Libero 4/2012

Page 1

04/12

vasemmistolainen mielipide- ja kulttuurilehti 26. vuosikerta • irtonumero 4 € • teema: fanitus


K

Ä PÄ

T

OI

J IR

NIKO PELTOKANGAS

US

KONKREETTISTA KANSANVALTAA Vasemmistolainen mielipide- ja kulttuurilehti Perustettu vuonna 1987 • Kultti ry:n jäsen • Kustantaja: Libero ry. • Päätoimittaja: Niko Peltokangas • Ulkoasu: Pirjo Hakonen • Osoite: Hämeentie 29, 6.krs, 00500 Helsinki Puhelin: 045 348 5499 • Sähköposti: TOIMITUS@ vasemmistonuoret.fi • Kotisivu: www.liberolehti.fi • ISSN 0783–6198 • Painopaikka: waasa graphics, Vaasa • Painettu ympäristöystävälliselle paperille ympäristöystävällisessä painossa. Tilaushinta 20 €, tukitilaus 50 €.

KUN 41 PROSENTTIA äänioikeute-

02 LIBERO

myös viranhaltijoiden valtaa. Onkin

tuista jätti äänestämättä kunnallis-

aika tehdä selväksi, mitkä virat ovat

kriisistä alkoi jo vaali-iltana. Äänes-

sin mainitut määräaikaisiksi, kuten

vaaleissa, voivottelu demokratian

tysaktiivisuuden valossa kansanvalta ei kovin vahvalta vaikutakaan.

poliittisia ja mitkä eivät ja säätää en-

demokratiaohjelmassa linjataan.

Vasemmistonuorten puheenjohta-

Mieltä lämmittävin kappale vihrei-

mättä jättämisestä tulee osa suoma-

telee kouluja. Sen sijaan, että oppi-

ja Li Anderssonin mielestä äänestä-

den ystäviemme ohjelmassa käsit-

laisen luokkayhteiskunnan rakentei-

laitosdemokratia ulkoistetaan pie-

Rakenteissa se saattaa tosin olla-

edustuksellisuudesta voitaisiin luo-

ta, jos suuntaa ei saada käännettyä.

kin, sillä äänestysprosentit romahtivat jo 1980-luvulla, kuten Veikko

Eranti bloggasi vaalien jälkeen. Ti-

lastot osoittavat kunnallisvaalienkin menettäneen kiinnostavuutensa 20

vuotta sitten.

nelle oppilaskunnan hallitukselle, pua kouluissa kokonaan ja tarjota

osallistumismahdollisuuksia kaikil-

le. »Nuoria ei ole syytä kasvattaa ajatukseen, että joku muu kyllä hoitaa

’yhteiset asiat’».

Kouluista hierarkiattomuus ja va-

paa osallistuminen voisi lopulta levi-

Marraskuun lopulla Vihreät ehti jul-

tä kankeampiinkin vallan linnakkei-

jossa tartutaan kansanvaltaa rajoit-

ja parlamentteihin.

kistamaan demokratiaohjelmansa, taviin rakenteisiin. Jos unohdetaan puhdasoppinen

puoluenokittelu,

siin: puolueisiin, ammattiliittoihin ***

ohjelman voi sanoa olevan kauttaal-

Tämän numeron teema-artikkelit

uusista ja vanhoista demokratian

ihailijan ja esikuvan suhde on aina

taan kannatettava ja tuore koonti

keinoista.

Monet ohjelman ehdotuksista

ovat jo jollain tavalla käytössä suomalaisessa yhteiskunnassa. Presi-

käsittelevät fanittamista. Vaikka

enemmän tai vähemmän hierark-

kinen, fanittaminen voi olla myös

luovaa ja voimauttavaa, kuten teemasivut aloittava artikkeli fanifikti-

dentin virkakausien rajaaminen ei

osta osoittaa.

kansanedustajien, eikä kukaan ih-

elävää toisenlaista vaalitoimeliai-

kohtaa samanlaista kritiikkiä kuin

mettele järjestöjen hallitusten ero-

vuoroja, joilla jäsenistöä kierrätetään luottamustoimissa. Kuitenkin

juuri poliitikkojen rotaatioehdotus

sai äänekkäimmät vasemmistolaiset tyrmäämään koko ohjelman.

Äänestysaktiivisuuden rinnalla

suutta katsotaan kuvina sivulla 40.

Ensi vuoden ensimmäisessä numerossa avaamme internetin.

NIKO PELTOKANGAS PÄÄTOIMITTAJA

Riippumatta rotaation yksityis-

kohdista tavoitteena pitäisi olla val-

lan jakaminen entistä useammalle. Kun yksittäisten poliitikkojen valtaa

kavennetaan, tulee saman koskea

s . 06

Vihreiden demokratiaohjelman sivut: http://demokratiaohjelma.vihreat.fi/ Veikko Erannin blogi: http://blogs.helsinki.fi/eranti

ALKUPALAT

06 08 10 12 14

Antti Kettusen mielestä objektiivista opiskelijan etua ei ole. Suomessa pakkosteriloidaan sukupuolen perusteella. Ruotsidemokraattisen rasismi on alkanut paljastua. Ilmastonmuutos vaikuttaa miehiin ja naisiin eri tavalla. Vaihtoehtotalous palvelee hyvinvointia eikä pääomaa.


TEKIJÄLTÄ

s . 19

s . 18

Olen Laura Happo, tamperelaistunut valokuvaaja, opiskelija ja työläinen. Tämän numeron faniaiheisia juttuja kuvatessani tuli pohtineeksi omia esikuviani. Olen aina ollut huono »fanittamaan», mutta huomaan arvostavani ihmisiä, joilla on vahva persoona. He ovat löytäneet oman tyylin elää ja tehdä asioita. Valokuvauksen esikuvat tuovat minulle visuaalista inspiraatiota tai tiettyä asennetta. On aina kutkuttavaa löytää joku ihminen, jonka tekemisiä ihailla. Vaikka fanittamiseen voi liittyä joitakin negatiivisiakin ilmiöitä, on se parhaimmilaan toisesta ihmisestä saatua positiivista energiaa. Ilman esikuvia ei tietäisi, mihin on menossa.

laura happo on tamperelainen valokuvaaja ja opiskelija.

s . 40 laura happo kuvasi kanteen emilia kukkalan.

TEEMA

LOPUKSI

19 22 24 28 31

33 34 40 42 48

Fanifiktiossa fanista tulee kirjailija. Tasavaltalaiset, jotka ihailevat monarkiaa. Fanikuvassa ja haastattelussa Emilia Kukkala. Vasemmistopopulismi kukoistaa Etelä-Amerikassa. Fanitus on vaikeaa, varsinkin tytöille.

Feministinen porno on mahdollista. käsitteitä & kamppailuja: Intersektionaalisuus. Siis mikä? Töhrityt, revityt ja rikotut vaalimainokset. vasemmistonuoret: Kirjoituksia kaduilta ja kabineteista. Emilia Kukkala kuvattiin Tampereen

sarjakuva: Kiina on vapaa maa.

Työväenmuseo Werstaalla. Kuvauspaikka varattiin Emilialta kysymättä, mutta kävi ilmi, että se on myös yksi hänen lempipaikoistaan Tampereella. Hänen mielestään oli rennompaa tavara tutussa museossa kuin juoda lattea kahvilassa.

03 LIBERO


VINKIT

VANHOJA UUTISIA Liberon poimimia helmiä uutisvirrasta

Kohteena Palestiinan naiset VASEMMISTONUORTEN KEHITYSYHTEISTYÖ Palestiinassa jatkuu, sillä ulko-

ministeriö myönsi yksivuotisen rahoituksen uudelle hankkeelle. Siinä mis-

sä järjestön kolme aiempaa kehitysyhteistyöhanketta keskittyivät erityisesti nuoriin, ensi vuonna tarkoituksena on lisätä naisten poliittista osallistumista.

Vuonna 1987 Israelin miehitystä vastaan alkaneen kansannousun, ensim-

mäisen intifadan, aikana naisten asema vastarinnassa ja myös palestiinalaisessa yhteiskunnassa muodostui aktiiviseksi ja näkyväksi. Naisten aktiivi-

nen osallistuminen ei kuitenkaan missään vaiheessa ulottunut laajemman yhteiskunnallisen vaikuttamisen piiriin, ja naisten osuus esimerkiksi hallinnollisissa elimissä ja muussa poliittisessa päätöksenteossa on edelleen pieni.

Vasemmistonuorten uuden projektin tarkoituksena on antaa naisille us-

kallusta, itsevarmuutta ja myös teoreettisia välineitä poliittiseen osallistumiseen. Toimintaa pyritään suuntaamaan erityisesti maaseudun naisille, jotka kärsivät marginalisoitumisesta kaupungeissa asuvia naisia enemmän.

Osallistujia koulutetaan mediaan, ihmisoikeuksiin ja kansalaisyhteiskun-

nan toimintaan liittyen. Heitä myös valmennetaan viemään viestiä eteenpäin kotikyliinsä, kunnanvaltuustoihinsa ja lopulta radio- ja televisiospottien avulla laajalle yleisölle.

Vasemmistonuorten aikaisemmissa projekteissa Länsirannalle on perustet-

tu nuorisokeskuksia, joissa nuorille on tarjottu kursseja, aktiviteetteja ja resursseja. Uuden hankkeen idea on lähtenyt keskusteluista, joita keskusten

vapaaehtoiset ovat käyneet keskenään pohtiessaan keinoja, joiden avulla palestiinalaista yhteiskuntaa voitaisiin vahvistaa tasa-arvon kautta.

Suomalaisten yhteistyökumppaneina hankkeessa ovat palestiinalaiset jär-

kirja: budapest metro tamas matekovits, like 2012 Budapestin metro ottaa kyytiinsä ja pitää otteessaan. Tämä ei ole satukirja eikä kiiltokuvakokoelma, vaan kansien väliin sidottu raskain askelin kulkeva dokumenttielokuva asvaltin syvimmistä kerroksista. Matekovits esittelee itsensä näytelmän ohjaajana samalla, kun metro jo nytkähtää liikkeelle ottaen mukaansa ketkä ehtivät. Elämänmakuiset henkilökuvat limittyvät harmaantuneeseen koneistoon, joka yrittää pitää elossa sitä, mitä rakennettiin vuosikymmenet sitten. Rahat ovat lopussa, juhlat päättyneet, jatkoilla polskivat enää turistit ja parempiosaiset paikalliset. Metrotunnelissa arjen selviytyjiä ovat niin huumeriippuvaiset kuin alipalkatut opettajat. Kuvissa näkyvät samaan aikaan hetken pysähtyneisyys ja toiminta, jolla oli aiemmin tarkoitus. Tämä on valokuvakirja, mutta ei kuitenkaan. Se on henkilökuvagalleria ensivaikutelman tuolta puolen, mutta ei sitäkään. Tyylikkäästi propagandadesignin henkeen taitettu paketti yhdistelee sulavasti kuvat, grafiikan, lyriikat ja haastattelut yhtenäiseksi maailmaksi. Dramaturgisesti kerrottu, juuri oikeassa kohdassa pelkkien kuvien varassa etenevä kirja ei anna lukijalleen syytä jättää tarinaa kesken. tiia suorsa

jestöt Youth Development Association (YDA) ja Rural Women Development Society.

sara korhonen

Vasemmistonuorten delegaatio vieraili Palestiinassa edellisen kerran kesällä 2011. 04 LIBERO

sivusto: mesenaatti.me

Menneiden aikojen mesenaatit olivat miljonäärejä, mutta nyt taiteilijoiden ja tieteilijöiden tukijaksi pääsee helposti kuka tahansa Mesenaatti.me-sivuston kautta. Yksi sivuston piloteista on laulaja-lauluntekijä Juha Pekka Tapani Heikkisen (ja niin edelleen) Väkevää tahnaa -levyprojekti. Pelkkää hyväntekeväisyyttä ei fanien tarvitse harrastaa, vaan artisti antaa tukieuroille vastikkeita: 7 eurolla levyn biisit saa itselleen mp3-tiedostoina sähköisen kiitoskortin kera ja muutamalla kympillä pääsee studioyleisöksi levyn äänityssessioihin. Satasilla voi ostaa soolokeikan – hinta vaihtelee 200-600 euroon vähän sen mukaan, onko keikka Helsingin seudun liikenteen (HSL) saavutettavuusalueelle vai Lapissa. »Näen yhteisörahoituksessa myös yhtymäkohdan katusoittoon: jos osaat kadulla muuntautua tilanteeseen, antaa parastasi ja vetää täysillä, niin ohikulkijat palkitsevat sinut lantilla ja siten mahdollistavat toimintasi. Yhteisörahoitus tarjoaa samanlaisen mahdollisuuden vuorovaikutukseen täällä internetin digidigimaailmassa», JPTH perustelee Mesenaatti-sivustolla.


yhden sanan runoja ajankohtaisista aiheista Tero Hannula

tapahtuma: tammitapaaminen

kirja: the disciples

26.–27.1.2013

james mollison, chris boot 2011

Perinteinen Vasemmistonuorten ja vasemmistolaisten ay-nuorten yhteinen Tammitapaaminen järjestetään Nurmijärvellä Kiljavan opistolla tammikuun viimeisenä viikonloppuna. Tapaamisen teemoja ovat vuokratyö ja talouskriisi. Ammattiliittojen välille viritellään dialogia vuokratyön asemasta liitoissa, ja ay-liikkeestä sekä talouskriisistä keskustelee mm. professori Heikki Patomäki. Työpajoissa osallistujat ideoivat esimerkiksi eurovaaleja ja ay-liikkeen tulevaisuutta. Lauantai-iltana tammitapailijoita viihdyttää improvisaatioteatteri Poleemi. Sunnuntaina perehdytään vielä harjoittelun, ilmaistyön ja nuorisotakuun suhteeseen. Tämäkin lysti tietysti maksaa, mutta Vasemmistonuoret ja SAK:n ammattiliitot kompensoivat jäsentensä kustannuksia. vasemmistonuoret.fi/tammitapaaminen

Ehkäpä paremmin Where Children Sleep -kuvasarjastaan tunnettu valokuvaaja James Mollison kiersi yli kolmen vuoden ajan Eurooppaa ja Yhdysvaltoja seuraten eri artistien kiertueita. Hän pystytti keikkastudionsa konserttipaikkojen ulkopuolelle ja kuvasi idoliaan kuulemaan saapuneita faneja. Lopputuloksena syntyi The Discpiles -valokuvakirja. Kirja ilmentää hauskasti ja tarkkanäköisesti sitä heimokulttuuria, joka tietyn faniryhmän keskuuteen syntyy. Vaikka aukeamille ei olekaan painettu kuvatekstejä, artistit ovat helposti nimettävissä – niin tarkoin kopioituja fanien vaatteet, hiusja meikkityylit ja jopa poseeraukset ilmeineen ovat. Yleisin vastaus kuvauspyyntöön yllä olevan konsertin yhteydessä oli oletettavasti »Da Ya Think I’m Sexy?» pirjo hakonen

vertaistuki: erilaiset oppijat

kampanja: operaatio toveri

Ilta-Sanomat 6.12.2012

juhlalala asiasanat: huumeet, sota, Mainila, kaveria ei jätetä

Taloussanomat 6.12.2012

Haamujäsenratsioista puhtain paperein selvinnyt Vasemmistonuoret kilpailuttaa jäseniään uusien hankkimisessa. Tulokkaille jäsenyys on ilmainen, mutta rekrytoijille lupaillaan palkkioksi kaikkea leffalipuista satojen eurojen lahjakortteihin saakka. Operaatio Toveriksi nimetty kilpailu jatkuu maaliskuun alkupuolelle saakka. Myös eniten jäsenmääräänsä kasvattanut piirijärjestö palkitaan 1000 eurolla. Vasemmistonuoreksi voi ryhtyä samana vuonna enintään 30 vuotta täyttävä. Jäsenetuna kotiin kannetaan Libero-lehti, joka ei maksa mitään. Jäsenetuja onkin paljon enemmän kuin velvollisuuksia, sillä Vasemmistonuorten jäsenyys ei velvoita mihinkään, vaan tarjoaa areenan omannäköiselle yhteiskunnalliselle toiminnalle.

»Googlekin juhlistaa 95-vuotiasta Suomea»

goontematon

asiasanat: Goskenkorva, Gietanen, Gokka

Uusi Suomi 6.12.2012

»Yleisradio uhmaa lakia – Yle: Tuntematon sotilas näytetään»

tuntsenäisyys asiasanat: sotaa ei jätetä, vaikka voissa paistaisi

vasemmistonuoret.fi/ toveri Suomessa on käynnistynyt valtakunnallinen nuorten lukijärjestötoiminta. Erilaisten oppijoiden liiton osana toimiva nuortenjaos Nuoret erilaiset oppijat (NEO) tarjoaa nuorille vertaistukea oppimisvaikeusasioissa sekä mahdollisuuden vaikuttaa lukijärjestön toimintaan. Erilaisia oppimisvaikeuksia arvioidaan olevan Suomessa jopa 20–25 prosentilla väestöstä. Lukijärjestöjä maassa on toiminut jo 1990-luvun alkuvuosilta saakka. »Vertaistuella on nuorille todella suuri merkitys. Asioita voi jakaa toisten samoja asioita kokevien kanssa, eikä tarvitse tuntea olevansa yksin oppimisvaikeusasioiden kanssa», kertoo Erilaisten oppijoiden liiton nuorisosihteeri Salla Oksanen.

»Itsenäisyyttä on juhlistettu ryyppäämällä ja tappelemalla ItäSuomessa»

Verkkomedia.org 5.12.2012

»Itsenäisyys takaisin -päivän mielenosoitukset torstaina Helsingissä»

izeniäisyys asiasanat: EU, Nato, mikätsenäisyys

Kaleva 6.12.2012

»Lääkäri: Subutex on vauvalle katuhuumeita turvallisempaa»

subuntematon asiasanat: syntyä, kultalusikka, sytkärillä, lottovoitto

05 LIBERO


HENKILÖ

liskosta tuli poliitikko

teksti niko peltokangas • kuva pirjo hakonen

YHTEISKUNTAPOLITIIKKAA OPISKELEVA JOENSUULAINEN ANTTI KETTUNEN, 22, VALITTIIN MARRASKUUSSA VASEMMISTO-OPISKELIJOIDEN ELI VASOPIN PUHEENJOHTAJAKSI. Millaisiin kamppailuihin aiot Vasopin johtaa?

sama pääaine tai järjestö ja toiminta on täten

ti myös lukiolaiset ja ammattikoululaiset itse

tain myös maantieteellinen, mutta omien ko-

tä toisen asteen oppilaitoksissa on haasteellis-

vaikeasti ennustettavissa. Kysymys on ositkemusteni perusteella sitoutumattomat haluavat rajoittaa ylioppilas- ja oppilaskuntien toi-

Vasop ei ole sitoutunut Vasemmistoliittoon.

ei kuitenkaan tee toiminnasta itsessään oi-

Olen puolueen jäsen, mutta pidän nykyistä

löytävät myös oikeistolaisia liittolaisia. Tämä keistolaista.

Miten vasemmisto ylioppilaskuntien suu-

maiden ulkopuolisten opiskelijoiden maksu-

ret ryhmät eli sitoutumattomat?

kokeilun jatkosta päättäminen ja opintotuen

kustannusneutraali uudistus. Myös ammat-

tikorkeakoululain uudistukseen liittyy tärkeitä kysymyksiä, kuten vakinaistetaanko YTHS-

kokeilu ja säilyykö alueellisesti kattava korkeakouluverkko.

Vasemmisto-opiskelijat järjestää vuonna

2013 kansainvälistä opiskelijaliikettä ja kvopiskelijoiden asemaa pohtivan seminaarin,

rimpana poliittisena ryhmänä haastaa suuKaikki opiskelijaliikkeen menestyksekkäät

kamppailut ovat edellyttäneet poliittista vai-

kuttamista. Opintotukea, ateriatukea tai val-

takunnallisia joukkoliikennealennuksia ei

asetelmaa hyvänä. Vasemmisto-opiskelijoiden tulee olla mukana valmistelemassa Vasemmistoliiton koulutuspoliittisia näkemyksiä ja toimia asiantuntijatahona. Liian tiivis

puoluekytkös kuitenkin estäisi kansalaisjär-

jestömäisen ja verkostomaisen toiminnan, jotka ovat Vasemmisto-opiskelijoiden vahvuuksia.

Jotkut tuntevat sinut myös Redeliskona. Tu-

tiivista opiskelijan etua, vaan keskenään kil-

liitikkona?

ettävä osoittamaan, ettei ole olemassa objekpailevia näkemyksiä.

Sitoutumattomilla on myös paljon hyvää

asiantuntemusta, mutta opiskelijaliikeen

sestään korkeakoulujen edustajistovaaleissa.

liseksi vaikuttajaksi edellyttää poliittista ko-

Vasemmistolaiset opiskelijapoliitikot hauk-

Oletko itse puolueen mies?

saunomalla saavutettu. Vasemmiston on ky-

laatii ohjelman toisen asteen kehittämisestä ja toivottavasti vahvistaa asemiaan enti-

ta esitellä poliittisia järjestöjä.

mintakenttää ja vaikuttamiskeinoja, jossa he

Ensi vuoden keskeisimpiä kysymyksiä opiskelijaliikkeen kannalta tulevat olemaan EU/ETA-

mukaan. Ongelma on pitkälti myös siinä, et-

nousu uudelleen voimakkaaksi yhteiskunnal-

konaisnäkemystä ja poliittisen järjestelmän

leeko sinusta kuuluisampi räppärinä vai poRäppi oli osa nuoruuttani ja se kytkeytyi tiiviisti myös poliittiseen heräämiseeni. Räppääminen oli minulle juuri sitä itseilmaisua

ja vaikuttamista, joita nykyään toteutan politiikan kautta.

toimintalogiikan ymmärtämistä.

