Page 1

Jaargang 5 nr. 1

Cursusaanbod 2011-2012


Inleiding Talenknobbels Nieuwe leerkrachten Digitale fotografie Afstandsleren Lessenroosters Nieuwe cursussen Dubbel boekhouden Bloemschikken Koken Mode Indesign-Illustrator Photoshop voor webdesigners Apple iWork Werkzoekenden Tuinbouw Office Bouwproject

urdag e d n e p o 011 2 . g u a 30 21u t o t u 6 van 1

2 3 7 8 10 11 14 15 15 16 17 18 18 19 20 21 22 23

Beste cursist, Na 4 jaargangen en 8 magazines werd het tijd voor een nieuwe look. Met trots stel ik het nieuwe tijdschrift voor, het resultaat van een designopdracht binnen de groep DTP-operator. Het was een moeilijke keuze tussen de verschillende professioneel ogende ontwerpen, maar uiteindelijk kozen we voor het werk van Frank Mooren. In de opleiding webdesigner voor werkzoekenden hebben we Webex geïntroduceerd. Dat is software waarmee de leerkracht les vanop afstand geeft. Cursisten volgen nu de lessen om de andere dag van thuis uit, waardoor ze veel minder verplaatsingen naar het centrum moeten maken. Op 27 mei organiseren we een studiedag om deze nieuwe techniek te delen met de andere cvo’s in Vlaanderen. Voor het najaar staan zoals elk jaar een aantal nieuwigheden op het programma. Binnen de afdeling koken en bakken wordt een specialisatie ‘Typisch Belgisch’ en een tweede jaar bakken geïntroduceerd. Een nieuwe werkzoekendenopleiding ‘Elektricien’ start in het najaar. Binnen de afdeling informatica voorzien we updatemodules voor de nieuwe software van Adobe CS5 en Microsoft Office 2010. Maar de grootste vernieuwing is de ingebruikname van de opleidingsinfrastructuur in de Ganzenstraat in Zolder. Zowel de opleidingen tuinbouw als de nieuwe opleidingen ‘doe-het-zelf’ worden hier gehuisvest. De opleiding tuinbouw wordt uitgebreid met een module sier- of bloementeelt. In het doehet-zelfsegment bieden we de cursussen metselen, tegelzetten, isoleren en elektriciteit leggen aan. Ondertussen blijven we natuurlijk vol ongeduld vooruit kijken naar onze nieuwbouw op het mijnterrein. Voorlopig blijft de richtdatum voor de verhuizing staan op september 2013. De definitieve plannen zijn ondertussen afgewerkt. U kunt kennismaken met de visie achter het ontwerp in het artikel in dit magazine. Veel leesgenot! Danny Splets directeur


Talenknobbels Op een wedstrijd om de grootste talenknobbel van Europa te vinden ontmoette ik Derick Herning. Omdat hij éénendertig (31) talen sprak, won hij de wedstrijd met glans. Derick woonde in Lerwick op de Shetland eilanden. Het Schotse Gaelic was zijn moedertaal, op school leerde hij Engels. Derick studeerde taalkunde aan de universiteit waar hij Duits als major had. Hij interesseerde zich ook voor de talen uit de naburige landen. Hij leerde Faeröers, de taal van de gelijknamige eilandengroep, IJslands, Noors, Zweeds, Deens, Iers Gaelic, Welsh, Nederlands en vele andere talen. Het Nederlands van Derick was uitstekend. Bij het eten vroeg ik hem of hij wist wat ‘nagerecht’ was. Hij antwoordde als een computer die een zoekopdracht beantwoordt. Prompt zei hij: ‘Nagerecht: dessert, toetje’.

Geheime Dienst en de Bijbel Derick sprak natuurlijk Frans, Italiaans, Spaans, Portugees etc. en ook Russisch. Omwille van de kennis van die taal werkte hij een tijdje voor de Britse inlichtingendienst. Hij onderschepte Russische top secret informatie via satellieten. Hoe was Derick zo bedreven geworden in zoveel verschillende talen? Ik wist dat hij een linguïst was, dat hij een fenomenaal geheugen had, zeer intelligent was, maar dat was ook zo bij de andere deelnemers aan de wedstrijd. Derick vertelde me dat hij zeer geïnteresseerd en gemotiveerd was om te praten met mensen van verschillende taalkundige afkomst. Lerwick, waar hij nog steeds woont, is een havenstadje. Er meren boten en schepen aan

uit de vier windstreken. In dit geïsoleerde plekje komt daardoor toch de hele wereld binnen. Derick praatte met Jan, Jean, John, Juan en alleman. Hij pikte spontaan hun talen op door communicatie en ondersteunde zijn verworven kennis met studie en lectuur. Zo maakte hij er een punt van de bijbel te lezen in iedere taal die hij informeel had leren spreken.

Amper uit de pamper en al tweetalig? Communicatie was het sleutelwoord bij alle finalisten van die roemruchte wedstrijd. Luisteren naar anderstalige sprekers, hen

imiteren en dan die verworven kennis transfereren door iets toe te voegen. Datzelfde proces zie je bij jonge kinderen die twee- of meertalig worden opgevoed. Er zijn tegenwoordig heel wat ouders die een verschillende moedertaal hebben en beide talen met hun kinderen spreken. Andere ouders wonen in een land waar hun kinderen moeten leren en studeren in een andere taal dan de huistaal. Bij de meeste van die kinderen verloopt dat proces van taalverwerving spontaan door communicatie. Kinderen pikken woorden, wendingen, uitdrukkingen op en groeien gestaag in hun taalkundige ontwikkeling. Op school wordt die verworvenheid gesystematiseerd. Natuurlijk verloopt dat proces niet overal zonder hindernissen. Er kunnen problemen zijn als de ouders blijven vasthangen in hun eigen cultuur en de nieuwe taal niet zelf spreken. Essentieel is natuurlijk feedback, correctie op fouten en stimulus om beter te presteren. Ook is er gevaar van interferentie, de ene taal kan de andere beïnvloeden. Zo zijn er ‘tweetalige’ kinderen die initieel denken dat ‘stoel’ een meubel is met metalen poten en een houten rugleuning, zoals op school, en een ‘chair’ houten poten heeft en een rugleuning van leer, zoals thuis. Er zijn kinderen die een ‘ijsje’ maar niks vinden in vergelijking met een ‘gelato’ of ‘pannenkoeken’ veel beter vinden dan ‘crêpes’. Maar mits begeleiding van ouders en omgeving kan een tweetalige opvoeding een pluspunt zijn.

Een volwassen benadering Volwassenen die een taal leren hebben een aantal kenmerken gemeen met de twee bovenvermelde uitersten. In het volwassenenonderwijs leren cursisten communiceren. Ze leren spreken, luisteren, schrijven en lezen. De wetgever, in dit geval de Vlaamse regering, heeft decretaal vastgelegd dat in het volwassenenonderwijs vaardigheden worden aangeleerd. Die moeten dus door de lesgevers ontwikkeld worden. Volwassenen hoeven het taalsysteem niet uit te leggen, ze hoeven geen regels op te dreunen en ze hoeven de literatuurgeschiedenis van de taal niet te kennen. Wel moeten ze een aantal taalhandelingen kunnen stellen. Die zijn in het decreet per leerjaar vastgelegd. Cursisten moeten zich dus kunnen voorstellen, ze moeten informatie kunnen vragen en geven, ze moeten kunnen vertellen wat er gebeurd is, wat er zal gebeuren, ze moeten een klacht kunnen formuleren, ze moeten zich kunnen excuseren etc. Ze moeten voorstellen kunnen accepteren, weigeren, tegenvoorstellen doen etc. In de hogere jaren moeten ze een opinie kunnen uitdrukken, daar argumenten voor aanvoeren. Ze moeten waardeoordelen kunnen uitspreken en culturele informatie uitwisselen. Dat kunnen ze alleen maar doen als ze een model aangeboden krijgen waarin al die handelingen concreet uitgedrukt worden. Dat model leren ze imiteren, internaliseren en modifiëren. In deze eeuw zijn er gelukkig uitstekende technologische hulpmiddelen voor de presentatie van dat model. Er zijn CD-spelers, digitale recorders, computers met beamers etc. Bij het leren is feedback met foutenanalyse en correctie van groot belang. De cursist moet weten welke vorderingen hij maakt en hoe hij zijn prestatie kan optimaliseren. Omdat taalverwerving een continu proces is, is ook de evaluatie permanent. Daarom verdwijnen klassieke examens uit het volwassenenonderwijs.

3


Cursisten en lesgevers werken voortdurend aan de verwerving van uitspraak, woordenschat, vormen, structuren. Taal kun je niet leren door één avondje wat woorden en regels van buiten te leren om die de dag nadien te vergeten. Het onderwijs van vreemde talen evolueert permanent. Het lijkt niet eens meer op het onderwijs dat sommige cursisten in hun jeugd moesten ondergaan. Ook auto’s, kleding, elektrische apparaten en zelfs de salarissen van tegenwoordig zijn totaal anders dan die van dertig jaar geleden. Gelukkig maar.

Alle wegen leiden naar Rome Toch blijft een taal leren een moeilijk proces. Anders dan een handvaardigheid is taalverwerving een geïnternaliseerde vaardigheid die zich in de hersenen afspeelt. Taal heeft een fundamentele invloed op het denken. Niet ten onrechte zegt men dat men zoveel keren mens is als men talen spreekt. Wie problemen ondervindt adviseer ik een bezoekje te brengen aan het graf van kardinaal Mezzofanti in Rome. Het is een lesje in nederigheid en geeft toch hoop. Volgens talloze getuigenissen sprak deze legendarische polyglot meer dan vijftig (50) talen. Vlamingen die bij hem op bezoek gingen stelden tot hun verbazing vast dat hij hen zelfs kon zeggen of ze van Brugge, Antwerpen of Brabant kwamen. Steek dus een kaarsje aan bij zijn tombe in de kerk Sant’Onofrio al Gianicolo en wellicht spreek je dan nog beter. E.H.

