Page 1

Flight Mission September 2013

MAF-piloten Jon Cadd - barnens favorit

Allvar och glädje sida vid sida i

Papua Nya Guinea

KONGO Dramatik och stora uppoffringar krävdes för att folket i Papua Nya Guinea skulle få ny livsglädje. Flight Mission September 2013

1


östra KONGO – en landsdel DÄR allt kan hända

Vad är MAF? Mission Aviation Fellowship, MAF är en kristen organisation, vars uppdrag är att flyga lätta flygplan i utvecklingsländer, så att folk i avlägsna områden kan få den hjälp de behöver. Sedan 1945 har våra plan påskyndat spridandet av de goda nyheterna om Jesus Kristus genom ord och handling på platser med de djupaste mänskliga behov, isolerade platser, där flyget inte är någon lyx utan en livlina.

CMYK COLOURS

Var tredje minut startar eller landar ett MAFplan någonstans i världen. Dessa flygningar möjliggör ett ytterst viktigt arbete som genomförs av många utvecklings- och hjälporganisationer, missionsorganisationer, lokala församlingar och andra nationella grupper. Medicin, sjukvårdsteam, ambulansflyg och katastrofhjälp når ut till många behövande.

Demokratiska Republiken MAF:s pilot Jon Cadd i ”världens dödli Situationen i Demokratiska Republiken Kongo är alltjämnt mycket svår. Med jämna mellanrum når rapporterna även oss här i Sverige men inte tillräckligt. Medierna väljer och prioriterar andra nyheter och ofta mindre konflikter som inte ens är i närheten av Kongos konflikt i storlek.

C: 100 M: 57 Y: 0 K: 40

Det är gåvor från enskilda personer som möjliggör dessa flygningar. I Sverige är MAF en registrerad välgörenhetsorganisation och har ett 90-konto som kontrolleras av svensk insamlingskontroll.

C: 5 M: 100 Y: 71 K: 22 C: 0 M: 1 Y: 0 K: 51

Flight Mission Posttidning September 2013 – årgång 27 Tryck: Hallvigs Reklam, Morgongåva

MAF Sverige Box 1166 581 11 Linköping tel: 013-35 39 60 e-post: office@maf.se Redaktion: Ansv. utg. Leif Larsson Erik Bergman Anders Hällzon

www.maf.se Bankgiro: 900-8913 Plusgiro: 90 08 91-3 Org Nr: 82 20 01-7506

2

Enligt docent Virgil Hawkins* är konflikten i Kongo ”den dödligaste konflikt som världen har upplevt på mer än femtio år. Det är en konflikt som involverar trupper från nio länder, som spänner över ett slagfält lika stort som Västeuropa och som har resulterat i mer än fem miljoner döda. Denna konflikt har omvärlden knappt tagit notis om”. Om man analyserar de senaste årens oroligheter så är konflikten i Kongo överlägset störst och incidenterna i Irak och Israel/Palestina minst. Det säger ganska mycket om den snedvridna mediarapporteringen. Våldsamma sammandrabbningar, övergrepp och våldtäkter är tyvärr en del av vardagen i Kongo. Mässling och kolera härjar i stora delar av landet, rebellstyrkor som LRA i norr och M23-gerillan i söder skapar ett mycket instabilt läge. Bara i år har det rapporterats att 2,6 miljoner människor är på flykt från sina hem och 6,4 miljoner människor är i stort behov av hjälp med mat och odling av egen mat. 19 000 fall av kolera och 63 400 fall av mässling har rapporterats och inte minst 137 säkerhetsincidenter mot biståndspersonal. (Statistik från Unocha)* Vissa platser finns det ingen möjlighet att idag nå med humanitär hjälp p.g.a. säkerhetsläget, men det finns hopp och MAF är på plats och hjälper där man kan. Tillsammans med de hjälporganisationer som finns i Kongo

gör man stor skillnad för många människor, trots det svåra läget.

MAF-personal vittnar om utmaningarna i landet MAF:s team utgår från en stad i nordöstra Kongo med cirka 366 000 invånare som heter Bunia. Där har FN sedan de blodiga striderna 2002 en stor bas. Där finns inga asfaltsvägar. När bilarna kör runt dammar det så att det är svårt att andas. Ett lager av damm täcker i princip allt i stan. Kött och grönsaker köps på den lokala marknaden, men det finns inga kylmöjligheter, vilket gynnar flugorna som brukar krypa runt på det varma köttet. Inget av MAF-husen får regelbunden el eller vatten från staden. Solpaneler och generatorer står för elen och regnvatten samlas upp i stora tankar. Under torrperioden kan det vara brist på vatten.

