Page 1

vollsmose.dk

VOLLSMOSEAVISEN Nummer 107 • 16. maj 2013

Udgives af Vollsmose Sekretariatet

LEGENDE OM VILJEN TIL SEJR

EN ENGEL PÅ HVER SKULDER

Lars Christiansen er hovednavnet, når der er ’læringsdage’ i Vollsmose

Anmeldelse: Ny børnebog fortæller historier og kulturhistorie fra Arabien

Kalender side 10

Side 4-5

DET ER ENDELIG BLEVET FORÅR I VOLLSMOSE, DER LIGE NU ER KLÆDT I GRØNT OG HVIDT

Side 6-7

Foto: Rebecca Didia

Vollsmose blomstrer - Det er vigtigt, at folk nu husker på, at et engageret og medrivende beboerdemokrati er en styrke. Hellere heftig debat om fremtiden og kampvalg end ligegyldighed og tilsanding. 

Leder side 2

LÆS OGSÅ OM:  Nyt ungdomsråd Side 3 • Huller i fliserne Side 4-5 • Karambolde-sølv til Vollsmose Side 8

Mistillid og nyvalg i Birkeparken Torsdag aften skal Birkeparken vælge ny afdelingsbestyrelse – igen. Det er kun tre måneder siden, afdelingen valgte ny formand. Men valget har udløst en strid mellem nye og forhenværende bestyrelsesmedlemmer.

Af Helle Fjord og Thomas Juhl Bruun BEBOERDEMOKRATI: Valg til afdelingsbestyrelsen kan nogle gange være en træg affære. Men i flere af Vollsmoses afdelinger er bestyrelsesposterne – og ikke mindst formandsposten – blevet så attraktive, at

det har udløst kampvalg med høje bølger. Birkeparken er én af dem. Her er konflikten mellem tidligere og nye bestyrelsesmedlemmer brudt ud i lys lue. Det kulminerer med et ekstraordinært afdelingsmøde torsdag den 16. maj, hvor eneste punkt på dagsordenen

er nyvalg. Konflikten i Birkeparken har ulmet, siden Ingelise Pedersen efter 14 år måtte aflevere formandsskabet til Ridha Shimi efter valget ved februar måneds afdelingsmøde.

Indsamling af underskrifter Ingelise Pedersen ønsker ikke at kommentere sagen, men det gør Hodan Osman, der har siddet i afdelingsbestyrelsen i næsten fire år. Hodan Osman er så utilfreds med den nye bestyrelsesformand, at hun har valgt at samle underskrif-

- Vi har jo ikke engang siddet i tre måneder og har ikke haft mulighed for at sætte gang i noget. Hvis man var kommet efter et år med sin kritik, så ville det give mere mening. ter ind. For at kunne stille et mistillidsvotum og kræve nyvalg ved et ekstraordinært afdelingsmøde kræver det, at 25 procent af afdelingens

lejemål skriver under. Det er lykkedes hende, og det er grunden til nyvalget torsdag aften.

Ekskluderet eller ej? Årsagen til mistilliden er, at Hodan Osman føler, at hun er blevet ekskluderet af den nye bestyrelse: - Der er en masse rygter i området, og det er på baggrund af disse, at den nye formand ikke vil samarbejde med mig. Han har sagt, at jeg skal melde mig ud, men jeg ville meget gerne fortsætte mit bestyrelsesarbejde, for-

tæller Hodan Osman. Det er den nye bestyrelsesformand, Ridha Shimi dog ikke enig i. Ifølge ham er det Hodan Osman selv, der – efter en ophedet diskussion på den nye bestyrelses første møde – tilkendegav, at hun ikke længere ønskede at sidde i afdelingsbestyrelsen. Der ligger naturligvis en lang række mellemregninger mellem de to konklusioner, men fronterne er trukket op, og Birkeparken har delt sig i to ’lejre’. Ridha Shimi ærgrer sig [...]  Fortsætter på side 3


2  •  Vollsmose Avisen 107  •  16. maj 2013

VOLLSMOSEAVISEN Thomas Juhl Bruun Redaktør for Vollsmose Avisen tjbr@vollsmose.dk Tlf. 21 17 83 15

Michael Gravesen Chef for Vollsmose 2020 (ansvarshavende) mig@vollsmose.dk

Borgerbidrag i denne udgave John Bonde Mette Rørvig Saliha arie Fetteh William Hansen Jørgen Gregersen Preben Bang Warda Ahmed Fatima Assaf Linda Khalaf Aya Cheikha

Bliv borgerjournalist for avisen Vollsmose Avisen vil medvirke til at gøre Vollsmose til et endnu bedre sted at bo og leve. Avisen er beboernes avis - både som kilde til oplysning og som et medie, hvor borgerne selv kan bidrage aktivt med ideer, med at skrive eller med at tage billeder. Har du lyst til at skrive eller fotografere? Har du lyst til at være med på holdet? Eller har du bare en idé til en historie, som du mener, avisen bør tage op? Så er du meget velkommen til at kontakte redaktionen eller kigge forbi Vollsmose Sekretariatet til en snak.

Indlevering af materiale Alle er velkomne til at komme med artikler og indlæg til avisen. Materiale sendes til Vollsmose Avisen, Vollsmose Sekretariatet, Vollsmose Allé 10, 5240 Odense NØ – eller på mail til avis@vollsmose.dk. Redaktionen forbeholder sig ret til at redigere i alt indsendt materiale.

Kommende aviser og deadlines Har du et arrangement eller en artikel, der skal med i avisen, kan du se de aktuelle deadlines herunder. Bemærk dog, at jo tidligere du indleverer materiale, jo større er muligheden for at få det med i avisen. Kontakt venligst redaktør Thomas Juhl Bruun, tlf. 21 17 83 15, hvis du har spørgsmål. Udgivelsesdato: Torsdag den 30. maj Deadline: Torsdag den 23. maj Udgivelsesdato: Torsdag den 13. juni Deadline: Torsdag den 6. juni Redigering og layout: Thomas Juhl Bruun Tryk: Grafisk Produktion Odense Oplag: 14.500 Distribution: Post Danmark

BILLEDET FORTÆLLER: Vollsmose nye ungdomsråd er et stærkt hold. Det blev valgt fredag den 26. april på en Demokrati-Camp fyldt med unge mennesker og masser af ideer. Forud for oprettelsen af ungdomsrådet havde de unge debat om rådets formål samt ideer til, hvad det skal arbejde med. Ungdomsrådet skal give de unge en stemme i forhold til beboerdemokratiet, være gode rollemodeller og medvirke til, at unge tager del i lokalområdet ved at sætte gang i aktiviteter, debatter og arrangementer. De syv valgte blev Asem Jomaa, Fateh Warraich, Ibrahim Chahade, Jones Saayda, Manal M. Bahij, Mohammed Daoud og Nibras Aziz. Derudover blev tre valgt som suppleanter: Sakaria Omar Ahmed, Iman Khaled og Linett Stampe Mikkelsen. Alle er valgt for et år. Rådets nye medlemmer har forskellige baggrunde og interesseområder. Det afspejlede sig i de mange ideer til aktiviteter, som Ungdomsrådet kan stå for - alene eller i samarbejde med andre. Netop på grund af forskellighederne i gruppen var der en stemning af optimisme i forhold til at kunne nå ud til mange forskellige unge og skabe bredt engagement i rådets arbejde. Tekst og foto: Cecilie Mejlstrup

