Kruunuasuntojen vuosikertomus 2022

Page 1

2022 VUOSIKERTOMUS

2 SISÄLLYSLUETTELO 50 uutta autopaikkojen tai saunavuorojen varausta 100 muuttoihin liittyvää palvelutapahtumaa 50 asuntotarkastusta Kruunuasunnot lyhyesti 3 Toimitusjohtajan katsaus 4 Kohokohdat 2022 5 Ympäristövastuullinen vuokra-asuminen 6 Asiakastyytyväisyyskyselystä jälleen hyvät tulokset 7 Vuoden 2022 yritysvastuuraportti 8 Finnooseen Peijinkujalle valmistui A-energialuokan kerrostalo 9 Kuopio Sompatie 5 korjausurakka valmistui 10 Kiinteistöhuollon laatujärjestelmä KIHLA 10 Verkkosivut uudistuivat 11 Toimintakertomus 12 Tulos ja tase 2022 14

Kruunuasunnot lyhyesti

Kruunuasunnot rakennuttaa ja vuokraa asuntoja 19 paikkakunnalla ympäri Suomen aina Helsingistä Sodankylään. Toimintaan kuuluu myös asuntojen vuokrauksen ja hallinnoinnin palveluiden tuottamista. Hallinnoimme noin 2 400 asuntoa, joista omistamme itse noin 2 000.

Tarjoamme koteja erilaisiin asumistarpeisiin ja elämäntilanteisiin. Kehitämme asuntoja ja asumisviihtyvyyttä sekä ylläpidämme ja kehitämme vastuullamme olevaa merkittävää kiinteistöomaisuutta.

LÄHELLÄ IHMISTÄ INNOVATIIVINEN VASTUULLINEN

TURVALLISEN ASUMISEN TEKIJÄ

KOTEJA ERILAISIIN ASUMISTARPEISIIN JA ELÄMÄNTILANTEISIIN 19,5 M€ 0,2 M€ 94,9 % LIIKEVAIHTO LIIKEVOITTO KÄYTTÖASTE

%

150 vaihteeseen tullutta puhelua

300 asukkaiden lähettämää sähköpostia

350 huoltopäivystykseen tullutta puhelua

3
MONIPUOLINEN
ASUKASVAIHTUVUUS 29,1
TASE 197,7 M€ INVESTOINNIT 9,7
M€
KUUKAUDEN AIKANA KRUUNUASUNNOILLA
HOIDETAAN YHDEN

Vuosi 2022

Päättynyt vuosi 2022 on jäänyt mieliin monesta merkittävästä ja ennakoimattomasta muutoksesta toimintaympäristössämme. Tämän muutoksen käynnisti Venäjän alkuvuodesta 2022 Ukrainaan kohdistama raaka hyökkäyssota, joka muutti olennaisesti koko Euroopan turvallisuustilannetta. Edelleen jatkuvan sodan aiheuttama muutos turvallisuusajatteluun, energiakriisin uhka, kustannusinflaatio, rahoi tuskustannusten kasvu ja taloudellisen toimeliaisuuden hiljentyminen ovat vaikuttaneet laajasti kaikkiin. Näiden tapahtumien myötä on kuitenkin voitu nähdä koko suomalaisen yhteiskunnan tasolla sisäistä tiivistymistä sekä onnistuneita yhteisiä toimia ongelmien ratkaisemiseksi. Toimintaympäristön voi todellakin arvioida muuttuneen vuoden 2022 aikana. Kruunuasunnot valmistautui energiakriisin uhkaan omaehtoisilla toimenpiteillä ja huolehti osaltaan paikallisten yhteistyökumppanien ohjeistuksesta ja asukasviestinnästä sekä yleisestä varautumisesta. Kaikeksi onneksi tämä jäi varautumisen asteelle, kun erityisjärjestelyihin ei jouduttu. Nämä ulkopuolelta tulleet uhat testasivat myös kiinteistötoimialan reagointikykyä ja kasvattivat koko yhteiskunnan kriisinsietovalmiutta.

Kustannusten voimakas nousu sähkö- ja lämpöenergioiden osalta on jo jossain määrin tasaantunut, mutta on kuitenkin pysyvästi nostanut kiinteistöjen hoitokustannuksia. Myös korkotasojen nousu kasvattaa kustannuksia kiinteistötoimialan pääomavaltaisuuden vuoksi. Kun tähän lisätään vielä vajaakäytön kasvu useamman vuoden ajan käynnissä olleen voimakkaan uudisasuntotuotannon myötä – joka toki tarjoaa asukkaille aiempaa enemmän vaihtoehtoja – on kiinteistöalalla ja erityisesti asumisen toimialla vuosi 2022 ollut melkoisen työntäyteinen.