Tämän Liberon teemana on fanitus. Millai-

tolaisiksi ja oikeistolaiset vasemmistolaisik-

Vasopia pidetään korkeakouluopiskelijoiden

Huumorintajuinen. Sikäli kuin eräs emeri-

Tämä onkin yksi perusongelmista, koska si-

Haluamme kehittää toisen asteen koulutus-

kuvat sitoutumattomia kollegoitaan oikeissi. Mikä on totuus?

toutumattomien yhteinen nimittäjä on usein 06 LIBERO

järjestönä. Mitä asialle pitäisi tehdä?

ta ja tähän projektiin haluamme ehdottomas-

nen ihminen fanittaa Antti Kettusta?

tusprofessorimme fanittaa sosiologi Ferdinand Tönniesiä, uskon tämän olevan teoriassa mahdollista. ­


TEIPIT KAUPAN IKKUNAAN Kilpinen arvelee, että hintojen ja

kuvien salassapitopakko sekä postituskielto ovat vieneet asiakkaita suomalaisilta yrittäjiltä ulkomaisten liik-

keiden postimyyntiasiakkaiksi. Koti-

käynti on toistaiseksi vielä sallittu. Osa Kilpisen asiakkaista on tavalla tai toi-

sella vammaisia, joille hän toimittaa

tuotteet edellyttäen, että asiakas asuu lähellä. Voisi ollakin kiva jekku näil-

le vammaisille kieltää kotikäynnitkin. 70-luvun lopulla astui voimaan tupa-

kan mainostamiskielto. Nykyään Suo-

messa valmistetaan enää Piano-sikareja.

Kilpisen liikkeessä myydään myös

nenänuuskaa, jota EU ei älynnyt aika-

naan kieltää. Tarjolla on lisäksi tuotteita kokonaan ilman nikotiinia tai

tupakkaa. On nuuskan korviketta sekä tupakatonta ja nikotiinitonta yrttiä

piipussa poltettavaksi. Niitäkään ei saa mainita netissä eikä pitää esillä ikkunassa. Johtuu kuulemma siitä, että ne niin kovasti muistuttavat tupakkaa.

TUPAKKAKAUPAN PIILOTTAMINEN JA RAJOITTAMINEN TUNTUVAT PIENYRITTÄJÄSTÄ KIUSANTEOLTA. HOLHOUKSEN JA MORALISMIN viimei-

taa tupakointivälineiden ja tupakoi-

ettei sitä löydetä koskaan. Mikä meistä

saa kertoa netin kautta, ei edes niitä

nen raja tuntuu olevan niin kaukana,

nyt tuntuu uskomattomalta ajatuksel-

ta kieltojen, pakkojen ja valvontakeinojen viidakossa, on todennäköisesti muutaman vuoden kuluttua täyttä

den kuvat ja myös hinnat. Hintoja ei

kakaupan Helsingin Kalliossa. Kilpisen

niille, jotka yrittävät sinnitellä suoma-

Vielä viime vuonna Kilpisen liikkeen

nettisivustolla olivat esillä myynnissä olevien tuotteiden kuvat ja hinnat. Ei-

vät enää. Ja miksei? Jos kerran laillista tavaraa myydään, miksei siitä saa näyttää kuvaa, miksei kertoa hintaa?

PIILOON, PIILOON Tämän vuoden alusta piti netistä pois-

sa, ovat poliisit vastassa kentällä. Ainakaan tupakkalaki ei sähkösavukkeita

kiellä. Vesihöyryä puhalteleva henkilö ei aiheuta ympärilleen minkäänlaista

Vuoden alusta kiellettiin myös tupa-

pakkakauppaa, nyt hyvä jos puolisen tusinaa.

sähkösavukkeen kanssa lentokonees-

mälään.

kan ja tupakointivälineiden myymi-

Helsingissä oli kolmisenkymmentä tu-

jattain, että jos näkyvästi esiintyy

saa nähdä, mitä kauheuksia sisällä ta-

mukaan 1980-luvun alussa pelkästään

Suomessa myydä, vaan suomalais-

symys. Eräs lentoemäntä kertoi hil-

Vuoden alusta piti myös teipata liik-

pahtuu. Alaikäisiä ei saa päästää myy-

kotiiniampulleja ei kuitenkaan saa

ta. Sähkösavuke onkin erikoinen ky-

titse, ilman kuvia tosin.

pyöritykseen on joutumassa, kun otti

kösavukkeita. Niihin sijoitettavia ni-

ten pitää tilata ampullinsa ulkomail-

voi hinnan vielä kertoa ja lähettää pos-

keen näyteikkuna. Ulkopuoliset eivät

kolme vuotta sitten hoitaakseen tupak-

teksti & kuva julle tuuliainen

sähköpostitse kyseleville. Puhelimitse

totta.

Eipä tiennyt Tarja Kilpinen, mihin

SÄHKÖSAVUKE ON POLIISIASIA Kilpinen myy liikkeessään myös säh-

hajuhaittaa.

Itse tilausajobussia ajaessani kiellän

nen postitse. Jäynä toimii erityisesti

sipsit ja juomien nauttimisen avoimis-

laisella maaseudulla ja pikkukaupun-

kumpikin sotkee käytävämaton. Jos jo-

ta mukeista. Syy on yksinkertainen:

geissa. Myös tulitikut ja sytyttimet

ku rikkoo kieltoani, en kuitenkaan saa

kuuluvat synnillisiin välineisiin, joita

poliiseja häntä sakottamaan. Mihin la-

tupakkalaki koskee. Itse muistan syty-

kiin perustuen poliisit sitten sakotta-

telleeni koko ikäni erilaisia uuneja ja

nuotioita ilman siihen liittyvää tupa-

vat tyyppiä, joka kaivaa lentokoneessa

kointia. Mitenköhän nuorten pitää jat-

kuva:

ku keksii vielä lain, etteivät alle 18-vuo-

Tarja Kilpinen Pajazzo-tupakkakaupassaan.

kossa kynttilänsä sytyttää? Ehkäpä jotiaat saa raapia tikkuja lainkaan.

esiin sähkösavukkeen?

Keksin juuri tätä kirjoittaessani mai-

nion jäynän. Annan jollekin tuntemal-

leni tiukkapipolle joululahjaksi lahjakortin Kilpisen liikkeeseen! ­

07 LIBERO


AJANKOHTAISTA POLITIIKASSA

MISSÄ VIIPYY TRANSLAI VOIDAKSEEN KORJATA SUKUPUOLENSA OIKEAKSI TRANSSUKUPUOLISEN TÄYTYY LAIN MUKAAN LUOPUA HAAVEISTAAN SAADA LAPSIA. LIBERO RAPORTOI LAKIMUUTOSTA VAATIVASTA MIELENOSOITUKSESTA LOKAKUULTA. teksti mari-helmi pirhonen ja niko peltokangas • kuva mari-helmi pirhonen LAUANTAINA 20. LOKAKUUTA Helsin-

mukaan työryhmän käynnistäminen

minen voi olla resursseista kiinni. Se-

lakiin liittyvää pakkosterilisaatiovaa-

koko vaalikauden ajan. Mielenosoituk-

vaatii transihmisten oikeuksien aset-

gissä järjestettiin mielenilmaus transtimusta kohtaan. Nykylaki pakottaa

sukupuoltaan korjaavan henkilön kirurgiaan tai hormonihoitoihin, jotka tekevät hänestä lisääntymiskyvyttömän. Sterilisaatio on ehtona uuden

jää muiden hankkeiden jalkoihin jopa

sella halutaan viestittää, että viivästyminen vaikuttaa konkreettisesti oikei-

den ihmisten elämään ja asettaa heidät kestämättömään asemaan.

Sade Kondelin ottaa avauspuheen-

tan pääsihteeri Aija Salo puolestaan

tamista samalle viivalle muiden hallituspäätösten, kuten kuntauudistuksen kanssa.

OIKEUS PERHEESEEN

sukupuolen vahvistamiselle.

vuorossa esille Sillanaukeen kommen-

Mielenilmaus saa myös vastustusta.

osoitus kiinnittää huomiota ihmisoi-

poistamisella olisi kauaskantoisia vai-

kaikki sallia? Ei ihan kaikkea, vaan nyt

Transaktivistien järjestämä mielen-

keuksiin: pakkosterilisaatiovaatimus

on syrjivä. Sen poistamista ovat vaatineet monet järjestöt ja puolueet.

Sosiaali- ja terveysministeriö asetti

tammikuussa työryhmän pohtimaan

translakia, mutta kansliapäällikkö Päivi Sillanaukeen lehtilausunnon

08 LIBERO

tin, jonka mukaan pakkosteriloinnin kutuksia. Perinteinen, mieheyteen ja

naiseuteen perustuva sukupuolijako hämärtyisi, jos lainsäädäntöön tulisi

Osallistujilta kysytään, pitäisikö ihan vaaditaankin ihmisoikeuksien edistämistä, kuuluu vastaus.

Moni transihminen on lapsirakas ja

niin sanottu kolmas sukupuoli.

haluaisi perheen. Ajatus steriiliyteen

lasjärjestön Trasekin Lauri Punamäki

kohtuuttomalta. Missä muussa tilan-

Transihmisten ihmisoikeus- ja poti-

sanoo, ettei ihmisoikeuksien turvaa-

sitoutumisesta kovin nuorena tuntuu teessa kehdattaisiin vaatia samaa?

transsukupuolisuus Transsukupuolinen henkilö kokee vahvaa ristiriitaa sisäisen sukupuolikokemuksensa ja ruumiillisten sukupuolipiirteidensä sekä kulttuuristen sukupuoliodotusten välillä. cissukupuolinen Ihminen, joka ei ole transihminen eikä intersukupuolinen. intersukupuolisuus Intersukupuolisen fyysiset sukupuolta määrittelevät ominaisuudet eivät ole yksiselitteisesti naisen tai miehen.


IN UUDISTUS? Sukupuolenkorjausprosessi kestää

kannanotossaan ministeriötä muut-

taa aikaisintaan 18-vuotiaana. Tällöin

ymmärrä, että sukupuolen määrittely

3–4 vuotta ja sen voi Suomessa aloitmurrosikä on jo takana ja muutokset

lapsesta mieheksi tai naiseksi ovat jo suurelta osin tapahtuneet. Murrosikä

voi olla transsukupuoliselle psyykkisesti traumaattinen kokemus. Alanko-

tamaan lakia pikaisesti. Tieteenala ei

sidotaan vahvasti lisääntymiskykyyn,

sanoo Tampereen yliopiston sukupuo-

lentutkimuksen professori Päivi Korvajärvi.

Transsukupuoliset kohtaavat viha-

maissa tilannetta on helpotettu siten,

puhetta ja -tekoja ja taistelevat jatku-

tää lääkkeillä, jolloin korjausprosessin

kea. Eikö taistelu väsytä? Sade Kon-

että murrosikää on mahdollista viivytvoi aloittaa täysi-ikäisenä ilman aikui-

seksi kehittymisen tuomia muutoksia. Mielenosoittajat uskovat, ettei li-

sääntymiskyvyttömyyden vaatimuk-

selle ole uskottavaa perustetta. Miksi transsukupuolinen olisi yhtään huonompi vanhempi kuin cissukupuolinen? Vanhemmuus on muualla kuin

sukupuoli-identiteetissä, oli se sitten hyvää tai huonoa. Kyse on nöyryyttä-

vasti oikeudestaan elää normaalia ar-

transgender Termillä kuvataan yleensä ihmistä, joka elää mieheyden ja naiseuden rajalla, välillä tai ulkopuolella. Hän saattaa kokea olevansa sukupuoleton, sukupuoleltaan määrittelemätön tai yhdistelmä naisellisena ja miehisenä pidettyjä piirteitä.

toehto, koska asia on yksinkertaisesti

transvestisuus Transvestiitilla on tarve ilmaista persoonassaan olevaa toista sukupuolta.

na hänellä ei tosin ole enää mahdolli-

http://www.transtukipiste.fi/

delin vastaa, ettei transliikkeestä

jääminen ole hänelle realistinen vaihliian tärkeä. Julkisena puolestapuhujasuutta elää kaapissa »ihan normaalina

VERKKOLEHTI Lue Sade Kondelinin kertomus sukupuolen korjausprosessista verkkolehdestä!

www.liberolehti.fi

miehenä» oman prosessinsa jälkeen.

Taistelu ihmisoikeuksien toteutumisen puolesta ei ole koskaan turhaa.

västä toisen elämän kontrolloimisesta sukupuolen perusteella.

Samoilla linjoilla ovat sukupuolen-

tutkijat, jotka vaativat marraskuussa

09 LIBERO


AJANKOHTAISTA POLITIIKASSA

KIELLOT LUOVAT TURVATTOMUUTTA SEKSIN OSTAMISEN TÄYSKIELTO ON VOIMASSA RUOTSISSA JA NORJASSA. NYT MYÖS TANSKASSA JA SUOMESSA KÄYDÄÄN KESKUSTELUA, PITÄISIKÖ SEKSIN OSTAMINEN KIELTÄÄ. teksti eliisa alatalo ja toni hämäläinen M A R R A S K U U N A LU SS A järjestetys-

teksti maria palo KIELTOPOLITIIKKAA SYVEMMÄLLE

sä Seksin osto rikoksena ja ilmiönä -semi-

Vasemmistonuorten feministisen ma-

Henriksson pysyi tutulla linjallaan:

miin »tulee puuttua ensisijaisesti so-

naarissa oikeusministeri Anna-Maja

Suomen tulisi vihdoin harkita Ruotsin esimerkin mukaista seksin ostamisen

täydellistä kriminalisoimista. Taakseen hän on saanut ainakin sisäministeri Päivi Räsäsen.

Syntynyt julkinen keskustelu tii-

vistyy tuttuun tapaan kysymykseen ihmiskaupan ja parituksen uhrien suojelemisesta.

Kriminalisoimisen

puoltajien mielestä tämä toteutuu parhaiten täyskiellolla. Vastapuolen mielestä seksin ostokiel-

to painaisi varovais-

ten ostajien mukana sekä alan että sillä

esiintyvät hyväksikäyttötapaukset entistä kauemmas yh-

nifestin mukaan seksikaupan ongelsiaalipolitiikalla, ei lisäämällä kiel-

toja tai rajoitteita». Samaa mieltä on seksityöntekijöiden oikeuksia tarkkailevan Pro-tukipisteen toiminnanjoh-

taja Jaana Kauppinen. Helsingin Sanomissa hän muistuttaa, että ruotsalaiset

ja norjalaiset seksityöntekijät ovat ra-

Vaikka myyminen ei ole Ruotsissa

täytyminen, rasistiset lausunnot tun-

vattomuutta.

kriminalisoitu, ostokielto on todellisuudessa

johtanut

myyjien kohtelemiseen rikollisina sekä

raiskausten lisään-

sosiaalisesta stigmasta johtuva syrjin-

24 vuotta alalla työskennellyt seksi-

cen perustaja Pye Jakobssonin mukaan tä on myös lisääntynyt.

Jahtaamisen vuoksi työpaikka on

joittavat: »Varsinkin esitetyt luvut

siirtynyt ostajan luokse, vaikka oma

tanalaisia, sillä ne perustuvat katu-

lisuutta. Sitä haetaan myös yhdessä

prostituoitujen määrään. Sisätiloissa työskentelevien määristä ennen ja jälkeen lain voimaantulon ei ole tietoa.»

Norjassa seksin myyjien määrä on

Norjan Pro-tukipisteen mukaan osto-

feikki-ilmoituksia, kun taas »hupakot» silmäilevät saamiaan arvioita palveluistaan ja antavat neuvoja aloitteleville seksinmyyjille. 10 LIBERO

taan kytkeä juuriaan myöten. Yleinen

mielipide on, että avoimesti ja suljetusti rasistinen puolue ei voi istua valtiopäivillä», sanoo Ruotsin vasemmis-

tonuorten puheenjohtaja Stefan Lindborg.

Vastajulkaistut mielipidemittauk-

set tukevat Lindborgin mielipidettä.

he ’parittivat toisiaan’», Jakobsson selittää.

Rose Alliancen kyselyn mukaan sek-

le ei uskalleta raportoida myyjiin koh-

eri alueiden tarjontaa ja käräyttelevät

dellisesta politiikasta. Monet ovat huo-

kilaan yhdessä työskentelystä, koska

work.net-foorumille todistaa, että

tissä: asiakkaat, »turskat», vertailevat

»Parasta on se, että kaikki saivat tie-

työskentelystä. »Naisia laitettiin van-

sin myyjät pelkäävät väkivaltaa ja vi-

täälläkin ala elää katujden sijaan ne-

neet valtiopäiväpaikkojaan.

koti tai muu tuttu paikka luo turval-

kiellosta huolimatta lisääntynyt.

Muutama vilkaisu kotimaiselle sex-

poliittisen aikalisän, mutta eivät jättä-

lissaan ja häpeissään. Rasismi halu-

taan. Seksin myynti

kutuksista. Niina Vuolajärvi ja Lau-

prostituution vähenemisestä ovat kiis-

taan paljastuivat, kaikki kolme ottivat

lapsia otettu huos-

veluita on evätty ja

työntekijöiden etujärjestö Rose Allian-

topäätökset. Kansan Uutisissa naiset kir-

nettua koomikkoa Soran Ilmaisia koh-

tää totuuden Ruotsidemokraattien to-

sissa vuonna 2010 valmistuneeseen

ra Mankki tyrmäävät kuitenkin joh-

ja Christian Westlingin uhkaava käyt-

tymiseen. Myös pal-

on myös käännytysperuste.

selvitykseen seksin ostokiellon vai-

KUN PUOLUEEN kolmen avainhenki-

lön Erik Almgvistin, Kent Ekerothin

ja turvaverkoista.

Kiellon puolustajat viittaavat Ruot-

ENSIMMÄISTÄ KERTAA VALTIOPÄIVILLÄ ISTUVA RUOTSIDEMOKRAATTIPUOLUE (SD) ON PALJASTANUT TODELLISEN POLITIIKKANSA. VASEMMISTONUORET OVAT RYHTYNEET VASTAISKUUN.

portoineet täyskiellon lisänneen tur-

»jahtaamisen vuoksi työpaikka on siirtynyt ostajan luokse.»

teiskunnan silmistä

RASISMI O POLITIIKA

ranomaisten ennakkoluuloja. Poliisildistuvista rikoksista. Toisin on muun

muassa Uudessa-Seelannissa, Jakobsson kertoo. »Siellä käytetään enemmän kondomia, koska se on mainittu

laissa ja siitä raportoidaan paremmin poliisille».

Säilytä Ruotsi ruotsalaisena, vaatii Ruotsidemkraattien tarra.


ON RUOTSIDEMOKRAATTIEN AN YDIN Ennen SD:n kolmen johtohenkilön ja valtiopäiväedustajan paljastumista ra-

sisteiksi puolue lisäsi kannatustaan jo-

kaisessa mielipidetutkimuksessa. Puolue kiri kolmanneksi suurimman puo-

lueen asemaan. Nyt kannatusluvut laskevat yhtä nopeasti kuin Stenmark aikoinaan laskettelurinteessä.

NOLLARAJA MURTUU Tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun SD:n johtohahmot asettavat itsensä hankaliin tilanteisiin. Mutta siinä missä heille aikaisemmin naurettiin, nyt valtiopäivillä istuvan puolu-

een edustajilta vaaditaan vastuullista käyttäytymistä.

Vaalien alla puolueen puheenjohtaja

lupasi, että puolueessa on nollaraja rasismille. Nollarajan asettaminen takasi puolueen tarvitseman myötätuulen

vaaleissa. Samalla luotiin kuva, jossa Ruotsidemokraatit ovat samanlainen puolue kuin muutkin valtiopäivien puolueet ja rasistiset teot ja lausunnot ovat menneisyyttä.

Tämä ei selvästi pidä paikkaansa.

SD:n politiikka pohjautuu ajattelulle,

jonka mukaan eri kulttuurit ja etnisyydet eivät voi elää yhdessä. Ne on pidet-

tävä erillään ja niitä ei saa olla Ruotsissa. Rasismi on puolueen politiikan ydin.

Politiikkaa kuvaavat SD:n talouspo-

liittisen puhemiehen ja kansanedustajan Erik Almgvistin lausunnot, jot-

ka hänen epäonnekseen videoitiin. Poliisin tutkinnassa olevalla videolla

hän uhoaa maahanmuuttajataustaiselle henkilölle, että »Ruotsissa päät-

tävät ruotsalaiset, eivät mutakuonot» ja »Ruotsi on minun maani, ei sinun».

kuva: Sverigedemokraattien nollaraja-pelin myötä totuus paljastui nyt kaikille, sanoo Ruotsin vasemmistonuorten puheenjohtaja Stefan Lindborg.

kehotettiin kaikkia ruotsalaisia naisia

syksyn. Olemme kiertäneet puhumas-

ta »balteille». Samaa sanoo myös Almg-

sa siitä, miten me toimimme ja mitkä

tekemään abortti, jos he odottivat lasvist julkisuuteen päässeellä filminpätkällä.