Amélie Notomb : ‘Cosmétique de l’ennemi’ (2001) “Sans le vouloir, j’avais commis le crime parfait : personne ne m’avait vu venir, à part la victime. La preuve, c’est que je suis toujours en liberté. C’est dans le hall d’un aéroport que tout a commencé. Il savait que ce serait lui. La victime parfaite. Le coupable désigné d’avance. Il lui a suffi de parler. Et d’attendre que le piège se referme. C’est dans le hall d’un aéroport que tout s’est terminé. De toute façon, le hasard n’existe pas.” Amélie Nothomb is een Franstalige Belgische schrijfster. Ze is in 1967 geboren in Kobe (Japan) en was de dochter van een ambassadeur. Ze heeft ondermeer in Japan, China en de V.S. gewoond. Haar eerste roman schreef ze in 1992 (Hygiène de l’assassin) . Intussen heeft ze al een 25-tal boeken op haar naam staan. De constant veranderende omgevingen uit haar kinderjaren drukken hun stempel op Nothomb en haar oeuvre. De verhalen van Nothomb zijn vaak kort en fantasievol en lijken op sprookjes, maar dan met een duistere en ironische ondertoon. Haar stijl, woordkeuze, onderwerpkeuze en voortdurende zelfspot zijn haar handelsmerken. Het verhaal van ‘Cosmétique de l’ennemi’ speelt zich af in de luchthaven. De zenuwen van zakenman Jérôme Angust waren al tot het uiterste gespannen toen hij in de vertrekhal van de luchthaven geconfronteerd werd met een aanzienlijke vertraging van zijn vliegtuig. Tot overmaat van ramp klampt een buitengewoon opdringerige medereiziger zich aan hem vast. Geen enkel argument van Jérôme, geen enkele woedeaanval of bedreiging kunnen de ongewenste indringer ervan afbrengen zijn levensverhaal tot in het kleinste detail uit de doeken te doen aan onze vermoeide protagonist. Het is van begin tot einde een ononderbroken dialoog tussen de 2 hoofdpersonages die je geen moment zal vervelen en je soms zal doen lachen en huiveren. Het is een moderne parabel over waarheid en leugen, hypocrisie en geweten. Het boek is ook verkrijgbaar in een Nederlandse vertaling van Marijke Arijs. Hilde Croimans

Françoise Mallet-Joris « La maison de papier » (1970) « Le foyer de cette famille d’artistes est une vraie «maison de papier» ; chacun peut entrer à sa guise. Le mari est peintre, sa femme est écrivain. Ils ont deux garçons et deux filles. On rencontre chez eux des amis, des voisins, des inconnus, des «employées de maison»... Ce sont les enfants qui tiennent cependant la première place, et le permanent dialogue qu’ils entretiennent avec leur mère est pour elle un moyen de préciser ses idées sur tous les problèmes de la vie. «Faire une famille, dit-elle, c’est faire une œuvre.» Celle-ci variée, surprenante et toujours concrète, apparaît comme un univers en réduction, où chacun se retrouve en pays connu, dans une atmosphère de chaleur vraie, de tendresse et d’humour. C’est que Françoise Mallet-Joris a le don de préserver le frémissement de ses émotions aussi bien que l’ironie du regard critique qu’elle pose sur ses proches et ses semblables, avec un talent d’une rare fidélité au naturel de la vie. » Françoise Lilar werd in 1930 in Antwerpen geboren als dochter van de politicus Albert Lilar en schrijfster Suzanne Lilar. Ze verbleef twee jaar in de Verenigde Staten voordat ze aan de Sorbonne in Parijs ging studeren. Ze begint haar literaire loopbaan op jonge leeftijd met de publicatie van “Le rempart des béguines” in 1951. Hierin behandelt ze de thema’s van de werkende

4


klasse en de menselijke relaties. We zien deze onderwerpen geregeld terugkeren in haar boeken, naast het racisme en het feminisme. Ze schreef ook non-fictie zoals de biografie van Marie Mancini, de eerste liefde van Lodewijk XIV en essays over haar levensfilosofie (ze bekeerde zich tot het katholicisme). Ze schrijft vanaf het begin van haar carrière onder het pseudoniem Françoise Mallet-Joris. De schrijfster wil eveneens momenten uit haar leven vastleggen. In “La maison de papier” beschrijft ze haar gezin met haar man en haar vier kinderen Daniel, Alberte, Vincent en Pauline. Er is ook Dolores, de huishoudster en de vele bezoekers die steeds welkom zijn. Dit is een boek dat zeer vlot leest omwille van de humoristische schets van het dagdagelijkse leven van een familie en de fijnzinnige opmerkingen die tot nadenken stemmen.

opmerkingen, volkswijsheden en raadgevingen. De som van de minne moet altijd even zijn: twee borsten, twee gebakjes voor ieder meisje. Maar het leven is onvoorspelbaar en soms klopt de som niet! (Misschien toch eerder een “vrouwenboek”!) Het recept voor de gebakjes staat ook in het boek! Over Giuseppina Torregrossa Ze is geboren in 1956 in Palermo en woont deels op Sicilië en deels in Rome waar ze ruim 20 jaar als gynaecologe heeft gewerkt en zich actief heeft beziggehouden met de preventie en genezing van borstkanker. Voor haar theatermonoloog “Adele” kreeg ze in 2008 in Rome de “Vrouw en theater”prijs. Marleen Daniels

Dit boek verscheen ook in een Nederlandse vertaling bij uitgeverij Bruna. Haar werk werd meermaals bekroond met prestigieuze literaire prijzen. Vanaf 1993 zetelt ze in de Belgische Académie Royale de Langue et de Littérature françaises. Ze was eveneens lid van de Prix Fémina en de Académie Goncourt. Isabelle Monbailleu

Giuseppina Torregrossa: Het verhaal van de Minne Het boek vertelt het verhaal van Agatina, genoemd naar haar grootmoeder Agata. Zij leert haar kleindochter hoe ze de gebakjes “minne” (in de vorm van vrouwenborsten) moet bereiden ter ere van de heilige Agata, die op 5 februari haar naamdag viert. Tijdens het bereiden van de gebakjes vertelt oma Agata de familiegeschiedenis aan haar kleindochter, samen met betekenisvolle

t e h n a v e d r Meerwaa Z H o v C n i s j i talenonderw

volgen. ig ook overdag je n n taal volled ku en e cursuss n, zodat je ee aa s u ea iv n t De meest ogelijke bijna alle m t Wij bieden ngeboden. efeningen aa 1 school. o in a tr n re ex le je t n ku platform krijg ijv.). et en het leer r en t Via intern (kopiegeld b e apparatuu orgen kosten rb ve audio -visuel n e ee ig g d o n e d t Er zijn et erust m len zijn uitg t Alle lesloka ng-ervaren). an-vrouw, jo emen. (m st n sy te ie h ct io ac je kr ro p van leer eld voor sen n goede mix schrijvingsg ee in et en h b p eb o h ijk t We ingen mogel ondere kort . ar ja t Er zijn bijz 18 16 en eren tussen ren en jong

5


Italiaans

Spaans

BUON COMPLEANNO ITALIA!!!!

Vertellen is een heel oud ambacht. Het was de enige wijze waarop generaties lang en vóór de komst van het schrift verhalen werden doorverteld. Het jaarlijkse Vertelfestival in Alden Biesen houdt deze orale traditie levend door professionele vertellers uit te nodigen, die elk in hun eigen moedertaal (Frans, Engels, Italiaans, Duits en Spaans) enkele avonden komen vertellen. En geloof mij, de toehoorders hangen nog steeds aan de lippen van een briljant verteller, ook (of vooral ?) in deze internet-era :-). Hah !

OP 17 MAART 2011 VIERDE ITALIE HAAR 150ste VERJAARDAG!!! “Mi sa dire dove si trova Piazza Garibaldi”? “C’incontriamo davanti alla statua di Garibaldi”? “Prendiamo qualcosa al bar Garibaldi!” Maar wie is toch die “Garibaldi”, waar zelfs in het kleinste dorpje wel een straat, plein of bar naar is vernoemd? Op 5 mei 1860 vertrok Giuseppe Garibaldi vanuit Genua met zijn legertje van 1000 roodhemden, ‘le Camicie Rosse’, om te strijden voor de vrijheid en eenheid van Italië, dat tot dan verdeeld was in verschillende staten. Eerst veroverde hij Sicilië, stak over naar Calabrië en bracht Napels ten val. Op 17 maart 1861 werd in Turijn het eerste nationale parlement ingehuldigd en de eenheid van het koninkrijk Italië uitgeroepen. Vittorio Emanuele II van Savoia werd de eerste koning van Italië. De proclamatie van Italië was de grootste mijlpaal in het proces van Italiaanse eenmaking die op 17 maart j.l. in Italië uitgebreid gevierd werd. Een voorstel om van 17 maart een jaarlijkse feestdag te maken, werd uitgefloten door de Lega Nord (radicale regionale partij uit Noord-Italië).

6

De échte hispanofielen van het CVO togen in maart opnieuw massaal naar Alden Biesen. Het werd een waar taalbadje van een avond: een onderdompeling in de typische levende woordenschat, de sprekende intonaties, klanken en ritmes, eigen aan het taalspel van een geboren en getogen Spanjaard. Wij werden snel meegezogen in de verhalen van professioneel verteller Pep Bruno uit Spanje. Hij brengt verhalen voor kinderen, voor jong volwassenen of volwassenen. Die volgorde verzekert dat een toehoorder van elk niveau de vertellingen moeiteloos kan volgen. Je raakt snel gewend aan zijn olijke verteltrant, levendige mimiek en plastische gebaren. Wij misten geen enkele van de sappige pointes ¡ Seguro !

Zin om ook de weg te vragen naar ‘Piazza Garibaldi’ of om iets te drinken te bestellen in ‘Bar Garibaldi’? Schrijf je dan in voor de cursus Italiaans. Je leert er nog een heleboel andere dingen: praten over alledaagse zaken en gebeurtenissen, een kamer boeken, affiches en brochures lezen, een liedje verstaan… Tijdens en na de lessen wordt er ook aandacht besteed aan cultuur en keuken, land en volk…

El narrador Pep Bruno nos ha contado algunos cuentos tradicionales en prosa, como la historia infernal del medio-pollito o el juego de palabras con la Tía Anacleta. Con humor, sabiduría popular, picaresca y mucho emoción, sabía cómo captar la atención de sus oyentes durante más de dos horas consecutivas (y después, siguió contando con fluidez en el cobertizo acompañado de algunos vasos de cerveza ... )

Benvenuti a tutti!

¡ Guay !


