Page 1

flight mission NEWS • APRIL/2014

Lokori - Kenya

Hjälpen når ut till turkanafolket

24 W

6

12

21

E

MAF:s uppdrag är att se till att folk som bor i svårtillgängliga områden får den hjälp de behöver. Om inte MAF flyger till dessa områden skulle många inte kunna få läkarvård, utbildning eller medicin. Vid akut sjukdom finns ofta inga andra alternativ. Att resa landvägen tar för lång tid och är för komplicerat. På nästa uppslag kan du ta del av ett av många uppdrag i norra Kenya. t

33 N

3

30

15 S


KNOTS

240 40 220 60 200 80 180 AIRSPEED 100 160 120 140

”Det är mycket tillfredställande att se att vi är med och gör skillnad”

Brad Sinclair

World Vision arbetar med fokus på barn och familjer. I Lokori hjälper de turkanafolket med bl.a utbildning, hälsovård och vidareutbildning av lärare. Dessutom har 1200 bönder fått bättre tillgång till vatten för sina bevattningsanläggningar. Fyra nya brunnar har borrats som räcker för att ge rent vatten till alla. Behoven är lika stora på många liknande platser i Kenya. KeA och Birgitta Arnlund som är verksam-

Bageriet i angränsande Loki med en ugn som flugits dit via ett av MAF-planen är ett sätt att få en egen inkomst.

ma i Loki, närmare 30 mil norr om Lokori, har nyligen genomfört en omfattande nödhjälpsinsats vad det gäller matransoner. Flyget har en ovärderlig roll i att göra det möjligt för biståndsarbetarna att komma ut till byarna. Många samhällen och byar är svåra att nå med landtransport på grund av undermålig infrastruktur, bristande säkerhet eller årstidernas snabba variationer. Nyligen fick en av MAF:s piloter Brad Sinclair uppdraget att flyga ett team från World Vision och kenyanska tjänstemän för en uppföljning av utvecklingsarbetet till just Lokori där organisationen arbetat i 17 år. Brad berättar att som MAF-pilot är det ett av de största privilegierna att få se den skillnad MAF:s partners hjälparbete gör så att ett samhälle kan komma till en punkt där de kan ta ett större eget ansvar. Lokori som från början haft matbrist, osäkra förhållanden, hög dödlighet bland spädbarn, dåligt vatten och bristfällig sanitet och inga utbildningseller inkomstmöjligheter har genomgått drastiska förändringar tack vare det stöd de fått. Arbetet har bidragit till att befolkningen nu uppnått en mycket bättre livskvalitet. För att nå hit har man integrerat många olika projekt. Grundutbildning har sammanvävts med hälso- och jordbruksutbildning för bästa resultat. Ansvarig för World Vision i Kenya - Nicholas Wasunna berättar att MAF har en avgörande roll i deras utvecklingsprojekt för att se till att personalen kommer fram på ett säkert sätt och att livräddande förnödenheter och medicin kommer fram till svårtillgängliga platser i osäkra områden. t

En av MAF:s partners - World Vision arbetar i ett samhälle som heter Lokori i norra Kenya. Lokori ligger i ett mycket torrt område där det är svårt att odla och därmed överleva. Vattentillgången är sparsam och utvecklingen i byn har genom åren gått långsamt. När World Vision arbetar med utveckling tänker de liksom vi på MAF långsiktigt - med tiden kommer utvecklingen och förvandlingen till en bättre levnadsstandard.

Birgitta Arnlund till vänster samtalar med kvinnorna som är med om att bygga upp bageri- och handarbetsbutiken i samhället Loki i norra Kenya.


Tack...

för ditt stöd till hjälpflygningarna i Kenya !

Folket i Lokori är nu mogna att ta ett större eget ansvar. Grundutbildning har sammanvävts med hälso- och jordbruksutbildning för bästa resultat.

Som i många andra utsatta områden kommer Lokori naurligtvis att möta nya utmaningar framöver. Men med ett fortsatt stort engagemang hos befolkningen och återkommande besök från MAF-piloterna kommer utvecklingen att förhoppningsvis gå i rätt riktning.

Fakta om World Vision: World Vision är en biståndsorganisation som hjälper barn och familjer att nå sin fulla potential genom att överbrygga orsakerna till fattigdom och orättvisor. World Vision arbetar i närmare 100 länder med 44 000 medarbetare.

”Det är mycket tillfredställande att se detta med egna ögon. Vi vill rikta ett stort tack till alla som är med och stödjer MAF:s långsiktiga insatser. Lokori är ett av många exempel där vi är med och gör skillnad, hälsar Brad.” Stort tack för din gåva till flygningarna för de behövande i Kenya!

