Page 1

cursusaanbod 2010-2011

jaargang 4 nr 1


Inleiding

2

Eschool

3

FOTOGRAFIE

4

KLEDNG EN MODE

6

KOKEN

7

BLOEMSCHIKKEN

9

TALEN

10

Informatica

15

WERKZOEKENDEN

18

TUINBOUW

20

SENIOREN

21

ELEKTRICITEIT

22

BOEKHOUDEN

23

SOTWARELICENTIES

19

INSCHRIJVINGSGELD

20

Alle vermelde prijzen in deze publicatie zijn louter indicatief, en kunnen in geen enkel geval aanleiding geven tot discussies. Ze kunnen te alle tijden en zonder voorafgaande verwittiging gewijzigd worden.

opendeurdag di 31 aug 2010

Beste cursist, Graag blik ik in dit voorwoord kort terug op een decennium volwassenenonderwijs. Tien jaar geleden stelde de gemeente Heusden-Zolder mij aan als directeur van dit centrum. Op 1 januari 2000 wijzigde de naam van GOSP (Gemeentelijk Onderwijs Sociale Promotie) naar CVO Heusden-Zolder (Centrum voor Volwassenenonderwijs). In deze 10 jaar is het volwassenenonderwijs sterk geprofessionaliseerd en gegroeid. Dit was slechts mogelijk door de dagelijkse inzet van al onze medewerkers, door de permanente aandacht voor kwaliteit, door de afstemming van het aanbod op de vraag van onze cursisten en door de grote investeringen in infrastructuur. Ik denk wel dat we met trots mogen vertellen dat we in Heusden-Zolder beschikken over een uiterst moderne en goed uitgeruste school met een zeer professionele aanpak. Dit schooljaar braken we alle records qua cursistenaantallen. Na de dip van 2 jaar geleden, door de invoering van het nieuwe decreet, is de reorganisatie volledig rond en kunnen we terug een gezonde groei voorleggen. We bereiken dit schooljaar opnieuw de kaap van meer dan 400.000 opleidingsuren en 2.700 cursisten. Dit is bijna een verdubbeling op 10 jaar tijd. Het laatste decennium steeg het aantal medewerkers aan het CVO spectaculair. We hebben nu 84 lesgevers in dienst, tegenover 48 in 2000. Het secretariaat steeg van 1,5 kracht naar 4,5. Het aantal coördinatoren groeide van 0,25 naar 2,5 medewerkers. Enkele nieuwigheden in het aanbod sinds 2000 zijn bijv. de afdelingen tuinbouw, bloemschikken, boekhouden, elektriciteit, metselaar, Turks, conversatielessen talen… Ook de afdeling voor werkzoekenden bestond 10 jaar geleden nog niet, en is nu goed voor 20% van ons lessenpakket. Dit alles werd mogelijk gemaakt door het vertrouwen dat jullie, onze cursisten, in ons stellen. Ik kan jullie verzekeren dat er door de ongeveer 100 medewerkers constant wordt doorgewerkt aan de uitbouw van ons centrum. Hierbij moeten we natuurlijk rekening houden met de krijtlijnen die ons door de Minister van Onderwijs worden opgelegd. Ik kijk ook even vooruit naar het nieuwe schooljaar dat van start gaat op 6 september. De grootste nieuwigheid is de opleiding fotografie. Tot voor kort zaten de modules digitale fotografie vervat binnen informatica. Maar vanaf september starten we een volledig nieuwe afdeling die als einddoel heeft het afleveren van professionele fotografen. Deze opleiding is UNIEK in Limburg! Daarom investeren we zwaar in de uitbouw van onze studio en richten tegen september een tweede studio in. We beschikken volgend schooljaar over een fonkelnieuwe kookklas met een nieuwe opleiding ”Italiaanse keuken en wereldkeuken”. In de afdeling informatica introduceren we ook enkele nieuwe cursussen: Web 2.0, CCNP 3, ZEND, Magento… Graag wens ik jullie nog een schitterende vakantie en ik hoop jullie allemaal terug te zien op 6 september of op onze infoavond van 31 augustus! Fijne vakantie, Danny Splets directeur

2

CVO Heusden-Zolder I Molenstraat 12 I 3550 Heusden-Zolder


Back to (e)school Alle leerkrachten van het CVOHZ volgen dit schooljaar een opleiding die hen alle kneepjes van het e-leren tracht bij te brengen. Rudi Helven, leerkracht informatica en expert op het gebied van leeromgevingen, staat in voor de ontwikkeling van de cursus en het verzorgen van de workshops voor zijn collega’s. Rudi, een cursus e-didactiek? Wat moeten we ons daarbij voorstellen? Didactiek is de wetenschapsdiscipline die zich bezighoudt met de vraag hoe kennis, vaardigheden, leerhoudingen of attitudes door een lesgever kunnen worden geleerd aan cursisten. Een leerkracht stelt zich dagelijks de volgende vragen: Wat is mijn doelstelling? Welk resultaat wil ik bereiken? Hoe kan ik dat bereiken? Hoe motiveer ik mijn cursisten? Hoe bouw ik een les of cursus op? Hoe kan ik het leerproces evalueren? Welke (nieuwe) media kan ik inzetten? Hoe betrek ik cursisten bij het zelfstandig verwerken van de leerstof? Laat ik cursisten in een groep of individueel werken? Deze vragen kunnen ook worden gesteld bij het opzetten van een elektronische cursus, en dan spreken we van e-didactiek of digitale didactiek. E-didactiek houdt niet in dat de computer de lesgever vervangt. Het gaat hier wel om het inzetten van computer en internettechnologie om bepaalde leeractiviteiten beter en effectiever te organiseren. Dit zou een winst moeten betekenen zowel voor de lesgever als de cursist. De cursus e-didactiek die in het centrum werd ontwikkeld, had als doel de leerkrachten te leren werken met nieuwe didactische technologieën (het Moodle leerplatform) en een aantal Web 2.0 diensten. Als cursist zul je zeer snel kennis maken met dit nieuwe leerplatform. Vanaf september ondersteunt het elk aangeboden vak in onze school. Sommige cursisten hebben er al mee gewerkt en volgens de afgenomen enquêtes tot grote tevredenheid (voor meer informatie over de resultaten zie www.cvohz.be, sectie kwaliteit). Wat was je grootste uitdaging als leerkracht tot nu toe bij het uitwerken van deze cursus? Aangezien ik me al jaren verdiep in gratis software (open source), maar ook internetdiensten en -toepassingen, was de stap naar het gratis Moodle leerplatform niet zo groot. Vanaf juni 2009 heb ik de meeste vrije uurtjes besteed aan het bestuderen van Moodle, en het uitwerken van handleidingen voor de leerkrachten. Koen Nys heeft me elke dag technisch perfect ondersteund in mijn opdracht, en ook de directie heeft de volledige medewerking verleend aan dit (duur in

tijd en energievretend) project, zodat er snel kon opgestart worden. Vanaf juli 2009 werden er workshops en opleidingen georganiseerd, eerst voor de afdeling talen, daarna stap voor stap voor de andere afdelingen. Alle leerkrachten waren zeer geïnteresseerd en hebben de opleidingen met veel enthousiasme gevolgd. Er komen op termijn regelmatig nieuwe workshops, waardoor de kennis en de vaardigheden verder ondersteund worden en nieuwe kennis aangebracht wordt. Lesgeven aan je collega's, hoe overleef je dat? Het lesgeven is zoals anders, maar het mag gezegd worden: leerkrachten (en ik dus ook) zijn de moeilijkste en meest kritische wezens op deze aarde. Toch werden de workshops goed bijgewoond, de taken tijdig ingeleverd. De continue ondersteuning door Thom Van Sas, Martine Tielens, Danny Splets en Koen Nys waren zeker ook factoren die het succes mogelijk maakten. Natuurlijk blijft het moeilijk om punten en opmerkingen te geven aan je collega's, maar iedereen heeft zich van zijn sportiefste kant getoond en deze houding past ook perfect bij een leerkracht die in mijn ogen nog altijd een rolmodel heeft in deze samenleving. Ik heb er enorm veel van bijgeleerd. Ik ken nu de meeste collega's veel beter, weet ook een beetje hoe ze lesgeven of waar hun accenten liggen, en kan dus ook beter communiceren met alle collega's. Feit is dat door deze workshops alle leerkrachten elkaar beter hebben leren kennen, zonder dat we echt aan teambuilding zijn gaan doen... . Wat vinden de deelnemende leerkrachten van dit initiatief? Enkele leerkrachten getuigen. “Ik heb geleerd dat het van zeer groot belang is om goed na te denken in welke vorm je materialen presenteert voor de cursisten en in welk formaat. Je kunt er immers niet van uitgaan dat elke cursist elk denkbaar programma op zijn/haar computer thuis heeft staan. Alle materialen moeten dan ook zo laagdrempelig mogelijk aangeboden worden.” “Fantastisch dat we deze workshops bijna helemaal via afstandsonderwijs kunnen doen. “ “Het vraagt veel energie van je als leerkracht, naast het inhoudelijk ontwerpen van je cursus moet je dit dan ook nog technisch vertaald krijgen. De tijdsinvestering is enorm, maar op termijn zal er zeker een terugverdieneffect zijn, zeker als we als team hieraan kunnen werken.“ “Rudi, onze leerkracht, gaat geen enkele vraag uit de weg, is altijd bereikbaar en hij kent zijn job zeer goed.” Zoals deze laatste uitspraak duidelijk maakt, valt of staat een dergelijk initiatief met een gedreven leerkracht die door zijn enthousiasme mensen motiveert om aan e-leren te doen (al dan niet met taart of koffiekoeken). Petje af hiervoor. Heb je als cursist vragen of suggesties over het leerplatform? Aarzel niet om ze te posten op elo@eschool.be. Alvast bedankt!

3

www.cvohz.be - Tel 011 53 87 33


Fotografie NIEUW CURSUSAANBOD! Digitale fotografie breidt uit! Tot op heden kon je aan het CVOHZ terecht voor een grondige amateuropleiding digitale fotografie. Sinds 2006 kwam daar het opstapje naar studiofotografie bij. Wij boden je de mogelijkheid om met echte modellen te werken in een gecontroleerde studio-omgeving, en even te proeven van het “echte” leven van een beroepsfotograaf. Vanaf september 2010 heb je de kans om aan het CVOHZ naast deze amateuropleiding ook een professionele fotografenopleiding te volgen.

cursist werkt rond een vrij thema, en een portfolio en tentoonstelling leert opbouwen. Hiermee ligt ook voor jou de weg naar een fotografencarrière open...

De opleiding omvat naast de nodige leerstof een flink praktijkpakket. Je diept specifieke thema’s uit en je volgt je eigen interesses. Deze thema’s zijn erg toegankelijk en ruim interpreteerbaar.

Losstaand van het traject kun je ook nog 3 losse modules volgen: Lightroom, Photoshop voor fotografen en kunstgeschiedenis.

De basisopleiding omvat 3 modules, waarin je de vaardigheden omtrent fotografie en digitale beeldverwerking aanleert. Na voltooiing van deze basisopleiding kun je kiezen voor de specialisatiemodules, met als thema “mens” en “materie”, en vanaf februari 2011 ook voor de themamodules “actie” en “ruimte”. De cyclus wordt afgesloten met een module “portfolio”, waarin elke

Cursisten die de bestaande studierichting “digitale fotografie” volgden tot minstens deel 3 en voltooiden, kunnen rechtstreeks instappen in de specialisatiemodules. Ook cursisten van andere centra of van Syntra zijn welkom in de themamodules.