Nieuwe talenleerkrachten Thomas Luyten, Spaans Hoe is de sollicitatie verlopen? Vond je ze zwaar? (1) Solliciteren, dat is altijd een beetje toveren. Motivatie op zichzelf is geen probleem, maar hoe zet ik dat toch op papier, meneer? Welnu, die sollicitatie verliep verrassend vlot. Als men je opbelt en vriendelijk verzoekt om ‘el equipo español’ te versterken, dan mag je niet al te lang aarzelen. Wat was je eerste indruk van de school? (2) Die was en is nog steeds heel positief. Er wordt knap ingespeeld op de technologische mogelijkheden van vandaag de dag. Ook op organisatorisch vlak neem ik mijn petje af. Je vindt er snel je weg en kan op eender welk uur van de dag bij eender wie terecht voor uitleg: een grote opluchting voor een beginnende leerkracht! Wat trekt je aan in deze job? Hoe valt het lesgeven aan volwassenen mee? Ben je daar op voorbereid in je opleiding, of maakt de leeftijd van cursisten niet uit? (3) Als jonge snaak deel mogen uitmaken van een groep doorwinterde, gemotiveerde cursisten die massa’s verhalen en anekdotes op je loslaten... wat wens je nog meer? Volwassen cursisten begeleiden en motiveren om vervolgens samen ondergedompeld te worden in de wondere wereld van de Spaanse - en bij uitbreiding Franse (en - toekomstgericht - Italiaanse) - taal en cultuur is met voorsprong de mooiste job ter wereld!

Thomas

Annelies Balette, Spaans (1) Ik vond de sollicitatie vooral spannend, omdat het voor mij de eerste keer was dat ik een dergelijk ingangsexamen aflegde. Gelukkig viel het achteraf allemaal heel goed mee. (2) Alles verliep zeer gestructureerd en iedereen van de ondersteunende afdelingen (secretariaat, ict,…) was superbehulpzaam. Het gaf me een gevoel van veiligheid, dat ik steeds op iemand kon terugvallen. (3) De variatie: niets is hetzelfde. Je wordt steeds verrast. Hoeveel je je ook voorbereidt en probeert te anticiperen op wat komen zal, tijdens de les zelf komen cursisten steeds met verrassende antwoorden en vragen uit de hoek, soms uit hoeken waar je zelf nooit had gezocht. Lesgeven aan volwassen is in één woord fantastisch. Iedereen is altijd heel gemotiveerd, wat na een hele dag werken zeker niet als vanzelfsprekend mag beschouwd worden! Je hebt dan als leerkracht echt het gevoel dat je samen, in team, iets probeert te bereiken.

Annelies

Anne-Dominique Verhoeven, Spaans (1) Voor mij was het de eerste keer dat ik op een dergelijke manier moest solliciteren. De hele procedure nam toch wat tijd in beslag. Wat was je eerste indruk van de school? (2) Prima. Het CVO leek mij een dynamische school. De inrichting van de klaslokalen is ook zeer verzorgd. (3) Deze functie trekt mij zo aan omdat ik contact heb met mensen van alle rangen en standen, van allerlei leeftijden en ieder met hun eigen verhaal. Er is ook veel afwisseling, geen dag is hetzelfde! Ik geef graag les zowel aan volwassenen als aan jongeren. Lesgeven is boeiend en ik heb het geluk dat ik een prachtige taal mag onderwijzen! Volwassenen komen omdat ze willen bijleren en zijn dus gemotiveerd.

Anne-Dominique

7


Digitale Fotografie Digitale fotografie, voor de ene een onoverkomelijke moeilijkheid, voor de andere een waar expressiemiddel om je zieleroerselen op een geschikte manier aan (foto)papier toe te vertrouwen. Het CVO van Heusden-Zolder biedt belangstellenden een volledige cursus fotografie aan, van de eerste schuchtere stapjes in dit spannende medium, tot de vervolmakingscursussen, die van de gedreven amateur een ware fotoprofessional maken. De gevorderde cursisten gaan regelmatig op stap, en wel naar exotische plaatsen als Barcelona en Rome. In VenetiĂŤ beleefden ze de haast surrealistische sfeer van het typische barokke carnavalsfeest, en probeerden die voor het genot van de kijkers vast te leggen. De finaliteitsstudenten van het CVO bezochten de Franse hoofdstad met de intentie er een winterse modeshoot te volbrengen. 6 modellen en een visagiste werden ingeschakeld en met bijna 40 fotografen zorgden zij voor vele voorbijgangers in de uitgangsbuurt van Parijs, op de stoep voor de gekende Moulin Rouge, voor een onvergetelijk moment.

Danielle Bloemen

Evi Liefsoens

8


Danielle Bloemen

Kathy Huis

Jeroen Daemen

Ann Van Wauwe

9


Afstandsleren De digitale school

Het CVO Heusden-Zolder heeft sinds enkele jaren de stap gezet om de mogelijkheden van de informatie- en communicatietechnologie te integreren in het onderwijssysteem. Zo biedt het leerplatform Moodle online ondersteuning aan het behalen van bepaalde competenties. Voor een aantal opleidingen worden de cursusinhouden online geplaatst. De leraars maken gebruik van de didactische mogelijkheden van het platform: interactief leren via chat en forums, online oefeningen en tests, instructievideo… Dankzij dit leerplatform worden bepaalde opleidingen aangeboden in gecombineerd onderwijs. Dat wil zeggen dat cursisten een gedeelte van de cursus via contactonderwijs volgen in het centrum en een ander gedeelte thuis, op afstand. Webex is een nieuw hulpmiddel dat in staat is cursisten online een les te laten volgen. Ze zitten als het ware in een virtueel klaslokaal. Door het gebruik van videoconferentie, chat en het delen van beeldschermen worden cursisten actief betrokken bij het lesgebeuren. Dit hulpmiddel wordt momenteel enkel in de werkzoekendenopleiding webdesign gebruikt (50%). Zoals blijkt uit onze kwaliteitsmetingen verloopt dat tot grote tevredenheid van onze cursisten. “We bevinden ons in het tijdperk waarin het niet meer dan normaal is dat alles digitaal verloopt. Net zoals we nu verwachten dat er altijd een lichtschakelaar is, zullen we straks eisen dat we overal internettoegang vinden, dat we constant in staat zijn alle mogelijke informatie op te zoeken. We willen ogenblikkelijke bevrediging van onze informatiehonger (Hinssen P, www.neonormal.com).” Het CVO tracht deze ‘honger’ te stillen door ook in de toekomst te blijven investeren in manieren om competenties te ontwikkelen via digitale en mobiele wegen.

Studiedag 27 mei 2011 Op vrijdag 27 mei 2011 organiseert het CVO Heusden-Zolder een studiedag voor de onderwijswereld over het concept van e-leren zoals dit in het centrum wordt toegepast in de opleiding Webdesign. De nadruk ligt op het gebruik van het leerplatform en de remote live teaching tool Webex. Interesse? info@eschool.be

10

DIGI WOORDZOEKER Bent u klaar voor het nieuwe normaal? Zoek in het letterblok de volgende 10 kernwoorden. AFSTANDSLEREN CHAT DIGIBORD DIGITAAL INSTRUCTIEVIDEO

LEERPLATFORM MOODLE ONLINE WEBCAM WIKIPEDIA

De woorden kunnen zowel verticaal, horizontaal als diagonaal gezocht worden. De leesrichting kan zowel links als rechts starten. Veel succes!

W L

W

T

O

X

A

X

O

X

D

O

N

M

J

I

F

E

L

A

A

T

I

G

I

D

E

S

A

I

K

Q

F

E

W

U

S

M

G

L

R

D

A

C

M

I

G

F

T

R

H

Z

I

C

E

I

I

B

B

H

P

J

C

Q

K

P

B

X

L

F

E

V

G

E

B

E W

B

L

J

O

L

S

M

E

S

E

C

W

T

D K

A

D

R

X

D

A

N

P

W

I

P

X

V

I

T

K

D

D

N

Z

I

T

Y

M

T

N

N

P

A Q

Q

N

A

O

L

G

S

F

P

C

S

Z

G

E

G

J

T

O

N

G

L

I

C

O

U

Q

O

L

O L

S

W

O

G

L

K

V

Z

W

R

R

X

L

I

F

D

X

P

N

C

X

V

G

V

T

M

H

D

A

E

P

O

L

Q

B

C

T

M

N

S

G

B

L

E

Y

J

W

O

C

H

A

T

B

Y

N

T

W

B

I

P

N

W

X

M

B

R

Y

A

T

I

V

A

M


Lessenroosters en nieuwe cursussen INFORMATICA MAANDAG VAKKEN

VM

ABC van de computer

x

DINSDAG

NM

AV

VM

NM

AV

WOENSDAG

DONDERDAG

VM

VM

AV

NM

x

AV

x

Mac OSX

x

Windows XP/7

x

x

Windows 7 - gevorderd 4

1

Excel

1

2

3

3

1

PowerPoint

2

1

2

Publisher

3

2

1

19

60

19

2

60

19

1

60

19

60

19

60

19

60

19

60

19

60

19

60

19

60

19

60

19

60

19

60

19

60

19

60

19

60

19

60

19

60

19

1 x

iWork

x

Dactylo

via afstandsleren

Multimedia

3

2

2

iLife

1

1

x

Computerhardware

1

1

Computer EHBO

2

Internet

1

1

1

1

2

1

CAD

1

Inventor

3

1

Thuisnetwerken PC

x

Windows Server 2008

1

Linux

x

CCNA Cisco

1-3&4

Dreamweaver

2

Drupal

4

Photoshop voor webdesigners

x

PHP

1

2

1-3

4

4

3

19 19

1

Outlook

60 60

1-2-3-4

Access

VERM. PRIJS (€)

60

x x

Word

PRIJS (€)

60

19

2

60

19

1

60

19

2

2-3-4

60

19

60

19

60

19

Ajax

x

60

19

Grafische vormgeving

x

60

19

2

60

19

60

19

60

19

60

19

Photoshop

2-5

1

1-2

Photoshop project Photoshop Elements

3-4 2

1

5 2

2

1

Illustrator

1

InDesign

60

19

Update CS5

x

1

60

19

Kleurbeheer

x

60

19

60

19

60

19

iMovie

x

Premiere Pro

1

2

Cursusmateriaal is in de prijs inbegrepen. - De lessen vinden plaats in Zolder, eenmaal per week. - Lestijden: Vm: 8.50 - 12.10 | Nm: 12.50 - 16.10 | Av: 18.50 - 22.10 De lessen starten in de week van 12 september en eindigen uiterlijk op 21 januari 2012. - Namiddagcursussen zijn voor senioren.

