Page 1

vollsmose.dk

VOLLSMOSEAVISEN Nummer 111 • 8. august 2013

Udgives af Vollsmose Sekretariatet

AMBASSADØRER I USA

SOMALISK FEST

Mohamed og Abdulkadir skal på et års udvekslingsophold

Nationaldag blev fejret på Vollsmose Torv

Side 4-5

Side 6-7

FERIE ER FANTASTISK, NÅR VEJRET ER GODT, OG ‘HJUL I MOSEN’ RULLER UD I BYDELEN

Side 4-5

Sommersjov Foto: William Hansen

- Det går helt galt, det dér, var min første tanke. Min anden tanke var at få dem stoppet. Og min tredje tanke var tvivl. For skal man ringe til politiet? 

LÆS OGSÅ OM: 

Leder side 2

Massedød i søen Side 3 • Ny portal om børneliv Side 6-7 • Indsamling til Kosovo Side 7

Sidste punktum efter skuddrama Næsten et år efter det dramatiske opgør ved eid-festen i Vollsmose, der endte i stormløb på OUH, har sidste mand nu været i retten. En 18-årig mand er blevet dømt for sin rolle i begivenhederne. Til gengæld bliver det aldrig opklaret, hvem der affyrede skud ved tivoli.

Af Thomas Juhl Bruun BANDEOPGØR: Natten mellem den 21. og 22. august sidste år vil blive husket i Vollsmose. Her brød volden ud i lys lue, da to kriminelle grupperinger stødte sammen på Ppladsen ved Vollsmose Torv – samtidig med at hundred-

vis af fredelige familiemennesker fejrede den muslimske eid-højtid i tivoli lige ved siden af. Der opstod tumult og skyderi, og en hårdt såret mand måtte evakueres under politibeskyttelse. Kort tid efter blev OUH’s skadestue, hvor offeret var blevet bragt ind, angrebet af en større gruppe

vrede, unge mænd. Nu, næsten et år senere, bliver det sidste punktum sat efter den dramatiske nat.

Seks måneders fængsel En 18-årig mand blev onsdag i sidste uge dømt for sin rolle i begivenhederne. Han var med i den gruppe, der angreb politiet med sten og flasker, da betjente ankom til skuddramaet i Vollsmose. Det takserede byretten til seks måneders fængsel. Hvis den nu 19-årige mand vælger ikke at anke sin dom, kommer der ikke til at falde flere domme. I juni opgav Statsadvoka-

- Problemet i sagen er, at vi ikke havde andre beviser end parternes egne forklaringer. Og de strittede i alle mulige retninger. Og da der ikke var andet, så var der ganske enkelt ikke nogen sag. ten i Viborg nemlig at rejse tiltale mod to mænd på 20 og 26 år, der var mistænkt for at affyre skud og bruge kniv ved opgøret. Det har ikke væ-

ret muligt at bevise endeligt, hvem der gjorde hvad i de dramatiske minutter.

Mangler endeligt bevis - Problemet i sagen er, at vi ikke havde andre beviser end parternes egne forklaringer. Og de strittede i alle mulige retninger. Og da der ikke var andet, så var der ganske enkelt ikke nogen sag, forklarer Kirsten Flummer, anklager ved Anklagemyndigheden på Fyn, over for Fyens Stiftstidende. To 20-årige mænd er blevet dømt for at forhindre politiets arbejde, samt hærværk

mod politibiler og stenkast mod betjente. Derudover er en 35-årig mand blevet dømt for at sparke til skudofferet, mens der blev ydet førstehjælp til ham. Han har anket sin dom. For angrebet på OUH blev de to 20-årige samt endnu en 27-årig mand dømt for at trænge ind på sygehuset og at have truet personalet med køller. Der har siden været afholdt et såkaldt konfliktråd mellem den 27-årige og en sygeplejerske fra OUH, som blev vist på TV 2. Læs om eid-festen i år på side 6 og 10 i avisen


2  •  Vollsmose Avisen 111  •  8. august 2013

VOLLSMOSEAVISEN Thomas Juhl Bruun Redaktør for Vollsmose Avisen tjbr@vollsmose.dk Tlf. 21 17 83 15

Michael Gravesen Chef for Vollsmose 2020 (ansvarshavende) mig@vollsmose.dk

Borgerbidrag i denne udgave John Bonde William Hansen Jørgen Gregersen Martin Andersen Dahir Jama Roobleh Kenneth Kongensgaard Jan Bramsen BILLEDET FORTÆLLER: Det hele er pludseligt blevet mere åbent og overskueligt i Lærkeparken, efter at en bulldozer tog fat

Bliv borgerjournalist for avisen Vollsmose Avisen vil medvirke til at gøre Vollsmose til et endnu bedre sted at bo og leve. Avisen er beboernes avis - både som kilde til oplysning og som et medie, hvor borgerne selv kan bidrage aktivt med ideer, med at skrive eller med at tage billeder. Har du lyst til at skrive eller fotografere? Har du lyst til at være med på holdet? Eller har du bare en idé til en historie, som du mener, avisen bør tage op? Så er du meget velkommen til at kontakte redaktionen eller kigge forbi Vollsmose Sekretariatet til en snak.

på bevoksningen i juni. Det vækkede en tidlig morgen borgerfotograf Jørgen Gregersen, der skyndte sig at tage et par billeder. Det lidt voldsomme indgreb over for det grønne er en udløber af den såkaldte ’tryghedsvandring’, som Lærkeparkens bestyrelse arrangerede i foråret 2012. Målet med den var at finde steder, hvor man med en indsats kan skabe mere tryghed for beboerne i området. Og buskadset på skråningerne havde vokset sig så højt, at det var blevet et velegnet sted at krybe i skjul, hvis man ikke har rent mel i posen. Derfor er buskene nu blevet fjernet. Et andet forslag efter tryghedsvandringen går ud på at skabe mere spændende opholdsarealer mellem blokkene, så de kan trække flere mennesker ud i gademiljøet. Foto: Jørgen Gregersen, borgerfotograf

LEDER

Lidt for spændende strandtur VEJRET HAR DENNE sommer bidraget til at forgylde den

Indlevering af materiale Alle er velkomne til at komme med artikler og indlæg til avisen. Materiale sendes til Vollsmose Avisen, Vollsmose Sekretariatet, Vollsmose Allé 10, 5240 Odense NØ – eller på mail til avis@vollsmose.dk. Redaktionen forbeholder sig ret til at redigere i alt indsendt materiale.