Lary Strietzel samtalar med en representant från organisationen Grace Mission.

Lary och Sheryl Streitzel har två gånger förlorat nästan allt de äger i plundringar, och när det gäller evakueringar så kan inte Sheryl komma ihåg om det är sju eller åtta gånger som paret evakuerats ur Kongo på grund av det instabila läget.

Flight Mission September 2013


Central African Republic

Kongo

Cameroon

Nebobongo Bunia Nyankunde

Congo

Uganda

DEMOCRATIC REPUBLIC OF CONGO

gaste konflikt”

Stefanie Fuller omgiven av barn, två egna samt två ytterligare som hon också har hemundervisning med.

South Sudan

SEA!!!

Familjen Fuller har varit i östra Kongo i 14 månader. De har två barn – en liten baby och en som tränas på pottan. Den senaste veckan har de inte haft vatten så att de kan tvätta. En del dagar är mycket svåra. De flesta organisationer som har personal i Kongo har 2 - 24 månaderskon-

Tanzania

Angola Zambia 200 miles

trakt. Precis som andra hjälp- och missionsorganisationer så kämpar MAF:s personal med kulturella skillnader, byråkrati, korruption och osäkerhet,

Vänd och läs mer

t

2012 utförde MAF: 1549 flygningar som transporterade 5138 passagerare och biståndsarbetare. 324 000 kilo frakt med medicin, myggnät med mera till de mest svårtillgängliga områdena i östra Kongo.

Flight Mission September 2013

3


östra KONGO – en landsdel DÄR allt kan hända

men kallelsen till att arbeta och hjälpa folket i Kongo står fast! Jon Cadd säger: ”Jag känner att jag gör det jag är skapad för. Det finns stor tillfredsställelse i det. Efter 30 år här i Afrika har jag inte tröttnat på mitt jobb – t ex flyga missionärer, samarbeta med folk och visa kärlek till barnen. Jag hop-

pas att mitt liv ärar Gud – det är därför jag gör detta.” Fem utländska familjer och 15 kongoleser arbetar med MAF i östra Kongo. Läkare utan gränsers Thierry Coppens förklarar att de har mycket stor nytta av MAF. ”Vi uppskattar verkligen MAF:s

stora kunskap om Kongo. De har bra insikt om de platser vi flyger till och har kontakter i den här regionen som är ovärdeliga för vår personals säkerhet.” * Virgil Hawkins akademiska studie Stealth Conflicts 2008 *UNOCHA – FN:s organ för flyktingfrågor www.unocha.org

Jon Cadd efter 30 år i Afrika:

”Jag kan inte tänka mig att Jag känner att jag gör det

Tack vare

din gåva kan MAF:s medarbeta re i östra Kongo hjälpa fler!

En kongolesisk mamma med sina fyra barn 4

Flight Mission September 2013


östra KONGO – en landsdel DÄR allt kan hända

Dave och Donna Jacobsson har även de erfarit plundring och evakueringar, en gång i en mycket tragisk massaker i en by som heter Nyankunde, en by som de nu återvänt till och har sitt hem i. Beväpnade män tvingade sig in i deras hem fem gånger på 24 timmar, stal och krävde pengar från Donna. Donna och barnen gömde sig under en säng. Den sista gruppen hotade att skjuta Donna och hennes kongolesiska vänner om hon inte gav dem pengar. n

göra något annat, jag är skapad för.”

Donna Jacobson i radiokontakt med maken David

Pilot Jon Cadd torkar sig för pannan efter en lång arbetsdag.

Flight Mission September 2013

5


PAPUA NYA GUINEA

Missionen som når långt

Från kannibal till kristen Tom och Salome Hoey tar emot MAF:s danske medarbetare Arne Puggard i sitt hem i Mougulu. Deras arbete i Papua Nya Guinea och deras samarbete med MAF visar sig vara både innehållsrikt och dramatiskt. Det är en berättelse om beslutsamhet, uthållighet och framförallt en tro på Guds ingripande i människans liv.