DOE HET ZELF MAANDAG VAKKEN Metselen

VM

NM

DINSDAG AV

NM

AV

VM

AV

VM

NM

ZATERDAG AV

x

Tegelen

x

Isoleren

x

Elektriciteit leggen PLC

VM

WOENSDAG DONDERDAG

x x

VM

PRIJS (€)

VERM. PRIJS (€)

160

40

80

20

60

40

180

60

160

40

De lessen vinden plaats in Zolder, ze starten om 18:30 en duren tot 22:10. Cursusmateriaal is inbegrepen, persoonlijke gereedschappen dienen aangeschaft te worden, zie lijst op site. De lessen starten in de week van 12 september, uitgezonderd elektriciteit en plc, deze starten in de week van 5 september.


DIGITALE FOTOGRAFIE MAANDAG

DINSDAG

WOENSDAG DONDERDAG

VAKKEN

VM

NM

AV

VM

NM

AV

Digitale fotografie - amateur

1

3

2

2-3

1

2

Digitale fotografie - professioneel

3

3

2

2

1

2-3

2

1-3

Digitale fotografie - project Photoshop voor fotografen

VM

AV

VM

NM

1-3 1

3 1-2

3

1

ZATERDAG AV

VM

PRIJS(€)

VERM. PRIJS (€)

1-3

1

60

19

1

2-3

80

25

2-3

3

80

25

80

25

x

De lessen vinden plaats in Zolder, eenmaal per week. - Lestijden: Vm: 8.50 - 12.10 | Nm: 12.50 - 16.10 | Av: 18.50 - 22.10 - Namiddagcursussen zijn voor senioren. Fotografie - amateur start in de week van 12 september en eindigt uiterlijk op 21 januari 2012. Fotografie - professioneel, Fotografie - project en Photoshop voor fotografen starten in de week van 5 september en eindigen uiterlijk op 4 februari 2012. Tevens worden er in deze modules buiten de lesuren 2 uitstappen georganiseerd. Voor het verschil tussen fotografie - amateur en fotografie - professioneel verwijzen we naar onze website.

BOEKHOUDING

MAANDAG VAKKEN

VM

DINSDAG

NM

AV

VM

NM

Boekhouden op computer

AV

WOENSDAG

DONDERDAG

VM

VM

AV

NM

ZATERDAG AV

VM

PRIJS (€) VERM. PRIJS (€) 60 (*)

1-3

19 (*)

(*) Handboeken zijn niet in de prijs inbegrepen. - De lessen vinden plaats in Zolder, eenmaal per week. Lestijden: Av: 18.50 - 22.10 - De lessen starten op 13 september.

KLEDING EN MODE

MAANDAG VAKKEN

VM

NM

Retouches

DINSDAG AV

VM

NM

AV

WOENSDAG

DONDERDAG

VM

VM

AV

NM

2-3

kleding basis

x

Rok/pantalon

x

x

Blouse/jurk

x

ZATERDAG AV

VM

PRIJS (€) VERM. PRIJS (€)

1

120

30

x

120

30

120

30

120

30

120

30

x x

x

Ensemble

x

x

Stoffen zijn niet in de prijs inbegrepen: ongeveer € 5 per les. - De lessen vinden plaats in Zolder, eenmaal per week. Lestijden: Vm: 8.50 - 12.10 | Nm: 12.50 - 16.10 | Av: 18.50 - 22.10 - De lessen starten in de week van 12 september. Voor de specifieke inhouden van de aangeboden cursussen verwijzen we naar onze website.

BLOEMSCHIKKEN MAANDAG VAKKEN

VM

NM

Basistechnieken

DINSDAG AV

VM

NM

AV

WOENSDAG

DONDERDAG

VM

VM

AV

NM

ZATERDAG AV

x

Basisschikkingen

x

Nieuwe trends

x

Gelegenheidsbloemschikken

x

Decoratie- en realisatie

x

VM

PRIJS (€)

VERM. PRIJS (€)

80

20

80

20

80

20

80

20

80

20

Bloemen zijn niet in de prijs inbegrepen: ongeveer € 10 per les. - De lessen vinden plaats in Zolder, om de 2 weken. In totaal zijn er 18 lessen. Lestijden: Av: 18.00 - 22.00 - Start: Basistechnieken 12 september, Basisschikkingen 13 september, Nieuwe trends 8 september, Gelegenheidsbloemschikken 5 september, Decoratie- en realisatie 6 september. - Voor de specifieke inhouden van de aangeboden cursussen verwijzen we naar onze website.

TUINBOUW

VAKKEN

MA

DI

WO

DO

ZA

AV

AV

AV

AV

VM PRIJS (€)

VERM. PRIJS (€)

1-2

120

30

280/220/240

70/55/60 wekelijks

Tuinaanleg Tuinontwerp

2

3

1

om de 2 weken

Snoeien

x

x

80

20

theorie op maandag, praktijk op zaterdag, 18 lessen per jaar

Kettingzaag

x

x

50

20

theorie op maandag, praktijk op zaterdag, 6 lessen per jaar

Groenten- en kruidenteelt

x

x

80

20

18 lessen per jaar, afwisseling van maandag en zaterdag

Sierteelt/Verzorging van rozen x

x

50

20

9 lessen per jaar, afwisseling van maandag en zaterdag

Verhardingen

x

60

15

11 lessen per jaar

Het maximale inschrijvingsgeld per schooljaar bedraagt € 400. Hierdoor kunt u, indien u recht heeft op opleidingscheques, voor € 225 netto ALLE cursussen uit het aanbod volgen. Tijdens de cursussen groente-, kruiden- en sierteelt mag u de meeste van de gekweekte plantjes mee naar huis nemen. Inhouden van de cursussen en startdata kan u vinden op de website.


KOKEN EN BAKKEN MAANDAG VAKKEN

VM

Dagelijkse kost

x

NM

DINSDAG AV

VM NM

AV

WOENSDAG

DONDERDAG

VM

VM

AV

NM

AV VM

x

Gastronomisch koken A

x

x

VRIJDAG AV

x

ZATERDAG VM

PRIJS (€)

VERM. PRIJS (€)

x

160

40

160

40

160

40

160

40

160

40

160

40

160

40

x

Bakken

2

Dieetkeuken 1ste jaar

1

2

1

2

1

Italiaans

x

Lekker koken in weinig tijd

x

Typisch Belgisch

x

x

Ingrediënten zijn niet in de prijs inbegrepen: Dagelijkse kost ongeveer € 5 per les, Gastronomisch koken ongeveer € 9 per les, bakken en dieetkoken ongeveer € 7 per les, Typisch Belgisch, Lekker koken in weinig tijd en Italiaans koken ongeveer € 10 per les. Lestijden: Vm: 8.50 - 12.45 | Av: 18.15 - 22.10 - De lessen starten in de week van 5 september. Voor de specifieke inhouden van de aangeboden cursussen verwijzen we naar onze website.

TALEN MAANDAG VAKKEN

AV

VM

Frans RG1

2

1

Frans RG2

2

Frans RG3

VM

NM

DINSDAG

ZATERDAG

AV

VM

VM

PRIJS (€)

VERM. PRIJS (€)

1

120

30

1

1

120

30

120

30

AV

VM

1

2

NM

AV 3

2 (1)of (2)

Conversatie Engels RG1

NM

WOENSDAG DONDERDAG

1

60(2) - 120(1) 15(2) - 30(1)

2

Engels RG2

1

4

3

3

Engels RG3 Engels RG4 Conversatie

2 (2)

(2)

Italiaans RG2

1

3

Conversatie

(1)

Spaans RG1

2

Italiaans RG1 (1)

2

2

2

2

2

Conversatie

(2)

Turks RG1

1

1

1

(1) 1

Spaans RG2

2

2

1

2

1

120

30

120

30

120

30

120

30

60

15

120

30

120

30

120

30

120

30

120

30

60(2) - 120(1) 15(2) - 30(1)

(1)

120

30

(1) wekelijks / (2) 2-wekelijks De handboeken zijn niet inbegrepen in de vermelde inschrijvingsgelden. De lijst van handboeken staat op www.cvohz.be. De lessen vinden in de voormiddag plaats in Zolder en ‘s avonds in Heusden, 1 keer per week of 1 keer per 2 weken. Lestijden: Vm: 9.00 - 12.00 | Av: 19.00 - 22.00 - De lessen starten in de week van 12 september. Niveautesten kunnen afgelegd worden tijdens de opendeurdagen (locatie Zolder) en op 1, 5, 6, 7 en 8 september in de voormiddag (9.00 - 12.00) in Zolder en ‘s avonds (19.00 - 22.00) in Heusden.

NEDERLANDS VOOR ANDERSTALIGEN MAANDAG VAKKEN

VM

RG 1.1

x

NM

DINSDAG AV

VM

NM

WOENSDAG DONDERDAG AV

x

VM

AV

VM

NM

VRIJDAG AV

x

VM

NM

x

AV

PRIJS(€)

VERM. PRIJS (€)

60

30

60

30

60

30

60

30

De lessen vinden plaats in Zolder, 4 keer per week, van 5 september tot 13 november. Lestijden: 9.00 - 13.00

RG 1.2

x

x

x

x

De lessen vinden plaats in Zolder, 4 keer per week, van 14 november tot 29 januari 2012. Lestijden: 9.00 - 13.00

RG 1.1

x

x

De lessen vinden plaats in Heusden, 2 keer per week, van 5 september tot 29 januari 2012. Lestijden: 18.00 - 22.00

RG 2.1

x

x

De lessen vinden plaats in Zolder, 2 keer per week, van 5 september tot 29 januari 2012. Lestijden: 9.00 - 12.00 De handboeken zijn inbegrepen in de vermelde inschrijvingsgelden. Cursisten met inburgeringscontract volgen de lessen gratis. Nieuwe cursisten zijn verplicht zich in te schrijven via het Huis van het Nederlands tijdens de zitdagen in het Zebrahuis: maandag van 10.00 tot 12.00 en van 13.30 tot 16.00. Permanentie tot 19.00 op elke 1ste en 3de maandag van de maand. Inschrijfdagen: 29 augustus van 14.00 tot 19.00 en 5 september van 14.00 tot 19.00. Zebrahuis - Waterleidingstraat 14 - 3550 Heusden-Zolder - 0475 65 13 61


Opleidingen voor werkzoekenden Alle opleidingen voor werkzoekenden zijn GRATIS (indien er aan de gevraagde voorwaarden wordt voldaan) en erkend door VDAB, behalve voor elektricien. Ze duren 4 maanden, 5 dagen van 8 uur per week. Na de opleiding volgen enkele weken stage. De cursist kan recht hebben op reisvergoeding, een onkostenvergoeding van 1 euro per lesuur en een tussenkomst in kinderopvang.