Kommende aviser og deadlines Har du et arrangement eller en artikel, der skal med i avisen, kan du se de aktuelle deadlines herunder. Bemærk dog, at jo tidligere du indleverer materiale, jo større er muligheden for at få det med i avisen. Kontakt venligst redaktør Thomas Juhl Bruun, tlf. 21 17 83 15, hvis du har spørgsmål. Udgivelsesdato: Torsdag den 22. august Deadline: Torsdag den 15. august Udgivelsesdato: Torsdag den 5. september Deadline: Torsdag den 29. august Redigering og layout: Thomas Juhl Bruun Tryk: Grafisk Produktion Odense Oplag: 14.500 Distribution: Post Danmark

Hvis du ikke får din avis Vollsmose Avisen husstandsomdeles gratis. Hvis den mod forventning skulle udeblive, bedes du kontakte Post Danmarks kundeservice på tlf. 80 20 70 30.

danske turisme og de mange, der har valgt at holde ferie her i landet. Usædvanligt solrigt og varmt har det været, og det har bragt smilene frem på manges læber. Også hos mig, der af flere årsager tilbragte mine to uger i Danmark. Men mit smil stivnede brat én af de dage, hvor heden slørede landskabet med varmebølger og ledte en lind strøm af biler mod stranden. For mit vedkommende Kerteminde Nordstrand. For efter en skøn dag på stranden kørte jeg tilbage mod Odense i en lang kolonne af biler fra stranden. Alle lå med cirka 80 kilometer i timen, og hvis man ønskede at køre hurtigere, var det bare ærgerligt. For det er svært at overhale sig ud af en kolonne, hvor trafikken er tæt. Man kommer så at sige ingen vegne.

MEN INTET ER UMULIGT for den, som bærer viljen i hjertet, siges det. Og pludseligt blev jeg bragt ud af min sommerstemning, da jeg ved ét af de store lyskryds inden Vollsmose blev overhalet indenom. Og Udenom. På samme tid. De to biler fortsatte ufortrødent ud i en venstresvingsbane for rødt lys, kørte fra den ind i den bane, der kører ligeud – stadig for rødt – og forsvandt. Det går helt galt, det dér, var min første tanke. Min anden tanke var at få dem stoppet. Og min tredje tanke var tvivl. For skal man ringe til politiet?

MAN MÅ JO IKKE ringe op når man kører bil. Så min umiddelbare tanke var, at skulle det nok passe, at jeg fik en bøde på 1000 kroner for at tale i mobil under kørslen. Så kan man jo holde ind, men minutterne gik, og bilerne var væk. Jeg havde

Af Michael Gravesen

- Pludseligt blev jeg bragt ud af min sommerstemning, da jeg ved ét af de store lyskryds inden Vollsmose blev overhalet indenom. Og Udenom. På samme tid. De to biler fortsatte ufortrødent ud i en venstresvingsbane for rødt lys. dog set, hvad retning de kørte. Men jeg endte alligevel med ikke at ringe. Og fortrød, da jeg i frokostpausen kunne høre, at jeg ikke var den eneste, der havde haft den type oplevelse på Kertemindevej. En snak med den lokale ordensmagt bød på følgende råd: Hvis kørslen er til fare for andre, så skal politiet kontaktes. Man skal sikre sig registreringsnummeret (hvis man kan nå det) og kørselsretningen – og så ringe 114.

VI HAR ALLE VORES måde at fortolke færdselsloven på. Nogle smutter over for rødt på cykel, når de en sen nat kommer til et helt tomt kryds. Andre træder godt på speederen, når motorvejen mod Esbjerg minder mere om en korridoraftale på Christiansborg end et reelt behov, fordi der er ti minutter mellem hver bil. Men når man overlegent vælger at lege med folks liv på denne måde, så ser jeg rødt. Det er så meningsløst, at der ikke findes ord for det. Næste gang ringer jeg. Gør du?


NYT FRA VOLLSMOSE

8. august 2013  •   Vollsmose Avisen 111  • 3

Se flere nyheder på www.vollsmose.dk

Iltsvind var skyld i fiskedød Det var med stor sandsynlighed iltsvind på grund af varmen, der midt i juli dræbte tusindvis af fisk i søerne i Vollsmose.

Af Helle Fjord NATUR: Det satte et alarmberedskab i gang hos Park og Natur i Odense Kommune, da tusinder af fisk i søen bag Bøgeparken pludseligt vendte bugen i vejret og sendte en fæl stank ud i området midt i juli. Massedøden har fået Odense Kommune til at tage prøver i søen for at få konstateret, hvad der har taget livet af de mange fisk. På grund af ferie, har resultaterne været længe undervejs, og der mangler stadig nogle prøver. Men foreløbige resultater viser, at fiskene er døde af iltsvind. De prøver, der blev taget, målte søens temperatur, iltoptaget og ph-værdien, og så blev der yderligere testet for ammoniak, som kan være en konsekvens af udefra kommende forurening. For ek-

Kønt eller vellugtende var det ikke, da tusindvis af fisk vendte bugen i vejret i sommervarmen. Foto: Nurhayat Köycü og Camelia Voicu

sempel et brud på en kloakledning. Sidstnævnte er endnu ikke kommet, men det er resultaterne af ilt, temperatur og ph-værdi. De viser, at det er varmen, der i denne omgang er den store synder, fortæller biolog i Odense Kommune Anders Christensen.

- Ilt- og ph-værdierne er reduceret væsentligt, og det betyder, at ilt-tilgængeligheden i søen har været reduceret. Samtidig har fiskenes adfærd bekræftet, at iltsvind ser ud til at være årsagen til de mange døde fisk, fortæller Anders Christensen og fortsætter: - Søen er en lille, næringsrig sø med mange fugle, fisk

og masser af alger. Og når den tykke masse af alger dør, går nedbrydningen for alvor i gang, og det skaber en særdeles iltfattig situation.

Vil ikke stresse overlevere Søen op mod Birkeparken er tilsyneladende ikke ramt. Det kan være, fordi den er dybere.

Dermed bliver temperaturerne ved bunden ikke så høje. En situation som den, der er opstået i søen, er relativt sjælden. Derfor går man fra kommunens side ikke ind og laver forebyggende oprensninger. Når skaden først er sket, gælder det om at være varsom, og en oprensning af

søen i sommervarmen vil med stor sandsynlighed stresse de resterende fisk. - Men det ser ud til, at vi snart skal se på en oprensning af søen, når varmen er taget lidt af, og forholdene er tættere på det normale, fortæller Anders Christensen. De sidste prøveresultater forventes i hus snarest.

Masser af 10- og 12-taller på Rising Ungdomsskole Af Thomas Juhl Bruun

- Det er bedre end tidligere år, og nogle har virkelig knoklet og været seriøse. De fortjener ros.