LEDER

Hellere kampvalg end ligegyldighed I DECEMBER SKABTE en afdelingsbestyrelse i Kokkedal voldsom debat i hele Danmark, da det kom frem, at man havde valgt at afskaffe det traditionelle juletræ – lige efter man havde holdt en eid-fest. Det var en meget simpel sag, der var nem at skære til: Her kan I selv se, hvad der sker, når ’de fremmede’ tager magten. De afskaffer julen, lød det enkle budskab. Nu er spørgsmålet om beboerdemokrati åbenbart også nået til Vollsmose. I hvert fald kan man for tiden høre referencer til Kokkedal-stormen, når man lytter på vandrørene i bydelen. Inden for kort tid har en række boligafdelinger i Vollsmose fået ny formand – og nye bestyrelsesmedlemmer. Nogle steder er det foregået uden den store dramatik, for eksempel i Tjørnehaven og Fyrreparken, hvor henholdsvis Rigmor Andersen og Bjarne Andersen blev valgt. Men andre steder har det ført til rygter og utilfredshed. I BIRKEPARKEN TABTE Ingelise Pedersen efter 14 år som formand valget om formandsposten i februar til Ridha Shimi, der er helt ny i afdelingsbestyrelsen. Yderligere to nye ansigter kom ind i bestyrelsen ved den lejlighed. Det har skabt røre. Netop i dag, torsdag den 16. maj, er der indkaldt til ekstraordinært beboermøde i Birkeparken. Eneste punkt på dagsordenen er nyvalg – efter at et utilfreds bestyrelsesmedlem har samlet underskrifter ind i Birkeparken for at tvinge et valg igennem. Hvad der helt præcis er sket i Birkeparken, skal jeg ikke kloge mig på. Jeg kan bare konstatere, at noget åbenbart har ændret sig, siden jeg selv boede der for et år siden, og beboermøderne var præget af næsten kedsommelig konsensus.

MEN OGSÅ I EGEPARKEN har beboermødet for nyligt skabt røre. Her blev den 24-årige Hassan Dalal valgt med et stort

Hvis du ikke får din avis Vollsmose Avisen husstandsomdeles gratis. Hvis den mod forventning skulle udeblive, bedes du kontakte Post Danmarks kundeservice på tlf. 80 20 70 30.

Af Thomas Juhl Bruun

stemmeflertal som ny formand foran Annegrete Fogstrup. Faktisk er næsten hele bestyrelsen nu skiftet ud, efter at et bestyrelsesmedlem har valgt at trække sig i protest over valget. Fælles for Birkeparken og Egeparken er, at de nye formænd er valgt på løfter om, at de vil prøve at skabe flere ak-

- Nu er spørgsmålet om beboerdemokrati åbenbart også nået til Vollsmose. I hvert fald kan man for tiden høre referencer til Kokkedal-stormen, når man lytter på vandrørene i bydelen. tiviteter for alle i afdelingerne. Situationen er imidlertid den, at der nu i stedet bliver snakket om eksklusion i krogene. I Birkeparken har det ført til, at den nyvalgte formand, Ridha Shimi, slet ikke ønsker at stille op til afdelingsbestyrelsen længere.

UANSET HVAD SYNES jeg, at det er vigtigt, at folk nu husker på, at et engageret og medrivende beboerdemokrati er en styrke. Hellere heftig debat om fremtiden og kampvalg end ligegyldighed og tilsanding. Det er også vigtigt at huske, at fremtiden i Vollsmose er fælles. Det kan godt være, at der lige nu er nogle skår, der skal klinkes. Men der er brug for alle de gode kræfter, der vil gøre et stykke arbejde for bydelen og dens beboere.


NYT FRA VOLLSMOSE

16. maj 2013  •   Vollsmose Avisen 107  • 3

Se flere nyheder på www.vollsmose.dk

Hassan er ny formand i Egeparken Der var dramatik på afdelingsmødet i Egeparken, hvor stort set hele bestyrelsen blev skiftet ud efter et kampvalg. Nogle taler om et ’kup’, mens andre taler om ’frisk blod’ i bestyrelsen.

Annegrete Fogstrup lægger alle kasketter fra sig

Af Thomas Juhl Bruun BEBOERDEMOKRATI: Der er gang i beboerdemokratiet for tiden i Vollsmose. I starten af året valgte alle tre FAB-afdelinger nye afdelingsformænd. Og da der torsdag den 25. april var afdelingsmøde i Egeparken, endte aftenen også med en ny beboerformand. 24-årige Hassan Dalal, der er uddannet ingeniør, blev valgt med stort flertal foran den tidligere formand, Annegrete Fogstrup. Det blev han blandt andet på et løfte om at prøve at skabe flere aktiviteter for familierne i Egeparken samt et mere aktivt brug af beboerhuset. - Det er de samme personer, der har siddet i bestyrelsen i mange år. Vi gør lidt, som vi plejer. Jeg synes, der skulle ske noget nyt. Der har været meget fokus på de ældre, men jeg ønsker mig nogle flere aktiviteter for unge og familier. For eksempel en tur til Legoland eller Bonbonland. Eller fællesspisning for familier, siger Hassan Dalal og fortsætter: - De fleste her kender hinanden. Vi hilser, men vi laver sjældent noget sammen.

Næsten helt ny bestyrelse Der var også nyvalg til en række menige medlemmer af afdelingsbestyrelsen på afdelingsmødet. De nye ansigter i Egeparkens bestyrelse er Peter Fil-

Af Thomas Juhl Bruun

Hassan Dalal blev for nyligt valgt med stort stemmeflertal som ny formand i Egeparken. Samtidig er næsten hele bestyrelsen skiftet ud. Valget har udløst uro under overfladen i Egeparken. Arkivfoto: Hanne Hvattum

- Der var så stor en stemmeforskel ved valget, at jeg synes, den taler for sig selv. Jeg forstår ikke, at folk bruger deres tid på at sladre. Jeg vil hellere bruge tiden på at lave noget for Egeparken og for Vollsmose generelt. Så jeg er lidt ligeglad med, hvad der bliver snakket om i krogene.

strup, Mohammad Ali og Ahmed Kamil, som er valgt for to år. Samt Bettina Pedersen og Abdisalan Hassan, som er valgt for et år. Derudover kan der snart blive brug for førstesuppleant Lina Dallal, da Henning Tell har valgt at stoppe sit arbejde i bestyrelsen. Han angiver personlige årsager

som grund. Dermed er stort set alle bestyrelsesmedlemmer nye, på nær Hassan Dalal, som også sad i den tidligere bestyrelse, og Bettina Pedersen, der har været suppleant.

