Libero 4/2013

Page 1

04/13

vasemmistolainen mielipide- ja kulttuurilehti 27. vuosikerta • irtonumero 4 € • teema: islam


RJ

I ÄK

US

T OI

NIKO PELTOKANGAS

Vasemmistolainen mielipide- ja kulttuurilehti Perustettu vuonna 1987 • Kultti ry:n jäsen • Kustantaja: Libero ry. • Päätoimittaja: Niko Peltokangas • Ulkoasu: Pirjo Hakonen • Osoite: Hämeentie 29, 6.krs, 00500 Helsinki Puhelin: 045 348 5499 • Sähköposti: TOIMITUS@ vasemmistonuoret.fi • Kotisivu: www.liberolehti.fi • ISSN 0783–6198 • Painopaikka: waasa graphics, Vaasa • Painettu ympäristöystävälliselle paperille ympäristöystävällisessä painossa. Tilaushinta 20 €, tukitilaus 50 €.

02 LIBERO

TULEE TÄNNE JA HAASTAA JOURNALISMIN PÄIVÄSSÄ lokakuus-

kustelua yleensä: keskustelijoita on

tyisyydestä internetissä. Yksityisyy-

via sellaisia. Uskovan sisäministerin

sa luennoitiin Thor-verkosta ja yksi-

den pitäisi olla oletus, Thor-projek-

tin edustaja linjasi. Ihmisten pitäisi

oikeasti saada päättää, mitä antavat

itsestään muille netin ja muiden vä-

lineiden kautta.

Yksityisyys ei ole vain Facebookin

fiksua käyttöä tai viranomaisvakoi-

lulta suojautumista. Moni haluaa

hankkia passin antamatta sormenjälkiään, tehdä ostoksia ilman ostoskäyttäytymisensä rekisteröintiä,

kieltäytyä työpaikan huumetesteistä ja osoittaa mieltään tulematta ku-

vatuksi. Vaikka eihän rehellisellä ihmisellä pitäisi olla mitään salattavaa.

Ei-islamilaisten kulttuurien ym-

päröiminä elävät musliminaiset käy-

vät omasta yksityisyydestään vielä

arkisempaa kamppailua. He haluavat oikeuden päättää itse käyttävät-

kö perinteistä huiviaan. Paradoksaalisesti liberaalit kulttuurit haluavat viedä heiltä tämän oikeuden, koska eivät usko islamilaisen kulttuurin

koskaan antaneen sitä heille.

Huivi ei ole koko islam, mutta sii-

paljon enemmän kuin asiantunte-

kommentit saavat pilkkaajat nopeasti liikkeelle, vaikka kristinuskon pe-

rusasiat tunteva pystyisi argumen-

toimaan niitä vastaan asiallisestikin.

Toisaalta meillä annetaan arvoa kirkon kriittisille äänille. Pastori Kai

Sadinmaa korostaa Liberon haastat-

telussa Jeesuksen opetusten yhteis-

kunnallisuutta (s. 6). Hänen mieles-

tään kirkko on syyllistynyt Jeesuksen hengellistämiseen ja unohtanut

oman roolinsa globaalissa kapitalisSadinmaiden ja räsästen eroavai-

suuksien ansiosta näemme täkäläisen kristillisyyden pääsuunnan sisäiset erot. Islamin suuntauksien

ja erimielisyyksien osalta tätä etu-

oikeutta ei kovin monella suomalaisella ole.

*** Tämän numeron päättää sarjakuva

mutanttikilpikonnista (s. 36). Tal-

vivaara on yhä päällä. Nigerian öl-

jytuhot nähnyt toimittaja kävi äs-

hen liittyvät ennakkoluulot kuvasta-

kettäin Suomessa ihmettelemässä,

lamiin: vieras ja uhkaava kulttuuri

ympäristönsä paskomista.

destä, uskonnosta, politiikasta ja

töihin.

vat hyvin suomalaisten suhdetta is-

haastaa käsityksemme yksityisyyvaikkapa sukupuolijärjestelmästä.

miksi annamme kaivoksen jatkaa Seuraavassa Liberossa mennään

Lue teemasivuilta (s. 12–22) lisää näistä aiheista.

*** Islamista käytävää keskustelua vai-

vaa sama ongelma kuin uskontokes-

s . 06

missa.

NIKO PELTOKANGAS PÄÄTOIMITTAJA

ALKUPALAT

04 06 08 09 10

Kohta opettajat kaatavat koulun syrjivät normit. henkilö: Kai Sadinmaa laatii kymmentä käskyä kirkolle. kolumni: Asuntopolitiikka on luokkapolitiikkaa. Pureeko rengaslukko diplomaattiseen koskemattomuuteen? Kapitalismi on diktatuuri, sanoo professori.


TEKIJÄLTÄ

s . 13

s . 16

Olen harrastanut haikujen kirjoittelua jo melkein 10 vuotta. Minulla on ollut nuoresta asti hirveä hinku tehdä kaikkea luovaa, mielellään mahdollisimman erilaisilla kentillä - maalaan esimerkiksi silloin tällöin vesiväreillä, vaikka olen kuvataiteellisesti aika lahjaton. Runoiluni kohteena ovat ihmiselämän hienoudet ja huonoudet, luonto, tajunnanvirta tai arkipäivän asiat. Vaikka pyrin itse olemaan hyvin tiukka tavutuksen korrektiuden kanssa, hyväksyn venyvämmän mitan muilta, ja tuleepa vahingossa joskus itsekin lipsuttua tavujen määrästä. Luullakseni sain haikupalstan Liberoon improrunoiltuani Vasemmistonuorten viime liittokokouksessa. Sana oli vapaa, ja ajattelin mennä jalat tutisten kokeilemaan, josko haikukone toimisi niinkin ison yleisön edessä. Nähdessäni muutamia entisiä vanuaktiiveja Ilosaarirockissa sain kuulla tervehdyksiä kuten »mitäpä haikumies?» Matiaksen haikupalvelu -sivu Facebookissa on tällä hetkellä eniten käyttämäni haikuväylä. Toivottavasti runojeni lukeminenkin ihastuttaa, vihastuttaa tai rentouttaa!

matias kangas on lieksalaislähtöinen teatteriavustaja ja haikuilija.

s . 24 pirjo hakonen kuvasi kannen.

TEEMA

LOPUKSI

14 17 18 21 22

23 28 29 30 32

Kiina jahtaa islaminuskoisia uiguureja. Turkin parlamenttiin pääsee taas huivi päässä. Islamisaatio on totta!

Islamin pelikenttä maailmankartalla. kolumni: Muslimi saa aina selittää itseään.

04/13

vasemmistolainen mielipide- ja kulttuurilehti 27. vuosikerta • irtonumero 4 € • teema: islam

kritiikit: Pelejä, kirjoja, levy ja leffa. käsitteitä & kamppailuja: Niukkuus ei lopu. protestilaulaja, joka jäi äänen päähän valtuustosta. på svenska: Islamiseringen är sant! vasemmistonuoret: Valtuutetut, missä he ovat nyt?

Muslimi opiskelee, käy töissä ja jättää viikonloppuna puoliksi syödyn pizzan lojumaan lattialle kuin kuka tahansa muukin.

03 LIBERO


MUUT MEDIAT Liberon poimimia mediahelmiä

Ohjelma alkoi heti kättelyssä näyttävällä kuvasarjalla »Allahu akbar» -karjahdusten säestämänä taisteluun rynnistäneistä julmista kommandopipoihin sonnustautuneista ja kalašnikovein aseistautuneista uskonsotureista. Tämän

jälkeen päästiin itse keskusteluun, jossa oli tasan neljä aihetta: pyhä sota,

naisten hunnuttaminen, kuolemanrangaistuksia langettavat uskonnolliset

tuomioistuimet ja rituaaliteurastukset. Ilmeisesti tässä on tosiaankin kaikki,

mitä suomalaisen toimittajan tai televisiokatsojan tarvitsee islaminuskosta ja maamme muslimiväestön arkipäivästä tietää.

historiantutkija jussi jalonen blogissaan 3.11.2013 Koiraongelmasta on kirjoitettu vähemmän kuin Ranskan määräyksestä, etteivät naiset saa julkisilla paikoilla käyttää nigabia tai burkaa eli kasvot peittäviä huiveja. Kyseessä on kuitenkin vain maisemaongelma, kun taas koirakauhu tuottaa todellista haittaa valtaväestölle.

Brittein saarilla on ollut paljon polemiikkia tapauksista, joissa sokea on jä-

syrjäyttävien NORMIKRIITTISYYS PUUTTUU KOULUKIUSAAMISEN JA KONFLIKTIEN SYIHIN. teksti niko peltokangas NORMIT NURIN -HANKE julkaisee opet-

tajille tarkoitetun normikriittisen op-

pimateriaalin, joka tarjoaa välineitä

ulkopuolistavien normien näkyväksi tekemiseen ja niiden rakentavaan käsittelyyn. Hankkeen tähtäimessä ovat

syrjivät ja ennakkoluuloiset, vanhoi-

hin stereotypioihin perustuvat normit. Projektisihteeri Atlas Saarikoski se-

tetty tienposkeen, kun islaminuskoinen taksikuski ei suostunut ottamaan

littää normi-käsitteen olevan tapa kä-

koiramme 9/2013

opiskella ja saada tilaa. Hankkeessa on

opaskoiraa kyytiin. Samaa vaikeutta esiintyy busseissa.

Artikkelissa asetetaan läntinen maailma ja islam vastakkain tavalla, joka vah-

vistaa kielteisiä stereotypioita islamista ja esittää läntisen maailman sivis-

tyneempänä kulttuurialueena. Tämänkaltainen vastakkainasettelu edustaa kulttuurirasistista yleistämistä, ja pahimmillaan voi luoda tarpeettomasti vir-

sitellä valtasuhteita – kenen on helppo

nostettu esille muun muassa kahteen

vastakkaiseen sukupuoleen, heterouteen, valkoisuuteen ja suomenkielisyyteen liittyviä normeja.

Saarikosken mielestä on tärkeää ym-

heellistä kuvaa islamista äärimmäisenä ja väkivaltaisena uskontona. Tekstis-

märtää, ettei syrjintä ole useinkaan

kinnat ja toimeenpanot kuitenkin vaihtelevat huomattavasti eri valtioissa ja

historian muovaamasta järjestelmäs-

sä viitataan shariaan muslimien laillisena ohjenuorana. Islamilaisen lain tulmaailman yli 1,5 miljardin muslimin elämässä. [...] Jokaisella uskonnolla on äärimmäiset tulkintansa, mutta on muistettava, että suurin osa maailman muslimeista ei kannata ääritulkintoja islaminuskosta.

seitsemän järjestön vastine koiramme-lehden artikkeliin, 15.10.2013 Minut kutsuttiin Ylen Islam-iltaan ja aluksi harkitsin suostuvani. Myös is-

lamkriitikkona tunnettu perussuomalaisten kansanedustaja Jussi Halla-aho

tietoista. Kyse on pitkän yhteiskunta-

tä. Koulussa tapahtuvat asiat eivät ole yhteiskunnan valtajärjestelmien ulkopuolella. Esimerkistä käyvät heteronormi ja valkoisuusnormi.

»Homoudesta puhutaan opetukses-

sa tosi harvoin, vaikka joka koulussa

oli pyydetty mukaan. Olen Jussin kanssa useasti, tai lähes poikkeuksetta eri

mieltä, mutta tällä kertaa epäilen, että voin olla hänen kanssaan samoilla lin-

joilla: »Asetelma on valmiiksi pedattu niin, että puhutaan ja huudetaan päälle eikä kukaan saa sanotuksi mitään järkevää.» Tämä on minunkin huoleni. Tästä syystä päätin nyt jättää väliin Ylen Islam-illan.

eduskunta-avustaja nasima razmyar blogissaan 23.10.2013 Varsinainen ongelma työpaperissa on sen johtopäätösluku. Esiteltyään otsikkonsa mukaan Iranin sisä- ja ulkopolitiikkaa, Salehzadeh siirtyy johtopää-

töksiin, joilla ei ole mitään loogista yhteyttä paperin muuhun sisältöön. Salehzadeh esimerkiksi väittää demokratian puuttuvan Lähi-idästä (esimerkiksi

Turkkia ei jostain syystä lasketa mukaan) yksioikoisesti siksi, että »suurvallat» eivät ole sallineet sitä. Tästä huolimatta hän vihjaa juuri ulkopuolisen in-

tervention olevan tarpeellinen Iranin demokratisoimisessa, mikä puolestaan todennäköisesti johtaisi rauhaan koko Lähi-idässä. Tämä viimeinen »joidenkin asiantuntijoiden» irrallinen ja varsin mielikuvituksellinen väite perustel-

laan linkillä entisen Iranin presidentin haastatteluun, jossa ei mainita koko ajatusta.

the ulkopolitist. maanpuolutuskorkeakoulun sivuilta poistetusta ja sinne palautetusta tutkija alan salehzadehin työpaperista 8.11.2013 04 LIBERO

» O L IS IN E N E

MMÄN NORM

A A L I»

normit nurin -hankkeessa opiskelijat ovat tuoneet näkyviksi ulkopuolisuuden ja näkymättömyyden kokemuksia.

Aloin muuttamaan ominaisuuksiani niin, että olisin enemmän normaali. Keskityin siihen, miten sormeni ovat, kun juon, tai siihen, miten jokainen askeleeni olisi vähemmän naismainen. Hiljenin tunneilla, kun puhuttiin ihmisoikeuksista ja toisiin kohdistuvasta vallankäytöstä, pidin kantapäät maassa ja piilotin kenkäni pesuhuoneeseen kotitalouden tuntien ajaksi. – Axu Merkkiniemi


normien kimpussa on monenlaisia oppilaita. Kun puoles-

ta vain asennekasvatusta.»

se liittyy yleensä konfliktitilanteisiin.»

tukin suvaitsevaisuus-käsite ei sellai-

taustoista, puhuvat eri kieliä ja edus-

sillä se edellyttää samaa valtasuhdet-

taan esitetään kuvissa tummaihoisia, Opiskelijat ponnistavat eri luokka-

tavat eri seksuaalisia suuntautumisia.

Normien kanssa ristiriitaan joutuvilla on erilaisia selviytymiskeinoja, Saari-

koski sanoo. »Joidenkin taktiikkana on

taustan tai identiteetin peittäminen, toiset taas joutuvat tekemään tuplasti töitä sopiakseen normeihin. Esimerkiksi maahanmuuttajataustainen tyt-

senaan auta normien kaatamisessa,

ta, josta suvaitsemattomuus johtuu.

Esimerkiksi vammaisuutta suvaitseva vammaton ihminen ei kyseenalaista terveysnormia, joka pitää vammaista

eriarvoisessa asemassa. Normikriittisyys tähtääkin valta-asetelmien purkamiseen.

kuin vain maahanmuuttajataustaise-

ulossulkemisen kautta. Ihmisiä kil-

VALTA-ASETELMAT NURIN Normien syrjäyttävää vaikutusta vähennetään tiedostamalla ne ja käsittä-

mällä, etteivät ne ole kenenkään vika. »Konflikteja ei pidä käsitellä vain yksittäisinä tilanteina vaan pitäisi nähdä, mitä normeja ne vahvistavat.»

»Projekti on osoittanut että nuoril-

pailutetaan, kun pitäisi auttaa heitä

kommunikoimaan. Kouluterveyskyselyissä moni nuori kokee, ettei koulussa kukaan ei auta tai ole kiinnos-

tunut. Saarikosken mukaan pitäisi päästä eroon yksilöpsykologisesta nä-

kökulmasta »miksi et pääse eteenpäin» ja keskittyä rakenteisiin, jotka estävät tasa-arvoisen kouluttautumisen.

Opettajamateriaalia laatiessaan te-

kijät ovat inspiroituneet Ruotsista,

ta pitäisi muuttaa. Näitä ihmisiä pitää

koulujärjestelmässä. »Ei se ole vaike-

kuunnella. Esimerkiksi transnuoret

kokevat ahdistusta, kun kaikki koulun vessat on sukupuolitettu. Aina ei tarvi-

Mielenterveysongelmista kärsivä nuori tarvitsee koululta joustoa. Ei ole mahdollista pärjätä samalla tavalla koulussa luokkatovereiden kanssa, jos esimerkiksi masennuksen takia pääsee hädin tuskin sängystä ylös tai lääkityksen takia nukahtelee tunneilla. Oppilaalle tulee väkisinkin enemmän poissaoloja eikä hän ehkä pysty palauttamaan kotitehtäviä ajallaan. Jos koulu ei näissä asioissa auta nuorta, putoaa tämä helposti kelkasta ja sieltä on todella vaikeaa kivuta takaisin kyytiin. – Vella Laiho

tämän siitä saa jos sattuu masentumaan syö kynsiäsi

luoda yhteisöllisyyttä muuten kuin

la, jotka ottavat hittiä, on kaikilla käsitys ihan konkreettisista asioista, joi-

Kelan kirjeessä klangi kovin ikävä tuet loppuvat

Saarikoski on kiinnittänyt huomio-

ta myös siihen, miten kouluissa ei

na tyttönä.»