En matta av oändlig mörkgrön regn-

skog sträcker sig mot de avlägsna vulkanerna i Bosavi och Sisa vid den dimmiga horisonten. Dessa fantastiska vyer har folket här inte alltid levt med. Förr i tiden var det rädsla som styrde bedamunifolket och kännetecknade deras sätt att leva. Många olika sorts tabun både styrde och begränsade deras liv. Vardagen var full av vidskepelse. Man trodde exempelvis att om någon tittade i riktning mot berget Bosavi

skulle det orsaka fruktansvärda sår på kroppen med dödlig utgång. Därför gick de flesta med böjda huvuden. Det var också förbjudet att odla kokosnötter som de ansåg skulle öppna marken och svälja dem. Utöver dessa föreställningar praktiserade de kannibalism. Ökända för sin våldsbenägenhet och vana att ligga i bakhåll spred bedamunistammen fruktan genom att utöva terror bland grannfolken. Kannibalism var inte bara en möjlig död för främlingar. Även bland de egna pekades personer ut som skyldiga. Oskyldiga män och kvinnor anklagades för häxeri och betraktades som orsaken till sjukdom och död. De greps, dödades och delades upp i bitar som de anfallande familjemedlemmarna fick ta del av. Hjärtat i denna kultur var de” sjungande andarna”. Dessa personer ”åkallade” döda förfäder för rådgivning om jakt, plundring och klarhet kring vilka individer som var ansvariga för häxeri. Det var till bedamuni, den största onådda stammen i Papua Nya Guinea, som Tom och Salome hörde Guds tyd-

Papua Nya Guinea ligger norr om Australien i Stilla havet och är till ytan något större än Sverige. Landet är beläget på östra halvan av ön Nya Guinea, vars västra del tillhör Indonesien. Landet ligger i den tropiska klimatzonen, men till följd av de stora höjdskillnaderna varierar klimat och växtlighet stort mellan olika delar av landet.Vid kusterna och i låglandet är klimatet hett och fuktigt året om. I höglandet är det svalare, och på höjder över 2 100 meter är nattfrost vanlig. Befolkningstillväxten i Papua Nya Guinea är en av de snabbaste

6

i Oceanien. Närmare hälften av invånarna är under 20 år. Landet präglas av en stor etnisk och kulturell mångfald med närmare ett tusental olika folk- och språkgrupper. Redan under 1800-talet började de första kristna missionärerna anlända. Nio av tio papuaner tillhör numera något av de många kristna samfunden i landet. Ändå har traditionella, inhemska religioner behållit en stark ställning. Ekonomin är en av de snabbast växande i Stillahavsområdet. Landet har stora tillgångar av mineraler,

främst koppar och guld men även silver, nickel och bly. Det finns också stora förekomster av naturgas och olja. Mineralproduktionen dominerar landets ekonomi och svarar för merparten av exporten. Ändå är Papua Nya Guinea ett av regionens minst utvecklade länder. Jordbruket, gruvdriften och skogsbruket är landets viktigaste näringar, men i synnerhet jordbruket är ineffektivt. Trots landets enorma naturtillgångar lever de flesta invånare i fattigdom. Utsattheten förvärras av att många papuaner är geografiskt isolerade på grund

Flight Mission September 2013


s

NEW GUINEA

Halmahera

liga uppmaning till tjänst. De lämnade gården i Australien med sina fyra barn för att berätta ett annat budskap till dessa isolerade människor. Vid ankomsten 1968 fanns det ingen användbar väg eller flod. Tom lämnade Salome och barnen på en missionsstation vid Nomad River och begav sig till fots genom regnskogen för att hitta en lämplig plats för en landningsbana, en utmanande och som sagt farlig uppgift i den täta regnskogen. Bedamunifolket hade aldrig sett vita människor och kanske skulle de uppfatta Tom som ett spöke eller en trollkarl och istället för att anfalla gömma sig.

