Списание Искам бебе 16

Page 80

ЕНДОМЕТРИОЗА И РЕПРОДУКТИВНО ЗДРАВЕ

ЕНДОМЕТРИОЗА И ВРЪЗКАТА С МАЗНИНИТЕ В ДИЕТАТА НИ Автор: Ваня Стойчева

Високомазнинна диета, нискомазнинна диета, нисковъглехидратна диета, кето диета? Давим се в море от информация и изследвания как трябва да се храним. Особено ако имаме хронично състояние, каквото е ендометриозата, неизбежно сме преминали през множество режими на хранене, добавки и ред други методи в опити да държим симптомите си под контрол и дори с надеждата да обърнем хода на заболяването. Да поговорим за храната. Или по-точно за мазнините в диетата ни и как те влияят на симптомите и на хода на ендометриозата в телата ни.

78

І БРОЙ 16

ВИДОВЕ МАЗНИНИ И ТЕХНИТЕ ФУНКЦИИ С храната ние получаваме два основни вида мастни киселини – наситени и ненаситени. Като ненаситените сами по себе си също се делят на още два подвида – мононенаситени и полиненаситени мастни киселини. Всеки от тези видове мазнини имат множество функции в тялото ни. Те са ни

необходими: • за нормалната работа на мозъка и на нервната система; • като основен градивен елемент на клетъчната стена, те са отговорни за здравето на клетките ни и правилната комуникация между тях; • за производството на стероидните хормони в тялото ни и в частност на половите и стресовите ни хормони; • за да използваме мастноразтворимите витамини в телата ни; • и далеч не на последно място те


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.