Tässä vaikeassa toimintaympäristössä Kruunuasunnot onnistui saavuttamaan vuokrauksen osalta 94,9 % käyttöasteen. Kykenimme myös edelleen parantamaan asiakastyytyväisyyttä NPS-luvun ollessa +27 (edellinen vuosi +21). Lisäksi jatkuvasti mitattavan palvelutapahtumien NPS-luku pysyi hyvällä tasolla ollen +47,4. Vuonna 2022 valmistui Espooseen 67 asunnon uudiskohde, joka oli osa vuosille 2018–2022 ajoitettua asuinkiinteistökannan kehityshanketta. Tämän myötä yrityksen kokonaisasuntokannasta uudistettiin yli neljäsosa uudisrakentamisella sekä peruskorjauksilla, jolla parannettiin yrityksen toimintaedellytyksiä kilpaillussa markkinassa.

Yritysvastuun osalta olemme olleet jo useamman vuoden mukana kiinteistöalan energiatehokkuussopimuksessa VAETS:ssa sekä raportoineet yritysvastuustamme vuosittain GRI-standardeja noudattaen (Global Reporting Iniative). Olemme laatineet hiilineutraaliuden tiekartan pyrkimyksenä olla hiilineutraali toimija vuoteen 2030. Vuoden 2022 aikana Kruunuasunnot yhdisti voimansa Kiinteistönomistajat ja rakennuttajat Rakli ry:n sekä kuuden muun ammattimaisen vuokranantajan kanssa ja käynnisti vuokra-asumiseen keskittyvän Green homes -vastuullisuustoiminnan. Tarkoituksena on, että ammattimaiset kiinteistönomistajat tekevät pitkäjänteistä ilmastotyötä valituissa vuokrakohteissaan ja tarjoavat vihreitä vuokrakoteja. Vuoden 2022 asumisen ilmastopäästöistä on jo raportoitu mukana olevien kohteiden asukkaille.

Toimitusjohtaja

4
Kruunuasunnot Oy

Finnooseen valmistui

A-energialuokan kerrostalo

Ympäristövastuullinen vuokra-asuminen

Hyvät tulokset asukastyytyväisyyskyselystä

Yritysvastuuraportti 2022

Kulutusseurannan uudistus

Verkkosivut uudistuivat

KIHLA

kiinteistöhuollon laatujärjestelmä

5
Kohokohdat
2022

Ympäristövastuullinen vuokra-asuminen

Kruunuasunnot on yhdistänyt voimansa yhdessä Kiinteistönomistajat ja rakennuttajat Rakli ry:n sekä kuuden muun ammattimaisen vuokranantajan kanssa ja käynnistänyt vuokra-asumiseen keskittyvän Green homes -vastuullisuustoiminnan. Ammattimaiset kiinteistönomistajat tekevät pitkäjänteistä ilmastotyötä vuokrakohteissaan ja tarjoavat vihreitä vuokrakoteja.

Toiminnassa on mukana huimat 25 000 vuokra-asuntoa ympäri Suomen. Kaikki toimijat ovat mukana kiinteistöalan energiatehokkuussopimuksen vuokra-asuntoyhteisöjen toimenpideohjelmassa ja sitoutuvat käytönaikaisen energian päästöttömyyteen vuoteen 2030 mennessä.

”Asuminen tuottaa noin kolmanneksen suomalaisten hiilijalanjäljestä. Ammattimaiset vuokranantajat ovat jo pitkään tehneet vastuullisuustyötä omistamissaan kiinteistöissään, ja nyt asukkaat otetaan tähän työhön mukaan vielä tiiviimmin. Green homes -toiminnassa asukkaat saavat vuokra-

nantajiltaan tietoa asumisen ilmastopäästöistä ja opastusta arjen ilmastotekoihin”, johtaja Aija Tasa Raklista kertoo.

Mukana olevien vuokrakohteiden asukkaat saavat siis vuosittain tietoa oman vuokratalonsa hiilijalanjäljestä, kiinteistösähkön kulutuksesta, vedenkulutuksesta sekä kierrätysasteesta. Kannustamme myös kaikkia Kruunuasuntojen asukkaita tekemään omassa arjessaan ilmastoystävällisiä valintoja, joilla asumisen ilmastopäästöt pienenevät.

Lisätietoja toiminnasta löytyy greenhomes.fi-sivustolta.

6

Asiakastyytyväisyyskyselystä

jälleen hyvät tulokset

Kruunuasunnoille asiakastyytyväisyys on erityisen tärkeää. Siksi mittaammekin tyytyväisyyttä joka vuosi lyhyiden palautekyselyiden lisäksi kattavalla asiakastyytyväisyyskyselyllä. Toteutimme kyselyn marraskuussa 2022.

Vastauksia kyselyyn saatiin 718 kpl ja vastausprosentti oli 30 %, ollen hieman matalampi kuin viime vuonna. Asteikolla 1–5 kyselyn yleisarvosanaksi muodostui 3,94, joka on samalla hyvällä tasolla kuin edeltävän vuoden kyselyssä. NPS-luku nousi hienosti edeltävästä vuodesta ollen nyt +27 (edellinen +21).

