Anfibios y reptiles de Bizkaia. Bizkaiko narrasti eta anfibioak.

Page 1

Bizkaiko

anfibio eta narrastiak anfibios y reptiles de Bizkaia


Ekosistemen eraldaketa eta suntsipenak, zenbait mito eta sinesmenekin batera, anfibio eta narrasti espezie asko arriskuan jarri ditu, eta beste batzuen iraungitzea ere ekarri du. Anfibioak planetako fauna talde mehatxatuena dira. Nahiz eta deigarriak ez izan, ekosistemetan oinarrizko zereginak dituzte, hala nola, intsektu, zizare, barraskilo, bare eta beste hainbaten harrapakari bezala. Bestalde, janari izan daitezke hegazti, narrasti, ugaztun, intsektu eta arrain batzuentzat. Anfibioen presentziak ekosistemen egoera eta osasuna adieraz diezaguke. Izan ere, lurraldearen erabilera aldatzeak, ekosistema naturalen galerak, habitat zatikatzeak eta kutsadurak espezieak mehatxatzen baitituzte. Espezieak, biologia eta egon daitezkeen arazoak ezagutzea ezinbestekoa da habitat eta populazioak kontserbatzerako orduan.

2


La alteración y destrucción de ecosistemas, junto a algunas creencias y mitos, han puesto en peligro a muchas de las especies de anfibios y reptiles y han llevado a la extinción a otras. Los anfibios son el grupo faunístico más amenazado del planeta. Aunque pasan desapercibidos, poseen un papel ecológico básico en los ecosistemas, como depredadores de insectos, lombrices, caracoles, babosas, etc., o como alimento para aves, reptiles, mamíferos, insectos, peces... En el caso de los anfibios, su presencia, a veces, nos habla del estado y salud de los ecosistemas, ya que se ven fuertemente amenazados por los cambios de uso, la pérdida de ecosistemas naturales, la fragmentación de los hábitats y la contaminación. Conocer sus especies, su biología y su problemática es imprescindible para sensibilizar en la conservación de sus hábitats y poblaciones.

Pelophylax perezi | Igel berdea | Rana verde

3


anfibioak

Eremu urtarretik lurtarrerako trantsizioa egin zuten, kate ebolutiboan lehen aldiz birikak garatuz.

Anfibioak izan ziren ornodunen artean hankak garatu zituzten lehenak eta, beraz, itsasotik irten zirenak, inguru lurtarra konkistatuz. Orain dela 400 milioi urte gertatu zen, garai Debonikoan; anfibioek hegats lobulatuak zituzten arrainetatik eboluzionatu zuten.

Haien izena grekotik dator: anphi bikoitza eta bio, bizitza. Bizitzaren lehen zatia inguru urtarrean garatzen dute, larba moduan, eta metamorfosiaren ondoren inguru urtar zein lurtarrean bizi daitezke. Kordatuak: nerbio sistema dorsala dute, eta bertatik garuna eta bizkarrezurra garatzen dira. Ornodunak: bizkarrezurra dute. Tetrapodoak: lau hanka dituzte. Ektotermoak: kanpo tenperaturak eragiten die.

Espezie kopurua zonaldearen arabera

Erreinua > ANIMALIA Filuma > CHORDATA Subfiluma > VERTEBRATA Superklasea > TETRAPODA Klasea > AMPHIBIA Ordena > ANURA CAUDATA

Haien azala iragazkorra da ur zein gasekiko. Patogenoetatik babesteko eta hezetasuna mantentzeko mukia jariatzen duten guruinak dituzte. Batzuek inguruaren kolorea hartzen dute defentsa mekanismo moduan. Beste batzuek, arrabioak adibidez, kolore deigarriak dituzte azal pozoitsua dutela adierazteko. Jaten duten bitartean, begiak altxa ditzakete ahoa handiagoa izan dadin. Eguzkiaren bidez, bero mantentzen dira, baina larruazala ez lehortzeko, inguru hezeak behar dituzte.

4

igel eta apoak ranas y sapos

(URODELA) arrabio eta uhandreak salamandras y tritones


anfibios

Fueron ellos los que hicieron la transición entre el medio acuático y terrestre, desarrollando los primeros pulmones de la cadena evolutiva.

Los anfibios fueron el primer grupo de vertebrados que desarrolló patas y que salió del mar, conquistando el medio terrestre. Esto ocurrió hace casi 400 millones de años, durante el Devónico; los anfibios evolucionaron a partir de peces de aletas lobuladas.

Nº DE ESPECIES presentes por zonas

Su nombre viene del griego: anphi, doble y bio, vida. La primera fase de su vida se desarrolla en el medio acuático, en forma de larva y, tras la metamorfosis, pueden vivir tanto en el agua como en hábitats terrestres.

< Reino < Filo < Subfilo < Superclase < Clase

GYMNOPHIONA (eskualde tropikalak) (regiones tropicales)

< Orden

Cordados: tienen un cordón nervioso dorsal a partir del que se desarrolla el cerebro y la espina neural. Vertebrados: tienen espina dorsal. Tetrápodos: tienen cuatro patas. Ectotermos: obtienen la temperatura del exterior.

Su piel es permeable al agua y los gases. Tienen glándulas que segregan mucus para mantener la humedad y sustancias para protegerse de patógenos. Algunos adoptan el color del medio como mecanismo de defensa. Otros, como las salamandras, son de colores llamativos para indicar la toxicidad de su piel. Sus ojos se pueden elevar mientras comen para contar con una boca más grande. Necesitan sol para mantener el calor pero su piel se reseca, por lo que precisan de zonas húmedas.

5


anuroak

igel eta apoak

K ZA T U RA OS AR UEV H

BIZI ZIKLOA

GAZTE ISATSDUNA JUVENIL CON COLA

Bizi zikloaren iraupena inguruko tenperaturaren, uraren eta eskuragarri dituzten jakien araberakoa da, besteak beste. Ugalketa garaian, arrek urmaeletatik kantatzen dute emeak erakartzeko. Emeak, arrautzak uretan jartzen ditu, arra gainean besarkatuta duen bitartean (anplexo) bitartean arrak esperma askatzen du kanpo-ernalketa eman dadin, ez baitute kopularako organorik. Arrautzak uretan geratzen dira, besterik gabe, izan ere, ez dute zaintzarik jasotzen gurasoen aldetik. Salbuespen bakarra txantxikua da, izan ere, kasu horretan, arrak arrautzak bizkarrean eramaten ditu.

6

KO 2 HANKA UA ZAPABUR AJO RENACU TAS CON 2 PA

Anuroak isats gabeko anfibioak dira, horren ordez, atzeko hankak garatu dituzte salto egin ahal izateko.

fo Bu

Sapo comĂşn

sp

A RU O BU AJ PA CU Z A EN A R

KAKO 4 HANBURUA ZAPA O CUAJ RENA PATAS 4 CON

in os

us |

Am plexo

ENBRIOIAK EMBRIONES

Arrautzak babesten dituen masa gelatinakaran larbak eraldatuz joaten dira. Behin masa horretatik irtenda hankak garatu, isatsa galdu eta ahoa, azala, eta arnas aparatua moldatzen dute, brankiak birikengatik ordezkatuz. Kasu batzuetan, larbek urtebete pasa dezakete uretan. Larba hauek detritiboro eta belarjaleak dira eta helduek, gehienbat, intsektuak jaten dituzte.


ranas y sapos CICLO VITAL Los anuros son anfibios que carecen de cola y que tienen patas posteriores desarrolladas para saltar. La duración de su ciclo vital depende de la temperatura ambiental, del agua, del alimento disponible, etc. En la época de reproducción, los machos cantan desde las charcas para atraer a las hembras. La hembra, con el macho abrazado encima (amplexo), pone los huevos en el agua y éste deposita el esperma encima para fecundarlos externamente, ya que no posee órgano copulador. Las puestas quedan en el agua sin más cuidados por parte de los progenitores a excepción del sapo partero, cuyo macho transporta los huevos a la espalda.

o

el ig

go

En la masa gelatinosa que las protege, las larvas se van transformando. Una vez fuera de esa masa, van apareciendo las patas, pierden la cola y modifican su boca, piel y sistema respiratorio, pasando de branquial a pulmonar. En algunos casos, las larvas llegan a estar casi un año en el agua. Estas larvas son detritívoras y herbívoras y los adultos comen, principalmente, insectos.

yt Al

es

txikua | Sapo part ero | Txan com ns ica r ún t te s ob

ia porar esta de rana tem ldia | Pu berm na erruna eja a R en r a i rr

ia ald us run os er mún n o c

B A Puestpo arrufo s a d un p e s ta i n ap re o

Ba s

anuros

7


urodeloak

arrabio eta uhandreak

K ZA T U RA OS AR UEV H

BIZI ZIKLOA

HELDUGABEA INMADURO Triturus

AU RR EK AD O G AR OR A B RA PU EX TZE RAN K ET TZ KO KI A A TR ET AK YE NTE EMI A PO MA RIO DAD N ST S D RES ES ER E L Y IO AS RE S

|U ha nd re m

d

o

u at or rm ma s

jas armolairea | Tritรณn

a pe

BRANKIADUN LARBA LARVA CON YEMAS BRANQUIALES

Urodeloak isatsdun anfibioak dira, erdiko belarri gabeak eta gorputz zein isats luzanga dutenak. Azal biluzia eta pozoitsuak izan daitezkeen guruinak dituzte.

Espezie batzuetako arrek gandorrak garatu, kolorazioa aldatu eta isatsa hedatzen dute. Uhandre lurtarrek azala aldatzen dute ugalketa fasean, uretan bizi ahal izateko.

Ugalketa garaian arrek espermatoforo bat askatzen dute eta emearen kloakan barneratzen da. Ondoren, emeek arrautzak uretako landaredian atxikitzen dituzte.

Arrabioak bibiparoak dira, hau da, amaren barrenean hazten dira eta hark zuzenean larbak erditzen ditu.

Hiru edo lau hilabetetan zehar, larbak, helduen antz handia dutenak, uretan bizi dira, metamorfosia eginez. Kanpoko brankiak eta hankak garatzen dituzte, isatsa galdu gabe, anuroek ez bezala.

8

Orokorrean, jarduera gautarra dute, hezetasunaren araberakoa, eta ez dira aktibo mantentzen periodo bero eta idorretan zehar edo hotz handiegia egiten duenean, egoera geografiko eta espezieen arabera.


urodelos

salamandras y tritones CICLO VITAL Los urodelos son anfibios con cola. Carecen de oído medio y tienen el cuerpo alargado, una cola también larga, la piel desnuda y poseen glándulas que, a veces, pueden ser venenosas. En el apareamiento, los machos sueltan un espermatóforo que la hembra introduce por su cloaca. Después, las hembras adhieren los huevos a la vegetación acuática. Durante tres o cuatro meses, las larvas, muy similares a los adultos, viven en el agua haciendo la metamorfosis. Van desarrollando branquias externas y patas y no pierden la cola, como los anuros.

cambian la piel en la fase reproductiva para vivir en el agua. Las salamandras son vivíparas, o sea, que se desarrollan dentro de la madre y ésta pare directamente las larvas. La mayoría son de actividad nocturna, condicionada por la humedad, y permanecen inactivos durante Los períodos de calor y sequía, o excesivo frío, según situación geográfica y las especies.

