abildgårdskolen nu dagligt tilholdssted for 638 børn fra Vollsmoseområdet. - Der er nu klasser, hvor vi er nødt til at sige, at der er fyldt op og ikke plads til flere. Det er helt fantastisk, slutter skoleinspektør Allan Feldskou.

Og det bliver sent, inden de finder deres senge I Vollsmose står tivoli klar med larm og musik Det er efterhånden blevet en Vollsmose-skik Muslimer fejrer i disse dage deres Eid-fest Og mangen ikke-muslim er med som gæst

Af John Bonde, borgerjournalist og søndagsdigter


6  •  Vollsmose Avisen 112  •  22. august 2013

Studerende bliver budt velkommen til Vollsmose Igen i år flytter et stort hold internationale studerende fra SDU til Vollsmose. De bliver klædt på med masser af information og gode tilbud i bydelens butikker.

Af Niels Just Rasmussen STUDIEBOLIGER: Odense summer i denne tid af nye studerende, der strømmer til byen for at begynde på deres uddannelse. I disse dage flytter der således 170 unge udvekslingsstuderende ind i Vollsmose, fordi de de næste par semestre skal studere på Syddansk Universitet. 130 af dem skal bo i Birkeparken. De studerende skal så hurtigt som muligt føle sig informeret om og velkomne i Vollsmose. Derfor får de alle udleveret en velkomstmappe, som på engelsk giver en masse praktiske informationer. Gode tilbud i bydelen Den indeholder blandt andet informationer om transport, om hvordan man forholder sig i nødsituationer, en oversigt over spisesteder i Vollsmose samt gavekort til udvalgte spisesteder. Desuden indeholder mappen informationer om nogle af de aktivitets- og vejledningstilbud, der er i Vollsmose. For eksempel er der tilbud om to måneders gratis træning i Vollsmose Motion & Fitness, mens svømmehallen giver en gratis

svømmebillet. Hvis de studerende skal føle sig velkomne, kan en velkomstmappe dog ikke stå alene.

Alle skal bidrage - Nej, det er mindst lige så vigtigt, at alle i Vollsmose tager godt imod de nye studerende, der flytter ind, siger Nanna Muusmann Farmer fra Vollsmose 2020 Sekretariatet og fortsætter: - Jeg vil opfordre alle til at tage godt imod de mange nye naboer og tænke på, at de unge studerende kommer til Vollsmose uden kendskab til Danmark, Odense og området her. Kun på den måde har de en fair chance for at bidrage til Vollsmoses studie- og foreningsliv og mangfoldighed i det hele taget. De studerende bliver indbudt til et informationsmøde på Camp U den 11. september klokken 19.00 – 20.30. Her vil de over en kop kaffe få en introduktion til at etablere et studiemiljø i Camp U. De vil desuden kunne møde repræsentanter fra blandt andet Fritidsbutikken, Den Frie Rådgivning, kulturhuset, biblioteket samt Vollsmose Motion & Fitness.

Mødre fik styr på rødde For et år siden udviklede en bustur til Kerteminde sig indimellem til lidt af en prøvelse for chaufføren. Denne sommer er kørslen dog foregået i god ro og orden. For når mor eller mors veninde kører med, falder der ro over feltet.

Af Helle Fjord BUSBALLADE: Ballade og hærværk under buskørslen er et kendt fænomen i de fleste storbyer. Ukvemsord, hærværk og chikanerier tager chaufførens opmærksomhed og gør de øvrige passagerer utrygge. Og det er der god grund til. For når chaufføren bliver forstyrret, så sker det på bekostning af dér, hvor opmærksomheden burde være: På trafikken. Én af de busruter, som sid-

ste sommer var et problem, var rute 151 mellem Odense og Kerteminde Nordstrand. Derfor indgik man i Odense et samarbejde mellem kommunen og FynBus, som Arriva er en del af, om at løse problemet. Tanken var at få en gruppe forældre på banen. Ikke nødvendigvis forældre til de unge, der lavede ballade, men forældre med kendskab til den gruppe af unge, der var tale om i dette tilfælde. Abdirashid Abdi er inte-