CAMP U: De skriftlige og mundtlige eksaminer for 10. klasserne på Rising Ungdomsskole er overstået. Og de gik over al forventning. Hele 55 gange blev der givet 10- og 12-taller i fagene dansk, engelsk og matematik, da de 32 elever i den almindelige 10. klasse var til eksamen. Og i den anden 10. klasse, der består af elever, som er kommet sent til landet, blev snittet i dansk og engelsk over 10, fortæller afdelingsleder Jørgen Nielsen fra Rising Ungdomsskole. - De otte, der er blevet færdige i år, kommer fra Afghanistan, Polen, Syrien, Rumænien og Congo. Der blev kun givet et enkelt 7-tal som den laveste karakter, siger Jørgen Nielsen og fortsætter: - Det er bedre end tidligere år. Nogle har virkelig

10. klasserne på Rising Ungdomsskole har haft en forrygende eksamen. Medvirkende har været et godt læringsmiljø, hvor eleverne føler sig trygge. Foto: Martin Andersen

knoklet og været seriøse. De fortjener ros. De flotte resultater er udtryk for, at der

er nogle, der har rykket sig rigtig meget. Og det viser, at det nytter noget at gøre en

ekstra indsats. Man kan godt få en god eksamen, hvis man gerne vil.

Rising Ungdomsskole, der holder til på Camp U, har specialiseret sig i at skabe gode rammer for elever med en anden sprogbaggrund. Herunder altså også elever, som kun har været i landet i kort tid, og som derfor taler et begrænset dansk. - Vi har mange års erfaring i at undervise i dansk som andetsprog. Men jeg synes også, at vi er gode til at få skabt et miljø, hvor de unge føler sig trygge og godt tilpas. Samtidig med at vi skaber et læringsmiljø, som er seriøst, siger Jørgen Nielsen. Det gode ungemiljø hand-

ler blandt andet om skabe et netværk for de unge. Mange bor alene, måske endda alene i Danmark uden familie. Det kræver særlig støtte. For eksempel til at ’huske’ at komme i skole til tiden eller til at dyrke sunde interesser i fritiden. Rising Ungdomsskole har en lektiecafé om eftermiddagen, drevet af pensionister, som især pigerne bruger som socialt mødested. Ligesom skolen kan trække på mange forskellige faggrupper og sprog blandt personalet og naboerne på Camp U. - De ting til sammen gør, at eleverne både føler sig godt tilpas, men også får lavet noget. Der skal hårdt arbejde til, hvis man for eksempel kun har gået to år i skole i det land, man kommer fra, og kun været i Danmark i firefem år. Det er sgu flot, slutter Jørgen Nielsen.


4  •  Vollsmose Avisen 111  •  8. august 2013

Pluk fra vollsmose.dk Læs den fulde version af historierne - og meget mere - på www.vollsmose.dk

Så blev det atter ’H

Politiet efterlyser tre for grov vold

Biblioteket holder lukket 31. JULI: Alle bibliotekets materialer skal have indsat en elektronisk chip, som skal lette registreringen og erstatte de gamle stregkoder. Derfor holder Vollsmose Bibliotek lukket i uge 34 og 35, fra den 19. august til 2. september. Alle bibliotekerne i Odense Kommune deltager i den store operation, hvor næsten en million bøger og andre materialer skal have sat en chip ind. Det gøres dog på forskellige tidspunkter i løbet af sommeren. Det er kun bibliotekerne i Tarup og Dalum, der holder lukket samtidig med Vollsmose Bibliotek. Man kan altså få stillet sin læselyst på bibliotekerne i Holluf-Pile, Højby og Bolbro samt på Hovedbiblioteket i Banegårdscentret. tjbr

‘Dovne Robert ødelægger meget’ 26. JULI: I løbet af sommeren tager P1-vært Dorte Krogsgaard sig god tid til en snak med personligheder, der på en eller anden måde har en betydning for os. Hun var også i Vollsmose, hvor det var Pernille Skipper fra Enhedslisten, der blev interviewet. Rammerne var uformelle, og der var lagt op til, at centerets gæster og områdets beboere kunne byde ind i debatten. Og det gjorde de, efterhånden som interviewet skred frem på restaurant Silas Hjørne. Emnerne spændte fra skattelettelser, over fordeling af ressourcer til hvorfor Pernille Skipper har valgt Enhedslisten som parti. Men da talen faldt på ’Dovne Robert’, blev stregen trukket. Han er skrækkelig, lød budskabet.  hefl

Afbrændingsforbud i Odense 22. JULI: De mange dages varme har tørret landskabet ud, og det har fået Odense Brandvæsen til at udstede afbrændingsforbud. Forbuddet gælder hele Odense fra mandag den 22. juli, og indtil det ophæves af beredskabsmyndigheden. Hvis man har inviteret naboen på grill, er der ingen grund til panik, da brug af grill og etablerede bålsteder fortsat er tilladt – dog kun under omhyggeligt opsyn.Til gengæld er alle former for afbrænding forbudt, herunder brug af engangsgrill eller ukrudtsbrænder. Hvis man bryder forbuddet kan det gå hen og blive en dyr omgang. Bøderne ligger som minimum mellem 2.000 og 5.000 kroner, oplyser beredskabsinspektør Yarl Olsen. hefl

Find Vollsmose Avisen på facebook og ‘synes godt om’ - så holder vi dig opdateret på nyheder, konkurrencer, arrangementer og debat om bydelen

Foto: William Hansen, borgerfotograf SOMMERSJOV: Gennem efterhånden en del år har ’Hjul i Mosen’ været en tilbagevendende tradition i Vollsmose. Bag det lidt kryptiske navn gemmer sig en ’karavane’, der rykker rundt i hele bydelen hen over sommerferien – med leg, spil og aktiviteter for kvarterets børn. Det er Klub U, der før hed Klub Ragnarok, som arrangerer Hjul i Mosen. Legekaravanen har blandt andet slået lejr ved Diamanten. Men tilbage i midten af juli var det Fyrreparken, der lagde græs til aktiviteterne. Her kom borgerfotograf William Hansen forbi med sit kamera – og skød billederne her på siden… tjbr

PÅ NETTET Der er flere af William Hansens billeder fra ’Hjul i Mosen’ på www.vollsmose.dk

‘Vi vil være gode repræsentan Mohamed Ali og Abdulkadir Ibrahim fra H.C. Andersen Skolen tager i slutningen af måneden til USA, hvor de skal repræsentere Danmark og opleve USA.

Foto: Thomas Juhl Bruun

31. JULI: Fyns Politi efterlyser tre personer, som mistænkes for at stå bag et groft overfald på Bøgetorvet sidste fredag. Her blev en 38-årig mand angrebet med slag og spark og snittet med en kniv. Fem personer er allerede anholdt i sagen. Men Fyns Politi efterlyser 32-årige Houssam Daabas, 35-årige Racan Mansoor og 22-årige Hamdan Mahmoud Mohammad. Har man oplysninger om personerne, bedes man kontakte Fyns Politi på telefon 114.