Matias Kangas

Paljon käytetty ja paljon jo kritisoi-

tö voi joutua tekemään paljon duunia,

jotta muut näkisivät hänet muutenkin

HAIKULOISIA

jossa normikriittisyys on lyönyt läpi

aa. Kyse on kunnioituksesta ja kuun-

telemisesta ja sitten asioiden muuttamisesta.»

­

Suomalainen en siis voi olla, mutta ihmisillä on valmiit ennakkoluulot siitä mitä voin olla. Minun on sovittava käsitykseen siitä millainen on afrikkalainen, pakolainen, maahanmuuttaja tai muslimi. Kokemuksesta tiedän, että nämä kaikki määreet ja niihin liitetyt negatiiviset asiat tiivistyvät sanaan somali. Somali on syrjäytynyt, alistettu, varas, raiskaaja, taakka, sossupummi ja islamistimerirosvo. – Warda Ahmed

Satava lumi peittää hiljaa allensa sammuneet juopot kodin lämmöstä näyttää talvimaisema kovin kauniilta kylmä kuolema kodittoman kohtalo silmät suljetut

Ilouutinen alitajunnastani: olenhan rikas! Eläkettäni karttunut per kuukausi jo melkein kymppi!

puheenvuorot on poimittu normit.fi-sivustolta. 05 LIBERO


HENKILÖ

hengellisintä on arki PASTORI KAI SADINMAA SAARNAA FINANSSIKAPITALISMIN MENEVÄN KOHTI HELVETTIÄ JA SYYTTÄÄ KIRKKOA JEESUKSEN HENGELLISTÄMISESTÄ.

teksti arto leinonen • kuva pirjo hakonen SADINMAA SAI KIRKON pappisvihkimyksen

teiskunta.»

diakonia järjesti velkaneuvontaa. Hän toimi

kuussa tapahtuma, jossa puhuivat Sadin-

tuksi ulos seurakunnasta toisensa jälkeen,

la ja talousbloggaaja Antti Ronkainen. Hen-

Kai Sadinmaa ei kiistä hengellisyyttä. Kaikki

kauhu ja köyhien vapauttaja, joka taisteli or-

lastus on myös sitä, että ihminen saa katon

90-luvulla, jolloin lama koetteli Suomea ja pappina muutaman vuoden, mutta tuli ajekoska ei suostunut myötäilemään kirkkoher-

roja. Tämän jälkeen hän työskenteli aloilla, joilta työtä löytyi. Seitsemän vuoden jälkeen

tie vei uudelle kierrokselle kirkkoon. Jo ensimmäisellä kerralla kirkon arki tuli Sadinmaalle

pienenä yllätyksenä: »Kirkon touhuilla ei ole mitään kosketuspintaa todellisuuteen, siinä eletään jossain kuplassa.»

Kallion kirkossa Helsingissä pidettiin syys-

maan lisäksi kansanedustaja Anna Kontugenmies julisti, että »Jeesus oli vallanpitäjien juutettujen puolesta viimeiseen veripisaraan saakka. Kun kristinuskosta tuli Rooman val-

tauskonto, nasaretilaisen radikaali yhteiskunnallinen sanoma vesitettiin ja hengellistettin.»

Jeesus haastoi yhteiskunnan rakenteita kai-

hän puhkeaa poliittis-militanttiin ylistyslauluun (Luuk. 1:52).

ÄLÄ KUMARRA VALTAA on läpeensä hengellistä. Jumala on läsnä. Pepään päälle ja yhteyden muihin ihmisiin.»

Jos hengellisyys irrotetaan arjesta, syntyy

sunnuntaimoraali ja arkimoraali. Silloin voi-

daan tehdä mitä vain helvetin pahaa ja pyytää synnit anteeksi.»

Tämä johtaa uskonnollisuuteen, jossa pyhi-

Pastori alkoi tutkia kirjallisuutta ja löysi

kissa kohtaamisissaan ihmisten kanssa, Sa-

tetään omat itsekkäät pyrkimykset kuten Is-

kossa on profeetallisen diakonian puuttumi-

sesta näkyy vahva yhteiskunnallinen konteks-

dinmaan mukaan juuri tällaista heimouskon-

Raamatun poliittisuuden. »Vakava puute kir-

nen. Lamavuosina oli ikään kuin sopimus val-

tion kanssa, että kirkko hoitaa järjestelmästä putoavat. Ei se voi olla oikein. Kirkon ei pitäi-

si vain antaa köyhälle leipää, vaan haastaa yh06 LIBERO

dinmaa sanoo. Raamatun kuvauksissa Jeesukti. Joulun seimikertomuksessa taustalla on Rooman imperiumin miehitysvalta, jonka

riistäjille Joosef ja Maria joutuvat maksamaan veroja. Kun Maria kuulee olevansa raskaana,

raelin kansan historiassa. Jeesus hyökkäsi Satoa vastaan. Samoja piirteitä näkyi Suomessa

jatkosodan aikana. Islamin suhteen uhka on sama, mikäli uskonto liittyy jonkinlaiseen

heimoidentiteettiin. On kuitenkin kyseen-


Vasemmalta katsova aikakauslehti Irtonumero 9,40 euroa | 41. vuosikerta

5 | 2013 | VaIhtoehtomedIa

Kulttuurivihkot Häpeilemätön Aino VennA lAulAA pAAtoksellA

edistyksellistä Viestintää alterNet paljastaa USa:n korruption Latinalaisen amerikan vasemmistomedia Vastavirtaan Venäjällä

JAn Blomstedt: Voiko menneisyyttä ennustaa?

J p Roos: m. a. Nummisen positiivinen 60-luku

Vallankumous ei tule vielä? Sitä odotellessa ja valmistellessa maailmaa pitää analysoida, myös älyllisesti ja teoreettisesti. Ilman kulttuuria ihminen, yhteiskunta ja poliittinen liike näivettyisi. Kulttuurivihkot auttaa selvittämään, missä mennään, ja pohtii kanssasi kulttuurin ja yhteiskunnan ilmiöitä kuudesti vuodessa.

Tilaa heti! alaista, kuinka monelle muslimille uskonto

tätä merkitsee. Uskontodialogin puute on ongelma.

Sadinmaa on kirjoittamassa kirjaa Kymme-

nen käskyä kirkolle. »Se on hyvin provosoiva teos. En tiedä, miten minulle henkilökohtaisesti käy sen jälkeen kirkossa.» Kirjan käskyjä

Vasemmistonuorten jäsenille 25 prosentin alennus kestotilauksesta:

vain 32,25 e / vuosi (normaalisti 43 e / vuosi).

ovat muun muassa »älä valehtele Jeesuksesta», »älä kumarra valtaa» sekä »anna homon rakastaa».

Kirkko voisi uudistua radikaalisti 1200-lu-

vulla rahan syrjäyttävää valtaa vastaan asettu-

neen Franciscuksen hengessä, Sadinmaa ehdottaa. Hänen mielestään nykyään ollaan jokseenkin samanlaisessa tilanteessa. »Kirkolla

on eläkerahastonsa kautta miljardiomaisuus sijoitusbisneksessä, me ollaan osa ongelmaa.

Lahjaksi sukulaiselle, ystävälle, toverille: määräaikainen lahjatilaus vuodeksi 2014 nyt vain 38 e! Kaupan päälle tämän vuoden viimeinen numero. tilaus@kulttuurivihkot.fi / 09 4114 5369 — Netissä uutisia, blogeja, videoita, keskusteluja www.kulttuurivihkot.fi

Rahat voisi ottaa pois ja sijoittaa ne vaikka johonkin lähitalouteen. Globaali kapitalismi tulee räjähtämään käsiin, aivan varmasti.» ­

07 LIBERO


MIELIPIDE PUHEENJOHTAJA

KÄMPPÄ ON PERUSOIKEUS VASEMMISTOLAINEN LIIKE ON AINA taistellut ihmisten perusoikeuksien

puolesta. Vaikka ajat ja konkreettiset vaatimukset muuttuvat, pysyvät teemat pitkälti samoina. Ihmiset tarvitsevat edelleen riittävän toimeentulon

ja hyvät työehdot halutessaan työn ja koulutuspaikan, vapautta ilmaista

mielipiteensä ja toimia yhteiskunnallisesti sekä mahdollisuuksia kehittää itseään.

Näiden lisäksi jokainen ihminen

tarvitsee paikan, jossa elää ja olla, eli kämpän. Suomen asuntopolitiikka

on viimeisten vuosikymmenten aika-

na kehittynyt yhä huonompaan suun-

taan. 1990-luvun puolivälistä vuoteen 2008 omistusasuntojen hinnat ovat

histellaan asuinalueiden jakautumista

Se on ollut nopeampaa kuin kulutta-

lietsotaan sen minkä ehtii. Tämä siitä

nousseet kokonaiset sata prosenttia. jahintaindeksin, tuottajahintojen,

bruttokansantuotteen, rakennuskus-

tannusten ja kotitalouksien käytettävissä olevien tulojen kehitys.

huolimatta, että kehitys on poliittisten valintojen tulos. Kodeillamme teh-

dään rahaa ja asumisellamme ja asuinpaikallamme politiikkaa.

Asuntojen hintojen nousu on omis-

Vasemmistonuoret keskittyy tulevan

yhä pitenevää velkavankeutta, vuok-

litiikkaan. Oma koti liian kallis -kam-

tusasuntoa hankkiville tarkoittanut ralla asuville yhä vähemmän käytet-

tävissä olevia tuloja ja liian monelle nuorelle ja perheelle asunnottomuut-

ta. Kiinteistösijoittajat tekevät hyvää tiliä ihmisten tarpeella omaan kotiin samalla, kun kansalaiselle on jää-

nyt asuntovelallisen, vuokralaisen tai asunnottoman rooli. Riittämätön jul-

kinen vuokra-asuntotuotanto on johtanut tilanteeseen, jossa grynderit,

välittäjät ja keinottelijat hallitsevat

markkinoita. Ulkomailla varoitellaan jo Suomessa piilevästä asuntokuplasta, erityisesti pääkaupunkiseudulla.

Riittämätön asuntotuotanto yhdis-

tettynä julkisten palveluiden karsimiseen on myös johtanut eri asuinalueiden eriytymiseen. Asuntojen hinnat

ajavat ihmisiä yhteen lähiöihin samal-

vuoden aikana asumiseen ja asuntopopanjalla vaaditaan sellaista asuntopo-

litiikkaa, joka rikkoo vallitsevat luok-

karakenteet. Asunto, oma koti, on perusoikeus. Vaadimme lisää edullisia vuokra-asuntoja eri puolille kaupunkia ja lähiöihin palveluita sekä edullista joukkoliikennettä. Vaadimme nuor-

ten asunnottomuuteen puuttumisek-

si asumiseen kestoon, takuuvuokraan ja vuokralaisen työskentelyyn liitty-

viä vuokraehtojen höllentämisiä sekä nuorille suunnattuja tuetun asumisen palveluita. Vaadimme oikeutta käyttämättömien kiinteistöjen valtaamiseen ja haltuun ottamiseen sekä nuo-

rille asuntotakuuta, joka antaa jokaiselle nuorelle subjektiivisena oikeutena pääsyn omaan kotiin.

Kampanjan merkeissä tullaan kier-

la, kun samojen asuinalueiden palve-

tämään maata ja järjestämään toimin-

hintoja korotetaan.

tua ja odottaa gryndereiden luoman

luita vähennetään ja joukkoliikenteen Pääkirjoitussivuilla ja puheissa kau-

8 LIBERO

»hyviin» ja »huonoihin» ja lähiöpelkoa

taa kaikissa piireissä. Me emme aio isasuntokuplan puhkeamista.

LI ANDERSSON Vasemmistonuorten puheenjohtaja


RENGASLUKKO SATTUU KÖYHÄÄN JA RIKKAASEEN teksti julle tuuliainen

HELSINGIN KAUPUNGIN pysäköinnin-

Yhdysvaltain diplomaatit. Heitä ei ren-

gaslukon. Lukko kiinnitetään autoi-

maa on antanut diplomaateille anka-

valvonta on ottamassa käyttöön ren-

hin, joiden omistajilla on rästissä useita maksamattomia pysäköintisakkoja.

Kaikkihan me tunnemme näitä tyyp-

gaslukko taida silti haitata, sillä kotiran ukaasin parkkisakkojen maksamisesta.

Maksamattomia parkkisakkoja ker-

pejä, joille joku parkkisakko ei merkit-

tyykin eniten venäläisdiplomaateil-

tenkin perässä ja perittäviä velkoja on

jen määrään eniten maksamattomia

se yhtään mitään, koska vouti on muu-

niin paljon, ettei niitä ikinä saisi kuitenkaan maksettua.

Rengaslukkoa ei saa omin avuin au-

le. Suhteessa henkilökunnan ja autoparkkisakkoja ovat hankkineet marokkolaiset.

Kunnallinen

pysäköinninvalvoja

ki. On soitettava numeroon, josta lähe-

Kaija Kossila kertoo, ettei diplomaat-

maksaa parisen sataa plus rästisakot.

muista poikkeavasti rengaslukon suh-

tetään joku lukkoa avaamaan ja sehän Rengaslukkoja avataan lisäksi vain ar-

kipäivisin. Pysäköinninvalvojat kyllä päivystävät viikon jokaisena päivänä.

Mutta kohdistuuko tämä rengasluk-

kotoiminta vain kaikkein köyhimpiin?

Tavallisella tallaajalla on talous yleensä sen verran hallinnassa, että maksaa

tiautoja tulla kohtelemaan mitenkään teen, joten kadun varsille on odotettavissa CD-kilvillä varustettuja autoja

puntti pyörässä. Kossila kertoi myös,

että diplomaateilta on peritty parkkisakkoja jälkikäteen, mutta ulosottoon niitä ei ole lähetetty.

Mitenkä mahtavat omat diplomaat-

parkkisakkonsa mieluummin ilman

timme maailmalla käyttäytyä? Luu-

veta näkymään vanhoja, rengalukon

maattinsa käyttäytymään asiallisesti

perintäkuluja. Saattaa hyvinkin rukanssa hylättyjä autoja, kun kuljettaja käy jostain ostamassa uuden sadan euron auton.

Mutta käy tämä ilkeästi joihinkin

etuoikeutettuihinkin. Muutama vuo-

si sitten luin tilastoa diplomaattiautojen väärinpysäköimisestä. Eniten pyräköintivirhemaksuja

hankkivat

lisi, että Suomi on ohjeistanut diploja maksamaan parkkisakkonsa. Ulko-

ministeriön protokollaosastolta kerrotaan, että suomalaisten diplomaat-

tien parkkisakot ulkomailla ovat kun-

kin diplomaatin ja isäntämaan välinen asia. Toivoa sopii, että suomalaisdiplomaatit noudattavat hyviä tapoja maailmalla seikkaillessaan.

KIRJOITA LUKIJAKIRJE! Anna palautetta, korjaa virheitä, kehu ja väitä vastaan. Julkaistuista kirjoituksista lähetämme vaivanpalkaksi kirjan. Vaippoihin liittyviä palautteita ei julkaista.

Libero Hämeentie 29, 6. krs 00500 Helsinki

9 LIBERO


TEIVO TEIVAISEN

LIBERAALIT VAPAUSIHANTEET MAAILMANPOLITIIKAN PROFESSORI EI HALUA ANTAA VAPAUTTA VAIN OIKEISTON KÄSIIN.

teksti oskar lindman kuva wikimedia commons

TEIVO TEIVAISEN työhuoneessa pistää

»Socialismo libertario» terminä olisi

tuun ongelmia. Yritysten vastuu kattaa

lyt notkuvat teoksia vasemmistoliber-

suomennos. On hänen ajatuksiaan tul-

oikeudet eli juuri sen, mikä löytyy yri-

silmään kirjavalikoiman laajuus. Hyltaarien teksteistä muihin klassikoihin. Teivainen muistelee hymyillen

aikoja, jolloin valtiotieteilijät kokoontuivat viettämään aikaa G.A. Cohen

– Boozing Society -kollektiivissa. Co-

hen on vasemmistolibertaarien kärkinimiä.

tarkin, mutta siltä puuttuu asiallinen

kittu väärinkin: aikoinaan miestä pyy-

dettiin useasti puhumaan globalisaation ja liberalismin vastustajana, mut-

ta hän ilmoittikin pitävänsä niistä.

VAPAUS EI SAA HAITATA

Ennen astumistaan virkaansa maa-

Liberaalit vapausihanteet nousevat Tei-

gin yliopistolla Teivainen matkusti pal-

vainen kuvaa haittaperiaatteen kaut-

ilmanpolitiikan professoriksi Helsin-

jon. Se toi näkemystä vertailla yliopisto-

ja. Helsingissä hän näkee akateemisen vapauden säilyneen: opiskelijoilla on

mielipiteitä laidasta laitaan, toisin kuin vähemmän kehittyneissä maissa.

Poliittisesti hän määrittelee itsen-

sä puolileikillään vasemmistohipiksi.

vaisen puheessa usein esiin. Näitä Tei-

ta: jokainen on vapaa tekemään mitä tahansa, kunhan ei haittaa muita.

