Page 1

flight mission Maj 2014

Rädda barnen i Sydsudan

Det är barnen som är de mest utsatta... lund Jan-Åke Åker vid en en nd ba r klippe gtidliga av många hö invigningar.

Lions flyghjälp gjorde en enorm insats! Läs mer på sidan 6-8

Flight Mission Maj 2014

Magnus Mattsson på flygskolan SAA - Scandinavian Aviation Academy

Yrkeshögskola i medvind Läs mer på sidan1 4-5


BARNEN - HÖGSTA PRIORITET Vad är MAF? MAF - Mission Aviation Fellowship, är ett annorlunda flygbolag, vars uppdrag är att flyga lätta flygplan i utvecklingsländer, så att folk i avlägsna områden kan få den hjälp de behöver. Sedan 1945 har våra plan målmedvetet, år efter år, dag efter dag, förmedlat hjälp och hopp till utsatta människor. Med vår kristna grundsyn som drivkraft blir vi dagligen påminda om den nytta och glädje våra plan förmedlar.

CMYK COLOURS

Var tredje minut startar eller landar ett MAFplan någonstans i världen. Dessa flygningar möjliggör ett ytterst viktigt arbete som genomförs av många utvecklings-, hjälp-, och missionsorganisationer, lokala församlingar och andra nationella grupper. Medicin, sjukvårdsteam, ambulansflyg och katastrofhjälp når ut till många behövande.

Det är gåvor från enskilda personer som möjliggör dessa flygningar. I Sverige är MAF C: 0 M: 1 Y: 0 en K: 51registrerad välgörenhetsorganisation med ett 90-konto som kontrolleras av Svensk insamlingskontroll. C: 100 M: 57 Y: 0 K: 40 C: 5 M: 100 Y: 71 K: 22

Flight Mission Posttidning Maj 2014 – årgång 28 Tryck: Hallvigs i Morgongåva

MAF Sverige Box 553 721 10 Västerås tel: 013-35 39 60 e-post: office@maf.se Redaktion: Ansv. utg. Leif Larsson Erik Bergman Anders Hällzon

www.maf.se

Bankgiro: 900-8913 Plusgiro: 90 08 91-3 Org Nr: 82 20 01-7506 2 2

Rädda barnen Sydsudan är ett land som fortsätter att fylla nyhetsrapporteringen på grund av konflikter och krig. När landet blev självständigt 2011 var det många som trodde att nu skulle man hjälpas åt att bygga det nya landet. Trots att Afrikas yngsta nation nu är separerat från det muslimska norr så består åratal av inhemska etniska konflikter mellan olika folkslag. Här bemöts våld med mer våld i en ond cirkel som aldrig tycks upphöra. Åratal av konflikter har tvingat närmare 400 000 barn på flykt. Barn som är på flykt lever under mycket svåra förhållanden och har liten chans att få skydd, mat och vatten.

På radion första veckan i maj 2014 när detta skrivs rapporteras att det huvudsakliga vapnet i krig i modern tid är barn. Barnen rekryteras (kidnappas) till soldater när de är små, tvingas ibland mörda sina egna föräldrar och är sedan fast i droger och grupptryck. Barnen är lätta att forma och eftersom de inte har något hem att återvända till blir de kvar som soldater i den armé de har blivit kidnappade av. Rädda barnen arbetar i Sydsudan bland annat med traumarehabilitering för barnen och försöker med sitt genuina arbete att återerövra grundbultar som trygghet och barns behov av lek. Här arbetar de med att göra precis det som deras namn står för, de räddar barn. Konflikterna har dessutom eskalerat den senaste tiden och Rädda barnen rapporterar om barn på flykt som kommit bort från sina föräldrar

och barn där föräldrar blivit dödade i strider eller överfall. Det är ett svårt arbete att söka efter och i slutänden återförena barnen med sina anhöriga. Under konflikten i Pibor 2013 tog man emot 1150 barn.