Tällä kertaa parhaimman arvion sai laskutuksen asiakaspalvelu

(4,36) sekä vuokrauksen asiakaspalvelu (4,27). Myös autopaikkojen ja saunavuorojen varaamisen asiakaspalveluun oltiin erittäin tyytyväisiä (4,23). Asumisen ja viihtyvyyden teema säilyi edellisvuoden tasolla ja tähän kuuluva asunnon sijainti sai erinomaisen arvion (4,41). Isännöinnin asiakaspalvelun taso parani viime vuodesta (3,63) ja tyytyväisimpiä oltiin asiantuntemukseen ja ammattitaitoon (3,75).

Asumiskustannukset ja niiden yleinen nousu koskettavat meitä kaikkia, mutta haastavasta maailmanlaajuisesta tilanteesta huolimatta kustannukset koettiin Kruunuasunnoilla kuitenkin kohtuullisiksi (3,51). Viestinnän ja tiedonkulun osalta vastaajat ovat tyytyväisimpiä sähköiseen asiointiin (3,91) sekä tiedottamiseen (3,89). Vuoden 2022 syksyllä otettiin käyttöön suunnitellusti Kruunuasuntojen uudistetut kotisivut. Yhdessä asukassivujen kanssa, kotisivut parantavat tiedottamista sekä toimivat hyvänä infokanavana ja tietopankkina asukkaille. Kuluvana vuonna tullaan panostamaan enemmän myös sosiaalisen median kanaviin.

Saimme paljon avoimia palautteita. Tässä muutama meitä ilahduttanut kommentti:

”Todella sujuvaa. Näyttö onnistui hyvin ja vuokrauksesta sovittiin heti.”

”Vuokraamisen yhteydessä saatiin hyvää palvelua.” ”Ammattitaitoiset huoltomiehet.”

”Isännöintiin sai helposti yhteyden ja kaikki asian hoitaminen sujui mainiosti.”

”Laskutuksen asiakaspalvelun kanssa asiat sujuivat erinomaisesti!”

”Viestintä tavoittaa asukkaat hyvin. Tulevista asioista tiedotetaan usein hyvissä ajoin.”

”Todella ystävällinen ja asiantuntevaa palvelua antava asiakaspalvelija, Kiitos!”

”Mukava vuokranantaja”

”Asuinmiljöö on kieltämättä hieno ja ainutlaatuinen.”

7

Vuoden 2022 yritysvastuuraportti

Mittaamme vastuullisuustavoitteidemme toteutumista

vuosittaisessa yritysvastuuraportissa. Jo kuudennen kerran

julkaistussa raportissa kerrotaan vuoden aikana tehdyistä

toimenpiteistä, onnistumisista ja haasteista.

Vastuullisuusohjelmamme on jaettu neljään eri teemaan:

• Teemme asumisesta vaivatonta

• Olemme lähellä ihmistä

• Etenemme kohti hiilineutraalia asumista

• Varmistamme eettisen liiketoiminnan

Näiden teemojen pohjalta seuraamme konkreettisten tavoitteiden sekä lupausten toteutumista vuosittain. Yritysvastuuraportin mukaan moni tavoitteistamme on jo saavutettu ja osa tavoitteista koskee vasta tulevia vuosia.

Vuonna 2022 onnistuimme erityisesti seuraavissa asioissa:

• Suurin osa asukkaistamme viihtyy Kruunuasunnoilla hyvin. Vuoden 2022 asukastyytyväisyyskyselyn keskiarvoksi saatiin 3,9 asteikolla 1–5.

• Henkilöstön työtyytyväisyys säilyi samalla hyvällä tasolla kuin edellisvuonna

• Paransimme viestintää uudistamalla Kruunuasuntojen kotisivut.

• Olemme mukana Green homes -vastuullisuustoiminnassa.

• Vuoden 2022 aikana uudistimme kulutusseurantaohjelmamme.

8

Finnooseen Peijinkujalle valmistui

A-ENERGIALUOKAN kerrostalo

8-kerroksisessa talossa on 67 asuntoa yksiöistä neljän huoneen perheasuntoihin. Asukkaiden käytössä ovat kerhotila, pesula, saunaosasto, Postin automaatti ja yhteiskäyttöauto. Pysäköintihallissa on tavallisten autopaikkojen lisäksi sähköautojen latauspiste ja vehreällä kansipihalla on oleskelu- ja leikkipaikat.

Peijinkuja 3:n energialuokka on A, johon päästiin muun muassa asentamalla aurinkopaneeleita katolle. Asunnot ovat esteettömiä, eli niihin pääsee kulkemaan hyvin myös lastenrattaiden kanssa tai pyörätuolilla. Ulko-ovien avausta helpottavat avustavat ovipumput.

Lemmikit toivotetaan tervetulleiksi uusiin koteihin, mutta tupakointi sen sijaan on kielletty asunnoissa ja parvekkeilla. Vuokraan sisältyy 100 Mbit/s nettiyhteys.

Talon asukkaille on kalustettu kerhotila. Se on tarkoitettu talon asukkaiden käyttöön maksutta. Tilaa voi käyttää esimerkiksi perhetilaisuuksiin, etätyön tekemiseen ja asukkaiden yhteiseen toimintaan.