Af Helle Fjord UDVEKSLING: Youth For Understanding, YFU, hedder den organisation, der har udvalgt de to drenge til et stipendium fra den amerikanske ambassade – det såkaldte American Diversity Scholarship. Drengene skal bo hos en amerikansk familie og gå i

amerikansk high school i et år - og i det hele taget leve som enhver amerikansk ung. Begge drenge kommer fra hjem, hvor der er mange sø-

skende og tætte familiebånd. - For mig bliver det en stor udfordring at være helt alene i et stort land, væk fra både familie og venner, siger Mo-

hamed Ali, der i et år skal bytte sine fem søskende ud med amerikanske søskende. - Vi har nogle andre værdier i Danmark end i USA,

Sommeren har været sløv for b Af Niels Just Rasmussen VOLLSMOSE TORV: Som noget særligt falder den muslimske fastemåned, ramadanen, i år sammen med sommerferieperioden. Det har kunnet mærkes i det lokale indkøbscenter, Vollsmose Torv. Der har været færre besøgende, og omsætningen er faldet i flere forretninger. Det har for eksempel væ-

ret tilfældet i supermarkedet Eurospar, fortæller butikschef Steven Hansen. - Jeg vil tro, at vi har haft et fald i omsætningen på 5-10 procent. Folk udviser et andet adfærdsmønster under ramadanen. De handler senere på dagen, og de efterspørger andre varer - og køber simpelthen ikke så meget, siger Steven Hansen. Det er et mønster, som

ikke kommer bag på centerchef Søren Dollerup.

Satser på ramadanen - Når flertallet af beboerne i Vollsmose er muslimer, og de fleste butikker på Vollsmose Torv er fødevarebutikker og restauranter, er det klart, at der er et mindre flow i centret under ramadanen, siger han.

Søren Dollerup kan helt konkret aflæse et fald i centrets besøgstal i det tidsrum, hvor ramadanen i år finder sted, i ugerne 28-31. - Men der er ingen grund til panik. Vi må bare tilpasse os, lyder det fra Søren Dollerup. Det er lige præcis, hvad Eurospar gør. - Vi sørger for at have de varer på hylderne, som kun-


8. august 2013  •   Vollsmose Avisen 111  • 5

’Hjul i Mosen’

SØNDAGSDIGT

Gammel kærlighed ruster ikke Den første gang jeg så dig, var en sommerdag Og du faldt omgående i min smag Ved første blik var der en slags kærlighed Da jeg hen mod dig i varmen stred Din kontur lyste op i mod solen Som det blanke hav ud for molen Du strakte glad dine arme ud Som en altomfavnende gud Jeg kunne høre din puls pulsere Og ville bare høre meget mere Jeg følte dine hede ånde som forfriskende regn

nter for Danmark’ og derfor er det vigtigt, at vi indretter os efter den amerikanske kultur, siger Abdulkadir Ibrahim og slår fast, at det helt sikkert vil være en evne, som vil han vil få gavn af senere i livet.

Slog benene væk Alle, der skal til USA med YFU, skal igennem en optagelsesprocedure, hvor de kommer til et interview og bliver sprogtestet. - Vores interviewere mærker efter, om den rette motivation er til stede, om de unge har realistiske forventninger, om de ved, hvad de går ind til, og om de har den modenhed, det kræver. For

det kræver meget af en 16årig at komme ind i en fremmed kultur og familie og indordne sig et helt år, forklarer koordinator Anne Nørby Petersen fra YFU. Efter en snak med de forskellige ansøgere var der dog ikke tvivl om, hvem der skulle sendes af sted med alt betalt fra den amerikanske ambassade i Danmark. - De to slog fuldstændigt benene væk under vores interviewere, og der var ingen tvivl om, at det var et godt valg, konstaterer Anne Nørby Petersen. På spørgsmålet om, hvad de kan bidrage med på deres udvekslingsophold, blænder Abdulkadir op i et smil:

- Vi kan bidrage ved at være positive hele tiden, smiler han og overbeviser fuldstændigt, mens Mohammed supplerer: - Og ved at være en god repræsentant for Danmark med en god energi.

Vil spille fodbold Begge drenge har somaliske rødder, men føler sig mere ’som danskere’. Og de ved godt, at der vil være situationer, som bliver svære i året, der venter: - De unge bliver ofte betragtet som børn i USA og har slet ikke samme frihed som vi har, siger Mohamed, der brænder for at spille fod-

Da jeg gladeligt modtog dit allerførste kærtegn For mig åbnede du en verden så ny bold og gerne vil bruge sine evner på banen i USA. Han fortsætter drømmende: - Det kunne være fantastisk at blive udvalgt til at spille for et amerikansk collegehold og derved kunne fortsætte i college i USA. Der er dog en plan B. - Hvis ikke jeg ender som professionel fodboldspiller, så vil jeg til militæret, og jeg vil også gerne uddanne mig til journalist, siger Mohamed. Foreløbigt har de to Vollsmose-drenge et års udveksling- og udvikling foran sig. Mohamed skal til en stat i det vestlige USA, mens Abdulkadir skal til staterne i nord-midt-vest.

At jeg følte mig forlegen og sky Du var trods alt endnu en fremmed Alligevel var der noget, som jeg fornemmed’ Jeg havde en fornemmelse af samhørelse Da du stod der i al din forførelse Oh ja, jeg lod mig villigt forføre På advarsler ville jeg ikke høre Hvilket samliv har ikke én eller flere nedture Hvor forholdet ind i mellem kan skurre Du førte mig ind i et liv fuld af variationer Med sejre, nederlag, lykke og frustrationer Det er nu rigtig mange somre og vintre siden

butikker på Torvet - Når flertallet af beboerne i Vollsmose er muslimer, og de fleste butikker på Vollsmose Torv er fødevarebutikker og restauranter, er det klart, at der er et mindre flow i centret under ramadanen.

derne specielt efterspørger under ramadanen. Blandt andet bestemte typer af yoghurt, og så henter vi faldet i omsætningen under ramadanen ind resten af året, fortæller butikschef i Eurospar Steven Hansen.

Forbrugsfest i vente Det er dog ikke alle forretninger, der har kunnet mærke et

fald i omsætningen på grund af sommerferien og ramadanen. Således lyder der optimistiske toner fra indehaveren af Stenkilde IT, Tonny Stenkilde. - Selvfølgelig har jeg kunnet iagttage mindre liv i centret end normalt. Men ser jeg på omsætningen i min forretning, er den ikke faldet. For når en computer går i

Vi har været sammen og adskilt en del af tiden Men om jeg bruger den ene eller anden glose stykker, skal den repareres. Uanset om det er sommerferie og ramadan, forklarer han. Det lysner dog formentlig igen nu for de lokale butikker, der har været ramt. Afslutningen på ramadanen bliver fejret med eid-højtiden hen over de kommende dage, hvor muslimske familier traditionelt bruger mange penge på mad og fornøjelser.