Medan de etniska konflikterna breder ut sig och snart sträcker sig över halva landet blir det svårare och svårare att kunna nå ut till barnen. Rädda barnen arbetar för tillfället i två läger som FN har upprättat i Juba där fördrivna människor sökt sin tillflykt. Rädda barnen har även andra program i flera provinsområden i Sydsudan däribland Jonglei och övre Nildistriktet. Under 2012 dog nästan 5 000 nyfödda barn de första 48 timmarna och 12 000 barn inom 28 dagar efter födelsen. Hiv är också ett stigande problem speciellt bland de återkommande flyktingströmmarna. MAF:s flygningar gör det möjligt att kunna nå ut till svårtillgängliga områden även när det är kris eller konflikt. Tack vare att Rädda barnen flyger med MAF kan de komma ut på plats och hjälpa många människor med speciellt fokus på barnen. Rädda barnen kommer att förstärka sin insats för barnen i Juba, där MAF har sin bas i Sydsudan. Barnen kommer få husrum och hälsovård och traumarehabilitering under trygga förhållanden. MAF har åt Rädda barnen bland annat flugit ”plumpy nut” en form av näringsrik nötkräm samt myggnät. Flygningarna har skett till flera olika platser i landet. n Flight Mission Maj 2014


räddar barn i Sydsudan

Kriget gör sig påmint i Sydsudan på flera sätt.

Flyktingläger i Sydsudan där bland annat Rädda barnen är verksamt

Flight Mission Maj 2014

I alltför många konflikter är det barnen som drabbas värst.

33


SKOLA FÖR FRAMTIDA PILOTER

*

SAA - en uppskattad flyg sk Flygskolan SAA- Scandinavian Aviation Academy har specialiserat sig på att ta fram yrkespiloter i integrerade utbildningar där tidigare förkunskaper inte är ett måste. Skolan andas framtidstro då flera av de stora flygbolagen står inför stora pensionsavgångar. Flera gånger har MAF hälsat på och gjort intryck på eleverna. Magnus Mattson är skolans talesperson och den som med jämna mellanrum bland annat bjuder in till informationsdagar kring vad skolan erbjuder. – En annan fingervisning inför framtiden är antalet nya flygplansbeställningar hos flygplanstillverkare som Boing och Airbus. Under de kommande 20 åren kommer flygplansflottan att vara fördubblad. Det innebär i sin tur närmare 5000 nya piloter för enbart Europa, berättar Magnus.

Flygskolan SAA har sina lokaler i anslutning till Västerås flygfält. Magnus fortsätter sin analys av flyget i allmänhet och ger en kort tillbakablick på en bransch som är känslig för det som händer i omvärlden. – Efter den 11 september 2001 blev det en stor dip för flyget, men redan 2003 flög vi mer än vad vi gjorde innan den 11 september. Den omtalade sarsepedemin flera år senare innebar på nytt många tomma flygstolar. Men om man tittar på medelvärdet under de senaste 30 åren så växer flyget med runt 4,5 procent per år, fortsätter Magnus och ger ytterligare en förklaring till behovet av nyrekryteringar. – En faktor för att klara av det ökade behovet av pilottid var att 4

Magnus Mattsson till höger tillsammans med en kollega beundrar skolans tvåmotoriga skönhet, en Diamond DA42.

höja pensionsåldern från 60 år till 65 år. Nu är den åtgärden så att säga redan gjord och nyanställningar är oundvikliga. Utbildningen är en yrkeshögskoleutbildning under två år. – Här kan man bli trafikpilot för flygplan och dessutom kommersiell helikopterpilot. Eleverna söker efter 3-årigt gymnasium med godkända betyg i fysik, matematik, engelska och svenska. För flygplan har vi 20 platser och för helikopter 10 per år.

Innan antagning måste beviljade elever också genomgå ett flygpsykologiskt lämplighetstest och bli godkända. Antagning sker under hösten med en terminsstart i januari. Magnus skulle inte bli förvånad om antalet ansökningar till utbildningen 2015 kommer att bli fler än de 196 nu senaste gången.

FOTO: MARTIN EKWALL

– Det finns också möjlighet att gå utbildningen med en ren privatfinansiering. En stor del av den undervisningstiden på 1,5 år är förlagd till San Diego i USA. – Dessutom erbjuder vi teorikurser. Någon kan ha ett behov av att ta ett specifikt flygcertifikat.