Liikkuminen julkisilla on myös sujuvaa. Talon vieressä on bussipysäkki ja viereisen metroaseman liikennöinti alkoi vuoden 2022 joulukuun alussa. Asukkaiden käytössä on myös yhteiskäyttöauto.

KAIKKI PALVELUT LÄHELLÄ

Merellinen Finnoo on kestävästi kehittyvä kaupunginosa, joka kasvaa luonnon monimuotoisuutta kunnioittaen. Alue muodostuu kodiksi noin 17 000 asukkaalle valmistuessaan kokonaisuudessaan 2030-luvulla. Peijinkuja 3:n välittömässä läheisyydessä on metroasema, jonka liikennöinti alkaa vuoden

2023 aikana ja jonka luokse saadaan Finnoon keskustan palvelut. Parin kilometrin päässä taas sijaitsee kauppakeskus Iso Omena. Täällä asut ja liikut sujuvasti myös ilman omaa autoa. Luonnonsuojelualueiden lisäksi alueelle on suunniteltu puistoalueita virkistäytymiseen. Tulevaisuudessa asuinalue jatkuu aina kävelyetäisyydellä olevaan merenrantaan saakka.

9
Kalustettu kerhotila

Kuopio Sompatie 5 korjausurakka valmistui

53 vuoden ikäiselle Kuopio Sompatie 5:n julkisivuille ja parvekkeille oli kertynyt laaja korjaustarve. Osaan parvekerakenteisiin kohdistui purkutarve niiden huonon kunnon vuoksi. Korjauksen valmistelevat työt ja korjaussuunnitelmat tehtiin 2020-2021. Korjausurakka päästiin kilpailuttamaan loppuvuodesta 2021, jolloin urakoitsijaksi valittiin Pinnoitus-Pekka Oy (Kuopio).

Korjaustyöt alkoivat kohteessa toukokuun alussa 2022. Ukrainan sota vaikutti ikävästi korjaushankkeen materiaalitoimituksiin. Kruunuasunnot Oy tilaajana avusti Pinnoitus-Pekka Oy:tä korvaavien materiaalien ja rakennusosien hankinnassa. Erinäisten haasteiden ja materiaalisaatavuusongelmien jälkeen urakka valmistui jonkin verran aikataulussa myöhässä. Lopputuloksena Kuopio Sompatie 5:ssä on nyt hyvin kunnostetut julkisivut ja uudistetut parvekkeet.

Kiinteistöhuollon laatujärjestelmä KIHLA

Kruunuasunnot Oy:ssä on ollut vuodesta 2019 lähtien käytössä kaikissa kiinteistöissämme kiinteistöhuollon laatujärjestelmä KIHLA. Laatujärjestelmän tarkoitus on varmistaa kiinteistöjemme korkeatasoinen huolto sisältäen mm. talotekniikan hyvän ylläpidon, asukasturvallisuuden varmistamisen, energiatehokkuuden seuraamisen, ulkoalueiden ja yleisten tilojen siisteyden sekä monituiset asiakaspalvelutehtävät. Kaikki tämä toimitettuna sovitussa aikataulussa ja ystävällisellä asiakaspalveluasenteella.

Laatujärjestelmäämme kuuluu vuosittain tehtävät päivittäisseurannan tarkastukset. Päivittäistarkastuksia tehdään 1–4 kertaa vuodessa. Lisäksi on tekniset tarkastukset, joita tehdään vuosittain vähintään yksi joka kohteessa.

Laatujärjestelmän tavoitteiden saavuttamisen kannustimena on normaalista paremmasta työstä maksettava palkkio. Palkkio vastaa yhden kuukauden

kiinteätä sopimuksen mukaista velotusta. Mikäli työn taso vastaavasti alittaa asetetut tavoitteet, pidätetään yhden kuukauden sopimuspalkkio.

Laatujärjestelmän piiriin kuuluu tällä hetkellä 21 huoltoyhtiötä sekä 56 kohdetta. Vuodelta 2022 KIHLA-palkkioon oli oikeutettuja 10 huoltoyhtiötä (47,6 %) 29 kohteen osalta (51,8 %).

10

Verkkosivut uudistuivat

Pitkä projekti saatiin vihdoin päätökseen, kun Kruunuasunnot julkaisi syyskuun lopulla 2022 uudistuneet kotisivut.

Visuaalista ilmettä uudistettiin ja kuvamaailma lisääntyi. Samalla myös värimaailma raikastui. Sivujen toiminnallisuuteen, helppokäyttöisyyteen sekä hyvään käyttäjäkokemukseen panostettiin alusta alkaen. Erityisen tärkeää oli panostus sivujen sujuvaan toimintaan mobiilissa. Sivuille luotiin myös helppokäyttöinen hakutoiminto, jonka avulla vierailija voi etsiä haluamaansa informaatiota tai kohdetta. Luettavuutta lisää myös tekstin koon muuttamismahdollisuus. Sivuilta löytyy helposti asumiseen liittyviä vinkkejä ja ohjeita. Kruunuasuntojen asukkaille on oma osionsa, josta pääsee