Los machos de algunas especies desarrollan crestas, cambian la coloración y ensanchan la cola. Los tritones terrestres

m ala as

ot rit

ndr

Lis s

a Salam

on

s icu et v l he

| Tritón palmeado atua palm e r d han |U

ún A rr om abio a | Salamandra c

tic us

an dr a|

iton Lissotr

lve he

9


mehatxuak Animalien aurkako sinesmen eta ezinikusiak gainbehera eragin du populazioetan. Baina, planetako biodibertsitatearen zati handi batekin gertatzen den bezala, anfibioentzat mehatxu handienak habitaten suntsipena, kutsadura eta zatikatzea dira. Gainera, klima aldaketarekin batera eremu urtarrak gutxitzen eta degradatzen ari baitira.

Anfibioek eremu hezeak behar dituzte ugaltzeko eta haien larba fasea bizitzeko. Baina gaur egun, hezeguneak munduko ekosistema mehatxatuenak dira: lehortu, eraldatu, eta isuriekin kutsatuak izan dira, gehienetan nekazaritzatik eratorritako produktu fitosanitarioekin. Bizkaian, baso landaketek habitat askoren eraldaketa ekarri dute, baina baita hirigintza zein garraiorako azpiegiturek ere, lurraldeak deskonektatuz eta askoren heriotza eraginez. Mundu mailako mehatxuak ere badaude, kitridio onddoak, esaterako. Batrachochytrium dendrobatidis eta Batrachochytrium salamandrivorans-ek Asian dute jatorria eta animalia exotikoen merkatuaren zein farmazeutiken entsegu klinikoen ondorioz hedatu dira. Anfibioen azala erasotzen dute eta heriotza-tasa handiak sortzen dituzte. Beste adibide bat Lucilia bufonivora intsektua izan daiteke, arrautzak igel eta apoen sudur zuloetan jartzen dituena (argazkia behean eta eskuman) eta askoren heriotza eragin dezakeena.

Ikerketa zientifikoek diote eukalipto landaketek substantzia terpenikoak askatzen dituztela eta uretan metatzen direla, eta tranpa ekologiko bezala jokatzen dutela uhandre palmatua anfibio populazioetan, uhandre palmatuaren kasuan, adibidez, eta deformazio eta ugalketa arazoak sortzen dituztela.

10


amenazas Las creencias y la antipatía hacia estos animales han provocado un declive en sus poblaciones. Pero, como ocurre con gran parte de la biodiversidad del planeta, la principal amenaza para los anfibios es la destrucción, contaminación y fragmentación de sus hábitats que, junto con el cambio climático, están reduciendo y degradando las zonas húmedas.

Los anfibios necesitan zonas húmedas para reproducirse y vivir su fase larvaria, pero los humedales son, hoy día, los ecosistemas más amenazados del mundo: han sido desecados, transformados y contaminados con vertidos, a menudo, de productos fitosanitarios procedentes de la agricultura. En Bizkaia, estos hábitats han sido fuertemente alterados por las plantaciones forestales y por las infraestructuras urbanísticas y de transporte que desconectan sus territorios y provocan la muerte a muchos individuos. Existen también amenazas globales, como los hongos quitridios Batrachochytrium dendrobatidis y B. salamandrivorans, originarios de Asia y extendidos por el comercio de animales exóticos y por los ensayos clínicos de las farmacéuticas, y que atacan su piel y provocan altísimas tasas de mortalidad. Otro ejemplo es el insecto Lucilia bufonivora, que deposita sus huevos en los orificios nasales de sapos y ranas (foto abajo dcha.) y les puede causar la muerte.

Estudios científicos demuestran que los cultivos de eucalipto desprenden sustancias terpénicas que se acumulan en el agua, actuando como trampas ecológicas para poblaciones de anfibios, como el tritón palmeado, y generando deformaciones y problemas reproductivos. Lucilia bufonivorak eragindako apo arrunta Sapo común afectado por Lucilia bufonivora

11


kontserbatzen lagundu Anfibioentzako ur masak garbi eta egoera onean mantentzea laguntzarik onena izan daiteke.

ibar basoa

urmael artifizialak

Anfibio batzuek, arrabioak eta igel arre batzuek, adibidez, ez dituzte ur geldiak gustuko eta beraz, haientzat, ezinbestekoa da ibar basoak ondo kontserbatuta mantentzea.

Nahiz eta irtenbidea ez izan, ugalketa zonalde bezala erabili dezakete, biodibertsitatea hobetuz eta intsektu, hegaztiak eta beste hainbat erakarriz. Aproposena urmael txikien sare bat sortzea izango litzateke, tamaina, sakonera, forma, arroka, ezponda eta eguzki zein gerizpe zonalde aldakorrekin.

babeslekuak

ez itzazu ukitu

Urmaeletatik hurbil egur, adar eta arroka metaketak egitea komeni da eta lurrez arinki estaltzea, anfibio, narrasti eta beste animali txikiak harrapakariengandik ezkuta daitezen.

Ikusmen zein entzumenaren bidez goza itzazu. Kontuan izan, haien azala defentsarako mekanismo bat da eta oso sentikorra da. Ez itzazu ukitu ez bada errepidetik, putzuetatik, aska lehor eta pareta bertikaletatik ateratzeko edo ikerketa zientifikoak egiten bazabiltza. Ukitzeak zenbait gaixotasun biriko edo onddoak zabal ditzake.

IRTENBIDEAK Batzuetan, anfibio eta narrastiak putzuetan edo asketan harrapatuta geratzen dira, izan ohi dituzten pareta bertikalen ondorioz. Kasu hauetan irtenbidea errazteko egurrezko edo harrizko arrapalak jar daitezke

12

EZ erosi. EZ askatu. Ez itzazu inoiz animaliak erosi, eta nahiz eta intentzio txarrez ez egin, ez itzazu inguru naturalean askatu. Horrek ingurumenean kalte larriak sor ditzake. Espezie Exotiko Inbaditzaileek biodibertsitatearen galera dakarte, bereziki anfibioetan; gaixotasun eramaile izan daitezkeelako eta kasu batzuetan harrapari bezala jokatu.


ayudar a conservar Mantener las masas de agua limpias y en buenas condiciones es la mejor ayuda para los anfibios.

charcas artificiales Aunque no son la solución, pueden servir como área de reproducción y ayudar a mejorar la biodiversidad, atrayendo a insectos, aves, etc. Lo ideal es una red de pequeñas charcas diversas en tamaños, profundidades, formas, con rocas, taludes y zonas de sol y sombra.

el bosque de ribera Algunos anfibios, como las salamandras y algunas ranas pardas, prefieren aguas no estancadas por lo que necesitan bosques de ribera bien conservados.

No los toques Disfrútalos con la vista y el oído. Su piel es un mecanismo de defensa y es muy sensible. No los toques más que para sacarlos de carreteras, pozos, abrevaderos secos, o con paredes verticales o si estás realizando estudios científicos. Tocarlos puede propagar enfermedades víricas u hongos.

refugios Acúmulos de madera, ramas y piedras, cubiertos ligeramente de tierra, cerca de las charcas, para que anfibios, reptiles y otros pequeños animales puedan refugiarse de los depredadores.

SALIDAS A veces, anfibios y reptiles quedan atrapados en pozos o abrevaderos por las paredes verticales. Se pueden colocar rampas con troncos o piedras para facilitar su salida.

NO compres. NO liberes. Nunca compres animales y, aunque tu intención sea buena, nunca debes liberarlos en el medio natural. Causarás un grave perjuicio en el medio ambiente.

Lithobates catesbeianus © Brian Gratwicke Flickr

Las Especies Exóticas Invasoras causan pérdida de biodiversidad, especialmente en los anfibios; pueden ser portadoras de enfermedades y grandes depredadoras.

13


SALAMANDRA COMÚN Salamandra salamandra

Helduak: buruan guruin parotido nabarmenak dituzte. Kolore hori eta beltz aldakorra dute, baina oso agerikoa, harrapariei toxinen presentzia adierazteko. Larbak: buru lautua, marroia hasieran, kanpo brankiak. 2-4 hilabete. Populazio obobibiparo eta bibiparoak.

Adultos: tienen glándulas parótidas notables en la cabeza. Color amarillo y negro muy variable y visible para alertar a sus depredadores de la presencia de toxinas. Larvas: cabeza aplanada, marrón al principio, con branquias externas. 2-4 meses. Hay poblaciones ovovivíparas y vivíparas.

14 14

<20 cm

20

urte años

Ohikoa

ABUNDANCIA Frecuente

BIZI ZIKLOA CICLO VITAL

SALAMANDRIDAE

CAUDATA

Anfibios de Bizkaia | Bizkaiko anfibioak

ARRABIO ARRUNTA

UGARITASUNA

HIBERNAZIOA HIBERNACIÓN AKTIBOA ACTIVO UGALKETA REPRODUCCIÓN

Gehienbat lurtarra, baina hezetasuna behar dute. Larbak erreken isurialdeetan jartzen dituzte.

De hábitos terrestres, pero húmedos. Ponen las larvas en remansos de arroyos. Helduak: zizareak, inurriak, armiarmak, kilkerrak, kakalardoak… Adultos: lombrices, hormigas, arañas, grillos, escarabajos... Larbak: ornogabe urtarrak. Larvas: invertebrados acuáticos. Heldutasun sexuala 3-4 urte años Madurez sexual


UHANDRE MARMOLAIREA TRITÓN JASPEADO Triturus marmoratus

Helduak: sendoak, begi nabarmenak. Isatsak bere luzera osoaren erdia neurtzen du. Kolorazio berdexka, orban ilunekin. Arrak gandorra garatzen du ugalketa garaian, eta emeak, berriz, lerro laranja. Larbak: hatz oso luzeak ditu, kolore okreberdexkadunak. Gandor gardena eta kanpo brankiak. 3-4 hilabete. Adultos: robusto, ojos prominentes. Su cola mide la mitad de su longitud total. Coloración verdosa con manchas oscuras. El macho desarrolla una cresta durante la época reproductora y la hembra una línea naranja. Larvas: dedos muy largos, color ocre-verdoso, cresta transparente y branquias externas. 3-4 meses.