Hänen mukaansa nykyliberaalit antavat kuitenkin jokaisen tehdä kuten itseään huvittaa. Teivainen näkee, että

tysten yhteiskuntavastuuohjelmista.

Hän näkee yritysvallan demokra-

tisoimisen prosessina, jonka tähtäimessä on kansalaisten vaikutusvallan

kasvattaminen. Teivainen puhuu myös yritysdemokratian toteuttamiskeinoista, joita voisi kutsua vaikka neuvos-

toiksi. Onko hyväksyttävää delegoida toimitusjohtajalle autonomista valtaa

toimia yrityksen edun nimissä? Myös Björn Walhroos on kirjoittanut näkevänsä yritykset elimellisesti hierarkioi-

na, joissa on yksi ylitse muiden, eli nykyaikaisena diktatuurin muotona.

»Demokratia on ihmisten mahdolli-

liberaalin haittaperiaatteen käyttö tu-

suutta olla vaikuttamassa päätöksiin,

Yleensäkin asioita tulisi arvioida sa-

rusehtoihin», Teivainen sanoo.

lisi laajentaa myös talouden puolelle. malla mittatikulla.

»Näen ongelmallisena, että oletet-

tavasti vapaassa yhteiskunnassa elä-

vät ihmiset viettävät merkittävän osan valveillaoloajastaan hyvinkin autori-

jotka kohdistuvat heidän elämänsä peOsuuskuntien ja muun jaetun omis-

tuksen uudesta noususta hän puhuukin lämpimästi eikä pidä ääni per osake -jakoa aitona demokratiana.

Teivainen näkee, että nykyiseen yri-

taarisesti hallitun instituution käsky-

tysmaailmaan on pesiytynyt suunni-

tisia suuryrityksiä.

kevat autoritaarista johtamista. Näitä

läisinä», professori kuvailee kapitalisTeivaisen mukaan varsinaista sosi-

aalista ja taloudellista liberalismia ei

voikaan erottaa toisistaan. Hän pahoit-

telee liber-alkuisten sanojen olevan ny-

kyään oikeiston määrittämiä, joten ei edes ymmärretä, mitä vasemmistolibe-

telmataloudellisia rakenteita, jotka tu-

haittapesäkkeitä pitäisi purkaa, sijaitsevat ne millä tahansa yhteiskunnan

osa-alueella. Hänestä olisi hienoa, jos yritysvaltaa katsottaisiin liberaaleista vapausihanteista käsin kriittisesti.

»Liberaalilta pohjalta lähtevä kriitti-

ralismi pitää sisällään.

nen katse ei ole ainoa tai riittävä maa-

YRITYKSET OVAT DIKTATUUREJA

täisi olla enemmän.»

Teivainen ei tue Milton Friedmanin

ilman ymmärtämiseksi, mutta sitä piHän näkee, että Friedman aikoinaan

puheita voiton tuottamisesta yritysten

varoitteli aiheellisesti, että jos yrityk-

sa on kyseenalaista, palveleeko lyhytai-

muksille, niistä tulisi julkisia insti-

ainoana velvoitteena. Hänen mukaan-

kainen voitto edes yritysten omaa etua. Kirjassaan Yritysvastuun umpikuja Tei-

vainen käy kriittisesti läpi yritysvas10 LIBERO

ympäristövelvoitteet ja työntekijöiden

set antavat periksi uudistumisvaatituutioita. Tämä taas ajaisi koko yritysmaailman politisoitumista. Teivainen kysyy, onko näin jo käynyt.


11 LIBERO

hannele richert

aino sutinen


12 LIBERO


TEEMANA ISLAM Teemasivut raapivat pintaa, raottavat hieman huntua. Jutut avaavat itsensä kokoisia ikkunoita suureen islamiin, joka on yhtä vaikea hahmottaa kokonaisuutena kuin kristillisyys tai muut uskonnot. Islamin ja kristinuskon vertailu on muodostumassa kliseeksi. Samalla sitä ei ole ammennettu läheskään tyhjäksi. Kristinuskossa on loputtomasti suuntauksia, ja jokainen uskova kokee sen enemmän tai vähemmän omalla tavallaan. Se vaikuttaa kulttuurin ja yhteiskuntajärjestelmän kautta myös niihin, jotka haluavat asettua sen ulkopuolelle. Teemasivuilla tämä moninaisuus tunnustetaan myös islamin kohdalla. Liberon Kiinan-kirjeenvaihtaja raportoi islaminuskoisten uiguurien asemasta (s. 14), samoin sarjakuvataitelija (s. 12). Kiina käy Yhdysvaltojen ja sen liittolaisten tavoin terrorismin vastaista sotaa islamistien kanssa. Kiinnostaako meitä enemmän terrori-iskuun Pekingissä kuin Manhattanilla? Huiviin kiteytyy monen islam-tuntemus. Se törmää länsimaisiin käsityksiin turvallisuudesta ja naisten asemasta. Samoja aiheita pohtivat myös huivin puolustajat, joiden näkökantoja avataan kahdessa teemajutussa (s. 16). Turkissa huivinkäyttö on vapautumassa, mutta samalla on esitetty sekulaarin valtion vaarantavia uudistuksia. Islam on kuitenkin uskonto ja sellaisenaan epäilyttävä, kuten Jukka Liukkosen tulevaisuusvisiosta ilmenee (s. 18). Sen sotkeminen esimerkiksi Palestiinan politiikkaan on yhtä sotkuista kuin täkäläinen kristillisdemokratia (s. 20). Kolumnisti Savolainen jatkaa pohdintaa, voisiko islamin ja kristinuskon vertailu kuitenkin hieman auttaa näkemään asioiden mittasuhteita. Islamilaisen maailman kartan äärellä (s. 21) voi miettiä, kuinka kapitalismille islam on vain pelikenttä siinä missä länsimaisetkin yhteiskunnat. 13 LIBERO


uiguurien sorto vie kohti väkivallan noidankehää KIINA SOTII ISLAMISTISTA TERRORISMIA VASTAAN SIINÄ, MISSÄ LÄNSIMAATKIN – TAI SORTAA UIGUURIVÄHEMISTÖÄ. teksti pärttyli linna • kuva dmitri perstin

14 LIBERO


28. LOKAKUUTA KATUMAASTURI ajoi

todellinen valta on pääosin han-kiina-

osassa tapauksia Kiina ei kuitenkaan

sä, Tiananmenin aukion lähellä. Tör-

taloutta hallitsevat Kiinan kansanva-

olisivat järjestäytyneet separatistit. To-

väkijoukkoon ja syttyi tuleen Pekingis-

laisilla puoluevirkailijoilla. Xinjiangin

mäyksessä kuoli viisi ihmistä ja louk-

pautusarmeijan omistamat yritykset.

kaantui 40. Kuolleiden joukossa olivat

Uiguureita syrjitään työnhaussa ja hei-

myös auton kuljettaja ja kaksi matkus-

dän kotejaan on hävitetty uusien ra-

tajaa, jotka kuuluivat Kiinan uiguuri-

kennusprojektien tieltä.

vähemmistöön.

Uiguurit myös syyttävät hallintoa

ole todistanut, että väkivallan takana

disteiden puutteesta on helppo päätel-

lä, että Kiinan johto liioittelee terro-

rismin uhkaa kääntääkseen huomion pois uiguurien sorrosta.

Kiinalaiset viranomaiset julistivat

alueen tarkoituksellisesta kiinalais-

KOHTI ITSEHALLINTOA VAI LISÄÄ VALVONTAA?

vastuussa Itä-Turkestanin islamisti-

angin paikallishallinto on esimerkik-

Tutkija Philip Potterin mukaan on

paastoamasta Ramadanin aikana. Al-

suudessa Xinjiangin tilanne tulee joh-

tapahtuman terrori-iskuksi, josta oli

tamisesta ja maallistamisesta. Xinji-

nen liike (ETIM). Ulkomailla toimi-

si kampanjoinut estääkseen uiguureja

vat uiguuriaktivistit kyseenalaistivat väitteet ja vaativat tapauksesta puolu-

le 18-vuotiaat eivät saa käydä moskei-

eetonta tutkintaa. Maailman uiguu-

joissa ja Koraania voi

rikongressin johtaja Rebiya Kadeer

opiskella vain val-

epäili, että tapaus tulee johtamaan ui-

tion hyväksymissä

guurien sorron pahenemiseen.

kouluissa. Myös ui-

Tätä artikkelia kirjoitettaessa on vie-

guurin kielen ope-

lä epäselvää, oliko ETIM vastuussa lo-

tusta on vähennet-

kakuun 28. päivän tapahtumista tai

ty, vaikka sillä pi-

mikä ylipäänsä motivoi autoa ajanut-

täisi olla virallisen

ta Usmen Hasania. Syitä tapahtumien

kielen asema.

herättämiin reaktioihin ei kuitenkaan tarvitse etsiä Tiananmenin aukiolta tai

maan ulkopuolella toimivista terroris-

SEPARATISTEJA VAI TYHJIÄ UHKAKUVIA?

jiangista, niin sanotusta »Kiinan vil-

Lokakuun 28. päivä

tijärjestöistä. Vastaukset löytyvät Xinlistä lännestä».

ei ollut ensimmäinen kerta, kun uiguurien ja han-kii-

VÄHEMMISTÖNÄ OMALLA MAALLAAN

nalaisten välillä on

Xinjiangin autonominen alue, toiselta

tapahtunut väkival-

nimeltään Itä-Turkestan, sijaitsee Kii-

taa. Esimerkiksi ke-

nan länsipuolella. Pinta-alaltaan se on

sän 2009 mellakois-

kuudenneksen Kiinasta, minkä lisäksi

ri strateginen merkitys. Vanhastaan koisia uiguureja, Kiinan valtaväestöä

suuksista ovat vastuussa ulkomailla

jiang on taloudellisesti kehittymätön

telua islamistista terrorismia vastaan

toimivat separatistit ja Kiina käy taissiinä missä länsimaatkin. Esimerkik-

te per henkilö on vain kolmanneksen

sia siirtymään Xinjiangiin. Muuttoliike on ollut niin suurta, että uiguurei-

ta ja han-kiinalaisia on alueella jo melkein yhtä paljon.

Uiguurien kannalta tilanteeseen liit-

tyy useita ongelmia. Vaikka julkiset virat on periaatteessa jaettu han-kiina-

laisten ja muiden ryhmien välillä,

si valtiollinen Xinhua-uutistoimisto kuva Kašgar on Kiina läntisin kaupunki ja uiguurikulttuurin sydän. Iso osa vanhaakaupunkia on purettu paloturvallisuuden nimissä ja uiguureja pakkosiirretty syrjään strategisesti tärkeältä alueelta. Kuva on vuodelta 2009.

tiikka kannustaa

terroristeja iskemään mieluum-

min itärannikon kaupunkeihin,

joissa iskujen toteuttaminen on helpompaa. säksi

idän

paampi

Li-

va-

media

ja taloudellinen

merkitys takaavat, että iskuihin myös kiinnitetään huomiota.

Vä l t t ä ä k s e e n

vastaavat

iskut

tulevaisuudessa

Kiinan johdon on

guureille myönnytyksiä, kuten laajem-

hemmistöjä, kuten kazakkeja.

– esimerkiksi alueen bruttokansantuo-

tiukka

turvallisuuspoli-

tuksilla sekä täyttämällä Xinjiangin

Kiinan johdon mukaan väkivaltai-

Luonnonvaroistaan huolimatta Xin-

rialueen

siis joko hallittava koko maata yhtä tiu-

kaupungit valvontakameroilla.

eli han-kiinalaisia sekä pienempiä vä-

muualla

Kiinassa. Uiguu-

Kiinan hallinto on vastannut väkival-

taisuuksiin joukkopidätyksillä, teloi-

alueella on asunut pääosin islaminus-

houkutellut yrityksiä ja han-kiinalai-

myös

»xinjiangin paikallishallinto on kampanjoinut estääkseen uiguureja paastoamasta ramadanin aikana. myös uiguurin kielen opetusta on vähennetty, vaikka sillä pitäisi olla virallisen kielen asema.»

sä lähes 200 henkeä.

jy- ja kaasuvarojensa takia maalle suu-

la. Tästä syystä keskushallinto onkin

tamaan väkivaltaan yhä useammin

sa menetti henken-

sillä on sijaintinsa ja merkittävien öl-

siitä, mitä se on Kiinan itärannikol-

kuitenkin todennäköistä, että tulevai-

syytti marraskuussa länsimaisia joh-

kasti kuin Xinjiangia tai tarjottava uipaa itsehallintoa. Ensimmäinen vaihtoehto uhkaa Kiinan taloutta ja siten

kommunistisen puolueen vallan oikeu-

tusta. Toinen taas voi käynnistää ketjureaktion, jossa Kiinan muutkin reuna-alueet alkavat livetä puolueen hallinnasta.

Lyhyellä tähtäimellä näyttää joka

tajia ja mediaa kaksinaismoralismis-

tapauksessa siltä, että uiguurien sorto

tä kutsuneet Pekingin tapahtumia ter-

teessa länsimaalaisten aktivistien ja

ta, koska ne eivät olleet suoralta kädelrorismiksi.

Väitteet separatismista eivät ole täy-

sin tuulesta temmattuja: entisten neuvostotasavaltojen itsenäistymisestä

lähtien uiguurien keskuudessa on voi-

mistunut ajatus itsenäisen Xinjiangin valtion perustamisesta. Suurimmassa

tulee pahenemaan. Tälläisessa tilanmedian vastuu on kiinnittää huomio Xinjiangin tilanteeseen myös silloin,

kun kaikki näyttää olevan rauhallis-

ta. Mitä enemmän uiguurien rauhallinen aktivismi saa tukea, sitä parem-

min Xinjiangissa voidaan välttää luisuminen väkivallan noidankehään.

15 LIBERO


huivipelkoa kesyttämässä HUIVI EI OLE MUSLIMINAISELLE ONGELMA VAAN OSA ITSEMÄÄRÄÄMISOIKEUTTA. ISLAM ON TUNTUNUT kiinnostavan viime ai-

»Kuinka paljon pelottaa?» toinen työpajan

Kun emme näe keskustelukumppanimme kat-

kasvot peittävässä niqab-hunnussaan. Kolme-

tuntuu pelottavalta tai vähintäänkin oudolta.

koina suomalaista mediaa erityisen paljon.

vetäjistä kysyi astellessaan osallistujien eteen

Female Experience -blogin kirjoittajien mielestä

kymmenhenkinen osallistujajoukko tutkaili

Antirasistista feminismiä edustavan The Black viimeaikaista keskustelua on kuitenkin käyty pääosin muiden kuin islaminuskoisten lähtökohdista käsin. Keskustelua ovat motivoineet muun muassa huiviin liittyvät ongelmat – jotka

kuitenkin ovat ongelmia vain ei-muslimeille, eivät islaminuskoisille.

teksti elina korhonen kuvitus pirjo hakonen

tuntemuksiaan ensin hiljaisuudessa. Työpa-

jan järjestäneiden, ennakkoluuloihin kylläs-

setta tai eleitä niqabin takaa, kommunikaatio

Toisaalta puhelinkeskustelut onnistuvat ai-

van hyvin ilman ilmeiden ja eleiden apuakin. Osallistujat huomasivat keskustelun tuok-

tyneiden muslimifeministien turhautumi-

sinassa myös mediakuvien suuren vaikutuk-

syrjintää käsittelevä blogi.

teltiin sitä, kuinka voimakkaan uhri-asso-

sesta on syntynyt myös

»musliminaisten ajatukset eivät kiinnosta suomalaista mediaa.»

»Huomaatko yhdistä-

väsi sumeilematta huivin alistamiseen, sivistymät-

sen omiin mielikuviin: työpajassa hämmäs-

siaation hunnun peittämä musliminainen osallistujien mielissä synnyttää.

tömyyteen, syrjäytymi-

VÄÄRINYMMÄRRYKSIÄ JA VÄLINPITÄMÄTTÖMYYTTÄ

vät blogissaan. Kaksikko

Työpajan vetäjät valottivat yleisimpiä syitä

pajan marraskuussa Helsingissä järjestetyssä

olevan sallittua, jos on itse valmis ottamaan

semääräämisoikeudesta eikä niinkään naisil-

tiin tutkiskelemaan osallistujien ennakkoluu-

pioita, vaikka pelottaisikin.

The Black Female Ex-

perience -blogin ylläpitäjät vetivät Voimaa huivi-

pelon kohtaamisesta -työ-

Feministisessä foorumissa. Työpajassa pääsloja ja valmennettiin seuraamaan kriittisem-

mällä silmällä islamia käsittelevää suomalaismediaa.

16 LIBERO

sen ja terroriin?» he kysy-

kirjoittaa myös huivipelon

ensimmäisen askeleen kumotakseen stereotyTyöpajan aikana osallistujat pääsivät kerto-

maan omista ennakkoluuloistaan, mutta toi-

saalta reflektoimaan myös niiden oikeutusta:

huivin käytön taustalla. Kyse on vallasta ja itle asetetuista määräyksistä. Huivin käyttäjä voi päättää, kuinka paljon kehostaan suostuu näyttämään. Joillekin niqabin käyttö taas on

keino rajoittaa kontaktia maalliseen ja päästä siten lähemmäksi Luojaa.