Så vil du altid være i mit hjerte, Vollsmose

Af John Bonde, borgerjournalist og søndagsdigter


6  â€˘â€ƒ Vollsmose Avisen 111  â€˘â€ƒ 8. august 2013

Somaliere festede p Indtil det gik galt natten mellem den 21. og 22. august sidste ür, var eid-tivoliet ramme for en festlig afslutning pü ramadanen for alle børn i Vollsmose. Foto: William Hansen, borgerfotograf

Politichef: Tivoli er en fest, ikke en trussel Af Thomas Juhl Bruun Der bliver ikke tale om skÌrpet opmÌrksomhed fra politiets side, nür der igen i nÌste uge er eid-fest med omrejsende tivoli i Vollsmose. Det slür chefpolitiinspektør John Jacobsen fast over for Fyens Stiftstidende. Heller ikke selvom sidste ürs tivoli-fest endte i en voldsom konflikt, som skabte overskrifter i landsdÌkkende medier i flere uger. Bandemedlemmer gik løs pü hinanden med vüben, hvilket skabte panik i tivoliet og efterfølgende dramatik pü OUH. - Selve eid-festen er for os helt uproblematisk. Det, der skete sidste ür, kunne vÌre sket hvor som helst, fordi det var en personlig affÌre, siger John Jacobsen til Fyens Stiftstidende og

fortsÌtter: - Eid-festen betragter vi som en festlig afslutning pü ramadanen, og den udgør ikke nogen sÌrlig trussel, vi skal afsÌtte ekstra mandskab til. Det ville vÌre rigtig synd for arrangørerne, hvis festen skulle fü det image, at der sker skyderi og ballade.

Fredelig fest i mange ür Vollsmose har i mange ür efterhünden haft besøg af tivoli, nür de lokale muslimer runder ramadan-müneden af med fest og familiehygge. Der er ikke tidligere sket episoder som den, der skete sidste ür. Tivoliet übner igen torsdag den 8. august, nür fastemüneden slutter. Karruseller, tombolaer og radiobiler er übne for alle under hele eid-højtiden.

6NDOGXKDYHNÂĄUHNRUW LHQIDUW" 6nULQJWLO $OPDVÂ?.ÂĄUHVNROH L%ÂĄJHSDUNHQVWPI 7HRULSnGDQVN 

7HRULSnDUDELVN 

Foto: William Hansen, borgerfotograf NATIONALDAG: Den 1. juli er Somalias nationaldag. Somaliere over hele verden fejrer datoen, hvor hjemlandet blev en selvstÌndig nation - efter at have vÌret en del af det britiske imperium. Ogsü i Vollsmose blev dagen markeret pü behørig vis. Med somalisk dans, musik, kager og andre delikatesser pü Vollsmose Torv. Og masser af lyseblüt. Du kan se nogle af borgerfotograf William Hansens billeder fra festen her pü siden - og flere pü nettet.

PĂ… NETTET William Hansens billeder fra festen pĂĽ Vollsmose Torv findes pĂĽ www.vollsmose.dk

Den glemte fortĂŚlling om l For mange forĂŚldre vĂŚlger Vollsmoses skoler fra, mener de lokale ledere. Derfor skal en ny hjemmeside fortĂŚlle om, hvad det er, man vĂŚlger fra, nĂĽr man vĂŚlger en skole uden for bydelen til.

Af Thomas Juhl Bruun NY HJEMMESIDE: De lokale daginstitutioner og folkeskoler i Vollsmose har noget helt sÌrligt at byde pü. IsÌr nür det gÌlder det faglige arbejde med to-sprogede børn. Südan lyder budskabet pü en ny hjemmeside, som skal fortÌlle, hvad man risikerer at vÌlge fra, hvis man vÌlger at sende sit barn i skole uden for bydelen. Det handler om vÌrdier, kompetencer og faglig tilgang til børnene. - For mange forÌldre vÌlger skolerne i Vollsmose fra.

Vi har en idÊ om, at de reelt ikke ved, at de sü ogsü vÌlger ekspertisen fra. Vi har en stor viden og indsigt i omrüdet, og vi forstür at arbejdet med to-sprogede børn og udnytte den to-kulturelle bagage, som børn kommer med. Vi har kort sagt vÌrktøjskassen til at give to-sprogede børn den allerbedst mulige undervisning, siger Anna Vadgaard, der er skoleleder pü H.C. Andersen Skolen: - Sü det er lidt synd at vÌlge dÊt fra, fordi man müske tror, der grÌsset pü anden side af Ejbygade er grønnere.

Positiv tilgang til elever Hendes kollega pü Abildgürdskolen, Allan Feldskou, har samme budskab til de lokale børneforÌldre. - Vi synes jo, at vi har et godt skoletilbud. Nür først vi har muligheden for at snakke med forÌldrene om, hvad vi kan, sü er vores erfa-

FAKTA OM HJEMMESIDEN Den ny hjemmeside ligger som et undersite pü vollsmose.dk. Pü hjemmesiden finder man information om de to lokale folkeskoler og daginstitutioner, der er knyttet til dem. Samtidig er der guide til fritidstilbud, sundhedspleje og ungdomsuddannelser. Der er desuden nyttige links til Odense Kommunes børnepolitik, ForÌldreintra og indskrivning til skoler og institutioner. Hjemmesiden er stadig under opbygning. Pü sigt er det meningen, at den skal fungere som portal for alle sider af børnelivet i Vollsmose, sü den kan fungere som guide for børn og forÌldre. For eksempel med links til Børnetelefonen, Børnerüdet, Børns Vilkür og sü videre.

ring faktisk, at mange vÌlger Ên af de lokale folkeskoler, forklarer Allan Feldskou og fortsÌtter: - Vi har nogle dygtige medarbejdere, som er uddannet i dansk som andetsprog. LÌrere og pÌdagoger pü de to skoler har desuden ofte en anden tilgang til eleverne, som er mere positiv og üben og med en større grad af tillid til, at

man, selvom man kommer med en svÌr baggrund og har problemer at slüs med, godt kan klare sig i skolen og gøre en god indsats. Derudover slür büde daginstitutioner og skoler pü tilgangen til samarbejdet med forÌldrene som et punkt, hvor de lokale skiller sig ud fra resten af byen. Det byder pü sÌrlige ud-


8. august 2013  •   Vollsmose Avisen 111  • 7

på Torvet

Lidt er meget i Kosovo Med hjertet på rette sted og en ånd, der kan åbne en hvilken som helst dør, har en gruppe studerende samlet ind til Kosovo. Det er gået over al forventning.

