Page 1

Het interview Nogmaals de probleemstelling: Hoe kan sociale media ondersteuning bieden aan de campagne de “Elektrische fiets” van Gazelle? De kwaliteit van de gegevens wordt bepaald door: • • •

De betrouwbaarheid van het interview (komt een andere onderzoeker tot dezelfde gegevens) Vormen van vertekening (lees deze link even door bij het kopje bias: http://wetenschap.infonu.nl/onderzoek/12137-onderzoeksmethoden-het-interview.html) Validiteit (heb je als onderzoeker de gegevens verkregen die je wilde hebben)

We willen volgens een duidelijke werkwijze te werk gaan. 1. Allereerst ga je opzoek naar informatie over het gespreksonderwerp. In ons document over de inzet van sociale media campagnes zijn veel links en bronnen daarover te vinden. Als je zelf nog meer informatie vind kan je deze toevoegen aan het document. Het is belangrijk voldoende informatie te vergaren omdat jij degene bent die de vragen stelt en daarom “verstand” moet hebben van het gespreksonderwerp. 2. Wij hebben gekozen om het interview te gaan sturen. Wij werken daarom met een vragenlijst en je daarom ook aangeven dat het interview een half uur tot 3 kwartier gaat duren. 3. Wij kiezen voor een neutrale, maar ook kritische houding wat betreft de vragen die wij gaan stellen. Dit doen wij omdat wij zo “meer spannende informatie” vrijkrijgen van de geïnterviewde. Er zal daardoor ook meer bruikbare informatie vrijkomen. 4. M.b.t. de opbouw kiezen wij voor een onderzoeksstructuur waarbij allereerst de probleemstelling aan bod komt, daarna de methode, vervolgens de resultaten en uiteindelijk de conclusies. 5. We kiezen voor open, niet meervoudige vragen (dus niet twee vragen in 1 vraag). 6. We stemmen de woordkeus af op de informant. 7. Je benadert de informant via de e-mail, telefoon of persoonlijk en plant een interview in binnen 2 weken (16 april – 30 april). 8. Je neemt dit interview op een rustige locatie af. Het liefst in een neutrale omgeving bij jou thuis zonder dat er veel afleiding kan plaatsvinden. Indien dit niet mogelijk is wijk je af naar de locatie van de informant. 9. De tijd die voor het interview staat dien je volledig te benutten. Voor de bovenstaande werkwijze is gekozen omdat wij denken, zo tot de gewenste resultaten te komen. De werkwijze is afgeleid van een document van de Rijksuniversiteit Groningen. (Faculteit der Letteren, 2012) Achtergrondinformatie informant Je kan, als je wilt wat achtergrondinformatie over de geïnterviewde opzoeken. Dit is (eigenlijk) wel handig in het kader van het onderzoek. Je zou kunnen denken aan wat de computerkennis van de gebruiker is. Of deze al op sociale media aanwezig is. Je zou kunnen denken aan de leeftijd van de geïnterviewde. Alle leeftijden zijn mogelijk in het kader van het onderzoek. Wij zijn vooral opzoek 1


naar ideeën hoe wij ondersteuning kunnen bieden door sociale media dus enige kennis van sociale media is wenselijk. Structuur die je kan aanhouden in het interview Allereerst leg je uit dat Gazelle, vooral op de website veel nadruk legt op het elektrisch fietsen. Uit ons vooronderzoek is gebleken dat de elektrische fiets aan het doorbreken is (vooral onder ouderen en forenzen) en dat er via sociale media weinig aandacht wordt besteed onder de doelgroep van de campagne ( 20 – 30 jaar). Je legt uit wat er onder sociale media wordt verstaan. Wij noemen dan geen Facebook en Twitter. In het kader van het onderzoek is het belangrijk je niet teveel social media bedrijven op te noemen omdat het interview anders teveel vooral naar deze media wordt gestuurd terwijl er tal van andere zijn en de geïnterviewde misschien zelf een aantal “specifieke media” belangrijk vind en deze op een bepaalde manier in zou willen zetten. Sociale media is natuurlijk een heel ruim begrip en vooral in de probleemstelling wordt het niet helder uitgekristalliseerd. Het is niet zo dat we zeggen Facebook of Twitter, maar wij hebben het over alle vormen van sociale media. Je legt uit dat je dit onderzoek voor het bedrijf Koninklijke Gazelle doet. Eventueel kan je wat achtergrondinformatie over het bedrijf geven als je dit wilt. Met de onderzoeksresultaten willen wij Koninklijke Gazelle advies geven over hoe ze sociale media kunnen inzetten voor de campagne de “Elektrische Fiets”.