Går af personlige årsager De store omvæltninger i afde-

lingsbestyrelsen er i det hele taget ikke gået ubemærket hen. Den tidligere formand Annegrete Fogstrup ønsker slet ikke at udtale sig om valget. - Det ønsker jeg ikke, fordi jeg skal til at lære at holde fri. Mine aftener er ofte gået med møder eller forberedelse og besvarelse af mails. Jeg har besluttet at lægge alle kasketter fra mig, siger Annegrete Fogstrup. Flere kilder i Egeparken taler dog om et ’kup’. Nogle frygter ligefrem en fremtidig ’Kokkedal-sag’ – med henvisning til mediestormen i december, hvor en boligafdeling i Kokkedal havde aflyst det traditionelle juletræ, efter der var kommet en ny

afdelingsbestyrelse til. Rygterne irriterer den nyvalgte formand, Hassan Dalal: - Der var så stor en stemmeforskel ved valget, at jeg synes, den taler for sig selv. Jeg forstår ikke, at folk bruger deres tid på at sladre. Jeg vil hellere bruge tiden på at lave noget for Egeparken og for Vollsmose generelt, siger han og slutter: - Jeg er født og opvokset her og kender normerne og kulturen. Der sidder også etniske danskere i bestyrelsen, og de har lige så meget at skulle have sagt som mig. Vi skal hverken lave noget kun for danskere eller kun for nydanskere, men for alle.

BEBOERDEMOKRATI: Valget i Egeparken betyder, at tidligere formand Annegrete Fogstrup træder helt ud af bestyrelsen i Egeparken. Samtidig træder hun tilbage som formand for Samarbejdsrådet i Vollsmose – en post hun har haft, siden Abdel Salam stoppede som formand for godt et halvt år siden. Samarbejdsrådet består af en repræsentant med stemmeret fra hver af de ni afdelinger i Vollsmose samt en suppleant fra hver afdeling. Det er bydelens øverste rådgivende og besluttende beboerorgan. Samarbejdsrådet skal vælge en ny formand, når det mødes næste gang den 23. maj. Ny beboerrepræsentant Valget i Egeparken får også betydning for Vollsmose-bestyrelsen, der følger den boligsociale indsats i Vollsmose Sekretariatet. Her har beboerne tre pladser, hvoraf Annegrete Fogstrup har været den ene – i kraft af posten som formand for Samarbejdsrådet. Det er Samarbejdsrådet selv, der udpeger de tre beboer-medlemmer af Vollsmosebestyrelsen.

Mistillid og nyvalg i Birkeparken Fortsat fra forsiden [...] over udviklingen: - Jeg kan ikke forstå det. Vi er valgt på demokratisk vis. Vi har jo ikke engang siddet i tre måneder og har ikke haft mulighed for at sætte gang i noget. Hvis man var kommet

efter et år med sin kritik, så ville det give mere mening, siger Ridha Shimi, der ikke har lyst til at stille op til valget igen torsdag: - For mig handler bestyrelsesarbejdet om at gøre noget for Birkeparken. Jeg har ikke lyst til at bruge tiden på at gå ind i en kamp

om magt og skel mellem forskellige grupper mennesker. Det vil jeg ikke være en del af.

Flere aktiviteter, tak Men kampen kører på sit højeste og sætter en kæp i hjulet for den udvik-

ling, som begge parter i konflikten ellers er enige om skal ske i Birkeparken. - Vi skal være opmærksomme på, hvad beboerne har brug for, og passe vores område. Vi skal have aktiviteter i området og ture ud af området. Folk i Birkeparken er glade

for de ture, der tidligere har været arrangeret, siger Hodan Osman. - Det handler om at skabe noget i Birkeparken, nogle klubber og nogle aktiviteter. Jeg er ligeglad med, hvem der er formand, bare der sker noget nyt, slutter Ridha Shimi.


4  •  Vollsmose Avisen 107  •  16. maj 2013

Pluk fra vollsmose.dk Læs den fulde version af historierne - og meget mere - på www.vollsmose.dk

Centeret vil arbejd

Se vinderne i skrivekonkurrence 14. MAJ: Velskrevet eller kreativt? Det var det svære valg, da dommerne skulle finde en vinder i kulturhusets skrivekonkurrence over emnet ’Hverdag i Vollsmose’. Dommerne har derfor valgt to vindere: 17-årige Warda Ahmed for sit essay samt 14-årige Fatima Assaf, Linda Khalaf og Aya Cheikha for deres rap. Se bidragene på www.vollsmose.dk.  stnh

Galleri: International Kvindebazar

Af John Bonde, borgerjournalist HULLER: De fleste, der bor i Vollsmose, fremhæver gerne lejlighedernes gode beskaffenhed og ikke mindst de grønne områder, hvor man uden besvær kan gå på de asfalterede stier, der snor sig og krydser hinanden. Der er også gode parkeringsmuligheder ved Vollsmose Torv - hvis altså man undgår de ’vandhuller’, der giver en god gang undervognsbehandling efter et

regnvejr. Et stort problem er dog flisebelægningen omkring centeret. Især ved området ved Aldi. Her skal man virkelig have øjnene nede på fliserne for at undgå en forvredet fod. Området er nærmest utilgængeligt for gangbesværede og kørestolsbrugere. Finn Stampe Mikkelsen, der på grund af gangbesvær kører på en såkaldt ’minicrosser’ - en elektrisk scooter med tre hjul. - Da jeg var almindeligt gående, tænkte jeg ikke så meget over det. Jeg undgik hullerne i fliserne. Men efter at jeg blev afhængig af crosseren, har det været et dagligt problem, siger Finn Stampe

13. MAJ: Søndag var der igen International Kvindebazar i Vollsmose Kulturhus. Gæsterne, der var kvinder og børn, kunne opleve masser af boder med tøj, kunsthåndværk og etnisk mad fra hele verden. Samt hip hop- og zumbadans. Mange lagde vejen forbi kulturhuset i løbet af dagen. Se billederne på www.vollsmose.dk.  tjbr

Øksemand skal udvises 8. MAJ: En 52-årig irakisk mand udvises, så snart han er rask nok. Det blev konklusionen i Østre Landsret, hvor retten stadfæstede dommen over manden, der er dømt for drabsforsøg på en kvinde i Vollsmose. Overfaldet fandt sted i september 2011, hvor den skizofrene krigsveteran gik til angreb på sin nabo i Fyrreparken med en håndøkse. Det 43årige kvindelige offer var i overhængende fare for at miste livet ved overfaldet, og selv om hun overlevede, er hun i dag invalideret for livet.  tjbr

Obaida skal bokse for landsholdet

Anmeldelse: En engel på hve Den lokale forfatter, fortæller og kulturformidler Pia Sigmund er engageret i Vollsmose blandt andet gennem foreningen ’2 timer om ugen’. Hun har endnu engang samlet fortællinger og kulturhistorie fra de varme lande i en lille pakke til børn. Mette Rørvig anmelder bogen.