Vereisten spiegelreflexcamera of bridge-fototoestel In september starten de modules: Fotografie 1 Thema “Mens” Thema “Materie” Photoshop voor fotografen

4

CVO Heusden-Zolder I Molenstraat 12 I 3550 Heusden-Zolder


Studio-uitrusting Om onze cursisten een behoorlijke praktijkopleiding te kunnen aanbieden, beschikt het CVOHZ over 2 studioruimtes met een totale oppervlakte van ruim 150 m2. Naast de achtergrondsystemen met papierrollen en gewolkte doeken hebben wij een potentieel van niet minder dan 14 flitstoortsen, voorzien van alle mogelijke accessoires.

In totaal staat ruim 7KW/sec. puur lichtpower ter beschikking om de moeilijkste verlichtingssituaties aan te kunnen. Een giraffe voor table-top-werk plaatst het licht in alle denkbare hoeken. Waar de passie in de fotografie je ook naartoe leidt, CVOHZ biedt je de kans in optimale omstandigheden je fotoprojecten te realiseren.

Praktische informatie Digitale fotografie Fotografie amateur: Alle andere:

60 euro 80 euro

LESSENROOSTER Fotografie amateur 1 Fotografie amateur 2 Fotografie amateur 3 Fotografie PRO 1

MaNm-DiVm-WoAv MaNm-WoAv-DoVm-DoAv MaAv-DiVm-DiAv-DoAv MaVm-MaAv-DiNm-WoAv-ZaVm

Themafotografie : MENS MaAv-DiNm-DiAv-WoVm DoVm-DoNm-DoAv-ZaVm Themafotografie : MATERIE DiAv Photoshop voor fotografen DiAv Lightroom MaAv Buiten de lesuren worden er 2 uitstappen georganiseerd. De lessen gaan door in Zolder. Vm: 8.50 tot 12.10 u. I Nm: 12.50 tot 16.10 u. I Av: 18.50 tot 22.10 u. Semester 1 loopt van 1 september tot 31 januari Semester 2 loopt van 1 februari tot 30 juni

5

www.cvohz.be - Tel 011 53 87 33


Waarom volg je de cursus Kleding en Mode? Guler Voor sociaal contact en als ontspanning samen kleren maken, zowel voor mij als voor de kinderen. Kristine Het eerste jaar kleding vormt een goede basis voor herstel- en verstelwerk. Gaby Om de laatste nieuwe technieken toe te passen en trends te kennen. Voor een mooie afwerking, de juiste technieken en om machines te gebruiken, zoals de overlock en coverlock. Christine leuke en vlotte kinderkleding maken met een persoonlijk accentje. Heidi Het is moeilijk een goed aangepaste rok of pantalon te vinden wanneer je een smalle taille en brede heupen hebt. Of een ensemble met verschillende maten in vest of jas maat 40 en rok of pantalon maat 36. Daarom ze zelf maken en er een unieke toets aan geven is leuk en ik ben graag nuttig met mijn handen bezig. Is wel niet zo simpel als ik gedacht had. Annelies Ik wou graag creatief bezig zijn, zelf dingen in elkaar zetten en maken. Daar zijn de lessen kleding ideaal voor. Vele lessen zwoegen, wat uiteindelijk een mooi resultaat oplevert. Dat is waarvoor ik het doe.

Retouches Retouches 1 • de grondbeginselen voor het vervaardigen van eenvoudige kledingstukken, zoals rok en pantalon • het aanpassen van de lengte van rok en pantalonversmallen en vergroten van lenden en heupen. Retouches 2 • een aantal professionele tips voor het aanpassen en de meest voorkomende wijzigingen • mouwen verkorten. • figuurnaden aanpassen, o.a. in jurk, tailleur en mantel.

Katleen Omdat ik nooit een draad en naald heb gebruikt en dit toch wilde kennen om zo een eigen accent aan mijn kleding te geven. En om goedkoop een speciaal kledingstuk te maken, want die zijn duur en meestal slecht afgewerkt. Zo kan ik mij ook meerdere en unieke kledingstukken maken voor dezelfde prijs. Eline Ik heb altijd met bewondering naar mijn oma opgekeken als zij bezig was te naaien en stikken. Daar heb ik uren naar gekeken, dit wilde ik ook kennen. Ook voor herstellingen en kleine veranderingen is het interessant om te kunnen naaien. Een broek of mouw zelf korter maken, zakken die los zijn opnieuw opstikken, een broek terug omnaaien, een rits vervangen enz. is ook geld uitsparen en het geeft voldoening. Hilda Ik was altijd veel met mode bezig. Ik heb een vriendin die kleren ontwerpt en maakt. Ik deed de schetsen hoe ik het wilde en ik voerde de ontwerpen uit met veel hulp of liet ze maken. Die wilde ik zelf kunnen naaien en de speciale tipjes en kneepjes van het vak leren. Ik leer elke les wel iets bij. Lotte en Lien Wij waren altijd al geïnteresseerd in kledij en mode. Het leek ons fijn om kleren te kunnen dragen die we zelf maakten en bovendien ook uniek zouden zijn.

Praktische informatie Kleding en Mode Prijs volledig inschrijvingsgeld Prijs verminderd inschrijvingsgeld

€ 120 * € 30 *

(*stoffen niet inbegrepen, ongeveer 5 euro per les)

LESSENROOSTER KLEDING 1ste jaar 2de jaar Rok/pantalon Blouse/jurk Ensemble

MaAv MaNm of DoAv MaNm - DiAv MaVm - DiNm WoAv - DoVm

LESSENROOSTER RETOUCHES 1ste jaar MaAv 2de jaar DoAv De lessen gaan éénmaal per week door in Zolder. Vm: 8.50 tot 12.10 u. I Nm: 12.50 tot 16.10 u. I Av: 18.50 tot 22.10 u.

66

CVO Heusden-Zolder I Molenstraat 12 I 3550 Heusden-Zolder


Basisopleiding koken Kook je graag? Wil je nieuwe recepten leren kennen? Dan loont het beslist de moeite om onze opleiding koken te volgen. De cursus richt zich tot iedereen die graag creatief bezig is in de keuken. Echt een aanrader voor de hobby-koks. Koken 1 In het eerste jaar leer je de basisvaardigheden van het koken: het reinigen, versnijden van groenten, ... Het stoven, bakken, braden, koken, pocheren van vlees, vis, gevogelte en nog zoveel meer. Al deze technieken worden op een praktische manier verwerkt door in elke les een voorgerecht, soep en hoofdschotel met seizoensgebonden groenten en aangepast aardappelgerecht en tal van nagerechten te bereiden. Niet op een schoolse manier, maar toch correct en in een ongedwongen sfeer. Je hebt de kans om antwoorden te verkrijgen op vragen die je altijd al wilde stellen. Koken 2 In deze cursus komen de fijnere gerechten aan bod. De basis van het eerste jaar wordt verder uitgediept en je maakt ook meer feestmenu's. Borrelhapjes, uitheemse gerechten, wild en verschillende vissoorten komen zowel in voor- als hoofdgerecht aan de orde. Tevens wordt er meer aandacht besteed aan de schotelafwerking of de versiering op het bord, bijv. koud buffet. Ook de nagerechten geven we een fijner tintje. Koken 3 In deze cursus ga je de kneepjes van het vak leren, de geheimpjes die je nodig hebt om fijne gerechten op tafel te brengen. Je leert de bereidingen op een esthetische wijze op het bord te schikken, zodat je vrienden al zullen watertanden bij het zien van zoveel lekkers. Je maakt kennis met de nieuwe trends die zijn gebaseerd op de klassieke Franse keuken. Je leert ook koken met nieuwe of vergeten ingrediënten.

Bakken Elke donderdagavond vullen heerlijke geuren de gangen van het CVO. Een echte marteling voor elke cursist en collega die niet de kans heeft om deel uit te maken van de bakles. Onder leiding van Rudy, onze gespecialiseerde brood- en banketbakker, maken de cursisten de lekkerste broden, taarten, patisserie, pizza’s, cakes, biscuits, bavarois, chocolade… En het beste van alles: na de les nemen de cursisten al dit lekkers mee naar huis onder de begerige ogen van hun watertandende medecursisten. In veel gezinnen zal er elke vrijdag een smulfestijn zijn. Na een jaartje bakken raden we dan ook iedereen aan om over te schakelen op dieetkoken. In de kookklas kunnen de cursisten beschikken over een echte bakkersoven, zodat de bereidingen zeker een succes zullen worden.

Praktische informatie Koken en Bakken Prijs volledig inschrijvingsgeld Prijs verminderd inschrijvingsgeld

€ 160* € 40*

( * kostprijs ingrediënten zijn niet inbegrepen en kunnen ook met opleidingscheques worden betaald)

LESSENROOSTER Koken 1ste jaar MaAv - DiAv - DoVm - ZaVm Koken 2de jaar DiVm - WoAv - ZaVm Koken 3de jaar DiVm - DiAv - ZaVm Bakken DoAv Dieetkoken 1ste jaar MaVm - WoAv Dieetkoken 2de jaar DoVm - DoAv Lekker koken in weinig tijd VrVm - VrAv Italiaanse en wereldkeuken MaAv 1ste jaar ongeveer 5 euro, 2de jaar 8 euro, 3de jaar 10 euro per les bakken en dieetkoken ongeveer 7 euro per les, snel koken en Italiaans koken 10 euro per les. De lessen gaan door in Zolder van 8.50 tot 12.45u. of van 18.15 tot 22.10 u. In totaal zijn er 34 lessen.

Verbouwingen kookklas Vorig schooljaar werd de afwaszone van de kleine kookklas vernieuwd, tot groot plezier van onze cursisten. In een tweede fase wordt de grote kookklas aangepakt. Gedaan met de scheve kasten, de aanrechten waarover je krom gebogen moet staan en de kleine werkruimte. Tijdens de zomervakantie wordt het hele meubilair vervangen door inoxen werkbladen en komt er een aparte afwaszone. Centraal staat de ergonomie voor de cursist met werkbladen op de juiste hoogte en meer dan 4 meter werkvlak per groep. Elke groep behoudt zijn eigen fornuis en oven.

7

www.cvohz.be - Tel 011 53 87 33


Dieetkoken Waarom zou je dieetkoken volgen? Tijdschriften staan er vol van. Websites met massa’s informatie. Elk kwartier een nieuw kookprogramma op tv. Dus: waarom zou je toch de inspanning doen om naar de les te komen? Lees wat de cursisten van dit semester op deze vraag antwoorden. Overal lezen we wat wel of niet gezond is, maar begin zo maar eens te koken. Deze informatie alleen helpt ons niet veel verder. Begin maar eens uit het niets een dieetrecept te koken. Je hebt de hulp van een leraar nodig. Door de gezonde recepten gaan we veel meer gebruik maken van de verschillende gezonde voedingsmiddelen. Je kunt zoveel meer halen uit gezonde voeding, als je er meer over weet. Vergelijk het met een computer die er staat en waar je niets van kent. Door de lessen kun je er veel meer uithalen. Dit is net hetzelfde met gezonde voeding.