Abdirashid Abdi. Foto: Bjarne Kjær Simonsen grationsmedarbejder i Vollsmose og var med til at etablere det samarbejde, der skulle vise sig at skabe ro på linjen. - Vi samlede en gruppe forældre, som var indstillet på at få styr på de unge. Det er en gruppe, som vi, der har en opsøgende funktion i

forhold til de unge, arbejder godt sammen med, fortæller Abdirashid Abdi og fortsætter: - De kommer til os, hvis de observerer noget, der kan udvikle sig i en uheldig retning. Men de er faktisk også gode til at gå til hinanden, hvis naboens søn træder ved siden af. Det kræver, at man overskrider nogle grænser. Men de ved, at det er deres børns fremtid, der er på spil. På denne måde hjælper de hinanden - i stedet for at se den anden vej.

Skulle ikke være politi Det var primært mødre, der tilsluttede sig gruppen. De blev udstyret med et særligt forældrekort til Kerteminderuten og en plan over tids-

Fusion mellem boligselskaber kræver god d Af Niels Just Rasmussen BOLIGFUSION: Boligorganisationerne Højstrup og OAB arbejder på at fusionere. Derfor er dialog i centrum. Helt bogstaveligt. De to boligorganisationer har nemlig søsat et nyt nyhedsbrev, ’Dialog’, der skal belyse konsekvenserne og give svar på de spørgsmål, som fusionen medfører hos beboerne. Foreløbig har to udgaver

af nyhedsbrevet set dagens lys, og flere følger op til og efter afstemningen om sammenlægningen. - Jeg håber, at vi med nyhedsbrevet ’Dialog’ kan give svar på mange af de spørgsmål, som beboerne måtte have til fusionen. Information og dialog er nemlig efter min mening nøglen til et ’ja’ fra beboerne til sammenlægningen, siger Søren Damgaard, der er næstformand i Højstrups bestyrelse og for-

mand for Samarbejdsrådet i Vollsmose: - Heldigvis tyder reaktionerne på de to første numre af Dialog på, at beboerne er glade for, at vi informerer så meget som muligt.

Man ved, hvad man har Søren Damgaard forstår udmærket, at den påtænkte fusion giver anledning til mange spørgsmål. - Ja, for husk på, beboerne

- Det afgørende er, at afstemningen finder sted på baggrund af viden. Det er det, som nyhedsbrevet blandt andet skal bidrage til.

ved, hvad de har. Men er selvfølgelig mere i tvivl om, hvad de får til gengæld. Det skal vi bruge de næste numre på at forklare. Fusionen mellem Højstrup og OAB er nemlig efter Søren Damgaards mening nødvendig. - Sagen er, at vi i fremtiden vil blive mødt med et stigende krav om renovering og udvikling af vores boliger. Skal vi kunne løse den opgave, må vi have den til-

strækkelige størrelse. Og vi må have styrken til at indgå i boligsociale projekter. Afstemningen om den foreslåede fusion finder sted i november. Søren Damgaard tør ikke spå om afstemningens udfald. Til gengæld konkluderer han: - Det afgørende er, at afstemningen finder sted på baggrund af viden. Det er det, som nyhedsbrevet blandt andet skal bidrage til.


22. august 2013  •   Vollsmose Avisen 112  • 7

En dejlig dag i BonBon-Land Af John Bonde, borgerjournalist UDFLUGT: Hvem står op klokken 05.30

Arkivfoto: David Arthur

der i bussen - Forældreinddragelsen har betydet rigtigt meget på denne rute. Vi kan mærke, at der har været en større forståelse for, at chaufføren skal have ro til at køre. punkter, hvor man erfaringsmæssigt vidste, at der kunne opstå problemer. Mødrenes opgave var ikke at træde til ved voldsomme skænderier eller konfrontationer: - De mest kriminelle kan man ikke nå ad denne vej, og det var ikke mødrenes opgave at være hverken politi eller