Jobomschrijving t Administratief medewerker: alle kantoorwerk van opmaak en beheer van documenten tot klantencontact in de zaak of via de telefoon t Computer- en netwerktechnicus : installatie en onderhoud van computers, servers, netwerkapparaten en software t DTP-operator: digitale opmaak van tekst en beeld in de grafische sector t Webdesigner: ontwerpen van de gebruikersinterface van websites, kennismaken met webprogrammeren t Metselaar: het traditionele vakmanschap van metselaar in samenwerking met ECR t Hovenier: alle kennis en technieken die nodig zijn voor de aanleg en het onderhoud van tuinen t Elektricien: aanleg van elektrische thuisinstallaties Interesse? Mail een motiverende sollicitatiebrief met bijgevoegde cv naar

wz@eschool.be

14

Doe-het-zelf Voor elke doe-het-zelver biedt het CVO vanaf september een gepast aanbod. Alvorens je bouwplannen of verbouwingen aan te vatten volg je best één van onze cursussen uit de DOE-HET-ZELF reeks. De opleidingen worden gegeven in ons nieuw atelier in de Ganzenstraat in Zolder en staan in het teken van de praktijk. In het schooljaar 2011-2012 bieden we volgende opleidingen aan:

Metselen In deze jaarcursus leer je muren te metselen in halfsteens- en steensverband. Muren achter de hand voegen vormt geen probleem meer. Je zult zelf eenvoudige constructies zoals een tuinmuur of een tuinhuis kunnen bouwen.

Tegelen

In deze cursus leer je gedurende één semester tegels plaatsen met lijm. De muren afwerken in de nieuwe badkamer of keuken zal geen probleem meer vormen. Maar ook het lijmen van een vloer in verschillende verbanden wordt ingeoefend.

Isoleren

De nadruk in deze module ligt op het isoleren van schuine daken en zoldervloeren. Je krijgt een korte theoretische introductie om het meest geschikte isolatiemateriaal te kiezen, om koudebruggen te vermijden en om de diverse subsidiemogelijkheden aan te wenden. Nadien leer je op onze maquettes verschillende technieken om de isolatie en dampscherm aan te brengen. Tenslotte werk je de vloer of het plafond af met vloerplaten zoals OSB en gyproc.

Elektriciteit leggen

Deze cursus duurt 1,5 jaar maar na het eerste jaar kan je reeds volledig je eigen thuisinstallatie aanleggen en laten keuren. Je leert een volledig elektrisch dossier aan te leggen en de nodige plannen uit te tekenen. Je leert de verschillende lichtschakelingen op te bouwen, stopcontacten te plaatsen, zekeringkast aan te sluiten, … Zowel opbouw- als inbouwinstallaties worden behandeld. In het tweede jaar worden de comfortschakelingen behandeld zoals relaisschakelingen, aansluiten van parlofoons, bewegingsmelders, schakelklokken, …

PLC Programmeerbare logische controllers (P.L.C.) zijn al lang niet meer weg te denken uit de bedrijfswereld. Ze zorgen ervoor dat machines en zelfs gehele fabrieken geautomatiseerd worden om zo de productie te verbeteren en te automatiseren. Installaties die vroeger bestuurd werden door klassieke schakelaars en relais waren minder flexibel doordat het veranderen van de bedrading en instellingen tijdrovend waren. Door het toepassen van plc’s worden installaties flexibeler; wijzigingen in de sturing worden verwezenlijkt door het veranderen van het plc-programma.


Dubbel boekhouden De 3 modules boekhouden verlenen je het noodzakelijke basisinzicht in de boekhouding van een onderneming. Deze kennis heeft zijn nut als je aan de slag wil als algemeen bediende en natuurlijk meer specifiek als bediende in de boekhouding. Je kunt hiermee terecht in een grote onderneming (banken, handelsondernemingen, productiebedrijven, ziekenhuizen, overheidsdiensten), waar een eigen boekhouddienst belast is met boekhoudkundige en fiscale materies. Je kunt ook als bediende in de boekhouding werken binnen een KMO waar men gebruik maakt van een externe boekhouder, maar waar jij dan de dagdagelijkse boekhouding voert. Indien je als zelfstandige beroep doet op een externe boekhouder, die gebruik maakt van de principes van het dubbel boekhouden, kun je via deze opleiding het gewenste inzicht verwerven in de boekhoudcyclus en de bijhorende boekhoudstaten (balans, dagboeken of journalen, jaarrekening, BTW-aangifte …). Wie zich wil bekwamen tot bijvoorbeeld hulpboekhouder, zal verder gespecialiseerde modules BTW, personenbelasting, vennootschapsbelasting, e.d. dienen te volgen.

Bloemschikken Sinds dit schooljaar hebben we er een bijzondere cursus bij: realisatie- en decoratie. Met deze cursisten proberen we de grenzen van het bloemschikken te verleggen met origineel en creatief bloemwerk.De cursisten werken vanuit een opdracht, een bepaalde techniek of een bijzondere ondergrond. We verwachten een grote zelfstandigheid en creativiteit van de deelnemers. Eén van de opdrachten die ze in december kregen was: Maak een ‘kerstboom’ die kan dienen om op tafel te zetten, die je cadeau kan doen aan iemand in een rusthuis of ziekenhuis. De kerstboom moet voldoen aan volgende voorwaarden: De boom moet grotendeels opgebouwd worden met natuurlijke materalen. Er moet een snoer met lichtjes in verwerkt worden. Je mag ondersteunend materiaal gebruiken dat niet plantaardig is. Zoals je kunt zien, mochten de resultaten er zijn!

15


Koken Wat in het eerste jaar, op het einde van het schooljaar, begon als ‘Een avond voor je partner koken’, heeft zich afgelopen zaterdag 30 april uitgebreid tot ‘Koken voor vrienden, ouders , kinderen’. Ik wist zeker dat de cursisten goed gemotiveerd waren na de 3 jaren die ze al kookcursus volgden. Ze wilden hun vorderingen ook duidelijk laten zien. Daarom werd er beslist om zaterdagvoormiddag aan de voorbereiding te beginnen. Die zou iets meer tijd in beslag nemen dan in het eerste jaar, want een fijnere bereiding en afwerking nemen nu eenmaal meer tijd in beslag. De voorbereidingen liepen zoals gewoonlijk vlekkeloos. De ene cursist was al wat zenuwachtiger, de andere was uitermate relaxed. Rond 13.30 u. was alles klaar. De tafels waren gedekt, alles was in orde . We zouden de gasten verwelkomen met een aperitief superieur (cava met strawberry daiquiri) en overheerlijke hapjes. Avocadomousse met chorizio, scampi gevuld met geitenkaas en gerookt spek, rondje gandaham met mascarpone en krab met sinaasappelsausje. Na de receptie werd er plaats genomen aan tafel, waar de gasten een carpaccio van asperges met een aspergemousse, omringd met garnaaltjes en versierd met gedroogde ham voorgeschoteld kregen. De bediening ging vlot. Ik werd steeds trotser en trotser op mijn cursisten. Na de princessenroomsoep werd er even gepauzeerd, zodat de cursisten de hoofdschotel konden voorbereiden: varkenshaasje met een geel tintje en een pickelsausje. En als je tijdens het veroberen van deze maaltijd de geluiden hoort van ‘hmmmm, lekker, super, amai’…dan ben je als leerkracht en ook als cursist zeer tevreden. De sfeer werd steeds beter. Op een gegeven moment brak een spontaan gezang los voor een jarige onder de genodigden. Toen het nagerecht achter de kiezen was (een coulis met witte en donkere chocolademousse en een aardbeienroom met rabarbertaartje) werd er besloten om eens aan de afwas te beginnen. Dat de genodigden zich zeer goed thuis voelden, kon je merken toen ze spontaan opstonden om mee af te wassen. We hebben het nog proberen tegen

16

te houden, want het waren tenslotte de gasten. Sommige gasten stelden voor om 1 keer per maand een eetfestijn te organiseren. Het was een geslaagd avondje dat we rond middernacht afsloten. In de volgende les zal er nog eens over gepraat worden en het hele gebeuren wordt geëvalueerd, maar het besluit zal zijn: een toffe avond waarin iedereen tevreden naar huis is vertrokken. Kortom een geweldige klas.

NIEUWE CURSUS: Typisch Belgisch Wijd bekend om zijn klassiekers en om zijn verfijndheid. Een keuken van het platteland en een gastronomische keuken met vele Michelinsterren en Gaultmillaupunten. Denk maar aan die vele ronkende namen als Stéphane Buyens, Wout Bru, Guy Vercauteren, Peter Goosens, Pierre Weynants, Geert Vanhecke, Frank Fol en ga zo maar door. Allemaal grootmeesters, maar toch ben ik er zeker van dat ze allemaal de oer-Vlaamse kost uit “Ons kookboek” evenzeer naar waarde weten te schatten. In deze cursus maken we geen keuze tussen de traditie en de vernieuwing… We gaan ze combineren! In het eerste semester pakken we de echte Belgische klassiekers aan. Stoofvlees met Belgisch bier, Paling in ’t groen, Gentse waterzooi, Asperges op Vlaamse wijze, rode kool… De typische gerechten waarmee we zijn opgegroeid, de smaken die we kennen en de traditie die we zo graag willen behouden. In het tweede semester gooien we het over een andere boeg. Nog steeds zeer Belgisch, want we zullen gebruik maken van een heleboel streekproducten. Van Oostendse garnalen tot Hasseltse jenever en van Belgische kazen tot mergelgrotchampignons, het passeert allemaal onze revue. Met deze producten maken we culinaire hoogstandjes. Daarnaast keren we enkele traditionele gerechten helemaal binnenstebuiten en maken er onze eigen creatieve variant van. Is dit culinair avontuur van eigen bodem iets voor jou? Schrijf je dan snel in en laat je verrassen door de uitgebreide keuken van bij ons. Vive la Belgique!