11-16 cm

15

urte años

Mugatua eta urria

ABUNDANCIA Localizado y escaso

BIZI ZIKLOA CICLO VITAL

SALAMANDRIDAE

CAUDATA

UGARITASUNA

HIBERNAZIOA HIBERNACIÓN AKTIBOA ACTIVO UGALKETA REPRODUCCIÓN

Ur geldoak: urmael, meandro edo askak. Aguas quietas: charcas, meandros o abrevaderos. Helduak: barraskiloak, tximeleten larbak, intsektuak edo zizareak. Adultos: caracoles, larvas de mariposa, insectos y lombrices. Larbak: krustazeo, euli eta eltxoen larba, trikoptero eta efemenopteroak. Larvas: crustáceos, larvas de moscas y mosquitos, tricópteros y efímeras. Heldutasun sexuala 4-5 urte años Madurez sexual

15 15


UHANDRE ALPETARRA TRITÓN ALPINO

Ichthyosaura alpestris

Helduak: bizkarralde gris-urdin kolorekoa. Arrak: gandor txikia bizkar horixkarekin eta orban urdinak. Sabelalde laranja. Isatsa burua eta gorputza bezain luzea eta aldeetan konprimatuta. Azal leuna fase urtarrean eta lakarra fase lurtarrean. Begiak: urre koloreko irisa eta lerro horizontal iluna. Larbak: 7-9 mm eta guztira 40-78 mmkoak izan daitezke. Adultos: color dorsal gris azulado. Machos: pequeña cresta con dorsal amarillo y manchas azules. Vientre naranja. Cola tan larga como cabeza y cuerpo juntos y comprimida lateralmente. Piel lisa durante la fase acuática y áspera en la terrestre. Ojos: Iris dorado con franja horizontal oscura. Larvas: 7-9 mm y alcanzan un total de 40 a 78 mm. Primeras fases: dorso pardo, con dos bandas longitudinales, bien definidas.

16 16

<11

cm

7

urte años

Mugatua eta urria

ABUNDANCIA Localizado y escaso

BIZI ZIKLOA CICLO VITAL

SALAMANDRIDAE

CAUDATA

UGARITASUNA

HIBERNAZIOA HIBERNACIÓN AKTIBOA ACTIVO UGALKETA REPRODUCCIÓN

Nagusiki, aldizka urak hartzen dituen baso eremuetan eta larreetan. Principalmente, áreas de bosque y pastizal con encharcamientos de cierta estabilidad. Helduak: harrapari urtarrak (krustazeoak, intsektuen larbak, zapaburuak) eta lurtarrak (zizareak, moluskuak) Adultos: presas acuáticas (crustáceos, larvas de insectos, renacuajos) y terrestres (lombrices y moluscos). Larbak: krustazeo eta moluskuak. Larvas: crustáceos y moluscos. Heldutasun sexuala Madurez sexual

4-5 urte / años 3 urte / años


UHANDRE PALMATUA TRITÓN PALMEADO Lissotriton helveticus

Helduak: marroi-berdexka, orban ilunekin. Emea arra baino handiagoa da. Arrak atzeko hanketan mintz interdigitalak ditu eta filamentu txiki bat buztanean. Azal leuna fase urtarrean eta leun distiratsua urtarrean. Begi-nini beltza eta iris laranja. Larbak: txikiak, itxura hauskorra, horixkak eta kanpo brankiekin. 4-5 hilabete. Adultos: pardo-oliváceo, con manchas oscuras. Hembra más grande que el macho. El macho tiene membranas interdigitales en las patas traseras y un pequeño filamento en la cola. Piel aterciopelada en fase terrestre y lisa y brillante en la acuática. Pupila negra e iris anaranjado. Larvas: pequeñas, de aspecto frágil, amarillentas, con branquias externas. 4-5 meses.

<8, 5

cm

12

urte años

Oso oparoa

ABUNDANCIA Muy abundante

BIZI ZIKLOA CICLO VITAL

SALAMANDRIDAE

CAUDATA

UGARITASUNA

HIBERNAZIOA HIBERNACIÓN AKTIBOA ACTIVO UGALKETA REPRODUCCIÓN

Ertz basotar, aska, sastrakadi eta zonalde urtarrak ugalketa garaian. Bordes forestales, abrevaderos, matorrales y zonas húmedas en el periodo reproductor. Helduak: intsektuak, armiarmak eta krustazeoak. Adultos: insectos, arañas y crustáceos. Larbak: krustazeoak, intsektuen larbak eta urodeloak. Larvas: crustáceos, larvas de insectos y de urodelos. Heldutasun sexuala urte 3-4 años Madurez sexual

17 17


TXANTXIKU ARRUNTA

SAPO PARTERO COMÚN Alytes obstetricans

Helduak: sendoak baina txikiak, 4 hatz aurreko hanketan eta 5 atzekoetan. Bizkarraldea gris-arrea, zenbait orban berdexka, gorrixka eta beltzekin. Sabelalde argia. Guruin parotido ikusgarriak tinpanotik hurbil. Tinpanoa borobila eta agerikoa. Arrak kantu gautar bat du urpekarien ‘sonar’ estilokoa. Arrautzak bizkarrean eramaten ditu eta hezetasuna mantentzen du ernetzen diren arte. 3 emeren errunaldiak erraman ditzake, batez beste, 30-60 arrautzarekin. Larbak: 4 hilabetetik urtebetera. Adultos: robustos pero pequeños. 4 dedos en patas anteriores, 5 en posteriores. Coloración dorsal de gris a parda, leves manchas verdes, rojizas y negras. Vientre claro. Glándulas parótidas notables junto al tímpano, que es circular y visible. El macho emite un canto nocturno tipo “sonar”. Él carga los huevos a la espalda y los mantiene húmedos hasta su eclosión. Puede llevar las puestas de hasta 3 hembras. 30 - 60 huevos por puesta. Larvas: de 4 meses a 1 año.

18 18

4-5

cm

5

urte años

Ugaria

ABUNDANCIA Abundante

BIZI ZIKLOA CICLO VITAL

ANURA ALYTIDAE

UGARITASUNA

HIBERNAZIOA HIBERNACIÓN AKTIBOA ACTIVO UGALKETA REPRODUCCIÓN

Oparoa baserri-eremu, landazabal, hezegune, mendi, baso eta eremu gizatiartuetan. Abundante en medio rural, campiña, zonas húmedas, montes, bosques y zonas humanizadas. Helduak: batez ere, artropodoak eta gasteropodoak. Adultos: sobre todo, artrópodos y gasterópodos. Zapaburuak: landare hondakinak, sarraskia eta ornogabeak. Renacuajos: restos vegetales, carroña e invertebrados. Heldutasun sexuala 1 urte año Madurez sexual


SAPO COMÚN Bufo spinosus

Helduak: gorputz sendoa eta tamaina handikoa. Guruin parotido nabarmenak buruan. Tinpano txikia. Begi nini beltza eta horizontala, irisa laranjakobre kolorekoa. Anplexoak hainbat egun iraun ditzake. Errunaldiak soka edo kate itxurakoak dira eta 3.000 eta 60.000 arrautza bitartean jartzen dira. Larbak: 2,5 eta 3 cmkoak, metamorfiko ilunak. 2-3 hilabete. Adultos: cuerpo robusto y de gran tamaño. Glándulas parótidas notables en la cabeza. Tímpano pequeño. Pupila negra y horizontal, iris anaranjado/cobre. El amplexo puede durar varios días. Las puestas son en forma de cuerda o cadena y tienen entre 3.000 y 6.000 huevos. Larvas: 2, 5-3 cm, metamórficas oscuras. 2-3 meses.

UGARITASUNA

7-11 cm

10-12 ABUNDANCIA

Ohikoa

urte años

Frecuente

BIZI ZIKLOA CICLO VITAL

ANURA BUFONIDAE

APO ARRUNTA

cm

15

HIBERNAZIOA HIBERNACIÓN AKTIBOA ACTIVO UGALKETA REPRODUCCIÓN

Orotarikoa: basoak, larreak edo errekastoak etab. Generalista: forestal, prados, riberas, etc. Helduak: intsektuak, armiarmak eta barraskiloak. Adultos: insectos, arañas y caracoles. Larbak: bakterioak, onddoak, algak, protozooak eta planktona. Larvas: bacterias, hongos, algas, protozoos y plancton. Heldutasun sexuala urte 3-4 años Madurez sexual

1919


APO LASTERKARIA SAPO CORREDOR Epidalea calamita

Helduak: sendoak, atzeko hanka laburrekin. Guruin parotido eta begi nabarmenak. Azal zimurtsua eta guruin askorekin gorputzean zehar. Sabelaldea pikortsua eta horixka. Bizkarraldea berde-horixka, eta lerro fin bat du, horia edo gorrixka izan daitekeena. Tinpanoa txikia eta ez oso nabarmena. Larbak: oso txikiak eta arrain baten antzekoak. Hiru egun barru 7 mm neurtzen dute. Adultos: robustos, patas traseras cortas. Glándulas parótidas destacadas y ojos saltones. Piel rugosa, con glándulas por todo el cuerpo. Vientre granuloso y amarillo. Color dorsal verde amarillento y fina línea vertebral amarilla o rojiza. Tímpano pequeño y discreto. Larvas: muy pequeñas, recuerdan a un pez. Al cabo de tres días, miden alrededor de 7mm.

20 20

<10 cm

Mugatua eta bakana Bizkaian

6-12 ABUNDANCIA

urte Localizado y años escaso en Bizkaia

BIZI ZIKLOA CICLO VITAL

ANURA BUFONIDAE

UGARITASUNA

HIBERNAZIOA HIBERNACIÓN AKTIBOA ACTIVO UGALKETA REPRODUCCIÓN

Habitat oso ezberdinetan, zuhaitz estalki urria dutenak eta basoetako argiguneetan. Baita laborantza guneetan ere. Amplia variedad de hábitats con poca cobertura arbórea y claros en bosques o áreas de cultivo. Helduak: batez ere, intsektuak eta inurriak. Adultos: sobre todo, insectos y hormigas. Larbak: algak eta detritua. Larvas: algas y detritos. Heldutasun sexuala 1, 5 - 2 urte años Madurez sexual


ZUHAITZ IGEL ARRUNTA RANITA DE SAN ANTONIO Hyla molleri

Helduak: igel berde txikia, lerro beltz bat du sudurretik sabeleraino. Gorputz obalatua, buru zabala eta begi handi eta nabarmenak. Tinpanoa ikusgai eta begiaren tamaina berekoa. Begi ninia: horizontala eta urre koloreko irisa. Ugalketa. arrek emeak erakartzen dituzte haien kantuekin: ahots-zakua handituz eta batzuetan burua baino handiago bihurtuz. Larbak: 4 cm, kolore berdexka ilunekoak. 3 hilabeterekin irteten dira. Adultos: rana verde, pequeña, con banda negra de la nariz al vientre. Cuerpo ovalado, cabeza ancha y ojos grandes y prominentes. Tímpano visible, de igual tamaño al ojo. Pupila: horizontal e iris dorado. Reproducción: los machos atraen a las hembras con su potente canto, hinchando el saco vocal, que llega a adquirir un tamaño mayor que el de la cabeza. Larvas: 4 cm, color verdoso oscuro, salen a los 3 meses.