Tekst og foto: Helle Fjord INDSAMLING: Hvis man søger på ’the

lokale skoler fordringer, når forældrene kommer fra en anden sproglig og kulturel baggrund end den danske. Kodeordene her er ’øjenhøjde’ og ’respekt’, og tiltag som eksempelvis forældrecafeer er med til at inddrage forældrene i deres børns dagligdag. - Det vil give rigtig god mening, hvis det arbejde, vi laver på dagtilbudsområdet, bliver leveret over i de skoler, der ligger nærmest. Det giver også god mening for barnet, fordi de bliver i noget genkendeligt, som skaber tryghed. Det er noget af det, man vælger fra, når man vælger skolerne i Vollsmose fra, siger leder af Institution Abildgård Aase Jensen fast.

nene, som folkeskolerne har. Alligevel arbejder de også målrettet på at fortælle forældrene i bydelen, hvad de har at byde på. For eksempel har Børneinstitution HCA, der dækker over i alt seks børnehuse i tilknytning til H.C. Andersen Skolen, netop oprettet en særlig vuggestuegruppe med 11 pladser i Fyrreparken. - Der er en gruppe af de helt små 0-3-årige børn, som af den ene eller anden grund har takket nej til et dagtilbud. Vi går med den nye vuggestuegruppe målrettet ud for at få fat i den gruppe børn, så vi lave en god sproglig indsats så tidligt som muligt, slutter Brian Juul Hansen, der er leder af Institution HCA.

Tidlig sproglig indsats Det er især, når børnene når skolealderen, at de begynder at ’sive ud’ af Vollsmose. Derfor har de lokale vuggestuer og børnehaver ikke samme problem med at fastholde bør-

PÅ NETTET Den ny hjemmeside findes under ’Børn & Forældre’ på

www.vollsmose.dk

25 most miserable countries’ på Google, dukker en liste op med lande, hvor den daglige overlevelse er en kamp for størstedelen af befolkningen. Nummer ni på denne liste er Kosovo – som også betragtes som det fattigste land i Europa. Med en arbejdsløshed på 45 procent og en månedlig indkomst på 450 kroner for mange familier er der hårdt brug for en håndsrækning. Og det får landsbyen Krusha i Kosovo til september, når ni unge studerende, næsten alle med rødder i Kosovo, afleverer et halvt års indsamlede ting. Irena Krasniqi er en af de ni, og for hende er behovet tydeligt, når hun besøger det land, hendes forældre var nød til at forlade i sin tid. - Når man rejser derned og ser, at der er nogen, der ikke har noget, virker det lidt dårligt at brokke sig over ens egen SU. Det giver en helt anden fornemmelse af fattigdommen, når man

er dernede, siger Irena Krasniqi. De unge tog initiativ til indsamlingen i marts måned, og siden er det strømmet ind med bidrag fra både private og firmaer. Indsamlingen foregår flere steder i landet. Her i Odense kan tingene afleveres på Vollsmose Torv, i butik B62, på alle hverdage. - Der er kommet cirka 3,5 tons. Der er tøj, legetøj, skolesager og så videre, fortæller Irena Krasniqi. Faktisk er der kommet så meget ind, at det har været nødvendigt at flytte lageret til et større lokale, som Vollsmose Torv har stillet til rådighed.

Vil selv aflevere indsamlede ting Indsamlerne tager ikke imod penge. Men initiativtagerne vil selv aflevere tingene og søger derfor sponsorater til transporten. - Det er vigtigt for os at se, hvem vi giver tingene til, og sørge for, at det kommer i de rigtige hænder. Der er tidligere eksempler på, at velgørende formål er blevet misbrugt, og det vil vi

sikre os ikke sker med de mange gode ting, som folk har givet os, fortæller Irena Krasniqi og fortsætter: - Vi har lavet en aftale med KFOR (Kosovos fredsbevarende enhed under NATO, red.) i Kosovo, som sikrer os transport, når vi først er i Kosovo. Holstebro Nødhjælp har trådt til i forhold til at få transporteret de mange ton ned til Kosovo. Og i det hele taget har mange firmaer hjulpet. Enten med at tilbyde plads, donere flyttekasser til transporten eller ved at give bidrag til selve indsamlingen. Også medierne har vist stor interesse. Således har Irena Krasniqi været i fjernsynet på flere albanske tv-stationer for at fortælle om indsamlingen, og albansk KTV laver en dokumentar om projektet. Deadline for indlevering er 1. september 2013. Hvis man har ting, man gerne vil give til indsamlingen, bedes man kontakte Irena Krasniqi på telefon 28 72 22 42. Du kan finde mere info på www. lidtermeget.dk.

LÆSERBREV

Luk Ragnarok og red Børnebyen Af Dahir Jama Roobleh, løsgænger i Odense Byråd LÆSERBREV: Børn- og ungerådmand Brian Dybro (SF) vil lukke Børnebyen i Vollsmose. Han vil spare penge, og så vil han hellere satse på forebyggende indsats. Forebyggende indsats til hvem? Jeg har et godt forslag til Brian Dybro: Han kan lukke Klub Ragnarok, så han kan spare 10 millioner kroner om året. Men virkeligheden er, at det tør han ikke, fordi socialdemokrater og SF-venlige venner sidder fast på magten på de forskellige, værdiløse kontorer i Vollsmose . Børnebyen er en stor naturlegeplads med forskellige

kæledyr, legeredskaber, legehuse og bålplads, som en lang række institutioner og almindelige borgere i Vollsmose har stor glæde af. En lukning af Børnebyen vil være et stort tab og kastastrofe for bydelen og dens børn, hvoraf mange har deres eget kæledyr i Børnebyen. Jeg vil derfor opfordre Brian Dybro og børn- og ungeudvalget til at tænke sig om en ekstra gang, inden de beslutter sig for at lukke dette unikke friluftstilbud i Vollsmose. Når Brian Dybro og Anker Boye har råd til et prestigeprojekt til 334 millioner kroner til et musik- og teaterhus, mon ikke de så også kan finde en lille million til Børnebyen.


8  •  Vollsmose Avisen 111  •  8. august 2013

SPORTEN

Ferietid er også skoletid Når man ikke skal sidde på skolebænken, er der god tid til at lære på grønsværen i stedet. Det har mange Vollsmosebørn gjort hen over sommeren.

Af Niels Just Rasmussen Fra venstre: U15-træner Niki Antivakis, ungdomskoordinator Kenneth Kongensgaard, Ahmad Abdel Rahman, Rami Mustapha, Brian Laudrup og Lars Høgh. Privatfoto

FODBOLD: Sommerferien har budt på masser af fodboldtilbud til børn og unge. I Vollsmose har der i løbet af juli og august været afholdt to fodboldskoler. B1909 afviklede for syvende gang boldklubbens populære fodboldskole i uge 27. 120 børn og unge i alderen 7-15 år fik en ordentlig én på opleveren, samtidig med at de fik afpudset deres fodboldevner. I tilgift blev de blandt andet belønnet med en lækker fodbold og træningstøj fra velvillige sponsorer.