Tijdens de kookles krijg je veel voedingsinformatie, zodat je weet waar je op moet letten bij de aankoop van vetstof, koekjes e.d. Gezonde voeding is belangrijk voor nu en voor later. Denk eens na over de gevolgen van ongezonde voeding. Niet apart koken! Gezonde voeding voor het hele gezin! Variatie in het eten is heel belangrijk. Niet elke dag aardappelen, groenten, vlees, maar gezonde vervangproducten. Wat gaan we klaarmaken elke dag? Hoe gaan we het allemaal klaarmaken? Wil je meer weten over cholesterol, diabetes, vezels in de voeding? Al de producten zijn verkrijgbaar in de supermarkt. Geen gerechten waar je tien winkels voor moet doen. Ga je de uitdaging aan? Ik zie je graag op de opendeurdag, waar je kan proeven van enkele gerechten. Ingrid Put

Specialisaties Lekker koken in weinig tijd Interview met Pieter Het gebeurt niet dikwijls dat uw interviewer op bezoek kan bij een collega die niet alleen een kop groter is, maar die zo mogelijk nog sympathieker is dan hemzelve. Maak kennis met meester piepersnijder Pieter Zurings, de ninja van de wok, de bedwinger van de klok. Hoe sta je tegenover de verpiethuysentruyting van je vak? Je kan inderdaad niet naast het fenomeen kijken. Je moet de TV maar opzetten, eender welke zender, en de kans is zeer groot dat je een kookprogramma tegenkomt. Vele mensen denken dan vaak dat ik, als kok, ook graag al deze programma’s volg of er tenminste regelmatig naar kijk. Wel, neen dus! Zeer veel van deze ‘kookTV’ vind ik verschrikkelijk slechte televisie. (Dus heb ik er al eens naar gekeken, dat klopt, maar zelden langer dan 2 minuten) Het gaat vaak niet over koken, maar over stemmen ronselen, populariteit, mensen belachelijk maken en noem maar op. Daar pas ik liever voor. Welke chef is je grote voorbeeld en idool, en waarom? Een hele moeilijke vraag vind ik dit. Eentje waar 3 antwoorden mogelijk op zijn. Als eerste wil ik zeker mevrouw Lutgart Vanderstraeten vermelden. Dat is de vrouw die mij in mijn schooltijd heeft leren koken. En meer dan dat, de passie voor het vak bij mij alleen nog maar wat meer heeft aangewakkerd. Ondertussen mag ik haar met veel plezier mijn collega noemen in de hotelschool in Herk-de-Stad, waar ze nog

steeds elke dag een voorbeeld is voor mij. Verder heb ik niet echt een voorbeeld. Ik kom in contact met vele mensen in de beroepswereld en laat me graag door iedereen een beetje inspireren. Als je je ogen en oren goed opentrekt, vang je veel dingen op. Met die ideeën kan je dan zelf weer trachten zo creatief mogelijk om te gaan. Maar als je dan toch graag één naam wil horen… misschien wel Guy Vercauteren. Die man kookt zo gepassioneerd en ook nog steeds zo traditioneel. Ik heb op de Hotelschool de Franse basis meegekregen. En in ’t Laurierblad in Berlare vind je schitterende gerechten die bereid zijn “zoals ’t moet”. Geen prulletjes, pareltjes, schuimpjes, zwevende chocolade of geurnevels, maar gewoon overheerlijke en eerlijke gerechten. Zijn snel koken en lekker koken echt met elkaar te rijmen? Blijkbaar wel hé! Toch als ik de reacties van de cursisten mag geloven. Meestal is het lekker tot zeer lekker. Alle gerechten in deze cursus zijn snel klaar, waardoor je ze thuis ook nog kan bereiden als je weinig tijd hebt. Dat was ook de opzet van de cursus. Uiteraard zal er na dit eerste leerjaar nog wat bijgeschaafd worden aan enkele lessen. Maar smakelijk koken hoeft echt niet altijd lang te duren. Beatles of Rolling Stones? Hmm, alweer zo’n moeilijke vraag… Toch maar Beatles dan. Welke slogan draag je in het vaandel? Elke dag goed eten, goed drinken, maar vooral veel lachen! Zij die een hapje gaan eten, groeten en danken u!

Italiaanse keuken Italianen hebben al lang vóór iedereen uitgesnord wat het recept is voor la dolce vita. En ze blijven die voorsprong moeiteloos behouden. Italianen acteren het leven, maar ze kunnen als geen ander eten maken waar je spontaan vrolijk van wordt. Wil je dat ook leren? Hier is onze nieuwe cursus!

8

CVO Heusden-Zolder I Molenstraat 12 I 3550 Heusden-Zolder


Bloemschikken Kom eens een kijkje nemen op de afdeling bloemschikken. Er is altijd wel wat te zien. Ieder schooljaar proberen we onze afdeling te moderniseren en gaan we een aantal uitdagingen aan! Waterkwaliteit Vanaf nu beschikken we ook over een profesioneel pompsysteem van Floralife. Dat zorgt ervoor dat we altijd water hebben met de beste kwaliteit voor onze bloemen. Geen gesukkel meer met de zakjes snijbloemenvoedsel . Neen, altijd de juiste dosering en dit zowel voor onze snijbloemen als voor het laten optrekken van ons steekschuim. We zijn de enige school in Limburg die dit systeem installeert voor de cursisten. Heb je ons gezien? Ondertussen zijn we ook altijd actief bezig buiten de schooluren. Het is bekend dat we elk jaar meedoen met de bloemschikhappening te Alden Biesen. Ook dit jaar van vrijdag 24 tot en met 27 september zullen we weer aanwezig zijn. Thema: ‘Touche Couleur’- ‘Couleur Touche’ . Hou deze datum dus alvast maar vrij! En natuurlijk waren we ook weer aanwezig op de plantjesdag van Radio 2 in Bokrijk. Een tiental enthousiaste cursisten zorgde weer voor mooi ogend en natuurlijk bloemwerk . Het weer was ons gunstig gezind zodat het een heerlijke en aangename dag was! En nu zelf doen! Minder bekend is dat onze cursisten niet te beroerd zijn om zelf grote projecten aan te pakken. Zo versiert een aantal cursisten elk jaar het Aldenhof te Kuringen. Mieke en Mimi kregen dit jaar versterking van Cécile en Carina. Dit gebeurt telkens in aanloop naar de feestdagen, zodat alles met kerstmis in een feeëriek kleedje wordt gestoken! Doordat we met kleine groepjes werken is de sfeer in de klas altijd gemoedelijk en worden er snel vriendschapsbanden gesmeed. Zo ook nu weer in het eerste jaar waar een paar medecursisten, Chantal en Lut, hun schouders onder het huwelijk van Kathleen hebben gezet om haar een onvergetelijke dag te bezorgen door al het bloemwerk te verzorgen. Maar we laten ze hier even zelf aan het woord om te vertellen over deze ervaring. Een impressie bij een prachtige huwelijksdag…. Kathleen is mijn ‘bloemschikzusje’, zoals we elkaar wel eens plagend noemen. Vanuit Hasselt rijden we samen naar de les en zo hebben we elkaar beter leren kennen. Het klikte tussen ons. Zo kwamen ook haar trouwplannen ter sprake. Toen bleek dat de familie het liet afweten om van het huis en de kerk iets feestelijks te maken, leek het een heel leuk idee om dit te helpen realiseren. Lut, een andere cursiste van de bloemschikcursus, en met een heleboel meer ervaring dan ik, was bereid om mee in het versieren van het ‘huwelijksbootje’ te stappen. Een heel goed team zo bleek achteraf! Als voorbereiding hebben Kathleen en ik een zondagnamiddag samen ideeën bij elkaar gebracht, bloemen gekozen, materiaal uit

de natuur geselecteerd, bekeken welk glaswerk Kathleen had om de boeketjes in te maken, rekening houdend met de verschillende ruimtes waarin dit alles een stralend plaatsje zou krijgen. We kozen voor een strakke, sobere en eenvoudige stijl, waar wij beiden van houden. Less is more! De zin om eraan te beginnen groeide alleen maar…. Afspraak was vrijdag 9 april 2010 –een dag voor het huwelijk- om 9 uur bij Kathleen thuis. In de veranda, met een heerlijk lentezonnetje, creëerde Lut een prachtig bruidsboeketje met groene anjers, ranonkels, viburnum en galaxbladeren strak gebonden met natuurtouw. Het leuke was dat Kathleen aanwijzingen kon geven tijdens het maken, zodat het helemaal iets werd wat ze mooi vond. Mijn creativiteit en inspiratie gebruikte ik ondertussen om de living aan te kleden: boeketjes op het dressoir, borreltafels met een sfeervol glaasje en ‘natuurlijke’ ringen, vensterbanken met materiaal uit de natuur…en zelfs de toekomstige bruid heeft serieus zitten zwoegen en zweten om dat beregras rond de wijnflessen te krijgen die de schouw en de hal opfleurden. De corsages waren goed voorbereid door Lut. Zij had alles de dag voordien reeds op draad gezet en het originele breiwerkje met wikkeldraad voor de corsage van Philippe –de bruidegom- was de kers op de taart. Ik vond de corsages supermooi door hun eenvoud en heel stijlvol, eens gespeld op de kostuums van de mannen de dag nadien. Ons restte nu nog de versiering van de kerk. De natuur leverde ons een prachtige bemoste berkentak, waarin de gerbera’s heel goed tot hun recht kwamen. Met de kleine miniboeketjes in de pipetten –reeds goed voorbereid door Lut- voor de banken en de kransen aan de deur was ook de kerk in een feestelijk kleedje gestoken. Ik heb genoten om met Kathleen en Lut samen te werken, schoonheid te scheppen, bloemen en mensen en ruimte harmonieus te laten samengaan…elk moment was er eentje om te koesteren en intens dankbaar te zijn….en in mijn hart verder te dragen… Kathleen en Philippe…nog veel geluk en liefde en mooie bloemen op en langs jullie weg (en in huis)! Chantal

Praktische informatie Bloemschikken Prijs volledig inschrijvingsgeld Prijs verminderd inschrijvingsgeld

€ 80* € 20*

* bloemen niet inbegrepen, ongeveer € 10 per les

LESSENROOSTER 1ste jaar DiAv 2de jaar DoAv Tafelversiering MaAv Gelegenheidsbloemschikken MaAv Decoratie-en realisatietechnieken DiAv De lessen gaan door in Zolder om de 2 weken. In totaal zijn er 18 lessen. Av: 18.00 tot 22.00 u.

9

www.cvohz.be - Tel 011 53 87 33


Asielzoekers in het CVO In de namiddagklas NT2 vind je bijna uitsluitend bewoners van het pas geopende asielcentrum uit de Kapelstraat. Elke middag komen ze met het openbaar vervoer in groep een uurtje te vroeg naar ons CVO om gretig gebruik te maken van de vrije toegang tot het internet. Ze “googlen” naar informatie over hun thuisland of kijken naar filmpjes in hun moedertaal. Kortom, ze grijpen alle kansen om de afstand met hun achtergelaten familieleden te verkleinen. En wij talenleerkrachten vinden het toch straf hoe ze zonder moeite een Nederlandstalige computer kunnen gebruiken! Lesgeven aan asielzoekers is een vak apart gebleken. Verschillende cursisten hebben een moeilijke tocht naar België achter de rug. Een vraag als “Ben je getrouwd?” kan al heel wat emoties opwekken.