udsmidere. Men alene deres tilstedeværelse i bussen var i de fleste tilfælde nok. Man laver jo ikke ballade, hvis ens mors veninde sidder i bussen og går direkte hjem og siger det til ens mor, siger Abdirashid Abdi med et smil. Mødrene kørte med bussen, til efteråret satte ind. Og denne sommer har der ikke været problemer på rute 151, fortæller driftschef i Arriva Karin Kjerside Sørensen. - Forældreinddragelsen har betydet rigtigt meget på denne rute. Vi kan mærke, at der har været en større forståelse for, at chaufføren skal have ro til at køre. Og så har vi kørt nul-tolerance i forhold til billettering, vi har virkeligt udskrevet mange bøder først på sommeren, fortæller Karin Kjerside Sørensen.

dialog FAKTA OM FUSIONEN Beboerdemokraterne stemmer i november måned om forslaget. Hvis fusionen bliver vedtaget, træder den i kraft 1. januar 2014. Den nye boligforening vil blive Fyns største med 11.645 lejemål fordelt på 128 afdelinger. Højstrup og OAB råder tilsammen over Granparken, Egeparken, Hybenhaven, Bøgeparken, Lærkeparken og Slåenhaven i Vollsmose. Nyhedsbrevet ’Dialog’ kan ses på OAB’s og Højstrups hjemmesider. Det udkommer hver anden tirsdag.

en lørdag morgen, hvis ikke arbejdet kalder? Det gør jeg - når Egeparkens afdelingsbestyrelse kalder til samling for at tage en tur til BonBon-Land. En rigtig familietur den 17. august. Tre store busser, den ene dobbeltdækket, blev fyldt med beboere fra Egeparken, og østpå gik det. Det var skyet, men tørvejr. Men jo længere østpå, vi kom, jo mere tog regnen til. Åh nej, syv timer i regnvejr i BonBon-Land - det var nærmest uhyggeligt at tænke på. Vi, min datter og jeg, sad forrest på første sal i den dobbeltdækkede bus, og ud af den store panoramarude kunne vi se regnen plaske ned. Humøret var ikke i top, og forventningerne var små. Da vi ankom, skiftede det dog til lidt småregn, og humøret steg straks. Forventningsfulde nærmest løb voksne og børn hen til billetlugerne, hvor vi mødte noget, der kom til at præge dagen: Kø-dannelse. Der var lange køer uden for de mest attraktive aktiviteter. Det krævede tålmodighed, men for mig var det dejligt - så kunne jeg hvile min stok og mit efterhånden belastede ben.

En lang og vellykket dag Efterhånden dominerede solen mere og mere. Der var glade forældre. Der var begejstrede børn. Og der var ikke mindst muligheder for børn i alle aldre. Der var en westernby, hvor man ikke kunne købe en øl - mærkeligt. Dog kunne vi få afprøvet vores skydefærdigheder og hurtighed. Jeg fik en flot sidsteplads... Hjemturen foregik i fuld solskin, og fra vores panoramarude kunne vi

Egeparkens nye formand, Hassan Dalal, kunne notere sig en succes ved den nye afdelingsbestyrelses første arrangement - en familietur til BonBon-Land i tre fyldte busser. Privatfoto

se det sjællandske landskab brede sig gult og grønt foran vore øjne. Udsigten over Storebæltsbroen, hvor solen på den ene side af broen legede lyst og spillende med de små bølger, og den anden side lå stille og lidt mere mat, var fantastisk. Vi kunne observere, hvor ugideligt vindmøller drejede deres vinger i den stille vind,

og vi følte en glæde, da vi endelig igen berørte fynsk jord. Det var en lang og vellykket dag. Og med alle de mange fremmødte, det trods alt gode vejr, de glade børn og trætte forældre kan jeg kun konstatere, at den nye afdelingsbestyrelse kunne notere sig en succes ved dens første arrangement.

