Page 1

Wielki Czwartek I czyt.: Wj 12,1-8. 11-14 Ps. 116b II czyt.: 1Kor 11,23-26 Ew.: J 13,1-15. Wielki Piątek I czyt.: Iz 52,13-53,12 Ps. 31 II czyt.: Hebr 4,14-16; 5,7-9 Ew.: J 18,1-19,42 Wigilia Paschal I czyt.: Wj 14,15-15,1 Ps. Wj 15,1-18; Ps. 118 II czyt.: Rz 6,3-11 Ew.: Łk 24,1-12 Zmartwychwstanie Pańskie I czyt.: Dz 10,34a. 37-43 Ps. 118 II czyt.: Kol 3,1-4 Ew.: J 20,1-9 II niedziela wielkanocna I czyt.: Dz 5,12-16 Ps. 118 II czyt.: Ap 1,9-11a. 12-13. 17-19 Ew.: J 20, 19-31 III niedziela wielkanocna I czyt.: Dz 5,27b-32. 40b-41 Ps. 30 II czyt.: Ap 5,11-14 Ew.: J 21,1-19 IV niedziela wielkanocna I czyt.: Dz 13,14.43-52 Ps. 100 II czyt.: Ap 7,9.14b-17 Ew.: J 10,27-30 V niedziela wielkanocna I czyt.: Dz 14,21-27 Ps. 145 II czyt.: Ap 21,1-5a Ew.: J 13,31-33a. 34-35

Wykaz dokumentów potrzebnych do sakramentów świętych i katolickiego pogrzebu: CHRZEST

• akt urodzenia dziecka (odpis), • wyciąg z aktu ślubu kościelnego rodziców, • dane o rodzicach chrzestnych (imiona, nazwiska, data urodzenia, adres), • zaświadczenie z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o praktykowaniu wiary, BIERZMOWANIE • metryka chrztu, • zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie szkolnej lub ostatnie świadectwo katechizacji, • w przypadku osób starszych — świadectwo ukończenia katechizacji szkolnej, PIERWSZA KOMUNIA ŚWIĘTA

metryka chrztu dziecka,

MAŁŻEŃSTWO

• metryka chrztu* z wpisem o udzielonym sakramencie bierzmowania (aktualna; 3 miesiące ważności), • dowód osobisty, • ostatnie świadectwo z religii, • zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie przedmałżeńskiej, • poradnictwo życia rodzinnego, • zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego (niezbędne gdy małżonkowie chcą, aby ślub kościelny pociągał za sobą skutki cywilno-prawne — tzw. ślub konkordatowy) lub akt ślubu, jeśli wcześniej zawarto związek cywilny, *metrykę należy odebrać w parafii, gdzie został udzielony sakrament chrztu, a nie w parafii zamieszkania.

POGRZEB KATOLICKI

• akt zgonu, • zaświadczenie o udzieleniu sakramentu chorych i wiatyku (Komunii Świętej), jeśli zgon nastąpił poza parafią lub w szpitalu (wystawia je kapelan szpitala).


Konkurs wielkanocny 1. Inaczej Msza Święta. 2. Święta Zmartwychwstania Pańskiego. 3. Są święcone podczas Mszy Krzyżma. 4. Uroczyste nabożeństwo obwieszczające światu Nowinę o Zmartwychwstaniu Jezusa. 5. Inaczej orędzie wielkanocne. 6. Śmigus … 7. Symbol nowego życia. 8. Niedziela … Rozpoczyna Wielki Tydzień.

Konkurs wiedzy o historii Kościoła

Wyniki konkursu wielkopostnego

1. Letnia rezydencja papieska. Castel … 2. Kraj pochodzenia Papieża Franciszka. 3. Najczęściej przyjmowane imię przez papieży. 4. Zgromadzenie kardynałów w celu wyboru papieża. 5. Arcybiskup metropolita warszawski, brał udział w konklawe. 6. Kolor dymu oznajmujący wybór papieża. 7. Miejsce urodzenia św. Franciszka i św. Klary. 8. Zakon Towarzystwa Jezusowego, pochodzi z niego obecny papież. 9. Jorge Mario … 10. Kaplica … Budowana z fundacji papieża Sykstusa IV.

1. Wiktoria Dera ul. Kościelna 2. Zuzia Kudrykiewicz ul. Sobieskiego 3. Kinga Koniarek ul. Gimnazjalna Wszystkim, biorącym udział w konkursie, gratulujemy rozległej wiedzy i zachęcamy do dalszej zabawy. Nagrody czekają.

Rozwiązania prosimy przynosić po Mszy św. od 07.04 2013 do 21.04.2013. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w następnym numerze.

................................................................. Imię Nazwisko: ................................................................. ................................................................. Adres: ................................................................. Rozwiązania krzyżówek:

Z OSTROWSKIEJ KONKATEDRY dodatek do 2/2013 (193) marzec  
Advertisement