Verlengde trajecten NT2 Op 1 februari 2010 luidde de schoolbel voor zo’n 50-tal nieuwkomers in de gemeente uit Rusland, Oekraïne, Polen, Thailand, Japan, Tsjetsjenië, Iran, Pakistan, Turkije… Ze werden verdeeld over de voor- en namiddagklassen voor een lesprogramma van 4 dagen per week. We zien dit jaar een grote interesse van de asielzoekers uit het opvangcentrum in de Kapelstraat, die samen met de andere inburgeraars in de klas zitten! TV-Limburg was met een reportageploeg aanwezig op de startdag. Dat schrikte de deelnemers niet af, ze waren verre van verlegen! Het verlengde traject (de voormiddagcursus van 9.00-13.00 u.) werd in het leven geroepen om extra aandacht aan de spreekvaardigheid te besteden, en de nieuwkomers zoveel mogelijk in contact te laten komen met alledaagse situaties in hun nieuwe thuisland. We zijn afgeweken van de traditionele 3-uren les, en zijn ingegaan op het voorstel van de cursisten om 4 uren les te geven. Ze voelden namelijk dat ze pas rond de pauze goed waren opgewarmd om de nieuwe taal te leren. In een les van 4 uren wisselen de 4 vaardigheden af (spreken, lezen, luisteren, schrijven). We stimuleren vooral hun eigen inbreng en mikken op de spontaneïteit van het ogenblik! Vermits onze cursisten ook tot de ‘Multimediale Maatschappij’ behoren, zijn er heel weinig die nog niet met een computer kunnen werken. Er wordt dan ook gretig gebruikt gemaakt van dit medium, wat erg gesmaakt wordt. Vooral de leraar-stagiairs die dit schooljaar hun pijlen afgevuurd hebben op de nieuwkomers, werden enthousiast onthaald en waren aangenaam verrast dat je met de Nederlandse taal zoveel kan doen! Een van de vaste afsluiters van de dag is “We zien jullie graag… morgen terug”.

10

Zo heeft Seelan bijvoorbeeld vrouw en kinderen in Sri Lanka achter moeten laten. Of heeft Jegan zijn vrouw verloren in de tsunami. Maar uiteindelijk is de les Nederlands een moment om zorgen te vergeten en zich te concentreren op andere dingen. Een moment om iets bij te leren dat zo cruciaal is om je toekomst in Vlaanderen te verbeteren: het Nederlands. En vooral een moment om veel te lachen. Te lachen als mensen als Srikrishnarajah Srijegathasan hun naam moeten spellen. Te genieten van de geboorte van Alexa. Want wij hebben het buikje van Anastacia zien groeien en oma Aksana zien glunderen! En wat waren we fier toen Ramadan met zijn gezin zijn werkvergunning kreeg en weer een stap dichter kwam tot het uitbouwen van een nieuw leven in ons mooie landje.

Praktische informatie Nederlands NEDERLANDS VOOR ANDERSTALIGEN De handboeken zijn inbegrepen in de vermelde inschrijvingsgelden. Nederlands met inburgeringscontract volgen de lessen gratis. De lessen Nederlands gaan 2 of 4 keer per week door. RG 1.1 MaVm, DiVm, DoVm, VrVm 9.00 tot 13.00 u . van 01 september tot 15 november inschrijvingsgeld € 60 - verminderd € 30 RG 1.1 MaNm, DiNm, DoNm, VrNm 13.30 tot 16.30 u. van 01 september tot 31 januari inschrijvingsgeld € 60 - verminderd € 30 RG 1.1 DiAv, DoAv 18.00 tot 22.00 u. van 01 september tot 01 februari inschrijvingsgeld € 60 - verminderd € 30 RG 1.2 MaVm, DiVm, DoVm, VrVm 9.00 tot 13.00 u. van 15 november tot 31 januari inschrijvingsgeld € 60 - verminderd € 30 RG 1.2 MaNm, DiNm, DoNm, VrNm 13.30 tot 16.30 u . van 15 november tot 31 januari inschrijvingsgeld € 60 - verminderd € 30 RG 2.1 DiVm, VrVm 9.00 tot 12.00 u . van 01 september tot 31 januari inschrijvingsgeld € 60 - verminderd € 30 Nieuwe cursisten moeten verplicht inschrijven via het Huis van het Nederlands tijdens de zitdagen in het Zebrahuis. maandag 10.00 tot 12.00 u. en van 13.30 tot 16.00 u. Permanentie tot 19.00 u. op elke 1ste en 3de maandag van de maand

INSCHRIJFDAGEN 30 augustus van 14.00 tot 19.00 u. 6 september van 14.00 tot 19.00 u. ZEBRAHUIS Waterleidingstraat 14 3550 Heusden-Zolder 0475/65 13 61


CVO en SFC maken leerlingen taalvaardiger Sinds begin vorig jaar werkt het CVO Heusden-Zolder intensief samen met het Sint-Franciscuscollege door taalvaardigheidslessen Nederlands in te richten voor taalzwakke leerlingen. Vaak zijn leerlingen niet vertrouwd met de schooltaal of spreken ze thuis een andere taal. Om die taalachterstand weg te werken, kunnen leerlingen van de middenschool of van 3 ASO en TSO extra taalsteun krijgen. Op basis van het resultaat op een taaltest krijgen ze bij het begin van het schooljaar de keuze om deel te nemen aan de taalvaardigheidslessen. Op maandag, dinsdag en donderdag staan drie jonge, enthousiaste leerkrachten na school klaar om hier en daar wat bij te schaven. Shana Beerten, Guy Cornet en Frank Missotten doen tussen 16.00 en 17.30 uur aan taalvaardigheidsontwikkeling op de campussen in Heusden en Berkenbos. De vier vaardigheden komen afwisselend aan bod, met de nadruk op lezen en schrijven. “Motivatie en interactie zijn sleutelwoorden”, zegt Frank. “We proberen zoveel mogelijk rekening te houden met de doelgroep en aan te sluiten met de leefwereld van de jongeren. We werken rond thema’s en spelen in de mate van het mogelijke in op hun interesses.” De keuze van de teksten is hierbij uiteraard belangrijk, maar ook de manier van lesgeven. “Het moet niet aanvoelen als een gewone les, we proberen op een leuke manier tekstbegrip en woordenschat aan te leren. Spreekoefeningen kunnen zeker, maar het moet plezant blijven. Je moet de leerlingen na een lange schooldag nog kunnen boeien. Daarnaast brengen we de actualiteit in het klaslokaal aan de hand van videofragmenten of krantenberichten. Omdat de lokalen uitgerust zijn met computers en beamer maken

we vaak gebruik van het internet.” Via Smartschool, een elektronische leeromgeving, wordt het cursusmateriaal uitgewisseld. “Hier kunnen ze oefeningen maken, documenten downloaden en hun taken uploaden. We verwachten ook een actieve inbreng van de leerlingen in het discussieforum en via de online leerpaden kunnen ze ook zelfgestuurd werken. Een deel van onze taak bestaat ook uit afstandsonderwijs." De taalvaardigheidslessen Nederlands staan natuurlijk niet helemaal los van de gewone lessen Nederlands. “We proberen in te pikken op vragen van de leerlingen en de moeilijkheden die ze tegenkomen. Maar bij ons staan spelling en spraakkunst niet centraal, wel het verbeteren en aanscherpen van de vaardigheden”, besluit Frank.

Een bezoek aan het Turkse reisbureau Pala Turizm (Pala Reizen) Het reisbureau Pala Turizm ligt aan de Koolmijnlaan in Heusden cité en wordt uitgebaat door de heer Zeki Yalçın. Na een warme verwelkoming door de heer Zeki, heeft iedereen zich voorgesteld in het Turks. Mijnheer Zeki sprak bijna de hele tijd Turks, opdat de cursisten zoveel mogelijk hun beste Turks naar boven moesten halen. Hij heeft algemene informatie gegeven over Turkije (geografisch, cultureel) en de cursisten individuele vragen gesteld om een reis te boeken: Waar wilt u gaan? De reisdatum (heen en terug)? Vol of half pension? Een 3, 4 of 5-sterren hotel? Vertrek- en aankomstuur? Aantal personen (volwassenen en kinderen)? Betalingsvoorwaarden?

Elk cursist kwam aan bod. Er werden zeer praktische zaken behandeld en besproken in het Turks. Linda: "Türkiye'de hangi yeri tavsiye edersiniz?" Peter: "Ben Bartın'a gitmek istiyorum, Bartın Karadeniz'de" Gérard en Estel: "Biz Alanya'ya gitmek istiyoruz" Ilvi: "Ben Antalya'yı seçiyorum" Patricia: "Ben de Antalya'yı seviyorum, bizim orada yazlığımız var" Op het einde van de les trakteerde de heer Zeki ons op een drankje. Het was een zeer geslaagde praktijkles. De cursisten hebben ervan genoten. Wij bedanken de heer Zeki voor zijn medewerking en zijn gastvrijheid. Ik wil ook mijn cursisten bedanken voor hun inspanning en enthousiasme om Turks te spreken. Tülin

11

www.cvohz.be - Tel 011 53 87 33


Interview avec notre prof de français Transcription réalisée à partir de l'interview préparée par les élèves du cours de conversation. Pourriez-vous vous présenter brièvement ? Je m’appelle Alex Callebaut. En décembre 1968 je suis né à Hal où j’ai fait toute ma scolarité. Au secondaire j’avais une grand admiration pour mon prof de français qui m’a fait découvrir l’importance de la littérature et de la poésie. C’est ce qui m’a amené à la fac de lettres et de philologie romanes de la VUB. Je suis marié et nous avons deux filles, Alia et Samia, qui ont respectivement cinq et trois ans. Depuis bientôt trois ans nous habitons Hélécine près de Tirlemont. En faisant des recherches sur l'Internet, nous avons découvert que vous êtes également lié à la VUB à Bruxelles. En quoi consiste votre travail à l'université ? En effet, je constate que vous vous êtes bien renseigné. Après quelques années dans l’enseignement je me suis lancé, il y a maintenant plus de quatre ans, dans un projet de recherche qui a pour but d’analyser le processus d’écriture et de composition en poésie, et ceci pour un recueil de Jean Cocteau, en l’occurrence Clair-obscur. Il s’agit là d’une approche relativement récente de l’analyse littéraire qu’on appelle la critique génétique des textes. Qu'est-ce qui vous amène à Zolder pour donner des cours de français ? Comme je vous le disais, ma famille et moi, nous habitons Hélécine. Alors, en fonction de ma disponibilité, je voulais partager mon expérience et ma passion pour les langues, le français en particulier et cela, dans la mesure du possible, dans la région où nous habitons.

Comment trouvez-vous les élèves du CVO de Heusden-Zolder ? Difficile à dire puisque vous êtes l’unique groupe auquel j’enseigne, mais ce que j’apprécie particulièrement chez vous c’est l’accueil chaleureux, le partage spontané et l’ambiance joyeuse que je retrouve à chaque cours. Est-ce que vous vous considérez plutôt francophone ou plutôt néerlandophone ? Ma langue maternelle est le néerlandais, j’ai commencé à apprendre le français à l’école en fin de primaire. Je dirai donc que je suis néerlandophone de naissance mais vu que je suis prof de français, que j’habite une commune francophone et que mon épouse est également francophone, nous parlons plusieurs langues à la maison. Notre situation familiale est donc représentative du climat multilingue en Belgique, mais je vous rassure tout de suite que ce n’est pas pour autant que la situation soit difficile ou tendue. Au contraire, je ne peux que confirmer l’apport fécond et enrichissant de cette ouverture linguistique. Pour revenir à votre question je dirai que je me sens francophone mais d’origine néerlandophone. Quels sont vos loisirs ? J’aime bien consacrer mon temps libre à la lecture ; des journaux et des revues d’actualité mais également de la littérature et de la poésie. Mise à part la lecture, j’adore passer du temps en famille et avec mes enfants. Merci beaucoup pour vos réponses. Avec plaisir. Merci à vous.