KAIKKIEN PUOLUE – KAIKKIEN MAA Siinä missä muut haukkovat henkeään ja kirjoittavat tuntemuksiaan mielipidepalstoille,

ovat

Ruotsin vasemmistonuoret siellä, mis-

sä heitä juuri nyt eniten tarvitaan –

eri kulttuurista tu-

levien nuorten keskuudessa.

»Me haluamme osoittaa, että meil-

lä nollaraja rasimille on todellisuutta

naan julkisesti esitti. Alun perin puo-

kaikille. Tämä monikulttuurinuorten

lueen nimi oli Bevara Sverige Svensk

– Säilytä Ruotsi ruotsalaisena. BSS painatti muun muassa julisteita, joissa

ovat meidän lähtökohtamme», kertoo Stefan Lindborg.

»Tulos on ollut hyvä. Olemme saa-

neet paljon uusia ja ennen kaikkea ak-

tiivisia jäseniä koko Ruotsiin. Kohde-

ryhmä on ollut ja on eri kulttuurista tulevat nuoret. Tä-

»nyt kannatusluvut laskevat.»

Nollarajan sijaan lausunnot muis-

tuttavat teesejä, joita puolue aikoi-

sa kouluissa ja eri nuorten tilaisuuksis-

mä on antoisaa, sillä opimme itse todella paljon. On ol-

lut mielenkiintoista kuulla muun muas-

sa nuoria, joiden vanhemmat ovat tulleet tänne Gazan alueelta.»

Lindborg on vakuuttunut siitä, että

eikä vain puhetta. Ovet ovat avoinna

ensi vaaleissa eivät jyllää enää rasisti-

keskuudessa tehtävä projekti ei ole seu-

siitä, että Ruotsi on kaikkien maa.

rausta nyt julki tulleista SD:n lausun-

noista, vaan se on ollut käynnissä koko

set voimat, vaan solidaarisuus ja tieto

Kirjoittaja on Ruotsissa asuva toimittaja. 11 LIBERO


AJANKOHTAISTA POLITIIKASSA

MIEHET JA NAISET OVAT ERI TAVALLA HAAVOITTUVIA ILMASTONMUUTOKSEN VAIKUTUKSILLE.

ILMASTONMUUTOS teksti niko peltokangas kuva neil palmer (ciat)

ilmastonmuutok-

asioissa, liikenteessä sekä ravinnossa.

remmin valaistuille ja turvallisemmil-

näkyy hyvin konkreettisesti. Naisten

män yksittäisiä ostopäätöksiä, käyttä-

set käyttämään linja-autoja yöaikaan.

uimataidottomuus ja vähempi fyysi-

sia, kun taas miesten hankinnat ovat

työ on Asikaisen mielestä tienavaaja

hansyönti yleisempää. Suhtautumi-

»Yhden toiseuden ymmärtäminen aut-

K E H I T Y S M A I SS A

sen erilainen vaikutus eri sukupuoliin

kulttuurinmukainen pukeutuminen, nen voima tekevät heistä helpommin luonnonkatastrofien uhreja. Lukutai-

dottomuus ja maaseudulla asuminen vaikuttavat puolestaan tiedonsaantiin lähestyvistä vaaroista.

Vihreiden naisten pääsihteerin Sir-

pa Hertellin mukaan naiset ovat usein

tietoisempia ilmaston muuttumisesta

suurempia ja yksityisautoilu sekä lisessa ilmastonmuutoksen torjumiseen

miesten ratkaisut ovat teknologiakeskeisiä, mutta naiset ovat valmiimpia muuttamaan tottumuksiaan.

TOISEUDET NÄKYVIIN

osaaminensa jää hyödyntämättä, kos-

kuttavia tekijöitä. Suomessa muuttu-

sa. Kierteen katkaisemiseksi tarvittaisiin taloudellista riippumaattomuutta,

yhteiskunnallista arvostusta sekä kou-

12 LIBERO

vät joukkoliikennettä ja syövät kasvik-

Länsimaissa kulttuurinen ja sosiaali-

ka he eivät ole mukana päätöksenteos-

Ilmastonmuutoksen tasa-arvonäkökulmaa käsiteltiin kansalais- ja ympäristöjärjestöjen Ilmastotoimintapäivillä 1.-2. joulukuuta Helsingissä.

Naiset tekevät esimerkiksi enem-

ja sen vaikutuksista arjessa selviytymi-

seen, mutta heidän kokemusperäinen

www.equalclimate. org/fi

ON SUKUPUOLIASIA

lutusta, jonka myötä naiset pääsisivät

nen rooli ovat sukupuolen ohella vai-

välillä olevan eroja neljässä suuressa kategoriassa: kuluttamisessa, energia-

Ymmärrystä kaipaavat esimerkik-

si alkuperäiskansat, joiden perinteisiä asuinseutuja ja elinkeinoja ilmastonmuutos uhkaa. Muun muassa ikiroudan sulaminen romahduttaa

jääpohjien varassa olevia järviä, mistä seuraa makean veden häviäminen.

Ilmastonmuutoksen lisäksi alku-

neuvoston puheenjohtajan Pauliina

kalastajista suurin osa on miehiä. Asikaisen

mukaan

tasa-arvonä-

mioitaisiin paremmin. EqualClimate.

namari Asikainen kertoo sukupuolten

taa ymmärtämään muita toiseuksia.»

puu luontaistaloudesta. Viljelijöistä ja

erityisesti ne, joiden toimeentulo riip-

on väliä ilmastonmuutoksen torjumiterveysministeriön ylitarkastaja An-

muidenkin ryhmien huomioimiseksi.

peräiskansojen elintilaa uhkaa luon-

kökulmien huomioimista on pyrit-

seen liittyvissä toimissa. Sosiaali- ja

Sukupuolten tasa-arvoa kehittävä

van ilmaston vaikutuksia kohtaavat

osallisiksi työelämästä.

Myös Pohjoismaissa sukupuolella

le paikoille. Tämä sai useammat nai-

ty valtavirtaistamaan, jotta ne huoorg-sivustolle on koottu tietopankki il-

mastonmuutoksen sukupuolinäkökul-

mista. Esimerkkinä pohjoismaisesta oivalluksesta hän mainitsee Malmön yöbussien pysäkit, jotka siirrettiin pa-

nonvarojen riistäminen. SaamelaisFeodoroffin mukaan Länsi-Euroopan

teollisuuden tulevaisuus perustuu aivan Suomen naapurissa sijaitsevan

Kuolan niemimaan »aukirepimiseen». Se, mikä esimerkiksi Oulun kaupun-

gin strategioissa näyttäytyy läheltä saatavina loputtomina luonnonvaroina ja kauppasuhteina, on saamelaisille jotain ihan muuta, huomauttaa Sirpa Hertell.


ILMASTOKOKOUKSEN MALLIA ECUADORIN LAPSILTA teksti raisa musakka • kuvat juan josé aguilar

MUOVIVUORI KOHOSI LATINALAISEN AMERIKAN LASTEN CIMAKIDS–YMPÄRISTÖKONFERENSSISSA. ECUADORIN PÄÄKAUPUNGIN Quiton

asukkaat hämmästelivät lokakuussa

keskuspuistoon kohonnutta jättimäistä muovipulloista koostuvaa vuorta.

Andien kupeeseen ilmestynyt lähes 40 000 kilon muovivuori oli tulos opetusministeriön tukemasta hankkeesta,

jonka idea oli opettaa lapsille ja nuo-

rille kierrättämistä. Koululaiset keräsivät kilpaa muovipulloja kuukauden

ajan päätyen 1 559 002 kierrätetyllä pullolla Guinnessin ennätystenkirjaan.

»Tapahtuma koostuu eri osista. Yk-

si on messut, joille osallistuu arviolta

150 000 lasta suurimmaksi osaksi Ecu-

adorista, mutta myös naapurimaista. Eri teltoissa he pääsevät tutustumaan

erilaisiin teemoihin, kuten kaivostoiminnan ympäristövaikutuksiin. Yh-

vailtu Kioton jälkeisen ympäristöpoli-

sademetsän ekosysteemistä. Lapset

on palkita vähemmän saastuttamisen

dessä teltassa on simulaatio Amazonin pääsevät katsomaan sitä 3D-laseilla»,

kertoi tapahtuman johtohahmo Gustavo Manrique.

tiikan pelinavaukseksi. Aloitteen idea

sijaan siitä, että jätetään kokonaan saastuttamatta.

Ecuador on esittänyt maailmalle dii-

Toisaalta yritysmaailmalla oli tapah-

liä: se jättää Amazonin sademetsässä

oli messupisteitä alueella. Kaikkien

laatuisen Yasunín kansallispuiston

tumassa vahva ote, sillä eri yrityksillä vierailijoille esiteltyjen tuotteiden to-

dellisesta ympäristöystävällisyydestä oli vaikea mennä takuuseen.

YASUNÍ-ITT-YMPÄRISTÖALOITE EDUSTAA KIOTON JÄLKEISTÄ YMPÄRISTÖPOLITIIKKAA

oikealla:

maaperän öljyn poraamatta, mikäli

Muovipulloista koostuva vuori.

sille kompensoidaan osa menetetyistä öljytuloista. Maailman keuhkoiksi ku-

vailtu Amazonin sademetsä hupenee ihmisen toiminnan takia koko ajan.

Nuorten simuloimassa YK:n ilmas-

tokokouksessa EU:ta edustanut Her-

nan Escudero, 16, piti kokemusta opet-

mastokokous nuorten edustaessa kuta-

teluja ja opimme jotain siitä, miten

kin YK:n jäsenmaata. Keskustelun ai-

heeksi oli valittu todellinen Ecuadorin

tavaisena. »Kävimme pitkiä neuvotkansainvälinen diplomatia toimii.»

Toisaalta nuoret olivat ehkä tosielä-

YK:lle esittämä ilmastoaloite.

män diplomaatteja tehokkaampia, sil-

esittämää Yasuní-ITT-aloitetta on ku-

mastoaloitteen.

Ecuadorin YK:n yleiskokoukselle

Yhdessä messuteltassa lapset tutustuivat 3Dlaseilla Amazonin sademetsän ekosysteemiin

sijaitsevan, biodiversiteetiltään ainut-

Tapahtuma huipentui Ecuadorin parlamentissa, jossa stimuloitiin YK:n il-

yllä:

lä päivän päätteeksi he hyväksyivät il-

13 LIBERO


AJANKOHTAISTA POLITIIKASSA

SOLIDAARINEN JA POPULAA TOISENLAINEN TALOUSJÄRJESTELMÄ ON MAHDOLLINEN

teksti raisa musakka kuva juan josé aguilar LATINALAISEN AMERIKAN maat kärsi-

vät vuosikymmen sitten samanlaises-

ta talouskriisistä, joka on nyt kohdan-

nut useita Euroopan maita. Talouden romahtamisella oli dramaattisia seurauksia alueen väestölle. Kriisin pahoin

kolhimassa Ecuadorissa noin puolet

työikäisestä väestöstä lähti siirtolaisik-

si pystyäkseen elättämään kotimaahan jääneet perheenjäsenensä.

Talouskriisi osoitti uusliberaalin po-

litiikan epäonnistuneen ja pakotti etsimään vaihtoehtoisia teitä. Sosiaalifoo-

rumeista kipinää ottanut solidaarisen talouden liike vahvistui mantereella.

Käsitteellä on useita nimiä, kuten taloussolidaarisuus, sosiaalinen talous,

populaari talous tai yhteisöllinen ta-

lous. Euroopassa on käytetty termiä so-

siaalinen talous, kun taas termin monitulkintaisuudesta johtuen Latinalaisessa Amerikassa yleistyi solidaarisen ja populaarin talouden käsite.

PAINOARVO PÄÄOMAN SIJAAN HYVINVOINNILLA Kapitalistisessa talousjärjestelmässä ensisijaista on pääoman kumuloituminen, kun taas solidaarinen talous

asettaa varallisuuden oikeudenmukaisen jakautumisen ja hyvinvoinnin kes-

kiöön. Oleellista on myös pyrkimys talouden demokratisoimiseen.

Populaarilla taloudella taas tarkoi-

tetaan sellaisen taloudellisen toiminnan huomioimista, joka ei ole yksityisomistuksessa, eikä myöskään osa

julkista sektoria. Suuressa osassa maailman maita, etenkin kehitysmaissa,

valtaosa taloudellisesta toiminnasta

tapahtuu epävirallisella sektorilla (eng-

lanniksi informal economy). Tämä virallisen politiikan sivuuttama sektori

muodostuu muun muassa epävirallisista vaihtokaupoista, katukaupasta,

pienyhteisöjen keskinäisestä vapaaeh-

toistyöstä sekä kodeissa tapahtuvasta hoivasta.

Tilastot epävirallisen talouden osuu-

desta ovat epäluotettavia, mutta suuntaa antavia lukuja voidaan esittää. Lati14 LIBERO

kuva: Latinalaisessa Amerikassa suuri osa työntekijöistä työskentelee epävirallisella sektorilla, kuten katukauppiaina. Kuvan ecuadorilaistyttö, joka myy jäätelöä turisteille, on yksi heistä. Solidaarinen ja populaari talous ottaa huomioon tämän suuren, mutta perinteiselle talouspolitiikalle näkymättömän sektorin.

nalaisessa Amerikassa yli 50 prosenttia

ta tuo tilanteeseen muutosta. Ecuado-

sektorilla, joka perinteisesti jää täysin

lakiin kirjattiin talousjärjestelmän

työläisistä työskentelee epävirallisella virallisen politiikan ulkopuolelle.

Perulaisen kehitystaloustieteilijän

Hernando de Soton mukaan epäviralli-

suudesta ja laillisen järjestyksen puuttumisesta hyötyy ensisijaisesti yhteiskunnan eliitti, jolla on varaa suojella

itseään ja omaisuuttaan. Sen sijaan ke-

hitysmaissa yleinen pienyrittäjyys taas kärsii omistussuhteiden epäselvyydes-

tä, koska se hankaloittaa lainan saamista ja yrityksen kehittämistä.

KOROTTOMIA MIKROLAINOJA OSUUSKUNNILLE Useissa Latinalaisen Amerikan maissa omaksuttu talouspolitiikan uusi suun-

rissa vuonna 2008 uusittuun perustusolevan »solidaarinen ja sosiaalinen». Valtion talouspolitiikan tavoitteeksi

asetettiin »hyvän elämän periaatteiden mukaisen elämän takaaminen kaikille kansalaisille». Andien intiaaniheimojen yhteisöllisestä elämäntavasta opit-

tu hyvän elämän (espanjaksi Buen Vivir, alkuperäiskieli kitsuaksi Sumak Kawsay) konsepti tavoittelee harmoniaa ihmisten tarpeiden ja luonnon välillä pyrki-

en haastamaan kapitalististen kehitysideologioiden jatkuvasti kasvavalla

kulutuksella tapahtuvan »paremman elämän» tavoittelun.

Perustuslain hengen toteuttamisek-

si Ecuadoriin perustettiin valtiovarain-


ARI TALOUS

VANKILA KULKEE MUKANA MARRASKUUSTA 2011 ALKAEN TOTAALIKIELTÄYTYJIÄ ON VOITU TUOMITA VALVONTARANGAISTUKSEEN VANKILAN SIJAAN. JYVÄSKYLÄLÄINEN ELMO KALVAS, 20, ON YKSI ENSIMMÄISISTÄ TUOMITUISTA. teksti aino sirén • kuva kirsi salo LOKAKUUSTA HUHTIKUUHUN Kalvak-

tiedä, milloin heitä valvotaan.

vankilansa. Valtio-opin opintojaan

on puolet jäljellä olevasta palvelus-

vontarangaistukseen tuomittu on vel-

tuomio voidaan muuttaa valvontaran-

sen koti ylioppilaskylässä on hänen

hän voi jatkaa normaalisti, sillä valvoitettu osallistumaan toimintakykyä

ylläpitävään toimintaan. Luennoille

on pakko mennä, sillä valvoja saattaa milloin vain ilmestyä tarkistamaan, noudattaako tuomittu ohjelmaansa.

Kahden viikon välein Kalvas laatii

la ja virtsanäytteillä.

Suurimpana rangaistuksena Kalvas

vuorokauden palvelusaikaa.

Ihmisoikeusjärjestö Amnesty pitää

ja myös YK:n ihmisoikeuskomitea on

gaistuksenomaiseksi. Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on antanut Suomelle useita tuomioita oikeusprosessien kohtuuttomista käsittelyajoista.

Aseistakieltäytyminen oli Kalvakselle

miten haluaa. Sosiaalinen elämä on

eettisyyden lisäksi valintaani vaikutti

kuitenkin joissain rajoissa mahdollis-

ta toisin kuin vankilatuomiossa.» Vie-

raita hän saa kutsua kotiinsa vapaasti. »Tässä on itse omana vanginvartijanaan. Vaatii aikamoista olemisen tavan muutosta, kun joutuu panoptikon-tyyliin valvomaan itseään», Kalvas viittaa filosofi Jeremy Benthamin

1700-luvulla kehittelemään vankilaan,

jossa vangit eivät näe vartijoita eivätkä

noita, joilla osuuskunnat myyvät tuot-

kieltäytymistään lyhentääkseen 362

pitää spontaaniuden estoa. »Kyllähän

se tuntuu pahalta, ettei voi liikkua,

mikrolainoja, järjestämällä markki-

esimerkiksi siviilipalveluksen ennen

todennut siviilipalveluksen keston ran-

valvotaan satunnaisilla puhallutuksil-

tatoimintaa myöntämällä korottomia

nan haluava joutuu siis aloittamaan

käynnit kuin lääkäriajatkin. Tuomivan pannan avulla Päihteettömyyttä

muun muassa edesauttaa osuuskun-

gaistukseksi. Käytännössä jalkapan-

totaalikieltäytyjiä mielipidevankeina

tun liikkeitä seurataan nilkassa ole-

solidaarisen talouden instituutti, joka

ajasta, ja enintään 180 vuorokauden

valvojansa kanssa minuuttiaikataulun, johon merkitään niin kaupassa-

ministeriön yhteyteen populaarin ja

Totaalikieltäytyjän vankeustuomio

selvä valinta. »Sodan ja väkivallan epä-

kriittisyys siihen, onko valtiolla on oi-

keus määrätä yksilöitä tiettyihin toimintoihin näin suuressa mittakaavassa ja periaatteellisissa kysymyksissä.»

Rangaistuksen rankkuudesta huolimatta Kalvas kannustaa jokaista miettimään, mikä on itselle tärkeää, ja toimimaan sen mukaisesti.

»Yksilöiden valinnoilla voidaan pyr-

kiä muokkaamaan sitä, mikä on hyväksyttävää ja mikä ei.»

teitaan sekä koordinoimalla epäviralli-

sen sektorin työntekijöiden sosiaalitur-

vaa. Ecuadorin talousministerin Doris Solizin mukaan solidaarisen ja popu-

laarin talouden piiriin laskettava toi-

minta muodostaa noin 70 prosenttia maan työpaikoista.

Ecuadorin lisäksi muun muassa Bo-

liviassa, Brasiliassa ja Venezuelassa valtio on pyrkinyt noudattamaan soli-

daarisen ja populaarin talouden periaatteita esimerkiksi tukemalla osuuskuntatoimintaa mikrolainoilla.

Kirjoittaja opiskelee populaaria ja solidaarista taloutta Ecuadorissa Universidad Andina Simon Bolívar -yliopistossa. 15 LIBERO


MIELIPIDE PUHEENJOHTAJA

ASEKAUPPAA MIEHITTÄJÄN KANSSA VUODEN 2011 ALUSSA joukko nuoria Gazasta julkaisi ma-

nifestin, jossa he ilmaisivat turhautumisensa niin YK:hon ja kansainväliseen yhteisöön kuin Israeliin ja Hamasiin. Nuoret vaativat kolmea asiaa: vapautta, normaalia elämää

ja rauhaa. Niitä he eivät tule saamaan niin kauan kuin ihmisoikeuksien polkeminen jatkuu miehitetyillä palestiinalaisalueilla.

Israel asetti noin Espoon kokoisen Gazan kaistaleen saar-

toon vuonna 2006. Sen seurauksena alueella on humanitaarinen katastrofi, kun 1,7 miljoonan palestiinalaisen rakennustarvikkeiden, ruoan ja lääkkeiden saantia on vaikeutettu.

Gazan rajalla on ollut jatkuvia väkivaltaisuuksia, joissa

oli ennen viime aikojen tapahtumia kuollut YK:n mukaan

71 palestiinalaista ja haavoittunut 291. Hamasin raketti-iskuissa on samana aikana haavoittunut Israelin hallituksen mukaan 19 israelilaista.