Mode Zelfmaak is in. Jongere generaties werken zich uit de naad voor een unieke garderobe. Waar zelf je kleren maken tot voor kort het terrein leek van getalenteerde creatievelingen en oudere dames, staat vandaag een publiek van jonge dames te trappelen om zelf de garderobe bij elkaar te naaien. Dit blijkt niet alleen een kwestie van budgettaire noodzaak, maar ook van originaliteit en trots. Jonge mensen appreciëren vandaag opnieuw het exclusieve en zelf gecreëerde, in plaats van de eenheidsworst die ze in highstreetwinkels vinden. Ook houden ze van de emotionele waarde die erbij hoort. Ze zijn trots op hun werk en ze dragen iets dat niemand anders heeft. Dat steeds meer mensen behoefte hebben aan unieke kleren, blijkt ook uit het succes van onze naaicursus. We proberen aan hun vraag te voldoen en ons programma aan te passen. We verwerken zoveel mogelijk technieken in eenvoudige kledingstukken en mikken zo op een snel resultaat.. Daarom richten we vanaf september de nieuwe module rok/pantalon in binnen het studiegebied mode, waarin de nadruk ligt op het creatieve. Onze bekende afdeling kleding blijft bestaan, zodat ook onze huidige creatievelingen en oudere dames kunnen blijven komen. We proberen ook aan hun eisen te voldoen.

Iris Decabooter, modeontwerper voor een dag (cursist mode 1ste jaar) Iris was één van de 10 geselecteerden uit meer dan 300 kandidaten om een unieke blik te krijgen op wat zich allemaal afspeelt in de modewereld. Het jongerenmagazine ‘Maks’ en het Modemuseum van Hasselt wilden 10 jongeren tussen 14 en 18 jaar de kans geven om zich een dag lang modeontwerper te voelen. Er werd een workshop aangeboden, namelijk het creëren van een eigen kledingstuk onder leiding van het Naaiatelier. De tien jongeren kwamen uit alle uithoeken van Vlaanderen en werden op basis van een motivatiebrief geselecteerd. De ‘couturiers’ waren uren in de weer om een eigen ontwerp te creëren. Zij konden beschikken over tweedehandsspullen van het naaiatelier en zelf meegebrachte kledingstukken. De creaties werden aangepast op vijf modellen die Maks had ingehuurd. Tien andere jongeren kregen de kans om fotograaf te zijn onder leiding van de Limburgse modefotograaf Frank Gielen. Deze modefotografen maakte de beste foto’s van de modellen. Op het einde van de dag werden de resultaten getoond tijdens een modeshow met de vijf modellen op de catwalk.

Hilde Dijstelbloem, Stemmendans (cursist kleding) Hilde bood een helpende hand bij de creatie van de kostuums voor het dansgezelschap Imago Tijl uit Neerpelt. Voor het stuk Stemmendans bracht ze de rode versieringen aan op de groene jasjes van de meisjes.

17


Indesign Illustrator Onbekend is onbemind. Bij het horen van het woord ‘Adobe’ denk je onmiddellijk aan Photoshop. Bijna iedereen die een digitale camera gebruikt, komt vroeg of laat in aanraking met dit schitterende beeldverwerkingsprogramma. Maar hoe krachtig Photoshop ook is, er zijn andere programma’s die in ‘hun’ specifieke functies uitblinken. Zo zijn er ondermeer de programma’s Illustrator en Indesign. Beide eveneens uit de Adobestal. In plaats van te concurreren met Photoshop, werken ze er mee samen. In de grafische sector zijn deze namen zeker niet nieuw. Bedrijven kopen eerder een Creative Suite (vandaar de afkorting CS achter Photoshop) pakket aan waarin Photoshop, Illustrator en Indesign gebundeld zitten. Zo beschikken ze in één klap over alle middelen om hun grafische producties tot een goed resultaat te brengen. Illustrator schittert in het uitwerken van logo’s, illustraties, grafieken enz. Het grote verschil met Photoshop is dat Illustrator met vectoren werkt, terwijl Photoshop een rastertekenprogramma is. Eenvoudig uitgelegd komt het er op neer dat je een Illustratortekening onbeperkt kunt uitvergroten zonder kwaliteitsverlies, terwijl je in Photoshop min of meer gebonden bent aan de afdrukresolutie van de afbeelding.

18

Vectoren zijn dan ook zeer geliefd bij beletteraars, die logo’s zeer sterk moeten opblazen en het geheel willen uitsnijden met een snijplotter. Denk maar aan alle winkelramen waarop je tijdens de koopjesdagen het woord ‘solden’ ziet prijken. Foto’s die je in Photoshop bewerkt hebt, kun je in Illustrator importeren om illustraties of tekst toe te voegen. Omgekeerd kun je de vectoriële illustraties ook perfect in Photoshop bewerken. Indesign is een echt werkpaard als het aankomt op tekstopmaak en layout. Als je een brochure of reclameboekje in je handen krijgt, kun je er bijna zeker van zijn dat ze gemaakt zijn in Indesign. Photoshop en Illustrator zijn niet geschikt om meerbladige ontwerpen te maken. Daarom worden de Illustrator- en Photoshopwerken in een Indesigndocument geïmporteerd. Hier kun je de aanwezige gereedschappen gebruiken om er een mooie layout mee te maken. Als je al een basiskennis van Photoshop of Illustrator hebt, ben je op korte tijd vertrokken met het maken van je eerste folder. Je kunt Indesign een beetje vergelijken met het uitgebreide broertje van ‘Publisher’. Teksten die je in Microsoft Word getypt hebt, kun je vlotjes importeren, opmaken en voorzien van de nodige iIllustraties. Zelfs als je geen professionele ambities hebt, kan Indesign zeer nuttig zijn. In plaats van een stroef werkend (online) programma voor het opmaken van je fotoboeken, kun je in Indesign een volledig boek uitwerken en een drukklare pdf uploaden naar de fotoservice.

Photoshop voor webdesigners Heb je minstens één module Drupal, Joomla! of Dreamweaver achter de kiezen? Ben je vertrouwd met het technische aspect van websitebouw, maar missen je maaksels nog wat grafische punch? Dan is de kersverse module Photoshop voor webdesigners zeker iets voor jou. We gaan in Photoshop aan de slag met pixelgebaseerde en vectorgeörienteerde tekengereedschappen en produceren gelikte webinterface-elementen, zoals hoofdingen, knopjes, achtergronden… Elke pixel poetsen we op! Om deze grafische brouwsels naar een werkende website te vertalen, spelen we leentjebuur bij enkele toffe codegoeroes en vullen we aan met allerlei nieuwerwetse codeertechnieken. De module eindigt met de productie van een statische webpagina die op het vlak van vormgeving, code én zoekmachineoptimalisatie helemaal snor zit. Dit eindproduct kun je dan met de eerder verworven handigheid met Drupal, Joomla! of Dreamweaver combineren. Zo bouw je later dan eigen Drupal- of Joomla!-templates of verwerk je eigen interface-ontwerpen in Dreamweaver-gebaseerde sites. Bekendheid met Photoshop is niet vereist. We starten met de absolute basis. Een basiskennis van het webgebeuren is echter wel onontbeerlijk. Ervaring met XHTML, CSS en technisch Engels zijn stevige pluspunten.


Apple iWork

Work = Fun: contradictio in terminis ?

vinden om al die mogelijkheden te gebruiken.

Als bekende Vlamingen het mogen, dan mogen wij het ook, af en toe eens een Latijnse term gebruiken. Heel veel mensen zullen de termen (terminis) fun en work als een tegenstelling (contradictio) beschouwen, maar Apple slaagt er toch weer opnieuw in om met zijn iWork terug een stukje fun in het work te steken.

Uiteindelijk ga je merken dat je met iWork meer gaat doen, dan wat je deed met MS Office. Gewoonweg omdat iWork, volgens de Apple-filosofie, makkelijker is om mee te werken. Bovendien heeft iWork een aantal heel erg slimme mogelijkheden die niet in MS Office zitten. We denken daarbij aan de mogelijkheid om in Numbers binnen 1 rekenblad met meerdere kleine tabelletjes te werken en die aan elkaar te linken. Je moet het gezien hebben om het te appreciëren, maar als je het eenmaal gewend bent, wil je niet meer terug naar Excel.

iWork bestaat uit 3 programma’s die rechtstreeks in concurrentie gaan met MS Office : 1. Pages vs. Word voor alles wat te maken heeft met tekstverwerking. 2. Numbers vs. Excel voor het maken van rekenbladen. 3. Keynote vs. Powerpoint voor het maken van leuke presentaties. Outlook en Access worden op de Mac afgedekt door Mail/iCal en FileMaker. Wij concentreren ons hier op Pages, Numbers en Keynote en kijken of ze de concurrentie aankunnen met de Office tegenhangers. Het antwoord daarop is dubbelzinnig : Ja en Nee. Laat ons beginnen met de Nee. MS Office was al vele jaren eerder op de markt dan iWork, en Microsoft heeft al die jaren heel veel geld geïnvesteerd in MS Office. Dat betekent dan ook dat MS Office een heel erg krachtig pakket is geworden, en, we moeten een kat een kat noemen, MS Office heeft gewoon meer

mogelijkheden en functies dan iWork. Moet je als Macgebruiker dan toch kiezen voor iWork ? Ja, we komen dus bij de Ja. MS Office heeft dan misschien wel meer functies dan iWork, maar we zien dat 80% van de MS Office gebruikers, nauwelijks 20% van de mogelijkheden van MS Office ook effectief gebruikt. Waarom? Enerzijds omdat veel mensen die geavanceerde mogelijkheden helemaal niet nodig hebben, en anderzijds omdat MS Office niet altijd een toonbeeld is van gebruiksvriendelijkheid, en dat mensen het dikwijls te moeilijk

Door de grote aandacht die Apple altijd heeft geschonken aan vormgeving zal hetgeen je produceert er dikwijls veel beter uit zien dan wat je met MS Office maakt. Heel leuk is ook de integratie met de andere programma’s op de Mac, om bijv. foto’s uit iPhoto in een tekst in Pages te plaatsen, of om een lijst van mensen uit je Adresboek in een tabelletje in Numbers te plaatsen, of een begeleidende stukje muziek uit iTunes in je Keynotepresentatie. Ten slotte vermelden we ook nog dat je MS Office documenten

die je van andere mensen krijgt probleemloos in iWork kunt openen, en ook andersom kan je dingen die je met iWork hebt gemaakt doorsturen naar MS Office gebruikers. Je zal gewoon merken dat je na 1 cursus iWork, waarin zowel Pages, Numbers als Keynote aan bod komen, je minstens evenveel gedaan krijgt dan mensen die een cursus Word, daarna een cursus Excel en daarna een cursus Powerpoint hebben gevolgd. Probeer het maar eens !