I lære hos Laudrup og Høgh Af Kenneth Kongensgaard, B1909 FODBOLD: To unge B1909spillere, Rami Mustapha og Ahmad Abdel Rahman, fik i uge 27 en helt særlig fodboldoplevelse, da de deltog på Laudrup & Høgh ProCamp på Oure-skolerne på Sydfyn. Laudrup & Høgh ProCamp er for talentfulde spillere i årgangene U14, U15 og U16. Det er de tidligere stjerner, Brian Laudrup og Lars Høgh, der arrangerer sommer-fodboldskolen. Det har de gjort gennem en årrække. Træningen blev ledet af de

Deltagerne på fodboldskolen lod sig inspirere af albaniserie-holdets fejring af mål nummer 100 i sidste sæson til denne tifo. Foto: Kenneth Kongensgaard

B1909 opruster inden ny sæson Af Kenneth Kongensgaard og Jan Bramsen, B1909 FODBOLD: Den i forvejen talentfulde og kompetente spillertrup i B1909 bliver nu yderligere styrket på målmandsposten og i midterforsvaret. Det sidste halve år har førsteholdet været på udkig efter en dygtig forsvarsspiller. Med tilgangen af Nicolaj Just har klubben oven i købet fået den spiller, som man i lang tid har ønsket sig i B1909. - Nicolaj Just er en dygtig og klog forsvarspiller, som er rolig med bolden og stærk i duelspillet. Han er en ledertype og har derfor også de seneste par sæsoner været en naturlig anfører på Otterups divisionshold, siger træner Morten Rasmussen. Stor glæde er der også over at få en gammel kending tilbage: Målmand Christian Gjørtsvang som har været lidt rundt at få divisionserfaring. Han har

helt naturligt fundet sig til rette på Gillestedvej igen. - Christian har masser af ambitioner med sin fodbold, og dem håber vi langt hen ad vejen at kunne indfri sammen med ham her i B1909. Med hans ankomst har vi nu på samtlige pladser en god og sund konkurrence. Det kan også ses i træningen, hvor intensiteten er ufattelig høj. Vi har derfor, uden sammenligning, den bedste målmandsduo i Albaniserien, slår Morten Rasmussen fast.

Succestræner har fået ny kontrakt B1909 har også forlænget aftalen med cheftræner Morten Rasmussen for yderligere to sæsoner. Aftalen løber nu frem til 31. december 2015. - Morten har med sit store engagement og sine gode trænerevner opbygget en spillertrup, som ser meget lovende ud de kommende år. Vi er over-

beviste om, at Morten kan føre B1909’s førstehold op i Danmarksserien, hvor det er klubbens målsætning at stabilisere holdet i toppen af rækken, siger B1909-formand Jan Bramsen. Eneste brik fra sidste sæsons succeshold, der mangler på taktikbrættet, er således Mikkel Juul, som er ude med en langtidsskade. Klubben har derfor store forventninger til en succesfuld sæson i Albaniserien, som B1909 dominerede totalt sidste år. Kun FC Fyns konkurs holdt af regeltekniske grunde B1909 fra at rykke op, efter at ’de røde’ havde vundet serien med hele 22 point ned til nummer to. Netop FC Fyns konkurs vil dog formentlig skærpe konkurrencen i denne sæson. Dalum og B1913 har også ambitioner igen, efter at de to hold er kommet til at stå på egne ben igen. B1909’s første kamp er på hjemmebane mod Årslev. Den spilles lørdag den 17. august kl. 15.30.

to tidligere landsholdsspillere og understøttes af flere assistenttrænere. De i alt 20 deltagere, hvoraf de seks var målmænd, levede en hel uge som professionelle spillere med to daglige træninger, sunde måltider og vejledning undervejs. Campen har i år blandt andet haft besøg af Kasper Schmeichel, Jesper Christiansen og Flemming Povlsen. Opholdet for de unge B1909-spillere, Rami og Ahmad, er blevet muligt med økonomisk støtte fra B1909 og TalentHolmFonden. B1909 takker for støtten.

Plads til flere på 9’ernes U17-hold Af Thomas Juhl Bruun FODBOLD: En stor del af B1909’s U17-elitehold fra sidste sæson er blevet for gamle - og er derfor rykket op til U19-holdet. Det gør, at den lokale boldklub mangler nye spillere i U17-årgangen. B1909’s U17-hold starterde træningen op mandag den 22. juli. - Hvis du vil noget med dit talent og kunne tænke dig at være med til at skabe et rigtig godt U17-elitehold i B1909, så er du rigtig hjertelig velkommen til at komme og træne. Både nuværende og nye spillere er derfor velkomne, siger

U17-træner Søren Laulund og giver nogle gode grunde til at vælge den lokale boldklub: - Vi spiller i den bedste række på Fyn. Vi har de bedste træningsfaciliteter. Der er tøj til dig, når du træner. Og vi vil spille offensiv og inspirerende fodbold. Der er træning hver mandag, tirsdag og torsdag. Kampene spilles primært i weekenderne, og turneringen starter i weekenden den 24. - 25. august. Er du interesseret i at høre mere om muligheden for at komme på U17-holdet, kan du kontakte Søren Laulund på telefon 23 28 80 23.


8. august 2013  •   Vollsmose Avisen 111  • 9

NYT menupunkt på vollsmose.dk >> BØRN & FORÆLDRE >> Camp U >> Kulturhuset >> Vollsmose Torv >> Sekretariatet >> Motion & Fitness >> Vollsmose Avisen

Samlet portal for hele Vollsmose med aktiviteter og nyheder


10  •  Vollsmose Avisen 111  •  8. august 2013

KALENDEREN

Se flere arrangementer på www.vollsmose.dk

Foto: Helle Fjord

Besat af cirkus | 19. august Det betaler sig at grine - ikke mindst når man vokser op på den besatte Vestbredden, hvor checkpoints, vold og angst er en del af hverdagen. Her holder Nablus Circus School til og tilbyder cirkusundervisning for byens børn og unge. I august kommer de unge artister fra Nablus Circus School til Danmark og besøger blandt andet Vollsmose, hvor de laver workshop og forestilling foran Vollsmose Kulturhus. Det er nycirkus med akrobatik, jonglering og klovneri direkte fra Palæstina. Alle børn og unge er velkomne til at se forestillingen og/eller være med i workshoppen. Der er fri entré til begge.

TID: Mandag den 19. august fra kl. 15.30 STED: Vollsmose Kulturhus HJEMMESIDE: globalkids.dk/nablus

Udstilling i kulturhuset | til 13. august To lokale værkstedsbrugere, Lotte Nielsen og Esther Langsted, udstiller nogle af deres malerier i kulturhusets foyer. Malerierne er til salg. Udstillingen kan ses indtil tirsdag den 13. august.