Marraskuun alussa Israel ja Hamas sopivat tulitauosta,

jonka Israel rikkoi murhaamalla aselevon ylläpitämisestä

lin puolesta, toimitaan paikan päällä täysin toisella taval-

ammuttua raketteja poikkeuksellisen lähelle Tel Avivia Isra-

tii, ettei se välitä kahden valtion ratkaisusta tai rauhanpro-

Hamasin puolella vastanneen Ahmed al-Jabarin. Hamasin el käynnisti laajan sotilasoperaation. Ennen marraskuun lo-

pulla saavutettua aselepoa noin 160 palestiinalaista ja 6 is-

la. Lisäämällä siirtokuntien laittomia asuntoja Israel viessessista.

Vapauden, normaalin elämän ja rauhan luomiseksi tar-

raelilaista tapettiin.

vitaan kansainvälistä yhteisöä ja poliittista painetta. Suo-

Julkisessa keskustelussa Palestiinan tilanne esitetään objek-

itsemääräämisoikeuden välitöntä kunnioittamista. Kansa-

tiivisuuden nimissä usein tasavertaisten osapuolten konflik-

tina. Vaikka kaikki siviileihin kohdistuvat iskut ovat laittomia, asetelma johtaa virheellisiin käsityksiin konfliktin to-

men on vaadittava loppua miehitykselle ja palestiinalaisten

laisyhteiskunnan tulee osallistua ajamalla boikottia, investointien poisvetämistä sekä talouspakotteita.

dellisesta luonteesta ja vaikeuttaa sen ratkaisemista.

Suomen tulee myös lopettaa asekauppa Israelin kanssa.

ja miehitetystä. Vuonna 1948 aloitetut etniset puhdistuk-

jos puolustusvoimat ja aseyhtiöt käyvät laajamittaista ase-

Kyse ei ole tasavertaisista osapuolista vaan miehittäjästä

set ja vuonna 1967 alkanut miehitys ovat vieneet palestiinalaisten itsemääräämisoikeuden. Kansainvälinen oikeus vel-

voittaisi Israelia aluetta kontrolloivana valtana suojelemaan väestöä, mutta miehitykseen liittyvä väkivalta on kasvanut

Rauhantoivoa täynnä olevat puheet eivät tarkoita mitään,

kauppaa israelilaisten asevalmistajien kanssa ja tukevat si-

ten alueella tapahtuvia ihmisoikeusloukkauksia ja siviilien tappamista.

Vasemmistonuoret aloittaa ensi vuonna kansainväliseen

vuosikymmenten aikana.

asekauppaan keskittyvän kampanjan. Vaatimuksemme on,

valtioksi. Israelin pääministeri vastasi ilmoittamalla Israe-

misoikeusloukkauksiin syyllistyneiden maiden, kuten Sau-

Joulukuun alussa Palestiina äänestettiin YK:n tarkkailija-

lin laajentavan puolen miljoonan israelinjuutalaisen laittomia Länsirannan siirtokuntia 3000 uudella asunnolla.

Samaan aikaan kun YK:ssa linjataan kahden valtion mal-

että Suomi lopettaa kaiken asekaupan sotarikoksiin tai ih-

di-Arabian ja Israelin kanssa sekä sotaa käyvien maiden, kuten Yhdysvaltojen kanssa. Muuten Suomen sanojen ja tekojen ristiriita on yhtä suuri kuin näissä maissa.

Vapenhandel med en ockupationsmakt KONFLIKTEN I PALESTINA framställs

Israel enligt folkrätten bör skydda pa-

land bör kräva ett slut på ockupationen

ter. Denna beskrivning ger en felaktig

za samt de militära kontrollerna och

ga rättigheterna. Medborgarsamhället

ofta som en mellan två jämställda parbild av situationen, och försvårar lösan-

det av konflikten. Israel utgör en ocku-

pationsmakt, och palestinierna ett folk som lever under ockupation. Trots att 16 LIBERO

lestinierna, innebär blockaden av Gaapartheidmuren på Västbanken att de

nekats sin självbestämmanderätt och utsätts för kontinuerliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna. Fin-

och omedelbar respekt för de mänskli-

bör delta genom att föra kampanj för bojkott, desinvesteringar och ekonomiska sanktioner.

LI ANDERSSON Vasemmistonuorten puheenjohtaja


17 LIBERO

hannele richter

lissu sjรถholm

lissu sjรถholm


TEEMANA FANITUS

Esikuvat ovat tärkeitä. Vertamme itseämme heihin ja otamme heistä mallia, rakennamme identiteettiämme esikuvien avulla. Taiteilijoiden, poliitikkojen, urheilijoiden ja lähipiirimme sankareiden vaikutuksen ajatteluumme ja toimintaamme voi huomata tai olla huomaamatta, mutta jossain siellä se on. Esikuvia ei ole ilman katsojia. Tämän Liberon teemasivut kääntävät ensin katseensa idoleista faneihin. Saara Kokkosen artikkelissa (s. 19) perehdytään nykyaikaiseen ihailun muotoon, fanifiktion kirjoittamiseen. Kun kirjailijan luoma maailma ei riitä, lukija voi jatkaa sen laajentamista omaan suuntaansa. Mutta kuka omistaa ideat ja hahmot? Kuninkaallisilla on fanittajansa myös Suomessa, joka on joskus mainittu maailman edistyksellisimmäksi demokratiaksikin. Mikael Leskisen haastattelussa (s. 22) rojalistit kertovat, sopisiko monarkia meille.

Tarjolla on myös fanitettavaa. Raisa Musakka kirjoittaa (s. 28) Etelä-Amerikan vasemmistopopulismista ja sen voimahahmoista. Siinä missä eurooppalainen populismi liittyy usein konservatiivisuuteen ja rasismiin, Latinalaisessa Amerikassa populistiseksi leimataan mikä vain hallitus, joka ei toteuta uusliberaalia talousideologiaa tai muuta dominoivaa aatetta. Kolumnisti Savolainen murehtii fanittamisen vaikeutta (s. 31). Sen voi tehdä oikein ja väärin eikä rajaa voi itse päättää. Joonas Korhonen puolestaan väittää, että kuninkaita on Suomessakin (s. 27). Palvelujournalistisessa osiossaan Libero julkaisee Laura Hapon ottaman ihailijakuvan (s. 24) koristeeksi työläiskotien seinille. Emilia Kukkalan fanitus on toimituksessa niin vahvaa, että hänet valittiin myös lehden kanteen, mikä on hyvin harvinaista Liberon historiassa.


fanifiktio EPÄKAUPALLISTA KIRJALLISUUTTA, KIRJALLISUUDENTUTKIMUSTA VAI KEVYTTÄ HÖMPPÄVIIHDETTÄ? teksti saara kokkonen • kuvitus pirjo hakonen

FANIFIKTIO ON PINNALLA. Viimeis-

ja, elokuvia, sarjakuvia ja kirjoja. Fa-

lut olemassa jo kymmeniä vuosia. Fa-

nyt, mamipornoksikin kutsuttu trilo-

uskollisia alkuperäistekstille tai poike-

sotaan usein alkaneen Star Trek -televi-

tään E.L. Jamesin pankit räjäyttägia harmaan sävyistä toi sen suuren

yleisön tietoisuuteen. Stephenie Mey-

nifiktiotarinat eli ficit voivat olla hyvin ta siitä rajustikin.

Yhdistävä tekijä kaikelle fanifiktiol-

erin Twilight-kirjasarjan nuorten ra-

le on sen epäkaupallinen luonne: teks-

rustuva tarinaa on myynyt miljoonia

sessa. Toisinaan kuitenkin fanifiktion

kastavaisten elämään alun perin peniteitä ympäri maailmaa. Netissä julkaistavasta jatkosarjasta hioutui suo-

sion myötä oma teossarjansa. Ennen painokoneiden käynnistymistä hahmoja muokattiin vielä lisää – juuri sen

verran, ettei E.L. Jamesia voida syyttää plagioinnista.

Fanifiktio on yksinkertaisimmil-

laan jonkun muun tarinaan pohjautuvaa kirjallisuutta. Alkuperäistarinana

voidaan käyttää esimerkiksi TV-sarjo-

tiä ei ole kirjoitettu myyntitarkoitukkirjoittajat onnistuvat tavoittamaan teksteillään tuhansia, ja menestys-

nikulttuurin ja fanikirjoittamisen kat-

siosarjan fandomin eli faniyhteisön myötä. Star Trek -harrastajia alettiin jo varhaisessa vaiheessa kutsua trekkereiksi. Tarina ei kerro, onko nimityksen tarkoitus olla pilkallinen vai pelkästään kuvaava.

1960-luvulla nämä intohimoiset sci-

tarina on valmis. Myös kustantamot

fiharrastajat eivät voineet kuitenkaan

ja eniten lukijoita keränneitä ficejä ale-

teesta, vaan fanifiktiotarinat kiersi-

ovat huomanneet fanifiktion suosion,

taankin muokata nopeasti uuteen uskoon ja painokelpoisiksi.

KAIKKI LÄHTI TREKKEREISTÄ Vaikka fanifiktio nousi pinnalle vasta

internetin myötä, sitä on kuitenkin ol-

blogata tai tviitata fanituksensa kohvät kirjoittajalta toiselle käsin kirjoi-

tettuina papereina tai fanzinejen mukana. Fanzine, tuttavallisemmin zine,

tarkoittaa fanien omakustanteista leh-

teä. Vaikka suosituimmilla zineillä on ollut reilusti lukijoita, niitä on aina yh-

19 LIBERO


distänyt eräs fanifiktion perusajatuk-

epätavallista valtavirtakirjallisuudes-

mitettu harrastajapohjalta, ja niiden

sä, että sille on luotu oma alalajinsa.

sista: epäkaupallisuus. Zinet on toimyynnillä on katettu lähestulkoon pelkästään painokustannuksia. Ansaitse-

misen sijaan fokuksessa on aina ollut faniyhteisö itse.

Fanifiktio onkin yhteisöllistä. Suosi-

tut aiheet, kuten Harry Potterin ja hä-

sa, mutta niin suosittua faniyhteisösFluff-tarinat ovat lyhyitä ja nimensä

mukaan myös pehmoisia. Niiden tar-

koitus ei ole juuri muuta kuin herättää emootioita.

VARASTAMISTA VAI FANITTAMISTA?

nen ystäviensä seikkailut, keräävät ym-

Fanifiktio on tasa-arvoista. Se on anta-

Osa fanifiktiokulttuuria on toisten kir-

muuten harvoin luetaan – esimerkiksi

pärilleen satoja fanifiktion kirjoittajia. joittamien tekstien kommentointi ja

oman tekstin muokkaaminen kom-

menttien perusteella. Kommentointi on usein kannustavaa ja lempeää, jol-

loin yhteisö näyttääkin ulkopuolisen silmin melko ystävälliseltä. Faniyhteissä on kuitenkin olemassa tiettyjä

konventioita, joita vastaan toimimista ei katsota hyvällä: tietynlaiset tarinat saavat usein hyistä palautetta

osakseen. Tällaisia ovat usein nuorten

nut äänen myös niille, joiden tekstejä

köyhille naisille. Vaikka teksteiltä odotetaankin kohtuullisen sujuvaa kieltä

ja vähintään luettavissa olevaa ulko-

asua, ficit ovat jotain muuta kun tiedeyhteisön tai »korkeakulttuurin» hyväksymää, kirjallisuuden kaanoniin

kuuluvaa valmista tekstiä. Kuka tahansa voi ja saa kirjoittaa fanifiktiota

ja jokaisen tulkinta on teoriassa ihan yhtä oikea.

Feministisen kirjallisuudentutki-

kirjoittajien suosimat, mutta faniyh-

muksen metodi »vastakarvaan luke-

joissa päähahmosta on rakennettu lii-

kulttuuria. Hyvin usein passiivinen

teisön paheksumat Mary Sue -tarinat, an täydellinen.

MIES SYNNYTTÄÄ Fanifiktio on kirjallisuudenlajina uusi ja se elää ja muuttuu jatkuvasti. Sen sisällä on lukemattomia erilaisia alalaje-

minen» on mielestäni osa fanifiktionaishahmo on kirjoitettu uudestaan

ja aivan toisenlaiseen rooliin. Fanifiktion keinoilla on mahdollista käsitellä esimerkiksi suosikkiteoksen puutteita ja virheitä.

Ficeissä alistetut voivat nousta ah-

ja, joten tekstien sijoittaminen tiettyyn

dingostaan, passiiviset koristehahmot

Koska kirjoittaja on vapaa poimimaan

sessa parisuhteessa riutuva voi kääntää

kategoriaan voi olla erityisen hankalaa. alkuperäistekstistä vain haluamansa,

ficit voivat erota lähtökohdastaan suu-

resti. Mukaan on saatettu ottaa vain yksi hahmo, yksi paikka, yksi maailma tai

yksi ajatus – kaikki ovet ovat avoimia.

Kirjoittajat kuitenkin luokitteleva fani-

voivat saada supervoimia ja vahingollielämänsä suunnan ja ottaa ohjat omiin

käsiinsä. Fanifiktio on muutakin kuin vain aukkokohtien täyttämistä – se on

tekstin tulkintaa, syvällistä analyysia ja myös toisin tekemistä.

Tekijänoikeuksien suhdetta fanifik-

fiktionsa itse.

tioon on pohdittu paljon. Missä kohtaa

tekstin alkuun lyhyt tiivistelmä, josta

epäkaupallisesta luonteesta huolimat-

Yhteisön tapoihin kuuluu kirjoittaa

lukijan on mahdollista tarkistaa, olisiko teksti mahdollisesti häntä kiinnostava. Erityisen suosittua fanifiktiota on slash, joka tarkoittaa homoeroot-

tista tarinaa. Vaikka alkuperäistekstin hahmot voivat olla hetero- tai aseksu-

menee omistamisen raja? Fanifiktion

ta se on saanut jotkut kirjailijat ja kustantajat repimään pelihousunsa. Kirjailijat kokevat tarinansa varastetuiksi ja kustantajat ovat huolissaan siitä, kenellä on oikeus tarinoihin.

Toistaiseksi en ole kuullut yhdestä-

aaleja, slashissä heidät on kuvattu ro-

kään oikeusjutusta fanifiktion kirjoit-

aaleina. Slash on hyvin yleistä ja jatkaa

koskaan kuulekaan. Hahmojen, paik-

manttisesti tai eroottisesti homoseksu-

toisinkirjoittamisen perinnettä kiinnostavalla tavalla.

Muita mielenkiintoa kutkuttavia ala-

lajeja ovat esimerkiksi manpreg ja fluff.

Manpreg-tarinoissa kuvataan miehen

kokemaa raskautta, mikä on melko 20 LIBERO

tajia vastaan, ja toivon todella, etten kojen ja fantasiamaailmojen epäkaupallinen uusiokäyttö on tekstin tulkintaa parhaimmillaan. Olisi sääli, jos

jatkuvasti kasvava ja kehittyvä fanifiktioyhteisö kuihtuisi marginaaliin rankaisun pelossa.


»tarinoissa kuvataan miehen kokemaa raskautta, mikä on niin suosittua faniyhteisössä, että sille on luotu oma alalajinsa. »

FANIUS LUOKKAILMIÖNÄ KESKUSTELIN JOKIN aika sitten jalka-

eroottista fanifiktiota kirjoittavat koti-

suurista nimistä tunnistan lähinnä

ti tutkineet, hapsottavahiuksiset ja sil-

pallosta. En juuri tunne aihetta, lajin

ronaldot ja beckhamit ja pelin säännöt ovat minulle mysteeri. Olin hyvin yl-

äidit ja -iskät sekä scifiä 1960-luvulta asmälasipäiset old school -fanit.

Jako populaarikultuurin ja korkea-

lättynyt siitä, että osaa jalkapallojouk-

kulttuurin välillä on melko selkeä, ja

kueina – minulle jalkapallojoukku-

po erottaa toisistaan. Huippu-urhei-

kueista pidetään edelleen työväenjoukeet ovat edustaneet jotain ihan muuta kuin työnväenluokkaisuutta. Huippuurheiluun usein liitetyt miljoonasopi-

mukset ja jalkapallotähtien kainalossa koristeina paistattelevat alusvaatemallit eivät varsinaisesti kerro työväenluokkaista tarinaa.

Miten tämä sitten liittyy fanikult-

tuuriin? Jos fanit voitaisiin jakaa kolmeen ryhmään, urheilufanit olisivat

siinä keskimmäisessä. Urheilun in-

tohimoinen seuraaminen on etenkin Suomessa sosiaalisesti hyväksyttävää,

jossain määrin jopa toivottavaa. Suo-

sikkijoukkueitaan saa kannattaa kasvot maalattuina ja tappion hetkellä

siksi kaksi alempaa ryhmää on helplu ja sen fanitus on niin päivittäistä ja

normaalia, että sen yhteisö on kiiven-

nyt kummajaisten joukosta lähemmäs korkeakulttuurin harrastajia. Populaa-

rikulttuuri on kuitenkin asenneilmastossamme aina altavastaajan asemassa. Se menettää arvoaan, koska se on

kaikkien saatavilla, myös vähävaraisten ja kouluttamattomien. Jos populaa-

rikulttuuria pilkkoo osiin, naisten harrastama hömppäviihteeksikin kutsuttu

kevyt, romanttinen kirjallisuus lienee kaikkein alimpana. Sen lukeminen ja –

herranjestas – fanittaminen, on ajanhukkaa pahimmillaan.

Helpoimmalla koko kuviossa pääse-

mukana itkien. Se on kaiken kaikki-

vät nuoret ja etuoikeutetut. Hipsterit

Ylimmällä askeleella ovat teoriassa-

sa, koska hei, ei me siitä oikeesti tykä-

aan hyvin normaalia toimintaa.

ni ne, jotka eivät todellakaan kutsu it-

seään faneiksi. He harrastavat teatteria,

voivat ironisesti fanittaa mitä tahantä, silleen vaan ironisesti.

Kehotan kaikkia kummajaisia ole-

oopperaa ja kirjallisuutta, ovat kiin-

maan ylpeitä faniudestaan – on ihan

seuraavat taide-elokuvien sarjaa Tee-

tavat vaikka Hämähäkkimiestä. Jos joku ei

nostuneita ajankohtaisista aiheista ja

malta. He kuluttavat vain harvojen

saatavissa olevaa kulttuuria sopivina päiväannoksina.

Alimmalle tasolle on ahdettu kaik-

ki kummajaiset. Meidät muut. Batma-

nia fanittavat nörttitytöt ja nörttipojat,

OK, että kolmekymppiset naiset fanitymmärrä tai hyväksy sitä, rohkaisen etsimään parempaa seuraa.

SAARA KOKKONEN, fanityttö 21 LIBERO


KUNINKAALLISIA FANITETAAN SUOMESSAKIN. MIKSI? teksti mikael leskinen • kuvat laura happo

»Kuninkaallisiin kiteytyy koko kuningaskunnan historia ja tavallaan myös tulevaisuus.» – ragni reichardt

22 LIBERO


KUNINKAALLISILLA EI OLE ollut käy-

tilanteissa ja jakamassa ilonhetkiä.

JJ: Tuleeko puoluetuet ja presiden-

kään aikaan. Siitä huolimatta kunin-

keen kuningashuone jalkautui heti

kulle annetaan rahaa ja se joku on ai-

Esimerkiksi Norjan ampumisten jäl-

tännön vaikutusvaltaa länsimaissa pit-

kansan keskuuteen tukemaan uhre-

gasperheitä on yhä edelleen olemassa.

ja ja uhrien omaisia. Kuninkaalliset

Heitä tuetaan verorahoin ja he ovat pal-

edustavat itsensä lisäksi myös insti-

jon esillä mediassa. Onko kuninkaalli-

tuutiota. Heihin kiteytyy koko kunin-

silla kuitenkaan enää mitään roolia ny-

gaskunnan historia ja tavallaan myös

kypäivänä? Tähän artikkeliin haasta-

tulevaisuus. Kuningashuoneet luovat

teltujen mielestä on.

Ragni Reichardt on 30-vuotias äi-

ja ylläpitävät usein myös epävirallisia

suhteita muihin valtioihin. Hallituk-

tiyslomaa viettävä tutkija,joka valmis-

set ja parlamentti vaihtuvat, mutta ku-

tui viime vuonna Turun yliopistosta pääaineenaan folkloristiikka. Jami Jär-

ninkaalliset pysyvät.

vinen on 37-vuotias vapaa toimittaja,

JJ: Niillä on roolinsa. Olen sikäli kon-

servatiivi, etten arvosta muutosta

medianomi ja teologian ylioppilas. He

muutoksen vuoksi. Valtakunnan hal-

ovat kiinnostuneita kuninkaallisista ja

litsemisen tulee ulottua myös puolue-

näkevät heidät edelleen tarpeellisina.

politikoinnin yläpuolelle. Pääministerivetoisessa parlamentarismissakin

MIKSI OLET KIINNOSTUNUT

tarvitaan muodollista ja mielellään

KUNINKAALLISISTA?

erittäin arvovaltaista keulahahmoa.

RR: Kuninkaallisuus kiehtoo minua

tin määräraha lakkauttaa? Aina jollena väärä. Kuninkaalliset ovat valtiolla

töissä. He edustavat ulkomailla, johtavat kauppavaltuuskuntia, isännöivät valtiollisia juhlia, ottavat vastaan

lähettiläät, avaavat valtiopäiviä. Kuninkuuden kritiikkiin liittyy iljettävä sivujuonne: että kuninkaalliset ovat

työtä vieroksuvia sosiaalipummeja. Va-

semmistolaisena en voi hyväksyä sitä ajatusta pakkotyöstä – että vain suota kuokkimalla tässä yhteiskunnassa voi

ansaita elantonsa. Etenkin, kun siihen edelleen liitetään hämmästyttävä kritiikittömyys kapitalismia kohtaan.