2. MAJ: Der har været optræk til det længe - men nu er det officielt. Vollsmose har fået endnu en landsholdsbokser. Obaida Iraqui er blevet udtaget til U17-landsholdet, når der bokses kampe lørdag den 18. maj i Græsted i Nordsjælland. Udtagelsen til landsholdet kommer, efter at Obaida Iraqui for nylig vandt DM for U17-boksere i 60 kilo-klassen.  tjbr

Højstrup og OAB vil fusionere 29. APRIL: De to boligorganisationer, Højstrup og OAB, arbejder på at fusionere senere i år. Begge selskaber har en sund økonomi, som skaber et stærkt fundament for fusionsplanerne. - En fusion sætter os i stand til at gøre vort arbejde endnu bedre i forhold til både nuværende og fremtidige lejere. Også fremover skal vi arbejde benhårdt på at udvikle vore boligtilbud, vore boformer og yde den service, som efterspørges. Det vil vi med en fusion få langt bedre muligheder for, forklarer Jens Pilholm, direktør i Højstrup Bolig.  ayand

Find Vollsmose Avisen på facebook og ‘synes godt om’ - så holder vi dig opdateret på nyheder, konkurrencer, arrangementer og debat om bydelen

Af Mette Rørvig, borgeranmelder BOGANMELDELSE: Vi har alle en engel siddende på hver skulder: Englen på højre skulder noterer alle vores gode gerninger, englen på venstre husker alle de dårlige. Dette er en del af den muslimske tro. Det er også navnet på Pia Sigmunds tredje bog i serien ’Historiebazaren’. Bogen indeholder historier, sagn, myter og digte fra fem lande i Mellemøsten: Irak, Jordan, Libanon, Palæstina og Syrien. Mellem historierne er indflettet afsnit om den kulturhistoriske baggrund for fortællingerne, og hvad de fortæller om menneskene dengang. De fem lande er valgt, dels fordi disse lande har et historisk og kulturelt fællesskab, dels fordi mange indvandrere


16. maj 2013  •   Vollsmose Avisen 107  • 5

de for ‘nul huller’ Mikkelsen og fortsætter: - For det første er det svært at undgå glasskår og søm og andre skarpe genstande, der ligger i hullerne gemt under blade og sne. For det andet vipper crosseren, når hjulet ryger i hullet, og varerne falder af - og så har jeg et problem. Jeg kan ikke selv samle dem op igen.

Dialog med andre parter Centerchef Søren Dollerup, erkender, at der er et problem.

Det er farligt farvand for gangbesværede på flisearealet foran Aldi. Foto: Jørgen Gregersen, borgerfotograf

Vi har foretaget reparationsarbejde, men når det regner, falder fliserne ned igen. Der skal en helt anden og fundamental løsning til,

- Der har i mange år ikke været fokus på problemet, men det vil de nye ejere nu gøre noget ved. Vi har foretaget reparationsarbejde, men når det regner, falder fliserne ned igen. Der skal en helt anden og fundamental løsning til, siger Søren Dollerup og fortsætter:

- Der skal ikke herske tvivl om, at det er vores ansvar at vedligeholde området ved centret. Samtidig er flisebelægningen omkring Aldi dog også en offentlig brandvej. Derfor er vi i forhandling med Aldi, kirken og Odense Kommune om en større reperation. Her vil en asfaltering være yderst relevant med den tunge trafik, der til tider belaster fliserne. - Vi har en rigtig god dialog, og vi skal nok få løst problemet, det er sikkert, fortæller Søren Dollerup optimistisk. I den mellemliggende tid må handlende i Vollsmose så være opmærksomme på, hvor man sætter fødderne eller placerer hjulet.

SØNDAGSDIGT

Om integration og assimilation Du står foran døren til vort land Du vil ind, hvis du kan Vi lukker døren op - lidt på klem Men at komme ind er ikke så nemt Du kommer fra et land med mord, vold og krig Og drømmer dagligt om børnenes skrig Du søger længelsfuldt din indre ro og fred I et land, hvor man ikke retter bager for smed Vi åbner døren helt op og lukker dig ind Men kræver, at du har et åbent sind

er skulder

Du skal ikke alene integreres Men allerhelst skal du assimileres

QUIZ: VIND EN BOG

Du skal vide, at kong Christian stod i last og brast

Du kan vinde et eksemplar af Pia Sigmunds nye bog, ’En engel på hver skulder’.

Da han på skibet stod ved højen mast

Pia Sigmund er engageret i et væld af odenseanske foreninger og projekter. Blandt andet har hun taget initiativ til et projekt, hvor voksne danskere leger, læser eller er sammen med børn med anden etnisk baggrund et par timer om ugen. Hvad hedder projektet?

Vores historie er utrolig og for dig meget vigtig Ellers bli’r du ikke en dansker - sådan rigtig Men når du er integreret og assimileret

a) 2 timer om ugen b) 2 minutter i tolv c) 2 dage om året

Så bliver vi meget imponeret Vi byder dig velkommen med smil

Send det rigtige svar senest den 30. maj i en mail til vind@vollsmose.dk, så deltager du i lodtrækningen.

og åbne arme Og det er alle de andre, der udsættes

og flygtninge er kommet til Danmark derfra. Vi kommer langt omkring i bogen. Vi går over 5000 år tilbage i tid og ender i nutiden på internettet med tips til gode hjemmesider for yderligere oplysninger om emnerne.

Klassiske eventyr og smukke digte Meget centralt i bogen står de mange konkrete eksempler på historier, der alle er meget velegnet til oplæsning for børn. Der er fokus på plottet, de ender ofte godt, og moralerne er til at tygge videre på bagefter. En ung mand vandrer ud i verden og gennemgår en masse prøvelser, før han får prinsessen og/eller en masse penge. En far bliver reddet af sin kloge datter, der kan svare på alle de svære spørgsmål, som kongen har stillet ham. Han beholder sit hoved, og kongen gifter sig med datteren. Klassisk even-

tyrstil. I bogen er der flere fine eksempler på værker af mandlige digtere født i det 20. århundrede. Her er for eksempel de første fantastiske linjer fra et digt af Mahmoud Darwish, født 1941 i Palæstina og død i USA i 2008: ’Vi rejser som andre mennesker, men til intetsteds vender vi tilbage. Som om det at rejse er skyernes væsen. Vi har begravet vore kære i skyernes mørke, mellem træernes rødder.’