Räikein esimerkki väärinymmärryksestä on

turkin poliittinen huivi

musliminaisten oikeuksien puolesta. Yrittä-

teksti milja rämö

Naisten mukaan länsimaiseen huivikes-

kusteluun liittyy runsaasti asiattomuuksia. Siksi huivin käyttö on nykyisin myös poliittinen päätös.

Aivan toisenlaisista lähtökohdista ponnis-

tavan länsimaisen feministin on vaikea ymmärtää, että musliminaisten kamppailu oikeuksistaan on tarkoittanut esimerkiksi tais-

telemista kehon peittämisen puolesta – siis oikeudesta pukeutua oman uskonsa mukaisesti – samaan aikaan, kun länsimaissa nais-

ten oikeuksien puolesta on usein riisuuduttu. naisasialiike Femenin taannoinen protesti

essään »pelastaa» avuttomat musliminaiset tulivat Femenin aktivistit hyökänneeksi mus-

liminaisten henkilökohtaista uskoa ja arvoja

VIIME LOKAKUUSSA neljä turkkilais-

Huivin käyttöä on helppo pitää ai-

vastaan ja syyllistyivät näin itse musliminais-

ta naiskansanedustajaa saapui parla-

nostaan uskonnonvapauteen liittyvä-

Miksi sitten emme tiedä huivin käytön syi-

edustaja Kavakçı 14 vuotta aikaisem-

ty vahvana poliittisena eleenä ja poli-

ten väheksymiseen.

tä? Bloggaajat väittävät, että musliminaisten

ajatukset eivät kiinnosta suomalaista mediaa. Henkilökohtaisia syitä käyttää huivia ei vaivauduta tiedustelemaan, koska huivipäisten

naisten uhriasemaan ja omien mielipiteiden

korruptoituneisuuteen uskotaan mediassa so-

keasti. Jäljelle jää vain pelkoa lietsova islam-

menttiin käyttäen huivia. Kun kansanmin yritti samaa, hän sai vastaansa

oli vihellys- ja buuauskuoro. Kavakçı

heitettiin ulos kokouksesta ja tuomit-

tiin Iranin ja Saudi-Arabian agentiksi, minkä jälkeen hänen kansalaisuutensa kumottiin.

nakkoluulojen vuoksi. Kun työpaikoilla, työ-

haastattelussa tai harrastusten parissa huivin käyttöön suhtaudutaan nuivasti tai sitä rajoitetaan, kyse on huivipelosta.

Samalla tavoin itsensä voi rajata yhteiskun-

ten huomio pois esimerkiksi sosiaalistaloudellisista kysymyksistä.

Poliittisena kysymyksenä huivi on

Atatürkin kyseenalaistamisena.Samal-

Myöhemmin muutama muukin kan-

sä ulos pelkästään muun yhteiskunnan en-

valtataistelua ja tapa ohjata kansalais-

naiset saivat osallistua kokoukseensa.

KUIN TATUOINTI

via käyttävät naiset joutuvat rajaamaan itsen-

on kuitenkin vain ollut osa puolueiden

esitetty sekulaarin perinteen ja lä-

neet suuria mielenilmauksia, vaan

kuinka monelta yhteiskunnan alueelta hui-

tisoitu vuosikymmeniä sitten. Tämä

Nyt kansanedustajat eivät kohdan-

uutisointi.

Työpajan osallistujien haluttiin miettivän,

nä asiana, mutta se on Turkissa näh-

sanedustaja on il-

hestulkoon profeetan roolin saaneen

la kysymys on naisten vapaudesta. Vapautetaanko nai-

maantunut työpaikalleen

hui-

vi päässä. Myös muun

muassa

asianajajien huivikielto on kumottu.

Turkissa mus-

set huiveista, vai

»uskonnollista ilmaisua vapautetaan, maallista olemista rajoitetaan.»

onko naisilla vapaus ilmaista uskontoaan?

Huivit yllään

eduskuntaan saa-

puneet kansan-

edustajat saivat

nan normiston ulkopuolelle tatuoinneilla tai

liminaisten käyt-

nen ja omasta kehostaan määrääminen saat-

käyttöä on rajoitettu eri tavoin 80-lu-

Monet näkivät sen askeleena kohti

tavan perinteisen huivin käyttöä ei ole

parantamista. Presidentti Gülin mu-

lävistyksillä. Tällainen tietoinen erottautumitaa estää pääsyn joihinkin paikkoihin sekä altistaa jopa väkivallalle ja syrjinnälle. Huivin alla on alistetun uhrin sijaan rohkea nainen, joka ei suostu sopeutumaan ahdasmieliseen normistoon.

Osallistujat pääsivät kokeilemaan huivia ja

saivat tunnustella oloaan huivin alla. »Miltä nyt tuntuu: oletko edelleen älykäs, oletko itse-

näinen? Kuka saa puhua puolestasi?» kysyttiin. »Uskotteko minua, jos kerron, että huivin-

käyttö on itse asiassa viimeinen asia, johon

miehillä on jotakin sanottavaa?» toinen ni-

mettömiksi jäävistä työpajan vetäjistä kysyy lopuksi. Ehkä musliminaisten huivinkäytöstä ei tarvitsekaan ahdistua, saati sitten arvostella muita sen käyttämisestä.

tämän

huivin

vulta lähtien – tosin leuan alta sidotrajoitettu. Huivia käyttävät naiset ei-

vät pitkään päässeet opiskelemaan yliopistoihin.

toki

aikaiseksi

mediamylläkän.

naisten valinnanvapautta ja aseman kaan vuosikymmeniä käyty huivikeskustelu voidaan nyt poistaa agendalta.

Huivi on ollut Turkissa sekä uskon-

Taustalla on ajatus Turkista sekulaa-

nonvapauden että uskonnosta vapaana

vallan perustaja Atatürkin ajatuksia.

aikaan, kun uskonnollista ilmaisua va-

rina valtiona, joka kunnioittaa tasaAtatürkin modernisoima maa on vastakohta sulttaanien aikaiselle valtiol-

le, jossa uskonto legitimitoi vallan ja yhteiskunnallisen hierarkian. Nyky-

Turkissa elää edelleen vahvana ajatus siitä, että huivin käyttäminen vastustaa länsimaista, sekulaaria ja modernia valtiota.

olemisen taistelun symboli. Samaan

pautetaan, maallista olemista rajoite-

taan. Alkoholi- ja aborttilakien tiuken-

tamisen lisäksi pääministeri Erdoğan on toivonut, että naiset ja miehet eivät

asuisi samassa taloudessa ennen avioliittoa ja että koteihin aleittaisiin tehdä tarkastuksia.

17 LIBERO


tervetuloa islamisaation suomeen! TULEVAISUUSTUTKIJA JUKKA LIUKKONEN NÄKEE ISLAMISAATION AIVAN NURKAN TAKANA. OIKEASTAAN SE ON JO TÄÄLLÄ.

teksti jukka liukkonen • kuvitus essi ruuskanen

KELLO SOI JOENSUUSSA Niinivaaran koulun

eivät. Niille vanhemmille, joille tämä ei rii-

moskeijasta suorana lähetyksenä TV:ssä. Isla-

ovat asettuneet aloilleen aloittaa imaami

ja, joissa eletään tiukemmin Koraanin mu-

kisääteinen tehtävä.

pihalla ja oppilaat kirmaavat sisään. Kun he uskonnollisen saarnansa. Kaikki kuuntelevat. Myös ateistit ja kristityt oppilaat istu-

tä, on järjestetty erityisiä islamistisia koulukaisesti.

loissa kuin yliopistoissakin, joihin jokaiseen

datuksella. Siellä vähän vanhemmat tosius-

ongelmiin kouluilla on monesti vain tarjota

ret menevät Koraanileireille imaamin joh-

kaa ja päättyy Allahista kertoviin kuorolau-

kovaiset kuulustelevat nuorilta, muistavat-

luihin. Koulun opetukseen kuuluu Muhammedin elämänkerta itsestään selvänä osana,

sillä se on useimpien mielestä osa yleissivis-

tystä. Ja Koraanin säkeitä opetetaan oppilaan vakaumusta kysymättä.

Mutta

islamisaatio

alkaa jo paljon aikaisemmin. Jo päiväkodissa lapset viedään mos-

keijaan, sillä uskonnol-

ko nämä Koraanin säkeitä ja Muhammedin elämän käänteitä. Leiri päättyy moskeijassa

seremoniaan, jossa sukulaiset lupaavat valvoa, että nuoresta kasvaa kunnon muslimi.

»allahiin uskominen parantaa riippuvuudesta.»

linen kasvatus kuuluu

18 LIBERO

taan menetelmää, jonka keskeisin opinkappale on, että Allahiin uskominen parantaa riippuvuudesta.

Pienillä paikkakunnilla hartaat muslimipo-

mistä kuin osallistua moskeijan järjestämään

tetaan imaamin seura-

tessa vierestä, häihin mennään imaamin lu-

dollisuuksia, eikä nuorilla ei ole muuta teketoimintaan.

PRESIDENTTI VIHITTIIN MOSKEIJASSA!

valla ja kuollessa toivo-

Muslimi-Suomessa tuomarit, todistajat ja van-

haudataan moskeijan viereen. Kaukaisem-

totta. Näin tekevät lisäksi tärkeimmät virka-

mat sukulaiset tapaavat toisiaan vain häissä

suus opettaa islamia, uskoivat he siihen tai

johtajan kanssa. Alkoholistien hoitona suosi-

Vauvan syntyessä se kas-

huimista seikkailuista ja palkitsevat oikein Opettajilla ja tarhantädeillä on velvolli-

mahdollisuutta keskusteluun uskonnollisen

liitikot ovat leikanneet kunnan harrastusmah-

taan pääsyä paratiisiin. Lopuksi ateistitkin

muistavat lapset tarroilla.

on nimitetty oma imaaminsa. Mielenterveys-

ISLAMIA TUPUTETAAN JO VAUVOILLEKIN!

tarhoillekin. Sunnuntaisin järjestettävät lasten Koraanikoulut kertovat profeetan

Islamiin luotetaan niin sairaaloissa, vanki-

Teini-iän kynnyksillä lähes kaikki nuo-

vat pulpeteissaan.

Islamisoituneen Suomen kouluvuosi al-

min sanoman julistaminen on Yleisradion la-

ja hautajaisissa – eli moskeijassa.

Yleisradio edistää islamisaatiota lähettä-

mällä rukouskutsut radiossa ja pyhäpäivinä

kilan johtajat vannovat Allahille puhuvansa miehet.

Myös eduskunnan kausi alkaa seremonial-

la moskeijassa. Islamisoituneen Suomen hal-

lituksessa istuu muslimiveljeskunta. Puolue


yrittää torpata parhaansa mukaan naisten toi- EDUSKUNTA EI PUUTU

kuvitteellinen kuin voisi uskoa. Käytännössä

risuhteen ja oikeuden aborttiin.

hetkellä, mutta vain kristinuskon nimissä. Jos

minnan moskeijoissa, sukupuolineutraalin pa- ÄÄRILIIKKEIDEN RAHOITTAMISEEN

Moskeijoilla on Suomessa oikeus periä uskon-

Allahin pilkkaaminen on laissa kiellettyä ja nolliseen toimintaansa kymmenyksiä kansa-

siitä voidaan teljetä linnaan. Vanki voi vapau- laisilta ja yrityksiltä. Verovaroin rakennetaan

tua vankilasta aikaisemmin, jos kääntyy mus- rukoushuoneita joka pikkupitäjään. Kirsikkalimiksi ja alkaa uskoa Allahiin.

na kakun päälle Helsingin keskustaan raken-

Monella köyhällä ei ole muuta mahdollisuut- netaan hulppea supermoskeija keskelle toria.

ta kuin mennä kuuntelemaan Koraanin sanaa

Ääriliikkeet ja islamistit saavat varansa mal-

kommista kuten ennen.

Joka kesä kymmenettuhannet sunnimusli-

ruokajonoon, sillä valtio ei huolehdi enää hei- tillisilta moskeijoilta. Asiaan ei puututa.

VARUSMIEHET TAISTELEVAT ALLAHIN NIMEEN!

mit kokoontuvat Lapualle. Vaikka vanhoillinen

Koraanin tulkinta kieltää alkoholin ja esiaviol-

lisen seksin, ovat kauppojen kondomi- ja kal-

Muslimi-Suomella on oma erityinen tehtävän- jahyllyt tyhjiä kymmenien kilometrien matsä uskonnon leviämisessä maailmalle. Kehi- kalta. tysyhteistyövaroista iso osa menee uskovaisten työhön kehitysmaissa.

Islam on niin erottamaton osa joidenkin

elämää, että rikoksetkin jätetään kertomatta,

kaikki kertomuksen asiat tapahtuvat jo tällä imaamit korvataan papeilla, islam kristinuskolla, moskeijat kirkoilla ja niiden rukouskutsut kirkonkelloilla, ei tarina ole enää fiktiota.

Suomessa kirkkoa ja valtiota ei ole koskaan

erotettu toisistaan monien muiden länsimai-

den tavoin. Kirkolla on oikeus kerätä veroja ja toimia valtiollisena viranomaisena. Uskonnolla on yhä paljon valtaa Suomessa. Enemmän kuin tahtoisimme myöntää.

Valtion korkeimmat virkamiehet, tuomarit

ja sotilaat vannovat kaikki valansa Jumalalle. Siinä missä Egyptin hallituksessa istui muslimiveljeskunta, on Suomen hallituksessa kristillisdemokraatit.

Voi olla, että islamofoobikot pelkäävät, että

Imaamit siunaavat suomalaiset sotilaat ja etteivät uskonveljet joutuisi pulaan. Vanhoil-

he jäävät yhteiskunnan marginaaliin, jos val-

on tärkeä osa pakollisesta asevelvollisuutta. Jo- omissa oloissaan ja tuomitsevat muslimivelji-

tit, muslimit tai wiccat jäävät tällä hetkellä.

toivottavat »olkoon Allah kanssasi!» Uskonto lisimmat muslimit elävät sharia-lain mukaan pa talven jäätävillä pakkasilla sotilaat kokoon- ään omissa oikeusistuimissaan. Maallinen potuvat ylistämään Jumalaa ja kuuntelemaan liisi saa tietää rikoksista vain harvoin. Koraanin suuria. Sen jälkeen suomalaiset soti-

laat vannovat uskollisuutta ja lupaavat taistel- TOTTA VAI TARUA? la kuolemaan asti Allahin puolesta.

Edellä kerrottu kuvitteellinen tarina ei ole niin

tauskonto vaihtuu. Aivan kuten monet ateisMutta islamilla pelottelu on turhaa. Onhan islam kristinuskon sisaruskonto.

Tosiasiassa maallistuneet muslimit poikkea-

vat vain vähän maallistuneista kristityistä, joita maamme on täynnä.

19 LIBERO


uskontoa ja politiikkaa

palestiinalaisittain

PALESTIINALAISPUOLUEISSA USKONTO EI JUURI NÄY – ISLAMISTEJA LUKUUN OTTAMATTA. teksti sara korhonen, niko peltokangas ja martti rasa• kuvat niko peltokangas VIERAILIMME PALESTIINASSA elokuussa

ta. Tapaamisia ei juuri tullut arvioitua

hankkeen arviointimatkalla. Tapasim-

minta vaikuttaa sekulaarilta. Vasem-

Vasemmistonuorten kehitysyhteistyö-

me samalla palestiinalaisten vasemmistopuolueiden edustajia.

Majoituimme Nablusissa alueella,

jossa asuu aika paljon kristittyjä, minkä huomaa lähinnä kirkkojen määräs-

tä ja naisten pukeutumisesta. Muu-

mistopuolueiden jäsenistä suurin osa sanoo olevansa kommunisteja, ja tällä uskoisi olevan jotain tekemistä sen

kanssa, ettei uskonto näyttele heidän elämässään kovinkaan suurta roolia.

Poliitikkojen omaa uskontoa ei juu-

tenkin suurissa kaupungeissa, kuten

ri pystynyt päättelemään eikä sitä otet-

kyy vähemmän. Hebronissa uskonnol-

edustajien kanssa. He kutsuivat itse-

Nablusissa ja Ramallahissa, islam nälisuus on enemmän esillä ja näkyy eni-

ten katukuvassa naisten vähäisyytenä ja perinteisempänä pukeutumisena.

Keskustelimme poliitikkojen kans-

sa Israelin miehityspolitiikasta ja me-

neillään olevista rauhanneuvotteluis-

20 LIBERO

uskonnon valossa, sillä puolueiden toi-

tu puheeksi – paitsi tietysti Hamasin

ään avoimesti islamisteiksi ja puhuivat sharia-laista. Kysymyksiin naisten

asemasta saimme hymyileviä vasta-

uksia vapaasta tahdosta, mikä ei juuri eroa kristillisten lahkojen retoriikasta Suomessa.