<6 cm

5-10 urte años

Mugatua eta bakana Bizkaian

ABUNDANCIA

Localizada y escasa en Bizkaia

BIZI ZIKLOA CICLO VITAL

ANURA HYLIDAE

UGARITASUNA

HIBERNAZIOA HIBERNACIÓN AKTIBOA ACTIVO UGALKETA REPRODUCCIÓN

Zuhaixka edo landaredi belarkara dagoen eremu hezeetan (larre urmael, errekasto, urtegi eta aintziretan). Lugares húmedos (prados, charcas, arroyos, embalses y lagunas) con abundante vegetación arbustiva y herbácea. Helduak: kilkerrak, euliak, tximeletak, inurriak, burruntziak edo beldarrak. Adultos: grillos, moscas, mariposas, hormigas, libélulas, orugas. Larbak: belarjaleak. Larvas: herbívoras. Heldutasun sexuala 3-4 urte años Madurez sexual

21 21


BASO IGEL JAUZKARIA RANA ÁGIL

Rana dalmatina

Helduak: igel arre ertaina. Punta erako muturrarekin. Azal leuna eta guruin gabea. Tinpanoa oso ikusgai eta begiaren tamaina berekoa edo handiagoa. Begi nini horizontala eta irisa bi kolorekoa: goialdean urre kolorekoa eta behealdean arrea. Sorbaldetan V itxurako orban bat. Sabelaldea zurixka da eta orban gabekoa. Larbak: 4 cm. Kolorea arre berdexka eta orban ilunekin. Arrautzak 1.5-2. hilabeetan ernaldu eta 3. hilabetean metamorfosia egiten dute. Adultos: rana parda, mediana. Hocico puntiagudo. Piel lisa, sin glándulas. Tímpano muy visible, del tamaño del ojo o mayor y cercano a éste. Pupila horizontal e iris bicolor: arriba dorada y abajo parda. Mancha en forma de V entre los hombros. Vientre blanquecino, sin manchas. Larvas: 4 cm. Color pardo verdoso, con manchas oscuras. Los huevos eclosionan a los 1, 5-2 meses y a los 3 meses metamorfosean.

22 22

5-8 cm

5-6

urte años

Urria eta oso mugatua

ABUNDANCIA Escasa y muy localizada

BIZI ZIKLOA CICLO VITAL

ANURA RANIDAE

UGARITASUNA

HIBERNAZIOA HIBERNACIÓN AKTIBOA ACTIVO UGALKETA REPRODUCCIÓN

Baso hostoerorkorrak eta paisaia mistoak, belardi eta putzuekin. Bosques caducifolios y paisajes mixtos con prados y charcas.

Helduak: intsektuak, armiarmak eta zizareak. Adultos: insectos, arañas y lombrices. Larbak: gehienbat, algak. Larvas: principalmente, algas.

Heldutasun sexuala Madurez sexual

3 urte / años 2 urte / años


BASO IGEL IBERIARRA RANA PATILARGA Rana iberica

Helduak: bizkarralde arre eta iluna- gris iluna eta gorrixka artean, gehienbat gazteetan. Azala leuna izan daiteke, orban zuriekin edo V itxurako orbana bizkarrean. Gorputz adar finak ditu eta atzeko hankak luzeak. Muturra borobila eta orban bat begi zein tinpanoaren artean. Tinpanoa txikia da, diskretua eta begitik aldenduta. Larbak: 5 cmkoak, arreak edo grisak eta batzuetan kolore gorrixka eta beltzekin. 3 hilabeterekin irteten dira. Adultos: parte superior parda oscura - gris oscura hasta rojiza, sobre todo en juveniles. Puede ser lisa, con manchas blanquecinas o mancha en forma de V en la espalda. Extremidades finas y miembros posteriores largos. Hocico redondeado. Mancha oscura entre ojo y tímpano. Tímpano pequeño, discreto y separado del ojo. Larvas: 5 cm, pardas o grises y, a veces, tonos rojizos o negruzcos. Salen a los 3 meses.

<6

cm

9

urte años

ABUNDANCIA

Endémica en península. Muy escasa y localiz.

BIZI ZIKLOA CICLO VITAL

ANURA RANIDAE

UGARITASUNA

Endemikoa penintsulan, oso eskasa eta mugatua.

HIBERNAZIOA HIBERNACIÓN AKTIBOA ACTIVO UGALKETA REPRODUCCIÓN

Lurtarra da, baina errekasto zein ibaien inguruan bizi da, bai ertzetan zein harri artean. Es terrestre, pero vive siempre en las inmediaciones de arroyos y ríos, en la orilla o entre las piedras. Helduak: moluskuak, intsektuak (diptero, trikoptero eta koleopteroak), tximeletak eta inurriak barne, eta araknidoak. Adultos: moluscos, insectos (dípteros, tricópteros y coleópteros), incluyendo alguna mariposa u hormiga, y arácnidos.

Heldutasun sexuala Madurez sexual

1 urte / años 2 urte / años

23 23


BASO-IGEL GORRIA RANA BERMEJA Rana temporaria

Helduak: handiena igel arreen artean. Buru zabala du eta mutur borobila. Azal leuna, gorrixka ta laranja artean, bi tolesturarekin bizkarraldearen alboetan. Sabelalde zurixka. Tinpanoa oso ikusgai, begia baino txikiagoa. Arrautzak 800-1800 unitatez osatutako masetan batuta daude. Larbak: 5-7 cm artean, arreak, puntu gorrixkekin. 3-4 hilabete. Adultos: la mayor de las ranas pardas. Cabeza ancha y hocico redondeado. Piel lisa, rojizaanaranjada, con dos pliegues dorso-laterales. Vientre blanquecino. Tímpano muy visible, menor que el ojo. Los huevos se agrupan en grandes masas globosas de 800-1800 unidades. Larvas: hasta 5-7 cm, pardos, con puntos cobrizos. 3-4 meses.

24 24

<9

cm

10

urte años

Oso ugaria.

ABUNDANCIA Muy abundante

BIZI ZIKLOA CICLO VITAL

ANURA RANIDAE

UGARITASUNA

HIBERNAZIOA HIBERNACIÓN AKTIBOA ACTIVO UGALKETA REPRODUCCIÓN

Basotarra, orotarikoa. Ugalketa putzu txikietan gertatzen da (baita gurpilen arrastoetan ere) Forestal, generalista. Reproducción en pequeños encharcamientos (incluso rodadas de pistas). Helduak: araknidoak, tximeleten larbak eta barraskiloak. Adultos: arácnidos, larvas de mariposas y caracoles. Larbak: detritua eta protozooak. Larvas: detritos, protozoos. Heldutasun sexuala Madurez sexual

urte

2-3 años


RANA VERDE

Pelophylax perezi

Helduak. azal leuna dute eta kolorazio aldakorra, berde eta arre artekoa. Orokorrean, erdiko lerroa argi dago eta bizkarreko kordoiak ondo definituta daude. Tinpano ikusgarria. Begi nini horizontal beltza eta irisa urre kolorekoa. Larbak: 6-7 cm. Arre-berdexkak eta orban ilunekin. Metamorfosiak 2 hilabetetik negu osora iraun dezake. Adultos: piel suave, con coloración variable entre verde y parda. Generalmente, línea central clara y dos cordones dorsales bien definidos. Tímpano bien definido. Pupila negra horizontal e iris dorado. Larvas: 6-7 cm. Pardo-verdosas, con manchas oscuras. Metamorfosis: de 2 meses a todo un invierno.

>10 cm

UGARITASUNA

Ugaria penintsulan eta Frantziako hegoaldean

6 ABUNDANCIA urte Abundante penínsuaños la y sur de Francia

BIZI ZIKLOA CICLO VITAL

ANURA RANIDAE

UR-IGEL ARRUNTA

<9 cm

HIBERNAZIOA HIBERNACIÓN AKTIBOA ACTIVO UGALKETA REPRODUCCIÓN

Ibai geldoetan eta hezeguneetan. Ura behar du bere bizi ziklo osoan, eta iraunkorra da, nahiz eta ingurua alteratuta egon. Ríos lentos y zonas húmedas. Ligada al agua durante toda su vida. Resiste la alteración del medio. Helduak: ornogabeak, batez ere, armiarmak, euliak, eltxoak, erleak, liztorrak eta inurriak. Adultos: invertebrados, sobre todo, arañas, moscas, mosquitos, abejas, avispas y hormigas. Larbak: algak, detritua eta planktona. Larvas: algas, detritos y plancton.

Heldutasun sexuala Madurez sexual

1 urte / años 2 urte / años

25 25


Kordatuak dira: nerbio-korda dortsala dute eta bertatik garuna eta bizkarrezurra garatzen dira. Ornodunak: bizkarrezurra dute. Teptrapodoak edo apodoak: batzuek lau hanka dituzte, beste batzuek ordea, galdu dituzte. Ektotermoak: kanpo tenperaturaren mende daude. Gehienek hibernatu egiten dute eta eguzkia behar dute zein gerizpean babestu haien tenperatura erregulatzeko.

ESPEZIE KOPURUA

Erreinua > Filuma > Subfiluma > Superklasea > Klasea >

Ia gehienek ezkatak dituzte hezetasuna mantentzeko eta baita iraizte-, babesteeta antzemate-funtzioa duten guruinak ere.

Ordena >

Hainbat babes mekanismo dituzte: mimetismoa, ihes egitea, tanatosia (hilak daudenaren plantak egitea), buztana galtzea, usain txarreko jariakinak etab. ELIKADURA · Gehienbat haragijaleak dira. Harrapakinaren tamaina espeziearen araberakoa da: beste narrasti, anfibio eta musker batzuek, besteak beste, fruituak eta haziak jaten dituzte. · Sugeek haien ehizakiak itotzen dituzte eta sugegorriek pozoia sartzen diote. · Haien harrapakari nagusiak hegazti, mustelido eta beste narrasti batzuk dira (suge leuna eta Monpellierko sugea)

26

E

CHELONII kelonioak quelonios

Familia SCINDI D

Sugeen baraila ez dago burezurrarekin lotuta eta hari esker harrapakin handiak hartzeko aukera dute. Harrapakinak hartzen dituzte hortzekin, eta sugegorrien kasuan, pozoia askatzeko hortz bereziak dituzte.

EMYDIDA

Haien mingainak usaina eta inguruneko informazioa detektatzen du.

ANIMALIA CHORDATA VERTEBRATA TETRAPODA REPTILIA

GE

AE

O E MY D I DA

E

narrastiak

Narrastiek haien biologia aldatu behar izan zuten eremu lurtarra kolonizatu ahal izateko: arrautza motak, azal ezkatatsua edo barne ernalkuntza.

BIZI ZIKLOA · Gehienak obiparoak dira eta haien arrautzak inguruko tenperaturaren arabera inkubatzen dira. Hala ere, beste batzuk obobibiparoak dira, maila ezberdinetan eta zeinbatetan, bibiparo ere izan daitezke. · Ez dute metamorfosia egiten baina azala aldatzen dute hazten doazen heinean. · Orokorrean ernalketa barnean gertatzen da baina kanpoan garatzen dira.


reptiles

Los reptiles fueron colonizando el medio terrestre, adaptando su biología: el tipo de huevos, la piel escamosa o la fecundación interna.

Nº DE ESPECIES

< Reino < Filo < Subfilo < Superclase < Clase

SQUAMATA ezkatadunak escamosos

E

A

Su lengua detecta olor e información ambiental.