Paljon törkeämmin valta periytyy yh-

teiskunnassamme pääomien ja niihin liittyvän aseman myötä.

Peritty asema on siihen virkaan aivan

ONKO HYVÄ VAI HUONO ASIA, ETTEI

käypä valintaperuste.

SUOMESSA OLE KUNINGASPERHETTÄ?

on kummallinen yhdistelmä. Mielen-

T U L I S I KO K U N I N G A S P E R H E E T S Ä I -

perhe sovi. Suomeen on jalkautunut

ninkaallisia. He marssivat ihmisten

HEITÄ TUKEA VERORAHOIN?

muodossa. Saduissa monien vaiheiden

avannut ovet kuninkaallisiin saleihin

ki elivät onnellisina elämänsä loppuun

pääsemme osaksi hovielämää ja naut-

sen outouden vuoksi. Kun asiaa tar-

kastelee historialliselta kannalta, niin kuninkaalliset ja moderni demokratia

kiintoista on myös se, että he ovat ku-

LYTTÄÄ TULEVAISUUDESSA? TULISIKO

elämään jo yleensä lapsena iltasatujen

RR: Tulisi ehdottomasti. Nykymedia on

ja mahdollistanut sen, että me kaikki

kautta prinssi sai prinsessansa ja kaik-

timaan kuninkaallisesta loistosta. Ve-

asti. Satujen kaava on melko universaa-

rorahat ovat jokaisen kuningaskunnan

li, joten luulen että ihmiseen on sisään

sisäpoliittinen asia, johon meillä tasa-

rakennettu tarve uskoa, että paha saa

valtalaisilla ei ole mitään sanomista.

aina palkkansa ja kaikki voivat elää elä-

Luulen, että kuningashuoneet eivät

mänsä onnellisina loppuun asti. Oike-

menisi nurin, vaikka niitä ei verova-

at kuninkaalliset ovat usein käyneet

roin tuettaisikaan.

läpi elämänsä aikana monia kriisejä, mutta selvinneet usein voittajina.

RR: Suomeen ei mielestäni kuningas-

niin edistyksellinen ja tasa-arvoistunut demokratia, että ajatus kuningas-

huoneesta olisi vastoin suomalaista identiteettiä.

JJ: Huono. Suomen kuningasperhe olisi nähtävyys. Maamme turismi ja viihdeteollisuus saisivat siitä merkittäväs-

ti nostetta. Ennen kaikkea kansalaiset eivät enää harhautuisi kuvittelemaan, että maamme on demokratia, kuten he

aina presidenttiä äänestäessään luulevat. Tämänhetkinen presidentti-instituutio on pahimman lajin kusetusta.

JJ: Harakkamaisesti voisin sanoa, että kimallus kiinnostaa. Tämä on jossain määrin sisäänrakennettua suomalaisuutta. Linnan juhlat ja Eurovii-

sut ovat myös välttämättömiä nähdä. Ne tarjoavat hienot puitteet ja tyydyt-

tävät seremoniankaipuun. Mutta pelkät kulissit eivät kiinnosta. Ei voi olla

muotoa ilman sisältöä, pelissä on oltava jotain arjen rajat ylittävää. Ei ku-

kaan katsoisi Euroviisuja, ellei se olisi todella järjetön kansallisvaltioiden välinen hegemoniakamppailu, simuloitu maailmansota.

MIKÄ ON MIELESTÄSI KUNINGASPERHEIDEN ROOLI NYKYÄÄN? OVATKO HE ENÄÄ RELEVANTTEJA? RR: Kuningasperheiden rooli voidaan

nähdä kansakunnan kokoavana voimana. He ovat kansan tukena kriisi-

»Paljon törkeämmin valta periytyy yhteiskunnassamme pääomien ja niihin liittyvän aseman myötä..» – Jami Järvinen 23 LIBERO


EMILIA KUKKALAtoisensa poissulkevia ominaisuuksia EMILIA KUKKALAN LEMPIARTISTEISTA EI TEHDÄ JULISTEITA. teksti niko peltokangas kuva laura happo

»BISSEN», vastaa Emilia Kukkala, kun

kysyn, mitä hän haastattelun aluksi ti-

laisi, jos tapaisimme kasvotusten emmekä sähköpostilla. Paikkana olisi lä-

hiräkälä, ilmeisesti Tampereella, jossa hän asuu.

Jos on tutustunut Kukkalaan vain

blogikirjoitusten ja kolumnien kautta, saattaa kokea ristiriitaa hänen kir-

joitustensa ja ylisöpön nimensä välillä. Terävä ja kova sanankäyttäjä tietää ristiriidan itsekin.

»Mussa on paljon näennäisesti risti-

riitaisia ominaisuuksia. Kulttuuri tar-

joaa tiettyjä muotteja ja stereotypioita, joissa yksi ominaisuus muka sulkee pois toisen.»

Syrjäytyneiden ja syrjäytettyjen puo-

lesta puhuja puhuttelee kuitenkin mo-

nia. Valtaosa sadoista yhteydenotoista on ollut rohkaisevaa ja mieltä lämmit-

tävää palautetta. Elämästään avautuvat ihmiset synnyttävät myös avuttomuuden tunteen.

»Ihmisillä on hirveä tarve tulla kuul-

luksi ja vaikuttaa. He eivät koe kenenkään edustavan itseään tai olevan puolellaan, ja koen itse aivan samoin! Siispä voin vain toivoa, että kaikki niin kokevat löytäisivät toisistaan voimaa tehdä asioita toisin.»

Niin tunnettu Kukkala ei ole, että

mainoksiin olisi tiedusteltu. Hän ei ky-

syttäessä usko, että nimellään ja kasvoillaan mitään kaupaksi saisikaan.

Onko sinulla jokin missio, kysyn. Ei

kuulemma ole, paitsi vallankumoushan tässä pitää mainita.

Omalla seinällään Kukkala säilyttää

neuvostopropagandan ja Chile-julisteen lisäksi jättimäistä 2pac-julistetta.

Fanitus ei kuitenkaan kohdistu henkilöihin vaan asioihin, joita he ovat tehneet tai symboloivat. »Chile-juliste

mulla oli seinällä jo teininä, sain sen yhdeltä keikalta. Sitten on vaihtelevas-

ti keikka- ja näyttelyjulisteita, punkkia, räppiä ja Huuhaa Innasta.»

»Useimmista lempiartisteistani ei

ole tehty eikä tehdä mitään julisteita, paitsi keikkajulisteita.» 26 LIBERO


monta presidenttiä, yksi kuningas teksti joonas korhonen Lasinilkka ja ikäloppu veteraanijalka-

Leffassa käydään läpi jopa Litmasen

viemään Suomea arvokisoihin, koska

maille, mutta päähenkilö jää hieman

ympärillä ei ollut Amsterdamin Ajaxin kaltaista huippujoukkuetta. Tuttuja

väitteitä niiden suusta, joiden mieles-

tä maapallo on kiekon eikä pallon muotoinen.

Maamme historian paras urheili-

ja, sanovat yhden Kuninkaan nimeen

läheisten siirtymisiä muille palloiluetäiseksi. Tämä saattaa johtua ohjaa-

jan hienotunteisuudesta tai päähenkilön toiveesta. Toisaalta dokumentti

vaatisi jotain muutakin kuin pelkkää

faninäkökulmasta esitettyä hehkutusta.

Kaikesta huolimatta leffa on näke-

vannovat. Jälkimmäisestä väitteestä

misen arvoinen. Ehkä tämän katsot-

dokumenttielokuva Kuningas Litmanen.

tävät kuinka kova jätkä Jari Litmanen

on saanut aineksensa Arto Koskisen Elokuva kertoo aikajärjestyksessä

jalkapalloilija Jari Litmasen uran ja

elämän taitekohdat. Mukaan on saatu maailman huippujalkapalloilijoita Xavia ja Zlatan Ibrahimovicia myöten. Haastattelujen ja herkistymisiä

tuaan suomalaiset vihdoinkin ymmärtodella on. Alankomaissa asia on ymmärretty jo ajat sitten. Leffan ensi-il-

ta myytiin loppuun alle viidessä minuutissa. Myös sadat Jari-nimiset lapset kertovat Kuninkaan arvostuksesta.

Elokuva sopii erityisesti niille, jot-

aiheuttavien peliuran huippuhetkien

ka haluavat omalla alallaan maailman

saadaan hienosti tiivistettyä lähes kah-

rinan siitä, mitä omistautuminen tar-

kertaamisen kautta miehen uran kaari den tunnin mittaiseksi rainaksi.

Vaikka elokuva raottaakin mystisen

miehen ympärillä leijuvaa salaisuuden verhoa, se jättää katsojan nälkäiseksi.

parhaiksi. Kuningas Litmanen kertoo takoittaa. Se osoittaa lahjakkuuden olevan vain pieni osa palapelissä, joka muodostuu työstä, kunnianhimosta ja nöyryydestä.

aino sutinen

palloilija, joka ei onnistunut koskaan

27 LIBERO


karismaattisten johtajien maanosa VASEMMISTOPOPULISMI ON LATINALAISEN AMERIKAN VOIMAKKAIN POLIITTINEN SUUNTAUS. VENEZUELAN PRESIDENTTI HUGO CHÁVEZIN KANNATTAJIEN TAI ARGENTIINAN LA CÁMPORA -JÄRJESTÖN NUORTEN SUHTAUTUMINEN MAIDENSA PRESIDENTTEIHIN ON JOTAIN ROKKITÄHDEN JA JUMALAN VÄLILTÄ. MISTÄ TÄSSÄ ILMIÖSSÄ ON KYSE? teksti raisa musakka kuvitus teemu raudaskoski

POPULISMILLA TARKOITETAAN poliit-

mantyylisellä retoriikalla valituksi tu-

miseen tähtääviä pyrkimyksiä, ja joka

suosioon kansankiihotuksellisin kei-

na 2003, Bolivian Evo Morales 2006 ja

van status quon populaarin massaliik-

tista toimintaa, joka tähtää kansannoin. Tunnusomaisia ovat tarttuvat iskulauseet, enemmistön toivomien

Ecuadorin Rafael Correa 2007.

asioiden vaatiminen, vanhojen puo-

KUKA ON POPULISTI, MITÄ ON POPULISMI?

lisen kansan» puolustaminen eliittiä

Ecuadorin presidentti Correa on toden-

palvonta ja -kultti, sillä liikettä johtaa

tapana leimata populistiseksi jokainen

lueiden arvosteleminen sekä »todelvastaan. Populismiin liittyy henkilöyleensä karismaattinen johtaja, johon

kansa samaistuu. Tavallisesti populistiset liikkeet saavat kannatusta perinteisten puolueiden menettäessä suosi-

otaan talouskriisien aikana. Euroopassa populismiin liittyy konservatiivisia ja rasistisia piirteitä.

Latinalaisessa Amerikassa on sen si-

jaan 1990-luvun uusliberaalia kautta

seuranneiden talouskriisien myötä uu-

delleensyntynyt vasemmistopopulismin aalto. Sen tunnetuin edustaja on

vuonna 1998 Venezuelan presidentiksi valittu Hugo Chávez, jonka jälkeen sa-

28 LIBERO

livat Argentiinan Néstor Kircher vuon-

nut, että Latinalaisessa Amerikassa on

hallitus, joka ei toteuta uusliberaalia talousideologiaa. Populismitutki-

voi murtaa demokraattisesti vallitsekeen keinoin. Populismi ei ole tietyllä,

ennalta määritellyllä kaavalla sosiaaliseen muutokseen tähtäävä poliittinen

ideologia eikä se noudata mitään mää-

riteltyä politiikkaa tai suuntausta. Till-

manin mukaan itse asiassa juuri edellä kuvailtujen määreiden puute antaa populismille sen luonteen.

Latinalaisessa Amerikassa populismi

ja Clark Tillman määrittelee käsitettä

nousi poliittiseen keskiöön 1900-luvun

sa populismi voidaan nähdä niin kuin

mukanaan massojen sosiaalisen mo-

samansuuntaisesti. Hänen mukaan»länsimaiset hallitukset ja tiedekun-

nat sen perinteisesti määrittelevät, eli kuvaamaan hallituksia tai liikkeitä,

jotka eivät noudata dominoivaa ideologiaa tai eivät eri tavoin vastaa sen tarkoitusperiin».

Tillman näkee toisaalta populismin

myös liikkeenä, jolla on emansipatorisia eli yhteiskunnalliseen vapautu-

puolivälissä, kun teollistuminen toi bilisoitumisen syrjäyttäen perinteistä harvainvaltaista, suurmaanomis-

tukseen perustuvaa valtaa. Populismi yhdisti työläiset ja kapitalistit laa-

jaan, moniluokkaiseen poliittiseen rintamaan tukien sosiaalista reformia ja valtiojohtoista teollistumista. Esimerkkejä tällaisista massoja ylhäältä käsin mobilisoineista populistisis-


29 LIBERO


ta johtajista ovat Juan Perón Argentiinassa, Lázaro Cárdenas Meksikossa,

Getúlio Vargas Brasiliassa ja Victor Raúl Haya de la Torre Perussa.

1960-luvulla sotilasvallankaappauk-

set syrjäyttivät ensimmäisen aallon populistihallituksia. Sotilasjuntista siir-

ryttiin »heikon demokratian» kaudelle, jolloin niin sanottu Washingtonin

konsensus määräsi politiikan tahdin.

Uusliberaali projekti alkoi murtua Latinalaisessa Amerikassa viimeistään Ar-

gentiinan talousromahduksen myötä 2002. Ironisesti Chávezin vuoden 1998

vaalivoiton myötä alkanut »populis-

min uusi aalto» onkin tulosta niiden sosiaalisten, taloudellisten ja poliittisten rakenteiden häviämisestä, joita

valtiojohtoisen teollistumisen kaudella ensimmäisen aallon populistijohtajien

toimesta rakennettiin ja sotilasdiktatuurin aikana ylläpidettiin.

POPULISTISTA VAI POPULAARIA POLITIIKKAA? Populismia on luonnehdittu Latinalai-

sessa Amerikassa pitkälti taloudelliseksi ilmiöksi, johon liittyy karismaattinen ja autoritäärinen johtajahahmo,

sekä tiettyjä poliittisia pyrkimyksiä,

kuten valtion teollistaminen, talou-

dellinen nationalismi ja valtion roolin laajentaminen. Populistisiin johtajiin

yhdistetään usein termi caudillo, joka tarkoittaa itsevaltaista, mutta suosittua, sotilasjohtajaa. Chávezia sanotaan usein poliittisten vastustajiensa

toimesta caudilloksi. Populistisen joh-

tajan kuitenkin erottaa caudillosta se, että populistijohtajalla on demokraattinen tuki valtansa takana.

Chávezin hallinto täyttää populis-

min piirteitä siinä, että prosessia on

kuvailtu ylhäältä alaspäin tuotetuksi. Populismiin katsotaan myös kuulu-

van toistuvat kansanäänestykset, joita Venezuelassa on järjestetty. Toisaal-

ta kansanäänestyksiä on myös vaadittu opposition puolelta. Ne ovat olleet edel-

lytyksinä perinteisten instituutioiden

milla ei näin ole perittyä ohjelmaa tai

aina sama: »Täällä politiikka ei ole po-

Marxilaiseen traditioon pohjaavan

tinen subjektiivisuus syntyy liikkeen

tarkoittavat sitä, että suurin ero popu-

ja käytäntöjen muuttamiselle.

filosofin Ernesto Laclaun mukaan populismi ole poliittinen liike, koska yk-

sikään populismi ei ole samanlainen. Hän näkee populismin »sarjana popu-

poliittista suuntausta, mutta poliitjohtajan diskurssin eli puheen kautta,

kun massat kehittävät identiteetin, jota aikaisemmin ei ollut.

Kysyessäni venezuelalaisilta Cháve-

laareja vaatimuksia», jotka muovaavat

zin kannattajilta eli »chavistoilta» tai

saalin poliittisen subjektin. Populis-

»correistoilta» populismista vastaus on

niitä kannattavista massoista univer-

30 LIBERO

ecuadorilaisilta Correan kannattajilta,

pulistista, vaan populaaria.» Tällä he

listisen politiikan ja todellisen radikaalin emansipatorisen liikkeen välillä on

se, että populismi on perustavanlaatuisesti reaktiivista. Se esittää kritiikkiä

vallitsevia oloja kohtaan esittämättä

vaihtoehtoja. Jälkimmäinen on sen sijaan aktiivista ja vahvistaa visiotaan.


SA

LAINEN VO

OIKEIN FANITTAMISEN VAIKEUS FANITTAMISEN TULISI antaa voimaa,

joko läski, ruma tai huora. Tai kaikkia

minen on rakkauden osoittamista. Ja

pelissä kannattaa voiton vieneeltä nei-

olla elämän suola ja sokeri. Fanittarakkaushan on kuin happea, elintärkeää. Valitettavasti on myös ihmisiä,

jotka osaavat tehdä muiden fanittamisesta armottoman hankalaa. Nämä ih-

samanaikaisesti. Otettuasi turpaan

dolta myös kysellä haluaako hän nähdä kuvan sukuelimistäsi tai tulla raiskatuksi.

On tärkeää muistaa, että tietynlai-

miset kun ovat ottaneet tehtäväkseen

nen fanittaminen on suunnattu vain

ten muiden oikeellisuus mitataan.

Keskiverto Elovena-tyttö ei saa sanoa

olla faniuden mittatikkuja, joita vasOn rokkipoliisi, joka lyttää sinut,

koska et muista onko kappale ensimmäisen kerran julkaistu jollain bootleg-nauhoitteella vai bändin ensim-

mäisellä livetaltioinnilla, jonka äänen-

ja ainoastaan tietynlaisille ihmisille.

ääneen olevansa tason (joku iso nume-

ro tähän) mage. Eihän se voi olla. Ei nätit tytöt ymmärrä geek-kulttuurista mitään.

Netissä kiersi jossain vaiheessa lis-

laatu oli mitä oli. Ja rumpalikin oli eri.

ta, jossa naisnörteille listattiin, mitkä

nittanut bändiä ensimmäisestä levys-

talta löytyivät muun muassa Batman,

Hän rokottaa myös siitä, jos et ole fatä lähtien, vaikka se olisi ollut armotto-

man huono. Siinähän sitten selität ol-

leesi 3-vuotias, kun lätty tuli painosta. Valitettavan usein näihin faniuden

puhtauden porttien vartijoihin törmää

naisena sarjakuva-, peli- ja scifi/fantasiapiireissä. Internet on pullollaan ta-

asiat EIVÄT ole nörttiä tai geekkiä. LisStar Wars ja muutama muu käsittääkseni suhteellisen kovan luokan kansainvälisen fanituksen tai kulttimuotoisen

palvonnan kohde. Mutta naisen kosketus muuttaa jotenkin näitä asioita kohtaan koetun kiinnostuksen vääräksi.

Portinvahtijat ovat unohtaneet kui-

rinaa siitä, kuinka nuori nainen jou-

tenkin erään tärkeän asian. Fanittami-

faneille, että on oikeasti lukenut mui-

nun kriteereistäni, vaan fanittajas-

tuu

todistelemaan

miespuolisille

takin sarjakuvia kuin Kamuja ja Karvista, että on katsonut elokuvia, lukenut kir-

joja, jahdannut keräilytavaraa, tehnyt

nen ei lähde minusta itsestäni ja mita itsestään. Ehkä portin vahtija voisi heittäytyä vartin pohtijaksi?

Kaatuuko maailma, jos Batman-elo-

ties mitä. Pelkkä aito, palava kiinnos-

kuviin ihastunut 14-vuotias teinityttö

on sattunut saamaan syntymälahjana

man-T-paidan ja alkaa kutsua itseään

tus aiheeseen ei riitä – varsinkaan jos hyvän ihon ja virheettömän näköky-

vyn. Tai B-kuppia suuremmat rinnat.

ostaa itselleen Henkka-Maukalta Batfaniksi? Ei.

Toistakaa perässä, isot rinnat tekevät minusta tyhmän hupakon.

Nörttinainen on aina väärässä, tai

ainakin vääränlainen. Fat, ugly or

slutty -verkkosivun mukaan hän tosiaan on vastapelaajiensa mukaan usein

SINI SAVOLAINEN Kirjoittaja fanittaa muun muassa Melissa Etheridgeä, Crystal Bowersoxia, Chewbaccaa ja rakentaa Minecraftissa suojakseen korkeita torneja.