Seram Wewak

I

N

D

O

N

E

S

I

A

200 miles

Telefomin Rumginae

Mount Hagen Goroka

Aru Tanimbar

EAST TIMOR

UA NEW GU PAP IN EA Kawito Port Moresby

ARAFURA SEA

Att förstå varandra var inte enkelt eftersom ingen i bedamuni talade eller förstod angränsande stammars språk på grund av sin isolering och brist på kontakt med omvärlden. Det fanns inte heller någon som kunde tala deras språk. Toms initiativ i området var avgörande i försöken att lära sig deras språk. Men var börjar man med ett språk som inte har ett alfabetet eller några nedskrivna dokument? Genombrottet kom när Tom lärde sig bedamunis ord för ”Vad är detta?” Genom många års studier och med Guds hjälp har Tom inte bara lärt sig ord och meningar. Han har definierat och registrerat den grammatiska strukturen, för att slutligen översätta Bibeln till dem.

av landets oländiga terräng. Andra svåra sociala problem är hög våldsbrottslighet, snabb spridning av aidsviruset hiv och utbredd korruption. Den oländiga terrängen gör att Papua Nya Guineas vägnät är bristfälligt utbyggt och i dåligt skick. Järnväg saknas helt. Under regnperioden står ibland tunga transporter från gruvor, oljefält och kaffeodlingar stilla. Huvudstaden Port Moresby saknar vägförbindelser med övriga landet. Det politiska systemet i landet är instabilt och präglat av korruption.

Flight Mission September 2013

Politiska partier bildas och upplöses ofta, regeringskoalitioner är vanligtvis svaga och kortlivade, och rivalitet mellan politiska ledare har periodvis gjort det svårt att styra landet. Efter en långvarig maktkamp mellan de politiska rivalerna Michael Somare och Peter O’Neill segrade O’Neills parti Folkets nationella kongress (PNC) i parlamentsvalet sommaren 2012. År 1964 hölls det första allmänna valet i det australiska mandatområdet Papua och Nya Guinea. 1975 blev territoriet självständigt under namnet Papua Nya Guinea. Det nya landet var etniskt splittrat, och den kopparrika

ön Bougainville försökte uppnå självständighet i ett inbördeskrig som pågick i ett decennium och krävde tusentals dödsoffer. Papua Nya Guinea har sedan självständigheten 1975 betonat alliansfrihet.Trots det är banden starka till den forna kolonialmakten Australien, som är landets största handelspartner och biståndsgivare och som stödjer de papuanska försvarsstyrkorna. Förhållandet mellan de båda länderna har dock ofta varit problemfyllt.

7


Vi har fått det så bra. Missionärerna kom till vår hjälp, inte bara med Guds ord, utan också på många andra sätt. Genom att bygga skolan fick vi utbildning. Genom sjukhuset kan vi hjälpa sjuka människor och via kyrkan kan vi sprida en inre glädje. Itobo Bano

– MAF har varit med oss i arbetet från början och hela vägen framåt, säger Tom. Med radiokontakt från flygplan i luften kunde MAF bistå Tom i rekogniseringen efter lämpliga områden. Efter två års sökande fann han slutligen en lämplig plats i Mougulu. Den första av fem landningsbanor byggdes. – För att bygga banan fick jag med MAF:s hjälp en traktor levererad på floden. Den skeppades i små bitar. Sista biten till Mougulu skedde transporten via helikopter, minns Tom. Därefter följde många månader av hårt arbete. I Papua Nya Guinea är vädret inte att leka med. Ibland körde Salome traktorn hela dagen och Tom fortsatte på natten så arbetet kunde utföras när det var någorlunda torrt väder. Genom att schakta bort 30 000 kubikmeter jord började det till slut likna en landningsbana. – MAF:s insats har varit avgörande för arbetet här, säger Tom. Varje liten maskindel, verktyg, bultar, spikar, byggmaterial, bränsle och förnödenheter - allt transporterades hit via MAF.

8

Det var ett stort lagarbete som gjort det möjligt för oss att ha tid att också vara missionärer.

Paret Tom och Salome Hoey

Bedamunifolket insåg till slut att de inte behövde vara rädda för Tom och Salome. Men det fanns dessvärre många besvikelser. Bibelns budskap om en god Gud möttes från början av ointresse eller frustration. Det fanns ett betydande förakt för själva livet, så Tom och Salome undrade många gånger om en kristen gemenskap någonsin skulle kunna byggas. Med en ökad förståelse av språket och djupare insikt i kulturen blev paret Hoeys uppmuntrade genom att upptäcka hur Gud hade förberett bedamunifolket att ta emot Bibelns budskap. Bedamunier trodde att evigt liv - en gåva som inte gick att värdera – redan var förlorad för alltid. Det hade en gång i tiden funnits ett livets träd och