COLUBRID

AE

ANGUID

Casi todos tienen escamas para mantener la humedad y unas glándulas con funciones excretoras, defensivas y de reconocimiento.

< Orden

Familia

Son cordados: es decir, tienen un cordón nervioso dorsal a partir del que se desarrolla el cerebro y la espina neural. Vertebrados: poseen espina dorsal. Tetrápodos o ápodos: algunos tienen cuatro patas y otros las han perdido. Ectotermos: obtienen la temperatura del exterior. La mayoría hibernan y necesitan solearse o refugiarse a la sombra para regular su temperatura.

Las serpientes y culebras no tienen las mandíbulas unidas al cráneo para poder ingerir presas grandes. Con los dientes, sujetan las presas y, en el caso de las víboras, tienen unos especiales para inocular veneno. Tienen diversos mecanismos de defensa: mimetismo, huida, tanatosis (simulan estar muertos), pérdida de la cola, fluidos malolientes, etc.

LACERTIDAE

VIP

ERI DAE

ALIMENTACIÓN · Son predominantemente carnívoros. El tipo de presa depende del tamaño de la especie: otros reptiles, anfibios... Algunos lagartos comen frutos y semillas. · Las culebras ahogan a sus presas y las víboras les inoculan veneno. · Sus depredadores principales son algunas aves, mustélidos y otros reptiles (culebras lisa y bastarda).

CICLO VITAL · La mayoría son ovíparos y los huevos se incuban a temperatura ambiente. Algunos son ovovivíparos en diferentes grados y llegan a ser vivíparos en ciertos casos. · No hacen metamorfosis pero sí realizan mudas de piel a medida que van creciendo. · La fecundación es siempre interna pero el desarrollo, casi siempre externo.

27


mehatxuak

amenazas

Anfibioen kasuan bezala, mehatxu nagusiena habitatak suntsitu eta zatikatzea da. Gainera, denak pozoitsuak direla uste izateak haien jazarpena areagotu du.

Como para los anfibios, la destrucción y fragmentación del hábitat es la principal amenaza. Además, su persecución sigue siendo muy intensa, especialmente, por la falsa creencia de que todas son venenosas.

Dibulgazioaz gain, babeslekuak sortuta, hala nola, harrizko paretak, hesi biziak eta harri zein egur multzoak berreskuratuz.

Ez itzazu ukitu

Ukituz gero, buztana galtzera behartzen dituzu eta berreskuratzeak energia gastua ekarriko die. Erraza da sugeak eta sugegorriak nahastea eta azken horien ziztada arriskutsua da. Beraz, hobe bat ere ez ukitzea.

SUGEGORRIA ALA SUGEA?

Burua: ezkata txikiak eta askotarikoak Begiak: txikiagoak Begi ninia: bertikala Muturra: Zapala edo adar itxurakoa

28

SUGEGORRIA

Burua: Ezkata handiak eta tamaina antzekoa Begiak: handiak Begi ninia: borobila Muturra: borobila edo puntaduna

SUGEA

Sugegorriak eta sugeak bi familia ezberdinen parte dira. Hemen duzu ezberdintzen lagunduko dizuen argibidea:

cómo ayudar

Además de divulgando, podemos ayudar recuperando muros de piedra, setos vivos y acúmulos de madera y piedra que les sirvan de refugio.

No los toques

Al tocarlos, les induces a desprenderse de su cola y gastar energía en la regeneración. Es fácil confundir culebras y víboras, y la picadura de la víbora sí es peligrosa. Mejor, no tocar ninguna.

¿VÍVORA O CULEBRA?

Las víboras y las culebras son dos familias distintas de serpientes. Aquí tienes unas pistas para diferenciarlas:

CULEBRA

Nola lagundu

Muchos reptiles acuden al calor del asfalto y mueren atropellados o, peor aún, aplastados intencionadamente por ignorancia y/o crueldad.

Cabeza: escamas grandes y de tamaño similar Ojos grandes Pupila redonda Hocico redondo o puntiagudo

VÍBORA

Narrasti askok errepidera jotzen dute asfaltoak igortzen duen beroaren bila eta harrapatuta hiltzen dira, edo are okerrago, nahita zapalduta ezjakintasun edo ankerkeriagatik.

Cabeza: escamas pequeñas y variadas Ojos más pequeños Pupila vertical Hocico chato o en forma de cuerno


GALÁPAGO EUROPEO Emys orbicularis

UGARITASUNA UGARITASUNA cm 12-30 cm

Ertaina, ezkata sendoak, behatz bereiziekin, palmatu eta atzapar sendodunak. Punta itxurako burua eta baraila sendo eta zorrotza. Oskola marroi iluna, orban eta lerro horiekin. Buru iluna, orban horiekin. Obiparoa. 3-18 arrautza. Mediano, con fuertes escamas acabadas en dedos diferenciados, palmeados y con fuertes uñas. Cabeza en pico, mandíbulas potentes y cortantes. Caparazón marrón oscuro o negro, con manchas y líneas amarillas. Cabeza oscura con típicas manchas amarillas. Ovíparo. Entre 3-18 huevos.

20

urte urte años años

Eskasa eta oso mugatua

ABUNDANCIA ABUNDANCIA Escaso y muy localizado

BIZI ZIKLOA CICLO CICLO VITAL VITAL

CHELONII EMYDIDAE

Bizkaiko narrastiak | Reptiles de Bizkaia

DORDOKA ISTILZALEA

HIBERNAZIOA HIBERNAZIOA HIBERNACIÓN HIBERNACI ÓN AKTIBOA AKTIBOA ACTIVO ACTIVO UGALKETA UGALKETA REPRODUCCIÓN REPRODUCCIÓN

Anfibioen ohiturak dituzte. Egunez bizi dira, ibai eta hezeguneetan. Eguzkia ur ertzean hartzen dute edo gainazalean. Erraz izutzen dira. Costumbres anfibias y diurnas, en ríos y humedales. Se solean al borde del agua o en superficie. Son asustadizas. Arrainkumeak jaten dituzte, anfibioen larbak, intsektuak, moluskuak, zizareak eta batzuetan hegazti urtarren txitak ere bai. Comen alevines de peces, larvas de anfibios, insectos, moluscos, gusanos e, incluso, pollos de aves acuáticas. Heldutasun sexuala Madurez sexual

5 urte / años

29


Mauremys leprosa

UGARITASUNA

20 cm

19

urte años

Eskasa eta oso mugatua

ABUNDANCIA Escaso y muy localizado

BIZI ZIKLOA CICLO VITAL

GEOEMYDIDAE

CHELONII

DORDOKA KORRONTEZALEA GALÁPAGO LEPROSO

HIBERNAZIOA HIBERNACIÓN AKTIBOA ACTIVO UGALKETA REPRODUCCIÓN

Oliba kolorekoa da eta lepo inguruan lerro laranjak ditu. Gorputz adarrek ezkata sendoak ditu, hatz bereiziak, palmatuak eta atzapar gogorrekin. Burua punta itxurakoa da eta barail sendoa du. Oskola: bizkarraldean gila bat izan ohi du. Arrak: txikiagoak dira. Aurreko atzaparrak luzeagoak dira, buztan luzeagoa eta lodiagoa. Kloaka gorputzetik urrunduago. Zenbait errunaldi/ urteko 2 - 20 arrautza.

Hezegune zabaletan aurki daiteke, orokorrean, geldo edo lasaietan. Ur geza edo gatz gutxirekin eta landaredi urtarra oparoa den inguruetan.

Color oliváceo, con líneas anaranjadas en el cuello. Miembros con fuertes escamas, dedos diferenciados, palmeados y fuertes uñas. Cabeza en pico con mandíbulas potentes. Caparazón: tiende a presentar una quilla dorsal. Machos más pequeños. Uñas delanteras más largas, cola más larga y gruesa y cloaca más alejada del cuerpo. Varias puestas/año de 2 a 20 huevos.

Belarjalea, baina baita ornogabeak, anfibioak eta sarraskia ere.

30

Zonas húmedas amplias, estancadas o tranquilas. Agua dulce o poco salina, corriente, con abundante vegetación acuática.

Herbívoros, pero también invertebrados, anfibios y carroña. Heldutasun sexuala Madurez sexual

5 urte / años


ESLIZÓN TRIDÁCTILO IBÉRICO Chalcides striatus

Suge itxurako muskerra da. Gorputz adar oso txikiak ditu (4-7mm), 3 hatzekin. Gorputz laburra eta sendoa, sekzio borobildu edo lau angeluarra, ezkata leun eta distiratsuekin. Isatsak gorputzaren tamaina antzekoa du. Arre-horixka kolorekoa da, lerro marroiekin. Sabelaldea, ordea, zuri-horixka. Emeak handiagoak dira. Bibiparoak. Behin bakarrik erditzen dira, 4 arrautza inguru. Lagarto de aspecto serpentiforme. Extremidades minúsculas (4-7 mm), con 3 dedos. Cuerpo corto y grueso, de sección redondeada o cuadrangular, con escamas lisas y brillantes. Cola de similar longitud que el cuerpo. Color pardo-amarillento, líneas marrones, vientre blanquecino o amarillento. Hembras de mayor tamaño. Vivíparos. 1 solo parto, alrededor de 4 huevos.

UGARITASUNA

44 cm 34 cm

7-9

urte años

Ohikoa

ABUNDANCIA Frecuente

BIZI ZIKLOA CICLO VITAL

SQUAMATA SCINDIDAE

ESKINKO HIRUHATZA

HIBERNAZIOA HIBERNACIÓN AKTIBOA ACTIVO UGALKETA REPRODUCCIÓN

Hegal eguzkitsuetan aurki daiteke, malda leun eta landaredi belarkara oparoarekin, batzuetan, hezetasun handiko eremuetan. Laderas de solana, con ligera pendiente, abundante vegetación herbácea y, en ocasiones, elevada humedad. Armiarmak, kakalardoak, zimitzeak etab. Arañas, escarabajos, chinches, etc. Heldutasun sexuala Madurez sexual

3-4 urte / años

31


LAGARTO VERDE OCCIDENTAL Lacerta bilineata

12

Verde intenso con puntos negros. Vientre y parte inferior de la cola amarillentos. Los juveniles son pardos con líneas longitudinales pálidas. Nacen del huevo con 4 cm de cuerpo y 5 de cola. Vientre homogéneo (a diferencia del verdinegro) y escama occipital triangular. Machos: cabeza más grande y azulada durante el celo. Ovíparo. 1 puesta al año con 8-15 huevos bajo tierra.

32

18

<30 cm

Berde bizia puntu beltzekin. Sabela eta isatsaren azpiko aldea, berriz, horixka da. Gazteak arre kolorekoak dira eta luzetara lerro argiak dituzte. Arrautzatik irteten direnean gorputza 4cmkoa da eta buztana 5ekoa. Sabel homogeneoa dute (Schreiber muskerrak ez bezala) eta triangelu formako ezkata okzipitala. Arrak: burua handiagoa eta urdinxka dute araldiak irauten duen bitartean. Obiparoa. Erditze bakarra urtean, lurrazpian 8-15 arrautza bitartean gordetzen dituzte.

