Списание Искам бебе 11

Page 24

ЕНДОМЕТРИОЗА И БЕЗПЛОДИЕ

ЕНДО МАРТ 2 0 21 ЖИВОТ ПОД МАСКАТА НА НОРМАЛНОТО - КАМПАНИЯ НА ФОНДАЦИЯ “ЕНДОМЕТРИОЗА И РЕПРОДУКТИВНО ЗДРАВЕ” Материалът е подготвен от екипа на фондация „Ендометриоза и репродуктивно здраве“.

Фондацията е създадена през 2019 г. и има за основна цел да изгражда устойчива здравна култура по отношение на заболяването ендометриоза и репродуктивното здраве. За повече информация: Мария Георгиева Фондация “Ендометриоза и репродуктивно здраве” M: 0888 277745 www.endometriosis.bg

КАКВО Е ЕНДО МАРТ? В цял свят през месец март се отбелязва Световният месец за борба

22

І БРОЙ 11

с ендометриозата - състояние, при което тъкан, подобна на вътрешната обвивка на матката, се открива в други части на тялото, обикновено в областта на таза, но в някои


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.