19


Webdesign

DTP-operator

Webdesigners van CVO maken de nieuwe Circo Paradisosite!

We zijn bijzonder trots op de nieuwe layout van het tijdschrift. Die trots is nog sterker, omdat het ontwerp voor 90% komt van een cursist DTP van vorig semester: Frank Mooren. Hij heeft de vakjury moeiteloos overtuigd van zijn bekwaamheid als vormgever. Frank is meteen aan de slag gegaan bij zijn stagebedrijf Zorro in Hasselt. Hij is trouwens niet de enige van de najaarsklas. Ook Marleen, Christina, Sophie, Marlies, Kristien, Robin en Niels hebben al een kaartje gestuurd vanop hun werk.

CVO Heusden-Zolder organiseert al 5 jaar de cursus webdesigner. Het is een opleiding voor werkzoekenden, die 4 maanden duurt. Het traject omvat vakken als Dreamweaver, Photoshop, Drupal, PHP, XHTML, CSS en nog veel meer. Het doel is om een 15-tal werkzoekenden als webdesigner aan het werk te krijgen. De opleiding gaat 2 keer per jaar door en wordt afgesloten met een eindwerk. Het eerste semester luidde de opdracht het ontwerp van een nieuwe website voor Circo Paradiso, het tweejaarlijkse familiefestival van cc Muze. Leerkrachten Toon Gorissen en Koen Timmers sloegen de handen in elkaar met Tom Michielsen en Gert Dehasque van het cultureel centrum. Drie ontwerpen waren van uitzonderlijk hoog niveau. Eén van deze sites werd gekozen en valt te bewonderen op www.circoparadiso.be. Het ontwerp is van de hand van Bert Van Bael. Het resultaat is voor het cvo-team, dat verder wordt aangesterkt door Danny Drijvers, Koen Nys en Ellen Reyckers, een schitterende bekroning van hun werk. Here’s to you, team!

Frank, als je nu terugkijkt op de cursus, wat zeg je dan? Wel, dat is eenvoudig: een zeer goede cursus. Mijn nieuwe collega’s vragen me bijna dagelijks: “Hoe heb je die techniek nú in de cursus gezien?”. Zij weten dat in cvo experts lesgeven. Je bent ook webdesigner. Kun je dat complete profiel volhouden? Neen, dat is een illusie. Beide disciplines evolueren constant. Vooral de wereld van web wordt steeds technischer, HTML 5, CSS 3, gaming etc. Ik bekijk het zo: als designer moet je uit de 2 disciplines dingen halen. Trends uit webdesign weerspiegelen zich in print, en omgekeerd. Voor mij is het van belang om een goede vormgever te zijn. Ik heb niet de pretentie om én webontwikkelaar én vormgever te zijn. Maar ik hou mijn neus wel constant in alle hoeken van de wind. Kun je een advies geven aan aspirant-dtp’ers die een stoel in onze DTPklas willen? Probeer niet snel te werken, maar goed te werken. Snelheid komt vanzelf. Je hebt tijd nodig en veel oefening om een goede vormgever te worden. Neem die tijd!

Elektricien nieuwe opleidingen Na het volgen van deze dagopleiding van 4 maanden (gevolgd door een bedrijfsstage) kun je aan de slag als een elektricien voor residentiële installaties. De opleiding is gratis voor werkzoekenden. Voor niet-werkzoekenden bedraagt het inschrijvingsgeld 400 euro. Circo Paradiso gaat door van 27 tot en met 29 mei 2011. Be there! De groep webdesigners, hun leerkrachten van het CVO HeusdenZolder en de verantwoordelijken van CC Heusden-Zolder

Na de opleiding kan je een volledige elektrische installatie ontwerpen en aanleggen. Je kan het elektrisch dossier samenstellen en de nodige plannen tekenen. Je kan de nodige sleuven slijpen en gaten boren, deze voorzien van de nodige bekabeling en alle schakelapparatuur en toestellen aansluiten. Het plaatsen van de zekeringkast maakt de elektrische installatie volledig. Daarnaast wordt aandacht besteed aan vertragingsschakelaar, relais, parlofoons, … Ook koperdatabekabeling en coax-bekabeling wordt in de praktijk uitgevoerd. Opmerking: deze opleiding is NIET erkend door VDAB, je hebt dus geen recht op bepaalde tegemoetkomingen!

20


Tuinbouw In het kader van de opleiding tuinontwerp wordt elk jaar een studiereis gemaakt naar internationaal toonaangevende tuinen. Vorig jaar trokken we naar de kasteeltuinen van de Loire, dit jaar was Rome aan de beurt. Rome, het centrum van het grote Romeinse Rijk en dus de bakermat van de renaissancetuinen : Villa D’Este, Villa Adriana, Villa Lante, Sacro Bosco, Villa Aldobrandini… stuk voor stuk klassieke tuinen die heel wat latere tuinen en (tuin)stijlen hebben beïnvloed en beïnvloeden. We nemen de tuinen en de vistas op en laten ons begeesteren, misschien zelfs letterlijk in de voetsporen van de vele grote (tuin)kunstenaars die er zich ook lieten inspireren. Hoe mooi de klassieke tuinen en hun spectaculaire fonteinen ook waren, het hoogtepunt van deze reis was voor iedereen zeker de romantische Engelse tuin van Ninfa, waarschijnlijk één van de mooiste tuinen van deze planeet, tegen de ruïnes van een vergane stad. Maar de tuin is springlevend. Ideaal gelegen in een tuinvriendelijk microklimaat, perfect onderhouden alsof de mens hier niks mee te maken had. Eden? We vielen er van de ene verbazing in de andere, en wat het geheugen zou durven vergeten staat zeker op één van de honderden foto’s die er door de groep gemaakt zijn. We leken wel een busje Japanners. Maar net zoals de tuin indruk maakte op ons, maakte de plantenkennis van onze groep en haar leider een diepe indruk op de gids, waardoor we (dit keer zonder gids) nog een kijkje mochten nemen in een tuin die normaal niet aan het publiek wordt getoond. Hier komen we zeker terug. Als bij toeval liep op BBC in de weken na de reis een reeks door de mooiste Italiaanse tuinen, en kregen we gratis en voor niks nog eens een samenvatting van de tuinen waar we net waren geweest. Mooier kan een schoolreis niet worden. Volgend jaar gaat het tuinbusje misschien wel richting Engeland, wie gaat er mee?

Vanaf september kun je voor de praktische vakken binnen de afdeling tuinbouw terecht in onze nieuwe locatie in de Ganzenstraat. In de loop der jaren evolueerden we voor teelten van een serre van 50 vierkante meter naar een tunnel van 80 vierkante meter naar onze nieuwe professionele serre. Maar liefst 300 vierkante meter verwarmde serre staat ter beschikking van de cursisten. Daarnaast is er een groot buitenterrein van enkele aren en een koude serre. Voor de cursus tuinaanleg hebben we een groot overdekt gedeelte met omvangrijke bakken om verhardingen te leren leggen. Maar ook de nodige ruimte voor het plaatsen van een tuinhuis, de aanleg van een houten terras of steenkorven is voorzien. En voor de rozen- en kruidencursus kunnen we beroep doen op de tuinen van domein Bovy. Twee nieuwe cursussen die we aanbieden zijn bloemen- of sierteelt en een derde jaar tuinontwerp, waarin ontwerpen tekenen op computer centraal staat. Bekijk de website cvohz.be voor de inhouden van de verschillende opleidingen.

21


Office op de werkvloer Dit nieuwe project wordt aangeboden aan kleine en middelgrote organisaties. In een eerste stap wordt in overleg met de organisatie vastgelegd welke competenties een kantoormedewerker of kaderlid moet verwerven op het vlak van de kantoorsoftware MS Office. De tweede voorbereidende stap is een quickscan van de aanwezige competenties. Alle personeelsleden vullen een vragenlijst in die peilt naar de competenties die ze zelf denken te hebben voor Office. Dan volgt een grondige competentiemeting. Dat is een sessie van 3 à 4 uur waarin het personeel een aantal opdrachten moet uitvoeren. Dat leidt tot een individueel opleidingsplan voor elke medewerker uit de organisatie. Uiteindelijk wordt voor de organisatie een opleidingsplan geconcretiseerd in de vorm van workshops, individuele begeleiding en e-learning-oplossingen voor heel specifieke competenties. Het format van de opleiding gaat zo. In klassikale workshops worden bepaalde competenties aangeleerd. De workshops worden aangevuld met oefeningen op het leerplatform, waarop de cursisten feedback krijgen van de leerkracht. Na de workshop is de leerkracht via het leerplatform bereikbaar voor vragen. Voor heel specifieke vragen is het zelfs mogelijk dat de leraar ter plekke gaat om de ondersteuning te bieden. Dit project loopt momenteel voor het personeel van de gemeente Heusden-Zolder

22

(190 mensen); bij MSI, een dochter van CM (140 mensen); en Stebo (70 mensen). Er zijn 5 cvo-leerkrachten bij betrokken.

mixen in de documenten die we maken, en ik zie dat ik veel meer technieken toepas dan voorheen”.

We gingen even horen bij de cursisten en kaderleden van de gemeente hoe ze de opleiding ervaren en appreciëren. De dames van het onthaal steken al meteen een positief verhaal af. De cursus wordt op niveau gegeven, zeggen ze. Vaak ontdekken ze nieuwe mogelijkheden in de software die hun werk vooruit helpen, en ze kijken al uit naar de Powerpointsessie, die hun zal helpen met de updates van de informatieborden in de inkomhal.

Op de vraag of het format van de lessen veel verschilt met de lessen in het cvo, antwoordt Vera dat ze in 1 workshop ongeveer de lesinhouden van 3 lessen in het cvo behandelt. Het tempo ligt dus merkelijk hoger. Qua lesvoorbereidingen en opvolging merkt ze niet zo heel veel verschil. “Ik probeer wel de oefeningen af te stemmen op de bezigheden van de organisatie, en dingen aan te bieden die specifiek voor een organisatie van nut kunnen zijn”, zegt Vera. “Men heeft op voorhand wel onderwerpen gefilterd, maar als ik vind dat men bepaalde zaken zeker moet hebben gezien, dan stop ik die er toch bij”.