UGARITASUNA Nahiko ohikoa

10-11 ABUNDANCIA urte años

Relativamente frecuente

BIZI ZIKLOA CICLO VITAL

SQUAMATA LACERTIDAE

MENDEBALDEKO MUSKER BERDEA

HIBERNAZIOA HIBERNACIÓN AKTIBOA ACTIVO UGALKETA REPRODUCCIÓN

Txilardi, larre, basoetako argigune, hesiak, etab. Brezales, pastizales, claros de bosque, setos, etc.

Ornogabeak eta gasteropodoak. Invertebrados y gasterópodos.

Heldutasun sexuala Madurez sexual

2-3 urte / años


LAGARTO VERDINEGRO Lacerta schreiberi

10

UGARITASUNA

21

<31 cm

8-9

urte años

Eskasa

ABUNDANCIA Escaso

BIZI ZIKLOA CICLO VITAL

SQUAMATA LACERTIDAE

SCHREIBER MUSKERRA

HIBERNAZIOA HIBERNACIÓN AKTIBOA ACTIVO UGALKETA REPRODUCCIÓN

Buru zabala eta laburra. Sabelaldean orbanak izan ohi ditu, musker berdeak ez bezala. Ezkata okzipitala trapezio itxurakoa da. Bizkarraldea berdea eta amaieran puntu beltzak, araldiak iraun bitartean buruak urdin oso bizia. Atzealdea: berdea edo arrea izan daiteke, puntu beltzekin eta alboetan ozelo zuriekin. Obibiparoa: erditze 1/urteko. 14-15 arrautza inguru gordetzen dituzte lurrazpian.

Baso heze hostoerorkor, txilardi eta mendi-larreetan aurki daiteke. Betiere, ibai edo erreketatik hurbil. Bosques húmedos caducifolios, brezales o praderas de montaña. Asociado a ríos o arroyos.

Lagarto de cabeza corta y ancha. A diferencia del lagarto verde, posee manchas en el vientre y la escama occipital es trapezoidal. Dorso verde, finamente punteado de negro y, durante el celo, su cabeza se colorea de un azul muy intenso. Dorso: puede ser verde o pardo. Manchas negras grandes, con ocelos blancos en los costados. Ovíparo. 1 puesta/año. 14-15 huevos puestos en tierra.

Ornogabeak, ornodun batzuk eta fruituak. Invertebrados, algunos vertebrados y frutos. Heldutasun sexuala Madurez sexual

2 urte / años

3 urte / años

33


LAGARTIJA PARDA Podarcis liolepis

Orokorrean, nahiz eta tamaina aldakorra izan, banako txikiak izan ohi dira, nahiz eta Euskal Herriko populazioak tamaina handiagokoak eta pigmentazio nabarmenekoak izan. Isatsaren bizkarraldeko ezkatak leunak dira. Helduen bizkarra arrea edo gris argia izan ohi da. Bizkarraren aldeetan lerroak ditu. Gazteek, ordea, lerro beltz bat atzealdean. Obiparoa. Erditze bat urteko. 3-4 arrautzekin. Generalmente, aunque tengan un tamaño variable, suelen ser individuos pequeños, aunque son de mayor talla y pigmentación en las poblaciones del País Vasco. Escamas dorsales de la cola, lisas. Adultos con dorso pardo o gris pálido. Líneas dorsolaterales. Juveniles con línea vertebral negra. Ovípara. 1 puesta anual de 3-4 huevos.

34

UGARITASUNA

42-62 mm 42-66 mm

<4

urte años

Mugatua

ABUNDANCIA Localizada

BIZI ZIKLOA CICLO VITAL

SQUAMATA LACERTIDAE

SUGANDILA NABARRA

HIBERNAZIOA HIBERNACIÓN AKTIBOA ACTIVO UGALKETA REPRODUCCIÓN

Zoru garbietan ager daiteke, zuhaitz estalki urria dagoen lekuetan eta hareharrizko substratuetan. Podemos encontrarla en suelos despejados, con cobertura arbustiva escasa y sustratos rocosos de arenisca.

Intsektuak, armiarmak eta kukurutxak. Insectos, arañas y cochinillas.

Heldutasun sexuala Madurez sexual

1 urte / años


LAGARTIJA ROQUERA Podarcis muralis

Marroi kolorekoa edo arre-grisaxka, lerro ez jarrai beltz batekin edo banda lineal zuriekin. Horien azpian banda nabar-ilunak. Aldakortasun handia dute: indibiduo batzuk ia uniformeak dira. Buru luzanga, lautua, punta itxurako muturra eta lepoko leuna. Gazteek isats berdeurdinxka dute. Emeek ozelo urdinak dituzte aldeetan. Obiparoa. 2 erditze gehienez urteko. 2-9 arrautza (10-13mm-koak). Color marrón o pardo grisáceo, con línea discontinua negra y bandas lineares blancas. Bajo ellas, bandas pardo-oscuras. Gran variabilidad: hay ejemplares casi totalmente uniformes. Cabeza alargada, aplanada, hocico puntiagudo y collar liso. Los juveniles tienen la cola verde-azulada. Las hembras tienen ocelos azules en costados. Ovípara. Hasta 2 puestas/año. 2-9 huevos (10-13 mm).

UGARITASUNA

6-9 9-12

15

21 cm

6

urte años

Oso ugaria

ABUNDANCIA Muy abundante

BIZI ZIKLOA CICLO VITAL

SQUAMATA LACERTIDAE

HORMA SUGANDILA

HIBERNAZIOA HIBERNACIÓN AKTIBOA ACTIVO UGALKETA REPRODUCCIÓN

Orotarikoa, larre zein arroka eremuetan edo baso eta eremu gizatiartuetan. Generalista, desde pastizales y roquedos o bosques a zonas humanizadas.

Ornogabeak. Invertebrados.

Heldutasun sexuala Madurez sexual

1, 5 urte / años

35


LAGARTIJA DE TURBERA Zootoca vivipara

6, 5

Bizkarraldea arrea edo arre gorrixka da, batzuetan lerro ilunago batekin. Sabelaldea hori-laranjatua izan daiteke edo zuri-gorrixka. Batzuetan pigmentazio gris edo belzkararekin. Bibiparo edo obiparoa, polulazioaren arabera. Erditzea badago, 4-7 arrautza ingurukoa izango da (9mm-koak) eta inkubazio aldia laburra izan ohi da. Jaio berriak kolore beltzekoak dira eta 18-20mm neurtzen dituzte. El dorso es pardo o pardo-rojizo, con o sin una línea vertebral más oscura. El vientre puede ser amarillento, anaranjado, blanquecino o rojizo, y presenta cierta pigmentación de manchas grisáceas o negruzcas. Vivípara u ovípara, según poblaciones. Si hay puesta, es de 4-7 huevos de 9 mm y el periodo de incubación es corto. Los recién nacidos son negros y miden 18-20 mm.

36

10

16, 5 cm

UGARITASUNA

5 13 urte años

Ugaria

ABUNDANCIA Abundante

BIZI ZIKLOA CICLO VITAL

SQUAMATA LACERTIDAE

SUGANDILA BIZIERRULEA

HIBERNAZIOA HIBERNACIÓN AKTIBOA ACTIVO UGALKETA REPRODUCCIÓN

Zonalde oso heze, zohikaztegi, ihitoki, pagadien argigune, gramineoz estalitako erreken ertzetan etab. Zonas muy húmedas: turberas, juncales, claros de hayedos, bordes de arroyos cubiertos por gramíneas, etc. Ornogabe lurtar txikiak eta hegalariak eta beste narrasti txiki batzuk. Pequeños invertebrados terrestres y voladores y otros reptiles pequeños. Heldutasun sexuala Madurez sexual

11 hilabete meses


LUCIÓN

Anguis fragilis

Familia hau sugandiletatik hurbilago dago sugeetatik baino. Betazal mugikorrak ditu. Arrak gris ilunak izan ohi dira. Emeek bizkarrean lerro ilun bat edo gehiago izan ditzakete. Gazteak, berriz, hori edo zilar kolorekoak dira eta bizkarrean lerro bat dute. Babes mekanismo moduan isatsa gal dezakete (isats-autotomia). Ez du hozka egiten eta ez da pozoitsua. Obobibiparoa. 11-12 kume izaten dituzte eta ar ezberdinenak. Gehienez urtean birritan. Familia más cercana a los lagartos que a las serpientes. Tiene párpados móviles. Los machos suelen ser de color gris oscuro. Las hembras tienen una o varias líneas oscuras en la espalda. Los juveniles son amarillentos o plateados, con línea dorsal. Puede perder la cola como mecanismo de defensa (autotomía caudal). No muerde ni es venenosa. Ovovivíparo. 11-12 crías de varios machos. Hasta dos veces al año.

UGARITASUNA

<50 cm

30

urte años

Oso ugaria

ABUNDANCIA Muy abundante

BIZI ZIKLOA CICLO VITAL

SQUAMATA ANGUIDAE

ZIRAUNA

HIBERNAZIOA HIBERNACIÓN AKTIBOA ACTIVO UGALKETA REPRODUCCIÓN

Larreak eta baso eremu irekiak. Orbel artean edo harrien azpian babesten da. Prados y zonas forestales abiertas. Se refugia en la hojarasca o bajo piedras.

Ornogabeak, armiarmak batez ere. Invertebrados, sobre todo, arañas. Heldutasun sexuala Madurez sexual

3-5 urte / años

37


CULEBRA DE ESCULAPIO Zamenis longissimus

Buru estu eta luzea, mutur motza. Bizkarraldean marroi edo arre-oliba kolorekoa eta hori argia sabelaldean. Banda ilun batzuk ditu atzealdean. Asclepio medikuntzaren jainko grekoaren ikurra da eta bere makilan kiribilduta agertzen da. Obiparoa. 4-12 arrautza. Cabeza estrecha y alargada, hocico romo. De color marrón o pardo-oliváceo en la zona dorsal y amarillo claro, en la ventral. Con algunas bandas oscuras en el dorso. Es el símbolo del dios griego de la medicina, Asclepio, y aparece enroscada en su bastón. Ovípara. 4-12 huevos.