Är eleverna kapabla efter utbildningen att söka jobb på exempelvis ett europeiskt flygbolag och styra en Boing? – Ja, mer eller mindre. Säg att de får ett jobb, då måste de typspecificera sig för just den flygplanstypen. Här varierar det lite mellan flygbolag hur mycket de är med och stöder denna certifiering. Min känsla är att bolagen kommer behöva ”sockra” sina erbjudanden för att behålla sina piloter framöver. Regelsystem och certifikat är ett samtalsämne som enligt Magnus Flight Mission Maj 2014

MAF SWEDEN | BANKGIRO 900-8913 | RING OSS: O13 - 35 39 60

Flight Mission maj 2014.indd 4

2014-05-13 15:11


14000 ft

13000

yg skola i Västerås

ft

FAKTA: På skolan finns idag åtta Cessna 172 med glascockpit instrumentering av * en tvåmotorig typen Garmin 1000, Diamond DA42 samt två flygsimulatorer, varav en 737NG MCC simulator. Läs mer på: www. bfsaa.se

12000 ft

11000 ft

10000 ft

9000 ft

8000

En av skolans totalt två flygsimulatorer, 737NG som används vid Jet och MCC kurser.

går att prata länge om. – Enkelt uttryckt så finns det i världen som helhet två stora regelsystem. Det europeiska och det amerikanska regelsystemet är de två största certifikatutövarna. Har du europeiska licenser vilka är väldigt åtråvärda är de gångbara i en stor del av världen, men har du tagit dina behörigheter i exempelvis något land i Asien och får ett arbete i Europa får du börja om igen med all teori. Det du kan räkna dig tillgodo är flygtiden.

Medvetenheten om miljöpåverkan innebär att skolan söker så miljövänliga aktiviteter som möjligt. – För oss innebär det mer simulatorträning vilket minskar faktiska flygtimmar, men å andra sidan kräver regelverket ett antal timmar i luften. När vi flyger eftersträvar vi ett gynnsamt motorvarvtal. På tvåmotorsidan ersatte vi för ett antal år sedan två gamla plan mot ett nytt Flight Mission Maj 2014

G OSS: O13 - 35 39 60 | WWW.MAF.SE | EPOST: INFO@MAF.SE

Flight Mission maj 2014.indd 5

flygdieseldrivet plan. Detta halverade bränsleförbrukningen. Här använder vi oss av det vanliga flygbränslet JET A1 till skillnad från det högoktaniga 100LL som också är svårare att få tag på.

Det är enligt Magnus en förenklad bild att hacka på flyget ur miljösynpunkt. – Rent faktamässigt står flyget för bara lite drygt två procent av allt utsläpp i världen. Skulle vi istället lägga energi på att syna alla kolkraftverk och biltrafiken så skulle vi hitta desto mer att fundera över. Genom återkommande besök från MAF bland annat på den gymnasiebaserade skolan i Arvidsjaur (som nu är under utfasning) har flera elever från tidigare årskullar hört av sig för ett eventuellt pilotuppdrag i MAF. ■

ft

Petter Nyström sitter vid en av skolans simulatorer, i slutskedet av utbildningen i Västerås (en kurs som kallas MCC, Multi Crew Coordination). – Anders Korswings besök hos oss i Arvidsjaur gjorde intryck på mig. Det var så intressant att flera av våra skolkamrater pratade om det en lång tid därefter.

7000 ft

6000 ft

5000 ft

4000 ft

– Det är bra många år sedan jag var på den då gymnasiebaserade skolan som SAA hade i norr. När jag nu hör om namn som relaterar till mitt besök blir jag naturligtvis både glad och uppmuntrad, berättar vår tidigare CEO Anders Korswing.

3000 ft

2000 ft

5

1000 ft

2014-05-13 15:11


LIONS FLYGHJÄLP

Missionen som når långt

Än ryter lejonen på Afrik

Klart för start - en av flera Cessnor som Lions flyghjälp var med att finansiera.

Lions har under många år varit en mycket betydande samarbetspartner och givare till MAF. Genom åren har man samlat medel till inte mindre än sju flygplan. Två orginalflygplan är fortfarande i aktiv tjänst i Uganda och Kenya. Lions är en av världens största välgörenhetsorganisationer och har mer än 1 300 000 medlemmar i 207 länder. Medlemmarna engagerar sig ideellt i olika samhälls- och hjälpprojekt för att göra världen till en bättre plats. Lions flyghjälp startade 1975 efter att Carl von Rosen vänt sig till tidningen Kvällsposten och dennes

6

redaktionschef Lars Braw för att få hjälp att effektivisera hjälpflygningarna. Lars Braw vände sig då till Ture G Nydrén som var distriktsguvernör i Lions södra distrikt, och han tog sig an uppdraget. Det första flygplanet Lions flyghjälp var med och finansierade var en DC3:a som fick namnet The Helping Lion I. Det flögs i regi av Carl Gustaf von Rosen.