Stemmer fra Vollsmose synger stadig Af Helle Fjord KORSANG: Vollsmose-koret ’Stemmer fra Vollsmose’ synger videre. Også nu her længe efter den store medieinteresse, der var for nogle år siden. Og koret er åbent for nye stemmer fra Vollsmose, som kan synge med en gang om ugen. Koret ’Stemmer fra Vollsmose’ satte sig selv og bydelen på landkortet, da de gennem seks udsendelser og en gallakoncert på DR1 i efteråret 2010 sang sig ind i mange danske hjem. Næppe har nogen begivenhed hverken før eller siden været med til at brande byde-

len så meget på plussiden. Ved hjælp af dirigenten Frans Rasmussen blev koret formet, og det hele kulminerede med en gallakoncert med Odense Symfoniorkester for Kronprins Frederik. Selv om en stor del af opmærksomheden forsvandt med den afsluttende koncert, så fortsatte koret. Det mødes stadig hver onsdag, fortæller Brita Thorsen, der er kasserer i foreningen ’Stemmer fra Vollsmose’. Koret ledes nu af Henrik Møller Jensen, der arbejder som organist i Dyrup Kirke, og antallet af sangere ligger stabilt på femten personer:

- Vi har det rigtigt rart i koret med et godt sammenhold, og vi vil gerne have endnu flere medlemmer. Desværre er der mange, som tror, at Vollsmose er et utrygt område. Sådan oplever jeg det ikke, tværtimod, fortæller Brita Thorsen. Koret holder sommerferie men starter op igen den 28. august, hvor de mødes hver onsdag fra kl. 18.30 til 20.30 i Vollsmose Kulturhus. Det ligger i centeret oven over biblioteket. Hvis du har lyst til at synge med i ’Stemmer fra Vollsmose’, kan du enten møde op en onsdag eller ringe til Brita Thorsen på mobil 30 23 86 43.


8  •  Vollsmose Avisen 112  •  22. august 2013

SPORTEN 24 hold skal spille Vollsmose Cup Af Thomas Juhl Bruun FODBOLD: I næste uge tørner unge fra hele byen igen sammen med politi, brandvæsen og skolelærere, når årets udgave af Vollsmose Cup bliver spillet på banen bag Vollsmose Torv. 24 hold er denne gang tilmeldt fodboldturneringen, som er ved at bide sig fast som en tradition i bydelen. De kommer primært fra skoler og gymnasier i Vollsmose og resten af Odense. - Sct. Knuds Gymnasium deltager som de eneste med

to pigehold. Det skyldes, at de har vundet pigerækken to gange og gerne vil prøve, om de kan vinde den tredje gang. Det syntes vi, de skulle have mulighed for, selvom de er gået ud af skolen, siger Poul Erik Hansen, der sammen med byrådsmedlem Mohammed Mansour arrangerer turneringen.

Håneret på spil Der er også god mulighed for at vinde håneret over nogle af ’de voksne’ i bydelen. Poli-

tiet stiller med et hold, og det samme gør brandvæsnet, de lokale skolelærere, forældre og forretninger på Torvet. Vollsmose Cup spilles onsdag den 28. august mellem klokken 13.30 og 17.30. Der spilles på små baner med syv-mands hold med udskiftere, og kampene varer 1015 minutter med dommere. Vinderne af det indledende puljespil mødes i en finale, hvorefter der er pokaler til vinderen i både drenge- og pigerækken. Og trøjer til alle 230 deltagere.

Fra sidste års turnering. Foto: William Hansen, borgerfotograf

Irakiske blev slået på kondien i debut Af Thomas Juhl Bruun FODBOLD: Det gik egentlig meget godt, da den lokale boldklub Irakiske D.K.F. i søndags spillede sin første kamp nogensinde i Serie 1. I hvert fald indtil kræfterne slap op mod fysisk overlegne Skalbjerg/Vissenbjerg. Irakiske endte med at tabe 0-4 på hjemmebane bag Vollsmose Torv og Camp U. Men det var først til allersidst, at det gik helt galt. Indtil da havde Serie 1-debutanterne spillet pænt med mod ét af de hold, som forventes at blive tophold i rækken – sidste sæson var Skalbjerg/Vissenbjerg kun et enkelt point fra at rykke op i Fynsserien. - Irakiske har rigtig mange dygtige fodboldspillere. De har en fin boldomgang og gode førsteberøringer. Vi havde nok troet, at de ville spille mere fysisk. Selv om vi vinder 4-0, er Irakiske ganske godt med i kampen og spiller lige op med os i lange perioder. De skal nok få mange points i rækken, siger udeholdets sportschef, Claus Bilstrup, til Ligabold.dk. Fin første halvleg Første halvleg endte 0-1. Her var der ikke den store forskel på de to hold. - Vi spillede også godt i anden halvleg, men konditionen svigtede i det sidste