31 LIBERO


jotain sinistä, jotain k teksti ja kuva toni hämäläinen

ANNIE SPRINKLEEN JA EKOSEKSUAALISUUTEEN TUTUSTUTTIIN LIBEROSSA VUOSI SITTEN. NYT HÄN JA BETH STEPHENS NAIVAT SUOMALAISEN JÄRVEN. KUOPION SATAMAA lähestyy merkil-

lisen näköinen kulkue läpi toivottoman harmaan ilman. Hymyilevien sinisten hahmojen, liehuvien lippujen ja saippuakuplien saattamana kulkee

32 LIBERO

leiksi ja teki rakkauden juhlistaan in-

»Häärituaali on kaunis sitoutumi-

Viime vuonna Barcelonassa he meni-

niin he tekivätkin, monta kertaa.

sen ja rakkauden juhla. Otimme muo-

don omiin käsiimme», Annie selittää. Häistä sukeutui performanssin muoto, jota Beth vertaa rokokoohon. »Aluksi häiden teemat pohjautuivat chakra-

systeemiin. Päädyimme kuitenkin

liittolakiaan», Beth puhisee. »Haistatimme systeemille pitkät ja päätimme

leitä, kovia, eri värisiä», Beth kuvailee. »Meillä on kiviä mukana huomisella risteilylläkin.»

He kertovat toimivansa nimen-

mättä jotain samaa kuin Greenpeacen

Häistä muodostui spektaakkelimai-

jotenkin omahyväiseltä», Beth jatkaa.

nian osavaltio päättikin muuttaa avio-

ovat seksikkäitä. Ne ovat vahvoja, si-

Kuin olisimme kakkua koristelleet!»

me, kaikkea kaunista, luovaa ja outoa.

naimisiin Kallaveden kanssa.

naimisiin, mutta hääpäivänä Kalifor-

vät naimisiin kivien kanssa. »Kivet

omaan luonnonsuojelun nimissä.

sia useiden taiteilijoiden yhteistyöpro-

»Meidän piti mennä Annien kanssa

tiimin luontosuhteen manifesteja.

sekoittamaan mukaan omia juttujam-

korea hääpari. He ovat Annie Sprinkle

ja Beth Stephens, jotka ovat menossa Kuvassa vasemmalta Kris Grey (kaaso), Annie Sprinkle, Beth Stephens (hääpari) ja Heather Cassils (sormuksen kantaja).

mennä naimisiin siitä huolimatta.» Ja

jekteja. »Pian kaikki se alkoi tuntua

Eikö samaa rituaalista rakkautta voisi osoittaa myös ympäristölle, Maalle?

AKTIVISMI ON SEKSIKÄSTÄ Parivaljakko julistautui ekoseksuaa-

Heidän performansseissaan on kieltäjulkisuustempauksissa. Siinä, missä

jälkimmäinen yrittää vedota suuren yleisön moraaliin ja järkeen, Annie ja

Beth luottavat rakkauden ja mielihyvän sanomaan. Luonto tuntuu hyvältä, siksi sitä on suojeltava.

»Me rakastamme Greenpeacea!», he

huudahtavat yhteen ääneen. »Ympäristö-aktivistit ovat seksikkäitä. Esi-


kylmää

operaatio

pornon haltuunotto teksti suvi auvinen

merkiksi tyypit, jotka lukitsevat itsen-

NAISIA ON KLASSISESTI pidetty pornon

Feministinen näkökulma siihen on se, et-

kyselytutkimuksessa ilmapiirin muutos

on katsoa ja tehdä sitä! Sillä tavalla asiat

sä ketjuilla kiinni jonnekin... se on

tuomitsijoina. Tuoreessa ranskalaisessa

Heidän toimintansa on tietenkin

on havaittavissa: vuonna 1992 23 % naisis-

kuumaa.»

myös kommentaaria avioliitosta ideana ja instituutiona. Ovatko heidän

rakkauden juhlansa hääperinteen

juhlistamista vai sen kritiikkiä? An-

nien mielestä jotain siltä väliltä: häiden parhaiden osien vaaliminen on

ta kertoi katsoneensa ainakin yhden pornofilmin. Vuonna 2012 vastaava luku oli 82

Tekstiä lehdestä löytyy yhtä paljon kuin

Ménage à trois on uunituore lehti, joka

haastavaa queerpornoa tehdään paljon,

siksi.»

JÄRVEN MORSIAMET Takaisin järvelle. Pysähdymme hetkeksi läheisessä Karhonsaaressa, josta

laivaan astuu savulta tuoksuvia ja koi-

vunoksin koristeltuja ihmisiä. Tunnel-

pornolehdeksi. Heteronormatiivisuuden

lin kiemurtelevan tanssin. Kuulemme myös poliittisen puheen vedestä:

me olemme suurimmaksi osaksi vet-

jina. Pornoa on syytetty milloin raiskauk-

siin yllyttämisestä, milloin naisten alista-

misesta, milloin mistäkin. Voiko porno olla feminististä?

»Kysymys on älytön», toteaa feministi-

genitaalit. Suurin osa kuvista on musta-

valkoisia, tarkoituksellisen epäteräviä ja muistuttavat enemmän kuvataidelukion

rohkeaa söpöstelyä kuin pornoa. Kauniita kuvia kyllä, mutta että runkkausmateriaalia? Ehkä jollekin.

Muutenkin lehti muistuttaa enemmän

vain representaatioita seksuaalisuudesta,

la, vähäisin resurssein ja vaatimattomal-

eli halun mielikuvia. Tietysti se on läpeen-

sä seksististä, mutta niin on kaikki kulttuuri. Se ei silti tarkoita, että kaikki porno olisi antifeminististä.»

Saarikoski näkee 2010-luvun feminis-

Meininki on poikkitaiteellista, lap-

ajateltu, etteivät naiset ole pornon katso-

yleisölle kalan muotoisia suolakeksejä

sa lehdessä on 12 valokuvaa ja kolme sar-

punk-keikoilla myytäviä zinejä kuin var-

tit ennemmin haltuunottamassa kuin

sekasta ja vapautunutta. Annie tarjoaa

Pääkirjoituksessa kuvaillaan lehden

Saarikoski. »Se on kuin kysyisi, voiko tai-

tä, ja kun saastutamme äiti Maan meriä, saastutamme itseämme.

varsinaisesti tyypillinen pornolehti.

jakuvaa. Valokuvista neljässä esillä ovat

pidetty pornon äänekkäimpinä vastusta-

de olla feminististä. Porno itsessään on

kalla istuvan hääparin riemuksi vil-

le tyypillistä. Muutenkaan kyseessä ei ole

si ilmiö. Feministejä on kautta historian

nistisyys on Suomessa suhteellisen uu-

sia. Commedia d’ell arte -tyyliseen misten keskelle ja esittää kunniapai-

kuvia, mikä itsessään ei ole pornolehdel-

olevan runkkausmateriaalia. 34-sivuises-

sen Tulva-lehden vt. päätoimittaja Atlas

naamioon pukeutunut DJ hyppää ih-

läpsii allaan nelinkontin olevaa naista.

mutta pornon tunnustuksellinen femi-

ma alkaa käydä tiiviiksi. Näemme esi-

tyksiä: äänikollaaseja ja kansantans-

Ménage à trois on A5-kokoinen nelivärinen

dista, valtavirtaporno haastaen?

katsoa – nykyään kunkin omista lähtökoh-

liitto-instituution menemällä naimime saaneet joitain ihmisiä aika vihai-

lisoimalla.»

julkaisu, jonka kannessa alaston nainen

tituleeraa itseään queer-feministiseksi

siin uudestaan ja uudestaan. Ja olem-

muuttuvat, eivät boikotoimalla tai mora-

prosenttia. Voidaanko pornoa tehdä – tai

arvokasta. Beth valitsee jyrkemmän

kannan: »Haluan rikkoa jäykän avio-

tä onpas. Paras tapa haltuunottaa pornoa

paheksumassa pornoa. »Perinteisesti on

jia tai oikeutettuja omaan nautintoonsa.

sinaista lehteä. Selvästi pienellä joukolla osaamisella kasatussa julkaisussa hapa-

rointi näkyy. Harmi, sillä Ménage à trois on

lehti, josta haluaisi todella kovasti pitää. Seuraavat numerot hyötyisivät varmasti

kokeneemmista tekijöistä, rohkeammas-

ta otteesta ja suuremmasta volyymistä. Foorumi pornon haltuunotolle Suomessa on olemassa, joten toivottavasti lisää tekijöitä lähtee mukaan projektiin.

isosta povestaan, ja pian näemme risteilyn juontajan, siron sopraanon Em-

ma McNairyn pelkissä pikkuhousuissa. Hänen rintojaan koristaa kaunis sininen ihomaalaus.

Tässä vaiheessa laiva on saapunut

sopivaan kohtaan järveä, ja on varsi-

naisen hääseremonian aika. Emma pitää vihkipuheen. Annie ja Beth juo-

vat järven vettä ja pirskottelevat sitä päälleen. He molemmat riisuvat juhla-asunsa, joiden alta paljastuvat mär-

käpuvut. He hyppäävät järveen, puli-

koivat vedessä tovin ja nousevat suosionosoitusten saattelemina takaisin laivaan. He ovat menneet naimisiin Kallaveden kanssa.

»Jääkylmää!» Beth parahtaa. 33 LIBERO


työväki järjestä

Suurlakkokokous Tampereella 6.11.1905. Lakon loppumisesta tiedotetaan Tampereeen kaupungintalon parvekkeelta.

KIRJOITUSSARJAN ENSIMMÄISESSÄ OSASSA KERROTTIIN, KUINKA TYÖVÄENLIIKKEEN IRTAUTUMISTA PORVARISTON HOLHOUKSESTA KANNATTANEET TYÖLÄISET SAIVAT ALOITTEEN KÄSIINSÄ. NYT KUVAILLAAN, MITEN SUOMEN ITSENÄINEN TYÖVÄENLIIKE JÄRJESTÄYTYI.

VUODEN 1896 JÄLKEISTÄ aikaa leima-

Näissäkin seuroissa aloite alkoi siirtyä

pi erkaantuminen porvarillisista ta-

000 ihmistä allekirjoitti adressin, jos-

si itsenäisen työväenliikkeen jyrkemhoista. Ulkomaalaisista sosialistisista liikkeistä ja puolueista otettiin yhä

enemmän ja rohkeammin inspiraatiota. Sosialistiset agitaattorit järjestivät puhujatilaisuuksia ympäri maata.

Oma lukunsa maamme työväenliik-

keen historiassa on vuonna 1898 järjestetty juomalakko. Osana porvareiden

teksti markus heikkinen kuva j. nyman / työväen arkisto 34 LIBERO

holhoavaa kansanvalistustyötä maahan oli perustettu lukuisia raittiusseuroja, joihin kuului paljon työläisiä.

työväelle ja työläisten aloitteesta 70

sa he sitoutuivat olemaan vuoden juomatta alkoholia. Sosialismin omaksu-

neet piirit suhtautuivat aluksi lakkoon varautuneesti, mutta käyttivät tilan-

netta hyväkseen ja propagoivat lakkoliikkeen osallistujille sosialistista po-

litiikkaa. Raittiusliike mobilisoi mas-

soittain työväkeä ja toi oman leimansa työväenliikkeeseen.

Samana vuonna työväenliike järjes-

täytyi paikallisiksi työväenpuolueiksi.


äytyy puolueiksi Ne julistivat symbolisen vaalilakon,

tanto suuntautui yhä voimakkaam-

organisaatiovoiman vahvistamiseen ja

teiskunnan päätöksentekokoneiston

Taloudellisen kehityksen kääntöpuo-

maiden työläisten kanssa.

koska työväestö oli suljettu sääty-yhulkopuolelle. Lakko vahvisti työväen

vaatimusta demokraattisista oikeuksista.

min koti- ja maailmanmarkkinoille. lena oli yhteiskunnallisen epätasa-ar-

voimalla saavuttama yleinen ja yh-

SOSIALISMIN LÄPIMURTO

varien keskuudessa mahdottomaksi

Uuden puolueen alkuvuosille oli lei-

Vuonna 1899 koko suomalaista yhteis-

poliittisen järjestön tärkeydestä sekä

mäisenä sortokautena tunnetun ajan-

jakson alku. Porvarilliset tahot suun-

nittelivat ja aloittivat adressin Suomen suuriruhtinaan julkaisemaa

Suomen

autonomista

ase-

maa kaventavaa niin

sanottua helmikuun

manifestia vastaan. Työmiehen päätoimit-

taja Matti Kurikka

mielisesti työväestön uudistustietä

vastaan ja yhteiskunnan luokkaluonne tuli selväksi työväenpuoluetta ää-

toisuuden heikkoudesta huolestunei-

nestäneille.

den mielestä sosi-

LÄNNEN JA IDÄN VÄLISSÄ

alismin esiintuomi-

sessa tuli noudattaa

Yksi Suomen työväenliikkeen erotta-

ta vuonna 1903 työ-

maihin verrattuna oli ammattiyhdis-

varovaisuutta. Vas-

vista piirteistä moniin kehittyneisiin

väenpuolue muutti

tysliikkeen heikkous ja alisteisuus po-

Suomessa nimensä

liittiselle työväenliikkeelle. Maaseu-

sosialidemokraatti-

dulta tuli jatkuvasti tilattomia kau-

seksi puolueeksi ja

punkeihin halpatyövoimaksi ja palkat

otti selkeästi sosia-

mä toi hänen niskaansa porvarillisten

tiin myöhemmin Forssan ohjelmana,

märrys sosialismista sai laajaa kritiik-

kunnassa porvaristo ryhmittyi yksi-

sorron lisääntymisestä ja työväen tie-

listisen ohjelman. Puoluekokous pi-

kä toiminta ja hyvin omalaatuinen ym-

syntynyttä radikaalia ilmapiiriä. Edus-

jelman julkistamisessa. Valtiollisen

minkä vuoksi hän kehotti työläisiä ole-

piirien vihat. Toisaalta Kurikan räväk-

hankkeeksi ennen suurlakon aikana

taktiset näkemyserot sosialistisen oh-

syrjäytettiin adres-

maan allekirjoittamatta adressia. Tä-

täläinen äänioikeus oli tuomittu por-

mallista kiistely ammattijärjestön ja

»forssan ohjelma oli suora kopio saksan sosialidemokraattien ohjelmasta.»

sin suunnittelusta,

Suomen työväenliikkeen joukko-

von kasvu.

OLOT TIUKKENEVAT, TYÖVÄENLIIKE LUJITTUU kuntaa ravisteli myöhemmin ensim-

murtaa luokkavalta yhdessä muiden

pysyivät matalina. Työväenpuolueen kannattajakunta koostui paljolti maa-

dettiin Forssassa ja ohjelma tunnet-

seutuköyhälistöstä, vaikka johto olikin

kaupunkityöväestön ammattitaitoisen

vaikka se olikin suora kopio Saksan so-

osan käsissä, jolla oli paremmat mah-

sialidemokraattien ohjelmasta.

dollisuudet itsensä sivistämiseen.

Suomen työväenliike koki mittavan

Kehittyneimmissä maissa ei työvä-

kiä myös omien joukoissa, ja Työmiehen

nousun, jonka kirkkaimpana hetke-

enliike menestynyt maaseudulla lä-

min työväenliikkeen pääteoreetikoksi

lä kapinoitiin tsaarin taantumushalli-

mi oli Länsi-Eurooppaan verrattuna

uudeksi päätoimittajaksi tuli myöhemnoussut Edvard Valpas.

Myöhemmin samana vuonna pe-

rustettiin työväen keskuudesta nousseiden miesten johdolla valtakunnal-

linen työväenpuolue, joka ei ottanut selkeää sosialistista linjaa, mutta vaati porvarillisten piirien mielestä mah-

dottomia, kuten yleistä ja yhtäläistä

nä oli vuoden 1905 suurlakko. Venäjäl-

heskään samassa mittakaavassa. Suo-

tusta vastaan. Suomessa työväenluo-

köyhä ja Venäjään verrattuna edistyk-

kan voima oli kasvanut niin suureksi,

sellinen. Työväenliikettä ei Suomes-

ettei porvaristo voinut enää sivuuttaa

sa painettu maan alle, mutta toisaal-

sen voimaa taistelussa Venäjän taantu-

ta reformismillekaan ei ollut otollista

musta vastaan. Työväenliike sai läpi ta-

kasvupohjaa, koska parlamentaarisiin

voitteensa yleisestä ja yhtäläisestä ää-

uudistuksiin ei ollut mahdollisuutta.

nioikeudesta.

Keisarillisen Venäjän vapaamielinen

Sosialidemokraattisen puolueen jä-

aika kesti vuoden 1907 lopulle saakka.

äänioikeutta sekä kahdeksan tunnin

senmäärä oli muutamassa vuodes-

kansallisen itsemääräämisoikeuden

osan siitä muodosti naisliitto. Ylipää-

luettavaa

tyypillistä naisten ja miesten yhteis-

Eetu Salin. Legenda jo eläessään. Porvoo: WSOY, 1975

työpäivää. Puolue otti myös kantaa puolesta. Venäläistä taantumusta vas-

taan työväestö taisteli omissa riveissään ja porvaristo omissaan.

Vuonna 1900 talouden kasvu vaih-

tui laskukaudeksi. Työläisten asema ja

palkat heikkenivät ja luokkavastakoh-

dat kärjistyivät sekä kaupungeissa et-

tä maaseudulla. Maaseudulla kapita-

lismin tulo tarkoitti parempiosaisille mahdollisuuksia vaurastua. Metsästä oli tullut arvotavara ja maataloustuo-

sa moninkertaistunut ja merkittävän tänsä Suomen työväenliikkeelle oli

toiminta. Ensimmäisissä vaaleissa sosialidemokraatit saivat jytkyn, 80 paikkaa 200:sta.

Työväenliikkeessä esiintyi kanna-

tusta sekä reformistiselle että terroristiselle suunnalle, mutta johtoaseman

sai Edvard Valppaan johtama Helsingin

johtokeskus, jolle ominaisen teoreetti-

sen linjan mukaan tuli pyrkiä työväen

Tämän jälkeen alkoi toisena sortokau-

Matti Kurikka. Legenda jo eläessään. Porvoo, Helsinki, Juva: WSOY, 1978 Marja-Leena Salkola: Julistaja ja poliitikko. Yrjö Mäkelinin elämä ja toiminta. Helsinki 1967

tena tunnettu ajanjakso. Järjestöllinen organisoituminen alkoi laskea alkuinnostuksen jälkeen ja porvaristo kävi vastaiskuun heikentäen työväen

voimaa. Työväenliikkeen poliittinen liikkumavara oli vähäinen; radikaa-

lit toimet olisivat vaarantaneet työvä-

enjärjestöjen toimintavapaudet, mutta kansanvallan laajentaminenkaan

ei onnistunut. Seuraava suuri murroskohta oli kuitenkin tulossa, kun vuon-

na 1914 syttyi ensimmäinen maailmansota.

35 LIBERO


KRITIIKKI

kahtiajakautunut maa teksti mikko pihkoluoma

Harva ehkä muistaa, mutta Ben Af-

koon.

toon vasta hänen saavutettuaan jotain

sistä kertova tarina perustuu absurdiu-

nin kanssa syntynyt käsikirjoitus elo-

Vuonna 1979 Yhdysvaltain Teheranin

fleckin ura näyttelijänä lähti nousukiikameran takana. Yhdessä Matt Damo-

kuvaan Good Will Hunting (1997) palkittiin Oscarilla. Tästä huolimatta molemmat

keskittyivät näyttelemiseen ja heistä tulikin Hollywoodin kysytyimpiä kas-

voja. Affleck siirtyi kehnoihin hittielokuviin (Pearl Harbor, Daredevil), joita seurasi täyskatastrofi (Gigli).

Affleck teki mahalaskun jälkeen kui-

tenkin taitavan paluun kameran taakse rikosdraamojen ohjaajana. Gone Baby Gone (2007) ja The Town (2010) antoivat

varsin lupaavan kuvan hänen kyvyis-

tään, mutta tänä syksynä ilmestynyt Argo nosti miehen kertaheitolla Holly-

woodin puhutuimpien ohjaajien jouk-

John Chambers (John Goodman) ja Tony Mendez (Ben Affleck) suunnittelevat elokuvaa Argo elokuvassa Argo.

36 LIBERO

1970-luvun Iranin panttivankikrii-

destaan huolimatta tositapahtumiin. suurlähetystön valtasivat aseistautuneet mielenosoittajat. Kuusi amerikkalaista pääsi pakoon ennen kuin

panttivankidraama alkoi. He piileksivät Kanadan suurlähetystössä useiden

kuukausien ajan, kunnes peiteoperaa-

tio heidän kotiuttamisekseen keksittiin. CIA tekaisi kanadalaisrahoitteisen Hollywood-elokuvan esituotanto-

argo elokuvateattereissa 2.11. alkaen. god bless america elokuvateattereissa 7.12. alkaen

Tyylillisesti

elokuva

muistuttaa

70-luvulla tehtyjä henkilöhahmovetoisia jännityselokuvia. Watergate-skan-

daalista kertova All the President’s Men (1974) lienee selkein esikuva. Affleck

kuljettaa kiinnostavaa tarinaa varmaotteisesti eteenpäin. Hän näyttelee itse pääosaa, jota tukevat lukuisat erin-

omaiset sivuosat. Jossain määrin Affleck jää näiden hienojen sivuosien

varjoon, mutta muut ovat rooleissaan

niin hyviä, että pääosan merkitys pienenee omalla painollaan.