We stappen binnen in de workshop Word van collega Vera, en treffen daar Kristof Gotthold aan. Kristof is de systeembeheerder van de gemeente, en eerstelijns helpdesk. Dus waarom zit hij in de cursus? We merken dat we andere vragen krijgen van de collega’s sinds de opleiding loopt, zegt Kristof. Het zijn meer gespecialiseerde vragen, eerder dan de basisvragen die we gewend waren. Dus kom ik de cursus meevolgen, om een beter beeld te hebben van de behandelde onderwerpen. Ik leer hier trouwens veel bij, zegt Kristof, een systeembeheerder is niet noodzakelijk bedreven in alle mogelijkheden van de MS Office. Walter Missotten van de Academie spreekt zeer hoog over Vera. “Ja, een echte pedagoog”, zegt Walter, “ze legt de techniek eerst heel duidelijk uit, dan oefenen we en ze komt altijd extra hulp geven als die nodig is. En ik merk dat de lessen goed blijven kleven. In de Academie is het heel interessant om afbeeldingen en teksten te kunnen

“We willen 2 doelen bereiken met de opleiding”, zeggen Herman Wouters en Nancy Vanzeer van de personeelsdienst. “We moesten de mensen opleiden in de nieuwe versie van Office, en tegelijkertijd hebben we bepaald welke competenties en vaardigheden de diverse medewerkers minimaal dienen te bereiken. De manier van werken, nl. een individueel opleidingstraject mét begeleiding en uitgebreide communicatiemogelijkheden met de leraar, is een heel goed werkend model. Wij merken een grote tevredenheid onder het publiek. En de samenwerking met onze buren is een prettige ervaring”, zegt Herman, “ en de reacties op de leraars zijn zeer positief”.

Interesse? info@cvohz.be


Bouwproject Zoals we eerder al berichtten, zal het gemeentebestuur het historische ophaalmachinegebouw, één van de meest opvallende gebouwen van Heusden-Zolder, renoveren. Het hele project krijgt de naam “De Verdieping” mee. Het CVO heeft binnen deze plannen een prominente plaats. De Verdieping betekent voor CVO HeusdenZolder een sterke vooruitgang. De kwaliteit van het onderwijs zal in het nieuwe gebouw verder verhogen. CVOHZ kampt immers al jaren met plaatsgebrek in de Molenstraat. De verhuizing naar De Verdieping lost dit probleem helemaal op. We zullen een betere dienstverlening kunnen garanderen door de centralisatie van de twee huidige vestigingen (Heusden en Zolder). De verhuizing van het CVO naar De Verdieping zal het imago van de school zeker verder versterken. Het ontwerp staat van in de startfase in het teken van de volgende trefwoorden: openheid, flexibiliteit, interactie, innovatie, duurzaamheid, toegankelijkheid en professionaliteit. Met professionele klaslokalen: t Elke klas wordt uitgerust met projectieapparatuur en een geluidssysteem. t De taalklassen geven uit op een computerlab om een maximale integratie met gecombineerd leren te verzekeren. t De kledingklassen worden moderne modeateliers met spiegelwanden, knipzones, kleedhokjes, strijkzone … t De kookafdeling verhuist naar een

complete horecavleugel met 3 grote klassen, voorzien van koude zones, koelcel en afwaszones. Elke klas krijgt een heteluchtoven en steamer. We kiezen voor een combinatie van gas- en inductiefornuizen. Aansluitend wordt een restaurant met ontvangstruimte ingericht, waar de cursisten voor publiek koken en de finesses van het opdienen leren. t Fotografie neemt zijn intrek in een professionele fotostudio, modulair opsplitsbaar en voorzien van een railsysteem voor de flitsers. De modellen beschikken over een makeup-, douche- en kleedruimte. t De bloemschikklas krijgt de nodige koeling, een gootsteen in inox, een doseersysteem voor meststoffen, en hoge tafels. t Op diverse plaatsen in het gebouw worden tentoonstellingsruimtes ingeplant voor de werkstukken van de verschillende afdelingen, zoals mode, tuinontwerp, fotografie, bloemschikken … Daar komt nog bij: t Een groot openleercentrum met een mooi open uitzicht over de compressorenhal. Hier kunnen de cursisten op zelfstandige basis of in groep aan opdrachten werken. Er zal steeds een selectie van internationale tijdschriften en kranten klaarliggen voor de taalcursisten. t Ruimtes om aan videoconferencing te doen, uitgerust met grote schermen, professionele audio- en videoapparatuur. t Leerkrachten kunnen instructiefilms ontwikkelen en cursisten coachen

via videoconferencing. t Kleine ruimtes voor gesprekken tussen trajectbegeleiders en cursisten op strategische plaatsen. t Draadloos netwerk voor het gebouw. t Flexibele ruimtes waarbij met kleine bouwkundige ingrepen klassen samengevoegd of gesplitst kunnen worden. t De toegankelijkheid van het gebouw is een prioriteit. Mindervaliden zullen de opleidingen op alle vijf verdiepingen kunnen volgen dankzij twee grote liften. t De interactie met het publiek wordt verzekerd door informatieborden in de gangen. Informatie over het energieverbruik van het gebouw kan zowel op de website als op informatieborden worden gevolgd. t In het ontwerpproces staat ook duurzaamheid duidelijk op de kaart. Het grootste gedeelte van het gebouw wordt als een passiefbouw uitgevoerd. Andere onderwijsinstellingen met bouwplannen kunnen hieruit leren. t De open cultuur van de school blijft in de nieuwbouw bewaard: een toegankelijk secretariaat aan de inkom, inkijk in alle klassen, open zicht op de compressorenhal, een doorzichtige wand tussen de werkruimte van de leerkrachten en het openleercentrum. Dit grootse project van de gemeente Heusden-Zolder zorgt ervoor dat CVO Heusden-Zolder kwalitatief een topper blijft in het Vlaamse onderwijslandschap en dit in een schoolomgeving die als model kan dienen voor elke onderwijsinstelling!

23


Inschrijvingsgeld Om deel te nemen aan de lessen dient u inschrijvingsgeld te betalen. We vermelden hier de voorwaarden en de mogelijke kortingen. Korting met opleidingscheques Met een opleidingscheque betaalt u slechts de helft van het gestelde inschrijvingsgeld. Ook de verbruiksmaterialen, handboeken en optionele aankopen, nodig voor de opleiding, kunnen op deze manier betaald worden. U kunt de cheques aanvragen via de site www.opleidingscheques.be of op het telefoonnummer 0800/30 700. Denk er wel aan dat u bij het inschrijven onmiddellijk het volledige bedrag dient te betalen. U krijgt nadien het geld terug bij het voorleggen van de cheques. De volgende opleidingen komen niet in aanmerking:

SECRETARIAAT ZOLDER Molenstraat 12 Tel. 011 53 87 33 Fax. 011 53 85 57 info@cvohz.be www.cvohz.be maandag t.e.m. donderdag: van 09.00 tot 12.00 uur van 13.00 tot 15.00 uur van 18.00 tot 21.00 uur vrijdag en zaterdag: van 09.00 tot 12.00 uur

t bloemschikken t kleding en mode t koken t fotografie Verminderd inschrijvingsgeld Komen hiervoor in aanmerking: t personen die in het bezit zijn van één van de volgende attesten of ten laste zijn van een persoon die in het bezit is van één van de volgende attesten: 1. een inkomen verwerven via een werkloosheidsuitkering (attest VDAB-type1) 2. een attest, uitgereikt door de bevoegde overheid, waaruit een arbeidsongeschiktheid van ten minste 66% blijkt 3. een attest waaruit het recht blijkt op een integratietegemoetkoming aan gehandicapten 4. een attest waaruit de inschrijving bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap blijkt

Rin

aat nstr

Mole

CVO

ke

uip ‘t K Do

Dorpss

kke Ina

Voe t

pad

Deze maatregelen gelden niet meer als u 65 bent geworden.

SECRETARIAAT HEUSDEN Brugstraat 14 Tel. 011 42 32 19 Fax. 011 53 85 57 info@cvohz.be www.cvohz.be maandag t.e.m. donderdag: van 18.30 tot 21.00 uur

Geen inschrijvingsgeld t een attest waaruit blijkt dat de cursist een inkomen verwerft via maatschappelijke dienstverlening of een leefloon ontvangt (OCMW) t gedetineerden t niet-werkende verplicht ingeschreven werkzoekende, die op het moment van inschrijven nog geen recht verworven hebben op een wachtuitkering t cursisten in een werkzoekendenopleiding onder bepaalde voorwaarden

sels

r Koe an eba

lan

pe

CVO

at ra rst

an

ela

ell ez

raat

G G.

oevest

cto Re

h Poort

at tra ijs

Wanneer u met minstens 3 personen, wonend op hetzelfde adres, les volgt, krijgt u 15 euro korting per gezinslid. Voor elk extra gezinslid krijgt u 15 euro extra korting. Dit is de maximale korting per schooljaar. Hij is cumuleerbaar met opleidingscheques of verminderd inschrijvingsgeld, maar niet met de kortingen voor senioren of minderjarigen.

at tra

gs

Bru

Ka

Indien u tussen de 16 en 18 jaar bent, krijgt u ook een korting van 10 of 20 euro zoals bij de senioren.

aat lstr

pe

Ka

aat str

rps

Holstraat

r

traat

t personen die gedurende twee opeenvolgende schooljaren les gevolgd hebben bij basiseducatie (gedurende ten minste 120 lestijden)

Mogelijke kortingen Indien u de leeftijd van 60 jaar heeft bereikt op 1 september of 1 januari, krijgt u van het gemeentebestuur Heusden-Zolder een kortingsbon van 10 euro aangeboden voor een korte opleiding en van 20 euro voor een opleiding van 1 jaar. Per persoon kan hoogstens 40 euro korting per schooljaar worden gegeven! Deze korting is NIET cumuleerbaar met andere.

an

gla

d

am

isb

Slu

Grip magazine  

Het compleet vernieuwde tijdschrift van CVO Heusden-Zolder.

Advertisement