mm. kirjautumaan asukassivuille. Uusille sivuille lisättiin vastuullisuudelle oma osionsa, jossa kerromme Kruunuasuntojen vastuullisuustyöstä sekä tuleville vuosille laaditusta vastuullisuusohjelmasta. Lisäksi siellä on luettavissa vuosittain laaditut vastuullisuusraportit Kruunuasuntojen toiminta-alueen kaupungeille tehtiin sivustolle omat osiot. Näitä osioita pääsee personoimaan mm. kaupunkikohtaisten tietojen avulla. Kaupunkien omat osiot sekä esittelyt (esim. videot) tekevät kohteista entistäkin houkuttelevamman näköisiä. Osio on olennaisen tärkeä Kruunuasuntojen hakukonenäkyvyyttä sekä hakukonemarkkinointia ajatellen. Jatkossa mm. hakusana- ja somemainontaa voidaan kohdistaa suoraan kaupunkien omille sivuille, joista

löytyy tieto vapaana olevista asunnoista. Jokaisesta vuokrakohteesta löytyy myös sijainnista kertova Google-maps. Uusien sivujen avulla saatiin hyvin kehitettyä markkinoinnin tehoa. Lisäksi vierailijoiden toiminnasta jää paremmin tietoa Kruunuasuntojen analytiikkatietoihin ja tätä voidaan jatkossa hyödyntää markkinoinnin suunnittelussa sekä sen tehon mittaamisessa.

Projektin loppuvaiheessa saimme muutamista asukkaista testikäyttäjiä. Testaajien vinkit ja havainnot auttoivat meitä kehittämään ja parantamaan sivuja vielä entisestään ennen niiden julkaisua. Kiitoksia vielä kerran kaikille testaajille. Käy siis tutustumassa uudistuneisiin sivuihin tutussa osoitteessa: kruunuasunnot.fi.

11

Kruunuasuntojen toiminta perustuu rehdille liiketoiminnalle ja seuraamme sitä vuosittain muun muassa laajan GRI-raportoinnin avulla. Maksamme verot lakien mukaan ja kerromme niistä tarkemmin edellämainitussa raportissa.

Toimintakertomus Tilikausi 1.1.-31.12.2022

HALLITUKSEN JÄSENET 2022

Kai Heinonen,pj 07.03.-31.12.2022

Ulla Jones

01.01.-31.12.2022

Timo Kankuri, pj 01.01.-06.03.2022

Timo Kankuri, jäsen 07.03.-31.12.2022

Jari-Pekka Punkari 01.01.-06.04.2022

Rami Saari 01.08.-30.06.2022

Tuomas Tiilikainen 01.07.-31.12.2022

Niko Virtanen 06.04.-31.12.2022

Perustaminen ja toiminnan lähtökohtia

Kruunuasunnot Oy:n perustamiskirja on allekirjoitettu 1.4.1999 ja yhtiö merkittiin kaupparekisteriin 4.6.1999. Yhtiö perustettiin osana valtion kiinteistöstrategian uudistusta, jonka tavoitteena oli omistajaohjauksen lisääminen ja kiinteistöjen käytön tehostaminen.

Kruunuasunnot Oy omistaa, vuokraa ja rakennuttaa vapaarahoitteisia vuokra-asuntoja sekä tuottaa asumiseen liittyviä palveluja. Asuntokantaa kehitetään ylläpitämällä olemassa olevaa asuntokantaa sekä rakennuttamalla uusia asuntoja painottaen kasvukeskuksia. Strategiakauden 2020–2022 päätavoitteena on kiinteistökannan hallittu uudistaminen ja sen myötä omistaja-arvon kehittäminen.

Hallinto

Kruunuasunnot Oy:n emoyhtiö on Governia Oy, omistusosuus 100 %.

Kruunuasunnot Oy:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 06.04.2022. Varsinainen yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, ettei osinkoa jaeta. Ylimääräiset yhtiökokoukset pidettiin 07.03.2022. Hallitus kokoontui tilikaudella 14 kertaa (edellisellä tilikaudella 11 kertaa). Hallituksen jäsenten kokouksiin osallistumisaste oli 98,5 % (98 %).

JOHTORYHMÄN JÄSENET 2022

Mika Karlsson RI, toimitusjohtaja

Petri Saarinen RI, kiinteistöjohtaja

Katri Tattari KTM, hallintojohtaja

Hallituksen jäsenet 2022:

Kai Heinonen,pj 07.03.-31.12.2022

Ulla Jones 01.01.-31.12.2022

Timo Kankuri, pj. 01.01.-06.03.2022

Timo Kankuri, jäsen 07.03.-31.12.2022

Jari-Pekka Punkari 01.01.-06.04.2022

Rami Saari 01.08.-30.06.2022

Tuomas Tiilikainen 01.07.-31.12.2022

Niko Virtanen 06.04.-31.12.2022

Yhtiön toimitusjohtajana toimi Mika Karlsson, RI. Yhtiön johtoryhmän muodostivat toimitusjohtajan lisäksi kiinteistöjohtaja Petri Saarinen, RI ja hallintojohtaja Katri Tattari, KTM.