’Det var så min historie...’ De kulturhistoriske afsnit giver et væld af oplysninger. Alt efter interesse kan man tillade sig at gå på lystvandring og stoppe op der, hvor man har sin særlige interesse. For denne læser var det især afsnittene om den arabiske guldalder i tiden mellem årene 800 og 1100. Her får Pia Sigmund virkelig foldet ud, hvad denne

periode skabte, og hvad forudsætningerne for denne blomstringstid var. For eksempel hvordan benhård viden og oversættelsesarbejde af videnskabelige værker fra den tidlige græske tid og fra Iran og Indien blev optaget og bearbejdet videre. Verden var allerede global dengang, selvom man skrev på papir (opfundet af kineserne) og rejste på hesteryg eller kamel. Pia Sigmund har lavet en bog om steder og fortællinger, som hun kender godt og holder af. I flere af bogens afsnit træder fortælleren personlig frem på scenen til sidst og taler til os tilhørere. Jeg kan næsten høre Pia Sigmund lukke denne bog og citere: - Det var min historie, jeg har fortalt den, og jeg giver den i jeres hænder.

EN ENGEL PÅ HVER SKULDER Bog af Pia Sigmund, er udkommet

for vores harme For kære ven, har du ikke en intention Om at blive en del af vores bastion Så falmer vores smil og armene går ned Og så retter vi netop bager for smed

Af John Bonde, borgerjournalist og søndagsdigter


6  •  Vollsmose Avisen 107  •  16. maj 2013

LÆSERBREV

Hvordan behandler vi etniske ældre? Af Saliha Marie Fetteh LÆSERBREV: Første gang jeg satte mine ben på et plejehjem var, da min mor kom på aflastning på et plejecenter. Personalet på centeret bestod af en blandet gruppe af ældre og erfarne medarbejdere, unge nyansatte samt vikarer. Det fremgik tydeligt, at stedet var underbemandet, samt at påklædning og personlig hygiejne ikke var noget, man gik så meget op i – ej heller den lugt af mad, urin og cigaretter, der slog en i møde, når man gik ind i bygningen. Rengøring foregik en gang om ugen, hvis man var heldig, hvilket man til gengæld ikke kunne sige om de ældres badning. Men det, der især fangede min opmærksomhed, var en ældre tyrkisk-kurdisk kvinde. Jeg hørte hende tale med sig selv en aften, hvor jeg gik rundt på gangene og ledte efter personalet. Døren til hendes værelse stod åben og der lå hun i sin seng og talte med sig selv på kurdisk. Fjernsynet kørte, men det stod på DR1, og kvinden forstod tydeligvis ikke, hvad der blev sagt. Dagen efter fortalte min mor om en ’gammel udenlandsk dame’ på centeret, der ikke kunne tale eller forstå dansk. Personalet satte hende ofte i en kørestol og parkerede hende i opholdsstuen, hvor hun sad og råbte efter de andre beboere. Det var tydeligt, at kvinden gerne ville have kontakt, men simpelthen ikke vidste hvordan. Og de andre beboere var ret irriterede over hendes råberi på et sprog, de ikke forstod. Det fik mig til at tænke på, hvordan det står til med vores ældre medborgere med anden etnisk baggrund. Hvad tænker og

føler den generation, når de installeres på et dansk plejehjem i en sproglig, kulturel og social kontekst, der er fremmed og uforståelig? Og hvordan oplever medarbejderne på plejehjemmene, at skulle passe en gruppe ældre, som hverken de eller de andre beboere på hjemmet kan kommunikere med? Det står tydeligt for mig, at plejepersonalet på mange plejehjem og aflastningscentre ikke besidder den nødvendige viden og kompetence til at pleje de ældre med anden etnisk baggrund, hvis kendskab til det danske plejesystem og lysten til at benytte sig af det til gengæld er yderst begrænset. Danmark er i dag et multikulturelt samfund, hvor mange etniske og religiøse minoriteter lever sammen. Med tiden vil de sociale og kulturelle forskelle formindskes. Men inden da vil en stor gruppe ældre med en anderledes kultur og dermed tankegang stifte bekendtskab med hjemmeplejen samt gøre deres indtog på landets plejehjem. Hvilke konsekvenser får denne gruppe ældre for ældreplejen, og hvilket konsekvenser får ældreplejen for de ældre med anden etnisk baggrund? I Tyskland har man for længst taget konsekvensen og etableret plejehjem, hvor beboerne kun har tyrkisk baggrund. Det har vist sig at være en stor succes, da de ældre føler sig så trygge, at de fleste beslutter sig for også at ville begraves i Tyskland. Her i landet er der forskellige holdninger til fremtidige etniske plejehjem. Mange anser dem som værende en slags ’ghettoer’, hvilket jo nok ikke er helt hen i skoven. Men set med mine øjne må det vigtigste vel være, at de ældre, etniske eller ej, føler sig hjemme og godt tilpas de sidste år af deres liv. Eller hvad?

Mangler du et job? Vollsmoses Fritidsjobrådgivning er for unge mellem 13 og 18 år. Her kan du få hjælp til at skrive en ansøgning og et CV, finde skjulte muligheder og lære at kontakte en arbejdsgiver. Find rådgivningen på Camp U - ved siden af Rising Ungdomsskole Tirsdage kl. 13 - 16 (tidsbestilling) Onsdage kl. 13 - 16 (tidsbestilling) Lav en aftale med Katrine Maruri på katma@vollsmose.dk / 61 38 42 22

Foto: William Hansen, borgerfotograf GALLERI: Hvidtjørnen er sprunget ud, og så er det igen forår i Vollsmose, der lige nu viser sig fra sin bedste side. Foråret har ladet vente på sig, men nu er det sikkert og vist. Det er igen ved at blive grønt overalt i bydelen. Og rødt og gult og blåt og hvidt. Borgerfotograf William Hansen har gået en tur i området på en rigtig solskinsdag for at fange nogle af de bedste vinkler på bydelen.

PÅ NETTET Der er flere forårsbilleder i fotogalleriet på www.vollsmose.dk


16. maj 2013  •   Vollsmose Avisen 107  • 7

Endelig forår i Mosen

Foto: TV 2

Stine og Ali kan nu lukke sag om angreb Alle kunne se med, da offer og gerningsmand sad over for hinanden på TV 2 og talte ud om den dramatiske nat på skadestuen for ni måneder siden.

