Списание Искам бебе 7

Page 50

ЕНДОМЕТРИОЗА И БЕЗПЛОДИЕ

ПОДУВАНЕТО НА КОРЕМА - ЕДНО ОТ ЛИЦАТА НА ЕНДОМЕТРИОЗАТА Материалът е подготвен от екипа на фондация „Ендометриоза и репродуктивно здраве“.

Фондацията е създадена през 2019 г. и има за основна цел да изгражда устойчива здравна култура по отношение на заболяването ендометриоза и репродуктивното здраве. За повече информация: Мария Георгиева Фондация “Ендометриоза и репродуктивно здраве” M: 0888 277745 www.endometriosis.bg

Подуването на корема се случва поради ред причини при десетки хиляди хора всеки ден. Болезненото подуване на корема, обаче, е значително по-често и по-тежко при жените с ендометриоза. Пациентите обикновено казват, че това състояние се отразява негативно на живота им. Подуването на корема всъщност е „широко признато като основен симптом“ при мнозина, които се борят с ендометриозата и последващите последици от диагнозата. Често разпространено е названието „ендо коремче“ (еndo belly - от англ. ез). Изразява се в отчетливо подуване на долната част на корема, и често предизвиква въпроси от типа: “Бременна ли си?”. Подуването не се ограничава само до периода на менструацията, а може да се появи при всеки индивид с ендометриоза по всяко време. В едно ретроспективно проучване всъщност подуването на корема е сред особено силните маркери за ректовагинална ендометриоза с прогнозно разпространение от 89%. В друго проучване, проведено за разработване и оценка на въпросник, предназначен за 48

І БРОЙ 7

измерване на дългосрочното въздействие на ендометриозата върху различни аспекти от живота на пациента, 91,25% посочват „подуването на корема“ като симптом.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.