Bebelan catalogue

Page 1

С родителска грижа

ЗДРАВОСЛОВНО ХРАНЕНЕ - ОПТИМАЛЕН ДНЕВЕН ПРИЕМ НА ХРАНИТЕЛНИ ВЕЩЕСТВА ЕНЕРГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ - ПОМАГАТ ЗА ПРАВИЛЕН РАСТЕЖ И РАЗВИТИЕ

ХРАНИТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ - ПРЕДСТАВЯНЕ НА РАЗЛИЧНИ ВКУСОВЕ И КОНСИСТЕНЦИИ

обогатени с:

Моята италианскапървапаста

ЗДРАВОСЛОВНО ХРАНЕНЕ - ОПТИМАЛЕН ДНЕВЕН ПРИЕМ НА ХРАНИТЕЛНИ ВЕЩЕСТВА ЕНЕРГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ - ПОМАГАТ ЗА ПРАВИЛЕН РАСТЕЖ И РАЗВИТИЕ ХРАНИТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ - ПРЕДСТАВЯНЕ НА РАЗЛИЧНИ ВКУСОВЕ И КОНСИСТЕНЦИИ

С родителска грижа

Дистрибутор: Бебелан Гр. София, бул „Ботевградско шосе“ 247, тел: 02/942 4636 www.bebelan.bg

Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.