Af Thomas Juhl Bruun En god oplevelse, som fik løst nogle knuder op og bundet nogle sløjfer. Sådan kan man beskrive det såkaldte konfliktråd, som hele Danmark kunne følge på tv-skærmen mandag den 29. april, mellem en OUH-sygeplejerske og en deltager i stormløbet. Her sad sygeplejerske Stine Green ansigt til ansigt med Ali Hassan, der lige nu afsoner en fængselsstraf. Han deltog i angrebet på skadestuen sammen med 50-70 andre unge fra Vollsmose. Ved siden af sad Stine Greens chef, oversygeplejerske på den Fælles Akutmodtagelse Charlotte Mose. - Jeg har fået rigtigt mange positive tilbagemeldinger på programmet. Nogen af os, som ikke var der den aften, har fået et indblik i, hvad der egentlig foregik, og hvilken oplevelse sygeplejerskerne på skadestuen har haft, fortæller Charlotte Mose, efter at konfliktrådet blev sendt på TV 2: - Og jeg kan godt forestille mig, at dem, der har været der på natten, har fået svar på nogle af de spørgsmål, de har gået med.

Hvad fanden har jeg gjort? Det er efterhånden ved at være ni måneder siden, stormløbet på skadestuen fandt sted. Det skete i kølvandet på en meget ophidset situation i Vollsmose, hvor masser af familier var samlet for at fejre eid i tivoli, da folk udefra pludselig ankom i biler, og der blev affyret skud. Én blev hårdt såret af både skud og knivstik og kørt til skadestuen. Det fik en stor gruppe unge mænd til at følge efter i biler og

tvinge sig adgang til skadestuen. Her blev der begået hærværk og råbt trusler efter personalet i jagten på skudofferet. 27-årige Ali Hassan var med i gruppen – og er siden blevet dømt som én af de få. - Jeg tænkte: Hvad fanden har jeg lavet? Hvad fanden har jeg gjort? Jeg vidste jo godt, det var forkert, siger Ali Hassan om situationen, som han i konfliktrådet på tv undskyldte og beklagede over for sygeplejersken, der måtte sygemelde sig efter angrebet. Det er oversygeplejerske Charlotte Mose glad for, at han gjorde. - Konfliktrådet levede meget godt op til min forventning. Jeg synes faktisk, at Ali (Hassan, red.) virkede ærlig og mente, det han sagde, slår hun fast.

Har lagt det hele bag sig Umiddelbart efter stormløbet i august var en del af personalet opskræmte, og der var meget fokus på at skabe bedre sikkerhed. Efter retssagen, hvor tre blev dømt, har de fleste på OUH dog lagt det hele bag sig, og dagligdagen er vendt tilbage. - Jeg havde efterfølgende også en følelse af, at Stine (Green, red.) nu har opnået det, hun ville med konfliktrådet. Hun har fået afklaret, hvorfor det lige skulle gå ud over uskyldige på skadestuen, samt fået en forklaring på, hvordan det var set fra den anden side, slutter Charlotte Mose. Både Stine Green og Ali Hassan mener nu, at sagen er lukket for deres vedkommende. De har allerede sagt det, der skulle siges, og ønsker derfor ikke længere at udtale sig om sagen.


8  •  Vollsmose Avisen 107  •  16. maj 2013

BORGERSERVICELIGHT

Pas og NemID på Vollsmose Bibliotek

SPORTEN Sølv til Vollsmose ved DM i karambole Af Thomas Juhl Bruun

Åbningstider i Borgerservice Light Mandag, onsdag og torsdag 13-18* Tirsdag og fredag 10-16* Lørdag 10-14* * Der kan forekomme ventetid. Derfor udleveres kun numre til betjening, når vi er sikre på, at alle kan ekspederes inden for bibliotekets åbningstid.

Husk at bestille dit pas i god tid, så du er klar til sommerferien.

BILLARD: Kim Illum og Peter Svensson hentede fint metal hjem til Vollsmose, da de søndag den 28. april spillede landsfinale i tomandskarambole for seniorer. Det blev til en flot sølvmedalje, der ifølge klubformand Preben Bang er det flotteste resultat i Billard Østs historie. Finalen blev spillet i Bolbro i billardklubben Bristols lokaler, så de to karambolespillere fra Vollsmose var halvvejs på hjemmebane. Det hele foregik som et slutspil med fire hold, hvor pointgennemsnittet afgjorde placeringen til sidst. - Efter at have spillet de første to kampe lå Kim og Peter sidst. Men efter den sidste kamp flaskede resultaterne sig sådan, at de endte med at blive toere, fortæller Preben Bang. Især Peter Svensson har det sidste år ifølge formanden udviklet sit spil enormt meget. Han blev nummer to i regionsfinalen for seniorer den 13. april i Aarhus. Og inden sommerferien skal han spille slutspil om DM for seniorer, hvor det kan blive til endnu en medalje, hvis spillet flasker sig. Preben Bang håber, at de gode resultater

Foto: Preben Bang kan lokke flere medlemmer til klubben, som holder til i stueetagen under Vollsmose Torv. - Vi kunne godt tænke os, hvis der var flere, der havde lyst til at spille billard eller karambole. Man behøver ikke være verdensmester, inden man kommer. Man behøver heller ikke deltage i turneringer. Men folk bliver ofte fanget af spillet, når først de kommer i gang, siger Preben Bang. Hvis man har lyst til at prøve, kan man bare henvende sig i billardklubben eller kontakte formanden på mail prebenbang@yahoo.dk. Billardklubben er åben hver mandag og torsdag klokken 12.00 – 17.00 – samt efter behov.

<

d< i t m e r f s mose

ls l o V m o ormøde

t s l i t m o —k e s l e d y fl >> Få ind >> Lige nu: Politirazzia i Vollsmose << >> Spar penge : Supersøndag på Vollsmose Torv << Få de vigtigste historier om Vollsmose - som den første...

Tilmeld dig Vollsmoses sms-tjeneste Send en sms til 1204 med teksten ”vollsmose tilmeld” Servicen er gratis. Prisen for tilmeldings-sms er almindelig sms-takst. For afmeldelse, send sms til 1204 med teksten ”vollsmose afmeld”.

• Vollsmose Allé 10 • 5240 Odense NØ • 63 75 74 99

I BorgerserviceLight på Vollsmose Bibliotek, kan du bestille passet inden ferien, få udstedt NemID og få hjælp og vejledning i bl.a. at benytte Borger.dk


16. maj 2013  •   Vollsmose Avisen 107  • 9

Velkommen til NYT vollsmose.dk >> CAMP U >> KULTURHUSET >> VOLLSMOSE TORV >> SEKRETARIATET >> MOTION & FITNESS >> VOLLSMOSE AVISEN

Samlet portal for hele Vollsmose med aktiviteter og nyheder - i luften fra marts 2013


10  •  Vollsmose Avisen 107  •  16. maj 2013

KALENDEREN

Det nystartede multietniske orkester, Mozaik, med forgreninger i både den tyrkiske, kurdiske og danske kultur giver koncert i Vollsmose Kulturhus torsdag den 16. maj.