kvarter. Vi har jo tekniske spillere, men det kan man ikke bruge til noget, når modstanderen kører kontraer. De sidste to mål blev scoret i de sidste fem minutter, siger Irakisketræner Hadi Alhadidi og fortsætter: - Så der er noget, vi skal arbejde med. Der er en enorm forskel i forhold til Serie 2. Det kræver mere fysik og kondi at spille i Serie 1.

Handler om overlevelse Alt i alt er Hadi Alhadidi dog tilfreds med indsatsen i debutkampen. Der var op mod 60 tilskuere og en god stemning på tilskuerrækkerne. Og holdet spillede som sagt godt mod en stærk modstander. - I denne sæson handler det om overlevelse i Serie 1 for os. Vi har fået nye spillere for to uger siden – nogle unge fyre, der kan klare sig og er dygtige. Så vi tror på det. Men vi tager det trin for trin og ser, hvordan kampene udvikler sig, siger han. Lige efter at Serie 1-holdet havde spillet dets kamp, var der i øvrigt endnu en debut på banen. Irakiske har efterhånden fået så mange medlemmer, at klubben kan stille endnu et hold, som debuterede i Serie 5. Det havde mere held med resultatet og kunne gå defra med en 3-1 sejr over Søndersø.

45 børn fik sig én på opleveren, da DBU lavede integrations-fodboldskole i Vollsmose. Foto: Thomas Juhl Bruun

Fodbolddrenge i lære hos DBU Af Niels Just Rasmussen FODBOLD: Som noget nyt lagde DBU’s integrationsfodboldskole for et par uger siden vejen forbi Vollsmose. 45 børn i alderen 8-14 år havde meldt sig til for at bruge fem dage i fodboldens tegn. - Det er første gang, jeg underviser på én af DBU’s fodboldskoler, og jeg har været spændt på forløbet. For jeg har skullet tage hensyn til, at der er stor forskel på, hvad drengene kan med en fodbold. Og samtidig har jeg skullet sørge for, at de har det sjovt og blandt andet får lært at spille sammen og

være beskæftiget med noget fornuftigt, fortæller én af trænerne på DBUfodboldskolen, Chadi. Han kan dog spare sig sine bekymringer. I hvert fald var de 12-årige drenge, som Avisen talte med mellem boldøvelserne, tilfredse med fodboldskolen. Som én af dem sagde med et glimt i øjet: - Godt nok er nogle af boldøvelserne rent ’slavearbejde’. Men det gør mig ikke noget. Jeg synes, det er sjovt alligevel, og jeg er glad for at spille sammen med nogen, jeg kender i forvejen. Jeg vil helt sikkert melde mig til fodboldskolen,

hvis den vender tilbage næste år. Det er der meget, der tyder på, at den gør. I hvert fald fortæller en af arrangørerne af fodboldskolen, Abdel Salem fra den Palæstinensisk-Danske Idrætsforening, at det er meningen, at fodboldskolen skal være en årligt tilbagevendende begivenhed. - Jeg synes, at DBU-fodboldskolen vil være et stort plus for Vollsmose. Den vil samtidig være en glimrende anledning til, at de unge mennesker får smag for at være sammen om noget - og på længere sigt måske vil tage del i foreningsarbejde, slutter Abdel Salam.