Indonesia

Malesia

Djibouti

Norsunluurannikko

Guinea

Sierra Leone

Guinea-Bissau

Gambia

Mali

Burkina Faso

Tšad Niger

Nigeria

Libya

Algeria Mauritania

Somalia

Jemen

Qatar

Oman Eritrea

Egypti

Sudan

SaudiArabia

Kuwait

Irak

Iran

Yhd. Arabiemiirikunnat

Pakistan

Tadžikistan

Afganistan Jordania

ajan muslimien rukousnauhaa.

Länsi-Sahara

puheenjohtaja sormeili tapaamisen

Bosnia ja Hertsegovina

nuksia, puolueen miespuolinen vara-

Kosovo

tyi ilman huivia tai uskonnollisia tun-

Turkki

tulkkina toiminut naispoliitikko esiin-

Libanon

taman eli PFLP:n kanssa. Siinä missä

Syyria

Palestiinan vapautuksen kansanrin-

Tunisia

Muiden puolueiden suhteesta us-

kontoon kertoo jotain tapaamisemme

Marokko

miset usein turvautuvat jumalaan.

Azerbaidžan

taan tilanne on toivoton, ja silloin ih-

Albania

velujen tarjoamisesta. Gazassa puoles-

Uzbekistan

sosiaalipolitiikasta ja kaivattujen pal-

Turkmenistan

vaan juontuu puolueen harjoittamasta

Senegal

ta säätää sharia-lakia Länsirannalle,

Kirgisia

Bangladesh

Brunei

40–49 %

50–59 %

60–69 %

70–79 %

80–89 %

yli 90 % välttämättä kerro äänestäjien toiveis-

Kazakstan

Hamasin vaalivoitto muutaman vuo-

den takaisissa parlamenttivaaleissa ei

MUSLIMIENEMMISTÖMAAT 21 LIBERO


SA

LAINEN VO

KATOPA KUULE GOOGLESTA! ALOIN MIETTIÄ, mitä todella tiedän is-

lamista. Aika vähän.

Harva luterilaisuuden läpihuuhte-

leman peruskoulun käyneistä, synty-

mahtavaan suomenkieliseen Black Female Experience -blogiin.

Tietämättömyys on poliittinen kysy-

mässä kirkkoon lupaa kysymättä lii-

mys, sillä tieto todellakin on valtaa. Tä-

joissa islam on valtauskonto, paljon

A2:n Islam-illan tyyppisellä »keskuste-

tetyistä tietää islamista, tai maista, mitään. Paitsi Turkista ja Egyptistä,

koska semi-diktatuurissa on kiva käydä rantalomalla ottamassa vähän aurinkoa ja ostamassa halpaa kultaa.

Opin koulussa islamista suurin piir-

tein yhtä paljon kuin taolaisuudes-

ta tai hindulaisuudesta. Kristinusko-

hän valtakysymykseen ei tosin vastata luohjelmalla», joka alkoi kehittävästi ja kunnioittavasti terroristivideoilla

ja tuntui sisällöltään olevan syvästi uskonnollisten ihmisten asettamista vas-

takkain heitä karsastavien kiihkoisänmaallisten kanssa.

Odotan innolla YLE:n A2 Kristinus-

osuuden vedin tarkoituksella niin lek-

ko-iltaa, joka alkaa Yhdysvalloissa ku-

palavasieluinen ateisti vain voi. Jos mi-

ja Daavidin oksa -lahkon tukikohdan

keriksi kuin kaikkitietävä 14-vuotias nua tässä hetkessä alettaisiin tentata

varoittamatta sanasta ja sakramenteista, menisin todennäköisesti aika pui-

hin. Veikkaan, että yhtä pihalla olisi myös moni »Käyn kauneimmissa joululauluissa ja tahdon kirkkohäät» -riviluterilainen.

Silti yleinen odotus tuntuu olevan,

että muslimi saa aina selittää itseään.

Miksi hän tekee asioita, tai eikö us-

vatuilla aborttiklinikkapommituksilla piirityksellä. Tämän jälkeen joltain

savolaisen pikkukylän pastorilta tivataan, että tämäkö nyt on teidän us-

kontonne idea. Lisäksi pitää tietysti muistuttaa, miten taantumuksellisesti kristityt ovat suhtautuneet esimer-

kiksi erään kuuluisan muusikon heittoon siitä, että hänen bändinsä on suositumpi kuin Jeesus.

Jostain syystä meillä elää vahvasti

konto nyt jotenkin, edes ihan vähän,

käsitys siitä, että vähemmistössä ole-

ta pitäisi muka voida kysyä, eikä mis-

mielipide siitä, miten asioihin on suh-

vaik(e)uta hänen elämäänsä. Kaikes-

tään saisi loukkaantua, koska hänen eksoottinen uskontonsahan on julkista omaisuutta silloin, kun me emme tiedä siitä riittävästi.

Ihan näin vinkkinä, kattokaa urpot

Googlesta. Kenenkään tavallisen rivi-

uskovan tehtävä ei ole olla uskontonsa suurlähettiläs. Hengellisiä kysymyksiä varten on tietysti erikseen omat

hengenhenkilönsä, mutta esimerkiksi

opettaja, joka olettaa peruskoululaisen tietävän kaiken uskonnostaan, osoittaa lähinnä itse kaipaavansa opetus22 LIBERO

ta. Googlen kautta löytää esimerkiksi

valla uskonnolla on oltava yhteinen tauduttava. Kun puhutaan suomalaisesta luterilaisuudesta, muistutetaan

aina, että kirkossa on tilaa moninai-

suudelle ja erilaisille äänille. Miksi tämä puhetapa ei koske kaikkia uskontoja? Miksi maallistunut kristitty on

normi, mutta maallistunut muslimi on erikoisuus?

SINI SAVOLAINEN

Kirjoittaja ei enää koskaan sano voivansa kirjoittaa ongelmitta aiheesta kuin aiheesta.


KRITIIKKI

kaikki loppuu teksti vesa korkkula P U H E R ES U R SS I E N niukkuudesta

Papers, Please Lucas Pope 2013

teksti juuso aromaa RAJATARKASTUSSIMULAATTORI Pa-

teellisilla papereilla ylitystä yrittävil-

määrittää politiikan kentän kaik-

pers, Please lienee genrensä ainoa

taloustieteilijät, jotka siten pääse-

tasavalta Arstotzka on juuri solmi-

tön rajamies työskentelee provisiopal-

kanssa.

vat esimiehen nuhtelut ja rahasakot.

kia puolia. Usein sen lähteenä ovat vät määrittelemään viitekehyksen,

jossa niukkuudesta puhutaan. Näkökulman ei kuitenkaan tarvitse ra-

edustaja. Vuosi on 1982 ja neuvosto-

nut rauhan naapurinsa Kolechnian Pelaaja nakitetaan työarpajaisten

le.

Hommaa mutkistaa se, että nime-

kalla ja väärinleimaamisesta seuraaOikeamielisyyteen ei välttämättä ole

jautua taloustieteeseen. Ville Läh-

kautta kuukaudeksi valvomaan mai-

on tärkeä puheenvuoro, jossa kysy-

janylittäjien dokumentteja, ja jos

ja graafisesti retro. Tarina kerrotaan

sumeihin vihreitä leimoja. Epäsel-

pelikerralla samalla tavalla. Pelaami-

teen teos Niukkuuden maailmassa

Ville Lähde Niukkuuden maailmassa Niin & Näin 2013

leimaajan peli

mystä resurssien niukkuudesta lähestytään kiintoisasta näkökulmasta.

Lähde esittää, että kysymystä

niukkuudesta ei oteta vakavasti niin kauan kuin poliittisen keskustelun

kohteeksi ei oteta kasvupakon taus-

den välistä rajaa, syynäämään rakaikki on kunnossa, lyömään vii-

vyydet johtavat kuulusteluihin, punaiseen leimaan ja ylittäjän pidä-

tykseen. Välillä tehdään eettisiä ratkaisuja ja annetaan armoa puut-

varaa, sillä myös perhe pitää elättää.

Papers, Please on idealtaan uniikki

tyylikkäästi, vaikka se toistuukin joka nen on kuitenkin aika tylsää ja Kela-

papereilta näyttävien rajadokumenttien syynääminen juuri niin rattoisaa kuin kuulostaakin.

talla olevia oletuksia, kuten ajatusta fossiilisten energialähteiden ehtymättömyydestä. Ei ole salaisuus,

että fossiliset energialähteet ehtyvät, mutta tällä tosiasialla ei kui-

tenkaan ole vaikutusta käytännön poliittiseen päätöksentekoon. Lähteen mukaan näiden taustaoletusten kyseenalaistamattomuus pitää yllä vakiintuneita toimintamalleja

ja estää uudenlaisen ajattelun synnyn. Lähde kirjoittaa:

»Ajatus resurssien loppumatto-

muudesta, resurssien jakoa optimoivista markkinoista ja inhimillisen kekseliäisyyden kyvystä hoitaa

velvollisuus kutsuu: tapa! teksti pontus purokuru AURINKO NOUSEE, ruotsinlaivat kel-

Call of Duty: Ghosts Activision 2013 Ensin räiskitään avaruudessa ja pi-

lainomaisesti mitkä tahansa niuk-

luvat ja joka vuosi ilmestyy uusi Call

detään muukalaiset ulkona puolusta-

voina politiikassa ja julkisessa kes-

Yhdysvaltojen nimissä arabeja, ve-

sukellusveneeseen ja hypätään tan-

kuusongelmat elävät edelleen vahkutelussa.»

Niukkuuden maailma käsittelee

myös polkuriippuvuuden ajatusta.

Polkuriippuvuudessa johonkin toimintatapaan sitoudutaan esimerkiksi jo rakennetun infrastruktuurin vuoksi, jolloin vaihtoehtojen

of Duty, jossa yleensä teurastetaan näläisiä ja muita vihollisia. COD on yksi pelihistorian tuottoisimmista

sarjoista. Se on kyyninen, ajoittain

keillä ja tyylillä. Tai ei ihan: monin-

Uusimmassa versiossa Etelä-Ame-

valtoja. Pelaaja on jenkkiarmeijan

karanneet käsistä.

Hollywood-toimintahitit voi taval-

sitä naamaan.

tapa reagoida maailmaan on ampua

malan rakentamiseen sitoudutaan,

alkuperäisiin arvioihin verrattuna

jymisevällä rynkytyksellä.

lisesti tiivistää kolmeen T:hen: tykit,

rikka on noussut maailmanvallak-

vaikka rakennuskustannukset ovat

killa lentokoneesta. Kaikki räjähtää

hauska rahanlypsykone, jossa ainoa

pohtiminen jää paitsioon. Esimerkiksi Olkiluodon uuden ydinvoi-

malla muuria. Sitten ajetaan jeepillä

si ja valloittanut suuren osan Yhdyssotilas, niin kuin muutkin perheessä: isukki, veli ja koira. Äidistä tai siskoista ei puhuta. Eikä siviileistä.

tyyli ja tissit. COD pelaa pelkillä ty-

peliin on nyt ensimmäistä kertaa li-

sätty mahdollisuus pelata naishahmolla. Yksinpelissä helikoptereita

pudottavalla Riley-koiralla on suurempi merkitys kuin naisilla.

COD on niin konservatiivinen, että

se on jo kutkuttavan eksoottinen.

23 LIBERO


KRITIIKKI

kohuelokuva tulee – katso kuva!

KOHUTTU JA PALKITTU ADÈLEN ELÄMÄ ON KOHUAAN PAREMPI. SARJAKUVAAN PERUSTUVA Adèlen elä-

Sittemmin kolmikko on ajautunut är-

sännyt se että elokuvassa on lukuisia

non toukokuussa. Kolme tuntia kes-

näyttelijät ovat ehtineet syyllistää oh-

tekeminen erityisesti on ollut raskasta

mä, osat 1 ja 2 voitti Cannesin pääpalkintävä elokuva kertoo nuoren Adèlen ja

Emman lesborakkaustarinan poikkeuksellisen intiimisti ja voimakkaasti.

Samassa kuussa Ranskan parlamentissa säädettiin sukupuolineutraali avio-

liittolaki, mikä lisäsi elokuvan ajankohtaisuutta ja näkyvyyttä maailman lehdistössä.

Eikä elokuva ole pysytellyt pois-

sa lehtien palstoilta sen jälkeenkään. Festivaalituomaristo nosti poikkeuksellisesti ohjaajan lisäksi pääpalkin-

non saajiksi elokuvan päätähdet Adè-

le Exarchopoulos ja Léa Seydoux. 24 LIBERO

teksti mikko pihkoluoma

tyneeseen julkiseen riitaan, missä jaajaa liian rankoista kuvauksista. Sa-

nanvaihdon mediaseksikkyyttä on li-

»kechiche käsittelee huomaamattomasti sitä, miten yhteiskuntaluokka vaikuttaa identiteettiin ja elämänvalintoihin.»

pitkäkestoisia seksikohtauksia, joiden näyttelijöille.

Haastatteluissa kerrotun pohjalta

elokuvan ohjanneen Kechichen metodit eivät ole olleet kohusta huolimatta mitenkään poikkeuksellisia. Muutoin

realistisessa elokuvassa seksikohtaukset pomppaavat esiin ehkä hienoisesti

fantastisen spektaakkelimaisina, mut-

ta tarinaan ne kuuluvat erottamattomasti. Adèlen ja Emman suhde on hy-

vin fyysinen eikä heillä ole juuri yhteistä sängyn ulkopuolella – asia, joka

valkenee taitavasti kirjoitetuissa illalliskohtauksissa.


KRITIIKKI

kritiikkiä solidaarisuustyölle teksti sara korhonen Adèlen perhetausta on työväen-

TOISINAAN KOHTAA kirjoja, jotka

suunnattu erityisesti kehitysyhteis-

kohtaista arvomaailmaa ja lukkiutu-

taville järjestötoimijoille, ja punaise-

luokkainen, kun taas Emma tulee bo-

onnistuvat järisyttämään henkilö-

taideyliopistossa ja patistaa Adèleä

neita ajatusmalle-

heemista älykköperheestä. Emma on

itseilmaisuun, mutta Adèlelle opettajaopinnot ja ammattiin valmistuminen tuntuvat tärkeämmiltä. Toisin

kuin Emma, Adèle ei uskalla tulla kaa-

pista perheelleen, mikä tekee Emman visiitistä Adèlen perheen luo huvittavan. Huumori syntyy Adèlen vanhempien itsepetosta huokuvista selityksistä, miksi tytöt ovat viettäneet niin paljon aikaa yhdessä.

Kechiche pakkaa kolmeen tuntiin

kaikki rakkaustarinan eri puolet ekstaasista nurjempiin sävyihin. Adèlella on ollut myös miesrakastajia, joi-

den kanssa seksi ei vaikuta erityisen mielekkäältä. Silti Adèle ajautuu pettämään Emmaa työkaverinsa kanssa.

Eroon johtavia syitä tuntuu olevan sil-

ti enemmän, mikä alkaa valjeta Em-

ja. Tällaisista kohtaamisista

saa

innostusta ja energiaa uuden luomiseen ja vanhan pa-

rantamiseen. Amnestyn

osaston

Suomen

toimin-

nanjohtaja Frank

Johanssonin toimittama Hyvän te-

työtä ja hyväntekeväisyyttä harjoitna lankana kulkee

»vasemmistolaistenkaan järjestöjen ei kannata tuudittautua erehtymättömyyden kuvitelmaan.»

kansa-

laisjärjestöjä sekä ihmisoikeusliikettä ja -retoriikkaa kohtaan.

Vaikka solidaarisuusaate- ja toiminta saavat kehuja, ei vasemmistolaistenkaan järjestöjen

kan-

erehtymättömyy-

tarkastelua on tällainen kirja.

den kuvitelmaan. Kirjassa perään-

joittajat ovat professoreita, tutkijoi-

syyttä ja oman vallan tunnustamis-

Teokseen koottujen artikkelien kirta sekä ihmisoikeusjärjestöjen työntekijöitä ympäri maailman. Teos on

Frank Johansson (toim.): Hyvän tekeminen ja valta: Humanitarismin kriittistä tarkastelua Gaudeamus 2013

nata tuudittautua

keminen ja valta – Humanitarismin kriittistä

kritiikki

kuulutetaan toimijoilta itsekriitti-

ta. Vain sitä kautta voimme oppia ja edetä.

man järjestämillä illalliskutsuilla, joilla Adèlen tausta ja korkeakouluopintojen puute näkyy älykkökeskusteluista

vieraantumisena. Emma puolestaan viettää melkein koko illan saman naisen kanssa keskustellen.

Kechiche jättää riemastuttavan pal-

jon rivien väliin luettavaksi. Elokuva keskittyy hyvin liikuttavaan tarinaan, jonka lähikuvissa päästään sekä kirjaimellisesti että vertauskuvainnollisesti

iholle. Parisuhdekuvaus on helposti sa-

tasapaksua röyhkeyttä teksti feniks willamo B U L L E N R Ä P P I L E V Y on varmasti

kaan »olleet koko ikänsä isän firmas

Albumi on toisaalta virkistävä tuu-

sormea näyttävä asenne on kiistatta

maistuttava ja todentuntuinen. Näyt-

röyhkeintä suomiräppiä hetkeen.

ti hengitettyä elämää tavanomaiseen

lahdus Suomen räppiskenessä, mut-

telijät saavat henkeäsalpaavan hienostarinaan. Rakkaustarina on elokuvan

sydän, mutta sen rinnalla Kechiche

käsittelee huomaamattomasti sitä, miten yhteiskuntaluokka vaikuttaa identiteettiin ja elämänvalintoihin.