Tilintarkastajana on toiminut Nexia Oy, Tilintarkastusyhteisö, päävastuullisena tilintarkastajana Katja Hanski, KHT.

Henkilöstö

Kruunuasunnot Oy:n palveluksessa oli tilikauden aikana keskimäärin 17 (20) henkilöä. Tilikauden päättyessä Kruunuasunnoilla oli palveluksessa kaksi määräaikaista henkilöä. Kaikki muut työsuhteet olivat toistaiseksi voimassa olevia kokoaikaisia työsuhteita. Henkilöstöstä vuoden aikana naisia oli 10 ja miehiä 6. Vakinaisen henkilöstön keski-ikä tilikauden päättyessä oli 55(48) ja työsuhde on kestänyt keskimäärin 8,7 (7,0) vuotta.

Toimitusjohtaja on valtio-omistajan palkitsemisperiaatteiden mukaisesti tulos-

palkkiojärjestelmän piirissä, jossa tavoitteiden mukainen muuttuvan palkitsemisen yhteenlaskettu kokonaismäärä on vuosittain enintään 15 prosenttia palkkionsaajan kiinteästä vuosipalkasta. Jos yhtiön ja palkkionsaajan suoritus on poikkeuksellisen hyvä, voi maksettavien palkkioiden yhteenlaskettu määrä vuosittain olla enintään 30 prosenttia kiinteästä vuosipalkasta.

Toimitusjohtajan peruspalkka luontaisetuineen on 11.600 euroa kuukaudessa. Vuonna 2022 toimitusjohtajalle maksetun tulospalkkion suuruus oli 13.402,04 euroa. Toimitusjohtajan irtisanomisaika on kuusi kuukautta ja irtisanomiskorvaus vastaa neljän kuukauden rahapalkkaa. Toimitusjohtajalla ei ole lisäeläkevakuutusta.

Palkkoihin ja palkkioihin sisältyy 100,30 (102,3) tuhatta euroa johdolle ja henkilöstölle maksettuja tulospalkkioita. Johtoryhmän palkitsemisessa noudatetaan valtioneuvoston talouspoliittisen ministerivaliokunnan kannanottoa. Kruunuasunnot Oy:n koko henkilökunta kuuluu tulospalkkiojärjestelmän piiriin.

Liiketoiminnan keskeiset tapahtumat 2022

Tilikaudella 2022 tapahtui vuokra-asumisen liiketoimintaympäristössä poikkeuksellisia muutoksia. Näistä merkittävimpinä Venäjän helmikuussa 2022

12

aloittama hyökkäyssota Ukrainassa, jonka seurannaisvaikutuksina talouden lievä positiivinen kehitys katkesi. Energian saatavuuteen liittynyt epävarmuus ja ennakoimattomasti nousseet kustannukset, yleinen hintainflaatio sekä viitekorkojen nousu ovat heikentäneet talouskasvua ja erityisesti vuokra-asuntotoimialan taloudellista kannattavuutta. Muuttoliike kasvukeskuksiin ja sen myötä asuntotarpeen kasvu on edelleen jatkunut, mutta poikkeuksellisen pitkäkestoisen ja asuntomäärältään merkittävän uudisrakentamisen vuoksi kasvukeskuksissa on ilmennyt ylitarjontaa vuokra-asunnoista. Merkittävät vapaarahoitteisen vuokra-asumisen toimijat ovatkin loppuvuoden 2022 aikana ilmoittaneet julkisesti vähentäneensä asuntoaloituksia.

Liiketoimintaympäristön haasteista huolimatta Kruunuasuntojen taloudellinen käyttöaste kehittyi suotuisasti ja vuokrauksen liikevaihtotavoite saavutettiin. Vuokrauksen liikevaihto kasvoi n. 4 % (0,8 milj. €) edellisestä tilikaudesta. Kasvu perustui pääasiassa päättyneen tilikauden aikana valmistuneeseen uudiskohteeseen sekä edellisen tilikauden aikana valmistuneisiin uudiskohteisiin.

Asuntosalkkujen kehittäminen jatkui aiemmin käynnistetyn investointiohjelman tavoitteiden mukaisesti. Vuosien 2019–2022 aikana valmistui 408 uutta ja 101 perusparannettua asuntoa. Hankkeiden kokonaismäärä 509 asuntoa vastaa lukumäärältään noin neljäsosaa yrityksen koko kiinteistökannasta ja näiden investointien kokonaisarvo on n. 85 milj. €. Päättyneellä tilikaudella Espooseen valmistui yksi 67 asunnon uudisrakennuskohde

Vuonna 2018 käyttöön otettua, asukkaille suunnattua sähköistä palvelutapahtumakohtaista palautekyselyjärjestelmää kehitettiin edelleen vuoden 2022 aikana. Kyselyt tehdään sisään muuton jälkeen, yksittäisen palvelupyynnön valmistuttua sekä asunnosta ulosmuuton jälkeen. Vuoden 2022 näiden palvelutapahtumien NPS (nettosuositteluindeksi -100...+100) oli +47,4 (+47,3).