Pr-foto

Koncert: Mozaik | 16. maj

Se flere arrangementer på www.vollsmose.dk

Lars Christiansen fortæller om stress og viljen til sejr Af Thomas Juhl Bruun LÆRINGSDAGE: Det er aldrig for sent at lære nyt - derfor inviteres alle i Odense til Læringsdage 2013 i Vollsmose. Alt er gratis at være med til. Arrangementet skydes i gang tirsdag den 28. maj, hvor hovedattraktionen er håndbold-legenden, Lars Christiansen, der har spillet 338 landskampe for Danmarkog scoret 1503 mål i den røde trøje i sin karriere. Han fortæller klokken 14.00 - 15.00 sin personlige historie - blandt andet om hvordan man opretholder motivationen og bliver ved med at udfordre sig selv. Vi får både historien om at vinde med vilje, men også om at kæmpe med angst og stress.

Kom og oplev en fusion mellem det tyrkiske tekstunivers og danske instrumenter og rytmer. Trods store kulturforskelle, har Halil Ayhan Belek, Filiz Günal, Diydem Günal, Jeppe Bredahl og Mikkel Elkjær Pedersen skabt et hjemligt og musisk rum inspireret af funk, rock og jazztoner, hvor fællesnævneren er musikken. Entré: 40 kroner.

TID: Torsdag den 16. maj kl. 20.00 - 22.00 STED: Vollsmose Kulturhus

Menu i Værestedet Øst | til 30. maj Hver mandag-torsdag serverer Værestedet Øst i Egeparken frokost til en billig pris. Tirsdag aften er der desuden fællesspisning, hvor det er muligt at få et solidt måltid aftensmad til 35 kroner i selskab med andre. Sådan ser menukortet ud i de kommende uger: 20. maj: Ingen frokost (helligdag) 21. maj: Sandwichbolle med skinke, ost og salat - aften: Frikadeller med kold kartoffelsalat 22. maj: Friturestegte kinarejer med nudler 23. maj: Brændende kærlighed 27. maj: Salat 28. maj: Mexicansk burger - aften: Lasagne med salat 29. maj: Paella med kylling 30. maj: Wraps

Inden da, klokken 12, overrækker borgmester Anker Boye diplomer til ældre, der har gennemført deres IT-kursus på Vollsmose Bibliotek. Og bagefter, klokken 15.00, optræder teatersports-gruppen UHA. Odense Fagskole, Vollsmose Kulturhus, SOSU Fyn, Vollsmose Bibliotek, AOF, Tietgenskolen, Projekt Arena, VUC & HF Fyn og Rollemodeller Fyn vil desuden have bemandede stande med materiale og information i forbindelse med arrangementerne. Torsdag den 30. maj er der igen noget på programmet, når Odense Fagskole mellem klokken 12.00 og 18.00 afholder billedworkshop for børn i alderen 7-16 år i lokalerne ved siden af biblioteket.

TID: Tirsdag den 28. maj og torsdag den 30. maj STED: Vollsmose Bibliotek

Kursus: Sådan får du fritidsjob | 21. maj Tirsdag den 21. maj er der god inspiration at hente, hvis du er 13-18 år og gerne vil have et fritidsjob. Fritidsjobvejledningen på Camp U holder åbent kursus, hvor du blandt andet lærer, hvordan man læser et stillingsopslag, og hvordan man skriver en ansøgning.

Der serveres frokost klokken 11.30 – 13.00. Aftensmad om tirsdagen serveres klokken 17.15.

Har du en ansøgning liggende derhjemme i skuffen, så tag den med. Det kommer også til at handle om, hvordan man går til jobsamtale - med lidt rollespil som inspiration. Tilmelding er en god idé, men det er ikke et krav.

TID: Hver mandag til torsdag STED: Værestedet Øst, Egeparken

TID: Tirsdag den 21. maj kl. 15.00 - 16.30 STED: Camp U

Fynske filmfortællinger | Til 30. maj Oplev 77 fantastiske fortællinger om Fyn - fortalt af fynboerne selv. Fra den 18. april til 30. maj lægger Vollsmose Kulturhus nemlig væg til en stribe gode fortællinger med vandreudstillingen ’Fynske filmfortællinger’. Fynske borgere har gennem længere tid kunnet bidrage med gode, spændende, dramatiske, finurlige, uhyggelige og fantastiske fortællinger om Fyn. Bag projeket står Odense Filmværksted, SDU og Det Danske Filminstitut i samarbejde med Kulturregion Fyn.

TID: Til torsdag den 30. maj STED: Vollsmose Kulturhus

Invitation til åbent redaktionsmøde Avisen holder åbent redaktionsmøde torsdag den 30. maj kl. 17.00 til 18.30 i Vollsmose Sekretariatet - lige ved siden af biblioteket. Her er der som sædvanlig mulighed for at komme med gode ideer og forslag til, hvad avisen skal beskæftige sig med i den kommende tid. Eller for at melde sig til konkrete skrive- og fotoopgaver. Vi skal nok sørge for at have nogle ideer på blokken, hvis du mangler inspiration. Giv besked til Anja Yoo Andersen senest mandag den 27. maj på en mail til ayand@vollsmose.dk eller tlf. 30 70 29 85, hvis du kommer. Vi glæder os til at se dig!

VOLLSMOSEAVISEN


16. maj 2013â&#x20AC;&#x192; â&#x20AC;˘ â&#x20AC;&#x192; Vollsmose Avisen 107â&#x20AC;&#x192; â&#x20AC;˘ 11

Â&#x2018;Â?Â&#x2013;Â&#x2039;Â&#x17D;Â&#x2C6;Â&#x2021;Â&#x2022;Â&#x2013;Â&#x17D;Â&#x2039;Â&#x2030;Â&#x2021;Â&#x2020;Â&#x192;Â&#x2030;Â&#x2021;Â&#x2018;Â&#x2030;Â&#x2018;Â&#x2019;Â&#x17D;Â&#x2021;Â&#x2DC; Â&#x2018;Â&#x2014;Â?Â&#x2013;Â&#x201D;Â&#x203A;Â&#x2018;Â?Â?Â&#x2021;Â&#x2026;Â&#x2013;Â&#x2039;Â&#x2018;Â?Â&#x2039;Â?Â&#x2021;Â&#x2020;Â&#x192;Â?Â&#x2026;Â&#x2021;Â&#x17D;Â&#x2014;Â&#x201E; Ă&#x17E;Â&#x201D;Â&#x2020;Â&#x192;Â&#x2030;ͳͺÂ?Â&#x192;Â&#x152;ǤÂ?Â&#x17D;ǤͳͳǤ;Ͳ ĆŹʹ͡Â?Â&#x192;Â&#x152;ǤÂ?Â&#x17D;ǤͳͳǤ;Ͳ Â&#x2018;Â&#x201D;Â&#x192;Â?Â&#x2013;Â&#x2021;Â?Â?Â&#x2039;Â&#x17D;Â&#x2020;Â&#x2021; ĆŹ Â&#x2021;Â&#x2013;Â&#x203A;Â&#x192;Â?Â&#x2022;Â?Â&#x2021;Ă&#x17E;Â?Â?Â&#x2021;Â?