Ei ole varmaankaan mikään salai-

ta välillä kompastuu myös loppuun kaluttujen kliseiden toistamiseen.

Pajari ja kytät kun eivät varsinaises-

kaampi kuin ennakkokohusta luulisi.

Lupaavan alun jälkeen levyyn is-

viä ja osuvia ja flow kiistatta tiukka.

ja samassa biisissä disautetaan niin

köisesti ohjattu kertomus, joka on rik-

kua julkisesti lähinnä Cheekiä.

Lätyn avaa tiukasti Pellejä miljoo-

heita.

olisi silti typerää kutsua laskelmoidukvällinen, upeasti näytelty ja tarkkanä-

tilanteessa, jossa uskalletaan hauk-

kee tasapaksuus, vaikka Bullen rii-

na, joka tekee selväksi sen, ettei Bul-

si tai erotiikalla ratsastavaksi. Se on sy-

mielenkiintoinen tämänhetkisessä

ti ole hiphopin omaperäisimpiä ai-

suus, että lesboseksillä kuorrutettu elokuva on myyvä. Kechichen elokuvaa

töis». Herran joka suuntaan keski-

le juuri muille kumartele. Yhdessä Opaalia, Ezkimoa, Pete Parkkosta

kuin Heikki Kuulaa, sekä samaan

syssyyn vielä kaikki epäaitoja räppäreitä, jotka ovat Bullen sanojen mu-

mit ovatkin välillä oikein viihdyttä-

Bulle Räppilevy Metronom 2013

Silti »murharap-osaston» huoritte-

lut ja raiskausviittaukset eivät naurata, lähinnä kuvottavat. Toki itä-räp-

piin kuuluvat äpärä- ja vasikka-ilmaukset, mutta kun näitä ja vastaavia hoetaan tauotta, menettää homma hiukan tehoaan.

25 LIBERO


jälleensyntymisen tuska

E N T I N E N LU K I O K AV E R I N I avaa lä-

sä keski-iässä. Sairaus johtaa muuta-

taan ja reikäisiin verkkareihin sonnus-

dementiaan ja lopulta kuolemaan. Ju-

hiöyksiönsä oven siniseen college-pai-

tautuneena. On alkuvuosi 2007. »Pysy tällä matolla», sanoo 30-vuotias yhä

teinin näköinen asukas. Hän käyttää

mien vuosien sisällä pakkoliikkeisiin,

kan isä kuoli taudin uuvuttamana 55-vuotiaana vuonna 1996.

Jukka on tasapainoillut jo vuosi-

ajoittain itsestään nimitystä Pikku-

en ajan puolihuolimattoman avohoi-

Pikkuvarpusella on tutkitusti Hun-

limaastossa. Lääkkeitä on määrätty,

varpunen.

tingtonin tauti geeneissään. Se on neu-

rologinen sairaus, joka puhkeaa yleen26 LIBERO

don ja suoranaisen heitteillejätön vämutta niiden käyttöä ei ole mitenkään valvottu.

teksti ja kuvat robert ciesla

PIKKUVARPUNEN JA RAKKAUS Jukan äiti kuoli pojan ollessa 13-vuotias vuonna 1992. Taipumus alkoholin

suurkulutukseen alkoi näkyä jo tuolloin. Jukka asui vuorotellen neljän si-

saruksensa luona, välillä koulukodis-

sa. Lukio jäi vuoden ja kahden viikon jälkeen kesken. Jukka löysi filosofian ja halusi olla vapaa.

Koulukokeilun jälkeen Jukka muutti

omaan yksiöön vuonna 1995 ja alkoi ti-


JUKKA (NIMI VAIHDETTU) ON TYÖKYVYTÖN VAPAA MYSTIKKO. USEIMMAT MAAILMAN ASIOISTA OVAT HÄNELLE VIERAITA, HÄNEN OMA KEHONSA MUKAAN LUKIEN. SE SÄTKII, SÄRKEE, TÄRISEE JA KÄRSII. KALJAKORIN KANTAMINEN ON VAIKEAA. IHMISET PELOTTAVAT, JUOMINEN HELPOTTAA. JUKKA ELÄÄ YKSIN, HÄNELLÄ ON SAIRAUS.

lata kirjoja Yhdysvalloista. Näistä koot-

vittäisessä elämässään.

kiä holtittomasti ja joka paikkaa särki.

jallisuuden ja teosofian klassikoita.

kuukautta. Maagikon tulee herätä ai-

Jukka tilasi muuttoauton. Takaisin-

lisyys. Hän on hoivannut vanhuksia ja

tarillaan. Alkoholin käyttö on operaati-

tu kirjasto sisälsi filosofian, kaunokirJukalle tärkein arvo oli ja on inhimil-

lapsia esimerkillisesti. Jukka työskenteli lukion jälkeen satunnaisesti lähihoitajan työtä vastaavissa tehtävissä.

Siviilipalveluksen hän suoritti päivä-

Operaatio kestää noin kahdeksan

kaisin aamuyöstä ja meditoida kotialt-

lanssilla suoraan sairaalaan.

TAVALLINEN PÄIVÄ

jen suhteen.

»Kyllä kännissäkin voi meditoida.

Diapam eli valium on riippuvuutta ai-

Operaation keskeyttämisestä seu-

lanteeseen määrättiin – ja määrä-

mällä Egyptiin.

raa julma rangaistus: lauma demonei-

sitten kengät alkoivat hiertää.»

keskeyttäjälle elinikäisen psykoosin

Jukka kokee olevansa valveutunut

ongelmitta: Jukka kiidätettiin ambu-

ottanut tiettyjä vapauksia menettely-

Tai ainakin krapulassa.»

»Pääsin puoleen väliin Ruotsia, ja

muutto Helsingin Pakilaan ei sujunut

on aikana kielletty. Jukka on kuitenkin

kodissa. Tosin hän yritti aluksi välttää

velvollisuuden suorittamisen – kävele-

Kolmen putkeen valvotun yön jälkeen

heuttava rauhoittava lääke. Jukan titään yhä – lisää diapamia. »Mutta en

ta pääsee valloilleen. Tämä aiheuttaa

mä sitä enää käytä. En halua enää sii-

hen koukkuun. Psykoosilääkkeisiin en

tai kuoleman. »Kuten Bruce Leelle kä-

myöskään koske. Niistä tulee väsynyt

yksilö. Hänelle maailmankaikkeus ei

vi. Mutta mulla on nykyään ihan hyvä

tien jatke, vaan moniulotteinen kau-

Jukka vakuuttaa.

viestin. Jukka oli niellyt kaikki saata-

harva ihminen yrittää todella tutkia.

sen vaiheen aikana. Piirrän maagisen

man tien, ja hän vastasi kohmeisena

tappavat toisiaan ja toimivat himos-

Mahdolliset paholaiset hätistellään

ole laboratoriossa tutkittava ihmisaisneuden ja merkitysten näyttämö, jota »Ihmiset ovat aivan sekaisin, kun

sa.» Olen samaa mieltä. »Ja tieten-

kin nämä mun asiat kuulostavat niille ihan naurettavilta.»

Hän osti moottoripyörän ja kaahaili

raation, mystisen riitin, jolla ihminen saa suoran yhteyden pyhään suojelusenkeliinsä – ja ongelmat katoavat.

Jukalle keskeisin paikka kotona on

alttari, joka on äärimmäisen pyhä

nallisuustesteihin. Reissun löydökset:

psykoottispiirteinen persoonallisuus ja vakava masennus. Robottimainen, kylmä olemus.

Vuoden 2007 syksynä sain puhelun

tavaroita. Elämä oli hetken luksusta.

Jukan siskolta. Veli oli joutunut teho-

Samana vuonna Jukka muutti maal-

ja keuhkokuumeen vuoksi. Hänet pi-

Operaatio oli kuitenkin suoritettava.

osastolle vakavan haimatulehduksen

dettiin tajuttomana kipujen takia. Ka-

Helsingissä ja siirtyi täysipäiväisesti

verit kävivät hyvästelemässä.

Jukan suojelusenkeli oli tuolloin kui-

omakotitalo, johon Jukka sijoitti loput

tenkin läsnä: hän toipui täysin parissa

perinnöstään. Tarkoituksena oli suo-

rittaa operaatio siellä alusta loppuun ja valaistua.

Paholaiset saavuttivat Pikkuvarpu-

sen: Jukan tekemä pyhä lupaus rik-

ja kuvia enkeleistä. Nämä ovat maagi-

ta lähes päivittäin. Seurasi fyysinen

sia esineitä, joita Jukka tarvitsee päi-

kon aikana lukkoja ja vastasi persoo-

sa ja osti harvoille kavereilleen kalliita

paikka. Puisen lipaston päällä on vesiastia, suitsukkeita, valkoinen kynttilä

mista varten. Hän rakensi kahden vii-

alkoi syödä eksoottisissa ravintolois-

mystiikkaan. Kokemäeltä löytyi pieni

suorittamalla riitin 1900-luvun alussa.

reettisiin tutkimuksiin työkyvyn tutki-

kuulokkeet hän ahtoi kypärään. Jukka

löytyy, kuten hän minulle huomautramelinin operaation alan piireissä

Jukasta tuli virallisesti työkyvytön

vuonna 2004. Hänet lähetettiin konk-

luukuttaen Walkmania, jonka nappi-

le. Hän lopetti työnsä lastentarhassa

taa. Crowley tavallaan popularisoi Ab-

päivä.»

käyttöönsä isänsä mittavan perinnön.

Salatieteilijä Aleister Crowley on eräs

Jukan idoleista. Yhdennäköisyyttäkin

tän. Mutta se olikin yks ihan tavallinen

katauolla.

siirtyi okkultismiin ja magiaan. »Siis

nekseen hän löysi Abramelinin ope-

la tarvis olla kauhea fiilis, kun mä teen

maan kannata käydä tuolloin tupak-

SAIRAUS

mia kokopäiväisenä maagikkona.» On-

sairaalan sängystä: »Luulin, että mul-

siis parvekkeelle. Ei kuitenkaan var-

Jukka sai vuosituhannen vaihtuessa

niin huono olo, etten voinut enää toi-

villa olevat pillerit. Soitin hänelle sa-

rajan tohon parvekkeen oven eteen.»

OPERAATIO

vain valkoiseen. Mulle tuli kuitenkin

Sain keväällä 2003 aamuyöstä teksti-

»Täällä voit tietty käydä myös viimei-

Babyface-Jukalle ei riittänyt pelkkä ek-

soottisten kirjojen lukeminen. Hän

ja paha olo. »

olo. Pystyn meditoimaan tuntikausia»,

koontui hänen juodessaan puoli vuot-

helvetti, jossa Jukan raajat alkoivat ny-

viikossa. »En halua jatkaa uudelleenJukan elämästä kertova dokumenttielokuva Broken Elf redux nähtiin Reikäreunaelokuvafestareilla 8.9.2013. Jutun kirjoittaja on ohjannut dokumentin.

syntymisen kiertoa. Operaation avul-

la valaistuminen takaa sen, etten synny enää ikinä».

Vuoden 2009 aikana Jukka lopetti yh-

teydenpidon harvoihin kavereihinsa ja muutti ilmeisesti mökkiin Länsi-Suomen metsiin.

27 LIBERO


KÄSITTEITÄ & KAMPPAILUJA

niukkuuden sarvissa kin 100–200 vuodessa.

Kaikkien energialähteiden käyttö jo-

ka tapauksessa riippuu öljystä, koska

öljyllä on niin suuri merkitys liikenteessä ja koneiden käytössä. Tulevaisuudessa öljynkeräys on hankalien sijaintien vuoksi yhä kalliimpaa.

Romahdusta ei kuitenkaan ole tulos-

sa, Lähde kirjoittaa. Katastrofi ei pyyhi pöytää tyhjäksi eikä vapauta meitä

perityistä talousrakenteista ja hitaasti muuttuvasta infrastruktuurista. Ei ole

TIETOA JA TAVARAA PURSUAVAN TODELLISUUDEN POHJA ON SULAMASSA POIS.

hetkeä, jonka jälkeen olisi liian myöhäistä toimia.

MONTA ONGELMAA, MONTA RATKAISUA Lähteen mukaan tärkeintä on yhteis-

teksti pontus purokuru • kuvitus pirjo hakonen MAAILMASSA ON LIIKAA kaikkea. Elä-

Ympäristöaktivistien Muutoksen kevät

mä perustuu tuhlaukseen ja tähtää

-lehden päätoimittajana vuosina 1996-

Aurinko on energiaa ylenpalttisesti

jassaan, että runsauden kokemusta

luksukseen.

tuottava törsääjä, metsät ovat täynnä

kasvien ja eläinten mädäntyvää runsa-

utta, ruokaa on liikaa ja sitä heitetään roskiin. Pankit luovat loputtomasti ra-

haa. Fossiilisia polttoaineita riittää

2002 toiminut Lähde huomauttaa kirtuottava nykytalous pohjaa ekologisiin ja sosiaalisiin reunaehtoihin, jotka hiipuvat pahaa vauhtia.

MAAILMANLOPPUA EI TULE

niin paljon, että ehdimme tuhota il-

Halpa öljy hupenee, ilmasto lämpenee,

Netti pursuaa loputtomasti kopioi-

den saaminen vaikeutuu. Kasvutalou-

makehän moneen kertaan.

tavia kulttuurituotteita. Digitaloudessa puutetta ei ole. Niukkuuden sijaan

meidän on huolehdittava lähinnä rönsyävän ylenpalttiuden tasavertaisesta

viljelymaata tuhoutuu ja makean ve-

jaa niukkuus ja puute. Runsaudesta

lä keksivät uusia energiamuotoja, tuo-

ta. Vasemmistossa taas heilahdellaan

Ei riitä alkuunkaan, sanoo Niukkuu-

losofi Ville Lähde. Lähde muistuttaa,

että elämä perustuu tuhlauksen lisäk-

si myös säästäväisyyteen. Samoin perustuu talous, ainakin ennen pitkää. 28 LIBERO

muutoksen ja yhteiskunnallisen eriarvoisuuden sekasotkuista kriisiä ei

voi selvittää yhdellä ratkaisulla. Niuk-

kuus koskettaa kaikkea inhimillistä toimintaa, eikä sitä voi ottaa helposti haltuun, Lähde kirjoittaa.

Vetäytyminen paikallisuuteen ei rii-

neetan laajuinen. Kurottautuminen la on niin paljon yllättäviä ja moninai-

sia seurauksia, että paraskin insinöörisuunnitelma joutaa roskakoriin viimeistään ylihuomenna.

Joitain suuntaviivoja Lähde silti

seksi talous pitää ottaa takaisin poli-

si ydinvoiman osuus maailman ener-

den maailmassa -teoksen kirjoittanut fi-

Vastaavasti niukkuuden, ilmaston-

Lähde osoittaa, että haave niukkuu-

apokalyptisen katastrofismin välillä.

nikaation aikaan. Uuden talouden laisia sävyjä.

kallisesti myös ennen kapitalismia.

luonnostelee. Tasavertaisuus tuottaa

den kukistamisesta pelkällä teknolo-

analyyseissa onkin näkynyt bataille-

kapitalismiin. Luontoa on tuhottu pai-

alistuneen teknotalousajattelun ja

lähtevä ajattelu tuntuu sopivan hyvin tietotalouden ja lisääntyvän kommu-

voi palauttaa yhteen tekijään, ei edes

utopiaan ei toimi, koska tapahtumil-

Taloustieteilijä saattaa vastata, et-

tantokeinoja ja puhdistusteknologioi-

kaan yhteiskunnallista toimintaa oh-

Antti Salminen & Tere Vaden: Energia ja kokemus. Niin & näin 2013.

ymmärtäminen. Ekologista tuhoa ei

va tavalla tai toisella.

dotonta. Niukkuuteen on sopeudutta-

sen käsitteeseen perustuva ajattelu on totunnaisen taloustieteen, jonka mu-

Ville Lähde: Niukkuuden maailmassa. Niin & näin 2013.

naisuuden ja ennustamattomuuden

tä, koska niin moni ongelma on pla-

tä markkinat ja ihmisen luovuus kyl-

siitä virkistävä, että se kääntää nurin

lukemista:

den jatkuminen on aineellisesti mah-

jakamisesta.

Filosofi Georges Bataillen tuhlauk-

kuntien monimutkaisuuden, moni-

gialla on epärealistinen. Esimerkikgiantuotannosta on viiden prosentin

turvallisuutta ja onnellisuutta. Toitiikkaan. Kolmanneksi tiede ja tekno-

logia auttavat meitä, kunhan emme laske kaikkea niiden varaan.