38

UGARITASUNA

1, 2 m 1, 5 m

13

urte años

Nahiko ohikoa penintsularen iparraldean

ABUNDANCIA Relativ. frecuente norte península

BIZI ZIKLOA CICLO VITAL

SQUAMATA COLUBRIDAE

ESKULAPIO SUGEA

HIBERNAZIOA HIBERNACIÓN AKTIBOA ACTIVO UGALKETA REPRODUCCIÓN

Basotarra, baina zonalde irekiak ere gustuko ditu, hala nola, belardiak etab. Igokaria. Udan, uretatik hurbil bizi da. Forestal y zonas abiertas, como herbazales, etc. Trepadora. En verano, cerca del agua. Mikrougaztunak baina hegaztien zein haien arrautzen harrapakari izan daiteke. Micromamíferos, pero también puede depredar aves y sus huevos. Heldutasun sexuala Madurez sexual

74 cm luzera 85 cm longitud


CULEBRA LISA EUROPEA Coronella austriaca

Sabel leuna. Zilindro itxurako gorputza, lepoa gutxi bereizia eta buru txiki obalatua du. Lerro beltz bat du buruaren alde bietan, sudur zuloetatik leporaino. Babesmekanismo moduan, buruak triangelu itxura har dezake sugegorri baten antza izan dezan. Guruin pozoitsuak ditu, baina ez hortz inokulatzaileak, beraz, ez da kaltegarria. Ugalketa bibiparoa eta urtean bitan erditzen da. Vientre liso. Cuerpo cilíndrico, cuello poco diferenciado y cabeza pequeña y ovalada. Con antifaz: línea negra a ambos lados de la cabeza, de los orificios nasales al cuello. Para defenderse, la cabeza puede adoptar forma triangular hasta parecerse a la de una víbora. Posee glándulas venenosas, pero no dientes inoculadores, por lo que es inofensiva. Reproducción vivípara y bianual.

UGARITASUNA Ohikoa penintsularen iparraldean

85 cm 74 cm

16-17 ABUNDANCIA urte años

Frecuente norte de la península

BIZI ZIKLOA CICLO VITAL

SQUAMATA COLUBRIDAE

IPARRALDEKO SUGE LEUNA

HIBERNAZIOA HIBERNACIÓN AKTIBOA ACTIVO UGALKETA REPRODUCCIÓN

Baso, sastrakadi, hesi eta harriak dauden eremuetan, baina eremu hezeak nahiago ditu. Bosques, matorrales, setos y roquedos, pero prefiere ambientes húmedos.

Gehienbat, beste narrasti eta mikrougaztun batzuk. Principalmente, otros reptiles y micromamíferos. Heldutasun sexuala Madurez sexual

3 urte / años 5 urte / años

39


CULEBRA BORDELESA o LISA MERIDIONAL 68-72 cm 13 Coronella girondica

urte años

UGARITASUNA Nahiko eskasa

ABUNDANCIA Relativamente escasa

BIZI ZIKLOA CICLO VITAL

SQUAMATA COLUBRIDAE

HEGOALDEKO SUGE LEUNA

HIBERNAZIOA HIBERNACIÓN AKTIBOA ACTIVO UGALKETA REPRODUCCIÓN

Xake-itxurako sabela. Bizkar marroi, gris edo gorrixka, zeharkako barra edo orban ilunak ditu. Garondoa: U itxurako marka bat du eta bi puntu ilun eta luze. Gainera, begitik ahoaren muturrera luzatzen den lerro ilun bat ere badu. Sabel ingurua: hori-gorrixka da, marka beltzekin. Bizkarreko ezkatak leunak dira. Haren burua babesteko sugegorriak imitatzen ditu, bere burua zanpatuz. Espezie obiparoa. 2 eta 10 arrautza artean jartzen ditu.

Orotarikoa. Mediterraneo motako baso epelak gustuko ditu, baita harrizko eremuak, larreak eta landaketak ere. Generalista. Bosques templados, de tipo mediterráneo, áreas rocosas, pastizales y plantaciones.

Vientre ajedrezado. Dorso marrón, grisáceo o rojizo, con barras o manchas transversales oscuras. Nuca: marca oscura en forma de U o dos puntos alargados oscuros. Raya oscura desde el ojo hasta la esquina de la boca. Zona ventral: amarillenta o rojiza, con marcas negras. Las escamas dorsales son lisas. Para defenderse, imita a las víboras, aplastando su cabeza. Especie ovípara, entre 2 y 10 huevos.

Narrastiak, eta baita armiarma eta mikrougaztunak ere.

40

Reptiles y también arañas y micromamíferos. Heldutasun sexuala Madurez sexual

25 cm muturra-kloaka 36 cm hocico-cloaca


CULEBRA VIPERINA o de AGUA Natrix maura

UGARITASUNA

50-80

cm

<15

urte años

Ohikoa

ABUNDANCIA Frecuente

BIZI ZIKLOA CICLO VITAL

SQUAMATA COLUBRIDAE

SUGE BIPERAKARA

HIBERNAZIOA HIBERNACIÓN AKTIBOA ACTIVO UGALKETA REPRODUCCIÓN

Ezkata karenatuak bizkarraldean. Kolorazio oso aldakorra, orokorrean, oliba edo marroi- horixka kolorekoa, baina beste batzuetan gorrixka ere izan daiteke. Bizkarreko lerroan zehar orban ilara bat du. Banako batzuetan hain batera egon daitezke, sigi saga itxurako lerro bat sor baitezakete. Obiparoa. 4-20 arrautza bitartean eta bi hilabetera erne daitezke.

Uretatik hurbil eta batzuetan ur geldoen ertzean edo putzu txikietan. Gazitasuna ondo jasaten du. Cerca del agua y, ocasionalmente, orillas de aguas lentas y pequeñas charcas. Tolera bien la salinidad.

Escamas muy carenadas en el dorso. Coloración muy variada, generalmente, olivácea o marrón amarillenta, pero también puede ser rojiza. A lo largo de la línea medio dorsal presenta una fila de manchas que, en algunos ejemplares, pueden llegar a juntarse hasta dar forma a una línea en zig-zag. Ovípara. De 4 a 20 huevos que eclosionan al cabo de dos meses.

Helduek: beste sugeak, anfibioak eta arrainak. Gazteek: intsektuak eta anfibioen larbak. Adulto: culebras, anfibios y peces. Jóvenes: insectos y larvas de anfibios. Heldutasun sexuala Madurez sexual

3 urte / años 4-5 urte / años

41


CULEBRA DE COLLAR Natrix astreptophora

70-90

Gorputza berde kolorekoa da eta orban beltzak ditu gorputz osotik sakabanatuak. Banako gazteek lepoko zuri bat dute buruaren inguruan. Kolorea aldakorra da, beltzak izatera irits daitezke (melanikoak). Begi ninia beltza eta borobila da eta irisa laranja kolorekoa. Babes mekanismo moduan hilda dagoenaren plantak egiten ditu. Substantzia higuingarriak kanporatzen ditu. 7-10 arrautza eta 1,5 edo 2 hilabetera erne daitezke. Cuerpo de color verdoso, con manchas negras dispersas por todo el cuerpo. Los individuos jóvenes presentan un collar blanco alrededor de la cabeza. Variabilidad de color, llegando a negro (melánicos). Pupila negra y circular, en iris anaranjado. Simula estar muerta como método de defensa. Expele sustancias nauseabundas. 7-40 huevos. Entre 1, 5 y 2 meses para eclosionar.

42

UGARITASUNA

110-120 cm cm

16

20

urte años

Ugaria

ABUNDANCIA Abundante

BIZI ZIKLOA CICLO VITAL

SQUAMATA COLUBRIDAE

SUGE GORBATADUNA

HIBERNAZIOA HIBERNACIÓN AKTIBOA ACTIVO UGALKETA REPRODUCCIÓN

Basoak, ibaiak, larreak eta laborantza eremuak, baina betiere, zonalde hezeetan. Bosques, ríos, prados y cultivos, siempre en zonas relativamente húmedas.

Anfibio eta arrainak. Gazteek: ornogabeak. Anfibios y peces. Juveniles: invertebrados. Heldutasun sexuala Madurez sexual

3 urte / años 4 urte / años


VÍBORA CANTÁBRICA Vipera seoanei

<60 cm

Kolore arre-berdexkakoa izan ohi da. Bizkarrean sigi saga itxurako marrazkia eta alboetan borobil formako orbanak ditu. Forma oso aldakorrekoak dira: bi lerrodunak, uniformeak eta ale batzuk melanikoak (beltzak). Burua triangelu itxurakoa da, ezkata txikiak dituzte eta V itxurako marrazkia buruaren gainean. Pozoia txertatzen dute letaginei esker. Obobibiparoa da eta urte txandakatuetan ugaltzen da. 3-10 banako izaten dituzte, 19 cm ingurukoak. Suele tener colores pardo-verdosos, con dibujo dorsal tipo zig-zag y manchas circulares a los costados. Pero hay bastante variedad de formas: bilineados, uniformes y llegando a ejemplares melánicos (negros). Cabeza con forma triangular, escamas pequeñas y un dibujo en forma de V sobre la cabeza. Inoculan veneno con los colmillos. Es ovovivípara, con reproducción en años alternos y 3-10 viboreznos de 19 cm por parto.

15

urte años

Penintsularen iparraldeko endemismoa

ABUNDANCIA

Endemismo norte península

BIZI ZIKLOA CICLO VITAL

SQUAMATA VIPERIDAE

UGARITASUNA

SUGEGORRI KANTAURIARRA

HIBERNAZIOA HIBERNACIÓN AKTIBOA ACTIVO UGALKETA REPRODUCCIÓN

Belardi, larre eta basoetako gune hezeak behar ditu. Necesita zonas húmedas en herbazales, praderas y bosques. Mikrougaztun, musker, sugandila, anfibio, eta batzuetan, intsektuak. Micromamíferos, lagartos, lagartijas, anfibios y, alguna vez, insectos. Heldutasun sexuala Madurez sexual

3-4 urte / años

43


anfibioak, narrastiak eta EEI

NKNE-ren arabera (Naturaren Kontserbaziorako Nazioarteko Erakundea), EEI-ak dira biodibertsitatearen galera sortzen duten bigarren arrazoia, habitaten suntsipenaren atzetik. Batzuek espezie autoktonoen habitat eta nitxoak eraldatzen dituzte, elikagaiengatik lehiatzen dute eta kate trofikoetan eragiten dute.

Espezie exotiko inbaditzaileak (EEI) gizakion jardueraren ondorioz sakabanaketa eremutik kanpo dauden espezieak dira, baina horrez gain, behin ezarri eta sakabanatzen hasten direnean, ekosistemak transformatzen dituzte. Bizkaian hainbat adibide daude: gekoa (Tarentola mauritanica) mediterraneotik datozen barazki kutxetan heltzen da. Getxo edo Santurtziko kosta eremuetan, populazioak finkatu dira eta hiri-eremuetan agertzen diren bertako sugandilekin lehiatzen dute. Bestalde, Gaztelugatxen, 90. hamarkadan Balearretako sugandila (Podarcis pityusensis) sartu zen. Gaur egun, bertakoa den Horma- sugandila (Podarcis muralis) ordezkatu du eta gainera Biotopo Babestuko flora kaltetu dezake. EEI batzuek, esaterako amerikar ibai karramarroek (Procambarus clarkii), gambusia (Gambusia holbrooki) bezalako arrainek edo karpek anfibioen larbak eta arrautzak jan ditzakete eta parasitoak ekarri. Bestalde, Floridako dortokak (Trachemys scripta), hezeguneetan ez du bertako dortokekin lehiatzen janaria dela eta, baina bai eguzkia hartzeko lekuengatik. Batzuetan EEI-ek elikagai bezala jarduten dute espezie autoktonoentzako, baina gehienetan bai hemengo banakoen populazioak zein habitatak hondatzen dituzte.

anfibios, reptiles y EEI

Trachemys scripta

Según la UICN (Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza), las EEI son la segunda causa de pérdida de biodiversidad, tras la destrucción de hábitats. Algunas modifican el hábitat y nichos de las especies autóctonas, compiten por los alimentos o el espacio, depredan sobre ellas, transmiten enfermedades e interfieren en las cadenas tróficas.