22. august 2013  •   Vollsmose Avisen 112  • 9

NYT menupunkt på vollsmose.dk >> BØRN & FORÆLDRE >> Camp U >> Kulturhuset >> Vollsmose Torv >> Sekretariatet >> Motion & Fitness >> Vollsmose Avisen

Samlet portal for hele Vollsmose med aktiviteter og nyheder


10  •  Vollsmose Avisen 112  •  22. august 2013

KALENDEREN

Foto: Helle Fjord

Se flere arrangementer på www.vollsmose.dk

Menu i Værestedet Øst | til 5. september Hver mandag-torsdag serverer Værestedet Øst i Egeparken frokost til en billig pris. Tirsdag aften er der desuden fællesspisning, hvor det er muligt at få et solidt måltid aftensmad i selskab med andre. Sådan ser frokost-menukortet ud i de kommende uger: 22. august: 26. august: 27. august: 28. august: 29. august: 2. september: 3. september: 4. september: 5. september:

Kebab med brød og salat, 25 kr. Salat, 15 kr. Couscous med kylling og creme, 25. kr. Sandwich med æg i ærtecreme, 20 kr. Wraps, 25 kr. Salat, 15 kr. Fiskefrikadeller med rugbrød, 20 kr. Biksemad, 20 kr. Burger, 25 kr

Der serveres frokost klokken 11.30 – 13.00. Aftensmad om tirsdagen serveres klokken 17.15.

TID: Hver mandag til torsdag STED: Værestedet Øst, Egeparken

Radiant Arcadia | 29. august Torsdag den 29. august sparkes musik-efteråret i Vollsmose Kulturhus i gang. Det er kvindeorkestret Radiant Arcadia, der består af ni musikere og sangerinder i en helt unik enhed af muslimske, jødiske og kristne kvinder.

En aften med kinesisk punk Af Thomas Juhl Bruun FILM OG KONCERT: 1-2-3-4... Kinesisk punk er omdrejningspunktet, når kulturhuset inviterer til temaaften torsdag den 5. september. Der er både film og koncert på programmet. Inden turbo-punkbandet Demerit fra Beijing trykker den af, varmes der op til koncerten med den prisvindende film ’Beijing Punk’, der er en fascinerende rejse ind i det skjulte, kinesiske punkmiljø. Filmen er med engelske undertekster.

Sykursus for kvinder | Fra 21. september Radiant Arcadia er en del af musikkollektivet Missing Voices, der flere gange før har besøgt Vollsmose. Som optakt til koncerten vil kollektivets leder, Annette Mellaoui, derfor holde et lille oplæg. Radiant Arcadia synger på hele ti forskellige sprog: Arabisk, tyrkisk, engelsk, yiddish, urdu, hebraisk, dansk, tysk, bulgarsk og romani. Gruppen er blandt andet leveringsdygtig i bulgarsk acapella, danske-arabiske vuggeviser, palæstinensisk folkemusik og meget, meget mere. Når Radiant Arcadia står på scenen, bliver der danset, jublet og grædt.

2

TID: Torsdag den 29. august STED: Vollsmose Kulturhus

Onsdag den 4. september starter et nyt sykursus, der løber over seks onsdage. Det er et kursus for kvinder, der ønsker at lære enkle syteknikker samt tegning og tilretning af mønstre. Du vil komme til at sy små og store tasker i forskellige materialer og også at sy tøj til dig selv eller dine børn. Har du særlige ønsker, er der mulighed for at få dem opfyldt. Der er symaskiner, men du kan også medbringe din egen.

Punkbandet Demerit leverer en blanding af ’street punk’ og metal i still med Motörhead og Iron Maiden med solide guitar riffs, masser af rå energi og tekster på engelsk med samfundskritiske undertoner. Demerit betragtes af mange som det kinesiske punk-miljøs flagskib. Dobbeltarrangementet koster 40 kroner i forsalg på kulturhusets hjemmeside - eller 50 kroner i døren.

TID: Torsdag den 5. september kl. 19.30 - 22.00 Sted: Vollsmose Kulturhus

Sogneaften: Minigolf | 4. september Næste sogneaften ved Aasum Menighedsråd og Beboerforening er onsdag den 4. september. Der er sogneaften ud af huset, hvor turen går til Fjordager IF’s nye attraktion, nemlig minigolf. Klubhuset i Seden er mødested klokken 19.00. Der er også mulighed for fællescykling fra Rytterskolen i Åsum klokken 18.30. Der er en intro til spillet, inden der dystes - hvorefter der er kaffe og kage. Arrangementet er gratis.