»Eriarvoisuuden, kehityksen suun-

tienoilla. Pelkästään Kiinan energian-

nan ja tapojen muuttaminen on eit-

ydinvoimalaa (koko maailmassa on nyt

politiikan ja talouden perustaminen

kulutuksen korvaaminen vaatisi 4 000 noin 440 voimalaa). Ydinvoimalat ovat kalliita ja hitaita erikoisbetonia ja -terästä vaativia jättihankkeita. Niiden

vaatima uraani loppuu nykytahdilla-

tämättä vaikeaa ja kivuliasta, mutta aineelliselle mahdottomuudelle on hullun hommaa sekä järjestelmällistä

epävarmuuden tuottamista ja sopeutumiskyvyn tuhoamista.»


PROTESTILAULAJA VEIKKO LAVI

veikko koivusalo / kansan arkisto

laulun arvoinen

VEIKKO LAVI OLI KUPLETTILAULAJA, KANAFARMARI JA HEIKOMMAN PUOLELLA.

VEIKKO LAVI SYNTYI Kotkassa vuonna

voittui käteen. Sota-ajastaan hän kir-

seksi nuorin vietti lapsuutensa ja nuo-

nari-muistelman. Sodasta palattuaan

1912. Kahdeksanlapsisen perheen toiruutensa Hovinsaarella. Myöhemmin

kun Lavi alkoi kirjoittaa lauluja, kuvasivat ne monesti satamakaupungin elä-

mää eli hänen nuoruuden elinpiiriään. Ennen muusikoksi ja kirjailijaksi

ryhtymistä Lavi oli lupaava urheilija.

Nuori mies kunnostautui etenkin kuulantyönnössä, kunnes vammat katkaisivat uran. Miehenalun vapaa-ajan

harrastuksiin lukeutuivat myös kuo-

joitti omaelämänkerrallisen Sankaripin-

lueen listoilta, tosin huonolla menestyksellä. Myöhemmin vuoden 1964 Kymin kunnallisvaaleissa Lavi jäi yhden äänen päähän valtuustopaikasta.

Lavin muusikkoura lähti toden teol-

la käyntiin vasta 50-luvulla, kun Lavis-

sahateknikon paperit Suomen Sahate-

lija. Hän onnistui kirjoittamaan muu-

ollisuuskoulusta vuonna 1938. Vuotta myöhemmin hän avioitui Sylvi Hakulin kanssa, mikä hieman hillitsi Lavin

villiä menoa. Hän oli Kotkassa asues-

saan poliisin tuttu ja istui monesti putkassa.

Sota katkaisi myös Veikko Lavin nuo-

ruuden. Talvisodan aikana hän haa-

arvoinen -ikivihreään, jonka hän kirjoit-

sä ohella Veikko Lavi esiintyi kupleteduskuntaan Radikaalisen Kansanpuo-

ta tuli levylaulaja sekä esiintyvä taiteitamia suuren suosion saaneita lauluja – näiltä alkuajoilta ovat peräisin muun

muassa Laulajan testamentti sekä Mies Mekkonen, jossa naljailtiin silloiselle

pääministerille Urho Kekkoselle. Lavin lauluista monet ovat tyylilajiltaan

kupletteja – satiirisia, yhteiskunnan vähäosaisimpien elämää kuvaavia lau-

set eivätkä niinkään sävellykset. Heityy parhaiten Jokainen ihminen on laulun

pyöri silloin täydellä teholla. Töittentilaulajana. Vuonna 1948 hän yritti

lelmia, joissa pääosassa ovat sanoituk-

komman puolelle asettuminen tiivis-

Lavi teki kovasti töitä sahalla, ala kun

rolaulu ja teatteri. Lavi hankki myös

niin sanotun oikean ammatin ja sai

teksti feniks willamo

ti toisen tulemisensa aikana. Suomea

kiertäväksi

muusikoksi

»kun numeroilla elämässä pelaa vaan, tulee pelistämme kerran ventti, missä numeroita ei ole ollenkaan, se on laulajan testamentti.»

edettyään Lavi lopetti äkillisesti uran-

veikko lavi – laulajan testamentti

Suomen teatterilavoilla – Isänmaan Toi-

sa ja perusti kanalan. Takaisin studi-

oon hän palasi vasta 60-luvun lopussa ja asettui perheineen Haminaan. Lavi

jatkoi taiteilijanuraansa kuolemaansa saakka vuoteen 1996 ja teki viimeisimmät levytyksensä kunnioitettavassa 82 vuoden iässä vuonna 1994.

Tuotteliaan taiteilijan perintöä ovat

kunnioittaneet muun muassa Jukka

Poika julkaisten levyllisen Lavi-covereita sekä Vesku Jokinen & Sundin pojat omilla versioillaan. Lavin elämään perustuvia näytelmiä on myös nähty

vo -näytelmän puuhamiehenä toimi aikoinaan Juice Leskinen.

LIBERO

29


PÅ SVENSKA

välkommen till islamise FRAMTIDSFORSKAREN JUKKA LIUKKONEN TROR ATT ISLAMISERINGEN STÅR RUNT HÖRNET. EGENTLIGEN ÄR DEN REDAN HÄR.

KLOCKAN RINGER PÅ GÅRDEN vid Niinivaa-

ras skola i Joensuu och eleverna rusar in från gården. När de tagit sina platser inleder imamen sin religiösa predikan. Alla lyssnar. Även

ateisterna och de kristna eleverna sitter stilla i skolbänken.

Skolåret för det islamiserade Finland börjar

och slutar med körsång om Allah. En självklar del av läroplanen är Mohammeds biografi, eftersom de flesta ser den som en del av allmänbildningen. Och Koranens verser skall

alla lära sig oberoende av elevernas egen övertygelse. Det är lärarnas och dagistanternas

plikt att undervisa islam, oberoende om själva är troende. Och de föräldrar som inte nöjer

sig med det här kan sätta sina barn i speciella islamistiska skolor, där Koranen följs mera bokstavstroget.

På tröskeln till tonåren skickas nästan alla

ungdomar på Koranläger där de drillas av imamer. På lägren förhör lite äldre äkta troende

ungdomarna på Koranens verser och Mohammeds livsöden. Lägret avslutas med en ceremoni i en moské där släktingar intygar att de skall

uppfostra ungdomen till en plikttrogen muslim.

ISLAM PRACKAS ÄVEN PÅ BEBISAR! När ett barn föds döps det medan en imam

bostäder åt alla! I CENTRUM FÖR arbetarrörelsens verksam-

Bostadspolitiken har under de senaste årtion-

marknaden. Utomlands varnar man redan för

kors grundläggande rättigheter. Fastän sam-

dan mitten av 90-talet till år 2008 har priser-

i Finland, speciellt i huvudstadsregionen. För

het har alltid varit kampen för alla männishället med tiden förändras har de flesta av de krav man under historiens lopp framfört förblivit desamma. Alla bör ha rätt till en till-

räcklig utkomst och bra arbetsförhållanden,

frihet att uttrycka sin åsikt, till en arbetsoch studieplats samt möjligheter att utveck-

la sig själv. Utöver detta bör varje människa ha rätt till ett ställe att leva, en lägenhet.

30 LIBERO

dena utvecklats i en allt sämre riktning. Sena på bostäder stigit hela 100 procent. För de som köpt lägenhet betyder de stigande priserna ett allt längre skuldfängelse, för de som

bor på hyra att allt mindre pengar att leva på

och för allt för många unga och familjer en växande bostadslöshet.

Den otillräckliga produktionen av offent-

ligt ägda bostäder har lett till en situation

där förmedlare och spekulanter kontrollerar

en den gömda bostadsbubbla som byggts upp få offentliga hyrsbostäder kombinerat med en

ständigt minskande mängd social- och hälsovårdstjänster samt en allt dyrare kollektivtra-

fik har på många håll lett till en utveckling där skillnaderna mellan olika bostadsområ-

den växer allt större. Trots att utvecklingen är ett resultat av politiska beslut demoniserar många politiker istället förorterna och dem som valt att bo där.


PÅ SVENSKA

eringens finland!

text jukka liukkonen översättning mikael brunila illustration essi ruuskanen

följer med ritualen, äktenskap ingås endast

nerum på varje småort. Som pricken över i:et

domens namn. Om imamerna ersätts med

pas man på tillträde till paradiset. Till slut be-

en lyxig supermoské med skattemedel. Ex-

na med kyrkor och deras bönerop med kyrk-

med en imams tillstånd och när man dör hopgravs även ateisterna bredvid en moské. De mest avlägsna släktingarna ses endast i bröllop och på begravningar – alltså i moskén.

Rundradion befrämjar islamiseringen genom att sända böneropen i radio och på helger di-

rektsänds ceremonier från moskén på TV. Att förkunna islams budskap är Yles lagstadgade uppgift. Islam närvarar i sjukhus, fängelser

och universitet som alla har sin egen imam. Psykiska problem kan i skolorna ofta endast

diskuteras med en religiös ledare. Alkoholister behandlas ofta genom en metod vars centrala budskap är att tron på Allah botar från beroendet.

byggs mitt på ett torg i Helsingfors centrum tremrörelser och islamister får sina tillgångar från moderata moskéer. Ingen lägger sig i.

Varje sommar samlas tiotusentals muslimer i

Lappo. Fast den konser-

vativa Korantolkningen förbjuder bruket av alkohol och föräktenskapligt

sex är affärernas kondom- och ölhyllor tom-

ma på en radie på tiotals

präster, islam med kristendomen, moskéerklockor är berättelsen inte längre fiktion.

I Finland har stat och

»som pricken över i:et byggs i helsingfors centrum en lyxig supermoské med skattemedel.»

kilometer.

Islam är en så oskilj-

kyrka aldrig separerats, till skillnad från många

andra väständer. Kyrkan

har rätt att driva in skatter och agera som statlig myndighet. Religionen

har fortfarande mycket makt i Finland. Mer än vi skulle vilja erkänna.

Statens högsta tjänstemän, domare och soldater svär alla sin ed

På små orter har andäktiga muslimpoliti-

aktig del av mångas liv att även brott lämnas

för gud. Medan Muslimbrödraskapet sitter i

verksamhet och ungdomarna har inga andra

mest konservativa muslimerna lever isolera-

Finlands. Kanske islamofoberna fruktar att de

ker begränsat kommunens utbud av hobbyalternativ än att delta i verksamhet arrangerad av den lokala moskén.

RIKSDAGEN INGRIPER INTE I FINANSIERANDET AV EXTREMISTISKA RÖRELSER.

oanmälda om de begåtts av en trosbroder. De

de under Sharialag och fördömer sina muslimbröder i sina egna domstolar. Den sekulära polisen får sällan höra om brotten.

SANT ELLER FALSKT?

Moskéerna i Finland har rätten att utkräva

Den ovan angivna fiktiva berättelsen är inte

gare och företag. Med skattemedlen byggs bö-

allt i berättelsen redan, men endast i kristen-

skatt för sin religiösa verksamhet av medbor-

Under nästa år kommer Vänsterunga att koncentrera sig på bostadspolitiken. Vi kräver en

bostadspolitik som bryter ner klasskillnader,

så fiktiv som man kunde tro. I praktiken sker

muslimer eller wiccor är i dag. Men att skrämmas med islam är onödigt. Islam är ju en sys-

terreligion till kristendomen. I verkligheten är det inte mycket som skiljer sekulära muslimer från de sekulära kristna, som vårt land redan är fullt av.

Inom ramarna för kampanjen kommer vi

rättighet. Vi kräver mer förmånliga hyresbos-

och vänta på att bostadsbubblan spricker, ut-

kollektivtrafik till förorterna. Vi kräver lös-

onen blir en annan? Liksom många ateister,

ger alla unga subjektiv rätt till ett eget hem.

att ordna en turné kring hela landet och ordna

täder på olika håll i staden samt service och

hamnar i samhällets marginal om statsreligi-

heter samt en bostadsgaranti för unga, som

istället för att skapa och upprätthålla dem. En

lägenhet, ett eget hem, är en grundläggande

Egyptens regering, sitter kristdemokraterna i

verksamhet i alla distrikt. Vi tänker inte sitta an kräver rätt till bostad åt alla nu!

ningar på ungas bostadslöshet genom sänkta villkor för hyresavtal gällande längd på kontrakt, garantihyra samt krav på arbetsplats.

Vi kräver rätt att ockupera oanvända fastig-

LI ANDERSSON ORDFÖRANDE FÖR VÄNSTERUNGA 31 LIBERO


VASEMMISTONUORET

kuntapolitiikka vaatii

hermoja ja perehtymistä VIIME VUODEN KUNNALLISVAALEISSA VALTUUSTOIHIN VALITTIIN 35 VASEMMISTONUORTA. LIBERO KYSYI KOLMELTA HEISTÄ, MITEN ENSIMMÄINEN VUOSI ON MENNYT. teksti niko peltokangas

22-VUOTIAANA TEUVAN valtuustoon

tuksessa, taloustoimikunnassa, hyvin-

misensa kannalta. Hän on muun mu-

tuulleen vapaa-aikalautakunnan pu-

valtuuston vaalilautakunnassa ja maa-

kohtuullistamisesta tai poistamisesta

valittu Juha-Matti Kiviluoma sai vasheenjohtajuuden. Valtuustossa hän

on pyrkinyt vaikuttamaan sosiaali- ja juha-matti kiviluoma

terveyspalvelujen säilymiseen lähipal-

vointipoliittisesessa toimikunnassa,

kuntavaltuustossa. Lisäksi hän on valtuustoryhmän varapuheenjohtaja.

»Monet toimet on varattu nimen-

»Nyt syksyllä aikaa on mennyt ta-

lousarvioesityksiin perehtymiseen ja

ta päätökset tehdään kuntayhtymässä,

paikka. Ryhmässämme on tasan kaksi

säästöehdotusten kaivelemiseen siel-

läpohjalaisen kunnan budjetista mut-

Teuvan 27-jäsenisessä valtuustossa

on oikeistoenemmistö. Vahvaa vasem-

mistoa tarvittaisiin Kiviluoman mie-

mälle on satuttu neuvottelemaan naisnaista, joista toinen on kansanedustaja, eli minulle on langennut sitten aika

paljon näitä naisvaltuutetulle nimettyjä luottamustoimia.»

lestä.

kunnallisveron nostosta meinasi olla

vain nuijannapautus pöytään ilman

nestyksen, kun puolelleni asettui vain

oman ryhmäni kaksi muuta valtuutettua. Se on kuitenkin sitä työtä, johon

haluan keskittyä, eli auttamaan niitä, jotka eivät itse jaksa tai pysty jostain syystä.»

Nuori poliitikko ei koe ikänsä vai-

kuttaneen valtuutetun tehtävien hoi-

tamiseen. »Niin valtuustossa kuin lau-

takunnassakin tunnun olevan kuten muut edustajat, eli välillä oikeassa ja välillä väärässä.»

Ensimmäistä valtuustovuotta on Ki-

käytännössä esimerkiksi sellaisten tä, jotka aiheuttaisivat mahdollisimman vähän inhimillistä kärsimystä.»

Kuuden hengen valtuustoryhmän

ainoana alle 50-vuotiaana Huttunen kokee asemansa vakiintuneen alun

erimielisyyksien jälkeen. Hän on myös

»Edellisessä kokouksessa ollut esitys

omaa esitystäni. Toki hävisimme ää-

saanut vahvistuksen aavistukselleen,

»niin valtuustossa kuin lautakunnassakin tunnun olevan kuten muut edustajat, eli välillä oikeassa ja välillä väärässä.»

että suuri osa päätöksenteosta tapahtuu virallisten kokousten ulkopuolel-

la. »Yllättävintä on ehkä ollut se, miten vähän asioita valtuustoon tuodaan

päätettäväksi. Päätöksenteko meinaa

valua hallitukselle, lautakunnille ja

virkamiehille sellaisissakin asioissa, joissa valtuuston tahto on selvä.»

»Vähän yllättynyt olen ehkä myös

siitä, miten valmisteltuina asiat tule-

vat esityslistalle ja miten vähän niihin on yleensä tapana kokouksissa puut-

tua. Pitäisi osata erottaa etukäteen ne, joista tulee heräämään keskustelua ja joissa on ristiriitaisuuksia.»

viluoman mielestä leimannut valtiol-

Oululainen Hanna Sarkkinen, 25, oli

selvityksiin vastaaminen. Hän toivoo

tiin valtuutettuna puolipäiväiseen teh-

ta tulleisiin sote- ja kuntarakenne-

»hulapaloon» laantuvan, jotta pääsee myös ottamaan kantaa muihin tärkeisiin asioihin.

Jyväskyläläinen Marjukka Huttunen,

kaupunkinsa kovin ääniharava ja valit-

»Kaupunginhallituksen varajäsen

olen omasta aloitteestani ja siellä olen käynyt useampaan otteeseen.»

tävään yhdyskuntalautakunnan puheenjohtajaksi. Hänkin on myös maakuntavaltuuston jäsen.

Sarkkinen on tehnyt vuoden aika-

Huttunen kertoo tarttuneensa aluksi

na useita liikennettä, kulttuuria ja ra-

neensa, että täytyy kyetä valitsemaan

kaikkia ei ole vielä ehditty käsitellä, ei-

26, on päätynyt valtuutettuna varajä-

kaikkeen mahdolliseen mutta huoma-

limeen. Hän on varalla kaupungihalli-

omat taistelunsa jo ihan oman jaksa-

seneksi moneen muuhunkin toimie-

LIBERO

lisissa tapahtumissa.

omaan valtuutetuille ja meidän ryh-

jäävänsä päätöksenteossa jalkoihin.