1982 startades MAF i Sverige av ett antal hjälpflygsentusiaster med Lars-Erik Wallhagen i spetsen. LarsErik tog tillfället i akt och kontaktade Lions och Kvällsposten. En annan av nyckelpersonerna i samarbetet

mellan Lions och MAF var Jan-Åke Åkerlund som var med i uppstarten. Tack vare Jan-Åke som var distriktsguvernör i Lions 1983 och senare även ordförande i Lions flyghjälp satte Lions upp ett mål att samla in pengar till fem flygplan åt MAF. Kostnaden för dessa flygplan vid den här tiden var ca en miljon kr styck. 1985 levererades det första flygplanet till MAF, The Helping Lion II, det första av vad som till slut blev hela sju flygplan till MAF. LarsErik skriver själv om leveransen av det första flygplanet som levererades av Lars-Erik och John-Olov Holmström.

Flight Mission Maj 2014


kas savanner

Lars-Erik Wallhagen och John-Olov Holmström

KeA Arnlund tar emot en Lionsplakett vid överlämnandet av planet som sedan flög i Tchad.

Flight Mission Maj 2014

Insamlingen fortsatte med oförminskad styrka 1986-1991 och flera mindre flygplan av typen Cessna 206 levererades, The Helping Lion III, The Helping Lion IV och The Helping Lion V. Jan-Åke Åkerlund medverkade själv 1992 i Tanzania vid invigningen av The Helping Lion VI och fick uppdraget att följa med och inspektera projekt och hjälparbete. 2001-2003 samlade Lions in pengar för en del i ett större flygplan, en Cessna Caravan som fick registreringsnumret 5Y-BRE. Detta

flygplan levererades till Kenya och stationerades i Nairobi. Inte minst tjänstgjorde flygplanet många flygtimmar under Darfurkrisen i Sudan, en tragedi där 400 000 människor miste livet. Det nya flygplanet 5Y-BRE gjorde mycket stor och ovärdelig nytta och transporterade mat, personal och förnödenheter åt hjälporganisationer och människor i Darfur.

Lions blev också en av flera viktiga partners för att möjliggöra inköpet av en Turbo Beaver med amfibieflottörer som behövdes för MAF Sveriges projekt ”Uppdrag Bangladesh”. Bara flottörerna kostade över en miljon. Flygplanet som levererades till Bangladesh av John-Olov Holmström och Bengt Bryngelsson kan landa både på vatten och land. Det kommer väl till pass i ett land som har mycket vatten och årligen drabbas av cykloner och översvämningar. Detta flygplan har haft stor betydelse för många människor både efter tsunamin i Indonesien 2004 och cyklonen Sidr 2007. Eftersom nu en del av MAF:s flotta s

”Sommaren 1985 gjorde John-Olof Holmström och jag en viktig flygning. Vi levererade ett hjälpflygplan till det svältdrabbade Tchad. Lions hade gjort en beundransvärd insats genom att samla in nästan en miljon kronor. Flygplanet, en Cessna 206 med plats för 6 personer alternativt 500 kg last, behövdes för att utsatta människor skulle kunna bli hjälpta på plats utan att behöva lämna sina boplatser och hamna i läger eller duka under. För att nå Tchad fick vi lov att korsa Sahara under juni-juli då detta otroligt stora ökenområde är som mest drabbat av sandstormar. Efter

en dramatisk och oförglömlig flygning med ett enmotorigt flygplan kom vi till slutstationen Bebalem, en mindre ort, där det fanns ett missionssjukhus och en MAF-bas med människor som satsade allt för att hjälpa de utsatta. Samma dag som vi anlände kom planet till användning.” The Helping Lion II levererades till Tchad för att senare tjänstgöra i både Kenya och Tanzania. Planet flögs senare av bl.a annat Kea Arnlund som idag fortfarande är i tjänst med MAF i Kenya. Även André Luc flög planet och Sam Linde var hjälpmekaniker på The Helping Lion II.

7


Jan-Åke Åkerlund klipper banden vid en av många högtidliga invigningar.

med Cessna 206 börjar bli till åren är det hög tid för investeringar i nya flygplan igen. För Sveriges del hoppas vi till att börja med kunna samla in en miljon kr till en del av ett nytt flygplan som ska till Papua Nya Guinea. På Papua Nya Guinea är behoven av flyget otroligt stora. Många skolor och kliniker är helt beroende av flyget. På Papua Nya Guinea görs också årligen många amulansflygningar eftersom terrängen är oerhört svårframkomlig på många platser. Höga berg, djungel och floder gör att en flygning som som går på 20 minuter kan ta flera dagar till fots.