Frankenstein On Tuesday April 20th we went to a storytelling night in Alden Biesen together with our teacher Olga. The storyteller Ben Haggarty gave us an intense interpretation of Mary Shelley’s Frankenstein. Haggarty is a brilliant performer, a master of improvisation. When he was telling it was like Frankenstein and his creature were on stage themselves. He has the gift of drawing you into a narrative that you don’t want to end. Something about the story. The creature built by scientist Victor Frankenstein comes to life before it’s finished, and is rejected by its creator, who flees from it in horror. Abandoned and bewildered, the creature hides in the woods and by eavesdropping on people living in a woodshed it learns to speak. Sadly, the few people he meets are terrified because of his hideous appearance, so he finds his creator and asks him to create a female mate for him. Although Frankenstein agrees to do this

initially, he changes his mind just before finishing, abhorred by the thought of creating a race of’ superior monsters’. The creature then vows revenge: he will destroy everyone and everything dear to Frankenstein. And so it comes to pass! After Frankenstein’s brother and bride are murdered his father dies of grief and with no family left to live for, Frankenstein decides to hunt down and destroy his creature. His search ends in the Arctic Circle where Frankenstein is rescued by a ship but dies after telling his story to the captain. The creature boards the ship and mourns the loss of the only family he has ever known. After receiving a compass from the captain the creature travels to the northernmost extremity of the globe. There he builds an ever higher fire and, after contemplating the moon and the stars above and the earth below he steps into the fire. A few weeks ago we already had the opportunity to listen to an audio extract about Frankenstein, on Moodle. I liked the way Ben Haggarty brought the story, so I looked forward to the event. We were not disappointed, Ben Haggarty is a brilliant performer and all of us had a great evening. A fantastic experience to be repeated again! Arlette Vanhellemont, English 2.4

12

CVO Heusden-Zolder I Molenstraat 12 I 3550 Heusden-Zolder


School trip to Brighton From 12 to 15 April, 21 students from levels 3 and 4 visited ‘The London by the Sea’, guided by two English teachers. We entered the Royal Pavilion, Preston Manor and the City Museums of Brighton and Hove. We walked through The Lanes, North Laine , on the Palace Pier and near the West Pier. We also saw the musical ‘Oklahoma!’ (by Rodgers and Hammerstein) at the Royal Theatre and admired the Regency architecture on the Beach Front. Here are some extracts from our students’ impressions of the trip: Alex: "The Royal Pavilion" is a beautiful museum that showed the grandeur of the past. We visited Preston Manor for a guided ‘Upstairs Downstairs’ tour in the house that once belonged to the Stanford family. It gave us a new insight into the lives of staff employed by the wealthy. The day ended surprisingly in a gay bar. Christiane: Brighton has a good location to see everything on foot, a nice pier with an amazing structure and with lots of things to entertain you. Eating out is not a problem, it's more a way of life. From Japanese or European to Lebanese, the choice is incredible. Fons: This trip has been a real language exercise, a very good lesson in English and an example of team building. The visit to the Royal Theatre for the musical ‘Oklahoma!’ was for me the most unforgettable of the complete trip because the actors achieved a really high level. Gaston: It doesn’t have to be London for a nice city trip. A soft climate and the belief in special forces of the seawater turned a simple fishing village into a fashionable resort. The Prince Regent colonized a town in his own country and later on the whole London population passed their leisure time in Brighton. These initiatives have created a wonderful city with a wonderful skyline- pictures made from the pier show it -and Brighton can compete with any Belgian coastal town. Heidi: There are beautiful buildings in Brighton. Think of the splendid Regency facades, The Royal Pavilion and The Preston Manor. I found the outside of The Royal Pavilion bizarre. Inside, however, it was very richly decorated. At Preston Manor you could clearly see the difference between rich and poor. Liesbeth: The trip to Brighton was well organised and therefore very relaxing to me. I enjoyed the town very much and the group was also very nice to travel with. We have had a lot of fun and I have discovered a new drink called "Moo Moo's", mmmm  yummy.... To all the others I want to say that we are a great team!! Marie-Claire: The temperature wasn’t very high but it was dry and

sunny. Our hotel was in front of the seaside and the beach was completely different from our Belgian beach. Instead of sand, it had pebbles. I wonder if those pebbles don’t hurt when you are sunbathing. Marie-Josee: Well organised, beautiful weather, interesting programme, enough free time and good company. I hope that I have the opportunity to go with you another time on a city trip. Marleen: It was a lovely place to be and the group was great and pleasant. We had a good hotel and a room with a view on the sea. We have visited nice places and learned a lot about the ‘upstairs downstairs’ period and walked through the Lanes. Monique: The group was also good company, we had a good laugh. It was four days of fun!!!! The hotel was for us especially very good, our room with sea view was the max .My roommate and I have enjoyed very much drinking a glass of champagne at breakfast!!! The musical was very beautiful, what great artists and what voices! Nicole: trip to Brighton was in one word fantastic! Nice city, good weather and a lot to see. But the thing I like the most was the company of our classmates. There was the chance to get to know each other better. We have become friends and that will improve the atmosphere in class even more. Remond: Yes, it was great and yes, we already had a good class, but now we have experienced a class of real friendship. Thank you all. Rita: Everything was very well arranged and progressed smoothly. And the guides were always in a good mood with a lot of humour. I enjoyed my stay in Brighton very much and it was worth seeing. Roger V.: Thank you for the wonderful trip you've offered us, the weather was beautiful, the people and of course the lovely little town of Brighton. I would recommend it to everybody. If it is not too much trouble you can definitely repeat this next year. It was wonderfuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuul ! Sonja: For me it wasn't the first time I visited Brighton. But on this trip , I have discovered new places. Such as the visit to The Royal Pavilion, Preston Manor mansion, strolling through the narrow streets of North Laine and walking to Hove to visit a lovely little museum. The highlight of the trip for me was the visit to the Royal Theatre. I have really enjoyed the musical ‘Oklahoma’.  It was a successful trip !!!!!   Tonny: During our stay in Brighton, we had the opportunity to see the musical ‘Oklahoma’ at the Royal Theatre. This show was marvellous and in the end the public was full of enthusiasm. We returned to our hotel singing.

13

www.cvohz.be - Tel 011 53 87 33


Praktische informatie Talen

Richtgraad 1 (RG 1 - 2 jaren) Richtgraad 2 (RG 2 - 4 jaren) Richtgraad 3 (RG 3 - 2 jaren) Richtgraad 4 (RG 4 - 2 jaren)

FRANS - ENGELS - TURKS - SPAANS - ITALIAANS LESSENROOSTER maandag VM AV

dinsdag VM AV

FRANS RG1

1ste jaar

FRANS RG2

FRANS RG3

1ste jaar

woensdag VM AV

2 de jaar 2 de jaar

1 jaar ste

donderdag TALEN (behalve Nederlands) VM AV 1ste jaar

3 jaar

2de jaar

de

1ste jaar

FRANS RG4

2de jaar

Conversatie

niveau 3

niveau 4 niveau 2

Engels RG1

1ste jaar

Engels RG2

4de jaar 3de jaar

Engels RG3

Engels RG4

Conversatie Italiaans RG1

Italiaans RG3

1ste jaar 2de jaar

2de jaar

2de jaar 2de jaar

1 keer per 2 weken Volledig inschrijvingsgeld: € 60 Verminderd inschrijvingsgeld: € 15 De handboeken zijn NIET inbegrepen in de vermelde inschrijvingsgelden. De lijst van de handboeken staat op www.cvohz.be.

niveau 2 niveau 2 niveau 4 niveau 4 2de jaar

4de jaar

1ste jaar 1ste jaar 1ste jaar 1ste jaar 2de jaar

2de jaar

De lessen gaan door in de voormiddag in Zolder van 9.00 tot 12.00 u; en ‘s avonds in Heusden van 19.00 tot 22.00 u.

1ste jaar

Italiaans RG4 Spaans RG1

2de jaar

2de jaar

Italiaans RG2

1ste jaar

1 keer per week Volledig inschrijvingsgeld: € 120 Verminderd inschrijvingsgeld: € 30

1 jaar

Spaans RG2

2 jaar

3 jaar

4 jaar

de

1 jaar 1 jaar ste

De conversatielessen gaan om de 2 weken door.

1ste jaar

ste

ste

de

1 jaar ste

de

Spaans RG3 Conversatie

niveau 2 niveau 2

Turks RG1

1ste jaar

Turks RG2

2de jaar

3de jaar

1ste jaar

Dactylo Vlot werken met de computer begint met goed kunnen typen. Daarom blazen we de dactylocursus nieuw leven in. Je vindt in CVOHZ geen leerkracht voor in de klas die met zijn lat de maat slaat, maar wel een intelligent computersysteem, dat je door het traject zal loodsen. In 50 lessen van 1 uur leer je op 1 semester minstens 150 aanslagen per minuut typen.

Na een introductieles word je op weg gezet om thuis de cursus te doorlopen. De leraar geeft feedback over de vorderingen. Je moet een internetverbinding hebben én de discipline om 25 minuten per dag te oefenen. Succes is dan verzekerd.

Praktische informatie Dactylo Prijs volledig inschrijvingsgeld

€ 60

Na het inschrijven wordt je gecontacterd voor de eerste les. Start in de week van 6 september

14

CVO Heusden-Zolder I Molenstraat 12 I 3550 Heusden-Zolder


Nieuwe cursussen Informatica CCNP 3 (TSHOOT)

Exchange-Sharepoint Server

CCNP 3 bereidt de cursist voor op het onderhouden en 'troubleshooten' van complexe netwerken.   De cursist zal aan de hand van uitgebreide labo-oefeningen leren hoe men problemen in een netwerk dient aan te pakken, en hoe ze op te lossen.

Exchange is de e-mailsoftware van Microsoft. Met deze “add-on” voor Windows Server is het mogelijk om zelf je e-mailverkeer volledig te beheren en om mailboxen, contactpersonen, taken en agenda’s onderling te delen. Exchange Server werkt optimaal in combinatie met Microsoft Outlook. Ook aan Outlook wordt de nodige aandacht besteed. Een tweede add-on voor Windows Server is SharePoint. Sharepoint is een gedeeltelijk gratis oplossing die het mogelijk maakt om documenten, kalenders en andere items online te publiceren. De belangrijke data van je medewerkers worden op die manier centraal in een webomgeving opgeslagen. Voordeel van SharePoint t.o.v. andere pakketten is de volledige integratie met Office. Op die manier wordt het mogelijk om een Worddocument rechtstreeks op het net op te slaan.

Magento Magento is het prijswinnende e-commerce platform waarmee je krachtige moderne webwinkels kan bouwen. Aspecten zoals gebruikersgemak, schaalbaarheid, zoekmachine-optimalisatie, centraal beheer, meertaligheid, meer dan 1,5 miljoen downloads, meer dan 50.000 geregistreerde shops en meer dan 2000 uitbreidingen maken Magento tot het snelst groeiende e-commerce product dat momenteel beschikbaar is. Magento is open source software en bestaat in een gratis community en een betalende enterprise edition.

Vereiste voorkennis: Windows Server 2003/2008, Active Directory. In de eerste module installeren we Magento. We voegen productenattributen en categorieën toe en configureren de shop voor gebruik in België en in de EU zone. We passen de huisstijl en de aanwezige modules aan. Op het einde van de eerste module bezit  je je eigen super Magento webshop.   Belangrijk bericht: om deze module te kunnen volgen dien je een hosting pakket te nemen bij een gespecialiseerde Magento hoster. Onze Magento leerkracht werkt samen met Siteground en probeert daar voor jou de beste prijs te bedingen. Reken op ongeveer 50 euro per jaar, inclusief een top-level domeinnaam.