ett dött träd. När frukten av det senare erbjöds och man åt av det, ledde det till döden. I detta sammanhang kunde Tom och Salome koppla på det kristna vittnesbördet att evigt liv är möjligt genom tron på Jesus. En av de första kristna var Isilowa, en man som hade varit på flykt från rättvisan därför att han hade dödat och ätit två män som misstänktes för att öva trolldom. Han blev så småningom den första seniorpastorn i Papua Nya Guineas evangeliska kyrka. Även när han 1988 låg för döden var han ett starkt vittne för familj och vänner. ”Gråt inte för jag går nu till en mycket bättre plats”, sa han till dem. Itobo Bano, en liten mager man, minns sitt mörka förflutna och utbrister: ”Vi har fått det så bra. Missionärerna kom till vår hjälp, inte bara med Guds ord, utan också på många andra sätt. Genom att bygga skolan fick vi utbildning. Genom sjukhuset kan vi hjälpa sjuka människor och via kyrkan kan vi sprida en inre glädje. n Flight Mission September 2013


Second hand: VINGÅKER

Missionen som når långt

14000 ft

En trailer kommer lastad

13000 ft

I början av september var det dags för en ny leverans av kläder och möbler till Lettland. På två timmar fylldes halva lastbilen (12 meter lång) med lite möbler och desto mer banankartonger, 575 stycken kartonger fyllda med kläder och skor med mera. – Det känns otroligt bra att kunna dela med sig av det vi helt enkelt bara får för mycket av eller hänger lite för länge på våra galgar, berättar Lars-Göran Lindskog föreståndare för Vingåkers Second hand. Leveransen till Liepaja, Lettlands tredje största stad kommer i goda händer. – Jag har varit över tre gånger och vet att det vi sänder delas ut till personer som helt enkelt är i stort behov av kläder. Vår vänförsamling har ett nära samarbete med de sociala myndigheterna vilket också känns bra. – Det betyder att av allt det som skänks till oss är det väldigt lite som tar vägen till tippen, avslutar Lars-Göran. n

12000 ft

11000 ft

10000 ft

9000 ft

8000 ft

7000 ft

6000 ft

5000 ft

4000 ft

Ännu mera banankartonger på väg genom källarfönstret för att lastas i trailern.

3000 ft

2000

Lars-Göran Lindskog förståndare på Vingåkers Second hand skriver en tydlig adresslapp på de 575 banankartongerna. Flight Mission September 2013

ft

9 1000 ft


Ledaren: Leif Larsson

Rekrytering av piloter För att MAF ska fungera och kunna ge utsatta människor i väglöst land den nödvändiga hjälpen krävs piloter som flyger våra flygplan. Därför ägnar jag det mesta av min tid för att rekrytera piloter och tekniker för att göra en insats i de utvecklingsländer där vi är verksamma. Och jag är oerhört glad! Just nu har jag 15 mestadels unga människor som är beredda att gå in i vårt internationella arbete. Dessutom är det 10 erfarna missionsarbetare som är öppna för ett fortsatt arbete. Men det är stora krav vi ställer. Vi vill se ett långsiktigt engagemang. Av den som är pilot krävs det stor förmåga att flyga säkert till mycket primitiva flygfält och utan att det finns ett trafikledartorn som styr flygverksamheten. Våra

internationella medarbetare ska klara hanteringen av nya kulturer där människor tänker annorlunda än vad vi gör i Sverige. Dessutom ska kandidaten dela våra grundläggande värderingar.

En stor utmaning är att få stöd från församlingar och enskilda för att kunna sända ut fler svenska medarbetare! Även om vi endast erbjuder mycket spartanska villkor krävs det resurser för att sända en familj ut till ett utvecklingsland. Kan du tänka dig att ge stöd till de piloter och tekniker som vi kommer att sända ut i fält den närmaste tiden så hör av dig. Du får en personlig kontakt med en familj som ger allt för att hjälpa den som inte har samma möjligheter som du och jag.