Kaiken kaikkiaan Argo on viihdyt-

vaiheeseen, mihin kuului artikkeleita

tävä elokuva, mutta valitettavasti se

Amerikkalaisten oli tarkoitus esittää

seen isänmaallisuuteen. Affleck alle-

alan lehdissä ja ostettua mainostilaa. kuvausryhmää, joka on etsimässä Teheranissa kuvauspaikkoja elokuvaa varten.

sortuu viime metreillä mahtipontiviivaa CIA-operaation kunniallisuutta

tarpeettomasti. Ei riitä, että dialogissa mitätöidään kanadalaisten osuut-


KRITIIKKI

pää kii! teksti feniks willamo ta operaatiossa, vaan elokuvan päättää

MUSIIKKIALAN vaikuttajien äänes-

Sanoituksissa käsitellään nyky-

montaasi tosielämän CIA-agenteista.

tämään Tulevaisuuden tusinaan oli men-

Suomen tilaa, mutta saarnaamatta

kautuneen kulttuurin välimaastossa

listalle yltäneistä nimistä oli pienen

dreaming tiivistää tämän hyvin: »Ei

Affleck luovii poliittisesti kahtiaja-

yrittäen miellyttää kaikkia. Maassa, jossa Iraniin hyökkääminen on väittelyaihe, tarina aseettomasta operaatiosta samaisessa maassa on jo itsessään virkistävä, jopa poliittinen valinta.

Patrioottinen loppukuorrutus tuntuu

tätä vasten turhalta konservatiiviyleisön kosiskelulta.

God Bless America (2011) on samaisen kah-

tiajakautuneen kulttuurin tuotos. Jos-

kin Bobcat Goldthwaitin elokuva on

nä viime vuonna usko, kun valtaosa sisäpiirin varjeltuja salaisuuksia. Tänä vuonna asiat olivat onneksi toi-

sin, kun neljännelle sijalle ylsi lähes kulttimaineen saavuttaneen Teemu Bergmanin uusi punk-kopla Pää Kii.

alkaa purkaa pahaa oloaan ampumalla ihmisiä, jotka käyttäytyvät häiritsevän

ääliömäisesti tai kuuluvat oikeistoon. Rikostoveriksi lyöttäytyy elämäänsä kyllästynyt teinityttö.

jollotusta, mutta tunnetta on enemmän kuin monella muulla yhtyeellä.

Puolituntinen rykäisy sisältää tu-

tositelevisiokin. Elokuva keskittyy nimeä myöten hyvin amerikkalaisiin tee-

moihin, mutta hämmentävän moni niistä osuu yksiin länsimaissa yleisesti pinnalla olevien ilmiöiden kanssa.

Yleisön Bobcat Goldthwaitin huu-

mori jakaa kahteen leiriin. Elokuva ei

varmastikaan miellytä elokuvaväkivaltaan penseästi suhtautuvia ihmisiä,

kristittyjä tai konservatiiveja yleisesti.

kee siitä varsinaisen ilopillerin.

Yhdysvalloissa elokuva ei saanut laa-

jempaa huomiota, mutta onnistui silti

pillastuttamaan sen nähneet äärikonservatiivit.

siitä, ettei punk ole vieläkään kuol-

suomalainen kirjailija sitä. Yhdis-

runokokoelma Luonnos seikkailuksi on

salaisen kauhukirjailija John Ajvide

nen, lyhyt ja näennäisen nopea lukea. Seitsemään osaan pätkityn kokoelman runoista ei rakennu tiheää

kudetta, korkeintaan repaleinen lakana. Sonsterin teemoja ovat isyys,

kaupunki, ruumiillisuus ja kuole-

ma. Samankaltaisista aiheista huo-

limatta runojen yhteen kokoaminen ei tuo yksittäisille runoille pisaraa-

tän Sonsterin ensimmäiseksi ruotLindqvistin zombikuvauksiin. Suomalaisrunoilijoista mieleen tulevat

A. W Yrjänä ja Jarkko Martikainen. Sonsterin runot eivät ole korkeakirjallisia vaan sarjakuvamaisia (rans-

kalais–belgialaisen sarjakuvan ystävältä tämä ei ole haukku). Mustaa

huumoriakin Sonster ripottelee sinne tänne.

Poikarunous voi olla vähättele-

kaan enempää syvyyttä. Kun runot

vä, sukupuolittavakin nimilappu.

tyyli välillä jopa jankkaavalta.

kirjallisuutta julkaistaan Suomessa

lukee kokoelmana, tuntuu Sonsterin

Monet yksittäiset runot ovat kui-

vät aivojen pohjalle makailemaan.

tain osuvaan mediasatiiriin, mikä te-

Pää Kii -orkesterin debyytti on yk-

OULULAISEN, taiteilijanimellä kir-

pitää – pystyä tekemään myös naurunkorrektin huumorin ohella myös ajoit-

meidät kappaleiksi taas.

teksti riikka kaukinen

tenkin vaikuttavia; niissä on lau-

alaista. God Bless America onnistuu epä-

strömin vokaalit biisissä Rakkaus repii

runot kuin sarjakuvia

Ihmisiä ei tietenkään saisi ampua hu-

vikseen, mutta juuri siksi siitä voi – ja

saitsevat myös ex-Tehis Otto Grund-

lut. Ugh!

nimensä mukainen: luonnosmai-

Fox Newsin keskusteluohjelmat kuin

jälkeistä tunnelmaa. Maininnan an-

nioitettava.

kevyt, vaikka se voisi sortua helposti siin osuvat niin totuutta vääristelevät

Pää Kii! Pää Kii! Stupido Records 2012

vit sekä Kylän pahalla puolella, joka iro-

si vuoden levyistä ja kiistaton todiste

joittavan Tomi Sonsterin toinen

liialliseen saarnaan. Satiirin hampai-

Kiihkeämmistä ralleista ykköspai-

Bergmanin kyky säveltää meneviä ja

Pikimustaa huumoria tihkuva elo-

kuva on arvaamaton ja ilahduttavan

pakkaseen kun tänne tuut.»

nisoi Perussuomalaisten vaalivoiton

hän sinne päin ja laulu on tasaista

kumartelemattomia lauluja on kun-

ri löytää häneltä aivokasvaimen. Frank

nioiden kaatopaikka, paree varautuu

to on räkäisen rämisevä, soitto vä-

nen punk-yhtye 10 vuoteen. Tuotan-

Joel Murrayn esittämä Frank Mur-

noon, kun hänet irtisanotaan ja lääkä-

surullinen kylmä paikka, ihmisrau-

kan vievät mahtava Nyt skipataan kah-

kun ässäbiisejä eikä yhtäkään hutia.

doch on kypsynyt nykymaailman me-

tää ollut mikään Hollywood, vaan

Väitän, että tässä on paras suomalai-

täysin epäsovinnainen komedia, joka ei tee myönnytyksiä.

ja parempaa esittämättä. Kalifornia

seita kuin pieniä helmiä, jotka jääSonsterin tyyliä on kutsuttu surrealistiseksi fantasiaksi, scifi-, action-

Totuus on, että poikia kiinnostavaa

surullisen vähän. Sonsterin tyyliset, kuvituksellaan ja muodollaan rock-

lyriikoihinkin kurottelevat tekstit

voisivat kuitenkin purra nuorten miesten vaativaan lukijakuntaan.

Luonnos seikkailuksi kaipaa hiomista,

ja poikarunoudeksi. Absurdin ja sur-

kypsyttelyä, valmiiksi kirjoittamis-

nyt ei ole teennäistä eikä väkinäistä

mieli lukea uudelleen ja uudelleen:

realistisen Sonster taitaa. Nyrjähtävaan tuntuu tulevan luonnostaan.

En tiedä, miten laaja genre scifi-

runous on tai edustaako yksikään

Tomi Sonster Luonnos seikkailuksi ntamo 2012

ta. Herkullisimpia kohtia tekee silti »päätän tuhota kuoleman, tapankin nuoruudenlähteen heittelemällä siihen hautakiviä.»

37 LIBERO


KÄSITTEITÄ & KAMPPAILUJA

yhteiskunnallisissa liikkeissä 1960-luvulta lähtien. Ajatus elää yhä teoreet-

tisena periaatteena, ja yhteiskunnallisten liikkeiden helmasynti on tois-

ten liikkeiden väheksyminen. Tiettyä politiikan piiriä – työpaikkaa, interne-

tiä, seksuaalisuutta, luontoa – pide-

tään usein tasona, josta muut yhteiskunnalliset kamppailut johdetaan.

Antonio Negrin kaltaiset teoreeti-

kot usuttavat tietotyöläisiä järjestäytymään, koska he uskovat, että talou-

dessa vallitsee tietotyön ylivalta ja siksi aineettoman työn tekijät ovat strategi-

sessa asemassa kamppailujen suhteen.

Eläinoikeuskeskusteluissa saatetaan pitää luontosuhteen muuttamista tär-

keimpänä kamppailuna, ja joissakin feminismin suuntauksissa on ollut tai-

pumusta palauttaa kaikki valtasuhteet sukupuolisiin jakoihin.

Intersektionalismin näkökulmasta

kapinallisia

oman liikkeen korostaminen ja erilais-

ten liikkeiden vähätteleminen nakertaa liikkeiden toimintakykyä, koska

se estää kytkeytymisen muilla yhteiskunnan tasoilla tapahtuviin kamppai-

risteyksiä & tienviittoja M I KS I Y H DYSVA LTOJE N afrikkalais-

en puhutuimpia feministisen teorian

hyyteen patojen ja kattiloiden alle?

toon siitä, miten – tavallisesti valkois-

Orpokodissa kasvanut mustaihoinen

papin palvelija Maria Stewart esitti kysymyksen vuonna 1831 ja vastasi: koska he ovat mustia, naisia sekä työvä-

käsitteitä. Keskustelu liittyy havainten miesteoreetikoiden – yleisinä pidetyt teoriat eivät tavoita kaikkien yhteiskunnan ryhmien kokemuksia.

Esimerkiksi duunarinaisten koke-

enluokkaisia.

mukset eroavat usein miestyöläisten

aa tilannetta ei voi selittää yhdellä sa-

maisella saattaa olla hyvin erilainen

Afro-amerikkalaisten naisten surke-

nalla, kuten naiseudella tai ihonvärillä, koska heissä yhdistyvät yhteiskun-

nan eri hierarkioiden alimmat tasot. Mustat ovat alistettuja, mutta vielä pahemmin alistettuja ovat mustat orjanaiset.

Feministiajattelija Patricia Hill Col-

elämästä. Samoin homolla tai vamkokemus sorrosta kuin terveellä hete-

rolla. Intersektionaalisuuden teoree-

tikot vaativat, että yhteiskunnallista sortoa täytyy tutkia monien muuttujien kannalta.

KONFLIKTIEN LEIKKAUSPISTE

lins käyttää Stewartin kysymystä esi-

Sorron lisäksi myös yhteiskunnallisia

siitä, miten sukupuolen, etnisyyden,

naalisesti. Luokkataistelu ei välttämät-

merkkinä intersektionaalisuudesta eli luokan ja seksuaalisuuden kaltaiset erottelut törmäävät toisiinsa ja muodostavat »limittäisiä sorron järjestel-

miä» (englannin intersection tarkoittaa risteystä tai leikkauspistettä).

Intersektionaalisuus on viime vuosi-

38 LIBERO

kamppailuja voi ajatella intersektiotä poista sukupuolellista sortoa tai et-

sijaan erilaiset ryhmät voivat edistää

tavoitteitaan paremmin liittoutumalla strategisesti.

KOLME IDEAA

teksti pontus purokuru • kuvitus pirjo hakonen

amerikkalaiset naiset on haudattu köy-

luihin. Oman puhtauden vaalimisen

lukemista: Patricia Hill Collins: Black Feminist Thought. Routledge 2000.

Miten sitten kytkeä liikkeitä yhteen? Yksi mahdollisuus on esittää, että eri-

laisilla kamppailuilla on yhteinen ta-

pahtumapaikka. Kaupunkitilassa yh-

distyvät prostituoitujen ahdistelu, romanien hätistely, siirtolaisten hen-

Paulina de los Reyes & Diana Mulinari: Intersektionalitet. Liber 2005. Ilmestyy Tutkijaliitolta suomeksi keväällä 2013.

kilöpaperien satunnaiset tarkastuk-

www.intersectionality.org

ten ja seksuaalivähemmistöjen kamp-

set, seksistiset ja homofobiset käytännöt ja vammaisten kohtaamat esteet.

Suurkaupungit ovat prekaarien, siirtolaisten, vammaisten, seksityöläispailujen risteyksiä.

Toinen tapa rakentaa liittolaisuuk-

sia on tarkastella umpikujia, joihin

liikkeet päätyvät, jos ne toimivat vain omalla tiellään etsimättä risteyskohtia. Esimerkiksi sukupuolten itsemää-

rittämistä ajavat liikkeet jumiutuvat, jos ne eivät kiinnitä huomiota laajemmin kapitalismiin.

Kolmanneksi organisoitumista voi

nisten vähemmistöjen kamppailut ei-

ajatella intersektionaalisesti. Ranskan

heteronormatiivisuutta vastaan.

ja työläisten intersektiosta. Miten luo-

vät välttämättä hyökkää homofobiaa ja Ajatusta poliittista toimintaa mää-

rittävästä etujoukosta on arvosteltu

kapinavuosi 1968 syntyi opiskelijoiden da uusia tapoja tuoda yhteen erilaisia ryhmiä?


PROTESTILAULAJA TEEMU BERGMAN

kakka-hätä 77 / stupido records

»jos tavoitteena on pitkäkestoinen yhtye, ei kannata käyttää bergmanin metodeita..»

elämäntapapunkkari

deongelmia, pienen ihmisen karuja kohtaloita, mustaa huumoria, pieleen menneitä rakkaussuhteita. Teemoja,

jotka nyky-Suomessa koskettavat va-

litettavan monia. Mukana on kuitenkin myös toivoa, kappaleita, joissa voi

tuntea lauantai-illan huuman ja nousujohteisen kiljukännin tai räkäläkaljoittelun tuoman onnentunteen.

Vaikka Bergmanin yhtyeiden tavoit-

teena on tuskin ollut valtaisa menes-

tys ja mammona, on silti hienoa, että

TEEMU BERGMAN ON HELSINGIN – JA VAASANKADUN YMPÄRISTÖSSÄ VAHVASTI ILMENEVÄN PUNK-SKENEN KULTTIHAHMO, JONKA CV:STÄ LÖYTYY ENEMMÄN BÄNDEJÄ KUIN teksti feniks willamo MONEN KONKARIN.

herran tekemisiä ja esille tuomia asioita arvostetaan valtakunnan mediassa

asti. Nähtäväksi jää, kuinka pitkäikäinen bändi Pää Kiistä sukeutuu.

Hiljattain hajonnut Kakka-hätä 77,

joka on noussut Bergmanin luultavasti kuuluisimmaksi yhtyeeksi, oli osalKAKKA-HÄTÄ 77, The Heartburns, Na-

Jos tavoitteena on rakentaa yhtyees-

zi Death Camp, Vaasankatu SS, Pää

tä pitkäkestoinen ja monille tahoille

mu Bergmanin bändejä. Pitkäikäi-

tämättä kannata käyttää Bergmanin

kii. Näitähän riittää, nimittäin Teesyys ja suunnitelmallisuus eivät kuvaa Bergmanin johtamia bändejä, pikemminkin sattumanvaraisuus ja hetkessä eläminen. Monet herran bändeistä

ovat hajonneet yhtä nopeasti kuin ovat

syntyneetkin. Kakka-hätä 77 eli kave-

taloudellisesti voittoisa yhtye, ei vält-

metodeita. Uusimman yhtyeensä debyyttialbumin materiaalista suurimman osan on voinut kuunnella Sound-

cloud-musiikkipalvelusta jo kauan en-

nen virallisen julkaisun ilmestymistä. Bergmanin uusin yhtye Pää Kii lis-

reiden kesken Kakkis perustettiin Tee-

tattiin tulevan vuoden lupaavimpi-

mon keikalla. Musiikkityylin piti olla

ammattilaisten Tulevaisuuden tusina -ää-

mun mukaan kännissä Kari Peitsaripeää garage-punkkia, mutta soittotaidon puutteen vuoksi tyylilajiksi tuli mikä tuli.

en yhtyeiden joukkoon musiikkialan nestyksessä, jota muun muassa YleX

järjestää. Yhtyeen biisit ovat taattua Teemu Bergmania: alkoholi- ja päih-

»kylän pahalla puolella, ei saimaannorppia suojella, kylän pahalla puolella, kujalla aina ollaan ja huolella.» pää kii – kylän pahalla puolella

taan ohjaamassa punkin uutta tule-

mista. Tai no, eihän se mihinkään kadonnut ollut, mutta yhtye nousi

kuitenkin musiikkityyliinsä nähden yllättävän isoksi soittaen jäähyväiskiertueellaan

Porispere-festareilla,

joilla esiintyivät myös muun muassa Chisu ja Stam1na. Riemukasta (joskin

keikkamyyjälle varmaankin harmaita hiuksia aiheuttavaa) on se, että bändi on lopettamisensa jälkeen soittanut

kuitenkin muutamia keikkoja pienissä punk-tapahtumissa. Tällainen hälläväliä-asenne saa taas uskomaan sii-

hen, ettei punk olekaan kuollut vaan elää ja voi oikein hyvin. Toivottavasti myös Teemu Bergman.

LIBERO

39


VASEMMISTONUORET

41 %

vaalimainokset katukuvassa

teksti ja kuvat pyry krappe KUVASIN KUNTAVAALIEN aikana etu-

päässä Helsingissä vaalimainoksia. Sarjani nimi »41 %» viittaa ihmisiin,

jotka eivät äänestäneet kunnallisvaaleissa. Monet kuitenkin kommentoivat

vaaleja ja vaaliehdokkaita piirtämällä, töhrimällä tai tuhoamalla vaalimai-

noksia. Nämä toisinaan kiukkuisetkin kannanotot kiehtoivat minua. Kuvasin

vaalimainoksia heti ensimmäisten il-

mestyttyä katukuvaan. Seurasin myös ihmisten suhtautumista niihin. Huomasin, että töhrijät olivat hyvin erilaisia ja eri-ikäisiä ihmisiä.

40 LIBERO


VASEMMISTONUORET

LIBERO

41


VASEMMISTONUORET KADUILLA & KABINETEISSA

SELVYYTTÄ KAIVATAAN EDESMENNEEN Maalaisliiton reviirillä

maan duunarihommien ja akateemis-

liiasta samanmielisyydestä. Yhteistyö-

kotikaupunkini Raahen valtuustopai-

taan taistelevan känsäkouran roolia

saa meidät tavikset ajattelemaan, että

ja suuren terästehtaan piirissä elävän kat on vuosikymmeniä jaettu keskustan ja vasemmiston kesken. Nykyisin uudet puolueet ovat syöneet lähinnä vasemmiston valtuustopaikkoja. Itse

en ole mikään aluepolitiikan asiantun-

ten alojen kesken, eikä herroja vasvedä enää oikein kukaan. Eri ammat-

tialojen synnyttämät rajat ovat hälven-

tyneet. Mikä siis on vasemmiston uusi identiteetti?

Puolueen sisällä profiili voi olla selvä

tija, mutta olen pistänyt merkille koti-

kuin päivä, mutta tänne kansan pariin

suurelta osin ovat heijastumia muusta

ään liian itsestäänselvyytenä? Perus-

paikkakuntani poliittiset kuviot, jotka Suomesta. Mikä vasemmiston menossa nyppii näin tavallisen äänioikeute-

tun kansalaisen, potentiaalisen äänestäjän kannalta?

Vasemmisto syntyi työväestön asi-

aa ajamaan, tänä päivänä työntekoa sloganeissaan korostavat tyystin muut

puolueet. Vanhempiaan korkeammin koulutetut lapset ovat päässeet valitse-

se ei näy. Vai pitääkö vasemmisto itse-

tä korostetaan joka käänteessä, mikä sama se ketä äänestää - vai äänestääkö

ketään -, kun kaikki kuitenkin keuh-

kojensa täydestä puhaltavat yhteen hiileen. Kaikkien kansalaisten yhteinen

ideaalipuolue olisi toki miellyttävä utopia, mutta kun yrittää miellyttää kaikkia, ei miellytä oikein ketään.

Poliittisten linjojen lisäksi selvyyt-

suomalaisten kasvavan menestyksen

tä kaivataan siihen, mistä kussakin

mään; nyt olisi aika siirtyä sieltä omis-

kunnallisvaaliehdokkaat tekivät pyhiä

pitäisi saada muutkin puolueet herää-

ta ympyröistä kertomaan, keitä olette ja milläs asialla täällä oikein liikuskel-

laan. Jargonit pois ja pölkkykirjaimin selvitettyä suomea kehiin, että me hitaammatkin ymmärrämme.

Suomen politiikkaa on usein syytelty

juulia lahnaoja raahe

vaaleissa on kyse. Itse äimistelin, kun

lupauksiä sananvapaudesta ja Kreikan taloudesta lähtien. Ehdokkaan tyhmyyttä vaiko taktikointia? Kansalainen kun joutuu tekemään poliitikko-

jen vaikutusmahdollisuudesta omat päätelmänsä.