Underviser er Susanne Tryggedsson, og tilmelding er nødvendig. Ring til kulturhuset på tlf. 63 75 08 80. Kurset koster 450 kroner.

Tilmelding på mail til leneuglebjerg@ofir.dk eller sms til tlf. 22 82 82 88 senest den 25. august.

TID: Fra onsdag den 4. september kl. 09.30 - 12.30. STED: Vollsmose Kulturhus

TID: Onsdag den 4. september kl. 19.00. STED: Fjordager Stadion på Østbirkvej, Seden

026(581'(1 ELJƚůƆďŝsŽůůƐŵŽƐĞĨŽƌŚĞůĞĨĂŵŝůŝĞŶ

‡

sčůŐŵĞůůĞŵƌƵƚĞƌƉĊϱĞůůĞƌ ϭϬŬŵŽŐĞŶďƆƌŶĞƌƵƚĞƉĊϮŬŵ͘

‡

>ƆďŝŵĊůƟůůŝǀĞŵƵƐŝŬ͕ĚƵŌĞŶ ĂĨƐŶŽďƌƆĚ͕ĞƚŶŝƐŬŵĂĚŽŐŚŽƉƉĞͲ ďŽƌŐĨŽƌĚĞŵŝŶĚƐƚĞ͘E

   

!   #,,   

zĚĞƌůŝŐĞƌĞŝŶĨŽŽŐƟůŵĞůĚŝŶŐƉĊ ǁǁǁ͘ŚĐĂŵĂƌĂƚŚŽŶ͘ĚŬ ƵŶĚĞƌ͚DŽƐĞƌƵŶĚĞŶ͛͘

D^ dZdͳd / Z ^'EϮϳ͘h'h^ d<> ͘ϭϵ͘ϬϬ&Z ,͘ ͘ E   Z ^E^<K>E


22. august 2013â&#x20AC;&#x192; â&#x20AC;˘ â&#x20AC;&#x192; Vollsmose Avisen 112â&#x20AC;&#x192; â&#x20AC;˘ 11

Kom godt fra studiestart... Professionel teknologi, driftsikkerhed og lang levetid

Brugt stationĂŚr HP

LĂŚkker brugt Dell BĂŚrbar

En perfekt PC til mindre spil - Facebook - netbank osv.

s0# '(Z)NTEL0ROCESSOR

s0#MED vSKÂ?RMOGTASTATURMUS

s'"2!-

s)NTEL#ORE$UO'(ZPROCESSOR

s'"HARDDISKMED7IN

s'"2!- '"HARDISK

s/PEN/FlCEKLARTILBRUG

s+LARTILBRUGMED*AVA &LASH !NTIVIRUS

sMDRGARANTI

s/PEN/FlCEOG7INDOWS(OME sMĂ?NEDERSGARANTIPĂ?0#OGSKÂ?RM

Pris kun Kr. 1.300,-

Pris Kr. 1.300,-

I

SET PART

BEGRĂ&#x2020;N I SET PART BEGRĂ&#x2020;N I SET PART BEGRĂ&#x2020;N

MAX. 6 PAKKER PR. KUNDE PR. DAG

3 STK. MAX. 12 STK. PR. KUNDE PR. DAG

Danske Majskolber Kl. 1 Pr. stk. 3,33 v/køb af 3 stk.

E TH

I

SET PART

BEGRĂ&#x2020;N

PO WE KIC R K

Jensenâ&#x20AC;&#x2122;s Klassiske Spareribs m/Røgsmag 550 g Pr. kg 60,61

3 PAKKER

10.-

100.-

PR. STK.

5.-

MAX. 12 STK. PR. KUNDE PR. DAG

Blue Bear Energi Drik 25 cl Pr. ltr. 20,00 + Pant

EUROSPAR VOLLSMOSE Ă&#x2026;BNINGSTIDER: Man-Fre 9.00-19.00 Lør - Søn 9.00-18.00

Â&#x2039;Â?Â&#x2020;Â&#x2018;Â&#x2022;Â&#x2019;¤ Â&#x192;Â&#x2026;Â&#x2021;Â&#x201E;Â&#x2018;Â&#x2018;Â?