Las especies exóticas invasoras, o EEI, son las que se encuentran fuera de su área de distribución por acción humana y que se establecen y proliferan, produciendo alteraciones en los ecosistemas que ocupan. Hay numerosos ejemplos en Bizkaia: la salamanquesa (Tarentola mauritanica) llega en las cajas de verdura procedentes del mediterráneo. En zonas costeras, como Getxo o Santurtzi, se han asentado poblaciones que compiten con las lagartijas locales de zonas urbanas. En San Juan de Gaztelugatxe se introdujo en los 90 la Lagartija de las Pitiusas (Podarcis pityusensis), propia de Baleares. Actualmente, ha desplazado a la autóctona, la lagartija roquera (Podarcis muralis) y, además, puede perjudicar a la flora de este Biotopo Protegido. Ciertas EEI, como los cangrejos americanos (Procambarus clarkii), peces como la gambusia (Gambusia holbrooki) o las carpas, pueden depredar huevos y larvas de anfibios o portar parásitos. El galápago de florida (Trachemys scripta), extendido por zonas húmedas, no compite por el alimento con los galápagos autóctonos, pero sí ocupan mayoritariamente los lugares de soleamiento. A veces las EEI sirven de alimento para especies autóctonas pero, la mayoría de las veces, el efecto es devastador para ellas y para el entorno.

44


Podarcis pityusensis

KONTSERBAZIO EGOERAREN KATALOGAZIOA CATALOGACIÓN DEL ESTADO DE CONSERVACIÓN Anfibioak Anfibios

BERNA

HZ DH

Salamandra salamandra Triturus marmoratus Ichthyosaura alpestris* Lisotriton helveticus Alytes obstetricans Bufo spinosus Epidalea calamita* Hyla molleri* Rana dalmatina Rana iberica Rana temporaria Pelophylax perezi

Anexo III Anexo III Anexo III Anexo III Anexo II Anexo III Anexo II Anexo III Anexo II Anexo II Anexo III Anexo III

- Anexo IV - - Anexo IV - Anexo IV Anexo IV Anexo IV Anexo IV - -

Narrastiak / Reptiles Emys orbicularis Mauremys leprosa Chalcides striatus Lacerta bilineata Lacerta schreibei Podarcis liolepis * Podarcis muralis Zootoca vivipara Anguis fragilis Zamenis longissimus Coronella austriaca Coronella girondica Natrix maura Natrix astreptophora * Vipera seoanei

Anexo III Anexo II Anexo III Anexo II Anexo II Anexo III Anexo II Anexo II Anexo III Anexo II Anexo III Anexo III Anexo III Anexo III Anexo III

Anexo II Anexo II , IV - Anexo IV Anexo II - Anexo IV Anexo IV - Anexo IV - - Anexo IV - -

LEGENDA LC: kezka txikia DD: datuak ez dira nahikoak VU: zaurgarria

NKNE UICN

BEBEBZ LESRPE

LIB. GORRIA MEEK LIBRO ROJO CVEA

LC - VU LC Barne/Incluida LC LC VU VU VU LC Barne/Incluida LC LC Barne/Incluida NT - - LC LC Barne/Incluida LC VU NT Barne/Incluida NT LC VU EN VU NT Barne/Incluida VU IE Rana LC Barne/Incluida LC LC - LC NT VU LC LC NT - LC LC - LC LC LC LC - LC

Barne/Incluida Barne/Incluida Barne/Incluida Barne/Incluida Barne/Incluida - Barne/Incluida Barne/Incluida Barne/Incluida Barne/Incluida Barne/Incluida Barne/Incluida Barne/Incluida Barne/Incluida -

VU VU LC LC NT LC LC NT LC DD LC LC LC LC LC

VU VU IE IE -

LEYENDA IE: interes berezikoal EN: galzorian NT: ia mehatxupean

Berna. Bernako Hitzarmena (1979). II. Eranskina: Hertsiki babestutako fauna espezieak III. Eranskina: Babestutako fauna espezieak. HZ: Habitaten Zuzentaraua (92/43/CEE) II. Eranskina: Batasunaren garrantzizko animali eta landare espezieak, hauek kontserbatzeko nahitaezkoa da Kontserbazio Bereziko Eremuak ezartzea. IV. Eranskina: Babes hertsia behar duten animalia eta landare espezieak NKNE: Naturaren Kontserbaziorako Nazioarteko Erakundea (2008) BEBEBZ: Babes Erregimen Bereziko Espezie Basatien zerrenda. Espainiako anfibio eta narrastien LIBURU GORRIA, 2002. MEEK: Mehatxatutako Espezieen EAE-ko katalogoa. * Egoera: katalogoa egiterakoan zutena.

LC: preocupación menor DD: datos insuficientes VU: vulnerable

IE: interés especial EN: en peligro NT: casi amenazada

Berna. Convenio de Berna (1979). Anexo II: especies de fauna estrictamente protegidas. Anexo III: especies de fauna protegida. DH. Directiva Hábitats (92/43/CEE). Anexo II: Especies de animales y vegetales de interés comunitario, para cuya conservación es necesario designar zonas especiales de conservación. Anexo IV: Especies de animales y vegetales de interés comunitario que requieren protección estricta. UICN. Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (2008) LESRPE. Listado Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial. LIBRO ROJO de anfibios y reptiles de España, 2002. CVEA. Catálogo Vasco de Especies Amenazadas. * Estado en el momento de realización del catálogo.

45


Glosarioa

Glosario

Anplexoa. Anuro eta urodelo batzuen ugaltzeko modua. Arra emearen bizkarrera heltzen da, besarkada bat izango balitz bezala. Espermatoforoa. Arrek kopularako sortutako espematozoide multzoa, mukosaz inguratuta. Guruin parotidoa. Begiaren atzean, tinpanoaren gainean eta sorbalda inguruan kokatzen den zelula multzoa eta substantzia toxikoak igortzen dituena. Habitata. Espezie edo animalia zein landare populazio batentzat bizitzeko baldintza egokiak dituen eremua. Herpetologia. Anfibio eta narrastiak ikertzen dituen zientzia Larba. Arrautza eta metamorfikoaren arteko fasea, zeharkako ugalketa duten animalietan agertzen dena. Metamorfosia. Bizi zikloan zehar gertatzen den aldaketa. Anfibio batzuetan, larba fasetik heldu bihurtzeraino. Hasierako fasean, urtarrak diren arren, heldu bihurtzean lurtar bihur daitezke. Obiparoa. Oskol gogorreko arrautzak erruten dituzten organismoak, haien kumeak erditu beharrean. Honen adibidea arrabioa da. Obibiparoa. Kumeak arrautzetan garatu eta amaren barrenean ernetzen dira. Honen adibide sugeak dira. Bibiparoa. Enbrioiak emearen barruan garatzen dira eta, hark kumeak erditu behar ditu, ugaztunak, esate baterako.

Amplexo. Acto de apareamiento de los anuros y algunos urodelos. El macho se agarra al dorso de la hembra en forma de abrazo.

Gehiago jakiteko:

Para saber más:

Espermatóforo. Paquete de espermatozoides envueltos en mucosa, producido por los machos para la cópula. Glandulas parótidas. Cúmulo de células que se ubica tras el ojo, sobre el tímpano y en la región del hombro y que secretan sustancias tóxicas. Hábitat. Lugar que presenta las condiciones adecuadas para que viva una especie o población animal o vegetal. Herpetología. Ciencia que estudia anfibios y reptiles. Larva. Fase intermedia entre el huevo y el estado metamórfico, en especies con desarrollo indirecto. Metamorfosis. Transformación durante el ciclo de vida. En el caso de los anfibios, paso de fase larvaria a adulto. Aunque en las primeras fases sean acuáticos, al crecer, se pueden volver terrestres. Ovíparo. Organismo que pone huevos de cáscara dura, en lugar de dar a luz a sus crías. Ovivíparo. Las crías se forman dentro de huevos, que se desarrollan y eclosionan dentro de la madre. Un ejemplo de esto son las serpientes. Vivíparo. Los embriones se desarrollan dentro de la hembra que da a luz a sus crías. Ej.: mamíferos.

www.bicheando.net www. aranzadi.eus/category/herpetologia www. siare.herpetologica.es/ www. vertebradosibericos.org/reptiles.html www. asturnatura.com/guia-anfibios-reptiles.html Gidak:

Guías: · Herpetofauna del Territorio Histórico de Álava. Diputación Foral de Álava. · Monografías de anfibios del País Vasco y Navarra de Aranzadi. · Guía de campo de los anfibios y reptiles de Europa. Ed. Omega. · Anfibios y reptiles de la Península Ibérica, Baleares y Canarias. Ed Omega.

Argazkiak / Fotos: ©Joseba del Villar, Fundación Lurgaia Fundazioa, pixabay.

46


AURKIBIDEA

orr.

ANFIBIOAK Anuroak Urodeloak Mehatxuak Kontserbatzen lagundu Bizkaiko anfibioak Arrabio arrunta Uhandre marmolairea Uhandre alpetarra Uhandre palmatua Txantxiku arrunta Apo arrunta Apo lasterkaria Zuhaitz igel arrunta Baso igel jauzkaria Baso igel iberiarra Baso igel gorria Ur igela NARRASTIAK Mehatxuak Bizkaiko narrastiak Dortoka istilzalea Dortoka korrontezalea Eskinko hiruhatza Hegoaldeko musker berdea Schreiber muskerra Sugandila nabarra Horma sugandila Sugandila bizierrulea Zirauna Eskulapio sugea Iparraldeko suge leuna Hegoaldeko suge leuna Suge biperakara Suge gorbataduna Sugegorri kantauriarra Anfibioak, narrastiak eta EEI Kontserbazioa Glosarioa Erreferentziak

4 6 8 10 12 14 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 28 29 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 46

índice ANFIBIOS Anuros Urodelos Amenazas Ayudar a conservar Anfibios de Bizkaia Salamandra común Tritón jaspeado Tritón alpino Tritón palmeado Sapo partero Sapo común Sapo corredor Ranita de San Antonio Rana ágil Rana patilarga Rana bermeja Rana verde REPTILES Amenazas Reptiles de Bizkaia Galápago europeo Galápago leproso Eslizón ibérico Lagarto verde occidental Lagarto verdinegro Lagartija parda Lagartija roquera Lagartija de turbera Lución Culebra de esculapio Culebra lisa europea Culebra bordelesa o lisa meridional Culebra viperina o de agua Culebra de collar Víbora cantábrica Anfibios, reptiles y EEI Conservación Glosario Referencias

Pág. 5 7 9 11 13 14 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 27 28 29 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 46

47


Zamenis longissimus | Eskulapioren sugea | Culebra de esculapio

48