Leif Larsson CEO MAF Sweden

CMYK COLOURS C: 100 M: 57 Y: 0 K: 40 C: 5 M: 100 Y: 71 K: 22 C: 0 M: 1 Y: 0 K: 51

Se bankgirokort på nästa sida!


BG 130 OCR spec BG 130 OCR spec 32588 sep 10.

BG 130 spec 32247 apr 09

Tidningsmottagare: MAF G:a Tanneforsv. 17 582 54 Linköping

B-post

Skulle Daniel överleva natten..

”Inom två timmar var jag i luften med vår Cessna 206 med syrgas, vacuumbår och en sjuksköterska ombord. Gulu ligger en dryg timmes flygning rakt norr om Kampala....jag började bli lite fundersam för framför mig såg jag enorma moln torna upp sig. Flygtornet rapporterade att ”Inomdet tvåfortf timmar varvar jagfiint men arande luftenatt med vår Cessna 206 strax ett stort vädersystem med syrgas, och nordöstvacuumbår rörde sig långsamt en sjuksköterska ombord. närmare.... något senare ropaGulu de ligger enupp drygmig timmes Gulu och sa att de flygning raktsenorr om Kamkunde en svart vägg av regn pala....jag började bli lite strax norr om landningsbanan hjä fundersam för framför bilden, fick den ....Molnen slickademig trätopparna iel på båren på an yfa D sk a m or såg jag enorma torna gjorde och kraftigamoln kastvindar und av det en försening på gr upp sig. det omöjligt att landa.... Flygtornet rapporterade att kom jag fram till att jag hade knappt 10 Efter snabba beräkningar det fortf arande var fi men en väg in eller såntjag var tvungen att återvända till Kajjansi. ... att ett stort vädersystem strax Samuel dramatiska flygning som du kan läsa mer om i de nordöst rördeBälters sig långsamt bara en av många. närmare.... något senare ropaVarje dag flyger för livet. Och vi kan göra det därf de Gulu upp mig och vi sabokstavligen att de liten har betydelse för oss. Du är med oss och räddar liv och vi st kunde se en svart vägg av regn strax frontlinjen. norr om landningsbanan hjälp han bilden, fick den ....Molnen slickade trätopparna på n re bå på l Tack för din gåva! Danie ma skyfallet och kraftiga kastvindar gjorde und av det enor försening på gr det omöjligt att landa.... Efter snabba beräkningar kom jag fram till att jag hade knappt 10 min en väg in eller så jag var tvungen att återvända till Kajjansi. ... MAF Box 553 721 10 VÄSTERÅS

www.maf.se office@maf.se 013-35 39 60

Både stora och små flygplan på

Stegeborg 2014

#

6 juni

se program på webben

Ta med dig familjen och vänner så blir vi flera!

INBETALNING/GIRERING

När du betalar med Bankernas Internettjänst eller Bankgirots Leverantörsbetalningar (LB) ange nedanstående referensnr

Mitt bidrag till Märk gåvan ”FM News april 2014” Min julgåva

Betalningsavsändare

Betalningsavsändare

VAR GOD GÖR INGA ÄNDRINGAR

#

Bankgiro Jul 2009.indd 1

Inbet avgift (ifylls av banken)

Min gåva till hjälpflygningarna i Kenya

MEDDELANDEN KAN INTE LÄMNAS Belopp kronor PÅ AVIN

SKRIV ELLER STÄMPLA INTE I FÄLTET NEDAN - AVSETT FÖR MASKINELL LÄSNING

•>

• AVI

Belopp kronor

Min julgåva 2009

Till bankgironr

Betalningsmottagare

900-8913

MAF Sverige

DEN öre

öre

MAF:s ambulansflyg!

2009

09-12-02 11.14.05

Tack för din gåva!

Samuel Bälters dramatiska flygning som du kan läsa mer om i detta nr Anders Korswing bara en av många. Direktor, CEO MAF Varje dag flyger vi bokstavligen för livet. Och vi kan göra det därför att liten har betydelse för oss. Du är med oss och räddar liv och vi står till frontlinjen.

Posttidning A

När du betalar via plusgirot märk då din betalning med ”FM News april 2014”....och glöm inte ditt namn och adress

INBETALNING/GIRERING A

OCR

FYLL I DET BELOPP SOM BETALAS

Betalningsmottagare

MAF Sverige

Referensnr

AVLÄSES MASKINELLT Till bankgironr (ifylls alltid)

9 0 0-8 9 1 3 9008913 #42#

Flight mission news april  

MAF Swedens Flight mission newsletter April 2014.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you