D E K R A M R E P U LAVPRISS

Coca Cola, Sprite, Fanta Orange, Carlsberg Sport eller Tuborg Squash

FRIT VALG

95.-

Flere Varianter 150 cl. Pr. ltr. 9,30 13,95 + Pant

95

FRED GĂ&#x2020;LDER KUN

30 flasker 33 cl. Pr. ltr. 9,60 v/køb af 1 ks. + Pant

LÌkker Grillbakke til 2 pers. 2 Grillpølser 2 Nakkekoteletter 2 KyllingefilÊter

PR. FLASKE

KUN

39

95

99

95

KUN FREDAG

Linie Aquavit 70 cl. Pr. ltr. 142,79 MAX. 3 FLASKER PR. KUNDE PR. DAG

Eurospar Vollsmose übningstider: Mandag-fredag 9.00-19.00 Lørdag-søndag 9.00-18.00

Â&#x2122;Â&#x2122;Â&#x2122;ǤÂ&#x2DC;Â&#x2018;Â&#x17D;Â&#x17D;Â&#x2022;Â?Â&#x2018;Â&#x2022;Â&#x2021;Â&#x2013;Â&#x2018;Â&#x201D;Â&#x2DC;ǤÂ&#x2020;Â?

Â&#x2021;Â?Â&#x2013;Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2022;¤Â&#x201E;Â?Â&#x2039;Â?Â&#x2030;Â&#x2022;Â&#x2013;Â&#x2039;Â&#x2020;Â&#x2021;Â&#x201D;ÇŚ Â&#x2DC;Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2020;Â&#x192;Â&#x2030;Â&#x2021;Â?Â&#x17D;ǤͳͲnjʹͲÇŚĂ&#x17E;Â&#x201D;Â&#x2020;Â&#x192;Â&#x2030;Ă&#x17E;Â?Â&#x2020;Â&#x192;Â&#x2030;Â?Â&#x17D;ǤͳͲnjͳͺ

Tilbuddene gÌlder til søndag d. 19. maj 2013, eller sü lÌnge lager haves. Der tages forbehold for trykfejl, moms- og afgiftsÌndringer.

UD! B L I T S G A D E FR AG 17. MAJ

Carlsberg Pilsner eller Grøn Tuborg

Husk vores gule priser! Op til 1000 discountvarer til faste lave priser hver dag

13

MAX. 6 FLASKER PR. KUNDE PR. DAG

MAX. 3 KASSER PR. KUNDE PR. DAG

FRIT VALG


12  •  Vollsmose Avisen 107  •  16. maj 2013

EN VERDEN AF SMAG Enchiladas Det skal du bruge

Af Thomas Juhl Bruun OPSKRIFT: I denne uge kom det frem, at den forsvundne Tvind-leder Mogens Amdi Petersen skulle gemme sig på et luksus-landsted i Mexico for at slippe for retssag i Danmark. Mexico er nok ikke det værste sted at krybe i skjul. Ud over det notorisk gode klima byder landet også på meget lækker mad, som er blevet udbredt til hele verden. I dag er det for eksempel svært at finde en mellemstor dansk provinsby med respekt for sig selv, der ikke har en mexicansk restaurant. Og det er svært at finde en mexicansk restaurant, der ikke har denne klassiker på menukortet. Enchiladas laves i flere varianter. Dog altid med majspandekager - tortillas fyldt med forskellige former for kød og grønt. Kylling er en sikker vinder, men oksekød eller fisk giver også et godt resultat.

12 majstortillas 1 hel kogt kylling 1 stor pose revet cheddarost 2 dåser flåede tomater 1 stor dåse tomatpuré 2 dl vand 1 stort finthakket løg 2 fed hvidløg 2 tsk sukker 1½ tsk oregano 1½ tsk basilikum 2 tsk spidskommen 1 tsk chilipasta 2 dl kyllingefond Salt og peber Olie til stegning 2½ dl cremefraiche

Den kogte kylling pilles og kødet deles i mindre stykker. Løg og hvidløg svitses i olien, og når løgene er gennemsigtige, tilsættes hakkede flåede tomater, vand og tomatpuré. Alle krydderierne tilsættes, og saucen smages til med chilipasta, salt og peber. Saucen simrer i cirka en halv time. Smør et stort, ovnfast fad med olie. Tag derefter en stor middagstallerken. Hæld et par skefulde tomatsauce på. Læg en tortilla på saucen og sørg for at den bliver smurt godt ind i tomatsauce - smør også en skefuld ud på oversiden. Læg en god portion kyllingestykker (del eventuelt kyllingestykkerne i 12 portioner fra start af, så de er ligeligt fordelt)

samt en god portion revet ost på midten af tortillaerne - altså på langs, så den kan rulles sammen til en en rulle. Rullen lægges i fadet og samme procedure udføres på resten af tortillaerne.Når alle tortillaer er fyldt, hældes creme fraichen ned i resten af tomatsaucen, og den blendes til en ensartet sauce. Saucen hældes over tortillaerne - sørg for at den kommer godt ned mellem de enkelte pandekager. Drys med rigeligt cheddarost og bag dine enchiladas ved 200 grader midt i ovnen i 20-30 minutter, til osten er gylden og sprød. Så er de klar til servering. Velbekomme!

8 6 4 1 2 foto: shutterstock

Serveres med Ris, baked beans, nachos eller salat. Guacamole samt lidt ekstra revet ost er også et godt supplement.

6 1 7

7 3 5 4 1 2 8 7 2 9 8 3 4 6 8 5 1 6 2 8 2 3 5 9 1 6 1 4 8 5 3 2 5 9

VIND BIOGRAF-BILLETTER Send kuponen til Vollsmose Avisen, Vollsmose Sekretariatet, Vollsmose Allé 10, 5240 Odense NØ - eller send løsningsordet samt navn, adresse og telefonnummer i en mail til vind@vollsmose.dk inden torsdag den 23. maj. Så er du med i lodtrækningen. Sidste udgaves vinder blev: Inge Clemmensen

3 4 7 4

2

3 7 8 2 8

4

5 6

6

1 4 3

Vollsmose Avisen nr. 107  

Vollsmoses lokale avis

Advertisement