Beestige Maccursussen Mac basis iLife iMovie iWork

Web 2.0 CVOHZ biedt een derde module aan in het internetrijtje. Alle internetmodules zullen vanaf september volledig modulair en thematisch opgebouwd zijn.   Module 1: de Internet Explorer 9 browser, zoeken en beheren van informatie, webgebaseerde e-mail en chatdiensten, bestandstypen op het internet, audio en video via het internet, eenvoudig downloaden, veilig en goedkoop kopen op het internet en basis beveiliging.   Module 2: alternatieve browsers (Firefox) en uitbreidingen, online en desktop fotobewerking en fotoalbums (Picasa), je eigen blog maken (Blogger), je eigen website maken (Google sites), geavanceerd of gespecialiseerd zoeken, geavanceerd downloaden, gratis van pc naar pc telefoneren (Skype), verkopen op het internet, uitbreiding beveiliging.   Module 3: online communities (Twitter, Facebook), online documenten maken en beheren (Google Docs en/of Zoho), online presentaties maken (Prezi),  online publiceren (Issuu), je eigen videokanaal bij YouTube maken, beveiliging en privacy bij online diensten.

15

www.cvohz.be - Tel 011 53 87 33


Zend Framework Je maakt dynamische websites? Goed! Je maakt dynamische websites, maar moet steeds opnieuw beginnen scripten? Wil je dit in de toekomst vermijden, dan kan je gebruik maken van Zend Framework! Het is helemaal niet meer nodig om iedere keer hetzelfde contactformulier te scripten. Je kan perfect dezelfde code gebruiken, zonder dat je contactformulier er 2 keer hetzelfde moet uitzien. Met Zend Framework kan je op een vlotte manier websites opbouwen, zonder dat je steeds je code opnieuw moet beginnen schrijven. Verder wordt er een mappenstructuur voorgesteld

en zijn er scriptingregels, zodat je snel kan zien wat elke coderegel uitvoert. Steeds meer websites worden gebouwd aan de hand van Zend Framework Het lijkt erop dat Zend Framework het standaard framework voor dynamische websites zal worden. Zend bevat standaard de mogelijkheid om veel voorkomende taken uit te voeren. Het opbouwen van een menu - eventueel met boomstructuur - is kinderspel! Geen zorgen over een goede opbouw van je webpagina, want Zend houdt hier al rekening mee. Samenwerken met Google-applications? Een scriptje toevoegen en het werkt. Je ziet, er zijn vele voordelen verbonden aan het gebruik van Zend Framework. Naast al deze technische voordelen, is er ook nog een enorm financieel voordeel: Zend Framework is volledig gratis! Of het nu je hobby is of je maakt er professionele websites mee, Zend Framework blijft gratis. Om te starten, is het aan te raden dat je een degelijke kennis van PHP(5) hebt en een notie van Object Oriented Programming.

16

CVO Heusden-Zolder I Molenstraat 12 I 3550 Heusden-Zolder


LESSENROOSTER maandag

VAKKEN

VM NM AV

ABC van de computer

x

Windows

dinsdag VM NM AV

woensdag VM

x

1

Mac basis

VM NM AV

x

1

iLife IWork

AV

donderdag

x

x 2

X

X

X

2+3

Excel

1

2

Access

1+2+3

Powerpoint

2

Outlook Publisher Multimedia

3 2

1

Praktische informatie Informatica

1

1+3 1

3

3

3

1

1

Linux

X

Hardware

1

1

ComputerEHBO

1

Thuisnetwerken

1

1

1

Photoshop Elements Internet

1

1

X

X

1+3 1

X

Inventor

1+3

Windows server 2008

X

2

1+2

1

1

2

1

3

3 1

1

X

Autocad

Exchange/Sharepoint CCNA 3

Dreamweaver

1

Joomla

X 2+3

3

Ajax

1

2

1 2

2

PHP

1

Photoshop

3

1+3

Prijzen volledig inschrijvingsgeld € 60 verminderd inschrijvingsgeld € 19 60+ en -18 € 50

1

Magento

Illustrator

VM=Voormiddag: 8.50 tot 12.10 u. NM=Namiddag: 12.50 tot 16.10 u. AV=Avond: 18.50 tot 22.10 u.

3 1

Drupal

De lessen gaan door in Zolder of Heusden. Ze starten in de week van 6 september.

namiddagcursussen zijn voor senioren

1

1

CCNP

Zend

VM

1

IMovie Word

ZATERDAG

1

1

5 1+2

1 4

3

2

1

Indesign

2

1

1

Aftereffects

2

3

Photoshop project

1

Grafische vormgeving

1

Premiere

1

17

www.cvohz.be - Tel 011 53 87 33


Werkzoekenden

Statistieken

Het succes van onze werkzoekendenopleidingen hangt in grote mate af van de banden die we opbouwen met het bedrijfsleven. We proberen cursisten af te leveren die snel hun mannetje staan op de werkvloer. De stages zijn het proefstuk, omdat daar de echte omstandigheden van de werksituatie worden gevonden. De lesinhouden moeten de trends en evoluties in het bedrijfsleven volgen. In de relatief beschermde omgeving van de klas moeten we toch al werken aan werkethiek, tempo, efficiëntie etc. We stellen u even Yves Deploige van Zorro in Hasselt voor (www. dondiego.be). Hij leidt een outplacement bureau voor de grafische sector. Hij heeft al diverse keren gejureerd in de opleidingen dtp-operator en webdesigner. Maar er is meer…

2008-2009

Kun je Zorro even kort voorstellen? Zorro detacheert grafici voor PrInt, Web, Microsoft OffIce, iWork en Illustraties. Bij de klant ter plaatse of bij ons op kantoor. Een team van de beste grafici staat paraat met performante kennis en commitment voor elke opdracht. Zo kan elke Zorro-medewerker worden ingezet in bedrijven. Ons team haakt met gemak in op elk onderdeel van het hele grafische traject. Van creatie, opmaak, prepress,... tot en met het afgewerkte product. Maakt niet uit op welk vakgebied: print, web, illustratie of Office. Hoeveel van onze mensen hebben jullie al aangeworven? Vanessa, Ulrike, Zehra, Juan, Hatice, Greet, Klaartje, 7 als ik mij niet vergis… Kun je formuleren waarom onze cursisten een stapje voor hebben bij Zorro? Cursisten die opleiding hebben gelopen in het CVO van HeusdenZolder hebben een degelijke technische kennis van de software. Je voelt soms dat ze de ervaring en de routine nog missen, maar dat ze wel de nodige bagage op zak hebben om op relatief korte termijn mee te draaien in het bedrijfsleven. Naast kennis en kunde zijn echter ook motivatie en maturiteit van belang in een baan bij Zorro.

Samenvatting

Gestart

Tewerkgesteld

Administratief medewerker

24

11

50%

Computer- en netwerktechnicus

26

8

44%

DTP-operator

25

8

50%

Webdesigner

23

10

53%

Hovenier

13

8

80%

Metselaar

9

5

71%

120

50

54%

Totaal 2007-2008 Samenvatting

Gestart

Tewerkgesteld

Administratief medewerker

24

19

90%

Computer- en netwerktechnicus

18

10

63%

DTP-operator

25

16

80%

Webdesigner

15

9

75%

Hovenier

5

4

80%

Totaal

87

58

78%

2006-2007 Samenvatting Administratief medewerker

Gestart

Tewerkgesteld

17

12

75%

Computer- en netwerktechnicus

4

3

75%

DTP-operator

11

7

88%

Hovenier

5

1

50%

Totaal

37

23

77%

Schooljaar

Tewerkstelling

2006-2007

77%

2007-2008

78%

2008-2009

54%

Heb je suggesties hoe onze school van betekenis kan zijn in de permanente vorming van de personeelsleden? Door eventueel ook na de opleiding een platform te bieden aan de afgestudeerden (en eventueel bedrijven). Een kenniscentrum waar men terecht kan met praktische vragen, tips enz. Mogelijk is het een idee voor de school om samen te zitten met bedrijven die regelmatig stageplaatsen en vacatures aanbieden. Op deze manier kan men dan toetsen welke recente bewegingen er binnen de sector gaande zijn en tevens kan men dan ook sneller de noden voor nieuwe of bijstellingen van bestaande opleidingen in kaart brengen. Bedankt, Yves, en tot eind juni! (memo aan onszelf: organiseer in het najaar bedrijvendag)

18

CVO Heusden-Zolder I Molenstraat 12 I 3550 Heusden-Zolder


Sollicitatietraining Onze gemotiveerde werkzoekende cursisten maken zich gedurende de voltijdse opleiding alle technische snufjes eigen. We willen echter dat ze gedurende de stage uitblinken op het vlak van technische en niet-technische competenties. Daarom worden al onze opleidingen voor werkzoekenden aangevuld met sollicitatietraining en –begeleiding. Tijdens de klassikale en individuele gesprekken smaken onze cursisten de opbouw van een goed gestructureerd curriculum vitae, de oplossing voor alle moeilijke vragen tijdens een sollicitatiegesprek, de uitleg over de verschillende tewerkstellingsmaatregelen (voor een potentiële werkgever is immers het prijskaartje van groot belang – zeker op een dag als vandaag!), de verschillende kanalen naar werk, ... Dat alles vormt een goede basis om effectief aan de slag te gaan. Van daaruit werken we met elke cursist individueel aan zijn sollicitatie-actieplan en zijn arbeidsmarktcompetenties. Een toekomstige werkgever wil immers niet alleen een goed opgeleide werknemer, hij weet ook graag welk ‘vlees’ hij in de kuip heeft. Via competentieschalen en werkkwaliteitentests leren wij de werkzoekende zijn niet-technische competenties herkennen en verwoorden. Je ziet het: wij laten een cursist nooit aan zijn lot over. We blijven hem/haar begeleiden in zijn moeilijke zoektocht naar een job, die in het verlengde van zijn opleiding ligt. We laten hem/haar alleen los als… hij die daadwerkelijk gevonden heeft. Maar laten we onze afgestudeerde cursisten even zelf aan het woord. Zo hoort u het ook eens van iemand anders. Stephanie Jansen en Ingrid Schoemans Traject- en stagebegeleiders van CVOHZ

Praktische informatie Werkzoekenden SEPTEMBER 2010 Alle opleidingen voor werkzoekenden zijn GRATIS en erkend door VDAB. Ze duren 4 maanden, 5 dagen van 8 uur per week. Na de opleiding volgen enkele weken stage. De cursist kan recht hebben op reisvergoeding, een onkostenvergoeding van 1 euro per lesuur en een tussenkomst in kinderopvang.