Vi på MAF i Sverige ser fram mot ett fortsatt samarbete med Lions och vill konstatera att ”än ryter lejonen på Afrikas savanner” och vi hoppas höra fler lejon ryta på platser i världen där behoven är som störst. Stort tack till Lions för er fantastiska insats för behövande människor i Afrika och världen! Idag är två av orginalflygpla8

nen fortfarande i aktiv tjänst och medel från de andra nu sålda Lionsflygplanen har gått in i förvärv av nya flygplan som i sin tur är i full tjänst. Originalflygplanet 5X(H)-MSY är stationerat i Uganda och 5X(H)MSP är stationerat i Kenya. Källa: Jan-Åke Åkerlunds skrivelse ”Lions Flyghjälp – Mission Aviation Fellowship (MAF)” Lars Erik Wallhagen www.lions.se Wikipedia ang. fakta om Darfur

En Lions Cessna 206 ambulansflygning i Uganda 2012.

Lions/MAF:s flygplanshistorik: 1985 Helping Lion II till Tchad 1986 Helping Lion III, till Uganda 1986 Helping Lion IV stationerades i Nairobi Kenya. 1987 The Helping Lion V levererades till Zaire av John-Olov Holmström, Lars-Erik Wallhagen och Kea Arnlund. 1991 kom The Helping Lion VI som var specialutrustat med sjukvårdsutrustning som ett ambulansflygplan och flögs av bl.a Bengt Hagström. Mellan 2001-2003 samlade Lions in pengar till en lite större Cessna Caravan C208, som stationerades i Nairobi. 1997 levererades Friendship 1 till Bangladesh där Lions Östergötland, tidningen Östgötakorrespondenten och Erikshjälpen stod för insamlingen. Lions egen Rolf Gruen medverkade vid invigningen. Det flygplanet är nu sålt och pengarna gick till en Cessna Caravan som fortfarande är i full tjänst.

Flight Mission Maj 2014


Missionen som når långt

KYRKORNAS SECONDHAND MARIESTAD

Tidigt ute innebär 20-årsjubileum i år

Hannele Karlsson synar en nyinkommen prydnadssak.

Lillemor Nordström

De nytvättade plaggen hängs upp av Miriam Svensson.

Irene Fast klipper rent frimärken.

Tord Karlsson och Mats Degeryds starka armar lyfter lätt denna byrå.

En låda med roliga gosedjur gås igenom av Jan Andersson.

– Jag blev förra året ny ägare av denna fastighet samtidigt som jag fick välkomna Kyrkornas Secondhand som hyresgäster, säger Håkan Samuelsson till vänster tillsammans med Clas-Göran Höög och Rolf Oldin. För att skapa mer säljutrymme lägger Håkan ett golv över en tidigare spiraltrappa som numera inte används.

Kyrkornas secondhand i Mariestad har i och med jubileet i början på maj varit verksamma i 20 år. Det som började så smått på Hantverkargatan har undan för undan ökat och innebär att över 30 miljoner har kunnat ges vidare till olika hjälpprojekt utöver världen. Men det är inte bara en fråga om ekonomiskt stöd. De fyra kyrkornas gemensamma arbete i Mariestad ger meningsfull sysselsättning och uppskattad gemenskap åt många både volontärer och anställda. – Vi är närmare 40 personer som är involverade i den gemensamma satsningen som Pingstkyrkan, EFK, Missionskyrkan (Equmenia) och Svenska kyrkan står som huvudmän för, berättar Clas-Göran Höög och Rolf Oldin.

Flight Mission Maj 2014

n 9


Årsmötet i Linköping

Årsmötet den 26 mars började med ett besök hos helikopterflottiljen på Malmslätt utanför Linköping. Ulf Landgren, ansvarig för flottiljen, tog oss med till hangaren där några av försvarets Black Hawk helikoptrar står uppställda.

MAF Swedens ordförande Göran Ekman tackar Mats Gunnarsson och Kerstin Hagström för insatsen som kaplan resp. styrelsemedlem.

CEO Leif Larsson visade på sambandet mellan "nya namn" och ett ökat givande.

Martin Ekholm i berättartagen tillsammans med Eugén Arvidsson och Anders Karlsson.

Styrelsen för MAF Sweden: Kjell Domeij, Leif Larsson, Samuel Bälter (nyinvald), Christer Lindén, Mona Hedestig, Margareta Arvidsson, Göran Ekman och Lina Carlsson (nyinvald). 10

Flight Mission Maj 2014


CMYK COLOURS C: 100 M: 57 Y: 0 K: 40 C: 5 M: 100 Y: 71 K: 22 C: 0 M: 1 Y: 0 K: 51

Ledaren: Leif Larsson

Framtidsplaner diskuteras i Västerås

Vi är med...