Vuosittainen asukkaille tehtävä laaja asiakastyytyväisyystutkimus toteutettiin loka-marraskuun aikana sähköisesti. Vuoden 2022 asukastyytyväisyyskyselyn tulos 3 asteikolla 1–5 oli 3,9 ja tulos oli samalla tasolla kuin edellisenä vuonna. Tässä kyselyssäsuositteluindeksi NPS oli +27 (+21).

Riskien hallinta

Kruunuasunnot Oy:n riskienhallintaraportin käsittely sisältyy hallituksen vuotuisiin tehtäviin. Riskiraportoinnissa tunnistetaan ja arvioidaan toiminnan riskit sekä määritetään keinot riskien hallitsemiselle ja vastuutahot. Merkittävin strateginen riski liittyy vuokra-asuntomarkkinoiden kilpailuun. Operatiiviset riskit liittyvät taloudellisen käyttöasteen hallintaan, tuottojen ja kustannusten kehitykseen sekä henkilöstön työtyytyväisyyteen. Rahoitusriskejä ovat ennakoimattomat muutokset pääoman saatavuudessa ja korkotasossa. Vahinkoriskien osalta merkittävimmät riskit liittyvät henkilöturvallisuuteen. Osana yrityksen riskienhallintaa hallitus käsittelee ja vahvistaa sisäisen tarkastuksen tarkastussuunnitelman vuosittaisine tarkastusteemoineen ja -kohteineen. Sisäisen tarkastuksen tekee ulkopuolinen tilintarkastusyhteisö. Vuoden 2022 koski rakennushankkeen seurantaa ja raportointia. Tarkastushavaintojen perusteella on päädytty kehittämään hankkeiden kustannusten sekä potentiaalisten riskien seurantaa. Jälkitarkastuksia aiemmista tarkastuksista ei tilikauden aikana tehty. Tarkastusraportit käsitellään hallituksessa ja tarkastuksissa esiin tuodut kehitys- ja parannusehdotukset on otettu käyttöön..

Yhteisvastuu

Vuodelta 2022 on laadittu GRI-raportointiohjeiston mukainen vastuullisuusraportti, joka sisältää valtioneuvoston omistajapolitiikkaa koskevan periaatepäätöksen mukaisen raportoinnin yritysvastuun ja verojalanjäljen osalta. Raportti on saatavilla yrityksen kotisivuilta www.kruunuasun-

not.fi. Vuoden 2021 aikana laadittiin Kruunuasuntojen tiekartta hiilineutraaliksi toimijaksi vuoteen 2030 mennessä. Hiilineutraaliuden tiekartta on myös saatavilla yrityksen kotisivuilta.

Kruunuasunnot Oy on liittynyt kiinteistöalan energiatehokkuussopimuksen vuokra-asuntoyhteisöille suunnattuun toimenpideohjelmaan (VAETS). Sopimuksen taustalla ovat ympäristöministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö, Energiavirasto ja RAKLI. Sopimus on voimassa 2017–2025 ja se on jatkoa vuosien 2010–2016 energiatehokkuussopimukselle. Kruunuasunnot Oy toimii tämän kiinteistöalan vapaaehtoisen sopimusmenettelyn mukaisesti ja raportoi vuosittain omalta osaltaan tuloksista.

Kruunuasunnot liittyi toimintavuonna Raklin ylläpitämään Green homes –toimintaan, johon sitoutuneet ammattimaiset kiinteistönomistajat tarjoavat ympäristövastuullista vuokra-asumista. Toiminnan keskiössä on kiinteistönomistajien ja asukkaiden yhteistyö kohti ilmastoystävällistä asuntokantaa. Tavoitteeseen päästää tarkoituksenmukaisella energioiden ja veden käytöllä sekä tiedottamisella. Asukkaat saavat tyyppihuoneistokohtaista CO2-päästötietoa vertailuineen. Green homes -toimijoiden omistamat rakennukset ovat hiilineutraaleja käytönaikaisen energian osalta viimeistään vuoteen 2030 mennessä.

Toimintaympäristö ja tulevaisuuden näkymät

Tilikauden aikana saatettiin päätökseen aiemmalla strategiakaudella (2016–2020) käynnistetty kiinteistökannan hallittu uudistaminen, jossa noin neljäsosa asuntosalkkujen asuntomääristä perusparannettiin tai korvattiin uudisrakennushankkeilla. Osana kiinteistökannan kehittämistä omistuksia on järjestelty salkkukaupoin, uudisrakentamisella sekä perusparantamalla. Päättyneen strategiakauden (2020–2022) aikana on jatkettu tavoitteiden mukaista kiinteistökannan

13
PALKAT JA PALKKIOT 2022 2021 2020 1.288,8 1.414,0 1.372,9 NAISIA 10 MIEHIÄ 6

alueellista ja laadullista kehittämistä sekä hallittua uudistamista omistaja-arvon kehittämiseksi. Myös asiakaskokemuksen edelleen parantaminen ja asumisen palvelujen selvittäminen kuuluvat painopistealueisiimme. Kiinteistökannan uudistamista jatkavalla sekä asukaskokemukseen ja asumisen vaivattomuuteen tähtäävällä strategialla vahvistetaan edellytyksiä vastamaan vuokra-asumisen kasvaneeseen kilpailuun ja markkinamuutoksiin painottaen toiminnassa erityisesti kasvukeskuspaikkakuntia.Uudistuotannon kasvukeskuspainotuksen lisäksi merkittävä osa yrityksen toiminnasta kytkeytyy puolustusvoimien palvelussuhdeasumiseen ja siihen liittyvien palvelujen tuottamiseen.