32

kaupungin yleisiltä alueilta ei-kaupal-

veluna. Sote-sektori vie valtaosan ete-

jossa pikkukunnan edustajat tuntevat

hanna sarkkinen

assa tehnyt aloitteen lupamaksujen

kentamista koskevia aloitteita, joista

kä käsitellyistäkään mikään ole men-


VASEMMISTONUORET

Riistosoodat

boikottiin nyt läpi. »Valtuustossa olen keskitty-

ei ole aivan aloittelija, sillä Sarkkinen

asioihin, eli liikenteeseen, kaavoituk-

lituksessa. Nyt hän on valtuustoryh-

nyt pääasiassa lautakuntatoimialani seen ja rakentamiseen. Olen puhunut

myös ennaltaehkäisevien palveluiden puolesta.»

Voittona voidaan pitää joukkolii-

kenteeseen päätettyä tason parannus-

toimi edelliskaudella jo kaupungihalmänsä sihteeri ja yksi neuvottelijoista. Sarkkista kuunnellaan ryhmäkantoja

muodostettaessa ja henki ryhmässä on ollut hänen mielestään hyvä.

»Kunnallispolitiikassa yllättää se,

ta, joka saattaa tosin kaatua vielä val-

kuinka hitaasti asiat tapahtuvat. Muu-

haa uudistuksen toteuttamiseen.

jon aikaa, joten kärsivällisyyttä tarvi-

tuustossa, jos se ei anna riittävästi raEnsimmäisen kauden valtuutettu

tosten aikaansaamiseen voi kulua paltaan.».

vasemmistonuoret.fi/palestiina

LIBERO

33


VASEMMISTONUORET JÄRJESTÖUUTISET

Vaatimuksena toisenlainen asuntopolitiikka –

1

HAUSSA SUOMEN KÄMÄISIN KÄMPPÄ

VA S E M M I S T O N U O R E T

K A M PA NJO I

talven aikana toisenlaisen asuntopo-

litiikan puolesta. Oma koti liian kallis

-kampanja kritisoi jatkuvasti kohoavia vuokria ja sitä, että ihmisten perustar-

peella – kodilla – tehdään paitsi voittoa

tekstit niko peltokangas

2

tetä muuttaa vaan media ja poliitikot

Punavihreät etenivät opiskelijavaaleissa VA S E M M I STO - O P I S K E L IJAT lisäsivät

demonisoivat lähiötä ja käyttävät nii-

kannatustaan ylioppilaskunnissa syk-

muuttoon ja sosiaaliturvaan liittyvien

vihreät ryhmittymät pitivät valtakun-

den ongelmia esimerkiksi maahan-

syn vaaleissa. Sitoutumattomat puna-

tavoitteidensa ajamiseen.

nallisetsi paikkansa suurimpana po-

Vasemmistonuoret vaatii kampan-

liittisena ryhmänä 41:llä edustajiston

myös luokkapolitiikkaa.

jassa lisää edullisia vuokra-asuntoja,

mään kasvavan osan tuloistaan asu-

nottomuuden kitkemistä sekä oikeut-

demin ja Itä-Suomen yliopistossa, jois-

teistöjä.

kä Lapin yliopistossa, jossa kolme lisä-

Vuokralla asuvat joutuvat käyttä-

misen kustannuksiin, ja omistus-

asuntojen hintojen nousu on johtanut velkaantumisen räjähdysmäiseen kas-

litiikkaa. Kun ihmisillä on varaa asua

ylihintaisesta, huonokuntoisesta tai

ta, pienituloisuus, työttömyys ja jopa

väkivalta keskittyvät alueellisesti. Jul-

kisuudessa kehitystä ei kuitenkaan yri-

sa paikkamäärä lisääntyi kahdella, se-

Kampanjan ensi vaiheessa etsitään

Suomen kämäisintä kämppää. Kilpai-

vain kaukana keskuksista ja palveluis-

Suurimmat voitot otettiin Åbo Aka-

ta ottaa käyttöön tyhjillään olevia kiin-

vuun. Asumisen kovalla hinnalla asu-

misesta ja asuinpaikasta tehdään po-

jäsenellä.

asuntotakuun käyttöönottoa, asun-

paikkaa toi vasemmisto-opiskelijoiden Punapippurille neljäsosan koko edus-

tajiston paikoista. Punapippurin Aino

luun voi osallistua lähettämällä tiedot

Sirén sai suurimman äänisaaliin ää-

muuten kämäisestä kämpästä kam-

nestysinnoltaan laiskassa vaalissa.

panjasivujen kautta. Palkintona arvo-

Helsingin yliopiston ylioppilaskun-

taan hetken helpotus tilanteeseen ho-

nassa ei käyty vaaleja tänä vuonna, mutta vasemmisto-opiskelijoiden An-

telliyön muodossa.

na-Maija Riekkinen nousee vuoden 2014 hallituksen puheenjohtajaksi.

4

Neljä vasemmistonuorta EU-ehdokkaana VA S E M M I STO L I I T TO A S E T T I marras-

kuussa 17 ehdokasta keväällä käytäviin Euroopan parlamentin vaaleihin. Ehdokkaiden joukossa on neljä vasem-

mistonuorta: Li Andersson, Toivo Haimi, Juha-Petteri Pasma ja Hanna

3

Vasemmistonuoret kannattaa valmiusvelvollisuutta

Sarkkinen.

Andersson, 26, on Vasemmistonuor-

ten puheenjohtaja ja viime kunnallis-

vaalien ääniharava Turusta. JoensuuVASEMMISTONUORTEN HALLITUS lin-

ikäluokista määrättäisiin valmius-

kaisesti järjestön kantaa asevelvolli-

määrättyjä sodanajan tehtäviä varten.

jasi liittokokouksen päätöksen musuuden uudistamiseen kokouksessaan

marraskuussa. Järjestö kannattaa valmiusvelvollisuutta, jossa koko ikäluokalle kaikkine sukupuolineen järjestettäisiin kutsunnat.

Rauhan aikana varsinaisen asepalve-

luksen suorittaisi vapaaehtoisena noin 20–30 prosenttia ikäluokasta. Valtaosa

34

LIBERO

velvollisiksi valmiusreserviin ennalta

Sotilasreservin lisäksi siihen kuului-

lainen Haimi, 23, toimii tällä hetkellä

sekä Vasemmistonuorten että Itä-Suo-

men yliopiston ylioppilaskunnan hallituksessa.

Pasma, 24, on kolarilainen matkai-

si siviilihallinnon alainen siviilireser-

lupalvelujen tuottaja, joka keräsi Lapin

luksen.

eniten ääniä viime eduskuntavaaleis-

vi, joka korvaisi nykyisen siviilipalveValmiusreservi koulutettaisiin vasta

turvallisuustilanteen vaatiessa. Vasem-

mistonuoret edellyttää, että palveluksesta on myös mahdollista kieltäytyä.

vasemmistoehdokkaista kolmanneksi sa. 25-vuotias Sarkkinen toimii puoles-

taan Oulun yhdyskuntalautakunnan puheenjohtajana ja Vasemmistoliiton puoluevaltuuston puheenjohtajana.


VASEMMISTONUORET PÄÄSIHTEERI

UUDISTUVA 70-VUOTIAS

Vasemmistonuoret

yhteystiedot KESKUSTOIMISTO:

VASEMMISTONUORET TÄYTTÄÄ pyö-

Päälinjoja juhlavuoden vietossa voi-

reät 70 vuotta uudenvuodenaattona

daan ajatella olevan kaksi; juhlistam-

kan juhlat Helsingin Kulttuuritalolla,

jestön historiaa ja suuntaamalla kat-

31.12.2014. Silloin vietetään megaluojonne kokoontuu satoja nykyisiä ja entisiä vasemmistonuoria juhlistamaan

järjestön kunniakasta historiaa. Näi-

tä juhlia et halua missata, joten kan-

nattaakin jo nyt varata ajankohta kalenteriin!

Päätapahtuman lisäksi juhlavuosi

näkyy järjestön toiminnassa koko en-

si vuoden ajan. Ja koska järjestön toi-

minta lähtee teistä, hyvät jäsenet, olette te osaltanne vaikuttamassa siihen, millä tavalla juhlavuotta tullaan

viettämään. Piiritason toiminta on täs-

me synttäreitä kokoamalla yhteen järseemme kohti tulevaa. 70-vuotiseen historiaan mahtuu paljon opettavaa ja

opittavaa. On voimaannuttavaa tajuta

olevansa osa liikettä, jossa on toiminut sitoutuneita ihmisiä ennen meitä ja

tulee toimimaan meidän jälkeemme. Juhlavuoden tapahtumien kautta voi

tehdä tutuksi vasemmistolaista liiket-

tä niin omien jäseniemme kesken kuin tuoda sitä näkyväksi uusille potentiaalisille toimijoille, joita emme ole vielä tavoittaneet.

säkin ensisijaista. Hyviä ideoita kerätään nyt.

Miksi juhliminen on oleellista? Liian

usein olemme huonoja iloitsemaan siitä, mitä olemme saaneet aikaan. Kos-

ka maailma on vasemmistolaisen näkökulmasta kaukana siitä, mihin pyrimme, tunnustuksen antaminen ei

usein tunnu aiheelliselta. Voittojen-

»itsekritiikki on tietenkin tärkeää, mutta myös voittojen juhlistamiselle täytyy olla tilaa.»

kin jälkeen on kiire jatkaa taistelua seuraavan epäkohdan muuttamiseksi.

Lisäksi helposti tulee ajatelleeksi, että emme saa tarpeeksi aikaiseksi ja ruos-

Toiseksi juhlavuosi on oikea aika

kimme itseämme tehottomuudesta tai

pysähtyä miettimään, miten järjes-

Asiaa voi lähestyä toisinkin. Suur-

vää ja ajan hermoilla toimivaa liiket-

vääristä toimintastrategioista.

sijoittaja Jeremy Grantham totesi viime kuussa ilmestyneessä The Wall Street

Journalin haastattelussa olevan pienoinen ihme, että energiapolitiikassa

muutosta ajavat tahot saavat ylipäänsä mitään aikaiseksi, koska vastavoimat eli vallitsevan järjestelmän puo-

lustajat taloudellisine ja poliittisine kytköksineen ovat niin vaikutusvaltai-

sia. Itsekritiikki on tietenkin tärkeää ja liikkeen jatkuvan kehittymisen edelletys, mutta myös voittojen juhlistami-

selle täytyy olla tilaa. Erityisen tärkeää on omien vahvuuksien ja saavutus-

ten konkretisoiminen. Tähän pyrimme ensi vuonna.

töä tulisi uudistaa. Ollakseen osa elätä, Vasemmistonuorten täytyy pystyä

uudistumaan ja vastaamaan nykyhetken haasteisiin eikä tyytyä jo saavutettuun asemaan ja toimia perinteisiin

nojaten. Tästä syystä uudistamme ensi vuonna poliittisen ohjelman ja strategian lisäksi myös järjestön ilmeen.

Uudistettu ilme julkistetaan juhlavuoden päätösjuhlassa Kulttuuritalolla. Meidänkin tehtävänämme on luoda oma historiamme omannäköisessä järjestössämme.

MAI KIVELÄ PÄÄSIHTEERI

Hämeentie 29, 6.krs, 00500 Helsinki, 045 348 5499 toimisto@vasemmistonuoret.fi www.vasemmistonuoret.fi Keskustoimisto on avoinna ma-to kello 10–15. PUHEENJOHTAJA: li andersson, 040 508 8697 li@vasemmistonuoret.fi PÄÄSIHTEERI: santeri mikkola, 045 351 9917 santeri@vasemmistonuoret.fi JÄRJESTÖ- JA KOULUTUSSIHTEERI: tuuli huovila 050 374 1837, tuuli@vasemmistonuoret.fi TIEDOTTAJA: niko peltokangas, 043 216 0197 niko@vasemmistonuoret.fi TALOUSPÄÄLLIKKÖ: Pirkko Holappa, 045 351 9917 pirkko@vasemmistonuoret.fi toimistoSIHTEERI: sara korhonen, 045 348 5499 toimisto@vasemmistonuoret.fi

PIIRIJÄRJESTÖT: ETELÄ-SUOMEN VASEMMISTONUORET: Päijänteentie 35 , 00510 Helsinki puheenjohtaja Valter Söderman, 045 315 8258 piirisihteeri arto bäckström, 044 019 5901, etela-suomi@vasemmistonuoret.fi HÄMEEN VASEMMISTONUORET: Näsilinnankatu 22 A, 33210 Tampere puheenjohtaja Visa Savolainen, 050 431 1824 tominnanjohtaja pyry urhonen, 040 837 3467, hame@vasemmistonuoret.fi Itä-Suomen Vasemmistonuoret: Koulukatu 39 A 36, 80100 Joensuu puheenjohtaja Aino Nevalainen, 045 652 9646 järjestösihteeri aino leppänen, 044 202 3911, ita@vasemmistonuoret.fi Keski-Suomen Vasemmistonuoret: Väinönkatu 28 B 14, 40100 Jyväskylä puheenjohtaja Katriina Ojala, 040 777 0999 Piirisihteeri martti rasa, 044 347 7235 keski-suomi@vasemmistonuoret.fi Lapin Vasemmistonuoret: Lapinkatu 2, 96190 Rovaniemi Puheenjohtaja Jussi Öman, 040 731 4145 Piirisihteeri markus korjonen, 040 700 0219, lappi@vasemmistonuoret.fi POHJOIS-POHJANMAAN VASEMMISTONUORET: Pakkahuoneenkatu 19, 90100 Oulu puheenjohtaja Joel Karppanen, 040 090 1715 piirisihteeri jonas björkbacka, 040 740 7175, f. (08) 537 1770, pohjois-pohjanmaa@vasemmisto­nuoret.fi Satakunnan Vasemmistonuoret: Maaherrankatu 28, 28100 Pori, 046 669 5880 puheenjohtaja joni kalliomäki, 050 557 8942 piirisihteeri aleksi norman, 044 9664 878 satakunta@vasemmistonuoret.fi VARSINAIS-SUOMEN VASEMMISTONUORET: Hakakatu 12, 20540 Turku puheenjohtaja sade kondelin, 050 560 87 11 piirisihteeri laura tättilä, 045 131 2552, f. (02) 237 9190, varsinais-suomi@vasemmistonuoret.fi

LIBERO

35


36

LIBERO


37 LIBERO


38 LIBERO


39 LIBERO


40 LIBERO


41 LIBERO


42 LIBERO


Lentäminen

Halpaa sinulle – kallista ympäristölle

Kanna vastuusi ja maksa vapaaehtoinen lentomaksu! Varat käytetään ympäristö­ järjestö Maan ystävien kautta ilmastotyöhön kotimaassa ja päästövähennysprojekteihin etelässä. www.lentomaksu.fi

120x254mm_Libero.indd 1

14.11.2013 12:47:16

Libero 3 | 2013


Ammattiliitto Pro edustaa 130 000:tta yksityisen sektorin palkansaajaa mm. maamme merkittävimmissä teollisuuden ja sen palvelujen, ict- ja viestintäalojen sekä finanssialan yrityksissä. Jäsenemme ovat toimihenkilö-, asiantuntija- ja esimiesasemassa työskenteleviä. Solmimme lähes 60 työehtosopimusta.

JÄSENEKSI

Liityn jäseneksi Vasemmistonuoriin ja saan Liberon kotiin kannettuna.

TIETOA

En liity vielä jäseneksi, mutta haluan saada lisää tietoa Vasemmistonuorista.

TILAUS

Tilaan vuoden Liberot näytenumeroina ilmaiseksi, koska olen alle 30-vuotias opiskelija, koululainen tai työtön. Tilaan Liberon ilmaiseksi kouluun, nuorisotilaan, vankilaan tms. Tilaan Liberon rahalla. Lähettäkää 20 euron lasku. En halua, että minulle lähetetään enää Liberoa. Osoitteeni on muuttunut, alla uusi osoite.

Nimi....................................................................................................................................................................................

Vastaanottaja maksaa postimaksun

LIBERO VASTAUSLÄHETYS TUNNUS 5003551 00003 HELSINKI

Lähiosoite......................................................................................................................................................................... Postinumero ja -toimipaikka......................................................................................................................................... Puhelinnumero................................................................................................................................................................ Sähköposti........................................................................................................................................................................ Syntymäaika ..................................... Päiväys............................... Allekirjoitus.........................................................................................................................

(Alle 15-vuotiaalta liittyjältä huoltajan allekirjoitus)

Libero 4 | 2013

oikomaan vääryyksiä, puolustamaan sorrettuja, pelastamaan maailman… ottakaa minuun pikimmiten yhteyttä alle rastimani vaihtoehdon merkeissä.

kyllä, olen kiinnostunut

Pro on varttitalouden vastavoima, joka puolustaa työtä ja tulosta tekevää ihmistä – Suomen menestyksen tekijää.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.