TPA Konsult erbjuder ditt företag konsulttjänster inom personal- och arbetslivsområdet. Vi bistår med kunskap, stöd och genomförande av processer vid t ex rekrytering, avveckling av personal, uppTPA Konsult erbjuder ditt företag konsulträttande av företagets policies, lönesättning, tjänster inom personal- och arbetslivskompetensutveckling, rehabilitering m m. området. Vi bistår med kunskap, stöd och genomförande av processer vid t ex avveckling av personal, uppVälkommenrekrytering, att kontakta: rättande av företagets policies, lönesättning, HR-konsult Rigmor Wåhlberg, 0703-58rehabilitering 50 05. m m. kompetensutveckling,

En av huvuduppgifterna för MAF Sweden är att anställa internationella medarbetare. Det är främst piloter som behövs, men det finns även ett stort behov av att rekrytera tekniker för att hålla våra flygplan i luften. Därför ägnar jag - som CEO för MAF Sweden – stor uppmärksamhet åt våra kandidater.

Det är med mycket stor glädje vi sänder Mirjam och Martin Ekholm med sina fyra barn på nya uppdrag i Afrika. Från och med i sommar kommer Martin att med Uganda som bas ta ansvar för att våra flygplan i Afrika får ny teknisk utrustning så att de kan fortsätta att flyga hjälp till utsatta människor. Martin har haft detta ansvar nu i sju år dels med Tanzania som bas och dels de två senaste åren från Tibro. Det är därför jag med mycket stor tillfredsställelse tar emot ett antal, mestadels unga, kandidater till en träff i mitten av maj i en av flygets yrkeshögskolor i Västerås. Vi är oerhört tacksamma för att det i Sverige finns en så enastående bra pilotutbildning som rekryteringsbas för exempelvis MAF. På träffen ska bland annat

TPA Konsult, Box 437 / Ågatan 53, 581 04 Linköping. www.tpakonsult.se Välkommen att kontakta: HR-konsult Rigmor Wåhlberg, 0703-58 50 05. TPA Konsult, Box 437 / Ågatan 53, 581 04 Linköping. www.tpakonsult.se

Leif Larsson CEO MAF Sverige

vår erfarna MAF-pilot – Samuel Bälter dela med sig av sina erfarenheter. Vidare kommer Martin och Mirjam Ekholm att berätta om hur det är att ha med sig familjen i ett utvecklingsland under ett antal år.

AVANCERADE VATTENKANONSYSTEM

FÖR INDUSTRI, BRANDFÖRSVAR, SJÖFART OCH FLYGPLATSER M.M.

Jag är oerhört glad för det fina samarbete vi har haft med Lions genom åren. De flygplan som vi fått genom Lions arbete har varit och är fortfarande till en enorm glädje för människor som behöver hjälp. Tack Lions! Vi önskar ett fortsatt bra samarbete med er.

www.senate.se

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .UNIFIRE AB STÖDJER Boka ditt MAF-möte med Erik redan nu!

MAF

Erik Bergman berättar och visar bilder och film från MAF:s arbete i världen. Erik (Ecke) sjunger och spelar lovsång och egna sånger från nya skivan. Boka nu för ett spännande och intressant möte för hela församlingen eller dagledigträffar. Ring 013-35 39 60 eller maila office@maf.se Flight Mission Maj 2014

11


Flyg- och familjefest! 2014

CMYK COLOURS

Stegeborg

C: 100 M: 57 Y: 0 K: 40

6 juni

C: 5 M: 100 Y: 71 K: 22 C: 0 M: 1 Y: 0 K: 51

start kl. 10.00 Fly-in 10.00-11.00

Daniel Ryfa aerobatic pilot

• Konstflyg: Rune Liendahl med Jak, Daniel Ryfa aerobatic pilot • Rundturflygning med helikopter • Godisbombning från modellplan • Uppvisning med modellplan, minihelikoptraroch flygsimulator • Musik med Blackbird m.fl. • Gammal och ny teknik • Utställning och servering m.m.

12

Se program som uppdateras på www.maf.se För mer info tel: 0706-71 95 12

Flight Mission Maj 2014

Flight mission 2 (maj) 2014  

MAF Sweden´s Flight MIssion magazine May 2014

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you