2


Vragen voor het interview Je zegt dat je, als leidraad een aantal vaste vragen wilt stellen die van tevoren zijn opgesteld door ons team. Er is altijd ruimte voor eigen inbreng en je maakt aantekeningen bij de vragen door antwoorden te noteren of korte steekwoorden. Gebruik voorbeelden. Vraag toestemming om het geluid op te mogen nemen. De antwoorden worden gegeven op de volgende hoofdvraag:  Hoe kan sociale media ondersteuning bieden aan de campagne “Elektrische Fiets” van Gazelle? En de volgende deelvragen: ●

Hoe groot is de doelgroep die via social media wordt bereikt?

Welke platformen van social media kunnen ondersteuning bieden in de campagne van Gazelle?

Wat is er al bekend over het inzetten van sociale media bij campagnes?

Het interview:

Welke platformen van social media kunnen ondersteuning bieden in de campagne van Gazelle?

1. Wat vindt u een prettig manier om geïnformeerd/ ingelicht te worden over nieuwe producten? 2. Zou u deze informatie via sociale media ook serieus nemen? Waarom wel: Waarom niet: 3. Met welke sociale media bent u het meest bekend? 4. Waar gebruikt u sociale media voor?

Wat is er al bekend over het inzetten van sociale media bij campagnes?

5. Hoe word u meestal ingelicht over acties/campagnes? 3


6. Bent u bekend met een campagne waarin sociale media word gebruikt? Zo ja; vertel 7. Welke sociale media denkt u dat wij het beste kunnen inzetten? 8. Hoe zou u het vinden als u tot de doelgroep behoord van de campagne en een elektrische fiets mag uittesten om hier vervolgens op Facebook of op Twitter over te schrijven? 9. Wat voor een actie zouden wij via sociale media moeten inzetten?

En verder… 10. Hoe staat u tegenover speciale acties/campagnes? 11. Waarom vindt u dat we de actie op deze manier moeten inzetten? 12. Hoelang denkt u dat de campagne voor de elektrische fiets zou moeten duren? 13. Welke middelen kunnen wij naast sociale media inzetten. Is een combinatie mogelijk? 14. Wat zou u een leuke “actie” lijken? 15. Je legt de probleemstelling voor. Vraag: Hoe denkt u dat sociale media een bijdrage kan leveren aan de campagne voor de “Elektrische fiets” voor jongeren tussen de 25-35 jaar. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………

4


Vragen voor de Experts 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Wat is social media in uw ogen? Wanneer zet u social media in bij een campagne? Welke doelgroepen verwacht u met social media aan te spreken tijdens een campagne? Wat zijn de kosten van het inzetten van social media tijdens een campagne? //Voor welke bedrijven is een campagne met social media geschikt? Geschikt voor Gazelle? Gebruikt u social media altijd ondersteunend aan een campagne of kan het ook een campagne op zich zijn? Welke campagnes met gebruik van social media vind u goed? Wat is de duur van een goed social media campagne? Hoe registreren jullie het effect van social media? Verschillende de verschillende social media in inzetbaarheid? Bijvoorbeeld is Facebook geschikter voor een bepaald type campagne dan bv Twitter? Je legt de probleemstelling voor. Vraag: Hoe denkt u dat sociale media een bijdrage kan leveren aan de campagne voor de “Elektrische fiets” voor jongeren tussen de 25-35 jaar. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………

Bibliografie Faculteit der Letteren, p. C. (2012, oktober 26). Interviewvragen bedenken. Opgeroepen op 16 4, 2013, van Rijksuniversiteit Groningen: http://www.rug.nl/education/other-studyopportunities/hcv/mondelinge-vaardigheden/voor-studenten/interviewen/vragen

5

Interviews  

Interview opzet

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you