Â&#x2122;Â&#x2122;Â&#x2122;ǤÂ&#x2DC;Â&#x2018;Â&#x17D;Â&#x17D;Â&#x2022;Â?Â&#x2018;Â&#x2022;Â&#x2021;Â&#x2013;Â&#x2018;Â&#x201D;Â&#x2DC;ǤÂ&#x2020;Â?

Â&#x2021;Â?Â&#x2013;Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2022;¤Â&#x201E;Â?Â&#x2039;Â?Â&#x2030;Â&#x2022;Â&#x2013;Â&#x2039;Â&#x2020;Â&#x2021;Â&#x201D;ÇŚ Â&#x2DC;Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2020;Â&#x192;Â&#x2030;Â&#x2021;Â?Â&#x17D;ǤͳͲnjʹͲÇŚĂ&#x17E;Â&#x201D;Â&#x2020;Â&#x192;Â&#x2030;Ă&#x17E;Â?Â&#x2020;Â&#x192;Â&#x2030;Â?Â&#x17D;ǤͳͲnjͳͺ

Tilbuddene gÌlder fra torsdag den 22. august til og med søndag 25. august 2013 eller sü lÌnge lager haves.

Vollsmose Torv. Tlf. 23657605 www.webshop.stenkilde.net


12  •  Vollsmose Avisen 112  •  22. august 2013

EN VERDEN AF SMAG

Ful Medames Det skal du bruge 600 gr hestebønner 1 dl citronsaft 1 dl olivenolie 2 tsk spidskommen, stødt 4 fed hvidløg, knust 2 hårdkogte æg 1 dl bladpersille, finthakket Salt og peber til smag

Af Thomas Juhl Bruun OPSKRIFT: Uanset hvordan man vender og drejer det, er det, der sker i Egypten i denne tid, tragisk. Det ældgamle rige ved Nilens bred byggede gigantiske pyramider og monumenter, der stadig imponerer i dag, mens vi andre stadig boede i jordhytter og jagede dyr med stenøkser. Det er sådan, vi helst vil tænke på Egypten: Et land fyldt med kultur og historie. Lad os derfor denne gang vende blikket mod en ældgammel egyptisk ret, som nærmest er en nationalret: Ful Medames, der er lavet af hestebønner, og som efter sigende blev spist af faraoen selv. I dag er retten ’eksporteret’ til store dele af Mellemøsten, hvor den især spises som solidt morgenmåltid.

Serveres med Denne opskrift rækker til fire personer. Ful Medames serveres typisk med arabisk fladblød. Det kan købes i mange supermarkeder eller hos grønthandleren, hvis du ikke vil bage det selv. Det har godt af et minut på en brødrister.

Start med at sætte hestebønnerne i blød hele natten over - og skyl dem med vand inden brug. Put bønnerne i en tykbundet gryde og hæld vand over, så det dækker med et par centimeter. Bønnerne skal koge i cirka 2 timer, til de er møre. Hæld det meste af væden fra bønnerne og put dem i en

VIND BIOGRAF-BILLETTER Send kuponen til Vollsmose Avisen, Vollsmose Sekretariatet, Vollsmose Allé 10, 5240 Odense NØ - eller send løsningsordet samt navn, adresse og telefonnummer i en mail til vind@vollsmose.dk inden torsdag den 29. august. Så er du med i lodtrækningen. Sidste udgaves vinder blev: Lena Povlsen

skål. Her blandes bønnerne med citronsaft, olie, hvidløg og spidskommen. Rør godt rundt - bønnerne må gerne ’gå lidt i stykker’, dog uden at blive opløst. Smag til med salt og peber. Den færdige bønneblanding garneres med finthakket persille og hårdkogte æg skåret i både, inden retten afsluttes med en ekstra sjat olivenolie. Velbekomme!

Vollsmose Avisen nr. 112  

Vollsmoses lokale avis

Advertisement