HOE INSCHRIJVEN? Mail een motiverende sollicitatiebrief met bijgevoegde cv naar wz@eschool.be

Nu kan ik de job doen die ik altijd al heb willen doen en dit dankzij de cursus Administratief Medewerker. Ik kan nu beter werken met de pc en mijn talen zijn ook opgefrist. En dankzij de stage heb ik gebruik gemaakt van de springplank naar een job om werkervaring op te doen. NIET TWIJFELEN, DOEN IS DE BOODSCHAP! Ga ervoor om de cursus Administratief Medewerker te starten en kom bij de juiste mensen en de juiste job terecht! Jessy Claes - Adm. Bed. Ik wist niet goed waaraan mij te verwachten toen ik aan deze opleiding begon. Na het intakegesprek dacht ik dat het misschien wel eens te moeilijk kon zijn. Het is inderdaad niet altijd even gemakkelijk geweest. Maar nu ik terugkijk op de voorbije vier maanden, besef ik dat ik zeker en vast niet hoef onder te doen voor mijn mannelijke klasgenoten. Sarah Cuppens - CT’er (een job gevonden bij Belgacom) De bedoeling van de CVO-opleiding was al de zwakkke punten in mijn informaticakennis bij te schaven. Gedurende de opleiding van een half jaar, is niet alleen mijn kennis geëvalueerd, maar ook mijn vaardigheden. Hierdoor heb ik een goede bagage en de nodige arbeidscompetenties verworven. Twee eigenschappen die een werkgever heel graag ziet in een sollicitant. Giacomo Franscescone – CT’er Toen ik begon met de opleiding als pc-technieker was ik een beetje onzeker over mijn kwaliteiten. Ik had wel een redelijke voorkennis over de pc in het algemeen. Tijdens de opleiding had ik terug het gevoel een doel te hebben gevonden in mijn leven. Ik wou echt mijn uiterste best doen om ervoor te zorgen dat ik zou slagen. David Huygens – CT’er

Jobomschrijving • Administratief medewerker: alle kantoorwerk van opmaak en beheer van documenten tot klantencontact in de zaak of via de telefoon • Computer- en netwerktechnicus: installatie en onderhoud van computers, servers, netwerkapparaten en software • Netwerkbeheerder Cisco (CCNA), Windows en linux server, database-, mailservers en firewall • DTP-operator: digitale opmaak van tekst en beeld in de grafische sector • Webdesigner: ontwerpen van de gebruikersinterface van websites, kennismaken met webprogrammeren • Metselaar: het traditionele vakmanschap van metselaar in samenwerking met ERC • Hovenier: alle kennis en technieken die nodig zijn voor de aanleg en het onderhoud van tuinen

DATA INTAKES dinsdag 24 augustus om 13.30 u. donderdag 26 augustus om 09.30 u.

19

www.cvohz.be - Tel 011 53 87 33


Groenten en kruiden

Energie in de tuin

“Hallo meneer” , klinkt het aan de serredeur , “hebt U ook tomatenplanten hier ?” Jazeker, het is nu nog wel te koud buiten, maar binnen enkele weken komt u maar eens kijken. Hebt U van die dikke rode soort? Nee, dat spijt me , we hebben gele, gestreepte, balkon, roze en nog enkele andere maar geen rode… Het is met deze cursus dan ook niet de bedoeling om de gewone groenten massaal te kweken, maar we zoeken het meer in onbekende soorten en vergeten groenten en kruiden. Het accent ligt op het aanleren van verschillende technieken, zoals zaaien, verspenen, stekken, jaren oude technieken geleerd van mijn grootvader in combinatie met moderne technieken en hulpmiddelen . Uiteraard komen ook basiskennis en technieken van meststoffen, ziekten, vruchtafwisseling e.a. aan bod en proberen we ook zo ecologisch mogelijk te werken en kweken. Deze theorie wordt dan in de praktijk toegepast. Zo zijn we ook begonnen met de heraanleg van de kruidentuin op domein Bovy. Volgend jaar zal ook een boerentuin worden aangelegd. Al de lessen gebeuren in een ontspannen en vriendschappelijke sfeer, iedereen draagt zijn steentje bij en het resultaat mag zeker gezien worden. Wat vorig jaar begon met een schuchtere poging, is uitgegroeid tot een mooi succes .

De laatste jaren is er veel te doen om spirituele tuinen of energie in de tuin. De energie in de tuin is voor iedere mens verschillend. Voor de ene kan het erin werken zijn, voor de andere is het genieten. De rust, de stilte, de zon en de schaduw tot zelfs een meditatieruimte. Zie hiervoor de Oosterse zentuin waarin elk onderdeel zijn betekenis heeft en zelfs het niets iets is (www.sakuravof.nl). We merken dat mensen gedurende de winterperiode veel energie verliezen, omdat ze niet buiten komen en het daarbij een sombere periode is. Men wordt er depressief van. Door in het voorjaar te kunnen werken in de tuin en te genieten van de eerste zonnestralen, doet de mens nieuwe energie op. Voor de andere mensen kan het onderhoud van de tuin een last zijn en vergt dit veel energie. Maar na het uitputtend werk rustig kunnen genieten in een hangmat, luisterend naar het gezoem van de insecten, het fluiten van de vogels, het ruisen van de bladeren of het kabbelend water, wat is dit heerlijk!! En energie-opwekkend !! Om optimaal te kunnen genieten is het nodig om je tuin een goede indeling te geven. Zo creëer je een rustige plek, een eetruimte, een schaduwplek, een zonnige plek, een speelruimte, een groententuin. Ook kleine dingen kunnen zo energierijk zijn. Bijv. de was ophangen en de geuren inhaleren van het frisse wasgoed en achteraf liggen tussen de natuurfris geurende lakens. Tevens bespaart dit de energie van de droogkast. Niet alleen de indeling van de tuin is belangrijk, maar ook de plantenkeuze. Sommige planten kunnen irriterend zijn naar geur en kleur en zijn zo energie-opslorpend, die dan voor anderen weer energie-gevend zijn. Door de juiste plantenkeuze kunnen we gedurende het hele jaar genieten van een energierijke tuin door de afwisselende bloei of geuren of het aantrekken van insecten en vogels. Naargelang de budgetten kun je energierijke elementen in je tuin inbouwen, zoals BBQ, zwembad, jacuzzi, tuindouche, petanque baan, tennisplein… Je moet voor ogen houden dat je tuin een plezier moet zijn, maar geen last, zodanig dat de tuin je energie geeft en niet jouw energie onttrekt. Wil je wat meer leren over de laatste nieuwe tuintrends of zelf een oase van rust voor je inrichten? Dan ben je op je plaats in de cursus ‘Tuinontwerp’. Op een zeer aangename en ontspannende manier leer je hoe je een tuin kunt omtoveren tot een spiritueel pareltje of een paradijs om de woning.

Snoeien

20

Je tuin is mooi aangelegd , onkruid wieden lukt nog wel en het gras afrijden ook . Maar dat snoeien !! Vele mensen kennen dit probleem en zien na enkele jaren hun mooie tuin in een wildernis veranderen of hebben geen bloemen meer op een bepaalde struik of boom. Hydrangea (hortensia), rozen, lentebloeiers, zomer- of winterbloeiers, allen komen ze in diverse soorten aanbod en dit gespreid over een heel jaar. Snoeien moet je immers het hele jaar door doen en niet enkel voor 1 november. Elk jaar zetten we de schaar in meer en meer soorten. Dit schooljaar gingen we voor het eerst een wijngaard snoeien (in de sneeuw dan nog wel) en trokken we ook naar een kwekerij waar we braambessen en Amerikaanse blauwbes gingen snoeien. De theorielessen gaan door in Zolder, de praktijklessen steeds op verplaatsing en dit naar plaatsen waar we de basistechnieken kunnen aanleren en steeds voldoende planten van elke soort aanwezig zijn (in totaal al meer dan 3 hectare).

CVO Heusden-Zolder I Molenstraat 12 I 3550 Heusden-Zolder


Praktische informatie Tuinbouw Groente- en kruidenteelt

ZaVm

van 08.30 tot 12.30 u.

verspreid over het jaar

18 lessen Start:11-Sep

€ 80

Snoeien

ZaVm

van 08.30 tot 12.30 u.

verspreid over het jaar

18 lessen Start: 04-Sep

€ 80

Verzorging van rozen

ZaVm

van 08.30 tot 12.30 u.

verspreid over het jaar

9 lessen Start: 04-Sep

€ 50

Verhardingen

ZaVm

van 08.00 tot 14.00 u.

om de 2 weken

11 lessen Start: 11-Sep

€ 60

Tuinaanleg 1ste jaar

ZaVm

van 08.00 tot14.00 u.

om de 2 weken

18 lessen Start: 11-Sep

€ 120

Tuinaanleg 2de jaar

ZaVm

van 08.00 tot14.00 u.

om de 2 weken

18 lessen Start: 4-Sep

€ 120

Tuinontwerp 1ste jaar

WoAv

van18.00 tot 22.00 u.

elke week

38 lessen Start: 08-Sep

€ 280

Tuinontwerp 2de jaar

DiAv

van18.00 tot 22.00 u.

elke week

38 lessen Start: 07-Sep

€ 220

Het maximale inschrijvingsgeld per schooljaar bedraagt 400 euro. Hierdoor kunt u, indien u recht heeft op opleidingscheques, voor 225 euro netto ALLE cursussen uit het aanbod volgen. Tijdens de cursussen groente-, kruiden- en bloementeelt mag u het meeste van de gekweekte plantjes mee naar huis nemen.

Senioren Als je iets goed wil leren, moet je je tijd nemen om het te leren. Ieder van ons heeft zo’n 10 tot 20 herhalingen van een handeling nodig, om de nieuwigheid in het onderbewuste te parkeren. Er is ook een soort sluisbeweging tussen het kortetermijngeheugen en het permanente geheugen. Het eerste raakt snel vol, en dan moet je de tijd nemen om de informatie rustig te laten zakken en te oefenen. Als je daar een goed ritme in vindt, kun je alles leren, en wordt leren een fijne bezigheid en een leuke hobby. Zumba voor het brein, walsen voor het geheugen, turnen voor de grijze celletjes. En liefst van al, leer je in groep, net zoals je samen naar de vrijdagmarkt in Bree gaat, zoals je samen de gordel fietst en naar de kerstmarkt gaat in Monschau.

De cursussen voor senioren in CVOHZ nemen ruim de tijd om je te laten kennismaken met internet, mailen, fotografie, fotobewerking, exotische gerechten, kleding en mode. Waarom zou je je tijd verdoen met een tukkie op de zetel, als je ‘s namiddags het rijk voor je alleen hebt in ons centrum? Dat wil zeggen, samen met wellicht nieuwe kennissen en vrienden die ook niet hoeven gaan te hooien. De knappe baardeloze jongelingen en huppelende deernes voor in de klas noem je gewoon ‘leraar’, niet menke of wichtje.

Praktische informatie cursussen voor senioren Prijs volledig inschrijvingsgeld Prijs verminderd inschrijvingsgeld

€ 60 € 19

€ 50 (60+)

LESSENROOSTER ABC van de computer

MaNm

Internet 1 DiNm

Windows DiNm

Internet 2

Word 1 DoNm

Photoshop 4 DoNm

Word 2+3

Photoshop 5 DiNm

MaNm

MaNm

Powerpoint DoNm

Fotografie Amateur 1+2 MaNm

Publisher 1+3 DiNm

Fotografie PROF DiNm

Multimedia 1+2 DoNm

Themafotografie: Mens DoNm

Multimedia 3

MaNm

De gemeente Heusden-Zolder voorziet een korting van 10 euro onder de vorm van een aanmoedigingspremie (60+). De lessen gaan door in Zolder van 12.50 tot 16.10 u. Ze starten in de week van 6 september en eindigen half januari.