Tämän toiminnan ennakoidaan pysyttelevän nykyisellä tasollaan, eikä olennaisia muutoksia asuntomääriin tai palveluihin

ole odotettavissa. Kiinteistökannan uudistamisen sekä asuntomäärän ja asumisen palvelujen kehittämisen tavoitteina on säilyttää Kruunuasunnot Oy toimintakykyisenä vuokra-asunto- ja palvelutoimijana. Asuntokannan kehittäminen vahvistaa yhtiön jo ennestään positiivista operatiivisen toiminnan tulosta.

Toteutetun uudisrakentamisen kasvukeskuspainotuksen ohella merkittävä osa yrityksen toiminnasta kytkeytyy puolustusvoimien palvelussuhdeasumiseen ja siihen liittyvien palvelujen tuottamiseen. Tämän toiminnan ennakoidaan pysyttelevän nykyisellä tasollaan, eikä olennaisia muutoksia asuntomääriin tai palveluihin ole odotettavissa.

Kiinteistökannan uudistamisen sekä asuntomäärän ja asumisen palvelujen kehittämisen tavoitteina on säilyttää

Tulos ja tase 2022

Kruunuasunnot Oy toimintakykyisenä vuokra-asunto- ja palvelutoimijana. Asuntokannan kehittäminen vahvistaa yhtiön jo ennestään positiivista operatiivisen toiminnan tulosta.

Kruunuasunnoilla ei ollut tilikaudella 2022 varsinaista tutkimus- ja tuotekehitystoimintaa.

2022 tilikauden jälkeen

Kruunuasunnot on varautunut vuokra-asuntomarkkinoiden edelleen jatkuvaan heikkoon kehitykseen. Asuntokannan laadullisen kilpailukyvyn säilyttäminen ja taloudellinen vuokrausaste sekä ylläpito- ja rahoituskustannusten hallinta ovat tilikaudella 2023 erityisen merkittävässä roolissa kannattavuutta parannettaessa.

14 Luvut miljoonaa euroa 2022 2021 muutos Liikevaihto 19,5 20,1 -0,6 Materiaalit ja muut palvelut -0,4 -0,7 0,3 Henkilöstökulut -1,6 -1,7 0,1 Suunnitelman mukaiset poistot -4,8 -4,4 -0,4 Liiketoiminnan muut kulut -10,6 -9,5 -1,1 Liikevoitto 2,1 3,9 -1,8 Rahoitustuotot ja -kulut -0,8 -0,4 -0,4 Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja 1,2 3,5 -2,3 Tilinpäätössiirrot ja konserniavustus -1,0 -0,2 -0,8 Tuloverot 0 0 0 Tilikauden voitto/tappio 0,2 3,3 -3,1
15 Luvut miljoonaa euroa 2022 2021 muutos Pysyvät vastaavat 183,4 166,1 17,3 Aineettomat hyödykkeet 0,4 0,5 -0,1 Aineelliset hyödykkeet 162,4 165,1 -2,7 Sijoitukset 20,6 0,5 20,1 Vaihtuvat vastaavat 14,3 34,8 -20,5 Vaihto-omaisuus 3,3 23,5 -20,2 Lyhytaikaiset saamiset 0,3 0,2 0,1 Rahoitusomaisuus 10,6 11,1 -0,5 Vastaavaa yhteensä 197,7 200,9 3,2 Luvut miljoonaa euroa 2022 2021 muutos Oma pääoma 89,1 88,9 0,2 Osakepääoma 13,0 13,0 0 Ylikurssirahasto 35,5 35,5 0 Edellisten tilikausien voitto 40,4 37,1 3,3 Tilikauden tulos 0,2 3,3 -3,1 Tilinpäätössiirtojen kertymä, poistoero 12,2 11,2 1,0 Pitkäaikainen vieras pääoma 59,7 88,6 -28,9 Pääomalaina 15,0 20,0 -5,0 Lainat rahoituslaitoksilta 44,7 68,6 -23,9 Lyhytaikainen vieras pääoma 36,7 12,3 -24,4 Pääomalaina 10,0 8,0 2,0 Lainat rahoituslaitoksilta 23,8 2,2 -21,6 Muut lyhytaikaiset velat 2,9 2,0 0,9 Vastattavaa yhteensä 197,7 200,9 3,2

Kruunuasunnot Oy

Kruunuasunnot Oy, Elimäenkatu 25-27, 00510 Helsinki

Y-tunnus 1544951-3, Vaihde 020 743 2950 kruunuasunnot.fI

Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.