PYRITÄÄN TODELLISEEN VALTAAN USKALLAN VÄITTÄÄ, että kulunut hal-

netti kannatustaan suhteessa edelli-

delmällinen. Puolue on heittänyt har-

lue oli eduskunnassa oppositiossa.

litustaival on ollut Vasemmistolle heteiltaan ei-puolueen viitan ja ihmiset

näkevät nyt todelliset teot ja politiikan voimakkaan ideologian takaa. Kannajustus mollberg helsinki

tuksemme lasku on merkittävästi hidastunut, toisin kuten monet uhkailivat silloin, kun hallitukseen menemisestä äänestettiin.

Perusturvaa on parannettu ja vero-

tusta oikeudenmukaistettu. On säädetty vanhuspalvelulaki ja nuorisota-

kompromisseista huolimatta.

Kunnallisvaaleissa Vasemmisto me-

LIBERO

kuitenkin itsekästä. Niillä, jotka ruo-

tymiseen saakka. Oleellista on kuiten-

kin se, kuinka hyvin vasemmistolaiset kuntapäättäjät toimivat luottamuspaikkaneuvotteluissa ja tulevissa budjettineuvotteluissa. Niissä kun päätetään ihmisten arjesta.

jen vaatiminen tosipaikan tullen on

kaostoksilla laskevat senttejään, ei ole varaa vallankumouksen odotteluun.

Heitä auttavat ainoastaan konkreettiset teot, joita Vasemmisto ajaa niin hallituksessa kuin valtuustoissa.

Liikkeellä on tulevaisuus, mikäli sil-

Todelliseen valtaan pyrkiminen on-

lä on näyttää konkreettisten kamp-

ajetaan heikompien etuja. Vaihtoehto-

ville. Siksi liikkeen on huolehdittava

na on jättäytyä oppositioon pitämään

tuottanut parannuksia köyhien arkeen

Vahva utopia ja terävä ideologia ovat

voidaan ihastella tai vihastella kylläs-

kuitenkin vain 0,1 prosenttia. Lukuja

totukea parannettu. Lista on pitkä ja Kamppailu hyvien asioiden puolesta on

voi katsoa itseämme peiliin.

liikkeelle ehdottoman tärkeitä. Liiko-

kin moraalisesti oikea teko, sillä siten

siitä voisi pitää kovempaakin meteliä.

kompien auttamiseksi. Muuten emme

Eduskuntavaaleista kannatus tippui

kuu. Työllisyysmäärärahoja on lisätty, sivareiden päivärahaa nostettu, opin-

42

siin kunnallisvaaleihin, jolloin puo-

esillä heidän asemaansa ja samalla taputtaa itseään selkään siitä, kuinka ei

pettänyt itseään hyväksyessään kompromisseja. Oikein on kuitenkin pyrkiä

valtaan tekemään oikeasti jotain hei-

pailujensa tulokset tuleville sukupolsiitä, että se kouluttaa nuoriaan pyrkimään sinne, missä vaikuttaminen on oikeasti mahdollista. Tavoitteena on,

että jostakin meistä tulee puolueen puheenjohtaja, kaupunginvaltuutettu, kansanedustaja ja ministeri.


VASEMMISTONUORET

lukijan kirje TYÖVÄENLIIKE OLI ALKUJAAN KANSAINVÄLINEN MARKUS HEIKKINEN tiivistää mallik-

kaasti Suomen työväenliikkeen historiaa Liberossa 3/2012. On totta jo-

ajattelun ja valtiolliset toimijat ylittäväksi liikkeeksi.

Näkemys työväenliikkeistä kansalli-

kaisen vasemmistosukupolven oma-

sina toimijoina sekä sosialismista na-

tulkita liikkeensä historia uudelleen

ta 1917 jälkeen, kuten esimerkiksi Ralf

kuvan kannalta on merkityksellistä omista lähtökohdistaan. Siksi haluan nostaa artikkelista esiin erään ongelmakohdan.

Heikkinen kirjoittaa »Suomen työvä-

estä» ja antaa ymmärtää suomalaisen

jäsenmaksut joulukuussa VASEMMISTOLIITTO JÄRJESTÄÄ puoluekokouksensa ensi

vuoden kesäkuussa. Järjestyksessään seitsemäs puoluekokous pidetään Tampereella 8.–9.6.

Kokous on jo ajankohtainen, sillä 300 puoluekokous-

tionalistisena liikkeenä syntyikin vas-

edustajan joukkoon voi päästä vain jäsen, joka on mak-

Dahrendorf ja Emile Durkheim ovat

mennessä. Kokousedustajista järjestettyyn mahdolliseen

kuvanneet (Reflections on the Revolution in

Europe, 1990 ja Giddens; Durkheim on Politics and the State 1986).

Meidän onkin mielestäni tärkeä ym-

sanut tämän vuoden jäsenmaksunsa joulukuun loppuun

jäsenäänestykseen voivat niin ikään osallistua vain tänä vuonna jäsenmaksun maksaneet.

Puoluetoimistolta vinkataan, että oman jäsenyytensä ja

jäsenmaksunsa voi tarkistaa jäsenrekisterin ylläpitäjältä

työväenliikkeen muodostaneen jon-

märtää tämä ero, jottemme jäisi toisen

Suomi kansallisvaltiollisena yksikkö-

tiolliskeskeisen ja kehitysuskoisen va-

Myös puolueen nuoria jäseniä osallistuu kokoukseen,

geiksi ja kykenisimme tuomaan sosi-

us. Edellisessä puoluekokouksessa ollut rovaniemeläinen

kinlaisen kokonaisuuden ja jatkumon.

nä alkoi pikkuhiljaa vasta hahmottua

1800-luvun aikana. Työväenliike puolestaan rinnasti itsensä lähtökohdil-

taan ja viiteryhmältään kansallisen

maailmansodan jälkeisen kansallisval-

semmistolaisen maailmankuvan vanalistisen ajattelun tuoreena takaisin 2000-luvulle.

Juho Korhonen 25, VTM Poliittinen historia, M.A. Venäjän ja Euraasian tutkimus

sähköpostitse osoitteesta jasenasiat@vasemmistoliitto.fi.

ja Vasemmistonuoret ry:llä on kokouksessa aloiteoikeMarkus Korjonen toivoo, että nuoret kokousedustajat löytävät toisensa jo ennen kokousta yhteisiä linjoja sorvatakseen.

»Viime kokouksessa ryhmätoiminta vähän floppasi, sil-

lä sitä ei ollut keväällä ennen kokousta, ja kokouksen aika-

na järjestetty tapaaminen ei tavoittanut kaikkia nuoria.» Korjosen mielestä on tärkeää, että Vasemmistonuoret

TOIMITTAJA VASTAA

kouluttaa jäseniään kokoustekniikkaan ja muihin käytän-

töihin. Puoluekulttuuriin pesiytyneestä »junttauksesta»

KIITOKSIA KEHUISTA ja palautteesta!

paikallisella ja kansainvälisellä tasolla.

vistäminen on tarpeellinen rajaus, jo-

sitten kokonaisuuden ja jatkumon, ja

väenliikkeessä alusta saakka esiinty-

kaudesta lähtien on Suomena tunne-

na elämyksenä. Vasemmisto osaa myös juhlia ja ver-

toiminut työväenliike, joten tulkin-

lin ulkopuolella niin oppii hahmottamaan käytä-

Suomen työväenliikkeen historian tiika ei sinällään sulje pois maamme työ-

nyttä internationalismia. Nähdäkseni Suomi oli syntynyt poliittisena toimin-

takenttänä jo wrightiläistä kautta edeltäneenä aikana, ja tällä(kin) toi-

mintakentällä toimii maamme työväenliike. Suomen työväenliike, Vasem-

mistonuoret sen osana, toimii myös

Muodostaako Suomen työväenliike

jos, niin millaisen? Wrightiläisyyden tussa poliittisessa toimintakentässä

ta jatkumosta ei liene kokonaan vailla perusteita.

eli henkilövalintojen ja aloitteiden viemisestä läpi vaikka

väkisin kannattaa keskustella avoimesti, jotta ilmiö tunnistetaan ja siihen osataan varautua.

Yleisesti Korjonen pitää puoluekokousta huikea-

kostoitua. »Kannattaa tarkkailla menoa myös saväpolitikoinnin merkityksen», hän vinkkaa.

nmp

Esität mielenkiintoisia väitteitä ja

viittaat mielenkiintoisiin kirjoihin, jatketaan ajattelua! Markus Heikkinen

KIRJOITA LUKIJAKIRJE! Anna palautetta, korjaa virheitä, kehu ja väitä vastaan. Julkaistuista kirjoituksista lähetämme vaivanpalkaksi kirjan. Vaippoihin liittyviä palautteita ei julkaista. Osoite on

Libero Hämeentie 29, 6. krs 00500 Helsinki Juho Korhoselle lähetämme Timo Mäkelän Emil ja Sofi -sarjakuvateoksen (Arktinen Banaani, 2005).

Puoluekokousta seuraamaan saapuneet nuoret tempaisivat ydinvoimaa vastaan Jyväskylässä vuonna 2010.

LIBERO

43


44 LIBERO


VASEMMISTONUORET PÄÄSIHTEERI

LIITTOKOKOUS LÄHESTYY!

Vasemmistonuoret

yhteystiedot

VASEMMISTONUORTEN YLIN päätök-

liittokokouskoulutusten sarjan huh-

KESKUSTOIMISTO:

kokous, tuttavallisemmin liittokokous

va mahdollisuus järjestää myös piiri-

Hämeentie 29, 6.krs, 00500 Helsinki, 045 348 5499 toimisto@vasemmistonuoret.fi www.vasemmistonuoret.fi Keskustoimisto on avoinna ma-to kello 10–15.

sentekijä, yhdistyksen varsinainen

ja vielä tuttavallisemmin liittari, järjestetään ensi keväänä 17.-19.5. Hyvin-

käällä, mopokarhun kotikaupungissa.

ti-toukokuussa. Samalla tarjoutuu oi-

järjestön toimintaa koulutuksen yhteyteen.

Liittari kerää 200 kokousedustajaa sekä roppakaupalla kokousvieraita ja kokousseuraajia ollen näin ylivoimaisesti järjestön suurin tapahtuma.

Sen lisäksi, että liittari tekee tär-

keimmät päätökset, se on Vasemmistonuorten poliittisen keskustelun ydina-

reena. Parhaimmat kampanjat ja po-

liittiset ideat nousevat usein liittarista. Siellä päätetään, mitä Vasemmisto-

nuoret tekee seuraavat kaksi vuotta: millä kampanjoilla teemme itseämme tunnetuksi ja edistämme politiik-

kaamme, ja millä poliittisilla kärjillä

muokkaamme suomalaista poliittista keskustelua tulevina vuosina.

»piirijärjestö saa liittokokousedustajia suhteessa jäsenmääräänsä. nyt kannattaakin värvätä kaverinsa mukaan vasemmistonuoriin samalla voi osallistua operaatio toveriin ja kuitata itselleen palkintoja!»

Liittari valitsee järjestölle myös pu-

heenjohtajiston ja hallituksen. Koko-

uksessa ovat edustettuina kaikki Va-

semmistonuorten piirijärjestöt. Jos

Tovereiden tapaaminen, poliittiset

haluat paikalle, seuraa piirijärjestösi

keskustelut, iltabileet ja perinteinen

jat päätetään niissä keväällä.

ovat hienoja kokemuksia kaikin puo-

ilmoittelua, sillä liittokokousedustaPiirijärjestö saa liittokokousedus-

tajia suhteessa jäsenmääräänsä. Nyt kannattaakin värvätä kaverinsa mu-

kaan Vasemmistonuoriin ja kasvattaa

liittokokouksen mielenosoitusmarssi lin. Lisäksi liittari on se paikka, jossa

järjestön linjaan voi eniten vaikuttaa. Liittokokousta ei kannata missata!

Ennen liittaria järjestön toimintaan

oman piirin kokoa. Samalla voi osal-

voi tulla mukaan Tammitapaamises-

kintakilpailuun, Operaatio Toveriin,

la tai lukuisissa piirijärjestöjen tapah-

listua Vasemmistonuorten jäsenhanja kuitata itselleen palkintoja! Operaatio Toveri jatkuu 8.3.2013 asti.

sa, Sinun täytyy tietää kaikki -kurssiltumissa.

Nähdään liittarissa!

Liittokokous on iso kokous, joka vaatii toimivat säännöt toimiakseen. Jotta

jokainen kokoustaja osaisi toimia liittarissa, Vasemmistonuoret järjestää

SANTERI MIKKOLA PÄÄSIHTEERI

PUHEENJOHTAJA: li andersson, 040 508 8697 li@vasemmistonuoret.fi PÄÄSIHTEERI: santeri mikkola, 045 351 9917 santeri@vasemmistonuoret.fi JÄRJESTÖ- JA KOULUTUSSIHTEERI: tuuli huovila 050 374 1837, tuuli@vasemmistonuoret.fi TIEDOTTAJA: niko peltokangas, 043 216 0197 niko@vasemmistonuoret.fi TALOUSPÄÄLLIKKÖ: Pirkko Holappa, 045 351 9917 pirkko@vasemmistonuoret.fi toimistoSIHTEERI: sara korhonen, 045 348 5499 toimisto@vasemmistonuoret.fi

PIIRIJÄRJESTÖT: ETELÄ-SUOMEN VASEMMISTONUORET: Päijänteentie 35 , 00510 Helsinki puheenjohtaja heli mahkonen, 050 415 2888, piirisihteeri arto bäckström, 044 019 5901, etela-suomi@vasemmistonuoret.fi HÄMEEN VASEMMISTONUORET: Näsilinnankatu 22 A, 33210 Tampere puheenjohtaja tatu ahponen, 050 341 8044 tominnanjohtaja pyry urhonen, 040 837 3467, hame@vasemmistonuoret.fi Itä-Suomen Vasemmistonuoret: Koulukatu 39 A 36, 80100 Joensuu puheenjohtaja sini savolainen, 040 7159 666 järjestösihteeri antti saarelainen, 044 202 3911, ita@vasemmistonuoret.fi Keski-Suomen Vasemmistonuoret: Väinönkatu 28 B 14, 40100 Jyväskylä puheenjohtaja taija roiha, 050 400 6786, Piirisihteeri martti rasa keski-suomi@vasemmistonuoret.fi Lapin Vasemmistonuoret: Lapinkatu 2, 96190 Rovaniemi Puheenjohtaja petrus kauppinen, 045 657 1987 Piirisihteeri markus korjonen, 040 700 0219, lappi@vasemmistonuoret.fi POHJOIS-POHJANMAAN VASEMMISTONUORET: Pakkahuoneenkatu 19, 90100 Oulu puheenjohtaja tero kaikko, 0400 374 015 piirisihteeri jonas björkbacka, 040 740 7175, f. (08) 537 1770, pohjois-pohjanmaa@vasemmisto­nuoret.fi Satakunnan Vasemmistonuoret: Maaherrankatu 28, 28100 Pori, 046 669 5880 puheenjohtaja tuomas sundvall, 044 219 3640 piirisihteeri aleksi norman, 044 9664 878 satakunta@vasemmistonuoret.fi VARSINAIS-SUOMEN VASEMMISTONUORET: Hakakatu 12, 20540 Turku puheenjohtaja sade kondelin, 050 560 87 11 piirisihteeri laura tättilä, 045 131 2552, f. (02) 237 9190, varsinais-suomi@vasemmistonuoret.fi

LIBERO

45


PAKINA FINALITASJUMITTAJA

KUN KAINUUN TYTÄR LAITTOI TUULETTIMEN HURISEMAAN ARKADIANMÄELLÄ Hallituksemme ainut pohjois-

toa politiikan saralla. Rouva lii-

miota osakseen muutamaan ot-

ken kukkuraksi piristää hänelle

suomalainen ministeri sai huoteeseen tässä syystalvesta. Ei kyllä mikään ihme, että porukka säikähtää puhdasta byromaniaa ja satanistisia rituaaleja sisältäviä lausuntoja. Sisimmässään ne kihisivät kuitenkin vain aitoa kainuulaista punkhenkeä.

Nuoresta iästään ja sukupuolesta

huolimatta eteneminen on toki ollut hänellä suoranaista liitokii-

kenneministeri päätti vielä kaimuuten niin tasapaksulta maistunutta arkea menemällä partu-

rikampaajalle kyläilemään. Keesin muutos toi piristävällä tavalla vaihtelua erinäisten brosyyrien

kansikuviin. Vähemmästäkin sitä

tällaisissa elämänpyörteissä antaisi potkut, vaikka jokaiselle jokseenkin jonkinlaisia elonmerkkejä osoittavalle vastaantulijalleen.

AIVAN LIIAN HARKINTAKYKYINEN OPETUSMINISTERIMME Pian voimaan astuvan nuorten

minen tuppaa tulemaan mieleen

näkymät esimerkiksi Pohjois-

vät vaikutukset lakkasivat ole-

yhteiskuntatakuun toteutumisSuomessa näyttävät mitä erinomaisimmilta ja loppuun asti

mietityiltä. Mikäpä siinä ollessa, kun jatkaa Nellimintien varressa hyväksi havaittua peukaloiden pyörittelyä mahdollisimman reippaalla tatsilla, jottei aika käy

pitkäksi. Eihän sitä monelta kovin monelta kylältä löydy enää

koulua, missä opiskella, tai virkavaltaa, joka pistäisi edes jotain

rotia tuhmuuksiin, joiden teke-

joistain syystä. Alueen työllistämasta jo ennen kivikautta, joten ei niistä sen enempää. Kuo-

lemansyleilyn Pohjois-Suomelle antaneelle opetusministerille olisi syytä viestittää, että pohjoisessa runsas alkoholin käyttö, itsensä linttaan veto tavalla tai toisella

ja vielä köyden rasvaaminen ovat jo monelle tärkeä osa arkea. Tällä

menolla myös toki tärkeä osa ai-

van kaikkien pohjoissuomalaisen jokapäiväistä elämää.

KERRASSAAN YLLÄTTÄVÄ ENERGIAVUOTO Se kaivos, niin, jossain siellä La-

vain valehtelevat edellä mainitun

le. Onneksi kukaan ei ollutkaan

nisterin lisäksi kenellekäs muulle

pissa päin pulpahti taas pinnal-

sen toiminnasta aiemmin juuri järkyttynyt. Miksi tässä oikeas-

taan kukaan olisi valmis lyömään hanskojansa tiskiin sentään tur-

vallisen kaivoteollisuuden hyväk-

si tai muuten vaan kyseenalaistamaan meillä niin vähäistä korruption määrää? Kyllä, tilastot

tapauksen mukaisesti opetusmi-

kuin Suomen kansalle. Nyt kyllä

saattaa paistaa valo Kainuuseen vähän liian kirkkaasti. Himmen-

netään sitä vielä hyvän sään aikana. Kainuussa tosin vain ehta vesi on nykyään verta sakeampaa.

Näin saattaa toki pian olla vähän jo jossain muuallakin.

JA SITÄKIN YLLÄTTÄVÄMPI VAALITULOS Nehän oli ja meni. Torjuntavoit-

vasemmiston värituhruisella lo-

pitkästä aikaa nääs. Keskuste-

nes näyttää myös versovan viljaa.

to, mikä torjuntavoitto, ihan

lun rönsyillessä lähinnä sote-uu-

distuksen ympärillä vasemmiston tsemppaajat näyttivät vaalitenteissä olevan niin sanotusti

hyvissä heilutellen tulostettu-

ja lappusia, jotka oli varustettu 46 LIBERO

golla. Vasemmistolainen naisaiViime edustavaalien alla mietittiin, että jätettäisiin kaikki ilman

äänioikeutta tulosta katsellessa. uskoa siihen, että tähtiin on persujen osalta kirjoitettu: »Ensin syteen ja sitten saveen.»


haluatko tavoittaa 7 000 nuorta? – ilmoita liberossa

JÄSENEKSI

Liityn jäseneksi Vasemmistonuoriin ja saan Liberon kotiin kannettuna. Jäsenhankkijan nimi: ........................................................................

TIETOA

En liity vielä jäseneksi, mutta haluan saada lisää tietoa Vasemmistonuorista.

TILAUS

Tilaan vuoden Liberot näytenumeroina ilmaiseksi, koska olen alle 30-vuotias opiskelija, koululainen tai työtön. Tilaan Liberon ilmaiseksi kouluun, nuorisotilaan, vankilaan tms. Tilaan Liberon rahalla. Lähettäkää 20 euron lasku. En halua, että minulle lähetetään enää Liberoa. Osoitteeni on muuttunut, alla uusi osoite.

Nimi....................................................................................................................................................................................

Vastaanottaja maksaa postimaksun

LIBERO VASTAUSLÄHETYS TUNNUS 5003551 00003 HELSINKI

Lähiosoite......................................................................................................................................................................... Postinumero ja -toimipaikka......................................................................................................................................... Puhelinnumero................................................................................................................................................................ Sähköposti........................................................................................................................................................................ Syntymäaika ..................................... Päiväys............................... Allekirjoitus.........................................................................................................................

(Alle 15-vuotiaalta liittyjältä huoltajan allekirjoitus)

Libero 4 | 2012

oikomaan vääryyksiä, puolustamaan sorrettuja, pelastamaan maailman… ottakaa minuun pikimmiten yhteyttä alle rastimani vaihtoehdon merkeissä.

kyllä, olen kiinnostunut

Ilmoitushinnat alkaen 200 € www.liberolehti.fi

seuraava libero ilmestyy maaliskuussa.


jesse matilainen


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.