Leif Larsson

CEO MAF Sverige

Boka ditt MAF-möte med Erik redan nu! Erik Bergman berättar och visar bilder och film från MAF:s arbete i världen. Erik (Ecke) sjunger och spelar lovsång och egna sånger från nya skivan. Boka nu för ett spännande och intressant möte för hela församlingen eller dagledigträffar. Ring 013-35 39 60 eller maila office@maf.se

10

Flight Mission September 2013


CMYK COLOURS C: 100 M: 57 Y: 0 K: 40 C: 5 M: 100 Y: 71 K: 22 C: 0 M: 1 Y: 0 K: 51

Marcus på IBRA föredrar säkerhet via MAF i Tchad

Vi är med... TPA Konsult erbjuder ditt företag konsulttjänster inom personal- och arbetslivsområdet. Vi bistår med kunskap, stöd och genomförande av processer vid t ex rekrytering, avveckling av personal, uppTPA Konsult erbjuder ditt företag konsulträttande av företagets policies, lönesättning, tjänster inom personal- och arbetslivskompetensutveckling, rehabilitering m m. området. Vi bistår med kunskap, stöd och genomförande av processer vid t ex avveckling av personal, uppVälkommenrekrytering, att kontakta: rättande av företagets policies, lönesättning, HR-konsult Rigmor Wåhlberg, 0703-58rehabilitering 50 05. m m. kompetensutveckling,

TPA Konsult, Box 437 / Ågatan 53, 581 04 Linköping. www.tpakonsult.se Välkommen att kontakta: HR-konsult Rigmor Wåhlberg, 0703-58 50 05. TPA Konsult, Box 437 / Ågatan 53, 581 04 Linköping. www.tpakonsult.se

Marcus Lennartsson på IBRA Media berättar från en resa i Tchad.

IBRA Media stöder ett par olika radiokanaler i Tchad, en i huvudstaden N’Djamena och en i den näst största staden Moundou. Den senare är ganska nystartad och volontärerna där behövde tränas i radioproduktion. Totalt blev vi 22 kursdeltagare. Från måndag till lördag undervisades det i kommunikationsteori, intervjuteknik och ljudredigering m.m. Eftermiddagarna bestod av praktiska övningar, som till exempel att skriva olika manus och presentera dem. Av säkerhetsskäl blev vi avrådda att som främlingar/vita åka bil längs gränsen mellan Tchad och Kamerun, eftersom extremister från norra Nigeria numera sägs finnas i området. Man anser att det finns risk för rån och kidnappningar. Även om många bofasta Tchad-missionärer är beredda att ta risken är andra besökare mer försiktiga. En engelsk medialärare assisterade under kursen, och hans styrelse avrådde honom från att åka bil till Moundou, så MAF blev lösningen på problemet. Radiokursen kunde hållas som planerat. Tack vare att vi flög med MAF kunde undertecknad vara med vid kursavslutningen vid lunchtid på lördagen, och ändå hinna upp till huvudstaden N’Djamena för att predika i en pingstkyrka där på söndag morgon. Folken i Tchad behöver få höra goda nyheter om Jesus. Vi vill genom Flight Mission September 2013

AVANCERADE VATTENKANONSYSTEM

FÖR INDUSTRI, BRANDFÖRSVAR, SJÖFART OCH FLYGPLATSER M.M. www.senate.se

En av kursdeltagarna som lärde sig mer om kommunikation, intervjuteknik och ljudredigering.

radiosändningar och media kommunicera med Tchad-araber, fulani, Sara-Ngambai och zaghawa m.fl. De ska få höra om Guds väldiga gärningar på sitt eget språk UNIFIAlla (Apostlagärningarna 2:11). RE AB behöver Jesus.

STÖDJE

MAF

R

PS: när vi landade i N’Djamena på returresan stod ett jetplan från Mali parkerat nära ankomsthallen och en röd matta var utrullad. Soldater och tv-team fanns uppställda utanför, och medan vi klev ur MAF-cessnan gick någon minister från Mali (presidenten?) på planet och lämnade Tchad. Marcus Lennartsson n

11


Posttidning A

Hurra fÖr dig

Flight Mission Box 1166 581 11 Linköping

Nu fyller du år...igen! Checklista:

☑ skall ha födelsedagsfest ☑ har redan det mesta jag behöver ☑ vet inte vad jag ska önska mig ☑ önskar bidra till ett gott ändamål mina vänner ska ☑ vill att känna MAF bättre lära

VARFÖR INTE

GE DINA GÅVOR TILL maf? Vi har gjort iordning ett komplett gåvopaket för födelsedagar och jubiléer som innehåller allt man behöver för dig och dina gäster. Och ja…det finns en liten liten present till dig också!

12

Flight Mission September 2013 GE DIN FÖDELSEDAG PÅ: www.maf.SE/FODELSEDAG eller sänd e-post till: FOdelsedag@maf.se

Flight mission September 2013  

MAF Swedens tidning Flight Mission September 2013

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you