Списание Искам бебе 9

Page 48

ЕНДОМЕТРИОЗА И БЕЗПЛОДИЕ

ЕНДОМЕТРИОЗА И ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ В НАЙ-ДЕПРЕСИРАЩИЯ МЕСЕЦ ОТ ГОДИНАТА Материалът е подготвен от екипа на фондация „Ендометриоза и репродуктивно здраве“.

Фондацията е създадена през 2019 г. и има за основна цел да изгражда устойчива здравна култура по отношение на заболяването ендометриоза и репродуктивното здраве. За повече информация: Мария Георгиева Фондация “Ендометриоза и репродуктивно здраве” M: 0888 277745 www.endometriosis.bg

Ноември се смята за най-депресиращия месец в годината. Като цяло зимата е сезон, свързан с ръст на депресивните състояния, което в голяма степен се дължи на по-малкото количество слънчева светлина, която хората получават и студеното време. В някои от случаите става въпрос за т.нар. “сезонно афективно разстройство” (хора, които иначе са в добро психично здраве през по-голямата част от годината, проявяват симптоми на депресия по едно и също време всяка година, най-често през зимните месеци). В друга част от случаите се наблюдава задълбочаване на симптомите на други психични проблеми и заболявания.

46

І БРОЙ 9

Тази година, вследствие на глобалната пандемия с COVID-19, проучвания в голям брой държави съобщават за ръст на случаите на депресия и тревожни разстройства. Страхът от заразяване, от загубата на близки или роднини, карантината и ограничаващите мерки, икономическата криза, вследствие на пандемията, имат тежки последици върху психичното здраве на голяма част от населението. Ендометриозата от своя страна пък е заболяване, което носи на жените широк спектър от емоции и нерядко е съпътствано от психични проблеми (депресия, тревожност, паник атаки, суицидни мисли и др.).


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.