TID: Til tirsdag den 13. august STED: Vollsmose Kulturhus

Eid-tivoliet vender tilbage Af Anja Yoo Andersen FAMILIEFEST: Traditionen tro afholdes der festlig afslut-

Gam3 Zone | til 1. september GAM3 afvikler aktiviteter i boligområder over hele landet – de såkaldte GAM3 Zones. Vollsmose er én af dem. Hver GAM3 Zone har sine egne, uddannede trænere, som lærer de unge at arbejde målrettet med en række grundlæggende øvelser på faste ugentlige træningsdage hele sommeren. Her kan du spille basket på de nye baner foran Vollsmose Torv tirsdag og torsdag klokken 17.00 - 18.30. Eller danse street dance på Camp U om torsdagen klokken 17.30 18.30.

O

TID: Tirsdag og torsdag indtil den 1. september STED: Basketbanerne ved Vollsmose Torv og Camp U

ning på muslimernes fastemåned, ramadanen, når det omrejsende tivoli atter byder på i karruseller, radiobiler og tombolaer i Vollsmose. Vollsmose har i mange år efterhånden haft besøg af tivoli,

TID: Torsdag den 8. august kl. 13.00 – lørdag den 10. august kl 24.00 Sted: Vollsmose Torv

Revy i Teltet | til 10. august

Petanque: Aasum Open | 10. august Hvis man er til petanque, er der igen i år åben turnering i Åsum, hvor man kan dyste med hinanden. Lørdag den 10. august klokken 13.00 begynder indskrivningen. Selve turneringen starter klokken 13.30. Alle kan spille med: Børn og unge, voksne og gamle, kvinder og mænd. Og ikke mindst såvel øvede som uøvede.

O

Voksne betaler 25 kroner, mens børn deltager gratis. Dagen afsluttes med fællesspisning af medbragt mad klokken 18.00. Der er mulighed for at købe vand, øl og vin hele dagen.

TID: Lørdag den 10. august STED: Ingers have, Fichstræde 2, Åsum

når de lokale muslimer runder ramadan-måneden af med fest og familiehygge under eid-højtiden. I år sker det fra torsdag den 8. august og fortsætter hen over fredag og lørdag. Alle er velkomne.

Igen i år er der ’Revy i Teltet’ ved H.C. Andersen Skoven. 2013-versionen hedder ’Det gi’r (ingen) mening’ og byder på deltagelse af Amin Jensen samt fire lokale fynske navne. Instruktør er Lasse Winkler, mens kapelmesteren hedder Sune Krintel. Koreografien står Helena Dong for. Billetter koster 210 kroner plus gebyr - de købes via hjemmesiden www.billetten.dk

TID: Premiere torsdag den 1. august kl. 20.00. Derefter hver torsdag (20.00), fredag (20.00), lørdag (20.00) og søndag (15.00) frem til og med den 10. august STED: H.C. Andersen Skoven

MOSERUNDEN Nyt løb i Vollsmose for hele familien

Vælg mellem ruter på 5 eller 10 km og en børnerute på 2 km.

Løb i mål til live musik, duften af snobrød, etnisk mad og hoppeborg for de mindste.

grat

is t-s h til d irt e fØrs te 100 tilme ldte

Yderligere info og tilmelding på www.hcamarathon.dk under ‘Moserunden’.

MED S TART - T IR SDAG DEN 27. AUGUS T KL . 19.00 FR A H. C. ANDER SEN SKOLEN


8. august 2013  •   Vollsmose Avisen 111  • 11

ƒ’’›‹† ’¤‘ŽŽ•�‘•‡‘”˜

S!

GO’ PRI BEGRÆN

I SET PART

BEGRÆN

PR. STK. MAX. 5 STK. PR. KUNDE PR. DAG

Fersk Kylling 1100 g Pr. kg 25,45

28.-

I SET PART

BEGRÆN

1/2 KG

1

95

Danske Muldede Kartofler Kl. 1 Pr. kg 3,90

I SET PART

PR. STK.

Neutral Vask

Flydende Hvid, Sort eller Kulørt eller Compact Hvid eller Kulørt 831 g/975 ml Pr. kg/ltr. 24,00-20,46

19

95

EUROSPAR VOLLSMOSE ÅBNINGSTIDER: Man-Fre 9.00-19.00 Lør - Søn 9.00-18.00

‹�†‘•’¤ ƒ…‡„‘‘�

™™™Ǥ˜‘ŽŽ•�‘•‡–‘”˜Ǥ†�

‡Â?–‡”•¤„Â?‹Â?‰•–‹†‡”ÇŚ ˜‡”†ƒ‰‡Â?ŽǤͳͲnjʹͲÇŚĂžÂ”Â†ÂƒÂ‰ĂžÂ?†ƒ‰Â?ŽǤͳͲnjͳͺ

Tilbuddene gÌlder fra torsdag den 8. august til og med søndag 11. august 2013 eller sü lÌnge lager haves.

‘Â?‘‰ˆ‡Œ” Â?‡†Â?ƒ••‡”ƒˆˆ‡•–Ž‹‰‡ƒÂ?–‹˜‹–‡–‡” ”—Â?†–‘Â?Â?”‹Â?‰’¤‘ŽŽ•Â?‘•‡‘”˜ ĂžÂ”Â†ÂƒÂ‰†ǤͳͲǤƒ—‰—•– ˆ”ƒÂ?ŽǤͳ͜


12  •  Vollsmose Avisen 111  •  8. august 2013

KONKURRENCE

Hvad har du lavet i din ferie? Send et billede fra din sommer ind til Vollsmose Avisen og deltag i vores store sommerfoto-konkurrence. Vi belønner de bedste / sjoveste / flotteste billeder med fine præmier. Send senest den 15. august dit eller dine billeder i en mail til vind@vollsmose.dk - og skriv et par ord om, hvem du er, hvad man ser på billedet, hvor og hvornår det er taget og så videre. 1. PRÆMIE: Det allersidste glas af den fine Vollsmosehonning - meget eksklusivt! Samt en tilhørende kogebog og to biografbilletter i bonus 2. PRÆMIE: To biografbilletter

VIND BIOGRAF-BILLETTER Send kuponen til Vollsmose Avisen, Vollsmose Sekretariatet, Vollsmose Allé 10, 5240 Odense NØ - eller send løsningsordet samt navn, adresse og telefonnummer i en mail til vind@vollsmose.dk inden torsdag den 15. august. Så er du med i lodtrækningen. Sidste udgaves vinder blev: Annemarie Høegsberg

Vollsmose Avisen nr. 111  

Vollsmoses lokale avis...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you