21

www.cvohz.be - Tel 011 53 87 33


Residentieel elektriciteit deel 1

We starten met het leren werken en hanteren van de gereedschappen, zoals de zijdekniptang, universele tang, lange bektang, de verschillende soorten van schroevendraaiers, enz… Vervolgens leer je hoe een aftakdoos op diverse manieren wordt aangesloten. Het gebruik van lasdoppen, steekverbindingen en lusterklemmen wordt nader toegelicht. Daarna volgt de studie van de verschillende soorten lichtschakelingen, zoals een enkelpolige, dubbelpolige schakeling , wisselschakeling, enz… Het opbouwen van de schakelingen gebeurt op verscheidene manieren, zoals werken met open bochten, gesloten bochten, werken met kabels zonder pvc buizen en met voorbedrade soepele buis. Zowel opbouw- als inbouwschakelingen passeren de revue. Daarna combineer je de verschillende schakelingen met elkaar. Je integreert stopcontacten in een schakeling tot een gemengde schakeling.Na de lichtschakelingen gaan we de personenbeveiliging en lijnbeveiliging nader bekijken en bespreken. Dit zijn zowel de automatische zekeringen als de gewone zekeringen en de verliesstroomschakelaars. Hierna leren we hoe we een zekeringkast berekenen en hoe we die moeten aansluiten. De aardingsinstallatie mag hier zeker niet ontbreken.Je raakt vertrouwd met een stroomkringschema, bedradingsschema, situatieschema, enz… We leren hoe we een situatieschema moeten tekenen en daar een eendraadschema van kunnen maken. Dit is ook een onderdeel voor het opmaken van het keu-

PLC Programmeerbare logische controllers (P.L.C.) zijn al lang niet meer weg te denken uit de bedrijfswereld. Ze zorgen ervoor dat machines en zelfs gehele fabrieken geautomatiseerd worden om zo de productie te verbeteren en te automatiseren. Installaties die vroeger bestuurd werden door klassieke schakelaars en relais waren minder flexibel doordat het veranderen van de bedrading en instellingen tijdrovend waren. Door het toepassen van plc’s worden installaties flexibeler; wijzigingen in de sturing worden verwezenlijkt door het veranderen van het plc-programma.

ringdossier. We leren werken met een multimeter om zowel stroom, spanning en weerstand te meten. Tot slot bekijken we hoe het in de realiteit is. We bezoeken een bouw en kijken hoe een huisinstallatie er nu in feite uitziet.

Residentieel elektriciteit deel 2

Na een paar herhalingsoefeningen verdiepen we ons in comfortschakelingen. Dat zijn lichtschakelingen die toelaten verlichting in een huis op een gemakkelijke of energievriendelijke manier te bedienen. Teleruptor, uitschakelvertraging, dimmers, lichtsensor, bewegingsdetector, enz… zullen niet vreemd meer in de oren klinken. We bouwen verschillende combinaties op, afhankelijk van de situatie. Daarna gaan we ook eens kijken hoe je een parlofoon aansluit, welke aanmeldingsmogelijkheden er nog zoal zijn. Welke kabel moeten we gebruiken?… Hoe werkt fluorescentieverlichting? Hoe sluit je een halogeenlamp aan? Welke verschillende verlichtingsmogelijkheden zijn er nog? We moeten bij elke schakeling schema’s gebruiken. Die zullen we dan ook verder bekijken en leren optekenen. We schroeven huishoudtoestellen uiteen. Waar zit er een zekering en hoe ziet een voeding eruit? Kan ik ook hier metingen met een multimeter uitvoeren? Ook nu gaan we naar een bouw en steken zelf de handen uit de mouwen. We bestuderen een bouwplan, tekenen de noden op om een zo compleet mogelijke installatie te verkrijgen.

Praktische informatie PLC

Prijs volledig inschrijvingsgeld

€ 160

Prijs verminderd inschrijvingsgeld

€ 40

MaAv - 34 lessen - 18.00 tot 22.10 u. ELEKTRICITEIT 1 Prijs volledig inschrijvingsgeld

€ 185

Prijs verminderd inschrijvingsgeld

€ 65

Deze cursus is dan ook bedoeld voor de technici en programmeurs die geautomatiseerde installaties onderhouden en kleine aanpassingen doen. In deze opleiding zullen we u stap voor stap de geheimen ontrafelen van de Siemens S7-300 plc door gebruik te maken van een juiste verhouding van theorie en het maken en aanpassen van kleine automatisatieprojecten.

DiAv - 34 lessen - 18.30 tot 22.10 u.

Onze grootste troeven: iedere cursist heeft zijn eigen pc en plc een ‘individuele’ aanpak dankzij kleine klasgroepen. een ruim urenpakket voor een scherpe prijs

De lessen gaan door in Zolder van 18.00 tot 22.10 u.

ELEKTRICITEIT 2 Prijs volledig inschrijvingsgeld

€ 80

Prijs verminderd inschrijvingsgeld

€ 20

DoAv - 17 lessen - 18.30 tot 22.10 u.

Bij de lessen elektriciteit worden enkele praktijkdagen of bezoekdagen in het weekend voorzien.

22

CVO Heusden-Zolder I Molenstraat 12 I 3550 Heusden-Zolder


Boekhouden Wat motiveert cursisten om een jaar lang 1 avond per week de les boekhouden te volgen aan het CVO Zolder? Nurittin Een eigen zaak opstarten en inzicht krijgen in het minimum algemeen rekeningenstelsel is mijn motivatie. Marina Ik vind het fijn om met cijfers bezig te zijn en vermits ik niet ga werken, kom ik naar hier om mij te verdiepen in de wereld van de cijfers. Ik vind het ook leuk als er een oefening mooi uitkomt, wat bij boekhouden heel belangrijk is en indien het niet klopt, is het interessant om de fout op te zoeken en zoals een detective uit te pluizen waar het misgegaan is. En ik vind dat niemand te oud is om te leren of om iets bij te schaven. Ik weet niet of ik het ooit zal kunnen gebruiken, maar ik kom graag naar hier. Heidi Mijn motivatie was vooral kennis te vergaren over het boekhouden, waarom? Misschien een nieuwe baan of wie weet een eigen zaak. De cursus was leuk om te doen, leuke vriendinnen gemaakt, en het educatief verlof is ook mooi meegenomen. Ano Niem Hmm, mijn motivatie om de cursus boekhouden te volgen was eerder spontaan. Naarmate de lessen vorderden, verhoogde mijn interesse. Het is altijd positief om het gebeuren van het bedrijfsleven beter te leren kennen. Soms heb ik de indruk dat het te veel wordt, dat is eerlijk gezegd te wijten aan weinig studie van mezelf. Soms heb ik moeilijkheden met een hoofdstuk, waardoor mijn motivatie vermindert, maar ik heb nooit willen stoppen met de cursus.

S. Mijn motivatie is vooral het feit dat ik graag met cijfers bezig ben en ik was ook toe aan iets nieuws. Ik vond de cursus in het geheel boeiend, maar toch vooral het gedeelte met de personeelskosten (denk dat ik later ook meer iets in deze richting ga volgen). De kredieturen zijn natuurlijk ook mooi meegenomen. Ineke Mijn motivatie voor de cursus boekhouden was om alles eens te herhalen. Ik heb namelijk al boekhouden gevolgd in het secundaire onderwijs. Nu ben ik weer up-to-date! Mijn bedoeling is eigenlijk in die richting werk te vinden. Tijdens de cursus zijn er mij veel dingen terug bovengekomen die ik me nog herinnerde, maar ook weer boekingen die ik niet meer kende, dus voor mij was het leerrijk. De oefeningen vond ik natuurlijk het fijnst, zo kom je ook elke situatie tegen en leer je alles kennen.

Praktische informatie Boekhouden Prijs volledig inschrijvingsgeld Prijs verminderd inschrijvingsgeld

€ 60 (*) € 19 (*)

LESSENROOSTER Boekhouden – deel 1 DiAv Boekhouden – deel 3 DoAv (*) Handboek niet inbegrepen: prijs handboek boekhouden1-2: 22 euro prijs handboek boekhouden3: 28 euro De lessen gaan door in Zolder elke week van 18.50 tot 22.10 u. In totaal zijn er 16 lessen.

Softwarelicenties Wij proberen om in ons centrum uitsluitend met legale software te werken. Ook proberen we onze cursisten te overtuigen om illegale software te vermijden. Daarom hebben we een aantal overeenkomsten met softwareleveranciers afgesloten om op een goedkope manier de nodige software te verkrijgen. Denk er wel aan dat deze software enkel mag gebruikt worden voor educatieve doeleinden!

23

www.cvohz.be - Tel 011 53 87 33


Inschrijvingsgeld Om deel te nemen aan de lessen dient u inschrijvingsgeld te betalen. We vermelden hier de voorwaarden en de mogelijke kortingen. Korting met opleidingscheques Met een opleidingscheque betaalt u slechts de helft van het gestelde inschrijvingsgeld. Ook de verbruiksmaterialen, handboeken en optionele aankopen, nodig voor de opleiding, kunnen op deze manier betaald worden. U kunt de cheques aanvragen via de site www.opleidingscheques.be of op het telefoonnummer 0800/30.700. Denk er wel aan dat u bij het inschrijven onmiddellijk het volledige bedrag dient te betalen. U krijgt nadien het geld terug bij het voorleggen van de cheques. SECRETARIAAT ZOLDER Molenstraat 12 Tel. 011 53 87 33 Fax. 011 53 85 57 info@cvohz.be www.cvohz.be maandag t.e.m. donderdag 09.00 tot 12.00 u. 13.00 tot 15.00 u. 18.00 tot 21.00 u. vrijdag en zaterdag van 09.00 tot 12.00 u.

Verminderd inschrijvingsgeld De volgende personen komen hiervoor in aanmerking: • een inkomen verwerven via een werkloosheidsuitkering (attest VDAB-type1) • in het bezit zijn van één van de volgende attesten of ten laste zijn van een persoon die in het bezit is van een van de volgende attesten: a) een attest, uitgereikt door de bevoegde overheid, waaruit een arbeidsongeschiktheid van ten minste 66% blijkt b) een attest waaruit het recht blijkt op een integratietegemoetkoming aan gehandicapten c) een attest waaruit de inschrijving bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap blijkt • gedurende twee openvolgende schooljaren les gevolgd hebben bij basiseducatie (gedurende ten minste 120 lestijden) Deze maatregelen gelden niet meer als u 65 bent geworden. Geen inschrijvingsgeld • een attest waaruit blijkt dat de cursist een inkomen verwerft via maatschappelijke dienstverlening of een leefloon ontvangt (OCMW) • gedetineerden • niet-werkende verplicht ingeschreven werkzoekenden, die op het moment van inschrijven nog geen recht verworven hebben op een wachtuitkering Hoe betalen? U kunt een jaaropleiding als volgt betalen: • in 1 keer • in 2 keer

SECRETARIAAT HEUSDEN Brugstraat 14 Tel: 011 42.32.19 Fax. 011 53 85 57 info@cvohz.be www.cvohz.be maandag t.e.m. donderdag van 18.30 tot 21.00 u.

P

U dient steeds het volledige bedrag te voldoen, zelfs indien u voortijdig zou stoppen! Indien u in 1 keer betaalt, vereffent u het bedrag op het moment van inschrijving. Indien u opteert voor een tweede betaling dient die te gebeuren in januari. Indien u betaalt met opleidingscheques dient u in 1 keer te betalen. Mogelijke kortingen Indien u de leeftijd van 60 jaar heeft bereikt bij de start van de cursus, krijgt u van het gemeentebestuur Heusden-Zolder een kortingsbon van 10 euro aangeboden voor een korte opleiding en van 20 euro voor een opleiding van 1 jaar. Per persoon kan hoogstens 40 euro korting per schooljaar worden gegeven! Deze korting is NIET cumuleerbaar met andere. Indien u tussen de 16 en 18 jaar bent, krijgt u ook een korting van 10 of 20 euro zoals bij de senioren. Wanneer u met minstens 3 personen, wonend op hetzelfde adres, les volgt, krijgt u 15 euro korting per gezinslid. Voor elk extra gezinslid krijgt u 15 euro extra korting. Dit is de maximale korting per schooljaar. Hij is cumuleerbaar met opleidingscheques of verminderd inschrijvingsgeld, maar niet met de kortingen voor senioren of minderjarigen.

Tijdschrift CVOHZ mei 2010  

Alle nieuws voor het volgende schooljaar verpakt in een net layoutje

Advertisement